INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1)"

Transkrypt

1 Warszawa, INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2010 ROKU NA INWESTYCJE APARATUROWE SŁUśĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH DOKONANEJ PRZEZ KOMISJE RADY NAUKI działając na podstawie 8 ust. 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 16 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje słuŝące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. Nr 201, poz oraz z 2009 r. Nr 92 poz. 756), ogłasza się informację o wynikach oceny wniosków dokonanej przez komisje w ramach wniosków złoŝonych przez jednostki naukowe w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r. W ramach naboru wniosków inwestycyjnych aparaturowych na 2010 r. wpłynęło 1659 wniosków. W wyniku oceny formalnej do dalszego procedowania skierowano 1579 wniosków. Komisje Rady Nauki na posiedzeniach w dniu 26 listopada 2009 r. i 17 grudnia 2009 r. dokonały ich oceny oraz ustaliły kolejność rankingową w poszczególnych zespołach komisji. Do finansowania rekomendowano 1529 wniosków. Lista rankingowa wniosków wraz z rekomendowanymi kwotami dotacji przedstawia się następująco: opinia komisji komisji 1 493/2010 Instytut Archeologii i Etnologii PAN Aparatura laboratoriów, ekspedycji terenowych oraz stanowisk edytorskich, dokumentacyjnych i badawczych Instytutu. ZR /2010 Jagielloński Wydział Filozoficzny WyposaŜenie Laboratorium Procesów Poznawczych Instytutu Psychologii UJ. ZR ) Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego kieruje działem administracji rządowej nauka, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2 opinia komisji komisji /2010 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Wydział Ekonomii Budowa platformy technologicznej niezbędnej do badań prowadzonych przez Katedry Wydziału Ekonomii. ZR /2010 Państwowa WyŜsza Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej Poszerzenie zaplecza aparatury naukowo-badawczej PWSFTiT. ZR /2010 Warszawski Wydział Historyczny Rozbudowa nowoczesnego warsztatu naukowego pracowników Wydziału Historycznego - kompleksowy system digitalizacji, obróbki fotograficznej i montaŝu, oraz nowoczesne metody dokumentacji wyników prac archeologicznych. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Interaktywne systemy symulacyjne i stymulujące. ZR /2010 Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Infrastruktura badawcza Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów. (m.inn.: zestawy komputerowe, komputery klasy PDA, drukarki, kopiarki, kamera, inne...). ZR / /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydział Rzeźby Gdański Wydział Historyczny Laboratorium technologii ceramiki ZR Pracownia Archeologiczna GIS. (8 poz.). ZR

3 opinia komisji komisji /2010 Kazimierza Wielkiego Wydział Pedagogiki i Psychologii DoposaŜenie w aparaturę dwóch laboratoriów muzycznych systemów multimedialnych - AUDIO/MIDI i VST do realizacji badań form muzyki chóralnej i wokalno-instrumentalnej. ZR /2010 Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa Spektrofotometr dwuwiązkowy do pomiarów w świetle przechodzącym oraz odbitym w zakresie UV VIS NIR. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii WyposaŜenie Biblioteki Filologicznej Novum w system zarządzania i kontroli zbiorów bibliotecznych. ZR /2010 Jagielloński Wydział Polonistyki Pracownia Słownika Juliusza Słowackiego. ZR /2010 Łódzki Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Zakup aparatury dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (12 poz. aparatury). ZR /2010 Łódzki Wydział Zarządzania Aparatura wspomagająca modele i systemy zarządzania w nowej gospodarce opartej na wiedzy. ZR /2010 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki Laboratorium Multimedialne. ZR /2010 Szczeciński Wydział Humanistyczny Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem. ZR /2010 Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Pedagogiki i Psychologii Pracownia Aparatury do Badań Psychologicznych. (15 poz. aparatury) ZR

4 opinia komisji komisji /2010 Łódzki Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Aparatura do celów naukowobadawczych: 1) laptop [38szt.], 2) zestaw komputerowy z drukarką laserową [36szt.], 3) zestaw łączenie z urządzeniami wielofunkcyjnymi [3szt.],... (7 poz. aparatury). ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby Zakup aparatury umoŝliwiającej przeprowadzanie badań właściwości skał wydobywanych na Dolnym Śląsku. ZR /2010 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla IH PAN. ZR /2010 Warszawski Wydział Prawa i Administracji Zakup urządzeń na potrzeby rozwoju badań prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji. ZR /2010 Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Zakup sprzętu komputerowego: komputer stacjonarny, drukarka, komputer przenośny, kserokopiarka,... (13 poz.). ZR /2010 Państwowa WyŜsza Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej Modernizacja i cyfryzacja systemu dystrybucji i podglądu sygnału pomieszczeń reŝyserskiego w studio TV PWSFTViT. ZR /2010 Łódzki Wydział Filologiczny Aparatura naukowo-badawcza: 1) wyposaŝenie studia radiowego (słuchawki i mikrofony), 2) wyposaŝenie tzw. reŝyserki (konsoleta, komputer z oprogramowaniem), 3) zestaw komputerowy z oprogramowaniem (43 szt.),... (22 poz. aparatury). ZR

5 opinia komisji komisji /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Uzupełnienie niezbędnej aparatury dla potrzeb naukowo-badawczych Instytutu Prahistorii UAM. ZR /2010 Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Historycznych Program interdyscyplinarnych nieinwazyjnych badań stanowisk archeologicznych (lądowych i podwodnych) wraz z cyfrową dokumentacją i archiwizacją źródeł archeologicznych. ZR /2010 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Analiz Ekonomicznych Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby badań statutowych Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. ZR /2010 Warszawski Wydział Zarządzania Stworzenie kadrze naukowej moŝliwości dostępu w siedzibie Wydziału do kanałów telewizyjnych i radiowych o tematyce ekonomicznobiznesowej. ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby Zakup aparatury do przeprowadzenia badań nad Interface wielokanałowym z kontrolą nad obrazem cyfrowym oraz badaniami nad wiernością odwzorowania kolorów obrazów w tradycyjnej publikacji i publikacji elektronicznej. ZR /2010 Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Profesjonalizacja narzędzi badawczych wykorzystywanych przy realizacji badań naukowych. ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Rozbudowa pracowni laserowej o układ laserowo-mikroskopowy pozwalający na precyzyjną kontrolę działania wiązki laserowej. ZR /2010 Ekonomiczny w Krakowie Wydział Finansów Dotacja aparaturowa na sprzęt komputerowy. (komputery, laptopy, notebooki, urządzenie wielofunkcyjne - 12 poz.). ZR

6 opinia komisji komisji /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii Zakup i montaŝ sprzętu komputerowego i elektronicznego. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Filologii Angielskiej oraz wyposaŝenie pracowni multimedialnych. ZR / /2010 Śląski Wydział Artystyczny w Cieszynie Śląski Wydział Prawa i Administracji Organizacja pracowni grafiki edytorskiej i ksiąŝki artystycznej. Uzupełniający zestaw do kryminalistycznych badań podłoŝy i środków pisarskich. ZR ZR /2010 Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, oraz inny sprzęt niezbędny do prowadzenia badań statutowych. ZR /2010 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Wydział Zarządzania Budowa platformy technologicznej niezbędnej do badań prowadzonych przez Katedry Wydziału Zarządzania. ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydział Rzeźby Drugi etap rozbudowy bazy technicznej Katedry Intermediówna rzecz uruchomienia i kontynuacji rozpoczętych badań konstytuujących zakres i specyfikę tej dziedziny wiedzy, technologii i twórczości artystycznej. ZR / /2010 Gdański Wydział Nauk Społecznych Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu WyposaŜenie pracowni fotograficznej dla dziennikarstwa. Centrum Innowacyjnycj Technologii Nauk o Edukacji - CITNE (10 poz. aparatury) ZR ZR

7 opinia komisji komisji /2010 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki Studio Muzyki Elektroakustycznej ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby "Laboratorium Formy" - pracownia skanowania i modelowania przestrzennego przy uŝyciu technologii cyfrowej 3D słuŝąca badaniom nad odtwarzaniem ubytków w formach rzeźbiarskich przeznaczonych do rekonstrukcji. ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby Laboratorium Badań Malarstwa i Rysunku Przestrzenno- Multimedialnego, pod kątem wdraŝania najnowszych innowacyjnych technologii dla poszerzenia środków wyrazu i ekspresji. ZR /2010 Jagielloński Wydział Filologiczny "INTEGRA" - Wydziałowa Pracownia Multimedialna do Badań nad Optymalizacją Procesów Integracyjnych w Komunikacji. ZR /2010 Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Historycznych Program zintegrowanych studiów archeozoologicznych i traseologicznych w badaniach zachowań gospodarczych i społeczno-kulturowych społeczności pradziejowych i wczesnohistorycznych. ZR /2010 Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Budowa specjalistycznej pracowni translatorycznej wyposaŝonej w stanowiska do badania nad przekładem audiowizualnym dla osób niepełnosprawnych. ZR

8 opinia komisji komisji /2010 Katolicki Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Baza naukowo-badawcza dla technik negocjacji i mediacji oraz system multimedialnej wymiany i prezentacji wyników badań. ZR /2010 Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Historycznych Modernizacja sprzętu i aparatury do eksploracji i dokumentacji podwodnej. ZR /2010 Instytut Filozofii i Socjologii PAN Inwestycja aparaturowa słuŝąca do prowadzenia badań naukowych w ramach działaności statutowej instytutu. ZR /2010 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Zakup aparatury naukowobadawczej dla wsparcia badań nad innowacyjnością polskich przedsiębiorstw. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii WyposaŜenie Pracowni Zastosowań Technologii Informacyjnej w Filologii w sprzęt niezbędny do prowadzenia badań nad aktem językowym oraz CALLT. WyposaŜenie sali audiowizualnej. ZR /2010 Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania Dotacja aparaturowa - zakup sprzętu komputerowego (laptop, komputer stacjonarny, projektor multimedialny, drukarka laserowa,... (9 poz.)). ZR /2010 Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie WyposaŜenie nowoutworzonej pracowni edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. ZR /2010 Państwowa WyŜsza Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej WdroŜenie systemu beztaśmowej rejestracji sygnałów wizyjnych i fonicznych wraz z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury informatycznej w studio TV PWSFTviT. ZR /2010 Wrocławski Wydział Filologiczny Zespół stanowisk badawczych z moŝliwością multimedialnej prezentacji wyników badań. ZR

9 opinia komisji komisji 58 14/2010 Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Dotacja na inwestycję aparaturową - sprzęt komputerowy. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Modernizacja pracowni Fotograficzno-Geograficznej Instytutu Historii UAM. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii Zestawy komputerowe, laptopy, telewizory i rzutniki. ZR /2010 Warszawski Instytut Badań Interdyscyplinarnych 'Artes Liberales' Zakup aparatury dla pracowni naukowych Instytu Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales". ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii WyposaŜenie Instytutu Filologii Romańskiej w sprzęt komputerowy i multimedialny. ZR /2010 Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Budowa specjalistycznej pracowni do badania procesu przekładu ustnego konferencyjnego. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii Aparatura do rejestracji i analizy komunikacji multimodalnej. ZR /2010 Państwowa WyŜsza Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej Mobilny system rejestracji wizji i fonii. ZR

10 opinia komisji komisji /2010 Państwowa WyŜsza Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej Budowa przestrzeni plastycznej w Studio TV za pomocą światła. ZR /2010 Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Laboratorium Ekologii Molekularnej i Behawioralnej. ZR /2010 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Wydział Finansów i Ubezpieczeń Budowa platformy technologicznej niezbędnej do badań prowadzonych przez Katedry Wydziału Finansów i Ubezpieczeń. ZR /2010 Gdański Wydział Historyczny Gdańska pracownia inwentaryzacji i dokumentacji sztuki i architektury. ZR /2010 Łódzki Wydział Filozoficzno- Historyczny Badania nad wielokulturowością Łodzi i regionu łódzkiego w XIX i XX w. na tle przemian społecznokulturowych. ZR / / / / /2010 Warszawski Wydział Polonistyki Gdański Wydział Nauk Społecznych Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Sztuki Gdański Wydział Prawa i Administracji Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Wydział Malarstwa Aparatura do gromadzenia i przetwarzania danych dialektologicznych - sieć specjalistycznych stanowisk badawczych. Zakup aparatury do badań z zakresu psychologii sportu. Laboratorium miltimedialne - biblioteka nowych mediów. Stanowisko badawcze do analizy dokumentów. ZR ZR ZR ZR Elektrolinia. ZR

11 opinia komisji komisji /2010 Łódzki Wydział Prawa i Administracji Zakup zestawów komputerowych z drukarkami. ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Grafiki WyposaŜenie Wydziału Grafiki. ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Stół niskociśnieniowy o regulowanej temperaturze i podciśnieniu. ZR /2010 Warszawski Wydział Pedagogiczny Instalacja stanowisk komputerowych w czytelni Biblioteki Wydziałowej oraz w ogólnodostępnych strefach Wydziału Pedagogicznego. ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby Zakup aparatury do badań nad moŝliwościami zastosowania obrazów ruchomych w obszarach granicznych malarstwa. ZR /2010 Warszawski Wydział Pedagogiczny Utworzenie i wyposaŝenie pracowni technicznych środków animacji społeczno-kulturalnej. ZR /2010 Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Sztuki Instrumentarium muzyczne. 1. fortepian półkoncertowy, 2. pianina (17 szt.). ZR /2010 Zielonogórski Wydział Artystyczny Aparatura multimedialna do prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych i dydaktyki w Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej. ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby Stworzenia zaplecza technicznego dla tworzącej się pracowni technik informatycznych i multimedialnych. ZR

12 opinia komisji komisji /2010 Zielonogórski Wydział Artystyczny Klawesyn. ZR /2010 Rzeszowski Wydział Socjologiczno- Historyczny Zestaw aparatury naukowobadawczej do badań prowadzonych w Instytucie Archeologii. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii Rozbudowa systemu prezentacji multimedialnych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Wprowadzenie technologii cyfrowej w Pracowni Antropologii Wizualnej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej WH UAM. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Rozbudowa i modernizacja sprzętowa Katedry Muzykologii UAM. (sprzęt komputerowy). ZR /2010 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Wydział Informatyki i Komunikacji Budowa platformy technologicznej niezbędnej do badań prowadzonych przez Katedry Wydziału Informatyki i Komunikacji. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Pedagogiczny Aparatura do badania wydolności fizycznej człowieka. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Automatyczny Podajnik Próbek CP ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Soxtec 2050 Auto FAT Extraction System. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Polarymetr cyfrowy Polax 2L. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Spektrofotometr UV-VIS-NIR Cary ZR1 wniosek nie rekomendowany 0

13 opinia komisji komisji /2010 Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Badania wytrzymałościowe i jakościowe poliuretanów do celów medycznych i tworzyw sztucznych do pakowania Ŝywności. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Wydział Wokalno-Instrumentalny Optymalizacja brzmienia współczesnego fortepianu w nowoczesnej sali koncertowej o modyfikowalnej charakterystyce akustycznej. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Wydział Wokalno-Instrumentalny Badania parametrów propagacji dźwięku instrumentów muzycznych w warunkach akustycznych studia nagrań. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Wydział Wokalno-Instrumentalny WyposaŜenie Pracowni Badań nad Historycznym Wykonawstwem na Strunowych Instrumentach Klawiszowych. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Wydział Wokalno-Instrumentalny Aparatura do badania właściwości akustycznych instrumentów dętych drewnianych w kontekście rozszerzonej przestrzeni tonalnej i artykulacyjnej. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Wydział Wokalno-Instrumentalny Badanie właściwości sali koncertowej w kontekście róŝnorodności materiału akustycznego oraz zmienności akustycznej wnętrza. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby Rozwój infrastruktury badawczej pracowni rzeźby. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Zakup oprogramowania i łączników do mikroskopowej analizy spektralnej VIS-UV. ZR1 wniosek nie rekomendowany 0

14 opinia komisji komisji /2010 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Wydział Edukacji Artystycznej 1. Laptop, 2. Aparat fotograficzny 3. Drukarka, 4. Kamera video, 5. Projektor. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Wydział Grafiki Zaplecze Poligraficzne Katedry Komunikacji Wizualnej ASP w Poznaniu. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Wydział Grafiki WyposaŜenie multimedialne Pracowni Identyfikacji Wizualnej. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Warsztaty Technik Rzeźbiarskich. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Techniczno- Humanistyczna Wydział Zarządzania i Informatyki Poprawa zaplecza naukowego Wydziału Zarządzania i Informatyki Sprzęt do digilizacji danych zestawów komputerowych kserokopiarki....(7 poz.). ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Katolicki Lubelski Jana Pawła II Wydział Filozofii Obsługa bibliograficznej bazy danych EndNote. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Białostocka Wydział Zarządzania Aparatura informatyczna na potrzeby działalności naukowo-badawczej w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Białostocka Wydział Zarządzania Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby działalności Katedry Turystyki i Rekreacji. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Rozbudowa laboratorium procesów strategicznych i komunikacji marketingowej. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Komputer przenośny(notebook) z oprogramowaniem+kopiarka+projektor multimedialny;komputer stacjonarny. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Komputer przenośny (notebook) wraz z oprogramowaniem, drukarka laserowa i projektor multimedialny. ZR1 wniosek nie rekomendowany 0

15 opinia komisji komisji /2010 Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Psychologii WyposaŜenie laboratorium badawczego w modułowe klatki doświadczalne. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu WyposaŜenie laboratorium psychologicznego we Wrocławiu. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Ekonomiczny w Krakowie Wydział Towaroznawstwa Dotacja aparaturowa - zakup sprzętu komputerowego. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Rozbudowa laboratorium badawczego Internetu Rzeczy ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział InŜynieryjno-Ekonomiczny Modernizacja laborartoriów naukowobadawczych i stanowisk do analizy danych ekonomiczno-finansowych. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Gdański Wydział Historyczny Wykonanie katalogu korespondencji królów polskich oraz szlachty polskiej, pruskiej i litewskiej kierowanej do Gdańska oraz katalogu listów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Gdańsku. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Gdański Wydział Nauk Społecznych Zakup aparatury do badań sprawności psychomotorycznych człowieka. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji Rozbudowa stanowiska do badań chronologii (kolejności) kreślenia linii wykonywanych róŝnymi materiałami kryjącymi. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Jagielloński Biblioteka Jagiellońska DoposaŜenie czytelni Oddziału Dokumentów Audiowizualnych i pracowni Sekcji Reprograficznej Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Marii Curie- Skłodowskiej Wydział Artystyczny Zakup aparatury specjalistycznej dla Zakładu Rzeźby Monumentalnej ISP. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Marii Curie- Skłodowskiej Wydział Artystyczny Zakup aparatury specjalistycznej dla Zakładu Rzeźby ISP. ZR1 wniosek nie rekomendowany 0

16 opinia komisji komisji /2010 Marii Curie- Skłodowskiej Wydział Artystyczny Transferowe i frezująco-tnące techniki eksperymentalne w grafice wklęsło- i wypukłodrukowej. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Marii Curie- Skłodowskiej Wydział Artystyczny Zakup aparatury specjalistycznej do pracowni mediów cyfrowych. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Marii Curie- Skłodowskiej Wydział Ekonomiczny Wyposazenie stanowisk badawczodydaktycznych w Instytucie Ekonomii. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Marii Curie- Skłodowskiej Wydział Ekonomiczny Stacja robocza skanowania kwestionariuszy w Katedrze Marketingu. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Marii Curie- Skłodowskiej Wydział Ekonomiczny Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby naukowo-badawcze Katedry Finansów Publicznych. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Marii Curie- Skłodowskiej Wydział Ekonomiczny Stacja robocza skanowania kwestionariuszy w Zakładzie Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Mikołaja Kopernika Wydział Sztuk Pięknych Badawczy mikroskop fluorescencyjny do analizy przekrojów warstw malarskich zabytkowych dzieł sztuki. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Mikołaja Kopernika Wydział Sztuk Pięknych Zakup aparatury naukowo-badawczej do Pracowni Badań i Dokumentacji Naukowej Zabytków Kamiennych w Zakładzie Konserwacji Elekmentów i Detali Architektonicznych. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny Zestaw do badań konsumenckich oraz uŝyteczności produktów i projektów produktów. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Rzeszowski Wydział Prawa Utworzenie i wyposaŝenie Pracowni Kryminalistyki ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakup komputerów i kserokopiarki. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Warszawski Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Organizacja naukowej pracowni profilaktyki konserwatorskiej dla zbiorów Biblioteki UW. ZR1 wniosek nie rekomendowany 0

17 opinia komisji komisji /2010 Warszawski Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego Wiarygodność i bezpieczeństwo danych - usprawnienie procesu pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania danych wykopaliskowych. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Instytut Chemii Organicznej PAN 1. Spektrofotometr do pomiarów widm w zakresie UV-VIS-NIR, 2. Spektrometr do pomiarów widm w zakresie IR wraz z klimatyzatorem, 3. Kriostat do pomiarów widm CD w zakresie temperatur od stc do stc...(6 poz.). ZR /2010 Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii Laboratorium Mikroskopii Skaningowej Instytutu Fizyki Doświadczalnej. ZR /2010 Gdański Wydział Chemii Zakup mikroskopu fluorescencyjnego. ZR /2010 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN System generujący ultrakrótkie impulsy laserowe z układem detekcji i wyposaŝeniem. ZR /2010 Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej DoposaŜenie aparaturowe laboratoriów naukowych Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Chemii System fizycznej i chemicznej analizy powierzchni materiałów porowatych. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Międzykontynentalny system teleskopów astrofizycznych. ZR /2010 Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakup plazmowego źródła jonów do implantatora UNIMAS wraz z kompletem zasilaczy i zestawem części zapasowych. ZR /2010 Wrocławski Wydział Chemii Zakup spektrometru elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR). ZR

18 opinia komisji komisji /2010 Jagielloński Wydział Matematyki i Informatyki Środowisko sieciowe do analizy i badań z zakresu sieci komputerowych - przewodowych i bezprzewodowych - ich wspóracy, oraz zagadnień dotyczących zabezpieczenia, monitorowania i zarzadzania takimi sieciami. ZR /2010 Zielonogórski Wydział Fizyki i Astronomii Zakup urządzenia do badania kinetyki luminescencji. ZR /2010 Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zakup kriostatu, głowicy niskotemperaturowej oraz innych elementów aparatury słuŝącej do prowadzenia badań w milikelwinowym zakresie temperatur. ZR /2010 Warszawski Wydział Chemii Zakup spektrometru NMR 600 MHz. ZR /2010 Gdański Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakup zestawu konfokalnego czasowo rozdzielczego mikroskopu luminescencyjnego z oprzyrządowaniem. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Matematyki i Informatyki 1. Serwer obliczeniowy z technologią CUDA (rack) do obliczeń równoległych z pamięcią współdzieloną, 2. Przełączniki sieciowe z interfejsami 1GBps, 3. Serwery (blade) do klastra obliczeniowego. ZR / /2010 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana /2010 Instytut Fizyki PAN Zakup aparatury naukowobadawczej do prowadzenia badań statutowych w CBMiM PAN. WyposaŜenie laboratorium dozymetrycznego. Układ automatyki i sterowania spektrometru SIMS. ZR ZR ZR

19 opinia komisji komisji /2010 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Zakup urządzeń rozszerzających bazę aparaturową laboratoriów Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. (41 poz.). ZR /2010 Instytut Wysokich Ciśnień PAN Precyzyjny układ do ścieniania jonowego preparatów do transmisyjnej mikroskopii elektronowej wraz z kontrolnym układem optycznym. ZR /2010 Instytut Matematyczny PAN Aparatura naukowo-badawcza dla IM PAN - zestawy komputerowe, drukarki, monitory. ZR /2010 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN Mikrowaga kwarcowa QCM do fluorescencji oraz reflektometrii wraz z układem do analizy obrazu. ZR /2010 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN Przygotowanie stanowiska pomiarowego do badań jądrowych na cyklotronie protonowym MeV. ZR /2010 w Białymstoku Wydział Biologiczno-Chemiczny Chromatograf cieczowy sprzęŝony ze spektrometrem mas (LC-MS) wraz z niezbędnym wyposaŝeniem i oprogramowaniem. ZR /2010 Centrum Badań Kosmicznych PAN Aparatura dla projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych w CBK PAN. ZR /2010 Instytut Chemii Fizycznej PAN Zakup aparatury naukowo badawczej na działalność statutową. 1. Dyfraktometr do badań monokryształów z detektorem CCD, 2. Układ mikroskopu sił atomowych AFM/STM, 3. Spektrometr do pomiaru widm absorpcji i emisji przejściowej,... (7 poz. aparatury) ZR /2010 Śląski Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Spektrometr elektronowego rezonansu paramagnetycznego. ZR

20 / /2010 Warszawski Wydział Fizyki Jagielloński Wydział Chemii Zestaw aparatury do badania wpływu aerozolu atmosferycznego na klimat - wyposaŝenie "Laboratorium Transferu Radiacyjnego". Zakup wysokorozdzielczego spektrometru masowego z jonizacją electrospray oraz fragmentacją typu ETD. opinia komisji komisji ZR ZR /2010 Poznańska Wydział Fizyki Technicznej Aparatura do badań stanów elektronowych wielofunkcyjnych materiałów organicznych. ZR /2010 Mikołaja Kopernika Wydział Chemii Wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy. ZR /2010 Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii Modernizacja spektrografu obrazującego MSDP wraz z oprzyrządowaniem pomocniczym w obserwatorium Astronomicznym Instytutu Astronomicznego. ZR /2010 Opolski Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Spektrometr poszerzenia dopplerowskiego linii anihilacyjnej oparty o koxialny detektor germanowy. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Chemii Zakup chromatografu GC/MS/MS do analizy oraz identyfikacji związków chemicznych. ZR /2010 Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Informatyczne Laboratorium Przetwarzania Obrazu dla potrzeb medycyny i nauk eksperymentalnych. ZR /2010 Śląska Wydział Matematyczno- Fizyczny Rozbudowa bazy aparaturowej w laboratoriach Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej. ZR /2010 Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Modernizacja Środowiskowego Laboratorium Interferometrii w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej ZR

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1)

INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) Warszawa, 23 grudnia 2010 r. INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH APARATUROWYCH ZŁOśONYCH NA ROK 2011 PRZEZ JEDNOSTKI NAUKOWE DOKONANEJ PRZEZ KOMISJE

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 Elektronicznie podpisany przez Marta Wieczorek Data: 2012.10.10 13:38:17 +02'00' Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 KOMUNIKAT Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego1) z dnia 4 września 2012

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl Wrocław, 3 października 2013 r. WYDZIAŁ NAJWYŻSZEJ KLASY Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2014.07.04 16:19:19 +02'00' Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 30 maja 2014 r. o przyznanych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Szkoła Główna Służby Pożarniczej Pedagogiczny w Krakowie Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 INWESTYCJE BUDOWLANE GLIWICE

ZADANIE NR 1 INWESTYCJE BUDOWLANE GLIWICE ZADANIE NR 1 INWESTYCJE BUDOWLANE GLIWICE Inwestycja budowlana w Gliwicach polegająca na przebudowie i kompleksowej modernizacji istniejącego budynku Chemii III wraz z łącznikiem ( w tym częścią halową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Pozycja 38

Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Pozycja 38 Elektronicznie podpisany przez Damian Lutostański Data: 2016.06.15 15:20:21 +02'00' Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Pozycja 38 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 14 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r.

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r. M.P.2010.46.643 OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1M L.p. Przedmiot 1. Biochemia 60 30 E 30 Z 5 2. Chemia jądrowa 60 30 E 30 Z 5 Blok przedmiotów 3. kierunkowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 113/TZ/IM/2013 Zestaw ma umożliwiać analizę termiczną próbki w symultanicznym układzie

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU UNIWERSYTET MŁODYCH WYNALAZCÓW

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU UNIWERSYTET MŁODYCH WYNALAZCÓW 1 ZWYCIĘSKIE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU UNIWERSYTET MŁODYCH WYNALAZCÓW Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni Uczelnia Tytuł projektu Wydział Biologii Centrum Biotechnologii Wydział Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Ćwiczenie 1 Zastosowanie statystyki do oceny metod ilościowych Błąd gruby, systematyczny, przypadkowy, dokładność, precyzja, przedział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) Projekt, 12.11.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i

Bardziej szczegółowo

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie - Rada Wydziału bmz. Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia

Sprawozdanie - Rada Wydziału bmz.  Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia 2008-2012 Sprawozdanie - Rada Wydziału 18.05.2010 www.wbbib.uj.edu.pl/ 1. Budowa i wyposażenie zwierzętarni Zadania 2. Organizacja i wyposażenie pracowni cytometrii obrazowej 3. Wyposażenie pracowni proteomiki

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015

Losy absolwentów 2015 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 05 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Losy absolwentów liceum i gimnazjum 2013/2014 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej Klasa 3A 36 uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-

Oferta usługowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo- Oferta usługowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica Oferta usługowa Wydziału stanowi odzwierciedlenie obszarów badawczych poszczególnych Katedr

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103111-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Bardziej szczegółowo

Grupa nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS)

Grupa nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS) Grupa nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS) Tabela 1. Liczba zakwalifikowanych wniosków oraz wysokość finansowania (w ) przyznanego beneficjentom, którzy w grupie nauk HS uzyskali powyżej 2

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE fot. Brunon Fidrych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zdobył szereg prestiżowych nagród, m.in.: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Pozycja 45

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Pozycja 45 Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Pozycja 45 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1 Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie Kontakt: Ul. Balicka 122, 30-149 Kraków Strona internetowa: wtz.ur.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. PRELUDIUM konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora po

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych raport cząstkowy Warszawa, lipiec 06 Metodologia Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie

Bardziej szczegółowo

Aparatura i urządzenia laboratoryjne 2015 2016. ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o.

Aparatura i urządzenia laboratoryjne 2015 2016. ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. Aparatura i urządzenia laboratoryjne 2015 2016 ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. Spektroskopia Spektrofotometry UV/VIS/NIR serii V-700 Szeroki wybór uchwytów kuwet i innych opcji Polarymetry serii P-2000 Wspólna

Bardziej szczegółowo

Instytut Chemii UJK potencjał naukowy i dydaktyczny

Instytut Chemii UJK potencjał naukowy i dydaktyczny Instytut Chemii UJK potencjał naukowy i dydaktyczny Kalendarium Instytutu Chemii 1971 rok Utworzenie Zakładu Chemii wchodzącego w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Pozycja 54

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Pozycja 54 Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Pozycja 54 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 września 2016 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PUNKTY DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Akademia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie LP. Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach "Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej" - nauki przyrodnicze Nr rejestracyjny Jednostka naukowa Tytuł

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r. Pozycja 61

Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r. Pozycja 61 Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r. Pozycja 61 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 listopada 2015 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza stypendia dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA 1 RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 819/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2011 r. Kwota dofinansowania MRPO (zł) Nazwa Wnioskodawcy

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 819/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2011 r. Kwota dofinansowania MRPO (zł) Nazwa Wnioskodawcy Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 819/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2011 r. Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 14/2008/1.1.a

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/ studia

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/ studia Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne 1. Wydział Artystyczny - kierunki kryteria przyjęć [1] studiów : kryteria

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Idea konkursu Prezentowanie i promowanie dziennikarskiej twórczości studentów

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów V LO. Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz

Losy absolwentów V LO. Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz Losy absolwentów V LO Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz Informacje ogólne Liczba absolwentów: 89 Liczba studiujących absolwentów: 64 Studiuje w kraju: 62 Trójmiasto: 43 Inne miasta: 9 Studiuje

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Bardziej szczegółowo

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2092/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach I edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax:

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax: Str. 1 z 15 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego 1 61-712 Poznań tel.: +48 61 829-25-02, fax: +48 61 829-24-92 Członek Central and Eastern European Network

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku Toruń, 17 lutego 2015 roku Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku dla Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU UNIWERSYTET MŁODYCH WYNALAZCÓW

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU UNIWERSYTET MŁODYCH WYNALAZCÓW 1 ZWYCIĘSKIE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU UNIWERSYTET MŁODYCH WYNALAZCÓW Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni Biologii Centrum Biotechnologii Geodezji i Kartografii Uczelnia Tytuł projektu Obszar wiedzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Pozycja 50

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Pozycja 50 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2013.07.29 14:07:48 +02'00' Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Pozycja 50 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 18 lipca 2013 r. o przyznanych

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Instytut Matematyki UMCS

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Instytut Matematyki UMCS Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS Dziekan Wydziału B 3 Prodziekan Wydziału B 2 Dziekanat B 7a (Kierownik Dziekanatu), B 6, B 6a, B 7 Sala konferencyjna i posiedzeń Rady Wydziału D 217 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

Jakość wody jakość życia

Jakość wody jakość życia Jakość wody jakość życia Dorota Kołodyńska Wydział Chemii UMCS UMCS dla Samorządu, Lublin 12.03.2015 r Ochrona środowiska a jakość wód W ochronie środowiska można wyróżnić trzy kierunki: ochronę i racjonalne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU SYMBOL CYFROWY 313[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 1 2 3 4 5 6 1 Administracja I stopnia 150 551 3,67 2 Administracja II stopnia 120 150 1,25 3 Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2016

Losy absolwentów 2016 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 06 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Badanie losów absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo