SLO SRB. Geratherm ovu control GT-OVU04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Geratherm ovu control GT-OVU04 NÁVOD K OBSLUZE. Geratherm ovu control GT-OVU04

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SLO SRB. Geratherm ovu control GT-OVU04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Geratherm ovu control GT-OVU04 NÁVOD K OBSLUZE. Geratherm ovu control GT-OVU04"

Transkrypt

1 Geratherm ovu control GT-OVU04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Geratherm ovu control GT-OVU04 NÁVOD K OBSLUZE Geratherm ovu control GT-OVU04 NÁVOD NA POUŽITIE Geratherm ovu control GT-OVU04 UPUTE ZA UPORABU Geratherm ovu control GT-OVU04 NAVODILA ZA UPORABO Geratherm ovu control GT-OVU04 UPUTSTVO ZA UPOTREBU PL CZ SK HR SLO SRB Geratherm ovu control GT-OVU04

2

3 TEST PŁODNOŚCI ZE ŚLINY PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Geratherm ovu control GT-OVU04 PL - 1

4 SPIS TREŚCI PL Opis urządzenia... 3 Dane techniczne... 3 Informacje ogólne... 4 Ważne wskazówki... 5 Wymiana baterii... 6 Zastosowanie... 6 Krok Krok Krok Krok Krok Krok Interpretacja wyników... 9 Kalendarzyk Czyszczenie i dezynfekcja Uwagi dotyczące usuwania Gwarancja Karta gwarancyjna Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Geratherm ovu control jest urządzeniem medyczno-diagnostycznym do określania płodnych i niepłodnych dni kobiety. Ten produkt nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Warunkiem niezawodności metody jest dokładne przestrzeganie instrukcji i prawidłowa ocena wyników. Przed rozpoczęciem planowania rodziny pilnie zaleca się zasięgnięcie rady lekarza. 2 - PL

5 OPIS URZĄDZENIA Geratherm ovu control składa się z czterech części: obudowy, oświetlenia, systemu optycznego (soczewki) i nasadki. DANE TECHNICZNE PL Powiększenie: 50-krotne Dioptrie: +/- 5 Baterie: 2 x LR44 1,5 V Źródło światła: Dioda typu LED Wymiary: 67 x 22 x 22 mm Ciężar: 39 g Warunki stosowania i przechowywania: temperatura: +15 C do +30 C wilgotność powietrza: % ciśnienie powietrza: kpa Warunki transportu: i magazynowania: temperatura: 0 C do +70 C wilgotność powietrza: % ciśnienie powietrza: kpa Stopień ochronny: IP22 (ochrona przed większymi ciałami stałymi, ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę) Gwarancja jakości: Geratherm posiada certyfi kat według dyrektywy Rady 93/42/ EWG, Załącznik II oraz DIN EN ISO 13485, a producent jest uprawniony do opatrzenia go znakiem CE 0118 (jednostka notyfi kowana LMET). PL - 3

6 DANE TECHNICZNE PL Uwaga: Przy stosowaniu urządzenia poza specyfikacją nie gwarantuje się jego prawidłowego funkcjonowania! Zastrzega się zmiany techniczne mające na celu poprawę i udoskonalenie produktu. Urządzenie odpowiada europejskim normom EN60601 i kolejnym oraz podlega szczególnym środkom ostrożności w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej. Kompatybilność elektromagnetyczna: Urządzenie odpowiada obowiązującym obecnie przepisom w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej i nadaje się do stosowania we wszystkich budynkach, włącznie z budynkami przeznaczonymi do prywatnych celów mieszkaniowych. Emisja częstotliwości radiowych przez urządzenie jest niezmiernie niska i z najwyższym prawdopodobieństwem nie powoduje interferencji z innymi urządzeniami ulokowanymi w pobliżu. INFORMACJE OGÓLNE Regularny i stabilny okres u kobiety wynosi 28 dni. Około 14 dni po początku ostatniej i 15 dni przed początkiem następnej miesiączki wzrastający poziom estrogenów we krwi prowadzi do jajeczkowania, zwanego też owulacją. Własności biologiczne komórki jajowej pozwalają na zapłodnienie tylko w okresie około 24 godzin po jajeczkowaniu. Ponieważ okres przeżycia męskich plemników wynosi do 72 godzin, poczęcie w ogóle możliwe jest tylko w okresie około 2 dni przed i 1 dzień po właściwym jajeczkowaniu. 4 - PL

7 WAŻNE WSKAZÓWKI 1. Niektóre lekarstwa lub preparaty hormonalne, a także palenie tytoniu, ostre zapalenia jamy ustnej lub okolicy gardła i alkohol mogą czasowo zmienić skład śliny i tym samym wpłynąć na wynik badania. 2. Przed naniesieniem śliny sprawdzić, czy zewnętrzna, gładka powierzchnia soczewki jest czysta. PL 3. Ze względów higienicznych i zdrowotnych zalecane jest indywidualne korzystanie z urządzenia. 4. Nie wystawiać urządzenia na wpływy silnego ciepła lub zimna. 5. W żadnym razie nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach. 6. Nie myć urządzenia w bieżącej wodzie. 7. Nie upuszczać ovu control na ziemię i nie narażać na nagłe uderzenia. 8. Chronić przed kurzem, wilgocią i gorącem. 9. Nie dokonywać zmian w urządzeniu i nie demontować go. 10. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zachodzi niebezpieczeństwo połknięcia małych części. 11. Nie stosować uszkodzonego urządzenia. PL - 5

8 WYMIANA BATERII Najpierw zdjąć niebieską obudowę. Baterie można wymienić, gdy uciskając na dolną białą osłonę odchyli się ją w bok. PL Wymienić zużyte baterie (2 x LR44 1,5 V) na nowe. Należy bezwzględnie przestrzegać biegunowości baterii; biegun dodatni obu baterii musi wskazywać w kierunku osoby wymieniającej. Białą pokrywkę ponownie nałożyć na urządzenie. ZASTOSOWANIE Uwaga: 1. Geratherm ovu control stosować przed jedzeniem, piciem, myciem zębów i paleniem, lub najwcześniej 3 godziny po jedzeniu, piciu, myciu zębów i paleniu. 2. W pierwszych godzinach rannych ślina może być za gęsta. Może to prowadzić do zafałszowania wyniku testu. Wtedy test należy wykonać dopiero przed południem lub po południu, gdy ślina jest płynniejsza. 3. Przed użyciem i po każdorazowym użyciu soczewkę wyczyścić wilgotną szmatką. 6 - PL

9 ZASTOSOWANIE Krok 1 Zdjąć podłużną, niebieską nasadkę ochronną urządzenia Geratherm ovu control. PL Krok 2 Ostrożnie pobierz soczewkę ściągając ją z obudowy. Czystą niezakurzoną szmatką starannie wyczyścić zewnętrzną (gładką) powierzchnię szkła. Krok 3 Nacisnąć włącznik oświetlenia. Jeśli nosisz okulary, to je zdejmij. Wciśnij następnie przycisk oświetlenia. W celu dokonania oceny testu spójrz przez górną część urządzenia, w której znajduje się soczewka. Nie potrzeba ustawiać ostrości systemu optycznego, ponieważ jest on wyposażony w autofokus. Obejrzyj próbkę dokładnie i starannie zapewniając w ten sposób możliwość optymalnej oceny wyniku testu. Uwaga: Jeżeli przy obserwacji próbki w ogóle nie można rozpoznać struktury, należy ponownie zdjąć system optyczny z obudowy i poczekać z badaniem jeszcze kilka minut, do czasu, gdy próbka całkowicie wyschnie. PL - 7

10 ZASTOSOWANIE Krok 4 PL Soczewkę z całkowicie wyschniętą kroplą śliny umieścić w obudowie urządzenia. Krok 5 Nacisnąć włącznik oświetlenia. Jeśli nosisz okulary, to je zdejmij. Wciśnij następnie przycisk oświetlenia. W celu dokonania oceny testu spójrz przez górną część urządzenia, w której znajduje się soczewka. Nie potrzeba ustawiać ostrości systemu optycznego, ponieważ jest on wyposażony w autofokus. Obejrzyj próbkę dokładnie i starannie zapewniając w ten sposób możliwość optymalnej oceny wyniku testu. Uwaga: Jeżeli przy obserwacji próbki w ogóle nie można rozpoznać struktury, należy ponownie zdjąć system optyczny z obudowy i poczekać z badaniem jeszcze kilka minut, do czasu, gdy próbka całkowicie wyschnie. Krok 6 Po każdym użyciu wyczyścić soczewkę. Używać do tego dołączonej szmatki do czyszczenia okularów lub czystej, wilgotnej szmatki. Nie zanurzać urządzenia ovu control w wodzie. Po użyciu na obudowę ponownie nałożyć niebieską nasadkę. 8 - PL

11 INTERPRETACJA WYNIKÓW Jest naukowo udowodnione, że istnieje bezpośredni związek między wzrostem poziomu estrogenu i momentem jajeczkowania. Estrogen znajduje się między innymi w ślinie. W czasie dni płodnych w ślinie wzrasta zawartość soli w związku ze zwiększoną produkcją estrogenu w organizmie. W wyschniętej ślinie powstające kryształki soli tworzą strukturę paproci. Bezpośrednio przed jajeczkowaniem (owulacją) tę strukturę paproci można rozpoznać najwyraźniej. W dni niepłodne struktura paproci znowu całkowicie zanika z powodu wzrostu zawartości progesteronu i obserwuje się strukturę piaskową. PL DNI NIEPŁODNE Zapłodnienie nie jest prawdopodobne Widzisz strukturę podobną do piasku o motywach przypominających punkciki lub kropelki wody. Z dużym prawdopodobieństwem nie jesteś płodna. OKRES PRZEJŚCIOWY - MNIEJSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO PŁODNOŚCI Zapłodnienie jest możliwe, ale nie prawdopodobne Dają się rozpoznać pierwsze kryształki z delikatną strukturą paproci. Jajeczkowanie nastąpi za 3-4 dni. Jest to początek dni płodnych. DNI PŁODNE Zapłodnienie jest wysoce prawdopodobne Struktura paproci jest wyraźnie rozpoznawalna. Rozpoczęło się jajeczkowanie. Płodność trwa około 3 dni. W dniach płodnych zalecany jest stosunek płciowy, jeżeli zamierzasz począć dziecko. PL - 9

12 INTERPRETACJA WYNIKÓW Następujące czynniki mogą powodować zmiany struktury paproci : PL Po odstawieniu środków antykoncepcyjnych i innych hormonalnych środków zapobiegania ciąży (np. tabletek antykoncepcyjnych). Przy używaniu miedzianych wkładek wewnątrzmacicznych. Po porodzie, podczas i po okresie karmienia piersią. W przypadku chorób i przyjmowania produktów zmieniających obraz śluzu (np. leków rozrzedzających śluz). Kalendarzyk (wzór na miesiąc styczeń) Przy ustalaniu fazy płodnej duże znaczenie mają zapisy w kalendarzyku. Starannie prowadzone karty oceny wyników badania dostarczają ważnych przesłanek diagnostycznych i powinnaś mieć je stale ze sobą podczas wizyt u lekarza. Zapisy należy rozpocząć w pierwszym dniu krwawienia miesięcznego. Nowy kalendarzyk można pobrać na stronie internetowej Geratherm pod następującym adresem: PL

13 Kalendarzyk (wzór na miesiąc styczeń) Mój kalendarzyk p odno ci PL miesi c/ dzie stycze luty marzec kwiecie maj czerwiec lipiec sierpie wrzesie pa dziernik listopad grudzie krwawienie mi dzy ma o p odna okres p odna niep odna miesi czkami PL - 11

14 CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA PL Wyczyścić soczewkę (szkiełko) suchą szmatką nie pozostawiającą kłaczków. Nie myć pod bieżącą wodą. Do czyszczenia soczewki nie używać ani mydła, ani środków myjących. Pozostałości mogą zakłócić proces krystalizacji! UWAGI DOTYCZĄCE USUWANIA Przy usuwaniu urządzenia i baterii należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów. Urządzenia nie wolno usuwać razem ze śmieciami domowymi. Przed wyrzuceniem, wyjąć baterie z urządzenia. Zużytych baterii nie wrzucać do śmieci domowych, tylko do zbiorników na odpady specjalne lub odnieść do punktu zbiórki baterii w placówkach handlowych. GWARANCJA Na ewentualne wady urządzenia Geratherm ovu control przy normalnym stosowaniu producent udziela gwarancji na okres jednego roku od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych niewłaściwym stosowaniem urządzenia. Producent nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za nieprawidłowe używanie i błędną interpretację wyniku. Proszę przestrzegać instrukcji obsługi! Producent: Geratherm Medical AG Fahrenheitstraße 1 D Geschwenda Niemcy 12 - PL

15 KARTA GWARANCYJNA Geratherm udziela gwarancji na wady fabryczne urządzenia ovu control na okres jednego roku od daty zakupu, jeśli zostanie ono zwrócone w tej placówce handlowej, w której zostało kupione. W tym okresie urządzenie zostanie bezpłatnie naprawione lub wymienione, jeśli wada spowodowana jest błędną konstrukcją lub wykonaniem. Gwarancja nie obejmuje szkód i wadliwego funkcjonowania urządzenia na skutek niewłaściwego posługiwania się nim przez niestosowanie się do informacji i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi lub nieuprawnionych prób konserwacji. Placówka handlowa na miejscu nie może uznać niniejszej gwarancji producenta za nieważną, może jednak rozszerzyć ją przez dodatkowe gwarancje zgodnie ze swoim uznaniem i na własny koszt. PL Nr modelu:... Nr serii:... Data zakupu:... Podpis sprzedającego:... Nr faktury / Nr paragonu:... Nazwa i adres sprzedającego:... Producent: Geratherm Medical AG Fahrenheitstraße 1 D Geschwenda Niemcy TEST PŁODNOŚCI Geratherm ovu control GT-OVU04 PL - 13

16

17 TEST PLODNOSTI NA BÁZI SLIN CZ NÁVOD K OBSLUZE Geratherm ovu control GT-OVU04 CZ - 1

18 OBSAH CZ Popis přístroje... 3 Technické údaje... 3 Všeobecné informace... 4 Důležité pokyny... 5 Výměna baterií... 6 Použití... 6 Krok Krok Krok Krok Krok Krok Interpretace výsledků... 9 Kalendář vyhodnocení Čištění Pokyny pro likvidaci Záruka Záruční list Přečtěte si pozorně návod k obsluze. Geratherm ovu control je lékařský diagnostický přístroj pro určený plodných a neplodných dní ženy. Tento výrobek není v žádném případě antikoncepční prostředek. Spolehlivost postupu předpokládá správné dodržení pokynů a správné vyhodnocení výsledků. Nutně doporučujeme konzultaci s lékařem v případě, jestliže plánujete rodinu. 2 - CZ

19 POPIS PŘÍSTROJE Geratherm ovu control se skládá ze čtyř částí: z pouzdra, osvětlovacího zařízení, optického systému (čočka) a krytu. TECHNICKÉ ÚDAJE Zvětšení: Dioptrie: +/ násobné CZ Baterie: Světelný zdroj: Rozměry: Hmotnost: 2 x LR44 1,5 V LED dioda 67 x 22 x 22 mm 39 g Podmínky použití a skladování: teplota: +15 C až +30 C vlhkost vzduchu: % tlak vzduchu: kpa Přepravní a skladovací podmínky: teplota: 0 C až +70 C vlhkost vzduchu: % tlak vzduchu: kpa Stupeň ochrany: IP22 (vniknutí velkých pevných částic, ochrana proti kapající vodě) Záruka kvality: Geratherm je certifi kován podle směrnice 93/42/EHS, dodatek II a DIN EN ISO a je oprávněn opatřit výrobek označením CE 0118 (notifi kované místo LMET). CZ - 3

20 TECHNICKÉ ÚDAJE CZ Upozornění: Při použití přístroje mimo rozsah specifikace není zaručena bezchybná funkčnost! Technické změny pro zlepšení a další vývoj výrobku si vyhrazujeme. Tento přístroj odpovídá evropským normám EN60601 n. a podléhá zvláštním bezpečnostním opatřením týkajícím se elektromagnetické kompatibility. Elektromagnetická kompatibilita: Přístroj odpovídá aktuálním platným předpisů týkajícím se elektromagnetické kompatibility a je vhodný pro použití ve všech budovách, včetně těch, které jsou určeny pro účely bydlení. Radiofrekvenční emise přístroje jsou maximálně nízké a s největší pravděpodobností nezpůsobují žádné interference s ostatními přístroji v blízkém okolí. VŠEOBECNÉ INFORMACE Pravidelná a stálá perioda ženy je 28 dní. Asi 14 dní po začátku poslední a 15 dní před zahájením další menstruace způsobí rostoucí hladina estrogenu v krvi uvolnění vajíčka, proces zvaný také ovulace. Biologické vlastnosti vaječné buňky dovolují oplodnění v průběhu pouhých cca 24 hodin po ovulaci. Poněvadž mužské pohlavní buňky mají životnost až 72 hodin, je obecně možné početí v časovém období cca 2 dny před a 1 den po vlastní ovulaci. 4 - CZ

21 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 1. Určité léky nebo hormonální přípravky a také kouření, akutní záněty v ústní dutině, příp. v hltanu, a alkohol mohou dočasně změnit složení slin, a tím ovlivnit výsledek testu. 2. Před aplikací slin se přesvědčte, jestli je vnější, hladká plocha čočky čistá. 3. Z hygienických a zdravotních důvodů doporučujeme individuální použití. CZ 4. Přístroj nevystavujte silnému zdroji tepla ani chladu. 5. Přístroj v žádném případě neponořujte do vody ani jiných kapalin. 6. Nečistěte jej pod tekoucí vodou. 7. Zabraňte pádu přístroje ovu control a nevystavujte jej náhlým nárazům. 8. Chraňte před prachem vlhkostí a horkem. 9. Přístroj neměňte ani nerozebírejte. 10. Uchovávejte mimo dosah dětí. Může dojít ke spolknutí malých částí. 11. Poškozené přístroje nesmí být dále používány. CZ - 5

22 VÝMĚNA BATERIÍ Nejdříve odstraňte modré pouzdro. Baterie můžete vyměnit tak, že spodní bílý kryt vykloníte a odtlačíte od sebe. CZ Vyměňte prázdné baterie (2 x LR44 1,5 V) za nové. Zachovejte polaritu baterií; plusový pól obou baterií musí směřovat k vám. Bílý kryt opět nasaďte na přístroj. POUŽITÍ Poznámka: 1. Geratherm ovu control používejte před jídlem, pitím, čištěním zubů nebo kouřením, nebo nejdříve 3 hodiny po jídle, pití, čištění zubů nebo kouření. 2. V prvních ranních hodinách mohou být sliny příliš husté. To může zkreslovat výsledek testu. Proto test provádějte až v průběhu dopoledne nebo odpoledne, když už jsou sliny tekutější. 3. Čočku očistěte vlhkým hadříkem před a po každém použití. 6 - CZ

23 POUŽITÍ Krok 1 Sejměte podélnou, modrou ochrannou čepičku přístroje Geratherm ovu control. Krok 2 CZ Opatrně odstraňte čočku tak, že ji vyjmete z pouzdra. Pečlivě vyčistěte vnější (hladkou) plochu skla hadříkem bez prachu. Krok 3 Nejlépe ráno před snídaní, čištěním zubů nebo kouřením kápněte kapku slin čistým a suchým prstem doprostřed čočky. Kápněte sliny na čočku shora, aniž byste kapku rozmazali. Ujistěte se, že na skle nejsou žádné vzduchové bublinky ani pěna. Vzorek slin nechejte cca 10 až 15 minut dobře proschnout při pokojové teplotě. Za tímto účelem čočku s kapkou vzhůru odložte stranou. Poznámka: Abyste podnítili tvorbu slin, můžete se lehce kousnout do jazyka. CZ - 7

24 POUŽITÍ Krok 4 Vložte čočku s proschlou kapkou slin do pouzdra přístroje. Krok 5 CZ Stiskněte světelné tlačítko. V případě potřeby si sundejte brýle. Světelné tlačítko držte stisknuté a současně se dívejte skrz horní část přístroje, ve které se nachází čočka, abyste vyhodnotili výsledek svého testu. Optiku nemusíte zaostřovat, protože má svůj autofokus. Vzorek si pečlivě prohlédněte, abyste mohli svůj výsledek optimálně posoudit. Poznámka: Jestliže při pozorování vzorku není patrná vůbec žádná struktura, vytáhněte optiku znovu z pouzdra a počkejte ještě několik minut s prohlížením, dokud vzorek úplně neproschne. Krok 6 Po každém použití očistěte čočku. Použijte k tomu čisticí hadřík na brýle, který je součástí balení, nebo čistý vlhký hadřík. Přístroj ovu control neponořujte do vody. Nasaďte modrou čepičku po použití opět na pouzdro. 8 - CZ

25 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ Je vědecky prokázáno, že existuje přímá souvislost mezi zvýšeným obsahem estrogenu a dobou ovulace. Estrogen se nachází mimo jiné ve slinách. Během plodných dní stoupá obsah soli ve slinách díky zvýšené produkci estrogenu v těle. V suchých slinách mají vzniklé krystaly soli kapraďovitou strukturu. Bezprostředně před uvolněním vajíčka (ovulací) je možno tuto kapraďovitou strukturu pozorovat nejzřetelněji. Během neplodných dnů se tato kapraďovitá struktura opět zcela rozloží z důvodu rostoucího obsahu progesteronu, a můžeme pozorovat oblázkovou strukturu. CZ NEPLODNOST Oplodnění je nepravděpodobné Vidíte oblázkovou strukturu složenou z motivů podobných puntíkům, resp. vodním bublinkám. S velkou pravděpodobností nemáte plodné dny. PŘECHODNÉ OBDOBÍ - NIŽŠÍ PLODNOST Oplodnění je možné, ale nepravděpodobné Jsou patrny krystaly s lehkou kapraďovitou strukturou. Máte 3-4 dny před ovulací. To je počátek plodných dnů. PLODNOST Oplodnění je vysoce pravděpodobné Kapraďovitá struktura je zřetelně patrná. Ovulace začala. Plodnost trvá cca 3 dny. Jestliže chcete zplodit dítě, doporučuje se pohlavní styk v těchto plodných dnech. CZ - 9

26 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ Ke změně kapraďovité struktury může dojít v následujících případech: po vysazení kontraceptiv a jiných hormonálních antikoncepčních prostředků (např. antikoncepčních pilulek) při použití měděných spirál CZ po porodu, během doby kojení a po jejím skončení při onemocněních a produktech, které mění tvorbu hlenu (např. při užívání léků rozpouštějících hlen) KALENDÁŘ VYHODNOCENÍ (vzor pro měsíc leden) Záznamy v kalendáři mají význam při zjišťování plodného období. Pečlivě vedené záznamy podávají důležité diagnostické podklady a měly by být k dispozici při každé návštěvě lékaře. Začněte se záznamem první den menstruace. Nový kalendář si můžete stáhnout na domovské stránce Geratherm pod následujícím odkazem: CZ

27 KALENDÁŘ VYHODNOCENÍ (vzor pro měsíc leden) M j kalendá plodnosti CZ M síc/den Leden Únor B ezen Duben Kv ten erven ervenec Srpen Zá í íjen Listopad Prosinec plodnost neplodnost nižší plodnost perioda krvácení mezi cykly CZ - 11

28 ČIŠTĚNÍ Čočku (nosič skla) čistěte suchým hadříkem nepouštějícím vlákna. Nečistěte ji pod tekoucí vodou. Nepoužívejte k čištění čočky mýdlo ani mycí prostředek. Zbytky mohou narušit tvorbu krystalů! POKYNY PRO LIKVIDACI CZ Při likvidaci přístroje a baterií je nutno dodržovat příslušné platné předpisy. Tento přístroj nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Před likvidací přístroje vyjměte baterie. Spotřebované baterie nevyhazujte do domovního odpadu, ale do zvláštního odpadu nebo je odevzdejte na sběrném místě baterií v odborném obchodě. ZÁRUKA Na Geratherm ovu control se při normálním používání poskytuje záruka jeden rok od data zakoupení, a to na případné závady ze strany výrobce. Škody na vašem přístroji způsobené neodborným zacházením nepodléhají záruce. Za nesprávné používání a chybnou interpretaci výsledku není výrobce odpovědný. Dodržujte návod k obsluze! Výrobce: Geratherm Medical AG Fahrenheitstraße 1 D Geschwenda Německo 12 - CZ

29 ZÁRUČNÍ LIST Geratherm poskytujte na ovu control záruku jeden rok od data zakoupení vztahující se na výrobní závady, jestliže bude přístroj vrácen obchodníkovi, od kterého byl zakoupen. Během této doby bude přístroj bezplatně opraven nebo vyměněn, jestliže je příčinou závady chybná konstrukce nebo provedení. Tato záruka nepokrývá škody ani chybné funkce, které byly způsobeny v důsledku neodborné manipulace použitím v rozporu s pokyny v tomto návodu k obsluze nebo nedovolenými pokusy o údržbu. Váš obchodník v místě nemůže záruku výrobce prohlásit za neplatnou, může ji ale rozšířit dodatečnými zárukami podle svého zvážení a na své náklady. CZ Model č.:... Sériové č.:... Datum zakoupení:... Podpis obchodníka:... Faktura č. / Pokladní doklad č.:... Jméno a adresa obchodníka:... Výrobce: Geratherm Medical AG Fahrenheitstraße 1 D Geschwenda Německo TEST PLODNOSTI Geratherm ovu control GT-OVU04 CZ - 13

30

31 TEST PLODNOSTI NA ZÁKLADE ZMENY ŠTRUKTÚRY SLÍN SK NÁVOD NA POUŽITIE Geratherm ovu control GT-OVU04 SK - 1

32 SK OBSAH Popis zariadenia... 3 Technické údaje... 3 Všeobecné informácie... 4 Dôležité upozornenia... 5 Výmena batérií... 6 Použitie... 6 Krok Krok Krok Krok Krok Krok Interpretácia výsledkov... 9 Vyhodnocovací kalendár Čistenie Pokyny na likvidáciu Záruka Záručný list Pozorne si prečítajte návod na použitie. Zariadenie Geratherm ovu control je medicínsko-diagnostický prístroj na určenie plodných a neplodných dní ženy. Tento výrobok výslovne nie je antikoncepčný prípravok. Spoľahlivosť metódy predpokladá správne dodržiavanie pokynov a správne vyhodnotenie výsledkov. Keď začínate s plánovaním rodiny, naliehavo odporúčame konzultáciu s Vašim lekárom. 2 - SK

33 POPIS ZARIADENIA Prístroj Geratherm ovu control pozostáva zo štyroch častí: z tela prístroja, osvetľovacieho zariadenia, optického systému (šošovka) a krytu. TECHNICKÉ ÚDAJE Zväčšenie: 50 - násobné Dioptrie: +/- 5 Batérie: 2 x LR44 1,5 V SK Svetelný zdroj: Rozmery: Hmotnosť: LED - dióda 67 x 22 x 22 mm 39 g Podmienky použitia a uskladnenia: Teplota: +15 C až +30 C Vlhkosť: % Tlak vzduchu: kpa Podmienky pre prepravu a skladovanie: Teplota: 0 C až +70 C Vlhkosť: % Tlak vzduchu: kpa Stupeň ochrany: IP22 (vniknutie veľkých pevných častíc, chránené pred kvapkajúcou vodou) Záruka kvality: Geratherm je certifi kovaný podľa smernice 93/42/EHS, príloha II a DIN EN ISO a je oprávnený na umiestnenie značky CE 0118 (akreditovaná organizácia LMET (krajinský metrologický a kalibračný ústav), Durínsko, Nemecko). SK - 3

34 SK TECHNICKÉ ÚDAJE Upozornenie: Pri používaní prístroja mimo špecifikácie nie je zabezpečená bezchybná funkčnosť prístroja! Vyhradzujeme si právo na technické zmeny na vylepšenie a ďalší vývoj výrobku. Tento prístroj zodpovedá európskej norme EN60601 a nasledujúcim a podlieha mimoriadnym bezpečnostným opatreniam vzhľadom na elektromagnetickú znášanlivosť. Elektromagnetická kompatibilita: Prístroj zodpovedá predpisom platným v danom čase, vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a je vhodný na použitie vo všetkých budovách, vrátane tých, ktoré sú určené na účely bývania súkromných osôb. Emisie rádiových frekvencií prístroja sú mimoriadne nízke a s veľkou pravdepodobnosťou nespôsobujú interferencie s inými prístrojmi v ich blízkosti. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Pravidelný a stabilný menštruačný cyklus ženy trvá 28 dní. Asi 14 dní po poslednom a 15 dní pred nasledujúcim menštruačným krvácaním vedie stúpajúca hladina estrogénov k uvoľneniu zrelého vajíčka, nazývaného aj ovulácia. Biologické vlastnosti vaječnej bunky umožňujú oplodnenie len v počas cca 24 hodín po ovulácii. Pretože mužské spermie majú životnosť až do 72 hodín, je vo všeobecnosti možné počatie v časovom rozmedzí cca 2 dni pred a 1 deň po vlastnom uvoľnení vajíčka. 4 - SK

35 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA 1. Určité lieky alebo hormonálne preparáty, ako aj fajčenie, akútne zápaly v ústnej dutine, príp. v priestore hltana a alkohol môžu na určitý čas zmeniť zloženie slín a tým ovplyvniť výsledok. 2. Pred nanesením slín skontrolujte, či je vonkajšia, hladká plocha šošovky čistá. 3. Z hygienických a zdravotných dôvodov sa odporúča individuálne použitie. 4. Nevystavujte prístroj extrémnemu teplu alebo chladu. SK 5. Prístroj v žiadnom prípade neponárajte do vody alebo iných kvapalín. 6. Nečistite ho pod tečúcou vodou. 7. Dávajte pozor, aby prístroj ovu control nespadol a nevystavujte ho náhlym nárazom. 8. Chráňte pred prachom, vlhkom a horúčavou. 9. Na prístroji nevykonávajte zmeny a nerozoberajte ho. 10. Uschovávajte mimo dosahu detí. Malé časti by sa mohli prehltnúť. 11. Poškodené prístroje sa nesmú ďalej používať. SK - 5

36 VÝMENA BATÉRIÍ Odstráňte najprv modré teleso prístroja. Batérie môžete vymeniť tak, že spodný biely kryt odtlačíte prostredníctvom bočného vyklopenia. SK Vybité batérie nahraďte novými (2 x LR44, 1,2 V). Rešpektujte označenie pólov batérií; plusový pól obidvoch batérií musí ukazovať vašim smerom. Biely kryt opäť nasaďte na prístroj. POUŽITIE Poznámka: 1. Prístroj Geratherm ovu control používajte pred jedlom, pitím, umývaním zubov alebo fajčením, alebo najskôr 3 hodiny po jedle, pití, umývaní zubov alebo fajčení. 2. V ranných hodinách môžu byť sliny príliš husté. To môže skresliť výsledok testu. Urobte test potom až v priebehu predpoludnia alebo popoludnia, keď sliny zrednú. 3. Šošovku vyčistite pomocou vlhkej handričky pred a po každom použití. 6 - SK

37 POUŽITIE Krok 1 Stiahnite pozdĺžny modrý ochranný kryt prístroja Geratherm ovu control. Krok 2 Odstráňte opatrne šošovku tým, že ju stiahnete z telesa prístroja. Starostlivo vyčistite vonkajšiu (hladkú) plochu skla pomocou handričky bez prítomnosti prachu. SK Krok 3 Umiestnite, najlepšie ráno pred raňajkami, umývaním zubov alebo fajčením, čistým a suchým prstom kvapku slín do stredu šošovky. Ťuknite slinou zhora na šošovku bez toho, aby ste kvapku rozmazali. Ubezpečte sa, že na sklenenom nosiči nie sú bublinky alebo pena. Nechajte vzorku slín po dobu cca 10 až 15 minút dobre vyschnúť pri izbovej teplote. Na to odložte šošovku s kvapkou smerom hore stranou. Poznámka: Na stimuláciu tvorby slín si môžete jemne zahryznúť do jazyka. SK - 7

38 POUŽITIE Krok 4 Umiestnite šošovku s úplne zaschnutou kvapkou slín do telesa prístroja. Krok 5 SK Stlačte tlačidlo svetelného spínača. V prípade potreby si dajte dolu svoje zrakové pomôcky. Pri stlačenom svetelnom spínači sa pozrite cez hornú časť prístroja, v ktorej sa nachádza šošovka, aby ste mohli posúdiť výsledok testu. Optický systém si nepotrebujete zaostriť, lebo má automatické zaostrenie. Presne a dôkladne si pozrite vzorku, aby ste mohli optimálne vyhodnotiť Váš výsledok. Poznámka: Ak by pri pozorovaní vzorky nebola rozpoznateľná vôbec žiadna štruktúra, vytiahnite optický systém opäť von z telesa prístroja a počkajte ešte pár minút s pozorovaním, kým vzorka úplne nepreschne. Krok 6 Šošovku po každom použití vyčistite. Použite dodanú handričku na čistenie okuliarov alebo inú čistú vlhkú handričku. Prístroj ovu control neponárajte do vody. Po použití umiestnite modrý obal opäť na teleso prístroja. 8 - SK

39 INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV Je vedecky dokázané, že existuje priama súvislosť medzi prírastkom obsahu estrogénov a dobou uvoľnenia vajíčka. Estrogén sa nachádza napr. v slinách. Počas plodných dní stúpa obsah soli v slinách v dôsledku zvýšenej produkcie estrogénu v tele. Vo vyschnutých slinách zobrazujú vznikajúce kryštály soli štruktúru v tvare papradia. Bezprostredne pred uvoľnením vajíčka (ovuláciou) je táto štruktúra v tvare papradia najzreteľnejšie rozpoznateľná. Počas neplodných dní sa táto štruktúra v tvare papradia z dôvodu zvyšujúcej sa hladiny progesterónu opäť úplne rozpúšťa, a je viditeľná kremičitá štruktúra. NEPLODNÉ OBDOBIE Počatie je nepravdepodobné Vidíte kremičitú štruktúru, ktorá vykazuje motívy podobné bodkám, príp. bublinkám. S najväčšou pravdepodobnosťou ste v neplodnom období. SK PRECHODNÉ OBDOBIE - MENEJ PLODNÉ Počatie je možné, ale nie je pravdepodobné Dajú sa rozpoznať prvé kryštály s jemnou štruktúrou v tvare papradia. Ste 3-4 dni pred ovuláciou. To je začiatok plodných dní. PLODNÉ OBDOBIE Počatie je nanajvýš pravdepodobné Štruktúra v tvare papradia sa dá jednoznačne rozoznať. Ovulácia začala. Plodnosť trvá cca 3 dni. V týchto plodných dňoch sa odporúča pohlavný styk, ak chcete počať dieťa. SK - 9

40 INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV Zmena štruktúry v tvare papradia môže vzniknúť v dôsledku nasledovného: Po vysadení kontraceptív a inej hormonálnej antikoncepcie (napr. antikoncepčné tabletky) Pri používaní vnútromaternicového telieska Po pôrode, počas a po dobe dojčenia SK Pri ochoreniach a výrobkoch, ktoré menia hlienotvorbu (napr. požitie liekov rozpúšťajúcich hlieny) VYHODNOCOVACÍ KALENDÁR (vzor v mesiaci január) Zápisy do vyhodnocovacieho kalendára majú pri zisťovaní plodného obdobia veľký význam. Starostlivo vedené vyhodnocovacie lístky sú dôležitými diagnostickými záchytnými bodmi a mali by ste ich mať vždy pri návšteve lekára. So zápisom začnite v prvý deň menštruácie. Nový vyhodnocovací kalendár si môžete stiahnuť na stránke spoločnosti Geratherm kliknutím na nasledujúci link: SK

41 VYHODNOCOVACÍ KALENDÁR (vzor v mesiaci január) Môj kalendár plodnosti Krvácanie medzi dvomi periódami SK Mesiac/ de Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December plodné menej plodné neplodné menštruácia SK - 11

Vibrační posilovací stroj MASTER G7

Vibrační posilovací stroj MASTER G7 Vibrační posilovací stroj MASTER G7 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G8

Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Děkujeme za zakoupení tohoto stroje. Přečtěte si prosím důkladně tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro případné pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

A62700HLW0 CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 15 ES Manual de instrucciones 30 TR Kullanma Kılavuzu 44

A62700HLW0 CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 15 ES Manual de instrucciones 30 TR Kullanma Kılavuzu 44 A62700HLW0 CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 15 ES Manual de instrucciones 30 TR Kullanma Kılavuzu 44 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

VP-X300/X300L VP-X300/X300L. Sportsvideokamera. Kamera sportowa. CCd Przetwornik obrazu. LCd Wyświetlacz OPTICKÝ SNÍMACÍ

VP-X300/X300L VP-X300/X300L. Sportsvideokamera. Kamera sportowa. CCd Przetwornik obrazu. LCd Wyświetlacz OPTICKÝ SNÍMACÍ DC IN POLKI Kamera sportowa VP-X300/X300L portsvideokamera VP-X300/X300L A Automatyczna regulacja ostrości CCd Przetwornik obrazu CCD LCd Wyświetlacz ciekłokrystaliczny diplay delete HOLD W T MODE A Automatické

Bardziej szczegółowo

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ SB 2002 Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Návod k použití Návod na použitie instrukcja obsługi user Manual HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Informace o FCC a autorské právo Toto zařízení bylo testováno

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

Logamatic PM10. EMS plus

Logamatic PM10. EMS plus EMS plus 6 720 647 106-00.1O Logamatic PM10 6 720 809 223 (2013/09) [cs] Návod k instalaci pro odbornou firmu.......................................................... 2 [pl] Instrukcja montażu dla instalatora...........................................................

Bardziej szczegółowo

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Návod na použitie/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Vážený zákazník ďakujeme Vám za zakúpenie

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Vibraní posilovací stroj MASTER G4 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Vibraní posilovací stroj MASTER G7 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Návod k obsluze

Instrukcja obsługi Návod k obsluze Cyfrowy aparat fotograficzny/digitální fotoaparát Instrukcja obsługi Návod k obsluze DSC-T20/T25 PL CZ Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zaawansowanych operacji, obejrzyj, korzystając z komputera,

Bardziej szczegółowo

! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"!

! #$ % &'(!) *#$ % +,! ! "#$! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"! -) 1 .!/ %#$!& ' ( "! $ )#'" *% "$ #!#$ #!#$#!# "#! $ +&& +$# &!$ )!#$ + #!+,#$&#!$#!$$# #$ &!-.! $ + /0#! #$ 10.0# 23 43546#$" 7$!# 8!#$!#$ ) 7$ +'# # 7& +9#&##$ # " & )

Bardziej szczegółowo

TALIA GREEN EVO SYSTEM

TALIA GREEN EVO SYSTEM PL IT CZ 2 25 35 on/off reset esc menu/ok mode sra comfort R V00 Część ogólna... 3 Normy bezpieczeństwa... 3 Ostrzeżenia... 4 Uwagi do instalatora... 4 Umiejscowienie kotła... 5 Czyszczenie instalacji

Bardziej szczegółowo

BEN400MC User s manual Uživatelský manuál Užívateľský manuál

BEN400MC User s manual Uživatelský manuál Užívateľský manuál BEN400MC User s manual Uživatelský manuál Užívateľský manuál Instrukcja użytkownika Felhasználói kézikönyv Uporabniški priročnik www.bensat.cz 1 GB User s manual - BEN400MC IMPORTANTT NOTICE Please read

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití Pralka Práčka Pračka EWF 12483 W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL CRMD 7750 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Audio-video systém do automobilu Audio-video systém do automobilu System audio-wideo do samochodu In Car AV system

Bardziej szczegółowo

TH-L1 DIGITAL MEDIA SYSTEM DIGITÁLNÍ MEDIÁLNÍ SYSTÉM CYFROWY SYSTEM PRZEKAZU DIGITÁLIS MÉDIARENDSZER INSTRUCTIONS

TH-L1 DIGITAL MEDIA SYSTEM DIGITÁLNÍ MEDIÁLNÍ SYSTÉM CYFROWY SYSTEM PRZEKAZU DIGITÁLIS MÉDIARENDSZER INSTRUCTIONS DIGITAL MEDIA SYSTEM DIGITÁLNÍ MEDIÁLNÍ SYSTÉM CYFROWY SYSTEM PRZEKAZU DIGITÁLIS MÉDIARENDSZER TH-L1 Skládá se z AX-THL1, SP-THL1W, SP-THL1F, SP-THL1C a SP-THL1S Elementy zestawu: AX-THL1, SP-THL1W, SP-THL1F,

Bardziej szczegółowo

0808 Part No. X14-96580-01 EE

0808 Part No. X14-96580-01 EE ČEŠTINA První osoba Prohlédnutí / zaměření cíle Kolo gest Vstřebání orbů zkušeností / výběr kouzel Pohyb Kamera / (klepnout a podržet) pohled na hrdinu Kontextové zkratky Útok na blízko Útok na dálku Magie

Bardziej szczegółowo

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas XR Elektroniczna drukarka etykiet Podręcznik użytkownika Elektronický štítkovač Pokyny k obsluze Elektronický štítkovač Návod na obsluhu

Bardziej szczegółowo

Skládá se z XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F a SP-THD51C. Elementy zestawu: XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F oraz SP-THD51C

Skládá se z XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F a SP-THD51C. Elementy zestawu: XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F oraz SP-THD51C DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER TH-D51 Skládá se z XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F a SP-THD51C Elementy zestawu: XV-THD51,

Bardziej szczegółowo

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Użytkownika

Skrócona Instrukcja Użytkownika Skrócona Instrukcja Użytkownika User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU OV-Solution10+ Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą

Bardziej szczegółowo

sky high performance.

sky high performance. sky high performance. product catalogue pass it on! www.plagron.com O FIRMIE AGRON O AGRONU Plagron to godny zaufania producent i ogólnoświatowy dostawca wysokojakościowych produktów biologicznych. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Rower magnetyczny Magnetic bike Magnetický rotoped. M6160-i INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE

Rower magnetyczny Magnetic bike Magnetický rotoped. M6160-i INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE Rower magnetyczny Magnetic bike Magnetický rotoped M6160-i INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE Instrukcja montażu UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

LFF 8M121. RO Română. PL Polski. CS Česky

LFF 8M121. RO Română. PL Polski. CS Česky LFF 8M121 PL Polski Instrukcja obsługi ZMYWARKA - Spis treści Instrukcja obsługi, 1 Zalecenia i środki ostrożności, 2-3 Serwis Techniczny, 6 Karta produktu, 7 Instalacja, 9-10 Opis urządzenia, 11 Sól regeneracyjna

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi Sporák Tűzhely Kuchenka EKD513503 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Bardziej szczegółowo