Návod k použití pro kombinaci chladničky a mrazničky, NoFrost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7081 892-02. Návod k použití pro kombinaci chladničky a mrazničky, NoFrost"

Transkrypt

1 Návod k použití pro kombinaci chladničky a mrazničky, NoFrost Instrukcja obsługi dla chłodziarko-zamrażarki, NoFrost Посібник з експлуатації для пристрою охолодження і заморожування, NoFrost Инструкция по эксплуатации для холодильно-морозильного комби-прибора, NoFrost Kasutusjuhend Külmik-sügavkülmik, NoFrost Naudojimo instrukcija Šaldytuvas su šaldikliu, NoFrost Návod na použitie Kombinácia chladnička-mraznička, NoFrost Használati utasítás a hűtő-fagyasztó kombinációhoz, NoFrost Instrucţiuni de utilizare pentru combina frigorifi că automată, NoFrost Navodilo za uporabo Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik, NoFrost Uputa za upotrebu za kombinirani uređaj za hlađenje i zamrzavanje, NoFrost Указание за употреба за комбиниран хладилник-фризер, NoFrost CZ PL UA RUS EST LT SK H RO SLO HR BG CN

2 1 Prezentacja lodówki Elementy obsługi i kontroli, rys. A1 1 Główny regulator Włączanie/Wyłączanie całego urządzenia (chłodziarka i zamrażarka), z regulatorem temperatury komory zamrażarki 2 Przycisk SuperFrost z diodą (LED) sygnalizującą włączenie funkcji - do szybkiego zamrożenia świeżych produktów spożywczychl 3 Wskaźnik ustawienia temperatury w zamrażarce 4 Przycisk wyłączenia sygnału ostrzegawczego, z diodą LED do sygnalizacji zbyt wysokiej temperatury w zamrażarce 5 Regulator Włączanie/Wyłączanie i regulator tem pe ra tu ry w lodówce 6 Wskaźnik ustawienia temperatury w chłodziarce Zalecana nastawa temperatury: - Lodówka: Wskaźnik ustawienia temperatury 6: 5 C - Zamrażarka: Wskaźnik ustawienia temperatury 3: -18 C W Przesuwając uchwyt do butelek i konserw zabezpieczyć można butelki przed przewróceniem przy utwieraniu drzwi. W celu wyczyszczenia uchwyt można wyjąć: - rys. A2: Uchwyt przesunąć całkiem w prawo lub w lewo wzdłuż półki na drzwiach i wyjąć. W Wszystkie półeczki na drzwiach można wyjąć w celu wy c zy sz c ze nia, rys. A2: Unieść półeczkę i wysunąć ją do przodu. W Można zmieniać położenie półek* w zależności od wysokości produktów, rys. A4. - Unieść półkę, wysunąć do przodu i wyjąć. - Półki należy wsuwać do lodówki w taki sposób, aby pionowa krawędź tylna półki była skierowana do góry, co zapobiega przymarzaniu produktów do tylnej ściany lodówki. W Wyjąć szufladki: wysunąć do oporu i podnieść z przodu, rys. A3. W rys. A5: Jeżeli potrzebne jest miejsce na wysokie butelki i naczynia, można wtedy przednią połówkę półki szklanej 1przesunąć do tyłu. Elementy podtrzymujące 2 półki szklane mogą zostać zdjęte do czyszczenia. Dane na tabliczce znamionowej 1 Oznaczenie urządzenia 2 Numer serwisowy 3 Numer urządzenia 4 Zdolność zamrażania w kg/24 godziny Charakterystyka urządzenia i wyposażenia, rys. A Lodówka, ok. 5 0 C Przyciski kontrolne i ustawienia parametrów Wentylator z włącznikiem 7, dla zapewnienia zwięks zo nej cyrkulacji powietrza Półka na masło Wyjmowane półki Półka na jajka * Oświetlenie wewnętrzne Odpływ wody z odszraniania Przenośna półeczka na drzwiach Przesuwny uchwyt do butelek i konserw Półka na butelki Najzimniejsza strefa komory chłodniczej, dla wrażliwych i łatwo psujących się pro duktów Półki na wysokie butelki Szuflady na warzywa, sałatę i owoce Tabliczka znamionowa Zamrażarka, ok C System informacyjny* VarioSpace* Szuflady wysokie Wanienka na kostki lodu * Nóżki przednie, rolki transportowe tylne 10 * zależnie od modelu i wyposażenia

3 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. W ten sposób rozstrzygnęli Państwo na korzyść najnowocześniejszej techniki chłodniczej, która gwa ran tu je najwyższą jakość, trwałość użytkową i wysoką niezawodność działania. Wyposażenie posiadanego urządzenia zapewnia najwyższy komfort obsługi. Poprzez to urządzenie wyprodukowane z wyko rzystaniem metod nie przynoszących szkody śro do wis ku naturalnemu i materiałów nadających się do powtórnego zagospodarowania wnosimy razem z Państwem aktywny wkład w ochronę naszego środowiska naturalnego. Aby zapoznać się z wszystkimi zaletami nowego urządzenia, zalecamy uważne przeczytanie wska zówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Pozostaje nam życzyć wiele pożytku z nowego urządzenia. Spis treści Strona Instrukcja obsługi 1 Prezentacja lodówki...10 Spis treści System informacyjny Przeznaczenie Oszczedzanie energii Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...12 Zagospodarowanie urządzeń wyłączonych z użytkowania.. 12 Bezpieczeństwo techniczne Bezpieczeństwo podczas użytkowania Wskazówki ustawiania Podłączenie do sieci Uruchomienie i elementy kontrolne...13 Włączenie i wyłączenie Nastawienie temperatury Wskażnik ustawienia temperatury Alarm - sygnał ostrzegawczy, czerwona dioda LED alarmu Lodówka...14 Rozmieszczenie produktów spożywczych Przykładowe rozmieszczenie Chłodzenie przy pomocy wentylatora Oświetlenie wnętrza Zamrażarka...15 Przygotowanie kostek lodu SuperFrost Wskazówki zamrażania i przechowywania Odszranianie, czyszczenie Zakłócenia pracy - problemy?...16 Obsługa serwisowa i tabliczka znamionowa Instrukcja ustawienia i zabudowy Zmiana kierunku otwierania drzwi Ustawienie w ciągu szafek kuchennych System informacyjny* Zamrożone produkty spożywcze należy spożyć w zalecanym terminie składowania. Liczby pomiędzy symbolami podają okres czasu przechowy wa nia w miesiącach, zwykle dla kilku rodzajów mrożonek. Podane okresy przechowywania stanowią wytyczne dla świeżo zamrożonych produktów spożywczych Od jakości produktu oraz wstępnego przygotowania do momentu zamrożenia zależy, czy obowiązuje górna czy dolna war tość. Dla bardziej tłustych produktów spożywczych obowiązują zawsze dolne wartości. Poszczególne symbole dla mrożonek oznaczają: Dania gotowe Lody Ryby Mięso wieprzowe Warzywa Owoce Wędlina Chleb Grzyby Dziczyzna Drób Mięso wołowe/ cielęce * zależnie od modelu i wyposażenia Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać i w razie przekazania lodówki przekazać ją nowemu użytkownikowi. Instrukcja obsługi została opracowana dla kilku modeli lodówek. Z tego względu możliwe są odstępstwa od posiadanego modelu. Przepisy W Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do chłodzenia produktów spożywczych w środowisku domowym lub podobnym. Zalicza się do tego np. użytkowanie - w prywatnych kuchniach, pensjonatach ze śniadaniem, - przez gości w dworkach, hotelach, motelach oraz innych miejscach noclegowych, - przy cateringach oraz podobnych usługach w handlu hurtowym. Urządzenia używać wyłącznie w ramach gospodarstwa domowego. Każde inne zastosowanie jest niedopuszczalne. Urządzenie nie jest przeznaczone do przechowywania i chłodzenia leków, plazmy krwi, preparatów laboratoryjnych oraz innych materiałów i produktów wymienianych w dyrektywie dotyczącej produktów medycznych 2007/47/EG. Użytkowanie urządzenia niezgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do uszkodzenia lub zepsucia przechowywanych towarów. Ponadto urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. W Zależnie od klasy klimatycznej urządzenie jest przeznaczone do pracy w obrębie wskazanych granic temperatury otoczenia. Nie należy przekraczać tych temperatur ani w górę ani w dół! Klasa klimatyczna obowiązująca dla posiadanego urządzenia jest wydrukowana na tabliczce znamionowej. Oznaczenia mają następujące znaczenie: Klasa Urządzenie przystosowane do klimatyczna temperatur otoczenia SN +10 C do +32 C N +16 C do +32 C ST +16 C do +38 C T +16 C do +43 C - Szczelność układu obiegowego czynnika chłodniczego została poddana sprawdzeniu. - Urządzenie spełnia wymagania odnośnych przepisów bezpieczeństwa oraz dyrektyw Unii Europejskiej 2006/95/EG i 2004/108/EG. Oszczędzanie energii - Należy zawsze dbać o dobrą wentylację. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych wzgl. kratek wentylacyjnych. - Szczeliny wentylacyjne muszą być zawsze odkryte. - Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani obok kuchenki, grzejnika itp. - Zużycie energii jest zależne od warunków w miejscu ustawienia np. od temperatury otoczenia. - Otwierać urządzenie na możliwie jak najkrótszy czas. - Im ustawiona będzie niższa temperatura, tym zużycie energii będzie wyższe. - Artykuły spożywcze przechowywać posortowane. - Wszystkie produkty spożywcze przechowywać dobrze zapakowane lub pod przykryciem. Pozwoli to uniknąć powstania szronu. - Artykuły spożywcze wyciągnąć na jak najkrótszy czas, by zbytnio się nie nagrzały. - Wkładanie ciepłych potraw: pozwolić najpierw wystygnąć do temperatury pokojowej. - Produkty mrożone rozmrażać w komorze chłodziarki. - W przypadku dłuższych okresów urlopowych, zamrażarkę należy opróżnić i wyłączyć. Osady kurzu zwiększają zużycie energii: - Agregat chłodziarki wraz z wymiennikiem ciepła - metalowa kratka z tyłu urządzenia - należy odkurzać raz w roku. 11

4 2 Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia Wskazówka dot. usuwania odpadów Opakowanie produkowane jest z materiałów nadających się do ponownego użycia. - tektury falistej/tektury - elementów z piankowanego polistyrenu - z folii polietylenowych - taśm bindujących z polipropylenu W Nie wolno dopuszczać, aby dzieci bawiły się materiałami opakowaniowymi - niebezpieczeństwo uduszenia pod folią! W Opakowanie należy dostarczyć do oficjalnego skupu makulatury. Urządzenie wyłączone z użytkowania: zawiera nadal wartościowe materiały i nie powinna być wyrzucana razem z innymi, nie sortowanymi odpadami osiedlowymi. W Unieruchomić zużyte urządzenie. Wyciągnąć wtyczkę, przeciąć kabel przyłączeniowy i zabezpieczyć zamek, aby dzieci nie mogły się zamknąć we wnętrzu urządzenia. W Należy zwrócić uwagę na to, aby podczas odtransportowywania zużytego urządzenia nie uszkodzić układu obiegu czynnika chłodniczego. W Dane zastosowanego czynnika chłodniczego znajdują się na tabliczce znamionowej. W Zagospodarowanie zużytych urządzeń w ramach systemu utylizacji winno nastąpić w sposób fachowy, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami i uregulowaniami prawnymi. Bezpieczeństwo techniczne W Aby zapobiec szkodom na zdrowiu lub życiu oraz szodom rzeczowym, urządzenia należy trans porto wać wyłącznie w opakowaniu. Do ustawienia urządzenia potrzebne są dwie osoby. W Zawarty w lodówce czynnik chłodniczy R 600a nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego, jest natomiast palny. W Nie wolno dopuścić do uszkodzenia przewodów obiegu czynnika chłodniczego. Wytryśnięcie czynnika chłodniczego może spowodować oparzenia oczu, może także dojść do zapłonu uwolnionego czynnika chłodniczego. W W przypadku uwolnienia czynnika chłodniczego należy usunąć otwarte źródła ognia i źródła zapłonu z sąsiedztwa lodówki, wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i dobrze przewietrzyć pomieszczenie. W Przy stwierdzeniu uszkodzenia lodówki należy powiadomić dostawcę. Nie podłączać urządzenia do sieci. W Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji lodówkę należy montować i podłączać wyłącznie zgodnie ze wska zów ka mi zawartymi w instrukcji obsługi. W W razie wystąpienia nieprawidłowości odłączyć urządzenie od sieci: wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego (pociągając za wtyczkę nie za przewód zasilający) lub wyłączyć (wy kręcić) bezpiecznik. W Naprawy i czynności konserwacyjne w obrębie urządzenia należy powierzać wyłącznie serwisowi tech nicznemu, w innym bowiem wypadku powstają poważne zagrożenia dla użytkownika. Ta sama uwaga dotyczy wymiany prze wo du zasilającego. Bezpieczeństwo podczas użytkowania W W lodówce nie wolno przechowywać żadnych wy buchowych materiałów lub puszek zawierających aerozole z palnymi propelentami, takimi jak: butan, propan, pentan itp. Ewentualnie uwolnione gazy mogą zapalić się w zet knię ciu z elektrycznymi częściami urządzenia. Puszki takie można rozpoznać na podstawie nadrukowanego opisu zawartości lub symbolu płomienia naniesionym na puszce. W Wysokoprocentowy alkohol przechowywać wyłącznie w szczelnie zamkniętych pojemnikach w pozycji stojącej. W Do wnętrza lodówki nie wkładać płonących przedmiotów lub źródeł zapłonu. W Wewnątrz lodówki nie używać żadnych urządzeń elek try cznych (takich jak urządzenia do czyszczenia parą, grzejniki, maszynki do lodów itp.). W Listwa cokołowa, szufladki, drzwiczki nie powinny służyć za miejsca oparcia, nie stawać nogami na półki. W Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo, a także przez osoby z upośledzeniami zmysłów (ale także przez dzieci), nie dysponujące dostatecznym doświadczeniem i wiedzą, chyba, że zostaną one przyuczone i w pierwszym okresie użytkowania będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci nie należy pozostawiać bez opieki, aby zapewnić, że urządzenie nie będzie przedmiotem zabawy. W Należy unikać przedłużonego kontaktu skóry z zimnymi powierzchniami lub oziębionymi/zamrożonymi produktami. Może to być przyczyną bólu, utraty czucia skórnego oraz odmrożeń. W przypadku długotrwałego kontaktu ze skórą należy stosować odpowiednie środki ochronne, np. rękawice. W Nie należy spożywać przeterminowanych produktów żywnościowych, mogą one doprowadzić do zatrucia po karmowego. W Lampy do celów specjalnych (lampy żarówkowe, diody LED, świetlówki) znajdujące się w urządzaniu, przeznaczone są do oświetlania jego wnętrza i nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych. Wskazówki dot. ustawiania W Przy ustawianiu/zabudowie lodówki należy zadbać aby nie uległy uszkodzeniu rurki obwodu czynnika chłodniczego. W Wyregulować położenie lodówki we wnęce przy pomocy klucza widełkowego rozmiar 10 obracając nóżki re gu la cyj ne, tak aby zapewnić równe i stabilne ustawienie lodówki. W W pomieszczeniu, w którym ustawione będzie urządzenie, na każde 8 g czynnika chłodzącego R 600a przy padać musi zgodnie z normą EN m 3 przestrze ni po to, aby w przypadku wystąpienia przecieku w układzie chłodzenia nie doszło w po miesz c ze niu do powsta nia wybuchowej mieszaniny gazu z powie trzem. Ilość czynnika chłodniczego wskazano na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia. W Urządzenie zawsze ustawiać bezpośrednio przy ścianie. W Nie zasłaniać szczelin wentylacyjnych. Należy przestrzegać wskazówek za war ty ch w załączniku ustawienia i zabudowy. W Nie ustawiać na lodówce żadnych urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak kuchenka mikro falowa, opiekacz do pieczywa itp.! W Palące się świece, lampy i inne przedmioty z otwartym płomieniem trzymać z dala od urządzenia, aby go nie podpalić. W Zagrożenie pożarem na skutek wilgoci! W momencie zawilgocenia elementów urządzenia przewodzących prąd lub przewodu zasilającego może dojść do zwarcia. - Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Nie eksploatować urządzenia na wolnym powietrzu lub miejscach, gdzie jest wilgoć i pryska woda. W OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia urządzenia na skutek niewłaściwego transportu! - Transportować urządzenie w opakowaniu. - Transportować urządzenie w pozycji stojącej. - Nie transportować urządzenia w jedną osobę. W Urządzenie można przesuwać tylko wtedy, gdy nie jest załadowane. OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane zwarciem! Jeśli kabel sieciowy / wtyczka urządzenia lub innego urządzenia zetkną się z tylną stroną urządzenia, kabel sieciowy / wtyczka mogą zostać uszkodzone wskutek wibracji urządzenia tak, że dojdzie do zwarcia. W Urządzenie ustawić w ten sposób, by nie stykało się z żadną wtyczką lub kablem sieciowym. W Nie podłączać urządzenia ani innych przyrządów do gniazdek w obszarze tylnej ściany urządzenia. Podłączenie do sieci Rodzaj zasilania (prąd zmienny) i napięcie zasilania muszą być zgodne z informacjami zawartymi na ta bliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa jest um iesz c zo na we wnętrzu lodówki po lewej stronie, obok szufladek na warzywa. W Urządzenie wolno podłączać do gniazda sieciowego zainstalowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Gniazdo sieciowe musi być chronione bezpiecznikiem o wartości 10 A lub wyższej. Gniazdo to musi leżeć poza obrysem tylnej ściany lodówki i być łatwo dostępne. W Po zdjęciu przewodu zasilającego z tylnej ścianki lodówki należy usunąć wieszak na przewód w innym bowiem wypadku w czasie pracy lodówki występują słyszalne drgania! UWAGA Niebezpieczeństwo uszkodzenia układu elektronicznego! W Nie stosować indywidualnych falowników (przetworników prądu stałego na prąd przemienny bądź na prąd trójfazowy) albo wtyków do oszczędzania energii. OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo pożaru i przegrzania! W Nie używać przedłużaczy ani listew rozdzielających. 12

5 3 Uruchomienie i elementy kontrolne Wskaźnik ustawienia temperatury, rys. A1/36 - Swiecący wskaźnik temperatury sygnalizuje pracę urządzenia - Poszczególne wskaźniki świetlne odpowiadają zakresom temperatury. Pokazują one wybraną wartość temperatury chłodzenia/mrożenia Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia zalecane jest jego wyczyszczenie. Bliższe szczegóły zamieszczono w rozdziale "Czyszczenie". Urządzenie należy włączyć na ok. 4 godziny przed włożeniem produktów do zamrożenia. Produkty do zamrażania wkładać należy dopiero po osiągnięciu niskiej temperatury w zamrażarce. Włączenie i wyłączenie - Rys. A1: Główny regulator Włączanie/Wyłączanie 1 służy do włączenia lub wyłączenia całego urządzenia, zamrażarki i lodówki. W Włączanie: Pokrętło Włączanie/Wyłączanie 1 i 5 prze krę cić za pomocą monety, aż zamigocą/zaświecą się wskaźniki ustawienia temperatury 3 i 6. - Lodówka jest włączona, gdy świeci się wskaźnik us ta wi e- nia temperatury 6 i pali się oświetlenie wnętrzna. - Zamrażarka jest włączona, gdy świeci się wskaźnik ustawienia temperatury 3. - Przy pierwszym uruchomieniu świeci się alarmowa dioda LED, alarm akustyczny jest wyłączony. Więcej na ten temat w rozdziale "Alarm - sygnał ostrzegawczy, czerwona dioda LED alarmu". W Wyłączanie całego urządzenia: Przekręcić przy pomocy monety pokrętło główne Włączanie/Wyłączanie 1 do oporu z powrotem do pozycji "0", aż zgasną wskaźniki us ta wi e- nia temperatury. Lodówka i zamrażarka są wyłączone. W Aby wyłączyć tylko lodówkę (zamrażarka pozostaje włączona - korzystny układ np. w okresach urlopu), cofnąć pokrętło Włączanie/Wyłączanie 5 do pozycji "0", aż zgaśnie wskaźnik ustawienia temperatury lodówka 6 i wyłączy się oświetlenie wnętrza. Wskaźnik ustawienia temperatury - zamrażarka 3 musi się świecić. Alarm - sygnał ostrzegawczy, czerwona dioda LED alarmu Rys. A1/4: Dźwiękowy sygnalizator alar mowy oraz czerwona dioda alarmowa LED mają za zadanie chronić umieszczone w urządzeniu mrożonki i oszczędzać energię. W Sygnał zanika przy naciśnięciu przycisku "wyłączenie alarmu" 4, - automatycznie, gdy ponownie została osiągnięta wystarczająco niska temperatura. - po zamknięciu drzwi. Alarm drzwi - Włącza się zawsze wtedy, gdy drzwi lodówki lub zamrażarki będą otwarte przez okres dłuższy niż ok. 60 sekund. Funkcja wyłączenia sygnału alarmowego dostępna jest tak długo, jak długo otwarte są drzwi. Po zamknięciu drzwi następuje automatyczne przełączenie na funkcję alarmu. Alarm temperatury - Włącza się zawsze wtedy, gdy temperatura zamrażania nie jest wystarczająco niska ( w zależności od nastawienia termostatu ). - Jednocześnie miga dioda LED alarmu. Przyczyną włączenia się sygnału może być: - włożenie świeżych, "ciepłych" produktów do zamrażarki, - ciepłe powietrze dostające się do zamrażarki podczas wyjmowania i układania produktów. Dioda LED alarmu miga tak długo, aż zakończy się stan alarmowy. Nastawianie temperatury W Rys. A1: Przekręcić regulator temperatury 1 i 5 przy pomocy monety aż zapali się wskaźnik żądanej tem pe ra tu ry 3 i 6. Pozycje rowka oz naczają: Pozycja 1 = najcieplejsza temperatura, najniższa moc chłodzenia maks. = najzimniejsza temperatura, najwyższa moc chłodzenia W Zalecana nastawa temperatury: - Dla lodówki: 5 C. - Dla zamrażarki: -18 C. Podczas nastawiania miga dioda LED nastawianej tem pe ra tu ry. Uwaga: Należy mieć na uwadze, że na temperatury we wnętrzu lodówki ma wpływ częstotliwość otwierania drzwi lodówki, stopień zapełnienia, jak również temperatura pomieszczenia, w którym się ona znajduje. W zależności od tego, jaką temperaturę chcemy mieć w lodówce/zamrażarce należy odpowiednio zmienić nastawienie termostatu. * różne w zależności od modelu i wyposażenia 13

6 4 Komora chłodnicza Rozmieszczenie produktów spożywczych Na skutek naturalnego obiegu powietrza w lodówce powstają różne strefy temperaturowe, korzystne dla przechowywania różnych produktów żywnościowych. Najzimniejsze tem pe ra tu ry panują bezpośrednio nad pojemnikami na jarzyny oraz w pobliży tylnej ścianki (korzystne warunki do przechowywania np. wędlin i mięs); najcieplejszy obszar znajduje się z przodu i na drzwiach (korzystne warunki np. dla zapewnienia masłu i serom konsystencji dogodnej do smarowania). Wskazówki dotyczące chłodzenia - Artykuły spożywcze układać tak, aby zapewnić dobrą cy r kulację powietrza - a więc nie ciasno obok siebie. Nie zakrywać otworów powietrza wentylatora* na tylnej ściance - ważne ze względu na wydajność chłodzenia! - Produkty wydzielające duże ilości gazowego etylenu i produkty wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce, warzywa i sałaty należy zawsze oddzielić od siebie lub opakować, aby zapobiec skróceniu terminu ważności. Np. pomidorów nie należy przechowywać razem z owocami kiwi lub kapustą. Przykład rozmieszczenia Rys. B 1 Masło, ser 2 Jajka 3 Puszki, napoje, butelki 4 Konserwy, pieczywo 5 Nabiał 6 Najzimniejsza strefa lodówki: wrażliwe produkty spożywcze, mięsa i wędliny, ryby, produkty z surowego mleka, dania gotowe 7 Owoce, warzywa, sałata Wskazówka - Produkty spożywcze podzielić zgodnie z ilustracją. W ten sposób urządzenie pracuje energooszczędnie. - Półki, szuflady lub kosze w stanie dostawy są rozmieszczone tak, by uzyskać optymalną efektywność energetyczną. Chłodzenie za pomocą wentylatora*, rys. C/7 W ten sposób na wszystkich poziomach osiąga się równo mier ne rozłożenie temperatury; ustawioną temperaturę uzyskuje się dla wszystkich produktów spożywczych. Wymuszona cyrkulacja powietrza anuluje zakresy temperatur normalnego trybu pracy. Generalnie zaleca się: - przywysokiej temperaturze pomieszczenia (wyższej niż 33 C), - przy wysokiej wilgotności powietrza, jak np. w letnie dni. W Włączanie/Wyłączanie: Użyć włącznika 7. I = włączony, 0 = wyłączony. Wskazówka: - Przy włączonym wentylatorze wzrasta zużycie enegii. - W celu oszczędności energii wentylator wyłączy się automatycznie po otwarciu drzwi. Oświetlenie wnętrza lodówki zostaje automatycznie wyłączone po 15 min., jeżeli drzwi lodówki pozostają otwarte. Oświetlenie nie działa przy otwartych drzwiach, a lampka wskaźnika ustawienia tem pe ra tu ry świeci się - prawdopodobnie przepaliła się żarówka. Wymiana żarówki: W Dane żarówki: maks. 25 W, prąd i napięcie zasilania muszą być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej. Używać tylko żarówek o tych samych wymiarach, oprawka: E 14. W Urządzenie wyłączyć. Wyjąć wtyczkę z gniazda sie cio we go wzgl. wyłączyć lub wykręcić bezpiecznik. W Klosz żarówki, jak pokazane jest to na rys. F1, wyjąć z uchwytów 1 i odchylić 2. W Wymienić żarówkę, jak pokazano na rys. F2. Podczas wkręcania żarówki należy zwrócić uwagę na to, by pierścień zabezpieczający był należycie osadzony w cokole żarówki. W Klosz żarówki zawiesić z powrotem i umieścić w uchwytach po bokach. 14 * zależnie od modelu i wyposażenia

7 5 Zamrażarka Przygotowanie kostek lodu W Napełnić wodą wanienkę na lód* do trzech czwartych wysokości i wstawić do zamrożenia. Kostki lodu można oddzielić od dna wanienki przez nieznaczne odkształcenie wanienki lub podstawienie wanienki na krótko pod strumień bieżącej wody. SuperFrost Produkty spożywcze wkładane do zamrażarki w stanie świeżym powinny być w jak najkrótszym czasie całkowicie zamrożone, a znajdującym się już w zamrażarce zamrożonym produktom należy dostarczyć "rezerwowego zimna". Jest to możliwe za pomocą funkcji SuperFrost. Wartości odżywcze, wygląd i walory smakowe zamrożonych produktów będą przez to najlepiej zachowane. W Maksymalna ilość kg świeżych produktów, jaką można zamrozić w ciągu 24 godz. musi być zgodna z danymi na tabliczce znamionowej - "zdolność zamrażania... kg/24 godz", poz. 4. Podana tam maksymalna ilość produktów do zamrażania jest różna dla różnych modeli i klas klimatycznych. Zamrażanie z SuperFrost Rys. A1/2 W Przycisnąć na krótko przycisk SuperFrost 2, aż zapali się lampka kontrolna LED. - Temperatura zamrażania spadnie, urządzenie pracuje z maksymalną możliwą wydajnością chłodzenia, jednocześnie świeci się dioda LED -32 C. W Przy małych ilościach produktów do zamrożenia wystarczy zazwyczaj ok. 6 godz.odczekania/zamrażania wstępnego, przy maksymalnej ilości, patrz tabliczka zna mio no wa - "zdolność zamrażania", potrzeba ok. 24 godz. W Umieścić świeże produkty spoż- najlepiej na górnych półkach. - SuperFrost wyłączy się automatycznie po ok. 65 god zinach. Zamrażanie jest zakończone, - SuperFrost- i dioda LED -32 C nie świecą się urządzenie pracuje ponownie w normalnym trybie oszczędnościowym z ostatnio ustawionymi wartościami. W W celu osiągnięcia maks. wydajności mrożenia, ciepłe produkty spożywcze należy układać bez szuflad bezpośrednio na podłodze szafy lub przechowywać w bezpośrednim kontakcie z wewnętrznymi ścianami bocznymi. Wskazówka: Nie ma konieczności włączania SuperFrost: - dla mrożonek (produktów kupionych w postaci zamrożonej), - przy zamrażaniu do 2 kg świeżych produktów dziennie. Wskazówki dotyczące zamrażania i przechowywania W Do opakowania produktów nadają się dostępne w handlu woreczki foliowe do zamrażania, pojemniki z tworzyw sztucznych, metalu i aluminium do wielorazowego użycia. W Należy zapobiec stykaniu się nowo włożonych produktów z produktami już zamrożonymi. Opakowanie produktów powinno być suche, aby zapobiec zmrożeniu się z innymi opakowaniami. W Na opakowaniu należy zapisać datę i zawartość aby nie przekroczyć zaleconego czasu przechowywania i w konsekwencji obniżenia jakości produktów. W Produkty, które sami zamrażamy powinno się opakowywać jako porcje przydatne w naszym gospodarstwie. Aby produkty żywnościowe zamrozić szybko na wskroś, nie powinno się przekraczać następujących ilości / porcję: - owoce, warzywa do 1 kg, - mięso do 2,5 kg. W Warzywa po umyciu i podzieleniu na porcje należy zblans zować (włożyć na 2-3 minuty do wrzącej wody, wyjąć i szybko ochłodzić w zimnej wodzie. Jeżeli blanszowanie przeprowadzamy w garnku parowym lub w kuchence mikrofalowej należy czynić to zgodnie z instrukcją dla tych urządzeń). W Blanszowanych warzyw i świeżych produktów nie należy solić i przyprawiać przed ich zamrożeniem. Inne potrawy jedynie lekko osolić i przyprawić. Wiele przypraw zmienia swój smak. W Nie wolno zamrażać butelek i puszek z napojami ga zo wa ny mi (niebezpieczeństwo pęknięcia lub rozerwania). W Przechowywanie: Maksymalne dopuszczalne obciążenie pojedynczej półki zamrażarki wynosi 25 kg zamrożonych produktów. W VarioSpace: Wyjmując drugą i trzecią szufladkę oraz półkę zyskać można przestrzeń na mrożonki dużych rozmiarów równą ponad dwóm wysokościom szuflad. Drób, mięso, dużych rozmiarów części dziczyzny jak również wysokie wypieki zamrażać można w całości i w "całości" wy kor zy sty wać do późniejszego przygotowywania potraw. W W razie potrzeby wykorzystania mak sy mal nej przestrzeni użytkowej, można wyjąć szuflady i przechowywać mrożonki bez pośred nio na półkach. - Najniższą szufladę zostawiać zawsze w urządzeniu. - Przy wyciągniętej górnej szufladzie nie zastawiać otworów powietrza wentylatora na tylnej ściance, ważne ze względu na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia! - Wyjmowanie szufladek, rys. G1: wysunąć do oporu i unieść przednią część. - Wyjmowanie półeczki, rys. G2: wyjąć drugą i trzecią szufladę, unieść przednią część półki i wyciągnąć. Wkładanie: Wsunąć półkę i zablokować z przodu. W Rozmrażamy tylko takie ilości produktów, które możemy w szybkim czasie zużyć. Rozmrożone produkty należy jak najszybciej wykorzystać do przygotowania potraw. Zamrożone produkty można rozmrażać: - w piekarniku/w piekarniku z nawiewem gorącego powie tr za - w kuchence mikrofalowej - w temperaturze pokojowej - płaskie, nie całkowicie rozmrożone porcje mięsa i ryb można gotować lub smażyć. - zamrożone warzywa można gotować (czas gotowania równy połowie czasu potrzebnego dla gotowania świeżych warzyw). * zależnie od modelu i wyposażenia 15

8 6 Rozmrażanie, Czyszczenie 7 Zakłócenia pracy - problemy? Rozmrażanie System NoFrost rozmraża lodówkę automatycznie. W komorze chłodniczej Woda z rozmrażania zostaje odparowana pod wpływem ciepła sprężarki - pojawienie się kropli wody na tylnej ścianie lo dów ki jest całkowicie normalne. W Należy jedynie sprawdzić, czy woda z rozmrażania spływa bez przeszkód do otworu odpływowego na tylnej ściance (strzałka na rys. A). Komora zamrażania Powstająca wilgoć osadza się na parowniku, jest ona okre so wo rozmrażana i odparowywana. Dzięki technologii automatycznego rozmrażania w komorze zamrażania nigdy nie gromadzi się lód, odchodzi nakład pracy i czasu na ręczne rozmrażanie. Czyszczenie W W celu oczyszczenia lodówki należy z zasa dy odłączyć lodówkę od sieci. Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego lub wykręcić/wyłączyć bezpiecznik obwodu gniazda sieciowego do którego podłączona jest lodówka. W Półki środkowe, półki szklane i inne elementy wyposażenia wyczyścić ręcznie. W Powierzchnie zewnętrzne lodówki, wnętrze ko mo ry lo dów kowej i inne powierzchnie lodówki zmyć let nią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Ze względu na groźbę zranienia użytkownika lub uszkodzenia lodówki nie stosować urządzeń do czyszczenia powierzchni gorącą parą wodną! W Nie wolno stosować gąbek do szorowania/ zdrapywania, nie stosować skoncentrowanych środków do czyszczenia. W żadnym razie nie używać środków do czyszczenia i rozpuszczalników zawierających cząsteczki ścierne, chlorki lub kwasy; uszkodzą one powierzchnie i mogą spowodować korozję. W Zalecane jest używanie miękkich ściereczek oraz uniwersalnego płynu myjącego o obojętnym odczynie. Do czyszczenia wnętrza zamrażarki wolno używać tylko środków czystości i środków pielęgnacyjnych dopuszczonych do kontaktu z żywnością. W Do czyszczenia urządzeń wykonanych ze stali szlachetnej*: - Ściany boczne i powierzchnie drzwi czyścić wyłącznie przy pomocy czystej, miękkiej ścierki, w razie potrzeby lekko zwilżonej (wodą + środkiem do mycia). Opcjonalnie można używać ściereczki z mikrofazy. W Zadbać, aby do szczelin wentylacyjnych, części elek trycznych i rynienki odpływowej* nie przedostała się woda z czyszczenia. Wytrzeć lodówkę do sucha. W Nie dopuścić do uszkodzenia ta blicz ki znamionowej umieszczonej we wnętrzu lodówki, nie usuwać tej ta blicz ki - zawiera ona ważne in for macje dla obsługi ser wiso wej. W Konieczne jest częste czyszczenie otworu odpływowego na tylnej ściance lodówki ponad pojemnikami na warzywa, rys. A, strzałka. W razie potrzeby oczyścić za pomocą cienkiego przedmiotu, np. patyczka do czyszczenia uszu itp. W Należy uważać, aby nie oderwać, zgiąć lub uszkodzić kabli i innych części. W Następnie podłączyć ponownie za si la nie/uruchomić urządzenie. Jeżeli zajdzie potrzeba wyłączenia lodówki z użytkowania na dłuższy czas należy ją opróżnić, wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego, oczyścić w sposób opisany powyżej i pozostawić drzwi lodówki otwarte, aby zapobiec powstawaniu nie przy jemnych zapachów. 16 * zależnie od modelu i wyposażenia Zakupione urządzenie zostało skonstruowane i wy pro du ko wa ne w taki sposób, że zapewnione jest jego bezawaryjne użytkowanie i długa żywotność. Jeśli mimo wszystko podczas eksploatacji wystąpi zakłócenie pracy urządzenia, należy sprawdzić, czy zakłócenie to nie jest przypadkiem skutkiem błędu obsługi. W takim przypadku również w okresie gwa ran cji musimy obciążyć użytkownika kosztami naprawy. Następujące zakłócenia można usunąć we własnym zakresie przez sprawdzenie możliwych przyczyn: Zakłócenia Możliwa przyczyna i sposób usunięcia Urządzenie nie pracuje, lampka kontrolna nie świeci się - Czy urządzenie zostało prawidłowo włączone? - Czy wtyczka została prawidłowo wetknięta do gniazda sieciowego? - Czy bezpiecznik gniazda działa? Oświetlenie wewnątrz lodówki nie działa - Czy lodówka jest włączona? - Czy drzwi były otwarte dłużej niż 15 min.? - Przepalona żarówka. Wymienić żarówkę według wska zówek "Oświetlenie wewnątrz lodówki". Urządzenie pracuje zbyt głośno - Czy urządzenie stoi oparte na wszystkich nóżkach na podłodze; czy stojące obok meble i przedmioty wprawiane są w drgania rezonansowe pod wpływem pracującego agregatu chłodniczego? W razie potrzeby lodówkę trochę przesunąć, wyregulować nóżki, podosuwać do siebie butelki i pojemniki. - Normalne są: Odgłosy przelewania, bulgotania itp. pochodzą one od czynnika chłodniczego krążącego w obwodzie chłodzenia. Cichy metaliczny dźwięk: powstaje zawsze przy sa moczynnym włączaniu lub wyłączaniu agregatu chłodniczego (silnika). Odgłos pracy silnika: nasila się na krótko z chwilą włączenia agregatu. Przy włączonym SuperFrost, świeżo włożonych produktach, lub po dłuższym otwarciu drzwi zwiększy się automatycznie moc chłodzenia. Niskie brzęc ze nie pochodzi z odgłosów cyrkulacji powietrza wen ty latora. Uruchomił się dźwięk alarmu, miga czerwona dioda LED alarmu, temperatura nie jest wystarczająco niska - Czy włożono zbyt dużą ilość świeżych produktów bez uaktywnienia funkcji SuperFrost? (patrz: rozdz. "Su per Frost") - Czy drzwi lodówki są prawidłowo domknięte? - Czy wentylacja i odpowietrzanie są dostateczne? Ewentualnie odłonić przykryte kratki wentylacyjne. - Czy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka? (patrz rozdz. "Przepisy") - Czy lodówka była otwierana zbyt często lub na przeciąg dłuższego czasu? - Ewent. odczekać, czy wymagana temperatura nie zosta nie osiągnięta samoczynnie. Obsługa serwisowa i tabliczka znamionowa Jeżeli powodem nieprawidłowości nie jest żadna z przyczyn wskazanych powyżej, a usunięcie nieprawidłowości we własnym zakresie nie powiodło się lub jeżeli miga więcej diod LED, prosimy zwrócić się o pomoc do najbliższego serwisu technicznego (wykaz punktów ser wisowych w załączeniu). Prosimy podać wówczas następujące dane zawarte na tabliczce znamionowej (patrz rys.): Oznaczenie urządzenia 1, serwis- 2, numer urządzenia 3, oraz które diody LED migają. Umożliwi to szybsze zlo ka lizo wa nie i usunięcie usterki. Tabliczka znamionowa um ieszc zo na jest wewnątrz lodówki na lewej ściance. Do przybycia przedstawiciela serwisu prosimy zamknąć lodówkę, aby uniknąć zbyt dużych strat zimna.

9 8 Instrukcja ustawienia i zabudowy Przed przystąpieniem do czytania instrukcji należy otworzyć zakładkę z rysunkami znajdującą się z tyłu. Wymiary zewnętrzne urządzenia podane zostały na rys. S. Nie należy ustawiać obok siebie dwóch chłodziarkozamrażarek. Jest to ważne, aby uniknąć strat spowodowanych przez wodę kondensacyjną. Zmiana kierunku otwierania drzwi Rys. T/T1: Uszczelkę można w razie potrzeby wymienić. Kolejność postępowania przedstawiono na rys.t/t1. Wsunięcie w ciąg szafek kuchennych Rys. U: Urządzenia można przystosować do zabudowy w ciągu szafek kuchennych. Aby dopasować wysokość lodówki do wysokości szafek, można nad lodówką umieścić nad stawkę 1. Dla zapewnienia dostatecznej wentylacji (odpływ i dopływ powietrza) szafka powinna być odsunięta od ściany na odległość co najmniej 50 mm, co zapewni powstanie kanału wentylacyjnego na całej szerokości szafki. Pole powierzchni wentylacyjnej liczone od sufitu pomieszczenia do szafki, na całej długości szafki, powinno wynosić przynajmniej 300 cm 2. Obowiązuje ogólna zasada: im większa powierzchnia wen tyla cyj na, tym bardziej oszczędne zużycia energii. W Przy ustawieniu urządzenia bokiem do ściany 4 należy od strony zawiasów zapewnić odstęp od ściany wynoszący co najmniej 30 mm. 1 szafka wyrównawcza 2 chłodziarko-zamrażarka 3 ścianka szafki 4 ściana Producent pracuje stale nad ulepszaniem wszystkich typów i modeli. Z tego względu zastrzegamy sobie prawo do wpro wad za nia zmian kształtu, wyposażenia i rozwiązań tech nicz nych. Prosimy o wyrozumiałość w tym względzie. 17

10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi strona 22. Zamrażarka skrzyniowa

Instrukcja obsługi strona 22. Zamrażarka skrzyniowa Instrukcja obsługi strona 22 Zamrażarka skrzyniowa 7083 253-01 GT Wskazówka dot. usuwania odpadów Urządzenie zawiera wartościowe materiały. Należy je utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów domowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla chłodziarko-zamrażarki 7081 934-03 CU 4109

Instrukcja obsługi dla chłodziarko-zamrażarki 7081 934-03 CU 4109 Instrukcja obsługi dla chłodziarko-zamrażarki PL 7081 934-03 CU 4109 1 Prezentacja lodówki Elementy obsługi i kontroli, rys. A1 1 Przycisk On/Off chłodziarki 2 Przycisk UP/Down 3 Wskazanie temperatury

Bardziej szczegółowo

7080 932-02. Naudojimo instrukcija Šaldiklis. Návod na použitie Mraznička Használati útmutató Fagyasztószekrény Instrucţiuni de utilizare Congelator

7080 932-02. Naudojimo instrukcija Šaldiklis. Návod na použitie Mraznička Használati útmutató Fagyasztószekrény Instrucţiuni de utilizare Congelator Návod k použití Mraznička Instrukcja obsługi Zamrażarka Посібник з експлуатації Морозильна шафа Руководство по эксплуатации Морозильный шкаф Kasutusjuhend Sügavkülmik Naudojimo instrukcija Šaldiklis Návod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej

Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup obrotowej gofrownicy ze stali szlachetnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL GG 4310

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL GG 4310 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL GG 4310 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111 do 117 Gratulujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE UŻYCIE KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA. WYMIANA ŻARÓWKI LUB DIODY LED (w zależności od modelu)

PIERWSZE UŻYCIE KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA. WYMIANA ŻARÓWKI LUB DIODY LED (w zależności od modelu) PIERWSZE UŻYCIE Podłączyć urządzenie do domowej sieci zasilającej. W niektórych modelach może się rozlegać sygnał dźwiękowy oznaczający, że zadziałał alarm dla temperatury: trzymać wciśnięty przycisk wyłączający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LIEBHERR K 240 COMFORT

Twoja instrukcja użytkownika LIEBHERR K 240 COMFORT Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LIEBHERR K 240 COMFORT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi strona 28 Witryna klimatyzacyjna do win WT 17

Instrukcja obsługi strona 28 Witryna klimatyzacyjna do win WT 17 Instrukcja obsługi strona 28 Witryna klimatyzacyjna do win 7081 695-00 WT 17 Wskazówka dot. usuwania odpadów Urządzenie zawiera wartościowe materiały. Należy je utylizować oddzielnie od niesortowanych

Bardziej szczegółowo

Przenośna lodówka-podgrzewacz

Przenośna lodówka-podgrzewacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Przenośna lodówka-podgrzewacz Nr produktu 671433 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie "Lodówka-podgrzewacz służy do przechowywania żywności i napojów w chłodzie lub odpowiednio podgrzanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi strona 22 Chłodziarko-zamrażarka, NoFrost 7081 105-00 CN 5113 309

Instrukcja obsługi strona 22 Chłodziarko-zamrażarka, NoFrost 7081 105-00 CN 5113 309 Instrukcja obsługi strona 22 Chłodziarko-zamrażarka, NoFrost PL 7081 105-00 CN 5113 309 Wskazówka dot. usuwania odpadów Nie wolno dopuszczać, aby dzieci bawiły się materiałami opakowaniowymi - niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE UŻYCIE KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA. WYMIANA ŻARÓWKI LUB DIODY LED (w zależności od modelu)

PIERWSZE UŻYCIE KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA. WYMIANA ŻARÓWKI LUB DIODY LED (w zależności od modelu) PIERWSZE UŻYCIE Podłączyć urządzenie do domowej sieci zasilającej. W niektórych modelach może się rozlegać sygnał dźwiękowy oznaczający, że zadziałał alarm dla temperatury: trzymać wciśnięty przycisk wyłączający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Chłodziarka podblatowa z zamrażalnikiem

Instrukcja obsługi Chłodziarka podblatowa z zamrażalnikiem Instrukcja obsługi Chłodziarka podblatowa z zamrażalnikiem 260313 7081980-02 TX 1021... 1 Prezentacja urządzenia Zawartość 1 Prezentacja urządzenia... 2 1.1 Przegląd urządzenia i wyposażenia... 2 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych.

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych. Lutownica transformatorowa Instrukcja obsługi Nr produktu: 58852 Przeznaczenie Zestaw lutowniczy zawiera wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z lutowaniem elementów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO HAIER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO MODEL NR: HHB-18 Przed użyciem piekarnika prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. OPIS ELEMENTÓW: f g e d c b a a. Lampka sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Suszarka do owoców i warzyw

Suszarka do owoców i warzyw Suszarka do owoców i warzyw Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup suszarki do owoców i warzyw. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Chłodziarki do zabudowy

Instrukcja obsługi Chłodziarki do zabudowy Instrukcja obsługi Chłodziarki do zabudowy 130912 7085402-00 IK/ IKS/ EK... LC Prezentacja urządzenia Zawartość 1 Prezentacja urządzenia... 2 1.1 Przegląd urządzenia i wyposażenia... 2 1.2 Zakres zastosowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Chłodziarka podblatowa

Instrukcja obsługi Chłodziarka podblatowa Instrukcja obsługi Chłodziarka podblatowa 270612 7082802-00 T/TP/TP(esf)14../15../17../18..... 1 Prezentacja urządzenia Zawartość 1 Prezentacja urządzenia... 2 1.1 Przegląd urządzenia i wyposażenia...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi strona 28 Klimatyzowana szafa do win

Instrukcja obsługi strona 28 Klimatyzowana szafa do win Instrukcja obsługi strona 28 Klimatyzowana szafa do win PL 7083 399-00 WK Wskazówka dot. usuwania odpadów Urządzenie zawiera wartościowe materiały. Należy je utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

Nowe chłodziarko-zamrażarki

Nowe chłodziarko-zamrażarki Nowe chłodziarko-zamrażarki 1 Funkcjonalna przestrzeń i optymalna ochrona żywności Nowe chłodziarko-zamrażarki Indesit extra dedykowane są rodzinom, które oczekują łatwej do zaadaptowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Chłodziarka do zabudowy pod blat, z możliwością zabudowy w meblach, drzwi wspólne

Instrukcja obsługi Chłodziarka do zabudowy pod blat, z możliwością zabudowy w meblach, drzwi wspólne Instrukcja obsługi Chłodziarka do zabudowy pod blat, z możliwością zabudowy w meblach, drzwi wspólne 221013 7085042-00 UIK1620/ UIK1424... 3 Prezentacja urządzenia Zawartość 1 Prezentacja urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Szafa chłodnicza podblatowa

Szafa chłodnicza podblatowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza podblatowa v1.0-06.2008 MODEL: 880110 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi strona 28. Chłodziarko-zamrażarka, NoFrost CN 5113

Instrukcja obsługi strona 28. Chłodziarko-zamrażarka, NoFrost CN 5113 Instrukcja obsługi strona 28 Chłodziarko-zamrażarka, NoFrost PL 7083 269-00 CN 5113 Wskazówka dot. usuwania odpadów Urządzenie zawiera wartościowe materiały. Należy je utylizować oddzielnie od niesortowanych

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zestaw do fondue ze szklaną misą

Zestaw do fondue ze szklaną misą Zestaw do fondue ze szklaną misą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu do fondue ze szklaną misą. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL 7083 321-01 ECBN 62 Ustawianie Unikać ustawiania urządzenia w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych

Bardziej szczegółowo

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 strona 2 Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Środki ostrożności 5 1.4 Postępowanie ze zużytym sprzętem 6 2 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODELE BCDv 4302, 4312, 4313.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODELE BCDv 4302, 4312, 4313. INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI LIEBHERR MODELE BCDv 4302, 4312, 4313. Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111 do 117 Prosimy

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL 04308179) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LIEBHERR ICUS 2914 COMFORT

Twoja instrukcja użytkownika LIEBHERR ICUS 2914 COMFORT Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LIEBHERR ICUS 2914 COMFORT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY DH1 60 DH1 70 DH1 90

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY DH1 60 DH1 70 DH1 90 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY DH1 60 DH1 70 DH1 90 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie, wyprodukowana

Bardziej szczegółowo

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E Libretto d uso User manual Manuel d utilisation Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de uso Livro para utilização Brugsvejledning Användningshandbok Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

* MODEL: LKK-50 & LKK-90

* MODEL: LKK-50 & LKK-90 Instrukcja * MODEL: LKK-50 & LKK-90 Producent: ul.mazowiecka 6, 09-100 Płońsk, tel. 0-23 662-68-01, fax 0-23 662-68-02, www.grass.pl, e-mail: grass@grass.pl PL 1 1 Budowa 2. Wybranie odpowiedniego miejsca

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 1 S trona Nie zwijać kabla Upewnić się że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka Nie używać przedłużacza Upewnić się że wtyczka jest czysta Wyjąć wtyczkę po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

T30 DC/AC. Przenośna lodówka termoelektryczna Instrukcja obsługi

T30 DC/AC. Przenośna lodówka termoelektryczna Instrukcja obsługi T30 DC/AC Przenośna lodówka termoelektryczna Instrukcja obsługi T30 DC/AC Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować. W razie przekazywania

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: 1. Całe urządzenie należy dokładnie umyć po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się tłuszczu i nieprzyjemnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamrażarka, z możliwością zabudowy w meblach, drzwi wspólne

Instrukcja obsługi Zamrażarka, z możliwością zabudowy w meblach, drzwi wspólne Instrukcja obsługi Zamrażarka, z możliwością zabudowy w meblach, drzwi wspólne 120713 7082694-01 IGN... 6 Prezentacja urządzenia Zawartość 1 Prezentacja urządzenia... 2 1.1 Przegląd urządzenia i wyposażenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL GGU 1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL GGU 1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL GGU 1500 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111 do 117 Gratulujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Chłodziarko-zamrażarka, z możliwością zabudowy w meblach

Instrukcja obsługi Chłodziarko-zamrażarka, z możliwością zabudowy w meblach Instrukcja obsługi Chłodziarko-zamrażarka, z możliwością zabudowy w meblach 121212 7085452-00 ICS/ ICP... LC Prezentacja urządzenia Zawartość 1 Prezentacja urządzenia... 2 1.1 Przegląd urządzenia i wyposażenia...

Bardziej szczegółowo

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego siekacza / rozdrabniacza do warzyw. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Chłodziarka do wina i szampana Instrukcja obsługi

Chłodziarka do wina i szampana Instrukcja obsługi Chłodziarka do wina i szampana Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem tego wyrobu prosimy zapoznać się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku jeśli używałeś już wyrobu podobnego typu. Z wyrobu należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690

SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690 R PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690 32-765 RZEZAWA, ul. Przemysłowa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/61-277-21 Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi strona 34 Klimatyzowana szafa do win

Instrukcja obsługi strona 34 Klimatyzowana szafa do win Instrukcja obsługi strona 34 Klimatyzowana szafa do win PL 7083 399-01 WK Wskazówka dot. usuwania odpadów Urządzenie zawiera wartościowe materiały. Należy je utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamrażarka podblatowa

Instrukcja obsługi Zamrażarka podblatowa Instrukcja obsługi Zamrażarka podblatowa 270612 7082804-00 GP(esf)14../GP13..... 6 Prezentacja urządzenia Zawartość 1 Prezentacja urządzenia... 2 1.1 Przegląd urządzenia i wyposażenia... 2 1.2 Zakres zastosowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR. MODELE FDv 4613, FDv 3613

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR. MODELE FDv 4613, FDv 3613 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODELE FDv 4613, FDv 3613 Przed pierwszym uruchomieniem zamrażarki prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców 11265303 INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców Przed użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup poduszki rozgrzewającej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Żelazko z generatorem pary

Żelazko z generatorem pary Żelazko z generatorem pary Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: 880600, 880601 v2.0-06.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu 0001171624 Strona 1 z 7 Chłodziarka termoelektryczna 3 Przeznaczenie do użycia Chłodziarka przeznaczona jest do chłodzenia żywności. Chłodziarka

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Maszyna do wyrobu makaronu

Maszyna do wyrobu makaronu Maszyna do wyrobu makaronu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do wyrobu makaronu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Szafy chłodnicze i mroźnicze (seria M) Instrukcja obsługi , , (chłodnicze) , , (mroźnicze)

Szafy chłodnicze i mroźnicze (seria M) Instrukcja obsługi , , (chłodnicze) , , (mroźnicze) Szafy chłodnicze i mroźnicze (seria M) 232569, 232613, 232651 (chłodnicze) 232576, 232620, 232668 (mroźnicze) Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Návod k použití pro kombinaci chladničky a mrazničky

Návod k použití pro kombinaci chladničky a mrazničky Návod k použití pro kombinaci chladničky a mrazničky Instrukcja obsługi dla chłodziarko-zamrażarki Посібник з експлуатації для пристрою охолодження і заморожування Инструкция по эксплуатации для холодильно-морозильного

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi strona 34. Chłodziarko-zamrażarka, NoFrost 7083 273-00 CN 5123

Instrukcja obsługi strona 34. Chłodziarko-zamrażarka, NoFrost 7083 273-00 CN 5123 Instrukcja obsługi strona 34 Chłodziarko-zamrażarka, NoFrost PL 7083 273-00 CN 5123 Wskazówka dot. usuwania odpadów Urządzenie zawiera wartościowe materiały. Należy je utylizować oddzielnie od niesortowanych

Bardziej szczegółowo

Kuchenka indukcyjna MODEL:

Kuchenka indukcyjna MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770351 v1.0-08.2008 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI 11679818 Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści Znaczenie symboli w instrukcji... 3 Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 3 Ryzyko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA 6pl33013.fm5 Page 4 Thursday, February 8, 2001 5:59 PM PL INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA OPIS URZĄDZENIA STRONA 5 WYMIANA ŻARÓWKI STRONA 5 PRZED UŻYTKOWANIEM CHŁODZIARKI STRONA 6 PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo