Návod k použití pro kombinaci chladničky a mrazničky, NoFrost

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7081 892-02. Návod k použití pro kombinaci chladničky a mrazničky, NoFrost"

Transkrypt

1 Návod k použití pro kombinaci chladničky a mrazničky, NoFrost Instrukcja obsługi dla chłodziarko-zamrażarki, NoFrost Посібник з експлуатації для пристрою охолодження і заморожування, NoFrost Инструкция по эксплуатации для холодильно-морозильного комби-прибора, NoFrost Kasutusjuhend Külmik-sügavkülmik, NoFrost Naudojimo instrukcija Šaldytuvas su šaldikliu, NoFrost Návod na použitie Kombinácia chladnička-mraznička, NoFrost Használati utasítás a hűtő-fagyasztó kombinációhoz, NoFrost Instrucţiuni de utilizare pentru combina frigorifi că automată, NoFrost Navodilo za uporabo Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik, NoFrost Uputa za upotrebu za kombinirani uređaj za hlađenje i zamrzavanje, NoFrost Указание за употреба за комбиниран хладилник-фризер, NoFrost CZ PL UA RUS EST LT SK H RO SLO HR BG CN

2 1 Prezentacja lodówki Elementy obsługi i kontroli, rys. A1 1 Główny regulator Włączanie/Wyłączanie całego urządzenia (chłodziarka i zamrażarka), z regulatorem temperatury komory zamrażarki 2 Przycisk SuperFrost z diodą (LED) sygnalizującą włączenie funkcji - do szybkiego zamrożenia świeżych produktów spożywczychl 3 Wskaźnik ustawienia temperatury w zamrażarce 4 Przycisk wyłączenia sygnału ostrzegawczego, z diodą LED do sygnalizacji zbyt wysokiej temperatury w zamrażarce 5 Regulator Włączanie/Wyłączanie i regulator tem pe ra tu ry w lodówce 6 Wskaźnik ustawienia temperatury w chłodziarce Zalecana nastawa temperatury: - Lodówka: Wskaźnik ustawienia temperatury 6: 5 C - Zamrażarka: Wskaźnik ustawienia temperatury 3: -18 C W Przesuwając uchwyt do butelek i konserw zabezpieczyć można butelki przed przewróceniem przy utwieraniu drzwi. W celu wyczyszczenia uchwyt można wyjąć: - rys. A2: Uchwyt przesunąć całkiem w prawo lub w lewo wzdłuż półki na drzwiach i wyjąć. W Wszystkie półeczki na drzwiach można wyjąć w celu wy c zy sz c ze nia, rys. A2: Unieść półeczkę i wysunąć ją do przodu. W Można zmieniać położenie półek* w zależności od wysokości produktów, rys. A4. - Unieść półkę, wysunąć do przodu i wyjąć. - Półki należy wsuwać do lodówki w taki sposób, aby pionowa krawędź tylna półki była skierowana do góry, co zapobiega przymarzaniu produktów do tylnej ściany lodówki. W Wyjąć szufladki: wysunąć do oporu i podnieść z przodu, rys. A3. W rys. A5: Jeżeli potrzebne jest miejsce na wysokie butelki i naczynia, można wtedy przednią połówkę półki szklanej 1przesunąć do tyłu. Elementy podtrzymujące 2 półki szklane mogą zostać zdjęte do czyszczenia. Dane na tabliczce znamionowej 1 Oznaczenie urządzenia 2 Numer serwisowy 3 Numer urządzenia 4 Zdolność zamrażania w kg/24 godziny Charakterystyka urządzenia i wyposażenia, rys. A Lodówka, ok. 5 0 C Przyciski kontrolne i ustawienia parametrów Wentylator z włącznikiem 7, dla zapewnienia zwięks zo nej cyrkulacji powietrza Półka na masło Wyjmowane półki Półka na jajka * Oświetlenie wewnętrzne Odpływ wody z odszraniania Przenośna półeczka na drzwiach Przesuwny uchwyt do butelek i konserw Półka na butelki Najzimniejsza strefa komory chłodniczej, dla wrażliwych i łatwo psujących się pro duktów Półki na wysokie butelki Szuflady na warzywa, sałatę i owoce Tabliczka znamionowa Zamrażarka, ok C System informacyjny* VarioSpace* Szuflady wysokie Wanienka na kostki lodu * Nóżki przednie, rolki transportowe tylne 10 * zależnie od modelu i wyposażenia

3 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. W ten sposób rozstrzygnęli Państwo na korzyść najnowocześniejszej techniki chłodniczej, która gwa ran tu je najwyższą jakość, trwałość użytkową i wysoką niezawodność działania. Wyposażenie posiadanego urządzenia zapewnia najwyższy komfort obsługi. Poprzez to urządzenie wyprodukowane z wyko rzystaniem metod nie przynoszących szkody śro do wis ku naturalnemu i materiałów nadających się do powtórnego zagospodarowania wnosimy razem z Państwem aktywny wkład w ochronę naszego środowiska naturalnego. Aby zapoznać się z wszystkimi zaletami nowego urządzenia, zalecamy uważne przeczytanie wska zówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Pozostaje nam życzyć wiele pożytku z nowego urządzenia. Spis treści Strona Instrukcja obsługi 1 Prezentacja lodówki...10 Spis treści System informacyjny Przeznaczenie Oszczedzanie energii Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...12 Zagospodarowanie urządzeń wyłączonych z użytkowania.. 12 Bezpieczeństwo techniczne Bezpieczeństwo podczas użytkowania Wskazówki ustawiania Podłączenie do sieci Uruchomienie i elementy kontrolne...13 Włączenie i wyłączenie Nastawienie temperatury Wskażnik ustawienia temperatury Alarm - sygnał ostrzegawczy, czerwona dioda LED alarmu Lodówka...14 Rozmieszczenie produktów spożywczych Przykładowe rozmieszczenie Chłodzenie przy pomocy wentylatora Oświetlenie wnętrza Zamrażarka...15 Przygotowanie kostek lodu SuperFrost Wskazówki zamrażania i przechowywania Odszranianie, czyszczenie Zakłócenia pracy - problemy?...16 Obsługa serwisowa i tabliczka znamionowa Instrukcja ustawienia i zabudowy Zmiana kierunku otwierania drzwi Ustawienie w ciągu szafek kuchennych System informacyjny* Zamrożone produkty spożywcze należy spożyć w zalecanym terminie składowania. Liczby pomiędzy symbolami podają okres czasu przechowy wa nia w miesiącach, zwykle dla kilku rodzajów mrożonek. Podane okresy przechowywania stanowią wytyczne dla świeżo zamrożonych produktów spożywczych Od jakości produktu oraz wstępnego przygotowania do momentu zamrożenia zależy, czy obowiązuje górna czy dolna war tość. Dla bardziej tłustych produktów spożywczych obowiązują zawsze dolne wartości. Poszczególne symbole dla mrożonek oznaczają: Dania gotowe Lody Ryby Mięso wieprzowe Warzywa Owoce Wędlina Chleb Grzyby Dziczyzna Drób Mięso wołowe/ cielęce * zależnie od modelu i wyposażenia Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać i w razie przekazania lodówki przekazać ją nowemu użytkownikowi. Instrukcja obsługi została opracowana dla kilku modeli lodówek. Z tego względu możliwe są odstępstwa od posiadanego modelu. Przepisy W Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do chłodzenia produktów spożywczych w środowisku domowym lub podobnym. Zalicza się do tego np. użytkowanie - w prywatnych kuchniach, pensjonatach ze śniadaniem, - przez gości w dworkach, hotelach, motelach oraz innych miejscach noclegowych, - przy cateringach oraz podobnych usługach w handlu hurtowym. Urządzenia używać wyłącznie w ramach gospodarstwa domowego. Każde inne zastosowanie jest niedopuszczalne. Urządzenie nie jest przeznaczone do przechowywania i chłodzenia leków, plazmy krwi, preparatów laboratoryjnych oraz innych materiałów i produktów wymienianych w dyrektywie dotyczącej produktów medycznych 2007/47/EG. Użytkowanie urządzenia niezgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do uszkodzenia lub zepsucia przechowywanych towarów. Ponadto urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. W Zależnie od klasy klimatycznej urządzenie jest przeznaczone do pracy w obrębie wskazanych granic temperatury otoczenia. Nie należy przekraczać tych temperatur ani w górę ani w dół! Klasa klimatyczna obowiązująca dla posiadanego urządzenia jest wydrukowana na tabliczce znamionowej. Oznaczenia mają następujące znaczenie: Klasa Urządzenie przystosowane do klimatyczna temperatur otoczenia SN +10 C do +32 C N +16 C do +32 C ST +16 C do +38 C T +16 C do +43 C - Szczelność układu obiegowego czynnika chłodniczego została poddana sprawdzeniu. - Urządzenie spełnia wymagania odnośnych przepisów bezpieczeństwa oraz dyrektyw Unii Europejskiej 2006/95/EG i 2004/108/EG. Oszczędzanie energii - Należy zawsze dbać o dobrą wentylację. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych wzgl. kratek wentylacyjnych. - Szczeliny wentylacyjne muszą być zawsze odkryte. - Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani obok kuchenki, grzejnika itp. - Zużycie energii jest zależne od warunków w miejscu ustawienia np. od temperatury otoczenia. - Otwierać urządzenie na możliwie jak najkrótszy czas. - Im ustawiona będzie niższa temperatura, tym zużycie energii będzie wyższe. - Artykuły spożywcze przechowywać posortowane. - Wszystkie produkty spożywcze przechowywać dobrze zapakowane lub pod przykryciem. Pozwoli to uniknąć powstania szronu. - Artykuły spożywcze wyciągnąć na jak najkrótszy czas, by zbytnio się nie nagrzały. - Wkładanie ciepłych potraw: pozwolić najpierw wystygnąć do temperatury pokojowej. - Produkty mrożone rozmrażać w komorze chłodziarki. - W przypadku dłuższych okresów urlopowych, zamrażarkę należy opróżnić i wyłączyć. Osady kurzu zwiększają zużycie energii: - Agregat chłodziarki wraz z wymiennikiem ciepła - metalowa kratka z tyłu urządzenia - należy odkurzać raz w roku. 11

4 2 Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia Wskazówka dot. usuwania odpadów Opakowanie produkowane jest z materiałów nadających się do ponownego użycia. - tektury falistej/tektury - elementów z piankowanego polistyrenu - z folii polietylenowych - taśm bindujących z polipropylenu W Nie wolno dopuszczać, aby dzieci bawiły się materiałami opakowaniowymi - niebezpieczeństwo uduszenia pod folią! W Opakowanie należy dostarczyć do oficjalnego skupu makulatury. Urządzenie wyłączone z użytkowania: zawiera nadal wartościowe materiały i nie powinna być wyrzucana razem z innymi, nie sortowanymi odpadami osiedlowymi. W Unieruchomić zużyte urządzenie. Wyciągnąć wtyczkę, przeciąć kabel przyłączeniowy i zabezpieczyć zamek, aby dzieci nie mogły się zamknąć we wnętrzu urządzenia. W Należy zwrócić uwagę na to, aby podczas odtransportowywania zużytego urządzenia nie uszkodzić układu obiegu czynnika chłodniczego. W Dane zastosowanego czynnika chłodniczego znajdują się na tabliczce znamionowej. W Zagospodarowanie zużytych urządzeń w ramach systemu utylizacji winno nastąpić w sposób fachowy, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami i uregulowaniami prawnymi. Bezpieczeństwo techniczne W Aby zapobiec szkodom na zdrowiu lub życiu oraz szodom rzeczowym, urządzenia należy trans porto wać wyłącznie w opakowaniu. Do ustawienia urządzenia potrzebne są dwie osoby. W Zawarty w lodówce czynnik chłodniczy R 600a nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego, jest natomiast palny. W Nie wolno dopuścić do uszkodzenia przewodów obiegu czynnika chłodniczego. Wytryśnięcie czynnika chłodniczego może spowodować oparzenia oczu, może także dojść do zapłonu uwolnionego czynnika chłodniczego. W W przypadku uwolnienia czynnika chłodniczego należy usunąć otwarte źródła ognia i źródła zapłonu z sąsiedztwa lodówki, wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i dobrze przewietrzyć pomieszczenie. W Przy stwierdzeniu uszkodzenia lodówki należy powiadomić dostawcę. Nie podłączać urządzenia do sieci. W Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji lodówkę należy montować i podłączać wyłącznie zgodnie ze wska zów ka mi zawartymi w instrukcji obsługi. W W razie wystąpienia nieprawidłowości odłączyć urządzenie od sieci: wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego (pociągając za wtyczkę nie za przewód zasilający) lub wyłączyć (wy kręcić) bezpiecznik. W Naprawy i czynności konserwacyjne w obrębie urządzenia należy powierzać wyłącznie serwisowi tech nicznemu, w innym bowiem wypadku powstają poważne zagrożenia dla użytkownika. Ta sama uwaga dotyczy wymiany prze wo du zasilającego. Bezpieczeństwo podczas użytkowania W W lodówce nie wolno przechowywać żadnych wy buchowych materiałów lub puszek zawierających aerozole z palnymi propelentami, takimi jak: butan, propan, pentan itp. Ewentualnie uwolnione gazy mogą zapalić się w zet knię ciu z elektrycznymi częściami urządzenia. Puszki takie można rozpoznać na podstawie nadrukowanego opisu zawartości lub symbolu płomienia naniesionym na puszce. W Wysokoprocentowy alkohol przechowywać wyłącznie w szczelnie zamkniętych pojemnikach w pozycji stojącej. W Do wnętrza lodówki nie wkładać płonących przedmiotów lub źródeł zapłonu. W Wewnątrz lodówki nie używać żadnych urządzeń elek try cznych (takich jak urządzenia do czyszczenia parą, grzejniki, maszynki do lodów itp.). W Listwa cokołowa, szufladki, drzwiczki nie powinny służyć za miejsca oparcia, nie stawać nogami na półki. W Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo, a także przez osoby z upośledzeniami zmysłów (ale także przez dzieci), nie dysponujące dostatecznym doświadczeniem i wiedzą, chyba, że zostaną one przyuczone i w pierwszym okresie użytkowania będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci nie należy pozostawiać bez opieki, aby zapewnić, że urządzenie nie będzie przedmiotem zabawy. W Należy unikać przedłużonego kontaktu skóry z zimnymi powierzchniami lub oziębionymi/zamrożonymi produktami. Może to być przyczyną bólu, utraty czucia skórnego oraz odmrożeń. W przypadku długotrwałego kontaktu ze skórą należy stosować odpowiednie środki ochronne, np. rękawice. W Nie należy spożywać przeterminowanych produktów żywnościowych, mogą one doprowadzić do zatrucia po karmowego. W Lampy do celów specjalnych (lampy żarówkowe, diody LED, świetlówki) znajdujące się w urządzaniu, przeznaczone są do oświetlania jego wnętrza i nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych. Wskazówki dot. ustawiania W Przy ustawianiu/zabudowie lodówki należy zadbać aby nie uległy uszkodzeniu rurki obwodu czynnika chłodniczego. W Wyregulować położenie lodówki we wnęce przy pomocy klucza widełkowego rozmiar 10 obracając nóżki re gu la cyj ne, tak aby zapewnić równe i stabilne ustawienie lodówki. W W pomieszczeniu, w którym ustawione będzie urządzenie, na każde 8 g czynnika chłodzącego R 600a przy padać musi zgodnie z normą EN m 3 przestrze ni po to, aby w przypadku wystąpienia przecieku w układzie chłodzenia nie doszło w po miesz c ze niu do powsta nia wybuchowej mieszaniny gazu z powie trzem. Ilość czynnika chłodniczego wskazano na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia. W Urządzenie zawsze ustawiać bezpośrednio przy ścianie. W Nie zasłaniać szczelin wentylacyjnych. Należy przestrzegać wskazówek za war ty ch w załączniku ustawienia i zabudowy. W Nie ustawiać na lodówce żadnych urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak kuchenka mikro falowa, opiekacz do pieczywa itp.! W Palące się świece, lampy i inne przedmioty z otwartym płomieniem trzymać z dala od urządzenia, aby go nie podpalić. W Zagrożenie pożarem na skutek wilgoci! W momencie zawilgocenia elementów urządzenia przewodzących prąd lub przewodu zasilającego może dojść do zwarcia. - Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Nie eksploatować urządzenia na wolnym powietrzu lub miejscach, gdzie jest wilgoć i pryska woda. W OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia urządzenia na skutek niewłaściwego transportu! - Transportować urządzenie w opakowaniu. - Transportować urządzenie w pozycji stojącej. - Nie transportować urządzenia w jedną osobę. W Urządzenie można przesuwać tylko wtedy, gdy nie jest załadowane. OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane zwarciem! Jeśli kabel sieciowy / wtyczka urządzenia lub innego urządzenia zetkną się z tylną stroną urządzenia, kabel sieciowy / wtyczka mogą zostać uszkodzone wskutek wibracji urządzenia tak, że dojdzie do zwarcia. W Urządzenie ustawić w ten sposób, by nie stykało się z żadną wtyczką lub kablem sieciowym. W Nie podłączać urządzenia ani innych przyrządów do gniazdek w obszarze tylnej ściany urządzenia. Podłączenie do sieci Rodzaj zasilania (prąd zmienny) i napięcie zasilania muszą być zgodne z informacjami zawartymi na ta bliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa jest um iesz c zo na we wnętrzu lodówki po lewej stronie, obok szufladek na warzywa. W Urządzenie wolno podłączać do gniazda sieciowego zainstalowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Gniazdo sieciowe musi być chronione bezpiecznikiem o wartości 10 A lub wyższej. Gniazdo to musi leżeć poza obrysem tylnej ściany lodówki i być łatwo dostępne. W Po zdjęciu przewodu zasilającego z tylnej ścianki lodówki należy usunąć wieszak na przewód w innym bowiem wypadku w czasie pracy lodówki występują słyszalne drgania! UWAGA Niebezpieczeństwo uszkodzenia układu elektronicznego! W Nie stosować indywidualnych falowników (przetworników prądu stałego na prąd przemienny bądź na prąd trójfazowy) albo wtyków do oszczędzania energii. OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo pożaru i przegrzania! W Nie używać przedłużaczy ani listew rozdzielających. 12

5 3 Uruchomienie i elementy kontrolne Wskaźnik ustawienia temperatury, rys. A1/36 - Swiecący wskaźnik temperatury sygnalizuje pracę urządzenia - Poszczególne wskaźniki świetlne odpowiadają zakresom temperatury. Pokazują one wybraną wartość temperatury chłodzenia/mrożenia Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia zalecane jest jego wyczyszczenie. Bliższe szczegóły zamieszczono w rozdziale "Czyszczenie". Urządzenie należy włączyć na ok. 4 godziny przed włożeniem produktów do zamrożenia. Produkty do zamrażania wkładać należy dopiero po osiągnięciu niskiej temperatury w zamrażarce. Włączenie i wyłączenie - Rys. A1: Główny regulator Włączanie/Wyłączanie 1 służy do włączenia lub wyłączenia całego urządzenia, zamrażarki i lodówki. W Włączanie: Pokrętło Włączanie/Wyłączanie 1 i 5 prze krę cić za pomocą monety, aż zamigocą/zaświecą się wskaźniki ustawienia temperatury 3 i 6. - Lodówka jest włączona, gdy świeci się wskaźnik us ta wi e- nia temperatury 6 i pali się oświetlenie wnętrzna. - Zamrażarka jest włączona, gdy świeci się wskaźnik ustawienia temperatury 3. - Przy pierwszym uruchomieniu świeci się alarmowa dioda LED, alarm akustyczny jest wyłączony. Więcej na ten temat w rozdziale "Alarm - sygnał ostrzegawczy, czerwona dioda LED alarmu". W Wyłączanie całego urządzenia: Przekręcić przy pomocy monety pokrętło główne Włączanie/Wyłączanie 1 do oporu z powrotem do pozycji "0", aż zgasną wskaźniki us ta wi e- nia temperatury. Lodówka i zamrażarka są wyłączone. W Aby wyłączyć tylko lodówkę (zamrażarka pozostaje włączona - korzystny układ np. w okresach urlopu), cofnąć pokrętło Włączanie/Wyłączanie 5 do pozycji "0", aż zgaśnie wskaźnik ustawienia temperatury lodówka 6 i wyłączy się oświetlenie wnętrza. Wskaźnik ustawienia temperatury - zamrażarka 3 musi się świecić. Alarm - sygnał ostrzegawczy, czerwona dioda LED alarmu Rys. A1/4: Dźwiękowy sygnalizator alar mowy oraz czerwona dioda alarmowa LED mają za zadanie chronić umieszczone w urządzeniu mrożonki i oszczędzać energię. W Sygnał zanika przy naciśnięciu przycisku "wyłączenie alarmu" 4, - automatycznie, gdy ponownie została osiągnięta wystarczająco niska temperatura. - po zamknięciu drzwi. Alarm drzwi - Włącza się zawsze wtedy, gdy drzwi lodówki lub zamrażarki będą otwarte przez okres dłuższy niż ok. 60 sekund. Funkcja wyłączenia sygnału alarmowego dostępna jest tak długo, jak długo otwarte są drzwi. Po zamknięciu drzwi następuje automatyczne przełączenie na funkcję alarmu. Alarm temperatury - Włącza się zawsze wtedy, gdy temperatura zamrażania nie jest wystarczająco niska ( w zależności od nastawienia termostatu ). - Jednocześnie miga dioda LED alarmu. Przyczyną włączenia się sygnału może być: - włożenie świeżych, "ciepłych" produktów do zamrażarki, - ciepłe powietrze dostające się do zamrażarki podczas wyjmowania i układania produktów. Dioda LED alarmu miga tak długo, aż zakończy się stan alarmowy. Nastawianie temperatury W Rys. A1: Przekręcić regulator temperatury 1 i 5 przy pomocy monety aż zapali się wskaźnik żądanej tem pe ra tu ry 3 i 6. Pozycje rowka oz naczają: Pozycja 1 = najcieplejsza temperatura, najniższa moc chłodzenia maks. = najzimniejsza temperatura, najwyższa moc chłodzenia W Zalecana nastawa temperatury: - Dla lodówki: 5 C. - Dla zamrażarki: -18 C. Podczas nastawiania miga dioda LED nastawianej tem pe ra tu ry. Uwaga: Należy mieć na uwadze, że na temperatury we wnętrzu lodówki ma wpływ częstotliwość otwierania drzwi lodówki, stopień zapełnienia, jak również temperatura pomieszczenia, w którym się ona znajduje. W zależności od tego, jaką temperaturę chcemy mieć w lodówce/zamrażarce należy odpowiednio zmienić nastawienie termostatu. * różne w zależności od modelu i wyposażenia 13

6 4 Komora chłodnicza Rozmieszczenie produktów spożywczych Na skutek naturalnego obiegu powietrza w lodówce powstają różne strefy temperaturowe, korzystne dla przechowywania różnych produktów żywnościowych. Najzimniejsze tem pe ra tu ry panują bezpośrednio nad pojemnikami na jarzyny oraz w pobliży tylnej ścianki (korzystne warunki do przechowywania np. wędlin i mięs); najcieplejszy obszar znajduje się z przodu i na drzwiach (korzystne warunki np. dla zapewnienia masłu i serom konsystencji dogodnej do smarowania). Wskazówki dotyczące chłodzenia - Artykuły spożywcze układać tak, aby zapewnić dobrą cy r kulację powietrza - a więc nie ciasno obok siebie. Nie zakrywać otworów powietrza wentylatora* na tylnej ściance - ważne ze względu na wydajność chłodzenia! - Produkty wydzielające duże ilości gazowego etylenu i produkty wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce, warzywa i sałaty należy zawsze oddzielić od siebie lub opakować, aby zapobiec skróceniu terminu ważności. Np. pomidorów nie należy przechowywać razem z owocami kiwi lub kapustą. Przykład rozmieszczenia Rys. B 1 Masło, ser 2 Jajka 3 Puszki, napoje, butelki 4 Konserwy, pieczywo 5 Nabiał 6 Najzimniejsza strefa lodówki: wrażliwe produkty spożywcze, mięsa i wędliny, ryby, produkty z surowego mleka, dania gotowe 7 Owoce, warzywa, sałata Wskazówka - Produkty spożywcze podzielić zgodnie z ilustracją. W ten sposób urządzenie pracuje energooszczędnie. - Półki, szuflady lub kosze w stanie dostawy są rozmieszczone tak, by uzyskać optymalną efektywność energetyczną. Chłodzenie za pomocą wentylatora*, rys. C/7 W ten sposób na wszystkich poziomach osiąga się równo mier ne rozłożenie temperatury; ustawioną temperaturę uzyskuje się dla wszystkich produktów spożywczych. Wymuszona cyrkulacja powietrza anuluje zakresy temperatur normalnego trybu pracy. Generalnie zaleca się: - przywysokiej temperaturze pomieszczenia (wyższej niż 33 C), - przy wysokiej wilgotności powietrza, jak np. w letnie dni. W Włączanie/Wyłączanie: Użyć włącznika 7. I = włączony, 0 = wyłączony. Wskazówka: - Przy włączonym wentylatorze wzrasta zużycie enegii. - W celu oszczędności energii wentylator wyłączy się automatycznie po otwarciu drzwi. Oświetlenie wnętrza lodówki zostaje automatycznie wyłączone po 15 min., jeżeli drzwi lodówki pozostają otwarte. Oświetlenie nie działa przy otwartych drzwiach, a lampka wskaźnika ustawienia tem pe ra tu ry świeci się - prawdopodobnie przepaliła się żarówka. Wymiana żarówki: W Dane żarówki: maks. 25 W, prąd i napięcie zasilania muszą być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej. Używać tylko żarówek o tych samych wymiarach, oprawka: E 14. W Urządzenie wyłączyć. Wyjąć wtyczkę z gniazda sie cio we go wzgl. wyłączyć lub wykręcić bezpiecznik. W Klosz żarówki, jak pokazane jest to na rys. F1, wyjąć z uchwytów 1 i odchylić 2. W Wymienić żarówkę, jak pokazano na rys. F2. Podczas wkręcania żarówki należy zwrócić uwagę na to, by pierścień zabezpieczający był należycie osadzony w cokole żarówki. W Klosz żarówki zawiesić z powrotem i umieścić w uchwytach po bokach. 14 * zależnie od modelu i wyposażenia

7 5 Zamrażarka Przygotowanie kostek lodu W Napełnić wodą wanienkę na lód* do trzech czwartych wysokości i wstawić do zamrożenia. Kostki lodu można oddzielić od dna wanienki przez nieznaczne odkształcenie wanienki lub podstawienie wanienki na krótko pod strumień bieżącej wody. SuperFrost Produkty spożywcze wkładane do zamrażarki w stanie świeżym powinny być w jak najkrótszym czasie całkowicie zamrożone, a znajdującym się już w zamrażarce zamrożonym produktom należy dostarczyć "rezerwowego zimna". Jest to możliwe za pomocą funkcji SuperFrost. Wartości odżywcze, wygląd i walory smakowe zamrożonych produktów będą przez to najlepiej zachowane. W Maksymalna ilość kg świeżych produktów, jaką można zamrozić w ciągu 24 godz. musi być zgodna z danymi na tabliczce znamionowej - "zdolność zamrażania... kg/24 godz", poz. 4. Podana tam maksymalna ilość produktów do zamrażania jest różna dla różnych modeli i klas klimatycznych. Zamrażanie z SuperFrost Rys. A1/2 W Przycisnąć na krótko przycisk SuperFrost 2, aż zapali się lampka kontrolna LED. - Temperatura zamrażania spadnie, urządzenie pracuje z maksymalną możliwą wydajnością chłodzenia, jednocześnie świeci się dioda LED -32 C. W Przy małych ilościach produktów do zamrożenia wystarczy zazwyczaj ok. 6 godz.odczekania/zamrażania wstępnego, przy maksymalnej ilości, patrz tabliczka zna mio no wa - "zdolność zamrażania", potrzeba ok. 24 godz. W Umieścić świeże produkty spoż- najlepiej na górnych półkach. - SuperFrost wyłączy się automatycznie po ok. 65 god zinach. Zamrażanie jest zakończone, - SuperFrost- i dioda LED -32 C nie świecą się urządzenie pracuje ponownie w normalnym trybie oszczędnościowym z ostatnio ustawionymi wartościami. W W celu osiągnięcia maks. wydajności mrożenia, ciepłe produkty spożywcze należy układać bez szuflad bezpośrednio na podłodze szafy lub przechowywać w bezpośrednim kontakcie z wewnętrznymi ścianami bocznymi. Wskazówka: Nie ma konieczności włączania SuperFrost: - dla mrożonek (produktów kupionych w postaci zamrożonej), - przy zamrażaniu do 2 kg świeżych produktów dziennie. Wskazówki dotyczące zamrażania i przechowywania W Do opakowania produktów nadają się dostępne w handlu woreczki foliowe do zamrażania, pojemniki z tworzyw sztucznych, metalu i aluminium do wielorazowego użycia. W Należy zapobiec stykaniu się nowo włożonych produktów z produktami już zamrożonymi. Opakowanie produktów powinno być suche, aby zapobiec zmrożeniu się z innymi opakowaniami. W Na opakowaniu należy zapisać datę i zawartość aby nie przekroczyć zaleconego czasu przechowywania i w konsekwencji obniżenia jakości produktów. W Produkty, które sami zamrażamy powinno się opakowywać jako porcje przydatne w naszym gospodarstwie. Aby produkty żywnościowe zamrozić szybko na wskroś, nie powinno się przekraczać następujących ilości / porcję: - owoce, warzywa do 1 kg, - mięso do 2,5 kg. W Warzywa po umyciu i podzieleniu na porcje należy zblans zować (włożyć na 2-3 minuty do wrzącej wody, wyjąć i szybko ochłodzić w zimnej wodzie. Jeżeli blanszowanie przeprowadzamy w garnku parowym lub w kuchence mikrofalowej należy czynić to zgodnie z instrukcją dla tych urządzeń). W Blanszowanych warzyw i świeżych produktów nie należy solić i przyprawiać przed ich zamrożeniem. Inne potrawy jedynie lekko osolić i przyprawić. Wiele przypraw zmienia swój smak. W Nie wolno zamrażać butelek i puszek z napojami ga zo wa ny mi (niebezpieczeństwo pęknięcia lub rozerwania). W Przechowywanie: Maksymalne dopuszczalne obciążenie pojedynczej półki zamrażarki wynosi 25 kg zamrożonych produktów. W VarioSpace: Wyjmując drugą i trzecią szufladkę oraz półkę zyskać można przestrzeń na mrożonki dużych rozmiarów równą ponad dwóm wysokościom szuflad. Drób, mięso, dużych rozmiarów części dziczyzny jak również wysokie wypieki zamrażać można w całości i w "całości" wy kor zy sty wać do późniejszego przygotowywania potraw. W W razie potrzeby wykorzystania mak sy mal nej przestrzeni użytkowej, można wyjąć szuflady i przechowywać mrożonki bez pośred nio na półkach. - Najniższą szufladę zostawiać zawsze w urządzeniu. - Przy wyciągniętej górnej szufladzie nie zastawiać otworów powietrza wentylatora na tylnej ściance, ważne ze względu na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia! - Wyjmowanie szufladek, rys. G1: wysunąć do oporu i unieść przednią część. - Wyjmowanie półeczki, rys. G2: wyjąć drugą i trzecią szufladę, unieść przednią część półki i wyciągnąć. Wkładanie: Wsunąć półkę i zablokować z przodu. W Rozmrażamy tylko takie ilości produktów, które możemy w szybkim czasie zużyć. Rozmrożone produkty należy jak najszybciej wykorzystać do przygotowania potraw. Zamrożone produkty można rozmrażać: - w piekarniku/w piekarniku z nawiewem gorącego powie tr za - w kuchence mikrofalowej - w temperaturze pokojowej - płaskie, nie całkowicie rozmrożone porcje mięsa i ryb można gotować lub smażyć. - zamrożone warzywa można gotować (czas gotowania równy połowie czasu potrzebnego dla gotowania świeżych warzyw). * zależnie od modelu i wyposażenia 15

8 6 Rozmrażanie, Czyszczenie 7 Zakłócenia pracy - problemy? Rozmrażanie System NoFrost rozmraża lodówkę automatycznie. W komorze chłodniczej Woda z rozmrażania zostaje odparowana pod wpływem ciepła sprężarki - pojawienie się kropli wody na tylnej ścianie lo dów ki jest całkowicie normalne. W Należy jedynie sprawdzić, czy woda z rozmrażania spływa bez przeszkód do otworu odpływowego na tylnej ściance (strzałka na rys. A). Komora zamrażania Powstająca wilgoć osadza się na parowniku, jest ona okre so wo rozmrażana i odparowywana. Dzięki technologii automatycznego rozmrażania w komorze zamrażania nigdy nie gromadzi się lód, odchodzi nakład pracy i czasu na ręczne rozmrażanie. Czyszczenie W W celu oczyszczenia lodówki należy z zasa dy odłączyć lodówkę od sieci. Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego lub wykręcić/wyłączyć bezpiecznik obwodu gniazda sieciowego do którego podłączona jest lodówka. W Półki środkowe, półki szklane i inne elementy wyposażenia wyczyścić ręcznie. W Powierzchnie zewnętrzne lodówki, wnętrze ko mo ry lo dów kowej i inne powierzchnie lodówki zmyć let nią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Ze względu na groźbę zranienia użytkownika lub uszkodzenia lodówki nie stosować urządzeń do czyszczenia powierzchni gorącą parą wodną! W Nie wolno stosować gąbek do szorowania/ zdrapywania, nie stosować skoncentrowanych środków do czyszczenia. W żadnym razie nie używać środków do czyszczenia i rozpuszczalników zawierających cząsteczki ścierne, chlorki lub kwasy; uszkodzą one powierzchnie i mogą spowodować korozję. W Zalecane jest używanie miękkich ściereczek oraz uniwersalnego płynu myjącego o obojętnym odczynie. Do czyszczenia wnętrza zamrażarki wolno używać tylko środków czystości i środków pielęgnacyjnych dopuszczonych do kontaktu z żywnością. W Do czyszczenia urządzeń wykonanych ze stali szlachetnej*: - Ściany boczne i powierzchnie drzwi czyścić wyłącznie przy pomocy czystej, miękkiej ścierki, w razie potrzeby lekko zwilżonej (wodą + środkiem do mycia). Opcjonalnie można używać ściereczki z mikrofazy. W Zadbać, aby do szczelin wentylacyjnych, części elek trycznych i rynienki odpływowej* nie przedostała się woda z czyszczenia. Wytrzeć lodówkę do sucha. W Nie dopuścić do uszkodzenia ta blicz ki znamionowej umieszczonej we wnętrzu lodówki, nie usuwać tej ta blicz ki - zawiera ona ważne in for macje dla obsługi ser wiso wej. W Konieczne jest częste czyszczenie otworu odpływowego na tylnej ściance lodówki ponad pojemnikami na warzywa, rys. A, strzałka. W razie potrzeby oczyścić za pomocą cienkiego przedmiotu, np. patyczka do czyszczenia uszu itp. W Należy uważać, aby nie oderwać, zgiąć lub uszkodzić kabli i innych części. W Następnie podłączyć ponownie za si la nie/uruchomić urządzenie. Jeżeli zajdzie potrzeba wyłączenia lodówki z użytkowania na dłuższy czas należy ją opróżnić, wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego, oczyścić w sposób opisany powyżej i pozostawić drzwi lodówki otwarte, aby zapobiec powstawaniu nie przy jemnych zapachów. 16 * zależnie od modelu i wyposażenia Zakupione urządzenie zostało skonstruowane i wy pro du ko wa ne w taki sposób, że zapewnione jest jego bezawaryjne użytkowanie i długa żywotność. Jeśli mimo wszystko podczas eksploatacji wystąpi zakłócenie pracy urządzenia, należy sprawdzić, czy zakłócenie to nie jest przypadkiem skutkiem błędu obsługi. W takim przypadku również w okresie gwa ran cji musimy obciążyć użytkownika kosztami naprawy. Następujące zakłócenia można usunąć we własnym zakresie przez sprawdzenie możliwych przyczyn: Zakłócenia Możliwa przyczyna i sposób usunięcia Urządzenie nie pracuje, lampka kontrolna nie świeci się - Czy urządzenie zostało prawidłowo włączone? - Czy wtyczka została prawidłowo wetknięta do gniazda sieciowego? - Czy bezpiecznik gniazda działa? Oświetlenie wewnątrz lodówki nie działa - Czy lodówka jest włączona? - Czy drzwi były otwarte dłużej niż 15 min.? - Przepalona żarówka. Wymienić żarówkę według wska zówek "Oświetlenie wewnątrz lodówki". Urządzenie pracuje zbyt głośno - Czy urządzenie stoi oparte na wszystkich nóżkach na podłodze; czy stojące obok meble i przedmioty wprawiane są w drgania rezonansowe pod wpływem pracującego agregatu chłodniczego? W razie potrzeby lodówkę trochę przesunąć, wyregulować nóżki, podosuwać do siebie butelki i pojemniki. - Normalne są: Odgłosy przelewania, bulgotania itp. pochodzą one od czynnika chłodniczego krążącego w obwodzie chłodzenia. Cichy metaliczny dźwięk: powstaje zawsze przy sa moczynnym włączaniu lub wyłączaniu agregatu chłodniczego (silnika). Odgłos pracy silnika: nasila się na krótko z chwilą włączenia agregatu. Przy włączonym SuperFrost, świeżo włożonych produktach, lub po dłuższym otwarciu drzwi zwiększy się automatycznie moc chłodzenia. Niskie brzęc ze nie pochodzi z odgłosów cyrkulacji powietrza wen ty latora. Uruchomił się dźwięk alarmu, miga czerwona dioda LED alarmu, temperatura nie jest wystarczająco niska - Czy włożono zbyt dużą ilość świeżych produktów bez uaktywnienia funkcji SuperFrost? (patrz: rozdz. "Su per Frost") - Czy drzwi lodówki są prawidłowo domknięte? - Czy wentylacja i odpowietrzanie są dostateczne? Ewentualnie odłonić przykryte kratki wentylacyjne. - Czy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka? (patrz rozdz. "Przepisy") - Czy lodówka była otwierana zbyt często lub na przeciąg dłuższego czasu? - Ewent. odczekać, czy wymagana temperatura nie zosta nie osiągnięta samoczynnie. Obsługa serwisowa i tabliczka znamionowa Jeżeli powodem nieprawidłowości nie jest żadna z przyczyn wskazanych powyżej, a usunięcie nieprawidłowości we własnym zakresie nie powiodło się lub jeżeli miga więcej diod LED, prosimy zwrócić się o pomoc do najbliższego serwisu technicznego (wykaz punktów ser wisowych w załączeniu). Prosimy podać wówczas następujące dane zawarte na tabliczce znamionowej (patrz rys.): Oznaczenie urządzenia 1, serwis- 2, numer urządzenia 3, oraz które diody LED migają. Umożliwi to szybsze zlo ka lizo wa nie i usunięcie usterki. Tabliczka znamionowa um ieszc zo na jest wewnątrz lodówki na lewej ściance. Do przybycia przedstawiciela serwisu prosimy zamknąć lodówkę, aby uniknąć zbyt dużych strat zimna.

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 300435 Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29 Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 Mode d emploi Conditionneuse sous vide 400M de page 61 à page

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 LSB 5B019 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja, 4-5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MEBEL CHŁODNICZY / MROŹNICZY Z AGREGATEM WEWNĘTRZNYM z grupy: LSC, LSG, LSU, LDE, LDG, LDF, LNG RDM, RDA SDN, SDT, SNO WDP, WNP

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MEBEL CHŁODNICZY / MROŹNICZY Z AGREGATEM WEWNĘTRZNYM z grupy: LSC, LSG, LSU, LDE, LDG, LDF, LNG RDM, RDA SDN, SDT, SNO WDP, WNP INSTRUKCJA OBSŁUGI MEBEL CHŁODNICZY / MROŹNICZY Z AGREGATEM WEWNĘTRZNYM z grupy: LSC, LSG, LSU, LDE, LDG, LDF, LNG RDM, RDA SDN, SDT, SNO WDP, WNP DZIAŁ SERWISU: +48 / 32 475 91 57 tel. kom. +48 601 42

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OGÓLNA UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

INSTRUKCJA OGÓLNA UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH INSTRUKCJA OGÓLNA UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH Szanowni Klienci! Przekazujemy Państwu do użytku urządzenia chłodnicze spełniające wysokie wymogi jakościowe odpowiadające standardom światowym. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TIMOR

Instrukcja obsługi TIMOR Instrukcja obsługi TIMOR Instrukcja obsługi TIMOR Spis treści 1. ROZŁADUNEK... 2 2. CHARAKTERYSTYKA WYROBU... 2 2.1. Przeznaczenie... 2 2.2. Opis urządzenia... 2 2.3. Dane techniczne... 3 3. PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití Pralka Práčka Pračka EWF 12483 W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu.

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu. ZMYWARKA DO NACZYŃ Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane w najnowocześniejszych zakładach i poddane procedurze ścisłej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R 9 10 1 3 4 1 2 11 12 TE 16-M L R Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 2111 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2934 0604 110-Pos. 8 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU TABELA PROGRAMÓW CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo