Instrukcja obsługi i montażu. Piekarnik do zabudowy HR 800

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi i montażu. Piekarnik do zabudowy HR 800"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi i montażu Piekarnik do zabudowy HR 800

2 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i pielęgnacji, a także szeregu ważnych wskazówek. Jako normalne następstwo procesu produkcji należy traktować pozostałości smaru we wnętrzu piekarnika. Dlatego, przed pierwszym użyciem zaleca się włączenie piekarnika na ok. 1 godzinę na pełną moc (250oC), przy czym należy z niego usunąć całe wyposażenie dodatkowe. Możliwe jest niewielkie ulatnianie się dymu i zapachów, należy dobrze wietrzyć pomieszczenie. W razie konieczności dokonania naprawy należy powiadomić najbliższy punkt serwisowy. Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Naprawy dokonane przez osoby nieuprawnione mogą spowodować uszkodzenie piekarnika lub zakłócić jego eksploatację. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy go niezwłocznie wyłączyć i zawiadomić serwis. W żadnym wypadku nie podejmować samodzielnych prób naprawy. Prace instalacyjne mogą być prowadzone wyłącznie przez uprawnione osoby zgodnie z niniejszą instrukcją. Podczas pieczenia powierzchnia piekarnika może osiągnąć bardzo wysoką temperaturę. Należy przede wszystkim uważać, aby dzieci nie dotykały jego powierzchni oraz nie przebywały w pobliżu funkcjonującego lub jeszcze nie wystygłego urządzenia. Po wyłączeniu, piekarnik pozostaje jeszcze długi czas gorący. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i do przygotowywania potraw; nie może być wykorzystywany do innych celów. Urządzenie można używać wyłącznie w stanie zabudowanym w meble kuchenne. Ze względów zarówno bezpieczeństwa jak i higienicznych, należy zawsze utrzymywać piekarnik w czystości, bez resztek tłuszczu czy jedzenia. Nie wolno przechowywać w nim żadnych łatwo-zapalnych materiałów. Nie należy siadać na, ani opierać się o otwarte drzwiczki piekarnika. Podczas pieczenia nie wolno wykładać/ przykrywać dna piekarnika folią aluminiową. Nie wolno stawiać żadnych naczyń i/lub jedzenia na dnie piekarnika. Podczas pieczenia otwierać drzwiczki możliwie jak najrzadziej. Podczas pieczenia używać rękawic ochronnych. Instrukcję przechowywać wraz z urządzeniem. Zawarte w niej wskazówki i informacje zapewnią Państwu bezpieczne korzystanie z urządzenia. Normalnym zjawiskiem podczas pieczenia potraw o dużej zawartości wody jest osadzanie się pary na drzwiczkach piekarnika. Opakowanie ekologiczne Opakowanie zostało wykonane z materiałów ekologicznych, które można wykorzystać ponownie. Informacji na temat wykorzystywania takich odpadów udziela lokalna jednostka administracyjna. UWAGA Symbol widniejący na produkcie lub opakowaniu oznacza, że jest to urządzenie, wymagające odpowiedniej utylizacji. Produkt należy oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu jego utylizacji. W ten sposób unika się ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia publicznego, które mogą wyniknąć z niewłaściwego użytkowania. Więcej informacji na temat recyklingu produktu może udzielić odpowiednia lokalna jednostka administracyjna, firma wywożąca odpady lub sprzedawca urządzenia.

3 HR panel sterujący 2. uszczelka 3. grill 4. prowadnice 5. ruszt 6. brytfanna 7. zawiasy 8. drzwiczki 9. otwory wentylacyjne 10. mocowanie do szafki 11. osłona grilla 12. lampa 13. tylny panel 14. wentylator nawiewu 15. hartowane szkło Panel sterujący Model HR programator analogowy 2. kontrolka termostatu 3. przełącznik wyboru funkcji 4. pokrętło temperatury

4 Funkcje pieczenia Pozycja wyłączenia Maxi-Grill z nawiewem Grzałka górna i dolna Nawiew gorącego powietrza Grzałka górna i dolna z nawiewem Grzałka dolna Grill Grzałka dolna z nawiewem Maxi-Grill Grill i grzałka dolna

5 Programowanie pieczenia Ustawienie czasu: Wciskając pokrętło A przekręcić je jednocześnie w lewo. W ten sposób ustawia się wskazówki na aktualną godzinę. Sterowanie ręczne: Tak długo kręcić pokrętłem (A) lewo aż ukaże się symbol. Następnie ustawić rodzaj pracy i temperaturę. Aby wyłączyć piekarnik należy przekręcić przełącznik rodzaju pracy w pozycję. Programowanie automatycznego startu i czasu pieczenia: Funkcja pozwala na zaprogramowanie godziny rozpoczęcia pieczenia jak i czasu trwania pieczenia. W celu zaprogramowania czasu pieczenia należy obrócić pokrętłem (A) (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) ustawić żądany czas pieczenia w minutach pojawi się na tarczy (B). W celu zaprogramowania czasu rozpoczęcia pieczenia należy wyciągnąć pokrętło (A) i kręcić nim zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do momentu aż wskazówka (C) ustawi się na odpowiedniej godzinie. Jest to godzina rozpoczęcia pieczenia. Ustaw temperaturę oraz punkcję pieczenia. O ustawionym czasie piekarnik automatycznie rozpocznie pracę. Po ustawionym czasie piekarnik wyłączy się automatycznie, i rozlegnie się sygnał dzwonka. Ustaw pokrętłem (A) pozycję na cyferblacie (B) aby wyłączyć dźwięk dzwonka. Aby wyłączyć piekarnik ustaw pokrętła w pozycji Programowanie czasu pieczenia: Pokrętłem (A) (w lewo) ustawić żądany czas pieczenia, ustawić rodzaj pracy i temperaturę. W tym momencie włączy się piekarnik. Po upływie zaprogramowanego uprzednio czasu piekarnik się wyłączy. Jednocześnie włączy się sygnał akustyczny, który wyłączamy przekręcając pokrętło (A) w lewo aż ukaże się symbol. Następnie ustawić przełącznik rodzaju pracy w pozycję.

6 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej Wszelkiego rodzaju zmiany lub naprawy urządzenia, włącznie z wymianą przewodu zasilającego, powinny być dokonywane przez pracowników autoryzowanego serwisu obsługi technicznej przy pomocy oryginalnych części zamiennych. Naprawy dokonywane przez inne osoby mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i narażenia użytkownika na niebezpieczeństwo. Odłącz piekarnik, jeżeli jest uszkodzony. Bezpieczeństwo dzieci Z uwagi na wysokie temperatury dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu piekarnika, gdy jest włączony. W procesie automatycznego czyszczenia pyrolitycznego piekarnik może osiągnąć górny próg dozwolonej temperatury, z tego powodu zewnętrzne powierzchnie piekarnika mogą nagrzać się bardziej niż zazwyczaj, dlatego należy zadbać o to, aby dzieci nie znajdowały się wówczas w pobliżu urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Bezpieczeństwo użytkowania piekarnika Piekarnik należy włączać jedynie przy zamkniętych drzwiach. Producent piekarnika nie odpowiada za wykorzystywanie piekarnika do celów innych niż przygotowywanie domowych posiłków. Piekarnika należy używać tylko po uprzednim zamontowaniu go w zabudowie kuchennej. Nie opierać się i nie siadać na drzwiach od piekarnika, gdyż można je w ten sposób uszkodzić lub się skaleczyć. Nie wykładać dna piekarnika folią aluminiową, gdyż może to zakłócić proces pieczenia oraz uszkodzić wewnętrzną emalię piekarnika. Aby przyrządzić dowolną potrawę, należy włożyć dołączoną blachę lub ruszt w boczne prowadnice, które znajdują się wewnątrz piekarnika. Blachy i ruszt do grillowania zostały wyposażone w specjalny system, który umożliwia ich częściowe wysuwanie i dzięki temu łatwy dostęp do przyrządzanej potrawy. Nie kłaść pojemników ani potraw na spodzie piekarnika zawsze należy używać blachy lub rusztu. Nie polewać dna piekarnika wodą w trakcie eksploatacji, gdyż może to uszkodzić emalię. Podczas przygotowywania posiłku otwierać drzwi piekarnika najrzadziej jak to możliwe w ten sposób ogranicza się zużycie energii. Podczas korzystania z piekarnika należy używać rękawic ochronnych. Aby ostudzić piekarnik, należy pozostawić otwarte drzwi i wywietrzyć piekarnik z wszelkich zapachów. Podczas przyrządzania potraw o dużej zawartości płynów drzwi piekarnika mogą zaparować. Produkt nie jest przeznaczony do obsługi dla osób (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, zmysłowe lub umysłowe są ograniczone, lub też nie posiadają doświadczenia i wiedzy, za wyjątkiem sytuacji przebywania pod nadzorem oraz otrzymania stosownych instrukcji przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo. Wewnątrz piekarnika nie należy przechowywać olejów, tłuszczów lub materiałów łatwopalnych, gdyż może to stanowić niebezpieczeństwo w przypadku włączenia piekarnika.

7 Czyszczenie i konserwacja Uwaga: Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania. Czyszczenie wnętrza piekarnika Piekarnik należy czyścić każdorazowo po użyciu jak tylko wystygnie. Przed przystąpieniem do czyszczenia każdorazowo należy odłączyć go od sieci elektrycznej. Do czyszczenia można używać szczotki nylonowej lub gąbki oraz zimnej wody, roztworu mydlanego lub delikatnych środków czyszczących. Specjalne środki do czyszczenia piekarników stosować tylko na powierzchnie emaliowane przestrzegając instrukcji użycia środka. Użytkowanie opuszczanej grzałki grilla (wzależności od modelu) Aby wyczyścić górną część piekarnika: Poczekaj, aż piekarnik wystygnie. Usuń blachy i ruszt. Przekręć śrubę (A) i odchyl grzałkę grilla Oczyść górną część piekarnika i ponownie zamocuj grzałkę grilla w pozycji początkowej. Nie należy używać szczotek drucianych i środków szorujących (proszków i mleczek), które mogą uszkodzić emalię. Unikać również trwałego oddziaływania na powierzchnie emaliowane octu, kawy, słonej wody, soku cytrynowego oraz pomidorowego. Gdy przypalone resztki jedzenia nie dadzą się usunąć, należy je uprzednio namoczyć. Uwaga Nie należy czyścić wnętrza piekarnika za pomocą urządzeń parowych lub wodą pod ciśnieniem. Nie należy stosować czyściw metalicznych, szczotek drucianych czy jakichkolwiek innych produktów, które mogą porysować emalię. Większość modeli piekarnika została wyposażona w system czyszczenia przez katalizę (samooczyszczenie). System ten usuwa drobne resztki tłuszczu w trakcie pieczenia w wysokich temperaturach. Jeżeli po zakończeniu pieczenia w piekarniku pozostały drobinki tłuszczu, można je usunąć pozostawiając przez 1 godzinę pusty piekarnik w temperaturze 200 C.

8 1. Aby zdemontować tylny panel, zdejmij śrubkę (F). W przypadku piekarnika ze sterowaniem do płyt kuchennych: przy czyszczeniu zewnętrznych powierzchni piekarnika nie należy wyciągać pokręteł, gdyż wówczas oznaczałoby to wyjęcie piekarnika z obudowy. Czyszczenie drzwi piekarnika Nie należy stosować czyściw metalicznych, szczotek drucianych ani proszków o właściwościach ściernych do czyszczenia drzwi piekarnika, gdyż można w ten sposób uszkodzić powierzchnię lub spowodować pęknięcie szkła. W zależności od modelu piekarnika, aby ułatwić czyszczenie drzwi, można je zdemontować. W tym celu: 1. Otwórz drzwi. 2. Obróć do końca obie zapadki (G). 2. Ponowny montaż przeprowadź w odwrotnej kolejności. Uwaga Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie uruchamiaj piekarnika bez tylnego panelu, który osłania wentylator. Czyszczenie obudowy piekarnika i akcesoriów 3. Zamknij drzwi, aż dopasują się do obu zapadek. Umyj obudowę piekarnika i akcesoria letnią wodą z delikatnym detergentem. W przypadku powierzchni nierdzewnych należy zachować ostrożność używając jedynie gąbek i szmatek, które ich nie porysują.

9 4. Chwyć drzwi oburącz za boki, podnieś drzwi od piekarnika, aż do zupełnego wyciągnięcia z zawiasów (H). 6. Obróć szybę ku drzwiom (C). 5. Ponowny montaż przeprowadź w odwrotnej kolejności. 7. Naciskając oburącz dwa na dolne zatrzaski (D) jednocześnie popychając szybę ku drzwiom (E), szyba zostanie ponownie umieszczona w drzwiach. Czyszczenie przeszklonych drzwi Instrukcja demontażu / montażu szyby wewnętrznej 1. Otwórz drzwi piekarnika. 2. Chwyć za krawędź szyby (A) i pociągnij ją do góry. Wymiana żarówki oświetlenia piekarnika Uwaga Zanim przystąpisz do wymiany żarówki upewnij się, czy piekarnik został odłączony od źródła zasilania. 3. Szyba wewnętrzna jest już poluzowana. Wyjmij ją. Uwaga Zachowaj ostrożność, gdyż po wyjęciu wewnętrznej szyby, drzwi piekarnika zamkną się automatycznie. Może to spowodować uszkodzenie szyby zewnętrznej. Wykręć szklaną osłonę lampy. Wymień żarówkę i ponownie zamontuj osłonę. Żarówka powinna być odporna na temperaturę do 300 C. Żarówkę należy zamówić w serwisie technicznym. 4. Wyczyść wewnętrzną szybę oraz wewnętrzną część drzwi piekarnika. 5. Następnie wprowadź zatrzaski wewnętrznej szyby w górne szczeliny drzwi (B).

10 Jeśli coś nie działa PROBLEM ROZWIĄZANIE Piekarnik nie działa Sprawdź zasilanie. Sprawdź bezpieczniki. Upewnij się, czy zegar jest w pozycji automatycznej czy też programowania. Sprawdź pozycję pokrętła funkcji i temperatur. Nie zapala się oświetlenie wewnątrz piekarnika Wymień żarówkę. Sprawdź w instrukcji obsługi, czy żarówka została poprawnie zamontowana. Nie świeci się kontrolka temperatury Wybierz temperaturę. Wybierz funkcję. Lampka świeci tylko, gdy piekarnik się nagrzewa do osiągnięcia wybranej temperatury. Powstawanie dymu w trakcie Występuje zazwyczaj przy pierwszym uruchomieniu. Regularnie myj piekarnik. Ogranicz ilości oleju i tłuszczów stosowanych na blachach. Nie ustawiaj temperatur wyższych niż te, które zostały podane w tabelach pieczenia. Brak uzyskania oczekiwanych efektów pieczenia Sprawdź tabele pieczenia w celu uzyskania informacji o działaniu piekarnika. Uwaga Jeżeli pomimo tych porad problem nadal występuje, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.

11 Informacje techniczna Instalacja Jeżeli urządzenie nie działa, należy zgłosić problem do serwisu obsługi technicznej podając: 1. Numer seryjny (S-No) Poniższa informacja jest przeznaczona wyłącznie dla osoby dokonującej instalacji, odpowiedzialnej za montaż i podłączenie elektryczne. W przypadku instalacji produktu dokonanej przez niewykwalifikowaną osobę, producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody. 2. Model urządzenia (Mod.) Informacje te umieszczone są na tabliczce znamionowej, która znajduje się w dolnej części piekarnika; widać ją po otwarciu drzwi. W celu identyfikacji modelu piekarnika zaleca się wpisać poniżej dane techniczne urządzenia: Uwagi przed instalacja. Aby rozpakować piekarnik, pociągnij za uchwyt znajdujący się w dolnej części pudła. Przenosząc piekarnik należy podnosić go za boczne uchwyty, nigdy za uchwyt w drzwiach piekarnika. Należy przygotować przestrzeń o wymiarach wskazanych na rysunku, minimalny wymiar dna wynosi 580 mm (patrz rys. 1 i 2 na str. 68). Do montażu piekarników wielofunkcyjnych, z górnej strefy zaznaczonej na rysunku 3 (patrz str. 68) nie powinno nic wystawać (wzmocnienia mebla, rury, gniazdka itp.). Kleje zastosowane do pokrywania mebli plastikiem powinny być odporne na działanie wysokich temperatur do 85 C. Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy europejskiej dotyczącej bezpieczeństwa materiału elektrycznego (73/23/CEE) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/ CEE). Nasze piekarniki mogą współpracować wyłącznie z płytami grzewczymi TEKA, w przeciwnym wypadku można uszkodzić urządzenie i spowodować niebezpieczeństwo. W celu zainstalowania płyty kuchennej należy zapoznać się z instrukcją obsługi płyty.

12 Podłączenie elektryczne. Osoba instalująca piekarnik powinna upewnić się, czy: Napięcie i częstotliwość sieci odpowiada wskazaniom podanym na tabliczce znamionowej. Instalacja elektryczna musi wytrzymać maksymalną moc wskazaną na tabliczce znamionowej. W celu podłączenia piekarnika do sieci elektrycznej osoba instalująca powinna korzystać z przewodu zasilającego dostosowanego do wysokich temperatur T150. Schemat podłączenia został pokazany na poniższym rysunku: Podłączenie elektryczne zostało odpowiednio uziemione zgodnie z obowiązującą normą. Podłączenie powinno zostać wykonane za pomocą włącznika wielobiegunowego, odpowiedniego dla natężenia, jakie musi wytrzymać, i z minimalnym rozwarciem między stykami 3 mm do rozłączenia w razie awarii, czyszczenia lub wymiany żarówki. Kabel uziemiający nie powinien pod żadnym pozorem przebiegać przez ten włącznik. Piekarnik może zostać podłączony poprzez kabel zasilający bezpośrednio do gniazdka, pod warunkiem, że gniazdko znajduje się z łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby można było wyciągnąć wtyczkę.

13 Instalacja piekarnika Dotyczy wszystkich rodzajów piekarników. 1. Umieść piekarnik w wyznaczonym do tego miejscu i upewnij się, czy kabel zasilania nie został przygnieciony lub nie styka się z gorącymi elementami piekarnika. 2. Zamocuj piekarnik w zabudowie za pomocą 4 załączonych śrub, wkręcając je w obudowę poprzez otwory widoczne po otwarciu drzwi. 3. Sprawdź, czy korpus piekarnika nie styka się z elementami szafek kuchennych. Należy zapewnić minimalny odstęp. 2 mm. W modelach ME (ze sterowaniem do płyt kuchennych): 1. Umieść piekarnik w obudowie pozostawiając go częściowo na zewnątrz. 2. W przypadku elektrycznych płyt grzewczych dokonaj podłączenia elektrycznego piekarnika za pomocą przewodów, dopasowując je do włącznika umieszczonego w górnej części piekarnika. 3. Wybierz podkładkę odpowiadającą rodzajowi zainstalowanej płyty wierzchniej (podkładkę do płomieni gazowych, podkładkę od 0 do 6 dla płyt elektrycznych lub podkładkę od 0 do 12 dla płyt ceramicznych). 4. Włóż pokrętła wewnątrz wnęki za pomocą dostarczonej sprężyny, na trzpień pokrętła załóż sprężynę i nasuń podkładkę. Patrz rysunek poniżej. 5. Włóż kompletne pokrętło w otwór w przednim panelu piekarnika aż jego oś pojawi się w tylnej części. W tym celu upewnij się, że sterowanie znajduje się w pozycji zerowej. 6. Podłącz teleskopowe złącze kardana do końcówki sterowania przytwierdzając je za pomocą trzpienia R. 7. Sprawdź poprawność działania pokręteł. Aby umożliwić jego obrót, należy go uprzednio wcisnąć. 8. W instalacji pozostałych pokręteł postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami. 9. Wsuń piekarnik do końca na przeznaczone do tego miejsce i zamocuj go za pomocą śrub.

14 Rysunek montażowy a) piekarnik wielofunkcyjny b) piekarnik konwencjonalny

15 COUNTRY CITY COMPANY CC PHONE FAX Australia Sydney TEKA AUSTRALIA PTY. LTD Austria Vienna KÜPPERSBUSCH GesmbH Belgium Zellik B.V.B.A. KÜPPERSBUSCH S.P.R.L. Chile Santiago de Chile TEKA CHILE, S.A China Hong Kong TEKA CHINA LIMITED China Shanghai TEKA INTERNATIONAL TRADING (Shanghai) CO. LTD: Czech Bibeò TEKA CZ, S.R.O Republic France Paris TEKA FRANCE S.A.R.L Greece Athens TEKA HELLAS S.A Hungary Budapest TEKA HUNGARY KFT Indonesia Jakarta P.T. TEKA BUANA Italy Frosinone TEKA ITALIA S.P.A Korea Seoul TEKA KOREA CO. LTD. Republic Malaysia Kuala Lumpur TEKA KÜCHENTECHNIK (MALAYSIA) SDN. BHD Mexico Mexico D.F. TEKA MEXICANA S.A DE C.V Poland Pruszków TEKA POLSKA SP. ZO. O Portugal Ilhavo TEKA PORTUGAL, S.A Russia Moscow TEKA RUS LLC Singapore Singapore TEKA SINGAROPE PTE. LTD Thailand Bangkok TEKA ASIA CO. LTD Thailand Bangkok TEKA (THAILAND) CO. LTD The Zoetermeer TEKA B.V Netherlands Turkey Istanbul TEKA TEKNIK MUTFAK A. S U.K. Abingdon TEKA PRODUTS LTD U.S.A. Florida TEKA USA, INC Venezuela Caracas TEKA ANDINA, S.A

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO HAIER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO MODEL NR: HHB-18 Przed użyciem piekarnika prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. OPIS ELEMENTÓW: f g e d c b a a. Lampka sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 GRILL CERAMICZNY SERIA XP INSTRUKCJA OBSŁUGI XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Poniższe informacje dotyczą instalacji, obsługi oraz konserwacji urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Piec do pizzy. Seria FM

Instrukcja obsługi Piec do pizzy. Seria FM Instrukcja obsługi Piec do pizzy Seria FM Certyfikaty oraz tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa znajduje się z przodu urządzenia jest to aluminiowa tabliczka z zamieszczonymi informacjami: a) Nazwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie wyprodukowane z najwyższej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie wyprodukowane z najwyższej

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

SFP750BS. Functions. cortina OUTLET EAN13: ESTETYKA / STEROWANIE

SFP750BS. Functions. cortina OUTLET EAN13: ESTETYKA / STEROWANIE OUTLET EAN13: 8017709171636 ESTETYKA / STEROWANIE Biały Sterowanie za pomocą pokręteł z postarzanego srebra Wykończenie z postarzanego srebra (uchwyt, podkładki pokręteł, ramka szyby) Zegar analogowy FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

SFP805A. coloniale. Piekarnik elektryczny z funkcją pirolizy, wysokość 60 cm, 8 funkcji

SFP805A. coloniale. Piekarnik elektryczny z funkcją pirolizy, wysokość 60 cm, 8 funkcji Piekarnik elektryczny z funkcją pirolizy, wysokość 60 cm, 8 funkcji EAN13: 8017709177324 ESTETYKA / STEROWANIE Antracyt Złote pokrętła Programator analogowy, zegar FUNKCJE / OPCJE / TEMPERATURY 6 funkcji

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! Przed użyciem kuchenki dokładnie zapoznaj się z instrukcją Zachowaj niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania kuchenki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 LAminator

Bardziej szczegółowo

SFT805PO. coloniale. Piekarnik elektryczny, wysokość 60 cm 9 funkcji Czyszczenie parowe

SFT805PO. coloniale. Piekarnik elektryczny, wysokość 60 cm 9 funkcji Czyszczenie parowe Piekarnik elektryczny, wysokość 60 cm 9 funkcji Czyszczenie parowe EAN13: 8017709172039 ESTETYKA / STEROWANIE Kremowy Pokrętła z mosiądzu Programator analogowy, zegar FUNKCJE / OPCJE / TEMPERATURY 9 funkcji

Bardziej szczegółowo

SFP750AX. Functions. cortina OUTLET. EAN13: ESTETYKA / STEROWANIE Antracyt

SFP750AX. Functions. cortina OUTLET. EAN13: ESTETYKA / STEROWANIE Antracyt OUTLET EAN13: 8017709172343 ESTETYKA / STEROWANIE Antracyt Sterowanie za pomocą pokręteł antracytowych Wykończenie ze srebra (podkładki pokręteł, ramka szyby), chromowany uchwyt Zegar analogowy FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 6

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Strona 1 z 6 Odkurzacz samochodowy Dunlop V Instrukcja obsługi Nr produktu: 856588 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 ODKURZACZ NA SUCHO/ NA MOKRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie tego produktu. Rozłóż stronę z ilustracjami

Bardziej szczegółowo

TR4110P1. victoria. Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość 110 cm, 3 piekarniki elektryczne, 1 szuflada do przechowywania naczyń kuchennych

TR4110P1. victoria. Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość 110 cm, 3 piekarniki elektryczne, 1 szuflada do przechowywania naczyń kuchennych Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość 110 cm, 3 piekarniki elektryczne, 1 szuflada do przechowywania naczyń kuchennych EAN13: 8017709176655 ESTETYKA / STEROWANIE Kremowy Sterowanie za pomocą chromowanych

Bardziej szczegółowo

TR4110RW1. victoria. Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość 110 cm, 3 piekarniki elektryczne, 1 szuflada do przechowywania naczyń kuchennych

TR4110RW1. victoria. Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość 110 cm, 3 piekarniki elektryczne, 1 szuflada do przechowywania naczyń kuchennych Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość 110 cm, 3 piekarniki elektryczne, 1 szuflada do przechowywania naczyń kuchennych EAN13: 8017709190361 ESTETYKA / STEROWANIE Czerwone wino Sterowanie za pomocą

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

SF855RA. coloniale. Piekarnik elektryczny, wysokość 60 cm, 11 funkcji, czyszczenie parowe

SF855RA. coloniale. Piekarnik elektryczny, wysokość 60 cm, 11 funkcji, czyszczenie parowe SF855RA coloniale Piekarnik elektryczny, wysokość 60 cm, 11 funkcji, czyszczenie parowe EAN13: 8017709185442 ESTETYKA / STEROWANIE Miedź Miedziane pokrętła Programator analogowy, zegar FUNKCJE / OPCJE

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Instrukcje montażowe i uwagi dotyczące konserwacji EX/60 4G AI AL - EX/70 5G AI AL TR. Instrukcja Obsługi EX/60 4G AI AL - EX/70 5G AI AL TR

Instrukcje montażowe i uwagi dotyczące konserwacji EX/60 4G AI AL - EX/70 5G AI AL TR. Instrukcja Obsługi EX/60 4G AI AL - EX/70 5G AI AL TR Instrukcje montażowe i uwagi dotyczące konserwacji EX/60 4G AI AL - EX/70 5G AI AL TR Instrukcja Obsługi EX/60 4G AI AL - EX/70 5G AI AL TR COD. 04038PLTK 6.05.005 INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI DO INSTALACJI,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO HAIER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO MODEL NR: HHC-19RC Przed użyciem piekarnika prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. OPIS ELEMENTÓW: e f g d c b a a. Programator czasu

Bardziej szczegółowo

Kuchenka indukcyjna MODEL:

Kuchenka indukcyjna MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770351 v1.0-08.2008 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

EAN13: WZORNICTWO / OBSŁUGA

EAN13: WZORNICTWO / OBSŁUGA Piekarnik elektryczny z czyszczeniem pirolitycznym, wysokość: 60 cm, klasa A, funkcja Pizza, zegar analogowy, zawiasy Silent Close EAN13: 8017709218966 WZORNICTWO / OBSŁUGA Antracyt Sterowanie za pomocą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI Kuchnie elektryczne Model CE9-20 CE9-40 CE9-41 HE9-10 HE9-20 CE7-20 CE7-40 CE7-41 1 CE9-20 M: pokrętło palnika P: lampka kontrolna R: przyłącze elektryczne C:

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FRYTKOWNICA FT

INSTRUKCJA OBSŁUGI FRYTKOWNICA FT INSTRUKCJA OBSŁUGI FRYTKOWNICA FT-2000 www.tv-zakupy.pl Dziękujemy za zakup frytkownicy AFK Germany FT-2000. Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu 0001171624 Strona 1 z 7 Chłodziarka termoelektryczna 3 Przeznaczenie do użycia Chłodziarka przeznaczona jest do chłodzenia żywności. Chłodziarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji. PIECE DO PIZZY PROFI LINE i KITCHEN LINE

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji. PIECE DO PIZZY PROFI LINE i KITCHEN LINE Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji PIECE DO PIZZY PROFI LINE i KITCHEN LINE Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 SPIS TREŚCI 1. OZNAKOWANIE CE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

SF4120V. linea. Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l

SF4120V. linea. Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l EAN13: 8017709208660 WZORNICTWO / OBSŁUGA Srebrne szkło Stopsol + stal

Bardziej szczegółowo

Mod: CV6-20 CV6-40 INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI KUCHENKA CERAMICZNA

Mod: CV6-20 CV6-40 INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI KUCHENKA CERAMICZNA Mod: CV6-20 CV6-40 INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI KUCHENKA CERAMICZNA Wymiary CV6-20 E przepust przewodu elektrycznego M pokrętło nastawy mocy P kontrolka załączenia CV6-40 E przepust przewodu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ELEKTRYCZNYCH FRYTOWNIC STOŁOWYCH 101412 101413

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ELEKTRYCZNYCH FRYTOWNIC STOŁOWYCH 101412 101413 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ELEKTRYCZNYCH FRYTOWNIC STOŁOWYCH 101412 101413 SPIS TREŚCI 1, INSTALACJA... Str. 1 1.1 WAŻNE WSKAZÓWKI........ Str. 1 1.2 USTAWIENIE... 1 3 PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

SF4750VCPO. cortina. EAN13: WZORNICTWO / OBSŁUGA Kremowy

SF4750VCPO. cortina. EAN13: WZORNICTWO / OBSŁUGA Kremowy Piekarnik elektryczny z funkcją pary, wysokość: 45 cm, klasa A+, zegar analogowy, 12 funkcji pieczenia - w tym 3 przy użyciu pary, pojemność netto: 41 l EAN13: 8017709210915 WZORNICTWO / OBSŁUGA Kremowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770351 v1.0-03.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PIEKARNIKA KBO 0551 SK X

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PIEKARNIKA KBO 0551 SK X 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PIEKARNIKA KBO 0551 SK X www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI, Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i gratulujemy wyboru. Nasz nowy, starannie zaprojektowany produkt

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

SC45VC2. linea. Piekarnik elektryczny z funkcją gotowania na parze, wysokość 45 cm, 10 funkcji (5 z parą), 3 poziomy pieczenia

SC45VC2. linea. Piekarnik elektryczny z funkcją gotowania na parze, wysokość 45 cm, 10 funkcji (5 z parą), 3 poziomy pieczenia Piekarnik elektryczny z funkcją gotowania na parze, wysokość 45 cm, 10 funkcji (5 z parą), 3 poziomy pieczenia EAN13: 8017709168865 ESTETYKA / STEROWANIE Srebrne szkło Stopsol + stal nierdzewna Podświetlane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oraz uwagi dot. czyszczenia i pielęgnacji. Instrukcja obsługi

Instrukcja montażu oraz uwagi dot. czyszczenia i pielęgnacji. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu oraz uwagi dot. czyszczenia i pielęgnacji EW 60 4G AI AL - EW 90 5G AI AL TR Instrukcja obsługi EW 60 4G AI AL - EW 90 5G AI AL TR COD. 04071PLTK - 15.10.2009 Szanowni Państwo! Serdecznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL) Seria: grzejniki konwekcyjne Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem urządzenia i zachowanie jej na przyszłość Instrukcja montażu i obsługi dotyczy następujących

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

SF4390VX Nowość. classica

SF4390VX Nowość. classica SF4390VX Nowość Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l EAN13: 8017709214777 WZORNICTWO / OBSŁUGA Stal nierdzewna

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU WS390 KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx Regulowane parametry: czas włączenia 5 s do 10 min. czułość na światło 3-1000 Lux maksymalny promień detekcji 2 do 4 m SUFITOWY

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Termowentylator. Model HL 706

Instrukcja obsługi Termowentylator. Model HL 706 Instrukcja obsługi Termowentylator Model HL 706 Szanowny Kliencie. Dziękujemy za wybór naszego produktu. Bardzo prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Bardzo prosimy

Bardziej szczegółowo

OPIEKACZ DO KANAPEK- GOFROWNICA-GRILL ST-0803 TrojaczekT

OPIEKACZ DO KANAPEK- GOFROWNICA-GRILL ST-0803 TrojaczekT OPIEKACZ DO KANAPEK- GOFROWNICA-GRILL ST-0803 TrojaczekT INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIEKACZ DO KANAPEK-GOFROWNICA-GRILL ST-0803 Trojaczek WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

EAN13: ESTETYKA / STEROWANIE

EAN13: ESTETYKA / STEROWANIE Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, wysokość 60 cm, 10 funkcji pieczenia, pojemność 70 l, prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem EAN13: 8017709166410 ESTETYKA / STEROWANIE Czerwone wino Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Dziękujemy za zakup oprawy halogenowej sufitowej marki LED line. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją dla dalszych informacji. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI Gyros elektryczny MODEL: 777370, 777371, 777372 v1.0-09.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Mini piekarnik z polami grzewczymi INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini piekarnik z polami grzewczymi INSTRUKCJA OBSŁUGI 11415338 - Mini piecyk z kuchenką Mini piekarnik z polami grzewczymi INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup tego produktu. Przed uruchomieniem urządzenia należy starannie zapoznać

Bardziej szczegółowo

SF750POL. Functions. cortina

SF750POL. Functions. cortina Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, wysokość 60 cm, 10 funkcji pieczenia, SWAROVSKI ELEMENTS, prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem EAN13: 8017709171872 ESTETYKA / STEROWANIE Kremowy Sterowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

SF850APZ. Functions. Wersje. coloniale. Piekarnik elektryczny, wysokość: 60 cm, klasa A, funkcja Pizza, zegar analogowy

SF850APZ. Functions. Wersje. coloniale. Piekarnik elektryczny, wysokość: 60 cm, klasa A, funkcja Pizza, zegar analogowy Piekarnik elektryczny, wysokość: 60 cm, klasa A, funkcja Pizza, zegar analogowy EAN13: 8017709173111 WZORNICTWO / OBSŁUGA Antracytowy Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze polerowanego srebra (antracytowe

Bardziej szczegółowo

S45VCX2. classica. Piekarnik elektryczny z funkcją gotowania na parze, wysokość 45 cm, 10 funkcji (5 z parą), 3 poziomy pieczenia

S45VCX2. classica. Piekarnik elektryczny z funkcją gotowania na parze, wysokość 45 cm, 10 funkcji (5 z parą), 3 poziomy pieczenia Piekarnik elektryczny z funkcją gotowania na parze, wysokość 45 cm, 10 funkcji (5 z parą), 3 poziomy pieczenia EAN13: 8017709168872 ESTETYKA / STEROWANIE Stal nierdzewna Powłoka zapobiegająca powstawaniu

Bardziej szczegółowo

SF6922NPZ Nowość. victoria. Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, wysokość 60 cm, 10 funkcji pieczenia, pojemność 65 l, funkcja PIZZA

SF6922NPZ Nowość. victoria. Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, wysokość 60 cm, 10 funkcji pieczenia, pojemność 65 l, funkcja PIZZA SF6922NPZ Nowość Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, wysokość 60 cm, 10 funkcji pieczenia, pojemność 65 l, funkcja PIZZA EAN13: 8017709204341 ESTETYKA / STEROWANIE Czarny Sterowanie za pomocą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DU 90 GLASS

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DU 90 GLASS INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DU 90 GLASS 2 3 4 5 Opakowanie i wycofanie z eksploatacji Opakowanie Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem przez opakowanie.

Bardziej szczegółowo