Instrukcja obsługi i montażu. Piekarnik do zabudowy HR 800

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi i montażu. Piekarnik do zabudowy HR 800"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi i montażu Piekarnik do zabudowy HR 800

2 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i pielęgnacji, a także szeregu ważnych wskazówek. Jako normalne następstwo procesu produkcji należy traktować pozostałości smaru we wnętrzu piekarnika. Dlatego, przed pierwszym użyciem zaleca się włączenie piekarnika na ok. 1 godzinę na pełną moc (250oC), przy czym należy z niego usunąć całe wyposażenie dodatkowe. Możliwe jest niewielkie ulatnianie się dymu i zapachów, należy dobrze wietrzyć pomieszczenie. W razie konieczności dokonania naprawy należy powiadomić najbliższy punkt serwisowy. Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Naprawy dokonane przez osoby nieuprawnione mogą spowodować uszkodzenie piekarnika lub zakłócić jego eksploatację. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy go niezwłocznie wyłączyć i zawiadomić serwis. W żadnym wypadku nie podejmować samodzielnych prób naprawy. Prace instalacyjne mogą być prowadzone wyłącznie przez uprawnione osoby zgodnie z niniejszą instrukcją. Podczas pieczenia powierzchnia piekarnika może osiągnąć bardzo wysoką temperaturę. Należy przede wszystkim uważać, aby dzieci nie dotykały jego powierzchni oraz nie przebywały w pobliżu funkcjonującego lub jeszcze nie wystygłego urządzenia. Po wyłączeniu, piekarnik pozostaje jeszcze długi czas gorący. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i do przygotowywania potraw; nie może być wykorzystywany do innych celów. Urządzenie można używać wyłącznie w stanie zabudowanym w meble kuchenne. Ze względów zarówno bezpieczeństwa jak i higienicznych, należy zawsze utrzymywać piekarnik w czystości, bez resztek tłuszczu czy jedzenia. Nie wolno przechowywać w nim żadnych łatwo-zapalnych materiałów. Nie należy siadać na, ani opierać się o otwarte drzwiczki piekarnika. Podczas pieczenia nie wolno wykładać/ przykrywać dna piekarnika folią aluminiową. Nie wolno stawiać żadnych naczyń i/lub jedzenia na dnie piekarnika. Podczas pieczenia otwierać drzwiczki możliwie jak najrzadziej. Podczas pieczenia używać rękawic ochronnych. Instrukcję przechowywać wraz z urządzeniem. Zawarte w niej wskazówki i informacje zapewnią Państwu bezpieczne korzystanie z urządzenia. Normalnym zjawiskiem podczas pieczenia potraw o dużej zawartości wody jest osadzanie się pary na drzwiczkach piekarnika. Opakowanie ekologiczne Opakowanie zostało wykonane z materiałów ekologicznych, które można wykorzystać ponownie. Informacji na temat wykorzystywania takich odpadów udziela lokalna jednostka administracyjna. UWAGA Symbol widniejący na produkcie lub opakowaniu oznacza, że jest to urządzenie, wymagające odpowiedniej utylizacji. Produkt należy oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu jego utylizacji. W ten sposób unika się ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia publicznego, które mogą wyniknąć z niewłaściwego użytkowania. Więcej informacji na temat recyklingu produktu może udzielić odpowiednia lokalna jednostka administracyjna, firma wywożąca odpady lub sprzedawca urządzenia.

3 HR panel sterujący 2. uszczelka 3. grill 4. prowadnice 5. ruszt 6. brytfanna 7. zawiasy 8. drzwiczki 9. otwory wentylacyjne 10. mocowanie do szafki 11. osłona grilla 12. lampa 13. tylny panel 14. wentylator nawiewu 15. hartowane szkło Panel sterujący Model HR programator analogowy 2. kontrolka termostatu 3. przełącznik wyboru funkcji 4. pokrętło temperatury

4 Funkcje pieczenia Pozycja wyłączenia Maxi-Grill z nawiewem Grzałka górna i dolna Nawiew gorącego powietrza Grzałka górna i dolna z nawiewem Grzałka dolna Grill Grzałka dolna z nawiewem Maxi-Grill Grill i grzałka dolna

5 Programowanie pieczenia Ustawienie czasu: Wciskając pokrętło A przekręcić je jednocześnie w lewo. W ten sposób ustawia się wskazówki na aktualną godzinę. Sterowanie ręczne: Tak długo kręcić pokrętłem (A) lewo aż ukaże się symbol. Następnie ustawić rodzaj pracy i temperaturę. Aby wyłączyć piekarnik należy przekręcić przełącznik rodzaju pracy w pozycję. Programowanie automatycznego startu i czasu pieczenia: Funkcja pozwala na zaprogramowanie godziny rozpoczęcia pieczenia jak i czasu trwania pieczenia. W celu zaprogramowania czasu pieczenia należy obrócić pokrętłem (A) (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) ustawić żądany czas pieczenia w minutach pojawi się na tarczy (B). W celu zaprogramowania czasu rozpoczęcia pieczenia należy wyciągnąć pokrętło (A) i kręcić nim zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do momentu aż wskazówka (C) ustawi się na odpowiedniej godzinie. Jest to godzina rozpoczęcia pieczenia. Ustaw temperaturę oraz punkcję pieczenia. O ustawionym czasie piekarnik automatycznie rozpocznie pracę. Po ustawionym czasie piekarnik wyłączy się automatycznie, i rozlegnie się sygnał dzwonka. Ustaw pokrętłem (A) pozycję na cyferblacie (B) aby wyłączyć dźwięk dzwonka. Aby wyłączyć piekarnik ustaw pokrętła w pozycji Programowanie czasu pieczenia: Pokrętłem (A) (w lewo) ustawić żądany czas pieczenia, ustawić rodzaj pracy i temperaturę. W tym momencie włączy się piekarnik. Po upływie zaprogramowanego uprzednio czasu piekarnik się wyłączy. Jednocześnie włączy się sygnał akustyczny, który wyłączamy przekręcając pokrętło (A) w lewo aż ukaże się symbol. Następnie ustawić przełącznik rodzaju pracy w pozycję.

6 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej Wszelkiego rodzaju zmiany lub naprawy urządzenia, włącznie z wymianą przewodu zasilającego, powinny być dokonywane przez pracowników autoryzowanego serwisu obsługi technicznej przy pomocy oryginalnych części zamiennych. Naprawy dokonywane przez inne osoby mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i narażenia użytkownika na niebezpieczeństwo. Odłącz piekarnik, jeżeli jest uszkodzony. Bezpieczeństwo dzieci Z uwagi na wysokie temperatury dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu piekarnika, gdy jest włączony. W procesie automatycznego czyszczenia pyrolitycznego piekarnik może osiągnąć górny próg dozwolonej temperatury, z tego powodu zewnętrzne powierzchnie piekarnika mogą nagrzać się bardziej niż zazwyczaj, dlatego należy zadbać o to, aby dzieci nie znajdowały się wówczas w pobliżu urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Bezpieczeństwo użytkowania piekarnika Piekarnik należy włączać jedynie przy zamkniętych drzwiach. Producent piekarnika nie odpowiada za wykorzystywanie piekarnika do celów innych niż przygotowywanie domowych posiłków. Piekarnika należy używać tylko po uprzednim zamontowaniu go w zabudowie kuchennej. Nie opierać się i nie siadać na drzwiach od piekarnika, gdyż można je w ten sposób uszkodzić lub się skaleczyć. Nie wykładać dna piekarnika folią aluminiową, gdyż może to zakłócić proces pieczenia oraz uszkodzić wewnętrzną emalię piekarnika. Aby przyrządzić dowolną potrawę, należy włożyć dołączoną blachę lub ruszt w boczne prowadnice, które znajdują się wewnątrz piekarnika. Blachy i ruszt do grillowania zostały wyposażone w specjalny system, który umożliwia ich częściowe wysuwanie i dzięki temu łatwy dostęp do przyrządzanej potrawy. Nie kłaść pojemników ani potraw na spodzie piekarnika zawsze należy używać blachy lub rusztu. Nie polewać dna piekarnika wodą w trakcie eksploatacji, gdyż może to uszkodzić emalię. Podczas przygotowywania posiłku otwierać drzwi piekarnika najrzadziej jak to możliwe w ten sposób ogranicza się zużycie energii. Podczas korzystania z piekarnika należy używać rękawic ochronnych. Aby ostudzić piekarnik, należy pozostawić otwarte drzwi i wywietrzyć piekarnik z wszelkich zapachów. Podczas przyrządzania potraw o dużej zawartości płynów drzwi piekarnika mogą zaparować. Produkt nie jest przeznaczony do obsługi dla osób (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, zmysłowe lub umysłowe są ograniczone, lub też nie posiadają doświadczenia i wiedzy, za wyjątkiem sytuacji przebywania pod nadzorem oraz otrzymania stosownych instrukcji przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo. Wewnątrz piekarnika nie należy przechowywać olejów, tłuszczów lub materiałów łatwopalnych, gdyż może to stanowić niebezpieczeństwo w przypadku włączenia piekarnika.

7 Czyszczenie i konserwacja Uwaga: Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania. Czyszczenie wnętrza piekarnika Piekarnik należy czyścić każdorazowo po użyciu jak tylko wystygnie. Przed przystąpieniem do czyszczenia każdorazowo należy odłączyć go od sieci elektrycznej. Do czyszczenia można używać szczotki nylonowej lub gąbki oraz zimnej wody, roztworu mydlanego lub delikatnych środków czyszczących. Specjalne środki do czyszczenia piekarników stosować tylko na powierzchnie emaliowane przestrzegając instrukcji użycia środka. Użytkowanie opuszczanej grzałki grilla (wzależności od modelu) Aby wyczyścić górną część piekarnika: Poczekaj, aż piekarnik wystygnie. Usuń blachy i ruszt. Przekręć śrubę (A) i odchyl grzałkę grilla Oczyść górną część piekarnika i ponownie zamocuj grzałkę grilla w pozycji początkowej. Nie należy używać szczotek drucianych i środków szorujących (proszków i mleczek), które mogą uszkodzić emalię. Unikać również trwałego oddziaływania na powierzchnie emaliowane octu, kawy, słonej wody, soku cytrynowego oraz pomidorowego. Gdy przypalone resztki jedzenia nie dadzą się usunąć, należy je uprzednio namoczyć. Uwaga Nie należy czyścić wnętrza piekarnika za pomocą urządzeń parowych lub wodą pod ciśnieniem. Nie należy stosować czyściw metalicznych, szczotek drucianych czy jakichkolwiek innych produktów, które mogą porysować emalię. Większość modeli piekarnika została wyposażona w system czyszczenia przez katalizę (samooczyszczenie). System ten usuwa drobne resztki tłuszczu w trakcie pieczenia w wysokich temperaturach. Jeżeli po zakończeniu pieczenia w piekarniku pozostały drobinki tłuszczu, można je usunąć pozostawiając przez 1 godzinę pusty piekarnik w temperaturze 200 C.

8 1. Aby zdemontować tylny panel, zdejmij śrubkę (F). W przypadku piekarnika ze sterowaniem do płyt kuchennych: przy czyszczeniu zewnętrznych powierzchni piekarnika nie należy wyciągać pokręteł, gdyż wówczas oznaczałoby to wyjęcie piekarnika z obudowy. Czyszczenie drzwi piekarnika Nie należy stosować czyściw metalicznych, szczotek drucianych ani proszków o właściwościach ściernych do czyszczenia drzwi piekarnika, gdyż można w ten sposób uszkodzić powierzchnię lub spowodować pęknięcie szkła. W zależności od modelu piekarnika, aby ułatwić czyszczenie drzwi, można je zdemontować. W tym celu: 1. Otwórz drzwi. 2. Obróć do końca obie zapadki (G). 2. Ponowny montaż przeprowadź w odwrotnej kolejności. Uwaga Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie uruchamiaj piekarnika bez tylnego panelu, który osłania wentylator. Czyszczenie obudowy piekarnika i akcesoriów 3. Zamknij drzwi, aż dopasują się do obu zapadek. Umyj obudowę piekarnika i akcesoria letnią wodą z delikatnym detergentem. W przypadku powierzchni nierdzewnych należy zachować ostrożność używając jedynie gąbek i szmatek, które ich nie porysują.

9 4. Chwyć drzwi oburącz za boki, podnieś drzwi od piekarnika, aż do zupełnego wyciągnięcia z zawiasów (H). 6. Obróć szybę ku drzwiom (C). 5. Ponowny montaż przeprowadź w odwrotnej kolejności. 7. Naciskając oburącz dwa na dolne zatrzaski (D) jednocześnie popychając szybę ku drzwiom (E), szyba zostanie ponownie umieszczona w drzwiach. Czyszczenie przeszklonych drzwi Instrukcja demontażu / montażu szyby wewnętrznej 1. Otwórz drzwi piekarnika. 2. Chwyć za krawędź szyby (A) i pociągnij ją do góry. Wymiana żarówki oświetlenia piekarnika Uwaga Zanim przystąpisz do wymiany żarówki upewnij się, czy piekarnik został odłączony od źródła zasilania. 3. Szyba wewnętrzna jest już poluzowana. Wyjmij ją. Uwaga Zachowaj ostrożność, gdyż po wyjęciu wewnętrznej szyby, drzwi piekarnika zamkną się automatycznie. Może to spowodować uszkodzenie szyby zewnętrznej. Wykręć szklaną osłonę lampy. Wymień żarówkę i ponownie zamontuj osłonę. Żarówka powinna być odporna na temperaturę do 300 C. Żarówkę należy zamówić w serwisie technicznym. 4. Wyczyść wewnętrzną szybę oraz wewnętrzną część drzwi piekarnika. 5. Następnie wprowadź zatrzaski wewnętrznej szyby w górne szczeliny drzwi (B).

10 Jeśli coś nie działa PROBLEM ROZWIĄZANIE Piekarnik nie działa Sprawdź zasilanie. Sprawdź bezpieczniki. Upewnij się, czy zegar jest w pozycji automatycznej czy też programowania. Sprawdź pozycję pokrętła funkcji i temperatur. Nie zapala się oświetlenie wewnątrz piekarnika Wymień żarówkę. Sprawdź w instrukcji obsługi, czy żarówka została poprawnie zamontowana. Nie świeci się kontrolka temperatury Wybierz temperaturę. Wybierz funkcję. Lampka świeci tylko, gdy piekarnik się nagrzewa do osiągnięcia wybranej temperatury. Powstawanie dymu w trakcie Występuje zazwyczaj przy pierwszym uruchomieniu. Regularnie myj piekarnik. Ogranicz ilości oleju i tłuszczów stosowanych na blachach. Nie ustawiaj temperatur wyższych niż te, które zostały podane w tabelach pieczenia. Brak uzyskania oczekiwanych efektów pieczenia Sprawdź tabele pieczenia w celu uzyskania informacji o działaniu piekarnika. Uwaga Jeżeli pomimo tych porad problem nadal występuje, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.

11 Informacje techniczna Instalacja Jeżeli urządzenie nie działa, należy zgłosić problem do serwisu obsługi technicznej podając: 1. Numer seryjny (S-No) Poniższa informacja jest przeznaczona wyłącznie dla osoby dokonującej instalacji, odpowiedzialnej za montaż i podłączenie elektryczne. W przypadku instalacji produktu dokonanej przez niewykwalifikowaną osobę, producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody. 2. Model urządzenia (Mod.) Informacje te umieszczone są na tabliczce znamionowej, która znajduje się w dolnej części piekarnika; widać ją po otwarciu drzwi. W celu identyfikacji modelu piekarnika zaleca się wpisać poniżej dane techniczne urządzenia: Uwagi przed instalacja. Aby rozpakować piekarnik, pociągnij za uchwyt znajdujący się w dolnej części pudła. Przenosząc piekarnik należy podnosić go za boczne uchwyty, nigdy za uchwyt w drzwiach piekarnika. Należy przygotować przestrzeń o wymiarach wskazanych na rysunku, minimalny wymiar dna wynosi 580 mm (patrz rys. 1 i 2 na str. 68). Do montażu piekarników wielofunkcyjnych, z górnej strefy zaznaczonej na rysunku 3 (patrz str. 68) nie powinno nic wystawać (wzmocnienia mebla, rury, gniazdka itp.). Kleje zastosowane do pokrywania mebli plastikiem powinny być odporne na działanie wysokich temperatur do 85 C. Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy europejskiej dotyczącej bezpieczeństwa materiału elektrycznego (73/23/CEE) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/ CEE). Nasze piekarniki mogą współpracować wyłącznie z płytami grzewczymi TEKA, w przeciwnym wypadku można uszkodzić urządzenie i spowodować niebezpieczeństwo. W celu zainstalowania płyty kuchennej należy zapoznać się z instrukcją obsługi płyty.

12 Podłączenie elektryczne. Osoba instalująca piekarnik powinna upewnić się, czy: Napięcie i częstotliwość sieci odpowiada wskazaniom podanym na tabliczce znamionowej. Instalacja elektryczna musi wytrzymać maksymalną moc wskazaną na tabliczce znamionowej. W celu podłączenia piekarnika do sieci elektrycznej osoba instalująca powinna korzystać z przewodu zasilającego dostosowanego do wysokich temperatur T150. Schemat podłączenia został pokazany na poniższym rysunku: Podłączenie elektryczne zostało odpowiednio uziemione zgodnie z obowiązującą normą. Podłączenie powinno zostać wykonane za pomocą włącznika wielobiegunowego, odpowiedniego dla natężenia, jakie musi wytrzymać, i z minimalnym rozwarciem między stykami 3 mm do rozłączenia w razie awarii, czyszczenia lub wymiany żarówki. Kabel uziemiający nie powinien pod żadnym pozorem przebiegać przez ten włącznik. Piekarnik może zostać podłączony poprzez kabel zasilający bezpośrednio do gniazdka, pod warunkiem, że gniazdko znajduje się z łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby można było wyciągnąć wtyczkę.

13 Instalacja piekarnika Dotyczy wszystkich rodzajów piekarników. 1. Umieść piekarnik w wyznaczonym do tego miejscu i upewnij się, czy kabel zasilania nie został przygnieciony lub nie styka się z gorącymi elementami piekarnika. 2. Zamocuj piekarnik w zabudowie za pomocą 4 załączonych śrub, wkręcając je w obudowę poprzez otwory widoczne po otwarciu drzwi. 3. Sprawdź, czy korpus piekarnika nie styka się z elementami szafek kuchennych. Należy zapewnić minimalny odstęp. 2 mm. W modelach ME (ze sterowaniem do płyt kuchennych): 1. Umieść piekarnik w obudowie pozostawiając go częściowo na zewnątrz. 2. W przypadku elektrycznych płyt grzewczych dokonaj podłączenia elektrycznego piekarnika za pomocą przewodów, dopasowując je do włącznika umieszczonego w górnej części piekarnika. 3. Wybierz podkładkę odpowiadającą rodzajowi zainstalowanej płyty wierzchniej (podkładkę do płomieni gazowych, podkładkę od 0 do 6 dla płyt elektrycznych lub podkładkę od 0 do 12 dla płyt ceramicznych). 4. Włóż pokrętła wewnątrz wnęki za pomocą dostarczonej sprężyny, na trzpień pokrętła załóż sprężynę i nasuń podkładkę. Patrz rysunek poniżej. 5. Włóż kompletne pokrętło w otwór w przednim panelu piekarnika aż jego oś pojawi się w tylnej części. W tym celu upewnij się, że sterowanie znajduje się w pozycji zerowej. 6. Podłącz teleskopowe złącze kardana do końcówki sterowania przytwierdzając je za pomocą trzpienia R. 7. Sprawdź poprawność działania pokręteł. Aby umożliwić jego obrót, należy go uprzednio wcisnąć. 8. W instalacji pozostałych pokręteł postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami. 9. Wsuń piekarnik do końca na przeznaczone do tego miejsce i zamocuj go za pomocą śrub.

14 Rysunek montażowy a) piekarnik wielofunkcyjny b) piekarnik konwencjonalny

15 COUNTRY CITY COMPANY CC PHONE FAX Australia Sydney TEKA AUSTRALIA PTY. LTD Austria Vienna KÜPPERSBUSCH GesmbH Belgium Zellik B.V.B.A. KÜPPERSBUSCH S.P.R.L. Chile Santiago de Chile TEKA CHILE, S.A China Hong Kong TEKA CHINA LIMITED China Shanghai TEKA INTERNATIONAL TRADING (Shanghai) CO. LTD: Czech Bibeò TEKA CZ, S.R.O Republic France Paris TEKA FRANCE S.A.R.L Greece Athens TEKA HELLAS S.A Hungary Budapest TEKA HUNGARY KFT Indonesia Jakarta P.T. TEKA BUANA Italy Frosinone TEKA ITALIA S.P.A Korea Seoul TEKA KOREA CO. LTD. Republic Malaysia Kuala Lumpur TEKA KÜCHENTECHNIK (MALAYSIA) SDN. BHD Mexico Mexico D.F. TEKA MEXICANA S.A DE C.V Poland Pruszków TEKA POLSKA SP. ZO. O Portugal Ilhavo TEKA PORTUGAL, S.A Russia Moscow TEKA RUS LLC Singapore Singapore TEKA SINGAROPE PTE. LTD Thailand Bangkok TEKA ASIA CO. LTD Thailand Bangkok TEKA (THAILAND) CO. LTD The Zoetermeer TEKA B.V Netherlands Turkey Istanbul TEKA TEKNIK MUTFAK A. S U.K. Abingdon TEKA PRODUTS LTD U.S.A. Florida TEKA USA, INC Venezuela Caracas TEKA ANDINA, S.A

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie wyprodukowane z najwyższej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie wyprodukowane z najwyższej

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

SFP805A. coloniale. Piekarnik elektryczny z funkcją pirolizy, wysokość 60 cm, 8 funkcji

SFP805A. coloniale. Piekarnik elektryczny z funkcją pirolizy, wysokość 60 cm, 8 funkcji Piekarnik elektryczny z funkcją pirolizy, wysokość 60 cm, 8 funkcji EAN13: 8017709177324 ESTETYKA / STEROWANIE Antracyt Złote pokrętła Programator analogowy, zegar FUNKCJE / OPCJE / TEMPERATURY 6 funkcji

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji. PIECE DO PIZZY PROFI LINE i KITCHEN LINE

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji. PIECE DO PIZZY PROFI LINE i KITCHEN LINE Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji PIECE DO PIZZY PROFI LINE i KITCHEN LINE Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 SPIS TREŚCI 1. OZNAKOWANIE CE

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcje montażowe i uwagi dotyczące konserwacji EX/60 4G AI AL - EX/70 5G AI AL TR. Instrukcja Obsługi EX/60 4G AI AL - EX/70 5G AI AL TR

Instrukcje montażowe i uwagi dotyczące konserwacji EX/60 4G AI AL - EX/70 5G AI AL TR. Instrukcja Obsługi EX/60 4G AI AL - EX/70 5G AI AL TR Instrukcje montażowe i uwagi dotyczące konserwacji EX/60 4G AI AL - EX/70 5G AI AL TR Instrukcja Obsługi EX/60 4G AI AL - EX/70 5G AI AL TR COD. 04038PLTK 6.05.005 INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI DO INSTALACJI,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

SF4120V. linea. Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l

SF4120V. linea. Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l EAN13: 8017709208660 WZORNICTWO / OBSŁUGA Srebrne szkło Stopsol + stal

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ELEKTRYCZNYCH FRYTOWNIC STOŁOWYCH 101412 101413

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ELEKTRYCZNYCH FRYTOWNIC STOŁOWYCH 101412 101413 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ELEKTRYCZNYCH FRYTOWNIC STOŁOWYCH 101412 101413 SPIS TREŚCI 1, INSTALACJA... Str. 1 1.1 WAŻNE WSKAZÓWKI........ Str. 1 1.2 USTAWIENIE... 1 3 PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DU 90 GLASS

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DU 90 GLASS INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DU 90 GLASS 2 3 4 5 Opakowanie i wycofanie z eksploatacji Opakowanie Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem przez opakowanie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Termowentylator. Model HL 706

Instrukcja obsługi Termowentylator. Model HL 706 Instrukcja obsługi Termowentylator Model HL 706 Szanowny Kliencie. Dziękujemy za wybór naszego produktu. Bardzo prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Bardzo prosimy

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL) Seria: grzejniki konwekcyjne Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem urządzenia i zachowanie jej na przyszłość Instrukcja montażu i obsługi dotyczy następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 WYDANIE 1 PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie zasilania Moc pobierana Rodzaj pracy Klasa izolacji Pojemność zbiornika na wodę

Bardziej szczegółowo

A5-8. Kuchnia wolnostojąca, 150 cm szer., piekarniki elektryczne Wyświetlacz: VFT EAN13: 8017709154844 PŁYTA GRZEJNA

A5-8. Kuchnia wolnostojąca, 150 cm szer., piekarniki elektryczne Wyświetlacz: VFT EAN13: 8017709154844 PŁYTA GRZEJNA A5-8 Kuchnia wolnostojąca, 150 cm szer., piekarniki elektryczne Wyświetlacz: VFT EAN13: 8017709154844 PŁYTA GRZEJNA Automatyczny zapłon Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu 7 palników gazowych i 1 elektryczny:

Bardziej szczegółowo

A2BL-8. Kuchnia wolnostojąca, 100 cm szer., piekarniki elektryczne, wyświetlacz: VFT

A2BL-8. Kuchnia wolnostojąca, 100 cm szer., piekarniki elektryczne, wyświetlacz: VFT A2BL-8 Kuchnia wolnostojąca, 100 cm szer., piekarniki elektryczne, wyświetlacz: VFT EAN13: 8017709155100 ESTETYKA I STEROWANIE Czarny Wyświetlacz: VFT Pokrętła Dolna szuflada PŁYTA GRZEJNA Automatyczny

Bardziej szczegółowo

SF6922NPZ Nowość. victoria. Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, wysokość 60 cm, 10 funkcji pieczenia, pojemność 65 l, funkcja PIZZA

SF6922NPZ Nowość. victoria. Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, wysokość 60 cm, 10 funkcji pieczenia, pojemność 65 l, funkcja PIZZA SF6922NPZ Nowość Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, wysokość 60 cm, 10 funkcji pieczenia, pojemność 65 l, funkcja PIZZA EAN13: 8017709204341 ESTETYKA / STEROWANIE Czarny Sterowanie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 01 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo nawilżacz o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini klimatyzatora. Możesz używać tego produktu do prostego i mobilnego ochładzania w biurze, w domu lub w podróży, w samochodzie

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PIEKARNIKA KBO 0981PP X, KBO 0961 PP B, KBO 0941 PP X

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PIEKARNIKA KBO 0981PP X, KBO 0961 PP B, KBO 0941 PP X 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PIEKARNIKA KBO 0981PP X, KBO 0961 PP B, KBO 0941 PP X www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i gratulujemy wyboru. Nasz nowy, starannie

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

SERVO-DRIVE. Instrukcja montażu

SERVO-DRIVE. Instrukcja montażu SERVO-DRIVE Instrukcja montażu Przegląd Obsługa instrukcji montażu Bezpieczeństwo podstawowa zasada Przeznaczenie urządzenia Wskazówki bezpieczeństwa Zmiany w budowie i części zamienne Utylizacja Korpus

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt.

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt. 99479 PL GRILL Przed przystąpieniem do montażu grila sprawdzić czy wszystkie elementy zostały załączone zgodnie z listą części. Dla wygody niektóre części mogą być wstępnie zmontowane. Ze względu na ryzyko

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690

SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690 R PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690 32-765 RZEZAWA, ul. Przemysłowa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/61-277-21 Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów

Bardziej szczegółowo

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE APS-201, APS-401, APS-601, ANS-401, ANS-601 APS-401-I, APS-601-I, ANS-401-I, ANS-601-I APS-201-C, APS-401-C, APS-601-C, ANS-401-C, ANS-601-C Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBŁSUGI OKAPU KTH 10.260 / KTH 10.250

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBŁSUGI OKAPU KTH 10.260 / KTH 10.250 1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBŁSUGI OKAPU KTH 10.260 / KTH 10.250 www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI, staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji okapu kuchennego KTH 10.260 / KTH 10.250. Okap ten

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁÓW BANKIETOWYCH GRZEWCZYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁÓW BANKIETOWYCH GRZEWCZYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁÓW BANKIETOWYCH GRZEWCZYCH MODELE: MC-120 MC-180 MCP-120 MPC-180 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja obsługi 2. Płyta ceramiczna ZC6685X

PL Instrukcja obsługi 2. Płyta ceramiczna ZC6685X PL Instrukcja obsługi 2 Płyta ceramiczna ZC6685X Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 Instalacja 3 Opis urządzenia 5 Obsługa urządzenia 5 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przydatne wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI Kuchnie elektryczne Model CE9-20 CE9-40 CE9-41 HE9-10 HE9-20 CE7-20 CE7-40 CE7-41 1 CE9-20 M: pokrętło palnika P: lampka kontrolna R: przyłącze elektryczne C:

Bardziej szczegółowo

Termoizolacyjny pojemnik na lunch

Termoizolacyjny pojemnik na lunch Termoizolacyjny pojemnik na lunch Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnego pojemnika na lunch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast. 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. 2. DANE TECHNICZNE. 3. INSTALACJA....... 4. ZASADY BHP... 5. OBSŁUGA URZĄDZENIA.... 6. KONSERWACJA.... 7. PAKOWANIE, ŁADOWANIE I TRANSPORT... 8. WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH..

Bardziej szczegółowo

MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA

MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Informacje ogólne...3 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...3 3. Elementy zewnętrzne...4 4. Obsługa młynka do kawy...5 3a Ustawienia regulacji

Bardziej szczegółowo

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast. tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. 2. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA.. 3. DANE TECHNICZNE. 4. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 Cyfrowy termometr solarny TFA Instrukcja obsługi Nr produktu: 672096 Strona 1 z 6 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska VISION SOLAR Cyfrowy termometr okienny

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KUCHNIA ELEKTRYCZNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KUCHNIA ELEKTRYCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KUCHNIA ELEKTRYCZNA CE6-20 CE6-40 CE6-41 J036501 0 DANE TECHNICZNE CE6-20 M: pokrętło nastawy mocy P: kontrolka pracy E: przyłacze zasilania elektrycznego CE6-40 M: pokrętło

Bardziej szczegółowo

Kuchenki indukcyjne do zabudowy

Kuchenki indukcyjne do zabudowy Kuchenki indukcyjne do zabudowy IWE-35 Instrukcja obsługi i instalacji PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ TREŚCIĄ INSTRUKCJI 1. Do zasilania płyty stosować niezależne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO Zasady bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REH www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REH Podstawowe parametry techniczne Model Moc (W) Napięcie (V) Klasa B IP Wymiary (mm) REH 09/ REHs 09 900 REH 12/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 WPROWADZENIE UWAGI OGÓLNE...11 INSTALACJA CZYNNOŚCI WSTĘPNE...12

Bardziej szczegółowo

PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ podgrzewacz przykrywka podgrzewacza panel sterujący przycisk zwalniający wodę blokada podgrzewacza sterylizator, pojemnik do przechowywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców 11265303 INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców Przed użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup poduszki rozgrzewającej

Bardziej szczegółowo