Instrukcja obsługi i montażu. Piekarnik do zabudowy HR 800

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi i montażu. Piekarnik do zabudowy HR 800"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi i montażu Piekarnik do zabudowy HR 800

2 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i pielęgnacji, a także szeregu ważnych wskazówek. Jako normalne następstwo procesu produkcji należy traktować pozostałości smaru we wnętrzu piekarnika. Dlatego, przed pierwszym użyciem zaleca się włączenie piekarnika na ok. 1 godzinę na pełną moc (250oC), przy czym należy z niego usunąć całe wyposażenie dodatkowe. Możliwe jest niewielkie ulatnianie się dymu i zapachów, należy dobrze wietrzyć pomieszczenie. W razie konieczności dokonania naprawy należy powiadomić najbliższy punkt serwisowy. Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Naprawy dokonane przez osoby nieuprawnione mogą spowodować uszkodzenie piekarnika lub zakłócić jego eksploatację. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy go niezwłocznie wyłączyć i zawiadomić serwis. W żadnym wypadku nie podejmować samodzielnych prób naprawy. Prace instalacyjne mogą być prowadzone wyłącznie przez uprawnione osoby zgodnie z niniejszą instrukcją. Podczas pieczenia powierzchnia piekarnika może osiągnąć bardzo wysoką temperaturę. Należy przede wszystkim uważać, aby dzieci nie dotykały jego powierzchni oraz nie przebywały w pobliżu funkcjonującego lub jeszcze nie wystygłego urządzenia. Po wyłączeniu, piekarnik pozostaje jeszcze długi czas gorący. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i do przygotowywania potraw; nie może być wykorzystywany do innych celów. Urządzenie można używać wyłącznie w stanie zabudowanym w meble kuchenne. Ze względów zarówno bezpieczeństwa jak i higienicznych, należy zawsze utrzymywać piekarnik w czystości, bez resztek tłuszczu czy jedzenia. Nie wolno przechowywać w nim żadnych łatwo-zapalnych materiałów. Nie należy siadać na, ani opierać się o otwarte drzwiczki piekarnika. Podczas pieczenia nie wolno wykładać/ przykrywać dna piekarnika folią aluminiową. Nie wolno stawiać żadnych naczyń i/lub jedzenia na dnie piekarnika. Podczas pieczenia otwierać drzwiczki możliwie jak najrzadziej. Podczas pieczenia używać rękawic ochronnych. Instrukcję przechowywać wraz z urządzeniem. Zawarte w niej wskazówki i informacje zapewnią Państwu bezpieczne korzystanie z urządzenia. Normalnym zjawiskiem podczas pieczenia potraw o dużej zawartości wody jest osadzanie się pary na drzwiczkach piekarnika. Opakowanie ekologiczne Opakowanie zostało wykonane z materiałów ekologicznych, które można wykorzystać ponownie. Informacji na temat wykorzystywania takich odpadów udziela lokalna jednostka administracyjna. UWAGA Symbol widniejący na produkcie lub opakowaniu oznacza, że jest to urządzenie, wymagające odpowiedniej utylizacji. Produkt należy oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu jego utylizacji. W ten sposób unika się ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia publicznego, które mogą wyniknąć z niewłaściwego użytkowania. Więcej informacji na temat recyklingu produktu może udzielić odpowiednia lokalna jednostka administracyjna, firma wywożąca odpady lub sprzedawca urządzenia.

3 HR panel sterujący 2. uszczelka 3. grill 4. prowadnice 5. ruszt 6. brytfanna 7. zawiasy 8. drzwiczki 9. otwory wentylacyjne 10. mocowanie do szafki 11. osłona grilla 12. lampa 13. tylny panel 14. wentylator nawiewu 15. hartowane szkło Panel sterujący Model HR programator analogowy 2. kontrolka termostatu 3. przełącznik wyboru funkcji 4. pokrętło temperatury

4 Funkcje pieczenia Pozycja wyłączenia Maxi-Grill z nawiewem Grzałka górna i dolna Nawiew gorącego powietrza Grzałka górna i dolna z nawiewem Grzałka dolna Grill Grzałka dolna z nawiewem Maxi-Grill Grill i grzałka dolna

5 Programowanie pieczenia Ustawienie czasu: Wciskając pokrętło A przekręcić je jednocześnie w lewo. W ten sposób ustawia się wskazówki na aktualną godzinę. Sterowanie ręczne: Tak długo kręcić pokrętłem (A) lewo aż ukaże się symbol. Następnie ustawić rodzaj pracy i temperaturę. Aby wyłączyć piekarnik należy przekręcić przełącznik rodzaju pracy w pozycję. Programowanie automatycznego startu i czasu pieczenia: Funkcja pozwala na zaprogramowanie godziny rozpoczęcia pieczenia jak i czasu trwania pieczenia. W celu zaprogramowania czasu pieczenia należy obrócić pokrętłem (A) (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) ustawić żądany czas pieczenia w minutach pojawi się na tarczy (B). W celu zaprogramowania czasu rozpoczęcia pieczenia należy wyciągnąć pokrętło (A) i kręcić nim zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do momentu aż wskazówka (C) ustawi się na odpowiedniej godzinie. Jest to godzina rozpoczęcia pieczenia. Ustaw temperaturę oraz punkcję pieczenia. O ustawionym czasie piekarnik automatycznie rozpocznie pracę. Po ustawionym czasie piekarnik wyłączy się automatycznie, i rozlegnie się sygnał dzwonka. Ustaw pokrętłem (A) pozycję na cyferblacie (B) aby wyłączyć dźwięk dzwonka. Aby wyłączyć piekarnik ustaw pokrętła w pozycji Programowanie czasu pieczenia: Pokrętłem (A) (w lewo) ustawić żądany czas pieczenia, ustawić rodzaj pracy i temperaturę. W tym momencie włączy się piekarnik. Po upływie zaprogramowanego uprzednio czasu piekarnik się wyłączy. Jednocześnie włączy się sygnał akustyczny, który wyłączamy przekręcając pokrętło (A) w lewo aż ukaże się symbol. Następnie ustawić przełącznik rodzaju pracy w pozycję.

6 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej Wszelkiego rodzaju zmiany lub naprawy urządzenia, włącznie z wymianą przewodu zasilającego, powinny być dokonywane przez pracowników autoryzowanego serwisu obsługi technicznej przy pomocy oryginalnych części zamiennych. Naprawy dokonywane przez inne osoby mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i narażenia użytkownika na niebezpieczeństwo. Odłącz piekarnik, jeżeli jest uszkodzony. Bezpieczeństwo dzieci Z uwagi na wysokie temperatury dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu piekarnika, gdy jest włączony. W procesie automatycznego czyszczenia pyrolitycznego piekarnik może osiągnąć górny próg dozwolonej temperatury, z tego powodu zewnętrzne powierzchnie piekarnika mogą nagrzać się bardziej niż zazwyczaj, dlatego należy zadbać o to, aby dzieci nie znajdowały się wówczas w pobliżu urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Bezpieczeństwo użytkowania piekarnika Piekarnik należy włączać jedynie przy zamkniętych drzwiach. Producent piekarnika nie odpowiada za wykorzystywanie piekarnika do celów innych niż przygotowywanie domowych posiłków. Piekarnika należy używać tylko po uprzednim zamontowaniu go w zabudowie kuchennej. Nie opierać się i nie siadać na drzwiach od piekarnika, gdyż można je w ten sposób uszkodzić lub się skaleczyć. Nie wykładać dna piekarnika folią aluminiową, gdyż może to zakłócić proces pieczenia oraz uszkodzić wewnętrzną emalię piekarnika. Aby przyrządzić dowolną potrawę, należy włożyć dołączoną blachę lub ruszt w boczne prowadnice, które znajdują się wewnątrz piekarnika. Blachy i ruszt do grillowania zostały wyposażone w specjalny system, który umożliwia ich częściowe wysuwanie i dzięki temu łatwy dostęp do przyrządzanej potrawy. Nie kłaść pojemników ani potraw na spodzie piekarnika zawsze należy używać blachy lub rusztu. Nie polewać dna piekarnika wodą w trakcie eksploatacji, gdyż może to uszkodzić emalię. Podczas przygotowywania posiłku otwierać drzwi piekarnika najrzadziej jak to możliwe w ten sposób ogranicza się zużycie energii. Podczas korzystania z piekarnika należy używać rękawic ochronnych. Aby ostudzić piekarnik, należy pozostawić otwarte drzwi i wywietrzyć piekarnik z wszelkich zapachów. Podczas przyrządzania potraw o dużej zawartości płynów drzwi piekarnika mogą zaparować. Produkt nie jest przeznaczony do obsługi dla osób (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, zmysłowe lub umysłowe są ograniczone, lub też nie posiadają doświadczenia i wiedzy, za wyjątkiem sytuacji przebywania pod nadzorem oraz otrzymania stosownych instrukcji przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo. Wewnątrz piekarnika nie należy przechowywać olejów, tłuszczów lub materiałów łatwopalnych, gdyż może to stanowić niebezpieczeństwo w przypadku włączenia piekarnika.

7 Czyszczenie i konserwacja Uwaga: Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania. Czyszczenie wnętrza piekarnika Piekarnik należy czyścić każdorazowo po użyciu jak tylko wystygnie. Przed przystąpieniem do czyszczenia każdorazowo należy odłączyć go od sieci elektrycznej. Do czyszczenia można używać szczotki nylonowej lub gąbki oraz zimnej wody, roztworu mydlanego lub delikatnych środków czyszczących. Specjalne środki do czyszczenia piekarników stosować tylko na powierzchnie emaliowane przestrzegając instrukcji użycia środka. Użytkowanie opuszczanej grzałki grilla (wzależności od modelu) Aby wyczyścić górną część piekarnika: Poczekaj, aż piekarnik wystygnie. Usuń blachy i ruszt. Przekręć śrubę (A) i odchyl grzałkę grilla Oczyść górną część piekarnika i ponownie zamocuj grzałkę grilla w pozycji początkowej. Nie należy używać szczotek drucianych i środków szorujących (proszków i mleczek), które mogą uszkodzić emalię. Unikać również trwałego oddziaływania na powierzchnie emaliowane octu, kawy, słonej wody, soku cytrynowego oraz pomidorowego. Gdy przypalone resztki jedzenia nie dadzą się usunąć, należy je uprzednio namoczyć. Uwaga Nie należy czyścić wnętrza piekarnika za pomocą urządzeń parowych lub wodą pod ciśnieniem. Nie należy stosować czyściw metalicznych, szczotek drucianych czy jakichkolwiek innych produktów, które mogą porysować emalię. Większość modeli piekarnika została wyposażona w system czyszczenia przez katalizę (samooczyszczenie). System ten usuwa drobne resztki tłuszczu w trakcie pieczenia w wysokich temperaturach. Jeżeli po zakończeniu pieczenia w piekarniku pozostały drobinki tłuszczu, można je usunąć pozostawiając przez 1 godzinę pusty piekarnik w temperaturze 200 C.

8 1. Aby zdemontować tylny panel, zdejmij śrubkę (F). W przypadku piekarnika ze sterowaniem do płyt kuchennych: przy czyszczeniu zewnętrznych powierzchni piekarnika nie należy wyciągać pokręteł, gdyż wówczas oznaczałoby to wyjęcie piekarnika z obudowy. Czyszczenie drzwi piekarnika Nie należy stosować czyściw metalicznych, szczotek drucianych ani proszków o właściwościach ściernych do czyszczenia drzwi piekarnika, gdyż można w ten sposób uszkodzić powierzchnię lub spowodować pęknięcie szkła. W zależności od modelu piekarnika, aby ułatwić czyszczenie drzwi, można je zdemontować. W tym celu: 1. Otwórz drzwi. 2. Obróć do końca obie zapadki (G). 2. Ponowny montaż przeprowadź w odwrotnej kolejności. Uwaga Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie uruchamiaj piekarnika bez tylnego panelu, który osłania wentylator. Czyszczenie obudowy piekarnika i akcesoriów 3. Zamknij drzwi, aż dopasują się do obu zapadek. Umyj obudowę piekarnika i akcesoria letnią wodą z delikatnym detergentem. W przypadku powierzchni nierdzewnych należy zachować ostrożność używając jedynie gąbek i szmatek, które ich nie porysują.

9 4. Chwyć drzwi oburącz za boki, podnieś drzwi od piekarnika, aż do zupełnego wyciągnięcia z zawiasów (H). 6. Obróć szybę ku drzwiom (C). 5. Ponowny montaż przeprowadź w odwrotnej kolejności. 7. Naciskając oburącz dwa na dolne zatrzaski (D) jednocześnie popychając szybę ku drzwiom (E), szyba zostanie ponownie umieszczona w drzwiach. Czyszczenie przeszklonych drzwi Instrukcja demontażu / montażu szyby wewnętrznej 1. Otwórz drzwi piekarnika. 2. Chwyć za krawędź szyby (A) i pociągnij ją do góry. Wymiana żarówki oświetlenia piekarnika Uwaga Zanim przystąpisz do wymiany żarówki upewnij się, czy piekarnik został odłączony od źródła zasilania. 3. Szyba wewnętrzna jest już poluzowana. Wyjmij ją. Uwaga Zachowaj ostrożność, gdyż po wyjęciu wewnętrznej szyby, drzwi piekarnika zamkną się automatycznie. Może to spowodować uszkodzenie szyby zewnętrznej. Wykręć szklaną osłonę lampy. Wymień żarówkę i ponownie zamontuj osłonę. Żarówka powinna być odporna na temperaturę do 300 C. Żarówkę należy zamówić w serwisie technicznym. 4. Wyczyść wewnętrzną szybę oraz wewnętrzną część drzwi piekarnika. 5. Następnie wprowadź zatrzaski wewnętrznej szyby w górne szczeliny drzwi (B).

10 Jeśli coś nie działa PROBLEM ROZWIĄZANIE Piekarnik nie działa Sprawdź zasilanie. Sprawdź bezpieczniki. Upewnij się, czy zegar jest w pozycji automatycznej czy też programowania. Sprawdź pozycję pokrętła funkcji i temperatur. Nie zapala się oświetlenie wewnątrz piekarnika Wymień żarówkę. Sprawdź w instrukcji obsługi, czy żarówka została poprawnie zamontowana. Nie świeci się kontrolka temperatury Wybierz temperaturę. Wybierz funkcję. Lampka świeci tylko, gdy piekarnik się nagrzewa do osiągnięcia wybranej temperatury. Powstawanie dymu w trakcie Występuje zazwyczaj przy pierwszym uruchomieniu. Regularnie myj piekarnik. Ogranicz ilości oleju i tłuszczów stosowanych na blachach. Nie ustawiaj temperatur wyższych niż te, które zostały podane w tabelach pieczenia. Brak uzyskania oczekiwanych efektów pieczenia Sprawdź tabele pieczenia w celu uzyskania informacji o działaniu piekarnika. Uwaga Jeżeli pomimo tych porad problem nadal występuje, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.

11 Informacje techniczna Instalacja Jeżeli urządzenie nie działa, należy zgłosić problem do serwisu obsługi technicznej podając: 1. Numer seryjny (S-No) Poniższa informacja jest przeznaczona wyłącznie dla osoby dokonującej instalacji, odpowiedzialnej za montaż i podłączenie elektryczne. W przypadku instalacji produktu dokonanej przez niewykwalifikowaną osobę, producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody. 2. Model urządzenia (Mod.) Informacje te umieszczone są na tabliczce znamionowej, która znajduje się w dolnej części piekarnika; widać ją po otwarciu drzwi. W celu identyfikacji modelu piekarnika zaleca się wpisać poniżej dane techniczne urządzenia: Uwagi przed instalacja. Aby rozpakować piekarnik, pociągnij za uchwyt znajdujący się w dolnej części pudła. Przenosząc piekarnik należy podnosić go za boczne uchwyty, nigdy za uchwyt w drzwiach piekarnika. Należy przygotować przestrzeń o wymiarach wskazanych na rysunku, minimalny wymiar dna wynosi 580 mm (patrz rys. 1 i 2 na str. 68). Do montażu piekarników wielofunkcyjnych, z górnej strefy zaznaczonej na rysunku 3 (patrz str. 68) nie powinno nic wystawać (wzmocnienia mebla, rury, gniazdka itp.). Kleje zastosowane do pokrywania mebli plastikiem powinny być odporne na działanie wysokich temperatur do 85 C. Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy europejskiej dotyczącej bezpieczeństwa materiału elektrycznego (73/23/CEE) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/ CEE). Nasze piekarniki mogą współpracować wyłącznie z płytami grzewczymi TEKA, w przeciwnym wypadku można uszkodzić urządzenie i spowodować niebezpieczeństwo. W celu zainstalowania płyty kuchennej należy zapoznać się z instrukcją obsługi płyty.

12 Podłączenie elektryczne. Osoba instalująca piekarnik powinna upewnić się, czy: Napięcie i częstotliwość sieci odpowiada wskazaniom podanym na tabliczce znamionowej. Instalacja elektryczna musi wytrzymać maksymalną moc wskazaną na tabliczce znamionowej. W celu podłączenia piekarnika do sieci elektrycznej osoba instalująca powinna korzystać z przewodu zasilającego dostosowanego do wysokich temperatur T150. Schemat podłączenia został pokazany na poniższym rysunku: Podłączenie elektryczne zostało odpowiednio uziemione zgodnie z obowiązującą normą. Podłączenie powinno zostać wykonane za pomocą włącznika wielobiegunowego, odpowiedniego dla natężenia, jakie musi wytrzymać, i z minimalnym rozwarciem między stykami 3 mm do rozłączenia w razie awarii, czyszczenia lub wymiany żarówki. Kabel uziemiający nie powinien pod żadnym pozorem przebiegać przez ten włącznik. Piekarnik może zostać podłączony poprzez kabel zasilający bezpośrednio do gniazdka, pod warunkiem, że gniazdko znajduje się z łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby można było wyciągnąć wtyczkę.

13 Instalacja piekarnika Dotyczy wszystkich rodzajów piekarników. 1. Umieść piekarnik w wyznaczonym do tego miejscu i upewnij się, czy kabel zasilania nie został przygnieciony lub nie styka się z gorącymi elementami piekarnika. 2. Zamocuj piekarnik w zabudowie za pomocą 4 załączonych śrub, wkręcając je w obudowę poprzez otwory widoczne po otwarciu drzwi. 3. Sprawdź, czy korpus piekarnika nie styka się z elementami szafek kuchennych. Należy zapewnić minimalny odstęp. 2 mm. W modelach ME (ze sterowaniem do płyt kuchennych): 1. Umieść piekarnik w obudowie pozostawiając go częściowo na zewnątrz. 2. W przypadku elektrycznych płyt grzewczych dokonaj podłączenia elektrycznego piekarnika za pomocą przewodów, dopasowując je do włącznika umieszczonego w górnej części piekarnika. 3. Wybierz podkładkę odpowiadającą rodzajowi zainstalowanej płyty wierzchniej (podkładkę do płomieni gazowych, podkładkę od 0 do 6 dla płyt elektrycznych lub podkładkę od 0 do 12 dla płyt ceramicznych). 4. Włóż pokrętła wewnątrz wnęki za pomocą dostarczonej sprężyny, na trzpień pokrętła załóż sprężynę i nasuń podkładkę. Patrz rysunek poniżej. 5. Włóż kompletne pokrętło w otwór w przednim panelu piekarnika aż jego oś pojawi się w tylnej części. W tym celu upewnij się, że sterowanie znajduje się w pozycji zerowej. 6. Podłącz teleskopowe złącze kardana do końcówki sterowania przytwierdzając je za pomocą trzpienia R. 7. Sprawdź poprawność działania pokręteł. Aby umożliwić jego obrót, należy go uprzednio wcisnąć. 8. W instalacji pozostałych pokręteł postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami. 9. Wsuń piekarnik do końca na przeznaczone do tego miejsce i zamocuj go za pomocą śrub.

14 Rysunek montażowy a) piekarnik wielofunkcyjny b) piekarnik konwencjonalny

15 COUNTRY CITY COMPANY CC PHONE FAX Australia Sydney TEKA AUSTRALIA PTY. LTD Austria Vienna KÜPPERSBUSCH GesmbH Belgium Zellik B.V.B.A. KÜPPERSBUSCH S.P.R.L. Chile Santiago de Chile TEKA CHILE, S.A China Hong Kong TEKA CHINA LIMITED China Shanghai TEKA INTERNATIONAL TRADING (Shanghai) CO. LTD: Czech Bibeò TEKA CZ, S.R.O Republic France Paris TEKA FRANCE S.A.R.L Greece Athens TEKA HELLAS S.A Hungary Budapest TEKA HUNGARY KFT Indonesia Jakarta P.T. TEKA BUANA Italy Frosinone TEKA ITALIA S.P.A Korea Seoul TEKA KOREA CO. LTD. Republic Malaysia Kuala Lumpur TEKA KÜCHENTECHNIK (MALAYSIA) SDN. BHD Mexico Mexico D.F. TEKA MEXICANA S.A DE C.V Poland Pruszków TEKA POLSKA SP. ZO. O Portugal Ilhavo TEKA PORTUGAL, S.A Russia Moscow TEKA RUS LLC Singapore Singapore TEKA SINGAROPE PTE. LTD Thailand Bangkok TEKA ASIA CO. LTD Thailand Bangkok TEKA (THAILAND) CO. LTD The Zoetermeer TEKA B.V Netherlands Turkey Istanbul TEKA TEKNIK MUTFAK A. S U.K. Abingdon TEKA PRODUTS LTD U.S.A. Florida TEKA USA, INC Venezuela Caracas TEKA ANDINA, S.A

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 LSB 5B019 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja, 4-5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU TABELA PROGRAMÓW CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-11.2011 Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚI SKRÓONA INSTRUKJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPJI ROZPOZĘIE I ZAKOŃZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU ODZIENNA KONSERWAJA I ZYSZZENIE INSTRUKJA

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 300435 Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29 Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 Mode d emploi Conditionneuse sous vide 400M de page 61 à page

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax 0-22 7200688 www.dombianco.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Suszarka kondensacyjna z funkcją prasowania. Condenser tumble dryer and steam wrinkle

Suszarka kondensacyjna z funkcją prasowania. Condenser tumble dryer and steam wrinkle EN INSTRUKCJA OBSłUGI I MONTAŻU INSTALLATION & OPERATING INSTRUCTIONS Suszarka kondensacyjna z funkcją prasowania parowego Condenser tumble dryer and steam wrinkle remover Szanowny Kliencie: Pragniemy

Bardziej szczegółowo

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu.

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu. ZMYWARKA DO NACZYŃ Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane w najnowocześniejszych zakładach i poddane procedurze ścisłej

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ]

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] OSUSZACZ S E C C O Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] INDEKS 1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.2 SYMBOLE. 1.2.1 OZNACZENIA DOTYCZĄCE UWAG I PORAD. 1.2.2 OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Wer. 9/11. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu

Podręcznik Użytkownika. Wer. 9/11. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Podręcznik Użytkownika. Wer. 9/11 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Spis treści WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika.

Podręcznik Użytkownika. Profesjonalny Cyfrowy Kontroler Podręcznik Użytkownika. Wer. 6/11 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Spis treści WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo