NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA"

Transkrypt

1 NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA Wodzisław Śląski czerwiec, NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 1

2 Niniejszy raport został przygotowany przez Sasto sp. z o.o. we współpracy z Kancelarią Doradztwa Podatkowego Graczyk s.c. oraz pod patronatem Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim W raporcie wykorzystane zostały dane pierwotne pochodzące z ankiet opracowanych i przeprowadzonych w Sasto sp. z o.o. oraz inne dane dostępne w publicznych mediach oraz w internecie. Dziękujemy menadżerom, kierownikom oraz szefom działów kadr za współpracę przy przeprowadzaniu badania. Dziękujemy również za wskazówki i opinie przekazywane na bieżąco podczas wypełniania ankiet. Wierzymy, że opublikowane w niniejszym opracowaniu wyniki przyczynią się do pełniejszego zrozumienia zjawisk dotyczących rekrutacji oraz motywowania pracowników. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 2

3 SPIS TREŚCI Metodologia badań...4 Organizacja...5 Rekrutacja...7 Wynagrodzenie i motywacja...10 Podsumowanie NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 3

4 METODOLOGIA BADANIA Badanie zostało przeprowadzone w formie kwestionariusza ankietowego. Badaną grupę osób stanowili właściciele oraz szefowie działów kadr. Badanie zostało przeprowadzone w maju i w czerwcu 2015 roku. Badaniem objęto firmy na terenie powiatu wodzisławskiego oraz powiatów ościennych. W badaniu nie uwzględniono firm, które nie zatrudniają pracowników. Łącznie w badaniu uzyskano 81 kompletnych ankiet, i tylko takie były brane pod uwagę przy opracowywaniu niniejszego raportu. Struktura respondentów Firmy prywatne Administracja Finanse Spółdzielnie Inne Wśród badanych zakładów pracy znalazły się m.in. lokalne banki, administracja samorządowa, firmy komunalne oraz prywatni przedsiębiorcy. Profil działalności respondentów przedstawia wykres po prawej stronie. Ponieważ niektóre z badanych firm mają więcej niż jeden profil działalności, w badaniach uwzględniono każdy, który ma dla firmy znaczenie ekonomiczne. pozostałe administracja przemysł handel i usługi Profile działalności Uwaga! W niektórych pytaniach była dopuszczalna więcej niż jedna odpowiedź. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 4

5 ORGANIZACJA Rozwój każdej organizacji charakteryzuje się m.in. wprowadzaniem coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi zarządzania personelem. Pojawiają się systemy ocen, planowane są ścieżki kariery. Zarząd i właściciele powinni w tym obszarze być wspierani przez specjalistów HR. Na codzienną, płynną pracę każdej firmy składa się wiele elementów. Część z nich jest związana z pracownikami i organizacją pracy. Wiele firm na rynku powstało jako małe, czasami jednoosobowe przedsiębiorstwa i z czasem stało się zakładami pracy, w których znajduje zatrudnienie kilkadziesiąt lub nawet kilkaset osób. Jednak zarządzanie firmą zatrudniającą 5 pracowników, jest zupełnie inne niż w sytuacji firmy zatrudniającej 50 pracowników. W tym drugim przypadku pracodawca musi zacząć wprowadzać elementy świadomego zarządzania zasobami ludzkimi, na który składają się m. in.: opisy stanowisk, regulaminy wynagradzania, systemy motywacyjne, systemy ocen, planowanie ścieżek kariery oraz profesjonalne mechanizmy rekrutacyjne. Opisy stanowisk są bardzo istotnym elementem w procesie zarządzania personelem. Zwiększają czytelność zadań i obowiązków, ułatwiają prowadzenie rekrutacji, umożliwiają ustalenie kwalifikacji niezbędnych do objęcia stanowiska. Duża część z przebadanych firm deklaruje, że wprowadziła u siebie opisy stanowisk System ocen Opisy stanowisk Ścieżki kariery Tak Nie Brak informacji Elementy zarządzania personelem NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 5

6 System ocen pozwala z kolei na stymulowanie i kontrolowanie rozwoju pracowników. Planowanie ścieżek kariery, z wykorzystaniem systemu ocen, jest wręcz niezbędne w przypadkach, gdy zatrudnieni pracownicy są kluczowymi dla firmy specjalistami. Etat HR Outsourcing HR Brak HR Wykorzystanie HR w firmie W przedsiębiorstwie, w którym wprowadzone są systemy ocen, opisy stanowisk koniecznie należy powierzyć komuś funkcję specjalisty HR. Wspomniane wyżej systemy wymagają przecież stałej pielęgnacji oraz monitoringu; z pracownikami należy okresowo przeprowadzać rozmowy oceniające, a opisy stanowisk trzeba weryfikować z faktycznie wykonywanymi zadaniami. Pomimo deklaracji dużej części respondentów, że w ich zakładach obowiązują systemy ocen i opisy stanowisk, trudno sobie wyobrazić ich skuteczne wykorzystywanie - z przeprowadzonych badań wynika, że w większości zakładów pracy brak jest specjalistów HR. Jak w takim razie radzą sobie firmy z utrzymaniem tych systemów "w ruchu"? WNIOSKI Z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami badanych firm wynika, że systemy ocen i inne elementy zarządzania HR są przez niektóre zarządy traktowane jako "niepotrzebna biurokracja". W dalszej części raportu można doszukać się wyjaśnienia tego stanu rzeczy; specjalistów HR starają się zastąpić m.in. właściciele firm, którzy samemu będąc zajętymi osobami, są obciążani dodatkowymi obowiązkami. Często nie posiadają także ku temu odpowiedniego przygotowania. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 6

7 REKRUTACJA Już sama rekrutacja jest procesem kosztownym, a może mieć także kosztowne następstwa. Zarząd firmy powinien zdawać sobie sprawę z rzeczywistych kosztów związanych z pozyskaniem pracownika. Nie zawsze jest to jednak takie oczywiste. Na jakość rekrutacji olbrzymi wpływ ma sposób pozyskiwania kandydatów. Wyniki naszych badań pokazują że najprostsze metody są najmniej efektywne. Potwierdzają to również doświadczenie naszych respondentów. W ponad połowie przypadków brak jest w ogóle skutków (nie ma chętnych), a kandydaci którzy kontaktują się z przyszłym pracodawcą nie są w rzeczywistości zainteresowani pracą. Co czwarta firma bazuje podczas rekrutacji na pomocy firm zewnętrznych bądź na pracownikach poleconych przez osoby trzecie, w tym także obecnych pracowników. urząd pracy media (internet) agencja pracy rekomendacja inne Sposób poszukiwania kandydatów Pracodawcy tylko w niewielkim stopniu wykorzystują inne (niż wymienione Trudności podczas rekrutacji brak kandydatów kandydat nie jest zainteresowany pracą wygórowane oczekiwania finansowe brak trudności wyżej) sposoby na zdobycie kandydatów. Do tych sposobów zaliczają się m. in.: rekrutacje z osób odbywających wcześniej praktyki w danej firmie, poszukiwania kandydatów na uczelniach i zatrudnianie ich jeszcze w trakcie trwania nauki oraz inne, często nietypowe sposoby. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 7

8 Trudności związane z pozyskaniem kandydatów przekładają się wprost na czas trwania rekrutacji. Tylko jedna rekrutacja na pięć kończy się w ciągu tygodnia - podobnie 20% trwa ponad miesiąc. Do czasu trwania rekrutacji wliczano czas poszukiwania kandydata, ale nie obejmuje on już okresu po zatrudnieniu pracownika, związanego m.in. z jego szkoleniem i przygotowaniem. ponad miesiąc miesiąc dwa tygodnie 1 tydzień Czas trwania rekrutacji właściciel dział kadr inna osoba agencja pracy Kto w firmie przeprowadza rekrutację Jak wynika z przeprowadzonych badań, w większości przypadków, rekrutacją zajmuje się w firmie właściciel. Tylko co trzecią rekrutacją zajmuje się dział kadr lub specjalista HR. Badania nie obejmowały informacji co do charakteru stanowisk, na które rekrutację prowadzi właściciel lub zarząd. Niemniej uzyskane wyniki wskazują na niewielki stopień delegacji zadań w tym zakresie na wyspecjalizowane służby w przedsiębiorstwie. Nasi respondenci odpowiadali także na pytania o czynniki rozstrzygające rekrutację na korzyść danego kandydata. Głównym czynnikiem jest doświadczenie obejmujące także posiadane kwalifikacje i wykształcenie. Jednak w ponad połowie przypadków na decyzję wpływają czynniki nie merytoryczne: osobowość, prezencja, wiek doświadczenie osobowść wiek Czynnik rozstrzygający rekrutację prezencja NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 8

9 do 1000 zł zł zł. powyżej 2000 zł. Koszt rekrutacji Czas trwania rekrutacji, na co składa się m.in. czas zbierania ofert, czas weryfikacji i wyboru kandydatów, wpływa na koszt samej rekrutacji. Podczas badań okazało się, że zdecydowana większość pracodawców nie potrafi ustalić nawet przybliżonego kosztu rekrutacji. Do kosztów nie były wliczane: wydatki związane z zatrudnieniem (badania lekarskie, szkolenia bhp, itp.) wydatki związane z przyuczeniem do pracy na danym stanowisku (czasami trwające ponad 6-mcy) WNIOSKI Poprawna rekrutacja jest fundamentem efektywnego zarządzania personelem. W XXI wieku, po 25 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce, rekrutacja często prowadzona jest wg modelów sprzed 20 lat. Rzadziej ocenia się kwalifikacje pracownika, a częściej to, jakie robi wrażenie na rekruterze. Jest to typowe dla sytuacji, gdy rekrutację prowadzi właściciel lub zarząd. Taki model zmusza jednak do postawienia pytań: Jeśli większość firm deklaruje m.in. wprowadzenie systemu opisu stanowisk, to dlaczego tak mało rekrutacji prowadzą pracownicy działu kadr i dlaczego jest taki duży odsetek decyzji o zatrudnieniu opartych na niemerytorycznych kryteriach (osobowość, wiek, prezencja)? Dlaczego, pomimo angażowania do rekrutacji istotnych środków, co jest poza dyskusją, wiele osób bagatelizuje koszty rekrutacji lub nie zdaje sobie w ogóle sprawy z ich istnienia? Tylko profesjonalna rekrutacja zwiększa szanse na znalezienie odpowiedniego pracownika, zmniejsza rotację personelu i, przede wszystkim, pozwala na dynamiczny rozwój firmy. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 9

10 WYNAGRODZENIE I MOTYWACJA Szczęśliwe zakończenie rekrutacji... to dopiero początek nieustających starań o utrzymanie pracownika w firmie. Pracownik, który znajdzie lepszą ofertę pracy po prostu odejdzie. Stereotyp dobrej oferty pracy właściwie obejmuje tylko wynagrodzenie. Jednak w dzisiejszych czasach okazuje się, że wynagrodzenie jest tylko jednym z kilku elementów. Sprawienie, aby pracownik uważał, że ma dobrą pracę i był odporny na oferty konkurencji, nie jest wcale łatwe. Poniżej można zapoznać się z informacjami uzyskanymi od badanych firm. Wynagrodzenie w wielu firmach nadal jest uważane jako tabu. Ponad 40% respondentów odmówiło odpowiedzi na pytania dotyczące wynagrodzeń. Z przeprowadzonych rozmów uzupełniających okazuje się, że część wynagrodzenia jest nadal w szarej strefie, co samo w sobie może być dla pracownika demotywujące. W oficjalnych danych przeważa powyżej zł. do zł. odmowa Średnie wynagrodzenie w ankietowanych firmach średnie wynagrodzenie poniżej zł. brutto Wg GUS średnie wynagrodzenie w I kwartale 2015 roku w województwie śląskim wyniosło zł. 80 Regulamin wynagradzania pozwala regulamin wynagradzania ZFŚS pracownikom odnaleźć się w systemach premiowania oraz poznać ogólną politykę płacową firmy. Większość firm deklaruje posiadanie 10 0 tak nie regulaminu wynagradzania. Oddzielnym zagadnieniem jest zakres Regulamin wynagrodzeń i ZFŚS i jakość regulacji zawartych w regulaminie. W prywatnych firmach Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie jest popularny, zdecydowanie NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 10

11 lepiej z ZFŚS radzą sobie jednostki budżetowe. Sam Fundusz może być jednym z elementów motywacyjnych dla pracowników, choć zależy to w dużej mierze od polityki zakładu pracy i samego regulaminu. Docenianie zaangażowania i kreatywności jest kolejnym elementem wzmacniającym wizerunek pracodawcy w oczach pracownikach. Dużo zależy jednak od formy nagradzania. Zdecydowana większość pracodawców preferuje formę pieniężną, a prawie co czwarty udziela pracownikom pochwał. Nagradzanie zaangażowania pochwała pieniądze inna forma bez nagrody Dodatkowe świadczenia (niepieniężne) są najsilniejszym mechanizmem przywiązującym pakiety medyczne ubezpieczenia lunch pakiety kulturalne bony pieniądze inne benefity brak Dodatkowe świadczenia u pracodawców pracownika do firmy. Jedną z ich zalet jest trudność lub wręcz brak możliwości ustalenia wartości rynkowej. Dziwi jednak, że ponad 25% uczestniczących w badaniu zakładów pracy nie ma w swojej ofercie dla pracowników dodatkowych świadczeń, a kolejne 20% przekazuje tylko pieniądze. W zakresie świadczeń niepieniężnych nie słabnącym powodzeniem cieszą się ubezpieczenia oraz pakiety medyczne. Kursy i szkolenia dla pracowników wpływają nie tylko na ich wiedzę i umiejętności, ale w dużym stopniu są motywujące i budują pozytywne relacje z pracodawcą. Dlatego dziwi fakt, że prawie jedna czwarta firm nie kieruje swoich pracowników na kursy lub każe im ponosić za nie odpłatność. firma nie kieruje na kursy lub płaci za nie pracownik płaci pracodawca Rozwój pracowników - kursy i szkolenia NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 11

12 Podczas badania uzyskano także informację na temat przyczyn rozwiązania stosunku pracy. Ponad Przyczyny rozwiązania stosunku pracy decyzja pracownika decyzja pracodawcy inne powody 70% pracowników składa w firmie wypowiedzenie z własnej inicjatywy. W innych powodach (ok. 15%) mieszczą się także przypadki wygaśnięcia umowy z powodu upływu czasu na jaki została zawarta. Żaden z respondentów nie wskazał jako przyczyny odejścia pracownika sytuacji finansowej firmy. Nasi ankieterzy poprosili firmy o doprecyzowanie przyczyn rozwiązania stosunku pracy wynikających z decyzji pracownika. Według pracodawców prawie 25% wypowiedzeń złożonych przez pracowników było następstwem tzw. "emigracji zarobkowej" czyli wyjazdu za granicę w celach podjęcia pracy. tak nie Odejście pracowników z powodu "emigracji zarobkowej" WNIOSKI Według deklaracji respondentów praktycznie wszyscy starają się motywować pracowników, a mimo to większość przypadków rozwiązania współpracy następuje z inicjatywy pracownika. To w sposób bezdyskusyjny pokazuje, że stosowana motywacja jest nie wystarczająca - jest nieefektywna. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 12

13 PODSUMOWANIE Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi w każdej firmie stanowi warunek wzrostu konkurencyjności na rynku. Globalne zmiany w gospodarkach państw rozwiniętych można zaobserwować także w Polsce. Za kilka lat miejsca pracy będą tworzyły przede wszystkim firmy usługowe, zatrudniając wysokiej klasy specjalistów. Skutki polskiego niżu demograficznego końcówki lat 90 XX wieku będą w najbliższych latach 1-9 osób osób osób powyżej 100 Wielkość zatrudnienia w badanych firmach widoczne na rynku pracy. Pozycja pracodawcy będzie coraz słabsza. Będzie więcej ofert pracy niż pracowników. W takich warunkach, to pracodawca musi zabiegać o pracownika, a nie odwrotnie. Jeśli zarząd firmy nie podejmie odpowiednio wcześniej działań zmierzających do stworzenia atrakcyjnej firmy dla pracowników, to może zablokować rozwój swojej firmy. Już dzisiaj można zaobserwować problemy z pozyskaniem kandydatów do pracy, a zjawisko to będzie się nasilało. Następnym wyzwaniem jest zatrzymanie pracownika w firmie. Tu z pomocą mogą przyjść różnego rodzaju systemy motywacyjne. 1. Organizacja. Zarówno z danych zebranych podczas badania, jak również z obserwacji postaw pracodawców, nasuwają się wioski, że świadomość organizacyjna w zakładach pracy na terenie Śląska nadal pozostawia duże pole do rozwoju. Przez długie lata sprawy kadrowe w firmach, szczególnie prywatnych, traktowane były jako niepotrzebna biurokracja. Jednak coraz większe problemy z NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 13

14 pozyskaniem pracowników i, przede wszystkim, z jego zatrzymaniem, zmuszą pracodawców do poszukiwania rozwiązań. Nie można zbudować domu bez solidnych fundamentów, nie można również skutecznie zarządzać personelem bez odpowiedniego przygotowania firmy i kadry zarządzającej. Jedną z przyczyn trudności w tym obszarze należy upatrywać w braku merytorycznego przygotowania zarządu i brak odpowiednich służb HR. 2. Rekrutacja. Coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę, że dobra rekrutacja przysparza coraz więcej trudności. W niektórych branżach zawodowych (np. spawacze, tokarze) taka sytuacja trwa od wielu lat. Nawet jeśli część problemów nie wynika z demografii, ale organizacji szkolnictwa zawodowego, to skutki jakich doświadczają pracodawcy są takie same. Kiedy firma upora się ze znalezieniem kandydatów do rekrutacji, okazuje się, że tylko co szósty jest zainteresowany pracą w danym zakładzie. Z informacji uzyskanych podczas badania okazuje się, że nadal zdecydowaną większość rekrutacji prowadzą właściciele firm. Być może w tym należy również upatrywać przyczyn, dla których pracownicy nie zawsze są dobierani wg kryterium merytorycznego. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z tzw. "efektem gwiazdy", w którym kandydata zostaje wybrany nie dlatego, że spełnia kryteria zawarte w opisie stanowisk, ale dlatego, że dobrze wypadł na tle pozostałych kandydatów. 3. Wynagrodzenie i motywowanie. System wynagrodzeń jest jednym z najważniejszych elementów każdej organizacji. Może być także elementem naturalnej selekcji; np. jeśli istotna część wynagrodzenia jest uzależniona od wyników pracy, to osoby, które nie lubią pracy w takim systemie, w ogóle jej nie podejmą lub w krótkim czasie poszukają sobie innej, gdzie pensja jest stała. Jednak w sytuacji, gdy wynagrodzenie osiąga pewien poziom, jego dalsze podnoszenie przestaje motywować pracowników. W tym miejscu powinny wkroczyć systemy motywacyjne. Wydaje się być z gruntu błędne założenie, że można motywować pracowników pieniędzmi. Dodawanie kolejnej kwoty do wynagrodzenia, nie będzie oddziaływało na pracownika w takim stopniu, w jakim oczekuje tego pracodawca. Za przykład można podać tu dwa benefity, których wartość nie jest wysoka, jednak stopień oddziaływania na pracownika jest w rzeczywistości dość znaczny. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 14

15 Pierwszym jest dostęp do usług medycznych. Wartość typowego pakietu przekazanego pracownika waha się w przedziale zł. miesięcznie. Pracownik nie odbiera tego jednak jak kwoty dodatku do wypłaty, tylko jako wyróżnienie. Daje mu to również poczucie bezpieczeństwa i buduje wizerunek pracodawcy. Drugim, równie efektywnym, jest dofinansowanie do kolonii, wczasów, itp. Ponieważ można to zrealizować zarówno ze środków obrotowych jak i z ZFŚS, daje to pracodawcy dość dużą swobodę. Jednak dla pracownika to znowu jest objaw troski pracodawcy o pracownika. Nie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której pracownik dla 10% podwyżki zmienia zakład pracy, jednak takie sytuacje zdarzają się o wiele rzadziej, jeśli obecny pracodawca proponuje pracownikowi dodatkowe korzyści - jeżeli dba o niego. Po zebraniu i przeanalizowaniu ankiet, nasuwa się wniosek o potrzebie dalszego rozwoju i doskonalenia właścicieli firm i osób zarządzających w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W najbliższych latach będzie to w głównej mierze decydowało o przewadze konkurencyjnej firmy. - Kancelaria Doradztwa Podatkowego Graczyk - Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Raport został opracowany w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Graczyk s.c. na podstawie ankiet dostarczonych przez Sasto sp. z o.o. Raport został objęty patronatem Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 15

16 Sasto dostarcza nowoczesne rozwiązania pozapłacowych świadczeń dla pracowników i pracodawców, którzy oczekują elastycznej, rzetelnej i przede wszystkim zróżnicowanej oferty motywujących świadczeń. Proponujemy świadczenia zachęcające, dostosowane do potrzeb Pracowników. Naszymi partnerami są instytucje i firmy korporacje oraz przedsiębiorstwa, które stawiają na zadowolonych i efektywnych Pracowników, odznaczających się lojalnością wobec Pracodawcy. Standardem, który cenimy i tworzymy jest świadczenie usług w różnych obszarach rynku: kultury i rozrywki, sportu, edukacji oraz służby zdrowia. SASTO spółka z o.o. ul. Radlińska Wodzisław Śl. Tel.: NIP: KRS: (sprawdź) REGON: NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 16

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Projekt Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością Cel: analiza metod i narzędzi kształtowania

Bardziej szczegółowo

Praktyki wynagradzania pracowników sprzedaży w 2013 roku

Praktyki wynagradzania pracowników sprzedaży w 2013 roku 1 Patronat medialny: 2 O badaniu Badanie Praktyki wynagradzania pracowników sprzedaży w 2013 roku zorganizowane zostało przez firmy Sedlak & Sedlak oraz Aon Hewitt. Celem badania było zebranie informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM W FIRMACH stały dostęp do kluczowych kompetencji

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu Kobiety chcą być samodzielne, a męŝczyzn interesują media. PR-owcy deklarują takŝe, Ŝe pozostaną w obecnym miejscu pracy na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG

Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG na przykładzie Polskiej Grupy Dystrybucyjnej NAVO NAVO Od roku 2001 ogólnopolski dystrybutor P&G na rynku tradycyjnym 650 mln obrotu w

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ HR: PARTNER W BIZNESIE CZY TYLKO ADMINISTRACJA?

DZIAŁ HR: PARTNER W BIZNESIE CZY TYLKO ADMINISTRACJA? DZIAŁ HR: PARTNER W BIZNESIE CZY TYLKO ADMINISTRACJA? PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA ZREALIZOWANEGO NA ZLECENIE ENXOO OPERATORA SYSTEMU SKILO WARSZAWA, 28 MAJA 2014 r Metodologia badania Czas realizacji badania:

Bardziej szczegółowo

Dariusz Domin. Dyrektor personalny w firmie Navo Polska Grupa Dystrybucyjna

Dariusz Domin. Dyrektor personalny w firmie Navo Polska Grupa Dystrybucyjna Dariusz Domin Dyrektor personalny w firmie Navo Polska Grupa Dystrybucyjna KILKA UWAG O POLITYCE WYNAGRADZANIA HANDLOWCÓW W BRANŻY Y FMCG NA PRZYKŁADZIE POLSKIEJ GRUPY DYSTRYBUCYJNEJ NAVO Cele

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. naboru wewnętrznego na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej

PROCEDURA. naboru wewnętrznego na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej Załącznik Nr 3 8 do zarządzenia Nr. Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia. 30 października 2012 r.. w sprawie Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Wydanie II Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Oczekiwania wobec pracodawcy Oferta sprzedaży raportu 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W marcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Młodzi, Aktywni, Kreatywni,

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rekrutacja jest procesem zbierania odpowiedniej dla potrzeb organizacji informacji o potencjalnych pracownikach, którego rezultatem

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji

Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji Opracowanie: Aneta Stosik Planowanie kadr Jest procesem analizowania i ustalania potrzeb organizacji w tym zakresie dla przyjętego przedziału czasu.

Bardziej szczegółowo

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta PR & RECRUITMENT SOLUTIONS jest zespołem osób wyspecjalizowanych w prowadzeniu rekrutacji. To, co nas wyróżnia, to zastosowanie innowacyjnych metod oraz nowych technologii, które jeszcze sprawniej pomagają

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH Outsourcing kadr, płac, księgowości OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH Warszawa 2012 Szanowni Paostwo, Dziękujemy za umożliwienie nam przedstawienia naszej oferty. Jeśli nasze propozycje spotkają

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku pracy. Powiatu Kartuskiego

Badanie rynku pracy. Powiatu Kartuskiego Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Tel. (58) 68-4-52 fax (58) 68-42-9 Badanie rynku pracy Powiatu Kartuskiego Opracowała: Anna Wydmańska Kartuzy, czerwiec 2007 - - - 2 -

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Załącznik nr 7 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Formularz

Bardziej szczegółowo

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Mając na uwadze sytuację studenta na polskim rynku pracy, międzynarodowa organizacja AIESEC wraz ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania w Philip Morris Polska S.A.

Polityka wynagradzania w Philip Morris Polska S.A. Polityka wynagradzania w Philip Morris Polska S.A. Grzegorz Żur Kierownik ds. świadczeń w firmie Philip Morris Polska S.A. I Krakowskie Forum Wynagrodzeń Czerwiec 2006 PLAN PREZENTACJI 1. Philip Morris

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Błonia nr 79/2011 z dnia 07.11.2011 r. R E G U L A M I N OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

System premiowania na jakich zasadach go oprzeć, aby był efektywny dla firmy i motywował handlowców

System premiowania na jakich zasadach go oprzeć, aby był efektywny dla firmy i motywował handlowców II Forum Szefów Sprzedaży System premiowania na jakich zasadach go oprzeć, aby był efektywny dla firmy i motywował handlowców 20 listopada 2015 r., Warszawa Prelegent: Teresa Horbaczewska Case study Firma

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁASKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁASKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku z dnia 16 sierpnia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć atrakcyjną pracę?

Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Cena szkolenia: za darmo Często spotykam kobiety, które mają swoje marzenia, mnóstwo pomysłów, energii i chęci realizacji swoich aspiracji w życiu zawodowym. Niestety w zderzeniu

Bardziej szczegółowo

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Assessment i Development Center Oferta usług Wysokie koszty błędnych decyzji Błędna ocena potencjału pracowników przekłada się na koszty związane z niewłaściwą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ O MOŻLIWYCH DO ZASTOSOWANIA ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA W SŁUŻBIE CYWILNEJ PRACOWNIKÓW DO REALIZACJI

INFORMACJA SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ O MOŻLIWYCH DO ZASTOSOWANIA ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA W SŁUŻBIE CYWILNEJ PRACOWNIKÓW DO REALIZACJI INFORMACJA SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ O MOŻLIWYCH DO ZASTOSOWANIA ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA W SŁUŻBIE CYWILNEJ PRACOWNIKÓW DO REALIZACJI PROJEKTÓW AGENDA Dlaczego zadania projektowe są zadaniami

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Raport z badania w urzędach marszałkowskich przeprowadzonego w miesiącach kwiecień-maj 2016 r. Warszawa, 13 maja 2016 roku Ochrona danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Wyniki badania Deloitte Trendy HRM 2011. Warszawa, 22 września 2011

Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Wyniki badania Deloitte Trendy HRM 2011. Warszawa, 22 września 2011 Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Wyniki badania Deloitte Trendy HRM 2011 Warszawa, 22 września 2011 Badanie Deloitte Trendy HRM w Polsce Badanie zostało przeprowadzone od czerwca do lipca

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT Z BADANIA KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW #JESTEM YGREKIEM. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. NIE JESTEM LENIEM. ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ MECENASI

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin stażu studenckiego organizowanego w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

audit/2014 III EDYCJA Narzędzie do analizy przewag konkurencyjnych na rynku pracy specjalistów IT

audit/2014 III EDYCJA Narzędzie do analizy przewag konkurencyjnych na rynku pracy specjalistów IT audit/2014 I III EDYCJA IT Narzędzie do analizy przewag konkurencyjnych na rynku pracy specjalistów IT Organizator: Patroni medialni: ZAŁOŻENIA audit/2014 Dynamiczny rozwój branży IT spowodował, że jednymi

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r.

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. 10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. Organizatorzy Partner merytoryczny Patroni Rozwój polskiego rynku pracy tymczasowej Liczba agencji wzrosła do poziomu blisko 5 tys. podmiotów (pod

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Strona znajduje się w archiwum. NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Dyrektor instytucji gospodarki budżetowej "Centrum Usług Logistycznych" konkurs na stanowiska: głównego księgowego, kierownika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Warszawa, 19 maja 2010 2 Badanie ogólnopolskie O badaniu Współpraca Deloitte

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych

Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych Załącznik do zarządzenia nr 4 Dyrektora Żłobka Miejskiego z dnia 07 lutego 2012 roku Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY z dnia 20 czerwca 2011 r Realizowany w ramach projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Z Uczelni do biznesu

Z Uczelni do biznesu Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Z Uczelni do biznesu Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Z Uczelni do biznesu, realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Raport Pracuj.pl Podwyżka bez tabu: benefity po polsku

Raport Pracuj.pl Podwyżka bez tabu: benefity po polsku Raport Pracuj.pl Podwyżka bez tabu: benefity po polsku 1. Towar benefitowy czy deficytowy? Prawie połowa badanych (45%) przyznaje, że ich pracodawca nie oferuje żadnych benefitów. Jeśli pracodawca oferuje

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne podejście do rekrutacji i derekrutacji personelu medycznego. Elastyczność zatrudnienia. Zwolnienia monitorowane.

Nowoczesne podejście do rekrutacji i derekrutacji personelu medycznego. Elastyczność zatrudnienia. Zwolnienia monitorowane. Nowoczesne podejście do rekrutacji i derekrutacji personelu medycznego. Elastyczność zatrudnienia. Zwolnienia monitorowane. Anna Stradza dyrektor Agencji Rekrutacyjnej Promedica24 VI Konferencja Hospital

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 listopada 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia KOSZTY PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2008 ROKU Źródłem przedstawionych danych jest

Bardziej szczegółowo

Outplacement jako narzędzie PR. Agnieszka Jagiełka, Paweł Gniazdowski DBM Polska

Outplacement jako narzędzie PR. Agnieszka Jagiełka, Paweł Gniazdowski DBM Polska Outplacement jako narzędzie PR Agnieszka Jagiełka, Paweł Gniazdowski DBM Polska Po co FIRMIE outplacement? Badanie Linkage: światowa skala, 1200 respondentów, Menedżerowie działów HR; duże międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZJAZD 1 SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA 1. Wprowadzenie omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w roku 2011/2012 przegląd sytuacji w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne & 1

I. Postanowienia ogólne & 1 Regulamin staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.pl Załącznik do zarządzenia nr 78/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Procedura Naboru pracowników LGD

Procedura Naboru pracowników LGD Procedura Naboru pracowników LGD WSTĘP Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze LGD jest elementem skutecznego i racjonalnego zarządzania pracownikami, poprzez dobór pracowników, którzy zapewniają

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM DZIAŁANIA NA RZECZ UCZENIA SIĘ OSÓB NISKO WYKWALIFIKOWANYCH Przykłady dobrych praktyk

SEMINARIUM DZIAŁANIA NA RZECZ UCZENIA SIĘ OSÓB NISKO WYKWALIFIKOWANYCH Przykłady dobrych praktyk SEMINARIUM DZIAŁANIA NA RZECZ UCZENIA SIĘ OSÓB NISKO WYKWALIFIKOWANYCH Przykłady dobrych praktyk Pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy przeprowadziliśmy w marcu 2011 roku. Uwzględniliśmy w nim następujące wymiary satysfakcji z pracy:

I Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy przeprowadziliśmy w marcu 2011 roku. Uwzględniliśmy w nim następujące wymiary satysfakcji z pracy: Kilka słów o badaniu I Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy przeprowadziliśmy w marcu 2011 roku. Uwzględniliśmy w nim następujące wymiary satysfakcji z pracy: 1. Ocena kompetencji przełożonych 2.

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Termin realizacji: 1...1 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne przeprowadzone zostało w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Ocena pracownicza

Raport miesiąca - Ocena pracownicza Raport miesiąca - Ocena pracownicza Znane powiedzenie jaka praca, taka płaca jest wyrazem przekonania, że stopień zaangażowania pracownika powinien przekładać się na atrakcyjność wynagrodzenia za wykonane

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o.

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o. OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców LAUDAM Usługi Sp. z o.o. Wstęp Pragniemy zaprezentować ofertę firmy LAUDAM USŁUGI SP. Z O. O. Wieloletnia współpraca z firmami z wielu branż pozwoliła

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz

Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Cele wynagrodzeń możliwe do uzyskania Czynniki motywowania poprzez płace, związane ze środowiskiem płac Czynniki motywowania związane z budową systemu płac Czynniki

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

AUTOR: GABRIELA NIEMIEC OPIEKUN PRACY: DR INŻ. STANISŁAW ZAJĄC

AUTOR: GABRIELA NIEMIEC OPIEKUN PRACY: DR INŻ. STANISŁAW ZAJĄC PRACA DYPLOMOWA Doskonalenie procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu narzędzi i metod zarządzania jakością. Na podstawie Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. AUTOR: GABRIELA NIEMIEC

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-06-06/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-06-06/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-06-06/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I. Informacje o projekcie 1 Projekt o numerze WND-POKL.08.01.01-04-058/12 pn. PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 8 748 94 34 fax 8 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Elementy prawa pracy, zasady i warunki wynagradzania DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Uczestnicy szkolenia poszerzą,

Bardziej szczegółowo