NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA"

Transkrypt

1 NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA Wodzisław Śląski czerwiec, NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 1

2 Niniejszy raport został przygotowany przez Sasto sp. z o.o. we współpracy z Kancelarią Doradztwa Podatkowego Graczyk s.c. oraz pod patronatem Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim W raporcie wykorzystane zostały dane pierwotne pochodzące z ankiet opracowanych i przeprowadzonych w Sasto sp. z o.o. oraz inne dane dostępne w publicznych mediach oraz w internecie. Dziękujemy menadżerom, kierownikom oraz szefom działów kadr za współpracę przy przeprowadzaniu badania. Dziękujemy również za wskazówki i opinie przekazywane na bieżąco podczas wypełniania ankiet. Wierzymy, że opublikowane w niniejszym opracowaniu wyniki przyczynią się do pełniejszego zrozumienia zjawisk dotyczących rekrutacji oraz motywowania pracowników. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 2

3 SPIS TREŚCI Metodologia badań...4 Organizacja...5 Rekrutacja...7 Wynagrodzenie i motywacja...10 Podsumowanie NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 3

4 METODOLOGIA BADANIA Badanie zostało przeprowadzone w formie kwestionariusza ankietowego. Badaną grupę osób stanowili właściciele oraz szefowie działów kadr. Badanie zostało przeprowadzone w maju i w czerwcu 2015 roku. Badaniem objęto firmy na terenie powiatu wodzisławskiego oraz powiatów ościennych. W badaniu nie uwzględniono firm, które nie zatrudniają pracowników. Łącznie w badaniu uzyskano 81 kompletnych ankiet, i tylko takie były brane pod uwagę przy opracowywaniu niniejszego raportu. Struktura respondentów Firmy prywatne Administracja Finanse Spółdzielnie Inne Wśród badanych zakładów pracy znalazły się m.in. lokalne banki, administracja samorządowa, firmy komunalne oraz prywatni przedsiębiorcy. Profil działalności respondentów przedstawia wykres po prawej stronie. Ponieważ niektóre z badanych firm mają więcej niż jeden profil działalności, w badaniach uwzględniono każdy, który ma dla firmy znaczenie ekonomiczne. pozostałe administracja przemysł handel i usługi Profile działalności Uwaga! W niektórych pytaniach była dopuszczalna więcej niż jedna odpowiedź. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 4

5 ORGANIZACJA Rozwój każdej organizacji charakteryzuje się m.in. wprowadzaniem coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi zarządzania personelem. Pojawiają się systemy ocen, planowane są ścieżki kariery. Zarząd i właściciele powinni w tym obszarze być wspierani przez specjalistów HR. Na codzienną, płynną pracę każdej firmy składa się wiele elementów. Część z nich jest związana z pracownikami i organizacją pracy. Wiele firm na rynku powstało jako małe, czasami jednoosobowe przedsiębiorstwa i z czasem stało się zakładami pracy, w których znajduje zatrudnienie kilkadziesiąt lub nawet kilkaset osób. Jednak zarządzanie firmą zatrudniającą 5 pracowników, jest zupełnie inne niż w sytuacji firmy zatrudniającej 50 pracowników. W tym drugim przypadku pracodawca musi zacząć wprowadzać elementy świadomego zarządzania zasobami ludzkimi, na który składają się m. in.: opisy stanowisk, regulaminy wynagradzania, systemy motywacyjne, systemy ocen, planowanie ścieżek kariery oraz profesjonalne mechanizmy rekrutacyjne. Opisy stanowisk są bardzo istotnym elementem w procesie zarządzania personelem. Zwiększają czytelność zadań i obowiązków, ułatwiają prowadzenie rekrutacji, umożliwiają ustalenie kwalifikacji niezbędnych do objęcia stanowiska. Duża część z przebadanych firm deklaruje, że wprowadziła u siebie opisy stanowisk System ocen Opisy stanowisk Ścieżki kariery Tak Nie Brak informacji Elementy zarządzania personelem NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 5

6 System ocen pozwala z kolei na stymulowanie i kontrolowanie rozwoju pracowników. Planowanie ścieżek kariery, z wykorzystaniem systemu ocen, jest wręcz niezbędne w przypadkach, gdy zatrudnieni pracownicy są kluczowymi dla firmy specjalistami. Etat HR Outsourcing HR Brak HR Wykorzystanie HR w firmie W przedsiębiorstwie, w którym wprowadzone są systemy ocen, opisy stanowisk koniecznie należy powierzyć komuś funkcję specjalisty HR. Wspomniane wyżej systemy wymagają przecież stałej pielęgnacji oraz monitoringu; z pracownikami należy okresowo przeprowadzać rozmowy oceniające, a opisy stanowisk trzeba weryfikować z faktycznie wykonywanymi zadaniami. Pomimo deklaracji dużej części respondentów, że w ich zakładach obowiązują systemy ocen i opisy stanowisk, trudno sobie wyobrazić ich skuteczne wykorzystywanie - z przeprowadzonych badań wynika, że w większości zakładów pracy brak jest specjalistów HR. Jak w takim razie radzą sobie firmy z utrzymaniem tych systemów "w ruchu"? WNIOSKI Z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami badanych firm wynika, że systemy ocen i inne elementy zarządzania HR są przez niektóre zarządy traktowane jako "niepotrzebna biurokracja". W dalszej części raportu można doszukać się wyjaśnienia tego stanu rzeczy; specjalistów HR starają się zastąpić m.in. właściciele firm, którzy samemu będąc zajętymi osobami, są obciążani dodatkowymi obowiązkami. Często nie posiadają także ku temu odpowiedniego przygotowania. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 6

7 REKRUTACJA Już sama rekrutacja jest procesem kosztownym, a może mieć także kosztowne następstwa. Zarząd firmy powinien zdawać sobie sprawę z rzeczywistych kosztów związanych z pozyskaniem pracownika. Nie zawsze jest to jednak takie oczywiste. Na jakość rekrutacji olbrzymi wpływ ma sposób pozyskiwania kandydatów. Wyniki naszych badań pokazują że najprostsze metody są najmniej efektywne. Potwierdzają to również doświadczenie naszych respondentów. W ponad połowie przypadków brak jest w ogóle skutków (nie ma chętnych), a kandydaci którzy kontaktują się z przyszłym pracodawcą nie są w rzeczywistości zainteresowani pracą. Co czwarta firma bazuje podczas rekrutacji na pomocy firm zewnętrznych bądź na pracownikach poleconych przez osoby trzecie, w tym także obecnych pracowników. urząd pracy media (internet) agencja pracy rekomendacja inne Sposób poszukiwania kandydatów Pracodawcy tylko w niewielkim stopniu wykorzystują inne (niż wymienione Trudności podczas rekrutacji brak kandydatów kandydat nie jest zainteresowany pracą wygórowane oczekiwania finansowe brak trudności wyżej) sposoby na zdobycie kandydatów. Do tych sposobów zaliczają się m. in.: rekrutacje z osób odbywających wcześniej praktyki w danej firmie, poszukiwania kandydatów na uczelniach i zatrudnianie ich jeszcze w trakcie trwania nauki oraz inne, często nietypowe sposoby. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 7

8 Trudności związane z pozyskaniem kandydatów przekładają się wprost na czas trwania rekrutacji. Tylko jedna rekrutacja na pięć kończy się w ciągu tygodnia - podobnie 20% trwa ponad miesiąc. Do czasu trwania rekrutacji wliczano czas poszukiwania kandydata, ale nie obejmuje on już okresu po zatrudnieniu pracownika, związanego m.in. z jego szkoleniem i przygotowaniem. ponad miesiąc miesiąc dwa tygodnie 1 tydzień Czas trwania rekrutacji właściciel dział kadr inna osoba agencja pracy Kto w firmie przeprowadza rekrutację Jak wynika z przeprowadzonych badań, w większości przypadków, rekrutacją zajmuje się w firmie właściciel. Tylko co trzecią rekrutacją zajmuje się dział kadr lub specjalista HR. Badania nie obejmowały informacji co do charakteru stanowisk, na które rekrutację prowadzi właściciel lub zarząd. Niemniej uzyskane wyniki wskazują na niewielki stopień delegacji zadań w tym zakresie na wyspecjalizowane służby w przedsiębiorstwie. Nasi respondenci odpowiadali także na pytania o czynniki rozstrzygające rekrutację na korzyść danego kandydata. Głównym czynnikiem jest doświadczenie obejmujące także posiadane kwalifikacje i wykształcenie. Jednak w ponad połowie przypadków na decyzję wpływają czynniki nie merytoryczne: osobowość, prezencja, wiek doświadczenie osobowść wiek Czynnik rozstrzygający rekrutację prezencja NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 8

9 do 1000 zł zł zł. powyżej 2000 zł. Koszt rekrutacji Czas trwania rekrutacji, na co składa się m.in. czas zbierania ofert, czas weryfikacji i wyboru kandydatów, wpływa na koszt samej rekrutacji. Podczas badań okazało się, że zdecydowana większość pracodawców nie potrafi ustalić nawet przybliżonego kosztu rekrutacji. Do kosztów nie były wliczane: wydatki związane z zatrudnieniem (badania lekarskie, szkolenia bhp, itp.) wydatki związane z przyuczeniem do pracy na danym stanowisku (czasami trwające ponad 6-mcy) WNIOSKI Poprawna rekrutacja jest fundamentem efektywnego zarządzania personelem. W XXI wieku, po 25 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce, rekrutacja często prowadzona jest wg modelów sprzed 20 lat. Rzadziej ocenia się kwalifikacje pracownika, a częściej to, jakie robi wrażenie na rekruterze. Jest to typowe dla sytuacji, gdy rekrutację prowadzi właściciel lub zarząd. Taki model zmusza jednak do postawienia pytań: Jeśli większość firm deklaruje m.in. wprowadzenie systemu opisu stanowisk, to dlaczego tak mało rekrutacji prowadzą pracownicy działu kadr i dlaczego jest taki duży odsetek decyzji o zatrudnieniu opartych na niemerytorycznych kryteriach (osobowość, wiek, prezencja)? Dlaczego, pomimo angażowania do rekrutacji istotnych środków, co jest poza dyskusją, wiele osób bagatelizuje koszty rekrutacji lub nie zdaje sobie w ogóle sprawy z ich istnienia? Tylko profesjonalna rekrutacja zwiększa szanse na znalezienie odpowiedniego pracownika, zmniejsza rotację personelu i, przede wszystkim, pozwala na dynamiczny rozwój firmy. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 9

10 WYNAGRODZENIE I MOTYWACJA Szczęśliwe zakończenie rekrutacji... to dopiero początek nieustających starań o utrzymanie pracownika w firmie. Pracownik, który znajdzie lepszą ofertę pracy po prostu odejdzie. Stereotyp dobrej oferty pracy właściwie obejmuje tylko wynagrodzenie. Jednak w dzisiejszych czasach okazuje się, że wynagrodzenie jest tylko jednym z kilku elementów. Sprawienie, aby pracownik uważał, że ma dobrą pracę i był odporny na oferty konkurencji, nie jest wcale łatwe. Poniżej można zapoznać się z informacjami uzyskanymi od badanych firm. Wynagrodzenie w wielu firmach nadal jest uważane jako tabu. Ponad 40% respondentów odmówiło odpowiedzi na pytania dotyczące wynagrodzeń. Z przeprowadzonych rozmów uzupełniających okazuje się, że część wynagrodzenia jest nadal w szarej strefie, co samo w sobie może być dla pracownika demotywujące. W oficjalnych danych przeważa powyżej zł. do zł. odmowa Średnie wynagrodzenie w ankietowanych firmach średnie wynagrodzenie poniżej zł. brutto Wg GUS średnie wynagrodzenie w I kwartale 2015 roku w województwie śląskim wyniosło zł. 80 Regulamin wynagradzania pozwala regulamin wynagradzania ZFŚS pracownikom odnaleźć się w systemach premiowania oraz poznać ogólną politykę płacową firmy. Większość firm deklaruje posiadanie 10 0 tak nie regulaminu wynagradzania. Oddzielnym zagadnieniem jest zakres Regulamin wynagrodzeń i ZFŚS i jakość regulacji zawartych w regulaminie. W prywatnych firmach Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie jest popularny, zdecydowanie NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 10

11 lepiej z ZFŚS radzą sobie jednostki budżetowe. Sam Fundusz może być jednym z elementów motywacyjnych dla pracowników, choć zależy to w dużej mierze od polityki zakładu pracy i samego regulaminu. Docenianie zaangażowania i kreatywności jest kolejnym elementem wzmacniającym wizerunek pracodawcy w oczach pracownikach. Dużo zależy jednak od formy nagradzania. Zdecydowana większość pracodawców preferuje formę pieniężną, a prawie co czwarty udziela pracownikom pochwał. Nagradzanie zaangażowania pochwała pieniądze inna forma bez nagrody Dodatkowe świadczenia (niepieniężne) są najsilniejszym mechanizmem przywiązującym pakiety medyczne ubezpieczenia lunch pakiety kulturalne bony pieniądze inne benefity brak Dodatkowe świadczenia u pracodawców pracownika do firmy. Jedną z ich zalet jest trudność lub wręcz brak możliwości ustalenia wartości rynkowej. Dziwi jednak, że ponad 25% uczestniczących w badaniu zakładów pracy nie ma w swojej ofercie dla pracowników dodatkowych świadczeń, a kolejne 20% przekazuje tylko pieniądze. W zakresie świadczeń niepieniężnych nie słabnącym powodzeniem cieszą się ubezpieczenia oraz pakiety medyczne. Kursy i szkolenia dla pracowników wpływają nie tylko na ich wiedzę i umiejętności, ale w dużym stopniu są motywujące i budują pozytywne relacje z pracodawcą. Dlatego dziwi fakt, że prawie jedna czwarta firm nie kieruje swoich pracowników na kursy lub każe im ponosić za nie odpłatność. firma nie kieruje na kursy lub płaci za nie pracownik płaci pracodawca Rozwój pracowników - kursy i szkolenia NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 11

12 Podczas badania uzyskano także informację na temat przyczyn rozwiązania stosunku pracy. Ponad Przyczyny rozwiązania stosunku pracy decyzja pracownika decyzja pracodawcy inne powody 70% pracowników składa w firmie wypowiedzenie z własnej inicjatywy. W innych powodach (ok. 15%) mieszczą się także przypadki wygaśnięcia umowy z powodu upływu czasu na jaki została zawarta. Żaden z respondentów nie wskazał jako przyczyny odejścia pracownika sytuacji finansowej firmy. Nasi ankieterzy poprosili firmy o doprecyzowanie przyczyn rozwiązania stosunku pracy wynikających z decyzji pracownika. Według pracodawców prawie 25% wypowiedzeń złożonych przez pracowników było następstwem tzw. "emigracji zarobkowej" czyli wyjazdu za granicę w celach podjęcia pracy. tak nie Odejście pracowników z powodu "emigracji zarobkowej" WNIOSKI Według deklaracji respondentów praktycznie wszyscy starają się motywować pracowników, a mimo to większość przypadków rozwiązania współpracy następuje z inicjatywy pracownika. To w sposób bezdyskusyjny pokazuje, że stosowana motywacja jest nie wystarczająca - jest nieefektywna. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 12

13 PODSUMOWANIE Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi w każdej firmie stanowi warunek wzrostu konkurencyjności na rynku. Globalne zmiany w gospodarkach państw rozwiniętych można zaobserwować także w Polsce. Za kilka lat miejsca pracy będą tworzyły przede wszystkim firmy usługowe, zatrudniając wysokiej klasy specjalistów. Skutki polskiego niżu demograficznego końcówki lat 90 XX wieku będą w najbliższych latach 1-9 osób osób osób powyżej 100 Wielkość zatrudnienia w badanych firmach widoczne na rynku pracy. Pozycja pracodawcy będzie coraz słabsza. Będzie więcej ofert pracy niż pracowników. W takich warunkach, to pracodawca musi zabiegać o pracownika, a nie odwrotnie. Jeśli zarząd firmy nie podejmie odpowiednio wcześniej działań zmierzających do stworzenia atrakcyjnej firmy dla pracowników, to może zablokować rozwój swojej firmy. Już dzisiaj można zaobserwować problemy z pozyskaniem kandydatów do pracy, a zjawisko to będzie się nasilało. Następnym wyzwaniem jest zatrzymanie pracownika w firmie. Tu z pomocą mogą przyjść różnego rodzaju systemy motywacyjne. 1. Organizacja. Zarówno z danych zebranych podczas badania, jak również z obserwacji postaw pracodawców, nasuwają się wioski, że świadomość organizacyjna w zakładach pracy na terenie Śląska nadal pozostawia duże pole do rozwoju. Przez długie lata sprawy kadrowe w firmach, szczególnie prywatnych, traktowane były jako niepotrzebna biurokracja. Jednak coraz większe problemy z NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 13

14 pozyskaniem pracowników i, przede wszystkim, z jego zatrzymaniem, zmuszą pracodawców do poszukiwania rozwiązań. Nie można zbudować domu bez solidnych fundamentów, nie można również skutecznie zarządzać personelem bez odpowiedniego przygotowania firmy i kadry zarządzającej. Jedną z przyczyn trudności w tym obszarze należy upatrywać w braku merytorycznego przygotowania zarządu i brak odpowiednich służb HR. 2. Rekrutacja. Coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę, że dobra rekrutacja przysparza coraz więcej trudności. W niektórych branżach zawodowych (np. spawacze, tokarze) taka sytuacja trwa od wielu lat. Nawet jeśli część problemów nie wynika z demografii, ale organizacji szkolnictwa zawodowego, to skutki jakich doświadczają pracodawcy są takie same. Kiedy firma upora się ze znalezieniem kandydatów do rekrutacji, okazuje się, że tylko co szósty jest zainteresowany pracą w danym zakładzie. Z informacji uzyskanych podczas badania okazuje się, że nadal zdecydowaną większość rekrutacji prowadzą właściciele firm. Być może w tym należy również upatrywać przyczyn, dla których pracownicy nie zawsze są dobierani wg kryterium merytorycznego. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z tzw. "efektem gwiazdy", w którym kandydata zostaje wybrany nie dlatego, że spełnia kryteria zawarte w opisie stanowisk, ale dlatego, że dobrze wypadł na tle pozostałych kandydatów. 3. Wynagrodzenie i motywowanie. System wynagrodzeń jest jednym z najważniejszych elementów każdej organizacji. Może być także elementem naturalnej selekcji; np. jeśli istotna część wynagrodzenia jest uzależniona od wyników pracy, to osoby, które nie lubią pracy w takim systemie, w ogóle jej nie podejmą lub w krótkim czasie poszukają sobie innej, gdzie pensja jest stała. Jednak w sytuacji, gdy wynagrodzenie osiąga pewien poziom, jego dalsze podnoszenie przestaje motywować pracowników. W tym miejscu powinny wkroczyć systemy motywacyjne. Wydaje się być z gruntu błędne założenie, że można motywować pracowników pieniędzmi. Dodawanie kolejnej kwoty do wynagrodzenia, nie będzie oddziaływało na pracownika w takim stopniu, w jakim oczekuje tego pracodawca. Za przykład można podać tu dwa benefity, których wartość nie jest wysoka, jednak stopień oddziaływania na pracownika jest w rzeczywistości dość znaczny. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 14

15 Pierwszym jest dostęp do usług medycznych. Wartość typowego pakietu przekazanego pracownika waha się w przedziale zł. miesięcznie. Pracownik nie odbiera tego jednak jak kwoty dodatku do wypłaty, tylko jako wyróżnienie. Daje mu to również poczucie bezpieczeństwa i buduje wizerunek pracodawcy. Drugim, równie efektywnym, jest dofinansowanie do kolonii, wczasów, itp. Ponieważ można to zrealizować zarówno ze środków obrotowych jak i z ZFŚS, daje to pracodawcy dość dużą swobodę. Jednak dla pracownika to znowu jest objaw troski pracodawcy o pracownika. Nie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której pracownik dla 10% podwyżki zmienia zakład pracy, jednak takie sytuacje zdarzają się o wiele rzadziej, jeśli obecny pracodawca proponuje pracownikowi dodatkowe korzyści - jeżeli dba o niego. Po zebraniu i przeanalizowaniu ankiet, nasuwa się wniosek o potrzebie dalszego rozwoju i doskonalenia właścicieli firm i osób zarządzających w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W najbliższych latach będzie to w głównej mierze decydowało o przewadze konkurencyjnej firmy. - Kancelaria Doradztwa Podatkowego Graczyk - Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Raport został opracowany w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Graczyk s.c. na podstawie ankiet dostarczonych przez Sasto sp. z o.o. Raport został objęty patronatem Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 15

16 Sasto dostarcza nowoczesne rozwiązania pozapłacowych świadczeń dla pracowników i pracodawców, którzy oczekują elastycznej, rzetelnej i przede wszystkim zróżnicowanej oferty motywujących świadczeń. Proponujemy świadczenia zachęcające, dostosowane do potrzeb Pracowników. Naszymi partnerami są instytucje i firmy korporacje oraz przedsiębiorstwa, które stawiają na zadowolonych i efektywnych Pracowników, odznaczających się lojalnością wobec Pracodawcy. Standardem, który cenimy i tworzymy jest świadczenie usług w różnych obszarach rynku: kultury i rozrywki, sportu, edukacji oraz służby zdrowia. SASTO spółka z o.o. ul. Radlińska Wodzisław Śl. Tel.: NIP: KRS: (sprawdź) REGON: NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 16

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli P O L I T Y K A K A D R O W A Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Projekt Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością Cel: analiza metod i narzędzi kształtowania

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Praktyki wynagradzania pracowników sprzedaży w 2013 roku

Praktyki wynagradzania pracowników sprzedaży w 2013 roku 1 Patronat medialny: 2 O badaniu Badanie Praktyki wynagradzania pracowników sprzedaży w 2013 roku zorganizowane zostało przez firmy Sedlak & Sedlak oraz Aon Hewitt. Celem badania było zebranie informacji

Bardziej szczegółowo

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rekrutacja jest procesem zbierania odpowiedniej dla potrzeb organizacji informacji o potencjalnych pracownikach, którego rezultatem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM W FIRMACH stały dostęp do kluczowych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

System rozwoju kompetencji kadr w administracji publicznej

System rozwoju kompetencji kadr w administracji publicznej Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu System rozwoju kompetencji kadr w administracji publicznej 20 marca 2014 r. dr Jerzy Kołodziej

Bardziej szczegółowo

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu Kobiety chcą być samodzielne, a męŝczyzn interesują media. PR-owcy deklarują takŝe, Ŝe pozostaną w obecnym miejscu pracy na

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017 Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016 Kraków 2017 INFORMACJE O BADANIU Badanie zrealizowano przy użyciu kwestionariusza satysfakcji z pracy platformy. Analizowano 14 kluczowych aspektów oceny firmy i posady:

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 33. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Oczekiwania wobec pracodawcy Oferta sprzedaży raportu 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Human Resources / Zasoby ludzkie: Rekrutacja / Employer Branding

Human Resources / Zasoby ludzkie: Rekrutacja / Employer Branding Profesjonalny "Raport Zarobki" dla firm: Human Resources / Zasoby ludzkie: Rekrutacja / Employer Branding Raport opracowany dla parametrów: LICZBA ANKIET: Raport opracowany na podstawie 244 ankiet. Edycja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. naboru wewnętrznego na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej

PROCEDURA. naboru wewnętrznego na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej Załącznik Nr 3 8 do zarządzenia Nr. Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia. 30 października 2012 r.. w sprawie Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce 2013

AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce 2013 30 września 2013 Wzrost liczby klientów Tworzenie dobrze funkcjonującej organizacji sprzyja osiąganiu wzrostu Nowe rynki 4 2 3 Nowi klienci 0 Nowe produkty i usługi 1 Dzisiejszy biznes Lojalność i większe

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Struktura podsumowania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 34. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji

Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji Opracowanie: Aneta Stosik Planowanie kadr Jest procesem analizowania i ustalania potrzeb organizacji w tym zakresie dla przyjętego przedziału czasu.

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Załącznik nr 7 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Formularz

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Raport z badania w urzędach marszałkowskich przeprowadzonego w miesiącach kwiecień-maj 2016 r. Warszawa, 13 maja 2016 roku Ochrona danych osobowych

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Strona znajduje się w archiwum. NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Dyrektor instytucji gospodarki budżetowej "Centrum Usług Logistycznych" konkurs na stanowiska: głównego księgowego, kierownika

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG

Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG na przykładzie Polskiej Grupy Dystrybucyjnej NAVO NAVO Od roku 2001 ogólnopolski dystrybutor P&G na rynku tradycyjnym 650 mln obrotu w

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów

Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów Cel badań: Celem badań jest poznanie zawodowych losów absolwentów, w tym podejmowanie pracy zawodowej zgodniej

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W marcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Młodzi, Aktywni, Kreatywni,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH Outsourcing kadr, płac, księgowości OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH Warszawa 2012 Szanowni Paostwo, Dziękujemy za umożliwienie nam przedstawienia naszej oferty. Jeśli nasze propozycje spotkają

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. Celem utworzenia KFS jest

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ HR: PARTNER W BIZNESIE CZY TYLKO ADMINISTRACJA?

DZIAŁ HR: PARTNER W BIZNESIE CZY TYLKO ADMINISTRACJA? DZIAŁ HR: PARTNER W BIZNESIE CZY TYLKO ADMINISTRACJA? PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA ZREALIZOWANEGO NA ZLECENIE ENXOO OPERATORA SYSTEMU SKILO WARSZAWA, 28 MAJA 2014 r Metodologia badania Czas realizacji badania:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM DZIAŁANIA NA RZECZ UCZENIA SIĘ OSÓB NISKO WYKWALIFIKOWANYCH Przykłady dobrych praktyk

SEMINARIUM DZIAŁANIA NA RZECZ UCZENIA SIĘ OSÓB NISKO WYKWALIFIKOWANYCH Przykłady dobrych praktyk SEMINARIUM DZIAŁANIA NA RZECZ UCZENIA SIĘ OSÓB NISKO WYKWALIFIKOWANYCH Przykłady dobrych praktyk Pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁASKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁASKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku z dnia 16 sierpnia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Dariusz Domin. Dyrektor personalny w firmie Navo Polska Grupa Dystrybucyjna

Dariusz Domin. Dyrektor personalny w firmie Navo Polska Grupa Dystrybucyjna Dariusz Domin Dyrektor personalny w firmie Navo Polska Grupa Dystrybucyjna KILKA UWAG O POLITYCE WYNAGRADZANIA HANDLOWCÓW W BRANŻY Y FMCG NA PRZYKŁADZIE POLSKIEJ GRUPY DYSTRYBUCYJNEJ NAVO Cele

Bardziej szczegółowo

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta PR & RECRUITMENT SOLUTIONS jest zespołem osób wyspecjalizowanych w prowadzeniu rekrutacji. To, co nas wyróżnia, to zastosowanie innowacyjnych metod oraz nowych technologii, które jeszcze sprawniej pomagają

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Program realizuje politykę rządu oraz Komisji

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PRACY SZKÓŁ. Przemysław Wantuch

MONITOROWANIE PRACY SZKÓŁ. Przemysław Wantuch MONITOROWANIE PRACY SZKÓŁ Przemysław Wantuch Przedmiot badań: wykorzystanie przez szkołę godzin wynikających z ramowych planów nauczania, wykorzystywanie przez szkoły dodatkowych godzin przyznawanych przez

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne podejście do rekrutacji i derekrutacji personelu medycznego. Elastyczność zatrudnienia. Zwolnienia monitorowane.

Nowoczesne podejście do rekrutacji i derekrutacji personelu medycznego. Elastyczność zatrudnienia. Zwolnienia monitorowane. Nowoczesne podejście do rekrutacji i derekrutacji personelu medycznego. Elastyczność zatrudnienia. Zwolnienia monitorowane. Anna Stradza dyrektor Agencji Rekrutacyjnej Promedica24 VI Konferencja Hospital

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Błonia nr 79/2011 z dnia 07.11.2011 r. R E G U L A M I N OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem Opis Udział w zajęciach umożliwia uczestnikom poznanie najnowszych rozwiązań dotyczących polityki płac, wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania w Philip Morris Polska S.A.

Polityka wynagradzania w Philip Morris Polska S.A. Polityka wynagradzania w Philip Morris Polska S.A. Grzegorz Żur Kierownik ds. świadczeń w firmie Philip Morris Polska S.A. I Krakowskie Forum Wynagrodzeń Czerwiec 2006 PLAN PREZENTACJI 1. Philip Morris

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku pracy. Powiatu Kartuskiego

Badanie rynku pracy. Powiatu Kartuskiego Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Tel. (58) 68-4-52 fax (58) 68-42-9 Badanie rynku pracy Powiatu Kartuskiego Opracowała: Anna Wydmańska Kartuzy, czerwiec 2007 - - - 2 -

Bardziej szczegółowo

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Wydanie II Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa

Bardziej szczegółowo

audit/2014 III EDYCJA Narzędzie do analizy przewag konkurencyjnych na rynku pracy specjalistów IT

audit/2014 III EDYCJA Narzędzie do analizy przewag konkurencyjnych na rynku pracy specjalistów IT audit/2014 I III EDYCJA IT Narzędzie do analizy przewag konkurencyjnych na rynku pracy specjalistów IT Organizator: Patroni medialni: ZAŁOŻENIA audit/2014 Dynamiczny rozwój branży IT spowodował, że jednymi

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia

Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia W najnowszych badaniach ustalaliśmy, jakie relacje panują między pracodawcą a pracownikami. Jak czują się Polacy w firmach, w których pracują?

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych

Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych Załącznik do zarządzenia nr 4 Dyrektora Żłobka Miejskiego z dnia 07 lutego 2012 roku Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

Praca fizyczna: Pracownicy budowlani

Praca fizyczna: Pracownicy budowlani Profesjonalny "Raport Zarobki" dla firm: Praca fizyczna: Pracownicy budowlani Raport opracowany dla parametrów: LICZBA ANKIET: Raport opracowany na podstawie 85 ankiet. Edycja Marzec 2017 dane zebrane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0152/25/09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU GMINY. z dnia 19 maja 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0152/25/09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU GMINY. z dnia 19 maja 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 0152/25/09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU GMINY z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I Podstawa prawna ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE ROZDZIAŁ I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ O MOŻLIWYCH DO ZASTOSOWANIA ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA W SŁUŻBIE CYWILNEJ PRACOWNIKÓW DO REALIZACJI

INFORMACJA SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ O MOŻLIWYCH DO ZASTOSOWANIA ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA W SŁUŻBIE CYWILNEJ PRACOWNIKÓW DO REALIZACJI INFORMACJA SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ O MOŻLIWYCH DO ZASTOSOWANIA ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA W SŁUŻBIE CYWILNEJ PRACOWNIKÓW DO REALIZACJI PROJEKTÓW AGENDA Dlaczego zadania projektowe są zadaniami

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 listopada 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia KOSZTY PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2008 ROKU Źródłem przedstawionych danych jest

Bardziej szczegółowo

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Assessment i Development Center Oferta usług Wysokie koszty błędnych decyzji Błędna ocena potencjału pracowników przekłada się na koszty związane z niewłaściwą

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia Specjalności Finanse i rachunkowość studia I stopnia specjalność: Rachunkowość gospodarcza i budżetowa Absolwent specjalności Rachunkowość gospodarcza i budżetowa posiada rozległą i głęboką wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

Edukacja / Szkolenia: Szkolnictwo

Edukacja / Szkolenia: Szkolnictwo Profesjonalny "Raport Zarobki" dla firm: Edukacja / Szkolenia: Szkolnictwo Raport opracowany dla parametrów: LICZBA ANKIET: Raport opracowany na podstawie 289 ankiet. Edycja Grudzień 2016 dane zebrane

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

System premiowania na jakich zasadach go oprzeć, aby był efektywny dla firmy i motywował handlowców

System premiowania na jakich zasadach go oprzeć, aby był efektywny dla firmy i motywował handlowców II Forum Szefów Sprzedaży System premiowania na jakich zasadach go oprzeć, aby był efektywny dla firmy i motywował handlowców 20 listopada 2015 r., Warszawa Prelegent: Teresa Horbaczewska Case study Firma

Bardziej szczegółowo

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Warszawa, 19 maja 2010 2 Badanie ogólnopolskie O badaniu Współpraca Deloitte

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 13 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 31/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 13 października 2014 r. Zarządzenie Nr 31/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy wstępne. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. Przepisy wstępne. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Załącznik do zarządzenia Nr 71/10 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin wynagradzania,

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT Z BADANIA KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW #JESTEM YGREKIEM. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. NIE JESTEM LENIEM. ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ MECENASI

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU ałącznik nr Z Załącznik nr 5 do Regulaminu Okresowego Oceniania Pracowników UE w Katowicach 5 do Regulaminu oceniania pracowników Uniwersytetu ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO STUDIUM WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin stażu studenckiego organizowanego w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Motywowanie i angażowanie 3.0. Warszawa, 20.11.2013

Motywowanie i angażowanie 3.0. Warszawa, 20.11.2013 Motywowanie i angażowanie 3.0. Warszawa, 20.11.2013 Duży obrazek Pracodawcy WYBIERAM POZYSKUJĘ UTRZYMUJĘ ROZWIJAM Lojalność Komponenty zaangażowania Afektywne Poczucie przynależności, afiliacji. Normatywne

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Tematem wrześniowych badao Zielonej linii była współczesna emigracja Polaków. Postanowiliśmy poznad jej zasięg, kierunki oraz przyczyny wyjazdów. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo