NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA"

Transkrypt

1 NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA Wodzisław Śląski czerwiec, NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 1

2 Niniejszy raport został przygotowany przez Sasto sp. z o.o. we współpracy z Kancelarią Doradztwa Podatkowego Graczyk s.c. oraz pod patronatem Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim W raporcie wykorzystane zostały dane pierwotne pochodzące z ankiet opracowanych i przeprowadzonych w Sasto sp. z o.o. oraz inne dane dostępne w publicznych mediach oraz w internecie. Dziękujemy menadżerom, kierownikom oraz szefom działów kadr za współpracę przy przeprowadzaniu badania. Dziękujemy również za wskazówki i opinie przekazywane na bieżąco podczas wypełniania ankiet. Wierzymy, że opublikowane w niniejszym opracowaniu wyniki przyczynią się do pełniejszego zrozumienia zjawisk dotyczących rekrutacji oraz motywowania pracowników. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 2

3 SPIS TREŚCI Metodologia badań...4 Organizacja...5 Rekrutacja...7 Wynagrodzenie i motywacja...10 Podsumowanie NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 3

4 METODOLOGIA BADANIA Badanie zostało przeprowadzone w formie kwestionariusza ankietowego. Badaną grupę osób stanowili właściciele oraz szefowie działów kadr. Badanie zostało przeprowadzone w maju i w czerwcu 2015 roku. Badaniem objęto firmy na terenie powiatu wodzisławskiego oraz powiatów ościennych. W badaniu nie uwzględniono firm, które nie zatrudniają pracowników. Łącznie w badaniu uzyskano 81 kompletnych ankiet, i tylko takie były brane pod uwagę przy opracowywaniu niniejszego raportu. Struktura respondentów Firmy prywatne Administracja Finanse Spółdzielnie Inne Wśród badanych zakładów pracy znalazły się m.in. lokalne banki, administracja samorządowa, firmy komunalne oraz prywatni przedsiębiorcy. Profil działalności respondentów przedstawia wykres po prawej stronie. Ponieważ niektóre z badanych firm mają więcej niż jeden profil działalności, w badaniach uwzględniono każdy, który ma dla firmy znaczenie ekonomiczne. pozostałe administracja przemysł handel i usługi Profile działalności Uwaga! W niektórych pytaniach była dopuszczalna więcej niż jedna odpowiedź. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 4

5 ORGANIZACJA Rozwój każdej organizacji charakteryzuje się m.in. wprowadzaniem coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi zarządzania personelem. Pojawiają się systemy ocen, planowane są ścieżki kariery. Zarząd i właściciele powinni w tym obszarze być wspierani przez specjalistów HR. Na codzienną, płynną pracę każdej firmy składa się wiele elementów. Część z nich jest związana z pracownikami i organizacją pracy. Wiele firm na rynku powstało jako małe, czasami jednoosobowe przedsiębiorstwa i z czasem stało się zakładami pracy, w których znajduje zatrudnienie kilkadziesiąt lub nawet kilkaset osób. Jednak zarządzanie firmą zatrudniającą 5 pracowników, jest zupełnie inne niż w sytuacji firmy zatrudniającej 50 pracowników. W tym drugim przypadku pracodawca musi zacząć wprowadzać elementy świadomego zarządzania zasobami ludzkimi, na który składają się m. in.: opisy stanowisk, regulaminy wynagradzania, systemy motywacyjne, systemy ocen, planowanie ścieżek kariery oraz profesjonalne mechanizmy rekrutacyjne. Opisy stanowisk są bardzo istotnym elementem w procesie zarządzania personelem. Zwiększają czytelność zadań i obowiązków, ułatwiają prowadzenie rekrutacji, umożliwiają ustalenie kwalifikacji niezbędnych do objęcia stanowiska. Duża część z przebadanych firm deklaruje, że wprowadziła u siebie opisy stanowisk System ocen Opisy stanowisk Ścieżki kariery Tak Nie Brak informacji Elementy zarządzania personelem NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 5

6 System ocen pozwala z kolei na stymulowanie i kontrolowanie rozwoju pracowników. Planowanie ścieżek kariery, z wykorzystaniem systemu ocen, jest wręcz niezbędne w przypadkach, gdy zatrudnieni pracownicy są kluczowymi dla firmy specjalistami. Etat HR Outsourcing HR Brak HR Wykorzystanie HR w firmie W przedsiębiorstwie, w którym wprowadzone są systemy ocen, opisy stanowisk koniecznie należy powierzyć komuś funkcję specjalisty HR. Wspomniane wyżej systemy wymagają przecież stałej pielęgnacji oraz monitoringu; z pracownikami należy okresowo przeprowadzać rozmowy oceniające, a opisy stanowisk trzeba weryfikować z faktycznie wykonywanymi zadaniami. Pomimo deklaracji dużej części respondentów, że w ich zakładach obowiązują systemy ocen i opisy stanowisk, trudno sobie wyobrazić ich skuteczne wykorzystywanie - z przeprowadzonych badań wynika, że w większości zakładów pracy brak jest specjalistów HR. Jak w takim razie radzą sobie firmy z utrzymaniem tych systemów "w ruchu"? WNIOSKI Z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami badanych firm wynika, że systemy ocen i inne elementy zarządzania HR są przez niektóre zarządy traktowane jako "niepotrzebna biurokracja". W dalszej części raportu można doszukać się wyjaśnienia tego stanu rzeczy; specjalistów HR starają się zastąpić m.in. właściciele firm, którzy samemu będąc zajętymi osobami, są obciążani dodatkowymi obowiązkami. Często nie posiadają także ku temu odpowiedniego przygotowania. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 6

7 REKRUTACJA Już sama rekrutacja jest procesem kosztownym, a może mieć także kosztowne następstwa. Zarząd firmy powinien zdawać sobie sprawę z rzeczywistych kosztów związanych z pozyskaniem pracownika. Nie zawsze jest to jednak takie oczywiste. Na jakość rekrutacji olbrzymi wpływ ma sposób pozyskiwania kandydatów. Wyniki naszych badań pokazują że najprostsze metody są najmniej efektywne. Potwierdzają to również doświadczenie naszych respondentów. W ponad połowie przypadków brak jest w ogóle skutków (nie ma chętnych), a kandydaci którzy kontaktują się z przyszłym pracodawcą nie są w rzeczywistości zainteresowani pracą. Co czwarta firma bazuje podczas rekrutacji na pomocy firm zewnętrznych bądź na pracownikach poleconych przez osoby trzecie, w tym także obecnych pracowników. urząd pracy media (internet) agencja pracy rekomendacja inne Sposób poszukiwania kandydatów Pracodawcy tylko w niewielkim stopniu wykorzystują inne (niż wymienione Trudności podczas rekrutacji brak kandydatów kandydat nie jest zainteresowany pracą wygórowane oczekiwania finansowe brak trudności wyżej) sposoby na zdobycie kandydatów. Do tych sposobów zaliczają się m. in.: rekrutacje z osób odbywających wcześniej praktyki w danej firmie, poszukiwania kandydatów na uczelniach i zatrudnianie ich jeszcze w trakcie trwania nauki oraz inne, często nietypowe sposoby. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 7

8 Trudności związane z pozyskaniem kandydatów przekładają się wprost na czas trwania rekrutacji. Tylko jedna rekrutacja na pięć kończy się w ciągu tygodnia - podobnie 20% trwa ponad miesiąc. Do czasu trwania rekrutacji wliczano czas poszukiwania kandydata, ale nie obejmuje on już okresu po zatrudnieniu pracownika, związanego m.in. z jego szkoleniem i przygotowaniem. ponad miesiąc miesiąc dwa tygodnie 1 tydzień Czas trwania rekrutacji właściciel dział kadr inna osoba agencja pracy Kto w firmie przeprowadza rekrutację Jak wynika z przeprowadzonych badań, w większości przypadków, rekrutacją zajmuje się w firmie właściciel. Tylko co trzecią rekrutacją zajmuje się dział kadr lub specjalista HR. Badania nie obejmowały informacji co do charakteru stanowisk, na które rekrutację prowadzi właściciel lub zarząd. Niemniej uzyskane wyniki wskazują na niewielki stopień delegacji zadań w tym zakresie na wyspecjalizowane służby w przedsiębiorstwie. Nasi respondenci odpowiadali także na pytania o czynniki rozstrzygające rekrutację na korzyść danego kandydata. Głównym czynnikiem jest doświadczenie obejmujące także posiadane kwalifikacje i wykształcenie. Jednak w ponad połowie przypadków na decyzję wpływają czynniki nie merytoryczne: osobowość, prezencja, wiek doświadczenie osobowść wiek Czynnik rozstrzygający rekrutację prezencja NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 8

9 do 1000 zł zł zł. powyżej 2000 zł. Koszt rekrutacji Czas trwania rekrutacji, na co składa się m.in. czas zbierania ofert, czas weryfikacji i wyboru kandydatów, wpływa na koszt samej rekrutacji. Podczas badań okazało się, że zdecydowana większość pracodawców nie potrafi ustalić nawet przybliżonego kosztu rekrutacji. Do kosztów nie były wliczane: wydatki związane z zatrudnieniem (badania lekarskie, szkolenia bhp, itp.) wydatki związane z przyuczeniem do pracy na danym stanowisku (czasami trwające ponad 6-mcy) WNIOSKI Poprawna rekrutacja jest fundamentem efektywnego zarządzania personelem. W XXI wieku, po 25 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce, rekrutacja często prowadzona jest wg modelów sprzed 20 lat. Rzadziej ocenia się kwalifikacje pracownika, a częściej to, jakie robi wrażenie na rekruterze. Jest to typowe dla sytuacji, gdy rekrutację prowadzi właściciel lub zarząd. Taki model zmusza jednak do postawienia pytań: Jeśli większość firm deklaruje m.in. wprowadzenie systemu opisu stanowisk, to dlaczego tak mało rekrutacji prowadzą pracownicy działu kadr i dlaczego jest taki duży odsetek decyzji o zatrudnieniu opartych na niemerytorycznych kryteriach (osobowość, wiek, prezencja)? Dlaczego, pomimo angażowania do rekrutacji istotnych środków, co jest poza dyskusją, wiele osób bagatelizuje koszty rekrutacji lub nie zdaje sobie w ogóle sprawy z ich istnienia? Tylko profesjonalna rekrutacja zwiększa szanse na znalezienie odpowiedniego pracownika, zmniejsza rotację personelu i, przede wszystkim, pozwala na dynamiczny rozwój firmy. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 9

10 WYNAGRODZENIE I MOTYWACJA Szczęśliwe zakończenie rekrutacji... to dopiero początek nieustających starań o utrzymanie pracownika w firmie. Pracownik, który znajdzie lepszą ofertę pracy po prostu odejdzie. Stereotyp dobrej oferty pracy właściwie obejmuje tylko wynagrodzenie. Jednak w dzisiejszych czasach okazuje się, że wynagrodzenie jest tylko jednym z kilku elementów. Sprawienie, aby pracownik uważał, że ma dobrą pracę i był odporny na oferty konkurencji, nie jest wcale łatwe. Poniżej można zapoznać się z informacjami uzyskanymi od badanych firm. Wynagrodzenie w wielu firmach nadal jest uważane jako tabu. Ponad 40% respondentów odmówiło odpowiedzi na pytania dotyczące wynagrodzeń. Z przeprowadzonych rozmów uzupełniających okazuje się, że część wynagrodzenia jest nadal w szarej strefie, co samo w sobie może być dla pracownika demotywujące. W oficjalnych danych przeważa powyżej zł. do zł. odmowa Średnie wynagrodzenie w ankietowanych firmach średnie wynagrodzenie poniżej zł. brutto Wg GUS średnie wynagrodzenie w I kwartale 2015 roku w województwie śląskim wyniosło zł. 80 Regulamin wynagradzania pozwala regulamin wynagradzania ZFŚS pracownikom odnaleźć się w systemach premiowania oraz poznać ogólną politykę płacową firmy. Większość firm deklaruje posiadanie 10 0 tak nie regulaminu wynagradzania. Oddzielnym zagadnieniem jest zakres Regulamin wynagrodzeń i ZFŚS i jakość regulacji zawartych w regulaminie. W prywatnych firmach Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie jest popularny, zdecydowanie NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 10

11 lepiej z ZFŚS radzą sobie jednostki budżetowe. Sam Fundusz może być jednym z elementów motywacyjnych dla pracowników, choć zależy to w dużej mierze od polityki zakładu pracy i samego regulaminu. Docenianie zaangażowania i kreatywności jest kolejnym elementem wzmacniającym wizerunek pracodawcy w oczach pracownikach. Dużo zależy jednak od formy nagradzania. Zdecydowana większość pracodawców preferuje formę pieniężną, a prawie co czwarty udziela pracownikom pochwał. Nagradzanie zaangażowania pochwała pieniądze inna forma bez nagrody Dodatkowe świadczenia (niepieniężne) są najsilniejszym mechanizmem przywiązującym pakiety medyczne ubezpieczenia lunch pakiety kulturalne bony pieniądze inne benefity brak Dodatkowe świadczenia u pracodawców pracownika do firmy. Jedną z ich zalet jest trudność lub wręcz brak możliwości ustalenia wartości rynkowej. Dziwi jednak, że ponad 25% uczestniczących w badaniu zakładów pracy nie ma w swojej ofercie dla pracowników dodatkowych świadczeń, a kolejne 20% przekazuje tylko pieniądze. W zakresie świadczeń niepieniężnych nie słabnącym powodzeniem cieszą się ubezpieczenia oraz pakiety medyczne. Kursy i szkolenia dla pracowników wpływają nie tylko na ich wiedzę i umiejętności, ale w dużym stopniu są motywujące i budują pozytywne relacje z pracodawcą. Dlatego dziwi fakt, że prawie jedna czwarta firm nie kieruje swoich pracowników na kursy lub każe im ponosić za nie odpłatność. firma nie kieruje na kursy lub płaci za nie pracownik płaci pracodawca Rozwój pracowników - kursy i szkolenia NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 11

12 Podczas badania uzyskano także informację na temat przyczyn rozwiązania stosunku pracy. Ponad Przyczyny rozwiązania stosunku pracy decyzja pracownika decyzja pracodawcy inne powody 70% pracowników składa w firmie wypowiedzenie z własnej inicjatywy. W innych powodach (ok. 15%) mieszczą się także przypadki wygaśnięcia umowy z powodu upływu czasu na jaki została zawarta. Żaden z respondentów nie wskazał jako przyczyny odejścia pracownika sytuacji finansowej firmy. Nasi ankieterzy poprosili firmy o doprecyzowanie przyczyn rozwiązania stosunku pracy wynikających z decyzji pracownika. Według pracodawców prawie 25% wypowiedzeń złożonych przez pracowników było następstwem tzw. "emigracji zarobkowej" czyli wyjazdu za granicę w celach podjęcia pracy. tak nie Odejście pracowników z powodu "emigracji zarobkowej" WNIOSKI Według deklaracji respondentów praktycznie wszyscy starają się motywować pracowników, a mimo to większość przypadków rozwiązania współpracy następuje z inicjatywy pracownika. To w sposób bezdyskusyjny pokazuje, że stosowana motywacja jest nie wystarczająca - jest nieefektywna. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 12

13 PODSUMOWANIE Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi w każdej firmie stanowi warunek wzrostu konkurencyjności na rynku. Globalne zmiany w gospodarkach państw rozwiniętych można zaobserwować także w Polsce. Za kilka lat miejsca pracy będą tworzyły przede wszystkim firmy usługowe, zatrudniając wysokiej klasy specjalistów. Skutki polskiego niżu demograficznego końcówki lat 90 XX wieku będą w najbliższych latach 1-9 osób osób osób powyżej 100 Wielkość zatrudnienia w badanych firmach widoczne na rynku pracy. Pozycja pracodawcy będzie coraz słabsza. Będzie więcej ofert pracy niż pracowników. W takich warunkach, to pracodawca musi zabiegać o pracownika, a nie odwrotnie. Jeśli zarząd firmy nie podejmie odpowiednio wcześniej działań zmierzających do stworzenia atrakcyjnej firmy dla pracowników, to może zablokować rozwój swojej firmy. Już dzisiaj można zaobserwować problemy z pozyskaniem kandydatów do pracy, a zjawisko to będzie się nasilało. Następnym wyzwaniem jest zatrzymanie pracownika w firmie. Tu z pomocą mogą przyjść różnego rodzaju systemy motywacyjne. 1. Organizacja. Zarówno z danych zebranych podczas badania, jak również z obserwacji postaw pracodawców, nasuwają się wioski, że świadomość organizacyjna w zakładach pracy na terenie Śląska nadal pozostawia duże pole do rozwoju. Przez długie lata sprawy kadrowe w firmach, szczególnie prywatnych, traktowane były jako niepotrzebna biurokracja. Jednak coraz większe problemy z NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 13

14 pozyskaniem pracowników i, przede wszystkim, z jego zatrzymaniem, zmuszą pracodawców do poszukiwania rozwiązań. Nie można zbudować domu bez solidnych fundamentów, nie można również skutecznie zarządzać personelem bez odpowiedniego przygotowania firmy i kadry zarządzającej. Jedną z przyczyn trudności w tym obszarze należy upatrywać w braku merytorycznego przygotowania zarządu i brak odpowiednich służb HR. 2. Rekrutacja. Coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę, że dobra rekrutacja przysparza coraz więcej trudności. W niektórych branżach zawodowych (np. spawacze, tokarze) taka sytuacja trwa od wielu lat. Nawet jeśli część problemów nie wynika z demografii, ale organizacji szkolnictwa zawodowego, to skutki jakich doświadczają pracodawcy są takie same. Kiedy firma upora się ze znalezieniem kandydatów do rekrutacji, okazuje się, że tylko co szósty jest zainteresowany pracą w danym zakładzie. Z informacji uzyskanych podczas badania okazuje się, że nadal zdecydowaną większość rekrutacji prowadzą właściciele firm. Być może w tym należy również upatrywać przyczyn, dla których pracownicy nie zawsze są dobierani wg kryterium merytorycznego. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z tzw. "efektem gwiazdy", w którym kandydata zostaje wybrany nie dlatego, że spełnia kryteria zawarte w opisie stanowisk, ale dlatego, że dobrze wypadł na tle pozostałych kandydatów. 3. Wynagrodzenie i motywowanie. System wynagrodzeń jest jednym z najważniejszych elementów każdej organizacji. Może być także elementem naturalnej selekcji; np. jeśli istotna część wynagrodzenia jest uzależniona od wyników pracy, to osoby, które nie lubią pracy w takim systemie, w ogóle jej nie podejmą lub w krótkim czasie poszukają sobie innej, gdzie pensja jest stała. Jednak w sytuacji, gdy wynagrodzenie osiąga pewien poziom, jego dalsze podnoszenie przestaje motywować pracowników. W tym miejscu powinny wkroczyć systemy motywacyjne. Wydaje się być z gruntu błędne założenie, że można motywować pracowników pieniędzmi. Dodawanie kolejnej kwoty do wynagrodzenia, nie będzie oddziaływało na pracownika w takim stopniu, w jakim oczekuje tego pracodawca. Za przykład można podać tu dwa benefity, których wartość nie jest wysoka, jednak stopień oddziaływania na pracownika jest w rzeczywistości dość znaczny. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 14

15 Pierwszym jest dostęp do usług medycznych. Wartość typowego pakietu przekazanego pracownika waha się w przedziale zł. miesięcznie. Pracownik nie odbiera tego jednak jak kwoty dodatku do wypłaty, tylko jako wyróżnienie. Daje mu to również poczucie bezpieczeństwa i buduje wizerunek pracodawcy. Drugim, równie efektywnym, jest dofinansowanie do kolonii, wczasów, itp. Ponieważ można to zrealizować zarówno ze środków obrotowych jak i z ZFŚS, daje to pracodawcy dość dużą swobodę. Jednak dla pracownika to znowu jest objaw troski pracodawcy o pracownika. Nie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której pracownik dla 10% podwyżki zmienia zakład pracy, jednak takie sytuacje zdarzają się o wiele rzadziej, jeśli obecny pracodawca proponuje pracownikowi dodatkowe korzyści - jeżeli dba o niego. Po zebraniu i przeanalizowaniu ankiet, nasuwa się wniosek o potrzebie dalszego rozwoju i doskonalenia właścicieli firm i osób zarządzających w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W najbliższych latach będzie to w głównej mierze decydowało o przewadze konkurencyjnej firmy. - Kancelaria Doradztwa Podatkowego Graczyk - Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Raport został opracowany w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Graczyk s.c. na podstawie ankiet dostarczonych przez Sasto sp. z o.o. Raport został objęty patronatem Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 15

16 Sasto dostarcza nowoczesne rozwiązania pozapłacowych świadczeń dla pracowników i pracodawców, którzy oczekują elastycznej, rzetelnej i przede wszystkim zróżnicowanej oferty motywujących świadczeń. Proponujemy świadczenia zachęcające, dostosowane do potrzeb Pracowników. Naszymi partnerami są instytucje i firmy korporacje oraz przedsiębiorstwa, które stawiają na zadowolonych i efektywnych Pracowników, odznaczających się lojalnością wobec Pracodawcy. Standardem, który cenimy i tworzymy jest świadczenie usług w różnych obszarach rynku: kultury i rozrywki, sportu, edukacji oraz służby zdrowia. SASTO spółka z o.o. ul. Radlińska Wodzisław Śl. Tel.: NIP: KRS: (sprawdź) REGON: NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA TERENIE ŚLĄSKA 16

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań Marta Znajmiecka-Sikora Katarzyna Boczkowska Konrad Niziołek Adam Sikora Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce Spis treści Słowo wstępu... 3 Sektor IT w Polsce - wprowadzenie... 4 Czynniki determinujące rozwój rynku IT w Polsce... 5 O badaniu IT@PL... 7 Cel badania... 7 Metodologia badania... 7 Edukacja polskich

Bardziej szczegółowo

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik

Bardziej szczegółowo

Poglądy przedstawione w niniejszej publikacji należą do jej autorów i w żadnym stopniu nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

Poglądy przedstawione w niniejszej publikacji należą do jej autorów i w żadnym stopniu nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej. ~ 1 ~ Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu Zatrudnienie Fair Play. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim W przypadku cytowania

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu

Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu Artykuł pochodzi z publikacji: Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Użyteczność usług firm audytorskich

Użyteczność usług firm audytorskich Accountants & business advisers Użyteczność usług firm audytorskich Wyniki badań ankietowych 2013 r. Accountants & business advisers Spis treści 1. Wstęp. 2. Charakterystyka grupy badawczej i obszary zagadnień

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Skuteczna motywacja w biznesie

Skuteczna motywacja w biznesie 30 Skuteczna motywacja w biznesie fot: fotolia Obowiązki pracodawcy wobec pracownika Według raportu The Global Competitiveness polski rynek pracy uplasował się dopiero na 93. miejscu na 144 w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ PORADNIK DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW I NIE TYLKO Tomasz Schimanek Joanna Kotzian Magdalena Arczewska Warszawa, marzec 2015 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW

Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku Badanie spółek publicznych notowanych na GPW Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 3 Szanowni Państwo, na wzór krajów o wysokorozwiniętych rynkach kapitałowych,

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo