E-PORADNIK HR BUSINESS PARTNER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-PORADNIK HR BUSINESS PARTNER"

Transkrypt

1 E-PORADNIK HR BUSINESS PARTNER

2 Autorzy Część I: Paweł Berłowski (Opr.), Piotr Sierociński Część II: Mik Kuczkiewicz, Paulina Łukaszuk Część III: Jarosław Marciniak Część IV: Paweł Berłowski, Dagmara Olewińska (Wsp.) Redaktor merytoryczny Sabina W. Siwy Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy prawo i cudzą własność. Więcej na Polska Izba Książki Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN (e-book PDF): Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Warszawa, ul. Płocka 5a tel , fax księgarnia internetowa

3 SPIS TREŚCI Definicje... 5 Część I Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi rosnąca rola HR we współczesnym przedsiębiorstwie... 7 Współczesne rozumienie roli i znaczenia HR... 7 Budowanie przewag konkurencyjnych przez HR... 8 Tradycyjny model obsługi HR... 9 Transformacja działów personalnych w kierunku strategicznego HR Strategie personalne Polityka HR Procesy HR Struktury organizacyjne HR Narzędzia i systemy polityki kadrowo-płacowej Oprogramowanie HR (HRIS) Kompetencje HR-owskie kierowników Podsumowanie Część II Nowe oblicze HR Managera doradca zarządu czy szara eminencja organizacji? HR Manager i jego role Badanie HR Nawigator Hay Group Specjalista Doradca Spowiednik Business driver Słabe strony HR Manager pracownik wyjątkowy... 29

4 4 SPIS TREŚCI Część III Matryca efektywności HR poziom strategiczny, operacyjny i bieżący Jaki dział personalny możemy uznać za efektywny? Najważniejsze pytania, na które kadrowcy muszą sami odpowiedzieć Wzrost znaczenia kadry kierowniczej stała tendencja Matryca efektywności jako narzędzie wspomagające proces oceny Część IV Nowy partner w biznesie studium przypadku wdrożenia nowej kultury organizacyjnej w DHL Express Od skromnych początków do pozycji lidera Dział personalny czas na zmiany Nowe role działu HR Kolejny krok: kultura organizacji Korzystne łączenie Nowe kompetencje działu HR Arena pracownicza Widoczny rezultat Wykaz autorów... 49

5 DEFINICJE HR business partner HR business partner jest menedżerem personalnym, który zna i rozumie cel swojej firmy i jest partnerem dla swoich wewnętrznych klientów. Tym sposobem dział HR zapewnia firmie wsparcie w realizacji założeń firmy i jej strategii biznesowej. Podążając za modelem Dave'a Ulricha HR business partner jest: partnerem strategicznym i agentem zmian koordynuje strategię personalną ze strategią organizacji. Wiąże się to z dostosowywaniem własnych działań do ogólnej strategii, a co za tym idzie doskonaleniem narzędzi, które powinny przyczynić się do osiągnięcia tej strategii. Dział personalny bierze udział w wypracowaniu kierunków działania i strategii firmy, rzecznikiem pracowników reaguje na potrzeby pracowników, zwiększa ich efektywność poprzez rozwój ich umiejętności i motywacji. Wyraża opinii pracowników, działa na rzecz ich rozwoju poprzez uwzględnianie ich potrzeb, a także dostarczanie możliwości do rozwoju kariery, ekspertem planuje i wdraża systemy kadrowe, zmienia struktury organizacyjne w celu zwiększenia wydajności organizacji. Konieczna jest zmiana myślenia i działania na stopień wewnętrznego przedsiębiorcy. To wszystko w rezultacie ma usprawnić procesy i działania, ale także pomóc zdecydować, które inicjatywy rzeczywiście służą wspieraniu strategii firmy, a które efektywniej jest zlecić na zewnątrz, animatorem rozwoju kapitału ludzkiego wspomaga działalność firmy w trakcie transformacji. Pozycja HR business partnera dobrze przygotowuje do wyższych pozycji zarządczych. Zdobywanie wiedzy zarówno w obszarze tzw. miękkiego jak i twardego HR-u oraz wiedzy w obszarze rzeczywistych wyzwań biznesu pozwala z czasem stać się nie tylko idealnym kandydatem do awansu, ale także

6 6 DEFINICJE daje podstawę do bycia rzeczywistym partnerem biznesu. Nie każdy może zostać HR business partnerem. Aby zostać efektywnym partnerem należy mieć pewną konstrukcję osobowościową. Przede wszystkim należy być otwartym na ludzi i czerpać radość ze spotkań z nimi oraz wspierania ich w działaniach biznesowych. Model organizacji w pełni partycypacyjnej Model organizacji w pełni partycypacyjnej został opracowany przez Ryszarda Stockiego, Grzegorza Żmudę i Piotra Prokopowicza naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, praktyków zarządzania i autorów książki Pełna partycypacja w zarządzaniu. Założenia, które stoją za owym modelem, odwołują się do natury ludzkiej. Podstawowym z nich jest postulat, że człowiek rozwija się poprzez w pełni świadome uczestnictwo w działaniach podejmowanych wspólnie z innymi ludźmi. Pełna partycypacja w zarządzaniu opiera się na idei bezwarunkowego szacunku dla podmiotowości wszystkich ludzi i wyklucza tradycyjnie rozumianą hierarchię stanowisk i kontrolę kierowniczą. W przedsiębiorstwie w pełni partycypacyjnym każdy ma szansę spełniać się w dowolnej sferze działania organizacji, o ile tylko gotów jest przyjąć za nią odpowiedzialność. Decyzje podejmowane są przez wszystkich drogą mozolnie wypracowywanego konsensusu, bo w systemie, w którym efektywność całego przedsiębiorstwa wprost proporcjonalnie przekłada się na wysokość premii każdego pracownika, oczywiście wszystkim bardzo zależy na wynikach. Za sprawą tego, że pracownicy kontrolują finanse, dbają o relacje z klientami, rekrutują współpracowników i oceniają ich, organizacji nie tylko nie przynosi to szkody, ale wręcz przeciwnie przynosi zdumiewające w swoim zakresie korzyści. Rynek Celów Rynek Celów to oparta na zarządzaniu przez cele (MBO management by objectives) nowoczesna, zinformatyzowana technika (metoda) zarządzania firmą, wymuszająca zaangażowanie kadry menedżerskiej w proces planowania i realizacji strategii.

7 Część I STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ROSNĄCA ROLA HR WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE Artykuł przypomina źródła współczesnego rozumienia zarządzania zasobami ludzkimi i jego strategicznej roli w przedsiębiorstwie. Przypomina tradycyjny model HRM oraz pokazuje ewolucję w kierunku działu personalnego będącego partnerem biznesowym zarządów i kierowników liniowych. Prezentuje model obsługi HR w przedsiębiorstwie jako swego rodzaju system naczyń połączonych, obejmujący strategię personalną, politykę HR, procesy HR, struktury i organizację HR, narzędzia i systemy kadrowo-płacowe, oprogramowanie informatyczne wspierające HR, kompetencje pracowników działu HR oraz kompetencje HR-owe kierowników liniowych. W materiale zamieszczono kilka cennych ilustracji, mogących stanowić inspirację przy projektowaniu i budowaniu własnego modelu zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Współczesne rozumienie roli i znaczenia HR Pojęcie zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) powstało w USA w 1984 r. Od tego czasu znaczący wpływ na teorie i praktykę ZZL wywierają sformułowane wówczas 2 modele: model Fombruna, czyli model dopasowania oraz model harwardzki (Beer, Walton). Pierwszy z nich przyjmuje, iż: systemy i organizacja HR powinny być spójne ze strategią organizacji, wymagane koncepcje i narzędzia dotyczące strategicznego HR różnią się zasadniczo od zestawu używanego przez tradycyjnego administratora HR,

8 8 CZĘŚĆ I kierownicy liniowi powinni zaangażować się w problematykę HR z taką samą uwagą, jaką poświęcają innym problemom, np. finansom, marketingowi czy produkcji. Z kolei model harwardzki zakłada m.in. potrzebę długotrwałej perspektywy w zarządzaniu ludźmi i uznania ich raczej za potencjalne aktywa, a nie koszty zmienne. Również uważa się tu, że zarządzaniem zasobami ludzkimi powinni zajmować się kierownicy liniowi, przy czym uznaje się potrzebę przejścia od strategii kontroli do strategii zaangażowania. Budowanie przewag konkurencyjnych przez HR Obecnie konkurujące na rynku firmy mają taki sam dostęp do technologii, kapitału czy metod dystrybucji, więc tym, co daje prawdziwą przewagę, staje się organizacja, która umożliwia prześcignięcie konkurencji na polu zmian, uczenia się i szybkości działania. Zatem źródłem sukcesu firmy są dziś liderzy, potrafiący zbudować potencjał organizacyjny i po mistrzowsku zarządzający kapitałem ludzkim. Kapitał ludzki przestał już być pojęciem pozbawionym konkretnego wytłumaczenia to nie teoria, ale praktyka. Obecnie notowania giełdowe coraz bardziej doceniają wpływ jakości polityk personalnych firm na ich wartość rynkową. O ile jeszcze w 1980 r. wartość rynkowa amerykańskich firm była zbliżona do wartości księgowej, o tyle dziś jest ona 6-krotnie wyższa. W Polsce współczynnik dla spółek giełdowych osiąga prawie dwukrotność. Oczywiście wartość rynkowa to nie tylko wartość kapitału ludzkiego, bo w niematerialnych aktywach firmy możemy też wyróżnić kapitał strukturalny (informatyzacja, procesy organizacyjne, systemy zarządcze itp.) oraz kapitał relacyjny (wartość oferowanych marek, portfel klientów). A jednak to właśnie kapitał ludzki wpływa zasadniczo na podnoszenie pozostałych typów wartości. To kapitał ludzki, czyli zestaw takich czynników, jak umiejętności, wiedza, motywacja, system wartości, kultura organizacyjna, doświadczenie itp. miał wpływ na sukses Toyoty w przedstawionym poniżej przykładzie.

9 STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI... 9 PRZYKŁAD: Toyota i General Motors Według profesora S. Spear'a z Harvard Business School, General Motors właśnie ostatecznie przegrał swoją ponad dwudziestoletnią wojnę z Toyotą. Profesor Spear opublikował swoje uwagi w artykule Why General Motors Lost and Toyota Won w Harvard Business School Working Paper Series no , omówionym przez Stategy+Business. Dla Spear'a, dowodem rozstrzygnięcia wyścigu jest porównanie aktualnej sytuacji obu firm. W kwietniu 2005 r. rating kredytowy GM sięgnął dna. Ponadto, udziały w amerykańskim rynku samochodowym spadły z 30 proc. w 1995 r. do 26,7 proc. Natomiast Toyota w tym czasie znalazła się na drugiej pozycji w światowym rankingu największych producentów samochodów, a jej zyski przewyższyły połączony zysk jej wszystkich głównych konkurentów. Dlaczego Toyota wygrała i jaka nauka płynie dla firm z klęski GM? Prosta odpowiedź tkwi w systemie produkcyjnym Toyoty (TPS) i jej słynnym szczupłym procesie produkcyjnym. Jednak zdaniem profesora Spear'a sukces polega przede wszystkim na połączeniu procesu wykonywania pracy z procesem nauki lepszej pracy. Opiera się to na 4 wyróżniających Toyotę zdolnościach. Po pierwsze, firma projektuje pracę jako serię powiązanych ze sobą eksperymentów, w których każdy element szerszego procesu jest dzielony na mniejsze, co zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu i przyspiesza ustalenie przyczyn porażki. Te ostatnie są ponadto traktowane przede wszystkim jako szansa na rozwiązanie problemu. Po drugie, Toyota poprawia jakość pracy przez częste eksperymenty w zakresie podnoszenia wydajności i tworzenia nowej wiedzy, szybko przeprowadzane, nastawione na uzyskanie szybko odzewu. Po trzecie, problemy rozwiązywane są zespołowo. I wreszcie podstawowym celem zarządu jest rozwijanie możliwości projektowania i poprawiania pracy i sposobu dzielenia się wiedzą. W efekcie Toyota staje się doskonałą maszyną uczącą. Z kolei niemożność podźwignięcia się przez GM wynika z 4 przeciwstawnych przyczyn. GM wprowadziło narzędzia szczupłego zarządzania, ale bez przykładania uwagi do elementu autodiagnostycznego. Firma pozwoliła pracownikom raczej na obchodzenie problemów niż podejmowanie ich i rozwiązywania. GM nie udało się też użyć zespołowego systemu rozwiązywania problemów. Wreszcie najważniejsze kadra zarządzająca GM delegowała, albo scedowała wręcz rozwój usprawnień i możliwości na menedżerów średniego szczebla, zamiast uznać to za jeden z kluczowych swoich obowiązków menedżerskich. Źródło: AKTUALNOŚCI CEO Magazyn Kadry Zarządzającej , Szymon Augustyniak, Koniec Wielkiego Biegu Tradycyjny model obsługi HR Modele mają to do siebie, że nie wszędzie są wdrażane. Wiele firm nadal realizuje przede wszystkim tradycyjny wzorzec działań personalnych. Zresztą również organizacje z nowoczesnym HRM nie mogą ich bagatelizować, gdyż stanowią konieczne minimum.

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

E-PORADNIK ZARZĄDZANIE TALENTAMI

E-PORADNIK ZARZĄDZANIE TALENTAMI E-PORADNIK ZARZĄDZANIE TALENTAMI Autorzy Część I: Irmina Gocan Część II: Irmina Gocan, Anna Markiewicz Część III: Paweł Berłowski, Mariusz Woźniak (Wsp.) Redaktor merytoryczny Sabina W. Siwy Ta książka

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja. w zespole wirtualnym. Komunikacja w zespole wirtualnym. Tomasz Stefaniuk. Difin. Difin. Difin. cena 46 zł

Komunikacja. w zespole wirtualnym. Komunikacja w zespole wirtualnym. Tomasz Stefaniuk. Difin. Difin. Difin. cena 46 zł cena 46 zł ( ) wdrożenie w organizacji zespołu wirtualnego jest typową innowacją zarządczą. Niezwykłe zalety tej metody w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów zarządzania przez zespół pracowników wiedzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ

ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ Praca zbiorowa pod redakcją: Marcina W. STANIEWSKIEGO i Piotra SZCZEPANKOWSKIEGO Warszawa

Bardziej szczegółowo

zarządzanie kompetencjami perspektywa firmowa i osobista

zarządzanie kompetencjami perspektywa firmowa i osobista grzegorz filipowicz zarządzanie kompetencjami perspektywa firmowa i osobista WARSZAWA 2014 Wydawca Kamila Dołęgowska-Narloch Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Joanna Hołdys Korekta

Bardziej szczegółowo

rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników

rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników grzegorz filipowicz rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników wydanie II WARSZAWA 2013 Wydawca Kamila Dołęgowska-Narloch Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Mirosław

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk

redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk Kraków 2014 Redakcja naukowa: Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Przeglad SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE. Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI

Przeglad SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE. Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI Przeglad Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi 2013 SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE PAŃSTWO Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI 7 obszarów nowych praktyk zarządczych

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Wydawca Joanna Dzwonnik. Redaktor prowadzący Janina Burek. Opracowanie redakcyjne Renata Włodek. Korekta i łamanie

Wydawca Joanna Dzwonnik. Redaktor prowadzący Janina Burek. Opracowanie redakcyjne Renata Włodek. Korekta i łamanie Wydawca Joanna Dzwonnik Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Renata Włodek Korekta i łamanie www.wydawnictwojak.pl Projekt graficzny okładki Barbara Widłak Zdjęcie wykorzystane na okładce

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska P Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Maciej Brzozowski Ewolucja roli menedżera personalnego w przedsiębiorstwie

Maciej Brzozowski Ewolucja roli menedżera personalnego w przedsiębiorstwie Maciej Brzozowski Ewolucja roli menedżera personalnego w przedsiębiorstwie W artykule scharakteryzowano zmianę w postrzeganiu znaczenia służb personalnych w przedsiębiorstwie na tle współczesnych trendów

Bardziej szczegółowo

E-PORADNIK RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE

E-PORADNIK RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE E-PORADNIK RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE Autorzy Część I: Magdalena Połaska Część II: Paweł Berłowski, Justyna Godlewska (Wsp.) Część III: Małgorzata Rzewuska Redaktor merytoryczny Sabina W. Siwy Ta książka jest

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Andrzej Woźniakowski Ewolucja funkcjonowania i zadań działów HR. Nowe wyzwania dla dyrektorów HR

Andrzej Woźniakowski Ewolucja funkcjonowania i zadań działów HR. Nowe wyzwania dla dyrektorów HR Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis:

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Modele biznesowe przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo