ziarnko piasku System emerytalny w Polsce gra hazardowa, w której biedni stracą a bogaci zyskają

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ziarnko piasku System emerytalny w Polsce gra hazardowa, w której biedni stracą a bogaci zyskają"

Transkrypt

1 ziarnko piasku pismo Stowarzyszenia ATTAC Polska nr. 1 (3) listopad 2003 System emerytalny w Polsce gra hazardowa, w której biedni stracą a bogaci zyskają

2 ATTAC Polska skr. pocztowa Kielce 12 tel./fax.: (041) (godz ) tel Oddziały regionalne Warszawa Andrzej Smosarski tel Kraków Łukasz Konsor tel Śląsk Dariusz Zalega tel Gdynia Stefan Adamski Kielce Andrzej Matys tel Olsztyn Ryszard Prątkowski Wrocław Bartosz Bieszczad Łódź Marcin Gonda Rzeszów Paweł Nocoń Ziarnko piasku czyli kijem w szprychy W grudniu 1997 roku francuski miesięcznik Le Monde Diplomatique opublikował artykuł Ignacio Ramoneta proponującego stworzenie ruchu społecznego będącego w stanie skutecznie przeciwstawić się dominacji światowego rynku finansowego. Reakcja była szybka. Już w czerwcu 1998 we Francji powołano Stowarzyszenia na Rzecz Opodatkowania Przepływów Finansowych w interesie Obywateli (czyli po francusku AT- TAC). Wśród założycieli ATTAC były m. in. związki zawodowe (federacje branżowe CGT, lewica CFDT, nauczycielski związek FSU), organizacje bezrobotnych, organizacje obrony praw kobiet, rolnicza organizacja Konfederacja Chłopska, redakcje kilku pism. Pomysł na ATTAC szybko przekroczył granice Francji, dzisiaj stowarzyszenie posiada swoje oddziały w ponad 40 państwach świata głownie w Europie zachodniej, ale także w Europie środkowowschodniej, Ameryce Południowej, Azji, Afryce. Dzisiaj ATTAC jest jednym z największych organizacji przeciwstawiających się liberalnemu charakterowi globalizacji. Jednym z podstawowych celów ATTAC jest wprowadzenie opodatkowania międzynarodowych przepływów finansowych czyli to, co ok. 30 lat temu proponował amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla, James Tobin (stąd pomysł ten popularnie nazywany jest podatkiem Tobina). Podatek ten jak mówił Tobin miał być ziarenkiem piasku wrzuconym w tryby światowego rynku finansowego. We wrześniu 2001 roku w Gdańsku odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia ATTAC Polska. Od tego czasu, pomimo skromnych zasobów ludzkich i finansowych, udało się Stowarzyszeniu zorganizować wiele spotkań i dyskusji w całym kraju, polski ATTAC współpracował przy organizacji wielu demonstracji i pikiet (w tym związkowych i przeciwko wojnie w Afganistanie i Iraku), stworzono stronę internetową, na której jest masa ciekawych tekstów autorów (polskich i zagranicznych) cenzurowanych w wielkich, proliberalnych mediach. Jedną z największych zasług ATTAC jest to, że pozwala on na wspólne działanie osobom o różnych poglądach politycznych, chcących razem walczyć z liberalnym zagrożeniem. Do tej pory ATTAC w Polsce wydał 2 numery biuletynu pt. Bibuła. Na ostatnim walnym spotkaniu członków stowarzyszenia, jakie odbyło się 26 października w Katowicach, zadecydowano o zmianie formuły tego wydawnictwa: Od tej pory ma ono wychodzić regularnie jako (przynajmniej na razie) kwartalnik, mają znajdować się materiały szeroko analizujące konkretne zjawisko, konkretny problem w tym numerze jest to system emerytalny. Wraz ze zmianą koncepcji konieczna była także zmiana tytułu. Czekamy na Wasze opinie i propozycje dotyczące Ziarnka piasku, chcemy, żeby wpływ na to pismo miało możliwie jak najwięcej ludzi. Czekamy na Waszą pomoc merytoryczną w opracowywaniu kolejnych materiałów, czekamy na pomoc w dystrybucji pisma. Czekamy także na wsparcie finansowe. Jak na razie wydawanie tego pisma uzależnione jest od dobrej woli i dobrowolnych zrzutek członków i sympatyków ATTAC Polska. Chcąc mieć zapewnione przynajmniej pozory stabilności redakcyjnej, muszą się także znaleźć pieniądze na wydawanie pisma. Listę darczyńców będziemy drukowali w kolejnych numerach, chcąc uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i podejrzeń. Redakcja Możesz z nami nawiązać kontakt pod następującymi adresami: Dariusz Ciepiela Skr. Poczt Katowice 1 Oto numer naszego konta: Millennium BIG Bank Gdański S.A ziarnko piasku 02

3 Jedynymi wygranymi reformy emerytalnej są instytucje finansowe i najbogatsi Polacy Złodzieje emerytur Rzadko dało się usłyszeć głosy krytyki wobec wprowadzanej reformy emerytalnej. Media, które uzyskiwały ogromne wypływy z reklam funduszy emerytalnych, nie były skłonne do krytykowania reformy. Efektownemu wejściu funduszy sprzyjały też problemy ZUS, związane z rosnącym bezrobociem (a więc rzeszą osób nie płacących składek). Pracodawcy liczyli, że dzięki mniejszej składce zmniejszą się koszty siły roboczej, budżet, że nie będzie musiał dopłacać do ZUS-u, a przyszli emeryci liczą na większe emerytury. Wyglądało to tak, jakby twórcy repartycyjnych systemów emerytalnych (takich jak ZUS) byli kretynami, nie wprowadzając od razu funduszy emerytalnych. Trzy filary Reforma emerytalna wprowadzona w 1998 r. oparta była na wprowadzeniu trzech filarów: I filar -12% składki emerytalnej pozostaje w ZUS, II filar 7,3% trafia na fundusz emerytalny wybrany przez pracownika; III filar to dodatkowa, dobrowolna emerytura z funduszu emerytalnego utworzonego ewentualnie przez pracodawcę. Obowiązujący wcześniej system ubezpieczeń społecznych oparty był na zasadzie repartycyjnej, inaczej solidarności międzypokoleniowej. Zebrane składki emerytalne były natychmiast wypłacane emerytom i rencistom, a ewentualne niedobory finansował budżet państwa. Z czasem system ten pochłaniał coraz większą część budżetu, a składki bez wyraźnego wyodrębnienia świadczeń rentowych, wypadkowych i chorobowych, miały tendencje rosnącą, przechodząc od 25% w 1981 r. do 45% w latach 90. Jednak głównym argumentem przemawiającym za reformą miały być procesy demograficzne. W 2000 r. 16% polskiego społeczeństwa stanowiły osoby powyżej 60 roku życia, a w 2020 według prognoz mają one stanowić 22%. Wyciągnięto alarmistyczne dane dotyczące liczby zatrudnionych przypadających na jednego emeryta (2,2 w 1990 r. a 30 lat później 1,76). Reforma w cudowny sposób miała temu wszystkiemu zaradzić. W 1999 r. Ewa Lewicka, pełnomocnik rządu ds. reformy systemu zabezpieczenia społecznego wyliczała, że mężczyzna w wieku 45 lat, który pracował od 21 roku życia i zarabiał przez cały okres średnią krajową z I filaru będzie otrzymywał zł, z II filaru 282 zł, czyli razem 1706 zł. Pierwszy alarm Cztery lata po wprowadzeniu reformy pojawiły się pierwsze oznaki nawalania systemu. NIK stwierdził, że emerytura mężczyzny może wynieść ok. 44% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku mężczyzny, a 34% kobiety. Podobne wielkości podawały Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i Instytut Badań na Gospodarką Rynkową (przy czym Instytut obniżał wielkość przewidywanej emerytury kobiet do 20-23%). Obecnie emerytura to ok. 60% przeciętnego wynagrodzenia. - Nie straszyć, na Boga! oburzył się minister pracy i polityki społecznej Jerzy Hausner, krytykując alarmistyczny raport UNFE. - Nie można prognozować 30 lat na podstawie dwóch lat istnienia nowego systemu! bronił się prof. Marek Góra, współtwórca nowego systemu emerytalnego. Nie tylko Polska Myliłby się jednak ten, kto sądzi, że reforma eme rytalna była polskim pomysłem. Już w 1994 r. Bank Światowy zaproponował w swoim raporcie ('Aver ting the Old Age: Policies to Protect the Old and Promote Growth) rozwiązania dokładnie takie jak przyjęte w Polsce, oparte właśnie na trzech filarach. Podczas szczytu Unii Europejskiej w Barcelonie przyjęto dokument zakładający stopniowe podwyż szanie wieku emerytalnego w krajach UE o 5 lat do 2010 roku. 03 ziarnko piasku

4 'Interational Herald Tribune' ( ) analizu jąc dwa studia uniwersyteckie dotyczące systemów emerytalnych w USA dochodzi do następujących wniosków: między 1983 i 1998 r., w odróżnieniu od publicznego systemu ubezpieczeń i systemów gwa rantujących stały poziom dochodów, emerytury wy płacane przez amerykańskie fundusze emerytalne zależne od wahań giełdowych przyczyniły się do stagnacji, a nawet spadku dochodów większości ro dzin, z wyjątkiem 20% najbogatszych (których do chody wzrosły o 19%). Fundusze emerytalne zwięk szają więc nierówności społeczne i 'wielu Ameryka nów będzie dysponować mniejszą częścią swoich dochodów z czasów pracy, kiedy pójdą na emerytu rę' podsumowuje IHT. Fundusze emerytalne (II filar) miały pozwolić na zwiększenie emerytury dzięki inwestowaniu składek w akcje przedsiębiorstw czy obligacje Skarbu Państwa. Fundusze nie działają jednak w świecie oderwanym od realnej ekonomii. Reformę wprowadzano, kiedy wszyscy byli zapatrzeni w oszałamiające wyniki giełd światowych, kiedy wydawało się na co dali się nabrać publicyści i niektórzy ekonomiści, że akcje mogą nieprzerwanie iść w górę, bez związku z rzeczywistymi wynikami gospodarki. To samooszukiwanie nie trwało długo po krachu finansowym w Azji Południowo-Wschodniej (na którym straciły amerykańskie fundusze emerytalne), Rosji i Brazylii, wiosną 2000 r. o 60% spadła wartość akcji indeksu Nasdaq, na którym notowano spółki związane z nowymi technologiami. Na mniejsza skalę podobne zjawiska notowano i na warszawskiej giełdzie, gdzie inwestują Otwarty Fundusz Emerytalny Liczba rachunków ogółem AIG Allianz Bankowy CU Credit Suisse DOM Ergo Hestia Generali ING N-NP Kredyt Bank Pekao Pocztylion Polsat PZU Sampo Skarbiec-Emerytura Razem stan na sierpień 2003 fundusze emerytalne z Polski. Tylko w marcu br. wartość indeksów WIG spadła o 1,7%, a WIG- -Telekom (nowe technologie!) aż o 13,8%. Nie dziwi więc, że w tym okresie największe zyski uzyskał SKARBIEC-Emerytura, który... zredukował udział akcji w swoim portfelu z 19 do 12% (średni udział akcji w portfelach największych funduszy wynosi ok. 30%, resztę środków fundusze inwestują przede wszystkim w papiery Skarbu Państwa). Wartość jednostek rozrachunkowych funduszy na koniec 1999 r. wynosiła 11,47 zł, a po dwóch latach 13,75 zł. Daje to wzrost o 19,9%, ale w tym okresie inflacja wynosiła 13,23% (wg UNFE, natomiast GUS podaje za rok ,1%, a za rok ,5%). Fundusze pobierają prowizje od składki, co prowadzi do tego, że kwoty, które wpływają na konto ubezpieczonego są znacznie mniejsze. Koszty funkcjonowania funduszy zmniejszają stopę zwrotu z inwestycji o 0,8-1%. Dla osoby oszczędzającej przez 40 lat może to oznaczać spadek świadczenia nawet o 20%. Biurokracja funduszy emerytalnych okazuje się kosztowniejsza niż ZUS-u. Drogie jest utrzymanie samych zarządów, budynków, nie mówiąc o kosztach kampanii reklamowych ZUS wygląda przy tym na brzydkie kaczątko. Dochodzą to tego co najmniej podejrzane transakcje OFE. Przykładowo: Pod koniec ub. r. OFE AIG dokonał zbycia obligacji, a następnie nabył je po wyższej cenie- wyjawił b. wiceprezes UNFE Paweł Pelc. Trudno w takiej sytuacji się dziwić, że zyski wypracowane przez fundusze emerytalne kształtują się poniżej oprocentowania papierów Skarbu Państwa i niewiele przewyższają poziom inflacji (nie licząc pechowych klientów Bankowego, którzy stracili realnie w ciągu dwóch lat 7% wniesionych składek). Kto straci? Wbrew panegirykowi Elżbiety Cichockiej: Emerytura szansa dla młodych, który ukazał się podczas wprowadzania reformy w Gazecie Wyborczej, najgorzej na tym wyjdą właśnie młodzi. W nowym systemie emerytalnym lata spędzone w wojsku czy na studiach nie są już liczone do emerytury. Wśród ofert pracy dla młodych ludzi dominują nisko opłacane zajęcia, lub wprost praca na czarno, co skazuje pracujących na niskie składki a wiec minimalną emeryturę. Liberalizacja Kodeksu pracy jeszcze bardziej pogorszy tę sytuację, gdyż obniży całą siatkę płac i wprowadzi dodatkowe możliwości niepłacenia składek przez pracodawców bo przecież pracujący na umowy zlecenie, na które ograniczenia zostaną zniesione, nie mają opłacanych składek. Zachęca ziarnko piasku 04

5 się ponadto przyszłych emerytów, aby jak najdłużej pracowali, nawet powyżej 66 lat, choć w ten sposób blokuje się miejsca pracy w gospodarce. Z ponad 3-milionowej rzeszy bezrobotnych ledwie co piąty ma prawo do zasiłku, i to tylko od nich pobierane są składki ubezpieczeniowe. A skąd emerytury dla reszty? Już przy wprowadzaniu reformy zakładano zrównanie ustawowego wieku emerytalnego do 65 lat dla kobiet i mężczyzn. Argumentem był krótszy okres składkowy u kobiet, wykonywanie przez nie niżej opłacanych prac i to, że żyją dłużej. Ujawnia to jednak logikę reformy -wcześniej po prostu koszty były solidarnie rozłożone na całe społeczeństwo. Choć minimalna emerytura (do której będzie dopłacało państwo, gdy okażą się niewystarczające emerytury z ZUS i funduszy emerytalnego) zmniejszy się z 39 do 28% średniej płacy, to i tak budżet będzie musiał więcej dopłacać do emerytur w związku z rosnącą liczba osób nie płacących składek emerytalnych oraz różnymi programami wsparcia dla zatrudnienia absolwentów, gdzie to państwo opłaca składki zamiast pracodawców. Kto zyska? Zyski dla młodych przyszłych emerytów są więc dość iluzoryczne, czego nie można powiedzieć o instytucjach finansowych i najbogatszych Polakach. Składki ZUS nie płacą już bowiem osoby zarabiające powyżej 250% średniej płacy krajowej. Tak jest ponoć sprawiedliwiej, bo obecnie poszkodowani są ludzie zamożniejsi i o bardzo dużych dochodach, którzy utrzymują wielu emerytów (jak użalała się GW). Zyskają pracodawcy, z których w wielu przypadkach państwo zdejmie obowiązek opłacania składek emerytalnych. Czasem mogą oni liczyć również na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci pracowniczych programów emerytalnych. Najwięcej zyskają jednak instytucje finansowe i giełdy, gdyż oznacza to dla nich gigantyczny zastrzyk świeżej gotówki. Ratunek w funduszach pracowniczych? Ostatnio przypomnianą szansą dla emerytów ma być promowanie pracowniczych programów emerytalnych tworzonych przez pracodawcę. Pojawiły się nawet propozycje, by zwolnić wpłacane na nie pieniądze od podatku, co jeszcze bardziej obniży wpływy do budżetu. Programy zakładowe miały wiązać pracownika z firmą. Tak też w było w Stanach Zjednoczonych w okresie powojennego boomu gospodarczego, ale wraz z neoliberalną globalizacją i uelastycznianiem rynku pracy (a więc rezygnacją ze stałych kontraktów), sytuacja uległa gwałtownej zmianie. O ile w 1975 r. 39% pracowników amerykańskiego sektora prywatnego korzystało z dodatkowych programów emerytalnych, o tyle źródło: GPW Cel: zniszczyć Dlaczego dotychczasowy system emery talny repartycyjny, oparty na solidarności międzypokoleniowej szwankował, jak pol ski ZUS? Bo wzrosło bezrobocie oraz rze sza osób pracujących, ale nie płacących składek (praca w szarej strefie, albo na umowę zlecenie). Prawdziwymi powodami rozbijania tego systemu nie jest jego nie skuteczność, ale chęć otwarcia nowego rynku dla świata finansów, dla funduszy emerytalnych oraz jak wskazuje francu ski ekonomista Michel Husson ofensywa przeciwko statusowi pracownika. Chodzi bowiem o to, że przy większej liczbie eme rytów zmniejszy się bezrobocie. Oznacza łoby to nowe żądania pracownicze, które mogłyby naruszyć wysoki poziom zysku kapitalistów wyśrubowany w ciągu ostat nich 20 lat na plecach pracowników. Refor ma zmierza więc do tego, aby pracownicy później odchodzili na emerytury, blokując w ten sposób miejsca dla młodych i utrzymując wysoki poziom bezrobocia. Jest oczywiście i inna możliwość: pracow nik może iść wcześniej na emeryturę, ale to oznacza mniejsze wypłaty emerytury. W każdym razie Kapitał wygrywa na obu polach. jc 05 ziarnko piasku

6 Kronika zapowiedzianej reformy 1994 rok Bank Światowy proponuje w raporcie Averting the Old Age wprowadzenie trzyfilarowe go systemu emerytalnego; wiosna 2002 podczas szczytu w Barcelonie sze fowie państw Unii Europejskiej zgadzają się na prze sunięcie o pięć lat wieku przejścia na emeryturę. O co walczą Francuzi i Austriacy Reforma emerytur francuskich zakłada wydłuże nie okresu składkowego pracowników sektora pu blicznego z 37,5 do 40 lat (tyle ile w sektorze pry watnym, któremu wydłużono okres składkowy 10 lat temu), podwyższenie wieku emerytalnego, otwarcie na fundusze emerytalne. Podobna jest re forma w Austrii. Oznaczają one obniżenie emerytur średnio o jedną piątą. W obu przypadkach projekty reform wywołały masowe protesty: w Austrii naj większy strajk generalny od końca wojny, a we Francji największe protesty od 1995 roku, kiedy ca ły kraj sparaliżował protest pracowników służb pu blicznych. Miraż funduszy Fundusze emerytalne mają stanowić lek na pro blemy systemu emerytalnego. Tymczasem według amerykańskiego gabinetu audytorskiego Watson Wyatt wartość aktywów funduszy emerytalnych spadła o 2,8 biliona dolarów w latach Ta niewyobrażalna suma pieniędzy ulotniła się wraz z m. in. krachem giełdowym spółek internetowych. Ekonomista Christian E. Weeler ocenia, że średnio każde amerykańskie gospodarstwo domowe straci ło 43 wartości środków. w 1995 ta liczba spadła do 23%. Trzeba też wspomnieć, że czasem pieniądze te były zwyczajnie marnotrawione przez pracodawców (tak było w przypadku pozostawionych bez emerytur pracowników koncernu Rupperta Murdocha, firmy Mitsubishi Electric Corp. i ostatnio Enronu). Wyjść z błędnego koła Argumenty wysuwane w obronie reformy nie trzymają się kupy. Czy budżet nie mógł utrzymać ciężaru wspierania ZUS? Ale będzie dalej musiał wspierać emerytury, lecz tym razem poprzez ulgi dla pracodawców i zapewnianie minimalnej emerytury coraz większej rzeszy najbiedniejszych Polaków. Powoływanie się na starzenie społeczeństwa jest argumentem demagogicznym ponieważ po pierwsze wzrośnie wydajność pracy, a więc będzie więcej bogactwa narodowego, co pozwoliłoby utrzymywać większą liczbę emerytów nawet przy mniejszej liczbie pracujących (zresztą wg IBnGR udział wydatków na emerytury w stosunku do PKB i tak spadnie dziś wynosi ok. 6%, a w za 20 lat już tylko 3-5%). Poza tym starzenie się społeczeństwa oznacza mniejszą liczbę osób młodych, które też trzeba utrzymywać. Fundusze emerytalne pasożytują na naszych pieniądzach i na państwie. Państwo zamiast bezpośrednio wspierać z pieniędzy zebranych ze składek np. rozwój taniego budownictwa, czyni to za pośrednictwem funduszy, które pobierają swoją prowizję. Żeby fundusz emerytalny miał większe zyski z akcji, może żądać ograniczenia zatrudnienia w zakładzie, którego pracownicy mogą nawet mieć udziały w tym funduszu. Co wolisz pracę czy emeryturę? Zwiększa się wytworzone bogactwo narodowe, ale jest ono coraz bardziej nierównomiernie rozdzielane w gospodarce zglobalizowanej, podporządkowanej interesom instytucji finansowych. Dlatego Argentyńczycy żądają nacjonalizacji tamtejszych towarzystw emerytalnych (AFJP). Dlatego wcześniej czy później stanie się to i w Polsce bo nie będzie innego sposobu, by uchronić społeczeństwo przed katastrofą. Paweł Marchwicki (powyższy tekst ukazał się w nr.5/2002 miesięcznika Robotnik Śląski obecnie Nowy Robotnik) ziarnko piasku 06

7 Fundusze emerytalne - pracownicze? Pierwszy pracowniczy fundusz emerytalny utworzono jeszcze pod koniec ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu instytucja ta nie tylko rozwinęła się liczbowo w swojej ojczyźnie, ale została przeszczepiona do innych krajów. Dane na temat światowego zasięgu funduszy emerytalnych jak i inne informacje oraz analizy tej instytucji można znaleźć w moich książkach: Nowi kapitaliści? Pracownicze fundusze emerytalne a własność kapitału akcyjnego oraz Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnego. Fundusze emerytalne zakładają dla swoich pracowników nie tylko korporacje (amerykański i upowszechniony w całym świecie termin dla określenia spółki akcyjnej), ale i np. władze samorządowe. Natura własnościowa funduszy emerytalnych jest zagadnieniem kontrowersyjnym. Niektórzy ekonomiści uważają, że dzięki funduszom robotnicy stali się prawdziwymi właścicielami amerykańskiej gospodarki. Są nawet tacy którzy utrzymywali, iż Stany Zjednoczone są znacznie bardziej socjalistycznym krajem niż ZSRR. Z drugiej strony w kręgach działaczy związkowych i związanych z nimi badaczy słychać było głosy o nowym feudalizmie ustanawianym za przyczyną tychże samych funduszy emerytalnych. Ta ostatnia ocena bazuje na powodowanym przez fundusze emerytalne zjawisku antymotywowania do zmiany miejsca pracy, które przy wszystkich różnicach może się kojarzyć ze średniowiecznym przywiązaniem do ziemi. Nie będziemy tu się wdawać w analizę mechanizmów powodujących owo uzależnienie, ale już sama możliwość pojawienia się takiej charakterystyki świadczy o raczej wątpliwych podstawach tezy o uwłaszczających następstwach, jakie miałyby posiadać dla swych uczestników pracownicze fundusze emerytalne. Dowodów podważających zasadność owej tezy jest jednak oczywiście daleko więcej. Dowody te mają charakter zarówno negatywny jak i pozytywny, tzn. nie tylko obalają wyżej wzmiankowaną tezę, ale wskazują na rzeczywistych beneficjentów faktu istnienia prywatnych funduszy emerytalnych. O tym, że nominalni beneficjenci funduszy tzn. byli pracownicy przedsiębiorstw w jakich działają dane fundusze, nie mogą być uznani za kapitalistów w jakimkolwiek sensownym znaczeniu przekonuje już sama analiza wysokości pobieranych przez nich świadczeń. Emerytury pracownicze wbrew wzmiankowanym wyżej poglądom nie przedstawiają sobą żadnego udziału we własności czy w kapitale, lecz reprezentują, jak mówią ekonomiści, odroczone płace. To jednak co dotyczy (w przytłaczającej liczbie przypadków) szeregowych pracowników nie odnosi się do wybitnie uprzywilejowanych nie tylko zresztą pod tym względem przedstawicieli kadry kierowniczej, których emerytury osiągają jakościowo innej rangi wysokości. Nie jest przy tym tak, że w tego rodzaju analizie jest się skazanym na arbitralność; został opracowany cały zestaw kryteriów służących do identyfikacji statusu własnościowego (którego to zestawu nie omawiamy tutaj z braku miejsca odsyłając zainteresowanych do wspomnianych wyżej prac) różnych kategorii bezpośrednich i pośrednich źródło: KNUiFE 07 ziarnko piasku

8 źródło: KNUiFE właścicieli akcji. Wraz z tą uwagą dotknęliśmy zagadnienia stanowiącego formalną podstawę dla oświadczeń o własnościowej rewolucji jaka miała się rzekomo dokonać za sprawą funduszy emerytalnych. Chodzi mianowicie o fakt posiadania przez fundusze emerytalne znacznych ilości akcji przemysłowych i innych towarzystw. Fakt ten jest bezsporny, ale analiza jego efektów nie świadczy bynajmniej, iżby to pracownicy (byli bądź aktualni) czerpali z tego faktu główne korzyści. Jako potężni nabywcy akcji fundusze emerytalne stały się główną siłą napędową giełdy. Właśnie masowa giełdowa obecność prywatnych funduszy emerytalnych tłumaczy zdaniem większości obserwatorów fakt dominowania w okresie powojennym zwyżkowej tendencji kursów akcji. Aktywność inwestycyjna funduszy emerytalnych przynosi jednak korzyści nie tylko populacji graczy giełdowych jako całości, ale również akcjonariuszom specyficznych towarzystw w jakich ulokowały swoje środki: udowodniono m. in. że obecność funduszy (podobnie jak innych kategorii instytucjonalnych inwestorów) poprawia warunki zbywania akcji zmniejszając wahania cen w dół następujące pod wpływem aktu sprzedaży danych akcji; posiadanie funduszu jako akcjonariusza zmniejsza ponadto administracyjne wydatki korporacji związane z obsługą masy drobnych akcjonariuszy i tym samym pozwala na niebagatelne oszczędności z przeznaczeniem uwolnionych środków na inne cele takie jak wypłata dywidend bądź inwestycje które pozwolą podnieść zyski przedsiębiorstwa. Fundusze są także dogodnym narzędziem osiągania czysto osobistych czy indywidualnych korzyści; wiele przypadków tego rodzaju ujawniły m. in. badania amerykańskiego Senatu. W jednym z nich powiernicy funduszu towarzystwa Penn Central (będący zarazem kierownikami tej firmy) posłużyli się środkami funduszu w celu dużych zakupów konkretnych akcji, które sami posiadali. Owe zakupy naturalnie podniosły kurs akcji a wtedy przedsiębiorczy powiernicy spokojnie sprzedali swoje akcje po podwyższonej przez siebie samych cenie zgarniając sowite zyski. Fundusze emerytalne operują nie tylko na rynku wtórnym lecz również na rynku pierwotnym; występując na tym rynku a jest to obecność potężna dostarczają one korporacjom nowego kapitału. Jest to przy tym źródło niezastępowalne w tym sensie że zapewnia korporacjom dopływ oszczędności ludności, które w braku istnienia funduszy emerytalnych według wszelkiego prawdopodobieństwa nie zostałyby na ten cel przeznaczone. Tego typu inwestycje są często dokonywane w interesie finansowych zarządców funduszu takich jak banki przeprowadzające emisję akcji danej korporacji i gwarantujące sobie sukces emisji poprzez umieszczenie w emitowanych akcjach środków administrowanego przez siebie funduszu. Te układy interesów mogą mieć wiele odmian; oto np. bank albo firma doradztwa inwestycyjnego w której pieczy znajduje się dany fundusz emerytalny zajmuje się również zarządem funduszu powierniczego. Firma zarządzająca lokuje zatem środki funduszu kierując się naturalnie interesem własnym a nie interesem uczestników funduszu w jednostkach udziałowych funduszu powierniczego itd. itp. Olbrzymie masy kapitału skupianego przez fundusze emerytalne oraz fakt że są one w przytłaczającej, jeśli nie wyłącznej części przeznaczane do inwestowania na giełdzie, w tym przede wszystkim w akcje czyni z nich szczególnie łakomy kąsek dla maklerów jak również stwarza pożywkę do wytworzenia się systemu wzajemnych przysług pomiędzy maklerami a tymi którzy decydują o przydziale giełdowych transakcji funduszu konkretnemu maklerowi. Wiele możliwości wykorzystywania funduszy emerytalnych w swoim (tj., mówiąc językiem konkretu socjologicznego a nie fikcji prawnej swoich właścicieli) interesie mają korporacje-sponsorzy. Fakt np. przywilejów podatkowych jakimi cieszą się fundusze stwarza trudną do odparcia pokusę księgowych manipulacji służących wyprowadzeniu w pole fiskusa. Szczególnym, a nader często wykorzystywanym zabiegiem pozwalającym już tym razem na bezpośrednie i dosłowne wykorzystanie środków funduszu przez korporację jest jego likwidacja umożliwiająca przejęcie owych środków. Wyżej wymienione przywłaszczanie funduszowych zasobów odbywa się w majestacie prawa. Istnieje też jednak cała gama pozaprawnych dróg i możliwości zawłaszczania funduszy przez różne mające z nimi do czynienia strony, których pełny przegląd, niestety w tym miejscu niemożliwy ze względów objęziarnko piasku 08

9 tościowych, pozwoliłby zapewne znacznie wzbogacić konotacje takich pojęć jak malwersacja czy defraudacja. Żeby posłużyć się tylko jednym i to znajdującym się na skali drastyczności raczej nisko ilustracyjnym przykładem, szerokie możliwości wypompowywania środków przeznaczonych teoretycznie na emerytury dla pracowników firmy otwiera wykorzystywanie funduszu do nabywania już nie tylko akcji macierzystej firmy ale np. należących do niej nieruchomości przy jakich to transakcjach bardzo łatwo o nadużycia typu przepłacenia przez fundusz za budynek czy działkę wartą w rzeczywistości znacznie mniej. Wracając zatem do problemu postawionego w tytule niniejszego tekstu, można stwierdzić co następuje. Główną funkcję systemu prywatnych funduszy emerytalnych stanowi bynajmniej nie zapewnienie godziwego poziomu życia weteranom pracy najemnej (których to wysiłek wypracował środki wkładane na fundusze emerytalne), lecz proces zwanej tak przez ekonomistów akumulacji kapitału. Nie jest przy tym tak, że ów proces służy wyłącznie czy nawet głównie jakoś bezosobowo rozumianej gospodarce; jak pokazano wyżej, z procesu tego czerpią w różnorakich formach korzyści przedstawiciele finansjery, pracodawcy, uczestnicy giełdy. Upraszczając tedy zagadnienie jak tylko można najbardziej, pytanie o celowość wprowadzania funduszy emerytalnych nie jest kwestią czysto pragmatyczną bądź neutralną ideologicznie i politycznie, lecz zakłada określony wybór z kręgu wartości: opowiedzenie się po jednej ze stron stosunku kapitał praca. Pouczające może być w tym miejscu przypomnienie pewnych faktów towarzyszących historii kształtowania się systemu prywatnego zabezpieczenia emerytalnego. Amerykańskie związki zawodowe były, jak wspomniano, przez długi czas zdecydowanie niechętne prywatnym funduszom emerytalnym jako inicjatywie pracodawców służącej ich interesom. Związki próbowały realizować własny program ochrony socjalnej, ale zakładane przez nie kasy samopomocowe padły ofiarą Wielkiego Kryzysu. Postawa związków wobec prywatnych funduszy emerytalnych uległa pewnej zmianie, gdy udało się po długotrwałej walce strajkowej włączyć je w zakres rokowań prowadzących do umów zbiorowych, co dawało związkowcom szansę pewnego wpływu przynajmniej na niektóre aspekty ich funkcjonowania. Nawet wówczas jednak starcia z pracodawcami na tle prywatnych funduszy emerytalnych traktowano jako środek nacisku na rząd chcąc wymusić na nim ustanowienie porządnego państwowego systemu zabezpieczenia społecznego. I też istotnie wydaje się, że przy spełnieniu pewnych warunków solidny publiczny system ubezpieczeń społecznych najlepiej odpowiadałby potrzebom weteranów pracy. Trzy główne, choć nie jedyne, drogi rozwiązania problemu braku środków to: zmniejszenie bezproduktywnego marnotrawstwa krajowej siły roboczej, poprawienie ściągalności składek oraz związane zresztą z poprzednim ograniczenie tzw. szarej strefy. Prywatne fundusze emerytalne, jak zdaje się wynikać z poprzednich rozważań, rozszerzyłyby zaś raczej tę strefę. Istnienie prywatnych funduszy emerytalnych ma ponadto ten negatywny aspekt, że, jak pokazują doświadczenia amerykańskie, państwo może, pobudzając ich rozwój, wykorzystywać ów fakt jako pretekst do braku podejmowania naprawy swego systemu. Ważną przeszkodę na drodze do jako takiego funkcjonowania systemu funduszy emerytalnych w dzisiejszej Polsce stanowi płytkość naszego rynku kapitałowego. Można by naturalnie próbować obejść ten problem zezwalając funduszom na inwestowanie zagranicą, ale oznaczałoby to rezygnację ze wszelkich już korzyści jakie mogłyby przynieść takie inwestycje na terenie kraju. prof. Jacek Tittenbrun (powyższy tekst ukazał się w nr.6/2002 miesięcznika Robotnik Śląski obecnie Nowy Robotnik) źródło: KNUiFE 09 ziarnko piasku

Otwarte fundusze emerytalne

Otwarte fundusze emerytalne Otwarte fundusze emerytalne 10 mitów MACIEJ BUKOWSKI Szkoła Główna Handlowa Instytut Badań Strukturalnych MACIEJ BITNER Uniwersytet Warszawski Wealth Solutions KOBE Spis treści I Niska stopa zastapienia

Bardziej szczegółowo

2 (CZERWIEC) 2015 Gdyby utrzymać dzisiejszą relację emerytur do płac, w przyszłości każdy pracujący musiałby płacić do ZUS ponad dwa i pół razy więcej

2 (CZERWIEC) 2015 Gdyby utrzymać dzisiejszą relację emerytur do płac, w przyszłości każdy pracujący musiałby płacić do ZUS ponad dwa i pół razy więcej 2 (CZERWIEC) 2015 Gdyby utrzymać dzisiejszą relację emerytur do płac, w przyszłości każdy pracujący musiałby płacić do ZUS ponad dwa i pół razy więcej SPIS TREŚCI 4 5 Szanowni Czytelnicy, łatwo przychodzi

Bardziej szczegółowo

OBYWATELSKI KONTRRAPORT

OBYWATELSKI KONTRRAPORT OBYWATELSKI KONTRRAPORT Krytyczna analiza rządowego przeglądu systemu emerytalnego Komitet Obywatelski do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego Warszawa Lipiec 2013 Autorzy Maciej Bitner Wealth Solutions,

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego wynikający z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE PRAWO PRACY I ZUS INDEKS 502081 ISBN 978-83-7440-341-2 MAJ 2014 CENA 14,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) ZUS CZY OFE? Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE Opinie w zakresie wyboru ZUS lub OFE najlepszych ekspertów w

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim

Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim DR MICHAŁ HERBICH Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim OPRACOWANIE DLA POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2011 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 40/2011 r. ISSN 1507-4757 Wydawca Kasa

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ. WARSZAWA, styczeń 2007 PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM

STRESZCZENIE O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ. WARSZAWA, styczeń 2007 PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ STRESZCZENIE Człowiek spędza średnio około 80% swego życia w mieszkaniu, toteż stanowi ono zasadniczy wyznacznik ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

nagrody abc inwestowania nr 9 2012 PUBLICEWICZ GADOMSKI ORŁOWSKI fantastyczne jak oszczędzamy O prognozach Po wyborach w Grecji IKE czy IKZE

nagrody abc inwestowania nr 9 2012 PUBLICEWICZ GADOMSKI ORŁOWSKI fantastyczne jak oszczędzamy O prognozach Po wyborach w Grecji IKE czy IKZE GADOMSKI O problemach EURO PUBLICEWICZ jak oszczędzamy ORŁOWSKI O prognozach nr 9 2012 abc inwestowania Magazyn o oszczędz a niu i inwestowaniu uwaga! fantastyczne nagrody w dwóch konkursach BPH TFI Tylko

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA. Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej. Marta Majcher Piotr Maziarek

PORADNIK INWESTORA. Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej. Marta Majcher Piotr Maziarek PORADNIK INWESTORA Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej Marta Majcher Piotr Maziarek Warszawa 2005 Broszura została wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte mają charakter ogólny. Publikacja

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK 45/2012 ISSN 1507-4757

KWARTALNIK 45/2012 ISSN 1507-4757 KWARTALNIK 45/2012 ISSN 1507-4757 45 Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2012 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 45/2012

Bardziej szczegółowo

jesień życia OFE złota ZUS MGGdzie Emerytura jest najbardziej czy str. str. młodzież i gospodarka technologiczna rewolucja czy chwilowa moda

jesień życia OFE złota ZUS MGGdzie Emerytura jest najbardziej czy str. str. młodzież i gospodarka technologiczna rewolucja czy chwilowa moda Nr 1(7)/2014 MGGdzie jesień życia młodzież i gospodarka Emerytura OFE 5 str. czy ZUS str. jest najbardziej złota 10 Bitcoin str. 8 technologiczna rewolucja czy chwilowa moda 2 spis treści 5 Emerytura OFE

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI W LATACH 1999-2013

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI W LATACH 1999-2013 OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI Mirosław Gronicki Janusz Jankowiak Gdynia-Warszawa, 26 kwietnia 2013 Spis treści I. Podsumowanie... 3 II Wprowadzenie... 4 III. Oktrojowanie reformy: skutki...

Bardziej szczegółowo

balkon tematyczny nr 2/2010 (9) ryzyka i tak nie unikniesz skłonności do jego ponoszenia PIENIĄDZE wuja sama? nr. 2/2010 Moje Fundusze 1

balkon tematyczny nr 2/2010 (9) ryzyka i tak nie unikniesz skłonności do jego ponoszenia PIENIĄDZE wuja sama? nr. 2/2010 Moje Fundusze 1 balkon tematyczny nr 2/2010 (9) ryzyka i tak nie unikniesz analizujemy skłonności do jego ponoszenia PIENIĄDZE NA PROCENTACH NIECO INNE INWESTYCJE zadyszka wuja sama? KTO ZDETRONIZUJE NAJWIĘKSZĄ POTĘGĘ

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY ul. Mińska 62/74, 03-828 Warszawa, NIP: 524-257-93-54, REGON: 016361530 kontakt: koliber@koliber.org, nr konta bankowego: 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001 DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY Raport Koordynator

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media 2012 Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota Ruch Palikota Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media ul. Kamienna 105/9, 50-547 Wrocław tel./fax +48 71 796 41 59 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zapis panelu dyskusyjnego Towarzystwa Ekonomistów Polskich z dn. 15 kwietnia 2013 r. Jak najlepiej wypłacać emeryturę w II filarze

Zapis panelu dyskusyjnego Towarzystwa Ekonomistów Polskich z dn. 15 kwietnia 2013 r. Jak najlepiej wypłacać emeryturę w II filarze Zapis panelu dyskusyjnego Towarzystwa Ekonomistów Polskich z dn. 15 kwietnia 2013 r. Jak najlepiej wypłacać emeryturę w II filarze Celem panelu Towarzystwa Ekonomistów Polskich było udzielenie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych 1. Wprowadzenie Znaczenie zabezpieczenia społecznego dla gospodarstw domowych jest niepodważalne. Przedmiotem szczególnego zainteresowania

Bardziej szczegółowo

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo?

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo? Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2015 PIONEER Indyjska gospodarka Z potencjałem, ale też słabościami Program Moja Perspektywa Nowy Portfel Globalny Czy Rosji grozi bankructwo? Felieton prof. Witolda Orłowskiego

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka Ekonomia Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka 1. Dlaczego nie można mieć wszystkiego? a) ekonomia to: inaczej gospodarka lub nauka o racjonalnym gospodarowaniu, o prawach rządzących gospodarką; ekonomia jako

Bardziej szczegółowo

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY Stan prawny na dzień 1 marca 2006 roku. Mariusz Poślad Stanisław

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo