REGULAMIN MIESZKAŃCA INTERNATU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN MIESZKAŃCA INTERNATU"

Transkrypt

1 REGULAMIN MIESZKAŃCA INTERNATU Internat ZCE przeznaczony jest dla uczniów szkół młodzieżowych. Pozostałych mieszkańców internatu (studentów, praktykantów) obowiązują ogólne zasady zachowania, takie same jak młodzież szkolną. Zapisy poniższego regulaminu są zgodne z obowiązującymi procedurami postępowania w internacie. WARUNKI PRZYJĘCIA: 1 Osoba ubiegająca się o przyjęcie do internatu, zobowiązana jest do złożenia w terminie określonym na stronie internetowej ZCE: a) podania; b) dokumentu stwierdzającego stałe zameldowanie; c) odpisu aktu urodzenia; d) wymaganych oświadczeń. 2. Mieszkańcy internatu, będący uczniami ZCE meldowani są na czas pobierania nauki, pozostali na rok szkolny. PRAWA MIESZKAŃCA 1. Mieszkaniec internatu ma prawo: a) wybierać członków Rady Internatu; b) korzystać z pomocy wychowawców i kierownictwa internatu w przypadkach trudnych sytuacji życiowych; c) uczestniczyć w życiu kulturalnym, np. wyjścia do kin, teatru, muzeum oraz w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w ZCE i w internacie; d) w uzasadnionych przypadkach wyjechać do domu w środku tygodnia po uzgodnieniu z wychowawcą oraz, w przypadku gimnazjalistów, po zwolnieniu przez rodziców lub opiekunów; e) pozostać w internacie na sobotę i niedzielę po uprzednim poinformowaniu wychowawcy f) zgłaszać do Rady Internatu, kierownika i wychowawców własne pomysły dotyczące organizacji życia w internacie; g) korzystać z urządzeń rekreacyjno sportowych internatu i ZCE, w przypadku gimnazjalisty za zgodą trenera i wyłącznie pod opieką wychowawcy h) przyjmować gości w wyznaczonych godzinach i miejscu: oraz ; ograniczenie to nie dotyczy spotkań z rodzicami i opiekunami, z zastrzeżeniem ciszy nocnej obowiązującej w godz ; i) korzystać ze sprzętu RTV do godziny 21.30, w sposób nie utrudniający pobytu innym mieszkańcom j) korzystać w wyznaczonych godzinach z kawiarenki internetowej na terenie internatu.

2 2. Zwrot należności za niewykorzystane posiłki przysługuje wychowankom w przypadku nieobecności w internacie spowodowanej: a) zwolnieniem lekarskim; b) wyjazdami na imprezy sportowe; c) wezwaniami do sądu; d) wezwaniem WKU; e) zdarzeniami losowymi; * przewidywana nieobecność powinna być zgłoszona wychowawcy oraz kierownikowi stołówki dwa dni przed wyjazdem. OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA 1. Mieszkaniec internatu ma obowiązek: a) zapoznać się z regulaminem internatu i bezwzględnie go przestrzegać; b) przestrzegać przepisów BHP i ppoż. uszczegółowionych w instrukcji korzystania z c) wykupić posiłki w internacie potwierdzeniem zakupu jest karta abonamentowa; d) dbać o mienie własne, kolegów i e) ponosić pełną odpowiedzialność finansową za zniszczone mienie; f) utrzymywać ład i porządek w zajmowanych i użytkowanych pomieszczeniach oraz wokół budynku g) posiadać identyfikator; h) dbać o własne zdrowie i nie stwarzać sytuacji zagrożenia zdrowia i życia własnego oraz pozostałych mieszkańców; i) okazywać szacunek wychowawcom internatu oraz innym pracownikom ZCE; j) terminowo regulować opłaty za internat i wyżywienie (do 10. dnia każdego miesiąca); k) wykonywać prace na rzecz l) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków pod rygorem usunięcia z m) pełnić dyżury zgodnie z regulaminem dyżurów. 2. Wychowanek odpowiada za otrzymany klucz do swojego pokoju, w przypadku zagubienia dorabia go na własny koszt. 3. W czwartki odbywa się generalne sprzątanie pokojów. 4. W przypadku rezygnacji z internatu wychowanek ma obowiązek: a/ złożenia podania; b/ wymeldowania się; c/ uregulowania należności. 5. Wychowanek jest odpowiedzialny za bon żywieniowy, w przypadku jego zagubienia traci prawo do korzystania z posiłków /gimnazjaliści mogą zdeponować bony u wychowawców i pobierać je każdego dnia/.

3 NAGRODY I KARY 1. Mieszkaniec internatu w przypadku wzorowego zachowania może otrzymać następujące nagrody: a) pochwałę wychowawcy; b) pochwałę kierownictwa wobec innych mieszkańców; c) powiadomienie wychowawcy klasy o wzorowym zachowaniu; d) powiadomienie trenera i rodziców o wzorowym zachowaniu; e) list pochwalny do rodziców i władz klubu sportowego; f) nagrodę rzeczową. 2. Mieszkaniec internatu może otrzymać nagrodę za utrzymywanie porządku w pokoju, zgodnie z regulaminem konkursu czystości. 3. W przypadku nieprzestrzegania obowiązków wynikających z regulaminu mieszkaniec internatu będzie podlegał następującym karom regulaminowym: a) upomnienie wychowawcy; b) nagana wychowawcy oraz powiadomienie trenera (w przypadku sportowca); c) upomnienie kierownika internatu i powiadomienie rodziców; d) nagana kierownika e) nagana dyrektora ZCE; f) usunięcie (na czas określony lub nieokreślony) z g) w szczególnych wypadkach wychowawca ma prawo ustalić karę indywidualnie na określony czas. 4. Mieszkaniec może być usunięty z internatu z pominięciem kar regulaminowych za: a) naruszenie godności osobistej wychowanków i wychowawców; b) stosowanie przemocy fizycznej wobec kolegów; c) przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły i d) zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków; e) dokonywanie kradzieży.

4 PORZĄDEK DNIA pobudka, toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie i wyjście do szkoły, dyżury porządkowe zajęcia szkolne + treningi internat zamknięty dla wychowanków prace techniczne /sprzątanie, naprawy, konserwacje/ * obiad zajęcia własne wg zainteresowań (czytanie prasy, słuchanie muzyki, itp.) nauka własna w godzinach poza treningami lub dłużej kolacja czas wolny organizowany przez wychowawców (zajęcia świetlicowe, TV, kawiarenka internetowa, siłownia, zajęcia sportowe na hali lub na boisku, itp.) toaleta wieczorna, przygotowanie do snu cisza nocna * decyzję o wcześniejszym/późniejszym zamknięciu internatu podejmuje w razie potrzeby wychowawca dyżurujący. Wychowawca ma także możliwość zmiany porządku dnia w przypadku zbiorowego wyjścia z młodzieżą np.: do kina, teatru, muzeum, na mecz, itp. 1. W godzinach ciszy nocnej internat jest zamknięty. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do powrotu do internatu do godziny Młodzież gimnazjalna może wychodzić z internatu tylko pod opieką dorosłych /nie dotyczy chwilowych wyjść do sklepu i na treningi po dostarczeniu oświadczeń rodziców/. 2. Po godzinie wszyscy mieszkańcy przebywają w swoich pokojach; można korzystać tylko z lampek nocnych.

5 INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z POKOJU Z ZAPEWNIENIEM WARUNKÓW BHP I PRZEPISÓW P. POŻ. 1. Nie wolno wyrzucać żadnych przedmiotów przez okna i balkony. 2. Nie wolno korzystać w pokoju z otwartego ognia i urządzeń grzewczych typu: grzałki, ekspresy, tostery, żelazka. Korzystanie z tego typu urządzeń odbywa się tylko za zgodą wychowawcy. 3. Nie wolno korzystać w pokoju z otwartego ognia i posiadać urządzeń grzewczych typu: grzałki, tostery, żelazka. Korzystanie z tego typu urządzeń odbywa się tylko w kuchni internatu za zgodą wychowawcy. 4. W ostatnim dniu pobytu w internacie (przed wakacjami, ukończeniem szkoły) należy rozliczyć się z powierzonego sprzętu (pościel, koce) i klucza od pokoju. Regulamin zatwierdzono na radzie pedagogicznej dnia 14 lutego 2007 roku.

REGULAMIN MIESZKAŃCA INTERNATU

REGULAMIN MIESZKAŃCA INTERNATU REGULAMIN MIESZKAŃCA INTERNATU Internat ZCE przeznaczony jest dla uczniów szkół młodzieŝowych. Pozostałych mieszkańców (studentów, praktykantów, klientów indywidualnych) na terenie internatu obowiązują

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ. I. Proszę o przyznanie miejsca w internacie mojemu synowi córce *...PESEL... (imię nazwisko i PESEL ucznia)

KWESTIONARIUSZ. I. Proszę o przyznanie miejsca w internacie mojemu synowi córce *...PESEL... (imię nazwisko i PESEL ucznia) KWESTIONARIUSZ I. Proszę o przyznanie miejsca w internacie mojemu synowi córce *...PESEL... (imię nazwisko i PESEL ucznia) uczniowi... (nazwa szkoły i klasa) Od dnia. Miejsce stałego zamieszkania......

Bardziej szczegółowo

Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku. Regulamin internatu

Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku. Regulamin internatu Regulamin internatu Internat w okresie nauki jest wspólnym domem wychowanków, w którym powinna panować atmosfera sprzyjająca dobrej nauce, pracy i prawidłowemu współżyciu koleżeńskiemu. Dlatego też, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internatu Zespołu Szkół im W. Szybińskiego w Cieszynie

Regulamin Internatu Zespołu Szkół im W. Szybińskiego w Cieszynie Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego 43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 11 tel. 0338520184, fax. 0338520284 Regulamin Internatu Zespołu Szkół im W. Szybińskiego w Cieszynie ROZDZIAŁ I Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN INTERNATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Internat jest placówką opiekuńczo wychowawczą dla uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania; 2) Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU.

REGULAMIN INTERNATU. REGULAMIN INTERNATU Podstawy prawne regulaminu: - Ustawa z dnia 07.09. 1991 r. o Systemie Oświaty ( Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. ) z późniejszymi zmianami - Karta Nauczyciela ustawa z dn. 26. 01. 1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN INTERNATU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 9 do Statutu Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie z dnia 11.09.2014r REGULAMIN INTERNATU I. Postanowienia ogólne 1. Internat jest placówką opiekuńczo wychowawczą, działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU ZSOiS w ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN INTERNATU ZSOiS w ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN INTERNATU ZSOiS w ZIELONEJ GÓRZE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1.1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania. 1.2. Kierownik internatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU ZSOiS w ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN INTERNATU ZSOiS w ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN INTERNATU ZSOiS w ZIELONEJ GÓRZE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1.1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania. 1.2. Kierownik internatu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. V. ZASADY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE W PLACÓWCE (ZAŁĄCZNIK nr 1) (ZAŁĄCZNIK nr 2) I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI. V. ZASADY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE W PLACÓWCE (ZAŁĄCZNIK nr 1) (ZAŁĄCZNIK nr 2) I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67, poz. 329 z 1996 r.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 04.08.1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin Internatu dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu Podstawa prawna: - Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJNYCH W WOLINIE

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJNYCH W WOLINIE REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJNYCH W WOLINIE Nazwa internatu brzmi: 1 INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W WOLINIE 2 1. Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W BOBOWICKU

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W BOBOWICKU Załącznik nr 9 REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W BOBOWICKU I ZADANIA INTERNATU Internat zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internatu ZSGŻ w Gościnie

Regulamin Internatu ZSGŻ w Gościnie Regulamin Internatu ZSGŻ w Gościnie ROZDZIAŁ I Podstawy prawne 1. Ustawa z dn. 7. 09. 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 67, poz. 329 z 1996 r.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.08.1993 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU W ZESPOLE JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWODZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE z dnia 1 września 2011 r.

REGULAMIN INTERNATU W ZESPOLE JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWODZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE z dnia 1 września 2011 r. REGULAMIN INTERNATU W ZESPOLE JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWODZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE z dnia 1 września 2011 r. I. Podstawy prawne regulaminu 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU Internat, jako placówka wspomagająca i uzupełniająca pracę szkoły, oraz przejmująca na czas pobytu wychowanka w internacie funkcje opiekuńczo- wychowawczą od

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Regulamin Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Regulamin Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. nr. 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIESZKAŃCÓW BURSY

REGULAMIN MIESZKAŃCÓW BURSY REGULAMIN MIESZKAŃCÓW BURSY Bursa jest placówką opiekuńczo -wychowawczą, koedukacyjną, przeznaczoną dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pobierającej naukę poza miejscem stałego zamieszkania. W celu zagwarantowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRUP WYCHOWAWCZYCH SOSW im. JANA BRZECHWY W SZCZECINKU

REGULAMIN GRUP WYCHOWAWCZYCH SOSW im. JANA BRZECHWY W SZCZECINKU REGULAMIN GRUP WYCHOWAWCZYCH SOSW im. JANA BRZECHWY W SZCZECINKU ZASADY ZAKWATEROWANIA: 1. Podstawą przyjęcia wychowanka do grupy wychowawczej jest podanie rodziców/ opiekunów lub pełnoletniego wychowanka;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY BURSY NR 5

REGULAMIN WEWNĘTRZNY BURSY NR 5 REGULAMIN WEWNĘTRZNY BURSY NR 5 Celem regulaminu jest uregulowanie funkcjonowania Bursy nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej w Warszawie przy ul. Zagójskiej 3. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Bursa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W SZCZECINIE I ZADANIA INTERNATU

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W SZCZECINIE I ZADANIA INTERNATU REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W SZCZECINIE Internat, jako placówka wspomagająca i uzupełniająca pracę szkoły, oraz przejmująca na czas pobytu wychowanka w Internacie funkcje opiekuńczo - wychowawczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO- DĘMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO- DĘMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO- DĘMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE Na okres nauki internat jest wspólnym domem, w którym panować powinien sprzyjający dobrej nauce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU ZSE-M

REGULAMIN INTERNATU ZSE-M Obowiązuje od 11.03.2016 r. REGULAMIN INTERNATU ZSE-M Internat w czasie nauki szkolnej zastępuje swym wychowankom ich dom rodzinny, więc jego zadaniem jest należyte zabezpieczenie niezbędnych warunków

Bardziej szczegółowo

Wychowanek bursy ma prawo:

Wychowanek bursy ma prawo: Regulamin Bursy Nr 3 w Bydgoszczy. I Rozkład zajęć w ciągu dnia w Bursie nr 3 w Bydgoszczy 6.00-8.00 toaleta poranna i sprzątanie sal 8.00-10.00 godziny ciszy i nauki dla wychowanków mających kłopoty w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU. szkół im. I. J. Paderewskiego w Lubaszu prowadzonych przez Edukację Lubasz Sp. z o.o.

REGULAMIN INTERNATU. szkół im. I. J. Paderewskiego w Lubaszu prowadzonych przez Edukację Lubasz Sp. z o.o. REGULAMIN INTERNATU szkół im. I. J. Paderewskiego w Lubaszu prowadzonych przez Edukację Lubasz Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I Podstawy prawne: 1. Ustawa z dn.07. 09. 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 67, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Państwowej Bursy Szkół Artystycznych we Wrocławiu ul. Trzemeska 2

REGULAMIN. Państwowej Bursy Szkół Artystycznych we Wrocławiu ul. Trzemeska 2 REGULAMIN Państwowej Bursy Szkół Artystycznych we Wrocławiu ul. Trzemeska 2 OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA BURSY Do obowiązków wychowanka należy: Systematyczne realizowanie opłat za pobyt i wyżywienie w Bursie w

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Internatu SOSW w Słupsku

Regulamin pracy Internatu SOSW w Słupsku Załącznik nr 4 do Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słupsku Regulamin pracy Internatu SOSW w Słupsku Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II Zadania internatu Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCHOWANKA INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ WE WRONIU

REGULAMIN WYCHOWANKA INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ WE WRONIU REGULAMIN WYCHOWANKA INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ WE WRONIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Wszyscy wychowankowie są równi pod względem swej godności i swych praw. 2. Każdy wychowanek posiada wszystkie prawa zawarte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W NAŁĘCZOWIE ROZDZIAŁ I

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W NAŁĘCZOWIE ROZDZIAŁ I REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W NAŁĘCZOWIE ROZDZIAŁ I Część ogólna: 1. Internat Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie jest instytucją opiekuńczo - wychowawczą, stanowiącą własność społeczną, mającą

Bardziej szczegółowo

Internat Zespołu Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu REGULAMIN INTERNATU

Internat Zespołu Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu REGULAMIN INTERNATU Internat Zespołu Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu REGULAMIN INTERNATU Spis treści Toruń 2013 Rozdział 1. Podstawy prawne wydania regulaminu. Rozdział 2. Postanowienia ogólne. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA UL. 1 MAJA 47, KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA UL. 1 MAJA 47, KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA UL. 1 MAJA 47, 78 100 KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa i adres placówki: Internat Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BENICACH

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BENICACH Załącznik nr 5 REGULAMIN INTERNATU REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BENICACH Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 16-11-2010r. Uchwała 2a/10/11 Strona 1 z 12 1 CELE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE I. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej działalności realizuje jej cele i zadania, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internatu ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. gen. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO w Sulechowie.

Regulamin Internatu ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. gen. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO w Sulechowie. Regulamin Internatu ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. gen. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO w Sulechowie. ROZDZIAŁ I Podstawy prawne 1. Ustawa z dn. 7. 09. 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 67, poz. 329

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRÓD I KAR MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W KIELCACH

REGULAMIN NAGRÓD I KAR MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W KIELCACH REGULAMIN NAGRÓD I KAR MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W KIELCACH REGULAMIN I KRYTERIA NAGRÓD Osiągnięcia Laureaci olimpiad, konkursów, zawodów sportowych organizowanych w placówce Aktywna praca społeczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr IV im. C. K. NORWIDA W OSTROWCU ŚW.

REGULAMIN INTERNATU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr IV im. C. K. NORWIDA W OSTROWCU ŚW. 1 REGULAMIN INTERNATU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr IV im. C. K. NORWIDA W OSTROWCU ŚW. 1. Przepisy ogólne 1) Internat Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. C.K. Norwida jest miejscem zamieszkania uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ W BYTOMIU

REGULAMIN INTERNATU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ W BYTOMIU REGULAMIN INTERNATU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ W BYTOMIU 1 CELE I ZADANIA 1. Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w okresie pobierania nauki poza miejscem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

Regulamin świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie Regulamin świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie I. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU

REGULAMIN INTERNATU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU REGULAMIN INTERNATU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU Na podstawie 32 pkt. 3 Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wprowadza się Regulamin Internatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

REGULAMIN WEWNĘTRZNY REGULAMIN WEWNĘTRZNY obowiązujący w Bursie Szkolnej nr 1 w Poznaniu Regulamin wewnętrzny określa organizację życia w bursie. Wypełnianie podstawowych praw i obowiązków odnosi się do wszystkich mieszkanek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 9. Regulamin Internatu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach

ZAŁĄCZNIK NR 9. Regulamin Internatu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach ZAŁĄCZNIK NR 9 Regulamin Internatu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internatu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Regulamin Internatu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z dnia 20 lutego 2017 roku Regulamin Internatu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Bardziej szczegółowo

1. Internat jako placówka przejmuje od rodziny funkcje opiekuńczo-wychowawcze na okres pobytu wychowanka w internacie.

1. Internat jako placówka przejmuje od rodziny funkcje opiekuńczo-wychowawcze na okres pobytu wychowanka w internacie. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO- HOTELARSKICH W TORUNIU ul. Osikowa 17 I. Postanowienia ogólne 1. 1. Internat jako placówka przejmuje od rodziny funkcje opiekuńczo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie

REGULAMIN INTERNATU w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie REGULAMIN INTERNATU w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie Postanowienia ogólne. Rozdział I. 1 1.1. Internat jest integralną częścią szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH WAKACJE NA SPORTOWO

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH WAKACJE NA SPORTOWO REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH WAKACJE NA SPORTOWO 1. ORGANIZACJA PÓŁKOLONII Organizatorem wypoczynku jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin NIP: 946-26-20-374.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach

Regulamin Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach Regulamin Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach I. Cele i zadania świetlicy szkolnej. Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy świetlicy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Warszawie dla Szkoły Podstawowej nr 321

Regulamin pracy świetlicy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Warszawie dla Szkoły Podstawowej nr 321 Regulamin pracy świetlicy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Warszawie dla Szkoły Podstawowej nr 321 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BURSY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

REGULAMIN BURSY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN BURSY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Przyjęcia wychowanków do Bursy dokonuje się na cały okres pobierania nauki w szkole. 2. Przyjęcia do Bursy odbywają się na zasadzie pierwszeństwa według następującej

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA I WYCHOWANKA w SOSW im. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA I WYCHOWANKA w SOSW im. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA I WYCHOWANKA w SOSW im. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU 48 ust. 1 pkt 1 PRAWA UCZNIA Uczeń ma prawo: 1. Do poszanowania godności własnej, życzliwego traktowania oraz dyskrecji w sprawach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internatu Zespołu Szkół Techniczno Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie

Regulamin Internatu Zespołu Szkół Techniczno Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie Regulamin Internatu Zespołu Szkół Techniczno Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie Trzciana - wrzesień 2013 ROZDZIAŁ I Podstawy prawne 1. Ustawa z dn. 7. 09. 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY obowiązujący w Bursie Szkolnej nr 1 w Poznaniu

REGULAMIN WEWNĘTRZNY obowiązujący w Bursie Szkolnej nr 1 w Poznaniu REGULAMIN WEWNĘTRZNY obowiązujący w Bursie Szkolnej nr 1 w Poznaniu Regulamin wewnętrzny określa organizację życia w bursie. Wypełnianie podstawowych praw i obowiązków odnosi się do wszystkich mieszkanek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ. ZSG w Stanisławicach

REGULAMIN DZIAŁANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ. ZSG w Stanisławicach REGULAMIN DZIAŁANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZSG w Stanisławicach I. Cele i zadania świetlicy 1. Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej pozalekcyjnej opieki wychowawczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU ZSO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN INTERNATU ZSO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU REGULAMIN INTERNATU ZSO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania. 2. Wszyscy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W RYMANOWIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W RYMANOWIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W RYMANOWIE Postanowienia ogólne 1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie, przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN INTERNATU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ W GDAŃSKU REGULAMIN INTERNATU OGÓLNOKZTAŁCĄCEJ ZKOŁY BALETOWEJ W GDAŃKU I Postanowienia ogólne 1. Internat Ogólnokształcącej zkoły Baletowej w Gdańsku jest placówką opiekuńczowychowawczą przeznaczoną dla młodzieży

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ziemięcicach REGULAMIN INTERNATU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W ZIEMIĘCICACH

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ziemięcicach REGULAMIN INTERNATU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W ZIEMIĘCICACH REGULAMIN INTERNATU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W ZIEMIĘCICACH W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNA 1. Internat jest integralną częścią szkoły i prowadzi działalność wychowawczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY Załącznik nr 5 REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 68 Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dziećmi. Stanowi ważne ogniwo w pracy

Bardziej szczegółowo

Internat Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 90

Internat Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 90 Uchwała nr 7/2016-2017 Rady Pedagogicznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, w sprawie zmian w Statucie Szkoły, Szkolnym systemie oceniania i Regulaminie Internatu. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI

REGULAMIN UCZNIOWSKI REGULAMIN UCZNIOWSKI I. Uczeń ma prawo do: 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej, 2. opieki wychowawczej i przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie Reda, rok szkolny 2016/2017. Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Warlubiu. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Warlubiu. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Regulamin Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Warlubiu Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Internat jest placówką opiekuńczo- oświatową pełniącą rolę wychowawczą dla uczniów pobierających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W TANOWIE

REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W TANOWIE REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W TANOWIE Regulamin opracowano na podstawie Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie. Regulamin określa zasady funkcjonowania Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU 1 Postanowienia ogólne 1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej dzieciom, które muszą dłużej przebywać w szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNO- PORZĄDKOWY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNO- PORZĄDKOWY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNO- PORZĄDKOWY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Świetlica środowiskowa jest placówką opiekuńczo- wychowawczą typu wsparcia dziennego, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY Załącznik nr 5 REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 68 Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dziećmi. Stanowi ważne ogniwo w pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Regulaminu wycieczek szkolnych w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach : Regulamin wycieczki

Załączniki do Regulaminu wycieczek szkolnych w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach : Regulamin wycieczki Załączniki do Regulaminu wycieczek szkolnych w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach : Regulamin wycieczki Przyjęcie regulaminu wycieczki do wiadomości przez uczestników Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAWIE WESOŁEJ

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAWIE WESOŁEJ REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAWIE WESOŁEJ I. Zasady ogólne 1. Prawa ucznia Uczniu, masz prawo: a) jak najlepiej wykorzystać czas przeznaczony w czasie lekcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY. Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY. Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu, Nr 2. z dnia 30.08.2012roku W sprawie zmian w Regulaminie Internatu.

Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu, Nr 2. z dnia 30.08.2012roku W sprawie zmian w Regulaminie Internatu. Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu, Nr 2. z dnia 30.08.2012roku W sprawie zmian w Regulaminie Internatu. REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W WAŁCZU REGULAMIN JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI INTERNATU. Ogólnokształcącego w Białymstoku mieszkających poza siedzibą szkoły. & 2.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI INTERNATU. Ogólnokształcącego w Białymstoku mieszkających poza siedzibą szkoły. & 2. ZAŁĄCZNIK 6 REGULAMIN INTERNATU PRZY VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ I ZASADY DZIAŁALNOŚCI INTERNATU & 1. 1. Internat jest placówką opiekuńczo - wychowawczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej 1 Postanowienia ogólne W szkole działa świetlica, której organizacje i zasady działania określa rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ. w Zespole Szkół w Rudkach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ. w Zespole Szkół w Rudkach. 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/ 2011 /2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Rudkach z dnia 05.12.2011 r. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ w Zespole Szkół w Rudkach 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 REGULAMIN UCZNIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W GROMADZICACH

Załącznik nr 9 REGULAMIN UCZNIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W GROMADZICACH Załącznik nr 9 REGULAMIN UCZNIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W GROMADZICACH 1 Obowiązki ucznia 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁYSYCH

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁYSYCH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁYSYCH 1 Cele i zadania świetlicy szkolnej 1. Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom zapisanym na zajęcia do świetlicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU SZKOLNEGO. Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

REGULAMIN INTERNATU SZKOLNEGO. Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej REGULAMIN INTERNATU SZKOLNEGO Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty Dz.U. z 2004r nr 256 poz. 2572 Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001r w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. w dniu 31-08-2015r

REGULAMIN INTERNATU. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. w dniu 31-08-2015r REGULAMIN INTERNATU Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 31-08-2015r Nisko, sierpień 2015 Spis treści 1 PODSTAWY PRAWNE WYDANIA REGULAMINU... 3 2 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 2 do Statutu ZSM POSTANOWIENIA OGÓLNE.1. Internat jest miejscem zamieszkania uczniów Zespołu Szkół Muzycznych prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

I Cele i zadania świetlicy

I Cele i zadania świetlicy Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46/2013/2014 z dnia 18.06.2014r. Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 14 I Cele i zadania świetlicy 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Lubawie. Regulamin Internatu

Zespół Szkół w Lubawie. Regulamin Internatu Zespół Szkół w Lubawie Regulamin Internatu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin działalności Internatu zostaje ustalony na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE (wyciąg ze Statutu Szkoły 28a) Strona 1 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły powołaną w celu realizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA INTERNATU

SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA INTERNATU Załącznik nr 5 do Statutu ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA INTERNATU 1 Postanowienia ogólne Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. 1 2 Internat jest placówką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BURSY GDAŃSKIEJ

REGULAMIN BURSY GDAŃSKIEJ REGULAMIN BURSY GDAŃSKIEJ Celem regulaminu jest uregulowanie zasad funkcjonowania Bursy Gdańskiej, ul. Podwale Staromiejskie 51/52 80 845 Gdańsk. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Bursa jest placówką zapewniającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 310 IM. MICHAŁA BYLINY W WARSZAWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 310 IM. MICHAŁA BYLINY W WARSZAWIE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 310 IM. MICHAŁA BYLINY W WARSZAWIE I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki w czasie wolnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU. przy ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 w K r a k o w i e

REGULAMIN INTERNATU. przy ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 w K r a k o w i e REGULAMIN INTERNATU Załącznik do Statutu Z S Z nr 1 w Krakowie, wprowadzony Zarządzeniem Nr l / 2014/2015 Kierownika Internatu z dnia 1.09.2014r. przy ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 w K r a k o w i e 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internatu Zespołu Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu

Regulamin Internatu Zespołu Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu Regulamin Internatu Zespołu Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu I. Podstawy prawne wydania regulaminu Podstawę prawną wydania niniejszego regulaminu stanowi: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GŁOSKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GŁOSKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GŁOSKOWIE 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Świetlica działa dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy rodziców muszą przebywać w szkole, a także dla

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Kołobrzeg 1 WSTĘP 1. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA INTERNATU ORAZ ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. KRESOWIAKÓW w BARTOSZYCACH

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. KRESOWIAKÓW w BARTOSZYCACH REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. KRESOWIAKÓW w BARTOSZYCACH 1 I Postanowienia ogólne 1 1. Internat jako placówka przejmuje od rodziny funkcje opiekuńczo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W MALBORKU

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W MALBORKU REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W MALBORKU 1 PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA INTERNATU: 1. PRAWA: 1) Wychowanek ma prawo do: a) zakwaterowania, opieki lekarskiej oraz odpłatnego

Bardziej szczegółowo

CELE I ZAŁOŻENIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

CELE I ZAŁOŻENIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ CELE I ZAŁOŻENIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest: zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II W ŻARNOWCU ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH ZAWARTOŚĆ 1. KARTA WYCIECZKI / IMPREZY str. 1 z 2... 2 HARMONOGRAM WYCIECZKI / IMPREZY str. 2 z 2...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gimnazjum Nr 94

Regulamin Gimnazjum Nr 94 Regulamin Gimnazjum Nr 94 w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9 Regulamin gimnazjum określa prawa i obowiązki ucznia Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU Wyciąg ze Statutu Szkoły

REGULAMIN INTERNATU Wyciąg ze Statutu Szkoły REGULAMIN INTERNATU Wyciąg ze Statutu Szkoły 93 1. O przyjęcie do internatu mogą się ubiegać uczniowie III LO w Gdyni oraz Gimnazjum nr 24 w Gdyni, którzy na stałe mieszkają poza terenem Trójmiasta. 2.

Bardziej szczegółowo

OCENA ZACHOWANIA WYCHOWANKÓW MOS IM. ŚW. BRATA ALBERTA W SZCZECINIE

OCENA ZACHOWANIA WYCHOWANKÓW MOS IM. ŚW. BRATA ALBERTA W SZCZECINIE OCENA ZACHOWANIA WYCHOWANKÓW MOS IM. ŚW. BRATA ALBERTA W SZCZECINIE 27.09.2012r. Spis treści: I Instrukcja dokonywania oceny zachowania wychowanków MOS im. Św. Brata Alberta w Szczecinie II Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU 1 Postanowienia ogólne. 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. w OLSZTYNIE

REGULAMIN PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. w OLSZTYNIE INTERNATU REGULAMIN PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. w OLSZTYNIE 1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą PSM w Olsztynie przeznaczoną dla uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania

Bardziej szczegółowo