REGULAMIN MIESZKAŃCA INTERNATU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN MIESZKAŃCA INTERNATU"

Transkrypt

1 REGULAMIN MIESZKAŃCA INTERNATU Internat ZCE przeznaczony jest dla uczniów szkół młodzieżowych. Pozostałych mieszkańców internatu (studentów, praktykantów) obowiązują ogólne zasady zachowania, takie same jak młodzież szkolną. Zapisy poniższego regulaminu są zgodne z obowiązującymi procedurami postępowania w internacie. WARUNKI PRZYJĘCIA: 1 Osoba ubiegająca się o przyjęcie do internatu, zobowiązana jest do złożenia w terminie określonym na stronie internetowej ZCE: a) podania; b) dokumentu stwierdzającego stałe zameldowanie; c) odpisu aktu urodzenia; d) wymaganych oświadczeń. 2. Mieszkańcy internatu, będący uczniami ZCE meldowani są na czas pobierania nauki, pozostali na rok szkolny. PRAWA MIESZKAŃCA 1. Mieszkaniec internatu ma prawo: a) wybierać członków Rady Internatu; b) korzystać z pomocy wychowawców i kierownictwa internatu w przypadkach trudnych sytuacji życiowych; c) uczestniczyć w życiu kulturalnym, np. wyjścia do kin, teatru, muzeum oraz w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w ZCE i w internacie; d) w uzasadnionych przypadkach wyjechać do domu w środku tygodnia po uzgodnieniu z wychowawcą oraz, w przypadku gimnazjalistów, po zwolnieniu przez rodziców lub opiekunów; e) pozostać w internacie na sobotę i niedzielę po uprzednim poinformowaniu wychowawcy f) zgłaszać do Rady Internatu, kierownika i wychowawców własne pomysły dotyczące organizacji życia w internacie; g) korzystać z urządzeń rekreacyjno sportowych internatu i ZCE, w przypadku gimnazjalisty za zgodą trenera i wyłącznie pod opieką wychowawcy h) przyjmować gości w wyznaczonych godzinach i miejscu: oraz ; ograniczenie to nie dotyczy spotkań z rodzicami i opiekunami, z zastrzeżeniem ciszy nocnej obowiązującej w godz ; i) korzystać ze sprzętu RTV do godziny 21.30, w sposób nie utrudniający pobytu innym mieszkańcom j) korzystać w wyznaczonych godzinach z kawiarenki internetowej na terenie internatu.

2 2. Zwrot należności za niewykorzystane posiłki przysługuje wychowankom w przypadku nieobecności w internacie spowodowanej: a) zwolnieniem lekarskim; b) wyjazdami na imprezy sportowe; c) wezwaniami do sądu; d) wezwaniem WKU; e) zdarzeniami losowymi; * przewidywana nieobecność powinna być zgłoszona wychowawcy oraz kierownikowi stołówki dwa dni przed wyjazdem. OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA 1. Mieszkaniec internatu ma obowiązek: a) zapoznać się z regulaminem internatu i bezwzględnie go przestrzegać; b) przestrzegać przepisów BHP i ppoż. uszczegółowionych w instrukcji korzystania z c) wykupić posiłki w internacie potwierdzeniem zakupu jest karta abonamentowa; d) dbać o mienie własne, kolegów i e) ponosić pełną odpowiedzialność finansową za zniszczone mienie; f) utrzymywać ład i porządek w zajmowanych i użytkowanych pomieszczeniach oraz wokół budynku g) posiadać identyfikator; h) dbać o własne zdrowie i nie stwarzać sytuacji zagrożenia zdrowia i życia własnego oraz pozostałych mieszkańców; i) okazywać szacunek wychowawcom internatu oraz innym pracownikom ZCE; j) terminowo regulować opłaty za internat i wyżywienie (do 10. dnia każdego miesiąca); k) wykonywać prace na rzecz l) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków pod rygorem usunięcia z m) pełnić dyżury zgodnie z regulaminem dyżurów. 2. Wychowanek odpowiada za otrzymany klucz do swojego pokoju, w przypadku zagubienia dorabia go na własny koszt. 3. W czwartki odbywa się generalne sprzątanie pokojów. 4. W przypadku rezygnacji z internatu wychowanek ma obowiązek: a/ złożenia podania; b/ wymeldowania się; c/ uregulowania należności. 5. Wychowanek jest odpowiedzialny za bon żywieniowy, w przypadku jego zagubienia traci prawo do korzystania z posiłków /gimnazjaliści mogą zdeponować bony u wychowawców i pobierać je każdego dnia/.

3 NAGRODY I KARY 1. Mieszkaniec internatu w przypadku wzorowego zachowania może otrzymać następujące nagrody: a) pochwałę wychowawcy; b) pochwałę kierownictwa wobec innych mieszkańców; c) powiadomienie wychowawcy klasy o wzorowym zachowaniu; d) powiadomienie trenera i rodziców o wzorowym zachowaniu; e) list pochwalny do rodziców i władz klubu sportowego; f) nagrodę rzeczową. 2. Mieszkaniec internatu może otrzymać nagrodę za utrzymywanie porządku w pokoju, zgodnie z regulaminem konkursu czystości. 3. W przypadku nieprzestrzegania obowiązków wynikających z regulaminu mieszkaniec internatu będzie podlegał następującym karom regulaminowym: a) upomnienie wychowawcy; b) nagana wychowawcy oraz powiadomienie trenera (w przypadku sportowca); c) upomnienie kierownika internatu i powiadomienie rodziców; d) nagana kierownika e) nagana dyrektora ZCE; f) usunięcie (na czas określony lub nieokreślony) z g) w szczególnych wypadkach wychowawca ma prawo ustalić karę indywidualnie na określony czas. 4. Mieszkaniec może być usunięty z internatu z pominięciem kar regulaminowych za: a) naruszenie godności osobistej wychowanków i wychowawców; b) stosowanie przemocy fizycznej wobec kolegów; c) przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły i d) zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków; e) dokonywanie kradzieży.

4 PORZĄDEK DNIA pobudka, toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie i wyjście do szkoły, dyżury porządkowe zajęcia szkolne + treningi internat zamknięty dla wychowanków prace techniczne /sprzątanie, naprawy, konserwacje/ * obiad zajęcia własne wg zainteresowań (czytanie prasy, słuchanie muzyki, itp.) nauka własna w godzinach poza treningami lub dłużej kolacja czas wolny organizowany przez wychowawców (zajęcia świetlicowe, TV, kawiarenka internetowa, siłownia, zajęcia sportowe na hali lub na boisku, itp.) toaleta wieczorna, przygotowanie do snu cisza nocna * decyzję o wcześniejszym/późniejszym zamknięciu internatu podejmuje w razie potrzeby wychowawca dyżurujący. Wychowawca ma także możliwość zmiany porządku dnia w przypadku zbiorowego wyjścia z młodzieżą np.: do kina, teatru, muzeum, na mecz, itp. 1. W godzinach ciszy nocnej internat jest zamknięty. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do powrotu do internatu do godziny Młodzież gimnazjalna może wychodzić z internatu tylko pod opieką dorosłych /nie dotyczy chwilowych wyjść do sklepu i na treningi po dostarczeniu oświadczeń rodziców/. 2. Po godzinie wszyscy mieszkańcy przebywają w swoich pokojach; można korzystać tylko z lampek nocnych.

5 INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z POKOJU Z ZAPEWNIENIEM WARUNKÓW BHP I PRZEPISÓW P. POŻ. 1. Nie wolno wyrzucać żadnych przedmiotów przez okna i balkony. 2. Nie wolno korzystać w pokoju z otwartego ognia i urządzeń grzewczych typu: grzałki, ekspresy, tostery, żelazka. Korzystanie z tego typu urządzeń odbywa się tylko za zgodą wychowawcy. 3. Nie wolno korzystać w pokoju z otwartego ognia i posiadać urządzeń grzewczych typu: grzałki, tostery, żelazka. Korzystanie z tego typu urządzeń odbywa się tylko w kuchni internatu za zgodą wychowawcy. 4. W ostatnim dniu pobytu w internacie (przed wakacjami, ukończeniem szkoły) należy rozliczyć się z powierzonego sprzętu (pościel, koce) i klucza od pokoju. Regulamin zatwierdzono na radzie pedagogicznej dnia 14 lutego 2007 roku.

REGULAMIN BURSY SZKOLNEJ W EŁKU

REGULAMIN BURSY SZKOLNEJ W EŁKU REGULAMIN BURSY SZKOLNEJ W EŁKU Na podstawie 19, ust. 1 Statutu Bursy tworzy się Regulamin Bursy Szkolnej w Ełku zawierający: 1 PRZEPISY ORGANIZACYJNE 1. Regulamin bursy jest zbiorem przepisów określających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU STUDENTA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Przedmiot regulaminu 1

REGULAMIN DOMU STUDENTA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Przedmiot regulaminu 1 REGULAMIN DOMU STUDENTA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulaminu 1 1. Regulamin określa prawa i obowiązki mieszkańców oraz osób przebywających na terenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do: poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Kombatanta im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza w Szczecinie

REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Kombatanta im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza w Szczecinie REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Kombatanta im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza w Szczecinie Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Szczecinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Dom Studenta (zwany dalej DS) jest miejscem czasowego zamieszkania studentów AMG i osób uprawnionych oraz miejscem ich nauki i wypoczynku.

Dom Studenta (zwany dalej DS) jest miejscem czasowego zamieszkania studentów AMG i osób uprawnionych oraz miejscem ich nauki i wypoczynku. REGULAMIN MIESZKAŃCÓW Domu Studenta Akademii Medycznej w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Dom Studenta (zwany dalej DS) jest miejscem czasowego zamieszkania studentów AMG i osób uprawnionych oraz miejscem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBÓW SPÓŁDZIELCZYCH CZĘSTOCHOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZAKNIOWEJ NASZA PRACA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN KLUBÓW SPÓŁDZIELCZYCH CZĘSTOCHOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZAKNIOWEJ NASZA PRACA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN KLUBÓW SPÓŁDZIELCZYCH CZĘSTOCHOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZAKNIOWEJ NASZA PRACA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN KLUBÓW SPÓŁDZIELCZYCH CSM NASZA PRACA ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Kluby Spółdzielcze zostały

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mieszkańca Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin Mieszkańca Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin Mieszkańca Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi I. Przepisy ogólne 1. Dom Studencki jest integralną częścią Uczelni, miejscem zamieszkania uprawnionych do tego studentów i innych osób

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ZW 36 /2011

Załącznik nr 1 do ZW 36 /2011 Załącznik nr 1 do ZW 36 /2011 REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1. Przepisy ogólne 1.1. Dom studencki jest miejscem czasowego zamieszkania studentów i innych osób uprawnionych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/06/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą im. Przyjaciół Ziemi z dnia 25.06.2014 r. REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU STUDENTA SGH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOMU STUDENTA SGH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 38 z dnia 24 września 2014 r. REGULAMIN DOMU STUDENTA SGH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Domu Studenta SGH, zwany dalej Regulaminem, dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku 1 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych

Bardziej szczegółowo