BENEFIT SYSTEMS. AKUMULUJ (pierwsza rekomendacja) R E K O M E N D A C J A 11 STYCZNIA 2013 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BENEFIT SYSTEMS. AKUMULUJ (pierwsza rekomendacja) R E K O M E N D A C J A 11 STYCZNIA 2013 ROKU"

Transkrypt

1 11 STYCZNIA 2013 ROKU BENEFIT SYSTEMS Benefit Systems jest innowacyjną Spółką, która na szeroką skalę wdrożyła na rynku polskim unikalny koncept biznesowy. Od momentu IPO w kwietniu 2010 r. akcje podrożały już ponad dwukrotnie. Uwzględniając naszą wycenę Spółki oraz wskaźniki na jakich jest ona obecnie notowana należy stwierdzić, że zakładany dalszy wzrost podstawowego biznesu Spółki, związanego z pozapłacowymi świadczeniami dla pracowników w zakresie sportu, w dużym stopniu jest już zdyskontowany w cenie akcji. W dalszym ciągu dostrzegamy pewien potencjał wzrostowy, w związku z czym wydajemy rekomendację Akumuluj z wyznaczoną 6-cio miesięczną ceną docelową 272 zł. Warto podkreślić, iż przestrzeń do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy kryje się w ewentualnym powodzeniu nowych produktów lub ekspansji geograficznej. Projekty te są jeszcze na zbyt wczesnym etapie, by wiarygodnie prognozować ich efekty. AKUMULUJ (pierwsza rekomendacja) Cena bieżąca Cena docelowa 237,80 PLN 272,00 PLN Potencjał wzrostu 14,4% Kapitalizacja 572 mln PLN Głównym źródłem przychodów Spółki jest karta MultiSport Plus. Odpowiada ona za ok. 90% przychodów Grupy Emitenta. Jej posiadacz uprawniony jest do nieograniczonej liczby wizyt u partnerów Spółki (obiekty sportowe) w zamian za stały miesięczny abonament. Benefit ponosi koszt każdej wizyty posiadacza u partnera. Wynegocjowane przez Spółkę stawki są bardziej atrakcyjne od stawek za jednorazowe wejścia dla osób fizycznych, co wynika z jej pozycji negocjacyjnej. Występują dwa modele finansowania karty: a) karty finansowane w 100% przez firmy (klientów) (ok. 1/3), b) karty współfinansowane przez pracowników (ok. 2/3). Liczba posiadaczy kart obecnie oscyluje wokół , a liczba klientów to ok Warto zauważyć, że partycypacja pracowników w finansowaniu karty MultiSport Plus wpływa na podwyższenie ceny tego produktu, co wiąże się z negatywną selekcją (co do zasady współfinansowaniem będzie zainteresowana ta część pracowników, która ma zamiar aktywnie korzystać z karty). Dla każdego klienta (firmy) stawki ustalane są w taki sposób, by umowy były rentowne. W przypadku gdy aktywność pracowników danej firmy jest wyraźnie większa od prognozowanej (co powoduje wzrost kosztów), Benefit decyduje się renegocjować umowy. Spółka wypracowała również systemy ochrony przed możliwymi nadużyciami ze strony użytkowników i/lub partnerów. Akcja tajemniczego klienta, która ma na celu weryfikację solidności pracowników partnerów w weryfikowaniu tożsamości osób. Należy jednak zauważyć, iż jest to ryzyko, które ma stały wpływ na wyniki Spółki (jest niemierzalne) i nie spodziewamy się wzrostu udziału kosztów ponoszonych z tego tytułu. Benefit Systems od 2009 r. prowadzi także program wyposażania partnerów kart Multisport i FitSport w elektroniczne czytniki kart, które obecnie odpowiadają za zbieranie danych o ok. 95% wizyt. Inwestycje te rozpatrujemy na 2 płaszczyznach. Po pierwsze jest to nowocześniejszy sposób weryfikacji wizyt, co powinno mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie podatności Spółki na ryzyko nadużyć. Dodatkowo urządzenia te pozwalają na dostęp do danych o aktywności uczestników w czasie rzeczywistym, co z kolei przekłada się na efektywniejsze zarządzanie rentownością klientów (wcześniejsza możliwość renegocjacji umów z klientami). INWESTYCJE EMITENTA W PODSTAWOWYM OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI Jedną z najważniejszych kwestii związanych z inwestycją w akcje Spółki jest ocena żywotności modelu biznesowego / próba odpowiedzi na pytanie czy ma on charakter wzrostowy czy też w perspektywie kilku lat pojawią się zjawiska powodujące spadek liczby klientów i posiadaczy kart. Jednym z takich zagrożeń jest konsolidacja rynku obiektów sportowych (głównie siłowni) w Polsce. Rynek w Polsce jest bardzo rozdrobniony w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, co umożliwiło obecny sukces Spółki. Silniejsze sieci obiektów sportowych mogłyby: a) same zaoferować pracodawcom (dużym podmiotom) dostęp do całej sieci klubów w Polsce, b) zająć w wyniku walki konkurencyjnej najlepsze lokalizacje w danych ośrodkach, c) zwiększyć swoją pozycje negocjacyjną wobec Benefit Systems. Największą siecią w Polsce jest Pure Health & Fitness, który niebawem posiadać będzie sieć 30 klubów w całej Polsce (za stroną internetową). Benefit nie oferuje w ramach MultiSport Plus możliwości ćwiczenia w klubach Pure. Warto w tym miejscu wskazać na przewagę karty MultiSport Plus jaką jest dostęp do różnego rodzaju form aktywności fizycznej w całej sieci partnerskiej obiektów sportowych (siłownia, basen, kluby fitness oraz bardziej wyspecjalizowanych usług: np. ścianki wspinaczkowe, sztuki walki, taniec, squash). Benefit w ramach strategii zaprezentowanej i realizowanej od czasu IPO przedstawił plan inwestycji w formie pożyczek, bądź bezpośrednio w udziały podmiotów działających na rynku fitness. W wyniku realizacji tych inwestycji Emitent stał się mniejszościowym udziałowcem w siłowniach o istotnych udziałach w głównych ośrodkach miejskich w Polsce. STRUKTURA AKCJONARIATU James Van Bergh 25,71% Benefit Invest Ltd 24,69% Marek Kampola 11,14% Amplico OFE 10,12% ING OFE 8,75% Alfa 1CEE 5,14% Pozostali 14,46% PROFIL SPÓŁKI Benefit Systems dostarcza innowacyjne rozwiązania w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych z zakresu sportu i rekreacji, kultury oraz szytych na miarę programów kafeteryjnych CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI unikalny i trudny do powtórzenia w tej skali wysokomarżowy, niekapitałochłonny model biznesowy wysokie przepływy pieniężne i dywidendowy charakter potencjał nowych projektów Rafał Kozioł Analityk, Makler p. w. Dariusz Wolszczak Analityk, Makler p.w Noble Securities REKOMENDACJA 1

2 Poniższa tabela przedstawia zestawienie dokonanych inwestycji. W długim terminie poprzez obecność w akcjonariacie Benefit ogranicza strategiczne ryzyko prowadzonej działalności. Nazwa Udział Grupy Benefit w kapitale Miasta Liczba lokalizacji (w tym przed otwarciem) Calypso Fitness 40,00% Warszawa (6), Rzeszów(2), Gdańsk, Sopot, Elbląg, Piaseczno, Piotrków Trybunalski 13 Fabryka Formy 34,69% Aglomeracja poznańska (4)* 4 Fitness Academy 19,17% Wrocław (4), Kraków, Katowice 6 * - po nabyciu w dniu r. klubu fitness FITPOINT. Łączne zaangażowanie Grupy Emitenta w inwestycje w spółki nie podlegające pełnej konsolidacji na dzień r. wynosiło 55,7 mln zł, z czego ok % należy przypisać do inwestycji w wyżej wymienione podmioty. 30,6 mln zł z tej kwoty stanowią długo i krótkoterminowe pożyczki. Powinny one wrócić do Spółki w większości w ciągu 2-3 następnych lat. Dzięki objęciu udziałów w tych trzech podmiotach Benefit jest obecny na najbardziej perspektywicznych rynkach: stołecznym, trójmiejskim, krakowskim, wrocławskim, poznańskim. Przykładowo mimo dużej liczby mieszkańców za zdecydowanie mniej atrakcyjne od wspomnianych należy uznać miasta takie jak: Łódź, Szczecin, Białystok, Lublin czy Kielce. W naszej ocenie ROE jakiego Benefit może oczekiwać w najbliższych latach na portfelu udziałów kapitałowych w siłowniach jest zdecydowanie niższe niż ROE podstawowego biznesu Spółki. Obecne wyniki finansowe tych podmiotów są słabe, wynika to jednak przede wszystkim z prowadzonych przez nie inwestycji w rozwój. Rentowność portfela pożyczek jest nieznacznie większa od oprocentowania środków pieniężnych Emitenta. O tym, że działalność związana z prowadzeniem siłowni nie należy do łatwych świadczy przykład upadłości w 2010 r. sieci fitness Gymnasion. Błędy w zarządzaniu siecią siłowni mogą objawiać się np. w zbyt wysokich kosztach najmu powierzchni, obarczonych dodatkowo ryzykiem kursowym, dużych kosztach wejścia do nowej lokalizacji (fit out, sprzęt) czy też nie pozyskaniu masy krytycznej stałych użytkowników (zła lokalizacja, nieskuteczny marketing). Uwzględniając strategiczny charakter inwestycji (ograniczenie ryzyka podstawowej działalności) należy pozytywnie ocenić ten element strategii, w szczególności iż jest on alternatywą dla zagospodarowania wolnych środków względem lokaty bankowej lub wyższej dywidendy. Ambicją Benefit S.A. jest bycie podmiotem współkonsolidującym rynek siłowni w Polsce. W ciągu najbliższych dwóch lat Spółka ma zamiar ograniczyć skalę inwestycji w zakup udziałów do mln zł. Partycypacja kapitałowa w siłowniach pozwala zmniejszyć efekt sezonowości (korzyści z większej aktywności użytkowników). W tym miejscu warto wskazać na potencjał wzrostu rynku pozapłacowych świadczeń dla pracowników, które wiążą się z aktywnością fizyczną. W Polsce działa ok podmiotów zatrudniających ponad 10 pracowników, z czego w ocenie Spółki ok tys. to grupa docelowa dla oferowanych produktów. Obecna liczba klientów to W tej liczbie zawiera się jednak relatywnie wysoka penetracja u największych pod względem zatrudnienia spółek (ok. 50% z 500 największych przedsiębiorstw w Polsce, w tym ok. 80% banków). W kwietniu 2012 r. Benefit Systems zawarł także umowę inwestycyjną ze wspólnikami spółki X-Code, która specjalizuje się w integracji systemów informatycznych. Z usług tego podmiotu spółki z grupy kapitałowej Benefit Systems korzystały już wcześniej, np. przy tworzeniu własnego systemu informatycznego czy wprowadzaniu czytników kart. Dzięki nabyciu udziałów (prawie 50%) Benefit Systems pozyskał partnera, który świadczy usługi informatyczne dla Spółki i ma pewność, że X-Code będzie traktować potrzeby zarówno Spółki, jak i jej partnerów i klientów priorytetowo. Powinno to pozwolić Benefit Systems na efektywną realizację informatyzacji Spółki i jej produktów, co będzie mieć przełożenie na efektywność operacyjną Spółki (np. wymienione wcześniej zarządzanie rentownością klientów w czasie rzeczywistym). NOWE PRODUKTY Obecnie sztandarowym produktem Benefit Systems są karty MultiSport Plus i Fitprofit, które po 3 kwartałach 2012 r. były odpowiedzialne za wygenerowanie prawie 97% przychodów (w 2011 r. było to 98 %). Karty te pozwalają pracownikom na korzystanie z licznych placówek partnerskich świadczących usługi związane z aktywnym wypoczynkiem (siłownie, fitness kluby, baseny itd.). Pozytywnie oceniamy jeden z celów strategicznych zarządu, jakim jest dywersyfikacja działalności i zwiększenie bazy produktowej. Rozbudowywanie portfolio produktów jest prowadzone w ramach podstawowej działalności, czyli oferowania świadczeń pozapłacowych i motywowania pracowników. Oferując nowe, komplementarne produkty (MultiBilet, MultiLunch, MultiTeatr, Benefit Deals, a w przyszłości także wprowadzenie do oferty MultiTravel), Benefit Systems stara się zagospodarować także inne, poza sportowymi, możliwości spędzania przez pracowników wolnego czasu. Noble Securities REKOMENDACJA 2

3 Spółka oferuje klientom także Program Kafeteryjny, który umożliwia pracownikom wymianę uzyskanych bonów na produkty oferowane przez Benefit Systems. Poniżej zamieszczamy krótką charakterystyką wymienionych produktów: Nazwa MultiLunch MultiBilet MultiTeatr Benefit Deals Charakterystyka produktu innowacyjny produkt wprowadzony w II poł r. Jest to abonamentowa karta żywieniowa pozwalająca pracownikom na korzystanie z oferty lunchowej w wybranych lokalach gastronomicznych. Uważamy, że jest to najbardziej perspektywiczny projekt Spółki. Możliwa do realizacji marża jest zdecydowanie niższa niż w przypadku kart MultiSport Plus i Fitsport, co wynika przede wszystkim z charakterystyki świadczonych usług. W przypadku usług gastronomicznych występuje dużo niższa dźwignia operacyjna - przeważającą część kosztów stanowią koszty zmienne (np. surowce, pracownicy), ponoszone każdorazowo przez usługodawcę. MultiLunch posiada największą grupę docelową, co powinno pozwolić Spółce na generowanie znacznych przychodów przy nadal atrakcyjnej marży. program kinowy pozwalający na wymianę kuponów na bilety do sieci kin partnerskich na wybrany seans. Cena biletu jest niższa od standardowej. Dodatkowo przychodem z jego sprzedaży sieci kin dzielą się z Benefit. Przesłanką atrakcyjności dla operatorów kinowych jest aktywowanie osób do korzystanie z tej formy rozrywki oraz wzrost popytu kosztem konkurentów, którzy nie mają w ofercie kart MultiBilet. Obecnie jest to najbardziej dochodowy produkt (poza kartami Multisport i Fitsport), generujący ponad 5 mln PLN przychodów, co stanowi ponad 2% przychodów po 3 kwartałach 2012 r. Wg szacunków przychody z produktu mogą w tym roku wzrosnąć o ok. 80%. program pozwalający klientom na zaoferowanie swoim pracownikom biletów na wybrane spektakle teatralne najmłodszy projekt Spółki, polegający na zaoferowaniu szerokiej gamy benefitów w formule platformy zakupów grupowych. W ramach usługi abonamentowej klienci otrzymają stałą ofertę produktów i usług na promocyjnych warunkach, z których będą mogli dowolnie korzystać. Benefit TV Benefit TV nie jest stricte produktem, natomiast jest to nowy projekt Spółki, którego uruchomienie nastąpiło w II poł r. W ramach telewizji wyświetlanej na monitorach zamontowanych w punktach partnerskich, Benefit Systems będzie miał możliwość zwiększyć efektywność i zasięg swojego przekazu marketingowego. Dzięki promocji swoich produktów czy możliwości wyświetlania reklam Spółka planuje pozytywnie wpłynąć na liczbę posiadaczy kart oraz na uzyskiwane przychody. W naszej opinii projekt jest jeszcze na zbyt wczesnej fazie rozwoju, aby możliwe było oszacowanie, czy korzyści uzyskiwane przez Benefit Systems przewyższą nakłady związane z uruchomieniem oraz działalnością Benefit TV. Mimo, że karta MultiSport Plus nie ma na polskim rynku godnego konkurenta, a jednocześnie jest produktem generującym stały strumień przepływów pieniężnych, Benefit Systems powinien myśleć o nowych źródłach przychodów i generowania wartości dla akcjonariuszy. Dlatego też fakt rozbudowywania portfolio produktowego Spółki oceniamy pozytywnie, tym bardziej, że są to produkty komplementarne w stosunku do już istniejących. Uważamy, że nowe produkty pozwolą na prowadzenie efektywniejszej działalności marketingowej i sprzedażowej, co powinno pozwolić na poprawę dynamiki penetracji rynku w Polsce, a jednocześnie na tzw. cross-selling, czyli sprzedaż aktualnym klientom dodatkowych produktów i tym samym poprawę wielkości przychodów i marży uzyskiwanej na kliencie. Należy jednak podkreślić, że na chwilę obecną poszerzanie oferty jest obarczone dużym ryzykiem, a wyniki zależą zarówno od czynników zależnych, jak i od warunków na które Spółka nie ma wpływu. Zakładamy, że w 2012 r. i 2013 r. kontrybucja netto tych projektów do wyników Benefit Systems okaże się negatywna, co będzie związane z ponoszonymi nakładami inwestycyjnymi. Projekty dopiero mają osiągnąć próg rentowności i co za tym idzie najprawdopodobniej efekty podejmowanych działań przełożą się realnie na wyniki dopiero w 2014 r. i w latach następnych. W związku z tym zalecamy ostrożne podejście do dyskontowania przyszłych wyników generowanych przez nowe produkty. POLSKA NAJATRAKCYJNIEJSZYM RYNKIEM Grupa kapitałowa Benefit Systems skupia swoją działalność na krajowym rynku programów świadczeń pozapłacowych i motywowania pracowników, na którym jest liderem obok Sodexo (głównie bony towarowe). Chociaż wg wyliczeń GUS oraz na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez samą Spółkę, penetracja rynku krajowego jest jeszcze na niskim poziomie. Za istotny punkt rozwoju Benefit Systems uważamy ekspansję zagraniczną na inne rynki rozwijające się, a w dalszej kolejności umożliwiłoby to Spółce rozwój działalności także na dojrzałych rynkach. Naturalnym kierunkiem ekspansji wydają się kraje Europy Środkowej i Wschodniej, chociaż Spółka prowadzi także analizy innych rynków europejskich. Aktualna strategia Spółki przewiduje rozwój działalności poza granicami Polski, chociaż nie jest ona traktowana przez zarząd priorytetowo. Wynika to przede wszystkim z charakterystyki tych rynków. Rozwój produktów Spółki związany był z charakterystyką rynku polskiego relatywnie dużym rozdrobnieniem podmiotów oferujących świadczenia pracownicze oraz brakiem platformy agregującej usługi pojedynczych punktów. Do tego należy wspomnieć o idealnym timingu Benefit Systems zaoferował kartę MultiSport Plus społeczeństwu bogacącemu się wraz z rozwojem gospodarczym kraju, w okresie, gdy zdrowy i aktywny tryb życia zaczął zdobywać rosnącą popularność. Tymczasem w innych krajach europejskich albo rynek jest już skonsolidowany albo grupa docelowa może być jeszcze niewystarczająca dla uzyskania rentowności prowadzonej działalności. W horyzoncie kilkuletnim Benefit Systems może rozpocząć działalność operacyjną także w krajach o uwarunkowaniach najbardziej zbliżonych do sytuacji panującej w Polsce w momencie wprowadzania kart Multisport Plus, czyli przede wszystkim w Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech. Noble Securities REKOMENDACJA 3

4 Przyczółkiem do realizacji strategii jest Multisport Benefit s.r.o., prowadzący od 2010 r. działalność w Republice Czeskiej. W 2011 r. przychody tej spółki były nieistotne z punktu widzenia wyniku całej grupy kapitałowej. W czerwcu 2012 r. zarząd podjął decyzję o wyłączeniu Multisport Benefit s.r.o. z konsolidacji poprzez przeniesienie 51% udziałów na rzecz spółki Benefit Development (w której Emitent posiada 49%) i zachowaniu przez Benefit Systems bezpośrednio ok. 19% akcji czeskiej spółki. Umowa przewiduje możliwość odkupienia udziałów za cenę sprzedaży powiększoną wyłącznie o średni koszt pieniądza w czasie ale nie więcej niż WIBOR 3M + 4 punkty procentowe. Działanie to ma uchronić akcjonariuszy Benefit Systems od negatywnych skutków związanych z rozwojem działalności na nowym rynku, a jednocześnie klauzula zapewniająca możliwość odkupu udziałów umożliwi akcjonariuszom partycypowanie w potencjalnym sukcesie. Benefit Development ma stanowić wehikuł, poprzez który Spółka zamierza realizować nowe projekty inwestycyjne. WYNIKI FINANSOWE Marża brutto, a tym samym wyniki finansowe Spółki podlegają znaczącej sezonowości. Historycznie zdecydowanie najlepszy jest III kwartał, co wiąże się z mniejszą aktywnością użytkowników (wyjazdy urlopowe, niechęć do spędzania czasu w zamkniętych pomieszczeniach podczas dobrej pogody wobec alternatywy aktywność na świeżym powietrzu). Najgorszym okresem jest I kwartał, co wiąże się z niską aktywnością urlopową i wysoką frekwencją w obiektach sportowych wynikającą m.in. z postanowień noworocznych / chęci zrzucenia kilogramów po Świętach. Poziom marży brutto w ujęciu rocznym utrzymywał się w ostatnich 3 latach ( 10-12) na względnie stabilnym poziomie ok 22%. W perspektywie kilku najbliższych lat oczekujemy niewielkiego, stopniowego spadku marży brutto na sprzedaży obecnego biznesu (trudno o wskazanie wpływu projektów mających bardzo wczesny charakter). Spadek powinien być efektem dwóch przeciwstawnych tendencji: wpływać negatywnie powinien powolny wzrost aktywności przeciętnego użytkownika karty MultiSport, będący efektem zmiany pokoleniowej statystycznego użytkownika karty (coraz młodsze roczniki) oraz zjawisko konwergencji poziomu aktywności fizycznej Polaków do mieszkańców krajów Europy Zachodniej. Pozytywnie na wzrost marży brutto wpływać powinna zdolność Benefit do zwiększania cen za pakiety u klientów, co Spółka może argumentować np. zmianą poziomu aktywności pracowników. Jednocześnie Spółka posiada umiejętność ograniczania skali wzrostu opłat za użytkowanie u partnerów. Część umów ma charakter długoterminowy, zawierający stałą stawkę w czasie ich trwania. Innym argumentem jest również dostarczanie do obiektów coraz większej ilości użytkowników karty Multisport. Począwszy od IV kwartału 2011 roku dało się zaobserwować tendencję wzrostu udziału kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży w przychodach. Poziom ten wzrósł z historycznie obserwowanych 8,0%-8,8% do ok. 11,0%. Obserwowany w ostatnich kwartałach wzrost wynikał ze zwiększania zatrudnienia, m.in. w celu rozbudowy sieci sprzedaży i sieci oddziałów na terenie kraju. Za niemal jeden punkt procentowy wzrostu wskaźnika odpowiadały natomiast niegotówkowe koszty programu motywacyjnego, które za 9 miesięcy 2012 r. wyniosły tys. zł Pozytywny dla rentowności Grupy powinien być prognozowany spadek udziału gotówkowych kosztów SG&A w przychodach netto od 2013 r. Wynikać ma to m.in. ze stabilizacji poziomu zatrudnienia względem 2012 r. Dokładny poziom kosztów programu motywacyjnego za 2013 r. będzie uzależniony od obserwowanego w lutym 2013 r. kursu akcji Spółki można oczekiwać dwukrotnego wzrostu względem 2012 r. (podobnie jest z programem na lata ). W naszej rekomendacji w wycenie DCF uwzględniamy pełne rozwodnienie z tyt. realizacji obu programów, z uwzględnieniem szacunkowej kwoty jaką spółka pozyska z objęcia akcji. Spółka jest nadpłynna, praktycznie nie korzysta z finansowania obcego. Na dzień r. występuje jedynie 272 tys. zł zob. z tyt. leasingu finansowego. WYCENA Akcje Spółki wyceniliśmy przy zastosowaniu metody DCF oraz metody porównawczej. Zdecydowano się na przypisanie wagi 60% do wyceny DCF oraz 40% do wyceny porównawczej. Wycena porównawcza w przypadku Benefit przedstawia nieco mniejszą wartość poznawczą, gdyż dla Spółki nie da się wskazać żadnego podmiotu, a w szczególności krajowego, którego większość wartości giełdowej, wynikałaby z działalności w tej samej branży - pozapłacowych świadczeń dla pracowników. Wyznaczona 6-cio miesięczna cena docelowa akcji wynosi 272 zł/akcję. Udział Cena Wycena metodą DCF 60% 269 Wycena metodą porównawczą 40% 243 Cena wynikowa cio miesięczny koszt pieniądza w czasie 4,9% Cena docelowa 272 Noble Securities REKOMENDACJA 4

5 WYCENA METODĄ DCF ZAŁOŻENIA DO MODELU: Parametr beta na poziomie 1,0. (brak zadłużenia). Wartość przepływów pieniężnych dyskontujemy na początek stycznia 2013 roku. Stopa wolna od ryzyka na poziomie 4,0%. Decydujemy się na przyjęcie tej wartości jako minimalnej, względem rentowność 10-cio letnich obligacji skarbowych oscylujących wokół 3,82%, premia za ryzyko w wysokości 6%. Stopa wzrostu FCFF po okresie prognozy 2,5%. Przyjmujemy dług netto z końca III kwartału 2012 r. W związku z czym do wyceny przyjmujemy przepływy za IV kwartał 2012 r., a nie za cały 2012 rok. Efektywna stopa podatkowa po 2016 roku w wysokości 19%. W wycenie uwzględniamy wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które w bilansie przedstawiono w wartości godziwej. Księgowy zysk został rozpoznany w 2011 r., natomiast aktywo powiększy wartość przepływów pieniężnych w okresie prognozy. Ze względu na amortyzację aktywa podatkowego w latach prognozowana księgowa, efektywna stopa podatkowa jest wyższa od 19%. Zakładamy stopę wypłaty dywidendy na poziomie ok. 65% zysku netto, z zaokrągleniem do pełnych złotych na potrzeby wyliczenia wartości godziwej programów opcji menedżerskich (za lata i ). W wycenie przyjęto liczbę akcji uwzględniającą maksymalne możliwe rozwodnienie z programów motywacyjnych na lata i na lata Za datę objęcia wszystkich akcji przyjęto odpowiednio oraz Zachowując współmierność wycenę powiększono o wartość godziwą zapłaty za akcję oraz nadwyżkę wartości godziwej zakładanych wypłat dywidend z zysku za lata i za lata dla obecnych akcjonariuszy zgodnie z mechanizmem korekty ceny objęcia o połowę wypłaconej dywidendy na akcję (daty wypłat dywidend przyjęto na koniec czerwca każdego roku). Wartości zdyskontowano kosztem kapitału własnego. Prognozę FCFF za IV kw i za lata skorygowano o koszt programu opcji menedżerskich. Przy prognozie raportowanego kosztu opcji menedżerskich na lata przyjęto obecną cenę Spółki. Wycenę powiększono o łączną wartość: inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, należności i pożyczek długoterminowych, pozostałych długoterminowych inwestycji w jednostkach stowarzyszonych oraz pożyczek krótkoterminowych. Nakłady inwestycyjne i amortyzacja obejmują pozycje rachunku przepływów związane z rzeczowymi aktywami trwałymi i WNIP. Założono wzrost średniego przychodu na jedną kartę w tempie 1,5% rocznie. Wartość przychodów Spółki jest pochodną liczby użytkowników kart i przychodów realizowanych na kartach. Ze względu na specyfikę działalności Spółki przy kalkulacji salda kapitału obrotowego należy uwzględniać rozliczenia międzyokresowe. Spółka potrafi równoważyć wzrost salda należności handlowych (od klientów) zwiększeniem pozycji krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych przychodów (usługi wyświadczone, a nie zafakturowane przez partnerów w danym okresie). Model nie uwzględnia potencjalnych nakładów związanych z nowymi projektami, przejęciami oraz ich wpływu na wyniki i przepływy w okresie prognozy, ze względu na brak możliwości wiarygodnego oszacowania tych wartości. Wydarzenia te są jednak spójne z aktualną strategią Spółki (są prawdopodobne). MODEL DCF Poniżej przedstawiamy założenie odnośnie kształtowania się średniej rocznej liczby użytkownik kart MultiSport Plus i Fit Spor t oraz szacunkowy średni przychód roczny na kartę. Liczba użytkowników na koniec 2012 r. szacowana jest na tys. osób P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Szacunkowa średnioroczna liczba użytkowników Szacunkowy przychód na użytkownika rocznie w zł Noble Securities REKOMENDACJA 5

6 mln zł 2012P IVQ2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P >2019P Przychody ze sprzedaży 323,3 89,8 391,1 456,3 518,7 564,1 601,2 629,6 658,7 zmiana 32,0% 33,1% 21,0% 16,7% 13,7% 8,7% 6,6% 4,7% 4,6% Zysk brutto na sprzedaży 70,8 17,6 82,1 91,7 99,6 106,1 111,2 116,5 121,9 Koszty sprzedaży 18,2 4,5 21,6 25,1 27,8 29,3 30,4 30,9 31,4 Koszty og. zarządu 16,0 4,0 19,4 19,8 21,6 23,4 21,8 22,2 22,3 Saldo PDO 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EBITDA 41,8 10,0 45,3 52,1 55,8 59,4 64,3 68,3 72,1 EBIT 38,3 9,1 41,1 46,9 50,2 53,3 59,0 63,4 68,1 NOPLAT 29,2 7,0 31,6 36,6 39,2 43,2 47,8 51,4 55,2 Amortyzacja 3,5 0,9 4,2 5,2 5,6 6,1 5,3 4,9 4,0 Opcje menedżerskie 2,8 0,7 5,2 2,3 2,1 1,9 0,0 0,0 0,0 Nakłady Inwestycyjne 6,6 0,4 7,0 7,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Kapitał obrotowy -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FCFF 26,8 8,2 34,1 37,1 41,8 47,2 49,1 52,2 55,2 Stopa wolna od ryzyka 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% Premia za ryzyko 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 koszt kapitału własnego 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% Efektywna stopa podatkowa 23,6% 23,0% 22,0% 22,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Koszt długu po opodatkowaniu 4,6% 4,6% 4,7% 4,7% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% Dług netto/ev 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% Współczynnik dyskonta 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,51 wartość bieżąca FCFF 8,2 31,0 30,6 31,4 32,2 30,5 29,5 28,3 Źródło: szacunki Noble Securities Noble Securities REKOMENDACJA 6

7 MODEL DCF w mln zł zdyskontowana wartość FCF w okresie prognozy 221,7 wzrost FCF po okresie prognozy 2,5% wartość rezydualna 754,1 zdyskontowana wartość rezydualna 387,0 wartość firmy (EV) 608,7 dług netto -16,4 aktywa nieoperacyjne (inwestycje w jednostki niekonsolidowane w pełni i pożyczki) 52,5 aktywo podatkowe 14,3 wartość godziwa ceny objętych akcji w ramach opcji menedżerskich i dywidend za lata * 32,8 wartość firmy 725 skorygowana liczba akcji (w tys.)** wartość firmy na 1 akcję w zł cio miesięczny koszt kapitału własnego 4,9% cena docelowa 283 * - na łączną wartość składa się szacowana wartość zapłaty za objęte w ramach programu opcji menedżerskich akcje, tj. 34,43 mln zł (wartość godziwa 25,31) oraz teoretyczna wartość dywidend jakie byłyby wypłacone na te akcje, gdyby były już przydzielone obecnie, tj. 9,09 mln zł (wartość godziwa 7,47mln zł) ** - liczba akcji zwiększona o akcji wynikającą z zakładanej, pełnej realizacji programów opcji menedżerskich. Metodą DCF wyceniamy jedną akcję Spółki na 283 zł. Poniżej prezentujemy analizę wrażliwości wyceny w zależności zmian poziomu WACC w całym okresie oraz rezydualnej stopy wzrostu. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI Rezydualna stopa wzrostu FCF 0,5% 1,5% 2,5% 3,5% 4,5% WACC 1,00% WACC 0,50% WACC WACC + 0,5% WACC + 1% Noble Securities REKOMENDACJA 7

8 RACHUNEK WYNIKÓW Poniżej prezentujemy naszą prognozę rachunku wyników Grupy Benefit Systems. mln zł P 2013P 2014P Przychody ze sprzedaży 165,0 245,0 323,3 391,1 456,3 Zysk brutto na sprzedaży 37,5 52,7 70,8 82,1 91,7 marża brutto na sprzedaży 22,7% 21,5% 21,9% 21,0% 20,1% Koszty sprzedaży 5,2 10,5 18,2 21,6 25,1 Koszty zarządu 10,1 11,3 16,0 19,4 19,8 Saldo PDO -1,4-0,7 1,6 0,0 0,0 EBIT 20,8 30,3 38,3 41,1 46,9 marża EBIT 12,6% 12,4% 11,8% 10,5% 10,3% Saldo na działalności finansowej -0,1 1,6 3,4 4,5 5,5 Zysk przed opodatkowaniem 20,7 31,8 41,7 45,6 52,4 Podatek dochodowy 4,2-5,5 9,8 10,5 11,5 Zysk netto 16,5 37,3 31,8 35,1 40,9 marża netto 10,0% 15,2% 9,8% 9,0% 9,0% w 2011 r. Grupa w rachunku zysków i strat rozpoznała w wyniku aportu znaku towarowe 11,8 mln zł aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Podniosło to znacząco wynik netto. Źródło: szacunki Noble Securities BILANS mln zł P 2013P 2014P Aktywa 41,9 111,4 133,0 151,9 170,7 Aktywa obrotowe 33,8 67,1 61,0 84,9 106,7 w tym środki pieniężne 18,1 5,6 26,0 41,9 58,7 Aktywa trwałe: 8,1 44,3 72,0 67,0 64,0 Pasywa 41,9 111,4 133,0 151,9 170,7 Kapitały Własne 22,1 79,9 100,0 115,9 132,7 Zobowiązania, w tym: 19,8 31,4 33,0 36,0 38,0 zobowiązania finansowe 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 Źródło: szacunki Noble Securities WYCENA METODĄ PORÓWNAWCZĄ Jak wspomniano w podsumowaniu wyceny nie można wskazać spółki giełdowej, która jednoznacznie stanowiłaby podmiot porównawczy dla akcji Benefit. Z tego względu zdecydowano się jako grupę porównawczą przyjąć spółki, które w postrzeganiu inwestorów mogą stanowić alternatywę inwestycyjną dla akcji Benefit Systems. Za takie przyjęto spółki z sektora handlu i usług wyróżniające się innowacyjnym konceptem biznesowym i/lub silną lub rosnącą pozycją rynkową, tj. LPP, Fortuna, CD Red, Impel, Integer, Oponeo, Work Service oraz Cinema City. Dwie ostatnie Spółki wykazują dodatkowe podobieństwa do Emitenta: Work Service podobnie jak Benefit świadczy usługi wyspecjalizowanego pośrednictwa pomiędzy dwoma stronami rynku. Cinema City dostarcza osobom fizyczny towar alternatywny do usług sportu i rekreacji jakim jest rozrywka. Dodatkowo do grupy porównawczej zostały dołączone spółki zagraniczne, których profil działalności w pewnym stopniu (lecz nie całkowicie) jest zbliżony do profilu Benefit Systems: Sodexo jest międzynarodowym koncernem, który działa m.in. na rynku świadczeń motywacyjnych dla pracowników (głównie bony rabatowe na zakupy oraz bony żywieniowe); Edenred jest międzynarodową firmą, która od 50 lat oferuje świadczenia pozapłacowe: karty podarunkowe, świadczenia urlopowe, kupony żywieniowe; Compass Group zapewnia klientom usługi cateringowe i żywieniowe oraz inne usługi wspierające. Dane finansowe za 2012 r. dla Work Service zostały zaczerpnięte z prognoz zarządu zaktualizowanych w dniu r. Noble Securities REKOMENDACJA 8

9 Posłużono się wskaźnikami P/E oraz EV/EBITDA na lata (z wagami po 37,5%, przyjęto równe wagi dla każdego roku, tj. po 12,5%) oraz P/BV za 2012 r. (z wagą 25%). Przy wycenie uwzględniono obecnie istniejącą liczbę akcji Spółki prognoza wyników uwzględnia niegotówkowy koszt opcji menedżerskich. Przy wycenie EV/EBITDA pozycja długu netto w poszczególnych latach uwzględnia prognozę salda środków pieniężnych oraz wartości portfela pożyczek udzielonych przez Spółkę, przy założeniu polityki dywidendowej opisanej w założeniach do modelu DCF, skorygowaną o niewielkie saldo zobowiązań finansowych. Bieżącą wartość jednej akcji Spółki ustalamy na poziomie 243 zł. KURS EV/EBITDA 2012P EV/EBITDA 2013P EV/EBITDA 2014P P/E 2012P P/E 2013P P/E 2014P P/BV 2012P CD Red 6,50 18,07 29,85 5,10 21,58 35,88 10,87 4,31 Cinema City 27,51 25,99 23,27 21,32 67,55 59,68 49,28 5,71 Fortuna (EUR) 14,00 34,26 28,61 26,11 56,43 44,94 40,33 17,87 Impel 31, ,47 8,22 7,34 1,43 Integer 188,30 12,68 10,13 10,47 20,12 16,23 17,56 5,94 LPP 4 900,00 16,31 13,76 11,38 26,01 21,46 18,13 8,15 Oponeo 7,30 5,83 4,55 3,55 16,63 13,75 11,64 1,37 Work Service 6,24 7, , ,67 Sodexo (EUR) 64,11 8,29 7,63 6,76 18,45 19,22 15,92 3,16 Edenred (EUR) 23,06 12,78 11,15 9,59 24,63 22,10 19,25 - Compass Group (GBP) 7,48 10,17 9,89 9,15 23,13 17,35 15,31 4,32 Mediana 12,73 11,15 9,59 21,58 20,34 16,74 4,31 EV Benefit Systems Dług netto (mln zł) Implikowana wartość kapitału własnego (mln zł) Waga wskaźnika 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 25,0% Wycena Benefit Systems (mln zł) Liczba akcji (szt.) Wycena Benefit Systems zł/akcję Źródło: Bloomberg, szacunki Noble Securities Noble Securities REKOMENDACJA 9

10 OBJAŚNIENIE TERMINOLOGII FACHOWEJ W TEGO TYPU RAPORTACH, OPRACOWANIACH I REKOMENDACJACH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ NOBLE SECURITIES SA BV wartość księgowa EV wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto EBIT zysk operacyjny NOPLAT zysk operacyjny pomniejszony o hipotetyczny podatek od tego zysku EBITDA zysk operacyjny powiększony o amortyzację EPS zysk netto przypadający na 1 akcję DPS dywidenda przypadająca na 1 akcję P/E stosunek ceny akcji do zysku netto przypadającego na 1 akcję P/EBIT stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego przypadającego na 1 akcję P/EBITDA stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację przypadającą na 1 akcję P/BV stosunek ceny akcji do wartości księgowej przypadającej na 1 akcję MC/S stosunek kapitalizacji spółki do przychodów spółki EV/EBIT stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego EV/EBITDA stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację ROE stopa zwrotu z kapitału własnego ROA stopa zwrotu z aktywów WACC średni ważony koszt kapitału FCFF wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli Beta współczynnik uwzględniający zależność zmiany ceny akcji danej spółki od zmiany wartości indeksu SG&A koszty ogólnego zarządu i sprzedaży PODSTAWOWE ZASADY WYDAWANIA REKOMENDACJI Rekomendacja wyraża wyłącznie wiedzę oraz poglądy autora rekomendacji według stanu na dzień jej sporządzenia. Podstawą do sporządzenia rekomendacji były wszelkie publicznie dostępne informacje znane autorowi rekomendacji do dnia jej sporządzenia. Przedstawione w rekomendacji prognozy oraz elementy ocenne, jak również zalecenia i sugestie zachowań inwestycyjnych, oparte są wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez autora rekomendacji, bez uzgodnień z Emitentem ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Noble Securities S.A. ani autor rekomendacji nie udzielają żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacja jest ważna do momentu osiągnięcia ceny docelowej wskazanej w treści rekomendacji, ale nie dłużej niż w okresie 6 miesięcy od dnia jej udostępnienia Klientom Noble Securities S.A. oraz Klientom Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, będącego agentem firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.). Rekomendacja, z uwagi na intencję Noble Securities S.A. co do wyszukiwania okazji inwestycyjnych dla swoich Klientów, ma charakter jednorazowy i Noble Securities S.A. ani autor rekomendacji nie planują jej aktualizacji, przy czym jest możliwe, że rekomendacja zostanie zaktualizowana w przypadku osiągnięcia przez instrument finansowy ceny docelowej wskazanej w treści rekomendacji lub też w przypadku gdy Noble Securities S.A. zamieści w treści rekomendacji wzmiankę co do planowanej częstotliwości dokonywanych aktualizacji rekomendacji w takim przypadku rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 12 miesięcy, chyba że wcześniej Noble Securities S.A. podejmie decyzję o zaniechaniu rekomendacji dotyczących danego emitenta lub danego instrumentu finansowego. Wskazanie kierunku rekomendacji jest wyznaczone oczekiwaną przez autora rekomendacji stopę zwrotu z inwestycji: KUPUJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wynosi więcej niż +20,00% AKUMULUJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od +10,00% do +20,00% TRZYMAJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od 10,00% do +10,00% REDUKUJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od 20,00% do 10,00% SPRZEDAJ oczekiwana strata z inwestycji wynosi więcej niż 20,00% W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie wskazanego kierunku zalecenia od bezwzględnej oczekiwanej stopy zwrotu SILNE I SŁABE STRONY METOD WYCENY ZASTOSOWANYCH W REKOMENDACJI Metoda DCF uważana jest za najbardziej właściwą metodologicznie technikę wyceny i polega na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez oceniany podmiot; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń co do prognoz w przyjętym modelu. Metoda porównawcza opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży, w której działa oceniany podmiot; metoda ta lepiej niż metoda DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność związaną z wahaniami cen i indeksów giełdowych (w przypadku porównywania do spółek giełdowych) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. POWIĄZANIA I OKOLICZNOŚCI, KTÓRE MOGŁYBY WPŁYNĄĆ NA OBIEKTYWIZM REKOMENDACJI Autor rekomendacji nie jest związany umową z Emitentem i nie otrzymuje wynagrodzenia od Emitenta. Wynagrodzenie autora rekomendacji nie jest uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych Emitenta, dokonywanych przez Noble Securities S.A. lub podmioty powiązane z Noble Securities S.A Ponadto Noble Securities S.A. informuje, że: Noble Securities REKOMENDACJA 10

11 Emitent nie jest akcjonariuszem Noble Securities S.A, jest możliwe, że Noble Securities S.A., jego akcjonariusze, podmioty powiązane z akcjonariuszami Noble Securities S.A., członkowie władz lub inne osoby zatrudnione przez Noble Securities S.A., w tym w szczególności osoby mające dostęp do rekomendacji przed jej upublicznieniem, posiadają, mogą zamierzać zbywać lub nabywać papiery wartościowe Emitenta lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami wartościowymi Emitenta albo papiery wartościowe emitenta (emitentów) lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami wartościowymi emitenta (emitentów) działającego (działających) w branży, w której działa Emitent, Noble Securities S.A. jest stroną umowy zawartej z Emitentem z dnia 7 czerwca 2010 r., na podstawie której pracownicy Noble Securities S.A. mają możliwość korzystania z oferowanych przez Emitenta usług z zakresu sportu i rekreacji i Emitent odpłatnie świadczy tego rodzaju usługi na rzecz Noble Securities S.A. i pracowników Noble Securities S.A. Jest możliwe, że Noble Securities S.A. ma lub będzie miał zamiar złożenia oferty świadczenia innych niż wyżej wskazane usług na rzecz Emitenta albo podmiotów wymienionych w rekomendacji. Zgodnie więc z wiedzą Zarządu Noble Securities S.A. oraz autora rekomendacji pomiędzy Emitentem a Noble Securities S.A., osobami powiązanymi z Noble Securities S.A. oraz autorem rekomendacji nie występują inne niż wskazane w treści rekomendacji lub w zastrzeżeniach zamieszczonych pod treścią rekomendacji powiązania lub okoliczności w rozumieniu 9-10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715), które mogłyby wpłynąć na obiektywność rekomendacji. POZOSTAŁE INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA Rekomendacja jest materiałem sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715). Rekomendujący zapewnia, że rekomendacja została przygotowana z należytą starannością i rzetelnością w oparciu o ogólnodostępne fakty i informacje uznane przez autora rekomendacji za wiarygodne, rzetelne i obiektywne, jednak Noble Securities S.A. ani autor rekomendacji nie gwarantują, że są one w pełni dokładne i kompletne, w szczególności w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy sporządzaniu rekomendacji okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Noble Securities S.A. ani autor rekomendacji nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie rekomendacji, ani za działania i szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie rekomendacji i informacji w niej zawartych. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o treść rekomendacji ponoszą wyłącznie inwestorzy. Rekomendacja ani żaden z jej zapisów nie stanowi: oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania, publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych ani oferty publicznej instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), zaproszenia do subskrypcji lub zakupu papierów wartościowych Emitenta. Rekomendacja: od dnia jej sporządzenia będzie mogła być udostępniana nieodpłatnie Klientom Noble Securities S.A. oraz Klientom Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, będącego agentem firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz z późn. zm.), nie wcześniej niż tydzień i nie później niż 2 tygodnie od dnia udostępnienia rekomendacji Klientom Noble Securities S.A. oraz Klientom Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, będącego agentem firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz z późn. zm.) zostanie upubliczniona poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej a ponadto Noble Securities S.A. nie wyklucza również przekazania do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów części, skrótu lub całości rekomendacji w tym samym terminie co umieszczenie na stronie internetowej lub w późniejszym terminie, jest przeznaczona do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie zawiera wszystkich informacji o Emitencie i nie umożliwia pełnej oceny Emitenta, w szczególności w zakresie sytuacji finansowej Emitenta, ponieważ do rekomendacji zostały wybrane tylko niektóre dane dotyczące Emitenta, ma wyłącznie charakter informacyjny, więc nie jest możliwa kompleksowa ocena Emitenta na podstawie rekomendacji. Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w papiery wartościowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych m.in. z sytuacją makroekonomiczną kraju i na rynkach giełdowych, zmianami przepisów prawa i innych regulacji dotyczących działalności podmiotów gospodarczych. Wyeliminowanie ryzyk w inwestowaniu w instrumenty finansowe jest praktycznie niemożliwe. Inwestorzy korzystający z rekomendacji nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności niż wskazywane przez autora rekomendacji czy przez Noble Securities S.A. UWAGI KOŃCOWE Dodatkowe informacje o Noble Securities S.A. i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe za pośrednictwem Noble Securities S.A. oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez Noble Securities S.A. konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej Rozpowszechnianie lub powielanie rekomendacji (w całości lub w jakiejkolwiek części) bez pisemnej zgody Noble Securities S.A. jest zabronione. Nadzór nad Noble Securities S.A. w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Noble Securities REKOMENDACJA 11

12 Rekomendacja może być rozpowszechniania przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, będący agentem firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz z późn. zm.). Nadzór nad działalnością Getin Noble Bank S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Jest to pierwsza rekomendacja dla Benefit Systems S.A. sporządzona przez Dom Maklerski Noble Securities. Noble Securities REKOMENDACJA 12

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU ARMATURA Bieżący rok będzie pierwszym pełnym okresem, w którym Grupa Kapitałowa funkcjonuje w powiększonym składzie. Reorganizacja

Bardziej szczegółowo

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Apator SA Korekta prognoz zarządu na 2015 r. potwierdza nasze wcześniejsze obawy dotyczące słabszych perspektyw wzrostu wyników Apatora w kolejnych latach. Reakcja rynku była jednak zbyt gwałtowna i obecnie

Bardziej szczegółowo

Polscy producenci gier

Polscy producenci gier Polscy producenci gier Segment producentów gier notowanych w Polsce liczy kilka spółek. Wybraliśmy dwie, które naszym zdaniem wyróżniają się przede wszystkim jakością wydawanych gier CD Projekt oraz 11

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Obniżamy prognozy zysku netto o 4% w 2015 r. oraz o 3% w 2016 r. Pozostawiamy 12M cenę docelową

Bardziej szczegółowo

Arteria Outsourcing Polska

Arteria Outsourcing Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Cena docelowa: PLN 23.8 Aktualizacja raportu Podtrzymujemy cenę docelową na poziomie PLN 23.8/akcję Podwyższamy naszą prognozę zysku netto w 2015-2016p

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU WARSZAWA, 12 LISTOPADA 2013 R. I. WSTĘP... 4 II.

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.3 Wyższa wycena wsparta dywidendą. Pozostawiamy prognozy zysku netto na 2015 r. oraz 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Ulma

Aktualizacja raportu. Ulma 31 października 2007 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Budownictwo Polska Ulma BAUA.WA; ULM.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 WARSZAWA, 17 LUTY 2012 1. Spis treści 2. Informacje ogólne... 4 3. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 6 A. Sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIO REDUKUJ) WYCENA 36.6 PLN 18 PAŹDZIERNIK 212 Po umiarkowanym wzroście założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy na lata 213 214 oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem, podnosimy

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2013 ROKU WARSZAWA, 28 KWIETNIA 2013 I. Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Work Service: kupuj (podwyższona)

Work Service: kupuj (podwyższona) wtorek, 7 października 2014 aktualizacja raportu Work Service: kupuj (podwyższona) WSE PW; WSE.WA Inne, Polska Cross-selling i wzrost rentowności Work Service zakończył z sukcesem proces czterech przejęć

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS WARSZAWA, 5 LISTOPADA 2014 R. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS WARSZAWA, 5 LISTOPADA 2014 R. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS WARSZAWA, 5 LISTOPADA 2014 R. SPIS TREŚCI I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY... 4 1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE... 6 2. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE...

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu analitycznego

Aktualizacja raportu analitycznego EQUITY RESEARCH PARTNER Vantage Development Deweloperzy Cena docelowa: PLN 3.61 Aktualizacja raportu analitycznego Oczekujemy wzrostu przychodów w 2015-17P, odpowiednio o 34%, 50% oraz 29%. Podwyższamy

Bardziej szczegółowo

MCI Management S.A. Finanse

MCI Management S.A. Finanse Data: 01.06.2010 Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. RAPORT ANALITYCZNY Wycena:

Bardziej szczegółowo

Hawe Telekomunikacja Polska

Hawe Telekomunikacja Polska maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI Hawe Telekomunikacja Polska Kupuj 4.52 zł Rekomendacja Kupuj Oczekujemy, że domknięcie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 48,0 PLN 06 MARZEC 2013 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji z października 2012 (Akumuluj) kurs akcji Śnieżki wzrósł o 56%. Bardzo dobrze przez rynek

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P KUPUJ WYCENA 21.14 PLN 27 LISTOPAD 213 Po kilku trudnych dla spółki kwartałach dostrzegamy pierwsze sygnały, że Pragma Faktoring wchodzi na ścieżkę odbudowy wyników. Pozytywnie oceniamy też widoczny już

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Ticker: AMB ISIN: PLAMBRA00013. wypracować 29,7 mln zł (vs. 27,6 rok wcześniej) zysku brutto ze sprzedaży oraz 5,3 mln zł Robert Ogór 0,8% 0,8%

Ticker: AMB ISIN: PLAMBRA00013. wypracować 29,7 mln zł (vs. 27,6 rok wcześniej) zysku brutto ze sprzedaży oraz 5,3 mln zł Robert Ogór 0,8% 0,8% Ambra sektor / branża: Profil przemysł spożywczy Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez spółki zależne oraz sprzedaż eksportową GK Ambra jest również obecna na rynkach słowackim, czeskim,

Bardziej szczegółowo

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja EQUITY RESEACH PARTNER Marvipol Deweloperzy Motoryzacja Cena docelowa: PLN 10.5 Aktualizacja raportu analitycznego Prognozujemy zysk netto na poziomie PLN 34.9m w 2015P oraz PLN 40.4m w 2016P P/E na poziomie

Bardziej szczegółowo

Arctic Paper. Potencjał wzrostu przebija wysokie ryzyko. Rekomendacja. Kupuj. Zalecenie taktyczne

Arctic Paper. Potencjał wzrostu przebija wysokie ryzyko. Rekomendacja. Kupuj. Zalecenie taktyczne Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Arctic Paper Branża papiernicza Reuters: ATC.WA Bloomberg: ATC PW 20 września 2013 Potencjał

Bardziej szczegółowo