PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA 2012"

Transkrypt

1 PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA 2012

2 PODSTAWA PRAWNA Podstawą prawną opracowania Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest przepis art. 8 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz z późn. zm.).

3 Program Osłonowy dla kogo? Program Osłonowy skierowany jest do rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy, a także do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym: - dzieci, - współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, - osób starszych, - osób niepełnosprawnych, oraz - osób stosujących przemoc w rodzinie, - świadków przemocy w rodzinie.

4 CELE PROGRAMU 1. Cel główny Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2. Cele szczegółowe: Cel I Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Cel II Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Cel III Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Cel IV Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

5 ZAKŁADANE REZULTATY REALIZACJI PROGRAMU 1. Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie; 2. Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie skutków płynących ze stosowania przemocy w rodzinie; 3. Dostosowanie sposobu współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie do obowiązującego stanu prawnego; 4. Zwiększenie oferty pomocowej skierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie; 5. Podniesienie jakości usług kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie; 6. Poszerzenie oferty dla dzieci i młodzieży zagrożonej i dotkniętej przemocą w rodzinie.

6 LOKALNY PROGRAM ŻEGNAJĄC SIĘ Z PRZEMOCĄ, WPUSZCZAM SZCZĘŚCIE DO MOJEJ RODZINY POLANICA-ZDRÓJ WRZESIEŃ GRUDZIEŃ 2012

7

8 JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? 23 kwietnia br. otrzymano wiadomość od Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu o możliwości złożenia oferty konkursowej na realizację programu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

9 r.- ze względu na nawał pracy i święta majowe brak zainteresowania projektem.

10 r. - ponowna analiza programu Pisać? Nie pisać? Tak czy nie?

11 r. - a jednak piszemy. Godz program częściowo napisany, ale jeszcze długa droga przed nami

12 r. - pisanie projektu trwa do godz Koniec!!!

13 r. - ruszam w drogę, godz jestem w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim i składam wniosek. Sprawdzony, spełnia wymogi formalne i zostanie przekazany do MPiPS.

14 Czekamy i jest ogłoszenie wyników. Szukamy na liście podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe i OPS w Polanicy-Zdroju został umieszczony na dodatkowej liście.

15 8 września 2012 r. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem PiPS a Gminą Polanica-Zdrój o realizację zadania publicznego o nazwie: Żegnając się z przemocą, wpuszczam szczęście do mojej rodziny ze wsparciem finansowym 20 tys. zł, łącznie z wkładem własnym 25 tys. zł.

16 Harmonogram podjętych działań w ramach projektu

17 Wrzesień 2012 Planowanie działań związanych z realizacją projektu. Promocja projektu projektowanie plakatu, poradnika, informatora. Uruchomienie zakładki internetowej na stronie i na temat projektu i jego realizacji (opracowanie własne). Współpraca z lokalnymi i powiatowymi mediami (informacja o realizacji projektu w prasie - opracowanie własne). Przygotowanie i zorganizowanie lokalnej kampanii informacyjnej na temat projektu (przedstawienie założeń projektu na posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu r.). Projektowanie materiałów reklamowych projektu (zaproszenia, gadżety: teczki reklamowe, smycze, długopisy, breloki, latarki). Ustalanie planu konferencji i warsztatów szkoleniowych oraz wykładowców zaproszonych do współpracy.

18 Październik 2012 Przygotowanie zapytań o cenę i wniosków o udzielenie zamówienia publicznego - zakup sprzętu elektronicznego (laptop z oprogramowaniem) niezbędnego do prowadzenia i kompleksowej obsługi projektu i konferencji. Przygotowanie zapytań o cenę i wniosków o udzielenie zamówienia publicznego - zakup sprzętu elektronicznego (projektor multimedialny) niezbędnego do kompleksowej obsługi projektu i organizacji warsztatów dla liderów lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nieprofesjonalistów celem zwiększenia świadomości społecznej nt. zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie. Przygotowanie zapytań o cenę i wniosków o udzielenie zamówienia publicznego - wydruk plakatu, poradnika, informatora. Przygotowanie zapytań o cenę i wniosków o udzielenie zamówienia publicznego - zakup materiałów reklamowych na potrzeby projektu projektu. Rozesłanie zaproszeń na konferencję.

19 Listopad 2012 Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego dla nowych liderów lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie wiedzy zjawiska przemocy w rodzinie, zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i rozwiązywania konfliktów ( r.). Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego dla osób będących w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( r.). Teatr Zdrojowy - konferencja Żegnając się z przemocą, wpuszczam szczęście do mojej rodziny, omówienie projektu, wystąpienia zaproszonych gości ( r).

20 Grudzień 2012 Przygotowanie certyfikatów dla uczestników warsztatów edukacyjnych. Organizacja festynu integracyjnego dla osób uczestniczących i objętych projektem: podsumowanie działań, propozycja potrzeb i wskazanie priorytetów na kolejną edycję programu, wspólne grillowanie (głównie założenie to nawiązanie i utrwalenie dobrych relacji między uczestnikami projektu i polepszenie współpracy służb pomocowych). Na zakończenie wręczenie certyfikatów dla uczestników warsztatów edukacyjnych ( r.). Podsumowanie projektu włączenie w tematykę na Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju ( r). Współpraca z lokalnymi i powiatowymi mediami (informacja o podsumowaniu i zakończeniu projektu w prasie). Zakończenie projektu.

21 PRZYGOTOWANE, W RAMACH PROGRAMU, MATERIAŁY: - informator Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego; - poradnik dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie; - plakat; - teczka; - smycz; -długopis; -latarka.

22 PROMOCJA PROJEKTU W MEDIACH: 1.Informator samorządowy Nr 4 Listopad Euroregio Glacensis Nr 49/772 Grudzień Nieregularnik Polanicki Nr 1 (21) Grudzień 2012 patronat medialny

23 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU OSŁONOWEGO: Uruchomienie zakładki internetowej na stronie i na temat projektu i jego realizacji. Lokalna kampania informacyjna na temat projektu przedstawiona na posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu r. i podsumowanie działań podczas grudniowej Sesji Rady Miejskiej. Promocja projektu w formie opracowanych plakatów, informatora, poradnika, gadżetów.

24 Zakup sprzętu elektronicznego (laptopa z oprogramowaniem i projektora multimedialnego).

25 Pozyskanie nowych liderów lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez organizację warsztatów edukacyjnych w zakresie wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie, zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i rozwiązywania konfliktów ( r.). Pogłębienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji pracowników lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez warsztaty edukacyjne ( r.). Zorganizowanie konferencji Żegnając się z przemocą, wpuszczam szczęście do mojej rodziny w Teatrze Zdrojowym ( r.). Informacja o konferencja umieszczona została w kalendarium wydarzeń na 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze względu na Płeć w 2012 roku (www.niebieskalinia.pl/kalendarium) i stronie Radia TOK FM. Zorganizowanie festynu integracyjnego dla osób uczestniczących i objętych projektem w celu nawiązania i utrwalenia dobrych relacji między uczestnikami projektu i polepszenie współpracy służb pomocowych.

26 Zakładane rezultaty realizacji programu na terenie gminy: Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie skutków płynących ze stosowania przemocy w rodzinie i poprawa sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie poprzez opracowane plakaty, informatory i poradniki. Propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich oraz zwiększenie świadomości konsekwencji stosowania przemocy, a także dostosowanie sposobu współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie do obowiązującego stanu prawnego poprzez warsztaty szkoleniowe. Podniesienie jakości usług i oferty pomocowej skierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez lokalne i powiatowe media (artykuły w Gazecie Samorządowej, Nieregularniku Polanickim, Euroregio Glacensis ). Postrzeganie Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Polanicy-Zdroju jako placówki bezpośredniego kontaktu i pomocy w rozwiązaniu zjawiska przemocy w rodzinie.

27 Justyna Grotyńska współautorka programu Mariusz Winiarz koordynator programu

28 Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, pracowników Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej, r.

29 Warsztaty edukacyjne dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, r.

30

31 Próba spektaklu teatralnego przez uczniów Gimnazjum Stowarzyszenia Edukator, r.

32 Konferencja w Teatrze Zdrojowym, r. Prelegentami konferencji byli: Pani Marta Waniszewska wojewódzki koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Andrzeja Piotrowskiego dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Pani Renata Durda kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Łącznie uczestnikami konferencji było 60 zaproszonych gości.

33 Wśród zaproszonych gości: 1. Pani Marta Kramarczyk Dyrektor Wydziału Edukacji w Kuratorium Oświaty przybyła w imieniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pani Beaty Pawłowicz. 2. Inspektor Andrzej Basztura- Komendant Powiatowy Policji oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. 3. Pan Piotr Graczyk- Komendant Komisariatu Policji w Polanicy -Zdroju. 4. Pani Aleksandra Rembiasz Prezes Sądu Rejonowego w Kłodzku oraz kuratorzy sądowi. 5. Pan Tadeusz Ciesiółka- Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie. Radni miasta Polanica-Zdrój. 6. Dyrektorzy placówek oświatowych w mieście.

34 Wśród zaproszonych gości: 7. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku. 8. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanicy-Zdroju. 9. Kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz członkowie Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w powiecie kłodzkim. Przebieg konferencji: W pierwszej części konferencji uczestnicy wysłuchali prelekcji zaproszonych gości, natomiast w drugiej części mieli okazję obejrzeć przedstawienie profilaktyczne zatytułowane Jesteś cała z miłości przygotowane przez uczniów Gimnazjum Stowarzyszenia Edukator w Polanicy-Zdroju.

35

36

37 Spotkanie integracyjne uczestników projektu, r.

38

39 PODZIĘKOWANIA DLA: Pani Justyny Grotyńskiej za pomoc merytoryczną przy pisaniu projektu; Pani Agaty Winnickiej za przygotowanie prezentacji multimedialnej i przedstawienia profilaktycznego; Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie - Panu Tadeuszowi Ciesiółce za pomoc i wsparcie merytoryczne przy realizacji programu; Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Panu Jerzemu Terleckiemu za zapewnienie wkładu własnego w program osłonowy; Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju Panu Andrzejowi Jellinowi za życzliwość i wsparcie w tworzeniu programu; Kierownika Działu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu - Pani Agnieszce Bendyk za udostępnienie materiałów profilaktyczno-edukacyjnych na konferencję; Pani Marcie Waniszewskiej, Pani Renacie Durdzie, Panu Andrzejowi Piotrowskiemu za przygotowanie wystąpień na konferencję; Uczniom Gimnazjum Stowarzyszenia Edukator i uczennicy Regionalnej Szkoły Turystycznej za przygotowanie spektaklu i obsługę konferencji; Sekcji Marketingu Staropolanka ZUK S.A. za bezpłatne przekazanie wody mineralnej na konferencję. Pani Grażyny Redmerskiej redaktor naczelna Nieregularnika Polanickiego za objęcie patronatem medialnym działań objętych projektem.

40 Cdn.. Do zobaczenia za rok

41 Dziękuję za uwagę

Lokalny program Wspólna Moc! Polanica Pokona Przemoc! pod patronatem Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój

Lokalny program Wspólna Moc! Polanica Pokona Przemoc! pod patronatem Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Lokalny program Wspólna Moc! Polanica Pokona Przemoc! pod patronatem Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Celem projektu jest poprawa sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Realizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WARSZAWA 2006 Spis treści Wstęp.. 3 I. Cele Programu.5 II. ZałoŜenia Programu...5 III. Działania uprzedzające 8 1. Strategie diagnozujące 8 2. Strategie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały: UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 RADY POWIATU w PRUDNIKU z dnia 27 września 2013 r.

Załącznik do uchwały: UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 RADY POWIATU w PRUDNIKU z dnia 27 września 2013 r. Załącznik do uchwały: UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 RADY POWIATU w PRUDNIKU z dnia 27 września 2013 r. Powiatowy Program działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Ogłasza, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 jt.) oraz uchwały

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Joanna Cieślik Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu Katarzyna Przybysz Starszy Pracownik Socjalny Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ. Profilaktyka uŝywania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzieŝ.

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ. Profilaktyka uŝywania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzieŝ. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Profilaktyka uŝywania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzieŝ. Oferta działań profilaktycznych adresowanych do dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej, rodziców, uczniów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 22 / 832 /13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 22 / 832 /13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 22 / 832 /13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2013 r. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych z jednostkami samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014 Analiza socjologiczna uwarunkowań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin oraz wypracowanie rekomendacji dla gminnych polityk społecznych Biuro Projektu: Główny Instytut Górnictwa;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 Sprawozdanie z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie w roku

Bardziej szczegółowo

PLAN PROMOCJI PROJEKTU. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec

PLAN PROMOCJI PROJEKTU. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec PLAN PROMOCJI PROJEKTU Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec PLAN PROMOCJI PROJEKTU STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 7.4 DLA WNIOSKU O DOFIANSOWANIE SKŁADANEGO PRZEZ GMINĘ WĘGLINIEC

Bardziej szczegółowo

TORUŃ, 30 WRZEŚNIA 2014 R.

TORUŃ, 30 WRZEŚNIA 2014 R. TORUŃ, 30 WRZEŚNIA 2014 R. Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Program opracowany przez zespół autorski w składzie: Beata Sulima Marek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia.. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia

Bardziej szczegółowo