Laseroterapia w endodoncji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laseroterapia w endodoncji"

Transkrypt

1 Badacze i lekarze najwięcej uwagi poświęcają zagadnieniu eliminacji szczepu bakterii Enterococcus faecalis ze względu na jego zdolność do głębokiego wnikania w kanaliki zębinowe, adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych i aktywacji po dłuższym okresie latencji. Te cechy, w połączeniu ze znaczną odpornością na działanie środków do chemicznej dezynfekcji, sprawiają, że bakterie te są uznawane za odpowiedzialne za większość infekcyjnych powikłań po leczeniu endodontycznym. Standardowym postępowaniem w dezynfekcji kanałów korzeniowych jest ich płukanie roztworami chemicznymi: podchlorynu sodu (NaOCl), kwasu edetynowego (EDTA), chlorheksydyny (CHX) lub też preparatu MTAD (ang. mixture of tetracyclin, acid and detergent). Żaden z tych środków nie zapewnia jednak całkowitej skuteczności dezynfekcji. Najwięcej problemów z eliminacją bakterii stwierdzono w przypaddr n. med. Maciej Mikołajczyk Laseroterapia w endodoncji Kluczowym zagadnieniem związanym ze skutecznym leczeniem endodontycznym i długotrwałym przetrwaniem zębów leczonych endodontycznie jest eradykacja zakażenia bakteryjnego z całego systemu kanałów korzeniowych w zębie. Warunki chemofizyczne w kanale korzeniowym przyczyniają się do selekcji gatunków bakterii w trakcie rozwijającej się infekcji systemu korzeniowego, która jest głównie związana z bakteriami: Enterococcus faecalis, Streptococcus anginosus, Fusobacterium nucleatum. ku 1/3 dowierzchołkowej części korzenia zęba, gdzie ma się do czynienia z najmniejszym stopniem poszerzenia ścian kanału, a dodatkowo często występują dodatkowe rozgałęzienia i boczne kanały delty korzeniowej. Każdy sposób wspomagający dezynfekcję w tej okolicy w trakcie leczenia endodontycznego stanowi cenne uzupełnienie tradycyjnego sposobu postępowania. Jednym ze sposobów na zwiększenie skuteczności eliminacji bakterii z kanałów korzeniowych jest zastosowanie laserów stomatologicznych. Spośród różnych rodzajów laserów w endodoncji do dezynfekcji endodontycznej zastosowanie znajdują: Nd-YAG, Er-YAG, Er,Cr:YSGG oraz lasery diodowe. Laser oddziałuje na tkanki za pośrednictwem promieniowania świetlnego o określonej długości fali, bez bezpośredniego kontaktu instrumentu z tkankami. Sama nazwa laser jest akronimem angielskich słów light amplification by stimulated emission of radiation, czyli wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Promieniowanie lasera jest spójne, zazwyczaj spolaryzowane i ma postać wiązki o bardzo małej rozbieżności. W zależności od konstrukcji samego lasera uzyskuje się światło o różnej długości fali. W przypadku omawianych laserów będzie to kolejno: y diodowy 908 nm, y Nd-YAG 1064 nm, y Er-YAG 2940 nm, y Er,Cr:YSGG 2780 nm. Promieniowanie elektromagnetyczne o tej długości fali mieści się poza zakresem światła widzialnego, stąd sam promień lasera jest w trakcie zabiegu niewidoczny, co nie oznacza oczywiście, że nie oddziałuje on z tkankami. W przypadku wszystkich wymienionych powyżej laserów emitowane promieniowanie jest doskonale pochłaniane przez wodę oraz (w mniejszym zakresie) hemoglobinę, stąd lasery te stosowane są w stomatologii głównie w chirurgii tkanek miękkich (laser diodowy) i w stomatologii zachowawczej do dopracowywania ubytków próchnicowych (lasery Er-YAG i Er,Cr:YSGG). 30 maj/czerwiec 2014

2 Schemat postępowania Zastosowanie lasera do dezynfekcji kanałów korzeniowych przebiega zawsze według tego samego schematu, bez względu na konkretny rodzaj czy też model lasera stosowany w gabinecie stomatologicznym, pod warunkiem oczywiście, że będzie to laser: diodowy, Nd-YAG, Er-YAG lub Er,Cr:YSGG. Końcówka laserowa, którą umieszcza się w kanale korzeniowym, musi się do niego zmieścić, powinna więc być włóknem szklanym o średnicy µm. Należy pamiętać, że włókno szklane ma pewną elastyczność, więc jest w stanie dopasować się do lekko zakrzywionego kanału, jeśli tylko ma on gładko opracowane ścianki boczne. Najczęściej jednak włókno lasera będzie miało jednolity przekrój na całej długości, co nie odpo- y laser diodowy moc tryb pulsacji, y laser Er-YAG, laser Er,Cr:YSGG energia impulsu 50 mj, częstotliwość 15 Hz. Po wybraniu odpowiedniego programu i parametrów pracy lasera w endodoncji należy ustalić długość włókna laserowego umieszczanego w kanale korzeniowym. Powinno to być o 1 mm mniej niż długość robocza kanału, jeśli chce się naświetlić tylko ścianki całego kanału. Jeśli planowane jest oddziaływanie laserem także na tkanki okołowierzchołkowe, wówczas długość włókna w kanale korzeniowym powinna być równa długości roboczej kanału. Najprościej posłużyć się w tym celu stoperem endodontycznym założonym bezpośrednio na włókno laserowe. Należy pamiętać, aby w tym momencie zadbać o bezpieczeństwo i swoje, i pacjenwiada kształtom narzędzi kanałowych, które rozszerzają się od wierzchołka. Stąd kanał, który będzie dezynfekowany laserem, powinien zostać opracowany minimum do ISO 30 przy rozszerzalności narzędzia 02 szersze opracowanie będzie ułatwiało dezynfekcję. Po przygotowaniu odpowiedniego włókna szklanego należy wybrać stosowny tryb pracy lasera. W większości nowoczesnych urządzeń jest to kwestia wyboru określonego programu, np. o nazwie endodoncja, który będzie już miał zaprogramowane parametry pracy lasera odpowiednie do zabiegu. W zależności od rodzaju lasera, w ramach zaprogramowanych wartości, można najczęściej zobaczyć parametry z zakresu: y laser Nd-YAG moc 1,5 W, częstotliwość 15 Hz, REK L AMA ERGONOMIA INNOWACJA JAKOŚĆ JEDYNIE Heka Dental Medacco Piotr Kowalczyk ul. Przypkowskiego 50b lok Jędrzejów Telefon: , Baldershoj 38 DK-2635 Ishoj Tel Forum Stomatologii Praktycznej 31

3 ta i założyć okulary ochronne, dedykowane do pracy z danym rodzajem lasera. Następnie włókno wprowadzane jest do kanału korzeniowego na zaplanowaną głębokość. Przy tej czynności laser nie powinien być jeszcze włączony. Po umieszczeniu włókna na zadanej głębokości aktywuje się promień lasera i powolnym ruchem wysuwa włókno z kanału korzeniowego. W przypadku szerokich kanałów przy ruchu wysuwania włókna z kanału należy jeszcze wykonywać boczne ruchy omiatające, które umożliwią oświetlenie bocznych ścianek kanału korzeniowego. Tempo wysuwania włókna z kanału powinno wynosić ok. 1 mm na sekundę. Zakładając, iż długość większości kanałów wynosi ok mm, daje to 10 sekund ruchu włókna w kanale. Po wysunięciu włókna wyłącza się promień lasera, wsuwa włókno ponownie na zadaną długość i powtarza całą procedurę. Czynności te ponawia się w taki sposób 4 5 razy, aby osiągnąć maksymalną skuteczność dezynfekcji. Ważne jest, aby aktywować laser tylko przy ruchu wysuwania z kanału, a nie przy wkładaniu włókna do kanału. Pozwoli to uniknąć niebezpieczeństwa opracowania kanału z użyciem lasera. Przy każdym rodzaju lasera promień w kontakcie z zębiną może spowodować powstanie nierówności w ścianie kanału korzeniowego, które utrudnią późniejsze wypełnienie kanału. Ryzyko takie jest największe w przypadku laserów Er-YAG oraz Er,Cr:YSGG, które zasadniczo pozwalają na opracowywanie tkanek twardych zębów. Włókno w ruchu Równie ważne jest ciągłe utrzymywanie włókna w kanale korzeniowym w ruchu, co pozwoli zapobiec lokalnym wzrostom temperatury. Działanie lasera powoduje zawsze pewien efekt termiczny, który mógłby przyczynić się do podrażnienia ozębnej w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury ściany kanału korzeniowego. Ciągły ruch włókna w kanale uniemożliwia powstanie takiego efektu, a sam zabieg dezynfekcji laserowej jest oczywiście całkowicie bezbolesny dla pacjenta. Wykonanie zabiegu dezynfekcji laserowej kanału korzeniowego wygląda zawsze w ten sam sposób. W piśmiennictwie można natomiast napotkać kontrowersje i różnice w sposobie implementacji opisanych powyżej czynności w całej procedurze leczenia endodontycznego. Jest kilka różnych wzorów postępowania, z których każdy poparty jest odpowiednimi badaniami klinicznymi Działanie laserów w dezynfekcji kanałów korzeniowych według kilku procedur stosowania I. Dezynfekcja kanałów korzeniowych tylko poprzez działanie światła laserowego Według tej procedury postępowanie polega na zastosowaniu lasera zamiast płukania środkami dezynfekującymi w fazie chemicznej dezynfekcji kanałów korzeniowych po ich chemomechanicznym opracowaniu. Część przeprowadzanych badań (głównie in vitro) wykazała skuteczność działania światła laserów diodowego i erbowo-jagowego porównywalną ze skutecznością działania 2,5-procentowego roztworu podchlorynu sodu. Badania in vivo, testujące skuteczność dezynfekcji w 1/3 dowierzchołkowej części kanału, wykazały jednak niewystarczającą skuteczność samej dezynfekcji laserowej usuwała ona 80% bakterii szczepu Enterococcus faecalis, podczas gdy roztwór 5,25-procentowego podchlorynu sodu usuwał w tych samych warunkach 92% tych bakterii. Na podstawie takich badań można stwierdzić, że zastosowanie samego światła laserowego odpowiada skutecznością płukaniu roztworem podchlorynu sodu o stężeniu 2,5% i może nie doprowadzić do całkowitego usunięcia bakterii z systemu kanałów korzeniowych, zwłaszcza w 1/3 dowierzchołkowej części kanału. II. Dezynfekcja kanałów korzeniowych za pośrednictwem światła laserowego po płukaniu środkami chemicznymi Według tej procedury dezynfekcja laserowa jest stosowana po przepłukaniu kanału za pomocą roztworów podchlorynu sodu i EDTA i ich osuszeniu jako ostatni etap przed wypełnieniem kanału. Badania wykazują, że zdolność bakterii do penetracji w głąb kanalików zębinowych wynosi ok µm, podczas gdy środki płuczące mogą penetrować na głębokość ok. 100 µm. Światło lasera diodowego ze względu na słabe pochłanianie przez tkanki twarde jest w stanie penetrować głębiej i oddziaływać na bakterie nawet głęboko w kanalikach zębinowych, jak również w okolicy okołowierzchołkowej, poza korzeniem zęba. Badania wykazały, że największą skutecznością, gwarantującą całkowitą eradykację bakterii Enterococcus faecalis z systemu korzeniowego, cechuje się procedura polegająca na płukaniu kanału korzeniowego kolejno roztworem podchlorynu sodu o stężeniu 5,25%, następnie roztworem EDTA, po czym osuszeniu kanału korzeniowego sączkami papierowymi i zastosowaniu naświetlania laserem diodowym lub Nd-YAG. Po naświetleniu kolejnym etapem postępowania jest wypełnienie kanałów korzeniowych. 32 maj/czerwiec 2014

4 III. Dezynfekcja kanałów korzeniowych światłem lasera i jednocześnie chemicznymi środkami dezynfekującymi (ang. photon induced photoacustic streaming PIPS) Technika postępowania polega na wykorzystaniu lasera Er-YAG z odpowiednimi końcówkami do naświetlenia kanału korzeniowego wypełnionego roztworem kolejno podchlorynu sodu i EDTA. Energia promieniowania laserowego powoduje powstanie fali fotoakustycznej wywołanej przepływem fotonów (PIPS), która pobudza działanie chemiczne środków dezynfekujących i ich wnikanie w kanaliki zębinowe w ścianach kanału korzeniowego. Technika taka została zaproponowana do wykorzystania dla laserów erbowo- -jagowych ze względu na duże wchłanianie promieniowania, które emitują w wodzie. Lasery WATERLASE (firma Biolase) oraz LIGHTWALKER (firma Fotona) mają specjalnie ukształtowane końcówki z włókna szklanego, które są wprowadzane do kanału i zapewniają odpowiedni efekt fotoakustyczny. Technicznie polega na wypełnieniu kanału roztworem podchlorynu sodu lub EDTA i wprowadzeniu włókna laserowego do płynu w kanale korzeniowym, wówczas należy aktywować laser. Zakończenie wspomnianych końcówek jest ścięte w kształcie stożka, co pozwalana na osiągnięcie odpowiedniego efektu aktywacji środków dezynfekujących w kanale korzeniowym bez potrzeby wprowadzania włókna laserowego do samego końca kanału. Przeprowadzane badania naukowe podkreślają wysoką skuteczność techniki PIPS w usuwaniu bakterii ze ścian kanału korzeniowego. W przypadku Enterococcus faecalis jest ona najczęściej 100-procentowa. Jednak nie jest łatwo ocenić, na ile wpływ na bakterie wywiera samo działanie środków płuczących, a na ile sy- nergistyczne oddziaływanie promieniowania laserowego. Pojawiają się też zalecenia, aby wykorzystując technikę PIPS, ograniczyć instrumentację w kanale korzeniowym, co ma się przyczynić do jego większej trwałości. Producenci laserów zalecają nawet opracowanie kanału do rozmiaru ISO 20, następnie przeprowadzenie dezynfekcji PIPS i wypełnienie kanału korzeniowego, wydaje się jednak stosowne poczekanie na odpowiednie wyniki badań in vivo przed implementacją tak radykalnej zmiany w podejściu do leczenia endodontycznego. Techniczny aspekt zastosowania lasera w dezynfekcji kanałów korzeniowych jest każdorazowo niemal identyczny, różnice pojawiają się w zależności od umiejscowienia procedury laserowej dezynfekcji kanałów w całym procesie leczenia endodontycznego. Podejmując decyzję o wyposażeniu swojej praktyki stomatologicznej w sprzęt laserowy, rzadko postrzega się wspomaganie leczenia endodontycznego jako najważniejsze zastosowanie wpływające na naszą decyzję. W rzeczywistości w przypadku lasera diodowego są to najczęściej zastosowania z zakresu chirurgii stomatologicznej tkanek miękkich, a w przypadku laserów Er-YAG lub Er,Cr:YSGG będą to najczęściej zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej lub periodontologii. Mimo to, posiadając już laser w gabinecie stomatologicznym, warto pamiętać o możliwości jego wykorzystania również w trakcie leczenia endodontycznego. Laser diodowy o długości fali 980 nm Jeśli ma się w gabinecie laser diodowy o długości fali 980 nm, najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie go w ramach leczenia endodontycznego w następującej kolejności. 1. Instrumentacja kanału korzeniowego narzędziami. 2. Wykorzystanie w ramach instrumentacji środków płuczących w postaci roztworu podchlorynu sodu, EDTA, chlorku sodu. 3. Po instrumentacji przepłukanie kanału korzeniowego roztworem EDTA. 4. Osuszenie kanału korzeniowego sączkami papierowymi. 5. Aplikacja promieniowania laserowego w sposób opisany powyżej (lub inaczej, ale zgodnie z zaleceniami producenta lasera). 6. Wypełnienie kanału korzeniowego. Taki sposób postępowania pozwoli na uzyskanie najlepszego efektu dezynfekcji wynikającego z działania środków chemicznych w trakcie opracowywania kanału korzeniowego oraz promieniowania laserowego w opracowanym kanale korzeniowym. Jednocześnie taka procedura postępowania pozwoli na skrócenie nieco czasu trwania zabiegu poprzez rezygnację z etapu samej chemicznej dezynfekcji kanału korzeniowego po jego opracowaniu poprzez osobne płukanie roztworem podchlorynu sodu i/lub chlorheksydyny. IV. Laser erbowo-jagowy/ /laser Er,Cr:YSGG Jeśli w gabinecie do dyspozycji jest laser erbowo-jagowy lub Er,Cr:YSGG, wówczas najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie go w leczeniu endodontycznym według poniższych kroków. 1. Instrumentacja kanału korzeniowego narzędziami. 2. Wykorzystanie w ramach instrumentacji środków płuczących w postaci roztworu podchlorynu sodu, EDTA, chlorku sodu. 3. Po instrumentacji płukanie kanału korzeniowego roztworem podchlorynu sodu oraz EDTA. 4. Aplikacja promieniowania laserowego do kanału wypełnionego roztworem NaOCl lub EDTA w sposób opisany powyżej (lub inaczej, ale zgodnie z zaleceniami producenta lasera). Forum Stomatologii Praktycznej 33

5 5. Przepłukanie kanału korzeniowego fizjologicznym roztworem soli. 6. Osuszenie kanału korzeniowego. 7. Wypełnienie kanału korzeniowego. Taki sposób postępowania zapewnia największą szansę całkowitej eradykacji bakterii z kanału korzeniowego, a po implementacji techniki PIPS może ułatwić i skrócić zabieg poprzez ograniczenie potrzeby opracowywania kanału korzeniowego. V. Inne zastosowania laserów Należy mieć na uwadze fakt, że promień lasera emitowany w kanale korzeniowym ma zasięg dezynfekcji ok. 1 mm, co oznacza, że może on oddziaływać również na tkanki okołowierzchołkowe. Jest to niezwykle istotna właściwość w przypadku uporczywie nawracających stanów zapalnych ozębnej, zwłaszcza przy zębach powtórnie leczonych endodontycznie, gdzie nie stwierdza się błędu w wypełnieniu kanałów przy pierwszym leczeniu. Należy wówczas podejrzewać, że za zmiany patologiczne odpowiadają bakterie kolonizujące tkanki okołowierzchołkowe poza samym światłem korzenia. Obecnie nie ma sposobu, aby zdezynfekować tę okolicę z użyciem środków chemicznych. Również zdeponowanie jakiegokolwiek płynu przez otwór wierzchołkowy z oczywistych względów nie może być brane pod uwagę. Przy uporczywie nawracających stanach zapalnych wykonuje się resekcję korzenia zęba, ale jest to rozwiązanie inwazyjne i stosowane w zasadzie tylko przy zębach jednokorzeniowych. Promień lasera jest więc medium, które ma szansę oddziaływać bakteriobójczo również na tkanki okołowierzchołkowe. Jako taki powinien on być szczególnie stosowany w przypadku przewlekłych zapaleń ozębnej okołowierzchołkowej lub istniejących już w tej okolicy zmian zapalnych w kości. Przy odpowiednio zaprogramowanym trybie pracy laser diodowy może emitować też promieniowanie o niskiej mocy i częstej pulsacji, określane jako LLLT (ang. low level laser therapy), które generuje efekt biostymulacji, pobudzający procesy gojenia w tkankach i działający przeciwzapalnie. Obecnie brak jest badań in vivo potwierdzających korzystny wpływ niskich dawek promieniowania laserowego lasera diodowego na przyspieszenie gojenia zmian okołowierzchołkowych. Istnieją jednak badania potwierdzające biostymulujące działanie lasera w przypadku zastosowań ogólnochirurgicznych (leczenie trudno gojących się ran i owrzodzeń). Bez wątpienia będzie to jeden z elementów uzupełniających zastosowanie laserów w leczeniu endodontycznym w przyszłości. Lasery znajdują też zastosowanie w chirurgii tkanek miękkich (diodowe) i twardych (Er-YAG i Er,Cr:YSGG) przy wykonywaniu zabiegów mikrochirurgii endodontycznej, np. resekcji, wydłużania korony klinicznej, radisekcji lub hemisekcji. Dezynfekcja kanałów korzeniowych z wykorzystaniem alternatywnych metod postępowania I. Dezynfekcja aktywowana światłem (PAD) Photo Activated Disinfection Omawiając zastosowanie laserów w endodoncji do dezynfekcji kanałów korzeniowych, należy wspomnieć o jeszcze jednym rozwiązaniu technicznym, które co prawda znane jest od kilku lat, ale może wiązać się z wykorzystaniem światła laserowego. Zaobserwowano, że aktywacja światłem określonych środków chemicznych może powodować wzrost ich właściwości bakteriobójczych na drodze sze- regu reakcji chemicznych, co wykorzystano w technice PAD. W przypadku leczenia endodontycznego polega to na wypełnieniu kanału korzeniowego dedykowanym środkiem chemicznym jednym z częściej wykorzystywanych jest chlorek toluenu błękit toluidyny. Po wprowadzeniu go do kanału jest on naświetlany za pomocą odpowiedniego źródła światła, którym może być laser diodowy lub też dedykowana lampa generująca światło o określonej długości fali, chociaż bez cech światła laserowego. Pod wpływem naświetlenia środek chemiczny działa bakteriobójczo. Opisana metoda postępowania została wykorzystana w wielu badaniach klinicznych, gdzie jej skuteczność określono jako porównywalną z działaniem 5,25-procentowergo roztworu podchlorynu sodu. Technika PAD w endodoncji może więc funkcjonować jako wspomaganie dezynfekcji kanałów korzeniowych, ale raczej nie jako zastępstwo dla stosowanych obecnie środków. Biorąc pod uwagę konieczność wyposażenia gabinetu w nowe urządzenie, wraz z gamą środków chemicznych, przy jednoczesnym dość ograniczonym zakresie zastosowań (PAD można stosować jako wspomaganie terapii do dezynfekcji kieszonek patologicznych w trakcie leczenia periodontologicznego lub ewentualnie do dezynfekcji zębiny zmienionej próchnicowo w ramach leczenia zachowawczego) technologia ta nie wydaje się niezbędna w stosowaniu przy leczeniu endodontycznym. II. Wykorzystanie ozonu w formie gazowej do dezynfekcji kanałów korzeniowych Kolejnym sposobem na zastąpienie dezynfekcji chemicznej z wykorzystaniem roztworu podchlorynu sodu jest zastosowanie ozonoterapii. W endodoncji ozon wykorzystywany jest do dezynfekcji kanałów korzeniowych. Zabieg taki można 34 maj/czerwiec 2014

6 przeprowadzić poprzez aplikację do systemu kanałowego ozonu w postaci roztworu wodnego lub też w postaci gazowej. Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń, które generują ozon w postaci gazu (może on być wprowadzany w głąb systemu korzeniowego w trakcie leczenia endodontycznego). Ze względu na formę gazową ozon ma doskonałe możliwości penetracji w głąb kanału korzeniowego, aczkolwiek nie ma możliwości usuwania warstwy mazistej, stąd przed jego aplikacją konieczne jest jej usunięcie poprzez płukanie roztworem EDTA lub kwasu cytrynowego. Po tej czynności należy umieścić końcówkę emitującą ozon w kanale korzeniowym i wprowadzać do niego gaz przez ok. 1 minutę. Zabieg jest bezbolesny dla pacjenta i bezpieczny w wykonaniu. Ozon podawany w formie gazu ma bardzo silny wpływ bakteriobójczy tylko w przypadku bezpośredniego kontaktu z komórkami bakterii, natomiast w kontakcie z bakteriami w postaci biofi lmu oddziaływanie to jest słabsze. Większą skutecznością wykazuje się ozonowana woda używana do płukania kanałów korzeniowych. Badania w warunkach in vitro dowodzą jednak, że działanie bakteriobójcze ozonu nie jest mocniejsze niż w przypadku stosowania 2,5-procentowego roztworu podchlorynu sodu. Z tego względu można rozważać stosowanie ozonu w endodoncji, natomiast również tylko jako uzupełnienie klasycznych metod dezynfekcji kanałów korzeniowych, a nie jako alternatywę dla nich. t Zdj. 1. Laser diodowy (na zdjęciu EXPERTlase firmy KaVo) jak każde urządzenie medyczne jest zabezpieczony przed użyciem kodem użytkownika, który trzeba znać, aby go włączyć Zdj. 2. Lasery diodowe są stosunkowo niewielkimi urządzeniami, które łatwo jest przenosić, w ich projektowaniu położono duży nacisk na ergonomię pracy Zdj. 3. Program do dezynfekcji kanałów korzeniowych posiada wpisane odpowiednie parametry pracy lasera Zdj. 4. W przypadku lasera EXPERTlase wygodnym rozwiązaniem jest wbudowana w urządzenie instrukcja przeprowadzania każdego zabiegu Zdj. 5. Wśród programów przydatnych w trakcie leczenia endodontycznego można znaleźć między innymi zabieg ekstyrpacji miazgi Zdj. 6. Pulpotomia to z kolei program przydatny przy leczeniu zębów mlecznych Forum Stomatologii Praktycznej 35

7 Zdj. 7. Można również wybrać program dedykowany do dezynfekowania bakterii w okolicy tkanek okołowierzchołkowych Zdj. 8. Aby móc włączyć działanie promienia laserowego, konieczna jest wcześniejsza aktywacja urządzenia i przejście z trybu standby Zdj. 10. Kątnica w przypadku lasera diodowego ma zazwyczaj postać dość prostego konstrukcyjnie metalowego uchwytu Zdj. 9. w tryb ready poprzez dotknięcie określonego pola na dotykowym ekranie Zdj. 11. Promień lasera jest przewodzony światłowodem do kątnicy, światłowód jest zabezpieczany przed złamaniem Zdj. 12. Pręcik z włókna szklanego jest elementem przewodzącym promień lasera bezpośrednio na tkanki, powinien on zawsze być sterylny na początku zabiegu Zdj. 13. Włókno szklane może mieć różną średnicę, w zabiegach endodontycznych najlepiej wykorzystywać średnice z zakresu µm Zdj. 14. Prezentowane na zdjęciu rozwiązanie konstrukcyjne pozwala mocować sterylizowalne zakończenia z włókna szklanego do światłowodu laserowego i wymieniać je po zabiegu Zdj. 15. System mocowania wykorzystuje zatrzask kulowy 36 maj/czerwiec 2014

8 Zdj. 16. Każde włókno może zostać wykorzystane przy ok. 10 zabiegach Zdj. 17. Długość robocza włókna wystająca z kątnicy może być regulowana, przy zabiegach chirurgicznych powinna mieć ok. 2 mm Zdj. 19. Stoper endodontyczny najlepiej założyć na tuleję prowadzącą kątnicy Zdj. 20. Potem można dostosować długość włókna do konkretnego zabiegu w kanale korzeniowym Zdj. 18. Aby móc zdezynfekować kanał korzeniowy, potrzebna jest większa długość włókna, dostosowana do długości kanału Zdj. 21. Umieszczenie stopera na samym włóknie szklanym może skończyć się jego złamaniem (zwłaszcza w trakcie czynności nakładania) Zdj. 22. Dezynfekcja laserowa kanału powinna być wykonywana jako ostatni etap leczenia przed ostatecznym wypełnieniem kanału korzeniowego Zdj. 23. Dezynfekcji podlega każdy kanał korzeniowy w przypadku zęba wielokorzeniowego Forum Stomatologii Praktycznej 37

9 Zdj. 24. Włókno wprowadzane jest do kanału, który powinien być osuszony, ostatnim płynem płuczącym powinien być roztwór EDTA Zdj. 25. W przypadku każdego kanału cała procedura dezynfekcji jest powtarzana Zdj. 26. Ruch włókna w kanale powinien być powtórzony 3 4 razy Zdj. 27. Sekwencja ruchu włókna rozpoczyna się od wprowadzenia go do kanału, sam promień lasera w tej chwili nie jest włączony Zdj. 28. Czerwone światło widoczne na zdjęciu to pointer, wbudowany w laser, pokazujący gdzie pada światło laserowe (sam promień lasera jest niewidoczny dla ludzkiego oka) Zdj. 29. Po wprowadzeniu włókna lasera na długość o 1 mm mniejszą niż długość robocza aktywujemy promień lasera 38 maj/czerwiec 2014

10 Zdj. 30. i zaczynamy wysuwać włókno z kanału wykonując jednocześnie koliste ruchy omiatające w przypadku szerokiego kanału Zdj. 31. Tempo wysuwania włókna powinno wynosić ok. 1 mm na sekundę Zdj. 32. Nie należy przy uruchomionym laserze wsuwać włókna do kanału Zdj. 33. Ze względu na gładkość włókna laserowego i szerokie opracowanie kanału korzeniowego nie istnieje ryzyko złamania włókna w kanale Zdj. 34. Na przekroju kanału korzeniowego widać jak różną może mieć on średnicę, stąd istotna jest kwestia oświetlenia wszystkich ścian kanału Zdj. 35. Ze względu na możliwy kontakt prostopadły końcówki włókna ze ścianą kanału korzeniowego, laser nie może być włączony przy wprowadzaniu do kanału Zdj. 36. Średnica włókna to 240 µm, zmieści się ono bez problemu w opracowanym kanale korzeniowym Zdj. 37. Laser aktywujemy w odległości 1 mm od wierzchołka Zdj. 38. Instrumentacja kanału najczęściej powoduje wygładzenie jego przebiegu i likwiduje potencjalne nierówności na ścianach kanału Forum Stomatologii Praktycznej 39

11 Zdj. 39. co umożliwia bezproblemowe przeprowadzenie włókna światłowodu Zdj. 40. Jeśli wyczuwany jest opór, np. przy zagiętym kanale korzeniowym, nie należy dalej wprowadzać włókna do kanału Zdj. 41. Promień wodzący lasera można wykorzystać jako swoistą latarkę oświetlającą wnętrze kanału, chociaż niestety światłem o barwie czerwonej Zdj. 42. Sama aktywacja lasera nie wywołuje żadnych widocznych zmian w przebiegu zabiegu Zdj. 43. Moc lasera ustawiona jest tak nisko, iż nie ma to znaczenia dla tkanek twardych, a ciągły ruch końcówki zapobiega przegrzaniu tkanek miękkich wokół korzenia Zdj. 44. W żadnym wypadku nie należy przechodzić włóknem w tkanki okołowierzchołkowe 40 maj/czerwiec 2014

12 Zdj. 45. Dopuszczalna jest obecność wilgoci w kanale korzeniowym jeśli mamy do czynienia z wysiękiem zapalnym, a chcemy go zdezynfekować Zdj. 46. Jeśli mamy ustawiony program dezynfekcja tkanek okw, to należy umiejscowić włókno na długość roboczą w kanale i wówczas rozpocząć procedurę naświetlania Zdj. 47. W celu demonstracyjnym skierowano włókno prostopadle do warstwy zębiny i utrzymywano w kontakcie z nią przez ok. 20 sekund Zdj. 48. Po takim czasie pojawiło się zwęglenie pochodzące od substancji organicznych w zębinie, w rzeczywistości przy prawidłowej procedurze wykonania taka sytuacja nie ma prawa mieć miejsca Forum Stomatologii Praktycznej 41

13 Zdj. 49. Innym rozwiązaniem, które można zastosować w przypadku kanałów korzeniowych, jest ozonowanie kanałów. Skuteczność takich zabiegów jest porównywalna z działaniem 2% roztworu NaOCl Zdj. 50. Zabieg ozonowania można przeprowadzić ozonem w postaci gazowej lub płucząc kanał ozonowaną wodą. W każdym przypadku trzeba wprowadzić ozon do kanału odpowiednią kaniulą Zdj. 51. Zabieg jest bezpieczny dla tkanek twardych i miękkich, nie powoduje żadnych powikłań Zdj. 52. Ozonowanie powinno trwać około 1 minuty na kanał korzeniowy Piśmiennictwo dostępne w redakcji dr n. med. Maciej Mikołajczyk Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2008 r. Autor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dziecięcej i traumatologii stomatologicznej. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych i laseroterapii w stomatologii. Prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Łodzi. Zajmuje się głównie stomatologią dziecięcą i endodoncją, jak również protetyką stomatologiczną. Jest członkiem międzynarodowego towarzystwa laseroterapii stomatologicznej SOLA (Societyof Oral Laser Applications) oraz członkiem PTS. 42 maj/czerwiec 2014

INFORMACJE TECHNICZNE: Pilnik XP-endo finisher

INFORMACJE TECHNICZNE: Pilnik XP-endo finisher Zestawienie szczegółowe Dokument sumuje dokumentację techniczną właściwą dla pilnika XP-endo finisher produkowanego przez firmę FKG Dentaire S.A. 1. INFORMACJE O PRODUKCIE 1.1. ZASTOSOWANIE Opisany w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE

SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE SZKOLENIE LASEROWE 23 LISTOPADA 2017, KRAKÓW Zapraszamy do udziału w szkoleniu ze światowej sławy ekspertem w dziedzinie Stomatologii Laserowej Prof. Giovanni

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

Anybeam K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E

Anybeam K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Widmo absorbcji w tkankach K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Laser Stomatologiczny to najnowocześniejszy kombajn laserowy dla stomatologii, stanowiący połączenie aż trzech laserów. Dzięki takiemu połączeniu

Bardziej szczegółowo

Najnowocześniejsza technologia w laseroterapii stomatologicznej

Najnowocześniejsza technologia w laseroterapii stomatologicznej Najnowocześniejsza technologia w laseroterapii stomatologicznej 1 Najnowocześniejsza technologia w laseroterapii stomatologicznej Prof. dr n. med. Norbert Gutknecht Aachen Research Institute for Lasers

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Irygacja aktywowana wiązką laserową

Irygacja aktywowana wiązką laserową Irygacja aktywowana wiązką ową Część II: Czy pozycja włókna a ma znaczenie? Autorzy_ Roeland Jozef Gentil De Moor i Maarten Meire _Procedury Procedury endodontycznego czyszczenia i opracowania kanałów

Bardziej szczegółowo

Najszybsze wiertło laserowe na świecie

Najszybsze wiertło laserowe na świecie Najszybsze wiertło laserowe na świecie Najszybsze wiertło laserowe na świecie Dzięki najszybszemu z dostępnych na rynku wiertłu laserowemu lekarze dentyści nie muszą już stawać przed dylematem wyboru pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ń ś ł Stożkowa, szafir Stożkowa, szafir Stożkowa, szafir 1.3 mm do 0.6 mm na wyjściu Średnica: 8 mm Długość: 200 mj Maksymalna dopuszczalna energia :

ń ś ł Stożkowa, szafir Stożkowa, szafir Stożkowa, szafir 1.3 mm do 0.6 mm na wyjściu Średnica: 8 mm Długość: 200 mj Maksymalna dopuszczalna energia : ń ś ł 1.3 mm do 0.6 mm na wyjściu * Kod produktu: 72937 dla wersji głowicy C, D (72938 dla wersji A, B) Wszystkie procedury w tkankach twardych i miękkich, w łatwo dostępnych, wąskich przestrzeniach Gęstość

Bardziej szczegółowo

LASER KTP. CZAJOWSKA Justyna 32D

LASER KTP. CZAJOWSKA Justyna 32D LASER KTP CZAJOWSKA Justyna 32D WSTĘP Lasery coraz częściej są stosowne we współczesnej medycynie. Efekt oddziaływania światła laserowego na organizm jest wypadkową właściwości fizycznych światła lasera

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Lasery w endodoncji. Lasers in endodontics. laser. _Endodoncja wspomagana laserowo

Lasery w endodoncji. Lasers in endodontics. laser. _Endodoncja wspomagana laserowo Lasery w endodoncji Lasers in endodontics Autorzy_ Enrico DiVito, Rolando Crippa, Giuseppe Iaria, Vasilios Kaitsas, Stefano Benedicenti i Giovanni Olivi Streszczenie: W niniejszym artykule przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy całkowitym bezzębiu), gdzie często występuje niewystarczająca

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Bo-dental Profesjonalna Klinika Dentystyczna, ul. Międzyborska 60/62, Warszawa tel.: CENNIK PROTETYKA

Bo-dental Profesjonalna Klinika Dentystyczna, ul. Międzyborska 60/62, Warszawa tel.: CENNIK PROTETYKA PROTETYKA Punkt w protezie (naprawa)- 100 Proteza całkowita (góra lub dół)- 1000 Proteza całkowita (góra +dół)- 1900 Proteza całkowita (góra+dół) system BPS- 2700-3000 Proteza częściowa (do 6 punktów)-

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Opis istotnych oraz innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w urządzeniu Endo-Safe

Opis istotnych oraz innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w urządzeniu Endo-Safe Opis istotnych oraz innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w urządzeniu Endo-Safe 100% sterylizacji kanałów korzeniowych Urządzenie obecnie wprowadzone na rynek polski. WPROWADZENIE Bywa, że gdy długo odkładamy

Bardziej szczegółowo

Zalecany sposób wypełniania kanałów systemem gutaperki na ciepło w urządzeniu EndoPilot. ZALETY WYPEŁNIANIA KANAŁU SYSTEMEM EndoPilot

Zalecany sposób wypełniania kanałów systemem gutaperki na ciepło w urządzeniu EndoPilot. ZALETY WYPEŁNIANIA KANAŁU SYSTEMEM EndoPilot Zalecany sposób wypełniania kanałów systemem gutaperki na ciepło w urządzeniu EndoPilot. Wypełnianie kanałów gutaperką stanie się jeszcze łatwiejsze dzięki systemowi EndoPilot, który łączy dwa systemy

Bardziej szczegółowo

Laser pikselowy i frakselowy różnice i zastosowanie w kosmetologii. Barbara Kierlik Gr. 39Z

Laser pikselowy i frakselowy różnice i zastosowanie w kosmetologii. Barbara Kierlik Gr. 39Z Laser pikselowy i frakselowy różnice i zastosowanie w kosmetologii Barbara Kierlik Gr. 39Z Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję Laser to

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

To prostota jest prawdziwą innowacją

To prostota jest prawdziwą innowacją To prostota jest prawdziwą innowacją Czy byłeś kiedykolwiek sfrustrowany z powodu skom-plikowania pewnych rzeczy? W większości przypadków stosowanie tylko jed-nego narzędzia NiTi w każdym kanale korzeniowym

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 16.02.15 Poniedziałek. sala 17.02.15 wtorek. 17.02.15 2 23.02.15 Poniedziałek. sala 24.02.15 sala 24.02.15 3. 02.03.15 Poniedziałek 03.03.15 03.03.15 4. 09.03.15 Poniedziałek. 10.03.15 10.03.15 (1)

Bardziej szczegółowo

Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów. Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18

Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów. Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18 Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18 Lampy: a) szerokopasmowe, rozkład Plancka 2hc I( λ) = 5 λ 2 e 1 hc λk T B

Bardziej szczegółowo

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób: Zastosowanie laserów w Obrazowaniu Medycznym Spis treści 1 Powtórka z fizyki Zjawisko Interferencji 1.1 Koherencja czasowa i przestrzenna 1.2 Droga i czas koherencji 2 Lasery 2.1 Emisja Spontaniczna 2.2

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne bezpłatnie 130-180zł Leczenie kanałowe 1kanał 3 2 kanały 4 3 kanały

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem.

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. ZNIECZULENIE DO WSZYSTKICH ZABIEGÓW... bezpłatne PRZEGLĄD (dla stałych pacjentów

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

flexible performance *

flexible performance * 0459 MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.à.r.l. CHEMIN DU VERGER 3 CH-1338 BALLAIGUES SWITZERLAND www.dentsplymaillefer.com Szczegóły techniczne naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 15.02.16 Poniedziałek. sala 16.02.16 wtorek. 16.02.16 2 22.02.16 Poniedziałek. sala 23.02.16 sala 23.02.16 3. 29.02.16 Poniedziałek 01.03.16 01.03.16 4. 07.03.16 Poniedziałek. 08.03.16 08.03.16 (1)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 130-180zł Leczenie kanałowe : 1 kanał 3 2 kanały 480zł 3 kanały 600zł

Bardziej szczegółowo

Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia

Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia USTUPSKA-KUBECZEK Katarzyna Mechanizm działania światła lasera na mieszek włosowy i włos Laser stosowany do zabiegów depilacji działa powierzchownie, nie

Bardziej szczegółowo

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208199 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369112 (51) Int.Cl. A61C 5/02 (2006.01) A61B 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.)

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I OGÓLNA Konsultacja Znieczulenie Wykluczenie ognisk zakażenia od 50zł 60 zł Wypełnienie: Światłoutwardzalne Glassjonomerowe

Bardziej szczegółowo

K-LASER CUBE. NAJMOCNIEJSZY LASER WYSOKOENERGETYCZNY NA RYNKU DO 15W W PRACY CIĄGŁEJ; DO 20W W UNIKATOWYM TRYBIE ISP

K-LASER CUBE.  NAJMOCNIEJSZY LASER WYSOKOENERGETYCZNY NA RYNKU DO 15W W PRACY CIĄGŁEJ; DO 20W W UNIKATOWYM TRYBIE ISP K-LASER CUBE NAJMOCNIEJSZY LASER WYSOKOENERGETYCZNY NA RYNKU DO 15W W PRACY CIĄGŁEJ; DO 20W W UNIKATOWYM TRYBIE ISP UNIKATOWA OPCJA dopasowania do cech indywidualnych pacjenta (grubość tkanki tłuszczowej,

Bardziej szczegółowo

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA Cennik Kordent ZNIECZULENIA Znieczulenie metodą klasyczną.... bezpłatne Znieczulenie komputerowe The Wand Plus...35 zł Sedacja gazem wziewnym/rozweselającym...50-150 zł (max. 1,5 godziny leczenia) Maseczka

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystentka stomatologiczna 322[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystentka stomatologiczna 322[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystentka stomatologiczna 322[01] Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Strona 3 z 10 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego w zawodzie asystentka

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do sklepu Producent: 5 Pillars Research 17,00 zł Waga: 0.08kg. Kod QR: Opis płukanki BLUEM 50ml (MAŁY)

Zapraszamy do sklepu  Producent: 5 Pillars Research 17,00 zł Waga: 0.08kg. Kod QR: Opis płukanki BLUEM 50ml (MAŁY) HAPPYDENTAL Rafał Rogula ul. Bajana 39b/1a 54-129 Wrocław, PL NIP 949-189-63-28 info@happydental.pl Tel. 71-349-77-90/91 Zapraszamy do sklepu www.happydental.pl BLUEM 50ml - specjalistyczna PŁUKANKA do

Bardziej szczegółowo

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka. LINSCAN LINSCAN Najefektywniejszy laser diodowy do epilacji BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.pl Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku.

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku. labrida bioclean CHIRURGIA I IMPLANTOLOGIA Antybakteryjna szczoteczka Labrida BioClean to nowatorskie narzędzie, które skraca czas leczenia i pomaga w delikatnym oraz skutecznym czyszczeniu mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA Cennik Kordent ZNIECZULENIA Znieczulenie metodą klasyczną.... bezpłatne Znieczulenie komputerowe The Wand Plus...45 zł Sedacja gazem wziewnym/rozweselającym...50-150 zł (max. 1,5 godziny leczenia) Maseczka

Bardziej szczegółowo

Oricare jest pierwszym producentem stosującym w lampach operacyjnych półprzewodnikowe diody LED generujące ciepło-białe światło.

Oricare jest pierwszym producentem stosującym w lampach operacyjnych półprzewodnikowe diody LED generujące ciepło-białe światło. Zaprojektowana przez Oricare seria L2700 lamp operacyjnych wykorzystuje wiodącą obecnie technologię LED. Nasza zaawansowana a optyka generuje jasne światło tworzące całkowicie bezcieniowe środowisko spełniające

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA TOMMY MEDICAL. FOTONA LightWalker AT

STOMATOLOGIA TOMMY MEDICAL. FOTONA LightWalker AT STOMATOLOGIA TOMMY MEDICAL FOTONA LightWalker AT LASERY STOMATOLOGICZNE biuro@tommymedical.pl LightWalker AT Możliwości laserów FOTONA LightWalker: opracowywanie ubytków usuwanie kamienia nazębnego chirurgia

Bardziej szczegółowo

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony 3M Oral Care System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony System RelyX Fiber Post 3D Dla przewidywalnych wyników - w krótszym czasie Doskonale wiemy, że procedura endodontyczna

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków

Zastosowanie lasera erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków Zastosowanie a erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków The application of Erbium in dental surgery Autorka_Kinga Grzech-Leśniak Streszczenie: W chirurgii stomatologicznej szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Lampy polimeryzacyjne LAMPY HALOGENOWE 5.2 LAMPY DIODOWE 5.3 ŚWIATŁOWODY 5.5 RADIOMETRY 5.5 AKCESORIA DO LAMP 5.6

Lampy polimeryzacyjne LAMPY HALOGENOWE 5.2 LAMPY DIODOWE 5.3 ŚWIATŁOWODY 5.5 RADIOMETRY 5.5 AKCESORIA DO LAMP 5.6 5 Lampy polimeryzacyjne LAMPY HALOGENOWE 5.2 LAMPY DIODOWE 5.3 ŚWIATŁOWODY 5.5 RADIOMETRY 5.5 AKCESORIA DO LAMP 5.6 Lampy halogenowe Optilux 501 Najbardziej wszechstronna, wysokowydajna lampa halogenowa

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

PRESSPACK. Dr B A R O N. Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej ul. Kościuszki 30/2, 45-062 Opole tel.: 77 453 65 90 mail: rejestracja@drbaron.

PRESSPACK. Dr B A R O N. Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej ul. Kościuszki 30/2, 45-062 Opole tel.: 77 453 65 90 mail: rejestracja@drbaron. Dr B A R O N CENTRUM ST OMA T O L OGII ESTET Y CZN E J PRESSPACK Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej ul. Kościuszki 30/2, 45-062 Opole tel.: 77 453 65 90 mail: rejestracja@drbaron.pl www.drbaron.pl

Bardziej szczegółowo

Laser wysokoenergetyczny

Laser wysokoenergetyczny Laser wysokoenergetyczny UNIKATOWA OPCJA dopasowania do cech indywidualnych pacjenta (grubość tkanki tłuszczowej, kolor skóry, ilość pieprzyków w przestrzeni zabiegowej, przewlekłość bólu i jego natężenie)

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID

CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID www.4aid.eu CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID KONSULTACJE badanie stomatologiczne... 50; PERIODONTOLOGIA opatrunek p/zapalny do kieszeni dziąsłowej.. 50; usunięcie kamienia nazębnego

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

Problemy optyki falowej. Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła.

Problemy optyki falowej. Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła. . Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła. Rozwiązywanie zadań wykorzystujących poznane prawa I LO im. Stefana Żeromskiego w Lęborku 27 luty 2012 Dyfrakcja światła laserowego

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK STOMATOLOGICZNY STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1 - Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

lasery wysokoenergetyczne rewolucja w terapii laserowej

lasery wysokoenergetyczne rewolucja w terapii laserowej lasery wysokoenergetyczne rewolucja w terapii laserowej BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 22 882 42 51 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl, www.btlnet.pl Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte cennikiem podlegają

Bardziej szczegółowo

Q.Light - profesjonalna fototerapia

Q.Light - profesjonalna fototerapia Q.Light - profesjonalna fototerapia Urządzenie Q.Light 70 NT IR pozwala na prowadzenie skutecznej terapii w szerokim zakresie stosowania właściwemu dla światła spolaryzowanego. Q.Light 70 NT IR jest bardzo

Bardziej szczegółowo

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Wszędzie tam, gdzie jest zniszczona zębina, można zastosować Biodentine. Teraz można wykonać pełną odbudowę podczas jednej wizyty. Biodentine jest pierwszym bioaktywnym

Bardziej szczegółowo

Renas K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E P O R Ó W N A N I E R Ó Ż N Y C H T E C H N O L O G I I

Renas K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E P O R Ó W N A N I E R Ó Ż N Y C H T E C H N O L O G I I FRAKCYJNY SYSTEM NIEABLACYJNY K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E, bazujący na zaawansowanej technologii laserów światłowodowych Fiber Laser, działa na skórę mikroskopijnymi wiązkami laserowymi w trybie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462 nr Załącznik nr 3 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Bardziej szczegółowo

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL Modelowanie linii dziąsła przy pomocy lasera diodowego SOL Moc: 0,8 W 1. Wykonać znieczulenie miejscowe. Przy pomocy periodontometru

Bardziej szczegółowo

DATA GRUPY godzina TEMATY ASYSTENCIwykładowcy

DATA GRUPY godzina TEMATY ASYSTENCIwykładowcy II rok - Program nauczania 2013/14 ENDODONCJA PRZEDKLINICZNA Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Urszula Kaczmarek Jednostka nauczająca: Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI P5XS

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI P5XS INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI P5XS ZDALNA REGULACJA GENERATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO NEWTRON P5XS SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE...2 2 OSTRZEŻENIA...2 Użytkownicy urządzenia...2 Współpracujące urządzenia...2 3 OPIS...2

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK USŁUG STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1-200 zł Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy 140

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Praca z wykorzystaniem lup stomatologicznych 6 godz. PROGRAM:

Warsztaty Praca z wykorzystaniem lup stomatologicznych 6 godz. PROGRAM: PROGRAMY ZAJĘĆ dla studentów IV i V roku Kierunku Lekarsko - Dentystycznego w ramach projektu pn. COMPETENTIA - Podniesienie kompetencji studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Zajęcia,

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowo szybkie, precyzyjne, delikatne

Wyjątkowo szybkie, precyzyjne, delikatne Końcówki robocze Piezomed Wyjątkowo szybkie, precyzyjne, delikatne Skuteczne i atraumatyczne. Końcówki robocze do chirurgii kostnej B1 Piła z drobnym ząbkowaniem umożliwiająca precyzyjne cięcie i powodująca

Bardziej szczegółowo

LASER JAKO NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE W WYKRYWANIU PRÓCHNICY

LASER JAKO NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE W WYKRYWANIU PRÓCHNICY Renata Chałas 4. LASER JAKO NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE W WYKRYWANIU PRÓCHNICY Wykorzystanie laserów we współczesnej stomatologii staje się coraz częściej standardem zarówno w postępowaniu diagnostycznym,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy z laserami

Bezpieczeństwo pracy z laserami Bezpieczeństwo pracy z laserami Oddziaływania: cieplne, fotochemiczne, nieliniowe. Grupy: UV-C (0 280 nm), UV-B (280 315 nm), UV-A (315 00 nm), IR-A (780 00 nm), IR-B (100 3000 nm), IR-C (3000 nm 1 mm).

Bardziej szczegółowo

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu z jednoczesną irygacją Harmonogram szkoleń 2013 r. www.e-dental.pl HARMONOGRAM SZKOLEŃ Termin szkolenia Wykładowca Miejsce 26.01.2013

Bardziej szczegółowo

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia _CBCT Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia Continuation of treatment or extraction how 3D diagnostics can increase treatment eficiency

Bardziej szczegółowo

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy wkłady z włókna szklanego pojawiły się w stomatologii, nikt nie przypuszczał, iż przyjdzie taki moment, że nie będziemy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Komentarz asystentka stomatologiczna 322[01]-01-092 Czerwiec 2009

Komentarz asystentka stomatologiczna 322[01]-01-092 Czerwiec 2009 Strona 1 z 12 Strona 2 z 12 Strona 3 z 12 Strona 4 z 12 Strona 5 z 12 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego w zawodzie asystentka stomatologiczna polegało na opracowaniu projektu realizacji prac związanych

Bardziej szczegółowo

BADANIE ROZKŁADU TEMPERATURY W TKANKACH JAMY USTNEJ OŚWIETLANYCH PROMIENIOWANIEM LASEROWYM IR W ZABIEGACH STOMATOLOGICZNYCH

BADANIE ROZKŁADU TEMPERATURY W TKANKACH JAMY USTNEJ OŚWIETLANYCH PROMIENIOWANIEM LASEROWYM IR W ZABIEGACH STOMATOLOGICZNYCH Mirosław DĄBROWSKI Rafał DULSKI Paweł ZABOROWSKI Stanisław ŻMUDA BADANIE ROZKŁADU TEMPERATURY W TKANKACH JAMY USTNEJ OŚWIETLANYCH PROMIENIOWANIEM LASEROWYM IR W ZABIEGACH STOMATOLOGICZNYCH STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba dr med. dent. Ludwig Hermeler, Rheine, Niemcy Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba Już w roku 1995 Ray i Trope na podstawie przeprowadzonego badania potwierdzili znaczenie dobrej odbudowy po leczeniu

Bardziej szczegółowo

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

lek. med. Tomasz Staniszewski ROLA OZONOTERAPII I LASEROTERAPII W SKOJARZONYM LECZENIU OWRZODZEŃ ŻYLNYCH PODUDZI Prof. dr hab. n.med.

lek. med. Tomasz Staniszewski ROLA OZONOTERAPII I LASEROTERAPII W SKOJARZONYM LECZENIU OWRZODZEŃ ŻYLNYCH PODUDZI Prof. dr hab. n.med. lek. med. Tomasz Staniszewski NZOZ KRIO-DENT D.CIOS, T.STANISZEWSKI SP.P. DZIERŻONIÓW ROLA OZONOTERAPII I LASEROTERAPII W SKOJARZONYM LECZENIU OWRZODZEŃ ŻYLNYCH PODUDZI Rozprawa na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

badanie stomatologiczne... 30;

badanie stomatologiczne... 30; www.4aid.eu CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID KONSULTACJE badanie stomatologiczne... 30; PERIODONTOLOGIA opatrunek p/zapalny do kieszeni dziąsłowej.. 30; usunięcie kamienia nazębnego

Bardziej szczegółowo

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2.

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2. W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2. 1 kurs medyczny Dodatkowo Zarząd Oddziału uczestniczył w organizacji

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd jamy ustnej/ badania /porada. 50,00 zł 20 Plan leczenia 120,00 zł 45 Wizyta adaptacyjna dla dzieci

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd jamy ustnej/ badania /porada. 50,00 zł 20 Plan leczenia 120,00 zł 45 Wizyta adaptacyjna dla dzieci CENA W EUR STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd jamy ustnej/ badania /porada 50,00 zł 20 Plan leczenia 120,00 zł 45 Wizyta adaptacyjna dla dzieci 50,00 zł 25 Opatrunek 50,00 zł 15 Wypełnienie kompozytowe

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJA PROFILAKTYKA. WYPEŁNIANIE I LECZENIE PRÓCHNICY (ceny bez znieczuleń)

KONSULTACJA PROFILAKTYKA. WYPEŁNIANIE I LECZENIE PRÓCHNICY (ceny bez znieczuleń) KONSULTACJA Konsultacja/badanie jamy ustnej dziecka Konsultacja/badanie jamy ustnej osoby dorosłej Instruktaż higieny Konsultacja po godz. pracy oraz w niedziele i święta Wizyta kontrolna (co pół roku

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Diagnostyka / Profilaktyka. Endodoncja. Odbudowa. Koferdam. Protetyka. Urządzenia. Profilaktyka. Akcesoria. Chirurgia.

Zawartość. Diagnostyka / Profilaktyka. Endodoncja. Odbudowa. Koferdam. Protetyka. Urządzenia. Profilaktyka. Akcesoria. Chirurgia. 6 Diagnostyka / Zawartość Opis Nazwa produktu Marka Strona System diagnostyczny Gumki do czyszczenia zębów Gumki i szczotki systemu do profilaktyki do profilaktyki Microlux Gumki Prophy Gumki Pointed Gumki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M AT O L O G I C Z N Y T E M AT N U M E R U Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji tech. radiolog Jakub Baran www.3dtomo.pl P rzystępując do leczenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo