SAIA PCD Proces Control Devices

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAIA PCD Proces Control Devices"

Transkrypt

1 SAIA PCD Proces Control Devices Sterowniki serii PCD1 i PCD2 owy Edycja 26/3 PL5

2 SAIA Proces Control Devices Sterowniki serii PCD1 i PCD2 SAIA-Burgess Electronics 1998 Edycja 26/3 PL

3 PCD1 - PCD2 Str. 1. Struktura systemu sterowników serii PCD1 - PCD Informacje o systemach PCD1 i PCD !"# Nowe cechy funkcjonalne PCD1 i PCD Dane techniczne serii PCD Dane techniczne serii PCD Ogólne dane techniczne serii PCD1 i PCD Zasoby programowe Jednostki PCD1.M110, PCD1.M120 i PCD1.M $! % &'()* ,###*+ sterownika PCD &"") Jednostki bazowe PCD2.M110/M120 (od wersji H ) #")###./ $! % 2###( &'()* ,###*+ sterownika PCD &"") ##!# Zastosowanie "'" "' " "'"") ' #'6# #!# Schemat zasilacza w sterowniku PCD Schemat zasilacza w sterowniku PCD ##") /3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 3

4 PCD1 - PCD2 Str Umieszczenie elementów Wprowadzenie programu migacza !"#$ 4.1 #*6"++#* Interfejs nr #5+(+#*** przeznaczenia nr (6#, :");.F1..) ,-,91#");/< ,=#");/< !6"0&#");/<= ,91#+6*#62 ");/< :,=>#") PCD2.F =:,-,91>#")/<1// Dane interfejsów szeregowych %") #:#*#)##*> PCD2.F Strona 4 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

5 PCD1 - PCD Str %+ ) Schemat blokowy Interfejs PROFIBUS Funkcje i typy danych PROFIBUS FMS Konfigurator SAIA PCD PROFIBUS %"#&'()&#'() #*&# 5.1 PCD2.E110/111 %")+ '2#+*# PCD2.E500 %")+ '"!"1"=0A& PCD2.E610/611 %")+ '2#+6*# PCD2.A200 Mo")+ #(B(' (z zabezpieczeniem styków) PCD2.A220 %")+ #(B(' (bez zabezpieczenia styków) PCD2.A250 %")9+ #(B(' (bez zabezpieczenia styków) PCD2.A300 %")+ '2&2#+*# PCD2.A400 %")+ '20/1&2#+*# PCD2.A410 %")+ '20/1&2#+6*# PCD2.B100 %")+ -+ '2#separacji galwanicznej PCD2.G400 $)(+") bez separacji galwanicznej $+ # $+ # $+ # Zasada pracy /3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 5

6 PCD1 - PCD2 Str. 6. %"#&'()&#'()&# 6.1 PCD2.W10x %")+ *'2 (2#6#"## PCD2.W11x %")+ *'" rezystancyjnych Pt 100/1000 lub Ni 100/1000, (2#6#"## PCD2.W2x0 %")+ *'2 9(2#06#"## PCD2.W4x0 %")+ *'2 (2#96#"## PCD2.W5x0 %")+ -+ *'2 (C2#6#"## %"## '&#.1 PCD2.H100 ")## PCD2.H110 %")"#(*## PCD2.H150 %")"#)#+)+6 #)("o PCD2.H210 %")(((' -2.5 PCD2.H31x %")# #&"#&#(& # 8.1 %#;/DD2;/0 i PCD8.P *#;/9DD PCA2.D12 %") #' PCA2.D14 %") #D 8-11 Strona 6 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

7 PCD1 - PCD2 Str. 9. Akcesoria do programowania i uruchamiania 9.1 ) PCD2.S010 )#6"#### PCD.S050 )+ ### PCD8.P100 Jednostka do programowania i serwisu Funkcja "6#" ,-. 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona

8 PCD1 - PCD2 Uwaga : "(&8&+(+()#6"#(#2 ( "" ( +( #(' #' ")(+/ " &8&##")!##(""# # / ( "*(&8&+""#"!#(2( 6 #( + "#6 )"2 ) */ #!(!. +" # )#+ ) ((&8&/ E ".+((()*"#6)#6"#.#"# ) "(+! * "!#(2 / $#( )* # " #" firmy SAIA-Burgess Electronics AG w Polsce: SABUR Sp. z o.o. )/) =& Warszawa tel./fax: (0-22) , Strona 8 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

9 PCD1 - PCD2 #6)a- *!"+(2#+)(')#*!d- +66#4 stosowanie najnowszych technologii )##*" #6#)+6"" 8?G00!"#"(4'H"2I(Aitas, UL, znak CE i inne #"#+ #++( (!+( #(''")(+' ##*" test pracy w temperaturze 85 6*)9*"# '#''"#. (()# *+!#*"#J*#")((oatacji. 8 )*'#+#++##a- ""#+/E!""##2#e-!#)(+(')+(2#*"#"#awartymi w dokumentacji technicznej, takimi jak np. zakres temperatury #!#+2#!2)"'#/ "(2 )###.)* i#+!'#"())+e- )/) )("2*#+#)'+ ++/$+ 2(+6# "##.2 ""(""#+ ((o- ##*/I "*z- te)+6)"*#/ ')#.)2 &8&)!- dzie przez wiele lat jako nowoczesny, bezpieczny i niezawodny sterownik w Waszej instalacji. 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 9

10 PCD1 - PCD2 Uwagi : Strona 10 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

11 PCD1 - PCD2 Struktura systemu 1. Struktura systemu sterowników serii PCD1 - PCD2 1.1 i PCD1 - PCD2 - PCD4 - PCD6 Supply 24 VDC Battery Watch Dog Supply 24 VDC Run Error PGU Run Halt Error PGU Seria PCD1 PCD2 PCD4 PCD6 Obudowa ( ( blokowa kaseta 19 Zasilanie %") 24 VDC tak 24 VDC tak 24 VDC tak 24 VDC lub 230 VAC tak Liczba we/wy max. 32 max. 64/96/128 max. 512 max Liczba CPU lub Czas przetwarzania (instrukcja logiczna) 5.4 µs 4 µs 6 µs 5.4 µs Interfejsy szeregowe (3) Sieci S-Bus S-Bus PROFIBUS --- LAC S-Bus PROFIBUS LAN2 LAC S-Bus PROFIBUS LAN2 LAC!) ((a (program/tekst/db) K K K 256K..1M Flagi Timery i liczniki Rejestry Zestaw instrukcji 8192 x 1 bit 1600 x 31 bitów 4096 x 32 bity > 120 :6#+6+#2##(2*)+! PID i instrukcje transmisji danych) 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-1

12 Struktura systemu PCD1 - PCD2 1.2 Informacje o systemach PCD1 i PCD &/."# "#!#/?#( 2#(e- ')6"/, )()"6!- puj6ce: % )##(")we/wy. %+#!"*#)/ Oprócz PGU jest tylko jeden dodatkowy interfejs. *:5>+ (#) ()S-Bus. 5#6"#"*9/00 (#ane. "#"'%0-0+(#") kondensator, a w M130 bateria litowa.!""( adresowej (od wersji V002 firmware u) 36#""6##+#+ +(o- / Nowe cechy funkcjonalne PCD1 i PCD2 PCD1 : I!)+6')(+6"!"+ V002 firmware u:!""(:000//ggg> Tryb komunikacyjny MD i SD!)<'F,?%"*)) (( Monitorowanie stanu baterii z XOB 2 (tylko PCD1.M130) S-Bus Data Mode (SS2) S-Bus jako Master (tryb SM) oraz funkcja Gateway (tryb GM/SM) dla portu nr 0 i nr 1. PCD2 : I!)+6')(+6"!"+ JLM#!)+A00firmware u:!)<'f,?%"*)) ((o- + FF,?%"#!(*)+ $)"( ""#*#)##* S-Bus Data Mode (SM2 i SS2) Monitorowanie stanu baterii litowej z XOB 2 3#C1A6 "/&/ Strona 1-2 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

13 PCD1 - PCD2 Struktura systemu Dane techniczne serii PCD1 Liczba we/wy ")'we/wy, analogowych we/wy lub specjalizowanych. Procesor 1 CPU z µc Czas przetwarzania!) (( Flagi Rejestry danych Rejestry indeksowe Timery/liczniki Przetwarzanie bitu: np. : instrukcja ANH I 0 = 5.. µs * ##4 np. : instrukcja ADD R 0 R 1 = µs * R 2 Zawiera programy, teksty i bloki danych. Podstawowy zestaw posiada 1 KB RAM, ( EPROM. (1 linia programu zajmuje 4 bajty) x 1 bit :*6#"(##) (( jako ulotne lub nieulotne) x 32 bity (nieulotne). Dodatkowo, w # )"0000+(' "'2+ 6)##! ) (wnika. 16 x 31 bitów (1 re+( 1 600, timery ulotne, liczniki nieulotne :"#timery/liczniki dokonywany jest pro*##) ((> Zakres licznika 31 bitów bez bitu znaku ( ) Zakres timera 31 bitów bez bitu znaku ( x podstawa czasu) Podstawa czasu timera Programowalna od 10 "0/!+!##"6#) 1ms. * ) 3 "6 +#*'/ 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-3

14 Struktura systemu PCD1 - PCD2 3(#. Liczby ( Zakres : ( ) Liczby zmiennoprzecinkowe Zakresy : x x x x Jednostki : szesnastkowe lub zmiennoprzecinkowe. Data/czas W PCD1.M120/130 od sekund do lat (" 4 # 1-6 Rezerwa zasilania : M120 = dni M130 = od 1 do 3 lat :##"#/=/2(/1> #(+ W PCD1.M120/M130; + N*6) +(+ #. )+(+ #(*#("khz. Interfejsy maksymalnie 2 interfejsy komunikacyjne Port 0 : #6#5,= Port 1: M110 RS 485 M120/130 RS 232, RS 422/485 lub!6"0ma #");/<DD/ Tryby Pojedynczy znak: MC0, MC1, MC2, MC3 i MC4 komunikacyjne Telegram : MD0/SD0, SM/SS, GM/GS 6# S-Bus, PROFIBUS DP (wnika) Pakiety do PG3 : V 2.0 programowania PG4 : V 1.3 6####6#5( 9/:((S-Bus) Strona 1-4 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

15 PCD1 - PCD2 Struktura systemu Dane techniczne serii PCD2 Liczba we/wy 92)")'we/wy, analogowych we/wy lub specjalizowanych. Procesor 1 CPU z µc Czas przetwarzania Przetwarzanie bitu : np. : instrukcja ANH I 0 = µs * ##4 np. : instrukcja ADD R 0 R 1 = µs * R 2!) (( Flagi Rejestry danych Rejestry indeksowe Timery/liczniki Zawiera programy, teksty i bloki danych. Podstawowy zestaw posiada 32 KB RAM, ( EPROM. (1 linia programu zajmuje 4 bajty) x 1 bit :*6#"(##) (( jako ulotne lub nieulotne) x 32 bity (nieulotne). Dodatkowo, w # )"1000+(' "'2+ 6)##! ) (wnika. 16 x 31 bitów :+( 1 600, timery ulotne, liczniki nieulotne :"#timery/liczniki dokonywany jest pro*##) ((> Zakres licznika 31 bitów bez bitu znaku ( ) Zakres timera 31 bitów bez bitu znaku ( x podstawa czasu) Podstawa czasu timera Programowalna od 10 "0/!+!##"6#) 1ms. * ) 3 "6 +#*'/ 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-5

16 Struktura systemu PCD1 - PCD2 3(#. Li#( Zakres : ( ) Liczby zmiennoprzecinkowe Zakresy : x x x x Jednostki : "#!22BCD, szesnastkowe lub zmiennoprzecinkowe. Data/czas PCD2 od wersji H :od sekund do lat (" 4 # 1-6 Rezerwa zasilania : od 1 do 3 lat :##"#//2(/> $ # 6#"):()" wer+jlm2###*#!> # #"' jed(':6###(> #(+ Tylko w PCD2.M120 + N*6) +(+ #. lub jako we+ #(*#("khz. Interfejsy komunikacyjne Maksymalnie 4 interfejsy %""##6#5N,= #*!",91"S-Bus. %")""("="#'+4,=2,-91)!6"0mA. :");/<DD)/<1DD> Tryby Pojedynczy znak: MC0, MC1, MC2, MC3 i MC4 komunikacyjne Telegram : MD0, SD0, SM1, SS1, SM2, SS2 i MM4 6# Pakiety do programowania S-Bus, sieci LAC, LAN1 tkownika) PROFIBUS FMS, PROFIBUS DP PCD8.P100, PG3 i PG4 6####6#5 PG3 V 2.1 i PG4 V 1.4 od wersji H Strona 1-6 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

17 PCD1 - PCD2 Struktura systemu Ogólne dane techniczne serii PCD1 i PCD2 I!# AO0P*"#)GA&O1P wyprostowane ")(:9A> Pobór mocy PCD1 : 10 W z 32 we/wy PCD2 : 15 W z 64 we/wy 20 W z 128 we/wy?" #( "J36# # *)M#*"#6 PLC EN (poprzednio IEC ). ESD zgodnie z EN , klasa 3 (poprzednio IEC 801-2) #!#*"#FI000 (poprzednio IEC 801-4) Zasilanie + cyfrowe we/wy Poziom 4 = 4 kv Analogowe we/wy + interfejs szeregowy Poziom 3 = 1 kv Temperatura W czasie pracy : C wzgl C otoczenia (patrz Pozycja monta )M> ( C informacja #> Temperatura : C przechowywania $* # 95 % bez kondensacji Zgodnie z DIN 40040, Klasa F?" '/ Zgodnie z EN (poprzednio IEC 1131) #+ ) Okablowanie 36# ) Standardowa : :36# )) #omo) Specjalna : #+##B ) :36# )) owo) (Uwaga : "++#+ )2 maksymalna temperatura pracy wynosi 40 C.) %")-2")""(# 6#!#6#6# )'( przekroju 1.5 mm 2 (AWG 16) lub 2 x 0.5 mm 2 (2 x AWG 20) ")#2 #6#*6 6#-#6#"0## "* )+( 6#/ +* li)#6#/ Wymagania norm UL i C-UL : Dane dot. okablowania Temperatura : 60/5 C Tylko kable miedziane %"(!40.5 Nm. 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-

18 Struktura systemu PCD1 - PCD Zasoby programowe Bloki Organizacji 16 Cyklu Do 32 Bloki Programów 300 (PB) Bloki Funkcji (FB) Bloki Sekwencyjne (SB) Teksty (TX) i Bloki Danych (DB) 1 000, uruchamiane z parametrami 32, d+!#(,&<qf# 2000 Kroków i 2000 Tranzycji oraz "=('*'#*!#. 000N"=##* ".( : #)*!(! ) t((#*"##"# , punkt 3 dla PCD , punkt 3 dla PCD2 od wersji H Teksty specjalne Dla wyprowadzania daty, czasu, stanów *#'2# +#( '':( #((6 "#!6>2"# " dnio. Strona 1-8 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

19 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD1 1.3 Jednostki PCD1.M110, PCD1.M120 i PCD1.M M110 M120 M130 Supply 24 VDC Run Error PGU Supply 24 VDC Run Error PGU Supply 24 VDC Run Error PGU (+6#' '+'2PCD1.M110, PCD1.M120 i PCD1.M1302#('( "("!#4 - )"26#(+#+")+!*#* "")we/wy - pokrywy z etykietami diod LED )'*2 ) "")we/wy. Do!6!)+6"(4 Funkcje PCD1...M110..M120..M130 -!) ((4 ""!,&% dodatkowe gniazdo dla RAM, EPROM lub Flash EPROM - Watchdog - 36#,="5 - Wbudowany interfejs nr 1 z RS ##.&:+>"4 "))(+';/<// - terminala PCD.D160 przez..f540 interfejsów sieciowych (w przygotowaniu) - $+ #+6#(* programowalnego licznika - Ochrona danych - Okres ochrony danych - FF,?%:#!(*)+> - Zegar czasu rzeczywistego (Data/czas) 1 KB 128 KB Wewn. µc Tak Tak Nie Tak Nie Nie Kondens. 30 dni Tak Nie 1 KB 128 KB Wewn. µc Tak Nie Tak Tak Tak Tak Kondens. dni Tak Tak 1 KB 128 KB Wewn. µc Tak Nie Tak Tak Tak Tak Bateria 3 lata Tak Tak 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-9

20 Struktura systemu PCD1 PCD1 - PCD %/&## E"(# #''o- "+'#' ')8I:D=1>2(+(") */&2 #) a- +6 )%/ I )++#h- 2##6# )")-) #/$+ #+2)## "11R/ $#(''#+'###+ *#"*)##(#0R (temperatu/0///c;1rs+ #>/ 4 %/"&''# "6#! )"" 2 #)6*!)#ynie 3 6*6#! )"" 4 2"6(#*" 1 2 / 2 #)6)"!*!6*6#! *6()#" Wymiary 4,5 PGU 24 V RUN ERR ,4 bez pokrywy 5, #(6 Strona 1-10 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

21 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD ##&' #'((#)+!#6)()!/ / *3 45 6$ "$ %12+ (")*% +, 0,- / /. / +!&' #$%"$!" #$%"$ P Program F Flagi Zegar Data - czas *) TX Tekst T Timery U Ulotne DB Bloki danych C Liczniki NU Nieulotne R Rejestry *) nie jest umieszczony w PCD1.M110 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-11

22 Struktura systemu PCD1 PCD1 - PCD &# &' sterownika PCD1,)( +(#)+!*6/%0:(y- >#"+!)(/ Firmware! " #$%& '!( )& 3 Gniazdo do umieszczenia ' 3 *& Kondensator do ochrony danych + (w PCD1.M130) Watchdog Mikrokontroler J4 Firmware SPACE B J5 RAM up J2 User Memory J1 J3 6 4 Zworki J1 i J3 EEPROM do przechowywania danych konfiguracyjnych -./'+ 0 0 (RS 232), * Zasilanie 24 VDC 1 24 VDC RUN ERR SPACE A Interfejs komunikacyjny nr 1 SUPPLY J2, J4 i J5 - przestrzeni B 8 LED y stanów sterownika Obwód zasilacza * #"+!))"2"#6#((# +6(#6#*"")-/3+")+6!" 6*6+d##")-/ Uwaga : #"+!))""(6a- "(#/ ")#6"#+6# # #(2(" )+")-(y- "'# / Strona 1-12 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

23 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD1 ➀ " 5 & e- niowego 24 VDC IN B2 IN B "6#!"(.(0" 23 przewodami o maksymalnym przekroju 1.5 mm 2 :##*!#o- (.(>/ % #!*a- "#)))+6:# dane techniczne). "HFJAM(#)+!#/ 3###""6#+6#*)#("#)b- ")##!""6#/ 3##(#"(:(Q>"#zpieczenia obwodu 24 V przed uszkodzeniem spowodowanym zbyt du-! 6du. 3)+6#(""(#' (4 kv zgodnie z IEC 801-4). ➁ Obwód watchdog a?"()+6'"*+*6#! 6)/ (***)+(## (#))'++)(+T$,000/E # +(' ")(+(!'#6*)002 +"(:5>##!/E"(( #*)) 0. Wykonanie po raz pierwszy instrukcji SYSWR K uaktywni '"*U/(+#")()+6*)(+ jest programowana. 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-13

24 Struktura systemu PCD1 PCD1 - PCD2 Instrukcja SYSWR K 1000 ; Instrukcja watchdog a R/K x ; x = 0: $'"*+6# x = 1: $'"*+6#/E )k- ++#6*) 0026#*)/ x = 2: $'"*+6#/E )k- ++#6*) 200 ms, przed zimnym startem pro- 0. #"#.'#'i- ( 4 XOB 0 WDOG START + ###atchdog a XOB 0 START EXEC + #*##6" zasilania $'"*2(+)"((2+"! #('(*)+'" *"# )#6"#. System watchdog a w PCD1 wykorzystuje funkcje mikrokontrolera 9=0/Q'+#*"#+#6'*6/$)")n- ()+#6"6( (CPU). &#(!"#'"*V2 2) (#*timera KOP 128 J. Strona 1-14 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

25 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD1 ➂.)/#&"5&&"# E"(#/%02%0%=06 "r- "!,&%+ (( ) 4 4 K linii programu lub 16 K znaków tekstowych (adresy tekstu ) lub (000"'+'#'('"' (adresy ) $++! ) "6'(+!2a- Dla informacji : 1 linia programu zajmuje 4 bajty 1 znak tekstowy zajmuje 1 bajt 1 dana w rejestrze w bloku danych zajmuje 8 bajtów plus 3 bajty "( "*()/ #("2#;/ b) 3""(6!6) (( $*B"#JUser %M ) ""(6!) tkownika: RAM (C-MOS) - Typ 62256LP-10, 256 Kb nr katalogowy 4'502'5414'0 *) - Typ TC BPL-10, 1 Mb nr katalogowy 4'502'013'0 *) EPROM (C-MOS, Vcc ±10 %) - Typ 2C512-10, 512 Kb nr katalogowy 4'502'3958'0 - Typ 2C , 1 Mb **) nr katalogowy 4'502'126'0 Flash EPROM (C-MOS) - Typ AM29F010-0PC, 1 Mb nr katalogowy 4'502'141'0 *) 5 ' &8& RAM niesie ryzyko utraty danych. **) Fujitsu MBM 2C Nipon Elecric UPC1001D-10 Toshiba TC51000D-10 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-15

26 Struktura systemu PCD1 PCD1 - PCD2 4 &66"&#. J1 Fabryczne ustawienie zworek USER MEMORY R E J3 WP?#(EE="#+6 #""&.)/#tkownika. 3(E+(#"))!""(+4 R = RAM E = EPROM lub Flash EPROM 3(E=####"#!""()RAM lub Flash EPROM: Ustawienie WP = Write Protected (zabezpieczenie przed zapisem)!&&( ""&'. /#&8 1 Mb = 128 KB, co jest wynikiem: 32 K linii programu lub 128 K znaków tekstowych (adresy tekstu ) lub (1"'+'#'('"':dresy ) lub kombinacji P, TX i DB. 3##("!+ Strona 1-16 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

27 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD1 c) +#!) (( $2:. %$%2%";*;.< ==> 0 A?.,- %%"* < <% > :*B"#JUser Memory ) E +!""(2*+)#o- (+!/?"V)+A00!,&% +" ("':+ +(# "()>#"# adresów 4000 do E"(*)+6 ) "##!o- #+!) : 8$.16 +;B 09: 8?.0 <4!&'%$%>8?.. <,->.,-.%$";% 41%1% ; === %%" $%!6"*,-. $2: : %$%2%";*;.< ===> %$%2%";*;.< < ===>?"4%!1 <% > Uwagi o blokach danych : W zakresie adresów od 4000 do 4999 jedna dana w rejestrze (32 bity) #+)++)9+*#+!( "*()"'/ (te same adresy jak dla tekstów). Jeden rejestr (32 bity) wymaga 8 bajtów, plus 3 bajty na DB. D!+y- "()") #/ 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-1

28 Struktura systemu PCD1 PCD1 - PCD2 5 Ochrona danych Jednostka centralna PCD1.M110 CPU +(" ") ++ 2("#)+#!##(=0 dni. Ochrona danych dotyczy: flag, 2#(2+()#"#.'znych.!,&%"*) ((2(("anych. Jednostka centralna PCD1.M120 CPU +(" ") ++ 2("#)+#!#*## (;"0"/?'"'"#4 flag, 2#(2+()#"#.'znych.!,&%"*) ((2(("anych. zegara czasu rzeczywistego (RTC) "#"6#"#2#"#"' # "*.*#'!#*#)##e- */Q)# 4+ #2!(#6/#)##1 "#+6 (;"/#)##10 C, okres ten skrócony zo- +"(="/ 3"*"##"*"("o- /$(6#6'"'#) )("+(+* #(*"!#2 +(#)*2*" #*(+(!/ Jednostka centralna PCD1.M130 CPU +!6 ) +66#!#*##(""=/ Ochrona danych dotyczy: flag, 2#(2+()#"#.'znych.!,&%"*) ((2(("'/ zegara czasu rzeczywistego (RTC) Typ baterii : LI - 3V Polecany producent : RENATA Numer katalogowy : Wymiana baterii #)"' "*)2y- #(2("6#"#/ Strona 1-18 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

29 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD1 6.)* '994-% t- (( (##+!/ 3 1+:1D=> "##6)(+ T,)##6T$,/ SYSRD Kx lub Rx :B"> Ry (przeznaczenie) DW000///00( +0///!FF,?%/,DW"+)#+6 #66,W"+)2("# )## SYSWR Kx lub Rx :B"> Ry (przeznaczenie) DW000///00( +0///!FF,?%/,DW"+)#+6 #66,W"+)2#(* "#) Uwaga :,+!FF,?% #( 00000#/* )(+T$,00Do-!*"#B "'!'*'/ (+!FF,?% (+"# (('"!'#)/#### )*!(2 )(+T$,00D()+! (20 ms #()+6! " )(+/3*"))(+ 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-19

30 Struktura systemu PCD1 PCD1 - PCD2 Interfejs szeregowy PGU EG(*#"):.(>/$#+ ) "6##+"(6*)+66/#(.#) +#6#5 #+(+0"' :##"#//>/ E+),=/E*(*6!)+64 Nr styku * Znaczenie 3 TX Dane nadawane 2 RX Dane odbierane RTS X6"" 8 CTS "" 5 SGN %*) 4 NC I"6# 6 DSR 6#5 9 +5V Zasilanie P100 1 PGD Uziem###+6 8+#*"()(+(#)+6+(26i- ##*'#"#*"!#(/ #+"(6*)+66"!+(S-Bus, + #()92(()#) y- cie jednostki PCD8.P pinów, typ D 9 pinów, typ D :.(> :!(> PC RX TX DTR SGN RTS CTS RX TX SGN DSR RTS CTS PGU PCD1 (S-Bus protocol) 9 Strona 1-20 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

31 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD1 8 Stany pracy procesora 6*###=""HF)##( sterownika : SUPPLY 24 VDC RUN ERROR X""HF X""HF Czerwona dioda LED "5HTA(#)+ #!#*B"#a- /",5IF,,?,(#)+65/ 5 #+"!!)+6''+'4 START, RUN, CONDITIONAL RUN, STOP, HALT i ERROR Stan LED Znaczenie START RUN COND. RUN STOP HALT ERROR,5I ERROR,5I ERROR nie RUN miga ERROR nie RUN nie ERROR nie RUN nie ERROR nie,5i ERROR (!) restarcie. I#**)) (wnika Przetwarzanie warunkowe. Warunek ( )(#:)pka) ustawionym przez debugger (Ru5//>#+##/ E +6#2"6# i dedugger uruchomiony, to : 5#+###6# tryb RUN lub 5#####) #)() punkcie przerwania. 6"*) (wnika lub 6"#!) ()(+!L&HQ) #" "**)/ $!#"*((6" podczas wykonywania programu. Jed- ( zo#*/ 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-21

32 Struktura systemu PCD1 PCD1 - PCD "&"&&'()&#'() Q(+(2(()2( "")#j- )+"##"+/&"")##+6!"+*+##-"#0:#> #!(#+6+"##*"#)'(#(#*# ((/I##2#")29#( we/wy. ("!####++"(#+2"(+ "#'")+ -+ #/&" 16, zgodnie z ruchem wskazówek zegara od 0 do Jednostka bazowa PCD1.M1xx Adresowanie co 16, zgodnie z ruchem wskazówek zegara od 0 do Oznaczenia adresów i zacisków #+ #! "*"!#(#"#//1 Strona 1-22 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

33 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) 1.4 Jednostki bazowe PCD2.M110/M120 (od wersji H )*!"#$$%#&$ Model PCD2.M1.. wersja H I++##"#+#!(# #d- *(/3#( ""((o- +(2 """)-0"/%0 oraz zaadaptowanie serii PCD2.Mxx, kompatybilnej ze sterownikiem SIMATIC S. Wersja H wymaga wersji firmware u V006. (+JLM6"*#4 Zegar czasu rzeczywistego jest wbudowany do jednostki bazowej.!) (( ypu Flash EPROM. $#(#6##* #+4 Funkcja PCD2.M1xx Stara wersja PCD2.M1xx Nowa wersja H Wbudowany zegar czasu rzeczywistego Nie Tak Baterie Normalna Litowa typu 2032 Ochrona danych i rezerwa zasilania 1-5 lat ** 1-3 lat ** EEPROM dla S-Bus, modemu, itd... Nie Tak %(!) (( 152 KB 536 KB <'F,?%+(!) (wnika Nie Tak $ 6")###1A 1.1 A 1.6 A Bezpiecznik obwodu 24 V Topikowy #"( Nowe funkcje firmware u - S-Bus Data Mode *) (( Kompatybilne Kompatybilne 8 ("<10Y< #")<1//<;// od wersji H Tak, lecz bez zegara Tak *) $+JLM+()"#6()GG9()/% ####(6!6#( bezpiecznika topikowego. Opis starszych modeli (do wersji JLM+"! #/ **) 3 ")#:#66o6> 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-23

34 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) PCD1 - PCD2 Uwagi : Strona 1-24 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

35 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) Supply 24 VDC Supply 24 VDC Battery Battery Watch Dog Watch Dog M110 Run Halt Error PGU M120 Run Halt Error PGU (+6"' '+'2PCD2.M110 i PCD2.M1202#('( "("!#4 -?)"26#(+#+")+!*#* "")- - pokrywy z etykietami diod LED )'*2 ) #")-/ Do!6!)+6"(4 Funkcje -!) ((: ""!,&% dodatkowe gniazdo dla RAM/EPROM i Flash EPROM - Watchdog - 36#,="5) - ##.&:+>": "))(+';/<// - #//<10)//<1=0 terminala PCD.D160 przez..f540 - "))(+'/<1// - $+ #+6#(*ogramowalnego licznika - Ochrona danych - Okres ochrony danych - EEPROM (dla konfiguracji) - Zegar czasu rzeczywistego (RTC) - 36#""))###.4 PCD2.C100 dla max. 128 we/wy PCD2.C150 dla max. 64 we/wy /1"")!#*:/&90-&90-$900> PCD2.M110 PCD2.M KB 512 KB Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Bat. litowa 1 do 3 lat Tak Tak Nie Nie Nie 32 KB 512 KB Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Bat. litowa 1 do 3 lat Tak Tak Tak Tak Tak 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-25

36 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) PCD1 - PCD2 ;<<;=<,%"# C1448D. ;% 8 01" E % F!H I?? %"#%6%$616 *""1G %")###.//00#+"(# #9""('*#"")-/ %")###.//10#+"(# #""(*#"")-/ 6##+"(6#6/%0+ ## (6#/00:" )#+o- +>)/0:" )#+#+>/ 3""))###.+"#( (/ 36(/0020)/0:")* (> "6#")*/1/#!()+ "6#"")!#* PCD4.A810/820 i PCD4.W800. :3#( JSeries Hardware Manual, 26/34 E) Uwaga : 6#*nie wolno nigdy "6#)"6##2*" +"(+"!Z Strona 1-26 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

37 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) %/5&## E"(#")###.*6#o- "+'#' ')8I:D=1>2(+(") */&2 ## ) ) )%/ I )++ #'2##6# )")-) o- #/$+#+)## o- "11R/$#(''#+' )#e- #+*#"*)##(# 0R:)/0///C;1RS+ #>/ 4 %/"&''# "6#! )"" 2 #)6*!2)#ynie 3 6*6#! )"" 4 26(#*" 1 2 / 2 #)6)"!*!6*6#! *6()#" 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-2

38 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) PCD1 - PCD2 Wymiary PCD1.M1../PCD2.C150 PCD2.M1../PCD2.C100 4,5 4, V BATT WD RUN HALT PGU ERR , ,5 64 bez pokrywy bez pokrywy #(6 Rozmieszczenie kabli 24 V BATT WD RUN HALT ERR. PGU %")- (a- (#)+6( kablowe. #""#6# *+6""## )2""))#*/ Strona 1-28 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

39 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) ##&' #'((#)+!#6)()!/ 8A!%1%5 8 8II / ( J K.,- +, 0 / / / + *3 45 6$ "$ F %12+ 3!&' 1#$%"$!" 1#$%"$ (")*% 8 8 P Program F Flagi TX Tekst T Timery U Ulotne DB Bloki danych C Liczniki NU Nieulotne R Rejestry 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-29

40 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) PCD1 - PCD &# &' sterownika PCD2,)( +(#)+!*6/%0:(y- >#"+!)(/ 1)! " 12%& '!( )& *&.3* ' : Mikrokontroler EEPROM do przechowywania danych konfiguracyjnych '. ' 4; ' 1MB Firmware 3 1) Interfejs komunikacyjny nr 2 i 3 Zworka J0 dla interfejsu nr 0 Interfejs nr 0 S-Bus (RS 485) Watchdog Zasilanie 24 VDC Bezpiecznik (rezystor PTC) EEPROM µc R E F /2 /1 RTC SPACE B 24V BATT WD RUN SUPPLY HALT ERR SPACE A CR OPEN User Memory Firmware Firmware 5, * lub szybkiego programowalnego licznika (tylko..m120) -./ lub interfejs nr 0 (RS 232) Interfejs komunikacyjny nr 1 * )* Zworka J4 : Zezwolenie na XOB 1 '-35 '-'* (adr ) (tylko..m120) Obwód zasilacza i watchdog LED y stanów sterownika 4#<= > Bateria litowa ( + jest widoczny) #"+!))"2"#6#((# +6(#6##-/3+")+6!"6*6+d- ##")-/ Uwaga : #"+!))""(6a- "(#/ ")#6"#+6# # #(2(" )+")-(y- "'# / Strona 1-30 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

41 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) 1 " 5 & e- niowego 24 VDC WD Zasilanie: "6#!"(.(0/// przewodami o maksymalnym przekroju 1.5 mm 2 :##*!#o- (.(>/ % #!*a- "#)))+6:# dane techniczne). "HFJAM(#)+!#/ 3###""6#+6#*)#("#)b- ")##!""6#/?"A###(#"(:#Q>/ 3)+6#(""(#' (4 kv zgodnie z IEC 801-4). ➁ Obwód watchdog a -&"' #& "+) "i- "*#*)##*)) ((/$#"() 6!")2#+6"+!""((##./ >0 pozostaje czynny (styk WD-WD odpowiednio zaciski 1#>(")*2+(-"11"*#emienny 0L#/*+###"#nstrukcji COM O 255 w dowolnym cyklicznie wykonywanym COB. COB 0 ; lub COB (ACC H ) COM O 255 : : : : ECOB E *) (()56"2 + J,5IM2"watchdog zasygnalizuje przekroczenie #)()2#!(#(B(I?#6# ""$/Q(('"*U#### *)) ((#"i""#/ 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-31

42 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) PCD1 - PCD2 Uwaga : Adres watchdog'a 255 /) +(" )"+ -+ ':")z- ##.>/ %")*)")+ /LDDD *6) #edziale adresów (w module rozsze#.>/? " I 8 8D C.4 %" % D?6 ($40/1&29A&- ➂.)/#&"5&&"# E"(#/%0%06 ""!,&%+ (( ) 4 8 K linii programu lub 32 K znaków tekstowych (adresy tekstu ) lub (000"'+'#'('"':dresy ) $++!) "6'(+!2a- Dla informacji: 1 linia programu zajmuje 4 bajty 1 znak tekstowy zajmuje 1 bajt 1 dana w rejestrze w bloku danych zajmuje 8 bajtów plus 3 bajty na *#+!( "*()/ #("2#=/ Strona 1-32 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

43 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) b) 3""(6!6) (( $*B"#JUser %M ) ""(6!) tkownika: RAM (C-MOS) - Typ 62256ALP-0, 256 Kb nr katalogowy 4'502'5414'0 *) - Typ TC BPL-0L, 1 Mb nr katalogowy 4'502'013'0 *) - Typ LP-5, 4 Mb nr katalogowy 4'502'15'0 *) Flash EPROM (C-MOS) - Typ AM29F010-0PC, 1 Mb nr katalogowy 4'502'141'0 - Typ SBE29F040, 4 Mb nr katalogowy 4'502'224'0 EPROM (C-MOS), Vcc ±10 %) - Typ 2C512-10, 512 Kb nr katalogowy 4'502'3958'0 - Typ 2C , 1 Mb **) nr katalogowy 4'502'126'0 - Typ 2C , 4 Mb nr katalogowy 4'502'223'0 *) 5 ' SAIA RAM niesie ryzyko utraty danych. **) AMD AM2C010-90DC Fairchild NM2C010Q-90 SGS-Thomson M2C F1 &66"&#. WP J3 J2 R E F User Memory J5 Firmware Fabryczne ustawienie zworek J2, J3 i J5. =#(E2E=E1"#+6 #""&.) /#& 3(E+(#"))!""(+4 R = RAM E = EPROM F = Flash EPROM 3(E=####"#!""(),&% lub Flash EPROM: Ustawienie WP = Write Protected (zabezpieczenie przed zapisem) 3(E1( + ""(+!) ((4 Pozycja 1 Mbit 1 Mb lub mniej Pozycja > 1 Mbit ponad 1 Mb 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-33

44 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) PCD1 - PCD2!&&( ""&'. /#&8 1 Mb = 128 KB, co jest wynikiem : 32 K linii programu lub 128 K znaków tekstowych (adresy tekstu ) lub (1"'+'#'('"':"/ ) lub kombinacji P, TX i DB. 3##("!+ c) +#!) (( 0 8?..,- %%"* $%!6"* $2: %$%2%";*;. < ===> < ===> ="4%!1 <% > :*B"#JUser Memory ) E "6#+!""(2*+)# (+!/"!,&%+")(# +("("':+ + (# "()>#"#"000"1GGG/ E"(*)+6 ) "(*)! robo#+!) I8?. 16+; 09 8?.0 <4!&'%$%>8?.*. <,->.,-.%$";% 41%1% ; I=== %%" $%!6"*,-. $2: : %$%2%";*;. < I===> %$%2%";*;.< < ===>?"4%!1 <% > Strona 1-34 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

45 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) Uwagi o blokach danych : W zakresie adresów 4000 do 5999 jedna dana w rejestrze (32 bity) #+)++)9+( "("'/ $!""(+("'*6)##( zakresie (te same adresy jak dla tekstów). Jeden rejestr (32 "()") #/ 4 Bateria litowa do podtrzymania danych?"+jlm2(+ ""6! 62*6!)=/0A/ Typ: CR 2032 (IEC) "(#(6!/#"))'e- )!(2+((#)()o- #6()#"#)/// &8&) (+'+o- + 00&'2/ RENATA nr katalogowy : 4'50'481'0 $#"()#()#"#)+6!)+6"4 flagi (F), liczniki (C), rejestry (R) i dane w pliku historycznym program (P), teksty (TX) i bloki danych (DB) zegar czasu rzeczywistego w jednostce bazowej #"###+# ")##a-!,&%) ")""(:!""(2")<1//>/ #+)+6"""('") 0//00 µa,( #"#!:"6#"#>" 1 do 3 lat. ##"+# ) 5% na rok. $ ""+6)##1R/E ) #0R2 # 6#znie mniejsze. Dioda LED BATT #!*"4 6# bateria jest uszkodzona brak baterii Wymiana baterii #)"' "*)2y- #(2(#"6#"#asilania. 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-35

46 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) PCD1 - PCD2 5 Interfejs szeregowy PGU EG(*#"):.(>/$#+ ) "6##+"(6*)+66/#(.#) +#6#5 #+(+0"' :##"#//>/ E+),=/E*(*6!)+64 Nr styku * Znaczenie 3 TX Dane nadawane 2 RX Dane odbierane RTS X6"" 8 CTS "" 5 SGN %*) 4 NC I"6# 6 DSR 6#5 9 +5V Zasilanie P100 1 PGD 5####+6 $!+++'#*' #B#"# *"!#(/ Strona 1-36 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

47 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) &#:;<<:"()9> (.-, (.C pinów, typ D 9 pinów, typ D :.(> (m!(> F F, ,- CF/ CF/ F A I C0 8 0,C 0,C A,C,C I <> ID = &#:;<:"()9> 9 pinów 9 pinów :.(> :!(> (., 8 I A 0-,- CF/ 0,C,C 0-,- CF/ C0 0,C,C 8 I A = F 8 9 pinów, typ D 9 pinów, typ D :.(> :!(> (., 8 I A 0-,-,0 CF/ 0,C,C 0-,- CF/ C0 0,C,C 8 I A = F 8 <CB.1> 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-3

SAIA PROGRAMOWALNY STEROWNIK PLC

SAIA PROGRAMOWALNY STEROWNIK PLC SAIA PROGRAMOWALNY STEROWNIK PLC SAIA BURGESS ELECTRONICS SABUR Sp. z. o. o. ul. Drużynowa 3A 02 950 Warszwa tel. (022) 844 75 20 fax. (022) 844 36 39 SAIA 1 @KEMOR SPIS TREŚCI 1. KABEL K111 KABEL DO PROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Saia PCD3.M2330 Wide Area Controller

Saia PCD3.M2330 Wide Area Controller DANE TECHNICZNE Saia PCD3.M2330 Wide Area Controller Saia PCD3.M2330 to kompaktowy sterownik swobodnie programowalny łączący technologie Webową, IT oraz telekomunikacyjną. Niewielkich rozmiarów urządzenie

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8I8O

RS485 MODBUS Module 8I8O Wersja 2.2 12.01.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR780

INSTRUKCJA OBS UGI AR780 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane Mikrokontrolery

Systemy wbudowane Mikrokontrolery Systemy wbudowane Mikrokontrolery Budowa i cechy mikrokontrolerów Architektura mikrokontrolerów rodziny AVR 1 Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest systemem komputerowym implementowanym w pojedynczym

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011)

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Interfejs sieciowy umożliwia przyłączenie jednego lub więcej przepływomierzy do wspólnej

Bardziej szczegółowo

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C.

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. ³agodny rozruch i zatrzymanie dla 3-fazowych silników klatkowych napiêcie znamionowe: do 600 VACrms, 50/60 Hz pr¹d

Bardziej szczegółowo

Klasyczna architektura sterownika PLC

Klasyczna architektura sterownika PLC Programowalne sterowniki logiczne PLC - są to komputery przemysłowe, które umożliwiają sterowanie pracą maszyn i urządzeń w układzie otwartym i/lub zamkniętym. Praca PLC polega na monitorowaniu stanu wejść,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

Saia PCD2.M5xxx Płaskie, modułowe sterowniki z wbudowanym Ethernetem

Saia PCD2.M5xxx Płaskie, modułowe sterowniki z wbudowanym Ethernetem Informacje techniczne Saia PCD2.5xxx Płaskie, modułowe sterowniki z wbudowanym Ethernetem Kontynuacja sukcesu sterowników PCD2 w nowej odsłonie. Sterowniki PCD2.5xxx są kompatybilne wymiarami i technologią

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy licznik energii elektrycznej

Trójfazowy licznik energii elektrycznej Dane techniczne www.sbc-support.com Trójfazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar półpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem S-Bus umożliwiają odczyt wszystkich

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6TE

RS485 MODBUS Module 6TE Wersja 1.4 15.10.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485

SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485 SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485 Dokumentacja przygotowana przez firmę Gryftec w oparciu o oryginalną dokumentację dostarczoną przez firmę Westline GRYFTEC 1 / 12 1. Przegląd Kontrolery

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK STEROWNIK CNC/PLC XCx 1100

STEROWNIK STEROWNIK CNC/PLC XCx 1100 STEROWNIK STEROWNIK CNC/PLC XCx 1100 1. X1, X2, X3 Ethernet, RJ 45 2. X4, X5 Sercos III, RJ 45 3. X6/7, X8/9 USB 4. X10 DVI 5. X11 CAN 6. X12 RS232 / RS422 / RS485 do podłączenia panela operatorskiego

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Regulator ECL Apex 20 z ECA82 (z Web terminalem do ECL Apex)

Regulator ECL Apex 20 z ECA82 (z Web terminalem do ECL Apex) Regulator ECL Apex 20 z ECA82 (z Web terminalem do ECL Apex) Opis Regulator ECL Apex 20 Regulator ECL Apex 20 i ECA 20 (Web terminal do ECL Apex) przeznaczone są do stosowania w dużych sieciach ciepłowniczych.

Bardziej szczegółowo

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O)

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2.1 WPROWADZENIE Porty I/O mogą pracować w kilku trybach: - przesyłanie cyfrowych danych wejściowych i wyjściowych a także dla wybrane wyprowadzenia: - generacja przerwania

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

Andover ContinuumTM Infinet II

Andover ContinuumTM Infinet II Andover ContinuumTM Infinet II Seria sterowników lokalnych i2600 została zaprojektowana do monitorowania małych lub średnich grup punktów analogowych, cyfrowych lub nadzorowanych. 02 Andover Continuum

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA NOWOŚĆ! Moduły programowalne Millenium II+ jeszcze więcej możliwości FUNKCJA Łatwość i intuicyjność programowania, szeroka oferta oraz olbrzymie możliwości w postaci wejścia analogowego 0-10V, potencjometrycznego,

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16RO

RS485 MODBUS Module 16RO Wersja 1.0 2.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 -

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 - STK500v2 Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Programator STK500v2 jest programatorem ISP 8-bitowych mikrokontrolerów AVR firmy Atmel. Pod³¹czany do portu

Bardziej szczegółowo

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Adres komunikacji... 4 Prędkość transmisji danych... 4 Kontrola

Bardziej szczegółowo

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Wejście w tryb programowania (COde= 100)... 3 Adres komunikacji...

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8AI

RS485 MODBUS Module 8AI Wersja 1.4 15.04.2013 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi AN-CDIRO-360v1_2 Data aktualizacji: 03/2013r. 03/2013 AN-CDIRO-360v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Regulator ECL Apex 20 z ECA82 (z Web terminalem do ECL Apex)

Regulator ECL Apex 20 z ECA82 (z Web terminalem do ECL Apex) Regulator ECL Apex 20 z ECA82 (z Web terminalem do ECL Apex) Opis Regulator ECL Apex 20 Regulator ECL Apex 20 i ECA 20 (Web terminal do ECL Apex) przeznaczone są do stosowania w dużych sieciach ciepłowniczych.

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6TE

RS485 MODBUS Module 6TE Wersja 1.4 15.10.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Budowa sterownika PLC Moduł jednostka centralna Zasilacz Moduły wejść/wyjść Moduły komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Tester samochodowych sond lambda

Tester samochodowych sond lambda Tester samochodowych P R O sond J E lambda K T Y Tester samochodowych sond lambda Elektroniczny analizator składu mieszanki AVT 520 Przyrz¹d opisany w artykule s³uøy do oceny sprawnoúci sondy lambda oraz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI 1. Mikroprocesorowe wyświetlacze / alarmy W pełni konfigurowalne Wejścia dla temperatury, ciśnienia, siły, prądu zmiennego, napięcia, częstotliwości W pełni konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z PROTOKO EM MODBUS. Typu PD21. 106 x 94 x 58 mm INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z PROTOKO EM MODBUS. Typu PD21. 106 x 94 x 58 mm INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z PROTOKO EM MODBUS Typu PD21 106 x 94 x 58 mm INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW KONCENTRATORA... 6 3. OPIS KONSTRUKCJI I INSTALOWANIE... 6 4. OPIS FUNKCJI

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Klasyczna architektura sterownika PLC

Klasyczna architektura sterownika PLC Programowalne sterowniki logiczne PLC - są to komputery przemysłowe, które umożliwiają sterowanie pracą maszyn i urządzeń w układzie otwartym i/lub zamkniętym. Praca PLC polega na monitorowaniu stanu wejść,

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESORY architektura i programowanie

MIKROPROCESORY architektura i programowanie Systematyczny przegląd. (CISC) SFR umieszczane są w wewnętrznej pamięci danych (80H 0FFH). Adresowanie wyłącznie bezpośrednie. Rejestry o adresach podzielnych przez 8 są też dostępne bitowo. Adres n-tego

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Dane techniczne www.sbc-support.com Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem Modbus (port RS-485) umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0)

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80 Wysoka żywotność Przyśpieszenie Temperatura pracy Odporność na wibracje Wysoki stopień ochrony Zabezp. polaryzacji Niezawodny - obudowa z anodowanego aluminium pokryta tytanem chroni przed czynnikami środowiska

Bardziej szczegółowo

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr ZL8AVR Płyta bazowa dla modułów dipavr Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipavr (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL12AVR z mikrokontrolerem ATmega16. Wyposażono ją w wiele klasycznych

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu energii elektrycznej

Moduł monitoringu energii elektrycznej Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoring czterech liczników energii elektrycznej Wbudowane funkcje liczników impulsów z nieulotną pamięcią

Bardziej szczegółowo

1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3

1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 2014 Konwerter USBCOM Instrukcja obsługi www.barion-st.com 2014-09-30 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 2. OBSŁUGA URZĄDZENIA... 5 2.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia analogowe 2 wejścia typu PULS 2 kanały obliczeniowe 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe funkcje alarmowo-sterujące Opcjonalne wyjście analogowe

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu mediów MMC

Moduł monitoringu mediów MMC MMC Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoruje: Licznik energii elektrycznej Licznik wody zimnej Licznik ciepłej wody użytkowej Licznik gazu

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

KONWERTER RS-485/CAN. Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER RS-485/CAN. Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER RS-485/CAN Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER RS-485/CAN Typu PD7 SPIS TREŒCI: 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 6 3. WYGL D KONWERTERA... 6 4. INSTALOWANIE... 7 4.1. Po³¹czenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Spis treści 1. Informację ogólne...2 2. Podstawowe parametry...2 3. Wejścia / wyjścia...2 4. Schemat blokowy...5 5. Zegar czasu rzeczywistego...6 6. Łącza

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-TRB-0610-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 09/2009 AN-TRB-0610-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-ALNET USB - RS-1-v_1 Data aktualizacji: 03/2012r. 03/2012 ALNET USB RS 1-v_1 1 Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Enkoder magnetyczny AS5040.

Enkoder magnetyczny AS5040. Enkoder magnetyczny AS5040. Edgar Ostrowski Jan Kędzierski www.konar.ict.pwr.wroc.pl Wrocław, 28.01.2007 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis wyjść... 4 3 Tryby pracy... 4 3.1 Tryb wyjść kwadraturowych...

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM Dokumentacja Techniczna Czytnik RFID UW-M4RM UW-M4GM -man-2 1 WPROWADZENIE... 3 2 DANE TECHNICZNE... 4 3 OPIS ELEMENTÓW OBUDOWY... 5 4 KOMENDY PROTOKÓŁU MODBUS RTU... 6 4.1 Adresy MODBUS...7 2 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1 ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3 WIN3 Ana WIN3 RS485 WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI Wersja 1.1 SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA DANE TECHNICZNE Str. 3 DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy) Str. 4 SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

Moduł konwertera RS-232/LON

Moduł konwertera RS-232/LON Kanał transmisji szeregowej RS-232/RS-485 z protokołem MODBUS, M-BUS lub innym, wybranym przez użytkownika Zegar czasu rzeczywistego i pamięć z podtrzymywaniem bateryjnym (opcja) Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego

Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego Politechnika Wrocławska Projekt Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego Autorzy: Paweł Bogner Marcin Dmochowski Prowadzący: mgr inż. Jan Kędzierski 30.04.2012 r. 1 Opis ogólny Celem projektu

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych: 1199 EUR / RABAT 66%

Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych: 1199 EUR / RABAT 66% ZESTAWY PROMOCYJNE S7-1200 6ES7212-1BD32-4YB0 S7-1200 za 1200 sterownik SIMATIC S7-1200 CPU 1212C, AC/DC/REL, zintegrowane 8DI/6DO/2AI (199EUR*) Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych:

Bardziej szczegółowo

!"! # # "! $!$%% &' "!$%% "(" ! sterowników programowalnych SAIA PCD. "#$% &'(&' ")*+, $"-. "#$% ' $" / "#$01

!! # # ! $!$%% &' !$%% ( ! sterowników programowalnych SAIA PCD. #$% &'(&' )*+, $-. #$% ' $ / #$01 !"#$%!"#$% &'(# ) '(#"#"'! * +*#&", - aszego biuletynu informacyjnego Automatyka. Pu-! a- " # $ " %! &'(') Burgess Electronics oraz PC Soft International, a $*&'*+ "!,, o- - " $"%!. $ % " ytania naszego

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1.

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1 PAMIĘCI SZEREGOWE EEPROM Ćwiczenie 3 Opracował: dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo