SAIA PCD Proces Control Devices

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAIA PCD Proces Control Devices"

Transkrypt

1 SAIA PCD Proces Control Devices Sterowniki serii PCD1 i PCD2 owy Edycja 26/3 PL5

2 SAIA Proces Control Devices Sterowniki serii PCD1 i PCD2 SAIA-Burgess Electronics 1998 Edycja 26/3 PL

3 PCD1 - PCD2 Str. 1. Struktura systemu sterowników serii PCD1 - PCD Informacje o systemach PCD1 i PCD !"# Nowe cechy funkcjonalne PCD1 i PCD Dane techniczne serii PCD Dane techniczne serii PCD Ogólne dane techniczne serii PCD1 i PCD Zasoby programowe Jednostki PCD1.M110, PCD1.M120 i PCD1.M $! % &'()* ,###*+ sterownika PCD &"") Jednostki bazowe PCD2.M110/M120 (od wersji H ) #")###./ $! % 2###( &'()* ,###*+ sterownika PCD &"") ##!# Zastosowanie "'" "' " "'"") ' #'6# #!# Schemat zasilacza w sterowniku PCD Schemat zasilacza w sterowniku PCD ##") /3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 3

4 PCD1 - PCD2 Str Umieszczenie elementów Wprowadzenie programu migacza !"#$ 4.1 #*6"++#* Interfejs nr #5+(+#*** przeznaczenia nr (6#, :");.F1..) ,-,91#");/< ,=#");/< !6"0&#");/<= ,91#+6*#62 ");/< :,=>#") PCD2.F =:,-,91>#")/<1// Dane interfejsów szeregowych %") #:#*#)##*> PCD2.F Strona 4 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

5 PCD1 - PCD Str %+ ) Schemat blokowy Interfejs PROFIBUS Funkcje i typy danych PROFIBUS FMS Konfigurator SAIA PCD PROFIBUS %"#&'()&#'() #*&# 5.1 PCD2.E110/111 %")+ '2#+*# PCD2.E500 %")+ '"!"1"=0A& PCD2.E610/611 %")+ '2#+6*# PCD2.A200 Mo")+ #(B(' (z zabezpieczeniem styków) PCD2.A220 %")+ #(B(' (bez zabezpieczenia styków) PCD2.A250 %")9+ #(B(' (bez zabezpieczenia styków) PCD2.A300 %")+ '2&2#+*# PCD2.A400 %")+ '20/1&2#+*# PCD2.A410 %")+ '20/1&2#+6*# PCD2.B100 %")+ -+ '2#separacji galwanicznej PCD2.G400 $)(+") bez separacji galwanicznej $+ # $+ # $+ # Zasada pracy /3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 5

6 PCD1 - PCD2 Str. 6. %"#&'()&#'()&# 6.1 PCD2.W10x %")+ *'2 (2#6#"## PCD2.W11x %")+ *'" rezystancyjnych Pt 100/1000 lub Ni 100/1000, (2#6#"## PCD2.W2x0 %")+ *'2 9(2#06#"## PCD2.W4x0 %")+ *'2 (2#96#"## PCD2.W5x0 %")+ -+ *'2 (C2#6#"## %"## '&#.1 PCD2.H100 ")## PCD2.H110 %")"#(*## PCD2.H150 %")"#)#+)+6 #)("o PCD2.H210 %")(((' -2.5 PCD2.H31x %")# #&"#&#(& # 8.1 %#;/DD2;/0 i PCD8.P *#;/9DD PCA2.D12 %") #' PCA2.D14 %") #D 8-11 Strona 6 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

7 PCD1 - PCD2 Str. 9. Akcesoria do programowania i uruchamiania 9.1 ) PCD2.S010 )#6"#### PCD.S050 )+ ### PCD8.P100 Jednostka do programowania i serwisu Funkcja "6#" ,-. 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona

8 PCD1 - PCD2 Uwaga : "(&8&+(+()#6"#(#2 ( "" ( +( #(' #' ")(+/ " &8&##")!##(""# # / ( "*(&8&+""#"!#(2( 6 #( + "#6 )"2 ) */ #!(!. +" # )#+ ) ((&8&/ E ".+((()*"#6)#6"#.#"# ) "(+! * "!#(2 / $#( )* # " #" firmy SAIA-Burgess Electronics AG w Polsce: SABUR Sp. z o.o. )/) =& Warszawa tel./fax: (0-22) , Strona 8 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

9 PCD1 - PCD2 #6)a- *!"+(2#+)(')#*!d- +66#4 stosowanie najnowszych technologii )##*" #6#)+6"" 8?G00!"#"(4'H"2I(Aitas, UL, znak CE i inne #"#+ #++( (!+( #(''")(+' ##*" test pracy w temperaturze 85 6*)9*"# '#''"#. (()# *+!#*"#J*#")((oatacji. 8 )*'#+#++##a- ""#+/E!""##2#e-!#)(+(')+(2#*"#"#awartymi w dokumentacji technicznej, takimi jak np. zakres temperatury #!#+2#!2)"'#/ "(2 )###.)* i#+!'#"())+e- )/) )("2*#+#)'+ ++/$+ 2(+6# "##.2 ""(""#+ ((o- ##*/I "*z- te)+6)"*#/ ')#.)2 &8&)!- dzie przez wiele lat jako nowoczesny, bezpieczny i niezawodny sterownik w Waszej instalacji. 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 9

10 PCD1 - PCD2 Uwagi : Strona 10 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

11 PCD1 - PCD2 Struktura systemu 1. Struktura systemu sterowników serii PCD1 - PCD2 1.1 i PCD1 - PCD2 - PCD4 - PCD6 Supply 24 VDC Battery Watch Dog Supply 24 VDC Run Error PGU Run Halt Error PGU Seria PCD1 PCD2 PCD4 PCD6 Obudowa ( ( blokowa kaseta 19 Zasilanie %") 24 VDC tak 24 VDC tak 24 VDC tak 24 VDC lub 230 VAC tak Liczba we/wy max. 32 max. 64/96/128 max. 512 max Liczba CPU lub Czas przetwarzania (instrukcja logiczna) 5.4 µs 4 µs 6 µs 5.4 µs Interfejsy szeregowe (3) Sieci S-Bus S-Bus PROFIBUS --- LAC S-Bus PROFIBUS LAN2 LAC S-Bus PROFIBUS LAN2 LAC!) ((a (program/tekst/db) K K K 256K..1M Flagi Timery i liczniki Rejestry Zestaw instrukcji 8192 x 1 bit 1600 x 31 bitów 4096 x 32 bity > 120 :6#+6+#2##(2*)+! PID i instrukcje transmisji danych) 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-1

12 Struktura systemu PCD1 - PCD2 1.2 Informacje o systemach PCD1 i PCD &/."# "#!#/?#( 2#(e- ')6"/, )()"6!- puj6ce: % )##(")we/wy. %+#!"*#)/ Oprócz PGU jest tylko jeden dodatkowy interfejs. *:5>+ (#) ()S-Bus. 5#6"#"*9/00 (#ane. "#"'%0-0+(#") kondensator, a w M130 bateria litowa.!""( adresowej (od wersji V002 firmware u) 36#""6##+#+ +(o- / Nowe cechy funkcjonalne PCD1 i PCD2 PCD1 : I!)+6')(+6"!"+ V002 firmware u:!""(:000//ggg> Tryb komunikacyjny MD i SD!)<'F,?%"*)) (( Monitorowanie stanu baterii z XOB 2 (tylko PCD1.M130) S-Bus Data Mode (SS2) S-Bus jako Master (tryb SM) oraz funkcja Gateway (tryb GM/SM) dla portu nr 0 i nr 1. PCD2 : I!)+6')(+6"!"+ JLM#!)+A00firmware u:!)<'f,?%"*)) ((o- + FF,?%"#!(*)+ $)"( ""#*#)##* S-Bus Data Mode (SM2 i SS2) Monitorowanie stanu baterii litowej z XOB 2 3#C1A6 "/&/ Strona 1-2 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

13 PCD1 - PCD2 Struktura systemu Dane techniczne serii PCD1 Liczba we/wy ")'we/wy, analogowych we/wy lub specjalizowanych. Procesor 1 CPU z µc Czas przetwarzania!) (( Flagi Rejestry danych Rejestry indeksowe Timery/liczniki Przetwarzanie bitu: np. : instrukcja ANH I 0 = 5.. µs * ##4 np. : instrukcja ADD R 0 R 1 = µs * R 2 Zawiera programy, teksty i bloki danych. Podstawowy zestaw posiada 1 KB RAM, ( EPROM. (1 linia programu zajmuje 4 bajty) x 1 bit :*6#"(##) (( jako ulotne lub nieulotne) x 32 bity (nieulotne). Dodatkowo, w # )"0000+(' "'2+ 6)##! ) (wnika. 16 x 31 bitów (1 re+( 1 600, timery ulotne, liczniki nieulotne :"#timery/liczniki dokonywany jest pro*##) ((> Zakres licznika 31 bitów bez bitu znaku ( ) Zakres timera 31 bitów bez bitu znaku ( x podstawa czasu) Podstawa czasu timera Programowalna od 10 "0/!+!##"6#) 1ms. * ) 3 "6 +#*'/ 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-3

14 Struktura systemu PCD1 - PCD2 3(#. Liczby ( Zakres : ( ) Liczby zmiennoprzecinkowe Zakresy : x x x x Jednostki : szesnastkowe lub zmiennoprzecinkowe. Data/czas W PCD1.M120/130 od sekund do lat (" 4 # 1-6 Rezerwa zasilania : M120 = dni M130 = od 1 do 3 lat :##"#/=/2(/1> #(+ W PCD1.M120/M130; + N*6) +(+ #. )+(+ #(*#("khz. Interfejsy maksymalnie 2 interfejsy komunikacyjne Port 0 : #6#5,= Port 1: M110 RS 485 M120/130 RS 232, RS 422/485 lub!6"0ma #");/<DD/ Tryby Pojedynczy znak: MC0, MC1, MC2, MC3 i MC4 komunikacyjne Telegram : MD0/SD0, SM/SS, GM/GS 6# S-Bus, PROFIBUS DP (wnika) Pakiety do PG3 : V 2.0 programowania PG4 : V 1.3 6####6#5( 9/:((S-Bus) Strona 1-4 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

15 PCD1 - PCD2 Struktura systemu Dane techniczne serii PCD2 Liczba we/wy 92)")'we/wy, analogowych we/wy lub specjalizowanych. Procesor 1 CPU z µc Czas przetwarzania Przetwarzanie bitu : np. : instrukcja ANH I 0 = µs * ##4 np. : instrukcja ADD R 0 R 1 = µs * R 2!) (( Flagi Rejestry danych Rejestry indeksowe Timery/liczniki Zawiera programy, teksty i bloki danych. Podstawowy zestaw posiada 32 KB RAM, ( EPROM. (1 linia programu zajmuje 4 bajty) x 1 bit :*6#"(##) (( jako ulotne lub nieulotne) x 32 bity (nieulotne). Dodatkowo, w # )"1000+(' "'2+ 6)##! ) (wnika. 16 x 31 bitów :+( 1 600, timery ulotne, liczniki nieulotne :"#timery/liczniki dokonywany jest pro*##) ((> Zakres licznika 31 bitów bez bitu znaku ( ) Zakres timera 31 bitów bez bitu znaku ( x podstawa czasu) Podstawa czasu timera Programowalna od 10 "0/!+!##"6#) 1ms. * ) 3 "6 +#*'/ 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-5

16 Struktura systemu PCD1 - PCD2 3(#. Li#( Zakres : ( ) Liczby zmiennoprzecinkowe Zakresy : x x x x Jednostki : "#!22BCD, szesnastkowe lub zmiennoprzecinkowe. Data/czas PCD2 od wersji H :od sekund do lat (" 4 # 1-6 Rezerwa zasilania : od 1 do 3 lat :##"#//2(/> $ # 6#"):()" wer+jlm2###*#!> # #"' jed(':6###(> #(+ Tylko w PCD2.M120 + N*6) +(+ #. lub jako we+ #(*#("khz. Interfejsy komunikacyjne Maksymalnie 4 interfejsy %""##6#5N,= #*!",91"S-Bus. %")""("="#'+4,=2,-91)!6"0mA. :");/<DD)/<1DD> Tryby Pojedynczy znak: MC0, MC1, MC2, MC3 i MC4 komunikacyjne Telegram : MD0, SD0, SM1, SS1, SM2, SS2 i MM4 6# Pakiety do programowania S-Bus, sieci LAC, LAN1 tkownika) PROFIBUS FMS, PROFIBUS DP PCD8.P100, PG3 i PG4 6####6#5 PG3 V 2.1 i PG4 V 1.4 od wersji H Strona 1-6 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

17 PCD1 - PCD2 Struktura systemu Ogólne dane techniczne serii PCD1 i PCD2 I!# AO0P*"#)GA&O1P wyprostowane ")(:9A> Pobór mocy PCD1 : 10 W z 32 we/wy PCD2 : 15 W z 64 we/wy 20 W z 128 we/wy?" #( "J36# # *)M#*"#6 PLC EN (poprzednio IEC ). ESD zgodnie z EN , klasa 3 (poprzednio IEC 801-2) #!#*"#FI000 (poprzednio IEC 801-4) Zasilanie + cyfrowe we/wy Poziom 4 = 4 kv Analogowe we/wy + interfejs szeregowy Poziom 3 = 1 kv Temperatura W czasie pracy : C wzgl C otoczenia (patrz Pozycja monta )M> ( C informacja #> Temperatura : C przechowywania $* # 95 % bez kondensacji Zgodnie z DIN 40040, Klasa F?" '/ Zgodnie z EN (poprzednio IEC 1131) #+ ) Okablowanie 36# ) Standardowa : :36# )) #omo) Specjalna : #+##B ) :36# )) owo) (Uwaga : "++#+ )2 maksymalna temperatura pracy wynosi 40 C.) %")-2")""(# 6#!#6#6# )'( przekroju 1.5 mm 2 (AWG 16) lub 2 x 0.5 mm 2 (2 x AWG 20) ")#2 #6#*6 6#-#6#"0## "* )+( 6#/ +* li)#6#/ Wymagania norm UL i C-UL : Dane dot. okablowania Temperatura : 60/5 C Tylko kable miedziane %"(!40.5 Nm. 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-

18 Struktura systemu PCD1 - PCD Zasoby programowe Bloki Organizacji 16 Cyklu Do 32 Bloki Programów 300 (PB) Bloki Funkcji (FB) Bloki Sekwencyjne (SB) Teksty (TX) i Bloki Danych (DB) 1 000, uruchamiane z parametrami 32, d+!#(,&<qf# 2000 Kroków i 2000 Tranzycji oraz "=('*'#*!#. 000N"=##* ".( : #)*!(! ) t((#*"##"# , punkt 3 dla PCD , punkt 3 dla PCD2 od wersji H Teksty specjalne Dla wyprowadzania daty, czasu, stanów *#'2# +#( '':( #((6 "#!6>2"# " dnio. Strona 1-8 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

19 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD1 1.3 Jednostki PCD1.M110, PCD1.M120 i PCD1.M M110 M120 M130 Supply 24 VDC Run Error PGU Supply 24 VDC Run Error PGU Supply 24 VDC Run Error PGU (+6#' '+'2PCD1.M110, PCD1.M120 i PCD1.M1302#('( "("!#4 - )"26#(+#+")+!*#* "")we/wy - pokrywy z etykietami diod LED )'*2 ) "")we/wy. Do!6!)+6"(4 Funkcje PCD1...M110..M120..M130 -!) ((4 ""!,&% dodatkowe gniazdo dla RAM, EPROM lub Flash EPROM - Watchdog - 36#,="5 - Wbudowany interfejs nr 1 z RS ##.&:+>"4 "))(+';/<// - terminala PCD.D160 przez..f540 interfejsów sieciowych (w przygotowaniu) - $+ #+6#(* programowalnego licznika - Ochrona danych - Okres ochrony danych - FF,?%:#!(*)+> - Zegar czasu rzeczywistego (Data/czas) 1 KB 128 KB Wewn. µc Tak Tak Nie Tak Nie Nie Kondens. 30 dni Tak Nie 1 KB 128 KB Wewn. µc Tak Nie Tak Tak Tak Tak Kondens. dni Tak Tak 1 KB 128 KB Wewn. µc Tak Nie Tak Tak Tak Tak Bateria 3 lata Tak Tak 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-9

20 Struktura systemu PCD1 PCD1 - PCD %/&## E"(# #''o- "+'#' ')8I:D=1>2(+(") */&2 #) a- +6 )%/ I )++#h- 2##6# )")-) #/$+ #+2)## "11R/ $#(''#+'###+ *#"*)##(#0R (temperatu/0///c;1rs+ #>/ 4 %/"&''# "6#! )"" 2 #)6*!)#ynie 3 6*6#! )"" 4 2"6(#*" 1 2 / 2 #)6)"!*!6*6#! *6()#" Wymiary 4,5 PGU 24 V RUN ERR ,4 bez pokrywy 5, #(6 Strona 1-10 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

21 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD ##&' #'((#)+!#6)()!/ / *3 45 6$ "$ %12+ (")*% +, 0,- / /. / +!&' #$%"$!" #$%"$ P Program F Flagi Zegar Data - czas *) TX Tekst T Timery U Ulotne DB Bloki danych C Liczniki NU Nieulotne R Rejestry *) nie jest umieszczony w PCD1.M110 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-11

22 Struktura systemu PCD1 PCD1 - PCD &# &' sterownika PCD1,)( +(#)+!*6/%0:(y- >#"+!)(/ Firmware! " #$%& '!( )& 3 Gniazdo do umieszczenia ' 3 *& Kondensator do ochrony danych + (w PCD1.M130) Watchdog Mikrokontroler J4 Firmware SPACE B J5 RAM up J2 User Memory J1 J3 6 4 Zworki J1 i J3 EEPROM do przechowywania danych konfiguracyjnych -./'+ 0 0 (RS 232), * Zasilanie 24 VDC 1 24 VDC RUN ERR SPACE A Interfejs komunikacyjny nr 1 SUPPLY J2, J4 i J5 - przestrzeni B 8 LED y stanów sterownika Obwód zasilacza * #"+!))"2"#6#((# +6(#6#*"")-/3+")+6!" 6*6+d##")-/ Uwaga : #"+!))""(6a- "(#/ ")#6"#+6# # #(2(" )+")-(y- "'# / Strona 1-12 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

23 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD1 ➀ " 5 & e- niowego 24 VDC IN B2 IN B "6#!"(.(0" 23 przewodami o maksymalnym przekroju 1.5 mm 2 :##*!#o- (.(>/ % #!*a- "#)))+6:# dane techniczne). "HFJAM(#)+!#/ 3###""6#+6#*)#("#)b- ")##!""6#/ 3##(#"(:(Q>"#zpieczenia obwodu 24 V przed uszkodzeniem spowodowanym zbyt du-! 6du. 3)+6#(""(#' (4 kv zgodnie z IEC 801-4). ➁ Obwód watchdog a?"()+6'"*+*6#! 6)/ (***)+(## (#))'++)(+T$,000/E # +(' ")(+(!'#6*)002 +"(:5>##!/E"(( #*)) 0. Wykonanie po raz pierwszy instrukcji SYSWR K uaktywni '"*U/(+#")()+6*)(+ jest programowana. 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-13

24 Struktura systemu PCD1 PCD1 - PCD2 Instrukcja SYSWR K 1000 ; Instrukcja watchdog a R/K x ; x = 0: $'"*+6# x = 1: $'"*+6#/E )k- ++#6*) 0026#*)/ x = 2: $'"*+6#/E )k- ++#6*) 200 ms, przed zimnym startem pro- 0. #"#.'#'i- ( 4 XOB 0 WDOG START + ###atchdog a XOB 0 START EXEC + #*##6" zasilania $'"*2(+)"((2+"! #('(*)+'" *"# )#6"#. System watchdog a w PCD1 wykorzystuje funkcje mikrokontrolera 9=0/Q'+#*"#+#6'*6/$)")n- ()+#6"6( (CPU). &#(!"#'"*V2 2) (#*timera KOP 128 J. Strona 1-14 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

25 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD1 ➂.)/#&"5&&"# E"(#/%02%0%=06 "r- "!,&%+ (( ) 4 4 K linii programu lub 16 K znaków tekstowych (adresy tekstu ) lub (000"'+'#'('"' (adresy ) $++! ) "6'(+!2a- Dla informacji : 1 linia programu zajmuje 4 bajty 1 znak tekstowy zajmuje 1 bajt 1 dana w rejestrze w bloku danych zajmuje 8 bajtów plus 3 bajty "( "*()/ #("2#;/ b) 3""(6!6) (( $*B"#JUser %M ) ""(6!) tkownika: RAM (C-MOS) - Typ 62256LP-10, 256 Kb nr katalogowy 4'502'5414'0 *) - Typ TC BPL-10, 1 Mb nr katalogowy 4'502'013'0 *) EPROM (C-MOS, Vcc ±10 %) - Typ 2C512-10, 512 Kb nr katalogowy 4'502'3958'0 - Typ 2C , 1 Mb **) nr katalogowy 4'502'126'0 Flash EPROM (C-MOS) - Typ AM29F010-0PC, 1 Mb nr katalogowy 4'502'141'0 *) 5 ' &8& RAM niesie ryzyko utraty danych. **) Fujitsu MBM 2C Nipon Elecric UPC1001D-10 Toshiba TC51000D-10 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-15

26 Struktura systemu PCD1 PCD1 - PCD2 4 &66"&#. J1 Fabryczne ustawienie zworek USER MEMORY R E J3 WP?#(EE="#+6 #""&.)/#tkownika. 3(E+(#"))!""(+4 R = RAM E = EPROM lub Flash EPROM 3(E=####"#!""()RAM lub Flash EPROM: Ustawienie WP = Write Protected (zabezpieczenie przed zapisem)!&&( ""&'. /#&8 1 Mb = 128 KB, co jest wynikiem: 32 K linii programu lub 128 K znaków tekstowych (adresy tekstu ) lub (1"'+'#'('"':dresy ) lub kombinacji P, TX i DB. 3##("!+ Strona 1-16 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

27 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD1 c) +#!) (( $2:. %$%2%";*;.< ==> 0 A?.,- %%"* < <% > :*B"#JUser Memory ) E +!""(2*+)#o- (+!/?"V)+A00!,&% +" ("':+ +(# "()>#"# adresów 4000 do E"(*)+6 ) "##!o- #+!) : 8$.16 +;B 09: 8?.0 <4!&'%$%>8?.. <,->.,-.%$";% 41%1% ; === %%" $%!6"*,-. $2: : %$%2%";*;.< ===> %$%2%";*;.< < ===>?"4%!1 <% > Uwagi o blokach danych : W zakresie adresów od 4000 do 4999 jedna dana w rejestrze (32 bity) #+)++)9+*#+!( "*()"'/ (te same adresy jak dla tekstów). Jeden rejestr (32 bity) wymaga 8 bajtów, plus 3 bajty na DB. D!+y- "()") #/ 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-1

28 Struktura systemu PCD1 PCD1 - PCD2 5 Ochrona danych Jednostka centralna PCD1.M110 CPU +(" ") ++ 2("#)+#!##(=0 dni. Ochrona danych dotyczy: flag, 2#(2+()#"#.'znych.!,&%"*) ((2(("anych. Jednostka centralna PCD1.M120 CPU +(" ") ++ 2("#)+#!#*## (;"0"/?'"'"#4 flag, 2#(2+()#"#.'znych.!,&%"*) ((2(("anych. zegara czasu rzeczywistego (RTC) "#"6#"#2#"#"' # "*.*#'!#*#)##e- */Q)# 4+ #2!(#6/#)##1 "#+6 (;"/#)##10 C, okres ten skrócony zo- +"(="/ 3"*"##"*"("o- /$(6#6'"'#) )("+(+* #(*"!#2 +(#)*2*" #*(+(!/ Jednostka centralna PCD1.M130 CPU +!6 ) +66#!#*##(""=/ Ochrona danych dotyczy: flag, 2#(2+()#"#.'znych.!,&%"*) ((2(("'/ zegara czasu rzeczywistego (RTC) Typ baterii : LI - 3V Polecany producent : RENATA Numer katalogowy : Wymiana baterii #)"' "*)2y- #(2("6#"#/ Strona 1-18 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

29 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD1 6.)* '994-% t- (( (##+!/ 3 1+:1D=> "##6)(+ T,)##6T$,/ SYSRD Kx lub Rx :B"> Ry (przeznaczenie) DW000///00( +0///!FF,?%/,DW"+)#+6 #66,W"+)2("# )## SYSWR Kx lub Rx :B"> Ry (przeznaczenie) DW000///00( +0///!FF,?%/,DW"+)#+6 #66,W"+)2#(* "#) Uwaga :,+!FF,?% #( 00000#/* )(+T$,00Do-!*"#B "'!'*'/ (+!FF,?% (+"# (('"!'#)/#### )*!(2 )(+T$,00D()+! (20 ms #()+6! " )(+/3*"))(+ 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-19

30 Struktura systemu PCD1 PCD1 - PCD2 Interfejs szeregowy PGU EG(*#"):.(>/$#+ ) "6##+"(6*)+66/#(.#) +#6#5 #+(+0"' :##"#//>/ E+),=/E*(*6!)+64 Nr styku * Znaczenie 3 TX Dane nadawane 2 RX Dane odbierane RTS X6"" 8 CTS "" 5 SGN %*) 4 NC I"6# 6 DSR 6#5 9 +5V Zasilanie P100 1 PGD Uziem###+6 8+#*"()(+(#)+6+(26i- ##*'#"#*"!#(/ #+"(6*)+66"!+(S-Bus, + #()92(()#) y- cie jednostki PCD8.P pinów, typ D 9 pinów, typ D :.(> :!(> PC RX TX DTR SGN RTS CTS RX TX SGN DSR RTS CTS PGU PCD1 (S-Bus protocol) 9 Strona 1-20 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

31 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD1 8 Stany pracy procesora 6*###=""HF)##( sterownika : SUPPLY 24 VDC RUN ERROR X""HF X""HF Czerwona dioda LED "5HTA(#)+ #!#*B"#a- /",5IF,,?,(#)+65/ 5 #+"!!)+6''+'4 START, RUN, CONDITIONAL RUN, STOP, HALT i ERROR Stan LED Znaczenie START RUN COND. RUN STOP HALT ERROR,5I ERROR,5I ERROR nie RUN miga ERROR nie RUN nie ERROR nie RUN nie ERROR nie,5i ERROR (!) restarcie. I#**)) (wnika Przetwarzanie warunkowe. Warunek ( )(#:)pka) ustawionym przez debugger (Ru5//>#+##/ E +6#2"6# i dedugger uruchomiony, to : 5#+###6# tryb RUN lub 5#####) #)() punkcie przerwania. 6"*) (wnika lub 6"#!) ()(+!L&HQ) #" "**)/ $!#"*((6" podczas wykonywania programu. Jed- ( zo#*/ 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-21

32 Struktura systemu PCD1 PCD1 - PCD "&"&&'()&#'() Q(+(2(()2( "")#j- )+"##"+/&"")##+6!"+*+##-"#0:#> #!(#+6+"##*"#)'(#(#*# ((/I##2#")29#( we/wy. ("!####++"(#+2"(+ "#'")+ -+ #/&" 16, zgodnie z ruchem wskazówek zegara od 0 do Jednostka bazowa PCD1.M1xx Adresowanie co 16, zgodnie z ruchem wskazówek zegara od 0 do Oznaczenia adresów i zacisków #+ #! "*"!#(#"#//1 Strona 1-22 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

33 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) 1.4 Jednostki bazowe PCD2.M110/M120 (od wersji H )*!"#$$%#&$ Model PCD2.M1.. wersja H I++##"#+#!(# #d- *(/3#( ""((o- +(2 """)-0"/%0 oraz zaadaptowanie serii PCD2.Mxx, kompatybilnej ze sterownikiem SIMATIC S. Wersja H wymaga wersji firmware u V006. (+JLM6"*#4 Zegar czasu rzeczywistego jest wbudowany do jednostki bazowej.!) (( ypu Flash EPROM. $#(#6##* #+4 Funkcja PCD2.M1xx Stara wersja PCD2.M1xx Nowa wersja H Wbudowany zegar czasu rzeczywistego Nie Tak Baterie Normalna Litowa typu 2032 Ochrona danych i rezerwa zasilania 1-5 lat ** 1-3 lat ** EEPROM dla S-Bus, modemu, itd... Nie Tak %(!) (( 152 KB 536 KB <'F,?%+(!) (wnika Nie Tak $ 6")###1A 1.1 A 1.6 A Bezpiecznik obwodu 24 V Topikowy #"( Nowe funkcje firmware u - S-Bus Data Mode *) (( Kompatybilne Kompatybilne 8 ("<10Y< #")<1//<;// od wersji H Tak, lecz bez zegara Tak *) $+JLM+()"#6()GG9()/% ####(6!6#( bezpiecznika topikowego. Opis starszych modeli (do wersji JLM+"! #/ **) 3 ")#:#66o6> 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-23

34 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) PCD1 - PCD2 Uwagi : Strona 1-24 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

35 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) Supply 24 VDC Supply 24 VDC Battery Battery Watch Dog Watch Dog M110 Run Halt Error PGU M120 Run Halt Error PGU (+6"' '+'2PCD2.M110 i PCD2.M1202#('( "("!#4 -?)"26#(+#+")+!*#* "")- - pokrywy z etykietami diod LED )'*2 ) #")-/ Do!6!)+6"(4 Funkcje -!) ((: ""!,&% dodatkowe gniazdo dla RAM/EPROM i Flash EPROM - Watchdog - 36#,="5) - ##.&:+>": "))(+';/<// - #//<10)//<1=0 terminala PCD.D160 przez..f540 - "))(+'/<1// - $+ #+6#(*ogramowalnego licznika - Ochrona danych - Okres ochrony danych - EEPROM (dla konfiguracji) - Zegar czasu rzeczywistego (RTC) - 36#""))###.4 PCD2.C100 dla max. 128 we/wy PCD2.C150 dla max. 64 we/wy /1"")!#*:/&90-&90-$900> PCD2.M110 PCD2.M KB 512 KB Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Bat. litowa 1 do 3 lat Tak Tak Nie Nie Nie 32 KB 512 KB Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Bat. litowa 1 do 3 lat Tak Tak Tak Tak Tak 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-25

36 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) PCD1 - PCD2 ;<<;=<,%"# C1448D. ;% 8 01" E % F!H I?? %"#%6%$616 *""1G %")###.//00#+"(# #9""('*#"")-/ %")###.//10#+"(# #""(*#"")-/ 6##+"(6#6/%0+ ## (6#/00:" )#+o- +>)/0:" )#+#+>/ 3""))###.+"#( (/ 36(/0020)/0:")* (> "6#")*/1/#!()+ "6#"")!#* PCD4.A810/820 i PCD4.W800. :3#( JSeries Hardware Manual, 26/34 E) Uwaga : 6#*nie wolno nigdy "6#)"6##2*" +"(+"!Z Strona 1-26 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

37 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) %/5&## E"(#")###.*6#o- "+'#' ')8I:D=1>2(+(") */&2 ## ) ) )%/ I )++ #'2##6# )")-) o- #/$+#+)## o- "11R/$#(''#+' )#e- #+*#"*)##(# 0R:)/0///C;1RS+ #>/ 4 %/"&''# "6#! )"" 2 #)6*!2)#ynie 3 6*6#! )"" 4 26(#*" 1 2 / 2 #)6)"!*!6*6#! *6()#" 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-2

38 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) PCD1 - PCD2 Wymiary PCD1.M1../PCD2.C150 PCD2.M1../PCD2.C100 4,5 4, V BATT WD RUN HALT PGU ERR , ,5 64 bez pokrywy bez pokrywy #(6 Rozmieszczenie kabli 24 V BATT WD RUN HALT ERR. PGU %")- (a- (#)+6( kablowe. #""#6# *+6""## )2""))#*/ Strona 1-28 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

39 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) ##&' #'((#)+!#6)()!/ 8A!%1%5 8 8II / ( J K.,- +, 0 / / / + *3 45 6$ "$ F %12+ 3!&' 1#$%"$!" 1#$%"$ (")*% 8 8 P Program F Flagi TX Tekst T Timery U Ulotne DB Bloki danych C Liczniki NU Nieulotne R Rejestry 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-29

40 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) PCD1 - PCD &# &' sterownika PCD2,)( +(#)+!*6/%0:(y- >#"+!)(/ 1)! " 12%& '!( )& *&.3* ' : Mikrokontroler EEPROM do przechowywania danych konfiguracyjnych '. ' 4; ' 1MB Firmware 3 1) Interfejs komunikacyjny nr 2 i 3 Zworka J0 dla interfejsu nr 0 Interfejs nr 0 S-Bus (RS 485) Watchdog Zasilanie 24 VDC Bezpiecznik (rezystor PTC) EEPROM µc R E F /2 /1 RTC SPACE B 24V BATT WD RUN SUPPLY HALT ERR SPACE A CR OPEN User Memory Firmware Firmware 5, * lub szybkiego programowalnego licznika (tylko..m120) -./ lub interfejs nr 0 (RS 232) Interfejs komunikacyjny nr 1 * )* Zworka J4 : Zezwolenie na XOB 1 '-35 '-'* (adr ) (tylko..m120) Obwód zasilacza i watchdog LED y stanów sterownika 4#<= > Bateria litowa ( + jest widoczny) #"+!))"2"#6#((# +6(#6##-/3+")+6!"6*6+d- ##")-/ Uwaga : #"+!))""(6a- "(#/ ")#6"#+6# # #(2(" )+")-(y- "'# / Strona 1-30 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

41 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) 1 " 5 & e- niowego 24 VDC WD Zasilanie: "6#!"(.(0/// przewodami o maksymalnym przekroju 1.5 mm 2 :##*!#o- (.(>/ % #!*a- "#)))+6:# dane techniczne). "HFJAM(#)+!#/ 3###""6#+6#*)#("#)b- ")##!""6#/?"A###(#"(:#Q>/ 3)+6#(""(#' (4 kv zgodnie z IEC 801-4). ➁ Obwód watchdog a -&"' #& "+) "i- "*#*)##*)) ((/$#"() 6!")2#+6"+!""((##./ >0 pozostaje czynny (styk WD-WD odpowiednio zaciski 1#>(")*2+(-"11"*#emienny 0L#/*+###"#nstrukcji COM O 255 w dowolnym cyklicznie wykonywanym COB. COB 0 ; lub COB (ACC H ) COM O 255 : : : : ECOB E *) (()56"2 + J,5IM2"watchdog zasygnalizuje przekroczenie #)()2#!(#(B(I?#6# ""$/Q(('"*U#### *)) ((#"i""#/ 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-31

42 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) PCD1 - PCD2 Uwaga : Adres watchdog'a 255 /) +(" )"+ -+ ':")z- ##.>/ %")*)")+ /LDDD *6) #edziale adresów (w module rozsze#.>/? " I 8 8D C.4 %" % D?6 ($40/1&29A&- ➂.)/#&"5&&"# E"(#/%0%06 ""!,&%+ (( ) 4 8 K linii programu lub 32 K znaków tekstowych (adresy tekstu ) lub (000"'+'#'('"':dresy ) $++!) "6'(+!2a- Dla informacji: 1 linia programu zajmuje 4 bajty 1 znak tekstowy zajmuje 1 bajt 1 dana w rejestrze w bloku danych zajmuje 8 bajtów plus 3 bajty na *#+!( "*()/ #("2#=/ Strona 1-32 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

43 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) b) 3""(6!6) (( $*B"#JUser %M ) ""(6!) tkownika: RAM (C-MOS) - Typ 62256ALP-0, 256 Kb nr katalogowy 4'502'5414'0 *) - Typ TC BPL-0L, 1 Mb nr katalogowy 4'502'013'0 *) - Typ LP-5, 4 Mb nr katalogowy 4'502'15'0 *) Flash EPROM (C-MOS) - Typ AM29F010-0PC, 1 Mb nr katalogowy 4'502'141'0 - Typ SBE29F040, 4 Mb nr katalogowy 4'502'224'0 EPROM (C-MOS), Vcc ±10 %) - Typ 2C512-10, 512 Kb nr katalogowy 4'502'3958'0 - Typ 2C , 1 Mb **) nr katalogowy 4'502'126'0 - Typ 2C , 4 Mb nr katalogowy 4'502'223'0 *) 5 ' SAIA RAM niesie ryzyko utraty danych. **) AMD AM2C010-90DC Fairchild NM2C010Q-90 SGS-Thomson M2C F1 &66"&#. WP J3 J2 R E F User Memory J5 Firmware Fabryczne ustawienie zworek J2, J3 i J5. =#(E2E=E1"#+6 #""&.) /#& 3(E+(#"))!""(+4 R = RAM E = EPROM F = Flash EPROM 3(E=####"#!""(),&% lub Flash EPROM: Ustawienie WP = Write Protected (zabezpieczenie przed zapisem) 3(E1( + ""(+!) ((4 Pozycja 1 Mbit 1 Mb lub mniej Pozycja > 1 Mbit ponad 1 Mb 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-33

44 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) PCD1 - PCD2!&&( ""&'. /#&8 1 Mb = 128 KB, co jest wynikiem : 32 K linii programu lub 128 K znaków tekstowych (adresy tekstu ) lub (1"'+'#'('"':"/ ) lub kombinacji P, TX i DB. 3##("!+ c) +#!) (( 0 8?..,- %%"* $%!6"* $2: %$%2%";*;. < ===> < ===> ="4%!1 <% > :*B"#JUser Memory ) E "6#+!""(2*+)# (+!/"!,&%+")(# +("("':+ + (# "()>#"#"000"1GGG/ E"(*)+6 ) "(*)! robo#+!) I8?. 16+; 09 8?.0 <4!&'%$%>8?.*. <,->.,-.%$";% 41%1% ; I=== %%" $%!6"*,-. $2: : %$%2%";*;. < I===> %$%2%";*;.< < ===>?"4%!1 <% > Strona 1-34 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

45 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) Uwagi o blokach danych : W zakresie adresów 4000 do 5999 jedna dana w rejestrze (32 bity) #+)++)9+( "("'/ $!""(+("'*6)##( zakresie (te same adresy jak dla tekstów). Jeden rejestr (32 "()") #/ 4 Bateria litowa do podtrzymania danych?"+jlm2(+ ""6! 62*6!)=/0A/ Typ: CR 2032 (IEC) "(#(6!/#"))'e- )!(2+((#)()o- #6()#"#)/// &8&) (+'+o- + 00&'2/ RENATA nr katalogowy : 4'50'481'0 $#"()#()#"#)+6!)+6"4 flagi (F), liczniki (C), rejestry (R) i dane w pliku historycznym program (P), teksty (TX) i bloki danych (DB) zegar czasu rzeczywistego w jednostce bazowej #"###+# ")##a-!,&%) ")""(:!""(2")<1//>/ #+)+6"""('") 0//00 µa,( #"#!:"6#"#>" 1 do 3 lat. ##"+# ) 5% na rok. $ ""+6)##1R/E ) #0R2 # 6#znie mniejsze. Dioda LED BATT #!*"4 6# bateria jest uszkodzona brak baterii Wymiana baterii #)"' "*)2y- #(2(#"6#"#asilania. 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-35

46 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) PCD1 - PCD2 5 Interfejs szeregowy PGU EG(*#"):.(>/$#+ ) "6##+"(6*)+66/#(.#) +#6#5 #+(+0"' :##"#//>/ E+),=/E*(*6!)+64 Nr styku * Znaczenie 3 TX Dane nadawane 2 RX Dane odbierane RTS X6"" 8 CTS "" 5 SGN %*) 4 NC I"6# 6 DSR 6#5 9 +5V Zasilanie P100 1 PGD 5####+6 $!+++'#*' #B#"# *"!#(/ Strona 1-36 SAIA-Burgess Electronics Ltd. 26/3 PL5

47 PCD1 - PCD2 Struktura systemu PCD2 (od wersji H) &#:;<<:"()9> (.-, (.C pinów, typ D 9 pinów, typ D :.(> (m!(> F F, ,- CF/ CF/ F A I C0 8 0,C 0,C A,C,C I <> ID = &#:;<:"()9> 9 pinów 9 pinów :.(> :!(> (., 8 I A 0-,- CF/ 0,C,C 0-,- CF/ C0 0,C,C 8 I A = F 8 9 pinów, typ D 9 pinów, typ D :.(> :!(> (., 8 I A 0-,-,0 CF/ 0,C,C 0-,- CF/ C0 0,C,C 8 I A = F 8 <CB.1> 26/3 PL5 SAIA-Burgess Electronics Ltd. Strona 1-3

Informacje techniczne

Informacje techniczne Informacje techniczne Sterowniki swobodnie programowalne: PCD1 PCD2 Zwarta budowa, wyjątkowa funkcjonalność Controls Division Bogata funkcjonalność w pełni zintegrowana w jednostce bazowej Do 1023 lokalnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PROGRAMOWALNY

STEROWNIK PROGRAMOWALNY STEROWNIK PROGRAMOWALNY Sterowniki o małych, kompaktowych wymiarach, pozwalające realizować rozbudowane systemy automatyki, to wymagania, które stoją już dziś przed układami PLC. Systemy sterowania stają

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe Programowanie sterowników SAIA kurs podstawowy SABUR Sp. z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa tel. (22) 549 43 53, fax (22) 549 43 50 www.sabur.com.pl Autorzy Wydanie Data : :

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

Magistrala CAN dla: POSIDRIVE FAS 4000 POSIDRIVE FDS 4000 POSIDYN SDS 4000

Magistrala CAN dla: POSIDRIVE FAS 4000 POSIDRIVE FDS 4000 POSIDYN SDS 4000 dla: POSIDRIVE FAS 4000 POSIDRIVE FDS 4000 POSIDYN SDS 4000 Dokumentacja techniczna Przed montażem i pierwszym uruchomieniem bezwzględnie należy zapoznać się z poniższą dokumentacją dotyczącą: POSIDRIVE

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania

SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania Simatic S7-200 www.siemens.pl/simatic Modułowy, kompaktowy, o dużych możliwościach komunikacyjnych. Mały, a wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Klasyczna architektura sterownika PLC

Klasyczna architektura sterownika PLC Programowalne sterowniki logiczne PLC - są to komputery przemysłowe, które umożliwiają sterowanie pracą maszyn i urządzeń w układzie otwartym i/lub zamkniętym. Praca PLC polega na monitorowaniu stanu wejść,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu:

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcje do zajęć laboratoryjnych Laboratorium z przedmiotu: Systemy wbudowane Kod: ES2C202 202 Elektrotechnika studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

EVBedu.net. Instrukcja użytkownika : (czyt. czyli) Kilka drobiazgów o których wiesz na pewno. System startowy dla Internetu. REV beta 1.

EVBedu.net. Instrukcja użytkownika : (czyt. czyli) Kilka drobiazgów o których wiesz na pewno. System startowy dla Internetu. REV beta 1. EVBedu.net System startowy dla Internetu Instrukcja użytkownika : (czyt. czyli) Kilka drobiazgów o których wiesz na pewno REV beta 1.0 (robocza) Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji sterownika CellBOX-S

Instrukcja montażu i eksploatacji sterownika CellBOX-S Biatel S.A. Plac Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa Instrukcja montażu i eksploatacji sterownika CellBOX-S Opracowanie: Aktualizacja: Andrzej Pochodowicz Henryk Sosnowski marzec 2004 +48 85 7459760 Producent

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 micro system

SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 Przeglàd mo liwoêci sprz towych i komunikacyjnych SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 jest sterownikiem swobodnie programowalnym PLC, przeznaczonym do wykonywania tanich systemów

Bardziej szczegółowo

Sieci specjalnego przeznaczenia

Sieci specjalnego przeznaczenia Sieci specjalnego przeznaczenia 1 Literatura Czasopisma (Elektronika Praktyczna, Elektronik, Automatyka itp.) Mackay S., Wright E., Reynders D., Park J.: Industrial Data Networks, Elsevier, Newnes, 2004

Bardziej szczegółowo

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości Z funkcją Pozycjonowania (PosiCon Rozszerzenie specjalne) Getriebebau NORD GmbH & Co. KG BU 0510 PL NORDAC SK 530E

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

MIKROSYSTEMY POMIAROWE

MIKROSYSTEMY POMIAROWE MIKROSYSTEMY POMIAROWE I PROCESORY SYGNAŁOWE mgr inż. Kazimierz Brydak pok. bud. A 204 lab. bud. A 208 17-865-1438 Mikrosystemy (ang. MST - Micro Systems Technology) są to miniaturowe systemy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE PROSTO Z JAPONII

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE PROSTO Z JAPONII e n l a w ramo g o H r P p S i k s i e i n r w e s o r Ste Fuji W Ó T K ODU R P G O L A T KA INTELIGENTNE TECHNOLOGIE PROSTO Z JAPONII Spis treści Wstęp do sterowników MICREX-SX... 2 Cechy sterowników

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY TYP MPP 04 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. PRZEZNACZENIE.... 2 3. ZAKRES STOSOWANIA.... 2 3.1 Przepływ cieczy.... 2 3.2. Przewodno elektryczna cieczy...

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów 1

Architektura komputerów 1 Literatura Architektura komputerów 1 dr inż. Piotr Zielniewicz Instytut Informatyki tel. (61) 665 23 76 e-mail: Piotr.Zielniewicz@cs.put.poznan.pl P. Metzger, Anatomia PC, Helion, 2003 J. Biernat, Architektura

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

MDS POSIDRIVE MDS 5000 SV 5.1 URUCHOMIENIE PODSTAWY WYMIANA SERWIS. Skrótowe instrukcje uruchomienia

MDS POSIDRIVE MDS 5000 SV 5.1 URUCHOMIENIE PODSTAWY WYMIANA SERWIS. Skrótowe instrukcje uruchomienia MDS POSIDRIVE MDS 5000 Skrótowe instrukcje uruchomienia Zalecane jest przeczytanie i stosowanie się do niniejszych skrótowych instrukcji uruchomienia oraz montażu (nr publikacji 441814) przed montażem

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

SIMATIC ET200S rozproszone we/wy IM 151-8 PN/DP CPU moduł interfejsu

SIMATIC ET200S rozproszone we/wy IM 151-8 PN/DP CPU moduł interfejsu Przedmowa Opis 1 SIMATIC ET200S rozproszone we/wy IM 151-8 PN/DP CPU moduł interfejsu Instrukcja użytkowania Budowa i elementy 2 sygnalizacji Komunikacja 3 Koncepcja pamięci 4 Montaż i podłączenie 5 Adresacja

Bardziej szczegółowo