SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för bilstereo Bruksanvisning for bilstereo Instrukcja obsługi samochodowego radioodtwarzacza stereo User instructions for car stereo

2 SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original Date of production: Jula AB

3 SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 TEKNISKA DATA 5 BESKRIVNING 6 MONTERING 7 Kopplingsschema 7 HANDHAVANDE 8 Frontpanel 8 Fjärrkontroll 11 NORSK 14 SIKKERHETSANVISNINGER 14 TEKNISKE DATA 15 BESKRIVELSE 16 MONTERING 17 Koblingsskjema 17 BRUK 18 Frontpanel 18 Fjernkontroll 21 POLSKI 24 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 24 DANE TECHNICZNE 25 OPIS 26 MONTAŻ 27 Schemat połączeń 27 OBSŁUGA 28 Panel przedni 28 Pilot zdalnego sterowania 31 ENGLISH 34 SAFETY INSTRUCTIONS 34 TECHNICAL DATA 35 DESCRIPTION 36 INSTALLATION 37 Wiring diagram 37 OPERATION 38 Front panel 38 Remote control 41

4 SE SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Bruksanvisning för bilstereo Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. Läs bruksanvisningen noga vad gäller den elektriska anslutningen. Utförs denna felaktigt kommer bilstereon att skadas. Bilstereon bör om möjligt installeras av en yrkesman. Anslut inte strömkabeln förrän alla andra anslutningar till bilstereon har gjorts. Isolera alla exponerade kablar för att undvika kortslutning. Alla lösa kablar bör fästas efter slutförd installation. Bilstereon är avsedd att drivas av ett V-system med negativ jord. Kontrollera att bilen har ett sådant elsystem. Anslut bilstereon i enlighet med kopplingsschemat, annars kommer den inte att fungera som tänkt och skador kan uppstå. Högtalarna måste anslutas korrekt, annars finns risk för att såväl förstärkare som högtalare skadas. Om antennkabeln (BLÅ) jordas eller ansluts felaktigt kan bilstereon gå sönder eller bli omöjlig att starta. Om strömkabeln (GUL) jordas eller ansluts felaktigt kan bilstereon gå sönder eller bli omöjlig att starta eller stänga av. Om minneskabeln (RÖD) jordas eller ansluts felaktigt kan bilstereon gå sönder eller bli omöjlig att starta eller stänga av. 4

5 SE TEKNISKA DATA FM-mottagare Frekvensomfång 87,5-108 MHz Mellanvåg 10,7 MHz ±0,3 % Signal-/brusförhållande 50 db Radions känslighet 10 db USB/SD Frekvensomfång Signal-/brusförhållande T.H.D 20 Hz 20 khz 50 db <3 % (1 khz) Övrigt Max. uteffekt Spänningsförsörjning Högtalarimpedans Mått Vikt 4 x 45 W VDC (neg. jord) 4 8 ohm/kanal 177 x 115 x 50 mm 0,79 kg 5

6 SE BESKRIVNING Ställnyckel Halvformat Böj dessa flikar vid behov 6

7 SE MONTERING KOPPLINGSSCHEMA Antennuttag Ljudutgång Högtalare höger bak Högtalare höger fram Högtalare vänster fram Högtalare vänster bak Vit (V) Röd (H) Grön Blå/svart Grå Grå/svart Vit Vit/svart Grön Grön/svart Jord (svart) Antennlampa (blå/vit) Strömkabel, 12 V (gul) ACC, 12 V (röd) 1. Denna bilstereo får endast anslutas till ett 12 V-system med negativ jord. 2. För att undvika kortslutning, koppla bort bilbatteriet helt medan installationen pågår. 3. Observera att den gula kabeln ansluts till pluskontakten (+) eller till batteripolen (BAT). 4. Kontrollera säkringen. Bilstereo och bil måste ha samma typ av säkringar. 5. Högtalare (4 8 ohm) av god kvalitet krävs för att ljudet ska bli bra. 7

8 SE HANDHAVANDE FRONTPANEL Starta/stäng av bilstereon. 2. I radioläge, starta/stäng av ANS-läge. AF-funktionen måste stängas av om kanaler utan ANS väljs. 3. SEEK-/+: I radioläge, håll in för manuell kanalsökning, tryck en gång för automatisk kanalsökning. Vid uppspelning från ESB/minneskort, tryck en gång för att gå till nästa låt. 4. DISP: tryck en gång för att visa klockan, håll in två sekunder för att få timmarna att blinka, vrid på volymratten för att ändra timinställningen. Tryck på knappen SEL för att få minuterna att blinka, vrid på volymratten för att ändra minutinställningen. 5. BAND: tryck för att välja FM-band (FM1, FM2, FM3). 6. MODE: Tryck för att välja mellan radio/esb/minneskort/aux. 7. TA: Tryck för att slå på/stänga av automatisk ANS-stationssökning i radioläge. I uppspelningsläge, med AF och TA aktiverade, kommer TP att visas om det finns en ANSsignal. I uppspelningsläge kan dessa signaler tas emot om bilstereon är inställd på att automatiskt byta till radioläge Volymjusteringsratt 8.2 Multifunktionsknapp Håll inne knappen för att växla mellan följande inställningar: Tryck en gång för BAS 8

9 SE Tryck två gånger för TRE (diskant) Tryck tre gånger för BAL där balansen mellan höger/vänster högtalare kan ställas in Tryck en fjärde gång för faderläge där balansen mellan högtalarna fram och bak kan ställas in Tryck en femte gång för volymjustering (VOL) Håll först in knappen, och tryck därefter på den, för att ändra följande inställningar: Håll in för att visa LOUD (loudness på/av) Tryck en gång för DSP-läge och vrid för att växla mellan kategorierna POP, ROCK, CLASS och FLAT. Tryck en andra gång för DX, vrid för att byta till LOCAL (frontpanel/fjärrkontroll) Tryck en tredje gång för STEREO, vrid för att välja MONO Tryck en fjärde gång för TA. SEEK, vrid för att visa TA. ALARM Tryck en femte gång för PI SOUND, vrid för att välja PI MUTE Tryck en sjätte gång för RETURN L där det går att välja ANS-inställning. PI 90 sekunder automatisk sökning. Vrid för RETURN S 30 sekunder automatisk sökning. Tryck en sjunde gång för BEEP OFF, vrid för att välja BEEP ON. 9. PTY: tryck för att välja funktion i ANS-läge Tryck en gång på PTY, MUSIC visas på LCD-skärmen. Tryck på sifferknappen (1) för att visa POP M, en gång till för ROCK. M Tryck på sifferknappen (2) en gång för att visa EASY M, en gång till för LIGHT M Tryck på sifferknappen (3) en gång för att visa CLASSICS, en gång till för OTHER.M Tryck på sifferknappen (4) för att visa JAZZ M, en gång till för COUNTRY 9

10 SE Tryck på sifferknappen (5) en gång för att visa NATION M, en gång till för OLDIES Tryck på sifferknappen (6) en gång för att visa FOLK M Tryck två gånger på PTY, SPEECH VISAS PÅ LCD-skärmen Tryck på sifferknappen (1) en gång för att visa NEWS, en gång till för AFFAIRS, en tredje gång för INFO Tryck på sifferknappen (2) en gång för att visa SPORT, en gång till för EDUCATE, en tredje gång för DRAMA Tryck på sifferknappen (3) en gång för att visa CULTURE, en gång till för SCIENCE, en tredje gång för VARIED Tryck på sifferknappen (4) en gång för att visa WEATHER, en gång till för FINANCE, och en tredje gång för CHILDREN Tryck på sifferknappen (5) en gång för SOCIAL, en gång till för RELIGION, och en tredje gång för PHONE IN. Tryck på sifferknappen (6) en gång för att visa TRAVEL, en gång till för LEISURE, och en tredje gång för DOCUMENT Tryck en tredje gång på PTY, nu visas PTY OFF på LCD-skärmen. 10. Håll in för att spara radiokanal/tryck en gång för paus vid uppspelning från ESB/ minneskort. 11. INT: Håll in för att spara radiokanal/tryck en gång för att bläddra vid uppspelning från ESB/ minneskort. 12. RPT: Håll in för att spara radiokanal/tryck en gång för att repetera vid uppspelning från ESB/ minneskort. 13. RDM: Håll in för att spara radiokanal/tryck en gång för slumpmässig uppspelning från ESB/ minneskort. 14. Håll in för att spara radiokanal/tryck en gång vid uppspelning från ESB/minneskort för att hoppa tio låtar bakåt. 15. Håll in för att spara radiokanal/tryck en gång vid uppspelning från ESB/minneskort för att hoppa tio låtar framåt. 16. Minneskortplats. Får endast användas för minneskort, ej samtidigt som ESB. 17. ESB-plats. Får endast användas för ESB, ej samtidigt som minneskortet. 18. Återställningsknapp. 19. AUX: extern ingång. 10

11 SE FJÄRRKONTROLL POWER: Starta/stäng av bilstereon. 2. MODE: Val av funktionsläge. 3. :I radioläge: tryck för förinställd kanal. I uppspelningsläge: tryck för paus. 4. INT: I radioläge: tryck för förinställd kanal. I uppspelningsläge: tryck för visning av spår. 5. RPT: I radioläge: tryck för förinställd kanal. I uppspelningsläge: tryck för repetering. 11

12 SE 6. RDM: I radioläge: tryck för förinställd kanal. I uppspelningsläge: tryck för slumpmässig uppspelning. 7. Håll in för att spara radiokanal/tryck en gång i MP3-läge för att hoppa tio låtar bakåt. 8. Håll in för att spara radiokanal/tryck en gång i MP3-läge för att hoppa tio låtar framåt. 9. MUTE: Stäng av/slå på ljud. 10. BAND: Val av radioband. 11. TA: tryck för att slå på/stänga av RDS-sökning i radioläge. I uppspelningsläge, tryck på TA. TP visas om det finns en RDS-signal. Dessa signaler kan tas emot genom att byta till radioläge. 12. VOL+ och VOL-: Volymreglage. 13. : Används i radioläge för stationssökning, i uppspelningsläge används knapparna för snabbspolning framåt och bakåt eller för att byta låt. 14. Knappen DISP: tryck en gång för att visa klockan, håll in två sekunder för att få timmarna att blinka, tryck en gång för att få minuterna att blinka. Vrid på knappen för att ställa in timmar/ minuter. Tryck på DISP-knappen för att ändra RDS-funktionen. 15. A.PS: används i radioläge för automatisk kanalinställning, och för att välja fil i MP3-läge. 16. SCAN: Automatisk kanalsökning. 17. FA: tryck för att slå på/stänga av RDS-funktionen. 18. PTY: tryck för att välja funktion i radioläge. Tryck en gång på PTY för att visa POP.M på skärmen, tryck sedan SEEK + för att bläddra mellan musikkategorier: ROCK.M EASY.M -LIGHT. M CLASSICS OTHER.M JAZZ. M COUNTRY NATION.M OLDIES.M FOLK.M, DRAMA. Tryck två gånger på PTY för att visa NEWS på skärmen. Tryck sedan SEEK + för att visa programkategorier: AFFAIRS INFO-WEATHER FINANCE SPORT VARIED CULTURE SOCIAL TRAVEL LEISURE DOCUMENT Tryck en tredje gång på PTY-knappen för att visa EDUCATE på skärmen. Tryck sedan SEEK + för att växla mellan kategorier: SCIENCE CHILDREN RELIGION PHONE IN. 19. SEL/MENU: Multifunktionsknapp, se nr 8. 12

13 Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA

14 NO NORSK SIKKERHETSANVISNINGER Bruksanvisning for bilstereo Les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta vare på den for fremtidig bruk. Les bruksanvisningen nøye med hensyn til elektrisk tilkobling. Dersom dette utføres på feil måte, vil bilstereoen bli skadet. Om mulig bør bilstereoen installeres av en kvalifisert person. Ikke koble til strømkabelen før alle andre tilkoblinger til bilstereoen er utført. Isoler alle eksponerte kabler for å unngå kortslutning. Alle løse kabler bør festes etter installasjonen er fullført. Bilstereoen er laget for å drives av et V-system med negativ jord. Kontroller at bilen har et slikt elektrisk anlegg. Koble til bilstereoen i overensstemmelse med koblingsskjemaet, ellers kommer den ikke til å fungere som tiltenkt, og skader kan oppstå. Høyttalerne må tilkobles riktig, ellers vil det være fare for at både forsterkeren og høyttalerne tar skade. Hvis antennekabelen (BLÅ) jordes eller kobles til på feil måte, kan bilstereoen bli ødelagt eller bli umulig å starte. Hvis strømkabelen (GUL) jordes eller kobles til på feil måte, kan bilstereoen bli ødelagt eller bli umulig å starte eller slå av. Hvis minnekabelen (RØD) jordes eller kobles til på feil måte, kan bilstereoen bli ødelagt eller bli umulig å starte eller slå av. 14

15 NO TEKNISKE DATA FM-mottaker Frekvensområde 87,5-108 MHz Mellombølge 10,7 MHz ±0,3 % Signal-/støyforhold 50 db Radioens følsomhet 10 db USB/SD Frekvensområde Signal-/støyforhold T.H.D 20 Hz 20 khz 50 db <3 % (1 khz) Annet Maks. ut-effekt Spenningsforsyning Høyttalerimpedans Mål Vekt 4 x 45 W VDC (neg. jord) 4 8 ohm/kanal 177 x 115 x 50 mm 0,79 kg 15

16 NO BESKRIVELSE Holdernøkkel Halvformat Bøy disse flikene ved behov 16

17 NO MONTERING KOBLINGSSKJEMA Antenneuttak Lyd-utgang Høyttaler høyre bak Høyttaler høyre front Høyttaler venstre front Høyttaler venstre bak Hvit (V) Rød (H) Grønn Blå/svart Grå Grå/svart Hvit Hvit/sort Grønn Grønn/svart Jord (svart) Antennelampe (blå/hvit) Strømkabel, 12 V (gul) ACC, 12 V (rød) 1. Denne bilstereoen skal kun kobles til et 12 V-anlegg med negativ jording. 2. For å unngå kortslutning, koble fra bilbatteriet helt mens installasjonen pågår. 3. Vær oppmerksom på at den gule kabelen skal kobles til plusskontakten (+) eller batteripolen (BAT). 4. Kontroller sikringen. Bilstereo og bil må ha samme type sikringer. 5. Høyttalere (4 8 ohm) av god kvalitet kreves for god lyd. 17

18 NO BRUK FRONTPANEL Slå på/av bilstereoen. 2. Slå av ANS-modus i radiomodus. AF-funksjonen må stenges av hvis kanaler uten ANS velges. 3. SEEK-/+: Hold inne i radiomodus for manuelt kanalsøk. Trykk én gang for automatisk kanalsøk. Ved avspilling fra USB/minnekort, trykk én gang for å gå til neste spor. 4. DISP: Trykk én gang for å vise klokken, hold inne i to sekunder for å få timene til å blinke, vri på volumknappen for å endre timeinnstillingen. Trykk på knappen SEL for å få minuttene til å blinke. Vri på volumknappen for å endre minuttinnstillingen. 5. BAND: Trykk for å velge FM-bånd (FM1, FM2, FM3). 6. MODE: Trykk for å velge mellom radio/usb/minnekort/aux. 7. TA: Trykk for å slå på/av automatisk ANS-stasjonssøk i radiomodus. I avspillingsmodus, med AF og TA aktivert, vises TP hvis et ANS-signal finnes. I avspillingsmodus kan disse signalene mottas hvis bilstereoen er innstilt på å bytte til radiomodus automatisk Volumjusteringsknapp 8.2 Multifunksjonsknapp Hold inne knappen for å bytte mellom følgende innstillinger: Trykk en gang for BAS (bass) 18

19 NO Trykk to ganger for TRE (diskant) Trykk tre ganger for BAL, der balansen mellom høyre/venstre høyttaler kan stilles inn Trykk en fjerde gang for fadermodus, der balansen mellom høyttalerne foran og bak kan stilles inn Trykk en femte gang for volumjustering (VOL) Hold først inne knappen, og trykk deretter på den for å endre følgende innstillinger: Hold inne for å vise LOUD (loudness på/av) Trykk én gang for DSP-modus, og vri for å bytte mellom kategoriene POP, ROCK, CLASS og FLAT. Trykk en andre gang for DX, vri for å bytte til LOCAL (frontpanel/fjernkontroll) Trykk en tredje gang for STEREO, vri for å velge MONO Trykk en fjerde gang for TA. SEEK, vri for å vise TA. ALARM Trykk en femte gang for PI SOUND, vri for å velge PI MUTE Trykk en sjette gang for RETURN L, der ANS-innstillingen kan velges. PI 90 sekunder automatisk søk. Vri for RETURN S 30 sekunder automatisk søk. Trykk en sjuende gang for BEEP OFF, vri for å velge BEEP ON. 9. PTY: trykk for å velge funksjon i ANS-stilling Trykk én gang på PTY, MUSIC vises på LCD-skjermen. Trykk på tallknappen (1) for å vise POP M, en gang til for ROCK. M Trykk på tallknappen (2) én gang for å vise EASY M, en gang til for LIGHT M Trykk på tallknappen (3) én gang for å vise CLASSICS, en gang til for OTHER.M Trykk på tallknappen (4) for å vise JAZZ M, en gang til for COUNTRY Trykk på tallknappen (5) én gang for å vise NATION M, en gang til for OLDIES Trykk på tallknappen (6) én gang for å vise FOLK M 19

20 NO Trykk to ganger på PTY, SPEECH vises på LCD-skjermen Trykk på tallknappen (1) én gang for å vise NEWS, en gang til for AFFAIRS, en tredje gang for INFO Trykk på tallknappen (2) én gang for å vise SPORT, en gang til for EDUCATE, en tredje gång for DRAMA Trykk på tallknappen (3) én gang for å vise CULTURE, en gang til for SCIENCE, en tredje gång for VARIED Trykk på tallknappen (4) én gang for å vise WEATHER, en gang til for FINANCE, og en tredje gang for CHILDREN Trykk på tallknappen (5) én gang for SOCIAL, en gang til for RELIGION, og en tredje gang for PHONE IN. Trykk på tallknappen (6) én gang for å vise TRAVEL, en gang til for LEISURE, og en tredje gang for DOCUMENT Trykk en tredje gang på PTY, nå vises PTY OFF på LCD-skjermen. 10. Hold inne for å lagre radiokanalen/trykk en gang for pause ved avspilling fra USB/ minnekort. 11. INT: Hold inne for å lagre radiokanal/trykk en gang for å bla ved avspilling fra USB/ minnekort. 12. RPT: Hold inne for å lagre radiokanal/trykk en gang for å repetere ved avspilling fra USB/ minnekort. 13. RDM: Hold inne for å lagre radiokanal/trykk en gang for tilfeldig avspilling fra USB/ minnekort. 14. Hold inne for å lagre radiokanal/trykk en gang ved avspilling fra USB/minnekort for å hoppe ti spor tilbake. 15. Hold inne for å lagre radiokanal/trykk en gang ved avspilling fra USB/minnekort for å hoppe ti spor fremover. 16. Minnekortplass. Skal kun brukes til minnekort, ikke samtidig med USB. 17. USB-plass. Skal kun brukes til USB, ikke samtidig som minnekortet. 18. Nullstillingsknapp. 19. AUX: ekstern inngang. 20

21 NO FJERNKONTROLL POWER: Slå på/av bilstereoen. 2. MODE: Funksjonsvalg. 3. :I radiomodus: Trykk for forhåndsinnstilt kanal I avspillingsmodus: Trykk for pause. 4. INT: I radiomodus: Trykk for forhåndsinnstilt kanal I avspillingsmodus: Trykk for visning av spor. 21

22 NO 5. RPT: I radiomodus: Trykk for forhåndsinnstilt kanal I avspillingsmodus: Trykk for repetisjon. 6. RDM: I radiomodus: Trykk for forhåndsinnstilt kanal I avspillingsmodus: Trykk for avspilling i tilfeldig rekkefølge. 7. Hold inne for å lagre radiokanal/trykk en gang i MP3-modus for å hoppe ti låter tilbake. 8. Hold inne for å lagre radiokanal/trykk en gang i MP3-modus for å hoppe ti låter fremover. 9. MUTE: Slå av/slå på lyd. 10. BAND: Valg av radiobånd. 11. TA: Trykk for å slå på/slå av RDS-søk i radiomodus. Trykk på TA i avspillingsmodus. TP vises hvis RDS-signal er tilgjengelig. Disse signalene kan mottas ved å bytte til radiomodus. 12. VOL+ og VOL-: Volumkontroll. 13. : Brukes i radiomodus til stasjonssøk, i avspillingsmodus brukes knappene til hurtigspoling fremover og tilbake eller til å bytte låt. 14. Knappen DISP: trykk én gang for å vise klokken, hold inne i to sekunder til timetallet blinker, trykk en gang slik at minuttallet blinker. Vri på knappen for å stille inn timer/minutter. Trykk på DISP-knappen for å endre RDS-funksjonen. 15. A.PS: Brukes i radiomodus for automatisk kanalinnstilling, og for å velge fil i MP3-modus. 16. SCAN: Automatisk kanalsøk. 17. FA: Trykk for å slå på/av RDS-funksjonen. 18. PTY: Trykk for å velge funksjon i radiomodus. Trykk en gang på PTY for å vise POP.M på skjermen, trykk deretter SEEK + for å bla mellom musikkategorier: ROCK.M EASY.M -LIGHT. M CLASSICS OTHER.M JAZZ. M COUNTRY NATION.M OLDIES.M FOLK.M, DRAMA. Trykk to ganger på PTY for å vise NEWS på skjermen. Trykk deretter SEEK + for å vise programkategorier: AFFAIRS INFO-WEATHER FINANCE SPORT VARIED CULTURE SOCIAL TRAVEL LEISURE DOCUMENT Trykk en tredje gang på PTY-knappen for å vise EDUCATE på skjermen Trykk deretter SEEK + for å veksle mellom kategorier: SCIENCE CHILDREN RELIGION PHONE IN. 19. SEL/MENU: Multifunksjonsknapp, se nr 8. 22

23 Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG

24 PL POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Instrukcja obsługi samochodowego radioodtwarzacza stereo Przed użyciem uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję! Zachowaj ją w celu wykorzystania w przyszłości. Dokładnie przeczytaj instrukcję dotyczącą podłączenia elektrycznego. Jeżeli zostanie ono wykonane nieprawidłowo, samochodowy radioodtwarzacz stereo ulegnie uszkodzeniu. W miarę możliwości montaż samochodowego radioodtwarzacza stereo powinien przeprowadzić specjalista. Nie podłączaj kabla zasilającego przed wykonaniem wszystkich innych przyłączy do radioodtwarzacza. Zaizoluj wszelkie odsłonięte kable, aby uniknąć zwarcia. Po zakończeniu instalacji wszystkie luźne kable należy umocować. Samochodowy radioodtwarzacz stereo jest przeznaczony do pracy w systemie V z minusem na masie. Sprawdź, czy samochód wyposażony jest w taki układ elektryczny. Podłącz samochodowy radioodtwarzacz stereo zgodnie ze schematem podłączeń, w przeciwnym razie nie będzie on działał prawidłowo i może ulec uszkodzeniu. Należy prawidłowo podłączyć głośniki, gdyż w innym wypadku może dojść do uszkodzenia zarówno głośników, jak i wzmacniacza. Jeżeli kabel antenowy (NIEBIESKI) zostanie połączony z masą lub niewłaściwie podłączony, samochodowy radioodtwarzacz stereo może ulec uszkodzeniu lub nie będzie możliwe jego uruchomienie. Jeżeli kabel prądowy (ŻÓŁTY) zostanie połączony z masą lub niewłaściwie podłączony, samochodowy radioodtwarzacz stereo może ulec uszkodzeniu lub nie będzie możliwe jego uruchomienie bądź wyłączenie. Jeżeli kabel podtrzymania pamięci (CZERWONY) zostanie połączony z masą lub niewłaściwie podłączony, samochodowy radioodtwarzacz stereo może ulec uszkodzeniu lub nie będzie możliwe jego uruchomienie bądź wyłączenie. 24

25 PL DANE TECHNICZNE Odbiornik FM Zakres częstotliwości 87,5 108 MHz Fale średnie 10,7 MHz ±0,3 % Stosunek sygnału do szumu 50 db Czułość radia 10 db USB/SD Zakres częstotliwości Stosunek sygnału do szumu Współczynnik zawartości harmonicznych 20 Hz 20 khz 50 db <3% (1 khz) Pozostałe Maks. moc wyjściowa Napięcie Impedancja głośnika Wymiary Masa 4 x 45 W VDC (minus na masie) 4 8 omów/kanał 177 x 115 x 50 mm 0,79 kg 25

26 PL OPIS Kluczyk Półkieszeń W razie potrzeby odegnij te zaczepy 26

27 PL MONTAŻ SCHEMAT POŁĄCZEŃ Gniazdko antenowe Wyjście dźwięku Głośnik prawy tył Głośnik prawy przód Głośnik lewy przód Głośnik lewy tył Biały (L) Czerwony (P) Zielony Niebieski/czarny Szary Szary/czarny Biały Biały/czarny Zielony Zielony/czarny Masa (czarny) Lampka anteny samochodowej (niebieski/biały) Kabel zasilający, 12 V (żółty) ACC, 12 V (czerwony) 1. Ten samochodowy radioodtwarzacz stereo można podłączać wyłącznie do systemu 12 V z minusem na masie. 2. W celu uniknięcia zwarcia na czas przeprowadzania instalacji całkowicie odłącz akumulator. 3. Zwróć uwagę, aby żółty kabel podłączyć do styku dodatniego (+) lub bieguna akumulatora (BAT). 4. Sprawdź bezpiecznik. Radioodtwarzacz stereo i samochód muszą posiadać ten sam typ bezpieczników. 5. Do uzyskania dobrego dźwięku konieczne są dobrej jakości głośniki (4 8 omów). 27

28 PL OBSŁUGA PANEL PRZEDNI Włączanie/wyłączanie radioodtwarzacza samochodowego 2. W trybie odbioru radiowego przycisk ten służy do włączania/wyłączania trybu ANS. Jeżeli wybierane są kanały bez funkcji ANS, wówczas funkcję AF należy wyłączyć. 3. SEEK-/+: W trybie odbioru radiowego przytrzymaj w stanie wciśniętym, by wyszukiwać ręcznie. Naciśnij jednokrotnie, aby kanały wyszukiwać w sposób automatyczny. W przypadku odtwarzania z karty pamięci/esb, aby przejść do następnego utworu naciśnij jednokrotnie. 4. DISP: Naciśnij jednokrotnie, aby wyświetlić godzinę, przytrzymaj w stanie wciśniętym przez 2 s, aby wskazanie godzin zaczęło migotać. Następnie, aby zmienić nastawę czasu należy odpowiednio obrócić ustawienie pokrętła głośności. Naciśnij przycisk SEL. Aby zmienić nastawę minut, należy odpowiednio obrócić ustawienie pokrętła głośności w momencie, gdy wskazanie minut zacznie migotać na ekranie. 5. BAND: Naciskaj, aby ustawić żądane pasmo, FM (FM1, FM2, FM3). 6. MODE: Naciskaj, aby wybrać pomiędzy trybami radio/esb/karta pamięci/aux. 7. TA: W trybie odbioru radiowego, naciśnij w celu włączenia/wyłączenia automatycznego wyszukiwania stacji pracujących w trybie ANS. W trybie odtwarzania, przy uaktywnionych funkcjach AF i TA, jeżeli odbierany będzie sygnał ANS, wówczas będzie wyświetlone wskazanie TP. Sygnały te można będzie odbierać, jeżeli znajdujący się trybie odtwarzania radioodtwarzacz samochodowy stereo będzie nastawiony na automatyczne przełączenie w tryb odbioru radiowego. 28

29 PL Pokrętło regulacji głośności 8.2 Przycisk wielofunkcyjny Przytrzymaj przycisk wciśnięty, aby wybierać pomiędzy następującymi ustawieniami: Naciśnij jednokrotnie, aby wyregulować dźwięki niskotonowe (BAS) Naciśnij dwa razy, aby wyregulować dźwięki wysokotonowe (TRE) sopranowe Naciśnij trzy razy, aby wyregulować balans (BAL) pomiędzy głośnikiem lewym a prawym. Naciśnij czwarty raz w celu wyregulowania balansu pomiędzy głośnikami przednimi a tylnymi (FAD). Naciśnij piąty raz, aby wyregulować poziom głośności (VOL). Przytrzymaj przycisk wciśnięty, a następnie naciśnij go, aby zmienić następujące ustawienia: Przytrzymaj przycisk wciśnięty, aby wyświetlić LOUD (głośność wł./wył.) Naciśnij jeszcze raz, aby wejść w tryb DSP, i obracaj odpowiednio pokrętłem w celu zmiany pomiędzy kategoriami POP, ROCK, CLASS oraz FLAT. Naciśnij drugi raz, aby wejść w tryb DX umożliwiający zmianę rodzaju sterowania (panel przedni/pilot) na LOCAL. Po trzecim naciśnięciu ukaże się wskazanie STEREO. Aby zmienić na tryb MONO, obróć pokrętło. Naciśnij czwarty raz, aby włączyć funkcję TA. SEEK, obróć pokrętłem, aby ustawić TA. ALARM Naciśnij piąty raz, aby włączyć PI SOUND, obróć pokrętłem, aby wybrać PI MUTE Po szóstym naciśnięciu ukaże się napis RETURN L, gdzie można wybrać ustawienie automatycznego wyszukiwania ANS 90 sekund PI. Obracając pokrętłem do pozycji RETURN S, można uzyskać wyszukiwanie automatyczne ANS 30 s. Po siódmym naciśnięciu następuje wyłączenie sygnału dźwiękowego (BEEP OFF), aby włączyć ponownie (BEEP ON) należy odpowiednio obrócić pokrętło. 9. PTY: naciśnij, aby wybrać tryb ANS. Naciśnij dwa razy przycisk PTY, a na wyświetlaczu LCD ukaże się napis MUSIC. Naciśnij przycisk numeryczny (1). Ukaże się napis POP M. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu ROCK. M Naciśnij przycisk numeryczny (2). Ukaże się napis EASY M. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu LIGHT M. Naciśnij przycisk numeryczny (3). Ukaże się napis CLASSICS. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu OTHER M. Naciśnij przycisk numeryczny (4). Ukaże się napis JAZZ M. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu COUNTRY. Naciśnij przycisk numeryczny (5). Ukaże się napis NATION M. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu OLDIES. Naciśnij przycisk numeryczny (6). Ukaże się napis FOLK M. 29

30 PL Naciśnij dwa razy PTY, a na wyświetlaczu LCD ukaże się NAPIS SPEECH. Naciśnij przycisk numeryczny (1). Ukaże się napis NEWS. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu AFFAIRS. Naciśnięcie po raz trzeci spowoduje wyświetlenie napisu INFO. Naciśnij przycisk numeryczny (2). Ukaże się napis SPORT. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu EDUCATE. Naciśnięcie po raz trzeci spowoduje wyświetlenie napisu DRAMA. Naciśnij przycisk numeryczny (3). Ukaże się napis CULTURE. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu SCIENCE. Naciśnięcie po raz trzeci spowoduje wyświetlenie napisu VARIED. Naciśnij przycisk numeryczny (4). Ukaże się napis WEATHER. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu FINANCE. Naciśnięcie po raz trzeci spowoduje wyświetlenie napisu CHILDREN. Naciśnij przycisk numeryczny (5). Ukaże się napis SOCIAL. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu RELIGION. Naciśnięcie po raz trzeci spowoduje wyświetlenie napisu PHONE IN. Naciśnij przycisk numeryczny (6). Ukaże się napis TRAVEL. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu LEISURE. Naciśnięcie po raz trzeci spowoduje wyświetlenie napisu DOCUMENT. Naciśnij trzeci raz przycisk PTY, a na wyświetlaczu LCD ukaże się napis PTY OFF. 10. Naciśnij przycisk, aby zapamiętać kanał radiowy/jednokrotne naciśnięcie tego przycisku w czasie odtwarzania z karty pamięci/esb powoduje pauzę w odtwarzaniu. 11. INT: Naciśnij przycisk, aby zapamiętać kanał radiowy/jednokrotne naciśnięcie tego przycisku w czasie odtwarzania z karty pamięci/esb umożliwia wyszukiwanie utworów. 12. RPT: Naciśnij przycisk, aby zapamiętać kanał radiowy/jednokrotne naciśnięcie tego przycisku w czasie odtwarzania z karty pamięci/esb umożliwia powtarzanie utworów 13. RDM: Naciśnij przycisk, aby zapamiętać kanał radiowy/jednokrotne naciśnięcie tego przycisku w czasie odtwarzania z karty pamięci/esb umożliwia losowe wybieranie utworów 14. Naciśnij przycisk, aby zapamiętać kanał radiowy/jednokrotne naciśnięcie tego przycisku w czasie odtwarzania z karty pamięci/esb umożliwia przeskoczenie o 10 utworów wstecz. 15. Naciśnij przycisk, aby zapamiętać kanał radiowy/jednokrotne naciśnięcie tego przycisku w czasie odtwarzania z karty pamięci/esb umożliwia przeskoczenie o 10 utworów w przód. 16. Port karty pamięci. Z portu tego można korzystać wyłącznie do instalacji karty pamięci. Po zajęciu portu ESB, z portu tego korzystać nie wolno. 17. Port ESB. Z portu tego można korzystać wyłącznie na potrzeby ESB. Po zajęciu portu karty pamięci z portu ESB korzystać nie wolno. 18. Przycisk resetowania. 19. AUX: wejście zewnętrzne. 30

31 PL PILOT ZDALNEGO STEROWANIA POWER: Włączanie/wyłączanie radioodtwarzacza samochodowego 2. MODE: Wybór trybu funkcyjnego. 3. :I tryb odbioru radiowego: naciśnij w celu przejścia do zaprogramowanego kanału. W trybie odtwarzania: naciśnij w celu włączenia pauzy. 4. INT: I tryb odbioru radiowego: naciśnij w celu przejścia do zaprogramowanego kanału. W trybie odtwarzania: naciśnij w celu wyświetlenia ścieżki 5. RPT: I tryb odbioru radiowego: naciśnij w celu przejścia do zaprogramowanego kanału. W trybie odtwarzania: naciśnij w celu powtarzania. 31

32 PL 6. RDM: I tryb odbioru radiowego: naciśnij w celu przejścia do zaprogramowanego kanału. W trybie odtwarzania: naciśnij w celu odtwarzania losowego. 7. Przytrzymaj przycisk wciśnięty, aby zapamiętać kanał radiowy/jednokrotne naciśnięcie tego przycisku w czasie odtwarzania z odtwarzacza MP-3 umożliwia przeskoczenie o 10 utworów wstecz. 8. Przytrzymaj przycisk wciśnięty, aby zapamiętać kanał radiowy/jednokrotne naciśnięcie tego przycisku w czasie odtwarzania z odtwarzacza MP-3 umożliwia przeskoczenie o 10 utworów w przód. 9. MUTE: Wyłączanie/włączanie dźwięku. 10. BAND: Wybór pasma radiowego. 11. TA: W trybie odbioru radiowego naciśnij w celu włączenia/wyłączenia wyszukiwania RDS. W trybie odtwarzania naciśnij przycisk TA. Jeżeli odbierany będzie sygnał RDS, ukaże się napis TP. Sygnały te można odbierać po przejściu w tryb odbioru radiowego. 12. VOL+ i VOL-: Regulacja głośności. 13. : W trybie odbioru radiowego przyciski te są wykorzystywane do wyszukiwania stacji, w trybie odtwarzania przyciski są używane do szybkiego przewinięcia utworu w przód lub wstecz lub do zmiany utworu. 14. Przycisk DISP: Wciśnij przycisk jeden raz, aby włączyć wskazania zegara, przytrzymaj przycisk wciśnięty przez dwie sekundy, aby zaczęło migotać wskazanie godzin, następne przyciśnięcie powoduje włączenie migotania wskazania minut. Odpowiednio obróć pokrętło, aby ustawić godziny/minuty. Naciśnij przycisk DISP, aby zmienić funkcję RDS. 15. A.PS: przycisk ten jest wykorzystywany do automatycznego nastawiania kanałów oraz do wyboru pliku w trybie odtwarzania MP SCAN: Automatyczne wyszukiwanie kanałów. 17. FA: naciśnij, aby włączyć/wyłączyć funkcję RDS. 18. PTY: naciśnij, aby wybrać funkcję w trybie odbioru radiowego. Naciśnij jednokrotnie przycisk PTY, na wyświetlaczu ukaże się POP.M. Następnie użyj przycisku SEEK+, aby wybrać właściwą kategorię muzyczną: ROCK.M EASY.M -LIGHT. M CLASSICS OTHER.M JAZZ.M COUNTRY NATION.M OLDIES.M FOLK.M, DRAMA. Naciśnij dwa razy przycisk PTY, a na wyświetlaczu pokaże się napis NEWS. Naciśnij następnie SEEK+, aby wyświetlać kolejne kategorie programów: AFFAIRS INFO-WEATHER FINANCE SPORT VARIED CULTURE SOCIAL TRAVEL LEISURE DOCUMENT Naciśnij trzeci raz przycisk PTY, aby wyświetlić na ekranie kategorię EDUCATE. Naciśnij następnie SEEK+, aby wyświetlać kolejne kategorie: SCIENCE CHILDREN RELIGION PHONE IN. 19. SEL/MENU: Przycisk wielofunkcyjny, patrz nr 8. 32

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand 422-995 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter 619-567 Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock 940-172 Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 604-172 Bruksanvisning för blixtlampa LED Bruksanvisning for varsellys LED Instrukcja obsługi lampy błyskowej LED User Instructions for flashing light LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-458 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED 422-496 Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer Bruksanvisning för kökstimer Bruksanvisning for kjøkkentimer Instrukcja obsługi minutnika kuchennego User Instructions for Kitchen Timer 943-115 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp 423-420 Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight 423-339 Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem Bruksanvisning för julby med tåg Bruksanvisning for juleby med tog Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem User Instructions for Christmas Village with Train 422-426 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock 940-180 Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-497 Bruksanvisning för ljusslinga tomtar LED Bruksanvisning for lysslynge nisser LED Instrukcja obsługi łańcucha mikołaje LED User Instructions for light strand gnomes LED SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star 422-548 Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights Bruksanvisning för julbelysning Bruksanvisning for julebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego User Instructions for Christmas Lights 422-947 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för 6 aktiv subwoofer. Bruksanvisning for 6 aktiv subwoofer. Instrukcja obsługi subwoofera aktywnego 6

Bruksanvisning för 6 aktiv subwoofer. Bruksanvisning for 6 aktiv subwoofer. Instrukcja obsługi subwoofera aktywnego 6 Bruksanvisning för 6 aktiv subwoofer Bruksanvisning for 6 aktiv subwoofer Instrukcja obsługi subwoofera aktywnego 6 Operating Instructions for 6" Active Subwoofer 610-088 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light 422-540 Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-310 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 956-128 Bruksanvisning för campingbord med stolar Bruksanvisning for campingbord med stoler Instrukcja obsługi stołu kempingowego z krzesłami User instructions for camping table with chairs SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-100 Bruksanvisning för hänglås med kod Bruksanvisning for hengelås med kode Instrukcja obsługi kłódki z szyfrem User instructions for padlock with code SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-590 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-095 Bruksanvisning för bagagerem med kodlås Bruksanvisning for bagasjerem med kodelås Instrukcja obsługi bagażowego z zamkiem szyfrowym User instructions for luggage strap with code lock SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-994 Bruksanvisning för julkalender LED Bruksanvisning for julekalender LED Instrukcja obsługi kalendarza adwentowego LED User Instructions for advent calendar LED SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User Instructions for LED Downlight, Add-on

Bardziej szczegółowo

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED 422-459 - 422-460 Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-459 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit 423-483 Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie Bruksanvisning för batterijlus LED Bruksanvisning for batterilys LED Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie User Instructions for battery light LED 422-387 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick 422-543 422-544 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB User Instructions for USB Cooler/Warmer 929-464 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för RGB-lampa LED. Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED. Instrukcja obsługi żarówki RGB LED. User Instructions for RGB LED Bulb

Bruksanvisning för RGB-lampa LED. Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED. Instrukcja obsługi żarówki RGB LED. User Instructions for RGB LED Bulb Bruksanvisning för RGB-lampa LED Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED Instrukcja obsługi żarówki RGB LED User Instructions for RGB LED Bulb 420-608 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack 379-075 Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 422-467 422-474 Bruksanvisning för julstjärna Bruksanvisning for julestjerne Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa Operating instructions for Christmas star SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie 422-420 Bruksanvisning för batteridriven julstjärna Bruksanvisning for batteridrevet julestjerne Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie User instructions for battery powered powered Star

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 716-032 Bruksanvisning för tak till robotgräsklippare Bruksanvisning for tak til robotgressklipper Instrukcja użytkowania zadaszenia do kosiarki samojezdnej User Instructions for robot mower roof SE -

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-307 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Bruksanvisning för ljusslinga modell Bruksanvisning for lysslynge modell Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Operating Instructions for String of Lights 946-314 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-565 Bruksanvisning för oljetrycksmätare Bruksanvisning for oljetrykkmåler Instrukcja obsługi miernika ciśnienia oleju User instructions for oil pressure meter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bluetooth-tangentbord. Bruksanvisning for Bluetooth-tastatur. Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth

Bruksanvisning för bluetooth-tangentbord. Bruksanvisning for Bluetooth-tastatur. Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth Bruksanvisning för bluetooth-tangentbord Bruksanvisning for Bluetooth-tastatur Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth User Instructions for Bluetooth Keyboard 924-829 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 9-09 9- Bruksanvisning för adapter vattentemperaturgivare Bruksanvisning for adapter til vanntemperaturmåler Instrukcja obsługi przejściówki do czujnika temperatury wody User instructions for Adapter Water

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-322 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler 619-622 Bruksanvisning för digital däckdjupstestare Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler Instrukcja obsługi cyfrowego miernika głębokości bieżnika opony User instructions for digital tyre tread gauge

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights Monteringsanvisning för LED-ljus Monteringsanvisning for LED-lys Instrukcja montażu świateł LED Assembly Instructions for LED lights 602-164 / 602-165 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-423 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio Bruksanvisning för FM/AM radio Bruksanvisning for FM/AM-radio Instrukcja obsługi radia FM/AM User Instructions for FM/AM radio 920-095 920-098 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-951 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED 420-068 Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-503 Bruksanvisning för julgransmatta LED Bruksanvisning for juletreteppe LED Instrukcja obsługi mata pod choinkę LED User Instructions for christmas mat LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare Bruksanvisning for vann-/smussutskiller Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Operating Instructions for Water/Dirt Separator 080-209 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 423-340 Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadssett Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingsset Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight,

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Bruksanvisning för insektsskrämma Bruksanvisning for insektjager Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Operating Instructions for Insect Repeller 717-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów Bruksanvisning för fäste för surfplatta Bruksanvisning for feste til nettbrett Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów User Instructions for Tablet Mount 934-348 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick 422-981 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp 957-189 Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 033-191 Bruksanvisning för oljefilteravdragare Bruksanvisning for oljefilteravdrager Instrukcja obsługi klucza do filtra oleju User instructions for oil filter puller SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna Bruksanvisning för vädringsbeslag Bruksanvisning for luftebeslag User Instructions for Window Stay Instrukcja obsługi ogranicznika do okna 316-412 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

080-202. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 19.03.2012 Jula AB

080-202. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 19.03.2012 Jula AB Bruksanvisning för reduceringsventil Bruksanvisning for reduksjonsventil Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego Operating Instructions for Relief Valve 080-202 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batteri-/laddtestare. Bruksanvisning for batteri-/ladetester. Instrukcja obsługi testera akumulatora

Bruksanvisning för batteri-/laddtestare. Bruksanvisning for batteri-/ladetester. Instrukcja obsługi testera akumulatora Bruksanvisning för batteri-/laddtestare Bruksanvisning for batteri-/ladetester Instrukcja obsługi testera akumulatora User Instructions for Battery and Charger Tester 604-175 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Bruksanvisning för ljusslang LED Bruksanvisning for lysslange LED Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Operating instructions for LED rope lighting 946 487 / 946 488 / 946 489 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator Bruksanvisning för luftsmörjare Bruksanvisning for luftsmører Instrukcja obsługi smarownicy powietrza Operating Instructions for Air Lubricator 080-205 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fjärrkontroll. Bruksanvisning for fjernkontroll. Instrukcja obsługi pilota. Operating Instructions for Remote Control

Bruksanvisning för fjärrkontroll. Bruksanvisning for fjernkontroll. Instrukcja obsługi pilota. Operating Instructions for Remote Control Bruksanvisning för fjärrkontroll Bruksanvisning for fjernkontroll Instrukcja obsługi pilota Operating Instructions for Remote Control 408-055 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett. Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED

Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett. Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED User Instructions for LED Strip, Extension 423-309 SV NO

Bardziej szczegółowo

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove 770-027 Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-949 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov..

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. 000-08 Bordslampa Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. Bordlampe Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) Viktig!

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W 424-054 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 610-151 Bruksanvisning för bilstereo Bruksanvisning for bilstereo Instrukcja obsługi samochodowego radioodtwarzacza stereo User instructions for car stereo SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 960-503 Bruksanvisning för radiostyrd bil Bruksanvisning for radiostyrt bil Instrukcja obsługi zdalnie sterowanego samochodu User Instructions for radio controlled car SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-396 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 405-058 Bruksanvisning för vägguttagsprovare Bruksanvisning for stikkontaktstester Instrukcja obsługi próbnika gniazdek elektrycznych User instructions for wall socket tester SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley Bruksanvisning för plattformsvagn Bruksanvisning for plattformvogn Instrukcja obsługi wózka platformowego User Instructions for Platform Trolley 325-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

ROCK POP EQ CLAS RDM SAMOCHODOWY SYSTEM www.facebook.com/denverelectronics ODTWARZACZ SAMOCHODOWY MP3 Z RADIEM, USB/SD/MMC, PODRĘCZNIK CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för LED-spotlight. Monteringsanvisning for LED-spotlys. Instrukcja montażu lampy punktowej LED

Monteringsanvisning för LED-spotlight. Monteringsanvisning for LED-spotlys. Instrukcja montażu lampy punktowej LED Monteringsanvisning för LED-spotlight Monteringsanvisning for LED-spotlys Instrukcja montażu lampy punktowej LED Installation Instructions for LED Spotlight 423-282 / 423-283 SV NO PL EN Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE CAU-7380 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ MP3 USB/SD/AUX Pełna instrukcja obsługi dostępna na stronie internetowej akai-atd.com do ściągnięcia w formacie PDF, niezbędna jest aplikacja

Bardziej szczegółowo

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light 422-527 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 425-443 Bruksanvisning för skyddsbox Bruksanvisning for beskyttelsesboks skjøteboks Instrukcja obsługi pudełka ochronnego na puszkę połączeniową Operating instructions for power strip SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-disk. Bruksanvisning for LED-plate. Instrukcja obsługi dysku LED. Operating Instructions for LED Discs

Bruksanvisning för LED-disk. Bruksanvisning for LED-plate. Instrukcja obsługi dysku LED. Operating Instructions for LED Discs Bruksanvisning för LED-disk Bruksanvisning for LED-plate Instrukcja obsługi dysku LED Operating Instructions for LED Discs 420-049 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bilstereo Bruksanvisning for bilstereo Instrukcja obsługi samochodowego odtwarzacza stereo User instructions for car stereo

Bruksanvisning för bilstereo Bruksanvisning for bilstereo Instrukcja obsługi samochodowego odtwarzacza stereo User instructions for car stereo 610-152 Bruksanvisning för bilstereo Bruksanvisning for bilstereo Instrukcja obsługi samochodowego odtwarzacza stereo User instructions for car stereo SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kärra. Bruksanvisning for tralle. Instrukcja obsługi wózka. User Instructions for Hand Trolley

Bruksanvisning för kärra. Bruksanvisning for tralle. Instrukcja obsługi wózka. User Instructions for Hand Trolley Bruksanvisning för kärra Bruksanvisning for tralle Instrukcja obsługi wózka User Instructions for Hand Trolley 271-010 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Digital Surround Integrated Amplifier

Digital Surround Integrated Amplifier User s Manual Instrukcja obsługi AWS-001 Digital Surround Integrated Amplifier User s Manual Front panel User s Manual 1. Power 2. Signal input/standby or light 3. VFD display screen 4. Remote receiver

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales Bruksanvisning för köksvåg Bruksanvisning for kjøkkenvekt Instrukcja obsługi wagi kuchennej User Instructions for Kitchen Scales 821-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för utomhusbelysning. Monteringsanvisning for utendørsbelysning. Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego

Monteringsanvisning för utomhusbelysning. Monteringsanvisning for utendørsbelysning. Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego Monteringsanvisning för utomhusbelysning Monteringsanvisning for utendørsbelysning Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego Installation Instructions for Outdoor Light 422-345 SV NO PL EN Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V 937-142 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light Monteringsanvisning för plafond Monteringsanvisning for taklampe Instrukcja montażu plafonu Installation Instructions for Ceiling Light 422-322 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-077 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for LED-arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User instructions for LED work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight 422-229 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-29 Jula AB

Date of production: 2015-04-29 Jula AB 422-570 Bruksanvisning för ljusnät med timer Bruksanvisning for lysnett med timer Instrukcja obsługi siatki świetlnej z wyłącznikiem czasowym User instructions for net light with timer SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för strålkastare 30 W. Monteringsanvisning for lyskaster 30 W. Instrukcja montażu reflektora 30 W

Monteringsanvisning för strålkastare 30 W. Monteringsanvisning for lyskaster 30 W. Instrukcja montażu reflektora 30 W Monteringsanvisning för strålkastare 30 W Monteringsanvisning for lyskaster 30 W Instrukcja montażu reflektora 30 W Assembly Instructions for Floodlight 30 W 427-601 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 425-420 Bruksanvisning för batteridriven ljusslinga Bruksanvisning for batteridrevet lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na baterie Operating instructions for battery-powered string light

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för universal bilhållare. Bruksanvisning for universal bilholder. Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego

Bruksanvisning för universal bilhållare. Bruksanvisning for universal bilholder. Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego Bruksanvisning för universal bilhållare Bruksanvisning for universal bilholder Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego User Instructions for Universal Car Holder 934-012 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

CAU-7160 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIA SAMOCHODOWEGO

CAU-7160 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIA SAMOCHODOWEGO CAU-7160 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIA SAMOCHODOWEGO ODTWARZACZ USB / SD / MMC Dziękujemy za zakup produktu marki AKAI! Mamy nadzieję, że nasz produkt spełni Państwa oczekiwania. Niniejsza instrukcja systematycznie

Bardziej szczegółowo