SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för bilstereo Bruksanvisning for bilstereo Instrukcja obsługi samochodowego radioodtwarzacza stereo User instructions for car stereo

2 SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original Date of production: Jula AB

3 SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 TEKNISKA DATA 5 BESKRIVNING 6 MONTERING 7 Kopplingsschema 7 HANDHAVANDE 8 Frontpanel 8 Fjärrkontroll 11 NORSK 14 SIKKERHETSANVISNINGER 14 TEKNISKE DATA 15 BESKRIVELSE 16 MONTERING 17 Koblingsskjema 17 BRUK 18 Frontpanel 18 Fjernkontroll 21 POLSKI 24 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 24 DANE TECHNICZNE 25 OPIS 26 MONTAŻ 27 Schemat połączeń 27 OBSŁUGA 28 Panel przedni 28 Pilot zdalnego sterowania 31 ENGLISH 34 SAFETY INSTRUCTIONS 34 TECHNICAL DATA 35 DESCRIPTION 36 INSTALLATION 37 Wiring diagram 37 OPERATION 38 Front panel 38 Remote control 41

4 SE SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Bruksanvisning för bilstereo Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. Läs bruksanvisningen noga vad gäller den elektriska anslutningen. Utförs denna felaktigt kommer bilstereon att skadas. Bilstereon bör om möjligt installeras av en yrkesman. Anslut inte strömkabeln förrän alla andra anslutningar till bilstereon har gjorts. Isolera alla exponerade kablar för att undvika kortslutning. Alla lösa kablar bör fästas efter slutförd installation. Bilstereon är avsedd att drivas av ett V-system med negativ jord. Kontrollera att bilen har ett sådant elsystem. Anslut bilstereon i enlighet med kopplingsschemat, annars kommer den inte att fungera som tänkt och skador kan uppstå. Högtalarna måste anslutas korrekt, annars finns risk för att såväl förstärkare som högtalare skadas. Om antennkabeln (BLÅ) jordas eller ansluts felaktigt kan bilstereon gå sönder eller bli omöjlig att starta. Om strömkabeln (GUL) jordas eller ansluts felaktigt kan bilstereon gå sönder eller bli omöjlig att starta eller stänga av. Om minneskabeln (RÖD) jordas eller ansluts felaktigt kan bilstereon gå sönder eller bli omöjlig att starta eller stänga av. 4

5 SE TEKNISKA DATA FM-mottagare Frekvensomfång 87,5-108 MHz Mellanvåg 10,7 MHz ±0,3 % Signal-/brusförhållande 50 db Radions känslighet 10 db USB/SD Frekvensomfång Signal-/brusförhållande T.H.D 20 Hz 20 khz 50 db <3 % (1 khz) Övrigt Max. uteffekt Spänningsförsörjning Högtalarimpedans Mått Vikt 4 x 45 W VDC (neg. jord) 4 8 ohm/kanal 177 x 115 x 50 mm 0,79 kg 5

6 SE BESKRIVNING Ställnyckel Halvformat Böj dessa flikar vid behov 6

7 SE MONTERING KOPPLINGSSCHEMA Antennuttag Ljudutgång Högtalare höger bak Högtalare höger fram Högtalare vänster fram Högtalare vänster bak Vit (V) Röd (H) Grön Blå/svart Grå Grå/svart Vit Vit/svart Grön Grön/svart Jord (svart) Antennlampa (blå/vit) Strömkabel, 12 V (gul) ACC, 12 V (röd) 1. Denna bilstereo får endast anslutas till ett 12 V-system med negativ jord. 2. För att undvika kortslutning, koppla bort bilbatteriet helt medan installationen pågår. 3. Observera att den gula kabeln ansluts till pluskontakten (+) eller till batteripolen (BAT). 4. Kontrollera säkringen. Bilstereo och bil måste ha samma typ av säkringar. 5. Högtalare (4 8 ohm) av god kvalitet krävs för att ljudet ska bli bra. 7

8 SE HANDHAVANDE FRONTPANEL Starta/stäng av bilstereon. 2. I radioläge, starta/stäng av ANS-läge. AF-funktionen måste stängas av om kanaler utan ANS väljs. 3. SEEK-/+: I radioläge, håll in för manuell kanalsökning, tryck en gång för automatisk kanalsökning. Vid uppspelning från ESB/minneskort, tryck en gång för att gå till nästa låt. 4. DISP: tryck en gång för att visa klockan, håll in två sekunder för att få timmarna att blinka, vrid på volymratten för att ändra timinställningen. Tryck på knappen SEL för att få minuterna att blinka, vrid på volymratten för att ändra minutinställningen. 5. BAND: tryck för att välja FM-band (FM1, FM2, FM3). 6. MODE: Tryck för att välja mellan radio/esb/minneskort/aux. 7. TA: Tryck för att slå på/stänga av automatisk ANS-stationssökning i radioläge. I uppspelningsläge, med AF och TA aktiverade, kommer TP att visas om det finns en ANSsignal. I uppspelningsläge kan dessa signaler tas emot om bilstereon är inställd på att automatiskt byta till radioläge Volymjusteringsratt 8.2 Multifunktionsknapp Håll inne knappen för att växla mellan följande inställningar: Tryck en gång för BAS 8

9 SE Tryck två gånger för TRE (diskant) Tryck tre gånger för BAL där balansen mellan höger/vänster högtalare kan ställas in Tryck en fjärde gång för faderläge där balansen mellan högtalarna fram och bak kan ställas in Tryck en femte gång för volymjustering (VOL) Håll först in knappen, och tryck därefter på den, för att ändra följande inställningar: Håll in för att visa LOUD (loudness på/av) Tryck en gång för DSP-läge och vrid för att växla mellan kategorierna POP, ROCK, CLASS och FLAT. Tryck en andra gång för DX, vrid för att byta till LOCAL (frontpanel/fjärrkontroll) Tryck en tredje gång för STEREO, vrid för att välja MONO Tryck en fjärde gång för TA. SEEK, vrid för att visa TA. ALARM Tryck en femte gång för PI SOUND, vrid för att välja PI MUTE Tryck en sjätte gång för RETURN L där det går att välja ANS-inställning. PI 90 sekunder automatisk sökning. Vrid för RETURN S 30 sekunder automatisk sökning. Tryck en sjunde gång för BEEP OFF, vrid för att välja BEEP ON. 9. PTY: tryck för att välja funktion i ANS-läge Tryck en gång på PTY, MUSIC visas på LCD-skärmen. Tryck på sifferknappen (1) för att visa POP M, en gång till för ROCK. M Tryck på sifferknappen (2) en gång för att visa EASY M, en gång till för LIGHT M Tryck på sifferknappen (3) en gång för att visa CLASSICS, en gång till för OTHER.M Tryck på sifferknappen (4) för att visa JAZZ M, en gång till för COUNTRY 9

10 SE Tryck på sifferknappen (5) en gång för att visa NATION M, en gång till för OLDIES Tryck på sifferknappen (6) en gång för att visa FOLK M Tryck två gånger på PTY, SPEECH VISAS PÅ LCD-skärmen Tryck på sifferknappen (1) en gång för att visa NEWS, en gång till för AFFAIRS, en tredje gång för INFO Tryck på sifferknappen (2) en gång för att visa SPORT, en gång till för EDUCATE, en tredje gång för DRAMA Tryck på sifferknappen (3) en gång för att visa CULTURE, en gång till för SCIENCE, en tredje gång för VARIED Tryck på sifferknappen (4) en gång för att visa WEATHER, en gång till för FINANCE, och en tredje gång för CHILDREN Tryck på sifferknappen (5) en gång för SOCIAL, en gång till för RELIGION, och en tredje gång för PHONE IN. Tryck på sifferknappen (6) en gång för att visa TRAVEL, en gång till för LEISURE, och en tredje gång för DOCUMENT Tryck en tredje gång på PTY, nu visas PTY OFF på LCD-skärmen. 10. Håll in för att spara radiokanal/tryck en gång för paus vid uppspelning från ESB/ minneskort. 11. INT: Håll in för att spara radiokanal/tryck en gång för att bläddra vid uppspelning från ESB/ minneskort. 12. RPT: Håll in för att spara radiokanal/tryck en gång för att repetera vid uppspelning från ESB/ minneskort. 13. RDM: Håll in för att spara radiokanal/tryck en gång för slumpmässig uppspelning från ESB/ minneskort. 14. Håll in för att spara radiokanal/tryck en gång vid uppspelning från ESB/minneskort för att hoppa tio låtar bakåt. 15. Håll in för att spara radiokanal/tryck en gång vid uppspelning från ESB/minneskort för att hoppa tio låtar framåt. 16. Minneskortplats. Får endast användas för minneskort, ej samtidigt som ESB. 17. ESB-plats. Får endast användas för ESB, ej samtidigt som minneskortet. 18. Återställningsknapp. 19. AUX: extern ingång. 10

11 SE FJÄRRKONTROLL POWER: Starta/stäng av bilstereon. 2. MODE: Val av funktionsläge. 3. :I radioläge: tryck för förinställd kanal. I uppspelningsläge: tryck för paus. 4. INT: I radioläge: tryck för förinställd kanal. I uppspelningsläge: tryck för visning av spår. 5. RPT: I radioläge: tryck för förinställd kanal. I uppspelningsläge: tryck för repetering. 11

12 SE 6. RDM: I radioläge: tryck för förinställd kanal. I uppspelningsläge: tryck för slumpmässig uppspelning. 7. Håll in för att spara radiokanal/tryck en gång i MP3-läge för att hoppa tio låtar bakåt. 8. Håll in för att spara radiokanal/tryck en gång i MP3-läge för att hoppa tio låtar framåt. 9. MUTE: Stäng av/slå på ljud. 10. BAND: Val av radioband. 11. TA: tryck för att slå på/stänga av RDS-sökning i radioläge. I uppspelningsläge, tryck på TA. TP visas om det finns en RDS-signal. Dessa signaler kan tas emot genom att byta till radioläge. 12. VOL+ och VOL-: Volymreglage. 13. : Används i radioläge för stationssökning, i uppspelningsläge används knapparna för snabbspolning framåt och bakåt eller för att byta låt. 14. Knappen DISP: tryck en gång för att visa klockan, håll in två sekunder för att få timmarna att blinka, tryck en gång för att få minuterna att blinka. Vrid på knappen för att ställa in timmar/ minuter. Tryck på DISP-knappen för att ändra RDS-funktionen. 15. A.PS: används i radioläge för automatisk kanalinställning, och för att välja fil i MP3-läge. 16. SCAN: Automatisk kanalsökning. 17. FA: tryck för att slå på/stänga av RDS-funktionen. 18. PTY: tryck för att välja funktion i radioläge. Tryck en gång på PTY för att visa POP.M på skärmen, tryck sedan SEEK + för att bläddra mellan musikkategorier: ROCK.M EASY.M -LIGHT. M CLASSICS OTHER.M JAZZ. M COUNTRY NATION.M OLDIES.M FOLK.M, DRAMA. Tryck två gånger på PTY för att visa NEWS på skärmen. Tryck sedan SEEK + för att visa programkategorier: AFFAIRS INFO-WEATHER FINANCE SPORT VARIED CULTURE SOCIAL TRAVEL LEISURE DOCUMENT Tryck en tredje gång på PTY-knappen för att visa EDUCATE på skärmen. Tryck sedan SEEK + för att växla mellan kategorier: SCIENCE CHILDREN RELIGION PHONE IN. 19. SEL/MENU: Multifunktionsknapp, se nr 8. 12

13 Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA

14 NO NORSK SIKKERHETSANVISNINGER Bruksanvisning for bilstereo Les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta vare på den for fremtidig bruk. Les bruksanvisningen nøye med hensyn til elektrisk tilkobling. Dersom dette utføres på feil måte, vil bilstereoen bli skadet. Om mulig bør bilstereoen installeres av en kvalifisert person. Ikke koble til strømkabelen før alle andre tilkoblinger til bilstereoen er utført. Isoler alle eksponerte kabler for å unngå kortslutning. Alle løse kabler bør festes etter installasjonen er fullført. Bilstereoen er laget for å drives av et V-system med negativ jord. Kontroller at bilen har et slikt elektrisk anlegg. Koble til bilstereoen i overensstemmelse med koblingsskjemaet, ellers kommer den ikke til å fungere som tiltenkt, og skader kan oppstå. Høyttalerne må tilkobles riktig, ellers vil det være fare for at både forsterkeren og høyttalerne tar skade. Hvis antennekabelen (BLÅ) jordes eller kobles til på feil måte, kan bilstereoen bli ødelagt eller bli umulig å starte. Hvis strømkabelen (GUL) jordes eller kobles til på feil måte, kan bilstereoen bli ødelagt eller bli umulig å starte eller slå av. Hvis minnekabelen (RØD) jordes eller kobles til på feil måte, kan bilstereoen bli ødelagt eller bli umulig å starte eller slå av. 14

15 NO TEKNISKE DATA FM-mottaker Frekvensområde 87,5-108 MHz Mellombølge 10,7 MHz ±0,3 % Signal-/støyforhold 50 db Radioens følsomhet 10 db USB/SD Frekvensområde Signal-/støyforhold T.H.D 20 Hz 20 khz 50 db <3 % (1 khz) Annet Maks. ut-effekt Spenningsforsyning Høyttalerimpedans Mål Vekt 4 x 45 W VDC (neg. jord) 4 8 ohm/kanal 177 x 115 x 50 mm 0,79 kg 15

16 NO BESKRIVELSE Holdernøkkel Halvformat Bøy disse flikene ved behov 16

17 NO MONTERING KOBLINGSSKJEMA Antenneuttak Lyd-utgang Høyttaler høyre bak Høyttaler høyre front Høyttaler venstre front Høyttaler venstre bak Hvit (V) Rød (H) Grønn Blå/svart Grå Grå/svart Hvit Hvit/sort Grønn Grønn/svart Jord (svart) Antennelampe (blå/hvit) Strømkabel, 12 V (gul) ACC, 12 V (rød) 1. Denne bilstereoen skal kun kobles til et 12 V-anlegg med negativ jording. 2. For å unngå kortslutning, koble fra bilbatteriet helt mens installasjonen pågår. 3. Vær oppmerksom på at den gule kabelen skal kobles til plusskontakten (+) eller batteripolen (BAT). 4. Kontroller sikringen. Bilstereo og bil må ha samme type sikringer. 5. Høyttalere (4 8 ohm) av god kvalitet kreves for god lyd. 17

18 NO BRUK FRONTPANEL Slå på/av bilstereoen. 2. Slå av ANS-modus i radiomodus. AF-funksjonen må stenges av hvis kanaler uten ANS velges. 3. SEEK-/+: Hold inne i radiomodus for manuelt kanalsøk. Trykk én gang for automatisk kanalsøk. Ved avspilling fra USB/minnekort, trykk én gang for å gå til neste spor. 4. DISP: Trykk én gang for å vise klokken, hold inne i to sekunder for å få timene til å blinke, vri på volumknappen for å endre timeinnstillingen. Trykk på knappen SEL for å få minuttene til å blinke. Vri på volumknappen for å endre minuttinnstillingen. 5. BAND: Trykk for å velge FM-bånd (FM1, FM2, FM3). 6. MODE: Trykk for å velge mellom radio/usb/minnekort/aux. 7. TA: Trykk for å slå på/av automatisk ANS-stasjonssøk i radiomodus. I avspillingsmodus, med AF og TA aktivert, vises TP hvis et ANS-signal finnes. I avspillingsmodus kan disse signalene mottas hvis bilstereoen er innstilt på å bytte til radiomodus automatisk Volumjusteringsknapp 8.2 Multifunksjonsknapp Hold inne knappen for å bytte mellom følgende innstillinger: Trykk en gang for BAS (bass) 18

19 NO Trykk to ganger for TRE (diskant) Trykk tre ganger for BAL, der balansen mellom høyre/venstre høyttaler kan stilles inn Trykk en fjerde gang for fadermodus, der balansen mellom høyttalerne foran og bak kan stilles inn Trykk en femte gang for volumjustering (VOL) Hold først inne knappen, og trykk deretter på den for å endre følgende innstillinger: Hold inne for å vise LOUD (loudness på/av) Trykk én gang for DSP-modus, og vri for å bytte mellom kategoriene POP, ROCK, CLASS og FLAT. Trykk en andre gang for DX, vri for å bytte til LOCAL (frontpanel/fjernkontroll) Trykk en tredje gang for STEREO, vri for å velge MONO Trykk en fjerde gang for TA. SEEK, vri for å vise TA. ALARM Trykk en femte gang for PI SOUND, vri for å velge PI MUTE Trykk en sjette gang for RETURN L, der ANS-innstillingen kan velges. PI 90 sekunder automatisk søk. Vri for RETURN S 30 sekunder automatisk søk. Trykk en sjuende gang for BEEP OFF, vri for å velge BEEP ON. 9. PTY: trykk for å velge funksjon i ANS-stilling Trykk én gang på PTY, MUSIC vises på LCD-skjermen. Trykk på tallknappen (1) for å vise POP M, en gang til for ROCK. M Trykk på tallknappen (2) én gang for å vise EASY M, en gang til for LIGHT M Trykk på tallknappen (3) én gang for å vise CLASSICS, en gang til for OTHER.M Trykk på tallknappen (4) for å vise JAZZ M, en gang til for COUNTRY Trykk på tallknappen (5) én gang for å vise NATION M, en gang til for OLDIES Trykk på tallknappen (6) én gang for å vise FOLK M 19

20 NO Trykk to ganger på PTY, SPEECH vises på LCD-skjermen Trykk på tallknappen (1) én gang for å vise NEWS, en gang til for AFFAIRS, en tredje gang for INFO Trykk på tallknappen (2) én gang for å vise SPORT, en gang til for EDUCATE, en tredje gång for DRAMA Trykk på tallknappen (3) én gang for å vise CULTURE, en gang til for SCIENCE, en tredje gång for VARIED Trykk på tallknappen (4) én gang for å vise WEATHER, en gang til for FINANCE, og en tredje gang for CHILDREN Trykk på tallknappen (5) én gang for SOCIAL, en gang til for RELIGION, og en tredje gang for PHONE IN. Trykk på tallknappen (6) én gang for å vise TRAVEL, en gang til for LEISURE, og en tredje gang for DOCUMENT Trykk en tredje gang på PTY, nå vises PTY OFF på LCD-skjermen. 10. Hold inne for å lagre radiokanalen/trykk en gang for pause ved avspilling fra USB/ minnekort. 11. INT: Hold inne for å lagre radiokanal/trykk en gang for å bla ved avspilling fra USB/ minnekort. 12. RPT: Hold inne for å lagre radiokanal/trykk en gang for å repetere ved avspilling fra USB/ minnekort. 13. RDM: Hold inne for å lagre radiokanal/trykk en gang for tilfeldig avspilling fra USB/ minnekort. 14. Hold inne for å lagre radiokanal/trykk en gang ved avspilling fra USB/minnekort for å hoppe ti spor tilbake. 15. Hold inne for å lagre radiokanal/trykk en gang ved avspilling fra USB/minnekort for å hoppe ti spor fremover. 16. Minnekortplass. Skal kun brukes til minnekort, ikke samtidig med USB. 17. USB-plass. Skal kun brukes til USB, ikke samtidig som minnekortet. 18. Nullstillingsknapp. 19. AUX: ekstern inngang. 20

21 NO FJERNKONTROLL POWER: Slå på/av bilstereoen. 2. MODE: Funksjonsvalg. 3. :I radiomodus: Trykk for forhåndsinnstilt kanal I avspillingsmodus: Trykk for pause. 4. INT: I radiomodus: Trykk for forhåndsinnstilt kanal I avspillingsmodus: Trykk for visning av spor. 21

22 NO 5. RPT: I radiomodus: Trykk for forhåndsinnstilt kanal I avspillingsmodus: Trykk for repetisjon. 6. RDM: I radiomodus: Trykk for forhåndsinnstilt kanal I avspillingsmodus: Trykk for avspilling i tilfeldig rekkefølge. 7. Hold inne for å lagre radiokanal/trykk en gang i MP3-modus for å hoppe ti låter tilbake. 8. Hold inne for å lagre radiokanal/trykk en gang i MP3-modus for å hoppe ti låter fremover. 9. MUTE: Slå av/slå på lyd. 10. BAND: Valg av radiobånd. 11. TA: Trykk for å slå på/slå av RDS-søk i radiomodus. Trykk på TA i avspillingsmodus. TP vises hvis RDS-signal er tilgjengelig. Disse signalene kan mottas ved å bytte til radiomodus. 12. VOL+ og VOL-: Volumkontroll. 13. : Brukes i radiomodus til stasjonssøk, i avspillingsmodus brukes knappene til hurtigspoling fremover og tilbake eller til å bytte låt. 14. Knappen DISP: trykk én gang for å vise klokken, hold inne i to sekunder til timetallet blinker, trykk en gang slik at minuttallet blinker. Vri på knappen for å stille inn timer/minutter. Trykk på DISP-knappen for å endre RDS-funksjonen. 15. A.PS: Brukes i radiomodus for automatisk kanalinnstilling, og for å velge fil i MP3-modus. 16. SCAN: Automatisk kanalsøk. 17. FA: Trykk for å slå på/av RDS-funksjonen. 18. PTY: Trykk for å velge funksjon i radiomodus. Trykk en gang på PTY for å vise POP.M på skjermen, trykk deretter SEEK + for å bla mellom musikkategorier: ROCK.M EASY.M -LIGHT. M CLASSICS OTHER.M JAZZ. M COUNTRY NATION.M OLDIES.M FOLK.M, DRAMA. Trykk to ganger på PTY for å vise NEWS på skjermen. Trykk deretter SEEK + for å vise programkategorier: AFFAIRS INFO-WEATHER FINANCE SPORT VARIED CULTURE SOCIAL TRAVEL LEISURE DOCUMENT Trykk en tredje gang på PTY-knappen for å vise EDUCATE på skjermen Trykk deretter SEEK + for å veksle mellom kategorier: SCIENCE CHILDREN RELIGION PHONE IN. 19. SEL/MENU: Multifunksjonsknapp, se nr 8. 22

23 Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG

24 PL POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Instrukcja obsługi samochodowego radioodtwarzacza stereo Przed użyciem uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję! Zachowaj ją w celu wykorzystania w przyszłości. Dokładnie przeczytaj instrukcję dotyczącą podłączenia elektrycznego. Jeżeli zostanie ono wykonane nieprawidłowo, samochodowy radioodtwarzacz stereo ulegnie uszkodzeniu. W miarę możliwości montaż samochodowego radioodtwarzacza stereo powinien przeprowadzić specjalista. Nie podłączaj kabla zasilającego przed wykonaniem wszystkich innych przyłączy do radioodtwarzacza. Zaizoluj wszelkie odsłonięte kable, aby uniknąć zwarcia. Po zakończeniu instalacji wszystkie luźne kable należy umocować. Samochodowy radioodtwarzacz stereo jest przeznaczony do pracy w systemie V z minusem na masie. Sprawdź, czy samochód wyposażony jest w taki układ elektryczny. Podłącz samochodowy radioodtwarzacz stereo zgodnie ze schematem podłączeń, w przeciwnym razie nie będzie on działał prawidłowo i może ulec uszkodzeniu. Należy prawidłowo podłączyć głośniki, gdyż w innym wypadku może dojść do uszkodzenia zarówno głośników, jak i wzmacniacza. Jeżeli kabel antenowy (NIEBIESKI) zostanie połączony z masą lub niewłaściwie podłączony, samochodowy radioodtwarzacz stereo może ulec uszkodzeniu lub nie będzie możliwe jego uruchomienie. Jeżeli kabel prądowy (ŻÓŁTY) zostanie połączony z masą lub niewłaściwie podłączony, samochodowy radioodtwarzacz stereo może ulec uszkodzeniu lub nie będzie możliwe jego uruchomienie bądź wyłączenie. Jeżeli kabel podtrzymania pamięci (CZERWONY) zostanie połączony z masą lub niewłaściwie podłączony, samochodowy radioodtwarzacz stereo może ulec uszkodzeniu lub nie będzie możliwe jego uruchomienie bądź wyłączenie. 24

25 PL DANE TECHNICZNE Odbiornik FM Zakres częstotliwości 87,5 108 MHz Fale średnie 10,7 MHz ±0,3 % Stosunek sygnału do szumu 50 db Czułość radia 10 db USB/SD Zakres częstotliwości Stosunek sygnału do szumu Współczynnik zawartości harmonicznych 20 Hz 20 khz 50 db <3% (1 khz) Pozostałe Maks. moc wyjściowa Napięcie Impedancja głośnika Wymiary Masa 4 x 45 W VDC (minus na masie) 4 8 omów/kanał 177 x 115 x 50 mm 0,79 kg 25

26 PL OPIS Kluczyk Półkieszeń W razie potrzeby odegnij te zaczepy 26

27 PL MONTAŻ SCHEMAT POŁĄCZEŃ Gniazdko antenowe Wyjście dźwięku Głośnik prawy tył Głośnik prawy przód Głośnik lewy przód Głośnik lewy tył Biały (L) Czerwony (P) Zielony Niebieski/czarny Szary Szary/czarny Biały Biały/czarny Zielony Zielony/czarny Masa (czarny) Lampka anteny samochodowej (niebieski/biały) Kabel zasilający, 12 V (żółty) ACC, 12 V (czerwony) 1. Ten samochodowy radioodtwarzacz stereo można podłączać wyłącznie do systemu 12 V z minusem na masie. 2. W celu uniknięcia zwarcia na czas przeprowadzania instalacji całkowicie odłącz akumulator. 3. Zwróć uwagę, aby żółty kabel podłączyć do styku dodatniego (+) lub bieguna akumulatora (BAT). 4. Sprawdź bezpiecznik. Radioodtwarzacz stereo i samochód muszą posiadać ten sam typ bezpieczników. 5. Do uzyskania dobrego dźwięku konieczne są dobrej jakości głośniki (4 8 omów). 27

28 PL OBSŁUGA PANEL PRZEDNI Włączanie/wyłączanie radioodtwarzacza samochodowego 2. W trybie odbioru radiowego przycisk ten służy do włączania/wyłączania trybu ANS. Jeżeli wybierane są kanały bez funkcji ANS, wówczas funkcję AF należy wyłączyć. 3. SEEK-/+: W trybie odbioru radiowego przytrzymaj w stanie wciśniętym, by wyszukiwać ręcznie. Naciśnij jednokrotnie, aby kanały wyszukiwać w sposób automatyczny. W przypadku odtwarzania z karty pamięci/esb, aby przejść do następnego utworu naciśnij jednokrotnie. 4. DISP: Naciśnij jednokrotnie, aby wyświetlić godzinę, przytrzymaj w stanie wciśniętym przez 2 s, aby wskazanie godzin zaczęło migotać. Następnie, aby zmienić nastawę czasu należy odpowiednio obrócić ustawienie pokrętła głośności. Naciśnij przycisk SEL. Aby zmienić nastawę minut, należy odpowiednio obrócić ustawienie pokrętła głośności w momencie, gdy wskazanie minut zacznie migotać na ekranie. 5. BAND: Naciskaj, aby ustawić żądane pasmo, FM (FM1, FM2, FM3). 6. MODE: Naciskaj, aby wybrać pomiędzy trybami radio/esb/karta pamięci/aux. 7. TA: W trybie odbioru radiowego, naciśnij w celu włączenia/wyłączenia automatycznego wyszukiwania stacji pracujących w trybie ANS. W trybie odtwarzania, przy uaktywnionych funkcjach AF i TA, jeżeli odbierany będzie sygnał ANS, wówczas będzie wyświetlone wskazanie TP. Sygnały te można będzie odbierać, jeżeli znajdujący się trybie odtwarzania radioodtwarzacz samochodowy stereo będzie nastawiony na automatyczne przełączenie w tryb odbioru radiowego. 28

29 PL Pokrętło regulacji głośności 8.2 Przycisk wielofunkcyjny Przytrzymaj przycisk wciśnięty, aby wybierać pomiędzy następującymi ustawieniami: Naciśnij jednokrotnie, aby wyregulować dźwięki niskotonowe (BAS) Naciśnij dwa razy, aby wyregulować dźwięki wysokotonowe (TRE) sopranowe Naciśnij trzy razy, aby wyregulować balans (BAL) pomiędzy głośnikiem lewym a prawym. Naciśnij czwarty raz w celu wyregulowania balansu pomiędzy głośnikami przednimi a tylnymi (FAD). Naciśnij piąty raz, aby wyregulować poziom głośności (VOL). Przytrzymaj przycisk wciśnięty, a następnie naciśnij go, aby zmienić następujące ustawienia: Przytrzymaj przycisk wciśnięty, aby wyświetlić LOUD (głośność wł./wył.) Naciśnij jeszcze raz, aby wejść w tryb DSP, i obracaj odpowiednio pokrętłem w celu zmiany pomiędzy kategoriami POP, ROCK, CLASS oraz FLAT. Naciśnij drugi raz, aby wejść w tryb DX umożliwiający zmianę rodzaju sterowania (panel przedni/pilot) na LOCAL. Po trzecim naciśnięciu ukaże się wskazanie STEREO. Aby zmienić na tryb MONO, obróć pokrętło. Naciśnij czwarty raz, aby włączyć funkcję TA. SEEK, obróć pokrętłem, aby ustawić TA. ALARM Naciśnij piąty raz, aby włączyć PI SOUND, obróć pokrętłem, aby wybrać PI MUTE Po szóstym naciśnięciu ukaże się napis RETURN L, gdzie można wybrać ustawienie automatycznego wyszukiwania ANS 90 sekund PI. Obracając pokrętłem do pozycji RETURN S, można uzyskać wyszukiwanie automatyczne ANS 30 s. Po siódmym naciśnięciu następuje wyłączenie sygnału dźwiękowego (BEEP OFF), aby włączyć ponownie (BEEP ON) należy odpowiednio obrócić pokrętło. 9. PTY: naciśnij, aby wybrać tryb ANS. Naciśnij dwa razy przycisk PTY, a na wyświetlaczu LCD ukaże się napis MUSIC. Naciśnij przycisk numeryczny (1). Ukaże się napis POP M. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu ROCK. M Naciśnij przycisk numeryczny (2). Ukaże się napis EASY M. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu LIGHT M. Naciśnij przycisk numeryczny (3). Ukaże się napis CLASSICS. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu OTHER M. Naciśnij przycisk numeryczny (4). Ukaże się napis JAZZ M. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu COUNTRY. Naciśnij przycisk numeryczny (5). Ukaże się napis NATION M. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu OLDIES. Naciśnij przycisk numeryczny (6). Ukaże się napis FOLK M. 29

30 PL Naciśnij dwa razy PTY, a na wyświetlaczu LCD ukaże się NAPIS SPEECH. Naciśnij przycisk numeryczny (1). Ukaże się napis NEWS. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu AFFAIRS. Naciśnięcie po raz trzeci spowoduje wyświetlenie napisu INFO. Naciśnij przycisk numeryczny (2). Ukaże się napis SPORT. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu EDUCATE. Naciśnięcie po raz trzeci spowoduje wyświetlenie napisu DRAMA. Naciśnij przycisk numeryczny (3). Ukaże się napis CULTURE. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu SCIENCE. Naciśnięcie po raz trzeci spowoduje wyświetlenie napisu VARIED. Naciśnij przycisk numeryczny (4). Ukaże się napis WEATHER. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu FINANCE. Naciśnięcie po raz trzeci spowoduje wyświetlenie napisu CHILDREN. Naciśnij przycisk numeryczny (5). Ukaże się napis SOCIAL. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu RELIGION. Naciśnięcie po raz trzeci spowoduje wyświetlenie napisu PHONE IN. Naciśnij przycisk numeryczny (6). Ukaże się napis TRAVEL. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie napisu LEISURE. Naciśnięcie po raz trzeci spowoduje wyświetlenie napisu DOCUMENT. Naciśnij trzeci raz przycisk PTY, a na wyświetlaczu LCD ukaże się napis PTY OFF. 10. Naciśnij przycisk, aby zapamiętać kanał radiowy/jednokrotne naciśnięcie tego przycisku w czasie odtwarzania z karty pamięci/esb powoduje pauzę w odtwarzaniu. 11. INT: Naciśnij przycisk, aby zapamiętać kanał radiowy/jednokrotne naciśnięcie tego przycisku w czasie odtwarzania z karty pamięci/esb umożliwia wyszukiwanie utworów. 12. RPT: Naciśnij przycisk, aby zapamiętać kanał radiowy/jednokrotne naciśnięcie tego przycisku w czasie odtwarzania z karty pamięci/esb umożliwia powtarzanie utworów 13. RDM: Naciśnij przycisk, aby zapamiętać kanał radiowy/jednokrotne naciśnięcie tego przycisku w czasie odtwarzania z karty pamięci/esb umożliwia losowe wybieranie utworów 14. Naciśnij przycisk, aby zapamiętać kanał radiowy/jednokrotne naciśnięcie tego przycisku w czasie odtwarzania z karty pamięci/esb umożliwia przeskoczenie o 10 utworów wstecz. 15. Naciśnij przycisk, aby zapamiętać kanał radiowy/jednokrotne naciśnięcie tego przycisku w czasie odtwarzania z karty pamięci/esb umożliwia przeskoczenie o 10 utworów w przód. 16. Port karty pamięci. Z portu tego można korzystać wyłącznie do instalacji karty pamięci. Po zajęciu portu ESB, z portu tego korzystać nie wolno. 17. Port ESB. Z portu tego można korzystać wyłącznie na potrzeby ESB. Po zajęciu portu karty pamięci z portu ESB korzystać nie wolno. 18. Przycisk resetowania. 19. AUX: wejście zewnętrzne. 30

31 PL PILOT ZDALNEGO STEROWANIA POWER: Włączanie/wyłączanie radioodtwarzacza samochodowego 2. MODE: Wybór trybu funkcyjnego. 3. :I tryb odbioru radiowego: naciśnij w celu przejścia do zaprogramowanego kanału. W trybie odtwarzania: naciśnij w celu włączenia pauzy. 4. INT: I tryb odbioru radiowego: naciśnij w celu przejścia do zaprogramowanego kanału. W trybie odtwarzania: naciśnij w celu wyświetlenia ścieżki 5. RPT: I tryb odbioru radiowego: naciśnij w celu przejścia do zaprogramowanego kanału. W trybie odtwarzania: naciśnij w celu powtarzania. 31

32 PL 6. RDM: I tryb odbioru radiowego: naciśnij w celu przejścia do zaprogramowanego kanału. W trybie odtwarzania: naciśnij w celu odtwarzania losowego. 7. Przytrzymaj przycisk wciśnięty, aby zapamiętać kanał radiowy/jednokrotne naciśnięcie tego przycisku w czasie odtwarzania z odtwarzacza MP-3 umożliwia przeskoczenie o 10 utworów wstecz. 8. Przytrzymaj przycisk wciśnięty, aby zapamiętać kanał radiowy/jednokrotne naciśnięcie tego przycisku w czasie odtwarzania z odtwarzacza MP-3 umożliwia przeskoczenie o 10 utworów w przód. 9. MUTE: Wyłączanie/włączanie dźwięku. 10. BAND: Wybór pasma radiowego. 11. TA: W trybie odbioru radiowego naciśnij w celu włączenia/wyłączenia wyszukiwania RDS. W trybie odtwarzania naciśnij przycisk TA. Jeżeli odbierany będzie sygnał RDS, ukaże się napis TP. Sygnały te można odbierać po przejściu w tryb odbioru radiowego. 12. VOL+ i VOL-: Regulacja głośności. 13. : W trybie odbioru radiowego przyciski te są wykorzystywane do wyszukiwania stacji, w trybie odtwarzania przyciski są używane do szybkiego przewinięcia utworu w przód lub wstecz lub do zmiany utworu. 14. Przycisk DISP: Wciśnij przycisk jeden raz, aby włączyć wskazania zegara, przytrzymaj przycisk wciśnięty przez dwie sekundy, aby zaczęło migotać wskazanie godzin, następne przyciśnięcie powoduje włączenie migotania wskazania minut. Odpowiednio obróć pokrętło, aby ustawić godziny/minuty. Naciśnij przycisk DISP, aby zmienić funkcję RDS. 15. A.PS: przycisk ten jest wykorzystywany do automatycznego nastawiania kanałów oraz do wyboru pliku w trybie odtwarzania MP SCAN: Automatyczne wyszukiwanie kanałów. 17. FA: naciśnij, aby włączyć/wyłączyć funkcję RDS. 18. PTY: naciśnij, aby wybrać funkcję w trybie odbioru radiowego. Naciśnij jednokrotnie przycisk PTY, na wyświetlaczu ukaże się POP.M. Następnie użyj przycisku SEEK+, aby wybrać właściwą kategorię muzyczną: ROCK.M EASY.M -LIGHT. M CLASSICS OTHER.M JAZZ.M COUNTRY NATION.M OLDIES.M FOLK.M, DRAMA. Naciśnij dwa razy przycisk PTY, a na wyświetlaczu pokaże się napis NEWS. Naciśnij następnie SEEK+, aby wyświetlać kolejne kategorie programów: AFFAIRS INFO-WEATHER FINANCE SPORT VARIED CULTURE SOCIAL TRAVEL LEISURE DOCUMENT Naciśnij trzeci raz przycisk PTY, aby wyświetlić na ekranie kategorię EDUCATE. Naciśnij następnie SEEK+, aby wyświetlać kolejne kategorie: SCIENCE CHILDREN RELIGION PHONE IN. 19. SEL/MENU: Przycisk wielofunkcyjny, patrz nr 8. 32

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-592 Bruksanvisning för bluetooth handsfree Bruksanvisning for bluetooth handsfree Instrukcja obsługi głośnomówiącego Bluetooth User instructions for bluetooth handsfree SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-077 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for LED-arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User instructions for LED work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe 440-107 Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för GSM-styrning av luftvärmepump. Bruksanvisning for GSM-styring av luftvarmepumpe

Bruksanvisning för GSM-styrning av luftvärmepump. Bruksanvisning for GSM-styring av luftvarmepumpe Bruksanvisning för GSM-styrning av luftvärmepump Bruksanvisning for GSM-styring av luftvarmepumpe Instrukcja obsługi modułu GSM do powietrznej pompy ciepła User Instructions for GSM control of Air Heat

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellsladdare. Bruksanvisning for solcellelader. Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej

Bruksanvisning för solcellsladdare. Bruksanvisning for solcellelader. Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej Bruksanvisning för solcellsladdare Bruksanvisning for solcellelader Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej User Instructions for Solar Cell Charger 980-369 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Bruksanvisning för digital TV antenn Bruksanvisning for digital TV-antenne Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Operating Instructions for digital TV antenna 928-042 SV Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28 721-323 Bruksanvisning för kompostkvarn Bruksanvisning for kompostkvern Instrukcja obsługi rozdrabniacza do kompostu User Instructions for compost shredder SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 Allmänna säkerhetsanvisningar

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield

Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield Bruksanvisning för Red Shield utesiren Bruksanvisning for Red Shield utesirene Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield User Instructions for Red Shield Outdoor Bell Box 441-089 SV

Bardziej szczegółowo

422-523. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell

422-523. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell 422-523 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light 422-527 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

343-585. Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet

343-585. Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet 343-585 Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer Bruksanvisning för planhyvel Bruksanvisning for tykkelseshøvel Instrukcja obsługi strugarki grubościówki Operating Instructions for Planer 250-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 414-111 Bruksanvisning för badrumsfläkt Bruksanvisning for baderomsvifte Instrukcja obsługi wentylatora łazienkowego Operating Instructions for Bathroom Fan SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 713-039 Bruksanvisning för skadedjursskrämma Bruksanvisning for skadedyrskremmer Instrukcja obsługi odstraszacza szkodników User instructions for pest repeller SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-978 Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-966 Bruksanvisning för solcellskorg LED Bruksanvisning for solcellekurv LED Instrukcja obsługi lampionu solarnego LED User Instructions for Solar Cell LED Basket SE - Bruksanvisning i original NO -

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User Instructions for Solar Lamp 422-365 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för påslös dammsugare. Bruksanvisning for poseløs støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego

Bruksanvisning för påslös dammsugare. Bruksanvisning for poseløs støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego Bruksanvisning för påslös dammsugare Bruksanvisning for poseløs støvsuger Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego Operating Instructions for Bagless Vacuum Cleaner 800-147 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Bruksanvisning för invertsvets Bruksanvisning for invertersveiseapparat Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Operating Instructions for Inverter Welder 210-024 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light Bruksanvisning för korglampa Bruksanvisning for kurvlampe Instrukcja obsługi lampy-koszyka User Instructions for Basket Light 422-366 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder Bruksanvisning för kaffekvarn Bruksanvisning for kaffekvern Instrukcja obsługi młynka do kawy Operating instructions for Coffee Grinder 802-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 051-020 Bruksanvisning för digital varmluftspistol Bruksanvisning for digital varmluftpistol Instrukcja obsługi opalarki cyfrowej User instructions for digital hot air gun SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Bruksanvisning för digital TV antenn Bruksanvisning for digital TV-antenne Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Operating Instructions for digital TV antenna 928-044 SV Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 220-119 Bruksanvisning för eldriven högtryckstvätt Bruksanvisning for strømdrevet høytrykksspyler Instrukcja obsługi elektrycznej myjki wysokociśnieniowej User Instructions for Electric High-pressure Washer

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver Bruksanvisning för skruvdragare Bruksanvisning for skrutrekker Instrukcja obsługi wkrętarki User Instructions for Power Driver 060-112 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 250-029 Bruksanvisning för rikt-/planhyvel Bruksanvisning for avretter-/planhøvel Instrukcja obsługi wyrówniarki/grubościówki User instructions for jointer/planer SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo