NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE CEL PROJEKTU UCZESTNICY ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ FORMA SZKOLEŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE CEL PROJEKTU UCZESTNICY ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ FORMA SZKOLEŃ"

Transkrypt

1

2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE CEL PROJEKTU Celem projektu Profesjonalista rynku pracy jest podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy z terenu całej Polski poprzez udział w elektronicznych szkoleniach na odległość. UCZESTNICY Uczestnikiem może być każda osoba zatrudniona w firmie lub instytucji, których jedna z głównych działalności związana jest z rynkiem pracy. Największej ilości uczestników spodziewamy się z Urzędów Pracy, OHP, firm szkoleniowych i firm zajmujących się pośrednictwem pracy. ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ Zakres merytoryczny udostępnianych szkoleń to: Umiejętności korzystania z zaawansowanych funkcji pakietu MS Office, Zarządzanie projektami, z uwzględnieniem specyfiki projektów współfinansowanych z UE, Skuteczny kontakt z klientem, czyli osobą poszukująca pracy, czyli ocena kompetencji, prowadzenie wywiadu, definiowanie i zaspokajanie potrzeb, utrzymywanie relacji, Umiejętności interpersonalne niezbędne w instytucjach rynku pracy, takie jak komunikacja interpersonalna, delegowanie, motywowanie, coaching, negocjacje. FORMA SZKOLEŃ W ramach projektu zostanie udostępnionych nieodpłatnie prawie 50 szkoleń i symulacji w nowoczesnej formule e-learning, czyli elektronicznych szkoleń na odległość, dostępnych 24h. Szkolenia są pogrupowane w 9 modułów, każdy moduł po 5 szkoleń.

3 INDYWIDUALNA SCIEŻKA SZKOLENIOWA Każdy uczestnik przyjęty do programu wybiera samodzielnie 2 interesujące go moduły, czyli w sumie 10 szkoleń. Na zakończenie wybranej serii szkoleń do wyboru jest jeszcze symulacja tematycznie związana z wybranymi szkoleniami. Każde szkolenie kończy się testem weryfikującym wiedzę. Realizacja pełnej ścieżki szkoleniowej jest szacowana na ok. 31 godzin pracy z komputerem, co odpowiada około 65 godzinom tradycyjnego szkolenia. Uczestnik ma 6 miesięcy na ukończenie swojej ścieżki szkoleniowej. WYMAGANIA TECHNICZNE Aby korzystać ze szkoleń wystarczy dowolny komputer PC z dostępem do Internetu i standardową przeglądarką internetową. CERTYFIKATY Po zakończeniu całej ścieżki szkoleniowej wszystkie osoby, które osiągną wynik na poziomie 80% otrzymają imienne certyfikaty, które zawierają wykaz ukończonych szkoleń wraz z wynikami. PARTNERZY MERYTORYCZNI O najwyższą jakość całego procesu kształcenia dbają partnerzy merytoryczni programu: Centrum Edukacji INFOR Training, Instytut Europejski i Polska Izba Firm Szkoleniowych

4 REKRUTACJA I TERMINY Rekrutacja do programu zaczyna się 1 marca 2007 a kończy 30 września 2007 i prowadzona jest poprzez elektroniczny system formularzy dostępny na naszej stronie. Szkolenia są dostępne od maja 2007 do marca O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i kompletacji wszystkich wymaganych dokumentów. KOSZT SZKOLEŃ Szkolenia są w całości refinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Uczestnik ani instytucja, w której jest zatrudniony, nie ponosi żadnych opłat za korzystanie ze szkoleń czy udział w programie. POMOC DLA UCZESTNIKÓW Zarejestrowani Uczestnicy mają do dyspozycji zespół doświadczonych mentorów, którego zadaniem jest pomoc w takich kwestiach jak: kłopotów z procesem rejestracji przystosowanie konfiguracji komputera do korzystania ze szkoleń obsługa interfejsu szkoleń i platformy LMS (Learning Management System)

5 SZKOLENIA W ramach projektu dostępnych jest ponad 50 szkoleń w nowoczesnej formule e-learning. Poniżej znajdziesz komplet informacji o szkoleniach dostępnych w projekcie. TERMINY REKRUTACJI i SZKOLEŃ Rekrutacja Uczestników: Rekrutację rozpoczynamy od 1 marca 2007 i trwa ona nieprzerwanie aż do 30 września Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc i dlatego bardzo prosimy wszystkich chętnych o jak najszybszą rejestrację. O przyjęciu Uczestnika będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Terminy szkoleń: Ze szkoleń będzie można korzystać od 1 maja 2007 aż do marca Ze względów technicznych nie wszyscy Uczestnicy będą mogli rozpocząć korzystanie ze szkoleń w tym samym terminie. Każdy Uczestnik zostanie indywidualnie powiadomiony od kiedy może korzystać ze szkoleń. Po rozpoczęciu szkolenia każdy uczestnik sam indywidualnie decyduje o czasie korzystania ze szkoleń. Szkolenia są dostępne 24h bez ograniczeń czasowych. Jedynym ograniczeniem swobody Uczestnika jest konieczność ukończenia wszystkich wybranych szkoleń w terminie 6 m-cy od rozpoczęcia pierwszego szkolenia

6 PROGRAM SZKOLEŃ REALIZOWANY W PROJEKCIE PROFESJONALISTA RYNKU PRACY PRACY BLOK TEMATYCZNY MODUŁ KURSY Wprowadzenie do programu szkoleń Umiejętności korzystania z pakietu Office Podstawowa obsługa pakietu Office /Word 2002, Excel 2002, PowerPoint 2002/ Szkolenie wprowadzające do korzystania ze szkoleń e-learningowych 1. Praca z dokumentami w programie Word Podstawowe funkcje programu Excel Optymalizowanie programu Excel Tworzenie prezentacji przy użyciu programu PowerPoint Dostosowywanie, uruchamianie i emitowanie prezentacji programu PowerPoint 2002 Zaawansowana obsługa pakietu Office /Word 2002, Excel 2002, Access 2002/ 1. Zaawansowane funkcje formatowania i nawigacji w programie Word Zaawansowana obróbka danych w programie Excel Podstawowe informacje o programie Access Rozszerzone wiadomości o programie Access Zaawansowany projekt bazy danych w programie Access 2002 Zarządzanie projektem Podstawy zarządzania projektem Zaawansowane zarządzanie projektem z wykorzystaniem MS Project 2002 Zarządzanie projektami wykorzystującymi fundusze strukturalne UE 1. Wstęp do zarządzania projektem 2. Cykl życia projektu i jego interesariusze 3. Wprowadzenie do Grup projektów i rozpoczynanie projektu 4. Planowanie projektu 5. Wykonanie, Kontrola i Zamknięcie projektu 1. Przygotowanie planu projektu 2. Realizacja planu projektu i całościowa kontrola zmian 3. Pierwsze kroki z programem Project Praca z programem Project Śledzenie i tworzenie raportów w programie Project Polityka strukturalna UE zasady i instrumenty polityki regionalnej 2. Fundusze strukturalne praktyczne aspekty 3. Zarządzanie projektami unijnymi 4. Prawo zamówień publicznych 5. Wprowadzenie do finansów

7 Umiejętności interpersonalne w miejscu pracy Zarządzanie i przywództwo 1. Komunikacja i wprowadzanie zmian 2. Osobiste podejście w delegowaniu 3. Nastawienie, emocje, coaching 4. Motywowanie pracowników 5. Ty i Twój czas Osobista skuteczność w pracy 1. Podstawy skutecznego myślenia 2. Prezentacja jako narzędzie zarządzania 3. Planowanie skutecznych spotkań biznesowych 4. Dynamika interakcji w negocjacjach 5. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych Skuteczny kontakt z klientem instytucji rynku pracy Analiza profilu klienta pod kątem zatrudnienia Obsługa klienta instytucji rynku pracy 1. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej 2. Przygotowanie się kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej 3. Skuteczna rozmowa kwalifikacyjna 4. Efektywny coaching 5. Ocena kompetencji pracowniczych 1. Odkrywanie potrzeb, które potrafisz zaspokoić 2. Prezentowanie rozwiązań 3. Budowanie długotrwałej współpracy z klientem 4. Głos klienta 5. Telemarketing Symulacje elektroniczne A - Blok II Zarządzanie projektami w instytucjach rynku pracy B - Blok III Umiejętności interpersonalne w miejscu pracy C - Blok IV Skuteczny kontakt z klientem w instytucjach rynku pracy

8 SCIEŻKA SZKOLENIOWA Masz wybór Każdy uczestnik będzie mógł wybrać własną, indywidualną ścieżkę szkoleniową. Uczestnik wybiera dwa najbardziej interesujące go moduły, czyli w sumie 10 szkoleń. Moduły można wybierać z różnych bloków, np. Moduł I Podstawy zarządzania projektem z Bloku 2 i Moduł II Obsługa klienta z Bloku 4 bądź z tego samego. Mamy nadzieję, że dzięki temu Uczestnicy będą mogli optymalnie dopasować materiał szkoleń do swoich potrzeb. Z uwagi na to, że szkolenia w obrębie modułu stanowią logiczną całość nie ma możliwości mieszania pojedynczych szkoleń z różnych modułów. Na zakończenie wybranej serii szkoleń będzie do wyboru jedna symulacja związana tematycznie z treścią szkoleń. W sumie Uczestnik zrealizuje 11 profesjonalnych szkoleń. Czas niezbędny na ich przejście to średnio 30 godzin efektywnej pracy przed komputerem. Odpowiada to około 60 godzinom tradycyjnego szkolenia. Kiedy wybierać szkolenia? Uczestnicy wybierają szkolenia dopiero podczas pierwszego logowania się do systemu zarządzającego szkoleniami (LMS Learning Management System). Jak potwierdzić wybór modułów? Platforma LMS umożliwia wybór modułów podczas pierwszego logowania się do systemu, a następnie zapamiętuje wybór uczestnika. Będzie też pamiętać jego postępy i uruchamiać szkolenie na ostatnio skończonej lekcji, jak też zadba o odpowiednia kolejność pojawiającego się materiału.

9 CERTYFIKAT WERYFIKACJA WIEDZY Postanowiliśmy wykorzystać unikalną możliwość, jaką dają szkolenia elearningowe systematyczne utrwalanie zdobywanych informacji poprzez system indywidualnych testów wbudowanych w szkolenia. Możliwość systemowego sprawdzania wiedzy, a w razie nie satysfakcjonujących wyników, swobodnego wracania do wybranych partii materiału i ponownego podchodzenia do testów sprawia, że szkolenia oparte o taki schemat są znacznie bardziej efektywne niż jednorazowe szkolenia tradycyjne. TESTY Każde z 10 szkoleń wybranych przez Uczestnika kończy się testem. Każdy Test można powtarzać dowolną ilość razy. Wynik obliczany jest w skali % Pozytywny wynik to 80% i więcej. Tak więc poprzeczkę naszym Uczestnikom ustawiliśmy na wysokim poziomie, zgodnie jednak z praktyką gwarantującą osiągnięcie dobrych rezultatów szkolenia. Ufamy, że ich ambicja pozwoli im osiągać wyniki porównywalne bądź lepsze niż u pracowników czołowych polskich firm i korporacji dla których robiąc szkolenia stosujemy te same wysokie normy. Zaliczenie testu z wynikiem pozytywnym jest przepustką do kolejnej lekcji. Wszystkie testy wykonywane podczas szkolenia są na koniec sumowane i wyciągana jest ich średnia Zakończenie wszystkich testów z pozytywnym wynikiem jest absolutnie w zasięgu każdego Uczestnika. Przewidzieliśmy aż 6 m-cy na całą ścieżkę szkoleniową, tak aby każdy uczestnik mógł spokojnie ukończyć swój materiał. Nawet jeśli wyjedzie na 3 tygodniowe wakacje

10 CERTYFIKAT Chcemy uhonorować wysiłek, jaki włożą Uczestnicy w uzyskanie dobrych rezultatów! Wszystkim Uczestnikom, którzy ukończą wszystkie wybrane przez siebie szkolenia z wynikiem pozytywnym, czyli 80% i wyższym, nadamy prestiżowy, imienny Certyfikat. Zgodnie z dobrą praktyką na Certyfikacie znajdzie się wyszczególnienie tematów szkoleń i osiągnięty wynik. Mamy nadzieję, że będzie on pamiątką z udziału w naszym projekcie, a jednocześnie będzie dobitnie poświadczał kompetencje Uczestnika w zakresie wybranego materiału. W końcu 11 zaliczonych testów z wynikiem 80% + ma swoją wagę...

11 ZEREJESTRUJ SIE! Jeżeli chcesz skorzystać ze szkoleń dostępnych w projekcie bardzo prosimy o zarejestrowanie się. W tym celu postępuj zgodnie z procedurą podaną poniżej: 1. SPRAWDŹ CZY MOŻESZ ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM Upewnij się czy firma lub instytucja, w której pracujesz jest instytucją rynku pracy zgodnie z definicją Projektu. Jeżeli masz wątpliwości skorzystaj z formlarzy kontaktowych na stronie Projektu bądź zadzwoń do Biura Projektu. 2. ZDEFINIUJ SWÓJ LOGIN Wchodzisz na stronę Na stronie znajduje sie krótki formularz, gdzie podajesz tylko swój adres oraz hasło. Zapisz hasło i adres! Podanego hasła i będziesz używał zarówno podczas procesu rejestracji jak i logując się później do szkoleń. Na wszelki wypadek bardzo prosimy o zanotowanie sobie tych danych, tak aby nie zostały utracone! 3. WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACJI Na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej zostanie zostanie wysłany zawierający link do formularza rejestracji. Kliknij w link i postępuj zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie. Użyj hasła i adresu! Aby móc się załogować do formularza rejestracji będziesz musiał podać adres i hasło, które podałeś uprzednio. Mamy nadzieje, że masz je zanotowane? Bardzo prosimy, żebyś miał na uwadze, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc a o zakwalifikowaniu do korzystania ze szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń

12 4. WYDRUKUJ i WYŚLIJ POCZTĄ WYPEŁNIONE DOKUMENTY Dane wpisane przez Ciebie zostaną zapisane automatycznie w naszym systemie rejestracji Uczestników. W czasie procesu rejestracji zostaną automatycznie wygenerowane pliki w formacie PDF zawierające podane przez Ciebie informacje w formie gotowej do wydruku. Pobierz je i zapisz lokalnie na swoim komputerze a następnie wydrukuj. Wydrukowane formularze daj do podpisania swojemu przełożonemu lub osobie przez niego uprawnionej. Po podpisaniu wyślij pocztą na adres Biura Projektu (dane adresowe na ostatniej stronie) 5. POTWIERDZENIE W ciągu 7 dni od wysłania dokumentów na podany przez Ciebie podczas rejestracji adres poczty elektronicznej przyjdzie z potwierdzeniem rejestracji Twojej osoby jako uczestnika Projektu oraz datą startu szkoleń. W razie gdybyś nie otrzymał potwierdzenia w przewidzianym terminie bardzo prosimy o kontakt z Biurem Projektu. 6. WYBÓR SZKOLEŃ Wyboru interesujących Cię modułów dokonasz podczas pierwszego logowania się do szkoleń Bardzo prosimy, żebyś miał na uwadze, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc a o zakwalifikowaniu do korzystania ze szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń Prosimy, nie czekaj do ostatniej chwili tylko ZAREJSTRUJ SIĘ jak najszybciej.

13 PARTNERZY MERYTORYCZNI PROJEKTU CENTRUM EDUKACJI INFOR TRAINING Istnieje na polskim rynku od 1996 roku. Szkoli kilkanaście tysięcy uczestników rocznie. Po-siada szeroką gamę programów szkoleniowych realizowanych w formule szkoleń otwartych (rachunkowość i podatki, controlling i finanse, zarządzanie, kadry, prawo, budżet), konfe-rencji, kursów zawodowych, studiów podyplomowych oraz szkoleń in company. Prowadzi kompleksową obsługę imprez na zlecenie klientów instytucjonalnych, szkoli na terenie całej Polski i zagranicą, tam gdzie potrzebuje tego klient. INSTYTUT EUROPEJSKI Prowadzi działalność szkoleniową, edukacyjną, badawczą, wydawniczą i informacyjną w zakresie prawnych, historycznych, politycznych i kulturowych aspektów procesu integracji europejskiej. Na mocy umowy międzyrządowej Instytut uzyskał status filii Instytutu Administracji Publicznej (European Institute of Public Administration - EIPA) w Maastricht. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH Izba reprezentuje środowisko firm szkoleniowych, rozwija rynek usług edukacyjnych oraz propaguje ideę uczenia się przez całe życie. Poprzez swoją działalnoość aktywnie przyczynia się dobudowy polskiego społeczeństwa wiedzy.

14 REALIZACJA PROJEKTU INCENTI S.A. Spółka Incenti S.A. powstała z inicjatywy Telekomunikacji Polskiej oraz Prokom Software S.A. w maju 2001 roku. Oferta firmy obejmuje usługi z zakresu outsourcingu IT, e-learningu oraz budowy Data Center. Spółka specjalizuje się w usługach dla sektora finansowego, telekomunikacyjnego, przemysłowego i administracji publicznej. Do klientów Incenti S.A. należą m.in. ADP Polska, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Drosed, HDI Samopomoc T.U., ING Bank Śląski, KGHM Polska Miedź, Money.pl, Raiffeisen Bank Polska, Telekomunikacja Polska, Wirtualna Polska. Incenti należy do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i Stowarzyszenia E-learningu. Usługi outsourcingowe Incenti S.A. oferuje i realizuje pełen zakres usług outsourcingowych - od najprostszych, jak dzierżawa powierzchni lub przechowywanie kopii backupowych w Ośrodku Przetwarzania Danych, aż po złożone, tj. pełny outsourcing procesów biznesowych. Firma posiada profesjonalne Centrum Przetwarzania Danych zapewniające wysoką dostępność ulokowanych w nim systemów i spełniające wszystkie normy określone przez dostawców sprzętu komputerowego, m.in. gwarantowane zasilanie energetyczne, system klimatyzacyjny, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz zabezpieczenia przed fizycznymi zagrożeniami dla infrastruktury informatycznej. Oferta Incenti S.A. w zakresie outsourcingu obejmuje: outsourcing infrastruktury IT (kolokacja, hosting, administracja systemami), monitoring i obsługę awarii, backup i archiwizację danych, projektowanie i budowę sieci WAN, outsourcing WAN. Rozwiązania e-learning Dział Rozwiązań HR generuje ok. 50% przychodów Incenti S.A. są to największe przychody z usług e-learningowych wśród wszystkich polskich firm. Zgodnie z wewnętrznymi szacunkami, udział firmy w wartym około 50 mln złotych polskim rynku usług e-learningowych wynosi ok. 30%. Incenti S.A. jest Generalnym Dystrybutorem szkoleń firmy SkillSoft, największej na świecie firmy oferującej rozwiązania e-learningowe. Incenti zapewnia dostęp do kompleksowych, nowoczesnych metod zarządzania procesem szkoleniowym. Usługi proponowane przez firmę pozwalają na prowadzenie nauki w trybie typowego e-learningu oraz w postaci tzw. blended learning, czyli połączenia szkoleń e-learningowych ze szkoleniami tradycyjnymi.

15 Incenti S.A. wdraża systemy wspomagające zarządzanie nauczaniem, tzw. Learning Management Systems (LMS). Są to platformy zarządzające szkoleniami za pośrednictwem Internetu lub Intranetu. Incenti S.A. oferuje również ich dzierżawę w modelu ASP. Platformy są udostępniane na okres od 30 dni do 3 lat, a ich wdrożenie trwa od 3 do 20 dni roboczych. Ze strony klienta do uruchomienia usługi potrzebny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa. Platformy e-learningowe oferowane w takim modelu umożliwiają kompleksowe zarządzanie procesem edukacyjnym: szkolenie, monitorowanie oraz raportowanie wyników poprzez Internet. Spółka oferuje zarówno szkolenia dedykowane, przygotowywane pod kątem specyficznych potrzeb danej firmy, jak i gotowe kursy e-learningowe. Incenti posiada w swojej ofercie następujące kursy z gotowych bibliotek SkillSoft: Kursy i materiały symulacyjne z dziedziny organizacji i zarządzania, Szkolenia i testy przygotowawcze z zakresu technologii informatycznych, Kursy typu desktop z obsługi komputera i aplikacji. Budowa Ośrodków Przetwarzania Danych Incenti świadczy kompleksowe usługi związane z budową i zarządzaniem Data Center. Usługi realizowane są w oparciu o współpracę z największymi, renomowanymi firmami mającymi wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu poszczególnych elementów infrastruktury Data Center.

16 KONTAKT I POMOC Biuro Projektu Profesjonalista Rynku Pracy ul. Połczyńska 31A Warszawa Tel.: Fax:

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki?

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? luty 04 pytania ogólne Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? Multimedialne szkolenia są całkowicie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Użytkownik samodzielnie określa tempo nauki,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie Zaproszenie na szkolenie Przygotowanie do certyfikacji z zarządzania projektami (blended learning) Kurs e- learningowy z wykorzystaniem gry symulacyjnej kończący się egzaminem w PMI. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy edukacyjnej https://app.nomad.pja.edu.pl MODUŁ KURSANT

Instrukcja obsługi platformy edukacyjnej https://app.nomad.pja.edu.pl MODUŁ KURSANT Instrukcja obsługi platformy edukacyjnej https://app.nomad.pja.edu.pl MODUŁ KURSANT METODA UCZENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju O cyklu szkoleń Kurczące się zasoby naturalne, rosnąca świadomość ekologiczna i konsumencka sprawiają, że firmy dostrzegają

Bardziej szczegółowo

dla pracowników naukowo-dydaktycznych

dla pracowników naukowo-dydaktycznych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Wykładowy angielski- drzwi do zarządzania" w UE dla pracowników naukowo-dydaktycznych Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Kursy doszkalające, kursy językowe, szkolenia

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Wybierz swoje e-szkolenie LICZNE REFERENCJE OD NAJWIĘKSZYCH KORPORACJI NOWOCZESNE METODY SZKOLENIOWE BIBLIOTEKA GOTOWYCH SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

Wybierz swoje e-szkolenie LICZNE REFERENCJE OD NAJWIĘKSZYCH KORPORACJI NOWOCZESNE METODY SZKOLENIOWE BIBLIOTEKA GOTOWYCH SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Wybierz swoje e-szkolenie LICZNE REFERENCJE OD NAJWIĘKSZYCH KORPORACJI NOWOCZESNE METODY SZKOLENIOWE BIBLIOTEKA GOTOWYCH SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Spis treści Jak tworzymy szkolenia Metodyka tworzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja R E G U L A M I N uczestnictwa w projekcie Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja 1/5 1 Informacje ogólne 1. Projekt Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa!

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Dzięki systemowi TalentPlus w modelu wdrożenia Milestone Ocena okresowa pozwala zrealizować przynajmniej trzy kluczowe zadania:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 10 luty 2011 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin stosuje się do szkoleń prowadzonych w ramach projektu Business English podnoszenie kompetencji językowych

Bardziej szczegółowo

Akademia umiejętności młodego dyrektora

Akademia umiejętności młodego dyrektora Wydział Rozwoju Szkół i Placówek Akademia umiejętności młodego dyrektora SYLABUS kursu e-learningowego A. Adresaci kursu Kurs przeznaczony jest dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół, których staż pracy

Bardziej szczegółowo

AuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego

AuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego AuditSolutions Rozwiązania dla sektora publicznego Bezpieczeństwo Informacji Systemy Teleinformatyczne Wymiana Informacji OFERTA WSPÓŁPRACY Nowy obowiązek w zakresie przetwarzania informacji szansa czy

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

OKAY CRM 2.0 nowy program!

OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 Nowoczesny Interfejs Kalendarz Graficzny Zarządzanie wiedzą o kontrahentach Osoby kontaktowe Historia kontaktów Delegowanie zadań Projekty Zarządzanie dokumentami

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

www.szkolenia.unizeto.pl

www.szkolenia.unizeto.pl 801 540 340 91 4801 340 www.szkolenia.unizeto.pl Kompetencje zbudowane na doświadczeniu Doświadczenie Unizeto Technologies to wypadkowa historii biznesowej naszej firmy, praktycznie zdobytej wiedzy, która

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY E-LEARNING AKADEMIA NFZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY E-LEARNING AKADEMIA NFZ INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY E-LEARNING AKADEMIA NFZ Spis treści 1. Wprowadzenie do platformy e-learning Akademia NFZ 3 Cel instrukcji obsługi dla użytkowników Platformy E-learning 3 Przejście

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn

Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn Warszawa, 25 listopada 2013 Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn 1 S t r o n a Adres internetowy platformy Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT

Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT Instrukcja obsługi dla uczestnika szkolenia Wydawca: Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2 Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Elektroniczne Paski Zarobkowe. Krok 1. Krok 2.

Instrukcja Obsługi. Elektroniczne Paski Zarobkowe. Krok 1. Krok 2. Instrukcja Obsługi Elektroniczne Paski Zarobkowe Niniejsza instrukcja pokazuje ścieżkę dostępu do portalu pracowniczego za pośrednictwem którego, uprawniony Użytkownik ma dostęp do elektronicznych wydruków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU WYŻSZA JAKOŚĆ I WZROST KOMPETENCJI URZĘDNICZYCH = SPRAWNY SAMORZĄD POWIATU LIMANOWSKIEGO 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE

TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE CZYM JEST TELEMEETING? Telemeeting to innowacyjna usługa telekonferencyjna, która umożliwia prostą, szybką

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów drugiego

Bardziej szczegółowo

Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w 6 prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test.

Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w 6 prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test. Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w 6 prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test. W przyszłości to samo konto pozwoli Ci na jeszcze szybsze i samodzielne przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w szkoleniu:

Zaproszenie do udziału w szkoleniu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do udziału w szkoleniu: Certyfikacja CAPM w PMI - szkolenie z zarządzania projektami w formule blended

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Marzec 2011r./Kwiecień 2011r.

Harmonogram szkoleń: Marzec 2011r./Kwiecień 2011r. Harmonogram szkoleń: Marzec 2011r./Kwiecień 2011r. Projekt Data rozpoczęcia Data zakończenia eakademiakig 2011-03-28 2011-03-28 eakademiakig 2011-03-29 2011-03-29 eakademiakig 2011-03-30 2011-03-30 eakademiakig

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Instrukcja korzystania z portalu Krok 1 Rejestracja Jednostki. Samorządu Terytorialnego

Załącznik: Instrukcja korzystania z portalu Krok 1 Rejestracja Jednostki. Samorządu Terytorialnego Załącznik: Instrukcja korzystania z portalu Krok 1 Rejestracja Jednostki Samorządu Terytorialnego Pierwszym krokiem do przeprowadzania służby przygotowawczej, jest zarejestrowanie JST na portalu. W tym

Bardziej szczegółowo

EFIX Explorer wersja podstawowa

EFIX Explorer wersja podstawowa EFIX Explorer wersja podstawowa Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Jak uzyskać dostęp 3. Moduły platformy a) Moduł informacyjny b) Notowania i wykresy c) Rekomendacje d) Zlecenia dotyczące jednostek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Warszawa, kwiecień 2011 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1.PRZEGLĄDANIE ZAWARTOSCI

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody szkoleniowe rozwój pracowników Banków Spółdzielczych

Nowoczesne metody szkoleniowe rozwój pracowników Banków Spółdzielczych Nowoczesne metody szkoleniowe rozwój pracowników Banków Spółdzielczych Adam Ryszewski Prezentacja Agenda Informacje o COMBIDATA Poland COMBIDATA w obszarze e-learning LMS Szkolenia elektroniczne Szkolenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Portal Logistyki HOCHTIEF Polska S.A. Frequently Asked Questions (FAQ)

Portal Logistyki HOCHTIEF Polska S.A. Frequently Asked Questions (FAQ) Portal Logistyki HOCHTIEF Polska S.A. Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 7 1. Co to jest Portal Logistyki HOCHTIEF Polska S.A.? 2 2. Dlaczego powinniście Państwo skorzystać z Portalu Logistyki

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Uczyć się każdy chce - nowe kompetencje kadry zarządzającej oraz nauczycieli z terenów wiejskich gmin: Łomża, Piątnica oraz Miastkowo o nr WND-POKL.09.05.00-20-D33/13

Bardziej szczegółowo

OFERTA OUTSOURCING IT

OFERTA OUTSOURCING IT OFERTA OUTSOURCING IT ; ; ; ; PERSPEKTIVA OUTSOURCING IT Wyspecjalizowany zespół pracowników firmy PERSPEKTIVA wykonuje kompleksowe usługi z branży IT dla firm i instytucji, a także dla klientów indywidualnych.

Bardziej szczegółowo

SERWIS INTERNETOWY GRUPY EUROPA. Instrukcja użytkownika

SERWIS INTERNETOWY GRUPY EUROPA. Instrukcja użytkownika SERWIS INTERNETOWY GRUPY EUROPA Instrukcja użytkownika ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.TUEUROPA.PL WWW.TUEUROPA.PL Serwis Internetowy Grupy Europa został stworzony z myślą o naszych Klientach, aby umożliwiać

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12 Użytkowniku, chcesz w szybki i przystępny sposób poznać możliwości serwisu FWF? Zapoznaj się instrukcją, z której dowiesz się, jak korzystać z funkcjonalności, które przyczynią się udoskonalenia procesów

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji KRK w kontekście potrzeb pracodawców Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Gospodarka Oparta na Wiedzy Inwestycje w badania i rozwój. Wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Analityk ds. Zarządzania Cenami

Analityk ds. Zarządzania Cenami Analityk ds. Zarządzania Cenami Zapraszamy do udziału w 7-miesięcznym programie stażowym w Departamencie Marketingu Bankowości Detalicznej. W ramach programu zdobędziesz doświadczenie w zakresie analizy

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski

24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski Agnieszka Heba, Ph.D. Curriculum Vitae Dane osobowe E-mail www Data i miejsce ur. agnieszka_heba@o2.pl agnieszka.heba@gmail.com www.agnieszkaheba.pl 24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski Telefon 0 665 564

Bardziej szczegółowo

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA Wstęp Biznes Dane Aplikacje Infrastruktura Wirtualizacja Systemy operacyjne Pytania Funkcjonalności środowiska IT: Czy obecnie moje środowisko IT ma

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Hosting aplikacji on-line

Hosting aplikacji on-line Klient Sp. z o.o. Branża gospodarka i biznes, IT Okres realizacji Od września 2010 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, hosting danych osobowych, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami:

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem na naszą Infolinię, samodzielnie, za pomocą Internetu, załatwić następujące sprawy: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw, Zapoznać się oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

System Wniosków DWZ AGH

System Wniosków DWZ AGH System Wniosków DWZ AGH Maurycy Ornat, Aes Grave 25 marca 2012 Plan 1 Wprowadzenie Po co jest system Bezpieczeństwo 2 Panel klienta Rejestracja i logowanie Widok panelu klienta Składanie wniosków 3 Panel

Bardziej szczegółowo

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze

Bardziej szczegółowo