NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE CEL PROJEKTU UCZESTNICY ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ FORMA SZKOLEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE CEL PROJEKTU UCZESTNICY ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ FORMA SZKOLEŃ"

Transkrypt

1

2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE CEL PROJEKTU Celem projektu Profesjonalista rynku pracy jest podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy z terenu całej Polski poprzez udział w elektronicznych szkoleniach na odległość. UCZESTNICY Uczestnikiem może być każda osoba zatrudniona w firmie lub instytucji, których jedna z głównych działalności związana jest z rynkiem pracy. Największej ilości uczestników spodziewamy się z Urzędów Pracy, OHP, firm szkoleniowych i firm zajmujących się pośrednictwem pracy. ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ Zakres merytoryczny udostępnianych szkoleń to: Umiejętności korzystania z zaawansowanych funkcji pakietu MS Office, Zarządzanie projektami, z uwzględnieniem specyfiki projektów współfinansowanych z UE, Skuteczny kontakt z klientem, czyli osobą poszukująca pracy, czyli ocena kompetencji, prowadzenie wywiadu, definiowanie i zaspokajanie potrzeb, utrzymywanie relacji, Umiejętności interpersonalne niezbędne w instytucjach rynku pracy, takie jak komunikacja interpersonalna, delegowanie, motywowanie, coaching, negocjacje. FORMA SZKOLEŃ W ramach projektu zostanie udostępnionych nieodpłatnie prawie 50 szkoleń i symulacji w nowoczesnej formule e-learning, czyli elektronicznych szkoleń na odległość, dostępnych 24h. Szkolenia są pogrupowane w 9 modułów, każdy moduł po 5 szkoleń.

3 INDYWIDUALNA SCIEŻKA SZKOLENIOWA Każdy uczestnik przyjęty do programu wybiera samodzielnie 2 interesujące go moduły, czyli w sumie 10 szkoleń. Na zakończenie wybranej serii szkoleń do wyboru jest jeszcze symulacja tematycznie związana z wybranymi szkoleniami. Każde szkolenie kończy się testem weryfikującym wiedzę. Realizacja pełnej ścieżki szkoleniowej jest szacowana na ok. 31 godzin pracy z komputerem, co odpowiada około 65 godzinom tradycyjnego szkolenia. Uczestnik ma 6 miesięcy na ukończenie swojej ścieżki szkoleniowej. WYMAGANIA TECHNICZNE Aby korzystać ze szkoleń wystarczy dowolny komputer PC z dostępem do Internetu i standardową przeglądarką internetową. CERTYFIKATY Po zakończeniu całej ścieżki szkoleniowej wszystkie osoby, które osiągną wynik na poziomie 80% otrzymają imienne certyfikaty, które zawierają wykaz ukończonych szkoleń wraz z wynikami. PARTNERZY MERYTORYCZNI O najwyższą jakość całego procesu kształcenia dbają partnerzy merytoryczni programu: Centrum Edukacji INFOR Training, Instytut Europejski i Polska Izba Firm Szkoleniowych

4 REKRUTACJA I TERMINY Rekrutacja do programu zaczyna się 1 marca 2007 a kończy 30 września 2007 i prowadzona jest poprzez elektroniczny system formularzy dostępny na naszej stronie. Szkolenia są dostępne od maja 2007 do marca O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i kompletacji wszystkich wymaganych dokumentów. KOSZT SZKOLEŃ Szkolenia są w całości refinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Uczestnik ani instytucja, w której jest zatrudniony, nie ponosi żadnych opłat za korzystanie ze szkoleń czy udział w programie. POMOC DLA UCZESTNIKÓW Zarejestrowani Uczestnicy mają do dyspozycji zespół doświadczonych mentorów, którego zadaniem jest pomoc w takich kwestiach jak: kłopotów z procesem rejestracji przystosowanie konfiguracji komputera do korzystania ze szkoleń obsługa interfejsu szkoleń i platformy LMS (Learning Management System)

5 SZKOLENIA W ramach projektu dostępnych jest ponad 50 szkoleń w nowoczesnej formule e-learning. Poniżej znajdziesz komplet informacji o szkoleniach dostępnych w projekcie. TERMINY REKRUTACJI i SZKOLEŃ Rekrutacja Uczestników: Rekrutację rozpoczynamy od 1 marca 2007 i trwa ona nieprzerwanie aż do 30 września Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc i dlatego bardzo prosimy wszystkich chętnych o jak najszybszą rejestrację. O przyjęciu Uczestnika będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Terminy szkoleń: Ze szkoleń będzie można korzystać od 1 maja 2007 aż do marca Ze względów technicznych nie wszyscy Uczestnicy będą mogli rozpocząć korzystanie ze szkoleń w tym samym terminie. Każdy Uczestnik zostanie indywidualnie powiadomiony od kiedy może korzystać ze szkoleń. Po rozpoczęciu szkolenia każdy uczestnik sam indywidualnie decyduje o czasie korzystania ze szkoleń. Szkolenia są dostępne 24h bez ograniczeń czasowych. Jedynym ograniczeniem swobody Uczestnika jest konieczność ukończenia wszystkich wybranych szkoleń w terminie 6 m-cy od rozpoczęcia pierwszego szkolenia

6 PROGRAM SZKOLEŃ REALIZOWANY W PROJEKCIE PROFESJONALISTA RYNKU PRACY PRACY BLOK TEMATYCZNY MODUŁ KURSY Wprowadzenie do programu szkoleń Umiejętności korzystania z pakietu Office Podstawowa obsługa pakietu Office /Word 2002, Excel 2002, PowerPoint 2002/ Szkolenie wprowadzające do korzystania ze szkoleń e-learningowych 1. Praca z dokumentami w programie Word Podstawowe funkcje programu Excel Optymalizowanie programu Excel Tworzenie prezentacji przy użyciu programu PowerPoint Dostosowywanie, uruchamianie i emitowanie prezentacji programu PowerPoint 2002 Zaawansowana obsługa pakietu Office /Word 2002, Excel 2002, Access 2002/ 1. Zaawansowane funkcje formatowania i nawigacji w programie Word Zaawansowana obróbka danych w programie Excel Podstawowe informacje o programie Access Rozszerzone wiadomości o programie Access Zaawansowany projekt bazy danych w programie Access 2002 Zarządzanie projektem Podstawy zarządzania projektem Zaawansowane zarządzanie projektem z wykorzystaniem MS Project 2002 Zarządzanie projektami wykorzystującymi fundusze strukturalne UE 1. Wstęp do zarządzania projektem 2. Cykl życia projektu i jego interesariusze 3. Wprowadzenie do Grup projektów i rozpoczynanie projektu 4. Planowanie projektu 5. Wykonanie, Kontrola i Zamknięcie projektu 1. Przygotowanie planu projektu 2. Realizacja planu projektu i całościowa kontrola zmian 3. Pierwsze kroki z programem Project Praca z programem Project Śledzenie i tworzenie raportów w programie Project Polityka strukturalna UE zasady i instrumenty polityki regionalnej 2. Fundusze strukturalne praktyczne aspekty 3. Zarządzanie projektami unijnymi 4. Prawo zamówień publicznych 5. Wprowadzenie do finansów

7 Umiejętności interpersonalne w miejscu pracy Zarządzanie i przywództwo 1. Komunikacja i wprowadzanie zmian 2. Osobiste podejście w delegowaniu 3. Nastawienie, emocje, coaching 4. Motywowanie pracowników 5. Ty i Twój czas Osobista skuteczność w pracy 1. Podstawy skutecznego myślenia 2. Prezentacja jako narzędzie zarządzania 3. Planowanie skutecznych spotkań biznesowych 4. Dynamika interakcji w negocjacjach 5. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych Skuteczny kontakt z klientem instytucji rynku pracy Analiza profilu klienta pod kątem zatrudnienia Obsługa klienta instytucji rynku pracy 1. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej 2. Przygotowanie się kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej 3. Skuteczna rozmowa kwalifikacyjna 4. Efektywny coaching 5. Ocena kompetencji pracowniczych 1. Odkrywanie potrzeb, które potrafisz zaspokoić 2. Prezentowanie rozwiązań 3. Budowanie długotrwałej współpracy z klientem 4. Głos klienta 5. Telemarketing Symulacje elektroniczne A - Blok II Zarządzanie projektami w instytucjach rynku pracy B - Blok III Umiejętności interpersonalne w miejscu pracy C - Blok IV Skuteczny kontakt z klientem w instytucjach rynku pracy

8 SCIEŻKA SZKOLENIOWA Masz wybór Każdy uczestnik będzie mógł wybrać własną, indywidualną ścieżkę szkoleniową. Uczestnik wybiera dwa najbardziej interesujące go moduły, czyli w sumie 10 szkoleń. Moduły można wybierać z różnych bloków, np. Moduł I Podstawy zarządzania projektem z Bloku 2 i Moduł II Obsługa klienta z Bloku 4 bądź z tego samego. Mamy nadzieję, że dzięki temu Uczestnicy będą mogli optymalnie dopasować materiał szkoleń do swoich potrzeb. Z uwagi na to, że szkolenia w obrębie modułu stanowią logiczną całość nie ma możliwości mieszania pojedynczych szkoleń z różnych modułów. Na zakończenie wybranej serii szkoleń będzie do wyboru jedna symulacja związana tematycznie z treścią szkoleń. W sumie Uczestnik zrealizuje 11 profesjonalnych szkoleń. Czas niezbędny na ich przejście to średnio 30 godzin efektywnej pracy przed komputerem. Odpowiada to około 60 godzinom tradycyjnego szkolenia. Kiedy wybierać szkolenia? Uczestnicy wybierają szkolenia dopiero podczas pierwszego logowania się do systemu zarządzającego szkoleniami (LMS Learning Management System). Jak potwierdzić wybór modułów? Platforma LMS umożliwia wybór modułów podczas pierwszego logowania się do systemu, a następnie zapamiętuje wybór uczestnika. Będzie też pamiętać jego postępy i uruchamiać szkolenie na ostatnio skończonej lekcji, jak też zadba o odpowiednia kolejność pojawiającego się materiału.

9 CERTYFIKAT WERYFIKACJA WIEDZY Postanowiliśmy wykorzystać unikalną możliwość, jaką dają szkolenia elearningowe systematyczne utrwalanie zdobywanych informacji poprzez system indywidualnych testów wbudowanych w szkolenia. Możliwość systemowego sprawdzania wiedzy, a w razie nie satysfakcjonujących wyników, swobodnego wracania do wybranych partii materiału i ponownego podchodzenia do testów sprawia, że szkolenia oparte o taki schemat są znacznie bardziej efektywne niż jednorazowe szkolenia tradycyjne. TESTY Każde z 10 szkoleń wybranych przez Uczestnika kończy się testem. Każdy Test można powtarzać dowolną ilość razy. Wynik obliczany jest w skali % Pozytywny wynik to 80% i więcej. Tak więc poprzeczkę naszym Uczestnikom ustawiliśmy na wysokim poziomie, zgodnie jednak z praktyką gwarantującą osiągnięcie dobrych rezultatów szkolenia. Ufamy, że ich ambicja pozwoli im osiągać wyniki porównywalne bądź lepsze niż u pracowników czołowych polskich firm i korporacji dla których robiąc szkolenia stosujemy te same wysokie normy. Zaliczenie testu z wynikiem pozytywnym jest przepustką do kolejnej lekcji. Wszystkie testy wykonywane podczas szkolenia są na koniec sumowane i wyciągana jest ich średnia Zakończenie wszystkich testów z pozytywnym wynikiem jest absolutnie w zasięgu każdego Uczestnika. Przewidzieliśmy aż 6 m-cy na całą ścieżkę szkoleniową, tak aby każdy uczestnik mógł spokojnie ukończyć swój materiał. Nawet jeśli wyjedzie na 3 tygodniowe wakacje

10 CERTYFIKAT Chcemy uhonorować wysiłek, jaki włożą Uczestnicy w uzyskanie dobrych rezultatów! Wszystkim Uczestnikom, którzy ukończą wszystkie wybrane przez siebie szkolenia z wynikiem pozytywnym, czyli 80% i wyższym, nadamy prestiżowy, imienny Certyfikat. Zgodnie z dobrą praktyką na Certyfikacie znajdzie się wyszczególnienie tematów szkoleń i osiągnięty wynik. Mamy nadzieję, że będzie on pamiątką z udziału w naszym projekcie, a jednocześnie będzie dobitnie poświadczał kompetencje Uczestnika w zakresie wybranego materiału. W końcu 11 zaliczonych testów z wynikiem 80% + ma swoją wagę...

11 ZEREJESTRUJ SIE! Jeżeli chcesz skorzystać ze szkoleń dostępnych w projekcie bardzo prosimy o zarejestrowanie się. W tym celu postępuj zgodnie z procedurą podaną poniżej: 1. SPRAWDŹ CZY MOŻESZ ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM Upewnij się czy firma lub instytucja, w której pracujesz jest instytucją rynku pracy zgodnie z definicją Projektu. Jeżeli masz wątpliwości skorzystaj z formlarzy kontaktowych na stronie Projektu bądź zadzwoń do Biura Projektu. 2. ZDEFINIUJ SWÓJ LOGIN Wchodzisz na stronę Na stronie znajduje sie krótki formularz, gdzie podajesz tylko swój adres oraz hasło. Zapisz hasło i adres! Podanego hasła i będziesz używał zarówno podczas procesu rejestracji jak i logując się później do szkoleń. Na wszelki wypadek bardzo prosimy o zanotowanie sobie tych danych, tak aby nie zostały utracone! 3. WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACJI Na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej zostanie zostanie wysłany zawierający link do formularza rejestracji. Kliknij w link i postępuj zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie. Użyj hasła i adresu! Aby móc się załogować do formularza rejestracji będziesz musiał podać adres i hasło, które podałeś uprzednio. Mamy nadzieje, że masz je zanotowane? Bardzo prosimy, żebyś miał na uwadze, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc a o zakwalifikowaniu do korzystania ze szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń

12 4. WYDRUKUJ i WYŚLIJ POCZTĄ WYPEŁNIONE DOKUMENTY Dane wpisane przez Ciebie zostaną zapisane automatycznie w naszym systemie rejestracji Uczestników. W czasie procesu rejestracji zostaną automatycznie wygenerowane pliki w formacie PDF zawierające podane przez Ciebie informacje w formie gotowej do wydruku. Pobierz je i zapisz lokalnie na swoim komputerze a następnie wydrukuj. Wydrukowane formularze daj do podpisania swojemu przełożonemu lub osobie przez niego uprawnionej. Po podpisaniu wyślij pocztą na adres Biura Projektu (dane adresowe na ostatniej stronie) 5. POTWIERDZENIE W ciągu 7 dni od wysłania dokumentów na podany przez Ciebie podczas rejestracji adres poczty elektronicznej przyjdzie z potwierdzeniem rejestracji Twojej osoby jako uczestnika Projektu oraz datą startu szkoleń. W razie gdybyś nie otrzymał potwierdzenia w przewidzianym terminie bardzo prosimy o kontakt z Biurem Projektu. 6. WYBÓR SZKOLEŃ Wyboru interesujących Cię modułów dokonasz podczas pierwszego logowania się do szkoleń Bardzo prosimy, żebyś miał na uwadze, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc a o zakwalifikowaniu do korzystania ze szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń Prosimy, nie czekaj do ostatniej chwili tylko ZAREJSTRUJ SIĘ jak najszybciej.

13 PARTNERZY MERYTORYCZNI PROJEKTU CENTRUM EDUKACJI INFOR TRAINING Istnieje na polskim rynku od 1996 roku. Szkoli kilkanaście tysięcy uczestników rocznie. Po-siada szeroką gamę programów szkoleniowych realizowanych w formule szkoleń otwartych (rachunkowość i podatki, controlling i finanse, zarządzanie, kadry, prawo, budżet), konfe-rencji, kursów zawodowych, studiów podyplomowych oraz szkoleń in company. Prowadzi kompleksową obsługę imprez na zlecenie klientów instytucjonalnych, szkoli na terenie całej Polski i zagranicą, tam gdzie potrzebuje tego klient. INSTYTUT EUROPEJSKI Prowadzi działalność szkoleniową, edukacyjną, badawczą, wydawniczą i informacyjną w zakresie prawnych, historycznych, politycznych i kulturowych aspektów procesu integracji europejskiej. Na mocy umowy międzyrządowej Instytut uzyskał status filii Instytutu Administracji Publicznej (European Institute of Public Administration - EIPA) w Maastricht. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH Izba reprezentuje środowisko firm szkoleniowych, rozwija rynek usług edukacyjnych oraz propaguje ideę uczenia się przez całe życie. Poprzez swoją działalnoość aktywnie przyczynia się dobudowy polskiego społeczeństwa wiedzy.

14 REALIZACJA PROJEKTU INCENTI S.A. Spółka Incenti S.A. powstała z inicjatywy Telekomunikacji Polskiej oraz Prokom Software S.A. w maju 2001 roku. Oferta firmy obejmuje usługi z zakresu outsourcingu IT, e-learningu oraz budowy Data Center. Spółka specjalizuje się w usługach dla sektora finansowego, telekomunikacyjnego, przemysłowego i administracji publicznej. Do klientów Incenti S.A. należą m.in. ADP Polska, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Drosed, HDI Samopomoc T.U., ING Bank Śląski, KGHM Polska Miedź, Money.pl, Raiffeisen Bank Polska, Telekomunikacja Polska, Wirtualna Polska. Incenti należy do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i Stowarzyszenia E-learningu. Usługi outsourcingowe Incenti S.A. oferuje i realizuje pełen zakres usług outsourcingowych - od najprostszych, jak dzierżawa powierzchni lub przechowywanie kopii backupowych w Ośrodku Przetwarzania Danych, aż po złożone, tj. pełny outsourcing procesów biznesowych. Firma posiada profesjonalne Centrum Przetwarzania Danych zapewniające wysoką dostępność ulokowanych w nim systemów i spełniające wszystkie normy określone przez dostawców sprzętu komputerowego, m.in. gwarantowane zasilanie energetyczne, system klimatyzacyjny, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz zabezpieczenia przed fizycznymi zagrożeniami dla infrastruktury informatycznej. Oferta Incenti S.A. w zakresie outsourcingu obejmuje: outsourcing infrastruktury IT (kolokacja, hosting, administracja systemami), monitoring i obsługę awarii, backup i archiwizację danych, projektowanie i budowę sieci WAN, outsourcing WAN. Rozwiązania e-learning Dział Rozwiązań HR generuje ok. 50% przychodów Incenti S.A. są to największe przychody z usług e-learningowych wśród wszystkich polskich firm. Zgodnie z wewnętrznymi szacunkami, udział firmy w wartym około 50 mln złotych polskim rynku usług e-learningowych wynosi ok. 30%. Incenti S.A. jest Generalnym Dystrybutorem szkoleń firmy SkillSoft, największej na świecie firmy oferującej rozwiązania e-learningowe. Incenti zapewnia dostęp do kompleksowych, nowoczesnych metod zarządzania procesem szkoleniowym. Usługi proponowane przez firmę pozwalają na prowadzenie nauki w trybie typowego e-learningu oraz w postaci tzw. blended learning, czyli połączenia szkoleń e-learningowych ze szkoleniami tradycyjnymi.

15 Incenti S.A. wdraża systemy wspomagające zarządzanie nauczaniem, tzw. Learning Management Systems (LMS). Są to platformy zarządzające szkoleniami za pośrednictwem Internetu lub Intranetu. Incenti S.A. oferuje również ich dzierżawę w modelu ASP. Platformy są udostępniane na okres od 30 dni do 3 lat, a ich wdrożenie trwa od 3 do 20 dni roboczych. Ze strony klienta do uruchomienia usługi potrzebny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa. Platformy e-learningowe oferowane w takim modelu umożliwiają kompleksowe zarządzanie procesem edukacyjnym: szkolenie, monitorowanie oraz raportowanie wyników poprzez Internet. Spółka oferuje zarówno szkolenia dedykowane, przygotowywane pod kątem specyficznych potrzeb danej firmy, jak i gotowe kursy e-learningowe. Incenti posiada w swojej ofercie następujące kursy z gotowych bibliotek SkillSoft: Kursy i materiały symulacyjne z dziedziny organizacji i zarządzania, Szkolenia i testy przygotowawcze z zakresu technologii informatycznych, Kursy typu desktop z obsługi komputera i aplikacji. Budowa Ośrodków Przetwarzania Danych Incenti świadczy kompleksowe usługi związane z budową i zarządzaniem Data Center. Usługi realizowane są w oparciu o współpracę z największymi, renomowanymi firmami mającymi wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu poszczególnych elementów infrastruktury Data Center.

16 KONTAKT I POMOC Biuro Projektu Profesjonalista Rynku Pracy ul. Połczyńska 31A Warszawa Tel.: Fax:

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Platforma supermemo.net oferta dla szkół językowych i firm szkoleniowych. Oferta platformy e-learningowej supermemo.net

Platforma supermemo.net oferta dla szkół językowych i firm szkoleniowych. Oferta platformy e-learningowej supermemo.net Platforma supermemo.net oferta dla szkół językowych i firm szkoleniowych Rozwój społeczeństwa informacyjnego na przestrzeni ostatnich kilku lat stworzył nowe możliwości wspomagania procesu nauczania języków

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT Międzynarodowe Targi Poznańskie 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA PRZEMYSŁU I ADMINISTRACJI PARTNERZY www.kadry.tv telewizja interaktywna dla mened erów wykorzystaj multimedia w ogl daj prezentacje produktu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+ PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ WARSZAWA, 2014 Wykonawca badania : PCM Studio Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY

PODRĘCZNIK METODYCZNY PODRĘCZNIK METODYCZNY Czyli jak pracować z modułem doszkalającym Efektywni 50+? 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY CZYLI JAK PRACOWAĆ Z MODUŁEM DOSZKALAJĄCYM

PODRĘCZNIK METODYCZNY CZYLI JAK PRACOWAĆ Z MODUŁEM DOSZKALAJĄCYM PODRĘCZNIK METODYCZNY CZYLI JAK PRACOWAĆ Z MODUŁEM DOSZKALAJĄCYM Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

1 Fundacja ECDL, Polskie Biuro ECDL... 3. 2 Certyfikacja ECDL w Polsce... 3. 2.1 Certyfikat ECDL Profile... 4. 2.2 Certyfikat ECDL BASE...

1 Fundacja ECDL, Polskie Biuro ECDL... 3. 2 Certyfikacja ECDL w Polsce... 3. 2.1 Certyfikat ECDL Profile... 4. 2.2 Certyfikat ECDL BASE... Spis treści 1 Fundacja ECDL, Polskie Biuro ECDL... 3 2 Certyfikacja ECDL w Polsce.... 3 2.1 Certyfikat ECDL Profile... 4 2.2 Certyfikat ECDL BASE.... 4 2.3 Certyfikat ECDL STANDARD.... 5 2.4 Certyfikat

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Strona 1 I INFORMACJE OGÓLNE Nowoczesna Firma S.A.. została zarejestrowana w Sądzie Rejowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Zintegrowane systemy informatyczne Jak zaoszczędzić na podróżach firmowych Bezpieczeństwo IT Aktualne oferty

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo