Co to jest Virtual Appliance?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co to jest Virtual Appliance?"

Transkrypt

1

2 BOOT SCREEN

3 Co to jest Virtual Appliance? Aplikacja Komponenty Aplikacje pomocnicze JeOS Virtual Appliance Biblioteki

4 Dlaczego warto używad Virtual Appliances? Uproszczony system operacyjny Uproszczone utrzymanie w ruchu Łatwa instalacja i aktualizacje Większa pewnośd poprawności działania aplikacji Mniej poprawek i większe bezpieczeostwo danych Mniejsza potrzeba wsparcia technicznego Możliwośd łatwej migracji do środowiska wirtualizacyjnego Uproszczony audyt systemu

5 Co to jest NMS? Network Management System to zbiór współpracujących ze sobą aplikacji umożliwiający sprawne zarządzanie siecią oraz kontrolę jej poprawnego działania.

6 Cechy NMS niezbędne dla ISP Sied zapewniająca dostęp do Internetu jest specyficznym rodzajem sieci, dlatego NMS musi spełniad dodatkowe kryteria: Musi umożliwiad autoryzację urządzeo jak i osób uprawnionych do korzystania z sieci Musi zapewniad komunikację z abonentami Musi umożliwiad billing abonentów Musi umożliwiad gromadzenie niezbędnych informacji dla różnych służb zainteresowanych działaniami abonentów System musi byd jak najprostszy zarówno w instalacji jak i w dostosowaniu do modelu sieci w jakim będzie pracował

7 Modele sieci w których pracuje NMS Scentralizowany z PPPoE Bazowany na urządzeniach EtherWerX STM oraz EtherWerX PT połączonych z Mikrotik RouterOS pełniącym rolę Subscribers Gateway Częściowo rozproszony z PPPoE Bazowany na kilku POI (Point of Presence) bazowany na linii Green urządzeo EtherWerX STM oraz EtherWerX PT połączonych z Mikrotik RouterOS pełniącym rolę Subscribers Gateway Rozproszony z PPPoE Bazowany na rozwiązaniach innych producentów (FinePoint, Mikrotik, inne) Scentralizowany lub rozproszony z DHCP Dowolna kombinacja powyższych modeli

8 Subscribers Gateway? Subscribers Gateway to router pośredni pomiędzy abonentami, a routerem brzegowym w sieci, zapewniający usługi dodatkowe dla abonentów poprzez odpowiednie przekierowanie ruchu abonenckiego na serwer/serwery usługowe

9 Architektura EtherWerX NMS Appliance Aplikacje Aplikacje tworzące EtherWerX NMS korzystające z Database Engine Menadżer Platformy Aplikacja zarządzająca platformą EtherWerX NMS oraz systemem operacyjnym JeOS Just Enough OS System operacyjny zawierający wyłącznie niezbędne do pracy wszystkich aplikacji elementy Silnik bazy danych Centralny punkt przechowywania oraz tworzenia danych niezbędnych do pracy aplikacji tworzących EtherWerX NMS

10 Cechy NMS niezbędne dla ISP Sied zapewniająca dostęp do Internetu jest specyficznym rodzajem sieci, dlatego NMS musi spełniad dodatkowe kryteria: Musi umożliwiad autoryzację urządzeo jak i osób uprawnionych do korzystania z sieci Musi zapewniad komunikację z abonentami Musi umożliwiad billingowanie abonentów Musi umożliwiad gromadzenie niezbędnych informacji dla różnych służb zainteresowanych działaniami abonentów System musi byd jak najprostszy zarówno w instalacji jak i w dostosowaniu do modelu sieci w jakim będzie pracował

11 Autoryzacja czyli serwer RADIUS RADIUS (ang. Remote Authentication Dial In User Service), usługa zdalnego uwierzytelniania użytkowników, którzy wdzwaniają się do systemu (poprzez usługę "połączenia dodzwaniane"). Protokół używany do uwierzytelniania. Obecnie jest najpopularniejszym protokołem podczas uwierzytelniania i autoryzowania użytkowników sieci telefonicznych i tunelowych. W sieciach WLAN rolę NAS pełni punkt dostępowy pracujący na stacji bazowej. W przypadku próby podłączenia się klienta radiowego, NAS wysyła zapytanie do serwera RADIUS. Zapytanie zawiera nazwę użytkownika i hasło. W przypadku sieci bezprzewodowych jest to adres MAC urządzenia próbującego uzyskad dostęp do sieci bezprzewodowej. Po pozytywnej autoryzacji w serwerze RADIUS do NAS przesyłany jest komunikat zezwalający na dołączenie urządzenia do WLAN. źródło: wikipedia.com

12 EtherWerX NMS RADIUS System autoryzacji oparty o definicje usługi Dane dla systemu przygotowywane są przez Database Engine Definicja oparta o SQL owe widoki Aby proces autoryzacji przebiegał szybko i sprawnie (powyżej 100 autoryzacji na sekundę) definicje korzystają z widoków zmaterializowanych Przygotowane dane zawierają informację o NAS ach uprawnionych do odpytywania serwera RADIUS oraz listę urządzeo lub użytkowników którzy mogą autoryzowad się przez wybrane NAS y dla każdej z usług

13 EtherWerX NMS RADIUS EtherWerX NMS RADIUS dostarczany jest z domyślnymi definicjami dla: Generic Wireless AP obsługującym większą częśd dostępnych na rynku Access Pointów radiowych korzystających z Wireless Access Tables (w tym Mikrotik RouterOS w wersji 2.9.x, 3.x.x oraz nowszych) Generic DHCP Server obsługujący typowy serwer DHCP bazujący na rozwiązaniach podobnych lub identycznych jak Mikrotik RouterOS Generic PPPoE Server obsługujący typowe serwery PPPoE (FinePoint, RedBack) Mikrotik PPPoE Server obsługujacy dodatkowe możliwości serwera PPPoE w RouterOS (ograniczanie pasma bezpośrednio na serwerze) Istnieje możliwośd tworzenia dodatkowych definicji we własnym zakresie lub poprzez zlecenie wykonania takiej definicji Domyślne definicje można modyfikowad do swoich potrzeb

14 Cechy NMS niezbędne dla ISP Sied zapewniająca dostęp do Internetu jest specyficznym rodzajem sieci, dlatego NMS musi spełniad dodatkowe kryteria: Musi umożliwiad autoryzację urządzeo jak i osób uprawnionych do korzystania z sieci Musi zapewniad komunikację z abonentami Musi umożliwiad billingowanie abonentów Musi umożliwiad gromadzenie niezbędnych informacji dla różnych służb zainteresowanych działaniami abonentów System musi byd jak najprostszy zarówno w instalacji jak i w dostosowaniu do modelu sieci w jakim będzie pracował

15 System kontaktu z Klientem Aby system kontaktu z klientem był przydatny musi spełniad kilka podstawowych założeo: Nie powinien generowad dodatkowych kosztów (czyli powinien byd bezpłatny w użytkowaniu) Powinien byd skuteczny wiadomośd powinna zawsze dotrzed do klienta Powinien byd elastyczny w wyborze grupy docelowej

16 EtherWerX NMS Subscribers Messaging System System bazowany na komunikatach wyświetlanych w przeglądarce internetowej a więc wykorzystuje bezpłatne medium przekazu Najbardziej elastyczny system wyboru adresatów wiadomości bazowany na kryteriach: Przynależności klienta do wybranej grupy Przynależności komputera klienta do wybranej grupy Przynależności komputerów klienta do wybranej sieci Flagi oznaczającej wyłączenie lub włączenie dostępu do sieci Flagi oznaczającej ostrzeżenie Istnienia spersonalizowanej treści wiadomości System obsługuje dowolną ilośd rodzajów komunikatów

17 EtherWerX NMS Subscribers Messaging System Wiadomości mogą byd permanentne (uniemożliwiające ich dezaktywacje, np. w przypadku braku płatności za usługę po ustawowym terminie) lub tymczasowe dezaktywowane poprzez: Upływ czasu Naciśnięcie przycisku Potwierdzenie wiadomości poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Potwierdzenie wiadomości poprzez podanie ID i PINu klienta Dezaktywacja wiadomości może wykonad określone akcje, tj.: Usunięcie lub dodanie klienta do wybranej grupy Usunięcie lub dodanie komputera klienta do wybranej grupy Włączenie lub wyłączenie flagi oznaczającej dostęp do sieci Włączenie lub wyłączenie flagi oznaczającej ostrzeżenie Skasowanie spersonalizowanej wiadomości

18 EtherWerX NMS Subscribers Messaging System Tryb Reverse Messaging to automatyczne generowanie wiadomości na podstawie danych pochodzących z Subscribers Gateway. Tryb ten można wykorzystad do poinformowania klienta np. o: Rozsyłaniu spamu Zarażeniu wirusem Aktywności bota Wszystkie wzorce komunikatów oraz ich treśd edytowana za pomocą zintegrowanego z EtherWerX NMS Menadżera Treści

19 Menadżer Treści Menadżer Treści to aplikacja umożliwiająca edycję z poziomu przeglądarki wszystkich wzorców (template ów) wiadomości, dokumentów i innych elementów używanych przez EtherWerX NMS oraz łatwe zarządzanie wykorzystywanymi w tych wzorcach plikami graficznymi.

20 Jak działa Menadżer Treści? Aby pokazad jak prosty w obsłudze jest Menadżer Treści w EtherWerX NMS, wykonamy trzy przykładowe operacje: Zmiana treści komunikatu dla abonenta Zmiana grafiki komunikatu dla abonenta Zmiana logotypu oraz stylu faktury dla abonenta Zaczynamy

21

22

23 Jak działa Menadżer Treści? Aby pokazad jak prosty w obsłudze jest Menadżer Treści w EtherWerX NMS, wykonamy trzy przykładowe operacje: Zmiana treści komunikatu dla abonenta Zmiana grafiki komunikatu dla abonenta Zmiana logotypu oraz stylu faktury dla abonenta Zaczynamy

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Jak działa Menadżer Treści? Aby pokazad jak prosty w obsłudze jest Menadżer Treści w EtherWerX NMS, wykonamy trzy przykładowe operacje: Zmiana treści komunikatu dla abonenta Zmiana grafiki komunikatu dla abonenta Zmiana logotypu oraz stylu faktury dla abonenta Zaczynamy

35

36

37

38

39

40

41

42 Jak działa Menadżer Treści? Aby pokazad jak prosty w obsłudze jest Menadżer Treści w EtherWerX NMS, wykonamy trzy przykładowe operacje: Zmiana treści komunikatu dla abonenta Zmiana grafiki komunikatu dla abonenta Zmiana logotypu oraz stylu faktury dla abonenta Zaczynamy

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Cechy NMS niezbędne dla ISP Sied zapewniająca dostęp do Internetu jest specyficznym rodzajem sieci, dlatego NMS musi spełniad dodatkowe kryteria: Musi umożliwiad autoryzację urządzeo jak i osób uprawnionych do korzystania z sieci Musi zapewniad komunikację z abonentami Musi umożliwiad billingowanie abonentów Musi umożliwiad gromadzenie niezbędnych informacji dla różnych służb zainteresowanych działaniami abonentów System musi byd jak najprostszy zarówno w instalacji jak i w dostosowaniu do modelu sieci w jakim będzie pracował

52 LAN Management System (LMS) Znana i doceniana aplikacja ale bez jakiegokolwiek zorganizowanego komercyjnego (zawsze dostępnego) wsparcia technicznego Zmiany obejmują m.in.: Rozbudowany system taryf System statystyk z ruchu abonenckiego System statystyk radiowych System logowania oraz analizy ruchu abonenckiego Ulepszenia interface u użytkownika System Active Links Integracja z Google Maps Poprawki mniejszych i większych błędów występujących w oryginalnej aplikacji Obliczanie VATu dla faktur zawierających pozycje z wieloma sztukami tego samego towaru/usługi w cenie netto

53 LAN Management System (LMS) Znana i doceniana aplikacja ale bez jakiegokolwiek zorganizowanego komercyjnego (zawsze dostępnego) wsparcia technicznego. Zmiany obejmują m.in.: Rozbudowany system taryf System statystyk z ruchu abonenckiego System statystyk radiowych System logowania oraz analizy ruchu abonenckiego Ulepszenia interface u użytkownika System Active Links Integracja z Google Maps Poprawki mniejszych i większych błędów występujących w oryginalnej aplikacji Obliczanie VATu dla faktur zawierających pozycje z wieloma sztukami tego samego towaru/usługi w cenie netto

54 LMS: System Taryf Najbardziej rozbudowany system tworzenia taryf internetowych umożliwiający modyfikację przydzielonej abonentowi prędkości w zależności od: Daty rozpoczęcia i zakooczenia okresu promocyjnego Miesiąca rozpoczęcia i zakooczenia okresu promocyjnego Dnia tygodnia Godziny rozpoczęcia i zakooczenia okresu promocyjnego (np. taryfy nocne, poranne, popołudniowe) Bilansu abonenta (zerowy, dodatni, ujemny) Wykorzystanego limitu przesyłanych danych (jeśli taryfa wykorzystuje tą możliwośd)

55 LMS: System Taryf Jak to działa? Wszystkie moduły korzystające z danych dotyczących pasma przydzielonego abonentowi, otrzymują z bazy danych wyłącznie aktywne w danej chwili wartości. Moduły nie muszą znad mechanizmów sterujących system taryf, co znacznie ułatwia integrację z nietypowymi rozwiązaniami sprzętowymi/software owymi. Wykorzystanie menadżera pasma EtherWerX STM umożliwia wielokrotne, bezprzerwowe (szczególnie istotne dla graczy czy ktoś z Was byłby zadowolony z lag a lub rozłączenia podczas istotnego fragmentu gry, bo ISP chce zmienid Wam prędkośd taryfy?) zmiany prędkości w ciągu doby.

56 LMS: System Taryf Przykładowa Taryfa Download w kbit/s Dzieo Upload w kbit/s Noc (21:30 do 8.30) Weekendy Weekendy Noc (20:00 do 10.00) Jak to zrobid?

57

58

59

60 LMS: System Taryf Przykładowa Taryfa Dzieo Download w kbit/s Noc (21:30 do 8.30) Upload w kbit/s Weekendy Weekendy Noc (20:00 do 10.00) Jak to zrobid?

61

62

63

64

65

66 LMS: System Taryf Przykładowa Taryfa Dzieo Noc (21:30 do 8.30) Download w kbit/s Weekendy Upload w kbit/s Weekendy Noc (20:00 do 10.00) Jak to zrobid?

67

68

69

70

71 LMS: System Taryf Przykładowa Taryfa Dzieo Noc (21:30 do 8.30) Weekendy Download w kbit/s Weekendy Noc (20:00 do 10.00) Upload w kbit/s Jak to zrobid?

72

73

74 LMS: System Taryf Przykładowa Taryfa Dzieo Noc (21:30 do 8.30) Weekendy Weekendy Noc (20:00 do 10.00) Jak to zrobid?

75 15:00

76 21:30

77 08:30

78 08:30

79 LAN Management System (LMS) Znana i doceniana aplikacja ale bez jakiegokolwiek zorganizowanego komercyjnego (zawsze dostępnego) wsparcia technicznego. Zmiany obejmują m.in.: Rozbudowany system taryf System statystyk z ruchu abonenckiego System statystyk radiowych System logowania oraz analizy ruchu abonenckiego Ulepszenia interface u użytkownika System Active Links Integracja z Google Maps Poprawki mniejszych i większych błędów występujących w oryginalnej aplikacji Obliczanie VATu dla faktur zawierających pozycje z wieloma sztukami tego samego towaru/usługi w cenie netto

80 LMS: Statystyki ruchu abonenckiego System automatycznie gromadzi statystyki dla każdego z abonentów z urządzeo udostępniających takie dane (np. EtherWerX STM, EtherWerX PT) Dane z systemu używane są również do określania stanu komputera (online/offline) Statystyki są automatycznie kompaktowane w celu zmniejszenia ilości przechowywanych danych do rozdzielczości: Aktualna doba: średnia z 5 minut Starsze niż doba: średnia z 30 minut Starsze niż tydzieo: średnia z 2 godzin Starsze niż miesiąc: średnia z 1 doby Statystyki dostępne są w formie wykresów dla pojedynczych abonentów oraz podsumowao całości sieci lub jej fragmentów

81

82

83

84

85

86 LAN Management System (LMS) Znana i doceniana aplikacja ale bez jakiegokolwiek zorganizowanego komercyjnego (zawsze dostępnego) wsparcia technicznego. Zmiany obejmują m.in.: Rozbudowany system taryf System statystyk z ruchu abonenckiego System statystyk radiowych System logowania oraz analizy ruchu abonenckiego Ulepszenia interface u użytkownika System Active Links Integracja z Google Maps Poprawki mniejszych i większych błędów występujących w oryginalnej aplikacji Obliczanie VATu dla faktur zawierających pozycje z wieloma sztukami tego samego towaru/usługi w cenie netto

87 LMS: Statystyki radiowe System automatycznie gromadzi statystyki dla każdego z abonentów z urządzeo udostępniających takie dane (np. Mikrotik RouterOS przez API, inne Access Pointy przez SNMP). Wysokowydajny poller umożliwiający skanowanie od 20 AP/s. Statystyki są automatycznie kompaktowane w celu zmniejszenia ilości przechowywanych danych do rozdzielczości: Aktualna doba: średnia z 5 minut Starsze niż doba: średnia z 30 minut Starsze niż tydzieo: średnia z 2 godzin Starsze niż miesiąc: średnia z 1 doby Statystyki dostępne są w formie wykresów dla pojedynczych abonentów oraz podsumowao całości sieci lub jej fragmentów i obejmują: Siłę Sygnału (Signal Strength) (RX/TX jeśli dane są dostępne) Współczynnik SNR Współczynnik CCQ (RX jeśli dane są dostępne/tx)

88

89

90

91

92

93 LAN Management System (LMS) Znana i doceniana aplikacja ale bez jakiegokolwiek zorganizowanego komercyjnego (zawsze dostępnego) wsparcia technicznego. Zmiany obejmują m.in.: Rozbudowany system taryf System statystyk z ruchu abonenckiego System statystyk radiowych System logowania oraz analizy ruchu abonenckiego Ulepszenia interface u użytkownika System Active Links Integracja z Google Maps Poprawki mniejszych i większych błędów występujących w oryginalnej aplikacji Obliczanie VATu dla faktur zawierających pozycje z wieloma sztukami tego samego towaru/usługi w cenie netto

94 LMS: Logowanie ruchu Ustawodawca nałożył obowiązek logowania połączeo wykonywanych przez abonentów. Logi są ogromną ilością danych zupełnie zbędną podczas codziennej pracy, a wielkośd przechowywanych danych liczona jest w terabajtach. Czy nie rozsądnym było by wykorzystad te dane w codziennej pracy? System logowania wbudowany w EtherWerX NMS to nie tylko collector danych, to również system zaawansowanej analizy, z którego można wyciągad wnioski dotyczące chodby budowania taryf internetowych. System opiera się o powszechnie stosowany protokół Netflow. Dane zbierane są wyłącznie z Subscribers Gateways, ponieważ tylko te dane są interesujące dla uprawnionych służb, równocześnie zapewniając najlepsze parametry do analizy.

95 Informacje o profilu Wykresy protokołów Wskaźnik przedziału czasu Główny wykres

96

97

98

99 LMS: Logowanie ruchu No dobrze, ale gdzie ta analiza?

100 LMS: Logowanie ruchu Aby pokazad przydatnośd gromadzonych danych, wykonamy poniższe czynności: Stworzymy przykładowy profil pokazujący stosunek ruchu HTTP (port 80) do pozostałego ruchu czy warto stosowad taryfy z większą prędkością dla HTTP? Dowiemy się kto wygenerował szczyt w wybranym przedziale czasowym Dowiemy się kto ściągał pliki większe niż 100MB Wygenerujemy listę połączeo wybranego adresu IP So, let s do it

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115 LMS: Logowanie ruchu Aby pokazad przydatnośd gromadzonych danych, wykonamy poniższe czynności: Stworzymy przykładowy profil pokazujący stosunek ruchu HTTP (port 80) do pozostałego ruchu czy warto stosowad taryfy z większą prędkością dla HTTP? Dowiemy się kto wygenerował szczyt w wybranym przedziale czasowym Dowiemy się kto ściągał pliki większe niż 100MB Wygenerujemy listę połączeo wybranego adresu IP So, let s do it

116

117

118

119 LMS: Logowanie ruchu Aby pokazad przydatnośd gromadzonych danych, wykonamy poniższe czynności: Stworzymy przykładowy profil pokazujący stosunek ruchu HTTP (port 80) do pozostałego ruchu czy warto stosowad taryfy z większą prędkością dla HTTP? Dowiemy się kto wygenerował szczyt w wybranym przedziale czasowym Dowiemy się kto ściągał pliki większe niż 100MB Wygenerujemy listę połączeo wybranego adresu IP So, let s do it

120

121

122

123 LMS: Logowanie ruchu Aby pokazad przydatnośd gromadzonych danych, wykonamy poniższe czynności: Stworzymy przykładowy profil pokazujący stosunek ruchu HTTP (port 80) do pozostałego ruchu czy warto stosowad taryfy z większą prędkością dla HTTP? Dowiemy się kto wygenerował szczyt w wybranym przedziale czasowym Dowiemy się kto ściągał pliki większe niż 100MB Wygenerujemy listę połączeo wybranego adresu IP So, let s do it

124

125

126

127 LAN Management System (LMS) Znana i doceniana aplikacja ale bez jakiegokolwiek zorganizowanego komercyjnego (zawsze dostępnego) wsparcia technicznego. Zmiany obejmują m.in.: Rozbudowany system taryf System statystyk z ruchu abonenckiego System statystyk radiowych System logowania oraz analizy ruchu abonenckiego Ulepszenia interface u użytkownika System Active Links Integracja z Google Maps Poprawki mniejszych i większych błędów występujących w oryginalnej aplikacji Obliczanie VATu dla faktur zawierających pozycje z wieloma sztukami tego samego towaru/usługi w cenie netto

128 LMS: Ulepszenia interfejsu System Active Link to rozszerzenie interfejsu użytkownika aplikacji LMS umożliwiające szybki dostęp do interfejsu zarządzania urządzeo tworzących szkielet sieci oraz do urządzeo abonenckich. System obsługuje protokoły: http https telnet ssh winbox Dostęp do interfejsu zarządzania odbywa się poprzez kliknięcie linka w przeglądarce internetowej Linkiem staje się każdy odnośnik do adresu IP urządzenia lub koocówki klienckiej dla której zdefiniowany został Active Link

129

130

131

132

133 LMS: Ulepszenia interfejsu Integracja z Google Maps pozwala na określenie realnej pozycji każdego z elementów sieci. Każdy z obiektów (urządzenie sieciowe, klient, komputer) może byd umieszczony na mapie poprzez podanie jego koordynat GPS. System akceptuje wszystkie znane formaty zapisu lokalizacji w celu ułatwienia wykorzystania ogólnie dostępnych systemów GPS. Pozycjonowanie jest hierarchiczne, co oznacza, że w przypadku braku koordynat np. komputera klienta, przejmie on koordynaty klienta. W przypadku braku koordynat w systemie, umiejscowienie obiektu odbywa poprzez wykorzystanie funkcji geolokalizacji wg. podanego w systemie adresu.

134

135

136

137

138 Architektura EtherWerX NMS Appliance Aplikacje Aplikacje tworzące EtherWerX NMS korzystające z Database Engine Menadżer Platformy Aplikacja zarządzająca platformą EtherWerX NMS oraz systemem operacyjnym JeOS Just Enough OS System operacyjny zawierający wyłącznie niezbędne do pracy wszystkich aplikacji elementy Silnik bazy danych Centralny punkt przechowywania oraz tworzenia danych niezbędnych do pracy aplikacji tworzących EtherWerX NMS

139 Menadżer Platformy Menadżer Platformy to aplikacja umożliwiająca zarządzanie Virtual Appliance Z poziomu przeglądarki internetowej możliwe jest m.in.: Podstawowa konfiguracja sieciowa Podstawowa konfiguracja strefy czasowe/czasu i synchronizacji przez protokół NTP Przeglądanie logów systemowych Zarządzanie pracującymi w Virtual Appliance serwisami (włączenie/wyłącznie/restart) Ręczne lub automatyczne wykonanie kopii zapasowej Ręczne lub automatyczne wykonanie aktualizacji

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155 Model rozwoju EtherWerX NMS LMS LMS CVS LMS LMS CVS LMS LMS CVS NMS DEVEL NMS DEVEL NMS DEVEL NMS DEVEL NMS QA NMS QA NMS QA NMS STABLE NMS STABLE

156 Pytania?

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More.

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More. Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu Connect Better. Do More. LG-Ericsson jest południowokoreańskim producentem wysokiej klasy urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONFIGURACJI OPROGRAMOWANIA. v2.04

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONFIGURACJI OPROGRAMOWANIA. v2.04 INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONFIGURACJI OPROGRAMOWANIA v2.04 Strzegom, maj 2011 Spis treści Rozdział Temat Strona 1. Wstęp 5 2. Dane właściciela 6 3. Konfiguracja 7 3.1. Zakładka Położenie plików 7 3.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 grudnia 2010 ZNS-CSC VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 Spis Treści Rozdział 1 Ogólne informacje dot. Systemu... 7 Komponenty systemu... 7 Architektura

Bardziej szczegółowo

Jednolity system zarządzania sieciami LAN/WLAN upraszcza narzędzia i automatyzuje zarządzanie w całej infrastrukturze

Jednolity system zarządzania sieciami LAN/WLAN upraszcza narzędzia i automatyzuje zarządzanie w całej infrastrukturze Prospekt informacyjny Network Management Suite Aplikacje do wspólnego zarządzania sieciami WLAN/LAN zapewniające centralną widoczność i kontrolę. Z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Dostawa i wdrożenie systemu uwierzytelnienia dostępu do sieci LAN/WLAN/VPN Przedmiotem zamówienia jest system uwierzytelniania

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 pl Configuration Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 6 1.1 Ograniczenia i opcje 7 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze 9 1.3

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort Mac OS X 10.5 + Windows 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Konfigurowanie bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68 Sieci Apple AirPort 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Użycie Narzędzia AirPort do skonfigurowania dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu sieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus)

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8 2. Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). 3. Wsparcie dla 32-

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: Dostawa oprogramowania dla Jednostek

Olsztyn: Dostawa oprogramowania dla Jednostek Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 22803-2011 z dnia 2011-01-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Dostawa oprogramowania dla Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Odpowiedź na pytania do dialogu technicznego nr 1/sisp-2/2014 Zadanie 1 sieć LAN w oddziałach Wymiana przełączników dostępowych w Urzędach Statystycznych Podstawowe wymagania: 48 portów o przepustowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

CZĘŚĆ II REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: CZĘŚĆ II REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: WYKONANIE I DOSTAWĘ CYFROWEGO KOMPONENTU ŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Z ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA CYFROWEGO DLA PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo