Flow! Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Flow! Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Agraf Sp. z o.o. Flow! Instrukcja obsługi

2 2 Spis treści ROZPOCZĘCIE PRACY Instalacja oprogramowania Podłączenie pilotów do systemu ROZPOCZYNANIE SESJI CPS PULSE i CPS SPARK CPS IR VPAD Pytania "na gorąco" - nowe pytanie OKNO PYTANIA Okno główne Siatka odpowiedzi Statystyki pytania Edycja pytania Mobi View Odpowiedzi według uczniów Drag and Drop czyli złap i przeciągnij Kończenie pytania WYNIKI SESJI Wyniki sesji według sesji Wyniki sesji według pytania Zapisywanie wyników HTML EXCEL OPEN OFFICE WRITER FLOW TEST LMS/EDUCLOUD LMS EDUCLOUD FILE FOR LMS EDUCLOUD Jeżeli w chwili zapisu wyników nie masz dostępu do internetu możesz zapisać wyniki do pliku.esd (EduCloud file format) a następnie EDYCJA PYTAŃ Dodatki PowerPoint... 19

3 3 Dodawanie pytań w Workspace Edytor pytań Flow ZARZĄDZANIE UCZESTNIKAMI Proces rejestracji Id ucznia Piloty numerowane Piloty nienumerowane Id urządzenia Zasady rejestracji Przygotowywanie klasy Import listy Z pliku.csv Z pliku EduCloud Z LMS Z EduCloud Tworzenie konta EduCloud Dodawanie klasy w EduCloud Dodawanie uczniów w EduCloud Import uczniów do EduCloud Łączenie z EduCloud TEST FLOW Tworzenie testu Flow Eksport sesji Flow Test Builder URUCHAMIANIE TESTU FLOW MENU FLOW Edytor pytań Flow Wczytaj test Flow OPCJE Ustawienia połączenia online Ustawienia VPAD Opcje główne Wykryj urządzenia Informacje o licencji... 39

4 4 Aktualizacja Flow O Flow POMOC I WSPARCIE EXIT KONTAKT

5 5 ROZPOCZĘCIE PRACY. Instalacja oprogramowania. Flow jest kompatybilny z Windows XP, Vista i Winodows 7. Oprogramowanie Flow można pobrać ze strony oraz Po zapisaniu oprogramowania na dysku należy uruchomić instalator. Podłączenie pilotów do systemu. Połączenie między oprogramowaniem Flow a sprzętem (pilotami) odbywa się za pomocą Device Manager. Device Manager jest instalowany automatycznie podczas instalacji oprogramowania Flow. Po podłączeniu odbiornika do portu należy upewnić się, że odbiornik został odnaleziony przez Device Managera. Prawidłowo podłączony odbiornik - rysunek po prawej. WAŻNE Aby uzyskać dostęp do Device Manager, kliknij ikonę einstruction Narzędzia w prawym dolnym rogu ekranu. Odbiorniki CPS RF, CPS IR, PRS RF mogą być używane jednocześnie. Jeżeli odbiornik nie zostanie wykryty, wybierz "Opcje" a następnie "Odkryj urządzenie" - zostanie uruchomione skanowanie portów USB. Aby zmienić numer kanału, kliknij prawym przyciskiem myszy na odbiorniku w Device Manager i wybierz "Właściwości". Jeżeli korzystasz z Mobi View, urządzenie musi być podłączone do Device Managera przed uruchomieniem oprogramowanie Flow. Jeżeli Mobi jest podłączony, ikona Mobi pojawi się w oknie głównym oprogramowania Flow.

6 6 ROZPOCZYNANIE SESJI. W celu uruchomienia oprogramowania Flow! kliknij ikonę programu na pulpicie. CPS PULSE i CPS SPARK. Zarejestrowanie anonimowych uczestników jest bardzo proste. Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania na pilotach i wpisać numer kanału - w naszym wypadku numer kanału to 35 (patrz rysunki po niżej). O liczbie zarejestrowanych uczestników zostaniesz poinformowany w oknie głównym programu (patrz rysunek poniżej). W oknie głównym programu, kliknij Nowe pytanie. Notatki Nie można zadać pytanie, jeśli uczestnicy nie są zarejestrowani. Zaleca się używanie różnych numerów kanałów dla różnych odbiorników RF. W celu zminimalizowania okna, Flow, kliknij w prawy górny rogu okna Flow. Zaleca się używania innego numeru kanału na każdy odbiornik RF. Aby podłączyć piloty Cricket i PRF RF należy wpisać numer kanału.

7 7 CPS IR. Rejestracja pilotów CPS IR jest bardzo prosta. Wystarczy nacisnąć jakikolwiek przycisk na pilocie. VPAD. Pobierz vpad ze strony getmyflow.com, Google Play lub z AppStore. Ustaw swoje vpad na tym samy Wi-Fi co Flow. Uruchom Flow i vpady. Pokażą się dostępne klasy do przyłączenia vpad. Kliknij na sesję w celu przyłączenia.

8 8 Notatki. Nie można zadać pytania jeśli użytkownicy nie są zarejestrowani (podłączeni). Uczestnicy mogą dołączać się do trwającej sesji. Upewnij się vpad i Flow korzystają z tego samego Wi-Fi. Ustawienia sieci lokalnej mogą być modyfikowane z poziomu +więcej/opcje/ustawienia vpad. Aby móc przyłączyć się do sesji należy podać ID ucznia/studenta. Jeśli numer sesji nie pojawia się automatycznie, można wpisać go ręcznie. Pytania "na gorąco" - nowe pytanie. Flow pozwala na zadawanie pytań bez wcześniejszego ich przygotowania. Flow! obsługuje następujące typy pytań: Prawda / Fałsz (TAK/NIE); Test wielokrotnego wyboru; Test jednokrotnego wyboru; Krótki tekst; Numeryczna;

9 9 Propozycji odpowiedzi może być 6 od A do F lub 1 do 6. Wybierz Nowe Pytanie, następnie typ pytania i ustaw jego parametry: Tytuł Punkty Liczbę wyborów Czas Procenty karne Odpowiedź Przykładowe ekrany konfiguracji pytań jednokrotnego wyboru i wielokrotnego wyboru znajdują się poniżej. Punktuj odpowiedzi częściowe - zaznaczenie tej opcji spowoduje przyznanie połowy całkowitej wartości punktowej, jeśli tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Na przykład, jeżeli poprawną odpowiedzią jest "A" i "B" o wartości punktowej 5, a zostanie udzielona tylko odpowiedź "A" wynik punktowy będzie wynosił 2,5. Pkt. karne (punkty karne) - po wybraniu tej opcji zostaną przyznawane punkty karne za udzielenie nie poprawnej odpowiedzi. Na przykład kiedy poprawną odpowiedzią jest "B", wartość punktowa została ustawiona na 5 a kara jest ustawiona na 50%, jeśli udzielona zostanie udzielona odpowiedź "A", "C" lub "D" wynik punktowy będzie -2,5.

10 10 Notatki. Prawidłowa odpowiedź może być ustawiona później. Dla pytań gdzie odpowiedzią jest krótki tekst oddziel prawidłową odpowiedź przecinkami. Można również wskazać prawidłową odpowiedź na wykresie po zakończeniu sesji. OKNO PYTANIA. Okno główne. Okno pytania wskazuje: tytuł pytania, typ pytania, zegar (czas można dodać za pomocą zielonego plusa). Procent zebranych odpowiedzi wyświetlany jest w oknie głównym. Kiedy skończy się czas przewidziany na udzielenie odpowiedzi zostaniesz zapytany "Czy chcesz zakończyć sesję?" Jeżeli powrócisz do pytania zegar nadal będzie odliczał, program będzie informował o ile czas został przedłużony (patrz zdjęcia poniżej).

11 11 Ilość zebranych odpowiedzi wyświetlana jest w postaci procentowej (patrz zdjęcie po niżej). Podczas zbierania odpowiedzi, okno Flow może być zminimalizowane. Notatki. Flow robi zdjęcie pytania i przechowuje je w Wynikach sesji. Zrzuty ekranowe przechowywane są w wynikach sesji. W części Opcje główne można ustawić automatyczna minmalizację okna Flow podczas staru pytań. Wybierz opcje Pozwalaj na zmianę odpowiedzi aby uczestnicy mogli zmieniać swoją odpwiedź podczas podczas trwania testu. Siatka odpowiedzi. Aby zobaczyć kto konkretnie udzielił odpowiedzi kliknij na "Siatka odpowiedzi" (patrz zdjęcie po prawej). W siatce na zielony kolor zaznaczone są piloty które udzieliły już odpowiedzi, na żółto piloty które jeszcze nie odpowiedziały.

12 12 Statystyki pytania. W tym oknie mamy dostęp: do statystyk sesji w postaci wykresów (dostepne wykresy: kołowy, kolumnowy, histogram); informacji o liczbie łącznych odpowiedzi; ponownej edycji pytania; pokazania prawidłowej odpowiedzi bezośrednio na wykresie; odpowiedzi według uczniów; Edycja pytania. Prawidłową odpowiedź możemy wskazać na dwa sposoby. Pierwszy sposób pokazanie prawidłowej odpowiedzi na wykresie. Drugi sposób to skorzystanie z okna szczegóły pytania (rysunek poniżej).

13 13 Mobi View. Jeżeli nie chcesz pokazywać klasie wyników poszczególnych uczniów, skorzystaj z tabletu Mobi View na ekranie którego zobaczysz wyniki poszczególnych osób. Notatki. Ekran Mobi View pokazuje Id ucznia, Imię i Nazwisko, udzieloną odpowiedź oraz informację na temat tego czy odpowiedź jest prawidłowa czy nie. W opcjach głównych programu można ustawić sortowanie wyników według id ucznia lub nazwiska. Na koniec sesji Mobi View wyświetli wyniki końcowe.

14 14 Odpowiedzi według uczniów. Odpowiedzi według uczestników pokazują który uczeń jak odpowiedział i jaki uzyskał wynik.

15 15 Drag and Drop czyli złap i przeciągnij. Wyniki i wykresy można przeciągać do różnego rodzaju dokumentów, wystarczy że złapiesz wynik lub wykres i przeciągniesz do wybranego dokumentu. Notatki. Jeżeli przeciągasz wyniki do PowerPointa, nie możesz robić tego w trybie pokazu a wyniki muszą być przeciągane poza strefę tekstu. Kończenie pytania. Po zakończeniu sesji w Statystykach pytania pojawią się dwa dodatkowe przyciski (patrz zdjęcie poniżej): Zapytaj ponownie - pytania zostanie powtórzone a obecne wyniki zostaną skasowane Pomiń pytanie - bieżące wyniki nie zostaną uwzględnione w sesji; Notatki W części Opcje główne można wyłączyć automatyczne pokazywanie wyników po zakończeniu pytania. Okno statystyk pytania zawsze wyświetla ostatnio wybrany wykres z wyjątkiem odpowiedzi według studenta.

16 16 WYNIKI SESJI. Wyniki sesji pozwalają wybrać jeden z dwóch sposobów weryfikacji wyników: według "Sesji" lub "Pytania". Wyniki sesji według sesji. Wyniki sesji można zapiać do Excel'a, Word'a lub pliku PDF. Opcje oceniania pozwalają zdefiniować liczbę punktów za maksymalną i minimalną liczbę punktów.

17 17 Wyniki sesji według pytania. W tej części można zobaczyć listę wszystkich pytań w ramach danej sesji, wykresy do każdego pytania oraz prawidłową odpowiedź do każdego pytania. Program umożliwia również usuwanie, edytowanie oraz zamianę kolejności poszczególnych pytań.

18 18 Wyniki można wysłać do vpad w tym celu wybierz przycisk wyślij do VPad. Zapisywanie wyników. Wyniki mogą być zapisywane w trakcie sesji lub na końcu. Naciśnij przycisk "Zapisz rezultaty" i wybierz format zapisu: HTML Raport zapisywany jest w formie pliku HTML. Raport zawiera szczegóły każdego pytania łącznie z rzutami ekranów, listę uczestników, szczegóły odpowiedzi i podsumowania. EXCEL Raport programu Excel, to w pełni edytowalny raport, który zawiera szczegóły każdego pytania łącznie z rzutami ekranów (podsumowanie, szczegółowe pytania, szczegółowe oceny). Microsoft Excel musi być zainstalowany na komputerze aby skorzystać z zapisu do Excel'a. OPEN OFFICE WRITER Raport OpenOffice Writer zawiera szczegółowe odpowiedzi, szczegółówe oceny, podsumowanie, szczegóły dotyczące każdego pytania. FLOW TEST FLOW TEST pozwala na zapisanie wyników sesji w specjalnym formacie i wczytanie ich później do Flow. W wynikach sesji wybierz zapisz rezultaty a następnie Eksportuj pytanie jako test Flow.

19 19 LMS/EDUCLOUD LMS Flow pozwala pobierać klasy z platformy LMS i wysłać zebrane wyniki bezpośrednio do jego internetowego dziennika ocen. Kliknij Zapisz rezultaty a następnie Zapis do Lms/EduCloud. Opcja ta wymaga implementacja modułu EPS wewnątrz LMS EDUCLOUD Aby zapisać wyniki do EduCloud, potrzebne jest konto EduCloud. Możliwość zapisu wyników do EduClouda jest możliwa tylko jeśli klasa została pobrana z EduCloud. FILE FOR LMS EDUCLOUD Jeżeli w chwili zapisu wyników nie masz dostępu do internetu możesz zapisać wyniki do pliku.esd (EduCloud file format) a następnie. EDYCJA PYTAŃ Dodatki PowerPoint Dodatek dla PowerPointa instaluje się automatycznie podczas instalacji programu Flow. Aby korzystać z dodatku Flow dla PowerPointa należy wyłączyć dodatki Response i Smart dla PowerPont. Notatki Uruchamianie dodatku: wybierz start/programy/einstruction Alliance Solution/Addins. Usuwanie dodatku Response dla PowerPoint: wybierz start/programy/einstruction/response/unregister PowerPoint Add-in. Usuwanie dodatku Smart dla PowerPoint: wyłącz dodatek w opcjach PowerPoint. Dodatek Flow dla PowerPoint automatycznie zaktualizuje się jeżeli pojawi się nowa wersja. Uruchomienie trybu pokazu w PowerPoint nie uruchomi automatycznie Flow. Flow musi być uruchomiony przed włączeniem trybu pokazu. Pytanie uruchomi się jedynie jeżeli jeden uczestnik zarejestrowany jest do sesji.

20 20 W oknie głównym PowerPoint wybierz dodatki a następnie Stwórz pytanie Flow! W Pojawiającym się oknie możemy zdefiniować Typ pytania, Id pytania, tytuł, wartość punktową, wybory, punkty karne, czas oraz prawidłową odpowiedź. Po wybraniu przycisku "Pokaż dodatkowe opcje" będziemy mogli ustawić: Automatyczne uruchamianie pytań, Zakończyć aktualne pytanie gdy skończy się czas, Zmienić stronę na koniec pytania.

21 21 Po konfiguracji pytania wybieramy przycisk zapisz, w lewym dolnym rogu slajdu pojawi się ikona Aby rozpocząć pytanie przełącz na tryb pokazu slajdów. Dwukrotnie kliknij na znak zapytania i rozpocznij zbieranie odpowiedzi. Dodawanie pytań w Workspace. Na samym początku należy zainstalować dodatek umożliwiający dodawania pytań do programu Workspace za pomocą Flow w tym celu należy wybrać Start > Programy> einstruction Alliance Solution > Addins > Setup Workspace Addin. Następnie tworzymy pustą stronę za pomocą przycisku "Utwórz pustą stronę" znajdującą się na pasku narzędzi programu Workspace. Pytanie dodajemy za pomocą przycisku Funkcje Systemu Student Response System > Wstaw pytanie. Na stronie Workspace zostanie umieszczona ikona która jest informacją że do tej strony zostało przypisane pytanie. Automatycznie pojawi się następująca ikona, podwójne jej kliknięcie umożliwi zbieranie odpowiedzi przez system.

22 22 Notatki. Możesz uruchomić Flow z poziomu Workspace poprzez wybranie polecenia Uruchom Response. Aby wznowić pytanie, użyj narzędzia poprzednia następna strona. Wykresy i tabele z okna wyniki sesji można przeciągnąć na stronę programu Workspace. Pytanie uruchomi się tylko wtedy jeśli chociaż jeden użytkownik jest zarejestrowany. Edytor pytań Flow. Program Flow umożliwia również na umieszczanie pytań w różnych formatach. Flow współpracuje z takimi formatami jak: Microsoft Word, Excel, Open Office Suite, PDF, Flash, SCORM, HTML, Smart Notebook, ActivInspire Wybierz "więcej"" z okna głównego programu a następnie "Edytor Pytań Flow!". Skonfiguruj swoje pytanie, na końcu wybierz przycisk "Stwórz pytanie". Wklej je (ctrl+c) do Word'a, Excel'a lub na stronę internetową. Pytanie w dokumencie będzie oznaczone następującym przyciskiem. Program pozwala na wklejenie dowolnej liczby pytań w ramach jednego dokumentu. Aby uruchomić pytanie wciśnij CTRL i jednocześnie kliknij na przycisk Flow który pojawi się w dokumencie. Jeżeli używasz programu Microsoft Word lub Excel wyłącz ostrzeżenia bezpieczeństwa Microsoft Office dla pytań Flow! w tym celu wybierz "więcej" następnie "Opcje" i "Opcje główne".

23 23 Flow pozwala na wybranie treści która ma zostać przesłana do vpad. Domyślnie program będzie wysyłał zrzut ekranu. Dodatkowo jesteśmy w stanie wysłać własny tekst, zdjęcia oraz filmy umieszczone w internecie oraz strony internetowe. Notatki Możemy również korzystać z funkcj drag and drop (złap i przeciągnij) podzzas korzystania z edytora pytań. Wystarczy skorzystać z ikony. W widoku pełnoekranowym programów Word i Excel, kliknij na ikonę aby rozpocząć pytania. Microsoft Word: Wybierz Opcje programu Word następnie Zawansowane i "odhacz" polecenie "Użyj klawisza Ctrl oraz kliknięcia, aby śledzić hiperłącze". Po wyłączeniu tej funkcji nie będziesz musiał korzystać z przycisku CTRL podczas zadawania pytań. Aby wyłączyć tą funkcję dla programu Open Writer wybierz Narzędzia /Opcje/Zaawansowane/Bezpieczeństwo/Opcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia/opcje/opcje bezpieczeństwa w otwartym oknie wyłącz funkcje śledzenia hiperłączy przy pomcy klawisza Ctrl oraz kliknięcia. Jeżeli chcesz wstawić w treść pytania wideo umieszczone w Internecie, kliknij na film w Internecie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj adres odnośnika a następnie wklej go w odpowiednie pole w Edytorze pytań. Aby wkleić pytanie do Open Writer wybierz Stwórz pytanie a następnie w dokumencie Edycja/Wklejenie Spcecjalne/HTML.

24 24 ZARZĄDZANIE UCZESTNIKAMI. Proces rejestracji. Okno zarządzania uczestnikami składa się z dwóch części. Pierwsza część po lewej stronie pokazuje uczestników którzy zostali zaimportowani np. z pliku. Drugie okno pokazuje uczestników którzy są podłączeniu do klasy w danej chwili. Aby przyłączyć użytkownika do klasy Flow musi rozpoznać ID studenta, oraz opcjonalnie ID urządzenia. Id ucznia. Numer administracyjny ucznia. Jest to zwykle od sześciu do dziewięciu cyfr. Należy pamiętać że Flow akceptuje jedynie numery ID które zawierają liczby, Piloty numerowane. Piloty numerowane składają się głównie z pilotów CPS PULSE i CPS SPARK, dostarczane są w paczkach po 24, 32 lub 40 sztuk. Należy pamiętać że numer D może być w formie naklejki.

25 25 Piloty nienumerowane. W przypadku pilotów CPS PULSE możliwa jest zmiana numeru ID Ucznia bezpośrednio z poziomu menu urządzenia (wybieramy Menu/Student ID/SID). Jeżeli korzystasz z pikotów CPS SPARK należy skorzystać z DEVICE MANAGERA. Notatki. W razie zmiany numery ID Ucznia dobrze będzie przygotować nową naklejkę na urządzenie z nowym numerem ID Ucznia. W przypadku urządzenia pracującego w trybie wypożyczenia, podczas każdego uruchomienia użytkownik proszony jest, aby wprowadzić nowy numer ID UCZNIA. Id urządzenia. ID URZĄDZENIA to unikatowy numer urządzenia, inaczej znany jako jego numer seryjny. Zasady rejestracji. Jeżeli żadna klasa nie jest załadowana do Flow, zaznacz opcje "Zezwalaj na anonimowych uczestników". Włącz urządzenie i wpisz numer kanału. Jeśli lista klasy jest wczytana do Flow, musi zawierać kolumnę z ID ucznia. Włącz urządzenie i wpisz numer kanału. Flow automatycznie sprawdzi czy uruchomione urządzenia posiadają takie samie ID uczniów jak na wczytanej liście. Jeśli ID uczniów będą się zgadzać, Flow zarejestruje użytkowników. Jeżeli Flow nie znajdzie takich samych numerów ID uczniów, należy skorzystać z fukcji samo rejestracji i wpisać numery ID uczniów bezpośrednio z ekranu głównego pilotów. Jeśli wczytana klasa do Flow zawiera zarówno numer ID ucznia jak i numer ID urządzenia, Flow przygotuje automatyczne połączenie, wyświetlając jednocześnie informację "Przygotowywanie urządzeń CPS:". Zaleca się poczekanie aż informacja zniknie przed uruchomieniem systemu. Flow będzie szukać podobieństw pomiędzy ID Urządzenia na liście klasy i ID Urządzenia w programie. Jeśli numery się potwierdzą, rejestracja będzie postępować nawet jeśli ID ucznia nie pasuje. Notatki ID Urządzenia są pobierane automatycznie. Można zapisać zebrane numery ID urządzeń. Kliknij ikonę Excela w oknie rejestracji w celu eksportu listy użytkowników do pliku CSV. Pliki csv mogą być wczytane do platformy LMS w celu aktualizacji klasy. Jeżeli lista klasy została pobrana z EduCloud, możesz automatycznie przesłać numery ID Urządzeń naciskając ikonę EduCloud.

26 26 Przygotowywanie klasy. Są trzy sposoby przygotowywania klasy Pierwszy ze sposobów tworzenia listy uczniów/uczestników jest ręczne wypełnienie pól poniżej (Id Uczestnia/Ucznia, Imię, Naziwsko, ID pilota - opcjonalnie). A następnie zapisanie ich do pliku *.csv, za pomocą ikonki. Drugi sposób polega na stworzeniu listy uczestników/uczniów bezpośrednio w pliku *.csv. Musimy pamiętać żeby zachować odpowiednią kolejność: Kolumna A = STUDENT_Id / B= FIRST_NAME / C = LAST_NAME / D = DEVICE_Id (opcjonalnie). Nazwisko oraz numer ID urządzenia są opcjonalne. Kolejnym sposobem jest zarejestrowanie wszystkich uczestników a następnie wyeksportowanie ich do pliku.csv. Po zapisaniu ich do pliku.csv możemy edytować imię oraz nazwisko bezpośrednio w pliku.csv.

27 27 Import listy. Istnieją cztery sposoby importu listy do programu Flow. Z pliku.csv. Możemy zaimportować listę uczestników z wcześniej przygotwanego pliku *.CSV. W tym celu wybieramy przycisk "Wczytaj listę uczestników" a następnie "Wczytaj z pliku CSV" i wskazujemy plik na dysku naszego komputera. Plik.csv domyślnie podzielony jest na kolumny: Id czunia/imię/nazwisko/id Urządzenia Dla pilotów CP IR podział kolumn wygląda w następujący sposób: ID Ucznia=P1, P2, P3/Imię/Naziwko/ID Urządzenia = Pilot # (1, 2, 3). Z pliku EduCloud Jeśli w danym chwili nie mamy dostępu do internetu możemy pobrać listę klasy z wcześniej przygotowanego pliku EduCloud.

28 28 Z LMS Można pobrać listę klasy bezpośrednio z platformy LMS. Opcja ta wymaga wdrożenia modułu EPS bezpośrednio na platformie. Z EduCloud Można pobrać listę klasy bezpośrednio z EduCloud jeśli mamy dostęp do Internetu. Operacja ta wymaga posiadania konta na EduCloud. Tworzenie konta EduCloud Aby stworzyć konto w pasku adresu w przeglądarce internetowej wpisujemy W ramach jednego konta można utworzyć do 10 klas. Każda klasa może zawierać do 50 uczniów. Na stronie głównej EduCloud wybierz "Please click here to create a new user account" I wypełnji formularz rejestracyjny.

29 29 Dodawanie klasy w EduCloud. W celu dodania nowej klasy na EduCloud klikamy na przycisk "Add Roster". W pojawiającym się oknie wpisujemy numer klasy i potwierdzamy przyciskiem "Save"

30 30 Dodawanie uczniów w EduCloud. W celu dodanie ucznia w do klasy naciskamy przycisk "Add student" Następnie dodajemy informację dotyczące ucznia -ID UCZNIA - wymagane, IMIĘ - wymagane, NAZWISKO - opcjonalne, ID URZĄDZANA - opcjonalne. Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem "Save". Import uczniów do EduCloud. W celu zaimportowania uczniów do EduCloud musimy stworzyć plik *.CSV z poziomu Flow.

31 31 Kiedy mamy już utworzony plik *.CSV z listą uczniów klikamy na przycisk "Import students". W pojawiającym się oknie wybieramy "Select file" i wskazujemy na dusku naszego komputera plik *.CSV z listą uczniów. Całą opreację potwierdzamy przyciskiem "Save"

32 32 Łączenie z EduCloud. W celu połączenia się z EduCloud wpisz Login i Hasło i wybierz Połącz. W oknie Zarządzania uczestnikami wybierz Wczytaj listę uczestników, połącz się z EduCloud następnie wybierz klasę. Twoja klasa zostanie automatycznie wczytana do okna zarządzania uczestnikami.

33 33 TEST FLOW Tworzenie testu Flow. Są dwa sposoby tworzenia testu Flow. Pierwsza metoda polega na eksporcie wyników. Druga polega na stworzeniu test w Test Builderze. Eksport sesji Flow Na koniec sesji możesz użyć wyników sesji do stworzenia Testu Flow. Wpisz nazwę test, imię autora oraz czas maksymalny przeznaczony na test. Kliknij Zapisz test aby zapisać wszystkie pytania twojego testu w specjalnym formacie. fll Test Builder. Test Builder instaluje się podczas instalacji oprogramowania Flow. Pozwala na tworzenie, modyfikowanie i dostosowanie testu Flow, który można wyświetlić później. Dzięki Test Builderowi możemy tworzyć pytania, wybierać typ pytań, odpowiedź oraz treść. Treścią pytania może być tekst, obraz, filmy opublikowane w Internecie, zdjęcia opublikowane w Internecie. Wybierając opcje Importuj z testu Flow, możesz importować pytania które były przygotowane bezpośrednio w Flow i stworzyć nowy test. Wybierając polecenie Importuj z PowerPoint możemy zaimportować do programu pytania które zostały stworzone za pomocą dodatku Flow dla PowerPoint. Test Builder jest również kompatybilny z dodatkiem Response dla PowerPoint.

34 34 Wszystkie testy przygotowane w Test Builder możesz wydrukować. Aby ustawić opcje wydruku wybierz Menu/ Opcje /Podział strony. Dla przykładu jeżeli wybierzemy Po każdym pytaniu program wstawi każde pytanie na oddzielną stronę. URUCHAMIANIE TESTU FLOW Jeżeli chcemy zaimportować polecenie test Flow wybieramy +więcej następnie Wczytaj Test Flow. Aby zacząć test wybierz Rozpocznij Test. Górny wykres pokazuje procent na które zostaly udzielone odpowiedzi, dolny pasek pokazuje procent uczestników którzy ukończyli test.

35 35 Notatki Test Flow można uruchomić również przez przeciągnięcie pliku.fll bezpośrednio do okna głównego programu. Jeżeli masz stworzony test w PowerPoint, możesz przeciągnąć plik PowerPoint do okna głównego programu Flow. Wybierz polecenie Losuj pytania dla urządzeń vpad aby wyświetlić pytania losowo na każdym z urządzeń.

36 36 MENU FLOW. Wybierz +więcej aby mieć dostęp do Menu (możesz również kliknąć prawym przyciskiem na okno główne programu). Edytor pytań Flow. Pozwala na tworzenie pytań i wstawianie ich do różnego rodzaju formatów. Wczytaj test Flow. Pozwala na wczytanie test Flow przygotowanego w Test Builderze. OPCJE. Ustawienia połączenia online. Pozwala na połączenie Flow z EduCloud, Moodle, Blackboard, Web CT i Sakai z opcją modułu EPS. Ustawienia VPAD. Okno ustawień VPAD pozwala: - na uruchomienie sesji w sieci lokalnej, -wybranie ikony sesji -wpisanie nazwy sesji - ustalenie hasła dla sesji - zdefiniowanie wielkości obrazu który zostanie wysłany do VPadów - mały rozmiar zalecany jest dla małych smartfonówi i/lub dużych sal wykładowych. Duży rozmiar przeznaczony jest dużych tabletów i/lub średnich klas. Zaleca się przetestowanie wszystkich ustawień przed uruchomienie testu w klasie.

37 37 W oknie powitalnym dla vpadów zobaczysz ustawioną nazwę sesji i wybraną ikone.

38 38 Opcje główne. Z poziomu tego okna, możliwe jest: - ukrycie numer ID ucznia, -pokazywanie wyników zaraz po zakończeniu pytania, -wyłączenie ostrzeżenia bezpieczeństwa zabezpieczeń Microsoft Office dla Flow, -wyświetlanie raportów Mobi według numeru id ucznia lub nazwiska, -ustawienie minimalizacji aplikacji przy starcie pytania, - wyświetlanie pomocy zaraz po uruchomieniu oprogramowania - włączenie obsługi CPS Pulse dla dużych ilości uczestników

39 39 Wykryj urządzenia. Funkcja Wykryj urządzenia stosowana jest gdy odbiornik radiowy został usunięty z portu USB. Po uruchomieniu tej funkcji program automatycznie przeskanuje wszystkie porty USB w poszukiwaniu podłączonego odbiornika USB (proces skanowania portów USB zachodzi podczas każdego uruchomienia programu Flow). Funkcja skanowania portów USB wykrywa tylko urządzenia. Informacje o licencji 30 dniowa wersja trial pozwala na podłączenie 40 vpadów w sieci lokalnej i internetowej. Po upływie 30 dni program pozwoli na podłączenie tylko 5 vpadów w sieci lokalnej. Licencja vpad dla Flow dostarczana jest w formie klucza sprzętowego, dzięki czemu istnieje możliwość przenoszenia licencji z jednego komputera na drugi. Licencja dla vpadów występuje w zestawach 20, 40, 10 i 50. Licencje dla vpad dla Flow można uzyskać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to zakup licencji bezpośrednio za pośrednictwem firmy Agaf. Drugi sposób to aktualizacja klucza sprzętowego bezpośrednio na stronie. Aby zakupić licencje potrzebny jest specjalny kod. Aktualizacja Flow. Aktualizacje Flow są darmowe. Kiedy aktualizacja będzie dostępna Flow wyświetli informacje o aktualizacji. Pobierz plik z aktualizacją. Przed rozpoczęcie aktualizacji, należy zamknąć program Flow. O Flow. Zalecamy aktualizację oprogramowania kiedy tylko pojawi się aktualizacja. Okno O Flow pokazuje wersję posiadanego oprogramowania.

40 40 POMOC I WSPARCIE. Wyświetla instrukcję użytkownika. EXIT. Kliknij Wyjście w celu zamknięcia programu. KONTAKT. AGRAF SP. Z O.O. ul. Obywatelska 137, Łódź Telefon Telefon komórkowy

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Rachunek Small Business

Instrukcja programu Rachunek Small Business Instrukcja programu Rachunek Small Business 1 / 25 Table of contents Wstęp... 3 O programie... 4 Możliwości programu... 4 Przydatne funkcje programu... 4 Instalacja programu... 5 Licencja i aktywacja programu...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Wersja demonstracyjna Navigatora Premium 7. Wymagania systemowe 8. Instalacja 8. Uruchamianie aplikacji Navigator 12. Rozwiązywanie problemów 12

Wersja demonstracyjna Navigatora Premium 7. Wymagania systemowe 8. Instalacja 8. Uruchamianie aplikacji Navigator 12. Rozwiązywanie problemów 12 Instrukcja obsługi Copyright Analizy Online S.A. 2011 O APLIKACJI NAVIGATOR PREMIUM 7 Wersja demonstracyjna Navigatora Premium 7 INSTALACJA I URUCHAMIANIE 8 Wymagania systemowe 8 Instalacja 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Faktura Small Business

Instrukcja programu Faktura Small Business Instrukcja programu Faktura Small Business 1 / 35 Table of contents Wstęp... 4 O programie... 5 Możliwości programu... 5 Przydatne funkcje programu... 5 Instalacja programu... 7 Instalacja standardowa...

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

Firma VidCom.pl prezentuje

Firma VidCom.pl prezentuje Firma VidCom.pl prezentuje SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE O KOMUNIKATORACH VidCom.pl 1.1. Zastosowanie programu 1.2. Wymagania techniczne 1.3. Połączenie internetowe / przepustowość łącza 2. OBSŁUGA KOMUNIKATORA

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Evernote dla Windows Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012

Evernote dla Windows Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012 Evernote dla Windows Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012 Zapraszamy do Evernote dla Windows! Ten dokument przeprowadzi Cię przez podstawy

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna program PowerPoint

Prezentacja multimedialna program PowerPoint 5 Prezentacja multimedialna program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL

Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL 1 / 40 Table of contents Wstęp... 4 O programie... 5 Możliwości programu... 5 Przydatne funkcje programu... 5 Instalacja programu... 7 Instalacja standardowa...

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika OX App Suite OX App Suite: podręcznik użytkownika data wydania środa, 18. czerwiec 2014 Version 7.4.2 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo