WYKORZYSTANIE LCMS MOODLE JAKO SYSTEMU WSPOMAGANIA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE LCMS MOODLE JAKO SYSTEMU WSPOMAGANIA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ"

Transkrypt

1 WYKORZYSTANIE LCMS MOODLE JAKO SYSTEMU WSPOMAGANIA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

2 Uniwersytet Śląski WYKORZYSTANIE LCMS MOODLE JAKO SYSTEMU WSPOMAGANIA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Redakcja Eugenia Smyrnova-Trybulska Sebastian Stach Autorzy Eugenia Smyrnova-Trybulska Sebastian Stach Adrian Burnus Andrzej Szczurek Katowice 2012

3 Recenzenci Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech Prof. dr hab. inż. Eweryst Tkacz Redakcja i korekta: Katarzyna Solecka Projekt okładki: Ireneusz Olsza Copyright by University of Silesia in Katowice, Poland, 2012 ISBN: Wydawca: Studio-Noa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

4 Spis treści Część I. TEORETYCZNE I METODYCZNE ASPEKTY NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Rozdział 1. Teoretyczne podstawy kształcenia na odległość Rozdział 2. Rozdział 3. Przygotowanie nauczycieli w zakresie nauczania na odległość Kompetencje nauczyciela w zakresie nauczania na odległość Pedagogiczne i informatyczne aspekty wyboru platformy kształcenia na odległość Analiza systemów wspomagania zdalnego nauczania Open Source Moodle Сlaroline Dokeos System ILIAS System nauczania na odległość. Uwarunkowanie wykorzystania w placówce oświatowej Niektóre aspekty psychologiczno-pedagogiczne nauczania na odległość (na przykładzie systemu Moodle) Koncepcja konstruktywistycznej teorii J.Piageta Teoria connectivismu Niektóre aspekty uwzględnienia Psychologii ograniczenia w e-learningu Niektóre aspekty metodyczne opracowania kursów internetowych (na przykładzie Moodle) Modele i typy nauczania na odległość Szczegółowa struktura kursu na odległość (kursu internetowego) Niektóre aspekty metodyki nauczania przez Internet Niektóre składowe systemu Moodle do tworzenia i przeprowadzenia kursu na odległość Ewaluacja kursu zdalnego I-a propozycja ewaluacji kursu zdalnego II-a propozycja ewaluacji kursu zdalnego

5 3.5. Podstawowe struktury organizacji obcowania w grupie wirtualnej. Psychospołeczne właściwości komunikowania się przez Internet Aspekty pedagogiczne nauczania-uczenia się we współpracy. Metody kooperacyjnego uczenia się O kompetencjach psychologicznopedagogicznych i diagnostycznych tutora Organizacyjne aspekty nauczania na odległość Rozdział 4. Technologie pedagogiczne nauczania na odległość Pojęcie technologii pedagogicznej Technologia pedagogiczna nauczania na odległość na podstawie zastosowania systemu Moodle Technologie poziomowego zróżnicowania zdalnego nauczania z zastosowaniem systemu Moodle Uwzględnienie i zastosowanie w praktyce zasady indywidualnego podejścia w tradycyjnym i zdalnym nauczaniu z zastosowaniem, w szczególności, systemu Moodle Technologia pełnego przyswojenia wiedzy w organizacji zdalnego nauczania Technologia zanurzenia w środowisko przedmiotowe w projektowaniu i organizacji nauczania na odległość Niektóre zasady zorientowanego na osobę (personalistycznego) nauczania Nauczanie we współpracy (kooperacyjnego uczenia się) Technologia projektowania nauczania (metoda projektów) Diagnostyka nauczania. Kontrola w procesie nauczania oraz wymagania co do jej organizacji w szczególności w nauczaniu na odległość Nauczanie przedmiotów przyrodniczomatematycznych (na przykładzie informatyki) z zastosowaniem zdalnych form nauczania. Wybrane aspekty O niektórych metodycznych i informatycznych aspektach nauczania języków obcych w trybie zdalnym O specyfice przedmiotu języki obce O informatycznych i pedagogicznych technologiach zdalnej nauki języków obcych Część II. INSTALACJA MOODLE

6 Rozdział 5. Dostępność Moodle Jak pobrać platformę Moodle? Jak pobrać pakiet XAMPP? Rozdział 6. Wymagania systemu Moodle Kompletne pakiety instalacyjne XAMPP System Moodle Instrukcja instalacji platformy (pakiet XAMPP) Rozdział 7. Instrukcja instalacji Moodle na serwerze zdalnym Zakup serwera Tworzenie bazy danych Konfiguracja klienta ftp Ściągnięcie Moodle Przesyłanie plików na serwer Rozpoczęcie procesu instalacji Przebieg instalacji Rozdział 8. Instrukcja instalacji Moodle w serwisie cba.pl Wejście na stronę Rejestracja w serwisie Aktywacja konta Logowanie Tworzenie bazy danych Ściąganie Moodle Rozpakowanie pliku Ściągnięcie klienta FTP (na przykładzie FileZilla) Kopiowanie plików na serwer przy pomocy klienta FTP Proces instalacji Moodle Część III. TWORZENIE KURSU Rozdział 9. Pierwsze wejście na platformę Uruchomienie Moodle Pakiet XAMPP Serwer Logowanie Rozdział 10. Strona edycji kursu Dodawanie nowego kursu

7 10.2. Opis parametrów strony edycji kursu Rozdział 11. Strona główna kursu Różnica pomiędzy widokiem strony kursu dla studenta i administratora Układ (format) strony głównej Format tematyczny Format tygodniowy Format towarzyski Elementy strony głównej Okno sekcji (tematy/tygodnie) Okno logowania Panel z wyborem roli Przycisk Tryb edycji Blok Administracja Blok Osoby Blok Aktywności Blok Kategorie kursów Blok Najświeższe wiadomości Blok Nadchodzące terminy Blok Co się ostatnio działo? Blok Zalogowani użytkownicy Rozdział 12. Tryb edycji kursu Uruchamianie trybu edycji kursu Narzędzia widoczne w trybie edycji kursu Rozdział 13. Zasoby Rodzaje zasobów Dodawanie zasobów Formularz edycji zasobów Omówienie elementów Zasoby Wstaw etykietę Stwórz stronę tekstową Stwórz stronę HTML Utwórz stronę HTML (WWW) Link do pliku lub strony Wyświetl katalog plików Dodaj pakiet IMS Książka Narzędzia Informatyczne wspomagające tworzenie zasobów w kursie AuthorPOINT Lite Hot Potatoes

8 exelearning XHTML editor WBTExpress Free Moodle Graph Rozdział 14. Składowe Rodzaje składowych i ich dodawanie Ankieta Rodzaje ankiet Strona edycji Podgląd ankiety Charakterystyka ogólna ankiet Prezentacja wyników ankiet Baza danych Strona edycji Podgląd bazy danych Panel główny Czat Strona edycji Strona główna Okna czatu Forum Rodzaje forum Strona edycji Forum Podgląd Forum Dodawanie nowych tematów Odpowiadanie na posty Sposoby wyświetlania postów Głosowanie Strona edycji Strona główna SCORM Strona edycji SCORM Słownik pojęć Strona edycji Podgląd modułu Strona główna Dodawanie wpisów Kopiowanie wpisów ze słownika pomocniczego do słownika głównego Usuwanie wpisów ze słownika głównego Dodawanie kategorii Wiki Strona edycji

9 Strona główna Elementy strony głównej Tworzenie zawartości stron w formacie Wiki Administracja zawartością Dodawanie strony Podgląd Wiki Rozdział 15. Quiz Wprowadzenie Dodawanie quizu Strona edycji quizu Panel zarządzania Informacja Wyniki Podgląd Modyfikuj Punktacja testu Ustalanie punktacji testu Zasada przeliczania sumy punktów za pytania na wynik końcowy quizu Pytania Tworzenie pytań Dodawanie pytań do quizu Zarządzanie pytaniami Eksport pytań Import pytań Opis rodzajów pytań Obliczeniowe Opis Dłuższa odpowiedź Dopasuj odpowiedź Embedded answers (Cloze) Wielokrotny wybór Krótka odpowiedź Numeryczne Losowo wybierane pytania typu Dopasuj odpowiedź Prawda/Fałsz Rozdział 16. Hot Potatoes program do tworzenia testów multimedialnych O programie Zastosowanie w edukacji Pobieranie i instalacja programu

10 16.4. Obsługa programu i tworzenie przykładowych ćwiczeń JQuiz JMatch JCross JMix Dodanie Quizu Hot Potatoes do kursu w systemie Moodle Rozdział 17. Lekcja Wprowadzenie Dodawanie lekcji Strona edycji lekcji Panel zarządzania Podgląd Edytuj Struktura lekcji Liniowa struktura lekcji Rozgałęziona struktura lekcji Lekcja zależna od odpowiedzi Zarządzanie stronami lekcji Elementy tabeli z pytaniami lekcji Widok Rozszerzony Przegląd pytań Wielokrotny wybór Prawda/Fałsz Krótka odpowiedź Numeryczne Dopasuj odpowiedź Esej Strona bez pytania Rozdział 18. Zadania Wprowadzenie Rodzaje zadań Dodawanie zadań Strona edycji zadań Opis zadań Prześlij plik Zawansowane ładowanie plików Zadanie offline Tekst online

11 Rozdział 19. Kwestionariusz Rodzaje pytań Dłuższa wypowiedź (Rysunek 646) Data (Rysunek 647) Etykieta Liczba (Rysunek 648) Lista rozwijana (Rysunek 649) Ocena (w skali 1...5) (Rysunek 650) Część IV. ZARZĄDZANIE KURSEM Rozdział 20. Administracja Tryb edycji kursu Uruchamianie trybu edycji Narzędzia widoczne w trybie edycji Ustawienia kursu Opis parametrów strony edycji kursu Przypisz role Wejście do panelu przypisywania roli Panel przypisywania roli Jak przypisać role? Usuwanie uprawnień Panel nadpisywania uprawnień Strona z uprawnieniami Jak nadpisać uprawnienia? Oceny Wejście Dziennik ocen Wejście Podgląd ocen Wejście Twoje oceny Kategorie i elementy Widok prosty/widok pełny Skale Nazwy stopni Modyfikuj Import Plik CSV Plik XML Eksportuj My preferences Grupy Ręczne tworzenie grup Automatyczne tworzenie grup

12 Dodawanie uczestników do grup Usuwanie uczestników z grup Kasowanie grup Kopia zapasowa Odtwórz Import Reset kursu Raporty Logi Raport aktywności Procent raportu Pytania Baza pytań Pliki Strona główna Tworzenie nowych katalogów Przesyłanie plików Przesuwanie elementów Usuwanie elementów Tworzenie archiwów zip Profil Panel zarządzania Profil Zmiana hasła Wysyłanie wiadomości Modyfikuj profil Posty forum Blog Notatnik Raporty aktywności Role Rozdział 21. Dodawanie modułów Część V. BIBLIOGRAFIA

13 Przedmowa Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona czytelników o różnym przygotowaniu informatycznym: nauczycieli, wykładowców, przyszłych pedagogów, instruktorów, tutorów, doktorantów, badaczy, naukowców, metodyków i innych. Wszystkich zainteresowanych wdrażaniem innowacji, a w szczególności e-learningu w procesie dydaktycznym, jak również do własnego doskonalenia i w pracy naukowo-badawczej. Warsztat pracy nauczyciela ciągle się zmienia, wymaga aktualizacji i dostosowania do wymogów społeczeństwa opartego o wiedzę. Właśnie e-learning staje się technologią, formą, metodą najbardziej adekwatną i dostosowaną do wyzwań XXI wieku dzięki globalizacji, giętkości, modułowości, systemowości, zmiany roli nauczyciela, zmiany roli ucznia i innym ważnym cechom, co zostało odzwierciedlone w wielu dokumentach europejskich i krajowych, dotyczących edukacji i rozwoju społeczeństwa. Książka może być pomyślnie wykorzystana jako skrypt i pomoc dydaktyczna w prowadzeniu zajęć z informatyki, technologii informacyjnej, metod komputerowego wspomagania nauczania, teoretycznych i praktycznych aspektów nauczania na odległość, i wielu innych przedmiotów informatycznych oraz interdyscyplinarnych, związanych z implementacją narzędzi informatycznych w proces dydaktyczny i metodyką ich efektywnego wykorzystania. Skrypt z powodzeniem może być wykorzystany przez wszystkich zainteresowanych również do samodzielnej nauki zastosowania jednego z najbardziej popularnych systemów wspomagania nauczania-uczenia się na odległość lub inaczej Learning Content Menagement System (LCMS): Moodle. Większość ćwiczeń i przykładów podanych w książce została opracowana na zasadzie Step-by-Step (Krok-po-Kroku), co powinno ułatwić wzorowanie się i wykonanie podobnych ćwiczeń przez czytelników, użytkowników systemu. Moodle jest systemem dystrybuowanym bezpłatnie, zgodnie z zasadami licencji Open Source. Każdy użytkownik posiada dostęp do kodu źródłowego systemu i może go zmieniać w zależności od swoich celów i potrzeb. Moodle jest z powodzeniem wykorzystywany przez miliony użytkowników z całego świata, zaczynając od 1999 roku. Autorem koncepcji systemu Moodle jest doktor nauk w zakresie pedagogiki Martin Dougiamas z Curtin University Technology w Perth, w Australii. Jego głównym celem było utworzenie systemu, odróżniającego się od innych dostępnych na rynku właśnie takiego, w którym uwzględniono by aspekty pedagogiczne, bazujące na podstawach psychologii poznawczej, a szczególnie jednego z jej nurtów, konstruktywizmu. Obecnie z systemu Moodle korzysta ponad 57 mln. użytkowników z 215 krajów świata. W Polsce system Moodle w charakterze platformy nauczania na odległość stosuje 15

14 się na takich uczelniach i w placówkach oświatowych, jak: Uniwersytet Śląski w Katowicach, w tym Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji (http://el2.us.edu.pl/weinoe), gdzie pracuję część autorów skryptu; Akademia Ekonomiczna w Katowicach; Politechnika Warszawska (OKNO), Wydział Agroinżynierii Akademii Rolniczej w Krakowie; Centrum Niestacjonarnego Kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej; Centrum Kształcenia Szczecińskiego Instytutu naukowo-technologicznego; College Foreign Languages, Częstochowa; Kolegium nauczycielskie w Bielsku-Białej Ewolucja ; Uniwersytet w Poznaniu; Politechnika Wrocławska - eportal; System niestacjonarnego kształcenia Szkoły Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie; UMCS, Instytut Historii i w wielu innych. Niektóre przykłady dobrej praktyki w zakresie wykorzystania systemu LCMS Moodle opisane przez autorów ksiązki w swoich poprzednich publikacjach 1 i innych. Książka zawiera: cztery części, 21 rozdziałów i bibliografię. Część I. TEORETYCZNE I METODYCZNE ASPEKTY NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ. Zawiera ważne wskazówki metodyczne odnośnie projektowania i prowadzenia kursów zdalnych; opis kompetencji nauczyciela w zakresie nauczania na odległość; teoretyczno-metodyczne aspekty i praktyczne przykłady implementacji i zastosowania innowacyjnych metod nauczania różnych przedmiotów, w oparciu o wykorzystanie systemu Moodle. Część II. INSTALACJA MOODLE. W tym dziale przybliżono zagadnienia pozwalające prawidłowo zainstalować platformę Moodle na swoim komputerze oraz na ogólno dostępnym serwerze WWW. Czytelnik dowie się tutaj m.in.: skąd ściągnąć platformę, co to jest pakiet XAMPP i jakie są wymagania sprzętowe Moodle. Materiał zawiera szereg opisów i instrukcji, pozwalających na dokładne zapoznanie się z tematyką działu. Część III. TWORZENIE KURSU. W tej części przedstawiono zagadnienia pozwalające na samodzielne stworzenie kursu zdalnego, dostosowanego do własnych potrzeb. Osoba czytająca ten dział zostanie poprowadzona przez kolejne etapy zapoznawania się ze stroną logowania do platformy, stroną główną kursu oraz z opisami składowych i zasobów. Część IV. ZARZĄDZANIE KURSEM. W momencie, kiedy kurs został oddany do ogólnego użytkowania, należy zadbać, aby spełniał on założone dla niego zadanie. Służy do tego Panel administracji. W tym ostatnim dziale przedstawiono szczegółowy opis każdej opcji Panelu administracji. Lektura tej części pozwoli każdemu prowadzącemu sprawnie zarządzać informacjami zawartymi w swoim kursie. Każda część książki ma hierarchiczną, modułową strukturę, a tekst jest wzbogacony w liczne ilustracje (jest ich w książce ponad 800), co podnosi jej przejrzystość i zrozumiałość. Życzymy państwu miłej lektury i pomyślnego zastosowania nabytych umiejętności w pracy i nauce. Autorzy 16

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 611 STUDIA INFORMATICA NR 26 2010 WIESŁAW PÓŁJANOWICZ ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE Wprowadzenie E-learning obecnie rozwija

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Moodle

Korzystanie z platformy Moodle Korzystanie z platformy Moodle Rafał Michałowski Platforma oparta jest o system Moodle 2.2.x i znajduje się pod adresem: www.kno-koweziu.pl/moodle Platforma umożliwia tworzenie kursów e-learningowych oraz

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Budowa systemu e-learning jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej Arkadiusz Banasik, Tomasz Horzela, Adrian Kapczyński, Anna Męczyńska Politechnika Śląska Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Tomasz Grudniewski Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Biała Podlaska 2012 I. Nauczanie zdalne jako jedna z metod aktywizacji zawodowej osób

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE E-NAUCZYCIELA W E-LEARNINGU PIOTR KARAŚ

KOMPETENCJE E-NAUCZYCIELA W E-LEARNINGU PIOTR KARAŚ KOMPETENCJE E-NAUCZYCIELA W E-LEARNINGU PIOTR KARAŚ Streszczenie: XXI wiek jest czasem dynamicznego rozwoju nowych technologii, które wywierają ogromny wpływ na społeczeństwo. W świecie mediów, mediów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu LAMS (Learning Activity Management System) w małych i średnich organizacjach

Wykorzystanie systemu LAMS (Learning Activity Management System) w małych i średnich organizacjach Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Efektywności Innowacji dr Adam Stecyk Wykorzystanie systemu LAMS (Learning Activity Management System) w małych i średnich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Opracowanie: Kilka sposobów na tworzenie zasobów kształcenia na odległość

Spis treści: Opracowanie: Kilka sposobów na tworzenie zasobów kształcenia na odległość Kilka sposobów na tworzenie zasobów kształcenia na odległość Spis treści: Wprowadzenie (str. 2) Ebooki tworzone na platformie Issuu (str.3) Prezentacja w programie Prezi (str. 11) Projekty edukacyjne Wiki

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Język Logo w procesie zdalnego nauczania

Język Logo w procesie zdalnego nauczania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Iwona Arcimowicz Nr albumu 7792 Język Logo w procesie zdalnego nauczania Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ Agnieszka Heba Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ WSTĘP W nowoczesnym społeczeństwie, w którym wiedza odgrywa bardzo istotną rolę, możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

WALERY SUSŁOW, ADAM SŁOWIK, MICHAŁ STATKIEWICZ, TOMASZ KRÓLIKOWSKI

WALERY SUSŁOW, ADAM SŁOWIK, MICHAŁ STATKIEWICZ, TOMASZ KRÓLIKOWSKI ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 740 STUDIA INFORMATICA NR 31 2012 WALERY SUSŁOW, ADAM SŁOWIK, MICHAŁ STATKIEWICZ, TOMASZ KRÓLIKOWSKI Politechnika Koszalińska NIEKOSZTOWNA, OTWARTA IMPLEMENTACJA

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne i zasady tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych warsztaty,

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Leszek Nowak nauczyciel konsultant ODN Zielona Góra 2012

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Leszek Nowak nauczyciel konsultant ODN Zielona Góra 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Leszek Nowak nauczyciel konsultant ODN Zielona Góra 2012 Plan spotkania Miejsce TIiK w procesie edukacji - analiza zapisów w podstawie programowej. Zmiany

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu dla osób k s z t a ł c ą c y c h się w m i e j s c u p racy Wstęp Celem niniejszej broszury, dostępnej w językach: angielskim, francuskim, polskim, portugalskim,

Bardziej szczegółowo