WYCIECZKI WCZASY BIURO PODRÓŻY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCIECZKI WCZASY BIURO PODRÓŻY"

Transkrypt

1 2012 WYCIECZKI WCZASY wycieczki autokarowe i samolotowe wczasy wypoczynek i zwiedzanie PRAGA CZESKIE ZAMKI WIEDEŃ BUDAPESZT BERLIN BAWARIA PARYŻ RZYM LONDYN AMSTERDAM BARCELONA WILNO LWÓW S. PETERSBURG MOSKWA RUMUNIA NORWEGIA WŁOCHY SYCYLIA GRECJA CORFU CHORWACJA CZARNOGÓRA BUŁGARIA DZIAŁAMY JUŻ OD 1994 ROKU!

2 NASZ CEL: WYSOKA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE Praga Wiedeń BudaPeszt Berlin Paryż Wilno lwów rzym Wenecja słowacja czechy Beskidy kotlina kłodzka tatry Pieniny DZIAŁAMY JUŻ OD 1994 ROKU! DZIAŁAMY JUŻ OD 1994 ROKU! SPIS TREŚCI: W YC I E C Z K I a u t o k a r : Rumunia Paryż Paryż i Eurodisneyland Rzym Włochy Wiedeń Budapeszt Praga Czeskie zamki Londyn Norwegia Berlin Zamki Bawarskie - Oktobetfest. 9 Lwów Wilno Sankt Petersburg Amsterdam W YC I E C Z K I s a m o l o t : Barcelona Moskwa Paryż Rzym W YPOCZYNEK + Z W I E D Z A N I E imprez y pobytowo - objazdowe: Włochy Liguria + Francja Lazur. Wybrz.. 14 Sycylia + Rzym Chorwacja Grecja W C Z A S Y: Czarnogóra Bułgaria Chorwacja Grecja - Corfu Włochy Grecja INDEX KATOWICE, UL. STAWOWA 5/7 tel (pięć linii telefonicznych); tel/fax ; ; lub 24 konto: Bank Millenium N A S Z E AT U T Y: 17-letnie doświadczenie w turystyce rekomendacja Śląskiej i Polskiej Izby Turystyki gwarancja ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA bezpieczne i wysokiej klasy autokary sprawdzone obiekty atrakcyjne programy zwiedzania wyjazdy z całej Polski ponad zadowolonych klientów najlepsze ceny! W naszej ofercie także: KOLONIE 2011 OBOZY MŁODZIEŻOWE SYLWESTER ZIMA Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez INDEX B.P. I. ZGŁOSZENIE, LISTA UCZESTNIKÓW, LISTA REZERWOWA 1. Zawarcie z Biurem Podróży INDEX umowy udziału w imprezie, następuje w chwili podpisania karty zgłoszenia udziału w imprezie zwanym dalej zgłoszeniem. 2. Uczestnik imprezy, zwany dalej uczestnikiem podpisując zgłoszenie zostaje wpisany na listę uczestników imprezy, której zgłoszenie dotyczy. 3. Zgłoszenie podpisuje każdy uczestnik, a za osobę niepełnoletnią ustawowy przedstawiciel. 4. Przy podpisaniu umowy zgłoszenia w imprezie turystycznej uczestnik wpłaca na rzecz B.P. INDEX 30% ceny imprezy. Pozostałą kwotę uczestnik wpłaca nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub w dniu podpisania umowy. 5. Uczestnik ma prawo (za opłatą w wysokości 50 złotych na osobę) przenieść uprawnienia i obowiązki na inną osobę oraz zobowiązuje się powiadomić INDEX B.P. nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. II. ZMIANA, ODWOŁANIE, REZYGNACJA 1. B.P. INDEX niezwłocznie powiadomi uczestnika o ewentualnej zmianie warunków umowy, w szczególności o zmianie ceny, terminu, programu imprezy lub odwołania imprezy. Uczestnik zobowiązuje się powiadomić B.P. INDEX o przyjęciu nowych warunków lub rezygnacji z udziału w imprezie w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako akceptacja nowych warunków. 2. Jeżeli uczestnik nie wyjechał na imprezę w wyznaczonym terminie bez winy organizatora, B.P. INDEX nie ma obowiązku zapewnienia mu przejazdu w celu umożliwienia wzięcia udziału w imprezie. 3. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia złożonego w B.P. IN- DEX lub jego agenta. 4. B.P. INDEX zastrzega sobie odwołanie lub przesunięcie terminu imprezy w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa (m.in. decyzje władz państwowych i innych instytucji, wojna, klęska żywiołowa). Powodem odwołania imprezy może być również brak wymaganego minimum uczestników (35 osób w przypadku imprez z dojazdem autokarowym). Odwołanie imprezy lub przesunięcie terminu może nastąpić najpóźniej 3 dni przed imprezą. III. ZWROTY 1. B.P. INDEX lub agent dokonujący sprzedaży zwraca wniesioną opłatę przed rozpoczęciem imprezy w razie: a). Odwołania, zmiany terminu lub programu imprezy, b). Zgłoszenia przez uczestnika rezygnacji po poinformowaniu go przez Biuro o zmianie warunków umowy zgodnie z p. II.1. IV. POTRĄCENIA 1. Jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w imprezie turystycznej, B.P. INDEX potrąca z wpłat uczestnika: a). opłatę w wysokości 100 zł w razie rezygnacji ponad 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, b). 50% ceny w razie rezygnacji pomiędzy 30 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy, c). 90% ceny w razie rezygnacji w terminie krótszym niż 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, - jednak nie więcej niż faktyczne koszty poniesione przez INDEX B.P. Ryzyko zatrzymania przez władze paszportowe, celne krajowe i zagraniczne obciąża uczestnika. Potrącenia określone wyżej są dokonywane bez względu na termin podpisania zgłoszenia. 2. W/w potrącenia naliczane będą od całkowitej ceny imprezy z przejazdem i dotyczą również uczestników, którzy z przyczyn niezależnych od biura nie otrzymali wizy na wykupioną imprezę. 3. Zwrot wpłaty dokonywany jest przez B.P. INDEX lub agenta, który w imieniu Biura dokonuje sprzedaży, po złożeniu oświadczenia o rezygnacji zgodnie z pkt. II Klient może zawrzeć umowę ubezpieczenia od kosztów odstąpienia od udziału w imprezie turystycznej, stosownie do oferty ubezpieczycieli dostępnej u Organizatora lub niezależnie od Organizatora w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym takie ubezpieczenie. 2011/12 sylwester W kraju i zagranicą, obozy zimowe, Wczasy narciarskie V. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 1. Uczestnik imprezy turystycznej zobowiązany jest na miejscu zbiórki posiadać: kartę zgłoszenia, dowód wpłaty za udział w imprezie ( brak dowodu wpłaty może uniemożliwić udział w imprezie z winy uczestnika), paszport. 2. Bagaż uczestnika winien odpowiadać rozmiarami i wagą - jeden bagaż na osobę + bagaż podręczny w autokarze. 3. W celu sprawnego przebiegu imprezy turystycznej uczestnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń pilota grupy, przestrzegać punktualności oraz informować pilota o zamiarze oddalenia się od grupy. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z autokaru osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub utrudniających podróż innym uczestnikom imprezy turystycznej. VI. REKLAMACJE 1. Reklamacje w sprawie świadczeń winny być składane na piśmie, jednak nie później niż 30 dni od daty zakończenia imprezy. 2. B.P. INDEX ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. 3. Prosimy równocześnie, aby notatka na temat reklamowanych świadczeń za granicą była podpisana przez pilota lub rezydenta. VII. SZKODY 1. Uczestnik odpowiada w całości za szkody powstałe z jego winy podczas imprezy turystycznej. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich ustawowi przedstawiciele. Uczestnik winien pokryć szkody w miejscu jej powstania lub w szczególnych przypadkach w B.P. INDEX za poręczeniem osoby trzeciej. VIII. UBEZPIECZENIE 1. Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczani zostają w firmie Signal Iduna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16 a, na kwotę euro od kosztów leczenia (7000 euro dla krajów: Niemcy, Słowacja, Czechy, Ukraina, Litwa), 7000 zł od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od utraty bagażu na kwotę 800 zł lub w innej firmie, jeżeli umowa wskazuje inaczej.

3 R O Z K Ł A D J A Z DY WYCIECZKI WYPOCZYNEK + ZWIEDZANIE, WCZASY miejsca odjazdów BIELSKO BIAŁA dworzec PKS płyta dolna CIESZYN Boguszowice przejście graniczne CHRZANÓW stacja Shell, ul. Trzebińska CZĘSTOCHOWA McDonald s al. Wojska Polskiego GLIWICE dworzec PKP zatoczka dla autokarów KATOWICE McDonald s / Praktiker al. Górnośląska w str. Wrocławia KIELCE dworzec PKP zatoczki KRAKÓW Hotel Cracovia ul. Kałuży ŁÓDŹ Kaliska parking od al. Włókniarzy koło poczty OPOLE dworzec PKP parking PIOTRKÓW TRYB. McDonald s przy trasie na Katowice POZNAŃ dworzec letni PKP, ul. Dworcowa PSZCZYNA dworzec PKS RADOM dworzec PKP parking przy zegarze RZESZÓW dworzec PKP, Plac Dworcowy SOSNOWIEC McDonald s, ul. Kresowa TARNÓW Hotel Tarnowia ul. Kościuszki TYCHY Stacja benz. Bliska / Shell k. Tesco, ul. Beskidzka (S1) WARSZAWA parking przy PKiN sala Kongresowa, ul. E. Plater WROCŁAW tył dworca PKP i PKS skrzyżowanie Joanitów i Dawida Wiedeń Budapeszt Lwów 03:45 01:45 Praga Czeskie Zamki Berlin 01:45 01:45 Wilno 01:45 Bawaria 21:45 Rumunia Paryż Londyn 23:45 08:45 04:15 00:15 ** 02:15 03:30 02:15 02:15 02:15 22:15 22:15 01:30 02:00 01:30 02:00 01:30 01:30 03:30 03:30 02:00 04:00 21:30 21:30 23:30 22:00 Rzym Wenecja Włochy Amsterdam 11:00 16:00 13:45 Norwegia 04:45 Petersburg 17:45 Chorwacja Włochy (Liguria) Grecja Bułgaria Sycylia Czarnogóra Corfu Włochy (Anzio) 18:00 16:00 07:00 07:00 18:00 11:30 06:15 11:00 11:30 16:30 18:30 16:30 07:30 07:30 18:30 12:00 07:00 11:30 09:15 08:30 09:15 08:30 10:45 08:45 14:15 13:30 13:45 14:15 13:30 05:15 15:45 04:45 18:15 16:15 07:00 20:00 15:30 17:45 15:45 14:15 13:30 13:45 05:15 04:30 04:45 05:15 04:30 04:45 15:30 15:45 08:30 03:45 11:00 04:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 23:00 23:00 10:00 10:00 15:00 15:00 06:00 19:00 17:00 15:00 06:00 06:00 17:00 10:30 05:00 09:45 23:15* 01:30 23:15* 00:45 00:15 19:30* 23:15* 23:15* 04:00 01:30 23:15* 00:45 00:15 19:30* 03:30 02:00 21:30* 21:30* 23:15* 23:15* 01:30 02:45 05:45 01:30 04:30 04:30 00:45 00:15 03:00 02:00 21:30* 23:00* 06:30 23:00* dop. 100 zł dop. 100 zł 02:30 00:05 02:30 03:15 02:15 02:30 05:30 00:05 02:15 20:30* 20:30* 20:30* dop. 100 zł dop. 100 zł dop. 100 zł 23:00* 23:00* 00:15 03:00 02:00 21:30* 19:15 21:30 06:15 19:15 00:30 ** 05:15 20:15 03:00 02:00 07:15 23:00 22:00 17:30 19:15 21:30 19:15 20:45 20:15 15:30 06:00 08:15 06:00 06:00 08:15 06:00 11:30 07:30 07:15 09:30 23:30 09:00 17:30 04:15 07:15 02:15 11:00 13:15 11:00 12:30 12:15 06:45 11:00 13:15 11:00 21:45 04:15 16:30 03:30 12:15 14:30 10:30 15:30 14:00 04:15 09:15 09:15 17:15 13:00 15:15 11:00 13:15 02:00 04:15 02:00 04:15 13:00 15:15 08:30 08:30 07:00 09:00 04:00 08:30 09:30 22:30 13:00 11:00 02:00 02:00 13:00 06:30 dop. 100 zł dop. 100 zł dop. 100 zł dop. 100 zł dop. 100 zł 16:45 14:30 08:30 21:30 14:15 12:00 19:00 05:00 18:00 23:15 12:30 12:15 03:30 03:15 03:30 03:15 14:30 14:15 13:00 02:45 07:00 01:30 07:15 06:15 17:30 15:30 06:30 06:30 17:30 11:15 09:15 00:15 00:15 11:15 23:00* 23:00* 05:30 05:30 10:30 10:30 12:30 10:30 01:30 01:30 12:30 06:30 dop. 100 zł dop. 100 zł dop. 100 zł dop. 100 zł dop. 100 zł dop. 100 zł dop. 110 zł dop. 110 zł dop. 110 zł dop. 110 zł dop. 110 zł 02:30 00:05 02:15 03:15 22:30 00:05 02:15 22:30 09:30 06:30 22:15 23:15 09:15 09:30 06:30 14:30 11:30 14:30 11:30 10:15 15:15 14:15 06:15 19:15 16:30 13:30 05:15 00:05 09:00 16:30 16:30 03:30 03:30 08:30 08:30 06:30 dop. 100 zł dop. 100 zł dop. 100 zł dop. 100 zł dop. 100 zł dop. 100 zł dop. 100 zł 06:30 06:30 23:00* 02:30 ** 19:00 13:30 05:45 10:45 18:30 08:00 18:15 01:00 ** 15:00 14:30 11:30 05:30 02:30 05:30 02:30 16:30 13:30 05:30 17:15 15:15 06:15 06:15 17:15 05:30 10:15 10:30 08:30 23:30* 23:30* 10:30 04:00 23:00* 03:45 dop. 110 zł dop. 110 zł dop. 110 zł dop. 110 zł dop. 110 zł dop. 100 zł dop. 100 zł 12:45 10:45 01:45 01:45 12:45 11:00 01:00 dop. 100 zł dop. 100 zł dop. 100 zł dop. 100 zł dop. 100 zł * Y DZIEŃ WCZEŚNIEJ!!! ** Y DZIEŃ PÓŹNIEJ!!! INFORMACJE O PRZEJAZDACH AUTOKAROWYCH: ❶ BP INDEX nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia autokarów i transferów spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, przejścia graniczne, strajki itp.) ❷ Na trasach dojazdowych w Polsce połączenia mogą być realizowane autokarami turystycznymi lub mikrobusami. ❸ Połączenia na trasach krajowych będą realizowane przy minimum 15 osobach. ❹ W zależności od wyjazdu możliwa przesiadka do właściwego autokaru w Katowicach lub Wrocławiu. Czas trwania przesiadek ok. 30 minut, nie uwzględniając spóźnień na połączeniach krajowych. NOWOŚĆ! 1 dzień: wyjazd w godzinach wieczornych, wg rozkładu jazdy 2 dzień: Cluj-Napoca - pozostałości murów obronnych z Basztą Krawców, kościół reformowany, kwartał uniwersytecki, Rynek Węgierski z kościołem św. Michała, dom narodzin króla Macieja Korwina, Rynek Rumuński z Operą i Katedrą Rumuńską. Sibiu - starówka, magistrat Stary Ratusz, most Kłamców, muzeum księcia Brukenthala i schody Fingerling, plac Hueþ, kościół ewangelicki, Prawosławna Cerkiew Metropolitalna, obiadokolacja, nocleg 3 dzień: śniadanie, Sinaia zwiedzanie pałacu Peles; Bran - zwiedzanie XIV w Białego Zamku - zamek Drakuli. Brasov - rynek wraz z ratuszem, Cerkiew prawosławna, cerkiew św. Mikołaja, mury miejskie kościół św. Bartłomieja, Czarny Kościół. Obiadokolacja, nocleg 4 dzień: śniadanie, Preimer - kościół z murami obronnymi umieszczony na liście światowego Dziedzictwa UNESCO. Sighişoara - Wieża Zegarowa, Kościół na Wzgórzu, Kościół Klasztorny, Schody Szkolne, Dom Drakuli, Dom rodzinny Hermana Obertha, Mury i Baszty Obronne; Târgu Mureş - twierdza miejska, kościół unitariański, katedra katolicka i prawosławna, wyjazd w stronę Polski 5 dzień: powrót w godzinach porannych od 759 zł 2 noclegi w hotelu **/*** (pokoje z łazienkami) 2 śniadania, 2 obiadokolacje Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. TRANSYLWANIA RUMUNIA hotel **/*** 799 zł 759 zł 05:30 RUMUNIA - Transylwania kojarzona jest z zamczyskami, duchami i wampirami... ale to także wysokie góry, piękne krajobrazy, a także najlepiej zachowane średniowieczne miasta Europy. Wielonarodowe dziedzictwo kulturowe Siedmiogrodu jest widoczne w strojach ludowych, architekturze, kuchni, muzyce i festiwalach. Znakiem rozpoznawczym Transylwanii są wina i wyszukane trunki: palinca, horinca i Rachie. 3

4 PARYŻ PARYŻ - stolica Francji, kolebka kultury europejskiej, miasto o niepowtarzalnej atmosferze, niezliczonych zabytkach. Nieustannie dyktuje wszelkie mody, przyciąga, wyzwala wyobraźnię, pobudza talent artystów. Proponujemy zatem wielostronne bezpośrednie skonfrontowanie atmosfery zabytków, atrakcji, rozrywek miasta z paryskim mitem i własnymi wyobrażeniami. Aby poczuć ten niepowtarzalny klimat zapraszamy do Serca Europy. od 689 zł PARYŻ I EURODISNEYLAND... a co byś powiedział na wycieczkę do Eurodisneylandu? To nie jest zwykłe wesołe miasteczko. Tutaj, niczym po dotknięciu czarodziejskiej różdżki spełniają się Twoje sny i marzenia, a wszystko dzięki postaciom z kreskówek Disneya, tematycznym parkom, spektaklom i paradom i innym, niezliczonym atrakcjom. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie: dzieci, trochę starsi i całe rodziny. 1 dzień: wyjazd wg rozkladu jazdy, przejazd przez Niemcy do Francji. 2 dzień: przyjazd do Paryża, zwiedzanie centrum historycznego Paryża, wyspy La Cité: katedra Notre Dame, pałac Sprawiedliwości, Sainte-Chapelle, Dzielnica Łacińska - Pantheon, Sorbona. Czas wolny. Rejs po Sekwanie. Nocleg. 3 dzień: śniadanie, następnie dalsze zwiedzanie Paryża, m. in. Muzeum Perfum, Opera Garnier, Plac Vandome, spacer po Montmartre: Plac Pigalle, Moulin Rouge, Plac du Tertre, Bazylika Sacre-Coeur. Czas wolny. Nocleg. 4 dzień: śniadanie, Łuk Triumfalny i Pola Elizejskie, Pałac Inwalidów, Plac Concorde, Ogrody Tuileries, zwiedzanie Luwru - najsłynniejszego muzeum świata, Wieża Eiffel a, dzielnica La Defense. Czas wolny. Wyjazd do Polski. 5 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.. 2 noclegi: hotel Formule 1 (nowoczesny hotel na przedmieściach Paryża, pokoje wyposażone w TV, łóżka, stolik i umywalkę, wygodne łazienki znajdują się na korytarzu) lub hotel Premiere Classe (nowoczesny hotel na przedmieściach Paryża, pokoje wyposażone w łazienkę, TV, łóżka, stolik) 2 śniadania 1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Niemcy do Francji. 2 dzień: przyjazd do Paryża; zwiedzanie: wyspa La Cité - katedra Notre Dame, pałac Sprawiedliwości, Sainte- Chapelle, Dzielnica Łacińska, Pantheon, zwiedzanie Luwru - najsłynniejszego muzeum świata. Czas wolny. Rejs po Sekwanie. Nocleg. 3 dzień: śniadanie, następnie dalsze zwiedzanie Paryża: Wieża Eiffla, Łuk Triumfalny i Pola Elizejskie, Pałac Inwalidów, Plac Concorde, Ogrody Tuileries, Opera Garnier, Plac Vandome, spacer po Montmartre - Plac Pigalle, Moulin Rouge, Plac du Tertre, Bazylika Sacre-Coeur. Czas wolny. Nocleg. 4 dzień: śniadanie, CAŁODNIOWA ZABAWA w najpiękniejszym parku rozrywki w Europie. Wyjazd do Polski. 5 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. od 739 zł hotel Formule zł 689 zł hotel Premiere Classe 829 zł 739 zł obiektów - ok. 60 oraz lokalnych przewodników hotel Premiere Classe 829 zł 739 zł obiektów - ok. 60 euro oraz lokalnych przewodników. 2 noclegi w hotelu Premiere Classe (nowoczesny hotel na przedmieściach Paryża, pokoje wyposażone w łazienkę, TV, łóżka, stolik) 2 śniadania DZIAŁAMY JUŻ 4 OD 1994 ROKU!

5 RZYM 1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Austrię. Nocny przejazd do Rzymu. 2 dzień: przyjazd do Rzymu. Zwiedzanie miasta - Plac Hiszpański ze słynnymi schodami hiszpańskimi, fontanna di Trevi, Piazza Navona, Panteon. Czas wolny. Nocleg. 3 dzień: śniadanie. Dalsze zwiedzanie Rzymu: Bazylika św. Pawła za Murami, Santa Maria Maggiore, Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg. 4 dzień: śniadanie. Wymeldowanie z hotelu. Zwiedzanie: Watykan - Plac i Bazylika św. Piotra, grób Jana Pawła II, muzea watykańskie, Bazylika św. Jana na Lateranie. Czas wolny. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych. Dzień 5: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych obiektów oraz lokalnego przewodnika, biletów komunikacji miejskiej - około 60. od 899 zł Rzym - miasto siedmiu wzgórz, wieczne miasto, kolebka kultury, stolica papiestwa - każde określenie jest właściwe. Plątanina wąskich uliczek wokół Panteonu kryje niezliczone ilości atrakcji, elegancka Piazza Navona, zachęca, aby bliżej poznać barok, a najświętsza świątynia Bazylika św. Piotra jest celem pielgrzymek z całego świata. Przyjedź i zobacz jak wspaniałe i niesamowite miasto założyli Remus i Romulus. hotel *** 929 zł 899 zł 2 noclegi w hotelu *** w okolicach Rzymu 2 śniadania, 2 obiadokolacje zwiedzanie Rzymu WENECJA - ASYŻ - RZYM - WATYKAN WŁOCHY 1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. 2 dzień: przepłynięcie statkiem do Wenecji na Plac św. Marka (obowiązkowo ok. 15 ), zwiedzanie: Bazylika św. Marka, Pałac Dożów, Wieża Zegarowa, Most Westchnień, spacer w kierunku Ponte Rialto. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg. 3 dzień: śniadanie. Wyjazd do Asyżu, zwiedzanie: Bazylika św. Franciszka i matki Boskiej Anielskiej, Piazza Comune. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg w okolicy Rzymu. 4 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Rzymu: Koloseum, Forum Romanum, Capitol, Plac Wenecki, Panteon, Piazza Navona, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami hiszpańskimi, fontanna di Trevi. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg. 5 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Watykanu: Plac i Bazylika św. Piotra, Grób Jana Pawła II, Muzea Watykańskie z Kaplicą Sykstyńską. Zwiedzanie Rzymu: Bazylika św. Jana na Lateranie, Bazylika św. Pawła za Murami, Santa Maria Maggiore. Czas wolny. Wyjazd w kierunku Polski. 6 dzień: przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych od 969 zł hotel **/*** 1029 zł 969 zł 3 noclegi w hotelu **/*** (pokoje z łazienkami) 3 śniadania, 3 obiadokolacje obiektów - ok. 70 oraz lokalnych przewodników. WŁOCHY - jeden z najważniejszych punktów na kulturowej mapie Europy. To wyjątkowe miejsce, gdzie historia przypomina o sobie niemal na każdym kroku. Rzym, Wieczne Miasto - elegancki, wyrafinowany, a zarazem szalony - perfekcyjnie łączy bogatą przeszłość ze współczesną żywiołowością, pochłaniając turystę bez reszty. PONAD ZADOWOLONYCH KLIENTÓW 5

6 WIEDEŃ BRATYSŁAWA WIEDEŃ z BRATYSŁAWĄ łączy modra wstęga Dunaju. Zapraszamy do zwiedzenia i porównania tych dwóch stolic. Obraz statecznego Wiednia, pełnego historycznych zabytków widoczny jest w każdym punkcie tego miasta. Tych, którzy jednak pragną poznać coś nowego zapraszamy do Bratysławy, która nie została jeszcze odkryta przez masową turystykę. 1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację. Zwiedzanie Bratysławy: Stare Miasto, kościół św. Marcina, zamek, wieża Michalska, Teatr. Czas wolny. Nocleg. 2 dzień: śniadanie. Wyjazd do Wiednia, zwiedzanie: Ringstrasse, Plac Marii Teresy z Muzeami Historii Naturalnej i Historii Sztuki, Hofburg, ul. Graben - kolumna św Trójcy, kościół św Piotra, katedra św. Stefana, Opera. Czas wolny. Nocleg. 3 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Wiednia: Kahlenberg - panorama miasta, Schönnbrunn - letnia rezydencja cesarskiej rodziny Habsburgów, spacer po ogrodach: Glorietta, fontanna Neptuna, palmiarnia, motylarnia, ruiny rzymskie. Przejazd na Prater. Czas wolny. Wyjazd do Polski. 4 dzień: przyjazd do Polski w godzinach nocnych/rannych. od 469 zł 2 noclegi (hotel** lub penzion** - pokoje z łazienką lub typu studio) 2 śniadania obiektów - ok. 40 oraz lokalnych przewodników. Zakwaterowanie: Oekotel - hotel o standardzie** położony na przedmieściach Wiednia, posiada pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienkami i TV lub inny hotel** na przedmieściach Wiednia. Hotel** w Czechach - hotel, położony w Czechach, posiada pokoje z łazienkami oraz studia (na 2 pokoje wspólna łazienka), np. hotel*** Krystal w Hodoninie Oekotel** w Wiedniu 519 zł 549 zł hotel** w Czechach 469 zł 499 zł Fakultatywnie: 2 obiadokolacje: +80 zł hotel w Czechach, +100 zł - hotel w Wiedniu. BUDAPESZT SZENTENDRE BUDAPESZT - miasto dziesięciu wzgórz, często nazywane Perłą Dunaju. Jest miastem, gdzie na każdym kroku spotyka się coś zaskakującego: zabytki o wielowiekowej historii, gwarne bulwary, romantyczne zaułki, eleganckie restauracje, nastrojowe winiarnie, kafejki i cukiernie. 6 1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację do Budapesztu. Zwiedzanie miasta: Peszt, Bazylika św. Stefana, ulica Vaci Kigyo, Parlament. Czas wolny. Nocleg. 2 dzień: śniadanie. Zwiedzanie miasta: Góra Gellerta, Buda, kościół św. Macieja, Ratusz, Plac Kapisztran, Wieża Marii Magdaleny, Brama Wiedeńska, Plac Disz, Baszta Rybacka, Zamek Królewski. Kąpiel w basenach termalnych lub czas wolny. Rejs statkiem po Dunaju. Nocleg. 3 dzień: śniadanie. Zwiedzanie miasta: Wyspa św. Małgorzaty, Pomnik Millenium, Lasek Miejski, czas wolny. Przejazd do Szentendre, zwiedzanie: kościół śśw. Piotra i Pawła, muzeum marcepanu i wina, katedra Serbska. Czas wolny. Wyjazd do Polski. 3/4 dzień: przyjazd do Polski w godzinach nocnych/ rannych. od 519 zł 2 noclegi (hotel **/*** - pokoje z łazienkami) 2 śniadania hotel**/*** 519 zł 549 zł Fakultatywnie: 2 obiadokolacje zł obiektów ok HUF (+baseny termalne ok HUF) oraz lokalnych przewodników. KATOWICE, ul. Stawowa 5/7 tel. 032/

7 PRAGA 1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Pragi. Zwiedzanie Starego Miasta: Kościół św. Mikołaja, Pałac Golz- Kińskych, Gotycki Kościół Marii Panny, Pomnik Jana Husa. Karolinum - pierwszy Uniwersytet w Europie Środkowej. Przejście Drogą Królewską pod Bramę Prochową. Czas wolny; nocleg. 2 dzień: śniadanie. Zwiedzanie miasta: Klasztor na Strachowie, Loreta z kopią domu Marii Panny i Kościołem Narodzenia Chrystusa, plac Hradczański - uroczysta odprawa warty przed Pałacem Prezydenckim, Katedra św. Wita, Zamek Królewski, Złota Uliczka, wieża Dalibora; Mała Strana; ogrody Wallensteina. Kościół św. Mikołaja, most Karola. Czas wolny, rejs statkiem po Wełtawie. Nocleg. 3 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Starego Miasta. Spacer po dzielnicy żydowskiej: cmentarz, Ratusz i Synagoga. Zwiedzanie Nowego Miasta, spacer po Placu Wacława, Muzeum Narodowe, U Fleku. Czas wolny. Wyjazd do Polski. 4 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/rannych. obiektów - ok. 900 kc oraz lokalnych przewodników w Pradze 509 zł 539 zł pod Pragą 479 zł 509 zł Fakultatywnie: 2 obiadokolacje - 75 zł od 479 zł 2 noclegi (hotel **/*** - pokoje z łaz. lub typu studio) 2 śniadania zwiedzanie Pragi Praga - stolica naszych południowych sąsiadów, nie bez przyczyny nazywana jest Złotą Pragą. Wspaniały klimat tego miasta to efekt harmonii między Pragą romańską, gotycką, barokową, a współczesną, a także zamiłowanie jej mieszkańców i tych, którzy do niej przybywają, do najlepszego napoju o barwie bursztynu. CZESKIE ZAMKI 1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Telca - stara, królewska twierdza wodna, założona w XIII wieku - renesansowy pałac z angielskim parkiem. Zwiedzanie przepięknie położonego zamku Czervena Lhota. Czas wolny. Nocleg. 2 dzień: śniadanie. Przejazd do gotyckiego zamku Zvikov - jednej z zachowanych rezydencji Przemyślidów, położonego w pięknym miejscu nad Zalewem Orlik. Rejs statkiem po zalewie Orlickim. Zamek Orlik nad Wełtawą - pierwotnie gotycki zamek, rozbudowany w renesansowym stylu. Zabytkowe wnętrza z cennym wyposażeniem z epoki, Park angielski. Czas wolny. Nocleg. 3 dzień: śniadanie. Przejazd do jednego z najpiękniejszych neogotyckich zamków Hluboka. Przejazd do miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNE- SCO - Czeski Krumlov. Zwiedzanie pięknie położonego Starego Miasta oraz drugiego co do wielkości zamku w Czechach. Wyjazd do Polski. 4 dzień: Powrót do Polski w godzinach nocnych/rannych hotel ** 569 zł 589 zł obiektów - ok. 700 kc oraz lokalnego przewodnika od 569 zł CZECHY to nie tylko piwo, knedliki, Karel Gott i dobry wojak Szwejk. Państwo to jest jedną z najbliższych nam krain o niezwykłych walorach zabytkowych i przyrodniczych. To kraj z bogatż historią, ciekawą przyrodą; kraj rozbrzmiewający śpiewem i muzyką, ujmujący gościnnością i humorem mieszkańców. Wśród dwunastu miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO są również i Czeskie Zamki... 2 noclegi (hotel**) 2 śniadania, 2 obiadokolacje PONAD ZADOWOLONYCH KLIENTÓW 7

8 LONDYN LONDYN królewski, stolica imperium, potęgi morskiej i kolonialnej wciąż żyje pomiędzy nowoczesnymi biurowcami, klubami i centrami handlowymi, a stary Big Ben odlicza godziny obok znaku trzeciego tysiąclecia London Eye. Zapraszamy w podróż po królewskim mieście. Gdy człowiek jest zmęczony Londynem, jest zmęczony życiem, bo Londyn ma wszystko, co życie może zaoferować (dr Samuel Jonson) NORWEGIA 1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię, Francję. 2 dzień: przyjazd do Calais w godzinach przedpołudniowych, przeprawa Eurotunelem do Folkestone. Przyjazd do Londynu, zwiedzanie: Most Westminsterski, Opactwo Westminsterskie - miejsce spoczynku oraz koronacji królów Anglii, Parlament ze słynnym zegarem Big Ben, Downing Street - siedziba premierów brytyjskich. Przejażdżka na London Eye - największym na świecie diabelskim kole. Czas wolny. Nocleg. 3 dzień: śniadanie. Przejazd do centrum Londynu, zwiedzanie - Pałac Buckingham - rezydencja królewska, spacer po St. James s Park, Trafalgar Square z Kolumną Nelsona, wizyta w National Gallery z imponującą kolekcją malarstwa europejskiego, spacer po Piccadilly Circus, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud s, Chinatown, Soho, następnie Covent Garden - słynna opera i teatr królewski. Czas wolny. Nocleg. 4 dzień: śniadanie. Dalsze zwiedzanie Londynu, m.in.: twierdzy londyńskiej Tower of London oraz Skarbca Koronnego, mostu Tower Bridge, spacer przez City - dzielnicę londyńskiej finansjery do St. Paul s Cathedral, Oxford Street - centrum handlowe Londynu. Wyjazd w kierunku Dover - przeprawa Eurotunelem. Wyjazd do Polski. 5 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. od 799 zł hotel Formule zł 799 zł hotel Etap** 899 zł 859 zł 2 noclegi: hotel Formule 1 (nowoczesny hotel na przedmieściach Londynu, pokoje wyposażone w łazienkę TV, łóżka, stolik) lub hotel Etap** (nowoczesny hotel na przedmieściach Londynu, pokoje wyposażone w łazienkę, TV, łóżka, stolik) 2 śniadania obiektów - ok. 60 oraz biletów komunikacji miejskiej - ok zł - dokwaterowanie w pokoju 2 osobowym. NORWEGIA to urzekająca mieszanina tradycji i nowoczesności, malowniczych cudów natury i miejskich atrakcji, kojarzy się głównie z Wikingami, fiordami i reniferami. Norwegia to choć niekiedy zimna i deszczowa to zawsze gorąca w sercu. 8 1 dzień: wyjazd z miejsca zbiórki według rozkładu jazdy, przejazd do Świnoujścia. Ok. godz zaokrętowanie na prom do Ystad. 2 dzień: zejście z promu ok. godz. 07:00. Przejazd autokarem do Norwegii. Zwiedzanie Oslo: główna ulica miasta - Karl Johans Gate, pomnik Christiana IV, gmach parlamentu Storting, Teatr Narodowy, Pałac Królewski Slottet, skocznia, park Vigelanda. Zakwaterowanie, nocleg. 3 dzień: śniadanie. Dalsze zwiedzanie Oslo: Muzuem Wikingów, Muzeum łodzi FRAM. Przejazd w okolice Bergen zwanego Bramą Fiordów. Nocleg. od 2129 zł 5 noclegów w hotelach klasy turystycznej 5 śniadań prom Świnoujście - Ystad prom Gedser - Rostock Dopłaty: bilety wstępów, opłaty promowe na terenie Norwegii ok 500 NOK, dopłata do kabiny na promie od 200 zł/os zł - dokwaterowanie w pokoju 2 osobowym. 4 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Bergen, m.in. stary port Bryggen, Torget-targ rybny, forteca Bergenhus. Ok. godz wyjazd z Bergen. Przejazd tunelem Laerdal - najdłuższym na świecie (24,5 km). Zwiedzanie Muzeum lodowców w Fjaerland, nocleg w okolicach Stryn. 5 dzień: śniadanie, przejazd w kierunku fiordu Geirenger, przejazd złotą drogą - drogą Orłów, a następnie przejazd słynną Drogą Trolli. Po drodze widok na wodospad Stigfossen, a następnie podziwianie Ściany Trolli. Przejazd do Lillehamer - światowej sławy ośrodka sportów zimowych. Nocleg. 6 dzień: śniadanie, zwiedzanie skoczni, wioski olimpijskiej, skansen Maihaugen, ok. godz przejazd w kierunku Szwecji. Nocleg w okolicach Goteborga. 7 dzień: śniadanie. Przejazd mostem nad Bałtykiem do Kopenhagi - krótkie zwiedzanie miasta: pomnik Małej Syrenki, bulwar Nyhavn, okrągła wieża Rundetarn, pałac Christianborg i Charlottenborg, rokokowy pałac królewski Amalienborg - siedziba duńskiego parlamentu. Spacer po głównym deptaku miasta Stroget. Przejazd do Gedser. Zaokrętowanie na prom. Przepłynięcie do Rostock a. Nocny przejazd do kraju. 8 dzień: Powrót do kraju w godzinach południowych DZIAŁAMY JUŻ OD 1994 ROKU!

9 POCZDAM - TROPICAL ISLAND BERLIN 1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Zwiedzanie Berlina: Katedra Berlińska, Muzeum Pergamonu, przejście aleją Unter den Linden. Spacer po słynnym bulwarze handlowym Kurfurstendamm. Czas wolny. Nocleg. 2 dzień: śniadanie, przejazd do Poczdamu. Zwiedzanie pałacu Sanssouci, kościoła Piotra i Pawła, Starego Miasta, Cecilienhof miejsca podpisania Układu Poczdamskiego. Czas wolny. Powrót do Berlina: Brama Brandenburska, Reichstag. Czas wolny. Nocleg. 3 dzień: przejazd do Tropical Island w Brand (dla chętnych możliwość zostania w Berlinie - samodzielne zwiedzanie i czas wolny). Wypoczynek w największym tropikalnym parku rozrywki w Europie. Jest tam wszystko co tropikalne: lśniąca, biała, piaszczysta plaża, największy na świecie las tropikalny pod dachem, lazurowa laguna (www.tropical-island.de). Wyjazd do Polski. 4 dzień: przyjazd do Polski w godzinach nocnych/rannych. obiektów - ok. 60 euro oraz lokalnych przewodników hotel Formule zł hotel Etap 489 zł 529 zł Fakultatywnie: 2 śniadania - 60 zł od 479 zł 2 noclegi: hotel Formule 1 (nowoczesny hotel na przedmieściach, posiada pokoje1,, wyposażone w łóżka, umywalkę stolik oraz TV, wygodne łazienki znajdują się na korytarzu) lub hotel Etap (nowoczesny hotel na przedmieściach, pokoje 1, 2 lub, wyposażone w łóżka, łazienkę, stolik oraz TV) BERLIN to metropolia kultury i nowych trendów, przyciągająca gości z całego świata. Niepowtarzalną, fascynującą atmosferę tego miasta, tworzą renomowane muzea, galerie sztuki, teatry, imprezy kulturalne, zasługujące na miano wydarzeń światowej kultury, a także zaskakująca subkultura z jej legendarnym życiem nocnym. Czarującą atmosferę Poczdamu, leżącego vis-á-vis Berlina, najlepiej poznać podczas zwiedzania, zaliczanych do UNESCO, przepięknych pałaców rezydencji Sanssouci. ZAMKI BAWARSKIE 1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd nocny przez Niemcy do Monachium. 2 dzień: zwiedzanie Monachium: Nowy Ratusz z grającym, ruchomym zegarem, kościół św. Michała z grobowcem Ludwika Bawarskiego, kościół św. Piotra, Marienplatz, Ludwigstrasse, Frauenkirche, Residenz, stara Pinakoteka, stadion Olimpijski. Czas wolny. Nocleg. 3 dzień: śniadanie. Wyjazd do Fussen - zwiedzanie starego miasta, przejazd do zamków: Neuschwanstein - inspiracji dla twórców bajkowego pałacu W. Disneya), Hohenschwangau - odbudowanego po zniszczeniach z okresu wojen napoleońskich przez ojca Ludwika - Maksymiliana II. Przejazd do Garmish Partenkirschen: panorama Alp, obiekty olimpijskie, dla chętnych wjazd kolejką na najwyższy szczyt Alp Bawarskich - Zugspitze. Czas wolny. Nocleg. 4 dzień: śniadanie. Przejazd do Prien, rejs statkiem po Jeziorze Chiemsee na Wyspę Herreninsel, spacer do zamku Herrenchiemsee. Czas wolny. Wyjazd do Polski. 5 dzień: przyjazd do Polski w godzinach porannych Oktoberfest i 4 os. hotel ** 829 zł 869 zł obiektów - ok. 70 euro oraz lokalnych przewodników. BAWARIA urzeka turystów zabytkowymi miastami, stolicą Monachium - światową metropolią o wielkim sercu, baśniowymi zamkami i alpejskimi wioskami, stanowi także w potocznym odczuciu kwintesencję Niemiec: mężczyźni z kuflami piwa, w krótkich spodenkach, kapusta i kiełbaski czy krowy z dzwoneczkami. PONAD ZADOWOLONYCH KLIENTÓW od 829 zł 2 noclegi w pensjonacie (pokoje z łazienkami) 2 śniadania, 2 obiadokolacje ubezpieczenie KL I NNW 9

10 LWÓW ZAMKI ZŁOTEJ PODKOWY Lwów to miasto, w którym na każdym kroku natknąć się można na ślady dawnej polskości. Język polski w swej szczególnej odmianie, jaką jest gwara lwowska, jest wciąż w powszechnym użyciu. W przeszłości w mieście tym mieszkało wielu wybitnych Polaków, takich jak Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, Adam Grottger. O tym, że znany slogan Nie ma jak Lwów jest wciąż aktualny przekonują liczne rzesze naszych rodaków pragnących odwiedzić miejsce znane dotąd tylko z podręczników historii. 1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do Lwowa. Zwiedzanie miasta: rynek, Ratusz Lwowski, cztery Empirowe studnie, cerkiew Wołoska ze słynną wieżą Korniaktowską, kościół Dominikanów, katedra Ormiańska. Czas wolny. Nocleg. 2 dzień: śniadanie. Przejazd i zwiedzanie zamków Złotej Podkowy: Olesko - miejsce narodzin Jana III Sobieskiego, bogata ekspozycja obrazów, rzeźby, przedmiotów sztuki użytkowej; Podhorce - zamkowy kompleks obronny - rezydencja rodów Koniecpolskich, Rzewuskich, Sanguszków; Złoczów - rezydencja Jana III Sobieskiego, Chiński Pałac. Czas wolny. Nocleg 3 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Lwowa: Stara Prochownia, Klasztor Karmelitów, Pałac Biskupi, Pałac Hrabiny Potockiej, cmentarz Łyczakowski (mogiły m.in. M. Konopnickiej, G. Zapolskiej) i Orląt Lwowskich, wały Hetmańskie. Czas wolny. Wyjazd do Polski. 4 dzień: przyjazd do Polski we wczesnych godzinach rannych. od 499 zł 2 noclegi w hotelu we Lwowie 2 śniadania hotel 539 zł 499 zł Fakultatywnie: 2 obiadokolacje - 80 zł obiektów - ok. 100 UAH oraz lokalnych przewodników. WILNO TROKI - KOWNO WILNO to dziś prawdziwa metropolia ze wspaniałymi zabytkami, sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, imponującym zabytkowym kompleksem uniwersytetu, uroczymi zaułkami, malowniczą Wilią - należące bez wątpienia do najpiękniejszych miast świata. 1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Kowna. Zwiedzanie: Stare Miasto, Dom Perkuna, kościół katedralny, plac ratuszowy, pozostałości zamku kowieńskiego Muzeum Diabłów. Czas wolny. Nocleg. 2 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Wilna: Klasztor Bazylianów z celą Konrada, Góra Trzech Krzyży, Rynek starego miasta, cmentarz na Rossie, Ostra Brama, kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych z byłym Klasztorem Karmelitów, Plac Katedralny, kościół św. Michała Archanioła, Kardynalia (dawny pałac Radziwiłłów), gmach Filharmonii, Kalwaria, Uniwersytet Wileński (założony w 1579 r.), Cerkiew Św. Ducha. Nocleg. 3 dzień: śniadanie. Zwiedzanie zamku Wielkich Książąt Litewskich w Trokach. Czas wolny. Wyjazd do Polski. 4 dzień: przyjazd do Polski w godz. nocnych/rannych. od 539 zł 2 noclegi w hotelu w Wilnie lub okolicy (pokoje z łazienkami) 2 śniadania zł 539 zł Fakultatywnie: 2 obiadokolacje - 80 zł obiektów - ok. 60 LT oraz lokalnych przewodników. 10 DZIAŁAMY JUŻ OD 1994 ROKU!

11 RYGA - TALLIN SANKT PETERSBURG 1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, nocny przejazd przez Polskę, Litwę, Łotwę. 2 dzień: przyjazd na Łotwę. Zwiedzanie Rygi: katedra NMP, kościół św. Piotra, Zamek Kawalerów Mieczowych, zespół średniowiecznych kamieniczek tzw. Trzej Bracia. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg. 3 dzień: śniadanie, przejazd do Rosji - Sankt Petersburg, obiadokolacja, rejs po Newie i kanałach miejskich. Zakwaterowanie, nocleg. 4 dzień: śniadanie, zwiedzanie: Pałac Zimowy z jednym z największych muzeów świata - Ermitaż, Twierdza Pietropawłowska z soborem św. Piotra i Pawła, Cerkiew na krwi, Sobór św. Izaaka, pomnik Jeźdźca Miedzianego, sobór Kazański, Newski Prospekt. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg. 5 dzień: śniadanie, przejazd do Peterhofu: letnia rezydencja carska z złotymi fontannami, przejazd do Carskiego Sioła: pałac carycy Katarzyny ze słynną bursztynową komnatą. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg. 6 dzień: śniadanie, przejazd do Estonii; zwiedzanie Tallina: gotycka katedra NMP, ratusz z XIV w., cerkiew św. Mikołaja, wieża Kiek in de Kok oraz fragmenty murów obronnych. Czas wolny. Wyjazd do Polski od 1509 zł hotel ** 1509 zł 1549 zł 4 noclegi (hotele**/*** - pok. 2, 3 osobowe z łazienkami) 4 śniadania, 4 obiadokolacje ubezpieczenie KL I NNW zwiedzanie wg. programu 7 dzień: powrót w godzinach wieczornych. Cena nie obejmuje: kosztu wizy rosyjskiej (254 zł wizowanie+koszt wizy), biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalnych przewodników - należy przeznaczyć ok. 80. UWAGA! 40 dni przed wyjazdem należy złożyć dokumentację wizową: 1 zdjęcie, 1 formularz i paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z dwoma wolnymi stronami. Istnieją w Petersburgu dość dziwne zakątki. Wydaje się, jakby w te miejsca nie zaglądało to samo słońce, które świeci wszystkim petersburżanom, lecz jakieś inne, nowe, jakby umyślnie zamówione dla tych kątów i przyświeca wszystkiemu innym, specjalnym światłem. F. Dostojewski Białe noce Białe Noce BRUKSELA AMSTERDAM 1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Niemcy. 2 dzień: zwiedzanie Brukseli: Atomium, Pagoda Chińska, Waterloo, Łuk Triumfalny, Muzeum Broni, katedra św. Michała i św. Guduli, pasaż św. Huberta, wpisany na Listę Dziedzictwa UNESCO, Wielki Plac (Ratusz, Brabant Hall, Dom Króla) - Manekin Pis. Czas wolny. Nocleg. 3 dzień: śniadanie, przejazd do Amsterdamu, zwiedzanie: Oude Kerk - Stary Kościół, Nieuwe Kerk, Magere Brud - najsłynniejszy most, Szlifiernia Diamentów, Museum Square - miejsce gdzie znajdują się najczęściej odwiedzane muzea min. Rijksmuseum, Muzeum miejskie, Browar Heineken, rejs statkiem po kanałach Amsterdamu, Leideplein - centrum rozrywek. Czas wolny. Nocleg. 4 dzień: śniadanie. Przejazd do Amsterdamu. Spacer po starym centrum, m.in. Singel (najstarszy kanał), Targ Kwiatowy, Plac Dam, Pałac Królewski, Plac Mennicy, Neuwmarkt, Chinatown i dzielnica Czerwonych Latarni. Czas wolny. Wyjazd do Polski. 5 dzień: przyjazd do Polski w godzinach południowych od 899 zł hotel Premiere Classe lub hotel** 899 zł 929 zł 2 noclegi: hotel Premiere Classe lub hotel** (pokoje z łazienkami) 2 śniadania obiektów - ok. 65 oraz lokalnych przewodników. AMSTERDAM stolica Holandii ma w zanadrzu coś dla każdego - od sztuki na najwyższym poziomie i olśniewającej kultury, po barwne, tętniące życiem ulice. To prawdziwy tygiel, w którym żyją przybysze ze wszystkich stron świata, to miasto narodu zdobywców mórz i hodowców tulipanów. PONAD ZADOWOLONYCH KLIENTÓW 11

12 BARCELONA SAMOLOTEM MIASTO SŁOŃCA MOSKWA SAMOLOTEM CARSKIE MIASTO 1 dzień: zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot do Barcelony, przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Wieczorne zwiedzanie: Plac Kataloński/Placa Catalunya i tętniąca ulica La Rambla ze słynną Font Calanetes (święte miejsce kibiców FC Barcelona). W razie przylotu w godzinach wieczornych program zwiedzania z tego dnia realizowany będzie w dniu wyjazdu. 2-3 dzień: śniadanie, przejazd kolejką podmiejską do centrum miasta. Zwiedzanie: Dzielnica Gotycka/Barri Gotic - Pałac Królewski i Katedra św. Eulalii; Plac Hiszpański/Placa Espanya - dawne miejsce walk byków; arcydzieła Gaudiego: Bazylika św.rodziny/sagrada Familia, Casa Batilo, Casa Mila, Palau, Parc Guell z najdłuższą ławką świata; Placa de la Sagrada Familia z ulicą Carrer Sicilia i polskim akcentemsklepem Krakowiak; Placa Sant Jaume - dawna dzielnica żydowska z pozostałością Wielkiej Synagogi; Muzeum Obuwia - Placa Felip Neri; Wzgórze Montjuich ze stadionem olimpijskim; wejście na stadion FC Barcelona - Camp Neu (ok. 15 )/ degustacja katalońskiego wina cava. Wieczorny powrót do hotelu, nocleg. 4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotnisko, odprawa, przelot do Polski. od 1599 zł Zakwaterowanie: w hotelach **/*** położonych w Barcelonie lub niewielkiej odległości (max.1h dojazdu kolejką podmiejską). Pokoje 2-osobowe o bardzo dobrym standardzie. W cenie - śniadania. 1 dzień: zbiórka w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w hali odlotów i przelot z Warszawy do Moskwy, transfer do hotelu, zakwaterowanie. Spacer po Arbacie. Nocleg. 2 dzień: śniadanie. zwiedzanie: Kreml (Car-Dzwon, Car-Armata, Dzwonnica Iwana Wielkiego, Sobór Uspieński) i Sad Aleksandrowski, Plac Czerwony, mauzoleum W. Lenina, cerkiew Wasyla Błogosławionego (z zewnątrz) GUM, Plac Maneżowy, ul. Twerska. Nocleg. 3 dzień: śniadanie. Zwiedzanie zespołu Klasztoru Nowodziewiczego, wybudowany dla uczczenia zdobycia Smoleńska. Zespół klasztorny obejmuje sobór Smoleński, cerkiew Uspieńską, cerkiew św. Ambrożego, dzwonnicę, cmentarz Nowodziewiczy, Wzgórza Worobiowe, MGU, Góra Pokłonna, Prospekt Kutuzowa. Nocleg. 4 dzień: śniadanie. Dalszy ciąg zwiedzania Moskwy: Sobór Chrystusa Zbawiciela, Galeria Trietiakowska, czas wolny, przejazd na lotnisko Sheremetevo i wylot do Polski zł Cena nie obejmuje: - kosztu wizy rosyjskiej (245 zł) - obowiązkowo płatne przy wykupie wycieczki - biletów wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 60 euro oraz lokalnych przewodników. - 3 obiadokolacje 150 zł CENA WYLOT zł zł zł WSZYSTKIE WYLOTY Z KATOWIC przelot samolotem w dwie strony (wliczone opłaty lotniskowe) 3 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2-osobowe z łazienkami) 3 śniadania Cena nie obejmuje: kosztów transferu lotnisko-hotellotnisko, przejazdów komunikacją miejską w czasie zwiedzania, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów - ok zł - dokwaterowanie w pokoju 2 osobowym. WEEKENDY LOTNICZE Zapraszamy Państwa do najpiękniejszych stolic Europy. Zapewniamy wygodną podróż samolotem, dobre hotele, niewielkie grupy, opiekę pilota-przewodnika oraz program zwiedzania pełen atrakcji i niespodzianek. Pilot nie oprowadza grupy wewnątrz obiektów muzealnych. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Przeloty odbywamy liniami typu low cost z portów lotniczych Katowice, Kraków, Wrocław. W zależności od ilości uczestników transfer lotnisko-hotel-lotnisko będzie realizowany busem lub środkami komunikacji miejskiej. Szczegółowy opis świadczeń znajduje się w opisie poszczególnych miast. CENA WYLOT zł zł WSZYSTKIE WYLOTY Z WARSZAWY przelot samolotem w dwie strony transfery: lotnisko- hotel-lotnisko 3 noclegi w hotelu**/*** (pokoje 2-osobowe z łazienkami) 3 śniadania (bufet) ubezpieczenie 12 KATOWICE, ul. Stawowa 5/7 tel. 032/

13 SAMOLOTEM PARYŻ 1 dzień: zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot do Paryża, przejazd do Hotelu, zakwaterowanie. Wieczorne zwiedzanie: dzielnica artystów Montmartre - Bazylika Sacre-Coeur, Plac Pigalle, Moulin Rouge. (W razie przylotu w godzinach wieczornych program zwiedzania z tego dnia realizowany będzie w dniu wyjazdu.) 2-3 dzień: śniadanie, przejazd metrem do centrum miasta. Zwiedzanie: Wieża Eiffla - symbol Paryża; dzielnica łacińska: Sorbona, Panteon, Ogrody Luksemburskie; Trocadero; Łuk Triumfalny; Pola Elizejskie; Muzeum Luwru oraz Muzeum d Orsay; Wyspa La Cite: Katedra Notre Dame, Sainte Chapelle; nowoczesna dzielnica La Defense; kompleks parkowo-pałacowy Wersal; rejs statkiem po Sekwanie dla chętnych. Wieczorny powrót do hotelu, nocleg. 4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotnisko, odprawa, przelot do Polski. Zakwaterowanie: w hotelach położonych w Paryżu lub niewielkiej odległości (max.1h dojazdu kolejką podmiejską). Pokoje 2-osobowe o bardzo dobrym standardzie. W cenie - śniadania. Paryż + Eurodisneyland Program jak wyżej + 3 dzień całodzienna zabawa w najpiękniejszym parku rozrywki w Europie. CENA WYLOT zł zł WSZYSTKIE WYLOTY Z KATOWIC CENA WYLOT zł zł zł zł zł WSZYSTKIE WYLOTY Z KATOWIC od 1599 zł przelot samolotem w dwie strony (wliczone opłaty lotniskowe) 3 noclegi w hotelu (pokoje 2-osobowe z łazienkami) 3 śniadania Cena nie obejmuje: kosztów transferu lotnisko-hotellotnisko, przejazdów komunikacją miejską w czasie zwiedzania, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów - ok zł - dokwaterowanie w pokoju 2 osobowym. MIASTO MIŁOŚĆI SAMOLOTEM RZYM 1 dzień: zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot do Rzymu, przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Wieczorne zwiedzanie: Plac Hiszpański z fontanną Baraccacia, Plac Navona z fontanną Trzech Rzek, Schody Hiszpańskie, fontanna Di Trevi. W razie przylotu w godzinach wieczornych program zwiedzania z tego dnia realizowany będzie w dniu wyjazdu. 2-3 dzień: śniadanie, przejazd kolejką podmiejską do centrum miasta. Zwiedzanie: Watykan - Bazylika św. Piotra, Muzeum Watykańskie, Kaplica Sykstyńska; ślady antyku: Forum Romanum, Capitol, Colosseum, Panteon; Bazylika Santa Maria Maggiore i Bazylika św. Jana na Lateranie; Anioł Pański na Placu św. Piotra - w niedzielę w południe, jeśli papież będzie w Rzymie. Wieczorny powrót do hotelu, nocleg. 4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotnisko, odprawa, przelot do Polski. - wylot z Katowic CENA zł zł zł zł od 1599 zł przelot samolotem w dwie strony (wliczone opłaty lotniskowe) 3 noclegi w hotelu *** (pokoje 2-osobowe z łazienkami) 3 śniadania Zakwaterowanie: w hotelach *** położonych w Rzymie lub niewielkiej odległości (max.1h dojazdu kolejką podmiejską). Pokoje 2-osobowe o bardzo dobrym standardzie. W cenie - śniadania. Cena nie obejmuje: kosztów transferu lotnisko-hotellotnisko, przejazdów komunikacją miejską w czasie zwiedzania, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów - ok zł - dokwaterowanie w pokoju 2 osobowym. WIECZNE MIASTO PONAD ZADOWOLONYCH KLIENTÓW 13

14 WŁOCHY Liguria + Francja Lazurowe wybrzeże wypoczynek + zwiedzanie LIGURIA rozciąga się od Toskanii, aż po granicę z Francją. Obszar ten jest często określany jako włoska Riviera, a nadmorskie kurorty i eleganckie promenady zachwycają i przyciągają turystów z całego świata. LAZUROWE WYBRZEŻE - najsłynniejsza i najpiękniejsza część francuskiego wybrzeża Morza Śródziemnego. To tutaj właśnie położone są słynne na całym świecie miejscowości Saint Tropez, Saint Raphael, Nicea, Cannes, Monaco, piaszczyste plaże oraz urocze miasteczka z mnóstwem kafejek i restauracji. Rodzinny Hotel Europa** znajduje się w znanym kurorcie turystycznym Arma Di Taggia, 5 km od centrum San Remo. W obiekcie znajdują się pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami i TV(możliwe łóżka piętrowe). Do dyspozycji turystów jest restauracja, bar, świetlica. Obiekt położony jest w otoczeniu gaju palmowego, zaledwie 150 metrów od piaszczystej plaży. (www.hoteleuropa-arma.com) od 1899 zł przejazd klimatyzowanym autokarem LUX, 8 noclegów w Hotelu **, wyżywienie (śniadania,obiadokolacje,, rezydenta, wycieczki do San Remo, Monacco, Cannes, Monte Carlo, Ventimigla, w drodze powrotnej wycieczka do Parku Rozrywki Gardalandia, lub zwiedzanie Werony,. CENA zł zł zł zł PROGRAM RAMOWY: 1 dzień: wyjazd w godzinach popołudniowych. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch. 2 dzień: przyjazd do San Remo w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu. Obiad. Zapoznanie się z regulaminem obozu. Nocleg. 3-9 dzień: wypoczynek i zwiedzanie. W trakcie pobytu serwowane jest codziennie śniadanie i obiadokolacja. Program zwiedzania obejmuje wycieczki: 1. Monaco: Pałac Książęcy, Katedra, Muzeum Oceanografii, Monte Carlo - kasyna, zwiedzanie i pobyt w Cannes: Pałac Festiwalowy, Promenada La Croisette z odciskami dłoni gwiazd filmowych, pobyt na plaży w Cannes. 2. San Remo: Stare Miasto - La Pigna, Kasyno, promenada Corso Imperatrice, Teatr Ariston, promenada Matteotti. 3. Wycieczka do uroczej miejscowości Ventimigla z jednym z najpiękniejszych ogrodów egzotycznych we Włoszech. 10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu, wyjazd z ośrodka w godzinach rannych. Przyjazd do Parku Rozrywki Gardalandia. (www.gardalandwaterpark.it) na 9-godzinną zabawę. Dla osób, które nie korzystają z atrakcji Gardalandii zwiedzanie Verony. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 11 dzień: przejazd przez Austrię, Czechy (przerwa na posiłek, płatny we własnym zakresie). Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. DODATKOWO PŁATNE: Obowiązkowa opłata (28 ) za bilet wstępu do Gardalandii. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. Wycieczki fakultatywne do Kanionu Verdin, Saint Tropez oraz rejs statkiem. SYCYLIA + RZYM GIARDINI NAXOS wypoczynek + zwiedzanie SYCYLIA jest wyspą, która od wieków była naturalną granicą między Afryką i Europą, o bardzo bogatej historii i wielu starożytnych zabytkach. Miejsce ze wspaniałymi, piaszczystymi plażami i urozmaiconą linią brzegową z wieloma pięknym zakątkami. Do miejsc wartych odwiedzenia należą m.in. wspaniałe miasta: Catania, Messina, Palermo, Taormina oraz symboliczna największa góra wyspy - Etna. Jest to idealne miejsce do spędzenia wymarzonych wakacji. CENA zł zł zł Wioska Turystyczna*** Villaggio Alcantare w miejscowości Giardini Naxos składa się z murowanych budynków oddalonych od plaży o 750 metrów. Posiada pokoje 3,4 osobowe z możliwością łóżek piętrowych. Na terenie obiektu znajduje się restauracja, bar, sala TV, 2 baseny, plac zabaw, boisko i kort tenisowy. (www.villaggioalkantara.it) PROGRAM RAMOWY: 1 dzień: wyjazd w godzinach popołudniowych. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch. 2 dzień: przyjazd do Mirabilandii. Całodzienny pobyt w parku rozrywki lub zwiedzanie Rawenny i odpoczynek. Wieczorem wyjazd w dalszą podróż przez Włochy. 3 dzień: przyjazd na Sycylię w godzinach przedpołudniowych, obiad, odpoczynek po podróży, zakwaterowanie. Kolacja, nocleg dzień: wypoczynek, plażowanie, kąpiele w morzu, 2070 zł przejazd klimatyzowanym autokarem Lux 8 noclegów w Wiosce Turystycznej Villaggio Alcantare z wyżywieniem 3 razy dziennie (śniadania, ciepły lunch + deser, kolacje w postaci II dania, do lunchu i kolacji podawana jest woda źródlana, pozostałe napoje dodatkowo płatne) + 1 nocleg w hotelu w okolicach Rzymu ze śniadaniem i obiadokolacją. wycieczki do Katanii, Messyny, Taorminy oraz przejazd pod wulkan Etna; w drodze powrotnej zwiedzanie Pompeji i Rzymu; pobyt całodzienny w parku rozrywki Mirabilandia lub dla chętnych w Ravennie i rezydenta, włoską opiekę medyczną wycieczki. Zwiedzanie Messyny: centrum, Piazza Duomo z katedrą i wieżą z zegarem astronomicznym, fontanną. Zwiedzanie Katanii: plac katedralny z fontanną, Castello Ursino - twierdza obronna z XII wieku, ruiny teatru greckiego i rzymskiego amfiteatru, via Etnea. Zwiedzanie Taorminy: najpiekniejszej miejscowości Sycylii, spacer po starówce i tarasach widowych, zwiedzanie teatru greckiego, katedra św. Mikołaja, Palazzo Corvaja. Wycieczka na Etnę: wjazd autokarem na wysokość 1915 m, spacer na wysokość ok m do punktu widokowego oraz przejście do pomniejszych kraterów o nazwie Sylwestry, powstałych w wyniku erupcji wulkanu w 2001 roku, dla chętnych wjazd kolejką. 11 dzień: wykwaterowanie przed śniadaniem, wyjazd z ośrodka w godzinach rannych. Przyjazd do Pompei - zwiedzanie ruin starożytnego miasta zniszczonego w trakcie wybuchu wulkanu. Przejazd na nocleg w okolice Rzymu. Obiadokolacja. 12 dzień: po śniadaniu wyjazd do Rzymu. Zwiedzanie z przewodnikiem: Plac i Bazylika św. Piotra w Watykanie, Zamek Anioła, Panteon, fontanna di Trevi, Plac Wenecki i Kapitol, Forum Romanum, Koloseum. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski. 13 dzień: przejazd przez Austrię i Czechy. Po drodze postój w Czechach. DODATKOWO PŁATNE: bilet wstępu do Mirabilandii, przejazd środkami komunikacji miejskiej i opłata za przewodnika w Rzymie i w Pompejach, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 70 ) 14

15 wypoczynek + zwiedzanie DRAGE CHORWACJA Hotel Galeb** oddalony od morza i żwirkowej plaży o 500 metrów. W obiekcie znajdują się pokoje 2,3,4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w szafę, krzesła, stolik. Posiada na parterze dużą restaurację na około 100 miejsc, na pierwszym piętrze jest duży taras. W hotelu znajduje się sala dyskotekowa i sala wielofunkcyjna. Obok hotelu jest boisko do siatkówki oraz stoły do ping-ponga. Strona hotelu: PROGRAM RAMOWY: 1 dzień: wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd nocny do Chorwacji. 2 dzień: Przyjazd do Chorwacji, zwiedzanie Zadaru - rzymskie forum, kościół przedromański św. Donata z IX w., romańska katedra św. Anastazji, kościół św. Marii z charakterystyczną dzwonnicą z 1105 r., klasztor Franciszkanów z XVI w. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. 3-7dzień: wypoczynek i zwiedzanie. W trakcie pobytu serwowane jest codziennie śniadanie i obiadokolacja. Program zwiedzania obejmuje wycieczki: 1. Split i Trogir - Split: Stare Miasto, a w nim majestatyczny pałac cesarza Dioklecjana, zabytek UNESCO, katedra św. Dujma, ratusz, malowniczy port. Trogir: wspaniale zachowana średniowieczna starówka, katedra św. Wawrzyńca i ratusz. 2. Park Narodowy Krka i Šibenik - park narodowy tworzą liczne wodospady, kaskady i jeziora, spacer po parku, kąpiel pod wodospadem w krystalicznie czystej wodzie. Šibenik - katedra św. Jakuba - UNESCO, plac republiki, Pałac Książęcy i Biskupi, twierdza św. Michała. 3. Dubrownik - Brama Pile, Klasztor Franciszkanów wraz z XIV w. Apteką, Katedra ze skarbcem oraz mury miejskie, spacer słynną ulicą Stradon 8 dzień: śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski, przejazd do Narodowego parku Jezior plitwickich o szmaragdowo-turkusowym kolorzepołączonych ze sobą 92 wodospadami. 9 dzień: przyjazd do Polski. od 1299 zł, 6 noclegów w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami, 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja), taksę klimatyczną,, rezydenta,, zwiedzanie: Zadar, Split i Trogir, Sibenik i Wodospady Rzeki Krka, Dubrovnik, w drodze powrotnej wycieczka do Parku Narodowego Jezior Plitvickich (miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO). CENA zł zł zł zł DODATKOWO PŁATNE: Bilety wstępu, przewodnicy miejscowi ok. 70, Wycieczki fakultatywne: rejs statkiem Kornati ok. 35. ZNIŻKI: dziecko do 3 lat, bez świadczeń zł, dziecko 4-10 lat zniżka 20 %. CHORWACJA rozpościera się od końca wschodnich krańców Alp, aż po wybrzeże Morza Adriatyckiego, tworząc bajeczny krajobraz: olbrzymich gór, tajemniczych wysp, ukrytych zatok z ciepłym czystym morzem i zabytkowymi pięknymi miasteczkami. Niepowtarzalny klimat sprawia iż jest to idealne miejsce do wypoczynku i czyni z Chorwacji jeden z najpiękniejszych turystycznie krajów Europy. MIEJSCOWOŚĆ DRAGE - to niezwykle malownicza typowa dalmacka miejscowość położona koło Biogradu na Moru pomiędzy morzem z krystalicznie czystą woda oraz parkiem narodowym i Jeziorem Vransko. Od miejscowości Drage rozpoczyna się najbardziej znany Chorwacki Park Narodowy Kornati z przepięknie położonymi wyspami. W miejscowości znajduje się kilka restauracji i sklepów oraz bardzo dobrze przygotowana plaża miejska. Strona Regionu: wypoczynek + zwiedzanie NEI PORI GRECJA Hotel Platon położony jest w centrum Nei Pori w odległości 150 m od PLAŻY. Posiada 32 pokoje 2,3,4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV, klimatyzacją. W budynku znajduje się jedna z najlepszych restauracji w mieście gdzie wydawane są posiłki. PROGRAM RAMOWY: 1dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię. 2 dzień: przyjazd na Riwierę Olimpijską, zakwaterowanie, plażowanie nocleg. 3-7/10 dzień: wypoczynek i zwiedzanie. W trakcie pobytu serwowane jest codziennie śniadanie i obiadokolacja. Program zwiedzania obejmuje wycieczki: 1. Park Narodowy Olimp - wycieczka do mitycznej siedziby antycznych bogów, góry wznoszącej się nad całą Riwierą Olimpijską, spacer wąwozem Enipeas, a także do położonej w górach malowniczej wioski Palios Panteleimon, miasta Litochoro oraz zamku Platamonas. 2. Ateny - w dniu tej wycieczki zamiast śniadania suchy prowiant. Przyjazd do stolicy Grecji w godzinach porannych. Zwiedzanie m.in. najsłynniejszego zespołu świątyń antycznych: Erechtejonu, Propyleji, Partenou, twierdzy Akropol (12 euro) oraz Plaki - urokliwej XIX-wiecznej dzielnicy miasta. W czasie pobytu zobaczymy też zmianę warty pod Pałacem Królewskim. Po zwiedzaniu czas wolny i powrót na Riwierę Olimpijską. 3. Meteory - wyprawa do, położonych na wznoszących się ponad równiną Tesalii, zbudowanych na strzelistych skałach, klasztorów Meteora. W programie zwiedzanie 2 z 6 zachowanych klasztorów i czas na zakupy w manufakturze ikon. Po południu powrót do hotelu. 8/11 dzień: śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do Polski. Zwiedzanie Salonik: Biała Wieża, pałac cesarza galeriusza, bazylika. 9/12 dzień: przyjazd do Polski. od 1499 zł 6/9 noclegów w hotelu 2 posiłki dziennie - kuchnia grecka (śniadanie, obiadokolacja) opieka pilota i rezydenta wycieczki w cenie wg programu CENA zł zł zł zł DODATKOWO PŁATNE: Wycieczki fakultatywne : Wyspa Skhiatos - 40, wieczór grecki - ok. 20. ZNIŻKI: dziecko do 3 lat bez świadczeń -380 zł. Dziecko 4-10 lat - zniżka 30 %. Zapraszamy do GRECJI, kraju surowego piękna, zadziwiających kontrastów, tajemniczych pustkowi, krystalicznego powietrza przepojonego historią i poezją, zamieszkiwanego przez ludzi, których przodkowie budzą podziw po dziś dzień. Magia tego kraju zaczyna działać, kiedy tylko postawisz w nim swoją stopę... NEI PORI - ośrodek turystyczny na Riwierze Olimpijskiej, słynący z dużej i piaszczystej plaży, pełen hoteli, sklepów, restauracji, tawern. Korzystne położenie umożliwia organizowanie wspaniałych wycieczek do Salonik, na legendarną górę Grecji - Olimp oraz do bajecznych klasztorów na Meteorach, możliwa jest też wycieczka do stolicy Grecji - Aten. Wspaniałą wyprawę statkiem można odbyć również na przepiękną wyspę Skhiatos. Położenie oraz pogoda sprawiają, że miejsce to jest idealne do letniego wypoczynku. PONAD ZADOWOLONYCH KLIENTÓW 15

16 WCZASY W CZARNOGÓRZE BUDVA CZARNOGÓRA - to dzikie piękno w którym jeszcze nie byłeś. Wspaniałej przyrodzie towarzyszy mozaika dzieł rąk ludzkich, a skomplikowana historia i tradycje znajdują odbicie w mentalności i temperamencie samych Czarnogórców. BUDVA - to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast adriatyckich. Wizytówką miasta są dziś rzymskie budowle, imponująca śródziemnomorska architektura i prawosławne cerkwie. W samym mieście znajduje się słynna rozległa Slovenska Plaża ciągnąca się na długości około 1500 m i liczne mniejsze plaże ukryte w zatoczkach. Opalać się i kąpać można tuż za zabytkowymi murami. A za nimi... żyć, nie umierać - moc atrakcji dla ciała i ducha w dzień i w nocy. RAMOWY 1 dzień: wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autobusów. 2 dzień: przyjazd do Budvy zakwaterowanie w apartamentach. 3-8 dzień: pobyt - możliwość korzystania z wycieczek lokalnych. 9 dzień: wykwaterowanie w godzinach rannych, czas wolny, wyjazd do Polski zgonie z rozkładem jazdy. 10 dzień: przyjazd do Polski zgodnie z rozkładem jazdy autobusów. Apartamenty: możliwość zakwaterowania zarówno do apartamentu (pokoju ze wspólną łazienką i kuchnią), pokoju (własna łazienka) lub studia (własna łazienka i własna kuchnia). Wille: Willa Ivo z dużym tarasem i bardzo gustownie umeblowanymi lokalami, położona blisko morza i centrum! Posiada Pokoje 2-3 osobowe. W każdym pokoju łazienka lodówka telewizor i klimatyzacja. W odległości do 250 m sklepy, restauracje, stragany z owocami, winiarnia. od 1097 zł przejazd komfortowym autokarem 7 noclegów w wybranej wersji (, studio lub apartament) wyżywienie (śniadania+obiadokolacje) taksę klimatyczną, rezydenta WCZASY W BUŁGARII ZŁOTE PIASKI DODATKOWO PŁATNE: Wycieczki fakultatywne - szczegóły na ZNIŻKI: - Dojazd własny zł od osoby, - dzieci od 3-12 roku życia -zniżka 30%, CENY: apartament willa Ivo zł 1147 zł zł 1197 zł zł 1197 zł zł 1247 zł zł 1297 zł zł 1297 zł zł 1297 zł zł 1297 zł zł 1247 zł zł 1197 zł zł 1147 zł ZŁOTE PIASKI - jeden z najsłynniejszych kurortów bułgarskich, jest unikalnym złotym kącikiem wybrzeża Morza Czarnego. Wiekowy las, opada łagodnie aż do samych złocistych plaż i morza. Wśród pięknej zieleni drzew znajdują się nowoczesne hotele z basenami, urządzeniami i placami sportowymi, restauracjami, klubami, kasynami i dyskotekami. Przy plaży znajdują się ogólnodostępne, bezpłatne kompleksy basenów z atrakcyjnymi zjeżdżalniami (płatne około 0,5 levy). Na miłośników sportów wodnych czekają liczne atrakcje: windsurfing, narty wodne, spadochrony, rejsy jachtem. Ze Złotych Piasków warto wybrać się na wycieczkę do oddalonej o 10 km Warny, jednego z największych i najpiękniejszych miast Bułgarii. 16 HOTEL*** Złoty Róg - 4 piętrowy budynek położony wśród zieleni, w górnej części kurortu Złote Piaski, ok. 500 m od plaży (zejście uliczkami Złotych Piasków) i centrum kurortu, ok. 600 m. od największego w Bułgarii AQUA PARKU. Do dyspozycji gości: przestronny hol recepcyjny, winda, lobby bar, restauracja z tarasem, punkt wymiany walut, płatny sejf w recepcji. Na terenie hotelu: basen z tarasem słonecznym, bilard; stół do ping-ponga, boisko sportowe. ZAKWATERO- WANIE: pokoje 2, 3, 4 - osobowe z łazienkami, klimatyzacją, balkonami. od 1199 zł BB HB ALL INCL zł 1369 zł 1529 zł zł 1369 zł 1529 zł zł 1369 zł 1529 zł zł 1369 zł 1529 zł zł 1369 zł 1529 zł zł 1369 zł 1529 zł zł 1369 zł 1529 zł ZNIŻKI: Dziecko do 2 lat, bez świadczeń - pobyt gratis, przejazd 350 zł. Dziecko 2-12 lat na dostawce w pokoju z 2 os. pełnopłatnymi bezpłatnie. Zniżka 20 %. 9 noclegów w hotelu, pokoje 2, 3 osob. wyżywienie wg oferty BB śniadania, HB śniadania i obiadokolacje ALL INCLUSIVE LIGHT - śnadania, obiady i kolacje w formie bufetu, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe do obiadu i kolacji taksę klimatyczną -rezydenta WYCIECZKI FAKULTATYWNE: Warna ok. 12, Warna z Delfinarium ok. 24, Neseber ok. 23, Bałczik i Przylądek Kaliakra + wieczór bułgarski ok. 30, Zatoczki Przylądka Kaliakra ok. 15, rejs statkiem ok. 20, Istambuł ok wiza turecka 11, całodniowy pobyt w Parku Wodnym Aquapolis ok. 15. DZIAŁAMY JUŻ OD 1994 ROKU!

17 ZWIEDZANIE PARKU NARODOWEGO JEZIOR PLITVICKICH Pensjonaty Giovanni i Mirko położone są w odległości 300 m od morza i około 500 m od centrum Pagu, gdzie znajdują się główne atrakcje wyspy. Zakwaterowanie w wyposażonych pokojach 2, 3, 4 osobowych z łazienkami. Restauracja na 50 osób, kawiarenka, wypożyczalnia rowerów. CENY: bez wyżyw. z wyżywieniem zł 1269 zł zł 1269 zł zł 1269 zł zł 1269 zł zł 1269 zł zł 1269 zł DODATKOWO PŁATNE: Przejazd autokarem w obie strony zł (przy wyjeździe z Katowic - pozostałe miejsca za dopłatą). Zwrotna kaucja 10 (pobierana podczas drogi i zwracana w ostatnim dniu); w drodze powrotnej (w przypadku przejazdu autokarowego) wycieczka do Parku Narodowego Jezior Plitvickich - dla osób chętnych, bilet wstępu ok. 15. ZNIŻKI: dziecko do 3 lat, bez świadczeń - pobyt gratis; dziecko 4-10 lat zniżka 30 % WYSPA PAG WCZASY W CHORWACJI 769 zł 9 noclegów w pensjonacie taksę klimatyczną, rezydenta w drodze powrotnej wycieczkę do Parku Narodowego Jezior Plitvickich (miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO) CHORWACJA rozpościera się od końca wschodnich krańców Alp aż po wybrzeże Morza Adriatyckiego tworząc bajeczny krajobraz: olbrzymich gór, tajemniczych wysp, ukrytych zatok z ciepłym czystym morzem i zabytkowymi pięknymi miasteczkami. Niepowtarzalny klimat sprawia iż jest to idealne miejsce do wypoczynku i czyni z Chorwacji jeden z najpiękniejszych turystycznie krajów Europy. Miejscowość PAG - to malownicze miasteczko położone na wyspie o tej samej nazwie, która ciągnie się wzdłuż wysokich Gór Velebit. Pag jest znaną miejscowością turystyczną z niepowtarzalną atmosferą Starego Miasta. W centrum znajdują się przytulne kawiarenki, sklepy z pamiątkami, dyskoteki, w pełni wyposażona strzeżona piaszczysto żwirkowa plaża miejska. W okolicy znajdują się jedne z najlepszych tras rowerowych w Chorwacji. PAKOSTANE DRAGE WCZASY W CHORWACJI ZWIEDZANIE PARKU NARODOWEGO JEZIOR PLITVICKICH Hotel Galeb** oddalony od morza i żwirkowej plaży 500 metrów. W obiekcie znajdują się pokoje 2,3,4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w szafę, krzesła, stolik. Posiada na parterze dużą restaurację na około 100 miejsc, na pierwszym piętrze jest duży taras. W hotelu znajduje się sala dyskotekowa i sala wielofunkcyjna. Obok hotelu jest boisko do siatkówki oraz stoły do ping-ponga. Strona hotelu: WYŻYWIENIE: 2 posiłki dziennie: śniadania bufet, obiadokolacja. Napoje dodatkowo płatne. DODATKOWO PŁATNE: Dla osób chętnych (dot. autokarów) bilet wstępu na teren Parku Narodowego Plitvice (ok. 15 ) Wycieczki fakultatywne: Zadar, Nowalia, Paklenicki Park Narodowy, wycieczka łodzią do jaskini wodnej. ZNIŻKI: dziecko do 3 lat, bez świadczeń - pobyt gratis; dziecko 4-10 lat zniżka 30 % (obowiązują, gdy wraz z dzieckiem jadą minimum 2 osoby dorosłe) zł dojazd własny dojazd autokarem zł 1519 zł zł 1519 zł zł 1519 zł zł 1519 zł zł 1519 zł zł 1519 zł 9 noclegów w pokojach 2, 3, 4 os. z łazienkami 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja) taksę klimatyczną, rezydenta w drodze powrotnej (w przypadku przejazdu autokarowego) wycieczkę do Parku Narodowego Jezior Plitvickich (miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO) MIEJSCOWOŚĆ DRAGE - to niezwykle malownicza typowa dalmacka miejscowość położona 40 km od Zadaru pomiędzy morzem z krystalicznie czystą woda oraz parkiem narodowym i Jeziorem Vransko. Od miejscowości Drage rozpoczyna się najbardziej znany Chorwacki Park Narodowy Kornati z przepięknie położonymi wyspami. W miejscowości znajduje się kilka restauracji i sklepów oraz bardzo dobrze przygotowana plaża miejska. W niewielkiej odległości znajduje się ciekawa miejscowość Biograd na Moru. Strona Regionu: PONAD ZADOWOLONYCH KLIENTÓW 17

18 WCZASY W GRECJI WYSPA CORFU CORFU najbardziej zielona wyspa grecka. Należy do archipelagu siedmiu Wysp Jońskich. Znana z pięknych krajobrazów, bogatej historii, ciekawych zabytków, a przede wszystkim z urzekającej przyrody. Błękit Morza Jońskiego, zielone gaje oliwne, plantacje cytryn i drzew pomarańczowych zachęcają do bliższego poznania wyspy. Wszyscy spragnieni słońca i kąpieli morskich spędzą na Corfu niezapomniane wakacje. IPSOS - miejscowość turystyczna znana jako Golden Mile - Złota Mila - położona ok. 20 km na północ od stolicy wyspy Corfu Town. Oferuje wiele atrakcji i rekreacji. Zatoczki rybackie oraz długie plaże zapewniają wspaniały wypoczynek, a liczne bary, restauracje, kluby - rozrywkę. Każdy niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie: wieczory w dyskotekach, wschody słońca dla wytrwałych, a sporty wodne dla aktywnych. Hotel JASON *** znajduje się ok. 300 m od plaży i głównej ulicy Ipsos. Położony na wzgórzu oferuje wspaniały widok na zatokę. Do dyspozycji gości: duży basen z tarasem i brodzikiem dla dzieci. Przy basenie leżaki i parasole bezpłatne. Bar przy basenie - za dodatkową opłatą. Na terenie hotelu znajduje się: winda, recepcja, kantor, kącik internetowy - dodatkowo płatny, wypożyczalnia rowerów i samochodów. Dostęp do bezprzewodowego internetu - gratis. W holu kącik telewizyjny oraz bilard (dodatkowo płatny). Hotel posiada 70 pokoi 2, 3, 4 osobowych (z możliwością dostawki) z balkonem i klimatyzacją (dodatkowo płatna 5 //doba). W pokoju: lodówka, TV SAT, łazienka z WC, prysznicem i suszarką. Sejf w pokoju dodatkowo płatny (12 /turnus). Pokoje rodzinne 4, 5 osobowe dostępne na zamówienie. W pokojach rodzinnych brak zniżek dla dzieci. od 1470 zł 9 noclegów w hotelu śniadania (w formie bufetu) ubezpieczenie KL, NNW i bagaż i rezydenta transfery autokarowe do/z hotelu DODATKOWO PŁATNE: transfer promowy na trasie Igoumenitsa - Corfu - Igoumenitsa (rejs ok. 1,5 godziny - bez rezerwacji miejsc siedzących i kabin) - 30 / os., wycieczki fakultatywne, połączenia antenowe. PLAŻA - około 300 metrów od hotelu - piaszczystożwirowa. Na plaży, leżaki i parasole oraz sporty wodne za dodatkową opłatą. WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu kontynentalnego: ser, szynka, jajka, jogurt, chleb, masło, dżem, miód, owoce, płatki, mleko, kawa, herbata, soki. Możliwość wykupienia obiadokolacji w pobliskiej restauracji w cenie około 10 /dzień/os. Szczegółowych informacji udziela rezydent na miejscu. STAŁE OPŁATY / ZNIŻKI: Opłata stała dziecko (0-3 lat) bez świadczeń: 350 zł Opłata stała dziecko (3-12 lat) na dostawce: 695 zł Zniżka dla 3 osoby (pow. 12 lat) na dostawce: -200 zł Zniżka za dojazd własny: -200 zł Zniżka za łączenie turnusów: -200 zł Dopłata do pokoju 1-osobowego: +450 zł LP Ilość Cena noclegów za osobę zł zł zł zł zł zł zł zł zł WCZASY WE WŁOSZECH Rzym na wyciągnięcie ręki! WYCIECZKI FAKULTATYWNE: Rzym (Watykan) i CASTELGANDOLFO. Cena ok. 38. Rzym starożytny i barokowy. Cena ok. 38. Wezuwiusz - Pompeje. Cena ok bilety wstępu ok. 25. Neapol - Capri. Cena ok. 79. Wycieczka do Monte Cassino. Cena ok. 20. Miasteczko wodne - MIAMI BEACH. Cena ok bilety wstępu (norm. 12, ulgowy 9 ). Zoomarine w Torvaianice. Cena ok bilety wstępu (norm. 25, ulgowy 18 - dzieci i młodzież od 10 do 18 lat, gratis dla dzieci poniżej 100 cm wzrostu). Podane ceny są mi orientacyjnymi, wycieczki organizowane są przy min. 15 uczestnikach. LP Ilość Cena noclegów za osobę zł zł zł zł zł Hotel LA PINETA DEI LIBERTI *** to kompleks hotelowy całkowicie odnowiony i przebudowany z XVIII wiecznej posiadłości. Składa się z 3 budynków. Budynki otoczone są pięknymi, zielonymi ogrodami o powierzchni 10 ha. Cały teren jest ogrodzony i zagospodarowany. Hotel znajduje się nad Morzem Tyrreńskim ok. 45 minut drogi od lotnisk Fiumicino i Ciampino i zaledwie 35 km od Rzymu, dokąd w łatwy sposób dojechać można autobusem (ok. 40 minut - przystanek znajduje się naprzeciw hotelu). W niewielkiej odległości od hotelu - market. Na terenie hotelu znajduje się duży odkryty basen (przy basenie leżaki gratis), bar przy basenie, plac zabaw dla dzieci, zabytkowa restauracja oraz jadalnia. Za dodatkową opłatą dostępne są również centrum fitness, siłownia (opłata 5 / dzień lub 25 karnet na cały pobyt). Na terenie obiektu znajdują się boiska do siatkówki i koszykówki. POKOJE z łazienkami (prysznic, suszarka), w pełni umeblowane, posiadają: klimatyzację indywidualną w od 1759 zł (pilot) 7 lub 9 noclegów w hotelu 2 posiłki dziennie (śniadania, obiadokolacje) i rezydenta, włoską opiekę medyczną ubezpieczenie KL, NNW i bagaż DODATKOWO PŁATNE: wycieczki fakultatywne, napoje do obiadokolacji (wino, piwo, cola, fanta, itp.), serwis plażowy, połączenia antenowe. cenie, TV, telefon, dostęp do Internetu - WiFi (opłata 2 za dostęp/pobyt), mini bar (płatny). Pokoje znajdują się w parterowych budynkach hotelowych. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki dla dziecka do lat 10, składają się z jednego pomieszczenia - 2 osobowej sypialni z ewentualną dostawką. Pokoje 3-4 osobowe składają się z sypialni 2 osobowej z łóżkiem małżeńskim lub 2 łóżkami pojedynczymi oraz z części wypoczynkowej, gdzie znajdują się jedno lub dwa łóżka pojedyncze lub rozkładana sofa. WYŻYWIENIE: 2 posiłki dziennie: śniadania wzmocnione w formie bufetu oraz obiadokolacje serwowane do stolika, składające się z dwóch dań i deseru. Do wieczornego posiłku podawana jest woda w dzbankach, pozostałe napoje (fanta, cola, wino - dodatkowo płatne). PLAŻA: bardzo długa, szeroka i piaszczysta w odległości ok. 300 m od hotelu. Posiada część zagospodarowaną - płatną z leżakami i parasolami (ok. 10 /dzień) oraz część ogólnodostępną - bezpłatną. Na plaży znajdują się liczne bary, kawiarenki oraz sprzęt wodny do wypożyczenia. STAŁE OPŁATY / ZNIŻKI: Opłata stała (0-4 lat) bez świadczeń: 450 zł Zniżka dla 3 i 4 os lat: zł Zniżka za dojazd własny: zł Zniżka za łączenie turnusów: zł Dopłata do pokoju 1-osobowego: zł 18 KATOWICE, ul. Stawowa 5/7 tel. 032/

19 KOKKINO NERO WCZASY W GRECJI Apartamenty oddalone od morza do ok. 400 m, znajdują się w niezwykle urokliwym otoczeniu drzew, kwiatów i winorośli. Usytuowanie w pobliżu gór na tle zalesionego zbocza stwarza prawdziwy grecki klimat. Apartamenty są samodzielnymi, skromnie wyposażonymi mieszkankami klasy turystycznej. Każdy apartament posiada taras lub balkon. Składa się z: pokoju, w którym znajdują się dwa lub trzy łóżka; łazienki z węzłem sanitarnym: WC + umywalka z prysznicem; aneksu kuchennego wyposażonego w lodówkę, kuchenkę, podstawowe naczynia i sztućce umożliwiające przygotowywanie posiłków. Na wyposażeniu apartamentu są przybory do utrzymywania czystości oraz bielizna pościelowa. Środków czystości oraz ręczników nie ma, należy je zabrać ze sobą. CENY pok. pok. 3, 4 os zł 699 zł zł 699 zł zł 699 zł zł 799 zł zł 799 zł zł 799 zł zł 799 zł zł 799 zł zł 799 zł zł 699 zł zł 699 zł od 699 zł 9 noclegów w apartamentach (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami) -rezydenta CENA NIE ZAWIERA: opłat za wycieczki fakultatywne; istnieje możliwość dokupienia posiłków w cenie 9 /dzień. KOKKINO NERO - położone na pograniczu Riwiery Olimpijskiej i Riwiery Gór Ossa, bardzo szybko stało się ulubionym miejscem wypoczynku, nie tylko dla Greków, ale również dla obcokrajowców. Bliskość gór i morza powoduje, że klimat tego miejsca jest specyficzny, a opalenizna ma niespotykany oliwkowy kolor. Kokkino Nero to również niezliczona ilość kamienistych i drobno żwirkowych plaż, romantycznych zatoczek, których widok zapiera dech w piersiach. Morze w tej okolicy ma przepiękny turkusowy kolor, a jego przejrzystość wprost zachęca do amatorskiego nurkowania i podziwiania podwodnego świata. Sama miejscowość jest cicha, spokojna, zachęca do wypoczynku z dala od zgiełku dużych turystycznych aglomeracji. Magia tego miejsca zaczyna działać kiedy tylko postawisz tam swoją stopę. W wiosce do dyspozycji są: dyskoteka King Size, markety, kilka nadbrzeżnych tawern, fast food, stragany ze świeżymi owocami, piekarnie i cukiernie. NEI PORI WCZASY W GRECJI Hotel Platon położony jest w centrum Nei Pori w odległości 150 m od morza. Posiada 32 pokoje 2,3,4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV, klimatyzacją. W budynku znajduje się restauracja, gdzie wydawane są posiłki. W pobliżu usytuowane jest ogólnodostępne boisko do gry w piłkę. WYŻYWIENIE: 2 posiłki dziennie - kuchnia grecka (śniadania, obiadokolacja) do posiłków podawana jest woda źródlana, pozostałe napoje dodatkowo płatne. DODATKOWO PŁATNE: Wycieczki fakultatywne: Meteory - 30, Saloniki - 25, Olimp - 25, Ateny - 40, Wyspa Skhiatos ZNIŻKI: dziecko do 3 lat, bez świadczeń - pobyt gratis, płatność za przejazd w dwie strony zł; dziecko 4-10 lat - zniżka 30 %. CENY pok. pok. 3, 4 os zł 1299 zł zł 1299 zł zł 1399 zł zł 1399 zł zł 1399 zł zł 1399 zł zł 1399 zł zł 1399 zł zł 1399 zł zł 1299 zł zł 1299 zł od 1299 zł 9 noclegów 2 posiłki dziennie (śniadania, obiadokolacje) i rezydenta NEI PORI - ośrodek turystyczny na Riwierze Olimpijskiej, słynący z dużej i piaszczystej plaży, pełen hoteli, sklepów, restauracji, tawern. Korzystne położenie umożliwia organizowanie wspaniałych wycieczek do Salonik, na legendarną górę Grecji - Olimp oraz do bajecznych klasztorów na Meteorach, możliwa jest też wycieczka do stolicy Grecji - Aten. Wspaniałą wyprawę statkiem można odbyć również na przepiękną Wyspę Skhiatos. Położenie oraz pogoda sprawiają, że miejsce to jest idealne do letniego wypoczynku. PONAD ZADOWOLONYCH KLIENTÓW 19

20 Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Wyjeżdżasz za granicę? Zadbaj o dobre wspomnienia! Polisa turystyczna SIGNAL IDUNA uchroni Cię przed nieprzewidywanymi zdarzeniami podczas pobytu za granicą, byś czuł się pewnie w każdym zakątku świata. Więcej informacji o ubezpieczeniu turystycznym na i pod numerem Infolinii

Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna. Program 6 dniowy autokarem

Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna. Program 6 dniowy autokarem Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna Program 6 dniowy autokarem Wieża Eiffla, Katedra Notre-Dame, Luwr, Montmartre, Bazylika Sacre-Coeur, Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Panteon, rejs statkiem po Sekwanie

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA TRAVEL EXCHANGE & EDUCATION

WYCIECZKA SZKOLNA TRAVEL EXCHANGE & EDUCATION Sz.P. Małgorzata Stegenka e-mail: malsteg@op.pl Szanowna Pani, Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą wycieczek szkolnych. W odpowiedzi na zapytanie odnośnie organizacji szkolnej wycieczki autokarowej

Bardziej szczegółowo

Cena zawiera: transport autokarem (kalkulacja z Kielc), noclegi, wyżywienie, opiekę pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż.

Cena zawiera: transport autokarem (kalkulacja z Kielc), noclegi, wyżywienie, opiekę pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż. WYCIECZKI SZKOLNE ZAGRANICZNE 1. BUDAPESZT cena od: 490 zł/os 1 dzień: Wyjazd w godzinach rannych, przyjazd do Budapesztu w godzinach popołudniowych, wieczorny wyjazd na Wzgórze Gellerta (panorama miasta),

Bardziej szczegółowo

lato 2015 - Londyn 6 dni Zmieniony środa, 15 października 2014 00:00 Londyn 6 dni

lato 2015 - Londyn 6 dni Zmieniony środa, 15 października 2014 00:00 Londyn 6 dni Londyn 6 dni Program Westminster Abbey - Piccadilly i Amorek - Trafalgar Square i Chinatown - Tower i Tower Brigde - Królowa i Buckingham Palace - Katedra Św. Pawła - 117 m - Windsor - Kensington Palace

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA - Obóz młodzieżowy

HISZPANIA - Obóz młodzieżowy HISZPANIA - Obóz młodzieżowy Miejsce: Hiszpania Oferta: Obóz młodzieżowy Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 1130 zł + 280 Euro /os.pln Długość: 12 Nazwa hotelu: Hotel Samba *** Typ dojazdu:

Bardziej szczegółowo

Rabat 10 % do 30.11. Sylwester w Paryżu 28.12.11 02.01.12 1100, 00 zł. Dopłata do pokoju 1-osobowego. Dopłata do 2 kolacji i obiadu

Rabat 10 % do 30.11. Sylwester w Paryżu 28.12.11 02.01.12 1100, 00 zł. Dopłata do pokoju 1-osobowego. Dopłata do 2 kolacji i obiadu 10 % Sylwester w Paryżu 28.12.11 02.01.12 1100, 00 zł Dopłata do 2 kolacji i obiadu 260 zł 290 zł Cena zawiera: przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, WC), 3 noclegi w hotelu ** na przedmieściach Paryża

Bardziej szczegółowo

UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych

UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych Cena 1400 zł plus 400 euro Data: 30.07-08.08.2014r. - 10 dni przejazd klimatyzowanym autokarem Toruń- Lwów- Toruń przelot Ukraina- Gruzja oraz z powrotem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT)

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT) Zestawienie ofert Katarzyna Szulc Buksa Travel Sp. z o.o. tel. 33 811 77 26 Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena 28.09.2016-08.10.2016 (11 dni) Katowice Włochy Riwiera Adriatycka

Bardziej szczegółowo

PRAGA TERMIN: 07.10.2011-09.10.2011 14.10.2011-16.10.2011

PRAGA TERMIN: 07.10.2011-09.10.2011 14.10.2011-16.10.2011 PRAGA TERMIN: 07.10.2011-09.10.2011 14.10.2011-16.10.2011 W programie zwiedzania Pragi m. in.: Hradczany: Strahovski klasztor, Loreta, zamek, katedra św. Wita, ogrody zamkowe, Mała Strana : Rynek, Most

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY

PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY Szanowna Pani / Szanowny Pan Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu zagranicznym PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY 06-11 września 2013 Szkolenie odbędzie

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Leptokaria Oferta: GRECJA LEPTOKARIA hotel FILOXENIA BEACH Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 05.07.2016-17.07.2016 10 dni Autokar od 997,70 zł / os 08.07.2016-20.07.2016

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713

Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161713-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713

Bardziej szczegółowo

CITY BREAK - MAGIA LONDYNU 5 dni samolot Rzeszów Katowice Kraków Gdańsk Bydgoszcz Szczecin Wrocław Warszawa Hotel

CITY BREAK - MAGIA LONDYNU 5 dni samolot Rzeszów Katowice Kraków Gdańsk Bydgoszcz Szczecin Wrocław Warszawa Hotel CITY BREAK - MAGIA LONDYNU 5 dni samolot Rzeszów Katowice Kraków Gdańsk Bydgoszcz Szczecin Wrocław Warszawa Hotel Anglia Londyn Wielka Brytania Wycieczki Objazdowe, Weekendy Wycieczki Objazdowe, Weekend

Bardziej szczegółowo

SKANDYNAWIA Sztokholm Uppsala Oslo Trollstigen Bergen 28 MAJA 6 CZERWCA 2010

SKANDYNAWIA Sztokholm Uppsala Oslo Trollstigen Bergen 28 MAJA 6 CZERWCA 2010 SKANDYNAWIA Sztokholm Uppsala Oslo Trollstigen Bergen 28 MAJA 6 CZERWCA 2010 1 dzień Wyjazd z Malborka ok. 15.00 do Gdańska. Wypłynięcie ok. 18.00 z Gdańska do Nyneshamn. 2 dzień Ok. godz. 12.00 przypłynięcie

Bardziej szczegółowo

Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni

Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni Program Zabawa i zwiedzanie - Dla dzieci i rodziców - Disneyland Paris - najlepszy na świecie - A quaboulevard odpoczynek na basenie - Asterix Park - moc śmiechu i

Bardziej szczegółowo

Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 7 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA LLORET DE MAR HOTEL CLIPPER 2* OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-18 LAT

COSTA BRAVA LLORET DE MAR HOTEL CLIPPER 2* OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-18 LAT COSTA BRAVA LLORET DE MAR HOTEL CLIPPER 2* OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-18 LAT W programie: zwiedzanie Paryża, pobyt w Lloret de Mar, zwiedzanie Barcelony, La Siesta, Water World, dyskoteki, Marineland, rejs statkiem

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

Transylwania - Śladami Vlada Drakuli

Transylwania - Śladami Vlada Drakuli Transylwania - Śladami Vlada Drakuli Na wyprawę do Rumunii wystarczy nam tylko dowód osobisty Nie trzeba chyba nikogo zapewniać o atrakcyjności i wyjątkowości tego kraju. Rumunię wybierają osoby, które

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ W BIZNESIE VII

JAKOŚĆ W BIZNESIE VII Warszawa, grudzień 2013 Szanowni Państwo! Kontynuując cykl konferencji JAKOŚĆ W BIZNESIE, połączonych ze spotkaniami integracyjnymi, szeroką wymianą doświadczeń oraz wrażeniami turystycznymi Zarząd Klubu

Bardziej szczegółowo

Amsterdam - Wenecja Północy

Amsterdam - Wenecja Północy Amsterdam - Wenecja Północy Opis Cena od: 2000 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Holandia Tulipany, chodaki, wiatraki i ser to najczęściej podawane symbole Holandii. Holandia mimo, że to niewielki kraj, wciśnięty

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 23.04.2014 r. SZP 232 122/PN/2014 L.dz. 981/14 Wykonawcy

Biała Podlaska 23.04.2014 r. SZP 232 122/PN/2014 L.dz. 981/14 Wykonawcy SZP 232 122/PN/2014 L.dz. 981/14 Wykonawcy Biała Podlaska 23.04.2014 r. Dotyczy: postępowania pt.: Organizacja wyjazdu studyjnego studentów kierunku Budownictwo objętych realizowanym przez PSW im Papieża

Bardziej szczegółowo

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com OBÓZ SPORTOWO-WYPOCZYNKOWY 2013 WĘGRY - VARGESZTES VILLA PARK Terminy:

Bardziej szczegółowo

Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 801 003 104 biuro@oskar.com.pl Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 9 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Tajlandia - Birma 2016

Tajlandia - Birma 2016 Tajlandia - Birma 2016 Warszawa Bangkok Yangon Kalaw wioski mniejszości etnicznych po drodze do jeziora Inle Indein jezioro Inle Mandalay Mingun rejs rzeką Irawadi Bagan Góra Popa Yangon Kyaiktiyo Bago

Bardziej szczegółowo

Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!!

Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!! Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!! Berlin tętni życiem. Zmienia się każdego dnia. Pora zwiedzić stolicę, aby móc zachwycać się jej niepowtarzalnymi atrakcjami kulturalnymi,

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Chorwacja \ Środkowa Dalmacja \ VODICE Oferta: CHORWACJA VODICE apartamenty Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 01.07.2016-10.07.2016 7 dni Autokar od 989,11 zł / os 01.07.2016-17.07.2016 14 dni

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZIMOWEGO WYJAZDU SZKOLENIOWEGO. WŁOCHY Cortina D Ampezzo. 13-22 marca 2015r.

OFERTA ZIMOWEGO WYJAZDU SZKOLENIOWEGO. WŁOCHY Cortina D Ampezzo. 13-22 marca 2015r. OFERTA ZIMOWEGO WYJAZDU SZKOLENIOWEGO WŁOCHY Cortina D Ampezzo 13-22 marca 2015r. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej serdecznie zaprasza Państwa na wyjazd szkoleniowy do zimowej stolicy Włoch -

Bardziej szczegółowo

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu:

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu: EXPO MEDIOLAN 2015 03-06.06.2015 osoba do kontaktu: Ecco Business Szymon Konkel ul. 10 Lutego 5, Gdynia 81-366 tel.: 58 766 62 40 kom.: 695 793 521 e-mail: szymon.konkel@eccobusiness.pl 2 EXPO MEDIOLAN

Bardziej szczegółowo

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Przeżyjcie niezapomnianą przygodę w blasku bożonarodzeniowych świateł odwiedźcie Berlińskie Jarmarki. JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Rozkoszujcie się zimową magią Berlina i dajcie się zaczarować nostalgicznym

Bardziej szczegółowo

JARMARKU ADWENTOWEGO 2 dniowa wycieczka autokarowa

JARMARKU ADWENTOWEGO 2 dniowa wycieczka autokarowa 700 letnia tradycja JARMARKU ADWENTOWEGO Wyjazd z Polski (zgodnie z rozkładem). Przyjazd do Wiednia w godzinach południowych. Spotkanie ze stolicą walca spacer po Wiedniu: Słynna Ringstrasse Opera, Hofburg

Bardziej szczegółowo

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI Kurort Złote Piaski ulokowany jest w północnej części bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego zaledwie 18 km od Warny. Znajduje się on na terytorium Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Przeżyjcie niezapomnianą przygodę w blasku bożonarodzeniowych świateł odwiedźcie Berlińskie Jarmarki. JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Rozkoszujcie się zimową magią Berlina i dajcie się zaczarować nostalgicznym

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

OFERTA. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: ... (nazwa Wykonawcy, adres, nr tel., nr fax)... (miejscowość, data) OFERTA Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Zorganizowanie 4 dniowej wycieczki do Rzymu dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012

Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012 Pruszków, dnia 16.08.2012 roku Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 6 05-800 Pruszków Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012 Dot : Przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Wakacje z ks. Bosko 2015

Wakacje z ks. Bosko 2015 Wakacje z ks. Bosko 2015 RELAKSIK ŚRÓDZIEMNOMORSKI W HISZPANII Termin: 01.07 13.07.2015 r. Kolonie Letnie - uczestnicy: 7-13 lat SZALONA ZABAWA W ZNANYM KURORCIE Termin: 01.07 13.07.2015 r. Obóz młodzieżowy

Bardziej szczegółowo

Perly Adriatyku Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Perly Adriatyku Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Perly Adriatyku Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 6 Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

WENEZUELA. Oferta indywidualna

WENEZUELA. Oferta indywidualna WENEZUELA Oferta indywidualna 1 Ramowy program 1 dzień 05.00 odprawa biletowo bagażowa na lotnisku w Warszawie ; 07.15 wylot z Warszawy do Frankfurtu;. 09.10 przylot do Frankfurtu; 10.30 odlot do Caracas;

Bardziej szczegółowo

Chorwacja wypoczynek i zwiedzanie 12 dni

Chorwacja wypoczynek i zwiedzanie 12 dni Chorwacja wypoczynek i zwiedzanie 12 dni W cenie zapewniamy: - zakwaterowanie w hotelu Dubravka*** w pokojach 2, 3 osobowych, - 9 śniadań, -, - zwiedzanie wg programu, - transport autokarem klasy LUX (barek,

Bardziej szczegółowo

STUDENCKI KLUB TURYSTYKI NIEKONWENCJONALNEJ ZAPRASZA NA PIERWSZĄ WYPRAWĘ VOSTOKA ZA KOŁO PODBIEGUNOWE!!!

STUDENCKI KLUB TURYSTYKI NIEKONWENCJONALNEJ ZAPRASZA NA PIERWSZĄ WYPRAWĘ VOSTOKA ZA KOŁO PODBIEGUNOWE!!! Tel. +48 509671389, sktn@umk.pl, STUDENCKI KLUB TURYSTYKI NIEKONWENCJONALNEJ ZAPRASZA NA PIERWSZĄ WYPRAWĘ VOSTOKA ZA KOŁO PODBIEGUNOWE!!! PSKÓW PETERSBURG MURMAŃSK NORDKAPP LAPONIA HELSINKI - TALLIN 17-29.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Ełk, dnia 14.01.2010r. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację wycieczki dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Niemcy - Poczdam Budynek z 1685 r, początkowo jako oranżeria a następnie stajnie

Bardziej szczegółowo

ladami w. Pawła ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! PIELGRZYMKA 13 DNIOWA Termin: 27.06-9.07.2015r.

ladami w. Pawła ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! PIELGRZYMKA 13 DNIOWA Termin: 27.06-9.07.2015r. GRECJA ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA ladami w. Pawła PIELGRZYMKA 13 DNIOWA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! BELGRAD RIVIERA OLIMPIJSKA SALONIKI - METEORY ATENY KORYNT MYKENY NAFPLIO WYSPA SKIATOS - TIRANA BUDVA

Bardziej szczegółowo

Grecja, Riwiera Olimpijska, Olimpic Beach, Turcja Europejska / Istambuł

Grecja, Riwiera Olimpijska, Olimpic Beach, Turcja Europejska / Istambuł GRECJA RIWIERA + TURCJA 12 dni Pragniemy Państwu zaproponować naszą nową ofertę: wczasy z pobytem na plażach Morza Egejskiego wraz z wycieczką do Turcji/Istambuł Grecja, Riwiera Olimpijska,, Turcja Europejska

Bardziej szczegółowo

2015 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU

2015 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU 2015 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU CENNIK USŁUG PRZEWODNICKICH W JĘZYKU POLSKIM: - dzienny ryczałt za zwiedzanie trwające do 4 godzin - 2200 CZK - każda kolejna godzina powyżej 4 godzin - 5 CZK - dzienny

Bardziej szczegółowo

Wietnam kraj pełen kontrastów. 01-09.2016r.

Wietnam kraj pełen kontrastów. 01-09.2016r. Wietnam kraj pełen kontrastów 01-09.2016r. Wylot: Warszawa - Hanoi Dzień 2. Hanoi - przylot do Hanoi i transfer do hotelu. Czas wolny - po południu przewidziana jest fakultatywna przejażdżka rowerowa po

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię,.

wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię,. PROGRAM: Dzień 1 Wyjazd z Polski wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię,. Dzień 2 1 / 7 kontynuowanie jazdy przez Serbię do Grecji, przyjazd do w godzinach

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER we Włoszech

SYLWESTER we Włoszech SYLWESTER 27.12.2013-03.01.2014 od 1099 PLN za osobę. *Prezentowane w serwisie ceny są ruchome. Mogą się różnić od cen katalogowych. Aktualna cena prezentowana jest na stronie. W cenie zapewniamy: zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 12 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Oferta wyjazdu nurkowego Sycylia 2015

Oferta wyjazdu nurkowego Sycylia 2015 Oferta wyjazdu nurkowego Sycylia 2015 SYCYLIA 2015 MAJ-CZERWIEC LIPIEC (do 15.07), WRZESIEŃ- PAŹDZIERNIK Przelot PL(Warszawa lub Kraków)-IT Catania (Sycylia)- cena na chwilę obecną ok. 1100/1200 Pln PAKIET

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Termin wycieczki potwierdzony Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

Mama w Podróży TAJLANDIA 2016 Termin 22.02-04.03.2016

Mama w Podróży TAJLANDIA 2016 Termin 22.02-04.03.2016 Mama w Podróży TAJLANDIA 2016 Termin 22.02-04.03.2016 Grupa: 6 Mam, 6 dzieci, przewodnik z dzieckiem, niania przewodnik Standard hoteli 3* lub 4* Wyżywienie: śniadania PROGRAM WYPRAWY: Dzień 1 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Londyn Hampstead, od 16 lat (WBL02b) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Angielski w Londynie

Kursy języka angielskiego, Londyn Hampstead, od 16 lat (WBL02b) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Angielski w Londynie Kursy języka angielskiego, Londyn Hampstead, od 16 lat (WBL02b) Symbol oferty: 630/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Wielka Brytania Londyn Londyn Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

GRECJA INNA NIŻ WSZYSTKIE WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE

GRECJA INNA NIŻ WSZYSTKIE WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE GRECJA INNA NIŻ WSZYSTKIE WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE Wycieczka dla młodzieży szkolnej W Polsce jesteśmy w domu, w Grecji u siebie. Tutaj właśnie na tym niezwykłym krańcu Europy, dysponującym ponad 16.000

Bardziej szczegółowo

Od Patagoni do wodospadów Iguazu REJS AMERYKA POŁUDNIOWA

Od Patagoni do wodospadów Iguazu REJS AMERYKA POŁUDNIOWA Od Patagoni do wodospadów Iguazu REJS AMERYKA POŁUDNIOWA Terminy: od 06.11.2015 - do 28.11.2015 21538 PLN/os Ramowy program: 1 dzień WARSZAWA Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Przelot do Chile. 2 dzień

Bardziej szczegółowo

Wejdź w świat podróży z Bison Tours. Po dwóch stronach Kanału La Manche

Wejdź w świat podróży z Bison Tours. Po dwóch stronach Kanału La Manche Wejdź w świat podróży z Bison Tours Po dwóch stronach Kanału La Manche Program ramowy Dzień 1. Bruksela Wyjazd do Belgi w godzinach popołudniowych. Przejazd przez Niemcy. Dzień 2. Bruksela W godzinach

Bardziej szczegółowo

Paryz, Loara - Wyprawa po szampan i wino

Paryz, Loara - Wyprawa po szampan i wino 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Paryz, Loara - Wyprawa po szampan i wino Francja / Wyc. objazdowe / Wyc. objazdowe Dojazd: Autobus Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi:

Bardziej szczegółowo

Norwegia - w krainie fiordów

Norwegia - w krainie fiordów Norwegia - w krainie fiordów Opis Cena od: 5000 PLN Liczba dni: 8 dni Kraj: Norwegia Norwegia jest miejscem niezwykłym, w którym przyroda urzeka swoją nieskazitelnością i czystością. Wiele tam miejsc w

Bardziej szczegółowo

Dubaj - Sri Lanka TERMIN: 03 12.11.2013 r.

Dubaj - Sri Lanka TERMIN: 03 12.11.2013 r. Dubaj - Sri Lanka TERMIN: 03 12.11.2013 r. Oferta grupowa 1 Ramowy program 1 dzień 03.11 Warszawa Dubaj 11.50 odprawa paszportowo-bagażowa na lotnisku w Warszawie; 13.50 wylot z do Dubaju; 22.15 przylot

Bardziej szczegółowo

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE Zagraniczny wyjazd integracyjny typu Incentive kierowany do Państwa Firmy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań. Destynacje, które Państwu oferujemy otwierają

Bardziej szczegółowo

2013 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU

2013 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU 2013 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU CENNIK USŁUG PRZEWODNICKICH W JĘZYKU POLSKIM: Dzienny ryczałt za zwiedzanie trwające do 4 godzin - 2000 CZK, każda kolejna godzina powyżej 4 godzin 500 CZK. Terminy świąteczne:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCIECZEK DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU FUNDACJI EKSPERT KUJAWY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNO TECHNICZNEJ W KONINIE W ROKU 2016

PLAN WYCIECZEK DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU FUNDACJI EKSPERT KUJAWY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNO TECHNICZNEJ W KONINIE W ROKU 2016 PLAN WYCIECZEK DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU FUNDACJI EKSPERT KUJAWY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNO TECHNICZNEJ W KONINIE W ROKU 2016 Inowrocław, 2.12.2015 1 19 kwietnia 2016 Łódź Wycieczka 1

Bardziej szczegółowo

Program pielgrzymki. HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze

Program pielgrzymki. HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze Program pielgrzymki HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze Trasa: Barcelona Montserrat Saragossa Madryt Toledo Kordoba Sewilla Granada Algeciras Giblartar Tanger Rabat Casablanca wypoczynek w Agadirze

Bardziej szczegółowo

Polskie Dziedzictwo Narodowe w Unii Europejskiej. Młodzi Odpowiedzialni za Przyszłość. Grecji na Riwierę Olimpijską w maju 2011

Polskie Dziedzictwo Narodowe w Unii Europejskiej. Młodzi Odpowiedzialni za Przyszłość. Grecji na Riwierę Olimpijską w maju 2011 Program turystyczno edukacyjny Polskie Dziedzictwo Narodowe w Unii Europejskiej oraz program Młodzi Odpowiedzialni za Przyszłość zaprasza Młodzież do Grecji na Riwierę Olimpijską w maju 2011 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Symbol oferty: 667/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Włochy Toskania Florencja

Bardziej szczegółowo

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 801 003 104 biuro@oskar.com.pl Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 3 Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Symbol oferty: 631/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Wielka Brytania Londyn Londyn Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróż Ruta Tour 63-100 Śrem, ul. Wyszyńskiego 2 74 1090 1405 0000 0000 4001 1788

Biuro Podróż Ruta Tour 63-100 Śrem, ul. Wyszyńskiego 2 74 1090 1405 0000 0000 4001 1788 Warszawa, dnia 26-08-2011r. KOLEŻANKI I KOLEDZY Polska Izba Rzeczników Patentowych przy udziale Okręgu Wielkopolskiego organizuje autokarowy wyjazd dla rzeczników patentowych do Hiszpanii do Urzędu Harmonizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI. 1. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokaru: Plac przy MOK - Al. Wolności w Nowym Sączu o godz.

Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI. 1. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokaru: Plac przy MOK - Al. Wolności w Nowym Sączu o godz. Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI 1. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokaru: Plac przy MOK - Al. Wolności w Nowym Sączu o godz. około 15:00-17:00 2. Ilość osób 25 pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Z FRAJDĄ ZAWSZE JEST FRAJDA!!!

Z FRAJDĄ ZAWSZE JEST FRAJDA!!! W sezonie zimowym 2015 mamy przyjemność przedstawić Państwu specjalną ofertę wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz Rodzin w popularnym, austriackim regionie narciarskim Villach. Nie

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 16 lat (WBL02) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Rodzaje Kursów. Zajęcia Pozalekcyjne

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 16 lat (WBL02) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Rodzaje Kursów. Zajęcia Pozalekcyjne Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 16 lat (WBL02) Symbol oferty: 631/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Wielka Brytania Londyn Londyn Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3-06-2016

Zapytanie ofertowe nr 3-06-2016 Łódź, dnia 16 czerwca 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi im. 19 Stycznia ul. Szamotulska 1/7 91-037 Łódź Zapytanie ofertowe nr 3-06-2016 ( dotyczy zorganizowania wycieczki do Paryża ) Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii

Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii Österreich Werbung/ Popp & Hackner Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Wiedeń Mariazell Marktl - Altötting Austrian National Tourist

Bardziej szczegółowo

Barcelona - poznaj uroki Katalonii!

Barcelona - poznaj uroki Katalonii! Barcelona - poznaj uroki Katalonii! Opis Cena od: 2800 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Hiszpania Barcelona - stolica Katalonii i drugie co do wielkości po Madrycie miasto Hiszpanii. Miasto zamieszkuje prawie

Bardziej szczegółowo

VIVA ITALIA!!! Zobaczyć Wenecję i umrzeć... Już podczas rejsu statkiem mogliśmy podziwiać panoramę tego uroczego miasta od strony rzeki.

VIVA ITALIA!!! Zobaczyć Wenecję i umrzeć... Już podczas rejsu statkiem mogliśmy podziwiać panoramę tego uroczego miasta od strony rzeki. VIVA ITALIA!!! Zobaczyć Wenecję i umrzeć... Już podczas rejsu statkiem mogliśmy podziwiać panoramę tego uroczego miasta od strony rzeki. Gdy wysiedliśmy z tramwaju wodnego, spacerowaliśmy po ulicach Wenecji,

Bardziej szczegółowo

GRECJA!!! - KOLONIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WCZASY DLA RODZICÓW 12 dni - cena tylko 1 650 zł!!!

GRECJA!!! - KOLONIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WCZASY DLA RODZICÓW 12 dni - cena tylko 1 650 zł!!! GRECJA!!! - KOLONIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WCZASY DLA RODZICÓW 12 dni - cena tylko 1 650 zł!!! Związek Młodzież Wiejskiej wspólnie z Biurem Podróży,,Lech serdecznie zaprasza na kolonię letnią w Grecji.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REZERWACJI. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem.

ZASADY REZERWACJI. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem. ZASADY REZERWACJI 1. Prosimy zgłosić mailowo lub telefonicznie chęć udziału w wyjeździe. 2. Prosimy wydrukować i wypełnić odpowiednią UMOWĘ-ZGŁOSZENIE (Berlin str. 2-3, Drezno str. 4-5). 3. Odesłać mailem

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER 2013 / 2014 r. Republika Południowej Afryki SYLWESTER 2013 / 2014 r.

SYLWESTER 2013 / 2014 r. Republika Południowej Afryki SYLWESTER 2013 / 2014 r. SYLWESTER 2013 / 2014 r. Republika Południowej Afryki SYLWESTER 2013 / 2014 r. TERMIN: 28.12.2013 06.01.2014 r. Oferta grupowa z polskim przewodnikiem 1 Ramowy program 1 dzień 11.50 odprawa paszportowo-bagażowa

Bardziej szczegółowo

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Książ - Krzeszów - Wambierzyce Kłodzko - Bardo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Krzeszów to unikatowy

Bardziej szczegółowo

K O L O N I E. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA***

K O L O N I E. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** Do centrum miejscowości Lloret ok.500m. Do plaży w Fanals ok.250 m. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,klimatyzacją.

Bardziej szczegółowo

TaniePlanowanie.com Maciej Urbański tel. 606 371 673 Krzysztof Szymański tel. 793 003 810

TaniePlanowanie.com Maciej Urbański tel. 606 371 673 Krzysztof Szymański tel. 793 003 810 WYJAZDY ZAGRANICZNE DESTYNACJE Nasza bazowa oferta obejmuje wyjazdu do czterech atrakcyjnych stolic europejskich Pragi, Budapesztu, Bratysławy oraz Wiednia. Za tym wyborem przemawiają następujące czynniki:

Bardziej szczegółowo

Hawai/Montevista*** + Paryż, Monte Carlo, Wenecja

Hawai/Montevista*** + Paryż, Monte Carlo, Wenecja Hawai/Montevista*** + Paryż, Monte Carlo, Wenecja Symbol oferty: 81/6591 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Costa Brava

Bardziej szczegółowo

Program wycieczki do Londynu. 23-27 kwietnia 2013 rok. Szkoła podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie

Program wycieczki do Londynu. 23-27 kwietnia 2013 rok. Szkoła podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie Świat jest wspaniałą książką, z której Ci, co nigdy nie oddalili się od domu, przeczytali tylko jedną stronę Św. Augustyn Program wycieczki do Londynu 23-27 kwietnia 2013 rok Szkoła podstawowa nr 28 z

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na wycieczkę szkolną do Barcelony 14-22.05.2013 roku

Zapraszamy na wycieczkę szkolną do Barcelony 14-22.05.2013 roku Zapraszamy na wycieczkę szkolną do Barcelony 14-22.05.2013 roku Proponujemy zakwaterowanie w hotelu o standardzie **** w miejscowości Sabadell, oddalonej od Barcelony o 18 kilometrów w pokojach 2-3 osobowych.

Bardziej szczegółowo

GRECJA LEPTOKARIA RIWIERA OLIMPIJSKA

GRECJA LEPTOKARIA RIWIERA OLIMPIJSKA Związek Młodzież Wiejskiej wspólnie z Biurem Podróży,,Lech serdecznie zaprasza na kolonię letnią w Grecji. GRECJA LEPTOKARIA RIWIERA OLIMPIJSKA TERMIN: 13.08.2013 24.08.2013 Turnus 12 dniowy 10 dni pobytu

Bardziej szczegółowo

Biuro Kotla Travel poleca! Super atrakcyjna wycieczka!

Biuro Kotla Travel poleca! Super atrakcyjna wycieczka! Biuro Kotla Travel poleca! Super atrakcyjna wycieczka! Cena już od 2 939 zł/os. Terminy: od maja do października 2016! Wyloty: * Poznań * Warszawa Możliwość przedłużenia pobytu w wybranym hotelu w okolicy

Bardziej szczegółowo

ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE!

ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE! ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE! Elite Club Travel Polska Sp. z o.o. 00-710 Warszawa, al. W. Witosa 31, lok. 201B; tel.: 022 640 14 65, 022 640 14 66, fax: 022 858 33 00 bilety lotnicze email: biletyeliteclub@ectp.pl;

Bardziej szczegółowo

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO Język angielski jest językiem międzynarodowym. Posługują się nim ludzie na całym świecie. Ty jesteś jedną z tych osób. Warto więc dowiedzieć się w jakich państwach mówi się po

Bardziej szczegółowo

WCZASY RODZINNE!!! JAK WCZASY, TO TYLKO Z FRAJDĄ!!!

WCZASY RODZINNE!!! JAK WCZASY, TO TYLKO Z FRAJDĄ!!! WCZASY RODZINNE!!! Dla wszystkich miłośników sportów zimowych, dla rodzin którym marzą się dni czynnego wypoczynku, region narciarski Villach okaże się idealnym miejscem. W sezonie zimowym 2016 czekać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ. Projekt

Załącznik nr 8 do SIWZ. Projekt UMOWA Projekt Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu...r. w Olsztynie, pomiędzy Urzędem Statystycznym w Olsztynie ul. Kościuszki 78/82, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Wlochy Klasyczne Włochy / Wyc. objazdowe / Wyc. objazdowe

Wlochy Klasyczne Włochy / Wyc. objazdowe / Wyc. objazdowe 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Wlochy Klasyczne Włochy / Wyc. objazdowe / Wyc. objazdowe Dojazd: Autobus Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 6 Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo