N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku"

Transkrypt

1 N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku ISSN KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Bezpieczny Hotel 2012 konferencja branżowa, Warszawa, kwietnia 2011 roku Po co taka konferencja? Bezpieczeństwo jest tym elementem funkcjonowania hotelu, w który zwykle inwestuje się najmniej i zwykle na końcu. Dlaczego? Ponieważ ta inwestycja nie przekłada się bezpośrednio na wynik finansowy. Zwykle: do czasu. Zasadniczym celem konferencji jest zapoznanie uczestników z realnymi i potencjalnymi zagrożeniami w obiekcie noclegowym, ze sposobem właściwego postępowania w różnych sytuacjach, z możliwościami podniesienia poziomu bezpieczeństwa jakie daje współczesna wiedza oraz rozwiązania techniczne. Celem jest również wykazanie, że bezpieczeństwo hotelu to nie tylko system działań nakierowanych na fizyczne bezpieczeństwo gości i pracowników, ale także na ochronę hotelu, jako przedsiębiorstwa. Takiemu bezpieczeństwu służą m.in. odpowiednie umowy, kontrakty, a nawet odpowiedni dobór pracowników. Jednym z celów konferencji jest wykazanie, że inwestycje w bezpieczeństwo są niezbędne, a systematyczne wydawanie niedużych, nie będących obciążeniem dla budżetu kwot, zwraca się w postaci chociażby większego zaufania gości. Jest jeszcze jeden ważny powód: zbliża się turniej Euro 2012, podczas którego miasta i obiekty noclegowe muszą liczyć się ze wzmożonym napływem gości. Większych skupiska ludzkie łatwiej wyzwalają zagrożenia. Hotele muszą być na nie przygotowane! Do kogo jest adresowana konferencja? Do menedżerów, właścicieli, osób odpowiadających za bezpieczeństwo obiektów noclegowych. Do personelu odpowiedzialnego za stan przeciwpożarowy i sanitarny obiektów. Do firm i pracowników ochrony, do organów samorządowych i jednostek administracji oraz instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Więcej informacji: o konferencji: program konferencji: ceny i zasady uczestnictwa: Źródło: e-hotelarstwo, data dostępu

2 Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej 8. Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna, Zabrze, 13 kwietnia 2011 roku Organizatorzy: Urząd Miejski w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Śląska Organizacja Turystyczna. Miejsce: Politechnika Śląska, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Innowacja, ul. Jagiellońska 38A. Tegoroczna konferencja odbędzie się w ramach 52. Sesji Komisji Regionalnej ds. Europy Światowej Organizacji Turystyki skupiającej przedstawicieli Europejskich Ministerstw odpowiedzialnych za turystykę. Więcej informacji znajdziesz tuta: Zobacz również: Międzynarodowe Targi Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej, Zabrze, Zabrze, Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, drugie sympozjum, Jodłowy Dwór (Szklana Huta) - Góry Świętokrzyskie, września 2011 roku Organizatorzy: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rogowie; Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Świętokrzyski Park Narodowy Problematyka naukowa i cel konferencji. Wraz ze zmianami stosunków społeczno - gospodarczych na świecie wzrasta znaczenie turystyki we współczesnych społeczeństwach. Mieszkańcy obszarów silnie zurbanizowanych są szczególnie zainteresowani walorami wypoczynkowymi i specjalistycznymi obecnymi na terenach leśnych i przyrodniczo cennych. Najcenniejszymi ekosystemami, w jakich uprawiana jest turystyka i rekreacja, są zalesione brzegi jezior i mórz lub obszary górskie, gdzie dla zachowania unikalnego środowiska często tworzone są rezerwaty, parki narodowe lub inne formy ochrony przyrody. Rozwój turystyki pociąga za sobą nie tylko zmiany ekonomiczne dla miejscowej ludności, ale i nieodwracalne zmiany środowiska przyrodniczego. Dlatego aby móc osiągać dochody z turystyki i rekreacji, a z drugiej strony chronić miejscowe ekosystemy i ich elementy, próbuje się z różnym powodzeniem łączyć te dwa przeciwstawne cele zainteresowań. Organizując 2 Sympozjum dotyczące turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo chcemy ponownie zaprosić do wspólnych obrad przedstawicieli branży turystycznej oraz zarządców i ludzi nauki zajmujących się organizacją turystyki i ochroną środowiska, w którym się ona odbywa. Dzięki uczestnictwu w spotkaniu ludzi reprezentujących różne dziedziny nauki i praktyki mamy nadzieję na wskazanie dróg bezpiecznego rozwoju turystyki i rekreacji na terenach które powinniśmy chronić z uwagi na ich wartość przyrodniczą i jednocześnie w odpowiedzialny sposób udostępniać je społeczeństwu. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na znaczenie walorów przyrodniczych Polski w tworzeniu produktu turystycznego. Celem konferencji jest: ukazanie możliwości godzenia rozwoju turystyki i rekreacji oraz ochrony ekosystemów w lasach i w miejscach uznanych jako przyrodniczo cenne, przedstawienie zagrożeń ekosystemów leśnych i przyrodniczo cennych, jakie generuje turystyka i rekreacja, ukazanie rodzajów turystki realizowanych na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych, ukazanie barier i możliwości rozwoju turystyki na obszarach górskich, przedstawienie współczesnych trendów w turystycznym i rekreacyjnym zagospodarowaniu oraz udostępnianiu lasów, prezentacja ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania turystyki i rekreacji w Lasach Państwowych i w Parkach Narodowych. 2

3 Realizację celu konferencji proponujemy w następujących grupach zagadnień: metod badań ruchu turystycznego, ekonomicznych aspektów organizacji turystyki, turystycznego zagospodarowania lasów i obszarów cennych, sposobów rozwiązywania konfliktów interesów, turystyki przyrodniczej, turystyki kwalifikowanej, presji turystyki na ekosystemy leśne i przyrodniczo cenne. Przewidujemy wydanie zarówno zeszytu abstraktów, oraz punktowanej, recenzowanej publikacji zwartej. Zapytania o bliższe informacje prosimy kierować do: Jarosław Skłodowski, tel. (22) , Wojciech Ożga, tel. (22) , Więcej informacji programowych i organizacyjnych znajdziesz tutaj: Źródło: Krzysztof R. Mazurski, korespondencja nadesłana Informacje Zobacz również pozostałe zaproszenia na konferencje pod adresem: Zobacz również terminarz konferencji naukowych pod adresem: Zobacz również terminarz konferencji branżowych pod adresem: NOWOŚCI WYDAWNICZE Folia Turistica, zeszyt 22/2010: Turystyka i ekologia Od redakcji. Ukazał się kolejny numer monograficzny naszego czasopisma, poświęcony problematyce ekologicznej, przygotowany pod redakcją prof. zw. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego. W zeszycie tym wyeksponowano zagadnienia przyrodnicze i środowiskowe w turystyce. Najważniejsze artykuły dotyczą parków narodowych i rezerwatów przyrody, obszarów szczególnie atrakcyjnych dla turystów, ale także najbardziej wrażliwych na ingerencję odwiedzających i negatywne skutki ruchu turystycznego, na co na wstępie zwraca uwagę Józef Partyka. Zespół badaczy (Witkowski i współpracownicy) przedstawia zjawisko nielegalnej dyspersji i jej skutki dla ekosystemów parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce. Trzy artykuły dotyczą Tatrzańskiego Parku Narodowego; ich autorzy koncentrują się na zagadnieniach zarządzania ruchem turystycznym w TPN (Paweł Skawiński), metodom zapobiegania nielegalnej dyspersji turystów i związanej z nią erozji gleb (Szymon Ciapała i współautorzy) oraz wpływu narciarstwa wysokogórskiego na przyrodę Tatr (Mikołaj Bielański). Adam Mroczka i Paweł Adamski analizują dzienny rozkład ruchu turystycznego w wybranych rezerwatach przyrody (Homole i Biała Woda w Pieninach) oraz w Magurskim Parku Narodowym. Zachowania turystów w Pienińskim Parku Narodowym opisuje także Anna Kolasińska. Znaczeniu tradycyjnego rolnictwa jako elementu produktu turystycznego w parkach narodowych, a zarazem metodzie ochrony i bioróżnorodności agrocenoz, swoje rozważania poświęcili Zbigniew Witkowski i Paweł Adamski. Wpływ ocieplenia klimatu na działalność alpejskich ośrodków narciarskich omawiają Jadwiga i Krzysztof Berbeka, natomiast Alicja Kicińska oddziaływanie narciarstwa zjazdowego na stan zanieczyszczenia gleb w Beskidzie Sądeckim. Dwa opracowania teoretyczne skoncentrowane są na problemach interpretacji turystyki zrównoważonej (Grzegorz Dobrzański i współpracownicy) oraz zrównoważonego rozwoju obszarów recepcji turystycznej (Bartosz Szczechowicz). Tom zamykają rozważania Jurija Czarnobaja, dyrektora Muzeum Przyrodniczego NAN we Lwowie, na temat tradycyjnej i współczesnej roli muzeum przyrodniczego w turystyce. Folia Turistica od 1990 roku jest specjalistycznym forum wymiany poglądów naukowych na temat turystyki oraz jej szeroko pojętego otoczenia. W czasopiśmie publikowane są artykuły z dziedziny turystyki, w jej interdyscyplinarnym ujęciu (zagadnienia humanistyczne, ekonomiczne, geograficzno-przestrzenne, organizacyjne, prawne i inne). Folia Turistica jest indeksowana na liście punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 punktów) oraz w Index Copernicus International. 3

4 W przygotowaniu do druku jest zeszyt 23/2010, interdyscyplinarny, pod red. Andrzeja Matuszyka. W 2011 roku ukaże się także numer 24, Filozofia podróży i turystyki, pod red. Marii Zowisło oraz specjalne angielsko-polskie wydanie Z warsztatów Mistrzów, pod red. Wiesława Alejziaka. Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów zawierających wyniki badań empirycznych oraz oryginalnych prac teoretycznych i przeglądowych. W planie wydawniczym mamy m.in. kolejny numer interdyscyplinarny oraz zeszyty monograficzne, poświęcone turystyce kulturowej i religijnej oraz turystyce osób niepełnosprawnych. Instrukcja wydawnicza dla Autorów dostępna jest na stronie internetowej Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie: Sprzedaż egzemplarzy czasopisma Folia Turistica. zamówienia realizują: klienci indywidualni: Księgarnia BK : tel./fax ; klienci instytucjonalni: tel , fax , Źródło: Sabina Owsianowska, sekretarz redakcji : * Hotel i jego infrastruktura Hotel i jego infrastruktura / Jörg Wilczyński, wyd. 2 zm. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2010, 110 s.; ISBN: ; Ze wstępu. Hotelarstwo jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki narodowej. Pod wpływem coraz większych wymagań gości hotelowych, zwiększa się oferta usług hotelowych, co nie byłoby możliwe bez postępu technicznego w dziedzinie wyposażenia hotelu. Ta sytuacja sprawia, że hotelarstwo staje się także coraz bardziej atrakcyjnym pracodawcą. Jednak, aby odnosić sukcesy zawodowe w tej branży trzeba dysponować między innymi odpowiednią wiedzą. Celem pracy jest przybliżenie czytelnikowi problematyki infrastruktury hotelu. Praca została napisana w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe autora, uzupełnione w szerokim zakresie wiedzą znajdującą się w książkach znanych polskich autorów z tej dziedziny. (...) Zakres pracy obejmuje zasadnicze zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego w hotelarstwie, niektóre elementy zagospodarowania terenu wokół hotelu, wiadomości z zakresu wyposażenia zasadniczych zespołów hotelu, a także przystosowania obiektu dla gości niepełnosprawnych i współczesne tendencje w wyposażeniu hotelu, uwzględniające także wpływ postępu technicznego. Opis ksiązki oraz spis treści znajdziesz tutaj: Składanie zamówień: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13, Gdańsk-Wrzeszcz, tel.: , tel./fax: , Odręczna sprzedaż książek: zobacz informację tutaj: Źródło: Katarzyna Falow, korespondencja nadesłana Jakość żywności Jakość żywności / Witold Niedrzwicki, wyd. 2 zm. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2010, 283 s.; ISBN: ; Ze wstępu. Książka (...) została napisana z myślą o studentach kierunku turystyka i rekreacja, dla których obowiązujące standardy nauczania przewidują zdobycie wiedzy z zakresu nauki o żywności. Dotyczy to zdaniem autora szczególnie tych studentów, którzy wybierają specjalność w zakresie zarządzania nie tylko w gastronomii, ale także w hotelarstwie, gdyż hotele są ściśle związane z gastronomią, więc osoby zarządzające hotelami powinny mieć także pewną wiedzę odnoszącą się do jakości żywności. Dotyczy to także uczestników kursów i studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły turystyczne. Jakość żywności jest zagadnieniem bardzo obszernym i opracowanie to nie obejmuje całości materiału, który pod tytułem jakość żywności można by zaprezentować. Mimo to powinno ono być dla ww. studentów przydatne. Pisząc tę książkę autor korzystał z różnych opracowań, z których najważniejsze zostały podane na końcu poszczególnych rozdziałów, jako literatura pogłębiająca. Czytelnika zachęca się do skorzystania z tych źródeł i do pogłębienia wiedzy z tego zakresu. Opis ksiązki oraz spis treści znajdziesz tutaj: Składanie zamówień: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13, Gdańsk-Wrzeszcz, tel.: , tel./fax: , Odręczna sprzedaż książek: zobacz informację tutaj: Źródło: Katarzyna Falow, korespondencja nadesłana

5 Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych / pod red. Mikołaja Jalinika. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, s.: il.; 23 cm. Streszcz. ang. przy rozdz. Bibliogr. s ISBN Dziś organizowanie wypoczynku na obszarach przyrodniczo cennych jest szansą na zmianę sytuacji społeczeństwa poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz aktywną formę bycia, umożliwiającą mieszkańcom miast kontakt z przyrodą i środowiskiem wiejskim. Sprzyja wzbogacaniu wiedzy o historii, geografii, poznawaniu architektury, zwyczajów panujących w odwiedzanych okolicach i regionach. Turystyka przyczynia się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów, tworzenia sieci sklepów, punktów gastronomicznych, warsztatów rzemieślniczych, usługowych i rekreacyjnych. W każdej działalności (produkcyjnej, usługowej, handlowej, sportowej, turystycznej, kulturalno-oświatowej) przejawia się czynnik ludzki, ludzka wiedza, umiejętności, doświadczenie, charakter, kultura. Rozwój turystyki wiąże się przede wszystkim z bezpośrednim lub pośrednim oddziaływaniem człowieka na środowisko przyrodnicze, w tym także i na zmiany jakościowe i ilościowe flory i fauny. Ogólnie można stwierdzić, że Polska ma korzystne warunki rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. Obszarami tymi będą tereny o niskim poziomie uprzemysłowienia i urbanizacji, małym udziale zatrudnienia w zawodach pozarolniczych i słabe pod względem produkcji rolniczej. W opracowaniu zostały zamieszczone akty prawne dotyczące zagadnień turystyki na obszarach przyrodniczo cennych i obszarach wiejskich (według przyjętej rangi), obowiązujące od 2001 roku. Publikacja jest adresowana do nauczycieli, studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szkół pomaturalnych i policealnych, organizacji i instytucji turystycznych. Będzie także przydatna dla właścicieli obiektów turystycznych oraz tych wszystkich, którzy interesują się tematyką turystyczną, obszarami przyrodniczo cennymi i antropopresją. Spis treści: Nauczycieli akademickich zainteresowanych pozyskaniem publikacji zapraszam do kontaktu z jej redaktorem naukowym: Mikołaj Jalinik, Źródło: Mikołaj Jalinik, korespondencja nadesłana EKSPERTYZY i WYNIKI BADAŃ Zobacz również pozostałe ekspertyzy i wyniki badań pod adresem: Sprawdź również: Ruch turystyczny w województwie śląskim raport Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2010 roku (z uwzględnieniem turystyki biznesowej) oraz wizerunku województwa śląskiego i oceny działań promocyjnych. Raport dla Śląskiej Organizacji Turystycznej przygotowany przez instytut MillwardBrown SMG/KRC. Warszawa: Millward Brown SMG/KRC, 2010, 270 slajdów Ruch turystyczny w województwie śląskim w 2010 roku stał się przedmiotem badań, jakie na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej przygotował instytut Millward Brown SMG/KRC. Wśród celów badania znalazło się m.in. oszacowanie wielkości ruchu turystycznego, badanie wizerunku województwa wśród jego mieszkańców oraz osób przyjezdnych, badanie skuteczności promocji regionu i satysfakcji turystów. W 2010 roku nastąpił spadek liczby osób odwiedzających śląskie (z 2,4 do 1,75 mln). Spadek nastąpił również w wewnętrznym ruchu w województwie. Największą grupę wśród odwiedzających region stanowili mieszkańcy Mazowsza, Małopolski i Dolnego Śląska. Głównym celem pobytu turystów z poza województwa śląskiego w regionie było odwiedzenie rodziny, bliskich i znajomych. Wzrósł odsetek osób przyjeżdżających w celu spędzenia czasu na łonie natury. W przypadku turystów z województwa śląskiego nastąpiła zmiana najczęściej wymienianego przez respondentów głównego celu wyjazdów turystycznych z odpoczynku na łonie natury na odwiedzanie rodziny, bliskich i znajomych. Turyści biznesowi najczęściej odwiedzali województwo śląskie w celu prowadzenia samodzielnych interesów, przy okazji tranzytu oraz wyjazdów integracyjnych. Najczęściej odwiedzanym w 2010 roku regionem 5

6 województwa wśród turystów spoza województwa są okolice Katowic, Zabrza, Gliwic, Będzina, Sosnowca. Dotyczy to również turystyki biznesowej. Choć region ten jest również popularnym celem wyjazdów wśród osób mieszkających w województwie śląskim to najczęściej odwiedzali oni okolice Żywca, Wisły, Szczyrku, Istebnej. W porównaniu z ubiegłym rokiem turyści gorzej ocenili swój pobyt w województwie śląskim. Jednocześnie jednak 80 procent osób, które były w województwie, jest skłonna polecić region innym jako cel wyjazdu turystycznego. Za istotną przeszkodę w rozwoju turystyki (również biznesowej) na terenie województwa należy uznać niewystarczającą ilość atrakcyjnych cenowo miejsc noclegowych. Wniosek ten można wysnuć zarówno na podstawie odpowiedz udzielonych przez turystów, jak i przedstawicieli branży profesjonalnych organizatorów konferencji. Całość raportu znajdziesz tutaj: Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu Zobacz również: Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2010 roku, dokument online: roku/1205/2011/02/08, data dostępu Informacje o o o o o o o Dziennik Turystyczny: codzienne informacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbowe i prognozy: Instytut Turystyki, informacje o publikacjach: Euromonitor International: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Europejskiej: UNWTO: Facts and Figures: INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Zobacz również pozostałe informacje dla fachowców pod adresem: Sprawdź również narzędzia informacji naukowej pod adresem: Sprawdź terminy najbliższych targów turystycznych pod adresem: Aktualności 14 do 20 lutego 2011 roku Przywrócenie wyjazdów do Tunezji może potrwać kilka tygodni Przywrócenie wyjazdów turystycznych do Tunezji nie nastąpi z dnia na dzień; powrót normalnego ruchu turystycznego może potrwać kilka tygodni - uważa prezes Polskiej Izby Turystyki Jan Korsak. Cały artykuł znajdziesz tutaj: 06.html Polska na wakacje 2011 Ostatnie informacje docierające do nas z Egiptu i Tunezji wywróciły do góry nogami pracę biur podróży i touroperatorów. Turyści świadomi niebezpieczeństwa podczas wakacji będą szukali innych miejsc do wypoczynku przed polskimi kurortami trudne zadanie - przekonanie krajanów, że warto wypoczywać w Polsce. Cały artykuł znajdziesz tutaj: Czym Warszawa kusi, a czym odstrasza? Gorąca debata Jakie są możliwości rozwojowe Warszawy? Czy stolica to miejsce dobre do życia, kuszące turystów, atrakcyjne dla biznesu? I czy Euro 2012 to katastrofa? Publikujemy fragmenty debaty ekspertów po publikacji raportu PwC o największych miastach Polski. Cały artykuł znajdziesz tutaj: a_czym_odstrasza Goraca_ debata.html#ixzz1dmmubs83 INSPIROS Consulting Group W Strefie Eksperta Inspiros rozmawialiśmy z Robem Davidsonem, Henrikiem von Arnold, Mady Keup, Lindą Pereira i Tomem Hultonem. Co wiedzieli o Gdańsku i regionie przed przyjazdem, jakie są ich wrażenia z pobytu i co nam radzą abyśmy stali się rozpoznawalną destynacją na rynku międzynarodowych spotkań. Zapraszamy do obejrzenia wywiadów na Strefa Eksperta Inspiros - 6

7 Płać albo do sądu Prywatne stowarzyszenia walczące w obronie konsumentów wynajdują niedozwolone zapisy w umowach sklepów, tłumaczy, biur podróży. Pozywają je do sądu. Ugoda kosztuje 360 zł plus VAT. Więcej... Muszyna i Stara Lubowla razem o turystyce transgranicznej Muszyna, Krynica i Piwniczna oraz Stara Lubowla, Lipany i Podoliniec po słowackiej stronie powinny podjąć próbę wypracowania wspólnej oferty turystycznej uważa Ryszard Kruk z Almanachu Muszyny. Cała informacja dostępna tutaj: Odpowiedzialność cywilna biur podróży w prawie francuskim - nowy artykuł prof. M. Nesterowicza W miesięczniku Państwo i Prawo [ (2011, z. 2) ukazał się artykuł prof. dr. hab. Mirosława Nesterowicza [UMK]: Odpowiedzialność cywilna biur podróży w prawie francuskim. W artykule tym Autor przedstawia ewolucję regulacji prawa francuskiego w tytułowym zakresie, w tym - co najbardziej interesujące - orzecznictwo po implementacji w prawie francuskim dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. dr Piotr Cybula. Źródło: Prawo Turystyczne Piotr Cybula, data dostępu: Wkład PIT i ITRP w dyskusję nad ustawą o usługach turystycznych W Wiadomościach Turystycznych ukazał się artykuł pod tytułem PIT i ITRP: pisana historia konfliktu [ Powinien zainteresować każdego obserwatora działań samorządu branżowego. dr Piotr Cybula. Źródło: Prawo Turystyczne Piotr Cybula, data dostępu: Bezpłatne szkolenia równych szans dla kadry akademickiej Naukowcy, badacze i dydaktycy zatrudnieni na uczelniach i w przedsiębiorstwach mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach i wizytach studyjnych w ramach projektu Nauka i Biznes. Chętni będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat komercjalizacji badań i dowiedzieć się, jak zbliżyć sektor nauki do sektora biznesu. Rekrutacja odbywa się z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn. Program składa się z 5 modułów 16-godzinnych zajęć z zakresu m.in. komercjalizacji nauki, zarządzania projektami badawczymi, prawa patentowego i ochrony własności intelektualnej. Wizyty studyjne organizują parki technologiczne Polsce i w Niemczech. Będzie tam można zdobyć informacje o źródłach i technologiach energii odnawialnej. Pracowników naukowo-badawczych i naukowo-dydaktycznych lub uczestniczących w pracach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa zaprasza do współpracy Uczelnia Łazarskiego, która jest realizatorem projektu Nauka i Biznes. Organizatorzy zamierzają do 31 lipca tego roku przeszkolić 100 osób. W programie mogą brać udział zarówno pracownicy niesamodzielni jak i samodzielni. Poza tym, premiowani są realizatorzy badań zainteresowani nawiązaniem współpracy z przedsiębiorstwami, kobiety naukowcy, które ze względu na bariery systemowe nie dokonały zgłoszeń patentowych, oraz pracownicy dziedzin, w jakich wydatki na badania naukowe kształtują się na najniższym poziomie. Kandydaci, którzy uzyskali pozytywną ocenę w ramach oceny formalnej przejdą do etapu oceny merytorycznej. Na potrzeby rekrutacji mogą być prowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: Szkolenia mają zwiększyć znajomość tematyki komercjalizacji badań naukowych od strony teoretycznej i praktycznej, uświadomić pracownikom naukowo-badawczym konieczność zwiększania udziału kobiet w systemie B+R oraz upowszechnić tematykę badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki w środowisku internetowym. Pod hasłem Nauka i Biznes zostaną zorganizowane trzy debaty społeczne promujące udział kobiet w komercjalizacji badań oraz współpracę nauki i biznesu. Wezmą w nich udział kobiety, które opatentowały swoje wynalazki, a także przedstawiciele biznesu i mediów. Szkolenia będą finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 4.2 tego programu zakłada rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu

8 Czy pomożemy w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy? konwersatorium Czwartki u Ekonomistów, Warszawa, 10 lutego 2011 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne prowadzi konwersatorium Czwartki u ekonomistów i bywam tam niekiedy, ponieważ organizatorzy działają w przekonaniu, że informacja naukowa powinna być istotnym składnikiem modernizacji gospodarki i trudno się z nimi nie zgodzić. Ostatnio 10 lutego wysłuchałem debaty o aktualnym ze względu na wchodzące właśnie w życie ustawy reformujące naukę i szkolnictwo wyższe temacie Dostosowanie systemu badań naukowych i szkolnictwa wyższego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Co prawda część zebranych była skłonna przypuszczać, że prawdziwe wyzwanie polega nie na tym, by gospodarka była oparta na wiedzy, lecz by była oparta na mądrości, inni zaś ubolewali nad naszym społeczeństwem, które składa się jakby z dwóch plemion proinnowacyjnego i antyinnowacyjnego, jeszcze inni zaś zgłaszali rozmaite uwagi natury metodologicznej i definicyjnej, więc dyskusja cokolwiek zygzakowała, niemniej dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Na przykład, że wbrew powszechnemu w świecie akademickim stereotypowi, w Polsce w porównaniu z krajami zamożniejszymi finansuje się szczególnie szczodrze badania podstawowe, a nie rozwojowe i nie wdrożeniowe. Albo że wskaźnik liczby patentów w Niemczech jest nie pięcio- i nie dziesięciokrotnie, lecz ponad 35 razy większy niż w Polsce. Albo że systemy finansowania badań, nastawione na poprawianie ich efektywności poprzez wspieranie najlepszych przedsięwzięć, nie przynoszą skutków przy budżecie nauki rzędu ok. 0,5% PKB. Wśród panelistów był rektor Krzysztof Pawłowski z Nowego Sącza, przyjaciel Uczelni Łazarskiego, którego poglądy na dostęp do wyższego wykształcenia w Polsce mam zaszczyt od dawna podzielać. Koleżankom i kolegom zainteresowanym czwartkami u ekonomistów proponuję kontakt: Jolanta Sawukajtys, tel.: , , fax: , Dr. Henryk Hollender Dyrektor Biblioteki Uczelnia Łazarskiego tel./fax Konwersatoria Czwartki u Ekonomistów Idea. Konwersatoria Czwartki u Ekonomistów to cykl realizowany od 2006 roku w formie otwartej debaty, nagrywanej (stenogramy) i komentowanej. Do dyskusji zapraszani są nie tylko ekonomiści, ale także przedstawiciele rządu, polityki, osobistości świata nauki i kultury oraz dziennikarze. Organizatorzy uznając, że od dłuższego czasu rolę środowisk opiniotwórczych w debacie ekonomicznej i ustrojowej przejmują kręgi polityczne, podjęli wyzwanie deklarując: pragniemy powstrzymać ten proces i przywrócić środowiskom nauki, eksperckim oraz publicystycznym właściwą rolę w inspirowaniu przemian i reform w naszym kraju. Dostosowanie systemu badań naukowych i szkolnictwa wyższego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa, Dom Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49, dokument online: Galeria zdjęć: Więcej informacji: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, dokument online: data dostępu Źródło: Henryk Hollender, korespondencja nadesłana Szerokie wody Natury 2000 Szerokie wody Natury 2000 to tytuł projektu, który jest aktualnie realizowany przez Instytut na rzecz Ekorozwoju. Od początku swojej działalności Instytut podejmował tematy niełatwe i najczęściej wyprzedzając szersze nimi zainteresowanie. Swe inicjatywy kieruje zwykle do ogółu społeczeństwa, ale i do polityków, bo w kategoriach wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju zawsze upowszechnia wiedzę przekuwając ją na polskie warunki kształtowania i realizacji polityki ekologicznej na poziomie kraju czy w odniesieniu do jego najcenniejszych zasobów naturalnych lub cennych przyrodniczo regionów. Tak jest i tym razem. Wdrażanie w Polsce NATURY Problematyka wdrażania w Polsce koncepcji europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 stała się przedmiotem obserwacji i analiz specjalistów Instytutu dość wcześnie zanim dotarła do świadomości Polaków informacja, że wśród zobowiązań wynikających z naszej 8

9 akcesji do UE jest też konieczność podjęcia nowych zadań w zakresie ochrony europejskiej przyrody. Dla wielu kontekst Natury 2000 sprowadza się wyłącznie do nadania statusu ochronnego nowym obszarom; mało kto wie jednak, że chodzi o takie obszary, na których występują ważne dla Europy, chronione już wcześniej w krajach starej 15-tki określone gatunki i siedliska. Instytut wie jak trudno wypracowuje się konsensus dla ochrony środowiska, jak powinien się odbywać dialog z gospodarką i społecznościami żyjącymi w pięknym środowisku, zdrowych regionach, których nawet mieszkańcy nie są rzeczywistymi ich obrońcami. Turystyka branża immanentnie związana z walorami naturalnymi obszarów, do których kieruje swych klientów też walcząc zwykle o kurczącą się przestrzeń dla swej działalności chętnie przenika coraz głębiej w strefy przyrody unikatowej, dotąd nawet trudno dostępnej. Takie są też i zainteresowania turystów. Chcą oni poznać to co osobliwe, jest moda na ekoturystykę, choć dla zachowania gatunków i siedlisk może to okazać zbyt pojemne określenie. Dlaczego? Nie zawsze ono oznacza ani turystów, ani organizatorów legitymujących się na tyle odpowiednią wiedzą i zachowaniami, by rozwijając swój biznes czy realizując na łonie natury swe cele urlopowe nie szkodzili naturze. Portal Natura2000 a turystyka. Dlatego już ponad 5 lat temu Instytut zbudował (w roku 2005) portal internetowy, który do dziś funkcjonuje jako Natura 2000 a turystyka. Ten informacyjno-edukacyjny portal dostarcza wielu tekstów i ilustrowanych przykładów, przybliżających naukowe i polityczne założenia, dane formalne i doświadczenia dotyczące Natury 2000 w Polsce i za granicą. Co roku poszerzamy zakres wiedzy przekazywanej poprzez Portal, docieramy do nowych grup odbiorców, monitorujemy efekty. Świadomość ekologiczna Polaków prace badawcze Instytutu. Wyniki ostatnich ogólnopolskich badań świadomości ekologicznej społeczeństwa, przeprowadzonych przez InE w 2008 i 2009 roku wskazują, że tylko ok. 1/3 badanych mniej więcej prawidłowo kojarzy pojęcie Natura Większość osób kojarzy Naturę 2000 z konfliktami wokół inwestycji infrastrukturalnych. Naszym zadaniem zgodnie z misją Instytutu, jest wskazywanie, że Natura 2000 to dla Polski może i nowy, ale i jeden z kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju, i że nawet przy pewnych ograniczeniach nie stanowi bariery rozwoju gospodarki. Przeciwnie dla turystyki stać się powinna jej nową atrakcją, a może i w szczególnych przypadkach marką, co każdemu przedsiębiorcy przysparza klientów i przynosi korzyści. Generalnie tak wcześniejsze jak i aktualny projekt INE służy promocji europejskiej sieci obszarów chronionych natura Konkurs Obszar Natura 2000 skarbem regionu. Promocja ta ma bardzo mocny komponent edukacyjny. Poza edukacją ogółu społeczeństwa (poprzez Portal) szczególnym narzędziem edukacyjnym jest Konkurs dla gimnazjalistów (tym razem organizowany w roku szkolnym 2011/2012). Uczniowie opracowują w nim własną propozycję promocji wybranego obszaru Natura Portal Natura 2000 a turystyka ( Portal zawiera specjalnie opracowane (autorskie) teksty tzw. e-szkolenia (e-lerningi), informacje formalne oraz opisy turystycznych walorów poszczególnych obszarów Natura 2000 w Polsce (Katalog), zbiór przykładów gospodarowania na obszarach Natura 2000, materiały szkoleniowe oraz publikacje spełniające rolę poradników i pomocy dydaktycznych. Platforma edukacyjna Natura W bieżącym roku projekt przewiduje budowę Platformy Edukacyjnej. Umożliwi to nowego rodzaju kontakt z użytkownikami Portalu i wspólną naukę oraz wymianę informacji. Jest to narzędzie tworzone specjalnie dla komunikowania się z osobami nauczycielami i uczniami - zaangażowanymi w edukację ekologiczną, wspieraną wykorzystaniem materiałów edukacyjnych Instytutu. Portal jest aktualnie merytorycznie rozbudowywany. Niebawem ukażą się na nim wyniki badań świadomości ekologicznej przeprowadzonych na zlecenie Instytutu przez socjologów wśród młodzieży gimnazjalnej. Rozpoczęto prace nad nowymi tekstami edukacyjnymi oraz nowymi przykładami form gospodarczego wykorzystania obszarów Natura Tematycznie będą stanowić dodanie do treści Portalu problematyki charakterystycznej dla wodnych obszarów Natury Również w ich bliskości: nad morzem, na pojezierzach, w zasięgu doliny jednej z rzek czy w sąsiedztwie mokradeł, odbędą się szkolenia dla przedstawicieli branży turystycznej, by dyskutować z praktykami o udziale turystyki wodnej i nadwodnej w nowej formie ochrony przyrody w Polsce. Spotkania te poprzedzi badanie socjologiczne Natura 2000 a zachowanie turystów. Będzie ono przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków z wybranych województw o silnym natężeniu ruchu turystycznego związanego z turystyką wodną. Aktualizowany jest też stale Katalog obszarów Natura 2000 w Polsce, który liczy obecnie ok pozycji. Stan liczebny obszarów i ich nazwy oraz status zmienia się, wiec to zadanie projektu wymaga stałego śledzenia i wprowadzania na portal tych zmian, z jednoczesnym wprowadzaniem dla kolejnych obszarów danych formalnych i pisania charakterystyk przyrodniczo-turystycznych tak, by każdy zainteresowany mógł skorzystać z aktualnej informacji. Inne opracowania i sprawy - związane z problematyką sieci Natura 2000 oraz bieżące informacje dotyczącego przebiegu poszczególnych zadań projektu są przedstawiane na Portalu w dziale Aktualności. 9

10 Konferencja Końcowa. Projekt zakończy na przełomie marca i kwietnia 2012 roku, ogólnopolska konferencja, podczas której podsumujemy kolejny dorobek i doświadczenia oraz uczniowie i nauczyciele, którzy wezmą udział w IV edycji Konkursu Natura 2000 skarbem regionu odbiorą swe nagrody. Prace nagrodzone w poprzednich edycjach są udostępnione na Portalu. Finansowanie projektu. Kto funduje nagrody? Dodatkowych sponsorów zawsze staramy się pozyskać, ale tak nagrody jak i cały projekt finansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zespół projektu. Projekt jest realizowany przez stały 5 osobowy zespół Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Praca merytoryczna i organizacyjna jest wspierana przez ekspertów zewnętrznych. Współautorami materiałów edukacyjnych uznane autorytety w dziedzinie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej i zarządzania turystyką, a także dziennikarze upowszechniający wiedzę o Naturze Mamy nadzieję na poszerzenie grona współpracujących z nami ekspertów oraz przedstawicieli mediów. Do współpracy serdecznie zapraszamy. Jolanta Kamieniecka Źródło: Jolanta Kamieniecka, korespondencja nadesłana PL.2012: kibice Euro 2012 będą mogli spać spokojnie Do Polski w trakcie trzech tygodni Euro 2012 przyjedzie łącznie około milion turystów. Według szacunków ekspertów, opartych o analizy wykorzystania miejsc noclegowych w trakcie poprzednich turniejów UEFA Euro, około połowa kibiców przebywających na stadionach oraz w strefach kibiców będzie korzystać z bazy noclegowej w obiektach różnego typu i standardu, czyli np. w hotelach, motelach, pensjonatach, kwaterach prywatnych, czy nawet na polach kempingowych. Na około 1,5 roku przed Euro 2012 wiadomo już, że Polska będzie dysponować bazą miejsc noclegowych nie tylko wystarczającą do obsługi kibiców, ale nawet większą niż wynika to z potrzeb turnieju, przekonuje spółka PL.2012, która koordynuje i kontroluje przedsięwzięcia przygotowawcze do Euro 2012 w Polsce. Wytyczne UEFA odnośnie bazy noclegowej w trakcie Euro 2012 zakładają, że miejsca noclegowe dla kibiców powinny być usytuowane bezpośrednio w miastach-gospodarzach turnieju lub maksymalnie w odległości dwóc godzin jazdy samochodem od stadionu. Oznacza to, że w przypadku Warszawy uwzględniane są także miejsca noclegowe np. w Łodzi, w przypadku Wrocławia w Krakowie i Katowicach, Poznania w Bydgoszczy, a Gdańska w Toruniu oraz w licznych miejscowościach nadmorskich. Dodatkowo, część kibiców będzie podążała także śladami swojej reprezentacji i w związku z tym będzie nocowała w miejscowościach, w których będą się znajdowały centra pobytowe poszczególnych drużyn. W związku z tym kibice skorzystają również z bazy noclegowej np. Kołobrzegu, Ustki, Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, czy Ostródy oraz innych polskich miejscowości. PL.2012 powołuje się na szacunki ekspertów, opartych o analizy zapotrzebowania wykorzystania miejsc noclegowych w trakcie poprzednich turniejów UEFA EURO, z których wynika, że około połowa kibiców przebywających na stadionach oraz w miejskich strefach kibiców, będzie korzystała z bazy noclegowej w trakcie Euro 2012 w Polsce. Oznacza to, że w Warszawie będzie potrzebnych 100 tys. miejsc noclegowych, w Poznaniu 50 tys., w Gdańsku , a we Wrocławiu Wszystkie cztery miasta-gospodarze wraz z uwzględnieniem miejsc noclegowych oddalonych od nich o dwie godziny jazdy samochodem już dziś nie tylko są w stanie przyjąć taką liczbę kibiców, ale w przypadku niektórych miast, zaplecze bazy noclegowej jest znacznie większe od zapotrzebowania na Euro 2012 powiedział Rafał Rosiejak, koordynator krajowy ds. zakwaterowania dla kibiców, spółka PL W chwili obecnej baza noclegowa dla Warszawy wynosi wobec potrzebnych miejsc, dla Gdańska wobec potrzebnych łóżek, dla Poznania w obliczu wymaganych miejsc, a dla Wrocławia wobec zapotrzebowania na miejsc noclegowych. W identyfikacji miejsc noclegowych dla kibiców pod uwagę brane są hotele wszystkich kategorii, motele, pensjonaty, hostele, kwatery prywatne, domy studenckie, pola namiotowe, kempingi oraz inne obiekty niekategoryzowane. W związku z tym, w zależności od preferencji i wymagań, do dyspozycji kibiców będą oddane miejsca noclegowe w różnych standardach jakościowych i cenowych, informuje PL W ramach przygotowań bazy noclegowej dla kibiców na Euro 2012 w Polsce realizowane są również działania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości obsługi gości w obiektach noclegowych. Spółka PL.2012 wraz z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego oraz firmą szkoleniową House of Skills realizują projekt Akademia Gościnności, którego celem jest przeszkolenie ok osób z branży hotelarskiej w Polsce. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach Akademii Gościnności odbywają się szkolenia między innymi z zakresu praktycznego zarządzania jakością obsługi gości, trudnych sytuacji w obsłudze klientów oraz prezencji i savoir vivre. Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu

11 Targi Turystyczne Wypoczynek 2011 Toruń, 4-5 marca 2011 roku W sobotę, 5 marca 2011 roku, zapraszamy na bezpłatne szkolenia. Poruszone zostaną następujące tematy: Wsparcie kwalifikacji kadr branży turystycznej w ramach środków unijnych - Justyna Kacprzak/ Faber Consulting Projekty międzynarodowe i transgraniczne dla turystyki finansowane ze środków Komisji Europejskiej - Paweł Kołodziejski/ Faber Consulting Wizerunek firmy, a obsługa klienta - jak budować i co ważniejsze utrzymać dobry wizerunek firmy branży turystycznej - Jarosław Marciuk, Alicja Kosicka / Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Zapisz się na szkolenie - formularz on-line: Źródło: Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, data dostępu Nowe rozporządzenie w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek - bez komentarza Zgodnie z art. 5 ustawy nowelizującej ustawę o usługach turystycznych z 29 kwietnia 2010 roku, dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie m.in. art. 34 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą, nie dłużej jednak, niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 34 ust. 1 u.u.t. minister właściwy do spraw turystyki (obecnie Minister Sportu i Turystyki) powinien wydać rozporządzenie, w którym określi: 1) właściwość terytorialną marszałków województw powołujących komisje egzaminacyjne dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, z uwzględnieniem w szczególności podziału administracyjnego kraju; 2) kwalifikacje, skład, sposób powoływania i odwoływania członków komisji egzaminacyjnych, o których mowa w art. 25, zasady egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz wzór świadectwa wydawanego przez te komisje, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu powoływania zespołów egzaminacyjnych; 3) warunki, jakim powinien odpowiadać wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, z uwzględnieniem w szczególności dokumentów, jakie powinny być załączane do wniosku; 4) programy szkolenia kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, z uwzględnieniem w szczególności minimalnego wymiaru godzin zajęć dla poszczególnych przedmiotów stanowiących program szkolenia; 5) warunki uzyskiwania poszczególnych klas przewodników górskich, zakres terytorialny uprawnień przewodników górskich i stopień trudności tras oraz wycieczek prowadzonych przez przewodników górskich posiadających uprawnienia określonej klasy, ze szczególnym uwzględnieniem programów podstawowego szkolenia specjalistycznego oraz programów uzupełniającego szkolenia dla przewodników górskich poszczególnych klas; 6) miasta i obszary, na których organizatorzy turystyki, zgodnie z art. 30 ust. 1, mają obowiązek zapewnienia opieki przewodnika turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem największych miast o znaczeniu historycznym i kulturowym oraz obszarów posiadających szczególne walory turystyczne; 7) skład oraz sposób i tryb działania komisji egzaminacyjnych języków obcych, o których mowa w art. 32 ust. 2, oraz wzór świadectwa wydawanego przez te komisje, ze szczególnym uwzględnieniem warunków, jakie powinni spełniać kandydaci do powołania przez marszałka województwa do tych komisji; 11

12 8) wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz sprawdzenie znajomości języka obcego przez komisję egzaminacyjną języków obcych, o której mowa w art. 32 ust. 2, w tym wysokość opłat za poszczególne części egzaminów, warunki zwrotu wniesionych opłat w wypadku nieprzystąpienia do egzaminu, a także wysokość wynagrodzenia egzaminatorów za przeprowadzenie poszczególnych rodzajów i części egzaminów, mając na względzie rzeczywiste koszty przeprowadzenia egzaminu i funkcjonowania komisji egzaminacyjnych; 9) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, a także tryb okazywania legitymacji przewodnika turystycznego i pilota wycieczek upoważnionym organom oraz sposób noszenia identyfikatorów podczas wykonywania zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących rodzaju potwierdzanych uprawnień i terminów ważności tych uprawnień. Nowelizacja u.u.t. z kwietnia 2010 roku weszła w życie 17 września 2010 roku. Po trzech miesiącach od tego dnia, a więc od 18 grudnia 2010 roku, przepisy dotychczas obowiązujące, przestały obowiązywać we wskazanym wyżej zakresie. Nowe rozporządzenie nie zostało jeszcze wydane, co powoduje, że istnieje dość poważna luka legislacyjna. Nasuwa się pytanie, czy ministerstwo było przygotowane na te zmiany? Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych miała przecież ułatwiać prowadzenie działalności w tym zakresie, a nie utrudniać, a nawet uniemożliwiać. To dość osobliwa realizacja tego założenia. Na stronie internetowej opublikowany został projekt tego rozporządzenia przewodnikow_turyst.html W dalszym ciągu nie wiadomo, kiedy Minister Sportu opublikuje rozporządzenie i kiedy wejdzie ono w życie. dr Piotr Cybula Źródło: Prawo Turystyczne Piotr Cybula, data dostępu Prawa pasażerów podróżujących autobusem wejdą w życie w 2013 roku Brakujące ogniwo prawodawstwa UE w sprawie praw pasażerów przyjęto we wtorek w Strasburgu, przegłosowując wzmocnienie praw pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem. Po dwóch latach negocjacji, Parlament i państwa członkowskie zaakceptowały ugodę, która od wiosny 2013 roku będzie obejmować wszystkich regularnych usługodawców krajowych i transgranicznych przewożących pasażerów na dystansie 250 km i więcej. Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku gdy usługa zostaje odwołana lub odjazd jest opóźniony o ponad 120 minut, pasażerom oferuje się natychmiast prawo wyboru między kontynuacją podróży lub zmianą trasy do miejsca docelowego (bez dodatkowych kosztów) a zwrotem ceny biletu; jeżeli przewoźnik nie zaproponuje takiego wyboru, pasażerom oprócz zwrotu ceny biletu przysługuje prawo do rekompensaty w wysokości 50 proc. ceny biletu. Jeśli wyjazd jest opóźniony o 90 minut lub więcej, pasażerowie muszą otrzymać przekąski i napoje. W przypadku przerwania podróży, wypadku lub opóźnienia wymagającego noclegu na miejscu, przewoźnik będzie ponadto zobowiązany do przyznania kwoty na nocleg nieprzekraczającej 80 euro za noc dla jednej osoby na okres maksymalnie dwóch nocy. Przewoźnik może być zwolniony z tego obowiązku jedynie w sytuacji, gdy odwołanie lub opóźnienie jest spowodowane trudnymi warunkami pogodowymi lub katastrofą naturalną. Ponadto, operator musi zapewnić zwrot nie mniej niż 1200 euro w przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu. W przypadku śmierci pasażera lub uszkodzenia ciała w wyniku wypadku, usługodawca będzie zobowiązany wypłacić odszkodowanie (pułap euro na pasażera zgodnie z rozporządzeniem lub więcej, jeżeli tak stanowi prawo krajowe). Aby umożliwić małym firmom dostosowanie się do nowych wymagań, Parlament dał państwom członkowskim możliwość zwolnienia z ww. przepisów niektórych regularnych usługodawców krajowych lub przewoźników, których działalność odbywa się w znacznej części poza UE na okres maksymalnie czterech lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia. Posłowie przyjęli też dwanaście praw podstawowych, które mają zastosowanie do wszystkich regularnych przewoźników bez względu na odległość. Prawa te obejmują m.in. zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania przewoźnika o podróży takiej osoby. Regulacje te mają zapewnić niedyskryminujący dostęp do transportu oraz pełne odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub utraty wózków inwalidzkich lub innego sprzętu wspomagającego. Aby zapewnić specjalną pomoc dla osób niepełnosprawnych, które złożyły wniosek o nią co najmniej 36 godzin przed wyjazdem, personel autobusów i autokarów będzie musiał zostać odpowiednio przeszkolony. W przypadku, gdy przewoźnik nie jest w stanie zapewnić takiej pomocy, pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej będą mogli bez dodatkowych opłat zabrać wybranego przez siebie opiekuna. To porozumienie jest bardzo ważne dla transportu i turystyki. Nie obciąża sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a ułatwia życie osobom niepełnosprawnym podsumował sprawozdawca Antonio Cancian. 12

13 Sprawozdanie zostało przyjęte 504 głosami za, 63 posłów głosowało przeciw, 89 deputowanych wstrzymało się od głosu. Źródło: Dziennik Turystyczny [za:] europarl.europa.eu, data dostępu Sezon na city break Rozpoczyna się sezon na city break, czyli kilkudniowe, rekreacyjne wypady do europejskich stolic. To coraz bardziej popularny sposób podróżowania. Co drugi Polak nie wyjeżdża na wakacje, ponieważ nie ma pieniędzy na drogie wczasy, a co trzeci bo nie ma czasu, wynika z badań CBOS. Alternatywnym sposobem podróżowania staje się city break, zwłaszcza dzięki rosnącej ofercie tanich linii lotniczych. Bilet w obie strony można zarezerwować od około 150 zł. Do tego należy doliczyć nocleg w hostelu lub hotelu i cena krótkiego wypadu za granicę zamyka się w 500 zł. Najczęściej na tzw. city break Polacy wybierają się poza sezonem wakacyjnym i narciarskim, czyli w terminach od lutego do maja, a także w październiku i listopadzie. Tanie linie lotnicze oferują w tych okresach najwięcej i najkorzystniejsze cenowo połączenia lotnicze do europejskich stolic, a koszty noclegu są tańsze niż latem powiedziała Anna Galewska z internetowego biura podróży Tripsta.pl. City break cieszy się coraz większą popularnością przede wszystkim z uwagi na oszczędność pieniędzy i czasu. Najtańsze bilety można kupić dokonując rezerwacji na około dni przed wylotem dodaje Anna Galewska. Można skorzystać także z promocyjnych połączeń oferowanych przez tanie linie lotnicze. W tym przypadku dodatkowej oszczędności przyniesie spakowanie się tylko w bagaż podręczny o wadze do 10 kg. Nie trzeba dopłacać za duży bagaż, który w tanich liniach nie jest wliczony w cenę biletu. Do najczęściej wybieranych na kilkudniowy wypoczynek miast należą Barcelona, Mediolan, Londyn i Paryż. O popularności miejsc decyduje przede wszystkim bogata oferta kulturalna i rozrywkowa, a także cena połączeń lotniczych i zakwaterowania. Przykładowo, marcowy weekend najtaniej, bo za 357 zł, można spędzić w Londynie. Kilkudniowy wypad do Mediolanu to koszt około 423 zł, a do Barcelony 447 zł. Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu Największy sukces kulinarny Polski za granicą Co roku w paryskim hotelu Bristol odbywa się uroczysta kolacja towarzysząca spotkaniu członków Międzynarodowej Akademii Gastronomicznej. Z tej okazji do stolicy Francji przyjeżdżają przedstawiciele 40 krajów, w których działają narodowe Akademie zrzeszone w tej głównej z siedzibą w Paryżu. W tym roku gospodarzami uroczystego wieczoru byli po raz pierwszy Polacy i do przygotowania menu oraz całej kolacji została wybrana warszawska restauracja Amber Room. W trzygwiazdkowej restauracji hotelu Bristol w Paryżu od lat mistrzem kulinarnym jest Eric Fréchon ulubiony kucharz i przyjaciel Nicolasa Sarkozy'ego. W ten wieczór w kuchni Fréchona gotował zespół restauracji Amber Room i chociaż sam mistrz nie wtrącał się w przygotowywanie kolejnych dań - był bardzo zainteresowany przepisami o które podpytywał polskich kucharzy. Gośćmi uroczystej kolacji byli koneserzy i znawcy sztuki kulinarnej, osoby opiniotwórcze - przedstawiciele Akademii Gastronomicznych z całego świata, przedstawiciele Ambasady Polskiej w Paryżu, dziennikarze, krytycy kulinarni z Francji. Atmosfera podczas wieczoru była bardzo podniosła, prawdziwie emocje pojawiły się pod koniec kolacij, kiedy jeden z akademików, Dr. Jean Vitaux wygłosił opinie na temat każdego z przygotowanych dań. Wypadło bardzo dobrze, mogliśmy być dumni, wyrazom uznania i oklaskom nie było końca... i Polacy nie gęsi, swoją tradycję kulinarną mają! Restauracja Amber Room mieści się w siedzibie Klubu Polskiej Rady Biznesu w Pałacu Sobańskich, powstała z inicjatywy Jana Wejcherta (założyciela Polskiej Akademii Gastronomicznej) i od września

14 roku została udostępniona nie tylko członkom Klubu. Amber Room specjalizuje się w kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu, wykorzystując światowe trendy kulinarne. Źródło: portal Horeca.pl, data dostępu Polska Pięknieje Zapraszamy do udziału w cywartej edycji ogólnopolskiego Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pragniemy w nim nagrodzić najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach: rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa), zabytek, produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna), obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe), turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne), turystyka transgraniczna i międzynarodowa, obszary wiejskie (np. agroturystyka, usługi turystyczne, rewitalizacja wsi i obiektów porolniczych). Mamy nadzieję, że podobnie jak w poprzednich latach Konkurs spotka się z dużym zainteresowaniem. Dzięki dobrym pomysłom, znajomości rynku turystycznego, dbałości o estetykę i innowacyjnym rozwiązaniom najlepsze przedsięwzięcia przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i kulturalnej naszego kraju. Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne na skalę ogólnopolską. Laureatów Konkursu poznamy podczas gali towarzyszącej IV Forum Funduszy Europejskich organizowanego w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego od 5 do 7 maja 2011 roku. Zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i odesłania go, wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia maksymalnie 10 sztuk, filmy, publikacje, prezentacje itp.), pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres: Biuro Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich, ul. Mickiewicza 3/10, Poznań, Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 marca 2011 roku. Wszelkich wyjaśnień udziela: Jacek Rutkowski, Biuro Konkursu, tel./faks: , tel. kom.: , Prowadzenie Biura Konkursu oraz obsługa administracyjna i logistyczna zostały powierzone firmie Smartlink. Pobierz pliki: Regulamin (936 KB): Formularz (864 KB): doc Źródło: Portal Funduszy Europejskich, data dostępu Google uruchamia system płatności dla wydawców Google uruchamia One Pass, nową usługę, która ma pomóc wydawcom sprzedawać subskrypcje, artykuły i inne treści online. Użytkownik odwiedzający witrynę wydawcy będzie mógł zalogować się i płacić za treści na każdej witrynie oferującej usługę One Pass. Treści zakupione za pośrednictwem usługi będzie można odczytywać na wielu różnych urządzeniach, takich jak laptopy, telefony komórkowe i tablety. Dzięki One Pass wydawcy serwisów newsowych, magazynów i innych będą mogli zdecydować za które treści ma być pobierana opłata i w jakiej wysokości, sprzedawać treści na szeregu róźnorodnych urządzeń, włączając w to aplikacje mobilne oraz sprzedawać subskrypcje. Partnerami usługi One Pass są Tomorrow Focus, Gruner+Jahr i Axel Springer w Niemczech, Nouvel Obs we Francji, Associated Newspapers w Wielkiej Brytanii, Prisa w Hiszpanii oraz Hearst Publications i Rust Communications w Stanach Zjednoczonych. Wdrożenie systemu One Pass jest bezpłatne. Źródło: Portal Księgarski, data dostępu

15 Prośba o wzajemność Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagowanie naszego elektronicznego czasopisma informacyjnego, czyli o nadsyłanie informacji: planowanych konferencjach i seminariach naukowych (wraz z adresem strony internetowej), o nowościach wydawniczych z zakresu nauk o turystyce, w tym o materiałach pokonferencyjnych będę wdzięczny za elektroniczną wersje: okładki oraz spisu treści), o sposobie ich bezpłatnego pozyskania lub o warunkach zakupu, zakończonych badaniach naukowych, zakończonych przewodach doktorskich i habilitacyjnych. innych faktach, które można zamieścić w kronice dokumentującej działalność naukowo-badawczą w turystyce. Zapewniam rozpowszechnienie informacji: w formie listów elektronicznych (Komunikatów Konfraterni Turystycznej ), umieszczenie ich na blogu Konfraterni Turystycznej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam Wojciech Rozwadowski Bieżące informacje Konfraterni Turystycznej znajdziesz pod adresem: Patronat merytoryczny: Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Wydawca: Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie. Redakcja Konfraterni Turystycznej. Redaktor: Wojciech Rozwadowski. Biblioteka Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa, tel , , fax , . * * Stale współpracują: Wiesław Alejziak Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Gospodarki Turystycznej; Karolina Buczkowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki; Julian Bystrzanowski Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa; Mirosław Czerny Centrum Turystyki Wodnej PTTK; Krzysztof R. Mazurski Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury; Katedra Planowania Przestrzennego oraz Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja, Wydział Turystyki w Kłodzku, Katedra Turystyki; Magdalena Rusin Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada Konfraternia Turystyczna dokłada wszelkich starań, aby nie rozsyłać niechcianej poczty. Uprzejmie informujemy, iż Państwa adres został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo dalszych informacji na temat naszej oferty prosimy o odpowiedź z NIE w tytule. 15

16 REKLAMA Więcej informacji: 16

Szanowni Państwo, Biuro Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich. ul. Mickiewicza 3/10 60-833 Poznań e-mail: konkurs@smartlink.

Szanowni Państwo, Biuro Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich. ul. Mickiewicza 3/10 60-833 Poznań e-mail: konkurs@smartlink. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością zapraszam do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiego Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Konferencja końcowa Warszawa, 14 maja 2012 r. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Konferencja końcowa Warszawa, 14 maja 2012 r. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konferencja końcowa Warszawa, 14 maja 2012 r. SZEROKIE WODY NATURY 2000 Cel projektu: Promocja Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Wskazywanie walorów przyrodniczych i turystycznych obszarów Natura

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Nauka i Biznes Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY

Nauka i Biznes Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY Nauka i Biznes Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY Beneficjent: Uczelnia Łazarskiego Tytuł projektu: Nauka i Biznes

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Infrastruktura turystyczna Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZZP-2-201-ZT-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie w Turystyce Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Turystyka na obszarach Natura 2000 Plusy i minusy

Turystyka na obszarach Natura 2000 Plusy i minusy NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU http://natura2000.org.pl Turystyka na obszarach Natura 2000 Plusy i minusy Zbigniew Witkowski przy współpracy Krystyny Krauz i Adama Mroczka Szkolenie regionalne

Bardziej szczegółowo

ZWIERZĘTA. z różnych stron ŚWIATA

ZWIERZĘTA. z różnych stron ŚWIATA ZWIERZĘTA z różnych stron ŚWIATA PROJEKT Projekt Nie znikaj poświęcony jest zagadnieniu bioróżnorodności. Choć słowo bioróżnorodność jest stosunkowo młode, to robi obecnie prawdziwą karierę. Niestety przyczyna

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.:

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PARTNERSTWA w ramach V edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej (uchwała nr XXIX/652/12 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Listopad 2014 Przedmiot, cele i termin badania Termin badania PAPI:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA. eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT

REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA. eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Natura 2000 Naturalny Kapitał

ZAPROSZENIE. Natura 2000 Naturalny Kapitał ZAPROSZENIE Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pt.: Natura 2000 Naturalny Kapitał organizowanych w ramach projektu Misja Natura współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszony nabór kandydatów na ekspertów dotyczy następujących dziedzin 1 :

Ogłoszony nabór kandydatów na ekspertów dotyczy następujących dziedzin 1 : OGŁOSZENIE: Nabór kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

HOTELARSTWO część I. Podstawy Hotelarstwa

HOTELARSTWO część I. Podstawy Hotelarstwa Czesław Witkowski HOTELARSTWO część I. Podstawy Hotelarstwa Wydanie drugie zmienione Wydanie drugie zmienione ALMAMER wydawnictwo Recenzent prof. zw. dr hab. Stanisław W. Pluta Korekta Joanna Warecka Projekt

Bardziej szczegółowo

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa:

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa: JEDZJEDZ.PL Kim jesteśmy? Jedź i Jedz to portal poświęcony turystyce żywności i wina tworzony z myślą o propagowaniu tej formy rekreacji wśród wszystkich miłośników jedzenia i podróży. Śledzimy bieżące

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33;

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33; THE TREE TRAVEL Pomysł założenia The Tree Travel zrodził się, kiedy Prezes Zarządu Ewa Szyndler, jeszcze w czasach studenckich podróżując, zdobywała doświadczenie i kontakty w branży turystycznej. Swoje

Bardziej szczegółowo

mgr Joanna Michalak Kierownik projektu

mgr Joanna Michalak Kierownik projektu mgr Joanna Michalak Kierownik projektu WŁOCŁAWSKIE C E N T R U M EKOLOGICZNEJ Projekt szkoleniowy przygotowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 01 października

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33;

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33; THE TREE TRAVEL Pomysł założenia firmy The Tree Travel zrodził się, kiedy Prezes Zarządu Ewa Szyndler, jeszcze w czasach studenckich podróżując, zdobywała doświadczenie i kontakty w branży turystycznej.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje pojęć

Postanowienia ogólne. Definicje pojęć Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 335/2011/2012 Rektora UAM z dnia 05.03.2012 Regulamin organizacji staży zagranicznych, staży dla młodych doktorów oraz wizyt studyjnych w ramach projektu pt.: UAM: Unikatowy

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA a NATURA 2000

TURYSTYKA a NATURA 2000 TURYSTYKA a NATURA 2000 Jolanta Kamieniecka KONFERENCJA PRASOWA Projekt: Szerokie wody Natury 2000 15.02.2011. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Żółw morski

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Informacje ogólne 1.1. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ( ASP lub

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI DLA DOKTORANTÓW 2015/2016 Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej Rok akademicki: 2015/2016 Semestr zimowy: 30 h Limit miejsc: 100 Prowadzący: dr Emanuel

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region , Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region Oś 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA Osoba kontaktowa: dr Ewa Markiewicz e.markiewicz@ue.poznan.pl Gospodarka Turystyczna to międzynarodowy biznes turystyczny Branża turystyczna w Polsce i na świecie Wpływy

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU LOKALNIE LEPIEJ

NAZWA PROJEKTU LOKALNIE LEPIEJ NAZWA PROJEKTU LOKALNIE LEPIEJ PROJEKT współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki

Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki Małgorzata Mickiewicz Kampinoski Park Narodowy Parki narodowe to w Polsce najcenniejsze przyrodniczo obszary 23 parki narodowe 1% powierzchni

Bardziej szczegółowo

Mobilni dziennikarze

Mobilni dziennikarze Mobilni dziennikarze Informacje ogólne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 1 Spis treści Wstęp 3 O projekcie 4 Profil mobilnego dziennikarza 5 Działania mobilnych dziennikarzy 6 Rekrutacja 7 Kontakt 8 2

Bardziej szczegółowo

TOP 500 Innovators 2015

TOP 500 Innovators 2015 1. Grupa docelowa programu. TOP 500 Innovators 2015 Regulamin rekrutacji do programu Uczestnikami programu TOP 500 Innovators 2014-2015 Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

Ekologia w turystyce to się opłaca

Ekologia w turystyce to się opłaca Ekologia w turystyce to się opłaca Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekologia w turystyce jako tendencja rozwoju gospodarki XXI wieku Regiony

Bardziej szczegółowo

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach KURS PILOTA WYCIECZEK OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT Zasady przyjęcia: min. średnie wykształcenie, zainteresowanie podróżami, miła aparycja, dobra kondycja fizyczna i psychiczna,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Turystyka Władysław W. Gaworecki

Turystyka Władysław W. Gaworecki Turystyka Władysław W. Gaworecki Przedmiotem rozważań zawartych w książce jest turystyka, jej rodzaje, uwarunkowania cywilizacyjne, tendencje rozwoju i konsekwencje społeczno-ekonomiczne dla różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM Kazimierz Sumisławski Departament Środowiska i Rolnictwa Urząd

Bardziej szczegółowo

Witamy w Krakowie najbardziej magnetycznym polskim mieście

Witamy w Krakowie najbardziej magnetycznym polskim mieście Są na świecie miasta o magnetycznej aurze, przyciągające nie turystów, a tłumy entuzjastów, nie inwestorów, a wielki światowy biznes. To miasta o określonym stylu życia, rozpoznawane, kosmopolityczne,

Bardziej szczegółowo

4. Miejsce przedmiotu w programie studiów: przedmiot z grupy treści kierunkowych

4. Miejsce przedmiotu w programie studiów: przedmiot z grupy treści kierunkowych Przedmiot: Ekonomika turystyki i rekreacji Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: 2/3 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Liczba godzin / semestr: 30/24 Wykłady: 15/8 Ćwiczenia: 15/8 Laboratoria:

Bardziej szczegółowo

Współczesne trendy w zarządzaniu jakością i personelem

Współczesne trendy w zarządzaniu jakością i personelem STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI WRAZ Z PARTNERAMI zapraszają na II Międzynarodową Konferencję Naukową Współczesne trendy w zarządzaniu jakością i personelem Data: 16-17.05.2011 r. Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego. Projekt badawczy przygotowany dla:

Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego. Projekt badawczy przygotowany dla: Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego Projekt badawczy przygotowany dla: Katowice, 4 stycznia 2008 O projekcie Pierwszy pogłębiony projekt na temat

Bardziej szczegółowo

Program Małych Grantów POLSKA Bank Światowy 2007

Program Małych Grantów POLSKA Bank Światowy 2007 Program Małych Grantów POLSKA Bank Światowy 2007 Wskazówki dla Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego O Programie Program Małych Grantów (PMG) wspiera działania związane z zaangażowaniem obywatelskim

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO Łukasz Iwaszkiewicz. web design graphic design copywrighting PR & communication

PORTFOLIO Łukasz Iwaszkiewicz. web design graphic design copywrighting PR & communication PORTFOLIO Łukasz Iwaszkiewicz web design graphic design copywrighting PR & communication Łukasz Iwaszkiewicz Specjalista ds. komunikacji i PR + 48 506-544-090 lukasziwaszkiewicz@onet.eu SPIS TREŚCI web

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KOMERCJALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOMERCJALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument dostępny również w Internecie: www.komercjalizacja.cl-consulting.com.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt.,,bio-tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Pytania TAK NIE BRAK ODP. 1. Czy chcieliby Państwo wziąć udział w warsztatach z zakresu: 10

Pytania TAK NIE BRAK ODP. 1. Czy chcieliby Państwo wziąć udział w warsztatach z zakresu: 10 RAPORT DOTYCZĄCY POTRZEB SZKOLENIOWYCH KONSULTANTÓW NA ROK 2011 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych 1. Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców 2-4 września Cele reformy 2014 wprowadzonej Forum Ekonomiczne 1 września 2012 w Krynicy r. organizacja panelu poświęconego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Piotr Żabicki Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki WAŁCZ 15-16 grudnia 2011 ZBIGNIEW FRĄCZYK TURYSTYFIKACJA FAKTEM ŚWIAT: zatrudnienie 235 mln osób PKB ~

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo