ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY"

Transkrypt

1 ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY MYŚLISZ O LOKALIZACJI SWOJEJ INWESTYCJI? ZAINWESTUJ W ELBLĄGU! 1

2 LOKALIZACJA ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY Moskwa km Mińsk km Tallin km Ryga km Wilno km Kijów km Wiedeń km Bruksela km Sofia km Zagrzeb km Praga km Paryż km Berlin km Ateny km Budapeszt km Rzym km Lisbona km Bukareszt km Madryt km Londyn km Kaliningrad km Helsinki km Oslo km Sztokholm km Kopenhaga km Warszawa km Gdańsk - 53 km POŁĄCZENIA DROGOWE Z GRANICAMI: 386 km do granicy z Niemcami 60 km do granicy z Rosją 574 km do granicy z Czechami 542 km do granicy z Ukrainą LISBONA MADRYT LONDYN PARYŻ BRUKSELA OSLO BERLIN RZYM KOPENHAGA PRAGA SZTOKHOLM WIEDEŃ KALININGRAD GRAŃSK ZAGRZEB ELBLĄG WARSZAWA BUDAPESZT HELSINKI RYGA TALLIN WILNO MIŃSK SOFIA ATENY BUKARESZT KIJÓW MOSKWA CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI 2837,50 m2 powierzchni biurowych klasy A, wyposażonych w nowoczesny system wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczenia wykonane z wysokiej jakości materiałów przestronne, nowoczesne, klimatyzowane sale konferencyjno szkoleniowe mieszczące do 100 osób, wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny i multimedialny z dostępem do Internetu kabina umożliwiająca prowadzenie tłumaczeń symultanicznych GRUNTY INWESTYCYJNE TYPU GREEN FIELD 67,7 ha terenów inwestycyjnych położonych w atrakcyjnej dzielnicy Elbląga 30 ha terenów w granicach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej SPECJALISTYCZNE LABORATORIA Laboratorium zaawansowanych analiz środowiskowych Laboratorium badań środowiska pracy i emisji Centrum metaloznawstwa Centrum transferu technologii informatycznych Centrum technologii drewna i mebli 3

3 LABORATORIUM ZAAWANSOWANYCH ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I EMISJI Laboratorium świadczy usługi w zakresie analizy wód i ścieków, jak również osadów i gleby. Wysokiej jakości sprzęt pozwala wykwalifikowanemu personelowi oznaczać parametry fizykochemiczne, pierwiastki biogenne, jony, metale i niemetale oraz związki organiczne. W SKŁAD LABORATORIUM WCHODZI PIĘĆ PRACOWNI: Pracownia mikroskopowa Laboratorium świadczy usługi w zakresie pomiarów hałasu, drgań mechanicznych, emisji pyłów do atmosfery, oświetlenia, mikroklimatu na stanowiskach pracy, jak również badania składu chemicznego ścieków, odpadów przemysłowych, powietrza. Pracownia analizy instrumentalnej spektrometryczna W SKŁAD LABORATORIUM WCHODZĄ TRZY PRACOWNIE: Pracownia analizy instrumentalnej absorpcji atomowej Pracownia instrumentalna Pracownia analizy instrumentalnej chromatograficzna Pracownia chemiczna Pracownia podstawowych metod chemicznych Pracownia analizy instrumentalnej absorpcji atomowej WYBRANE WYPOSAŻENIE: Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym GC/MS, z analizatorem fazy nadpowierzchniowej Head Space WYBRANE WYPOSAŻENIE: Chromatograf gazowy z detektorami ECD, NPD, FID Spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją płomieniową do oznaczania stężeń metali dwuwiązkowych Spektrometr absorpcji atomowej (AAS) z atomizacją płomienną oraz piecem grafitowym z autosamplerem i systemem generacji wodorków i zimnych par rtęci Spektrometr FTIR z wyposażeniem i oprogramowaniem do oznaczania krzemionki w próbkach pyłów pobranych na stanowiskach pracy, metodą spektrofotometrii Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS wyposażony w chromatograf cieczowy HPLC do separacji Aspirator przeznaczony do pobierania próbek LZO. Analizator przenośny przeznaczony do kontrolnego pomiaru zawartości OWO 4 5

4 LABORATORIUM CENTRUM METALOZNAWSTWA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH Doradcze usługi w zakresie usprawniania i poszerzania bazy informatycznej przedsiębiorstw i instytucji to jedno z głównych zadań CTTI. Centrum wykonuje także prace projektowe, wdrożeniowe i szkoleniowe w zakresie teleinformatyki i nowoczesnych technologii informatycznych. W SKŁAD CENTRUM WCHODZĄ CZTERY PRACOWNIE: Pracownia grafiki komputerowej i multimediów, Jednostka świadczy usługi w zakresie badań metali i stopów metali oraz wzorcowania przyrządów pomiarowych dla firm produkujących wyroby metalowe. Tutaj bada się własności olejów oraz przeprowadza metalograficzne, wytrzymałościowe, zmęczeniowe badania, analizy chemiczne metali oraz badania własności olejów. W SKŁAD LABORATORIUM WCHODZĄ TRZY PRACOWNIE: Pracownia oprogramowania użytkowego i systemów bazodanowych, Pracownia teleinformatyki, Pracownia szybkiego prototypowania i systemów CAD/CAM. Pracownia badań metali i analizy olejów CENTRUM TECHNOLOGII DREWNA I MEBLI Pracownia badań metalograficznych i wytrzymałościowych Pracownia wzorcowania WYBRANE WYPOSAŻENIE: Uniwersalny twardościomierz metodami Vickersa, Brinella i Rockwella Na wyposażeniu centrum znajdą się specjalistyczne urządzenia do badań laboratoryjnych służące do prowadzenia testów: Spektrofotometr emisyjny. Spektrometr do analizy oleju mechanicznej wytrzymałości materiałów (ściskanie, ścinanie, łamanie),odporności na wysokie temperatury, Mikroskop do badań mikrostruktur metali przyspieszania procesów starzeniowych próbek materiałów (naświetlanie promieniami UV). 6 7

5 CENTRUM KONFERENCYJNOSZKOLENIOWE atrakcyjny i nowoczesny obiekt, w którym można zorganizować spotkania biznesowe, konferencje, szkolenia, warsztaty oraz profesjonalne prezentacje nowoczesne, przestronne, klimatyzowane trzy sale konferencyjno szkoleniowe kabina umożliwiająca prowadzenie tłumaczeń symultanicznych wszystkie sale wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny i multimedialny niezbędny do prowadzenia szkoleń, wykładów czy profesjonalnych prezentacji, a także kabinę umożliwiającą prowadzenie tłumaczeń symultanicznych WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA PODSTREFA ELBLĄG Ponad 30 ha Elbląskiego Parku Technologicznego na Modrzewinie Południe znajduje się granicach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z oferty Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać każdy, kto na jej terenie: zainwestuje, w ramach nowej inwestycji, co najmniej utworzy nowe miejsca pracy, uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W zależności od wielkości firmy można uzyskać ulgi podatkowe w wysokości 50, 60, 70% NIEZBĘDNIK INWESTORA ULGI INWESTYCYJNE: zwolnienie od podatku od nieruchomości, środków transportowych z tytułu wspierania nowych inwestycji zwolnienie od podatku od nieruchomości, środków transportowych tytułu tworzenia nowych miejsc pracy zwolnienie od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg 8 9

6 ZAPLECZE ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO TERENY INWESTYCYJNE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO MODRZEWINA POŁUDNIE ul. Fromborska pięć uczelni wyższych, ponad 8 tys. studentów, kilkadziesiąt kierunków kształcenia w tym: elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, informatyka i inne kilkanaście tysięcy przedsiębiorców obsługiwanych przez kilkaset firm księgowych, kancelarii prawnych i notarialnych ul. Mazurska Centrum Biznesu Rozwoju i Innowacji KLUCZOWA INFRASTRUKTURA l. A na Ja a wł Pa II PORT MORSKI: terminal przeładunkowo-składowy ze zdolnością przeładunkową około 1 mln ton rocznie terminal pasażerski i punkt odpraw granicznych obsługujące promy pasażerskie i pasażersko-samochodowe do 200 osób, samochodów osobowych Pa wł a II LEGENDA Al. Ja na DROGA EKSPRESOWA S7: dwupasmowa droga ekspresowa będąca częścią trasy europejskiej E28 zapewnia szybki transport do Gdańska oraz Warszawy LOTNISKO MIĘDZYNARODOWE: 65 km do międzynarodowego lotniska im Lecha Wałęsy w Gdańsku tys. pasażerów rocznie 57 % ruchu to podróże biznesowe 10 tereny przeznaczone pod zabudowę techniczno produkcyjną centra biznesu i innowacji parki biurowe pole golfowe, sport, rekreacja zieleń parkowa tereny zielone, las DROGA EKSPRESOWA S22: droga ekspresowa łącząca Elbląg z Kaliningradem stolicą Obwodu Kaliningradzkiego, który stanowi znakomity pomost do kontaktów gospodarczych z przedsiębiorcami z Rosji granica opracowania miejsca lokalizacji opiektów i urządzeń ciepłownictwa miejsca lokalizacji opiektów i urządzeń elektroenergetycznych miejsca lokalizacji opiektów i urządzeń komunikacji JEDNOSTKI URBANISTYCZNE I powierzchnia m2 II powierzchnia m2 miejsca lokalizacji opiektów preztiżowych drogi planowane III powierzchnia m2 IV powierzchnia m2 V powierzchnia m2 VI powierzchnia m2 11

7 ZAINWESTOWALI I NIE ZAWIEDLI SIĘ ZAINWESTOWALI I NIE ZAWIEDLI SIĘ Współpraca z EPT pozwoli grupie elbląskich przedsiębiorców branży meblowej doprowadzić do ścisłej współpracy w ramach klastra, wymiany wiedzy i doświadczeń z firmami europejskimi. Wyposażenie laboratorium w najnowocześniejsze informatyczne systemy projektowania mebli oraz sprzęt do profesjonalnego ich badania pomoże rozszerzyć naszą ofertę na rynkach międzynarodowych. Wojciech Macijewicz, prezes Klaster Mebel Elbląg Wybraliśmy teren EPT nie tylko ze względu na najlepsze warunki infrastrukturalne, ale również z uwagi na sąsiedztwo EINTI oraz pozostałych planowanych w Parku obiektów, gwarantujące przyciągnięcie podobnych, wykorzystujących innowacyjne technologie inwestycji, co w przyszłości powinno doprowadzić do stworzenia dużego centrum nowoczesnego przemysłu. Takie centra technologiczne są lokomotywami rozwoju dla regionów, w których powstają, a na tym rozwoju korzysta zarówno społeczność regionalna, jak i skupienie wokół firmy. Współpraca z EPT pozwoli grupie elbląskich przedsiębiorców branży meblowej doprowadzić do ścisłej współpracy w ramach klastra, wymiany wiedzy i doświadczeń z firmami europejskimi. Wyposażenie laboratorium w najnowocześniejsze informatyczne systemy projektowania mebli oraz sprzęt do profesjonalnego ich badania pomoże rozszerzyć naszą ofertę na rynkach międzynarodowych. Wojciech Macijewicz, prezes Klaster Mebel Elbląg Wybraliśmy teren EPT nie tylko ze względu na najlepsze warunki infrastrukturalne, ale również z uwagi na sąsiedztwo EINTI oraz pozostałych planowanych w Parku obiektów, gwarantujące przyciągnięcie podobnych, wykorzystujących innowacyjne technologie inwestycji, co w przyszłości powinno doprowadzić do stworzenia dużego centrum nowoczesnego przemysłu. Takie centra technologiczne są lokomotywami rozwoju dla regionów, w których powstają, a na tym rozwoju korzysta zarówno społeczność regionalna, jak i skupienie wokół firmy. Dariusz Kamiński, prezes Metal Expert Sp. z o. o. Dariusz Kamiński, prezes Metal Expert Sp. z o. o. ZADZWOŃ, NAPISZ, SPRAWDŹ! ZADZWOŃ, NAPISZ, SPRAWDŹ! Urząd Miejski ul. Łączności 1 tel: fax: Elbląski Park Technologiczny ul. Stanisława Sulimy 1 tel: fax: Urząd Miejski ul. Łączności 1 tel: fax: Elbląski Park Technologiczny ul. Stanisława Sulimy 1 tel: fax: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjengo Warmia i Mazury na lata

LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY

LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY LUBLIN W LICZBACH powierzchnia 147,5 km² mieszkańcy 348 450 w tym: kobiety 188 251 mężczyźni 160 199 ludność w wieku produkcyjnym 66% mieszkańcy z wyższym wykształceniem 21,3%

Bardziej szczegółowo

Kielecki Park Technologiczny

Kielecki Park Technologiczny Kielecki Park Technologiczny (KPT) to wielofunkcyjny teren aktywności gospodarczej, który powstał dla ludzi wiążących swoją przyszłość z innowacjami i nowymi technologiami. KPT to jedno z największych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, >> Centrum Obsługi Inwestora >> Pomorski Portal Gospodarczy investinpomerania.pl >> ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk.

Szanowni Państwo, >> Centrum Obsługi Inwestora >> Pomorski Portal Gospodarczy investinpomerania.pl >> ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk. >> Centrum Obsługi Inwestora >> Pomorski Portal Gospodarczy investinpomerania.pl >> ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk >> tel.: 58 32 33 256 >> faks: 58 30 11 341 >> Marcin Piątkowski >> Kierownik >> tel: 58

Bardziej szczegółowo

TECHNOPARK POMERANIA. Dobry adres dla innowacyjnego biznesu

TECHNOPARK POMERANIA. Dobry adres dla innowacyjnego biznesu TECHNOPARK TECHNOPARK SZCZECIN/POLSKA Adres: ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin Inwestor: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Tytuł projektu: "Budowa i wyposażenie I Etapu Pomerania

Bardziej szczegółowo

LubLin informator GOSPODARCZY

LubLin informator GOSPODARCZY Lublin INFORMATOR GOSPODARCZY 2 LUBLIN W LICZBACH powierzchnia 147,5 km² mieszkańcy 350 462 w tym: kobiety 189 212 mężczyźni 161 250 populacja Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego 713 497 ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT)

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) Kim jesteśmy Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) jest obszarem inwestycyjnym zarządzanym przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Obejmuje powierzchnię ponad 200 hektarów, na której

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1

Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1 dr Anna Kaczmarek Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1 W nowoczesnych gospodarkach na styku narodowego i regionalnych systemów innowacji powstaje funkcjonalny System Transferu Technologii

Bardziej szczegółowo

Sektor biotechnologiczny. Szczecin_twoje miejsce dla biznesu

Sektor biotechnologiczny. Szczecin_twoje miejsce dla biznesu Sektor biotechnologiczny Szczecin_twoje miejsce dla biznesu Szczecin_twoje miejsce dla biznesu Duży wybór atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, znaczny potencjał wykształconych wysoko wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) nr 2/2010 (4) biuletyn nr 2/2010 (4) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Innowacje są nam potrzebne! Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Budynki nauki i oświaty, placówki badawcze

Budynki nauki i oświaty, placówki badawcze Budynki nauki i oświaty, placówki badawcze Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

DZiałki inwestycyjne. Szczecin - miasto sukcesu

DZiałki inwestycyjne. Szczecin - miasto sukcesu DZiałki inwestycyjne Szczecin - miasto sukcesu Szczecin twoje miejsce dla biznesu Duży wybór atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, znaczny potencjał wykształconych wysoko wykwalifikowanych pracowników,

Bardziej szczegółowo

ATUTY STARGARDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO.

ATUTY STARGARDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO. ATUTY STARGARDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO. Stargard Szczeciński 2007r. 1 Dlaczego Stargardzki Park Przemysłowy? Doskonałe położenie geograficzne w zachodniej części Polski, blisko granicy z Niemcami, zaledwie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELEC na lata 2007 2015 z prognozą do roku 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELEC na lata 2007 2015 z prognozą do roku 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELEC na lata 2007 2015 z prognozą do roku 2020 Rysunek 1 MIELEC,2007 Opracowanie: BIURO PROJEKTÓW TARNOWSKA FUNDACJA KULTURY Ul. KRAKOWSKA 18 33 100

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN. jest otwarty

SZCZECIN. jest otwarty jest otwarty jest głównym centrum administracyjnym i gospodarczym województwa zachodniopomorskiego. To także stolica Euroregionu Pomerania i ośrodek współpracy politycznej, społecznej i kulturalnej między

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Autor Raportu RAPORT PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Szanowni Państwo, Innowacyjność, czyli podejście nowatorskie w gospodarce, to w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU. Ostrołęka. Mazowsze. Płock. Warszawa Siedlce. Radom

PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU. Ostrołęka. Mazowsze. Płock. Warszawa Siedlce. Radom PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU Ostrołęka Płock Mazowsze Warszawa Siedlce Radom 3 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (ARM S.A.) jest spółką Samorządu Województwa Mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B,

Bardziej szczegółowo

UNIJNE INWESTYCJE DLA ROZWOJU MAZOWSZA

UNIJNE INWESTYCJE DLA ROZWOJU MAZOWSZA UNIJNE INWESTYCJE DLA ROZWOJU MAZOWSZA Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wszystkich do udziału w Forum Rozwoju Mazowsza. Na jesieni każdego roku, na warszawskiej hali wystawienniczej, o swoich

Bardziej szczegółowo

PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY

PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY 1 Czym jest PPP-T? Płocki Park Przemysłowo Technologiczny (PPP-T) jest projektem opartym o unikalną kombinację potencjału produkcyjnego koncernu naftowego PKN ORLEN S.A., zasobów intelektualnych gminy

Bardziej szczegółowo

Gdynia, wrzesień 2013

Gdynia, wrzesień 2013 ZałoŜenia programu komunikacji marketingowej regionalnego rynku pracy dla obszaru Gdyni, aglomeracji trójmiejskiej oraz Kaszub Północnych w tym poprzez promocję zatrudnienia, mobilności zawodowej budowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

Goleniowski Park Przemysłowy podpora dla działalności inwestycyjnej 1

Goleniowski Park Przemysłowy podpora dla działalności inwestycyjnej 1 dr Anna Kaczmarek Goleniowski Park Przemysłowy podpora dla działalności inwestycyjnej 1 Początki działalności gospodarczej lub rozbudowa już istniejącej wymaga sporych nakładów finansowych. Wsparciem dla

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Publikacja przygotowana dla Urzędu Miasta Lublin przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) we współpracy z Jones Lang LaSalle,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo