E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE."

Transkrypt

1 Cena numeru555 groszu. Q7 C OO CTpnMi 6 s t r o n»republiki", 4 strony Dodatku Ł A J J \Ull. Naukowego" i 8 stron Panoramy". Literacko- Mata Pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Kok ix ŁÓDŹ. NIEDZIELA, 26-GO LIPCA 93 R. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 202 E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE. Tragiczne ćwiczenia młodych pilotów. Czarny Ł dzień naszego lotnictwa. * Hilotfów zabiitjcbi, dwuch ciężko ranngch. Warszawa. 25 luica. D«hii* l,s 0 Sidzinie 9-ej rano z lotniska w w n l e wystartowały do lotu ćwicze- ^ dwa samoloty dwtiosobowe. D i 0 j.fcdnym z nich znajdował się szef!oj a 2 u centrum wyszkolenia oficerów dm rl Wa w Dęblinie, kpt. Orłoś z kpr. hcv tan lsławem Popławskim, odbywa ^ kurs pilotażu. ft drugim samolocie znaidował się a kczyńskl oraz plutonowy Rutko- W e? byd wa samoloty wzbiły sic w po- \l* C «d konywując szeregu ewolucyj. 5 e n z s a m o, o t wi 6w gwałtownie i W b o k kierowany niezbyt Jeszbfaj^rawną ręka pilota, kaprala Po- ^M. ie 8 > ZDERZYŁ SIE Z DRUGIM Skutki zderzenia były straszne. OBYDWA SAMOLOTY Z BŁYSKA WCZNA SZYBKOŚCIĄ ZACZĘŁY SPADAĆ. Kpt. Orłoś, kpt. Bakczyriski i pluł. Rutkowski ponieśli śmierć na miejscu. Ciężko ranny został kapral podchorąży Stanisław Popławski. Natychmiast na miejsce straszne) katastrofy wyruszyła karetka sanitarna. Wobec bardzo ciężkiego stanu kpr. Popławskiego, dla udzielenia mu jaknajszybciej pomocy, przewieziono go samo lottem sanitarnym do Warszawy i umieszczono w szpitalu okręgowym orzy ul. Nowowiejskiej. Stan kpr. Popławskiego jest bardzo ciężki. Orłoś byt Je«MU?«K r najwybitniejszych lotników polskich. Wśród kole gów, znajomych podwładnych cieszył s«ę powszechnym szacunkiem. Ostatnio został delegowany z pułku lotniczego w Warszawie do Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Dęblinie jako szef pilotażu. Ś. p. kpt. Orłoś poniósł śmierć w katastrofie lotniczej, w czasie, gdy szkolnowych polskich pilotów. Jeszcze Dęblin nie zdążył ostrząsnąć się z wiadomości po tej strasznej katastrofie lotniczej, kiedy niemal dwie godziny później zdarzyła sę już druga. Około godziny rano wystartował do lotu ćwiczebnego podchorąży Bazylewicz i kapral Rykowskl. Załoga samolotu ĆWICZYŁA SIE W RZUCANIU RA KIET SYGNAŁOWYCH- Wskutek niezbadane] dotychczas nie ostrożności jedna z rakiet rozerwała sfo nad skrzydłem samolotu tak, że cały SAMOLOT STANĄŁ MOMENTALNIE W PŁOMIENIACH runął na ziemię. Z pod płonącego kadłuba wydobyto niezwłocznie ciężko rannego kaprala Rykowskiego, a podchorąży Bazyjowfcz już nie żył. Natychmiast dostarczono samolot sanitarny, w którym przewieziono ciężko rannego kaprala Rykowskiego do szpitala wojskowego w Warszawie, gdzie po pół godziny znalazł on pomoc lekarską. Stan jego jest bardzo ciężki. W ten sposób czarny dzień lotnictwa w Dęblinie PRZYNIÓSŁ 4 LOTNIKÓW ZABI TYCH, 2-ch RANNYCH i 3 STRZASKA NE SAMOLOTY LOTNICZE. Anglo-francusha wojna finansowa. Złoto dalej ucieka z Anglji do banków francuskich. stanie się wkrótce bankierem Europy. BERLIN, 25 lipca. tw* 0 kryzysu finansowego, jaki Macają Niemcy, koła finansowe Siai^0* 3 z AnK, J W siedzą z zapartym tchem od- D Hlii * C S o b i e > ż " il d 0 F r a n c^ u ś w, a e t a ucieczka złota z Ul J l świadczy o wzmaganiu się potę- \ '^sowej Francji i maleniu siły fl- >, Anglji. Vk». Colach finansowych podnoszą, ze " Aiu.i» Klobl, " e st l> a dyskontowa Ban '"' ł.vin. Podniesiona będzie w przy- Ndni w *'»Dallv Herald", omawla- 5>.te i ^ z l o t a z Anglji do Francji, pl- $ K-lt ; eu t e» odpływ złota do Fran- N la Kl będzie nadai. to lvpnv 0NDY ŃSKlE Z TRUDNOŚ K^S$V TY M o g ł y UTRZYMAĆ SWE ' r^vonl W NIEMCZECH. e b e d i UnJp * musiały je wyco- 6»nitf'^I0*I»wiłoby to powstrzymam Hnar-owej w Perllnie, a więc cały wynik konferencji paryskiej i londyńskiej byłby przekreślony. WIEDEŃ, 25 lipca. Klęska finansowa jaka spotkała Nlem cy na konferencji w Paryżu i Londynie oraz odpływ złota z Anglji do Francji wywołał w kołach finansowych Austrji duży ruch w kierunku zaopatrzenia się ludności austriackiej w obce waluty, i Szczególnie jest duży popyt na dolary, franki szwajcarskie franki francuskie. Ponieważ Bank Narodowy Austrji próbuje zahamować ten popyt na obce wa luty, skupujący przenieśli się na czarną giełdę. Charakterystyczne jest, że w Wiedniu NIE WIDAĆ POPYTU NA FUNT ANGIELSKI, a Austriacki Bank Narodowy nie czyni żadnych trudności kupującym I przydziela każdą ilość funtów szterlingów, której kupujący się domagają. Jednakże popyt na funty angielskie jest bardzo nikły, gdyż z powodu odpływu złota z Anglj; do Francji, zaufanie w kołach Częściowy stfref5* kin Jak u/. Katowice, 25 lipca. donosiliśmy w niektórych mia stach u ma, ślinki:]!,rn:^na\v.;*.c a w dalfzyci w Masłowicach tiągii strajkują i w Rudzic. W lei ostatnie njc strajleuje tyl Francja austriackich do funta szterllnga zaczyna maleć. Mówią w kołach austriackich, łe Francja przez wycofanie złota z Anglii pragnie osłabić finansowo Anglię, aby ta nie mogła przyjść z pomocą finansowa Niemcom bez udziału kapitału Frań cjl, która, lak wiadomo, chce Niemcom przy te] sposobności podyktować warunki polityczne. nmn Y FRANCUSKIE W ANGLJI m $Z\ OKOŁO 50 MILJONÓW Gdy kłopoty angielskie w związku z W to FUNTÓW, utrzymaniem kursu funta angielskiego wzrosną mówią austriackie koła ban Francja wycofała od chwili zakowe Anglia będzie musiała się oka~ * r Wi a ^ sytuacji w Niemczech zać sklonnlejszą do przyjęcia propozycji francuskiej w sprawie pomocy OH! u 4 0 mionów funtów. W*i?. y Francuzi chcieli wycofać % ll f,e swoje należności z Anglji, od Zeppelin" leci do bieguna finansowej dla Niemiec. Hv t a z Banku Angielskiego mu- Wogóle w kołach finansowych I politycznych Franc*i pa/,ui«j przekonanie, Siatek inafdufe si^ juz w drodze \ a, spowodować spadek funta szter- \ bardzo przykrą sytuację itaando lenin^radu że Niemcy wraz i Au^trj^ Anglją, * w Anglji. Berlin, 25 lipca 30 ludzi załogi z dr. Eckenerem kierownikiem sterowca, kapitanem Lehma- Francji, ktorn nie chełas? podzielić projektu Ni Londyn, 25 lipca. Odlotowi sterowca Graf Zeppelin" NZ! ta,? c V odpływ złota Banku Anrżenia ego rozmiary, mimo pod "a Biegun Północny, przyglądały się set którymi jest również prof. Samojłowicz. Z FRANCJĄ. który wystartował dziś rano do.podróży nem na czele, oraz 6 pasażerów, między PRZEGRAŁY WOJNĘ FINANSOWA k t ó r stopy dyskontowej w Banku ki ciekawych. O godz przybyli Dr. Eckener ma zamiar spotkać się W Wlednhi rośnie przekonanie, że u V u t r " Dr» V' zy m «ta się na rekordol, c h irni 0 n i i e ' wywołuje w łłnanso- wnik wyprawy dr. Eckener, w towarzy łamaczem lodów Małyginem", który zdobycia przewagi finansowe] w Euro pierwsi pasażerowie, załoga oraz kiero na ziemi Franciszka Józefa z sowieckim Francja zmierza szybkleml krokami do ^ i^ojach angielskich duże zanlepo- stwic żony i córeczki. O,godz pusz przybył już tam przed paru dniami. pie I stanowiska jedynego bankiera Europy. Ko 'a u 0 8 f, l n t a szterianga. czono w ruch motory i sterowiec, pomimo silnego wiatru zachodniego, lekko Sztokholm, 25 lipca PARYŻ, 25 lipca. bankowe w Anglii "cza sle r. S y,, sc 'a nowej zwyżki oficjalnej wzbił się w powietrze. Olbrzymie tłumy żegnały Grafa Zeppelina* 4 entuzja- (Polska Agencja Telecraficzna) i ^v.in s k o, u wei w Banku Anglji. Donoszą z New Yorku, że w tamtejszych kołach finansowych duże zanie Sterowiec Hr. Zeppelin* przeleciał stycznemi okrzykami. dziś koło godz. -ej rano nad wyspą pokojenie wywołał stały odpływ złota Na pokładzie sterowca znajduje się Ootland. z Banku Angielskiego do Francji* oraz fakt, że Bank Angielski będzie musiał w najbliższych dniach podnieść stopę procentową do 5 proc. Ponieważ Anglja pod koniec roku będzie potrzebowała znacznych sum ko kino Piast" wbrew zaleceniu związku. W Królewskiej Hucie kina wczoraj pieniędzy na zapłacenie olbrzymich dostaw pszenicy amerykańskich i Innych zostały otwarte. Strajkujące kina nie będą czynne aż do czasu wywalczenia ob- środków żywności z Ameryki, panuje tu przekonanie* że koła fm^fowo I han niźfci podatku. dlowe w Anglii znojdfl się w bardzo trudnem położeniu.

2 Str.2 :26.V 93, Ministrowie angielscy jada do Berlina. Henderson dziś opuszcza Londyn. Eksperci amery kańscy zbadają sytuację finansową Niemiec (Polska Agencja Telegraficzna) Henderson wyjedzie do Berlina futro o godz, -ej rano, Mac Donald zaś dopić To w poniedziałek rano, Londyn, 25 lipca, (Polska Agencja Telegraficzna). T Londyn, 25 irflff lipca. równoczesnem «_ zniesieniem m ograniczeń * w w sprawie kryzysu w Niemczech. Rada - ostatnio...- wytyczne dla M swoich * tranza^ działa In ościach bankowych. z Niemcami, postanowiło wysłać do N miec 3 swoich przedstawicieli, ktor*7 Paryż, 25 lipca. zbadać mają niemieckie 6tosunki fi* 8 * Dziś zebrała»!c rada ministrów, któ iowe. rej premjer Lavai członkowie delegacji francuskiej przedstawili przebieg rozmów prowadzonych w Paryżu i Londynie Mac Donald otrzymał depeszę od Mac Garraha, prezesa Banku Wypłat Międzynarodowych, zaznaczającą, ] Bank przystąpi niezwłocznie do rozwalenia środków, mogących najlepiej i najszybciej doprowadzić do realizacji zaleceń konferencji londyńskiej, dotyczących Banku. Kto zostanie Berlin, 25 lipca. (Polska Agencja Telegraficzna) Według informaq'i jednej z agenql berlińskich jako kandydata na stanowisko przyszłego prezesa banku Rzeszy wymieniają obecnie dra Schachta, dra Kehla z Deutsche Bank und DLsconto Gfesclschaft, oraz generalnego dyr. Banku dla Obligacji Przemysłowych dra Botzkesau Sprawozdanie Rzeszy Banku Berlin, 25 lipca. (Polska Agencia Telegraficzna) Dziś ogłoszone zostało tygodniowe sprawozdanie Banku Rzeszy, z dnia 23 b.m. która wskazuje przyrost obiegu banknotów o 32,8 mil jona na oraz skurczenie sję w obiegu marki ren towej o 4,7 miljona na miljona. Stan pokrycia zmniejszył się o 3,3 miljo na marek złotych które przesłano do Paryża N. Yorku z braku odpowiednich de wiz. Zapas dewiz natomiast wzrósł o 35,2 miljona, skutkiem czego nastąpiło P d ministrów jednomyślnie wyraziła podziękowanie członkom delegacji, a w szczególności premierowi Lavai'owi za obronę interesów Francji. Berlin, 25 lipca. Borsen Kurrier" donosi, że gremium banków amerykańskich, które ustaliły W obawie wrogich demonstracyj ministrowie niemieccy* pororacafcfc s Sondynu, wysiedli n> (Berlinie na dworcu podmieisfzim B* l*\ 25 lipca Kanclerz Brunjng, minister Curtiue i pozostali członkowie dcieg.icn niemieckiej powrócili dziś do B*/ im o 8 f 'dz. 8*30 rano. Delegaci niemieccy wysiedli nie na dworcu Friedr chstras«ei jak to było prze widywane, ale na dworcu Charlottenburg, co się tłumaczy chęcią uniknięcia demon stracyj. Fakt, że ministrowie niemieccy wysiądą na dworcu Charlottenburg był trzy many w tak ścisłej tajemnicy, że nawet urzędnicy ministerstwa spraw zagranicznych oraz małżonka dr, Curtiusa i jego syn i zięć przybylina dworzec Friedrichstrasse, gdzie się zgromadzili liczni dziennikarze, fotografowie oraz niezliczone tłumy publiczności, która zebrała sję na godzinę przed przybyciem Nord-expre«- eil 60 niemieckich banków urzędniczych ma zawiesić wupłatfg Berlin, 25 lipca. (Polska Agencja Telcgraniczna). W centralnej kasie banków urzędniczych, w której zgrupowanych jest 75 poszczególnych instytucyj, 60 popadło w trudności finansowe. Haza, 25 lipca. (Polska Agencja Telegraficzna) Paul Boncour, przemawiając na powyższeme pokrycia obiegu banknotów a [siedzeniu Najwyższego Trybunału Spra- 35,8 na 36, proc. Ogółem obieg środków płatniczych wzrósł dalej z , na miljonów. Obieg bilonu zwiększył się o 5 miljonów na 74 miljony, W ostatnim sprawozdaniu zwraca n- wagę dalszy wzrost portfelu wekslowego o 33-2 miljony w redyskoncie weksli, w tem lrfifo miljona weksli handlowych I 26,2 miljona bonów skarbowych. Kredy ty lombardowe zmniejszyły się o 64.6 miljona na 3]6.5 miljona. Pozatem aktywa banku wzrosły o 69. miljona kredytu udzielonego skarbowi Rzeszy. Konta żyrowe wzrosły o 278. mil fon, na 585 miljon. PrasaOmawia to sprawoz danie wskazując na konieczność dalszego podwyższenia stopy dyskontowej i lombardowej oraz kontynuowania restrykcji indywidualnych w udzielaniu kredytu, z CASINO Dziś poraź Paul Boncour przed Trybunałem Haskim w«fstf^ibiife oslro przeciw auslrjachoniebtniecicief un i celnej wiedfliwości Miedtzynarodowej Jako rzecz nik Francji, zauważył, tó austrjackcmiiemleoka unja celna jest sprzeczna z duchem projektowanej wij i pan-europejsklej że Austrja Niemcy winny były uprzednio zwrócić się w tej sprawie z zapytaniem o zgodę do rady Ligi Narodów. Protokół wiedeński mówił Paul- Boncoisrt nie d-a pogodzić się z zawarłem w art. 88 w St, Germain postanowienien* zabraniającem narażania na szwank niezależności ekonomicznej Austrjl. Niezależność ta została w istocie narażenia na szwamk przez postanowienia wzmiankowanego protokułu, przewidujące ujednostajnienie utstawodawstwa celnego oraz ustawodawstwa skarbowego pomiędzy Niemcami i Auistrją oraz przez fakt, iż porozumienie między obu ostatni! MaBnowszy polski przebój! r t r Nastrojowy dramat spolszczony przez BRUNO WINAWERA. W roli tytułowe] premjowana jfł\c I P ATVTŁf piękność słynna Miss Polonia" flłwijn O M I I \ i i n w dalszej obsadzie MetoUer Zsltiristi.Wiktor litniki. IGawlikowsk i i mi frapująca treść pierwszorzędna wystawa. Nad program aktualności. Początek o g 2-ej w poł państwami jest nieodzownym warunkiem aawarcla iprzez którekolwiek tz nich traktatu handlowego z państwem trzeciem. Niezależność Austrii zostałaby narażona również na szwank przez utwo rżenie mieszanego komitetu arbitrażowego, fletórego postanowienia miałyby charakter obowiązujący dla Austrii. W dalszych swych wywodach Paul- Boncour występował przeciwko dov/od-zenlom, jakoby Austrii nie wolno było Jedynie wyrzekać się niezależności bez zgody Ligi Narodów. Aiłstrja mówił Paul-Boncour nie ma prawa narażać na szwank swe] niezależności, a narażać na szwank nie jest synonimem wyrzekania się, a oznacza: narażać na niebezpieczeństwo. Pozatem art, 88 traktatu z St. Oermahi dotyczy nletyliko niezależności politycznej, lecz również i niezależności gospodarczej. Protokuł genewski z 922 roku potwierdził tę interpretację, nak ą>dkjąc na Austrię nowe zobowiązanie nlenarażania na szwank jej niezależności gospodarczej. W dniu dizisieijszym Pauil-Bomcour będzie przemawiał w dalsizvm ciągu. P. Ryszkiewicz nie obejmie mtanowmistkn dwmtktowa Warszawa, 25 lipca. Prasa opozycyjna doniosła wczoraj, jakoby na stanowisko dyrektora L.O.P. P,'U mianowany miał być znany arty-, sta-mala>rz> p. Józef Rymkiewicz, Zarząd główny L.O.PP.-u komunikuje, iż j notatka ta pozbawiona jest wszelkich podstaw. Żadne podanie na wakujące stanowisko L.O.P.P-u dotychczas nie zostało jeszcze roztpatrzone i rozpatrzenie Rząd niemiecki Powszechnie oczekują tu zawieszenia wypłat przez większość banków urzędnł czych. Środki, udzielone do dyspozycji przez Bank Pruski, okazały się niewystarczające. zonie bieżącym rodzaj zdecentralu * finansuie Aandrl *f»o *f l Berlin, 25 lipc^ (Polska Agencis lelegraliczna) Trudności finansowania tegor oc f nych zbiorów doprowadziły do nowej r gulaqi w tej sprawie. Urzędowo kom^ kują: Rokowania ministra Wyżywieni* ^ Bankiem Rzeszy, Bankiem przedstawicielami Rolnictwa Rolny* dały n**}\ pujące wyniki: Bank dać do dyspozycji Rzeszy gotów rv młynów i handle zbożem kredyty redyskontowe, cwjj sfinansowania tegorocznych zbiorów. ^ zatem również Rentenbank i Kredi^ Anstalt udzielą dodatkowych kredyredyskontowych.. Jak podkreśla ^oroen-kurrler" zamierza w ten sposób wprowadzić * go magazynowania zboża z pomocą^ dzielenia kredytów młynom i kup^ zbożowym. W ten sposób powstrzy***- ma być zbyt silny napór na rynki, a t samem na spadek cen. SfinansowaJ" nadwyżki plonów w pierwszych 6-ciu & siącach obliczone jest na 50 ^200 d» nów marek. Niezapomniany Burłak z nad Ulolgi oraz lllllelid W roli arystokratki rosyjskie! dają koncert gry w przepotężne epopei braterstwanarodów realizacji genjalnego Cecila B-de Wille a wzruszająca, pełna emocji jutro premjera CASNIE SI podań odbędzie się dopiero we wrześniu. Środek roślinny HEMOROIDOL Warszawa, 25 HP& leczy Hemoroidy, żylak*. HEMOROIDOL-Raweki Ks. prof. dr. Bronisław 2ms 0 jest to utrwalony wyclt\g z kasztanowca /i-. łndyj podsekretarz stanu w minteterstwif *kiogo wpostaci krcpel do uiytlwiwewn^tranc. rj ;fy ; JNN.L -x fł * ^ - hllc^ &> i c^pków. - skład Giówiy: Apteka m& m M wliffunych i oświecenia pudii y stra J. Rawskiego, Warwawa. Marjańsk* Nr. 2 SO rozpoczyna W poniedziałek. ^ l Mrćg Twardej). Ib. ni, urlop wyipoczyuikowy*

3 Nś202 :26.VI 93 Str. 3 jb jtf^fch WF^iy eh^t PKufi wnjb hhii^ jtfptjt Hj f^^i "B" ^^^^ ^SSi '^^ys*' ElS^.dŚ^jiS lit fellssii ni IblS ll^ts B Łódź w roku 905-ym była Jakby ^minowana: organizacje tajne o charterze narodowym i socjalistyczno-nie pod leglościowym działały od lat kilku * kryciu. Rp.s. i kola oświaty narodowe] cieszyły się znaczną popularno- Scl S wśród mas robotniczych. Wystarała więc iskra tylko, ażeby okręg ^zkl stanął w płomieniach rewolucji. 0r Kanizowanego ruchu masowego nie Jk. Jednostki energiczniejsze biorące ^ziat w ruchu zawodowym, wysuwały S2f w ciągiycb zatar 6w w!abry- «ko w ą c W r 8 I e rządowi okrzyki. StraJ Jjlo już wtedy około 00 tysięcy ro- W południe przeciągnęło m i a s t o k i l k a WM* P c h o c W w * P o d P r z e " ^ amctwem miejscowej inteligencji pokyj J Powstał komitet pomocy straj- W e y m nai ' Gubernator Arcimowicz sta^ G r a n d H o t e l u» w którym rozlokostv S. ię r 6 w n i i s k a - i e ż r o t a w D n a 2 8 y l ic ^zn-ia o godzinie 7-eJ wieczorem poc5l ister w Łodzi, Chrzanowski, pole- ma n, ro *Pędzić zebrane przed hotelem tłu- «vy * s k o kolbami rozpędziło zebra- 'xc' Właściciel księgarni Rychlińskl koib ller * - Ł O S t a * l^ d o ś ć c i k o wm*»y to w, d a c k * t ^ona, która pospieszyli Pomocą, została również pobita u z Bod*! ż o, d a ków. Policja sprowokowała ^obną bójkę przy ul. Piotrkowskiej 'oni ' y n o c y w s u k u r s nielicznym sili^ ^ iskowym i policyjnym w Łodzi %rt<f ł t o b o, s k i p u ł k Pi** 0 ** z e S k i e r " l 0 29 w godzinach rannych odby- bof D l e r w s z e masowe zgromadzenie r ó w w s p r a w l e w *<% y n^ 8 u c ' a y c D o ] i t h żądań ekonomicznych. W" Strajk str *ik- CZny P rzek ształcał się powoli w ekoi et* iomiczny. Delegacja robotnl- Dolj* W r 6 c H a się jednocześni z prośbą do l^i^ktra Chrzanowskiego o zezwow sali miejskiego team Z C b r a n i e orn tych* fceleni 6wicnia żądań ekonomicz **ie ni C/ł ^ 'icmajster odpowiedział odmo- a tii*y mc y żandarmeria aresztowa W delegacji. Ruch ekonomiczle &a]h r C z y * wobec tego na drogę nie- n y bry d j n^ odbywały się zebrania w fani ó\xr n a u l i c y. na podwórzach do- ^ieszkalnych. by zapobiec ofiarom z pomiędzy ludzi, nie przyjmujących udziału w rozruchach a zwabionych tylko przez ciekawość na uljcę. Zwracając się do robotników, którzy porzucili pracę, radzę im wrócić do zajęcia, albowiem stracą zarobek a rodziny swe narażą na ciężkie materialne skutki. Tylko wtedy, gdy praca się wznowi i życie wróci do zwyczajnego, spokojne go trybu, będę mógł rozpatrzeć ich potrzeby. Wracajcie do pracy i nie słuchajcie podburzania osób, nie życzących wam dobra i korzyści". Komitet P. P. S. w odpowiedzi opublikował następujący afisz-odezwę: Robotnicy! Rozlepione dziś rano o- sl * zwykle na czoło w fabryce lub w War $ztatach, a za nimi szły masy.. ^ Łodzi stosunki ekonomiczne, po- ^czne i narodowościowe były w tym c ^sie bardzo naprężone. Polityczny u- Clslc uniemożliwiał kierowanie budzące- 'P'* 5 ruchu w legalne ramy życia orgal^yjnego i zbiorowego. Ekonomicznie głoszenie gubernatora iftd a ł a s a m o w o l a - Stawki r>lacone za! a^* tą samą robotę w przemyśle wló ^ s ty m b y l y t a k r ó ż n e ( i e to najbar- ^ i e i Przyczyniało się również do fer- obiecuje rozpatrzeć nasze życzenia, gdy wrócimy do pracy* Gubernator udaje głupiego, który nie wie o co leją się krwi potoki. WPetersburgu i Warszawie, nie wiedzą, co mówią nasze sto tysięcy strajkujących, milczące fabryki i warsztaty łódzkie. A więc powiedzmy o co nam cho D n i Ł a 28 stycznia 905 roku po ulicach r d z i Przebiegały dość znaczne grupy dzi: znicze, rozsypując odezwy lub Chcemy być ludźmi a nie bydłem zaborczem, nie chcemy zabijać się pracą nad siły, chcemy mieć czas na wypoczynek, na życie ludzkie i na wychowanie swych dzieci. Chcemy Oomiogodzinnego dnia pracy! Chcemy większej płacy robotniczej! Dość mamy wojny, co gdzieś za światem tysiące naidzielniej szych sił nam wyrywa, a ktj»ki, głód i nędzę w kraju wywołuje! Precz z wojną! N>je chcemy wojny! Dość ucisku i niewoli! Dość mamy rządu złodziei i morderców! Precz z carem o t n i c ni, a y rozpędzili personel gazo- 2av o d dyrekcji teatru domagano się z e n M a ia przedstawienia w teatrach. niur koszarach l raut w salach kasvtna miejskiego. druj^0 ach miasta ukazało się wy- 'iie] V^ne nie Po rosyjsku, po polsku i po Za nast ępujące wezwanie: ^Ubtr W m d o nienie od Piotrkowskiego \V o r a - mnie y p a d k i ostatnich dni zmuszają samowładnym! Precz z czynownikam*! Chcemy być ludźmi i sami się rządzić! Chcemy wolności myśli, słowa, druku, zebrań, stowarzyszeń, wyznania i narodowości! Niech się zbiorą w Warszawie nasi przedstawiciele; niech oni mają rządy w kraju. Niech nas nie pędzą za morza i góry w sołdaty, niech każdy w kraju odsługuje wojsko! Chcemy szkół, sądów i urzędów polskich Łódź, 29 stycznia 905 r. Komitet Strajkowy Polskiej Partii Socjalistycznej. V, Oprócz wyżej wymienionej odezwy ukazały się na mieście ulotki Socjal-Demokracji Królestwa Polskiego l Litwy, wzywające do zwołania zamiast w War szawie ogólno-rosyjskiej konstytuanty w Petersburgu. Ulotka występowała przeoiw P. P. S., Jako organizacji niesocjaljstycznej a radykalno - mieszczańskiej, która rzekomo ma osłabiać ruch rewolucyjny przez wysuwanie w momencie walki zdradzieckich haseł nacjonalistycznych. Wobec wzrastającego wrzenia rewolucyjnego gubernator Arcimowicz o- głosił już 3 stycznia wzmocnioną o- chronę". Pułki rosyjskie przeciągają ulicami Łodzi, śpiewając pieśni n.p. Jak polacy za kartofle sprzedali Warszawę**, Fabryki większe otrzymały załogi wojskowe. Do szpitali miejskiego i fabrycznego napływają ranni zabici. Wojsko zachowuje się piowokacyjnie i wyzywa jąo. W Widzewie wybuchła wa ł ka z wojskiem, trwająca od 3 vlu 6 popołudniu Padło sześciu zabitych \ osiemnistu rannych. Ro'otnicy z wyrwaneml z par Zjazd legionistów w Tarnowie odbędiie si^ 9 sierpnia Warszawa, 25 lipca. Tegoroczny X-ty ogólny zjazd legionistów (polskich ockbędzie się, jak wiadomo w Tarnowie w d. 9 sierpnia nb. Zjazd jak zwyikle będzie jednodniowy, jednak już w przeddzień zjazdu odprawione zostanie w katedrze w Tarnowie uroczyste nabożeństwo żałobne za poległych I zmar łych legjonistów, poozem zebrani udadzą się ma miejscowy stary cmentarz. Te«K> samego dmia o godzdnie 5.00 uczestnicy zjaz^hi zbiorą się na dworou kolejowym* by wyijechać na cmentarz poległych legionistów w Łowczówiku. Nazajutrz w dniu 9 sierpnia r. b. uroczystości zjazdowe rozpoczną się mszą polową kazaniem na boisku klubu sportowego Tarnovia", poczam odbędzie się uroczysta akajdemja, po niej defilada. W czasie defilady oddziałyize sztandarami przemaszerują przed płytą Nieznanego Żołnierza, głdzle w tyim dniu zostanie złożona ziemia % pod- Łowczówka z grobów ś.»p. Króla-Kasz/ubsikiego Kuby-Bojarsklego. Po obtedteie w koszarach uczestnicy zjaz-db, zależnie od swego wyboru, o gck dżinie 5.30 wyjadą pod Łowczówek, lub do Mośdc, albo też zwiedzać będą zabytki miasta Tamowa. Wieczorem o goefe. 2-ej odbędzie się równocześnie współna wieczerza w Każdy uczestnik zjazdiu obowfąrzany będzie po przyjeździe do Tamowa wykupić kartę uczestnictwa za zl. 7, w której cenie mieści się najeżytość za całodzienne utrzymanie, ewent. nocleg, odznakę zjazdową- przejazdy do Łowczówka i Moście oraz wstęp na akadamję i raut. Dla ułatwienia prac przygotowawczych większe grupy uczestników powlnr ny komitetowi zjazdowemu podać przy^ puszczalną Ilość uczestników z^azidu ze swej miejscowości pod ajdtesem: Tarnów, Ratusz. Uczestnicy zjazdu korzystać bęłdą z ulgi kolejowej, przyznanej przez ministerstwo komunikacji. Przejazd uczestników do Tamowa odbywać się będzie za opłatą normalną, w drodze zaś powrotnej bezpłatnie na podstawie karty uczestnictwa, ostemplowanej w kasie kolejowej, -zmlżka więc wynosić będzie 50 proc. Karta uczestnictwa służyć będzie jako beapjałny bidet kolejowy klasy Ill-ej, w pociągach osobowych, a na dystansie ponad 200 kim. równie* w pociąerach pośipiesznych. Ministerstw komunikacji wytdało wszystkim dyirdkcjom polecenie zwiększenia składu pociągów pasażerskich, jak również uruchomienia w razie potrzeby pooiąigów dodatkowych. Zapo*- trzebowamla na jedmo i drugie należy zgłaszać w dyrekcjach kolejowych. kanu żerdziami ruszyli na wojiko: fiku robotników strzelało z rewolwerów. Zabito dwuch kozaków. Jednej oficera i rewirowego. Odebrano żołnierzom 6 karabinów i dwie szable. Druty telegraficzne pozrywano. Policjanci, ażeby uniknąć linczu poprzebierani po cywilnemu. Przez środek ulicy przeciągnięto druty, robotnicy próbują budowy barykad z bel bawełnianych. Ukazała się druga odezwa P. P. S. zakończona okrzykami: Precz z caratem! Niech żyje Republika Polska! Po tygodniowej przerwie, dnia 4 lntego ukazał się na mieście Goniec Łódzki* 4, podający obwieszczenia rządo we, kronikę i wykaz zabitych i rannych. Pogrzeb siedmiu zabitych na Widzewie odbył się dnia 4 lutego przy udziale kilkunastu tysięcy robotników. Policja i wojsko odcięły dostęp robotnikom z mia sta do Widzewa. M Niby to wszystko odbywało sfo niedawno, a Jednak ile zmian zaszło od tej chwili. Żądania ekonomiczne i polityczne programu minimalnego.wysuwanego przez robotników w roku 905 zostały w większości Już zrealizowane. Polska Rzeczpospolita silna i potężna zajęła należne miejsce wśród ludów świata. Z walk mąk w przeszłości zrodziła się teraźniejszość. Historja, ta wierna i nieśmiertelna mistrzyni życia, wniosła w naszą współczesność twórcze pierwlast kl przeszłości. Ziarna, rzucane przez pói niejszych legjonistów, a bojowników w 905 roku, wydały plon obfity, plon polskiej Wolności i Niepodległością Aleksy Rżewskl Zderzenie 2-ch motocykli % rannych Budapeszt, 25 lipca (Telegram własny) Podczas wyścigów motocyklowych nastąpiło zderzenie 2 motocyklów Wskutek zderzenia eksplodował zbiornik benzyny, a wszyscy czterej motocykliści zostali wyrzuceni z niezwykłą siła z motocyklów na ziemię. Wśród publiczności powstała niebywała panika. Policja zmuszona była użyć broni, celem powstrzymania tłumu, który rzu cli się na plac wyścigowy. Rannych motocyklistów w stanie ciężkim przewieziono do szpitala. 50 robotników utraciło prac«n» fsiefsftii Budapeszt, 25 lipca. Kopalnia obróbka granitu Olovson" w Bielsku, wskutek złej konjuaktau ry, unieruchomiła całkowicie iwe zakłady, skutkiem czego 50 robotników i>ozo stało bez chleba. Pożar w przytułku dla starców Pittsburg, 25 lipca. Poiar zniszczył doszczętnie przytułek dla starców sióstr Szarytek. Agłnęło 23 osoby; zgóra 00 pensjonarzy odnipsło rany i zostafo umieszczonych w szpitalu. Siostry i braciszkowie pomagali straży pożarnej i policji w gaszeniu pożaru, W i d m o nowis&fa reduftciff przyczem niejednokrotnie rzucali się w płomienie, ażeby ratować pensjonarzy. fiuta jcoura namierza unieruchomił Pożar trwa w dalszym ciągu. dna oddziału r< Pensjonarze, których było okcłw 600, ^cz e c ń l ^c ' ć się do mieszkańców a w Katowice, 25 lipca., również kilkunastu pracowników umys ratowali się wyskakują- przez okaa, gęs*e kłęby dymu, które otaczają gmach H\ j 0^ i Ś c i d o robotników miasta Łp- Jak się dowiadujemy z wiarogodnego łowych. Z o s t r z o ż e n i e m ^hądz^» ż e wszelkie źródła, dyrekcja huty Laura" nosi się Nic wątpimy jednakże, że pan koml- objęty pożarem, utruiv3>ą mezwykle ^c*łhfe \ 2 e b r a n i a "ie mogą być dopu-j z zamiarem unieruchomienia w najbliż?i\rr. d:mobilizacyjny sprzeciwi się temu a*kcję ratunkową. ltut *u v/ l t W s z e l kic gwałty ze strony szych dniach walcowni stali i grubej blachy. Przez unieruchomienie teśo oddzia- w^ri-r setek rodzin robotniczych praco- y V zanta.owi dyrekcji, a tem samem pozba- ( l ' u^ion - 0 f a i ą s t o s o w n e kroki j będą lu ponad 500 robolaików straciłoby pracę I wuicłycfc pracy, - W Wyitrachi pohcia wykryła dcła* Sol broni. Ostrzegam o tent, Jcafny, w którym znajdowało się 90 ampułek te- a ponadto niewątpliwie zredukowanoby! 90 osrkotytai. Skład ukryły był w starej stajnl

4 Stf. 4 :26.VH»fiubłl 93 W.K.S. zwycięża Hakoah :0 (0:0). Jedyna bramka pada z rzutu karnego. Wspaniała gra bramkarza drużyny biało-niebieskich. Hakoah łódzki, który kroczył dzielnie po linji zwycięstw, dążąc konsekwent nic do zdobycia zaszczytnego tytułu mistrza klasy A stracił w dniu wczorajszym zupełnie nieoczekiwanie dwa drogocenne punkty do WKS-u. Przegrana Hakoahu zaskoczyła całą Łódź sportową. Nie przypuszczano bowiem, że drużyna, która potrafiła dzielnie kroczyć po linii zwycięstw załamie się w chwili, gdy znajdowała się niemal o krok od zdobycia zaszczytnego tytułu. Aczkolwiek sytuacja nie jest zupełnie stracona dla Hakoahu to trzeba jednak zauważyć, że ewentualne zdobycie tytułu mistrza przez zespół żydowski zależne jest w dużej mierze od przypadku, a raczej od tego, czy dwaj konkurenci drużyny ŁTSG. i Hakoah nie załamią się w dal szych grach o punkty. Przechodząc do oceny wczorajszych zawodów, które zgromadziły tłumy publi czności na boisku WKS-u należy zazna, czyć, że Hakoah na przegraną w zupełności zasłużył, był bowiem zespołem zna czmie słabszym od przeciwnika. Niemniej jednak dzięki fenomenalnej grze tyłów, a szczególnie Rappoporta, który do konywal w bramce cudów, wynik meczu winien brzmieć remisowo. Jedyny punkt uzyskany przez WKS. był dziełem sędzię go p. Biry, który przy stanie 0:0 za błahe przewinienie zdecydował się podyktować rzut karny. Trudno zrozumieć czem kieruje 6ię Zarząd Kolegjum Sędziów Pił kj Nożnej, delegując na ważniejsze, a czę sto decydujące mecze p. Birę, który niejednokrotnie już dowiódł, że nie potrafi prowadzić spotkań, gdzie walka prowadzona jest o wysoką stawkę. Wystarczy przypomnieć zeszłoroczny decydujący mecz Turystów z WKS-em gdzie p. Bira przy stanie : potrafił podyktować rzut karny przeciwko Turystom zą zupełnie-.nieznaczne przewinienie, marnując szanse Turystów do tytułu mistrza. Do zawodów występuje WKS. w składzie znacznie wzmocnionym z Duczyń skim na środku ataku i Cabanem na lewej pomocy. Hakoah w pełnym składzie jedynie bez Siwka. Wojskowi losują stronę z wiatrem i z miejsca ujmują inicjatywę w swoje ręce. Huraganowe ataki drużyny wojskowych suną raz po raz na bramkę Hakoahu, jed nakże Rappoport ratuje z kocią zwinnością. W tym okresie Hakoah nie istnieje formalnie na bojsku, gdyż linja ataku nie umie przeprowadzić ani iednej celowej akcji. Dwie dogodne sytuacie podbramkowe stworzone przez Szarakowuika zostają fa talnje zmarnowane przez beznadziejnie grających, Erenburga i P/r.-.se-o. Wynik 0;0 utrzymuje się do końca pierwszej połowy. W drugiej połowie Hakoah ma za sobą silny wiatr, lecz ku ogólnemu zdziwieniu przewaga należy znów do WKS-u, który gra nad wyraz ambitnie w przeciwieństwie do białoniebieskich, u których atak wogóle nie istnieje na boisku, nie umiejąc przeprowadzić ani jednej celow»ej akq<i. Erenberg i Presser są nadal najsłabszemi graczami na boisku i nie potrafią formalnie kopnąć piłki. W i 6-ej min. za nieznaczne przewinie nie na polu karnym dyktuje sędzia rzut karny który zamieniony zostaje pewnie na bramkę przez Nykla, Utrata bramki zała muje całkowicie drużynę Hakoahu, która gra coraz słabiej. Jedynie pomoc z Koplewiczem na czele oraz Balzam wydają z H.K.S. mistrzem Łodzi w hazenie Rewainżowy mecz między Ł.K.S-ern I H.K.S-em o mistrzostwo w hatzenie zakończył się, po zaciętej wailce, wyni u kiem remisowym, co wystarczyło harcerkom do zdobycia zaszczytnego tytułu. Do ostatnich 0-ciu minut gry zanosiło się na wygraną Ł.K.S-u, który prowadził 5:2, jednak H.K.S. nie u/padj na duchu i zdołał wyrówinać. Sędziował p. SkrzekotowskL Nr. 202 Turniej zapaśniczy w Cyrku sportowym Wczorajszy wieczór w Cyrku obfito wal w dramatyczne momenty. Szczelnie zapełniona widownia reagowała żyw na brutalność Luppy czy Saint Marsa siebie maksimum wysiłku, cóż z tego Pod koniec zawodów WKS. gra już na przyczem chwilami miało się wrażenia jednak, kiedy ljnja ataku Hakoahu nie czas i wśród niebywałego napięcia widów że galerja rzuci się na znienawidzony^ istnieje wogóle na boisku. ni kończy sędzia powyższe zawody. zapaśników. n a / Primadormy" Hakoahu Erenberg i W WKS-ie trudno kogoś specjalnie wy Przebieg wczorajszych walk był ' Presser nie wysilają się wcale, unikając różnić. Cała drużyna wydała z siebie stępujący; Jaago Krumin. Doskonały J zetknięcia z piłką i przeciwnikiem i im wszystko, by odebrać Hakoahow, dwa n i e b a w i s i c d, u g 0 % prze ciwnikiem i J może Hakoah zawdzięczyć, że bramka punkty i przyczynić się do uzyskania mistrzostwa przez Orkan. W Hakoahu wy- Krauser Luppa. Walka niezwy^ 6-ej minucie powala go na obie łopatki* ^'KS-u a u raz, nie została poważnie za grożona. różmh się w ^erwszym rzędzie Rappo-; e m o c j o n u j ą c a L u p p a w a l c z y j a k z Wy Nie pomagają nadludzkie wysiłki ambitnego Koplewicza, Synka" i innych, Reszta grała beznadziejnie słabo, a port, Balzam, Koplowicz i Synek kle brutalnie, lecz Krauser znosi wszy* wszystkie ich starania spełzają na ni- panowie Erenberg i Presser dotknęli czem z powodu fatalnej gry napastników. dwa czy trzy razy piłki Pineckl Saint Mars. Walka JaW«Program dzisiejszych wyścigów na torze w Rudzie Pabjanickiej. Dzisiejsze wyścigi konne, które odbędą się na torze w Rudlzie Pabjanickiej, wzbuldzają ogromne zainteresowanie ze względu na ciekawe biegi i dużą ilość zaipisamych koni. Szczegółowy program dzisiejszych gonitw przedstawia się następująco; GONITWA I. T.500 złotych 2400 mir. Cri du Coeur, Pruimas, Antypka, Blszka, Ghidka. GONITWA N. (MO złotych, U600 mtr. Pythiiajtaika, Serruper Idem, Czataldża* Bayemlaind, Bojar II, Fanfara II, Rose, Freniere II. GONITWA NR,.300 złotych, mir, Biszka, Florida II, Dziecina, Baletniczika, Aramka, Grzybek Pienoszy. GONITWA IV. U500 złotych, 900 mir. "Gryf,..Kleo,.Łomna* Polmoodie VII, Ortel.-Kómedja, Lołcamo. * GONITWA V. Nagroda Wielka Łódzka, zt. t mtr Jordan, Epsom, Jasiołda, Va'Hbel, Irydjon, Varaha«Kl> Jerry, Dres, Gasparone, Grisette, Gwiazda. GONITWA VL Płoty złotych, mtr. Bimbuis, Izyda, Fijotek, Geneza, Morgat B.W., Baikarat GONITWA VH złotych, 2.00 mtr. Lancelot* Rocsa/ne. Haga, Fantomais, Kis nie Ouick, Gfeela, Granat, As Coeu/r. GONITWA VIII złotych,.600 mtr. LMith, Norona, Filut, De Kobra, Cri du Coeur. Pemgo, Margaret. NASI FAWORYCI: I. Primus* Cri du Coeur. II. Fanfara II, Boja* II, Se/mper Idem. HI. Florida II, Grzybek Pierwszy. IV. Polimoodiie VII, Kornedja,.V. Epson, Irydion^ Jerry. VI. Bakarat, Bimbus, Geneza. VII. Haga,- Lancelot, Kis me Ouick. VIII. Cri dm Coeur, Filut, Margaret. Wczorajsze wyścigi konne w Rudzie. Za,l p!«a" płacono t&o iłolych Wczorajsze wyścigi konne w Rudzie Pabjanickiej wywołały duże zainteresowanie. Publiczność zjawiła się na tor bardzo licznie. Obroty totka" duże. Wyniki poszczególnych biegów przedstawiają się następująco: I Nagroda 500 zł, dla 3. i st. Dyst. 200 mtr.: l) Burłaj, og. st. Ktery-Szepietów" (chł. st. Lewandowski), 2) Jatagan og. T. Falewicza (j. Klamarl). Wy grane dowolnie o 0 dł. Czas: 2 min. 7 i pół sek. Tot. 4 zł. Wycofany: Prunus II Nagroda 200 zł. dla 3. i st. Dyst. 300 mtr. ) Iksora, ki. st. Natalin" (ż. Magdaliński), 2) Haiti, kl. B. Piradoffa (j. Michalczyk), 3) Czuj Duch, og. A. Olszewskiego (ż. Fumienka), 4) Fanfara kl. E. Rachwalskiego (j. Klamar). Wygrane w silnej walce o łeb. Czas: m. 22 sek. Tot. zw. 8 zł., fr. 2 zł. III Nagroda 200 zł. dla 3. i st. Dyst 600 mtr.: ) Rawa, kl. R. Rogowskiego I K. Koźmińskiego (chł. st. Rok), 2) Jupiter, og. st. Leliwa" (j. Michalczyk) 3) Neva, kl. A. Tuńskiego (ż. Jednaszewski). Wygrane dowolnie o 7 dług Czas: m. sek. Tot. 22 zł. Wycofane: Kiss mo Ouick. Tout en Haut i Tyr III Nagroda 800 zł. Gonitwa z płotami dla 3. i st. Dyst mtr. ) Grzybok Pierwszy, og. W.Bobińskiego (chł. Wojtkowiak), 2) Promyczek, og. Z. Woyciechowskiego (j. Blaszczyk Wygrane dowolnie o 20 dł. Czas: 3 nt 36 sek. Tot.: 5 zł. Wycofane: Con Arno re Vipida. IV Nagroda 200 z\. dla 3. i st.dyst. 300 mtr. ) Maur, og. st. Ktery-Szepietów" (ch. st. Lewandowski), 2) Aro mtr. ) Szarża, kl. st. Ktery-Szepietów" (ż. Gołowkin),2 ) Dalaj Lama, og. A. Olszewskiego (ż. Fomienko). 3) Kle, og. K. i S. Enderów (j. Michalczyk), 4) Aida III, kl. Z. Rogowskiego (chł. st Kuczmierak). Wygrane pewnie o 2 dł. Czas: 56 i pół sek. Tot. zw. 33 zł., fr. 0 i 0 zł. Wycofane: Ortel I Carmen. VI Nagroda 300 zł. GonHwa z przeszkodami dla 4. i st. Dyst mtr, ) lrlandja, kl. K. Rómmla (j. Gajewski). 2) Ferezja, kl. K. Rozwadowskiego (chł. Kondraczak), 3) Kasztelanka., kl. I. hr. Mielżyńskiego (j. Lipowicz 4) The Flapper, kl. Fr. Wójcika (chi. Kasprzak), O. Coquette (ż. Bartaszek) spadł z konia na ostatnim plocie. Wygrane po walce pewnie o 2 dl. Czas: 4 min. 3 sek. Tot. zw. 40 zł., fr. 8 i 7 zł. VII Nagroda 800 zł. dla 3 I. i st. Dyst 600 mtr. ) Lopek,og. E. Grzybowskie go (j. Klamar). 2) Tout en Haut, og. S. Geszcjta (j. Michalczyk). 3) Tyr. og. B. Szwejcera (ż. Magdaliński). 4) Adam, og L. Dydyńskiego (ż. Jednaszewski). 5) Dudlie, kl. A. Tuńskiego (ż. Gołowkin). 6) Haga, kl. K. Rómmla (ż. Szynkowski) 7) Moja Mila, kl. grona ofic. 8-go pułku Ułanów (ż. Dorosz). Wygrane w walce o trzy czwarte dł. Czas: m. 42 sek. Tot. zw. 90 zł., fr i 20 zł. Wycofane: Rawa i Kiss me Ouick. VIII Nagroda 200 zł. dla 3. i st. Dyst 200 mtr. ) Nil, og. grona ofic. 0 pułku Ulanów (ż. Stasiak). 2) Pengó og. L. Dydyńskiego (ż. Jednaszewski). 3) Mpscou, og. M. Wąsowskiego (chi. st Bury). 4) Cri du Coeur, kl. L. Dydyńskiego (ż. Magdaliński). 5) Chluba Polsa, kl. A. Tuńskiego (ż. Magdaliński), 3)' mode kl. A. Olszowskiego (ż. Fomien- Drzazga, kl. grona ofic. 8-go pułku Strz ko). Wygrane łatwo o 2 dł. Czas: 2 min. Konnych (ź. Dorosz), 4) Klarika, kl. E. 8 i pół s. Tot. zw. 7 zł., fr. 3 i 20 zł. Kownackiego i Z. Ujejskiego (ż. Barto-,Wycofane: Murman, Rebus i Maur. kie razy i w 25 min. po zastosowana swego ulubionego krawatu" powa-" ryczącego Luppę na obie łopatki.. jeszcze nie było. Saint Mars walczy JKOA^CW M»V «jr»u.. ko, kopie przeciwnika w brzuch, aż w»* szcie Pinecki po otrzymaniu silnego Kflj pnięcia, daje znak, że nie może daw walczyć. W tej chwili Saint Mars P d ' biega do niego i kładzie go na obie W* patki. Na widowni powstaje niebywa* wrzawa i sędziowie zupełnie słuszna uznali Saint Marsa za zwyciężonego nałożyli nań grzywnę w wysokości złotych za stosowanie niedozwolony^ metod walki. fc Martynoff Poschoff. Walka dwf herkulesów prowadzona była w szal 0 ' nem tempie i po upływie 20 mi-nut nie w ła rezultatu., Sztekkler Welnura. Weinera pf buje walczyć brutalnie, lecz Sztekkly chwyta go już w drugiej minucie w W ' ny pas i po zastosowaniu młynka po^a ' la na obie łopatki. Publiczność zgotowała mistrzo* świata długotrwałe owacje.. W dniu dzisiejszym odbędą się nas* c pujące spotkania: Sudakow JaaFjj Martynoff Spewącek, Krauser W 0 nura (decydująca do rezultatu), Sz*^ kier Saint Mars oraz rewanżuj walka do rezultatu Szczerbińskl SW* kie. Walka z tyfusem Akcja szczepień ochronnych Wobec pory lobniej zda-rzaja^ się wypadków zachorowań na ty* brzuszny wydział (zdrowotności vr blicznej magistratu m. Łodzi wraz 2 Kasą chorych przeprowadza masowe c i c pienia zapobiegawcze przeciwko tej kiej I tak niebezpiecznej chorobie.. ^ Akcję szczepień przeprowadza \\ luarm szczepiennych pod kierunkiem * skich lekarzy sanitarnych i lekarzy ^ cjalnie zaangażowanych przez kas? rych. Zabiegi zapobiegawcze P^ija na połknięciu 4 pigułeik ze szczepi^ (w ciągu 4-ch dni naczczo jedną P«y kę). Pigirfki te są absoilutnie nieszko^j, we dla zdrowia, nie wywołują żad^f zaburzeń- a zabezpieczają od zach?j wania nego roku. na tyfus Pomyślne brzuszny wyniki na przeciąg akcji t\ \j, ne stosowania są w pierwszym się szczepionych rzędzie do od s>cis*^. y wek, udzielanych przez lekarzy rozdawnictwie pigułek. Pigułki P j^ a masowych szczepień wydawane sa ^ płatnie. Akcją szczepień objętych dzie około 50 tysięcy osób, zabite* łych na terenach, na których stwle*?^ no największe napięcie epidemii W brzusznego w latach ubiegłych. f. Powrócił ^ Dr. LIPKOWIC? 5* rentgenolog ul. Kilińskiego Tel 6-82 gabinet, te! raie«* godz. przyjęć 9-3 po poł. Lekarz-dentysta ia-liiti ordynuje codziennie od g. ll-ei - «t Moniuszki N2 5, tel. AO&K pułku UlanÓW KrecIlOW. (J, Klamar). I Nocy tóiejszeij dyżurują następujące apłe-' ~Z> KG" U i J Wygrane finiszem łatwo O 2 dł. Czas: - Koprowska (Nowomiejska 5), S. Traw- zentralverband judischer IN min? QPV Tr*t?nr Ifi fr 7 Ift kowikiej (BrzezfWka 56), M. R<xzenbluma (Śród- (Postfach 606) załatwia przyjęcia O 8 \w i mm. -i ^eri. IOŁ. zw. lo Zł., ir. 0 l 0 miefsrtca M Bartoszew9kw.go (Pieńkowska uciekuic w Pradze Inionmacje UDIZICJLA z»-, Nr 95), J. KłtąpU (Kątoa 54), L. * Czyńafeiego płatnie za załączeniem miedzynarofdowe-ś.-..-ai*" 0 V Nagroda 500 zł. dla 2 I. Dyst. 900 (Rofoidńska 53). a pocmowejjo,

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci*. 02-39. zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych

Bardziej szczegółowo

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki Nr 48 239 bis IluBtrowaay dzieddlk narodowy WYDANIE POSWI4TECZNE - Preinnta --łfl-a 1.katolicki ~~ao Wtorek, 18 października 1938 3 ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1'

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1' ------- Czlś,,Gazeta tlandfow Nr. 5. Ł6dz. Sobota 2 Czerwca 928 aa a *" -'f' DZENNK POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. c ftedakcfa i Administracja. Ł6di. PiotrkowsKa 6. \\ 2 g,., Telefony Głosu PolsKiego"-

Bardziej szczegółowo

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu Medan DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIE Af. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. Wydanie L CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL 8 GROSZY r I A B i ROK V. WTOREK, 28 KWIETNIA 1936 NR. 116 KONTROLA

Bardziej szczegółowo

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich LaMke* jflltłl.a. 10X38 BlstricJ* Tel lis.ta. UL.wtrkJ (dawniej K*rola) Nr. i. Redaktor I lego zastępca przyjmuje od godziny 1 do 3 po południa. WAJBUNaU FUUItJKBMTTi Pk,v;auiŁEaA.TA attajaeow. a dblaraniaro

Bardziej szczegółowo

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58.

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58. Rok 2, - Nr. 51. Piątek, dnia 3-go marca 1922. Cena poledyaczego num eru 5 0 f«a* Wydanie katowickicr Z M e c M x A f U P R ZE D P ŁA T A : t2, mk. na miesiąc u agentów 11 mk. na miesiąc na poczcie 33.

Bardziej szczegółowo

g r o m Pięt osób poniosło śmierć

g r o m Pięt osób poniosło śmierć Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr. 193 14 lipca w Paryżu P ary

Bardziej szczegółowo

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p.

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p. Naleiytość pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 77 Kraków, czwartek 3 kwietnia 1924 roku K U R I E R W I E C Z O R N Y w y c h o d z i c o d z ie n n ie p o p o ł u d n i u z w g ją lh le iy n ie d z ie l 1

Bardziej szczegółowo

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp Wychodzi codziennie rano z wyjątkiem poniedziałków i dni pośwlatecznych. Abonament mieś. w eksp w tekście 75 gr. na 1 ttr. 1 zł. Redakcja

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo zapłaci za utrzymanie partii?

Społeczeństwo zapłaci za utrzymanie partii? www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 22 WRZEŚNIA 2011 r. Nr. 181 (16726) cena 1,20 Lt Społeczeństwo zapłaci za utrzymanie partii? W NUMERZE Żydzi nie chcą widzieć Ažubalisa w Nowym

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,! tipogaym&oy xmmet 2ÄÖ c?*e*e**» *» K> tfaiewice m»*** Adres na lifty i przesyłki pie niężne : Gazeta Robot nicza", Katowice G. Ś1.f skrzynka pocztowa 101 Redakcja w Katowicach ulica Teatralna nr. 12 (Ratuszowa)

Bardziej szczegółowo

Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie sądu w sprawie dwujęzycznych tabliczek W NUMERZE. Warmińska PielgrzymkaPiesza

Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie sądu w sprawie dwujęzycznych tabliczek W NUMERZE. Warmińska PielgrzymkaPiesza www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 12 LIPCA 2011 r. Nr. 130 (16675) cena 1,20 Lt Znowu zbezczeszczono miejsce masowej zagłady Żydów W NUMERZE Warmińska PielgrzymkaPiesza do Ostrej Bramy

Bardziej szczegółowo

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek Wincenty Witos Motto Tylko prawda jest ciekawa Prawdą się kierować Prawdę głosić Prawdy żądać Autor: Mieczysław Rząsa 2005 rok Łamanie i skład: Sławomir Dudzic

Bardziej szczegółowo

Zabójstwa polityczne (I)

Zabójstwa polityczne (I) www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ŚRODA 4 MARCA 2015 r. Nr. 42 (17573) cena 0,35 EUR (1,20 Lt) Zabójstwa polityczne (I) POGODA W najbliższych dniach opady, przeważnie śniegu i nieco chłodniej.

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RAKONIEWICKIEJ IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W RAKONIEWICACH DARIUSZ WAJS POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH 1 DROGA DO POWSTANIA Gdy Bismarck w latach Kulturkampfu1 koncentrycznym

Bardziej szczegółowo

& 1" F, iedz;o.ela, t5-go wrz-aśnia ... ":'"""""...---...

& 1 F, iedz;o.ela, t5-go wrz-aśnia ... :'...---... (~na rtlu~,ru or t-",,,... le.na ~ H. j t n.lu;t) w.clc:!::d: 80es. :r U:L lit :." c.f.lc ~ł' ~iw: A }\,.' r?.. S:t~'a'~ enlaa &1, la redzj. Al.. JtC!(h l:e:l..ł::ł Cl\ 2li.. Slk. 41, Cllill roll..ę.lo

Bardziej szczegółowo

Przymusowe Szkoły socjalizacji sposobem na rodziny ryzyka

Przymusowe Szkoły socjalizacji sposobem na rodziny ryzyka www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 13 SIERPNIA 2009 r. Nr. 153 (16200) cena 1,20 Lt Będą cięcia budżetowe emerytur i innych świadczeń z SoDry W NUMERZE Drawsko przebije Mrągowo? Str.

Bardziej szczegółowo

ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! http://rcin.org.pl

ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! http://rcin.org.pl ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! Rodacy! Zydostwo całego świata śle do Polski olbrzymie sumy pieniężne na rzecz prowadzonej przez miejscowe żydostwo wielkiej akcji wywrotowej. W porozumieniu

Bardziej szczegółowo