E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE."

Transkrypt

1 Cena numeru555 groszu. Q7 C OO CTpnMi 6 s t r o n»republiki", 4 strony Dodatku Ł A J J \Ull. Naukowego" i 8 stron Panoramy". Literacko- Mata Pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Kok ix ŁÓDŹ. NIEDZIELA, 26-GO LIPCA 93 R. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 202 E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE. Tragiczne ćwiczenia młodych pilotów. Czarny Ł dzień naszego lotnictwa. * Hilotfów zabiitjcbi, dwuch ciężko ranngch. Warszawa. 25 luica. D«hii* l,s 0 Sidzinie 9-ej rano z lotniska w w n l e wystartowały do lotu ćwicze- ^ dwa samoloty dwtiosobowe. D i 0 j.fcdnym z nich znajdował się szef!oj a 2 u centrum wyszkolenia oficerów dm rl Wa w Dęblinie, kpt. Orłoś z kpr. hcv tan lsławem Popławskim, odbywa ^ kurs pilotażu. ft drugim samolocie znaidował się a kczyńskl oraz plutonowy Rutko- W e? byd wa samoloty wzbiły sic w po- \l* C «d konywując szeregu ewolucyj. 5 e n z s a m o, o t wi 6w gwałtownie i W b o k kierowany niezbyt Jeszbfaj^rawną ręka pilota, kaprala Po- ^M. ie 8 > ZDERZYŁ SIE Z DRUGIM Skutki zderzenia były straszne. OBYDWA SAMOLOTY Z BŁYSKA WCZNA SZYBKOŚCIĄ ZACZĘŁY SPADAĆ. Kpt. Orłoś, kpt. Bakczyriski i pluł. Rutkowski ponieśli śmierć na miejscu. Ciężko ranny został kapral podchorąży Stanisław Popławski. Natychmiast na miejsce straszne) katastrofy wyruszyła karetka sanitarna. Wobec bardzo ciężkiego stanu kpr. Popławskiego, dla udzielenia mu jaknajszybciej pomocy, przewieziono go samo lottem sanitarnym do Warszawy i umieszczono w szpitalu okręgowym orzy ul. Nowowiejskiej. Stan kpr. Popławskiego jest bardzo ciężki. Orłoś byt Je«MU?«K r najwybitniejszych lotników polskich. Wśród kole gów, znajomych podwładnych cieszył s«ę powszechnym szacunkiem. Ostatnio został delegowany z pułku lotniczego w Warszawie do Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Dęblinie jako szef pilotażu. Ś. p. kpt. Orłoś poniósł śmierć w katastrofie lotniczej, w czasie, gdy szkolnowych polskich pilotów. Jeszcze Dęblin nie zdążył ostrząsnąć się z wiadomości po tej strasznej katastrofie lotniczej, kiedy niemal dwie godziny później zdarzyła sę już druga. Około godziny rano wystartował do lotu ćwiczebnego podchorąży Bazylewicz i kapral Rykowskl. Załoga samolotu ĆWICZYŁA SIE W RZUCANIU RA KIET SYGNAŁOWYCH- Wskutek niezbadane] dotychczas nie ostrożności jedna z rakiet rozerwała sfo nad skrzydłem samolotu tak, że cały SAMOLOT STANĄŁ MOMENTALNIE W PŁOMIENIACH runął na ziemię. Z pod płonącego kadłuba wydobyto niezwłocznie ciężko rannego kaprala Rykowskiego, a podchorąży Bazyjowfcz już nie żył. Natychmiast dostarczono samolot sanitarny, w którym przewieziono ciężko rannego kaprala Rykowskiego do szpitala wojskowego w Warszawie, gdzie po pół godziny znalazł on pomoc lekarską. Stan jego jest bardzo ciężki. W ten sposób czarny dzień lotnictwa w Dęblinie PRZYNIÓSŁ 4 LOTNIKÓW ZABI TYCH, 2-ch RANNYCH i 3 STRZASKA NE SAMOLOTY LOTNICZE. Anglo-francusha wojna finansowa. Złoto dalej ucieka z Anglji do banków francuskich. stanie się wkrótce bankierem Europy. BERLIN, 25 lipca. tw* 0 kryzysu finansowego, jaki Macają Niemcy, koła finansowe Siai^0* 3 z AnK, J W siedzą z zapartym tchem od- D Hlii * C S o b i e > ż " il d 0 F r a n c^ u ś w, a e t a ucieczka złota z Ul J l świadczy o wzmaganiu się potę- \ '^sowej Francji i maleniu siły fl- >, Anglji. Vk». Colach finansowych podnoszą, ze " Aiu.i» Klobl, " e st l> a dyskontowa Ban '"' ł.vin. Podniesiona będzie w przy- Ndni w *'»Dallv Herald", omawla- 5>.te i ^ z l o t a z Anglji do Francji, pl- $ K-lt ; eu t e» odpływ złota do Fran- N la Kl będzie nadai. to lvpnv 0NDY ŃSKlE Z TRUDNOŚ K^S$V TY M o g ł y UTRZYMAĆ SWE ' r^vonl W NIEMCZECH. e b e d i UnJp * musiały je wyco- 6»nitf'^I0*I»wiłoby to powstrzymam Hnar-owej w Perllnie, a więc cały wynik konferencji paryskiej i londyńskiej byłby przekreślony. WIEDEŃ, 25 lipca. Klęska finansowa jaka spotkała Nlem cy na konferencji w Paryżu i Londynie oraz odpływ złota z Anglji do Francji wywołał w kołach finansowych Austrji duży ruch w kierunku zaopatrzenia się ludności austriackiej w obce waluty, i Szczególnie jest duży popyt na dolary, franki szwajcarskie franki francuskie. Ponieważ Bank Narodowy Austrji próbuje zahamować ten popyt na obce wa luty, skupujący przenieśli się na czarną giełdę. Charakterystyczne jest, że w Wiedniu NIE WIDAĆ POPYTU NA FUNT ANGIELSKI, a Austriacki Bank Narodowy nie czyni żadnych trudności kupującym I przydziela każdą ilość funtów szterlingów, której kupujący się domagają. Jednakże popyt na funty angielskie jest bardzo nikły, gdyż z powodu odpływu złota z Anglj; do Francji, zaufanie w kołach Częściowy stfref5* kin Jak u/. Katowice, 25 lipca. donosiliśmy w niektórych mia stach u ma, ślinki:]!,rn:^na\v.;*.c a w dalfzyci w Masłowicach tiągii strajkują i w Rudzic. W lei ostatnie njc strajleuje tyl Francja austriackich do funta szterllnga zaczyna maleć. Mówią w kołach austriackich, łe Francja przez wycofanie złota z Anglii pragnie osłabić finansowo Anglię, aby ta nie mogła przyjść z pomocą finansowa Niemcom bez udziału kapitału Frań cjl, która, lak wiadomo, chce Niemcom przy te] sposobności podyktować warunki polityczne. nmn Y FRANCUSKIE W ANGLJI m $Z\ OKOŁO 50 MILJONÓW Gdy kłopoty angielskie w związku z W to FUNTÓW, utrzymaniem kursu funta angielskiego wzrosną mówią austriackie koła ban Francja wycofała od chwili zakowe Anglia będzie musiała się oka~ * r Wi a ^ sytuacji w Niemczech zać sklonnlejszą do przyjęcia propozycji francuskiej w sprawie pomocy OH! u 4 0 mionów funtów. W*i?. y Francuzi chcieli wycofać % ll f,e swoje należności z Anglji, od Zeppelin" leci do bieguna finansowej dla Niemiec. Hv t a z Banku Angielskiego mu- Wogóle w kołach finansowych I politycznych Franc*i pa/,ui«j przekonanie, Siatek inafdufe si^ juz w drodze \ a, spowodować spadek funta szter- \ bardzo przykrą sytuację itaando lenin^radu że Niemcy wraz i Au^trj^ Anglją, * w Anglji. Berlin, 25 lipca 30 ludzi załogi z dr. Eckenerem kierownikiem sterowca, kapitanem Lehma- Francji, ktorn nie chełas? podzielić projektu Ni Londyn, 25 lipca. Odlotowi sterowca Graf Zeppelin" NZ! ta,? c V odpływ złota Banku Anrżenia ego rozmiary, mimo pod "a Biegun Północny, przyglądały się set którymi jest również prof. Samojłowicz. Z FRANCJĄ. który wystartował dziś rano do.podróży nem na czele, oraz 6 pasażerów, między PRZEGRAŁY WOJNĘ FINANSOWA k t ó r stopy dyskontowej w Banku ki ciekawych. O godz przybyli Dr. Eckener ma zamiar spotkać się W Wlednhi rośnie przekonanie, że u V u t r " Dr» V' zy m «ta się na rekordol, c h irni 0 n i i e ' wywołuje w łłnanso- wnik wyprawy dr. Eckener, w towarzy łamaczem lodów Małyginem", który zdobycia przewagi finansowe] w Euro pierwsi pasażerowie, załoga oraz kiero na ziemi Franciszka Józefa z sowieckim Francja zmierza szybkleml krokami do ^ i^ojach angielskich duże zanlepo- stwic żony i córeczki. O,godz pusz przybył już tam przed paru dniami. pie I stanowiska jedynego bankiera Europy. Ko 'a u 0 8 f, l n t a szterianga. czono w ruch motory i sterowiec, pomimo silnego wiatru zachodniego, lekko Sztokholm, 25 lipca PARYŻ, 25 lipca. bankowe w Anglii "cza sle r. S y,, sc 'a nowej zwyżki oficjalnej wzbił się w powietrze. Olbrzymie tłumy żegnały Grafa Zeppelina* 4 entuzja- (Polska Agencja Telecraficzna) i ^v.in s k o, u wei w Banku Anglji. Donoszą z New Yorku, że w tamtejszych kołach finansowych duże zanie Sterowiec Hr. Zeppelin* przeleciał stycznemi okrzykami. dziś koło godz. -ej rano nad wyspą pokojenie wywołał stały odpływ złota Na pokładzie sterowca znajduje się Ootland. z Banku Angielskiego do Francji* oraz fakt, że Bank Angielski będzie musiał w najbliższych dniach podnieść stopę procentową do 5 proc. Ponieważ Anglja pod koniec roku będzie potrzebowała znacznych sum ko kino Piast" wbrew zaleceniu związku. W Królewskiej Hucie kina wczoraj pieniędzy na zapłacenie olbrzymich dostaw pszenicy amerykańskich i Innych zostały otwarte. Strajkujące kina nie będą czynne aż do czasu wywalczenia ob- środków żywności z Ameryki, panuje tu przekonanie* że koła fm^fowo I han niźfci podatku. dlowe w Anglii znojdfl się w bardzo trudnem położeniu.

2 Str.2 :26.V 93, Ministrowie angielscy jada do Berlina. Henderson dziś opuszcza Londyn. Eksperci amery kańscy zbadają sytuację finansową Niemiec (Polska Agencja Telegraficzna) Henderson wyjedzie do Berlina futro o godz, -ej rano, Mac Donald zaś dopić To w poniedziałek rano, Londyn, 25 lipca, (Polska Agencja Telegraficzna). T Londyn, 25 irflff lipca. równoczesnem «_ zniesieniem m ograniczeń * w w sprawie kryzysu w Niemczech. Rada - ostatnio...- wytyczne dla M swoich * tranza^ działa In ościach bankowych. z Niemcami, postanowiło wysłać do N miec 3 swoich przedstawicieli, ktor*7 Paryż, 25 lipca. zbadać mają niemieckie 6tosunki fi* 8 * Dziś zebrała»!c rada ministrów, któ iowe. rej premjer Lavai członkowie delegacji francuskiej przedstawili przebieg rozmów prowadzonych w Paryżu i Londynie Mac Donald otrzymał depeszę od Mac Garraha, prezesa Banku Wypłat Międzynarodowych, zaznaczającą, ] Bank przystąpi niezwłocznie do rozwalenia środków, mogących najlepiej i najszybciej doprowadzić do realizacji zaleceń konferencji londyńskiej, dotyczących Banku. Kto zostanie Berlin, 25 lipca. (Polska Agencja Telegraficzna) Według informaq'i jednej z agenql berlińskich jako kandydata na stanowisko przyszłego prezesa banku Rzeszy wymieniają obecnie dra Schachta, dra Kehla z Deutsche Bank und DLsconto Gfesclschaft, oraz generalnego dyr. Banku dla Obligacji Przemysłowych dra Botzkesau Sprawozdanie Rzeszy Banku Berlin, 25 lipca. (Polska Agencia Telegraficzna) Dziś ogłoszone zostało tygodniowe sprawozdanie Banku Rzeszy, z dnia 23 b.m. która wskazuje przyrost obiegu banknotów o 32,8 mil jona na oraz skurczenie sję w obiegu marki ren towej o 4,7 miljona na miljona. Stan pokrycia zmniejszył się o 3,3 miljo na marek złotych które przesłano do Paryża N. Yorku z braku odpowiednich de wiz. Zapas dewiz natomiast wzrósł o 35,2 miljona, skutkiem czego nastąpiło P d ministrów jednomyślnie wyraziła podziękowanie członkom delegacji, a w szczególności premierowi Lavai'owi za obronę interesów Francji. Berlin, 25 lipca. Borsen Kurrier" donosi, że gremium banków amerykańskich, które ustaliły W obawie wrogich demonstracyj ministrowie niemieccy* pororacafcfc s Sondynu, wysiedli n> (Berlinie na dworcu podmieisfzim B* l*\ 25 lipca Kanclerz Brunjng, minister Curtiue i pozostali członkowie dcieg.icn niemieckiej powrócili dziś do B*/ im o 8 f 'dz. 8*30 rano. Delegaci niemieccy wysiedli nie na dworcu Friedr chstras«ei jak to było prze widywane, ale na dworcu Charlottenburg, co się tłumaczy chęcią uniknięcia demon stracyj. Fakt, że ministrowie niemieccy wysiądą na dworcu Charlottenburg był trzy many w tak ścisłej tajemnicy, że nawet urzędnicy ministerstwa spraw zagranicznych oraz małżonka dr, Curtiusa i jego syn i zięć przybylina dworzec Friedrichstrasse, gdzie się zgromadzili liczni dziennikarze, fotografowie oraz niezliczone tłumy publiczności, która zebrała sję na godzinę przed przybyciem Nord-expre«- eil 60 niemieckich banków urzędniczych ma zawiesić wupłatfg Berlin, 25 lipca. (Polska Agencja Telcgraniczna). W centralnej kasie banków urzędniczych, w której zgrupowanych jest 75 poszczególnych instytucyj, 60 popadło w trudności finansowe. Haza, 25 lipca. (Polska Agencja Telegraficzna) Paul Boncour, przemawiając na powyższeme pokrycia obiegu banknotów a [siedzeniu Najwyższego Trybunału Spra- 35,8 na 36, proc. Ogółem obieg środków płatniczych wzrósł dalej z , na miljonów. Obieg bilonu zwiększył się o 5 miljonów na 74 miljony, W ostatnim sprawozdaniu zwraca n- wagę dalszy wzrost portfelu wekslowego o 33-2 miljony w redyskoncie weksli, w tem lrfifo miljona weksli handlowych I 26,2 miljona bonów skarbowych. Kredy ty lombardowe zmniejszyły się o 64.6 miljona na 3]6.5 miljona. Pozatem aktywa banku wzrosły o 69. miljona kredytu udzielonego skarbowi Rzeszy. Konta żyrowe wzrosły o 278. mil fon, na 585 miljon. PrasaOmawia to sprawoz danie wskazując na konieczność dalszego podwyższenia stopy dyskontowej i lombardowej oraz kontynuowania restrykcji indywidualnych w udzielaniu kredytu, z CASINO Dziś poraź Paul Boncour przed Trybunałem Haskim w«fstf^ibiife oslro przeciw auslrjachoniebtniecicief un i celnej wiedfliwości Miedtzynarodowej Jako rzecz nik Francji, zauważył, tó austrjackcmiiemleoka unja celna jest sprzeczna z duchem projektowanej wij i pan-europejsklej że Austrja Niemcy winny były uprzednio zwrócić się w tej sprawie z zapytaniem o zgodę do rady Ligi Narodów. Protokół wiedeński mówił Paul- Boncoisrt nie d-a pogodzić się z zawarłem w art. 88 w St, Germain postanowienien* zabraniającem narażania na szwank niezależności ekonomicznej Austrjl. Niezależność ta została w istocie narażenia na szwamk przez postanowienia wzmiankowanego protokułu, przewidujące ujednostajnienie utstawodawstwa celnego oraz ustawodawstwa skarbowego pomiędzy Niemcami i Auistrją oraz przez fakt, iż porozumienie między obu ostatni! MaBnowszy polski przebój! r t r Nastrojowy dramat spolszczony przez BRUNO WINAWERA. W roli tytułowe] premjowana jfł\c I P ATVTŁf piękność słynna Miss Polonia" flłwijn O M I I \ i i n w dalszej obsadzie MetoUer Zsltiristi.Wiktor litniki. IGawlikowsk i i mi frapująca treść pierwszorzędna wystawa. Nad program aktualności. Początek o g 2-ej w poł państwami jest nieodzownym warunkiem aawarcla iprzez którekolwiek tz nich traktatu handlowego z państwem trzeciem. Niezależność Austrii zostałaby narażona również na szwank przez utwo rżenie mieszanego komitetu arbitrażowego, fletórego postanowienia miałyby charakter obowiązujący dla Austrii. W dalszych swych wywodach Paul- Boncour występował przeciwko dov/od-zenlom, jakoby Austrii nie wolno było Jedynie wyrzekać się niezależności bez zgody Ligi Narodów. Aiłstrja mówił Paul-Boncour nie ma prawa narażać na szwank swe] niezależności, a narażać na szwank nie jest synonimem wyrzekania się, a oznacza: narażać na niebezpieczeństwo. Pozatem art, 88 traktatu z St. Oermahi dotyczy nletyliko niezależności politycznej, lecz również i niezależności gospodarczej. Protokuł genewski z 922 roku potwierdził tę interpretację, nak ą>dkjąc na Austrię nowe zobowiązanie nlenarażania na szwank jej niezależności gospodarczej. W dniu dizisieijszym Pauil-Bomcour będzie przemawiał w dalsizvm ciągu. P. Ryszkiewicz nie obejmie mtanowmistkn dwmtktowa Warszawa, 25 lipca. Prasa opozycyjna doniosła wczoraj, jakoby na stanowisko dyrektora L.O.P. P,'U mianowany miał być znany arty-, sta-mala>rz> p. Józef Rymkiewicz, Zarząd główny L.O.PP.-u komunikuje, iż j notatka ta pozbawiona jest wszelkich podstaw. Żadne podanie na wakujące stanowisko L.O.P.P-u dotychczas nie zostało jeszcze roztpatrzone i rozpatrzenie Rząd niemiecki Powszechnie oczekują tu zawieszenia wypłat przez większość banków urzędnł czych. Środki, udzielone do dyspozycji przez Bank Pruski, okazały się niewystarczające. zonie bieżącym rodzaj zdecentralu * finansuie Aandrl *f»o *f l Berlin, 25 lipc^ (Polska Agencis lelegraliczna) Trudności finansowania tegor oc f nych zbiorów doprowadziły do nowej r gulaqi w tej sprawie. Urzędowo kom^ kują: Rokowania ministra Wyżywieni* ^ Bankiem Rzeszy, Bankiem przedstawicielami Rolnictwa Rolny* dały n**}\ pujące wyniki: Bank dać do dyspozycji Rzeszy gotów rv młynów i handle zbożem kredyty redyskontowe, cwjj sfinansowania tegorocznych zbiorów. ^ zatem również Rentenbank i Kredi^ Anstalt udzielą dodatkowych kredyredyskontowych.. Jak podkreśla ^oroen-kurrler" zamierza w ten sposób wprowadzić * go magazynowania zboża z pomocą^ dzielenia kredytów młynom i kup^ zbożowym. W ten sposób powstrzy***- ma być zbyt silny napór na rynki, a t samem na spadek cen. SfinansowaJ" nadwyżki plonów w pierwszych 6-ciu & siącach obliczone jest na 50 ^200 d» nów marek. Niezapomniany Burłak z nad Ulolgi oraz lllllelid W roli arystokratki rosyjskie! dają koncert gry w przepotężne epopei braterstwanarodów realizacji genjalnego Cecila B-de Wille a wzruszająca, pełna emocji jutro premjera CASNIE SI podań odbędzie się dopiero we wrześniu. Środek roślinny HEMOROIDOL Warszawa, 25 HP& leczy Hemoroidy, żylak*. HEMOROIDOL-Raweki Ks. prof. dr. Bronisław 2ms 0 jest to utrwalony wyclt\g z kasztanowca /i-. łndyj podsekretarz stanu w minteterstwif *kiogo wpostaci krcpel do uiytlwiwewn^tranc. rj ;fy ; JNN.L -x fł * ^ - hllc^ &> i c^pków. - skład Giówiy: Apteka m& m M wliffunych i oświecenia pudii y stra J. Rawskiego, Warwawa. Marjańsk* Nr. 2 SO rozpoczyna W poniedziałek. ^ l Mrćg Twardej). Ib. ni, urlop wyipoczyuikowy*

3 Nś202 :26.VI 93 Str. 3 jb jtf^fch WF^iy eh^t PKufi wnjb hhii^ jtfptjt Hj f^^i "B" ^^^^ ^SSi '^^ys*' ElS^.dŚ^jiS lit fellssii ni IblS ll^ts B Łódź w roku 905-ym była Jakby ^minowana: organizacje tajne o charterze narodowym i socjalistyczno-nie pod leglościowym działały od lat kilku * kryciu. Rp.s. i kola oświaty narodowe] cieszyły się znaczną popularno- Scl S wśród mas robotniczych. Wystarała więc iskra tylko, ażeby okręg ^zkl stanął w płomieniach rewolucji. 0r Kanizowanego ruchu masowego nie Jk. Jednostki energiczniejsze biorące ^ziat w ruchu zawodowym, wysuwały S2f w ciągiycb zatar 6w w!abry- «ko w ą c W r 8 I e rządowi okrzyki. StraJ Jjlo już wtedy około 00 tysięcy ro- W południe przeciągnęło m i a s t o k i l k a WM* P c h o c W w * P o d P r z e " ^ amctwem miejscowej inteligencji pokyj J Powstał komitet pomocy straj- W e y m nai ' Gubernator Arcimowicz sta^ G r a n d H o t e l u» w którym rozlokostv S. ię r 6 w n i i s k a - i e ż r o t a w D n a 2 8 y l ic ^zn-ia o godzinie 7-eJ wieczorem poc5l ister w Łodzi, Chrzanowski, pole- ma n, ro *Pędzić zebrane przed hotelem tłu- «vy * s k o kolbami rozpędziło zebra- 'xc' Właściciel księgarni Rychlińskl koib ller * - Ł O S t a * l^ d o ś ć c i k o wm*»y to w, d a c k * t ^ona, która pospieszyli Pomocą, została również pobita u z Bod*! ż o, d a ków. Policja sprowokowała ^obną bójkę przy ul. Piotrkowskiej 'oni ' y n o c y w s u k u r s nielicznym sili^ ^ iskowym i policyjnym w Łodzi %rt<f ł t o b o, s k i p u ł k Pi** 0 ** z e S k i e r " l 0 29 w godzinach rannych odby- bof D l e r w s z e masowe zgromadzenie r ó w w s p r a w l e w *<% y n^ 8 u c ' a y c D o ] i t h żądań ekonomicznych. W" Strajk str *ik- CZny P rzek ształcał się powoli w ekoi et* iomiczny. Delegacja robotnl- Dolj* W r 6 c H a się jednocześni z prośbą do l^i^ktra Chrzanowskiego o zezwow sali miejskiego team Z C b r a n i e orn tych* fceleni 6wicnia żądań ekonomicz **ie ni C/ł ^ 'icmajster odpowiedział odmo- a tii*y mc y żandarmeria aresztowa W delegacji. Ruch ekonomiczle &a]h r C z y * wobec tego na drogę nie- n y bry d j n^ odbywały się zebrania w fani ó\xr n a u l i c y. na podwórzach do- ^ieszkalnych. by zapobiec ofiarom z pomiędzy ludzi, nie przyjmujących udziału w rozruchach a zwabionych tylko przez ciekawość na uljcę. Zwracając się do robotników, którzy porzucili pracę, radzę im wrócić do zajęcia, albowiem stracą zarobek a rodziny swe narażą na ciężkie materialne skutki. Tylko wtedy, gdy praca się wznowi i życie wróci do zwyczajnego, spokojne go trybu, będę mógł rozpatrzeć ich potrzeby. Wracajcie do pracy i nie słuchajcie podburzania osób, nie życzących wam dobra i korzyści". Komitet P. P. S. w odpowiedzi opublikował następujący afisz-odezwę: Robotnicy! Rozlepione dziś rano o- sl * zwykle na czoło w fabryce lub w War $ztatach, a za nimi szły masy.. ^ Łodzi stosunki ekonomiczne, po- ^czne i narodowościowe były w tym c ^sie bardzo naprężone. Polityczny u- Clslc uniemożliwiał kierowanie budzące- 'P'* 5 ruchu w legalne ramy życia orgal^yjnego i zbiorowego. Ekonomicznie głoszenie gubernatora iftd a ł a s a m o w o l a - Stawki r>lacone za! a^* tą samą robotę w przemyśle wló ^ s ty m b y l y t a k r ó ż n e ( i e to najbar- ^ i e i Przyczyniało się również do fer- obiecuje rozpatrzeć nasze życzenia, gdy wrócimy do pracy* Gubernator udaje głupiego, który nie wie o co leją się krwi potoki. WPetersburgu i Warszawie, nie wiedzą, co mówią nasze sto tysięcy strajkujących, milczące fabryki i warsztaty łódzkie. A więc powiedzmy o co nam cho D n i Ł a 28 stycznia 905 roku po ulicach r d z i Przebiegały dość znaczne grupy dzi: znicze, rozsypując odezwy lub Chcemy być ludźmi a nie bydłem zaborczem, nie chcemy zabijać się pracą nad siły, chcemy mieć czas na wypoczynek, na życie ludzkie i na wychowanie swych dzieci. Chcemy Oomiogodzinnego dnia pracy! Chcemy większej płacy robotniczej! Dość mamy wojny, co gdzieś za światem tysiące naidzielniej szych sił nam wyrywa, a ktj»ki, głód i nędzę w kraju wywołuje! Precz z wojną! N>je chcemy wojny! Dość ucisku i niewoli! Dość mamy rządu złodziei i morderców! Precz z carem o t n i c ni, a y rozpędzili personel gazo- 2av o d dyrekcji teatru domagano się z e n M a ia przedstawienia w teatrach. niur koszarach l raut w salach kasvtna miejskiego. druj^0 ach miasta ukazało się wy- 'iie] V^ne nie Po rosyjsku, po polsku i po Za nast ępujące wezwanie: ^Ubtr W m d o nienie od Piotrkowskiego \V o r a - mnie y p a d k i ostatnich dni zmuszają samowładnym! Precz z czynownikam*! Chcemy być ludźmi i sami się rządzić! Chcemy wolności myśli, słowa, druku, zebrań, stowarzyszeń, wyznania i narodowości! Niech się zbiorą w Warszawie nasi przedstawiciele; niech oni mają rządy w kraju. Niech nas nie pędzą za morza i góry w sołdaty, niech każdy w kraju odsługuje wojsko! Chcemy szkół, sądów i urzędów polskich Łódź, 29 stycznia 905 r. Komitet Strajkowy Polskiej Partii Socjalistycznej. V, Oprócz wyżej wymienionej odezwy ukazały się na mieście ulotki Socjal-Demokracji Królestwa Polskiego l Litwy, wzywające do zwołania zamiast w War szawie ogólno-rosyjskiej konstytuanty w Petersburgu. Ulotka występowała przeoiw P. P. S., Jako organizacji niesocjaljstycznej a radykalno - mieszczańskiej, która rzekomo ma osłabiać ruch rewolucyjny przez wysuwanie w momencie walki zdradzieckich haseł nacjonalistycznych. Wobec wzrastającego wrzenia rewolucyjnego gubernator Arcimowicz o- głosił już 3 stycznia wzmocnioną o- chronę". Pułki rosyjskie przeciągają ulicami Łodzi, śpiewając pieśni n.p. Jak polacy za kartofle sprzedali Warszawę**, Fabryki większe otrzymały załogi wojskowe. Do szpitali miejskiego i fabrycznego napływają ranni zabici. Wojsko zachowuje się piowokacyjnie i wyzywa jąo. W Widzewie wybuchła wa ł ka z wojskiem, trwająca od 3 vlu 6 popołudniu Padło sześciu zabitych \ osiemnistu rannych. Ro'otnicy z wyrwaneml z par Zjazd legionistów w Tarnowie odbędiie si^ 9 sierpnia Warszawa, 25 lipca. Tegoroczny X-ty ogólny zjazd legionistów (polskich ockbędzie się, jak wiadomo w Tarnowie w d. 9 sierpnia nb. Zjazd jak zwyikle będzie jednodniowy, jednak już w przeddzień zjazdu odprawione zostanie w katedrze w Tarnowie uroczyste nabożeństwo żałobne za poległych I zmar łych legjonistów, poozem zebrani udadzą się ma miejscowy stary cmentarz. Te«K> samego dmia o godzdnie 5.00 uczestnicy zjaz^hi zbiorą się na dworou kolejowym* by wyijechać na cmentarz poległych legionistów w Łowczówiku. Nazajutrz w dniu 9 sierpnia r. b. uroczystości zjazdowe rozpoczną się mszą polową kazaniem na boisku klubu sportowego Tarnovia", poczam odbędzie się uroczysta akajdemja, po niej defilada. W czasie defilady oddziałyize sztandarami przemaszerują przed płytą Nieznanego Żołnierza, głdzle w tyim dniu zostanie złożona ziemia % pod- Łowczówka z grobów ś.»p. Króla-Kasz/ubsikiego Kuby-Bojarsklego. Po obtedteie w koszarach uczestnicy zjaz-db, zależnie od swego wyboru, o gck dżinie 5.30 wyjadą pod Łowczówek, lub do Mośdc, albo też zwiedzać będą zabytki miasta Tamowa. Wieczorem o goefe. 2-ej odbędzie się równocześnie współna wieczerza w Każdy uczestnik zjazdiu obowfąrzany będzie po przyjeździe do Tamowa wykupić kartę uczestnictwa za zl. 7, w której cenie mieści się najeżytość za całodzienne utrzymanie, ewent. nocleg, odznakę zjazdową- przejazdy do Łowczówka i Moście oraz wstęp na akadamję i raut. Dla ułatwienia prac przygotowawczych większe grupy uczestników powlnr ny komitetowi zjazdowemu podać przy^ puszczalną Ilość uczestników z^azidu ze swej miejscowości pod ajdtesem: Tarnów, Ratusz. Uczestnicy zjazdu korzystać bęłdą z ulgi kolejowej, przyznanej przez ministerstwo komunikacji. Przejazd uczestników do Tamowa odbywać się będzie za opłatą normalną, w drodze zaś powrotnej bezpłatnie na podstawie karty uczestnictwa, ostemplowanej w kasie kolejowej, -zmlżka więc wynosić będzie 50 proc. Karta uczestnictwa służyć będzie jako beapjałny bidet kolejowy klasy Ill-ej, w pociągach osobowych, a na dystansie ponad 200 kim. równie* w pociąerach pośipiesznych. Ministerstw komunikacji wytdało wszystkim dyirdkcjom polecenie zwiększenia składu pociągów pasażerskich, jak również uruchomienia w razie potrzeby pooiąigów dodatkowych. Zapo*- trzebowamla na jedmo i drugie należy zgłaszać w dyrekcjach kolejowych. kanu żerdziami ruszyli na wojiko: fiku robotników strzelało z rewolwerów. Zabito dwuch kozaków. Jednej oficera i rewirowego. Odebrano żołnierzom 6 karabinów i dwie szable. Druty telegraficzne pozrywano. Policjanci, ażeby uniknąć linczu poprzebierani po cywilnemu. Przez środek ulicy przeciągnięto druty, robotnicy próbują budowy barykad z bel bawełnianych. Ukazała się druga odezwa P. P. S. zakończona okrzykami: Precz z caratem! Niech żyje Republika Polska! Po tygodniowej przerwie, dnia 4 lntego ukazał się na mieście Goniec Łódzki* 4, podający obwieszczenia rządo we, kronikę i wykaz zabitych i rannych. Pogrzeb siedmiu zabitych na Widzewie odbył się dnia 4 lutego przy udziale kilkunastu tysięcy robotników. Policja i wojsko odcięły dostęp robotnikom z mia sta do Widzewa. M Niby to wszystko odbywało sfo niedawno, a Jednak ile zmian zaszło od tej chwili. Żądania ekonomiczne i polityczne programu minimalnego.wysuwanego przez robotników w roku 905 zostały w większości Już zrealizowane. Polska Rzeczpospolita silna i potężna zajęła należne miejsce wśród ludów świata. Z walk mąk w przeszłości zrodziła się teraźniejszość. Historja, ta wierna i nieśmiertelna mistrzyni życia, wniosła w naszą współczesność twórcze pierwlast kl przeszłości. Ziarna, rzucane przez pói niejszych legjonistów, a bojowników w 905 roku, wydały plon obfity, plon polskiej Wolności i Niepodległością Aleksy Rżewskl Zderzenie 2-ch motocykli % rannych Budapeszt, 25 lipca (Telegram własny) Podczas wyścigów motocyklowych nastąpiło zderzenie 2 motocyklów Wskutek zderzenia eksplodował zbiornik benzyny, a wszyscy czterej motocykliści zostali wyrzuceni z niezwykłą siła z motocyklów na ziemię. Wśród publiczności powstała niebywała panika. Policja zmuszona była użyć broni, celem powstrzymania tłumu, który rzu cli się na plac wyścigowy. Rannych motocyklistów w stanie ciężkim przewieziono do szpitala. 50 robotników utraciło prac«n» fsiefsftii Budapeszt, 25 lipca. Kopalnia obróbka granitu Olovson" w Bielsku, wskutek złej konjuaktau ry, unieruchomiła całkowicie iwe zakłady, skutkiem czego 50 robotników i>ozo stało bez chleba. Pożar w przytułku dla starców Pittsburg, 25 lipca. Poiar zniszczył doszczętnie przytułek dla starców sióstr Szarytek. Agłnęło 23 osoby; zgóra 00 pensjonarzy odnipsło rany i zostafo umieszczonych w szpitalu. Siostry i braciszkowie pomagali straży pożarnej i policji w gaszeniu pożaru, W i d m o nowis&fa reduftciff przyczem niejednokrotnie rzucali się w płomienie, ażeby ratować pensjonarzy. fiuta jcoura namierza unieruchomił Pożar trwa w dalszym ciągu. dna oddziału r< Pensjonarze, których było okcłw 600, ^cz e c ń l ^c ' ć się do mieszkańców a w Katowice, 25 lipca., również kilkunastu pracowników umys ratowali się wyskakują- przez okaa, gęs*e kłęby dymu, które otaczają gmach H\ j 0^ i Ś c i d o robotników miasta Łp- Jak się dowiadujemy z wiarogodnego łowych. Z o s t r z o ż e n i e m ^hądz^» ż e wszelkie źródła, dyrekcja huty Laura" nosi się Nic wątpimy jednakże, że pan koml- objęty pożarem, utruiv3>ą mezwykle ^c*łhfe \ 2 e b r a n i a "ie mogą być dopu-j z zamiarem unieruchomienia w najbliż?i\rr. d:mobilizacyjny sprzeciwi się temu a*kcję ratunkową. ltut *u v/ l t W s z e l kic gwałty ze strony szych dniach walcowni stali i grubej blachy. Przez unieruchomienie teśo oddzia- w^ri-r setek rodzin robotniczych praco- y V zanta.owi dyrekcji, a tem samem pozba- ( l ' u^ion - 0 f a i ą s t o s o w n e kroki j będą lu ponad 500 robolaików straciłoby pracę I wuicłycfc pracy, - W Wyitrachi pohcia wykryła dcła* Sol broni. Ostrzegam o tent, Jcafny, w którym znajdowało się 90 ampułek te- a ponadto niewątpliwie zredukowanoby! 90 osrkotytai. Skład ukryły był w starej stajnl

4 Stf. 4 :26.VH»fiubłl 93 W.K.S. zwycięża Hakoah :0 (0:0). Jedyna bramka pada z rzutu karnego. Wspaniała gra bramkarza drużyny biało-niebieskich. Hakoah łódzki, który kroczył dzielnie po linji zwycięstw, dążąc konsekwent nic do zdobycia zaszczytnego tytułu mistrza klasy A stracił w dniu wczorajszym zupełnie nieoczekiwanie dwa drogocenne punkty do WKS-u. Przegrana Hakoahu zaskoczyła całą Łódź sportową. Nie przypuszczano bowiem, że drużyna, która potrafiła dzielnie kroczyć po linii zwycięstw załamie się w chwili, gdy znajdowała się niemal o krok od zdobycia zaszczytnego tytułu. Aczkolwiek sytuacja nie jest zupełnie stracona dla Hakoahu to trzeba jednak zauważyć, że ewentualne zdobycie tytułu mistrza przez zespół żydowski zależne jest w dużej mierze od przypadku, a raczej od tego, czy dwaj konkurenci drużyny ŁTSG. i Hakoah nie załamią się w dal szych grach o punkty. Przechodząc do oceny wczorajszych zawodów, które zgromadziły tłumy publi czności na boisku WKS-u należy zazna, czyć, że Hakoah na przegraną w zupełności zasłużył, był bowiem zespołem zna czmie słabszym od przeciwnika. Niemniej jednak dzięki fenomenalnej grze tyłów, a szczególnie Rappoporta, który do konywal w bramce cudów, wynik meczu winien brzmieć remisowo. Jedyny punkt uzyskany przez WKS. był dziełem sędzię go p. Biry, który przy stanie 0:0 za błahe przewinienie zdecydował się podyktować rzut karny. Trudno zrozumieć czem kieruje 6ię Zarząd Kolegjum Sędziów Pił kj Nożnej, delegując na ważniejsze, a czę sto decydujące mecze p. Birę, który niejednokrotnie już dowiódł, że nie potrafi prowadzić spotkań, gdzie walka prowadzona jest o wysoką stawkę. Wystarczy przypomnieć zeszłoroczny decydujący mecz Turystów z WKS-em gdzie p. Bira przy stanie : potrafił podyktować rzut karny przeciwko Turystom zą zupełnie-.nieznaczne przewinienie, marnując szanse Turystów do tytułu mistrza. Do zawodów występuje WKS. w składzie znacznie wzmocnionym z Duczyń skim na środku ataku i Cabanem na lewej pomocy. Hakoah w pełnym składzie jedynie bez Siwka. Wojskowi losują stronę z wiatrem i z miejsca ujmują inicjatywę w swoje ręce. Huraganowe ataki drużyny wojskowych suną raz po raz na bramkę Hakoahu, jed nakże Rappoport ratuje z kocią zwinnością. W tym okresie Hakoah nie istnieje formalnie na bojsku, gdyż linja ataku nie umie przeprowadzić ani iednej celowej akcji. Dwie dogodne sytuacie podbramkowe stworzone przez Szarakowuika zostają fa talnje zmarnowane przez beznadziejnie grających, Erenburga i P/r.-.se-o. Wynik 0;0 utrzymuje się do końca pierwszej połowy. W drugiej połowie Hakoah ma za sobą silny wiatr, lecz ku ogólnemu zdziwieniu przewaga należy znów do WKS-u, który gra nad wyraz ambitnie w przeciwieństwie do białoniebieskich, u których atak wogóle nie istnieje na boisku, nie umiejąc przeprowadzić ani jednej celow»ej akq<i. Erenberg i Presser są nadal najsłabszemi graczami na boisku i nie potrafią formalnie kopnąć piłki. W i 6-ej min. za nieznaczne przewinie nie na polu karnym dyktuje sędzia rzut karny który zamieniony zostaje pewnie na bramkę przez Nykla, Utrata bramki zała muje całkowicie drużynę Hakoahu, która gra coraz słabiej. Jedynie pomoc z Koplewiczem na czele oraz Balzam wydają z H.K.S. mistrzem Łodzi w hazenie Rewainżowy mecz między Ł.K.S-ern I H.K.S-em o mistrzostwo w hatzenie zakończył się, po zaciętej wailce, wyni u kiem remisowym, co wystarczyło harcerkom do zdobycia zaszczytnego tytułu. Do ostatnich 0-ciu minut gry zanosiło się na wygraną Ł.K.S-u, który prowadził 5:2, jednak H.K.S. nie u/padj na duchu i zdołał wyrówinać. Sędziował p. SkrzekotowskL Nr. 202 Turniej zapaśniczy w Cyrku sportowym Wczorajszy wieczór w Cyrku obfito wal w dramatyczne momenty. Szczelnie zapełniona widownia reagowała żyw na brutalność Luppy czy Saint Marsa siebie maksimum wysiłku, cóż z tego Pod koniec zawodów WKS. gra już na przyczem chwilami miało się wrażenia jednak, kiedy ljnja ataku Hakoahu nie czas i wśród niebywałego napięcia widów że galerja rzuci się na znienawidzony^ istnieje wogóle na boisku. ni kończy sędzia powyższe zawody. zapaśników. n a / Primadormy" Hakoahu Erenberg i W WKS-ie trudno kogoś specjalnie wy Przebieg wczorajszych walk był ' Presser nie wysilają się wcale, unikając różnić. Cała drużyna wydała z siebie stępujący; Jaago Krumin. Doskonały J zetknięcia z piłką i przeciwnikiem i im wszystko, by odebrać Hakoahow, dwa n i e b a w i s i c d, u g 0 % prze ciwnikiem i J może Hakoah zawdzięczyć, że bramka punkty i przyczynić się do uzyskania mistrzostwa przez Orkan. W Hakoahu wy- Krauser Luppa. Walka niezwy^ 6-ej minucie powala go na obie łopatki* ^'KS-u a u raz, nie została poważnie za grożona. różmh się w ^erwszym rzędzie Rappo-; e m o c j o n u j ą c a L u p p a w a l c z y j a k z Wy Nie pomagają nadludzkie wysiłki ambitnego Koplewicza, Synka" i innych, Reszta grała beznadziejnie słabo, a port, Balzam, Koplowicz i Synek kle brutalnie, lecz Krauser znosi wszy* wszystkie ich starania spełzają na ni- panowie Erenberg i Presser dotknęli czem z powodu fatalnej gry napastników. dwa czy trzy razy piłki Pineckl Saint Mars. Walka JaW«Program dzisiejszych wyścigów na torze w Rudzie Pabjanickiej. Dzisiejsze wyścigi konne, które odbędą się na torze w Rudlzie Pabjanickiej, wzbuldzają ogromne zainteresowanie ze względu na ciekawe biegi i dużą ilość zaipisamych koni. Szczegółowy program dzisiejszych gonitw przedstawia się następująco; GONITWA I. T.500 złotych 2400 mir. Cri du Coeur, Pruimas, Antypka, Blszka, Ghidka. GONITWA N. (MO złotych, U600 mtr. Pythiiajtaika, Serruper Idem, Czataldża* Bayemlaind, Bojar II, Fanfara II, Rose, Freniere II. GONITWA NR,.300 złotych, mir, Biszka, Florida II, Dziecina, Baletniczika, Aramka, Grzybek Pienoszy. GONITWA IV. U500 złotych, 900 mir. "Gryf,..Kleo,.Łomna* Polmoodie VII, Ortel.-Kómedja, Lołcamo. * GONITWA V. Nagroda Wielka Łódzka, zt. t mtr Jordan, Epsom, Jasiołda, Va'Hbel, Irydjon, Varaha«Kl> Jerry, Dres, Gasparone, Grisette, Gwiazda. GONITWA VL Płoty złotych, mtr. Bimbuis, Izyda, Fijotek, Geneza, Morgat B.W., Baikarat GONITWA VH złotych, 2.00 mtr. Lancelot* Rocsa/ne. Haga, Fantomais, Kis nie Ouick, Gfeela, Granat, As Coeu/r. GONITWA VIII złotych,.600 mtr. LMith, Norona, Filut, De Kobra, Cri du Coeur. Pemgo, Margaret. NASI FAWORYCI: I. Primus* Cri du Coeur. II. Fanfara II, Boja* II, Se/mper Idem. HI. Florida II, Grzybek Pierwszy. IV. Polimoodiie VII, Kornedja,.V. Epson, Irydion^ Jerry. VI. Bakarat, Bimbus, Geneza. VII. Haga,- Lancelot, Kis me Ouick. VIII. Cri dm Coeur, Filut, Margaret. Wczorajsze wyścigi konne w Rudzie. Za,l p!«a" płacono t&o iłolych Wczorajsze wyścigi konne w Rudzie Pabjanickiej wywołały duże zainteresowanie. Publiczność zjawiła się na tor bardzo licznie. Obroty totka" duże. Wyniki poszczególnych biegów przedstawiają się następująco: I Nagroda 500 zł, dla 3. i st. Dyst. 200 mtr.: l) Burłaj, og. st. Ktery-Szepietów" (chł. st. Lewandowski), 2) Jatagan og. T. Falewicza (j. Klamarl). Wy grane dowolnie o 0 dł. Czas: 2 min. 7 i pół sek. Tot. 4 zł. Wycofany: Prunus II Nagroda 200 zł. dla 3. i st. Dyst. 300 mtr. ) Iksora, ki. st. Natalin" (ż. Magdaliński), 2) Haiti, kl. B. Piradoffa (j. Michalczyk), 3) Czuj Duch, og. A. Olszewskiego (ż. Fumienka), 4) Fanfara kl. E. Rachwalskiego (j. Klamar). Wygrane w silnej walce o łeb. Czas: m. 22 sek. Tot. zw. 8 zł., fr. 2 zł. III Nagroda 200 zł. dla 3. i st. Dyst 600 mtr.: ) Rawa, kl. R. Rogowskiego I K. Koźmińskiego (chł. st. Rok), 2) Jupiter, og. st. Leliwa" (j. Michalczyk) 3) Neva, kl. A. Tuńskiego (ż. Jednaszewski). Wygrane dowolnie o 7 dług Czas: m. sek. Tot. 22 zł. Wycofane: Kiss mo Ouick. Tout en Haut i Tyr III Nagroda 800 zł. Gonitwa z płotami dla 3. i st. Dyst mtr. ) Grzybok Pierwszy, og. W.Bobińskiego (chł. Wojtkowiak), 2) Promyczek, og. Z. Woyciechowskiego (j. Blaszczyk Wygrane dowolnie o 20 dł. Czas: 3 nt 36 sek. Tot.: 5 zł. Wycofane: Con Arno re Vipida. IV Nagroda 200 z\. dla 3. i st.dyst. 300 mtr. ) Maur, og. st. Ktery-Szepietów" (ch. st. Lewandowski), 2) Aro mtr. ) Szarża, kl. st. Ktery-Szepietów" (ż. Gołowkin),2 ) Dalaj Lama, og. A. Olszewskiego (ż. Fomienko). 3) Kle, og. K. i S. Enderów (j. Michalczyk), 4) Aida III, kl. Z. Rogowskiego (chł. st Kuczmierak). Wygrane pewnie o 2 dł. Czas: 56 i pół sek. Tot. zw. 33 zł., fr. 0 i 0 zł. Wycofane: Ortel I Carmen. VI Nagroda 300 zł. GonHwa z przeszkodami dla 4. i st. Dyst mtr, ) lrlandja, kl. K. Rómmla (j. Gajewski). 2) Ferezja, kl. K. Rozwadowskiego (chł. Kondraczak), 3) Kasztelanka., kl. I. hr. Mielżyńskiego (j. Lipowicz 4) The Flapper, kl. Fr. Wójcika (chi. Kasprzak), O. Coquette (ż. Bartaszek) spadł z konia na ostatnim plocie. Wygrane po walce pewnie o 2 dl. Czas: 4 min. 3 sek. Tot. zw. 40 zł., fr. 8 i 7 zł. VII Nagroda 800 zł. dla 3 I. i st. Dyst 600 mtr. ) Lopek,og. E. Grzybowskie go (j. Klamar). 2) Tout en Haut, og. S. Geszcjta (j. Michalczyk). 3) Tyr. og. B. Szwejcera (ż. Magdaliński). 4) Adam, og L. Dydyńskiego (ż. Jednaszewski). 5) Dudlie, kl. A. Tuńskiego (ż. Gołowkin). 6) Haga, kl. K. Rómmla (ż. Szynkowski) 7) Moja Mila, kl. grona ofic. 8-go pułku Ułanów (ż. Dorosz). Wygrane w walce o trzy czwarte dł. Czas: m. 42 sek. Tot. zw. 90 zł., fr i 20 zł. Wycofane: Rawa i Kiss me Ouick. VIII Nagroda 200 zł. dla 3. i st. Dyst 200 mtr. ) Nil, og. grona ofic. 0 pułku Ulanów (ż. Stasiak). 2) Pengó og. L. Dydyńskiego (ż. Jednaszewski). 3) Mpscou, og. M. Wąsowskiego (chi. st Bury). 4) Cri du Coeur, kl. L. Dydyńskiego (ż. Magdaliński). 5) Chluba Polsa, kl. A. Tuńskiego (ż. Magdaliński), 3)' mode kl. A. Olszowskiego (ż. Fomien- Drzazga, kl. grona ofic. 8-go pułku Strz ko). Wygrane łatwo o 2 dł. Czas: 2 min. Konnych (ź. Dorosz), 4) Klarika, kl. E. 8 i pół s. Tot. zw. 7 zł., fr. 3 i 20 zł. Kownackiego i Z. Ujejskiego (ż. Barto-,Wycofane: Murman, Rebus i Maur. kie razy i w 25 min. po zastosowana swego ulubionego krawatu" powa-" ryczącego Luppę na obie łopatki.. jeszcze nie było. Saint Mars walczy JKOA^CW M»V «jr»u.. ko, kopie przeciwnika w brzuch, aż w»* szcie Pinecki po otrzymaniu silnego Kflj pnięcia, daje znak, że nie może daw walczyć. W tej chwili Saint Mars P d ' biega do niego i kładzie go na obie W* patki. Na widowni powstaje niebywa* wrzawa i sędziowie zupełnie słuszna uznali Saint Marsa za zwyciężonego nałożyli nań grzywnę w wysokości złotych za stosowanie niedozwolony^ metod walki. fc Martynoff Poschoff. Walka dwf herkulesów prowadzona była w szal 0 ' nem tempie i po upływie 20 mi-nut nie w ła rezultatu., Sztekkler Welnura. Weinera pf buje walczyć brutalnie, lecz Sztekkly chwyta go już w drugiej minucie w W ' ny pas i po zastosowaniu młynka po^a ' la na obie łopatki. Publiczność zgotowała mistrzo* świata długotrwałe owacje.. W dniu dzisiejszym odbędą się nas* c pujące spotkania: Sudakow JaaFjj Martynoff Spewącek, Krauser W 0 nura (decydująca do rezultatu), Sz*^ kier Saint Mars oraz rewanżuj walka do rezultatu Szczerbińskl SW* kie. Walka z tyfusem Akcja szczepień ochronnych Wobec pory lobniej zda-rzaja^ się wypadków zachorowań na ty* brzuszny wydział (zdrowotności vr blicznej magistratu m. Łodzi wraz 2 Kasą chorych przeprowadza masowe c i c pienia zapobiegawcze przeciwko tej kiej I tak niebezpiecznej chorobie.. ^ Akcję szczepień przeprowadza \\ luarm szczepiennych pod kierunkiem * skich lekarzy sanitarnych i lekarzy ^ cjalnie zaangażowanych przez kas? rych. Zabiegi zapobiegawcze P^ija na połknięciu 4 pigułeik ze szczepi^ (w ciągu 4-ch dni naczczo jedną P«y kę). Pigirfki te są absoilutnie nieszko^j, we dla zdrowia, nie wywołują żad^f zaburzeń- a zabezpieczają od zach?j wania nego roku. na tyfus Pomyślne brzuszny wyniki na przeciąg akcji t\ \j, ne stosowania są w pierwszym się szczepionych rzędzie do od s>cis*^. y wek, udzielanych przez lekarzy rozdawnictwie pigułek. Pigułki P j^ a masowych szczepień wydawane sa ^ płatnie. Akcją szczepień objętych dzie około 50 tysięcy osób, zabite* łych na terenach, na których stwle*?^ no największe napięcie epidemii W brzusznego w latach ubiegłych. f. Powrócił ^ Dr. LIPKOWIC? 5* rentgenolog ul. Kilińskiego Tel 6-82 gabinet, te! raie«* godz. przyjęć 9-3 po poł. Lekarz-dentysta ia-liiti ordynuje codziennie od g. ll-ei - «t Moniuszki N2 5, tel. AO&K pułku UlanÓW KrecIlOW. (J, Klamar). I Nocy tóiejszeij dyżurują następujące apłe-' ~Z> KG" U i J Wygrane finiszem łatwo O 2 dł. Czas: - Koprowska (Nowomiejska 5), S. Traw- zentralverband judischer IN min? QPV Tr*t?nr Ifi fr 7 Ift kowikiej (BrzezfWka 56), M. R<xzenbluma (Śród- (Postfach 606) załatwia przyjęcia O 8 \w i mm. -i ^eri. IOŁ. zw. lo Zł., ir. 0 l 0 miefsrtca M Bartoszew9kw.go (Pieńkowska uciekuic w Pradze Inionmacje UDIZICJLA z»-, Nr 95), J. KłtąpU (Kątoa 54), L. * Czyńafeiego płatnie za załączeniem miedzynarofdowe-ś.-..-ai*" 0 V Nagroda 500 zł. dla 2 I. Dyst. 900 (Rofoidńska 53). a pocmowejjo,

Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA. na sezon 2012/2013 roku.

Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA. na sezon 2012/2013 roku. Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA na sezon 2012/2013 roku. Organizator Urząd Miejski w Strumieniu Termin i miejsce Hala Sportowa, ul. Młyńska 4 tel. 33 8571-707

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO Harmonogram Halowych Mistrzostw Piłki Nożnej Kobiet Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Sezonie 2016/2017 ŻACZKI 1. Piast Skawina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ. Rocznik 2004 U Wrocław; 1-2 LUTY 2014r.

PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ. Rocznik 2004 U Wrocław; 1-2 LUTY 2014r. PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ Rocznik 2004 U - 10 Wrocław; 1-2 LUTY 2014r. 1 PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 1. Termin turnieju: 1-2.02.2014 r. 2. Miejsce rozgrywania

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Czyli w co bawili się nasi rodzice i dziadkowie

Czyli w co bawili się nasi rodzice i dziadkowie Czyli w co bawili się nasi rodzice i dziadkowie Ta gra polegała na tym że rysowało się trasę wyścigu i trzeba było pstrykać kapslami tak, by dotrzeć do mety. Ten, kto był najszybciej na mecie ten wygrywał.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe przepisy gry w piłkę nożną :

Szczegółowe przepisy gry w piłkę nożną : BOISKO - PRZEPISY GRY : Przepisy gry w rozgrywkach organizowanych przez "Urząd Gminy Przodkowo są identyczne jak te organizowane przez PZPN z kilkoma jednak wyjątkami : 1. Skrócony czas gry oraz zmniejszona

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja powinien wynosić 3 x 20 min Zmiana w 3 tercji nie korzystać z efektywnego czasu gry

Podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja powinien wynosić 3 x 20 min Zmiana w 3 tercji nie korzystać z efektywnego czasu gry Podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja 1 BOISKO - wymiary (40x20m,, minimum 36x18m) - linie grubość 4-5 cm - pole bramkowe 4x5 m - pole przedbramkowe 1x2,5 m - bramka 115x160 cm - strefy zmian 10m,

Bardziej szczegółowo

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej III edycja 2015/2016 o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach R e g u l a m i n I. CEL: 1.Wyłonienie najlepszych drużyn Sulmierzyckiej Ligi Halowej Piłki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE I. CEL 1. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Historisch-technisches Informationszentrum.

Historisch-technisches Informationszentrum. 1 Historisch-technisches Informationszentrum. Wojskowy Ośrodek Badawczy w Peenemünde był w latach 1936-1945 jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków technologii na świecie. W październiku 1942 roku udało

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r.

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r. Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej 29.01.2017r. - 04.02.2017r. Dzień I - 29.01.2017r. O północy przyjechałam do Berlina. Stamtąd FlixBusem pojechałam do Hannoveru. Tam już czekała na mnie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ 2016/17 zagadnienia kluczowe Artykuł 12

ZMIANY W PRZEPISACH GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ 2016/17 zagadnienia kluczowe Artykuł 12 ZMIANY W PRZEPISACH GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ 2016/17 zagadnienia kluczowe Artykuł 12 Pozbawienie realnej szansy na zdobycie bramki (DOGSO): Zmiana reguły polega na tym, by zrezygnować z potrójnego karania a karać

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 1. Podczas pobytu w Anglii rozbolał Cię ząb. Rozmawiasz z osobą pracującą w rejestracji przychodni. Podaj powód swojej wizyty. Dowiedz się, kiedy może przyjąć Cię dentysta. Zapytaj o cenę wizyty. Spędziłeś/aś

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Orlikowej Ligi Piłki Nożnej 6 2014

R E G U L A M I N Orlikowej Ligi Piłki Nożnej 6 2014 R E G U L A M I N Orlikowej Ligi Piłki Nożnej 6 2014 1. CELE 1.1.Popularyzacja piłki nożnej w Zgierzu 1.2.Propagowanie zasad "FAIR PLAY" 1.3.Zaktywizowanie i integracja społeczności lokalnej Zgierza 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kieleckiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej

Regulamin Kieleckiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Regulamin Kieleckiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Informacje ogólne 1. Organizatorem rozgrywek jest Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS Kielce 2. Mecze odbywają się na sztucznym boisku przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PN. ULICÓWKA ROZDANIE SZÓSTE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PN. ULICÓWKA ROZDANIE SZÓSTE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PN. ULICÓWKA ROZDANIE SZÓSTE 1 Organizatorem Turnieju Piłki Nożnej pn. Ulicówka Rozdanie Szóste jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, zwanym dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na MONTE CASSINO 1944 Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na którym wznosi się stare Opactwo Benedyktynów.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: Ustawa z dnia... PROJEKT o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWOCKIEJ LIGI PIŁKARSKIEJ 1 I 2 LIGA

REGULAMIN OTWOCKIEJ LIGI PIŁKARSKIEJ 1 I 2 LIGA REGULAMIN OTWOCKIEJ LIGI PIŁKARSKIEJ 1 I 2 LIGA I.WSTĘP 1. Organizatorem Otwockiej Ligi Piłkarskiej (zwanym dalej OLP) jest Wydział Kultury, Sportu, Turystyki Urzędu Miasta Otwocka. 2. W OLP grają amatorskie

Bardziej szczegółowo

BOISKO - PRZEPISY GRY :

BOISKO - PRZEPISY GRY : BOISKO - PRZEPISY GRY : Przepisy gry w rozgrywkach organizowanych przez "Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sportu Diament są identyczne jak te organizowane przez PZPN z kilkoma jednak wyjątkami: 1. Skrócony

Bardziej szczegółowo

Jednostka treningowa nr 7 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki + wstępne ćwiczenia nauczające podania:

Jednostka treningowa nr 7 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki + wstępne ćwiczenia nauczające podania: Jednostka treningowa nr 7 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki + wstępne ćwiczenia nauczające podania: 1) Rozgrzewka: berek uciekinier wszyscy zawodnicy, łącznie z berkiem, poruszają się po wyznaczonym

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 1. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny, które zostały zgłoszone do dnia 15 sierpnia 2013 r. Zgłoszenia drużyn po tym terminie nie będą przyjmowane. 2. Zgłoszenia drużyny

Bardziej szczegółowo

VII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej WIDOK CUP 2013

VII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej WIDOK CUP 2013 pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice oraz Prezesa Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Skierniewice, 9-11 listopada 2013 PATRONAT NAD TURNIEJEM OBJĘLI Prezydent Miasta Skierniewice Prezes Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940 Bitwa o Anglię 10 lipca 1940 31 października 1940 Historia Bitwa o Anglię kampania powietrzna głównie nad południową i centralną Anglią, toczona między niemieckim lotnictwem Luftwaffe a brytyjskim RAF,

Bardziej szczegółowo

Gra miejska grupy "Mat-spedition" z Liceum Ogólnokształcącego im.powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej

Gra miejska grupy Mat-spedition z Liceum Ogólnokształcącego im.powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej Gra miejska grupy "Mat-spedition" z Liceum Ogólnokształcącego im.powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej tytuł gry "Przez Własny Biznes do Bogactwa" Przy drukowaniu zadań i tabeli wyników zaleca

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT BIZNESU Akcesoria: Przygotowanie gry: Rozpoczęcie gry: Niespodzianki:

ŚWIAT BIZNESU Akcesoria: Przygotowanie gry: Rozpoczęcie gry: Niespodzianki: 1 ŚWIAT BIZNESU Gra dla 2-6 graczy powyżej 7 lat, rozwija wyobraźnię, spostrzegawczość, zmysł handlowy i dalekowzroczność w interesach. Akcesoria: Plansza, 6 pionków, 1 kostka, 30 domów, 10 hoteli, 6 kart

Bardziej szczegółowo

Systemy gry obronnej w koszykówce AUTOR: ZBIGNIEW WILMIŃSKI

Systemy gry obronnej w koszykówce AUTOR: ZBIGNIEW WILMIŃSKI Systemy gry obronnej w koszykówce AUTOR: ZBIGNIEW WILMIŃSKI Gra w obronie uważana jest za trudna i niewdzięczną, a przecież jest tak ważną, comożna uzasadnić słowami - koszykówka zaczyna się w obronie.

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. FOOTBALL ACADEMY DĄBROWA TARNOWSKA

URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. FOOTBALL ACADEMY  DĄBROWA TARNOWSKA REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW Dąbrowa Tarnowska 23-02-2014 1. W turnieju uczestniczą chłopcy i dziewczęta urodzeni w 2005 i młodsi. Zespoły występują w składach 6 osobowych (5 zawodników

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Regulamin: Organizatorzy: ne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych.

Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych. SCENARIUSZ LEKCJI INFORMATYKI W KLASIE V Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych. Nauczyciel: Zofia Lewandowska Cele lekcji: przekształcanie fragmentów rysunku, kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

SYBERIA r.

SYBERIA r. SOŁECKIE ROZGRYWKI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY LUBOWIDZ 2016 SYBERIA 20.08.2016 r. Wszystkich chętnych zapraszamy do aktywnego udziału!!! 1 REGULAMIN SOŁECKICH ROZGRYWEK PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz Potwierdziły się zapowiedzi emisji, z której największy krajowy bank miałby pozyskać około 5 mld złotych. Niespodzianką była deklaracja, że na dywidendę zarząd jest gotów przeznaczyć cały ubiegłoroczny

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności 1. Chcesz zapisać się na kurs języka w Londynie. W rozmowie z pracownikiem szkoły językowej omów następujące kwestie: - twój poziom znajomości języka - koszty - prowadzący - zajęcia dodatkowe 2. Jesteś

Bardziej szczegółowo

B1 (Junior Młodszy) ) 2) 3) 4) 7.

B1 (Junior Młodszy) ) 2) 3) 4) 7. Załącznik nr 1 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłkę nożną zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 (Junior Starszy)

Bardziej szczegółowo

A1 juniorzy 1998 / B1 juniorzy młodsi 2000 / 2001

A1 juniorzy 1998 / B1 juniorzy młodsi 2000 / 2001 Załącznik do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. i późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XI OLIMPIADY NOTARIALNEJ Mszana Dolna 31 maja - 3 czerwca 2012 roku

PROGRAM XI OLIMPIADY NOTARIALNEJ Mszana Dolna 31 maja - 3 czerwca 2012 roku PROGRAM XI OLIMPIADY NOTARIALNEJ Mszana Dolna 31 maja - 3 czerwca 2012 roku Organizatorzy : Krajowa Rada Notarialna, Izba Notarialna w Krakowie, Klub Sportowy TURBACZ w Mszanie Dolnej czwartek 31 maja

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

B1 (Junior Młodszy) C1 (Trampkarz)

B1 (Junior Młodszy) C1 (Trampkarz) Załącznik nr 1 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 (Junior Starszy)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012

REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Warszawa, październik 2012 KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIEGO REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012 Halowe Mistrzostwa Polski Juniorek

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Dia r w siedzibie Podokręgu odbył się podział na grupy rozgrywkowe o Mistrzostwo Podokręgu Sosnowiec Młodzik Młodszy D2-2005r

Dia r w siedzibie Podokręgu odbył się podział na grupy rozgrywkowe o Mistrzostwo Podokręgu Sosnowiec Młodzik Młodszy D2-2005r ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG SOSNOWIEC 41-200 Sosnowiec ul. Rzeżnicza 12 Tel./fax 032 266-58-45 Konto : PKO Sosnowiec nr 19 10202498 0000 8402 0018 4671 www.podokregsosnowiec.pl : e-mail : sopodokreg@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Napaść na Polskę - wrzesień 1939 roku Strony 1/28 Galeria zdjęć Spalony polski samolot, efekt niemieckiego bombardowania. Żołnierze niemieccy obalają słup graniczny na granicy polsko-niemieckiej. Strony

Bardziej szczegółowo

Co wiemy o Wielkiej Brytanii?

Co wiemy o Wielkiej Brytanii? Co wiemy o Wielkiej Brytanii? Konkurs międzyszkolny 3 marca, godzina 10:00. Podbiegam do drzwi biblioteki, chwytam za klamkę, wchodzę. Mimo że wszyscy zajęli już swoje miejsca, nadal panuje dookoła chaos.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA. technika zasady siatkarze

Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA. technika zasady siatkarze Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA technika zasady siatkarze 4 ENCYKLOPEDIA SIATKÓWKI Spis treści Krótka historia siatkówki 6 Zasady i technika gry 16 Organizacje siatkarskie 64 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) 6. 7. 8. 1. 2.

8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) 6. 7. 8. 1. 2. Załącznik do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 1. W zawodach mistrzowskich

Bardziej szczegółowo

Cyrk dla każdego! Projektdetails

Cyrk dla każdego! Projektdetails Cyrk dla każdego! Międzynarodowe warsztaty na temat edukacji włączającej Zastosowanie PEDAGOGIKI CYRKU w pracy z dziećmi i młodzieżą cieszy się obecnie dużym uznaniem. Pedagogika cyrku stanowi połączenie

Bardziej szczegółowo

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy W dniach 30. 10 05.11. 2011 r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy Festiwal Języka Rosyjskiego. Polskę reprezentowało czterech dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w tym pan dyrektor Marian Klecha,

Bardziej szczegółowo

Minister Mariusz Błaszczak do funkcjonariuszy służb: Zdali Państwo egzamin

Minister Mariusz Błaszczak do funkcjonariuszy służb: Zdali Państwo egzamin Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15071,minister-mariusz-blaszczak-do-funkcjonariuszy-sluzb-zdali-panstwo-egzamin. html Wygenerowano: Wtorek, 27

Bardziej szczegółowo

HALOWE MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

HALOWE MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ HALOWE MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ KLECZEW, 18.11.2012 r. I. REGULAMIN TURNIEJU 1. Cel imprezy: integracja środowiska sędziowskiego popularyzacja współzawodnictwa sędziów w

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ====================================================

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek KSRG Powiatu Biłgorajskiego o Puchar Prezesa

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Pouczenie o przysługujących prawach

Pouczenie o przysługujących prawach Pouczenie o przysługujących prawach Ta ulotka zawiera ważne informacje dotyczące przysługujących Ci praw podczas pobytu na posterunku policji. Przez prawa rozumiemy ważne swobody i pomoc, z których zgodnie

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

K.S. GÓRNIK JAWORZNO ul. Wojska Polskiego 1, Jaworzno NIP , tel.:, fax. (032) Bank Spółdzielczy :

K.S. GÓRNIK JAWORZNO ul. Wojska Polskiego 1, Jaworzno NIP , tel.:, fax. (032) Bank Spółdzielczy : K.S. GÓRNIK JAWORZNO ul. Wojska Polskiego 1, 43-603 Jaworzno NIP 632-010-14-67, tel., fax. (032) 615 60 95 Bank Spółdzielczy 46 8445 0007 0000 0000 1414 0002 HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MIKOŁAJ 2012 Rocznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Najpierw złożyć bandę, a następnie całość odwrócić.

INSTRUKCJA MONTAŻU. Najpierw złożyć bandę, a następnie całość odwrócić. INSTRUKCJA MONTAŻU Najpierw złożyć bandę, a następnie całość odwrócić. Wokół zaznaczeń w narożnikach nakleić obustronnie wzmocnienia otworów. Przedmiotem o ostrym końcu przekłuć zaznaczone miejsce. Boisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY:

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: CUP Wójt Gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha PATRONAT SPORTOWY: Jarosław Szewczyk

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU 1. Przed rozpoczęciem turnieju opiekunowie drużyn (trener, kierownik) zobowiązani są do dostarczenia organizatorowi składów zespołów z wyszczególnieniem numerów, z jakimi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax I. ORGANIZATOR Park Wodny Relax Świdwin oraz KOZPN. II. PRZEPISY OGÓLNE a) Miejscem rozgrywek Świdwińskiej Ligi Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA DLA NAJMŁODSZYCH, cz. 2.

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA DLA NAJMŁODSZYCH, cz. 2. ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA DLA NAJMŁODSZYCH, cz. 2. Dzieci z natury są spontaniczne i mało krytyczne. Trudno im również ocenić jak powinny zachować się w danej sytuacji, aby były bezpieczne. Nasze

Bardziej szczegółowo

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129239,policjanci-odzyskali-skradzione-samochody-i-naczepy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 stycznia 2017, 10:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Częstochowa CEL ZAWODÓW. -popularyzacja gry w halową piłkę nożną. -podnoszenie sprawności fizycznej policjantów

REGULAMIN. Częstochowa CEL ZAWODÓW. -popularyzacja gry w halową piłkę nożną. -podnoszenie sprawności fizycznej policjantów Komenda Miejska Policji w Częstochowie Źródło: http://czestochowa.slaska.policja.gov.pl/ka7/informacje/wiadomosci/188496,iv-wigilijny-turniej-halowej-pilki-noznej.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNO-MIEJSKIEJ HALOWEJ PILKI NOŻNEJ OPEN O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA SUSZ SUSZ HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA

REGULAMIN GMINNO-MIEJSKIEJ HALOWEJ PILKI NOŻNEJ OPEN O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA SUSZ SUSZ HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA REGULAMIN GMINNO-MIEJSKIEJ HALOWEJ PILKI NOŻNEJ OPEN O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA SUSZ SUSZ HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA 1. ORGANIZATOR - Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu 2. MIEJSCE - Hala Sportowo-Widowiskowa

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, zmartwieniami, oraz pokazać jak wyglądała nasza fantastyczna przygoda w obcym ale

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TĘCZA PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. JANA PAWŁA II W ŁOBŻENICY ZAPRASZA NA O PUCHAR BURMISTRZA ŁOBŻENICY

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TĘCZA PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. JANA PAWŁA II W ŁOBŻENICY ZAPRASZA NA O PUCHAR BURMISTRZA ŁOBŻENICY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TĘCZA PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. JANA PAWŁA II W ŁOBŻENICY ZAPRASZA NA O PUCHAR BURMISTRZA ŁOBŻENICY Regulamin Wiosennego Turnieju Piłki Nożnej Halowej o puchar Burmistrza Łobżenicy

Bardziej szczegółowo

Brzeg Praski; 1909; fot. Józef B. Ćwikiel; źródło Warszawa w Starej Fotografii, wyd. Bosz, str. 12. Narrator:

Brzeg Praski; 1909; fot. Józef B. Ćwikiel; źródło Warszawa w Starej Fotografii, wyd. Bosz, str. 12. Narrator: FORSZPAN Brzeg Praski; 1909; fot. Józef B. Ćwikiel; źródło Warszawa w Starej Fotografii, wyd. Bosz, str. 12 Narrator: Jaka to wioska? Co to za dziecko na tej wiejskiej ścieżce? Kim są trzej mężczyźni w

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb: bo z pracy rąk twoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie (Ps 128,2)

Słowo wstępne. Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb: bo z pracy rąk twoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie (Ps 128,2) Słowo wstępne Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb: bo z pracy rąk twoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie (Ps 128,2) Człowiek od początku przez Boga powołany do pracy: uczyńmy

Bardziej szczegółowo

Witam Mam na imię Dominik i opowiem Wam o moich wakacjach.

Witam Mam na imię Dominik i opowiem Wam o moich wakacjach. Witam Mam na imię Dominik i opowiem Wam o moich wakacjach. Zdjęcie: The Blackpool Tower Blackpool, Wielka Brytania 1. W tym roku miałem okazję odbyć wspaniałą podróż po Europie a zacząłem ją od Krakowa,

Bardziej szczegółowo

Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe.

Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe. Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe. Katastrofa budowlana Katastrofa budowlana jest to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Bardziej szczegółowo

Jak używać poziomów wsparcia i oporu w handlu

Jak używać poziomów wsparcia i oporu w handlu Jak używać poziomów wsparcia i oporu w handlu Teraz, kiedy znasz już podstawy nadszedł czas na to, aby wykorzystać te użyteczne narzędzia w handlu. Chcemy Ci to wytłumaczyć w dość prosty sposób, więc podzielimy

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA ROCZNIKA 2004 WIDOK CUP w w w. w i d o k s k i e r n i e w i c e. p l Strona 1

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA ROCZNIKA 2004 WIDOK CUP w w w. w i d o k s k i e r n i e w i c e. p l Strona 1 w w w. w i d o k s k i e r n i e w i c e. p l Strona 1 HONOROWY PATRONAT Pan Leszek Trębski SPONSORZY PATRONI MEDIALNI w w w. w i d o k s k i e r n i e w i c e. p l Strona 2 Zgłoszone zespoły Korona Kielce

Bardziej szczegółowo

Kontrola niesportowego zachowania się uczestników zawodów. WS PZPS Komisja szkolenia

Kontrola niesportowego zachowania się uczestników zawodów. WS PZPS Komisja szkolenia Kontrola niesportowego zachowania się uczestników zawodów WS PZPS Komisja szkolenia Agenda O 1. Przepisy gry przypomnienie O 2. Podział zachowań: O - niewłaściwe O - grubiańskie O - obraźliwe O - agresja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIV TURNIEJU PIŁKARSKIEGO BIURA REKLAMY TVP

REGULAMIN XIV TURNIEJU PIŁKARSKIEGO BIURA REKLAMY TVP 1 REGULAMIN XIV TURNIEJU PIŁKARSKIEGO BIURA REKLAMY TVP POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Organizatorem turnieju piłki nożnej, zwanego dalej Turniejem, jest Telewizja Polska S.A. - Biuro Reklamy z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 11. W ramach wymiany młodzieżowej gościsz u siebie kolegę / koleżankę z Danii. Chcesz go / ją lepiej poznać. Zapytaj o jego/jej: miejsce zamieszkania, rodzeństwo, zainteresowania. Po przyjeździe do Londynu

Bardziej szczegółowo

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu Kto ty jesteś Polak mały Miejsca Pamięci Narodowej w okolicach Warlubia WARLUBIE- CMENTARZ PARAFIALNY mogiła żołnierzy W mogile pochowano 37 nieznanych

Bardziej szczegółowo

OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA

OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA 2012 r. CO? III edycja amatorskiego turnieju piłkarskiego w piłkę nożną halową GDZIE? Sala gimnastyczna ZSO nr 2, ul. Wodnika 57 KIEDY? niedziela, 17 czerwca 2012 r. w godz.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Warsztaty Teatralne w Krakowie

Międzynarodowe Warsztaty Teatralne w Krakowie Sprawozdanie Międzynarodowe Warsztaty Teatralne w Krakowie Organizowane przez Stowarzyszenie Teatralno-Lingwistyczne z Krakowa i ATRIUM Eine kulturelle Angebotsschule z Berlina-Reinickendorf w dniach od

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48 22) 841 41 92 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 126a Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAW BAUM. Tłumaczenie: MAREK SZAJNA MAREK ŻABCZYŃSKI

MIROSŁAW BAUM. Tłumaczenie: MAREK SZAJNA MAREK ŻABCZYŃSKI MIROSŁAW BAUM Tłumaczenie: MAREK SZAJNA MAREK ŻABCZYŃSKI Prezentowane zmiany w Przepisach Gry w Piłkę ręczną zostały przedstawione przez Zespół Roboczy IHF ds. Zmian w Przepisach podczas forum IHF w październiku

Bardziej szczegółowo