Zasady akcji promocyjnej zostały określone w niniejszym regulaminie, a udział w niej jest bezpłatny.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady akcji promocyjnej zostały określone w niniejszym regulaminie, a udział w niej jest bezpłatny."

Transkrypt

1 1. PRZEDMIOT I NAZWA Spółka Janeba Time sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Krzemieniecka 7a, Wrocław, Polska, NIP: , będąca przedstawicielem marki Festina (również zwana dalej FESTINA) jest organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą KONKURS FOTOGRAFICZNY ZOSTAŃ TWARZĄ FESTINY, której celem jest umacnianie wizerunku marki FESTINA wśród konsumentów oraz budowanie świadomości marki. Przedmiotem akcji promocyjnej jest DWUDNIOWY (z JEDNYM noclegiem) pobyt w PARYŻU obejmujący sesję zdjęciową w prestiżowym studiu fotograficznym PIN-UP w PARYŻU. Zasady akcji promocyjnej zostały określone w niniejszym regulaminie, a udział w niej jest bezpłatny. 2. ZAKRES MIEJSCOWY Akcja promocyjna prowadzona jest na terenie Polski. 3. ZAKRES OSOBOWY W KONKURSIE może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada miejsce zamieszkania na terytorium któregoś z krajów objętych akcją promocyjną. Laureatka zostanie wyłoniona przez jury złożone z przedstawicieli FESTINY oraz przez internautów głosujących na fanpage u FESTINY na FACEBOOKU. W KONKURSIE nie mogą uczestniczyć osoby, które nie spełniają warunków i wymogów uczestnictwa lub nie zaakceptowały zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 4. ZAKRES CZASOWY Janeba Time Sp. z o.o. ustala czas trwania akcji promocyjnej na okres od godz dnia (data rozpoczęcia) do godz dnia , natomiast wybór laureatki KONKURSU nastąpi dnia W KONKURSIE może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz zgłosiła swój udział w KONKURSIE do godz dnia NAGRODA Nagrodą w KONKURSIE jest DWUDNIOWY (z JEDNYM noclegiem) pobyt w PARYŻU obejmujący JEDNODNIOWĄ sesję zdjęciową w prestiżowym studiu fotograficznym PIN-UP w PARYŻU dla laureatki. W wyniku tejże sesji laureatka otrzyma jedno profesjonalne zdjęcie wybrane przez jury FESTINY na zasadach określonych w punkcie 9. Warunkiem otrzymania nagrody jest przeniesienie praw do wykorzystywania przez Janeba Time Sp. z o.o. i FESTINA-LOTUS S.A. jednej fotografii w ramach kampanii promocyjno-reklamowej ZOSTAŃ TWARZĄ FESTINY prowadzonej przez FESTINĘ w HISZPANII i POLSCE, o którym to przeniesieniu jest mowa w punkcie 9. 1

2 Warunki dotyczące wyjazdu Wyjazd i sesja zdjęciowa odbędą się w marcu 2014 roku, w dniach roboczych. O konkretnym terminie, w którym laureatka będzie mogła skorzystać z nagrody, zostanie poinformowana tuż przed przyjęciem nagrody po ogłoszeniu wyniku KONKURSU. Wyjazd jest uwarunkowany dostępnością biletów lotniczych oraz zakwaterowania w wybranym terminie. - Miejscem docelowym jest Paryż. - Pobyt trwa 2 dni i 1 noc. - Z pobytu może skorzystać laureatka lub laureatka rezerwowa. Wyjazd obejmuje: Bilet lotniczy w klasie ekonomicznej w obie strony z Warszawy lub innego lotniska wskazanego przez Janeba Time Sp. z o.o. do miejsca docelowego dla laureatki. Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym z dwoma posiłkami (HALF BOARD) w hotelu kategorii TURYSTYCZNEJ w Paryżu. Wyjazd nie obejmuje: Nagroda nie obejmuje przejazdu laureatki lub laureatki rezerwowej z miejsca zamieszkania na lotnisko i z powrotem. Nie obejmuje również żadnych kosztów związanych z utrzymaniem bądź zakwaterowaniem lub innego rodzaju, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym regulaminie. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną lub na nagrodę innego rodzaju, jak również jakimkolwiek zmianom i modyfikacjom oraz jakiejkolwiek formie rekompensaty. Nagrody nie można także przekazać innej osobie. Wartość przejazdu i pobytu w PARYŻU wynosi 500 euro, natomiast wartość sesji zdjęciowej to 2000 euro. 6. UCZESTNICTWO W KONKURSIE I WYBÓR LAUREATKI Uczestnictwo w konkursie Aby zostać UCZESTNICZKĄ, należy spełnić następujące wymogi: 1) Spełniać warunki dotyczące zakresu miejscowego, osobowego i czasowego określone w niniejszym regulaminie. 2) Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: podając wszystkie wymagane dane i akceptując zasady uczestnictwa w KONKURSIE. Organizatorzy KONKURSU zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji uczestniczki i do odmowy przekazania nagrody laureatce w przypadku podania przez uczestniczkę lub laureatkę nieprawdziwych danych osobowych. 3) Załączyć do formularza zgłoszeniowego w momencie dokonywania zgłoszenia uczestnictwa w KONKURSIE jedno zdjęcie uczestniczki. Zdjęcie może być wykonane na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczenia, mogą znajdować się na nim osoby, zwierzęta, przedmioty itp. Jednakże w przypadku, gdy możliwe jest rozpoznanie osób trzecich 2

3 widocznych na fotografii, osoby te nie będą uważane za uczestników KONKURSU i nie zostaną do niego zakwalifikowane, a wszelką odpowiedzialność wynikającą z wykonania, odtworzenia, rozpowszechnienia lub wykorzystania w jakikolwiek inny sposób fotografii przedstawiających osoby trzecie bez ich uprzedniej zgody ponosi uczestniczka. Zdjęcie musi przedstawiać UCZESTNICZKĘ. Do KONKURSU nie można przesyłać zdjęć przedstawiających inne osoby, w tym zdjęć z katalogów, także jeśli nie były publikowane w innych miejscach i jeśli nie są chronione prawami autorskimi. Każda UCZESTNICZKA może nadesłać do KONKURSU tylko jedno zdjęcie. Zdjęcie należy KONIECZNIE załączyć do formularza zgłoszeniowego w momencie dokonywania zgłoszenia. Fotografie nadesłane pocztą elektroniczną z prośbą o przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w niniejszej akcji promocyjnej i /lub o uzupełnienie zgłoszenia tą drogą nie będą przyjmowane i zostaną odrzucone. Zgłoszenia dokonane poza wskazanym terminem, niezawierające minimum danych wymaganych do przyjęcia zgłoszenia, zawierające dane nieprawdziwe lub błędne i/lub niezawierające akceptacji i zgody wymaganych w niniejszym regulaminie zostaną odrzucone i nie zostaną zakwalifikowane do KONKURSU. Jeśli osoba zgłaszająca uczestnictwo w KONKURSIE spełni wszystkie powyższe wymogi, wówczas automatycznie staje się jego UCZESTNICZKĄ. Natomiast w przypadku niespełnienia choćby jednego wymogu uczestnictwa zgłoszenie zostanie automatycznie odrzucone. Zgłoszenie uczestnictwa w KONKURSIE oznacza akceptację treści niniejszego regulaminu i zgodę na stosowanie się do zawartych w nim zasad. Wybór laureatki Laureatka KONKURSU zostanie wybrana przez jury złożone z przedstawicieli FESTINY oraz przez internautów głosujących na fanpage u FESTINY na FACEBOOKU. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć jury FESTINY wybierze zdjęcia FINAŁOWE. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: oryginalność, walory artystyczne, jakość techniczna, zgodność z wizerunkiem marki i z celem KONKURSU. Zdjęcia finalistek zostaną zamieszczone na fanepage u "Festina Polska" na Facebooku oraz na stronie internetowej dnia roku. Od tego momentu fani FESTINY będą mogli głosować na FACEBOOKU "Festina Polska" na swoje faworytki. Każda osoba głosująca na FACEBOOKU może zagłosować na kilka finalistek, jednakże nie jest możliwe oddanie więcej niż jednego głosu na tę samą finalistkę. Głosowanie internautów zakończy się dnia Laureatka zostanie ostatecznie wyłoniona dnia przez jury FESTINY i internautów w drodze następującej procedury: Jury FESTINY składające się z 4 osób odda 4 głosy, natomiast rezultat głosowania internautów zostanie potraktowany jako 1 głos (oddany na finalistkę, która otrzyma największą liczbę głosów na FACEBOOKU). Jednocześnie w ten sam sposób zostanie wybrana laureatka rezerwowa, to znaczy jury FESTINY odda 4 głosy, a wybór internautów będzie odpowiadał 1 głosowi (oddanemu na finalistkę, która będzie druga w kolejności pod względem liczby głosów zdobytych na FACEBOOKU). 7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU, POWIADOMIENIE O NAGRODZIE I POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NAGRODY 3

4 Laureatka i laureatka rezerwowa zostaną ogłoszone na fanpage u Festina Internationa oraz Festina Polska na FACEBOOKU oraz na stronie internetowej i dnia FESTINA skontaktuje się z laureatką drogą telefoniczną (na numer telefonu podany w zgłoszeniu) lub elektroniczną (na adres podany w zgłoszeniu) w celu powiadomienia o nagrodzie. Jeżeli w ciągu 72 godzin od momentu rozstrzygnięcia KONKURSU nie będzie możliwe skontaktowanie się z laureatką w żaden z obu sposobów lub jeżeli po wysłaniu powiadomienia em organizator otrzyma zwrot w postaci informacji, że adres jest nieważny, wówczas laureatka zostanie zdyskwalifikowana, a organizator skontaktuje się z laureatką rezerwową. Jeżeli próba skontaktowania się w ten sam sposób z laureatką rezerwową również okaże się bezskuteczna, nagroda w KONKURSIE nie zostanie przyznana. Jeżeli organizatorowi uda się skontaktować z laureatką (lub laureatką rezerwową), warunkiem koniecznym otrzymania przez nią nagrody jest przesłanie pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o wyniku KONKURSU odpowiedzi zawierającej wyraźną zgodę na przyjęcie nagrody oraz pełny i prawidłowy adres na terenie Polski i numer Pesel albo numer identyfikacyjny obcokrajowca mającego miejsce pobytu w Polsce (tzw. NIE) i/lub numer paszportu. Ponadto warunkiem przyznania nagrody jest wyrażenie przez laureatkę (lub laureatkę rezerwową) zgody, o której mowa w punkcie 9., na przeniesienie praw i na warunki wykorzystywania fotografii wykonanej przez studio PIN-UP w Paryżu, o której mowa w punkcie DANE OSOBOWE Uczestniczki KONKURSU wyrażają zgodę, przez sam fakt uczestnictwa w KONKURSIE, na wykorzystywanie przez FESTINĘ w celach informacyjnych i związanych z ogłoszeniem wyniku KONKURSU, a także do celów handlowych i reklamowych, bez ograniczeń miejscowych i czasowych oraz bez prawa do otrzymania wynagrodzenia ich danych osobowych oraz zdjęć załączonych do formularzy zgłoszeniowych. Uczestniczki, również niebędące laureatkami KONKURSU, wyrażają zgodę na comiesięczne publikowanie przez FESTINĘ w różnych kanałach mediów społecznościowych w celu reklamowania KONKURSU i zachęcania do wzięcia w nim udziału ich zdjęć nadesłanych wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w KONKURSIE. W tym celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Janeba Time Sp. z o.o. informuje, iż administratorem oraz operatorem i przetwarzającym bazy danych jest FESTINA-LOTUS S.A. Zgodnie z ustawą nr 15/1999 o ochronie danych osobowych, FESTINA-LOTUS S.A. informuje uczestniczki niniejszego KONKURSU, że przekazane przez nie ich dane osobowe będą przechowywane w odpowiednim pliku danych osobowych w celach związanych z realizacją regulaminu akcji promocyjnej w zakresie powiadomień i przesłania nagrody oraz w celu przyszłego prowadzenia marketingu bezpośredniego w formie przesyłania materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących firmy FESTINA-LOTUS S.A. i jej produktów. Poprzez wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w KONKURSIE użytkowniczka/uczestniczka wyraża w sposób wyraźny zgodę na przechowywanie przekazanych przez nią jej danych osobowych w pliku danych osobowych o nazwie MARKETING zarejestrowanego w Głównym Rejestrze Agencji Ochrony Danych w celu ich elektronicznego przetwarzania w wyżej określonych celach. Plik ten jest zarejestrowany w Głównym Rejestrze Agencji Ochrony Danych pod nazwą MARKETING, a jego właścicielem jest firma FESTINA-LOTUS S.A., która gwarantuje, że przetwarzanie danych osobowych zebranych w trakcie KONKURSU będzie się odbywało w sposób zapewniający ścisłe przestrzeganie przepisów ww. ustawy, a osoba, których dane osobowe dotyczą, może w każdej chwili skorzystać z praw przysługujących jej na mocy tejże ustawy. Poprzez akceptację niniejszych warunków ogólnych Klient wyraża w sposób wyraźny zgodę na przechowywanie przekazanych przez niego jego danych osobowych do pliku danych osobowych i ich elektronicznego przetwarzania przez firmę FESTINA- LOTUS S.A. w wyżej określonych celach, a ponadto Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych przez firmę FESTINA-LOTUS S.A. innym podmiotom, w tym podmiotom zagranicznym, w wyżej określonych celach. 4

5 Poprzez dokonanie elektronicznego zgłoszenia uczestnictwa w KONKURSIE uczestniczka udostępnia następujące dane osobowe: pełne imię i nazwisko, adres pocztowy, płeć, wiek, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy. Laureatka podaje dodatkowo także swój NIP i pełny adres. Użytkowniczka/uczestniczka może skorzystać z przysługującego jej prawa wglądu do jej danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia bądź odmowy wyrażenia zgody na ich przetwarzanie poprzez przesłanie pisemnego wniosku na adres firmy FESTINA-LOTUS S.A.: Vía Layetana nº 20 4ª planta, Barcelona, Hiszpania, podając swoje dane osobowe i załączając kopię dowodu osobistego, lub na adres poczty elektronicznej: Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na udostępnienie wymaganych danych osobowych oraz na ich wykorzystywanie przez firmę FESTINA-LOTUS S.A. do celów określonych w tymże regulaminie. 9. WARUNKI PRZYZNANIA I OTRZYMANIA NAGRODY: PRZENIESIENIE PRAW MAJĄTKOWYCH DO ZDJĘCIA I WARUNKI JEGO WYKORZYSTYWANIA Zgodnie z przepisami Ustawy nr 1/1982 z dnia 5 maja 1982 roku o ochronie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz o ochronie wizerunku laureatka KONKURSU wyraża niniejszym zgodę na podawanie do wiadomości publicznej jej nazwiska jako zwyciężczyni KONKURSU, zarówno przez firmę FESTINA-LOTUS S.A., jak i przez inne podmioty, którym FESTINA-LOTUS S.A. zleci prowadzenie działań marketingowych dotyczących jej produktów. Zatem laureatka wyraża zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie przez firmę FESTINA-LOTUS S.A. takich informacji, jak m.in. jej imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, otrzymana nagroda, we wszelkich działaniach reklamowych i marketingowych związanych z KONKURSEM, przy czym laureatce nie przysługuje w zamian żadne wynagrodzenie ani korzyść poza przyznaną nagrodą. Poprzez sam fakt uczestnictwa w KONKURSIE uczestniczki wyrażają zgodę na następujące warunki przyznania i otrzymania nagrody: A) Laureatka (lub laureatka rezerwowa) wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie, bez ograniczeń geograficznych i na okres 6 miesięcy od dnia przyjęcia nagrody, wszelkich praw majątkowych (w tym do publicznego prezentowania i kopiowania) do jednego ze zdjęć (wybranego przez FESTINĘ) będących rezultatem sesji zdjęciowej w studiu PIN-UP w Paryżu. Oznacza to, że fotografia wybrana przez FESTINĘ będzie mogła być publikowana, w ramach prowadzonej przez FESTINĘ kampanii promocyjno-reklamowej ZOSTAŃ TWARZĄ FESTINY", w czasopismach poświęconych modzie, na Facebooku, na stronie internetowej FESTINY, w punktach sprzedaży i we wszelkich innych elektronicznych lub papierowych materiałach handlowych, marketingowych i reklamowych oraz środkach przekazu wedle uznania organizatora. B) Laureatka (lub laureatka rezerwowa) wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęcia z profesjonalnej sesji zdjęciowej wręczonego przez FESTINĘ wyłącznie w celach prywatnych i niezwiązanych w żaden sposób z jakiegokolwiek rodzaju działalnością gospodarczą, w tym niedochodową, własną lub osób trzecich. Ponadto laureatka (lub laureatka rezerwowa) wyraża zgodę na jej filmowanie w momencie wręczenia nagrody i przenosi nieodpłatnie prawo do swojego wizerunku do celów zamieszczenia filmu na fanpage u FESTINY na Facebooku. 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Podmiotem odpowiedzialnym za przedmiotową akcję promocyjną jest firma JANEBA TIME SP. Z O.O.. Jednocześnie firma JANEBA TIME SP. Z O.O oraz FESTINA-LOTUS S.A.jest zwolniona z wszelkiej 5

6 odpowiedzialności lub rekompensaty względem uczestniczek w przypadku, gdyby KONKURS został odwołany lub przesunięty z przyczyn wynikających z działania siły wyższej lub z przyczyn natury prawnej. Każda uczestniczka KONKURSU rozumie i akceptuje fakt, że firma JANEBA TIME SP. Z O.O. i FESTINA-LOTUS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy z wysyłką zgłoszenia spowodowane przez zakłócenia łączności lub przez inne błędy i braki wynikające z problemów telekomunikacyjnych i komunikacyjnych oraz związanych z przeciążeniem internetu lub z łącznością z internetem, a także z innych przyczyn nieleżących po stronie firmy JANEBA TIME SP. Z O.O. i FESTINA- LOTUS S.A. Firma JANEBA TIME SP. Z O.O. i FESTINA-LOTUS S.A nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pomyłki w danych udostępnionych przez uczestniczki uniemożliwiające ich identyfikację, a więc tym samym skontaktowanie się w razie wygranej w celu powiadomienia o wyniku lub przekazania nagrody. W przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych przez laureatkę organizator niniejszego KONKURSU jest uprawniony do zdyskwalifikowania laureatki i nieprzyznania jej nagrody. Po upływie 60 dni od daty zakończenia akcji promocyjnej nie będą przyjmowane reklamacje dotyczące procedury wyboru i/lub wyniku KONKURSU. W przypadku dochodzenia, na drodze sądowej lub pozasądowej, jakichkolwiek roszczeń wobec FESTINY przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im praw własności intelektualnej lub prawa do ochrony wizerunku, wynikającego z wykorzystania przez laureatkę (lub laureatkę rezerwową) wręczonej jej do użytku prywatnego fotografii, o której mowa w punktach 5. i 9., laureatka (lub laureatka rezerwowa) ponosi wszelką odpowiedzialność wobec FESTINY lub występujących z roszczeniem osób trzecich oraz koszty takich postępowań, w tym procesowe i odszkodowawcze. 11. OGRANICZENIA Pracownicy (a także członkowie ich najbliższej rodziny do pierwszego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa) firmy JANEBA TIME SP. Z O.O. i FESTINA-LOTUS S.A. lub firm utrzymujących z nią jakiekolwiek stałe relacje handlowe bądź świadczących dla niej usługi, zwłaszcza w związku z niniejszym KONKURSEM, nie mogą uczestniczyć w KONKURSIE ani w żaden sposób korzystać z przyznawanych przez nią nagród i/lub podarunków. 12. UZASADNIONA PRZYCZYNA Firma JANEBA TIME SP. Z O.O. i FESTINA-LOTUS S.A zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian umożliwiających pomyślne zakończenie akcji promocyjnej w razie zaistnienia uzasadnionej przyczyny lub przyczyn wynikających z działania siły wyższej uniemożliwiających jej doprowadzenie do końca w sposób określony w niniejszym regulaminie. 13. PODATEK Nagroda przyznana w KONKURSIE powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych lub na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych nieposiadających miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie Polski. Firma Janeba Time Sp. z o.o. dokona wpłaty zaliczki w imieniu laureatki. Firma Janeba Time Sp. z o.o. dokona wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należny od laureatki z tytułu wygranej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Ponadto firma Janeba Time Sp. z o.o. udostępni osobie nagrodzonej w KONKURSIE stosowne zaświadczenie do celów podatku dochodowego od osób fizycznych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego, zawierające wartość nagrody do celów tegoż podatku i wpłaconej zaliczki. 6

7 14. AKCEPTACJA REGULAMINU Uczestnictwo w KONKURSIE oznacza akceptację niniejszego regulaminu, w tym obowiązujących przepisów prawa podatkowego, a także wyraźną zgodę na zastosowanie się do decyzji interpretacyjnych organizatora dotyczących zasad zawartych w tymże regulaminie. 15. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU Uczestnictwo w akcji promocyjnej oznacza akceptację niniejszego regulaminu, w tym obowiązujących przepisów prawa podatkowego, a także wyraźną zgodę na zastosowanie się do decyzji interpretacyjnych firmy JANEBA TIME SP. Z O.O. lub FESTINA-LOTUS S.A. dotyczących zasad zawartych w tymże regulaminie. Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa polskiego, które mają zastosowanie we wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie dotyczących interpretacji, skuteczności i stosowania regulaminu. Strony zrzekają się, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, zastosowania prawa, któremu podlegają, i niniejszym poddają się orzecznictwu sądów we Wrocławiu w przypadku wszelkich sporów wynikłych na tle interpretacji lub realizacji niniejszej umowy. 7

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo