Zasady akcji promocyjnej zostały określone w niniejszym regulaminie, a udział w niej jest bezpłatny.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady akcji promocyjnej zostały określone w niniejszym regulaminie, a udział w niej jest bezpłatny."

Transkrypt

1 1. PRZEDMIOT I NAZWA Spółka Janeba Time sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Krzemieniecka 7a, Wrocław, Polska, NIP: , będąca przedstawicielem marki Festina (również zwana dalej FESTINA) jest organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą KONKURS FOTOGRAFICZNY ZOSTAŃ TWARZĄ FESTINY, której celem jest umacnianie wizerunku marki FESTINA wśród konsumentów oraz budowanie świadomości marki. Przedmiotem akcji promocyjnej jest DWUDNIOWY (z JEDNYM noclegiem) pobyt w PARYŻU obejmujący sesję zdjęciową w prestiżowym studiu fotograficznym PIN-UP w PARYŻU. Zasady akcji promocyjnej zostały określone w niniejszym regulaminie, a udział w niej jest bezpłatny. 2. ZAKRES MIEJSCOWY Akcja promocyjna prowadzona jest na terenie Polski. 3. ZAKRES OSOBOWY W KONKURSIE może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada miejsce zamieszkania na terytorium któregoś z krajów objętych akcją promocyjną. Laureatka zostanie wyłoniona przez jury złożone z przedstawicieli FESTINY oraz przez internautów głosujących na fanpage u FESTINY na FACEBOOKU. W KONKURSIE nie mogą uczestniczyć osoby, które nie spełniają warunków i wymogów uczestnictwa lub nie zaakceptowały zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 4. ZAKRES CZASOWY Janeba Time Sp. z o.o. ustala czas trwania akcji promocyjnej na okres od godz dnia (data rozpoczęcia) do godz dnia , natomiast wybór laureatki KONKURSU nastąpi dnia W KONKURSIE może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz zgłosiła swój udział w KONKURSIE do godz dnia NAGRODA Nagrodą w KONKURSIE jest DWUDNIOWY (z JEDNYM noclegiem) pobyt w PARYŻU obejmujący JEDNODNIOWĄ sesję zdjęciową w prestiżowym studiu fotograficznym PIN-UP w PARYŻU dla laureatki. W wyniku tejże sesji laureatka otrzyma jedno profesjonalne zdjęcie wybrane przez jury FESTINY na zasadach określonych w punkcie 9. Warunkiem otrzymania nagrody jest przeniesienie praw do wykorzystywania przez Janeba Time Sp. z o.o. i FESTINA-LOTUS S.A. jednej fotografii w ramach kampanii promocyjno-reklamowej ZOSTAŃ TWARZĄ FESTINY prowadzonej przez FESTINĘ w HISZPANII i POLSCE, o którym to przeniesieniu jest mowa w punkcie 9. 1

2 Warunki dotyczące wyjazdu Wyjazd i sesja zdjęciowa odbędą się w marcu 2014 roku, w dniach roboczych. O konkretnym terminie, w którym laureatka będzie mogła skorzystać z nagrody, zostanie poinformowana tuż przed przyjęciem nagrody po ogłoszeniu wyniku KONKURSU. Wyjazd jest uwarunkowany dostępnością biletów lotniczych oraz zakwaterowania w wybranym terminie. - Miejscem docelowym jest Paryż. - Pobyt trwa 2 dni i 1 noc. - Z pobytu może skorzystać laureatka lub laureatka rezerwowa. Wyjazd obejmuje: Bilet lotniczy w klasie ekonomicznej w obie strony z Warszawy lub innego lotniska wskazanego przez Janeba Time Sp. z o.o. do miejsca docelowego dla laureatki. Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym z dwoma posiłkami (HALF BOARD) w hotelu kategorii TURYSTYCZNEJ w Paryżu. Wyjazd nie obejmuje: Nagroda nie obejmuje przejazdu laureatki lub laureatki rezerwowej z miejsca zamieszkania na lotnisko i z powrotem. Nie obejmuje również żadnych kosztów związanych z utrzymaniem bądź zakwaterowaniem lub innego rodzaju, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym regulaminie. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną lub na nagrodę innego rodzaju, jak również jakimkolwiek zmianom i modyfikacjom oraz jakiejkolwiek formie rekompensaty. Nagrody nie można także przekazać innej osobie. Wartość przejazdu i pobytu w PARYŻU wynosi 500 euro, natomiast wartość sesji zdjęciowej to 2000 euro. 6. UCZESTNICTWO W KONKURSIE I WYBÓR LAUREATKI Uczestnictwo w konkursie Aby zostać UCZESTNICZKĄ, należy spełnić następujące wymogi: 1) Spełniać warunki dotyczące zakresu miejscowego, osobowego i czasowego określone w niniejszym regulaminie. 2) Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: podając wszystkie wymagane dane i akceptując zasady uczestnictwa w KONKURSIE. Organizatorzy KONKURSU zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji uczestniczki i do odmowy przekazania nagrody laureatce w przypadku podania przez uczestniczkę lub laureatkę nieprawdziwych danych osobowych. 3) Załączyć do formularza zgłoszeniowego w momencie dokonywania zgłoszenia uczestnictwa w KONKURSIE jedno zdjęcie uczestniczki. Zdjęcie może być wykonane na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczenia, mogą znajdować się na nim osoby, zwierzęta, przedmioty itp. Jednakże w przypadku, gdy możliwe jest rozpoznanie osób trzecich 2

3 widocznych na fotografii, osoby te nie będą uważane za uczestników KONKURSU i nie zostaną do niego zakwalifikowane, a wszelką odpowiedzialność wynikającą z wykonania, odtworzenia, rozpowszechnienia lub wykorzystania w jakikolwiek inny sposób fotografii przedstawiających osoby trzecie bez ich uprzedniej zgody ponosi uczestniczka. Zdjęcie musi przedstawiać UCZESTNICZKĘ. Do KONKURSU nie można przesyłać zdjęć przedstawiających inne osoby, w tym zdjęć z katalogów, także jeśli nie były publikowane w innych miejscach i jeśli nie są chronione prawami autorskimi. Każda UCZESTNICZKA może nadesłać do KONKURSU tylko jedno zdjęcie. Zdjęcie należy KONIECZNIE załączyć do formularza zgłoszeniowego w momencie dokonywania zgłoszenia. Fotografie nadesłane pocztą elektroniczną z prośbą o przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w niniejszej akcji promocyjnej i /lub o uzupełnienie zgłoszenia tą drogą nie będą przyjmowane i zostaną odrzucone. Zgłoszenia dokonane poza wskazanym terminem, niezawierające minimum danych wymaganych do przyjęcia zgłoszenia, zawierające dane nieprawdziwe lub błędne i/lub niezawierające akceptacji i zgody wymaganych w niniejszym regulaminie zostaną odrzucone i nie zostaną zakwalifikowane do KONKURSU. Jeśli osoba zgłaszająca uczestnictwo w KONKURSIE spełni wszystkie powyższe wymogi, wówczas automatycznie staje się jego UCZESTNICZKĄ. Natomiast w przypadku niespełnienia choćby jednego wymogu uczestnictwa zgłoszenie zostanie automatycznie odrzucone. Zgłoszenie uczestnictwa w KONKURSIE oznacza akceptację treści niniejszego regulaminu i zgodę na stosowanie się do zawartych w nim zasad. Wybór laureatki Laureatka KONKURSU zostanie wybrana przez jury złożone z przedstawicieli FESTINY oraz przez internautów głosujących na fanpage u FESTINY na FACEBOOKU. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć jury FESTINY wybierze zdjęcia FINAŁOWE. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: oryginalność, walory artystyczne, jakość techniczna, zgodność z wizerunkiem marki i z celem KONKURSU. Zdjęcia finalistek zostaną zamieszczone na fanepage u "Festina Polska" na Facebooku oraz na stronie internetowej dnia roku. Od tego momentu fani FESTINY będą mogli głosować na FACEBOOKU "Festina Polska" na swoje faworytki. Każda osoba głosująca na FACEBOOKU może zagłosować na kilka finalistek, jednakże nie jest możliwe oddanie więcej niż jednego głosu na tę samą finalistkę. Głosowanie internautów zakończy się dnia Laureatka zostanie ostatecznie wyłoniona dnia przez jury FESTINY i internautów w drodze następującej procedury: Jury FESTINY składające się z 4 osób odda 4 głosy, natomiast rezultat głosowania internautów zostanie potraktowany jako 1 głos (oddany na finalistkę, która otrzyma największą liczbę głosów na FACEBOOKU). Jednocześnie w ten sam sposób zostanie wybrana laureatka rezerwowa, to znaczy jury FESTINY odda 4 głosy, a wybór internautów będzie odpowiadał 1 głosowi (oddanemu na finalistkę, która będzie druga w kolejności pod względem liczby głosów zdobytych na FACEBOOKU). 7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU, POWIADOMIENIE O NAGRODZIE I POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NAGRODY 3

4 Laureatka i laureatka rezerwowa zostaną ogłoszone na fanpage u Festina Internationa oraz Festina Polska na FACEBOOKU oraz na stronie internetowej i dnia FESTINA skontaktuje się z laureatką drogą telefoniczną (na numer telefonu podany w zgłoszeniu) lub elektroniczną (na adres podany w zgłoszeniu) w celu powiadomienia o nagrodzie. Jeżeli w ciągu 72 godzin od momentu rozstrzygnięcia KONKURSU nie będzie możliwe skontaktowanie się z laureatką w żaden z obu sposobów lub jeżeli po wysłaniu powiadomienia em organizator otrzyma zwrot w postaci informacji, że adres jest nieważny, wówczas laureatka zostanie zdyskwalifikowana, a organizator skontaktuje się z laureatką rezerwową. Jeżeli próba skontaktowania się w ten sam sposób z laureatką rezerwową również okaże się bezskuteczna, nagroda w KONKURSIE nie zostanie przyznana. Jeżeli organizatorowi uda się skontaktować z laureatką (lub laureatką rezerwową), warunkiem koniecznym otrzymania przez nią nagrody jest przesłanie pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o wyniku KONKURSU odpowiedzi zawierającej wyraźną zgodę na przyjęcie nagrody oraz pełny i prawidłowy adres na terenie Polski i numer Pesel albo numer identyfikacyjny obcokrajowca mającego miejsce pobytu w Polsce (tzw. NIE) i/lub numer paszportu. Ponadto warunkiem przyznania nagrody jest wyrażenie przez laureatkę (lub laureatkę rezerwową) zgody, o której mowa w punkcie 9., na przeniesienie praw i na warunki wykorzystywania fotografii wykonanej przez studio PIN-UP w Paryżu, o której mowa w punkcie DANE OSOBOWE Uczestniczki KONKURSU wyrażają zgodę, przez sam fakt uczestnictwa w KONKURSIE, na wykorzystywanie przez FESTINĘ w celach informacyjnych i związanych z ogłoszeniem wyniku KONKURSU, a także do celów handlowych i reklamowych, bez ograniczeń miejscowych i czasowych oraz bez prawa do otrzymania wynagrodzenia ich danych osobowych oraz zdjęć załączonych do formularzy zgłoszeniowych. Uczestniczki, również niebędące laureatkami KONKURSU, wyrażają zgodę na comiesięczne publikowanie przez FESTINĘ w różnych kanałach mediów społecznościowych w celu reklamowania KONKURSU i zachęcania do wzięcia w nim udziału ich zdjęć nadesłanych wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w KONKURSIE. W tym celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Janeba Time Sp. z o.o. informuje, iż administratorem oraz operatorem i przetwarzającym bazy danych jest FESTINA-LOTUS S.A. Zgodnie z ustawą nr 15/1999 o ochronie danych osobowych, FESTINA-LOTUS S.A. informuje uczestniczki niniejszego KONKURSU, że przekazane przez nie ich dane osobowe będą przechowywane w odpowiednim pliku danych osobowych w celach związanych z realizacją regulaminu akcji promocyjnej w zakresie powiadomień i przesłania nagrody oraz w celu przyszłego prowadzenia marketingu bezpośredniego w formie przesyłania materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących firmy FESTINA-LOTUS S.A. i jej produktów. Poprzez wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w KONKURSIE użytkowniczka/uczestniczka wyraża w sposób wyraźny zgodę na przechowywanie przekazanych przez nią jej danych osobowych w pliku danych osobowych o nazwie MARKETING zarejestrowanego w Głównym Rejestrze Agencji Ochrony Danych w celu ich elektronicznego przetwarzania w wyżej określonych celach. Plik ten jest zarejestrowany w Głównym Rejestrze Agencji Ochrony Danych pod nazwą MARKETING, a jego właścicielem jest firma FESTINA-LOTUS S.A., która gwarantuje, że przetwarzanie danych osobowych zebranych w trakcie KONKURSU będzie się odbywało w sposób zapewniający ścisłe przestrzeganie przepisów ww. ustawy, a osoba, których dane osobowe dotyczą, może w każdej chwili skorzystać z praw przysługujących jej na mocy tejże ustawy. Poprzez akceptację niniejszych warunków ogólnych Klient wyraża w sposób wyraźny zgodę na przechowywanie przekazanych przez niego jego danych osobowych do pliku danych osobowych i ich elektronicznego przetwarzania przez firmę FESTINA- LOTUS S.A. w wyżej określonych celach, a ponadto Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych przez firmę FESTINA-LOTUS S.A. innym podmiotom, w tym podmiotom zagranicznym, w wyżej określonych celach. 4

5 Poprzez dokonanie elektronicznego zgłoszenia uczestnictwa w KONKURSIE uczestniczka udostępnia następujące dane osobowe: pełne imię i nazwisko, adres pocztowy, płeć, wiek, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy. Laureatka podaje dodatkowo także swój NIP i pełny adres. Użytkowniczka/uczestniczka może skorzystać z przysługującego jej prawa wglądu do jej danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia bądź odmowy wyrażenia zgody na ich przetwarzanie poprzez przesłanie pisemnego wniosku na adres firmy FESTINA-LOTUS S.A.: Vía Layetana nº 20 4ª planta, Barcelona, Hiszpania, podając swoje dane osobowe i załączając kopię dowodu osobistego, lub na adres poczty elektronicznej: Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na udostępnienie wymaganych danych osobowych oraz na ich wykorzystywanie przez firmę FESTINA-LOTUS S.A. do celów określonych w tymże regulaminie. 9. WARUNKI PRZYZNANIA I OTRZYMANIA NAGRODY: PRZENIESIENIE PRAW MAJĄTKOWYCH DO ZDJĘCIA I WARUNKI JEGO WYKORZYSTYWANIA Zgodnie z przepisami Ustawy nr 1/1982 z dnia 5 maja 1982 roku o ochronie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz o ochronie wizerunku laureatka KONKURSU wyraża niniejszym zgodę na podawanie do wiadomości publicznej jej nazwiska jako zwyciężczyni KONKURSU, zarówno przez firmę FESTINA-LOTUS S.A., jak i przez inne podmioty, którym FESTINA-LOTUS S.A. zleci prowadzenie działań marketingowych dotyczących jej produktów. Zatem laureatka wyraża zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie przez firmę FESTINA-LOTUS S.A. takich informacji, jak m.in. jej imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, otrzymana nagroda, we wszelkich działaniach reklamowych i marketingowych związanych z KONKURSEM, przy czym laureatce nie przysługuje w zamian żadne wynagrodzenie ani korzyść poza przyznaną nagrodą. Poprzez sam fakt uczestnictwa w KONKURSIE uczestniczki wyrażają zgodę na następujące warunki przyznania i otrzymania nagrody: A) Laureatka (lub laureatka rezerwowa) wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie, bez ograniczeń geograficznych i na okres 6 miesięcy od dnia przyjęcia nagrody, wszelkich praw majątkowych (w tym do publicznego prezentowania i kopiowania) do jednego ze zdjęć (wybranego przez FESTINĘ) będących rezultatem sesji zdjęciowej w studiu PIN-UP w Paryżu. Oznacza to, że fotografia wybrana przez FESTINĘ będzie mogła być publikowana, w ramach prowadzonej przez FESTINĘ kampanii promocyjno-reklamowej ZOSTAŃ TWARZĄ FESTINY", w czasopismach poświęconych modzie, na Facebooku, na stronie internetowej FESTINY, w punktach sprzedaży i we wszelkich innych elektronicznych lub papierowych materiałach handlowych, marketingowych i reklamowych oraz środkach przekazu wedle uznania organizatora. B) Laureatka (lub laureatka rezerwowa) wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęcia z profesjonalnej sesji zdjęciowej wręczonego przez FESTINĘ wyłącznie w celach prywatnych i niezwiązanych w żaden sposób z jakiegokolwiek rodzaju działalnością gospodarczą, w tym niedochodową, własną lub osób trzecich. Ponadto laureatka (lub laureatka rezerwowa) wyraża zgodę na jej filmowanie w momencie wręczenia nagrody i przenosi nieodpłatnie prawo do swojego wizerunku do celów zamieszczenia filmu na fanpage u FESTINY na Facebooku. 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Podmiotem odpowiedzialnym za przedmiotową akcję promocyjną jest firma JANEBA TIME SP. Z O.O.. Jednocześnie firma JANEBA TIME SP. Z O.O oraz FESTINA-LOTUS S.A.jest zwolniona z wszelkiej 5

6 odpowiedzialności lub rekompensaty względem uczestniczek w przypadku, gdyby KONKURS został odwołany lub przesunięty z przyczyn wynikających z działania siły wyższej lub z przyczyn natury prawnej. Każda uczestniczka KONKURSU rozumie i akceptuje fakt, że firma JANEBA TIME SP. Z O.O. i FESTINA-LOTUS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy z wysyłką zgłoszenia spowodowane przez zakłócenia łączności lub przez inne błędy i braki wynikające z problemów telekomunikacyjnych i komunikacyjnych oraz związanych z przeciążeniem internetu lub z łącznością z internetem, a także z innych przyczyn nieleżących po stronie firmy JANEBA TIME SP. Z O.O. i FESTINA- LOTUS S.A. Firma JANEBA TIME SP. Z O.O. i FESTINA-LOTUS S.A nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pomyłki w danych udostępnionych przez uczestniczki uniemożliwiające ich identyfikację, a więc tym samym skontaktowanie się w razie wygranej w celu powiadomienia o wyniku lub przekazania nagrody. W przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych przez laureatkę organizator niniejszego KONKURSU jest uprawniony do zdyskwalifikowania laureatki i nieprzyznania jej nagrody. Po upływie 60 dni od daty zakończenia akcji promocyjnej nie będą przyjmowane reklamacje dotyczące procedury wyboru i/lub wyniku KONKURSU. W przypadku dochodzenia, na drodze sądowej lub pozasądowej, jakichkolwiek roszczeń wobec FESTINY przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im praw własności intelektualnej lub prawa do ochrony wizerunku, wynikającego z wykorzystania przez laureatkę (lub laureatkę rezerwową) wręczonej jej do użytku prywatnego fotografii, o której mowa w punktach 5. i 9., laureatka (lub laureatka rezerwowa) ponosi wszelką odpowiedzialność wobec FESTINY lub występujących z roszczeniem osób trzecich oraz koszty takich postępowań, w tym procesowe i odszkodowawcze. 11. OGRANICZENIA Pracownicy (a także członkowie ich najbliższej rodziny do pierwszego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa) firmy JANEBA TIME SP. Z O.O. i FESTINA-LOTUS S.A. lub firm utrzymujących z nią jakiekolwiek stałe relacje handlowe bądź świadczących dla niej usługi, zwłaszcza w związku z niniejszym KONKURSEM, nie mogą uczestniczyć w KONKURSIE ani w żaden sposób korzystać z przyznawanych przez nią nagród i/lub podarunków. 12. UZASADNIONA PRZYCZYNA Firma JANEBA TIME SP. Z O.O. i FESTINA-LOTUS S.A zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian umożliwiających pomyślne zakończenie akcji promocyjnej w razie zaistnienia uzasadnionej przyczyny lub przyczyn wynikających z działania siły wyższej uniemożliwiających jej doprowadzenie do końca w sposób określony w niniejszym regulaminie. 13. PODATEK Nagroda przyznana w KONKURSIE powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych lub na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych nieposiadających miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie Polski. Firma Janeba Time Sp. z o.o. dokona wpłaty zaliczki w imieniu laureatki. Firma Janeba Time Sp. z o.o. dokona wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należny od laureatki z tytułu wygranej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Ponadto firma Janeba Time Sp. z o.o. udostępni osobie nagrodzonej w KONKURSIE stosowne zaświadczenie do celów podatku dochodowego od osób fizycznych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego, zawierające wartość nagrody do celów tegoż podatku i wpłaconej zaliczki. 6

7 14. AKCEPTACJA REGULAMINU Uczestnictwo w KONKURSIE oznacza akceptację niniejszego regulaminu, w tym obowiązujących przepisów prawa podatkowego, a także wyraźną zgodę na zastosowanie się do decyzji interpretacyjnych organizatora dotyczących zasad zawartych w tymże regulaminie. 15. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU Uczestnictwo w akcji promocyjnej oznacza akceptację niniejszego regulaminu, w tym obowiązujących przepisów prawa podatkowego, a także wyraźną zgodę na zastosowanie się do decyzji interpretacyjnych firmy JANEBA TIME SP. Z O.O. lub FESTINA-LOTUS S.A. dotyczących zasad zawartych w tymże regulaminie. Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa polskiego, które mają zastosowanie we wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie dotyczących interpretacji, skuteczności i stosowania regulaminu. Strony zrzekają się, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, zastosowania prawa, któremu podlegają, i niniejszym poddają się orzecznictwu sądów we Wrocławiu w przypadku wszelkich sporów wynikłych na tle interpretacji lub realizacji niniejszej umowy. 7

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne 1 Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego. pn. Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie

Regulamin Konkursu Fotograficznego. pn. Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie Regulamin Konkursu Fotograficznego pn. Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs fotograficzny pn. Opolskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie.

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. Regulamin I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. 1.Organizator i czas trwania konkursu 1.1 Organizatorem I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Konkursu Fotograficznego ZNAJDŹ NATURALNY UŚMIECH. 1 Organizator

Konkursu Fotograficznego ZNAJDŹ NATURALNY UŚMIECH. 1 Organizator Regulamin Konkursu Fotograficznego ZNAJDŹ NATURALNY UŚMIECH 1 Organizator 1. Organizatorem Konkursu ZNAJDŹ NATURALNY UŚMIECH jest Viridi Linea Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 3/104. 2.

Bardziej szczegółowo

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Zdrowo i radośnie w ciąży zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu HONOR7

Regulamin konkursu HONOR7 Regulamin konkursu HONOR7 Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce konkursu Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady konkursu pod nazwą HONOR 7, zwanego dalej Konkursem. Konkurs organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła

Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła 1. Organizatorem konkursu Projekt: pszczoła jest Fundacja Greenpeace Polska z siedzibą przy ul. Lirowej 13, 02-387 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WYBORY MISS JAGODY MODLIBORZYCE 2016 REGULAMIN KONKURSU

WYBORY MISS JAGODY MODLIBORZYCE 2016 REGULAMIN KONKURSU WYBORY MISS JAGODY MODLIBORZYCE 2016 REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje: Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 1. Organizator Portfolio Music z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej

Regulamin konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej Regulamin konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej I. Organizator: Organizatorem konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej jest Polski Klub Ekologiczny z siedzibą w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która: Regulamin Konkurs Fotograficzny Nowosolna oczami mieszkańców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Nowosolna oczami mieszkańców jest Stowarzyszenie NOWAsolna z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Wspomnienia ze stoczni jest spółka EURO STYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego pt. "WSPÓLNIE DBAMY O NASZĄ PLANETĘ.

Regulamin konkursu plastycznego pt. WSPÓLNIE DBAMY O NASZĄ PLANETĘ. Regulamin konkursu plastycznego pt. "WSPÓLNIE DBAMY O NASZĄ PLANETĘ. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu pn. Upoluj Mikołaja w akcji. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym pn. Upoluj Mikołaja w akcji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin

Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Maluszkowe radości i zabawy zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ I PRZEPIS Zostań chefem KUKBUK-a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ I PRZEPIS Zostań chefem KUKBUK-a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ I PRZEPIS Zostań chefem KUKBUK-a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarnofotograficzny pod nazwą Zostań chefem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo 1 Postanowienia ogólne 1.! Konkurs fotograficzny Miłość, bliskość, macierzyństwo, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy. organizowanego przez Gminę Psary. jako element akcji społecznej

Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy. organizowanego przez Gminę Psary. jako element akcji społecznej Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy organizowanego przez Gminę Psary jako element akcji społecznej pn. Gmina Psary tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy 1 Organizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad. 1 Postanowienia wstępne Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą MOJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty

Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Wymarzone mikołajkowe prezenty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. Postanowienia Ogólne 2. Cel Konkursu 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

REGULAMIN KONKURSU 1. Postanowienia Ogólne 2. Cel Konkursu 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie REGULAMIN KONKURSU 1. Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paprotni, adres: ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów, numer KRS: 0000176445,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Choinka Wizz Air

REGULAMIN KONKURSU Choinka Wizz Air REGULAMIN KONKURSU Choinka Wizz Air 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania konkursu pod nazwą Choinka Wizz Air (Konkurs). 2. Organizatorem konkursu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego W Chinach i o Chinach w 2014 roku

Regulamin konkursu fotograficznego W Chinach i o Chinach w 2014 roku Regulamin konkursu fotograficznego W Chinach i o Chinach w 2014 roku I. Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu W Chinach i o Chinach, zwanego dalej Konkursem, jest Centrum Języka i Kultury Chińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Moje aktywne wakacje 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Moje aktywne wakacje ( Konkurs ). Organizatorem konkursu jest Synertime Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem) I. 1. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem)

Bardziej szczegółowo

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Regulamin konkursu 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu jest firma epartner.pl sp. z o.o. ul. Gajowicka 95 53-421 Wrocław NIP: 894-282-45-15 VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej REGULAMINEM, określa warunki na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą WYGRAJ BILET

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu,

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TORPOL Regulamin Konkursu Torpol na Cavaliadzie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Torpol na Cavaliadzie, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecaj i zarabiaj

REGULAMIN KONKURSU. Polecaj i zarabiaj REGULAMIN KONKURSU Polecaj i zarabiaj I. ORGANIZATOR 1. Konkurs pt. Polecaj i zarabiaj (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Care Solutions DE Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kierunek Miasto

REGULAMIN KONKURSU Kierunek Miasto 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Kierunek Miasto 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kierunek Miasto ( Konkurs ), a także prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu pt. Metamorfoza, (dalej: Konkurs), jest Expo Arena S.A. (dalej: Organizator) z siedzibą w Ostródzie (14-100), ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs Mordki w kubeł (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany i przeprowadzany przez Dibaq Polska Sp. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu 58-300,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego. Pejzaż Gminy Skórcz i regionu Kociewia

Regulamin Konkursu Fotograficznego. Pejzaż Gminy Skórcz i regionu Kociewia Strona1 Regulamin Konkursu Fotograficznego 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1 Organizatorem konkursu fotograficznego zwanego dalej konkursem jest Gmina Skórcz (zwana dalej Gminą) z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce:

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce: REGULAMIN KONKURSU Twoje przygotowania do Runmageddonu z CAT 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Extreme. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Rzeczypospolitej 2 lok. 20, 02-972 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest OGRÓDEK DZIADUNIA Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Blue Wonders

Regulamin Konkursu Blue Wonders 1 Informacje podstawowe Regulamin Konkursu Blue Wonders 1. Organizatorem i administratorem Konkursu 3 kroki do sukcesu (zwanego dalej Konkursem) jest firma Oriflame Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć Warszawa, 21 października 2016 roku. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu internetowego FOTO - KONKURS na Najpiękniejszą. Stylizację w Kapeluszu

Regulamin konkursu internetowego FOTO - KONKURS na Najpiękniejszą. Stylizację w Kapeluszu Regulamin konkursu internetowego FOTO - KONKURS na Najpiękniejszą 1 Postanowienia ogólne Stylizację w Kapeluszu 1. Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady konkursu, zwanego dalej Konkursem",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WODA WSZECHOBECNA

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WODA WSZECHOBECNA REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WODA WSZECHOBECNA I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem II edycji konkursu fotograficznego Woda wszechobecna jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek. organizowanego przez. Gminę Psary Urząd Gminy w Psarach

Regulamin III edycji Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek. organizowanego przez. Gminę Psary Urząd Gminy w Psarach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 050.25.2016 Wójta Gminy Psary z dnia 1 marca 2016 roku Regulamin III edycji Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek organizowanego przez Gminę Psary Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO DLA FARMACEUTÓW I TECHNIKÓW FARMACJI DOTYCZĄCEGO PRODUKTU DEXAK 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO DLA FARMACEUTÓW I TECHNIKÓW FARMACJI DOTYCZĄCEGO PRODUKTU DEXAK 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO DLA FARMACEUTÓW I TECHNIKÓW FARMACJI DOTYCZĄCEGO PRODUKTU DEXAK 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie edukacyjnym z dziedziny farmacji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotografii Młodych III edycja Zwany dalej Regulaminem

Regulamin Konkursu Fotografii Młodych III edycja Zwany dalej Regulaminem Regulamin Konkursu Fotografii Młodych III edycja Zwany dalej Regulaminem A. Postanowienia ogólne. 1. Konkurs fotograficzny Fotografii Młodych (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany przez Klub Młodych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE 1. Organizator Spółka Melog.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-532, ul Rakowiecka 36 lok. 341, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Szukaj bannera szukam-trenera! 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Szukaj bannera szukam-trenera! 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Szukaj bannera szukam-trenera! 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Szukaj bannera szukam-trenera! (zwanego dalej Konkursem ) jest Askad s.c. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI. Postanowienia ogólne. Uczestnicy konkursu

REGULAMIN KONKURSU TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI. Postanowienia ogólne. Uczestnicy konkursu REGULAMIN KONKURSU TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI Postanowienia ogólne 1 1. Celem Konkursu TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI, zwanego dalej Konkursem, jest zachęcenie do rozliczenia się z podatku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS I. Organizatorem konkursu jest INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą: ul. Grodzka 40, II piętro. 31-044 Kraków. II. Celem konkursu jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ z Canon zdobądź bilet na EURO2012

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ z Canon zdobądź bilet na EURO2012 REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ z Canon zdobądź bilet na EURO2012 Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Konkursu jest Canon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 9, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3. [Zasięg Konkursu] Konkurs przeprowadzony będzie na terenie Polski.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3. [Zasięg Konkursu] Konkurs przeprowadzony będzie na terenie Polski. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Nazwa Konkursu] Przewidziany niniejszym Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Wygraj rok darmowej zabawy w Kinderplanecie (zwany dalej Konkursem) 2.[Organizatorem Konkursu]

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RELACJA ZE SZKOLNEJ WYCIECZKI KONKURS INDYWIDUALNY

REGULAMIN KONKURSU RELACJA ZE SZKOLNEJ WYCIECZKI KONKURS INDYWIDUALNY REGULAMIN KONKURSU RELACJA ZE SZKOLNEJ WYCIECZKI KONKURS INDYWIDUALNY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik (zwany dalej Uczestnikiem) akceptuje treść niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łazienkę marzeń

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łazienkę marzeń REGULAMIN KONKURSU Wygraj łazienkę marzeń 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pod hasłem Wygraj łazienkę marzeń (zwanego dalej Konkursem ) jest Spółka They.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej "Konkursem") jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Konkursie. 2. Organizatorem Konkursu jest: Oberösterreich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego Wszystko, co kochasz: Pyszne jedzenie!

Regulamin konkursu plastycznego Wszystko, co kochasz: Pyszne jedzenie! Regulamin konkursu plastycznego Wszystko, co kochasz: Pyszne jedzenie! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Wszystko,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego Uśmiechy południowego Bałtyku Uśmiechy województwa pomorskiego

Regulamin Konkursu Fotograficznego Uśmiechy południowego Bałtyku Uśmiechy województwa pomorskiego Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 266/336/14 z dnia 18 marca 2014 r. Regulamin Konkursu Fotograficznego Uśmiechy południowego Bałtyku Uśmiechy województwa pomorskiego 1. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 230/2016. Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 19 lipca 2016 roku

Zarządzenie Nr 230/2016. Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 19 lipca 2016 roku Zarządzenie Nr 230/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego pod nazwą Czeladzki Senior fotograf Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Dzień Kobiet z Kinem Helios

Regulamin konkursu Dzień Kobiet z Kinem Helios Regulamin konkursu Dzień Kobiet z Kinem Helios 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady i warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Dzień Kobiet z Kinem Helios, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B.

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą 25 lat wydawnictwa W.A.B. (zwanego dalej Konkursem ) jest Grupa Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkurs na projekt kampanii Elektro nie śmieci prowadzonej przez 20 osobową grupę młodzieży Patrol Elektrośmieci. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw, które zostaną nagrodzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie.

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie. Regulamin Konkursu Lacalut bezpieczne wybielanie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Lacalut bezpieczne wybielanie. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs zatytułowany Natura(lnie) Zakynthos 2016 prowadzony na zasadach określanych

Bardziej szczegółowo

Konkurs REGULAMIN. 1. Informacje podstawowe

Konkurs REGULAMIN. 1. Informacje podstawowe Konkurs REGULAMIN 1. Informacje podstawowe 1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin z siedzibą w Warszawie, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Babcia gotuje, wnuczek doprawia

REGULAMIN KONKURSU Babcia gotuje, wnuczek doprawia REGULAMIN KONKURSU Babcia gotuje, wnuczek doprawia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: Babcia gotuje, wnuczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Video 15 sekund z Twojej podróży

Regulamin Konkursu Video 15 sekund z Twojej podróży I Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Video 15 sekund z Twojej podróży 1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzania konkursu wideo 15 sekund z Twojej podróży, dalej zwanego Konkursem", jak

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA

Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA, o której mowa w niniejszym regulaminie jest Agencja PP1 Sp. z o.o. Sp.K. ul. Morszyńska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. Odkrywamy piękny Toruń

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. Odkrywamy piękny Toruń REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. Odkrywamy piękny Toruń organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. konkursu STAG wspiera sportowe emocje POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin. konkursu STAG wspiera sportowe emocje POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu STAG wspiera sportowe emocje 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny prowadzony pod nazwą STAG wspiera sportowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. 2.3. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania Konkursu bez podania przyczyny.

Regulamin konkursu. 2.3. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania Konkursu bez podania przyczyny. Regulamin konkursu 1. Organizator 1.1. Organizatorem Konkursu na najbardziej użyteczną opinię z wakacji, zwanego dalej Konkursem, jest Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, przy ul. Reymonta 39, 45-072

Bardziej szczegółowo

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jestem Skra (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Jestem Skra na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu: Lajk do Lajka, by mieć TV jak Bajka

Regulamin konkursu: Lajk do Lajka, by mieć TV jak Bajka Regulamin konkursu: Lajk do Lajka, by mieć TV jak Bajka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się przyrzeczenie publiczne pod nazwą Lajk do Lajka, by mieć TV jak

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUPER TATA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU SUPER TATA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU SUPER TATA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Super tata. Przedmiotem Konkursu jest pokazanie i uświadomienie innym

Bardziej szczegółowo

www.aleje.org.pl REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NAJPIĘKNIEJSZA ALEJA

www.aleje.org.pl REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NAJPIĘKNIEJSZA ALEJA www.aleje.org.pl REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NAJPIĘKNIEJSZA ALEJA Edycja III 2014 Informacje podstawowe 1. Przedmiotem fotografii konkursowych powinny być aleje przydrożne sfotografowane na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Bezpieczne wakacje z CM MEDICA

REGULAMIN KONKURSU Bezpieczne wakacje z CM MEDICA REGULAMIN KONKURSU Bezpieczne wakacje z CM MEDICA 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Bezpieczne wakacje z CM Medica konkurs plastyczny dla dzieci (dalej zwany KONKURSEM

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Jubileuszowy Konkurs Fotografii Naukowej

Regulamin konkursu fotograficznego Jubileuszowy Konkurs Fotografii Naukowej I. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu fotograficznego Jubileuszowy Konkurs Fotografii Naukowej 1. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Camper na Motor Show 2016 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

1. Definicje. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: Regulamin konkursu Meble VOX Projekt stolika kawowego. 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem.

Bardziej szczegółowo