REGULAMIN KONKURSU #FACETHEDAY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU #FACETHEDAY"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU #FACETHEDAY Dziękujemy za zainteresowanie niniejszym Konkursem zorganizowanym przez Prestige et Collections International, francuską firmę z kapitałem wynoszącym euro, z siedzibą firmy znajdującą się pod adresem: 16, Place Vendome, Paryż, zarejestrowanej w Paryżu pod numerem , działającej dla marki BIOTHERM (określanej dalej jako Organizator, Zbiorowy Organizator lub My ). Niniejszy Konkurs odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod następującym adresem: (określanej dalej jako Strona ). Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem zawierającym zasady uczestnictwa w Konkursie. Biorąc udział w Konkursie bezwarunkowo akceptujesz niniejsze zasady oraz warunki. Konkurs nie jest w żaden sposób związany lub zarządzany, ani sponsorowany przez Instagram, a osoby biorące w nim udział, które spełniają konieczne warunki opisane w Sekcji 3 (określane dalej jak Uczestnicy ) będą udzielać wszelkich informacji tylko Organizatorowi, a nie aplikacji Instagram. Niniejsze reguły są dostępne na Stornie Internetowej zgodnie z regulaminem Konkursu. Mogą także zostać bezpłatnie udostępnione każdej osobie, która zgłosi taką prośbę do Organizatora za pośrednictwem adresu SEKCJA 1: DEFINICJA Zgodnie z regulaminem, przez poniższe wyrażenia rozumie się: "Zabawa" lub Konkurs : niniejszy konkurs online oznaczony #FACETHEDAY "Uczestnik" lub "Ty": osoba spełniająca założenia Artykułu 3 i biorąca udział w Zabawie. Strona Internetowa : strona internetowa dostępna pod następującym adresem: facetheday.biotherm.com SEKCJA 2: TERMIN Konkurs odbywa się w okresie od 31/03/2015 8:00AM (Paris time) do końca dnia 31/07/2015. SEKCJA 3: UCZESTNICTWO 3.1 WARUNKI UCZESTNICTWA Przystąpienie do Konkursu jest darmowe bez konieczności dokonywania jakiegokolwiek zakupu. Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób które osiągnęły wiek pełnoletni przed rozpoczęciem trwania konkursu. Dopuszcza się konieczność przesłania kopi dokumentu tożsamości potwierdzający wiek uczestnika.

2 W Konkursie mogą brać udział osoby mieszkające pod tym samym adresem, ale dopuszcza się tylko jednorazowe zgłoszenie się tego samego uczestnika (takie same dane personalne i adresowe). W Konkursie nie mogą brać udziału osoby pracujące dla Organizatora Konkursu, biorące udział w jego przygotowaniu, ani członkowie rodzin wyżej wymienionych osób (posiadające taki sam adres). Uczestnictwo w Konkursie odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem Strony Internetowej. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia formularza zgłoszeniowego w dobrej wierze ze świadomością, że niepełne lub niepoprawne zgłoszenia będą odrzucone. To samo tyczy się wielokrotnych zgłoszeń dokonanych przez tą samą osobę. Uczestnik potwierdza, że przekazane nam dane, przechowywane w naszej bazie danych są prawidłowe i służą potwierdzeniu tożsamości uczestnika. W razie jakichkolwiek zmian w przekazanych nam danych prosimy o kontakt. Nieprawidłowe lub niepełne zgłoszenia nie będą akceptowane. Prosimy o zaniechanie wszelkich prób wzięcia udziału w Konkursie w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem. Każde zgłoszenie jest przez nas sprawdzane pod kątem zgodności z niniejszymi zasadami. 3.2 PRZEBIEG KONKURSU Konkurs składa się z dwóch etapów: (i) Pierwszy etap : Konkurs podzielony jest na dwa następujące po sobie etapy. (i) Etap pierwszy: W kontekście wprowadzania nowych produktów Aquasource, będących franszyzą marki Biotherm uczestnik jest zobowiązany do opublikowania zdjęcia/nagrania. Zdjęcie powinno być zgodne z tematem wybranym przez Organizatora. Podczas trwania konkursu, 12 (dwanaście) uczestników otrzyma nagrodę zdefiniowaną w sekcji 4.2 poniżej, maksymalnie do 3 (trzech) wygranych na miesiąc według warunków przedstawionych w sekcji 4.1 poniżej. Uczestnik może być wytypowany na zwycięzcę tylko 1 (jeden) raz podczas trwania pierwszego etapu konkursu. Z powodów logistycznych oraz zgodności z lokalnym prawem, uczestnicy zamieszkujący niżej wymienione państwa nie mogą zostać wytypowani do otrzymania nagród zdefiniowanych w paragrafie 4.2 (i): Wietnam, Indonezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Panama, Peru, Egipt, Wenezuela, Liban, Maroko, Południowa Afryka, Urugwaj, Islandia, Serbia, Jordania, Litwa, Ghana, Norwegia, Grecja, Łotwa, Estonia, Chiny, Chile, Chorwacja, Arabia Saudyjska, Rosja, Republika Dominikany, Kazachstan, Turcja, Ukraina. Uczestnicy z tych krajów mogą jednak uczestniczyć w drugim etapie konkursu, w celu zdobycia nagrody zdefiniowanej w paragrafie 4.2 (ii).

3 (ii) Etap drugi: W ostatnim miesiącu trwania konkursu Organizator Korporacyjny wyłoni zwycięzcę spośród wszystkich uczestników etapu 1 (pierwszego) według warunków określonych w paragrafie 4.1 (ii) poniżej. 3.4 Przepisy ogólne Uczestnictwo w konkursie będzie miało miejsce wyłącznie poprzez stronę internetową. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: Wszelkie próby oszustwa powodują natychmiastową dyskwalifikację z konkursu. Uczestnicy powinni powstrzymywać się od jakichkolwiek działań niezgodnych z przedstawionymi zasadami. Zgodność z regulaminem może być weryfikowana przy użyciu różnych specjalistycznych metod dostępnych Organizatorowi. Jak w przypadku oddawanych głosów, nieuczciwe działania ze strony uczestników oraz osób trzecich, zmierzające do zwiększenia liczby głosów są rygorystycznie zabronione. W przypadkach podejrzewanego oszustwa lub nieuczciwego zgłaszania uczestnictwa, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji, jeśli uważa to za niezbędne. Wszelkie dowiedzione próby przekupstw lub nieuczciwych działań będą skutkować w natychmiastowej i definitywnej dyskwalifikacji uczestnika, który się ich dopuścił. Uczestnik wyraża zgodę na ujawnianie organizatorom prawdziwych informacji i dodatkowo zawiadomić o wszelkich zmianach dotyczących podanych informacji osobowych. Ponadto, rejestracja może nie zostać zakwalifikowana jeśli działania uczestnika nie są zgodne z zadami przedstawionymi powyżej lub informacje przez niego przekazane są niezgodne z prawdą. Zabronione jest publikowanie przez uczestnika jakichkolwiek zdjęć, których zawartość mogłaby być uznana za (i) krzywdzącą, zastraszającą, nielegalną, zawierającą oszczerstwa, nieuprawnioną, obraźliwą, przynoszącą ujmę, wrogą, podżeganie do przemocy lub nienawiści na tle rasowym, religijnym, bądź etnicznym, wulgarną, niecenzuralną, ingerującą w prywatność lub prawa do zachowania własnego wizerunku, (ii) pozwalającą na identyfikację osoby szczególnie poprzez ujawnianie jego/jej adresu zamieszkania, numeru telefonu lub naruszającą jego/jej prywatność lub fizyczną, bądź moralną prawość, (iii) zawierającą wszelkie naruszenia jakichkolwiek znaków handlowych, tekstów, fotografii, obrazów lub praw do nagrań wideo, itd. (iv) w przeciwieństwie do ogólnych zasad użytkowania strony internetowej oraz, w szczególności, stanowiących pogwałcenie porządku publicznego, wszelkie podżeganie do popełniania przestępstw, wykroczeń oraz prowokacji, dyskryminacji, przejawiania oznak nienawiści oraz przemocy. Podobnie, jakakolwiek zawartość ukazująca nagość, częściową nagość (intymne części ciała) jest niniejszym zakazana. Publikacje mogą być poddane kontroli w gestii Organizatora. Jedynie zawartość zgodna z tymi warunkami będzie zaakceptowana i będzie mogła być użyta do celów konkursowych. Organizator Korporacyjny wyraźnie zastrzega sobie prawo do odmowy zezwolenia na udział jakiejkolwiek osoby, czyjej publikacja narusza wymogi konkursu. SEKCJA 4: WYBÓR ZWYCIĘZCÓW I NAGRÓD 4.1 Wytypowanie zwycięzcy Zasady konkursu zakładają przedłożenie do Jury, złożonego z 5 (pięciu) odpowiedzialnych członków marki Biotherm, zdjęć/filmików opublikowanych na stronie internetowej. Jury ma moc decyzyjną, a jego wybór jest ostateczny.

4 (i) (ii) 15 (piętnaście) Uczestników, których zdjęcie/filmik został wytypowany przez Jury jako zwycięski otrzyma nagrodę zgodnie z zapisem w części 4.2 (i) poniżej. W lipcu 2015 roku Jury będzie zobowiązane do wyboru, spośród wszystkich uczestników konkursu, zwycięzcy, który otrzyma nagrodę zgodnie z zapisem w części 4.2 (ii) poniżej. Organizator nie jest zobowiązany do przyznania nagrody, jeśli zwycięzca (i) nie potwierdzi otrzymania listu, bądź a w trakcie 30 dni, (ii) nie dostarczył prawidłowych informacji podczas rejestracji, lub (iii) nie stosował się do wyznaczonych zasad. 4.2 Nagrody (i) Każdy zwycięzca otrzyma następującą nagrodę: Aquasource Gel cera normalna/mieszana (50ml) o wartości 39 euro (trzydzieści dziewięć euro)* Aquasource Total Eye Revitaliser (15ml) o wartości 28,50 euro (dwadzieścia osiem euro i 50 eurocentów)* Aquasource Night Spa do każdego rodzaju cery (50ml) o wartości 42 euro (czterdzieści dwa euro) *poglądowa cena rynkowa Zwycięzcy otrzymają nagrodę w ciągu maksymalnie 30 (trzydziestu) dni po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzającego a. Jeśli z jakichś zewnętrznych powodów, nagrody powrócą do Organizatora Korporacyjnego, nagrody te nie zostaną zwrócone. Zwycięzca utraci wtedy wszelkie prawa, a nagrody nie zostaną przydzielone na nowo. (ii) Zwycięzca drugiego etapu otrzyma następującą nagrodę: Wycieczka do Polinezji Francuskiej (Moorea) o wartości 13,000 (trzynaście tysięcy) euro. *poglądowa cena rynkowa uzależniona od miejsca zamieszkania uczestnika. Organizator bierze na siebie następujące koszty: - Bilety lotnicze w klasie ekonomicznej (w obie strony) z lotniska najbliższego miejscu zamieszkania Zwycięzcy, dla dwóch osób (dwie osoby dorosłe) - Noclegi w Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa (lub równorzędnym) hotelu, na 5 (pięć) nocy (z obiadokolacją) dla 2 (dwóch) osób (wino, aperitify oraz alkohol w cenie) - Jednodniowa wizyta w Tetiaroa - Transport w obie strony z lotniska Papeete do Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa. Organizator nie pokryje następujących kosztów: - Wszelkie inne koszty podróży, bądź inne dodatkowe koszty pokryte przez finalistów nie będą zwrócone przez Organizatora. - Koszty transportu z miejsca zamieszkania do lotniska oraz koszty powrotu z lotniska do domu. - Wszelkie osobiste wydatki zawierające: mini bar, dodatki, prezenty jakiegokolwiek rodzaju oraz rozmowy telefoniczne. Nagroda jest przyznana Zwycięzcy i nie może być ani przekazana innej osobie, ani wymieniona na równowartość pieniężną. Jest zrozumiałe, że Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia zaproponowanej nagrody w jakimkolwiek czasie przez inną o równorzędnej wartości.

5 Ponadto nagroda jest poddana limitowi czasowemu: wykorzystanie do 31 Października Jeśli Zwycięzca i obsługa hotelu nie zdołają ustalić odpowiedniej daty, Zwycięzca straci wszelkie prawa i nagroda nie zostanie zrealizowana. CZĘŚĆ 6: OŚWIADCZENIE, AUTENTYCZNA TWÓRCZOŚĆ ORAZ PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Dla celów konkursu Uczestnik niniejszym wyraźnie i bez opłat upoważnia Organizatorów do: reprodukcji, przedstawiania, modyfikowania, adaptacji (łącznie z tłumaczeniem), przenoszenia i dystrybucji oświadczenia Uczestnika, filmiku i/lub fotografii związanej z grą dla wszelkich celów komunikacyjnych (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych), korporacyjnych i finansowych (łącznie z corocznym raportem Grupy L Oréal i/lub jej filii, sprawozdań z działalności), celów promocyjnych oraz reklamowych w odniesieniu do produktów firmy L Oréal, zawierające udział mediów: i. Ekspozycja we wszystkich formatach w nieograniczonych ilościach; ii. Telewizja; nieograniczona dystrybucja; iii. W prasie drukowanej oraz magazynach; iv. W Internecie (bez względu na stronę internetową oraz media społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, YouTube itp.). Uczestnik jest niniejszym informowany o tym, że wyżej wymienione media są stronami należącymi do osób trzecich, a w wyniku tego transmisja i użycie oświadczenia Uczestnika, jego filmiku lub zdjęć w tych mediach społecznościowych będzie nadzorowane według warunków użytkowania ustalonych przez te osoby trzecie; v. Na podstawie wszelkiego promocyjnego wsparcia mediowego, w dalszej części zwany jako Wsparcie mediowe. To uprawnienie zawiera możliwość zmiany fotografii i/lub filmiku i/lub oświadczenia Uczestnika przez Organizatora, w tym dodanie lub usunięcie tego co uważa za zasadne, jeśli nie narusza to wizerunku lub opinii wyrażonych przez Uczestnika. Niniejsze zezwolenie jest ważne przez okres 5 (pięciu) lat od przekazania kreacji w każdym miejscu na świecie i na każdym rodzaju mediów (prasy, audiowizualnych, Internetu, itp). SEKCJA 7: DANE OSOBOWE W ramach gry, Uczestnik wyraża zgodę do korzystania z danych osobowych przekazanych w trakcie gry dla celów zarządzania konkursem przez Organizatora oraz autoryzowanych Partnerów. Uczestnik ma prawo dostępu, sprzeciwu, sprostowania i usuwania danych, które dotyczą go osobiście. Uczestnik może skorzystać z tego prawa wysyłając list polecony lub e- mail wraz z kserokopią dokumentu tożsamości na adres: L'Oreal Luxe Biotherm INTERNATIONAL 106 rue Danton Levallois-Perret FRANCJA Lub na adres kontakt Osoby korzystające z prawa do usunięcia swoich danych przed końcem konkursu uznaje się, że zrzekają się z uczestnictwa w konkursie. Zwycięscy konkursu, upoważniają nas do opublikowania bezpłatnie na naszej stronie swoich danych osobowych (nazwisko, imię i zdjęcie) przez okres pięciu (5) lat.

6 SEKCJA 8 : ZMIANA ZASAD Oranizator może dokonywać zmian w regulaminie inter alia. Wszelkie zmiany powinny być zintegrowane w ramach tych zasad i ogłaszane na stronie internetowej. SEKCJA 9: KAUCJA I KONSULTACJA ZASAD Pełny regulamin sąjest dostępne u Jean-Michel ADAM, SCP JM ADAM - V. ADAM, pod adresem 99 rue de Prony, Paryż, Francja. Zasady te można znaleźć na Stronie przez cały czas trwania gry. Mogą też być wysłane bezpłatnie, do każdego, kto dokonał takiego zgłoszenia w okresie trwania gry, pod adresem: L'Oreal Luxe Biotherm INTERNATIONAL 106 rue Danton Levallois-Perret FRANCJA

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: I. [Definicje] Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: 1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą Sklej to! organizowany na Stronie Internetowej; 2. Organizator Konkursu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando 1 Postanowienia ogólne 1. W okresie od 6 stycznia 2015 r. do 23 stycznia 2015 r. (włącznie) zostanie zorganizowany i przeprowadzony Konkurs, a po 23

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin testowania Czy znasz BB?

Regulamin testowania Czy znasz BB? Regulamin testowania Czy znasz BB? 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się testowanie pod nazwą Czy znasz BB? zwany dalej Testowaniem. Testowanie jest organizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Scrabble w Szkole oraz Serwisu Internetowego Scrabble w Szkole

Regulamin programu Scrabble w Szkole oraz Serwisu Internetowego Scrabble w Szkole Regulamin programu Scrabble w Szkole oraz Serwisu Internetowego Scrabble w Szkole 1. DEFINICJE Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Dane Osobowe dane osobowe wprowadzone do Serwisu, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo