Technologia produkcji kartograficznej w środowisku ESRI (PLTS) Tomek Letmański Esri Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologia produkcji kartograficznej w środowisku ESRI (PLTS) Tomek Letmański Esri Polska"

Transkrypt

1 Technologia produkcji kartograficznej w środowisku ESRI (PLTS) Tomek Letmański Esri Polska

2 Technologia kartograficzna Esri Krótkie wprowadzenie do Esri Production Mapping Zarządzanie przebiegiem prac Gromadzenie danych Edytowanie danych Kontrola jakości Tworzenie map Publikacja map Esri Aeronautical Solution Esri Defense Mapping ArcGIS for Maritime (Esri Nautical Solution)

3 Technologia kartograficzna Esri

4 Technologia kartograficzna Esri Naprzeciw oczekiwaniom wytwórców produktów geoprzestrzennych Aranżacja ArcGIS w kierunku standaryzacji, efektywności i powtarzalności procedur Optymalizacja produkcji danych i map Współdzielone środowisko pracy zapewniające zespołom wykorzystywanie tych samych reguł produkcyjnych Dostosowalność Obsługa specyfikacji branżowych

5 PLTS -Zmiany. nazw modułów technologii kartograficznej Esri

6 Technologia kartograficzna Esri Mapping and Charting Solutions Aeronautical Defense Nautical Resource Centers Esri Production Mapping Kartografia Edytowanie ArcGIS Data Reviewer Workflow Manager Task Assistant

7 Technologia kartograficzna Esri Przebieg prac produkcji danych i map Ładowanie danych Tworzenie, edytowanie i utrzymanie danych Wprowadzanie elementów kartograficznych Projekt bazy danych Publikacja map Gromadzenie danych Zarządzanie przebiegiem prac i zadaniami QA/QC Zapis i zarządzanie

8 Esri Production Mapping

9 Esri Production Mapping (.kiedyś PLTS Foundation) Rozwiązanie zbudowane na ArcGIS aby zoptymalizować produkcję danych i map Użytkownicy: Technologia produkcji kartograficznej dedykowana różnym branżom Agencje kartograficzne, producenci danych i map topograficznych Administracja, infrastruktura, bezpieczeństwo, transport,... Standaryzacja i optymalizacja produkcji danych i map Obsługa wielo-nakładowej produkcji map Narzędzia zapewniające redukcję czasu produkcji i poprawę jakości zarządzania przebiegiem prac Obsługa specyfikacji USGS, EuroRegional & EuroGlobal, Global Map

10 Esri Production Mapping Produkcja kartograficzna Zarządzanie przebiegiem prac Edytowanie danych Kontrola jakości danych Tworzenie produktów kartograficznych

11 Esri Production Mapping - komponenty Workflow Management Task Assistant Manager Product Library Feature Manager Kartografia

12 Esri Production Mapping Zarządzanie przebiegiem prac

13 Zarządzanie przebiegiem prac Edytowanie Pozyskiwanie Kontrolowanie Product Library GDB produkcyjna Dane Produkty Publikacja Produkty kartograficzne

14 Product Library biblioteka produktów Scentralizowane zarządzanie regułami produkcji, mapami i dokumentami Obsługa całego cyklu produkcyjnego Centralne gromadzenie informacji i zachowań Konfiguracje edycji danych Reguły kontroli jakości Specyfikacje kartograficzne Wyjście /Publikacja Zarządzanie produktem Kontrola wielo-dostępu Zarządzanie wersjami Checkin / Checkout

15 Zarządzanie przebiegiem prac na wielu poziomach Definiowanie własnego przebiegu prac Makro łącza do wielu zewnętrznych systemów na wysokim poziomie Mikro zadania w aplikacji ArcMap Workflow Manager Task Assistant

16 Workflow Manager - zarządzanie przebiegiem prac Lepsze zarządzanie zasobami i procedurami GIS Definiowanie cyklów produkcyjnych Standaryzacja przebiegu prac w celu automatycznego uruchamiania niezbędnych programów non-gis ArcMap Przyporządkowywanie i śledzenie przebiegu prac Definiowanie własności prac Historia transakcji obiektów Dostępny także jako niezależne rozszerzenie do ArcGIS

17 Task Assistant Manager zarządzanie zadaniami Projektowanie i budowanie szczegółowych ścieżek pracy Zarządzanie przebiegiem prac na poziomie mikro Projektowanie, implementowanie i wywoływanie prac produkcyjnych w ArcMap Redukcja kliknięć Kombinacja złożonych zadań Instrukcje krok-po-kroku Ścieżka nauki GIS Workflow ArcMap TAM

18 Esri Production Mapping Ładowanie i edytowanie danych

19 Technologia kartograficzna Esri Przebieg prac produkcji danych i map Ładowanie danych Tworzenie, edytowanie i utrzymanie danych Wprowadzanie elementów kartograficznych Projekt bazy danych Publikacja map Gromadzenie danych Zarządzanie przebiegiem prac i zadaniami QA/QC Zapis i zarządzanie

20 Schematy baza danych Schematy dostępne wraz z rozwiązaniem branżowym Zgodne ze specyfikacjami i gotowe do użycia Esri publikuje branżowe modele danych Użyj własnego modelu Esri Production Mapping jest konfigurowalne

21 Ładowanie danych Wsadowe ładowanie danych do geobazy Wiele źródeł i wiele celów Specjalna użyteczność przy danych zgodnych z określonymi standardami Ładowanie własnych formatów ArcGIS Shape, coverage, geobaza Baza danych transferu Cross-Reference Narzędzie geoprzetwarzania Schemat bazy danych ver. 1.1 Cross Reference Schemat bazy danych ver. 1.2

22 Pozyskiwanie i przetwarzanie danych Szybkie i precyzyjne tworzenie danych Zaawansowane ocenianie danych W-locie Konfigurowanie i śledzenie metadanych na poziomie obiektów Zarządzanie wyświetlaniem atrybutów Zaawansowane szablony edycji Rozbudowana funkcjonalność Typy danych Obsługa edycji obiektów branżowych

23 Feature Manager - zarządzanie obiektami Edycja przy użyciu szablonu obiektów Szablony złożone Jeden szkic tworzy obiekty w wielu warstwach Zakładka Create Wybór celu edycji: w której warstwie utworzyć obiekt? Zakładka Update Aktualizacja atrybutów wybranych istniejących obiektów Zakładka Metadata Określenie ulubionych atrybutów metadanych Okienko Atrybuty Wyświetla atrybuty zgodnie z wybraną powyżej zakładką Grupy atrybutów wg konfiguracji

24 Product Library Biblioteka produktów Kontrola środowiska edycyjnego Geobaza (osobista, plikowa, SDE) Gromadzi edycyjne reguły biznesowe Ocenianie bazy danych Zarządzanie atrybutami Definiowanie metadanych na poziomie obiektów Geobaza powiązana z geobazą produkcyjną podczas edycji Edytowanie Ocenianie Pliki wspierające Geobaza produkcyjna Załączniki Kartografia Product Library Reguły Specyfikacje

25 Esri Production Mapping Ocenianie danych

26 Technologia kartograficzna Esri Przebieg prac produkcji danych i map Ładowanie danych Tworzenie, edytowanie i utrzymanie danych Wprowadzanie elementów kartograficznych Projekt bazy danych Publikacja map Gromadzenie danych Zarządzanie przebiegiem prac i zadaniami QA/QC Zapis i zarządzanie

27 Proces oceniania danych Kontrola jakości danych przy użyciu ArcGIS Data Reviewer Kontrola Przegląd Korekta Weryfikacja

28 ArcGIS Data Reviewer kontrola jakości Sprawne, automatyczne i proste zarządzanie kontrolą jakości danych Śledzenie pełnego cyklu eliminacji błędów Złożone kontrole danych Wsadowe ocenianie obiektów Tabela błędów Opcje manualnej kontroli Wyszukiwanie błędów Narzędzia oznaczania błędów Dostępny także jako niezależne rozszerzenie do ArcGIS Kontrole przestrzenne Ocenianie obiektów Edytowanie wg reguł Kontrole wizualne Śledzenie historii błędu Środowisko wielodostępowe

29 Konfigurowalne ocenianie obiektów ArcGIS Data Reviewer Prace wsadowe Zamiana biznesowych reguł danych w kontrole danych Wiele kontroli zapisanych w jednym pliku pracy Powiązanie z Product Library Business Rules Attribute rules 1. Name cannot be NULL 2. Road width must be greater than 15 Spatial Rules 1. Water Mains should not have sharp angles 2. Hydrant must be connected to hydrant lateral

30 ArcGIS Data Reviewer Automatyczne kontrole jakości Kontrole geometrii Kontrole atrybutów Wizualne kontrole jakości Centralne zarządzanie i śledzenie błędów Przestrzeń robocza kontroli Tabela kontroli

31 Automatyczne kontrole jakości 42 automatyczne kontrole Konfigurowanie wg specyfikacji Prace wsadowe Automatyczne uruchomienie wielu kontroli Model kontroli jakości Gotowe kontrole dla gotowych modeli danych Łatwa dystrybucja

32 Wizualne kontrole jakości Narzędzie selekcjonowania, przeglądu i flagowania błędów Okno przeglądu kontroli Systematyczny przegląd zadanych obszarów Kontrole próbek Próbki przypadkowe Próbki statystyczne

33 Narzędzia Geoprzetwarzania Tworzenie sesji kontroli Uruchamianie prac wsadowych Zapis do tabeli błędów ArcGIS Data Reviewer for Server

34 ArcGIS Data Reviewer for Server Automatyczna kontrola jakości w korporacji Rozszerzony przebieg prac kontroli jakości o generowanie komunikatów Lepsze decyzje na podstawie informacji o jakości danych

35 Esri Production Mapping Produkcja kartograficzna

36 Technologia kartograficzna Esri Przebieg prac produkcji danych i map Ładowanie danych Tworzenie, edytowanie i utrzymanie danych Wprowadzanie elementów kartograficznych Projekt bazy danych Publikacja map Gromadzenie danych Zarządzanie przebiegiem prac i zadaniami QA/QC Zapis i zarządzanie

37 Kartografia Bazodanowe środowisko produkcji kartograficznej Tworzenie obiektów i atrybutów kartograficznych Standaryzacja i współdzielenie symbolizacji Narzędzia automatycznej i interaktywnej edycji Zarzadzanie kompozycją i elementami arkusza mapy Drukowanie, eksportowanie i publikowanie

38 Product Library Wiele map, serii map i użytkowników Pobieranie/Zwrot (Check out/check in) Dokumentów mapy Specjalne blokady Na zielono mapa edytowana przeze mnie Na czerwono - mapa edytowana przez Kogoś Zapobiega edytowaniu mapy w tym samym czasie przez różnych użytkowników Historia wersji Dostęp do poszczególnych wersji mapy Kto edytował, kiedy, komentarze

39 Grid Manager siatki układów współrzędnych Szablony siatek - rozwiązania Zastosowanie siatki do dowolnego obszaru opracowania Stałe i powtarzalne Konwertowanie siatek UTM Obszary graniczne stref Modyfikowanie szablonów siatek Tworzenie/projektowanie siatek od podstaw

40 Symbolizacja danych Wizualne specyfikacje Lista reprezentacji kartograficznych i ich warunków logicznych Tworzona dla map zgodnie z instrukcją Standaryzacja i powtarzalność Wsadowa symbolizacja całej mapy Wykorzystanie predefiniowanych reguł reprezentacji Symbolizacja zapisana wraz z danymi w GDB

41 Symbolizacja danych Widoki Zapis/Odczyt ustawień mapy w geobazie Własności ramki danych Lista warstw Sposób symbolizacji warstw

42 Elementy pozaramkowe mapy Dynamiczne elementy tabelaryczne Generowanie dynamicznych tabel Aktualizacja tabel w oparciu o bieżący zasięg przestrzenny arkusza

43 Elementy pozaramkowe mapy Elementy bazodanowe Zapis elementów pozarmkowych mapy w geobazie

44 Elementy pozaramkowe mapy Zarządzanie elementami w okienku kompozycji Centralne zarządzanie wszystkimi elementami mapy Blokowanie, włączanie/wyłączanie widoczności, zmiana własności

45 Reguły kompozycji i ramki danych Stałość dokumentu mapy Reguły kompozycji Reguły rozmieszczenia elementów pozaramkowych Reguły ramki danych Oddzielne reguły dla wielu ramek danych Zapis i zastosowanie reguł w wielu innych dokumentach mapy Reguły ramki danych Skala: 1: 50k Rozmiar: 35cm x 50cm Obrót: północ prawdziwa Układ Wsp.: UTM Reguły Kompozycji - Legenda W poziomie: Legenda 2cm od lewej kraw. strony W pionie: Legenda 3cm ponad dolna kraw. strony

46 Drukowanie i Eksportowanie mapy Publikacja wielo-nakładowa Eksport mapy do pliku PDF - do publikacji Overprint Barwy spotowe Tinta Dopasowanie barw do publikacji CMYK / RGB > CMYK / RGB / Spot Zapis i współdzielenie ustawień eksportu do PDF Jedno ustawienie dla całego zespołu Standardowe ustawienia PDF + ustawienia produkcyjne

47 Technologia kartograficzna Esri Przebieg prac produkcji danych i map Ładowanie danych Tworzenie, edytowanie i utrzymanie danych Wprowadzanie elementów kartograficznych Projekt bazy danych Publikacja map Gromadzenie danych Zarządzanie przebiegiem prac i zadaniami QA/QC Zapis i zarządzanie

48 Esri Aeronautical Solution

49 Esri Aeronautical Solution Kompletne rozwiązanie GIS dla zarządzania informacjami lotniczymi - AIS Utworzone dla Administratorów ruchu lotniczego Linii lotniczych Sił powietrznych firm komercyjnych Standardy AIXM (Aero Info Exchange Model) ICAO Narzędzia do Produkcji map Zarządzania danymi

50 Mapy lotnicze Kartografia bazodanowa Elementy arkusza mapy wg reguł Automatyczne aktualizacje Reprezentacje kartograficzne Opisy i etykiety Wyrażenia bazodanowe Maplex reguły rozmieszczenia Maskowanie Zaawansowane reguły Generowanie wsadowe Kompozycja arkusza Graficzne elementy tabelaryczne Elementy własne Profil

51 Narzędzia kartograficzne Zarządzanie obiektami kartograficznymi Automatyzacja własnych opisów Zarządzanie maskami Specjalistyczne elementy i efekty lotnicze

52 Esri Defense Mapping

53 Esri Defense Mapping Kompletne rozwiązanie GIS do zarządzania wojskowymi produktami GIS Rozwiązanie dla Wojskowych agencji kartograficznych Sił zbrojnych Agencji rozpoznania Standardy NGA Defense I&E MGCP Narzędzia do produkcji TLM JOG ICM VMAP0, VMAP1, VMAP2 MGCP

54 ArcGIS for for Maritime (Esri Nautical Solution)

55 ArcGIS for Maritime (Esri Nautical Solution + ) System informacji morskich bazujący na GIS - NIS Rozwiązanie dla Biur hydrograficznych Agencji kartograficznych Marynarki wojennej Organizacji komercyjnych Standardy IHO - International Hydrographic Organization S-57 S-4 (INT1, INT2, INT3) NGA - National Geospatial-Intelligence Agency VPF HACG Narzędzia dla AML, DNC, ENC, IENC, MIO Mapy analogowe Batymetria obsługa danych pomiarowych dna morskiego

56 Technologia kartograficzna Esri Esri Production Mapping Zarządzanie przebiegiem prac Gromadzenie danych Edytowanie danych Kontrola jakości Tworzenie map Publikacja map Esri Aeronautical Solution Esri Defense Mapping ArcGIS for Maritime (Esri Nautical Solution)

57 Dziękuję Tomek Letmański Esri Polska

Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10. Tomek Letmański Esri Polska

Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10. Tomek Letmański Esri Polska Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10 Tomek Letmański Esri Polska Zagadnienia Geobaza Geobaza zawiera Obiekty Obiekty 3D Zaawansowane zachowania Topologia Sieci Pomiary Adresy Opisy

Bardziej szczegółowo

ArcGISd. Rozszerzenia

ArcGISd. Rozszerzenia ArcGISd Rozszerzenia Rozszerzenia ArcGIS Specjalistyczne narzędzia GIS do realizacji zaawansowanych analiz i profesjonalnego tworzenia map Esri oferuje wiele rozszerzeń wzbogacających możliwości oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Etykietowanie zaawansowane...6

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 5 do SIWZ/ zał. do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ArcGIS for Server Enterprise Standard - oprogramowanie geoinformatyczne, licencja bezterminowa 1 szt. 1. Umożliwianie publikacji

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.4

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.4 Formularz wymaganych warunków technicznych, dla dostaw objętych Pakietem 4 pn. Dostawa oprogramowania do zaawansowanych analiz i wizualizacji danych (w tym chmur punktów pochodzących z naziemnego skaningu

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcView 9.3.1

Funkcjonalność ArcView 9.3.1 Funkcjonalność ArcView 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Dopasowywanie adresów...6 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcView 9.1

Funkcjonalność ArcView 9.1 Funkcjonalność ArcView 9.1 Mapa - 2 - Interakcja z Mapą - 2 - Wyświetlanie Mapy - 2 - Kompozycja i drukowanie strony - 3 - Tekst na mapie - 4 - Dopasowywanie adresów - 5 - Obsługa danych i interoperacyjność

Bardziej szczegółowo

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Izba Celna w Rzepinie OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wersja: 0.1 Dotyczy zakupu i wdrożenia oprogramowanie związanego z prezentacją przestrzenną GIS dla potrzeb wsparcia analizy kryminalnej w SC. Metryka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych)

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Część I praca z ArcCatalog i ArcMap Skrypt Wrocław, 2012 r. Dr inż. Jan Blachowski Wrocław

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE BKZ.342-00007/07 Kołobrzeg, 14 wrzesień 2007r. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 10 do SIWZ. wykonawca.. data OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU Ze względu na planowany bardzo krótki okres realizacji i związane z tym ryzyko wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach I punti di forza della moderna ed innovativa tecnologia di Automation Platform.NExT PROGEA prezentuje Automation Platform.NExT,

Bardziej szczegółowo

ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH

ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH Kmdr Krzysztof KUBICKI Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH 1. Pojęcie morskiej informacji geoprzestrzennej 1 Pojęcie Morskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY CIS-7/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY CIS-7/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja funkcjonalno ci pakietu produktów ArcGIS Desktop

Specyfikacja funkcjonalno ci pakietu produktów ArcGIS Desktop Specyfikacja funkcjonalno ci pakietu produktów ArcGIS Desktop Pakiet ArcGIS Desktop składa si z czterech produktów o ró nym zakresie funkcjonalno ci: ArcReader, ArcView, ArcEditor i ArcInfo. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego SAP Business One Wersja dokumentu: 1.1 2012-10-04 MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Wszystkie kraje Konwencje pisowni Styl czcionki Przykład Słowa lub

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 WPROWADZENIE... 9 1.1 Przewodnik po podręczniku... 9 1.1.1 Struktura podręcznika... 10 1.1.1.1 I część podręcznika WSPÓLNA... 10 1.1.1.2

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 22/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa systemu do zbierania i przetwarzania informacji oraz zobrazowania sytuacji

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia 2 Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia Zagadnienie Wprowadzenie do programu GeoMedia Charakterystyka systemu Tworzenie geoprzestrzeni Podłączanie istniejących

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo