Unia Europejska ogólnie /sprawy polityczne i inne:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Unia Europejska ogólnie /sprawy polityczne i inne:"

Transkrypt

1 Unia Europejska ogólnie /sprawy polityczne i inne: 1. ABC prawa Unii Europejskiej, prof. K.D. Borchardt, Komisja Europejska, s Agenda Umocnienie i rozszerzenie Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Wspólnoty Europejskie, 1999, (23 s.) 3. Budżet UE Poza kryzys, ku nowym celom, Komisja Europejska (ulotka) 4. Co Polacy myślą o Europie? Anna Giza-Poleszczuk, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005, (32 s.) 5. Co się zmieniło w moim życiu dzięki Funduszom Europejskim?, Narodowa Strategia Spójności, konkurs (ulotka) 6. Co warto wiedzieć o rozszerzeniu UE?, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia, Wspólnoty Europejskie 2009, (12 s.) 7. Czterdzieści lat Europejskiej Unii Celnej. Ochrona ludzi i ułatwianie handlu 8. Dostęp do funduszy UE, Komisja Europejska, 2012, (8 s.) 9. Działania UE na rzecz Romów 10. EGNOS. Innowacyjny Europejski System Nawigacji Satelitarnej 11. EKES pomost między Europą a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 2011, 59 s. 12. Europa i jej mieszkańcy Podstawowe fakty i liczby, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Wspólnoty Europejskie, 2007, (79 s.) 13. Europa i ty. Przegląd osiągnięć Unii Europejskiej, Komisja Europejska, 2009, (43 s.) 14. Europe Direct, sprawozdanie roczne za 2011r, Komisja Europejska, 2012, 21s. 15. Europejska Polityka Regionalna. Podstawowe informacje, KE, Europejska polityka sąsiedztwa pracujmy wspólnie, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych, Wspólnoty Europejskie, 2006, (58 s.) 17. Europejska polityka sąsiedztwa sprawy polityczne. Wspólne interesy, wspólne wartości, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych 18. Europejski Dzień Języków 2009, Komisja Europejska, CD 19. Europejski Trybunał Obrachunkowy zewnętrzny kontroler Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Obrachunkowy zewnętrzny kontroler Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Obrachunkowy, październik Europejskie Fundusze Strukturalne ( ) Polska. So 22. Europejskie zamówienia publiczne. Tenders Electronic Daily (18 s.) 23. Eurowybory 2009, dodatek specjalny do dwumiesięcznika Twój Eurodesk, kwiecień Fundusze Europejskie, Biuletyn Informacyjny nr 25, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, marzec 2012, 36 s. 25. Fundusze Europejskie w Polsce, Biuletyn Informacyjny nr 29, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, marzec 2013, (38 s.) 26. Gdzie szukać informacji o Unii Europejskiej?, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 27. Granice Europy, Parlament Europejski, Parlament Europejski, Idea integracji europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, (13 s.)

2 29. Instrument pomocy przedakcesyjnej Nowy wymiar pomocy UE w procesie rozszerzenia, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia, Dział A2: Informacja i komunikacja (20 s.) 30. Instytucje Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, (27 s.) 31. Jak działa Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach unijnych, Komisja Europejska, Wspólnoty Europejskie, 2007, (46 s.) 32. Jak pisać zrozumiale, Komisja Europejska, 2010, (15 s.) 33. Jedna waluta dla jednej europy, Komisja Europejska, 2012, 20s. 34. Key publications of the European Union, Publications Office, 2011, (107 s.) 35. Key publications of the European Union, Publications Office, 2012, (109 s.) 36. Komisja Europejska Profile i priorytety, Komisja Europejska, 2010, (59 s.) 37. Komitet Regionów i polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, Komitet Regionów, 42 s. 38. Konstytucja dla Europy 39. Kontakt z UE. Zadaj pytanie wyraź swoją opinię, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Wspólnoty Europejskie, 2007, (14 s.) 40. Kontrola połowów, Komisja Europejska, Gospodarka Morska i Rybołówstwo 41. Mały przewodnik po euro, Komisja Europejska, Mapa Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Miejsce Polski w Europie. Polska na arenie międzynarodowej. Bezpieczeństwo energetyczne kraju, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, (14 s.) 44. N- Lex. Wspólny portal prawa krajowego, Urząd Publikacji, (4 s.) 45. Nowe spojrzenie na Europę: telewizja internetowa Parlamentu Europejskiego 46. Odkryj Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Okres programowania Ekspertyzy, Tom I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2006, (67 s.) 48. Panorama Unii Europejskiej mapa, Komisja Europejska, Panorama Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Wspólnoty Europejskie, Parlament Europejski Biuro Informacyjne w Polsce 51. Parlament Europejski bez tajemnic, 2008, CD 52. Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego, 2009, (47 s.) 53. Parlament Europejski, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, (20 s.) 54. Partnerski proces budowania Europy. Stanowisko Komitetu Regionów na temat najważniejszych kierunków polityki UE październik 2009, Komitet Regionów, 2009, (21 s.) 55. PHARE. Rozwój instytucjonalny co się zmieniło na lepsze, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007, (24 s.) 56. Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej, Praca zbiorowa pod redakcją dr Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, (286 s.) 57. Pięć lat w Unii Europejskiej. Bilans członkowstwa Polski, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, (15 s.)

3 58. Pięćdziesiąt ścieżek w kierunku największych sukcesów Europy, Komisja Europejska, Wspólnoty Europejskie, 2007, (50 s.) 59. Po europejsku. Języki w Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Wspólnoty Europejskie, 2008, (16 s.) 60. Podróże po Europie 2008, Komisja Europejska, Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, portal prezydencji, ulotka 62. Polska w strefie Schengen, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008, (40 s.) 63. Polska w strefie Schengen, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, (40 s.) 64. Połącz siły. Znajdź fundusze, Europa dla Obywateli, (4 s.) 65. Poznaj Traktat z Lizbony, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008, (48 s.) 66. Prezydencja bez prezydenta, Departament Informacji Europejskiej MSZ, 2011, (35 s.) 67. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010, 60 s. 68. Prezydencja. Polska w Radzie Unii Europejskiej, Punkt Informacyjny Europe Direct Poznań (ulotka) 69. Problemy z UE. Kto może Ci pomóc?, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, 15 s. 70. Program prac i priorytety Przewodniczącego na lata , Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny, 24 s. 71. Progress. Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej na lata , Komisja Europejska, 2007, (12 s.) 72. Projekt Europa 2030, Wyzwania i szanse sprawozdanie dla Rady Europejskiej sporządzone przez Grupę Refleksji dotyczące przyszłości UE do roku 2030, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, maj 2010 (54 s.) 73. Przemieszczasz się w obrębie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii? Dowiedz się jakie masz prawa! Komisja Europejska, Wspólnoty Europejskie, Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski, Praca zbiorowa pod redakcją naukową Zbigniewa Czachóra i Mikołaja J. Tomaszyka, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2009, (186 s.) 75. Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji, Wspólnoty Europejskie, 2009, (16 s.) 76. Rada Europejska 2011, Sekretariat Generalny Rady, styczeń 2012, 77 s. (+ CD ze sprawozdaniami specjalnymi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok 2011) 77. Rada Europejska- Rada. Dwie instytucje w służbie Europy, Sekretariat Generalny Rady, 2010, (15 s.) 78. Rada Europejska, Rada w pigułce, marzec 2010, Sekretariat Generalny Rady, Regiony i miasta Unii Europejskiej, AWIZOFENIKS , 71 pp. 80. Regiony i miasta Unii Europejskiej, AWIZOFENIKS , 71 pp. 81. Rozszerzenie Schengen. Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych, Komisja Europejska 82. Rozszerzenie UE. Strategia , Listopad 2010, s Różnorodność językowa w UE, koło językowe 84. Rzecz o przyszłości Europy, Praca Zbiorowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2005, (96 s.)

4 85. Samorządy w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (58 s.) 86. Schengen. Swoboda podróżowania po Europie, Consilium, czerwiec 2011, 8 s. 87. Sieci Informacyjne Unii Europejskiej w Polsce, Program Media, Warszawa 2012, 20s. 88. Służby informacyjne i doradcze UE, Komisja Europejska, 2009, (20 s.) 89. Smaki Europy. Kulinarna podróż o Europie w 27 przepisach, Urząd publikacji Unii Europejskiej, Sprawozdanie Kluczowe dane, część 1 Romowie, 01 EU-MIDIS, Badanie UE na temat mniejszości i dyskryminacji, j. polski, 2009, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, (14 s.) 91. Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej 2009, Komisja Europejska, 2010, (122 s.) 92. Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej 2010, 135 s. 93. Sprawozdanie roczne 2010 na temat polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju i pomocy zewnętrznej oraz jej realizacji w 2009 r., Komisja Europejska, 2010, (13 s.)+cd 94. Sprawozdanie roczne 2011 na temat polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju i pomocy zewnętrznej oraz jej realizacji w 2010 r., Komisja Europejska, 2011, (16 s.)+cd 95. Sprawozdanie za rok 2009 dotyczące polityki rozwoju i polityki pomocy zewnętrznej Wspólnoty Europejskiej oraz ich realizacji w 2008 r., Komisja Europejska, Wspólnoty Europejskie, 2009, (13 s.+cd) 96. Stan przygotowań Polski do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2010 roku, Biuletyn Informacyjny Europe Direct - Poznań, Numer Specjalny Strefa EURO (mapa), Parlament Europejski 98. Teksty informacyjne o Unii Europejskiej, Parlament Europejski, 2009, CD 99. Teksty informacyjne o Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Wspólnoty Europejskie, 2009, (568 s.), BF 100. Tłumaczenie dla wielojęzycznej wspólnoty, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych, Wspólnoty Europejskie, 2009 (20 s.) 101. Tłumaczenie ustne i pisemne dla Europy, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych, Komisja Europejska, 2010, (22 s.) 102. Traktat Amsterdamski: co się zmieniło w Europie, Komisja Europejska, Wspólnoty Europejskie, 1999, (30 s.) 103. Traktat EURATOM wersja skonsolidowana, Urząd publikacji UE, marzec 2010 (112 s.) 104. Traktat Lizboński, Dodatek specjalny Newsweek we współpracy z Przedstawicielstwem KE w RP, (31 s.) 105. Traktat z Lizbony, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, Redakcja naukowa Jan Barcz, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2008, (299 s.), BF

5 107. Traktat z Lizbony: więcej demokracji i solidarności w Unii Europejskiej, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego 108. Traktaty integracji, Parlament Europejski, 2007 (19 s.) 109. Twoja Europa. Twoje Prawa, Komisja Europejska, 2012, (24 s.) 110. UE w świecie. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Wspólnoty Europejskie, 2007, (22 s.) 111. Unia Europejska informator ogólny, Komitet Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej, 1999, (36 s.) 112. Unia Europejska i my, Punkt Informacyjny Europe Direct Poznań, 2009, (15 s.) 113. Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji, Komisja Europejska, 2011, (186 s.) Unia Europejska w formacie kieszonkowym, Komisja Europejska, książeczka 115. Unia Europejska. Podstawowe liczby, Unia Europejska. Przewodnik po źródłach informacji, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, (46 s.) 117. Unia prawa: od Paryża do Lizbony. Historia Traktatów UE, Komisja Europejska, marzec 2012, 56s Unia w 2009 r.- najważniejsze osiągnięcia Komisji J.M. Barroso, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Wspólnoty Europejskie, 2009, (40 s.), BF 119. Wielojęzyczność ku wzajemnemu zrozumieniu, Wspólnoty Europejskie, 2009, (22 s.) 120. Witamy w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski. Twarze Parlamentu Europejskiego Dzień w Europie - płyta DVD, Dyrekcja Generalna Parlamentu Europejskiego ds. Komunikacji, 2007, (22 s. +48 s. +errata+dvd) 121. Wojciechowski J.A., Prezydencja bez prezydenta, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2011, 26 s Wspólna waluta EUROpejska, Parlament Europejski 2007 (23 s.) 123. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Ty wybierasz! TY decydujesz! 124. Wybory europejskie: i co z tego?, Parlament Europejski 125. Zakupy i podróże w Europie, Europejskie Centrum Konsumenckie ECC-Net, 2007, (27 s.) 126. Zamieszkanie, praca i studia w innym państwie UE. Przegląd praw obywatela UE, Komisja Europejska, 2005, (15 s.) 127. Zapomniana Europa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, (23 s.) 128. Zdolności wojskowe Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 129. Zrozumieć rozszerzenie polityka rozszerzenia Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia, 2007, (17 s.) 130. Zwalczanie nielegalnych połowów, Komisja Europejska, Gospodarka Morska i Rybołówstwo Wydawnictwa w języku angielskim, niemieckim i francuskim:

6 Report. Development and performance of the SOLVIT network in 2010, European Commission, 2011, (43 pp.) 2. Annual Report of the Europe Direct Information Centres, Annual Report of the Europe Direct Information Centres, Asia, Central Asia and the European Union (working together for a sustainable future), European Commission, (8 pp.) 5. Building Parliament: 50years of European Parliament History ,, European Communities, 2009 (produced by the European University Institute, Florence, (294p.) 6. Common interests, shared values (European Neighbourhood policy : political issues), European Commission, External Relations, (8 pp.) 7. Das ABC des Rechts der Europaishen Union, von. Prof. Dr Klaus-Dieter Borchardt, Europaische Kommission, 2010, (146 s.) 8. Eu budget Financial report, European Commission, 87 pp. 9. EU in the World. Managing a constantly changing world, European Commission (28 p. = CD) 10. Europe and you. A snapshot of EU achievements, European Commission, 2010, (44 pp.) 11. Fifty ways forward. Europe s best successes, European Communities, 2007 (50 s.) 12. Five years of Poland s Membership of the European Union in the Social Context, A join publication edited by Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz PhD, The Office of the Committee for European Integration, 2009, (292 pp.) 13. FRONTEX. Libertas Securitas Justita, FRONTEX (26 pp.) 14. How the European union works. Your guide to the EU institutions, European Commission, 2007, (46 pp.) 15. Important changes to EU border security rules, European Commission (2009), (6 pp.) 16. Intercultural dialogue for greater Europe: The European Union and the Balkans. Visions of leading policy makers and academics, European Commission, 2009, (103 pp.) 17. International perspectives on positive action measures (a Comparative analysis in the European Union, Canada, The United States and South Africa), European Communities, 2009, (72 pp.) 18. Key publications of the European Union 2008, European Commission (88 pp.) 19. Key publications of the European Union, Publications Office 2010 (88 pp.) 20. Key publications of the European Union, Publications Office 2012 (88 pp.) 21. L artimag, Chambres de Metiers et de l Artisanat, N o 4, avril 2013, (p. 20) 22. Youth in Europe, IFOCUS, european Foundation for the improvement of living and 23. conditions, Issue 11, June 2012, 15pp. 24. New neighbours- on the diversity of migrants political involvement, University of Warsaw, 2012, (170 pp.) 25. Panorama Inforegio, No 40, Winter 2011/2011, European Commission, DG Regional Policy Communication, Information and Relations with Third Countries, 35 pp. 26. Panorama Inforegio, N o 45, Spring 2013, European Commission, 2013, (40 pp.) 27. Public service review: European Union, Issue 15, 2008, (661 pp.)

7 28. Reliably about Poland. Poland as a new member of the European Union in the eyes of European journalists, Polish Robert Schuman Foundation, 2006, (32 pp.) 29. Rights and solidarity to guide globalisation, European Economic and Social Committee 30. Southeast Europe on the path towards the EU, European Commission, Subscriptions to European Union publications at a glance, Publications Office, 2011, (11 pp.) 32. The ABC of European Union law, Professor Klaus-Dieter Borchardt, European Commission, 2010, (130 pp.) 33. The European Economic and Social Committee during the Danish Presidency, January-June 2012, European Economic and Social Committee, 32 pp. 34. The European Economic and Social Committee during the Hungarian Presidency January-June 2011, European Economic and Social Committee, 2010, (31 pp.). 35. The European Economic and Social Committee during the Cyprus Presidency July- December 2012, European Economic and Social Committee, 2012, (32 pp.). 36. The priorities of the EESC during the Czech Presidency of the Council of the European Union 37. Translation tools and workflow, European Communities, 2009, (25 pp.) 38. Travel Book, European Commission, 2013, (150 pp.) 39. Tymczasem (komiks wydany z okazji Polskiej Prezydencji), Truściński, Janusz, Ministerstwo Spraw zagranicznych, 2011, (56 s.) 40. VET CEDEFOP S bibliographic database 41. Wie funktioniert die Europaische union? Ihr Wegweiser zu den Organen und Einrichtungen der EU, Europaische Kommission, 2007, (46)

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

27. Euro nasz pieniądz. Obejrzyj pod światło, dotknij, obejrzyj pod kątem, Europejski Bank Centralny 28. Euro: gotowość do działania.

27. Euro nasz pieniądz. Obejrzyj pod światło, dotknij, obejrzyj pod kątem, Europejski Bank Centralny 28. Euro: gotowość do działania. Gospodarka: 1. Akademia Menadżerów CSR, Centrum PISOP 2. All u need is space, Komisja Europejska, 2013, (30 s.) 3. Biała Księga Transportu, Komisja Europejska, 28 s. 4. Budżet UE 2009. Zrównoważony rozwój

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji dostępnych w Punkcie Europe Direct Poznań: (publikacje są bezpłatne)

Wykaz publikacji dostępnych w Punkcie Europe Direct Poznań: (publikacje są bezpłatne) Wykaz publikacji dostępnych w Punkcie Europe Direct Poznań: (publikacje są bezpłatne) 1. 2010 Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2. 40 lat Europejskiej Unii Celnej ochrona ludzi

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa do wglądu w Punkcie Europe Direct - Poznań:

Wydawnictwa do wglądu w Punkcie Europe Direct - Poznań: Wydawnictwa do wglądu w Punkcie Europe Direct - Poznań: 1. 1 z 6. Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji 2. 111 zabaw w edukacji europejskiej, I. Fechner-Sędzicka, D. Główczewska, wyd. AKER 3. 62 % Za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, 30 grudnia 2013 roku INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI W INSTYTUCJACH I AGENCJACH UE W 2013 ROKU Niniejsza Informacja została sporządzona

Bardziej szczegółowo

http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm Nazwa Komisja Europejska European Commission strona pl European Commission Directorate-General for Energy European Commission Directorate-General for the Environment European Commission Directorate-General

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, 12 listopada 2010 r. INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI W INSTYTUCJACH I AGENCJACH UE INSTYTUCJE KOMISJA EUROPEJSKA 1 1. Zatrudnienie obywateli

Bardziej szczegółowo

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Praca w instytucjach UE Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Kilka słów o mnie... Ambasador EU Careers reprezentacja EPSO Członek Team Europe Warsztaty, debaty, prezentacje na

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny na temat programu Comenius

Dzień Informacyjny na temat programu Comenius Dzień Informacyjny na temat programu Comenius Magdalena Chawuła-Kosuri Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli Katowice, 20 listopada 2012 r www.silesia-europa.pl PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Polityka zagraniczna iii rp

Polityka zagraniczna iii rp Polityka zagraniczna iii rp 20 lat po przełomie Tom II Stosunki polityczne i gospodarcze Pod redakcją Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWEZARZĄDZANIEWUNIEUROPEJSKIEJ-ROLASAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWEZARZĄDZANIEWUNIEUROPEJSKIEJ-ROLASAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWEZARZĄDZANIEWUNIEUROPEJSKIEJ-ROLASAMORZĄDÓW Konferencja skierowana do członków i ich zastępców polskiej delegacji w Komitecie Regionów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Kompleksowa współzależność

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012 Polityka językowa Unii Europejskiej Łódź 14 maja 2012 Wielojęzyczna Europa od 1958 r. Pierwsze rozporządzenie Rady nr 1/58 stanowi, że oficjalnymi i roboczymi językami są języki państw członkowskich Traktat

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej Janusz Józef Węc Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2010 Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna Kraków 2012 Spis treści Uwagi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III.2.2. Definicja i cele... 92

SPIS TREŚCI. III.2.2. Definicja i cele... 92 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 13 Rozdział I. Pod znakiem idei ponadnarodowości... 29 I. Motywy i przesłanki integracji państw Europy Zachodniej... 29 II. Projekty federalistów... 35 II.1. Plan Schumana...

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Sprawy społeczne, wydawnictwa dla dzieci:

Sprawy społeczne, wydawnictwa dla dzieci: Sprawy społeczne, wydawnictwa dla dzieci: 1. 1 z 6. Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji 2. 111 zabaw w edukacji europejskiej, I. Fechner-Sędzicka, D. Główczewska, wyd. AKER, Toruń (72 s.) 3. 2010

Bardziej szczegółowo

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2)

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2) Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2) Ewolucja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego WE/UE Traktat paryski i traktaty rzymskie; TREVI Traktat z Maastricht Traktat

Bardziej szczegółowo

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Strategia medialna Unii Europejskiej dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Źródła informacji o polityce europejskiej Źródło: Standard Eurobarometer no 80 (2013) Narzędzia strategii medialnej narzędzia

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 93V7 Kazimierz Łastawski HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Spis treści WSTĘP 9 I. ROZWÓJ IDEI ZJEDNOCZENIOWYCH W DZIEJACH EUROPY 15 1. Prapoczątki idei jednoczenia Europy (Grecja, Rzym) 15 2. Średniowieczna

Bardziej szczegółowo

Zadania Komisji Europejskiej w kontekście realizacji założeń pakietu klimatycznoenergetycznego

Zadania Komisji Europejskiej w kontekście realizacji założeń pakietu klimatycznoenergetycznego Zadania Komisji Europejskiej w kontekście realizacji założeń pakietu klimatycznoenergetycznego Marzena Chodor Dyrekcja Środowisko Komisja Europejska Slide 1 Podstawowe cele polityki klimatycznoenergetycznej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) załącznik nr 6 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Ustrój polityczno-prawny w Polsce i UE Legal

Bardziej szczegółowo

Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteka Uniwersytecka. Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie. Magdalena Malanowicz Czerwiec 2010 r.

Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteka Uniwersytecka. Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie. Magdalena Malanowicz Czerwiec 2010 r. Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Magdalena Malanowicz Czerwiec 2010 r. Centra Dokumentacji Europejskiej (European Documentation Centres)

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 POJĘCIE I ISTOTA GRANIC WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I STREFY SCHENGEN 1.1.Wprowadzenie 1.2.Podstawowe pojęcia związane z kształtowaniem się

Bardziej szczegółowo

EUROPEISTYKA studia europejskie studia pierwszego stopnia, SEMINARIA licencjackie w roku akademickim 2014/2015 (semestr zimowy) 1.

EUROPEISTYKA studia europejskie studia pierwszego stopnia, SEMINARIA licencjackie w roku akademickim 2014/2015 (semestr zimowy) 1. EUROPEISTYKA studia europejskie studia pierwszego stopnia, SEMINARIA licencjackie w roku akademickim 2014/2015 (semestr zimowy) 1. mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert czwartek, godz. 15.30 17.00, sala 202 Seminarium

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej ŹRÓDŁA INFORMACJI O RADZIE EURO- PEJSKIEJ I RADZIE Czym różni się Rada Europejska od Rady Unii Europejskiej? Czy można zwiedzić te dwie instytucje? Czy można

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III SPIS TREŚCI Wykaz skrótów i akronimów... 12 Foreword... 15 Wprowadzenie... 17 Rozdział I WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA SZWAJCARSKIEJ POLITYKI INTEGRACYJNEJ... 23 1.1. Demokracja bezpośrednia... 24 1.2. Federalizm...

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA.

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA. Komitet COPA: Rolnicza Unia Europejska Traktat Rzymski ustanawiający Europejska Wspólnotę Gospodarcza, podpisany 25 marca 1957 zawierał juz najważniejsze ramy dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Stosunki

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Flaga Unii Europejskiej

Flaga Unii Europejskiej Temat 10: PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE. 1. Procesy integracyjne. 2. Kalendarium integracji europejskiej. 3. Filary współpracy Unii Europejskiej. 4. Organy Unii Europejskiej. Flaga Unii Europejskiej Integracja

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 1.6.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 194 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY OGŁOSZENIE O NABORZE ECA/2016/6 Szef ds. bezpieczeństwa (grupa funkcyjna AD,

Bardziej szczegółowo

Obywatel UE Civis Europaeus sum

Obywatel UE Civis Europaeus sum Obywatel UE Civis Europaeus sum dr Jan Misiuna Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

About the authors Piotr Burgoński Marta Jas-Koziarkiewicz Kamil Ławniczak Jadwiga Nadolska Monika Poboży

About the authors Piotr Burgoński Marta Jas-Koziarkiewicz Kamil Ławniczak Jadwiga Nadolska Monika Poboży About the authors Piotr Burgoński PhD, an assistant professor at the Institute of Political Science of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. Research interests: equality and antidiscrimination

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIE nr 1 DO OTWARTEGO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT. Nr CESE/COMM/01/2011 ZESTAWIENIA CEN I SYMULACJE

SPROSTOWANIE nr 1 DO OTWARTEGO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT. Nr CESE/COMM/01/2011 ZESTAWIENIA CEN I SYMULACJE Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Bruksela, 3 sierpnia 0 r. SPROSTOWANIE nr DO OTWARTEGO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Nr CESE/COMM/0/0 Pomoc w róŝnych inicjatywach i działaniach komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 ISSN 1725-6844 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 Dane PL Stycznia 2010 KOMISJA EUROPEJSKA KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK FINANSOWY 2010 Dane BRUKSELA LUKSEMBURG,

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Szkolenie Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie Partnerstwo Wschodnie PW proces rozwoju partnerskich relacji UE z państwami Europy Wschodniej mający na celu stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw na bazie unijnych norm, standardów i wartości

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

24. Ochrona praw pracowników tymczasowych w Unii Europejskiej, Komisja Europejska, 2009 25. Odezwiemy się wkrótce... Co należy wiedzieć przy

24. Ochrona praw pracowników tymczasowych w Unii Europejskiej, Komisja Europejska, 2009 25. Odezwiemy się wkrótce... Co należy wiedzieć przy Praca: 1. Absolwenci w instytucjach Unii Europejskiej, Europejskie Biuro Doboru Kadr 2. Altruista wakacji, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o wolontariacie zagranicznym, Eurodesk Polska Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Tytuł

STANOWISKO RZĄDU. Tytuł STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions IMPROVING

Bardziej szczegółowo

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów Jednostka tematyczna Zagadnienia Klasa III I. PRAWO. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów 2//4/5. Prawo cywilne i rodzinne oceniania, wymagań programowych. Zapoznanie z procedurami

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki:

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki: Dr Kamil Zajączkowski Warszawa, 30 listopada 2011 r. WYKAZ PUBLIKACJI Książki: 1. Współredakcja (z Arturem Adamczykiem) Poland in the European Union: adjustment and modernisation. Lessons for Ukraine,

Bardziej szczegółowo

Pomoc przedakcesyjna EU dla Turcji 2015-12-23 08:39:03

Pomoc przedakcesyjna EU dla Turcji 2015-12-23 08:39:03 Pomoc przedakcesyjna EU dla Turcji 2015-12-23 08:39:03 2 Turcja-UE: Pierwsze wystąpienie Turcji z wnioskiem o przyjęcie do ówczesnej EWG miało miejsce w lipcu 1959 r., wkrótce po powstaniu Europejskiej

Bardziej szczegółowo

32. Grundtvig: Historie sukcesu. Europa stwarza możliwości, Komisja Europejska, 2008 (28 s.). 33. Jak uczyć się języków obcych, Komisja Europejska,

32. Grundtvig: Historie sukcesu. Europa stwarza możliwości, Komisja Europejska, 2008 (28 s.). 33. Jak uczyć się języków obcych, Komisja Europejska, Nauka i badania: 1. Altruista wakacji, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o wolontariacie zagranicznym 2. Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP, MŚP i badania: budowanie wiedzy dla wzrostu, KE 3. Biało na biało.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY SEKTOR KOSMICZNY DANE LICZBOWE I STATYSTYCZNE, PROGNEOZY ROZWOJU. Przychody i nakłady w globalnym sektorze kosmicznym

ŚWIATOWY SEKTOR KOSMICZNY DANE LICZBOWE I STATYSTYCZNE, PROGNEOZY ROZWOJU. Przychody i nakłady w globalnym sektorze kosmicznym ŚWIATOWY SEKTOR KOSMICZNY DANE LICZBOWE I STATYSTYCZNE, PROGNEOZY ROZWOJU Przychody i nakłady w globalnym sektorze kosmicznym Globalne przychody sektora kosmicznego wynoszą 180 mld USD rocznie. 39% tej

Bardziej szczegółowo

NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA II STOPNIA ROK AKAD.

NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA II STOPNIA ROK AKAD. WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA II STOPNIA ROK AKAD. 008/009 Przedmiot: Finanse publiczne UE Punkty ECTS: 1 Wykładowca: dr Marcin Tyniewicki Prowadzący ćwiczenia: dr Marcin Tyniewicki,

Bardziej szczegółowo

Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej

Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej PIERWSZA POLSKA PREZYDENCJA W UNII EUROPEJSKIEJ UWARUNKOWANIA PROCESY DECYZYJNE OSIĄGNIĘCIA I NIEPOWODZENIA Janusz Józef Węc Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej Uwarunkowania Procesy decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia Suma pkt.: Masz przed sobą 38 zadań, za które możesz zdobyć 50 pkt. Czytaj je uważnie. Swoje odpowiedzi wpisz w miejsce kropek lub zaznacz wybraną

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI. Sprawozdanie ogólne 2007 projekt Informacje ogólne i przydatne linki

SPRAWOZDANIE KOMISJI. Sprawozdanie ogólne 2007 projekt Informacje ogólne i przydatne linki PL PL PL SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ogólne 2007 projekt Informacje ogólne i przydatne linki Informacje ogólne i przydatne linki Rozdział I Sekcja 1.1. Sposób rządzenia i poprawa regulacji

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

I POJĘCIE I ZAKRES ORAZ ŹRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO W SYSTEMIE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

I POJĘCIE I ZAKRES ORAZ ŹRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO W SYSTEMIE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA II STOPNIA ROK AKAD. 009/010 Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne Unii Punkty ECTS: 1 Europejskiej Kod przedmiotu: 0700-EN-1FPU Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 1. Ile państw jest obecnie w UE? a) 15 b) 25 c) 27 2. Głównymi instytucjami UE są: a) Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski, Rada Europejska b) Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia)

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia) Prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia) 1. Książki Międzynarodowa kontrola pokojowego wykorzystania energii atomowej, Poznań 1985. International Liability

Bardziej szczegółowo

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych 04.03.2011 Poznań zorganizuje 8 września inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów na rzecz Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Istota i uwarunkowania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Istota i uwarunkowania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Istota i uwarunkowania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Agnieszka Gruszczyńska Regionalne Centrum Informacji Europejskiej O Prezydencji ogólnie Rotacyjna Prezydencja 1952 r. (EWWiS) Zasadnicza funkcja

Bardziej szczegółowo

Lobbing w Unii Europejskiej

Lobbing w Unii Europejskiej A 368789 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Lobbing w Unii Europejskiej Urszula Kurczewska Małgorzata Molęda-Zdziech Warszawa 2002 SPIS TREŚCI Wstf p (M Clamen) 9 Wprowadzenie. Dlaczego lobbing? (U. Kurczewska,

Bardziej szczegółowo

1. Proces integracji europejskiej

1. Proces integracji europejskiej Ekonomia polityczna Jerzy Wilkin i Dominika Milczarek-Andrzejewska Konspekt wykładu 9 Ekonomia polityczna integracji europejskiej EP integracji europejskiej wpływ czynników ekonomicznych i politycznych

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium PONIEDZIAŁEK Nazwa przedmiotu wykładowca godzina rodzaj zajęć Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium Media w stosunkach międzynarodowych amb. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych

Bardziej szczegółowo

Seminaria europejskie

Seminaria europejskie Seminaria europejskie koordynatorka: Aleksandra Saczuk a.saczuk@schuman.org.pl SE(5) 7.12.2009 Partnerstwo Wschodnie polski sukces w unijnej polityce zewnętrznej Partnerstwo Wschodnie jest polskim sukcesem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Polityka społeczna

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Polityka społeczna Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Polityka społeczna Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016 Plan

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ BOGDAN EKSTOWICZ MAREK J. MALINOWSKI POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ STYMULATOREM PROCESÓW MODERNIZACJI I ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2007-2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie /zainteresowania/ inne. Praktyka studencka/ absolwencka/ zawodowa/ staż z Urzędu Pracy

Doświadczenie /zainteresowania/ inne. Praktyka studencka/ absolwencka/ zawodowa/ staż z Urzędu Pracy Nazwa u/biura kwiecień 2015 maj 2015 ilość osób na miesiąc czerwiec 2015 Preferowana znajomość języków Wykształcen ie Doświadczenie /zainteresowania/ inne Praktyka studencka/ absolwencka/ zawodowa/ staż

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie /zainteresowania/ inne. Preferowana znajomośc języków. Wykształcenie

Doświadczenie /zainteresowania/ inne. Preferowana znajomośc języków. Wykształcenie Nazwa Departamentu/Biura kwiecień 2014 maj 2014 czerwiec 2014 ilość osób na miesiąc Preferowana znajomośc języków Wykształcenie Doświadczenie /zainteresowania/ inne Praktyka studencka/ absolwencka/ zawodowa

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej 1) Zasady stosowania przypisów NaleŜy powoływać się na wszystkie cytowane materiały. Przypisy powinny być

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Idee socjalne w myśli głównych przedstawicieli okresu Okres nowożytny Społeczna sytuacja w okresie nowożytnym...

Idee socjalne w myśli głównych przedstawicieli okresu Okres nowożytny Społeczna sytuacja w okresie nowożytnym... Spis treści Spis tabel... 17 Przedmowa... 19 Wstęp... 23 Wprowadzenie w problematykę polityki społecznej... 23 Polityka społeczna a integracja... 25 Definiowanie pojęcia integracja socjalna"... 26 Przegląd

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 7, semestr 2. Jednolity Rynek Europejski.

Wspólne Polityki wykład 7, semestr 2. Jednolity Rynek Europejski. Wspólne Polityki wykład 7, semestr 2 Jednolity Rynek Europejski. Swoboda przepływu osób Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Swoboda przepływu osób Jeden z kluczowych

Bardziej szczegółowo

(2007-2013) Co to jest 7. Program Ramowy UE

(2007-2013) Co to jest 7. Program Ramowy UE Co to jest 7. Program Ramowy UE (2007-2013) Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Strategia Lizbońska (2000r.) Nowa Strategia

Bardziej szczegółowo

Program IDEAS czyli POMYSŁY

Program IDEAS czyli POMYSŁY Collegium Civitas Warszawa, 21.04.2013 Program IDEAS czyli POMYSŁY Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Dr GraŜyna Gęsicka. Polska i Unia Europejska po 2013 roku nowe wyzwania. Przemyśl 6 października 2008 r.

Dr GraŜyna Gęsicka. Polska i Unia Europejska po 2013 roku nowe wyzwania. Przemyśl 6 października 2008 r. Dr GraŜyna Gęsicka Polska i Unia Europejska po 2013 roku nowe wyzwania Przemyśl 6 października 2008 r. 1 Dlaczego powstała Unia Europejska? (1) 1. EWWiS (1951) utrzymanie trwałego pokoju między krajami

Bardziej szczegółowo

Projekt Dyrektywy w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dyrektywa MCP)

Projekt Dyrektywy w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dyrektywa MCP) Projekt Dyrektywy w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dyrektywa MCP) WAŻNE DLA: Odbiorcy i dostarczyciele energii, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015)

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) 1. Sposoby pojmowania terminów: prawo europejskie, prawo wspólnotowe, Prawo Unii Europejskiej. 2. Rada Europy charakter prawny, statutowe cele

Bardziej szczegółowo

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r.

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r. Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej Anna Kobierzycka, Naczelnik Wydziału Polityki Kosmicznej Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki 19 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r.

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Europejski Rok Praw Obywateli 2013 Obywatelstwo Unii Europejskiej Każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego

Bardziej szczegółowo