Unia Europejska ogólnie /sprawy polityczne i inne:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Unia Europejska ogólnie /sprawy polityczne i inne:"

Transkrypt

1 Unia Europejska ogólnie /sprawy polityczne i inne: 1. ABC prawa Unii Europejskiej, prof. K.D. Borchardt, Komisja Europejska, s Agenda Umocnienie i rozszerzenie Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Wspólnoty Europejskie, 1999, (23 s.) 3. Budżet UE Poza kryzys, ku nowym celom, Komisja Europejska (ulotka) 4. Co Polacy myślą o Europie? Anna Giza-Poleszczuk, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005, (32 s.) 5. Co się zmieniło w moim życiu dzięki Funduszom Europejskim?, Narodowa Strategia Spójności, konkurs (ulotka) 6. Co warto wiedzieć o rozszerzeniu UE?, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia, Wspólnoty Europejskie 2009, (12 s.) 7. Czterdzieści lat Europejskiej Unii Celnej. Ochrona ludzi i ułatwianie handlu 8. Dostęp do funduszy UE, Komisja Europejska, 2012, (8 s.) 9. Działania UE na rzecz Romów 10. EGNOS. Innowacyjny Europejski System Nawigacji Satelitarnej 11. EKES pomost między Europą a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 2011, 59 s. 12. Europa i jej mieszkańcy Podstawowe fakty i liczby, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Wspólnoty Europejskie, 2007, (79 s.) 13. Europa i ty. Przegląd osiągnięć Unii Europejskiej, Komisja Europejska, 2009, (43 s.) 14. Europe Direct, sprawozdanie roczne za 2011r, Komisja Europejska, 2012, 21s. 15. Europejska Polityka Regionalna. Podstawowe informacje, KE, Europejska polityka sąsiedztwa pracujmy wspólnie, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych, Wspólnoty Europejskie, 2006, (58 s.) 17. Europejska polityka sąsiedztwa sprawy polityczne. Wspólne interesy, wspólne wartości, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych 18. Europejski Dzień Języków 2009, Komisja Europejska, CD 19. Europejski Trybunał Obrachunkowy zewnętrzny kontroler Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Obrachunkowy zewnętrzny kontroler Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Obrachunkowy, październik Europejskie Fundusze Strukturalne ( ) Polska. So 22. Europejskie zamówienia publiczne. Tenders Electronic Daily (18 s.) 23. Eurowybory 2009, dodatek specjalny do dwumiesięcznika Twój Eurodesk, kwiecień Fundusze Europejskie, Biuletyn Informacyjny nr 25, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, marzec 2012, 36 s. 25. Fundusze Europejskie w Polsce, Biuletyn Informacyjny nr 29, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, marzec 2013, (38 s.) 26. Gdzie szukać informacji o Unii Europejskiej?, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 27. Granice Europy, Parlament Europejski, Parlament Europejski, Idea integracji europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, (13 s.)

2 29. Instrument pomocy przedakcesyjnej Nowy wymiar pomocy UE w procesie rozszerzenia, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia, Dział A2: Informacja i komunikacja (20 s.) 30. Instytucje Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, (27 s.) 31. Jak działa Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach unijnych, Komisja Europejska, Wspólnoty Europejskie, 2007, (46 s.) 32. Jak pisać zrozumiale, Komisja Europejska, 2010, (15 s.) 33. Jedna waluta dla jednej europy, Komisja Europejska, 2012, 20s. 34. Key publications of the European Union, Publications Office, 2011, (107 s.) 35. Key publications of the European Union, Publications Office, 2012, (109 s.) 36. Komisja Europejska Profile i priorytety, Komisja Europejska, 2010, (59 s.) 37. Komitet Regionów i polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, Komitet Regionów, 42 s. 38. Konstytucja dla Europy 39. Kontakt z UE. Zadaj pytanie wyraź swoją opinię, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Wspólnoty Europejskie, 2007, (14 s.) 40. Kontrola połowów, Komisja Europejska, Gospodarka Morska i Rybołówstwo 41. Mały przewodnik po euro, Komisja Europejska, Mapa Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Miejsce Polski w Europie. Polska na arenie międzynarodowej. Bezpieczeństwo energetyczne kraju, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, (14 s.) 44. N- Lex. Wspólny portal prawa krajowego, Urząd Publikacji, (4 s.) 45. Nowe spojrzenie na Europę: telewizja internetowa Parlamentu Europejskiego 46. Odkryj Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Okres programowania Ekspertyzy, Tom I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2006, (67 s.) 48. Panorama Unii Europejskiej mapa, Komisja Europejska, Panorama Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Wspólnoty Europejskie, Parlament Europejski Biuro Informacyjne w Polsce 51. Parlament Europejski bez tajemnic, 2008, CD 52. Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego, 2009, (47 s.) 53. Parlament Europejski, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, (20 s.) 54. Partnerski proces budowania Europy. Stanowisko Komitetu Regionów na temat najważniejszych kierunków polityki UE październik 2009, Komitet Regionów, 2009, (21 s.) 55. PHARE. Rozwój instytucjonalny co się zmieniło na lepsze, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007, (24 s.) 56. Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej, Praca zbiorowa pod redakcją dr Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, (286 s.) 57. Pięć lat w Unii Europejskiej. Bilans członkowstwa Polski, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, (15 s.)

3 58. Pięćdziesiąt ścieżek w kierunku największych sukcesów Europy, Komisja Europejska, Wspólnoty Europejskie, 2007, (50 s.) 59. Po europejsku. Języki w Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Wspólnoty Europejskie, 2008, (16 s.) 60. Podróże po Europie 2008, Komisja Europejska, Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, portal prezydencji, ulotka 62. Polska w strefie Schengen, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008, (40 s.) 63. Polska w strefie Schengen, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, (40 s.) 64. Połącz siły. Znajdź fundusze, Europa dla Obywateli, (4 s.) 65. Poznaj Traktat z Lizbony, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008, (48 s.) 66. Prezydencja bez prezydenta, Departament Informacji Europejskiej MSZ, 2011, (35 s.) 67. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010, 60 s. 68. Prezydencja. Polska w Radzie Unii Europejskiej, Punkt Informacyjny Europe Direct Poznań (ulotka) 69. Problemy z UE. Kto może Ci pomóc?, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, 15 s. 70. Program prac i priorytety Przewodniczącego na lata , Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny, 24 s. 71. Progress. Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej na lata , Komisja Europejska, 2007, (12 s.) 72. Projekt Europa 2030, Wyzwania i szanse sprawozdanie dla Rady Europejskiej sporządzone przez Grupę Refleksji dotyczące przyszłości UE do roku 2030, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, maj 2010 (54 s.) 73. Przemieszczasz się w obrębie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii? Dowiedz się jakie masz prawa! Komisja Europejska, Wspólnoty Europejskie, Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski, Praca zbiorowa pod redakcją naukową Zbigniewa Czachóra i Mikołaja J. Tomaszyka, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2009, (186 s.) 75. Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji, Wspólnoty Europejskie, 2009, (16 s.) 76. Rada Europejska 2011, Sekretariat Generalny Rady, styczeń 2012, 77 s. (+ CD ze sprawozdaniami specjalnymi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok 2011) 77. Rada Europejska- Rada. Dwie instytucje w służbie Europy, Sekretariat Generalny Rady, 2010, (15 s.) 78. Rada Europejska, Rada w pigułce, marzec 2010, Sekretariat Generalny Rady, Regiony i miasta Unii Europejskiej, AWIZOFENIKS , 71 pp. 80. Regiony i miasta Unii Europejskiej, AWIZOFENIKS , 71 pp. 81. Rozszerzenie Schengen. Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych, Komisja Europejska 82. Rozszerzenie UE. Strategia , Listopad 2010, s Różnorodność językowa w UE, koło językowe 84. Rzecz o przyszłości Europy, Praca Zbiorowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2005, (96 s.)

4 85. Samorządy w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, (58 s.) 86. Schengen. Swoboda podróżowania po Europie, Consilium, czerwiec 2011, 8 s. 87. Sieci Informacyjne Unii Europejskiej w Polsce, Program Media, Warszawa 2012, 20s. 88. Służby informacyjne i doradcze UE, Komisja Europejska, 2009, (20 s.) 89. Smaki Europy. Kulinarna podróż o Europie w 27 przepisach, Urząd publikacji Unii Europejskiej, Sprawozdanie Kluczowe dane, część 1 Romowie, 01 EU-MIDIS, Badanie UE na temat mniejszości i dyskryminacji, j. polski, 2009, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, (14 s.) 91. Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej 2009, Komisja Europejska, 2010, (122 s.) 92. Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej 2010, 135 s. 93. Sprawozdanie roczne 2010 na temat polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju i pomocy zewnętrznej oraz jej realizacji w 2009 r., Komisja Europejska, 2010, (13 s.)+cd 94. Sprawozdanie roczne 2011 na temat polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju i pomocy zewnętrznej oraz jej realizacji w 2010 r., Komisja Europejska, 2011, (16 s.)+cd 95. Sprawozdanie za rok 2009 dotyczące polityki rozwoju i polityki pomocy zewnętrznej Wspólnoty Europejskiej oraz ich realizacji w 2008 r., Komisja Europejska, Wspólnoty Europejskie, 2009, (13 s.+cd) 96. Stan przygotowań Polski do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2010 roku, Biuletyn Informacyjny Europe Direct - Poznań, Numer Specjalny Strefa EURO (mapa), Parlament Europejski 98. Teksty informacyjne o Unii Europejskiej, Parlament Europejski, 2009, CD 99. Teksty informacyjne o Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Wspólnoty Europejskie, 2009, (568 s.), BF 100. Tłumaczenie dla wielojęzycznej wspólnoty, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych, Wspólnoty Europejskie, 2009 (20 s.) 101. Tłumaczenie ustne i pisemne dla Europy, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych, Komisja Europejska, 2010, (22 s.) 102. Traktat Amsterdamski: co się zmieniło w Europie, Komisja Europejska, Wspólnoty Europejskie, 1999, (30 s.) 103. Traktat EURATOM wersja skonsolidowana, Urząd publikacji UE, marzec 2010 (112 s.) 104. Traktat Lizboński, Dodatek specjalny Newsweek we współpracy z Przedstawicielstwem KE w RP, (31 s.) 105. Traktat z Lizbony, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, Redakcja naukowa Jan Barcz, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2008, (299 s.), BF

5 107. Traktat z Lizbony: więcej demokracji i solidarności w Unii Europejskiej, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego 108. Traktaty integracji, Parlament Europejski, 2007 (19 s.) 109. Twoja Europa. Twoje Prawa, Komisja Europejska, 2012, (24 s.) 110. UE w świecie. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Wspólnoty Europejskie, 2007, (22 s.) 111. Unia Europejska informator ogólny, Komitet Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej, 1999, (36 s.) 112. Unia Europejska i my, Punkt Informacyjny Europe Direct Poznań, 2009, (15 s.) 113. Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji, Komisja Europejska, 2011, (186 s.) Unia Europejska w formacie kieszonkowym, Komisja Europejska, książeczka 115. Unia Europejska. Podstawowe liczby, Unia Europejska. Przewodnik po źródłach informacji, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, (46 s.) 117. Unia prawa: od Paryża do Lizbony. Historia Traktatów UE, Komisja Europejska, marzec 2012, 56s Unia w 2009 r.- najważniejsze osiągnięcia Komisji J.M. Barroso, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Wspólnoty Europejskie, 2009, (40 s.), BF 119. Wielojęzyczność ku wzajemnemu zrozumieniu, Wspólnoty Europejskie, 2009, (22 s.) 120. Witamy w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski. Twarze Parlamentu Europejskiego Dzień w Europie - płyta DVD, Dyrekcja Generalna Parlamentu Europejskiego ds. Komunikacji, 2007, (22 s. +48 s. +errata+dvd) 121. Wojciechowski J.A., Prezydencja bez prezydenta, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2011, 26 s Wspólna waluta EUROpejska, Parlament Europejski 2007 (23 s.) 123. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Ty wybierasz! TY decydujesz! 124. Wybory europejskie: i co z tego?, Parlament Europejski 125. Zakupy i podróże w Europie, Europejskie Centrum Konsumenckie ECC-Net, 2007, (27 s.) 126. Zamieszkanie, praca i studia w innym państwie UE. Przegląd praw obywatela UE, Komisja Europejska, 2005, (15 s.) 127. Zapomniana Europa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, (23 s.) 128. Zdolności wojskowe Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 129. Zrozumieć rozszerzenie polityka rozszerzenia Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia, 2007, (17 s.) 130. Zwalczanie nielegalnych połowów, Komisja Europejska, Gospodarka Morska i Rybołówstwo Wydawnictwa w języku angielskim, niemieckim i francuskim:

6 Report. Development and performance of the SOLVIT network in 2010, European Commission, 2011, (43 pp.) 2. Annual Report of the Europe Direct Information Centres, Annual Report of the Europe Direct Information Centres, Asia, Central Asia and the European Union (working together for a sustainable future), European Commission, (8 pp.) 5. Building Parliament: 50years of European Parliament History ,, European Communities, 2009 (produced by the European University Institute, Florence, (294p.) 6. Common interests, shared values (European Neighbourhood policy : political issues), European Commission, External Relations, (8 pp.) 7. Das ABC des Rechts der Europaishen Union, von. Prof. Dr Klaus-Dieter Borchardt, Europaische Kommission, 2010, (146 s.) 8. Eu budget Financial report, European Commission, 87 pp. 9. EU in the World. Managing a constantly changing world, European Commission (28 p. = CD) 10. Europe and you. A snapshot of EU achievements, European Commission, 2010, (44 pp.) 11. Fifty ways forward. Europe s best successes, European Communities, 2007 (50 s.) 12. Five years of Poland s Membership of the European Union in the Social Context, A join publication edited by Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz PhD, The Office of the Committee for European Integration, 2009, (292 pp.) 13. FRONTEX. Libertas Securitas Justita, FRONTEX (26 pp.) 14. How the European union works. Your guide to the EU institutions, European Commission, 2007, (46 pp.) 15. Important changes to EU border security rules, European Commission (2009), (6 pp.) 16. Intercultural dialogue for greater Europe: The European Union and the Balkans. Visions of leading policy makers and academics, European Commission, 2009, (103 pp.) 17. International perspectives on positive action measures (a Comparative analysis in the European Union, Canada, The United States and South Africa), European Communities, 2009, (72 pp.) 18. Key publications of the European Union 2008, European Commission (88 pp.) 19. Key publications of the European Union, Publications Office 2010 (88 pp.) 20. Key publications of the European Union, Publications Office 2012 (88 pp.) 21. L artimag, Chambres de Metiers et de l Artisanat, N o 4, avril 2013, (p. 20) 22. Youth in Europe, IFOCUS, european Foundation for the improvement of living and 23. conditions, Issue 11, June 2012, 15pp. 24. New neighbours- on the diversity of migrants political involvement, University of Warsaw, 2012, (170 pp.) 25. Panorama Inforegio, No 40, Winter 2011/2011, European Commission, DG Regional Policy Communication, Information and Relations with Third Countries, 35 pp. 26. Panorama Inforegio, N o 45, Spring 2013, European Commission, 2013, (40 pp.) 27. Public service review: European Union, Issue 15, 2008, (661 pp.)

7 28. Reliably about Poland. Poland as a new member of the European Union in the eyes of European journalists, Polish Robert Schuman Foundation, 2006, (32 pp.) 29. Rights and solidarity to guide globalisation, European Economic and Social Committee 30. Southeast Europe on the path towards the EU, European Commission, Subscriptions to European Union publications at a glance, Publications Office, 2011, (11 pp.) 32. The ABC of European Union law, Professor Klaus-Dieter Borchardt, European Commission, 2010, (130 pp.) 33. The European Economic and Social Committee during the Danish Presidency, January-June 2012, European Economic and Social Committee, 32 pp. 34. The European Economic and Social Committee during the Hungarian Presidency January-June 2011, European Economic and Social Committee, 2010, (31 pp.). 35. The European Economic and Social Committee during the Cyprus Presidency July- December 2012, European Economic and Social Committee, 2012, (32 pp.). 36. The priorities of the EESC during the Czech Presidency of the Council of the European Union 37. Translation tools and workflow, European Communities, 2009, (25 pp.) 38. Travel Book, European Commission, 2013, (150 pp.) 39. Tymczasem (komiks wydany z okazji Polskiej Prezydencji), Truściński, Janusz, Ministerstwo Spraw zagranicznych, 2011, (56 s.) 40. VET CEDEFOP S bibliographic database 41. Wie funktioniert die Europaische union? Ihr Wegweiser zu den Organen und Einrichtungen der EU, Europaische Kommission, 2007, (46)

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI 1. Informacja biznesowa... 2 3. Biznes i ekonomia, ekonometria i statystyka, e-biznes... 3 4. Biznes międzynarodowy, handel zagraniczny, promocja Polski... 4 5. Unia Europejska...

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Unii Europejskiej u progu XXI wieku

Polityka informacyjna Unii Europejskiej u progu XXI wieku A.Ogonowska, Polityka informacyjna UE na progu XXI wieku Anna Ogonowska * Polityka informacyjna Unii Europejskiej u progu XXI wieku 1. Uwagi ogólne Polityka informacyjna została zdefiniowana w literaturze

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT. Mobilność. sposobem zdobywania. od juniora do seniora. Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority

SUPLEMENT. Mobilność. sposobem zdobywania. od juniora do seniora. Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority SUPLEMENT Mobilność sposobem zdobywania od juniora do seniora Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority SUPLEMENT SUPPLEMENT Potencjał mobilności w edukacji formalnej,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ VADEMECUM

ARCHIWA W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ VADEMECUM NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH Ewa Rosowska ARCHIWA W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ VADEMECUM WARSZAWA 2004 2 Publikacja opracowana w Wydziale Integracji Europejskiej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 1(9)/2012

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 1(9)/2012 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 1(9)/2012 NUMER POŚWIĘCONY TEMATOWI UNIA EUROPEJSKA JAKO PODMIOT POLITYKI ZAGRANICZNEJ OD DYPLOMACJI PO INTERWENCJE POD REDAKCJĄ DR KAROLINY MARCHLEWSKIEJ-PATYK I DR AGNIESZKI

Bardziej szczegółowo

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe:

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe: Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury Serdecznie zapraszamy do współpracy! Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa kwestie merytoryczne: Aleksandra Zając (azajac@iam.pl), Iwona Morawicz

Bardziej szczegółowo

Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r.

Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. ISSN 1831-4643 Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. Społeczna Europa Komisja Europejska Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach unijnego programu na rzecz zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do międzyregionalnego Porozumienia o współpracy w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007...

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007... W numerze: - METREX Robert Read... 2 - Lista członków METREX... 5 - Obszary metropolitalne to kręgosłup Europy rozmowa z Berndem Steinacherem, prezesem sieci METREX... 6 - Efekty warsztatów w formule open

Bardziej szczegółowo

as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność Mobility i rozwijania kompetencji od juniora do seniora

as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność Mobility i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania

Bardziej szczegółowo

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ Kilka lat temu ktoś z krewnych, podobnie jak moi najbliżsi miłośnik muzyki, pokazał mi serwis Spotify. Przyznam, że wtedy pozostawałem w tyle, jeśli chodzi

Bardziej szczegółowo

KRYZYS GOSPODARCZY I DIALOG SPOŁECZNY W POLSCE THE ECONOMIC CRISIS AND SOCIAL DIALOGUE IN POLAND

KRYZYS GOSPODARCZY I DIALOG SPOŁECZNY W POLSCE THE ECONOMIC CRISIS AND SOCIAL DIALOGUE IN POLAND Raport stanowi zwięzłe opracowanie dotyczące najważniejszej bieżącej kwestii, a mianowicie kryzysu gospodarczego w Polsce i działań podejmowanych w systemie politycznym dla ograniczenia jego skutków. Zasadnicza

Bardziej szczegółowo

Dr Jolanta Taczyńska. Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Jolanta Taczyńska. Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Współpraca polskich jednostek samorządu terytorialnego z władzami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi podmiotami z państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego Dr Jolanta Taczyńska Adiunkt w Katedrze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa tel.: +48 22 595 24 70; faks: +48 22 595

Bardziej szczegółowo

Poland s Development Co-operation and the Eastern Partnership (2009-2010) Polska współpraca na rzecz rozwoju a Partnerstwo Wschodnie (2009-2010)

Poland s Development Co-operation and the Eastern Partnership (2009-2010) Polska współpraca na rzecz rozwoju a Partnerstwo Wschodnie (2009-2010) Poland s Development Co-operation and the Eastern Partnership (2009-2010) Polska współpraca na rzecz rozwoju a Partnerstwo Wschodnie (2009-2010) UKRAINE / UKRAINA GEORGIA / GRUZJA AZERBAIJAN / AZERBEJDŻAN

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej,

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej, The Policy Przewodnik po europejskiej polityce społecznej Guide de la politique sociale européenne Manual de Política Social Europeia, Guida della politica sociale europea, Europäische Sozialpolitik im

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Europeistyka Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości Zestaw narzędzi dla Eurotrenerów Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości EPSU FSESP EGÖD Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i

Bardziej szczegółowo

Wyszehradzka pomoc rozwojowa w obszarze Partnerstwa Wschodniego

Wyszehradzka pomoc rozwojowa w obszarze Partnerstwa Wschodniego Wyszehradzka pomoc rozwojowa w obszarze Partnerstwa Wschodniego Zsuzsanna Végh WARSZAWA MAJ 2014 Wyszehradzka pomoc rozwojowa w obszarze Partnerstwa Wschodniego Zsuzsanna Végh Copyright by Ośrodek Studiów

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY BECKA. Prawo europejskie

SKRYPTY BECKA. Prawo europejskie SKRYPTY BECKA Prawo europejskie W sprzedaży: J. Barcik, A. Wentkowska PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY, wyd. 2 Wykłady Becka M. M. Kenig-Witkowska (red.) PRAWO INSTYTUCJONALNE UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna w Unii Europejskiej refleksje po odrzuceniu Traktatu Konstytucyjnego

Komunikacja społeczna w Unii Europejskiej refleksje po odrzuceniu Traktatu Konstytucyjnego Z.Gniatkowski, Komunikacja społeczna w UE refleksje... Zbigniew Gniatkowski* Komunikacja społeczna w Unii Europejskiej refleksje po odrzuceniu Traktatu Konstytucyjnego I. Kryzys konstytucyjny Geneza Odrzucenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Uwaga! Coraz częściej pojawiają się niepokojące sygnały, iż obecne krajowe systemy opieki zdrowotnej na całym świecie staną się niestabilne, jeśli

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY 3 Rozwiązanie 5 pomysłów na lokalną aktywność 7 Nawyków skutecznego działania 8. Nawyk 10 minut przerwy 50 i więcej. Same plusy A guide to EU Funding Aktywizowanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.12.2005 COM(2005) 669 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} PL PL SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Kontekst

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo