W NUMERZE Interpelacja posła na Sejm RP Str. 2 Šimonytė wątpi w potrzebę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W NUMERZE Interpelacja posła na Sejm RP Str. 2 Šimonytė wątpi w potrzebę"

Transkrypt

1 DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 26 STYCZNIA 2012 r. Nr. 18 (16812) cena 1,20 Lt Duża reorganizacja w wileńskich starostwach W NUMERZE Interpelacja posła na Sejm RP Str. 2 Šimonytė wątpi w potrzebę zwiększenia minimalnej płacy Str. 5 Okradziono Kazimirę Prunskienė Str. 6 Raptorsi Kleizy lepsi od Słońc Gortata Biuro w Centrum miałoby połączyć cztery obecne starostwa Samorząd Wilna szykuje wołał kontrowersyjne reakcje szeroko zakrojoną reorganizację stołecznych mym samorządzie. w społeczeństwie oraz w sa- starostw. Z istniejących obecnie 21 starostw ma zostać 5. ra Wilna Artūrasa Zuokasa Zainicjowany przez me- Zamiast reszty powstanie 11 projekt zakłada całkowitą reorganizację starostw. Zmiany biur. Plan reorganizacji stołecznych starostw, który wczoraj na obrzeżach miast. Zaś za- nie dotkną jedynie 5 starostw był rozpatrywany przez Radę miast pozostałych 16 powstanie 11 biur Samorządu Wileńskiego, wy- zarządzanych W ostatnią niedzielę stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Trądem. Trąd na Litwie, na szczęście, jest chorobą zapomnianą, ale dla wielu zapewne mało znany jest fakt, że to właśnie w Kłajpedzie prawie do końca II wojny światowej działało ostatnie w Europie leprozorium. Zapomniana w krajach rozwiniętych choroba wciąż rozwija się w środowiskach biedy i zacofania. Światowa Organizacja Zdrowia tylko w roku 2009 odnotowała blisko ćwierć miliona nowych przypadków tej choroby. Fot. Marian Paluszkiewicz przez pracowników samorządu. Reorganizacja, zdaniem mera, pozwoliłaby lepiej rozstrzygać problemy wilnian oraz zaoszczędzić około 1,2 mln litów. Zwolnionych zostałoby ponad mkw. Pomieszczeń zajmowanych obecnie przez urzędników starostw. str. 4 Światowy Dzień Walki z Trądem dniem solidarności z trędowatymi Światowy Dzień Trędowatych ogłoszony został w 1954 roku przez wielkiego francuskiego filozofa, dziennikarza i humanistę Raoula Follereau, który całe swoje życie poświęcił ludziom biednym, chorym i wyrzuconym na margines życia społecznego. str. 3 Str. 8 Przedstawienie-lekcja wychowania obywatelskiego w hołdzie 13 stycznia Str. 11 Między tchórzostwem a odwagą Str. 12 ISSN

2 2 WYDARZENIA Czwartek 26 Styczeń 2012 Imieniny: Andrzeja, Ksenofonta, Leona, Paula, Skarbimira, Teogenesa, Tymoteusza, Tytusa i Żeligniewa...Vytenisa Urby, właściciela karczmy Marceliukės klėtis, organizatora zbliżającego się święta kaziukowego Po trzech latach przerwy spółka Vikšris oraz 1. karczma Marceliukės klėtis, których pan jest właścicielem, wraca do organizacji tegorocznego święta kaziukowego. Tak, nasza spółka wygrała na trzy lata przetarg na organizowanie tej tradycyjnej imprezy. Planujemy, że każdy rok ta impreza ma być nieco inna, tym niemniej nie zatracając nic z tradycji. W tym roku najwięcej miejsca poświęcimy Żmudzi, w latach następnych zostaną uwypuklone rzemiosła ludzi zamieszkujących tereny od Mariampola do Suwałk (Suduvy) a w trzecim roku tak zwanej Małej Litwy. 2. W jakich terminach trwać będzie rejestracja uczestników (rzemieślników i twórców ludowych ), którzy będą sprzedawać swe wyroby. No i ile kosztować ma takie pozwolenie? Skoro chodzi o rejestrację, można to zrobić w terminach od 30 stycznia do 3 lutego. Adres naszej poczty internetowej www. kaziukomugė2012.lt. Skoro chodzi o ceny, to 2 mkw powierzchni handlowej na trzy dni będzie kosztować 73 litów. Więcej będą musieli zapłacić właściciele namiotów handlowych od 220 do 330 litów. Handel z samochodu 440 litów (ceny na trzy dni handlu). 3. Ukazuje się od 1 lipca 1953 roku Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax DZIENNIK NALEŻY DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA GAZET CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH Dofinansowano ze środków Senatu RP dzięki pomocy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie TRZY PYTANIA DO... Rokrocznie uczestnikami tego święta są też handlowcy wielu krajów. Otrzymaliśmy już ponad czterdzieści zgłoszeń na udział od twórców z Łotwy, Polski, Białorusi, Ukrainy. Najliczniej obiecali uczestniczyć Polacy, dla których w tym roku udostępnimy miejsca w pobliżu Placu Łukiskiego. A w ogóle święto, które odbędzie się w dniach 2 4 marca, obejmie swym zasięgiem aleję Gedimina, ulice Pilies, Didžioji, Rūdninkų, Maironio, Barboros Radvilaitės. A także skwery i place znajdujące się w pobliżu. Największe place to: Katedralny, Ratuszowy, Łukiski oraz skwery przy ul. K. Sirvydo, Arklių, Rūdninkų i Odminių. Rozmawiała Helena Gładkowska Redaktor naczelny: Ro bert Mic kie wicz (tel , Zastępca red. nacz.: Aleksander Borowik tel ) Sekretarz redakcji: Kazimierz Tomkowski (tel , Dziennikarze: Helena Gładkowska, Ewa Gedris, Brygita Łapszewicz, Edyta Szałkowska, Ma rian Pa lusz kie wicz fo to re por ter Pragnę za Państwa pośrednictwem poinformować, że poseł Krzysztof Brejza wystąpił do Ministra Spraw Zagranicznych RP z interpelacją poselską w sprawie sytuacji polskiej mniejszości na Litwie w kontekście ostatniego zdarzenia pobicia nastolatka przed Domem Polskim w Wilnie za to, że mówił na ulicy po polsku. Daniel Cz., uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, został pobity przed Domem Polskim za to, że rozmawiał z kolegami w języku polskim. Sprawcy skopali go, używając obelżywych słów pod adresem Polaków. W tej sprawie toczy się postępowanie w II Komisariacie Policji Wilna. Incydent wzbudził zaniepokojenie posła Krzysztofa Brejzy, ponieważ w jego opinii zajście to wpisuje się niestety w sekwencję różnego rodzaju zdarzeń, które są wyrazem nieżyczliwości, z jaką spotyka się mniejszość polska na Litwie (kilka dni temu media informowały o sankcjach finansowych, które spotkały litewskich kolejarzy narodowości polskiej, którzy ośmielili się rozmawiać między sobą w języku polskim). Współpracownicy: Witold Janczys, Da nu ta Ka mi lewicz, Ja dwi ga Pod most ko, Stanisław Tarasiewicz, Ali na So bo lew ska, Krzysztof Subocz, Ju lit ta Tryk Dział Promocji: Jolanta Baniukiewicz re kla ma (tel , Bożena Manatowa kol por taż-pre nume ra ta (tel , kol rierwi len ski.lt). Interpelacja posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy w sprawie pobicia W związku z tym poseł zwrócił się z prośbą do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego z prośbą o wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia przez polskie służby konsularne. Poseł zapytał również, czy możliwe jest zapewnienie opieki prawnej rodzinie chłopca w związku z toczącym się dochodzeniem prowadzonym przez litewską policję oraz zwrócił się z pytaniem o to, jakie środki zamierzają podjąć polskie służby dyplomatyczne i konsularne w celu zapobieżenia eskalacji dyskryminacji mniejszości polskiej na Litwie. Pragnę przypomnieć, że jest to kolejne wystąpienie posła Krzysztofa Brejzy w sprawie sytuacji mniejszości polskiej na Litwie (parlamentarzysta interpelował już w sprawie braku możliwości wpisywania w litewskich paszportach polskiego nazwiska w oryginalnym brzmieniu oraz w sprawie stosowania polskiego nazewnictwa na Litwie). Magdalena Łośko dyrektor biura poselskiego posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy Inowrocław, r. Szczerze ubolewamy z powodu tragicznej śmierci HENRYKA ZARZECKIEGO z Szawel wyrażając najserdeczniejsze wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym. Członkowie Oddziału ZPL LAUDA, Stowarzyszenia Polaków Kiejdan, zespołu Issa Wydawca: VšĮ Kurier Wilenski Druk: VšĮ Vilnijos žodis Ma te ria łów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca. Za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek stów. Za treść ogło szeń re dak cja nie od po wiada. Opinie Czy tel ni ków za war te w ich li stach nie za wsze są zbież ne z opi nią re dak cji. Nakład: 3000 egz. Redaktor dyżurny: Julitta Tryk

3 Światowy Dzień Walki z Trądem dniem solidarności z trędowatymi ze str.1 Stowarzyszenia i Fundacje Follereau są wciąż najpoważniejszą instytucją w świecie niosącą pomoc trędowatym. Mimo niekwestionowanych wyników pracy fundacji i stowarzyszeń Follereau do ostatecznego wyeliminowania trądu jest jeszcze daleko. Dotyczy to zwłaszcza krajów południowo-wschodniej Azji. Dlatego 29 stycznia 2012 roku przed kościołami i na ulicach wielu miast na świecie pojawią się wolontariusze z zielonymi puszkami. W zamyśle inicjatora Dnia Walki z Trądem Raoula Follereau dzień ten ma być przede wszystkim wielkim spotkaniem miłości, a nie samym tylko przeciwdziałaniem chorobie, bo jak sam kiedyś stwierdził: Cóż z tego, że damy coś trędowatym, a nie podamy im ręki. Oddział młodzieżowy stowarzyszenia Follereau w Wilnie powstał w 2000 r. przy Światowym Stowarzyszeniu Lekarzy W Obronie Życia Człowieka. Wkrótce po tym wydelegowane przez oddział osoby uczestniczyły w Warszawie w zbieraniu datków na rzecz trędowatych. To właśnie z inicjatywy stowarzyszenia przełożona na język litewski została Księga Miłości autorstwa Follereau. Przed 11 laty Dzień Walki z Trądem po raz pierwszy obchodzono również na Litwie. Odbyły się wykłady na temat różnych chorób, w tym też na temat trądu. Nasze społeczeństwo słabo zna te choroby, bo nas raczej nie dotyczą, ale są wciąż żywe. W tym roku nie zamierzamy organizować jakichś specjalnych akcji w tym dniu, skupiamy się raczej na Światowym Dniu Chorych, który przypada 11 lutego. W samorządzie stołecznym zostanie zorganizowana konferencja poinformowała Kurier lekarz Janina Tartilienė, wiceprezes wileńskiego oddziału Stowarzyszenia Lekarzy W Obronie Życia Człowieka. Dla wielu mieszkańców Litwy zapewne mało znany jest fakt, że to właśnie w Kłajpedzie prawie do końca II wojny światowej działało ostatnie w Europie leprozorium, czyli dom dla chorych na trąd. Zlikwidowane w 1944 r. było ostatnią taką instytucją w Europie. W odróżnieniu od działających w innych krajach w leprozorium w kraju kłajpedzkim chorymi opiekowały się nie zakonnice, a pielęgniarki. Niektóre źródła podają, że chorzy nie byli w nim leczeni, a tylko odizolowani od reszty społeczeństwa, inne że chorych dwa razy tygodniowo wizytował lekarz. Trąd, mimo ogromnego postępu medycyny, wciąż jest aktualnym problemem na świecie i wciąż trędowaci najczęściej mogą liczyć na najodważniejszych misjonarzy, którzy zapewniają chorym nie tylko diagnostykę, terapię antybiotykową, ale stałą opiekę. Dokładna liczba trędowatych nie jest znana. Możemy tylko mówić o przypadkach, do których dotarły służby medyczne bądź misjonarze. Najnowsze dane Światowej Organizacji Zdrowia dotyczą roku 2009 i obejmują liczby nowo odkrytych przypadków według stref geograficznych: Afryka (31 krajów) , Ameryka (25 krajów) , Wschodni Basen Morza Śródziemnego (22 krajów) Pacyfik Zachodni (33 kraje) 5 243, Azja Południowo- -Wschodnia (10 krajów) Twarzą tegorocznej kampanii medialnej 59. Światowego Dnia Trędowatych jest młody Nigeryjczyk Boubé, u którego w 1998 roku nauczyciel zauważył dziwne plamy na policzku. Chłopiec był przerażony, gdyż w swojej wiosce widział trędowatych bez palców, bez rąk. Ale pielęgniarz zapewnił go, że jeśli weźmie lekarstwo, nie będzie, jak oni. Wkrótce powrócił do zdrowia. Później skończył szkołę medyczną i dziś jest pielęgniarzem niosącym pomoc nie tylko ludziom trędowatym, ale biednym rodzinom, a szczególnie dzieciom. Edyta Szałkowska ZDJĘCIE DNIA PULS KURIERA KOMENTARZ DNIA Termin ważności 45 lat WYDARZENIA Na Litwie po obfitych opadach śniegu spodziewane są silne mrozy. Według prognoz meteorologów, w weekend temperatura miejscami spadnie do minus 24 Fot. Marian Paluszkiewicz Właśnie są produkty, które nadają się do użytku aż tyle, albo może tylko tyle lat. Ale nie o artykuły spożywcze, czy jakiś sprzęt elektroniczny z gwarancją tu chodzi. Chodzi o... człowieka. Urząd Kontroli Równouprawnienia co roku coraz więcej otrzymuje na ten temat skarg. Dotyczy to najczęściej dyskryminacji kobiet oraz osób w wieku przedemerytalnym. Mężczyźni byli łagodniej pod tym względem traktowani, ale już w ubiegłym roku sytuacja zaczęła ulegać zmianie. Ze 170 skarg dotyczących różnego rodzaju dyskryminacji, 51 proc. stanowiły skargi od mężczyzn i w większości chodziło o dyskryminację w miejscach pracy. Pracodawca nie płaci za nadgodziny, zmusza do wykonywania czynności, które nie wchodzą w zakres obowiązków pracownika. Często dyskryminujące są już pierwsze rozmowy kwalifikacyjne, kiedy to potencjalny pracodawca lustruje okiem i od razu mówi, że etat jest już zajęty. Tymczasem wyraźnie widać, że kandydat po prostu się nie spodobał. Ostatnio kontrolerzy zauważyli, że obniżyła się poprzeczka dyskryminacji wiekowej. W ogłoszeniach o pracę stawia się wymagania: młoda, o ładnej sylwetce, kreatywna. Coraz częściej ukazują się ogłoszenia wiek do 45 lat (czasem nawet dla sprzątaczki). Szokujące, że nie doświadczenie interesuje, a wiek. Może więc i emeryturę będzie można otrzymywać od 45 lat? Wszak żyć z czegoś trzeba. Julitta Tryk CYTAT DNIA W razie klęski (w wyborach) rzucam politykę. Tak, to pewne powiedział prezydent Francji Nicolas Sarkozy na poufnym spotkaniu z dziennikarzami. Wypowiedź szefa państwa ujawniły wczoraj media nad Sekwaną. LICZBA DNIA 987 mln litów mają stanowić w tym roku planowane dochody budżetu m. Wilna o 189 mln litów mniej niż wydatki, które przypuszczalnie będą stanowiły 1,176 mld litów. 3

4 4 WYDARZENIA KRÓTKO Ujednolicić unijne dopłaty rolnikom Ministrowie rolnictwa krajów bałtyckich postanowili ubiegać się o jednakowe dopłaty unijne wszystkim państwom członkowskim. Odpowiednią deklarację ministrowie podpisali w Berlinie na światowych targach przemysłu spożywczego, rolniczego i ogrodnictwa. Rolnicy państw bałtyckich wyrażają niezadowolenie z zaproponowanych przez Komisję Europejską bezpośrednich dopłat, ponieważ Bruksela nie chce ich ujednolicić i proponuje 2-3 razy mniej w porównaniu ze średnią unijną, a Łotyszom przypadłoby najmniejsze wsparcie. Projekt budżetu UE na lata zakłada, że dopłaty gospodarzom litewskim do roku 2020 jeszcze nie osiągną średniej unijnej, tylko wzrosną przeciętnie o jedną trzecią stopniowo od 459 litów do 614,6 lita za hektar. Partia Šustauskasa zmienia nazwę Kierowany przez kontrowersyjnego polityka Vytautasa Šustauskasa Związek Wolności Litwy zmienił swoją nazwę. Stał się Związkiem Bojowników o Litwę. Latem ub. roku Związek Wolności Litwy chciał być Związkiem Prezydenta Litwy, jednakże Ministerstwo Sprawiedliwości odmówiło zarejestrowania tej nazwy jako niewłaściwej. Partia kierowana przez byłego mera Kowna Šustauskasa nie ma przedstawicieli ani w Sejmie, ani w radach samorządów. Podczas ubiegłorocznych wyborów do samorządów łącznie przegłosowało na nią 1,5 tys. wyborców. Remont przerwie produkcję Orlenu Jedyna w krajach bałtyckich rafineria ropy naftowej Orlen Lietuva wiosną na 5-tygodniowy remont kapitalny zamknie przedsiębiorstwo w Możejkach. Prace remontowe będą trwały od 16 kwietnia do 30 maja. BNS Z kolei oponenci Zuokasa są pewni, że reorganizacja stołecznych starostw jest zupełnie niepotrzebna i nie przyniesie spodziewanych wyników. Twierdzą, że mer po prostu chce umocnić swoją władzę w mieście. Z tego powodu przed siedzibą stołecznego samorządu wczoraj odbyła się pikieta. Algis Strelčiūnas, radny Samorządu Wileńskiego i jeden z organizatorów pikiety, stwierdził w rozmowie z Kurierem, że celem protestu było wywalczenie większej niezależności dla starostw. Nie wiem, czy wszyscy nas usłyszą w samorządzie. Ale mogę powiedzieć, że mamy spore poparcie społeczeństwa, gdyż udało się zebrać ponad 9,5 tys. podpisów mieszkańców, którzy nie chcą likwidacji starostw. Wszystkie te podpisy po pikiecie przekażemy merowi jako dowód, że wielu mieszkańców nie zgadza się z jego planem. Dążymy, aby władze były bliżej zwykłych ludzi. A przecież planowana reorganizacja jeszcze bardziej oddali twierdzi Strelčiūnas, który między innymi w swoim czasie zajmował stanowisko starosty Lazdynai. Na dzień dzisiejszy starostwo formalnie pełni takie funkcje jak: organizacja sprzątania terytoriów, nadzór za oświetleniem ulic; koordynacja pomocy rodzinom asocjalnym; udział w programach ochrony praw dziecka; udział w programach zwalczanie bezrobocia i in. Jednak, jak twierdzą zwolennicy reorganizacji, starostwa nie spełniają większej części swych funkcji i nierzadko są po prostu doręczycielami podań mieszkańców departamentom stołecznego samorządu. Po reorganizacji pracownicy biur utworzonych zamiast starostw będą mogli od razu rozstrzygać problemy wilnian. Ta struktura zarządza- stwa nia, którą mamy obecnie, nie jest zbyt efektywna. Z ponad 20 ustawowo przewidzianych funkcji miejskie starostwa pełnią zaledwie 4-6 powiedziała w rozmowie z Kurierem Wanda Krawczonok, starosta frakcji AWPL w Radzie miejskiej. Stwierdziła, że o potrzebie reorganizacji świadczą też wyniki sondażu zorganizowanego przez samorząd w listopadzie ubiegłego roku. Wyniki sondażu dowodzą, że większość mieszkańców nawet nie wie, gdzie znajduje się siedziba ich starostwa i jakie konkretnie są jego funkcje. Najczęściej ludzie mylą je z serwisem komunalnym dodała Wanda Krawczonok. Także siedziby niektórych starostw znajdują się nie na terytorium swoich starostw i często bywa, że ludzie po prostu nie wiedzą, dokąd mają zwracać się. Rozmówczyni stwierdziła też, że nie dziwi jej fakt aktywnego protestowania przeciw zmianom, zainicjowanym przez Zuokasa. Pomysłu mera nie popierają socjaldemokraci. Bardzo aktywnie sprzeciwiają się konserwatyści. Ale to nic dziwnego, bo przecież wśród wileńskich starostów najwięcej jest właśnie konserwatystów, którzy, oczywiście, nie chcą utracić swoich pozycji stwierdziła rozmówczyni. Duża reorganizacja w wileńskich starostwach ze str. 1 Mieszkańcy często nie wiedzą, gdzie znajduje się siedziba ich staro- Fot. Marian Paluszkiewicz Warto zaznaczyć, że socjaldemokraci, krytykując plan reorganizacji, stwierdzili, że należało najpierw zbadać opinię społeczną i przeprowadzić sondaż, który pomógłby wyjaśnić, czy mieszkańcy są zadowoleni z pracy starostw. Od kilku dni stołeczny samorząd przeprowadza więc internetowy sondaż. Okazało się, że na razie najaktywniej w nim udział biorą nie sami mieszkańcy, ale instytucje. Na przykład, ponad 750 razy głosowano z komputerów Prokuratury Generalnej, blisko 90 razy z komputerów Dyrekcji Dróg Samochodowych Litwy przy Ministerstwie Łączności. Najwięcej zaś ponad 1860 razy głosowano z komputerów stołecznego samorządu. *** Po reorganizacji w Wilnie mają zostać następujące starostwa: Grzegorzewo, Naujaninkai (Nowy Świat), Nowa Wilejka, Ponary i Werki. Zamiast starostw zaś powstaną biura w następujących dzielnicach: Antokol, Justyniszki, Fabianiszki, Karolinki, Lazdynai, Zameczek, Poszyłajcie, Szeszkinie, Wilcza Łapa, Żyrmuny oraz Centrum. Biuro w Centrum objęłoby cztery obecne starostwa: Śnipiszki, Zwierzyniec, Stare Miasto i Nowe Miasto. Brygita Łapszewicz

5 GOSPODARKA 5 Šimonytė wątpi w potrzebę zwiększenia minimalnej płacy Minister finansów ma wątpliwości co do potrzeby zwiększenia minimalnego wynagrodzenia miesięcznego (MWM) o 100 litów do 900 Lt od połowy tego roku. Davos w poszukiwaniu nowego ładu Ruszyło Światowe Forum Ekonomiczne. Dyskusje uczestników skoncentrują się na pogrążonej w kryzysie Europie oraz zasadności systemu kapitalistycznego. W szwajcarskiej miejscowości Davos rozpoczęło się wczoraj coroczne Światowe Forum Ekonomiczne. Po raz 42. najważniejsi światowi przedsiębiorcy, politycy, ekonomiści i działacze społeczni, dyskutują o aktualnych problemach gospodarczych świata. Tegoroczne Forum odbywa się pod hasłem Wielka Przemiana. Kształtowanie nowych modeli. W zaśnieżonym najbardziej od 66 lat szwajcarskim Davos pierwszy panel dotyczył systemu kapitalistycznego. Przechodzimy przez ciężki okres, ale nie istnieje inny system, który tak skutecznie wspiera postęp ludzkości stwierdził Bill Gates, założyciel Microsoftu. Gates uważa jednak, że W przekonaniu Ingridy Šimonytė, taki wzrost byłby niewspółmierny z prognozami niektórych ekonomistów, że średnie wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 3 proc., a spadek bezrobocia będzie wolniejszy. W ten sposób zareagowała ona na prognozę gł. ekonomisty Swedbanku Nerijusa Mačiulisa, że w tym roku powinna być podjęta decyzja polityczna o zwiększeniu minimalnych poborów o 100 litów. Šimonytė nie zgadza się z opinią ekonomisty bankowego, że ponoć na zwiększenie MWM o 100 litów częściowo wpłyną zbliżające się wybory do Sejmu: Czy będą wybory, czy nie bę- Ingrida Šimonytė dą, pieniędzy z tego powodu nie przybędzie. (...) Wybory do Sejmu nie mają z tym nic wspólnego. Niemniej Šimonytė przyznała, że w przypadku zwiększenia MWM ogólny wpływ finansowy byłby większy. to najlepszy z możliwych systemów. Jako jedyny dał możliwość urzeczywistnienia tak wielkiej liczby innowacyjnych rozwiązań. Dla mnie pomógł stworzyć firmę i zatrudniać wielu ludzi. Żaden inny system tego by nie umożliwił mówił szef Microsoftu. Podczas pierwszej debaty pojawiło się wiele sprzecznych zdań na ten temat. Nierzadko ta kwestia jest traktowana jako budżetowa. Nie jest ona wyłącznie budżetowa, gdyż rzeczywiście z budżetu państwa należałoby wydać 100 mln litów, ponieważ w sektorze publicznym niemało ludzi pracuje za minimalne wynagrodzenie, natomiast budżet Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sodry i budżet Funduszu Ubezpieczenia Zdrowia otrzymałyby dodatkowe środki dzięki zwiększeniu minimalnego wynagrodzenia. Ten ogólny wpływ finansowy nie byłby negatywny stwierdziła minister finansów. Rząd proponuje zwiększyć MWM z 800 do 850 litów od lipca br. BNS Sharan Burrow, szefowa Międzynarodowej Konfederacji Handlu stwierdziła, że ludzkość straciła swój kompas i ostrzegła przed zamieszkami. Apelowała do firm inwestujących globalnie, aby 2-3 proc. środków przeznaczyły na tworzenie nowych etatów. Wyraźne spory pojawił się także między ekonomistami z Europy i USA. Rzeczpospolita W zaśnieżonym najbardziej od 66 lat szwajcarskim Davos pierwszy panel dotyczył sytemu kapitalistycznego Fot. EPA-ELTA PLUS-MINUS Litwa próbuje zaciągnąć pożyczkę Rząd Litwy postanowił zaciągnąć pożyczkę na międzynarodowych rynkach finansowych wczoraj zaczęto zbierać zgłoszenia potencjalnych inwestorów nabywających denominowane w dolarach obligacje 10-letnie. W okresie rozpowszechnianej emisji obligacji odsetki mogą sięgać 6,875 proc. Zapotrzebowanie Litwy na pożyczkę w tym roku może sięgać 10,3 mld litów, z czego prawie dwie trzecie tej kwoty zamierza się pożyczyć na rynkach międzynarodowych. W maju tego roku rząd powinien wykupić euroobligacje wartości 1 mld euro (3,453 mld litów). Po raz ostatni Litwa na zaciągała pożyczkę na rynkach międzynarodowych w listopadzie ub. roku pożyczyła wtedy 750 mln dolarów (około 1,9 mld Lt). OFICJALNY KURS LITA BNS Euro 3,4528 Dolar amerykański 2,6502 Dolar australijski 2, rubli białoruskich 3,2191 Dolar kanadyjski 2,6702 Frank szwajcarski 2, koron czeskich 1, koron duńskich 4,6436 Funt szterling 4, forintów węgierskich 1, islandzkich koron 2, japońskich jenów 3, juanów chińskich 4,3185 Łat łotewski 4, mołdawskich lei 2, koron norweskich 4, złotych polskich 8, rubli rosyjskich 8, koron szwedzkich 3,8779 Lira turecka 1, hrywin ukraińskich 3,2993 Bank Litewski 26 stycznia 2012 r.

6 6 WYDARZENIA KRONIKA KRYMINALNA Grupa chłopców pobiła dziecko Do incydentu doszło we wtorek około godz. 17 na stołecznej ulicy V. Maciulevičiaus. Grupa znajomych z widzenia chłopców pobiła S. M. (ur. 2002), który obrażenia głowy i dłoni leczy ambulatoryjnie. Klient okradł kasyno W nocy z wtorku na środę klient kowieńskiego kasyna V. Š. samowolnie z pudełka na żetony zabrał 3 żetony po 2 tys. litów i znikł. Kasyno szacuje straty na 6000 Lt. Wszczęto postępowanie dowodowe z powodu kradzieży, ustala się personalia klienta. Chuligański wybryk W środę w nocy w Kownie na alei Pramonės na terytorium centrum handlowego Maxima panoszył się agresywny młody mężczyzna. Zauważono go około godz. 2 z pomocą wideokamer. Zaczepiał robotników porządkujących parking, kopał samochód, zepsuł kosz na śmieci. Następnie młody człowiek (ur. 1992) położył się pod osprzęt traktora, przeszkadzał pracować. Patrol policyjny zatrzymał podejrzanego D. Z., u którego stwierdzono 4,17 prom. alkoholu i umieścił w policyjnym areszcie. Wszczęto postępowanie dowodowe. Znaleziono zwłoki mężczyzny W Szylelė znaleziono ciało mężczyzny z raną ciętą szyi. Zwłoki V. A. P. (ur. 1953) znaleziono we wtorek o godz w mieszkaniu denata przy ul. D. Poškos. Ustala się przyczyny i okoliczności jego śmierci. Stronę przygotowano na podstawie inf. BNS i PAP Wielka łapanka przemytników w rejonie wileńskim Na pograniczu z Białorusią w rejonie wileńskim zorganizowano wielki pościg przemytników z wykorzystaniem śmigłowca straży granicznej. We wtorek funkcjonariusze Jednostki Wileńskiej Służby Ochrony Granicy Państwowej (SOGP) oraz oddziału specjalnego w pobliżu wsi Punžoniai (rej. wileński) obserwowali podejrzaną grupę osób. Mężczyźni, którzy przybyli do lasu trzema samochodami, gumową łodzią z Wilii, której środkiem prowadzi granica z Białorusią, holowali na brzeg kartony papierosów. Nie ulegało wątpliwości, że płynący na Litwę z nurtem rzeki ładunek nielegalnych papierosów pochodził z sąsiedniego kraju. Gdy przystąpiono do operacji zatrzymania, dwoje ludzi mikrobusem Volkswagen Transporter próbowało uciec miejscową drogą w kierunku Niemenczyna, a pozostali usiłowali ukryć się w lesie. Część spławionego tratwą ładunku papierosów znajdujący się na brzegu mężczyźni zdążyli zepchnąć z powrotem na rzekę. Mikrobus oraz jadących nim dwóch mieszkańców stolicy w wieku 29 i 38 lat funkcjonariusze SOGP zatrzymali w pobliżu wsi Punžoniai. W samochodzie pogranicznicy znaleźli laptop, internetowy sprzęt komórkowy, kilka telefonów. Na brzegu rzeki pogranicznicy znaleźli porzucone na pastwę losu samochody Audi 100 i Ford Transit. W tym drugim był sprzęt nawigacyjny oraz plastikowy 200-litrowy pojemnik, a w nim 1800 paczek papierosów Fest i Minsk Capital. W poszukiwaniu zbiegów i przemytu pomagało kilka dodatkowych grup straży granicznej, uczestniczył kynolog z psem, jak też śmigłowiec jednostki lotniczej SOGP. Wkrótce służbowy pies w lesie, w odległości około 300 metrów od miejsca znalezienia samochodów, wytropił dwoje ukrywających się ludzi. Jak się okazało, obaj byli mieszkańcami Wilna w wieku 33 i 35 lat. Ze swoich obowiązków doskonale wywiązała się też załoga śmigłowca straży granicznej. Piloci jednostki lotniczej nieopodal wsi Brižiai (rej. wileński) znaleźli 20 wydobytych na brzeg kartonów papierosów Fest z białoruskimi banderolami. Pogranicznicy znaleźli tu również komplet sprzętu nawigacyjnego. Niewątpliwie służył on do śledzenia spławianego rzeką ładunku. W toku tej całej szeroko zakrojonej operacji ogółem zatrzymano 3 samochody, 7 osób, 3 tratwy, różnorodny sprzęt nawigacyjny oraz 23 tys. 793 paczki papierosów. Wszyscy zatrzymani, mieszkańcy stolicy, trafili do aresztu. Samochody i przemycane papierosy przechowuje jednostka wileńska SOGP, a jej funkcjonariusze wszczęli postępowanie dowodowe. Okradziono Kazimirę Prunskienė Z siedziby Litewskiej Partii Ludowej we wtorek skradziono portmonetkę z różną walutą o łącznej kwocie 30 tysięcy litów. Przedstawiciele siedziby partyjnej potwierdzili, że skradzione pieniądze były własnością przewodniczącej partii Kazimiry Prunskienė. Główna specjalistka wydziału informacji publicznej Wileńskiego Powiatowego Komisariatu Policji Dalia Petrauskienė powiedziała, że o kradzieży zawiadomiono o godz Pomocnica przewodniczącej Partii Ludowej poinformowała, że z lokalu przy ul. A. Stulginskio skradziono portmonetkę z pieniędzmi. Po obiedzie Prunskienė pozostawiła torebkę na stole sekretarki, a sama udała się na spotkanie z dziennikarzami. Pracownica siedziby partyjnej powiedziała, że skradzione u Prunskienė pieniądze były przeznaczone na ubezpieczenie. Po południu przyszedł mężczyzna, który Kazimira Prunskienė. chciał spotkać się z przewodniczącą partii. Sekretarka poszła zawiadomić ją o gościu, który powiedział, że idzie tymczasem na papierosa. Gdy sekretarka wróciła do pokoju przyjęć, pozostawiona przez Prunskienė torebka była otwarta, a znajdujące się w niej pieniądze znikły. Należy oczekiwać, że w zdemaskowaniu przestępstwa dopomogą nagrania wideokamer. Już wcześniej złodzieje mieli Prunskienė na oku. W marcu 2006 wybili na parterze szybę okna w jej mieszkaniu przy ul. Krivių na Zarzeczu, gdy Prunskienė była jeszcze ministrem rolnictwa. Ujrzawszy gospodynię złodzieje uciekli.

7 KONKURS 7

8 8 SPORT Po serii ośmiu porażek z z rzędu koszykarze Toronto Raptors z Linasem Kleizą w składzie odnieśli piąte zwycięstwo w sezonie ligi NBA. Kanadyjski zespół na wyjeździe pokonał drużynę Marcina Gortata Phoenix Suns 99:96 (17:27, 31:25, 31:19, 20:25). Mimo że Polak był najskuteczniejszym zawodnikiem w szeregach Słońc, zdobywając 21 punktów i odnotowując 12 zbiórek, to jego drużyna poniosła drugą z rzędu porażkę, a 11. w tym sezonie. 27-letni Gortat spędził na parkiecie 37 minut i 46 sekund, oddając w tym czasie 16 rzutów z gry, z czego dziewięć trafił, a także wykorzystał trzy z pięciu rzutów wolnych. Z 12 zbiórek dziewięć zaliczył w obronie. Miał także dwa bloki, jedną asystę i raz został zablokowany, poza tym dwukrotnie faulował rywali. Natomiast litewski center w tym spotkaniu zanotował o wiele skromniejszy dorobek od Polaka. Kleiza w ciągu 20 minut gry zdobył 5 punktów oraz zanotował 10 zbiórek i Raptorsi Kleizy lepsi od Słońc Gortata Rzut Linasa Kleizy (od lewej) próbuje zatrzymać Marcin Gortat Fot. archiwum jeden przechwyt. Raptorsi zwycięstwo zawdzięczają znakomitej grze Włocha Andrea Bargnani, który wrócił do gry po dwutygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją. Włoski koszykarz, wybrany z numerem 1. draftu NBA w 2006 roku do drużyny z Toronto, tego wieczoru był nie do zatrzymania zdobył 36 punktów, z czego 18 w kluczowej trzeciej kwarcie. W pierwszej połowie gospodarze prowadzili różnicą nawet 14 punktów. Byli skuteczni, a grę świetnie kierował Steve Nash, autor 17 punktów, 14 asyst i siedmiu zbiórek. Seria 10:0 w trzeciej odsłonie i trafiający raz za razem Bargnani szybko zniwelowali deficyt i wyszli na prowadzenie, którego nie oddali do ostatniej syreny. Dla Suns, którzy zajmują trzecią lokatę w Pacific Division, a w Konferencji Zachodniej są dopiero na dwunastym miejscu była to 11 porażka w 17 meczu obecnego sezonu. Natomiast Raptors (5-13) zamykają tabelę Atlantic Division, a na Wschodzie są 12. ekipą.

Społeczeństwo zapłaci za utrzymanie partii?

Społeczeństwo zapłaci za utrzymanie partii? www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 22 WRZEŚNIA 2011 r. Nr. 181 (16726) cena 1,20 Lt Społeczeństwo zapłaci za utrzymanie partii? W NUMERZE Żydzi nie chcą widzieć Ažubalisa w Nowym

Bardziej szczegółowo

Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie sądu w sprawie dwujęzycznych tabliczek W NUMERZE. Warmińska PielgrzymkaPiesza

Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie sądu w sprawie dwujęzycznych tabliczek W NUMERZE. Warmińska PielgrzymkaPiesza www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 12 LIPCA 2011 r. Nr. 130 (16675) cena 1,20 Lt Znowu zbezczeszczono miejsce masowej zagłady Żydów W NUMERZE Warmińska PielgrzymkaPiesza do Ostrej Bramy

Bardziej szczegółowo

Mimo tegorocznych perturbacji

Mimo tegorocznych perturbacji www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 29 GRUDNIA 2011 r. Nr. 247 (16792) cena 1,20 Lt Białoruś pogrąża się, a Litwa... inwestuje W NUMERZE Rząd zrekompensuje nabycie przystawek telewizyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 18 WRZEŚNIA 2014 r. Nr. 176 (17462) cena 1,20 Lt (0,35 EUR) Nastroje emigrantów na tle rozwodu Szkocji z Anglią

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 18 WRZEŚNIA 2014 r. Nr. 176 (17462) cena 1,20 Lt (0,35 EUR) Nastroje emigrantów na tle rozwodu Szkocji z Anglią www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 18 WRZEŚNIA 2014 r. Nr. 176 (17462) cena 1,20 Lt (0,35 EUR) Nastroje emigrantów na tle rozwodu Szkocji z Anglią Jeżeli ponad połowa uczestników

Bardziej szczegółowo

Zadłużona stolica Litwy prosi o pomoc polityków

Zadłużona stolica Litwy prosi o pomoc polityków www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE PIĄTEK 7 LISTOPADA 2014 r. Nr. 211 (17497) cena 1,20 Lt (0,35 EUR) Zadłużona stolica Litwy prosi o pomoc polityków Mer Wilna Artūras Zuokas oraz przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Przymusowe Szkoły socjalizacji sposobem na rodziny ryzyka

Przymusowe Szkoły socjalizacji sposobem na rodziny ryzyka www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 13 SIERPNIA 2009 r. Nr. 153 (16200) cena 1,20 Lt Będą cięcia budżetowe emerytur i innych świadczeń z SoDry W NUMERZE Drawsko przebije Mrągowo? Str.

Bardziej szczegółowo

Zabójstwa polityczne (I)

Zabójstwa polityczne (I) www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ŚRODA 4 MARCA 2015 r. Nr. 42 (17573) cena 0,35 EUR (1,20 Lt) Zabójstwa polityczne (I) POGODA W najbliższych dniach opady, przeważnie śniegu i nieco chłodniej.

Bardziej szczegółowo

Lato sezon na zatrucia pokarmowe

Lato sezon na zatrucia pokarmowe www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 22 LIPCA 2010 r. Nr.135 (16432) cena 1,20 Lt Lato sezon na zatrucia pokarmowe W NUMERZE Taksówkarze rabusie Podczas upałów należy uważać, aby mięso,

Bardziej szczegółowo

Pieniądze z Wileńszczyzny przekazano powodzianom z Sandomierza

Pieniądze z Wileńszczyzny przekazano powodzianom z Sandomierza www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE PIĄTEK 30 LIPCA 2010 r. Nr.141 (16438) cena 1,20 Lt Pieniądze z Wileńszczyzny przekazano powodzianom z Sandomierza W NUMERZE Za miesiąc otwarcie mostu w

Bardziej szczegółowo

Pierwszy medal MŚ w historii litewskiej koszykówki!

Pierwszy medal MŚ w historii litewskiej koszykówki! www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 14 WRZEŚNIA 2010 r. Nr.173 (16469) Pierwszy medal MŚ w historii litewskiej koszykówki! cena 1,20 Lt W NUMERZE Prawie dwie trzecie Litwinów kupuje

Bardziej szczegółowo

Darmowe półkolonie dla każdego chętnego

Darmowe półkolonie dla każdego chętnego www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 17 LIPCA 2014 r. Nr. 133 (17419) cena 1,20 Lt Darmowe półkolonie dla każdego chętnego Młodzi chłopcy pasjonują się koszykówką Około 250 dzieci w

Bardziej szczegółowo

Nowe życie Czarnego Anioła

Nowe życie Czarnego Anioła www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE SOBOTA 11 PONIEDZIAŁEK 13 PAŹDZIERNIKA 2014 r. Nr. 193 (17479) Cena 1,80 Lt (0,52 EUR) Nowe życie Czarnego Anioła POGODA W sobotę w nocy i rano na większej

Bardziej szczegółowo

Uczcijmy pamięć Żołnierzy Wyklętych

Uczcijmy pamięć Żołnierzy Wyklętych www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE SOBOTA 28 LUTEGO PONIEDZIAŁEK, 2 MARCA 2015 r. Nr. 40 (17571) Cena 0,52 EUR (1,80 Lt) Uczcijmy pamięć Żołnierzy Wyklętych POGODA Weekend z gołoledzią, mgłą

Bardziej szczegółowo

Są działki, nie ma chętnych

Są działki, nie ma chętnych 1221KLęb3A Słabe występy Pogoni w Słupskiej Lidze Okręgowej 13 str. DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NAKŁAD 7 000 EGZ. 8 WRZEŚNIA 2010 R. NR 8 (8)/2010 Są działki, nie ma chętnych str. 3 Lęborczanie nie chcą kupować

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 17 LIPCA 2008 Nr. 135 (15931) cena 1,20 Lt

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 17 LIPCA 2008 Nr. 135 (15931) cena 1,20 Lt + 22 + 10 DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 17 LIPCA 2008 Nr. 135 (15931) cena 1,20 Lt W niedalekiej przyszłości elektryczność stanie się luksusem dla mieszkańców Litwy Energia elektryczna, dotychczas

Bardziej szczegółowo

Prestiżowe decyzje. 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej

Prestiżowe decyzje. 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej Nr 3/4 (157) 28.02.2011-23.03.2011 Prestiżowe decyzje 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej, w trakcie

Bardziej szczegółowo

W teatrze jest wszystko. Czym jest cyberprzemoc? Możesz nas czytać również w Internecie!!!

W teatrze jest wszystko. Czym jest cyberprzemoc? Możesz nas czytać również w Internecie!!! PROGRAM TELEWIZYJNY na cały tydzień. KONKURS! Krzyżówka z nagrodą zaproszenie do restauracji na dancing i kolację! Darmowe życzenia na Walentynki! Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku! Złóż życzenia swojej

Bardziej szczegółowo

człowiek z żelaza Prawdziwy .pl Prestiż drugiej ligi Tusk to oczywiście polityk ponadprzeciętny, Mistrz Kołecki dał zielone światło

człowiek z żelaza Prawdziwy .pl Prestiż drugiej ligi Tusk to oczywiście polityk ponadprzeciętny, Mistrz Kołecki dał zielone światło Paraliżu jeszcze nie ma, ale swoje trzeba było odstać 3 Auta wpadły w stado, dwa dziki padły Dwie kobiety jadące drogą Olsztyn Dywity dość boleśnie przekonały się, że znaki ostrzegające o leśnej zwierzynie

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

Czarny scenariusz na Czarne Koszule

Czarny scenariusz na Czarne Koszule 1 niezależny dwutygodnik rozdawany bezpłatnie nr 310 poniedziałek 26.08.2013 nakład 26,5 tys. egzemplarzy ISSN 1509-4731 telebimostroleka.pl Twoja reklama w strategicznym punkcie miasta! Dołącz do nas:

Bardziej szczegółowo

DODATEK TV. O tym, że w Nasielsku będzie kręcony film, mówiło się od pół roku. Wszyscy

DODATEK TV. O tym, że w Nasielsku będzie kręcony film, mówiło się od pół roku. Wszyscy DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.noknasielsk.pl Z prac komisji Uwaga na znaki str. 2 NOK zaprasza str. 3 str. 8 Przełamałyśmy strach Historia

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni walczą o swój dom

Niepełnosprawni walczą o swój dom l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 37 (503) 11-17 PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Becikowego nie będzie

Bardziej szczegółowo

Porządkują Domy Dziecka

Porządkują Domy Dziecka ISSN: 17300878 NAKŁAD: 16000 EGZEMPLARZY NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. 4 MARCA 2011, NR 344 WAŁBRZYCH Porządkują Domy Dziecka Robert Ławski, starosta powiatu wałbrzyskiego zabrał się porządkowanie trudno zrozumiałej

Bardziej szczegółowo

PIS DZIECKO TAM, GDZIE PODATEK KGHM ZATAŃCZYLI Z CAŁYM ŚWIATEM OBROŃCĄ

PIS DZIECKO TAM, GDZIE PODATEK KGHM ZATAŃCZYLI Z CAŁYM ŚWIATEM OBROŃCĄ Rok X nr 329 20 lutego 2014 Gazeta bezpłatna ISSN 1732-761X Redaktor wydania: Marta Czachórska następne wydanie: 27 lutego 2014 r. Fot. Archiwum WL ABW ZBADA SPRAWĘ KONCESJI Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

iadomości Gubińskie 17 IV 2010 o godz.18.00 Wspomnienia o tragicznie zmarłych

iadomości Gubińskie 17 IV 2010 o godz.18.00 Wspomnienia o tragicznie zmarłych W iadomości Gubińskie ROK XVII. nr 8/2010 (418). ISSN 1425-1558. DWUTYGODNIK wiadomoscigubinskie@go2.pl 16 kwietnia 2010 cena 1,90 zł Kiedy dotarły pierwsze informacje o katastrofie prezydenckiego samolotu

Bardziej szczegółowo

Mostu nie skończą na czas!

Mostu nie skończą na czas! l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 39 (505) 25 PAŹDZIERNIKA - 7 LISTOPADA 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Mostu nie

Bardziej szczegółowo

tel. (42) 235 26 28 www.gazetarzgowska.pl redakcja@gazetarzgowska.pl Nadzór budowlany i straż muszą zamknąć halę Polrosu!

tel. (42) 235 26 28 www.gazetarzgowska.pl redakcja@gazetarzgowska.pl Nadzór budowlany i straż muszą zamknąć halę Polrosu! GAZETA RZGOWSKA NR 9 (44) Wrzesień 2013 ISSN 2081-8106 BEZPŁATNA tel. (42) 235 26 28 www.gazetarzgowska.pl redakcja@gazetarzgowska.pl Nadzór budowlany i straż muszą zamknąć halę Polrosu! To musi się stać.

Bardziej szczegółowo

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska.

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska. Małgorzata GOSIEWSKA W SEJMIE RP SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTARNEJ POSEŁ MAŁGORZATY GOSIEWSKIEJ Poseł Małgorzata Gosiewska zalicza się do grupy najbliższych współpracowników Pana Prezesa. Czy

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

przekrętów DOSTALI SKRZYDEŁ PACJENTÓW NIE BRAKUJE 7 GŁOGÓW. Coraz więcej mieszkańców

przekrętów DOSTALI SKRZYDEŁ PACJENTÓW NIE BRAKUJE 7 GŁOGÓW. Coraz więcej mieszkańców Puls Regionu PACJENTÓW NIE BRAKUJE 7 GŁOGÓW. Coraz więcej mieszkańców zgłasza się do nowych poradni podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały otwarte pod koniec stycznia w szpitalu powiatowym. Obecnie

Bardziej szczegółowo