W NUMERZE Interpelacja posła na Sejm RP Str. 2 Šimonytė wątpi w potrzebę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W NUMERZE Interpelacja posła na Sejm RP Str. 2 Šimonytė wątpi w potrzebę"

Transkrypt

1 DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 26 STYCZNIA 2012 r. Nr. 18 (16812) cena 1,20 Lt Duża reorganizacja w wileńskich starostwach W NUMERZE Interpelacja posła na Sejm RP Str. 2 Šimonytė wątpi w potrzebę zwiększenia minimalnej płacy Str. 5 Okradziono Kazimirę Prunskienė Str. 6 Raptorsi Kleizy lepsi od Słońc Gortata Biuro w Centrum miałoby połączyć cztery obecne starostwa Samorząd Wilna szykuje wołał kontrowersyjne reakcje szeroko zakrojoną reorganizację stołecznych mym samorządzie. w społeczeństwie oraz w sa- starostw. Z istniejących obecnie 21 starostw ma zostać 5. ra Wilna Artūrasa Zuokasa Zainicjowany przez me- Zamiast reszty powstanie 11 projekt zakłada całkowitą reorganizację starostw. Zmiany biur. Plan reorganizacji stołecznych starostw, który wczoraj na obrzeżach miast. Zaś za- nie dotkną jedynie 5 starostw był rozpatrywany przez Radę miast pozostałych 16 powstanie 11 biur Samorządu Wileńskiego, wy- zarządzanych W ostatnią niedzielę stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Trądem. Trąd na Litwie, na szczęście, jest chorobą zapomnianą, ale dla wielu zapewne mało znany jest fakt, że to właśnie w Kłajpedzie prawie do końca II wojny światowej działało ostatnie w Europie leprozorium. Zapomniana w krajach rozwiniętych choroba wciąż rozwija się w środowiskach biedy i zacofania. Światowa Organizacja Zdrowia tylko w roku 2009 odnotowała blisko ćwierć miliona nowych przypadków tej choroby. Fot. Marian Paluszkiewicz przez pracowników samorządu. Reorganizacja, zdaniem mera, pozwoliłaby lepiej rozstrzygać problemy wilnian oraz zaoszczędzić około 1,2 mln litów. Zwolnionych zostałoby ponad mkw. Pomieszczeń zajmowanych obecnie przez urzędników starostw. str. 4 Światowy Dzień Walki z Trądem dniem solidarności z trędowatymi Światowy Dzień Trędowatych ogłoszony został w 1954 roku przez wielkiego francuskiego filozofa, dziennikarza i humanistę Raoula Follereau, który całe swoje życie poświęcił ludziom biednym, chorym i wyrzuconym na margines życia społecznego. str. 3 Str. 8 Przedstawienie-lekcja wychowania obywatelskiego w hołdzie 13 stycznia Str. 11 Między tchórzostwem a odwagą Str. 12 ISSN

2 2 WYDARZENIA Czwartek 26 Styczeń 2012 Imieniny: Andrzeja, Ksenofonta, Leona, Paula, Skarbimira, Teogenesa, Tymoteusza, Tytusa i Żeligniewa...Vytenisa Urby, właściciela karczmy Marceliukės klėtis, organizatora zbliżającego się święta kaziukowego Po trzech latach przerwy spółka Vikšris oraz 1. karczma Marceliukės klėtis, których pan jest właścicielem, wraca do organizacji tegorocznego święta kaziukowego. Tak, nasza spółka wygrała na trzy lata przetarg na organizowanie tej tradycyjnej imprezy. Planujemy, że każdy rok ta impreza ma być nieco inna, tym niemniej nie zatracając nic z tradycji. W tym roku najwięcej miejsca poświęcimy Żmudzi, w latach następnych zostaną uwypuklone rzemiosła ludzi zamieszkujących tereny od Mariampola do Suwałk (Suduvy) a w trzecim roku tak zwanej Małej Litwy. 2. W jakich terminach trwać będzie rejestracja uczestników (rzemieślników i twórców ludowych ), którzy będą sprzedawać swe wyroby. No i ile kosztować ma takie pozwolenie? Skoro chodzi o rejestrację, można to zrobić w terminach od 30 stycznia do 3 lutego. Adres naszej poczty internetowej www. kaziukomugė2012.lt. Skoro chodzi o ceny, to 2 mkw powierzchni handlowej na trzy dni będzie kosztować 73 litów. Więcej będą musieli zapłacić właściciele namiotów handlowych od 220 do 330 litów. Handel z samochodu 440 litów (ceny na trzy dni handlu). 3. Ukazuje się od 1 lipca 1953 roku Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax DZIENNIK NALEŻY DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA GAZET CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH Dofinansowano ze środków Senatu RP dzięki pomocy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie TRZY PYTANIA DO... Rokrocznie uczestnikami tego święta są też handlowcy wielu krajów. Otrzymaliśmy już ponad czterdzieści zgłoszeń na udział od twórców z Łotwy, Polski, Białorusi, Ukrainy. Najliczniej obiecali uczestniczyć Polacy, dla których w tym roku udostępnimy miejsca w pobliżu Placu Łukiskiego. A w ogóle święto, które odbędzie się w dniach 2 4 marca, obejmie swym zasięgiem aleję Gedimina, ulice Pilies, Didžioji, Rūdninkų, Maironio, Barboros Radvilaitės. A także skwery i place znajdujące się w pobliżu. Największe place to: Katedralny, Ratuszowy, Łukiski oraz skwery przy ul. K. Sirvydo, Arklių, Rūdninkų i Odminių. Rozmawiała Helena Gładkowska Redaktor naczelny: Ro bert Mic kie wicz (tel , Zastępca red. nacz.: Aleksander Borowik tel ) Sekretarz redakcji: Kazimierz Tomkowski (tel , Dziennikarze: Helena Gładkowska, Ewa Gedris, Brygita Łapszewicz, Edyta Szałkowska, Ma rian Pa lusz kie wicz fo to re por ter Pragnę za Państwa pośrednictwem poinformować, że poseł Krzysztof Brejza wystąpił do Ministra Spraw Zagranicznych RP z interpelacją poselską w sprawie sytuacji polskiej mniejszości na Litwie w kontekście ostatniego zdarzenia pobicia nastolatka przed Domem Polskim w Wilnie za to, że mówił na ulicy po polsku. Daniel Cz., uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, został pobity przed Domem Polskim za to, że rozmawiał z kolegami w języku polskim. Sprawcy skopali go, używając obelżywych słów pod adresem Polaków. W tej sprawie toczy się postępowanie w II Komisariacie Policji Wilna. Incydent wzbudził zaniepokojenie posła Krzysztofa Brejzy, ponieważ w jego opinii zajście to wpisuje się niestety w sekwencję różnego rodzaju zdarzeń, które są wyrazem nieżyczliwości, z jaką spotyka się mniejszość polska na Litwie (kilka dni temu media informowały o sankcjach finansowych, które spotkały litewskich kolejarzy narodowości polskiej, którzy ośmielili się rozmawiać między sobą w języku polskim). Współpracownicy: Witold Janczys, Da nu ta Ka mi lewicz, Ja dwi ga Pod most ko, Stanisław Tarasiewicz, Ali na So bo lew ska, Krzysztof Subocz, Ju lit ta Tryk Dział Promocji: Jolanta Baniukiewicz re kla ma (tel , Bożena Manatowa kol por taż-pre nume ra ta (tel , kol rierwi len ski.lt). Interpelacja posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy w sprawie pobicia W związku z tym poseł zwrócił się z prośbą do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego z prośbą o wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia przez polskie służby konsularne. Poseł zapytał również, czy możliwe jest zapewnienie opieki prawnej rodzinie chłopca w związku z toczącym się dochodzeniem prowadzonym przez litewską policję oraz zwrócił się z pytaniem o to, jakie środki zamierzają podjąć polskie służby dyplomatyczne i konsularne w celu zapobieżenia eskalacji dyskryminacji mniejszości polskiej na Litwie. Pragnę przypomnieć, że jest to kolejne wystąpienie posła Krzysztofa Brejzy w sprawie sytuacji mniejszości polskiej na Litwie (parlamentarzysta interpelował już w sprawie braku możliwości wpisywania w litewskich paszportach polskiego nazwiska w oryginalnym brzmieniu oraz w sprawie stosowania polskiego nazewnictwa na Litwie). Magdalena Łośko dyrektor biura poselskiego posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy Inowrocław, r. Szczerze ubolewamy z powodu tragicznej śmierci HENRYKA ZARZECKIEGO z Szawel wyrażając najserdeczniejsze wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym. Członkowie Oddziału ZPL LAUDA, Stowarzyszenia Polaków Kiejdan, zespołu Issa Wydawca: VšĮ Kurier Wilenski Druk: VšĮ Vilnijos žodis Ma te ria łów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca. Za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek stów. Za treść ogło szeń re dak cja nie od po wiada. Opinie Czy tel ni ków za war te w ich li stach nie za wsze są zbież ne z opi nią re dak cji. Nakład: 3000 egz. Redaktor dyżurny: Julitta Tryk

3 Światowy Dzień Walki z Trądem dniem solidarności z trędowatymi ze str.1 Stowarzyszenia i Fundacje Follereau są wciąż najpoważniejszą instytucją w świecie niosącą pomoc trędowatym. Mimo niekwestionowanych wyników pracy fundacji i stowarzyszeń Follereau do ostatecznego wyeliminowania trądu jest jeszcze daleko. Dotyczy to zwłaszcza krajów południowo-wschodniej Azji. Dlatego 29 stycznia 2012 roku przed kościołami i na ulicach wielu miast na świecie pojawią się wolontariusze z zielonymi puszkami. W zamyśle inicjatora Dnia Walki z Trądem Raoula Follereau dzień ten ma być przede wszystkim wielkim spotkaniem miłości, a nie samym tylko przeciwdziałaniem chorobie, bo jak sam kiedyś stwierdził: Cóż z tego, że damy coś trędowatym, a nie podamy im ręki. Oddział młodzieżowy stowarzyszenia Follereau w Wilnie powstał w 2000 r. przy Światowym Stowarzyszeniu Lekarzy W Obronie Życia Człowieka. Wkrótce po tym wydelegowane przez oddział osoby uczestniczyły w Warszawie w zbieraniu datków na rzecz trędowatych. To właśnie z inicjatywy stowarzyszenia przełożona na język litewski została Księga Miłości autorstwa Follereau. Przed 11 laty Dzień Walki z Trądem po raz pierwszy obchodzono również na Litwie. Odbyły się wykłady na temat różnych chorób, w tym też na temat trądu. Nasze społeczeństwo słabo zna te choroby, bo nas raczej nie dotyczą, ale są wciąż żywe. W tym roku nie zamierzamy organizować jakichś specjalnych akcji w tym dniu, skupiamy się raczej na Światowym Dniu Chorych, który przypada 11 lutego. W samorządzie stołecznym zostanie zorganizowana konferencja poinformowała Kurier lekarz Janina Tartilienė, wiceprezes wileńskiego oddziału Stowarzyszenia Lekarzy W Obronie Życia Człowieka. Dla wielu mieszkańców Litwy zapewne mało znany jest fakt, że to właśnie w Kłajpedzie prawie do końca II wojny światowej działało ostatnie w Europie leprozorium, czyli dom dla chorych na trąd. Zlikwidowane w 1944 r. było ostatnią taką instytucją w Europie. W odróżnieniu od działających w innych krajach w leprozorium w kraju kłajpedzkim chorymi opiekowały się nie zakonnice, a pielęgniarki. Niektóre źródła podają, że chorzy nie byli w nim leczeni, a tylko odizolowani od reszty społeczeństwa, inne że chorych dwa razy tygodniowo wizytował lekarz. Trąd, mimo ogromnego postępu medycyny, wciąż jest aktualnym problemem na świecie i wciąż trędowaci najczęściej mogą liczyć na najodważniejszych misjonarzy, którzy zapewniają chorym nie tylko diagnostykę, terapię antybiotykową, ale stałą opiekę. Dokładna liczba trędowatych nie jest znana. Możemy tylko mówić o przypadkach, do których dotarły służby medyczne bądź misjonarze. Najnowsze dane Światowej Organizacji Zdrowia dotyczą roku 2009 i obejmują liczby nowo odkrytych przypadków według stref geograficznych: Afryka (31 krajów) , Ameryka (25 krajów) , Wschodni Basen Morza Śródziemnego (22 krajów) Pacyfik Zachodni (33 kraje) 5 243, Azja Południowo- -Wschodnia (10 krajów) Twarzą tegorocznej kampanii medialnej 59. Światowego Dnia Trędowatych jest młody Nigeryjczyk Boubé, u którego w 1998 roku nauczyciel zauważył dziwne plamy na policzku. Chłopiec był przerażony, gdyż w swojej wiosce widział trędowatych bez palców, bez rąk. Ale pielęgniarz zapewnił go, że jeśli weźmie lekarstwo, nie będzie, jak oni. Wkrótce powrócił do zdrowia. Później skończył szkołę medyczną i dziś jest pielęgniarzem niosącym pomoc nie tylko ludziom trędowatym, ale biednym rodzinom, a szczególnie dzieciom. Edyta Szałkowska ZDJĘCIE DNIA PULS KURIERA KOMENTARZ DNIA Termin ważności 45 lat WYDARZENIA Na Litwie po obfitych opadach śniegu spodziewane są silne mrozy. Według prognoz meteorologów, w weekend temperatura miejscami spadnie do minus 24 Fot. Marian Paluszkiewicz Właśnie są produkty, które nadają się do użytku aż tyle, albo może tylko tyle lat. Ale nie o artykuły spożywcze, czy jakiś sprzęt elektroniczny z gwarancją tu chodzi. Chodzi o... człowieka. Urząd Kontroli Równouprawnienia co roku coraz więcej otrzymuje na ten temat skarg. Dotyczy to najczęściej dyskryminacji kobiet oraz osób w wieku przedemerytalnym. Mężczyźni byli łagodniej pod tym względem traktowani, ale już w ubiegłym roku sytuacja zaczęła ulegać zmianie. Ze 170 skarg dotyczących różnego rodzaju dyskryminacji, 51 proc. stanowiły skargi od mężczyzn i w większości chodziło o dyskryminację w miejscach pracy. Pracodawca nie płaci za nadgodziny, zmusza do wykonywania czynności, które nie wchodzą w zakres obowiązków pracownika. Często dyskryminujące są już pierwsze rozmowy kwalifikacyjne, kiedy to potencjalny pracodawca lustruje okiem i od razu mówi, że etat jest już zajęty. Tymczasem wyraźnie widać, że kandydat po prostu się nie spodobał. Ostatnio kontrolerzy zauważyli, że obniżyła się poprzeczka dyskryminacji wiekowej. W ogłoszeniach o pracę stawia się wymagania: młoda, o ładnej sylwetce, kreatywna. Coraz częściej ukazują się ogłoszenia wiek do 45 lat (czasem nawet dla sprzątaczki). Szokujące, że nie doświadczenie interesuje, a wiek. Może więc i emeryturę będzie można otrzymywać od 45 lat? Wszak żyć z czegoś trzeba. Julitta Tryk CYTAT DNIA W razie klęski (w wyborach) rzucam politykę. Tak, to pewne powiedział prezydent Francji Nicolas Sarkozy na poufnym spotkaniu z dziennikarzami. Wypowiedź szefa państwa ujawniły wczoraj media nad Sekwaną. LICZBA DNIA 987 mln litów mają stanowić w tym roku planowane dochody budżetu m. Wilna o 189 mln litów mniej niż wydatki, które przypuszczalnie będą stanowiły 1,176 mld litów. 3

4 4 WYDARZENIA KRÓTKO Ujednolicić unijne dopłaty rolnikom Ministrowie rolnictwa krajów bałtyckich postanowili ubiegać się o jednakowe dopłaty unijne wszystkim państwom członkowskim. Odpowiednią deklarację ministrowie podpisali w Berlinie na światowych targach przemysłu spożywczego, rolniczego i ogrodnictwa. Rolnicy państw bałtyckich wyrażają niezadowolenie z zaproponowanych przez Komisję Europejską bezpośrednich dopłat, ponieważ Bruksela nie chce ich ujednolicić i proponuje 2-3 razy mniej w porównaniu ze średnią unijną, a Łotyszom przypadłoby najmniejsze wsparcie. Projekt budżetu UE na lata zakłada, że dopłaty gospodarzom litewskim do roku 2020 jeszcze nie osiągną średniej unijnej, tylko wzrosną przeciętnie o jedną trzecią stopniowo od 459 litów do 614,6 lita za hektar. Partia Šustauskasa zmienia nazwę Kierowany przez kontrowersyjnego polityka Vytautasa Šustauskasa Związek Wolności Litwy zmienił swoją nazwę. Stał się Związkiem Bojowników o Litwę. Latem ub. roku Związek Wolności Litwy chciał być Związkiem Prezydenta Litwy, jednakże Ministerstwo Sprawiedliwości odmówiło zarejestrowania tej nazwy jako niewłaściwej. Partia kierowana przez byłego mera Kowna Šustauskasa nie ma przedstawicieli ani w Sejmie, ani w radach samorządów. Podczas ubiegłorocznych wyborów do samorządów łącznie przegłosowało na nią 1,5 tys. wyborców. Remont przerwie produkcję Orlenu Jedyna w krajach bałtyckich rafineria ropy naftowej Orlen Lietuva wiosną na 5-tygodniowy remont kapitalny zamknie przedsiębiorstwo w Możejkach. Prace remontowe będą trwały od 16 kwietnia do 30 maja. BNS Z kolei oponenci Zuokasa są pewni, że reorganizacja stołecznych starostw jest zupełnie niepotrzebna i nie przyniesie spodziewanych wyników. Twierdzą, że mer po prostu chce umocnić swoją władzę w mieście. Z tego powodu przed siedzibą stołecznego samorządu wczoraj odbyła się pikieta. Algis Strelčiūnas, radny Samorządu Wileńskiego i jeden z organizatorów pikiety, stwierdził w rozmowie z Kurierem, że celem protestu było wywalczenie większej niezależności dla starostw. Nie wiem, czy wszyscy nas usłyszą w samorządzie. Ale mogę powiedzieć, że mamy spore poparcie społeczeństwa, gdyż udało się zebrać ponad 9,5 tys. podpisów mieszkańców, którzy nie chcą likwidacji starostw. Wszystkie te podpisy po pikiecie przekażemy merowi jako dowód, że wielu mieszkańców nie zgadza się z jego planem. Dążymy, aby władze były bliżej zwykłych ludzi. A przecież planowana reorganizacja jeszcze bardziej oddali twierdzi Strelčiūnas, który między innymi w swoim czasie zajmował stanowisko starosty Lazdynai. Na dzień dzisiejszy starostwo formalnie pełni takie funkcje jak: organizacja sprzątania terytoriów, nadzór za oświetleniem ulic; koordynacja pomocy rodzinom asocjalnym; udział w programach ochrony praw dziecka; udział w programach zwalczanie bezrobocia i in. Jednak, jak twierdzą zwolennicy reorganizacji, starostwa nie spełniają większej części swych funkcji i nierzadko są po prostu doręczycielami podań mieszkańców departamentom stołecznego samorządu. Po reorganizacji pracownicy biur utworzonych zamiast starostw będą mogli od razu rozstrzygać problemy wilnian. Ta struktura zarządza- stwa nia, którą mamy obecnie, nie jest zbyt efektywna. Z ponad 20 ustawowo przewidzianych funkcji miejskie starostwa pełnią zaledwie 4-6 powiedziała w rozmowie z Kurierem Wanda Krawczonok, starosta frakcji AWPL w Radzie miejskiej. Stwierdziła, że o potrzebie reorganizacji świadczą też wyniki sondażu zorganizowanego przez samorząd w listopadzie ubiegłego roku. Wyniki sondażu dowodzą, że większość mieszkańców nawet nie wie, gdzie znajduje się siedziba ich starostwa i jakie konkretnie są jego funkcje. Najczęściej ludzie mylą je z serwisem komunalnym dodała Wanda Krawczonok. Także siedziby niektórych starostw znajdują się nie na terytorium swoich starostw i często bywa, że ludzie po prostu nie wiedzą, dokąd mają zwracać się. Rozmówczyni stwierdziła też, że nie dziwi jej fakt aktywnego protestowania przeciw zmianom, zainicjowanym przez Zuokasa. Pomysłu mera nie popierają socjaldemokraci. Bardzo aktywnie sprzeciwiają się konserwatyści. Ale to nic dziwnego, bo przecież wśród wileńskich starostów najwięcej jest właśnie konserwatystów, którzy, oczywiście, nie chcą utracić swoich pozycji stwierdziła rozmówczyni. Duża reorganizacja w wileńskich starostwach ze str. 1 Mieszkańcy często nie wiedzą, gdzie znajduje się siedziba ich staro- Fot. Marian Paluszkiewicz Warto zaznaczyć, że socjaldemokraci, krytykując plan reorganizacji, stwierdzili, że należało najpierw zbadać opinię społeczną i przeprowadzić sondaż, który pomógłby wyjaśnić, czy mieszkańcy są zadowoleni z pracy starostw. Od kilku dni stołeczny samorząd przeprowadza więc internetowy sondaż. Okazało się, że na razie najaktywniej w nim udział biorą nie sami mieszkańcy, ale instytucje. Na przykład, ponad 750 razy głosowano z komputerów Prokuratury Generalnej, blisko 90 razy z komputerów Dyrekcji Dróg Samochodowych Litwy przy Ministerstwie Łączności. Najwięcej zaś ponad 1860 razy głosowano z komputerów stołecznego samorządu. *** Po reorganizacji w Wilnie mają zostać następujące starostwa: Grzegorzewo, Naujaninkai (Nowy Świat), Nowa Wilejka, Ponary i Werki. Zamiast starostw zaś powstaną biura w następujących dzielnicach: Antokol, Justyniszki, Fabianiszki, Karolinki, Lazdynai, Zameczek, Poszyłajcie, Szeszkinie, Wilcza Łapa, Żyrmuny oraz Centrum. Biuro w Centrum objęłoby cztery obecne starostwa: Śnipiszki, Zwierzyniec, Stare Miasto i Nowe Miasto. Brygita Łapszewicz

5 GOSPODARKA 5 Šimonytė wątpi w potrzebę zwiększenia minimalnej płacy Minister finansów ma wątpliwości co do potrzeby zwiększenia minimalnego wynagrodzenia miesięcznego (MWM) o 100 litów do 900 Lt od połowy tego roku. Davos w poszukiwaniu nowego ładu Ruszyło Światowe Forum Ekonomiczne. Dyskusje uczestników skoncentrują się na pogrążonej w kryzysie Europie oraz zasadności systemu kapitalistycznego. W szwajcarskiej miejscowości Davos rozpoczęło się wczoraj coroczne Światowe Forum Ekonomiczne. Po raz 42. najważniejsi światowi przedsiębiorcy, politycy, ekonomiści i działacze społeczni, dyskutują o aktualnych problemach gospodarczych świata. Tegoroczne Forum odbywa się pod hasłem Wielka Przemiana. Kształtowanie nowych modeli. W zaśnieżonym najbardziej od 66 lat szwajcarskim Davos pierwszy panel dotyczył systemu kapitalistycznego. Przechodzimy przez ciężki okres, ale nie istnieje inny system, który tak skutecznie wspiera postęp ludzkości stwierdził Bill Gates, założyciel Microsoftu. Gates uważa jednak, że W przekonaniu Ingridy Šimonytė, taki wzrost byłby niewspółmierny z prognozami niektórych ekonomistów, że średnie wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 3 proc., a spadek bezrobocia będzie wolniejszy. W ten sposób zareagowała ona na prognozę gł. ekonomisty Swedbanku Nerijusa Mačiulisa, że w tym roku powinna być podjęta decyzja polityczna o zwiększeniu minimalnych poborów o 100 litów. Šimonytė nie zgadza się z opinią ekonomisty bankowego, że ponoć na zwiększenie MWM o 100 litów częściowo wpłyną zbliżające się wybory do Sejmu: Czy będą wybory, czy nie bę- Ingrida Šimonytė dą, pieniędzy z tego powodu nie przybędzie. (...) Wybory do Sejmu nie mają z tym nic wspólnego. Niemniej Šimonytė przyznała, że w przypadku zwiększenia MWM ogólny wpływ finansowy byłby większy. to najlepszy z możliwych systemów. Jako jedyny dał możliwość urzeczywistnienia tak wielkiej liczby innowacyjnych rozwiązań. Dla mnie pomógł stworzyć firmę i zatrudniać wielu ludzi. Żaden inny system tego by nie umożliwił mówił szef Microsoftu. Podczas pierwszej debaty pojawiło się wiele sprzecznych zdań na ten temat. Nierzadko ta kwestia jest traktowana jako budżetowa. Nie jest ona wyłącznie budżetowa, gdyż rzeczywiście z budżetu państwa należałoby wydać 100 mln litów, ponieważ w sektorze publicznym niemało ludzi pracuje za minimalne wynagrodzenie, natomiast budżet Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sodry i budżet Funduszu Ubezpieczenia Zdrowia otrzymałyby dodatkowe środki dzięki zwiększeniu minimalnego wynagrodzenia. Ten ogólny wpływ finansowy nie byłby negatywny stwierdziła minister finansów. Rząd proponuje zwiększyć MWM z 800 do 850 litów od lipca br. BNS Sharan Burrow, szefowa Międzynarodowej Konfederacji Handlu stwierdziła, że ludzkość straciła swój kompas i ostrzegła przed zamieszkami. Apelowała do firm inwestujących globalnie, aby 2-3 proc. środków przeznaczyły na tworzenie nowych etatów. Wyraźne spory pojawił się także między ekonomistami z Europy i USA. Rzeczpospolita W zaśnieżonym najbardziej od 66 lat szwajcarskim Davos pierwszy panel dotyczył sytemu kapitalistycznego Fot. EPA-ELTA PLUS-MINUS Litwa próbuje zaciągnąć pożyczkę Rząd Litwy postanowił zaciągnąć pożyczkę na międzynarodowych rynkach finansowych wczoraj zaczęto zbierać zgłoszenia potencjalnych inwestorów nabywających denominowane w dolarach obligacje 10-letnie. W okresie rozpowszechnianej emisji obligacji odsetki mogą sięgać 6,875 proc. Zapotrzebowanie Litwy na pożyczkę w tym roku może sięgać 10,3 mld litów, z czego prawie dwie trzecie tej kwoty zamierza się pożyczyć na rynkach międzynarodowych. W maju tego roku rząd powinien wykupić euroobligacje wartości 1 mld euro (3,453 mld litów). Po raz ostatni Litwa na zaciągała pożyczkę na rynkach międzynarodowych w listopadzie ub. roku pożyczyła wtedy 750 mln dolarów (około 1,9 mld Lt). OFICJALNY KURS LITA BNS Euro 3,4528 Dolar amerykański 2,6502 Dolar australijski 2, rubli białoruskich 3,2191 Dolar kanadyjski 2,6702 Frank szwajcarski 2, koron czeskich 1, koron duńskich 4,6436 Funt szterling 4, forintów węgierskich 1, islandzkich koron 2, japońskich jenów 3, juanów chińskich 4,3185 Łat łotewski 4, mołdawskich lei 2, koron norweskich 4, złotych polskich 8, rubli rosyjskich 8, koron szwedzkich 3,8779 Lira turecka 1, hrywin ukraińskich 3,2993 Bank Litewski 26 stycznia 2012 r.

6 6 WYDARZENIA KRONIKA KRYMINALNA Grupa chłopców pobiła dziecko Do incydentu doszło we wtorek około godz. 17 na stołecznej ulicy V. Maciulevičiaus. Grupa znajomych z widzenia chłopców pobiła S. M. (ur. 2002), który obrażenia głowy i dłoni leczy ambulatoryjnie. Klient okradł kasyno W nocy z wtorku na środę klient kowieńskiego kasyna V. Š. samowolnie z pudełka na żetony zabrał 3 żetony po 2 tys. litów i znikł. Kasyno szacuje straty na 6000 Lt. Wszczęto postępowanie dowodowe z powodu kradzieży, ustala się personalia klienta. Chuligański wybryk W środę w nocy w Kownie na alei Pramonės na terytorium centrum handlowego Maxima panoszył się agresywny młody mężczyzna. Zauważono go około godz. 2 z pomocą wideokamer. Zaczepiał robotników porządkujących parking, kopał samochód, zepsuł kosz na śmieci. Następnie młody człowiek (ur. 1992) położył się pod osprzęt traktora, przeszkadzał pracować. Patrol policyjny zatrzymał podejrzanego D. Z., u którego stwierdzono 4,17 prom. alkoholu i umieścił w policyjnym areszcie. Wszczęto postępowanie dowodowe. Znaleziono zwłoki mężczyzny W Szylelė znaleziono ciało mężczyzny z raną ciętą szyi. Zwłoki V. A. P. (ur. 1953) znaleziono we wtorek o godz w mieszkaniu denata przy ul. D. Poškos. Ustala się przyczyny i okoliczności jego śmierci. Stronę przygotowano na podstawie inf. BNS i PAP Wielka łapanka przemytników w rejonie wileńskim Na pograniczu z Białorusią w rejonie wileńskim zorganizowano wielki pościg przemytników z wykorzystaniem śmigłowca straży granicznej. We wtorek funkcjonariusze Jednostki Wileńskiej Służby Ochrony Granicy Państwowej (SOGP) oraz oddziału specjalnego w pobliżu wsi Punžoniai (rej. wileński) obserwowali podejrzaną grupę osób. Mężczyźni, którzy przybyli do lasu trzema samochodami, gumową łodzią z Wilii, której środkiem prowadzi granica z Białorusią, holowali na brzeg kartony papierosów. Nie ulegało wątpliwości, że płynący na Litwę z nurtem rzeki ładunek nielegalnych papierosów pochodził z sąsiedniego kraju. Gdy przystąpiono do operacji zatrzymania, dwoje ludzi mikrobusem Volkswagen Transporter próbowało uciec miejscową drogą w kierunku Niemenczyna, a pozostali usiłowali ukryć się w lesie. Część spławionego tratwą ładunku papierosów znajdujący się na brzegu mężczyźni zdążyli zepchnąć z powrotem na rzekę. Mikrobus oraz jadących nim dwóch mieszkańców stolicy w wieku 29 i 38 lat funkcjonariusze SOGP zatrzymali w pobliżu wsi Punžoniai. W samochodzie pogranicznicy znaleźli laptop, internetowy sprzęt komórkowy, kilka telefonów. Na brzegu rzeki pogranicznicy znaleźli porzucone na pastwę losu samochody Audi 100 i Ford Transit. W tym drugim był sprzęt nawigacyjny oraz plastikowy 200-litrowy pojemnik, a w nim 1800 paczek papierosów Fest i Minsk Capital. W poszukiwaniu zbiegów i przemytu pomagało kilka dodatkowych grup straży granicznej, uczestniczył kynolog z psem, jak też śmigłowiec jednostki lotniczej SOGP. Wkrótce służbowy pies w lesie, w odległości około 300 metrów od miejsca znalezienia samochodów, wytropił dwoje ukrywających się ludzi. Jak się okazało, obaj byli mieszkańcami Wilna w wieku 33 i 35 lat. Ze swoich obowiązków doskonale wywiązała się też załoga śmigłowca straży granicznej. Piloci jednostki lotniczej nieopodal wsi Brižiai (rej. wileński) znaleźli 20 wydobytych na brzeg kartonów papierosów Fest z białoruskimi banderolami. Pogranicznicy znaleźli tu również komplet sprzętu nawigacyjnego. Niewątpliwie służył on do śledzenia spławianego rzeką ładunku. W toku tej całej szeroko zakrojonej operacji ogółem zatrzymano 3 samochody, 7 osób, 3 tratwy, różnorodny sprzęt nawigacyjny oraz 23 tys. 793 paczki papierosów. Wszyscy zatrzymani, mieszkańcy stolicy, trafili do aresztu. Samochody i przemycane papierosy przechowuje jednostka wileńska SOGP, a jej funkcjonariusze wszczęli postępowanie dowodowe. Okradziono Kazimirę Prunskienė Z siedziby Litewskiej Partii Ludowej we wtorek skradziono portmonetkę z różną walutą o łącznej kwocie 30 tysięcy litów. Przedstawiciele siedziby partyjnej potwierdzili, że skradzione pieniądze były własnością przewodniczącej partii Kazimiry Prunskienė. Główna specjalistka wydziału informacji publicznej Wileńskiego Powiatowego Komisariatu Policji Dalia Petrauskienė powiedziała, że o kradzieży zawiadomiono o godz Pomocnica przewodniczącej Partii Ludowej poinformowała, że z lokalu przy ul. A. Stulginskio skradziono portmonetkę z pieniędzmi. Po obiedzie Prunskienė pozostawiła torebkę na stole sekretarki, a sama udała się na spotkanie z dziennikarzami. Pracownica siedziby partyjnej powiedziała, że skradzione u Prunskienė pieniądze były przeznaczone na ubezpieczenie. Po południu przyszedł mężczyzna, który Kazimira Prunskienė. chciał spotkać się z przewodniczącą partii. Sekretarka poszła zawiadomić ją o gościu, który powiedział, że idzie tymczasem na papierosa. Gdy sekretarka wróciła do pokoju przyjęć, pozostawiona przez Prunskienė torebka była otwarta, a znajdujące się w niej pieniądze znikły. Należy oczekiwać, że w zdemaskowaniu przestępstwa dopomogą nagrania wideokamer. Już wcześniej złodzieje mieli Prunskienė na oku. W marcu 2006 wybili na parterze szybę okna w jej mieszkaniu przy ul. Krivių na Zarzeczu, gdy Prunskienė była jeszcze ministrem rolnictwa. Ujrzawszy gospodynię złodzieje uciekli.

7 KONKURS 7

8 8 SPORT Po serii ośmiu porażek z z rzędu koszykarze Toronto Raptors z Linasem Kleizą w składzie odnieśli piąte zwycięstwo w sezonie ligi NBA. Kanadyjski zespół na wyjeździe pokonał drużynę Marcina Gortata Phoenix Suns 99:96 (17:27, 31:25, 31:19, 20:25). Mimo że Polak był najskuteczniejszym zawodnikiem w szeregach Słońc, zdobywając 21 punktów i odnotowując 12 zbiórek, to jego drużyna poniosła drugą z rzędu porażkę, a 11. w tym sezonie. 27-letni Gortat spędził na parkiecie 37 minut i 46 sekund, oddając w tym czasie 16 rzutów z gry, z czego dziewięć trafił, a także wykorzystał trzy z pięciu rzutów wolnych. Z 12 zbiórek dziewięć zaliczył w obronie. Miał także dwa bloki, jedną asystę i raz został zablokowany, poza tym dwukrotnie faulował rywali. Natomiast litewski center w tym spotkaniu zanotował o wiele skromniejszy dorobek od Polaka. Kleiza w ciągu 20 minut gry zdobył 5 punktów oraz zanotował 10 zbiórek i Raptorsi Kleizy lepsi od Słońc Gortata Rzut Linasa Kleizy (od lewej) próbuje zatrzymać Marcin Gortat Fot. archiwum jeden przechwyt. Raptorsi zwycięstwo zawdzięczają znakomitej grze Włocha Andrea Bargnani, który wrócił do gry po dwutygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją. Włoski koszykarz, wybrany z numerem 1. draftu NBA w 2006 roku do drużyny z Toronto, tego wieczoru był nie do zatrzymania zdobył 36 punktów, z czego 18 w kluczowej trzeciej kwarcie. W pierwszej połowie gospodarze prowadzili różnicą nawet 14 punktów. Byli skuteczni, a grę świetnie kierował Steve Nash, autor 17 punktów, 14 asyst i siedmiu zbiórek. Seria 10:0 w trzeciej odsłonie i trafiający raz za razem Bargnani szybko zniwelowali deficyt i wyszli na prowadzenie, którego nie oddali do ostatniej syreny. Dla Suns, którzy zajmują trzecią lokatę w Pacific Division, a w Konferencji Zachodniej są dopiero na dwunastym miejscu była to 11 porażka w 17 meczu obecnego sezonu. Natomiast Raptors (5-13) zamykają tabelę Atlantic Division, a na Wschodzie są 12. ekipą.

9 SPORT 9 Kuzminskas wraca do Sopotu Zaledwie kilkanaście godzin Trefl Sopot pozostawał bez drugiego środkowego, po tym jak Amerykanin Chris Burgess zdecydował się opuścić zespół w przededniu kolejnej fazy sezonu. Czeczeński właściciel Neuchatel Xamax Bułat Czagajew rozwiązał szwajcarski klub, który istniał 42 lata, dając piłkarzom i trenerom wolną ręką w szukaniu nowych pracodawców. Powodem tak radykalnej decyzji Czeczeńca była utrata licencji umożliwiającej udział w najwyższej klasie rozgrywkowej. Związane to było z nieprawidłowościami stwierdzonymi w klubie, między innymi fałszerstwem dokumentacji bankowej, która umożliwiła nabycie praw licencyjnych kilka miesięcy Nowym zawodnikiem lidera polskiej Tauron Basket Ligi będzie najprawdopodobniej dobry znajomy, Litwin Saulius Kuzminskas. Bardzo szybko poradzili sobie z wakatem na pozycji centra włodarze Trefla Sopot. We wtorek rano okazało się, że zespół opuszcza Chris Burgess, zaś jeszcze tego samego dnia w godzinach nocnych wśród nieoficjalnych informacji pojawiło się pierwsze nazwisko. Nazwisko gracza doskonale znanego w Polsce Sauliusa Kuzminskasa. Litwin grał w Treflu w sezonie 2009/2010 i był wiodącą postacią zespołu, który wówczas stawiał swoje pierwsze kroki wśród najlepszych, zbudowany od zera w ciągu zaledwie kilku tygodni. Trener Karlis Muiznieks miał wówczas w swoim składzie kilku rzemieślników, zaś z Kuzminskasa postanowił zrobić lidera. I nie zawiódł się bo 27-latek w każdym z 27 meczów wychodził w pierwszej piątce i notował przeciętnie 13,9 punktu oraz 7,8 zbiórki. I choć w Trójmieście starano się przekonać zawodnika, by został w drużynie na kolejny rok, ten zdecydował się na grę BK Ventspils. Obecne rozgrywki zaczął we Włoszech w barwach Cremony Vanoli, ale po kilku meczach przeniósł się do litewskiego Rudupis Preny. W jego kontrakcie znalazła się jednak opcja, która umożliwiała rozwiązanie umowy bez żadnych konsekwencji. I to właśnie ze względu na tę opcję, a także ze względu na świeże wspomnienia bardzo dobrej gry Litwina w barwach Trefla sprzed dwóch sezonów, włodarze klubu zwrócili się do jego agenta, pytając o możliwość zawarcia umowy. I choć oficjalnie nic nie zostało jeszcze podpisane, Kuzminskas parafował już rozwiązanie kontraktu z Rudupisem. W obecnym sezonie Kuzminskas uzyskiwał przeciętnie następujące średnie: 5,3 punktu i 4,8 zbiórki w lidze litewskiej LKL; 5,5 punktu i 3 zbiórki w Pucharze Europy oraz 4,7 punktu i 4 zbiórki w Lidze Bałtyckiej. W żadnych rozgrywkach nie występował średnio na parkiecie dłużej niż kwadrans. Saulius Kuzminskas (od lewej) w tym sezonie bronił barw Rudupis Preny Fot. archiwum Czeczeński właściciel rozwiązał klub temu. Komisja dyscyplinarna szwajcarskiej ligi piłkarskiej poinformowała, że Czagajew nie przedstawił także odpowiednich dokumentów odnoszących się do zmiany właściciela klubu. Biznesmen kupił klub w maju. Jesienią dziennik Le Matin ujawnił, że Czeczeniec w korespondencji z biurem ligi posłużył się dokumentem wątpliwej wiarygodności, wystawionym rzekomo przez Bank of America i podpisanym przez Tomasa Millera, przez trzy +l+, co nie uszło uwagi osobom prowadzącym śledztwo relacjonował dziennik. Przeciwko Czagajewowi toczy się w Szwajcarii kilka śledztw. Biznesmen jest podejrzany m. in. o fałszowanie dokumentów i pranie brudnych pieniędzy. Neuchatel Xamax Football Club został założony w 1970 roku jako fuzja klubów FC Cantonal (1906) i FC Xamax (1912). Największe sukcesy odnosił pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, gdy sięgnął dwukrotnie po mistrzostwo Szwajcarii. SPRINTEM Pierwsze zwycięstwo wilnian w Last 16 Wicemistrzowie Litwy, koszykarze Lietuvos rytas Wilno, odnieśli pierwsze zwycięstwo w grupie L Last 16 Pucharu Europy. Wilnianie na własnym parkiecie pokonali włoski zespół Benetton Treviso 78:69 (16:15, 21:15, 9:17, 32:22). W zwycięskiej drużynie najskuteczniejszym zawodnikiem z 17 punktami i 10 zbiórkami był Jonas Valančiūnas. Mindaugas Katelynas zdobył 14, a Renaldas Seibutis 13 pkt. Australian Open Lider rankingu ATP World Tour Serb Novak Djokovic zagra z czwartym tenisistą świata Szkotem Andym Murrayem w półfinale wielkoszlemowego Australian Open (pula nagród 26 mln dol. austral.) na twardych kortach w Melbourne. Przed rokiem spotkali się tu w finale. Będzie to ich 11. pojedynek, a w dotychczasowych lepszy bilans ma Serb 6-4. Jednak na twardej nawierzchni wynosi on 4-4, dwa bowiem pozostałe zwycięstwa odniósł on na kortach ziemnych. Gigantyczna kara dla Teveza Argentyńczyk Carloz Tevez za opuszczenie treningu i podróż do ojczyzny bez zgody właścicieli klubu Manchesteru City musi zapłacić karę w wysokości sześciotygodniowego wynagrodzenia, co daje milion funtów. W sumie za zamrożenie mu wszelkich premii, braku wypłat pensji oraz z nałożoną karą 27-letni napastnik będzie stratny ok. 9,3 mln funtów. Tevez złożył odwołanie od decyzji klubu, ale zostało ono oddalone. Strony przygotował Kazimierz Tomkowski

10 10 Z SIECI Opinie czytelników z Internetu Rozmawiał po polsku. Ledwo go nie zabili Adam81w, Styczeń 24, 2012 at 17:53 Takie rzeczy nie mogą się dziać. Przegięliście pałę. Nie zdajecie sobie sprawy, jak Polacy w Polsce są wkurzeni. chaim, Styczeń 24, 2012 at 17:57 Parszywa sprawa Ale nie musieli to być koniecznie Litwini. Dom Polski znajduje się w dzielnicy roboczej, zasiedlonej w większości przez lumpów: bezrobotnych, pijaków, w lepszym wypadku zwykłych robotników. Tuż obok mieści się napawająca normalnych ludzi przerażeniem za czasów sowieckich tzw. krasnucha, gdzie żule tłukli wszystkich Litwinów, Polaków, Żydów, hippisów, punków etc. Dlatego też chłopaka mogli pobić i zwykli żulicy. Co nie znaczy, że nie muszą ujść karze. Adam81w, Styczeń 24, 2012 at 18:02 Myślę, że jak Polaków biją, to Polacy mają prawo się bronić. Lukasz, Styczeń 24, 2012 at 18:22 To jest skandal. Nie tylko, że biją, ale że media na Litwie nic nie piszą oraz nie potępiają. tomasz, Styczeń 24, 2012 at 18:22 Wszystko wskazuje na to, że do pobicia doszło na tle narodowościowym. To bardzo niedobrze. Konflikt, jaki jest pomiędzy Litwinami i Polakami na Litwie, może przejść na inny poziom. Nie wiem, czy taki był cel mediów i polityków na Litwie, ale jeśli taki, to znaczy, że nie mają oni prawa do miana polityków czy mediów. Znacznie większą zasługę w tym mają politycy i media litewskie, ale czasem i do polskich można by mieć zarzuty co do retoryki. Nawet tytuł tego artykułu o tym, że ledwo nie zabili jest w tym nurcie. Pobicie do nieprzytomności jest poważnym przestępstwem. Tu nie ma co dyskutować. Można jednak dyskutować nad tym, czy akurat w tym przypadku lepiej jest napisać np. Brutalne pobicie czy jednak koniecznie omal nie zabicie. To są już bardzo poważne, a przez to i delikatne sprawy. Warto ważyć słowa, aby faktycznie kiedyś tytuł o zabijaniu nie był jak najbardziej adekwatny. Warto też wyciągnąć wnioski co do opieki nad młodzieżą. Dlaczego wyszli przed budynek DKP? Co robiła ochrona DKP? Dlaczego uciekali w kierunku stacji benzynowej, a nie DKP? Dlaczego do Polaków na Litwie trzeba apelować, aby o takich sprawach głośno mówili? Pytania można by zresztą mnożyć. Oby jednak ta sprawa nie stała się początkiem złego kursu. Kursu otwartej konfrontacji na argumenty pięści. Wiele teraz będzie zależało od sposobu wyjaśnienia tej sprawy. A pokrzywdzonemu życzę rychłego powrotu do zdrowia i hartu ducha. Nie można dać się zastraszyć ulicznym bandziorom. pani, Styczeń 24, 2012 at 19:24 Prawdą jest, że spirala się nakręciła. Na przedmieściach spotyka się grupki chłopaków z potłuczeniami. Z tekstów ich między sobą wynika, że bójki się odbywają. Co do tego zdarzenia. Dlaczego dzieci nie czekały na rodziców w holu hotelu? Przecież hotelowe hole mają całodobowe dyżury. Hotel powinien mięć kamery i profesjonalnych ochroniarzy. Czy nie? LT-PL, Styczeń 24, 2012 at 19:29 Nie wiem, czy napaści na Polaków, polską młodzież, dzieci są celem nagonki medialnej przeciwko mieszkańcom Wileńszczyzny, ale odnoszę wrażenie, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Sytuacja robi się powoli dramatyczna, szkoda, że władze tego nie zauważają. Bronek, Styczeń 24, 2012 at 19:31 Teraz wilniucy powinni zacząć zastanawiać się, jak wiele zawdzięczają Tomaszewskiemu i AWPL. Na miejscu matki natychmiast zabrałbym dzieciaka z polskiej szkoły i dałbym korepetycje z litewskiego, bo jego życie i zdrowie ważniejsze niż ambicje Tomaszewskiego. Olga, Styczeń 24, 2012 at 19:47 Zasmucają takie historie, ale taka jest rzeczywistość. Sama zauważyłam, że coraz częściej ludzie patrzą spode łba na tych, którzy mówią po polsku w miejscach publicznych, nawet kilka razy byłam świadkiem tego, jak litewska młodzież, śmiało, w sposób ustny obraża Polaków na Litwie. Co do tego, że mogli to być Rosjanie, jest to mało wierne, nie myślę, że pšekai to słowo z słownika rosyjskiego. Wspomina mi się jeden przypadek z lata w poczekalni banku przy ulicy Vilniaus. Rozmawiałam z koleżanką po polsku, obok siedzący mężczyzna w wieku około lat, przemówił do obok siedzącej kobiety takimi słowami: privažiavo lenkaičių ir ką juos sau mano, kad gali drąsiai kalbėti lenkiškai Lietuvoje? (tłumaczę) najechało Polek i co one sobie myślą, że mogą odważnie rozmawiać po polsku na Litwie? zasmucające to i przykre. Podwileński, Styczeń 24, 2012 at 20:05 Mężczyźni w wieku lat często są ojcami latków. Nie możemy dopuścić, żeby nam bito nasze dzieci tym bardziej za to, że rozmawiają między sobą w ojczystym języku. Sprawcy powinni być znalezieni i ukarani. Sądzę, że nagrodę z 500 litów warto podnieść do tomasz, Styczeń 24, 2012 at 20:48 do Bronek 27: Z powodu jednak takiej bójki pod dyskoteką zmieniać szkołę z polskiej na litewską to jednak już czegoś dziecko nauczy. I takiej nauki dla swego dziecka ja bym nie chciał. A ty jak chcesz. J 2011, Styczeń 24, 2012 at 23:08 Ciekawa dyskusja; kolejarzy Polaków za rozmowy po polsku ukarano karami finansowymi przez władze kolei litewskich, winien najprawdopodobniej Pan Tomaszewski? Pobito chłopca bo w grupie rozmawiano po polsku, winna AWPL oraz rodzice młodzieńca, że posłali go do polskiej szkoły, itd. Zatem wszystko co złe na Litwie to Polacy. hr Henryk, Styczeń 25, 2012 at 09:37 Witam! Po takiej informacji omijam Litwę szerokim łukiem. Wolę pojechać na Ukrainę, nawet za cenę 3-godzinnej kolejki na granicy. Tam rozomowa po polsku na nikim nie robi żadnego wrażenia

11 SZKOLNICTWO 11 Przedstawienie-lekcja wychowania obywatelskiego w hołdzie 13 stycznia 13 stycznia 1991 roku jest tragicznym dniem dla Litwy. Mieszkańcy nie tylko Wilna, ale i całej Litwy, stanęli wówczas do nierównej walki z żołnierzami sowieckimi w obronie Wieży Telewizyjnej, Litewskiego Radia i Telewizji. Uczniowie deklamowali wiersze, śpiewali piosenki o tematyce patriotycznej Każdego roku Litwa obchodzi rocznicę śmierci bohaterów, którzy zginęli w imię wolności. 14 osób zostało zabitych, natomiast 151 rannych. Uczniowie i nauczyciele z różnych szkół Litwy w tym dniu zapalają znicze i poświęcają minutę ciszy pamięci poległych. Nauczyciele historii wileńskiej Szkoły Średniej imienia Władysława Syrokomli Wiktor Łowczyk i Maryna Taraszkiewicz, wspólnie z uczniami klas starszych zorganizowali przedstawienielekcję wychowania obywatelskiego pt. Pamięć żywa, bo świadczy, które było poświęcone Dniu Obrońców Wolności. Przedstawienie oglądali uczniowie klas 9-10 wraz ze swoimi nauczycielami. Na uroczystość przybył także Sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy oraz świadek ówczesnych wydarzeń Czesław Okińczyc. Po obejrzeniu inscenizacji, która go zaskoczyła swoją oryginalnością i emocjonalnością, podzielił się swoimi refleksjami na temat tamtych wydarzeniach. Mówił też o dniu dzisiejszym. Uczniowie deklamowali wiersze, śpiewali piosenki o tematyce patriotycznej. Także wyświetlono film dokumentalny, który jeszcze bardziej przybliżył nam te tragiczne, a jednocześnie bohaterskie dni. Uczniowie byli pod wielkim wrażeniem, że są tacy ludzie, którzy mają chęć walczyć o swoją ojczyznę, wiedząc, że mogą w tej walce zginąć. Gdyby nas zapytano po tej lekcji wychowania obywatelskiego Czy walczylibyście za swoją Ojczyznę? większość z nas odpowiedziałoby Tak!. Agnieszka Bilenko Ewelina Użdel uczennice 10 b klasy Szk. Śr. im. Wł. Syrokomli Fot. archiwum Przekształcać zdolności w umiejętności jest celem naszego wychowania J. W. Goethe Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie zaprasza dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2012/2013 Doświadczona kadra pedagogiczna postara się zapewnić wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, stworzyć życzliwy klimat. Uczniowie uczyć się będą w ciepłym, przytulnym, wyremontowanym budynku. Dogodny dojazd. Oferujemy: naukę języka litewskiego od klasy pierwszej, język angielski od klasy drugiej. Szkoła jest wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy ze stałym dostępem do internetu. Dysponuje: okazałą biblioteką, czytelnią, nowoczesną salą sportową, dużą aulą. Szeroka oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych: komputerowe, folklorystyczne, taneczne, wokalne, teatralne, plastyczne, sportowe, strzeleckie. Od 25 lutego (godz ) będzie działać sobotnia szkółka przygotowawcza Wesoła Karuzela, zajęcia poprowadzą nauczycielki przyszłych klas pierwszych. Równolegle ze szkółką rozpoczną się zajęcia grupy tanecznej dzieci w wieku 4-5 lat (informacja pod tel , Teresa). Fachowa pomoc pielęgniarki, pedagoga socjalnego i psychologa, którzy zawsze służą naszym dzieciom pomocą i radą. Serdecznie zapraszamy! Adres szkoły: ul. Statybininkų 5, tel

12 12 SPOŁECZEŃSTWO Między tchórzostwem a odwagą Kiedy czytamy o haniebnym na pierwszy rzut oka zachowaniu kapitana Francesco Schettino, który zostawił pasażerów Costa Concordia na pastwę losu, czy myślimy sobie: Mnie też mogło się to przydarzyć? Pełnienie funkcji przywódczych pociąga za sobą rzecz jasna zobowiązanie do odwagi moralnej, fizycznej bądź obu. Taka jest cena władzy: właśnie dlatego liderzy są bardziej szanowani i hojniej nagradzani niż reszta z nas. Sam byłem w życiu świadkiem kilku aktów niezwykłej odwagi. Jeden z nich miał miejsce w więzieniu, gdzie pracowałem jako lekarz. Jeden z więźniów podpalił materac w swojej celi. Mimo braku płomieni wnętrze wypełnił najgęstszy dym, jaki w życiu widziałem. Co więcej, budynek był stosunkowo nowy i drogi, a architekt nie raczył uwzględnić w planach wentylacji odprowadzającej dym w razie pożaru. Była to penitencjarna wersja Costa Concordia. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, strażnik więzienny wbiegł do celi i wyciągnął z niej poszkodowanego. Nie mam wątpliwości, że uratował mu życie. Gdy wypisywałem strażnikowi skierowanie do szpitala w związku z podejrzeniem zatrucia dymem, pogratulowałem mu i podkreśliłem, że powinien otrzymać oficjalne odznaczenie. Uśmiechnął się z politowaniem, zdumiony moją naiwnością, po czym odparł: Chyba raczej naganę. Tak zresztą się stało: strażnik złamał procedury, które nakazywały wezwać w tej sytuacji straż pożarną. Więzień rzecz jasna zdążyłby się udusić, ale oficjalne śledztwo wykazałoby przynajmniej, że zmarł zgodnie z przepisami, a wszelkich procedur dochowano. Świat, w którym człowiek dostaje reprymendę za uratowanie życia drugiemu człowiekowi, nie wydaje się sprzyjać powszechnemu praktykowaniu odwagi. Cnoty zwykle rozpuszczają się w żrącym roztworze racjonalności. Co zatem kapitan Schettino mógłby powiedzieć na swą obronę? Czysto hipotetycznie odrzućmy na chwilę teorię, według której katastrofa była skutkiem jego błędu, przyjmijmy za to, że doszło po prostu do nieszczęśliwego wypadku. W obecnej epoce, przywiązanej do utylitarnego podejścia, Schettino mógłby argumentować, że gdyby został na pokładzie, nie udałoby się uratować żadnej z ofiar. Można sobie wyobrażać kapitana idącego na dno wraz ze swym statkiem, ale jeżeli faktycznie nikt nie zostałby ocalony, taka postawa byłaby jedynie donkiszotowskim romantyzmem. Życie kapitana warte jest tyle samo, co każde inne, a jego bezsensowna śmierć nikomu nie służy. Czy mamy pewność, że gdyby kapitan Schettino zachował spokój i robił swoje, zginęłoby mniej pasażerów? Czy winę ponosi wyłącznie on, nawet jeżeli spora część załogi nie była odpowiednio wyszkolona, a jej członkowie nie byli w stanie komunikować się ze sobą, o pasażerach nie wspominając? Kapitan mógł oczywiście zrezygnować z dowodzenia, ale któż z nas rzuca pracę w imię zasad? Francesco Schettino nie wykazał się bezrefleksyjnym posłuszeństwem wobec kodeksu Fot. archiwum To dość szczególna linia obrony i próba racjonalizacji po fakcie. Wcześniej kapitan godził się na swoje obowiązki bez protestów i zastrzeżeń. Został jednak osądzony i uznany za niekompetentnego z przyczyn po części osobistych, a po części kulturowych nie dlatego, że jest Włochem, ale ponieważ zachował się w nowoczesny sposób. Nie wykazał się bezrefleksyjnym posłuszeństwem wobec kodeksu, który w pewnych okolicznościach może się wydawać absurdalny, ale w innych okazuje się niezbędny do wypełniania niełatwych obowiązków. Trudne przypadki rodzą złe prawo i jeszcze gorszą socjologię, za to są specjalnością filozofii. Nie ma takiej ludzkiej nikczemności czy słabości, która nie znałaby precedensu. Historia kapitana Schettino wydaje się bardzo ludzka, aż nazbyt ludzka: jest on zapewne próżnym człowiekiem, który spanikował w krytycznym momencie swojej kariery, i przez resztę życia nie uwolni się od gorzkich wyrzutów sumienia oraz żalu. Czy mógł przewidzieć wcześniej, że jest osobą najmniej nadającą się do działania w tak nagłych okolicznościach? Mam nadzieję, że nie zostanę posądzony o brak współczucia dla ofiar i ich rodzin, ale moim zdaniem na skali ludzkiej niegodziwości kapitan nie plasuje się zbyt wysoko. Jego punktacja na skali ludzkiej słabości to zupełnie inna kwestia. Co ciekawe, w jednym z największych dzieł naszej literatury, Lordzie Jimie, Joseph Conrad ukazał podobny przypadek. Jim jest oficerem na starym statku, wiozącym 800 muzułmańskich pielgrzymów do Arabii. Łódź tonie, a Jim ratuje skórę jednak za ten akt tchórzostwa przyjdzie mu płacić do końca życia. Marlow, narrator powieści, opisuje jego los w jakże aktualnych i dziś słowach: Nic okropniejszego, jak śledzić człowieka, który został przyłapany nie na zbrodni, ale na gorszej niż zbrodnia słabości. Najzwyklejsza moralna dyscyplina nie pozwala nam popełniać zbrodni w pewnym znaczeniu tego wyrazu; ale nikt z nas nie jest bezpieczny wobec jakiejś słabości nieznanej choć może podejrzanej, tak jak w niektórych częściach świata podejrzewamy, że każdy krzak kryje jadowitego węża, wobec słabości, która się może przyczaić w ukryciu, czy ją śledzimy, czy też nie od której szukamy ucieczki w modlitwie albo gardzimy nią po męsku; którą tłumimy lub też ignorujemy przez więcej niż pół życia. Theodore Dalrymple Daily Telegraph

13 PRZEGLĄD PRASY 13 Lenin ucieka przed policją Gruby, Wysoki, Pijany na Placu Czerwonym dorabia sobie przynajmniej pięciu sobowtórów Lenina. Okazuje się, że w ciężkich realiach rosyjskiego kapitalizmu fizyczne podobieństwo do człowieka, który kapitalizm zwalczał, może być całkiem opłacalne. Lenin i car byli gotowi. W pobliżu nie było widać policji, a piękna pogoda w to słoneczne, zimowe popołudnie przyciągnęła sporo turystów. Poprawiając czapkę na łysej głowie, Lenin ruszył szybkim krokiem przez Plac Czerwony, a za nim podążył Mikołaj II, trzymając flagę z dwugłowym orłem, symbolem władców Rosji. Lenin, to Lenin! rozległy się głosy, jedne rozbawione, inne zdziwione. Car wrócił! Dwojniki jak się tutaj mówi na sobowtóry postaci historycznych wzięły się Relaksując się nad kieliszkiem wódki i talerzem gotowanych krewetek w knajpie położonej w południowo-wschodniej Moskwie, niedaleko byłych zakładów Moskwicz, Sołowiow opowiada o tym, jak to jest być dziś Leninem do pracy. Cena pamiątkowego zdjęcia: 100 rubli albo 3 dolary. Chętni znaleźli się szybko, ale przebierańcy musieli uważać na policję. Lenin (naprawdę nazywa się Siergiej A. Sołowiow) ma do zapłacenia mandaty na łączną sumę 20 tysięcy rubli (630 dolarów). Wszystko za swoją nielegalną działalność. To, co robię, jest przestępstwem tylko dlatego, że nie opłacam policji broni się, dodając, że posiada wymagane pozwolenie. Płacę podatki, jestem uczciwym przedsiębiorcą. Według niektórych obliczeń, o względy turystów Włodzimierz Lenin na Placu Czerwonym konkuruje aż pięciu Leninów (między sobą używają ksywek takich jak Wysoki Lenin, Pijany Lenin itd.). Jest też Putin, Breżniew i Stalin. Był Karol Marks, ale zmarł. Breżniew to nawet nie wygląda jak Breżniew; no, może poza brwiami narzeka mężczyzna stojący przy wejściu do Muzeum Historii Rosji, przebrany za jednego z żołnierzy Iwana Groźnego. A do tego on jest z Kazachstanu. Jednak żaden z dwojników nie wywołuje takiego zdziwienia i zainteresowania jak Lenin. W ciężkich realiach rosyjskiego kapitalizmu okazuje się, że fizyczne podobieństwo do człowieka, który z kapitalizmem walczył, może być całkiem opłacalne. Sołowiow na co dzień pracuje jako mechanik. Kilkanaście lat temu wywołał poruszenie, przychodząc do pracy w przebraniu Lenina. Przełom w jego karierze nadszedł w 2004 roku, kiedy partia komunistyczna wynajęła go do odgrywania roli Lenina podczas uroczystych obchodów rocznicy urodzin wodza rewolucji na Placu Czerwonym. Sołowiow odkrył, że w kilka godzin może zarobić równowartość tygodniowej pensji. Niemniej zaskoczyło go entuzjastyczne przyjęcie, jakie mu zgotowano. Nie wiedziałem zbyt wiele o Leninie przyznaje. Tymczasem ludzie podchodzili do mnie, mówiąc: Włodzimierzu Iljiczu, Włodzimierzu Iljiczu, dziękując mi, pytając o opinię na temat tego, co się teraz dzieje w kraju. Stare kobiety łkały. Kiedy stał w kolejce, żeby oddać hołd zmumifikowanym zwłokom prawdziwego Lenina, wystawionym w granitowym mauzoleum na Placu Czerwonym, niektóre dzieci mu salutowały. Za czasów sowieckich kwestia, kto może pojawić się publicznie w Moskwie albo innym mieście przebrany za Lenina, była traktowana niezwykle poważnie. Dwie dekady po rewolucji, Lenin otaczany Na Placu Czerwonym dorabia sobie przynajmniej pięciu sobowtórów Lenina był taką czcią, że amatorskie teatry nie mogły grać sztuk, w których występowała jego postać, a aktor odgrywający jego rolę na innych scenach musiał ubiegać się o specjalne pozwolenie. Jak twierdzi autor pracy naukowej poświęconej epoce Stalina, zgodę taką uzyskało tylko pięciu aktorów. Wraz z upadkiem komunistycznego porządku zniesiono ograniczenia odnośnie tego, kto może przebierać się za Lenina albo inne postaci historyczne. Pierwszym dwojnikiem Lenina, który pojawił się na Placu Czerwonym, był prawdopodobnie Gruby Lenin. Było to w 1996 roku, pięć lat po rozpadzie Związku Radzieckiego. W ciągu ostatnich czterech lat, Sołowiow (znany jako Wysoki Lenin ) pracował głównie z Wiktorem Czepkasowem, byłym ochroniarzem ministerstwa wewnętrznego, który przebiera się za cara. Prawdziwy Mikołaj II został zamordowany razem z rodziną w 1918 roku. Niektórzy Rosjanie mówi Sołowiow winą za tę masakrę obarczają jego i innych sobowtórów Lenina. Takie uwagi to część emocjonalnych kosztów wykonywania tego zawodu. Relaksując się nad kieliszkiem wódki i talerzem gotowanych krewetek w knajpie położonej w południowo- -wschodniej Moskwie, niedaleko byłych zakładów Moskwicz, Sołowiow opowiada o tym, jak to jest być dziś Leninem. Zazdrościmy sobie nawzajem, zastanawiamy się, ile zarobił ten drugi mówi. Ale Gruby Lenin on zaczyna myśleć, że naprawdę jest Leninem. Los Angeles Times Fot. archiwum

14 14 NAUKA I TECHNIKA FLESZ Ultramobilny high-end od Asusa Asus dodaje do swojej oferty nowy, ultramobilny notebook z 12,5-calowym ekranem LED. Notebook nie należy do najszczuplejszych mierzy 28 mm grubości. Model o oznaczeniu B23E wyposażony jest w ekran o rozdzielczości 1366 x 768 pikseli, jeden z procesorów Intel Core (i3, i5 lub i7), maksymalnie 8 GB pamięci DDR3, dysk twardy o pojemności do 750 GB, łączność WiFi n, Bluetooth, port Gigabit Ethernet, port USB 3.0, kombinowany port USB/eSATA, a także zabezpieczenia klasy biznesowej, w tym LoJack, BIOS zabezpieczony hasłem czy też czytnik linii papilarnych. Bezpieczny pendrive SanDisk Cruzer Switch to niewielkich rozmiarów pendrive, który pozwala na wykonanie back-upu online. Nowy model zapewnia możliwość zapisania 32 GB danych, a dodatkowym bonusem jest możliwość skorzystania z 2 GB bezpłatnego backupu on-line w ramach usługi YuuWaa. Co więcej, dzięki oprogramowaniu San- Disk SecureAccess Software, prywatne dane użytkownika są zabezpieczone hasłem. Najmniejszy na świecie cyfrowy tuner Tuner cyfrowy PCTV picostick to urządzenie zgodne ze standardem telewizji cyfrowej DVB nadawanej z nadajników naziemnych, która w 2013 roku zastąpi całkowicie telewizję analogową. Przy długości 35 mm i szerokości 12 mm metalowa obudowa jest znacznie mniejsza od wszystkich innych dostępnych obecnie na rynku tunerów USB. Stronę przygotował Witold Janczys Roboty do roboty Opiekują się chorymi, sprzątają mieszkania, zabawiają dzieci. Maszyny wjeżdżają do naszych domów. Gdy mówimy o domowej elektronice, mamy na myśli telewizory i odtwarzacze wideo. Ale roboty? Wózek PerMMA pozwala osobom niepełnosprawnym odzyskać samo- Urządzenia zaprezentowane podczas wystawy CES w Las Vegas dowodzą, że takie maszyny są już gotowe do szturmu na rynek. Do dostępnych już inteligentnych odkurzaczy dołączą roboty pomagające niepełnosprawnym, pielęgnujące osoby chore i służące rozrywce. Takie roboty przedstawiła m. in. wietnamska firma TO- SY Robotics. Ma już w swojej ofercie DiscoRobo, który tańczy do dowolnej muzyki, i rysującego Sket-Robo. Najnowszy gadżet mrobo ma wbudowane głośniki sam gra i tańczy. Podczas CES prezentował go idol nastolatek Justin Bieber robocika natychmiast ochrzczono Bieberbot. Podobnych rozrywkowych maszyn prezentowano dziesiątki. Już za dolarów można kupić proste roboty sterowane telefonem komórkowym. Wystarczy wsunąć w specjalny uchwyt iphone a, a robot zyskuje mózg. Niektórymi można zdalnie sterować, inne są całkowicie samodzielne, a do tego przesyłają obraz z wbudowanej w aparat kamery wideo. Coś ambitniejszego? Cubelets firmy Modular Robotics to zrobotyzowany odpowiednik klocków Lego każda kostka ma odrębne funkcje (napęd, zasilanie, czujniki). Wystarczy je ze sobą połączyć, aby uzyskać autonomicznego robota wykonującego proste czynności. Do samodzielnego złożenia jest też Romibo. Choć wygląda jak zabawka przytulanka, w rzeczywistości jest robotem służącym do terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnym i społecznymi. Dorosłym z pewnością spodobają się roboty czysz- dzielność czące, odkurzające itp. projektowane przez firmę irobot. Odkurzacze Roomba znalazły już ok. 7 mln nabywców twierdzi Frank Tobe z The Robot Report. Teraz na rynek wejdą konkurenci pokazywane w Las Vegas LG RoboKing i Samsung Tango, Domowy robot Moneual Rydis nie tylko odkurza, ale też pilnuje domowników. Łączy się z Internetem i może wezwać pomoc, gdy jego podopieczny zasłabnie co sprawi, że podobne maszyny staną się tańsze (obecnie kosztują ok. 400 dolarów). Jeżeli ktoś chce, może też kupić robota do czyszczenia base- Fot. archiwum nów lub szyb w oknach. Inny domowy robot Moneual Rydis nie tylko odkurza, ale też pilnuje domowników. Łączy się z Internetem i może wezwać pomoc, gdy jego podopieczny zasłabnie. Wśród poważnych maszyn wyróżniał się fotel z manipulatorem dla niepełnosprawnych PerMMA. Sztuczna dłoń jest tak sprawna, że może nalać herbaty do kubka i podnieść go do ust człowieka. Przeznaczony jest dla osób po wylewach lub z uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Firma Myomo demonstrowała naramiennik mpower 1000 odczytujący napięcie mięśni i wspomagający ruchy. Dla szpitali przeznaczony jest kosztujący 6 tys. dolarów robot Paro w kształcie... małej foki. Ma ona towarzyszyć pacjentom, reagować na ich zachowanie i pomagać lekarzom.

15 ROZRYWKA 15 Uśmiechnij się Otwórz drzwi kochanie. Nie mogę, nie jestem ubrana! Nic nie szkodzi, jestem sam. Ale ja nie... *** Chirurg przed rozpoczęciem operacji pociesza pacjenta: Niech pan się nie martwi, to już moja setna operacja w końcu musi się udać... *** Blondynka już dłuższy czas stoi na przystanku autobusowym. Przechodzi obok chłopak i jej mówi: Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w święta. No, to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj są moje imieniny... *** Mąż do żony: Co to ma znaczyć? Znalazłem w twojej torebce list z biura matrymonialnego, że będą mieli propozycję na twoją ofertę? Och, nie gniewaj się, to stare dzieje.?! No wtedy, kiedy byłeś tak ciężko chory... *** Jasio pyta tatę: Tato, czy to prawda, że bociany odlatują na zimę? Prawda, synku. To, kto mnie przyniósł w grudniu? *** Turysta zabłądził w górach. Spotyka bacę niosącego owieczkę. Gdzie jest Dolina Kościeliska? pyta. Potrzymajcie ponocku owiecke. Turysta bierze owieczkę... Baca rozkłada ręce i mówi: Pojęcia ni mom. FOTODOWCIP Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie dokończenie przysłowia ludowego. Ułożył Kazimierz Wołodko ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z 25 STYCZNIA Poziomo: patron, epilog, basta, rondo, azylant, Ewka, sejf, wlot, aja, basset, zbyt, ara. Pionowo: lalka, wąwóz, smak, kret, zasoby, opady, etat, Oni, olej, Luna, fasa, ego, dna, jer, grot, łata. Hasło: Jarząbek KALENDARIUM Czwartek (26.I) jest 26. dniem roku. Do końca roku pozostało 340 dni. Znak Zodiaku Wodnik. Wschód słońca Zachód Długość dnia 8 godz. 25 min. Księżyc Nów urodził się Antoni Feliks Mikulski (zm. 1925), lekarz psychiatra, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, twórca i kierownik kliniki psychiatrycznej w Wilnie zmarła Mira Zimińska-Sygietyńska (ur. 1901), aktorka, piosenkarka, współzałożycielka Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze.

16 16 TELEWIZJA 6.00 Labas rytas 9.00, 15.10,,Volkeris, Teksaso reindžeris. Veiksmo serialas Teisė žinoti Forumas Kultūrų kryžkelė. Menora Dienos tema Ypatingas atvejis Krašto spalvos 13.45, 18.45,,Snaiperio taikinyje. Veiksmo serialas Žinios Meilės skonis. Serialas 17.00,,Senis. Serialas Šiandien (su vertimu į gestų kalbą) Nacionalinė paieškų tarnyba 20.25, Loterija,,Perlas Panorama 21.15, 22.15,,Mūsų dienos - kaip šventė. Estrados klasikos vakaras Kelias į UEFA EURO Vakaro žinios 23.30,,Proto šturmas. Dok. serialas , Gustavo enciklopedija 8.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 8.45, Miesto kodas 9.00 Labas rytas A. Rekašius. Baletas,,Aura Dėka poezijos kuriu skulptūrą 13.30,,Meilės skonis. Serialas 14.30,,Tbilisis, Tbilisis. Drama 16.00,,Veidai. Lietuvių dok Žinios Krašto spalvos 18.25,,Lyderiai. Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga 19.15,,Neskubėk gyventi. TV serialas Gintarinės batutos meistrai 21.40,,Šarūno Barto kūrybos retrospektyva. Dok. filmas. N ,,1000 galimybių. Trumpametražis filmas 23.00,,Įspūdingiausios Azijos šventovės. Pasaulio dok Muzikos pasaulio žvaigždės Panorama 0.40 Vakaro autografas 6.20,,Betmenas. Anim. serialas 6.50, 13.40,,Mažieji Tomas ir Džeris III. Anim. serialas 7.20 Pričiupom! Humoro laida 7.50, 0.30 Pasaulio Gineso rekordai 8.50, valandos 9.45,,Žvaigždžių duetai 6. Lemiama kova. Muzikinis šou Kažkas atsitiko. Pramoginis šou Neišgalvoti gyvenimai. Gyvenimo būdo laida 13.10,,Draugai IV. Humoro serialas 14.10,,Ogis ir tarakonai. Anim. serialas 14.40,,Vaikelis. Drama Būk mano meile. Pasimatymų šou 18.45, Žinios Valanda su Rūta. Pokalbių laida 20.30,,Pavogta laimė 2. Serialas KK2. Infošou Dviračio šou. Humoro laida Kriminalinė Lietuva. N ,,Mentalistas. Det. serialas 23.30,,Užmirštieji. Detekt. serialas 1.30 Sveikatos ABC 6.30 Televitrina 7.00 Žinios 7.25,,Gyvenimo spalvos. TV žurnalas 8.25, 17.30,,Mano laida. Parodijų šou 9.00,,Margoša: moterimi negimstama. Serialas 10.00, 14.30,,Pragaro virtuvė. Kulinarinis realybės šou 11.00,,Liejyklos gatvė. Krim. serialas 12.00, 18.25, 23.45,,Galileo: norintiems žinoti. Populiarioji dok ,,Ekstrasensų mūšis. Sensacijų šou 13.30, 16.30, 22.45,,Muchtaro sugrįžimas. Serialas 15.30,,Amerikos talentai. Pramoginis šou 18.00, Žinios 18.55,,Šeštasis pojūtis. Pramoginė laida Nacionalinė loterija,,10 milijonų 20.25,,Gražuoliukas 2. Komedija 0.20 Statybų TV. Laida apie būstą ,,Bamba. S 6.45 Teleparduotuvė 7.00, 13.40,,Hantikas. Sekliai ir paslapty. Anim. serialas 7.30, 15.10,,Simpsonai. Anim. serialas 8.00, 8.30,,Lujis.Komedija. N ,,Meilės sūkuryje. Drama 10.00, 10.30,,Kelias namo. Serialas Akistata. Nuomonių programa Prieš srovę. Nuomonių programa Nuodėmių dešimtukas 13.10,,Beibleidai. Metalinė kova. Anim. serialas 14.10,,Transformeriai. Praimas. Anim. serialas 14.40,,Čipas ir Deilas skuba į pagalbą. Anim. serialas 15.40, Likimo galia. Drama 16.40,,Meilės triumfas. Drama Ką manai? Pokalbių laida Nacionalinė loterija 10 milijonų TV3 žinios 19.10,,Naisių vasara. Drama Paskutinė instancija. Publicistikos laida Žvaigždė policininkas. Realybės drama 21.00,,Moterys meluoja geriau. Serialas TV3 vakaro žinios 22.00,,Gyvenimas. Krim. drama. N ,,Kaulai. Krim. serialas 24.00,,Daktaras Hausas. Drama. N ,,Kaltės kaina. Krim. drama. N , TV parduotuvė 7.15 Teletabiai 7.45, 10.25,,Griūk negyvas!. Humoro laida 8.15,,Negaliu tylėti. Pokalbių laida 9.20, 18.20, 22.30,,Super L.T.. Pramoginė laida 9.55,,Pora kaip tvora. TV serialas 11.10,,Gongo Gangas. TV žaidimas 12.05, 21.00, 0.05 Reporteris 13.30,,Merdoko paslaptys. TV serialas 14.50, 18.55,,Ilgai ir laimingai. TV žaidimas 15.45, 16.10, 19.55, 1.00,,Generolas.,,Operacija,,Mūras Dok. filmas 16.00, 17.00, Žinios 17.20, Lietuva tiesiogiai 23.05,,MAD MEN. Reklamos vilkai. TV serialas 8.05, Teleparduotuvė 8.40,,Drakonų kova Z. Anim. serialas 9.10,,Betmeno nuotykiai. Anim. serialas 9.35,,Džekio Čano nuotykiai. Anim. serialas 10.05,,Laiko policija. Anim. serialas Būk mano meile. Pasimatymų šou 11.30,,Meilės sparnai. Telenovelė 12.30,,Intrigų dvaras. Telenovelė 13.30,,Indiškos aistros. Telenovelė 14.30,,Laukinė širdis. Telenovelė 16.00,,Gilmoro merginos. Serialas Pasaulio Gineso 5.00,17.00 Особое мнение. Экономические новости Мультфильмы Вечерние новости из Америки. 8.00, 14.00, 1.00 Расписание судеб. 9.00, 21.00, 2.00 Заложники любви Германия за неделю В круге света Мультфильм Казачья быль Особое мнение ,4.00 Агент национальной безопасности , 3.00 Кейс Своими глазами Государственная защита Сейчас в мире Худ. ф. Бич божий Телеканал Доброе утро Жить здорово! 11.00, Новости (с субтитрами) Хочу знать Другие новости Модный приговор , 5.05 Обручальное кольцо Вечерние новости (с субтитрами) , 0.45 Право на защиту Давай поженимся Пусть говорят Время. Литовское Время Новости спорта + Погода (на рус. яз.) , 4.15 Жуков Человек и закон Ночные новости ,6.50 Литовское Время + Новости спорта + Погода (на лит. яз.) Премьера. Контекст Звездолёт Понять. Простить Худ.ф. Зонтик для новобрачных Музыкальный проект 4.05, Панорама. 4.45, Пандемия страха. 5.00, 6.05, 6.35, 7.10, 7.35 Доброе утро, Беларусь! 6.00, 7.00, 8.00, 11.00,14.00, 17.00, 23.25,2.20 Новости. 6.30, 7.30, 17.20, 2.30 Деловая жизнь. 8.10, Широка река. 9.05, 22.35, 3.05 Белорусское времечко. 9.55, Жаркий лёд вопроса , Худ. ф. Меньший среди братьев Знай наших , При загадочных обстоятельствах , Эпоха. События и люди Белорусская кухня Только женщина знает. Женское ток-шоу Земельный вопрос , 2.35 Актуальный микрофон Сделано! 19.35, 0.55 Сфера интересов День спорта Актуальное интервью Тело человека Б е л о р у с с к а я кухня Оружие Утро России Маршрут милосердия. 9.00,12.00,14.00,18.00 Вести С новым домом!. Ток-шоу О самом главном. Ток-шоу Кулагин и партнёры ,14.30 Вести - Москва , 2.45 Вести - спорт , Крутые берега Дежурная часть Слово женщине , 3.05 Ефросинья. Продолжение Прямой эфир А счастье где-то рядом Семейный детектив Поединок. Программа В.Соловьёва Вести Премьера. Россия от первого лица Фильм Милый, дорогой, любимый, единственный Вести. ru Профилактика Мультфильм КГБ в смокинге Дятлоw с Холостяки Час суда НЛО. Заговор

17 TELEWIZJA 17 rekordai Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai 19.00,,Alisa. Širdžiai neįsakysi. Serialas 20.00,,Detektyvė Džonson. Serialas 21.00,,Volanderis. Krim. trileris 22.50,,Vyriški reikalai. Serialas 23.50,,Arti namų. Serialas 10.10, Teleparduotuvė 10.25, 16.00,,Išlikimas. Nuotykių šou 11.20, 17.00,,Kobra 11. Nuotykių serialas 12.15, 18.00,,Kaulai. Krim. drama 13.10, 20.00,,Mano vardas Erlas. Komedija 14.00, 21.00,,Naša Raša. Humoro serialas 15.00, 1.40,,Sinbado nuotykiai. Nuotykių serialas 19.00, 0.50,,CSI Niujorkas. Krim. serialas 21.30,,Melas vardan tiesos. Komiškas trileris 0.20,,Futurama. Anim. serialas 7.05 Rezydencja - serial 7.40 WOK - Wszystko o Kulturze 8.25 Słownik 8.55 Sto minut wakacji - serial 9.30 Pytanie na śniadanie 10.10, Polonia , 18.00, 1.45 Plebania - serial 13.05, Barwy szczęścia - serial 13.35, 21.00, 3.00 Wiadomości M jak miłość - serial Szansa na Sukces - rozrywka Złotopolscy - serial Na pierwszym planie - publicystyka Polacy na Syberii - dok Jak to działa? Teleexpress Muzyka Filmowa Krzesimira Dębskiego Alchemia zdrowia i urody 20.45, 2.45 Dobranocka Instynkt - serial Glina - serial 0.45 Na początku było Hillside Ave - dok Sto minut wakacji - serial 7.15, Ugotowani - rozrywka 8.15, 8.45 Przyjaciele - serial 9.15, Ostry dyżur - serial 10.10, Czerwony Orzeł - serial 11.20, J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze - serial Mango - Telezakupy 14.00, Detektyw Monk - serial 18.00, Przyjaciele - serial Kłamstwo ma krótkie nogi - komedia Agenci NCIS - serial Gremliny II - film sf Arkana magii - rozrywka 6.05, Moda na sukces - serial 6.30, 9.20 Telezakupy 7.00 Kawa czy herbata? 9.00, 13.00, 16.00, Wiadomości 9.05, 16.15, 18.20, Pogoda 9.10 Polityka przy kawie 9.45 Tropiciele zagadek - Tajemnica niejadalnego chleba - serial anim Domisie - Poduszka i Jasiek - program dla dzieci Mysia Klinika i Doktorek Humorek - program dla dzieci Gwiezdne wojny. Wojny klonów - serial anim Matki - żony i kochanki - serial My Wy Oni - magazyn Agrobiznes To się opłaca - magazyn Wójt roku - Wójt roku sylwetki Natura w Jedynce - Dole i niedole rodziny szympansów - serial dok , Plebania - telenowela 15.20, Klan - telenowela Przebojowa noc EUROexpress - magazyn 16.25, Rezydencja - telenowela Teleexpress Jaka to melodia? - teleturniej muzyczny Zabawy z Lippy & Messy - język angielski dla dzieci Wieczorynka Sport Ojciec Mateusz - serial kryminalny Sprawa dla reportera Czołówka - Polskie Oko - Polski Pazur Polskie Oko - Polski Pazur - Fabryka wódki - film dok Licencja na film - Dyplomata - serial sensacyjny 2.15 Program Hades - film fab Filary Ziemi - serial 4.40 Notacje - Henryk Kuźniak. Każdy film był dla mnie najważniejszy - cykl dok Zagadkowa Jedynka 6.30 Dwie strony medalu - serial 7.00 Marzenia do spełnienia - serial 7.50 Telezakupy 8.30 Na dobre i na złe - serial 9.30 Pytanie na śniadanie Obok nas - magazyn Pożyteczni.pl Familiada - teleturniej Sąsiedzi - serial komediowy 14.25, Barwy szczęścia - serial obyczajowy Postaw na milion - teleturniej Chłopi - serial Panorama Kraj 17.15, Pogoda Świat bez tajemnic - film dok Jeden z dziesięciu - teleturniej Panorama Sport Telegram Licencja na wychowanie - serial Polska bez fikcji - telenowela dok Dr House - serial Duchy Goi - dramat 0.40 Herosi - serial 1.35 Świat bez tajemnic - film dok Tak - tak - komedia 4.10 Art Noc - koncert zespołów 9.00, 10.55, 13.15, 21.05, 1.10, 3.05 Informator kulturalny 9.20 Doskonałe popołudnie - film obycz Desperaci - dramat historyczny Nasz pan Janek - film dok W kręgu Stanisława Szukalskiego - film dok Szukalski Box - felieton Henryk Wars - pieśniarz Warszawy - film dok Limuzyna Daimler - Benz - film sensac Zniszczyć pirata - film Korczak Ziółkowski - rzeźbiarz gór - film dok Tajemnicze wyprawy Jaspera Morello - film anim Kres świata - film dok Santana na festiwalu w Montreux - koncert Studio Kultura Święta góra - film fab Studio Kultura - Rozmowy 0.15 Sex Pistols. Never mind the Bollocks - film dok. спецслужб ,22.00 Экстренный вызов ,23.25 Фирменная история , Званый ужин Русское средство Следаки Давай попробуем? Золотая медуза Смерть Вселенной ,22.30 Важняк. Игра навылет Жадность Мифы из космоса Новости 24. Дом Кино 4.30, 1.00 Теннис , Футбол , 2.00 Теннис. Гейм, сет и Матс Фигурное катание. Чемпионат Европы Покер. Евротур. Обзор. 8.00, Махинаторы на трассе Гигантские стройки. 9.20, 20.00, 6.10 Как это устроено? 9.50, 20.30, 6.40 Как это сделано? 10.15, 10.45, 1.00, 1.30 Демонтаж , 19.00, 4.50 Разрушители легенд ,16.40, 7.05 Крутой тюнинг , 3.55 Гигантские стройки Рыба-меч: жизнь на крючке Выжить вместе , 21.00, 2.00 Тор Gеаr Запредельное оружие , 3.00 Парни с пушками Ничего личного Р.Кемп: экстремальный мир Молниеносные катастрофы Настроение. 8.10, 1.55 Врачи. 8.50, 17.50, 3.20 Симба: Король-лев. 9.15, 16.15, 0.40 Док. с. Атлас животного мира. 9.40, 18.25, 1.10 Две звезды Выходные на колёсах Док. ф. Спасающая жизнь , 14.30, 17.30,19.50, События ,20.35,2.35 В лесах и на горах Худ. ф. Женщины Мобильная связь Энциклопедия , Путейцы Деловая Москва , Петровка, ,4.25 Чехов и Ко , 3.45 Рго жизнь , 5.10 Продолжение следует М.Зудина. Жена НТВ утром Кремлёвская кухня. 7.35, 13.35, Обзор. Чрезвычайное происшествие. 8.00, 11.00, 14.00, Сегодня Дачный ответ Медицинские тайны Супруги Морские дьяволы Музыкальные истории До суда Суд присяжных Прокурорская проверка Говорим и показываем ППС Сегодня. Итоги Зверобой-З Своя игра Судебный детектив Формат А4, 8 с Проклятый рай , 5.35 Худ. ф. Эскадрон гусар летучих, 1-2 с Худ. ф. Северный вариант Худ. ф. Ёжик Худ. ф. Интервенция Док. ф. Воспоминание ,20.00 Худ. ф. Гойя, или Тяжкий путь познания, 1 с , Худ. ф. Гойя, или Тяжкий путь познания, 2 с , Худ. ф. Право на выстрел , Худ. ф. Мальчик с коньками , 0.45 Худ. ф. Княжна Мери , 2.30 Худ. ф. Риск - благородное дело.

18 18 OGŁOSZENIA USŁUGI Ewidencja buchalteryjna od dokumentów wstępnych do sprawozdawczości finansowej, doradztwo. Tel Fotoceramika. Kolorowe i czarno-białe zdjęcia do pomników. Vilnius, Asanavičiūtės 20/2, tel Przewóz ładunków i towarów: rolniczych (ziarno), budowlanych, węgla kamiennego i in. Vilnius, tel PRACA Energiczna emerytka poszukuje pracy jako opiekunka dzieci lub osób starszych. Tel Tanio do wynajęcia pomieszczenie w Nowej Wilejce pod biuro, sklep, magazyn lub na inną działalność oraz 2 pokoje mieszkalne. Tel Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego ma zaszczyt zaprosić absolwentów i przyjaciół szkoły na tradycyjną studniówkę, która odbędzie się 3 lutego o godzinie Organizatorzy Pranešame, kad nuo iki d. vyks žemės sklypo, kad. Nr. 4142/0100:0459, esančio Rokantiškių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti, svarstymas. Kviečiame gretimo ž. skl. kad. Nr. 4142/0100:0180 savininkę Aureliją Mentelis Ugrevič iki atvykti į šio projekto svarstymą ir derinimą. Kontaktinė inf.: UAB Krianta, Žalgirio g. 131, Vilnius, tel , (Zam. 1602) Polski Teatr w Wilnie zaprasza wszystkie dzieci i ich rodziców do Domu Kultury Polskiej w Wilnie na bajkę Tadeusza Korzusznika (według A. Puszkina ) Królewna i rozbójnicy w reżyserii Ireny Litwinowicz 29 stycznia o godz. 14. Cena 5 Lt. Bilety do nabycia w sekretariacie DKP

19 Herba mate chroni przed rakiem Picie herbaty mate korzystnie wpływa na zdrowie Zawarte w popularnej yerba mate substancje wywołują obumieranie komórek raka jelita grubego. Yerba mate to wysuszone, zmielone liście ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis), stosowane do robienia naparu popularnego głównie w krajach Ameryki Południowej (Argentynie, Paragwaju, Urugwaju, Brazylii) a także w niektórych krajach Bliskiego Wschodu, głównie w Syrii i Libanie. Dostępna jest także na Litwie. Naukowcy z University of Illinois (USA) wykazali, że zmienione nowotworowo komórki ludzkiego jelita grubego obumierają pod wpływem bioaktywnych składników zawartych w naparze z yerba mate. Chodzi głównie o pochodne kwasu kawoilochinowego (CQA), które nie tylko zwalczały komórki raka, ale i łagodziły procesy zapalne. Jak się wydaje, pochodne kofeiny mogą odegrać ważną rolę w zwalczaniu nowotworów oraz leczeniu chorób, których istotną rolę odgrywa proces zapalny, jednak ze względu na odgrywaną przez jelito i jego mikroflorę rolę szczególnie korzystne może to być w przypadku nowotworów jelita grubego. Wkrótce opublikowane mają zostać wyniki badań porównujących grupę szczurów, które piły wodę z grupą dostającą do picia tylko yerba mate. Przypadkiem wygrał fortunę Mieszkaniec stanu Wisconsin w Stanach Zjednoczonych przypadkowo wygrał ponad 14 milionów dolarów (ponad 33 mln Lt), gdy omyłkowo zagrał w inną grę, niż zwykle. Fortuna może pomóc mu w transplantacji nerki, której od lat potrzebuje. Zwycięzca, Napolean Elvord, regularnie brał udział w loterii Powerball. Ostatnio omyłkowo kupił kupon na Megabucks i wygrał 14 mln 300 tys. dolarów. Oswojenie się z informacją o szczęściu, jakie go Fot. archiwum spotkało, zajęło mu trzy dni. Pracownicy stacji benzynowej w Madison, gdzie Elvord kupił szczęśliwe losy, namówili go, by ich nie zwracał, bo jeśli okaże się, że wygrał, nagroda nie zostanie mu przyznana. Zwycięzca nie zamierza przeznaczać pieniędzy na luksusowe samochody i domy. Schorowany weteran, który od pięciu lat jest dializowany, zamierza wykupić ubezpieczenie zdrowotne, które umożliwi mu przeszczep nerki. Chce też wrócić do swojego rodzinnego miasta w stanie Texas. A PROPOS Z głową w chmurach Praca pod gołym niebem brzmi zachęcająco, ale trudno uwierzyć, że to coś więcej niż fantazja urzędników. A jednak niebo może przyjść do biurowców, przyjmując postać dynamicznych sufitów świetlnych, które dają złudzenie płynących nad głową chmur. W dni, kiedy wiatr gna po niebie chmury, bez przerwy zmienia się światło. I ten właśnie efekt starali się odtworzyć w oświetleniu wnętrz inżynierowie z Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO w Stuttgarcie (Niemcy). Stworzony przez nich świecący sufit symuluje ten rodzaj oświetlenia, jaki obserwujemy na zewnątrz, gdy po niebie pędzą chmury. Oświetlenie wymyślone przez inżynierów z IAO składa się z paneli o wymiarach pół na pół metra, a na każdym z nich mieści się 288 diod LED. Panele montuje się na suficie, a poniżej podwieszamy białą matę, dzięki której diod nie widać jako pojedynczych punktów. Dzięki tej macie oświetlenie w całym pomieszczeniu staje się jednorodne opowiada dr Matthias Bues z IAO. Naukowcy zastosowali kombinację diod czerwonych, niebieskich, zielonych i białych, by uzyskać pełne spektrum barw światła o przebogatych odcieniach (choć trudno w to uwierzyć, to teoretycznie może ich być ponad 16 milionów). Głównym wyzwaniem w pracach nad wirtualnym niebem było odtworzenie naturalnego oświetlenia, jakie panuje w częściowo pochmurny dzień. Naukowcy szczegółowo badali naturalne światło, aby stwierdzić, jak (i jak szybko) spektrum światła zmienia się wskutek przesuwania chmur po niebie. Diody LED pozwalają nam symulować te dynamiczne zmiany oświetlenia w sposób nieoczywisty dla oka obserwatora. W przeciwnym razie oświetlenie rozpraszałoby pracowników. A ono ma się zmieniać jedynie tak, by sprzyjać skupieniu i zwiększać czujność tłumaczy Bues. Przeprowadzono już wstępne testy. Ich uczestnicy uznali dynamiczne oświetlenie za wyjątkowo przyjemne. W badaniu uczestniczyło dziesięć osób, które przez cztery dni wykonywały swoje zwykłe, służbowe obowiązki, siedząc pod fragmentem niebopodobnego sufitu. Pierwszego dnia padało na nich światło statyczne, drugiego delikatnie się ono zmieniało. Pełnię możliwości wirtualnego nieba inżynierowie wykorzystali dopiero trzeciego dnia. Potem badani mogli wybrać, w jakim rodzaju oświetlenia chcą pracować. 80 procent zdecydowało się na oświetlenie dynamiczne, szybko się zmieniające. Powstał też prototyp wirtualnego nieba o powierzchni 34 m kw., zawierającego ponad 34,5 tys. diod. Świecące pełną parą niebo jarzy się z natężeniem ponad 3 tys. luksów (komfort zapewnia już nawet luksów). Inf. agencyjne Wirtualne niebo w... biurze nie już fantazją urzędników Fot. archiwum

20 20 A PROPOS... POGODA W Monako obywa się 36. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej Fot. EPA-ELTA W jego mózgu lekarze znaleźli... gwóźdź 34-letni Amerykanin podczas wykonywania prac domowych nie zauważył, że 8-centymetrowy gwóźdź przebił mu mózg. Do niecodziennego zdarzenia doszło w Chicago. Dante Autullo pracował w swoim warsztacie, gdy nagle wypalił pistolet służący do wbijania gwoździ. Mężczyzna zauważył tylko małą ranę na głowie i zignorował ją. 34-latek myślał, że gwóźdź jedynie go drasnął. Po wypadku kontynuował pracę w warsztacie, a później nawet odśnieżył chodnik przed domem. Dopiero następnego dnia zaczął mieć nudności i zgłosił się do lekarza. Zdjęcie rentgenowskie ukazało długi gwóźdź znajdujący się w środku czaszki. W trakcie dwugodzinnej operacji lekarze usunęli metal, który o milimetry minął ośrodki odpowiadające za ruch. Poza tym Autullo nie ma żadnych objawów mówi i rusza się normalnie, wszystko rozumie i pamięta. W drodze z jednego szpitala do drugiego czuł się na tyle dobrze, że skorzystał z chwili wolnego czasu i rentgenowskie zdjęcie ukazujące gwóźdź w głowie zamieścił na swym profilu w portalu Facebook. Nawet najmłodsi fani muszą płacić za bilet Każde dziecko, nawet kilkumiesięczne trzymane przez rodzica w nosidełku, nie będzie mogło wejść na areny igrzysk olimpijskich w Londynie bez biletu. To rozporządzenie wywołało burzliwą dyskusję w internecie. Co prawda, organizatorzy przewidzieli także wejściówki dla dzieci za symbolicznego funta, ale takie bilety są niedostępne na wiele konkurencji. Dyskusja internetowa jest bardzo gorąca. Obok głosów, że to skandal, iż dzieci w nosidełku muszą mieć bilet, pojawiają się także stwierdzenia, że hałas na stadionie i w halach nie służy najmłodszym fanom sportu; najlepiej pociechy zostawić pod opieką niani. Na olimpijskie zawody wstęp wolny będą miały zorganizowane grupy uczniów. Jest jednak warunek szkoły muszą zgłosić taką chęć i zarejestrować się na stronie komitetu organizacyjnego. Dla londyńskich placówek przeznaczono 125 tysięcy darmowych biletów, a 50 tysięcy dla jednostek spoza stolicy. Najbliższe dni będą mroźne. Dzisiaj bez większych opadów, temperatura w dzień 6-11 stopni mrozu. W Wilnie i Poniewieżu około 8 stopni mrozu, w Kownie i Szawlach 7, w Kłajpedzie 6. Jutro również bez opadów, jeszcze mroźniej. W nocy w Wilnie i Kownie będzie do 13 stopni mrozu, w Kłajpedzie i Szawlach około 12, w Poniewieżu około 14 stopni mrozu. W dzień w większych miastach słupek rtęci wskaże około 10 stopni mrozu. Włoski artysta maluje... smogiem Niezwykłą technikę artystyczną wybrał malarz z Florencji Alessandro Ricci. Rysuje i maluje smogiem, czyli wykorzystuje niczym węgiel czarny pył i brud, zebrany z florenckich pałaców i zabytków. 40-letni eko-artysta prowokuje, szokuje, zadziwia i ma coraz liczniejszą grupę wielbicieli swej jedynej w swym rodzaju sztuki. W 2001 roku zaczął zbierać wszystko to, co osadza się na historycznych budynkach, pomnikach, ulicach i najsłynniejszych zabytkach w swym bardzo zanieczyszczonym rodzinnym mieście. Warstwy zanieczyszczeń oraz brudu, będące utrapieniem mieszkańców, władz i przede wszystkim historyków sztuki, wykorzystuje niczym farby lub węgiel. Materiału nigdy mu nie brakuje; dosłownie jak podkreśla leży wszędzie na ulicy. Maluje i rysuje pejzaże Florencji, malownicze zaułki, portrety; wszystko, oczywiście, w czarno-białej tonacji. Czasem umieszcza na nich hasło: Smog na płótnie. Swoje wywołujące ogromne zainteresowanie prace prezentował już na wielu wystawach. Włoskie media podkreślają, że szokująca technika jego obrazów i grafik sprawia, że zmienia się perspektywa spojrzenia na problem zanieczyszczenia miast. Oprócz sukcesów artystycznych Alessandro Ricci odniósł w ostatnim czasie także inny, niezwykle ważny w jego batalii o bardziej czystą Florencję. Uważa, że także on przyczynił się do tego, że 90 procent ulic w historycznym centrum miasta zostało zamkniętych dla samochodów. Inf. agencyjne Konkurs Dziewczyna,,Kuriera Wileńskiego Miss Polka Litwy 2012 Dziewczyna Miss Czytelników Imię, nazwisko kandydatki Głos na Dziewczynę Miss Czytelników można oddać przysyłając wypełnione kupony (uwaga, nie kserować!) na adres redakcji Kurier Wileński, Birbynių 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, z dopiskiem Dziewczyna Miss Czytelników. Na kuponie należy wpisać nazwisko tylko jednej(!) kandydatki z 10. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 6 lutego 2012 roku.

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 2 Działania Rosji na Ukrainie osłabiły bezpieczeństwo Litwinów. Na Litwie, będącej członkiem NATO, nie powinien się powtórzyć ukraiński

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A Gospodarka światowa w 2015 Mateusz Knez kl. 2A Koło Ekonomiczne IV LO Nasze koło ekonomiczne współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Wspólne działania rozpoczęły się od podpisania umowy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego Raport badawczy Warszawa, 19 kwietnia 2012 Nota metodologiczna Głównym celem badania było poznanie wiedzy i opinii młodych Polaków na

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Pierwsza dyskusja na II Wschodnim Kongresie Gospodarczym dotyczyła sprawy dla gospodarki Podlaskiego, ale i pozostałych

Bardziej szczegółowo

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138109,lomzynscy-funkcjonariusze-podsumowali-rok-pracy.html Wygenerowano: Środa, 15 lutego 2017, 14:35 ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 1. Podczas pobytu w Anglii rozbolał Cię ząb. Rozmawiasz z osobą pracującą w rejestracji przychodni. Podaj powód swojej wizyty. Dowiedz się, kiedy może przyjąć Cię dentysta. Zapytaj o cenę wizyty. Spędziłeś/aś

Bardziej szczegółowo

Friedrichshafen 2014. Wjazd pełen miłych niespodzianek

Friedrichshafen 2014. Wjazd pełen miłych niespodzianek Friedrichshafen 2014 Wjazd pełen miłych niespodzianek Do piątku wieczora nie wiedziałem jeszcze czy pojadę, ale udało mi się wrócić na firmę, więc po powrocie do domu szybkie pakowanie i rano o 6.15 wyjazd.

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Ukraiński rynek pracy

Ukraiński rynek pracy WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, marzec 215 r. Ukraiński rynek pracy Charakterystyka rynku W związku z ostatnimi niepokojącymi wydarzeniami jakie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wójcik: Nasz cel? Rozwój młodych talentów

Krzysztof Wójcik: Nasz cel? Rozwój młodych talentów Data publikacji 03.06.2014 Wywiad z trenerem Krzysztofem Wójcikem na portalu STREFA SIATKÓWKI Na portalu Strefa Siatkówki redaktor Tomasz Tadrała rozmawia z naszym trenerem Krzysztofem Wójcikem o drugoligowym

Bardziej szczegółowo

Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego

Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego newsletter numer 23 Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego Pięć tysięcy euro nagrody zainkasują zdobywcy Nagrody im. Karola Wielkiego na najlepszy projekt młodzieżowy w Europie. Największe

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

, , DYMISJA PREMIERA JÓZEFA OLEKSEGO I OCZEKIWANIA WOBEC PRZYSZŁEGO RZĄDU WARSZAWA, STYCZEŃ 96

, , DYMISJA PREMIERA JÓZEFA OLEKSEGO I OCZEKIWANIA WOBEC PRZYSZŁEGO RZĄDU WARSZAWA, STYCZEŃ 96 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 26 1 luty stycznia 2010r. 2009 r. Metodologia badania Metodologia PAPI - Paper and Pencil Interview Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

FILM - BANK (A2 / B1)

FILM - BANK (A2 / B1) FILM - BANK (A2 / B1) Pierre i Maria: Dzień dobry Pani! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Pierre: Jesteśmy zainteresowani założeniem konta w Państwa banku. Pochodzimy z Francji, ale teraz mieszkamy

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

VC? Aniołem Biznesu. Przedsiębiorcą. Kim jestem? Marketingowcem

VC? Aniołem Biznesu. Przedsiębiorcą. Kim jestem? Marketingowcem Aniołem Biznesu VC? Przedsiębiorcą Kim jestem? Marketingowcem Dlaczego tutaj jestem? Fakty: 1997 30m2 powierzchni, brak wynagrodzenia, trzech cofounderów 1999 pierwsza ogólnoplska nagroda 2000 pierwsza

Bardziej szczegółowo

NBA Live 2004 Poradnik GRY-OnLine. Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry. NBA Live. autor: Krzysztof Bakterria Mielnik

NBA Live 2004 Poradnik GRY-OnLine. Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry. NBA Live. autor: Krzysztof Bakterria Mielnik Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry NBA Live 2004 autor: Krzysztof Bakterria Mielnik (c) 2002 GRY-OnLine sp. z o.o. Prawa do użytych w tej publikacji tytułów, nazw własnych, zdjęć, znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp 2 godziny Palić czy nie? Wstęp Palenie tytoniu zabija około 5 milionów palaczy rocznie na świecie, co stanowi równowartość pasażerów, jaką pomieści 30 jumbojetów dziennie. W Polsce około 10 milionów Polaków

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro.

Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro. Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro. Na jakiś czas cichnie temat kredytów we franku szwajcarskim, bo kurs tej waluty względnie się ustabilizował. Ale przełom sierpnia i

Bardziej szczegółowo

ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25

ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25 Zostaną po nas tylko guziki (bohater filmu Katyń w reż. A. Wajdy) Szanowni Państwo, Mam zaszczyt zaprosić na I przegląd filmów

Bardziej szczegółowo

O BEZPIECZEŃSTWIE W PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

O BEZPIECZEŃSTWIE W PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/123966,o-bezpieczenstwie-w-pierwszy-dzien-wiosny.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 17:44 Strona znajduje się w archiwum. O BEZPIECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

Szkoły imienia Jacka Kuronia

Szkoły imienia Jacka Kuronia Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR,

Bardziej szczegółowo

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie.

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Przede wszystkim dziękuję Ci, że chciałeś zapoznać się z moją

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 12/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 12/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 12/2016 ISSN 2353-5822 Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PRAWNEJ REGULACJI PRZERYWANIA CIĄŻY BS/139/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PRAWNEJ REGULACJI PRZERYWANIA CIĄŻY BS/139/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna jest wielkim nieobecnym systemu pomocy społecznej mówi Marek Rymsza.

Praca socjalna jest wielkim nieobecnym systemu pomocy społecznej mówi Marek Rymsza. Resort pracy nie zamierza przygotować ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Zamiast pracą z podopiecznymi pracownicy socjalni wypełniają dokumenty. Zawód pracownika socjalnego nie jest doceniany mimo

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

obniżenie wieku emerytalnego

obniżenie wieku emerytalnego obniżenie wieku emerytalnego Foto: Shutterstock Model przedstawiający możliwe skutki obniżenia wieku emerytalnego zaprezentowali ekonomiści z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, związani

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r.

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Na Litwie Polacy uczyć się będą po litewsku.

Na Litwie Polacy uczyć się będą po litewsku. Na Litwie Polacy uczyć się będą po litewsku. Parlament litewski, dokonując zmian w ustawie o oświacie, dąży do pogorszenia obecnego stanu posiadania szkół przez mniejszości narodowe na Litwie, przewidywane

Bardziej szczegółowo

Młodzi internauci - od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans. prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Młodzi internauci - od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans. prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Młodzi internauci - od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Paradygmat ryzyka Właściwie od początku badań internetu (por. Kraut)

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

W MSW o poszukiwaniu osób zaginionych

W MSW o poszukiwaniu osób zaginionych Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12626,w-msw-o-poszukiwaniu-osob-zaginionych.html Wygenerowano: Sobota, 9 stycznia 2016, 05:44 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 20 listopada 2014 W MSW

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

Minister Mariusz Błaszczak: Straż Graniczna rozbiła międzynarodową grupę przestępczą. To wydarzenie bez precedensu

Minister Mariusz Błaszczak: Straż Graniczna rozbiła międzynarodową grupę przestępczą. To wydarzenie bez precedensu Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15041,minister-mariusz-blaszczak-straz-graniczna-rozbila-miedzynarodowa-grupe-p rzestep.html Wygenerowano: Piątek, 7 października 2016, 06:26 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie

Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie Dnia 22 października 2014 roku przeprowadziliśmy wywiad z naczelnik poczty w Kleczewie, panią Kulpińską, która pracuje na tym stanowisku ponad 30 lat.

Bardziej szczegółowo

Tytuł ogłoszenia ma znaczenie!

Tytuł ogłoszenia ma znaczenie! Tytuł ogłoszenia ma znaczenie! Dawałeś kiedyś ogłoszenie swojej firmy albo działalności? To nie popełniaj tego samego błędu co wszyscy! Przedstawię Tobie teraz sposób jak ustrzec się błędu który jest dość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie Skrócone sprawozdanie ze 100 dni działalności jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska) Mandat posła na Sejm RP: 25 sierpnia 2013: rezygnacja z mandatu radnej

Bardziej szczegółowo

"Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki

Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły. T estament Kościuszki "Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki -Polacy niestety za często czują się ofiarami. Mieliśmy przecież takich bohaterów jak Kościuszko czy Sobieski. Nie możemy czekać,

Bardziej szczegółowo

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129239,policjanci-odzyskali-skradzione-samochody-i-naczepy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 stycznia 2017, 10:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają?

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? W toczącym się procesie legislacyjnym nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 1727) zostały zgłoszone

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH dr Teresa Maresz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH SZLAK: ZAGADNIENIE NA PORTALU: TEMAT ZAJĘĆ: W okresie PRL 18 listopada

Bardziej szczegółowo

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

RYSZARD SADAJ KRAKÓW 2010

RYSZARD SADAJ KRAKÓW 2010 RYSZARD SADAJ KRAKÓW 2010 MARKOWI MIDURZE NIGDY BY DO GŁOWY NIE PRZYSZŁO, ŻE UŻYJE SUPER GLUE PRZECIWKO CZŁOWIEKOWI aatakowałem w tramwaju. Była wtedy jedenasta w nocy. Miałem w kieszeni tubkę super glue,

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE Unia i NATO powinny się wzajemnie uzupełniać

TŁUMACZENIE Unia i NATO powinny się wzajemnie uzupełniać TŁUMACZENIE Unia i NATO powinny się wzajemnie uzupełniać - Jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo zewnętrzne, to najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Polską jest - do czego naszych sojuszników staramy

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Czekoladowe pole. Informacja dla uczestników

Czekoladowe pole. Informacja dla uczestników Informacja dla uczestników Czekoladowe pole Pewnego dnia, przed waszą szkołą, w miejscu trawnika pojawiło się pole jagodowe. Całe pole jest wypełnione małymi krzaczkami, na których rosną jagody. Nie są

Bardziej szczegółowo

WYBORCZY PIERWSZY RAZ

WYBORCZY PIERWSZY RAZ Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród licealistów z okazji Światowego Dnia Wyborów w 21 roku WYBORCZY PIERWSZY RAZ prezentację przygotował mgr Paweł Raźny STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRAWA WYBORCZEGO UMK WYBORCZY

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2)

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) Witam państwa! Dziś w naszej audycji porozmawiamy o tym jak inwestować, żeby nie stracić, jak oszczędzać i jak radzić sobie w trudnych czasach. Do studia zaprosiłam eksperta w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Na co zwracać uwagę w programie dofinansowania kolektorów Włodzimierz Żak

Na co zwracać uwagę w programie dofinansowania kolektorów Włodzimierz Żak Na co zwracać uwagę w programie dofinansowania kolektorów Włodzimierz Żak Myszków 20.08.2010 r. Proszę przez całe spotkanie Pamiętać o: Jak uzyskam 45 % dofinansowania to 55 % muszę zapłacić ja, Żeby dostać

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ - FAWORYCI I SZANSE POLAKÓW BS/92/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ - FAWORYCI I SZANSE POLAKÓW BS/92/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności 1. Chcesz zapisać się na kurs języka w Londynie. W rozmowie z pracownikiem szkoły językowej omów następujące kwestie: - twój poziom znajomości języka - koszty - prowadzący - zajęcia dodatkowe 2. Jesteś

Bardziej szczegółowo

PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY.

PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY. PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY. DRODZY PIĄTOKLASIŚCI! Palić, czy nie palić - oto jest pytanie, na które uczniowie będą mieli okazję odpowiedzieć już w środę 3 listopada

Bardziej szczegółowo

w obradach. Na zdjęciu Michał Toruński w trakcie wygłaszania rezolucji

w obradach. Na zdjęciu Michał Toruński w trakcie wygłaszania rezolucji BERMUN 2007 W dniach 14 17 listopada młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu w składzie: Anna Adamus (kl. III C), Michał Toruński (kl. III A), Piotr Muskalski (kl. II F),

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym,

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, zrealizowanego w roku szkolnym 2014/2015 przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K ...... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o skierowanie osób/y/ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy o podatkach

Przedsiębiorcy o podatkach Przedsiębiorcy o podatkach Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, 17.05.2017 Spis treści 2 OPIS BADANIA 3 PODSUMOWANIE 6 WYNIKI ANEKS

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM

Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul.

O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul. O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 telefon/fax : +48 85 8691811 lub +48 85 8691812

Bardziej szczegółowo

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12074,najwieksza-operacja-sluzb-od-czasu-papieskiej-pielgrzymki.html Wygenerowano: Czwartek, 7 stycznia 2016, 11:56 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 05

Bardziej szczegółowo

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce dla Wyniki badania Metodologia i cele badania Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24.05-3.06.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych

Bardziej szczegółowo

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Pobieranie pieniędzy z banku Wersja 1 - Chciałbym/abym wypłacić pieniądze. - Ile dokładnie? - 100 Euro - Proszę o okazanie dokumentu tożsamości. - Mam ze sobą mój paszport

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Motyka Rafał Wnuk Tomasz Stryjek Adam F. Baran. Wojna. po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Ârodkowo-Wschodniej w latach

Grzegorz Motyka Rafał Wnuk Tomasz Stryjek Adam F. Baran. Wojna. po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Ârodkowo-Wschodniej w latach Wojna po wojnie Grzegorz Motyka Rafał Wnuk Tomasz Stryjek Adam F. Baran Wojna po wojnie Antysowieckie podziemie w Europie Ârodkowo-Wschodniej w latach 1944 1953 Gdaƒsk Warszawa 2012 Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/149/2010 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2010 BS/149/2010 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Warszawa, listopad 2010 BS/149/2010 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE

PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE Co to jest patriotyzm? Zgodnie z definicją podaną w słowniku Władysława Kopalińskiego patriotyzm oznacza: miłość ojczyzny, własnego narodu, połączoną z gotowością do ofiar

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 28/ SSN 2353-5822 Preferencje partyjne w marcu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech

Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech Komunikat z badań Instytutu Spraw Publicznych Coraz więcej Rosjan wychodzi na ulice, aby wyrazić swoje niezadowolenie z sytuacji

Bardziej szczegółowo