NASZA KASA OPIS SERWISU SŁOWNIK POJĘĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZA KASA OPIS SERWISU SŁOWNIK POJĘĆ"

Transkrypt

1 NASZA KASA OPIS SERWISU SŁOWNIK POJĘĆ

2 Spis treści Wstęp... 3 Po co?... 3 Źródło danych... 3 Zakres danych... 3 Jak poruszać się po serwisie... 4 Dowiedz się więcej... 5 Kategorie wpływów i w Nasza Kasa... 7 Słownik pojęć... 8 Podstawowe terminy... 8 Budżet gminy i jego wykonanie... 8 Dochody i przychody, czyli skąd?... 8 Wydatki i rozchody, czyli na co?... 9 Zadłużenie gminy... 0 Klasyfikacja budżetowa... 0 Słownik klasyfikacji wpływów i w NaszaKasa... 0 Klasyfikacja i wpływów... Klasyfikacja wg typów... 6 Klasyfikacja wg dziedzin... 2 Zmiany w klasyfikacji budżetowej w stosunku do roku

3 Wstęp Nasza Kasa to serwis internetowy uruchomiony w 202 roku przez Stowarzyszenie Klon/Jawor jako satelickie przedsięwzięcie serwisu Mojapolis.pl. Jest to interaktywna przeglądarka danych o finansach jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Oferuje bezpłatny dostęp do szczegółowych danych na temat i wszystkich gmin, a także podstawowych informacji o ich kondycji finansowej (zadłużeniu) począwszy od 2006 r. Dane są sukcesywnie uzupełniane przez zespół Mojapolis.pl. Serwis jest obecnie udostępniany w wersji BETA. Pracujemy nad jego rozwojem i staramy się poprawić wszelkie widoczne błędy w jego działaniu (jeśli Ty takie widzisz napisz!). Treści prezentowane w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny. Stowarzyszenie Klon/Jawor nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy w prezentowanych danych lub problemy w działaniu serwisu. Po co? Nasza Kasa to nazwa nawiązująca do definicji samorządu, jako wspólnoty mieszkańców. Jest to wspólnota celów, ale także wbrew temu, co się powszechnie mówi wspólnota zasobów. Wszyscy mamy prawo wiedzieć, skąd pochodzą środki, którymi dysponują wybrane przez nas władze samorządowe oraz jak są one rozdysponowywane. Niewiele osób wie, że dane te są regularnie udostępniane przez Ministerstwo Finansów RP. Jednak format, w jakim są upubliczniane, skutecznie utrudnia korzystanie z nich przez osoby, które nie posiadają eksperckiej wiedzy na temat zapisów ustawy o finansach publicznych czy rozporządzeń dotyczących klasyfikacji i jednostek administracji publicznej. Serwis Nasza Kasa dąży do zmiany tej sytuacji. Oferuje prostą ścieżkę poprzez meandry przepisów, grupując samorządowe wpływy i wydatki w czytelne kategorie. Pozwala też zagłębiać się w dane: rozkładać je na najdrobniejsze składowe, śledzić ich zmiany w czasie, a także - dzięki linkom do mojapolis.pl porównywać gminy między sobą i analizować geografię finansów lokalnych. Źródło danych Dane pochodzą ze sprawozdań budżetowych składanych przez samorządy do Ministerstwa Finansów RP (formularzy RB-27s, RB-28s, RB-z oraz RB-nds). Dane te prezentowane są w układzie rocznym, z wyłączeniem informacji o finansach starostw powiatowych (powiatów ziemskich), urzędów marszałkowskich i związków gmin. Zakres danych Serwis przedstawia pełne dane o dochodach, przychodach, wydatkach i rozchodach jednostek samorządu terytorialnego, a także o wielkości ich zadłużenia. Dane te agregowane są w układzie rocznym, dotyczą więc wpływów i poniesionych w danym roku finansowym. W widoku zaawansowanym użytkownik ma też dostęp do informacji o tym, jak te wielkości mają się do planów budżetowych z początku danego roku. Suma środków (wpływów, ) prezentowana na wykresie słupkowym różni się od tej widocznej na wykresie liniowym. Wynika to z tego, że na wykresie liniowym przedstawiane są jedynie dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego, podczas gdy na wykresie słupkowym uwzględniane są także przychody i rozchody (co to takiego? por. niżej -> słownik pojęć). 3

4 Jak poruszać się po serwisie Nasza Kasa została zaprojektowana jako rodzaj mozaiki złożonej z kilku wykresów, przedstawiających dane o sytuacji finansowej danego samorządu. Znajdziemy tu: Wykres liniowy ukazujący dynamikę przychodów i gminy Wskazówki dotyczące działania serwisu Okno wyszukiwarki umożliwiającej wybór gminy (można uzyskać zbiorcze dane o kondycji wszystkich gmin w Polsce, wpisując hasło Polska ) Wskaźnik zadłużenia gminy Belki obrazujące najistotniejsze typy i samorządowych, opisane etykietami oraz za pomocą ikonek Wykresy nie są jedynie sposobem na wizualizację danych, ale również narzędziami do ich eksploracji. Wykres zmian w czasie (liniowy) pozwala nam wybrać okres, z którego chcemy obejrzeć dane aby to zrobić, wystarczy kliknąć na odpowiedni punkt na linii lub. Po dokonaniu wyboru roku, wszystkie inne wykresy na stronie zaczynają pokazywać dane z tego właśnie roku. Kliknięcie na którykolwiek z elementów wykresu belkowego pokazującego strukturę wpływów i danej gminy powoduje pojawienie się na pierwszym planie wykresu kołowego, który obrazuje strukturę / w klikniętej kategorii. Sprawia też, że na wykresie liniowym linie dotyczące i ogółem zastępowane są linią ukazującą zmiany w czasie wybranej przez nas kategorii. 4

5 Dowiedz się więcej Jeśli interesują nas bardziej szczegółowe informacje, możemy kliknąć w zakładkę dowiedz się więcej nad wykresem belkowym. Przeniesiemy się wówczas do widoku wykresu słupkowego, który umożliwia eksplorację danych o wpływach i wydatkach. Wykres jest jednocześnie rodzajem interaktywnego drzewa / : kliknięcie w jego poszczególne kategorie (słupki na wykresie) powoduje rozwinięcie tych kategorii: pod interesującym nas słupkiem pojawia się osobna wizualizacja składających się na niego kategorii. Możemy w ten sposób przeglądać wydatki aż do podgałęzi 4 rzędu, a więc do poziomu bardzo drobnych wpływów/. I tak, chcąc dowiedzieć się, jakie były wydatki miasta Łódź na wydatki osobowe i wynagrodzenia pracowników tamtejszych gimnazjów, musimy (po znalezieniu Łodzi przez wyszukiwarkę w prawym górnym rogu serwisu) kliknąć na belkę dowiedz się więcej pod wykresem liniowym, a następnie na przycisk na co? i wydatki wg dziedzin, który dotyczy tego miasta na poszczególne zadania. Na wykresie ukazują się wszystkie kategorie Łodzi ponieważ jednak interesują nas tylko wydatki na gimnazja, klikamy w kategorię oświata, wychowanie. Pod klikniętą belką ukazuje się zestawienie 5

6 na ten cel, z której wybieramy z kolei kategorię gimnazja. Wiemy już, że wydatki osobowe i na wynagrodzenia w łódzkich gimnazjach w 202 roku wyniosły niemal 77 milionów złotych (a z wykresu liniowego dowiadujemy się, że stale rosną). Co ważne, przeglądarka podaje nam dane nie tylko na temat rzeczywistych gminy w wybranej kategorii, ale także na temat planowanych czyli takich, które zakładano dla tej kategorii na początku danego roku finansowego. Analiza rozbieżności między tymi planami i ich realizacją może być interesującym przyczynkiem do dyskusji na temat zdolności samorządu do planowania działań. Nasza Kasa została zaprojektowana przede wszystkim jako przeglądarka finansów konkretnej gminy. Jeśli jesteśmy zainteresowani porównywaniem danych między różnymi samorządami, możemy łatwo skorzystać z możliwości, jakie oferuje w tym względzie Mojapolis.pl (macierzysty serwis Naszej Kasy). Przy głównych kategoriach wpływów i danej gminy, a także przy liczniku jej zadłużenia, widnieją ikonki z napisem mojapolis. Kliknięcie w jedną z nich powoduje przeniesienie do nowej karty przeglądarki internetowej, na której otwarta zostaje wizualizacja zróżnicowań związanych z daną kategorią wpływów / na mapie. Możemy następnie dowolnie analizować te różnice, korzystając ze wszystkich opcji Mojapolis.pl. 6

7 Kategorie wpływów i w Nasza Kasa Wpływy i wydatki samorządów prezentowane są z zastosowaniem autorskiej, stworzonej przez twórców serwisu, klasyfikacji. Bazuje ona na rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji,, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ale nie kopiuje go wiernie. Rozporządzenie, nazywane często klasyfikacją budżetową, jest podstawą budżetowania i księgowania we wszystkich jednostkach administracji publicznej w Polsce. Jest jednak mało użyteczne dla przeciętnego obywatela ze względu na hermetyczność stosowanego w nim języka, a także ze względu na złożoność schematu klasyfikacji. Nasza Kasa grupuje poszczególne składowe klasyfikacji budżetowej w części, które są bardziej czytelne dla użytkownika i dąży do nazywania ich prostszym, bliższym codzienności językiem. Bierze przy tym pod uwagę na tyle, na ile to możliwe zmiany w klasyfikacji budżetowej, tak, aby interesujące nas kategorie były porównywalne w czasie. Serwis oferuje jedną klasyfikację i przychodów samorządowych i dwa alternatywne sposoby klasyfikacji, między którymi użytkownik może się przełączać. W tym celu należy najechać na przyciski wydatki wg typów / wydatki wg dziedzin w widoku prostym lub przycisk na co? w widoku zaawansowanym: 2 7

8 Wydatki mogą więc być klasyfikowane według dziedzin, czyli działów klasyfikacji budżetowej (przy czym Nasza Kasa nieco upraszcza nazwy działów, tak aby były krótsze i bardziej zrozumiałe dla użytkownika). To optymalny wybór, jeśli interesują nas wydatki gminy na określone zadania na przykład na kulturę, pomoc społeczną czy transport. Druga opcja to klasyfikowanie według typów. Pozwala ona na dotarcie do danych o określonych kategoriach kosztów gminy bez względu na to, jakiej dziedziny dotyczyły. Wybieramy ją, jeśli chcemy dotrzeć do danych na temat samorządu na wynagrodzenia, inwestycje, usługi zewnętrzne itp. Słownik pojęć Autorzy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby pod względem językowym był on przyjazny. Mimo to, niektóre z używanych w nim terminów mogą być dla części użytkowników niejasne. Problematyczna może być z jednej strony złożoność języka, którym opisuje się samorządowe finanse, z drugiej paradoksalnie pewne uproszczenia tego języka na potrzeby serwisu, które sprawiają, że Internauci dobrze znający oficjalny żargon klasyfikacji budżetowej, mogą się czuć zagubieni. Aby odpowiedzieć na tego rodzaju problemy, prezentujemy niżej słownik ułatwiający interpretację danych prezentowanych w serwisie. Dzieli się on na dwie części. Pierwsza to krótki słownik najważniejszych terminów stosowanych w odniesieniu do finansów samorządowych, pomocnych w zrozumieniu treści serwisu lub konstrukcji wykorzystywanej w serwisie klasyfikacji wpływów i, druga to słownik samej klasyfikacji wpływów i. Podstawowe terminy Budżet gminy i jego wykonanie Budżet gminy to nic innego jak plan wpływów i gminy w danym roku. Zakłada on wysokość gminy z różnych źródeł i jej przychodów, a także na poszczególne zadania gminy. Plan ten jest opracowywany przez władze gminy w postaci projektu i przedstawiany Radzie gminy do 5 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Na podstawie opinii Rady formułuje się ostateczną wersję projektu i uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego (w szczególnych przypadkach do 3 marca roku budżetowego). Wykonanie budżetu to realnie poniesione wydatki oparte na uchwalonym budżecie gminy. Wykonanie może różnić się od planu, ponieważ budżet gminy może podlegać zmianom np. kiedy dochody z danego źródła czy wydatki na określony cel są inne niż zaplanowane lub kiedy władze gminy zmieniają plany związane z określonymi wydatkami. Nasza Kasa (w zakładce dowiedz się więcej oferuje zarówno informacje o pierwotnych planach dotyczących na poszczególne zadania w danym roku (rejestrowanych w sprawozdaniach budżetowych w pierwszym kwartale danego roku), jak i o ostatecznych wydatkach poniesionych w tym roku. Porównanie tych wielkości pomoże użytkownikom ocenić zdolność samorządu do planowania swoich i. Dochody i przychody, czyli skąd? Dochody to bezzwrotne środki uzyskiwane przez gminę. Mogą pochodzić ze źródeł lokalnych (tzw. własnych - takich jak podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy itp.), z budżetu państwa (subwencji lub dotacji celowych), a także ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (np. z dotacji unijnych). Przychody to inne wpływy, które mają charakter zwrotny na przykład zaciągnięte przez firmę pożyczki i kredyty, wyemitowane przez nią obligacje itp. Są to zobowiązania gminy zaciągane 8

9 w sytuacji, kiedy jej wydatki są większe niż dochody (por. niżej deficyt budżetowy) albo kiedy potrzebuje ona dodatkowych środków na inwestycje. Przychody powiększają zadłużenie gminy. Dochody i przychody składają się na budżet gminy w danym roku. Całość tych środków widoczna jest w NaszaKasa na wykresie belkowym w zakładce podstawowe informacje oraz na wykresie słupkowym w zakładce dowiedz się więcej. Na wykresie liniowym widoczne są same dochody gminy (bez przychodów). Dochody własne to te dochody gminy, które pochodzą z lokalnych źródeł. Należą do nich wpływy z podatków (w tym wpływy z podatków PIT i CIT), opłat, z majątku gminy i jego sprzedaży, dzierżawy, spadków, zapisów, darowizn na rzecz jst., kar pieniężnych i grzywien, odsetki od pożyczek udzielanych przez jst i należności wobec jst itp. Subwencje to środki przekazywane gminom nieodpłatnie z budżetu państwa, jako forma wsparcia związanego z ich kondycją finansową lub z obciążeniami rozmaitymi zadaniami (zwłaszcza w zakresie edukacji). W przypadku gmin, subwencja ogólna dzieli się na 3 części: subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą. Subwencja oświatowa to pula środków rozdzielanych rokrocznie między wszystkie samorządy w związku z realizowaniem przez nie zadań w zakresie edukacji i wychowania (dzieli się ją według specjalnego algorytmu, biorącego pod uwagę m. in. liczbę uczniów w gminie, ich charakterystykę, typ gminy itp.). Subwencja wyrównawcza należy się gminom, które rejestrują stosunkowo małe dochody podatkowe na mieszkańca (mniejsze niż 92% tzw. wskaźnika dochodu podatkowego dla kraju, zwanego wskaźnikiem G), a także tym o stosunkowo niskiej gęstości zaludnienia (część uzupełniająca subwencji wyrównawczej). Subwencja równoważąca wędruje do gmin, które ponoszą stosunkowo wysokie wydatki na dodatki mieszkaniowe i notują niskie dochody z PIT, podatku leśnego i podatku rolnego. Miasta na prawach powiatu mogą także liczyć na subwencję drogową, związaną z utrzymywaniem przez nie dróg powiatowych. Dotacje celowe to środki przekazywane gminom nieodpłatnie z budżetu państwa bezpośrednio na realizację przez nie określonych zadań. Mogą jednak także służyć np. współfinansowaniu projektów europejskich lub likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Dochody bieżące i majątkowe. Do majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wszystkie inne dochody są dochodami bieżącymi. Wydatki i rozchody, czyli na co? Wydatki to środki z budżetu gminy przeznaczone na realizację jej zadań. Rozchody to środki przeznaczone na spłatę zobowiązań gminy np. spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykup obligacji itp. Całość i rozchodów widoczna jest w NaszaKasa na wykresie belkowym w zakładce podstawowe informacje oraz na wykresie słupkowym w zakładce dowiedz się więcej. Na wykresie liniowym widoczne są same wydatki gminy (bez rozchodów). Wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące to wydatki na bieżące funkcjonowanie gminy na przykład na wynagrodzenia i uposażenia dla osób zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych, zakup towarów i usług, koszty utrzymania i działalności jednostek budżetowych, koszty zadań zleconych do realizacji podmiotom zewnętrznym (np. organizacjom pozarządowym). Wydatki majątkowe to środki przeznaczone na inwestycje oraz dotacje na inwestycje, a także środki na zakup akcji lub wniesienie wkładów do spółek. 9

10 Zadłużenie gminy To wielkość określająca kwotę jej nieuregulowanych zobowiązań finansowych związanych np. z zaciągniętymi przez nią pożyczkami i kredytami, zaległymi płatnościami, wyemitowanymi papierami dłużnymi itp. Może być podawane w wartościach nominalnych, jednak często przedstawiane jest w relacji do ogółu gminy. Ta druga wartość do niedawna stanowiła podstawowy wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, ze względu na zapisany w ustawie o finansach publicznych (art. 70) limit relacji długu do, wynoszący 60%. Począwszy od 204 roku, limit ten ma zostać zniesiony, a ww. wskaźnik zastąpi nowa konstrukcja uwzględniająca indywidualne zdolności każdej jednostki do spłaty zobowiązań tzw. Indywidualny Wskaźnik Zadłużenia (IWZ). W NaszaKasa relacja długu gminy do jej prezentowana jest na wykresie wskaźnikowym w prawej górnej części planszy z wykresami po prawej stronie wykresu liniowego. Klasyfikacja budżetowa To jednolity schemat grupowania wpływów i jednostek samorządu terytorialnego (i wszystkich jednostek administracji publicznej).w zakresie prezentowanym w serwisie NaszaKasa składają się na niego działy, rozdziały, klasyfikacja, przychodów i środków oraz klasyfikacja. Działy to ponad 30 ogólnych kategorii opisujących dziedziny, w ramach których administracja realizuje swoje zadania (np. Rolnictwo i łowiectwo, transport i komunikacja, edukacja i wychowanie itp.). Rozdziały to po prostu podkategorie w ramach poszczególnych działów (łącznie blisko 700 kategorii / ). Paragrafy, wpływów i środków to szczegółowy, obejmujący kilkaset pozycji schemat klasyfikacji rodzajów wpływów samorządowych ze względu na źródło ich pochodzenia (np. 030 podatek od nieruchomości). Paragrafy to podobny schemat rodzajów, ze względu na ich przeznaczenie (np. 400 wynagrodzenia osobowe pracowników). W NaszaKasa działy i rozdziały wykorzystane są jako podstawa klasyfikacji wg dziedzin (a także, czasami, jako podkategorie lub grupowanych wg np. wtedy, kiedy chcemy sprawdzić, w jakich dziedzinach (rozdziały) wydano najwięcej na wynagrodzenia (paragrafy). Paragrafy, przychodów i środków zostały pogrupowane w autorską klasyfikację wpływów samorządowych, a paragrafy w podobną klasyfikację wg typów. Słownik klasyfikacji wpływów i w NaszaKasa W poniższej tabeli opisano relacje między oficjalną klasyfikacją budżetową (wg stanu na 2 marca 200 roku) a klasyfikacjami stworzonymi na potrzeby NaszaKasa. Opisano je w postaci słownika: hasła po lewej stronie to kategorie występujące w NaszaKasa, wyjaśnienia po prawej stronie to kody działów, rozdziałów, lub składające się na daną kategorię. Ze względu na złożoność języka oficjalnej klasyfikacji budżetowej w tabeli nie uwzględniono etykiety przypisanych do poszczególnych działów, rozdziałów i zainteresowanych ich brzmieniem odsyłamy do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji,, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Słownik jest też dostępny w postaci interaktywnego drzewa kategorii i w NaszaKasa. 0

11 Klasyfikacja i wpływów Gałąź klasyfikacji 0 Lokalne Nazwa w NaszaKasa Paragrafy, przychodów i środków [paragrafy od 00 do 5 oraz 802,808,82 poza wpływami o 4 cyfsze paragrafu =,2, 5, 6, 7, 8, 9], RB nds D6, RB NDS D2, RB-nds D3 Podatki 00, 002,003,04, 03, 032, 033, 034, 035, 036, Podatek dochodowy od osób fizycznych 00, 035, Podatek dochodowy od firm i instytucji Podatek od nieruchomości 03 2 Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych inne dochody podatkowe 04 opłaty i kary 059, 068, 049, 048, 047, 046, 05, 037, 039, 040, 069, 04, 042, 043, 044, 53, 057, Opłaty 059, 068, 049, 048, 047, 046, 05, 037, 039, 040, 069, 04, 042, 043, 044, koncesje i licencje 059 opłaty rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach 3 opiekuńczych i rodzinach zastępczych wpływy z innych opłat lokalnych "korkowe" - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu opłaty za użytkowanie nieruchomości opłaty eksploatacyjne 046, 05 3 opłata od posiadania psów opłata uzdrowiskowa opłata produktowa opłaty za usługi gminy opłaty skarbowe 04 4 opłata komunikacyjna opłata targowa 043

12 Gałąź klasyfikacji Nazwa w NaszaKasa Paragrafy, przychodów i środków 4 opłata miejscowa opłata z tytułu zagospodarowania odpadów Kary 057, grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych mandaty drogowe i za parkowanie 057 rozdział 7546, 6005, mandaty za jazdę na gapę 057 rozdział kary za zanieczyszczanie środowiska 057 rozdziale kary administracyjne 057 dział inne kary 057 poza rozdziałami 7546, 6005, 6006, 60004, 9009 i działem grzywny i inne kary pieniężne od firm i instytucji kary za zanieczyszczanie środowiska 058 rozdział kary za użytkowanie dróg 058 rozdział 6005, inne kary 058 poza rozdziałami 9009, 6005, wg rozdziałów dochody z majątku 2 wpływy z usług wg działów 4 wg rozdziałów 2 sprzedaż wyrobów działy (mało?) 4 wg rozdziałów 2 najem i dzierżawa majątku gminy wg działów 4 wg rozdziałów 2 sprzedaż i przekazanie majątku gminy 087, 078, 077, 076, RB nds D6 3 sprzedaż składników majątku zbycie praw majątkowych sprzedaż prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego , 084, 075, 087, 078, 077, 076, 074, 072, 073, 08, 096, 802, 808, 089, 090, 09, 092, 82, 5, RB nds D6, RB NDS D2

13 Gałąź klasyfikacji Nazwa w NaszaKasa w prawo własności 3 Prywatyzacja majątku gminy RB nds D6 3 Paragrafy, przychodów i środków 2 dywidendy, zyski i środki przedsiębiorstw 074, 072, 073, 08, wpływy z dywidend wpłaty z zysku przedsiębiorstw 072, wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw 08 2 spadki, zapisy i darowizny dochody finansowe 802, 808, 089, 090, 09, 092, 82, 5, RB NDS D2 3 wpływy z poręczeń i gwarancji dochody z papierów wartościowych, kredytów, pożyczek spłaty pożyczek udzielonych przez gminę RB NDS D2 3 odsetki 089, za nieterminowe rozliczenia urzędów z organami 4 podatkowymi od niewłaściwie wykorzystanych dotacji oraz płatności od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 09 4 od środków zgromadzonych w bankach, nieterminowych opłat czynszu itp od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 82 3 różnice kursowe 5 zaległe rozliczenia, zwroty, inne wpływy 668,238,240,237,299 29, 666,098,056,85,296,097,298,RB-nds D3 2 niewykorzystane środki z poprzedniego roku 668,238,240,237,299 2 Nadwyżka z poprzedniego roku RB-nds D3 2 zwroty dotacji i środków 29, 666, zaległe rozliczenia i inne dochody 056, 85, 296, wpływy do wyjaśnienia spoza gminy 200,20,202,203,2,22,23,224,23,232,233,236,244,246,257,268,269,270,27,273,275,276,279,280,284,287,288,290,68,620,626,628, 629,630,63,632,633, 64,642,643,656,66,662,663,664,665, ORAZ ((rozdz. 7580, 75802, 75803, 75805, 75807, 7583, 75832) poza 00-5),ORAZ (R4=,2,5,6,7,8,9), RB-nds

14 Gałąź klasyfikacji Nazwa w NaszaKasa 4 Paragrafy, przychodów i środków D, RB-nds D4,RB-nds D5,RB-nds D7 środki państwa poza 4 cyfra paragrafu =,2, 5, 6, 7, 8,9 {rozdz.7580 ORAZ [(200, 20, 202, 203, 2 na oświatę 2,22,23,224,23,232,233,236,244,269,280,284,620,626,630,63,632,633,64,642,643,656,66,662,663,664) w dz. 80 bez 8078]} poza 4 cyfra paragrafu =,2, 5, 6, 7, 8,9 i par {[(par. 279, par.68) poza rozdz ], [(200, 20, 202, 203, 2 na drogi 2,22,23,224,23,232,233,236,244,269,280,284,620,626,630,63,632,633,64,642,643,656,66,662,663,664) w rozdz ]} poza 4 cyfra paragrafu =,2, 5, 6, 7, 8,9 3 wg rozdziałów 4 wg 2 na usuwanie klęsk żywiołowych 3 wg działów 4 wg 2 na inne cele 3 wg działów 4 wg rozdziałów 2 bez określenia celu 3 część rekompensująca subwencji ogólnej rozdziały poza par [(200, 20, 202, 203, 2,22,23,224,23,232,233,236,244,269,280,284,620,626,630,63,632,633,64,642,643,656,66,662,663,664) w rozdz.***78] poza 4 cyfra paragrafu =,2,5,6,7,8,9 200, 20, 202, 203, 2,22,23,224,23,232,233,236,244,269,280,284,620,626,630,63,632,633,64,642,643,656,66,662,663,664), poza i ] (rozdziały 75802, 75803, 75805, 75807, 7583, lub (par. 268 poza 7580/05 lub par. 275 lub par. 276 lub par. 287)) poza 4 cyfra paragrafu =,2,5,6,7,8,9 i poza par część równoważąca subwencji ogólnej rozdziały 7583, poza par część wyrównawcza subwencji ogólnej rozdziały 75803, poza par uzupełnienie subwencji ogólnej rozdziały poza par rekompensaty utraconych w podatkach i opłatach 3 lokalnych 268 poza rozdziałami 7580 i 75805, 75802, 75803, 75805, 75807, 7583, inne środki 275, 276, poza 75802, 75803, 75805, 75807, 7583, 75832, wg

15 Gałąź klasyfikacji Nazwa w NaszaKasa Paragrafy, przychodów i środków środki od innych samorządów 27, 288, 290, 665 poza 4 cyfrą paragrafu =,2, 5, 6, 7, 8,9 2 wg działów 3 wg rozdziałów środki przekazane przez inne instytucje 246, 628, 257,270, 629, 273 poza 4 cyfrą paragrafu =,2, 5, 6, 7, 8,9 2 wg działów 3 wg rozdziałów środki pozyskane z UE i innych programów zagranicznych 4 cyfra paragrafu =, 2, 5, 6, 7, 8, 9 2 wg działów 3 wg rozdziałów 5 Środki z UE 4 cyfra paragrafu=,7,8 5 pozostałe środki zagraniczne 4 cyfra paragrafu=5 środki państwa lub z innych źródeł na 5 współfinansowanie projektów 4 cyfra paragrafu=2,6,9 zobowiązania zaciągnięte przez gminę RB-nds D,D5,D4,D7 2 pożyczki i kredyty RB-nds: D 3 pożyczki i kredyty na realizację projektów europejskich RB-nds: D 3 pozostałe pożyczki i kredyty RB-nds: D bez D 2 obligacje RB-nds: D5 2 papiery wartościowe RB-nds: D4 2 inne źródła RB-nds: D7 5

16 Klasyfikacja wg typów Poziom klasyfikacji Nazwa w NaszaKasa Paragrafy 0 wydatki na bieżącą działalność 40,402,47,404,307,405,406,407,408,48,409,40,4,43,42,478,303,305,3 04,302,444,44,442,455,470,446,453,447,448,449,450,443,45,452,454,469,44 0,42,474,475,422,423,424,425,426433,427,434,435,436,437,438,439,428,429, 430,459,460,46,465,466,467,468,855,46,45,490493,495,472 wynagrodzenia i wydatki osobowe 40,402,47,404,307,405,406,407,408,48,409,40,4,43,42,478,303,305,3 04,302,444 2 wynagrodzenia 40,402,47,404,307,405,406,407,408,48,409,40 3 wynagrodzenia pracowników i urzędników 40, wg działów 5 wg rozdziałów 3 umowy o dzieło 47 4 wg działów 5 wg rozdziałów 3 dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. "trzynastka") wg działów 5 wg rozdziałów 3 należności dla funkcjonariuszy straży pożarnej, policji itp. 307, 405, 406, 407, 408, 48 4 wg rozdziałów 3 inne formy wynagrodzenia 409, 40 2 pochodne od wynagrodzeń 4,43,42,478 3 składki na ubezpieczenia społeczne 4 3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 43 3 Składki na fundusz pracy 42 3 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych diety radnych 303 w rozdziale diety i zwroty dla członków komisji i zespołów roboczych 303,poza rozdz i ekwiwalenty dla członków OSP 303 w rozdziale zasądzone renty nagrody specjalne wg działów 6

17 Poziom klasyfikacji Nazwa w NaszaKasa Paragrafy 2 inne wydatki osobowe wg rozdziałów 2 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 444 podróże służbowe krajowe i zagraniczne 44,442 szkolenia 455,47 podatki i opłaty 446,453,447,448,449,450,443,45,452,454,469 2 CIT vat cła podatki od nieruchomości inne podatki 449,45 2 różne opłaty i składki 443,45,452,454,469 czynsze, administracja budynków 440 zakupy 42,474,475,422,423,424,425,426 2 zakup materiałów i wyposażenia 42 3 wg działów 4 wg rozdziałów 2 zakup papieru oprogramowanie, akcesoria komputerowe zakup żywności Zakupy leków i środków medycznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup sprzętu i uzbrojenia zakup energii 426 usługi zewnętrzne 433,427,434,435,436,437,438,439,428,429,430 2 zakup usług od innych JST wg działów 4 wg rozdziałów 2 zakup usług remontowych Zakup usług remontowo-konserwatorskich w zabytkach 434 7

18 Poziom klasyfikacji Nazwa w NaszaKasa Paragrafy 2 Internet telefony stacjonarne i mobilne 436,437 2 tłumaczenia ekspertyzy, analizy, opinie zakup usług i świadczeń zdrowotnych 428,429 2 zakup innych usług wg działów 4 wg rozdziałów kary i odszkodowania, koszty postępowań 459,460,46 karne odsetki 465,466,467,468,855 2 dopłaty do spółek komunalnych i na pokrycie ich wyników 46,45 2 pokrycie zobowiązań ZOZ zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli majątku różnice kursowe amortyzacja środki przekazane innym podmiotom 226,250,227,252,254,259,248,255,249,256,253,24,228,229,25,264,265,285,2 3,232,233,27,288,290,28,282,236,258,263,283,272,273,200,243,257,262,28 0,28462,630,66,662,663,664,665,69,623,656,657,620,622,63,632,633,64, 642,643,300,67,293,296,298,242,246,247,628,629 wsparcie bieżącej działalności 226,250,227,252,254,259,248,255,249,256,253,24,228,229,25,264,265,285,2 3,232,233,27,288,290,28,282,236,258,263,283,272,273,200,243,257,262,28 0,284 2 dla niepublicznych uczelni wyższych 226,250 2 dla publicznych uczelni wyższych dla niepublicznych szkół i przedszkoli dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty prywatne dla instytucji kultury dla ZOZ dla jednostek naukowych dla jednostek i zakładów budżetowych gminy 24,228,229,25,264,265 3 wg rozdziałów 8

19 Poziom klasyfikacji Nazwa w NaszaKasa Paragrafy 2 dla Izb Rolniczych dla innych gmin, powiatów, województw lub ich związków 23,232,233,27,288,290 3 dla stowarzyszeń, fundacji, innych organizacji 28,282,236,258,263,283 4 wg działów 5 wg rozdziałów 3 na finansowanie remontów obiektów zabytkowych pozostałe 200,243,257,262,280,284 wsparcie inwestycji 62,630,66,662,663,664,665,69,623,656,657,620,622,63,632,633,64,642, dla jednostek i zakładów budżetowych gminy 62 3 wg rozdziałów 2 dla innych gmin, powiatów, województw lub ich związków 630,66,662,663,664,665 2 dla stowarzyszeń, fundacji, innych organizacji 69,623 3 wg działów 4 wg rozdziałów 2 na finansowanie remontów obiektów zabytkowych pozostałe 620,622,63,632,633,64,642,643 3 wg działów 4 wg rozdziałów wpłaty na policję, straż graniczną itp 300,67 wpłaty do budżetu państwa 293 inne transfery 296,298,242,246,247,628,629 0 świadczenia społeczne, zasiłki i stypendia 3,32,323,324,325,326,44 świadczenia społeczne 3 2 wg rozdziałów stypendia i zasiłki dla uczniów, studentów 32,323,324,325,326 2 stypendia i zasiłki dla studentów 32 2 pożyczki dla studentów stypendia dla uczniów inne stypendia inne formy pomocy dla uczniów 326 9

20 Poziom klasyfikacji Nazwa w NaszaKasa Paragrafy wpłaty na PFRON 44 0 wydatki na inwestycje 605,607,6,63,658,606,608,62,64,60,602,680 inwestycje w majątek gminy 605,607,6,63,658,606,608,62,64 2 inwestycje 605,607,6 i 63,658 3 wg rozdziałów 2 zakupy inwestycyjne 606,608,62 i 64 3 wg rozdziałów akcje, obligacje, wkłady 60,602 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Obsługa zadłużenia gminy 80,802,806,807,808,8,82,83,84,RB nds D2 Obsługa zadłużenia 80,802,806,807,808,8,82,83,84 2 Paragrafy finansowanie nadwyżki/deficytu RB nds D2 2 spłaty kredytów i pożyczek RB nds D2 3 spłaty kredytów i pożyczek na finansowanie projektów unijnych RB nds D2 3 spłaty pozostałych kredytów i pożyczek RB nds D2 - D2 2 udzielone pożyczki RB nds D22 2 lokaty w bankach RB nds D23 2 wykup papierów wartościowych, obligacji RB nds D24,D25 3 wykup papierów wartościowych RB nds D24 3 wykup obligacji samorządowych RB nds D25 2 inne operacje RB nds D26 0 zwroty środków, np. wykorzystanych niewłaściwie lub nienależnych 29,294,228,666,49 20

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo