NASZA KASA OPIS SERWISU SŁOWNIK POJĘĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZA KASA OPIS SERWISU SŁOWNIK POJĘĆ"

Transkrypt

1 NASZA KASA OPIS SERWISU SŁOWNIK POJĘĆ

2 Spis treści Wstęp... 3 Po co?... 3 Źródło danych... 3 Zakres danych... 3 Jak poruszać się po serwisie... 4 Dowiedz się więcej... 5 Kategorie wpływów i w Nasza Kasa... 7 Słownik pojęć... 8 Podstawowe terminy... 8 Budżet gminy i jego wykonanie... 8 Dochody i przychody, czyli skąd?... 8 Wydatki i rozchody, czyli na co?... 9 Zadłużenie gminy... 0 Klasyfikacja budżetowa... 0 Słownik klasyfikacji wpływów i w NaszaKasa... 0 Klasyfikacja i wpływów... Klasyfikacja wg typów... 6 Klasyfikacja wg dziedzin... 2 Zmiany w klasyfikacji budżetowej w stosunku do roku

3 Wstęp Nasza Kasa to serwis internetowy uruchomiony w 202 roku przez Stowarzyszenie Klon/Jawor jako satelickie przedsięwzięcie serwisu Mojapolis.pl. Jest to interaktywna przeglądarka danych o finansach jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Oferuje bezpłatny dostęp do szczegółowych danych na temat i wszystkich gmin, a także podstawowych informacji o ich kondycji finansowej (zadłużeniu) począwszy od 2006 r. Dane są sukcesywnie uzupełniane przez zespół Mojapolis.pl. Serwis jest obecnie udostępniany w wersji BETA. Pracujemy nad jego rozwojem i staramy się poprawić wszelkie widoczne błędy w jego działaniu (jeśli Ty takie widzisz napisz!). Treści prezentowane w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny. Stowarzyszenie Klon/Jawor nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy w prezentowanych danych lub problemy w działaniu serwisu. Po co? Nasza Kasa to nazwa nawiązująca do definicji samorządu, jako wspólnoty mieszkańców. Jest to wspólnota celów, ale także wbrew temu, co się powszechnie mówi wspólnota zasobów. Wszyscy mamy prawo wiedzieć, skąd pochodzą środki, którymi dysponują wybrane przez nas władze samorządowe oraz jak są one rozdysponowywane. Niewiele osób wie, że dane te są regularnie udostępniane przez Ministerstwo Finansów RP. Jednak format, w jakim są upubliczniane, skutecznie utrudnia korzystanie z nich przez osoby, które nie posiadają eksperckiej wiedzy na temat zapisów ustawy o finansach publicznych czy rozporządzeń dotyczących klasyfikacji i jednostek administracji publicznej. Serwis Nasza Kasa dąży do zmiany tej sytuacji. Oferuje prostą ścieżkę poprzez meandry przepisów, grupując samorządowe wpływy i wydatki w czytelne kategorie. Pozwala też zagłębiać się w dane: rozkładać je na najdrobniejsze składowe, śledzić ich zmiany w czasie, a także - dzięki linkom do mojapolis.pl porównywać gminy między sobą i analizować geografię finansów lokalnych. Źródło danych Dane pochodzą ze sprawozdań budżetowych składanych przez samorządy do Ministerstwa Finansów RP (formularzy RB-27s, RB-28s, RB-z oraz RB-nds). Dane te prezentowane są w układzie rocznym, z wyłączeniem informacji o finansach starostw powiatowych (powiatów ziemskich), urzędów marszałkowskich i związków gmin. Zakres danych Serwis przedstawia pełne dane o dochodach, przychodach, wydatkach i rozchodach jednostek samorządu terytorialnego, a także o wielkości ich zadłużenia. Dane te agregowane są w układzie rocznym, dotyczą więc wpływów i poniesionych w danym roku finansowym. W widoku zaawansowanym użytkownik ma też dostęp do informacji o tym, jak te wielkości mają się do planów budżetowych z początku danego roku. Suma środków (wpływów, ) prezentowana na wykresie słupkowym różni się od tej widocznej na wykresie liniowym. Wynika to z tego, że na wykresie liniowym przedstawiane są jedynie dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego, podczas gdy na wykresie słupkowym uwzględniane są także przychody i rozchody (co to takiego? por. niżej -> słownik pojęć). 3

4 Jak poruszać się po serwisie Nasza Kasa została zaprojektowana jako rodzaj mozaiki złożonej z kilku wykresów, przedstawiających dane o sytuacji finansowej danego samorządu. Znajdziemy tu: Wykres liniowy ukazujący dynamikę przychodów i gminy Wskazówki dotyczące działania serwisu Okno wyszukiwarki umożliwiającej wybór gminy (można uzyskać zbiorcze dane o kondycji wszystkich gmin w Polsce, wpisując hasło Polska ) Wskaźnik zadłużenia gminy Belki obrazujące najistotniejsze typy i samorządowych, opisane etykietami oraz za pomocą ikonek Wykresy nie są jedynie sposobem na wizualizację danych, ale również narzędziami do ich eksploracji. Wykres zmian w czasie (liniowy) pozwala nam wybrać okres, z którego chcemy obejrzeć dane aby to zrobić, wystarczy kliknąć na odpowiedni punkt na linii lub. Po dokonaniu wyboru roku, wszystkie inne wykresy na stronie zaczynają pokazywać dane z tego właśnie roku. Kliknięcie na którykolwiek z elementów wykresu belkowego pokazującego strukturę wpływów i danej gminy powoduje pojawienie się na pierwszym planie wykresu kołowego, który obrazuje strukturę / w klikniętej kategorii. Sprawia też, że na wykresie liniowym linie dotyczące i ogółem zastępowane są linią ukazującą zmiany w czasie wybranej przez nas kategorii. 4

5 Dowiedz się więcej Jeśli interesują nas bardziej szczegółowe informacje, możemy kliknąć w zakładkę dowiedz się więcej nad wykresem belkowym. Przeniesiemy się wówczas do widoku wykresu słupkowego, który umożliwia eksplorację danych o wpływach i wydatkach. Wykres jest jednocześnie rodzajem interaktywnego drzewa / : kliknięcie w jego poszczególne kategorie (słupki na wykresie) powoduje rozwinięcie tych kategorii: pod interesującym nas słupkiem pojawia się osobna wizualizacja składających się na niego kategorii. Możemy w ten sposób przeglądać wydatki aż do podgałęzi 4 rzędu, a więc do poziomu bardzo drobnych wpływów/. I tak, chcąc dowiedzieć się, jakie były wydatki miasta Łódź na wydatki osobowe i wynagrodzenia pracowników tamtejszych gimnazjów, musimy (po znalezieniu Łodzi przez wyszukiwarkę w prawym górnym rogu serwisu) kliknąć na belkę dowiedz się więcej pod wykresem liniowym, a następnie na przycisk na co? i wydatki wg dziedzin, który dotyczy tego miasta na poszczególne zadania. Na wykresie ukazują się wszystkie kategorie Łodzi ponieważ jednak interesują nas tylko wydatki na gimnazja, klikamy w kategorię oświata, wychowanie. Pod klikniętą belką ukazuje się zestawienie 5

6 na ten cel, z której wybieramy z kolei kategorię gimnazja. Wiemy już, że wydatki osobowe i na wynagrodzenia w łódzkich gimnazjach w 202 roku wyniosły niemal 77 milionów złotych (a z wykresu liniowego dowiadujemy się, że stale rosną). Co ważne, przeglądarka podaje nam dane nie tylko na temat rzeczywistych gminy w wybranej kategorii, ale także na temat planowanych czyli takich, które zakładano dla tej kategorii na początku danego roku finansowego. Analiza rozbieżności między tymi planami i ich realizacją może być interesującym przyczynkiem do dyskusji na temat zdolności samorządu do planowania działań. Nasza Kasa została zaprojektowana przede wszystkim jako przeglądarka finansów konkretnej gminy. Jeśli jesteśmy zainteresowani porównywaniem danych między różnymi samorządami, możemy łatwo skorzystać z możliwości, jakie oferuje w tym względzie Mojapolis.pl (macierzysty serwis Naszej Kasy). Przy głównych kategoriach wpływów i danej gminy, a także przy liczniku jej zadłużenia, widnieją ikonki z napisem mojapolis. Kliknięcie w jedną z nich powoduje przeniesienie do nowej karty przeglądarki internetowej, na której otwarta zostaje wizualizacja zróżnicowań związanych z daną kategorią wpływów / na mapie. Możemy następnie dowolnie analizować te różnice, korzystając ze wszystkich opcji Mojapolis.pl. 6

7 Kategorie wpływów i w Nasza Kasa Wpływy i wydatki samorządów prezentowane są z zastosowaniem autorskiej, stworzonej przez twórców serwisu, klasyfikacji. Bazuje ona na rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji,, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ale nie kopiuje go wiernie. Rozporządzenie, nazywane często klasyfikacją budżetową, jest podstawą budżetowania i księgowania we wszystkich jednostkach administracji publicznej w Polsce. Jest jednak mało użyteczne dla przeciętnego obywatela ze względu na hermetyczność stosowanego w nim języka, a także ze względu na złożoność schematu klasyfikacji. Nasza Kasa grupuje poszczególne składowe klasyfikacji budżetowej w części, które są bardziej czytelne dla użytkownika i dąży do nazywania ich prostszym, bliższym codzienności językiem. Bierze przy tym pod uwagę na tyle, na ile to możliwe zmiany w klasyfikacji budżetowej, tak, aby interesujące nas kategorie były porównywalne w czasie. Serwis oferuje jedną klasyfikację i przychodów samorządowych i dwa alternatywne sposoby klasyfikacji, między którymi użytkownik może się przełączać. W tym celu należy najechać na przyciski wydatki wg typów / wydatki wg dziedzin w widoku prostym lub przycisk na co? w widoku zaawansowanym: 2 7

8 Wydatki mogą więc być klasyfikowane według dziedzin, czyli działów klasyfikacji budżetowej (przy czym Nasza Kasa nieco upraszcza nazwy działów, tak aby były krótsze i bardziej zrozumiałe dla użytkownika). To optymalny wybór, jeśli interesują nas wydatki gminy na określone zadania na przykład na kulturę, pomoc społeczną czy transport. Druga opcja to klasyfikowanie według typów. Pozwala ona na dotarcie do danych o określonych kategoriach kosztów gminy bez względu na to, jakiej dziedziny dotyczyły. Wybieramy ją, jeśli chcemy dotrzeć do danych na temat samorządu na wynagrodzenia, inwestycje, usługi zewnętrzne itp. Słownik pojęć Autorzy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby pod względem językowym był on przyjazny. Mimo to, niektóre z używanych w nim terminów mogą być dla części użytkowników niejasne. Problematyczna może być z jednej strony złożoność języka, którym opisuje się samorządowe finanse, z drugiej paradoksalnie pewne uproszczenia tego języka na potrzeby serwisu, które sprawiają, że Internauci dobrze znający oficjalny żargon klasyfikacji budżetowej, mogą się czuć zagubieni. Aby odpowiedzieć na tego rodzaju problemy, prezentujemy niżej słownik ułatwiający interpretację danych prezentowanych w serwisie. Dzieli się on na dwie części. Pierwsza to krótki słownik najważniejszych terminów stosowanych w odniesieniu do finansów samorządowych, pomocnych w zrozumieniu treści serwisu lub konstrukcji wykorzystywanej w serwisie klasyfikacji wpływów i, druga to słownik samej klasyfikacji wpływów i. Podstawowe terminy Budżet gminy i jego wykonanie Budżet gminy to nic innego jak plan wpływów i gminy w danym roku. Zakłada on wysokość gminy z różnych źródeł i jej przychodów, a także na poszczególne zadania gminy. Plan ten jest opracowywany przez władze gminy w postaci projektu i przedstawiany Radzie gminy do 5 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Na podstawie opinii Rady formułuje się ostateczną wersję projektu i uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego (w szczególnych przypadkach do 3 marca roku budżetowego). Wykonanie budżetu to realnie poniesione wydatki oparte na uchwalonym budżecie gminy. Wykonanie może różnić się od planu, ponieważ budżet gminy może podlegać zmianom np. kiedy dochody z danego źródła czy wydatki na określony cel są inne niż zaplanowane lub kiedy władze gminy zmieniają plany związane z określonymi wydatkami. Nasza Kasa (w zakładce dowiedz się więcej oferuje zarówno informacje o pierwotnych planach dotyczących na poszczególne zadania w danym roku (rejestrowanych w sprawozdaniach budżetowych w pierwszym kwartale danego roku), jak i o ostatecznych wydatkach poniesionych w tym roku. Porównanie tych wielkości pomoże użytkownikom ocenić zdolność samorządu do planowania swoich i. Dochody i przychody, czyli skąd? Dochody to bezzwrotne środki uzyskiwane przez gminę. Mogą pochodzić ze źródeł lokalnych (tzw. własnych - takich jak podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy itp.), z budżetu państwa (subwencji lub dotacji celowych), a także ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (np. z dotacji unijnych). Przychody to inne wpływy, które mają charakter zwrotny na przykład zaciągnięte przez firmę pożyczki i kredyty, wyemitowane przez nią obligacje itp. Są to zobowiązania gminy zaciągane 8

9 w sytuacji, kiedy jej wydatki są większe niż dochody (por. niżej deficyt budżetowy) albo kiedy potrzebuje ona dodatkowych środków na inwestycje. Przychody powiększają zadłużenie gminy. Dochody i przychody składają się na budżet gminy w danym roku. Całość tych środków widoczna jest w NaszaKasa na wykresie belkowym w zakładce podstawowe informacje oraz na wykresie słupkowym w zakładce dowiedz się więcej. Na wykresie liniowym widoczne są same dochody gminy (bez przychodów). Dochody własne to te dochody gminy, które pochodzą z lokalnych źródeł. Należą do nich wpływy z podatków (w tym wpływy z podatków PIT i CIT), opłat, z majątku gminy i jego sprzedaży, dzierżawy, spadków, zapisów, darowizn na rzecz jst., kar pieniężnych i grzywien, odsetki od pożyczek udzielanych przez jst i należności wobec jst itp. Subwencje to środki przekazywane gminom nieodpłatnie z budżetu państwa, jako forma wsparcia związanego z ich kondycją finansową lub z obciążeniami rozmaitymi zadaniami (zwłaszcza w zakresie edukacji). W przypadku gmin, subwencja ogólna dzieli się na 3 części: subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą. Subwencja oświatowa to pula środków rozdzielanych rokrocznie między wszystkie samorządy w związku z realizowaniem przez nie zadań w zakresie edukacji i wychowania (dzieli się ją według specjalnego algorytmu, biorącego pod uwagę m. in. liczbę uczniów w gminie, ich charakterystykę, typ gminy itp.). Subwencja wyrównawcza należy się gminom, które rejestrują stosunkowo małe dochody podatkowe na mieszkańca (mniejsze niż 92% tzw. wskaźnika dochodu podatkowego dla kraju, zwanego wskaźnikiem G), a także tym o stosunkowo niskiej gęstości zaludnienia (część uzupełniająca subwencji wyrównawczej). Subwencja równoważąca wędruje do gmin, które ponoszą stosunkowo wysokie wydatki na dodatki mieszkaniowe i notują niskie dochody z PIT, podatku leśnego i podatku rolnego. Miasta na prawach powiatu mogą także liczyć na subwencję drogową, związaną z utrzymywaniem przez nie dróg powiatowych. Dotacje celowe to środki przekazywane gminom nieodpłatnie z budżetu państwa bezpośrednio na realizację przez nie określonych zadań. Mogą jednak także służyć np. współfinansowaniu projektów europejskich lub likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Dochody bieżące i majątkowe. Do majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wszystkie inne dochody są dochodami bieżącymi. Wydatki i rozchody, czyli na co? Wydatki to środki z budżetu gminy przeznaczone na realizację jej zadań. Rozchody to środki przeznaczone na spłatę zobowiązań gminy np. spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykup obligacji itp. Całość i rozchodów widoczna jest w NaszaKasa na wykresie belkowym w zakładce podstawowe informacje oraz na wykresie słupkowym w zakładce dowiedz się więcej. Na wykresie liniowym widoczne są same wydatki gminy (bez rozchodów). Wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące to wydatki na bieżące funkcjonowanie gminy na przykład na wynagrodzenia i uposażenia dla osób zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych, zakup towarów i usług, koszty utrzymania i działalności jednostek budżetowych, koszty zadań zleconych do realizacji podmiotom zewnętrznym (np. organizacjom pozarządowym). Wydatki majątkowe to środki przeznaczone na inwestycje oraz dotacje na inwestycje, a także środki na zakup akcji lub wniesienie wkładów do spółek. 9

10 Zadłużenie gminy To wielkość określająca kwotę jej nieuregulowanych zobowiązań finansowych związanych np. z zaciągniętymi przez nią pożyczkami i kredytami, zaległymi płatnościami, wyemitowanymi papierami dłużnymi itp. Może być podawane w wartościach nominalnych, jednak często przedstawiane jest w relacji do ogółu gminy. Ta druga wartość do niedawna stanowiła podstawowy wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, ze względu na zapisany w ustawie o finansach publicznych (art. 70) limit relacji długu do, wynoszący 60%. Począwszy od 204 roku, limit ten ma zostać zniesiony, a ww. wskaźnik zastąpi nowa konstrukcja uwzględniająca indywidualne zdolności każdej jednostki do spłaty zobowiązań tzw. Indywidualny Wskaźnik Zadłużenia (IWZ). W NaszaKasa relacja długu gminy do jej prezentowana jest na wykresie wskaźnikowym w prawej górnej części planszy z wykresami po prawej stronie wykresu liniowego. Klasyfikacja budżetowa To jednolity schemat grupowania wpływów i jednostek samorządu terytorialnego (i wszystkich jednostek administracji publicznej).w zakresie prezentowanym w serwisie NaszaKasa składają się na niego działy, rozdziały, klasyfikacja, przychodów i środków oraz klasyfikacja. Działy to ponad 30 ogólnych kategorii opisujących dziedziny, w ramach których administracja realizuje swoje zadania (np. Rolnictwo i łowiectwo, transport i komunikacja, edukacja i wychowanie itp.). Rozdziały to po prostu podkategorie w ramach poszczególnych działów (łącznie blisko 700 kategorii / ). Paragrafy, wpływów i środków to szczegółowy, obejmujący kilkaset pozycji schemat klasyfikacji rodzajów wpływów samorządowych ze względu na źródło ich pochodzenia (np. 030 podatek od nieruchomości). Paragrafy to podobny schemat rodzajów, ze względu na ich przeznaczenie (np. 400 wynagrodzenia osobowe pracowników). W NaszaKasa działy i rozdziały wykorzystane są jako podstawa klasyfikacji wg dziedzin (a także, czasami, jako podkategorie lub grupowanych wg np. wtedy, kiedy chcemy sprawdzić, w jakich dziedzinach (rozdziały) wydano najwięcej na wynagrodzenia (paragrafy). Paragrafy, przychodów i środków zostały pogrupowane w autorską klasyfikację wpływów samorządowych, a paragrafy w podobną klasyfikację wg typów. Słownik klasyfikacji wpływów i w NaszaKasa W poniższej tabeli opisano relacje między oficjalną klasyfikacją budżetową (wg stanu na 2 marca 200 roku) a klasyfikacjami stworzonymi na potrzeby NaszaKasa. Opisano je w postaci słownika: hasła po lewej stronie to kategorie występujące w NaszaKasa, wyjaśnienia po prawej stronie to kody działów, rozdziałów, lub składające się na daną kategorię. Ze względu na złożoność języka oficjalnej klasyfikacji budżetowej w tabeli nie uwzględniono etykiety przypisanych do poszczególnych działów, rozdziałów i zainteresowanych ich brzmieniem odsyłamy do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji,, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Słownik jest też dostępny w postaci interaktywnego drzewa kategorii i w NaszaKasa. 0

11 Klasyfikacja i wpływów Gałąź klasyfikacji 0 Lokalne Nazwa w NaszaKasa Paragrafy, przychodów i środków [paragrafy od 00 do 5 oraz 802,808,82 poza wpływami o 4 cyfsze paragrafu =,2, 5, 6, 7, 8, 9], RB nds D6, RB NDS D2, RB-nds D3 Podatki 00, 002,003,04, 03, 032, 033, 034, 035, 036, Podatek dochodowy od osób fizycznych 00, 035, Podatek dochodowy od firm i instytucji Podatek od nieruchomości 03 2 Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych inne dochody podatkowe 04 opłaty i kary 059, 068, 049, 048, 047, 046, 05, 037, 039, 040, 069, 04, 042, 043, 044, 53, 057, Opłaty 059, 068, 049, 048, 047, 046, 05, 037, 039, 040, 069, 04, 042, 043, 044, koncesje i licencje 059 opłaty rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach 3 opiekuńczych i rodzinach zastępczych wpływy z innych opłat lokalnych "korkowe" - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu opłaty za użytkowanie nieruchomości opłaty eksploatacyjne 046, 05 3 opłata od posiadania psów opłata uzdrowiskowa opłata produktowa opłaty za usługi gminy opłaty skarbowe 04 4 opłata komunikacyjna opłata targowa 043

12 Gałąź klasyfikacji Nazwa w NaszaKasa Paragrafy, przychodów i środków 4 opłata miejscowa opłata z tytułu zagospodarowania odpadów Kary 057, grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych mandaty drogowe i za parkowanie 057 rozdział 7546, 6005, mandaty za jazdę na gapę 057 rozdział kary za zanieczyszczanie środowiska 057 rozdziale kary administracyjne 057 dział inne kary 057 poza rozdziałami 7546, 6005, 6006, 60004, 9009 i działem grzywny i inne kary pieniężne od firm i instytucji kary za zanieczyszczanie środowiska 058 rozdział kary za użytkowanie dróg 058 rozdział 6005, inne kary 058 poza rozdziałami 9009, 6005, wg rozdziałów dochody z majątku 2 wpływy z usług wg działów 4 wg rozdziałów 2 sprzedaż wyrobów działy (mało?) 4 wg rozdziałów 2 najem i dzierżawa majątku gminy wg działów 4 wg rozdziałów 2 sprzedaż i przekazanie majątku gminy 087, 078, 077, 076, RB nds D6 3 sprzedaż składników majątku zbycie praw majątkowych sprzedaż prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego , 084, 075, 087, 078, 077, 076, 074, 072, 073, 08, 096, 802, 808, 089, 090, 09, 092, 82, 5, RB nds D6, RB NDS D2

13 Gałąź klasyfikacji Nazwa w NaszaKasa w prawo własności 3 Prywatyzacja majątku gminy RB nds D6 3 Paragrafy, przychodów i środków 2 dywidendy, zyski i środki przedsiębiorstw 074, 072, 073, 08, wpływy z dywidend wpłaty z zysku przedsiębiorstw 072, wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw 08 2 spadki, zapisy i darowizny dochody finansowe 802, 808, 089, 090, 09, 092, 82, 5, RB NDS D2 3 wpływy z poręczeń i gwarancji dochody z papierów wartościowych, kredytów, pożyczek spłaty pożyczek udzielonych przez gminę RB NDS D2 3 odsetki 089, za nieterminowe rozliczenia urzędów z organami 4 podatkowymi od niewłaściwie wykorzystanych dotacji oraz płatności od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 09 4 od środków zgromadzonych w bankach, nieterminowych opłat czynszu itp od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 82 3 różnice kursowe 5 zaległe rozliczenia, zwroty, inne wpływy 668,238,240,237,299 29, 666,098,056,85,296,097,298,RB-nds D3 2 niewykorzystane środki z poprzedniego roku 668,238,240,237,299 2 Nadwyżka z poprzedniego roku RB-nds D3 2 zwroty dotacji i środków 29, 666, zaległe rozliczenia i inne dochody 056, 85, 296, wpływy do wyjaśnienia spoza gminy 200,20,202,203,2,22,23,224,23,232,233,236,244,246,257,268,269,270,27,273,275,276,279,280,284,287,288,290,68,620,626,628, 629,630,63,632,633, 64,642,643,656,66,662,663,664,665, ORAZ ((rozdz. 7580, 75802, 75803, 75805, 75807, 7583, 75832) poza 00-5),ORAZ (R4=,2,5,6,7,8,9), RB-nds

14 Gałąź klasyfikacji Nazwa w NaszaKasa 4 Paragrafy, przychodów i środków D, RB-nds D4,RB-nds D5,RB-nds D7 środki państwa poza 4 cyfra paragrafu =,2, 5, 6, 7, 8,9 {rozdz.7580 ORAZ [(200, 20, 202, 203, 2 na oświatę 2,22,23,224,23,232,233,236,244,269,280,284,620,626,630,63,632,633,64,642,643,656,66,662,663,664) w dz. 80 bez 8078]} poza 4 cyfra paragrafu =,2, 5, 6, 7, 8,9 i par {[(par. 279, par.68) poza rozdz ], [(200, 20, 202, 203, 2 na drogi 2,22,23,224,23,232,233,236,244,269,280,284,620,626,630,63,632,633,64,642,643,656,66,662,663,664) w rozdz ]} poza 4 cyfra paragrafu =,2, 5, 6, 7, 8,9 3 wg rozdziałów 4 wg 2 na usuwanie klęsk żywiołowych 3 wg działów 4 wg 2 na inne cele 3 wg działów 4 wg rozdziałów 2 bez określenia celu 3 część rekompensująca subwencji ogólnej rozdziały poza par [(200, 20, 202, 203, 2,22,23,224,23,232,233,236,244,269,280,284,620,626,630,63,632,633,64,642,643,656,66,662,663,664) w rozdz.***78] poza 4 cyfra paragrafu =,2,5,6,7,8,9 200, 20, 202, 203, 2,22,23,224,23,232,233,236,244,269,280,284,620,626,630,63,632,633,64,642,643,656,66,662,663,664), poza i ] (rozdziały 75802, 75803, 75805, 75807, 7583, lub (par. 268 poza 7580/05 lub par. 275 lub par. 276 lub par. 287)) poza 4 cyfra paragrafu =,2,5,6,7,8,9 i poza par część równoważąca subwencji ogólnej rozdziały 7583, poza par część wyrównawcza subwencji ogólnej rozdziały 75803, poza par uzupełnienie subwencji ogólnej rozdziały poza par rekompensaty utraconych w podatkach i opłatach 3 lokalnych 268 poza rozdziałami 7580 i 75805, 75802, 75803, 75805, 75807, 7583, inne środki 275, 276, poza 75802, 75803, 75805, 75807, 7583, 75832, wg

15 Gałąź klasyfikacji Nazwa w NaszaKasa Paragrafy, przychodów i środków środki od innych samorządów 27, 288, 290, 665 poza 4 cyfrą paragrafu =,2, 5, 6, 7, 8,9 2 wg działów 3 wg rozdziałów środki przekazane przez inne instytucje 246, 628, 257,270, 629, 273 poza 4 cyfrą paragrafu =,2, 5, 6, 7, 8,9 2 wg działów 3 wg rozdziałów środki pozyskane z UE i innych programów zagranicznych 4 cyfra paragrafu =, 2, 5, 6, 7, 8, 9 2 wg działów 3 wg rozdziałów 5 Środki z UE 4 cyfra paragrafu=,7,8 5 pozostałe środki zagraniczne 4 cyfra paragrafu=5 środki państwa lub z innych źródeł na 5 współfinansowanie projektów 4 cyfra paragrafu=2,6,9 zobowiązania zaciągnięte przez gminę RB-nds D,D5,D4,D7 2 pożyczki i kredyty RB-nds: D 3 pożyczki i kredyty na realizację projektów europejskich RB-nds: D 3 pozostałe pożyczki i kredyty RB-nds: D bez D 2 obligacje RB-nds: D5 2 papiery wartościowe RB-nds: D4 2 inne źródła RB-nds: D7 5

16 Klasyfikacja wg typów Poziom klasyfikacji Nazwa w NaszaKasa Paragrafy 0 wydatki na bieżącą działalność 40,402,47,404,307,405,406,407,408,48,409,40,4,43,42,478,303,305,3 04,302,444,44,442,455,470,446,453,447,448,449,450,443,45,452,454,469,44 0,42,474,475,422,423,424,425,426433,427,434,435,436,437,438,439,428,429, 430,459,460,46,465,466,467,468,855,46,45,490493,495,472 wynagrodzenia i wydatki osobowe 40,402,47,404,307,405,406,407,408,48,409,40,4,43,42,478,303,305,3 04,302,444 2 wynagrodzenia 40,402,47,404,307,405,406,407,408,48,409,40 3 wynagrodzenia pracowników i urzędników 40, wg działów 5 wg rozdziałów 3 umowy o dzieło 47 4 wg działów 5 wg rozdziałów 3 dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. "trzynastka") wg działów 5 wg rozdziałów 3 należności dla funkcjonariuszy straży pożarnej, policji itp. 307, 405, 406, 407, 408, 48 4 wg rozdziałów 3 inne formy wynagrodzenia 409, 40 2 pochodne od wynagrodzeń 4,43,42,478 3 składki na ubezpieczenia społeczne 4 3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 43 3 Składki na fundusz pracy 42 3 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych diety radnych 303 w rozdziale diety i zwroty dla członków komisji i zespołów roboczych 303,poza rozdz i ekwiwalenty dla członków OSP 303 w rozdziale zasądzone renty nagrody specjalne wg działów 6

17 Poziom klasyfikacji Nazwa w NaszaKasa Paragrafy 2 inne wydatki osobowe wg rozdziałów 2 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 444 podróże służbowe krajowe i zagraniczne 44,442 szkolenia 455,47 podatki i opłaty 446,453,447,448,449,450,443,45,452,454,469 2 CIT vat cła podatki od nieruchomości inne podatki 449,45 2 różne opłaty i składki 443,45,452,454,469 czynsze, administracja budynków 440 zakupy 42,474,475,422,423,424,425,426 2 zakup materiałów i wyposażenia 42 3 wg działów 4 wg rozdziałów 2 zakup papieru oprogramowanie, akcesoria komputerowe zakup żywności Zakupy leków i środków medycznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup sprzętu i uzbrojenia zakup energii 426 usługi zewnętrzne 433,427,434,435,436,437,438,439,428,429,430 2 zakup usług od innych JST wg działów 4 wg rozdziałów 2 zakup usług remontowych Zakup usług remontowo-konserwatorskich w zabytkach 434 7

18 Poziom klasyfikacji Nazwa w NaszaKasa Paragrafy 2 Internet telefony stacjonarne i mobilne 436,437 2 tłumaczenia ekspertyzy, analizy, opinie zakup usług i świadczeń zdrowotnych 428,429 2 zakup innych usług wg działów 4 wg rozdziałów kary i odszkodowania, koszty postępowań 459,460,46 karne odsetki 465,466,467,468,855 2 dopłaty do spółek komunalnych i na pokrycie ich wyników 46,45 2 pokrycie zobowiązań ZOZ zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli majątku różnice kursowe amortyzacja środki przekazane innym podmiotom 226,250,227,252,254,259,248,255,249,256,253,24,228,229,25,264,265,285,2 3,232,233,27,288,290,28,282,236,258,263,283,272,273,200,243,257,262,28 0,28462,630,66,662,663,664,665,69,623,656,657,620,622,63,632,633,64, 642,643,300,67,293,296,298,242,246,247,628,629 wsparcie bieżącej działalności 226,250,227,252,254,259,248,255,249,256,253,24,228,229,25,264,265,285,2 3,232,233,27,288,290,28,282,236,258,263,283,272,273,200,243,257,262,28 0,284 2 dla niepublicznych uczelni wyższych 226,250 2 dla publicznych uczelni wyższych dla niepublicznych szkół i przedszkoli dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty prywatne dla instytucji kultury dla ZOZ dla jednostek naukowych dla jednostek i zakładów budżetowych gminy 24,228,229,25,264,265 3 wg rozdziałów 8

19 Poziom klasyfikacji Nazwa w NaszaKasa Paragrafy 2 dla Izb Rolniczych dla innych gmin, powiatów, województw lub ich związków 23,232,233,27,288,290 3 dla stowarzyszeń, fundacji, innych organizacji 28,282,236,258,263,283 4 wg działów 5 wg rozdziałów 3 na finansowanie remontów obiektów zabytkowych pozostałe 200,243,257,262,280,284 wsparcie inwestycji 62,630,66,662,663,664,665,69,623,656,657,620,622,63,632,633,64,642, dla jednostek i zakładów budżetowych gminy 62 3 wg rozdziałów 2 dla innych gmin, powiatów, województw lub ich związków 630,66,662,663,664,665 2 dla stowarzyszeń, fundacji, innych organizacji 69,623 3 wg działów 4 wg rozdziałów 2 na finansowanie remontów obiektów zabytkowych pozostałe 620,622,63,632,633,64,642,643 3 wg działów 4 wg rozdziałów wpłaty na policję, straż graniczną itp 300,67 wpłaty do budżetu państwa 293 inne transfery 296,298,242,246,247,628,629 0 świadczenia społeczne, zasiłki i stypendia 3,32,323,324,325,326,44 świadczenia społeczne 3 2 wg rozdziałów stypendia i zasiłki dla uczniów, studentów 32,323,324,325,326 2 stypendia i zasiłki dla studentów 32 2 pożyczki dla studentów stypendia dla uczniów inne stypendia inne formy pomocy dla uczniów 326 9

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa 1

Klasyfikacja budŝetowa 1 Klasyfikacja budŝetowa 1 Załącznik Nr 2 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo