czerwiec 2011 nr 11 (1911) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,80 zł AROGANCTWO WŁADZY Czytaj s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.gornik.info.pl 1-15 czerwiec 2011 nr 11 (1911) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,80 zł AROGANCTWO WŁADZY Czytaj s."

Transkrypt

1 Ukazuje się od 1897 roku ISSN X czerwiec 2011 nr 11 (1911) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,80 zł AROGANCTWO WŁADZY Związek Zawodowy Górników w Polsce protestuje przeciwko prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wbrew woli załogi. Podczas referendum aż 95,55% głosujących opowiedziało się przeciwko prywatyzacji lub upublicznieniu JSW S.A. Mimo tego rząd na siłę rozpoczął proces upublicznienia. Takie aroganctwo władzy jest sprzeczne z zapisami Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach Czytaj s. 3 Politycy dbajcie o węgiel Związki wywalczyły Śmiercionośna pogoń za węglem podwyżki Co sądzą górniczy menedżerowie o sytuacji polskiego górnictwa? Zamiast 0% będzie aż 7% podwyżki. Brawo liderzy związkowi. Czytaj s. 2 Czytaj s. 4 Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym bije na alarm i wylicza, że 70 % śmiertelnych wypadków to wina ludzi. Czytaj s.5 Spory zbiorowe Plusy i minusy aktualnych przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych Czytaj s. 9

2 FAKTY FAKTY Wiceminister Łobodzińska odwołana Premier Donald Tusk odwołał 23 maja 2011 r. Joannę Strzelec-Łobodzińską ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Waldemar Pawlak, minister gospodarki wystąpił zarazem do premiera o zrezygnowanie z rocznej karencji, by Łobodzińska mogła ubiegać się o stanowisko prezesa Kompanii. Mówi się o tej nominacji od kilku miesięcy. O stanowisko prezesa KW ubiega się oprócz niej również dotychczasowy wiceprezes spółki, koordynujący prace jej zarządu, Jacek Korski. Joanna Strzelec-Łobodzińska stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki sprawowała od 20 października 2008 r. Senatorzy odrzucili poprawkę 26 maja senat zakończył prace nad ustawą Prawo geologiczne i górnicze. W trakcie głosowań odrzucona została poprawka mniejszości stwierdzająca, że podziemne wyrobiska górnicze nie są budowlami i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Za jej przyjęciem głosowało 32 senatorów, 52 było przeciw, jeden się wstrzymał. Senat odrzucił także przyjęty przez Sejm podział opłaty eksploatacyjnej 90 % dla gmin, 10% dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powracając do dotychczasowego podziału tego podatku (60% i 40%). Halemba na plusie Majowe spotkanie w sprawie oceny realizacji wariantu bazowego wdrożonego w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej potwierdziło dobre wyniki kopalni. Wszelkie zaprezentowane wskaźniki mają tendencję zwyżkową. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Są jedynie wątpliwości, co do prac przygotowawczych, wykonywanych przez firmy obce, ale z ust Kompanijnych prezesów padło zapewnienie o ich nadrobieniu i zintensyfikowaniu prac. Ze względu na pozytywne wyniki kopalni wstrzymano alokacje pracowników dołowych i przeróbki. Dochodowe górnictwo Ponad 882 mln zł zarobiło na czysto polskie górnictwo węgla kamiennego w ciągu pierwszych czterech miesięcy br. wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Gospodarki. Na doskonałe wyniki finansowe branży decydujący wpływ ma koniunktura na rynku węgla koksującego. Z danych opublikowanych przez Grupę JSW wynika, że w pierwszym kwartale br. jej zysk netto wyniósł ponad 619 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży sięgających 2,27 mld zł. Do końca kwietnia monitorowane przez Ministerstwo Gospodarki cztery spółki: Kompania Węglowa, Katowicka Grupa Kapitałowa, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Południowy Koncern Węglowy, wydobyły nieco ponad 23 mln t węgla, o ok. 1 mln t mniej niż przed rokiem. Na porównywalnym poziomie utrzymuje się wydobycie dzienne, wynoszące ok. 278 tys. ton. Wyższa niż rok wcześniej (o 9 proc.) jest sprzedaż, która w ciągu czterech miesięcy br. przekroczyła 23,9 mln ton węgla. Do 21,78 mln ton wzrósł poziom sprzedaży surowca na rynku krajowym, z kolei o ponad 30 proc. spadł eksport węgla, który w ostatnim dniu kwietnia wyniósł 2,1 mln ton. O ponad 40 proc. zmniejszyły się zapasy węgla. Na zwałach spółek węglowych po czterech miesiącach 2011 roku zalegało 2,5 mln ton surowca. Obecnie w polskim górnictwie pracuje osób. To jest o 4284 osoby mniej niż rok temu. strona 2 Politycy dbajcie o węgiel Prof. Józef Dubiński, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa: Polityka antywęglowa Unii Europejskiej jest dyskusyjna. W 2010 roku w świecie wydobyto 6,5 mld ton węgla, z czego 800 mln ton przypada na węgiel koksowy. Same Chiny wydobyły w 2010 roku 3,2 mld ton węgla. Polska wydobywa węgla z roku na rok mniej. Widać na trwałe staliśmy się importerem węgla netto. W 2011 roku import węgla do Polski może wynieść nawet mln ton ( ). W przypadku Unii Europejskiej mamy do czynienia z dekarbonizacją. Joanna Strzelec Łobodzińska (jeszcze jako wiceminister gospodarki) W Polityce energetycznej Polski do 2030 roku węgiel pozostaje głównym paliwem, wpływającym na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Światowa produkcja węgla ma rosnąć. Musimy walczyć o to, by Unia uznała znaczenie węgla jako nośnika energetycznego stanowiącego o bezpieczeństwie energetycznym zarówno Polski, jak i całej Unii. Powinniśmy tu szukać sojuszników. Trzeba też stawiać na poprawę sprawności wytwarzania energii elektrycznej z węgla. Polskie górnictwo od 2003 roku jest rentowne i przynosi zyski, za wyjątkiem roku 2009, 24 maja zakończył się projekt Profesjonalny związkowiec.w spotkaniu podsumowującym wzięli udział przedstawiciele Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce. Podczas konferencji kierowniczka projektu - Karina Pater dokonała jego charakterystyki. Dodatkowo ocenę z punktu widzenia trenerów, przedstawił reprezentant grupy trenerskiej Arkadiusz Siekaniec. Z kolei, o wynikach badań przeprowadzonych podczas trwania całego projektu mówiła Dorota Wiktorowska, która jest autorką raportu ewaluacyjnego projektu. Nie zabrakło również opinii na temat wspólnego partnerstwa ze strony liderów tj. Stanisława Jędrychowskiego - przedstawiciela Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego oraz Dariusza Potyrały ze strony ZZG w Polsce. Na temat doświadczenia Biura Szkoleń Rady Krajowej ZZGwP i planach na przyszłość mówiła dyrektor biura RKZZGwP - Bożena Gawryluk. Wszyscy prowadzący, jak i uczestnicy podkreślali konieczność takich szkoleń, które pozytywnie wpływają na język dialogu między stroną społeczną a pracodawcami. Dwutygodnik Górnik zapytał kierowniczkę projektu, co sądzi kiedy była zapaść na rynku węgla koksowego. W tym roku kopalnie po czterech miesiącach zarobiły już 900 mln zł. Górnictwo płaci też olbrzymie podatki. W 2009 roku do budżetu z sektora węglowego trafiło aż 7,2 mld zł. Zgadzam się z działaniami konsolidacyjnymi, bo w jedności siła. Prywatyzacja nie jest celem samym w sobie. Jest sposobem na pozyskanie kapitału inwestycyjnego i tak to powinno być postrzegane. Najważniejsze zadanie dla polskiego górnictwa, to zyskanie możliwości elastycznego reagowania na potrzeby rynku. Roman Łój, prezes Katowickiego Holdingu Węglowego I obecnie obudziliśmy się ze świadomością, że węgla zaczyna nam brakować. Pozycję węgla określają zapisy Pakietu Klimatycznego. Ta polityka Unii Europejskiej, w odniesieniu do węgla, jest błędna. Nie jest jednoznacznie udokumentowane, że istnieje ścisła korelacja między emisją dwutlenku węgla, a ocieplaniem klimatu. Poza tym inne kraje, poza Unią, nie angażują się w program redukcji emisji dwutlenku węgla. Taka unijna polityka może spowodować spadek konkurencyjności gospodarek krajów UE. A z tym może się wiązać wzrost bezrobocia. Należy uwzględniać charakterystykę systemów energetycznych poszczególnych państw Unii. Przy czym rozdęta biurokracja europejska nie słyszy tych, którzy o swych problemach mówią cicho. Górnik - Dwutygodnik Związku Zawodowego Górników w Polsce Redaktor naczelny: Jarosław Bolek. Redaguje zespół. Rada Programowa: Dawid Borek, Ryszard Płaza, Ryszard Ptak, Witold Sprawka Adres redakcji: Plac Grunwaldzki 8-10, lok. 141a; Katowice; tel/fax (32) ; kom Wydawca: JARBOL MEDIA (adres redakcji). Druk: Agora Poligrafia Sp z o.o Tychy Wybrane fragmenty wypowiedzi niektórych uczestników III Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (16-18 maj) na temat sytuacji polskiego górnictwa, (wypowiedzi na podstawie wnp.pl): Profesjonalni związkowcy o profesjonalizacji związków zawodowych i jego członków: Karina Pater: Od działacza związkowego wymaga się dzisiaj coraz większego profesjonalizmu na każdym polu. Stąd szkolenia, które z jednej strony mają mu uświadomić potrzebą systematycznego dokształcania się, a z drugiej strony pokazać prawa i obowiązki działacza pracowniczego dbającego o interesy ludzi pracy. Dzisiejszy związkowiec to dobry negocjator i mediator zarazem, potrafiący wyartykułować postulaty pracowników, uargumentować je i umiejętnie przeprowadzić fazę negocjacji z pracodawcą poprzez dialog. Stąd i nasze szkolenia mają za zadanie przygotować fundamenty pod odpowiednie postawy działaczy związkowych. Potrzeba kadry specjalistów związkowców, którzy Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń reklamowych. Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu Nasza własna polityka wobec górnictwa też będzie istotna. Proces konsolidacji jest nieunikniony, firmy szukają efektu synergii. Poza tym kluczowa będzie prywatyzacja górnictwa. Przedsiębiorstwa państwowe płacą przecież comiesięczny haracz w wysokości 15 proc. od zysku. Prywatyzacja jest bardzo potrzebna górnictwu. Bez niej nie da się zmienić oblicza tej branży! ( ) Weźmy kwestię podatku od wyrobisk górniczych. To, co się stało w Sejmie, to była kompromitacja! Nie ma dobrej atmosfery dla funkcjonowania górnictwa w Polsce. Zapotrzebowanie na węgiel będzie na wysokim poziomie. Ale to może być węgiel z polskich kopalń, bądź z importu. A więc trzeba zabiegać o konkurencyjność polskiego górnictwa. Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Jest wiele przykładów na to, iż polityki wewnętrzne potrafiły się sprzeciwić temu, co chce narzucać Komisja Europejska. Na początku tego roku Niemcy ogłosiły likwidację kopalń węgla kamiennego. A teraz zastanawiają się, co zrobić, by przedłużyć wydobycie węgla w niemieckich kopalniach poza rok W Niemczech po katastrofie w japońskiej elektrowni Fukushima coraz łaskawszym okiem spogląda się na górnictwo. Wybrał: dr z pasją i profesjonalizmem będą reprezentować stronę społeczną w dialogu z pracodawcą, czy rządem. Dzięki praktycznemu zastosowaniu wiedzy szkoleniowej w zakresie ABC związkowca, ustawy o związkach zawodowych, prawnych aspektów działania organizacji pracowniczej, koledzy uczestniczący w zajęciach mają od razu kompleks nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i jej praktycznego zastosowania. Współczesny lider związkowy musi sam umieć analizować sytuację i przepisy, znać się na wielu sprawach, ale i być komunikatywnym w przekazie informacji swoim członkom i mediom. Koledze Marianowi Banduła Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej ZZG w Polsce KWK Halemba wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca składa Zarząd ZZG w Polsce KWK Halemba

3 Aroganctwo władzy Związek Zawodowy Górników w Polsce protestuje przeciwko prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wbrew woli załogi. Podczas referendum aż 95,55% głosujących opowiedziało się przeciwko prywatyzacji lub upublicznieniu JSW S.A. Mimo tego rząd na siłę rozpoczął proces upublicznienia. 3 czerwca dojdzie do kolejnych negocjacji w tej sprawie, które zadecydują o porozumieniu lub strajku generalnym. - Takie aroganctwo władzy jest sprzeczne z zapisami Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach uważa ZZG w Polsce. Przewodniczący Rady Krajowej Andrzej Chwiluk w specjalnym stanowisku związku adresowanym do ministra Grada oraz wicepremiera Pawlaka jasno stwierdza, że punkt 5.2 Strategii dotyczący prywatyzacji górnictwa wyraźne uzależnia przeprowadzenie jej od uzgodnień ze stroną społeczną, a mianowicie mówi: Zasadność ewentualnej prywatyzacji będzie uzgodniona w porozumieniu ze stroną społeczną, odrębnie dla każdej spółki. Wszelkie próby ominięcia Strategii uważamy za łamanie jej zapisów. Ignorowanie pracowników jest karygodne i sprzeczne z ideą i zasadami społecznej gospodarki rynkowej zapisanej w konstytucji RP wyjaśnia lider ZZG w Polsce. - Jako reprezentatywny związek zawodowy branży górniczej, domagamy się od rządu respektowania prawa. Władza nie stoi ponad prawem, ale jest wobec niego równa obywatelom. Tym bardziej postawa rządu jest bulwersująca, że dotyczy dokumentów podpisanych przez rząd i jest to rządowa strategia w porozumieniu ze stroną społeczną. Łamanie jej zapisów dowodzi, że dla obecnej władzy dokument państwowy jest nic nieznaczącym papierem. Rodzi się obawa, że wszelkie obecne ustalenia ze stroną społeczną będą dla obecnego rządu, jedynie czasowym zapisem, mogącym być dla partykularnych interesów, w dowolnym czasie pominiętym czytamy w oświadczeniu. Związek żąda respektowania zapisów Strategii górnictwa. W przeciwnym razie będzie zmuszony do podjęcia radykalnych kroków w obronie Strategii dla górnictwa i praw pracowniczych. Aż dziw bierze, że nawet w przeddzień prezydencji Polski w UE, w tak jawny sposób rząd łamie prawa pracowników i ignoruje dialog społeczny piszą związkowcy. Tymczasem jak się okazuje minister Grad rękami i nogami wzbrania się przed podpisywaniem porozumienia ze związkami. Jednak udało się Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS) zorganizować 3 czerwca spotkanie z udziałem przedstawicieli ministerstwa skarbu i gospodarki oraz zarządu JSW. Stąd, jak informuje nas Witold Sprawka przewodniczący ZZG w Polsce środowiska JSW, Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy wstrzymał się z ogłaszaniem strajku generalnego do czasu negocjacji. Przypomnijmy: rozmowy dotyczą zachowania władztwa korporacyjnego Skarbu Państwa w JSW, akcji pracowniczych oraz podwyżek będących tematem sporu zbiorowego. Jeśli jednak nie będzie porozumienia związkowcy podejmą decyzję o strajku generalnym w JSW. Na łamach Biuletynu Informacyjnego związkowcy dementują plotki o rzekomych milionach dla pracowników, wskazując jednocześnie, że to nikt inny jak menedżerowie zgarną krocie. Osoby te po upublicznieniu spółki otrzymają ogromną premię prywatyzacyjną w wysokości do 6% wartości debiutu. Tymczasem Pawlak milczy w sprawie KHW fot. z wicepremierem związkowcy jasno dali do zrozumienia, że wstępne plany połączenia z Węglokoksem uważają za chory pomysł i dziwią się koncepcji, w której sprzedawca węgla miałby połknąć producenta za śmiesznie niską cenę. Z kolei przy samodzielnym egzystowaniu KHW wymagany byłby od zarządu jasny plan inżynierii finansowej dotyczący pozyskiwania środków, by spółka miała Wciąż nie ma odpowiedzi wicepremiera Waldemara Pawlaka na pytania ZZG płynność finansową. Związki trzymają rękę na pulsie i liczą na rychłą odpo- w Polsce skierowane do niego w sprawie scenariusza dla Katowickiego Holdingu Węglowego. Czas płynie, a wiceprecego w tej, raczej politycznej, a nie gowiedź Pawlaka, głównego rozgrywająmier zdaje się być bardziej zajęty obsadzaniem stanowiska prezesa Kompaczyło czasu. Za pasem gorący okres wyspodarczej, rozgrywce. Oby tylko starnii Węglowej przez swoją zastępczynię w ministerstwie Joannę Strzelec la sejmowa się poukłada? borczy i kto wie jeszcze, jak ta karuze- Łobodzińską. Na ostatnim spotkaniu jb przewiduje się, że Skarb Państwa może zarobić na upublicznieniu około 4 miliardów złotych. Jak łatwo wyliczyć mogą oni otrzymać nawet od kilku do kilkudziesięciu milionów (sic!). Milionerami mogą zostać członkowie zarządu JSW S.A. na czele z prezesem J. Zagórowskim i członkami Rady Nadzorczej JSW S.A., a nie biedni robole. Pracownicy swoje domniemane zyski ze sprzedaży akcji będą mogli uzyskać dopiero po 27 miesiącach, a więc najszybciej w listopadzie 2013 r. Tymczasem niektórzy zaczęli już podpisywać umowy z prywatnymi firmami, na mocy których dostają np zł. w zamian za prawo do akcji, których jeszcze nie mają. W 2013 roku okazać się może, że wartość 19 % podatku od wartości rynkowej akcji w dniu sprzedaży (który będzie miał zapłacić pracownik), może przekroczyć wartość uzyskanego dochodu ze sprzedaży praw do akcji. Zdaniem związkowców, by warszawscy politycy nie wyrolowali załogi niezbędne jest podpisanie porozumienia pomiędzy Ministrem Gospodarki, Ministrem Skarbu i stroną społeczną, w którym będą gwarancje, że bez uzgodnienia ze stroną społeczną nie będzie zmieniony statut JSW S.A. w części dotyczącej tzw. władztwa korporacyjnego Skarbu Państwa nad JSW oraz w sprawie akcji pracowniczych, w którym określi się właściwą ilość akcji dla nieuprawnionych, wysokość premii prywatyzacyjnej, wielkość środków z debiutu przeznaczonego dla JSW S.A., zasady indywidualnego przydziału akcji i kwestii spornych. I oczywiście konieczne jest podpisanie Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce zaprasza 18 czerwca (sobota) na VIII Mistrzostwa Polski Górników w Wędkarstwie Spławikowym. Miejsce zawodów: łowisko licencyjne Rybnik, Rybnik, ul. Rudzka 224 (PARKING). W zawodach mogą brać udział drużyny czteroosobowe członkowie ZZG w Polsce (3 zawodników łowiących Witold Sprawka - przewodniczący środowiska JSW ZZG w Polsce porozumienia z zarządem odnośnie podwyżki płacy zasadniczej o 10 %. - Po podpisaniu porozumienia 5 maja zarząd JSW sprytnie unika prowadzenia rozmów w sprawie sporu zbiorowego dotyczącego wzrostu wynagrodzeń. Wysyłając stronie społecznej zaproszenia na spotkania nie przewiduje w proponowanych tematach przeprowadzenia negocjacji w sprawie sporu zbiorowego tłumaczy Witold Sprawka - jastrzębski lider ZZG w Polsce. Blokowany jest również dialog w tym temacie na Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego dodaje. - Dlatego niezbędne jest z naszej strony podjęcie strajku w celu realizacji postulatu podwyżki płac o 10 %. Nie możemy bez końca oczekiwać na dobre chęci naszych pracodawców. Zysk, który obecnie wypracowała załoga JSW S.A. wielokrotnie przewyższa koszty realizacji podwyżek. Z uwagi na powyższe załoga ma pełne prawo żądać realizacji przedstawionych postulatów. Spółki Węglowe, które są w o wiele mniej korzystnej sytuacji finansowej podpisały już porozumienia w sprawie podwyżek płac od stycznia 2011 roku. Zarząd zajęty prywatyzacją zapomniał o problemach załogi i spółki. Koniecznie musimy tym panom przypomnieć, że na nich spoczywa nie tylko dbałość otrzymywania premii prywatyzacyjnej dla siebie, ale również dbałość o dobro załogi tłumaczą związki zawodowe. - Dopiero wówczas zgodnie z duchem Strategii dla górnictwa powinno być ponowne referendum dotyczące zgody załogi na upublicznienie bądź prywatyzację JSW S.A dodają przedstawiciele strony społecznej. Jarosław Bolek VIII Mistrzostwa Polski Górników w Wędkarstwie Spławikowym + kierownik). Liczba uczestników do 20 drużyn maksymalnie 60 zawodników. Przyjazd drużyn godz. 6.00: zbiórka, losowanie sektorów i stanowisk. O 17,30 obiad oficjalne zakończenie mistrzostw, wręczenie pucharów, medali, dyplomów i nagród. Pełnej informacji udziela Biuro Rady Krajowej ZZG w Polsce. strona 3

4 Dzięki determinacji organizacji związkowych w Kompanii Węglowej pracownicy będą mieć więcej w portfelach. Już 10 czerwca otrzymają jednorazowo dodatek do wypłaty za pierwsze pięć miesięcy tego roku. Wywalczona część podwyżki - 4%, zostało przeliczone na wzrost stawek za dopłaty do każdej dniówki i proporcjonalnie wzrosło dla poszczególnych grup pracowników: pracownicy wyrobisk o 10 zł, pozostali pracujący na dole o 8 zł, przeróbka mechaniczna o 6 zł, robotnik powierzchniowy o 5 zł i pozostała powierzchnia o 4 zł. Zaś od 18 maja doszło do porozumienia płacowego w Kompanii Węglowej. Zamiast magicznego 0 % proponowanego na początku negocjacji przez zarząd ostatecznie związki zawodowe wywalczyły podwyżki w skali roku aż o 7 proc. wzrostu wskaźnika miesięcznego wynagrodzenia. 1 czerwca dopłaty będą już naliczane każdego dnia. Ta 4 % podwyżka ma kosztować Kompanię Węglową 162 mln zł. Do 30 lipca wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wzrośnie o kolejne 3%, jeżeli będzie pozytywna ocena finansowa spółki za pierwsze półrocze, co powinno być przy obecnych prognozach formalnością. Jednak ta pula wzrostu wynagrodzenia zostanie inaczej skonsumowana. A mianowicie poprzez wyrównywanie ceny deputatu do 288,00 zł/t w KWK Brzeszcze, KWK Piast, KWK Ziemowit, KWK Chwałowice, KWK Jankowice, KWK Marcel, KWK Rydułtowy-Anna, Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym, Zakładzie Zagospodarowania Mienia, Zakładzie Elektrociepłownie i Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji oraz zwiększenie funduszu motywacyjnego za 2011 r. o dodatkowe 0,5 % ze wskaźnika, tj. do wysokości odpowiadającej 1,2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 2010r. I jeszcze dodatkowo ponad 2% pozostanie w gestii kopalń do zagospodarowania na podwyżkę płac. Związki wywalczyły podwyżki 1. Ustala się przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Kompanii Węglowej S.A. w 2011 r. w wysokości 4,0 %, tj. do poziomu 5 985,62 zł. W ramach w/w wskaźnika od dnia 1 czerwca 2011 r. będą wypłacane na podstawie Aneksu nr 4 do Porozumienia z dnia 3 stycznia 2008 r. Zarządu KW S.A. z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym KW S.A. zwiększone kwoty stałego gwarantowanego dodatku kwotowego, natomiast kwoty wynikające ze zwiększenia w/w dodatku za okres od stycznia do maja 2011 r. w stosunku do dotychczas obowiązujących zostaną zrealizowane w dniu 10 czerwca 2011 r. w formie jednorazowej wypłaty za dni przepracowane i dni urlopu w tym okresie. W wypłacie jednorazowej nie uwzględnia się tzw. pochodnych składników wynagrodzeń, jak również kwota ta nie stanowi podstawy obliczania takich pochodnych. Dopuszczalne przeciętne miesięczne wynagrodzenia w oddziałach KW S.A. w 2011 r. określa załącznik nr 1 do Porozumienia. 2. Strony sporu zbiorowego ustalają, że do 30 lipca 2011 r. wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zostanie zwiększony o kolejne 3,0 %, tj. do poziomu 6 158,31 zł - w przypadku pozytywnych wyników techniczno-ekonomicznych Spółki za I półrocze br. oraz prognozowanych dla II półrocza br. Dopuszczalne przeciętne miesięczne wynagrodzenia w oddziałach KW S.A. w 2011 r. po spełnieniu w/w warunków określa załącznik nr 2 do Porozumienia. 3. W ramach przyrostu określonego w pkt. 2 zostaną wprowadzone: 3.1. cena deputatu w wysokości ustalonej na 2011 r. w Aneksie nr 10 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r., tj. 288,00 zł/t w KWK Brzeszcze, KWK Piast, KWK Ziemowit, KWK Chwałowice, KWK Jankowice, KWK Marcel, KWK Rydułtowy-Anna, Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym, Oto szczegóły porozumienia zawartego 18 maja 2011 r. Zakładzie Zagospodarowania Mienia, Zakładzie Elektrociepłownie i Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji, 3.2. zwiększenie określonego w Porozumieniu z dnia 17 września 2010 r. funduszu motywacyjnego za 2011 r. o dodatkowe 0,5 % ze wskaźnika, tj. do wysokości odpowiadającej 1,2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 2010 r. 4. Strony uzgadniają, że konsekwencją realizacji pkt 3.1. będzie wprowadzenie w kolejnych latach wyższych cen deputatu: 4.1. w 2012 r ,88 zł/t we wszystkich jednostkach organizacyjnych KW S.A., z wyjątkiem KWK Bielszowice, KWK Halemba-Wirek i KWK Pokój, 4.2. w 2013 r ,82 zł/t we wszystkich jednostkach organizacyjnych KW S.A., z wyjątkiem KWK Bielszowice, KWK Halemba-Wirek i KWK Pokój, 4.3. w 2014 r ,76 zł/t we wszystkich jednostkach organizacyjnych KW S.A. Strony będą negocjowały ujednolicenie od 2014 r. zasad realizacji deputatu węglowego w naturze. 5. Skutki wprowadzenia cen deputatu, o których mowa w pkt. 4, zostaną sfinansowane z dodatkowych środków na wynagrodzenia i zwiększą ustalony na poszczególne lata wskaźnik przyrostu przeciętnych wynagrodzeń. 6. Przez określoną w Porozumieniu cenę deputatu rozumie się ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy dla pracowników oraz wartość deputatu węglowego w naturze rozliczaną w ramach funduszu wynagrodzeń. 7. Zwiększenie wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z pkt. 2 strona społeczna uzna za wyczerpanie roszczenia będącego przedmiotem sporu zbiorowego w zakresie wynagrodzeń w 2011 r. Aneks nr 3 Strony Porozumienia ustalają że: 1. W Porozumieniu z dnia 28 stycznia 2008 r.: 1) w ust. 1 kwotę 28,00 zł zmienia się na 38,00 zł, 2) w ust. 2 kwotę 21,00 zł zmienia się na 29,00 zł, 3) w ust. 3 kwotę 17,00 zł zmienia się na 23,00 zł, 4) w ust. 4 kwotę 14,00 zł zmienia się na 19,00 zł, 5) w ust. 6 kwotę 10,00 zł zmienia się na 14,00 zł. 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. Aneks nr 4 Strony Porozumienia ustalają że: 1. Załącznik 1 do Porozumienia z dnia 3 stycznia 2008 r. otrzymuje brzmienie: Kwoty dopłat do dniówki przepracowanej obowiązujące od r. 1. Pracownicy pod ziemią 1) robotnicy w wyrobiskach - 38,00 zł/dn. 2) inżynieryjno-techniczni w wyrobiskach - 38,00 zł/dn. 3) robotnicy pozostali - 29,00 zł/dn. 4) inżynieryjno-techniczni pozostali - 29,00 zł/dn. 2. Pracownicy przeróbki mechanicznej węgla - 23,00 zł/dn. 3. Pozostali pracownicy powierzchni 1) robotnicy - 19,00 zł/dn. 2) stanowiska nierobotnicze, w przypadku nadzorowania prac pracowników wymienionych w pkt. 1-19,00 zł/dn. 3) pozostałe stanowiska nierobotnicze - 14,00 zł/dn. 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. Aneks nr 10 W Porozumieniu z dnia 20 grudnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 9 otrzymuje brzmienie: 9 1. We wszystkich stosowanych przepisach dotyczących ustalenia wysokości rocznego deputatu węglowego pracowników zatrudnionych w Kompanii Węglowej S.A., w pełnym wymiarze czasu pracy, za liczbę ton przypadającą na pełny wymiar należy przyjmować Wszyscy pracownicy KW S.A. mają prawo do realizowania deputatu węglowego w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym, przy czym formę realizacji deputatu węglowego określa pracownik. 3. W jednostkach organizacyjnych KW S.A., w których pracownicy dotychczas nie byli uprawnieni do deputatu węglowego w naturze, zasady wydawania węgla deputatowego ustali Prezes Zarządu KW S.A. w drodze zarządzenia. 4. Ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy dla pracowników i wartość deputatu węglowego w naturze rozliczana w ramach funduszu wynagrodzeń, zwanych dalej ceną deputatu, w KWK Brzeszcze, KWK Piast, KWK Ziemowit, KWK Chwałowice, KWK Jankowice, KWK Marcel, KWK Rydułtowy-Anna, Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym, Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakładzie Elektrociepłownie, Zakładzie Zagospodarowania Mienia i Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji w 2011 r. wynosi 288,00 zł/t. 5. Od 1 stycznia 2012 r. cena deputatu we wszystkich jednostkach organizacyjnych KW S.A., z wyjątkiem KWK Bielszowice, KWK Halemba-Wirek i KWK Pokój, wynosi 342,88 zł/t. 6. Od 1 stycznia 2013 r. cena deputatu we wszystkich jednostkach organizacyjnych KW S.A., z wyjątkiem KWK Bielszowice, KWK Halemba-Wirek i KWK Pokój, wynosi 422,82 zł/t. 7. Od 1 stycznia 2014 r. cena deputatu we wszystkich jednostkach organizacyjnych KW S.A. wynosi 502,76 zł/t. 8. Strony będą negocjowały ujednolicenie od 2014 r. zasad realizacji deputatu węglowego w naturze.. 2) Skreśla się 91. 3) 10 otrzymuje brzmienie: Prawo do bezpłatnego węgla przysługuje emerytom, rencistom oraz innym uprawnionym osobom według dotychczasowych zasad, z zastrzeżeniem ust Stawki ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla ustala się na poziomie kwoty stosowanej w danej jednostce organizacyjnej KW S.A. w styczniu 2011 r.. 4) Po 10 dodaje się 101 w brzmieniu: Byłym pracownikom Kompanii Węglowej S.A., którzy po 1 stycznia 2011 r. nabyli prawo do świadczenia przedemerytalnego, przysługuje bezpłatny węgiel w wymiarze 3 ton rocznie. 2. Przez byłych pracowników, o których mowa w ust. 1, rozumie się pracowników KW S.A., z którymi stosunek pracy został rozwiązany po 1 stycznia 2011 r. na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a po ustaniu stosunku pracy nabyli prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz bezpośrednio po zakończeniu pobierania tego zasiłku nabyli prawo do świadczenia przedemerytalnego. 3. Prawo do bezpłatnego węgla przysługuje w okresie pobierania świadczenia przedemerytalnego, począwszy od dnia nabycia prawa do tego świadczenia, oraz po przejściu ze świadczenia przedemerytalnego na emeryturę lub rentę. 4. Bezpłatny węgiel, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na zasadach określonych w jednostce organizacyjnej dla emerytów tej jednostki.. 5) Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. Porozumienie z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji dodatków i świadczeń Na podstawie 817 Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r. strony ustalają: 1 Wskaźnik waloryzacji dodatków i świadczeń wymienionych w 81 ust. 1, 82, 83 ust. 1, 84, 85, 813 ust. 3, 814 ust. 4, w załączniku nr 4 w 8 ust. 4, w załączniku nr 6 w 2 ust. 2, w załączniku nr 7 w 3, w załączniku nr 8: w 2 ust. 1, 4 ust. 2, 8 pkt. 1 i 2, 9, w załączniku nr 10 w 7 ust. 1 i w załączniku nr 11 w 1 ust. 1 - w 2011 r. wynosi 0,0 %. 2 Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. strona 4

5 Śmiercionośna pogoń za węglem Czytelnicy Górnika pamiętają, jak pół roku temu informowaliśmy o ciężkim wypadku, któremu uległ Mateusz Goczał pracownik KWK Mysłowice Wesoła w wyniku czego stracił prawą nogę. Ten młody chłopak, piłkarz pierwszej edycji Śląskiej Ligi Górniczej, pełen życia i energii nagle musiał przestawić swoje dotychczasowe życie o 180 stopni. Na szczęście miał kolegów, którzy nie pozostawili go tylko sobie. Oprócz wsparcia duchowego w styczniu 2011r koledzy z zakładowego ZZG w Polsce zorganizowali dla niego charytatywny turniej piłki nożnej pod hasłem Barbórka Cup Patronat medialny objął dwutygodnik Górnik, a Fundacja Na Rzecz Integracji Środowisk Pracowniczych i Tworzenia Miejsc Pracy wsparła w miarę swoich możliwości. Cały dochód został wówczas przekazany na rzecz poszkodowanego. Przez ostatnie trzy tygodnie Mateusz przebywał w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Reptach, gdzie odwiedziliśmy go, by dowiedzieć się, jakie robi postępy w leczeniu. - Od dwóch miesięcy poruszam się dzięki protezie mówi nam Mateusz, W tym roku polskie górnictwo odnotowało już 20 ofi ar śmiertelnych w wypadkach przy pracy. Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym bije na alarm i wylicza, że 70 % z nich to wina ludzi. Podczas majowych obrad Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie oceniła stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2010r i I okazało się, że jest tragicznie. Liczby same mówią za siebie. W ubiegłym roku spośród 26 wypadków śmiertelnych 15 z nich dotyczyło kopalni węgla kamiennego i 8 rud miedzi. Zanotowano 32 wypadki ciężkie, z tego 18 w węglu kamiennym, 9 w rudach miedzi. Łącznie w polskim górnictwie w 2010 r. doszło do 3376 wypadków, w tym 2615 to poszkodowani pracownicy kopalń węgla kamiennego. W 2011r. doszło do 966 wypadków, w tym bagatela, aż 20 śmiertelnych(sic!) i 16 ciężkich. Jak zauważyli członkowie Komisji wypadkowość niepokojąco wzrasta i to szczególnie w transporcie. To jedna z głównych przyczyn tegorocznych tragedii górniczych. Jak wynika z analiz inne powody wypadków to: przebywanie w zasięgu pracy maszyn i urządzeń, wykonywanie prac przy przenośnikach taśmowych przy braku zabezpieczenia stanu wyłączenia lub będących w ruchu, niezgodne z regulaminem prowadzenie ruchu koleją podziemną, prowadzenie robót strzałowych bez respektowania podstawowych zasad organizacji ich wykonywania. Na dalszych miejscach znalazły się tąpnięcia, oberwanie się skał ze stropu i ociosów, niewłaściwa organizacja pracy przy remontach i demontażu maszyn, urządzeń i instalacji. Siedem z dziesięciu wypadków to wina ludzka. Stąd spece z Komisji postanowili temu zaradzić. Znaleźli sposób: przebadać górników przez psychologów i socjologów. Kiedy to usłyszałem aż we mnie zawrzało relacjonuje nam spotkanie Wacław Czerkawski wiceprzewodniczący ZZG w Polsce, członek WUG-owskiej Komisji. To omijanie prawdziwych przyczyn i szukanie jakichś absurdalnych wyjaśnień uważa Czerkawski. Zamiast zająć się błędami w organizacji pracy, by którego spotykamy w parku przylegającym do ośrodka. Dzięki temu mogę funkcjonować jak każdy inny człowiek chwali się nam. Choć pierwsze tygodnie były trudne, dzisiaj już po pierwszej rehabilitacji widać efekty dodaje z dumą. Pobyt w Reptach to intensywna terapia, która wzmocniła go także - jak mówi, psychicznie. Spotkał tu osoby z podobnym problemem jak on. Zaś codzienne kilkugodzinne treningi na wyciągu bloczkowym, bieżni, podczas pionizacji, czy specjalnych gier i zajęć ruchowych oraz naświetlaniu lampą bioptron czy laseroterapią wzmocniły organizm i ukierunkowały dalszą rehabilitację. - Trzeba było nogę dostosować do nowej sytuacji. Z początku było trudno. Ale dziś jestem zadowolony, że udało mi się przezwyciężyć ból i psychiczny stres wobec całej tej nowej sytuacji w moim życiu. Dodatkowo myśl, że wkrótce urodzi mi się dziecko dodawała mi wiary w siebie. Dziś syn ma już 3 miesiące, a ja umiem poruszać się dzięki protezie. była odpowiednia liczba pracowników na odpowiednie stanowiska i powstrzymanie chorej polityki wydobycia kolejnej tony węgla za każdą cenę, to Komisja wciąż, jakby poruszała się w ciemnościach. Trzeba wreszcie spojrzeć prawdzie w oczy, o czym związki trąbią nie od dziś, a pracownicy codziennie informują stronę społeczną o wariackiej pogoni za wydobyciem przy coraz mniejszych obsadach osobowych brygad. Pracodawcy tłumaczą taki stan absencją chorobową. Ale to przecież nie upoważnia do narażania ludzi - grzmi lider ZZG w Polsce. Wypadkowość w górnictwie od 1 stycznia 2011 do 27 maja 2011 r. (7 00 ) Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają Jak zresztą wykazały testy przeprowadzane w ośrodku w Reptach idzie mi to o wiele sprawniej niż przed rehabilitacją - wyznaje. - Najważniejsze to nie załamywać się w trudnych chwilach życia. W przeciwnym razie żadna rehabilitacja nie pomoże. Wszystko jest możliwe, jak się ma wiarę i chęci. Wówczas można pokonać każdą przeszkodę, nawet wydającą się na pierwszy rzut oka na nieosiągalną. Za pośrednictwem Górnika chciałem podziękować wszystkim, którzy mi pomogli i wsparli w tych trudnych chwilach. Szczególnie mojej rodzinie, kolegom, fundacji i kopalni, dzięki której mam protezę - dziękuje za naszym pośrednictwem Mateusz Goczał. Mamy nadzieję, że Matusz szybko osiągnie formę umożliwiającą mu normalne życie. Życzymy wytrwałości. Redakcja Trzeba by raczej przebadać niektórych górniczych notabli proponuje ironicznie Czerkawski. Na szczęście wśród uchwał Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie znalazły się bardziej potrzebne i oczekiwane przez związki postanowienia, jak spotkanie ze stroną pracodawców w kwestii obłożeń normatywnych poszczególnych stanowisk. Dotychczas co niektórzy menedżerowie rękami i nogami wzbraniali się tłumacząc, że to wewnętrzna sprawa spółki. Teraz zmiękli i już 21 czerwca w Wyższym Urzędzie Górniczym dojdzie do spotkania z pracodawcami w tej sprawie. Kolejna uchwała mająca na celu polepszenie bezpieczeństwa pracy to podniesienie jakości szkoleń uwzględniająca praktyczne aspekty. Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie widzi również poprawę bezpieczeństwa na kopalniach poprzez uruchomienie badań nad odmetanowaniem naszych kopalń, co jest piętą achillesową przemysłu węglowego. Źródło: Wyższy Urząd Górniczy strona 5

6 Prezentacja ZZG w Polsce w KWK Knurów Szczygłowice Ruch Szczygłowice Trudna integracja - Gdyby nie związki zawodowe już nikt nie zadbałby o interesy załogi, liczyłaby się tylko bezwzględna ekonomia, którą nie interesuje los pracownika uważa Krzysztof Kozubowski przewodniczący ZZG w Polsce w KWK Knurów Szczygłowice Ruch Szczygłowice. Przewodniczący Kozubowski Krzysztof Kopalnia Szczygłowice ma 50 lat. Funkcjonuje dzisiaj jednak już jako jeden z dwóch Ruchów KWK Knurów Szczygłowice. Jak się jednak okazuje integracja obu kopalń nie jest taka prosta i wymaga czasu. Dziś gros pracowników w ramach swoich obowiązków musi wędrować między obydwoma Ruchami. Różne działy zostały porozrzucane Również dyrektor kopalni raz urzęduje na Ruchu Knurów, raz na Ruchu Szczygłowice. - Niby jest bliżej ludzi, ale niestety, kiedy chce się coś załatwić, jest pilna sprawa okazuje się, że jest na drugim Ruchu, innym razem, że znów na innym, albo pomiędzy nimi żalą się związkowcy. Rodzi to wiele niedogodności i niekoniecznie usprawnia funkcjonowanie kopalni. Trzeba jednak przyznać, że sam dyrektor nie ma nic do powiedzenia i jest uzależniony od zarządu Kompanii Węglowej. 6 tys. pracowników to niby nie dużo, jednak to ludzie pracujący przez lata w nieco odmiennych warunkach i zasadach. Wystarczy wspomnieć tylko techniczne rzeczy, jak choćby np. różne oznaczenia dróg wentylacyjnych. Kiedy pracuje się kilkanaście lat lub więcej rodzą się nawyki i nie od razu człowiek potrafi się przestawić na inny tryb. Obydwa Ruchy mają wspólny fundusz płac, jednak odrębne fundusze socjalne. I choć w układzie zbiorowym stawki są takie same, to jednak są zaszłości od 2004r, kiedy stawki w Knurowie zostały podcięte i obniżono kategorie, zaś w Szczygłowicach pozostały te same. Średnia płaca jest porównywalna, ale inaczej obliczana. W Szczygłowicach stawka wynagrodzenia jest wyższa, premia niższa, w Knurowie jest odwrotnie. - Musimy wszystko to dopracować i ujednolicić. Tym bardziej, że wcześniejsze zapewnienia o równym podziale stanowisk kierowniczych okazały się tylko obiecanką wyznaje przewodniczący Kozubowski. Zwyciężyła zasada obsadzania stanowisk ludźmi z jednego Ruchu, a nie po połowie. Są jednak i pierwsze pozytywy współpracy związkowej, to np. możliwość korzystania przez pracowników z kolonii 2 i 3 tygodniowych, wcześniej realizowanych odrębnie teraz będących do dyspozycji pracowników obu Ruchów. - Problemem są przetargi i braki w płynnej realizacji zamówień na konkretne maszyny czy części, choć Kompania Węglowa nie widzi problemu, to z naszej perspektywy wygląda to na chaos i tymczasowe łatanie dziury - twierdzi przewodniczący ZZG w Polsce. Kiedy wypadnie z przetargu jakieś zamówienie już go nie ma w następnym miesiącu. Wówczas goni się za brakującą rzeczą i szuka jej na drugim Ruchu lub pożycza. I podobnie jak z luką pokoleniową w zatrudnieniu rodzą się braki. Polityka cięć kosztów niekoniecznie jest zdrową zasadą. Po kilku latach problem będzie się nawarstwiał i trzeba będzie potężniejszych pieniędzy, by go rozwiązać uważa przewodniczący ZZGwP. W ten sposób z typowych oszczędności technicznych powstają potem wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa i warunków pracy oraz nie dotrzymania planów wydobycia. - Dotyczy to nie tylko części i urządzeń, ale i obsady ilościowej brygad. Dziś na zmianie zjeżdża brygada nie jak kiedyś pięcioosobowa, ale np. trzyosobowa i ona musi wykonać tą samą robotę, a tyle mówi się o bezpieczeństwie. Jeśli Kompania Węglowa nie zmieni polityki zatrudnieniowej w niedalekiej przyszłości może to odbić się nie tylko czkawką menedżerom górniczym, ale może wpłynąć negatywnie na zwiększenie zagrożenia pracy oraz problemy z realizacją planów techniczno ekonomicznych uważa przewodniczący Kozubowski. ZZG w Polsce na Ruchu Szczygłowice liczy około 300 związkowców. Odchodzące na emeryturę całe roczniki pracowników wpłynęły na pomniejszenie liczebności związku. Jednak zarząd na czele z przewodniczącym podejmują próbę przyciągnięcia do organizacji nowych osób. W relacjach z innymi związkami nie ma konfliktu. Nawet, od 5 lat, razem z Solidarnością i Kadrą są organizowane wspólne Karczmy piwne, które gromadzą prawie 500 osób. Codzienna praca związkowa to dziesiątki indywidualnych interwencji, próśb, jak i monitorowanie sytuacji na zakładzie. Jest to możliwe, bo związek ma w swoich szeregach członków z różnych stanowisk pracy. Poza sferą działalności stricte socjalnej i pracowniczej, ZZG w Polsce oferuje także wiele atrakcji kulturalno sportowych dla swoich członków i ich rodzin, jak choćby zawody wędkarskie dla dorosłych i dzieci, kolonie i wycieczki dla dzieci w atrakcyjne miejsca, np. do Muzeum Techniki w Krakowie czy Chorzowskiego Parku Rozrywki i zoo albo zimowe wyjazdy na narty w góry. Już od lat ZZG w Polsce wspiera uliczny bieg w Knurowie. - Staramy się trafi ać do młodych, by zobaczyli, że jesteśmy prężną i silną organizacją związkową, do której warto wstąpić. W razie konieczności gwarantujemy porady prawne dzięki prawnikom z Biura Interwencji Prawnej działającego w ramach biura Rady Krajowej ZZG w Polsce. W Komisji socjalnej mamy swojego człowieka, który pilnuje interesów naszych członków wymienia przewodniczący Kozubowski. - Pracownik nie jest zostawiony sam sobie mówią członkowie zarządu związku. Kilka spraw, które wydawały się z góry przegrane udało się wygrać na korzyść pracownika. Nie jest to proste w sytuacji, kiedy na wiele sposobów próbuje się osłabić związki zawodowe. stołki. Tymczasem zostało to szybko zweryfikowane, kiedy po połączeniu okazało się, że mieliśmy stuprocentową rację i teraz okazuje Najgłośniej słychać te antyzwiązkowe de- się, że mają więcej problemów czysto techklaracje z liberalnych mediów, które ekono- nicznych, więcej papierków, itd. Tak samo mię bez ludzkiej twarzy uważają za najlep- w sytuacji biznesmenów i wielkich prezeszy ustrój społeczny. Wystarczy przywołać sów, którym związki rzekomo przeszkadzaprzykład z naszego podwórka. Przed połą- ją. Gdyby nie związki już nikt nie zadbałczeniem Knurowa i Szczygłowic związki by o interesy załogi, liczyłaby się tylko bezzawodowe ostrzegały przed zagrożeniami. względna ekonomia. Związki często są ostatwówczas część dozoru dewaluowała nasze nią deską ratunku. Dla przykładu Kompania słowa, że mówimy tak, bo walczymy o swoje Węglowa nie chciała w bieżącym roku nawet rozmawiać o jakichkolwiek podwyżkach, dopiero kiedy związki zabrały głos i domagały się wzrostu wynagrodzeń, po pół roku mamy efekt w postaci wynegocjowanych podwyżek. Jarosław Bolek Trochę historii Prace przy budowie kopalni rozpoczęto w 1957, a 4 lata później rozpoczęto fedrowanie. Pole wydobywcze kopalni ma powierzchnię 21,3 km² i leży na zachodnim brzegu głównej niecki węglowej. Eksploatowane złoża znajdują się w południowej części Knurowa oraz pod częścią miasta Czerwionka-Leszczyny i gminy Pilchowice. Kopalnia Szczygłowice posiada kamienną strukturę udostępnienia złoża pokłady węgla są udostępnione na poziomach 350 m, 450 m, 650 m i 850 m wytycznymi oraz przecznicami. Z podszybia każdego poziomu poprowadzona jest wytyczna po rozciągłości złoża w kierunku wschodnim i zachodnim. Zasoby bilansowe kopalni wynoszą 670 milionów ton, przy czym tzw. zasoby operatywne (których wydobycie byłoby opłacalne ekonomicznie) wynoszą 300 milionów ton. Wynika z tego przewidywany okres eksploatacji do Pod względem prawnym kopalnia była samodzielnym przedsiębiorstwem do 1993r, następnie weszła w skład Gliwickiej Spółki Węglowej, a od 1 lutego 2003r jest zakładem górniczym w Kompanii Węglowej S.A. 4 września 2008r nastąpiła katastrofa budowlana - zapadła się wieża szybu wentylacyjnego i 2 budynki. 1 kwietnia 2009r nastąpiło połączenie KWK Knurów z KWK Szczygłowice od tego dnia kopalnie te stanowią dwa Ruchy jednej kopalni. Źródło: kwsa.pl Zarząd Międzyzakładowego ZZG w Polsce KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice 1. Kozubowski Krzysztof 2. Kopeć Mirosław 3. Maj Krzysztof 4. Pałac Irena 5. Sobociński Dariusz 6. Achtelik Szymon 7. Arendz Zbigniew 8. Jabłoński Zbigniew 9. Michalik Janusz 10. Nowakowski Grzegorz 11. Pędrak Justyna 12. Szczerbak Barbara 13. Szpunar Andrzej 14. Kwiatkowski Andrzej 15. Szymura Andrzej BHZ przewodniczący TJP wiceprzewodniczący TFG TJP TM/GM ME-2 członek GG-2 TFG TFG MD-1 HOK/E DP ME-1 emeryt OPERATOR Komisja Rewizyjna: 1. Rejman Jacek 2. Kundich Grażyna 3. Pietrowski Stanisław strona 6 DP/PN przewodniczący DP/TG wiceprzewodnicząca TOT członek strona 7

7 Piękny sport Komentarz sportowy fot. sportlive.it Druga połowa maja i początek czerwca to w Europie czas wielkiego sportu na najwyższym światowym poziomie. Natłok najbardziej prestiżowych imprez z różnych dyscyplin sportowych sprawia, iż przeciętny kibic nie jest w stanie śledzić wszystkiego na bieżąco, na żywo, choć o tej porze roku sport jest naprawdę piękny i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Fani kolarstwa z pewnością z pasją śledzą zmagania najlepszych kolarzy w 94. edycji Giro D Italia, który sławą i prestiżem ustępuje jedynie Tour de France. To, w zgodnej opinii fachowców, a zwłaszcza samych kolarzy, najbardziej wyczerpujący, czy wręcz często określany nawet jako morderczy wyścig wieloetapowy na świecie. Uchodzi także za najniebezpieczniejszy, co znalazło już swoje potwierdzenie na jednym z pierwszych etapów, gdy śmiertelnego w skutku wypadku doznał Belg Wouter. Ma też swoją drugą, lepszą stronę. Oglądając transmisję w telewizji, szczególnie w wysokiej rozdzielczości, trudno nie zgodzić się z opinią, iż Włochy to jeden z najpiękniejszych krajów świata. Piękne etapy górskie, trasy prowadzące przez historyczne, pełne wspaniałych zabytków miasta i miasteczka, czy też wspinaczka na czynny wulkan Etna sprawiają, iż przyjemność sprawia śledzenie nie tylko rywalizacji sportowej, ale również tych fascynujących widoków. W stolicy Francji - Paryżu jest rozgrywany z kolei jeden z czterech turniejów wielkoszlemowych - Roland Garros. Ze sportowego punktu widzenia fascynująco zapowiada się w tym roku rywalizacja pięciokrotnego zwycięzcy tego turnieju - Rafaela Nadala, z niepokonanym (!) w tym roku jeszcze Serbem Nowakiem Djokovicem. Wielu fanów tego sportu liczy na to,że do walki z nimi włączy się także chyba najlepszy tenisista w historii, choć będący ostatnio w nieco słabszej formie - Roger Federer. Niespodziewanie dodrze radzi sobie także nasz rodak - Łukasz Kubot, który już w pierwszej rundzie sprawił największą jak dotąd sensację i wyeliminował specjalistę od nawierzchni mącznej, rozstawionego z numerem 11 - Hiszpana Almagro. Czyżby czarny koń turnieju z Polski? Także Francuzów należy pochwalić za oprawę wizualną turnieju. Liczne programy okołotenisowe, wywiady z zawodnikami na zatłoczonych ulicach jednego z najpiękniejszych miast na świecie, widoki z wieży Eiffla, czy też sprytnie wyłapywane przez realizatorów śmieszne, czy nawet czasem kuriozalne wpadki na korcie i poza nim sprawiają, iż transmisję telewizyjną ogląda się z zaciekawieniem nie tylko ze względu Paintballowa integracja Związkowcy z KWK Mysłowice-Wesoła mają niezły sposób na odreagowanie po trudach pracy. Sebastian Nowicki oddziałowy ze ZZG w Polsce zaprosił kolegów z PZL-1 / PZL-2 na paintballową rozgrywkę do Jaworzna. 21 maja siedemnastu najtwardszych facetów stawiło się na wojennej ścieżce. Po krótkim instruktażu i zapoznaniu się z bezpieczeństwem panującym na terenie pola paintballowego podzielili się na dwie grupy. Najpierw rozegrali Wojnę secesyjną, która polegała na tym, iż naprzeciwko siebie w odległości 20 m stanęły dwie drużyny, które miały za zadanie oddanie po jednym celnym strzale w kierunku przeciwnika. Gra pokazała, że strzelanie do siebie z odległości 5 metrów może się źle skończyć. I będzie to widoczne na własnej skórze. Następny scenariusz, z kilku rozegranych strona 8 na emocje sportowe. Monaco. Kogoś kto był w tym niewielkim księstwie nie trzeba przekonywać o jego wyjątkowości i specyficznej atmosferze. Kto nie był, może śledzić relację z najbardziej chyba prestiżowego z wyścigów Formuły 1- GP Monaco właśnie. Jedyna trasa uliczna na świecie, prowadząca przez centrum tego miasta, usytuowana wśród licznych kawiarenek, portu jachtowego, sklepików, tuneli górskich, robi naprawdę niesamowite wrażenie na wszystkich, począwszy od kierowców, poprzez tłumy na ulicach, a kończąc na kibicach przed telewizorem. Mamy jeszcze także finał Ligi Mistrzów na stadionie Wembley w Londynie. Piękny stadion, piękna oprawa transmisji telewizyjnej, pięknie grająca Barcelona. Czego można chcieć więcej? (ja osobiście klubu AC Milan zamiast Manchesteru we finale, ale to dopiero w przyszłym roku). A co w naszym kraju? Mamy piękną pogodę i piękne orliki, może więc warto jednak ruszyć się sprzed telewizora i trochę z tych obiektów sportowych skorzystać, bo to chyba jedyne pozytywne świadectwo działań PZPN do tej pory. Kocyba Tomasz gier polegał na zdobyciu flagi przeciwnika przy jednoczesnej obronie własnej. Po prawie trzygodzinnym strzelaniu zawodnicy udali się na zasłużonego grilla, dofinansowanego przez zarząd Związku Zawodowego Górników w Polsce przy KWK Mysłowice-Wesoła. SN

8 Ul. Związkowa Układy zbiorowe pracy tylko dla członków związków? W ostatnim numerze Górnika relacjonowaliśmy apel Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego Polsce do OPZZ, o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych umożliwiających korzystanie z Układach Zbiorowych Pracy wywalczonych przez organizacje związkowe tylko ich członkom, jak to jest w wielu krajach europejskich. Miałoby się to z jednej strony przyczynić do zwiększenia liczby związkowców, a z drugiej strony uzdrowić obecną niemoralną sytuację, kiedy z wywalczonych przez związkowców praw, korzystają inni, którzy nie angażują się w działalność na rzecz walki o prawa pracownicze, a często są nawet wrogo nastawieni do organizacji związkowych, co jednak nie przeszkadza im w korzystaniu z wywalczonych przez związki podwyżek, czy innych lepszych warunków pracy. Oto pierwsze głosy w naszej sondzie na ten polemiczny temat: Marian Małecki przewodniczący ZZG w Polsce w KWK Marcel w Radlinie: To dobry pomysł. Kiedy trzeba jechać na manifestację, czy podjąć inne działania, by uzyskać sukces w negocjacjach z pracodawcą, inni tylko kibicują. Bywa, że mają wygórowane żądania wobec związków chcąc, by związki im coś załatwiły. Sami nawet nie tkną palcem. Jednak kiedy związkowcy np. wywalczą lepsze warunki płacowe korzystają na równi z członkami Jakie są polskie związki zawodowe? Fragment wywiadu prof. Juliusza Gardawskiego, socjologa ze Szkoły Głównej Handlowej, udzielonego Gazecie Prawnej. Czy związki zawodowe są jeszcze potrzebne? Może to już anachronizm? Pracownicy wyraźnie deklarują, że to instytucja im potrzebna, starająca się poprawić warunki pracy, a więc chcą związki mieć. Składki na nie płaci 2,5 mln osób. Organizacje związkowe uczestniczą w zinstytucjonalizowanym dialogu społecznym, który doprowadził m.in. do emerytur pomostowych. A więc można było wraz z nimi przeprowadzić jedną z ważniejszych reform. Związki są potrzebne, by nie dopuszczać do niepokojów społecznych. Nie widać tego po agresywnych związkowcach z JSW, Orlenu czy KGHM. Rola i siła związków są zbyt duże. To błędne wrażenie. Związki w Polsce są słabą instytucją. Możliwość organizacji związków, którzy wielokrotnie nadstawiali karku również za nich. Taka zmiana przepisów byłaby sprawiedliwsza wobec kolegów, którzy są członkami organizacji związkowych. Krzysztof Karnuszewicz wiceprzewodniczący ZZG w Polsce w ZG Piekary Śląskie : Taka sytuacja byłaby najlepsza. Z pewnością wzrosłoby uzwiązkowienie. Ale patrząc na aspekt społeczny, to uważam, że jako związkowcy jesteśmy przedstawicielami wszystkich pracowników. I choć generalnie to my walczymy a inni są tylko obserwatorami, to jednak z perspektywy relacji w zakładzie pracy myślę, że przecież i tak walczymy dla polepszenia warunków dla wszystkich ludzi. Eugeniusz Gruchel - przewodniczący ZZG w Polsce w KWK Chwałowice w Rybniku: Wiadomo, że działamy w imieniu i dla dobra wszystkich pracowników. Jednak też byłbym za tym, by nie było takiego zróżnicowania, że jeden walczy, a drugi niezainteresowany tym korzysta potem w świetle prawa z wszystkich wywalczonych spraw. U nas w kopalni jest około 700 osób, które nie należą do żadnej organizacji związkowej, przy załodze 3100 osób. Taki układ jest gorszący i źle wpływa na świadomość pracowników, którzy mogą uważać, że nie muszą być członkami związków i tak one za nich zrobią tą czarną robotę. Tu jednak kółko się zamyka, bo gdyby tak wszyscy myśleli związki zniknęłyby już dawno z powierzchni, a pracownicy pozostaliby bezbronni wobec pracodawcy. fot. AFP strajków, jeśli nie ma klimatu do protestów, jest nikła. Co ciekawe, sami pracownicy uważają, że w Polsce związki niewiele mogą zrobić, są bezsilne. Straciły możliwość solidarnego mobilizowania pracowników. Po pierwsze, są o wiele mniej liczne niż na Zachodzie. Po drugie, Polacy są mniej solidarni, nie mają świadomości proletariackiej, trudniej ich pociągnąć. W krajach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 20 rocznicę uchwalenia ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zorganizowało seminarium pod tytułem Rozwiązywanie sporów zbiorowych doświadczenia i perspektywy. Udział w nim wzięli partnerzy społeczni, mediatorzy, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i wojewódzkich komisji dialogu społecznego, naukowcy zajmujący się prawem pracy i dialogiem społecznym. Spory zbiorowe Oto fragmenty wypowiedzi przewodniczącego OPZZ Jana Guza nt. dialogu i rozwiązywaniu sporów zbiorowych: Dialog społeczny jest fundamentem demokratycznego państwa i konstytucyjnego ładu prawnego. Dialog społeczny to prawa człowieka. Na nim opiera się społeczna gospodarka rynkowa, stanowi motor rozwoju i postępu. Umowy społeczne są gwarancją pokoju społecznego. Dlatego tak ważne jest społeczne przyzwolenie na dialog i budowanie szacunku do jego instytucji. Inaczej mamy do czynienia z systemem autorytarnym, siłowym narzucaniem rozwiązań, co skutkuje frustracją społeczną i głębokimi podziałami na my i oni. Wzajemne zaufanie jest podstawą rozwiązywania sporów zbiorowych. Szacunek dla drugiej strony sporu, kierowanie się wspólnym dobrem i przekonanie, że istnieje wspólna płaszczyzna porozumienia są kluczowe dla łagodzenia społecznych konfliktów na poziomie zakładu pracy. Inaczej pracownicy zaczynają się dzielić, a pracodawcy łatwiej jest grać konfliktem co w efekcie obraca się przeciwko wszystkim pracownikom. Uważam, że dla podtrzymywania wagi i znaczenia dialogu społecznego bardzo istotne są szkolenia i spotkania załogi, dobry przepływ informacji w zakładzie pracy. Dobrze poinformowany pracownik ma poczucie bezpieczeństwa i zaufania do przełożonych. W tym też rola związków zawodowych, które również powinny być traktowane z szacunkiem, jako partner społeczny w zakładzie pracy. Do procedury rozwiązywania sporów zbiorowych zawartej w ustawie można mieć kilka zarzutów. Pracownicy i związkowcy zwracają uwagę na przewlekłość procesu prowadzenia sporu, który potrafi trwać miesiące a nawet lata. Co więcej, jeśli pracodawca nie zgłosi sporu do Państwowej Inspekcji Pracy to spór nie istnieje, co w naszej ocenie jest prawnym absurdem. Radykalnej zmiany wymaga definicja pracodawcy. Często kodeksowy pracodawca skandynawskich do związków należy 70 proc. zatrudnionych. W Polsce straciły one pozycję na początku transformacji, potem zaszkodził im flirt z polityką, np. Solidarność wspierała AWS. We Francji mamy do czynienia z paradoksem. Związki są potężne, choć zrzeszają tylko 7 proc. pracowników, czyli dwa razy mniej niż w Polsce. Jednak są w stanie zmobilizować milionowe demonstracje. W Warszawie, by zorganizować protest na 40 tys. osób, nie ma nic do powiedzenia w sprawach sporu. W dzisiejszych czasach pracodawca może być za granicą. OPZZ na zespole prawa pracy postulował, by przyjąć definicję taką, jaka jest w ustawie o Europejskich Radach Zakładowych lub wprost z Kodeksu Handlowego. Uważamy również, że odpłatność za mediacje działa na szkodę rzetelnego dialogu społecznego. Związki zawodowe często nie posiadają odpowiednich środków co sprawia, że spór zbiorowy prowadzi wyłącznie do konfliktu a nie sensownego rozwiązania, które można osiągnąć dzięki mediacji. Rolą rządu jest inicjowanie i wzmacnianie dialogu społecznego. Trójstronna Komisja ma rolę wzorcotwórczą pokazuje w jaki sposób powinno się rozmawiać, negocjować i dochodzić do porozumień a następnie tych porozumień przestrzegać. Dialog społeczny prowadzony na poziomie Komisji Trójstronnej jest ważnym elementem debaty publicznej, zarówno poprzez sposób prowadzenia wyważony, prowadzony z szacunkiem do partnerów, jak również poprzez swoją zawartość porozumienia oparte są na merytorycznej, pogłębionej wiedzy. Warto zauważyć, że na poziomie Trójstronnej Komisji brakuje możliwości odwołania się, wejścia w spór zbiorowy z jedną ze stron. W sytuacji, gdy rząd regularnie ignoruje i łamie zasady dialogu społecznego, dokonuje samowolnej interpretacji prawa, narzuca rozwiązania zamiast o nich dyskutować możliwość sporu zbiorowego byłaby bardzo przydatna. Na rządzie ciąży odpowiedzialność za kształt dialogu społecznego. Jeśli demonstracyjnie pokazuje, że traktuje Trójstronną Komisję jako ciało fasadowe, makietę dialogu społecznego to jest to bardzo niewłaściwy przykład dla całej rzeszy pracodawców i pracowników w zakładach pracy w całej Polsce. opzz trzeba autokarami zwozić uczestników z innych miast. Na Zachodzie jest więcej strajków? Dużo więcej. W Europie związki używają tego narzędzia systematycznie. Wystarczy spojrzeć na dane Eurostatu. W Polsce ostatni strajk generalny miał miejsce w 1989 roku, a w innych państwach to nie rzadkość, niedawno był nawet w spokojnej i zamożnej Danii. U nas jest na tyle spokojnie, że jak dojdzie do protestów, wydaje nam się to bulwersujące. strona 9

9 Dlaczego ZUS twierdzi, że obecnie posiadam niepełne 25 lat pracy górniczej? Od r jestem na emeryturze górniczej i wtedy ustalono, że mam 27 lat pracy w górnictwie. Dzisiaj w związku z ukończeniem wieku 55lat i przepracowaniu ponad 30 miesięcy złożyłem wniosek o przeliczenie mojej emerytury. Zostałem zaskoczony decyzją ZUS, w której to decyzji stwierdzono, że brak jest podstaw do przyznania mi emerytury górniczej z wiekiem 55 lat, gdyż nie udowodniłem wymaganych 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, a jedynie 24 lata 6 miesięcy i 23 dni. Przecież przechodząc na emeryturę górniczą udowodniłem ponad 27 lat pracy i z tego tytułu przyznano mi emeryturę górniczą, czy to oznacza, że do dzisiaj niesłusznie pobierałem emeryturę? Chciałem też poruszyć temat dniówek półtorakrotnych, kiedy to będąc zatrudnionym na stanowisku górnika pod ziemią wykonywałem pracę jako członek brygady przodkowej, jednak z lat r nie ma dokumentacji. Na kopalni są jeszcze osoby dozoru, które wtedy zatrudnione były na stanowiskach dozoru ruchu w naszym oddziale. D.K.- Tychy Należy podkreślić, że ZUS wydał bardzo czytelną decyzję, Stwierdził w niej, że dzisiaj w oparciu o postanowienia art.53 ust.4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS może Pan ubiegać się o przeliczenie z uwzględnieniem nowej kwoty bazowej emerytury (nowej) pod warunkiem, że spełnia Pan warunki do (drugiej nowej emerytury). W tym przypadku przeliczenie polegać będzie na zastosowaniu do części socjalnej emerytury kwoty bazowej obowiązującej w dacie przyznania drugiej, nowej emerytury. Tak więc, aby dokonać przeliczenia musi Pan spełnić warunki niezbędne do nabycia prawa do nowej emerytury. W tym przypadku musi Pan spełnić łącznie warunki określone w art.50a ustawy o emeryturach i rentach z FUS tzn. 1. Ukończyć wiek 55 lat życia 2. Udokumentować okres pracy górniczej wynoszący co najmniej 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust.1 3. Nie przystąpić do OFE albo złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa. Pierwszy i trzeci punkt Pan spełnia, natomiast nie udowodnił Pan wymaganych 25 lat pracy górniczej i równorzędnej bowiem wcześniej zaliczono Panu do wymaganych 25 lat okres służby wojskowej jako okres zaliczanej. Obecnie ten okres nie może być wliczony do wymaganych 25 lat pracy górniczej, bowiem od r okresów zaliczanych do pracy górniczej nie uwzględnia ( zostały wykreślone z ustawy). W tym stanie należy stwierdzić, że chcąc ubiegać się o prawo do nowej emerytury a tylko taka pozwoli na przeliczenie świadczenia musi Pan dopracować ponad 5 miesięcy pracy górniczej. W piśmie stwierdza Pan, że w latach r był Pan zatrudniony w brygadzie przodkowej. A w aktach osobowych nie odnotowano tego faktu i dzisiaj ma Pan problem z udokumentowaniem tego okresu. Skoro twierdzi Pan, że obecnie pracują jeszcze osoby dozoru, które mogłyby potwierdzić Pana pracę na stanowiskach na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym, radzimy Panu wystąpić do Dyrekcji Kopalni z wnioskiem o wydanie wykazu dniówek półtorakrotnych. W przypadku odmowy z powodu braku wykazu w dokumentacji należy wystąpić do Dyrekcji z wnioskiem o powołanie Komisji Weryfikacyjnej na podstawie postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r (D.Z.nr.72, poz. 423) i przedstawić osoby dozoru, które ewentualnie mogą potwierdzić Pana pracę w brygadzie przodkowej. Jeżeli Komisja Weryfikacyjna uzna Pana roszczenia, może Pan uzupełnić tym stażem brakujący okres pracy górniczej i ponownie wystąpić do ZUS-u o przeliczenie świadczenia. Czy ponad 40 letni staż pracy pozwoli mi ubiegać się o jakiekolwiek zabezpieczenie emerytalne? Ogółem przepracowałem już 42 lata, stan mojego zdrowia zaczyna szwankować, dlatego też zacząłem interesować się moimi uprawnieniami emerytalnymi. Podkreślam, że na kopalni pracuję od 1982r, a w styczniu 2012roku upłynie mi 15 lat pracy na przeróbce mechanicznej węgla jako płuczkarz. Proszę o informację, czy obecnie mając ponad 40 letni staż pracy mogę ubiegać się PORADY PRAWNE o jakiekolwiek zabezpieczenie emerytalne, na przykład z tytułu Programu Dobrowolnych Odejść? Ś.P.- Katowice Analizując przebieg Pana pracy należy stwierdzić, że ten staż pozwoli Panu ubiegać się o prawo do emerytury pomostowej po udokumentowaniu co najmniej 15 lat pracy bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla. Z pisma Pana wynika, że wymagany staż pracy w warunkach szczególnych osiągnie Pan w miesiącu styczniu 2012r i wtedy proponujemy wystąpić do ZUS-u z odpowiednim wnioskiem. Ponadto wyjaśniamy, ze zgodnie z porozumieniem Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. a Zakładowymi Organizacjami Koordynacyjnymi i Komisjami Zakładowymi Związków Zawodowych w KHW S.A. przyjęto, że programem dobrowolnych odejść będą objęte osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego wywodzący się z grupy pracowników administracyjno - biurowych, jak również z grupy pracowników pomocniczych powierzchni nie uczestniczących bezpośrednio przy produkcji. Tak więc można stwierdzić, że z programu tego nie będą mogli skorzystać pracownicy przeróbki mechanicznej węgla. Dodatkowo wyjaśniamy, że zgodnie z ustawą z dnia r o świadczeniach przedemerytalnych prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje między innymi osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat kobiety i 40 lat mężczyźni. Z powyższego wynika, że jako pracownik oddziału przeróbki mechanicznej węgla może Pan mieć problem z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika. Naszym zdaniem najlepiej byłoby dopracować do pełnych 15 lat bezpośrednio na przeróbce mechanicznej węgla i wtedy wystąpić o prawo do emerytury pomostowej. Czy moja emerytura ulegnie zawieszeniu w związku z kontynuowaniem zatrudnienia? Jestem na emeryturze od 5 lat. W 2009r wystąpiłam do ZUS-u o przeliczenie mojej emerytury w związku z osiągnięciem wieku 60 lat tj. wieku emerytalnego dla kobiet. Informuję, że od stycznia 2009r zatrudniłam się na ½ etatu i to zatrudnienie trwa nadal. Mam dylemat czy muszę rozwiązać stosunek pracy do dnia r, bowiem z różnych źródeł otrzymuję odmienne stanowisko? B.T.- Żory Informujemy, że zgodnie z postanowieniami art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Z pisma Pani wynika, że już od 7 lat korzysta Pani z emerytury wcześniejszej a od 2009r przyznano Pani emeryturę z tytułu ukończenia wieku emerytalnego 60 lat. Analizując Pani sytuację należy stwierdzić: od 2009r otrzymuje Pani świadczenie emerytalne wynikające z postanowień art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS tj. przysługujące kobietom po ukończeniu wieku 60 lat, które to świadczenie poprzedzone było pobieraniem emerytury wcześniejszej. Powszechne świadczenie emerytalne przyznane zostało pomimo, że była Pani zatrudniona, gdyż w 2009r można było nabyć prawo do świadczenia będąc w zatrudnieniu. Dopiero ustawą z dnia r o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zapis zacytowany na wstępie naszej odpowiedzi, który zobowiązuje ZUS do poinformowania emerytów pobierających emerytury o obowiązujących warunkach pobierania emerytury w przypadku kontynuowania stosunku pracy u pracodawcy, z którym stosunek ten był zawarty przed dniem nabycia prawa do emerytury. Właśnie w Pani przypadku zaistniała taka sytuacja, bowiem prawo do powszechnej emerytury uzyskała Pani w 2009r tj. w czasie zatrudnienia. Jednak nie musi Pani martwić się bowiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Komunikacie z dnia r ogłosił że, nie podlegają zawieszeniu w trybie art.103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS- emerytury pobierane przez osoby, które rozwiązały stosunek pracy zawarty przed przyznaniem emerytury wcześniejszej, a następnie - po nawiązaniu nowego stosunku pracy - uzyskały prawo do emerytury powszechnej w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego 60 lat - kobieta i 65 lat mężczyzna. Biorąc pod uwagę fakt, że na wcześniejszą emeryturę przeszła Pani 5 lat wcześniej, a wtedy obowiązujące przepisy wymagały rozwiązania stosunku pracy a więc zgodnie z treścią Komunikatu ZUS Pani świadczenie nie ulegnie zawieszeniu, o którym mowa w art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Porad udziela: Józef Solich strona 10

10 Uśmiechnij się W Sądzie : Proszę pozwanego o wyjaśnienie. Pozwany : Wysoki sądzie, był piękny zimowy dzień, wybrałem się na polowanie. Chodziłem po lesie, szukałem zwierza. Długo to trwało, zmarzłem... Wyciągnąłem zza pazuchy piersióweczkę i łyknąłem raz, drugi...aby się rozgrzać wypiłem całą. Przyłożyłem do oka dwururkę i ćwicząc oko rozglądałem się po ośnieżonych drzewach. Nagle usłyszałem kukułke!! Niewiele myśląc wystrzeliłem... Sąd: A co ma do powiedzenia poszkodowany? Wwwysooki sssądzie, bbbył pppiękny ziiimooowy dzdzdzień. Wywywyssszedddłem nnna ssspacccer. Nnnaggle wwwidzdzdzę jjajakiegoś iididiotttę jjajak ccccellluje dddo mmnnie z dddwurrrurki iii kkrzyczczę : kukuku*wa nnie ssstrzelllaj!! Noc. Wielki pożar. Siedem jednostek straży pożarnej walczy z żywiołem. Do kierującego akcją podchodzi jakiś facet: - Jak wam idzie? Nikt ze strażaków nie ucierpiał?! - Niestety - odpowiada strażak - dwóch naszych ludzi zostało w płomieniach, a sześciu jest ciężko poparzonych. Ale za to wynieśliśmy z budynku szesnaście osób - trwa reanimacja. - Szesnaście osób? Przecież tam był tylko ochroniarz! - Skąd pan wie?! Kim pan jest? - Kierownikiem tego prosektorium. Chłopak w aptece kupuje prezerwatywy, przebiera, rozmiary dobiera i po kolei wymienia różne smaki: - Poproszę truskawkową. - Bananową również. - O, i malinową też poproszę... Wkurzona już mocno aptekarka: - Panie!!!! Pan będziesz du czy kompot gotował???? Kowalski! Powiedzcie, co będzie, jeśli kula odstrzeli wam ucho? - Będę gorzej słyszał, obywatelu sierżancie! - Dobrze. A co będzie, jeśli kula odstrzeli wam drugie ucho? - Nie będę nic widział, bo mi hełm na oczy spadnie! Co mam zrobić z tym kwitkiem? - pyta kierowca, zaraz po zapłaceniu mandatu. - Proszę to zachować - odpowiada policjant. Jak Pan zbierze 10, to dostanie Pan rower. Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: - Jasiu, co wiesz o jaskółkach? - To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny! Ksiądz na religii: - Jasiu, ile Adam i Ewa byli w raju? - Do jesieni. - Dlaczego do jesieni? - Bo musieli poczekać, aż dojrzeją jabłka. Żona górnika poleca Składniki: 5 jajek, 15 dag cukru pudru, 6 dag mąki, 4 dag mąki ziemniaczanej, 2 dag kakao, 1 mały proszek do pieczenia, 1 słoik powideł, 1 paczka podłużnych biszkoptów, spirytus i rum (wedle uznania). Składniki krem: ½ l mleka, 2 łyżki mąki, 25 dag cukru pudru, 25 dag masła. Wykonanie: Jajka ubić z cukrem na sztywną pianę. Dodać mąkę, kakao i proszek (wymieszane). Wylać ciasto na blachę. Na przestudzone ciasto posmarować powidła. Ułożyć biszkopty. Skropić dobrze spirytusem i rumem. Wykonanie: Połowę mleka wymieszać z mąką. Drugą połowę zagotować. Ugotować budyń. Wystudzić. Cukier puder utrzeć z masłem. Dodawać po 1 łyżce zimnego budyniu. Dobrze wymieszać. Dodać spirytus i rum (wedle uznania). Rozsmarować na cieście z biszkoptami. Na krem zrobić polewę czekoladową, posypać kokosem. SMACZNEGO!!!!! SUDOKU Uzupełnij puste pola cyframi od 1 do 9. Każdy wiersz, kolumna oraz kwadrat planszy musi zostać uzupełniony wszystkimi cyframi od 1 do 9. Każda cyfra może być wstawiona tylko raz wdanym wierszu, kolumnie i kwadracie planszy. Miłej zabawy CIASTO IZYDORA Kolejne liczby umieszczone w prawym dolnym rogu utworzą hasło. Wśród Czytelników, którzy prawidłowo je rozwiążą rozlosujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe. Rozwiązania należy przesłać pocztą lub em do redakcji: Górnika, Katowice, Plac Grunwaldzki Poprawne rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać do 15 czerwca. Przesyłając rozwiązania em prosimy podawać adres. Dziękujemy! Zapraszamy do zabawy! POZIOMO 8. zakazany temat; 9. artystyczny gobelin; 10. część opery; 11. samochód z postoju; 12. Ukraińskie miasto nad Dońcem; 13. kolejka, etap; 14. biblijny syn Judy; 16. rodzaj ewolucji narciarskiej; 19. bratobójca z Biblii; 24. miasto we Francji, w regionie Île-de- France; 25. Tomasz, prezydent filaretów; 26. dęty instrument z suwakiem; 27. futerał; 30. był równy około 4 litrom; 33. ośrodek wydobycia ropy naftowej w Nigerii, w delcie Nigru; 35. ciężka praca na roli; 36. wiszący kawał lodu; 37. gimnastyka z medytacją; 38. ostry ząb; 39. król przed koronacją; 40. piłkarz Realu Madryt; PIONOWO 1. biblijna ziemia obiecana ; 2. ekstrakt mięsny; 3. rodzaj białej broni; 4. pojazd silnikowy na trzech kołach; 5. wioślarska osada; 6. zakład obróbki drewna; 7. rodzaj gry z patyczkami; 14. sztuczne na pokazie; 15. francuskie żegnaj ; 17. wystawne przyjęcie; 18. dziki australijski pies; 20. miasto desantu aliantów na Włochy; 21. duży ptak mający szczątkowe skrzydła; 22. niesie polepszenie pogody; 23. ojczyzna Mandeli; 28. siła towarzysząca ruchowi; 29. uchwyt ze stalowymi szczękami; 30. styl w muzyce kościelnej; 31. siódmy miesiąc roku; 32. przedstawiciel wysokorosłych ludów murzyńskich w dorzeczu Nilu; 33. błotnisty staw; 34. pistolet dużego kalibru; Prawidłowe hasło krzyżówki nr 9 brzmiało: Zespół transportowy. Nagrody wylosowali:wiesława Styk z Łęcznej (woj.lubelskie) i Piotr Zbytniewski z Katowic. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą! strona 11

11 Materiały dla związkowca Biuletyn reklamowy ZZG w Polsce Ukazał się biuletyn reklamowy Dlaczego warto być członkiem ZZG w Polsce. Stanowi on swoisty dekalog propozycji, jakie ma nasz związek do zaoferowania pracownikom. Na 32 stronach dobrej jakości papieru formatu A5 można znaleźć rozwinięcie 10 powodów, dla których warto być członkiem Związku Zawodowego Górników w Polsce, udokumentowanych kolorowymi fotografiami. Wydawnictwo ukazuje również działalność ZZGwP na arenie międzynarodowej w Unii Europejskiej oraz prezentuje odpowiedź związku na nowe aktualne wyzwania, jakie stają przed ruchem pracowniczym. Dlaczego warto? to nieodzowna pomoc dla każdej organizacji zakładowej troszczącej się o swoich członków i pozyskiwanie nowych. Liderzy, działacze ZZG w Polsce! Oddajemy do Waszych rąk materiał szkoleniowy niezbędny niee tylko dla nowych członków. Pamiętajcie! Dzisiaj tylko duże organizacje, mające siłę oddziaływania,, są zdolne do obrony praw pracowniczych. Potrzebni są profesjonalni związkowcy i świadomi członkowie. Codzienność stawia wciążż nowe wymagania. Niech wydanyy biuletyn będzie jednym z przydatnych narzędzi w Waszej pracy.. Niech pomoże Wam w dotarciu u do nowych młodych ludzi, którzyy zasilą nasze szeregi. Niech będziee podręcznikiem wiedzy o związkowej ofercie i poglądach, jakie mamyy na otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam do zaopatrzenia się w nowee wydawnictwo. Życzę miłej lektury.. Andrzej Chwilukk Przewodniczący ZZG w Polscee Biuletyn można nabyć w Biurze Rady Krajowej ZZG w Polsce w Katowicach, w dziale promocji i szkoleń. Kontakt: Anna Zagrodnik, tel. 32/ Więcej informacji: strona 12

z dnia 21 stycznia 2015 r.

z dnia 21 stycznia 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

Strony niniejszego porozumienia ustaliły co następuje:

Strony niniejszego porozumienia ustaliły co następuje: Katowice, 17.01.2015 POROZUMIENIE zawarte pomiędzy stroną rządową, Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Poniżej publikujemy pełną treść wszystkich części porozumienia. * * * Katowice, dnia r.

Poniżej publikujemy pełną treść wszystkich części porozumienia. * * * Katowice, dnia r. Po kilkugodzinnych rozmowach związkowcy i przedstawiciele Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) osiągnęli porozumienie: górnicy otrzymają 5,5-procentową podwyżkę od 1 lutego br. oraz 160 mln zł

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Dialog społeczny eczny- negocjacje wynagrodzeń w Kompanii Węglowej W S.A KOMPANIA WĘGLOWA S.A. to: Największa firma wydobywcza w Europie, która......w 2005 r. sprzedała 50,5 mln ton

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanego przez Zarząd JSW S.A. Pakietu rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Pakt zawarto w dniu roku w Katowicach pomiędzy: Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. reprezentowanym przez:

Niniejszy Pakt zawarto w dniu roku w Katowicach pomiędzy: Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. reprezentowanym przez: Projekt 15.11.2007 r. PAKT SPOŁECZNY dotyczący gwarancji socjalnych dla pracowników Katowickiej Grupy Kapitałowej w związku z częściowym upublicznieniem mniejszościowego pakietu akcji KHW S.A. na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

URLOPY górnicze, jednorazowe odprawy pracownicze. wszystko co powinieneś wiedzieć

URLOPY górnicze, jednorazowe odprawy pracownicze. wszystko co powinieneś wiedzieć URLOPY górnicze, jednorazowe odprawy pracownicze wszystko co powinieneś wiedzieć Pracownicy JAS-MOS! Przekazuję w Wasze ręce informator, który - mam nadzieję - będzie dla Was pomocny przy podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. z dnia 22 stycznia 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Daniel BORSUCKI DYREKTOR Zespołu Zarządzania Mediami KHW S.A. Katowice

Daniel BORSUCKI DYREKTOR Zespołu Zarządzania Mediami KHW S.A. Katowice NFOŚiGW Forum XLII Energia - Efekt Środowisko Nowe technologie pozyskania oraz zagospodarowania węgla kamiennego i metanu gwarantem bezpieczeństwa energetycznego UE i sporego efektu ekologicznego Daniel

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2015 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2015 r. Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 143 USTAWA z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

Negocjacje nie były łatwe. - Zarząd zagroził, że w przypadku braku zgody strony społecznej na

Negocjacje nie były łatwe. - Zarząd zagroził, że w przypadku braku zgody strony społecznej na Czwartkowe rozmowy związkowców z Zarządem Kompanii Węglowej SA (KW) zakończyło podpisanie aneksu zmieniającego zasady wypłacania odpraw emerytalnych. Kwoty odpraw poszły w górę, a całkowitą nowością jest

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Zarządem KW S.A. w dniu 3 stycznia 2014 r.

Spotkanie z Zarządem KW S.A. w dniu 3 stycznia 2014 r. Spotkanie z Zarządem KW S.A. w dniu 3 stycznia 2014 r. W piątek 3 stycznia 2014 r. odbyło się już 6 spotkanie stron w temacie Programu Restrukturyzacji Kompanii Węglowej S.A. Na początku spotkania wiceprezes

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach

PROJEKT. Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach PROJEKT Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach 2015-2016 zawarte w Katowicach w dniu. listopada 2015 roku, pomiędzy: TAURON Polska Energia S.A.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r.

Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek Zwiedzanie kopalni Guido Przygotował Piotr Tomanek Dnia 15.12.2013 r. razem z grupą udaliśmy się w ramach praktyk modelowych do Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu celem zwiedzenia, towarzyszył nam wykładowca,

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA PREZESÓW ZARZĄDU W SPÓŁKACH

WYNAGRODZENIA PREZESÓW ZARZĄDU W SPÓŁKACH 05.11.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl WYNAGRODZENIA PREZESÓW ZARZĄDU W SPÓŁKACH Z BRANŻY

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Informacje MZZPRC z dnia 20.02.2017 r. Witam. Bogdan Żulewski w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego w G.K. PKN ORLEN S.A. zapraszam do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZ

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZ Załącznik do uchwały Nr 12/06 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 6 kwietnia 2006 r., zm. uch. Nr 50/08 z dn. 25.11.08r. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ORAZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w POLSCE 2012 r. 2013 r. STAGNACJA CZY REGRESJA?

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w POLSCE 2012 r. 2013 r. STAGNACJA CZY REGRESJA? Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w POLSCE 2012 r. 2013 r. STAGNACJA CZY REGRESJA? WARSZAWA, 4 czerwiec 2013r. Henryk PASZCZA ARP SA Agencja Rozwoju Przemysłu

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r.

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-10 Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE

ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE GŁÓWNE PRZESŁANKI Projektu górniczego w Orzeszu Teza - z korzyścią dla otoczenia można wybudowad kopalnię węgla INNOWACYJNA I NOWOCZESNA Koncepcja nowej kopalni Planowany

Bardziej szczegółowo

:29. MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje:

:29. MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje: 2016-12-30 11:29 MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje: Wprowadzenie rządowego programu Rodzina 500 plus, minimalna stawka godzinowa, wzrost płacy minimalnej, likwidacja tzw. syndromu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13 1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 Poczta W Teresa nieokreślony. Obecnie Chciałabym kwietnia, Czy Jeśli zatrudni (odp. Podział Przewodnicząca zawodowy osoby, socjalnych. Kto sprawie do N.: przebywam prawnika Jestem

Bardziej szczegółowo

4. Wynagrodzenie dla pracowników biura Funduszu ustala Prezes Zarządu.

4. Wynagrodzenie dla pracowników biura Funduszu ustala Prezes Zarządu. Załącznik do uchwały Nr 6/10 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 25 lutego 2010 r. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008 DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Rok 2008 (nry 1 17) (Skróty oznaczają: D. decyzję, K. komunikat, O. obwieszczenie, Z. zarządzenie.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Dz.U.1989.11.63 z dnia 1989.03.06 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-3 i

Bardziej szczegółowo

Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych?

Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych? Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych? Polska www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Chciałbyś negocjować sam? Twój pracodawca tego nie robi. Oczywiście sam możesz pertraktować na temat twojego

Bardziej szczegółowo

Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka" S.A.

Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka" S.A. Plany spółki na najbliższe lata, obecna sytuacja w polskiej branży węglowej oraz szczegóły planowanych inwestycji były

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany 18 listopada Warszawa 19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań Miejsce: Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, Warszawa WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM Procedury zwolnień grupowych i indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Autor: Stanisław Tokarski, Jerzy Janikowski ( Polska Energia - nr 5/2012) W Krajowej Izbie Gospodarczej, w obecności przedstawicieli rządu oraz środowisk gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BIZNESPLANU EFEKTY ZA I PÓŁROCZE 2015 R. Katowice, 16 lipca 2015 r.

REALIZACJA BIZNESPLANU EFEKTY ZA I PÓŁROCZE 2015 R. Katowice, 16 lipca 2015 r. REALIZACJA BIZNESPLANU EFEKTY ZA I PÓŁROCZE 2015 R. Katowice, 16 lipca 2015 r. Kompania Węglowa S.A. 30 czerwca 2015 r. 11 kopalń 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Bolesław Śmiały Sośnica Piast Ziemowit

Bardziej szczegółowo

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.:

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.: Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.: Węgiel skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski? Wpływ polityki Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wpływ obciążeń publicznoprawnych na konkurencyjność polskiego węgla

Wpływ obciążeń publicznoprawnych na konkurencyjność polskiego węgla Wpływ obciążeń publicznoprawnych na konkurencyjność polskiego węgla Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Spotkanie Narodowej Rady Rozwoju Warszawa, 22 lipca 2016 r. Potencjał sektora węglowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015)

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) 14/04/2015 Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) Kontekst badań Spadek cen węgla kamiennego na światowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ

ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ ZZMK MASZYNIS ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ 43 602 Jaworzno tel./fax 032 7107375, tel./fax. kol. 7107375 ul. Batorego 80 tel. kom. 0601289766 Regon: 276402240 e-mail: jendrek53@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. Rozdział 1. Cel i zadania Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. Rozdział 1. Cel i zadania Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cel i zadania Trójstronnej Komisji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, został ustalony na podstawie: art. 77² ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 15 W RYBNIKU 1 Zakładowy Regulamin wynagrodzenia, zwany dalej Regulaminem, ustala wynagrodzenie oraz świadczenia związane z pracą

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł D O D A T K O W Y N R 1

P R O T O K Ó Ł D O D A T K O W Y N R 1 P R O T O K Ó Ł D O D A T K O W Y N R 1 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. w Zdzieszowicach w sprawie: sposobu dokonywania wykładni ZUZP, zmiany zapisów

Bardziej szczegółowo

Znaczenie górnictwa węgla kamiennego dla gospodarki i regionów oraz bariery jego funkcjonowania

Znaczenie górnictwa węgla kamiennego dla gospodarki i regionów oraz bariery jego funkcjonowania Znaczenie górnictwa węgla kamiennego dla gospodarki i regionów oraz bariery jego funkcjonowania Janusz Olszowski Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. Druk nr 300

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. Druk nr 300 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. Druk nr 300 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Świadczenie socjalne należne w okresie od 8 lutego 2001 r. górnikowi, który przeszedł na urlop górniczy przed tą datą, przysługuje w wysokości pomniejszonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Plan posiedzenia WKDS: I. Omówienie sytuacji, w jakiej znajduje się warmińsko-mazurska służba II. III. IV. zdrowia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 12 /2012 z dnia 15.10.2012 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach 1 Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo

MONITORING KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH - WRZESIEŃ 2015 Przedmiot konfliktu - Sposób prowadzenia i zakończenia konfliktu - Źródło informacji medialnej

MONITORING KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH - WRZESIEŃ 2015 Przedmiot konfliktu - Sposób prowadzenia i zakończenia konfliktu - Źródło informacji medialnej Miejsce konfliktu Branża MONITORING KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH WRZESIEŃ 2015 Przedmiot konfliktu Sposób prowadzenia i zakończenia konfliktu 1. Data: 10 września 2015 Warszawa przemarsz Al. Ujazdowskie, Piękna,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne ZARZĄDZENIE NR 23 /09 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mielcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego Autor: Marta Nowakowicz-Jankowia, ekspert ds. płac Potrąceń z wynagrodzenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100,

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2272).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2272). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 2692-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Polscy związkowcy do prezydenta Francji

Polscy związkowcy do prezydenta Francji Gazeta Wyborcza Polscy związkowcy do prezydenta Francji Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Warszawa. W Wilanowie protestowali związkowcy z ''Solidarności''. Pikieta towarzyszyła spotkaniu przywódców państw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 12, poz. 102. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 27 lipca 2005 r. Druk nr 1072

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 27 lipca 2005 r. Druk nr 1072 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 27 lipca 2005 r. Druk nr 1072 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity

UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, działając na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016 za miesiąc październik 2016 3 14 listopada 2016 RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2016 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Rozdział I Przepisy wstępne 1 Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie: l. art. 27, 28, 29 i 31 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

Krajowe górnictwo węgla kamiennego w 2015 r. wybrane aspekty

Krajowe górnictwo węgla kamiennego w 2015 r. wybrane aspekty Materiały XXIX Konferencji z cyklu Zagadnienie surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 11 14.10.2015 r. ISBN 978-83-62922-51-2 Henryk Paszcza* Krajowe górnictwo węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach R E G U L A M I N Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach 1 Regulamin określa zasady, formy, warunki wynagradzania oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZENIE NR 6/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r. Dyrektora Zakładu Budżetowego o nazwie Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08

Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08 Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08 Przepis art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. Nr 210, poz. 2037 ze zm.) nie

Bardziej szczegółowo

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną,

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną, 2016-01-12 13:37 KOPEX SA Powołanie osób zarządzających. Raport bieżący 6/2016 Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza "KOPEX" S.A.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 11 stycznia 2011 r. I UZP 4/10

Uchwała z dnia 11 stycznia 2011 r. I UZP 4/10 Uchwała z dnia 11 stycznia 2011 r. I UZP 4/10 Przewodniczący SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Zbigniew Myszka, Małgorzata Wrębiakowska-Marzec. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

Spłaszczone podwyżki? czyli co proponuje MEN dla nauczycieli środa, 25 lutego :51 - Poprawiony niedziela, 13 kwietnia :02

Spłaszczone podwyżki? czyli co proponuje MEN dla nauczycieli środa, 25 lutego :51 - Poprawiony niedziela, 13 kwietnia :02 Nie ma zgody NSZZ Solidarność na dalsze spłaszczanie płac nauczycieli takie stanowisko zajęła Rada SKOiW NSZZ S, która zarzuca MEN manipulowanie wskaźnikami wysokości wynagrodzeń podczas negocjacji płacowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Legionowie,

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r.

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo