czerwiec 2011 nr 11 (1911) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,80 zł AROGANCTWO WŁADZY Czytaj s.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.gornik.info.pl 1-15 czerwiec 2011 nr 11 (1911) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,80 zł AROGANCTWO WŁADZY Czytaj s."

Transkrypt

1 Ukazuje się od 1897 roku ISSN X czerwiec 2011 nr 11 (1911) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,80 zł AROGANCTWO WŁADZY Związek Zawodowy Górników w Polsce protestuje przeciwko prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wbrew woli załogi. Podczas referendum aż 95,55% głosujących opowiedziało się przeciwko prywatyzacji lub upublicznieniu JSW S.A. Mimo tego rząd na siłę rozpoczął proces upublicznienia. Takie aroganctwo władzy jest sprzeczne z zapisami Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach Czytaj s. 3 Politycy dbajcie o węgiel Związki wywalczyły Śmiercionośna pogoń za węglem podwyżki Co sądzą górniczy menedżerowie o sytuacji polskiego górnictwa? Zamiast 0% będzie aż 7% podwyżki. Brawo liderzy związkowi. Czytaj s. 2 Czytaj s. 4 Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym bije na alarm i wylicza, że 70 % śmiertelnych wypadków to wina ludzi. Czytaj s.5 Spory zbiorowe Plusy i minusy aktualnych przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych Czytaj s. 9

2 FAKTY FAKTY Wiceminister Łobodzińska odwołana Premier Donald Tusk odwołał 23 maja 2011 r. Joannę Strzelec-Łobodzińską ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Waldemar Pawlak, minister gospodarki wystąpił zarazem do premiera o zrezygnowanie z rocznej karencji, by Łobodzińska mogła ubiegać się o stanowisko prezesa Kompanii. Mówi się o tej nominacji od kilku miesięcy. O stanowisko prezesa KW ubiega się oprócz niej również dotychczasowy wiceprezes spółki, koordynujący prace jej zarządu, Jacek Korski. Joanna Strzelec-Łobodzińska stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki sprawowała od 20 października 2008 r. Senatorzy odrzucili poprawkę 26 maja senat zakończył prace nad ustawą Prawo geologiczne i górnicze. W trakcie głosowań odrzucona została poprawka mniejszości stwierdzająca, że podziemne wyrobiska górnicze nie są budowlami i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Za jej przyjęciem głosowało 32 senatorów, 52 było przeciw, jeden się wstrzymał. Senat odrzucił także przyjęty przez Sejm podział opłaty eksploatacyjnej 90 % dla gmin, 10% dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powracając do dotychczasowego podziału tego podatku (60% i 40%). Halemba na plusie Majowe spotkanie w sprawie oceny realizacji wariantu bazowego wdrożonego w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej potwierdziło dobre wyniki kopalni. Wszelkie zaprezentowane wskaźniki mają tendencję zwyżkową. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Są jedynie wątpliwości, co do prac przygotowawczych, wykonywanych przez firmy obce, ale z ust Kompanijnych prezesów padło zapewnienie o ich nadrobieniu i zintensyfikowaniu prac. Ze względu na pozytywne wyniki kopalni wstrzymano alokacje pracowników dołowych i przeróbki. Dochodowe górnictwo Ponad 882 mln zł zarobiło na czysto polskie górnictwo węgla kamiennego w ciągu pierwszych czterech miesięcy br. wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Gospodarki. Na doskonałe wyniki finansowe branży decydujący wpływ ma koniunktura na rynku węgla koksującego. Z danych opublikowanych przez Grupę JSW wynika, że w pierwszym kwartale br. jej zysk netto wyniósł ponad 619 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży sięgających 2,27 mld zł. Do końca kwietnia monitorowane przez Ministerstwo Gospodarki cztery spółki: Kompania Węglowa, Katowicka Grupa Kapitałowa, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Południowy Koncern Węglowy, wydobyły nieco ponad 23 mln t węgla, o ok. 1 mln t mniej niż przed rokiem. Na porównywalnym poziomie utrzymuje się wydobycie dzienne, wynoszące ok. 278 tys. ton. Wyższa niż rok wcześniej (o 9 proc.) jest sprzedaż, która w ciągu czterech miesięcy br. przekroczyła 23,9 mln ton węgla. Do 21,78 mln ton wzrósł poziom sprzedaży surowca na rynku krajowym, z kolei o ponad 30 proc. spadł eksport węgla, który w ostatnim dniu kwietnia wyniósł 2,1 mln ton. O ponad 40 proc. zmniejszyły się zapasy węgla. Na zwałach spółek węglowych po czterech miesiącach 2011 roku zalegało 2,5 mln ton surowca. Obecnie w polskim górnictwie pracuje osób. To jest o 4284 osoby mniej niż rok temu. strona 2 Politycy dbajcie o węgiel Prof. Józef Dubiński, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa: Polityka antywęglowa Unii Europejskiej jest dyskusyjna. W 2010 roku w świecie wydobyto 6,5 mld ton węgla, z czego 800 mln ton przypada na węgiel koksowy. Same Chiny wydobyły w 2010 roku 3,2 mld ton węgla. Polska wydobywa węgla z roku na rok mniej. Widać na trwałe staliśmy się importerem węgla netto. W 2011 roku import węgla do Polski może wynieść nawet mln ton ( ). W przypadku Unii Europejskiej mamy do czynienia z dekarbonizacją. Joanna Strzelec Łobodzińska (jeszcze jako wiceminister gospodarki) W Polityce energetycznej Polski do 2030 roku węgiel pozostaje głównym paliwem, wpływającym na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Światowa produkcja węgla ma rosnąć. Musimy walczyć o to, by Unia uznała znaczenie węgla jako nośnika energetycznego stanowiącego o bezpieczeństwie energetycznym zarówno Polski, jak i całej Unii. Powinniśmy tu szukać sojuszników. Trzeba też stawiać na poprawę sprawności wytwarzania energii elektrycznej z węgla. Polskie górnictwo od 2003 roku jest rentowne i przynosi zyski, za wyjątkiem roku 2009, 24 maja zakończył się projekt Profesjonalny związkowiec.w spotkaniu podsumowującym wzięli udział przedstawiciele Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce. Podczas konferencji kierowniczka projektu - Karina Pater dokonała jego charakterystyki. Dodatkowo ocenę z punktu widzenia trenerów, przedstawił reprezentant grupy trenerskiej Arkadiusz Siekaniec. Z kolei, o wynikach badań przeprowadzonych podczas trwania całego projektu mówiła Dorota Wiktorowska, która jest autorką raportu ewaluacyjnego projektu. Nie zabrakło również opinii na temat wspólnego partnerstwa ze strony liderów tj. Stanisława Jędrychowskiego - przedstawiciela Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego oraz Dariusza Potyrały ze strony ZZG w Polsce. Na temat doświadczenia Biura Szkoleń Rady Krajowej ZZGwP i planach na przyszłość mówiła dyrektor biura RKZZGwP - Bożena Gawryluk. Wszyscy prowadzący, jak i uczestnicy podkreślali konieczność takich szkoleń, które pozytywnie wpływają na język dialogu między stroną społeczną a pracodawcami. Dwutygodnik Górnik zapytał kierowniczkę projektu, co sądzi kiedy była zapaść na rynku węgla koksowego. W tym roku kopalnie po czterech miesiącach zarobiły już 900 mln zł. Górnictwo płaci też olbrzymie podatki. W 2009 roku do budżetu z sektora węglowego trafiło aż 7,2 mld zł. Zgadzam się z działaniami konsolidacyjnymi, bo w jedności siła. Prywatyzacja nie jest celem samym w sobie. Jest sposobem na pozyskanie kapitału inwestycyjnego i tak to powinno być postrzegane. Najważniejsze zadanie dla polskiego górnictwa, to zyskanie możliwości elastycznego reagowania na potrzeby rynku. Roman Łój, prezes Katowickiego Holdingu Węglowego I obecnie obudziliśmy się ze świadomością, że węgla zaczyna nam brakować. Pozycję węgla określają zapisy Pakietu Klimatycznego. Ta polityka Unii Europejskiej, w odniesieniu do węgla, jest błędna. Nie jest jednoznacznie udokumentowane, że istnieje ścisła korelacja między emisją dwutlenku węgla, a ocieplaniem klimatu. Poza tym inne kraje, poza Unią, nie angażują się w program redukcji emisji dwutlenku węgla. Taka unijna polityka może spowodować spadek konkurencyjności gospodarek krajów UE. A z tym może się wiązać wzrost bezrobocia. Należy uwzględniać charakterystykę systemów energetycznych poszczególnych państw Unii. Przy czym rozdęta biurokracja europejska nie słyszy tych, którzy o swych problemach mówią cicho. Górnik - Dwutygodnik Związku Zawodowego Górników w Polsce Redaktor naczelny: Jarosław Bolek. Redaguje zespół. Rada Programowa: Dawid Borek, Ryszard Płaza, Ryszard Ptak, Witold Sprawka Adres redakcji: Plac Grunwaldzki 8-10, lok. 141a; Katowice; tel/fax (32) ; kom Wydawca: JARBOL MEDIA (adres redakcji). Druk: Agora Poligrafia Sp z o.o Tychy Wybrane fragmenty wypowiedzi niektórych uczestników III Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (16-18 maj) na temat sytuacji polskiego górnictwa, (wypowiedzi na podstawie wnp.pl): Profesjonalni związkowcy o profesjonalizacji związków zawodowych i jego członków: Karina Pater: Od działacza związkowego wymaga się dzisiaj coraz większego profesjonalizmu na każdym polu. Stąd szkolenia, które z jednej strony mają mu uświadomić potrzebą systematycznego dokształcania się, a z drugiej strony pokazać prawa i obowiązki działacza pracowniczego dbającego o interesy ludzi pracy. Dzisiejszy związkowiec to dobry negocjator i mediator zarazem, potrafiący wyartykułować postulaty pracowników, uargumentować je i umiejętnie przeprowadzić fazę negocjacji z pracodawcą poprzez dialog. Stąd i nasze szkolenia mają za zadanie przygotować fundamenty pod odpowiednie postawy działaczy związkowych. Potrzeba kadry specjalistów związkowców, którzy Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń reklamowych. Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu Nasza własna polityka wobec górnictwa też będzie istotna. Proces konsolidacji jest nieunikniony, firmy szukają efektu synergii. Poza tym kluczowa będzie prywatyzacja górnictwa. Przedsiębiorstwa państwowe płacą przecież comiesięczny haracz w wysokości 15 proc. od zysku. Prywatyzacja jest bardzo potrzebna górnictwu. Bez niej nie da się zmienić oblicza tej branży! ( ) Weźmy kwestię podatku od wyrobisk górniczych. To, co się stało w Sejmie, to była kompromitacja! Nie ma dobrej atmosfery dla funkcjonowania górnictwa w Polsce. Zapotrzebowanie na węgiel będzie na wysokim poziomie. Ale to może być węgiel z polskich kopalń, bądź z importu. A więc trzeba zabiegać o konkurencyjność polskiego górnictwa. Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Jest wiele przykładów na to, iż polityki wewnętrzne potrafiły się sprzeciwić temu, co chce narzucać Komisja Europejska. Na początku tego roku Niemcy ogłosiły likwidację kopalń węgla kamiennego. A teraz zastanawiają się, co zrobić, by przedłużyć wydobycie węgla w niemieckich kopalniach poza rok W Niemczech po katastrofie w japońskiej elektrowni Fukushima coraz łaskawszym okiem spogląda się na górnictwo. Wybrał: dr z pasją i profesjonalizmem będą reprezentować stronę społeczną w dialogu z pracodawcą, czy rządem. Dzięki praktycznemu zastosowaniu wiedzy szkoleniowej w zakresie ABC związkowca, ustawy o związkach zawodowych, prawnych aspektów działania organizacji pracowniczej, koledzy uczestniczący w zajęciach mają od razu kompleks nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i jej praktycznego zastosowania. Współczesny lider związkowy musi sam umieć analizować sytuację i przepisy, znać się na wielu sprawach, ale i być komunikatywnym w przekazie informacji swoim członkom i mediom. Koledze Marianowi Banduła Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej ZZG w Polsce KWK Halemba wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca składa Zarząd ZZG w Polsce KWK Halemba

3 Aroganctwo władzy Związek Zawodowy Górników w Polsce protestuje przeciwko prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wbrew woli załogi. Podczas referendum aż 95,55% głosujących opowiedziało się przeciwko prywatyzacji lub upublicznieniu JSW S.A. Mimo tego rząd na siłę rozpoczął proces upublicznienia. 3 czerwca dojdzie do kolejnych negocjacji w tej sprawie, które zadecydują o porozumieniu lub strajku generalnym. - Takie aroganctwo władzy jest sprzeczne z zapisami Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach uważa ZZG w Polsce. Przewodniczący Rady Krajowej Andrzej Chwiluk w specjalnym stanowisku związku adresowanym do ministra Grada oraz wicepremiera Pawlaka jasno stwierdza, że punkt 5.2 Strategii dotyczący prywatyzacji górnictwa wyraźne uzależnia przeprowadzenie jej od uzgodnień ze stroną społeczną, a mianowicie mówi: Zasadność ewentualnej prywatyzacji będzie uzgodniona w porozumieniu ze stroną społeczną, odrębnie dla każdej spółki. Wszelkie próby ominięcia Strategii uważamy za łamanie jej zapisów. Ignorowanie pracowników jest karygodne i sprzeczne z ideą i zasadami społecznej gospodarki rynkowej zapisanej w konstytucji RP wyjaśnia lider ZZG w Polsce. - Jako reprezentatywny związek zawodowy branży górniczej, domagamy się od rządu respektowania prawa. Władza nie stoi ponad prawem, ale jest wobec niego równa obywatelom. Tym bardziej postawa rządu jest bulwersująca, że dotyczy dokumentów podpisanych przez rząd i jest to rządowa strategia w porozumieniu ze stroną społeczną. Łamanie jej zapisów dowodzi, że dla obecnej władzy dokument państwowy jest nic nieznaczącym papierem. Rodzi się obawa, że wszelkie obecne ustalenia ze stroną społeczną będą dla obecnego rządu, jedynie czasowym zapisem, mogącym być dla partykularnych interesów, w dowolnym czasie pominiętym czytamy w oświadczeniu. Związek żąda respektowania zapisów Strategii górnictwa. W przeciwnym razie będzie zmuszony do podjęcia radykalnych kroków w obronie Strategii dla górnictwa i praw pracowniczych. Aż dziw bierze, że nawet w przeddzień prezydencji Polski w UE, w tak jawny sposób rząd łamie prawa pracowników i ignoruje dialog społeczny piszą związkowcy. Tymczasem jak się okazuje minister Grad rękami i nogami wzbrania się przed podpisywaniem porozumienia ze związkami. Jednak udało się Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS) zorganizować 3 czerwca spotkanie z udziałem przedstawicieli ministerstwa skarbu i gospodarki oraz zarządu JSW. Stąd, jak informuje nas Witold Sprawka przewodniczący ZZG w Polsce środowiska JSW, Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy wstrzymał się z ogłaszaniem strajku generalnego do czasu negocjacji. Przypomnijmy: rozmowy dotyczą zachowania władztwa korporacyjnego Skarbu Państwa w JSW, akcji pracowniczych oraz podwyżek będących tematem sporu zbiorowego. Jeśli jednak nie będzie porozumienia związkowcy podejmą decyzję o strajku generalnym w JSW. Na łamach Biuletynu Informacyjnego związkowcy dementują plotki o rzekomych milionach dla pracowników, wskazując jednocześnie, że to nikt inny jak menedżerowie zgarną krocie. Osoby te po upublicznieniu spółki otrzymają ogromną premię prywatyzacyjną w wysokości do 6% wartości debiutu. Tymczasem Pawlak milczy w sprawie KHW fot. z wicepremierem związkowcy jasno dali do zrozumienia, że wstępne plany połączenia z Węglokoksem uważają za chory pomysł i dziwią się koncepcji, w której sprzedawca węgla miałby połknąć producenta za śmiesznie niską cenę. Z kolei przy samodzielnym egzystowaniu KHW wymagany byłby od zarządu jasny plan inżynierii finansowej dotyczący pozyskiwania środków, by spółka miała Wciąż nie ma odpowiedzi wicepremiera Waldemara Pawlaka na pytania ZZG płynność finansową. Związki trzymają rękę na pulsie i liczą na rychłą odpo- w Polsce skierowane do niego w sprawie scenariusza dla Katowickiego Holdingu Węglowego. Czas płynie, a wiceprecego w tej, raczej politycznej, a nie gowiedź Pawlaka, głównego rozgrywająmier zdaje się być bardziej zajęty obsadzaniem stanowiska prezesa Kompaczyło czasu. Za pasem gorący okres wyspodarczej, rozgrywce. Oby tylko starnii Węglowej przez swoją zastępczynię w ministerstwie Joannę Strzelec la sejmowa się poukłada? borczy i kto wie jeszcze, jak ta karuze- Łobodzińską. Na ostatnim spotkaniu jb przewiduje się, że Skarb Państwa może zarobić na upublicznieniu około 4 miliardów złotych. Jak łatwo wyliczyć mogą oni otrzymać nawet od kilku do kilkudziesięciu milionów (sic!). Milionerami mogą zostać członkowie zarządu JSW S.A. na czele z prezesem J. Zagórowskim i członkami Rady Nadzorczej JSW S.A., a nie biedni robole. Pracownicy swoje domniemane zyski ze sprzedaży akcji będą mogli uzyskać dopiero po 27 miesiącach, a więc najszybciej w listopadzie 2013 r. Tymczasem niektórzy zaczęli już podpisywać umowy z prywatnymi firmami, na mocy których dostają np zł. w zamian za prawo do akcji, których jeszcze nie mają. W 2013 roku okazać się może, że wartość 19 % podatku od wartości rynkowej akcji w dniu sprzedaży (który będzie miał zapłacić pracownik), może przekroczyć wartość uzyskanego dochodu ze sprzedaży praw do akcji. Zdaniem związkowców, by warszawscy politycy nie wyrolowali załogi niezbędne jest podpisanie porozumienia pomiędzy Ministrem Gospodarki, Ministrem Skarbu i stroną społeczną, w którym będą gwarancje, że bez uzgodnienia ze stroną społeczną nie będzie zmieniony statut JSW S.A. w części dotyczącej tzw. władztwa korporacyjnego Skarbu Państwa nad JSW oraz w sprawie akcji pracowniczych, w którym określi się właściwą ilość akcji dla nieuprawnionych, wysokość premii prywatyzacyjnej, wielkość środków z debiutu przeznaczonego dla JSW S.A., zasady indywidualnego przydziału akcji i kwestii spornych. I oczywiście konieczne jest podpisanie Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce zaprasza 18 czerwca (sobota) na VIII Mistrzostwa Polski Górników w Wędkarstwie Spławikowym. Miejsce zawodów: łowisko licencyjne Rybnik, Rybnik, ul. Rudzka 224 (PARKING). W zawodach mogą brać udział drużyny czteroosobowe członkowie ZZG w Polsce (3 zawodników łowiących Witold Sprawka - przewodniczący środowiska JSW ZZG w Polsce porozumienia z zarządem odnośnie podwyżki płacy zasadniczej o 10 %. - Po podpisaniu porozumienia 5 maja zarząd JSW sprytnie unika prowadzenia rozmów w sprawie sporu zbiorowego dotyczącego wzrostu wynagrodzeń. Wysyłając stronie społecznej zaproszenia na spotkania nie przewiduje w proponowanych tematach przeprowadzenia negocjacji w sprawie sporu zbiorowego tłumaczy Witold Sprawka - jastrzębski lider ZZG w Polsce. Blokowany jest również dialog w tym temacie na Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego dodaje. - Dlatego niezbędne jest z naszej strony podjęcie strajku w celu realizacji postulatu podwyżki płac o 10 %. Nie możemy bez końca oczekiwać na dobre chęci naszych pracodawców. Zysk, który obecnie wypracowała załoga JSW S.A. wielokrotnie przewyższa koszty realizacji podwyżek. Z uwagi na powyższe załoga ma pełne prawo żądać realizacji przedstawionych postulatów. Spółki Węglowe, które są w o wiele mniej korzystnej sytuacji finansowej podpisały już porozumienia w sprawie podwyżek płac od stycznia 2011 roku. Zarząd zajęty prywatyzacją zapomniał o problemach załogi i spółki. Koniecznie musimy tym panom przypomnieć, że na nich spoczywa nie tylko dbałość otrzymywania premii prywatyzacyjnej dla siebie, ale również dbałość o dobro załogi tłumaczą związki zawodowe. - Dopiero wówczas zgodnie z duchem Strategii dla górnictwa powinno być ponowne referendum dotyczące zgody załogi na upublicznienie bądź prywatyzację JSW S.A dodają przedstawiciele strony społecznej. Jarosław Bolek VIII Mistrzostwa Polski Górników w Wędkarstwie Spławikowym + kierownik). Liczba uczestników do 20 drużyn maksymalnie 60 zawodników. Przyjazd drużyn godz. 6.00: zbiórka, losowanie sektorów i stanowisk. O 17,30 obiad oficjalne zakończenie mistrzostw, wręczenie pucharów, medali, dyplomów i nagród. Pełnej informacji udziela Biuro Rady Krajowej ZZG w Polsce. strona 3

4 Dzięki determinacji organizacji związkowych w Kompanii Węglowej pracownicy będą mieć więcej w portfelach. Już 10 czerwca otrzymają jednorazowo dodatek do wypłaty za pierwsze pięć miesięcy tego roku. Wywalczona część podwyżki - 4%, zostało przeliczone na wzrost stawek za dopłaty do każdej dniówki i proporcjonalnie wzrosło dla poszczególnych grup pracowników: pracownicy wyrobisk o 10 zł, pozostali pracujący na dole o 8 zł, przeróbka mechaniczna o 6 zł, robotnik powierzchniowy o 5 zł i pozostała powierzchnia o 4 zł. Zaś od 18 maja doszło do porozumienia płacowego w Kompanii Węglowej. Zamiast magicznego 0 % proponowanego na początku negocjacji przez zarząd ostatecznie związki zawodowe wywalczyły podwyżki w skali roku aż o 7 proc. wzrostu wskaźnika miesięcznego wynagrodzenia. 1 czerwca dopłaty będą już naliczane każdego dnia. Ta 4 % podwyżka ma kosztować Kompanię Węglową 162 mln zł. Do 30 lipca wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wzrośnie o kolejne 3%, jeżeli będzie pozytywna ocena finansowa spółki za pierwsze półrocze, co powinno być przy obecnych prognozach formalnością. Jednak ta pula wzrostu wynagrodzenia zostanie inaczej skonsumowana. A mianowicie poprzez wyrównywanie ceny deputatu do 288,00 zł/t w KWK Brzeszcze, KWK Piast, KWK Ziemowit, KWK Chwałowice, KWK Jankowice, KWK Marcel, KWK Rydułtowy-Anna, Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym, Zakładzie Zagospodarowania Mienia, Zakładzie Elektrociepłownie i Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji oraz zwiększenie funduszu motywacyjnego za 2011 r. o dodatkowe 0,5 % ze wskaźnika, tj. do wysokości odpowiadającej 1,2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 2010r. I jeszcze dodatkowo ponad 2% pozostanie w gestii kopalń do zagospodarowania na podwyżkę płac. Związki wywalczyły podwyżki 1. Ustala się przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Kompanii Węglowej S.A. w 2011 r. w wysokości 4,0 %, tj. do poziomu 5 985,62 zł. W ramach w/w wskaźnika od dnia 1 czerwca 2011 r. będą wypłacane na podstawie Aneksu nr 4 do Porozumienia z dnia 3 stycznia 2008 r. Zarządu KW S.A. z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym KW S.A. zwiększone kwoty stałego gwarantowanego dodatku kwotowego, natomiast kwoty wynikające ze zwiększenia w/w dodatku za okres od stycznia do maja 2011 r. w stosunku do dotychczas obowiązujących zostaną zrealizowane w dniu 10 czerwca 2011 r. w formie jednorazowej wypłaty za dni przepracowane i dni urlopu w tym okresie. W wypłacie jednorazowej nie uwzględnia się tzw. pochodnych składników wynagrodzeń, jak również kwota ta nie stanowi podstawy obliczania takich pochodnych. Dopuszczalne przeciętne miesięczne wynagrodzenia w oddziałach KW S.A. w 2011 r. określa załącznik nr 1 do Porozumienia. 2. Strony sporu zbiorowego ustalają, że do 30 lipca 2011 r. wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zostanie zwiększony o kolejne 3,0 %, tj. do poziomu 6 158,31 zł - w przypadku pozytywnych wyników techniczno-ekonomicznych Spółki za I półrocze br. oraz prognozowanych dla II półrocza br. Dopuszczalne przeciętne miesięczne wynagrodzenia w oddziałach KW S.A. w 2011 r. po spełnieniu w/w warunków określa załącznik nr 2 do Porozumienia. 3. W ramach przyrostu określonego w pkt. 2 zostaną wprowadzone: 3.1. cena deputatu w wysokości ustalonej na 2011 r. w Aneksie nr 10 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r., tj. 288,00 zł/t w KWK Brzeszcze, KWK Piast, KWK Ziemowit, KWK Chwałowice, KWK Jankowice, KWK Marcel, KWK Rydułtowy-Anna, Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym, Oto szczegóły porozumienia zawartego 18 maja 2011 r. Zakładzie Zagospodarowania Mienia, Zakładzie Elektrociepłownie i Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji, 3.2. zwiększenie określonego w Porozumieniu z dnia 17 września 2010 r. funduszu motywacyjnego za 2011 r. o dodatkowe 0,5 % ze wskaźnika, tj. do wysokości odpowiadającej 1,2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 2010 r. 4. Strony uzgadniają, że konsekwencją realizacji pkt 3.1. będzie wprowadzenie w kolejnych latach wyższych cen deputatu: 4.1. w 2012 r ,88 zł/t we wszystkich jednostkach organizacyjnych KW S.A., z wyjątkiem KWK Bielszowice, KWK Halemba-Wirek i KWK Pokój, 4.2. w 2013 r ,82 zł/t we wszystkich jednostkach organizacyjnych KW S.A., z wyjątkiem KWK Bielszowice, KWK Halemba-Wirek i KWK Pokój, 4.3. w 2014 r ,76 zł/t we wszystkich jednostkach organizacyjnych KW S.A. Strony będą negocjowały ujednolicenie od 2014 r. zasad realizacji deputatu węglowego w naturze. 5. Skutki wprowadzenia cen deputatu, o których mowa w pkt. 4, zostaną sfinansowane z dodatkowych środków na wynagrodzenia i zwiększą ustalony na poszczególne lata wskaźnik przyrostu przeciętnych wynagrodzeń. 6. Przez określoną w Porozumieniu cenę deputatu rozumie się ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy dla pracowników oraz wartość deputatu węglowego w naturze rozliczaną w ramach funduszu wynagrodzeń. 7. Zwiększenie wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z pkt. 2 strona społeczna uzna za wyczerpanie roszczenia będącego przedmiotem sporu zbiorowego w zakresie wynagrodzeń w 2011 r. Aneks nr 3 Strony Porozumienia ustalają że: 1. W Porozumieniu z dnia 28 stycznia 2008 r.: 1) w ust. 1 kwotę 28,00 zł zmienia się na 38,00 zł, 2) w ust. 2 kwotę 21,00 zł zmienia się na 29,00 zł, 3) w ust. 3 kwotę 17,00 zł zmienia się na 23,00 zł, 4) w ust. 4 kwotę 14,00 zł zmienia się na 19,00 zł, 5) w ust. 6 kwotę 10,00 zł zmienia się na 14,00 zł. 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. Aneks nr 4 Strony Porozumienia ustalają że: 1. Załącznik 1 do Porozumienia z dnia 3 stycznia 2008 r. otrzymuje brzmienie: Kwoty dopłat do dniówki przepracowanej obowiązujące od r. 1. Pracownicy pod ziemią 1) robotnicy w wyrobiskach - 38,00 zł/dn. 2) inżynieryjno-techniczni w wyrobiskach - 38,00 zł/dn. 3) robotnicy pozostali - 29,00 zł/dn. 4) inżynieryjno-techniczni pozostali - 29,00 zł/dn. 2. Pracownicy przeróbki mechanicznej węgla - 23,00 zł/dn. 3. Pozostali pracownicy powierzchni 1) robotnicy - 19,00 zł/dn. 2) stanowiska nierobotnicze, w przypadku nadzorowania prac pracowników wymienionych w pkt. 1-19,00 zł/dn. 3) pozostałe stanowiska nierobotnicze - 14,00 zł/dn. 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. Aneks nr 10 W Porozumieniu z dnia 20 grudnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 9 otrzymuje brzmienie: 9 1. We wszystkich stosowanych przepisach dotyczących ustalenia wysokości rocznego deputatu węglowego pracowników zatrudnionych w Kompanii Węglowej S.A., w pełnym wymiarze czasu pracy, za liczbę ton przypadającą na pełny wymiar należy przyjmować Wszyscy pracownicy KW S.A. mają prawo do realizowania deputatu węglowego w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym, przy czym formę realizacji deputatu węglowego określa pracownik. 3. W jednostkach organizacyjnych KW S.A., w których pracownicy dotychczas nie byli uprawnieni do deputatu węglowego w naturze, zasady wydawania węgla deputatowego ustali Prezes Zarządu KW S.A. w drodze zarządzenia. 4. Ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy dla pracowników i wartość deputatu węglowego w naturze rozliczana w ramach funduszu wynagrodzeń, zwanych dalej ceną deputatu, w KWK Brzeszcze, KWK Piast, KWK Ziemowit, KWK Chwałowice, KWK Jankowice, KWK Marcel, KWK Rydułtowy-Anna, Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym, Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakładzie Elektrociepłownie, Zakładzie Zagospodarowania Mienia i Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji w 2011 r. wynosi 288,00 zł/t. 5. Od 1 stycznia 2012 r. cena deputatu we wszystkich jednostkach organizacyjnych KW S.A., z wyjątkiem KWK Bielszowice, KWK Halemba-Wirek i KWK Pokój, wynosi 342,88 zł/t. 6. Od 1 stycznia 2013 r. cena deputatu we wszystkich jednostkach organizacyjnych KW S.A., z wyjątkiem KWK Bielszowice, KWK Halemba-Wirek i KWK Pokój, wynosi 422,82 zł/t. 7. Od 1 stycznia 2014 r. cena deputatu we wszystkich jednostkach organizacyjnych KW S.A. wynosi 502,76 zł/t. 8. Strony będą negocjowały ujednolicenie od 2014 r. zasad realizacji deputatu węglowego w naturze.. 2) Skreśla się 91. 3) 10 otrzymuje brzmienie: Prawo do bezpłatnego węgla przysługuje emerytom, rencistom oraz innym uprawnionym osobom według dotychczasowych zasad, z zastrzeżeniem ust Stawki ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla ustala się na poziomie kwoty stosowanej w danej jednostce organizacyjnej KW S.A. w styczniu 2011 r.. 4) Po 10 dodaje się 101 w brzmieniu: Byłym pracownikom Kompanii Węglowej S.A., którzy po 1 stycznia 2011 r. nabyli prawo do świadczenia przedemerytalnego, przysługuje bezpłatny węgiel w wymiarze 3 ton rocznie. 2. Przez byłych pracowników, o których mowa w ust. 1, rozumie się pracowników KW S.A., z którymi stosunek pracy został rozwiązany po 1 stycznia 2011 r. na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a po ustaniu stosunku pracy nabyli prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz bezpośrednio po zakończeniu pobierania tego zasiłku nabyli prawo do świadczenia przedemerytalnego. 3. Prawo do bezpłatnego węgla przysługuje w okresie pobierania świadczenia przedemerytalnego, począwszy od dnia nabycia prawa do tego świadczenia, oraz po przejściu ze świadczenia przedemerytalnego na emeryturę lub rentę. 4. Bezpłatny węgiel, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na zasadach określonych w jednostce organizacyjnej dla emerytów tej jednostki.. 5) Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. Porozumienie z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji dodatków i świadczeń Na podstawie 817 Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r. strony ustalają: 1 Wskaźnik waloryzacji dodatków i świadczeń wymienionych w 81 ust. 1, 82, 83 ust. 1, 84, 85, 813 ust. 3, 814 ust. 4, w załączniku nr 4 w 8 ust. 4, w załączniku nr 6 w 2 ust. 2, w załączniku nr 7 w 3, w załączniku nr 8: w 2 ust. 1, 4 ust. 2, 8 pkt. 1 i 2, 9, w załączniku nr 10 w 7 ust. 1 i w załączniku nr 11 w 1 ust. 1 - w 2011 r. wynosi 0,0 %. 2 Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. strona 4

5 Śmiercionośna pogoń za węglem Czytelnicy Górnika pamiętają, jak pół roku temu informowaliśmy o ciężkim wypadku, któremu uległ Mateusz Goczał pracownik KWK Mysłowice Wesoła w wyniku czego stracił prawą nogę. Ten młody chłopak, piłkarz pierwszej edycji Śląskiej Ligi Górniczej, pełen życia i energii nagle musiał przestawić swoje dotychczasowe życie o 180 stopni. Na szczęście miał kolegów, którzy nie pozostawili go tylko sobie. Oprócz wsparcia duchowego w styczniu 2011r koledzy z zakładowego ZZG w Polsce zorganizowali dla niego charytatywny turniej piłki nożnej pod hasłem Barbórka Cup Patronat medialny objął dwutygodnik Górnik, a Fundacja Na Rzecz Integracji Środowisk Pracowniczych i Tworzenia Miejsc Pracy wsparła w miarę swoich możliwości. Cały dochód został wówczas przekazany na rzecz poszkodowanego. Przez ostatnie trzy tygodnie Mateusz przebywał w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Reptach, gdzie odwiedziliśmy go, by dowiedzieć się, jakie robi postępy w leczeniu. - Od dwóch miesięcy poruszam się dzięki protezie mówi nam Mateusz, W tym roku polskie górnictwo odnotowało już 20 ofi ar śmiertelnych w wypadkach przy pracy. Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym bije na alarm i wylicza, że 70 % z nich to wina ludzi. Podczas majowych obrad Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie oceniła stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2010r i I okazało się, że jest tragicznie. Liczby same mówią za siebie. W ubiegłym roku spośród 26 wypadków śmiertelnych 15 z nich dotyczyło kopalni węgla kamiennego i 8 rud miedzi. Zanotowano 32 wypadki ciężkie, z tego 18 w węglu kamiennym, 9 w rudach miedzi. Łącznie w polskim górnictwie w 2010 r. doszło do 3376 wypadków, w tym 2615 to poszkodowani pracownicy kopalń węgla kamiennego. W 2011r. doszło do 966 wypadków, w tym bagatela, aż 20 śmiertelnych(sic!) i 16 ciężkich. Jak zauważyli członkowie Komisji wypadkowość niepokojąco wzrasta i to szczególnie w transporcie. To jedna z głównych przyczyn tegorocznych tragedii górniczych. Jak wynika z analiz inne powody wypadków to: przebywanie w zasięgu pracy maszyn i urządzeń, wykonywanie prac przy przenośnikach taśmowych przy braku zabezpieczenia stanu wyłączenia lub będących w ruchu, niezgodne z regulaminem prowadzenie ruchu koleją podziemną, prowadzenie robót strzałowych bez respektowania podstawowych zasad organizacji ich wykonywania. Na dalszych miejscach znalazły się tąpnięcia, oberwanie się skał ze stropu i ociosów, niewłaściwa organizacja pracy przy remontach i demontażu maszyn, urządzeń i instalacji. Siedem z dziesięciu wypadków to wina ludzka. Stąd spece z Komisji postanowili temu zaradzić. Znaleźli sposób: przebadać górników przez psychologów i socjologów. Kiedy to usłyszałem aż we mnie zawrzało relacjonuje nam spotkanie Wacław Czerkawski wiceprzewodniczący ZZG w Polsce, członek WUG-owskiej Komisji. To omijanie prawdziwych przyczyn i szukanie jakichś absurdalnych wyjaśnień uważa Czerkawski. Zamiast zająć się błędami w organizacji pracy, by którego spotykamy w parku przylegającym do ośrodka. Dzięki temu mogę funkcjonować jak każdy inny człowiek chwali się nam. Choć pierwsze tygodnie były trudne, dzisiaj już po pierwszej rehabilitacji widać efekty dodaje z dumą. Pobyt w Reptach to intensywna terapia, która wzmocniła go także - jak mówi, psychicznie. Spotkał tu osoby z podobnym problemem jak on. Zaś codzienne kilkugodzinne treningi na wyciągu bloczkowym, bieżni, podczas pionizacji, czy specjalnych gier i zajęć ruchowych oraz naświetlaniu lampą bioptron czy laseroterapią wzmocniły organizm i ukierunkowały dalszą rehabilitację. - Trzeba było nogę dostosować do nowej sytuacji. Z początku było trudno. Ale dziś jestem zadowolony, że udało mi się przezwyciężyć ból i psychiczny stres wobec całej tej nowej sytuacji w moim życiu. Dodatkowo myśl, że wkrótce urodzi mi się dziecko dodawała mi wiary w siebie. Dziś syn ma już 3 miesiące, a ja umiem poruszać się dzięki protezie. była odpowiednia liczba pracowników na odpowiednie stanowiska i powstrzymanie chorej polityki wydobycia kolejnej tony węgla za każdą cenę, to Komisja wciąż, jakby poruszała się w ciemnościach. Trzeba wreszcie spojrzeć prawdzie w oczy, o czym związki trąbią nie od dziś, a pracownicy codziennie informują stronę społeczną o wariackiej pogoni za wydobyciem przy coraz mniejszych obsadach osobowych brygad. Pracodawcy tłumaczą taki stan absencją chorobową. Ale to przecież nie upoważnia do narażania ludzi - grzmi lider ZZG w Polsce. Wypadkowość w górnictwie od 1 stycznia 2011 do 27 maja 2011 r. (7 00 ) Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają Jak zresztą wykazały testy przeprowadzane w ośrodku w Reptach idzie mi to o wiele sprawniej niż przed rehabilitacją - wyznaje. - Najważniejsze to nie załamywać się w trudnych chwilach życia. W przeciwnym razie żadna rehabilitacja nie pomoże. Wszystko jest możliwe, jak się ma wiarę i chęci. Wówczas można pokonać każdą przeszkodę, nawet wydającą się na pierwszy rzut oka na nieosiągalną. Za pośrednictwem Górnika chciałem podziękować wszystkim, którzy mi pomogli i wsparli w tych trudnych chwilach. Szczególnie mojej rodzinie, kolegom, fundacji i kopalni, dzięki której mam protezę - dziękuje za naszym pośrednictwem Mateusz Goczał. Mamy nadzieję, że Matusz szybko osiągnie formę umożliwiającą mu normalne życie. Życzymy wytrwałości. Redakcja Trzeba by raczej przebadać niektórych górniczych notabli proponuje ironicznie Czerkawski. Na szczęście wśród uchwał Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie znalazły się bardziej potrzebne i oczekiwane przez związki postanowienia, jak spotkanie ze stroną pracodawców w kwestii obłożeń normatywnych poszczególnych stanowisk. Dotychczas co niektórzy menedżerowie rękami i nogami wzbraniali się tłumacząc, że to wewnętrzna sprawa spółki. Teraz zmiękli i już 21 czerwca w Wyższym Urzędzie Górniczym dojdzie do spotkania z pracodawcami w tej sprawie. Kolejna uchwała mająca na celu polepszenie bezpieczeństwa pracy to podniesienie jakości szkoleń uwzględniająca praktyczne aspekty. Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie widzi również poprawę bezpieczeństwa na kopalniach poprzez uruchomienie badań nad odmetanowaniem naszych kopalń, co jest piętą achillesową przemysłu węglowego. Źródło: Wyższy Urząd Górniczy strona 5

Więcej o manifestacji na s.2

Więcej o manifestacji na s.2 Ukazuje się od 1897 roku ISSN 0017-226X www.gornik.info.pl www.facebook.com/dwutygodnikgornik 15-30 kwietnia 2015 nr 8 (2003) GAZETA GÓRNICZA cena 1,85 zł (w tym 8 proc.vat) Więcej o manifestacji na s.2

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZKOWE NIEPOKOJE 2011

ZWIĄZKOWE NIEPOKOJE 2011 ISSN 0017-226X Ukazuje się od 1897 roku www.gornik.info.pl 16-31 grudzień 2010 nr 24 (1900) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł Z roku na rok Polska traci swój majątek, a pracownicy stają

Bardziej szczegółowo

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: akcja może kosztować 146 zł Gorący debiut

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: akcja może kosztować 146 zł Gorący debiut P I S M O S P O Ł E C Z N O Z A W O D O W E Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O NOWY DWUTYGODNIK Rozmowa na czasie Eugeniusz Małobęcki, dyrektor Zespołu BHP i Szkoleń KHW SA: W ciągu pięciu minut można

Bardziej szczegółowo

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: darmowe akcje dla wszystkich Będą protesty

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: darmowe akcje dla wszystkich Będą protesty P I S M O S P O Ł E C Z N O Z A W O D O W E Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O NOWY DWUTYGODNIK Rozmowa na czasie Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności: Jest recepta na uzdrowienie

Bardziej szczegółowo

www.gornik.info.pl 1-15 listopad 2010 nr 21 (1897) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł

www.gornik.info.pl 1-15 listopad 2010 nr 21 (1897) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł ISSN 0017-226X Ukazuje się od 1897 roku www.gornik.info.pl 1-15 listopad 2010 nr 21 (1897) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł Nasza drużyna do samorządu Kilkadziesiąt naszych koleżanek

Bardziej szczegółowo

Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk

Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk G A Z E T A F I R M O W A n r 6 ( 9 ) w r z e s i e ń 2 0 0 9 Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Kompanii Węglowej

Bardziej szczegółowo

REBRANDING: Nowe życie, nowy garnitur MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS

REBRANDING: Nowe życie, nowy garnitur MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS GRUDZIEŃ 2012 NR 3 (5) MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS REBRANDING: Nowe życie, nowy garnitur Z POMOC Ą KREML A Władze Rosji ogł osił y plany zwiększenia w ydobycia węgla w najbliższych

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

NIE STOIMY W MIEJSCU SUKCES I CO DALEJ GÓRNICTWO ZNÓW NA TOPIE

NIE STOIMY W MIEJSCU SUKCES I CO DALEJ GÓRNICTWO ZNÓW NA TOPIE G A Z E T A F I R M O W A n r 3 ( 3 6 ) m a r z e c 2 0 1 2 NIE STOIMY W MIEJSCU SUKCES I CO DALEJ GÓRNICTWO ZNÓW NA TOPIE W W W. K W S A. P L G A Z E T A F I R M O W A NASZA KOMPANIA Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

Dość żerowania na emerytach!

Dość żerowania na emerytach! Dość żerowania na emerytach! Polski system emerytalny wymaga zmian, ale nie takich jak chcą środowiska biznesu. czytaj >> str. 2 Idę do pracy, nie chcę ginąć! Czy w Polsce musi być tak wysoki poziom wypadków

Bardziej szczegółowo

Dyskryminowani związkowcy pikietowali siedzibę właściciela Biedronek. Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność.

Dyskryminowani związkowcy pikietowali siedzibę właściciela Biedronek. Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność. 5 tylko tyle dni urlopu wystarczy wykorzystać, aby zafundować sobie aż 11- dniowy wypoczynek. WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 1 2011 KATOWICE 05.01.2011 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK.

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK. 250 zł takie premie dla załogi wynegocjowała Solidarność w spólce Norman w Radzionkowie. WIĘCEJ» STRONA 4 Nr 29 2015 KATOWICE 20-26.08.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik

Bardziej szczegółowo

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland 7 tylko tylu europosłów odpowiedziało na apel Solidarności w sprawie drugiego pakietu klimatycznoenergetycznego. WIĘCEJ» STRONA 3 Ksenia Ulanowicz: Warto brać sprawy w swoje ręce. Najgorzej jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

W Delta Trans przestali się bać

W Delta Trans przestali się bać 19 mln złotych tyle są winni pracownikom nieuczciwi pracodawcy z naszego województwa, którzy nie wypłacają na czas wynagrodzeń. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2010 KATOWICE 03.11.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

Węzeł komunikacyjny str. 3 + = NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. 606 221 496, reklama1@naszagazeta.

Węzeł komunikacyjny str. 3 + = NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. 606 221 496, reklama1@naszagazeta. G A Z E T A B E Z P Ł A T N A Nr 4 czerwiec/lipiec 2015r. Nakład: 20.000 egz. Wersja elektroniczna na stronie www.jas24info.pl Toczy się debata o przyszłości komunikacji w mieście, a część radnych i władze

Bardziej szczegółowo

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest 3 tys. tylu kolejarzy protestowało w Warszawie domagając się utrzymania swoich uprawnień. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 42 2012 KATOWICE 24.10.2012 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

POLITYCZNE SAMOBÓJSTWO POSŁÓW

POLITYCZNE SAMOBÓJSTWO POSŁÓW 10 proc. o tyle średnio wzrosną ceny w sklepach spożywczych podczas rozgrywek mistrzostw Europy w Polsce WIĘCEJ» STRONA 5 Nr 19 2012 KATOWICE 16.05.2012 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Temat na czasie. Przyszłość czy bankructwo? Nowoczesne górnictwo made in Poland. Po co stwarzać problemy sobie, kolegom i rodzinie?

Temat na czasie. Przyszłość czy bankructwo? Nowoczesne górnictwo made in Poland. Po co stwarzać problemy sobie, kolegom i rodzinie? P I S M O S P O Ł E C Z N O Z A W O D O W E Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O Temat na czasie Przyszłość czy bankructwo? Nowoczesne górnictwo made in Poland. ISSN 2082-3797 D W U T Y G O D N I K

Bardziej szczegółowo

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

Radzą sobie dobrze NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. Wersja elektroniczna na stronie www.jas24info.

Radzą sobie dobrze NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. Wersja elektroniczna na stronie www.jas24info. G A Z E T A B E Z P Ł A T N A Nr 5 sierpień 2015r. Nakład: 20.000 egz. Wersja elektroniczna na stronie www.jas24info.pl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Radzą sobie dobrze REKLAMA pierwsza jastrzębska

Bardziej szczegółowo

DOBRY RUCH MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS SA. Niebiescy z Węglokoksem: wspólnie na szczyt! strona 12

DOBRY RUCH MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS SA. Niebiescy z Węglokoksem: wspólnie na szczyt! strona 12 MAJ 2012 NR 1 (3) MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS SA DOBRY RUCH Niebiescy z Węglokoksem: wspólnie na szczyt! strona 12 WĘGLOZBY T REAK T YWACJA Jeszcze dwadzieścia kilka lat temu potentat

Bardziej szczegółowo

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc.

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc. 4,34 proc. o tyle wzrosną od stycznia płace zasadnicze w fabryce Opla w Gliwicach. WIĘCEJ» STRONA 4 Dominik Kolorz: W obecnej sytuacji te osoby powinny odejść na zasłużone emerytury, dać szansę młodszym

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

Trzy twarze Chwiluka. Śmierć na sygnale. Fiat bez Pandy, ale z podwyżkami. By nauka nie poszła w las

Trzy twarze Chwiluka. Śmierć na sygnale. Fiat bez Pandy, ale z podwyżkami. By nauka nie poszła w las Trzy twarze Chwiluka Andrzej Chwiluk kojarzony jest mylnie tylko z funkcją szefa Związku Zawodowego Górników w Polsce. Niektórzy też znają jego aktywność polityczną w SLD. Mało kto jednak wie, że to urodzony

Bardziej szczegółowo

NOWY. Rozmowa na czasie JER ZY PO D S I A D Ł O, prezes Węglokoksu: Powiązanie KHW z naszą firmą byłoby korzystne dla obu podmiotów.

NOWY. Rozmowa na czasie JER ZY PO D S I A D Ł O, prezes Węglokoksu: Powiązanie KHW z naszą firmą byłoby korzystne dla obu podmiotów. P I S M O S P O Ł E C Z N O Z A W O D O W E Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O NOWY DWUTYGODNIK Rozmowa na czasie JER ZY PO D S I A D Ł O, prezes Węglokoksu: Powiązanie KHW z naszą firmą byłoby korzystne

Bardziej szczegółowo

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm DZIŚ DODATEK SPECJALNY NOWE PRAWO W NOWYM ROKU Zmiany w prawie od 1 stycznia 2006 roku ważne dla każdego DZIŚ Co zrobić, żeby dostać zniżkę w opłacie za użytkowanie wieczyste str. 23 JUTRO PIT-37 wypełniony

Bardziej szczegółowo