WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50"

Transkrypt

1 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

2 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.0 Druga strona strony tytułowej (okładki) SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny dla środowiska, spełniający wysokie wymagania jakościowe norm europejskich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji, gdyż znajomość zasad obsługi kotła oraz zaleceń producenta jest warunkiem niezawodnego, oszczędnego i bezpiecznego jego użytkowania. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania Życzymy zadowolenia z naszego wyrobu. termet Uwaga : Przed zainstalowaniem kotła należy wyjąć zapakowany wewnątrz obudowy zawór trójdrożny. Przed zainstalowaniem kotła odkręcić i usunąć wspornik transportowy (patrz rysunek 2.2.)

3 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str. WAŻNE WSKAZÓWKI Przeczytaj, zanim przystąpisz do instalacji i użytkowania kotła Instrukcja instalowania i użytkowania stanowi integralne i zasadnicze wyposażenie kotła i powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania kotła oraz uważnie czytana, gdyż zawiera wszelkie informacje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas instalowania, użytkowania i konserwacji, których należy przestrzegać. Kocioł jest urządzeniem o dużym stopniu skomplikowania. Posiada szereg precyzyjnych mechanizmów. Niezawodna praca kotła, w dużym stopniu będzie zależała od prawidłowego wykonania instalacji, z którymi kocioł będzie współpracował. Są to instalacje: - gazowa, - spalinowo - powietrzna, - centralnego ogrzewania, - ciepłej wody użytkowej. Instalację spalinowo powietrzną dla kotłów typu C należy wykonać z oddzielnie dopuszczonego i wprowadzonego na rynek układu doprowadzającego powietrze do spalania i odprowadzania spalin. Układ ten musi spełniać warunki techniczne przedstawione w p. 3.8 niniejszej instrukcji. Instalacja spalinowa i powietrzna musi być szczelna. Nieszczelności na połączeniach rur spalinowych mogą spowodować zalanie wnętrza kotła kondensatem. Za wynikłe z tego powodu zniszczenia i usterki kotła producent nie ponosi odpowiedzialności Zainstalowanie kotła powierz kompetentnej osobie odpowiednio wykwalifikowanej ) Zadbaj o to by instalator pisemnie potwierdził dokonanie sprawdzenia szczelności instalacji gazowej po podłączeniu do urządzenia, Zainstalowania i uruchomienia kotła można dokonać dopiero po zakończeniu prac budowlano montażowych w pomieszczeniu, w którym ma być zainstalowany kocioł. Niedopuszczalne jest instalowanie i uruchomienie kotła w pomieszczeniu, w którym trwają prace budowlane. Czystość powietrza i pomieszczenia w którym ma być zainstalowany kocioł musi odpowiadać normom stawianym pomieszczeniom przeznaczonym na pobyt ludzi. Na instalacji c.o., w.u. i gazowej muszą być zainstalowane odpowiednie filtry, które nie są w wyposażeniu Przykład podłączenia kotła do instalacji podano na rys Usterki spowodowane brakiem filtrów na instalacji c.o. i w.u. oraz na doprowadzeniu gazu, nie będą usuwane w ramach gwarancji. Instalacja c.o. musi być dokładnie przepłukana, a czystość wody w instalacji c.o. powinna być porównywalna z czystością wody użytkowej. Pierwszego uruchomienia kotła a także jego napraw, regulacji i konserwacji może dokonywać wyłącznie AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY. Kocioł musi być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą, Nie dokonuj we własnym zakresie żadnych napraw lub przeróbek Nie przytykaj kratek nawiewnych i wyciągowych. Nie przechowuj w pobliżu kotła pojemników z substancjami łatwopalnymi, agresywnymi działającymi silnie korodująco. Wady kotła powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z zaleceniami niniejszej instrukcji nie mogą być przedmiotem roszczeń gwarancyjnych. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność producenta za szkody spowodowane błędami w instalacji i użytkowaniu wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji podanych przez producenta i obowiązujących przepisów. Ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji pozwoli na długotrwałą, bezpieczną i niezawodną pracę Czując zapach gazu: - nie używaj przełączników elektrycznych mogących wywołać iskrę, - otwórz drzwi i okna, - zamknij główny zawór gazowy, - wezwij pogotowie gazowe. W przypadku wystąpienia awarii należy: - odłączyć kocioł od instalacji elektrycznej - zamknąć kurek dopływu gazu do kotła, - zamknąć dopływ i spuścić wodę z kotła i z całej instalacji c.o., gdy istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia instalacji, - spuścić wodę również w przypadku wystąpienia nieszczelności grożącej zalaniem, - powiadomić najbliższy AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY, (adres w załączonym wykazie) lub producenta ) Pod pojęciem osoba wykwalifikowana rozumie się osoby posiadające kwalifikacje techniczne w dziedzinie domowych czynności montażowych niezbędnych do przyłączenia urządzeń do instalacji gazowej, c.o. i odprowadzającej spaliny, tak jak to przewidują obowiązujące przepisy i normy.

4 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.2.wprowadzenie OPIS URZĄDZENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Cechy techniczne BUDOWA I DANE TECHNICZNE KOTŁA Główne zespoły kotła... 3 Rys Schemat ideowy działania kotła Dane techniczne WYPOSAŻENIE ZABEZPIECZAJĄCE... 5 Rys Panel sterowania widok ogólny OPIS DZIAŁANIA Sposób podgrzewania wody do c.o Regulacja temperatury zależna od temperatury zewnętrznej... 6 Rys Krzywa grzewcza na podstawie temp. zewnętrznej Sposób podgrzewania wody użytkowej... 7 Rys Wykres temperatury wody użytkowej na wyjściu z kotła typ WINDSOR-25 w zależności od wielkości przepływu wody Rys Wykres temperatury wody użytkowej na wyjściu z kotła typ WINDSOR-30 w zależności od wielkości przepływu wody Sposób podgrzewania wody użytkowej w kotle jednofunkcyjnym współpracującym z zasobnikiem wody użytkowej INSTALACJA KOTŁA WARUNKI INSTALOWANIA KOTŁA Przepisy dotyczące instalacji wodnej, gazowej i odprowadzającej spaliny Przepisy dotyczące pomieszczenia... 8 Rys Miejsce instalowania kotła w pomieszczeniu wyposażonym w wannę lub basen natryskowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-IEC Wymagania dla instalacji elektrycznej WSTĘPNE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE MOCOWANIE KOTŁA NA ŚCIANIE... 9 Rys Wymiary instalacyjne kotła dwufunkcyjnego WINDSOR-25, WINDSOR Rys Wymiary instalacyjne kotła jednofunkcyjnego WINDSOR-25, WINDSOR Rys Wymiary instalacyjne kotła jednofunkcyjnego WINDSOR PRZYŁĄCZENIE DO INSTALACJI GAZOWEJ... Rys Podłączenie podzespołu złączki gazowej PRZYŁĄCZENIE KOTŁA DO INSTALACJI WODNEJ C.O.... Rys.3.5. Wymagania instalacyjne kotłów PRZYŁĄCZENIE KOTŁA DO INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ ODPROWADZENIE KONDENSATU ODPROWADZENIE SPALIN Poziome wyprowadzenie układu powietrzno spalinowego przez ścianę lub na dach... 3 Rys Tablica Pionowe wyprowadzenie układu powietrzno spalinowego przez dach... 4 Rys Tablica Tablica Podłączenie do wspólnego układu kanałowego, składającego się z kanału doprowadzającego powietrze do spalania i kanału odprowadzającego spaliny... 5 Rys Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza dwoma osobnymi rurami... 5 Rys Tablica Redukcja maksymalnej długości układu powietrzno spalinowego przez zmianę kierunku przepływu PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH... 6 Rys Schemat ideowy połączeń elektrycznych PODŁĄCZENIE KOTŁA WINDSOR W UKŁADZIE KASKADY... 8 Rys URUCHOMIENIE I EKSPLOATACJA KOTŁA URUCHOMIENIE KOTŁA WŁĄCZENIE I OBSŁUGA... 9 Rys Panel sterowania SYGNALIZACJA STANÓW PRACY I DIAGNOSTYKA NASTAWY Diagnostyka Odchylenia od normalnej sekwencji zapłonu Tryb RESET WYŁĄCZENIE KOTŁA Z EKSPLOATACJI CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KOTŁA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE DO WYKONANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA WYPOSAŻENIE KOTŁA Tabela

5 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.3.wprowadzenie Kocioł gazowy centralnego ogrzewania dwufunkcyjny, kondensacyjny przeznaczony jest do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i do podgrzewania wody użytkowej. W połączeniu z odpowiednią instalacją odprowadzenia spalin kocioł może pracować niezależnie od powietrza w pomieszczeniu gdzie został zainstalowany. W niniejszej instrukcji opisane są typy kotłów WINDSOR dwufunkcyjne przeznaczone do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w przepływowym wymienniku ciepła woda woda: typ WINDSOR-25 o mocy 24.5kW typ WINDSOR-30 o mocy 29.5kW oraz typy kotłów WINDSOR jednofunkcyjne przeznaczone do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w oddzielnie podłączonym zasobniku wody użytkowej. Adaptacji poniższych typów kotłów do współpracy z zasobnikiem musi dokonać Autoryzowany Serwis Firmowy. typ WINDSOR-25 o mocy 24.5kW typ WINDSOR-30 o mocy 29.5kW typ WINDSOR-50 - o mocy 47kW Kotły WINDSOR pobierają powietrze do spalania spoza pomieszczenia zabudowy, w którym obwód spalania jest uszczelniony w odniesieniu do obszaru mieszkalnego budynku w którym jest zainstalowany - rodzaju wykonania instalacji: C 3, C 43, C 53, C 63, Bliższe informacje dotyczące rodzaju wykonania - wg pkt. 3.8 oraz normy PN-EN OPIS URZĄDZENIA 2.. Specyfikacja techniczna 2... Cechy techniczne Elektroniczna płynna modulacja płomienia palnika dla c.o. i c.w.u. ; Zapłon elektroniczny z jonizacyjną kontrolą płomienia; Możliwość ustawiania mocy kotła Regulacja temperatury wody c.o. i w.u. ; Funkcja łagodnego zapłonu; Stabilizacja ciśnienia gazu na wejściu; Dostosowane do współpracy z instalacją (c.o.) systemu zamkniętego 2.2. Budowa i dane techniczne kotła Główne zespoły kotła Wspornik transportowy - usunąć! Wspornik transportowy - usunąć! 3 h 6 h 6 h m k o3 7 9 m k o3 0 9 m o3 k n g o L L n g o 39 2 L 47 L2 4c g o a d o2 i p b f o2 i p f 9 35 c n o4 i f o c o4 25 c o4 7 o Rys Rozłożenie elementów w kotle

6 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.4 Opisy do rysunków i Wentylator, 8. Czujnik NTC temperatury wody grzewczej, 7. Pompa, 9 Przetwornik ciśnienia wody grzewczej, 8. Zespół gazowy 20 Odpowietrznik, 9. Elektroda kontroli płomienia, 2. Płytowy wymiennik ciepła woda woda, 0. Elektroda zapłonowa,. Palnik, 22. Zawór do napełniania instalacji 24. Czujnik przepływu wody grzewczej 2. Zawór trzydrogowy, 25 Zawór bezpieczeństwa 3 bar, 26 Przetwornik 3. Wymiennik ciepła spaliny woda, przepływu wody użytkowej, 5. Ogranicznik temperatury jako zabezpieczenie 27 Czujnik NTC temperatury wody użytkowej, przed przekroczeniem granicznej temp. wody 29 Syfon grzewczej, 6. Bezpiecznik termiczny spalin, 30. Zespół mieszający, 3. Ogranicznik przypływu 7. Naczynie wyrównawcze, 33 Zawór spustowy 35. Mikrołącznik (w wersji WINDSOR 50) Tylko na rysunku Wybierak temperatury wody grzewczej c.o., 4. Panel sterowania, 6. Wybierak temperatury wody użytkowej, 3. Wyświetlacz temperatury wody grzewczej, wody użytkowej i ciśnienia statycznego wody grzewczej z diagnostyką stanów awarii. Rys Schemat ideowy działania kotła Dane techniczne JEDNOFUNKCYJNY DWUFUNKCYJNY Parametr Jednostka WINDSOR-25 WINDSOR-30 WINDSOR-50 WINDSOR-25 WINDSOR-30 Wielkość P a r a m e t r y e n e r g e t y c z n e O b i e g c.o. Nominalna moc cieplna kotła przy temp.80/60 o C (modulowana) kw Nominalna moc cieplna kotła przy temp.50/30 o C (modulowana) kw Nominalne obciążenie cieplne kw Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. % Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia i temp. wody % 07,7 Zakres modulacji % Zużycie gazu ) ziemnego: 2H-G20 2E-G20 20mbar ziemnego: 2H-G20 2E-G20 3mbar m 3 / h m 3 / h kg / h kg / h skroplonego: 3B/P-G30-37mbar 3P-G3-37mbar ) )Zużycie poszczególnych rodzajów gazów podano dla gazów odniesienia w warunkach odniesienia (gaz suchy 5 o C, ciśnienia 03 mbar) z uwzględnieniem 07.7% sprawności kotła i obciążeniu częściowym (średniej arytmetycznej obciążenia min i max) przy temp. wody powrotnej 30 C

7 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.5 Nominalne kinetyczne ciśnienie przed kotłem dla gazu: 2E-G (20) 2E-G20 3B/P-G30 3P-G3 Pa (mbar) 300 (3) 3700 (37) 3700 (37) Maksymalne ciśnienie wody MPa (bar) 0,3 (3) Max temperatura pracy c.o. o C 95 Temperatura nastawiana standardowa Temperatura nastawiana zredukowana o C Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 kpa (bar) 60 (0,6) O b i e g c.w.u Ciśnienie wody MPa (bar) ,0 (0,) 0.6(6) Max przepływ wody (ogranicznik przepływu ) dm 3 /min Zakres regulacji temperatury wody o C Przepływ wody użytkowej dla t=30k dm 3 /min O c h r o n a ś r o d o w i s k a Wartość emisji NO x (gaz ziemny) mg/kwh Klasa NO x - 5 Współczynnik ph kondensatu (gaz ziemny) 5 P a r a m e t r y h y d r a u l i c z n e Opór hydrauliczny kotła przy przepływie wody grzewczej 0 dm 3 /min kpa (mbar) Max. 30 (300) Pojemność naczynia wzbiorczego dm 3 8 Ciśnienie w naczyniu wzbiorczym MPa (bar) ( ) P a r a m e t r y e l e k t r y c z n e Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego V ~ 230 ±0% / 50Hz Stopień ochrony IP 44 Pobierana moc W 200 P a r a m e t r y c z a s o w e Czas wybiegu pompy / wentylatora s 80 / 20 Czas zapobiegający przed cyklicznym s (parametr programowalny) uruchamianiem pompy (Anti-cycling time) Czas aktywności funkcji programowania min. 2 Czas wybiegu pompy w systemie c.w.u s 30 Funkcja zegar 24 godz. godz. /s Pompa włącza się co 24 godz. na czas 30 s (zawór trójdrożny 0 s) Funkcja serwisowa Kominiarz min 5 Czas aktywności funkcji ustawiania s 5 temperatury W y m i a r y m o n t a ż o w e Podłączenie do przew. kominowego mm Koncentryczne Φ80/Φ25, Koncentryczne Φ60/Φ00 lub 2 pojedyncze Φ80 x Φ80 (patrz p. 3.8 i tabela 7.) Przyłącze wody grzewczej c.o. i gazu cale G3/4 Przyłącze wody użytkowej cale -- G/2 G/2 Wymiary gabarytowe 705 x 400 x 705 x 400 x 705 x 400 x mm 705 x 400 x x 400 x 378 Masa kotła kg Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie kotła, których nie ujmuje niniejsza instrukcja, a które nie wpływają na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu. 2.3.Wyposażenie zabezpieczające Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, Zabezpieczenie przed wybuchowym zapalaniem gazu, Zabezpieczenie przed przekroczeniem max temp. pracy w układzie wody grzewczej, Zabezpieczenie przed przekroczeniem górnej granicznej temperatury wody grzewczej, Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia wody I-go stopnia elektroniczne, Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia wody II-go stopnia - mechaniczne, Zabezpieczenie przed spadkiem ciśnienia wody, Zabezpieczenie przed nadmiernym dogrzaniem wody, Zabezpieczenie kotła przed zamarzaniem, Rys Panel sterowania widok ogólny

8 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.6 Zabezpieczenie przed możliwością zablokowania pompy, Nadzór poprawności pracy wentylatora, Awaria wentylatora jest rozpoznana gdy prędkość wentylatora jest mniejsza niż 250 rpm (obrotów/minutę) lub większa niż 800 rpm. Zabezpieczenie przed przekroczeniem górnej temperatury spalin Błędy nie wymagające ręcznego kasowania powodują powrót kotła do pracy normalnej po samoczynnym ustąpieniu awarii - p. punkt diagnostyka Uwaga: W przypadku stwierdzenia powtarzających się wyłączeń kotła przez którekolwiek z zabezpieczeń należy wezwać Autoryzowany Serwis Firmowy celem ustalenia przyczyny wyłączenia kotła i dokonania naprawy. Niedopuszczalne jest dokonywanie samowolnych zmian w układach zabezpieczeń 2.4. Opis działania 2.4..Sposób podgrzewania wody do c.o. Kocioł załącza się jeżeli temperatura wody grzewczej jest niższa o 3 C (dla zredukowanego zakresu nastaw,5 C) od nastawionej pokrętłem poz.2 oraz regulator temperatury pomieszczeń daje sygnał grzej. Następuje wówczas poniższy szereg czynności: zasilenie zaworu trójdrogowego (w kierunku instalacji c.o.), zasilenie pompy, zasilanie wentylatora, pozycja 5, następuje sekwencja zapłonu (patrz p.2.4.4), a prędkość wentylatora ustawiona jest na wartość zapłonową rpm = 3000 (dla gazu ziemnego), po wykryciu płomienia i zakończeniu sekwencji startowej, wentylator zostaje rozpędzony do prędkości maksymalnej (czas trwania maks. 50 sek.) po czym sterownik rozpoczyna regulację prędkości wentylatora w zakresie od min. (parametr P06) do maks. (parametr P07) w zależności od wartości nastawy temp. System ciągłej modulacji płomienia wykorzystuje algorytm regulacji PID w celu zminimalizowania różnicy pomiędzy wartością temperatury odczytanej przez czujnik NTC, a wartością temperatury nastawy c.o. (pokrętło nr 2). Kocioł wyłącza się gdy regulator temperatury pomieszczeń zasygnalizuje osiągnięcie zadanej temperatury w pomieszczeniu lub gdy temperatura wody grzewczej przekroczy o 5 C zadaną temperaturę wody grzewczej. Po wyłączeniu kotła pompa pracuje przez około 80s. Dodatkowo, jednocześnie odmierzany jest czas, uniemożliwiający ponowne uruchomienie się kotła (nastawialny z zakresu 0 80 sek.). Ponowne uruchomienie kotła nastąpi samoczynnie po spełnieniu następujących warunków jednocześnie: temperatura wody grzewczej spadła o min. 3 C od zadanej, upłynął czas 80s (w zależności od wartości nastawionej), regulator temperatury pomieszczeń daje sygnał grzej. W przypadku podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury sterownik automatycznie rozpoznaje jego obecność i przechodzi w tryb funkcji pogodowej. Sterownik dobiera temperaturę wody grzewczej uzależniając ją od temperatury zewnętrznej i współczynnika nachylenia krzywej grzewczej Kd według wykresu podanego na rys. 2. Pokrętło nastawy temperatury wody grzewczej służy w tym przypadku do zmiany wartości współczynnika Kd Regulacja temperatury zależna od temperatury zewnętrznej MAX (40) MIN (20) TM Pozycja potencjometru P6 w funkcji wyboru parametru Kd (0 - min. / 9 - max.) 5 0 TM-MAX/MIN = Zakres nastaw temperatury wody c.o. 5 Tz = temperatura zewnętrzna Tz ( C) Rys Krzywa grzewcza na podstawie temp. zewnętrznej

9 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str Sposób podgrzewania wody użytkowej Kocioł dwufunkcyjny podgrzewa wodę w sposób przepływowy. Temperaturę wody użytkowej ustala się przy pomocy pokrętła (poz. 6) w zakresie 35 C do 55 C przy przepływie strumienia wody - patrz poniższy wykres ±0% t [ C] 2 temperatura wody użytkowej na wejściu t=5 C temperatura wody użytkowej na wejściu t=5 C Ogranicznik przepływu 0l/min t max t min Q [l/min.] ±0% t [ C] temperatura wody użytkowej na wejściu t=5 C temperatura wody użytkowej na wejściu t=5 C t max t min Q [l/min.] Rys Wykres temperatury wody użytkowej na wyjściu z kotła typ WINDSOR-25 w zależności od wielkości przepływu wody. Rys Wykres temperatury wody użytkowej na wyjściu z kotła typ WINDSOR-30 w zależności od wielkości przepływu wody. Obieg wody użytkowej w dwufunkcyjnym kotle WINDSOR-25 posiada ogranicznik ograniczający przepływ do 0 litr/min. Mniejszy przepływ strumienia wody należy ustalić przy pomocy zaworu czerpalnego w punkcie poboru. W tym trybie, żądanie ogrzewania wody użytkowej następuje gdy (w zależności od konfiguracji): - przetwornik przepływu odczyta wartość powyżej 2,7 l/min (kończy się przy przepływie < 2.3 l/min.), Następuje wówczas następująca sekwencja: przełączenie zasilania zaworu trójdrogowego (poz. 35) w kierunku wymiennika ciepła woda-woda, zasilenie pompy (poz. 7), odczytana zostaje temperatura z czujnika NTC c.w.u. i jest porównana z wartością nastawy. Jeśli jest mniejsza od wartości nastawy o 3 0 C, następuje sekwencja zapłonu, po wykryciu płomienia i zakończeniu sekwencji startowej sterownik rozpoczyna regulację prędkości wentylatora w zakresie min. (parametr P04) do max. (parametr P05) w zależności od wartości nastawy temperatury. System ciągłej modulacji płomienia wykorzystuje algorytm regulacji PID w celu zminimalizowania różnicy pomiędzy wartością temperatury odczytanej przez czujnik NTC, a wartością temperatury nastawy c.o. (pokrętło nr 2). Po osiągnięciu zadanej temperatury uruchamiany jest modulator prędkości wentylatora, który odpowiednio do nastawionej temperatury wody użytkowej reguluje prędkość wentylatora, a tym samym ilość gazu (w komorze następuje mieszanie gazu z powietrzem) dostarczanego do spalania w palniku poz., utrzymując na stałym poziome temperaturę nastawioną. Gorąca woda grzewcza c.o. przepływa przez segmenty wymiennika ciepła woda - woda, ogrzewając wodę użytkową. Ogrzana woda użytkowa kierowana jest do punktu jej poboru Sposób podgrzewania wody użytkowej w kotle jednofunkcyjnym współpracującym z zasobnikiem wody użytkowej. Kocioł jednofunkcyjny może współpracować z zasobnikiem wody użytkowej typu termet-20 i termet-40. Zasobniki te znajdują się w ofercie firmy termet. Nastawa i wyświetlanie temperatury wody użytkowej odbywa się na sterowniku Kotły fabrycznie są przystosowane do współpracy z zasobnikiem c.w.u. Aby wyłączyć funkcję grzania wody w zasobniku (oraz kontrolę jej temperatury) należy pokrętło wyboru temp. wody użytkowej ustawić w pozycji 0. Proces podgrzewania w.u. przebiega następująco: Kiedy czujnik temperatury wody użytkowej zasobnika stwierdzi temperaturę niższą od nastawionej na panelu sterowania pokrętłem poz. 6, wówczas przerwany zostanie proces tłoczenia wody do instalacji c.o. a temperatura wody grzewczej bez względu na nastawę będzie osiągała maksymalną wartość. Podgrzewanie wody użytkowej przy współpracy kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej odbywa się następująco: czujnik temperatury wody użytkowej w zasobniku sygnalizuje o spadku temperatury wody poniżej 5 C od nastawionej (np. wskutek otwarcia zaworu czerpalnego); sterownik kotła przesterowuje zawór trójdrożny na tłoczenie wody grzewczej do krótkiego obiegu, dając jednocześnie sygnał do generatora iskry i zaworu gazowego poz.8; woda grzewcza przepływa przez wężownicę zasobnika (krótki obieg); przed osiągnięciem maksymalnej temperatury wody grzewczej, uruchamiany jest modulator przepływu gazu, który odpowiednio reguluje ilość gazu dostarczanego do spalania w palniku, utrzymując na stałym poziomie jej temperaturę; kontroluje by temperatura wody grzewczej nie przekroczyła dopuszczalnej wartości. po przekroczeniu o C zadanej temperatury wody użytkowej w zasobniku, sterownik kotła przesterowuje zawór trójdrożny na długi obieg i przy spełnieniu poniższych warunków woda grzewcza pompowana jest do instalacji c.o.: - temperatura wody grzewczej spadła poniżej nastawionej o ~5 stopni; - regulator temperatury pomieszczeń daje sygnał grzej.

10 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.8 Temperatura ciepłej wody w punkcie jej poboru może różnić się od wartości nastawionej dlatego też zaleca się montaż zaworu mieszającego na instalacji ciepłej wody użytkowej. Uwaga: Przy stosowaniu zasobnika wody użytkowej w kotle WINDSOR-50, dla zapewnienia poprawnej pracy kotła, wymagane jest aby moc wężownicy w zasobniku wynosiła min. 5kW. 3. INSTALACJA KOTŁA Kocioł musi być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez uprawnioną firmę instalacyjną. Po zainstalowaniu kotła należy dokonać kontroli szczelności wszystkich połączeń gazowych i wodnych. Za prawidłową instalację kotła odpowiada firma instalacyjna. Montażu kotła do instalacji dokonać tak, aby nie powodować naprężeń instalacji mogących wpłynąć na wzrost głośności pracy. 3.. Warunki instalowania kotła 3... Przepisy dotyczące instalacji wodnej, gazowej i odprowadzającej spaliny Instalacja wodna, gazowa i odprowadzająca spaliny musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami. Użytkowanie instalacji gazowej, wentylacyjnej oraz kanałów spalinowych przez użytkownika powinno być zgodne z Rozporządzeniem M.S.W i A z dnia r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/999 z dnia r.) Przed przystąpieniem do instalowania kotła należy uzyskać zgodę Rejonowego Zakładu Gazowniczego, Zakładu kominiarskiego i Administracji budynku. Niektóre przepisy dotyczące instalacji gazu skroplonego wg przywołanego rozporządzenia: Przy instalowaniu butli w pomieszczeniach wewnątrz budynków, powinny być zachowane następujące warunki: butle umieszczać w odległości co najmniej,5 m od urządzeń promieniujących ciepło (grzejniki, piece, itp.)...; butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż m od urządzeń mogących powodować iskrzenie, butle instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed upadkiem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem; temperatura pomieszczenia, w którym pozostawać ma butla napełniona gazem, nie może przekroczyć 35ºC. Urządzenia gazowe zasilane gazem skroplonym nie mogą być instalowane w pomieszczeniach, w których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu. Przy stosowaniu gazu skroplonego 3B/P zaleca się, aby temperatura w pomieszczeniu, gdzie znajdować się będzie eksploatowana butla z gazem, wynosiła nie mniej niż 5 o C Przepisy dotyczące pomieszczenia Wymagania dotyczące pomieszczeń, w których montowane są urządzenia gazowe określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) oraz w normie PN-B Pomieszczenie powinno posiadać system wentylacji wymagany obowiązującymi przepisami. Pomieszczenia gdzie instalowane będą kotły powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem, wolne od kurzu i Pomieszczenie wyposażone w wannę Strefa 2 Strefa Strefa 0 Strefa 0 Strefa 2 Strefa 3 0.6m 2.4m 0,6m 2,4m Strefa 3 Pomieszczenie wyposażone w basen natryskowy (brodzik) Strefa agresywnych gazów. Pralnie, suszarnie, magazyny dla lakierów, środków myjących, rozpuszczalników i sprajów nie są dozwolone. Kocioł o mocy cieplnej powyżej 30kW powinien być instalowany w pomieszczeniu technicznym. Rys Miejsce instalowania kotła w pomieszczeniu wyposażonym w wannę lub basen natryskowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-IEC Wymagania dla instalacji elektrycznej Kocioł jest przystosowany do zasilania z jednofazowej sieci prądu przemiennego o napięciu znamionowym 230V / 50 Hz. Kocioł został zaprojektowany jako urządzenie klasy I, musi być podłączony do gniazda sieciowego z zaciskiem ochronnym zgodnie z PN-IEC

11 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.9 Kocioł posiada stopień ochrony elektrycznej zapewnionej przez obudowę -IP-44. W przypadku niewłaściwego podłączenia przewodów zasilających: kocioł 3-krotnie podejmuje próbę zapłonu, nie zostaje wykryty płomień (zbyt mały prąd jonizacji) ukazuje sie błąd E0 W takim przypadku należy w gnieździe sieciowym zamienić przewody L i N. Kocioł odblokowuje się automatycznie po wykryciu poprawnego podłączenia. Gniazdo zasilające kocioł musi spełniać wymogi PN-IEC : Wstępne czynności sprawdzające, Przed rozpoczęciem prac instalatorskich sprawdź: czy kocioł jest fabrycznie przystosowany do gazu jaki znajduje się w instalacji gazowej, do której ma być podłączony. Rodzaj gazu, do którego kocioł został przystosowany określony jest na tabliczce znamionowej umieszczonej na osłonie kotła; czy instalacja wodna i grzejniki zostały należycie przepłukane wodą, w celu usunięcia rdzy, opiłków, zgorzeliny, piasku i innych obcych ciał, które mogłyby zakłócić działanie kotła (np. zwiększyć opory przepływu wody w instalacji c.o.) lub zanieczyścić wymiennik ciepła, czy napięcie w sieci elektrycznej posiada wartość 230V i czy przewód fazowy ( L ) jest we właściwym miejscu oraz czy gniazdo wtykowe posiada sprawny styk ochronny (spełnia wymogi PN-IEC :2000) Mocowanie kotła na ścianie Zamocuj kocioł na hakach osadzonych w sposób trwały w ścianie, wykorzystując belkę w górnej części Kocioł powinien być tak usytuowany, aby możliwa była jego ewentualna naprawa bez konieczności jego demontażu od instalacji 348 dla 25kW dla 30kW min. 300 min G/2 G/2 679 (do króćca gaz.) 682 (do króćców wodnych) Rys Wymiary instalacyjne kotła dwufunkcyjnego WINDSOR-25, WINDSOR-30

12 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str dla 25kW dla 30kW min. 300 min (do króćca gaz.) 682 (do króćców wodnych) Rys Wymiary instalacyjne kotła jednofunkcyjnego WINDSOR-25, WINDSOR min. 300 min (do króćca gaz.) 682 (do króćców wodnych) Rys Wymiary instalacyjne kotła jednofunkcyjnego WINDSOR-50

13 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str Przyłączenie do instalacji gazowej Rurę gazową podłącz do króćca zaworu gazowego kotła za pomocą podzespołu złączki nr jak na rys Króciec zaworu gazowego G3/4 Podzespół złączki G3/4 Na doprowadzeniu gazu należy zamontować filtr gazu. on fabrycznego Zainstalowanie filtra gazu jest niezbędne dla prawidłowej pracy zespołu gazowego i palnika. Przed kotłem, na przewodzie gazowym w miejscu dostępnym zamontuj kurek odcinający. Rys Podłączenie podzespołu złączki gazowej 3.5. Przyłączenie kotła do instalacji wodnej c.o. Króćce zasilania i powrotu c.o. kotła przykręć za pomocą złączek do instalacji. Położenie króćców pokazano na rys i Na powrocie wody układu c.o. (przed pompą) należy zamontować filtr wody. on fabrycznego Przed podłączeniem kotła należy bardzo starannie przepłukać instalację c.o. W układzie c.o. dopuszcza się używanie jako nośnika ciepła płynów przeciwzamarzających polecanych przez innych producentów kotłów. Między kotłem a instalacją c.o. zamontuj zawory odcinające pozwalające na dokonanie demontażu kotła bez spuszczania z niej wody. W pomieszczeniu, w którym zamontowano regulator temperatury, nie montuj na grzejnikach zaworów termostatycznych. Funkcję kontroli temperatury przejmuje regulator temperatury pomieszczeń współpracujący z kotłem. Co najmniej na jednym z grzejników w instalacji c.o nie montuj zaworu termostatycznego. Zaleca się wyprowadzić rurką lub wężem do kratki ściekowej wodę z zaworu bezpieczeństwa 0,3 MPa (3 bar) (poz.25), ponieważ w przypadku jego zadziałania może dojść do zalania pomieszczenia, za co producent nie ponosi odpowiedzialności. Dobór naczynia wzbiorczego Kotły opisane w tej instrukcji mogą być podłączone do instalacji c.o. o pojemności max. 40 litrów. Dopuszczalny jest montaż do instalacji o większej pojemności, po zastosowaniu dodatkowego wzbiorczego naczynia przeponowego. Doboru naczynia wzbiorczego do odpowiedniej pojemności wodnej instalacji grzewczej powinien dokonać projektant instalacji c.o.. Zamontowania wzbiorczego naczynia przeponowego powinien dokonać wykonawca instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwaga: Przed montażem urządzenia należy dokładnie przepłukać instalację c.o. z wszelkich zanieczyszczeń stałych. Zaleca sie aby po pierwszym uruchomieniu kotła i rozgrzaniu instalacji, spuścić wodę z układu c.o. w celu usunięcia pozostałości past hutniczych i środków zabezpieczających grzejniki. Czynności te wpłyną korzystnie na pracę urządzenia, osiąganych parametrów i trwałość podzespołów. Po zainstalowaniu urządzenia należy: Napełnić wodą układ grzewczy; Odpowietrzyć instalację c.o. oraz kocioł; Sprawdzić szczelność połączeń kotła w układzie c.o.

14 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.2 Kratka wywiewna Kratka wywiewna Filtr gazu Filtry wody Filtr gazu Filtry wody Gaz Gaz Kratka ściekowa Z sieci wodnej Kratka ściekowa Z sieci wodnej Kocioł dwufunkcyjny Rys.3.5. Wymagania instalacyjne kotłów Kocioł jednofunkcyjny 3.6. Przyłączenie kotła do instalacji wody użytkowej Zaleca się zamontowanie na instalacji wody użytkowej, zaworów odcinających ułatwiających przeprowadzenie czynności serwisowych. Na doprowadzeniu wody użytkowej należy zamontować filtr wody. on fabrycznego 3.7. Odprowadzenie kondensatu Powstały podczas procesu spalania kondensat (skropliny) musi zostać odprowadzony z zachowaniem następujących warunków: Instalacja odprowadzenia kondensatu musi być wykonana z materiału odpornego na korozję. Przyłącze na odprowadzenie wody kondensacyjnej nie może być blokowane. Aby mógł nastąpić odpływ kondensatu na drodze spalin, wszystkie poziome rury spalinowe muszą być zainstalowane ze spadkiem 3 o (52mm/m) Odprowadzenie spalin Odprowadzenie spalin z kotła dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą instrukcją oraz uzgodnić z rejonowym zakładem kominiarskim. Kotły Windsor należą do kotłów rodzaju wykonania C 3, C 43, C 53, C 63, co oznacza, że: posiada zamkniętą komorę spalania w odniesieniu do pomieszczenia w którym jest zainstalowany ( C ), przystosowany jest do podłączenia do oddzielnie dopuszczonych i wprowadzonych na rynek przewodów powietrzno spalinowych, wyposażony jest w wentylator nadmuchowy ( 3 ). Sposoby podłączenia kotła do układu powietrzno spalinowego są przedstawione na przykładowych rysunkach Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, należy stosować odpowiednie wymiary przewodów (średnica, max długość, opory na kolankach) w zależności od zastosowanego układu spalinowego. Wymiary zastosowanych przewodów powinny być odpowiednio zgodne z podanymi w tablicach. Opory przepływu spalin na każdym kolanku w zależności od kąta zgięcia oraz związana z tym redukcja maksymalnej długości przewodów podane są w p Podłączenia kotła do układu powietrzno spalinowego oraz montaż samego układu powinien zapewnić szczelność. Każdy zastosowany układ powinien być instalowany z wyprowadzeniem wiatrochronnym, zabezpieczającym przed czynnikami zewnętrznymi. Do kotłów typu Windsor przewidziano stosowanie 3 różnych typoszeregów wymiarowych układów spalinowo powietrznych tj. system koncentryczny 80/ 25 i 60/ 00 oraz oddzielny 2 x 80. Przy stosowaniu układów 80/ 25 i 2 x 80 należy z górnej części wymiennika ciepła poz.3 usunąć redukcję 60/ 80 i rurę spalinową 80 wkładać do oporu bezpośrednio do wymiennika.

15 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str Poziome wyprowadzenie układu powietrzno spalinowego przez ścianę lub na dach Uwaga: Poziomą rurę spalinowo - powietrzną zamontować pod kątem ~3 o (rys ) tak aby woda deszczowa, która dostanie się do rur, nie zalewała kotła, a wypływała na zewnątrz budynku. Uwaga: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) 75. postanawia, że: - Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż: 2kW w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, 5kW w pozostałych budynkach mieszkalnych H max ~3 H max ~3 O60/O00 O80/O Kolano koncentryczne wg tabeli 6. H max Kolano koncentryczne wg tabeli 6. ~3 O80/O25 lub O60/O Rozeta maskująca z gumową uszczelką UMET Minimalny rozmiar otworu w ścianie umożliwiający rozmontowanie układu: dla systemu SPS O60/00 = O25 lub 25x25mm dla systemu SPS O80/25 = O50 lub 50x50mm Rys Tablica typ kotła Układ koncentryczny 80/ 25 WINDSOR-25 Na specjalne zamówienie fabrycznie ustawiony na moc 2kW Max długość przewodu kominowego L max =5 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = L max m (strata na kolanku lub trójniku) =5 - = 4 m Układ koncentryczny 60/ 00 Max długość przewodu kominowego L max =4 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = L max m (strata na kolanku lub trójniku) =4 - = 3 m typ kotła Układ koncentryczny 80/ 25 WINDSOR-30 WINDSOR-50 wersja eksportowa Max długość przewodu kominowego L max =0 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = L max m (strata na kolanku lub trójniku) =0 - = 9m Układ koncentryczny 60/ 00 Max długość przewodu kominowego L max =3 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = L max m (strata na kolanku lub trójniku) =3 - = 2 m

16 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str Pionowe wyprowadzenie układu powietrzno spalinowego przez dach H H 2 Kolano koncentryczne wg tabeli 6. L max = H max Wyczystka koncentryczna wg tabeli 6. Adapter wg tabeli 6. Kolano koncentryczne 90 ze wspornikiem wg tabeli Rys Tablica typ kotła Układ koncentryczny 80/ 25 WINDSOR-25 Max długość przewodu kominowego L max =5 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys L max = H max = 5m WINDSOR-30 Max długość przewodu kominowego L max =2 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys L max = H max = 2m WINDSOR-50 Max długość przewodu kominowego L max =0 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys L max = H max = 0m typ kotła Układ koncentryczny 60/ 00 WINDSOR-25 Max długość przewodu kominowego L max =3,5 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = H + H 2 = L max (m (strata na kolanku) + m (strata na trójniku) ) H max = 3,5 2 =,5 m WINDSOR-30 WINDSOR-50 Max długość przewodu kominowego L max =3 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = H + H 2 = L max (m (strata na kolanku) + m (strata na trójniku) ) H max = 3 2 = m Tablica typ kotła Układ koncentryczny 80/ 25 WINDSOR-25 Max długość przewodu kominowego L max =5 m H max = H + H 2 = L max (m (strata na kolanku) + m (strata na trójniku) ) H max 5-2 = 3m WINDSOR-30 Max długość przewodu kominowego L max =2 m H max = H + H 2 = L max (m (strata na kolanku) + m (strata na trójniku) ) H max 2-2= 0m WINDSOR-50 Max długość przewodu kominowego Lmax=0 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys Lmax = Hmax = 0m typ kotła Układ koncentryczny 60/ 00 WINDSOR-25 Max długość przewodu kominowego L max =3,5 m H max = H + H 2 = L max (m (strata na kolanku) + m (strata na trójniku) ) H max = 3,5 2 =,5 m WINDSOR-30 WINDSOR-50 Max długość przewodu kominowego L max =3 m H max = H + H 2 = L max (m (strata na kolanku) + m (strata na trójniku) ) H max = 3 2 = m

17 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str Podłączenie do wspólnego układu kanałowego, składającego się z kanału doprowadzającego powietrze do spalania i kanału odprowadzającego spaliny Wymiary szachtu kominowego min 40 min 40 H2 80 lub odpowiednio 60 min /378 H lub odpowiednio 60 Kolano koncentryczne wg tabeli 6. Kolano spalinowe 90 ze wspornikiem wg tabeli 6. Rozeta maskująca z gumową uszczelką UMET Minimalny rozmiar otworu w ścianie umożliwiający rozmontowanie układu: dla systemu SPS O80/25 = O50 lub 50x50mm Rys Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza dwoma osobnymi rurami Aby zastosować układ dwururowy należy: odkręcić pokrywę w górnej części komory spalania w miejscu podłączenia układu doprowadzenia powietrza do kotła zachować istniejącą pod pokrywą uszczelkę w miejsce usuniętej pokrywy przykręcić zespól adaptera nr rys uszczelniając połączenie zachowaną uszczelką, W miejscu odprowadzenia spalin w górnej części komory spalania przykręcić zespół adaptera nr rys wsuwając jego dolną część w króciec spalin w kotle i uszczelniając połączenie dołączoną do adaptera

18 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.6 Spaliny 80 Uwaga: Poziomą rurę powietrzną zamontować pod kątem ~3 o (rys ) tak aby woda deszczowa, która dostanie się do rur, nie zalewała kotła a wypływała na zewnątrz budynku.. H2 H ~3 80 Powietrze Adapter spalinowy wg tabeli 6. Adapter powietrzny wg tabeli Rys Tablica typ kotła Układ podwójny 80 x 80 WINDSOR-25 WINDSOR-30 WINDSOR-50 Max długość przewodu kominowego L max =20 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = H + H 2 = L max m (strata na kolanku) = 20 =9 m Redukcja maksymalnej długości układu powietrzno spalinowego przez zmianę kierunku przepływu Redukcja max długości układu spalinowo powietrznego przez zmianę kierunku przepływu m 0.5m m 3.9. Podłączenie urządzeń zewnętrznych Kocioł został zaprojektowany do współpracy z regulatorem temperatury pomieszczeń, który posiada własne zasilanie i styk sterujący wolny od potencjału. Podłączenia należy dokonać wg wskazówek producenta regulatorów. Sterownik dostosowany jest również do podłączenia urządzenia zdalnego sterowania OpenTherm firmy Honeywell. W celu uzyskania wszelkich informacji technicznych dotyczących zdalnego sterownia patrz: Instrukcja Obsługi dostarczona przez producenta urządzenia zdalnego sterowania. Podłączenia urządzeń zewnętrznych do kotła dokonuje AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY lub AUTORYZOWANY INSTALATOR.

19 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.7 Rys Schemat ideowy połączeń elektrycznych

20 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str Podłączenie kotła WINDSOR w układzie kaskady Istnieje możliwość podłączenia do 4 kotłów typu WINDSOR w układzie kaskady wg poglądowego rysunku Rys TZ Rys.3.0. Zestaw kaskady stanowi: Menadżer kaskady Honeywell AX203SQ Czujnik temperatury zewnętrznej (stanowi wyposażenie menadżera kaskady AX203SQ) Czujnik temperatury zasilania (stanowi wyposażenie menadżera kaskady AX203SQ) Zdalne sterowanie OpenTherm Honeywell patrz tab.7. p.9 Od 2 do 4 kotłów typu WINDSOR Niezbędne jest wykonanie, przez uprawione do tego osoby, projektów następujących instalacji projekt układu odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza projekt instalacji gazowej projekt układu hydraulicznego

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

SZANOWNY KLIENCIE. termet. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania kotła. Życzymy zadowolenia z naszego wyrobu.

SZANOWNY KLIENCIE. termet. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania kotła. Życzymy zadowolenia z naszego wyrobu. I0-320-MiniMax-Dynamic-PL-2009-02-05.doc IO-320:2007 str.0 Druga strona strony tytułowej (okładki) SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny,

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH PPUH EGAZ Janusz Lolo 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-41 KG-42 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe KG-41 oraz KG-42 wyposażone

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00 CERTYF I KAT KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych typ: jednounkcyjnych typ s.a. 58-60 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 33 tel.(0 74) 854-27-07;

Bardziej szczegółowo

Druga strona strony tytułowej (okładki) SZANOWNY KLIENCIE

Druga strona strony tytułowej (okładki) SZANOWNY KLIENCIE I0-340-MiniTerm+turbo-/27-0-200 IO-340:2008 str.0 Druga strona strony tytułowej (okładki) SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny,

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Gazowe kotły centralnego ogrzewania START DUAL 24 TURBO 21 DUAL TURBO DUAL 24

Gazowe kotły centralnego ogrzewania START DUAL 24 TURBO 21 DUAL TURBO DUAL 24 Gazowe kotły centralnego ogrzewania START DUAL 24 TURBO 2 DUAL TURBO DUAL 24 450 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła naszej produkcji. Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Gazowe kotły centralnego ogrzewania kondensacyjne 1450 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

NAZWA WYROBU. ECOPAKIET 1 - na bazie kotła kondensacyjnego i pompy ciepła powietrze-woda do przygotowania c.w.u. typ KP-38HS-200

NAZWA WYROBU. ECOPAKIET 1 - na bazie kotła kondensacyjnego i pompy ciepła powietrze-woda do przygotowania c.w.u. typ KP-38HS-200 2 ZESTAWY ECOPAKIETÓW ZŁOŻONE Z JEDNOFUNKCYJNEGO KOTŁA KONDENSACYJNEGO ECOCONDENS CRYSTAL, POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U., ZAWORU TRÓJDROŻNEGO ORAZ CZUJNIKA NTC PAKIET: NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne Wiszące kotły kondensacyjne Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (do 108,9%) KOCIOŁ KONDENSACYJNY NA KAŻDĄ KIESZEŃ! MODELE: CIAO GREEN 25 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny CIAO GREEN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Gazowe kotły centralnego ogrzewania START SOLO 24 TURBO SOLO 21 TURBO SOLO 24

Gazowe kotły centralnego ogrzewania START SOLO 24 TURBO SOLO 21 TURBO SOLO 24 Gazowe kotły centralnego ogrzewania START SOLO 24 TURBO SOLO 2 TURBO SOLO 24 450 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła naszej produkcji. Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny

Bardziej szczegółowo

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów Wiszący kocioł standardowy Kotły wiszące / standardowe Katalog produktów Przeznaczenie Kotły Junior to wynik wieloletnich doświadczeń i obserwacji potrzeb klienta. Są one zarówno zaawansowane technologicznie,

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Instrukcja obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Gazowe kotły centralnego ogrzewania kondensacyjne 1450 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet.s.a Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny,

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi Zastosowanie Wodny Wymiennik Ciepła odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 Ważny od 15.10.2015 Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23% Warunki podane w tym cenniku nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 1 Gazowe kondensacyjne

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS 111-W. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS 111-W. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem do eksploatacji stałotemperaturowej lub sterowanej pogodowo VITODENS 111-W 4/2012 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT TECH. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi. Dyrektywa 92/42 EEC

ECONCEPT TECH. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi. Dyrektywa 92/42 EEC ECNCEPT TECH Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi CERTYFIKAT ENERGETYCZNY Dyrektywa 92/42 EEC ECNCEPT TECH WSTĘP - WSPÓŁPRACA Z SLARAMI

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A

Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Notatki Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi Telefon 0049 (7353) 830 Telefax 0049 (7353) 83 358 Weishaupt Polska Sp. z o.o. 02-892 Warszawa ul. Bażancia 55 tel.: 022/33 69 400 fax.: 022/33 69 411 www.weishaupt.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 -

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 - CIAO GREEN Klasa energetyczna Dodatkowe akcesoria - 3 - T.B.T. SPRAWDZANIE WARTOŚCI NASTAW 1. Włączyć kocioł w funkcję ZIMA 2. Pokrętła wyboru temp. ustawić na max. 3. Na module nacisnąć SW 1 4. Na wyświetlaczu,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Turbodym Instrukcja obsługi

Turbodym Instrukcja obsługi Turbodym Instrukcja obsługi Zastosowanie Turbodym odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę lub powietrze w zależności od modelu. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u.,

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u., Gazowe kot³y kondensacyjne Typ urz¹dzenia Cerapur ZSBR 7-8 A 3* kocio³ jednofunkcyjny GZ 50; 35; 41,5 Zestaw przezbrojeniowy na gaz p³ynny Propan * praca na innych rodzajach gazu ziemnego wymaga wy³¹cznie

Bardziej szczegółowo

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent: Cerapur Comfort Kod: ZWBR 35-3E Producent: Cerapur Comfort Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego wzornictwa. To najwyższy komfort ciepła,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

GN1 - K. Kocioł żeliwny olejowo-gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, zakres mocy 23,3 do 46,5kW INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

GN1 - K. Kocioł żeliwny olejowo-gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, zakres mocy 23,3 do 46,5kW INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI GN1 - K Kocioł żeliwny olejowo-gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, zakres mocy 23,3 do 46,5kW INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1 Opis... 3 2 Podstawowe informacje techniczne... 4

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Control-Manager 200 ES1 Zasilanie i zabezpieczenie do kotłowni kaskadowych Vitomoduł 200 Instrukcja montażu i obsługi ZABEZP. KOMIN. INNE ZABEZP. RESET TEST SIEĆ ZB. MELD USTEREK Control-Manager 200 typ

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący

Gazowy kocioł wiszący 6720608216-0607 (users).fm Page 1 Thursday, August 31, 2006 2:30 PM Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 PL (06.07) SM 6720608216-0607 (users).fm Page 2 Thursday,

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

termet SZANOWNY KLIENCIE

termet SZANOWNY KLIENCIE IO-342-uniCO+turbo.doc/27-0-200 IO-342:2009 Druga strona strony tytułowej (okładki) SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego VU ecotec plus?

Dlaczego VU ecotec plus? Gazowe wiszące kotły kondensacyjne Dlaczego VU ecotec plus? Aby z klasą oszczędzać energię. VU ecotec plus Ponieważ wybiega w przyszłość. ecotec VU 466/4-5 i VU 656/4-5 Cechy szczególne: Możliwość ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY KONWEKTOROWY OGRZEWACZ POMIESZCZEŃ ANTICHOC INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA IMPORTER : BURSA, GDYNIA

ELEKTRYCZNY KONWEKTOROWY OGRZEWACZ POMIESZCZEŃ ANTICHOC INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA IMPORTER : BURSA, GDYNIA ELEKTRYCZNY KONWEKTOROWY OGRZEWACZ POMIESZCZEŃ ANTICHOC INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA PRODUCENT : NOIROT, FRANCJA IMPORTER : BURSA, GDYNIA 1. Charakterystyki. Konwektor ścienny ANTICHOC jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji

Instrukcja konserwacji Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CGB-20 CGB-K-20 Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT 1. Informacje ogólne 1.2. Zastosowanie Sprzęgło hydrauliczne SHT jest przeznaczone do kotłowni jedno lub wielokotłowych zasilających układy

Bardziej szczegółowo

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja.

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja. INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZBIORNIKÓW HYDROFOROWYCH TYPU 1.Budowa. Zbiorniki hydroforowe typu wykonane są z blachy stalowej jako konstrukcje całkowicie spawane. Zbiorniki są cynkowane ogniowo..

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Multi

System kominowy Schiedel Multi System kominowy Schiedel Multi Opis wyrobu Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITODENS 111-W

VIESMANN VITODENS 111-W VIESMANN VITODENS 111-W Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITODENS 111-W Typ B1LA Gazowy kompaktowy kocioł kondensacyjny, 6,5 do 35,0 kw, przystosowany do gazu ziemnego i płynnego 6/2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA PL.TBPA.9 Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA GOLD wielkości /, 8,, /, /, /, /, /8 COMPACT wielkości: / Informacje ogólne Jeżeli centrala GOLD zawiera nagrzewnicę wodną bez zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego,

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

szacht mat oszczędzasz czas i pieniądze

szacht mat oszczędzasz czas i pieniądze PAKIET SZACHT-MAT 3318086 3318031 Kolejne ułatwienie instalacyjne Ariston, pakiet kominowy SZACHT-MAT do odprowadzania spalin z kotła kondensacyjnego w szacht. Korzystając ze schematu obok dobierz odpowiednią

Bardziej szczegółowo