WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50"

Transkrypt

1 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

2 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.0 Druga strona strony tytułowej (okładki) SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny dla środowiska, spełniający wysokie wymagania jakościowe norm europejskich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji, gdyż znajomość zasad obsługi kotła oraz zaleceń producenta jest warunkiem niezawodnego, oszczędnego i bezpiecznego jego użytkowania. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania Życzymy zadowolenia z naszego wyrobu. termet Uwaga : Przed zainstalowaniem kotła należy wyjąć zapakowany wewnątrz obudowy zawór trójdrożny. Przed zainstalowaniem kotła odkręcić i usunąć wspornik transportowy (patrz rysunek 2.2.)

3 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str. WAŻNE WSKAZÓWKI Przeczytaj, zanim przystąpisz do instalacji i użytkowania kotła Instrukcja instalowania i użytkowania stanowi integralne i zasadnicze wyposażenie kotła i powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania kotła oraz uważnie czytana, gdyż zawiera wszelkie informacje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas instalowania, użytkowania i konserwacji, których należy przestrzegać. Kocioł jest urządzeniem o dużym stopniu skomplikowania. Posiada szereg precyzyjnych mechanizmów. Niezawodna praca kotła, w dużym stopniu będzie zależała od prawidłowego wykonania instalacji, z którymi kocioł będzie współpracował. Są to instalacje: - gazowa, - spalinowo - powietrzna, - centralnego ogrzewania, - ciepłej wody użytkowej. Instalację spalinowo powietrzną dla kotłów typu C należy wykonać z oddzielnie dopuszczonego i wprowadzonego na rynek układu doprowadzającego powietrze do spalania i odprowadzania spalin. Układ ten musi spełniać warunki techniczne przedstawione w p. 3.8 niniejszej instrukcji. Instalacja spalinowa i powietrzna musi być szczelna. Nieszczelności na połączeniach rur spalinowych mogą spowodować zalanie wnętrza kotła kondensatem. Za wynikłe z tego powodu zniszczenia i usterki kotła producent nie ponosi odpowiedzialności Zainstalowanie kotła powierz kompetentnej osobie odpowiednio wykwalifikowanej ) Zadbaj o to by instalator pisemnie potwierdził dokonanie sprawdzenia szczelności instalacji gazowej po podłączeniu do urządzenia, Zainstalowania i uruchomienia kotła można dokonać dopiero po zakończeniu prac budowlano montażowych w pomieszczeniu, w którym ma być zainstalowany kocioł. Niedopuszczalne jest instalowanie i uruchomienie kotła w pomieszczeniu, w którym trwają prace budowlane. Czystość powietrza i pomieszczenia w którym ma być zainstalowany kocioł musi odpowiadać normom stawianym pomieszczeniom przeznaczonym na pobyt ludzi. Na instalacji c.o., w.u. i gazowej muszą być zainstalowane odpowiednie filtry, które nie są w wyposażeniu Przykład podłączenia kotła do instalacji podano na rys Usterki spowodowane brakiem filtrów na instalacji c.o. i w.u. oraz na doprowadzeniu gazu, nie będą usuwane w ramach gwarancji. Instalacja c.o. musi być dokładnie przepłukana, a czystość wody w instalacji c.o. powinna być porównywalna z czystością wody użytkowej. Pierwszego uruchomienia kotła a także jego napraw, regulacji i konserwacji może dokonywać wyłącznie AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY. Kocioł musi być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą, Nie dokonuj we własnym zakresie żadnych napraw lub przeróbek Nie przytykaj kratek nawiewnych i wyciągowych. Nie przechowuj w pobliżu kotła pojemników z substancjami łatwopalnymi, agresywnymi działającymi silnie korodująco. Wady kotła powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z zaleceniami niniejszej instrukcji nie mogą być przedmiotem roszczeń gwarancyjnych. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność producenta za szkody spowodowane błędami w instalacji i użytkowaniu wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji podanych przez producenta i obowiązujących przepisów. Ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji pozwoli na długotrwałą, bezpieczną i niezawodną pracę Czując zapach gazu: - nie używaj przełączników elektrycznych mogących wywołać iskrę, - otwórz drzwi i okna, - zamknij główny zawór gazowy, - wezwij pogotowie gazowe. W przypadku wystąpienia awarii należy: - odłączyć kocioł od instalacji elektrycznej - zamknąć kurek dopływu gazu do kotła, - zamknąć dopływ i spuścić wodę z kotła i z całej instalacji c.o., gdy istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia instalacji, - spuścić wodę również w przypadku wystąpienia nieszczelności grożącej zalaniem, - powiadomić najbliższy AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY, (adres w załączonym wykazie) lub producenta ) Pod pojęciem osoba wykwalifikowana rozumie się osoby posiadające kwalifikacje techniczne w dziedzinie domowych czynności montażowych niezbędnych do przyłączenia urządzeń do instalacji gazowej, c.o. i odprowadzającej spaliny, tak jak to przewidują obowiązujące przepisy i normy.

4 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.2.wprowadzenie OPIS URZĄDZENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Cechy techniczne BUDOWA I DANE TECHNICZNE KOTŁA Główne zespoły kotła... 3 Rys Schemat ideowy działania kotła Dane techniczne WYPOSAŻENIE ZABEZPIECZAJĄCE... 5 Rys Panel sterowania widok ogólny OPIS DZIAŁANIA Sposób podgrzewania wody do c.o Regulacja temperatury zależna od temperatury zewnętrznej... 6 Rys Krzywa grzewcza na podstawie temp. zewnętrznej Sposób podgrzewania wody użytkowej... 7 Rys Wykres temperatury wody użytkowej na wyjściu z kotła typ WINDSOR-25 w zależności od wielkości przepływu wody Rys Wykres temperatury wody użytkowej na wyjściu z kotła typ WINDSOR-30 w zależności od wielkości przepływu wody Sposób podgrzewania wody użytkowej w kotle jednofunkcyjnym współpracującym z zasobnikiem wody użytkowej INSTALACJA KOTŁA WARUNKI INSTALOWANIA KOTŁA Przepisy dotyczące instalacji wodnej, gazowej i odprowadzającej spaliny Przepisy dotyczące pomieszczenia... 8 Rys Miejsce instalowania kotła w pomieszczeniu wyposażonym w wannę lub basen natryskowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-IEC Wymagania dla instalacji elektrycznej WSTĘPNE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE MOCOWANIE KOTŁA NA ŚCIANIE... 9 Rys Wymiary instalacyjne kotła dwufunkcyjnego WINDSOR-25, WINDSOR Rys Wymiary instalacyjne kotła jednofunkcyjnego WINDSOR-25, WINDSOR Rys Wymiary instalacyjne kotła jednofunkcyjnego WINDSOR PRZYŁĄCZENIE DO INSTALACJI GAZOWEJ... Rys Podłączenie podzespołu złączki gazowej PRZYŁĄCZENIE KOTŁA DO INSTALACJI WODNEJ C.O.... Rys.3.5. Wymagania instalacyjne kotłów PRZYŁĄCZENIE KOTŁA DO INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ ODPROWADZENIE KONDENSATU ODPROWADZENIE SPALIN Poziome wyprowadzenie układu powietrzno spalinowego przez ścianę lub na dach... 3 Rys Tablica Pionowe wyprowadzenie układu powietrzno spalinowego przez dach... 4 Rys Tablica Tablica Podłączenie do wspólnego układu kanałowego, składającego się z kanału doprowadzającego powietrze do spalania i kanału odprowadzającego spaliny... 5 Rys Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza dwoma osobnymi rurami... 5 Rys Tablica Redukcja maksymalnej długości układu powietrzno spalinowego przez zmianę kierunku przepływu PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH... 6 Rys Schemat ideowy połączeń elektrycznych PODŁĄCZENIE KOTŁA WINDSOR W UKŁADZIE KASKADY... 8 Rys URUCHOMIENIE I EKSPLOATACJA KOTŁA URUCHOMIENIE KOTŁA WŁĄCZENIE I OBSŁUGA... 9 Rys Panel sterowania SYGNALIZACJA STANÓW PRACY I DIAGNOSTYKA NASTAWY Diagnostyka Odchylenia od normalnej sekwencji zapłonu Tryb RESET WYŁĄCZENIE KOTŁA Z EKSPLOATACJI CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KOTŁA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE DO WYKONANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA WYPOSAŻENIE KOTŁA Tabela

5 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.3.wprowadzenie Kocioł gazowy centralnego ogrzewania dwufunkcyjny, kondensacyjny przeznaczony jest do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i do podgrzewania wody użytkowej. W połączeniu z odpowiednią instalacją odprowadzenia spalin kocioł może pracować niezależnie od powietrza w pomieszczeniu gdzie został zainstalowany. W niniejszej instrukcji opisane są typy kotłów WINDSOR dwufunkcyjne przeznaczone do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w przepływowym wymienniku ciepła woda woda: typ WINDSOR-25 o mocy 24.5kW typ WINDSOR-30 o mocy 29.5kW oraz typy kotłów WINDSOR jednofunkcyjne przeznaczone do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w oddzielnie podłączonym zasobniku wody użytkowej. Adaptacji poniższych typów kotłów do współpracy z zasobnikiem musi dokonać Autoryzowany Serwis Firmowy. typ WINDSOR-25 o mocy 24.5kW typ WINDSOR-30 o mocy 29.5kW typ WINDSOR-50 - o mocy 47kW Kotły WINDSOR pobierają powietrze do spalania spoza pomieszczenia zabudowy, w którym obwód spalania jest uszczelniony w odniesieniu do obszaru mieszkalnego budynku w którym jest zainstalowany - rodzaju wykonania instalacji: C 3, C 43, C 53, C 63, Bliższe informacje dotyczące rodzaju wykonania - wg pkt. 3.8 oraz normy PN-EN OPIS URZĄDZENIA 2.. Specyfikacja techniczna 2... Cechy techniczne Elektroniczna płynna modulacja płomienia palnika dla c.o. i c.w.u. ; Zapłon elektroniczny z jonizacyjną kontrolą płomienia; Możliwość ustawiania mocy kotła Regulacja temperatury wody c.o. i w.u. ; Funkcja łagodnego zapłonu; Stabilizacja ciśnienia gazu na wejściu; Dostosowane do współpracy z instalacją (c.o.) systemu zamkniętego 2.2. Budowa i dane techniczne kotła Główne zespoły kotła Wspornik transportowy - usunąć! Wspornik transportowy - usunąć! 3 h 6 h 6 h m k o3 7 9 m k o3 0 9 m o3 k n g o L L n g o 39 2 L 47 L2 4c g o a d o2 i p b f o2 i p f 9 35 c n o4 i f o c o4 25 c o4 7 o Rys Rozłożenie elementów w kotle

6 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.4 Opisy do rysunków i Wentylator, 8. Czujnik NTC temperatury wody grzewczej, 7. Pompa, 9 Przetwornik ciśnienia wody grzewczej, 8. Zespół gazowy 20 Odpowietrznik, 9. Elektroda kontroli płomienia, 2. Płytowy wymiennik ciepła woda woda, 0. Elektroda zapłonowa,. Palnik, 22. Zawór do napełniania instalacji 24. Czujnik przepływu wody grzewczej 2. Zawór trzydrogowy, 25 Zawór bezpieczeństwa 3 bar, 26 Przetwornik 3. Wymiennik ciepła spaliny woda, przepływu wody użytkowej, 5. Ogranicznik temperatury jako zabezpieczenie 27 Czujnik NTC temperatury wody użytkowej, przed przekroczeniem granicznej temp. wody 29 Syfon grzewczej, 6. Bezpiecznik termiczny spalin, 30. Zespół mieszający, 3. Ogranicznik przypływu 7. Naczynie wyrównawcze, 33 Zawór spustowy 35. Mikrołącznik (w wersji WINDSOR 50) Tylko na rysunku Wybierak temperatury wody grzewczej c.o., 4. Panel sterowania, 6. Wybierak temperatury wody użytkowej, 3. Wyświetlacz temperatury wody grzewczej, wody użytkowej i ciśnienia statycznego wody grzewczej z diagnostyką stanów awarii. Rys Schemat ideowy działania kotła Dane techniczne JEDNOFUNKCYJNY DWUFUNKCYJNY Parametr Jednostka WINDSOR-25 WINDSOR-30 WINDSOR-50 WINDSOR-25 WINDSOR-30 Wielkość P a r a m e t r y e n e r g e t y c z n e O b i e g c.o. Nominalna moc cieplna kotła przy temp.80/60 o C (modulowana) kw Nominalna moc cieplna kotła przy temp.50/30 o C (modulowana) kw Nominalne obciążenie cieplne kw Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. % Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia i temp. wody % 07,7 Zakres modulacji % Zużycie gazu ) ziemnego: 2H-G20 2E-G20 20mbar ziemnego: 2H-G20 2E-G20 3mbar m 3 / h m 3 / h kg / h kg / h skroplonego: 3B/P-G30-37mbar 3P-G3-37mbar ) )Zużycie poszczególnych rodzajów gazów podano dla gazów odniesienia w warunkach odniesienia (gaz suchy 5 o C, ciśnienia 03 mbar) z uwzględnieniem 07.7% sprawności kotła i obciążeniu częściowym (średniej arytmetycznej obciążenia min i max) przy temp. wody powrotnej 30 C

7 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.5 Nominalne kinetyczne ciśnienie przed kotłem dla gazu: 2E-G (20) 2E-G20 3B/P-G30 3P-G3 Pa (mbar) 300 (3) 3700 (37) 3700 (37) Maksymalne ciśnienie wody MPa (bar) 0,3 (3) Max temperatura pracy c.o. o C 95 Temperatura nastawiana standardowa Temperatura nastawiana zredukowana o C Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 kpa (bar) 60 (0,6) O b i e g c.w.u Ciśnienie wody MPa (bar) ,0 (0,) 0.6(6) Max przepływ wody (ogranicznik przepływu ) dm 3 /min Zakres regulacji temperatury wody o C Przepływ wody użytkowej dla t=30k dm 3 /min O c h r o n a ś r o d o w i s k a Wartość emisji NO x (gaz ziemny) mg/kwh Klasa NO x - 5 Współczynnik ph kondensatu (gaz ziemny) 5 P a r a m e t r y h y d r a u l i c z n e Opór hydrauliczny kotła przy przepływie wody grzewczej 0 dm 3 /min kpa (mbar) Max. 30 (300) Pojemność naczynia wzbiorczego dm 3 8 Ciśnienie w naczyniu wzbiorczym MPa (bar) ( ) P a r a m e t r y e l e k t r y c z n e Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego V ~ 230 ±0% / 50Hz Stopień ochrony IP 44 Pobierana moc W 200 P a r a m e t r y c z a s o w e Czas wybiegu pompy / wentylatora s 80 / 20 Czas zapobiegający przed cyklicznym s (parametr programowalny) uruchamianiem pompy (Anti-cycling time) Czas aktywności funkcji programowania min. 2 Czas wybiegu pompy w systemie c.w.u s 30 Funkcja zegar 24 godz. godz. /s Pompa włącza się co 24 godz. na czas 30 s (zawór trójdrożny 0 s) Funkcja serwisowa Kominiarz min 5 Czas aktywności funkcji ustawiania s 5 temperatury W y m i a r y m o n t a ż o w e Podłączenie do przew. kominowego mm Koncentryczne Φ80/Φ25, Koncentryczne Φ60/Φ00 lub 2 pojedyncze Φ80 x Φ80 (patrz p. 3.8 i tabela 7.) Przyłącze wody grzewczej c.o. i gazu cale G3/4 Przyłącze wody użytkowej cale -- G/2 G/2 Wymiary gabarytowe 705 x 400 x 705 x 400 x 705 x 400 x mm 705 x 400 x x 400 x 378 Masa kotła kg Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie kotła, których nie ujmuje niniejsza instrukcja, a które nie wpływają na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu. 2.3.Wyposażenie zabezpieczające Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, Zabezpieczenie przed wybuchowym zapalaniem gazu, Zabezpieczenie przed przekroczeniem max temp. pracy w układzie wody grzewczej, Zabezpieczenie przed przekroczeniem górnej granicznej temperatury wody grzewczej, Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia wody I-go stopnia elektroniczne, Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia wody II-go stopnia - mechaniczne, Zabezpieczenie przed spadkiem ciśnienia wody, Zabezpieczenie przed nadmiernym dogrzaniem wody, Zabezpieczenie kotła przed zamarzaniem, Rys Panel sterowania widok ogólny

8 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.6 Zabezpieczenie przed możliwością zablokowania pompy, Nadzór poprawności pracy wentylatora, Awaria wentylatora jest rozpoznana gdy prędkość wentylatora jest mniejsza niż 250 rpm (obrotów/minutę) lub większa niż 800 rpm. Zabezpieczenie przed przekroczeniem górnej temperatury spalin Błędy nie wymagające ręcznego kasowania powodują powrót kotła do pracy normalnej po samoczynnym ustąpieniu awarii - p. punkt diagnostyka Uwaga: W przypadku stwierdzenia powtarzających się wyłączeń kotła przez którekolwiek z zabezpieczeń należy wezwać Autoryzowany Serwis Firmowy celem ustalenia przyczyny wyłączenia kotła i dokonania naprawy. Niedopuszczalne jest dokonywanie samowolnych zmian w układach zabezpieczeń 2.4. Opis działania 2.4..Sposób podgrzewania wody do c.o. Kocioł załącza się jeżeli temperatura wody grzewczej jest niższa o 3 C (dla zredukowanego zakresu nastaw,5 C) od nastawionej pokrętłem poz.2 oraz regulator temperatury pomieszczeń daje sygnał grzej. Następuje wówczas poniższy szereg czynności: zasilenie zaworu trójdrogowego (w kierunku instalacji c.o.), zasilenie pompy, zasilanie wentylatora, pozycja 5, następuje sekwencja zapłonu (patrz p.2.4.4), a prędkość wentylatora ustawiona jest na wartość zapłonową rpm = 3000 (dla gazu ziemnego), po wykryciu płomienia i zakończeniu sekwencji startowej, wentylator zostaje rozpędzony do prędkości maksymalnej (czas trwania maks. 50 sek.) po czym sterownik rozpoczyna regulację prędkości wentylatora w zakresie od min. (parametr P06) do maks. (parametr P07) w zależności od wartości nastawy temp. System ciągłej modulacji płomienia wykorzystuje algorytm regulacji PID w celu zminimalizowania różnicy pomiędzy wartością temperatury odczytanej przez czujnik NTC, a wartością temperatury nastawy c.o. (pokrętło nr 2). Kocioł wyłącza się gdy regulator temperatury pomieszczeń zasygnalizuje osiągnięcie zadanej temperatury w pomieszczeniu lub gdy temperatura wody grzewczej przekroczy o 5 C zadaną temperaturę wody grzewczej. Po wyłączeniu kotła pompa pracuje przez około 80s. Dodatkowo, jednocześnie odmierzany jest czas, uniemożliwiający ponowne uruchomienie się kotła (nastawialny z zakresu 0 80 sek.). Ponowne uruchomienie kotła nastąpi samoczynnie po spełnieniu następujących warunków jednocześnie: temperatura wody grzewczej spadła o min. 3 C od zadanej, upłynął czas 80s (w zależności od wartości nastawionej), regulator temperatury pomieszczeń daje sygnał grzej. W przypadku podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury sterownik automatycznie rozpoznaje jego obecność i przechodzi w tryb funkcji pogodowej. Sterownik dobiera temperaturę wody grzewczej uzależniając ją od temperatury zewnętrznej i współczynnika nachylenia krzywej grzewczej Kd według wykresu podanego na rys. 2. Pokrętło nastawy temperatury wody grzewczej służy w tym przypadku do zmiany wartości współczynnika Kd Regulacja temperatury zależna od temperatury zewnętrznej MAX (40) MIN (20) TM Pozycja potencjometru P6 w funkcji wyboru parametru Kd (0 - min. / 9 - max.) 5 0 TM-MAX/MIN = Zakres nastaw temperatury wody c.o. 5 Tz = temperatura zewnętrzna Tz ( C) Rys Krzywa grzewcza na podstawie temp. zewnętrznej

9 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str Sposób podgrzewania wody użytkowej Kocioł dwufunkcyjny podgrzewa wodę w sposób przepływowy. Temperaturę wody użytkowej ustala się przy pomocy pokrętła (poz. 6) w zakresie 35 C do 55 C przy przepływie strumienia wody - patrz poniższy wykres ±0% t [ C] 2 temperatura wody użytkowej na wejściu t=5 C temperatura wody użytkowej na wejściu t=5 C Ogranicznik przepływu 0l/min t max t min Q [l/min.] ±0% t [ C] temperatura wody użytkowej na wejściu t=5 C temperatura wody użytkowej na wejściu t=5 C t max t min Q [l/min.] Rys Wykres temperatury wody użytkowej na wyjściu z kotła typ WINDSOR-25 w zależności od wielkości przepływu wody. Rys Wykres temperatury wody użytkowej na wyjściu z kotła typ WINDSOR-30 w zależności od wielkości przepływu wody. Obieg wody użytkowej w dwufunkcyjnym kotle WINDSOR-25 posiada ogranicznik ograniczający przepływ do 0 litr/min. Mniejszy przepływ strumienia wody należy ustalić przy pomocy zaworu czerpalnego w punkcie poboru. W tym trybie, żądanie ogrzewania wody użytkowej następuje gdy (w zależności od konfiguracji): - przetwornik przepływu odczyta wartość powyżej 2,7 l/min (kończy się przy przepływie < 2.3 l/min.), Następuje wówczas następująca sekwencja: przełączenie zasilania zaworu trójdrogowego (poz. 35) w kierunku wymiennika ciepła woda-woda, zasilenie pompy (poz. 7), odczytana zostaje temperatura z czujnika NTC c.w.u. i jest porównana z wartością nastawy. Jeśli jest mniejsza od wartości nastawy o 3 0 C, następuje sekwencja zapłonu, po wykryciu płomienia i zakończeniu sekwencji startowej sterownik rozpoczyna regulację prędkości wentylatora w zakresie min. (parametr P04) do max. (parametr P05) w zależności od wartości nastawy temperatury. System ciągłej modulacji płomienia wykorzystuje algorytm regulacji PID w celu zminimalizowania różnicy pomiędzy wartością temperatury odczytanej przez czujnik NTC, a wartością temperatury nastawy c.o. (pokrętło nr 2). Po osiągnięciu zadanej temperatury uruchamiany jest modulator prędkości wentylatora, który odpowiednio do nastawionej temperatury wody użytkowej reguluje prędkość wentylatora, a tym samym ilość gazu (w komorze następuje mieszanie gazu z powietrzem) dostarczanego do spalania w palniku poz., utrzymując na stałym poziome temperaturę nastawioną. Gorąca woda grzewcza c.o. przepływa przez segmenty wymiennika ciepła woda - woda, ogrzewając wodę użytkową. Ogrzana woda użytkowa kierowana jest do punktu jej poboru Sposób podgrzewania wody użytkowej w kotle jednofunkcyjnym współpracującym z zasobnikiem wody użytkowej. Kocioł jednofunkcyjny może współpracować z zasobnikiem wody użytkowej typu termet-20 i termet-40. Zasobniki te znajdują się w ofercie firmy termet. Nastawa i wyświetlanie temperatury wody użytkowej odbywa się na sterowniku Kotły fabrycznie są przystosowane do współpracy z zasobnikiem c.w.u. Aby wyłączyć funkcję grzania wody w zasobniku (oraz kontrolę jej temperatury) należy pokrętło wyboru temp. wody użytkowej ustawić w pozycji 0. Proces podgrzewania w.u. przebiega następująco: Kiedy czujnik temperatury wody użytkowej zasobnika stwierdzi temperaturę niższą od nastawionej na panelu sterowania pokrętłem poz. 6, wówczas przerwany zostanie proces tłoczenia wody do instalacji c.o. a temperatura wody grzewczej bez względu na nastawę będzie osiągała maksymalną wartość. Podgrzewanie wody użytkowej przy współpracy kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej odbywa się następująco: czujnik temperatury wody użytkowej w zasobniku sygnalizuje o spadku temperatury wody poniżej 5 C od nastawionej (np. wskutek otwarcia zaworu czerpalnego); sterownik kotła przesterowuje zawór trójdrożny na tłoczenie wody grzewczej do krótkiego obiegu, dając jednocześnie sygnał do generatora iskry i zaworu gazowego poz.8; woda grzewcza przepływa przez wężownicę zasobnika (krótki obieg); przed osiągnięciem maksymalnej temperatury wody grzewczej, uruchamiany jest modulator przepływu gazu, który odpowiednio reguluje ilość gazu dostarczanego do spalania w palniku, utrzymując na stałym poziomie jej temperaturę; kontroluje by temperatura wody grzewczej nie przekroczyła dopuszczalnej wartości. po przekroczeniu o C zadanej temperatury wody użytkowej w zasobniku, sterownik kotła przesterowuje zawór trójdrożny na długi obieg i przy spełnieniu poniższych warunków woda grzewcza pompowana jest do instalacji c.o.: - temperatura wody grzewczej spadła poniżej nastawionej o ~5 stopni; - regulator temperatury pomieszczeń daje sygnał grzej.

10 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.8 Temperatura ciepłej wody w punkcie jej poboru może różnić się od wartości nastawionej dlatego też zaleca się montaż zaworu mieszającego na instalacji ciepłej wody użytkowej. Uwaga: Przy stosowaniu zasobnika wody użytkowej w kotle WINDSOR-50, dla zapewnienia poprawnej pracy kotła, wymagane jest aby moc wężownicy w zasobniku wynosiła min. 5kW. 3. INSTALACJA KOTŁA Kocioł musi być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez uprawnioną firmę instalacyjną. Po zainstalowaniu kotła należy dokonać kontroli szczelności wszystkich połączeń gazowych i wodnych. Za prawidłową instalację kotła odpowiada firma instalacyjna. Montażu kotła do instalacji dokonać tak, aby nie powodować naprężeń instalacji mogących wpłynąć na wzrost głośności pracy. 3.. Warunki instalowania kotła 3... Przepisy dotyczące instalacji wodnej, gazowej i odprowadzającej spaliny Instalacja wodna, gazowa i odprowadzająca spaliny musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami. Użytkowanie instalacji gazowej, wentylacyjnej oraz kanałów spalinowych przez użytkownika powinno być zgodne z Rozporządzeniem M.S.W i A z dnia r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/999 z dnia r.) Przed przystąpieniem do instalowania kotła należy uzyskać zgodę Rejonowego Zakładu Gazowniczego, Zakładu kominiarskiego i Administracji budynku. Niektóre przepisy dotyczące instalacji gazu skroplonego wg przywołanego rozporządzenia: Przy instalowaniu butli w pomieszczeniach wewnątrz budynków, powinny być zachowane następujące warunki: butle umieszczać w odległości co najmniej,5 m od urządzeń promieniujących ciepło (grzejniki, piece, itp.)...; butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż m od urządzeń mogących powodować iskrzenie, butle instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed upadkiem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem; temperatura pomieszczenia, w którym pozostawać ma butla napełniona gazem, nie może przekroczyć 35ºC. Urządzenia gazowe zasilane gazem skroplonym nie mogą być instalowane w pomieszczeniach, w których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu. Przy stosowaniu gazu skroplonego 3B/P zaleca się, aby temperatura w pomieszczeniu, gdzie znajdować się będzie eksploatowana butla z gazem, wynosiła nie mniej niż 5 o C Przepisy dotyczące pomieszczenia Wymagania dotyczące pomieszczeń, w których montowane są urządzenia gazowe określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) oraz w normie PN-B Pomieszczenie powinno posiadać system wentylacji wymagany obowiązującymi przepisami. Pomieszczenia gdzie instalowane będą kotły powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem, wolne od kurzu i Pomieszczenie wyposażone w wannę Strefa 2 Strefa Strefa 0 Strefa 0 Strefa 2 Strefa 3 0.6m 2.4m 0,6m 2,4m Strefa 3 Pomieszczenie wyposażone w basen natryskowy (brodzik) Strefa agresywnych gazów. Pralnie, suszarnie, magazyny dla lakierów, środków myjących, rozpuszczalników i sprajów nie są dozwolone. Kocioł o mocy cieplnej powyżej 30kW powinien być instalowany w pomieszczeniu technicznym. Rys Miejsce instalowania kotła w pomieszczeniu wyposażonym w wannę lub basen natryskowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-IEC Wymagania dla instalacji elektrycznej Kocioł jest przystosowany do zasilania z jednofazowej sieci prądu przemiennego o napięciu znamionowym 230V / 50 Hz. Kocioł został zaprojektowany jako urządzenie klasy I, musi być podłączony do gniazda sieciowego z zaciskiem ochronnym zgodnie z PN-IEC

11 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.9 Kocioł posiada stopień ochrony elektrycznej zapewnionej przez obudowę -IP-44. W przypadku niewłaściwego podłączenia przewodów zasilających: kocioł 3-krotnie podejmuje próbę zapłonu, nie zostaje wykryty płomień (zbyt mały prąd jonizacji) ukazuje sie błąd E0 W takim przypadku należy w gnieździe sieciowym zamienić przewody L i N. Kocioł odblokowuje się automatycznie po wykryciu poprawnego podłączenia. Gniazdo zasilające kocioł musi spełniać wymogi PN-IEC : Wstępne czynności sprawdzające, Przed rozpoczęciem prac instalatorskich sprawdź: czy kocioł jest fabrycznie przystosowany do gazu jaki znajduje się w instalacji gazowej, do której ma być podłączony. Rodzaj gazu, do którego kocioł został przystosowany określony jest na tabliczce znamionowej umieszczonej na osłonie kotła; czy instalacja wodna i grzejniki zostały należycie przepłukane wodą, w celu usunięcia rdzy, opiłków, zgorzeliny, piasku i innych obcych ciał, które mogłyby zakłócić działanie kotła (np. zwiększyć opory przepływu wody w instalacji c.o.) lub zanieczyścić wymiennik ciepła, czy napięcie w sieci elektrycznej posiada wartość 230V i czy przewód fazowy ( L ) jest we właściwym miejscu oraz czy gniazdo wtykowe posiada sprawny styk ochronny (spełnia wymogi PN-IEC :2000) Mocowanie kotła na ścianie Zamocuj kocioł na hakach osadzonych w sposób trwały w ścianie, wykorzystując belkę w górnej części Kocioł powinien być tak usytuowany, aby możliwa była jego ewentualna naprawa bez konieczności jego demontażu od instalacji 348 dla 25kW dla 30kW min. 300 min G/2 G/2 679 (do króćca gaz.) 682 (do króćców wodnych) Rys Wymiary instalacyjne kotła dwufunkcyjnego WINDSOR-25, WINDSOR-30

12 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str dla 25kW dla 30kW min. 300 min (do króćca gaz.) 682 (do króćców wodnych) Rys Wymiary instalacyjne kotła jednofunkcyjnego WINDSOR-25, WINDSOR min. 300 min (do króćca gaz.) 682 (do króćców wodnych) Rys Wymiary instalacyjne kotła jednofunkcyjnego WINDSOR-50

13 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str Przyłączenie do instalacji gazowej Rurę gazową podłącz do króćca zaworu gazowego kotła za pomocą podzespołu złączki nr jak na rys Króciec zaworu gazowego G3/4 Podzespół złączki G3/4 Na doprowadzeniu gazu należy zamontować filtr gazu. on fabrycznego Zainstalowanie filtra gazu jest niezbędne dla prawidłowej pracy zespołu gazowego i palnika. Przed kotłem, na przewodzie gazowym w miejscu dostępnym zamontuj kurek odcinający. Rys Podłączenie podzespołu złączki gazowej 3.5. Przyłączenie kotła do instalacji wodnej c.o. Króćce zasilania i powrotu c.o. kotła przykręć za pomocą złączek do instalacji. Położenie króćców pokazano na rys i Na powrocie wody układu c.o. (przed pompą) należy zamontować filtr wody. on fabrycznego Przed podłączeniem kotła należy bardzo starannie przepłukać instalację c.o. W układzie c.o. dopuszcza się używanie jako nośnika ciepła płynów przeciwzamarzających polecanych przez innych producentów kotłów. Między kotłem a instalacją c.o. zamontuj zawory odcinające pozwalające na dokonanie demontażu kotła bez spuszczania z niej wody. W pomieszczeniu, w którym zamontowano regulator temperatury, nie montuj na grzejnikach zaworów termostatycznych. Funkcję kontroli temperatury przejmuje regulator temperatury pomieszczeń współpracujący z kotłem. Co najmniej na jednym z grzejników w instalacji c.o nie montuj zaworu termostatycznego. Zaleca się wyprowadzić rurką lub wężem do kratki ściekowej wodę z zaworu bezpieczeństwa 0,3 MPa (3 bar) (poz.25), ponieważ w przypadku jego zadziałania może dojść do zalania pomieszczenia, za co producent nie ponosi odpowiedzialności. Dobór naczynia wzbiorczego Kotły opisane w tej instrukcji mogą być podłączone do instalacji c.o. o pojemności max. 40 litrów. Dopuszczalny jest montaż do instalacji o większej pojemności, po zastosowaniu dodatkowego wzbiorczego naczynia przeponowego. Doboru naczynia wzbiorczego do odpowiedniej pojemności wodnej instalacji grzewczej powinien dokonać projektant instalacji c.o.. Zamontowania wzbiorczego naczynia przeponowego powinien dokonać wykonawca instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwaga: Przed montażem urządzenia należy dokładnie przepłukać instalację c.o. z wszelkich zanieczyszczeń stałych. Zaleca sie aby po pierwszym uruchomieniu kotła i rozgrzaniu instalacji, spuścić wodę z układu c.o. w celu usunięcia pozostałości past hutniczych i środków zabezpieczających grzejniki. Czynności te wpłyną korzystnie na pracę urządzenia, osiąganych parametrów i trwałość podzespołów. Po zainstalowaniu urządzenia należy: Napełnić wodą układ grzewczy; Odpowietrzyć instalację c.o. oraz kocioł; Sprawdzić szczelność połączeń kotła w układzie c.o.

14 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.2 Kratka wywiewna Kratka wywiewna Filtr gazu Filtry wody Filtr gazu Filtry wody Gaz Gaz Kratka ściekowa Z sieci wodnej Kratka ściekowa Z sieci wodnej Kocioł dwufunkcyjny Rys.3.5. Wymagania instalacyjne kotłów Kocioł jednofunkcyjny 3.6. Przyłączenie kotła do instalacji wody użytkowej Zaleca się zamontowanie na instalacji wody użytkowej, zaworów odcinających ułatwiających przeprowadzenie czynności serwisowych. Na doprowadzeniu wody użytkowej należy zamontować filtr wody. on fabrycznego 3.7. Odprowadzenie kondensatu Powstały podczas procesu spalania kondensat (skropliny) musi zostać odprowadzony z zachowaniem następujących warunków: Instalacja odprowadzenia kondensatu musi być wykonana z materiału odpornego na korozję. Przyłącze na odprowadzenie wody kondensacyjnej nie może być blokowane. Aby mógł nastąpić odpływ kondensatu na drodze spalin, wszystkie poziome rury spalinowe muszą być zainstalowane ze spadkiem 3 o (52mm/m) Odprowadzenie spalin Odprowadzenie spalin z kotła dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą instrukcją oraz uzgodnić z rejonowym zakładem kominiarskim. Kotły Windsor należą do kotłów rodzaju wykonania C 3, C 43, C 53, C 63, co oznacza, że: posiada zamkniętą komorę spalania w odniesieniu do pomieszczenia w którym jest zainstalowany ( C ), przystosowany jest do podłączenia do oddzielnie dopuszczonych i wprowadzonych na rynek przewodów powietrzno spalinowych, wyposażony jest w wentylator nadmuchowy ( 3 ). Sposoby podłączenia kotła do układu powietrzno spalinowego są przedstawione na przykładowych rysunkach Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, należy stosować odpowiednie wymiary przewodów (średnica, max długość, opory na kolankach) w zależności od zastosowanego układu spalinowego. Wymiary zastosowanych przewodów powinny być odpowiednio zgodne z podanymi w tablicach. Opory przepływu spalin na każdym kolanku w zależności od kąta zgięcia oraz związana z tym redukcja maksymalnej długości przewodów podane są w p Podłączenia kotła do układu powietrzno spalinowego oraz montaż samego układu powinien zapewnić szczelność. Każdy zastosowany układ powinien być instalowany z wyprowadzeniem wiatrochronnym, zabezpieczającym przed czynnikami zewnętrznymi. Do kotłów typu Windsor przewidziano stosowanie 3 różnych typoszeregów wymiarowych układów spalinowo powietrznych tj. system koncentryczny 80/ 25 i 60/ 00 oraz oddzielny 2 x 80. Przy stosowaniu układów 80/ 25 i 2 x 80 należy z górnej części wymiennika ciepła poz.3 usunąć redukcję 60/ 80 i rurę spalinową 80 wkładać do oporu bezpośrednio do wymiennika.

15 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str Poziome wyprowadzenie układu powietrzno spalinowego przez ścianę lub na dach Uwaga: Poziomą rurę spalinowo - powietrzną zamontować pod kątem ~3 o (rys ) tak aby woda deszczowa, która dostanie się do rur, nie zalewała kotła, a wypływała na zewnątrz budynku. Uwaga: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) 75. postanawia, że: - Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż: 2kW w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, 5kW w pozostałych budynkach mieszkalnych H max ~3 H max ~3 O60/O00 O80/O Kolano koncentryczne wg tabeli 6. H max Kolano koncentryczne wg tabeli 6. ~3 O80/O25 lub O60/O Rozeta maskująca z gumową uszczelką UMET Minimalny rozmiar otworu w ścianie umożliwiający rozmontowanie układu: dla systemu SPS O60/00 = O25 lub 25x25mm dla systemu SPS O80/25 = O50 lub 50x50mm Rys Tablica typ kotła Układ koncentryczny 80/ 25 WINDSOR-25 Na specjalne zamówienie fabrycznie ustawiony na moc 2kW Max długość przewodu kominowego L max =5 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = L max m (strata na kolanku lub trójniku) =5 - = 4 m Układ koncentryczny 60/ 00 Max długość przewodu kominowego L max =4 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = L max m (strata na kolanku lub trójniku) =4 - = 3 m typ kotła Układ koncentryczny 80/ 25 WINDSOR-30 WINDSOR-50 wersja eksportowa Max długość przewodu kominowego L max =0 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = L max m (strata na kolanku lub trójniku) =0 - = 9m Układ koncentryczny 60/ 00 Max długość przewodu kominowego L max =3 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = L max m (strata na kolanku lub trójniku) =3 - = 2 m

16 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str Pionowe wyprowadzenie układu powietrzno spalinowego przez dach H H 2 Kolano koncentryczne wg tabeli 6. L max = H max Wyczystka koncentryczna wg tabeli 6. Adapter wg tabeli 6. Kolano koncentryczne 90 ze wspornikiem wg tabeli Rys Tablica typ kotła Układ koncentryczny 80/ 25 WINDSOR-25 Max długość przewodu kominowego L max =5 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys L max = H max = 5m WINDSOR-30 Max długość przewodu kominowego L max =2 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys L max = H max = 2m WINDSOR-50 Max długość przewodu kominowego L max =0 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys L max = H max = 0m typ kotła Układ koncentryczny 60/ 00 WINDSOR-25 Max długość przewodu kominowego L max =3,5 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = H + H 2 = L max (m (strata na kolanku) + m (strata na trójniku) ) H max = 3,5 2 =,5 m WINDSOR-30 WINDSOR-50 Max długość przewodu kominowego L max =3 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = H + H 2 = L max (m (strata na kolanku) + m (strata na trójniku) ) H max = 3 2 = m Tablica typ kotła Układ koncentryczny 80/ 25 WINDSOR-25 Max długość przewodu kominowego L max =5 m H max = H + H 2 = L max (m (strata na kolanku) + m (strata na trójniku) ) H max 5-2 = 3m WINDSOR-30 Max długość przewodu kominowego L max =2 m H max = H + H 2 = L max (m (strata na kolanku) + m (strata na trójniku) ) H max 2-2= 0m WINDSOR-50 Max długość przewodu kominowego Lmax=0 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys Lmax = Hmax = 0m typ kotła Układ koncentryczny 60/ 00 WINDSOR-25 Max długość przewodu kominowego L max =3,5 m H max = H + H 2 = L max (m (strata na kolanku) + m (strata na trójniku) ) H max = 3,5 2 =,5 m WINDSOR-30 WINDSOR-50 Max długość przewodu kominowego L max =3 m H max = H + H 2 = L max (m (strata na kolanku) + m (strata na trójniku) ) H max = 3 2 = m

17 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str Podłączenie do wspólnego układu kanałowego, składającego się z kanału doprowadzającego powietrze do spalania i kanału odprowadzającego spaliny Wymiary szachtu kominowego min 40 min 40 H2 80 lub odpowiednio 60 min /378 H lub odpowiednio 60 Kolano koncentryczne wg tabeli 6. Kolano spalinowe 90 ze wspornikiem wg tabeli 6. Rozeta maskująca z gumową uszczelką UMET Minimalny rozmiar otworu w ścianie umożliwiający rozmontowanie układu: dla systemu SPS O80/25 = O50 lub 50x50mm Rys Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza dwoma osobnymi rurami Aby zastosować układ dwururowy należy: odkręcić pokrywę w górnej części komory spalania w miejscu podłączenia układu doprowadzenia powietrza do kotła zachować istniejącą pod pokrywą uszczelkę w miejsce usuniętej pokrywy przykręcić zespól adaptera nr rys uszczelniając połączenie zachowaną uszczelką, W miejscu odprowadzenia spalin w górnej części komory spalania przykręcić zespół adaptera nr rys wsuwając jego dolną część w króciec spalin w kotle i uszczelniając połączenie dołączoną do adaptera

18 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.6 Spaliny 80 Uwaga: Poziomą rurę powietrzną zamontować pod kątem ~3 o (rys ) tak aby woda deszczowa, która dostanie się do rur, nie zalewała kotła a wypływała na zewnątrz budynku.. H2 H ~3 80 Powietrze Adapter spalinowy wg tabeli 6. Adapter powietrzny wg tabeli Rys Tablica typ kotła Układ podwójny 80 x 80 WINDSOR-25 WINDSOR-30 WINDSOR-50 Max długość przewodu kominowego L max =20 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = H + H 2 = L max m (strata na kolanku) = 20 =9 m Redukcja maksymalnej długości układu powietrzno spalinowego przez zmianę kierunku przepływu Redukcja max długości układu spalinowo powietrznego przez zmianę kierunku przepływu m 0.5m m 3.9. Podłączenie urządzeń zewnętrznych Kocioł został zaprojektowany do współpracy z regulatorem temperatury pomieszczeń, który posiada własne zasilanie i styk sterujący wolny od potencjału. Podłączenia należy dokonać wg wskazówek producenta regulatorów. Sterownik dostosowany jest również do podłączenia urządzenia zdalnego sterowania OpenTherm firmy Honeywell. W celu uzyskania wszelkich informacji technicznych dotyczących zdalnego sterownia patrz: Instrukcja Obsługi dostarczona przez producenta urządzenia zdalnego sterowania. Podłączenia urządzeń zewnętrznych do kotła dokonuje AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY lub AUTORYZOWANY INSTALATOR.

19 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.7 Rys Schemat ideowy połączeń elektrycznych

20 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str Podłączenie kotła WINDSOR w układzie kaskady Istnieje możliwość podłączenia do 4 kotłów typu WINDSOR w układzie kaskady wg poglądowego rysunku Rys TZ Rys.3.0. Zestaw kaskady stanowi: Menadżer kaskady Honeywell AX203SQ Czujnik temperatury zewnętrznej (stanowi wyposażenie menadżera kaskady AX203SQ) Czujnik temperatury zasilania (stanowi wyposażenie menadżera kaskady AX203SQ) Zdalne sterowanie OpenTherm Honeywell patrz tab.7. p.9 Od 2 do 4 kotłów typu WINDSOR Niezbędne jest wykonanie, przez uprawione do tego osoby, projektów następujących instalacji projekt układu odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza projekt instalacji gazowej projekt układu hydraulicznego

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

NIE WOLNO STOSOWAĆ DO KOTŁÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM GDY INSTALACJA KOTŁA WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 303.5

NIE WOLNO STOSOWAĆ DO KOTŁÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM GDY INSTALACJA KOTŁA WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 303.5 1. WSTĘP Regulator przeznaczony jest do regulacji procesu spalania w kotłach podajnikowych. Regulator charakteryzuje się prostą obsługą, posiada jednak szereg zaawansowanych funkcji, które w znaczący sposób

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

EMDR-10. Sterownik elektroniczny

EMDR-10. Sterownik elektroniczny EMDR-10 Sterownik elektroniczny PolSKI Zawartość opakowania: Sterownik Czujnik temperatury otoczenia Czujnik wilgotności Uchwyty mocujące Naklejka Instrukcja 2 EMDR-10 PolSKI Spis treści Zawartość opakowania...2

Bardziej szczegółowo

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 Spis treści 1 - Środki bezpieczeństwa... 2 - Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna... 3 - Specyfikacja techniczna... 4 - Wymiary... 5 - Instalacja...

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MAWOS Sp. z o.o. 92-614 Łódź ul. Rokicińska 299/301 tel. (+48 42) 689 24 00 fax (+48 42) 689 24 01 e-mail: info@mawos.com.pl Internet: www.mawos.com.pl MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej

ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej SOLTER 500 ZBW SOLTER 770 ZBW SOLTER 1050 ZBW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Instalację oraz wszelkie naprawy zasobnika należy powierzyć wyłącznie fachowcom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła R315.12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009 Stałowarościowy sterownik pompy ciepła Pb COMPIT, ul.wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax (34) 362 88

Bardziej szczegółowo