WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50"

Transkrypt

1 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

2 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.0 Druga strona strony tytułowej (okładki) SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny dla środowiska, spełniający wysokie wymagania jakościowe norm europejskich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji, gdyż znajomość zasad obsługi kotła oraz zaleceń producenta jest warunkiem niezawodnego, oszczędnego i bezpiecznego jego użytkowania. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania Życzymy zadowolenia z naszego wyrobu. termet Uwaga : Przed zainstalowaniem kotła należy wyjąć zapakowany wewnątrz obudowy zawór trójdrożny. Przed zainstalowaniem kotła odkręcić i usunąć wspornik transportowy (patrz rysunek 2.2.)

3 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str. WAŻNE WSKAZÓWKI Przeczytaj, zanim przystąpisz do instalacji i użytkowania kotła Instrukcja instalowania i użytkowania stanowi integralne i zasadnicze wyposażenie kotła i powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania kotła oraz uważnie czytana, gdyż zawiera wszelkie informacje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas instalowania, użytkowania i konserwacji, których należy przestrzegać. Kocioł jest urządzeniem o dużym stopniu skomplikowania. Posiada szereg precyzyjnych mechanizmów. Niezawodna praca kotła, w dużym stopniu będzie zależała od prawidłowego wykonania instalacji, z którymi kocioł będzie współpracował. Są to instalacje: - gazowa, - spalinowo - powietrzna, - centralnego ogrzewania, - ciepłej wody użytkowej. Instalację spalinowo powietrzną dla kotłów typu C należy wykonać z oddzielnie dopuszczonego i wprowadzonego na rynek układu doprowadzającego powietrze do spalania i odprowadzania spalin. Układ ten musi spełniać warunki techniczne przedstawione w p. 3.8 niniejszej instrukcji. Instalacja spalinowa i powietrzna musi być szczelna. Nieszczelności na połączeniach rur spalinowych mogą spowodować zalanie wnętrza kotła kondensatem. Za wynikłe z tego powodu zniszczenia i usterki kotła producent nie ponosi odpowiedzialności Zainstalowanie kotła powierz kompetentnej osobie odpowiednio wykwalifikowanej ) Zadbaj o to by instalator pisemnie potwierdził dokonanie sprawdzenia szczelności instalacji gazowej po podłączeniu do urządzenia, Zainstalowania i uruchomienia kotła można dokonać dopiero po zakończeniu prac budowlano montażowych w pomieszczeniu, w którym ma być zainstalowany kocioł. Niedopuszczalne jest instalowanie i uruchomienie kotła w pomieszczeniu, w którym trwają prace budowlane. Czystość powietrza i pomieszczenia w którym ma być zainstalowany kocioł musi odpowiadać normom stawianym pomieszczeniom przeznaczonym na pobyt ludzi. Na instalacji c.o., w.u. i gazowej muszą być zainstalowane odpowiednie filtry, które nie są w wyposażeniu Przykład podłączenia kotła do instalacji podano na rys Usterki spowodowane brakiem filtrów na instalacji c.o. i w.u. oraz na doprowadzeniu gazu, nie będą usuwane w ramach gwarancji. Instalacja c.o. musi być dokładnie przepłukana, a czystość wody w instalacji c.o. powinna być porównywalna z czystością wody użytkowej. Pierwszego uruchomienia kotła a także jego napraw, regulacji i konserwacji może dokonywać wyłącznie AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY. Kocioł musi być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą, Nie dokonuj we własnym zakresie żadnych napraw lub przeróbek Nie przytykaj kratek nawiewnych i wyciągowych. Nie przechowuj w pobliżu kotła pojemników z substancjami łatwopalnymi, agresywnymi działającymi silnie korodująco. Wady kotła powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z zaleceniami niniejszej instrukcji nie mogą być przedmiotem roszczeń gwarancyjnych. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność producenta za szkody spowodowane błędami w instalacji i użytkowaniu wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji podanych przez producenta i obowiązujących przepisów. Ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji pozwoli na długotrwałą, bezpieczną i niezawodną pracę Czując zapach gazu: - nie używaj przełączników elektrycznych mogących wywołać iskrę, - otwórz drzwi i okna, - zamknij główny zawór gazowy, - wezwij pogotowie gazowe. W przypadku wystąpienia awarii należy: - odłączyć kocioł od instalacji elektrycznej - zamknąć kurek dopływu gazu do kotła, - zamknąć dopływ i spuścić wodę z kotła i z całej instalacji c.o., gdy istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia instalacji, - spuścić wodę również w przypadku wystąpienia nieszczelności grożącej zalaniem, - powiadomić najbliższy AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY, (adres w załączonym wykazie) lub producenta ) Pod pojęciem osoba wykwalifikowana rozumie się osoby posiadające kwalifikacje techniczne w dziedzinie domowych czynności montażowych niezbędnych do przyłączenia urządzeń do instalacji gazowej, c.o. i odprowadzającej spaliny, tak jak to przewidują obowiązujące przepisy i normy.

4 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.2.wprowadzenie OPIS URZĄDZENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Cechy techniczne BUDOWA I DANE TECHNICZNE KOTŁA Główne zespoły kotła... 3 Rys Schemat ideowy działania kotła Dane techniczne WYPOSAŻENIE ZABEZPIECZAJĄCE... 5 Rys Panel sterowania widok ogólny OPIS DZIAŁANIA Sposób podgrzewania wody do c.o Regulacja temperatury zależna od temperatury zewnętrznej... 6 Rys Krzywa grzewcza na podstawie temp. zewnętrznej Sposób podgrzewania wody użytkowej... 7 Rys Wykres temperatury wody użytkowej na wyjściu z kotła typ WINDSOR-25 w zależności od wielkości przepływu wody Rys Wykres temperatury wody użytkowej na wyjściu z kotła typ WINDSOR-30 w zależności od wielkości przepływu wody Sposób podgrzewania wody użytkowej w kotle jednofunkcyjnym współpracującym z zasobnikiem wody użytkowej INSTALACJA KOTŁA WARUNKI INSTALOWANIA KOTŁA Przepisy dotyczące instalacji wodnej, gazowej i odprowadzającej spaliny Przepisy dotyczące pomieszczenia... 8 Rys Miejsce instalowania kotła w pomieszczeniu wyposażonym w wannę lub basen natryskowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-IEC Wymagania dla instalacji elektrycznej WSTĘPNE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE MOCOWANIE KOTŁA NA ŚCIANIE... 9 Rys Wymiary instalacyjne kotła dwufunkcyjnego WINDSOR-25, WINDSOR Rys Wymiary instalacyjne kotła jednofunkcyjnego WINDSOR-25, WINDSOR Rys Wymiary instalacyjne kotła jednofunkcyjnego WINDSOR PRZYŁĄCZENIE DO INSTALACJI GAZOWEJ... Rys Podłączenie podzespołu złączki gazowej PRZYŁĄCZENIE KOTŁA DO INSTALACJI WODNEJ C.O.... Rys.3.5. Wymagania instalacyjne kotłów PRZYŁĄCZENIE KOTŁA DO INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ ODPROWADZENIE KONDENSATU ODPROWADZENIE SPALIN Poziome wyprowadzenie układu powietrzno spalinowego przez ścianę lub na dach... 3 Rys Tablica Pionowe wyprowadzenie układu powietrzno spalinowego przez dach... 4 Rys Tablica Tablica Podłączenie do wspólnego układu kanałowego, składającego się z kanału doprowadzającego powietrze do spalania i kanału odprowadzającego spaliny... 5 Rys Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza dwoma osobnymi rurami... 5 Rys Tablica Redukcja maksymalnej długości układu powietrzno spalinowego przez zmianę kierunku przepływu PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH... 6 Rys Schemat ideowy połączeń elektrycznych PODŁĄCZENIE KOTŁA WINDSOR W UKŁADZIE KASKADY... 8 Rys URUCHOMIENIE I EKSPLOATACJA KOTŁA URUCHOMIENIE KOTŁA WŁĄCZENIE I OBSŁUGA... 9 Rys Panel sterowania SYGNALIZACJA STANÓW PRACY I DIAGNOSTYKA NASTAWY Diagnostyka Odchylenia od normalnej sekwencji zapłonu Tryb RESET WYŁĄCZENIE KOTŁA Z EKSPLOATACJI CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KOTŁA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE DO WYKONANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA WYPOSAŻENIE KOTŁA Tabela

5 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.3.wprowadzenie Kocioł gazowy centralnego ogrzewania dwufunkcyjny, kondensacyjny przeznaczony jest do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i do podgrzewania wody użytkowej. W połączeniu z odpowiednią instalacją odprowadzenia spalin kocioł może pracować niezależnie od powietrza w pomieszczeniu gdzie został zainstalowany. W niniejszej instrukcji opisane są typy kotłów WINDSOR dwufunkcyjne przeznaczone do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w przepływowym wymienniku ciepła woda woda: typ WINDSOR-25 o mocy 24.5kW typ WINDSOR-30 o mocy 29.5kW oraz typy kotłów WINDSOR jednofunkcyjne przeznaczone do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w oddzielnie podłączonym zasobniku wody użytkowej. Adaptacji poniższych typów kotłów do współpracy z zasobnikiem musi dokonać Autoryzowany Serwis Firmowy. typ WINDSOR-25 o mocy 24.5kW typ WINDSOR-30 o mocy 29.5kW typ WINDSOR-50 - o mocy 47kW Kotły WINDSOR pobierają powietrze do spalania spoza pomieszczenia zabudowy, w którym obwód spalania jest uszczelniony w odniesieniu do obszaru mieszkalnego budynku w którym jest zainstalowany - rodzaju wykonania instalacji: C 3, C 43, C 53, C 63, Bliższe informacje dotyczące rodzaju wykonania - wg pkt. 3.8 oraz normy PN-EN OPIS URZĄDZENIA 2.. Specyfikacja techniczna 2... Cechy techniczne Elektroniczna płynna modulacja płomienia palnika dla c.o. i c.w.u. ; Zapłon elektroniczny z jonizacyjną kontrolą płomienia; Możliwość ustawiania mocy kotła Regulacja temperatury wody c.o. i w.u. ; Funkcja łagodnego zapłonu; Stabilizacja ciśnienia gazu na wejściu; Dostosowane do współpracy z instalacją (c.o.) systemu zamkniętego 2.2. Budowa i dane techniczne kotła Główne zespoły kotła Wspornik transportowy - usunąć! Wspornik transportowy - usunąć! 3 h 6 h 6 h m k o3 7 9 m k o3 0 9 m o3 k n g o L L n g o 39 2 L 47 L2 4c g o a d o2 i p b f o2 i p f 9 35 c n o4 i f o c o4 25 c o4 7 o Rys Rozłożenie elementów w kotle

6 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.4 Opisy do rysunków i Wentylator, 8. Czujnik NTC temperatury wody grzewczej, 7. Pompa, 9 Przetwornik ciśnienia wody grzewczej, 8. Zespół gazowy 20 Odpowietrznik, 9. Elektroda kontroli płomienia, 2. Płytowy wymiennik ciepła woda woda, 0. Elektroda zapłonowa,. Palnik, 22. Zawór do napełniania instalacji 24. Czujnik przepływu wody grzewczej 2. Zawór trzydrogowy, 25 Zawór bezpieczeństwa 3 bar, 26 Przetwornik 3. Wymiennik ciepła spaliny woda, przepływu wody użytkowej, 5. Ogranicznik temperatury jako zabezpieczenie 27 Czujnik NTC temperatury wody użytkowej, przed przekroczeniem granicznej temp. wody 29 Syfon grzewczej, 6. Bezpiecznik termiczny spalin, 30. Zespół mieszający, 3. Ogranicznik przypływu 7. Naczynie wyrównawcze, 33 Zawór spustowy 35. Mikrołącznik (w wersji WINDSOR 50) Tylko na rysunku Wybierak temperatury wody grzewczej c.o., 4. Panel sterowania, 6. Wybierak temperatury wody użytkowej, 3. Wyświetlacz temperatury wody grzewczej, wody użytkowej i ciśnienia statycznego wody grzewczej z diagnostyką stanów awarii. Rys Schemat ideowy działania kotła Dane techniczne JEDNOFUNKCYJNY DWUFUNKCYJNY Parametr Jednostka WINDSOR-25 WINDSOR-30 WINDSOR-50 WINDSOR-25 WINDSOR-30 Wielkość P a r a m e t r y e n e r g e t y c z n e O b i e g c.o. Nominalna moc cieplna kotła przy temp.80/60 o C (modulowana) kw Nominalna moc cieplna kotła przy temp.50/30 o C (modulowana) kw Nominalne obciążenie cieplne kw Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. % Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia i temp. wody % 07,7 Zakres modulacji % Zużycie gazu ) ziemnego: 2H-G20 2E-G20 20mbar ziemnego: 2H-G20 2E-G20 3mbar m 3 / h m 3 / h kg / h kg / h skroplonego: 3B/P-G30-37mbar 3P-G3-37mbar ) )Zużycie poszczególnych rodzajów gazów podano dla gazów odniesienia w warunkach odniesienia (gaz suchy 5 o C, ciśnienia 03 mbar) z uwzględnieniem 07.7% sprawności kotła i obciążeniu częściowym (średniej arytmetycznej obciążenia min i max) przy temp. wody powrotnej 30 C

7 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.5 Nominalne kinetyczne ciśnienie przed kotłem dla gazu: 2E-G (20) 2E-G20 3B/P-G30 3P-G3 Pa (mbar) 300 (3) 3700 (37) 3700 (37) Maksymalne ciśnienie wody MPa (bar) 0,3 (3) Max temperatura pracy c.o. o C 95 Temperatura nastawiana standardowa Temperatura nastawiana zredukowana o C Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 kpa (bar) 60 (0,6) O b i e g c.w.u Ciśnienie wody MPa (bar) ,0 (0,) 0.6(6) Max przepływ wody (ogranicznik przepływu ) dm 3 /min Zakres regulacji temperatury wody o C Przepływ wody użytkowej dla t=30k dm 3 /min O c h r o n a ś r o d o w i s k a Wartość emisji NO x (gaz ziemny) mg/kwh Klasa NO x - 5 Współczynnik ph kondensatu (gaz ziemny) 5 P a r a m e t r y h y d r a u l i c z n e Opór hydrauliczny kotła przy przepływie wody grzewczej 0 dm 3 /min kpa (mbar) Max. 30 (300) Pojemność naczynia wzbiorczego dm 3 8 Ciśnienie w naczyniu wzbiorczym MPa (bar) ( ) P a r a m e t r y e l e k t r y c z n e Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego V ~ 230 ±0% / 50Hz Stopień ochrony IP 44 Pobierana moc W 200 P a r a m e t r y c z a s o w e Czas wybiegu pompy / wentylatora s 80 / 20 Czas zapobiegający przed cyklicznym s (parametr programowalny) uruchamianiem pompy (Anti-cycling time) Czas aktywności funkcji programowania min. 2 Czas wybiegu pompy w systemie c.w.u s 30 Funkcja zegar 24 godz. godz. /s Pompa włącza się co 24 godz. na czas 30 s (zawór trójdrożny 0 s) Funkcja serwisowa Kominiarz min 5 Czas aktywności funkcji ustawiania s 5 temperatury W y m i a r y m o n t a ż o w e Podłączenie do przew. kominowego mm Koncentryczne Φ80/Φ25, Koncentryczne Φ60/Φ00 lub 2 pojedyncze Φ80 x Φ80 (patrz p. 3.8 i tabela 7.) Przyłącze wody grzewczej c.o. i gazu cale G3/4 Przyłącze wody użytkowej cale -- G/2 G/2 Wymiary gabarytowe 705 x 400 x 705 x 400 x 705 x 400 x mm 705 x 400 x x 400 x 378 Masa kotła kg Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie kotła, których nie ujmuje niniejsza instrukcja, a które nie wpływają na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu. 2.3.Wyposażenie zabezpieczające Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, Zabezpieczenie przed wybuchowym zapalaniem gazu, Zabezpieczenie przed przekroczeniem max temp. pracy w układzie wody grzewczej, Zabezpieczenie przed przekroczeniem górnej granicznej temperatury wody grzewczej, Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia wody I-go stopnia elektroniczne, Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia wody II-go stopnia - mechaniczne, Zabezpieczenie przed spadkiem ciśnienia wody, Zabezpieczenie przed nadmiernym dogrzaniem wody, Zabezpieczenie kotła przed zamarzaniem, Rys Panel sterowania widok ogólny

8 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.6 Zabezpieczenie przed możliwością zablokowania pompy, Nadzór poprawności pracy wentylatora, Awaria wentylatora jest rozpoznana gdy prędkość wentylatora jest mniejsza niż 250 rpm (obrotów/minutę) lub większa niż 800 rpm. Zabezpieczenie przed przekroczeniem górnej temperatury spalin Błędy nie wymagające ręcznego kasowania powodują powrót kotła do pracy normalnej po samoczynnym ustąpieniu awarii - p. punkt diagnostyka Uwaga: W przypadku stwierdzenia powtarzających się wyłączeń kotła przez którekolwiek z zabezpieczeń należy wezwać Autoryzowany Serwis Firmowy celem ustalenia przyczyny wyłączenia kotła i dokonania naprawy. Niedopuszczalne jest dokonywanie samowolnych zmian w układach zabezpieczeń 2.4. Opis działania 2.4..Sposób podgrzewania wody do c.o. Kocioł załącza się jeżeli temperatura wody grzewczej jest niższa o 3 C (dla zredukowanego zakresu nastaw,5 C) od nastawionej pokrętłem poz.2 oraz regulator temperatury pomieszczeń daje sygnał grzej. Następuje wówczas poniższy szereg czynności: zasilenie zaworu trójdrogowego (w kierunku instalacji c.o.), zasilenie pompy, zasilanie wentylatora, pozycja 5, następuje sekwencja zapłonu (patrz p.2.4.4), a prędkość wentylatora ustawiona jest na wartość zapłonową rpm = 3000 (dla gazu ziemnego), po wykryciu płomienia i zakończeniu sekwencji startowej, wentylator zostaje rozpędzony do prędkości maksymalnej (czas trwania maks. 50 sek.) po czym sterownik rozpoczyna regulację prędkości wentylatora w zakresie od min. (parametr P06) do maks. (parametr P07) w zależności od wartości nastawy temp. System ciągłej modulacji płomienia wykorzystuje algorytm regulacji PID w celu zminimalizowania różnicy pomiędzy wartością temperatury odczytanej przez czujnik NTC, a wartością temperatury nastawy c.o. (pokrętło nr 2). Kocioł wyłącza się gdy regulator temperatury pomieszczeń zasygnalizuje osiągnięcie zadanej temperatury w pomieszczeniu lub gdy temperatura wody grzewczej przekroczy o 5 C zadaną temperaturę wody grzewczej. Po wyłączeniu kotła pompa pracuje przez około 80s. Dodatkowo, jednocześnie odmierzany jest czas, uniemożliwiający ponowne uruchomienie się kotła (nastawialny z zakresu 0 80 sek.). Ponowne uruchomienie kotła nastąpi samoczynnie po spełnieniu następujących warunków jednocześnie: temperatura wody grzewczej spadła o min. 3 C od zadanej, upłynął czas 80s (w zależności od wartości nastawionej), regulator temperatury pomieszczeń daje sygnał grzej. W przypadku podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury sterownik automatycznie rozpoznaje jego obecność i przechodzi w tryb funkcji pogodowej. Sterownik dobiera temperaturę wody grzewczej uzależniając ją od temperatury zewnętrznej i współczynnika nachylenia krzywej grzewczej Kd według wykresu podanego na rys. 2. Pokrętło nastawy temperatury wody grzewczej służy w tym przypadku do zmiany wartości współczynnika Kd Regulacja temperatury zależna od temperatury zewnętrznej MAX (40) MIN (20) TM Pozycja potencjometru P6 w funkcji wyboru parametru Kd (0 - min. / 9 - max.) 5 0 TM-MAX/MIN = Zakres nastaw temperatury wody c.o. 5 Tz = temperatura zewnętrzna Tz ( C) Rys Krzywa grzewcza na podstawie temp. zewnętrznej

9 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str Sposób podgrzewania wody użytkowej Kocioł dwufunkcyjny podgrzewa wodę w sposób przepływowy. Temperaturę wody użytkowej ustala się przy pomocy pokrętła (poz. 6) w zakresie 35 C do 55 C przy przepływie strumienia wody - patrz poniższy wykres ±0% t [ C] 2 temperatura wody użytkowej na wejściu t=5 C temperatura wody użytkowej na wejściu t=5 C Ogranicznik przepływu 0l/min t max t min Q [l/min.] ±0% t [ C] temperatura wody użytkowej na wejściu t=5 C temperatura wody użytkowej na wejściu t=5 C t max t min Q [l/min.] Rys Wykres temperatury wody użytkowej na wyjściu z kotła typ WINDSOR-25 w zależności od wielkości przepływu wody. Rys Wykres temperatury wody użytkowej na wyjściu z kotła typ WINDSOR-30 w zależności od wielkości przepływu wody. Obieg wody użytkowej w dwufunkcyjnym kotle WINDSOR-25 posiada ogranicznik ograniczający przepływ do 0 litr/min. Mniejszy przepływ strumienia wody należy ustalić przy pomocy zaworu czerpalnego w punkcie poboru. W tym trybie, żądanie ogrzewania wody użytkowej następuje gdy (w zależności od konfiguracji): - przetwornik przepływu odczyta wartość powyżej 2,7 l/min (kończy się przy przepływie < 2.3 l/min.), Następuje wówczas następująca sekwencja: przełączenie zasilania zaworu trójdrogowego (poz. 35) w kierunku wymiennika ciepła woda-woda, zasilenie pompy (poz. 7), odczytana zostaje temperatura z czujnika NTC c.w.u. i jest porównana z wartością nastawy. Jeśli jest mniejsza od wartości nastawy o 3 0 C, następuje sekwencja zapłonu, po wykryciu płomienia i zakończeniu sekwencji startowej sterownik rozpoczyna regulację prędkości wentylatora w zakresie min. (parametr P04) do max. (parametr P05) w zależności od wartości nastawy temperatury. System ciągłej modulacji płomienia wykorzystuje algorytm regulacji PID w celu zminimalizowania różnicy pomiędzy wartością temperatury odczytanej przez czujnik NTC, a wartością temperatury nastawy c.o. (pokrętło nr 2). Po osiągnięciu zadanej temperatury uruchamiany jest modulator prędkości wentylatora, który odpowiednio do nastawionej temperatury wody użytkowej reguluje prędkość wentylatora, a tym samym ilość gazu (w komorze następuje mieszanie gazu z powietrzem) dostarczanego do spalania w palniku poz., utrzymując na stałym poziome temperaturę nastawioną. Gorąca woda grzewcza c.o. przepływa przez segmenty wymiennika ciepła woda - woda, ogrzewając wodę użytkową. Ogrzana woda użytkowa kierowana jest do punktu jej poboru Sposób podgrzewania wody użytkowej w kotle jednofunkcyjnym współpracującym z zasobnikiem wody użytkowej. Kocioł jednofunkcyjny może współpracować z zasobnikiem wody użytkowej typu termet-20 i termet-40. Zasobniki te znajdują się w ofercie firmy termet. Nastawa i wyświetlanie temperatury wody użytkowej odbywa się na sterowniku Kotły fabrycznie są przystosowane do współpracy z zasobnikiem c.w.u. Aby wyłączyć funkcję grzania wody w zasobniku (oraz kontrolę jej temperatury) należy pokrętło wyboru temp. wody użytkowej ustawić w pozycji 0. Proces podgrzewania w.u. przebiega następująco: Kiedy czujnik temperatury wody użytkowej zasobnika stwierdzi temperaturę niższą od nastawionej na panelu sterowania pokrętłem poz. 6, wówczas przerwany zostanie proces tłoczenia wody do instalacji c.o. a temperatura wody grzewczej bez względu na nastawę będzie osiągała maksymalną wartość. Podgrzewanie wody użytkowej przy współpracy kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej odbywa się następująco: czujnik temperatury wody użytkowej w zasobniku sygnalizuje o spadku temperatury wody poniżej 5 C od nastawionej (np. wskutek otwarcia zaworu czerpalnego); sterownik kotła przesterowuje zawór trójdrożny na tłoczenie wody grzewczej do krótkiego obiegu, dając jednocześnie sygnał do generatora iskry i zaworu gazowego poz.8; woda grzewcza przepływa przez wężownicę zasobnika (krótki obieg); przed osiągnięciem maksymalnej temperatury wody grzewczej, uruchamiany jest modulator przepływu gazu, który odpowiednio reguluje ilość gazu dostarczanego do spalania w palniku, utrzymując na stałym poziomie jej temperaturę; kontroluje by temperatura wody grzewczej nie przekroczyła dopuszczalnej wartości. po przekroczeniu o C zadanej temperatury wody użytkowej w zasobniku, sterownik kotła przesterowuje zawór trójdrożny na długi obieg i przy spełnieniu poniższych warunków woda grzewcza pompowana jest do instalacji c.o.: - temperatura wody grzewczej spadła poniżej nastawionej o ~5 stopni; - regulator temperatury pomieszczeń daje sygnał grzej.

10 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.8 Temperatura ciepłej wody w punkcie jej poboru może różnić się od wartości nastawionej dlatego też zaleca się montaż zaworu mieszającego na instalacji ciepłej wody użytkowej. Uwaga: Przy stosowaniu zasobnika wody użytkowej w kotle WINDSOR-50, dla zapewnienia poprawnej pracy kotła, wymagane jest aby moc wężownicy w zasobniku wynosiła min. 5kW. 3. INSTALACJA KOTŁA Kocioł musi być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez uprawnioną firmę instalacyjną. Po zainstalowaniu kotła należy dokonać kontroli szczelności wszystkich połączeń gazowych i wodnych. Za prawidłową instalację kotła odpowiada firma instalacyjna. Montażu kotła do instalacji dokonać tak, aby nie powodować naprężeń instalacji mogących wpłynąć na wzrost głośności pracy. 3.. Warunki instalowania kotła 3... Przepisy dotyczące instalacji wodnej, gazowej i odprowadzającej spaliny Instalacja wodna, gazowa i odprowadzająca spaliny musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami. Użytkowanie instalacji gazowej, wentylacyjnej oraz kanałów spalinowych przez użytkownika powinno być zgodne z Rozporządzeniem M.S.W i A z dnia r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/999 z dnia r.) Przed przystąpieniem do instalowania kotła należy uzyskać zgodę Rejonowego Zakładu Gazowniczego, Zakładu kominiarskiego i Administracji budynku. Niektóre przepisy dotyczące instalacji gazu skroplonego wg przywołanego rozporządzenia: Przy instalowaniu butli w pomieszczeniach wewnątrz budynków, powinny być zachowane następujące warunki: butle umieszczać w odległości co najmniej,5 m od urządzeń promieniujących ciepło (grzejniki, piece, itp.)...; butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż m od urządzeń mogących powodować iskrzenie, butle instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed upadkiem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem; temperatura pomieszczenia, w którym pozostawać ma butla napełniona gazem, nie może przekroczyć 35ºC. Urządzenia gazowe zasilane gazem skroplonym nie mogą być instalowane w pomieszczeniach, w których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu. Przy stosowaniu gazu skroplonego 3B/P zaleca się, aby temperatura w pomieszczeniu, gdzie znajdować się będzie eksploatowana butla z gazem, wynosiła nie mniej niż 5 o C Przepisy dotyczące pomieszczenia Wymagania dotyczące pomieszczeń, w których montowane są urządzenia gazowe określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) oraz w normie PN-B Pomieszczenie powinno posiadać system wentylacji wymagany obowiązującymi przepisami. Pomieszczenia gdzie instalowane będą kotły powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem, wolne od kurzu i Pomieszczenie wyposażone w wannę Strefa 2 Strefa Strefa 0 Strefa 0 Strefa 2 Strefa 3 0.6m 2.4m 0,6m 2,4m Strefa 3 Pomieszczenie wyposażone w basen natryskowy (brodzik) Strefa agresywnych gazów. Pralnie, suszarnie, magazyny dla lakierów, środków myjących, rozpuszczalników i sprajów nie są dozwolone. Kocioł o mocy cieplnej powyżej 30kW powinien być instalowany w pomieszczeniu technicznym. Rys Miejsce instalowania kotła w pomieszczeniu wyposażonym w wannę lub basen natryskowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-IEC Wymagania dla instalacji elektrycznej Kocioł jest przystosowany do zasilania z jednofazowej sieci prądu przemiennego o napięciu znamionowym 230V / 50 Hz. Kocioł został zaprojektowany jako urządzenie klasy I, musi być podłączony do gniazda sieciowego z zaciskiem ochronnym zgodnie z PN-IEC

11 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.9 Kocioł posiada stopień ochrony elektrycznej zapewnionej przez obudowę -IP-44. W przypadku niewłaściwego podłączenia przewodów zasilających: kocioł 3-krotnie podejmuje próbę zapłonu, nie zostaje wykryty płomień (zbyt mały prąd jonizacji) ukazuje sie błąd E0 W takim przypadku należy w gnieździe sieciowym zamienić przewody L i N. Kocioł odblokowuje się automatycznie po wykryciu poprawnego podłączenia. Gniazdo zasilające kocioł musi spełniać wymogi PN-IEC : Wstępne czynności sprawdzające, Przed rozpoczęciem prac instalatorskich sprawdź: czy kocioł jest fabrycznie przystosowany do gazu jaki znajduje się w instalacji gazowej, do której ma być podłączony. Rodzaj gazu, do którego kocioł został przystosowany określony jest na tabliczce znamionowej umieszczonej na osłonie kotła; czy instalacja wodna i grzejniki zostały należycie przepłukane wodą, w celu usunięcia rdzy, opiłków, zgorzeliny, piasku i innych obcych ciał, które mogłyby zakłócić działanie kotła (np. zwiększyć opory przepływu wody w instalacji c.o.) lub zanieczyścić wymiennik ciepła, czy napięcie w sieci elektrycznej posiada wartość 230V i czy przewód fazowy ( L ) jest we właściwym miejscu oraz czy gniazdo wtykowe posiada sprawny styk ochronny (spełnia wymogi PN-IEC :2000) Mocowanie kotła na ścianie Zamocuj kocioł na hakach osadzonych w sposób trwały w ścianie, wykorzystując belkę w górnej części Kocioł powinien być tak usytuowany, aby możliwa była jego ewentualna naprawa bez konieczności jego demontażu od instalacji 348 dla 25kW dla 30kW min. 300 min G/2 G/2 679 (do króćca gaz.) 682 (do króćców wodnych) Rys Wymiary instalacyjne kotła dwufunkcyjnego WINDSOR-25, WINDSOR-30

12 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str dla 25kW dla 30kW min. 300 min (do króćca gaz.) 682 (do króćców wodnych) Rys Wymiary instalacyjne kotła jednofunkcyjnego WINDSOR-25, WINDSOR min. 300 min (do króćca gaz.) 682 (do króćców wodnych) Rys Wymiary instalacyjne kotła jednofunkcyjnego WINDSOR-50

13 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str Przyłączenie do instalacji gazowej Rurę gazową podłącz do króćca zaworu gazowego kotła za pomocą podzespołu złączki nr jak na rys Króciec zaworu gazowego G3/4 Podzespół złączki G3/4 Na doprowadzeniu gazu należy zamontować filtr gazu. on fabrycznego Zainstalowanie filtra gazu jest niezbędne dla prawidłowej pracy zespołu gazowego i palnika. Przed kotłem, na przewodzie gazowym w miejscu dostępnym zamontuj kurek odcinający. Rys Podłączenie podzespołu złączki gazowej 3.5. Przyłączenie kotła do instalacji wodnej c.o. Króćce zasilania i powrotu c.o. kotła przykręć za pomocą złączek do instalacji. Położenie króćców pokazano na rys i Na powrocie wody układu c.o. (przed pompą) należy zamontować filtr wody. on fabrycznego Przed podłączeniem kotła należy bardzo starannie przepłukać instalację c.o. W układzie c.o. dopuszcza się używanie jako nośnika ciepła płynów przeciwzamarzających polecanych przez innych producentów kotłów. Między kotłem a instalacją c.o. zamontuj zawory odcinające pozwalające na dokonanie demontażu kotła bez spuszczania z niej wody. W pomieszczeniu, w którym zamontowano regulator temperatury, nie montuj na grzejnikach zaworów termostatycznych. Funkcję kontroli temperatury przejmuje regulator temperatury pomieszczeń współpracujący z kotłem. Co najmniej na jednym z grzejników w instalacji c.o nie montuj zaworu termostatycznego. Zaleca się wyprowadzić rurką lub wężem do kratki ściekowej wodę z zaworu bezpieczeństwa 0,3 MPa (3 bar) (poz.25), ponieważ w przypadku jego zadziałania może dojść do zalania pomieszczenia, za co producent nie ponosi odpowiedzialności. Dobór naczynia wzbiorczego Kotły opisane w tej instrukcji mogą być podłączone do instalacji c.o. o pojemności max. 40 litrów. Dopuszczalny jest montaż do instalacji o większej pojemności, po zastosowaniu dodatkowego wzbiorczego naczynia przeponowego. Doboru naczynia wzbiorczego do odpowiedniej pojemności wodnej instalacji grzewczej powinien dokonać projektant instalacji c.o.. Zamontowania wzbiorczego naczynia przeponowego powinien dokonać wykonawca instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwaga: Przed montażem urządzenia należy dokładnie przepłukać instalację c.o. z wszelkich zanieczyszczeń stałych. Zaleca sie aby po pierwszym uruchomieniu kotła i rozgrzaniu instalacji, spuścić wodę z układu c.o. w celu usunięcia pozostałości past hutniczych i środków zabezpieczających grzejniki. Czynności te wpłyną korzystnie na pracę urządzenia, osiąganych parametrów i trwałość podzespołów. Po zainstalowaniu urządzenia należy: Napełnić wodą układ grzewczy; Odpowietrzyć instalację c.o. oraz kocioł; Sprawdzić szczelność połączeń kotła w układzie c.o.

14 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.2 Kratka wywiewna Kratka wywiewna Filtr gazu Filtry wody Filtr gazu Filtry wody Gaz Gaz Kratka ściekowa Z sieci wodnej Kratka ściekowa Z sieci wodnej Kocioł dwufunkcyjny Rys.3.5. Wymagania instalacyjne kotłów Kocioł jednofunkcyjny 3.6. Przyłączenie kotła do instalacji wody użytkowej Zaleca się zamontowanie na instalacji wody użytkowej, zaworów odcinających ułatwiających przeprowadzenie czynności serwisowych. Na doprowadzeniu wody użytkowej należy zamontować filtr wody. on fabrycznego 3.7. Odprowadzenie kondensatu Powstały podczas procesu spalania kondensat (skropliny) musi zostać odprowadzony z zachowaniem następujących warunków: Instalacja odprowadzenia kondensatu musi być wykonana z materiału odpornego na korozję. Przyłącze na odprowadzenie wody kondensacyjnej nie może być blokowane. Aby mógł nastąpić odpływ kondensatu na drodze spalin, wszystkie poziome rury spalinowe muszą być zainstalowane ze spadkiem 3 o (52mm/m) Odprowadzenie spalin Odprowadzenie spalin z kotła dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą instrukcją oraz uzgodnić z rejonowym zakładem kominiarskim. Kotły Windsor należą do kotłów rodzaju wykonania C 3, C 43, C 53, C 63, co oznacza, że: posiada zamkniętą komorę spalania w odniesieniu do pomieszczenia w którym jest zainstalowany ( C ), przystosowany jest do podłączenia do oddzielnie dopuszczonych i wprowadzonych na rynek przewodów powietrzno spalinowych, wyposażony jest w wentylator nadmuchowy ( 3 ). Sposoby podłączenia kotła do układu powietrzno spalinowego są przedstawione na przykładowych rysunkach Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, należy stosować odpowiednie wymiary przewodów (średnica, max długość, opory na kolankach) w zależności od zastosowanego układu spalinowego. Wymiary zastosowanych przewodów powinny być odpowiednio zgodne z podanymi w tablicach. Opory przepływu spalin na każdym kolanku w zależności od kąta zgięcia oraz związana z tym redukcja maksymalnej długości przewodów podane są w p Podłączenia kotła do układu powietrzno spalinowego oraz montaż samego układu powinien zapewnić szczelność. Każdy zastosowany układ powinien być instalowany z wyprowadzeniem wiatrochronnym, zabezpieczającym przed czynnikami zewnętrznymi. Do kotłów typu Windsor przewidziano stosowanie 3 różnych typoszeregów wymiarowych układów spalinowo powietrznych tj. system koncentryczny 80/ 25 i 60/ 00 oraz oddzielny 2 x 80. Przy stosowaniu układów 80/ 25 i 2 x 80 należy z górnej części wymiennika ciepła poz.3 usunąć redukcję 60/ 80 i rurę spalinową 80 wkładać do oporu bezpośrednio do wymiennika.

15 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str Poziome wyprowadzenie układu powietrzno spalinowego przez ścianę lub na dach Uwaga: Poziomą rurę spalinowo - powietrzną zamontować pod kątem ~3 o (rys ) tak aby woda deszczowa, która dostanie się do rur, nie zalewała kotła, a wypływała na zewnątrz budynku. Uwaga: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) 75. postanawia, że: - Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż: 2kW w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, 5kW w pozostałych budynkach mieszkalnych H max ~3 H max ~3 O60/O00 O80/O Kolano koncentryczne wg tabeli 6. H max Kolano koncentryczne wg tabeli 6. ~3 O80/O25 lub O60/O Rozeta maskująca z gumową uszczelką UMET Minimalny rozmiar otworu w ścianie umożliwiający rozmontowanie układu: dla systemu SPS O60/00 = O25 lub 25x25mm dla systemu SPS O80/25 = O50 lub 50x50mm Rys Tablica typ kotła Układ koncentryczny 80/ 25 WINDSOR-25 Na specjalne zamówienie fabrycznie ustawiony na moc 2kW Max długość przewodu kominowego L max =5 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = L max m (strata na kolanku lub trójniku) =5 - = 4 m Układ koncentryczny 60/ 00 Max długość przewodu kominowego L max =4 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = L max m (strata na kolanku lub trójniku) =4 - = 3 m typ kotła Układ koncentryczny 80/ 25 WINDSOR-30 WINDSOR-50 wersja eksportowa Max długość przewodu kominowego L max =0 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = L max m (strata na kolanku lub trójniku) =0 - = 9m Układ koncentryczny 60/ 00 Max długość przewodu kominowego L max =3 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = L max m (strata na kolanku lub trójniku) =3 - = 2 m

16 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str Pionowe wyprowadzenie układu powietrzno spalinowego przez dach H H 2 Kolano koncentryczne wg tabeli 6. L max = H max Wyczystka koncentryczna wg tabeli 6. Adapter wg tabeli 6. Kolano koncentryczne 90 ze wspornikiem wg tabeli Rys Tablica typ kotła Układ koncentryczny 80/ 25 WINDSOR-25 Max długość przewodu kominowego L max =5 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys L max = H max = 5m WINDSOR-30 Max długość przewodu kominowego L max =2 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys L max = H max = 2m WINDSOR-50 Max długość przewodu kominowego L max =0 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys L max = H max = 0m typ kotła Układ koncentryczny 60/ 00 WINDSOR-25 Max długość przewodu kominowego L max =3,5 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = H + H 2 = L max (m (strata na kolanku) + m (strata na trójniku) ) H max = 3,5 2 =,5 m WINDSOR-30 WINDSOR-50 Max długość przewodu kominowego L max =3 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = H + H 2 = L max (m (strata na kolanku) + m (strata na trójniku) ) H max = 3 2 = m Tablica typ kotła Układ koncentryczny 80/ 25 WINDSOR-25 Max długość przewodu kominowego L max =5 m H max = H + H 2 = L max (m (strata na kolanku) + m (strata na trójniku) ) H max 5-2 = 3m WINDSOR-30 Max długość przewodu kominowego L max =2 m H max = H + H 2 = L max (m (strata na kolanku) + m (strata na trójniku) ) H max 2-2= 0m WINDSOR-50 Max długość przewodu kominowego Lmax=0 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys Lmax = Hmax = 0m typ kotła Układ koncentryczny 60/ 00 WINDSOR-25 Max długość przewodu kominowego L max =3,5 m H max = H + H 2 = L max (m (strata na kolanku) + m (strata na trójniku) ) H max = 3,5 2 =,5 m WINDSOR-30 WINDSOR-50 Max długość przewodu kominowego L max =3 m H max = H + H 2 = L max (m (strata na kolanku) + m (strata na trójniku) ) H max = 3 2 = m

17 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str Podłączenie do wspólnego układu kanałowego, składającego się z kanału doprowadzającego powietrze do spalania i kanału odprowadzającego spaliny Wymiary szachtu kominowego min 40 min 40 H2 80 lub odpowiednio 60 min /378 H lub odpowiednio 60 Kolano koncentryczne wg tabeli 6. Kolano spalinowe 90 ze wspornikiem wg tabeli 6. Rozeta maskująca z gumową uszczelką UMET Minimalny rozmiar otworu w ścianie umożliwiający rozmontowanie układu: dla systemu SPS O80/25 = O50 lub 50x50mm Rys Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza dwoma osobnymi rurami Aby zastosować układ dwururowy należy: odkręcić pokrywę w górnej części komory spalania w miejscu podłączenia układu doprowadzenia powietrza do kotła zachować istniejącą pod pokrywą uszczelkę w miejsce usuniętej pokrywy przykręcić zespól adaptera nr rys uszczelniając połączenie zachowaną uszczelką, W miejscu odprowadzenia spalin w górnej części komory spalania przykręcić zespół adaptera nr rys wsuwając jego dolną część w króciec spalin w kotle i uszczelniając połączenie dołączoną do adaptera

18 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.6 Spaliny 80 Uwaga: Poziomą rurę powietrzną zamontować pod kątem ~3 o (rys ) tak aby woda deszczowa, która dostanie się do rur, nie zalewała kotła a wypływała na zewnątrz budynku.. H2 H ~3 80 Powietrze Adapter spalinowy wg tabeli 6. Adapter powietrzny wg tabeli Rys Tablica typ kotła Układ podwójny 80 x 80 WINDSOR-25 WINDSOR-30 WINDSOR-50 Max długość przewodu kominowego L max =20 m Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = H + H 2 = L max m (strata na kolanku) = 20 =9 m Redukcja maksymalnej długości układu powietrzno spalinowego przez zmianę kierunku przepływu Redukcja max długości układu spalinowo powietrznego przez zmianę kierunku przepływu m 0.5m m 3.9. Podłączenie urządzeń zewnętrznych Kocioł został zaprojektowany do współpracy z regulatorem temperatury pomieszczeń, który posiada własne zasilanie i styk sterujący wolny od potencjału. Podłączenia należy dokonać wg wskazówek producenta regulatorów. Sterownik dostosowany jest również do podłączenia urządzenia zdalnego sterowania OpenTherm firmy Honeywell. W celu uzyskania wszelkich informacji technicznych dotyczących zdalnego sterownia patrz: Instrukcja Obsługi dostarczona przez producenta urządzenia zdalnego sterowania. Podłączenia urządzeń zewnętrznych do kotła dokonuje AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY lub AUTORYZOWANY INSTALATOR.

19 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str.7 Rys Schemat ideowy połączeń elektrycznych

20 IO-350-Windsor PL.doc / IO-350:2009 str Podłączenie kotła WINDSOR w układzie kaskady Istnieje możliwość podłączenia do 4 kotłów typu WINDSOR w układzie kaskady wg poglądowego rysunku Rys TZ Rys.3.0. Zestaw kaskady stanowi: Menadżer kaskady Honeywell AX203SQ Czujnik temperatury zewnętrznej (stanowi wyposażenie menadżera kaskady AX203SQ) Czujnik temperatury zasilania (stanowi wyposażenie menadżera kaskady AX203SQ) Zdalne sterowanie OpenTherm Honeywell patrz tab.7. p.9 Od 2 do 4 kotłów typu WINDSOR Niezbędne jest wykonanie, przez uprawione do tego osoby, projektów następujących instalacji projekt układu odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza projekt instalacji gazowej projekt układu hydraulicznego

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

SZANOWNY KLIENCIE. termet. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania kotła. Życzymy zadowolenia z naszego wyrobu.

SZANOWNY KLIENCIE. termet. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania kotła. Życzymy zadowolenia z naszego wyrobu. I0-320-MiniMax-Dynamic-PL-2009-02-05.doc IO-320:2007 str.0 Druga strona strony tytułowej (okładki) SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny,

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00 CERTYF I KAT KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych typ: jednounkcyjnych typ s.a. 58-60 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 33 tel.(0 74) 854-27-07;

Bardziej szczegółowo

Druga strona strony tytułowej (okładki) SZANOWNY KLIENCIE

Druga strona strony tytułowej (okładki) SZANOWNY KLIENCIE I0-340-MiniTerm+turbo-/27-0-200 IO-340:2008 str.0 Druga strona strony tytułowej (okładki) SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH PPUH EGAZ Janusz Lolo 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-41 KG-42 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe KG-41 oraz KG-42 wyposażone

Bardziej szczegółowo

IO-358- TERMGAS PL.doc/ IO-358:2009 str.0

IO-358- TERMGAS PL.doc/ IO-358:2009 str.0 IO-358- TERMGAS PL.doc/27-0-200 IO-358:2009 str.0 IO-358- TERMGAS PL.doc/27-0-200 IO-358:2009 str.0 Druga strona strony tytułowej (okładki) SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

e7690_io-426-unico_eco_pl.doc / IO-426:2010 str. 1

e7690_io-426-unico_eco_pl.doc / IO-426:2010 str. 1 e7690_io-426-unico_eco_pl.doc / 28.06.2012 IO-426:2010 str. 1 Spis treści 1. WSTĘP... 2 2. OPIS URZĄDZENIA... 2 2.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA...2 2.1.1 Cechy techniczne...2 2.2 BUDOWA I DANE TECHNICZNE KOTŁA:...2

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. standardowe INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. standardowe INSTALOWANIA I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Gazowe kotły centralnego ogrzewania standardowe 1450 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny

Bardziej szczegółowo

typ GCO-DP TERMAX PREMIUM typ GCO-DP TERMAX PREMIUM

typ GCO-DP TERMAX PREMIUM typ GCO-DP TERMAX PREMIUM typ GCO-DP-21-13 TERMAX PREMIUM typ GCO-DP-21-23 TERMAX PREMIUM 1450 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny dla środowiska,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

IIO-474-Ecocondens Crystal-ESYS-PL IIO-474:2011 str.1

IIO-474-Ecocondens Crystal-ESYS-PL IIO-474:2011 str.1 IIO-474-Ecocondens Crystal-ESYS-PL IIO-474:2011 str.1 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 1.WPROWADZENIE... 2 2.OPIS URZĄDZENIA... 2 2.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA... 2 2.2. BUDOWA I DANE TECHNICZNE KOTŁA... 2

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego Kody Opis usterki KODY ESYS Rozwiązanie E 01 Brak zapłonu 1. Sprawdź podłączenie przewodu gazowego Brak obecności płomienia po 5 próbach zapłonu. 2. Sprawdź podłączenie przewody zapłonowego 3. Sprawdź

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Gazowe kotły centralnego ogrzewania kondensacyjne 1450 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny,

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Gazowe kotły centralnego ogrzewania standardowe 450 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Logamax U022-24K Logamax U024-24K

Logamax U022-24K Logamax U024-24K 2061 1746 05/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Logamax U022-24K Logamax U024-24K 6 720 610 716-00.1O Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

termet INSTRUKCJA Gazowe kotły centralnego ogrzewania kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI

termet INSTRUKCJA Gazowe kotły centralnego ogrzewania kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI termet INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Gazowe kotły centralnego ogrzewania kondensacyjne 1450 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny,

Bardziej szczegółowo

Gazowe kotły centralnego ogrzewania START DUAL 24 TURBO 21 DUAL TURBO DUAL 24

Gazowe kotły centralnego ogrzewania START DUAL 24 TURBO 21 DUAL TURBO DUAL 24 Gazowe kotły centralnego ogrzewania START DUAL 24 TURBO 2 DUAL TURBO DUAL 24 450 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła naszej produkcji. Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Gazowe kotły centralnego ogrzewania kondensacyjne 1450 Windsor Keller IIO-593:2014 str.2 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Gazowe kotły centralnego ogrzewania kondensacyjne SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

IIO-489-MiniTerm-Elegance-PL.docx.docx IIO-489:2012 str.1

IIO-489-MiniTerm-Elegance-PL.docx.docx IIO-489:2012 str.1 IIO-489-MiniTerm-Elegance-PL.docx.docx IIO-489:2012 str.1 1. WSTĘP... 2 2. OPIS URZĄDZENIA... 2 2.1. Specyfikacja techniczna... 2 2.1.1. Cechy techniczne... 2 2.2. Budowa i dane techniczne kotła... 2 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Gazowe kotły centralnego ogrzewania kondensacyjne 1450 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

gen Wersja 2.16, ważny do ukazania się następnej wersji

gen Wersja 2.16, ważny do ukazania się następnej wersji gen CENNIK Wersja 2.16, ważny do ukazania się następnej wersji KOTŁY KONDENSACYJNE Nazwa wyrobu Nr Moc [kw] Thermagen Solo 18 TH04-0011 5,4-17,8 Thermagen Solo 24 TH04-0012 6,9-22,8 Thermagen Solo 30 TH04-0013

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/21 AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Pole obsługi 4 2 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Gazowe kotły centralnego ogrzewania kondensacyjne 1450 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny

Bardziej szczegółowo

CIAO S Wiszące kotły standardowe

CIAO S Wiszące kotły standardowe Wiszące kotły standardowe Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE MODELE: CIAO S 20 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CIAO S 24 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą

Bardziej szczegółowo

KG-642:2015. Szanowny Kliencie!

KG-642:2015. Szanowny Kliencie! KG-642:2015 KG-642:2015 Szanowny Kliencie! Gratulujemy wyboru gazowego kotła centralnego ogrzewania naszej produkcji. Firma termet istnieje na rynku polskim od ponad pięćdziesięciu lat i jest liderem w

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja C907 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-1 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 6304 3566 /2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Gazowe kotły centralnego ogrzewania kondensacyjne SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Kompakt II 29 Si MODELE: dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24 e.s.i. TURBO dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania

Przeznaczenie. Kompakt II 29 Si MODELE: dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24 e.s.i. TURBO dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania Kompakt II Przeznaczenie MODELE: Kompakt II 15/24i dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24i dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24 e.s.i. TURBO dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą

Bardziej szczegółowo

NAZWA WYROBU. ECOPAKIET 1 - na bazie kotła kondensacyjnego i pompy ciepła powietrze-woda do przygotowania c.w.u. typ KP-38HS-200

NAZWA WYROBU. ECOPAKIET 1 - na bazie kotła kondensacyjnego i pompy ciepła powietrze-woda do przygotowania c.w.u. typ KP-38HS-200 2 ZESTAWY ECOPAKIETÓW ZŁOŻONE Z JEDNOFUNKCYJNEGO KOTŁA KONDENSACYJNEGO ECOCONDENS CRYSTAL, POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U., ZAWORU TRÓJDROŻNEGO ORAZ CZUJNIKA NTC PAKIET: NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych.

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. Instrukcja eksploatacji Podgrzewacz do instalacji ciepłej wody użytkowej w systemie ładowania podgrzewacza Vitocell-L 100 Typ CVL, 500 do 1000 litrów Pionowy podgrzewacz pojemnościowy ze stali, z emaliowaną

Bardziej szczegółowo

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE Zeszyt pomocniczy dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE 6 70 6 087-00.O ZSC - MFA ZSC 8- MFA ZSC 5- MFA ZWC - MFA ZWC 8- MFA ZWC 5- MFA 6 70 6 09 PL

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Gazowe kotły centralnego ogrzewania START SOLO 24 TURBO SOLO 21 TURBO SOLO 24

Gazowe kotły centralnego ogrzewania START SOLO 24 TURBO SOLO 21 TURBO SOLO 24 Gazowe kotły centralnego ogrzewania START SOLO 24 TURBO SOLO 2 TURBO SOLO 24 450 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła naszej produkcji. Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący Neckar

Gazowy kocioł wiszący Neckar Gazowy kocioł wiszący Neckar NS 21-1 AE 23 NW 21-1 AE 23 NS 21-1 KE 23 NW 21-1 KE 23 PL (06.01) SM Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Gazowe kotły centralnego ogrzewania kondensacyjne 1450 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Gazowe kotły centralnego ogrzewania kondensacyjne SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY DWUFUNKCYJNY

KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY DWUFUNKCYJNY KARTA SERWISOWA VICTRIX 26 2I KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY DWUFUNKCYJNY Zdejmowanie obudowy - zdemontować dolną plastikową kratkę ochronną (1) odkręcając dwie śruby (2) znajdujące się u dołu, po bokach;

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa ProCon E gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa ProCon E gazowy kocioł kondensacyjny wersja V1.0 01.2016 Karta katalogowa ProCon E 25 35 gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : Typ kotła : Typ palnika : Wymiennik kotła: Klasa energetyczna ProCon E 25

Bardziej szczegółowo

MYNUTE S Wiszące kotły standardowe

MYNUTE S Wiszące kotły standardowe Wiszące kotły standardowe Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (dotyczy modelu TURBO) MODELE: MYNUTE S 24 C.A.I. kocioł dwufunkcyjny, standardowy, z otwartą komorą spalania MYNUTE S 24 C.S.I.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP OPIS URZĄDZENIA...

1. WSTĘP OPIS URZĄDZENIA... IIO-486-MiniMax-Elegance-PL.docx IIO-486:2011 str. 1 Spis Treści: 1. WSTĘP... 1 2. OPIS URZĄDZENIA... 1 2.1 Specyfikacja techniczna... 1 2.2 Budowa i dane techniczne kotła... 2 2.2.1 Główne zespoły kotła...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

GN1. Jednofunkcyjny kocioł żeliwny olejowo-gazowy INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

GN1. Jednofunkcyjny kocioł żeliwny olejowo-gazowy INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Jednofunkcyjny kocioł żeliwny olejowo-gazowy INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1 Opis... 3 2 Podstawowe informacje techniczne... 4 3 Opakowanie i wysyłka... 6 4 Instalacja... 6 5 Uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Gazowe kotły centralnego ogrzewania kondensacyjne 1450 EcoCondens Crystal II IIO-590:2014 str.2 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Gazowe kotły centralnego ogrzewania kondensacyjne 1450 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

VICTRIX X 12 2I VICTRIX X 24 2I KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY JEDNOFUNKCYJNY Z MOŻLIWO CIĄ PODŁĄCZENIA ZASOBNIKA C.W.U.

VICTRIX X 12 2I VICTRIX X 24 2I KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY JEDNOFUNKCYJNY Z MOŻLIWO CIĄ PODŁĄCZENIA ZASOBNIKA C.W.U. Panel sterujący KARTA SERWISOWA VICTRIX X 12 2I VICTRIX X 24 2I KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY JEDNOFUNKCYJNY Z MOŻLIWO CIĄ PODŁĄCZENIA ZASOBNIKA C.W.U. Opis: 1 wyświetlacz stanu pracy kotła 2 przełącznik

Bardziej szczegółowo

Logamax U042-24K. Dodatek - informacja do instalacji powietrzno-spalinowych. Naścienny kocioł gazowy (konwencjonalny) Dla pracowników serwisu

Logamax U042-24K. Dodatek - informacja do instalacji powietrzno-spalinowych. Naścienny kocioł gazowy (konwencjonalny) Dla pracowników serwisu Dodatek - informacja do instalacji powietrzno-spalinowych Naścienny kocioł gazowy (konwencjonalny) reset 6 70 64 74-00.O Logamax U04-4K Dla pracowników serwisu Starannie przeczytać przed podjęciem montażu

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Gazowe kotły centralnego ogrzewania kondensacyjne 1450 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny,

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne Wiszące kotły kondensacyjne Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (do 108,9%) KOCIOŁ KONDENSACYJNY NA KAŻDĄ KIESZEŃ! MODELE: CIAO GREEN 25 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny CIAO GREEN

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

TORUS EKOMAT - SR INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO

TORUS EKOMAT - SR INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO TORUS EKOMAT - SR Kocioł, który oddajemy Państwu jest produktem najwyższej jakości. Kilka minut uważnej lektury niniejszej instrukcji pozwoli zaoszczędzić czas

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ZBIORNIK BUFOROWY typ: 500 1000 800 1500 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 10, fax 077/

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P. EOLO STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA. Gazowe kotły centralnego ogrzewania. kondensacyjne INSTALOWANIA I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Gazowe kotły centralnego ogrzewania kondensacyjne SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny

Bardziej szczegółowo

Możliwości instalacji:

Możliwości instalacji: Skrócony opis instalacji: Instalacja składa się z wiszącego kotła kondensacyjnego ecotec, który zasila instalację grzejnikową lub podłogową oraz zasobnik c.w.u. Pracą poszczególnych urządzeń zarządza sterownik

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

KATALOG. kotły gazowe. dwufunkcyjne Świebodzice ul. Wałbrzyska 33 tel. (074) ; fax (074)

KATALOG. kotły gazowe. dwufunkcyjne Świebodzice ul. Wałbrzyska 33 tel. (074) ; fax (074) KATALOG kotły gazowe dwufunkcyjne 58-60 Świebodzice ul. Wałbrzyska 33 tel. (074) 854-27-07; fax (074) 854-05-42 http://www.termet.com.pl e-mail: admin@termet.com.pl market@termet.com.pl termet@termet.com.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ III OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z rozładunkiem kotłów centralnego ogrzewania i czujników tlenku węgla (czadu) z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X W ramach nowej linii kotłów Victrix Superior TOP Iergas proponuje również kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem wolnostojącym. Zestawy Victrix Superior TOP PLUS stworzone

Bardziej szczegółowo

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów Wiszący kocioł standardowy Kotły wiszące / standardowe Katalog produktów Przeznaczenie Kotły Junior to wynik wieloletnich doświadczeń i obserwacji potrzeb klienta. Są one zarówno zaawansowane technologicznie,

Bardziej szczegółowo

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SN Instrukcja montażu i obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo