Koniec wileńskiej koalicji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koniec wileńskiej koalicji"

Transkrypt

1 DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ŚRODA 15 CZERWCA 2011 r. Nr. 114 (16659) cena 1,20 Lt Koniec wileńskiej koalicji W NUMERZE Według Burneikienė, Ustawa o Oświacie nie dyskryminuje Str. 2 Jeden sąd, dwie sprawiedliwości Wiktor Uspaskich i Artūras Zuokas w kwietniu zgodnie zadecydowali o powołaniu koalicji 4+, dziś jednak ich zdania są diametralnie rozbieżne w sprawie dalszej współpracy Fot. Marian Paluszkiewicz W kwietniu z trudem alicyjni z Partii Pracy (PP) i prawdopodobnie będzie sklecona przez lidera ruchu społeczne- Prezydium partii, żeby partia układ koalicyjny. zwrócili się w poniedziałek do to decyzja niszcząca obecny go TAIP, Artūrasa Zuokasa, rozważyła możliwość dalszego Uważam, że najprędzej koalicja w stołecznej Radzie pozostawania w układzie wycofamy się z koalicji i bę- samorządu nie przetrwała i koalicyjnym z merem Zuokasem. dziemy pracowali w opozycji dwóch miesięcy. Formalnie powiedział w rozmowie z koalicja 4+ jest jeszcze żywotna, Jak udało się nam dowie- Kurierem europoseł, Wik- ale prawdopodobnie dzieć, decyzja w tej sprawie tor Uspaskich, lider Partii jeszcze w tym tygodniu nastąpi jej koniec. Partnerzy konie jeszcze w tym tygodniu na Prezydium PP zapad- Pracy. str. 4 Oszuści polują na dane kart płatniczych Mieszkańce Litwy posiadają zbyt mało informacji na temat bezpiecznego rozliczania się kartami płatniczymi. Ten stan rzeczy szczególnie zwiększa to ryzyko bycia oszukanym podczas dokonywania internetowych operacji bankowych. Świadczą o tym wyniki badań Litewskiego Instytutu Konsumentów. Oszuści kupują lub kradną dane kart płatniczych oraz hasła do nich, a następnie korzystają z nich podczas kupowania przez Internet. Dane karty płatniczej mogą być ukradzione podczas zwykłego pobierania pieniędzy z bankomatu, do którego oszuści czasami montują specjalne urządzenia, rejestrujące wszystkie dane cudzej karty. str. 3 Str. 5 UE wspiera współpracę nauki i biznesu na Litwie Str. 6 Pomysłowy przemytnik chciał konserwować ogórki alkoholem Str. 7 Medale biegaczy rejonu wileńskiego Str. 8 Bilans wodny: ile musisz pić, by się nie odwodnić Str. 12 ISSN

2 2 WYDARZENIA Środa Czerwiec Imieniny: Abrahama, Adelajdy, Albertyna, Angeliny, Bernarda, Germana, Izoldy, Jolanty, Leonida, Oliwii, Placyda, Wisława, Wity i Witolda...Aušry Bartulienė, lekarza epidemiologa działu nadzoru epidemiologicznego Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS Specjaliści przestrzegają, że latem szczególnie warto pamiętać o zagrożeniu, jakie niosą ze sobą odzwie- 1. rzęce choroby pasożytnicze. Zwłaszcza alarmują do rodziców małych dzieci, żeby dbali o profilaktykę dość rozpowszechnionej toksokarozy... Toksokaroza, choroba przenoszona przez psy i koty, może mieć bezobjawowy przebieg, a następstwa bardzo smutne. Nawet powodować ślepotę. Dotyczy najczęściej dzieci. Zarażają się one podczas zabaw z zakażonymi zwierzętami oraz w piaskownicach. Chodzi o to, że nie mają jeszcze nawyku mycia rąk, biorą do ust piasek. Jaja pasożytów trafiają do gleby razem ze zwierzęcymi ekskrementami i mogą tam przeżyć wiele lat. Często zanieczyszczone odchodami zwierząt są piaskownice. Niestety, nie wszyscy gospodarze pamiętają o obowiązku sprzątania po swoich pupilach. 2. Jak ta choroba wygląda w cyfrach? Najczęściej ulegają zakażeniu dzieci w wieku 4-9 lat. Oficjalną statystykę choroby na Litwie zaczęto prowadzić od 1992 r. Przypadki zachorowalności na nią notuje się na terenie prawie całego kraju. W latach wskaźnik zachorowalności zmniejszył się z 0,44 przypadków na 10 tys. mieszkańców do 0,37. Przy tym zachorowalność w miastach jest większa niż na wsi. Głównie dlatego, że w mieście zwierzęta domowe często są wolno puszczone i gospodarze spacerują z nimi w miejscach, gdzie bawią się dzieci lub odpoczywają dorośli. 3. Ukazuje się od 1 lipca 1953 roku Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax DZIENNIK NALEŻY DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA GAZET CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH Dofinansowano ze środków Senatu RP dzięki pomocy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie TRZY PYTANIA DO... Czy dla profilaktyki wystarczy sama higiena? Oprócz mycia rąk należy pamiętać o myciu żywności (np. jarzyn i owoców), które często są skażone glebą zawierającą jaja toksokar. I dbać o profilaktykę zdrowia swoich psów czy kotów odrobaczać co 3 miesiące. Zwłaszcza pamiętać o tym, że aż 90 szczeniąt już po urodzeniu jest zakażonych. Rozmawiała Edyta Szałkowska Redaktor naczelny: Ro bert Mic kie wicz (tel , Zastępca red. nacz.: Aleksander Borowik tel ) Sekretarz redakcji: Kazimierz Tomkowski (tel , Dziennikarze: He le na Gład kow ska, Stanisław Tarasiewicz, Ewa Gedris, Edyta Szałkowska, Brygita Łapszewicz, Nowa Ustawa o Oświacie nie dyskryminuje mniejszości narodowych, a wręcz przeciwnie, likwiduje istniejącą dotychczas dyskryminację twierdzi litewska rzecznik równych możliwości, Aušrinė Burneikienė. Obecnie egzamin maturalny z języka litewskiego na Litwie odbywa się według różnych programów nauczania: jako język ojczysty i język państwowy. To właśnie może być traktowane jako stwarzanie niejednakowych warunków w procesie uzyskiwania wykształcenia napisała rzeczniczka w odpowiedzi na zapytanie posła Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) Jarosława Narkiewicza, czy ujednolicenie egzaminu maturalnego z języka litewskiego nie dyskryminuje przedstawicieli mniejszości narodowych. Według Burneikienė, ujednolicenie nauczania języka litewskiego zapewni jednakowe możliwości przedstawicielom mniejszości narodowych w uzyskiwaniu wykształcenia na wszystkich poziomach i przyczyni się Ma rian Pa lusz kie wicz fo to re por ter Współpracownicy: Barbara Chikashua, Da nu ta Ka mi le wicz, Ja dwi ga Pod most ko, Ali na So bo lew ska, Krzysztof Subocz, Ju lit ta Tryk, Witold Janczys Dział Promocji: Jolanta Baniukiewicz re kla ma (tel , Bożena Manatowa kol por taż-pre nume ra ta (tel , kol rierwi len ski.lt). Według Burneikienė, Ustawa o Oświacie nie dyskryminuje Aušrinė Burneikienė do powstania wszechstronnej i skutecznej równości we wszystkich sferach życia gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturowego. Obecnie na Litwie uczniowie szkół z litewskim językiem nauczania maturę z tego przedmiotu zdają jako język ojczysty; natomiast uczniowie ze szkół, w których językiem wykładowym jest język mniejszości narodowych, np. polski język litewski zdają jako państwowy. Programy różnią się głównie zakresem litewskiej literatury. W szkołach litewskich jest on szerszy. Od 2013 roku egzamin maturalny z języka litewskiego ma być ujednolicony we wszystkich szkołach. Sprzeciwiają się temu Polacy. Twierdzą, że w ciągu dwóch lat uczniowie szkół mniejszości narodowych nie zdołają opanować programu, który obowiązywał w szkołach litewskich przez 12 lat. Odpowiedź rzecznik Burneikienė, opublikowana wczoraj, jest odpowiedzią na złożone przed miesiącem zapytanie posła AWPL. Nie jestem zaskoczony taką odpowiedzią, ale nie powstrzyma to naszych działań w walce o zachowanie polskiej szkoły na Litwie powiedział wczoraj poseł Narkiewicz. W ubiegłym tygodniu trzej posłowie AWPL zaskarżyli przyjętą w marcu Ustawę o Oświacie do Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Równych Możliwości. PAP Wydawca: VšĮ Kurier Wilenski" Druk: VšĮ Vilnijos žodis" Ma te ria łów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca. Za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek stów. Za treść ogło szeń re dak cja nie od po wiada. Opinie Czy tel ni ków za war te w ich li stach nie za wsze są zbież ne z opi nią re dak cji. Nakład: 3500 egz. Redaktor dyżurny: Ewa Gedris

3 Oszuści polują na dane kart płatniczych ze str.1 Prezes tego instytutu Zita Čeponytė stwierdziła, że często użytkownicy cierpią z powodu własnej nieostrożności: Ludzie nieodpowiedzialnie zachowują ze swymi danymi prywatnymi. Kody PIN są przechowywane w portmonetce wraz z kartą bankową, z tej karty pozwalają korzystać innym osobom, nie blokują jej w przypadku kradzieży, wysyłają do obcych osób kod PIN mailem lub SMS-em. Najwięcej afer z wykorzystaniem bankomatów odnotowano w latach Najczęściej te przestępstwa popełniali obcokrajowcy. W ubiegłym roku takich oszustów było już mniej, sporo z ich zostało złapanych. A ci, którzy wymknęli się funkcjonariuszom, prawdopodobnie opuścili Litwę, gdyż zauważyli, że nasi obywatele zwykle nie trzymają na kontach zbyt dużych pieniędzy. A więc po prostu postanowili, że ryzykować się nie opłaca... mówił Audrius Šapola, przewodniczący Komitetu ds. Prewencji Przestępstw Finansowych Stowarzyszenia Banków Litewskich. Uprzedził jednak, że ostatnio nową niszę znaleźli oszuści telefoniczni: Teraz bardziej trzeba uważać nie na bankomaty, a na to, z kim kontaktujemy się przez internet lub telefon. Oszuści doskonalą się prawie nikt nie żąda gotówki. Przestępcy wyłudzają nasze osobiste dane, udając przedstawicieli instytucji państwowych lub pracodawców. Kolejnym sposobem współczesnych aferzystów są szybkie kredyty. Otrzymanie takiego kredytu nie wymaga większych formalności. Spryciarze celują na najbardziej socjalnie słabą grupę społeczną, czyli osoby starsze i bezrobotne. A człowiek, który w ciągu długiego czasu poszukujący pracy, po prostu nie chce wierzyć w to, że nareszcie otrzymana propozycja pracy jest fałszywa. Jednak prawda jest taka: jeżeli pracodawca oprócz numeru konta bankowego potrzebuje dodatkowych danych jest to oszusta! ostrzega Šapola. Oprócz pracodawców i przedstawicieli instytucji państwowych istnieje też inna kategoria oszustów, którzy kontaktują się ze swoimi ofiarami dłużej i których kłamstwa są bardziej bolesne. Przykładem może służyć historia pani Reginy z Wilna: Zapoznałam się przez internet z przystojnym mężczyzną. Pisaliśmy sobie listy i rozmawialiśmy telefonicznie w ciągu kilku miesięcy. Zakochałam się w nim i postanowiliśmy spotkać się. Powiedział, że chce mnie zobaczyć w konkretnej sukience i przeleje mi na konto odpowiednią sumę, żebym ją kupiła. Powiedziałam mu wszystkie dane, o które prosił. A po tygodniu dowiedziałam się, że wzięłam szybki kredyt na tysiąc litów... Brygita Łapszewicz Ludzie często sami przekazują kody PIN dla oszustów Fot. Marian Paluszkiewicz ZDJĘCIE DNIA PULS KURIERA WYDARZENIA Włosi zrezygnują z energetyki jądrowej w referendum przeciwko budowie elektrowni atomowych opowiedziała się większość społeczeństwa Fot. EPA-ELTA KOMENTARZ DNIA Landsbergis wyrusza na wojnę z faszyzmem Szef komitetu politycznego partii konserwatystów prof. Vytautas Landsbergis dostrzegł, że Litwa jest zagrożona, bo odradza się ideologia faszyzmu. Jednak jeśli ktoś myśli, że pierwszy przywódca odrodzonego państwa litewskiego namiastkę faszyzmu ujrzał w pochodach młodych ludzi z ogolonymi głowami i krzyczącymi Litwa dla Litwinów, czy wywieszaniu w naszych miastach flagi ze swastyką to się mocno myli. Wszystko jest znacznie groźniej. Widzimy, jak na Litwie Wschodniej odradza się prawie faszyzm w bezpośrednim znaczeniu tego słowa oświadczył pan Landsbergis na XIII zjeździe społecznego ruchu Sąjūdis. Nie, profesor nie nazwał diabła po imieniu. Jest doświadczonym politykiem i nie powiedział, kto bezpośrednio na Litwie jest faszystą. Ale profesor się postarał, aby audytorium skojarzyło, kogo ma na myśli. Ideologia nienawiści podsycana na narodowym podłożu albo nawet bardzo dziwnymi sformowaniami»przeciwko bałtom«, których trzeba nienawidzić. Bałtowie ponoć komuś zagrażają. To się ogłasza w dokumentach organizacji, które może nawet wspierane są przez rząd innego państwa,»kresy«i in. zagadkowo rozwodził, zasiadający w Europarlamencie profesor. Wytłumaczył jednak, jak trzeba zwalczać ów faszyzm. Iście po europejsku. Ani pół słowa o przemocy. Według słynnego muzykologa, zwalczanie faszyzmu na wschodzie Litwy powinno odbywać się pokojowo. Znowu mamy zadanie bronić, nie odpowiadając złością i nienawiścią, ale znajdując sposób otworzyć się po ludzku i przyjąć najpierw tych ludzi, w domach których nie mówią po litewsku, ale jednak są zbulwersowani działalnością tych podżegaczy. Oni są terroryzowani jeszcze mocniej niżeli my, przez jakiekolwiek grupy, klany czy wymiar sprawiedliwości. To są żywi ludzie, oni nie chcą, aby tak było, oni nie chcą, aby w ich imieniu był rozpowszechniany ten faszyzm i wypowiadana wojna Litwie od wewnątrz nawoływał Landsbergis. Cóż, prawdziwy Europejczyk i polityk wysokiej klasy. Muszą z niego brać przykład antyfaszyści w rejonie solecznickim, którzy na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Sejmu i Światowej Wspólnoty Litwinów byli bardziej szczerzy mówiąc, w jakich szkołach wychowują Hitlerjugend. Teraz ponoć mają do czynienia z prokuratorem. Robert Mickiewicz CYTAT DNIA Wzrost cen żywności na Litwie różni się od innych państw Unii Europejskiej. Przy braku konkurencji nie ma większej potrzeby obniżania cen powiedział wczoraj ekonomista banku Swedbank Nerijus Mačiulis. LICZBA DNIA 18,262 3 mln litów nieaudytowanych strat poniosły łącznie w pierwszym kwartale tego roku zarejestrowane na Litwie zakłady ubezpieczeń.

4 4 WYDARZENIA KRÓTKO Kašėta składa rezygnację Przedstawiciel Związku Liberałów Algis Kašėta z własnej woli rezygnuje ze stanowiska wiceprzewodniczącego Sejmu. Wczoraj rano przekazał on podanie o zwolnienie przewodniczącej parlamentu Irenie Degutienė. Wzrost inwestycji zagranicznych Potok bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Litwę w styczniu-kwietniu br. stanowił 1 mld litów o 1,1 mld litów więcej w porównaniu z czterema pierwszymi miesiącami roku 2010, gdy potok tych inwestycji był ujemny minus 106 mln litów. Na wzroście potoku bezpośrednich inwestycji zagranicznych najbardziej zaważył wzrost reinwestycji, których potok w styczniu-marcu ub. roku był ujemny. Ułatwienia dla branży taksówkarskiej Ministerstwo Komunikacji proponuje zrezygnowanie z licencjonowania branży przewozu pasażerów taksówkami. Odpowiednie poprawki kodeksu transportu drogowego rozpatrzy dzisiaj rząd. Zgodnie z nowym trybem zezwolenie wyda samorząd. Obecnie przewozić pasażerów taksówkami mają prawo tylko przedsiębiorstwa przewozowe, posiadające licencje. Po zrezygnowaniu z licencji lżej będzie otrzymać zezwolenie na zakwalifikowanie się do branży taksówkarskiej, mniej będzie dokumentów i zaświadczeń potrzebnych do okazania. Dzięki temu zmniejszy się brzemię administracyjne, zaoszczędzi się czas przewoźników. BNS Koniec wileńskiej koalicji ze str.1 Zastrzegł jednak, że ostatecznie decyzję podejmie Prezydium po wysłuchaniu argumentów stołecznych radnych. Pozycja Partii Pracy dla wileńskiej koalicji jest kluczową, bo właśnie partia Uspaskicha, która w tegorocznych wyborach zdobyła 8 miejsc w 51-osobowej Radzie Wilna, stała się tym przysłowiowym języczkiem u wagi, który decydował na czyją stronę przechyli się szala zwycięstwa. Po długich negocjacjach i politycznych zagrywkach w kwietniu Partia Pracy postanowiła w końcu dołączyć do formowanej przez Artūrasa Zuokasa koalicji 4+, w której oprócz ruchu TAIP (12 miejsc) znalazły się też Partia Socjaldemokratów (5 miejsc) oraz dwóch radnych Aliansu Rosjan, którzy w dostatniej chwili zdradzili swego przedwyborczego partnera Akcję Wyborczą Polaków na Litwie i dołączyli do czwórki z plusem, zapewniając tym samym jej minimalną przewagę w Radzie miejskiej. Po drugiej stronie pozostali właśnie radni AWPL (9 miejsc) oraz Związku Ojczyzny/Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (10 miejsc), a także partii Porządek i Sprawiedliwość (5 miejsc). Wygląda na to, że decyzja PP o wycofaniu się z koalicji była zaskoczeniem dla mera Wilna, Artūrasa Zuokasa, który jeszcze wczoraj twierdził, że nic nie wie o decyzji radnych Partii Pracy, tym bardziej że koalicjanci jeszcze w poniedziałek w Radzie zgodnie przegłosowali skandaliczną decyzję o przesunięciu udziałów w stołecznej gospodarce cieplnej w ramach grupy Dalkia. I chociaż ta decyzja budziła najwięcej emocji i kontrowersji zarówno wśród opozycji, jak też partnerów koalicyjnych, to jednak Zuokasowi udało się ją przeforsować nie bez pomocy radnych Partii Pracy. Skąd więc taka zmiana nastrojów. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że niezadowolenie radnych Partii Pracy wywołane jest ograniczeniem ich kompetencji i działań w samej Radzie, mimo że PP w rozdaniu koalicyjnym uzyskała najwięcej stanowisk politycznych, w tym wicemera, dwóch wicedyrektorów administracji oraz trzy z ośmiu kierowniczych stanowisk w komitetach. Okazało się jednak, że ilość stanowisk wcale nie przełożyło się na jakość, bo jak burczą w Partii Pracy, otrzymane teki okazały się puste w zakresie sprawowanych kompetencji i zadań nadzoru. Otrzymane stanowiska są polityczne. Nie możemy natomiast kontrolować w pełni gospodarczych spraw, bo samorząd stołeczny to przede wszystkim gospodarka. Skoro więc nie możemy wpływać na sprawy gospodarcze, nie możemy też realizować założeń programowych wynikających z potrzeb mieszkańców Wilna wyjaśnia nam Uspaskich. I dodaje, że radni jego partii w opozycji będą mieli możliwość większej kontroli nad działalnością gospodarczą koalicji. Europoseł zapewnił nas, że jego partia na razie nie rozważa też możliwości formowania nowej koalicji w stołecznej Radzie. Żadnych negocjacji w tej sprawie nie prowadzimy. Musimy najpierw podjąć ostateczną decyzję w sprawie dalszego udziału w obecnej koalicji powiedział Kurierowi Wiktor Uspaskich. Wicemer z ramienia Partii Pracy, Jonas Pinskus, nijak nie komentuje wycofania się partii z koalicji, co może świadczyć, że decyzję tę podjął sam Wiktor Uspaskich Fot. Marian Paluszkiewicz Tymczasem obecna koalicja, jak nie raz wcześniej mówił mer Wilna, jest stale otwarta na ugrupowania pozostające w opozycji, co też sugerował w nazwie koalicji znak +. Okazało się jednak, że po niespełna dwóch miesiącach od powołania koalicji znak plus może okazać się też krzyżem na jej grobie. Perspektywa wycofania się Partii Pracy z koalicji rządzącej otwiera partiom opozycyjnym, w tym Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, możliwość negocjowania w sprawie nowej koalicji rządzącej. Przedstawiciele opozycyjnych ugrupowań zapewniają jednak, że na razie negocjacje te nie są prowadzone, gdyż opozycja czeka na decyzję Partii Pracy. Stanisław Tarasiewicz

5 WYDARZENIA 5 Jeden sąd, dwie sprawiedliwości Wileński antyfaszysta Donatas Velykis został skazany na karę grzywny 750 litów za udział w akcji protestacyjnej przeciwko przemarszu neonazistów w Wilnie 11 marca. Wyrok zapadł w 3 Sądzie Dzielnicowym. Antyfaszysta Donatas Velykis nie tylko został brutalnie wyprowadzony z akcji protestu przeciwko przemarszu neonazistów, ale też później skazany na wysoką karę grzywny, mimo że funkcjonariuszom nie udało się dowieść większości stawianych mu zarzutów Fot. Marian Paluszkiewicz Niespełna miesiąc temu w tym samym sądzie również zapadł wyrok w sprawie uczestnika przemarszu Vitalijusa Keršysa, który nawyzywał i zaatakował uczestników akcji antyfaszystowskiej. Keršys przedarł się przez osłaniający uczestników przemarszu kordon policyjny, rozdarł trzymany przez antyfaszystów plakat z hasłem Społeczeństwo bez neonazistów. Jak twierdzą świadkowie tamtego zdarzenia, dopiero policjanci powstrzymali Keršysa przed fizyczną rozprawą nad uczestnikami antyfaszystowskiej akcji. W sądzie Keršys został częściowo uznany winien zarzucanych mu działań i skazany na karę grzywny litów. Taka decyzja sądu zbulwersowała wielu obrońców praw człowieka, gdyż uważa się, że wyznaczone dla Velykisa i Keršysa kary są nieproporcjonalne do stopnia ich wykroczeń. Tym bardziej że Velykis został osądzony jedynie za nieposłuszeństwo wobec działań policji. Tymczasem w spisanym przez policjantów sprawozdaniu z zatrzymania nieposłusznego antyfaszysty były wobec niego również inne zarzuty. Gdyby były one poparte faktycznymi dowodami, to Velykisowi groziłaby nie tylko wyższa kara grzywny, ale nawet areszt. [...] Grożąc uczestnikom przemarszu rozprawą, próbował przedostać się do nich przez otaczający uczestników marszu kordon funkcjonariusz, ale był zatrzymany i upomniany za nieprawne działania, ale on uciekając, próbował w innym miejscu przedostać się do kolumny maszerujących. Obywatel był znowu powstrzymany, jednak nie reagował na żądanie funkcjonariuszy, żeby zaprzestał swoich działań napisano w sprawozdaniu funkcjonariuszy. Tymczasem sąd nie doczekał się dowodów na to, że Velykis zakłócał porządek, czy w inny sposób zagrażał uczestnikom przemarszu neonazistów, toteż został ukarany jedynie na nieposłuszeństwo. Sam Velykis, który już zapowiedział, że zaskarży wyrok sądu w sądzie wyższej instancji, uważa, że funkcjonariusze stracili panowanie nad sytuacją, toteż, żeby uniknąć jakichkolwiek rozruchów, zwyczajnie schwytali go i wyprowadzili z miejsca zdarzenia pod zarzutem zakłócania porządku. Z nagrań wideo dostępnych w Internecie, jak też z materiałów Kuriera można ustalić, że Velykis faktycznie ma rację, gdyż grupa antyfaszystów, która stanęła najpierw naprzeciwko maszerujących, na żądanie policji posłusznie zeszła na chodnik i tam trzymając plakat, skandowała antyfaszystowskie hasła. Gdy kolumna skinheadów mijała się z protestującymi, maszerujący w niej Keršys rzucił się z obelgami na grupę antyfaszystów i zaczął szarpać trzymany przez nich plakat. W tym samym momencie kilku policjantów rzuciło się z kolei na Velykisa, przycisnęło do ściany i po założeniu kajdanków wyprowadziło go z miejsca zajścia. Inni policjanci powstrzymując Keršysa przed atakiem na protestujących, wepchali go w szeregi maszerujących neonazistów, gdzie Keršysa zaczął powstrzymywać maszerujący z nimi poseł na Sejm z partii konserwatywnej (obecnie wydalony już z partii przyp. autor.) Kazimieras Uoka. Później policja zarzuciła Keršysowi drobny chuliganizm, za co 3 Sąd Dzielnicowy ukarał go w trybie administracyjnym minimalną karą grzywny 100 litów. W przypadku Donatasa Velykisa orzekał sędzia Dmitrijus Korsakovas, a w sprawie Vitalijusa Keršysa decydował sędzia Olegas Šibkovas. Stanisław Tarasiewicz OFICJALNY KURS LITA Euro 3,4528 Dolar amerykański 2,3928 Dolar australijski 2, rubli białoruskich 4,7642 Lew bułgarski 1,7654 Dolar kanadyjski 2,5252 Frank szwajcarski 2, koron czeskich 1, koron duńskich 4,6317 Funt szterling 3, forintów węgierskich 1, islandzkich koron 2, japońskich jenów 2, juanów chińskich 3,7141 Łat łotewski 4, mołdawskich lei 2, koron norweskich 4, złotych polskich 8, rubli rosyjskich 8, koron szwedzkich 3,8346 Lira turecka 1, hrywin ukraińskich 2,9947 Bank Litewski 15 czerwca 2011 r.

6 6 UNIA EUROPEJSKA UE wspiera współpracę nauki i biznesu na Litwie Z funduszów strukturalnych Unii Europejskiej na rok ma być wydzielone ponad 2 mld litów na wspieranie współpracy nauki i biznesu. Głównym zadaniem tego programu jest wsparcie współpracy placówek naukowych z prywatnym biznesem co ma przyczynić się do rozwoju technologicznego. Głównymi beneficjantami tego programu są instytucje naukowe i uniwersyteckie, które to właśnie bezpośrednio realizują te programy. Środki unijne są przeznaczone na założenie 5 zintegrowanych centrów nauki, studiów i biznesu (tzw. dolin ) i realizacje 7 kompleksowych programów rozwoju odpowiednich sektorów gospodarki. Do roku 2015 na całej Litwie powinno powstać i zacząć działać 20 centrów badań naukowych. Zatrudni się w nich ponad 580 naukowców, którzy będą pracowali w 131 zbudowanym lub zrekonstruowanym laboratorium. Powyżej wspomniane doliny właśnie powstają w trzech największych miastach naszego kraju w Wilnie ( Santara i Saulėtekis ), Kownie ( Santaka i Nemunas ) oraz Kłajpedzie ( Jūrinis ). Realizacją stołecznych projektów zajmuje się Uniwersytet Wileński. Jednym z najbardziej pracochłonnych projektów realizowanych w dolinie Santara jest Zjednoczone centrum nauki życia. Projekt ten ogółem ma otrzymać ponad 125 mln litów. Z nich prawie 107 mln ufunduje UE. Na dzień dzisiejszy wyasygnowano około 1,5 mln litów. Centrum będzie zajmowało się rozwojem badań biotechnologicznych i medycyny molekularnej. Jedną z głównych przyczyn powstania tego projektu stała się jak to nie paradoksalnie brzmi słaba i przestarzała baza do badań naukowych i rozwoju eksperymentalnego, co ujemnie odbiło się na potencjale naukowym naszego kraju. Dlatego postanowiono ukształtować łączną infrastrukturę projektu, w której skład wchodziliby naukowcy, badacze, wykładowcy, studenci oraz poszczególne jednostki biznesowe, które mają wykorzystywać osiągnięte innowacje w praktyce. W taki sposób ma efektownie odbywać się współpraca pomiędzy sektorami prywatnym a publicznym. Z kolei w dolinie Saulėtekis realizuje się jeden z najdroższych projektów w naszym kraju nazywany Narodowe centrum nauk fizycznych i technologicznych. Łączne koszta projektu to ponad 200 mln litów. Ponad 170 mln zostanie przydzielonych z funduszów strukturalnych UE. Projekt już pochłonął prawie 17 mln litów. W tym centrum będą wykonywane prace nad rozwojem technologii laserowych i świetlnych, badań substancji, nanotechnologii i elektroniki. Tu ma być stworzona nowoczesna infrastruktura badań naukowych i rozwoju eksperymentalnego oraz mają powstać specjalne centra, pośredniczące w udostępnianiu wyników badań dla biznesowych partnerów tego Do nabycia najnowszego sprzętu mają być wydzielone setki mln litów projektu. Warto zwrócić uwagę na dwa kowieńskie projekty. Realizacją projektu doliny Santaka zajmuje się Litewski Instytut Energetyki. W ramach tego projektu ma powstać Państwowe Centrum Nauki o Technologiach Energetyki Przyszłości. Dla osiągnięcia tego celu jest konieczne nabycie nowoczesnego eksperymen- Fot. Marian Paluszkiewicz talnego sprzętu i programów cyfrowych, które odpowiadałyby standardom europejskim. Jednym z głównych zadań tego projektu jest również przyszykowanie energetyków o szczególnie wysokiej kwalifikacji, którzy mogliby rozszerzyć granice polityki energetycznej i współpracować z partnerami zagranicznymi. Nieco innego rodzaju jet projekt, realizowany w dolinie Nemunas, którym zajmuje się Kowieński Uniwersytet Technologiczny (KUT). Na ten projekt, dotyczący rozwoju nauki żywnościowej i konsolidacji potencjału naukowego, ma być wydzielone 8,5 mln litów. Lwią część tej sumy, ponad 7 mln, przydziela UE. Jak na razie projekt otrzymał około 4 mln litów. W ramach projektu zostaną wzmocnione bazy materialnej 5 kowieńskich laboratoriów naukowych. Także z tych środków zostanie sfinansowana integracja Instytutu Żywności z Kowieńskim Uniwersytetm Technologicznym. Po zakończeniu projektu będzie działało już 8 laboratoriów i centrów, zajmujących się szerokimi badaniami żywności. Laboratoria z kolei będą wyposażone w 19 nowoczesnych systemów urządzeń naukowych, pozwalających osiągnąć dokładniejsze wyniki badań. Projektem doliny Jūrinis zajmuje się Uniwersytet Kłajpedzki. Jego wartość wynosi prawie 90 mln litów, z których 76 ml ufunduje UE. Jak na razie na projekt przydzielono około 8 mln litów. W Kłajpedzie również są podejmowane próby stworzenia nowoczesnej infrastruktury badań naukowych. Obecnie modernizuje się sektor morski. Oprócz nowego laboratorium ma być zbudowany wielofunkcyjny statek, przeznaczony do wykonywania różnorodnych badań oceanograficznych. Za wszystkie projekty, dotyczące wspierania współpracy nauki i biznesu i finansowane z funduszów strukturalnych UE na rok , odpowiedzialne jest Ministerstwo Oświaty i Nauki RL oraz Centralna Agencja Zarządzania Projektami. Brygita Łapszewicz

7 WYDARZENIA 7 Pomysłowy przemytnik chciał konserwować ogórki alkoholem Mieszkaniec Birż przewoził samochodem z Łotwy 350 litrów domniemanego spirytusu. Gdy podpadł pogranicznikom, tłumaczył, że alkohol jest mu potrzebny do konserwowania ogórków. W niedzielne popołudnie funkcjonariusze oddziału specjalnego przeznaczenia Służby Ochrony Granicy Państwowej (SOGP) we wsi Kvetkai (rej. birżański) w pobliżu granicy litewsko-łotewskiej zatrzymali do kontroli przybywający z Łotwy samochód marki Opel Vectra. Pracownicy SOGP byli poinformowani, że w prowadzonym przez 39-letniego mieszkańca Birż samochodzie mogą być nielegalne towary. Po sprawdzeniu podejrzenia potwierdziły się pogranicznicy znaleźli 12 plastikowych pojemników różnej objętości, zawierających około 350 litrów płynu o zapachu alkoholu. Przypuszczalnie był to spirytus. Mieszkaniec Birż wraz z samochodem i nielegalnym Pogranicznicy znaleźli 12 plastikowych pojemników, zawierających około 350 litrów płynu o zapachu alkoholu Fot. VSAT EUROPEJSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA POSZUKUJE PRAWNIKA ładunkiem został odstawiony na strażnicę w Zokniai. Podczas przesłuchania początkowo usiłował przekonać straż graniczną, że nabyty alkohol zamierzał wykorzystać do konserwowania ogórków. Później mężczyzna się przyznał, że trunek miał trafić na nielegalny litewski rynek alkoholowy. Funkcjonariusze wszczęli postępowanie dowodowe. Mieszkańcowi Birż grozi grzywna bądź kara pozbawienia wolności do lat pięciu. Ta osoba była już znana funkcjonariuszom. W lipcu ub. roku została zatrzymana przez pograniczników, gdy samochodem Audi A6 Avant przewoziła 3 tysiące paczek papierosów z białoruskimi banderolami. Europejska Fundacja Praw Człowieka jest prężnie rozwijającą się organizacją broniącą praw człowieka i mniejszości narodowych na Litwie. W związku z tym poszukujemy prawników chcących uczestniczyć w naszej działalności. Zakres obowiązków: Porady prawne z zakresu praw człowieka; Sporządzanie pism sądowych; reprezentowanie osób, których prawa zostały naruszone, przed sądami; Obsługa prawna Fundacji. Wymagania: Doświadczenie zawodowe; Znajomość prawa litewskiego (w szczególności prawa konstytucyjnego, administracyjnego oraz cywilnego) oraz prawa międzynarodowego, w tym przede wszystkim prawa UE; Zainteresowanie tematyką praw człowieka; świetna znajomość języków polskiego i litewskiego, dobra angielskiego; komunikatywność, otwartość i elastyczność oraz chęć dalszego rozwoju i uczenia się Oferujemy: Twórczą, ciekawą i dającą dużo satysfakcji pracę; Dobre warunki finansowe; Ciągły rozwój poprzez udział w krajowych i międzynarodowych szkoleniach, konferencjach, stażach i warsztatach. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych prawami człowieka oraz prawami mniejszości narodowych. Poszukujemy osoby ambitnej, chcącej się uczyć i rozwijać, posiadającej znajomość obsługi komputera. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu oraz listu motywacyjnego do dnia 15 czerwca 2011 r. (włącznie) na adres KRONIKA KRYMINALNA Zatrzymani z powodu narkotyków W szkockim mieście Aberdyn z powodu narkotyków zatrzymano 24-letnią obywatelkę Litwy i miejscowego dwudziestolatka. Jak poinformowała miejscowa policja, kokainę i konopie wartości 10 tys. funtów (około 40 tys. litów) znaleziono w ubiegły piątek w toku badania incydentu na drodze. Pobito dwójkę dzieci W Radziwiliszkach i rejonie radziwiliskim pobito dwójkę nieletnich. W poniedziałek około godz. 20 w Radziwiliszkach na ul. Dariaus ir Girėno przy szkole w samochodzie VW Vento ojciec znajomego z widzenia chłopca pobił jedenastolatka. Poszkodowany z powodu obrażeń głowy i wstrząśnienia mózgu jest leczony w szpitalu szawelskim. We wtorek w nocy około godz. 1 do szpitala w Radziwiliszkach ze wsi Paltynai z powodu pobicia głowy została przywieziona dziesięcioletnia dziewczynka, która powiedziała, że kopnął ją w głowę i skaleczył sąsiad. Funkcjonariusze poszukują podejrzanego R. D. (ur. 1967). Zginął robotnik W rejonie telszewskim poniósł śmierć robotnik, przygnieciony przez dźwig wieżowy. A. R. (ur. 1971) doznał śmiertelnych obrażeń w poniedziałek o godz Nieszczęśliwy wypadek wydarzył się na terenie spółki we wsi Kungiai. Wybito szyby komendy policji W rejonie pokrojskim wybito dwie szyby komendy policji w Linkuwie, co stwierdzono w poniedziałek o godz Stronę przygotowano na podstawie inf. BNS

8 8 SPORT SPRINTEM Uśmiech warty miliony Szwedzka konkurentka Justyny Kowalczyk Charlotte Kalla podpisała milionowy kontrakt sprzedając swój uśmiech znanemu światowemu producentowi szczoteczek do zębów. Złota medalistka zimowych igrzysk olimpijskich w Vancouver na dystansie 10 kilometrów stylem dowolnymi i mistrzyni świata w sprincie drużynowym znana jest ze swojego uśmiechu pokazującego zdrowe, śnieżnobiałe zęby. Dla światowego koncernu tym razem liczył się jednak przede wszystkim radosny wyraz twarzy narciarki. Radwańska wciąż trzynasta Agnieszka Radwańska wciąż zajmuje trzynaste miejsce w światowym rankingu tenisistek. Liderką klasyfikacji WTA Tour pozostaje Dunka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki. W czołowej dziesiątce nie zaszły żadne zmiany. Zmiany są kosmetyczne, w pierwszej dwudziestce dotyczą tylko dwóch zawodniczek. Z 19. na 18. miejsce awansowała Serbka Ana Ivanovic (kosztem Belgijki Yaniny Wickmayer). Złoty Puchar CONCACAF Jamajka wygrała z Hondurasem 1:0, a Gwatemala z Grenadą 4:0 w meczach grupy B Złotego Pucharu CONCA- CAF piłkarskich mistrzostw strefy Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. Pierwsze trzy drużyny z tej grupy: Jamajka, Honduras i Gwatemala awansowały do ćwierćfinałów. Grenada zakończyła turniej z trzema porażkami i bilansem bramek Doskonałych wyników osiągnęli Wioleta Godlewska i Arnold Żukowski w biegu na 2000 m z przeszkodami, zajmując pierwsze miejsca wśród chłopców i dziewcząt. Wioleta Godlewska od samego początku była na prowadzeniu i z każdym krokiem powiększała przewagę nad rywalkami, która na mecie wyniosła aż 36 s. Nasza zawodniczka dystans pokonała w ciągu 7 min 21,73 s i zajęła 1. miejsce. Arnold Żukowski także dobrze sobie radził na tym dystansie. Od połowy dystansu był samotnie na prowadzeniu i zwyciężył z 17-sekundową przewagą. Przedstawiciel rejonu wileńskiego przebiegł 2000 m z przeszkodami w ciągu 6 min 28,4 s. Denis Sawicki na pokonanie tego samego dystansu potrzebował 7 min 11,59 s i zajął 8. miejsce. Znakomicie wystąpili nasi biegacze na dystansie 1500 m. Agnieszka Koleśnik zajęła 2. miejsce, pokonując dystans w ciągu 4 min 59,93 s. Jolanta Naruszewicz była trzecia z czasem 5 min 2,99 s, Bożena Naruszewicz szósta (5 min 18 s), a Inesa Walentynowicz uplasowała się na 17. miejscu, uzyskując czas 5 min 39 s. Wśród chłopców z przedstawicieli rejonu wileńskiego najlepiej dystans 1500 m pokonał Mirosław Błoszko, zajmując 3. miejsce. Nasz zawodnik uzyskał czas 4 min 25,19 s. Dariusz Baranowski był 21. na tym samym dystansie (4 min 58 s), a Ryszard Sokołowski uplasował się na 27. miejscu z czasem 5 min 11 s. Mirosław Błoszko w drugim dniu zawodów zdobył jeszcze jeden medal, tym razem srebrny, na dwukrotnie dłuższym dystansie. Przedstawiciel rejonu wileńskiego 3000 m pokonał w ciągu 9 min 25,47 s i zajął 2. miejsce. Arnold Żukowski był trzeci z czasem 9 min 29,74 s. Dariusz Baranowski dystans pokonał w ciągu 10 min 20 s i był dziesiąty, a Denis Sawicki zajął Medale biegaczy rejonu wileńskiego W dniach czerwca w Jurbarkasie odbyły się strefowe zawody Młodzieżowych Igrzysk Litwy w lekkiej atletyce, w których bardzo dobrze wystąpili przedstawiciele rejonu wileńskiego. Cenne trofeum zdobędzie drużyna, która odniesie cztery zwycięstwa. Ostatni mecz rozegrany zostanie dziś w Vancouver. Już po dziesięciu minutach podopieczni trenera Claude a Juliena prowadzili 4:0 i mecz był praktycznie rozstrzygnięty. Bramki zdobyli: Brad Marchand, Milan Lukic, Andrew Ference i Michael Ryder. Autorem piątej był w 47. Wioleta Godlewska pokonuje tor przeszkód 14. miejsce z czasem 10 min 36 s. W biegu na 800 m Bożena Naruszewicz zajęła 10 miejsce, pokonując dystans w ciągu 2 min 34,97 s. Teraz naszych najlepszych biegaczy czekają finałowe zawody w dniach czerwca w Kownie. Gratulujemy naszym sportowcom oraz ich trenerom dobrych wyników i życzymy sukcesów. Wyjazd na Młodzieżowe Igrzyska Litwy w lekkiej atletyce został sfinansowany przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Samorządu Rejonu Wileńskiego. Marian Kaczanowski dyrektor Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Fot. archiwum Dziś poznamy zdobywcę Pucharu Stanleya Hokeiści Boston Bruins wyrównali stan rywalizacji w finale rozgrywek o Puchar Stanleya na 3:3, pokonując u siebie Vancouver Canucks 5:2. minucie David Krejci. Sześć minut wcześniej Henrik Sedin pokonał świetnie broniącego Tima Thomasa. Drugiego gola dla gości strzelił na dwie minuty przed końcową syreną Maxim Lapierre. Słabo zaprezentował się bramkarz Canucks Robert Luongo, którego po trzecim golu zmienił Corry Schneider. Nie miałem pretensji do Roberta. On jest przecież profesjonalistą powiedział trener Kanadyjczyków Alain Vigneault. Jestem dumny z kolegów. Odbiliśmy się od ściany. Pierwsza tercja była wspaniałym popisem powiedział Mark Recchi, który zaliczył trzy asysty. Spotkanie obserwowało widzów. Gospodarzem decydującego, siódmego meczu będą w środę Canucks.

9 SPORT 9 Šernas z Polski na Bałkany? Najlepszy litewski piłkarz roku 2010 Darvydas Šernas prawdopodobnie wkrótce opuści łódzki Widzew. Litwin od przyszłego sezonu ma reprezentować barwy Hajduka Split, wicemistrza Chorwacji. Słyszałem o zainteresowaniu tego klubu moją osobą. Doszły mnie też informacje, że strony już dogadały się powiedział Šernas. Do mnie nikt jeszcze nie dzwonił, nawet z Widzewa. Ale możliwe, że wszystko jest już przesądzone, wkrótce wszystkiego się dowiem. Sam też czekam na rozwój wydarzeń nie ukrywa. Łódzki klub chciał sprzedać Šernasa już pół roku temu. Ustalił warunki transferu z Lechem Poznań, ale transakcję ostatecznie zablokował właściciel klubu Jacek Rutkowski. Tuż przed zamknięciem okienka transferowego do Widzewa zgłosił się Blackpool, ale strony nie doszły do porozumienia. Darvydas Šernas może trafić z Widzewa do Hajduka Split Fot. PAP Šernas długo nie mógł się pogodzić z tą decyzją, był wściekły na oszukiwać. Czy chciałbym w On sam nie próbuje też nikogo władze klubu. ogóle zostać w Widzewie? Nie Pamiętam to, co zimą wiem, zobaczymy odpowiada krótko. działo się wokół mnie. Miałem trafić do Anglii, do Premier League i co z tego wyszło? Dlatego w ubiegłym tygodniu ofertę z Jego agent przedstawił mu teraz, dopóki nic nie jest w stu Partizanu Belgrad. Najbardziej procentach pewne, o transferze zdeterminowany okazał się jednak Hajduk, który ma zapła- nie chce za dużo myśleć mówicić około 700 tysięcy euro. W O tym, że Šernas zamierza za wszelką cenę wyrwać się przejść w Chorwacji testy me- najbliższych dniach piłkarz ma z Łodzi, wiadomo od dawna. dyczne i podpisać kontrakt. II Wileński Maraton Nadziei im. Jana Pawła II 19 czerwca bieżącego roku zapraszamy studentów, młodzież szkolną, miłośników sportu do udziału w II Wileńskim Maratonie Nadziei im. Jana Pawła II, podczas którego odbędą się trzy biegi o różnych dystansach: z Wilna do Kowalczuk, z Ławaryszek do Kowalczuk, z Szumska do Kowalczuk. Maraton Nadziei 2011 to Święto Dziękczynienia za beatyfikację Papieża Jana Pawła II. Impreza ta jest apelem do nowych pokoleń młodzieży o heroiczną postawę w wierze i w kulturze swoich praojców, w tradycjach chrześcijańskich Obojga Narodów, wezwaniem do pełnej otwartości na drugiego człowieka, jako najcenniejszego skarbu od Boga w każdym czasie i miejscu, by światem rządził pokój, a sercami ludzkimi siła nadziei i piękno miłości. Budzenie do aktywności młodego pokolenia i bycia razem w walce o lepszą przyszłość nas i naszych rodzin Ziemi Wileńskiej. Młodzież tworzy wileńskie igrzyska Bożego Miłosierdzia. Zwycięstwo ducha i radość upamiętnią medale, nagrody pieniężne, liczne prezenty. Impreza bezpłatna, wstęp wolny, uczestnicy biegów muszą się zarejestrować. Dystanse: Maraton 42,195 km od 18 roku start w Wilnie godz Półmaraton 21,195 km od 16 roku start w Ławaryszkach godz. 11 Minimaraton 5,800 km od 14 roku start w Szumsku godz Finisz pod pomnikiem Jana Pawła II w Kowalczukach Patronat nad imprezą: Europarlamentarzysta Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść Honorowy Obywatel Rejonu Wileńskiego, ks. hm. Dariusz Stańczyk Starostwo Kowalczuckie, starosta Krystyna Gierasimowicz Wydział ds. kultury, sportu i turystyki samorządu rej. Wileńskiego, kierownik Edmund Szot Regulamin uczestnictwa na: Rejestracja na mail: kontakt kom Organizator Maratonu: Stowarzyszenie Jana Pawła II Nie lękajcie się, Forum Młodzieży Polskiej na Litwie oraz Wileński Hufiec Maryi im. Pani Ostrobramskiej. SPRINTEM Gullitowi grozi dymisja Ruud Gullit, jedna z legend futbolu holenderskiego, może zostać zwolniony z funkcji trenera Tereka Grozny. Występujący w rosyjskiej ekstraklasie klub ze stolicy Czeczenii postawił ultimatum szkoleniowcowi: zwycięstwo w Permie albo dymisja. Prezes klubu, a jednocześnie prezydent Czeczenii, Ramzan Kadyrow dał trenerowi ostatnią szansę. Z Permu Gullit ma obowiązkowo przywieźć trzy punkty. Inaczej zostanie zwolniony zapowiedział Kadyrow. Na początku roku Holender był witany w Groznym niemal po królewsku. Miał walczyć o prawo gry w Lidze Europejskiej, a tymczasem po serii słabych meczów zespół znajduje się na 14. pozycji w tabeli, oznaczającej spadek. Forlan zostaje w Atletico Urugwajczyk Diego Forlan poinformował, że nie odejdzie z Atletico Madryt. Piłkarz, wybrany najlepszym zawodnikiem mistrzostw świata 2010 w RPA, zamierza wypełnić kontrakt obowiązujący jeszcze przez dwa lata. W zakończonych w maju rozgrywkach hiszpańskiej ekstraklasy Atletico zajęło dopiero siódme miejsce, a Forlan strzelił zaledwie osiem goli. Gilbert na czele Belg Philippe Gilbert (Omega Pharma-Lotto) utrzymał prowadzenie w rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI). Do czołowej dziesiątki na siódme miejsce awansował Kazach Aleksandr Winokurow z grupy Astana. Strony przygotował Kazimierz Tomkowski

10 10 Z SIECI Opinie czytelników z Internetu Dzień Żałoby i Nadziei wielka tragedia małego narodu ben, Czerwiec 13, 2011 at 16:08 Spokojniej! Nie ma powodu, by tych, którym zniszczyli życie sowieci utożsamiać z tymi, którzy współpracowali z Niemcami w trakcie ponarskich egzekucji. pruss, Czerwiec 13, 2011 at 18:06 Szkoda, że ta historia niczego ich nie nauczyła. Gringo, Czerwiec 13, 2011 at 19:02 Racja, nie obwiniajmy o wszystko wszystkich Litwinów, bo będziemy tacy jak oni pani, Czerwiec 13, 2011 at 21:42 Rodzina mojej mamy z tej wywózki repartiowała do Polski. Wielu takich było. W Polsce działa Związek Sybiraków. Nie wszyscy jednak zgłosili się i do tego związku. To Dzień Pamięci Obu Narodów. mlody Polak, Czerwiec 13, 2011 at 22:15 Ruszam jutro, 14 czerwca, w rajd rowerowy wokół Wileńszczyzny z kolegami chcemy ofiarować ok. 200 km +10 Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.... echo, Czerwiec 13, 2011 at 22:53 Więcej mówić o represjach, metodach i zdradach bliskich, bo nigdy nie skończą się represje w Rosji. Koniec wojny! Kmicic, Czerwiec 14, 2011 at 12:17 Ofiary są ofiarami. Ale ten sposób świadomie fałszuje się historię tych ziem. Wg. litewskiej wersji historii okazuje się, że Polaków nie wywożono, bo albo ich na tych terenach nie było, albo można się domyślać, że sowieci ich szczególnie chronili. Podobnie jest w muzeum-katowni na Łukiszkach, gdzie przede wszystkim za okupacji niemieckej torturowano Żydów i polską inteligencję, a za sowietów przede wszystkim polską inteligencję patriotyczną. A nie widziałem w łukiskim muzeum nawet słowa o katowanych tam Polakach, często przez wyróżniających się bestialstwem litewskich śledczych. Pani Prezydent G. na uroczystościach związanych z Holokaustem (przede wszystkim w Ponarach) mówiąc o Żydach, wyraźnie zaznaczyła, że zginęło kilkaset tysięcy LITEWSKICH Żydów. Kiedy wiadomo, że prawie wszyscy pomordowani Żydzi byli Żydami polskimi. I tak fałszuje się historię tych ziem, gdzie dla Polaków zarezerwowano rolę okupanta, ludobójczej AK i Piłsudskiego porównywanego do Stalina i Hitlera. Stąd później pojawiają się wypowiedzi, już nie historyczne, ale współczesne, że Polacy to V kolumna, Hitlerjugend itd. Odwracanie kota ogonem, podobna metoda, tylko w bardziej bezczelnej formie, jak z polskimi obozami koncentracyjnymi. ben, Czerwiec 14, 2011 at 12:42 Z twoich słów wynika, że nikt, nigdy i nigdzie poza oczywiście Polską i Polakami nie ma prawa obchodzić dnia pamięci po pomordowanych. Nie podoba ci się stosunek nacjonalistów litewskich do Polaków? Mnie też nie. Ale mnie nie podoba się też stosunek nacjonalistów polskich do Litwinów, bo między jednymi i drugimi stawiam znak równości. Dlatego uważałem i uważam, że twoje wypociny tylko podżegają do nienawiści. Skorumpowane media trzymają za gardło świat polityki i biznesu Litwy zozen, Czerwiec 10, 2011 at 22:17 Od dawna wiadomo, że litewscy dziennikarze piszą na zlecenie, co ostatnio dobrze widać w tekstach o Polakach. ben, Czerwiec 10, 2011 at 23:15 Jeżeli media są skorumpowane, to w takim razie świat polityki i biznesu trzyma JE za gardło pani, Czerwiec 11, 2011 at 00:48 Dotąd mawiano i gadano, że korupcja jest wszędzie. Tylko nikt jej nie widział. No to teraz, jak już obcokrajowcy zobaczyli i widzą, może i sami swoi zrobią merytoryczne rozeznanie i przejrzą. Wiek emerytalny na Litwie wydłużono do 65 lat Astoria, Czerwiec 9, 2011 at 22:45 W końcu poszli po rozum do głowy. Lepiej późno, niż wcale. Kmicic, Czerwiec 10, 2011 at 00:07 Mężczyzni są dobrymi emerytami, umierają na czas. Kobiety rozkładają system emerytalny, bo żyją o kilka lat dłużej i trzeba im płacić. Dobry emeryt to martwy emeryt. czarek, Czerwiec 10, 2011 at 00:15 Mama Mercel zaleca ujednolicić, upodobnić całą Europę. Następnym krokiem będzie ujednolicenie dni wolnych od pracy we wszystkich krajach Uni. Niemcy z łatwością sugerują swoje pomysły, które potrzebują ich pomocy. Jak jednak przekonać Francję, gdzie syndykaty robotnicze to potęga i na wszelkie próby pogorszenia praw socjalnych mówią non. pani, Czerwiec 10, 2011 at 04:04 Kilka tysięcy Łotyszy pięknie walczyło przeciwko oligarchom siedząc na brzegu Daugawy plotąc ze słomy ich kukły i paląc w wodzie: świat traci resztki harmonii płynące palące się kukły są sprzecznym, a dobrym tego symbolem. Szmaukszta, Czerwiec 10, 2011 at 11:28 Przed II wojną nikt emerytury nie otrzymywał i ludzie jakoś żyli. Marnie, bo marnie, ale żyli. Starymi opiekowały się dzieci tak, jak starsze dzieci młodszymi. Teraz młodzi wyjeżdżają w świat, a starzy zostają sami. ja, Czerwiec 10, 2011 at 11:53 Wszystko byłoby dobrze, gdyby państwo stworzyło miejsca pracy i dobre zarobki. Kmicic, Czerwiec 10, 2011 at 13:13 Dobrze, że na Wileńszczyźnie jeszcze rodziny są zintegrowane. Chociaż planowe litewszczenie wiele z tych rodzin konfliktuje. Demografia na LT jest tak fatalna, że na emeryturę państwową w ogóle bym nie liczył. Dajcie prace, Czerwiec 12, 2011 at 14:10 Dajcie pracę! *Zachowana oryginalna pisownia komentarzy internautów

11 MOTORYZACJA 11 Cztery minuty, by wygrać ze śmiercią 55 proc. zgonów spowodowanych wypadkami drogowymi następuje w pierwszych kilku minutach od zderzenia. Aż 85 proc. tych zgonów można by uniknąć, gdyby udzielona została pierwsza pomoc. Świadek wypadku ma zaledwie cztery minuty na udzielenie pomocy osobie, u której ustała akcja serca lub oddychania. Wiedza o tym, jak należy nieść pomoc i zabezpieczać miejsce zdarzenia może uratować czyjeś życie. Bez odpowiedniego przeszkolenia nie wiemy co robić, zwykle boimy się, że swoim działaniem tylko zaszkodzimy poszkodowanym. Zazwyczaj pierwszą osobą, która przybywa na miejsce wypadku, jest inny uczestnik ruchu drogowego, dlatego każdy kierowca powinien przejść szczegółowy kurs pierwszej pomocy. Zajęcia w ramach szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem mogą okazać się niewystarczające, dlatego warto pomyśleć o uzupełnieniu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy na kursie doszkalającym. Poza znajomością zasad pierwszej pomocy ważne jest, aby wiedzieć, co i w jakiej kolejności można wykonać oczekując na pomoc. Podstawą jest zachowanie spokoju. Świadek lub uczestnik wypadku powinien najpierw bezpiecznie zatrzymać i unieruchomić swój pojazd, a następnie wyłączyć zapłon, zaciągnąć hamulec ręczny i wyjąć kluczyki ze stacyjki samochodów uczestniczących w wypadku, jeśli kierowcy sami nie są w stanie wykonać tych czynności. Następnie należy ocenić sytuację i zdecydować, kto najbardziej wymaga pomocy. W pierwszej kolejności należy udzielić pomocy osobom, które odniosły najpoważniejsze obrażenia. W sytuacji, gdy ofiara jest w stanie śmierci klinicznej, do momentu całkowitego ustania czynności życiowych są zaledwie cztery minuty, dlatego liczy się szybka reakcja i próba reanimacji. Pomagając innym nie wolno lekceważyć swojego bezpieczeństwa, trzeba też zadbać o to, aby ostrzec innych uczestników ruchu drogowego o wypadku. W tym celu należy włączyć światła awaryjne oraz ustawić trójkąt ostrzegawczy. Jeśli konieczne jest poruszanie się po jezdni, należy robić to z rozwagą, najlepiej mając na sobie kamizelkę odblaskową. Konieczne jest sprawdzenie, czy z pojazdów nie wydobywa się benzyna lub substancje chemiczne. Gdy istnieje realne ryzyko wybuchu, trzeba szybko wyprowadzić wszystkich zagrożonych na bezpieczną odległość. Tylko w takiej sytuacji oraz w przypadku braku tętna lub oddechu ofiarę można samemu wydostać z pojazdu. W przeciwnym razie powinna ona pozostać na swoim miejscu w samochodzie. Wzywając pomoc, upewnijmy się, że przekazujemy jak najwięcej informacji. Ważne jest jak najdokładniejsze określenie miejsca wypadku, rodzaj zdarzenia, ilości ofiar oraz informacja o tym, czy oddychają lub krwawią. Pozwoli to na sprawną reakcję Wiedza o tym, jak należy nieść pomoc i zabezpieczać miejsce zdarzenia może uratować czyjeś życie Fot. Marian Paluszkiewicz służb ratunkowych. Powinniśmy też przekazać informację o ewentualnym pożarze lub wycieku substancji łatwopalnych oraz podać numer, z którego dzwonimy. Na koniec czekajmy na potwierdzenie od operatora i nigdy nie rozłączajmy się przed otrzymaniem informacji zwrotnej. O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ? Zachowaj spokój; Wyłącz i unieruchom samochody uczestniczące w wypadku; Oceń skalę zdarzenia i ustal, kto wymaga pomocy w pierwszej kolejności; Poproś innych o pomoc, wydeleguj kogoś do wezwania służb ratunkowych; Zachowaj środki ostrożności oznacz miejsce wypadku, sam nie narażaj się na niebezpieczeństwo; Powiadamiając służby ratunkowe, przekaż dokładne informacje o miejscu zdarzenia, rodzaju wypadku, ilości ofiar i ich stanie, ewentualnych dodatkowych zagrożeniach oraz podaj swój numer kontaktowy; DOOKOŁA KOŁA Silniki Mazdy trafią pod maski Audi? Audi i Mazda rozważają możliwość rozpoczęcia współpracy, w wyniku której pod maski samochodów z Ingolstadt mogłyby trafić silniki Wankla. Obydwaj producenci mają już prowadzić nieformalne rozmowy w tej sprawie. Nieoficjalnie mówi się o tym, że Audi chciałoby, aby silnik z obrotowym tłokiem został zaadaptowany do modelu A1 e-tron. Doniesienia o potencjalnej współpracy Mazdy i Audi są szczególnie ciekawe w kontekście nowoczesnych układów zapłonowych dla silników Wankla, nad którymi pracują Japończycy. Jako pierwsze auto, które miałoby skorzystać ze zmodernizowanej jednostki Wankla, wskazuje się następcę modelu RX- 8. Na razie na przeszkodzie realizacji tego projektu stoją jednak fundusze Mazdy. Obłędna Skoda Octavia! Czesi poszukują kolejnych sposobów na promocję własnych produktów. Wkrótce będziemy świadkami bezkompromisowego wydarzenia. Specjalnie przygotowana Octavia zostanie rozpędzona do 320 km/godz.! Ekstremalna Octavia weźmie udział w sierpniowym Bonneville Speed Week. Próba odbędzie się na 14-kilometrowym odcinku, który wytyczono na dnie wyschniętego jeziora. Zakres modyfikacji jednostki 2.0 TSI nie został ujawniony. Wiadomo tylko, że motor otrzyma turbosprężarkę Garret i będzie rozwijał 600 KM. Mówi się także o 450 Nm, ciśnieniu doładowania na poziomie 1,9 bara, wzmocnionym sprzęgle oraz potężnym intercoolerze. Stronę przygotował Witold Janczys

12 12 ZDROWIE PO KROPELCE Ćwiczenia a uszkodzenia mózgu Regularne ćwiczenia przynoszą wiele korzyści zdrowotnych, okazuje się, że mogą też chronić mózg od niewielkich zmian nazywanych cichymi udarami, tj. takich, które nie mają widocznych objawów. Jak uważają naukowcy amerykańscy, choć zmiany te są nazywane cichymi udarami, ich występowanie jest groźniejsze niżby wynikało to ze wspomnianego określenia, ponieważ są związane z wyższym ryzykiem upadków, zaburzeń pamięci, zaburzeń sprawności ruchowej, a nawet demencją, a także udarem mózgu. Uczestnicy, którzy deklarowali, że regularnie wykonują umiarkowane bądź intensywne treningi, mieli o 40 proc. mniejsze prawdopodobieństwo znalezienia się wśród tych, u których MRI wykazało oznaki uszkodzenia mózgu w porównaniu do osób unikających ćwiczeń. Skóra żaby kluczem do terapii nowotworowej Według wyników nowych badań przeprowadzonych przez naukowców z Wielkiej Brytanii, białka odkryte w skórze żaby mogą stać się niedługo zasadniczą częścią terapii ponad 70 poważnych schorzeń, w tym nowotworów i cukrzycy. Zespół odkrył dwa typy białek czy też peptydów, które można by w kontrolowanych warunkach wykorzystać do regulowania angiogenezy procesu rozwoju naczyń krwionośnych w organizmie. Białka odkryto w wydzielinie skóry. Po ostrożnym pobraniu wydzieliny, naukowcy wypuścili całe i zdrowe żaby z powrotem do środowiska naturalnego. Stronę przygotowała Helena Gładkowska Bilans wodny: ile musisz pić, by się nie odwodnić Pijesz, gdy odczuwasz silne pragnienie? To za późno, bo apetyt na coś mokrego świadczy o tym, że organizm zaczął się już odwadniać. Znaczna część naszej masy (nawet 70 proc.) to woda. Kobiety mają jej nieco mniej, bo ich ciało zbudowane jest z większej ilości tkanki tłuszczowej. Nic więc dziwnego, że organizm kontroluje na bieżąco poziom płynów. O tym, jak ważne jest zachowanie równowagi między ilością wody traconej a dostarczanej, niech świadczy to, że utrata tylko 1 2 proc. płynów negatywnie wpływa na działanie organizmu. Właśnie dlatego bez jedzenia możemy przetrwać kilka tygodni, a bez picia zaledwie kilka dni. Woda nie dostarcza energii, ale pełni niezwykle ważne funkcje. Wszystko, co dzieje się w organizmie, wymaga wody. To dzięki niej zachodzą reakcje chemiczne, które pozwalają zachować kondycję fizyczną i psychiczną. Woda jest niezbędna do utrzymania właściwej objętości i prawidłowego ciśnienia krwi. Przenosi do komórek składniki odżywcze i tlen. To ona nawilża gałki oczne, ułatwia przełykanie kęsów pożywienia, uczestniczy w przenoszeniu dźwięków przez ucho środkowe i poprzez stałe nawilżanie płuc umożliwia oddychanie. Minimalna ilość wody, jaka chroni organizm przed niepożądanymi zjawiskami fizjologicznymi, to cm³/dobę. Z kolei maksymalna jej ilość nie powinna przekraczać możliwości wydalniczych nerek. Przyjmuje się, że osoba dorosła na każdy 1 kg masy ciała potrzebuje ok. 30 cm³ wody na dobę. W ciągu doby organizm traci ok. 2,5 litra wody. Najważniejszym regulatorem gospodarki wodnej są nerki, które nieustannie filtrują krew i produkują ok. 1,4 litra moczu na dobę. Woda ucieka z organizmu także innymi drogami: z potem 0,5 litra, z dróg oddechowych 0,4 litra, z kałem ok. 0,2 litra. U zdrowego człowieka niedobór wody objawia się pragnieniem. Odczuwamy je już przy utracie 1-2 proc. wody, której potrzebuje organizm. Strata ok. 20 proc. wody prowadzi do śmierci. Aby zrekompensować niedobory płynu, należy dziennie wypijać co najmniej 1,5 litra wody, chociaż minimum ustalone przez ekspertów WHO to 3 litry dziennie. Zapotrzebowanie na wodę zależy od pory roku, strefy klimatycznej, przemiany materii, rodzaju wykonywanych zajęć. Najwięcej potrzeba jej w upały i podczas wysiłku fizycznego (do 4 litrów), gdy woda intensywnie paruje przez skórę, w mrozy, bo więcej energii potrzeba do ogrzania ciała, w czasie choroby z wysoką temperaturą, biegunki, wymiotów, zaburzeń pracy nerek i cukrzycy. Wybierając wodę, trzeba uwzględnić stan zdrowia np. osoby z nadciśnieniem tętniczym powinny unikać wody o wysokiej zawartości sodu. Dobre są dla nich te o wyższym stężeniu magnezu. Dla kobiet w ciąży i niemowląt najlepsze są wody źródlane. Osoby cierpiące na kamicę nerkową powinny zaś unikać wody o wysokiej zawartości wapnia. Ale chorzy na osteoporozę muszą szukać wody o jak najwyższym stężeniu tego pierwiastka. Osoby, które ciężko pracują fizycznie lub w wysokich temperaturach, niedobory minerałów uzupełnią wodą bogatą w sód i potas. Większość ludzi wypija za mało wody. Prowadzi to do odbierania jej nerkom i przekazywania do osocza. Z czasem Aby zrekompensować niedobory płynu, należy dziennie wypijać co najmniej 1,5 litra wody Fot. archiwum CO NAM DAJE PICIE WODY? jednak mocz i osocze są coraz bardziej zagęszczone i nasycone sodem. Dochodzi wtedy do odwodnienia wewnątrzkomórkowego, które objawia się pragnieniem, suchością w ustach, rozdrażnieniem, bezsennością, zaczerwienieniem skóry, utratą apetytu, osłabieniem fizycznym, zaburzeniem koordynacji ruchów, zmniejszeniem ilości moczu. Wydalanie małych ilości moczu upośledza usuwanie produktów metabolizmu, mocznika, kreatyniny substancji zatruwających organizm. rozpuszcza związki chemiczne z pożywienia; pomaga formować kęsy, przesuwać je w przewodzie pokarmowym; ułatwia działanie enzymów trawiennych; transportuje składniki pożywienia, enzymy, hormony, produkty przemiany materii; pomaga utrzymać stałą temperaturę ciała; nawilża organy wewnętrzne od środka, umożliwia poruszanie stawami, wpływa na wygląd skóry.

13 SPOŁECZEŃSTWO 13 Napisz list do wódki Tadeusz przez wódkę wylądował w poprawczaku, później w więzieniu. Seweryna najpierw zostawiła kobieta, potem wyrzucili go z pracy. Grzegorz przepijał firmę swoich rodziców, nierzadko budził się w rynsztoku. Wszystkim udało się odbić się od dna. Napisali właśnie pożegnalne listy do wódki. Odkąd sięgam pamięcią, to byłeś moim kompanem. Od młodych lat szkolnych. Pamiętam, że nawet moi bliscy popijali za moje zdrowie. Piłem i ja. To ty byłeś moim pocieszycielem. Nie myślałem tylko, że za wszystko przyjdzie mi zapłacić. Dzięki tobie wylądowałem najpierw w poprawczaku, później w więzieniu zaczyna swój list do alkoholu mężczyzna. Tadeusz wysłał swój list do Grzegorza, też alkoholika. Pierwszy pochodzi z północnej Polski, drugi mieszka pod Łodzią. Obaj przez wódkę dotknęli dna i od niego się odbili. Dziś już nie piją. Są trzeźwi nawet od kilku lat, ale jak mówi Grzegorz, schną każdego dnia. Napisali właśnie pożegnalne listy do wódki. Grzegorz spali je w Gdańsku, kiedy jego własnoręcznie zbudowana łódka dopłynie do Trójmiasta. Właśnie dzisiaj wyruszył w rejs. Rejs to autorski projekt Grzegorza Paśnikowskiego, od dwóch i pół roku trzeźwiejącego alkoholika. To właśnie Grzegorz z jeszcze jedną osobą najpierw zbudował łódkę, a teraz chce nią przepłynąć Wisłę z Krakowa do Gdańska. Ponad osiemset kilometrów w sześć dni. Na pokład Grzegorz zabierze w sumie dwanaście osób z kilku polskich miast. Kobiet i mężczyzn, ale przede wszystkim alkoholików. Ze swoich 37 lat życia Grzegorz przepił osiem. Zaczynało się niewinnie, od butelki wina gdzieś pokątnie wypitej razem ze szkolnymi kolegami. Później alkohol musiał być na każdej imprezie, a tak naprawdę to imprezy były po to, żeby się napić. W każdy weekend. Wino, piwo, wódka. Obojętnie. Grzegorzowi nie robiło to żadnej różnicy, ale jeszcze wtedy nie widział, że pogrąża się w nałogu. Po prostu dobrze się bawił w towarzystwie. Ale później i towarzystwo nie było mu potrzebne do tego, żeby pić. Pił sam. Codziennie, w domu, najczęściej piwo przed snem. Przejął rodzinny interes, dorobek życia swoich rodziców i zwyczajnie go przepijał. Pił coraz częściej i coraz więcej. Najczęściej ciągami. Po trzy dni. Co tu dużo mówić, byłem sk Zdradzałem przyjaciół, pogrążałem firmę, traciłem bliskich. Ale wtedy tak naprawdę o tym się nie myśli, ważny był alkohol. Wokół niego wszystko się kręciło wspomina mężczyzna. Po kolejnej imprezie Grzegorz obudził się w rynsztoku. Nie pierwszy zresztą raz, ale tym razem ostatni. Już wiedział, że jest uzależniony, że już sobie nie radzi. Podjął męską decyzję rzucił wódkę. Dokładnie 29 listopada 2008 roku. Nie piję już dwa i pół roku. Czy nie mam ochoty się napić? Mam. Alkohol ciągnie do siebie i chyba zawsze będzie już ciągnął. W przypadku alkoholików to ciągła walka o to, żeby być trzeźwym, żeby na nowo ułożyć sobie życie. Ja wciąż schnę od alkoholu przyznaje Paśnikowski. Gdy byłem słaby, sprawiałaś, że czułem się silny. Jak potrzebowałem odwagi, załatwiałaś to w parę minut. Działałaś szybko i zawsze skutecznie. Mimo to, ja w duecie z tobą wypadam najgorzej na świecie. Poza tym znajomość z tobą zbyt wiele mnie kosztowała. Straciłem poczucie własnej wartości, rodzinę, znajomych. Rezygnuję na dobre. W zamian wybieram przyjaźń z drugiej strony lustra. Wybieram tego, komu mogę spojrzeć prosto w oczy. Wybieram tego, którego tak długo ukrywałaś przede mną. Dzięki niemu, co dzień jestem lepszy i Najwięcej osób preferuje picie alkoholu w domowym zaciszu, ale kiedy wychodzimy do knajpy, też nie stronimy od mocniejszych trunków Fot. archiwum nie muszę za to nic płacić. Nie dzwoń i nie pisz więcej! To list Grześka do wódki. Pożegnalny. Takich listów jest 150. Niedużo, zwłaszcza, że informacje o rejsie Grzegorz wysłał do ponad 5,5 tysiąca organizacji i ośrodków odwykowych. Prosił, żeby alkoholicy pisali listy, które on spali potem w Gdańsku. Żeby wódka nie miała nawet swojego grobu. Odzew był mizerny, ale listy, które przyszły, porażają swoim autentyzmem. To historie ludzkich dramatów. Seweryn: Ty wydawałeś się być przyjacielem w chwilach trudnych. Myślałem, że pomożesz mi zapomnieć, że zostawiła mnie kobieta, że straciłem pracę. Nie chcę cię już znać. Łukasz: Miałem zaledwie trzynaście lat, ale dzięki tobie czułem się jak osoba dorosła. Dodawałeś mi odwagi i byłeś moim motorem napędowym. Jak kiedyś byłeś moim przyjacielem, tak teraz jesteś moim największym wrogiem i mam nadzieję, że się już nie spotkamy. Irenka: Ile razy podjęłam walkę z tobą, tyle razy mnie powaliłaś, przygniatałaś, obdzierałaś z godności, pozbawiałaś szacunku, uczciwości. Przestałam słyszeć ptaki, widzieć kolory, a uczucia? Po rozstaniu, wódko, z tobą zyskałam miłość i kocham siebie. Zaczęłam słyszeć, mieć cele i potrafię wybierać. Wybieram trzeźwość, a ty, wódko, żegnaj. Ahol: Byłaś wszystkim przed laty żoną, kochanką, siostrą i bratem. Byłaś odwagą, radością i katem. Przez moją miłość do ciebie straciłem wszystko i samego siebie. Przestałem kochać, widzieć i czuć. Z człowieka został wrak. Wyliczać tak można bez końca. W każdym liście roi się od złych wspomnień, ale w każdym jest też cień nadziei. To fantastyczne listy, które przede wszystkim są szczere. Pokazują, że ludzie czasami podejmują nieporadne próby zerwania z nałogiem, ale że wreszcie o swojej chorobie mówią w uczciwy sposób. To jedyna droga, tym bardziej, że problem uzależnienia od alkoholu jest zamieciony pod dywan, otoczony fałszem i obłudą. Alkoholicy pozostają anonimowi, zamknięci w małych społecznościach, gdzieś schowani. A o problemie powinno mówić się głośno, tym bardziej, że ma on już masowy charakter uważa Andrzej Kuśmierczyk, psycholog z Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej, które objęło swoim patronatem rejs alkoholików. Onet.pl

14 14 PRZEGLĄD PRASY Syria bez turystów W ostatnich latach Syria zbudowała świetnie prosperujący przemysł turystyczny w oparciu o swoją bogatą historię oraz malownicze miasta. Mogą go jednak zniszczyć niedawne zamieszki. Na dziedzińcu hotelu Ayenor w Damaszku znajduje się piękna fontanna, a w pokojach w cenie 100 dol. za noc stoją przestronne łóżka z baldachimami. Jeszcze do niedawna hotel miał pełne obłożenie, ale trzy miesiące temu zaczął świecić pustkami. Dziś nie mieszka tam ani jeden turysta, a menadżer oferuje zniżki każdemu, kto odważy się przyjechać do ogarniętej zamieszkami stolicy Syrii. Fala protestów i brutalna reakcja rządu, która według obliczeń organizacji humanitarnych doprowadziła do śmierci ponad 850 osób, odcisnęła się na centrum Damaszku w charakterystyczny sposób: nagłym opustoszeniem ulic, przy których znajdują się popularne wśród turystów sklepy z ceramiką, biżuterią oraz dywanami. Sprzedawcy dla zabicia czasu grają w tryktraka, popijają herbatę i narzekają, że problemy doprowadziły ich biznes do ruiny. Śmierć turystyki jest najbardziej rzucającym się w oczy symbolem gospodarczej zapaści Syrii, wywołanej protestami i starciami z siłami rządowymi, które mogą doprowadzić do ostatecznego upadku reżimu prezydenta Baszara al-assada. Syryjski rząd został zmuszony przez protestujących do obniżenia cen paliwa i podwyższenia pensji w budżetówce, doprowadzając tym samym do zwiększenia deficytu. Ale jest mało prawdopodobne, aby tego rodzaju fiskalne problemy przyczyniły się do obalenia reżimu, który już wcześniej przetrwał zarówno gospodarcze kryzysy, jak i dyplomatyczną izolację. Jednak poważny kryzys gospodarczy może sprawić, że do opozycji dołączą nowe grupy społeczne. Jeden z zachodnich dyplomatów stwierdził, że załamanie się gospodarki może skłonić kupców z Damaszku i Aleppo do przyłączenia się do protestów. Jak na razie większość z nich opowiada się po stronie rządu, być może dlatego, że brak stabilizacji nie sprzyja robieniu interesów. Ale jeżeli gospodarka załamie się, a kupcy nie znajdą zbytu na swoje towary, mogą bardzo szybko zmienić front uważa dyplomata. W ostatnich latach Syria zbudowała świetnie prosperujący przemysł turystyczny w oparciu o swoją bogatą historię oraz malownicze miasta. W 2010 roku aż 12 proc. przychodów zapewnili syryjskiej gospodarce zagraniczni turyści. Jednak kiedy protesty rozlały się z południowego miasta Dara na Damaszek, Homs oraz wybrzeże kraju, większość ambasad zaleciła swoim obywatelom wyjazd z Syrii. Właściciele hoteli masowo zwalniają kelnerów i sprzątaczy, a sklepikarze zastanawiają się nad zamknięciem swoich sklepów. Z powodu protestów ucierpiały również inne branże, jak twierdzi proszący o anonimowość libański bankier. Wstrzymano realizację kilku inwestycji z udziałem kapitału zagranicznego, w tym dwa duże projekty firm z Kataru. Kraj odnotował też znaczne straty w produkcji przemysłowej i handlu. Śmierć turystyki jest najbardziej rzucającym się w oczy symbolem gospodarczej zapaści Syrii Fot. archiwum Rząd syryjski liczył, że w ciągu najbliższych pięciu lat zostaną zrealizowane w kraju zagraniczne inwestycje w wysokości 50 mld dol., co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy dla ludzi, którzy stracili ją w wyniku wyczerpywania się zasobów naftowych. Wymierzone w syryjski reżim sankcje, nałożone na ten kraj przez USA i UE, z pewnością zniechęcą zagranicznych inwestorów do lokowania swoich pieniędzy w tym kraju. Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF) prognozuje, że w 2011 roku syryjska gospodarka skurczy się o 3 proc. Syria od dawna należy do gospodarczego zaścianka. Nie posiada zdolności kredytowej i nie może zaciągać kredytów międzynarodowych. Ale mimo kurczących się dochodów rząd ogłosił program ulg gospodarczych dla społeczeństwa pod naciskiem oburzonych obywateli. W ciągu minionych pięciu lat życie niektórych Syryjczyków uległo poprawie, lecz jednocześnie powiększyła się przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi. Rząd zlikwidował ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i podpisał nowe umowy handlowe. W kraju powstało wiele prywatnych banków, oferujących kredyty hipoteczne i pożyczki. Syria otwarła się również na import z Chin. Jednak na tego rodzaju ułatwieniach skorzystała głównie miejska klasa średnia. Zniesienie dopłat i zalew towarów z zagranicy pociągnęły za sobą wzrost cen i zamknięcie fabryk, co uderzyło w biedniejsze warstwy społeczeństwa. Susze zniszczyły syryjskie rolnictwo, powodując napływ do miast setek tysięcy bezrobotnych wieśniaków. Kolejnym problemem jest wszechobecna korupcja. Transparency International uważa, że jej skala jest jeszcze wyższa niż w Egipcie, uważanym za siedlisko łapówkarstwa. Całe sektory syryjskiej gospodarki, w tym telekomunikacja, transport i ubezpieczenia, pozostają pod kontrolą kuzyna prezydenta, Ramiego Makhloufa, znienawidzonego zarówno przez opozycję, jak i zwykłych Syryjczyków. To właśnie ci biedni, rozgoryczeni ludzie stanowią główną siłę napędową protestów, jak mówi jeden z zachodnich dyplomatów w Damaszku. Zmniejszając ceny benzyny, podwyższając pensje w budżetówce oraz obiecując więcej miejsc pracy, rząd chce zniechęcić obywateli do dalszych protestów. Lecz eksperci zgodnie twierdzą, że rząd nie może pozwolić sobie na takie ustępstwa na dłuższą metę. Washington Post

15 ROZRYWKA 15 Uśmiechnij się Reporter przeprowadza wywiad w miasteczku: Czy liczba ludności wykazuje u was duże wahania? Nie. Utrzymuje się na jednym poziomie. Gdy przychodzi na świat dziecko, zaraz jakiś mężczyzna ulatnia się z miasta. *** Na granicy celnik pyta turystę: Alkohol, papierosy? Nie, ale jeśli pan taki uprzejmy, to dwie kawy poproszę. *** Rozmawiają dwie znajome: Co to, zmieniłaś miejsce pracy? Tak, ze względów zdrowotnych... A co ci dolega? Mnie nic, ale szefowi robiło się słabo na mój widok. *** Idzie dwóch staruszków do domu publicznego: Kaziu, a co będzie, jak nas nie wpuszczą? Ty się lepiej zastanów, co będzie, jak nas wpuszczą... *** Spotykają się dwaj przyjaciele: No i jak ci w małżeństwie? Okropnie: palić w domu nie mogę, alkoholu ani kropelki, wyjście na miasto z kolegami wykluczone... No, rzeczywiście płakać się chce. Płakać też nie wolno... *** Dwóch kolegów śpi pod namiotem, nagle jeden budzi drugiego i mówi: Co widzisz? Niebo i gwiazdy. Co to oznacza? Że jutro będzie ładna pogoda. Ty głupku. To oznacza, że nam namiot ukradli. FOTODOWCIP Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie aforyzm La Rochefaucaulda. Ułożył Kazimierz Wołodko ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z 14 CZERWCA Poziomo: seat, Opty, kret, opoka, Ant, beton, syn, Elza, test, Lear, Etna, garb, młotek, kaki, nona. Pionowo: rek, nalot, arat, ate, salami, Teby, Pentagon, splot, Erato, koks, ren, tyran, tubka. Hasło: Łoktusza KALENDARIUM Środa (15.VI) jest 166 dniem roku. Do końca roku pozostało 199 dni. Znak Zodiaku Bliźnięta. Wschód słońca Zachód Długość dnia 17 godz. 15 min. Księżyc Pełnia król Stefan Batory przyznał Olicie (Alytus) miejskie prawa magdeburskie Litwa przyjęła ultimatum ZSRR i nowe oddziały Armii Czerwonej wkroczyły na jej terytorium; prezydent A. Smetona tego dnia zbiegł za granicę zmarła Ella Firzgerald (ur. 1918), amerykańska wokalistka zaliczana do najwybitniejszych śpiewaczek w całej historii muzyki jazzowej i rozrywkowej.

16 16 TELEWIZJA 6.00 Labas rytas 9.00, Makleodo dukterys. Serialas 10.00, 18.45,,Komisaras Reksas. Detektyvinis serialas Toks gyvenimas Koncertas Gedulo ir vilties dienai 13.15,,Karlagas - mirties žemė. Dok. filmas 14.15,,Lietuvos generalinis konsulatas Vilniuje 1939 metais. Dok. filmas 16.15,,Volkeris, Teksaso reindžeris. V eiksmo serialas 17.05,,Senis. Serialas Šiandien (su vertimu į gestų kalbą) Nacionalinė paieškų tarnyba 20.25, Loterija Perlas Panorama ,,Je t aime - Aš tave myliu. Evelina Sašenko. Geriausios dainos 22.05,,Misija - Sibiras 10. Dok. filmas Vakaro žinios ,,24 valandos. Veiksmo serialas. N , Tele bim-bam. 8.25, 16.25,,Aviukas Šonas. 8.35, 16.35,,Robotukas Labas rytas 11.30, Muzikos pasaulio žvaigždės Romualdo Ozolo knygos,,aušros raudonis pristatymas 13.30,,Makleodo dukterys. Serialas Būtovės slėpiniai Okupacijos ir genocido dienai. Laisvės kovų dainos Be pykčio 17.50,,Likimo valsas. TV serialas Brydė. Rašytojas Saulius Šaltenis 19.05,, Bek Kapo salos paslaptis. Fantast. nuotykių filmas Kultūros paveldas 20.40,, Prezidentų likimai. Dok. Filmas 21.30,,Senieji Lietuvos vienuolynai. Dok. filmų ciklas Sporto panorama 23.00,,Į gamtą. Pasaulio dokumentika Panorama 0.30 Gyvenimas gražus 1.20,,Dingę. Nuotykių serialas. N ,,Tazmanija. 6.50, 13.40,,Policijos akademija. Anim. serialas 7.20, 14.10,,Linksmieji Tomas ir Džeris. Anim. serialas 7.50,,Mano nuodėmė. Telenovelė 8.50,,Nekviesta meilė. Serialas 9.50 Nuo... Iki , 19.40,,Pavogta laimė. Serialas KK , Kitas! Realybės šou 12.40, Pričiupom! Humoro laida 13.10,,Superdidvyrių komanda ,,Drakonų kova Z ,,Teresa. Telenovelė 17.40,,Kaimo daktarė. Serialas 18.45, Žinios KK2. Infošou Aš myliu Lietuvą. Realybės šou 22.30,,Gelbėjimo misija 2. Mirtinas pavojus. Veiksmo filmas 0.15,,Deksteris. Kriminalinis serialas. N ,,Išrinktieji. Serialas 6.30, Televitrina 7.00, 15.20,,Smagiausios akimirkos. Humoro laida 7.50, 15.50,,Dapkai ir Butkai. Situacijų komedija 9.00, 18.10,,Ekstrasensų mūšis VIII. Sensacijų šou. N , 19.10,,Nerealios namų šeimininkės. Pokalbių šou Tarp miesto ir kaimo Nesėsi - nepjausi. TV žurnalas 12.15, 17.00,,Gedimino 11. Serialas 13.25,,Lūšiukas Feliksas. Animacija Žinios 20.25,,Karštas vakaras. Informacinis žurnalas 21.00,,Aštuntas faktorius. Katasrofų trileris 23.05,,Kelios dienos rugsėjį. Drama 1.20 Statybų TV ,,Bamba. S 6.35 Teleparduotuvė 6.50, 14.10,,Hana Montana. Serialas 7.20, 15.10,,Simpsonai. 7.50,,Viešbutis,,Babilonas. Komedija 8.55,,Meilės sūkuryje. Drama 10.00,,Moterys meluoja geriau. Serialas 10.30,,Širdys paklydėlės. Drama Ūkininkas ieško žmonos Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai Norite tikėkite, norite - ne! Realybės šou 13.40,,Futurama ,,Legenda apie Tarzaną. Anim. serialas 15.40,,Klonas. Drama 16.40, 17.40,,Marinela. Drama TV3 žinios Žiūrim, ką turim Didieji pokyčiai 21.00,,Kas nori nužudyti Mią?. Serialas TV3 vakaro žinios Vikingų loto 22.05,,Melo teorija. Krim, serialas 23.05,,Išlikimo pamoka. Krim. drama. N ,,CSI Majamis. Krim. Serialas 1.45,,Mano vardas Erlas. Komedija 2.10,,Biomoteris. Veiksmo serialas. N , TV parduotuvė 6.50,13.00, 21.00, 1.15 Reporteris 7.20,,Policijos nuovada. TV serialas 8.20 Ilgai ir laimingai. TV žaidimas 9.15, 16.05,,Kas tu toks?. TV žaidimas Teletabiai Girių takais 11.10,,Šeimų dvikova -,,Akropolio turnyras. TV žaidimas Gongo Gangas. TV žaidimas 13.00,,Didžiausi mokslo pasiekimai. Dok. serialas Lietuva tiesiogiai 14.40, 20.25,,Griūk negyvas! Humoro laida 15.00, 19.25,,Super L.T.. Pramoginė laida 15.30,,Pora kaip tvora. TV serialas 16.00, 17,00, Žinios 17.20, Lietuva tiesiogiai 18.15, 23.05,,Sodo detektyvės. TV serialas 20.00,,20 minučių. Informacinė laida Ekovizija. Žalioji idėja 0.05,,Du karaliai. Laida apie sportinį pokerį. 8.05, Teleparduotuvė. 8.40,,Tazmanija. 9.10,,Kaukė. Anim. Serialas 9.40,,Antinas Gudruolis ,,Supermergaitės ,,Superdidvyriai. Nuotykiai tęsiasi ,,Velniūkštė. Telenovelė 12.00,,San Francisko raganos I. Serialas 13.00,,Gilmoro merginos. Serialas šeimai 14.30,,Draugai V. Humoro serialas. N , Особое мнение. Экономические новости Мультфильмы Вечерние новости из Америки. 9.00,15.00,2.00 Жизнь и смерть Лёньки Пантелеева , 21.00, 3.00 Москва. Три вокзала Израиль за неделю Большой дозор Худ. ф. Весенний призыв , 1.00 Особое мнение ,5.00 Улицы разбитых фо-нарей ,4.00 Народ против В круге света Сейчас в мире Худ. ф. Супруги Орловы Телеканал Доброе утро Жить здорово! 11.00, Новости (с субтитрами) Хочу знать Модный приговор Другие новости , 5.10 Понять. Простить Давай поженимся Федеральный судья , 1.25 Детективы , 6.05 Обручальное кольцо Пусть говорят ,0.50 След Время. Литовское Время Новости спорта + Погода (на рус. яз.) Серафима Прекрасная Участок , 6.50 Литовское Время + Новости спорта + Погода (на лит. яз.) Э.Радзинский. Адольф Гитлер. Путь во власть. 2 с Музыкальный проект 2.00 Комедия Zе фильм Худ.ф. Американская кухня 6.20 Худ. ф. Плач перепёлки, 2 с. 7.35, Панорама. 8.05, Худ. ф. Любовь как любовь. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, Новости Граница. Полоцкое княжество. 9.40, Белорусское времечко Время Союза Реальный мир ,15.15 Сфера интересов Комедия Бедная Маша, 2 с Тысячелетие Арсенал , Знахарь Живой звук Женсовет Худ. ф. Плач перепёлки, 3 с Деловая жизнь Эпоха Скарбнiца Гарадзеншчыны Пра мастацтва Земельный вопрос Граница. Великое княжество Литовское Худ. ф. Железные игры Утро России Снежный человек. Последние очевидцы , 13.00, 15.00, Вести ,3.20 Ефросинья С новым домом!. Токшоу О самом главном. Ток-шоу , Правила угона , Кулагин и партнёры За всё тебя благодарю , 2.35 Слово женщине Прямой эфир Сонька. Продолжение легенды Вести.ru ,4.05 Мода для народа Вести Фильм Испанский вариант, 2 с Профилактика Вести - спорт Боевик Запомните, меня зовут Рогозин! 8.00 Мелодрама Невестка Комедия Самоубийца Мелодрама Поездка в Висбаден Боевик Капкан для киллера

17 TELEWIZJA , 23.10,,Vaiperis Veiksmo serialas 16.00,,Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. N ,,Keršto bučiniai. Telenovelė. N ,,F. T. Budrioji akis. Krim. veiksmo serialas 19.00, 0.10,,4400. Serialas. N ,,Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai Kriminalinis serialas. N ,,Desperado. Trileris 9.45, Teleparduotuvė 10.00, 16.00,,Angelas. Fantastinis veiksmo serialas 11.00, ,,Kobra 11. Nuotykių serialas 12.00, 18.00,,Kastlas. Kriminalinė drama 13.00, 20.00,,Vedęs ir turi vaikų. Komedija 14.00, 21.00,,Rezidentai. Komedija. N ,,Heraklis. Legendinės kelionės. Serialas 19.00,,CSI Niujorkas. Krim. Serialas Žurnalistai. Humoro laida ,,Baudėjas. Veiksmo filmas. N ,,Pietų parkas. Anim. komedija. N Pašėlęs sporto pasaulis 0.25 Plikšių juokeliai. S 6.05 Kazik na żywo - muzyka 7.00 Opowiedz nam swoją historię - talk show 7.50 Matylda - serial 8.00 Gruby - serial 8.35 Dwie strony medalu - serial 9.00 Klan rodziny Bursche - dok Pytanie na śniadanie Smaki czasu z Karolem Okrasą Barwy szczęścia - serial Wiadomości 13.15, 19.10, 1.45 Spółka rodzinna - serial Złotopolscy - serial Egzamin z życia - serial Polska Mazurska Noc Kabaretowa - kultura Przyłbice i kaptury - serial Teleexpress Opowiedz nam swoją historię - talk show Truskawiec - galicyjska Kolchida - dok , 2.15 Przygody kota Filemona - serial 20.30, 2.30 Wiadomości Temida - serial Pogoda Polska Gry wojenne - serial 0.30 Festiwal Dialogu Czterech Kultur - muzyka 6.20 Misja Martyna - extra - rozrywka 6.50 Mam talent - rozrywka 8.20, 8.50 Majka - serial 9.20, 9.50 Turecki dla początkujących - serial 10.25, J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze - serial Telezakupy Granie na ekranie - rozrywka Apetyt na kasę - rozrywka 14.00, B jak brzydula - serial Mam talent - rozrywka 16.55, Majka - serial Ostry dyżur - serial Raczkujące melodyjki - serial Sylwester i Tweety na tropie - serial Jestem Sam - film obycz Bez śladu - serial 0.40 Gdzie leży prawda - dramat obycz Arkana magii - rozrywka 7.00 Kawa czy herbata? 9.00, 13.00, 16.00, Wiadomości 9.05 Pogoda poranna 9.10 Polityka przy kawie 9.25 Telezakupy 9.55 Budzik - Wycieczka Kacper - serial anim To Timmy! - serial anim.kraj Koszmarny Karolek - serial anim Łowcy smoków - serial anim Najgorszy tydzień - serial komed Raj; magazyn Agrobiznes 13.45, Klan - telenowela Kyle XY - serial Przebojowa noc Pogoda Plebania - telenowela NSP Wielka wędrówka ludzkości - cykl dok NSP Teleexpress Pogoda Ja wam pokażę! - serial obyczajowy Seks, kasa i kłopoty - serial obyczajowy Wieczorynka Boisko bezdomnych - film obyczajowy Zaginiona - serial 0.35 Rozbitkowie. Ocaleni z katastrofy lotniczej w Andach - film dok Fałszerze. Powrót sfory - serial sensacyjny 2.50 Tylko strach - dramat 6.50 MASH - serial komed Egzamin z życia - serial 8.15 NSP Na dobre i na złe - serial 9.30 Pytanie na śniadanie Telezakupy Familiada - teleturniej Szczęśliwa 13; magazyn Masz prawo znać prawo; magazyn Szansa na sukces - koncert laureatów Doktor Martin - serial 15.30, Barwy szczęścia - serial obyczajowy Głęboka woda - serial Pytanie na lato Panorama Kraj Gorący temat Pogoda Europa da się lubić Jeden z dziesięciu - teleturniej Panorama Sport Telegram Pogoda Stawka większa niż życie - serial Sąsiedzi - serial komed Dziewczyna z Jersey - film obyczajowy Zabójcze umysły - serial 0.30 Kryminalne zagadki Las Vegas - serial sensacyjny 1.25, 2.20 Pitbull - serial policyjny 3.15 Kolumbowie - serial 9.05, 9.40 Po trochu wyciągane z lochu, czyli Archiwizja Akwarium, czyli samotność szpiega - serial Zaśpiewajmy to jeszcze raz - Gwiazdy Sopotu Uniwersytet letni - Cny język Polaków - Grecko-rzymskie kanony i motywy w polskiej sztuce Franciszka Starowieyskiego gawędy o sztuce x9 - Antoni Janusz Pastwa. Rzeźba mój przypadek.; felieton Jeden dzień z życia maszynisty metra w Moskwie Dla ludzi mam zawsze twarz pogodną... Grażyna Bacewicz - film dok Pełnia księżyca - dramat Danuta Rinn; reportaż Pociąg grozy - horror Za chwilę dalszy ciąg programu; program rozrywkowy Raj pana Hafnera - film dok Rozmowy istotne Emma - film kostiumowy Przesłuchanie - dramat Драма Ясновидящая Мелодрама Её сердце Комедия Формула зеро Мелодрама Брейк-пойнт Боевик Хаги-Траггер Драма Антонина обернулась Мелодрама Зона турбулентности Олимпийские игры Евроспорт за чистую планету , 1.00 Теннис. Турнир WТР , 0.55 Новости , Вот это да!!! Новости конного спорта Гольф , Избранное по средам Гольф клуб Яхтклуб. 7.00,14.45 Пятая передача. 7.25, Рождённые в катастрофах. 8.20, 19.00, 5.10 Как это устроено? 8.50, 19.30, 5.40 Из чего это сделано? 9.15, 18.00, 24.00, 3.50 Разрушители легенд , 2.55, 6.05 Новый мир Выжить вдвоём , 20.00, 1.00 Тор Gеаr Крутой тюнинг Строительная помощь Грязная работёнка Смертельный улов , 2.00 В погоне за ураганом Выжить любой ценой Речные монстры Молниеносные катастрофы Настроение Мультфильм В гостях у деда Евлампия. Гармонь. 8.30, Псы войны. Ликвидация. 9.10,16.45, Чёрная богиня. 9.55, 11.20, 13.55, 15.30, Телемагазин Наши любимые животные ,2.35 Врачи , 14.35, 17.30, 20.30, События ,17.55,0.30 Огоньлюбви Док. ф ,22.25 Док. с ,3.35 Рrо жизнь Барышня и кулинар Деловая Москва , 4.50 Сердцу не прикажешь Мультфильмы ТВ- Цех Петровка, Энциклопедия Звёзды московского спорта Квартирный вопрос. 8.35, 14.35, 17.35, 2.10 Обзор. Чрезвычайное п р о и с ш е с т в и е. 9.00,12.00,15.00,18.00,22.15 Сегодня Русская начинка До суда Суд присяжных Прокурорская проверка , 0.30 Давайте мириться! Живут же люди! Окопная жизнь Возвращение Мухтара Час суда Гончие Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение Супруги Док. ф. Дело тёмное И снова здравствуйте! 5.00 Комедия Чёртовы куклы Худ. ф. Искатели Худ. ф. Дубровский Комедия Крепостная актриса Худ. ф. Продление рода , Худ. ф. Стукач , Худ. ф. Исчезновение , 0.25 Худ. ф. Одна ,1.55 Док. ф. Павловск , 2.30 Комедия Трое в лодке, не считая собаки, 1 с , 3.45 Комедия Трое в лодке, не считая собаки, 2 с.

18 18 OGŁOSZENIA SPRZEDAŻ Sprzedam białoruskie brykiety na opał. Tel.: , ; Edward Sprzedam kamienie polne idealne na skalniaki, podmurówki, elementy ogrodzeń, ozdoby ogrodów. Załadunek oraz transport we własnym zakresie. Cena 70 Lt /tona. Tel Sprzedam nową łaźnię 3x6 m z bierwion (5000 Lt) i obrabiarkę do piłowania bierwion z głowicą fryzową. Tel USŁUGI 8-dniowy wypoczynek w Połądze, Świętej z wygodami. Autobus+wyżywienie od 380 Lt, jest możliwość i ze śniadaniem. 3 dniowy wyjazd na Joninės (Jana), (24-26 czerwca) 180 LT. Tel.: , ,

19 Czy wiesz, że......bambus jest najszybciej rosnącą rośliną, rośnie ok. 1 m na dobę Zatrzymano 6 kobiet, bo siadły za kierownicą W Rijadzie stolicy Arabii Saudyjskiej zatrzymano w czwartek sześć młodych kobiet, które ośmieliły się zasiąść za kierownicą. Wszystkie zabrano na posterunek policji i poinstruowano, by wezwały męskich opiekunów. Jedna z zatrzymanych, Rasza al-duwaisi, powiedziała, że panie spotkały się nie po raz pierwszy, by uczyć się nawzajem prowadzenia samochodu. Trzy z nich są siostrami, z pozostałymi trzema poznały się na Facebooku i Twitterze. W Arabii Saudyjskiej nie ma wprawdzie formalnego zakazu prowadzenia samochodów przez kobiety, ale prawa jazdy wydaje się tam wyłącznie mężczyznom. Wśród Saudyjek budzi to coraz więcej sprzeciwów. Mam prawo prowadzić i mam prawo umieć prowadzić mówiła Rasza al-duwaisi. W zeszłym miesiącu w Arabii Saudyjskiej aresztowano Manal al-szarif, która na portalu YouTube zamieściła nagranie wideo przedstawiające ją podczas prowadzenia samochodu. Manal wezwała inne Saudyjki do pójścia za jej przykładem i wyjechania 17 czerwca na drogi, ze zdobytymi za granicą prawami jazdy. Grozi jej oskarżenie o podburzanie opinii publicznej i szarganie reputacji królestwa. W maju za prowadzenie samochodu zatrzymano też inną Saudyjkę Szaimę Osamę. Tysiące Saudyjczyków płci obojga przyłączyło się na Facebooku do grupy żądającej umożliwienia kobietom prowadzenia samochodów. A PROPOS Wyrzucili 37-latka z samolotu 37-letni Robert Sayegh został wyrzucony z samolotu w niedzielę po południu, ponieważ dwa razy wypowiedział przekleństwa na pokładzie. Mężczyzna miał lecieć z Detroit do Nowego Jorku. Kiedy już znalazł się na pokładzie, stewardessa usłyszała, jak narzekał do współpasażera na 45-minutowe opóźnienie lotu. Uznała, że użył niecenzuralnego słowa w jej kierunku i powiadomiła o tym pilota. Samolot zawrócił z pasa startowego, a na pokład weszła policja, która wyprowadziła 37-latka. Sam Sayegh przyznaje, że użył przekleństwa w rozmowie ze współpasażerem, ale nie spodziewał się takiej reakcji, ponieważ nie było ono skierowane pod adresem stewardessy. Ona po prostu była w pobliżu tłumaczył mężczyzna. Airbus pokazał samolot przyszłości Airbus na konferencji w Londynie ujawnił swoje plany na przyszłość: m. in. koncepcję futurystycznego samolotu z przezroczystą powłoką, wyposażonego w inteligentną kabinę pilotów i tajemniczo brzmiący pokój regeneracji. Samolot przyszłości Zamiast klasy biznesowej i ekonomicznej, w samolocie powstaną specjalne strefy w jednej z nich będzie można odpocząć, w innej pracować, jeszcze innej socjalizować się przy drinkach. Na wewnętrznych ścianach będzie można wyświetlać komunikaty od załogi i rozmaite filmy. Zależnie od pory dnia i warunków pogodowych, powłoka samolotu ma zmieniać swój kolor i przezroczystość, aby w nocy (i zapewne w burzy) zapewniać pasażerom spokojny lot. Ponadto jak zapowiadają inżynierowie do tego czasu powinny zniknąć problemy z używaniem telefonów i Internetu na pokładzie. Będzie można rozmawiać nawet z osobami znajdującymi się na drugim krańcu globu, w innym samolocie. Ciekawostką będzie strefa regeneracyjna, w której znużeni podróżą pasażerowie będą mogli m. in. zagrać w minigolfa albo poddać się zabiegom relaksacyjnym. Oczywiście, dostępna dla osób o odpowiednio grubym portfelu. Według Airbusa, plany te mogą zostać zrealizowane do roku Czy 40 lat wystarczy, aby technologia posunęła się do przodu tak znacząco? Zdaniem ekspertów, jest to całkiem prawdopodobne. Część elementów, z których mógłby powstać samolot przyszłości, jest możliwa do wyprodukowania już teraz. Tajemnicą pozostaje, jakiego materiału Airbus miałby użyć do stworzenia futurystycznej powłoki maszyny w założeniach ma maksymalnie przypominać konstrukcję ciała ptaka. Inf. agencyjne Fot. archiwum

20 20 A PROPOS... Konceptualny artysta Frank Boelter, wraz z grupą pomocników zorganizował akcję wodowania łodzi. Co ciekawe, łódź miała aż 9 metrów i wykonana była z papierowych opakowań Tetra Pak po sokach czy mleku. Papierowy statek został opuszczony na wodę w lipskim kanale Karl-Heine. Uczestnicy happeningu swoim działaniem chcieli m. in. zaprotestować przeciwko regulowaniu brzegu. Na sam koniec akcji statek został zatopiony Fot. wp.pl Skąd psy wiedzą co myślimy? Skąd psy wiedzą jak wyprosić pokarm albo kiedy można rozrabiać, bo właściciel nie widzi? Informacje te uzyskują dzięki obserwacji sygnałów, z kontekstu, w którym padają komendy i z dotychczasowych doświadczeń w obcowaniu z człowiekiem. Dzięki stuleciom doświadczeń i dziesięcioleciom badań sporo wiemy o psach i ich bogatych, społecznych zachowaniach. Wiemy, że bardzo trafnie reagują na człowieka mowę ciała, słowne komendy i stany naszej uwagi. Naukowcy zastanawiają się jednak, skąd psy to wszystko wiedzą? Czy reagują, wyciągając wnioski z obserwacji wyglądu i zachowania człowieka w różnych sytuacjach? Czy raczej uczą się z doświadczenia, reagując na płynące z otoczenia sygnały, obecność albo nieobecność konkretnych bodźców, albo nasze zachowanie? Na część z tych pytań odpowiada Monique Udell i jej współpracownicy z amerykańskiego University of Florida. Udell eksperymentowała, porównując sposób reakcji psów domowych, ze schroniska oraz wilków. Badane zwierzęta znalazły się w sytuacji, w której mogły prosić człowieka o pokarm. Czasami opiekun był nastawiony na współpracę, innym razem nawet nie widział zwierzęcia. Naukowcy chcieli się przekonać, co silniej wpływa na reakcję psa: wychowywanie czy może środowisko życia, dlatego badali psy ze schroniska i domowe. Interesowała ich też sama przynależność do gatunku i jej wpływ na zachowanie, dlatego wykorzystali także wilki. Udell zauważyła, że podobnie jak udomowione psy, również wilki potrafią wyprosić pokarm, podchodząc do człowieka, który okazuje im uwagę. A zatem oba gatunki udomowiony i dziki potrafią dostosować swoje zachowanie do zainteresowania, jakie poświęca im człowiek. Badanie pokazało jednocześnie, że psy nie są jednakowo wrażliwe na sygnały wzrokowe, które świadczą o uwadze człowieka. Jeśli chodzi o bodźce pozwalające przewidywać zainteresowanie ze strony człowieka, psy domowe były na nie bardziej wrażliwe niż zwierzęta ze schroniska. Te, które nie miały regularnego kontaktu z ludźmi, wypraszały jedzenie o wiele mniej skutecznie. Inf. agencyjne POGODA Ciepłe dni i chłodne noce. Dzisiaj bez większych opadów, temperatura stopnie, na wybrzeżu Jutro miejscami nieco popada. W nocy 8-13, w dzień stopnie. W USA rozbił się legendarny samolot Zabytkowy amerykański bombowiec B-17 spłonął 13 czerwca po awaryjnym lądowaniu na polu kukurydzy pod Chicago. Nikomu z siedmiu osób znajdujących się na pokładzie nic się nie stało. Wszyscy zdążyli uciec, zanim Latająca Forteca stanęła w płomieniach. Samolot wystartował rano czasu lokalnego z małego lotniska w Aurorze, około 80 km od Chicago. Po około 20 minutach zapalił się silnik. Pilot podjął decyzją o awaryjnym lądowaniu na polu kukurydzy. Tuż po posadzeniu maszyny, stanęła ona w płomieniach. Dzięki sprawnej ewakuacji siedmiu osób znajdujących się na pokładzie, nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Tylko jednej osobie udzielono pomocy medycznej w szpitalu w pobliskiej Aurorze. Myślałem, że nikt tego nie przeżyje powiedział Drew Mundsinger, którego dom znajduje się około 150 m od miejsca, gdzie spłonął B-17. Świadkowie zdarzenia opisywali, że podczas podchodzenia do lądowania płonął silnik i lewe skrzydło samolotu. Wyprodukowana w 1944 r. maszyna należała do Fundacji Liberty z Miami na Florydzie. Liberty Bell, jak ją nazywano, wykonywała rekreacyjne loty od 2004 r., czyli od czasu kiedy przeszła całkowity remont. Nigdy nie mieliśmy z nim żadnych problemów. Nie wiemy, co mogło być przyczyną pojawienie się płomieni stwierdził założyciel fundacji Don Brooks. Pochwalił także pilota, który po mistrzowsku, szybko i bezpiecznie posadził samolot. Dzięki solidnej metalowej konstrukcji, zaprojektowane i produkowane przez Boeinga B-17 uznawane były w czasie drugiej wojny światowej za niezniszczalne samoloty bombowe. Stany Zjednoczone używały Latających Fortec m. in. do bombardowania celów na Pacyfiku podczas wojny z Japonią w 1941 r. Najsłynniejszy prorok świata w szpitalu Harold Camping, który zasłynął głoszeniem tego, że w maju nastąpi koniec świata, trafił do szpitala. Przyczyną pogorszenia się stanu zdrowia mężczyzny był udar. Pracownicy radia Family przyznali, że mający 89 lat Camping obecnie wypoczywa w szpitalu po udarze, którego dostał w zeszły czwartek. Mężczyzna głosił, że koniec świata miał nastąpić 21 maja. Po tym, gdy jego wizje się nie sprawdziły, Camping przekonywał, że pomylił się w obliczeniach, a koniec świata nastąpi 21 października. Harold Camping to samozwańczy prorok, który o swoich przepowiedniach opowiada na antenie kalifornijskiego radia Family.

Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe.

Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe. Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe. Katastrofa budowlana Katastrofa budowlana jest to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Bardziej szczegółowo

WYPADKI I KOLIZJE DROGOWE

WYPADKI I KOLIZJE DROGOWE WYPADKI I KOLIZJE DROGOWE WYPADKI DROGOWE Wypadek drogowy określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik

Bardziej szczegółowo

Wykonały: Ania Jankowska Karolina Kolenda Dominika Łubian

Wykonały: Ania Jankowska Karolina Kolenda Dominika Łubian Wykonały: Ania Jankowska Karolina Kolenda Dominika Łubian Wydawałoby się, że każdy miał dzieciństwo, krótsze, dłuższe, kolorowe lub mniej. Dla nie jednego tamtejszego dziecka skończyło się ono jednak bezpowrotnie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole jest bardzo ważnym elementem, dzięki któremu możecie funkcjonować jako społeczność uczniowska w każdej placówce oświatowej.

Bezpieczeństwo w szkole jest bardzo ważnym elementem, dzięki któremu możecie funkcjonować jako społeczność uczniowska w każdej placówce oświatowej. Autor: Eryk Miotk Bezpieczeństwo w szkole jest bardzo ważnym elementem, dzięki któremu możecie funkcjonować jako społeczność uczniowska w każdej placówce oświatowej. Pamiętajcie, że musicie sami zadbać

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Patroni Medialni SYSTEM ROZGRYWEK W turnieju udział weźmie 12 zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2003 i młodszych. Drużyny zostaną

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia

Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia Inspekcja Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia Zgłaszaj je Inspekcji Pracy [fotografia] 1 Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU O PUCHAR BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPLSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJU O PUCHAR BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPLSKIEGO 1 REGULAMIN TURNIEJU GŁOGÓW MAŁOPOLSKI FUTBOL CUP 2014 O PUCHAR BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPLSKIEGO ORGANIZATOR 1. Organizatorem TURNIEJU GŁOGÓW MAŁOPOLSKI FUTBOL CUP 2014 jest Referat Sportu i Rekreacji w

Bardziej szczegółowo

Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV

Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych może ulec zmianie w oparciu o bieżące potrzeby, problemy klasy. 1. Wybór samorządu klasowego. 2. Kontrakt klasowy. Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM

Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 Sezon 2016/2017 * najważniejsze i nowe zapisy na czerwono 1 Celem rozgrywek jest wyłonienie Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w rugby 7" na 2017 r. 2 Zawody odbywają się na podstawie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 22 października 2015, 03:55 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 15 maja 2015 Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Utrata prawa

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Rejestracja w urzędzie pracy to proces dobrowolny. Wiele osób rejestruje się jednak, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dzięki pomocy uzyskanej z urzędu.

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

Maraton Pisania Listów 2011

Maraton Pisania Listów 2011 Maraton Pisania Listów 2011 Warszawa, 19.11.2011r. Natalia Olchawa Maraton Pisania Listów 2011 Start: 10.12.2011r. godzina 12:00; Koniec: 11.12.2011r. godzina 12:00; Piszemy całą dobę; Szkoły mogą pisać

Bardziej szczegółowo

Agat Deweloper Cup 2013

Agat Deweloper Cup 2013 Zaproszenie na Halowy Turniej Piłkarski Agat Deweloper Cup 2013 www.fcwroclaw2003.futbolowo.pl Organizatorzy: Agat Deweloper Cup 2013 O puchar Przewodniczącego Rady Gminy Czernica I.Cel: Propagowanie sportu

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SŁAWEK. Mienia. Warszawa

FUNDACJA SŁAWEK. Mienia. Warszawa FUNDACJA SŁAWEK S Mienia Warszawa KOALICJA POWRÓT DO WOLNOŚCI Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Fundacja Sławek Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU W RAMACH AKADEMICKIEGO DNIA SPORTU. - Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród społeczeństwa.

REGULAMIN BIEGU W RAMACH AKADEMICKIEGO DNIA SPORTU. - Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród społeczeństwa. REGULAMIN BIEGU W RAMACH AKADEMICKIEGO DNIA SPORTU 1. Cel imprezy: - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród społeczeństwa. - Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017

REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017 REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017 1. ORGANIZATOR Organizatorem 6 Turnieju Przedsiębiorcy jest Fundacja SŁONIE NA BALKONIE z siedzibą w Łodzi. 2. BIURO ORGANIZACYJNE 6 Turniej Przedsiębiorcy 2017

Bardziej szczegółowo

II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI

II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 631. 1. W Indywidualnych Mistrzostwach Polskich (IMP) oraz w Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostwach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp 2 godziny Palić czy nie? Wstęp Palenie tytoniu zabija około 5 milionów palaczy rocznie na świecie, co stanowi równowartość pasażerów, jaką pomieści 30 jumbojetów dziennie. W Polsce około 10 milionów Polaków

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Poniedziałek, 9 stycznia 2017, 06:00

Źródło:  Wygenerowano: Poniedziałek, 9 stycznia 2017, 06:00 Policja 997 Źródło: http://www.gazeta.policja.pl/997/informacje/115542,oferta-dla-mlodych-nr-125082015.html Wygenerowano: Poniedziałek, 9 stycznia 2017, 06:00 Oferta dla młodych (nr 125/08.2015) Policjanci

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2014 NR 22/2014 POLACY O ROZWOJU SYTUACJI NA UKRAINIE

Warszawa, luty 2014 NR 22/2014 POLACY O ROZWOJU SYTUACJI NA UKRAINIE Warszawa, luty 2014 NR 22/2014 POLACY O ROZWOJU SYTUACJI NA UKRAINIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kolizja / wypadek drogowy co robić?

Kolizja / wypadek drogowy co robić? Kolizja / wypadek drogowy co robić? 1. Oceń skutki zdarzenia Czy pojawił się ogień? Czy są ranni? Jeśli tak: zadzwoń pod numer 112 i zgłoś zdarzenie udziel pierwszej pomocy ofiarom 2. Zadbaj o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Mariola Winiarczyk Zespół Szkolno-Gimnazjalny Rakoniewice

Mariola Winiarczyk Zespół Szkolno-Gimnazjalny Rakoniewice Mariola Winiarczyk Zespół Szkolno-Gimnazjalny Rakoniewice Szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS i HIV obejmuje dwa etapy. Etap pierwszy przeprowadzany jest ok. 25 października. Biorą w nim udział trój osobowe

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy II ETAP AKTYWIZACJI MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW/BENEFICJENTEK CO TO SĄ EMOCJE? EMOCJE

Bardziej szczegółowo

Pouczenie o przysługujących prawach

Pouczenie o przysługujących prawach Pouczenie o przysługujących prawach Ta ulotka zawiera ważne informacje dotyczące przysługujących Ci praw podczas pobytu na posterunku policji. Przez prawa rozumiemy ważne swobody i pomoc, z których zgodnie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w kwietniu NR 40/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w kwietniu NR 40/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 40/ SSN 2353-5822 Preferencje partyjne w kwietniu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ====================================================

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek KSRG Powiatu Biłgorajskiego o Puchar Prezesa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Aktywność fizyczna glukometr glukometr glukometr glukometr glukometr skrocona 8 str broszura aktywnosc fizyczna.indd 1 2013-05-09 14:12:46 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY Ogólne zasady odbywania stażu u organizatora w 2014 r. 1 Pomoc w formie odbywania stażu u organizatora udzielana jest na podstawie: 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Agenda

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Agenda Agenda Migracje Zarobkowe Polaków Emigracja z Polski o o o o o o Skala emigracji Kierunki emigracji Profil potencjalnego emigranta Długość wyjazdów Bariery i motywacje Sytuacja geopolityczna Imigracja

Bardziej szczegółowo

Apel Wojewody Dolnośląskiego w zw. z wyjazdami za granicę.

Apel Wojewody Dolnośląskiego w zw. z wyjazdami za granicę. Źródło: http://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/11046,apel-wojewody-dolnoslaskiego-w-zw-z-wyjazdami-za-granice.html Wygenerowano: Piątek, 24 czerwca 2016, 01:39 02 lipca 2015 Apel Wojewody Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Skala zjawisk suicydalnych, niepokojące sygnały wśród dzieci i młodzieży.

Skala zjawisk suicydalnych, niepokojące sygnały wśród dzieci i młodzieży. Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Rok szkolny 2014/2015 Termin Godziny Przedmiot / Liczba godzin Prowadzący 25.10.2014 10.00-15.00 Realizacja założeń programu Bezpieczna szkoła. Współpraca

Bardziej szczegółowo

your smear test results

your smear test results Wyniki badania cytologicznego your smear test results Informacje szczegółowe explained POLISH Twój ostatni wynik badania cytologicznego wykazał pewne nieprawidłowości. Niniejsza ulotka wyjaśnia, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY ZUZI OSZUKAĆ GENETYKĘ

POMAGAMY ZUZI OSZUKAĆ GENETYKĘ APEL O POMOC H/8 ZUZIA HAJNCE POMAGAMY ZUZI OSZUKAĆ GENETYKĘ Zuzia urodziła się w Poznaniu 27.07.2010 roku jako pozornie zdrowa dziewczynka. Wyniki badań i opinie lekarzy nie wskazywały na żadne nieprawidłowości.

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny. Art. 1

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny. Art. 1 Ustawa z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny Art. 1 W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 44 6 otrzymuje

Bardziej szczegółowo

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129239,policjanci-odzyskali-skradzione-samochody-i-naczepy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 stycznia 2017, 10:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 801. 1. W rozgrywkach biorą udział drużyny polskich klubów, które posiadają ważne licencje PZM, otrzymaną na podstawie regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają?

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? W toczącym się procesie legislacyjnym nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 1727) zostały zgłoszone

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU 1. Przed rozpoczęciem turnieju opiekunowie drużyn (trener, kierownik) zobowiązani są do dostarczenia organizatorowi składów zespołów z wyszczególnieniem numerów, z jakimi

Bardziej szczegółowo

Poznań, 30 października 2016 r. O REFORMIE OŚWIATY

Poznań, 30 października 2016 r. O REFORMIE OŚWIATY Poznań, 30 października 2016 r. O REFORMIE OŚWIATY Jestem za zmianami w oświacie, bo to jak funkcjonuje ona dzisiaj, to wielkie nieporozumienie. Ale reforma oświaty nie może wchodzić z jednej skrajności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna jest wielkim nieobecnym systemu pomocy społecznej mówi Marek Rymsza.

Praca socjalna jest wielkim nieobecnym systemu pomocy społecznej mówi Marek Rymsza. Resort pracy nie zamierza przygotować ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Zamiast pracą z podopiecznymi pracownicy socjalni wypełniają dokumenty. Zawód pracownika socjalnego nie jest doceniany mimo

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin świetlicy

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin świetlicy Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Regulamin świetlicy Spis treści Rozdział I Podstawa prawna... 3 Rozdział II Postanowienia wstępne... 3 Rozdział III Cele i zadania świetlicy... 3

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015 / 2016 W dniach od 1 do 4 września 2015 roku małopolska Policja przeprowadzi działania Bezpieczna droga do szkoły Celem tych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Rugby 7

Regulamin Mistrzostw Polski Rugby 7 Sezon 2015/2016 I. Wstęp Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: 1. PZR - Polski Związek Rugby 2. WR - World Rugby (Światowa Federacja Rugby) 3. RE - Rugby

Bardziej szczegółowo

International Handball Federation. III. Przepisy Kwalifikacyjne IHF dla Zawodników

International Handball Federation. III. Przepisy Kwalifikacyjne IHF dla Zawodników International Handball Federation III. Przepisy Kwalifikacyjne IHF dla Zawodników Wydanie: 1 Lipca 2011 1 Spis treści: 1. Podstawowe zasady 2. Status zawodników 3. Zawodnicy profesjonalni 4. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom Załącznik nr 94/18/2004 do uchwały Prezydium ZG 20SP z dnia 16 grudnia 2004 r. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom I. Cel Turnieju Ogólnopolski Turniej Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka BeSt. Koordynatorzy: Grażyna Kulejewska, Katarzyna Sordyl

Przeglądarka BeSt. Koordynatorzy: Grażyna Kulejewska, Katarzyna Sordyl Przeglądarka BeSt BeSt to bezpłatna przeglądarka bezpiecznych stron internetowych dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. BeSt-przeglądarka dla dzieci-funkcje programu: Program pełni funkcję kontroli rodzicielskiej

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW (Paragrafy 37 i 41 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K ...... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o skierowanie osób/y/ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2009 BS/80/2009 WYBORY Z 4 CZERWCA 1989 Z PERSPEKTYWY DWUDZIESTU LAT

Warszawa, maj 2009 BS/80/2009 WYBORY Z 4 CZERWCA 1989 Z PERSPEKTYWY DWUDZIESTU LAT Warszawa, maj 2009 BS/80/2009 WYBORY Z 4 CZERWCA 1989 Z PERSPEKTYWY DWUDZIESTU LAT Dwie dekady po wyborach 4 czerwca 1989 roku coraz mniej osób co oczywiste jest w stanie przywołać atmosferę tamtych dni

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM REGULAMIN FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem Festiwali Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Sponsorem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje

Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje - Motor Lublin MW SPORT CUP TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - ROCZNIK 2003 1. Termin i miejsce turnieju Turniej odbędzie się 24.02.2013 roku (niedziela) w hali sportowo-widowiskowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48 22) 841 41 92 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 126a Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/149/2010 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2010 BS/149/2010 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Warszawa, listopad 2010 BS/149/2010 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zdrowy, bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży

Zdrowy, bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku Zdrowy, bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży Krystyna Wereszczyńska 12 czerwca 2012r. ZDROWY I BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY aktywność

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

EVENT SAMOCHODOWY SYMULATORY

EVENT SAMOCHODOWY SYMULATORY EVENT SAMOCHODOWY Dokument ten nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa, a jedynie wstęp do negocjacji. Treść niniejszego dokumentu jest własnością intelektualną firmy Sigma Event i jako taka podlega

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I BIEG RYCERSKI O PUCHAR Kanclerza Jerzego Ossolioskiego

Regulamin. I BIEG RYCERSKI O PUCHAR Kanclerza Jerzego Ossolioskiego Regulamin I BIEG RYCERSKI O PUCHAR Kanclerza Jerzego Ossolioskiego W ramach Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego w biegach, zorganizowanych dla upamiętnienia 200- rocznicy zburzenia zamku w Ossolinie.

Bardziej szczegółowo

Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika

Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika 1 Rzecznik praw obywatelskich ds. prawnych Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika Rozpatrujemy skargi prawne Czym się zajmujemy? Pomagamy rozpatrywać skargi na prawników, którzy

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY.

PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY. PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY. DRODZY PIĄTOKLASIŚCI! Palić, czy nie palić - oto jest pytanie, na które uczniowie będą mieli okazję odpowiedzieć już w środę 3 listopada

Bardziej szczegółowo

Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku

Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku Szanowni Państwo Uczniowie, nauczyciele i rodzice Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ jakże nowoczesnych PRZYKAZAŃ

DZIESIĘĆ jakże nowoczesnych PRZYKAZAŃ Patryk Rutkowski DZIESIĘĆ jakże nowoczesnych PRZYKAZAŃ Problem z Dekalogiem Znacznej części katolików, zwłaszcza tej która odwiedza Kościół jedynie przy okazji większych uroczystości, wydaje się, że chrześcijaństwo

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES

EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES NASZE ŻYCIE NIE MAMY WPŁYWU NA TO, JAK SIĘ RODZIMY I JAK UMIERAMY (ZAZWYCZAJ) Dobry mąż, dobry ojciec, ale zły elektryk NASZE ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA

FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA Enterprise Europe Network Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości ul. Słowackiego 7a, 35 060 Rzeszów tel/fax (017) 852 49 75 e-mail:een@spp.org.pl http://een.spp.org.pl FACT SHEET No.11 FORMY WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów i Policjantów Zawonia 31.08.2013. Regulamin

KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów i Policjantów Zawonia 31.08.2013. Regulamin KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów i Policjantów Zawonia 31.08.2013 1. CEL WYŚCIGU Regulamin popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez aktywne uprawianie sportu, w tym kolarstwa szosowego promocja Gminy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju.

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. Biuletyn nr 07/2015 Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. W Rwandzie żyje 20 tysięcy niewidomych dzieci. Tylko 1,5% spośród nich ma możliwość nauki w szkołach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 63/2015 DECYZJE WYBORCZE POLAKÓW W EWENTUALNEJ II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 63/2015 DECYZJE WYBORCZE POLAKÓW W EWENTUALNEJ II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH Warszawa, maj 2015 ISSN 2353-5822 NR 63/2015 DECYZJE WYBORCZE POLAKÓW W EWENTUALNEJ II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo