AGAD zespoły i serie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGAD zespoły i serie"

Transkrypt

1 1 Zbiór dokumentów pergaminowych AGAD zespoły i serie 2 Zbiór dokumentów papierowych 3 Archiwum Koronne Warszawskie 1 Szwedzkie 2 Rosyjskie 3 Pruskie 4 Cesarskie (Austriackie, Wiedeskie) 5 Angielskie 6 Brunszwickie 7 Genueskie 8 Weneckie 9 Wgierskie 10 Holenderskie 11 Palatynatu Reskiego 12 Portugalskie 13 Duskie 14 Kurlandzkie 15 Koloskie 16 Mogunckie 18 Modeskie 19 Maltaskie 20 Lotaryskie 21 Hanzeatyckie 22 Gdaskie 23 Mołdawskie i Wołoskie 24 Neapolitaskie 25 Kozackie 26 Papieskie 27 Siedmiogrodzkie 28 Saskie 29 Sycylijskie 30 Sardyskie 31 Toskaskie 32 Trewirskie 33 Tatarskie 34 Tureckie 35 Perskie 36 Francuskie 37 Badeskie 38 Szwajcarskie 27 sierpnia 2007 Strona 1 z 40

2 4 Metryka Koronna 1 Ksigi Wpisów (Libri inscriptionum) 2 Ksigi Poselstw (Libri Legationum) 3 Sigillata 4 Ksigi Spraw Publicznych (Ksigi Kanclerskie) 5 Ksigi Sdu Asesorskiego, Relacyjnego i Sejmowego 6 Ksigi sdu referendarskiego 7 Lustracje, dz XVIII 8 Metryka Mazowiecka 5 Sumariusz Metryki Litewskiej 1 Sumariusz ksig kancelarii wikszej 2 Sumariusz ksig kancelarii mniejszej 6 Nuncjatura Stolicy Apostolskiej 7 Archiwum Skarbu Koronnego 1 ASK 1 - Rachunki Królewskie 2 ASK 2 - Rachunki Poselstw 3 ASK I - Rejestry podatkowe 4 ASK II - Rachunki Sejmowe 5 ASK III - Rachunki Nadworne 6 ASK IV - Ksigi Rekognicji 7 ASK V - Ksigi Kwitów 8 ASK VI - Ksigi Asygnat 9 ASK XLVI - Lustracje, rewizje i inwentarze dóbr królewskich 10 ASK LIV - Zbiór pism rozmaitych tyczcych si dóbr królewskich 11 ASK LVI - Inwentarze Starostw 12 ASK 82 - Zbiór pism rozmaitych wydziału wojskowego dotyczcych 13 ASK 84 - Ksigi addytamentów wojskowych 14 ASK 85 - Rejestry Popisowe Wojska Koronnego 15 ASK 86 - Rachunki z przychodów i wydatków na potrzeby wojska 8 Archiwum Kameralne 1 I - panowanie Augusta II 2 II - panowanie Augusta III 3 III - panowanie Stanisława Augusta 9 Akta Ekonomii Malborskiej 10 Tzw. Metryka Litewska 1 Ksigi wpisów litewskich (dział I A) 2 Ksigi wpisów koronnych (Dział I B) 3 Ksigi sdowe litewskie (Dział II A) 4 Ksigi sdowe koronne (Dział II B) 5 Ksigi publiczne litewskie (Dział III A) 6 Ksigi publiczne koronne (Dział III B) 7 Ksigi rewizji i opisów (Dział IV B) 27 sierpnia 2007 Strona 2 z 40

3 8 Ksigi wypisów (Dział V) 9 Ksigi Rady Nieustajcej i akta nowszego pochodzenia (dział VII) 10 Inwentarze historyczne (dział VIII) 11 "Nowe ksigi" (dział IX) 11 Tzw. Archiwum Królestwa Polskiego 12 Materiały genealogiczne, w tym m in wywody przodków 12 Zbiór Popielów 13 Archiwum Sejmu Czteroletniego 14 Korespondencja Stanisława Augusta 15 Archiwum Ghigiottiego Archiwum Gigiottiego 16 Papiery Wickedégo 17 Militaria z Jabłonny 18 Komisja Bankowa 19 Ksigi ziemskie i grodzkie warszawskie Terrestria et Castrensia Warsaviensia 1 Acta terrestria et castrensia Varsoviensia 2 Fragmenta variorum librorum terrestrium et castrensium Varsoviensium 3 Decreta iudicii terrestris Varsoviensis 4 Libri donationum et perpetuarum transactionum 5 Protocollon donationum et inscriptionum 6 Libri decretorum in terminis querelarum et causarum officii 7 Acta et inducta relationum 8 Varia grodu Warszawy 21 Ksigi ziemskie błoskie Terrestria Blonensia 1 Inscriptiones 2 Decreta 22 Ksigi ziemskie tarczyskie Terrestria Tarczynensia 1 Inscriptiones 2 Decreta 23 Ksigi ziemskie płockie Terrestria Plocensia 1 Płockie ziemskie wieczyste relacje 2 Płockie ziemskie wieczyste relacji i wyroków 3 Płockie ziemskie wyroki i relacje 4 Płockie ziemskie decreta [I] 5 Płockie ziemskie decreta [II] 6 Płockie ziemskie inkwizycje 27 sierpnia 2007 Strona 3 z 40

4 7 Płockie ziemskie desolata graniczne 8 Płockie ziemskie destructa 24 Ksigi grodzkie płockie Castrensia Plocensia 1 Płockie grodzkie wieczyste 2 Płockie grodzkie wieczyste aktykowane 3 Płockie grodzkie wieczyste oryginalne 4 Płockie grodzkie wieczyste dissoluta 5 Płockie grodzkie wieczyste relacje 6 Płockie grodzkie relacje, manifesty i protestacje 7 Płockie grodzkie decreta iudicialia 8 Płockie grodzkie wokandy 9 Płockie grodzkie wyroki iudicialia 10 Płockie grodzkie oblaty 11 Płockie grodzkie desoluta graniczne 12 Płockie grodzkie pozwy 13 Płockie regestra spraw i wyroków grodzkich i ziemskich 14 Płockie grodzkie dekrety 15 Płockie ekstrakty graniczne 16 Płockie ekstrakta dawne 17 Płockie dawne ekstrakta 18 Płockie desolata 19 Płockie taryfy podatków i spisy ludnoci 20 Płockie czynnoci zjazdowe 25 Ksigi ziemskie szreskie Terrestria Schrenensia 26 Ksigi ziemskie i grodzkie ciechanowskie Terrestria et castrensia Ciechanoviensia 1 Ciechanowskie grodzkie perpetuitatis 2 Ciechanowskie grodzkie relacje oblaty 3 Ciechanowskie grodzkie desoluta 4 Ciechanowskie grodzkie destrukta 6 Ciechanowskie wieczyste oryginalne 7 Ciechanowskie wieczyste aktykowane 8 Ciechanowskie aktykowane [seria II] 9 Ciechanowskie relationum [seria I] 10 Ciechanowskie relationum [seria II] 11 Ciechanowskie relationum suscepty 12 Ciechanowskie ziemskie dekreta 13 Ciechanowskie wyroki sdowe 14 Ciechanowskie inkwizycje 15 Ciechanowskie wyroki zjazdowe 15 Ciechanowskie regestra spraw 16 Ciechanowska wokand i rónych akt 17 Ciechanowskie akta na stemplach 28 Ksigi ziemskie przasnyskie Terrestria Przasnysiensia 27 sierpnia 2007 Strona 4 z 40

5 29 Ksigi grodzkie przasnyskie Castrensia Przasnysiensia 30 Ksigi ziemskie wyszogrodzkie Terrestria Wyschegradensia 1 Ziemskie wieczyste relacje wyszogrodzkie 2 Ziemskie dekreta wokandy wyszogrodzkie 3 Ziemskie wyszogrodzkie omnium transactionum 31 Ksigi grodzkie wyszogrodzkie Castrensia Wyschegradensia 1 Grodzkie wieczyste wyszogrodzkie 2 Grodzkie wieczyste wyszogrodzkie relacje 3 Grodzkie dekreta wokandy wyszogrodzkiej 4 Grodzkie wyszogrodzkie omnium transactionum 5 Wyszogrodzkie relationum 6 Wyszogrodzkie dekreta 7 Wyszogrodzkie manifesta 8 Wyszogrodzkie graniczne 9 Wyszogrodzkie czynnoci zjazdowe 10 Wyszogrodzkie pozwy 11 Wyszogrodzkie wokandy 12 Wyszogrodzkie ekstrakta rónych ziem i grodów 13 Wyszogrodzkie inkwizycje 14 Wyszogrodzkie destrukta 32 Ksigi ziemskie zakroczymskie Terrestria Zacroczimiensia 1 Zakroczymskie ziemskie wieczyste relacje 2 Zakroczymskie ziemskie dekrety wokandy 3 Zakroczymska ziemska wokanda 4 Zakroczymska ziemska 33 Ksigi grodzkie zakroczymskie Castrensia Zacroczimiensia 1 Zakroczymskie grodzkie wieczyste 2 Zakroczymskie grodzkie relacje 3 Zakroczymskie grodzkie dekreta wokandy 4 Zakroczymska grodzka desoluta 5 Zakroczymskie wieczyste 6 Zakroczymskie relationum 7 Zakroczymskie dekreta 8 Zakroczymskie inkwizycje 9 Zakroczymskie desoluta graniczne 10 Zakroczymskie ekstrakta wyroki zjazdowe 34 Ksigi ziemskie nowomiejskie Terrestria de Nowe Miasto [Novomestensia] 35 Ksigi grodzkie nowomiejskie Castrensia de Nowe Miasto [Novomestensia] 1 Nowomiejskie relacje oblaty 2 Nowomiejskie dekreta wokandy 3 Nowomiejskie manifesty 36 Ksigi ziemskie róaskie Terrestria Rozanensia 27 sierpnia 2007 Strona 5 z 40

6 37 Ksigi grodzkie róaskie Castrensia Rozanensia 1 Róaskie grodzkie wieczyste 2 Róaskie grodzkie relacje oblaty 3 Róaska grodzka 4 Róaskie grodzkie dekreta 5 Róaskie wieczyste 6 Róaskie wieczyste oryginalne 7 Róaskie grodzkie i ziemskie (dekreta) 8 Róaskie wyroki grodzkie ziemskie [I] 9 Róaskie wyroki grodzkie ziemskie [II] 10 Róaskie graniczne desolata 11 Róaskie regestra spraw 12 Róaskie róne 38 Ksigi ziemskie i grodzkie makowskie Terrestria et castrensia Makowiensia 1 Makowskie wieczyste 2 Makowskie relacje oblaty 3 Makowskie wyroki ziemskie 4 Makowskie manifesta 5 Makowskie regestra spraw 6 Makowskie regestra sdowe 7 Makowska taryfa dymów i graniczne 40 Ksigi ziemske sieluskie Terrestria Sielunensia 1 Sieluskie ziemskie 2 Sieluskie ziemskie wyroki 3 Sieluskie ziemskie disoluta wieczyste relacji i wyroków 41 Ksigi grodzkie sieluskie Castriensia Sielunensia 1 Sieluskie grodzkie wieczyste 2 Sieluskie grodzkie dekreta disoluta 3 Sieluskie disoluta relacji dekretów 4 Sieluskie disoluta graniczne 5 Sieluskie wyroki zjazdowe 6 Sieluskie regestra spraw 42 Ksigi grodzkie pułtuskie Castrensia Pultoviensia 1 Pułtuskie testamenta konsystorskie 2 Pułtuskie grodzkie jurysdykcji biskupiej 43 Ksigi ziemskie i grodzkie nurskie Terrestria et castrensia Nurensia 1 Nurskie ziemskie wieczyste 2 Nurskie ziemskie relacje oblaty 3 Nurskie ziemskie dekreta 4 Nurskie grodzkie wieczyste 5 Nurskie grodzkie relacje oblaty 6 Nurskie grodzkie dekreta 7 Nurskie relacje oblaty [seria I] 27 sierpnia 2007 Strona 6 z 40

7 8 Nurskie relacje oblaty [seria II] 9 Nurskie wokandy 10 Nurskie, ostrowskie, kamieczykowskie, wyroki 11 Nurskie pozwy 12 Nurskie, ostrowskie wyroki zjazdowe 13 Nurskie desolata 14 Nurskie rozmaite [I] 15 Nurskie rozmaite [II] 16 Nurskie rozmaite akta 17 Nurskie - retenta podatkowe 45 Ksigi ziemskie i grodzkie ostrowskie Terrestria et Castrensia Ostroviensia 47 Ksigi ziemskie ostrołckie Terrestria Ostrolancensia 48 Ksigi grodzkie ostrołckie Castrensia Ostrolancensia 49 Ksigi grodzkie gostyniskie Castrensia Gostinensia 1 Liber recognitionum 2 Liber debitorum et decretorum 50 Ksigi ziemskie i grodzkie gostyniskie i gbiskie Terrestria et castrensia Gostinensia 1 Liber decretorum 2 Libri oblatarum 3 Liber recognitionum et oblatarum 4 Liber manifestationum et oblatarum 5 Prothocollon actorum confederationum 6 Varia 7 Regestra causarum 52 Ksigi podkomorskie sieradzkie, piotrkowskie, szadkowskie i radomskowskie 56 Ksigi ziemskie i grodzkie sieradzkie Terrestria et castrensia Siradiensia 1 Acta terrestria Siradiensia - inscriptiones et decreta 2 Acta terrestria Siradiensia - regestra causarum 3 Acta castrensia Siradiensia 4 Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones 5 Acta castrensia Siradiensia - prothocolla inscriptionum et relationum 6 Acta castrensia Siradiensia - relationes 7 Acta castrensia Siradiensia - prothocolla relationum 8 Acta castrensia Siradiensia - inquisitiones iudiciales 9 Acta castrensia Siradiensia - prothocolla terminorum querelarum 10 Acta castrensia Siradiensia - decreta acticata 11 Acta castrensia Siradiensia - varia 12 Acta castrensia Siradiensia - regestra causarum 13 Acta castrensia Siradiensia - acta plenipotentiarum 58 Ksigi ziemskie szadkowskie Terrestria Schadkoviensia 27 sierpnia 2007 Strona 7 z 40

8 59 Ksigi podkomorskie wieluskie Succamerarialia Wielunensia 60 Ksigi ziemskie i grodzkie wieluskie Terrestria et castrensia Wielunensia 1 Acta castrensia Wielunensia - inscriptiones [I] 2 Acta terrestria Wielunensia - inscriptiones 3 Acta castrensia Wielunensia - inscriptiones [II] 4 Acta castrensia Wielunensia - relationes 5 Acta castrensia Wielunensia - prothocolla inscriptionum et relationum 6 Acta castrensia Wielunensia - prothocolla inscriptionum 7 Acta castrensia Wielunensia - prothocolla relationum 8 Acta castrensia Wielunensia - prothocolla relationum et citationum 9 Acta castrensia Wielunensia - przysigi i rejestry podatkowe 10 Acta terrestria Wielunensia - fragmenty i pozwy 11 Acta castrensia Wielunensia - fragmenty ksig ziemskich i grodzkich 12 Acta castrensia Wielunensia - oblatae 13 Acta castrensia Wielunensia - libri castrenses decretorum 14 Acta castrensia Wielunensia - decreta castrensia originalia 15 Acta castrensia Wielunensia - regestra causarum castrensia 16 Acta castrensia Wielunensia - libri inscriptionum, relationum et decretorum terrestrium 17 Acta terrestria Wielunensia - regestra causarum terrestria 18 Acta castrensia Wielunensia - libri plenipotentiarium castrenses 19 Acta castrensia Wielunensia - varia 62 Ksigi ziemskie ostrzeszowskie Terrestria Ostrzeschoviensia 1 Libri inscriptionum, relationum et oblatarum 2 Regestra causarum [I] 3 Regestra causarum [II] 4 Dissoluta variorum actorum 63 Ksigi grodzkie ostrzeszowskie Castrensia Ostrzeschoviensia 1 Libri inscriptionum, relationum, decretorum 2 Libri inscriptionum manualium 3 Libri debitorum 4 Liber plenipotentiarum 5 Libri relationum inductarum 6 Libri relationum manualium 7 Libri relationum et oblatarum 8 Prothocollon relationum et citationum 9 Libri decretorum 10 Varia 64 Komisja Porzdkowa Cywilno - Wojskowa ziemi wieluskiej i powiatu ostrzeszowskiego 65 Ksigi podkomorskie łczyckie Succamerarialia Lanciciensia 66 Ksigi ziemskie łczyckie Terrestria Lanciciensia 27 sierpnia 2007 Strona 8 z 40

9 1 Acta terrestria Lanciciensia 2 Regestra causarum 67 Ksigi grodzkie łczyckie Castrensia Lanciciensia 1 Libri inscriptionum 2 Fragmenta inscriptionum XVI et XVII saeculorum 3 Libri debitorum 4 Libri relationum 5 Libri oblatarum 6 Libri decretorum 7 Prothocollon plenipotentiarum 8 Prothocollon inscriptionum et relationum 9 Prothocollon manuale inscriptionum 10 Prothocollon manuale relationum 11 Taryfy podatkowe 12 Rozmaite akty i ksigi całego województwa 68 Ksigi ziemskie brzeziskie Terrestria Brzezinensia 1 Acta in terminis terrestribus 2 Regestra causarum 69 Ksigi ziemskie orłowskie Terrestria Orloviensia 1 Acta in terminis terrestribus 2 Regestra causarum 70 Ksigi ziemskie brzesko-kujawskie Terrestria Brzestensia (Cuyaviensia) 1 Acta terrestria Brzestensia (et Przedecensia) 2 Acta terrestria Brzestensia [II] 3 Regestra causarum 71 Ksigi grodzkie brzesko-kujawskie Castrensia Brzestensia (Cuyaviensia) 1 Libri inscriptionum et aliarum transactionum 2 Libri inscriptionum 3 Acta debitorum 4 Libri relationum et debitorum 5 Libri relationum 6 Libri decretorum 7 Libri oblatarum, dział I 8 Libri oblatarum, dział II 9 Libri oblatarum, dział III 10 Prothocollon plenipotentiarum 11 Prothocollon inscriptionum, relationum et decretorum 12 Regestrum causarum officii 13 Rozmaite akty i ksigi całego województwa 72 Ksigi ziemskie przedeckie Terrestria Przedecensia 73 Ksigi grodzkie przedeckie Castrensia Przedecensia 1 Acta castrensia [I] 2 Acta castrensia [II] 27 sierpnia 2007 Strona 9 z 40

10 3 Libri debitorum 4 Libri relationum et decretorum 5 Libri relationum 6 Libri decretorum 7 Libri oblatarum 8 Prothocolla plenipotentiarum 9 Manualia recognitionum et relationum 74 Ksigi ziemskie kowalskie Terrestria Covaliensia 75 Ksigi grodzkie kowalskie Castrensia Kovaliensia 1 Acta inscriptionum 2 Prothocollon debitorum et quietationum 3 Libri relationum et decretorum 4 Libri decretorum 5 Acta oblatarum [I] 6 Acta oblatarum [II] 7 Acta oblatarum [III] 8 Prothocolla inscriptionum, decretorum et relationum 9 Regestra casarum 76 Ksigi ziemskie radziejowskie Terrestria Radziejoviensia 1 Acta terrestria 2 Libri inscriptionum, decretorum et relationum 3 Regestra causarum 77 Ksigi grodzkie radziejowskie Castrensia Radziejoviensia 1 Libri inscriptionum 2 Prothocolla debitorum 3 Libri relationum 4 Libri decretorum 5 Manualia decretorum 6 Libri oblatarum [I] 7 Libri oblatarum [II] 8 Prothocollon iuramentorum 9 Prothocolla plenipotentiarum 10 Prothocolla exactionis ducillorum 11 Manualia inscriptionum et relationum 12 Regestra causarum 78 Ksigi ziemskie kruszwickie Terrestria Kruszvicensia 1 Acta in terminis particularibus 2 Decreta 79 Ksigi grodzkie kruszwickie Castrensia Kruszvicensia 1 Libri decretorum et relationum 2 Libri inscriptionum 3 Liber plenipotentiarum 4 Libri oblatarum 27 sierpnia 2007 Strona 10 z 40

11 5 Regestra causarum 6 Dissoluta 80 Komisja Porzdkowa Cywilno - Wojskowa Inowrocławska z powiatem radziejowskim i 81 Ksigi ziemskie i grodzkie bobrownickie Terrestria et castrensia Bobrovnicensia 1 Libri inscriptionum castrensium 2 Libri relationum castrensium 3 Libri decretorum castrensium 4 Libri decretorum terrestrium 5 Libri obligationum et acta varii tenoris 6 Decreta acticata terrestria 7 Decreta et sententiae iudicii terrestris 8 Decreta acticata castrensia 9 Manualia decretorum et regestra causarum iudicii castrensis 10 Singula decreta iudicii castrensis et acta coram iudicio producta 11 Libri sententiarum et regestra causarum iudicii castrensis 12 Libri plenipotentiarum et regestra contributionum 13 Dekrety sdów grodzkich i kondescensorialnych 14 Pozwy 15 Akty wieczyste, relacje i protestacje 83 Ksigi ziemskie dobrzyskie Terrestria Dobrinensia 85 Ksigi grodzkie łomyskie 87 Ksigi grodzkie braskie Castrensia Branscensia 88 Ksigi ziemskie drohickie Terrestria Drohicensia 89 Ksigi grodzkie drohickie Castrensia Drohicensia 1 Seria I 2 Seria II 90 Ksigi grodzkie gonidzkie Castrensia Gonidzensia 91 Ksigi grodzkie mielnickie Castrensia Mielnicensia 93 Ksigi ziemskie suraskie Terrestria Surasiensia 94 Sumariusze Akt Ziemskich i Miejskich Podlaskich 95 Ksigi grodzkie łukowskie Castrensia Lukoviensia 96 Kapicjana 27 sierpnia 2007 Strona 11 z 40

12 1 Bielsk 2 Drohiczyn 3 Brask 4 Sura 5 Gonidz 6 Łoma 7 Wsosz 8 Wizna 9 Zambrów 10 Ostrołka 11 Kolno 12 Ostrów 13 Radziłowo 14 Mielnik 15 Varia 97 Ksigi miejskie Starej Warszawy 98 Ksigi miejskie Nowej Warszawy 99 Ksigi miejskie Warszawa-Ekonomiczne 101 Ksigi miejskie Białystok 102 Ksigi miejskie Bielsk 103 Ksigi miejskie Bodzanów 106 Ksigi miejskie Brze 107 Ksigi miejskie Brzenica 108 Ksigi miejskie Chocz 110 Ksigi miejskie Ciechanów 114 Ksigi miejskie Dobra 115 Ksigi miejskie Dobrzy 116 Ksigi miejskie Działoszyn 117 Ksigi miejskie Gbin 27 sierpnia 2007 Strona 12 z 40

13 118 Ksigi miejskie Grocholice 120 Ksigi miejskie Grzegorzew 121 Ksigi miejskie Janów 123 Ksigi miejskie Kamiesk 124 Ksigi miejskie Kazimierz 125 Ksigi miejskie Knyszyn 127 Ksigi miejskie Kowal 131 Ksigi miejskie Lubraniec 132 Ksigi miejskie Lutomiersk 134 Ksigi miejskie Łczyca 135 Ksigi miejskie Łowicz 136 Ksigi miejskie Łód 138 Ksigi miejskie Mordy 139 Ksigi miejskie Nieszawa 1 Akta wójtowskie miasta Nieszawy 2 Akta radzieckie miasta Nieszawy 3 Akta sdu starociskiego z apelacji 140 Ksigi miejskie Olkusz 141 Ksigi miejskie Osmolin 142 Ksigi miejskie Ostrów 143 Ksigi miejskie Pajczno 144 Ksigi miejskie Płock 27 sierpnia 2007 Strona 13 z 40

14 145 Ksigi miejskie Praszka 146 Ksigi miejskie Radziejów 1 Akta wójtowskie miasta Radziejowa 2 Akta radzieckie miasta Radziejowa 147 Ksigi miejskie Rzgów 148 Ksigi miejskie Sieradz 150 Ksigi miejskie Sempolno 151 Ksigi miejskie Szadek 152 Ksigi miejskie Szczerców 154 Ksigi miejskie Szresk 157 Ksigi miejskie Tuszyn 158 Ksigi miejskie Uniejów 159 Ksigi miejskie Warta 160 Ksigi miejskie Wielu 161 Ksigi miejskie Zakroczym 162 Ksigi miejskie Zgierz 164 Ksigi wiejskie Lubatówka 165 Ksigi wiejskie Rogi 166 Akta biskupstwa warmiskiego 167 Akta kapituły warmiskiej 168 Varia Oddziału I 169 Generalne Dyrektorium. Departament Prus Południowych General Direktorium [General 27 sierpnia 2007 Strona 14 z 40

15 1 I Uniwersalia 2 II Zarzdzenia główne (Hauptverordnungen) 3 III Departament Kaliski (Departement Kalisch) 4 IV Departament Poznaski (Departement Posen) 5 V Departament Warszawski (Departement Warschau) 6 VI Miejscowoci (Ortschaften) 7 VII Urzdy (Ämter) 8 VIII Akta dotyczce lenictwa (Forstakten) 9 IX Militaria 10 X Akta dotyczce spraw kocielnych, dóbr duchownych oraz szkolnictwa (Geistliche 11 Güter-, Kirchen- und Schulwesen) XI Akta powiatów (Kreissachen) 12 XII Inspekcje (Inspektionen) 13 XIV Akta zwizane z zatrudnianiem urzdników (Bediensten Sachen) 14 XIV Akta personalne tajnego głównego radcy finansowego von Klewitza 15 XV Akta Komisji Klasyfikacyjnej, Szacunkowej oraz innych komisji działajcych na 16 terenie Prus Południowych (Klassifikationskommission, Detaxationskommission) XVa Indaganda (Indaganda oder topographisch-statistische Fragen über den Zustand und 17 der Beschaffenheit Dorfes [...]) XVb Indaganda (Historische Tabelle vom Zustande und von denen Prästationen des adelichen Dorfes [...]) 170 Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich General Direktorium 1 I Bestallungssachen (Sprawy nominacji) 2 II Ämter (Urzdy domen) 3 III Städte (Miasta) 4 IV Kreise (Powiaty) 5 V Forstakten (Sprawy lene) 6 VI Materien 171 Generalne Dyrektorium. Departament Solny General Direktorium. [General Ober 1 Armensachen (Sprawy ubogich) 2 Bausachen (Sprawy budownictwa) 3 Diäten und Reisekosten (Diety i koszty podróy) 4 Feuerversicherungs - und Feuerverhütungssachen (Zabezpieczenia przeciwpoarowe) 5 Inspektionen (Inspekcje) 6 Kassen und Rechnungen (Kasy i rachunki) 7 Kammeraakzise und Zolldeputation (Akcyza kameralna i Deputacja Celna) 8 Militaria (Sprawy wojskowe) 9 Offizianten (Urzdnicy) 10 Postsachen (Sprawy pocztowe) 11 Provinzialdirektion Königsberg (Zarzd prowincji w Królewcu) 12 Salzsachen (Sprawy solne) 13 Salzböttcherei (Produkcja beczek na sól) 14 Salzkontraventionen und Defraudationen (Wykroczenia w sprawach solnych) 15 Salzsellerei (Sprzeda soli) 16 Salztonnendefekte (Uszkodzenia beczek na sól) 17 Salzversorgung (Zaopatrzenie w sól) 18 Speicherkauf und -Mietung (Zakup i wynajmowanie spichlerzy) 19 Sturm-, Wasser- und Feuerschaden (Szkody powstałe wskutek powodzi, burz i poarów) 20 Transitsachen (Sprawy tranzytu) 27 sierpnia 2007 Strona 15 z 40

16 21 Wegbesserung (Naprawa dróg) 22 Zollsachen (Sprawy celne) 173 C. k. Zjednoczona Kancelaria Nadworna K. k. Vereinigte Hofkanzlei 174 Komisja Rzdzca 1 Finanse. Generalia i organizacja Kas Skarbowych 2 Podatki i wiadczenia róne 3 Długi i poyczki wojenne 4 Sprawy walutowe i monetarne. Papiery wartociowe 5 Administracja dóbr pastwowych 6 Administracja celna 7 Administracja solna 8 Administracja tytoniowa 9 Administracja stemplowa 10 Poczta 11 Sanitaria 12 Budownictwo 13 Varia 14 Normalia 1 Ksigi kancelaryjne 2 Akta spraw 175 Rada Stanu i Rada Ministrów Ksistwa Warszawskiego 1 Ksigi kancelaryjne 2 Akta spraw 176 Rada Ministrów Ksistwa Warszawskiego 1 Ksigi kancelaryjne 2 Akta spraw 178 Rzd Centralny Wojskowy Tymczasowy Obojga Galicji z 1809 r. 179 Militaria z czasów epoki napoleoskiej 181 Rada Najwysza Tymczasowa Ksistwa Warszawskiego 1 Protokoły korespondencji i uchwał 2 Akta spraw 182 Sejm Ksistwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 1 Akta Sejmu Ksistwa Warszawskiego 2 Akta Sejmu Królestwa Polskiego 183 Rzd Tymczasowy Królestwa Polskiego 184 I Rada Stanu Królestwa Polskiego 1 Akta spraw: Sekcja I Sprawy ogólne, normatywno-organizacyjne, osobowe, raporty z działalnoci władz 2 Akta spraw: Sekcja II Wydział Wyzna i Owiaty 3 Akta spraw: Sekcja III Wydział Sprawiedliwoci 4 Akta spraw: Sekcja IV Wydział Spraw Wewntrznych i Policji 27 sierpnia 2007 Strona 16 z 40

17 5 Akta spraw: Sekcja V Wydział Skarbu 6 Akta spraw: Sekcja VI Wydział Wojny 7 Akta spraw: Sekcja VII Organa policyjne 8 Akta spraw: Sekcja VIII Sprawy róne pozaresortowe 9 Protokoły Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu 10 Ksigi kancelaryjne 185 II Rada Stanu Królestwa Polskiego 1 Akta spraw: Sekcja I - Sprawy ogólne, normatywno-organizacyjne, osobowe, sprawozdania z czynnoci władz rzdowych 2 Akta spraw: Sekcja II - Wydział Sprawiedliwoci 3 Akta spraw: Sekcja III - Wydział Spraw Wewntrznych, Duchownych i Owiecenia Publicznego 4 Akta spraw: Sekcja IV - Wydział Przychodów i Skarbu 5 Akta spraw: Sekcja V - Sprawy heraldyczne i tytułów honorowych 6 Akta spraw: Sekcja Ia, Ib - Spory jurysdykcyjne 7 Akta spraw: Sekcja IIa, Iib - Spory administracyjne, rekursy od wyroków administracyjnych 8 Akta spraw: Sekcja IIIa - Zaskarenia urzdników o naduycia władzy 9 Akta spraw: Sekcja IV a-c - Allewiacje 10 Akta spraw: Sekcja Va i VIa - Sprawy o przecienia skarbowe oraz o odszkodowania 11 Protokoły posiedze II Rady Stanu 12 Pomoce kancelaryjne 186 III Rada Stanu Królestwa Polskiego 1 Akta spraw: Sekcja I - Specjalia Rady Stanu, generalia ogólnokrajowe 2 Akta spraw: Sekcja II, III - Wydział Skarbowo-Administracyjny, Wydział Prawodawczy 3 Akta spraw: Sekcja IV - Wydział Sporny i Skład Sdzcy Rady Stanu 4 Akta spraw: Sekcja V - Wydział Prób i Zaale 5 Ksigi protokołów posiedze 187 Ogólne Zebranie Warszawskich Departamentów Rzdzcego Senatu (Obszczeje Sobranije 1 Akta spraw 2 Ksigi protokołów Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rzdzcego Senatu 188 Rada Administracyjna Królestwa Polskiego 1 Protokoły posiedze Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego i Rzdu Tymczasowego (Engla). 2 Skorowidz osób podlegajcych karze konfiskaty majtków za przestpstwa od roku Akta spraw 4 Ksigi narad o budecie dochodów i wydatków Królestwa Polskiego 190 Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego 1 Kancelaria Dyrektora Głównego KRSWDiOP 2 Kancelaria Komisji Rzdowej Spraw Wewntrznych 3 Organy do Spraw Specjalnych 4 Sekretariat Generalny Komisji Rzadowej Wyzna Religijnych i i Owiecenia Publicznego 5 Wydział Wyzna Komisji Rzdowych, Zarzd Obcych Wyzna 6 Akta prowincji polskiej ks. ks. augustianów 191 Komisja Rzdowa Spraw Wewntrznych 7 Akta róne dotyczce spraw wyznaniowych z lat Sekcja Miast - Ogólne zagadnienia miejskie 2 Sekcja Miast - akta miast gub. warszawskiej 27 sierpnia 2007 Strona 17 z 40

18 3 Sekcja Miast - akta miast gub. radomskiej 4 Sekcja Miast - akta miast gub. lubelskiej 5 Sekcja Miast - akta miast gub. płockiej 6 Sekcja Miast - akta miast gub. augustowskiej 7 Sekcja Miast - akta miasta Warszawy 8 Sekcja Administracyjno - Policyjna 192 Komisja Rzdowa Sprawiedliwoci Królestwa Polskiego 193 Komisja Rzdowa Wojny 1 Sekretariat Generalny. Biuro Korespondencji. 2 Dyrekcja I. Wydział 1 Artylerii i Inynierów. Biuro Artylerii 3 Dyrekcja I. Wydział 1 Artylerii i Inynierów. Biuro Inynierów 4 Dyrekcja I. Wydział 1 Artylerii i Inynierów. Biuro Komisariatu 5 Dyrekcja I. Wydział 2. Wydział Zdrowia v. Lekarski 6 Dyrekcja II Osób. Wydział I. Ruchu 7 Dyrekcja II Wydział 1 Ruchu. Biuro zacigu i remonty 8 Dyrekcja II Osób. Wydział 2 Audytoriatu Generalnego 9 Dyrekcja III. Rachunkowoci. Wydział 1 Funduszów. Biuro Funduszów 10 Dyrekcja III Rachunkowoci. Wydział 1 Funduszów. Biuro ołdu 11 Dyrekcja III Rachunkowoci. Wydział 1 Funduszów. Biuro furau i wynagrodze 12 Dyrekcja III Rachunkowoci. Wydział 1 Funduszów. Biuro rachunkowoci artylerii i 13 inynierii Dyrekcja III Rachunkowoci Wydział 1 Funduszów. Biuro rachuby słuby zdrowia 14 Dyrekcja III Rachunkowoci. Wydział II. Kontrola Generalna 15 Biura po b. Komisji Rzdowej Wojny 16 Komitet Artylerii i Inynierów (Sztab Korpusu artylerii i inynierów) 17 Sztab Główny. Główne Dyurstwo 18 andarmeria polska 19 Kozacy Kordonu Granicznego 20 Generał-Gubernator m. st. Warszawy (polski) 21 X Okrg Stray Wewntrznej 194 Komisja Rzdowa Przychodów i Skarbu 1 Ministerium Skarbu Ksistwa Warszawskiego (Wydział Dochodów Stałych i Rachunkowo-Statystycznych) 2 KRPiS (Sekretariat Generalny, Biuro Przyboczne Dyrektora Głównego, Wydział Dochodów Niestałych) 3 Zarzd Finansowy Królestwa Polskiego 4 Dyrekcja Kontroli (gub. kaliska i płocka) i Wydział Dóbr i Lasów Rzdowych oraz tzw. varia skarbowe 5 KRPiS - dopływ kielecki 195 Najwysza Izba Obrachunkowa Królestwa Polskiego 196 Sekretariat Stanu Ksistwa Warszawskiego, Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego, 1 Sekretariat Stanu Ksistwa Warszawskiego 2 Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego 3 Kancelaria Własna JCMoci do Spraw Królestwa Polskiego 197 Kancelaria Senatora Nowosilcowa 27 sierpnia 2007 Strona 18 z 40

19 198 Policja Tajna Wielkiego Ksicia Konstantego 1 Biuro płk barona Sassa (policja tajna zagraniczna) 2 Biuro Mateusza Schleya (policja tajna krajowa) 3 Biuro Henryka Mackrotta (kontrpolicja belwederska) 199 Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk 200 Władze Centralne Powstania Listopadowego Papiery generała Rohlanda 1 Akta Władz Centralnych - Dyktator 2 Akta Władz Centralnych - Rzd Narodowy 3 Akta Władz Centralnych - Komisja Rzdowa Spraw Wewntrznych i Policji z okresu powstania 4 Akta Władz Centralnych - Ministerstwo Spraw Zagranicznych 5 Varia i zespoły szcztkowe 202 Zbiór Materiałów Miskiego Koła Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 1 Gubernator Cywilny Miski 2 Rzd Gubernialny Miski 3 Miska Gubernialna Komisja ledcza utworzona dla zbadania spraw uczestników Powstania Listopadowego 4 Tymczasowy Wojenny Gubernator Miski 5 Wojenny Naczelnik powiatu ihumeskiego i bobrujskiego 6 Inwentarze cerkiewne i mapa 7 Wojenny Gubernator Wileski 203 Namiestnik i Głównodowodzcy wojskami w Królestwie Polskim Namiestnik i 1 Wydział Wojskowy Kancelarii Własnej Namiestnika 2 Kancelaria Własna Namiestnika 3 Kancelaria Tajna Namiestnika 204 Izba Administracyjna Dóbr Koronie i Skarbowi Przywróconych 1 Zamek Królewski w Warszawie 2 Kolegium Pojezuickie 3 Łazienki Królewskie 205 Marszałek Dworu Królewskiego 4 Inne posiadłoci Korony w Warszawie 206 Intendent Łazienek Królewskich 207 Intendent Generalny Budowl Korony 208 Wydział Stajenny Dworu J. K. Moci 209 Wielki Koniuszy Dworu Królewskiego w Warszawie 210 Komisja Nadzoru Budowl Korony 27 sierpnia 2007 Strona 19 z 40

20 211 Intendent Zamku 1 Zamek Królewski i zabudowania do niego nalece 2 Pałac Brühlowski 3 Pałac Namiestnikowski 212 Intendent Łazienek i Belwederu 213 Kancelaria Własna Namiestnika. Wydział Pałacowy (Sobstwiennaja Kancelarija 214 Zarzd Pałaców Cesarskich w Warszawie (Uprawlenije impieratorskimi dworcami w 1 Generalia Zarzdu 2 Rozkazy 3 Akta osobowe 4 Personel Zarzdu 5 Lecznictwo 6 Zapomogi i nagrody 7 Liberie 8 Deputaty 9 Sklep dla pracowników Zarzdu Pałaców Cesarskich 10 Kasa poyczkowo - oszczdnociowa Zarzdu Pałaców Cesarskich 11 Emerytury 12 Kwaterunek wojsk w pałacach 13 Arendy i sprzeda dóbr 14 Podatki 15 Majtek ruchomy 16 Przyjazdy dostojnych goci 17 Cerkiew łazienkowska 17 Łazienki i Belweder 19 Stajnia belwederska 20 Zamek i cerkiew zamkowa 21 Majtno Sielce 22 Pałac, ogród, baantarnia i zwierzyniec w Skierniewicach 23 Oraneria nieborowska 24 Parki, sady, cieplarnie, wodocigi 25 Wydatki na utrzymanie pałaców 26 Wydatki na utrzymanie personelu 27 Remonty 28 Wydatki na owietlenie i ogrzewanie 29 Wydatki na prace porzdkowe 30 Wydatki na materiały kancelaryjne 31 Akta rachunkowe 32 Ksigi obrotów materiałowych 33 Ksigi rachunkowe 34 Inwentarze pałacowe 35 Dzienniki kancelaryjne 27 sierpnia 2007 Strona 20 z 40

21 36 Kasa i Kontrola Ministerstwa Dworu Cesarskiego 215 Administracja Ksistwa Łowickiego 216 Zarzd Wojennego Generał-Gubernatora Warszawskiego (Uprawlenije Warszawskogo 1 Wydział Policyjny 2 Wydział Cywilny 3 Wydział I 4 Wydział II 5 Dopływy z lat pó niejszych z dissolutów 217 Sd Apelacyjny Królestwa Polskiego 218 Prokuratoria Generalna Królestwa Polskiego 219 Heroldia Królestwa Polskiego 1 Akta odziedziczone po Deputacji do Rozpoznawania i Przyznawania Tytułów Honorowych wybranych z grona Senatu 2 Akta wytworzone w kancelarii Heroldii 3 Aneksy do przewodu legitymacyjnego rodzin szlacheckich zamieszkałych w Królestwie Polskim, na Litwie, Wołyniu i Ukrainie 220 Komisja Centralna Likwidacyjna Królestwa Polskiego 221 Bank Polski 1 Akta finansowe 2 Wydział Korespondencji Zagranicznej Banku Polskiego 3 Akta róne 222 Ministerstwo Finansów Cesarstwa Rosyjskiego. Kancelaria Specjalna Ministra do Spraw 1 Sprawy ogólne 2 Raporty kwartalne 3 Akta dotyczce budetów Królestwa 4 Ksiga finansowa m. Warszawy 223 Dyrekcja Ubezpiecze 224 Rada Główna Opiekucza Szpitali 1 Akta dotyczce szpitali 2 Akta sal ochron dla dzieci 3 Akta domów schronienia 4 Legaty osób wieckich i duchownych 5 Ksigi rachunkowe 6 Fundusze RGO 7 Akta róne 225 Zbór Ewangelicko - Augsburski w Warszawie 1 Archiwum 2 Akta Rachunkowe 3 Wydział Kocielny 4 Wydział Kasowy 27 sierpnia 2007 Strona 21 z 40

Bazy danych utworzone w archiwach (stan na 31.12.2007) Baza danych Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie BAZY AGAD - SPIS RAP - 1999 SPIS ZESPOŁÓW

Bazy danych utworzone w archiwach (stan na 31.12.2007) Baza danych Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie BAZY AGAD - SPIS RAP - 1999 SPIS ZESPOŁÓW Bazy danych utworzone w archiwach (stan na 31.12.2007) Baza danych Opis Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie BAZY AGAD - SPIS RAP - 1999 SPIS ZESPOŁÓW AGAD ARCHIWUM KORONNE WARSZAWSKIE - DZIAŁ "ROSYJSKIE"

Bardziej szczegółowo

Łukasz Guldon (Archiwum Państwowe w Kielcach)

Łukasz Guldon (Archiwum Państwowe w Kielcach) Łukasz Guldon (Archiwum Państwowe w Kielcach) Urzędy administracji ogólnej w guberni kieleckiej w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku. Dzieje ustrojowe, przepisy kancelaryjne, stan opracowania, wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. AKTA MIAST

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. AKTA MIAST ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. Akta miast, 2. Prezydia miejskich rad narodowych, 3. Miejskie rady narodowe, 4. Urzędy miejskie (w kolejności alfabetycznej miast) 1. AKTA

Bardziej szczegółowo

RĘKOPISY I DOKUMENTY WIEK XVI-XVIII

RĘKOPISY I DOKUMENTY WIEK XVI-XVIII 61 RĘKOPISY I DOKUMENTY WIEK XVI-XVIII 120. Zygmunt August (1520-1572), król Polski. Potwierdzenie posiadania na prawie szlacheckim dóbr Matiejewszczyzna w województwie trockim bliżej nieznanej osobie

Bardziej szczegółowo

Rada Administracyjna Miasta Krakowa i Jego Okręgu. Z dziejów XIX-wiecznej administracji krakowskiej

Rada Administracyjna Miasta Krakowa i Jego Okręgu. Z dziejów XIX-wiecznej administracji krakowskiej Mateusz Mataniak (Kraków) Rada Administracyjna Miasta Krakowa i Jego Okręgu. Z dziejów XIX-wiecznej administracji krakowskiej Verwaltungsrat der Stadt Krakau und Ihres Umkreises. Aus der Geschichte krakauer

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne Tadeusz Wojciechowski ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA 1. Uwagi wstępne W dotychczasowej literaturze historycznej, obejmującej dzieje polskich formacji wojskowych w okresie I wojny światowej oraz początkowy

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny administracji skarbowej od 1918 roku

Rys historyczny administracji skarbowej od 1918 roku Rys historyczny administracji skarbowej od 1918 roku Wstęp Rozwój administracji podatkowej należy wiązać z rozwojem podatków. Podobnie jak one ulegała ona ciągłym przeobrażeniom i reformom. Administracja

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT. TYTUŁY KLAS I i II RZDU

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT. TYTUŁY KLAS I i II RZDU JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Jednolity rzeczowy wykaz akt Akademii Rolniczej we Wrocławiu opracowany został zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Kultury, z dn. 16.09.2002r, w sprawie postpowania z dokumentacj,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWYCH STOSUNKÓW POLSKO-FRANCUSKICH 1917 1939 W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWYCH STOSUNKÓW POLSKO-FRANCUSKICH 1917 1939 W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Jacek Woyno MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWYCH STOSUNKÓW POLSKO-FRANCUSKICH 1917 1939 W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Lata 1918 1939 to okres, w którym nastąpiło szczególne uaktywnienie kontaktów politycznych,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Archiwalia izb przemysłowo-handlowych II RP

Rozdział I. Archiwalia izb przemysłowo-handlowych II RP Karol Dąbrowski Rozdział I. Archiwalia izb przemysłowo-handlowych II RP Wstęp Izby przemysłowo-handlowe nie były tworem nieznanym na ziemiach Polskich. Za wzorem napoleońskim w Księstwie Warszawskim utworzono

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS Raport (wersja ostateczna) (i) Ocena KRUS jako organizacji; (ii) Zalecenia w kwestii niezbdnych zmian w KRUS;

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOKUMENTACJI ZABYTKÓW. BIBLIOTEKA MUZEALNICTWA I OCHRONY ZABYTKÓW Seria B Tom XXVI Pod redakcją MARII CHARYTAŃSKIEJ

OŚRODEK DOKUMENTACJI ZABYTKÓW. BIBLIOTEKA MUZEALNICTWA I OCHRONY ZABYTKÓW Seria B Tom XXVI Pod redakcją MARII CHARYTAŃSKIEJ OŚRODEK DOKUMENTACJI ZABYTKÓW BIBLIOTEKA MUZEALNICTWA I OCHRONY ZABYTKÓW Seria B Tom XXVI Pod redakcją MARII CHARYTAŃSKIEJ WARSZAWA 1969 MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI ZARZĄD MUZEEEÓW I OCHRONY ZABYTKÓW

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa 1

Klasyfikacja budŝetowa 1 Klasyfikacja budŝetowa 1 Załącznik Nr 2 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE TOWARZYSTWO KULTURY IM. J. M. GOSLARA W KOLBUSZOWEJ ROCZNIK KOLBUSZOWSKI. Nr 12

REGIONALNE TOWARZYSTWO KULTURY IM. J. M. GOSLARA W KOLBUSZOWEJ ROCZNIK KOLBUSZOWSKI. Nr 12 REGIONALNE TOWARZYSTWO KULTURY IM. J. M. GOSLARA W KOLBUSZOWEJ ROCZNIK KOLBUSZOWSKI Nr 12 KOLBUSZOWA 2012 Rocznik Kolbuszowski ukazuje się od 1986 r. RADA NAUKOWA ks. Włodzimierz Bielak, Maria Dębowska,

Bardziej szczegółowo

Naszym najbliŝszym. gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami

Naszym najbliŝszym. gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami 0 Naszym najbliŝszym gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami 1 Spis treści Przedmowy s. 3 Wstęp s. 5 Rozdział 1. Polska Odrodzona s. 6 1.1. Polska w okresie międzywojennym s. 6 1.2. Słupca w okresie

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS. 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel.

CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS. 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel. CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS WARSZAWSKI ANTYKWARIAT NAUKOWY LECH WOŹNIAK 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel./fax 22 621 38 67 www.antykwariatlogos.waw.pl

Bardziej szczegółowo

NOWOSIELSKI linoryt poz. 8

NOWOSIELSKI linoryt poz. 8 NOWOSIELSKI linoryt poz. 8 s z t u k a i r z e m i o s ł o 1. BATOWSKI Zygmunt (1876 1944): Wizerunki Kopernika. Toruń: Tow. Bibljofilów im. Lelewela, 1933. 99, [5] s., [9] k. tabl.: il., 32 cm, brosz.

Bardziej szczegółowo

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Jerzy Ciesielski UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Zadanie utworzenia archiwum wojskowego postawiła, przypuszczalnie w październiku 1918 roku, Sekcja Naukowa Komisji

Bardziej szczegółowo

Próby odzyskania majątku Ostrowy przez hr. Natalię von Brassow po I wojnie światowej

Próby odzyskania majątku Ostrowy przez hr. Natalię von Brassow po I wojnie światowej Dariusz Złotkowski Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Próby odzyskania majątku Ostrowy przez hr. Natalię von Brassow po I wojnie światowej T rudno dziś jednoznacznie i precyzyjnie stwierdzić co

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek S Ł OW N I K B I O G R A F I C Z N Y Wa r s z a w a 2015 MAZOWIECCY MUZEALNICY S Ł O W N I K B I O G R A F I C Z N Y Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek MAZOWIECCY MUZEALNICY

Bardziej szczegółowo

13 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego. Zarys działalności 1809 1815 1. Jarosław Dudziński (Sosnowiec) Uwagi wstępne

13 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego. Zarys działalności 1809 1815 1. Jarosław Dudziński (Sosnowiec) Uwagi wstępne Jarosław Dudziński (Sosnowiec) 13 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego Zarys działalności 1809 1815 1 Uwagi wstępne Kampania 1807 roku dobiegła końca. Cesarz Francuzów Napoleon I Bonaparte i Car Wszechrosji

Bardziej szczegółowo

Constitutions et Concordats

Constitutions et Concordats Constitutions et Concordats Konstytucja z 3 maja 1791 => p. 1 Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 r. => p. 9 Konstytucyjna Królestwa Polskiego z dnia 27 listopada 1815 => p. 16 Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Z ZAGADNIEŃ HERALDYKI I NAUK POKREWNYCH

Z ZAGADNIEŃ HERALDYKI I NAUK POKREWNYCH ZESZYTY KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK 14 Z ZAGADNIEŃ HERALDYKI I NAUK POKREWNYCH Pod redakcją Piotra Gołdyna Kalisz 2014 Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Rada Redakcyjna Prof. dr hab. Artur

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion nr 64 (s. 307) ukazał się przy końcu 1976 roku.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2011 Copyright by Stanisław Milewski i Adam Redzik, Warszawa 2011 ISBN 978-83-244-0158-1

Copyright by Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2011 Copyright by Stanisław Milewski i Adam Redzik, Warszawa 2011 ISBN 978-83-244-0158-1 Opracowanie graficzne: Janusz Barecki Korekta: Bogusława Jędrasik Redakcja merytoryczna: Adam Redzik Opracowanie indeksów: Danuta Redzik, Adam Redzik Edytor: Agnieszka Dziewulska Recenzent naukowy: prof.

Bardziej szczegółowo

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot NE S T O R Czasopismo Artystyczne 4(18) 2011 Rok V www.nestor-krasnystaw.eu ISSN 1898-1801 fot. Michał Żywot ZABYTEK Z OKŁADKI Zespół pałacowo-parkowy STRYJÓW. Za bramą wjazdową i kordegardą z 1897 roku,

Bardziej szczegółowo

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE!

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NAPOLEON W WILNIE ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NR 6 (114) CZERWIEC 2015 Dobroczynne inicjatywy szlachty, filantropów, darczyńców Na przełomie XIX- XX w.

Bardziej szczegółowo

KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. PRZEWODNICZĄCY Janusz Witkowski. REDAKTOR GŁÓWNY Halina Dmochowska

KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. PRZEWODNICZĄCY Janusz Witkowski. REDAKTOR GŁÓWNY Halina Dmochowska KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO PRZEWODNICZĄCY Janusz Witkowski REDAKTOR GŁÓWNY Halina Dmochowska CZŁONKOWIE Ewa Adach-Stankiewicz, Wojciech Adamczewski, Renata Bielak, Maria Jeznach,

Bardziej szczegółowo