AGAD zespoły i serie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGAD zespoły i serie"

Transkrypt

1 1 Zbiór dokumentów pergaminowych AGAD zespoły i serie 2 Zbiór dokumentów papierowych 3 Archiwum Koronne Warszawskie 1 Szwedzkie 2 Rosyjskie 3 Pruskie 4 Cesarskie (Austriackie, Wiedeskie) 5 Angielskie 6 Brunszwickie 7 Genueskie 8 Weneckie 9 Wgierskie 10 Holenderskie 11 Palatynatu Reskiego 12 Portugalskie 13 Duskie 14 Kurlandzkie 15 Koloskie 16 Mogunckie 18 Modeskie 19 Maltaskie 20 Lotaryskie 21 Hanzeatyckie 22 Gdaskie 23 Mołdawskie i Wołoskie 24 Neapolitaskie 25 Kozackie 26 Papieskie 27 Siedmiogrodzkie 28 Saskie 29 Sycylijskie 30 Sardyskie 31 Toskaskie 32 Trewirskie 33 Tatarskie 34 Tureckie 35 Perskie 36 Francuskie 37 Badeskie 38 Szwajcarskie 27 sierpnia 2007 Strona 1 z 40

2 4 Metryka Koronna 1 Ksigi Wpisów (Libri inscriptionum) 2 Ksigi Poselstw (Libri Legationum) 3 Sigillata 4 Ksigi Spraw Publicznych (Ksigi Kanclerskie) 5 Ksigi Sdu Asesorskiego, Relacyjnego i Sejmowego 6 Ksigi sdu referendarskiego 7 Lustracje, dz XVIII 8 Metryka Mazowiecka 5 Sumariusz Metryki Litewskiej 1 Sumariusz ksig kancelarii wikszej 2 Sumariusz ksig kancelarii mniejszej 6 Nuncjatura Stolicy Apostolskiej 7 Archiwum Skarbu Koronnego 1 ASK 1 - Rachunki Królewskie 2 ASK 2 - Rachunki Poselstw 3 ASK I - Rejestry podatkowe 4 ASK II - Rachunki Sejmowe 5 ASK III - Rachunki Nadworne 6 ASK IV - Ksigi Rekognicji 7 ASK V - Ksigi Kwitów 8 ASK VI - Ksigi Asygnat 9 ASK XLVI - Lustracje, rewizje i inwentarze dóbr królewskich 10 ASK LIV - Zbiór pism rozmaitych tyczcych si dóbr królewskich 11 ASK LVI - Inwentarze Starostw 12 ASK 82 - Zbiór pism rozmaitych wydziału wojskowego dotyczcych 13 ASK 84 - Ksigi addytamentów wojskowych 14 ASK 85 - Rejestry Popisowe Wojska Koronnego 15 ASK 86 - Rachunki z przychodów i wydatków na potrzeby wojska 8 Archiwum Kameralne 1 I - panowanie Augusta II 2 II - panowanie Augusta III 3 III - panowanie Stanisława Augusta 9 Akta Ekonomii Malborskiej 10 Tzw. Metryka Litewska 1 Ksigi wpisów litewskich (dział I A) 2 Ksigi wpisów koronnych (Dział I B) 3 Ksigi sdowe litewskie (Dział II A) 4 Ksigi sdowe koronne (Dział II B) 5 Ksigi publiczne litewskie (Dział III A) 6 Ksigi publiczne koronne (Dział III B) 7 Ksigi rewizji i opisów (Dział IV B) 27 sierpnia 2007 Strona 2 z 40

3 8 Ksigi wypisów (Dział V) 9 Ksigi Rady Nieustajcej i akta nowszego pochodzenia (dział VII) 10 Inwentarze historyczne (dział VIII) 11 "Nowe ksigi" (dział IX) 11 Tzw. Archiwum Królestwa Polskiego 12 Materiały genealogiczne, w tym m in wywody przodków 12 Zbiór Popielów 13 Archiwum Sejmu Czteroletniego 14 Korespondencja Stanisława Augusta 15 Archiwum Ghigiottiego Archiwum Gigiottiego 16 Papiery Wickedégo 17 Militaria z Jabłonny 18 Komisja Bankowa 19 Ksigi ziemskie i grodzkie warszawskie Terrestria et Castrensia Warsaviensia 1 Acta terrestria et castrensia Varsoviensia 2 Fragmenta variorum librorum terrestrium et castrensium Varsoviensium 3 Decreta iudicii terrestris Varsoviensis 4 Libri donationum et perpetuarum transactionum 5 Protocollon donationum et inscriptionum 6 Libri decretorum in terminis querelarum et causarum officii 7 Acta et inducta relationum 8 Varia grodu Warszawy 21 Ksigi ziemskie błoskie Terrestria Blonensia 1 Inscriptiones 2 Decreta 22 Ksigi ziemskie tarczyskie Terrestria Tarczynensia 1 Inscriptiones 2 Decreta 23 Ksigi ziemskie płockie Terrestria Plocensia 1 Płockie ziemskie wieczyste relacje 2 Płockie ziemskie wieczyste relacji i wyroków 3 Płockie ziemskie wyroki i relacje 4 Płockie ziemskie decreta [I] 5 Płockie ziemskie decreta [II] 6 Płockie ziemskie inkwizycje 27 sierpnia 2007 Strona 3 z 40

4 7 Płockie ziemskie desolata graniczne 8 Płockie ziemskie destructa 24 Ksigi grodzkie płockie Castrensia Plocensia 1 Płockie grodzkie wieczyste 2 Płockie grodzkie wieczyste aktykowane 3 Płockie grodzkie wieczyste oryginalne 4 Płockie grodzkie wieczyste dissoluta 5 Płockie grodzkie wieczyste relacje 6 Płockie grodzkie relacje, manifesty i protestacje 7 Płockie grodzkie decreta iudicialia 8 Płockie grodzkie wokandy 9 Płockie grodzkie wyroki iudicialia 10 Płockie grodzkie oblaty 11 Płockie grodzkie desoluta graniczne 12 Płockie grodzkie pozwy 13 Płockie regestra spraw i wyroków grodzkich i ziemskich 14 Płockie grodzkie dekrety 15 Płockie ekstrakty graniczne 16 Płockie ekstrakta dawne 17 Płockie dawne ekstrakta 18 Płockie desolata 19 Płockie taryfy podatków i spisy ludnoci 20 Płockie czynnoci zjazdowe 25 Ksigi ziemskie szreskie Terrestria Schrenensia 26 Ksigi ziemskie i grodzkie ciechanowskie Terrestria et castrensia Ciechanoviensia 1 Ciechanowskie grodzkie perpetuitatis 2 Ciechanowskie grodzkie relacje oblaty 3 Ciechanowskie grodzkie desoluta 4 Ciechanowskie grodzkie destrukta 6 Ciechanowskie wieczyste oryginalne 7 Ciechanowskie wieczyste aktykowane 8 Ciechanowskie aktykowane [seria II] 9 Ciechanowskie relationum [seria I] 10 Ciechanowskie relationum [seria II] 11 Ciechanowskie relationum suscepty 12 Ciechanowskie ziemskie dekreta 13 Ciechanowskie wyroki sdowe 14 Ciechanowskie inkwizycje 15 Ciechanowskie wyroki zjazdowe 15 Ciechanowskie regestra spraw 16 Ciechanowska wokand i rónych akt 17 Ciechanowskie akta na stemplach 28 Ksigi ziemskie przasnyskie Terrestria Przasnysiensia 27 sierpnia 2007 Strona 4 z 40

5 29 Ksigi grodzkie przasnyskie Castrensia Przasnysiensia 30 Ksigi ziemskie wyszogrodzkie Terrestria Wyschegradensia 1 Ziemskie wieczyste relacje wyszogrodzkie 2 Ziemskie dekreta wokandy wyszogrodzkie 3 Ziemskie wyszogrodzkie omnium transactionum 31 Ksigi grodzkie wyszogrodzkie Castrensia Wyschegradensia 1 Grodzkie wieczyste wyszogrodzkie 2 Grodzkie wieczyste wyszogrodzkie relacje 3 Grodzkie dekreta wokandy wyszogrodzkiej 4 Grodzkie wyszogrodzkie omnium transactionum 5 Wyszogrodzkie relationum 6 Wyszogrodzkie dekreta 7 Wyszogrodzkie manifesta 8 Wyszogrodzkie graniczne 9 Wyszogrodzkie czynnoci zjazdowe 10 Wyszogrodzkie pozwy 11 Wyszogrodzkie wokandy 12 Wyszogrodzkie ekstrakta rónych ziem i grodów 13 Wyszogrodzkie inkwizycje 14 Wyszogrodzkie destrukta 32 Ksigi ziemskie zakroczymskie Terrestria Zacroczimiensia 1 Zakroczymskie ziemskie wieczyste relacje 2 Zakroczymskie ziemskie dekrety wokandy 3 Zakroczymska ziemska wokanda 4 Zakroczymska ziemska 33 Ksigi grodzkie zakroczymskie Castrensia Zacroczimiensia 1 Zakroczymskie grodzkie wieczyste 2 Zakroczymskie grodzkie relacje 3 Zakroczymskie grodzkie dekreta wokandy 4 Zakroczymska grodzka desoluta 5 Zakroczymskie wieczyste 6 Zakroczymskie relationum 7 Zakroczymskie dekreta 8 Zakroczymskie inkwizycje 9 Zakroczymskie desoluta graniczne 10 Zakroczymskie ekstrakta wyroki zjazdowe 34 Ksigi ziemskie nowomiejskie Terrestria de Nowe Miasto [Novomestensia] 35 Ksigi grodzkie nowomiejskie Castrensia de Nowe Miasto [Novomestensia] 1 Nowomiejskie relacje oblaty 2 Nowomiejskie dekreta wokandy 3 Nowomiejskie manifesty 36 Ksigi ziemskie róaskie Terrestria Rozanensia 27 sierpnia 2007 Strona 5 z 40

6 37 Ksigi grodzkie róaskie Castrensia Rozanensia 1 Róaskie grodzkie wieczyste 2 Róaskie grodzkie relacje oblaty 3 Róaska grodzka 4 Róaskie grodzkie dekreta 5 Róaskie wieczyste 6 Róaskie wieczyste oryginalne 7 Róaskie grodzkie i ziemskie (dekreta) 8 Róaskie wyroki grodzkie ziemskie [I] 9 Róaskie wyroki grodzkie ziemskie [II] 10 Róaskie graniczne desolata 11 Róaskie regestra spraw 12 Róaskie róne 38 Ksigi ziemskie i grodzkie makowskie Terrestria et castrensia Makowiensia 1 Makowskie wieczyste 2 Makowskie relacje oblaty 3 Makowskie wyroki ziemskie 4 Makowskie manifesta 5 Makowskie regestra spraw 6 Makowskie regestra sdowe 7 Makowska taryfa dymów i graniczne 40 Ksigi ziemske sieluskie Terrestria Sielunensia 1 Sieluskie ziemskie 2 Sieluskie ziemskie wyroki 3 Sieluskie ziemskie disoluta wieczyste relacji i wyroków 41 Ksigi grodzkie sieluskie Castriensia Sielunensia 1 Sieluskie grodzkie wieczyste 2 Sieluskie grodzkie dekreta disoluta 3 Sieluskie disoluta relacji dekretów 4 Sieluskie disoluta graniczne 5 Sieluskie wyroki zjazdowe 6 Sieluskie regestra spraw 42 Ksigi grodzkie pułtuskie Castrensia Pultoviensia 1 Pułtuskie testamenta konsystorskie 2 Pułtuskie grodzkie jurysdykcji biskupiej 43 Ksigi ziemskie i grodzkie nurskie Terrestria et castrensia Nurensia 1 Nurskie ziemskie wieczyste 2 Nurskie ziemskie relacje oblaty 3 Nurskie ziemskie dekreta 4 Nurskie grodzkie wieczyste 5 Nurskie grodzkie relacje oblaty 6 Nurskie grodzkie dekreta 7 Nurskie relacje oblaty [seria I] 27 sierpnia 2007 Strona 6 z 40

7 8 Nurskie relacje oblaty [seria II] 9 Nurskie wokandy 10 Nurskie, ostrowskie, kamieczykowskie, wyroki 11 Nurskie pozwy 12 Nurskie, ostrowskie wyroki zjazdowe 13 Nurskie desolata 14 Nurskie rozmaite [I] 15 Nurskie rozmaite [II] 16 Nurskie rozmaite akta 17 Nurskie - retenta podatkowe 45 Ksigi ziemskie i grodzkie ostrowskie Terrestria et Castrensia Ostroviensia 47 Ksigi ziemskie ostrołckie Terrestria Ostrolancensia 48 Ksigi grodzkie ostrołckie Castrensia Ostrolancensia 49 Ksigi grodzkie gostyniskie Castrensia Gostinensia 1 Liber recognitionum 2 Liber debitorum et decretorum 50 Ksigi ziemskie i grodzkie gostyniskie i gbiskie Terrestria et castrensia Gostinensia 1 Liber decretorum 2 Libri oblatarum 3 Liber recognitionum et oblatarum 4 Liber manifestationum et oblatarum 5 Prothocollon actorum confederationum 6 Varia 7 Regestra causarum 52 Ksigi podkomorskie sieradzkie, piotrkowskie, szadkowskie i radomskowskie 56 Ksigi ziemskie i grodzkie sieradzkie Terrestria et castrensia Siradiensia 1 Acta terrestria Siradiensia - inscriptiones et decreta 2 Acta terrestria Siradiensia - regestra causarum 3 Acta castrensia Siradiensia 4 Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones 5 Acta castrensia Siradiensia - prothocolla inscriptionum et relationum 6 Acta castrensia Siradiensia - relationes 7 Acta castrensia Siradiensia - prothocolla relationum 8 Acta castrensia Siradiensia - inquisitiones iudiciales 9 Acta castrensia Siradiensia - prothocolla terminorum querelarum 10 Acta castrensia Siradiensia - decreta acticata 11 Acta castrensia Siradiensia - varia 12 Acta castrensia Siradiensia - regestra causarum 13 Acta castrensia Siradiensia - acta plenipotentiarum 58 Ksigi ziemskie szadkowskie Terrestria Schadkoviensia 27 sierpnia 2007 Strona 7 z 40

8 59 Ksigi podkomorskie wieluskie Succamerarialia Wielunensia 60 Ksigi ziemskie i grodzkie wieluskie Terrestria et castrensia Wielunensia 1 Acta castrensia Wielunensia - inscriptiones [I] 2 Acta terrestria Wielunensia - inscriptiones 3 Acta castrensia Wielunensia - inscriptiones [II] 4 Acta castrensia Wielunensia - relationes 5 Acta castrensia Wielunensia - prothocolla inscriptionum et relationum 6 Acta castrensia Wielunensia - prothocolla inscriptionum 7 Acta castrensia Wielunensia - prothocolla relationum 8 Acta castrensia Wielunensia - prothocolla relationum et citationum 9 Acta castrensia Wielunensia - przysigi i rejestry podatkowe 10 Acta terrestria Wielunensia - fragmenty i pozwy 11 Acta castrensia Wielunensia - fragmenty ksig ziemskich i grodzkich 12 Acta castrensia Wielunensia - oblatae 13 Acta castrensia Wielunensia - libri castrenses decretorum 14 Acta castrensia Wielunensia - decreta castrensia originalia 15 Acta castrensia Wielunensia - regestra causarum castrensia 16 Acta castrensia Wielunensia - libri inscriptionum, relationum et decretorum terrestrium 17 Acta terrestria Wielunensia - regestra causarum terrestria 18 Acta castrensia Wielunensia - libri plenipotentiarium castrenses 19 Acta castrensia Wielunensia - varia 62 Ksigi ziemskie ostrzeszowskie Terrestria Ostrzeschoviensia 1 Libri inscriptionum, relationum et oblatarum 2 Regestra causarum [I] 3 Regestra causarum [II] 4 Dissoluta variorum actorum 63 Ksigi grodzkie ostrzeszowskie Castrensia Ostrzeschoviensia 1 Libri inscriptionum, relationum, decretorum 2 Libri inscriptionum manualium 3 Libri debitorum 4 Liber plenipotentiarum 5 Libri relationum inductarum 6 Libri relationum manualium 7 Libri relationum et oblatarum 8 Prothocollon relationum et citationum 9 Libri decretorum 10 Varia 64 Komisja Porzdkowa Cywilno - Wojskowa ziemi wieluskiej i powiatu ostrzeszowskiego 65 Ksigi podkomorskie łczyckie Succamerarialia Lanciciensia 66 Ksigi ziemskie łczyckie Terrestria Lanciciensia 27 sierpnia 2007 Strona 8 z 40

9 1 Acta terrestria Lanciciensia 2 Regestra causarum 67 Ksigi grodzkie łczyckie Castrensia Lanciciensia 1 Libri inscriptionum 2 Fragmenta inscriptionum XVI et XVII saeculorum 3 Libri debitorum 4 Libri relationum 5 Libri oblatarum 6 Libri decretorum 7 Prothocollon plenipotentiarum 8 Prothocollon inscriptionum et relationum 9 Prothocollon manuale inscriptionum 10 Prothocollon manuale relationum 11 Taryfy podatkowe 12 Rozmaite akty i ksigi całego województwa 68 Ksigi ziemskie brzeziskie Terrestria Brzezinensia 1 Acta in terminis terrestribus 2 Regestra causarum 69 Ksigi ziemskie orłowskie Terrestria Orloviensia 1 Acta in terminis terrestribus 2 Regestra causarum 70 Ksigi ziemskie brzesko-kujawskie Terrestria Brzestensia (Cuyaviensia) 1 Acta terrestria Brzestensia (et Przedecensia) 2 Acta terrestria Brzestensia [II] 3 Regestra causarum 71 Ksigi grodzkie brzesko-kujawskie Castrensia Brzestensia (Cuyaviensia) 1 Libri inscriptionum et aliarum transactionum 2 Libri inscriptionum 3 Acta debitorum 4 Libri relationum et debitorum 5 Libri relationum 6 Libri decretorum 7 Libri oblatarum, dział I 8 Libri oblatarum, dział II 9 Libri oblatarum, dział III 10 Prothocollon plenipotentiarum 11 Prothocollon inscriptionum, relationum et decretorum 12 Regestrum causarum officii 13 Rozmaite akty i ksigi całego województwa 72 Ksigi ziemskie przedeckie Terrestria Przedecensia 73 Ksigi grodzkie przedeckie Castrensia Przedecensia 1 Acta castrensia [I] 2 Acta castrensia [II] 27 sierpnia 2007 Strona 9 z 40

10 3 Libri debitorum 4 Libri relationum et decretorum 5 Libri relationum 6 Libri decretorum 7 Libri oblatarum 8 Prothocolla plenipotentiarum 9 Manualia recognitionum et relationum 74 Ksigi ziemskie kowalskie Terrestria Covaliensia 75 Ksigi grodzkie kowalskie Castrensia Kovaliensia 1 Acta inscriptionum 2 Prothocollon debitorum et quietationum 3 Libri relationum et decretorum 4 Libri decretorum 5 Acta oblatarum [I] 6 Acta oblatarum [II] 7 Acta oblatarum [III] 8 Prothocolla inscriptionum, decretorum et relationum 9 Regestra casarum 76 Ksigi ziemskie radziejowskie Terrestria Radziejoviensia 1 Acta terrestria 2 Libri inscriptionum, decretorum et relationum 3 Regestra causarum 77 Ksigi grodzkie radziejowskie Castrensia Radziejoviensia 1 Libri inscriptionum 2 Prothocolla debitorum 3 Libri relationum 4 Libri decretorum 5 Manualia decretorum 6 Libri oblatarum [I] 7 Libri oblatarum [II] 8 Prothocollon iuramentorum 9 Prothocolla plenipotentiarum 10 Prothocolla exactionis ducillorum 11 Manualia inscriptionum et relationum 12 Regestra causarum 78 Ksigi ziemskie kruszwickie Terrestria Kruszvicensia 1 Acta in terminis particularibus 2 Decreta 79 Ksigi grodzkie kruszwickie Castrensia Kruszvicensia 1 Libri decretorum et relationum 2 Libri inscriptionum 3 Liber plenipotentiarum 4 Libri oblatarum 27 sierpnia 2007 Strona 10 z 40

11 5 Regestra causarum 6 Dissoluta 80 Komisja Porzdkowa Cywilno - Wojskowa Inowrocławska z powiatem radziejowskim i 81 Ksigi ziemskie i grodzkie bobrownickie Terrestria et castrensia Bobrovnicensia 1 Libri inscriptionum castrensium 2 Libri relationum castrensium 3 Libri decretorum castrensium 4 Libri decretorum terrestrium 5 Libri obligationum et acta varii tenoris 6 Decreta acticata terrestria 7 Decreta et sententiae iudicii terrestris 8 Decreta acticata castrensia 9 Manualia decretorum et regestra causarum iudicii castrensis 10 Singula decreta iudicii castrensis et acta coram iudicio producta 11 Libri sententiarum et regestra causarum iudicii castrensis 12 Libri plenipotentiarum et regestra contributionum 13 Dekrety sdów grodzkich i kondescensorialnych 14 Pozwy 15 Akty wieczyste, relacje i protestacje 83 Ksigi ziemskie dobrzyskie Terrestria Dobrinensia 85 Ksigi grodzkie łomyskie 87 Ksigi grodzkie braskie Castrensia Branscensia 88 Ksigi ziemskie drohickie Terrestria Drohicensia 89 Ksigi grodzkie drohickie Castrensia Drohicensia 1 Seria I 2 Seria II 90 Ksigi grodzkie gonidzkie Castrensia Gonidzensia 91 Ksigi grodzkie mielnickie Castrensia Mielnicensia 93 Ksigi ziemskie suraskie Terrestria Surasiensia 94 Sumariusze Akt Ziemskich i Miejskich Podlaskich 95 Ksigi grodzkie łukowskie Castrensia Lukoviensia 96 Kapicjana 27 sierpnia 2007 Strona 11 z 40

12 1 Bielsk 2 Drohiczyn 3 Brask 4 Sura 5 Gonidz 6 Łoma 7 Wsosz 8 Wizna 9 Zambrów 10 Ostrołka 11 Kolno 12 Ostrów 13 Radziłowo 14 Mielnik 15 Varia 97 Ksigi miejskie Starej Warszawy 98 Ksigi miejskie Nowej Warszawy 99 Ksigi miejskie Warszawa-Ekonomiczne 101 Ksigi miejskie Białystok 102 Ksigi miejskie Bielsk 103 Ksigi miejskie Bodzanów 106 Ksigi miejskie Brze 107 Ksigi miejskie Brzenica 108 Ksigi miejskie Chocz 110 Ksigi miejskie Ciechanów 114 Ksigi miejskie Dobra 115 Ksigi miejskie Dobrzy 116 Ksigi miejskie Działoszyn 117 Ksigi miejskie Gbin 27 sierpnia 2007 Strona 12 z 40

13 118 Ksigi miejskie Grocholice 120 Ksigi miejskie Grzegorzew 121 Ksigi miejskie Janów 123 Ksigi miejskie Kamiesk 124 Ksigi miejskie Kazimierz 125 Ksigi miejskie Knyszyn 127 Ksigi miejskie Kowal 131 Ksigi miejskie Lubraniec 132 Ksigi miejskie Lutomiersk 134 Ksigi miejskie Łczyca 135 Ksigi miejskie Łowicz 136 Ksigi miejskie Łód 138 Ksigi miejskie Mordy 139 Ksigi miejskie Nieszawa 1 Akta wójtowskie miasta Nieszawy 2 Akta radzieckie miasta Nieszawy 3 Akta sdu starociskiego z apelacji 140 Ksigi miejskie Olkusz 141 Ksigi miejskie Osmolin 142 Ksigi miejskie Ostrów 143 Ksigi miejskie Pajczno 144 Ksigi miejskie Płock 27 sierpnia 2007 Strona 13 z 40

14 145 Ksigi miejskie Praszka 146 Ksigi miejskie Radziejów 1 Akta wójtowskie miasta Radziejowa 2 Akta radzieckie miasta Radziejowa 147 Ksigi miejskie Rzgów 148 Ksigi miejskie Sieradz 150 Ksigi miejskie Sempolno 151 Ksigi miejskie Szadek 152 Ksigi miejskie Szczerców 154 Ksigi miejskie Szresk 157 Ksigi miejskie Tuszyn 158 Ksigi miejskie Uniejów 159 Ksigi miejskie Warta 160 Ksigi miejskie Wielu 161 Ksigi miejskie Zakroczym 162 Ksigi miejskie Zgierz 164 Ksigi wiejskie Lubatówka 165 Ksigi wiejskie Rogi 166 Akta biskupstwa warmiskiego 167 Akta kapituły warmiskiej 168 Varia Oddziału I 169 Generalne Dyrektorium. Departament Prus Południowych General Direktorium [General 27 sierpnia 2007 Strona 14 z 40

15 1 I Uniwersalia 2 II Zarzdzenia główne (Hauptverordnungen) 3 III Departament Kaliski (Departement Kalisch) 4 IV Departament Poznaski (Departement Posen) 5 V Departament Warszawski (Departement Warschau) 6 VI Miejscowoci (Ortschaften) 7 VII Urzdy (Ämter) 8 VIII Akta dotyczce lenictwa (Forstakten) 9 IX Militaria 10 X Akta dotyczce spraw kocielnych, dóbr duchownych oraz szkolnictwa (Geistliche 11 Güter-, Kirchen- und Schulwesen) XI Akta powiatów (Kreissachen) 12 XII Inspekcje (Inspektionen) 13 XIV Akta zwizane z zatrudnianiem urzdników (Bediensten Sachen) 14 XIV Akta personalne tajnego głównego radcy finansowego von Klewitza 15 XV Akta Komisji Klasyfikacyjnej, Szacunkowej oraz innych komisji działajcych na 16 terenie Prus Południowych (Klassifikationskommission, Detaxationskommission) XVa Indaganda (Indaganda oder topographisch-statistische Fragen über den Zustand und 17 der Beschaffenheit Dorfes [...]) XVb Indaganda (Historische Tabelle vom Zustande und von denen Prästationen des adelichen Dorfes [...]) 170 Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich General Direktorium 1 I Bestallungssachen (Sprawy nominacji) 2 II Ämter (Urzdy domen) 3 III Städte (Miasta) 4 IV Kreise (Powiaty) 5 V Forstakten (Sprawy lene) 6 VI Materien 171 Generalne Dyrektorium. Departament Solny General Direktorium. [General Ober 1 Armensachen (Sprawy ubogich) 2 Bausachen (Sprawy budownictwa) 3 Diäten und Reisekosten (Diety i koszty podróy) 4 Feuerversicherungs - und Feuerverhütungssachen (Zabezpieczenia przeciwpoarowe) 5 Inspektionen (Inspekcje) 6 Kassen und Rechnungen (Kasy i rachunki) 7 Kammeraakzise und Zolldeputation (Akcyza kameralna i Deputacja Celna) 8 Militaria (Sprawy wojskowe) 9 Offizianten (Urzdnicy) 10 Postsachen (Sprawy pocztowe) 11 Provinzialdirektion Königsberg (Zarzd prowincji w Królewcu) 12 Salzsachen (Sprawy solne) 13 Salzböttcherei (Produkcja beczek na sól) 14 Salzkontraventionen und Defraudationen (Wykroczenia w sprawach solnych) 15 Salzsellerei (Sprzeda soli) 16 Salztonnendefekte (Uszkodzenia beczek na sól) 17 Salzversorgung (Zaopatrzenie w sól) 18 Speicherkauf und -Mietung (Zakup i wynajmowanie spichlerzy) 19 Sturm-, Wasser- und Feuerschaden (Szkody powstałe wskutek powodzi, burz i poarów) 20 Transitsachen (Sprawy tranzytu) 27 sierpnia 2007 Strona 15 z 40

16 21 Wegbesserung (Naprawa dróg) 22 Zollsachen (Sprawy celne) 173 C. k. Zjednoczona Kancelaria Nadworna K. k. Vereinigte Hofkanzlei 174 Komisja Rzdzca 1 Finanse. Generalia i organizacja Kas Skarbowych 2 Podatki i wiadczenia róne 3 Długi i poyczki wojenne 4 Sprawy walutowe i monetarne. Papiery wartociowe 5 Administracja dóbr pastwowych 6 Administracja celna 7 Administracja solna 8 Administracja tytoniowa 9 Administracja stemplowa 10 Poczta 11 Sanitaria 12 Budownictwo 13 Varia 14 Normalia 1 Ksigi kancelaryjne 2 Akta spraw 175 Rada Stanu i Rada Ministrów Ksistwa Warszawskiego 1 Ksigi kancelaryjne 2 Akta spraw 176 Rada Ministrów Ksistwa Warszawskiego 1 Ksigi kancelaryjne 2 Akta spraw 178 Rzd Centralny Wojskowy Tymczasowy Obojga Galicji z 1809 r. 179 Militaria z czasów epoki napoleoskiej 181 Rada Najwysza Tymczasowa Ksistwa Warszawskiego 1 Protokoły korespondencji i uchwał 2 Akta spraw 182 Sejm Ksistwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 1 Akta Sejmu Ksistwa Warszawskiego 2 Akta Sejmu Królestwa Polskiego 183 Rzd Tymczasowy Królestwa Polskiego 184 I Rada Stanu Królestwa Polskiego 1 Akta spraw: Sekcja I Sprawy ogólne, normatywno-organizacyjne, osobowe, raporty z działalnoci władz 2 Akta spraw: Sekcja II Wydział Wyzna i Owiaty 3 Akta spraw: Sekcja III Wydział Sprawiedliwoci 4 Akta spraw: Sekcja IV Wydział Spraw Wewntrznych i Policji 27 sierpnia 2007 Strona 16 z 40

17 5 Akta spraw: Sekcja V Wydział Skarbu 6 Akta spraw: Sekcja VI Wydział Wojny 7 Akta spraw: Sekcja VII Organa policyjne 8 Akta spraw: Sekcja VIII Sprawy róne pozaresortowe 9 Protokoły Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu 10 Ksigi kancelaryjne 185 II Rada Stanu Królestwa Polskiego 1 Akta spraw: Sekcja I - Sprawy ogólne, normatywno-organizacyjne, osobowe, sprawozdania z czynnoci władz rzdowych 2 Akta spraw: Sekcja II - Wydział Sprawiedliwoci 3 Akta spraw: Sekcja III - Wydział Spraw Wewntrznych, Duchownych i Owiecenia Publicznego 4 Akta spraw: Sekcja IV - Wydział Przychodów i Skarbu 5 Akta spraw: Sekcja V - Sprawy heraldyczne i tytułów honorowych 6 Akta spraw: Sekcja Ia, Ib - Spory jurysdykcyjne 7 Akta spraw: Sekcja IIa, Iib - Spory administracyjne, rekursy od wyroków administracyjnych 8 Akta spraw: Sekcja IIIa - Zaskarenia urzdników o naduycia władzy 9 Akta spraw: Sekcja IV a-c - Allewiacje 10 Akta spraw: Sekcja Va i VIa - Sprawy o przecienia skarbowe oraz o odszkodowania 11 Protokoły posiedze II Rady Stanu 12 Pomoce kancelaryjne 186 III Rada Stanu Królestwa Polskiego 1 Akta spraw: Sekcja I - Specjalia Rady Stanu, generalia ogólnokrajowe 2 Akta spraw: Sekcja II, III - Wydział Skarbowo-Administracyjny, Wydział Prawodawczy 3 Akta spraw: Sekcja IV - Wydział Sporny i Skład Sdzcy Rady Stanu 4 Akta spraw: Sekcja V - Wydział Prób i Zaale 5 Ksigi protokołów posiedze 187 Ogólne Zebranie Warszawskich Departamentów Rzdzcego Senatu (Obszczeje Sobranije 1 Akta spraw 2 Ksigi protokołów Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rzdzcego Senatu 188 Rada Administracyjna Królestwa Polskiego 1 Protokoły posiedze Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego i Rzdu Tymczasowego (Engla). 2 Skorowidz osób podlegajcych karze konfiskaty majtków za przestpstwa od roku Akta spraw 4 Ksigi narad o budecie dochodów i wydatków Królestwa Polskiego 190 Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego 1 Kancelaria Dyrektora Głównego KRSWDiOP 2 Kancelaria Komisji Rzdowej Spraw Wewntrznych 3 Organy do Spraw Specjalnych 4 Sekretariat Generalny Komisji Rzadowej Wyzna Religijnych i i Owiecenia Publicznego 5 Wydział Wyzna Komisji Rzdowych, Zarzd Obcych Wyzna 6 Akta prowincji polskiej ks. ks. augustianów 191 Komisja Rzdowa Spraw Wewntrznych 7 Akta róne dotyczce spraw wyznaniowych z lat Sekcja Miast - Ogólne zagadnienia miejskie 2 Sekcja Miast - akta miast gub. warszawskiej 27 sierpnia 2007 Strona 17 z 40

18 3 Sekcja Miast - akta miast gub. radomskiej 4 Sekcja Miast - akta miast gub. lubelskiej 5 Sekcja Miast - akta miast gub. płockiej 6 Sekcja Miast - akta miast gub. augustowskiej 7 Sekcja Miast - akta miasta Warszawy 8 Sekcja Administracyjno - Policyjna 192 Komisja Rzdowa Sprawiedliwoci Królestwa Polskiego 193 Komisja Rzdowa Wojny 1 Sekretariat Generalny. Biuro Korespondencji. 2 Dyrekcja I. Wydział 1 Artylerii i Inynierów. Biuro Artylerii 3 Dyrekcja I. Wydział 1 Artylerii i Inynierów. Biuro Inynierów 4 Dyrekcja I. Wydział 1 Artylerii i Inynierów. Biuro Komisariatu 5 Dyrekcja I. Wydział 2. Wydział Zdrowia v. Lekarski 6 Dyrekcja II Osób. Wydział I. Ruchu 7 Dyrekcja II Wydział 1 Ruchu. Biuro zacigu i remonty 8 Dyrekcja II Osób. Wydział 2 Audytoriatu Generalnego 9 Dyrekcja III. Rachunkowoci. Wydział 1 Funduszów. Biuro Funduszów 10 Dyrekcja III Rachunkowoci. Wydział 1 Funduszów. Biuro ołdu 11 Dyrekcja III Rachunkowoci. Wydział 1 Funduszów. Biuro furau i wynagrodze 12 Dyrekcja III Rachunkowoci. Wydział 1 Funduszów. Biuro rachunkowoci artylerii i 13 inynierii Dyrekcja III Rachunkowoci Wydział 1 Funduszów. Biuro rachuby słuby zdrowia 14 Dyrekcja III Rachunkowoci. Wydział II. Kontrola Generalna 15 Biura po b. Komisji Rzdowej Wojny 16 Komitet Artylerii i Inynierów (Sztab Korpusu artylerii i inynierów) 17 Sztab Główny. Główne Dyurstwo 18 andarmeria polska 19 Kozacy Kordonu Granicznego 20 Generał-Gubernator m. st. Warszawy (polski) 21 X Okrg Stray Wewntrznej 194 Komisja Rzdowa Przychodów i Skarbu 1 Ministerium Skarbu Ksistwa Warszawskiego (Wydział Dochodów Stałych i Rachunkowo-Statystycznych) 2 KRPiS (Sekretariat Generalny, Biuro Przyboczne Dyrektora Głównego, Wydział Dochodów Niestałych) 3 Zarzd Finansowy Królestwa Polskiego 4 Dyrekcja Kontroli (gub. kaliska i płocka) i Wydział Dóbr i Lasów Rzdowych oraz tzw. varia skarbowe 5 KRPiS - dopływ kielecki 195 Najwysza Izba Obrachunkowa Królestwa Polskiego 196 Sekretariat Stanu Ksistwa Warszawskiego, Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego, 1 Sekretariat Stanu Ksistwa Warszawskiego 2 Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego 3 Kancelaria Własna JCMoci do Spraw Królestwa Polskiego 197 Kancelaria Senatora Nowosilcowa 27 sierpnia 2007 Strona 18 z 40

19 198 Policja Tajna Wielkiego Ksicia Konstantego 1 Biuro płk barona Sassa (policja tajna zagraniczna) 2 Biuro Mateusza Schleya (policja tajna krajowa) 3 Biuro Henryka Mackrotta (kontrpolicja belwederska) 199 Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk 200 Władze Centralne Powstania Listopadowego Papiery generała Rohlanda 1 Akta Władz Centralnych - Dyktator 2 Akta Władz Centralnych - Rzd Narodowy 3 Akta Władz Centralnych - Komisja Rzdowa Spraw Wewntrznych i Policji z okresu powstania 4 Akta Władz Centralnych - Ministerstwo Spraw Zagranicznych 5 Varia i zespoły szcztkowe 202 Zbiór Materiałów Miskiego Koła Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 1 Gubernator Cywilny Miski 2 Rzd Gubernialny Miski 3 Miska Gubernialna Komisja ledcza utworzona dla zbadania spraw uczestników Powstania Listopadowego 4 Tymczasowy Wojenny Gubernator Miski 5 Wojenny Naczelnik powiatu ihumeskiego i bobrujskiego 6 Inwentarze cerkiewne i mapa 7 Wojenny Gubernator Wileski 203 Namiestnik i Głównodowodzcy wojskami w Królestwie Polskim Namiestnik i 1 Wydział Wojskowy Kancelarii Własnej Namiestnika 2 Kancelaria Własna Namiestnika 3 Kancelaria Tajna Namiestnika 204 Izba Administracyjna Dóbr Koronie i Skarbowi Przywróconych 1 Zamek Królewski w Warszawie 2 Kolegium Pojezuickie 3 Łazienki Królewskie 205 Marszałek Dworu Królewskiego 4 Inne posiadłoci Korony w Warszawie 206 Intendent Łazienek Królewskich 207 Intendent Generalny Budowl Korony 208 Wydział Stajenny Dworu J. K. Moci 209 Wielki Koniuszy Dworu Królewskiego w Warszawie 210 Komisja Nadzoru Budowl Korony 27 sierpnia 2007 Strona 19 z 40

20 211 Intendent Zamku 1 Zamek Królewski i zabudowania do niego nalece 2 Pałac Brühlowski 3 Pałac Namiestnikowski 212 Intendent Łazienek i Belwederu 213 Kancelaria Własna Namiestnika. Wydział Pałacowy (Sobstwiennaja Kancelarija 214 Zarzd Pałaców Cesarskich w Warszawie (Uprawlenije impieratorskimi dworcami w 1 Generalia Zarzdu 2 Rozkazy 3 Akta osobowe 4 Personel Zarzdu 5 Lecznictwo 6 Zapomogi i nagrody 7 Liberie 8 Deputaty 9 Sklep dla pracowników Zarzdu Pałaców Cesarskich 10 Kasa poyczkowo - oszczdnociowa Zarzdu Pałaców Cesarskich 11 Emerytury 12 Kwaterunek wojsk w pałacach 13 Arendy i sprzeda dóbr 14 Podatki 15 Majtek ruchomy 16 Przyjazdy dostojnych goci 17 Cerkiew łazienkowska 17 Łazienki i Belweder 19 Stajnia belwederska 20 Zamek i cerkiew zamkowa 21 Majtno Sielce 22 Pałac, ogród, baantarnia i zwierzyniec w Skierniewicach 23 Oraneria nieborowska 24 Parki, sady, cieplarnie, wodocigi 25 Wydatki na utrzymanie pałaców 26 Wydatki na utrzymanie personelu 27 Remonty 28 Wydatki na owietlenie i ogrzewanie 29 Wydatki na prace porzdkowe 30 Wydatki na materiały kancelaryjne 31 Akta rachunkowe 32 Ksigi obrotów materiałowych 33 Ksigi rachunkowe 34 Inwentarze pałacowe 35 Dzienniki kancelaryjne 27 sierpnia 2007 Strona 20 z 40

21 36 Kasa i Kontrola Ministerstwa Dworu Cesarskiego 215 Administracja Ksistwa Łowickiego 216 Zarzd Wojennego Generał-Gubernatora Warszawskiego (Uprawlenije Warszawskogo 1 Wydział Policyjny 2 Wydział Cywilny 3 Wydział I 4 Wydział II 5 Dopływy z lat pó niejszych z dissolutów 217 Sd Apelacyjny Królestwa Polskiego 218 Prokuratoria Generalna Królestwa Polskiego 219 Heroldia Królestwa Polskiego 1 Akta odziedziczone po Deputacji do Rozpoznawania i Przyznawania Tytułów Honorowych wybranych z grona Senatu 2 Akta wytworzone w kancelarii Heroldii 3 Aneksy do przewodu legitymacyjnego rodzin szlacheckich zamieszkałych w Królestwie Polskim, na Litwie, Wołyniu i Ukrainie 220 Komisja Centralna Likwidacyjna Królestwa Polskiego 221 Bank Polski 1 Akta finansowe 2 Wydział Korespondencji Zagranicznej Banku Polskiego 3 Akta róne 222 Ministerstwo Finansów Cesarstwa Rosyjskiego. Kancelaria Specjalna Ministra do Spraw 1 Sprawy ogólne 2 Raporty kwartalne 3 Akta dotyczce budetów Królestwa 4 Ksiga finansowa m. Warszawy 223 Dyrekcja Ubezpiecze 224 Rada Główna Opiekucza Szpitali 1 Akta dotyczce szpitali 2 Akta sal ochron dla dzieci 3 Akta domów schronienia 4 Legaty osób wieckich i duchownych 5 Ksigi rachunkowe 6 Fundusze RGO 7 Akta róne 225 Zbór Ewangelicko - Augsburski w Warszawie 1 Archiwum 2 Akta Rachunkowe 3 Wydział Kocielny 4 Wydział Kasowy 27 sierpnia 2007 Strona 21 z 40

CENTRAL ARCHIVES OF HISTORICAL RECORDS Founds and series

CENTRAL ARCHIVES OF HISTORICAL RECORDS Founds and series Found Series 1 Zbiór dokumentów pergaminowych CENTRAL ARCHIVES OF HISTORICAL RECORDS Founds and series 2 Zbiór dokumentów papierowych 3 Archiwum Koronne Warszawskie 1 Szwedzkie 2 Rosyjskie 3 Pruskie 4

Bardziej szczegółowo

Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie

Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie ARCHIWUM PAŃSTWOWE W LUBLINIE Lokalizacja Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13 strona www: http://lublin.ap.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ II. Zabór pruski

Rozdzia³ II. Zabór pruski SPIS TREŒCI Przedmowa, W³adys³aw Stêpniak....................................... XV Wstêp, Franciszka Ramotowska.......................................... XXI Wykaz skrótów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w latach

Ziemie polskie w latach Ziemie polskie w latach1815-1830 1. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim 1. Z części ziem Ks. Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie związane unią personalną z Rosją 2. Z Krakowa i okolicznych ziem

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYDZIAŁÓW WSPÓŁDZIAŁAJ

WYKAZ WYDZIAŁÓW WSPÓŁDZIAŁAJ Załącznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego WYKAZ WYDZIAŁÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ, POWSZECHNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI PROKURATURY

Bardziej szczegółowo

Zasób Archiwum Państwowego w Łomży

Zasób Archiwum Państwowego w Łomży Zasób Archiwum Państwowego w Łomży Administracja ogólna i samorządowa Administracja specjalna Instytucje wymiaru sprawiedliwości Akta stanu cywilnego Instytucje wyznaniowe Instytucje finansowe Instytucje

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.)

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Kod: ECTS: 08.3-xxxx-140 Punkty ECTS: 1 Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, rok III spec. archiwistyka Liczba godzin: 22

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Historia administracji

Historia administracji Historia administracji Sądownictwo administracyjne dr Karol Dąbrowski sąd administracyjny kontroluje zgodność decyzji administracyjnych (lub szerzej: aktów administracyjnych) z powszechnie obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

I. Kociół Rzymskokatolicki i Greckokatolicki

I. Kociół Rzymskokatolicki i Greckokatolicki AKTA URZDÓW PARAFII i GMIN RÓNYCH WYZNA PRZECHOWYWANE W ARCHIWUM GŁÓWNYM AKT DAWNYCH I. Kociół Rzymskokatolicki i Greckokatolicki Parafie były najmniejszymi i podstawowymi czciami organizacji kocielnej,

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 149 695 37 500 608 93 187 18 400

01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 149 695 37 500 608 93 187 18 400 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 149 695 37 500 608 93 187 18 400 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 2 112 195 608 93 187 18 400 75101 Urzdy naczelnych

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.gov.pl/pl/archiw/zasob/31565,informacja-o-zasobie-archiwalnym-instytutu-pamieci-narodowej-oddzial-w-kra kowie.html Wygenerowano: Środa, 10 sierpnia 2016, 23:43

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Smyk KORPUS URZĘDNIKÓW CYWILNYCH W GUBERNIACH KRÓLESTWA POLSKIEGO W LATACH 1867-1915

Grzegorz Smyk KORPUS URZĘDNIKÓW CYWILNYCH W GUBERNIACH KRÓLESTWA POLSKIEGO W LATACH 1867-1915 Grzegorz Smyk KORPUS URZĘDNIKÓW CYWILNYCH W GUBERNIACH KRÓLESTWA POLSKIEGO W LATACH 1867-1915 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2004 Spis treści Wstęp 11 Rozdział I Reorganizacja

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Służba cywilna w liczbach w 2014 r. Przeciętne zatrudnienie : 120 412 etatów (spadek o 964 et., tj. o 0,8% r/r) Zatrudnienie na koniec roku: 120

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTYUCJE FINANSOWE BANKI

INSTYUCJE FINANSOWE BANKI INSTYUCJE FINANSOWE 1. Banki, 2. Instytucje kredytowe, ubezpieczeniowe BANKI 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział w Biłgoraju 1955-1981; zesp. nr 1175 2. 17 j.a. 0,20 mb 3. Sprawy organizacyjne,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: M. Kallas, M. Krzymkowski - Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/

Księgarnia PWN: M. Kallas, M. Krzymkowski - Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/ Księgarnia PWN: M. Kallas, M. Krzymkowski - Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/1795-1918 Spis treści Przedmowa...13 Wstęp...15 Wykaz skrótów...17 A. Ustrój (Marian Kallas) A.1. Zabór pruski (do 1806/1807)...21

Bardziej szczegółowo

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia Załcznik nr 1 Załcznik nr 1 do Regulaminu wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Regulamin obowizuje od 07 padziernika 2003 r. Tabela A Status klienta: osoba fizyczna Osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

ŁCZNIE ,00

ŁCZNIE ,00 Załcznik nr. 1 Do Zarzdzenia Burmistrza Mias z dnia 8 marca 2005 r Urzd Miejski w Sandomierzu Układ wykonawczy budetu na rok 2005 Dz. Rozdz. Nazwa Dochody 1 2 3 4 5. ŁCZNIE 48 142 075,00 ZADANIA WŁASNE

Bardziej szczegółowo

Rodzaj organu Organy należące do danego rodzaju Cechy określające pozycję danych organów w strukturze organów administracji Prezydent

Rodzaj organu Organy należące do danego rodzaju Cechy określające pozycję danych organów w strukturze organów administracji Prezydent ADMINISTRACJA PUBLICZNA - przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

Królestwo Polskie po powstaniu listopadowym

Królestwo Polskie po powstaniu listopadowym Królestwo Polskie po powstaniu listopadowym Historia Polski Klasa II Gim Plan Powtórzenie Statut Organiczny Represje i prześladowania Przemysł i rolnictwo Zmiany i przeobrażenia społeczne Ćwiczenia Bibliografia

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Polonia Maior - Fontes

Polonia Maior - Fontes * KARTOGRAFIA * Bibliografia: Górska Gołaska K., Katalog planów, cz. 1 2, Poznań 1968 n. Historische Pläne und Grundrisse von Städten d Ortschaften in Polen, hrg. A. Jammers, bearb. E. Klemp, Wiesbaden

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (21-27.02.2014) Powód usuniecia: błędne zastosowanie określnika chronologicznego 1 010 a p 2004543265 151 a Polska x granice x

Bardziej szczegółowo

- projektu ustawy budżetowej na rok 2006.

- projektu ustawy budżetowej na rok 2006. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-122-05 Druk nr 20-A Warszawa, 30 listopada 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

150. rocznica wybuchu

150. rocznica wybuchu 150. rocznica wybuchu POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863-1864. mors sola victris, gloria victis Śmierć jedynym zwycięzcą, chwała zwyciężonym Artur Grottger, Bój, grafika z cyklu Lihtuania, 1864 1866. Nastroje

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10

Strona 1 z 10 Nazwa organizatora Akt o utworzeniu Akt o nadaniu statutut 1/99 12.07.1999 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w Karolinie "Mazowsze" Karolin 05-805 Otrębusy ul. Świerkowa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Załcznik do Uchwały Nr 88/03 Zarzdu Powiatu Pabianickiego z dnia 15 wrzenia 2003 r. Dział Rozdz. Tre 600 Transport i łczno 46 150 69 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 150 69 500 2310 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY...

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY... Spis treści Wykaz wybranych skrótów............................... 9 Wprowadzenie i podziękowania........................... 11 DOKUMENTY....................................... 27 Wysoki Sejm raczy uchwalić

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2015 z

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla uczennic i uczniów gimnazjów z Powiatu Ostrowskiego

Konkurs dla uczennic i uczniów gimnazjów z Powiatu Ostrowskiego źródło: www.ngopole.pl Konkurs dla uczennic i uczniów gimnazjów z Powiatu Ostrowskiego Udział Wielkopolan w Powstaniu Styczniowym Finał Powiatowy- 20 marca 2013 roku, godz. 09.00 II Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 17 sierpnia 2012 r. Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie uczestnictwa działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej Kancelaria Sejmu s. 1/108 tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 lipca 2009 r. Druk nr 631 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TABELA nr 1 ul. Jagielloska 26 1. Rzeczpospolita egz. 6 rok 2. Dziennik Gazeta Prawna egz. 5 rok 3. Gazeta Samorzdu i egz. 2 kwartał Administracji 4. Personel i Zarzdzanie

Bardziej szczegółowo

Historia administracji. Paweł Cichoń Michał Nowakowski

Historia administracji. Paweł Cichoń Michał Nowakowski Historia administracji Paweł Cichoń Michał Nowakowski Warszawa 2010 Spis treści Wprowadzenie... 7 Część I Rozwój administracji na ziemiach polskich... 9 Rozdział 1 Administracja centralna... 11 1. Do końca

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Ogłoszenie 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy) z podaniem kodów CPV Kod

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

Kraków 09.03.2013 r. Prezentacja przygotowana przez Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych

Kraków 09.03.2013 r. Prezentacja przygotowana przez Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych Kraków 09.03.2013 r. Prezentacja przygotowana przez Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych Powstanie pierwszej instytucji statystycznej w Polsce W Krakowie, w 1882 r. powstała pierwsza Komisja Statystyczna

Bardziej szczegółowo

Archiwum Narodowe w Krakowie. ul. Sienna 16 30-960 Kraków INWENTARZ. Zespołu (zbioru) akt Akta miasta Chrzanowa. z lat 1408-1943.

Archiwum Narodowe w Krakowie. ul. Sienna 16 30-960 Kraków INWENTARZ. Zespołu (zbioru) akt Akta miasta Chrzanowa. z lat 1408-1943. 29 Archiwum Narodowe w Krakowie ul. Sienna 16 30-960 Kraków INWENTARZ Zespołu (zbioru) akt Akta miasta Chrzanowa z lat 1408-1943 Nr zespołu 103 DOKUMENTY Sygnatura Data dokumentu Miejsce wystawienia Regest

Bardziej szczegółowo

Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie. Rejestr Archiwów PEA w Lublinie - cz.1 (APLn/RA/) Akta różne PEA w Lublinie (PRL) (APLn/LUB/PRL)

Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie. Rejestr Archiwów PEA w Lublinie - cz.1 (APLn/RA/) Akta różne PEA w Lublinie (PRL) (APLn/LUB/PRL) Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie Biuletyn Informacyjny No 5/2001 Rejestr Archiwów PEA w Lublinie - cz.1 (APLn/RA/) Akta różne PEA w Lublinie (PRL) (APLn/LUB/PRL) Sygnatura Akt wg APL:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego Historia bezpieczeństwa wewnętrznego ćwiczenia Unifikacja formacji policyjnych w latach 1918 1919 dr Karol Dąbrowski Był ostatni tydzień lipca gorącego roku 1914 i w pogranicznym Zagłębiu Dąbrowskim wojna

Bardziej szczegółowo

Wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej

Wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej Wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej Harmonogram działań ul. Świętokrzyska 12 00-960 Warszawa tel.: +48 22 694 55 58 fax :+48 22 694 44 41 www.sluzbacelna.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 1 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 Opis dokumentów: 1. Materiały

Bardziej szczegółowo

FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA

FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej stan obecny oraz plany rozwojowe systemu EZD PUW Mariusz Madejczyk

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII

Spis treści. Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII Rozdział I. Początki administracji... 1 1. Starożytność... 1 I. Despotie wschodnie... 1 1. Rys historyczny... 1 2. Administracja centralna i terytorialna... 1

Bardziej szczegółowo

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945]

Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945] Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945] Sygn. 251 Opracował: mgr Bernard

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

rok akademicki 2008/2009 Program zajęć z przedmiotu Źródłoznawstwo specjalizacja archiwistyczna, II r. historii 15 godzin

rok akademicki 2008/2009 Program zajęć z przedmiotu Źródłoznawstwo specjalizacja archiwistyczna, II r. historii 15 godzin dr Marzena Liedke rok akademicki 2008/2009 Program zajęć z przedmiotu Źródłoznawstwo specjalizacja archiwistyczna, II r. historii 15 godzin Wymagania na kolokwium z przedmiotu Źródłoznawstwo historyczne

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT INSTITUT FÜR DEUTSCHE OSTARBEIT SYGNATURA: IDO 1-118

INWENTARZ AKT INSTITUT FÜR DEUTSCHE OSTARBEIT SYGNATURA: IDO 1-118 INWENTARZ AKT INSTITUT FÜR DEUTSCHE OSTARBEIT 1940-1944 SYGNATURA: IDO 1-118 I. ZARZĄD CENTRALNY IDO 1 Dzieje i organizacja Instytutu 1940-1944 - maszynopisy artykułów IDO 2 Korespondencja Zarządu Centralnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. w Warszawie. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938)

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. w Warszawie. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938) Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938) Stowarzyszenia podgórskie (1926-1938) sygn. 109 (elektroniczna wersja katalogu

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

1. Jak nazywał się saski architekt, zatrudniony przez Jana Klemensa Branickiego do przebudowy pałacu w Białymstoku?

1. Jak nazywał się saski architekt, zatrudniony przez Jana Klemensa Branickiego do przebudowy pałacu w Białymstoku? 1. Jak nazywał się saski architekt, zatrudniony przez Jana Klemensa Branickiego do przebudowy pałacu w Białymstoku? a) Jan Zygmunt Deybel b) Jakub Fontana c) Pierre Ricaud de Tirregaile 2. Jakie specjalności

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Zmiany w tekście pierwotnym decyzji zaznaczono kolorem czerwonym.

Uwaga: Zmiany w tekście pierwotnym decyzji zaznaczono kolorem czerwonym. Tekst ujednolicony decyzji, opracowany na podstawie: decyzji Nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie zasad i sposobu ustalania przez archiwa państwowe państwowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I. Ochrona praw jednostki. Przedmowa... Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. Część I. Ochrona praw jednostki. Przedmowa... Wykaz skrótów... SPIS TREŚCI Przedmowa... Wykaz skrótów... V XIII Część I. Ochrona praw jednostki Rozdział I. Obywatelstwo polskie... 3 1. Wyjaśnienie pojęć z zakresu spraw obywatelskich na podstawie doktryny... 3 2. Przynależność

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII

Spis treœci. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII Str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII Nb. Rozdzia³ I. Wiadomoœci wstêpne... 1 1 1. Wprowadzenie do prawa wyznaniowego... 1 1 I. Pojêcie prawa wyznaniowego... 1 1 II. Prawo wyznaniowe

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r.

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 110 poz. 1255 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2030, 2199, z 2016 r. poz. 178. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZESPOŁÓW w LOKALU przy ul. 1 MAJA (stan na 31.12.2009 r.)

WYKAZ ZESPOŁÓW w LOKALU przy ul. 1 MAJA (stan na 31.12.2009 r.) WYKAZ ZESPOŁÓW w LOKALU przy ul. 1 MAJA (stan na 31.12.2009 r.) Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Daty 1. 50 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bonisławiu powiat płocki 1955-1958 2. 68 Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIGI KOBIET POLSKICH

PROGRAM LIGI KOBIET POLSKICH PROGRAM LIGI KOBIET POLSKICH Do Świetnej CK Dyrekcji Policji w Krakowie - pismo w sprawie powstania Stowarzyszenia Liga Kobiet Polskich, b.d.d.; Legitymacja z pieczęcią Naczelny Komitet Narodowy. Narada

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne : zarys wykładu części szczególnej / Wojciech Maciejko, Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko. Warszawa, 2011.

Prawo administracyjne : zarys wykładu części szczególnej / Wojciech Maciejko, Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko. Warszawa, 2011. Prawo administracyjne : zarys wykładu części szczególnej / Wojciech Maciejko, Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko. Warszawa, 2011 Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów V XIII Część I. Ochrona praw

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 13. Wstęp 15

Wykaz skrótów 13. Wstęp 15 Spis treści Wykaz skrótów 13 Wstęp 15 Rodowody szlachty sanockiej 23 Liczebność 25 Pochodzenie szlachty sanockiej 28 Szlachta gniazdowa ziemi sanockiej 32 Balowie h. Gozdawa 33 Bukowscy h. Ossoria 34 Dwerniccy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA 1884; 1887; 1889-1891; 1893-1896; 1898-1899; 1903-1904; 1906-1907; 1909-1910;

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie Kilka słów na temat Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum jest największą instytucją muzealną w Polsce

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Regina Czarnecka ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Ukazanie się dekretu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Lp. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 10 Pułk Samochodowy 2. 15 Przedstawicielstwo Wojskowe

Bardziej szczegółowo