RATOWNIK INFORMATOR ZWIĄZKU ZAWODOWEGO RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RATOWNIK INFORMATOR ZWIĄZKU ZAWODOWEGO RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH W POLSCE"

Transkrypt

1 W lutym 2006 roku wznowiono rokowania górniczych związków zawodowych ze związkiem pracodawców górnictwa węgla kamiennego dotyczące ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, dla pracowników górnictwa. Zamrożone wzrosty wynagrodzeń w górnictwie przy rosnącym średnim wynagrodzeniu krajowym spowodowały, że najniższe stawki zaszeregowań górników i ich płace odbiegały od regulacji zawartych w układach zbiorowych pracy. Pracownicy zakładów górniczych zaczęli wygrywać sądowe pozwy o nadpłatę wynagrodzeń. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczął prace związane z przekształceniem spółki w kombinat koksowniczo węglowy grupujący kopalnie z koksowniami. Załogi JSW w referendum wypowiedziały się przeciw prywatyzacji spółki. W marcu 2006 roku Zarząd Krajowy ZZRG powołał Sztab Protestacyjny, który skierował pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich, Premiera RP oraz do właściwych Ministerstw o podjęcie niezwłocznych regulacji prawnych pozwalających ratownikom górniczym korzystać z zasad emerytalnych przysługujących górnikom. Niekorzystne interpretacje ZUS wydłużały staż pracy do osiągnięcia emerytury ratownikom za dniówki powierzchniowe (badania, ćwiczenia, kursy kwalifikacyjne i szkolenia) oraz za dyżury w pogotowiach OSRG i CSRG bez zjazdu pod ziemię. Równolegle Sztab protestacyjny przygotował pikiety pod Śląskimi oddziałami ZUS i Wyższym Urzędem Górniczym. Zdecy- GÓRNICTWO wczoraj, dziś i jutro Z początkiem lat dziewięćdziesiątych górnictwo węgla kamiennego, podobnie jak cała gospodarka polska, weszło w okres głębokich przemian, których fundamentami stały się gospodarka rynkowa, konkurencyjność i równouprawnienie wszystkich podmiotów gospodarczych. Kolejne programy reformy sektora doprowadziły do znacznego zredukowania zdolności produkcyjnych oraz radykalnego zmniejszenia stanu zatrudnienia. Ciąg dalszy na stronie 7 RATOWNIK INFORMATOR ZWIĄZKU ZAWODOWEGO RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH W POLSCE Nr 1/2008 ISSN O NAS - HISTORIA ciąg dalszy dowano się na blokadę pogotowi ratowniczych w Okręgowych i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Odmowa świadczeń emerytalnych wobec ratowników, którzy nie zawsze są w podziemnych wyrobiskach, bo tak zorganizowane jest ratownictwo wykazała ewidentną lukę prawną. Równolegle trybunał Konstytucyjny postanowił nie rozpatrywać wniosku pracodawców prywatnych skarżącego niekonstytucyjność górniczych emerytur, ich zdaniem nazbyt uprzywilejowanych. Zarząd Krajowy wniósł do Rządu i aktywnie się włączył do prac nad ustawa o ratownictwie medycznym i Krajowym systemie ratowniczym. W kwietniu 2006 roku wpisano ratownictwo górnicze do Krajowego systemu. Dzięki tej regulacji znajdujemy uzasadnienie do pomocy i akcji ratunkowych dla społeczeństwa, czyli poza zakładami górniczymi nie tracąc uprawnień do wcześniejszej emerytury, a w razie wypadku w takiej akcji nie tracąc uprawnień ubezpieczeniowych. Ciąg dalszy na stronie 3 Metan zbyt wielu górników zabiera na wieczną szychtę Należy przypomnieć, że w wypadku zginęło aż i tylko dwóch pracowników bo wybuch nastąpił w niedzielę. Podobnie jak w KWK Halemba i tym razem za tragedię odpowiedzialni są ludzie, których kwalifikacje miały ochronić przed zdarzeniem. Wracając do Halemby w której metan i pył węglowy zabrał na wieczną szychtę 23 górników należy wspomnieć, że prokuratura w Gliwicach po blisko 2 latach dochodzenia oskarża 27 osób. Nieadekwatny stosunek do stanu zagrożeń i zła profilaktyka zwalczająca zagrożenia wciąż są obecne w zakładach górniczych. Ciąg dalszy na stronie r. IX Krajowy Zjazd Delegatów ZZRG w Polsce Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce, uprzejmie informuje wszytkie organizacje zakładowe ZZRG w Polsce, że IX Krajowy Zjazd Delegatów odbędzize się 17 października 2008 roku od godz w Sosnowcu - Zagórze ul. Kosynierów 42 w lokalu DORA- DO (kierunek KWK Kazimierz - Juliusz ). 11 osób dozoru winnych śmierci dwóch górników w KWK Mysłowice Wesoła 13 stycznia 2008 roku o godzinie 9.00 w KHW KWK Mysłowice Wesoła ruch Wesoła w rejonie rozcinki ściany 558 pokład 510 D nastąpiło zapalenie i wybuch metanu skutkiem czego zginęło dwóch górników. 14 stycznia br. Prezes WUG powołał Komisję ds. Zbadania Przyczyn zapalenia i wybuchu metanu w komisji udział brali naukowcy z GIG, KD Barbara przedstawiciele WUG i OUG Katowice, przedstawiciel KHW S.A. I przedstawiciele ZZG, ZZ Kadra, NSZZ Solidarność i ZZRG w Polsce. Komisja pracowała od stycznia do września 2008 r. ustalono przyczyny wybuchu, winę ponoszą osoby, które odpowiadają za bezpieczeństwo w kopalni, udowodniono bezspornie zaniedbania działu wentylacji i działu górniczego i dyrekcji, niedokończone prace profilaktyczne przeciwpożarowe i neutralizacji zagrożenia metanowego, zaniedbania przy neutralizacji pyłu węglowego, prowadzenie prac górniczych podczas drążenia chodników VII i IX oraz rozcinki ściany 558. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie prac w tym rejonie odpowiedzą przed sądem za zaniedbania, które doprowadziły do tragedii. M. Czyżycki

2

3 RATOWNIK - PAŹDZIERNIK 2008 strona 3 O NAS - HISTORIA ciąg dalszy Dokończenie ze strony 1 Wiosną 2006 roku wspieraliśmy obywatelski projekt OPZZ dotyczący emerytur pomostowych. Poparliśmy tzw. Opcję zerową, określającą, że zatrudnieni w warunkach szkodliwych na dzień przed wejściem w życie nowej ustawy emerytalnej tj. w dniu 31 grudnia 1998 r. zachowują prawo do wcześniejszych emerytur. W 14 dni Związek zebrał ponad 5200 podpisów poparcia, a OPZZ zebrał aż 380 tys. podpisów. Stanowisko ZZRG uznaje emerytury górnicze jako wyłączone z systemu pomostowego. W systemie pomostowych emerytur oczekujemy uznania do stażu pracy okresów służby wojskowej, chorobowego do 33 dni w roku, oraz jednej kadencji pracy na rzecz związków zawodowych. Już w czerwcu 2006 r. na zaproszenie Zarządu Krajowego Wicepremier Andrzej Lepper wraz z posłem Samoobrony Rajmundem Moric odwiedzili Centralną Stację Ratownictwa w Bytomiu, Goście zadeklarowali związkowi i zgromadzonym w auli ratownikom, że pomogą przeprowadzić w sejmie szybką nowelizację górniczej ustawy emerytalnej uwzględniającej okresy służby i pracy w ratownictwie górniczym. Ponad to Goście obiecali, że będą bronić tak ważnych instytucji jak Centralna Stacja i Wyższy Urząd Górniczy, by nie stali się poligonem politycznym i schroniskiem etatowym, jak to ma miejsce w innych Spółkach Skarbu Państwa. Ostatecznie Sejm już 22 września 2006 r. jednogłośnie uchwalił nowelizację ustawy emerytalnej dla górników uwzględniającą ratowników górniczych. Ustawę zamieściliśmy na stronie internetowej ZZRG w Polsce. We wrześniu 2006 r. podjęliśmy współpracę z Krajowym Biurem Brokerskim w celu ubezpieczenia ratowników górniczych na wypadek utraty zdolności do służby. Dyrektor biura brokerskiego Mateusz Holl skierowal wniosek do firm ubezpieczeniowych. Zadowalające nas warunki ubezpieczenia przedstawiła CIGNA STU obecnie Inter Risk, która za składkę miesięczną 15 zl. Gwarantuje odszkodowanie 20 tys. zł. za utratę kwalifikacji w skutek wypadku lub utraty zdrowia. Ubezpieczenie jest całodobowe i obowiązuje w pracy, oraz poza pracą. Przez dwa lata obowiązywania ubezpieczenia, do Koreo przystąpiło ponad 600 ratowników trzech kolegów uzyskało pełne odszkodowania. Dwa przypadki to względy kardiologiczne, a trzeci uraz kręgosłupa. W dniach 4 6 października 2006 r. w Wiśle odbyło się szkolenie członków Zarządu Krajowego w hotelu VESTINA. Szkolenie zorganizowała Hestia w zakresie ubezpieczenia na życie dla członków Związku i ich rodzin. 13 października 2006 r. w Jastrzębiu Zdroju przy KWK Zofiówka odbył się VI Zjazd sprawozdawczy Delegatów Krajowych. Delegaci glosując 182 za, 0 przeciw, 19 wstrzymujących się przyjęli pakiet programowy na następne 2 lata działalności ZZRG w Polsce. Ustalono utrzymać obecna strukturę ZZRG bez poddawania się przekształceniom strukturalnym u pracodawców, przeciwdziałać zakusom tworzenia prywatnych podmiotów ratowniczych u przedsiębiorców górnictwa, bronić miejsc pracy w górnictwie według wg. zasady, że w miejsce emeryta zatrudnia się nowego pracownika, rozszerzyć uprawnienia emerytalne o okresy chorobowego, czułby wojskowej i działalności związkowej, oraz uregulować status górników, by bez konsekwencji mogli wycofać się z dobrowolnego, lub obowiązkowego II filara ubezpieczeń, rozszerzyć limit nadgodzin, który obecnie utrudnia rozliczanie okresów pracy w drużynach ratowniczych. Delegaci oddali cześć pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia sierpniowe i zawarte w KWK Zofiówka (były Manifest Lipcowy), porozumienie związkowe z Rządem w sprawie emerytur górniczych i przywilejów zawodowych zawartych w karcie górnika. Zarząd Krajowy uzyskał od Delegatów absolutorium za działalność Związku w okresie minionych 2 lat, pomiędzy V a VI Zjazdem. W listopadzie 2006 r. Śląskiem i całą Polską wstrząsnęła tragedia w KWK Halemba. Wybuch metanu i pyłu węglowego odebrał Zycie 23 pracownikom zatrudnionym w likwidowanej ścianie. Tragedia była tym boleśniejsza, że jej przyczyny nie leżą po stronie nieprzewidywalnej natury. Wiele błędów organizacyjnych pracę w zagrożonym rejonie ujawniła Komisja powypadkowa, a Prokuratura oskarżyła obecnie aż 27 osób za niedopełnienie obowiązków i fałszowanie dokumentów świadczących o zachowaniu norm, choć było niebezpiecznie. Związek po tragedii miał wpływ na zaostrzenie kryteriów wobec firm usługowych wykonujących prace na rzecz kopalń i wyeksponował znaczenie prac profilaktycznych zwalczających zagrożenia w ruchu zakładu górniczego i w obrębie stanowisk pracy. Wnioski wynikające z tragedii w Halembie zaprezentowaliśmy w grudniu 2006 r. na forum Zespołu Trójstronnego ds. bezpieczeństwa socjalnego górników na ręce Ministerstwa Gospodarki, podczas omawiania rządowej strategii dla górnictwa na lata Załogi pracownicze górnictwa w styczniu 2007 r. w referendum nie wyraziły zgody na prywatyzacje kopalń, ostatecznie 22 stycznia 2007 r. w śląskim Urzędzie Wojewódzkim Minister Gospodarki Piotr Woźniak, w protokole ustaleń ze związkami zawodowymi, w tym ZZRG podpisał Strategię dla górnictwa, godząc się na rozwiązania proponowane przez organizacje związkowe. W maju 2007 r. ZZRG zorganizowali Ustroniu obchody 100-lecia ratownictwa górniczego w Polsce. W obchodach wzięło udział 167 członków związku i ratownikow górniczych. Zaproszeni w uznaniu pracy na rzecz związku i ratownictwa górniczego zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowym i resortowymi. Związkowcy ZZRG w Polsce przy ZG Rudna działający w KGHM ufundowali wyróżnionym specjalny medal pamiątkowy. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w swoim programie obchodów 100-lecia ratownictwa górniczego w listopadzie 2007 r. wykonała tablicę upamiętniającą ratowników górniczych poległych na stanowisku pracy w latach Odsłonięcie tablicy przy udziale delegacji ratowniczych z wszystkich kopalń było uroczystościom oczekiwana, oddającą cześć za najcenniejszy dar, za najcenniejszą ofiarę jaka złożyli nasi koledzy w akcjach ratowniczych. W grudniu 2007 r. przed KWK Budryk ratownicy górniczy protestowali żądając uznania praw do bezpiecznej pracy, praw do należnych dodatków za prace zwalczająca zagrożenia i o poszanowanie praw do sporów z pracodawcą, który zamiast prowadzić dialog zastraszał ratowników z Budryka wykreślając ich z drużyny ratowniczej. Ostatecznie ZZRG w Budryku przystąpił do strajku załogi, gdzie obok postulatów placowych pojawiły się postulaty związane z bezpieczeństwem pracy. Prezes Budryka utracił stanowisko, a ratownicy wykreśleni z drużyny ratowniczej nadal pełnią swoje zaszczytne ratownicze obowiązki. ZZRG w Polsce zorganizował dla strajkującej załogi KWK Budryk i ich rodzin zbiórkę pieniędzy łagodząca utratę wynagrodzenia za czas strajku. Łącznie sztab strajkowy w Budryku otrzymał pomoc od ratowników górniczych na kwotę około 40 tys. zł. Równolegle w całym górnictwie węgla kamiennego w klimacie zagrożeń strajkowych trwały negocjacje płacowe o realny wzrost wynagrodzeń na 2008 r. W efekcie trudnych negocjacji, z uwzględnieniem rosnących kosztów utrzymania rodzin, oraz z uwzględnieniem dobrych wyników finansowych w Spółkach Węglowych podpisano z udziałem ZZRG porozumienia placowe, podnoszące wynagrodzenia w 2008 roku o 15%. W lutym 2008 r. w ramach Zespołu Trójstronnego ZZRG w Ministerstwie Pracy reprezentował ratowników górniczych, którym ZUS zaniża przeliczniki stażowe do wyliczenia wysokości emerytury górniczej. Ponad to ZZRG kwestionuje okresy chorobowego wskazywane przez ZUS do odpracowania, nim przyzna emeryturę górniczą. Obie kwestie skutecznie związek wygrywa reprezentując członków związku przez Sadami Pracy. Dziwi więc upór Ministerstwa Pracy przed regulacją prawną niepozwalającą ZUS interpretować decyzji emerytalnych na niekorzyść pracowników górnictwa. Poza tym Sądy Pracy też orzekają po znacznym upływie czasu, co wydłuża okresy zatrudnienia. W marcu 2008 r. ZZRG włączył się do prac nad ustawą prawo geologiczne i górnicze i prac nad nowym rozporządzeniem ratowniczym. W kwietniu 2008 r. VII Zjazd Delegatów Krajowych uchwalił zmiany w Statucie ZZRG, a Zarząd Krajowy we wrześniu 2008r. uchwalił nową ordynację wyborczą. Obecnie kończy się trzecia kadencja władz ZZRG w Polsce trwają przygotowania do Zjazdu wyborczego, który odbędzie się 17 października br. w Sosnowcu. Stan na dzień sporządził P. Luberta BIOPAK 240 REVOLUTION w KWK Kazimierz-Juliusz W dniach 9-12 września tego roku podczas Światowej Wystawy Górniczej, którą odwiedziłem wraz z kilkoma moimi kolegami, zainteresowanie nowościami skupiliśmy na wystawcach ze sprzętem ratowniczym. Byliśmy bardzo zaniepokojeni, kiedy się okazało, że ani jedna z firm reklamująca się w czasie wystawy nie miała aparatu ewakuacyjnego. Wiemy przecież, iż jest on nieodzownym elementem wyposażenia zastępu ratowniczego. Wszyscy wystawcy obiecali zainteresować się zgłaszanym przez nas problemem. Naszą uwagę przykuł ratowniczy aparat BioBak 240. Podczas oglądania, rozmowy o jego walorach, zaproponowałem przedstawicielowi producenta możliwość sprawdzenia tego aparatu przez ratowników podczas ćwiczeń dołowych. Myślałem, że przedstawiciel firmy NTRON sceptycznie podejdzie do propozycji, ale ku zdziwieniu wyraził chęć, a nawet zadowolenie ze złożonej propozycji. I tak się rozpoczęło. Ciąg dalszy na stronie 7

4 Dokończenie ze strony 1 Należy przypomnieć, że w wypadku zginęło aż i tylko dwóch pracowników bo wybuch nastąpił w niedzielę. Podobnie jak w KWK Halemba i tym razem za tragedię odpowiedzialni są ludzie, których kwalifikacje miały ochronić przed zdarzeniem. Wracając do Halemby w której metan i pył węglowy zabrał na wieczną szychtę 23 górników należy wspomnieć, że prokuratura w Gliwicach po blisko 2 latach dochodzenia oskarża 27 osób. Nieadekwatny stosunek do stanu zagrożeń i zła profilaktyka zwalczająca zagrożenia wciąż są obecne w zakładach górniczych. Nie zmieniają na lepsze koszmarnych statystyk ani wiedza osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ani akty oskarżenia i kary, czy wreszcie liczba ofiar i poszkodowanych. Troska i alarmy działaczy związkowych też są ignorowane. W kopalniach zatrudnieni są nowi pracowniczy, nowe kadry uczą się górnictwa a schodzenie po coraz głębiej zalegające nowe pokłady węgla powoduje, że metanu wokół ludzi i maszyn jest więcej. Rośnie jego intensywność wydzielania ale czy rośnie wiedza i intensywność zwalczania? Metan w naszych kopalniach zapala się i wybucha zbyt często. Zbyt często metan inicjuje wybuchy pyłu węglowego a wtedy pracownicy nie mają żadnych szans. Przecież nauka i techniczne możliwości pozwalają metan kontrolować i skutecznie zwalczać jego zagrożenie stosując różne systemy odmetanowania pokładów wraz z przewietrzaniem i uszczelnianiem wyrobisk pozwalają górnikom bezpiecznie wydobyć węgiel. Ratownicy górniczy na co dzień zwalczają metan bark w bark z górnikami pracującym w ścianach wydobywstrona 4 RATOWNIK - PAŹDZIERNIK 2008 Tak sobie siedzę i myślę Jestem wiceprzewodniczącym ds. organizacyjnych ZZRG przy KWK Staszic. Nasz Zarząd pracuje w sposób całkowicie odmienny od Zarządów pozostałych ośmiu związków działających na naszej kopalni. Mianowicie biuro obsługujemy rotacyjnie, czyli co tydzień następuje zmiana i koordynację związkiem przejmuje kolejny członek zarządu. Ma to z całą pewnością swoje plusy i minusy, ale zdecydowaną zaletą tego systemu jest znakomity kontakt z załogą, bezpośredni pod ziemią. Zanim dojdę do sedna sprawy, do którego zmierzam muszę napisać, że ratownicy w naszej stacji, stanowią jeden zżyty, doskonale funkcjonujący organizm. Brali oni udział w wielu akcjach ratowniczych. Te najgłośniejsze to oczywiście Katowicka Hala Targowa i KWK Halemba. W ubiegłym roku nasza drużyna zajęła I miejsce podczas zawodów ratowniczych w OSRG Tychy. Nie jest dla nikogo tajemnicą iż polityka poprzednich Rządów RP prowadził przez wiele lat nie tylko do likwidacji kopalń, ale przede wszystkim do zamykania szkół górniczych, co w środowisku naszym jest postrzegane jako celowy holokaust fachowców, prowadzące bezpośrednio do zagłady branży górniczej. Okazuje się, iż Rządy te były na tyle skuteczne, a jednocześnie mało przewidujące, że udało im się osiągnąć ten cel w czasie najlepszej koniunktury na węgiel, która właśnie trawa. I zaczęło się dosłownie ze wszystkich oddziałów, jakie istnieją na kopalni oddelegowuje się ludzi do pracy na ścianach. Z oddziału szybowego zmierzają tam ludzie z dużym stażem, którzy w ciągu wieloletniej pracy najdalej byli sto metrów od szybu na odwodnieniu, automatyką tłumaczy się jak zmostkować równolegle rozporami obudowę ŁP, a ekipa z przewozu w ogóle nie rozumie chodzenia po upadówkach, gdyż całe kopalniane życie poruszała się po wyrobiskach poziomych i to elektrowozami. Kierownicy oddziałów pomocniczych wysyłają do tych prac tzw. najsłabsze ogniwa, które są świetnie wyspecjalizowane w obijaniu się na robocie, a do tego traktujące te oddelegowania, jako niezasłużoną karę. Kierownicy oddziałów wydobywczych są zaś załamani, ponieważ dostają ludzi, których muszą pilnować, żeby im się nic nie stało, a w rzeczywistości rozlicza się ich z wykonów, jakby otrzymali wielu ludzi z długoletnim górniczym doświadczeniem. W swoich fachach ludzie Ci wykonywali proste, fizyczne, ale czasochłonne roboty, a teraz do tych robót puszcza się prawdziwych fachowców, którzy z braku czasu zaniedbują np. konserwację urządzeń. Żeby przetrwać okres oddelegowań, drastycznie rośnie liczba dniówek L-4, a ci, którzy zostają są zdegustowani i mało wydajni. Muszę stwierdzić, że rozumię lustrację coraz bardziej zagubionej załogi, bo umie sobie wyobrazić co by było, gdyby zaczęto oddelegowywać ratowników ze stacji. Poprostu zniszczono by coś, co znakomicie funkcjonuje. Zakładam, iż każdy z tych oddziałów jest taką małą stacją, tylko jeden odpowiada za łączność, inny za automatykę, jeszcze inny za hydraulikę itd. Pytanie brzmi jak skończyć z tym szaleństwem? Jestem człowiekiem, który wygrał tysiące drobnych konkursów. Gdybym miał wygrać ten, postawiłbym się na miejscu właściciela KHW. Będąc nim zrobiłbym wszystko, by ściągnąć na kopalnię rasowych górników. Skąd? Myślę, że tysiące ludzi z wynajmowanych przez KHW firm z pocałowaniem ręki, przyjęłoby ofertę pracy. Z ich doświadczeniem wystarczyłoby lekkie doszlifowanie przez przodowych, a firmom powiedziałbym Szczęść Boże. Emerytury górnicze będą nowelizowane. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w dniu r. odbyło się spotkanie górniczych związków zawodowych z wiceminister Agnieszką Chłoń - Domińczak i kierownictwem ZUS. Spotkanie miało charakter roboczy związany z doprecyzowaniem oczekiwań związków zawodowych w sprawach emerytur górniczych. Ministerstwo Pracy przygotowało projekt ustawy umożliwiający górnikom wystąpienie z Otwartych Funduszy Emerytalnych, co ma być uregulowane od stycznia 2009r. Istotnym ustaleniem jest zgoda na rozliczanie czasu pracy górniczej w okresach kwartalnych. Takie rozwiązanie pozwoli zaliczać do emerytury bez względu na wiek miesiące w których górnicy wybrać musieli wolne dni za pracę w dni wolne od pracy. Często wybrane wolne dni pomniejszały liczbę wymaganych dni za pracę stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, by zaliczyć cały miesiąc pracy do emerytury górniczej po 25 latach pracy. Po raz kolejny upomnieliśmy się o pracowników przeróbki mechanicznej węgla. W projekcje emerytur pomostowych przyjętym w dniu r. przez Radę Ministrów będą regulacje dla przeróbkarzy i górników, którzy Metan zbyt wielu górników zabiera na wieczną szychtę nie będą mogli skorzystać z wymagań określonych w przepisach dotyczących emerytur górniczych. Najistotniejszym problemem są okresy niezdolności do pracy z powodu choroby nie powstałej w następstwie wypadku w pracy lub choroby zawodowej. Chorobowe wg ZUS i MPiPS ma być odrabiane w przypadku emerytury górniczej bez względu na wiek jeśli chorowaliśmy w okresie od 15 listopada 1991r. Związki zawodowe podtrzymują stanowisko, że odpracowaniu ma podlegać chorobowe powstałe w okresie od 1 stycznia 2007r. tj. od czasu obowiązywania nowej ustawy emerytalnej dla górników. MPiPS powstrzymuje się od działań w tym zakresie ze względu na wniosek Rzecznika Spraw Obywatelskich skierowany do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik podobnie jak my pyta o zgodność z prawem regulacji ustawowych działających daleko wstecz i odbierających pracownikom prawa nabyte. P.Luberta czych. Pył węglowy zneutralizować i uczynić go niezdolnym do wybuchu jeszcze łatwiej i mniej kosztownie, a jednak wybucha Zatem wciąż brakuje poważnych i uczciwych analiz kontrolno-pomiarowych. Brakuje w porę podjętych decyzji o wydatnym zwalczaniu zagrożeń. Wciąż czarne złoto ważniejsze od przerwania pracy i wycofania pracowników kiedy zagrożenia wzrastają. Niestety uczciwe działania opóźniają produkcję zaplanowaną i podnoszą koszty produkcji. Połowiczne i pozorowane zwalczanie zagrożeń rodzi katastrofy za które odpowiedzialność częściej spoczywa na ludziach aniżeli na nagłej i nieprzewidywalnej naturze. Jest zatem wciąż wiele do zrobienia, by zmienić mentalność i błędy ludzkie wyeliminować całkowicie. Zdrowie i życie pracowników bez norm prawnych musi być priorytetem ważniejszym od ekonomii i wyników produkcji innych. Metan będzie dręczył górnictwo węgla kamiennego coraz częściej i silniej. P.Luberta

5 RATOWNIK - PAŹDZIERNIK 2008 strona 5 Projekty nowej ustawy pgig, oraz rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego osłabiają bezpieczeństwo pracy w zakładach górniczych. Rola związków zawodowych obok troski o lepsze wynagrodzenia, to przede wszystkim sprzyjanie wyższemu poziomowi bezpieczeństwa i lepszym warunkom pracy. Niestety większość regulacji prawnych poza ustawą o związkach zawodowych, likwiduje odniesienia uprawniające związki zawodowe do kontroli i opiniowania stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych. Znikają z projektowanej ustawy prawo geologiczne i górnicze, zapisy nakazujące udział Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w akcjach ratowniczych u przedsiębiorców górnictwa węgla kamiennego. Równolegle w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego znika zapis, pozwalający związkom zawodowym opiniować wszelkie zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu drużyn ratowniczych. Znika z rozporządzenia rola zastępów ratowniczych, które w kopalniach na co dzień mają zwalczać zagrożenia i mają być zatrudniane przy wykonywaniu prac profilaktycznych. węgla produkuje nowe i silniejsze zagrożenia, a tragedie górnicze nie ustają. Nowe prawo geologiczne i górnicze zmierza do urynkowienia usług ratowniczych, w pseudo trosce o życie i zdrowie do głosu dochodzą procedury przetargowe. Oferty i cena usług będą kryterium do zabezpieczania i ratowania. Ministerstwo Środowiska odrzuciło opinię ZZRG wnoszącą zachowanie w ustawie zapisów, o Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Usunięcie z ustawy tak ważnej Instytucji, osłabił najlepszą jednostkę ratowniczą i cały system bezpieczeństwa. Pracodawcy górniczy niestety często popełniają błędy, które samodzielnie będą powielali. Ministerstwo odrzucając naszą opinię powołało się na monopol i swobodę konkurencji, opierając się o zasady Dyrektywy Unii Europejskiej. Uzasadnienie Ministerstwa nie uwzględnia Dyrektywy 92/104 wymagającej, aby wspierać działania sprzyjające poprawie bezpieczeństwa i ochronie zdrowia. Unia Europejska wręcz przestrzega, że bhp jest celem, który nie powinien być podporządkowany czysto ekonomicznym rozważaniom. Pozostaliśmy bez zrozumienia i szansy na rzeczową dyskusję. Skierowaliśmy pismo do Prezydenta i Premiera o patronat nad dalszymi pracami zmieniającymi ustawę. Poinformujemy Posłów i Senat o zagrożeniach wynikających z usunięcia z ustawy Centralnej Stacji. Będziemy domagać się powrotu ważnych regulacji do rozporządzenia ratowniczego. Związek podjął decyzje o wykorzystaniu wszelkich możliwości, by regulacje prawne poprawiły, a nie osłabiły bezpieczeństwo pracy. Znika z projektu rozporządzenia katalog prac profilaktycznych, czyli sytuacje i zagrożenia wymagające szczególnych procedur. Twórcy nowych aktów prawnych zapominają, że dotychczasowe regulacje pisały katastrofy górnicze i troska o życie i zdrowie górników. Twórcy zmian prawnych zapominają, że górnictwo węgla kamiennego, obok Do artykułu załączamy pismo do Premiera Donalda Tuska i Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. P.Luberta

6 strona 6 RATOWNIK - PAŹDZIERNIK 2008 Dochodzenie odszkodowania dla ofiar wypadków. Oferta dla członków ZZRG i ich rodzin. Krajowe Biuro Brokerskie Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi dochodzenia należnego odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, w wyniku którego osoba fizyczna doznała ciężkich obrażeń ciała, rozstroju zdrowia lub poniosła śmierć. w takim przypadku poszkodowanemu lub jego najbliższym (w razie śmierci ofiary wypadku) przysługują różne rodzaje świadczeń, w tym odszkodowanie za straty związane z wypadkiem, zadośćuczynienie za ból i cierpienie (także dla najbliższej rodziny osoby która poniosła śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego), pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, sprzętu ortopedycznego, renta na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb. Jako pełnomocnik osoby poszkodowanej lub rodziny zmarłego pomagamy we właściwym wyliczeniu należnego odszkodowania i skompletowaniu niezbędnych dokumentów, a następnie występujemy do zakładu ubezpieczeń z którym sprawca wypadku zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z roszczeniem o wypłatę odszkodowania. Uzyskane odszkodowanie w ciągu pięciu dni roboczych przekazujemy naszemu klientowi. W przypadku nie uzyskania w drodze negocjacji od ubezpieczyciela odszkodowania na poziomie satysfakcjonującym klienta, sprawę przekazujemy do współpracującej kancelarii adwokackiej (za wcześniejszą zgodą klienta), która przygotowuje pozew i dalej dochodzi w imieniu naszego klienta odszkodowania na drodze sądowej. Krajowe Biuro Brokerskie Sp. z o.o. pobiera wynagrodzenie od klienta jedynie w przypadku uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń (prowizja od uzyskanego odszkodowania). Nie obieramy od klientów żadnych zaliczek ani innych opłat. Członkom ZZRG i ich rodzinom oferujemy obniżoną prowizję w wysokości 15% (powiększenie o podatek VAT) od uzyskanego odszkodowania. W przypadku gdy nie uda nam się uzyskać odszkodowania w wysokości uprzednio uzgodnionej z klientem, klient nie ponosi jakichkolwiek kosztów. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich został poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędu lekarza lub innego zdarzenia powodującego ciężki uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć - pomożemy w uzyskaniu należnego Tobie i Twojej rodzinie odszkodowania. Skontaktuj się z nami: Krajowe Biuro Brokerskie Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 9/11, Warszawa, więcej na w kategorii Dochodzenie odszkodowań Stanisz Janusz Ornontowice ul. Akacjowa 23/4 Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce Ornontowice r. Chciałbym serdecznie podziękować za pośrednictwem ZZRG w Polsce przy KWK Budryk za możliwość skorzystania z ubezpieczenia od całkowitej niezdolności do wykonywania obowiązków ratownika górniczego. Odszkodowanie, które otrzymałem w znacznym stopniu pomaga mi w leczeniu i rehabilitacji. Z ratowniczym pozdrowieniem

7 RATOWNIK - PAŹDZIERNIK 2008 strona 7 KWK WIECZOREK Kopalnia Wieczorek w 2007 roku obchodziła 180 lecie istnienia,2007r. rok zakończyła z dobrym wynikiem ekonomicznym. Obecne półrocze kop. realizowała wedłóg planu ekonomicznego. Stan zatrudnienia w kopalni to 2480 pracowników. W zakładzie funkcjonują 4 ściany wydobywcze, dla poprawienia wydajności i bespieczeństw zakupiono podwieszaną kolejkę spalinową. W tym roku załoga wraz z dyrekcją kopalni obchodziła 15 lecie KHW. Ważnym wydażeniem w życiu załogi było uroczyste obchody 100 lecia Nikiszowca jest to zabytkowa kolonia robotnicza istniejąca przy kopalni Wieczorek. Jednocześnie zbliża się 10 lecie istnienia ZZRG w Polsce przy KWK. Wieczorek. Stacja Ratownicza przy KWK Wieczorek jest jedną z pierwszych stacji ratowniczych na Górnym Śląsku, czego dowodem są ewidencje ratownicze. Obenie stan drużyny ratowniczej wynosi 158osób. W kopalnianej spartakiadzie w piłce nożnej drużyna KSRG zajeła pierwsze miejsce. M. Jakubik Czy można było przewidzieć katastrofę w KWK Szczygłowiec W kopalni Szczygłowice w Knorowie, należącej do Kompanii Węglowej S.A. doszło do katastrofy budowlnej. 4 września nad ranem pod ziemię zapadły się dwa budynki i wieża szybowa kopalni. Nikomu nic się nie stało. Wiadomo, że były bardzo wyrażne sygnały do dyrekcji kopalni Szczygłowice, że szyb wymaga gruntownej modernizacji, ale je zignorowano. Informacje o potrzebie modernizacji szybu docierały również do biura zarządu Kompani Węglowej. Nikt się tym nie zainteresował. W wyniku katastrofy doszło do zaburzenia przepływu powietrza w wyrobiskach, przekroczone zostały dopuszczalne stężenia gazów, dlatego z eksploatacji wyłączono część ścian wydobywczych. Podczas prowadzonej akcji ratowniczej zminimalizowano szkody, aby doprowadzić do funkcjonowania kopalni i wydobycia na miarę obecnych możliwości. 23 września z posadą dyrektora kopalni Szczygłowice pożegnał się Edward Bywalec, a z posadą wicedyrektora Adam Przywara. Czy można było tego uniknąć? P. Luberta GÓRNICTWO wczoraj, dziś i jutro Ciąg dalszy ze strony 1 Przed reformą naszego sektora było około 70 czynnych oraz wydobywających węgiel dla potrzeb całego kraju kopalń, pracowało w nich ponad 387 tysięcy górników, wydobycie kształtowało się na poziomie około 150 mln.ton rocznie. Obecnie w Polsce w 32 kopalniach zatrudnionych jest około 120 tysięcy ludzi, a wydobycie jest na poziomie około 100 mln. ton na rok i wciąż spada. REFORMA tak nazywano zamykanie, a właściwie likwidowanie polskich kopalń w przekonaniu kolejnych rządów prowadzona była konsekwentnie. Przez wiele lat w mediach słyszeliśmy że do górnictwa dopłaca się ogromne pieniądze, że jesteśmy pasożytami żerującymi na społeczeństwie. Nigdy nie pogodziliśmy się z tym faktem, wiele razy górnicy jechali do stolicy składając petycję na ręce kolejnych rządów, podczas manifestacji próbowaliśmy wykrzyczeć, że ci w Warszawie nie mają racji niszcząc polski przemysł wydobywczy. Żyjąc tu widzieliśmy jak degradowany jest Śląsk i Zagłębie, jak zaczęli żyć górnicy i ich rodziny, pozbawione środków do życia. Kilka kopalń udało się uratować przed likwidacją. Dzisiaj słyszymy o powrocie do likwidowanych kopalń i zadajemy sobie pytanie kto miał racje! Prosty, słabo wykształcony górnik manifestujący przed kolejnymi polskimi rządami, czy ci których wybieraliśmy, którzy w kampaniach wyborczych obiecywali złote góry, a jak już zasiedli na Wiejskiej zapominali o wszystkim. Jeszcze dwa lata temu wszyscy twierdzili, że w kopalniach jest za dużo górników blokowali przyjęcia do kopalń, sterując nimi z ministerialnych gabinetów. Dzisiaj wszędzie słyszymy, że węgla brakuje, że górnicy za mało fedrują, że powinniśmy pracować siedem dni w tygodniu. A my górnicy zadajemy sobie pytanie: o co w tym wszystkim chodzi. Przecież to nie nasza wina, że brakuje ludzi do pracy, że brak inwestycji doprowadził do tego stanu jaki jest dzisiaj. Nie pozwolimy zrzucać odpowiedzialności za obecną sytuację na nas. Dzisiaj słyszymy, czytamy, że polskie górnictwo potrzebuje na inwestycje 20 mld. zł. Jednocześnie słyszymy, że kopalnie mają zdobyć te pieniądze same. W momencie jak wzrastają ceny węgla większość mediów bębni, zdrożeje prąd!, to wina kopalń!, za co jeszcze winni są górnicy? Wicepremier Pawlak potwierdza potrzebę inwestycji w górnictwo, jednocześnie wskazuje, że spółki muszą te pieniądze pozyskać same np. z upublicznienia akcji, jaki to proces widzimy na przykładzie KHW. Prawie rok temu załogi KHW w referendum opowiedziały się za częściowy upublicznieniem akcji swojej firmy, kiedy to nastąpi nikt nie umie dzisiaj dokładnie powiedzieć. Co oznacza że nie wiadomo kiedy będą pieniądze z akcji na inwestycje, które są niezbędne, bez których kopalnie pogrążają się coraz bardziej. A co na to rząd? Pan minister Finansów nie przewiduje dofinansowania kopalń z budżetu. Koło się zamyka wszyscy mówią, że potrzebne są pieniądze których nikt nie chce dać. Na końcu jest górnik który pracuje z za małą wydajnością, nie chce pracować siedem dni w tygodniu i jeszcze za dużo zarabia. Panowie i Panie z Wiejskiej obudźcie się, pozwólcie górnikom spokojnie fedrować jednocześnie zajmijcie się narodowym dobrodziejstwem jakim jest węgiel. B. Kapusta BIOPAK 240 REVOLUTION w KWK Kazimierz-Juliusz Dokończenie ze strony 3 Zaczęliśmy rozmowy z Zarządem kopalni, bo bez ich zgody nic z tego by nie wyszło. Przekonać ich nie było trudno, więc po kilku dniach na naszą kopalnię przyjechał przedstawiciel producenta z aparatem BioPak 240. Aparat oraz wszystkie dokumenty na jego temat zostały nam użyczone na okres dwóch tygodni. Już po kilku dniach, po rozmowie na jego temat z pierwszym mechanikiem KSRG, który tylko potwierdził, że jest on bardzo prosty w obsłudze, zarówno przez ratownika jak i przez mechanika, oraz z opisu wynika, że jest dobrym aparatem, utwierdziliśmy się w przekonaniu, że pomysł nie był całkiem pozbawiony sensu. Rozpoczęły się rozmowy oraz przygotowania do użycia tego aparatu przez naszych ratowników. Po zapoznaniu się z opinią jaką wydała Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, a jest ona pozytywna stwierdziliśmy, że nasze przedsięwzięcie ma sens. Po nowym roku aparaty BioPak będą udostępnione przez producenta przez okres kilku miesięcy, a nasi ratownicy będą używać je w czasie ćwiczeń dołowych. Dlaczego przez kilka miesięcy? Po to aby poznać opinię wszystkich ratowników z KSRG na temat nowego aparatu. Najważniejsze jest zdanie użytkownika, który w aparacie pracuje niejednokrotnie w trudnych, a nawet ekstremalnych warunkach. Producent zachwala walory aparatu BioPak 240, lecz ratownicy jako praktycy nie mogą ufać tylko rekomendacjom, sami muszą je sprawdzić i ocenić. B. Kapusta

8 strona 8 RATOWNIK - PAŹDZIERNIK 2008 Wybory ZOK ZZRG w Polsce przy KHW S.A. Po uchwaleniu przez Delegatów Krajowych na Nadzwyczajnym Zjeździ Delegatów Krajowych ZZRG w Polsce Nowego Statutu ZZRG w Polsce. W dniu 6 października 2008r. W Domu Kultury KWK Wujek odbyło się Zebranie Ogólne Delegatów ZZRG w Polsce przy Katowickim Holdingu S.A. na którym powołana została Zakładowa Organizacja Koordynacyjna ZZRG w Polsce siedziba (biuro) jest przy KWK Wujek Katowice ul. Wincentego Pola 65. Medale i puchary dla kolegów z PKW Sobieski Po raz kolejny nasi koledzy ratownicy z kopalni Sobieski w Jaworznie odnieśli sukces na zawodach ratowniczych w USA. Tym razem przywieżli medale i puchary, jako wice mistrzowie Świata na torze przeszkód i mistrzowie Świata w pomocy przed medycznej. Tym sukcesem nasi koledzy podnieśli prestiż polskiego ratownictwa górniczego na świecie. Kierownik KSRG p. Ryszard Mrostek znów dopiął swego doprowadzając swoich podopiecznych ratowników na podium. To wielkie dni i efekt ciężkiej pracy w jego długoletniej karierze zawodowej. Przypomnijmy sobie, że dwa lata temu na zawodach w Chinach to właśnie oni zdobyli mistrzostwo Świata. W roku bieżącym zdobyli drugie miejsce przed naszymi kolegami z KGHM - ZG Rudna, którzy musieli się zadowolić miejscem trzecim. Opis zawodów i zdjęcia na stronie internetowej. L.Nocoń Delegacji wybrali władze ZOK. ZZRG w Polsce przy KHW S.A. Przewodniczącym został Czyżycki Marek Wiceprzewodniczącym został Herzog Andrzej Wiceprzewodniczącym do spraw Organizacyjnym został Bielas Witold Wiceprzewodniczącym do spraw Finansowych został Stryjak Andrzej Po zakończeniu zebrania ogólnego delegatów ZOK odbyło się zebranie Delegatów MZK ZZRG w Polsce przy KHW S.A. Delegaci uchwalili absolutorium dla ustępującego Zarządu MZK i wybrali nowe Prezydium MZK ZZRG w Polsce przy KHW S.A. Przewodniczącym został Czyżycki Marek Wiceprzewodniczącym został Kapusta Bogusław Wiceprzewodniczącym do spraw organizacji Herzog Andrzej Wiceprzewodniczącym do spraw finansów Stryjak Jacek Kompania węglowa - z ostatniej chwili M. Czyżycki MZK ZZRG w Polsce przy Kompanii Węglowej S.A. obecnie uczestniczy w negocjacjach dotyczących wzrostu wynagrodzeń dla pracowników KW S.A. jeszcze w 2008 roku. W ramach sporu zbiorowego wszczętego przez wspólną reprezentację związkową. Zarząd Kompanii Węglowej nie kwestionuje wzrostu wynagrodzeń uznając jego zasadność, ale kwestionuje wysokość wzrostu wynagrodzenia. Tytułem nakazów płatniczych z PIP oraz przekroczenia limitu nadgodzin za pracę w dni wolne od pracy, związki zawodowe widzą zasadność wzrostu płacy w październiku, ze wskaźnika 14,7% do wysokości 15,7%. Docelowo za cały 2008 rok żądamy realizacji wskaźnika płac, na poziomie 17%. Negocjacje trwają. Równolegle trwają prace nad taryfikatorem stanowiskowym i za szeregowaniem zasadniczej pracy w ramach nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników KW S.A. Rozmowy odwlekają zmiany personalne by w zarządzie Kompanii Węglowej, zachwianie wydobycia i sprzedaży węgla. Na bieżąco o działaniach poinformujemy na stronie internetowej ZZRG. P. Luberta SUKCES POLSKICH RATOWNIKÓW! W dniach r. w Reno - stan Nevada w USA odbyły się organizowane cyklicznie od 1999 roku Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego, w których wzięły udział reprezentacje następujących krajów: Australii, Indii, Meksyku, Peru, Ukrainy, USA oraz po dwa zespoły z Kanady i Polski. Końcowa klasyfikacja drużynowa zawodów przedstawia się następująco: I miejsce - zespół Anglo Coal Moranbah North Coal Mines Rescue Team z Australii, II miejsce - zespół Black Gold z Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie, III miejsce - zespół White Eagles z Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi Polska Miedź S.A. w Lubinie. Wydarzenia z ZGH Bolesław S.A. Górnicy i Hutnicy ZGH Bolesław S.A. w Bukownie mogą się pochwalić Wyprodukowaniem trzy milionowej tony cynku w 50-cio letniej działalności zakładu. ZGH Bolesław S.A. jest na liście zakładów, które czeka prywatyzacja. Wszystkie Związki Zawodowe działające w zakładzie bacznie się temu przyglądają, zwracając szczególną uwagę na osłony socjalne pracowników, czyli pakiet społeczny zapewniający godziwe warunki pracy i płacy pracownikom. Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce przy ZGH Bolesław S.A. w Bukownie zorganizowali cykliczne wycieczki do Kopalni Soli w Wieliczce. Uzdrowisko w Wieliczce odwiedziło łącznie 150 osób. Wrażenia z wycieczki były bardzo pozytywne zwłaszcza dzieci były zachwycone zwiedzaniem kopalni, porównując pracę swoich rodziców do opisów i pokazów pracy górniczej w tymże muzeum. W programie wycieczki było również zwiedzanie ZOO w Krakowie-,gdzie najmłodsi uczestnicy świetnie się bawili podziwiając egzotyczne zwierzęta i ptaki. L.Nocoń

9 RATOWNIK - PAŹDZIERNIK 2008 strona 9 Z OBL-u Kontakt z Ośrodkiem Badań Lekarskich na ul. Chorzowskiej, ZZRG w Polsce uważa za dobry. Minęły już czasy sterowania badaniami i wykorzystywania tego instrumentu w negocjacjach. Wszelkie uwagi członków związku możemy natychmiast wyjaśnić przez telefon lub w biurze Prezesa Cen-Med-u. Wyjątkiem było zlecenie Zarządu Krajowego, aby pisemnie zwrócić się o wyjaśnienia większej ilości orzeczeń o niezdolności na początku roku Oczywiście w ekspresowym tempie otrzymaliśmy odpowiedź opartą na rzetelnych wyliczeniach. I tak w 2007r. na przeprowadzonych 7890 badań uznano: za zdolnych 6840 osób za czasowo niezdolnych 730 osób jako niezdolnych 320 osób W I kwartale 2008r. łącznie przebadano KHW S.A. - Pakt Społeczny i braki w wydobyciu spędzają sen z powiek prezesów. Historia Paktu Społecznego dla pracowników kopalń Katowickiej Grupy Kapitałowej splata się z decyzjami Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. To właśnie zarząd tej firmy postanowił przeprowadzić referendum prywatyzacyjne. Po referendach przeprowadzanych przez związki zawodowe wynik był jednoznaczny NIE - dla prywatyzacji. Holding przeprowadził zmasowany atak informacyjny na załogi kopalń. Snuł piękne wizje przyszłości o spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Odbyło się wiele spotkań z załogami. To na nich załoga była uświadamiana, no i w końcu mogła poznać Prezesów z bliska. Referendum przygotowane przez zarząd, minimalną większością głosów wyszło na TAK. Związki Zawodowe, w tym Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce starały się rzetelnie informować załogę o ewentualnych konsekwencjach upublicznienia akcji KHW S.A. Mowa tu o Pakcie Społecznym, który w przypadku prywatyzacji miałby być gwarantem zatrudnienia, wynagrodzenia i zabezpieczenia socjalnego dla pracowników. Tego nasz pracodawca nie przewidział. Zespół międzyzwiązkowy posiłkując się doświadczeniami innych, sprywatyzowanych firm, stworzył Pakt. Przedstawił go pracodawcy i rozpoczął negocjacje. Warunki w nim zawarte są na tyle konkretne i ciężkostrawne dla zarządu Holdingu, że nie może dojść do porozumienia ze związkami zawodowymi do dnia dzisiejszego. Pomimo gwarancji, że pakt będzie podpisany, najpierw w styczniu, potem w lutym nie ma porozumienia. Strona związkowa sięgnęła po osobę Rajmunda Morica jako spikera strony społecznej. Przynależność do ZZG oraz parlamentarna przeszłość były nieodpartymi atutami powołanego spikera i kolejnym, trudnym do zgryzienia orzechem dla zarządu KHW S.A. Zastój w sprawie Paktu trwa. Niestety również w wydobyciu mamy zastój. Tak dużych braków nie było dawno. Brak inwestycji, brak fachowych rąk do pracy i zagrożenia naturalne. Wszystko co najgorsze, w jednym czasie i na kilku kopalniach na raz. Miernym pocieszeniem może być fakt, że również inne spółki węglowe maja problemy. Świadczy to niestety o tym, że zapaść jest ogólnopolska. Próbą ratowania sytuacji w Holdingu jest firma Feniks Business. W związku z przekroczeniami funduszy płac na większości kopalń firma ta ma za zadanie prowadzić prace wydobywcze jako podwykonawca zatrudniający załogę własną kopalń. Idea może logiczna, lecz sposób jej wprowadzenia w życie wzbudził niepokój załogi. Zarząd KHW S.A. Ratownicy biegiem do Watykanu W czwartek, 2-go października punktualnie o godzinie 9 rano, sprzed Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej ruszyła sztafeta dwunastu biegaczy i dwójki rowerzystów pod wodzą Augusta Jakubika. Trasa to około 1600 km w jedną stronę, cel podróży Watykan. W przededniu 30 rocznicy rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II biegacze mają dotrzeć na miejsce i modlić się o szybką beatyfikację Ojca Świętego. To już trzecia sztafeta tych biegaczy zmierzająca do Watykanu. W czasie dwóch poprzednich witał ich na placu Św. Piotra sam Jan Paweł II. Tym razem mają przewidzianą audiencję u Benedykta XVI i zapalenie symbolicznego znicza na grobie Jana Pawła. Wśród biegaczy są Marian Stefański i Zbyszek Garbacz, będący obecnie ratownikami górniczymi oraz Piotr Pindel już emerytowany ratownik, ale ciągle aktywny. Cała trójka bierze udział w niezliczonej ilości biegów w ciągu roku. Każda okazja jest dla nich dobra. Andy 2904 osób uznano za zdolnych 2641 osób za czasowo niezdolnych 345 osób jako niezdolnych 98 osób. W 2007r. liczba niezdolnych to ok. 4% ilości badanych, a w I kw. 2008r. to 3,4% ilości badanych. Należy więc wysunąć wniosek, że ilość niezdolności nie odbiega od wskaźników z lat ubiegłych. Jeżeli chodzi o podział niezdolności to 20% stanowią wyniki na badaniach psychologicznych, a 80% to powody zdrowotne, najczęściej nadciśnienie i słaba wydolność fizyczna. Były też zmiany w metodyce wprowadzone na początku 2008r. Najważniejsza z nich to wprowadzenie dla ratowników zawodowych wskaźnika wydolności fizycznej PWC 3,1 W / kg bez 5% tolerancji. Oczywiście staram się reagować na wszystkie zgłaszane uwagi dotyczące badań ratowniczych i wyjaśniam, że zdarzający się już sporadycznie tłok i wydłużony czas badań to skutek uboczny dawnych zmian harmonogramu badań, kiedy ośrodek był w CSRG, następnie przeniesiony na stare miejsce. Nareszcie przezorność w ratownictwie górniczym wzrosła i trzy osoby otrzymały po zł z tytułu utraty zdolności, a czwarty wniosek jest w trakcie załatwiania. D.Ryndak zachłysnął się wynikiem referendum i chciał wprowadzić nowum na rynku pracy bez informowania związków zawodowych. Efekt uzyskany wprost przeciwny do oczekiwanego. W Feniksie nie działają nasze związki, lecz mają być, i obecnie są, zatrudniani nasi członkowie. To dla nich podjęliśmy temat i wskazywaliśmy na wady prawne i możliwe pułapki związane z praca w tej Firmie. Nasze stanowisko, przekazane prezesom w sposób jednoznaczny sprzeciwiało się praktykom pozwalającym zatrudniać pracowników w kopalniach, a później w firmie bez kontroli czasu pracy i bez zapewnienia właściwego odpoczynku. Bezwzględnie wskazywaliśmy naszym kolegom i prezesom, że nie wypoczęty pracownik jest zagrożeniem dla siebie i swoich towarzyszy pracy, a eksploatacja maszyn bez remontów doprowadzi do większej awaryjności. Na tym kończy się rola związków zawodowych. Decyzję o pracy w firmie podejmują pracownicy, w mniejszym lub większym stopniu nagabywani przez kierownictwo kopalń. Jest to ich osobista sprawa, a my nikomu nie możemy zabronić pracować. Oby tylko bezpiecznie. A braki w wydobyciu? Dotyczą wszystkich spółek i niestety, póki Rząd nie będzie obradował przy lampach naftowych na sali pozbawionej klimatyzacji nie jest w stanie zrozumieć, że energia jest w Polsce z węgla, a węgla bez inwestycji nie będzie. A może o to chodzi? Andy

10 strona 10 RATOWNIK - PAŹDZIERNIK 2008 Festyn Rodzinny MZK ZZRG w Polsce przy JSW S.A. Gortatowice r. Festyn rozpoczął się o godz a trwał do późnych godzin wieczornych. Na festyn przybyło ok. 635 uczestników (członków naszej organizacji wraz z rodzinami) oraz zaproszeni: Przewodniczący Zarządu Krajowego Piotr Luberta z małżonką i synem oraz dyrektor OSRG Wodzisław inż. Jerzy Krótki z rodziną. W trakcie festynu chętni odbyli loty samolotami a niektórzy nawet odważyli się polecieć paralotnią. Zobaczyliśmy pokazy szybowcowe i skoki spadochroniarzy z Aeroklubu Rybnickiego. Zorganizowaliśmy mini-turniej w siatkówce plażowej, którego zwycięzcą została drużyna reprezentująca ZZRG Jas- Mos, drugie miejsce wywalczyła drużyna z Pniówka a trzecie miejsce zdobył Budryk, wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali okazałe puchary a także nagrody rzeczowe. Odbyły się również zawody w strzelaniu z karabinka wiatrowego w grupach dla dorosłych i dzieci, a także wiele konkursów z nagrodami dla naszych milusińskich. Wszyscy otrzymali smaczne, obfite posiłki, przednie piwo dorośli i napoje dzieci. Od godziny 1500 rozpoczęła się zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Przez cały dzień dopisywała nam wspaniała pogoda i rodzinna atmosfera. Z niecierpliwością oczekujemy następnej imprezy. T. Siatkowski, F. Klimek IX SPARTAKIADA DRUŻYN RATOWNICZYCH OSRG - JAWORZNO r. odbyła się IX Spartakiada Drużyn Ratowniczych w OSRG - Jaworzno. Zawody otworzył dyrektor OSRG Jaworzno - Zbigniew Kubica, życząc uczestnikom zdrowej i uczciwej rywalizacji. W Spartakiadzie uczestniczyło 14 drużyn wśród nich goście ze Słowacji. W czasie rywalizacji ratowników na torze - w sali aparatowej najlepsi mechanicy sprzętu ratowniczego z poszczególnych kopalń wykazywali się wiedzą, umiętnościami i sprytem przy usuwaniu usterek w aparacie regeneracyjnym W-70, gdyż tylko pierwszych pięciu z najlepszym czasem było ocenianych i mogło dołożyć punktów swojej drużynie do ogólnej klasyfikacji. Po podsumowaniu punktów we wszystkich konkurencjach. Dyrektor OSRG Jaworzno mgr.inż. Zbigniew Kubica ogłosił wyniki - IX Spartakiady Drużyn Ratowniczych i wręczył puchary zwycięzcą. W ogólnej klasyfikacji kolejność drużyn była następująca : I miejsce - ZG Sobieski II miejsce - KWK Brzeszcze III miejsce - KWK Wesoła L. Nocoń TURNIEJ STRZELECKI Z BRONI PALNEJ Ratownicy z Zakładów Górniczo - Hutniczych w Bukownie poraz kolejny - pielęgnując tradycje swoich kolegów zorganizowali turniej strzelecki - o puchar Prezesa ZGH Bolesław S.A. w Bukownie r. Ratownicy jak co roku łowili ryby Konkurs jak zwykle odbywał się przy pieczeniu ziemniaków, które przygotowali własnoręcznie ratownicy. W pięknej scenerii okolic Bukowna, na terenie byłej jednostki wojskowej uczestnicy pikniku rywalizowali w trzech kategoriach : - ratownicy - goście zaproszeni - emeryci Turniej zawsze cieszy się wielkim zainteresowaniem to też uczestniczy w nim coraz więcej osób. Oprócz ratowników z Kopalni Pomorzany, będącej częścią ZGH Bolesław zaprasza się również ratowników z innych kopalń - gościli między innymi: ratownicy z kop. Wieczorek, Trzebionka i inne. Turniej zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych - Starosta Powiatu Olkuskiego p.kazimierz Ściążko, oraz Burmistrz Miasta Bukowna p. Mirosław Gajdziszewski ; Dyrekcja ZGH Bolesław z Prezesem p. Bogusławem Ochabem (czynnym ratownikiem) na czele. Przedstawiciele Zwięzków zawodowych działających w Zakładzie. Liczną grupą uczestniczącą w turnieju są emeryci - byli ratownicy. Strzelanie zabezpiecza i prowadzi LOK Olkusz w osobach : p.henryk Luks i p. Jacek Lech. L. Nocoń

11 atwy dost p do pieni dzy. Sprawdź już teraz! Oferta po yczki gotówkowej dla ratowników górniczych Z o enie wniosku bez konieczno ci wizyty w banku - drog telefoniczn! Minimum formalno ci - bez por czycieli i zabezpiecze. Sta e oprocentowanie - niezale ne od kwoty po yczki. Dost pna opcja ubezpieczenia sp aty po yczki. Wymagane dokumenty: kserokopia dowodu osobistego oraz za wiadczenie o wysoko ci dochodów. Podane raty zawieraj ca kowite miesi czne koszty po yczki (Kapita, Prowizje i Odsetki) kwota po yczki PLN PLN PLN PLN 18 miesi cy 192,00 640,02 960, ,06 36 miesi cy 106,77 355,92 533, ,76 48 miesi cy 85,76 285,88 428,83 857,66 60 miesi cy 73,34 244,49 366,73 733,47 Roczna rzeczywista stopa procentowa wyliczona dla ca kowitego kosztu po yczki w kwocie PLN na 60 miesi cy wynosi 17,60%. Nominalne oprocentowanie wynosi 15,12% p.a. Ca kowity koszt po yczki w skali roku zawarty jest w racie. Oferta po yczki gotówkowej dost pna przez infolini. kod promocji: Zadzwo by z o y wniosek: lub * * Dzwoni c pod numer infolinii prosz przygotowa dowód osobisty oraz kod promocji. Infolinia czynna od poniedzia ku do soboty w godzinach 9-21, w niedziel w godzinach Koszt po czenia jest równy cenie jednego impulsu za po czenie lokalne. Koszt po czenia na numer stacjonarny - wed ug stawek operatora.

12 strona 12 RATOWNIK - PAŹDZIERNIK 2008 CENTRALNE ZAWODY RATOWNICZE w Wodzisławiu Śląskim Przy pięknej, słonecznej pogodzie w dniu r. w OSRG Wodzisław Śląski rozegrane zostały Centralne Zawody Ratownicze. W zawodach uczestniczyło osiem drużyn ratowniczych wyłonionych w zawodach okręgowych reprezentujące kopalnie: Marcel, Borynia, Sobieski, Brzeszcze, Bielszowice, Makoszowy, Murcki i Staszic podane w kolejności startowej. Drużyny rywalizowały w czterech konkurencjach; pomocy przedmedycznej, teście wiedzy, konkursie mechaników sprzętu ratowniczego oraz najbardziej widowiskowej, wymagającej i emocjującej konkurencji czyli torze przeszkód. Po zakończeniu rywalizacji we wszystkich konkurencjach wyłoniony został zwycięzca, którym w tym roku okazała się drużyna KWK Borynia uzyskując 30 pkt. wyprzedzając kopalnie: Murcki - 25,5 pkt., Staszic -22, Sobieski -21, Marcel -18, Brzeszcze -16, Makoszowy -16 i Bielszowice - 8 pkt. Zwycięska drużyna z Boryni uzyskała najwyże noty we wszystkich konkurencjach a co najważniejsze uzyskała najlepszy czas na torze przeszkód 6,59,37. Zwycięską drużynę z BORYNI tworzyli: Panowicz Paweł-zastępowy, Zwoleń Paweł -ratownik, Kaczorek Marcin-ratownik, Sinacki Przemysław-ratownik, Krawczyk Sebastian -z-ca zastępowego, Kuźnik Grzegorz- ratownik rezerwowy, Dłucik Mirosław-mechanik oraz inż. Szkołda Adam- kierownik KSRG Borynia. Zwycięzkie drużyny otrzymały pamiątkowe medale, pychary oraz nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów, a wręczali je Prezes CSRG S.A. Bytom mgr inż. Stanisław Parol oraz wybrani goście zaproszeni na w/w zawody. P. Pieczka Ratowniczy turniej wiedzy i sprawności w OSRG Bytom 2 i 3 października br. odbył się turniej wiedzy i sprawności ratowniczych dla drużyn ratowniczych kopalń z obszaru działania OSRG Bytom. Siedem drużyn zmagało się w piątek na torze przeszkód zorganizowanym na boisku GKS Rozbark. Pomimo niskiej temperatury atmosfera była gorąca. Piątkowe zmagania na torze przeszkód przygotowanym przez zawodowców z Bytomia poprzedziły czwartkowe testy z wiedzy ratowniczej, współzawodnictwo mechaników sprzętu ratowniczego oraz praktyczny test z udzielania pierwszej pomocy. Zagadnienia z pierwszej pomocy przygotowała jak zwykle pani J. Patlewicz i dbając o szczegóły oraz utrudniając życie zawodnikom jak tylko się da. Wśród uczestników zawodów pojawiło się spore grono reprezentantów kierownictw poszczególnych kopalń a nawet sami dyrektorzy. Puchary dla wszystkich uczestników wręczał wiceprezes ds. technicznych CSRG mgr inż. Jan Syty. Na podium stanęły drużyny KWK Murcki, KWK Staszic, KWK Wujek Ruch Śląsk. Andy XXXVII Spartakiada Ratownicza - OSRG Wodzisław Śląski W dniach (pomoc przed-medyczna) i (teoria, tor przeszkód i rywalizacja mechaników sprzęty ratowniczego) odbyła się w Wodzisławiu XXXVII Spartakiada Ratownicza, w której uczestniczyło 11 drużyn, sześć z JSW S.A. i pięć z KW S.A. - Centrum Wydobywcze Południe. Po zaciętej rywalizacji zwyciężyli ratownicy z KWK Borynia, drugie miejsce KWK Marcel a trzecie KWK Budryk. Zawody przebiegały bardzo sprawnie, a wszystkim uczestnikom spartakiady, kibicom i zaproszonym gościom organizatorzy (OSRG Wodzisław) zapewnili smaczne posiłki i napoje. T. Siatkowski, F. Klimek Adres Redakcji i siedziby Centrali ZZRG w Polsce BYTOM, ul. Chorzowska 25 tel./fax: (032) Wydawca: ZZRG w Polsce Redaguje zespół Red. Naczelny: B. Kapusta; Asystent: S. Hoły Fotoreportaże udostępnione Skład, łamanie i druk: EKOPROJEKT Numer zamknięto: r.

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 1 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 2 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 3 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 4 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 5 Dodatkowe wytyczne

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Dialog społeczny eczny- negocjacje wynagrodzeń w Kompanii Węglowej W S.A KOMPANIA WĘGLOWA S.A. to: Największa firma wydobywcza w Europie, która......w 2005 r. sprzedała 50,5 mln ton

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008 DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Rok 2008 (nry 1 17) (Skróty oznaczają: D. decyzję, K. komunikat, O. obwieszczenie, Z. zarządzenie.)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2009

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2009 DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2009 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Rok 2009 (nry 1 17) (Skróty oznaczają: D. decyzję, K. komunikat, O. obwieszczenie, Z. zarządzenie.)

Bardziej szczegółowo

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek Zwiedzanie kopalni Guido Przygotował Piotr Tomanek Dnia 15.12.2013 r. razem z grupą udaliśmy się w ramach praktyk modelowych do Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu celem zwiedzenia, towarzyszył nam wykładowca,

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego 1. WSTĘP Mając na uwadze konieczność skutecznej ochrony zdrowia i życia pracowników dołowych w sytuacjach zagrożenia, w dokumencie programowym Strategia działania urzędów górniczych na lata 2006-2010 wśród

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego dr inż. Edyta Brzychczy mgr inż. Aneta Napieraj Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rada Społeczna TAURON PE S.A. OPZZ 14.02.2013r Warszawa

Rada Społeczna TAURON PE S.A. OPZZ 14.02.2013r Warszawa Rada Społeczna TAURON PE S.A. OPZZ 14.02.2013r Warszawa Teren działania TAURON PE S.A. lokalizacja organizacji związkowych należących do MZZPE W ENION S.A. OOZ Jelenia Góra Gliwic e OOZ TOK i TS Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 143 USTAWA z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-120-10 Druk nr 3478 Warszawa, 11 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953

Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953 Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953 (wybrane artykuły z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych) Art. 24. 1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu

Bardziej szczegółowo

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji Z okazji jubileuszu 60-lecia IMG PAN listy gratulacyjne na ręce Dyrektora IMG PAN osobiście, bądź przez swoich przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Zamość, dnia 30.03.2012r Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Uprzejmie informuję, iż dnia 11 kwietnia 2012r. (środa) na obiektach Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Pierwszy taki program, w naszym regionie

Pierwszy taki program, w naszym regionie Pierwszy taki program, w naszym regionie 1 2 Pierwszy taki program w naszym regionie 3 Pierwszy taki program w naszym regionie Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Arcelor Mittal Dąbrowa Górnicza

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki Holding Węglowy S.A. Wiodący europejski producent węgla energetycznego Opracowali: Roman Łój, Daniel Borsucki SENAT RP, Warszawa 6 listopad 2012 rok 2 KATOWICKA GRUPA KAPITAŁOWA OBSZAR GÓRNICZY

Bardziej szczegółowo

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy wiele możemy zmienić Silni razem Twój udział się liczy Twój udział się liczy Nasi członkowie są dla nas najważniejsi. Razem możemy sobie pomagać i zapewnić, aby członkostwo opłacało się Tobie i Twoim kolegom

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. W dniu 24.05.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Ustawa. z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów Ustawa z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów Art. 1. W ustawie z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. Nr 64, poz. 446)

Bardziej szczegółowo

Żaku, sam zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne!

Żaku, sam zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne! Żaku, sam zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne! 20-letnia Zofia otrzymała rachunek za leczenie opiewający na 93 tys. zł! Była przekonana, że może leczyć się w ramach NFZ, bo w tym czasie uczyła się.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Jesteśmy firmą outsourcingową, zajmującą się profesjonalnym rozliczaniem czasu pracy kierowców.

O FIRMIE. Jesteśmy firmą outsourcingową, zajmującą się profesjonalnym rozliczaniem czasu pracy kierowców. O FIRMIE Jesteśmy firmą outsourcingową, zajmującą się profesjonalnym rozliczaniem czasu pracy kierowców. Specjalizujemy się w analizie i rozliczaniu czasu pracy kierowców, jednak nasze działania są w pełni

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Za Radę Krajowej Sekcji PPN NSZZ Solidarność Przewodniczący Stanisław Skupień

Za Radę Krajowej Sekcji PPN NSZZ Solidarność Przewodniczący Stanisław Skupień Krajowa Sekcja Pracowników Parków Narodowych NSZZ Solidarność 34 500 Zakopane ul. Chałubińskiego 42 A tel. 018 20 23 263, kom. 601 50 55 26, fax: 018 20 635 79, e-mail: sskupien@tpn.pl Zakopane 01.07.2008

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Lp. Treść uwagi Zgłaszający uwagę Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2011 r.

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2011 r. Bogdanka, 19 marca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2011 r. Zarząd Lubelski Węgiel Bogdanka S.A przedkłada wniosek wraz z uzasadnieniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, maj 2014 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, maj 2014 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, maj 2014 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna- rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego czasu

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Notatka służbowa z badania sprawy wybuchu metanu w Kopalni Wujek w dniu 19 września 2009 r.

Notatka służbowa z badania sprawy wybuchu metanu w Kopalni Wujek w dniu 19 września 2009 r. Katowice, 16 października 2009 RZECZPOSPOLITA POLSKA Pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich dr Aleksandra WENTKOWSKA RPO-629649-XVIII/09/AW 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13. PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.00 Przewodniczący Komisji - Łukasz Figura Protokolant - Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r. Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze Zbigniewem Derdziukiem, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozmowa ze Zbigniewem Derdziukiem, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rozmowa ze Zbigniewem Derdziukiem, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Polskie emerytury są i będą bezpieczne, a finanse Polski zostały uratowane przed narastającym długiem publicznym - powiedział

Bardziej szczegółowo

Następstwo wypadku: obrażenie ciała, ciężkie kalectwo, śmierd

Następstwo wypadku: obrażenie ciała, ciężkie kalectwo, śmierd Kancelaria Prawno - Podatkowa Capital Legis Sp. z o. o. (Oddział w Polsce) ul. Walczaka 112; 66-400 Gorzów Wielkopolski e-mail: kancelaria@pl.capitallegis.com tel. (22) 270 12 12 ZGŁOSZENIE SZKODY - KOMUNIKACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

22. Społeczna inspekcja pracy

22. Społeczna inspekcja pracy 22.1. Struktura SIP w zakładzie pracy 22. Społeczna inspekcja pracy 22.2. Podstawowe prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy Informacja: Rozwinięcie powyższej tematyki w książce Poradnik społecznego

Bardziej szczegółowo

Strony niniejszego porozumienia ustaliły co następuje:

Strony niniejszego porozumienia ustaliły co następuje: Katowice, 17.01.2015 POROZUMIENIE zawarte pomiędzy stroną rządową, Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2014 r. o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

USTAWA z dnia.. 2014 r. o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Projekt USTAWA z dnia.. 2014 r. o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178,

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców "FORUM"

Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców FORUM Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców "FORUM" ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1 1. Związek nosi nazwę: Związek Zawodowy Stowarzyszonych Twórców FORUM", zwany dalej Forum. 2. Forum jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l)

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l) Projekt z dnia 24 czerwca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA l) Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RODZINNEGO PIKNIKU BIEGOWEGO GRILL+RUN= FUN 2015. Biegiem na ratunek

REGULAMIN RODZINNEGO PIKNIKU BIEGOWEGO GRILL+RUN= FUN 2015. Biegiem na ratunek 1.CEL IMPREZY - Popularyzacja biegania jako formy aktywnego trybu życia. - Popularyzacja wspólnego spędzania czasu i integracja rodzin poprzez sport - Zwiększenie świadomości z zakresu ratowania życia

Bardziej szczegółowo

PROMESA B.H.U. BIURO SPRAW PRACOWNICZYCH, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I BHP LABOUR LAW AND SOCJAL INSURANCE CONSULTING OFFICE

PROMESA B.H.U. BIURO SPRAW PRACOWNICZYCH, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I BHP LABOUR LAW AND SOCJAL INSURANCE CONSULTING OFFICE ZARZĄDZANIE KADRAMI, PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH, PŁAC, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (SPRAW ZUS-owskich) I BHP, PROWADZENIE SZKOLEŃ W TYM ZAKRESIE USŁUGI ŚWIADCZYMY TANIO I PROFESJONALNIE NA TERENIE CAŁEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy. Wypadkowość związana z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki)

Wyższy Urząd Górniczy. Wypadkowość związana z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) Wyższy Urząd Górniczy Wypadkowość związana z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) Wypadkowość związana z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) Katowice 2011 Copyright

Bardziej szczegółowo

Dane na spotkanie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Miasto Rybnik maj 2013

Dane na spotkanie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Miasto Rybnik maj 2013 Dane na spotkanie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Miasto Rybnik maj 2013 Urlopy dla poratowania zdrowia Podstawa prawną jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne POROZUMIENIE w sprawie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. z przyczyn niedotyczących pracowników, zawarte w dniu 27.01.2009 r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW Źródło prawa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010 Katowice 2012 PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a Průmyslový Holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Spółka zmodernizowała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ SPARTAKIADY REKREACYJNO-SPORTOWEJ

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ SPARTAKIADY REKREACYJNO-SPORTOWEJ REGULAMIN ZAKŁADOWEJ SPARTAKIADY REKREACYJNO-SPORTOWEJ I. Cel Spartakiady Popularyzacja sportu, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integracji załogi PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Kopalnie Kompanii Węglowej S.A. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A w Bytomiu Przedsiębiorstwo Górnicze PG Silesia Czechowice Dziedzice

Kopalnie Kompanii Węglowej S.A. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A w Bytomiu Przedsiębiorstwo Górnicze PG Silesia Czechowice Dziedzice Międzyzakładowa Organizacja Koordynacyjna oraz Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy Kompanii Węglowej S.A Siedziba: 41-902 Bytom ul. Chorzowska 25

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY Warszawa, 15.07.2015r. ZK-964/VII/2015 Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Premier, działając

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Postanowienie. po rozpatrzeniu

Postanowienie. po rozpatrzeniu INSPEKTOR PRACY Państwowej inspekcji Pracy Okręgowego inspektoratu Pracy 40-01 7 Katowice, ul. Graniczna 29 SekJriall«(337'. SC*-12-l«f?* 103?) 804-12-50 Katowice, dnia 06.06.2011 r. (pieczęć nagłówkowa

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 15 września 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 708) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2014 r. (znak:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 1.12.2015 Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 (na podstawie Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 20 (284), Infor) Niniejsza broszura zawiera niektóre informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. projekt z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RODZINNEGO PIKNIKU BIEGOWEGO GRILL+RUN= FUN 2015. Biegiem na ratunek

REGULAMIN RODZINNEGO PIKNIKU BIEGOWEGO GRILL+RUN= FUN 2015. Biegiem na ratunek RODZINNEGO PIKNIKU BIEGOWEGO Biegiem na ratunek 1.CEL IMPREZY - Popularyzacja biegania jako formy aktywnego trybu życia. - Popularyzacja wspólnego spędzania czasu i integracja rodzin poprzez sport - Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany przy zgłaszaniu się do lekarza Nie wolno dyskryminować

Zmiany przy zgłaszaniu się do lekarza Nie wolno dyskryminować W pracy podlegamy wielu przepisom regulującym nasz status jako pracownika, nasze życie rodzinne, wynagrodzenia, uprawnienia w służbie zdrowia. Przepisy te ulegają stałym zmianom. Nie inaczej będzie i w

Bardziej szczegółowo

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być Skok na lasy! Po udanym skoku na pieniądze zgromadzone przez Polaków w OFE rząd Donalda Tuska postanowił tym razem sięgnąć po środki, jakimi dysponują Lasy Państwowe. Tak naprawdę taka polityka jest zwyczajną

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja emisji metanu z układów wentylacyjnych i z układów odmetanowania kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach 2001-2010

Inwentaryzacja emisji metanu z układów wentylacyjnych i z układów odmetanowania kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach 2001-2010 1 Inwentaryzacja emisji metanu z układów wentylacyjnych i z układów odmetanowania kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach 2001-2010 Dr inż. Renata Patyńska Główny Instytut Górnictwa Pracę zrealizowano

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A..

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.. w sprawie wyboru Przewodniczącego JSW S.A.. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje: I. Na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia INFORMACJE OGÓLNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę?

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Emeryci i renciści mogą pracować. Aby wcześniejsze emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09 Druk nr 2241 Warszawa, 6 sierpnia 2009 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-106-06 Druk nr 863 Warszawa, 24 lipca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. GRAND PRIX PODLASIA 10km. Edycja 2016 rok

REGULAMIN. GRAND PRIX PODLASIA 10km. Edycja 2016 rok REGULAMIN GRAND PRIX PODLASIA 10km Edycja 2016 rok 1. Grand Prix Podlasia to Cykl dziewięciu biegów na dystansie 10 km organizowanych w 2016 roku w województwie podlaskim. Każdy z biegów wchodzący w skład

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Arenda Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Arenda Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Arenda Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Termin składania ofert upływa w dniu 16 maja 2011 r., o godzinie

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu

Procedura udzielania urlopu Zespół Szkół im. Lotników Polskich wpłocicznie-tartak Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia Spis treści 1. Cel procedury... 3 2. Uczestnicy procedury... 3 3. Unormowania prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zespołu ds. niepełnosprawnych osób dorosłych 8 października 2014 r.

Protokół z posiedzenia Zespołu ds. niepełnosprawnych osób dorosłych 8 października 2014 r. Protokół z posiedzenia Zespołu ds. niepełnosprawnych osób dorosłych 8 października 2014 r. Spotkanie Zespołu ds. niepełnosprawnych osób dorosłych odbyło się 8 października 2014 r. w Centrum Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUNEX S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUNEX S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUNEX S.A. Zarząd SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,

Bardziej szczegółowo

Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE

Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE Podstawową formą prowadzenia nadzoru i kontroli w zakładach górniczych były przeprowadzane w nich inspekcje, kontrole problemowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Warszawa, 14 lutego 2015 r.

KOMUNIKAT. Warszawa, 14 lutego 2015 r. 00-463 Warszawa ul.podchorążych 38 tel./fax +48 22 523 31 02; +48 502 372 677 mail: skpnszz@wp.pl Przewodniczący Sekcji Krajowej Pożarnictwa NSZZ Solidarność KOMUNIKAT Warszawa, 14 lutego 2015 r. W dniach

Bardziej szczegółowo

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie)

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1 Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1. OTWARCIE ZEBRANIA (Otwarcia zebrania dokonuje prezes OSP, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

- o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 162 ( 3 )/09 Warszawa, 28 października 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność sip jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. CELE DZIAŁANIA SIP Art. 1. ustawy o sip Społeczna inspekcja

Bardziej szczegółowo