ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/107

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/107"

Transkrypt

1 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY Komunikat 1/107 Warszawa, marzec

2 Szanowni P. T. Prezesi Oddziałów i Kół Prosimy o zaznajamianie z treścią Komunikatu wszystkich członków Zarządu i Związku REDAKCJA Irena Tańska Copyright by Związek Sybiraków Zarząd Główny ISSN Wydawnictwo Comandor Warszawa, ul. Kaspijska 1/29 tel./fax: Skład komputerowy: Mirosława Sadowska Łamanie komputerowe: ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY Warszawa, ul. Mazowiecka 12/III p., tel./fax Konto bankowe PKO BP S.A. I O/Warszawa Nr

3 SPRAWY ORGANIZACYJNE KWIECIEŃ MIESIĄC PAMIĘCI GOLGOTY WSCHODU WE WROCŁAWIU PROGRAM UROCZYSTOŚCI upamiętniającej ofiary Golgoty Wschodu, która odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2011 roku we Wrocławiu zbiórka uczestników uroczystości na placu przed Bazyliką Mniejszą powitanie uczestników uroczystości przez organizatorów modlitwa w Kaplicy Zesłańców Sybiru w Bazylice Mniejszej przemarsz uczestników uroczystości na Skwer Sybiraków pod POMNIK ZESŁAŃCOM SYBIRU Msza św. polowa przy Pomniku w ceremoniale wojskowym wystąpienia Gości Apel Poległych i Zamęczonych na Nieludzkiej Ziemi: salwa honorowa składanie wieńców i kwiatów zakończenie uroczystości przejazd autokarem na dworzec lub do hotelu. 3

4 PROGRAM XXII PIELGRZYMKI SYBIRAKÓW NA JASNĄ GÓRĘ 7 8 maja 2011 roku SOBOTA Godz Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Godz Akademia patriotyczna w Auli Jana Pawła II. Inscenizacja w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie i innych szkół Godz Apel Jasnogórski z akcentem uczczenia 70. rocznicy czwartej wielkiej wywózki Polaków w czerwcu 1941 roku Godz Nabożeństwo Drogi Krzyżowej Golgoty Wschodu na Wałach NIEDZIELA Godz Zbiórka pocztów sztandarowych i pielgrzymów na placu przed pomnikiem Mauzoleum Sybiraków. Godz Apel Poległych. Modlitwa za zmarłych i zamęczonych sybiraków. Złożenie kwiatów u stóp pomnika. Godz Suma pontyfikalna koncelebrowana w intencji wszystkich sybiraków żyjących oraz zmarłych i pomordowanych. Składanie darów. GODZ Zakończenie pielgrzymki. Modlitwy grupowe i indywidualne. Oddział Związku Sybiraków w Olsztynie Eugeniusz Grabski, Zygmunt Skotnicki ORGANIZATORZY Krajowy Kapelan Sybiraków ks. Zdzisław Banaś Prosimy o uczestnictwo w Pielgrzymce Sybiraków 4

5 Odznaczenie Wiesława Krawczyńskiego Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego 9 listopada 2010 r. odznaczyło naszego kolegę sybiraka Wiesława Krawczyńskiego Medalem Towarzystwa. TOWARZYSTWO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Kraków, ul. Forteczna 54; tel. (0-12) , fax (0-12) MAJĄC NA WZGLĘDZIE DZIELNOŚĆ I WIERNĄ SŁUŻBĘ OJCZYŹNIE, JEJ OBRONĘ W GODZINIE DZIEJOWEJ PRÓBY, SŁUŻBĘ W SZEREGACH ARMII KRAJOWEJ, OGROM NIEDOLI I DOZNANYCH CIERPIEŃ PODCZAS WIELOLETNIEJ ZSYŁKI NA SYBIR ORAZ PIĘKNE ŻYCIE DLA POLSKI PO POWROCIE Z NIELUDZKIEJ ZIEMI, MAMY ZASZCZYT NADAĆ WIELMOŻNEMU PANU WIESŁAWOWI KRAWCZYŃSKIEMU MEDAL TOWARZYSTWA IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO POSIADAJĄCY NR 1 Wiceprezes TJP dr Paweł Skorut Prezes TJP Tadeusz Żaba Kraków, dn. 9 listopada 2010 r. 5

6 Sekretarz Generalny Zarz?du G??wnego Zwi?zku Sybirak?w Stanis?aw Sikorski ZG/903/10 Zarz?du G??wnego Zwi?zku Sybirak?w in?. Tadeusz Chwied? Warszawa, dnia Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Pan Grzegorz Schetyna Szanowny Panie Marszałku Zarząd Główny Związku Sybiraków nawiązując do wcześniejszych wystąpień w sprawie przyjęcia ustawy o świadczeniach substytucyjnych przysługujących osobom represjonowanym w latach przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, uprzejmie prosi o nadanie przyspieszonego biegu legislacyjnego tej ustawie. Projekt ten znajduje się w Sejmie Rzeczpospolitej od lutego 2009 roku i od dłuższego czasu w Podkomisji do Spraw Socjalnych. Panie Marszałku, przeżycia Polaków deportowanych z ziemi ojczystej z całą bezwzględnością, po aneksji zbrojnej przez reżim stalinowski znacznej części terytorium Rzeczpospolitej, Zarząd Główny Związku Sybiraków w imieniu jeszcze żyjących i coraz szybciej odchodzących na wieczną wartę Sybiraków zwraca się z uprzejmą prośbą o możliwie najszybszą procedurę legislacyjną dla w/w projektu ustawy. W załączeniu przekazujemy kopię naszego wystąpienia do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego. Z wyrazami szacunku Załączniki: j/w 6

7 Warszawa, 7 grudnia 2010 r. ZG/1025/10 Sz.P. Minister Jan Ciechanowski Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/ Warszawa Szanowny Panie Ministrze! Zwracamy się ponownie w sprawie dla nas szczególnie bolesnej, spowodowanej ograniczeniem możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę osobom, które podlegały represjom, a urodziły się na zesłaniu w ZSRR po 31 grudnia 1948 r. Mamy kilka zgłoszeń takich przypadków i oceniamy, że ogółem w skali kraju może być ich kilkanaście i liczba ta nie będzie wzrastać. Osoby te, z natury rzeczy, były pozbawione normalnych możliwości spełnienia wymaganych kryteriów emerytalnych. Teraz, po powrocie do Polski, która deklaruje im pomoc, trafiają na prawny stoper, dla nich bolesny i niezrozumiały. Niektórzy z nich nie mają możliwości wypełnienia wymogów ogólnie obowiązujących przepisów emerytalnych i rentowych. Prosimy ponownie Urząd o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, który ma cechy nie tylko moralne i społeczne, ale również polityczne. Rozumiejąc, że naginanie generalnych przepisów prawa dla spraw małej grupy beneficjentów nie jest praktykowane, prosimy o stworzenie dogodnych warunków dla tej nielicznej grupy osób do skorzystania z przepisu art. 16 ustawy o kombatantach, z wykorzystaniem przepisu art. 17 ust. 2 tej ustawy. Prosimy zatem o ustalenie, jakie kryteria, procedury i inne przesłanki mogą doprowadzić wnioski tych osób do przyznania im praw emerytalnych na zasadach szczególnych, na czas do osiągnięcia wieku emerytalnego według zasad ogólnych. Z poważaniem Tadeusz Chwiedź Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków 7

8 Warszawa, 7 grudnia 2010 r. ZG/1024/10 Sz.P. Minister Jan Ciechanowski Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/ Warszawa Szanowny Panie Ministrze! Pismem z dnia 20 lipca 2010 r. wsparliśmy senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach, a w szczególności propozycję ustanowienia Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w randze Ministra, powoływanego i odwoływanego przez Premiera RP. Mieliśmy nadzieję, że zmiana taka w ustawie o kombatantach nastąpi szybko. Zmianę taką postulowaliśmy już wcześniej, przed senackim projektem ustawy, poprzez dwukrotnie podejmowane uchwały Zarządu Głównego i Zjazdu Krajowego w 2006 r., które kierowane były do właściwych Władz Naczelnych RP. Prosimy o poinformowanie nas o stanie biegu tej sprawy i o tym, czy i jak możemy przyczynić się do jej wdrożenia w procesie legislacyjnym. Z poważaniem Tadeusz Chwiedź Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków 8

9 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Pan Tadeusz Chwiedź Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Pan Stanisław Sikorski Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków pismo z dnia: znak: nasz znak: data: 04/01/2011 r. SP-655-1(2)/11 Warszawa, 4 stycznia 2011 r. Szanowny Panie Przewodniczący serdecznie dziękuję za przekazany na moje ręce numer czwarty Komunikatu oraz załączony do niego film z Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Pragnę przekazać władzom, członkom i wszystkim przyjaciołom Związku Sybiraków najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia wszelkiej pomyślności w dalszej działalności. Z poważaniem p.o. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Franciszek Gryciuk 9

10 Sekretarz Generalny Zarz?du G??wnego Zwi?zku Sybirak?w Stanis?aw Sikorski Zarz?du G??wnego Zwi?zku Sybirak?w Tadeusz Chwied? Warszawa, 5 stycznia 2011 ZG/16/11 Szanowny Pan Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk Nowy Świat Warszawa Szanowny Panie, Zarząd Główny Związku Sybiraków pismem z dnia 8 listopada 2007 roku, L.dz. ZG/242/07, zwrócił się z prośbą o pomoc w ustaleniu właściwej (prawdziwej) liczby deportowanych Polaków z Kresów Wschodnich w latach i późniejszych, istnieją bowiem poważne rozbieżności w tej kwestii między danymi podawanymi przez organy i instytucje. Do pisma dołączone zostały załączniki (10 ark.) uzasadniające nasze stanowisko. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi ani informacji o podjętych działaniach. Wobec powyższego pozwalamy sobie na ponowienie naszej prośby o objęcie badaniami problemu deportacji Polaków na Syberię, gdyż sprawa ustalenia wiarygodnych danych jest dla nas i dla prawdy historycznej niezwykle ważna. Z poważaniem Do wiadomości: 1. Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 2. Prof. Antoniego Kuczyńskiego 10

11 Sekretarz Generalny Zarz?du G??wnego Zwi?zku Sybirak?w Stanis?aw Sikorski Zarz?du G??wnego Zwi?zku Sybirak?w Tadeusz Chwied? Warszawa, 5 stycznia 2011 ZG/17/11 Szanowny Pan Dr Franciszek Gryciuk Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Towarowa Warszawa Szanowny Panie, Zarząd Główny Związku Sybiraków pismem z 12 listopada 2007 roku, L.dz. ZG/245/07, zwrócił się do szanownego Pana z prośbą o pomoc w ustaleniu właściwej (prawdziwej) liczby deportowanych Polaków z Kresów Wschodnich w latach Do pisma dołączone zostały załączniki (10 ark.) uzasadniające nasze stanowisko. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi ani informacji o podjętych działaniach. Wobec powyższego pozwalamy sobie na ponowienie naszej prośby, gdyż sprawa ustalenia wiarygodnych danych, dotyczących liczby deportowanych, jest dla nas i dla prawdy historycznej niezwykle ważna. Z poważaniem Do wiadomości: 1. Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 2. Prof. Antoniego Kuczyńskiego 11

12 Warszawa, 11 stycznia 2011 roku p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski DS-I-K Szanowny Pan Tadeusz Chwiedź Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Szanowny Panie Prezesie, pragnę serdecznie podziękować Szanownemu Panu Prezesowi za przesłanie materiałów prezentujących 10. Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. Ubiegłoroczny Marsz Żywej Pamięci był niezapomnianą lekcją historii oraz wspomnieniem o ofiarach sowieckiego reżimu. Jestem bardzo wdzięczny za przesłanie filmu będącego wzruszającą dokumentacją z przebiegu Marszu, upamiętniającego nie tylko ofiary zesłań, ale także katastrofy smoleńskiej. Dziękując za pamięć, życzę Szanownemu Panu Prezesowi zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w realizacji dalszych przedsięwzięć. Z wyrazami szacunku Jan Stanisław Ciechanowski 12

13 Sekretarz Generalny Zarz?du G??wnego Zwi?zku Sybirak?w Stanis?aw Sikorski Zarz?du G??wnego Zwi?zku Sybirak?w Tadeusz Chwied? Warszawa, 18 stycznia 2011 ZG/67/11 Szanowny Pan Minister dr Jan Ciechanowski Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/ Warszawa W związku z przewidywanym rozpatrywaniem noweli do ustawy o kombatantach prosimy uprzejmie o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia zmiany do art. 14 ust. 3, dotyczącego przejścia na wcześniejszą emeryturę osób urodzonych po 1948 r. Poprzednio wnioskowaliśmy o skreślenie tego przepisu. Obecnie, biorąc pod uwagę, że przepis ten ma znaczenie generalne w systemie emerytalno-rentowym, proponujemy jego modyfikację do postaci: 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r., z wyjątkiem osób urodzonych na zesłaniu w ZSRR posiadających zaświadczenie Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jak już poprzednio uzasadnialiśmy, sprawa może dotyczyć najwyżej kilkudziesięciu osób w całej Polsce i liczba ta nie będzie wzrastać. Osoby z tej grupy przysyłają do nas rozpaczliwe petycje, w których wytykają krzywdzącą nierówność wobec prawa. Zauważamy, że osoby, które z zesłania mogły wrócić do Polski znacznie później po głównej migracji zesłańców, miały większe trudności z adaptacją do polskiego systemu pracowniczego i emerytalnego. Tym bardziej więc powinny w prawie do wcześniejszej emerytury być zrównane z innymi zesłańcami na Sybir. Z poważaniem 13

14 Warszawa, dnia 19 stycznia 2011 r. p.o. Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski BD/WP/K0846/812/3/11 Szanowny Pan Tadeusz Chwiedź Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Wielce Szanowny Panie Prezesie, w związku z pismem Szanownego Pana Prezesa z dnia 7 grudnia 2010 roku uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz. U. z 2002 roku, Nr 42, poz. 371, ze zm.) prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje wyłącznie osobom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 roku. Kryterium urodzenia, od którego zależy uczestnictwo w starym lub nowym systemie emerytalnym (wyłącznie w starym systemie przewidziana jest możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę), wprowadzono w trakcie prac nad reformą tegoż systemu przeprowadzoną w końcu lat dziewięćdziesiątych XX wieku i stanowi realizację podstawowych założeń reformy emerytalnej. Obecne zasady nabywania prawa do wcześniejszej emerytury obowiązują od dnia 1 stycznia 1999 roku, dlatego też biorąc zwłaszcza pod uwagę obecną sytuację finansów publicznych nie należy spodziewać się zmiany kryterium daty urodzenia, która pozwoliłaby uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie ustawy kombatanckiej osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku. Odnosząc się natomiast do odrębnej kwestii przyznawania emerytury lub renty w drodze wyjątku, określonej w art. 16 ustawy o kombatantach, pragnę zwrócić uwagę na odmienne przesłanki do nabycia tego świadczenia. Podstawowym kryterium do uzyskania świadczenia w drodze wyjątku jest brak uprawnień do jakichkolwiek świadczeń emerytalno-rentowych. Równocześnie niezbędne jest osiągnięcie wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn (dotyczy emerytury) albo zaliczenie do jednej z grup inwalidów (dotyczy przyznawania renty inwalidzkiej). Ponadto świadczenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy kombatanckiej, przyznane może być wyłącznie osobom, które nie mają niezbędnych środków do utrzymania. Dokładna procedura przyznawania świadczeń w drodze wyjątku na podst. art. 16 ustawy o kombatantach opisana została w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1991 roku w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu dodatku kombatanckiego oraz emerytur lub rent, w drodze wyjątku, kombatantom i innym osobom uprawnionym (Dz. U. Nr 65, poz. 283). Należy zatem stwierdzić, iż każdy Sybirak, który nie ma żadnych źródeł utrzymania i osiągnął wiek 55 i 60 lat może otrzymać emeryturę w drodze wyjątku (w wysokości najniższej emerytury) i w związku z tym nie są konieczne zmiany w prawie. Z wyrazami szacunku Jan Stanisław Ciechanowski 14

15 Sekretarz Generalny Zarz?du G??wnego Zwi?zku Sybirak?w Stanis?aw Sikorski Zarz?du G??wnego Zwi?zku Sybirak?w Tadeusz Chwied? Warszawa, 18 stycznia 2011 ZG/68/11 Senacka Komisja Ustawodawcza Kancelaria Senatu ul. Wiejska Warszawa Szanowni Państwo, Zarząd Główny Związku Sybiraków zgodnie z Uchwałami V i VI Zjazdu Związku oraz z wieloma pismami proponującymi zmianę podporządkowania Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i objęcia nadzorem przez Prezesa Rady Ministrów po raz kolejny ponawia ten wniosek. Propozycja nasza jest zgodna ze stanowiskiem Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz innych związków, co było potwierdzane w wielu interwencjach przekazywanych w formie uchwał do Kancelarii Pana Premiera. Jednoznaczne stanowisko w tej sprawie było przekazywane przez przedstawiciela Organizacji Kombatanckich i Osób Represjonowanych bezpośrednio Panu Premierowi w dniu 22 grudnia 2010 r. na spotkaniu w Urzędzie Rady Ministrów. Uważamy, że przedmiotowa sprawa wymaga jak najszybszego i zgodnie ze zgłaszanymi propozycjami załatwienia. Kombatanci sądzą, że podporządkowanie UdsKiOR bezpośrednio pod nadzór Urzędu Premiera oraz powołanie i odwoływanie kierownika ministra tego Urzędu przez Pana Premiera nada właściwą rangę dla tego Urzędu i będzie dowodem potwierdzającym zapis w preambule Ustawy o Kombatantach i Osobach Represjonowanych (Dz. U. Nr 42/02), który stanowi kombatantom oraz ofiarom represji należy się głęboki szacunek wszystkich rodaków oraz szczególna troska i opieka ze strony instytucji państwowych, samorządowych, terytorialnych i społecznych. Dla nadania uzasadnionej rangi dla Urzędu i Jego kierownictwa, dla uhonorowania i uznania weteranów i zgłaszanych przez nich propozycji, Zarząd Główny Związku Sybiraków po raz kolejny ponawia propozycję i usilnie prosi o pozytywne załatwienie przedmiotowej sprawy. Z poważaniem Do wiadomości: 1. Kancelaria Premiera 2. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 3. Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych 15

16 Sekretarz Generalny Zarz?du G??wnego Zwi?zku Sybirak?w Stanis?aw Sikorski Zarz?du G??wnego Zwi?zku Sybirak?w Tadeusz Chwied? Warszawa, 15 lutego 2011 ZG/221/11 Szanowny Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/ Warszawa Wielce Szanowny Panie Marszałku! Związek Sybiraków ubolewa, że wniesiony pod obrady Sejmu projekt ustawy (druk 1855) o świadczeniu substytucyjnym dla Sybiraków nie jest procedowany. Po pierwszym czytaniu został on skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która w dniu 24 września 2009 roku powołała Nadzwyczajną Podkomisję do tej sprawy i przekazała jej postępowanie proceduralne. Sprawa utknęła jednak w Podkomisji i od 7 kwietnia 2010 roku nie ma biegu. Niezależnie od dramatycznych wydarzeń, jakie w tym czasie nastąpiły, a może właśnie tym bardziej, Związek Sybiraków, będący najliczniejszą organizacją kombatancką, odczuwa zahamowanie procedowania tej ustawy jako tendencję do nihilowania tragedii Golgoty Wschodu. Według naszego rozeznania wniesiony projekt ustawy nie ma deliktu w biegu proceduralnym, ponieważ nie został on formalnie wycofany przez wnioskodawcę. Ponadto fakt, że obecny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na nasze wystąpienie nie uchylił się od obowiązku kontynuowania inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie, skłania nas do przekonania, że wyhamowanie procedowania tej ustawy nie ma uzasadnienia normatywnego. Z powyższych względów usilnie prosimy o uaktywnienie i procedowanie projektu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Argumentów zasadności świadczenia substytucyjnego dla Sybiraków tu nie przedstawiamy, ponieważ były one przez nas wielokrotnie przytaczane oraz są ujawnione w wielu publikacjach i dysertacjach dotyczących historii Polskiej Golgoty Sybiru. Z poważaniem 16

17 Sekretarz Generalny Zarz?du G??wnego Zwi?zku Sybirak?w Stanis?aw Sikorski Zarz?du G??wnego Zwi?zku Sybirak?w Tadeusz Chwied? Warszawa, 15 lutego 2011 ZG/220/11 Szanowni Przewodniczący Klubów Parlamentarnych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/ Warszawa ODEZWA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW DO POSŁÓW NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szanowni Panie Posłanki i Panowie Posłowie! W lutym 2009 roku wpłynął do Sejmu projekt ustawy o świadczeniu substytucyjnym dla Sybiraków. W maju 2009 roku Związek Sybiraków skierował do posłów na Sejm odezwę, w której wykazał zasadność tego projektu ustawy oraz prosił o rzetelne poznanie tego problemu i sumienne głosowanie. Projekt przeszedł pierwsze czytanie (druk 1855) i został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która 24 września 2009 roku powołała do tej sprawy Nadzwyczajną Podkomisję. O pracy nad tym projektem wiadomo tylko tyle, że od 7 kwietnia 2010 roku w Podkomisji ona ustała. W listopadzie 2010 roku zwróciliśmy się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, jako kontynuatora ciągłości Urzędu Prezydenta RP, z prośbą o wspieranie biegu tej ustawy w Sejmie. Ponieważ nie otrzymaliśmy odmowy naszej prośby, a przy tym uzyskaliśmy informację, że formalnie bieg procedowania tego projektu ustawy nie został zahamowany, bo nie nastąpiło jego wycofanie przez wnioskodawcę, żywimy nadzieję, że Marszałek Sejmu spowoduje aktywizację pracy Sejmu w tej sprawie. Usilnie prosimy Panie Posłanki i Panów Posłów o obiektywny i życzliwy stosunek do przedmiotowej sprawy, swoją decyzją możecie dać jeszcze żyjącym Sybirakom przeświadczenie, że Państwo Polskie, choć z ogromnym opóźnieniem i w skromnym zakresie, realizuje postanowienia zawarte w preambule Ustawy o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371), która stanowi, że ofiarom represji należy się głęboki szacunek wszystkich rodaków oraz szczególna troska i opieka ze strony instytucji państwowych. Prosimy uwzględnić też, że efekt ustawy ma wspomóc osoby szczególnie pokrzywdzone zarówno przez sowiecką agresję, jak i władze powojenne Polski. Stracili oni na zesłaniu swoich bliskich i cały stan posiadania na zabranych Polsce terytoriach, a po powrocie przez kilkadziesiąt lat byli dyskryminowani, zepchnięci do warstwy pariasów. Nie tylko sowieci byli sprawcami ich gehenny. Mają w tym udział również władze powojennej Polski. Świadczenie substytucyjne dla Sybiraków, a więc zastępujące tymczasowo i częściowo należne od byłego ZSRR, jeżeli będzie uznane przez Sejm, ma uzasadnienie w faktach. Z poważaniem 17

18 Warszawa, /10 Pani dr Irmina Poważyńska-Cwyl Szanowna Pani Doktor, Zarząd Główny Związku Sybiraków składa Pani serdeczne podziękowanie za przekazanie, w formie darowizny, 10 krzeseł dla naszego biura. Wyrażamy Pani szacunek jako Córce Sybiraka, wieloletniego działacza naszego Związku. Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski Z poważaniem Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta: Krystyna Barbara Kozłowska Aleja Zjednoczenia 25, Warszawa sekretariat: tel.: (22) fax: (22) połączenia z tel. komórkowych: (płatne wg stawek operatora) (22) (22) Oficjalna strona Rzecznika Praw pacjenta: Bezpłatna infolinia: (pn. pt. w godz ) Biuro czynne: pn. pt. w godz Prawnik biura przyjmuje: pn. pt. w godz Konsultanci medyczni Biura Praw Pacjenta: od wtorku do piątku w godz

19 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.) Rozdział 2 Przyjmowanie skarg i wniosków 5. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. 2. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. 7. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący. Konkurs Co zyskaliśmy dzięki utworzeniu Związku Sybiraków rozstrzygnięty Na ogłoszony konkurs na temat Co zyskaliśmy dzięki utworzeniu Związku Sybiraków, którego inicjatorką i fundatorką nagród jest Irena Głowacka, wpłynęło sześć prac. Jury konkursu w składzie: Irena Głowacka, Franciszka Miedziak, Barbara Dubik-Piotrowska, Zofia Prusakowska i Kazimierz Klenczon przyznała I miejsce Janinie Brzozowskiej z Gorlic (godło Brzózka ), II miejsce Henrykowi Skirgajło z Dęblina (godło Guga ), III miejsce Janinie Szestakowskiej z Warszawy (godło Sybiraczka ). Laureatom gratulujemy i życzymy, by ich prace zostały opublikowane w wydawnictwach wydawanych przez nasze środowisko. Redakcja 19

20 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej KONKURSU Co zyskaliśmy dzięki utworzeniu Związku Sybiraków Komisja Konkursowa w składzie: Irena Głowacka inicjatorka i sponsorka oraz jury: Franciszka Miedziak, Barbara Dubik-Piotrowska, Zofia Prusakowska, Kazimierz Klenczon po zapoznaniu się z pracami i naradzie w dniu 2 września 2010 roku postanowiła przyznać nagrody następującym osobom, których prace oznaczone zostały godłami: I miejsce Brzózka II miejsce Guga III miejsce Sybiraczka Oprócz tego wpłynęło jeszcze kilka prac, z których jury dwie oceniło, że są to prace nie na temat, o godłach: Granat i Piotr Wołyński, oraz Wodnik. Mimo tego wymienione prace przedstawiają jednak pewną wartość poznawczą i emocjonalną. Ogółem wpłynęło 6 prac. Podpisy członków konkursu 1. Irena Głowacka 2. Franciszka Miedziak 3. Barbara Dubik-Piotrowska 4. Zofia Prusakowska 5. Kazimierz Klenczon W drugiej części posiedzenia po wyborze najlepszych prac zostały komisyjnie otwarte koperty z nazwiskami laureatów. Są to: Brzózka 2.000,00 złotych Pani Janina Brzozowska, ul. Łokietka 62, Gorlice Guga 1.500,00 złotych Pan Henryk Skirgajło, Oś. Wiślana Nr 9/6, Dęblin Sybiraczka 1.000,00 złotych Pani Janina Szestakowska, ul. Osowska Nr 73/79 m. 46, Warszawa Proponujemy, żeby wszystkie nagrodzone prace zostały opublikowane. Podpisy członków konkursu. Warszawa, dnia r. 20

21 Uroczystości i spotkania Uroczystość 10 lutego we Wrocławiu 10 lutego w 71. rocznicę pierwszej masowej deportacji ludności polskiej z Kresów Wschodnich do ZSRR, w Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego odbyła się sybiracka uroczystość, którą zaszczycili swą obecnością wojewoda wrocławski Aleksander Marek Skorupa oraz przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Waldemar Strzałkowski. Ponadto na uroczystość przybyli przedstawiciele prezydenta Wrocławia, Rady Miejskiej, marszałka dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty, Wojska i Policji, organizacji kombatanckich, szkół, harcerstwa oraz liczni sybiracy. Po wysłuchaniu Hymnu Sybiraków i uczczeniu minutą ciszy tych, którzy już odeszli do Pana, kapelan wrocławskich sybiraków ks. prałat dr Franciszek Głód skierował do zebranych kilka ciepłych zdań i odmówił modlitwę. Po modlitwie przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Waldemar Strzałkowski dokonał dekoracji odznaczeniami państwowymi. Danuta Zawko oraz Lucyna Zgłobicka-Węcławska odznaczone zostały Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Elżbieta Kusztal Złotym Krzyżem Zasługi. Następnie wojewoda wrocławski wręczył siedmiu sybirakom Krzyże Zesłańców Sybiru, a wiceprezes Zarządu Gównego Związku Sybiraków Włodzimierz Kowalczyk udekorował Odznaką Honorową Sybiraka sześć osób zaangażowanych w propagowanie idei Związku Sybiraków. Prezes Niezależnego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Juliusz Krawacki udekorował dziesięciu sybiraków Krzyżem Obrońcy Kresów Wschodnich. Waldemar Strzałkowski odczytał piękne posłanie skierowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do uczestników uroczystości. Głos zabrał również wojewoda dolnośląski, przedstawiciel Śląskiego Okręgu Wojskowego oraz przedstawicielka Kuratorium Oświaty. Zofia Helwing, Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków, wygłosiła piękny opis historyczny naszego Związku i naszej Golgoty Wschodu. Na zakończenie uroczystości dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 73 im. gen. Władysława Andersa przedstawiły przegląd polskich kolęd w układzie historycznym. Pod pomnikiem Zesłańcom Sybiru przy Skwerze Sybiraka ks. prałat Wojciech Tokarz poprowadził modlitwę. Na zakończenie złożono pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. Włodzimierz Kowalczyk 21

22 10 lutego w Białymstoku Rocznica I masowej deportacji 10. lutego 1940 r. była obchodzona w Białymstoku bardzo uroczyście i z wielką powagą. Uczestnicy uroczystości zebrali się wokół pomnika Grobu Nieznanego Sybiraka w Białymstoku w dniu Teren otaczający pomnik został udekorowany flagami państwowymi, zapłonął znicz. Ceremonia rozpoczęła się odmówieniem modlitwy za zmarłych sybiraków, za tych, którzy zostali bez krzyża na nieludzkiej ziemi i za tych, którzy zmarli już po powrocie do kraju. Następnie miało miejsce uroczyste złożenie wieńców i kwiatów przy pomniku Sybiraka przez przedstawicieli Prezydenta Miasta Białegostoku, marszałka województwa podlaskiego, Białostocki Oddział IPN, Wojewódzką Radę Kombatantów, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, służby mundurowe, Związek Sybiraków oraz osoby indywidualne. Duża grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 19 i Szkoły im. Sybiraków złożyła kwiaty i zapaliła znicze. Przy uroczystości obecna była duża grupa sybiraków po zakończeniu spotkania reporterzy przeprowadzili z nimi wywiady; byli to przeważnie ci, którzy byli deportowani wraz z rodzinami w lutym 1940 roku. Były również wspomnienia, rozmowy z uczniami, którym trudno było zrozumieć naszą syberyjską gehennę. Jolanta Hryniewicka 22

23 Odsłonięcie i poświęcenie Symbolicznej Mogiły Zesłańców Syberyjskich W dniu 24 września 2010 r. odbyła się uroczystość symbolicznego odsłonięcia, a potem poświęcenia Symbolicznej Mogiły Zesłańców Syberyjskich na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. W Katedrze Polowej WP przy ul. Długiej odprawiona została msza św. przez kapelana wojskowego, płk. Sławomira Żarskiego. W mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe. Po mszy św., o godz na Cmentarzu Wojskowym przy Symbolicznej Mogile Zesłańców Syberyjskich w kwaterze C-15 ustawiono poczty sztandarowe i wartę honorową WP. W uroczystości uczestniczyło 11 pocztów sztandarowych: poczet sztandarowy Zarządu Głównego ZS w składzie: Maria Markiewicz i Zygmunt Boczkowski (z Koła Warszawa Ochota), poczet sztandarowy Oddziału Warszawskiego ZS, cztery poczty sztandarowe kół terenowych Oddziału Warszawskiego, poczet sztandarowy Związku Harcerstwa Polskiego. Tę część uroczystości prowadził Mieczysław Pogodziński, wiceprezes Oddziału Warszawskiego ZS i równocześnie Koła Warszawa Ochota. Po odtworzeniu hymnu państwowego z płyty i Hymnu Sybiraków prezes Zarządu Głównego ZS Tadeusz Chwiedź, Danuta Kominiak, Janina Szestakowska oraz Honorowy Prezes Oddziału Warszawskiego Ryszard Piotrowski przecięli wstęgę. Kapelan wojskowy ks. komandor Leon Szota poświęcił Mogiłę. Przemówienie okolicznościowe wygłosił prezes Zarządu Głównego ZS Tadeusz Chwiedź, który poruszył sprawę deportacji do Rosji carskiej i Rosji Sowieckiej, liczby deportowanych, celu deportacji, którym była eksterminacja ludności polskiej na zagrabionych terenach, a kończąc wezwał do wyciągnięcia ręki do zgody i pojednania z Rosją i podziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do budowy Symbolicznej Mogiły. Głos zabrali przedstawiciele zaproszonych gości: p. Julita Kacik odczytała list marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny, p. Tomasz Waźbiński odczytał list marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Ryszard Piotrowski, który w ubiegłych latach był prezesem Oddziału Warszawskiego ZS przedstawił historię powstania Związku Sybiraków, historię powstania na Cmentarzu Wojskowym obok grobów powstańców styczniowych kwatery sybirackiej oraz przebieg budowy pomnika, którego bezinteresownym autorem był prof. Bogusław Smyrski. Uroczystość zakończyło składanie wieńców, między innymi w imieniu Zarządu Głównego ZS, Oddziału Warszawskiego ZS, marszałka Sejmu RP, ministra Obrony Narodowej, prezydenta Warszawy, marszałka województwa mazowieckiego, Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dziękując zebranym za przybycie na uroczystość Henryk Majewski, prezes Oddziału Warszawskiego ZS powiedział, że Symboliczna Mogiła z pomnikiem w postaci trzech krzyży upamiętnia zarówno tych, którzy zginęli na wygnaniu, jak i tych, którym udało się przeżyć i wrócić do kraju. W uroczystości uczestniczyło około 200 osób, w tym uczniowie szkół i harcerze. I. Piotrowski 23

Uroczystości Dnia Sybiraka.

Uroczystości Dnia Sybiraka. Uroczystości Dnia Sybiraka. W dniach 16 17 września 2012r. odbyły się uroczystości Dnia Sybiraka, w których uczestniczyła Pani Beata Pawłowicz Dolnośląski Kurator Oświaty. Podobnie jak w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole

Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole Prowadzący Proszę wszystkich o powstanie. Baczność! Poczty sztandarowe, sztandary wprowadzić! (gra werbel) Do hymnu państwowego! Hymn Prowadzący Po hymnie!

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOŁOM:

PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOŁOM: PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOŁOM: SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM TWORZĄCYM ZESPÓŁ SZKÓŁ W STADNICKIEJ WOLI Cel i uzasadnienie powstania procedury 1. Historia podjętych działań w związku z nadaniem szkole

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty.

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty. VIII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 29 kwietnia 2014r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbył się koncert galowy VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Kochał sport i ludzi sportu...

Kochał sport i ludzi sportu... Kochał sport i ludzi sportu... 2010-10-08 - tak zmarłego w katastrofie Smoleńskiej Piotra Nurowskiego wspominają znajomi i najbliŝsi współpracownicy powiedział wiceprezes PZP, prezes KO Sokół w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/110876,75-rocznica-zbrodni-katynskiej.html Wygenerowano: Środa, 15 marca 2017, 18:15 Strona znajduje się w archiwum. 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Spojrzenie w przeszłość drogowskazem dla przyszłości. Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Spojrzenie w przeszłość drogowskazem dla przyszłości. Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu Spojrzenie w przeszłość drogowskazem dla przyszłości Patriotyzm Patriotyzm to dobrze pojęta miłość do ojczyzny, a zatem określona postawa wobec swojego kraju.

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

otrzymali również opiekunowie wykonawców. Wszystkim laureatom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

otrzymali również opiekunowie wykonawców. Wszystkim laureatom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. W dniu 29 kwietnia 2013r. o godz. 11.00 w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu odbył się koncert galowy VII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej.

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/10805,70-rocznica-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 14:56 08 maja 2015 70 rocznica

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się Gala Finałowa X Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej,

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej.

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. 1 20 czerwca 2015 roku Na szlaku Polski Walczącej Na 19-20 czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. Biwakowaliśmy w Szkole Podstawowej im. AK w Jabłonnie, w której gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Cele działania: kultywowanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej walczących o wolność na terenie miejscowości Pcim i powiatu myślenickiego, rozwijanie

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na Sybir

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na Sybir Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na Sybir Bolesławiec Śląski Prawa miejskie nadane w 1251 r. Miasto ceramiki Miejsce przenikania wielu kultur Dzieje miasta ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku Załącznik do Zarządzenia Nr 519/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia16 grudnia 2015 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 97 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zgodnie z planem zamierzeń na 2012 r. w dniu 18 grudnia br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na kończącym kadencję

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 27 października 2010 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uroczystości Dnia Sybiraka wrzesień 2016 roku

Uroczystości Dnia Sybiraka wrzesień 2016 roku Działania w Obszarze Wychowania Patriotycznego w roku szkolnym 2016/2017 w SP 23 im. gen. Stefana Grota Roweckiego we Wrocławiu Uroczystości Dnia Sybiraka wrzesień 2016 roku We wrześniu w Sanktuarium Golgoty

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/30397,centralne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Środa, 6 września 2017, 12:26 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/17699,obchody-25-lecia-powolania-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:49 Obchody 25-lecia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

E-KRONIKA listopad 2011

E-KRONIKA listopad 2011 E-KRONIKA listopad 2011 9 listopada 2011 roku chór szkolny wraz z nauczycielami oraz kolegami z Gimnazjum z Żórawiny wyjechał na Ukrainę. W czwartek dotarliśmy do Łopatynia ok. godz. 12:00. Zostaliśmy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zapraszam do udziału w konkursach: "Ocalić od zapomnienia Sybiracy są wśród nas i Poezja Mariana Jonkajtysa.

Szanowni Państwo! Zapraszam do udziału w konkursach: Ocalić od zapomnienia Sybiracy są wśród nas i Poezja Mariana Jonkajtysa. Szanowni Państwo! Odwołując się do cytatu ks. J. Twardowskiego Spieszmy się kochać ludzi, ważne, by młodzież polska poznała dzieje Sybiraków, ludzi, którzy są wzorcami bohaterstwa, honoru, a przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 14, 15 i 16 października 2013 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 14

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 2/10. Sztandar Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 2/10. Sztandar Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 176 PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 2/10 Sztandar Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. VI. WYDARZENIA 177 Obchody 20-tej rocznicy utworzenia cywilnych służb specjalnych w demokratycznej Polsce 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

światowej na terenach Galicji. Wszyscy uczestnicy zapalili na cześć poległych bohaterów symboliczne znicze przy kaplicy cmentarnej.

światowej na terenach Galicji. Wszyscy uczestnicy zapalili na cześć poległych bohaterów symboliczne znicze przy kaplicy cmentarnej. Wycieczka klas 2 A i 2 D Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie w dniu 26 września 2014 roku - - Dąbrowa Tarnowska - cmentarz I wojny światowej nr 248 i Ośrodek Spotkania Kultur Park Historyczny

Bardziej szczegółowo

Przeżyć tylko i aż! Dramat deportowanych Polaków z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej

Przeżyć tylko i aż! Dramat deportowanych Polaków z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej Choć smutek serca ściska I żal, że Wasze drogi W większości przekroczyły Już ziemskich doznań progi To, jednak mocno wierzę, Że również te wspomnienia Przedłużą pamięć o Was... Marian Jonkajtys Upamiętniając

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r.

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r. Uroczystości patriotyczno-religijne 70. rocznicy nadania nazwy Oddziałów Partyzanckich 9. Pułku Piechoty - Oddziałom Dywersji Bojowej Inspektoratu Zamość. Zamość, 29-30 listopada 2013 r. Światowy Związek

Bardziej szczegółowo

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Współczesny świat potrzebuje autorytetów, które uczą, jak godnie żyć i przywracają wiarę w prawdziwe wartości. Jednym z największych autorytetów naszych czasów jest

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Siewierzu

Narodowe Święto Niepodległości w Siewierzu Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2008-11-10 09:01:03 Narodowe Święto Niepodległości w Siewierzu 90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzona

Bardziej szczegółowo

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-09-07 10:17:09 Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedziele 6 września na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku 25 maja 2015 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 11 00, a zakończyła o godz.

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1782/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 1782/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 1782/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budowy pomnika upamiętniającego 60 rocznicę masowej rzezi

Bardziej szczegółowo

Martyrologia Wsi Polskich

Martyrologia Wsi Polskich Martyrologia Wsi Polskich Źródło: http://martyrologiawsipolskich.pl/mwp/aktualnosci/3332,uroczystosci-upamietniajace-zolnierzy-i-dowodcow-oddzialow-partyz anckich-ak-dowo.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

W uroczystości udział wezmą:

W uroczystości udział wezmą: SCENARIUSZ uroczystego apelu przedstawicieli organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie w dniu 17.09.2015 r. o godz. 10.00 1 W uroczystości udział

Bardziej szczegółowo

Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze!

Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze! Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze! W piątek - dn. 13.05.2016. r. o godz. 17.00 przed Cudownym obrazem Królowej Polski na Jasnej Górze - Mszę świętą w intencji wszystkich Funkcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II

Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II Planowany przebieg: 1. Spotkanie przed kościołem, uformowanie szyku, 2.Uroczysta Msza Święta z poświęceniem

Bardziej szczegółowo

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Napisano dnia: 2016-10-30 11:00:46 W piątek, 28 października 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Sobocie koło Lwówka Śląskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość,

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL DOLNOŚLĄSKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL DOLNOŚLĄSKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/130449,dolnoslaskie-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Czwartek, 19 stycznia 2017, 02:49 Strona znajduje się w archiwum. DOLNOŚLĄSKIE OBCHODY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/17700,obchody-25-lecia-powolania-sg-w-obu-ketrzynskich-jednost kach.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/17446,nadwislanski-oddzial-sg-uczcil-25-lecie-powola nia-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ Finał III Konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą Dnia 31 marca 2015 roku w SOSW w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ;

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ; Wojewódzka konferencja nt.; Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem szkoły w jednoczącej się Europie, która odbyła się 11 maja 2011roku w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie została objęta patronatem

Bardziej szczegółowo

Ordery Strona 1 z :53

Ordery Strona 1 z :53 Ordery Strona 1 z 1 2008-04-23 10:53 Nadawane są 4 ordery (każdy order w każdej klasie tylko jeden raz): - Order Orła Białego, - Order Odrodzenia Polski, - Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, - Order

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski G łos związkowca Numer 31/2016 26.10.2016 e-tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Sztandar Oddziału Kraśnik poświęcony! Związkowcy z NSZZ Solidarność Oddziału

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 13 i 14 października 2014 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 13 października

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 12 marca 2014r 12 marca 2014 r. w sali Sejmiku Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki III edycji konkursu Mam

Bardziej szczegółowo

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Nagoszewka Druga 89, 07-300 Ostrów Mazowiecka www.pspnagoszewka.szkolnastrona.pl, pspnagoszewka@onet.poczta.pl Do Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Ocalić od zapomnienia - Sybiracy są wśród nas.

Ocalić od zapomnienia - Sybiracy są wśród nas. WARSZAWSKI KONKURS HISTORYCZNY / EDYCJA - II / Ocalić od zapomnienia - Sybiracy są wśród nas. /II edycja/ POD PATRONATEM: Mazowiecki Kurator Oświaty Związku Sybiraków Oddział Warszawski Związku Sybiraków

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach

Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL STOŁECZNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL STOŁECZNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129468,stoleczne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 07:11 Strona znajduje się w archiwum. STOŁECZNE OBCHODY ŚWIĘTA

Bardziej szczegółowo

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych,

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, który szczycić się może znaczącymi, jak na warunki niewielkiego

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIEDZICTWO. PROGRAM EDUKACJI HISTORYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ W GIMNAZJUM SAMORZĄDOWYM NR 2 W BOLESŁAWCU im. POLAKÓW ZESŁANYCH NA SYBIR

NASZE DZIEDZICTWO. PROGRAM EDUKACJI HISTORYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ W GIMNAZJUM SAMORZĄDOWYM NR 2 W BOLESŁAWCU im. POLAKÓW ZESŁANYCH NA SYBIR Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 29/2013 NASZE DZIEDZICTWO PROGRAM EDUKACJI HISTORYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ W GIMNAZJUM SAMORZĄDOWYM NR 2 W BOLESŁAWCU im. POLAKÓW ZESŁANYCH NA SYBIR Opracował zespół:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH Zarząd Główny 03-435 WARSZAWA ul. 11 Listopada 17/19 STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu - Zdroju ul. Wrocławska 6, 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. (32) 4713 562, e-mail: poczta@zs3.jastrzebie.pl Jastrzębie-Zdrój, 1 grudnia 2015 r. Zespół

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI HOŁD DLA WARSZAWSKICH POWSTAŃCÓW. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI HOŁD DLA WARSZAWSKICH POWSTAŃCÓW. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39664,hold-dla-warszawskich-powstancow.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia 2017, 23:47 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 Wstęp Wychowanie współczesnego ucznia w duchu patriotyzmu to cel niniejszego programu. Naszym priorytetem jest wychowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim Konkurs Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć - straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. na wykonanie koncepcji Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości w Słubicach

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. na wykonanie koncepcji Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości w Słubicach REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO na wykonanie koncepcji Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości w Słubicach Przedmiotem konkursu jest zaproponowanie i wykonanie koncepcji pomnika upamiętniającego

Bardziej szczegółowo

NASZE SPRAWY KRESOWE STANICE

NASZE SPRAWY KRESOWE STANICE NASZE SPRAWY 15 czerwca 2013 roku na Walnym Zebraniu został wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. Prezesem został Mieczysław Wójcik. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu - Jan Paweł II Zawsze był, jest i będzie obecny w naszych sercach

Realizacja projektu - Jan Paweł II Zawsze był, jest i będzie obecny w naszych sercach Aktualności Realizacja projektu - Jan Paweł II Zawsze był, jest i będzie obecny w naszych sercach 07/10/2009, dodał: Maciej Liberda Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rabie Niżnej realizuje projekt Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Strona I CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE

Strona I CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE 1 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1. Szkoła powstań. 2. Szkoła baczność. 3. Poczet sztandarowy do szkoły wmaszerować. 4. Do hymnu szkoły.

Bardziej szczegółowo

INKA BOHATERSKA DZIEWCZYNA : ŚWIĘTO SZKOŁY W ZSPS W KIELCACH. Nazwa Szkoły : Technikum Nr 3 i ZSZ Nr 3 im. Danuty Siedzikówny Inki w ZSPS w Kielcach

INKA BOHATERSKA DZIEWCZYNA : ŚWIĘTO SZKOŁY W ZSPS W KIELCACH. Nazwa Szkoły : Technikum Nr 3 i ZSZ Nr 3 im. Danuty Siedzikówny Inki w ZSPS w Kielcach Temat wydarzenia : Święto Patronki Szkoły Nazwa Szkoły : Technikum Nr 3 i ZSZ Nr 3 im. Danuty Siedzikówny Inki w ZSPS w Kielcach Dyrektor szkoły : Małgorzata Banasik- Rusak Pomysłodawca wydarzenia : Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo