DRUKARNIA TECHNICZNA Spółka Akcyjna WARSZAWA CZACKIEGO 8/5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DRUKARNIA TECHNICZNA Spółka Akcyjna WARSZAWA CZACKIEGO 8/5"

Transkrypt

1 1932 WARSZAWA

2 DRUKARNIA TECHNICZNA Spółka Akcyjna WARSZAWA CZACKIEGO 8/5

3 ARCHITEKTURA i BUDOWNICTWO R O K i SPIS RZECZY ARTYKUŁY ARCHITEKTURA a. artykuły treści ogólnej O zdobyczach architektury nowoczesnej Tadeusz Michejda 137 W walce o program Romuald Miller 207 Frank Lloyd Wright o nowym stylu tłum. m. a. k He.iri Sauvage o architekturze streść. M. B. W. 211 Z. S. R. R. o zagadnieniach architektury Stanisław Woźnicki 212 Kilka uwag o architekturze okrętowej Michał Kostanećki 349 Le Corbusier D. Arkin 351 b. architektura polska Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Poznaniu 11 Stadjon sportowy w Poznaniu 20 Gmach Kasy Chorych miasta Torunia 25 Nowy dom przy ul. Chocimskiej St. Marzyńśki Nowa placówka budownictwa w Lublinie S. Ł Pierwsze drapacze śląskie Wito Id Kłębkowski 169 Wymowa dwóch willi Stanisław Woźnicki Willa przy ul. Chocimskiej w Warszawie Lucjan Korngold 244 Gmach Stowarzyszenia Zakładów Wychowawczych Najświętszej Rodziny z Nazaretu Gmach Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Pańkowski 301 II miejskie gimnazjum żeńskie w Warszawie T. H. M Na temat domu Feniksa" w Krakowie Henryk Jasieński 327 Gmach państwowego gimnazjum żeńskiego im. J. Słowackiego w Warszawie 333 Pływalnia solankowo-termalna w Ciechocinku 365 Zakład leczniczego stosowania słońca, powietrza i ruchu w Druskienikach 381 Wieża skoków na stadjonie im. Piłsudskiego w Warszawie 385 G. architektura obca Rozwój nowoczesnej architektury amerykańskiej Michał Kostanecki 33 Architektura Z. S. R. R. w poszukiwaniu stylu Stanisław Woźnicki 56 Proklamowanie klasycyzmu w Rosji Sowieckiej - S. W Osiedla mieszkaniowe w Niemczech Kazimierz Saski Drewniany Corbusier P. M. Lubiński 258 BUDOWNICTWO (sprawy ogólne, organizacyjne, mieszkaniowe, materjały budowlane i inn.) Budownictwo w Poznaniu Władysław Czarnecki..."' 9 Parę wniosków na temat budowy domu dochodowego przy ul. Chocimskiej 25 Zygmunt Plater-Zyberk 53 Marmury kieleckie Jan Czarnooki 133 Dwa stanowiska Józef Krupa 153 Próba uruchomienia budownictwa drewnianego Nowoczesna dekoracja w budownictwie St. B 200 Akcja budowlana Z. U. S. w Będzinie 300 Memorjał Delegacji Związku Stowarzyszeń Architektów- Poi- skich 205 List od Stowarzyszenia Techników w Poznaniu 234 Kronika zagadnień budowlanych. 235 Z zagadnień budownictwa mieszkaniowego /. Krupa.. 236

4 Sprawy organizacji najwyższych władz budowlanych w państwie 253 Na marginesie memorjału Rady Z. S. A. P. Józef Krupa 254 W sprawie przepisów b. M. R. P., dotyczących obliczeń stacycznych w budownictwie lądowem Stanisław Hempel 292 Zamocowanie stropów w ścianach Stanisław Hempel Wykłady o racjonalnej kalkulacji kosztów robót budowlanych 364 Memorjat o środkach, rozszerzających finansowe podstawy ruchu budowlanego w Polsce Leonid Citchanowicz 386 Racjonalne budownictwo szpitalne M. H 394 Konkurs na fasadę sklepową 234 Habeant sua fata... pomniki Warszawy M. L 266 WYSTAWY I POKAZY Pokaz p. n.,,sprawa mieszkaniowa" 32 Wystawa Małe mieszkanie" 200 Międzynarodowa Wystawa mieszkaniowa austrjackiego związku budowniczych 200 Wystawa,,Tani dom własny" 265 Na temat wystawy Tani dom.własny" 358 URBANISTYKA Problem komunikacyjny Józef Opuhki 54 Urbanistyczne założenie projektów kościcła Opatrzności Bożej w Warszawie Edgar Norwerth.., 156 Dążności reąjonalne w ustawodawstwie urbanistycznem Francji Roman Feliński..' 388 INSTALACJE TECHNICZNE Dźwigi osobowe w domach mieszkalnych Ignacy Brach 260 Ogrzewanie tanich domków M. Popiel 361 KONKURSY a. architektoniczne Konkurs na budowę sanaiorjum w Ustroniu 31 Komunikat prasowy o posiedzeniu Sądu Konk. projektów świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Współpraca przy konkursach architektonicznych 32 Konkurs zamknięty na- -projekt szkicowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie 65 Konkurs na budowę sanatorjum dla Z. U. P. U. w Królewskiej Hucie 163 IV konkurs Funduszu Kwaterunku Wojskowego 166 II konkurs na pałac sowietów w Moskwie S. W Konkurs F. K. W. na szkic budynku mieszkalnego dla oficerów w Warszawie J. S 275 Rozstrzygnięcie konkursu na gmach klubowo-mieszkalny Związku Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy 294 b. urbanistyczne Konkurs na projekt regulacji i zabudowy m. Poznania... 1 Na marginesie konkursu Adam Paprocki 1 Uwagi o konkursie na projekt regulacji i zabudów}' - Władysław Czarnecki 7 Konkurs urbanistyczny w Łodzi 131 Rozstrzygnięcie konkursu na fragment regulacji m. Łodzi 198 c. inne Konkurs na projekty urządzenia wnętrz 31 Konkurs,,Oiua". 32 Konkurs na urządzenie wnętrz Protokół posiedzenia Sądu konkursowego na pomnik Chrystusa- Króla w Warszawie J. ŻYCIE ORGANIZACYJNE Ze Związku Stowarzyszeń Architektów Polskich 64 3-ci zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszeń Architektów Polskich 130 Z Kcła Architektów 130 Ze Stowarzyszenia Architektów Polskich 131 -Ze Zjazdu Z. S. A. P 165 Konferencja regjonalna 165 Sprawozdanie z III Zjazdu Delegatów Związku Stowarzyszeń Architektów Polskich 226 Kilka uwag o stanowisku zawodowem architekta Tadeusz Stryjeński Na fałszywej drodze Edgar Norwerth 231 Walne zebranie Spółdzielni Wydawniczej' Architektów Polskich 234 Dokoła palącej sprawy utworzenia ogólnopolskiego towarzystwa architektów 264 Stanowisko Stowarzyszenia Architektów Polskich Edgar Norwerth 284 Uchwała o zjednoczeniu architektów całej Polski winna zapaść już w jesieni 291 Zjednoczenie architektów Polski zadaniem dni najbliższych 331 Sprawy organizacyjne Edgar Norwerth 355 Na marginesie projektów przyszłego statutu ogólnopolskiej organizacji architektonicznej Cz. Przybylski i R. Miller 356 Z życia organizacyjnego architektów 392 Udział architektów w Zjeździe polskich artystów-plastyków w Krakowie S. M 396 KONGRESY I WYCIECZKI Trzeci Międzynarodowy kongres techniki sanitarnej i higjęny miast, 131 Wycieczka architektów z Francji 293 SZKOLNICTWO. ARCHITEKTONICZNE Ustrój szkolnictwa architektonicznego we Francji Antoni Dygat 287 ZABYTKI Międzynarodowa konferencja ochrony zabytków Alfred -Lauterbach 15& WNĘTRZA I DEKORACJA WNĘTRZ Cynk jako czynnik zdobnictwa wnętrz A, S 132 Nowy sklep Stanisław Marzyński 2*7

5 KSIĄŻKI I CZASOPISMA 32; 64; 131; 168; 265; 267; 293; 332; 364; 396. SŁOWNICTWO BUDOWLANE między 168 a 169; 199; 268. śtr. KRONIKA (ROŻNE) 31; 32; 64; 135; 165; 166; 167; 168; 200; 264; 265; 331; 332; 364. Z ŻAŁOBNEJ KARTY Ś. p. Zygmunt Rokowski A. Lauterbach 31 ILUSTRACJE ARCHITEKTURA a. architektura polska Arch. Andrzejewski Marjan (Poznań). Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Poznaniu. u 15 Arch. Ballenstedt Adam (Poznań). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie 126 Arch. Bieńkowski Jan (Katowice). Dom dwurodzinny dla kolonji urzędniczej przy Państwowych Zakładach Wodociągowych w Maczkach 149 Dom mieszkalny dla oficerów Poi. P. w Katowicach 151 Portjernia i dom administracyjny w Maczkach 198 Arch.: Bieńkowski Jan i Kozłowski Tadeusz (Katowice Śląski Urząd Wojewódzki). Dom dla urzędników wojewódzkich w Katowicach 15 Arch. Blum Henryk patrz Korngold Lucjan. Arch. Borauiski Władysław (Warszawa). Projekt konkursowy gmachu klubowo-mieszkalnego Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy Arch. Chmielewski Eustachy (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach). 7-0 piętrowy dom mieszkalny w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej Arch. Cybichowski Stefan (Poznań). Wytwórnia Pebeco Polskie Wytwory Beiersdorfa w Poznaniu.. 23 Internat S.S.. Urszulanek w Poznaniu Arch. Cz arnecka Janina (Poznań). Dom mieszkalny przy AL Szelągpwskiej w Poznaniu Arch. Czarnecki Władysław ("Poznań). Dom dyr. Czapczyńskiego (Spółdz. Prac. Umysł. B. G. K.).. 16 Dom p. Ulmańskiego (Spółdz. Prac. Umysł. B. G.K.). i7 Dom mieszkalny dr. Prądzyńskiego \v Poznaniu 1.8 Inne prace patrz Ruciński Kazimierz, Arch.: Dobrzyńska Jadwigą i Łoboda Zygmunt (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 86 domu mieszkalnego F. K. W. w Warszawie 278 Arch. Gałęzowski Józef (Kraków). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Arch. Gałęzowski Stanisław patrz Wierzbicki Jerzy, Ar-ch. Gutt Romuald i inż. Szniolis Aleksander (Warszawa). Pływalnia solankowo-termalna w Ciechocinku Arch. Hrymewiecka-Piotrowska Anatolja Białostocka Lucyna. patrz Nowak- Arch. Jabłoński Jan (Druskieniki). Pawilon kąpieli powietrzno-słonecznych w Druskienikach Arch. Jakimowicz Konstanty (Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Arch. Jankowski Karol patrz Lilpop Franciszek. Arch. Kirkin Stanisław patrz Tuszowski Jerzy. Arch.: Kodelska Anna, Kodelski Aleksander i TycEdward (Warszawa). Projekt konkursów},' Nr. 52 domu mieszkalnego F. K. W. w Warszawie Arch.: Kodelski Aleksander i Raksimowicz Romua!d(Warszawa). Wieża skoków w pływalni im. Piłsudskiego w Warszawie 385 Arch.: Korngold Lucjan i Blum Henryk (Warszawa). Willa p. K. przy ul. Chocimskiej w Warszawie Arch. Koszczyc-Witkiewicz Jan (Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Arch. Kozłowski Tadeusz (Katowice). Dom czynszowy p. Ł. w Katowicach przy ul. Mikołowskiej.. rjo Dom mieszkalny 14-to piętrowy i Izba Skarbowa przy ul. Zielonej w Katowicach Zakład Badania Środków Żywnościowych w Katowicach 187 Inne prace patrz Bieńkowski Jan. Arch. Krupa Józef (Warszawa).,,Wspólny dom" Spółdzielni mieszkaniowej urzędników Państwowego Banku Rolnego w Warszawie 164 Arch. Krzywda-Polkowski Franciszek (Kraków). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Arch.: Kukulski Jan i Suzin Marek (Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Arch.: Lachert Bohdan i Szanajca Józef (Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie 93 9& Arrh.: Lilpop Franciszek i Jankowski Karol (Warszawa). Gmach Stowarzyszenia Zakładów Wychowawczych Najświętszej Rodziny z,.nazaretttt -.". ^ Arch. Lisiecki Juljan (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 64 domu mieszkalnego F. K. W. w Warszawie 2 8o 5

6 Arch. Łoboda Zygmunt patrz Dobrzyńska Jadwiga. Arch. Łobos Tadeusz (Biuro architektoniczne magistratu m. Katowic). Żłobek miejski w Katowicach Budynek sklepowy w Katowicach 183 Arch. Łokcikowski Mieczysław (Warszawa). Domy drewniane Arch.: ŁowińskiJózef i Tomaszewski Leonard (Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie ni 113 Arch. Łukasiewicz Stanisław (Lublin). Projekt konkursowy gmachu Szkofy Budownictwa w Lublinie. Nagroda I Arch. Majewski Tadeusz (Warszawa). II Gimnazjum Miejskie (żeńskie) w Warszawie Arch. Mączeński Zdzisław{Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Arch. Michejda Tadeusz (Katowice). Dom mieszkalny IT4 116 Dyrekcji Kolei w Katowicach Willa dr. M. w Ustroniu., 141 Dom mec. Kaźmierczaka w Katowicach Willa,,Słoneczna" w Ustroniu 145 Dom inż.-arch. M. w Katowicach Pensjonat,,Wierchy" w Wiśle 148 Gmach urzędu gminnego w Janowie Sklep spółdzielczy w Ustroniu (Śląsk Cieszyński) 248 Arch.: Michejda Tadeusz i Sikorski Łucjan (Katowice). Gmach Syndykatu Polskich Hut Żelaznych w Katowicach Arch. Minkiewicz Witold (Lwów). PrąjektTTońkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Arch. Niemojewski Lech (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 22 domu mieszkalnego F. K. W. w Warszawie 281 Arch.: Nowak-Białostocka Lucyna, Hryniewiecka-Piotrowska Anatolja i Reda Jan (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 58 domu mieszkalnego F. K. W. w Warszawie Arch. Nowakowski Tadeusz (Warszawa). Gmach Gimnazjum Państwowego Żeńskiego w Warszawie Arch.: Olszewski A. S. (Królewska Huta), Przedszkole w Zgodzie 193 Sokoła powszechna w Mikołowie Arch.: Ols%ev>ski A. S. i Schayer K. Szkoła powszechna w Wielkich Hajdukach 192 Arch. Pajzderski Sylwester (Poznań). Stadjon Sportowy Miejski w Poznaniu Arch. Perzanowski Czesław (Warszawa). Projekt kónkursowy Nr. 70 domu mieszkalnego F. K. W. w Warszawie,-, ,_^ Arch.: Platęr-ZyberkZygmunt i Źórawski Juljusz(Warszawa).. Dom dochodowy przy ul. Chocimskiej" w Warszawie Arch. Pniewski Bohdan (Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Willa pp. A. S. Z. na Saskiej Kępie w Warszawie Arch. Połujan Stanisław patrz Wierzbicki Jerzy. Arch. Przybylski Czesław (Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie , Arch. Raksimowicz Romuald patrz Kodelski Arch. Reda Jan patrz Nowak-Białostocka Lucyna. Arch. Rotberg Stanisław patrz Wawelberg Jan K. Aleksander. Arch.: Ruciński Kazimierz i Czarnecki Władysław (Poznań). Kolonja robotnicza na Wildzie. 9 Arch. Rybicki Józef (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach). Starostwo w Cieszynie 197 Arch. Schayer Karol (Katowice śląski Urząd Wojewódzki). Willa dyr. Gimnazjum w Mikołowie 148 Gimnazjum Państwowe w Szarleju-Piekarach Gimnazjum Państwowe w Katowicach Inne prace patrz Olszewski A. S. Arch. Sikorski Łucjan patrz Michejda Tadeusz. Arch. Soboń W. (Magistrat m. Królewskiej Huty). Szkoła powszechna im. Juljusza Ligonia w Królewskiej Hucie 186 Arch. Sosnowski Oskar (Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Arch. Suzin Leon Marek patrz Kukulski Jan. Arch. Szanajca Józef patrz Lachert Bohdan. Inż. Szniolis Alelzsander patrz Gutt Romuald. Arch. Szyszko-Bohusz Adolf (Kraków). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie 8s 88 Dom Feniksa" w Krakowie Arch. Świerczyński Rudolf (Warszawa). Gmach Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Arch. Tchórzewski Karol (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach). Pawilon roentgenologiczny przy Szpitalu Krajowym w Cieszynie 184 Pawilon gruźliczy Lecznicy Powiatowej w Cie-. szynie Arch. Tolłoczko Kazimierz' (Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Arch. Tomaszewski Leonard patrz Łowiński Józef. Arch.: Tuszowski Jerzy i Kirkin Stanisław (Poznań). Dom Kasy Emerytalnej dla robotników kolei państwowych Arch. Tyc Edward patrz Kodelska Anna. Arch. Ulatowski Kazimierz (Toruń). Gmach Kasy Chorych miasta Torunia Gmach Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu 28 Miejska Hala wystawowa w Toruniu :.-". Dom własny architekta w Toruniu

7 Arch. Uthke Cezary. Szkoła powszechna im. M. Konopnickiej w Dąbrowie Górniczej 196 Arch.: Wawelberg Jan K. i Rotberg Stanisław (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 53 domu mieszkalnego F. K. W. w Warszawie 283 Arch.: Wierzbicki Jerzy, Gałszowski Stanisław i Połujan Stanisław (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 71 domu mieszkalnego F. K. W. w Warszawie Arch. Wroczyńska Mar ja (Katowice). Szkoła powszechna w Koniakowie T94 Arch. Zarzycki Jan (Biuro architektoniczne magistratu m. Katowic). Szkoła w Załęskiej Hałdzie (przebudowa) 195 Arch. Źórawski Juljusz patrz Plater-Zyberk Zygmunt. Zestawienie projektów konkursowych rozwiązania sytuacyjnego świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie b. architektura obca Arch.: Ałabjan K. S. i Simbircew W. N. Projekt konkursowy Pałacu Sowietów w Moskwie Arch. Le Corbusier. Projekt konkursowy Pałacu Sowietów w Moskwie 214 Arch. Le Corbusier i Jeanneret P. (Paryż). Dom mieszkalny w Errazuriz, w Ameryce Południowej Arch.: Dodica J. N. i Duszkin A. N. Projekt konkursowy Pałacu Sowietów w Moskwie 214 Arch. Dubrowić Nikola. Projekt konkursowy gmachu bankowego w Skopju (Jugosławja) 168 Arch.: Fatui, Kos, Płatner (Ljubljana). Gmach konsorcjum pożyczkowo-oszczędnościowego i 68 Arch. Hamilton (Ameryka). Projekt konkurs. Pałacu Sowietów w Moskwie. Nagroda Arch. Hus Herman (Ljubljana). Pracownia rzeźb. Alojzego Dolinara w Belgradzie 168 Arch. Hunt. Szpital główny w Los Angeles 396 Arch. Jofan (Moskwa). Projekt konkurs. Pałacu Sowietów w Moskwie. Nagroda I 167 Arch.: Lubetkin Bertold (Francja), Sigalin Grzegorz i Błum Henryk (Warszawa). Projekt konkursowy Pałacu Sowietów w Moskwie Arch. Perret August (Francja). Projekt konkursowy Pałacu Sowietów w Moskwie 214 Arch. Wright Frank Loyd. Taliesin, dom własny w Spring Green w St. Wisconsin House on the Mesa", projekt domu mieszkalnego dla Denver w St. Kolorado 211 Arch. Źółtowski (Moskwa). Projekt konkurs. Pałacu Sowietów w Moskwie. Nagroda I 167 Projekt konkursowy Pałacu Sowietów w Moskwie Arch.: Żuków A. F. i Czeczulin D. N. przy współpracy Smolina D. P. Projekt konkursowy Pałacu Sowietów w Moskwie 45 ilustracyj do artykułu Michsła Kostaneckiego Rozwój nowoczesnej architektury amerykańskiej" ilustracyj do artykułu StanisławaWoźnickiego Architektura Z. S. R. R. w poszukiwaniu stylu" ilustracyj do art. Kazimierza Saskiego Osiedla mieszkaniowe w Niemczech" 249 2^2 9 ilustracyj do art. M. Kostaneckiego Kilka uwag o architekturze okrętowej" BUDOWNICTWO 3 ilustracje do art. Jana Czarnookiego p. t. Marmury kieleckie" rysunków do art. Stanisława Hempla p. t. Zamocowanie stropów w ścianach" INSTALACJE ELEKTRYCZNE 11 ilustracyj do art. Ignacego Bracha Dźwigi osobowe w domach mieszkalnych" URBANISTYKA Arch.: Filipkowski Stanisław i Graeffe Jan (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 4 regulacji i zabudowy m. Poznania. Nagroda I 1 3 Arch.: Hein Bruno i Leyberg Wacław (Łódź). Projekt konkurs. Nr. 5 regulacji i rozbudowy Poznania 8 Arch.: Jawornicki Antoni, Lisowski Kamil i Słańska Miruta (Warszawa).; oprać, graficzne arch.'suzin Marek. Projekt konkurs. Nr. 2 regulacji i rozbudowy Poznania. Nagroda II 4 5 Arch.: Reński Józef i Gunath Władysław (Warszawa). Projekt konkurs. Nr. 9 regulacji i rozbudowy Poznania. Nagroda III 6 Arch. Wieczorkiewicz Władysław (Zbrochy). Projekt konkurs. Nr. 1 regulacji i rozbudowy Poznania 7 POMNIKI Art. rzeźb. Jackowski Stanisław i arch. v. Zinserling Borys (Warszawa). Projekt konkursowy pomnika Chrystusa-Króla w Warszawie 267 Art. rzeźb. Trzcir&ka-Kamińska Zofia i arch. Łukasik Jan (Warszawa). Projekt konkursowy pomnika Chrystusa-Króla w Warszawie 266 Arch. Ulatowski Kazimierz (Toruń). Pomnik poległych 63 p. p. w Toruniu 31 ARCHITEKTURA ZABYTKOWA 5 ilustracyj do art. A. Lauterbacha Międzynarodowa Konferencja ochrony zabytków"

8 WNĘTRZA, SPRZĘTY, WYSTAWY SKLEPOWE Sandecka Stanisława i Nowicki Maciej (Warszawa). Projekt konkursowy wystawy sklepowej Arch. Bieńkowski Jan (Katowice). Bibljoreka 152 AvcjL.nt7.jj/Ti7 \ wr, r Aren. Stydenbeutel Edward (Warszawa), Wnętrze sali Bogusławski Jan (Warszawa). Projekty konkursowe fasady teatrzyku Banda" w Warszawie 132 sk.epu Stypińśki A. (Warszawa). Projekt konkursowy wystawy Karpiński Zbigniew i Lubiński Piotr M. (Warszawa). Pro- sklepowej 224 jekt konkursowy fasady sklepu 222 Szparkowski i Koziejouiski (Warszawa). Projekt konkur- Poliński Jan i Przyłuski Bolesław (Warszawa). Projekty sow y wystawy sklepowej 224 konkursowe fasady sklepu. 223 i 225 Arch. Zarzycki Jan (Katowice). Tapczan 15-1 Arch. Puget Zbigniew (Warszawa). Sklep firmy,,a. Cho- Bibljoteka 152 wańczak i S-wie" w Warszawie Biurko i szafa c

Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat. Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat. Rozdziały: - Polska Polska architektura modernistyczna na tle innych krajów Europy środkowo-wschodniej Polscy architekci

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-917660-6-4 JASŁO KALENDARIUM. od 2001 do 2005 roku. Opracowała. Felicja Jałosińska

ISBN 978-83-917660-6-4 JASŁO KALENDARIUM. od 2001 do 2005 roku. Opracowała. Felicja Jałosińska ISBN 978-83-917660-6-4 JASŁO KALENDARIUM od 2001 do 2005 roku Opracowała Felicja Jałosińska WYDAWCA STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JASŁA i REGIONU JASIELSKIEGO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM URZĘDU MIASTA JASŁA JASŁO

Bardziej szczegółowo

Szerokie bulwary i jednolita zabudowa pojawiły się także w pracach Eliela Saarinena działającego w miastach północnych krajów nadbałtyckich.

Szerokie bulwary i jednolita zabudowa pojawiły się także w pracach Eliela Saarinena działającego w miastach północnych krajów nadbałtyckich. 284 Urbanistyka Urbanistyka Hausmann Dziedzina planowania przestrzennego i urbanistyki nabrała szczególnej wagi w świecie zmienionym przew rewolucję przemysłową i gwałtowne przemiany społeczne. 452 Najważniejszy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Pod redakcją Ryszarda Patera

CZĘŚĆ I. Pod redakcją Ryszarda Patera CZĘŚĆ I Pod redakcją Ryszarda Patera 1 2 Spis treści części I: 1. Wstęp..4 2. Kalendarium......5 3. Historia Hajnówki....40 4. Ważne wydarzenia w 60-letniej historii Hajnówki...101 5. Dane demograficzno-geograficzne

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l u t y / m a r z e c 2 0 0 8

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l u t y / m a r z e c 2 0 0 8 S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H l u t y / m a r z e c 2 0 0 8 ISSN 0239-3549 Spis treści Najlepszy Dyplom na Politechnice Śląskiej...6 Parę kwestii dotyczących Warszawy...7

Bardziej szczegółowo

Skorowidz ikonografii łódzkiej. (przedmiotowy)

Skorowidz ikonografii łódzkiej. (przedmiotowy) kolejna strona do poprawienia:... ŹRÓDLAK Wojciech Skorowidz ikonografii łódzkiej. (przedmiotowy) (w dodatku ilustrowanym p.t. Łódź w Ilustracji do Kuriera Łódzkiego, 24 VIII 1924 27 VIII 1939, nr 34)

Bardziej szczegółowo

Perły polskiej architektury modernistycznej

Perły polskiej architektury modernistycznej Perły polskiej architektury modernistycznej Książkę wydano przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Gdyni. Konsultacja naukowa: dr inż. Ryszard Nakonieczny Opracowanie graficzne i skład: Paweł Pomykalski

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów

Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów C Z Ę Ś Ć 354 C Z W A R T A Materiały uzupełniające 5 część 5 Materiały uzupełniające Kalendarium wydarzeń na Ostrowie Tumskim

Bardziej szczegółowo

TEKSTY Waldemar Bojarun. REDAKCJA Beata Leśniewska. WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz

TEKSTY Waldemar Bojarun. REDAKCJA Beata Leśniewska. WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz TEKSTY Waldemar Bojarun REDAKCJA Beata Leśniewska WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz Szczególne podziękowania dla Jerzego Dolinkiewicza za konsultację merytoryczną. FOTOGRAFIE I ILUSTRACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

50 LAT MONOGRAFIA JUBILEUSZOWA WYDANA W 50 ROCZNICE POWSTANIA. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁADA w BIŁGORAJU

50 LAT MONOGRAFIA JUBILEUSZOWA WYDANA W 50 ROCZNICE POWSTANIA. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁADA w BIŁGORAJU 50 LAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁADA w BIŁGORAJU MONOGRAFIA JUBILEUSZOWA WYDANA W 50 ROCZNICE POWSTANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁADA w BIŁGORAJU Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada w Biłgoraju ul.3

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 2 luty 2010 poz. 3196-6639 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa

Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa PROGRAM Bydgoszcz 11 13 września 2014 roku Bydgoszcz 2014 r. Ruch

Bardziej szczegółowo

Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h

Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h B i b l i o g r a f i a p u b l i k a c j i d r n. m e d. K r z y s z t o f a B r o ż k a z a l a t a 1 9 6 5 2

Bardziej szczegółowo

Służby inwestycyjne Nowej Huty

Służby inwestycyjne Nowej Huty Służby inwestycyjne Nowej Huty Motto Piosenka o Nowej Hucie Nad Wisłą, nad Wisła szeroką Murarzy rozgwarzył się śpiew I płynie piosenka murarska wysoko I płynie przez noce i dnie O Nowej to Hucie piosenka

Bardziej szczegółowo

10 LAT IZBY 10 LAT IZBY

10 LAT IZBY 10 LAT IZBY 10 LAT IZBY Nr 3 (34) sierpień Nr 2012 3 (34) sierpień 2012 10 LAT IZBY 1 Nr 3 (34) sierpień 2012 10 LAT IZBY Mamy własną siedzibę W dniu 21 kwietnia 2012 roku XI Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB podjął zdecydowaną

Bardziej szczegółowo

05/2010 (23) (GRUDZIEŃ) Sukces na miarę regionu str. 5 Wyjątkowa pod każdym względem str. 8 Świadectwo tamtych dni str. 12

05/2010 (23) (GRUDZIEŃ) Sukces na miarę regionu str. 5 Wyjątkowa pod każdym względem str. 8 Świadectwo tamtych dni str. 12 05/2010 (23) (GRUDZIEŃ) Sukces na miarę regionu str. 5 Wyjątkowa pod każdym względem str. 8 Świadectwo tamtych dni str. 12 Szanowni Państwo, Już po raz szósty mam przyjemność składać życzenia świąteczne

Bardziej szczegółowo

l~th111mk~w ijfowjth

l~th111mk~w ijfowjth SPIS l~th111mk~w ijfowjth w Pol~kiei Kraiowei Ka~ie ~otynkow~i w warszawie i jej Oddziałatb. Stan z dniem 30. październrl

Bardziej szczegółowo

Spacery ulicami Chorzowa

Spacery ulicami Chorzowa Adam Lapski Spacery ulicami Chorzowa (Monografia ulic miasta z opisem zabytków i miejsc godnych uwagi) Chorzów 2014 Wykaz skrótów bibliograficznych ZBoWiD Związek Bojowników o Wolność i Demokrację ROD

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7 S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7 ISSN 0239-3549 Spis treści VI Międzynarodowa Konferencja SACROEXPO...6 MISTER ARCHITEKTURY woj.

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU

ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU Nasz znak: 031-2/09 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU W 2008 ROKU 1. ZASÓB ARCHIWALNY 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem. Zasób Archiwum składa się z: 2.749

Bardziej szczegółowo

DOM OSIEDLE MIESZKANIE ZA ROK 1932

DOM OSIEDLE MIESZKANIE ZA ROK 1932 DOM OSIEDLE MIESZKANIE SPIS RZECZY ZA ROK 1932 Spis rzeczy za rok 1932 /. SPRAWA MIESZKANIOWA. ). f 1. Ogólne. 2. Finansowanie budowy. 3. Spółdzielczość. 4. Polityka mieszkaniowa i gruntowa w kraju i zagranicą.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA

MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA 1 Patronat honorowy nad sesją objęli: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Sponsor główny i partner merytoryczy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 NR 3 Redakcja: Prezydium Oddziału PZITB 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28, tel / fax: 012 422-30-83 e-mail: pzitb@pzitb.org.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 28 września 2011 r. Opracowanie - prof.

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDU GMINY CIEPIELÓW

SAMORZĄDU GMINY CIEPIELÓW http: www.ciepielow.pl e-mail: gmina@ciepielow.pl BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU GMINY CIEPIELÓW Po raz pierwszy w historii naszej gminy, odbyło się Święto 22 Pułku Ułanów Podkarpackich im.

Bardziej szczegółowo

IKONY DIZAJNU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

IKONY DIZAJNU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM IKONY DIZAJNU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1 IKONY DIZAJNU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM IRMA KOZINA Katowice 2012 2 SPIS TREŚCI Wstęp I. Kierunki i tendencje w dziejach dizajnu na terenie województwa śląskiego 7 9

Bardziej szczegółowo

2 BIULETYN INFORMACYJNY

2 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1732-6990 Nr 1(44)/2014 marzec 2014 Białystok 2 BIULETYN INFORMACYJNY Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! PROF. DR HAB. INŻ. CZESŁAW MIEDZIAŁOWSKI PRZE WOD NI CZĄ CY RADY POIIB MGR INŻ. ARCH. STANISŁAW

Bardziej szczegółowo