DRUKARNIA TECHNICZNA Spółka Akcyjna WARSZAWA CZACKIEGO 8/5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DRUKARNIA TECHNICZNA Spółka Akcyjna WARSZAWA CZACKIEGO 8/5"

Transkrypt

1 1932 WARSZAWA

2 DRUKARNIA TECHNICZNA Spółka Akcyjna WARSZAWA CZACKIEGO 8/5

3 ARCHITEKTURA i BUDOWNICTWO R O K i SPIS RZECZY ARTYKUŁY ARCHITEKTURA a. artykuły treści ogólnej O zdobyczach architektury nowoczesnej Tadeusz Michejda 137 W walce o program Romuald Miller 207 Frank Lloyd Wright o nowym stylu tłum. m. a. k He.iri Sauvage o architekturze streść. M. B. W. 211 Z. S. R. R. o zagadnieniach architektury Stanisław Woźnicki 212 Kilka uwag o architekturze okrętowej Michał Kostanećki 349 Le Corbusier D. Arkin 351 b. architektura polska Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Poznaniu 11 Stadjon sportowy w Poznaniu 20 Gmach Kasy Chorych miasta Torunia 25 Nowy dom przy ul. Chocimskiej St. Marzyńśki Nowa placówka budownictwa w Lublinie S. Ł Pierwsze drapacze śląskie Wito Id Kłębkowski 169 Wymowa dwóch willi Stanisław Woźnicki Willa przy ul. Chocimskiej w Warszawie Lucjan Korngold 244 Gmach Stowarzyszenia Zakładów Wychowawczych Najświętszej Rodziny z Nazaretu Gmach Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Pańkowski 301 II miejskie gimnazjum żeńskie w Warszawie T. H. M Na temat domu Feniksa" w Krakowie Henryk Jasieński 327 Gmach państwowego gimnazjum żeńskiego im. J. Słowackiego w Warszawie 333 Pływalnia solankowo-termalna w Ciechocinku 365 Zakład leczniczego stosowania słońca, powietrza i ruchu w Druskienikach 381 Wieża skoków na stadjonie im. Piłsudskiego w Warszawie 385 G. architektura obca Rozwój nowoczesnej architektury amerykańskiej Michał Kostanecki 33 Architektura Z. S. R. R. w poszukiwaniu stylu Stanisław Woźnicki 56 Proklamowanie klasycyzmu w Rosji Sowieckiej - S. W Osiedla mieszkaniowe w Niemczech Kazimierz Saski Drewniany Corbusier P. M. Lubiński 258 BUDOWNICTWO (sprawy ogólne, organizacyjne, mieszkaniowe, materjały budowlane i inn.) Budownictwo w Poznaniu Władysław Czarnecki..."' 9 Parę wniosków na temat budowy domu dochodowego przy ul. Chocimskiej 25 Zygmunt Plater-Zyberk 53 Marmury kieleckie Jan Czarnooki 133 Dwa stanowiska Józef Krupa 153 Próba uruchomienia budownictwa drewnianego Nowoczesna dekoracja w budownictwie St. B 200 Akcja budowlana Z. U. S. w Będzinie 300 Memorjał Delegacji Związku Stowarzyszeń Architektów- Poi- skich 205 List od Stowarzyszenia Techników w Poznaniu 234 Kronika zagadnień budowlanych. 235 Z zagadnień budownictwa mieszkaniowego /. Krupa.. 236

4 Sprawy organizacji najwyższych władz budowlanych w państwie 253 Na marginesie memorjału Rady Z. S. A. P. Józef Krupa 254 W sprawie przepisów b. M. R. P., dotyczących obliczeń stacycznych w budownictwie lądowem Stanisław Hempel 292 Zamocowanie stropów w ścianach Stanisław Hempel Wykłady o racjonalnej kalkulacji kosztów robót budowlanych 364 Memorjat o środkach, rozszerzających finansowe podstawy ruchu budowlanego w Polsce Leonid Citchanowicz 386 Racjonalne budownictwo szpitalne M. H 394 Konkurs na fasadę sklepową 234 Habeant sua fata... pomniki Warszawy M. L 266 WYSTAWY I POKAZY Pokaz p. n.,,sprawa mieszkaniowa" 32 Wystawa Małe mieszkanie" 200 Międzynarodowa Wystawa mieszkaniowa austrjackiego związku budowniczych 200 Wystawa,,Tani dom własny" 265 Na temat wystawy Tani dom.własny" 358 URBANISTYKA Problem komunikacyjny Józef Opuhki 54 Urbanistyczne założenie projektów kościcła Opatrzności Bożej w Warszawie Edgar Norwerth.., 156 Dążności reąjonalne w ustawodawstwie urbanistycznem Francji Roman Feliński..' 388 INSTALACJE TECHNICZNE Dźwigi osobowe w domach mieszkalnych Ignacy Brach 260 Ogrzewanie tanich domków M. Popiel 361 KONKURSY a. architektoniczne Konkurs na budowę sanaiorjum w Ustroniu 31 Komunikat prasowy o posiedzeniu Sądu Konk. projektów świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Współpraca przy konkursach architektonicznych 32 Konkurs zamknięty na- -projekt szkicowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie 65 Konkurs na budowę sanatorjum dla Z. U. P. U. w Królewskiej Hucie 163 IV konkurs Funduszu Kwaterunku Wojskowego 166 II konkurs na pałac sowietów w Moskwie S. W Konkurs F. K. W. na szkic budynku mieszkalnego dla oficerów w Warszawie J. S 275 Rozstrzygnięcie konkursu na gmach klubowo-mieszkalny Związku Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy 294 b. urbanistyczne Konkurs na projekt regulacji i zabudowy m. Poznania... 1 Na marginesie konkursu Adam Paprocki 1 Uwagi o konkursie na projekt regulacji i zabudów}' - Władysław Czarnecki 7 Konkurs urbanistyczny w Łodzi 131 Rozstrzygnięcie konkursu na fragment regulacji m. Łodzi 198 c. inne Konkurs na projekty urządzenia wnętrz 31 Konkurs,,Oiua". 32 Konkurs na urządzenie wnętrz Protokół posiedzenia Sądu konkursowego na pomnik Chrystusa- Króla w Warszawie J. ŻYCIE ORGANIZACYJNE Ze Związku Stowarzyszeń Architektów Polskich 64 3-ci zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszeń Architektów Polskich 130 Z Kcła Architektów 130 Ze Stowarzyszenia Architektów Polskich 131 -Ze Zjazdu Z. S. A. P 165 Konferencja regjonalna 165 Sprawozdanie z III Zjazdu Delegatów Związku Stowarzyszeń Architektów Polskich 226 Kilka uwag o stanowisku zawodowem architekta Tadeusz Stryjeński Na fałszywej drodze Edgar Norwerth 231 Walne zebranie Spółdzielni Wydawniczej' Architektów Polskich 234 Dokoła palącej sprawy utworzenia ogólnopolskiego towarzystwa architektów 264 Stanowisko Stowarzyszenia Architektów Polskich Edgar Norwerth 284 Uchwała o zjednoczeniu architektów całej Polski winna zapaść już w jesieni 291 Zjednoczenie architektów Polski zadaniem dni najbliższych 331 Sprawy organizacyjne Edgar Norwerth 355 Na marginesie projektów przyszłego statutu ogólnopolskiej organizacji architektonicznej Cz. Przybylski i R. Miller 356 Z życia organizacyjnego architektów 392 Udział architektów w Zjeździe polskich artystów-plastyków w Krakowie S. M 396 KONGRESY I WYCIECZKI Trzeci Międzynarodowy kongres techniki sanitarnej i higjęny miast, 131 Wycieczka architektów z Francji 293 SZKOLNICTWO. ARCHITEKTONICZNE Ustrój szkolnictwa architektonicznego we Francji Antoni Dygat 287 ZABYTKI Międzynarodowa konferencja ochrony zabytków Alfred -Lauterbach 15& WNĘTRZA I DEKORACJA WNĘTRZ Cynk jako czynnik zdobnictwa wnętrz A, S 132 Nowy sklep Stanisław Marzyński 2*7

5 KSIĄŻKI I CZASOPISMA 32; 64; 131; 168; 265; 267; 293; 332; 364; 396. SŁOWNICTWO BUDOWLANE między 168 a 169; 199; 268. śtr. KRONIKA (ROŻNE) 31; 32; 64; 135; 165; 166; 167; 168; 200; 264; 265; 331; 332; 364. Z ŻAŁOBNEJ KARTY Ś. p. Zygmunt Rokowski A. Lauterbach 31 ILUSTRACJE ARCHITEKTURA a. architektura polska Arch. Andrzejewski Marjan (Poznań). Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Poznaniu. u 15 Arch. Ballenstedt Adam (Poznań). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie 126 Arch. Bieńkowski Jan (Katowice). Dom dwurodzinny dla kolonji urzędniczej przy Państwowych Zakładach Wodociągowych w Maczkach 149 Dom mieszkalny dla oficerów Poi. P. w Katowicach 151 Portjernia i dom administracyjny w Maczkach 198 Arch.: Bieńkowski Jan i Kozłowski Tadeusz (Katowice Śląski Urząd Wojewódzki). Dom dla urzędników wojewódzkich w Katowicach 15 Arch. Blum Henryk patrz Korngold Lucjan. Arch. Borauiski Władysław (Warszawa). Projekt konkursowy gmachu klubowo-mieszkalnego Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy Arch. Chmielewski Eustachy (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach). 7-0 piętrowy dom mieszkalny w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej Arch. Cybichowski Stefan (Poznań). Wytwórnia Pebeco Polskie Wytwory Beiersdorfa w Poznaniu.. 23 Internat S.S.. Urszulanek w Poznaniu Arch. Cz arnecka Janina (Poznań). Dom mieszkalny przy AL Szelągpwskiej w Poznaniu Arch. Czarnecki Władysław ("Poznań). Dom dyr. Czapczyńskiego (Spółdz. Prac. Umysł. B. G. K.).. 16 Dom p. Ulmańskiego (Spółdz. Prac. Umysł. B. G.K.). i7 Dom mieszkalny dr. Prądzyńskiego \v Poznaniu 1.8 Inne prace patrz Ruciński Kazimierz, Arch.: Dobrzyńska Jadwigą i Łoboda Zygmunt (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 86 domu mieszkalnego F. K. W. w Warszawie 278 Arch. Gałęzowski Józef (Kraków). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Arch. Gałęzowski Stanisław patrz Wierzbicki Jerzy, Ar-ch. Gutt Romuald i inż. Szniolis Aleksander (Warszawa). Pływalnia solankowo-termalna w Ciechocinku Arch. Hrymewiecka-Piotrowska Anatolja Białostocka Lucyna. patrz Nowak- Arch. Jabłoński Jan (Druskieniki). Pawilon kąpieli powietrzno-słonecznych w Druskienikach Arch. Jakimowicz Konstanty (Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Arch. Jankowski Karol patrz Lilpop Franciszek. Arch. Kirkin Stanisław patrz Tuszowski Jerzy. Arch.: Kodelska Anna, Kodelski Aleksander i TycEdward (Warszawa). Projekt konkursów},' Nr. 52 domu mieszkalnego F. K. W. w Warszawie Arch.: Kodelski Aleksander i Raksimowicz Romua!d(Warszawa). Wieża skoków w pływalni im. Piłsudskiego w Warszawie 385 Arch.: Korngold Lucjan i Blum Henryk (Warszawa). Willa p. K. przy ul. Chocimskiej w Warszawie Arch. Koszczyc-Witkiewicz Jan (Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Arch. Kozłowski Tadeusz (Katowice). Dom czynszowy p. Ł. w Katowicach przy ul. Mikołowskiej.. rjo Dom mieszkalny 14-to piętrowy i Izba Skarbowa przy ul. Zielonej w Katowicach Zakład Badania Środków Żywnościowych w Katowicach 187 Inne prace patrz Bieńkowski Jan. Arch. Krupa Józef (Warszawa).,,Wspólny dom" Spółdzielni mieszkaniowej urzędników Państwowego Banku Rolnego w Warszawie 164 Arch. Krzywda-Polkowski Franciszek (Kraków). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Arch.: Kukulski Jan i Suzin Marek (Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Arch.: Lachert Bohdan i Szanajca Józef (Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie 93 9& Arrh.: Lilpop Franciszek i Jankowski Karol (Warszawa). Gmach Stowarzyszenia Zakładów Wychowawczych Najświętszej Rodziny z,.nazaretttt -.". ^ Arch. Lisiecki Juljan (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 64 domu mieszkalnego F. K. W. w Warszawie 2 8o 5

6 Arch. Łoboda Zygmunt patrz Dobrzyńska Jadwiga. Arch. Łobos Tadeusz (Biuro architektoniczne magistratu m. Katowic). Żłobek miejski w Katowicach Budynek sklepowy w Katowicach 183 Arch. Łokcikowski Mieczysław (Warszawa). Domy drewniane Arch.: ŁowińskiJózef i Tomaszewski Leonard (Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie ni 113 Arch. Łukasiewicz Stanisław (Lublin). Projekt konkursowy gmachu Szkofy Budownictwa w Lublinie. Nagroda I Arch. Majewski Tadeusz (Warszawa). II Gimnazjum Miejskie (żeńskie) w Warszawie Arch. Mączeński Zdzisław{Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Arch. Michejda Tadeusz (Katowice). Dom mieszkalny IT4 116 Dyrekcji Kolei w Katowicach Willa dr. M. w Ustroniu., 141 Dom mec. Kaźmierczaka w Katowicach Willa,,Słoneczna" w Ustroniu 145 Dom inż.-arch. M. w Katowicach Pensjonat,,Wierchy" w Wiśle 148 Gmach urzędu gminnego w Janowie Sklep spółdzielczy w Ustroniu (Śląsk Cieszyński) 248 Arch.: Michejda Tadeusz i Sikorski Łucjan (Katowice). Gmach Syndykatu Polskich Hut Żelaznych w Katowicach Arch. Minkiewicz Witold (Lwów). PrąjektTTońkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Arch. Niemojewski Lech (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 22 domu mieszkalnego F. K. W. w Warszawie 281 Arch.: Nowak-Białostocka Lucyna, Hryniewiecka-Piotrowska Anatolja i Reda Jan (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 58 domu mieszkalnego F. K. W. w Warszawie Arch. Nowakowski Tadeusz (Warszawa). Gmach Gimnazjum Państwowego Żeńskiego w Warszawie Arch.: Olszewski A. S. (Królewska Huta), Przedszkole w Zgodzie 193 Sokoła powszechna w Mikołowie Arch.: Ols%ev>ski A. S. i Schayer K. Szkoła powszechna w Wielkich Hajdukach 192 Arch. Pajzderski Sylwester (Poznań). Stadjon Sportowy Miejski w Poznaniu Arch. Perzanowski Czesław (Warszawa). Projekt kónkursowy Nr. 70 domu mieszkalnego F. K. W. w Warszawie,-, ,_^ Arch.: Platęr-ZyberkZygmunt i Źórawski Juljusz(Warszawa).. Dom dochodowy przy ul. Chocimskiej" w Warszawie Arch. Pniewski Bohdan (Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Willa pp. A. S. Z. na Saskiej Kępie w Warszawie Arch. Połujan Stanisław patrz Wierzbicki Jerzy. Arch. Przybylski Czesław (Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie , Arch. Raksimowicz Romuald patrz Kodelski Arch. Reda Jan patrz Nowak-Białostocka Lucyna. Arch. Rotberg Stanisław patrz Wawelberg Jan K. Aleksander. Arch.: Ruciński Kazimierz i Czarnecki Władysław (Poznań). Kolonja robotnicza na Wildzie. 9 Arch. Rybicki Józef (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach). Starostwo w Cieszynie 197 Arch. Schayer Karol (Katowice śląski Urząd Wojewódzki). Willa dyr. Gimnazjum w Mikołowie 148 Gimnazjum Państwowe w Szarleju-Piekarach Gimnazjum Państwowe w Katowicach Inne prace patrz Olszewski A. S. Arch. Sikorski Łucjan patrz Michejda Tadeusz. Arch. Soboń W. (Magistrat m. Królewskiej Huty). Szkoła powszechna im. Juljusza Ligonia w Królewskiej Hucie 186 Arch. Sosnowski Oskar (Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Arch. Suzin Leon Marek patrz Kukulski Jan. Arch. Szanajca Józef patrz Lachert Bohdan. Inż. Szniolis Alelzsander patrz Gutt Romuald. Arch. Szyszko-Bohusz Adolf (Kraków). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie 8s 88 Dom Feniksa" w Krakowie Arch. Świerczyński Rudolf (Warszawa). Gmach Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Arch. Tchórzewski Karol (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach). Pawilon roentgenologiczny przy Szpitalu Krajowym w Cieszynie 184 Pawilon gruźliczy Lecznicy Powiatowej w Cie-. szynie Arch. Tolłoczko Kazimierz' (Warszawa). Projekt konkursowy świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie Arch. Tomaszewski Leonard patrz Łowiński Józef. Arch.: Tuszowski Jerzy i Kirkin Stanisław (Poznań). Dom Kasy Emerytalnej dla robotników kolei państwowych Arch. Tyc Edward patrz Kodelska Anna. Arch. Ulatowski Kazimierz (Toruń). Gmach Kasy Chorych miasta Torunia Gmach Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu 28 Miejska Hala wystawowa w Toruniu :.-". Dom własny architekta w Toruniu

7 Arch. Uthke Cezary. Szkoła powszechna im. M. Konopnickiej w Dąbrowie Górniczej 196 Arch.: Wawelberg Jan K. i Rotberg Stanisław (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 53 domu mieszkalnego F. K. W. w Warszawie 283 Arch.: Wierzbicki Jerzy, Gałszowski Stanisław i Połujan Stanisław (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 71 domu mieszkalnego F. K. W. w Warszawie Arch. Wroczyńska Mar ja (Katowice). Szkoła powszechna w Koniakowie T94 Arch. Zarzycki Jan (Biuro architektoniczne magistratu m. Katowic). Szkoła w Załęskiej Hałdzie (przebudowa) 195 Arch. Źórawski Juljusz patrz Plater-Zyberk Zygmunt. Zestawienie projektów konkursowych rozwiązania sytuacyjnego świątyni p. w. Opatrzności Bożej w Warszawie b. architektura obca Arch.: Ałabjan K. S. i Simbircew W. N. Projekt konkursowy Pałacu Sowietów w Moskwie Arch. Le Corbusier. Projekt konkursowy Pałacu Sowietów w Moskwie 214 Arch. Le Corbusier i Jeanneret P. (Paryż). Dom mieszkalny w Errazuriz, w Ameryce Południowej Arch.: Dodica J. N. i Duszkin A. N. Projekt konkursowy Pałacu Sowietów w Moskwie 214 Arch. Dubrowić Nikola. Projekt konkursowy gmachu bankowego w Skopju (Jugosławja) 168 Arch.: Fatui, Kos, Płatner (Ljubljana). Gmach konsorcjum pożyczkowo-oszczędnościowego i 68 Arch. Hamilton (Ameryka). Projekt konkurs. Pałacu Sowietów w Moskwie. Nagroda Arch. Hus Herman (Ljubljana). Pracownia rzeźb. Alojzego Dolinara w Belgradzie 168 Arch. Hunt. Szpital główny w Los Angeles 396 Arch. Jofan (Moskwa). Projekt konkurs. Pałacu Sowietów w Moskwie. Nagroda I 167 Arch.: Lubetkin Bertold (Francja), Sigalin Grzegorz i Błum Henryk (Warszawa). Projekt konkursowy Pałacu Sowietów w Moskwie Arch. Perret August (Francja). Projekt konkursowy Pałacu Sowietów w Moskwie 214 Arch. Wright Frank Loyd. Taliesin, dom własny w Spring Green w St. Wisconsin House on the Mesa", projekt domu mieszkalnego dla Denver w St. Kolorado 211 Arch. Źółtowski (Moskwa). Projekt konkurs. Pałacu Sowietów w Moskwie. Nagroda I 167 Projekt konkursowy Pałacu Sowietów w Moskwie Arch.: Żuków A. F. i Czeczulin D. N. przy współpracy Smolina D. P. Projekt konkursowy Pałacu Sowietów w Moskwie 45 ilustracyj do artykułu Michsła Kostaneckiego Rozwój nowoczesnej architektury amerykańskiej" ilustracyj do artykułu StanisławaWoźnickiego Architektura Z. S. R. R. w poszukiwaniu stylu" ilustracyj do art. Kazimierza Saskiego Osiedla mieszkaniowe w Niemczech" 249 2^2 9 ilustracyj do art. M. Kostaneckiego Kilka uwag o architekturze okrętowej" BUDOWNICTWO 3 ilustracje do art. Jana Czarnookiego p. t. Marmury kieleckie" rysunków do art. Stanisława Hempla p. t. Zamocowanie stropów w ścianach" INSTALACJE ELEKTRYCZNE 11 ilustracyj do art. Ignacego Bracha Dźwigi osobowe w domach mieszkalnych" URBANISTYKA Arch.: Filipkowski Stanisław i Graeffe Jan (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 4 regulacji i zabudowy m. Poznania. Nagroda I 1 3 Arch.: Hein Bruno i Leyberg Wacław (Łódź). Projekt konkurs. Nr. 5 regulacji i rozbudowy Poznania 8 Arch.: Jawornicki Antoni, Lisowski Kamil i Słańska Miruta (Warszawa).; oprać, graficzne arch.'suzin Marek. Projekt konkurs. Nr. 2 regulacji i rozbudowy Poznania. Nagroda II 4 5 Arch.: Reński Józef i Gunath Władysław (Warszawa). Projekt konkurs. Nr. 9 regulacji i rozbudowy Poznania. Nagroda III 6 Arch. Wieczorkiewicz Władysław (Zbrochy). Projekt konkurs. Nr. 1 regulacji i rozbudowy Poznania 7 POMNIKI Art. rzeźb. Jackowski Stanisław i arch. v. Zinserling Borys (Warszawa). Projekt konkursowy pomnika Chrystusa-Króla w Warszawie 267 Art. rzeźb. Trzcir&ka-Kamińska Zofia i arch. Łukasik Jan (Warszawa). Projekt konkursowy pomnika Chrystusa-Króla w Warszawie 266 Arch. Ulatowski Kazimierz (Toruń). Pomnik poległych 63 p. p. w Toruniu 31 ARCHITEKTURA ZABYTKOWA 5 ilustracyj do art. A. Lauterbacha Międzynarodowa Konferencja ochrony zabytków"

8 WNĘTRZA, SPRZĘTY, WYSTAWY SKLEPOWE Sandecka Stanisława i Nowicki Maciej (Warszawa). Projekt konkursowy wystawy sklepowej Arch. Bieńkowski Jan (Katowice). Bibljoreka 152 AvcjL.nt7.jj/Ti7 \ wr, r Aren. Stydenbeutel Edward (Warszawa), Wnętrze sali Bogusławski Jan (Warszawa). Projekty konkursowe fasady teatrzyku Banda" w Warszawie 132 sk.epu Stypińśki A. (Warszawa). Projekt konkursowy wystawy Karpiński Zbigniew i Lubiński Piotr M. (Warszawa). Pro- sklepowej 224 jekt konkursowy fasady sklepu 222 Szparkowski i Koziejouiski (Warszawa). Projekt konkur- Poliński Jan i Przyłuski Bolesław (Warszawa). Projekty sow y wystawy sklepowej 224 konkursowe fasady sklepu. 223 i 225 Arch. Zarzycki Jan (Katowice). Tapczan 15-1 Arch. Puget Zbigniew (Warszawa). Sklep firmy,,a. Cho- Bibljoteka 152 wańczak i S-wie" w Warszawie Biurko i szafa c

ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO WARSZAWA

ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO WARSZAWA ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO 192 9 WARSZAWA DRUKARNIA TECHNICZNĄ SpAIk* Akujrjn* WARSZAWA, UI.1CA CZACK1EGO J/5 T«Uto» M-67. ARCHITEKTURA i BUDOWNICTWO R O K 1929 SPIS RZECZY ARTYKUŁY. A R C H I T E K T U

Bardziej szczegółowo

Druk, R o 1 a " Jana E> xi r i a u a Ma sowiecka 11

Druk, R o 1 a  Jana E> xi r i a u a Ma sowiecka 11 ARC URA 19 2 7 WA R S Z AWA Druk, R o 1 a " Jana E> xi r i a u a Ma sowiecka 11 ARCHI TEKTURA i BUDOWNICTWO ROK 1927 S P I S R Z E C Z Y ARTYKUŁY. A R C H I T E K T U R A a. Artykuły zasadnicze Grafika

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad jury w ramach XV Edycji Konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego 2008

Protokół z obrad jury w ramach XV Edycji Konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego 2008 Protokół z obrad jury w ramach XV Edycji Konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego 2008 1. Na konkurs wpłynęły 23 zgłoszenia obiektów (poniżej tabela) oraz 3 zgłoszenia do kategorii "Młody Twórca

Bardziej szczegółowo

DZIEDZI NA: ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO. Nagrody I stopnia. Nagrody II stopnia

DZIEDZI NA: ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO. Nagrody I stopnia. Nagrody II stopnia Nagrody Ministra Transportu i Budownictwa za wybitne osignicia twórcze w dziedzinie budownictwa, architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego oraz geodezji i kartografii w 2005 r. DZIEDZI NA: ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok 2011 SPIS TREŚCI OD REDAKTORA... 9 CZĘŚĆ I POLSKA SZKOŁA PLANOWANIA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Tadeusz Barucki Zapomniana architektura II Rzeczpospolitej...

Bardziej szczegółowo

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY...

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY... Spis treści Wykaz wybranych skrótów............................... 9 Wprowadzenie i podziękowania........................... 11 DOKUMENTY....................................... 27 Wysoki Sejm raczy uchwalić

Bardziej szczegółowo

Obiekty wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Obiekty wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Obiekty wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Lp. Obiekt Adres uwagi 1. budynek al. Najświętszej Maryi Panny 31 2. budynek al. Najświętszej Maryi Panny 37 3. budynek al. Najświętszej Maryi Panny 49

Bardziej szczegółowo

LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO

LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO Henryk Malara absolwent rocznika 1963/1964 wychowawcy: prof. Janusz Jarmundowicz, prof. Maciej Sibielak emerytowany zastępca naczelnika w Dyrekcji Okręgowej

Bardziej szczegółowo

LISTA KONKURSOWA NR 4M/2012 B E R L I N - L U D W I G S F E L D E

LISTA KONKURSOWA NR 4M/2012 B E R L I N - L U D W I G S F E L D E LISTA KONKURSOWA NR 4M/2012 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH ODDZIAŁU GRODZISK WLKP. Z LOTU GOŁĘBI MŁODYCH, ODBYTEGO Z MIEJSCOWOŚCI B E R L I N - L U D W I G S F E L D E DATA ODBYTEGO LOTU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Oc O ho h t o a t SKPT WARSZAWA

Oc O ho h t o a t SKPT WARSZAWA Ochota Ulica Grójecka Karczma Ochota Najstarsze osady Raków Okęcie Stanclewicze(Szczęśliwice) Do wieku XIX Oś Stanisławowska Rogatki Jerozolimskie Rogatki Jerozolimskie Rogatki Jerozolimskie XIX wiek

Bardziej szczegółowo

Wykładowcy Lata z Helem

Wykładowcy Lata z Helem Bartłomiej Andrzejewski - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Józef Barnaś Instytut Fizyki Molekularnej PAN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Janusz Baszyński - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwo Oddziału kat.a z "50"

Mistrzostwo Oddziału kat.a z 50 Mistrzostwo Oddziału kat.a z "50" 1 FILIPEK Stefan - WOLSZON Zygmunt 424,05 2 TAZBIR Marcin 500,78 3 ANDRZEJCZAK Stefan 515,92 4 WITTSTOCK Wiktor 537,00 5 RACHUNEK Stanisław 660,33 6 ZAPADKA Roman 733,74

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA w INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (052) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO BIBLIOGRAFIA / WYDAWNICTWA ZWARTE W WYBORZE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Tom I Rok wydania: 1939 Stron: 292 Wydawca: Miejska Biblioteka im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu

Tom I Rok wydania: 1939 Stron: 292 Wydawca: Miejska Biblioteka im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu METRYKI NUMERÓW ROCZNIKA SĄDECKIEGO Tom I Rok wydania: 1939 Stron: 292 Wydawca: Miejska Biblioteka im. Józefa Szujskiego w Nowym Wydany z zasiłków: Miasta Nowego Sącza, Wydziału Powiatowego Nowosądeckiego,

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista Odznaczonych Meritus Pro Medicis stan na 25 kwietnia 2013 r.

Alfabetyczna lista Odznaczonych Meritus Pro Medicis stan na 25 kwietnia 2013 r. Alfabetyczna lista Odznaczonych Meritus Pro Medicis stan na 25 kwietnia 2013 r. Lp. Numer odznaczenia Imię Nazwisko lek./ lek. dent. OIL Przyznano Odznaczenie (uchwała Kapituły) 1 12 Jan Adamus Lek. Wrocław

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Kontroli Wyborów

Centralne Biuro Kontroli Wyborów Centralne Biuro Kontroli Wyborów Prawo i Sprawiedliwość powołało Centralne Biuro Kontroli Wyborów, które ma zapewnić prawidłowy przebieg zbliżających się wyborów prezydenckich, a jesienią również parlamentarnych.

Bardziej szczegółowo

Seminarium Spacerkiem po Warszawie. Wielcy architekci XX w. Bohdan Lachert i Józef Szanajca Warszawa, 12 grudnia 2013

Seminarium Spacerkiem po Warszawie. Wielcy architekci XX w. Bohdan Lachert i Józef Szanajca Warszawa, 12 grudnia 2013 Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://www.pamiec.pl/pa/kalendarium-1/13089,seminarium-spacerkiem-po-warszawie-wielcy-architekci-xx-w-bohdan-lac hert-i-jozef.html Wygenerowano: Czwartek, 14 lipca

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW MODYFIKOWANYCH (6-12.09.2014) 1. p 2004307999 Pub Puby. 2. p 2004407071 Politechnika Śląska (Gliwice). Wydział Górniczy Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY DOM W BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI

BEZPIECZNY DOM W BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI III Międzynarodowa Konferencja Razem Bezpieczniej w Regionie Strategia, programy bezpieczeństwa teoria i praktyka wraz z towarzyszącą wystawą Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego BEZPIECZNY DOM W BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ARCHITEKTURZE, BUDOWNICTWU I PRZEMYSŁOWI ARTYSTYCZNEMU. 1908. ROCZNIK KRAKÓW. REDAKTOR: JERZY WARCHAŁOWSKL

ARCHITEKT MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ARCHITEKTURZE, BUDOWNICTWU I PRZEMYSŁOWI ARTYSTYCZNEMU. 1908. ROCZNIK KRAKÓW. REDAKTOR: JERZY WARCHAŁOWSKL ARCHITEKT MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ARCHITEKTURZE, BUDOWNICTWU I PRZEMYSŁOWI ARTYSTYCZNEMU. 1908. ROCZNIK KRAKÓW. REDAKTOR: JERZY WARCHAŁOWSKL (DO LISTOPADA 1908 R. WŁADYSŁAW EKIELSKI). KOMITET REDAKCYJNY:

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY

Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY Rok urodzenia Rok wstąpienia do Instytutu Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY Nr. Imię i nazwisko Wyzn. Pochodzenie Ukończona

Bardziej szczegółowo

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Partnerzy Zjazdu załatwieni przez O/Cieszyn -Burmistrz Miasta Cieszyna -Starosta Cieszyński -Uniwersytet Śląski w Cieszynie -Wyższa Szkoła Biznesu w

Bardziej szczegółowo

Obrazy w kolekcji POL-MOT Holding S.A.

Obrazy w kolekcji POL-MOT Holding S.A. 1. Obraz Wierzba K. Matejkowski 2. Obraz Panny K. Matejkowski 3. Obraz Drzewo życia K. Matejkowski 4. Obraz Bukowy las K. Matejkowski 5. Portret młodej kobiety Teodor Axentowicz 6. Dziewczynki grające

Bardziej szczegółowo

Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "A"

Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora A Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "A" 1 Koło 55 Sosnowiec Niwka JĘDRYSIK Wojciech I 3 3 545 1,0 2 Koło 72 Zamet PLEWNIA Gerard I 13 3 485 2,0 3 Koło 14 Sośnica KOSSOWSKI Bogusław I 14 3 440 3,0

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-12/16:51:26. Zabytki

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-12/16:51:26. Zabytki Zabytki Grodzisko w Starym Bielsku -pochodzące z XII wieku, pozostałość obronnej osady rolniczo-produkcyjnej. Wielka platforma - łąka (ok.3,2 ha) o kształcie zbliżonym do koła, otoczona podwójnym wałem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

NASZE SPRAWY KRESOWE STANICE

NASZE SPRAWY KRESOWE STANICE NASZE SPRAWY 15 czerwca 2013 roku na Walnym Zebraniu został wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. Prezesem został Mieczysław Wójcik. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski
2. premier Donald Tusk
3. Waldemar Pawlak
4. Elżbieta Bieokowska
5.

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski<br> 2. premier Donald Tusk<br> 3. Waldemar Pawlak<br> 4. Elżbieta Bieokowska<br> 5. Rząd Polski 1. prezydent Bronisław Komorowski 2. premier Donald Tusk 3. Waldemar Pawlak 4. Elżbieta Bieokowska 5. Michał Boni 6. Jolanta Fedak 7. Adam Giersz 8. Cezary Grabarczyk

Bardziej szczegółowo

zbigniew.paszkowski@gmail.co

zbigniew.paszkowski@gmail.co OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW S1 SEMESTR VII (ZIMOWY) 2014/15 1. UCZESTNICTWO W WYKŁADACH DOKUMENTOWANE ZESZYTEM Z NOTATKAMI SKŁADANYMI DO WERYFIKACJI PO WYKŁADZIE I NA KONIEC SEMESTRU 2. UCZESTNICTWO

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY IV OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W CZĘSTOCHOWIE pod patronatem ZT NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY 10 październik 2009 1. KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ wyroby odzieżowe Iwona Derezińska 13.08.2002r. Bydgoszcz (52) 343-68-84 608-718-091 wyroby

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 1/14. Komisja dokonała w dniu 16.01.2014 r. kontroli finansowej i statutowej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za 2013 rok.

PROTOKÓŁ nr 1/14. Komisja dokonała w dniu 16.01.2014 r. kontroli finansowej i statutowej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za 2013 rok. PROTOKÓŁ nr 1/14 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z przeprowadzonej kontroli Rady i Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za rok 2013 sporządzony

Bardziej szczegółowo

POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko. Danuta Kosieniak. Zofia Majewska. Halina Czeczot. Paweł Konopa. Wojciech Witkowski. Wojciech Matczyński

POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko. Danuta Kosieniak. Zofia Majewska. Halina Czeczot. Paweł Konopa. Wojciech Witkowski. Wojciech Matczyński Urząd, Wydział POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko Tel. Faks e-mail, www Bydgoszcz Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy Dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej Miejski ODGiK ZUD Danuta Kosieniak Zofia

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWA LISTA RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Nr Centralnego Rejestru i data wydania

INTERNETOWA LISTA RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Nr Centralnego Rejestru i data wydania , dnia 02.08 2010 r. Sekcja rzeczoznawstwa budowlanego Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Zespół ds. procesów budowlanych Dotyczy: uaktualnionej na dzień 02 sierpnia 2010 r. internetowej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW W dniu 22 listopada o godz. 5.15 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się kolejna

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD Okręg wyborczy nr obejmujący mandat.. Głosów ważnych oddano 33. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów

Bardziej szczegółowo

Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r.

Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r. Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r. Lp. Nazwisko Imię Reprezentowana instytucja / organizacja Sektor 1. Abram Józef społeczny 2. Abram Jerzy KORONKA BOBOWA Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sekcja nauk humanistycznych

SPIS TREŚCI. Sekcja nauk humanistycznych 5 SPIS TREŚCI GRZEGORZ CHOMICKI Wokół oceny podręczników szkolnych. Refleksje wstępne............. ZENON URYGA Uwagi w sprawie dokonywania zmian w podstawach programowych języka polskiego.......................................

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 - Porównanie ilości zuŝytego ciepła (GJ) w latach 2006-2008. ZuŜycie ciepła [GJ] Odbiorca ciepła

Załącznik nr 4 - Porównanie ilości zuŝytego ciepła (GJ) w latach 2006-2008. ZuŜycie ciepła [GJ] Odbiorca ciepła Załącznik nr 4 - Porównanie ilości zuŝytego ciepła (GJ) w latach 2006-2008. ZuŜycie ciepła [GJ] Lp. Odbiorca ciepła 2006 r. 2007 r. 2008 r. 1 Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 145 083,4 130 415,7 128

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE z dnia 21 czerwca 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE z dnia 21 czerwca 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE z dnia 21 czerwca 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich Działając na podstawie 19 ust. 5 Statutu Sołectwa Gminna Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

XIX OTWARTE MIĘDZYNARODOWE ZAWODY STRZELECKIE ŻOŁNIERZY REZERWY Bochnia, 15.06.2013r.

XIX OTWARTE MIĘDZYNARODOWE ZAWODY STRZELECKIE ŻOŁNIERZY REZERWY Bochnia, 15.06.2013r. OBSADA SĘDZIOWSKA: Kierownik Zawodów Główny Zawodów Główny Strzelań 50 m Strzelań 50 m Strzelań 50 m Strzelań 50 m Główny Strzelań 25 m Strzelań 25 m Strzelań 25 m Strzelań 25 m Główny Rzutni Granatem

Bardziej szczegółowo

Interwencja Kryzysowa dokonania i perspektywy

Interwencja Kryzysowa dokonania i perspektywy Interwencja Kryzysowa dokonania i perspektywy W dniu 26-27 czerwca w Nowym Sączu odbyła się Konferencja pod Patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, której tematem była Interwencja kryzysowa

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/11 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 16 maja 2011 roku

Zarządzenie nr 27/11 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 16 maja 2011 roku Zarządzenie nr 27/11 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za rok 2010 Na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 W KATOWICACH REGULAMIN ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy.

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 8/253/15 Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT Wydarzenia: I dzień - Konferencja II dzień - Szkolenie Wystawa technik EE i OZE Konkurs TOPTEN Okna 2014 Rekomendacje DAES Prezentacje domków NF 40 i NF 15 PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1955 1

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1955 1 Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1955 1 Zdjęcie 1 Rok 1955. Pamiątka I Komunii Świętej (zdjęcie ze zbiorów Teodozji Pawłowskiej). W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: n, n, n, n. n. Gabriela Boczkowska,.

Bardziej szczegółowo

1977 1986 praca dydaktyczna na stanowisku asystenta na Wydziale Architektury P.W. 1987 91 praca własna w zawodzie architekta i artysty plastyka.

1977 1986 praca dydaktyczna na stanowisku asystenta na Wydziale Architektury P.W. 1987 91 praca własna w zawodzie architekta i artysty plastyka. Mgr inż. arch Piotr Fornalczyk Ul. Puszczyka 1 m28 02-785 Warszawa Katedra Inżynierii Budowlanej SGGW Wykładowca ŻYCIORYS ZAWODOWY 1977 obrona Pracy Dyplomowej ( wyróżnionej decyzją Rady Wydziału ) Wydział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 Elbląg, 2012-05-25 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia

Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia Mistrz Zobel Tadeusz Gniezno 20 140,06 I V-ce Mistrz Biittner Grzegorz Arkadiusz Poznań 20 179,97

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 13.07.2004 Uchwała nr 463 Druk Nr 460 Uchwała Nr 463/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5.07.2004 r.. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Toruń Adres pocztowy: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 Miejscowość: Toruń Kod pocztowy: 87-100

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Toruń Adres pocztowy: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 Miejscowość: Toruń Kod pocztowy: 87-100 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Morska 1955-60 r. nasza klasa nawigacyjna - A

Państwowa Szkoła Morska 1955-60 r. nasza klasa nawigacyjna - A Państwowa Szkoła Morska 1955-60 r. nasza klasa nawigacyjna - A Zdjęcia ze zbiorów: *Władysława Chmielewskiego *Sylwestra Czajki *Ryszarda Rozenfelda *Andrzeja Antoniego Wojtery & Dar Pomorza załoga i rejsy-

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

1835-2010 STARY SZPITAL W TARNOWIE. Szpital założony został w okresie szalejącej epidemii tyfusu NA DAWNYCH FOTOGRAFIACH I DOKUMENTACH

1835-2010 STARY SZPITAL W TARNOWIE. Szpital założony został w okresie szalejącej epidemii tyfusu NA DAWNYCH FOTOGRAFIACH I DOKUMENTACH STARY SZPITAL W TARNOWIE NA DAWNYCH FOTOGRAFIACH I DOKUMENTACH Widok Tarnowa z wieży kościoła XX. Misjonarzy, ok. 1910 r. Projekt fasady budynku głównego A. Kamieniobrodzkiego z 1907 r. Szkoła Żeńska im.

Bardziej szczegółowo

LISTA KONKURSOWA NR 9/2012 W I T T I N G E N IV

LISTA KONKURSOWA NR 9/2012 W I T T I N G E N IV LISTA KONKURSOWA NR 9/2012 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH ODDZIAŁU GRODZISK WLKP. Z LOTU GOŁĘBI DOROSŁYCH, ODBYTEGO Z MIEJSCOWOŚCI W I T T I N G E N IV DATA ODBYTEGO LOTU - 24.06.2012 ROK

Bardziej szczegółowo

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów I. Fundusz Promocji Mleka rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 25.11.2013 r. Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwisko osoby upoważnionej

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium Chronologiczne

Kalendarium Chronologiczne 2012 Kalendarium Chronologiczne Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Konferencje, Zjazdy i Kongresy Ogólnopolskie Konferencje

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 14 (lipiec wrzesień) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230 Rok

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2008

NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2008 NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2008 WARUNKI KONKURSU 1.Patronat konkursu Marszałek Województwa Śląskiego 2.Organizator konkursu Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z SARP oddział

Bardziej szczegółowo

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1 25 Załącznik 1 Sprawozdania z ogólnopolskich konferencji historyków kartografii Ogólnopolska konferencja we Wrocławiu poświęcona historii kartografii Janina E. Piasecka. Polski Przegl. Kartogr., t. 8,

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 WYKAZ przedsiębiorców mogących składać wnioski o licencje na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 1930 WARSZAWA ZAKŁADY GRAFICZNE E. i D-ra K. KOZIANSKICH WARSZAWA KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66 ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO ROK 1930 SPIS RZECZY ARTYKUŁY ARCHITEKTURA a. Artykuły

Bardziej szczegółowo

Praca uzyskała 80 punktów;

Praca uzyskała 80 punktów; Informacja o wynikach rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zadaszenia i aranżacji przestrzeni dziedzińca-lapidarium w Muzeum Warszawy położonego pomiędzy zabytkowymi kamienicami

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Organy podatkowe właściwe dla OT ARR

Organy podatkowe właściwe dla OT ARR Załącznik nr 1 Do Warunków zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych Organy podatkowe właściwe dla OT ARR * stan na dzień 15 stycznia 2007 r. Oddział Terenowy Białystok Urząd

Bardziej szczegółowo

KIELCE-MIASTO. - Siedem klas 231 miejsc. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński

KIELCE-MIASTO. - Siedem klas 231 miejsc. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński 3 KIELCE-MIASTO I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 25-033 Kielce, ul. ks. Ściegiennego 15 tel. fax: (41) 361-28-16 tel: (41) 344-74-20 e-mail:lo1@zeromski.pl, pukalskikielce@o2.pl www.zeromski.pl

Bardziej szczegółowo

LISTA UCZNIÓW ZGŁOSZONYCH DO ETAPU REJONOWEGO KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 2014/2015

LISTA UCZNIÓW ZGŁOSZONYCH DO ETAPU REJONOWEGO KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 2014/2015 LISTA UCZNIÓW ZGŁOSZONYCH DO ETAPU REJONOWEGO KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 2014/2015 (miasto, ) Lp. Imię i nazwisko 1. Michalina Matosek 2. Veronika Maria Galecka klasa c Nazwa i adres szkoły

Bardziej szczegółowo

Kronika. Palestra 3/2-3(14-15), 137-140

Kronika. Palestra 3/2-3(14-15), 137-140 Kronika Palestra 3/2-3(14-15), 137-140 1959 1. PRZED III ZJAZDEM PZPR W szerokich kołach społeczeństwa daje się zauważyć wciąż wzrastające zainteresowanie mającym się odbyć III Zjazdem PZPR. Zjazdy PZPR

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ. Czwartek, 31.03

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ. Czwartek, 31.03 8:00-12:00 Zniesienie instrumentów, przygotowanie sali 13:00 Spotkanie organizacyjne Jury HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ Czwartek, 31.03 12:00-14:30 Instalacja i próba akustyczna dla 25, 30, 33, 34, 29 12:00-12:30

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE HISTORIA XV wiek zalążki towarzystw naukowych w Polsce 1800 r. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk aktywne uczestnictwo badaczy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008 1. CLARE Sp. z o.o. 2. Osoby fizyczne 3. Antonika Holding S.A. - Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008 - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008 - Budynek handlowy 15-16.07.2008 4. Osoby fizyczne - Budynek

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA KLUBÓW SPORTOWYCH i STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ. Spółdzielczy Kombinat Rolniczo Spożywczy 42-125 Kamyk

EWIDENCJA KLUBÓW SPORTOWYCH i STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ. Spółdzielczy Kombinat Rolniczo Spożywczy 42-125 Kamyk EWIDENCJA KLUBÓW SPORTOWYCH i STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ Lp. NAZWA KLUBU ADRES SIEDZIBY PREZES UWAGI 1. Rolniczy Klub Sportowy w Kamyku Spółdzielczy Kombinat Rolniczo Spożywczy Józef Kuś tel. 319-70-78

Bardziej szczegółowo

X V I T A R G I B U D O W N I C T W A

X V I T A R G I B U D O W N I C T W A X V I T A R G I B U D O W N I C T W A Łódź, 19-22 lutego 2009 r. P R O G R A M T A R G Ó W Czwartek, 19.02.2009 r. 10.00-18.00 targi otwarte dla zwiedzających 11.00-11.40 uroczyste otwarcie XVI Targów

Bardziej szczegółowo

LISTA KONKURSOWA NR 12/2012 A M E R S F O O R T I I

LISTA KONKURSOWA NR 12/2012 A M E R S F O O R T I I LISTA KONKURSOWA NR 12/2012 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH ODDZIAŁU GRODZISK WLKP. Z LOTU GOŁĘBI DOROSŁYCH, ODBYTEGO Z MIEJSCOWOŚCI A M E R S F O O R T I I DATA ODBYTEGO LOTU - 15.07.2012

Bardziej szczegółowo

TOM XIX.4.2 PROJEKT INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH - BUDYNEK TECHNICZNY BAZY PALIW (BP) PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor:

TOM XIX.4.2 PROJEKT INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH - BUDYNEK TECHNICZNY BAZY PALIW (BP) PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY - RYSUNKI SŁUŻĄCE REALIZACJI CZĘŚCI MIEJSKIEJ INWESTYCJI: ROZBUDOWA REGIONALNEGO PORTU LOTNICZEGO: PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. (ŚWIDNIK) Zestawienie działek objętych wielobranżowym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZ- PIECZNE

WYKAZ OŚRODKÓW WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZ- PIECZNE WYKAZ OŚRODKÓW WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZ- PIECZNE 1 Centrum Szkolenia i Dokształcania Osób oraz Kierowców 47 400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury.

Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury. Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury. Dnia 28 stycznia 2015 r. o godzinie 15.00 w sali 179 w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Małe dramaty - Karuzela

Małe dramaty - Karuzela Małe dramaty - Karuzela 1-F-486-7 Reżyseria: Nasfeter Janusz Rok: 1958 Autor: Bielak Jerzy Rozmiar pliku: 3.53 Wymiary: 3521x3501 zabawa dzieci lunapark karuzela rozrywka 1/32 Będzie lepiej 1-F-122-1 Reżyseria:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

XX OTWARTE MIĘDZYNARODOWE ZAWODY STRZELECKIE ŻOŁNIERZY REZERWY Bochnia, 14.06.2014r.

XX OTWARTE MIĘDZYNARODOWE ZAWODY STRZELECKIE ŻOŁNIERZY REZERWY Bochnia, 14.06.2014r. OBSADA SĘDZIOWSKA: Kierownik Zawodów Główny Zawodów Główny Strzelań 50 m Strzelań 50 m Główny Strzelań 25 m Strzelań 25 m Strzelań 25 m Strzelań 25 m Główny Rzutni Granatem Biura Obliczeń Biura Obliczeń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH ZA 2009 ROK Rada Nadzorcza, działając w oparciu o przepisy Prawa spółdzielczego, Statutu oraz Regulaminu

Bardziej szczegółowo