BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP"

Transkrypt

1 BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

2 ODWIEDŹ NAS Podstawowe dokumenty oraz inne informacje dotyczące Federacji Stowarzyszeń SłużbMundurowych RP znajdziesz na naszej stronie internetowej 2 FSSM RP

3 Od redakcji Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk pierwszy tegoroczny numer Biuletynu Informacyjnego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, poświęconego głównie obradom Nadzwyczajnego Kongresu Federacji. W numerze prezentujemy także nowych członków Federacji oraz najciekawsze informacje bieżące dotyczące naszej działalności. Naszym dalekosiężnym celem jest stworzenie medium, które zapewni środowiskom byłych funkcjonariuszom służb mundurowych wymianę informacji o organizowanych przedsięwzięciach i innych inicjatywach a także dostarczy podstawowych informacji z zakresu prawa i problemów dotyczących emerytów i rencistów nie tylko służb mundurowych. Poprzez Biuletyn mamy także nadzieję doprowadzić do zbliżenia wszystkich środowisk byłych funkcjonariuszy służb mundurowych w całym kraju. Jednocześnie informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje, jakie nasuną się po przeczytaniu tego wydania Biuletynu będą inspiracją dla jego twórców przy opracowywaniu kolejnych numerów. Życzymy przyjemnej lektury i zapraszamy do współpracy! Zespół redakcyjny Biuletynu Federacji Miłosz Biały, Magdalena Kacprzak. Skład i grafika: Drukarnia offsetowa Kra-box Warszawa, ul. Mrówcza 94 b tel/faks , Spis treści Nasze władze 6 Uchwała nadzwyczajnego kongresu FSSM RP z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmian w statucie Federacji 8 Uchwała nadzwyczajnego kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych uchwalona w dniu 22 listopada 2012 roku 9 RP stanowisko delegatów kongresu federacji stowarzyszeń służb mundurowych wobec instytutu pamięci narodowej 10 Nowi członkowie 12 Mundurowy klub motorowy rzeczypospolitej polskiej 12 Stowarzyszenie im. Rodziny nalazków. 14 Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego 16 Desantowa jednostka ratownictwa taktycznego 18 Sprawy federacji 19 Międzynarodowa konferencja z okazji 60-lecia wejścia w życie europejskiej konwencji praw człowieka 26 Założenia współpracy środowiska służb mundurowych z partiami politycznymi 29 Z życia członków federacji 38 Obchody 32. rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 38 X jubileuszowy krajowy zjazd delegatów związku żołnierzy wojska polskiego 40 Posiedzenie zarządu głównego stowarzyszenia emerytów i rencistów policyjnych 42 Główna problematyka podejmowana przez Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w 2013 r. 43 II międzynarodowe zawody strzeleckie służb mundurowych Uniform Shooting Międzynarodowe motorowe mistrzostwa służb mundurowych uniform-motor-rally FSSM RP 3

4 WYSTĄPIENIE Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej Zbliżamy się do końca I kadencji władz naczelnych Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Zrobiono wiele, dużo do zrobienia. Publikowanie strategii funkcjonowania, a przede wszystkim określonych jej szczegółowych założeń, powinno pozostać troską nielicznych. Tego typu postępowanie, wymusza rzeczywistość Nas otaczająca. Członkowski niedosyt, dla mnie jest zrozumiały. Wsłuchuję się w każdy głos, ale moje myślę także najbliższych funkcyjnych myśli, wybiegają kilkanaście lat do przodu. Odpowiedzi na pytania w tym obszarze nie są łatwe. Wątpliwości wiele, zadowolenia z dokonań - mniej. To jest cecha charakterystyczna większości tego, co nowe. Poszukiwanie kolejnych dróg efektywnego działania jest procesem ciągłym. Wymaga zrozumienia z wielu stron i wsparcia uznanych za słuszne rozwiązań. Aktywność środowiskowa jest duża. Przygotowywane opracowania służą wszystkim, którzy je akceptują i dostrzegają korzyści z praktycznego ich stosowania. Uzgodniono termin II Kongresu Delegatów Stowarzyszonych Organizacji. 6 marzec 2014 roku, będzie datą ważną w Naszej Federacyjnej działalności. Przygotowania organizacyjnych wytycznych (uzgodnionych w czasie posiedzenia Prezydium a następnie zaakceptowanych przez członków Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, jest dużym problemem dla wielu z Naszych działaczy społeczników. Dzięki poświęceniu wielu (także stowarzyszonych organizacji) możemy w sposób komfortowy przygotować się do najważniejszego przedsięwzięcia ostatniego okresu. Merytorycznie odpowiadające potrzebom dalszego funkcjonowania Federacji wypowiedzi (ustne i pisemne), stosownie wzbogacą treści, którymi będą się kierować nowo wybrane funkcjonalne władze. Różnorodność problemów, artykułowana na dotychczasowych posiedzeniach, z jednej strony napawa optymizmem, z drugiej - zmusza do odpowiedzi na wiele niełatwych pytań. Niektórych odpowiedzi będziemy poszukiwać w dalszej czasowej perspektywie. Jest to pewnego rodzaju prawidłowością, wymuszoną przez otaczającą Nas rzeczywistość. Strategiczne założenia, będące podwaliną powołania tego typu Stowarzyszenia są aktualne. Chwilowe sukcesy nie powinny przesłaniać założonych celów. Wiemy, czego chcemy. Kochamy Naszą Ojczyznę. Dla Niej oddaliśmy wszystko to, co w Nas było najlepsze. Nie chcemy wszystkiego. Chcemy budować Nasz Kraj. Chcemy być Polakami i być z Polakami, Naszymi Rodakami, z każdym potrzebującym człowiekiem. Boli Nas wiele w Naszym Państwie. Brak sprawiedliwości w szczególności. My daliśmy wszystko, chcemy niewiele - godnego poszanowania za to, że w imię potrzeb bezpieczeństwa Naszych Rodaków, byliśmy gotowi do najwyższych poświęceń. Ilu z Nas poniosło śmierć, ilu z Nas zostało kalekami niewielu wie, ale propagandowo (na czyje potrzeby) większość zna Nasze emerytury i inwalidzkie renty. Wstyd dla tych, co z wyjątkową precyzją silą się na obrachunki, zapominając o marnotrawstwie i złodziejstwie w innych obszarach. W świetle tzw. katastrof są to grosze, które My szanujemy tylko dlatego, że otrzymujemy je z rąk polskiego podatnika. PS. Dwudziestoletnia dotacja do emerytur i rent mundurowych ma swój matematyczny wymiar. Proponuję dla lepszej wyrazistości obliczyć należności za np. 100 lat, może 200. Adam RĘBACZ 4 FSSM RP

5 Szanowny Czytelniku! Oddajemy Ci drugi numer Biuletynu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP poświęcony w zasadzie Nadzwyczajnemu Kongresowi Federacji. W materiałach tam zawartych znajdziecie państwo odpowiedź, dlaczego zwołano Kongres Nadzwyczajny. Najistotniejszą przyczyną to konieczność znowelizowania statutu. Praktyka pokazała ułomność niektórych zapisów, które na etapie tworzenia Federacji wydawały się doskonałymi. Życie to zweryfikowało. Chcieliśmy, jako organizatorzy Nadzwyczajnego Kongresu uaktualnić również zapisy Uchwały Programowej Federacji przyjętej na Kongresie Założycielskim. Z przykrością stwierdzamy, że ta próba w podstawowej swej części nie powiodła się. Zamieszczony tekst jest wynikiem kompilacji dwóch propozycji, przyjętych przez Kongres, opracowany przez Prezydenta Federacji, na podstawie delegacji udzielonej przez Delegatów na Kongres. Kongres miał także dać ocenę dwuletniej działalności Federacji oraz wskazówki na przyszłość. Czy ten cel został osiągnięty, Szanowny Czytelniku osądź sam. Czy przygotowania do Nadzwyczajnego Kongresu i sam Kongres były elementem mobilizacyjnym do efektywniejszego działania członków Federacji, na pewno tak, ale nie przełożyło się to na osiągnięcie zamierzonych celów związanych z zwiększeniem popularności Federacji. Analizujmy wyniki Nadzwyczajnego Kongresu Federacji i wyciągajmy wnioski, aby na kolejnym, zwykłym Kongresie zakreślić realny plan działania dla dobra wszystkich Jej członków oraz wybrać takie władze, które gwarantować będą realizację tego planu. Sekretarz Generalny płk w st. spocz. Jan Kacprzak FSSM RP 5

6 NASZE WŁADZE CZARNECKI Zdzisław - PREZYDENT BOROWIŃSKI Henryk - WICEPREZYDENT KWIECIEŃ Janusz - WICEPREZYDENT LAMPARSKI Leszek - WICEPREZYDENT PIĄTKOWSKI Albin - WICEPREZYDENT KACPRZAK Jan - SEKRETARZ GENERALNY GRZEGORCZYK Ewa - SKARBNIK PREZYDIUM ZARZĄDU FEDERACJI: KRUSZYŃSKI Jan - CZŁONEK PREZYDIUM CZŁONKOWIE ZARZĄDU FEDERACJI: BARANCEWICZ Henryk, BIESAGA Zenon, CAŁA Jan, FORGIEL Antoni, GROBELNY Henryk, KAZANECKI Lech, KUBACKI Aleksander, MENTLEWIAK Bogdan, MILLER Bogdan, NIEPSUJ Maciej, NOWAK Jan, ORŁOWSKI Roman, PASZTA Wiesław, PYRCAK Jan, SZREDER Leszek, WÓJCIK Jerzy 6 FSSM RP

7 FSSM RP 7

8 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO KONGRESU FSSM RP z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmian w statucie Federacji 1) W 7 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: Za zasługi w realizacji celów i zadań Federacji zarząd FSSM RP może udzielić wyróżnień zgodnie z przyjętym przez siebie w drodze uchwały Regulaminem Wyróżnień. 2) W 8 punkt 4 dodaje się z myślnika zdanie czwarte o treści: obrony dobrego imienia i honoru żołnierza i funkcjonariusza oraz emeryta, rencisty i weterana służb mundurowych 3) W 9 punkt 4 w ostatnim członie zdania w miejsce resortów mundurowych RP., wpisuje się służb mundurowych RP. 4) W 11 punkt 2 oraz punkt 4 po słowach.osoby prawne.dodaje się oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a pozostałe sformułowanie tych zdań nie ulegają zmianie. 5) a) W 13 a) punkt 1 podpunkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) rozwiązania podmiotu będącego członkiem Federacji; b) punkt 5 określa się słowo.. stowarzyszenia.. c) dodaje się punkt 6 w brzmieniu: 6. Decyzje w sprawie zawieszenia członkostwa i ustania zawieszenia podejmuje w drodze uchwały Zarząd Federacji; 6) W 19 punkt 2 podpunkt 2) a) otrzymuje brzmienie a) członkowie ustępujących władz Federacji, jeżeli nie są delegatami; 7) W 20 punkt 1 otrzymuje brzmienie: Uchwały Kongresu Federacji zapadają w głosowaniu jawnym, z uwzględnieniem 20 pkt 2, zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał określonych w 30 i 31, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 8) W 21 w zdaniu pierwszym skreśla się słowo wyłącznej.., oraz: a) podpunkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) uchwalenie Statutu Federacji lub dokonywanie jego zmian; b) podpunkt 4 otrzymuje brzmienie 4) uchwalenie programów działania Federacji; 9) w 23 a) punkt 1 otrzymuje brzmienie: 1. zarząd Federacji składa się z 15 do 35 członków. b) punkt 3 otrzymuje brzmienie: Zarząd Federacji wybiera ze swojego grona liczące do 10 osób Prezydium, w tym Prezydenta Federacji, 1 do 5 Wiceprezydentów Federacji, Sekretarza Generalnego Federacji i Skarbnika Federacji, chyba że wyboru wszystkich lub niektórych funkcyjnych członków Prezydium dokonał bezpośrednio Kongres Federacji. c) punkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. Wyboru Członków Prezydium Zarządu, w tym osób funkcyjnych dokonuje się w trybie określonym w 20 ust 2, w formie uchwały. d) dodaje się punkt 5 w brzmieniu: 5. Miejsca wakujące w Zarządzie Federacji i jego Prezydium w czasie trwania kadencji uzupełnia się uchwałą tego Zarządu, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 10) W 24: a) w punkcie 1 podpunkt 8 słowo funduszem zamienia się na słowo funduszami ; b) w punkcie 1 podpunkt 9 skreśla się zadań i c) dodaje się w punkcie 1 podpunkt 10 w brzmieniu: 10) uzupełnianie składu zarządu Federacji i jego Prezydium w trakcie trwania kadencji; d) W punkcie 2 po słowie przyjętego.. dodaje się przez siebie 11) W 26 punkcie 1 po słowie..federacji.. dodaje się i dzieła na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu. 12) w 27 punkt 1 otrzymuje brzmienie: 1.Majątek Federacji stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 1) Do realizacji: zadań statutowych Federacja posiada fundusze, które składają się ze: - składek członkowskich; - wpływów z działalności statutowej; - subwencji i dotacji; - darowizn, spadków i zapisów; - dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 2) Majątek Federacji może się również składać z dochodów z majątku Federacji 3) Federacja z zachowaniem obowiązujących przepisów może korzystać z ofiarności publicznej. 8 FSSM RP

9 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO KONGRESU FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH UCHWALONA W DNIU 22 LISTOPADA 2012 ROKU Kongres Nadzwyczajny po wysłuchaniu wystąpienia Prezydenta Federacji -gen. dyw. Adama Rębacza, sprawozdania Komisji Rewizyjnej i dyskusji stwierdza że, Zarząd Federacji w pierwszych dwóch latach działalności spełnił oczekiwania członków stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji i zrealizował większość zadań przewidzianych w uchwale I Kongresu. Za główne zadania na kolejne około dwa lata Nadzwyczajny Kongres uznaje obronę praw nabytych, przez żołnierzy i funkcjonariuszy w służbie, emerytów i rencistów służb mundurowych oraz ich rodzin, obronę warunków socjalno-zdrowotnych, a także na zdecydowane przeciwstawianie się szkalowaniu dobrego imienia żołnierza i funkcjonariusza służb mundurowych, jego honoru i godności. W kraju jest dość liczne grono emerytów i rencistów służb mundurowych, a także zwanych specjalnymi, w których mundurów wprawdzie się nie używa, jednak tradycyjnie z nimi kojarzonych. Każda z tych służb ma swoją organizację zrzeszającą byłych funkcjonariuszy, którzy odeszli w stan spoczynku. Zjawiskiem nie dającym się usprawiedliwić, lecz naturalnym niejako w czasach gdy tempo życia tak znacznie przyśpiesza, jest pomniejszanie się troski i zainteresowania potrzebami oraz sytuacją emerytów i rencistów ze strony kierownictw służb, w których pracowali. Nakłada się na to obiektywny czynnik wywołany pogarszającym się stanem finansów państwa, co sprawia, że w różnych obszarach poszukuje się rezerw i oszczędności, a gdy obszarem takim jest grupa społeczna mająca słabe instytucjonalne możliwości ochrony interesów jej członków, ich materialna sytuacja ulega zwykle pogorszeniu. Trudno też nie wspomnieć o jednej z konsekwencji ustrojowego przełomu, którą jest rozliczanie ludzi oraz instytucji poprzedniego systemu. Wymownym przykładem stosunku kierownictw służb mundurowych i specjalnych do organizacji społecznych, są działające w niektórych z tych służb, lecz tracące na znaczeniu związki zawodowe funkcjonariuszy. W innych eksponuje się przeszkody natury prawnej jako główną i jedyną przyczynę niemożności ich powołania, aczkolwiek nie da się znaleźć fachowej ekspertyzy, uzasadniającej taki pogląd. Nic zatem dziwnego, że tracące wpływy i słabsze w działaniu organizacje emerytów i rencistów, jeszcze mniej są dostrzegane. Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentuje interesy członków Federacji wobec władz ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w kontaktach międzynarodowych. Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych wspiera działalność zorganizowanych środowisk mundurowych, popularyzując wiedzę i umiejętności w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. W Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych wszyscy jesteśmy równi, bez względu na funkcje jakie pełnimy, stopień służbowy, wykształcenie i wysokość świadczeń emerytalnych. W swoim działaniu jesteśmy niezależni od świadczeniodawców. Dążymy do odzyskania kontroli nad naszym życiem w układzie ze świadczeniodawcami, jak też w miejscu zamieszkania. My dotrzymujemy podjętych w służbie zobowiązań - tego samego oczekujemy od władzy państwowej, w szczególności w zakresie waloryzacji płacowej świadczeń emerytalnych. Potrzebne są zmiany, mające na celu zabezpieczenie godnego życia i elementarnego bezpieczeństwa socjalnego oraz proporcjonalnego do zagrożenia chorobami zawodowymi zabezpieczenia medycznego emerytów mundurowych. Jesteśmy za oddolną, bezpośrednią demokracją jako formą organizowania się, mobilizującą do aktywności i samodzielnej walki o poprawę warunków życia. Cenimy własną inicjatywę, FSSM RP 9

10 umiejętność komunikacji, współpracy, pomocy jak i odwagę krytyki. Opowiadamy się przeciwko wykorzystywaniu organizacji pracowniczych i emeryckich do celów politycznych i bieżących interesów partii politycznych. Popieramy zaangażowanie się organizacji emeryckich w sprawy lokalne, zmierzające do przywrócenia autentycznej samorządności. Środowiska mundurowe bez względu na specyfikę zadań służbowych łączy poszanowanie prawa, zdyscyplinowanie, poświecenie dla społeczeństwa i Ojczyzny, a także przygotowanie zawodowe w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego. Oczekujemy rozwiązań prawnych, łagodzących skutki przejścia ze służby w stan spoczynku oraz regulacji rynku pracy, które określałyby stanowiska w administracji państwowej, samorządowej oraz gospodarce narodowej preferujące aktywnych zawodowo emerytów służb mundurowych i specjalnych. W działaniach Federacji zmierzających do realizacji powyższych celów przewiduje się w szczególności: Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć organizacyjnych i prawnych w zakresie integracji członków Federacji oraz utrzymania kontaktów z resortowymi środowiskami w służbie czynnej jako elementu więzi międzypokoleniowej. Podejmowanie i realizowanie zadań wynikających z uczestnictwa Federacji w międzynarodowych przedsięwzięciach. Współpracę i współdziałanie z resortami Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Finansów, Pracy i Polityki Społecznej oraz organami administracji rządowej i samorządowej. Poszerzenie bazy członkowskiej Federacji, przede wszystkim o stowarzyszenia skupiające żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w służbie i po przejściu na emeryturę oraz rentę, o celach podobnych do zapisanych w statucie Federacji. Konsultowanie z kierownictwami właściwych resortów spraw dotyczących uprawnień emerytalno-rentowych, socjalnych i zdrowotnych członków organizacji tworzących Federację. W roli społecznego partnera i konsultanta udział w opiniowaniu projektów aktów normatywnych dotyczących emerytów, rencistów i uprawnionych członków ich rodzin. Uczestniczenie w konferencjach, zjazdach, naradach oraz uroczystościach i imprezach organizowanych przez organizacje krajowe i międzynarodowe. Wspieranie członków stowarzyszeń służb mundurowych zrzeszonych w Federacji, którzy zamierzają uczestniczyć w wyborach parlamentarnych i samorządowych, pod warunkiem reprezentowania celów i zadań zapisanych w statucie Federacji, zapewnienie im wsparcia prawnego i medialnego. KONGRES NADZWYCZAJNY FSSM RP Stanowisko Delegatów Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych wobec Instytutu Pamięci Narodowej W 1990 r zakończyła swój byt Polska Rzeczypospolita Ludowa, pozostawiając po sobie majątek w 100 % należący do społeczeństwa. W czasie 45 lat istnienia PRL wysiłkiem Narodu odbudowano z wojennych zniszczeń kraj, uprzemysłowiono go, rozwinięto i unowocześniono rolnictwo, zlikwidowano materialne bariery i społeczne przeszkody w dostępie do oświaty i nauki. Zniknęła zmora międzywojennego dwudziestolecia, którą było bezrobocie. Ustrojowe zmiany zapewniały Polakom lepsze jutro, a gdy nadszedł kryzys końca lat 80. i reprezentanci wszystkich grup i warstw społecznych zasiedli przy Okrągłym Stole, zawarte przez nich porozumienia dawały nadzieję na pogłębienie społecznej integracji. W okresie 22 lat istnienia III Rzeczypospolitej nie odnotowano spisków, ani żadnej próby ataku ze strony dawnego aparatu politycznego, administracyjnego, wojskowych i cywilnych funkcjonariuszy państwowych 10 FSSM RP

11 organów PRL. Wręcz przeciwnie, zdecydowana większość włączyła się w nurt zmian ustrojowych, niejednokrotnie im liderując. III RP trwa już ponad 22 lata i jest to wystarczający czas na ocenę postępowania funkcjonariuszy PRL z punktu widzenia przepisów prawa i dokonanie rozliczeń w tym zakresie. Stworzono jednak rodzaj legislacyjnej atrapy, funkcjonującej obok prawa powszechnego, która pozwala podtrzymywać rozliczeniową psychozę, sprzyjając konfliktom powstającym w oparciu o niezwykle subiektywne, często fantazją dyktowane oceny dokonań grup i jednostek w przeszłości. Najwyższy czas zakończyć ten coraz bardziej żałosny spektakl. Jako byli żołnierze i funkcjonariusze służb specjalnych państwa, nieraz wyrażaliśmy pogląd, że sprawcy przestępstw z okresu PRL u powinni odpowiadać na zasadach określonych w prawie powszechnym, od ich ścigania jest prokuratura, od wymierzania sprawiedliwości niezawisłe sądy, a oceny wykraczające poza kryteria prawne pozostawić należy historykom, politologom oraz innym badaczom problematyki państw i społeczeństw.. IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jest jedyną zapewne w skali świata instytucją, łączącą funkcje badawcze, edukacyjne i prokuratorskie. Powierzenie oceny postępowania ludzi organowi o tak rozległych kompetencjach i praktycznie nie podlegającemu instytucjonalnej kontroli, sprzyja skłonnościom jego funkcjonariuszy do stawiania się ponad prawem, a więc działaniom z czasu dawno minionego, słusznie krytykowanym współcześnie. W swoich działaniach IPN preferuje czarno-białe widzenie przeszłości, a co za tym idzie niezwykłe uproszczenie wyobrażeń o postawach i zachowaniach ludzi. Niewybaczalnym grzechem jest szerokie upowszechnianie takiego podejścia w społeczeństwie, a zwłaszcza w kręgach polskiej młodzieży, która z natury rzeczy nie jest skłonna do pogłębionych badań własnych i opiera się zwykle na tzw. autorytetach. Czyni się to wszystko wykorzystując środki masowego przekazu, a nawet książki czy filmy, co prowadzić może do bardzo niebezpiecznej skłonności niezwykle uproszczonego postrzegania społecznej rzeczywistości oraz formowania zbyt daleko idących i bezzasadnych oczekiwań wobec państwa. Trudno też oprzeć się wrażeniu, że IPN wykorzystywany jest instrumentalnie do celów politycznych i w szerokich kręgach oceniany jako policja polityczna skrajnej prawicy. Od swego powstania dał się poznać jako instytucja łamiąca ludziom kręgosłupy i kariery. Przykład traktowania byłego Prezydenta RP Lecha Wałęsy, jest szczególnie odrażający i szkodzący wizerunkowi Polski w świecie. Na długiej liście tych, którym odmówiono swoistego świadectwa moralności, znaleźli się m.in.: Karol Małcużyński, Józef Oleksy, Krzysztof Skubiszewski, profesor Mirosław. Wyrzykowski, a ostatnio gen. Zbigniew Ścibor-Rylski za to tylko, że zabrał publicznie głos, potępiając próbę uniemożliwienia przedstawicielom władz udziału w obchodach wybuchu Powstania Warszawskiego. Po incydencie na warszawskim cmentarzu w dniu 1 sierpnia, już następnego dnia rozgłoszono informacje o jego rzekomej współpracy ze służbami specjalnymi PRL. W uprzywilejowanym położeniu znajdują się osoby publiczne, mające możność bronienia się przed pomówieniami z wykorzystaniem mediów. W zdecydowanie gorszej sytuacji są zwykli obywatele, których nie wspierają tzw. autorytety moralne, a ich losem nie zainteresują się skomercjonalizowane coraz bardziej środki masowego przekazu. Pozostają więc z piętnem galernika, bez możliwości skutecznej obrony przed pomówieniami ze strony państwowej instytucji, często skazani na taki status do końca swych dni. Naszym zdaniem nie ma żadnej racjonalnej potrzeby utrzymywania IPN, skoro funkcjonują wyspecjalizowane organy ścigania z prokuraturą na czele oraz niezawisłe sądownictwo. Najwyższy już czas zakończyć spektakularne rozliczenia, często służące realizacji ambicji i celów ludzi zabiegających o polityczne wpływy, a nierzadko poszukujących taniej sensacji i sposobu na zaistnienie w mediach.. Nie bez znaczenia jest także aspekt ekonomiczny. Obecnie roczne utrzymanie IPN kosztuje budżet państwa ponad 200 mln. zł., tj. kilkakrotnie więcej, niż wydatki na funkcjonowanie Polskiej Akademii Nauk, której zadania przedmiotowo są nieporównanie większe. Przed Polską trudny czas spełnienia wyzwań niesionych przez coraz trudniejszą sytuację ekonomiczną. Szczególnego znaczenia nabierają zatem wszelkie działania sprzyjające integracji społeczeństwa i rozumnego pojmowania wspólnoty celów stojących przed Polską i Polakami. Pragniemy wyrazić przekonanie, że IPN jest instytucją w znacznym stopniu i coraz bardziej utrudniającą właściwe pokierowanie przebiegiem tych procesów. FSSM RP 11

12 NOWI CZŁONKOWIE Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej Chociaż datę 15-tego lutego 2005 roku należy oficjalnie przyjąć za dzień powstania Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej to nie należy zapominać, że tak naprawdę historia powstania tego Klubu ma dużo wcześniejsze korzenie. W lipcu 1995 roku odbył się w Toruniu 49 Międzynarodowy Zlot Gwieździsty Policji - Internationale Police Motor Corporation (IPMC), w którym wzięło udział 895 uczestników z 11 Policyjnych Klubów Motorowych Europy. Mając na uwadze kontynuację nabytych doświadczeń organizacyjnych i chęć utrzymania nawiązanych kontaktów międzynarodowych, policjanci biorący udział w pracach Komitetu Organizacyjnego Zlotu postanowili powołać organizację propagującą cele IPMC. Po uzyskaniu akceptacji ówczesnego kierownictwa Policji w Toruniu, oraz na podstawie uchwały Zarządu Automobilklubu Toruńskiego z dnia 18 maja 1996 roku - powstała Policyjna Sekcja Motorowa stanowiąca jedno z ogniw organizacyjnych Automobilklubu Toruńskiego. Regulamin pracy i logo tej organizacji zostały zatwierdzone poprzez ówczesne kierownictwa Policji i Zarządu Automobilklubu Toruńskiego. W dniu 7 marca 2003 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Policyjnej Sekcji Motorowej Automobilklubu Toruńskiego. Utworzono nowy Zarząd pod kierownictwem kolegi Andrzeja Woźniaka, który postawił przed sobą nowe cele: - rozbudowę organizacyjną, - przygotowanie Policyjnej Sekcji Motorowej Automobilklubu Toruńskiego do 58 Zlotu Gwieździstego Policji IPMC w Toruniu Stworzono nowy Regulamin i uchwałą Zarządu Automobilklubu Toruńskiego powołano do życia Policyjny Klub Motorowy Automobilklubu Toruńskiego. Nowy Zarząd Policyjnego Klubu Motorowego Automobilklubu Toruńskiego podjął śmiałą decyzję umożliwiającą wstępowanie do Klubu funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych i członków ich rodzin. To otwarcie się na pozostałe służby mundurowe okazało się tzw. strzałem w dziesiątkę, bowiem w szybkim czasie liczba członków Policyjnego Klubu Motorowego Automobilklubu Toruńskiego przekroczyła 100 członków. Na 58 zlocie Gwieździstym Policji IPMC, który odbył się w lipcu 2004 roku w Toruniu, Prezydium International Police Motor Corporation nadało Policyjnemu Klubowi Motorowemu Automobilklubu Toruńskiego certyfikat przynależności do tej organizacji o numerze 201. W sposób szczególny zawiązały się więzy przyjaźni z członkami Policyjnego Klubu Motorowego z Kassel. Zaowocowało to zaproszeniem do Kassel na 4 dni we wrześniu 2004 roku dwudziestoosobowej delegacji członków Policyjnego Klubu Motorowego Automobilklubu Toruńskiego. Ponadto Zarząd Police Motor Sport Kassel zaprosił delegację naszego Klubu na uroczystość 45 lecia powstania ich Klubu. Z uwagi na trudności proceduralne pomiędzy Automobilklubem Toruńskim a Policyjnym Klubem Motorowym, Zarząd Policyjnego Klubu Motorowego Automobilklubu Toruńskiego zebrał się w dniu 11 stycznia 2005 roku i podjął decyzję o samorozwiązaniu. W dniu 9 lutego 2005 roku 27 byłych członków Policyjnego Klubu Motorowego Automobilklubu Toruńskiego utworzyło Komitet Założycielski Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej, który doprowadził do rejestracji Stowarzyszenia w dniu 15 lutego 2005 roku. Walne Zebranie Członków Założycieli Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej 12 FSSM RP

13 Polskiej odbyło się 3 marca 2005 roku i wyłoniło Zarząd Klubu, który pod kierownictwem Prezesa (a później po zmianach statutowych Prezydenta) Andrzeja Woźniaka kieruje pracami Klubu. Skład Zarządu zmieniał się pozostawiając niezmiennie w roli sternika MKMRP Andrzeja Woźniaka. Zarząd Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami Walnego Zebrania Członków wystąpił do Prezydenta International Police Motor Corporation i Prezesa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy o przyjęcie do tych stowarzyszeń na zasadach członka rzeczywistego. W dniu 13 kwietnia 2005 roku Uchwałą nr Z-15/34/2005 Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej stał się członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego. Przyjęcie Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej do struktur Internationale Police Motor Corporation nastąpiło w dniu 5 sierpnia 2005 roku podczas posiedzenia Kongresu na 59 zlocie w Kijowie. Działalność MKMRP w okresie od powstania do chwili obecnej charakteryzuje się ogromną aktywnością. Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw, podejmowanych działań, przeprowadzonych imprez czy też spotkań. Bogate w treści relacje i galerie zamieszczane są na własnej stronie internetowej: Stowarzyszenie o nazwie Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej (zwane MKMRP) jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających popularyzacji i organizowania sportu i turystyki motorowej wśród służb mundurowych oraz przyczynianie się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Siedzibą MKMRP jest miasto Toruń w województwie Kujawsko-Pomorskim. MKMRP działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o kulturze fizycznej oraz statutu i jako stowarzyszenie kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej, wpisane do ewidencji Prezydenta Miasta Torunia, posiada osobowość prawną. MKMRP jest członkiem Polskiego Związku Motorowego i International Police Motor Corporation a także od 2011 roku Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej MKMRP swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. MKMRP posiada: godło, barwy, pieczęć, legitymacje, identyfikatory metalowe, portfele skórzane, nalepki na samochód i strój organizacyjny Dzień 10 marca jest, co roku obchodzony, jako Święto MKMRP. Celem MKMRP jest: Organizowanie i popularyzowanie sportu i turystyki motorowej wśród służb mundurowych a także rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej, Współpraca ze związkami i stowarzyszeniami z poszczególnych resortów mundurowych, Pogłębianie międzynarodowych kontaktów pomiędzy mundurowymi organizacjami motorowymi, Wspieranie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cele te MKMRP realizuje poprzez: Zrzeszanie automobilistów służb mundurowych w swych barwach, Organizowanie samodzielnych imprez sportowo - turystycznych i rekreacyjnych, Utrzymywanie stałych kontaktów z międzynarodowymi stowarzyszeniami mundurowymi, w tym w szczególności z International Police Motor Corporation (IPMC) i International Police Association (IPA), Branie udziału w corocznych zlotach gwiaździstych organizowanych przez IPMC, Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia, Organizowanie działalności propagandowej i wydawniczej zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz współpraca z władzami w tym zakresie, Prowadzenie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji. Przy Zarządzie Głównym MKMRP działa Rada Koordynacyjna Police Motor Corporation Poland, którą tworzą prezydenci i prezesi stowarzyszeń policyjnych oraz Mundurowego Klubu Motorowego RP i jego Regionów, posiadających certyfikat przynależności do International Police Motor Corporation (tzw. Urkunde). Obecnie MKMRP liczy ok członków działających w 17 Regionach na terenie całego kraju. FSSM RP 13

14 Stowarzyszenie im. Rodziny Nalazków. Stowarzyszenie zostało powołane do życia w sierpniu 2008 roku podczas I Zjazdu Absolwentów byłej Podoficerskiej Szkoły Zawodowej im. Rodziny Nalazków w Elblągu. Celem Stowarzyszenia jest: umacnianie koleżeńskich więzi byłych elewów rozsianych obecnie po prawie całym świecie; działania na rzecz poprawy warunków socjalnych i ochrony zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; umacnianie postaw patriotycznych i obywatelskich; szeroka współpraca z Siłami Zbrojnymi RP na rzecz obronności państwa; ochrona pamiątek związanych z historią Szkoły z lat oraz miejsca kaźni patronów szkoły. Uchwalono logo stowarzyszenia i dewizę Być Nalazkiem to Honor, która widnieje pod logiem oraz wzór legitymacji członkowskiej. W pierwszej wersji Statutu uwzględniono powoływanie i działanie klubów środowiskowych, ale bez osobowości prawnej, co w dużej mierze okazało się błędem. Mimo to powstało kilka prężnych ośrodków takich jak pomorskie Wiarusy czy środowisko świętokrzyskie Nalazków. W obecnie przygotowywanej wersji Statutu jest zapis o powoływaniu klubów przez Stowarzyszenie. W działaniach Stowarzyszenia w latach oparto się głównie na uroczystościach związanych z kolejnymi rocznicami dotyczącymi naszej Szkoły i spotkaniami integracyjnymi pod pomnikiem Patronów. Musieliśmy też odtworzyć nową tablicę skradzioną z pomnika stojącego w miejscowości Gliniak koło Mińska Mazowieckiego - miejscu kaźni rodziny Nalazków. Dzięki porozumieniu z Fundacją Elbląg można dokonywać odpisu 1 % z podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. W sierpniu 2010 roku odbył się w Elblągu II Zjazd w 50-lecie powołania do życia Szkoły. W lipcu 2011 roku powołano nowy Zarząd Stowarzyszenia. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem do podpisania umowy z 16 DZmech w Elblągu i poprawieniem Statutu SN. W maju 2012 roku odbył się uroczysty piknik pod pomnikiem Patronów połączony z odsłonięciem nowej tablicy oraz poświęceniem pomnika. Udział wzięli przedstawiciele 16 DZmech oraz przedstawiciele lokalnej administracji. Kompanię Honorową i orkiestrę wystawiła 23 Baza Lotnictwa Taktycznego z Mińska Mazowieckiego. W 2013 roku Stowarzyszenie zostało przyjęte do Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, zorganizowano tradycyjne spotkanie majowe pod pomnikiem Patronów, w maju Drawsko 2013 czyli pobyt na poligonie drawskim a we 14 FSSM RP

15 wrześniu uroczystości związane z 50-leciem Pierwszej Promocji w PSZ w Elblągu. Pobyt w okolicach Drawska, zwiedzanie JW w Złocieńcu, złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy WP w Drawsku i pod pomnikiem patrona poligonu w Olesznie przywołało wiele wzruszeń i wspomnień a nasze żony miały okazję zobaczyć, gdzie ich małżonkowie, jako małoletni chłopcy w wieku lat poznawali prawdziwe, surowe poligonowe życie. Ostatnie z zamierzeń, czyli 50-lecie Pierwszej Promocji w PSZ połączone było z Mszą Świętą za naszych dowódców, wykładowców i absolwentów, uroczystą zbiórką i defiladą na terenie naszej byłej szkoły oraz złożeniem kwiatów pod tablicą umieszczoną na jednym z bloków koszarowych. Największym przeżyciem było odsłonięcie i poświęcenie na Sali Tradycji 16 DZmech tablicy z historią naszej Szkoły, umieszczenie w gablocie Kroniki PSZ, rzeźby Nalazka oraz manekina elewa PSZ ubranego w polowy mundur deszczyk. Spotkanie, w którym uczestniczyli nasi byli dowódcy, wykładowcy i koledzy z Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Rodziny Nalazków zakończył się wspólnym obiadem na terenie kasyna. Przy organizacji tego przedsięwzięcia dużą pomoc udzieliło nam dowództwo 16 Batalionu Dowodzenia, kierownictwo Klubu 16 DZmech i WOG. W czerwcu 2014 roku mamy w planie zorganizowanie uroczystego apelu wraz z Toruńskim Stowarzyszeniem Artylerzystów na bazie Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Artylerii w Toruniu, zawodów strzeleckich i wystawy malarsko rzeźbiarskiej naszych absolwentów. Przewidziany jest też uroczysty koncert Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Ważnym zamierzeniem w tym roku jest też dokończenie prac na poprawkami do Statutu Stowarzyszenia oraz podpisanie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej. Prezes Wiesław Paszta FSSM RP 15

16 STOWARZYSZENIE TRADYCJI LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego zostało powołane z inicjatywy oddolnej. Kiedy latem 2010 roku, kierownictwo Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego spowodowało wykreślenie Związku z Krajowego Rejestru Sądowego, wielu dotychczasowych członków Związku nie zgadzało się z podjętą uchwałą w tej sprawie i zgłaszało chęć utworzenia organizacji społecznej wiernej ludowości Polskich Sił Zbrojnych. Wymiana korespondencji z Kolegami z całej Polski doprowadziła do powołania jesienią 2010 roku Grupy Inicjatywnej pod kierownictwem kol. płk. Kazimierza WTORKA, aby powołać nową organizację o podłożu ludowym. Przyjęto nazwę: Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego. Opracowano statut Stowarzyszenia i złożono wniosek do Krajowego Sądu Rejestrowego, który postanowieniem z dnia 22 grudnia 2010 roku nadał Stowarzyszeniu nr KRS: Załatwiono dla Stowarzyszenia Regon: , a także NIP: Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbyło się 12 marca 2011 roku, na którym wybrano władze naczelne Stowarzyszenia i przyjęto Deklarację Programową. Potwierdzono w niej zadania wynikające z celów statutowych Stowarzyszenia, którymi są: Działanie na rzecz dobra Państwa Polskiego, umacnianie jego integralności, suwerenności oraz pomyślności Sił Zbrojnych; Obrona godności, honoru i dobrego imienia żołnierzy Wojska Polskiego; Kultywowanie i utrwalanie, wszelkimi legalnymi, dostępnymi środkami tradycji ludowego Wojska Polskiego z lat , a także Wojska Polskiego i formacji partyzanckich, z wyjątkiem kolaborujących z hitlerowskim okupantem; Aktywizacja członków Stowarzyszenia do udziału w życiu publicznym, propagowanie patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwych postaw obywatelskich i etycznych, a także kultywowanie pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych, szczególnie wśród młodzieży; Przeciwstawianie się fałszowaniu historii drugiej wojny światowej, okresu powojennego i działalności patriotycznej ludowego Wojska Polskiego; Ochrona pomników, tablic i miejsc związanych z walką o wolność i niepodległość Polski w okresie wojennym i powojennym oraz pracą nad odbudową i rozbudową Polski, a także współdziałanie w dziedzinie opieki nad cmentarzami wojennymi żołnierzy ludowego Wojska Polskiego i koalicji antyhitlerowskiej w Polsce i poza jej granicami; Udzielanie pomocy prawnej i materialnej członkom Stowarzyszenia; Wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie pomocy socjalno-bytowej, ochrony zdrowia oraz w innych trudnych sytuacjach życiowych; Popularyzowanie w społeczeństwie współczesnej problematyki obronnej i dokonań Wojska Polskiego; Utrzymywanie oraz rozwój więzi merytorycznych i koleżeńskich z organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą, jeżeli cele i metody tych organizacji nie są sprzeczne z prawem polskim i umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska; Prowadzenie działalności w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ich integracji; działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. W realizacji tych celów widzimy owocną współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej, 16 FSSM RP

17 jednostkami organizacyjnymi MON oraz innymi organami administracji rządowej i samorządowej; występowanie do właściwej władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej z odpowiednimi wnioskami (powiadomieniami) dotyczącymi naruszenia praw i dobrego imienia środowiska; występowanie z wnioskami i postulatami dotyczącymi nowych rozwiązań spraw socjalno-bytowych, emerytalnych i zabezpieczenia społecznego członków Stowarzyszenia do właściwych organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej; organizowanie konferencji, seminariów, odczytów, konsultacji o tematyce związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia; powoływanie ośrodków analityczno-badawczych, fundacji i innych podmiotów, zgodnie z obowiązującym prawem; zajmowanie publicznie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia; udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w sprawach socjalnobytowych poprzez swoje organy statutowe lub powołane w tym celu komisje i inne zespoły; pomoc rodzinie w organizowaniu uroczystości pogrzebowych członków Stowarzyszenia; organizowanie krajowych i zagranicznych wycieczek krajoznawczych oraz innych form zbiorowego wypoczynku, sportu i rekreacji; współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi, wyspecjalizowanymi organizacjami zajmującymi się sprawami ochrony i obrony praw człowieka; tworzenie zespołów redakcyjnych przy jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia, prowadzących działalność medialną dla potrzeb Stowarzyszenia; współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia. Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje w oparciu o dziewięć (jak na razie) oddziałów terenowych, funkcjonujących w Bytomiu, Chorzowie, Grójcu, Kielcach, Krakowie, Piekarach Śląskich, Pucku, Tarnowskich Górach i Warszawie. W bieżącym roku przewiduje się powołać kolejne cztery oddziały. Organem prasowym Stowarzyszenia jest miesięcznik Tarcza, który ukazuje się od pierwszych dni działalności Stowarzyszenia. Kontakt z Redakcją celem opublikowania spostrzeżeń z życia bratnich organizacji, można uzyskać za pomocą adresu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Tradycji LWP, Al. Ujazdowskie 6a, lok. 18, Warszawa. Jan ZIEMIECKI Sekretarz Generalny Stowarzyszenia FSSM RP 17

18 Desantowa Jednostka Ratownictwa Taktycznego Zgodnie z sugestiami na ostatnim posiedzeniu rady i zmianami w naszym stowarzyszeniu informuję: 1. Zarząd DJRG podjął uchwałę o wystąpieniu do sądu o nadanie Jednostce Statusu Organizacji Pożytku Publicznego. 2. Podjęto uchwałę zmieniającą 12. Obecnie treść paragrafu brzmi: Członkami Stowarzyszenia mogą być: żołnierze i funkcjonariusze w służbie czynnej na zasadach określonych w ustawie, emeryci i renciści Służb Mundurowych RP oraz inne osoby fizyczne i prawne. 3. Dokonano zmiany nazwy Jednostki na Fenkis Desantowa Jednostka Ratownictwa Taktycznego. 4. Podjęto uchwałę dotyczącą pozyskiwania stanowisk pracy dla przechodzących na emeryturę żołnierzy i funkcjonariuszy Służb mundurowych, pomocy w przekwalifikowaniu się i uruchomieniu działalności gospodarczej, podjęciu studiów na współpracującej z nami Wyższej Uczelni oraz uzupełnienie średniego wykształcenia. Zauważając znaczące zmiany w systemie gospodarczym podjęto uchwałę o rozpoczęciu przez Jednostkę działalności gospodarczej z, której dochód przeznaczony będzie na realizowanie celów statutowych, ratownictwo oraz pomoc emerytom służb mundurowych. Z uwagi na bliskie kontakty ze służbą zdrowia oraz ścisłą współpracę z prywatnym szpitalem w roku 2014 będziemy starali się uruchomić pierwszą prywatną placówkę służby zdrowia służb mundurowych. Celem jednostki jest pomoc i wsparcie pracowników, rencistów i emerytów służb mundurowych z wykorzystanie ich potencjału do działań ratowniczych, ochronnych i szkoleniowych. Nowa nazwa Jednostki to: FENIKS - Desantowa Jednostka Ratownictwa Taktycznego 18 FSSM RP

19 SPRAWY FEDERACJI FEDERACJA STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP ZARZĄD Warszawa, ul. 11 Listopada 17/19, blok 1, pok. 232 KRS Warszawa, r. Wicepremier Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński Al. Ujazdowskie 1/ Warszawa Szanowny Panie Premierze, W związku z rozpoczętymi w listopadzie 2012 roku w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. MZ z 2012 r. poz. 84) pracami koncepcyjno analitycznymi z zamiarem opracowania rozwiązań mających na celu systemowe uporządkowanie kompetencji i funkcji wykonywanych przez instytucje systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zwracam się do Pana Premiera w imieniu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, która skupia jedenaście stowarzyszeń mundurowych liczących łącznie sto dwadzieścia tysięcy członków o poparcie i uwzględnienie w ostatecznym wariancie decyzyjnym naszych przemyśleń i wniosków dotyczących opieki zdrowotnej weteranów służby w resortach mundurowych. Mamy świadomość, że Pan Premier jest zorientowany co do reprezentacji naszego środowiska, które pełniło i pełni (nasi synowie i wnuki) służbę dla Ojczyzny i w imię Ojczyzny oddając do dyspozycji państwa polskiego zdrowie, a niekiedy i życie. Dlatego też, nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie, jako świadczeniobiorców usług medycznych pogłębione cyklicznymi analizami naszych organizacji o egzystencji członków doprowadziło nas do zasadniczego wniosku: Z dużym niepokojem odbieramy tajemniczość przygotowania kolejnej reformy systemu opieki zdrowotnej, ponieważ dotychczasowe reformy w tym obszarze przeprowadzane przez polityków po 31 grudnia 1998 roku z każdym nowym etapem ( r. NFZ) doprowadziły do zdecydowanego zmniejszania bezpieczeństwa zdrowotnego weteranów służby i naszych rodzin, a także pełniących aktualnie służbę w Wojsku Polskim i służbach mundurowych przy zachowawczej postawie resortów mundurowych. Deklarujemy gotowość wniesienia uwag do projektu Ministra Zdrowia wzbogaconych o merytoryczną wiedzę zawierającą porównanie organizacyjnych rozwiązań opieki zdrowotnej weteranów służby w innych państwach europejskich. Z wyrazami szacunku PREZYDENT FEDERACJI gen. dyw. w st. spocz. Adam RĘBACZ Do wiadomości: 1. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 2. Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej; 3. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych; 4. Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka; 5. Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia; 6. Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej; 7. Przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. FSSM RP 19

20 FEDERACJA STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP ZARZĄD Warszawa, ul. 11 Listopada 17/19, blok 1, pok. 232 KRS Warszawa, r. Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak Ul. Klonowa Warszawa Szanowny Panie Ministrze, W związku z rozpoczętymi w listopadzie 2012 roku w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. MZ z 2012 r. poz. 84) pracami koncepcyjno analitycznymi z zamiarem opracowania rozwiązań mających na celu systemowe uporządkowanie kompetencji i funkcji wykonywanych przez instytucje systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zwracam się do Pana Ministra w imieniu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, która skupia jedenaście stowarzyszeń mundurowych liczących łącznie sto dwadzieścia tysięcy członków o poparcie i uwzględnienie w ostatecznym wariancie decyzyjnym naszych przemyśleń i wniosków dotyczących opieki zdrowotnej weteranów służby w resortach mundurowych. Mamy świadomość, że Pan Minister jest zorientowany co do reprezentacji naszego środowiska, które pełniło i pełni (nasi synowie i wnuki) służbę dla Ojczyzny i w imię Ojczyzny oddając do dyspozycji państwa polskiego zdrowie, a niekiedy i życie. Dlatego też, nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie, jako świadczeniobiorców usług medycznych pogłębione cyklicznymi analizami naszych organizacji o egzystencji członków doprowadziło nas do zasadniczego wniosku: Z dużym niepokojem odbieramy tajemniczość przygotowania kolejnej reformy systemu opieki zdrowotnej, ponieważ dotychczasowe reformy w tym obszarze przeprowadzane przez polityków po 31 grudnia 1998 roku z każdym nowym etapem ( r. NFZ) doprowadziły do zdecydowanego zmniejszania bezpieczeństwa zdrowotnego weteranów służby i naszych rodzin, a także pełniących aktualnie służbę w Wojsku Polskim i służbach mundurowych przy zachowawczej postawie resortów mundurowych. Deklarujemy gotowość wniesienia uwag do projektu Ministra Zdrowia wzbogaconych o merytoryczną wiedzę zawierającą porównanie organizacyjnych rozwiązań opieki zdrowotnej weteranów służby w innych państwach europejskich. Z wyrazami szacunku PREZYDENT FEDERACJI gen. dyw. w st. spocz. Adam RĘBACZ Do wiadomości: 1. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 2. Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej; 3. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych; 4. Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka; 5. Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia; 6. Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej; 7. Przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 20 FSSM RP

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Publikacja współfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 TWORZENIE Uniwersytetu Trzeciego

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE.

KRONIKA ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE. KRONIKA ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE. 1981-2011 WYKAZ ZAWARTOŚCI KRONIKI: 1. Okolicznościowe wystąpienie Prezesa Zarządu Rejonowego w Jeleniej Górze mjr. w st. spocz. Tadeusza Smolińskiego.

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY BIULETYN

INFORMACYJNY BIULETYN BIULETYN nr 2 (48) / 2013 CZERWIEC 2013 WYWIAD Z BYŁYM KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI s. 5-8 POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO s. 8-9 WALKA O UTRZYMANIE FUNDUSZU SOCJALNEGO s. 12-16 INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Spis treści Wstęp Stowarzyszenia Fundacje Stowarzyszenia a fundacje - porównanie Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie Księgowość

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

SPK HISTORIA FEDERACJI

SPK HISTORIA FEDERACJI SPK HISTORIA FEDERACJI Broszura PDF opracowana na podstawie oryginalnego tekstu z oficjalnej strony internetowej SPK w Wielkiej Brytanii http://spk-wb.com/ bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści.

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r.

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. RAMOWY PROGRAM, 29 marca 2014 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie Rozdział I. POCZĄTKI.OD SAMOPOMOCY WOJSKA DO SPK. LATA 1945-1949 Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie W momencie zakończenia II wojny światowej większość żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 4 PROJEKT II Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty/marzec 2012 nr 190 ISSN 1232-8693 Internet w medycynie str. 21 Protest lekarzy kalendarium str. 2 Przed XXXI Okręgowym Zjazdem Lekarzy str. 5 O prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

20. rocznica inauguracji prezydentury Lecha Wałęsy. Warszawa, 22 grudnia 2010 roku

20. rocznica inauguracji prezydentury Lecha Wałęsy. Warszawa, 22 grudnia 2010 roku 20. rocznica inauguracji prezydentury Lecha Wałęsy Warszawa, 22 grudnia 2010 roku Szanowni Państwo! Dziś mija dwadzieścia lat od momentu, gdy stając przed Narodem, jako pierwszy prezydent w historii Polski

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego.

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr. 10 (56) pazdziernik-listopad 2000 r. UCHWAŁA Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność z dnia 7 października 2000 roku

Bardziej szczegółowo

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r.

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. Kilka bieżących uwag J. Sobieszczański. Działania KSN: Posiedzenie Prezydium Rady

Bardziej szczegółowo

nr 12 (44) grudzień 2007

nr 12 (44) grudzień 2007 miesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych cena 0,0 PLN ISSN 1732-8225 nr 12 (44) grudzień 2007 www.ingremio.org Legalis Lege artis Stoi za nami ponad 240 lat doświadczeń w gromadzeniu wiedzy o prawie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Aldona Wiktorska-Święcka. Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego. lat doświadczeń

Aldona Wiktorska-Święcka. Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego. lat doświadczeń Aldona Wiktorska-Święcka Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego 10 lat doświadczeń Książka z serii: biblioteka pożytku publicznego dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka,

Bardziej szczegółowo

KURIER WETERANA NIKT NIE ZOSTAJE PORADY TELEFONY ADRESY NIKT NIE ZOSTAJE

KURIER WETERANA NIKT NIE ZOSTAJE PORADY TELEFONY ADRESY NIKT NIE ZOSTAJE KURIER WETERANA PORADY TELEFONY ADRESY NIKT NIE ZOSTAJE NIKT NIE ZOSTAJE Drodzy Weterani, Żołnierze maju po raz pierwszy obchodziliśmy Święto Weterana. Data 29 maja, W ustawowo zatwierdzona przez Sejm,

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r.

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Dnia 22 maja miało miejsce ostatnie w bieżącej kadencji,

Bardziej szczegółowo

30 lat. Polskiego Towarzystwa Informatycznego. wydanie II rozszerzone. Warszawa grudzień 2011

30 lat. Polskiego Towarzystwa Informatycznego. wydanie II rozszerzone. Warszawa grudzień 2011 30 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego 1981 2011 wydanie II rozszerzone Warszawa grudzień 2011 Copyright 2011 Polskie Towarzystwo Informatyczne ISBN 978-83-60810-49-1 Redakcja: Marian Noga, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja 49 dniach 19 i 20 lutego Warszawa 2014 r. 49 dniach 19 i 20 lutego 49 dniach 19 i 20 lutego 1. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia

Bardziej szczegółowo