PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDULANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDULANI"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 55/2014 z dnia r TABELA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDULANI (obowiązuje od r.) Nakło nad Notecią, marzec 2014r.

2 Spis treści DZIAŁ I. UWAGI WSTĘPNE... 3 ROZDZIAŁ I. CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DOTYCZĄCE RACHUNKÓW I PRZEPROWADZANIA ROZLICZEŃ - WALUTA KRAJOWA... 4 ROZDZIAŁ II. USŁUGA SMS BANKING Rolnicy indywidualni Podmioty gospodarcze, instytucje niekomercyjne...6 ROZDZIAŁ III. USŁUGA BANKOFON... 6 ROZDZIAŁ IV. USŁUGA INFORMACJA "NA HASŁO"... 6 ROZDZIAŁ V.WYDAWANIE I UŻYTKOWANIE KART PŁATNICZYCH Karty wydane do rachunku (debetowe) Karty charge Karty kredytowe Karta lokalna Karty przedpłacone Karty świadczeniowe ROZDZIAŁ VI. CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DOTYCZĄCE RACHUNKÓW I PRZEPROWADZANIA ROZLICZEŃ WALUTY WYMIENIALNE ROZDZIAŁ VII. CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DOTYCZĄCE UDZIELANIA KREDYTÓW I GWARANCJI ROZDZIAŁ VIII. PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIE SKRYTEK SEJFOWYCH ROZDZIAŁ IX. CZYNNOŚCI I USŁUGI DORADCZE ROZDZIAŁ X. INTERNET BANKING DLA FIRM PAKIET STANDARD PAKIET PRESTIŻ PAKIET PRESTIŻ PLUS Strona 2

3 DZIAŁ I. UWAGI WSTĘPNE 1. Użyte w tabeli opłat i prowizji określenia: Bank, Oddział, Filia, Punkt Kasowy oznaczają jednostki organizacyjne Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią wykonujące obsługę klienta. 2. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe pobiera się od wpłacającego, chyba że umowa z posiadaczem rachunku stanowi inaczej. 3. Zarząd Banku dopuszcza możliwość negocjowania z klientem indywidualnych stawek prowizji i opłat. 4. Prowizje i opłaty od dokonywanych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych pobierane są w momencie wykonania transakcji lub na koniec dnia. 5. Prowizja za prowadzenie rachunków pobierana jest za dany miesiąc ostatniego roboczego dnia miesiąca z rachunku klienta. 6. Prowizję i opłaty za wynajem skrytek, przechowywanie depozytów, wynajem portfeli i kluczy do wrzutni pobiera się do 10 dnia za dany miesiąc. 7. Wysokość prowizji i opłat od operacji gotówkowych jak i bezgotówkowych pobrana jest z rachunku bankową notą memoriałową. Prowizja i opłaty od operacji gotówkowych mogą być pobierane gotówką w czasie dokonywania wpłaty z jednoczesnym odnotowaniem wysokości na dokumencie. 8. Pozostałe prowizje i opłaty w zależności od rodzaju pobierane są gotówkowo lub bezgotówkowo. Strona 3

4 ROZDZIAŁ I. CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DOTYCZĄCE RACHUNKÓW I PRZEPROWADZANIA ROZLICZEŃ - WALUTA KRAJOWA Tryb pobierania prowizji / opłaty 1. Otwarcie rachunku bieżącego jednorazowo, w dniu otwarcia rachunku 2. Otwarcie rachunku pomocniczego jednorazowo, w dniu otwarcia rachunku 3. Prowadzenia rachunku bieżącego 4. Prowadzenia rachunku pomocniczego 5. Prowadzenie rachunku bieżącego instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych 6. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe: 1) złożone w formie papierowej: miesięcznie, za każdy rachunek miesięcznie tradycyjnie (w kasie banku) Stawka obowiązująca za pomocą w ramach karty Internet lokalnej 1 Banking 20,00 zł 15,00 zł w ramach Home Banking 18,00 zł - 12,00 zł 15,00 zł 10,00 zł - 8,00 zł 10,00 zł a) prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) prowadzone w innych bankach za każdy przelew 3,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 2) realizowane w systemie SORBNET 2 : a) powyżej ,99 zł 10,00 zł - 10,00 zł 10,00 zł b) poniżej ,00 zł 30,00 zł - 30,00 zł 30,00 zł 3) wykonywanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 5,00 zł - 5,00 zł - 7. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - zlecenia stałe za każdy przelew 2,00 zł - 1,00 zł - 8. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe realizowane z wpływów bieżących za każdą dyspozycję, niezależnie od opłat wymienionych w pkt. 6 0,1 % nie mniej niż 2,00 zł., nie więcej niż 80,00 zł 10,00 zł Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego za każdą - 2,00 zł - - dyspozycję 10. Odwołanie zlecenia stałego za każde zlecenie 2,00 zł Wpłaty gotówkowe: 1) na rachunki w Banku Spółdzielczym 0,1 % nie mniej niż 1,50 zł., bez opłat - - nie więcej niż za każdą wpłatę 100,00 zł 2) na rachunki w innych bankach 0,5 % nie mniej niż 3,50 zł., nie więcej niż ,00 zł 3) na rzecz Urzędów Skarbowych zgodnie z zawartymi umowami, w przypadku braku umów za każdą wpłatę 0,5% nie mniej niż 3,50 zł., nie więcej niż 150,00 zł 4) na działalność pożytku publicznego bez opłat ) wpłaty czynszów do spółdzielni mieszkaniowych oraz prywatnych 1,50 zł lub właścicieli kamienic posiadających rachunki w Banku Spółdzielczym zgodnie z umową Wypłaty gotówkowe 0,4 % nie mniej 0,1 % usługa dostępna w całodobowej strefie samoobsługowej : Nakło nad Notecią, ul. Sądowa 10,Nakło nad Notecią, ul. Rynek 9, Nakło nad Notecią ul. Asnyka 2, Sadki, ul. Powstańców Wlkp. 1,Bydgoszcz, ul. Abrahama 8,Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 18, Potulice, ul. Bydgoska 13/41, oraz Paterek, ul. 7 Lutego 2. W całodobowej strefie samoobsługowej w Paterku dostępne są wszystkie usługi dostępne dla karty lokalnej, za wyjątkiem wpłat. 2 nie pobiera się opłaty standardowej za przelew, o której mowa w pkt. 6 ppkt. 1b) Strona 4

5 13. Wypłaty gotówkowe z bieżących wpływów za każdą wypłatę, niezależnie od opłaty wymienionej w pkt Prowadzenie rachunków lokat terminowych niż 3,50 zł., nie więcej niż 150,00 zł 0,1 % nie mniej niż 2,00 zł., nie więcej niż 80,00 zł bez opłat - bez opłat Wpłaty i wypłaty z rachunków lokat terminowych - bez opłat Udostępnienie usługi Home Banking miesięcznie 100,00 zł 17. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym za każdą dyspozycję 10,00 zł 18. Polecenia zapłaty: 1) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł za każdą 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania) lub dyspozycję 2,00 zł aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 5,00 zł 19. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego za każdą dyspozycję 15,00 zł 20. Wydanie książeczki czekowej - 10,00 zł 21. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i za każdą blankietów czekowych dyspozycję 30,00 zł 22. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek Klienta za każde zestawienie, za każdy poprzedni rok stawka o 50% wyższa 25,00 zł - za cały rok 10,00 zł - za 1 miesiąc 23. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego za każdy posiadanie rachunku oraz informacji o wysokości salda dokument 20,00 zł 24. Wydanie opinii o Kliencie na jego wniosek za każdy dokument 30,00 zł 25. Sporządzenie i przekazanie pocztą wyciągu bankowego - bez opłat 26. Sporządzenie kopii: 1) wyciągu bankowego -bez załączników 10,00 zł 2) każdego załącznika do wyciągu 2,50 zł 3) dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku, gdy za każdy Klient określi datę dokonania operacji dokument 15,00 zł 4) dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku, gdy klient nie określił daty dokonania operacji od 25,00 zł do 100,00 zł 27. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc za każda takiego dokumentu dyspozycję 30,00 zł 28. Wymiana krajowych znaków pieniężnych od kwoty wymiany 0,4% 29. Za sporządzenie i wysłanie listem poleconym monitu z powodu przekroczenia salda za każdy monit 15,00 zł 30. Za wydanie kolejnego hasła i odblokowanie usługi Internet za każdą Banking dyspozycję 10,00 zł 31. Za udzielenie komornikowi sądowemu informacji stanowiących za każdą tajemnicę bankową, w tym informacji o braku rachunku dłużnika, informację przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne 50,00 zł 32. Za udostępnienie usługi płatności masowych - Indywidualnie wg umowy z Klientem 33. Za nieawizowaną wypłatę z rachunku od każdej wypłaty - opłata dodatkowa do 0,1 %, nie więcej niż 250,00 zł pkt Za awizowaną lecz nieodebraną wypłatę od awizowanej kwoty wypłaty 0,3% 35. Za dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia spłaty udzielonych kredytów: - 1) przez BS w Nakle bez opłat 2) przez inne banki i instytucje 50,00 zł 36. Wydanie potwierdzenia blokady środków za każde potwierdzenie 20,00 zł 37. Wydanie kserokopii umowy za każdą kserokopię 30,00 zł Strona 5

6 ROZDZIAŁ II. USŁUGA SMS BANKING 1. Rolnicy indywidualni Tryb pobierania Stawka prowizji / opłaty obowiązująca 1. Opłata stała miesięczna miesięcznie za pakiet 15 SMS 2,50 zł 2. Powyżej stałego limitu miesięcznego za każdy SMS 0,19 zł 2. Podmioty gospodarcze, instytucje niekomercyjne Tryb pobierania Stawka prowizji / opłaty obowiązująca 1. Opłata stała miesięczna miesięcznie za pakiet 30 SMS 5,00 zł 2. Powyżej stałego limitu miesięcznego za każdy SMS 0,19 zł ROZDZIAŁ III. USŁUGA BANKOFON 1. Opłata za korzystanie z Bankofonu - nie dotyczy zastrzeżeń kart lokalnych za pomocą Bankofonu Tryb pobierania prowizji / opłaty miesięcznie Stawka obowiązująca 5,00 zł ROZDZIAŁ IV. USŁUGA INFORMACJA "NA HASŁO" Tryb pobierania Stawka prowizji / opłaty obowiązująca 1. Telefoniczne uzyskanie informacji "na hasło" o stanie rachunku miesięcznie 15,00 zł Strona 6

7 ROZDZIAŁ V.WYDAWANIE I UŻYTKOWANIE KART PŁATNICZYCH 1. Karty wydane do rachunku (debetowe) Stawka obowiązująca Tryb pobierania prowizji / opłaty Visa Business Electron Visa Business Electron paywave 3 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku 0,00 zł 30,00 zł 2) współposiadacza rachunku 0,00 zł 30,00 zł 3) osoby wskazanej 0,00 zł 30,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 1) uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł 2) utraconej 40,00 zł 40,00 zł 3. Wznowienie karty dla: 1) posiadacza rachunku 90,00 zł 30,00 zł 2) współposiadacza rachunku 90,00 zł 30,00 zł 3) osoby wskazanej 70,00 zł 30,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat 5. Użytkowanie karty Uwaga: opłata za każdą wydaną kartę do rachunku miesięcznie 3,00 zł 6,00 zł 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych pobierana w dniu bez opłat bez opłat banków spółdzielczych rozliczenia operacji 2) w kasach banków SGB 4 4,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1) 3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł naliczana od 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2) 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł wypłaconej kwoty 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 Ł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 1) banków SGB 4,50 zł 6,00 zł 2) Innych, niż wskazane w pkt. 1) 7,00 zł 7,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 13. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 14. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat 15. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu 0,60 zł 0,00 zł rozliczenia operacji 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty innej niż euro transakcji, pobierana w dniu rozliczenia 1% 1% operacji 17. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie 1) banków SGB bez opłat bez opłat 2) innych, niż wskazane w pkt.1) 1,00 zł 1,00 zł 18. Opłata jednorazowa za wysyłkę karty do klienta - - 3,50 zł 3 karty Visa Electron Business paywave zawierają nieodpłatny dla klienta pakiet ubezpieczeń Concordia Visa Assistance (ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą do EURO wraz z usługa assistance) i Bezpieczna Karta dla klienta (ubezpieczenie nieuprawnionych transakcji do 150 EURO, m.in. rabunku gotówki wypłaconej kartą z bankomatu w ciągu 24 h do zł oraz kradzieży, zniszczenia towarów zakupionych przy użyciu karty do kwoty zł), 4 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS Strona 7

8 2. Karty charge Stawka obowiązująca Tryb pobierania prowizji / opłaty MasterCard Business MasterCard Business Gold 5 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku 80,00 zł 300,00 zł 2) współposiadacza rachunku 80,00 zł 300,00 zł 3) osoby wskazanej 60,00 zł 300,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej: 1) uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł 2) utraconej 70,00 zł 300,00 zł 3. Wznowienie karty dla: 1) posiadacza rachunku 90,00 zł 90,00 zł 2) współposiadacza rachunku 90,00 zł 90,00 zł 3) osoby wskazanej 70,00 zł 70,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat 5. Użytkowanie karty - bez opłat bez opłat 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych za każdą wypłatę, 2,00% 2,00% banków spółdzielczych naliczana od wypłacanej 2) w kasach banków SGB 6 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł kwoty, pobierana w dniu 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1) 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł rozliczenia operacji 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2) 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: 1) banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 2) innych, niż wskazane w pkt. 1) 7,00 zł 7,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 13. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat 14. Przekroczenie limitu transakcyjnego naliczana od kwoty przekroczenia 5% 5% 15. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki: 1) w kraju miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w 1% 1% 2) za granicą poprzednim cyklu rozliczeniowym 1% 1% 16. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na 50,00 zł 100,00 zł rachunek 17. Nieodebranie karty w terminie określonym w Regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typu charge po upływie terminu 80,00 zł 300,00 zł 18. Opłata za wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde wezwanie 20,00 zł 20,00 zł 19. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju równowartość w złotych równowartość w złotych 150 USD* 150 USD* 20. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartość w złotych 95 USD* plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w złotych 95 USD* plus koszty operacyjne MasterCard 5 karta MasterCard Business Gold zawiera nieodpłatny dla klienta pakiet ubezpieczeń : Pakiet Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik Wariant Gold (nieuprawnione transakcje do 150 EURO, NNW do zł, pokrycie kosztów leczenia za granicą do kwoty EURO), 6 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS, * określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności Strona 8

9 3. Karty kredytowe Stawka obowiązująca Tryb pobierania MasterCard prowizji / opłaty 1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) 75,00 zł 2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku rocznie, z góry za użytkowania pierwszej karty) każdy rok ważności 75,00 zł karty (pierwszej i wznowionych) 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 75,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN 45,00 zł 5. Wznowienie karty 75,00 zł 6. Zastrzeżenie karty - bez opłat 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych Banków za każdą wypłatę, 4% min. 10,00 zł Spółdzielczych naliczona od kwoty 2) w kasach banków SGB 7 wypłaconej, pobierana 4% min. 10,00 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1) w dniu rozliczenia 4% min. 10,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2) operacji 4% min. 10,00 zł 5) w bankomatach za granicą 4% min. 10,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN - bez opłat 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 11. Przekroczenie limitu kredytowego za każde 50,00 zł przekroczenie 12. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat 13. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem 5% min. 50,00 zł funkcjonowania kart kredytowych i umową 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie za każde zestawienie 5,00 zł Klienta 15. Opłata za wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde wezwanie 20,00 zł 16. Oprocentowanie kart kredytowych naliczane zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 16,00 % 16,00 % 4. Karta lokalna 8 Tryb pobierania Stawka obowiązująca prowizji / opłaty 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku 5,00 zł 2) współposiadacza rachunku 5,00 zł 3) osoby wskazanej 5,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 5,00 zł 3. Zastrzeżenie karty - bez opłat 4. Użytkowanie karty miesięcznie 5,00 zł 5. Opłatę za wpłatę gotówki w bankomatach lokalnych - bez opłat 6. Opłatę za wypłatę gotówki w bankomatach lokalnych od kwoty wypłacanej 0,1 % 7. Zmiana PIN w bankomacie - bez opłat 8. Transakcje bezgotówkowe w bankomacie lokalnym za każdą transakcję 1,00 zł 9. Za wydanie kolejnego numeru PIN i odblokowanie karty lokalnej za każdy nr PIN wraz z odblokowaniem karty 10,00 zł 7 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS, 8 usługa dostępna w całodobowej strefie samoobsługowej : Nakło nad Notecią, ul. Sądowa 10, Nakło nad Notecią, ul. Rynek 9a, Nakło nad Notecią ul. Asnyka 2, Sadki, ul. Powstańców Wlkp. 1,Bydgoszcz, ul. Abrahama 8,Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 18, Potulice, ul. Bydgoska 13/41 oraz Paterek, ul. 7 Lutego 2. W całodobowej strefie samoobsługowej w Paterku dostępne są wszystkie usługi dostępne dla karty lokalnej, za wyjątkiem wpłat. Limit dzienny wypłat dla karty lokalnej wynosi ,00 zł. Strona 9

10 5. Karty przedpłacone Tryb pobierania prowizji / opłaty Stawka obowiązująca MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN za wydaną kartę 25,00 zł 2. Zmiana PIN w bankomatach: 1) banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 2) innych, niż wskazane w pkt. 1) 7,00 zł 3. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat pobierana w dniu 2) w kasach banków SGB 9 1,50 zł rozliczenia operacji 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1) 1,30 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2) naliczana od 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą wypłaconej kwoty 3% min. 4,50 zł 4. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat 5. Zastrzeżenie karty - bez opłat 6. Karty świadczeniowe 1. Wydanie karty i numeru PIN 2. Zasilenie rachunku karty Tryb pobierania prowizji / opłaty za każdą dyspozycję Stawka obowiązująca MasterCard wg indywidualnie uzgodnionych stawek wg indywidualnie uzgodnionych stawek 3. Zastrzeżenie karty - bez opłat 4. Użytkowanie karty wg indywidualnie miesięcznie uzgodnionych stawek 5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB - bez opłat 6. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji 9 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS Strona 10

11 ROZDZIAŁ VI. CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DOTYCZĄCE RACHUNKÓW I PRZEPROWADZANIA ROZLICZEŃ WALUTY WYMIENIALNE UWAGI OGÓLNE: W przypadku wyliczania opłat i prowizji metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN należy stosować średnie kursy NBP z dnia transakcji. Tryb pobierania Stawka prowizji / opłaty obowiązująca 1. Otwarcie rachunku - bez prowizji 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 15,00 zł 3. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 10,00 zł 4. Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku od zaświadczenia 20,00 zł 5. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci: 1) zmiana dyspozycji za każdą dyspozycję 30,00 zł 2) odwołanie dyspozycji za każde odwołanie 20,00 zł 6. Odsprzedaż środków znajdujących się na rachunkach walutowych dla podmiotów gospodarczych od kwoty operacji 0,05% nie mniej niż 10,00 zł, nie więcej niż 100,0 zł 7. Sporządzenie i wysłanie wyciągu z rachunku (raz w miesiącu) miesięcznie bez opłat 8. Sporządzanie i wysyłanie wyciągu z rachunku po każdej zmianie salda za każdy wyciąg 2,00 zł 9. Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, każdorazowo poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany 100,00 zł danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.) 10. Telefoniczne uzyskanie informacji "na hasło" o stanie rachunku miesięcznie 15,00 zł 11. Opłata za korzystanie z Bankofonu miesięcznie 5,00 zł 12. Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z 10 korzystaniem z łączy telekomunikacyjnych każdorazowo 20,00 zł 13. Skup i sprzedaż walut obcych wg kursu walut obowiązującego w banku - bez opłat 14. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju na rachunki bankowe klientów banku - bez opłat 15. Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty 11 * - 100,00 zł 16. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju - tryb normalny (TOMNEXT)*: Uwaga: Nie dolicza się ryczałtu telekomunikacyjnego każdorazowo 1) przekazy do euro - 30,00 zł 2) przekazy przekraczające euro - 65,00 zł 17. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym (OVERNIGHT)*- dodatkowa opłata do pkt. 16 oraz za przelew typu Eurotransfer ,00 zł UWAGA! Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez SGB-Bank SA wolnych środków na rachunkach Nostro 18. Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju* każdorazowo 55,00 zł plus koszty banków pośredniczących 19. Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR)*: 1) przekazy do równowartości euro 30,00 zł każdorazowo 2) przekazy przekraczające równowartość euro 60,00 zł UWAGA! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu 20. Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)* każdorazowo 100,00 zł 21. Inne usługi 13 : 1) usługi pocztowe krajowe (do 10 gram) za każdą przesyłkę 3,00 zł 2) usługi pocztowe zagraniczne (do 10 gram) za każdą przesyłkę 8,00 zł 3) kurier na życzenie klienta za każdą przesyłkę zgodnie z fakturą 10 nie dotyczy przelewów, o których mowa w pkt.16 oraz przelewów typy Eurotransfer 11 jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w pkt Eurotransfer* - realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę nominowanych w EUR, z datą waluty TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie): rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta, bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta, określona opcja kosztowa SHA (opłata zgodnie z taryfą SGB-Bank S.A.). Do eurotransferu nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego. 13 za przesyłki o wadze powyżej 10 gram należy pobierać wielokrotność * wysokość opłat i prowizji dotyczy również przypadków, gdy zleceniodawca i beneficjent są klientami banków SGB Strona 11

12 ROZDZIAŁ VII. CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DOTYCZĄCE UDZIELANIA KREDYTÓW I GWARANCJI 1. Prowizja wstępna (aplikacyjna) za rozpatrzenie wniosku kredytowego. W razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu, zaliczona jest na poczet prowizji przygotowawczej (płatna w dniu złożenia wniosku) dotyczy klientów nowych i tych, którzy zwracają się do banku o zbadanie zdolności kredytowej Tryb pobierania prowizji / opłaty naliczana od kwoty kredytu płatna jednorazowo w dniu złożenia wniosku 2. Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, za odnowienie kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt, pobierana jednorazowo przed uruchomieniem kredytu 3. Prowizja z tytułu gotowości udzielenia kredytu 14 liczona za każdy dzień od kwoty kredytu postawionego do dyspozycji Kredytobiorcy i przez niego nie wykorzystanego w terminach i kwotach określonych w zawartej umowie (płatna w dniu wykorzystania nie- wykorzystanej kwoty kredytu) 4. Za prolongatę spłaty kredytu naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo 5. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do naliczana od kwoty długu, płatna długu osoby trzeciej jednorazowo 6. Za zmianę warunków umowy kredytowej, z wyjątkiem prolongaty naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo 7. Za wydanie Klientowi na jego wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz za każde zaświadczenie zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik 8. Za wydanie opinii bankowej o Kliencie na jego wniosek za każdą opinię, opłata uzależniona od stopnia złożoności oceny 9. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę Stawka obowiązująca od 0,1 % do 0,3% nie mniej niż 200,00 zł od 1,0% do 5,0% 20,00 zł od 0,5% do 2,5% od 0,5% do 5,0% od 0,5% do 3,0% od 100,00 zł do 500,00 zł od 100,00 zł do 1000,00 zł od 1% do 5%, nie mniej niż 1000,00 zł 10. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej - 100,00 zł 11. Sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia : - a) za 1 egzemplarz 50,00 zł b) za duplikat 100,00 zł 12. Za wezwanie do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu za każde wezwanie - opłata naliczana odrębnie za wezwanie do Kredytobiorcy i 20,00 zł za wezwanie do każdego z Poręczycieli 13. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 250,00 zł 14. Prowizja od kwoty udzielonych gwarancji i poręczeń lub kwoty czynnych gwarancji : 1) na okres do 1 roku od 1 % do 3 % min. 250,00 zł za każdy wniosek 2) na okres powyżej 1 roku do 3 lat od 3 % do 5 % min. 250,00 zł 3) na okres powyżej 3 lat od 5 % do 8 % min. 250,00 zł 15. Prowizja z tytułu zmiany warunków gwarancji i poręczenia za każdą zmianę od 1,0% do 3,0% 16. Opłata za wypełnienie przez Bank wniosku o ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki lub zastawu rejestrowego za każdy złożony do sądu wniosek 100,00 zł 17. Opłata za przypomnienie Klientowi obowiązków wynikających z zawartych umów za każde przypomnienie 50,00 zł 18. Opłata za wypełnienie na wniosek Klienta deklaracji PCC za każdą deklarację 50,00 zł 19. Opłata za wizytę u klienta w ramach monitoringu w trakcie trwania 15 umowy kredytowej za wizytę 50,00 zł 20. Prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR naliczana od kwoty udzielonego kredytu w całym okresie kredytowania, pobierana w okresach kwartalnych w terminach 0,1% płatności rat odsetkowych 21. Inne czynności wykonywane na wniosek Klienta lub za Klienta od 30,00 zł od czynności do 1000,00 zł 14 dotyczy tylko kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR 15 opłata dotyczy wyłącznie nowo zawieranych umów kredytów od dnia r., z wyłączeniem kredytów preferencyjnych Strona 12

13 ROZDZIAŁ VIII. PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIE SKRYTEK SEJFOWYCH usługa dostępna w Centrali Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 10 Tryb pobierania Stawka prowizji / opłaty obowiązująca 1. Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (bony opłata jednorazowa, oszczędnościowe, akcje, obligacje, itp.) za każdy depozyt 30,00 zł 2. Przechowywanie depozytu miesięcznie 30,00 zł 3. Wynajem skrytek sejfowych: 1) dziennie: a) mała skrytka dziennie 2,00 zł b) średnia skrytka 2,50 zł 2) miesięcznie: a) mała skrytka miesięcznie 20,00 zł b) średnia skrytka 30,00 zł 3) rocznie: a) mała skrytka rocznie 200,00 zł b) średnia skrytka 250,00 zł 4. Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną każdorazowo 60,00 zł 5. Opłata za wydanie nowego klucza do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego każdorazowa 20,00 zł 6. Wydanie zapasowego klucza do skrytki na korespondencję na wniosek Klienta każdorazowo 10,00 zł ROZDZIAŁ IX. CZYNNOŚCI I USŁUGI DORADCZE Tryb pobierania prowizji / opłaty 1. Doradztwo w zakresie środków pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków krajowych 1) prowizja wstępna (nie podlega zwrotowi, w przypadku otrzymania pomocy prowizja wstępna zostanie zaliczona w poczet prowizji za każde zlecenie właściwej) 2) prowizja właściwa naliczana od kwoty otrzymanej pomocy, płatna po podpisaniu umowy z Agencją Płatniczą Stawka obowiązująca min. 300,00 zł od 2% do 5% Strona 13

14 ROZDZIAŁ X. INTERNET BANKING DLA FIRM 1. PAKIET STANDARD * Tryb pobierania prowizji / Stawka opłaty obowiązująca 1. Opłata za założenie rachunku - bez opłat 2. Prowadzenie rachunku podstawowego miesięcznie 35,00 zł 3. Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie 10,00 zł 4. Operacje bezgotówkowe na rachunki bankowe 1) prowadzone w Banku Spółdzielczym bez opłat za każdy przelew 2) prowadzone w innych bankach 1,00 zł 5. Operacje bezgotówkowe - stałe zlecenie ( dotyczy wszystkich rachunków) za każde zlecenie 2,00 zł 6. E Token CryptoCard multisign USB ( 1x na 5 lat) jednorazowo 125,00 zł 7. Instalacja i konfiguracja u Klienta wraz ze szkoleniem pracowników 100,00 zł jednorazowo plus koszty dojazdu zgodnie z kilometrówką 8. Zaświadczenie o rachunku za każde zaświadczenie bez opłat 2. PAKIET PRESTIŻ * Tryb pobierania prowizji / Stawka opłaty obowiązująca 1. Opłata za założenie rachunku - bez opłat 2. Prowadzenie rachunku podstawowego miesięcznie 60,00 zł 3. Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie 10,00 zł 4. Operacje bezgotówkowe na rachunki bankowe 1) prowadzone w Banku Spółdzielczym bez opłat za każdy przelew 2) prowadzone w innych bankach 0,50 zł 5. Operacje bezgotówkowe - stałe zlecenie ( dotyczy wszystkich rachunków) za każde zlecenie 2,00 zł 6. E Token CryptoCard multisign USB ( 1x na 5 lat) jednorazowo 125,00 zł 7. Instalacja i konfiguracja u Klienta wraz ze szkoleniem pracowników 100,00 zł jednorazowo plus koszty dojazdu zgodnie z kilometrówką 8. Zaświadczenie o rachunku za każde zaświadczenie bez opłat 3. PAKIET PRESTIŻ PLUS * Tryb pobierania prowizji / Stawka opłaty obowiązująca 1. Opłata za założenie rachunku - bez opłat 2. Prowadzenie rachunku podstawowego miesięcznie 150,00 zł 3. Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie 10,00 zł 4. Operacje bezgotówkowe na rachunki bankowe 1) prowadzone w Banku Spółdzielczym bez opłat za każdy przelew 2) prowadzone w innych bankach 0,50 zł 5. Operacje bezgotówkowe - stałe zlecenie ( dotyczy wszystkich rachunków) za każde zlecenie 2,00 zł 6. E Token CryptoCard multisign USB ( 1x na 5 lat) jednorazowo 125,00 zł 7. Instalacja i konfiguracja u Klienta wraz ze szkoleniem pracowników 100,00 zł jednorazowo plus koszty dojazdu zgodnie z kilometrówką 8. Zaświadczenie o rachunku za każde zaświadczenie bez opłat 9. Wpłaty gotówkowe na rachunek własny w Banku (dotyczy wszystkich rachunków) od wpłacanej kwoty bez opłat 10. Wypłaty gotówkowe z rachunku własnego w Banku (dotyczy wszystkich rachunków) od kwoty wypłaty bez opłat * za pozostałe czynności i usługi nie wymienione w danym pakiecie bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią-podmioty gospodarcze i rolnicy indywidualni. Strona 14

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią - luty 2013 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią, październik

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony Załącznik nr uchały nr 73/01 Zarzadu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 0.09.01 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE -

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 141/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 58/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią - luty 2013 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 7/IV/014 Zarządu PBS z dnia 30.04.014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r. Załącznik nr 7 do "Zasad przyjmowania zleceń w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie" Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku Załącznik do Decyzji nr 149/015 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 17 grudnia 015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 201/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ obowiązuje od 01

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami )

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami ) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 01.02.2016r. ( z późniejszymi zmianami ) Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 139/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ obowiązuje od 02

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 143/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku Załącznik do Decyzji nr 73/016 Wiceprezesa Zarządu SGB Banku S.A. Ziemowita Stempina z dnia 7 października 016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku Załącznik do Decyzji nr 7/016 Wiceprezesa Zarządu SGB Banku S.A. Ziemowita Stempina z dnia 7 października 016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 130/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia 29.10.2014r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego.

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 24 sierpnia 2016 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo