Trzy nogi węgiel, koks i energetyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trzy nogi węgiel, koks i energetyka"

Transkrypt

1 Nr 2(12) luty 2013 r. Trzy nogi węgiel, koks i energetyka str. 4 5 Zapadła długo oczekiwana decyzja! str. 7 Pracownicy Laboratoriów Kombinatu w CLPB str. 8

2 spis treści komunikaty obwieszczenia wyborcze STR. 3 grupa jsw trzy nogi węgiel, koks i energetyka str. 4 5 program integracja konsekwentnie do celu zapadła długo oczekiwana decyzja! STR. 6 7 grupa jsw pracownicy laboratoriów... wniosek o nową koncesję STR. 8 Kk zabrze s.a. zabrzanin 2012 roku obszary integracji na warsztatach STR. 9 rocznice powstanie w rytmie rapu i hip-hopu str nasze sprawy prośba o pomoc 1% podatku pomóżmy Antosi STR systemy zarządzania wdrażanie systemu zarządzania jakością... STR. 18 po godzinach victorianin zwycięzcą STR. 19 Magazyn Koksowniczy miesięcznik informacyjno-publicystyczny KOKSOWNI PRZYJAŹŃ S.A., KK ZABRZE S.A., WZK VICTORIA S.A. Wydawca: Koksownia Przyjaźń S.A., Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 Redaktor naczelny: Jerzy Pikuła. Redakcja: Katarzyna Stachowicz, Wioletta Polak-Bodziony, Marek Filas Telefon kontaktowy: ; Realizacja poligraficzna: wdr.pl Nakład: 2700 egz. Korespondencję prosimy składać w Kancelarii Ogólnej Koksowni Przyjaźń, budynek dyrekcji, pok. 021 Numer zamknięto: 27 lutego 2013 r. Zdjęcia okładki: Archiwum WZK VICTORIA S.A., Koksownia Przyjaźń S.A. 2 Nr 2(12) luty 2013

3 komunikaty Obwieszczenie Głównej Komisji Wyborczej Koksowni Przyjaźń Zgodnie z treścią 6 ust 10 Regulaminu wyborów przedstawiciela pracowników kandydata na członka Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej, Główna Komisja Wyborcza stwierdza, że wybory są ważne. W głosowaniu na uprawnionych pracowników wzięło udział 1035 pracowników, co stanowi 61,35% uprawnionych do głosowania. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów: Antoni Bielecki 193 głosy Zenon Fiuk 328 głosów Henryk Owieczka 81 głosów Leszek Siodłak 354 głosy. Oddano 79 głosów nieważnych. Zgodnie z treścią 10 Regulaminu wyborów przedstawiciela pracowników kandydata na członka Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, Główna Komisja Wyborcza ogłasza, że przedstawicielem pracowników kandydatem na członka Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń S.A. został: pan Leszek Siodłak. Przewodniczący Komisji Wyborczej Koksowni Przyjaźń Tomasz Ciszewski Wybory przedstawiciela kandydata na członka Rady Nadzorczej WZK Victoria S.A. W dniu 5 lutego 2013 r. rozpoczęła działalność Komisja Wyborcza w celu przeprowadzenia wyborów przedstawiciela kandydata na członka Rady Nadzorczej WZK Victoria S.A. szóstej kadencji. Ukonstytuowały się władze Komisji w składzie: Przewodniczący Komisji Karolina Popielewska, Zastępca Przewodniczącego Komisji Eugeniusz Michałek, Sekretarz Komisji Mirosława Przydryga, Pozostali Członkowie Komisji: Ewa Zatoń, Zbigniew Mazurek, Alfred Bobin, Janusz Babiak. WP-B Komunikat nr 1 Komisji Wyborczej WZK Victoria S.A. Komisja Wyborcza informuje, iż głosowanie na kandydatów do Rady Nadzorczej odbyło się w dniach lutego 2013 r. w godzinach od 5.30 do w budynku administracyjnym A w sali konferencyjnej nr 10 (parter). Prawo wyborcze przysługiwało każdemu pracownikowi zatrudnionemu w WZK Victoria S.A. na podstawie umowy o pracę. Szczegółowy spis wyborców był dostępny od dnia 8 lutego br. do wglądu dla każdego uprawnionego do głosowania u Sekretarza Komisji Wyborczej, tj. w recepcji Spółki w budynku administracyjnym A. Kandydatów w trybie przewidzianym regulaminowo można było zgłaszać do recepcji Spółki w budynku administracyjnym A do dnia 19 lutego 2013 r. do godziny w szczelnie zamkniętych kopertach z dopiskiem: KOMISJA WYBORCZA. Wszystkie dokumenty dla kandydatów chcących się ubiegać o kandydowanie na członka Rady Nadzorczej lub organizacji związkowych były dostępne do pobrania w recepcji Spółki w budynku administracyjnym A. Lista zgłoszonych kandydatów została ogłoszona w dniu 20 lutego. Regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki z dnia 28 stycznia 2013 r. oraz Regulamin Prac Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2013 r. do wglądu znajdowały się: na tablicach ogłoszeń, w recepcji w budynku administracyjnym A, w sekretariacie w budynku administracyjnym C, w biurach Mistrzów oraz u Przewodniczących Organizacji Związkowych. Do głosowania można było przystąpić wyłącznie po okazaniu: dowodu osobistego, dowodu tymczasowego, paszportu, karty stałego pobytu cudzoziemca lub prawa jazdy. Zakładowy identyfikator (przepustka) nie był dokumentem uprawniającym do głosowania. Karolina Popielewska Przewodnicząca Komisji Wyborczej WZK Victoria S.A. MAGAZYN KOKSOWNICZY 3

4 grupa jsw Trzy nogi węgiel, koks i energetyka Co się dzieje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej? Jakie plany ma Grupa JSW? Na te pytania obszernych odpowiedzi udzielał dziennikarzom podczas lutowej konferencji prasowej w siedzibie spółki prezes Zarządu JSW SA Jarosław Zagórowski. Prezes powiedział, że JSW ma opracowane szczegółowe plany techniczne na 2013 rok. Były one przygotowane w IV kwartale ub.r. Przypomniał, że był to kwartał, w którym spadły na rynkach bardzo mocno ceny węgla koksowego, zaś analitycy zapowiadali obniżki cen węgla energetycznego. Do wszystkich przygotowanych wtedy planów Zarząd JSW uwzględnił scenariusze negatywnych skutków. Plany na bieżący rok zakładają, mimo spadków cen rynkowych, kontynuację wszystkich inwestycji strategicznych realizowanych przez JSW. Nasze inwestycje znajdują się w zaawansowanej fazie realizacji mówił prezes Zagórowski. Weźmy chociażby pole Bzie-Dębina, gdzie ponownie po kłopotach wynikających z warunków geologicznych wróciliśmy do głębienia szybów. Na dzień dzisiejszy jesteśmy już na głębokości prawie 400 metrów. Inwestycje w sektorze górniczym są z uwagi na przyszłość całej Grupy JSW niezbędne i ważne dla pozostałych sektorów Grupy JSW, czyli koksowni i energetyki, które muszą mieć zagwarantowany stały i pewny dostęp do zasobów węgla JSW. Prezes JSW nie ukrywał faktu, że Grupa JSW musiała ograniczyć inwestycje w sektorze koksowniczym. Poinformował, że podjęto decyzję o odbudowie w najbliższych latach dwóch baterii koksowniczych: jednej w Wałbrzychu i kolejnej w Przyjaźni. Analizowaliśmy bardzo uważnie sytuację rynkową i stwierdziliśmy, że do odbudowy baterii koksowniczych przystąpimy w chwili, gdy poczujemy mocny impuls rynkowy. Nie chcemy jednak tracić czasu. Zamierzamy wspólnie z zarządami koksowni przygotować się do tych inwestycji. Należy przygotować odpowiednie dokumentacje, uporządkować teren pod budowę baterii, trzeba uzyskać wymagane przepisami zgody urzędów. Jeśli tylko sytuacja rynkowa się poprawi, przystąpimy bardzo szybko do realizacji, aby dysponować większymi mocami wytwórczymi w okresie dobrej koniunktury gospodarczej. Znacznie lepiej sytuacja przedstawia się w sektorze energetycznym Grupy JSW. Prezes Zagórowski zauważył, że energetyka rozbudowywana w oparciu o kopalniany metan jest prowadzona na bieżąco. Dla Grupy JSW istotne są dwie duże inwestycje. Realizowana jest bardzo intensywnie budowa nowego bloku energetycznego o mocy 71 MWe w Koksowni Przyjaźń oraz przygotowywana jest inwestycja SEJ związana z odbudową mocy na kopalni Zofiówka. Mówiło się często o kotle fluidalnym, jako optymalnej technologii dla tej inwestycji przypomniał Jarosław Zagórowski. Jest to droga technologia. Obecnie weryfikujemy założenia dla tego przedsięwzięcia, ponieważ zmieniły się bardzo zasadniczo ceny na rynku energii elektrycznej. Wstępne założenia SEJ opracowane były dla tej inwestycji w połowie 2012 roku. Obecnie musimy dokładnie po raz kolejny to przeanalizować. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż tak postępuje cała krajowa energetyka. Ceny mają przecież wpływ na decyzje inwestorów. Mam nadzieję, że niebawem inwestycja nabierze znacznie większego tempa. Reasumując w energetyce Grupa JSW niczego nie spowalnia. Energetyka ma w Grupie określony priorytet, ponieważ według analiz i dyrektyw Unii Europejskiej już za niedługo od 2016 roku będą wyłączane moce energetyczne o niskiej sprawności. Grupa JSW chce być w przyszłości samowystarczalna energetycznie mówił szef JSW. Odnośnie bieżącej sytuacji rynkowej prezes Zagórowski zauważył, iż dla Grupy JSW są dobre prognostyki na przyszłość. Zarząd JSW obserwuje, że podjęte przez spółkę działania marketingowe zaczynają przynosić efekty. Mieliśmy zgromadzonych w ubiegłym roku ok. 1,5 mln ton węgla i prawie 350 tys. ton koksu. Grupa JSW zaczęła od pewnego 4 Nr 2(12) luty 2013

5 czasu sprzedawać wzrastającą produkcję i jednocześnie zmniejszać stany zapasów węgla i koksu. Zauważamy ożywienie rynku europejskiego. W ubiegłym roku nasze koksownie wykorzystywały proc. swych mocy, zaś od stycznia 2013 r. pracują na prawie 100 procent swoich zdolności produkcyjnych. Pokazuje to dobitnie, że Grupa JSW dysponuje sporym rynkiem ilościowym na towar. Ale muszę dodać, że na razie za tym nie idą ceny, które oscylują na niskim poziomie IV kwartału ub. roku. Pozwala to nam na realizację zaplanowanych inwestycji, Grupa się nie zadłuża, natomiast ceny rynkowe nie pozwalają na osiągnięcie wysokich wyników finansowych. Dotyczy to głównie węgla koksowego i koksu. Tutaj ubiegłoroczne obniżki cen były największe i sięgały kilkudziesięciu procent. Europa się jednak stabilizuje, a sytuacja na rynkach globalnych jest lepsza informował prezes JSW. Co z rynkiem węgla energetycznego? Spadki cen węgla energetycznego odczuli już wszyscy producenci tego surowca. Głównym powodem takiej sytuacji jest niska cena energii elektrycznej. Energia z węgla kamiennego przestała być konkurencyjną. Wypiera ją na globalnym rynku energia z węgla brunatnego, który jest znacznie tańszy. Do Europy napływa dużo węgla ze Stanów Zjednoczonych, oferują swój węgiel RPA, Kolumbia, Rosja. Dlatego presja energetyki mającej alternatywę w zakupach surowca jest silna. Ceny węgla energetycznego spadły, ale ponieważ ceny te są ustalane w kontraktach rocznych, to prawdziwy obraz sytuacji zobaczymy dopiero w roku bieżącym podczas realizacji nowych kontraktów. Uważam, że zbytniego dramatu polskie górnictwo nie powinno robić. Musimy zmierzyć się z kosztami. Niektórzy proponują ciąć koszty pracownicze i inwestycje, co w moim przekonaniu nie jest dobrym rozwiązaniem. Koszty pracownicze stanowią ok. połowy kosztów spółek górniczych, oszczędzanie na inwestycjach również nie jest wskazane, gdyż inwestycje to przyszłość. Skłaniam się w stronę działań, które zwiększają efektywność. Jeśli polskiemu górnictwu uda się podnieść efektywność produkcji, zmniejszą się odczuwalnie koszty jednostkowe. Taką receptę postanowiliśmy zastosować w całej Grupie JSW. Potwierdza się to w działaniu i jest korzystne dla firmy tłumaczył prezes Zagórowski. Zdaniem szefa JSW polskie górnictwo nie powinno konkurować ze sobą. Wyzwaniem dla krajowego górnictwa powinien być raczej import węgla. Wszystkie firmy rodzimego sektora górniczego powinny prowadzić skuteczną politykę eliminowania z Polski węgla zagranicznego. Można go wypchnąć poprzez bycie bardziej konkurencyjnym. Jest to prawdziwe wyzwanie dla branży. Na szczęście dla JSW węgiel energetyczny stanowi tylko ok. 25 proc. produkcji. Spółka zmierza sukcesywnie do zwiększania wydobycia węgla koksowego. W tym roku struktura wydobycia zmieni się na korzyść węgla koksowego jeszcze bardziej. Będzie to m.in. efektem inwestycji realizowanych w kopalni Budryk. Prezes Zagórowski stwierdził, że rok 2013 dla Grupy JSW może być rokiem dobrym i stabilnym. Dużym wyzwaniem dla JSW jest utrzymanie kosztów na racjonalnym poziomie, podnoszenie efektywności. Procentować powinny inwestycje w usprawnienie transportu pracowników i urobku, zastosowanie nowoczesnych urządzeń. Jeśli uda się poprzez odpowiednie zmiany organizacyjne w polskim górnictwie wydłużyć czas pracy efektywnej na zmianie wydobywczej z 3,5 godziny tylko o kolejnych 15 minut, to w skali dnia kopalnia zyskuje godzinę, w skali tygodnia 5 godzin wydobycia więcej. W skali roku grupa jsw przynosi to już znaczne korzyści dla pracowników i całej spółki. Istotne dla JSW jest również osiągnięcie porozumienia ze związkami zawodowymi. Ubiegły rok, mimo, iż obfitował w różne spięcia ze stroną społeczną, pozwolił na wypracowanie po raz pierwszy w historii JSW porozumienia płacowego, które daje automatyczny wzrost płac nadążający za inflacją. Zamiast Prezes Jarosław Zagórowski informuje o Akcji Emeryt dyskutować ze stroną społeczną o poprawie organizacji pracy, co przekłada się na bezpieczeństwo, gwarancję zatrudnienia, poprawę wyników, często spierano się o pensje. A przecież są miejsca na kopalniach, w których wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga zgody organizacji związkowych, gdyż wynika to z podpisanych wcześniej porozumień i pilnuje tego Państwowa Inspekcja Pracy. Podczas konferencji prasowej poinformowano także o Akcji Emeryt. W rejonie Jastrzębia jest ok. 20 tysięcy osób chętnych do pracy w JSW. 70 proc. poszukujących pracy stanowią ludzie poniżej 30 roku życia. Każdego roku do kopalń JSW trafia ponad 2 tysiące podań o pracę. Z kolei w JSW ok. 1,2 tysiąca pracowników posiada uprawnienia emerytalne i może bezpiecznie przestać pracować. Według prezesa zgodnie z prawem nie można nikogo zmuszać do odejścia na emeryturę, ale Zarząd chce wywołać dyskusję publiczną. Jerzy Pikuła MAGAZYN KOKSOWNICZY 5

6 program integracja Powstaje wspólny model funkcjonowania systemu ERP Konsekwentnie do celu Mija kolejny miesiąc wytężonej pracy nad uzgodnieniem i wdrożeniem w koksowniach wspólnego systemu informatycznego. Zakres czynności dotyczy procesów biznesowych jakie zostały zdefiniowane podczas analizy przedwdrożeniowej w Koksowni Przyjaźń oraz Kombinacie Koksochemicznym Zabrze. Całością wdrożenia w obu firmach kieruje pełnomocnik wdrożenia, którym jest Włodzimierz Gostkowski z Koksowni Przyjaźń. W Zabrzu i Dąbrowie Górniczej wdrażany jest system ERP światowego lidera oprogramowania komputerowego, firmy Microsoft. System wdraża spółka Advicom, która wspiera się kooperacją z firmą XPlus. Pojawiają się już pierwsze efekty wielomiesięcznej pracy i skomplikowanych uzgodnień. Ze względu na złożoność projektu, który jest realizowany łącznie z zadaniem konsolidacji spółek koksowych, wchodzących w skład Grupy JSW, zdecydowano się na zastosowanie nowatorskiego podejścia do realizacji procesu wdrożenia. Należy zaznaczyć, że Zarząd obu koksowni w osobach prezesa Edwarda Szlęka oraz członków Zarządu Henryka Kolendra i Bogusława Smółki postawił wykonawcy skomplikowane zadanie. Aby ogarnąć cały obszerny materiał, została zastosowana autorska metoda zarządzania wiedzą, opracowana przez firmę XPlus. Można stwierdzić, że metoda zaczyna dawać pierwsze konkretne efekty. Z całego projektu, który obejmuje uruchomienie ponad 1200 funkcji, została wydzielona i opisana pierwsza część obejmująca 190 funkcji. Zostaną one uruchomione w I kwartale 2013 r. O zakresie realizowanego projektu niech świadczy fakt, iż w ujęciu skrótowym opisanie niezbędnych funkcji zajmuje ponad 2000 stron maszynopisu, z którym musieli się zmierzyć liderzy poszczególnych zespołów wspólnych. Bez ogromnej determinacji i zaangażowania liderów oraz wielu uczestników wdrożenia, tak po stronie pracowników kombinatu, jak i koksowni, o powodzeniu można by sobie tylko pomarzyć. Nie sposób wymienić wszystkich osób uczestniczących we wdrożeniu, gdyż jest to aktualnie grupa około 140 osób, ale serdeczne podziękowania składam liderom zespołów wspólnych: Iwonie Gozdek, Ireneuszowi Borzęckiemu, Januszowi Stopie, Jolancie Motelskiej, Krzysztofowi Kalecie, Zbigniewowi Rosołowskiemu, Krzysztofowi Lebdowiczowi oraz Erwinowi Zmudzi mówi Włodzimierz Gostkowski. Aby przyszły system zintegrowany przynosił od początku jego uruchomienia widoczne dla każdego użytkownika efekty, Zarząd obu koksowni zdecydował o jednoczesnym wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów systemowych i pozasystemowych. Jest to niewątpliwie bardzo poważna zmiana mentalna W kwestie wdrażania systemu wprowadzał pracowników Włodzimierz Gostkowski dla pracowników koksowni, gdyż całkowita likwidacja tradycyjnych dokumentów papierowych w obrocie wewnątrzzakładowym nie jest rozwiązaniem zbyt częstym w firmach partnerskich i współpracujących. Duże zmiany sposobu zarządzania przeprowadzane w całej Grupie JSW związane z centralizacją wszystkich usług informatycznych wokół firmy Advicom Sp. z o.o. odnoszą się również do tworzonego segmentu koksowniczego. Budowany w koksowniach system 6 Nr 2(12) luty 2013

7 program integracja informatyczny zostanie zainstalowany na serwerach zlokalizowanych w Jastrzębiu Zdroju, a dostęp do niezbędnej mocy obliczeniowej będzie realizowany za pośrednictwem bardzo szybkiej, światłowodowej sieci WAN. Bezpieczeństwo danych zostanie zwiększone przez zastosowanie lokalnych oraz centralnych systemów archiwizacji danych. O pozostałych zadaniach informatycznych współrealizowanych z wdrożeniem systemu ERP Włodzimierz Gostkowski obiecuje, iż będzie informował na bieżąco. (jp) Zapadła długo oczekiwana decyzja! WZK Victoria S.A. ogłosiły przetarg na budowę baterii koksowniczej nr 6. Bateria będzie posiadała 35 komór koksowniczych typu Otto Vi 75, jednogrzewcze z dolnym doprowadzeniem gazu. Zgodnie z warunkami SIWZ bateria będzie spełniała Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) zarówno pod kątem rozwiązań technicznych jak i ochrony środowiska. Spółka pomyślnie przebrnęła przez cały proces przedrealizacyjny i jest w posiadaniu Projektu Budowlanego oraz prawomocnego pozwolenia na budowę. Realizacja zadania, ze względu na obecną sytuację spowolnienia gospodarczego na świecie, rozłożona została w czasie, a pełna zdolność produkcyjna powinna zostać osiągnięta w I połowie 2016 roku. Jednocześnie podjęto decyzję o budowie bloku energetycznego na gaz koksowniczy o mocy 15 MWe. Zakończenie tego zadania skorelowane będzie z zakończeniem budowy nowej baterii i pozwoli zagospodarować gaz z wybudowanej baterii jak i obecne, niewykorzystane, nadwyżki tego surowca. Inwestycja ta nie tylko pozytywnie wpłynie na czystość środowiska naturalnego, ale pozwoli także na całkowite zrezygnowanie z zakupów energii elektrycznej z zewnątrz, co obniży koszty produkcji koksu oraz zwiększy wolumen sprzedaży naszej firmy o energię elektryczną. Rozpoczęte budowy, wraz z zakończoną w roku ubiegłym instalacją do oczyszczania gazu koksowniczego, zapewniają trwałą perspektywę rozwoju naszej Spółki i stabilność zatrudnienia dla naszych pracowników. (WP-B) MAGAZYN KOKSOWNICZY 7

8 grupa jsw Pracownicy Laboratoriów Kombinatu w CLPB W ostatnim dniu stycznia br. podpisane zostało porozumienie z jastrzębskim Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. w sprawie zasad przejęcia pracowników laboratoriów kontroli jakości koksowni Jadwiga, Radlin i Dębieńsko oraz laboratorium ochrony środowiska z Zabrza w związku z przejściem części zakładu pracy w trybie art Kodeksu Pracy. Porozumienie to określa między innymi zasady przejęcia 58 pracowników Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A., gwarantujące płacę i zatrudnienie. Podpisane Porozumienie zakłada, że CLPB stosować będzie w odniesieniu do przejętych pracowników postanowienia Zakła- dowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników KK Zabrze, w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do 49 przejmowanych pracowników, którzy są objęci Pakietem Gwarancji, CLPB zobowiązuje się stosować gwarancję płacy brutto wynikającej z treści umów o pracę z dnia przejęcia oraz gwarancję zatrudnienia do dnia r.. W przypadku rozwiązania przez CLPB stosunku pracy z przejętym pracownikiem z przyczyn nie leżących po stronie pracownika, obliguje się CLPB do poinformowania o powyższym KK Zabrze. Na podstawie tej informacji KK Zabrze zobowiązuje się złożyć Wniosek o nową koncesję Jastrzębska Spółka Węglowa wystąpiła z wnioskiem do Ministra Środowiska o udzielenie koncesji na wydobywanie węgla i metanu przez kopalnię Krupiński do 2030 roku, gdyż obecna koncesja wygasa z końcem 2015 roku. Po uzyskaniu nowej koncesji obszar górniczy kopalni Krupiński będzie obejmował powierzchnię 33,8 km kw. i rozciągał się na terenie gminy Suszec oraz miast Orzesze i Żory. Będzie większy od objętego poprzednią koncesją o tereny znajdujące się na północ i wschód od aktualnego obszaru górniczego. Po uzyskaniu nowej koncesji kopalnia Krupiński będzie mogła przystąpić do zagospodarowania 10 pokładów węgla. Wielkość znajdujących się w nich zasobów operatywnych węgla kamien- nego (możliwych do wydobycia) szacowana jest na 40,8 mln ton. Uzyskanie nowej koncesji dla kopalni Krupiński umożliwia JSW realizację strategicznego celu, jakim jest zabezpieczanie dostępu do zasobów węgla kamiennego. Nowa koncesja pozwoli kopalni Krupiński prowadzić działalność górniczą co najmniej do roku 2030, na czym skorzysta również lokalna społeczność, gdyż zostaną utrzymane miejsca pracy zarówno dla pracowników własnych, jak i zatrudnionych w firmach zwalnianemu pracownikowi propozycję ponownego zatrudnienia na warunkach płacowych nie gorszych, niż w momencie przejmowania go przez CLPB. Zobowiązania te dotyczą również przypadku, gdy KK Zabrze w wyniku przekształceń, zmiany formy własności lub jakichkolwiek innych działań przestanie istnieć. Obowiązek ponownego zatrudnienia na warunkach nie gorszych przejmuje w miejsce KK Zabrze jego następca prawny w zakresie ogółu praw i obowiązków ciążących na KK Zabrze. Ten punkt Porozumienia dotyczy wszystkich 58 przejętych pracowników, a nie tylko tych objętych Pakietem Gwarancji. Przejście pracowników laboratoriów do CLPB realizuje strategię Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zakładającej skupienie działalności laboratoryjnej Grupy w rękach jednego wyspecjalizowanego podmiotu jakim jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze z Jastrzębia-Zdroju. (MF) z nami współpracujących podkreśla Marian Kurpas, dyrektor kopalni Krupiński. Aspekt społeczny w zakresie wpływu na stabilność lokalnego rynku pracy oraz obopólnie korzystna współpraca z gminą i miastami, na terenie których prowadzona będzie w dalszym ciągu eksploatacja węgla, ma dla JSW szczególne znaczenie twierdzi dyrektor Kurpas. Zanim JSW wystąpiła z wnioskiem o koncesję, musiała spełnić szereg wymogów formalnoprawnych m.in. uzyskać decyzję środowiskową, w której gminy wyrażają zgodę na prowadzenie eksploatacji na swoim terenie. (KJB) 8 Nr 2(12) luty 2013

9 Zabrzanin 2012 roku Już po raz kolejny w Zabrzu odbył się plebiscyt na Człowieka Roku. Ten zaszczytny tytuł otrzymuje osoba, która na przestrzeni całego roku zrobiła najwięcej dobrego dla miasta, swoimi decyzjami miała wpływ na wydarzenia w mieście, promowała Zabrze w świecie. W tegorocznej edycji konkursu kandydatów było aż ośmiu: Borys Budka poseł na Sejm, wcześniej radny miasta, Adam Nawałka trener Górnika Zabrze, dr Zbigniew Nawrat dyrektor Instytutu Protez Serca, Witold Berus zabrzański plastyk i artysta, Dariusz Walerjański historyk broniący zabrzańskiego dziedzictwa przemysłowego i promujący miasto poza jego granicami, Maria Kroczek kierownik i współtwórca chóru Resonans Con Tutti, Danuta Mikusz-Oslislo prezes zabrzańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Prezydent miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik. Głosowanie sms-owe wyłoniło zwycięzcę, którym została Prezydent Zabrza, pani Małgorzata Mańka-Szulik. Po wygranej Prezydent Zabrza w wywiadzie udzielonym Dziennikowi Zachodniemu powiedziała, że otrzymanie tego tytułu jest dla niej radością, ale wiąże się także z dużym zobowiązaniem do dalszej pracy. Pani Mańka-Szulik swoją prezydenturę sprawuje już drugą kadencję, za jej rządów Zabrze stało się miastem postrzeganym w Polsce i na świecie jako kk zabrze s.a. miasto innowacyjne, miasto nowoczesnych technologii, edukacji, turystyki przemysłowej oraz sportu. Dzięki swojej wygranej Małgorzata Mańka- Szulik wystartuje w plebiscycie Człowieka Roku województwa śląskiego. My trzymamy za nią kciuki! (MS) Na zdjęciu Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik Obszary integracji na warsztatach 14 lutego bieżącego roku odbyły się w Zabrzu pierwsze z cyklu kilku warsztatów zorganizowanych przez firmę doradczą Keystone Consulting z przedstawicielami obszarów integracji ze wszystkich trzech przedsiębiorstw koksowniczych. Warsztaty dotyczyły ujednolicenia struktury organizacyjnej i doprecyzowania poszczególnych obszarów integracji. Podczas dyskusji omawiano nazewnictwo stanowisk pracy oraz działów i ich umiejscowienie w poszczególnych pionach. (MF) MAGAZYN KOKSOWNICZY 9

10 fotoreportaż fotoreportaż Zimową porą I kto powiedział, że koksownie zimą bywają szare i nieciekawe? Prezentujemy kilka zdjęć z Victorii i Przyjaźni. Jak widać zima ma swoje uroki i nie przeszkadza w realizowaniu ważnych inwestycji. A nasz koks służy nie tylko potrzebom przemysłu Nr 2(12) luty 2013 MAGAZYN KOKSOWNICZY 11

11 rocznice Za Wolność 1863 Powstanie w rytmie rapu i hip-hopu Niecodzienne widowisko poświęcone 150. rocznicy Powstania Styczniowego z udziałem rapujących artystów: Tadka Firmy Solo, Hemp Gru, Pięć Dwa Dębiec i innych, a także Pawła Kukiza, Janusza Yaniny Iwańskiego i zespołu Luxtorpeda odbyło się l lutego br. w Sosnowcu. Patronat nad koncertem objął prezydent Bronisław Komorowski. Do zabawy i zadumy nad historią zachęcał osobiście tłumy młodzieży i dorosłych doradca Prezydenta RP Jan Lityński. Całość przygotowana została przez Stowarzyszenie Pokolenie. Autor scenariusza i reżyser Łukasz Kobiela zapowiadał, że nowoczesna forma koncertu połączona z atrakcyjnymi wizualizacjami będzie stanowić odejście od powszechnie produkowanych akademii ku czci. W kolejnych częściach koncertu, który rozpoczął się o go- dzinie w hali Expo Silesia w Sosnowcu została dosłownie wyrapowana historia Powstania począwszy od manifestacji patriotycznych z 1861 roku, branki do wojska carskiego, ogłoszenia manifestu Komitetu Centralnego Narodowego, walk, pierwszych sukcesów, a następnie porażek i represji. Finałowa sekwencja nawiązała do odzyskania niepodległości w 1918 roku, poszanowania i czci, którą II Rzeczpospolita otaczała byłych powstańców ojców niepodległości. To, iż organizatorzy widowiska wybrali na miejsce koncertu Sosnowiec, nie było kwestią przypadku, bowiem to właśnie tutaj 6 lutego 1863 roku doszło do potyczki, w wyniku której oddział powstańczy pod dowództwem Apolinarego Kurowskiego odniósł zwycięstwo nad przeważającymi siłami rosyjskimi. Doprowadziło to do całkowitego wyzwolenia i proklamowania W imieniu Prezydenta RP widzów serdecznie powitał i zachęcał do refleksji nad historią doradca w Kancelarii Prezydenckiej Jan Lityński na tych terenach polskiej władzy, co było nie tylko bardzo ważnym sukcesem militarnym, ale także propagandowym. Wolny przez dwa tygodnie skrawek Polski, był jedynym tak dużym obszarem, na którym władzę sprawował Rząd Narodowy. Wykonawcom grającym na żywo, towarzyszyły wyświetlane na ogromnym ekranie wizualizacje, na które składały się 12 Nr 2(12) luty 2013

12 rocznice wyprodukowane z rozmachem sekwencje filmowe, odtwarzające wydarzenia okresu Powstania Styczniowego, a także materiały archiwalne: ryciny, fotografie i autentyczne dokumenty filmowe. Obrazy wyświetlane na ekranie za plecami artystów, tworzyły żywą scenografię i znakomicie uzupełniały oraz wzmacniały przekaz słowno-muzyczny. Autorem scenariusza i reżyserem widowiska był Łukasz Kobiela Artyści zaprezentowali pieśni pochodzące z okresu Powstania Styczniowego w zupełnie nowych współczesnych aranżacjach. Zagrano także utwory własne oraz specjalnie skomponowane na potrzeby koncertu. Całość została zarejestrowana, a następnie wyemitowana przez TVP. Widowisko adresowaliśmy głównie do młodych ludzi i stanowi ono swoistą lekcję historii stwierdza Przemysław Miśkiewicz Przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie. Cieszę się, że oprócz licznej rzeszy młodzieży było bardzo dużo rodzin z dziećmi. Pragnę podkreślić, iż bardzo dobrze przy organizacji koncertu układała się współpraca z władzami Sosnowca, które były współorganizatorami tego wydarzenia. Jesteśmy mile zaskoczeni ogromnym zainteresowaniem. Na koncert przyjechały zarówno zorganizowane grupy nastolatków z Sosnowca i Dąbrowy Górniczej, jak też Sławkowa, Katowic, Jastrzębia i Wodzisławia Śląskiego. (mp) Scenerią dla grających artystów był ogromny ekran, na którym przedstawiano różne sekwencje filmowe dotyczące Powstania Styczniowego Koncertową publiczność stanowiły tłumy młodzieży wraz z rodzinami MAGAZYN KOKSOWNICZY 13

13 nasze sprawy Rok temu publikowaliśmy listy organizacji pożytku publicznego, na których konto można przekazać 1% odpisu podatkowego. Tym razem prosimy o wsparcie konkretnych osób i organizacji związanych z naszymi koksowniami. Potrzebujący to rodziny i bliscy znajomi pracowników naszych zakładów w Dąbrowie Górniczej, Zabrzu i Wałbrzychu. Wspomóżmy ich, oferując 1% naszego podatku. Prośba o pomoc 1% podatku Dla Ciebie to tak niewiele, a im może dać tak wiele MARCIN i ŁUKASZ KLIMEK Data urodzenia: 26 marca 2008 r. Schorzenie: AUTYZM DZIECIĘCY Marcin i Łukasz to już pięcioletni bliźniacy. W wieku trzech lat zdiagnozowano u nich autyzm dziecięcy. Rodzice postanowili rozpocząć intensywne leczenie dzieci, które są podopiecznymi fundacji Za Szybą. Dzieci z tym schorzeniem są zamknięte we własnym świecie, nie potrafią samodzielnie zadbać o siebie, nie mówią, lub komunikują się w nietypowy sposób, dlatego nie są w stanie przekazać informacji o swoich dolegliwościach. Częste zaburzenia sensoryczne sprawiają że dzieci te nie odczuwają bólu lub odczuwają go inaczej, wymagają ciągłej opieki. Chorobę tę leczy się kilkanaście lat. Składa się na nią kilka terapii w różnych prywatnych ośrodkach. Dodatkowo muszą być wykonywane systematyczne bardzo kosztowne, zagraniczne badania laboratoryjne, wspomagane drogimi lekami również spoza granic Polski. Ogromną szansą na powrót dzieci do zdrowia jest stała, kompleksowa rehabilitacja. Dzięki dotychczasowej pomocy l% podatku i darowizn oraz systematycznej rehabilitacji u dzieci widać poprawę i robią one postępy. Rodzice robią wszystko aby zapewnić dzieciom jak najlepszy rozwój, jednak koszty leczenia, rehabilitacji, czy też turnusów rehabilitacyjnych przekraczają ich możliwości finanso- we. Koszty związane z rocznym leczeniem i rehabilitacją jednego dziecka to ok zł. Dlatego apelujemy o przekazanie 1% podatku na leczenie i rehabilitację Marcina i Łukasza. Podaruj MARCINOWI i ŁUKA- SZOWI Klimek 1% podatku. Dla Ciebie to tak niewiele, a im może dać tak wiele. Nr KRS: , cel szczegółowy: Marcin i Łukasz Klimek. Dla wszystkich ludzi dobrej woli podajemy także nr konta, na które można wpłacać wszelkiego rodzaju darowizny na leczenie Marcina i Łukasza. Wpłaty prosimy kierować na konto: Fundacja Krystyny Ciołkosz Za Szybą Al Armii Krajowej 4A/4, Wrocław, nr konta: tytułem: Darowizna na leczenie i rehabilitację Marcina i Łukasza Klimek Dziękujemy za wsparcie, za każdą złotówkę przekazaną na ten cel, dzięki której uda się walczyć z chorobą Marcina i Łukasza! Podziękowanie Zarząd Klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi DAR przy WZK Victoria składa podziękowania wszystkim, którzy wsparli działalność naszego Klubu 1% swojego podatku za rok Zapewniamy, że zgromadzone w ten sposób środki zostaną przeznaczone zgodnie ze statutem Organizacji Pożytku Publicznego na rozwój i promocję honorowego oddawania krwi. Jednocześnie zwracamy się o podobny gest i przekazanie 1% swojego podatku za rok W zeznaniu podatkowym należy w pozycji 124 wpisać nr KRS oraz w pozycji 126 należy jako cel szczegółowy wpisać DLA KLUBU SHDK DAR W WAŁBRZYCHU. Janusz Grodzki Prezes Klubu SHDK DAR przy WZK Victoria 14 Nr 2(12) luty 2013

14 nasze sprawy Pomóżmy Antosi Antosia urodziła się r. w miejskim Szpitalu w Knurowie. Ważyła 2750 g, mierzyła 50 cm. O wadach córki rodzice dowiedzieli się dopiero po jej przyjściu na świat. Comiesięczne kontrole ginekologiczne oraz badania USG, w tym USG 3D, nie pomogły w wykryciu jej wad. Ciąża przebiegała prawidłowo, a Antosia urodziła się w terminie. Po urodzeniu zauważyli, że córeczka ma wygięte piszczele oraz niewykształcone w pełni stópki. Zobaczyli też inną lewą rączkę. Dokładniejsze badania oraz zdjęcia RTG wykazały bardzo rzadki zespół wad wrodzonych. W obrębie śródręcza i palców widocznych jest jedynie 8 kości z 22, ustawione a w prawej dwa. Lekarze mówią, że jest szansa, aby Antosia mogła stanąć na swoich nóżkach, ale koszty leczenia są ogromne. Jeżeli się nie powiedzie, Antosię czeka amputacja nóżek i poruszanie się na dwóch protezach. Na dzień dzisiejszy leczenie zaproponowane przez specjalistów amerykańskich w klinice w USA wyglądałoby następująco: we wrześniu 2013 rekonstrukcja stawów skokowych, ustawienie prawidłowej pozycji stóp, skorygowanie koślawości kolan, założenie aparatu Ilizarova roku życia. Jeśli niestabilność kostki powróci, termin założenia aparatu oraz korekcja stóp będzie musiała zostać przyspieszona. Koszt ok $ PLN. Łączny koszt to blisko 1 milion złotych. Pomimo tak ogromnej kwoty rodzice Antosi postanowili działać. Ich akcja ratowania zdrowia swojej córki stała się głośna nie tylko w Knurowie. W akcję poza wieloma mieszkańcami Knurowa włączyli się artyści i celebryci. Na stronie internetowej: co chwila pojawiają się kolejne przedsięwzięcia podczas których zbierane są datki na leczenie Antosi. Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A. również przyłączył się do akcji i przekazał na ten cel darowiznę finansową. Niestety pieniędzy w dalszym ciągu jest za mało. W związku z faktem, że zaczął się termin rozliczenia naszych dochodów za 2012 rok, zachęcamy wszystkich pracowników, nie tylko tych związanych z Knurowem czy koksownią Knurów o przekazanie 1% swojego podatku na leczenie Antosi. Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą KRS , cel szczegółowy: Antonina Wieczorek. są niefizjologicznie. Część z nich jest pogrubiała i zrośnięta. W obrębie kończyn dolnych Antosi brakuje w obu nogach kości strzałek, kości piszczelowe są zgrubiałe i wygięte do przodu. Występuje również poważny niedorozwój stóp, w lewej posiada tylko trzy paluszki, na 5 miesięcy w celu wyprostowania oraz wydłużenia piszczeli z czego 2,5 miesiąca Antosia musiałaby być pod stałą opieką w USA. Koszt ok $ PLN. Jeśli nie będzie komplikacji, to kolejna operacja założenie aparatu Ilizarova czeka Antosię w ósmym Odpis dla Igora Igor Antolak to siedmiolatek, który wraz z rodzicami i młodszą siostrą mieszka w Dąbrowie Górniczej-Błędowie. Jest uczniem klasy I Szkoły Podstawowej nr 27 im. Bolesława Prusa. W styczniu tego roku stwierdzono u chłopca ostrą białaczkę limfoblastyczną. Igora czeka długie leczenie, obecnie przebywa w Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach-Ligocie na oddziale Onkologii i Chemioterapii, gdzie poddawany jest leczeniu. Igor jest synem Dariusza Antolaka pracownika Spółki Spedkoks w Dąbrowie Górniczej. Podaruj Igorowi Antolakowi 1% podatku. Fundacja Iskierka na rzecz dzieci z chorobą nowotworową KRS , cel szczegółowy: Igor Antolak. MAGAZYN KOKSOWNICZY 15

15 o nas i o branży JSW zakłada wzrost wydobycia węgla i liczy na stabilizację cen Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada w tym roku nieznaczny wzrost wydobycia węgla i spodziewa się co najmniej stabilizacji jego cen; spółka redukuje też stan zapasów węgla i koksu poinformował prezes JSW Jarosław Zagórowski. Sytuacja rynkowa ustabilizowała się i to jest dla nas najważniejsze. Ceny węgla koksowego i koksu już nie spadały między czwartym kwartałem ubiegłego roku a pierwszym kwartałem tego roku. Widzimy coraz większe zapotrzebowanie na koks, czyli zaczynają się pojawiać jakieś jaskółki z rynku powiedział dziennikarzom prezes po (...) spotkaniu z wicepremierem Januszem Piechocińskim. Zagórowski ocenił, że wobec rosnącej liczby pytań od kontrahentów oraz jak mówił sygnałów o odbiciu ilościowym, w trakcie roku można spodziewać się także odbicia cenowego i wzrostu cen z kwartału na kwartał. Natomiast absolutnie nie będą to jakieś duże wzrosty; raczej będą to korekty w górę uważa prezes JSW. Dodał, że zarząd spółki przygotował takie plany na 2013 r., które przy zakładanym poziomie cen pozwalają na stworzenie jak to określił przyzwoitego wyniku finansowego. Dodatkowo ważna jest bardzo przemyślana polityka inwestycyjna, polityka kosztowa. Jeśli utrzymamy reżim kosztowy, to każde polepszenie się rynku zadziała na plus w JSW, czyli poprawi znacząco wynik finansowy ocenił Zagórowski. W związku z dekoniunkturą na początku minionego roku Grupa JSW zgromadziła na zwałach ok. 150 tys. ton węgla i dwa razy tyle koksu. Już nie powiększaliśmy tych zapasów w trakcie roku (...) Dzisiaj widzimy już dosyć wyraźne schodzenie z tych zapasów, a więc widać, że rynek ilościowo polepsza się wskazał. W ubiegłym roku kopalnie JSW wyprodukowały ok. 13,5 mln ton węgla wobec zaplanowanych 13,3 mln ton. W tym roku spółka chce nieznacznie zwiększyć produkcję. Obserwujemy, że jest rynek dla węgla koksowego i koksu; ceny są oczywiście niższe, ale my zakładamy wzrost produkcji w roku 2013; nie będzie on już taki duży, bo proste rezerwy w tym zakresie wyczerpują się powiedział prezes. Zapowiedział utrzymanie dotychczasowej polityki zatrudnienia w firmie, polegającej przede wszystkim na przyjmowaniu nowych pracowników w miejsce odchodzących na emerytury. Średnio z pracy rocznie odchodzi ok. 800 osób, a zatrudnianych jest ok Tak ma być również w tym roku. Prezes podkreślił, że firma optymalizuje i stabilizuje zatrudnienie. W tym roku JSW chce też utrzymać inwestycje. Zamierza wykonać ok. 74 km nowych korytarzy (w ramach udostępniania kolejnych pokładów węgla do wydobycia) wobec 72 km przed rokiem i 68 km rok wcześniej. Roboty przygotowawcze, obok wzrostu wydobycia, Zagórowski zaliczył do tegorocznych priorytetów firmy. Pytany o politykę dywidendy prezes opowiedział się za utrzymaniem zapisów z prospektu emisyjnego, zgodnie z którymi JSW chciałaby przeznaczać na dywidendę co najmniej 30 proc. zysku netto całej grupy. Zastrzegł, że decyzje w tej sprawie są domeną właściciela. Przy przyjętym przez nas modelu rozwoju firmy powinniśmy mieć możliwość oddawania 30 proc. zysku naszym udziałowcom ocenił Zagórowski. Prezes nie skomentował informacji o tym, że w czwartym kwartale ubiegłego roku JSW nie wypracowała zysku netto. Zapowiedział, że wyniki finansowe spółki za czwarty kwartał zostaną przedstawione w połowie marca. Podkreślił, że firma stale obniża koszty m.in. dzięki porozumieniu ze związkami zawodowymi nie musi już zapewniać węgla wszystkim emerytom. Efekt tego jeszcze nie będzie widoczny w tym roku, jednak od przyszłego roku 1,2-miliardowa pula rezerw tworzonych na węgiel emerycki nie będzie się już powiększać wskazał Zagórowski. Być przygotowanym na powrót koniunktury w węglu koksowym Są już pierwsze symptomy ożywienia na rynku stali, szczególnie w Niemczech. Odbicie na rynku węgla koksowego i koksu będzie korzystne dla realizującej inwestycje Jastrzębskiej Spółki Węglowej. JSW wyprodukowała w 2012 roku 13 mln 462,4 tys. ton węgla, w tym węgiel koksowy typu 35 stanowił 7 mln 743,1 tys., węgiel koksowy typu 34 1 mln 726,2 tys., a węgiel energetyczny 3 mln 993,2 tys. ton. W świecie najwięcej węgla koksowego wydobyły Chiny, bo aż 420 mln ton. Natomiast Australia wydobyła go 120 mln ton, podczas gdy w roku 2011 zdołała go wydobyć o 20 mln ton więcej. Rosja wydobyła w 2012 roku 56 mln ton węgla koksowego, a USA 50 mln ton. Rośnie wydobycie węgla koksowego w Rosji, Kanadzie i na Ukrainie. Kanada wydobyła w 2012 roku 23 mln ton węgla koksowego, a Ukraina 17 mln ton. Z kolei w Indiach wydobyto 32 mln ton węgla koksowego. W przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej udział węgla koksowego w łącznym wydobyciu wynosi ok. 70 procent. 16 Nr 2(12) luty 2013

16 Dąbrowa Górnicza Powstanie monografia miasta rii Dąbrowy, a trzeci dzisiejszym dzielnicom. Za zaprojektowanie i opracowanie redakcyjne, ostateczny kształt tekstów źródłowych oraz przygotowanie do druku odpowiedzialne będzie Muzeum Miejskie Sztygarka. Jeżeli ktokolwiek z mieszkańców jest w posiadaniu dokumentów lub innych pamiątek związanych z miastem i jego dzielnicami, i udostępni je naszemu Muzeum, ma szansę zaistnieć w najnowszej monografii Dąbrowy Górniczej zachęca Arkadiusz Rybak, dyrektor muzeum. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Wałbrzych Szkolenia informatyczne dla mieszkańców gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych wraz ze Stowarzyszeniem Polska Izba Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław oraz Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji we Wrocławiu rozpoczyna cykl szkoleń informatycznych dla mieszkańców gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Szkolenia będą realizowane w ramach projektu pn. Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców. Jego całkowita wartość to ,00 zł. W szkoleniach będą mogli wziąć udział mieszkańcy gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Wałbrzycha, Boguszowa-Gorc, Szczawna- Zdroju, Jedliny-Zdrój, Głuszycy, Mieroszowa, Czarnego Boru, Starych Bogaczowic, Walimia, Radkowa, Świebodzic, Miasta i Gminy Kamiennej Góry oraz Miasta i Gminy Nowa Ruda spełniający następujące warunki: wykształcenie co najwyżej średnie; Za trzy lata minie 100 lat od otrzymania przez Dąbrowę Górniczą praw miejskich. W związku z tym doniosłym wydarzeniem rozpoczęły się już przygotowania do obchodów tej okrągłej rocznicy. W Muzeum Miejskim Sztygarka odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone nowej monografii naszego miasta (poprzednia, autorstwa Wacława Długoborskiego, wydana została w 1976 roku). Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz miasta prezydent Zbigniew Podraza oraz jego pełnomocnik Marcin Bazylak, gospodarze dyrektor Arkadiusz Rybak i redaktor przyszłej publikacji Andrzej Wójcik, a przede wszystkim najważniejsi w tym przedsięwzięciu pracownicy naukowi, potencjalni autorzy tekstów do pierwszego tomu książki: prof. dr hab. Jerzy Cabała, dr Ryszard Chybiorz, prof. dr hab. Andrzej Czylok, dr Renata Dulias, dr Maria Fajer, mgr Włodzimierz Krieger, dr Mieczysław Leśniok, dr hab. Urszula Myga-Piątek, dr Oimahmad Rahmonov, prof. dr hab. Mariusz Rzętała, dr Andrzej Tyc, dr Jan Maciej Waga. Patronat nad powstaniem publikacji objął Uniwersytet Śląski w Katowicach, redaktorem naczelnym został prof. Zygmunt Woźniczka. Duży wkład do powstania monografii wniesie współpraca z dąbrowskim Urzędem Miejskim, który zobowiązał się do udostępnienia wszelkiego rodzaju materiałów pomocniczych: map, planów, zdjęć, schematów itp. Już niedługo dowiemy się, jaki będzie ostateczny jej kształt. W zamiarze jest powstanie trzech tomów, z których pierwszy poświęcony będzie przyrodzie, drugi histoinformator deklaracja udziału w szkoleniach ICT; miejsce zamieszkania na terenie gmin sygnatariuszy deklaracji o Aglomeracji Wałbrzyskiej; brak posiadania dokumentu potwierdzającego znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym. Preferowane będą osoby: które ukończyły 50 rok życia (w tym osoby powyżej 64 roku życia pozostające bez zatrudnienia i deklarujące gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie); osoby zamieszkujące na terenach wiejskich; osoby pozostające bez zatrudnienia. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów: , , oraz na stronie internetowej: Zabrze Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu zaprasza dzieci w wieku 5 6 lat na badania logopedyczne, w ramach ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych. Badania będą prowadzone 9 marca 2013 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91, od godziny 8.00 do Rejestracja osób zainteresowanych badaniem logopedycznych realizowana jest pod numerem telefonu: oraz Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej placówki pl. MAGAZYN KOKSOWNICZY 17

17 systemy zarządzania Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001 w Kombinacie Zarząd Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu wdrażania Systemu Zarządzania Jakością (dalej SZJ). Wkwietniu ub.r. w schemacie organizacyjnym utworzono stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. ISO, powołując do jego pełnienia od 1 maja 2012 r. Jana Pasza. W czerwcu 2012 r., na wniosek Pełnomocnika, Zarządzeniem nr DN/13/2012 Zarząd utworzył 4-osobowy zespół do spraw wdrożenia SZJ wg Normy ISO 9001 w składzie: Bogdan Bączek, Ewa Łoś, Jan Pasz, Bożena Szewczyk oraz powołał grupę 10 osób na audytorów wewnętrznych. Zespół wdrożeniowy przystąpił do: wyboru szkoleń w zakresie uzyskania uprawnień Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz Audytorów wewnętrznych systemów zarządzania jakością, wyboru firmy doradczej w zakresie opracowania i wdrożenia SZJ. W czerwcu wybrano w drodze konkursu ofert firmę doradczą, którą został Zespół Doradczy LOGART Sp. z o.o., z którą Zarząd podpisał umowę na opracowanie i wdrożenie SZJ. W lipcu 2012 r. przedstawiciel tej firmy Pan Dariusz Hejmej przeprowadził serię szkoleń z zakresu ogólnych informacji na temat Normy ISO 9001 w Zarządzie Spółki oraz w poszczególnych Koksowniach tj. Koksowni Jadwiga, Koksowni Radlin i Koksowni Dębieńsko. Po przeprowadzeniu szkoleń zespół ds. wdrożenia wraz z Konsultantem (przed- stawicielem firmy LOGART) Januszem Pisarczykiem, przystąpił do zbierania materiałów i opracowywania dokumentacji systemowej. Przyjęta została zasada, że w przypadku procedur lub instrukcji roboczych, w których dla poszczególnych zakładów występują duże rozbieżności w zakresie funkcjonującej dokumentacji, wymienione procedury lub instrukcje będą opracowywane dla każdej z Koksowni jako oddzielne dokumenty. W lipcu członkowie zespołu wdrażającego uczestniczyli w szkoleniu, na którym zdobyli uprawnienia Pełnomocników systemu zarządzania jakością. We wrześniu ub.r. przeszkolono wytypowaną w porozumieniu z Kierownikami zakładów i komórek organizacyjnych Kombinatu grupę pracowników w zakresie uzyskania uprawnień Audytora wewnętrznego. W trakcie tworzenia procedur i instrukcji roboczych SZJ ściśle współpracowano z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki. W grudniu ub.r. grupa audytorów wewnętrznych odbyła szkolenia doskonalące w zakresie przeprowadzania audytów wewnętrznych. W celu zapoznania się z pracą audytorów wewnętrznych i specyfiką przeprowadzania audytów, nasi audytorzy, dzięki przychylności Pełnomocnika Zarządu ds. ZSZ Koksowni Przyjaźń S.A. Krzysztofa Lebdowicza, uczestniczyli jako obserwatorzy w odbywających się audytach wewnętrznych w Koksowni Przyjaźń. W styczniu br., w ramach konkursu ofert została wybrana firma certyfikująca, którą został Polski Rejestr Statków i z którą Zarząd podpisał 3-letnią umowę w zakresie certyfikacji systemu zarządzania i realizacji audytów sprawdzających. Od stycznia br. rozpoczęły się również wdrożenia opracowanych wcześniej, poszczególnych dokumentów SZJ. Zakończenie opracowywania dokumentacji systemowej, tj. procedur, instrukcji roboczych, Księgi jakości i Polityki jakości, zaplanowane zostało w terminie do końca lutego 2013 roku. Należy podkreślić, że trochę komplikacji w opracowywanie dokumentacji systemowej wprowadziły zmiany związane ze zmianą schematu organizacyjnego Spółki w grudniu 2012 r., w którym nie tylko zmieniono nazwy i symbole komórek organizacyjnych, ale również ich zakresy działania, co wiązało się z koniecznością ponownego przeglądu opracowanych już dokumentów. Po około dwóch miesiącach od wdrożenia wszystkich dokumentów planujemy rozpoczęcie audytów wewnętrznych. Według naszych założeń audyt certyfikujący odbędzie się na koniec drugiego lub z początkiem trzeciego kwartału. Uzyskanie certyfikatu pozwoli nam na stabilizację tej normy w pracy naszej firmy oraz dalsze jej doskonalenie. Jan Pasz Pełnomocnik ds. ISO w KK Zabrze S.A. 18 Nr 2(12) luty 2013

18 VICTORIAnin zwycięzcą Henryk Walentas zwycięzcą Plebiscytu Sportowego Aglomeracji Wałbrzyskiej Szóstka na 6. Nasz Victorianin wpisał się na karty historii wybitnych osób związanych z regionalnym sportem jako najmocniejsze ogniwo wałbrzyskiej siatkówki. Wygrał zdecydowanie, otrzymując bezwzględną większość głosów 61,5%. Serdecznie gratulujemy i... czekamy na dalsze sukcesy!!! Henryk Walentas podczas codziennego służbowego obchudu Krótka historia człowieka sukcesu. Henryk Walentas, zawodowo Mistrz Odsiarczalni i Biologicznej Oczyszczalni Poprocesowych Wód Koksowniczych, w tym roku będzie obchodził jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. W Victorii jest cenionym producentem mikroorganizmów, dzięki którym nasze poprocesowe wody mają idealne parametry. Jego niedawnym zadaniem, zakończonym oczywiście sukcesem, był nadzór nad rozbudową i modernizacją oczyszczalni wód poprocesowych, których zwieńczeniem jest dzisiaj nowoczesny kompleks biochemicznej oczyszczalni. Jego motto życiowe to czego nie możesz pokonać pokochaj. Ceni profesjonalistów i tych, którzy są konsekwentni w działaniu. Wszystko postrzega takim jakie jest. Tata całe życie mi powtarzał, że w życiu trzeba mieć trzy zasady: po pierwsze myśleć, po drugie myśleć i po trzecie jeszcze raz myśleć! opowiada Marta, córka pana Henryka. Jego zdrowy rozsądek i umiejętność chłodnej oceny sytuacji pozwalają mu iść wciąż we właściwym kierunku, zachowując spokój i pewność siebie. Na każdym kroku łączy wizje z pasją i działaniem. Jest świetnym wędkarzem i doskonałym kompanem wypraw wędkarskich. Ma czuja i na swoim koncie ogromną ilość prób zanętowych. Ukochane ryby ojciec jest pasjonatem wędkarstwa mówi Marta. Rodzina wyznaje, że uwielbia czerninę przyrządzaną przez babcię i ma słabość do słodyczy. Jest zwolennikiem aktywnego wypoczynku, jeździ na rowerze, jest zapalonym działkowcem i grzybiarzem. Muzyka jest też jego pasją, towarzyszyła nam zawsze w domu, pamiętam jak miałam 5 lat i stał w kuchni na parapecie taki stary grundig na jedną kasetę, wtedy tato nagrywał piosenki z listy przebojów Trójki i utkwiła mi piosenka Kultu Arahia tata ma naprawdę dobry gust relacjonuje córka. Otoczony rodziną i przyjaciółmi, słucha muzyki klasycznej, uwielbia muzykę instrumentalną i rytmiczną, bo tańczyć też lubi. Patrzy w przeszłość, uśmiechając się i akceptując swoje życie takim, jakie ono jest. Zawsze był dla mnie największym autorytetem i guru. Do dziś jest jedyną osobą, która ma wpływ na moje decyzje. To z nim zawsze konsultuję najważniejsze rzeczy. po godzinach Od lewej: Rafał Kaczor (najlepszy wałbrzyski sportowiec, boks), Wojciech Zaręba (w imieniu Krzysztofa Sadłonia, II miejsce, boks), Dariusz Michalak (III miejsce, piłka nożna), Mariusz Burzyński (najlepszy sportowiec-student, boks), Zbigniew Grabowski (najlepszy trener, zapasy), Henryk Walentas (najlepszy działacz Aglomeracji Wałbrzyskiej, siatkówka), prof. Elżbieta Lonc (Rektor PWSZ w Wałbrzychu), Roman Szełemej (Prezydent Miasta Wałbrzycha) Pan Henryk podczas jednej z wypraw wędkarskich Rodzina to największy skarb pana Henryka Jest mądry, uczciwy, słowny. Nigdy nie były ważne dla niego pieniądze, tylko człowiek, który przed nim stoi i rozmawia... mówi Marta. Krótko mówiąc CZŁOWIEK SUKCESU! Wioletta Polak-Bodziony MAGAZYN KOKSOWNICZY 19

19

Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3

Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3 Nr 2(36) luty 2015 r. Koksownia Dębieńsko Koksownia Jadwiga Koksownia Przyjaźń Koksownia Radlin WZK Victoria S.A. w numerze: Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3 Uruchomienie systemu ERP str.

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str.

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str. Nr 4(14) kwiecień 2013 r. Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA str. 4 Uważać na rutynę! str. 6 8 Uroczysty Dzień Koksownika str. 11 Po męsku na argumenty str. 16 spis treści Z okazji naszego święta,

Bardziej szczegółowo

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str.

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str. Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja str. 3 Parlamentarzyści w Przyjaźni str. 4 Lider koksu odlewniczego... str. 5 Kombinat w pigułce str. 8 spis treści Wszystkim pracownikom Spółek wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13 Miesięcznik Koksowni Przyjaźń ISSN 1507-658X Nr 8/9 (124/125) VIII/IX 2011 r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Grupa Kapitałowa System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń

Bardziej szczegółowo

Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3. ARP i JSW KOKS wybudują elektrociepłownię. Czy 300 mld euro postawi Europę na nogi? str.

Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3. ARP i JSW KOKS wybudują elektrociepłownię. Czy 300 mld euro postawi Europę na nogi? str. Nr 4(38) kwiecień 2015 r. Koksownia Dębieńsko Koksownia Jadwiga Koksownia Przyjaźń Koksownia Radlin WZK Victoria S.A. w numerze: Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3 ARP i JSW KOKS

Bardziej szczegółowo

Więcej o manifestacji na s.2

Więcej o manifestacji na s.2 Ukazuje się od 1897 roku ISSN 0017-226X www.gornik.info.pl www.facebook.com/dwutygodnikgornik 15-30 kwietnia 2015 nr 8 (2003) GAZETA GÓRNICZA cena 1,85 zł (w tym 8 proc.vat) Więcej o manifestacji na s.2

Bardziej szczegółowo

Nowe inwestycje milowy krok w przyszłość

Nowe inwestycje milowy krok w przyszłość MAGAZYN KORPORACYJNY LIPIEC 2015 NR 3 (15) Katowice Airport Nowe inwestycje milowy krok w przyszłość NIE MA MIEJSCA NA BŁĘDY Kopalnie Bobrek i Piekary działają już w strukturach spółki Węglokoks Kraj.

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

Spotkanie w WZK VICTORIA SA

Spotkanie w WZK VICTORIA SA Nr 2 kwiecień 2012 r. Spotkanie w WZK VICTORIA SA str. 3 4 Jubileusze Dzień Hutnika str. 6 9 Kombinat w pigułce (3) str. 15 spis treści Z okazji Dnia Hutnika i Strażaka pracownikom spółek należących do

Bardziej szczegółowo

REBRANDING: Nowe życie, nowy garnitur MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS

REBRANDING: Nowe życie, nowy garnitur MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS GRUDZIEŃ 2012 NR 3 (5) MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS REBRANDING: Nowe życie, nowy garnitur Z POMOC Ą KREML A Władze Rosji ogł osił y plany zwiększenia w ydobycia węgla w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Śląski. Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA. www.kapitalslaski.pl. Kapitał Śląski. www.kapitalslaski.pl. Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Śląski. Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA. www.kapitalslaski.pl. Kapitał Śląski. www.kapitalslaski.pl. Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje czerwiec 2015 Śląski Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA Misją BetaMed SA jest praca nad nieustanną poprawą jakości życia osób wymagających wieloaspektowego leczenia,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki Taurona dla dzieci. Jesienna oferta. Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2. Tauron w kamerach National Geographic.

Bezpieczniki Taurona dla dzieci. Jesienna oferta. Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2. Tauron w kamerach National Geographic. Nr 10 (60) październik 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Jesienna oferta Taurona wywiad Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2 wydarzenia Tauron w kamerach National Geographic wydarzenia Bezpieczniki

Bardziej szczegółowo

nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą!

nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą! M i e s i ę c z n i k K o k s o w n i Pr z y j a ź ń S p. z o. o. w D ą b r o w i e G ó r n i c z e j I S S N 1 5 0 7-6 5 8 X Nr 7 (63) LIPIEC 2006 r. Rosną nowe węglopochodne str. 4-5 Zwyciężył kompromis

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

Kapitał Województwa Śląskiego

Kapitał Województwa Śląskiego 1 Wrzesień 2013 G o s p o d a r k a S a m o r z ą d y N a u k a I n n o w a c j e Możemy spodziewać się rekordowej frekwencji Piotr Uszok: Zarówno kongresy, jak i targi są niepowtarzalną okazją do przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk

Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk G A Z E T A F I R M O W A n r 6 ( 9 ) w r z e s i e ń 2 0 0 9 Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Kompanii Węglowej

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków SPIS TREŚCI Energia - towar na giełdzie 8 Rusza wolontariat Liczy

Bardziej szczegółowo

NIE STOIMY W MIEJSCU SUKCES I CO DALEJ GÓRNICTWO ZNÓW NA TOPIE

NIE STOIMY W MIEJSCU SUKCES I CO DALEJ GÓRNICTWO ZNÓW NA TOPIE G A Z E T A F I R M O W A n r 3 ( 3 6 ) m a r z e c 2 0 1 2 NIE STOIMY W MIEJSCU SUKCES I CO DALEJ GÓRNICTWO ZNÓW NA TOPIE W W W. K W S A. P L G A Z E T A F I R M O W A NASZA KOMPANIA Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK.

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK. 250 zł takie premie dla załogi wynegocjowała Solidarność w spólce Norman w Radzionkowie. WIĘCEJ» STRONA 4 Nr 29 2015 KATOWICE 20-26.08.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Niech święta Barbara chroni Was i prowadzi Z górniczym Szczęść Boże

Niech święta Barbara chroni Was i prowadzi Z górniczym Szczęść Boże G A Z E T A F I R M O W A n r 1 0 ( 5 4 ) l i s t o p a d 2 0 1 3 Niech święta Barbara chroni Was i prowadzi Z górniczym Szczęść Boże Zarząd i Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej W W W. K W S A. P L G A Z

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Nr 3 wrzesień 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Obligacje to pieniądze na inwestycje Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn SkidziŃ Wilczkowice

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

RUSZYŁA NOWA ŚCIANA W MARCELU strona 4. Gazeta firmowa nr 7 (62), lipiec 2014. www.kwsa.pl

RUSZYŁA NOWA ŚCIANA W MARCELU strona 4. Gazeta firmowa nr 7 (62), lipiec 2014. www.kwsa.pl Gazeta firmowa nr 7 (62), lipiec 2014 www.kwsa.pl W KOMPANII RUSZYŁA NOWA ŚCIANA W MARCELU strona 4 RO ZMOWA MIE SI ĄCA WYDARZENIA WITRYNA INNOWACYJNOŚCI Nauka schodzi pod ziemię Bobrek stawia na ekologię

Bardziej szczegółowo

Serock. - serce mazowsza. Tu między innymi kręcono Plebanię (art., str. 30-31) Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej

Serock. - serce mazowsza. Tu między innymi kręcono Plebanię (art., str. 30-31) Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej nr 84 2012 rok VIII ISSN 1733-6236 Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej Serock - serce mazowsza W Serocku jest wiele ciekawych miejsc, które promuje gmina. W mieście nie brakuje urokliwych

Bardziej szczegółowo

Atomowe. porozumienie. Dzień Inwestora Indywidualnego. Tauron awansuje w rankingach. Renesans węgla. Nr 10 (48) Październik 2012

Atomowe. porozumienie. Dzień Inwestora Indywidualnego. Tauron awansuje w rankingach. Renesans węgla. Nr 10 (48) Październik 2012 Nr 10 (48) Październik 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 strategia Dzień Inwestora Indywidualnego wydarzenia Atomowe BIZNES Tauron awansuje w rankingach porozumienie raport Renesans węgla wydarzenia

Bardziej szczegółowo