ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW 2000-2005"

Transkrypt

1 - 1- GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW (Literatura polska i obca w wyborze) Oprac. Ewa Wyglądała Warszawa 2006

2 - 2- GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ul. Limanowskiego Warszawa tel./fax BIBLIOGRAFIE (102) Professional development employee (select polish and foreign literature)

3 - 3- SPIS TREŚCI Przedmowa... 5 Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych... 7 Objaśnienia skrótów nazw instytucji wydawniczych Wykaz skrótów i symboli Spis bibliograficzny I.WIEDZA W ORGANIZACJI Organizacja ucząca się Zarządzanie wiedzą a. Systemy, metody, koncepcje b. Zarządzanie wiedzą w praktyce przedsiębiorstw Kapitał Intelektualny w organizacji a. Badanie, istota i wykorzystywanie b. Kwalifikacje / Zagadnienia ogólne / Kwalifikacje kadry kierowniczej / Kwalifikacje w różnych zawodach / Standardy kwalifikacji c. Umiejętności d. Kompetencje II. ROZWÓJ PRACOWNIKÓW Aspekty rozwoju zawodowego Szkolenia a. Problemy szkolenia pracowników / Zagadnienia ogólne / Szkolenie w różnych zawodach / Szkolenie w zakresie bhp / Szkolenie i przekwalifikowanie bezrobotnych b. Potrzeby szkoleniowe c. Przygotowanie i organizowanie szkoleń d. Metody szkoleń e. Ocena i efektywność szkoleń f. Finansowanie szkoleń III. OŚWIATA DOROSŁYCH IV. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE V. NOWE TECHNIKI W KSZTAŁCENIU DOROSŁYCH VI. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW UCZĄCYCH SIĘ VII. AWANS I KARIERA ZAWODOWA Indeks alfabetyczny

4 - 4- CONTENS Preface... 5 The register of periodical titles abbreviations... 7 The register of abbreviations of publishing institutions The register od abreviations and symbols The bibliographical register I.KNOWLEDGE IN THE ORGANIZATION Learning organization Knowledge management a. Systems, methods, conceptions b. Knowledge management in practice of enterprises Intellectual capital in the organization a. Research, nature and use b. Qualifications / General questions / Managerial staff qualifications / Professional qualifications / Qualifications standards c. Skills d. Competences II. EMPLOYEES DEVELOPMENT Aspects of professional development Trainings a. Employees training issues / General questions / Vocational training / Safety training / Training and retraining of unemployed b. Training needs c. Preparation and organization of training d. Training methods e. Assessment and efficiency of training f. Financing of training III. ADULT EDUCATION IV. CONTINUING EDUCATION V. NEW TECHNIQUES IN ADULT EDUCATION VI. RIHGTS EMPLOYEES IN TRAINING VII. PROMOTION AND PROFESSIONAL CAREER The alphabetical index

5 - 5- PRZEDMOWA System gospodarki rynkowej generuje procesy przyspieszonej globalizacji, której wpływy ujawniają się w każdej realizowanej przez firmę funkcji. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje funkcja personalna, bowiem to pracownicy są podmiotem obecnych zmian. Ich podmiotowość znajduje wyraz w potrzebie nie tylko kreowania zmian i zarządzania nimi, ale również przyswajania umiejętności dostosowywania się do tych zmian. Umiejętności te nabywają zarówno pracownicy, jak i cała organizacja. Współczesna firma jest zatem organizacją uczącą się. Tym samym w ramy jej funkcji personalnej włącza się niezmiennie ważne zadanie, które określić można terminem rozwoju pracowników. Rozwój potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwie stanowi dziś podstawowy warunek jego sukcesu. Przedsiębiorstwo jest tak dobre jak zatrudnieni w nim ludzie, ich wiedza, przedsiębiorczość, kreatywność, chęć do współpracy i nauki. Zarządzanie kapitałem intelektualnym staje się w gospodarce opartej na wiedzy kluczowym źródłem kreowania wartości przedsiębiorstwa. Troska o rozwój pracowników jest takim wskaźnikiem postępu społecznego, który umożliwia weryfikację decyzji zarządzających gospodarką na poziomie państwa, regionu, branży, przedsiębiorstwa czy najmniejszej komórki organizacyjnej firmy. Troska ta odzwierciedla poziom świadomości decydentów menedżerów w sprawie roli i znaczenia personelu w rozwoju firmy. Prezentowana bibliografia "Rozwój zawodowy pracowników" zawiera literaturę polską i obcą z tego zakresu z lat Rejestruje wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism oraz materiały z konferencji. Całość liczącą 1367 pozycje usystematyzowano w siedmiu działach głównych: I. Wiedza w organizacji ; II. Rozwój pracowników ; III. Oświata dorosłych ; IV. Kształcenie ustawiczne ; V. Nowe techniki w kształceniu dorosłych ; VI. Uprawnienia pracowników uczących się ; VII. Awans i kariera zawodowa.

6 - 6- Przy gromadzeniu materiałów korzystano z katalogów i bibliografii Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz z baz Biblioteki Narodowej Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera niezbędne elementy identyfikujące daną publikację. W ramach działów zastosowano szeregowanie alfabetyczne, z wyjątkiem działu Metody szkolenia, gdzie wyróżniono (pogrubiając ich nazwy) poszczególne techniki szkolenia. W niektórych działach zastosowano odsyłacze prowadzące do pozycji o pokrewnej problematyce zarejestrowanych w innym dziale. Bibliografię uzupełniają: wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych, a także indeks alfabetyczny. Warszawa, listopad 2006

7 - 7- WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH Acta Elb. - Acta Elbingensia Acta Sci. Acad. Ostrov. - Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Acta UL, Fol. Oecon. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica Acta UNC, Socjol. Wych. - Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania Ann. UMCS, Sect. H - Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia Ann. UMCS, Sect. J - Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia Antidotum - Antidotum. Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej Arb. Arb.r. - Arbeit und Arbeitsrecht Arb. Beruf - Arbeit und Beruf Arb. Wirtsch. - Arbeit und Wirtschaft Archeion Arg. Oecon. - Argumenta Oeconomica Atest - Atest. Ochrona Pracy Aux. Soc. - Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne Bad. Nauk. / WSUmiej. Kielce - Badania Naukowe / Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach Bank i Kredyt Berufsbildung Bezp. Pr. - Bezpieczeństwo Pracy Bibl. Zachodniopomor. - Bibliotekarz Zachodniopomorski Bibliotekarz Biul. Inf. KUP - Biuletyn Informacyjny Krajowego Urzędu Pracy Biul. Inst. Spaw. Gliw. - Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Br. J. Ind. Relat. - British Journal of Industrial Relations Casus - Casus : kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządnych Kolegiów Odwoławczych Čelov. Tr. - Čelovek i Trud Chem w Szk. - Chemia w Szkole Chowanna Compens. Benef. Rev. - Compensation and Benefits Review Człow. Ruch - Człowiek i Ruch Droit Soc. - Droit Social Dydakt. Lit. Dydaktyka Literaury Dyr. Szk. - Dyrektor Szkoły Dz. U. - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Eduk. Biol. Środ. - Edukacja Biologiczna i Środowiskowa Eduk. dla Bezp. - Edukacja dla Bezpieczeństwa Eduk. Ekon. Menedż. - Edukacja Ekonomistów i Menedżerów Eduk. Humanist. (Szczec.) - Edukacja Humanistyczna (Szczecin) Eduk. Otwarta - Edukacja Otwarta Eduk. Ustaw. Doros. - Edukacja Ustawiczna Dorosłych Edukacja Ekon. Humanist. - Ekonomia i Humanistyka Ekon. Organ. Przeds. - Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa E-Mentor Empl. Relat. - Employee Relations Eur. Ind. Relat. Rev. - European Industrial Relations Review Finan. Bank. Ubezp. - Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia Finan. Zarz. Inż. - Finanse, Zarządzanie, Inżynieria Fir. Rynek - Firma i Rynek Fol. Turist. - Folia Turistica Forum Akad. - Forum Akademickie Forum Hum. - Forum Humanistów Forum Nauk. WSZarz. Wroc. - Forum Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu Forum Ośw. - Forum Oświatowe Gaz. Praw. - Gazeta Prawna Geogr. w Szk. - Geografia w Szkole

8 - 8- Głos Naucz. - Głos Nauczycielski Gospod. Nar. - Gospodarka Narodowa Gospod. Prakt. Teor. - Gospodarka w Praktyce i Teorii Gutenberg Hand. Wewn. - Handel Wewnętrzny Harv. Bus. Rev. Pol. - Harvard Business Review Polska Humaniz. Pr. - Humanizacja Pracy [w 1999 r. zm. tyt. na Humanizacja Pracy - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, w 2001 powrót do tyt. Humanizacja Pracy wyd. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Humaniz. Pr. Zarz. - Humanizacja Pracy - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [w 2001 r. zm. tyt. na Zarządzanie Zasobami Ludzkimi] Ind. Labor Relat. Rev. - Industrial and Labor Relations Review Ind. Relat. Industrial Relations. A Journal of Economy and Society Inspektor Pr. - Inspektor Pracy Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. - The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations Int. J. Hum. Resour. Manage. - The International Journal of Human Resource Management Int. Migr. - International Migration IRS Employ. Rev. - Industrial Relations Services Employment Review J. Labor Econ. - Journal of Labor Economics Jęz. Obce Szk. - Języki Obce w Szkole Katecheta Kontr. Państ. - Kontrola Państwowa Kształc. Zaw. Pedagog. - Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia Kult. Eduk. - Kultura i Edukacja Kult. Fiz. - Kultura Fizyczna Kwart. Eduk. - Kwartalnik Edukacyjny Labour Labour Econ. - Labour Economics Labour Mark. Trends - Labour Market Trends Labour Res. - Labour Research, Logistyka Management Manager Manager Magazin Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej Med. Pr. - Medycyna Pracy Mon. Labor Rev. - Monthly Labor Review Monit. Prawa Pr. - Monitor Prawa Pracy : zmiany, orzecznictwo, praktyka Monit. Unii Eur. - Monitor Unii Europejskiej Myśl Ekon. Praw. - Myśl Ekonomiczna i Prawna Naucz. Szk. - Nauczyciel i Szkoła Nauk. Szk. Wyż. - Nauka i Szkolnictwo Wyższe Nauka Neodidagmata New Technol. Work Employ. - New Technology, Work and Employment Not. Płoc. - Notatki Płockie Nowa Eduk. Zaw. - Nowa Edukacja Zawodowa Nowa Szk. - Nowa Szkoła Nowy Test Occup. Outlook Q. - Occupational Outlook Quarterly Optimum-Stud. Ekon. - Optimum - Studia Ekonomiczne [poprz. pt. Studia Ekonomiczne] Organ. Kier. - Organizacja i Kierowanie Ośw. Wych. - Oświata i Wychowanie Oświatowiec Pampaedia - Pampaedia. Leszczyńskie Studia Humanistyczne / Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie Pedagog. Pr. - Pedagogika Pracy Pedagog. Społ. - Pedagogika Społeczna Pers. Rev. - Personnel Review Personal - Personal. Zeitschrift für Human Resource Management Personel Zarz. - Personel i Zarządzanie

9 - 9- Pien. Więź - Pieniądze i Więź Podl. Kwart. Humanist. - Podlaski Kwartalnik Humanistyczny Podl. Zesz. Pedagog. - Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne Pol. Forum Psychol. - Polskie Forum Psychologiczne Polit. Społ. - Polityka Społeczna Polonistyka Por. Gaz. Praw. - Poradnik Gazety Prawnej Pr. Mater., Wydz. Zarz. UGdań. - Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Pr. Mzda - Práce a Mzda Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan. - Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Pr. Nauk. AE Wroc. - Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Pr. Nauk. Kated. Ekon. / PGdań. - Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem / Politechnika Gdańska Pr. Nauk. Kated. Zarz. / AM Gdynia - Prace Naukowe Katedry Zarządzania / Akademia Morska w Gdyni Pr. Nauk., Organ. Przem. / PWarsz. - Prace Naukowe. Organizacja i Zarządzanie Przemysłem / Politechnika Warszawska Pr. Nauk., Pedagog. / PRadom - Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego Pr. Nauk., Pedagog. / WSP Częst. - Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie Pr. Rehab. Niepełnospr. - Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych : rehabilitacja - prawo - finanse - zarządzanie - technika Pr. Soc. - Praca Socjalna Pr. Soc. Polit. - Práca a Sociálna Politika Pr. Zabezp. Społ. - Praca i Zabezpieczenie Społeczne Pracodaw. Prac. - Pracodawca i Pracownik Prakseologia Prawo Przeds. - Prawo Przedsiębiorcy Prawo Unii Eur. - Prawo Unii Europejskiej w praktyce : podatki, finanse, przedsiębiorczość Principia - Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej / Niezależne Zrzeszenie Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Probl. Porad. Psychol. - Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego Probl. Turyst. Hotel. - Problemy Turystyki i Hotelarstwa Probl. Zarz. - Problemy Zarządzania Prometeusz - Prometeusz : kwartalnik naukowy Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie Prz. Bibl. - Przegląd Biblioteczny Prz. Geod. - Przegląd Geodezyjny Prz. Organ. - Przegląd Organizacji Prz. Psychol. - Przegląd Psychologiczny Prz. Socjol. - Przegląd Socjologiczny Prz. Ubezp. dla Ciebie - Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie Prz. Ubezp. Społ. Zdr. - Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych Przyj. przy Pr. - Przyjaciel przy Pracy Przysp. Obron. Szk. - Przysposobienie Obronne - Obrona Cywilna w Szkole Przyszłość Psyche - Psyche. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński Radca Praw. - Radca Prawny : czasopismo Samorządu Radców Prawnych Regiony Pol. - Regiony Polski Rev. Int. Trav. - Revue Internationale du Travail Rev. IRES - La Revue de la Institut de Recherches Economiques et Sociales Rocz. Andragog. - Rocznik Andragogiczny Rocz. Pedagog. - Rocznik Pedagogiczny Ruch Pedagog. - Ruch Pedagogiczny Rynek Pr. - Rynek Pracy Rzeczpospolita Serw. BHP - Serwis BHP Serw. Praw.-Prac. - Serwis Prawno-Pracowniczy Słup. Stud. Region. - Słupskie Studia Regionalne Służ. Cyw. - Służba Cywilna

10 - 10- Służ. Prac. - Służba Pracownicza Sociol. Trav. - Sociologie du Travail Sport. Wyczyn. - Sport Wyczynowy Stat. Focus - Statistics in Focus Stud. Gdań. / Gdań. WSHumanist. - Studia Gdańskie / Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Stud. Pr. Kol. Zarz. - Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Stud. Rozw. Dol. Śl. - Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska Stud. Społ.-Ekon. - Studia Społeczno-Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku. Zeszyt Naukowy, Seria C Szk. Zaw. - Szkoła Zawodowa Śl. Opol. - Śląsk Opolski Teraź. Człow. Eduk. - Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja Tor. Stud. Dydakt. - Toruńskie Studia Dydaktyczne Tr. Rub. - Trud za Rubežom Trav. Hum. - Le Travail Humain Turyst. Hotel. - Turystyka i Hotelarstwo / Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi Turyzm - Turyzm / Uniwersytet Łódzki Unia Eur. - Unia Europejska Vie Soc. - Vie Sociale Vocat. Train. - Vocational Training : European journal Vopr. Èkon. - Voprosy Èkonomiki Wiad. Stat. - Wiadomości Statystyczne Women Manage. Rev. - Women in Management Review Work Employ. Soc. - Work, Employment and Society WSI Mitt. - WSI Mitteilungen : Monatszeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans Bockler Stiftung Wspólne Tematy Współcz. Zarz. - Współczesne Zarządzanie WUG - WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie : kwartalnik Wyższego Urzędu Górniczego Wych. na co Dzień - Wychowanie na co Dzień Wych. w Przedszk. - Wychowanie w Przedszkolu Z. Arb.wissensch. - Zeitschrift für Arbeitswissenschaft Z. Unterneh.entwickl. Ind. Eng. - Zeitschrift für Unternehmensentwicklung und Industrial Enginnering Z Życia ZUS - Z Życia ZUS : miesięcznik pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zag. Naukozn. - Zagadnienia Naukoznawstwa Zag. Tech.-Ekon. - Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne Zamoj. Stud. Mater. - Zamojskie Studia i Materiały Zarz. Eduk. - Zarządzanie i Edukacja Zarz. Zasob. Ludz. - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zdr. Publ. - Zdrowie Publiczne Zesz. Form. Katech. - Zeszyty Formacji Katechetów Zesz. Nauk. / AE Krak. - Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie Zesz. Nauk. / AE Pozn. - Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Zesz. Nauk. / AMW - Zeszyty Naukowe. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. - Zeszyty Naukowe. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Zesz. Nauk. / SWWłodk. Płock - Zeszyty Naukowe / Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Zesz. Nauk. / Śl. WSZarz. Katow. - Zeszyt Naukowy / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Zesz. Nauk. / WSCel. Warsz. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Celna w Warszawie Zesz. Nauk. / WSE Nisko - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Nisku [w 2001 r. zm. tyt. na Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli] Zesz. Nauk. / WSE Stal. Wola - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli [poprz. pt. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Nisku] Zesz. Nauk. / WSE Warsz. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie Zesz. Nauk. / WSEI Warsz. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie Zesz. Nauk. / WSSuw.-Mazur. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska w Suwałkach Zesz. Nauk. / WSZarz. Warsz. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie Zesz. Nauk., Ekon. / UOpol. - Zeszyty Naukowe. Ekonomia / Uniwersytet Opolski

11 - 11- Zesz. Nauk., Organ. / PŁódz. - Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska Zesz. Nauk. PPozn., Humanist. - Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Humanistyka i Nauki Społeczne Zesz. Nauk. PPozn., Organ. - Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie Zesz. Nauk., Pr. Inst. Ekon. Przeds. / USzczec. - Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk., Pr. Kated. Makroekon. / USzczec. - Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Makroekonomii / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. Chorz. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Zesz. Nauk. WSBank. Wroc. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3 - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 3 Nauki Ekonomiczne i Informatyka Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie Zesz. Nauk. WSZarz. Personel. Warsz. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Zarz. Market. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing Zesz. Nauk. WSZiP Łomża - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego Zesz. Nauk., Zarz. / WSKZ Pozn. - Zeszyty Naukowe. Zarządzanie i Komunikacja / Wyższa Szkoła Kmunikacji i Zarządzania Zesz. Teor. Rachun. - Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Zesz. Wszechn. Świętokrz. - Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej Życie Szk. - Życie Szkoły OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW NAZW INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH A. Marszałek - Wydawnictwo Adam Marszałek Ag. Gospod., Nauki Organ. - Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji AKADE - Wydawnictwo AKADE Alpha - Wydawnictwa Profesjonalne ALPHA pro Sp. z o.o. Antykwa - Oficyna Wydawnicza Antykwa C. H. Beck - Wydawnictwo C. H. Beck Difin - Centrum Doradztwa i Informacji "Difin" Doc. Fr. - La Documentation Française Dom Wydaw. Rebis - Dom Wydawniczy Rebis Dom Wydaw. ABC - Dom Wydawniczy ABC, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Elipsa - Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa Eurydice - Eurydice. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Galaktyka - Galaktyka, Sp. z o.o Garmond - Garmond Oficyna Wydawnicza Gdań. Wydaw. Psychol. - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GIG - Główny Instytut Górnictwa Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls ITE - Instytut Technologii Eksploatacji Liber - Wydawnictwo K.E. Liber, spółka cywilna, Krzysztof Kołakowski, Katarzyna Buchla Macmillan - Macmillan Press ODiDK - Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Of. Eduk. Wydaw. empi 2 - Oficyna Edukacyjna Wydawnictwa empi 2, spółka cywilna Of. Wydaw. WSHiP - Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Office Offi. Publ. EC - Office for Official Publications of the European Communities Organon - Wydawnictwo Organon ORGMASZ - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ Palgrave Macmillan Petit - Wydawnictwo Petit

12 - 12- Placet - Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Placet Pol. Wydaw. Ekon. - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Poltext Prentice-Hall Promotor Studio EMKA - Wydawnictwo Studio EMKA Śl. Wydaw. Nauk. WSZiNS - Ślaskie Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach Tarbonus - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TARBONUS, spółka cywilna Wydaw. "Bibl. Prac." - Wydawnictwo "Biblioteczka Pracownicza" Wydaw. AE Katow. - Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach Wydaw. AE Pozn. - Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydaw. Akad. "Żak" - Wydawnictwo Akademickie "Żak" Wydaw. Akad. Bydg. - Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego Wydaw. ITE - Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji Wydaw. Nauk. DSWE TWP - Wydawnictwa Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu Wydaw. Nauk. PWN - Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. Wydaw. Nauk. UAM - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec. - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Wydaw. Nauk. WSKup. - Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej Wydaw. Nauk. Wydz. Zarz. UW - Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW Wydaw. Politech. Częst. - Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej Wydaw. Szk. PWN - Wydawnictwo Szkolne PWN Wydaw. Uczel. SGH - Wydawnictwo Uczelniane Szkoła Główna Handlowa Wydaw. UMCS - Wydawnictwa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej Wydaw. Uniw. Gdań. - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Wydaw. Uniw. Łódz. - Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego Wydaw. Uniw. Opol. - Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego Wydaw. Uniw. Warm.-Mazur. - Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Wydaw. Uniw. Wroc. - Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego Wydaw. WSPiZ - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie Wydaw. WSZ Edukacja - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Zysk i S-ka - Zysk i S-ka Wydawnictwo WYKAZ SKRÓTÓW aut. - autor bibliogr. - bibliografia cz. - część dod. - dodatek dot. - dotyczy éd. - éditeur ed. - editor Hrsg. - herausgeber in. - inni konf. - konferencja m. in. - między innymi nauk. - naukowa nr - numer omów. - omówienie oprac. - opracowanie poz. - pozycja przekł. - przekład rec. - recenzja red. - redakcja rés. - résumé rez. - rezjume rozm. - rozmowa s. - strona ser. - seria spec. - specjalny summ. - summary t. - tom tab.- tabela tabl. - tablica tł. - tłumaczenie tyg. - tygodnik vol. - volumen wkł. - wkładka wyd. - wydanie wykr. - wykres z. - zeszyt zob. - zobacz

13 - 13- I. WIEDZA W ORGANIZACJI 1. Organizacja ucząca się 1. CZEGO uczą się organizacje uczące się? / A. Bisaga // Zesz. Nauk., Ekon. / UOpol , z. 27, s CZYM jest ucząca się organizacja? / D. Elsner // Nowa Eduk. Zaw , nr 4, s DYNAMIKA organizacji opartej o wiedzę / A. Chodyński // Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Zarz. Market , z. 1, s INDYWIDUALNE i zespołowe szkolenie : organizacje uczące się / E. Małysz-Musiał = poz INFORMATYCZNA organizacja projektowa jako organizacja ucząca się : ujęcie modelowe / M. Dyczkowski // Pr. Nauk. AE Wroc , n 1094, ser. Informatyka Ekonomiczna, nr 8, s bibliogr. 26 poz. summ. 5. INTELIGENTNE firmy i pracownicy wiedzy / J. Szaban // Ekon. Organ. Przeds , nr 7, s , tab. summ. JAKOŚĆ zasobów pracy : kultura, kompetencje, konkurencyjność / red. A. Sajkiewicz = poz Z treści: Juchnowicz M.: Motywowanie pracowników w inteligentnej organizacji. 6. KONCEPCJA organizacji uczącej się / B. Mikuła // Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan , nr 4, s bibliogr. summ. 7. KONKURENCYJNOŚĆ organizacji opartych na wiedzy / E. Stańczyk-Hugiet // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 998, ser. Zarządzanie, nr 1, s KSZTAŁCENIE i rozwój zawodowy nauczyciela w przestrzeni organizacji uczącej się / W. Dróżka = poz KULTURA organizacyjna sprzyjająca innowacyjności a organizacja ucząca się i intelektualna / J. Stankiewicz // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 879, s KULTURA organizacyjna wspierająca procesy uczenia się biblioteki akademickiej / B. Jaskowska // Prz. Bibl , z. 2, s bibliogr. 18 poz. summ. Organizacja ucząca się. 10. KULTURA sprzyjająca uczeniu się organizacji - krok w kierunku przedsiębiorstwa przyszłości / S. Trzcieliński // Zesz. Nauk. PPozn., Organ , z. 30, s bibliogr. summ. 11. "LEKKOŚĆ słowa" : kilka uwag o zarządzaniu złożoną uczącą się organizacją fraktalną w turbulentnym globalnym otoczeniu / Cz. Mesjasz // Prz. Organ , nr 2, s LERNENDE Organisation? Anatomie eines Begriffs mit Anwendungsrezept / W. Simon // Personal , nr 11, s

14 - 14- Ucząca się organizacja - anatomia pojęcia i recepta jego zastosowania. 13. Die LERNENDE Organisation - Herausforderung auf Dauer / A. Richter, M. Kaufmann // Arb. Arb.r , nr 1, s Uczące się organizacje - nowe wyzwanie. LUDZIE organizacji uczących się / B. Mikuła = poz MANAGEMENT-Förderkreise als Arenen organisationalen Lernens / M. Touet, K. Hohlfeldt // Personal. 2000, nr 11, s Organizacja ucząca się. 15. METODA badania zdolności organizacji do uczenia się na poziomie strategicznym / B. Nogalski, B. M. Surawski // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 916, t. 2, s MODEL uczenia się organizacji / J. Rokita // Organ. Kier , nr 4, s bibliogr. 7 poz. Opracowanie poświęcone modelowi uczenia się organizacji E. C. Nevisa, A. J. Di Bella i J. M. Goulda. Omów. część opisową, charakteryzującą sposób i miejsce uczenia się oraz normatywną, zawierającą charakterystykę czynników ułatwiających ten proces. 17. NIE tylko duża może być uczącą się organizacją czyli szkolenia i rozwój pracowników w małej firmie / M. Sidor-Rządkowska // Personel Zarz , nr 1, s O ZWIĄZKACH między kulturą organizacyjną a organizacją uczącą się / Ł. Sułkowski // Prz. Organ , nr 4, s. 9-11, tab. 19. OBSZARY diagnozowania zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się / M. Czerska, R. Rutka // W: Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską / red. H. Bieniok. - Katowice : Wydaw. AE, S OD koncepcji Deminga do uczącej się organizacji / B. Poskrobko, A. Zubalewicz // W: Od integracji systemów zarządzania do TQM / red. J. Ejdys, A. Matuszak-Flejszman ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. - Poznań : PZIiTS, S ORGANIZACJA inteligentna / K. Perechuda // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 847, ser. Materiały Konferencyjne, s , tab. 22. ORGANIZACJA inteligentna a organizacja ucząca się / B. Mikuła, B. Ziębicki // Prz. Organ , nr 5, s , tab. ORGANIZACJA jakości a organizacja ucząca się / H. Jagoda, E. Tabaszewska = poz ORGANIZACJA tradycyjna - ucząca się - inteligentna : różnice i podobieństwa / E. Tabaszewska // Prz. Organ , nr 3, s , tab. bibliogr. 24. ORGANIZACJA ucząca się / A. Fazlagić // Dyr. Szk , nr 5, s ORGANIZACJA ucząca się / E. Stańczyk-Hugiet // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu / red. R. Krupski. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., S

15 ORGANIZACJA ucząca się / J. Rokita. - Katowice : Wydaw. AE, s. - (Prace Naukowe / AE). - Bibliogr. s Rec.: Zimniewicz K. // Organ. Kier , nr 4, s ORGANIZACJA ucząca się a wybrane współczesne koncepcje zarządzania / K. Ćwik // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 923, s , bibliogr. 12 poz. summ. Koncepcja organizacji uczącej się, jej założenia i cechy charakterystyczne oraz porównanie jej z innymi wybranymi współczesnymi koncepcjami zarządzania. 28. ORGANIZACJA ucząca się i organizacja inteligentna - podobieństwa i różnice / A. M. Trzaskowska- Bogusz // Pr. Nauk. Kated. Zarz. / AM Gdynia , nr 5, s bibliogr. 29. ORGANIZACJA ucząca się - jej istota i założenia / V. Wróblewska // Ekon. Organ. Przeds , nr 11, s , tab. bibliogr. 18 poz. summ. 30. ORGANIZACJA ucząca się - koncepcja teoretyczna i praktyka działania przedsiębiorstw / A. Woźniakowski // W: Przyszłość pracy w XXI wieku / red. S. Borkowska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, S ORGANIZACJA ucząca się - model doskonałego przedsiębiorstwa / S. Sąpór // Współcz. Zarz , nr 1, s bibliogr. ORGANIZACJE inteligentne i ich menedżerowie / J. Burda = poz ORGANIZACJE uczące się / J. Wachowiak // Forum. Ośw , t. 2, s ORIENTACJA na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa : konceptualizacja badań / J. Mazur, M. Rószkiewicz, M. Strzyżewska // Współcz. Zarz , nr 1, s PIĄTA dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / P. M. Senge. - Wyd Kraków: Of. Ekon., s. - (Publikacja Biznesowa). 35. PIĘĆ warunków organizacji uczącej się / Sz. Kudła, J. Banasiak, M. Sobociński. - Cz. 1-2 // Personel Zarz , nr 24, s , tab. ; 2002, nr 1, Cz. 1. Jak inspirować pracowników do nieustającej nauki ; cz. 2. Przykłady udanych i nieudanych realizacji w firmach zagranicznych i polskich. 36. POLSKA szkoła jako organizacja ucząca się / A. Fazlagić // E-Mentor , nr 3, s PROBLEM pomiaru wartości niematerialnych w organizacji uczącej się / J. Purgał-Popiela = poz PROCES kreowania organizacji uczącej się / B. Ziębicki // Zesz. Nauk. / AE Krak , nr 616, s bibliogr. summ. Próba odpowiedzi na pytanie jakie kryteria powinna spełniać organizacja, aby możliwe było przekształcenie jej w organizację uczącą się oraz jak powinien przebiegać sam proces zmian. PROCES szkolenia w organizacji uczącej się a rzeczywistość polskich przedsiębiorstw / J. Koprowicz = poz. 692.

16 PROCESY uczenia się w organizacji / B. Mikuła // Zesz. Nauk. / AE Krak , nr 672, s , tab. bibliogr. 19 poz. summ. Organizacje oparte na wiedzy. 39. PROCESY uczenia w organizacji i aliansie strategicznym / M. Dolińska // Prz. Organ , nr 1, s , tab. bibliogr. 14 poz. 40. PRZEDSIĘBIORSTWO budowlane uczącą się organizacją, możliwości i bariery / A. Szydlik- Leszczyńska // Eduk. Ustaw. Doros , nr 4, s bibliogr. 12 poz. Omów. pojęcia, cech organizacji uczącej się oraz wytycznych umożliwiających przedsiębiorstwu budowlanemu w praktyce stać się organizacją uczącą się. 41. PRZEDSIĘBIORSTWO oparte na wiedzy (the knowledge business) / A. Fazlagić // Bank i Kredyt , nr 10, s bibliogr. summ. 42. PRZEDSIĘBIORSTWO uczące się / P. Kądzielski, A. Średzińska. - Cz. 1-2 // Manager , nr 4, s , tab. bibliogr. 6 poz. ; nr 5, s , tab. Przedsiębiorstwo uczące się, czyli oparte na tzw. modelu myślowym kształtowania wśród pracowników wizji przyszłości przedsiębiorstwa. 43. PRZEKSZTAŁCANIE MŚP [małych i średnich przedsiębiorstw] w przedsiębiorstwa inteligentne / L. Białoń, M. Zagórska // Ekon. Organ. Przeds , nr 4, s , tab. summ. 44. ROLA kadry kierowniczej w procesie kształtowania kultury uczących się organizacji / A. Sitko-Lutek // W: Metody i narzędzia doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem / red. E. Skrzypek. - Lublin : Wydaw. UMCS, S ROLA kierownictwa we wdrażaniu koncepcji organizacji uczącej się / J. Skalik // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 871, s ROLA kultury organizacyjnej w procesie uczenia się / H. Obora // Zesz. Nauk. / AE Krak , nr 616, s bibliogr. summ. 47. ROLA wiedzy w organizacji uczącej się / A. Baca // Zesz. Nauk. / SWWłodk. Płock , vol. 20, s bibliogr. ROZWÓJ pracowników w organizacji uczącej się / E. Kolasińska = poz STRATEGICZNE zarządzanie zasobami ludzkimi - w stronę paradygmatu organizacji uczącej się / Z. Dworzecki // Zarz. Zasob. Ludz , nr 1, s bibliogr. M. in. koncepcja organizacji uczącej się, nowa rola menedżera w takiej organizacji, zarządzanie wiedzą i informacjami jako kluczowymi wyznacznikami organizacji uczącej się. 49. SZKOŁA ucząca się - rozwój organizacyjny szkoły szansą rozwoju szkoły od wewnątrz / M. Dobijański // Podl. Zesz. Pedagog , nr 9, s TRANSFORMACJA małych przedsiębiorstw w organizacje uczące się i inteligentne - postawy i bariery przemian / A. Sokołowska // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 1014, s , tab. bibliogr. 4 poz. summ.

17 TWÓRCZOŚĆ w organizacji uczącej się - imperatyw ciągłej transgresji / P. Siwiec // Prz. Organ , nr 3, s , tab. 52. UCZ się organizacjo czyli jak wiedza pomaga zdobywać przewagę konkurencyjną / M. Fryczyńska // Personel Zarz , nr 24, s UCZĄCE się firmy - moda czy konieczność / H. Guryn // Personel Zarz , nr 1, s * Ucząca się organizacja - sposób na (prze)życie / H. Guryn // Tamże, nr 2, s UCZĄCE się przedsiębiorstwa wirtualne / Z. Kierzkowski // Prakseologia , nr 145, s bibliogr. 12 poz. summ. 55. WDRAŻANIE koncepcji organizacyjnego uczenia się / D. Gach, B. Ziębicki // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 923, s , tab. bibliogr. 7 poz. summ. Istota organizacyjnego uczenia się poprzez wykorzystanie "spirali wiedzy". Warunki jakie musi spełniać organizacja, aby mogła być zastosowana koncepcja organizacyjnego uczenia się. Omówiono etapy postępowania podczas wdrażania koncepcji organizacyjnego uczenia się opracowane w oparciu o doświadczenia największych firm światowych: Motorola, Xerox, Ford, Motor Company, Volvo, Glaxo-Wellcome, National Health Service i Mci. 56. WIEDZA w przedsiębiorstwach jako organizacjach uczących się / A. Kijewska // Organ. Kier , nr 3, s bibliogr. 12 poz. summ. 57. WIEDZA warunkiem życia organizacji / S. Adamkowski // Zesz. Nauk. / SWWłodk. Płock , vol. 20, s WYBRANE aspekty tworzenia organizacji uczącej się / B. Mikuła, B. Ziębicki // Zesz. Nauk. AE Krak , nr 647, s tab. bibliogr. summ. 59. WYMAGANIA organizacji uczącej się / Cz. Sikorski // W: Socjologia gospodarki : rynek, instytucje, zarządzanie / red. K. Konecki [i in.]. - Łódź : Wydaw. Nauk. WSKup, S ZARZĄDZANIE przedsiębiorstwem przyszłości : koncepcje, modele metody / red. K. Perechuda. - Warszawa : Placet, s. - (Biblioteka Biznesmena). - Tabele. - Bibliogr. Z treści: Sieja Z.: Przedsiębiorstwo inteligentne (s ). - Niemczyk J.: Organizacja ucząca się (s ). 61. ZARZĄDZANIE przez prawo do rozwoju w organizacjach inteligentnych / M. Morawski // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 969, s ZARZĄDZANIE wiedzą / A. Fazlagić = poz M. in. omów. nowego typu przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa wiedzy). ZARZĄDZANIE wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych / red. W. M. Grudzewski, J. Merski = poz Cz Z treści: Ochinowski T., Grzywacz W.: Organizacje "inteligentne inaczej". Zjawisko kultu korporacyjnego w firmach działających na terenie Polski. - Kowalewski T.: Uczelnia jako organizacja ucząca się. - Kołodziejczyk B.: Systemy zapewniania jakości jako wstęp do tworzenia organizacji inteligentnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Cz Z treści: Biniasz D.: Nowe spojrzenie na organizację w dobie e-gospodarki. - Kołodziejczyk B.: Systemy zapewnienia jakości jako wstęp do tworzenia organizacji inteligentnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. ZARZĄDZANIE wiedzą wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw / W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk = poz. 147.

18 - 18- M. in.funkcjonowanie i struktura organizacji inteligentnej oraz jej zakres działania. 62. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski. - Kraków : Of. Ekon., s. - Tabele. - Bibliogr. Z treści: Andrzejczak A.: Od szkolenia do organizacyjnego uczenia się (s ). - Hasińska Z.: Instytucjonalne uwarunkowania kształcenia ustawicznego (s ). - Rybak M.: Zintegrowane uczenie się organizacji a zarządzanie zasobami ludzkimi (s ). - Miś A.: Wiedza jako instrument kariery w organizacji nowego typu (s ). - Niedzielski E., Walkowiak R.: Kompetencje menedżerskie w dobie globalizacji (kontekst terminologiczno-metodyczny) (s ). - Listwan T., Stępczak S.: Profil kwalifikacyjny euromenedżera (s ). - Chełpa S.: Wiedza ukryta kierowników - podstawy teoretyczne i diagnoza (s ). - Feliniak U., Rogozińska-Pawełczyk A.: Rozwój kompetencji pracowników bezpośredniego kontaktu w bankach (s ). Jamka B.: Zarządzanie karierą w polskich przedsiębiorstwach a charakterystyka "nowego "pracownika - wyniki badań (s ). Rec.: Lipka A. // Prz. Organ , nr 11, s ZDOLNOŚĆ przedsiębiorstwa do uczenia się / J. Batorski // Humaniz. Pr. Zarz , nr 6, s bibliogr. Przedstawiono sposoby pojmowania organizacji uczącej się oraz jej cechy charakterystyczne, które stanowią podstawę budowy narzędzia badawczego - diagnozy orientacji przedsiębiorstwa na uczenie się. Artykuł zawiera także wyniki badań cech 20 średnich polskich przedsiębiorstw, umożliwiających ocenę ich zdolności do uczenia się. 2. Zarządzanie wiedzą a. Systemy, metody, koncepcje 64. CECHY współczesnych systemów zarządzania wiedzą - wiedza, innowacje a kluczowe kompetencje firmy / S. Łobejko // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar , T. 89 s CZŁOWIEK a rynek / red. S. Partycki = poz Z treści: Suchacka M.: Socjologiczne aspekty zarządzania wiedzą. 65. CZŁOWIEK jako podmiot edukacji w procesie zarządzania wiedzą / M. Zalewska // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 923, s tab. bibliogr. 8 poz. 66. CZYNNIK ludzki w procesie zarządzania innowacjami / red. nauk. A. Sosnowska ; Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. - Warszawa : Wydaw. Uczel. SGH, s. - Bibliogr.- (Materiały i Prace / IFGN ; t. 85). Z treści: Krawiec F.: Koncepcja myślenia strategicznego w firmie (s. 7-36). - Brdulak J.: Zarządzanie wiedzą w procesie innowacyjnum (s ). - Łobejko S.: Systemy informacyjne w procesie zarządzania wiedzą (s ). - Sosnowska A.: Transfer wiedzy ze sfery nauki do przedsiębiorstw (s ). 67. DOSTĘPNOŚĆ nowoczesnych systemów zarządzania wiedzą - rynek polski na tle UE / S. Łobejko // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar , T. 89, s bibliogr. 68. DZIESIĘĆ sposobów oddziaływania wiedzy na tworzenie wartości / K.-E. Sveiby ; tł. J. Tabor // E- Mentor , nr 2, s Zarządzanie wiedzą. 69. ELEMENTY zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji / A. Pietruszka-Ortyl // Zesz. Nauk. / AE Krak , nr 672, s , tab. bibliogr. 17 poz. summ.

19 GRANICE prywatyzacji wiedzy / A. Herman // Ekon. Organ. Przeds , nr 12, s bibliogr. 8 poz. summ. Spojrzenie na zarządzanie wiedzą z punktu widzenia gospodarki opartej na wiedzy. 71. INICJATYWY Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz budowy w Polsce gospodarki opartej na wiedzy / E. Dolman, K. Gulda // Nauka Szk. Wyż , nr 2, s , summ INTEGRACYJNA rola zarządzania wiedzą / B. Mikuła, M. Ćwiklicki // Prz. Organ , nr 4, s. 12- KAPITAŁ ludzki, kapitał społeczny i zarządzanie produkcją wiedzy / M. Turek = poz M. in. zarządzanie wiedzą. 73. KAPITAŁ przyszłości / M. Kotula // Ekon. Organ. Przeds , nr 2, s , tab. summ. Zarządzanie kapitałem intelektualnym. 74. KLUCZOWE procesy zarządzania wiedzą jako aspekt dynamiczny systemu zarządzania wiedzą / B. Piasny // Zesz. Nauk. / WSE Stal. Wola , nr 1, s bibliogr 75. KNOWLEDGE management / B. P. Pietschmann, V. Ruhtz // Personal , nr 5, s bibliogr. Zarządzanie wiedzą. 76. KNOWLEDGE management / E. M. Awad, H.M. Ghaziri. - New Jersey : Pearson Prentice Hall, s. Zarządzanie wiedzą. 77. KONCEPCJE zarządzania wiedzą w zarządzaniu organizacją / M. Bandosz // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 986, s bibliogr. summ. 78. KONTROWERSJE w sprawie zarządzania wiedzą / L. Panasiewicz // Ekon. Organ. Przeds , nr 7, s summ. 79. KULTUROWE aspekty zarządzania wiedzą / L. Panasiewicz // Ekon. Organ. Przeds , nr 4, s summ. 80. MECHANIZMY wspierające zarządzanie wiedzą w organizacji / B. Mierzejewska // E-Mentor , nr 3, s METODY i techniki zarządzania informacją i wiedzą organizacji / J. Maciejewski, K. Salak, D. Sokołowski // Zesz. Nauk. / WSZarz. Warsz , nr 1, s summ. 82. METODY wdrażania systemów zarządzania wiedzą / K. Krupa // Ekon. Organ. Przeds , nr 6, s , tab. bibliogr. 12 poz. summ. 83. MIEJSCE i rola zarządzania wiedzą w teorii organizacji / J. Szaban // Współcz. Zarz , nr 1, s summ. 84. MODEL "pajęczyny" w dyfuzji wiedzy w organizacji / K. Perechuda // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 986, s bibliogr. summ.

20 MODEL zarządzania wiedzą / M. Kotarba, W. Kotarba // Ekon. Organ. Przeds , nr 8, s NOWE metody zarządzania wiedzą / T. A. Grzeszczyk // Ekon. Organ. Przeds , nr 5, s bibliogr. 19 poz. 87. O ISTOCIE strategii wiedzy / E. Stańczyk-Hugiet // Prz. Organ , nr 7/8, s. 6-8, tab. bibliogr. 7 poz. 88. O ZARZĄDZANIU wiedzą / J. Matejuk // Ekon. Organ. Przeds , nr 11, s summ. 89. OCHRONA wiedzy jako słabsze ogniwo w zarządzaniu wiedzą / M. Rowińska-Fronczek // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 1014, s bibliogr. 6 poz. summ. 90. OD koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą / B. Piasny // Zesz. Nauk. / WSE Stal. Wola , nr 1, s bibliogr. 91. ORGANIZACJA jakości a organizacja ucząca się / H. Jagoda, E. Tabaszewska // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 1014, s , tab. bibliogr. 4 poz. summ. Podobieństwa w zarządzaniu jakością i wiedzą. 92. ORGANIZACYJNE uczenie się a zarządzanie wiedzą / L. Panasiewicz // Ekon. Organ. Przeds , nr 9, s summ. 93. PODSTAWOWE metody i narzędzia pozyskiwania informacji i wiedzy na potrzeby inteligentnego przedsiębiorstwa / A. Małachowski, M. Pondel // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2, s , bibliogr. 14 poz. summ 94. PODSTAWY zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie / B. Mikuła // Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan , nr 7, s bibliogr. summ. 95. PROBLEM pomiaru wartości niematerialnych w organizacji uczącej się / J. Purgał-Popiela // Zesz. Nauk. / AE Krak , nr 679, s bibliogr. 28 poz. summ. Organizacja ucząca się a zarządzanie wiedzą. 96. PROCES zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji / A. Pietruszka-Ortyl // Prz. Organ , nr 6, s bibliogr. 5 poz. 97. PROCESY organizacyjnego uczenia / B. Mikuła // Prz. Organ , nr 12, s , tab. bibliogr. 10 poz. Zdefiniowanie i charakterystyka procesów organizacyjnego uczenia (organizational learning), będącego subprocesem zarządzania wiedzą. 98. PRODUKTYWNOŚĆ wiedzy w rozwoju organizacji / A. Chodyński // Prz. Organ , nr 10, s M.in. zarządzanie wiedzą w koncepcjach rozwoju firmy. 99. PSYCHOLOGICZNE paradoksy zarządzania wiedzą / J. Moczydłowska // Ekon. Organ. Przeds , nr 10, s bibliogr. 12 poz. summ ROLA zarządzania wiedzą w gospodarce / A. Sosnowska // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar , T. 89, s

ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ

ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ (zestawienie bibliograficzne opracowane w oparciu o zbiory własne oraz bazy BN) KSIĄŻKI 1. Adamiec M., Kożusznik B. : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2011

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2011 prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy i Pedagogiki Społecznej Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP Studia licencjackie Specjalność: PEDAGOGIKA PRACY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2011 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska Lista publikacji dr inż. Edyta Tabaszewska 2008 1. Zarządzanie wiedzą w globalnej firmie konsultingowej. Studium przypadku, W: Wachowiak P. (pod red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zasób czasopism drukowanych Lp. Tytuł czasopisma Archiwalnych Bieżą cych 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej Informacja w świecie cyfrowym Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Śląska Biblioteka Cyfrowa Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego 1 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła WyŜsza 10 2 WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 93,12 3 WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami 86,61 4

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w sporcie Kod przedmiotu

Organizacja i zarządzanie w sporcie Kod przedmiotu Organizacja i zarządzanie w sporcie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie w sporcie Kod przedmiotu 16.1-WZ-WF-OiZwS Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne Czasopisma Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne CZASOPISMA dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ 1 Akademia Leona Koźmińskiego 10 2 Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej 66,73 3 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 35,75 4 Uczelnia Łazarskiego 29,13 5 Collegium

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność 1 WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 10 2 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 75,73 3 WyŜsza Szkoła Bankowa we 71,97 4 Szkoła WyŜsza im. Pawła

Bardziej szczegółowo

Reklama i marketing samochodów

Reklama i marketing samochodów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Reklama i marketing samochodów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. BG : Kręta droga / BG // Media

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA STACJONARNE specjalności: Kompetencje menedżerskie Business Management

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.)

DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.) Sylwia Stańczyk Katedra Strategii i Metod Zarządzania DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.) 1. Sylwia Stańczyk, Kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Prace Naukowe AE

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 22/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ROZWÓJ ZAWODOWY 2006 2011 128 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROZWÓJ ZAWODOWY 2006 2011 (literatura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11 Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 (107-108), 8-11 1988 3 tvykaz skrótów Wykaz skrótów nazw instytucji, uczelni i związków oraz tytułów czasopism ANS ASP - Akademia Nauk Społecznych - Akademia

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska 1. Szulczyńska U., Wynalazczość pracownicza w przemyśle polskim w latach 1960 1986, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1988, z. 3: 197-210 2. Szulczyńska U.,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Kierunek: Innowacyjna Gospodarka Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Specjalność: Internet w Transporcie i Handlu

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Kierunek: Innowacyjna Gospodarka Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Specjalność: Internet w Transporcie i Handlu Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Specjalność: Internet w Transporcie i Handlu Studia: II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne Rok naboru: 20/2016 Program zatwierdzony przez RWPiT dnia 18.06.20r.

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego. Spis treści

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego. Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński ; aut. podręcznika Stanisława Borkowska [et al.]. wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP)

E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP) E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP) Lp. Tytuły czasopism Linki Pełne teksty 1. Alkoholizm i Narkomania http://www.ain.ipin.edu.pl 1988-2016 2. Biblioteka i Edukacja http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/issue/view/1

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje:

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN Liczba dostępów Cena netto Obniżka

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA UDOSTĘPNIANE W CZYTELNI WSZIF - 2007 r. Wersja papierowa

CZASOPISMA UDOSTĘPNIANE W CZYTELNI WSZIF - 2007 r. Wersja papierowa CZASOPISMA UDOSTĘPNIANE W CZYTELNI WSZIF - 2007 r. Wersja papierowa L.P. TYTUŁ CZASOPISMA Strona www Gromadzone od: 1 2 K Kultura www.dswe.wroc.pl 2004 2 Abc Jakości www.pcbc.gov.pl 2002-2007 3 Academia.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Nazwa szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Techniki i metody zarządzania BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Lp. Nazwa bloku tematycznego Charakterystyka bloków tematycznych Liczba godzin Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATY CZASOPISM (tylko do korzystania w czytelni)

PRENUMERATY CZASOPISM (tylko do korzystania w czytelni) PRENUMERATY CZASOPISM (tylko do korzystania w czytelni) 1. Harvard Business Review Polska (miesięcznik) 1/2006 2. Harvard Business Review Polska Brief (dodatek) do nr 1/2006 3. Harvard Business Review

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA ORGANIZACJI 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 15 FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17

Spis treści WSTĘP... 15 FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17 WSTĘP... 15 FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17 ROZDZIAŁ 1 IDENTYFIKACJA OBSZARÓW DESTRUKCJI WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA... 19 Barbara Woźniak-Sobczak 1. Wartość jako wypadkowa kompetencji przedsiębiorstwa...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU Rok studiów III Semestr Liczba godzin Forma łącznie wykład ćwiczenia seminari a zaj.fakultat. zaliczenia zimowy 20 z letni Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek ZASÓB CZASOPISM BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE Drama Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania Kwartalnik 2006-2010, 2011-2015

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA NIESTACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Mojemu synowi Rafałowi

Mojemu synowi Rafałowi Mojemu synowi Rafałowi Recenzenci: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: lblechman

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2014/2015 Semestr: letni Nazwa przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania Wydział

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2014/2015 Semestr: letni Nazwa przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania Wydział PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2014/2015 Semestr: letni Nazwa przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania Wydział Wydział Humanistyczny Instytut/Katedra Instytut Nauk Politycznych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński Przedmowa CZĘŚĆ I. OD PRACY DO KAPITAŁU LUDZKIEGO Rozdział 1. Transformacja pracy i funkcji

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego Doradztwo zawodowe i edukacja dorosłych jako systemy wspierania rozwoju człowieka

Bardziej szczegółowo