ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW 2000-2005"

Transkrypt

1 - 1- GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW (Literatura polska i obca w wyborze) Oprac. Ewa Wyglądała Warszawa 2006

2 - 2- GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ul. Limanowskiego Warszawa tel./fax BIBLIOGRAFIE (102) Professional development employee (select polish and foreign literature)

3 - 3- SPIS TREŚCI Przedmowa... 5 Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych... 7 Objaśnienia skrótów nazw instytucji wydawniczych Wykaz skrótów i symboli Spis bibliograficzny I.WIEDZA W ORGANIZACJI Organizacja ucząca się Zarządzanie wiedzą a. Systemy, metody, koncepcje b. Zarządzanie wiedzą w praktyce przedsiębiorstw Kapitał Intelektualny w organizacji a. Badanie, istota i wykorzystywanie b. Kwalifikacje / Zagadnienia ogólne / Kwalifikacje kadry kierowniczej / Kwalifikacje w różnych zawodach / Standardy kwalifikacji c. Umiejętności d. Kompetencje II. ROZWÓJ PRACOWNIKÓW Aspekty rozwoju zawodowego Szkolenia a. Problemy szkolenia pracowników / Zagadnienia ogólne / Szkolenie w różnych zawodach / Szkolenie w zakresie bhp / Szkolenie i przekwalifikowanie bezrobotnych b. Potrzeby szkoleniowe c. Przygotowanie i organizowanie szkoleń d. Metody szkoleń e. Ocena i efektywność szkoleń f. Finansowanie szkoleń III. OŚWIATA DOROSŁYCH IV. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE V. NOWE TECHNIKI W KSZTAŁCENIU DOROSŁYCH VI. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW UCZĄCYCH SIĘ VII. AWANS I KARIERA ZAWODOWA Indeks alfabetyczny

4 - 4- CONTENS Preface... 5 The register of periodical titles abbreviations... 7 The register of abbreviations of publishing institutions The register od abreviations and symbols The bibliographical register I.KNOWLEDGE IN THE ORGANIZATION Learning organization Knowledge management a. Systems, methods, conceptions b. Knowledge management in practice of enterprises Intellectual capital in the organization a. Research, nature and use b. Qualifications / General questions / Managerial staff qualifications / Professional qualifications / Qualifications standards c. Skills d. Competences II. EMPLOYEES DEVELOPMENT Aspects of professional development Trainings a. Employees training issues / General questions / Vocational training / Safety training / Training and retraining of unemployed b. Training needs c. Preparation and organization of training d. Training methods e. Assessment and efficiency of training f. Financing of training III. ADULT EDUCATION IV. CONTINUING EDUCATION V. NEW TECHNIQUES IN ADULT EDUCATION VI. RIHGTS EMPLOYEES IN TRAINING VII. PROMOTION AND PROFESSIONAL CAREER The alphabetical index

5 - 5- PRZEDMOWA System gospodarki rynkowej generuje procesy przyspieszonej globalizacji, której wpływy ujawniają się w każdej realizowanej przez firmę funkcji. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje funkcja personalna, bowiem to pracownicy są podmiotem obecnych zmian. Ich podmiotowość znajduje wyraz w potrzebie nie tylko kreowania zmian i zarządzania nimi, ale również przyswajania umiejętności dostosowywania się do tych zmian. Umiejętności te nabywają zarówno pracownicy, jak i cała organizacja. Współczesna firma jest zatem organizacją uczącą się. Tym samym w ramy jej funkcji personalnej włącza się niezmiennie ważne zadanie, które określić można terminem rozwoju pracowników. Rozwój potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwie stanowi dziś podstawowy warunek jego sukcesu. Przedsiębiorstwo jest tak dobre jak zatrudnieni w nim ludzie, ich wiedza, przedsiębiorczość, kreatywność, chęć do współpracy i nauki. Zarządzanie kapitałem intelektualnym staje się w gospodarce opartej na wiedzy kluczowym źródłem kreowania wartości przedsiębiorstwa. Troska o rozwój pracowników jest takim wskaźnikiem postępu społecznego, który umożliwia weryfikację decyzji zarządzających gospodarką na poziomie państwa, regionu, branży, przedsiębiorstwa czy najmniejszej komórki organizacyjnej firmy. Troska ta odzwierciedla poziom świadomości decydentów menedżerów w sprawie roli i znaczenia personelu w rozwoju firmy. Prezentowana bibliografia "Rozwój zawodowy pracowników" zawiera literaturę polską i obcą z tego zakresu z lat Rejestruje wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism oraz materiały z konferencji. Całość liczącą 1367 pozycje usystematyzowano w siedmiu działach głównych: I. Wiedza w organizacji ; II. Rozwój pracowników ; III. Oświata dorosłych ; IV. Kształcenie ustawiczne ; V. Nowe techniki w kształceniu dorosłych ; VI. Uprawnienia pracowników uczących się ; VII. Awans i kariera zawodowa.

6 - 6- Przy gromadzeniu materiałów korzystano z katalogów i bibliografii Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz z baz Biblioteki Narodowej Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera niezbędne elementy identyfikujące daną publikację. W ramach działów zastosowano szeregowanie alfabetyczne, z wyjątkiem działu Metody szkolenia, gdzie wyróżniono (pogrubiając ich nazwy) poszczególne techniki szkolenia. W niektórych działach zastosowano odsyłacze prowadzące do pozycji o pokrewnej problematyce zarejestrowanych w innym dziale. Bibliografię uzupełniają: wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych, a także indeks alfabetyczny. Warszawa, listopad 2006

7 - 7- WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH Acta Elb. - Acta Elbingensia Acta Sci. Acad. Ostrov. - Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Acta UL, Fol. Oecon. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica Acta UNC, Socjol. Wych. - Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania Ann. UMCS, Sect. H - Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia Ann. UMCS, Sect. J - Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia Antidotum - Antidotum. Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej Arb. Arb.r. - Arbeit und Arbeitsrecht Arb. Beruf - Arbeit und Beruf Arb. Wirtsch. - Arbeit und Wirtschaft Archeion Arg. Oecon. - Argumenta Oeconomica Atest - Atest. Ochrona Pracy Aux. Soc. - Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne Bad. Nauk. / WSUmiej. Kielce - Badania Naukowe / Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach Bank i Kredyt Berufsbildung Bezp. Pr. - Bezpieczeństwo Pracy Bibl. Zachodniopomor. - Bibliotekarz Zachodniopomorski Bibliotekarz Biul. Inf. KUP - Biuletyn Informacyjny Krajowego Urzędu Pracy Biul. Inst. Spaw. Gliw. - Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Br. J. Ind. Relat. - British Journal of Industrial Relations Casus - Casus : kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządnych Kolegiów Odwoławczych Čelov. Tr. - Čelovek i Trud Chem w Szk. - Chemia w Szkole Chowanna Compens. Benef. Rev. - Compensation and Benefits Review Człow. Ruch - Człowiek i Ruch Droit Soc. - Droit Social Dydakt. Lit. Dydaktyka Literaury Dyr. Szk. - Dyrektor Szkoły Dz. U. - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Eduk. Biol. Środ. - Edukacja Biologiczna i Środowiskowa Eduk. dla Bezp. - Edukacja dla Bezpieczeństwa Eduk. Ekon. Menedż. - Edukacja Ekonomistów i Menedżerów Eduk. Humanist. (Szczec.) - Edukacja Humanistyczna (Szczecin) Eduk. Otwarta - Edukacja Otwarta Eduk. Ustaw. Doros. - Edukacja Ustawiczna Dorosłych Edukacja Ekon. Humanist. - Ekonomia i Humanistyka Ekon. Organ. Przeds. - Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa E-Mentor Empl. Relat. - Employee Relations Eur. Ind. Relat. Rev. - European Industrial Relations Review Finan. Bank. Ubezp. - Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia Finan. Zarz. Inż. - Finanse, Zarządzanie, Inżynieria Fir. Rynek - Firma i Rynek Fol. Turist. - Folia Turistica Forum Akad. - Forum Akademickie Forum Hum. - Forum Humanistów Forum Nauk. WSZarz. Wroc. - Forum Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu Forum Ośw. - Forum Oświatowe Gaz. Praw. - Gazeta Prawna Geogr. w Szk. - Geografia w Szkole

8 - 8- Głos Naucz. - Głos Nauczycielski Gospod. Nar. - Gospodarka Narodowa Gospod. Prakt. Teor. - Gospodarka w Praktyce i Teorii Gutenberg Hand. Wewn. - Handel Wewnętrzny Harv. Bus. Rev. Pol. - Harvard Business Review Polska Humaniz. Pr. - Humanizacja Pracy [w 1999 r. zm. tyt. na Humanizacja Pracy - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, w 2001 powrót do tyt. Humanizacja Pracy wyd. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Humaniz. Pr. Zarz. - Humanizacja Pracy - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [w 2001 r. zm. tyt. na Zarządzanie Zasobami Ludzkimi] Ind. Labor Relat. Rev. - Industrial and Labor Relations Review Ind. Relat. Industrial Relations. A Journal of Economy and Society Inspektor Pr. - Inspektor Pracy Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. - The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations Int. J. Hum. Resour. Manage. - The International Journal of Human Resource Management Int. Migr. - International Migration IRS Employ. Rev. - Industrial Relations Services Employment Review J. Labor Econ. - Journal of Labor Economics Jęz. Obce Szk. - Języki Obce w Szkole Katecheta Kontr. Państ. - Kontrola Państwowa Kształc. Zaw. Pedagog. - Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia Kult. Eduk. - Kultura i Edukacja Kult. Fiz. - Kultura Fizyczna Kwart. Eduk. - Kwartalnik Edukacyjny Labour Labour Econ. - Labour Economics Labour Mark. Trends - Labour Market Trends Labour Res. - Labour Research, Logistyka Management Manager Manager Magazin Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej Med. Pr. - Medycyna Pracy Mon. Labor Rev. - Monthly Labor Review Monit. Prawa Pr. - Monitor Prawa Pracy : zmiany, orzecznictwo, praktyka Monit. Unii Eur. - Monitor Unii Europejskiej Myśl Ekon. Praw. - Myśl Ekonomiczna i Prawna Naucz. Szk. - Nauczyciel i Szkoła Nauk. Szk. Wyż. - Nauka i Szkolnictwo Wyższe Nauka Neodidagmata New Technol. Work Employ. - New Technology, Work and Employment Not. Płoc. - Notatki Płockie Nowa Eduk. Zaw. - Nowa Edukacja Zawodowa Nowa Szk. - Nowa Szkoła Nowy Test Occup. Outlook Q. - Occupational Outlook Quarterly Optimum-Stud. Ekon. - Optimum - Studia Ekonomiczne [poprz. pt. Studia Ekonomiczne] Organ. Kier. - Organizacja i Kierowanie Ośw. Wych. - Oświata i Wychowanie Oświatowiec Pampaedia - Pampaedia. Leszczyńskie Studia Humanistyczne / Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie Pedagog. Pr. - Pedagogika Pracy Pedagog. Społ. - Pedagogika Społeczna Pers. Rev. - Personnel Review Personal - Personal. Zeitschrift für Human Resource Management Personel Zarz. - Personel i Zarządzanie

9 - 9- Pien. Więź - Pieniądze i Więź Podl. Kwart. Humanist. - Podlaski Kwartalnik Humanistyczny Podl. Zesz. Pedagog. - Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne Pol. Forum Psychol. - Polskie Forum Psychologiczne Polit. Społ. - Polityka Społeczna Polonistyka Por. Gaz. Praw. - Poradnik Gazety Prawnej Pr. Mater., Wydz. Zarz. UGdań. - Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Pr. Mzda - Práce a Mzda Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan. - Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Pr. Nauk. AE Wroc. - Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Pr. Nauk. Kated. Ekon. / PGdań. - Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem / Politechnika Gdańska Pr. Nauk. Kated. Zarz. / AM Gdynia - Prace Naukowe Katedry Zarządzania / Akademia Morska w Gdyni Pr. Nauk., Organ. Przem. / PWarsz. - Prace Naukowe. Organizacja i Zarządzanie Przemysłem / Politechnika Warszawska Pr. Nauk., Pedagog. / PRadom - Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego Pr. Nauk., Pedagog. / WSP Częst. - Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie Pr. Rehab. Niepełnospr. - Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych : rehabilitacja - prawo - finanse - zarządzanie - technika Pr. Soc. - Praca Socjalna Pr. Soc. Polit. - Práca a Sociálna Politika Pr. Zabezp. Społ. - Praca i Zabezpieczenie Społeczne Pracodaw. Prac. - Pracodawca i Pracownik Prakseologia Prawo Przeds. - Prawo Przedsiębiorcy Prawo Unii Eur. - Prawo Unii Europejskiej w praktyce : podatki, finanse, przedsiębiorczość Principia - Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej / Niezależne Zrzeszenie Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Probl. Porad. Psychol. - Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego Probl. Turyst. Hotel. - Problemy Turystyki i Hotelarstwa Probl. Zarz. - Problemy Zarządzania Prometeusz - Prometeusz : kwartalnik naukowy Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie Prz. Bibl. - Przegląd Biblioteczny Prz. Geod. - Przegląd Geodezyjny Prz. Organ. - Przegląd Organizacji Prz. Psychol. - Przegląd Psychologiczny Prz. Socjol. - Przegląd Socjologiczny Prz. Ubezp. dla Ciebie - Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie Prz. Ubezp. Społ. Zdr. - Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych Przyj. przy Pr. - Przyjaciel przy Pracy Przysp. Obron. Szk. - Przysposobienie Obronne - Obrona Cywilna w Szkole Przyszłość Psyche - Psyche. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński Radca Praw. - Radca Prawny : czasopismo Samorządu Radców Prawnych Regiony Pol. - Regiony Polski Rev. Int. Trav. - Revue Internationale du Travail Rev. IRES - La Revue de la Institut de Recherches Economiques et Sociales Rocz. Andragog. - Rocznik Andragogiczny Rocz. Pedagog. - Rocznik Pedagogiczny Ruch Pedagog. - Ruch Pedagogiczny Rynek Pr. - Rynek Pracy Rzeczpospolita Serw. BHP - Serwis BHP Serw. Praw.-Prac. - Serwis Prawno-Pracowniczy Słup. Stud. Region. - Słupskie Studia Regionalne Służ. Cyw. - Służba Cywilna

10 - 10- Służ. Prac. - Służba Pracownicza Sociol. Trav. - Sociologie du Travail Sport. Wyczyn. - Sport Wyczynowy Stat. Focus - Statistics in Focus Stud. Gdań. / Gdań. WSHumanist. - Studia Gdańskie / Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Stud. Pr. Kol. Zarz. - Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Stud. Rozw. Dol. Śl. - Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska Stud. Społ.-Ekon. - Studia Społeczno-Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku. Zeszyt Naukowy, Seria C Szk. Zaw. - Szkoła Zawodowa Śl. Opol. - Śląsk Opolski Teraź. Człow. Eduk. - Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja Tor. Stud. Dydakt. - Toruńskie Studia Dydaktyczne Tr. Rub. - Trud za Rubežom Trav. Hum. - Le Travail Humain Turyst. Hotel. - Turystyka i Hotelarstwo / Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi Turyzm - Turyzm / Uniwersytet Łódzki Unia Eur. - Unia Europejska Vie Soc. - Vie Sociale Vocat. Train. - Vocational Training : European journal Vopr. Èkon. - Voprosy Èkonomiki Wiad. Stat. - Wiadomości Statystyczne Women Manage. Rev. - Women in Management Review Work Employ. Soc. - Work, Employment and Society WSI Mitt. - WSI Mitteilungen : Monatszeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans Bockler Stiftung Wspólne Tematy Współcz. Zarz. - Współczesne Zarządzanie WUG - WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie : kwartalnik Wyższego Urzędu Górniczego Wych. na co Dzień - Wychowanie na co Dzień Wych. w Przedszk. - Wychowanie w Przedszkolu Z. Arb.wissensch. - Zeitschrift für Arbeitswissenschaft Z. Unterneh.entwickl. Ind. Eng. - Zeitschrift für Unternehmensentwicklung und Industrial Enginnering Z Życia ZUS - Z Życia ZUS : miesięcznik pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zag. Naukozn. - Zagadnienia Naukoznawstwa Zag. Tech.-Ekon. - Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne Zamoj. Stud. Mater. - Zamojskie Studia i Materiały Zarz. Eduk. - Zarządzanie i Edukacja Zarz. Zasob. Ludz. - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zdr. Publ. - Zdrowie Publiczne Zesz. Form. Katech. - Zeszyty Formacji Katechetów Zesz. Nauk. / AE Krak. - Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie Zesz. Nauk. / AE Pozn. - Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Zesz. Nauk. / AMW - Zeszyty Naukowe. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. - Zeszyty Naukowe. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Zesz. Nauk. / SWWłodk. Płock - Zeszyty Naukowe / Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Zesz. Nauk. / Śl. WSZarz. Katow. - Zeszyt Naukowy / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Zesz. Nauk. / WSCel. Warsz. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Celna w Warszawie Zesz. Nauk. / WSE Nisko - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Nisku [w 2001 r. zm. tyt. na Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli] Zesz. Nauk. / WSE Stal. Wola - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli [poprz. pt. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Nisku] Zesz. Nauk. / WSE Warsz. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie Zesz. Nauk. / WSEI Warsz. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie Zesz. Nauk. / WSSuw.-Mazur. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska w Suwałkach Zesz. Nauk. / WSZarz. Warsz. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie Zesz. Nauk., Ekon. / UOpol. - Zeszyty Naukowe. Ekonomia / Uniwersytet Opolski

11 - 11- Zesz. Nauk., Organ. / PŁódz. - Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska Zesz. Nauk. PPozn., Humanist. - Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Humanistyka i Nauki Społeczne Zesz. Nauk. PPozn., Organ. - Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie Zesz. Nauk., Pr. Inst. Ekon. Przeds. / USzczec. - Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk., Pr. Kated. Makroekon. / USzczec. - Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Makroekonomii / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. Chorz. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Zesz. Nauk. WSBank. Wroc. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3 - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 3 Nauki Ekonomiczne i Informatyka Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie Zesz. Nauk. WSZarz. Personel. Warsz. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Zarz. Market. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing Zesz. Nauk. WSZiP Łomża - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego Zesz. Nauk., Zarz. / WSKZ Pozn. - Zeszyty Naukowe. Zarządzanie i Komunikacja / Wyższa Szkoła Kmunikacji i Zarządzania Zesz. Teor. Rachun. - Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Zesz. Wszechn. Świętokrz. - Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej Życie Szk. - Życie Szkoły OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW NAZW INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH A. Marszałek - Wydawnictwo Adam Marszałek Ag. Gospod., Nauki Organ. - Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji AKADE - Wydawnictwo AKADE Alpha - Wydawnictwa Profesjonalne ALPHA pro Sp. z o.o. Antykwa - Oficyna Wydawnicza Antykwa C. H. Beck - Wydawnictwo C. H. Beck Difin - Centrum Doradztwa i Informacji "Difin" Doc. Fr. - La Documentation Française Dom Wydaw. Rebis - Dom Wydawniczy Rebis Dom Wydaw. ABC - Dom Wydawniczy ABC, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Elipsa - Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa Eurydice - Eurydice. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Galaktyka - Galaktyka, Sp. z o.o Garmond - Garmond Oficyna Wydawnicza Gdań. Wydaw. Psychol. - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GIG - Główny Instytut Górnictwa Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls ITE - Instytut Technologii Eksploatacji Liber - Wydawnictwo K.E. Liber, spółka cywilna, Krzysztof Kołakowski, Katarzyna Buchla Macmillan - Macmillan Press ODiDK - Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Of. Eduk. Wydaw. empi 2 - Oficyna Edukacyjna Wydawnictwa empi 2, spółka cywilna Of. Wydaw. WSHiP - Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Office Offi. Publ. EC - Office for Official Publications of the European Communities Organon - Wydawnictwo Organon ORGMASZ - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ Palgrave Macmillan Petit - Wydawnictwo Petit

12 - 12- Placet - Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Placet Pol. Wydaw. Ekon. - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Poltext Prentice-Hall Promotor Studio EMKA - Wydawnictwo Studio EMKA Śl. Wydaw. Nauk. WSZiNS - Ślaskie Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach Tarbonus - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TARBONUS, spółka cywilna Wydaw. "Bibl. Prac." - Wydawnictwo "Biblioteczka Pracownicza" Wydaw. AE Katow. - Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach Wydaw. AE Pozn. - Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydaw. Akad. "Żak" - Wydawnictwo Akademickie "Żak" Wydaw. Akad. Bydg. - Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego Wydaw. ITE - Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji Wydaw. Nauk. DSWE TWP - Wydawnictwa Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu Wydaw. Nauk. PWN - Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. Wydaw. Nauk. UAM - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec. - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Wydaw. Nauk. WSKup. - Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej Wydaw. Nauk. Wydz. Zarz. UW - Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW Wydaw. Politech. Częst. - Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej Wydaw. Szk. PWN - Wydawnictwo Szkolne PWN Wydaw. Uczel. SGH - Wydawnictwo Uczelniane Szkoła Główna Handlowa Wydaw. UMCS - Wydawnictwa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej Wydaw. Uniw. Gdań. - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Wydaw. Uniw. Łódz. - Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego Wydaw. Uniw. Opol. - Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego Wydaw. Uniw. Warm.-Mazur. - Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Wydaw. Uniw. Wroc. - Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego Wydaw. WSPiZ - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie Wydaw. WSZ Edukacja - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Zysk i S-ka - Zysk i S-ka Wydawnictwo WYKAZ SKRÓTÓW aut. - autor bibliogr. - bibliografia cz. - część dod. - dodatek dot. - dotyczy éd. - éditeur ed. - editor Hrsg. - herausgeber in. - inni konf. - konferencja m. in. - między innymi nauk. - naukowa nr - numer omów. - omówienie oprac. - opracowanie poz. - pozycja przekł. - przekład rec. - recenzja red. - redakcja rés. - résumé rez. - rezjume rozm. - rozmowa s. - strona ser. - seria spec. - specjalny summ. - summary t. - tom tab.- tabela tabl. - tablica tł. - tłumaczenie tyg. - tygodnik vol. - volumen wkł. - wkładka wyd. - wydanie wykr. - wykres z. - zeszyt zob. - zobacz

13 - 13- I. WIEDZA W ORGANIZACJI 1. Organizacja ucząca się 1. CZEGO uczą się organizacje uczące się? / A. Bisaga // Zesz. Nauk., Ekon. / UOpol , z. 27, s CZYM jest ucząca się organizacja? / D. Elsner // Nowa Eduk. Zaw , nr 4, s DYNAMIKA organizacji opartej o wiedzę / A. Chodyński // Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Zarz. Market , z. 1, s INDYWIDUALNE i zespołowe szkolenie : organizacje uczące się / E. Małysz-Musiał = poz INFORMATYCZNA organizacja projektowa jako organizacja ucząca się : ujęcie modelowe / M. Dyczkowski // Pr. Nauk. AE Wroc , n 1094, ser. Informatyka Ekonomiczna, nr 8, s bibliogr. 26 poz. summ. 5. INTELIGENTNE firmy i pracownicy wiedzy / J. Szaban // Ekon. Organ. Przeds , nr 7, s , tab. summ. JAKOŚĆ zasobów pracy : kultura, kompetencje, konkurencyjność / red. A. Sajkiewicz = poz Z treści: Juchnowicz M.: Motywowanie pracowników w inteligentnej organizacji. 6. KONCEPCJA organizacji uczącej się / B. Mikuła // Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan , nr 4, s bibliogr. summ. 7. KONKURENCYJNOŚĆ organizacji opartych na wiedzy / E. Stańczyk-Hugiet // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 998, ser. Zarządzanie, nr 1, s KSZTAŁCENIE i rozwój zawodowy nauczyciela w przestrzeni organizacji uczącej się / W. Dróżka = poz KULTURA organizacyjna sprzyjająca innowacyjności a organizacja ucząca się i intelektualna / J. Stankiewicz // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 879, s KULTURA organizacyjna wspierająca procesy uczenia się biblioteki akademickiej / B. Jaskowska // Prz. Bibl , z. 2, s bibliogr. 18 poz. summ. Organizacja ucząca się. 10. KULTURA sprzyjająca uczeniu się organizacji - krok w kierunku przedsiębiorstwa przyszłości / S. Trzcieliński // Zesz. Nauk. PPozn., Organ , z. 30, s bibliogr. summ. 11. "LEKKOŚĆ słowa" : kilka uwag o zarządzaniu złożoną uczącą się organizacją fraktalną w turbulentnym globalnym otoczeniu / Cz. Mesjasz // Prz. Organ , nr 2, s LERNENDE Organisation? Anatomie eines Begriffs mit Anwendungsrezept / W. Simon // Personal , nr 11, s

14 - 14- Ucząca się organizacja - anatomia pojęcia i recepta jego zastosowania. 13. Die LERNENDE Organisation - Herausforderung auf Dauer / A. Richter, M. Kaufmann // Arb. Arb.r , nr 1, s Uczące się organizacje - nowe wyzwanie. LUDZIE organizacji uczących się / B. Mikuła = poz MANAGEMENT-Förderkreise als Arenen organisationalen Lernens / M. Touet, K. Hohlfeldt // Personal. 2000, nr 11, s Organizacja ucząca się. 15. METODA badania zdolności organizacji do uczenia się na poziomie strategicznym / B. Nogalski, B. M. Surawski // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 916, t. 2, s MODEL uczenia się organizacji / J. Rokita // Organ. Kier , nr 4, s bibliogr. 7 poz. Opracowanie poświęcone modelowi uczenia się organizacji E. C. Nevisa, A. J. Di Bella i J. M. Goulda. Omów. część opisową, charakteryzującą sposób i miejsce uczenia się oraz normatywną, zawierającą charakterystykę czynników ułatwiających ten proces. 17. NIE tylko duża może być uczącą się organizacją czyli szkolenia i rozwój pracowników w małej firmie / M. Sidor-Rządkowska // Personel Zarz , nr 1, s O ZWIĄZKACH między kulturą organizacyjną a organizacją uczącą się / Ł. Sułkowski // Prz. Organ , nr 4, s. 9-11, tab. 19. OBSZARY diagnozowania zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się / M. Czerska, R. Rutka // W: Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską / red. H. Bieniok. - Katowice : Wydaw. AE, S OD koncepcji Deminga do uczącej się organizacji / B. Poskrobko, A. Zubalewicz // W: Od integracji systemów zarządzania do TQM / red. J. Ejdys, A. Matuszak-Flejszman ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. - Poznań : PZIiTS, S ORGANIZACJA inteligentna / K. Perechuda // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 847, ser. Materiały Konferencyjne, s , tab. 22. ORGANIZACJA inteligentna a organizacja ucząca się / B. Mikuła, B. Ziębicki // Prz. Organ , nr 5, s , tab. ORGANIZACJA jakości a organizacja ucząca się / H. Jagoda, E. Tabaszewska = poz ORGANIZACJA tradycyjna - ucząca się - inteligentna : różnice i podobieństwa / E. Tabaszewska // Prz. Organ , nr 3, s , tab. bibliogr. 24. ORGANIZACJA ucząca się / A. Fazlagić // Dyr. Szk , nr 5, s ORGANIZACJA ucząca się / E. Stańczyk-Hugiet // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu / red. R. Krupski. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., S

15 ORGANIZACJA ucząca się / J. Rokita. - Katowice : Wydaw. AE, s. - (Prace Naukowe / AE). - Bibliogr. s Rec.: Zimniewicz K. // Organ. Kier , nr 4, s ORGANIZACJA ucząca się a wybrane współczesne koncepcje zarządzania / K. Ćwik // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 923, s , bibliogr. 12 poz. summ. Koncepcja organizacji uczącej się, jej założenia i cechy charakterystyczne oraz porównanie jej z innymi wybranymi współczesnymi koncepcjami zarządzania. 28. ORGANIZACJA ucząca się i organizacja inteligentna - podobieństwa i różnice / A. M. Trzaskowska- Bogusz // Pr. Nauk. Kated. Zarz. / AM Gdynia , nr 5, s bibliogr. 29. ORGANIZACJA ucząca się - jej istota i założenia / V. Wróblewska // Ekon. Organ. Przeds , nr 11, s , tab. bibliogr. 18 poz. summ. 30. ORGANIZACJA ucząca się - koncepcja teoretyczna i praktyka działania przedsiębiorstw / A. Woźniakowski // W: Przyszłość pracy w XXI wieku / red. S. Borkowska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, S ORGANIZACJA ucząca się - model doskonałego przedsiębiorstwa / S. Sąpór // Współcz. Zarz , nr 1, s bibliogr. ORGANIZACJE inteligentne i ich menedżerowie / J. Burda = poz ORGANIZACJE uczące się / J. Wachowiak // Forum. Ośw , t. 2, s ORIENTACJA na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa : konceptualizacja badań / J. Mazur, M. Rószkiewicz, M. Strzyżewska // Współcz. Zarz , nr 1, s PIĄTA dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / P. M. Senge. - Wyd Kraków: Of. Ekon., s. - (Publikacja Biznesowa). 35. PIĘĆ warunków organizacji uczącej się / Sz. Kudła, J. Banasiak, M. Sobociński. - Cz. 1-2 // Personel Zarz , nr 24, s , tab. ; 2002, nr 1, Cz. 1. Jak inspirować pracowników do nieustającej nauki ; cz. 2. Przykłady udanych i nieudanych realizacji w firmach zagranicznych i polskich. 36. POLSKA szkoła jako organizacja ucząca się / A. Fazlagić // E-Mentor , nr 3, s PROBLEM pomiaru wartości niematerialnych w organizacji uczącej się / J. Purgał-Popiela = poz PROCES kreowania organizacji uczącej się / B. Ziębicki // Zesz. Nauk. / AE Krak , nr 616, s bibliogr. summ. Próba odpowiedzi na pytanie jakie kryteria powinna spełniać organizacja, aby możliwe było przekształcenie jej w organizację uczącą się oraz jak powinien przebiegać sam proces zmian. PROCES szkolenia w organizacji uczącej się a rzeczywistość polskich przedsiębiorstw / J. Koprowicz = poz. 692.

16 PROCESY uczenia się w organizacji / B. Mikuła // Zesz. Nauk. / AE Krak , nr 672, s , tab. bibliogr. 19 poz. summ. Organizacje oparte na wiedzy. 39. PROCESY uczenia w organizacji i aliansie strategicznym / M. Dolińska // Prz. Organ , nr 1, s , tab. bibliogr. 14 poz. 40. PRZEDSIĘBIORSTWO budowlane uczącą się organizacją, możliwości i bariery / A. Szydlik- Leszczyńska // Eduk. Ustaw. Doros , nr 4, s bibliogr. 12 poz. Omów. pojęcia, cech organizacji uczącej się oraz wytycznych umożliwiających przedsiębiorstwu budowlanemu w praktyce stać się organizacją uczącą się. 41. PRZEDSIĘBIORSTWO oparte na wiedzy (the knowledge business) / A. Fazlagić // Bank i Kredyt , nr 10, s bibliogr. summ. 42. PRZEDSIĘBIORSTWO uczące się / P. Kądzielski, A. Średzińska. - Cz. 1-2 // Manager , nr 4, s , tab. bibliogr. 6 poz. ; nr 5, s , tab. Przedsiębiorstwo uczące się, czyli oparte na tzw. modelu myślowym kształtowania wśród pracowników wizji przyszłości przedsiębiorstwa. 43. PRZEKSZTAŁCANIE MŚP [małych i średnich przedsiębiorstw] w przedsiębiorstwa inteligentne / L. Białoń, M. Zagórska // Ekon. Organ. Przeds , nr 4, s , tab. summ. 44. ROLA kadry kierowniczej w procesie kształtowania kultury uczących się organizacji / A. Sitko-Lutek // W: Metody i narzędzia doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem / red. E. Skrzypek. - Lublin : Wydaw. UMCS, S ROLA kierownictwa we wdrażaniu koncepcji organizacji uczącej się / J. Skalik // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 871, s ROLA kultury organizacyjnej w procesie uczenia się / H. Obora // Zesz. Nauk. / AE Krak , nr 616, s bibliogr. summ. 47. ROLA wiedzy w organizacji uczącej się / A. Baca // Zesz. Nauk. / SWWłodk. Płock , vol. 20, s bibliogr. ROZWÓJ pracowników w organizacji uczącej się / E. Kolasińska = poz STRATEGICZNE zarządzanie zasobami ludzkimi - w stronę paradygmatu organizacji uczącej się / Z. Dworzecki // Zarz. Zasob. Ludz , nr 1, s bibliogr. M. in. koncepcja organizacji uczącej się, nowa rola menedżera w takiej organizacji, zarządzanie wiedzą i informacjami jako kluczowymi wyznacznikami organizacji uczącej się. 49. SZKOŁA ucząca się - rozwój organizacyjny szkoły szansą rozwoju szkoły od wewnątrz / M. Dobijański // Podl. Zesz. Pedagog , nr 9, s TRANSFORMACJA małych przedsiębiorstw w organizacje uczące się i inteligentne - postawy i bariery przemian / A. Sokołowska // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 1014, s , tab. bibliogr. 4 poz. summ.

17 TWÓRCZOŚĆ w organizacji uczącej się - imperatyw ciągłej transgresji / P. Siwiec // Prz. Organ , nr 3, s , tab. 52. UCZ się organizacjo czyli jak wiedza pomaga zdobywać przewagę konkurencyjną / M. Fryczyńska // Personel Zarz , nr 24, s UCZĄCE się firmy - moda czy konieczność / H. Guryn // Personel Zarz , nr 1, s * Ucząca się organizacja - sposób na (prze)życie / H. Guryn // Tamże, nr 2, s UCZĄCE się przedsiębiorstwa wirtualne / Z. Kierzkowski // Prakseologia , nr 145, s bibliogr. 12 poz. summ. 55. WDRAŻANIE koncepcji organizacyjnego uczenia się / D. Gach, B. Ziębicki // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 923, s , tab. bibliogr. 7 poz. summ. Istota organizacyjnego uczenia się poprzez wykorzystanie "spirali wiedzy". Warunki jakie musi spełniać organizacja, aby mogła być zastosowana koncepcja organizacyjnego uczenia się. Omówiono etapy postępowania podczas wdrażania koncepcji organizacyjnego uczenia się opracowane w oparciu o doświadczenia największych firm światowych: Motorola, Xerox, Ford, Motor Company, Volvo, Glaxo-Wellcome, National Health Service i Mci. 56. WIEDZA w przedsiębiorstwach jako organizacjach uczących się / A. Kijewska // Organ. Kier , nr 3, s bibliogr. 12 poz. summ. 57. WIEDZA warunkiem życia organizacji / S. Adamkowski // Zesz. Nauk. / SWWłodk. Płock , vol. 20, s WYBRANE aspekty tworzenia organizacji uczącej się / B. Mikuła, B. Ziębicki // Zesz. Nauk. AE Krak , nr 647, s tab. bibliogr. summ. 59. WYMAGANIA organizacji uczącej się / Cz. Sikorski // W: Socjologia gospodarki : rynek, instytucje, zarządzanie / red. K. Konecki [i in.]. - Łódź : Wydaw. Nauk. WSKup, S ZARZĄDZANIE przedsiębiorstwem przyszłości : koncepcje, modele metody / red. K. Perechuda. - Warszawa : Placet, s. - (Biblioteka Biznesmena). - Tabele. - Bibliogr. Z treści: Sieja Z.: Przedsiębiorstwo inteligentne (s ). - Niemczyk J.: Organizacja ucząca się (s ). 61. ZARZĄDZANIE przez prawo do rozwoju w organizacjach inteligentnych / M. Morawski // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 969, s ZARZĄDZANIE wiedzą / A. Fazlagić = poz M. in. omów. nowego typu przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa wiedzy). ZARZĄDZANIE wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych / red. W. M. Grudzewski, J. Merski = poz Cz Z treści: Ochinowski T., Grzywacz W.: Organizacje "inteligentne inaczej". Zjawisko kultu korporacyjnego w firmach działających na terenie Polski. - Kowalewski T.: Uczelnia jako organizacja ucząca się. - Kołodziejczyk B.: Systemy zapewniania jakości jako wstęp do tworzenia organizacji inteligentnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Cz Z treści: Biniasz D.: Nowe spojrzenie na organizację w dobie e-gospodarki. - Kołodziejczyk B.: Systemy zapewnienia jakości jako wstęp do tworzenia organizacji inteligentnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. ZARZĄDZANIE wiedzą wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw / W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk = poz. 147.

18 - 18- M. in.funkcjonowanie i struktura organizacji inteligentnej oraz jej zakres działania. 62. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski. - Kraków : Of. Ekon., s. - Tabele. - Bibliogr. Z treści: Andrzejczak A.: Od szkolenia do organizacyjnego uczenia się (s ). - Hasińska Z.: Instytucjonalne uwarunkowania kształcenia ustawicznego (s ). - Rybak M.: Zintegrowane uczenie się organizacji a zarządzanie zasobami ludzkimi (s ). - Miś A.: Wiedza jako instrument kariery w organizacji nowego typu (s ). - Niedzielski E., Walkowiak R.: Kompetencje menedżerskie w dobie globalizacji (kontekst terminologiczno-metodyczny) (s ). - Listwan T., Stępczak S.: Profil kwalifikacyjny euromenedżera (s ). - Chełpa S.: Wiedza ukryta kierowników - podstawy teoretyczne i diagnoza (s ). - Feliniak U., Rogozińska-Pawełczyk A.: Rozwój kompetencji pracowników bezpośredniego kontaktu w bankach (s ). Jamka B.: Zarządzanie karierą w polskich przedsiębiorstwach a charakterystyka "nowego "pracownika - wyniki badań (s ). Rec.: Lipka A. // Prz. Organ , nr 11, s ZDOLNOŚĆ przedsiębiorstwa do uczenia się / J. Batorski // Humaniz. Pr. Zarz , nr 6, s bibliogr. Przedstawiono sposoby pojmowania organizacji uczącej się oraz jej cechy charakterystyczne, które stanowią podstawę budowy narzędzia badawczego - diagnozy orientacji przedsiębiorstwa na uczenie się. Artykuł zawiera także wyniki badań cech 20 średnich polskich przedsiębiorstw, umożliwiających ocenę ich zdolności do uczenia się. 2. Zarządzanie wiedzą a. Systemy, metody, koncepcje 64. CECHY współczesnych systemów zarządzania wiedzą - wiedza, innowacje a kluczowe kompetencje firmy / S. Łobejko // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar , T. 89 s CZŁOWIEK a rynek / red. S. Partycki = poz Z treści: Suchacka M.: Socjologiczne aspekty zarządzania wiedzą. 65. CZŁOWIEK jako podmiot edukacji w procesie zarządzania wiedzą / M. Zalewska // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 923, s tab. bibliogr. 8 poz. 66. CZYNNIK ludzki w procesie zarządzania innowacjami / red. nauk. A. Sosnowska ; Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. - Warszawa : Wydaw. Uczel. SGH, s. - Bibliogr.- (Materiały i Prace / IFGN ; t. 85). Z treści: Krawiec F.: Koncepcja myślenia strategicznego w firmie (s. 7-36). - Brdulak J.: Zarządzanie wiedzą w procesie innowacyjnum (s ). - Łobejko S.: Systemy informacyjne w procesie zarządzania wiedzą (s ). - Sosnowska A.: Transfer wiedzy ze sfery nauki do przedsiębiorstw (s ). 67. DOSTĘPNOŚĆ nowoczesnych systemów zarządzania wiedzą - rynek polski na tle UE / S. Łobejko // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar , T. 89, s bibliogr. 68. DZIESIĘĆ sposobów oddziaływania wiedzy na tworzenie wartości / K.-E. Sveiby ; tł. J. Tabor // E- Mentor , nr 2, s Zarządzanie wiedzą. 69. ELEMENTY zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji / A. Pietruszka-Ortyl // Zesz. Nauk. / AE Krak , nr 672, s , tab. bibliogr. 17 poz. summ.

19 GRANICE prywatyzacji wiedzy / A. Herman // Ekon. Organ. Przeds , nr 12, s bibliogr. 8 poz. summ. Spojrzenie na zarządzanie wiedzą z punktu widzenia gospodarki opartej na wiedzy. 71. INICJATYWY Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz budowy w Polsce gospodarki opartej na wiedzy / E. Dolman, K. Gulda // Nauka Szk. Wyż , nr 2, s , summ INTEGRACYJNA rola zarządzania wiedzą / B. Mikuła, M. Ćwiklicki // Prz. Organ , nr 4, s. 12- KAPITAŁ ludzki, kapitał społeczny i zarządzanie produkcją wiedzy / M. Turek = poz M. in. zarządzanie wiedzą. 73. KAPITAŁ przyszłości / M. Kotula // Ekon. Organ. Przeds , nr 2, s , tab. summ. Zarządzanie kapitałem intelektualnym. 74. KLUCZOWE procesy zarządzania wiedzą jako aspekt dynamiczny systemu zarządzania wiedzą / B. Piasny // Zesz. Nauk. / WSE Stal. Wola , nr 1, s bibliogr 75. KNOWLEDGE management / B. P. Pietschmann, V. Ruhtz // Personal , nr 5, s bibliogr. Zarządzanie wiedzą. 76. KNOWLEDGE management / E. M. Awad, H.M. Ghaziri. - New Jersey : Pearson Prentice Hall, s. Zarządzanie wiedzą. 77. KONCEPCJE zarządzania wiedzą w zarządzaniu organizacją / M. Bandosz // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 986, s bibliogr. summ. 78. KONTROWERSJE w sprawie zarządzania wiedzą / L. Panasiewicz // Ekon. Organ. Przeds , nr 7, s summ. 79. KULTUROWE aspekty zarządzania wiedzą / L. Panasiewicz // Ekon. Organ. Przeds , nr 4, s summ. 80. MECHANIZMY wspierające zarządzanie wiedzą w organizacji / B. Mierzejewska // E-Mentor , nr 3, s METODY i techniki zarządzania informacją i wiedzą organizacji / J. Maciejewski, K. Salak, D. Sokołowski // Zesz. Nauk. / WSZarz. Warsz , nr 1, s summ. 82. METODY wdrażania systemów zarządzania wiedzą / K. Krupa // Ekon. Organ. Przeds , nr 6, s , tab. bibliogr. 12 poz. summ. 83. MIEJSCE i rola zarządzania wiedzą w teorii organizacji / J. Szaban // Współcz. Zarz , nr 1, s summ. 84. MODEL "pajęczyny" w dyfuzji wiedzy w organizacji / K. Perechuda // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 986, s bibliogr. summ.

20 MODEL zarządzania wiedzą / M. Kotarba, W. Kotarba // Ekon. Organ. Przeds , nr 8, s NOWE metody zarządzania wiedzą / T. A. Grzeszczyk // Ekon. Organ. Przeds , nr 5, s bibliogr. 19 poz. 87. O ISTOCIE strategii wiedzy / E. Stańczyk-Hugiet // Prz. Organ , nr 7/8, s. 6-8, tab. bibliogr. 7 poz. 88. O ZARZĄDZANIU wiedzą / J. Matejuk // Ekon. Organ. Przeds , nr 11, s summ. 89. OCHRONA wiedzy jako słabsze ogniwo w zarządzaniu wiedzą / M. Rowińska-Fronczek // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 1014, s bibliogr. 6 poz. summ. 90. OD koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą / B. Piasny // Zesz. Nauk. / WSE Stal. Wola , nr 1, s bibliogr. 91. ORGANIZACJA jakości a organizacja ucząca się / H. Jagoda, E. Tabaszewska // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 1014, s , tab. bibliogr. 4 poz. summ. Podobieństwa w zarządzaniu jakością i wiedzą. 92. ORGANIZACYJNE uczenie się a zarządzanie wiedzą / L. Panasiewicz // Ekon. Organ. Przeds , nr 9, s summ. 93. PODSTAWOWE metody i narzędzia pozyskiwania informacji i wiedzy na potrzeby inteligentnego przedsiębiorstwa / A. Małachowski, M. Pondel // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2, s , bibliogr. 14 poz. summ 94. PODSTAWY zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie / B. Mikuła // Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan , nr 7, s bibliogr. summ. 95. PROBLEM pomiaru wartości niematerialnych w organizacji uczącej się / J. Purgał-Popiela // Zesz. Nauk. / AE Krak , nr 679, s bibliogr. 28 poz. summ. Organizacja ucząca się a zarządzanie wiedzą. 96. PROCES zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji / A. Pietruszka-Ortyl // Prz. Organ , nr 6, s bibliogr. 5 poz. 97. PROCESY organizacyjnego uczenia / B. Mikuła // Prz. Organ , nr 12, s , tab. bibliogr. 10 poz. Zdefiniowanie i charakterystyka procesów organizacyjnego uczenia (organizational learning), będącego subprocesem zarządzania wiedzą. 98. PRODUKTYWNOŚĆ wiedzy w rozwoju organizacji / A. Chodyński // Prz. Organ , nr 10, s M.in. zarządzanie wiedzą w koncepcjach rozwoju firmy. 99. PSYCHOLOGICZNE paradoksy zarządzania wiedzą / J. Moczydłowska // Ekon. Organ. Przeds , nr 10, s bibliogr. 12 poz. summ ROLA zarządzania wiedzą w gospodarce / A. Sosnowska // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar , T. 89, s

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo 2003 2012 130 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska P Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Marcin Kłak Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Praca naukowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODYKI MYŚLENIA SIECIOWEGO

ZASTOSOWANIE METODYKI MYŚLENIA SIECIOWEGO FORESIGHT przedsiębiorstw ZASTOSOWANIE METODYKI - MYŚLENIA SIECIOWEGO Agnieszka Grzelczak Arkadiusz Borowiec Adam Górny Wydawnictwo Politechniki Poznahskiej Poznah 2013 Spis treści Przedinowa..........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ RECENZENCI prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek dr

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Studia z zarządzania międzykulturowego

Studia z zarządzania międzykulturowego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XV, ZESZYT 3 http://piz.san.edu.pl Studia z zarządzania międzykulturowego Redakcja Michał Chmielecki Łódź 2014 Całkowity koszt wydania Zeszytu 3 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 3(11) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Jarosław BANAŚ Użycie modeli na potrzeby analizy użytkowników systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Kierowanie

Organizacja i Kierowanie Organizacja i Kierowanie Adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów al. Niepodległości 162 02-554 Warszawa e-mail: oik@sgh.waw.pl www.sgh.waw.pl/oik/ nr 5 (158) rok 2013

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻ ERSKICH PRZESŁ ANKĄ SUKCESU ORGANIZACJI

ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻ ERSKICH PRZESŁ ANKĄ SUKCESU ORGANIZACJI ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 4 (187) 2011 Zbigniew Witaszek Akademia Marynarki Wojennej ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻ ERSKICH PRZESŁ ANKĄ SUKCESU ORGANIZACJI STRESZCZENIE W organizacji,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN SCIENTIFIQUE DE L UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE LODZ НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ ЛОДЗИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ

ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ Praca zbiorowa pod redakcją: Marcina W. STANIEWSKIEGO i Piotra SZCZEPANKOWSKIEGO Warszawa

Bardziej szczegółowo