10-lecie prywatyzacji Spółki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10-lecie prywatyzacji Spółki"

Transkrypt

1 5/185 Styczeń/Luty lipiec sierpień lecie prywatyzacji Spółki Rozmowa z Pawłem Orlofem, prezesem Zarządu EC Będzin S.A. Ostatni rok XX wieku był dla Elektrociepłowni Będzin S.A. rokiem przełomowym. Obfitował w wydarzenia, które na zawsze wpisały się w historię Spółki. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem była jej prywatyzacja. 20 lipca 2000 roku w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie została zawarta umowa sprzedaży 52,5 proc. akcji EC Będzin niemieckiej firmie Mitteldeutsche Energieversorgung Aktiengesellschaft AG. Umowę ze strony MSP podpisał Emil Wąsacz, ze strony inwestora Norbert Wenner, prezes zarządu MEAG, oraz Klaus Weinzierl, wiceprezes zarządu MEAG. Akcje zostały sprzedane po 20,5 zł za sztukę, co dało zł. Ta kwota była blisko 20 proc. większa niż wynosiły ówczesne notowania Spółki na wolnym rynku warszawskiej giełdy. Elektrociepłownia Będzin S.A. była w województwie śląskim pierwszą spółką z branży elektroenergetycznej z większościowym udziałem kapitału zagranicznego. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 6 grudnia 2000 roku została powołana dziewięcioosobowa Rada Nadzorcza, organ władny podejmować decyzje dotyczące działalności Spółki. Co można powiedzieć o prywatyzacji Spółki po 10 latach? Kiedy się mówi o prywatyzacji, należy podkreślić dwa jej aspekty. Po pierwsze, z punktu widzenia firmy prywatyzowanej chodzi o to, aby inwestor kupił daną firmę, przejął odpowiedzialność za jej prowadzenie, poprawił funkcjonowanie struktur, a w efekcie osiągał wyniki i jednocześnie korzyści finansowe. Po drugie, polski rząd w ramach planu liberalizacji gospodarki przeprowadzając prywatyzację, ma z tego tytułu następujące korzyści: sprzedając firmę pozbywa się trudnego nadzoru nad firmą; do budżetu państwa wpływają jednorazowe środki finansowe ze sprzedaży firmy; jeżeli przedsiębiorstwo po prywatyzacji uzyskuje dobre wyniki finansowe to zarówno Skarb Państwa jak i miasto, na którego terenie znajduje sie firma ma stałe dochody z tytułu odprowadzanych podatków. EC Będzin, jako spółka Skarbu Państwa, już w latach 90. szukała możliwości prywatyzacji, upatrując w niej możliwości zaistnienia na konkurencyjnym rynku i funkcjonowania przez kolejne, powiedzmy, 100 lat. Pojawił się wówczas inwestor branżowy działający w strukturach RWE i zdecydował się na przejęcie większościowego pakietu akcji firmy. Uważam, że wszyscy na tej prywatyzacji skorzystali i powinni być zadowoleni. Skarb Państwa otrzymał godziwe pieniądze przy sprzedaży i otrzymuje je w wyniku płaconych podatków, inwestor osiągnął cele w formie zysku i wypłaconej dywidendy, a miasto, na którego terenie firma się znajduje otrzymuje również podatki. W NUMERZE: O prywatyzacji 10-lecie prywatyzacji Jesteśmy jednym z kilku przykładów uczciwej i zdrowej prywatyzacji z poszanowaniem pracowników. str. 1 3 Inwestycje i remonty Kampania remontowa 2010 Główny Inżynier ds. Kotłów i Układów Pomocniczych Grzegorz Kasprzyk Główny Inżynier Elektryk ds. Systemów Energetycznych Wojciech Szkutnik str. 3 4 Aktualności Wydarzenia Komunikaty 10 lat temu Wrzesień w Muzeum Informacje Komisji ds. ZFŚS Henryk Ciepiela na emeryturze str. 4 5 Bliżej samorządów Restytucja samorządu terytorialnego To od naszego wyboru zależeć będzie, w jakim kierunku w najbliższych latach będą szły sprawy naszej lokalnej społeczności. Profilaktyka najważniejsza Rozmowa z Urszulą Płazak, kandydatką do Rady Powiatu z Komitetu Rozwoju Zagłębia Zadanie, wykonanie, odbiór Rozmowa z Adamem Szydłowskim, kandydatem do Rady Powiatu z Platformy Obywatelskiej str. 6 8 kocioł nr 5/185 1

2 O prywatyzacji A czy zadowolone jest przedsiębiorstwo? Prywatyzacja nie jest jednoznacznie oceniana przez załogę. Przypomnijmy, pierwsze pięć lat to okres nieustannej restrukturyzacji zatrudnienia i mimo że została przeprowadzona tak, aby koszty społeczne były jak najmniejsze, to i tak budziła wiele kontrowersji. Trzeba pamiętać, że w ramach pakietu socjalnego nastąpiła znacząca redukcja zatrudnienia z około 380 do 162 osób. Było to bolesne dla wielu pracowników, ale trzeba także pamiętać, że nikt nie został bez szans. W ramach programu dobrowolnych odejść aż 99 proc. osób odeszło z firmy za porozumieniem stron. Pracownicy otrzymywali rekompensaty finansowe i gwarancję pracy w innych firmach. Część załogi musiała odejść z przedsiębiorstwa, bo taki jest koszt społeczny restrukturyzacji. Opłacało się? Mam świadomość, że nie było innego rozwiązania i była to cena, którą należało zapłacić za restrukturyzację. Dzisiaj minione 10 lat można zaliczyć, mimo wielu czekających na nas wyzwań, do bardzo dobrego okresu. Zracjonalizowaliśmy gospodarkę naszej firmy, z roku na rok polepszają się wszystkie elementy świadczące o kondycji naszej firmy, czyli przychody, obniżenie kosztów, rentowność, wynik gospodarczy, a także przepływ pieniędzy. Prywatyzacja jest lekiem na uzdrawianie przedsiębiorstw? Nie tylko prywatyzacja jest lekiem. Znam firmy państwowe, które bardzo dobrze sobie radzą. W naszym przypadku w wyniku prywatyzacji otrzymaliśmy od głównego akcjonariusza know-how w zakresie planowania, kontrolingu, szybkiego reagowania, sposobu oraz metod przeprowadzania restrukturyzacji. Z tego powodu jesteśmy firmą prowadzoną w sposób zorganizowany i nowoczesny. Jesteśmy w stanie szybko reagować na rynek w perspektywie nie tylko jednego roku, ale dwóch, trzech lat. Przykładem mogą być wydarzenia ostatnich lat. W 2007 roku nastąpiły znaczące zmiany w Prawie Energetycznym, jeśli chodzi o sprzedaż energii elektrycznej w skojarzeniu. My, dzięki nowemu systemowi identyfikacji ryzyka, byliśmy w stanie odpowiednio szybko zareagować na nowelizację ustawy. Udało nam się wcześniej zawrzeć odpowiednie umowy. Druga trudna sytuacja to wprowadzenie w 2008 roku obostrzonych limitów CO 2, gdzie z poziomu 670 tys. ton musieliśmy zejść do 523 tys. ton. Dzięki przyjętemu systemowi udało nam się przetrwać. Uruchomiliśmy współspalanie biomasy, dzięki czemu uzyskaliśmy przychody i zredukowaliśmy emisję CO 2. Bez know-how nie byłoby to możliwe. Odbyła się niezliczona ilość spotkań i szkoleń z zakresu know-how, które jest nie do przecenienia. Co by było gdyby... Gdyby nie było prywatyzacji, nie osiągnęlibyśmy takich wyników, gdyż dla Skarbu Państwa wynik finansowy nie zawsze jest najistotniejszy. W tym wypadku bez prywatyzacji nie byłoby tak silnego bodźca, aby upraszczać procesy, nieustannego dbania o funkcjonowanie firmy i nie byłoby obniżenia kosztów. Ten impuls od prywatnego właściciela jest duży i to on powoduje racjonalne działania w firmie. Notowania akcji Elektrociepłowni Będzin S.A. Realia są twarde. Właściciel oczekuje zwrotu kapitału, a im wyniki są lepsze, tym większa gwarancja dla załogi, że będą miejsca pracy, wyższe zarobki i lepsze warunki pracy. Dzięki prywatyzacji mamy zdrowe zasady wynagradzenia, system motywacyjny, sposób zatrudnienia, ścieżkę rozwoju. Ci, co dobrze pracują i przyczyniają się do generowania zysków, mogą liczyć na nagrody i premie. Znam takie firmy, które robią to, co my, pracują na podobnych urządzeniach, a nie są sprywatyzowane, nadal mają przerost zatrudnienia, olbrzymie problemy ze sprzedażą swojego produktu i problemy z uzyskaniem płynności finansowej, mają kiepskie zyski, nie mówię już o wzroście kapitału. Taki scenariusz mógłby nam grozić gdyby EC Będzin nie została sprywatyzowana. Pamiętajmy jednak, że dobry wynik finansowy naszej firmy, nie jest tylko zasługą samej prywatyzacji. Prywatyzacja spowodowała określenie ogólnych ram działania dla firmy, była impulsem do racjonalnego prowadzenia gospodarki. Na obecny stan EC Będzin, na to, że mamy bardzo dobre wyniki finansowe niewątpliwie ma wpływ wysoka kultura pracy całej załogi, wszystkich, tak Zarządu, kadry kierowniczej, jak i pracowników. Po 10 latach można powiedzieć, że prywatyzacja EC Będzin jest modelowym przykładem udanej prywatyzacji sektora energetycznego w Polsce. Jesteśmy jednym z kilku przykładów uczciwej i zdrowej prywatyzacji z poszanowaniem pracowników. Ocena prywatyzacji w ogóle jest zawsze trudna, bo trzeba pamiętać, że na drugiej szali znajdują się nieudane prywatyzacje, szczególnie te z pierwszej połowy lat 90. Zdarzały się prywatyzacje złodziejskie. Przychodził hochsztapler i doprowadzał do wyprzedaży majątku, osiągnął dla siebie krótkoterminowy zysk i następował koniec. Takie działania oceniam w kategoriach patologii. Minęło wiele czasu i wszystkie strony zainteresowane prywatyzowaniem musiały się sporo nauczyć, aby nie doprowadzać do takich sytuacji. Teraz generalnie nie ma to miejsca, a prywatyzacje są przeprowadzane mądrze. W sektorze energetycznym jest wiele przykładów, gdzie wkroczył inwestor branżowy, przeprowadził głębokie reformy restrukturyzacyjne i wprowadził zdrowe zasady funkcjonowania firm. Dotyczy to nie 2 kocioł nr 5/185

3 Inwestycje i remonty tylko enviam, firmy ze struktur RWE, która pokazała, że w EC Będzin można uczciwie przeprowadzić trudne procesy i osiągać oczekiwane wyniki finansowe, a jednocześnie wywiązać się ze wszystkich zobowiązań w stosunku do Skarbu Państwa i do załogi. Przykładów na udane prywatyzacje dostarczają również inni inwestorzy zagraniczni obecni na rynku polskim. Należy do nich EDF, właściciel kilku elektrociepłowni w Polsce, Dalkia czy Vattenfall. Są to przykłady inwestorów, którzy uczestniczyli w prywatyzacji polskiej energetyki i którzy również wywiązali się ze wszystkich zobowiązań, przeprowadzili trudne dla ludzi reformy, ale szanując pracowników spowodowali uzdrowienie tych firm. Wracając do naszych spraw, chcę powiedzieć, że część byłych pracowników EC Będzin postrzega proces prywatyzacji Spółki inaczej, gdyż odejście z zakładu było dla nich osobistym dramatem. Mam też świadomość, że w naszej firmie niektórzy pracownicy również mogą być niezadowoleni. Znam jednak wielu takich, którzy dzięki prywatyzacji uzyskali możliwość kształtowania własnej kariery zawodowej i awansowali. Dzięki ciężkiej pracy udowodnili, że są tego warci. To, że jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą, szczególnie doceniają ci, którzy chcą u nas pracować. Jesteśmy przez nich wysoko oceniani ze względu na warunki, jakie proponujemy. Prognozy na przyszłość... Bardzo bym chciał, aby ten modelowy przykład prywatyzacji odzwierciedlił się w drugiej fazie prowadzenia firmy. Druga faza, która powinna się zakończyć w 2015 roku, to kompleksowa modernizacja firmy, w celu przygotowania jej na rentowną działalność na co najmniej 20 lat. Prace nad rozbudową, jakie obecnie prowadzimy, wskazują na to, że również w tym procesie prywatyzacja zda egzamin. Efekt synergii, jaki możemy uzyskać od naszego inwestora nie tylko w zakresie know-how, ale także w zakresie inżynierii finansowej, spowoduje, że decyzje, które będziemy podejmować w tym roku, a może i w przyszłym, uruchomią takie programy inwestycyjne, które pozwolą nam funkcjonować przez wiele kolejnych lat. Rozmawiały: Agnieszka Barska i Teresa Bobran Kampania remontowa 2010 Grzegorz Kasprzyk Główny Inżynier ds. Kotłów i Układów Pomocniczych Inwestycje w 2010 roku Zabudowa układu centralnego smarowania węzłów łożyskowych separatora zanieczyszczeń niemetalowych. Instalacja centralnego smarowania ma zapewnić smarowanie węzłów łożyskowych separatora zanieczyszczeń niemetalowych, stacji napędowej przenośnika taśmowego T3 i przenośnika T4 oraz podajnika zgrzebłowego biomasy i wagoprzenośnika w stałych cyklach dostosowanych do charakteru pracy poszczególnych węzłów. Smarowanie ma być realizowane automatycznie. Zabudowa centralnej instalacji smarowniczej obejmuje zabudowę zbiornika smaru, pompy smarnej i przewodów smarnych w układzie rozdzielaczowym, dozujących automatycznie smar do węzłów łożyskowych w regulowanych cyklach. Celem ww. inwestycji jest przedłużenie żywotności części ruchomych separatora części niemetalowych i elementów stacji napędowej przenośnika T3 i T4 oraz urządzeń podawania biomasy wraz z wydłużeniem okresów międzyremontowych, przy zapewnieniu bezobsługowego smarowania newralgicznych węzłów łożyskowych ww. urządzeń. Przedmiotowa instalacja pozwoli zminimalizować nakłady remontowe ponoszone na utrzymanie sprawności eksploatacyjnej tych urządzeń w myśl zasady kto smaruje dalej jedzie. Modernizacja kotła WP-70 Nr 5 w zakresie pęczka konwekcyjnego dodatkowego celem obniżenia temperatury spalin wylotowych wraz z modernizacją kanału spalin wylotowych dla zabezpieczenia pracy OPP etap I dokumentacja. Istniejący dodatkowy pęczek konwekcyjny został zabudowany w kanale spalin wylotowych celem obniżenia temperatury spalin wylotowych do wartości zgodnych z DTR kotła i elektrofiltru. Pęczek przepracował około godzin. Na przełomie lat 2008/2009 pojawiły się dwie nieszczelności ww. pęczka, które zagroziły uszkodzeniem OPP, gdyż zalanie podgrzewacza wodą kotłową może spowodować odkształcenie blach koszy grzewczych, a w konsekwencji zablokowanie wirnika i trwałe uszkodzenie OPP, dyskwalifikujące go z dalszej pracy. Ponadto ostatnie lata eksploatacji kotła wykazały małą skuteczność wymiany ciepła przez pęczek dodatkowy temperatura spalin wylotowych utrzymuje się na poziomie 190 o C zamiast maksymalnie 140 o C. Taka sytuacja ogranicza możliwość pracy kotła z nominalną mocą. Zadanie polega na opracowaniu koncepcji umożliwiającej: Poprawę skuteczności pracy pęczka w zakresie obniżenia temperatury spalin do poziomu wymaganego wraz z wymianą elementów ciśnieniowych na nowe. Przebudowę kanału spalin celem zabezpieczenia pracy obrotowego podgrzewacza powietrza. Wykonanie dokumentacji projektowej zakresu prac wynikających z koncepcji. Oczekiwane efekty: Uzyskanie temperatur spalin na poziomie dopuszczalnym zgodnie z DTR kotła i elektrofiltru. Zabezpieczenie pracy OPP przed uszkodzeniem w wyniku zalania z nieszczelnego pęczka dodatkowego. Foto: Jan Zarychta kocioł nr 5/185 3

4 Aktualności Wydarzenia Komunikaty Wojciech Szkutnik Główny Inżynier Elektryk ds. Systemów Energetycznych Zakres prac zespołu WPT W bieżącym roku głównym zadaniem remontowym był przegląd generatora w zakresie średnim po 10 letnim okresie eksploatacji. Obejmował on: pełne badania diagnostyczne stojana i wirnika, przegląd główny stojana, przegląd zewnętrzny wirnika, pełny przegląd regulatora napięcia generatora. Nowością w badaniach wirnika było to, że po wyjęciu wirnika z generatora oprócz standardowych badań elektrycznych badanie wirnika przeprowadzone zostało metodą endoskopową, co umożliwiło oględziny uzwojenia wirnika w miejscach niedostępnych dla wzroku. Badanie endoskopowe połączone było z rejestracją wideo i było wykonywane przez firmę Alstom. Z zadowoleniem muszę stwierdzić, że firma Alstom wykonawca przeglądu, wywiązała się z tego zadania dobrze i w terminie. Czekamy w tej chwili na sprawozdanie z badań generatora. Następny przegląd główny generatora planowany jest na rok 2012 i będzie obejmował poza tym, co w tym roku wykonaliśmy, pełny przegląd wirnika generatora. Zostanie on wykonany w zakładzie wykonawcy remontu. Oczywiście od początku roku oprócz prac nieplanowanych, tj. usuwania usterek i awarii, w ramach prac remontowych planowanych trwają systematyczne okresowe przeglądy instalacji i urządzeń elektrycznych oraz badania aparatury pomiarowej. W tym obszarze działania nie mieliśmy większych problemów. Dyspozycyjność aparatury pomiaro- wej i elektroenergetycznej jest na wysokim poziomie. Drugim ważnym zakresem działania zespołu WPE jest realizacja zadań inwestycyjnych. Naturalnie uczestniczymy w najważniejszym projekcie Elektrociepłowni Będzin S.A., jakim jest dostosowanie urządzeń energetycznych do zaostrzonych wymagań ochrony środowiska, które będą obowiązywały po 2015 roku. Od początku roku realizujemy 20 zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją aparatury pomiarowej i elektrycznej oraz modernizacją urządzeń elektroener- 10 lat temu Oprócz 10-lecia prywatyzacji EC Będzin S.A. do znaczących wydarzeń 2000 roku należy zaliczyć przyznanie Spółce Certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9002 i Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO oraz oddanie do eksploatacji turbozespołu 13UCK80 wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi. Warto też wspomnieć o chrzcinach i nadaniu imion turbinie i generatorowi. Energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej wyniosła MWh brutto, w tym: MWh w skojarzeniu oraz MWh w kondensacji. Miesięczny plan sprzedaży został wykonany w 114,9 proc. ciepło Produkcja ciepła wyniosła GJ. Miesięczny plan sprzedaży ciepła został wykonany w 113,0 proc. Wyniki produkcyjne w lipcu Energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej wyniosła MWh brutto, w tym: MWh w skojarzeniu oraz MWh w kondensacji. Miesięczny plan sprzedaży został wykonany w 111,1 proc. ciepło Produkcja ciepła wyniosła GJ. Miesięczny plan sprzedaży ciepła został wykonany w 101,1 proc. Emisja zanieczyszczeń czerwiec/lipiec wykonanie getycznych. Z ciekawszych zadań warto wspomnieć o pracach związanych z integracją i przetwarzaniem danych pochodzących z systemów komputerowych ciągów technologicznych i udostępnianiem tych danych w czasie rzeczywistym do komputerowej sieci zakładowej, do systemu komputerowego ERP Impuls, a także udostępnianiem tych danych pracownikom inżynieryjno-technicznym, co niewątpliwie ułatwi wykonywanie codziennych obowiązków. Jesteśmy w trakcie realizacji tych zadań i będziemy o nich mówić w późniejszym terminie. Wrzesień w Muzeum Muzeum w Sosnowcu zaprasza na II Dni Muzeum, które trwać będą od 10 do 11 września. W programie m.in. Spotkanie z dawnymi mieszkańcami Pałacu Schöna, II Zagłębiowskie Miodobranie, Prosto z pasieki sprzedaż miodu, pyłku pszczelego, propolisu i wyrobów z wosku, Miód wspomaga leczenie wykład oraz wiele innych atrakcji. Szczegółowe informacje na stronie: Wyniki produkcyjne w czerwcu plan NO kg/ kg kg/ kg Foto: Jan Zarychta SO kg/ kg kg/ kg Pył kg/2 136 kg kg/4 000 kg 4 kocioł nr 5/185

5 Aktualności Wydarzenia Komunikaty Informacje Komisji ds. ZFŚS Wyjazd w Beskid Śląski W dniu 6 września 2010 roku odbędzie się wycieczka dla emerytów w Beskid Śląski. Program: Wyjazd o godz z parkingu EC Będzin S.A. Godz zwiedzanie Chlebowej Chaty w Górkach Małych, połączone z pieczeniem podpłomyków i degustacją ekologicznych artykułów żywnościowych. Godz przejazd do Ustronia, pobyt w Leśnym Parku Niespodzianek, w którym między innymi możemy zobaczyć krajowe ssaki leśne, pokaz karmienia ptaków drapieżnych, sowiarnię. Godz przejazd do Górek Wielkich, obiad oraz półgodzinna krajobrazowa przejażdżka zaprzęgiem konnym po okolicy. Powrót około godz Serdecznie zapraszamy. Informacji udziela Danuta Gorgoń w pokoju nr 4, tel. (032) Spektakl w Teatrze Roma W dniu 9 października 2010 roku planowane jest zorganizowanie wycieczki do Warszawy połączonej ze spektaklem Les Miserables w Teatrze Roma. Jest to musical Claude-Michela Schonberga na podstawie powieści Wiktora Hugo Nędznicy. Wyjazd planowany jest na godz z parkingu EC Będzin S.A. W drodze do Warszawy przewidujemy przerwę w Polichnie. Po przyjeździe, z udziałem przewodnika, zwiedzimy Świątynię Opatrzności Bożej w budowie lub kościół św. Stanisława Kostki, Cmentarze Powązkowskie oraz inne ciekawe miejsca (do uzgodnienia). Przerwa obiadowa trwać będzie od godz do O rozpocznie się dwugodzinny spektakl teatralny w Teatrze Roma. Wyjazd z Warszawy przewidziany jest na godz Wycieczka może być zrealizowana przy udziale 48 osób. Decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą wynikającą z tabeli dofinansowań ZFŚS. Serdecznie zapraszamy. Informacji udziela Danuta Gorgoń w pokoju nr 4, tel. (032) Henryk Ciepiela na emeryturze 21 lipca 2010 roku odbyło się spotkanie z okazji przejścia Henryka Ciepieli na emeryturę. W spotkaniu uczestniczyli: prezes Zarządu Paweł Orlof, członek Zarządu Sabina Apel oraz Aleksander Grabowski, Wiesław Motłoch i Agnieszka Barska. Organizacje związkowe reprezentowali: Roman Kupiec i Marian Góra. Prezes Zarządu podziękował panu Henrykowi za trud związany z wykonywaniem niejednokrotnie ciężkiej fizycznej pracy na nawęglaniu. Złożył w imieniu Zarządu i kadry kierowniczej przede wszystkim życzenia zdrowia i spokoju, spełnienia marzeń i zadowolenia z codziennego życia. Członek Zarządu Sabina Apel wręczyła panu Henrykowi dyplom, kwiaty i przekazała życzenia, aby jak najdłużej cieszył się zdrowiem i miał czas na swoje ulubione zajęcia. Koledzy ze związków również złożyli życzenia i przekazali kwiaty panu Henrykowi. Henryk Ciepiela podziękował za miłe słowa. Powiedział, że pracowało mu się bardzo dobrze i że atmosfera w pracy była wspaniała. Aleksander Grabowski, który był bezpośrednim przełożonym Henryka Ciepieli, wspomniał dzień, kiedy pan Henryk dołączył do jego zmiany. Powiedział, że pan Henryk był spokojny i zdyscyplinowany. Był bardzo dobrym pracownikiem, jednym z lepszych operatorów zwałoładowarki, zarówno starej, jak i nowej. Jak pan zamierza zagospodarować czas na emeryturze? pytamy pana Henryka. Mam dużo pracy przy domu, ostatnio skończyłem naprawiać dach, który zerwało mi podczas niedawnych wichur. W ogrodzie uprawiam pomidory, maliny, winogrona i wiele innych roślin, a to wymaga stałego doglądania i pielęgnacji. Mam również kawałek ziemi, na której zasadziłem różne drzewa owocowe, jest tam również las i rosną w nim grzyby. Czyli nie ma pan czasu myśleć o pracy zawodowej? Na początku nie było łatwo. Budziłem się w nocy i wydawało mi się, że muszę iść do pracy. Patrzyłem na grafik i sprawdzałem, na którą godzinę. Czy poza pracą przy domu i w ogrodzie starcza panu czasu na inne zainteresowania? Jestem zapalonym wędkarzem i chętnie spędzam wolny czas z wędką nad Odrą i Wisłą. Razem z kolegami z Elektrociepłowni Będzin wybieramy się na ryby, bierzemy łódkę i łowimy. Na zakończenie prezes Zarządu podziękował Henrykowi Ciepieli za przybycie i zaprosił do korzystania z wszelkich imprez organizowanych dla emerytów. Agnieszka Barska kocioł nr 5/185 5

6 Bliżej samorządów Restytucja samorządu terytorialnego wspólnoty lokalnej. Władza najbliżej obywatela i wybierana przez obywateli musi się liczyć, że szybko zostanie rozliczona z efektywności działania. To naprawdę od nas zależy, jak będzie wyglądało nasze miasto, jak będziemy w nim żyć, czy będzie w nim bezpiecznie, jaki będzie poziom usług medycznych, czy będziemy mieć miejsca pracy, szeroki dostęp do nauki i kultury. Wystarczy wziąć udział w wyborach i postawić na najlepszych. Na zdjęciu po lewej: Konferencja w Katowicach z okazji XX Rocznicy Restytucji Samorządu Terytorialnego w Polsce zorganizowana w Sali Sejmiku Śląskiego. Zdjęcie: Ewa Pytarz (FRDL, Katowice) Dwadzieścia lat temu, 27 maja 1990 roku, odbyły się w Polce powojennej pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządu terytorialnego. Utworzenie instytucji samorządowych wiązało się z przekazaniem mieszkańcom regionów, miast, miasteczek i wsi istotnych uprawnień przypisanych dotąd instytucjom i organizacjom centralnym. Wyzwoliło to w wielu ludziach niezwykłą energię, przedsiębiorczość i aktywność. Wśród nowo wybranych radnych dominowały osoby, które po raz pierwszy otrzymały mandat. Kampania wyborcza do samorządów wykreowała wielu nowych liderów lokalnych, późniejszych posłów i senatorów. Samodzielne działania samorządu terytorialnego na szczeblu lokalnym spowodowały znaczące zainteresowanie wybranych władz inwestowaniem w rozwój danego regionu. Inwestycje w infrastrukturę gminną, drogi, szkoły, składowiska odpadów itp. stanowiły potwierdzenie, że przekazanie inicjatywy władzom lokalnym umożliwiło lepsze gospodarowanie finansami gminnymi oraz zaspokajanie potrzeb, aspiracji i oczekiwań lokalnych społeczności. Od dwudziestu już lat jesteśmy świadkami przemian społeczno-gospodarczych, odżywania więzi lokalnych i regionalnych, tworzenia się zrębów społeczeństwa obywatelskiego. Zbliża się termin kolejnych wyborów samorządowych. To od naszego wyboru zależeć będzie, w jakim kierunku w najbliższych latach będą szły sprawy naszej lokalnej społeczności. Jest szansa, że samorząd terytorialny będzie w sposób najbardziej efektywny wykorzystywał dostępne środki finansowe, majątek, a przede wszystkim potencjał ludzki, w celu zaspokojenia możliwie największych i najważniejszych potrzeb Profilaktyka najważniejsza Foto: Borkowscy Będzin Urszula Płazak jest zastępcą ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Będzinie. Pracuje również w poradni Syberka jako lekarz rodzinny. Specjalizuje się w chorobach układu krążenia, a w szczególności w diagnostyce i w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Nie po raz pierwszy uczestniczy pani w wyborach samorządowych... Jako lekarz zawsze byłam zainteresowana sprawami społecznymi, przede wszystkim tymi, które bezpośrednio dotyczą Będzina i powiatu będzińskiego. Postanowiłam więc wziąć czynny udział w pracy samorządowej na rzecz mieszkańców naszego regionu. Pierwszy raz kandydowałam w 1998 roku do Rady Miasta w Będzinie i po czteroletniej pracy w Radzie w roku 2002 spróbowałam swoich sił w powiecie. W Radzie Powiatu działam drugą kadencję, od 2008 roku jestem członkiem zarządu powiatu będzińskiego. Biorę udział w pracach Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz w Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Kandyduje pani z Komitetu Rozwoju Zagłębia... Jestem osoba bezpartyjną. Chciałam zawsze reprezentować szeroko rozumiane interesy społeczności lokalnej, dlatego nigdy nie związałam się z żadną partią. Komitet Rozwoju Zagłębia jest obywatelskim stowarzyszeniem o ponadpartyjnym charakterze. Do udziału w stowarzyszeniu przekonały mnie cele, jakie postawiła sobie organizacja w deklaracji założycielskiej, a mianowicie: wykorzystanie wszystkich możliwości likwidacji zapaści gospodarczej, w jakiej znalazł się nasz region, wywołanej negatywnymi stronami procesu transformacji ustrojowej. Upadek tradycyjnych gałęzi zagłębiowskiego przemysłu spowodował, że wielu mieszkańców straciło pracę, a młodzi wykształceni ludzie zaczęli opuszczać nie tylko nasz region, ale i granice Polski. KRZ wykazał się w tym względzie wieloma sensownymi i potrzebnymi inicjatywami, mającymi na celu stworzenie warunków na godne i nowoczesne życie w naszym regionie. Inicjatywa pod tytułem,,park Przemysłowo- -Technologiczny Zagłębie projekt, który zakładał stworzenie w oparciu o kapitał regionalny i środki unijne nowoczesnej innowacyjnej infrastruktury, był jednym z pierwszych tego typu projektów w naszym kraju. W jakie działania angażuje się pani w pracy samorządowej? Będąc od 2008 roku członkiem zarządu powiatu współtworzyłam szereg projektów związanych zarówno ze sferą gospodarczą, jak i społeczną. W sposób szczególny moją pasją była zawsze ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Do ważniejszych z nich należą: pomoc przy restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Będzinie, standaryzacji Domu 6 kocioł nr 5/185

7 Bliżej samorządów Dziecka w Sarnowie i Domu Opieki Społecznej, wspieranie Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych inicjatyw, dotyczących całej opieki społecznej wraz z zagadnieniami związanymi z bezrobociem, a także wspieraniem rynku pracy. Konstruktywny program KRZ zyskuje poparcie środowisk z różnych stron sceny politycznej, przez co moja działalność w Radzie ma duże znaczenie i jako radna mam wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą w powiecie. W 2010 roku zostałam odznaczona przez ministra zdrowia Odznaką Honorową Za zasługi dla ochrony zdrowia. Co pani sądzi o prywatyzacji szpitali? W sposób odpowiedzialny o prywatyzacji ochrony zdrowia będzie można mówić po uchwaleniu odpowiedniej ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym, która zapewni bezpieczeństwo każdemu pacjentowi niezależnie od jego zamożności. Z jakimi problemami zdrowotnymi mieszkańców spotyka się pani najczęściej? Twierdzę, że wśród mieszkańców naszego powiatu istnieje nadal małe zainteresowanie badaniami profilaktycznymi, które pomagają we wczesnym wykrywaniu wielu chorób cywilizacyjnych. Są to programy zdrowotne, dotyczące chorób nowotworowych, układu krążenia czy oddechowego. Uważam, że niezbędna jest szeroka dyskusja społeczna, dotycząca powodów takiego stanu rzeczy. Konieczna jest też edukacja związana ze zdrowym stylem życia, odnosząca się nie tylko do osób młodych, ale przede wszystkim do osób pracujących, które wielokrotnie zapominają o własnym zdrowiu, nie mają dostępu do odpowiednich informacji na temat zasad zdrowego odżywiania i korzyści wynikających z aktywności fizycznej. Prowadząc odpowiedni tryb życia, można uniknąć wielu chorób i zapewnić sobie komfort na długie lata. Czym, po za pracą zawodową i samorządową, interesuje się pani najbardziej? Główną moją pasją, towarzyszącą mi od najmłodszych lat, jest muzyka. Edukację w tym zakresie odbywałam równolegle ze studiami medycznymi. Gram na fortepianie, organach wielomanuałowych oraz flecie poprzecznym. Jestem zastępcą przewodniczącego Komisji Kultury Śląskiej Izby Lekarskiej, która skupia w swoich szeregach lekarzy o zainteresowaniach artystycznych. Uczestniczę w wielu koncertach z zakresu muzyki klasycznej zarówno jako słuchacz, jak i wykonawca. Często koncertuję wraz z moją siostrą Mariolą, która jest śpiewaczką operową. W Śląskiej Izbie Lekarskiej jestem Adam Szydłowski znany jest wielu pracownikom EC Będzin nie tylko dlatego, że pracował w Spółce, a potem dla Spółki, lecz także jako inicjator wielu zrealizowanych pomysłów tak w pracy zawodowej, jak i w życiu społecznym. Obecnie pracuje w Urzędzie Miejskim w Będzinie na stanowisku kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Jakie były początki pana pracy w EC Będzin i jak je pan wspomina? Ukończyłem Technikum Energetyczne w Sosnowcu, z powodów politycznych w 1985 roku nie dostałem się na studia i zaczęło się o mnie upominać wojsko. W latach 80. była możliwość odpracowania służby wojskowej w zmilitaryzowanym zakładzie pracy, m.in. EC Będzin trzy lata pracy za dwa lata służby. Przyjęto mnie na stanowisko elektroenergetyka i pracowałem w Laboratorium Elektrycznym. Trafiłem do brygady pana Olkuśnika, trudnej brygady, gdzie trzeba było wykazać się wiedzą, ostrożnością i perfekcjonizmem. To był rok Ja, niespokojny duch, poeta, nie mogłem się w tej pracy odnaleźć. Przeszkadzała mi koszula flanelowa i kask na głowie, który uważałem za przyczynę pojawiających się na moim czole zakoli. Nie miałem jednak wyboru, do południa naprawiałem także zastępcą rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Ponadto lubię podróżować oraz interesują mnie niecodzienne przepisy kulinarne i fotografika. Rozmawiały: Agnieszka Barska i Teresa Bobran Zadanie, wykonanie, odbiór wyłączniki krańcowe na taśmociągach, chodziłem na zwałoładowarkę, a po południu pisałem wiersze. To były dwa światy, jakże różniące się od siebie. To był stracony czas? Wręcz przeciwnie, z perspektywy czasu doceniłem, jak ważny był to okres w moim życiu i jak wiele się nauczyłem. Te stosunki, jakie panowały na początku mojej pracy, ten niesamowity klimat, atmosfera życzliwości, to wszystko jest nie do powtórzenia. Ludzie sobie pomagali, zawiązywały się przyjaźnie na całe życie. Do dzisiaj pamiętam słowa mojego mistrza Zbyszka Olkuśnika, który miał pomysł na dobrą pracę. Mówił: zadanie, wykonanie i odbiór. Te trzy elementy wryły mi się w pamięć i stosuję tę metodę do dzisiaj. Przestrzegania tych zasad nauczyła mnie praca w koszuli flanelowej i w kasku. A wtedy się denerwowałem, że zimno na dworze, że pada deszcz... Dlaczego ja, człowiek-poeta, mam pracować na mrozie? Buntowałem się. Od czasu, kiedy stosuję te trzy zasady wszystko mi wychodzi. Jest zadanie, realizuję je punkt po punkcie i wiem, że będzie odbiór. Jak w Elektrociepłowni. Wiedziałem, że jak źle naprawię zwałoładowarkę, to nie będzie działać, a nie o to mi przecież chodziło. To naprawdę był niezapomniany okres. Pamiętam, jak po trzech miesiącach pracy dostałem od mistrza Olkuśnika torbę narzędziową. Sam ją uszył ze skóry, bo przecież wtedy nic nie było. Czułem się wyróżniony. Pana kariera zawodowa w Elektrociepłowni Będzin nie skończyła się na stanowisku elektroenergetyka? Nie. Pewnego dnia, kiedy pracowałem już w dziale łaczności pod czujnym okiem wspaniałego mistrza Jakuba Kryczka, przyszedł do mnie inż. Augustynik i powiedział: Ma pan dobry radiowy głos, a jest taki pomysł, aby pracownicy robili audycje w radiowęźle. Chodziło oczywiście o rodzaj tuby propagandowej, a ja wówczas byłem działaczem Solidarności i sekretarzem organizacji. Pomyślałem kocioł nr 5/185 7

8 Bliżej samorządów więc, że jest szansa wyjść z koszuli flanelowej, a jeśli chodzi o tubę, to się zobaczy. Praca w radiowęźle bardzo mi odpowiadała. Czasy dojrzewały do wolności, mogłem więc zrezygnować z propagandy komunistycznej i postanowiłem robić swoje audycje, które ludziom się podobały. Zacząłem pracować w Biurze Promocji i dalej prowadziłem radiowęzeł. Wspólnie z Krzysiem Rogalą i Krzysiem Kobińskim założyliśmy nawet kabaret Dzida, kóry doczekał się 14 wydań radiowych i jednego na żywo. Niestety, sprzęt radiowy się wyeksploatował i trzeba było pomyśleć o innej formie przekazywania informacji. I tak powstał Kocioł. To były czasy! Treści w nim zawarte były często powodem wzywania naszego zespołu na dywanik. Ludzie czekali na każdy numer, był prawie bibułą ukazującą się oficjalnie. Dzisiaj zapewne zaliczałaby się do prasy tzw. brukowej. Pisaliśmy o różnych przykrych sprawach dziejących się w zakładzie, polemizowaliśmy z decyzjami dyrekcji, wytykaliśmy ludziom wady itp. Czasem czytam te artykuły i z jednych się śmieję, innych się wstydzę, a niektóre uważam za ponadczasowe. Kocioł był oczywiście robiony w bardzo prymitywny sposób. Nie mieliśmy żadnego sprzętu oprócz ksero i programu do edytowania tekstu bez polskich liter, więc brakujące ogonki i kreseczki dopisywaliśmy ręcznie przy wielkiej pomocy pracowników Działu Informatyki. Pierwsza edycja Kotła musiała upaść i upadła. A jak powstał Adatel? Pracowałem w łączności jako mistrz i wtedy zapaliło się zielone światło dla prywatyzacji EC Będzin. W ramach prowadzonej restrukturyzacji Spółki od dyrektora Jacka Umińskiego dostałem propozycję przejęcia komórki łączności jako oddzielnej firmy. Nowe wyzwanie, więc zgodziłem się i nazwałem swoją firmę Adatel. Ta przygoda trwała od 1994 roku do A potem? Potem zaczęły się kłopoty w naszej firmie, Adatel się rozsypywał i zacząłem rozglądać się za innymi możliwościami pracy. Długo by 1 4 sierpnia Dzień Energetyka Z okazji Dnia Energetyka wszystkim pracownikom EC Będzin życzenia zdrowia, powodzenia w życiu osobistym, sukcesów w pracy zawodowej oraz podziękowania za wkład wniesiony w rozwój firmy przesyłają Rada Nadzorcza i Zarząd Elektrociepłowni Będzin S.A. opowiadać, ważne jest, że po raz drugi zainteresowałem się polityką. Trafiłem do sztabu wyborczego Radosława Barana, wtedy kandydata na prezydenta Będzina. Kampania się powiodła, a ja dostałem propozycję pracy w Urzędzie Miejskim, jako referent w Biurze Informacji Medialnej. Od 2003 do 2005 roku byłem redaktorem Aktualności Będzińskich. Działając w samorządzie, postanowiłem się dokształcić. Ukończyłem Wyższą Szkołę Administracji. To były trudne lata pracy i nauki, ale ileż przyniosły mi satysfakcji. Jest pan kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie, jak się pan czuje w tej roli? Bardzo dobrze. Uwielbiam dawać śluby. Czekam na każdą sobotę. Wstaję rano, przygotowuję się i jadę. Przychodzi para i zaczyna się swoisty spektakl. Widzę, jak oni na siebie patrzą, jak się kochają, jak wypowiadają słowa przysięgi. To wspaniałe uczucie. Najnowsze dane USC... Rocznie udzielam około 360 ślubów, wydajemy ponad 500 aktów urodzeń i ponad 800 aktów zgonu. Niepokojąca jest ilość rozwodów. Można by powiedzieć, że jest na nie moda. Kandyduje pan do Rady Powiatu z Platformy Obywatelskiej, dlaczego? Dzielnica, w której mieszkam, nie ma swojego reprezentanta w powiecie, mieszkańcom brakuje kontaktów z władzami samorządowymi. Poza tym powiat to większy zasięg i chciałbym doprowadzić do integracji różnych środowisk z całego terenu powiatu będzińskiego. Interesują mnie niemalże wszystkie sprawy dotyczące ludzi, ale najlepiej czuję się w dziedzinie kultury szeroko rozumianej. Zawsze fascynowała mnie historia, a szczególnie historia miejsca, z którego pochodzę. Od 2000 roku poznaję kulturę żydowską, jeszcze na początku lat 90. nie rozumianą i marginalizowaną przez środowisko. Poznawanie kultury żydowskiej stało się moją pasją, znałem ją jedynie z opowiadań babci i mojego taty, ale wtedy to była wiedza tajemna. Dziś mam możliwości, aby mówić o tych sprawach głośno i z dużo większym zainteresowaniem społeczeństwa niż kiedyś. Wydaję publikacje dotyczące historii naszego regionu, nie tak odległej, lecz bolesnej i zarazem ciekawej. Jakim jest pan człowiekiem? Przede wszystkim energicznym. Czasami ogarnia mnie furia. Nie cierpię monotonii. W moim życiu ciągle musi się coś dziać, we wszystkim co robię, staram się być profesjonalistą. Powiem jeszcze raz, moją podstawową zasadą w pracy jest: zadanie, wykonanie, odbiór. To są trzy magiczne słowa, które wpojono mi w EC Będzin....a kiedy boli mnie głowa od natłoku myśli, szukam wyciszenia. Rozmawiały: Agnieszka Barska i Teresa Bobran kocioł Biuletyn informacyjno-reklamowy WYDAWCA Elektrociepłownia Będzin Spółka Akcyjna REDAKTOR NACZELNA Agnieszka Barska, tel RADA PROGRAMOWA Paweł Orlof przewodniczący, Józef Kijak wiceprzewodniczący, Jolanta Dąbrowska-Macha, Krystyna Jakubska-Serwatka, Agnieszka Barska członkowie, Teresa Bobran sekretarz OPRACOWANIE WYDAWNICTWA ELIPSA Będzin, tel , REALIZACJA WYDAWNICZA, DRUK AWR Edytor Katowice, tel Elektrociepłownia Będzin Spółka Akcyjna, ul. Małobądzka 141, Będzin

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r. Poznań, marzec 2012 Rada Nadzorcza spółki DGA S.A. w 2011 r. działała następującym składzie: 1. dr Piotr Gosieniecki Przewodniczący,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku uzasadniające połączenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z Datera Spółka Akcyjna Gdańsk, dnia 6 grudnia 2013 roku W związku z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Częstochowa. miasto energetycznie świadome

Częstochowa. miasto energetycznie świadome Częstochowa miasto energetycznie świadome URZĄD D MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl BOŻENA HERBUŚ INŻYNIER

Bardziej szczegółowo

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi Wywiady Pani Aleksandra Machnikowska Przedsiębiorca od 2009 roku, najpierw w spółce cywilnej prowadziła sklep Just Dance. Od 2012 roku prowadzi restaurację EL KAKTUS. W styczniu 2014 restauracja EL KAKTUS

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny.

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie sympatyków Malczyc i okolic, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

RYZYKA I SZANSE DOTYCZĄCE KRYZYSU NA POMORZU W KONTEKŚCIE SEKTORA PUBLICZNEGO Tadeusz Aziewicz Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP

RYZYKA I SZANSE DOTYCZĄCE KRYZYSU NA POMORZU W KONTEKŚCIE SEKTORA PUBLICZNEGO Tadeusz Aziewicz Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP RYZYKA I SZANSE DOTYCZĄCE KRYZYSU NA POMORZU W KONTEKŚCIE SEKTORA PUBLICZNEGO Tadeusz Aziewicz Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP Współpraca i solidarność Problemów, przed którymi stajemy w

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI BIULETYN ELEKTRONICZNY 2 (11) / 2014

DOBRE PRAKTYKI BIULETYN ELEKTRONICZNY 2 (11) / 2014 DOBRE PRAKTYKI BIULETYN ELEKTRONICZNY 2 (11) / 2014 Klaster turystyczny Orava w dniach od 7 do 9 kwietnia gościł przedstawicieli polskiej Jurajskiej Organizacji Turystycznej. Spotkanie miało na celu przede

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok. Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok. Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku Prezentacja Spółki Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2011 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku Sprawozdanie finansowe skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r.

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r. UCHWAŁA Nr. z dnia.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Na podstawie art. 19 lit. c) ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2014

REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2014 REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2014 I. Postanowienia ogólne 1 Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" mieszczące się przy ul. Niecałej 4/5a, 20-080 w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Godpodarcze "exposé" SLD: Miller odchodzi od podatku liniowego 16 września 2012

Godpodarcze exposé SLD: Miller odchodzi od podatku liniowego 16 września 2012 Na niedzielnej konferencji prasowej przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, były premier Leszek Miller zaprezentował nowy gospodarczy program partii - projekt, który określił mianem programu dla

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Mirosław Semczuk Wicedyrektor Departament Innowacyjnej Gospodarki ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel. (+48 22) 460 3701 faks (+48 22) 460 3702 www.arp.com.pl 1 Obszary działania

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH Jakie informacje znajdziesz w materiałach szkoleniowych? - Czym jest budżet obywatelski? - Co możesz zrobić by stać się czynnym uczestnikiem budżetu obywatelskiego?

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla beneficjenta

Przewodnik dla beneficjenta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik dla beneficjenta Samorządy Warszawa 2014 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skutecznie i efektywnie wspieramy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna ZA OKRES OD 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Gliwice, czerwiec 2013 r. Strona 1 1. Podstawowe dane o Spółce 1.1 Dane spółki Nazwa firmy: KCSP

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r.

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r. Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele Sopot 18 września 2015r. Maciej Kazienko Pomorskie Dni Energii Największa w północnej

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane 2012-04-16 13:02, Jolanta Jagiełło Danuta Banaczek właścicielka firmy Dana, Jacek Plaskota właściciel Agencji Interaktywnej Web-Best, firma Energy Minerals, firma MAT-

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia Prawosławna Inicjatywa OrthNet. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut stowarzyszenia Prawosławna Inicjatywa OrthNet. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut stowarzyszenia Prawosławna Inicjatywa OrthNet Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Prawosławna Inicjatywa OrthNet, zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. 2. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Jacek Czabajski Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Wstęp. Rok 1980 zapoczątkował w Polsce przemiany we wszystkich sferach, w tym w sferze społecznej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r.

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Plan prezentacji: 1. Energia w mieście Katowice 2. Działania

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej"

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3 "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej" w marcu 2012 r. do Plymouth w Wielkiej Brytanii, na praktyki zagraniczne pojedzie: 9 elektroników i 5 elektryków.

Bardziej szczegółowo

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ V Konferencja Szkoleniowa Zakładu Techniki Cieplnej PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ 5 7 maja 2014 r., Hotel Zamek Gniew**** w Gniewie Organizator: Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Druk nr 91. UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna

PROJEKT Druk nr 91. UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna PROJEKT Druk nr 91 UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna z dnia w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r.

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r. Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 30 marca 2015 r. Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3. 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3. 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4 4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend przewidywane na 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/74/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni ul. Żwirki

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo DROGA INKI Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą Paulo Coehlo DR N. MED. JANINA FETLIŃSKA (1952-2010) URODZIŁA SIĘ 14 CZERWCA 1952 ROKU W MIEJSCOWOŚCI TULIGŁOWY, WOJ.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

III Kongres FZZ zakończony

III Kongres FZZ zakończony III Kongres FZZ zakończony Wręczenie medali dla zasłużonych działaczy Forum Związków Zawodowych i uroczyste wyprowadzenie sztandarów organizacji związkowych zakończyły obrady III Kongresu FZZ. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Warszawa, dnia 15 grudnia 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 15 grudnia 2010 r. LWA 4101-05-04/2010 P/10/173 Pan Andrzej Ners Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 7.06.2011r. Stanisław Więcek Stanisław Więcek sprawował

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015 Realizacje Wałbrzych, 14 lipiec 2015 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze

Bardziej szczegółowo

Miasto Częstochowa. Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

Miasto Częstochowa. Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY Miasto Częstochowa Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY . Doskonała lokalizacja Powierzchnia: Częstochowa 160 km 2 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych

Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych Załącznik. Dokument końcowy, który powstał w wyniku seminarium, przedstawiający koncepcję tworzenia Lokalnego Funduszu Młodych. W dniach 08 09 marca 2008r.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dział 2 Przedmiot i zakres działania

Dział 2 Przedmiot i zakres działania załącznik do uchwały Nr IV/21/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012 roku zmieniony uchwałą Nr V/7/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012. Kontynuacja projektu w 2014 roku

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012. Kontynuacja projektu w 2014 roku MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012 realizowanego w ramach zadania Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich, podzadania Wspieranie działań promujących sport

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia "PIERWSZY KROK"

STATUT Stowarzyszenia PIERWSZY KROK Wrocław, dnia 01 lutego 2004 r. STATUT Stowarzyszenia "PIERWSZY KROK" 1 Stowarzyszenie "PIERWSZY KROK" zwanym w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot)

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot) MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011 OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot) Imię i nazwisko kandydata Sławomir Neumann Komitet Platforma Obywatelska CZĘŚĆ I: DEMOKRACJA Pytanie NIE NIE MAM ZDANIA KOMENTARZ 1. Czy zgadza

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ROTOPOL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 6422 UCHWAŁA NR XXI/287/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 28 października 2013 r. w sprawie nadania statutu samorządowej

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2004 roku działalność

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Wspólne dobro Gądków Wielki w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Demokracja energetyczna to oparty na zasadach egalitaryzmu i zrównoważonego rozwoju system, w którym społeczeństwo w sposób aktywny uczestniczy w

Demokracja energetyczna to oparty na zasadach egalitaryzmu i zrównoważonego rozwoju system, w którym społeczeństwo w sposób aktywny uczestniczy w Demokracja energetyczna to oparty na zasadach egalitaryzmu i zrównoważonego rozwoju system, w którym społeczeństwo w sposób aktywny uczestniczy w wyborze i budowaniu modelu energetycznego, mając w ten

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze Zbigniewem Derdziukiem, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozmowa ze Zbigniewem Derdziukiem, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rozmowa ze Zbigniewem Derdziukiem, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Polskie emerytury są i będą bezpieczne, a finanse Polski zostały uratowane przed narastającym długiem publicznym - powiedział

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

Nie wiem, czy aby na pewno TEGO właśnie chcesz?

Nie wiem, czy aby na pewno TEGO właśnie chcesz? Nie wiem, czy aby na pewno TEGO właśnie chcesz? Dzisiaj, z perspektywy kilkunastu lat zaangażowania w Akunę, tworzenia jej, wiem, że moje życie zmieniło się o 180 o. I to w każdym aspekcie. Kiedy spotkałbyś

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FIRMY BUDOWLANEJ

PROJEKT FIRMY BUDOWLANEJ PROJEKT FIRMY BUDOWLANEJ Grupa osób zastanawia się czy otworzenie spółdzielni socjalnej w ich mieście jest dobrym pomysłem na prowadzenie interesu. Spółdzielnia A chciałaby się zająć pracami remontowo

Bardziej szczegółowo