Strefa. magazyn. Elitarny klub KSSE na Wojewódzkiej 42 otwiera podwoje dla wybranych. Adriano Fontana. Śląsk nie równa się już węgiel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strefa. magazyn. Elitarny klub KSSE na Wojewódzkiej 42 otwiera podwoje dla wybranych. Adriano Fontana. Śląsk nie równa się już węgiel"

Transkrypt

1 Strefa L U T Y I n f o r m a t o r K S S E ISSN magazyn z Zygmuntem Frankiewiczem Prezydentem Gliwic, rozmawiamy o GZM, społeczeństwie obywatelskim, [strefaklubowa] [strefavip] polskim samorządzie, polityce rządu i o Gliwicach oczywiście. Elitarny klub KSSE na Wojewódzkiej 42 otwiera podwoje dla wybranych [strefafelietonu] Adriano Fontana kibic Torino F.C., kibicuje polskiej tradycji [strefapodstref] Śląsk nie równa się już węgiel

2 [spistreści] 5. [strefavip] Z Zygmuntem Frankiewiczem, Prezydentem Gliwic ozmawiamy o Górnośląskim Związku Metropolitalnym, społeczeństwie obywatelskim, polskim samorządzie, polityce rządu i o Gliwicach oczywiście. 20. [strefastrefy] Is it worth doing the international baccalaureate diploma programme? 10. [strefarozmowy] Małgorzata Handzlik wierzy, że przyszłość UE zależy od rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw! 21. [strefapodstref] Podstrefa gliwicka: Spotkanie noworoczne inwestorów podstrefy gliwickiej Podstrefa tyska Rozmowa z mgr Wiesławą Sieczką, Prezes Zarządu Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Kaliksta I w Tychach 14. [strefaklubowa] Klub Inwestora Coneser Club przy Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. The Investor s Coneser Club in the Special Economic Zone of Katowice Podstrefa sosnowiecko-dąbrowska: Adriano Fontana, zagorzały i wierny kibic Ferrari i Torino F.C. Turyn, Prezes Automotive Lighting Polska, jednego z polskich oddziałów Magneti Marelli, zna dobrze polską historię i wysoce ceni sobie rodzinną atmosferę naszych tradycyjnych świąt. 16. [strefaprawa] Fundusz Strefowy 28. [strefawydarzeń] osób odwiedziło w ubiegłym roku Expo Silesia! W Sosnowcu wynajęto m 2 powierzchni wystawienniczej! KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. Prezes Zarządu: Piotr Wojaczek Wiceprezes, Zastępca Prezesa: Andrzej Pasek Biuro Zarządu: Katowice, ul. Wojewódzka 42 tel. (032) , , , fax: (032) Magazyn Strefa. Informator Inwestorów KSSE dwumiesięcznik. Nr ISSN Wydawca: Andrzej Pasek, Piotr Wojaczek, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Wydanie internetowe Magazynu Strefa: PODSTREFA TYSKA, Wiceprezes: Ewa Stachura-Pordzik Tychy, ul. Fabryczna 2 tel. (032) fax: (032) PODSTREFA GLIWICKA, Wiceprezes: Jerzy Łoik Gliwice, ul. S. Wyszyńskiego 11/307 tel. (032) , PODSTREFA SOSNOWIECKO- DĄBROWSKA, Wiceprezes: Mirosław Bubel Sosnowiec, ul. Modrzejowska 32B (wejście od ul. Małachowskiego) tel. (032) tel./fax: (032) PODSTREFA JASTRZĘBSKO- ŻORSKA, Wiceprezes: Andrzej Zabiegliński Żory, Al. Wojska Polskiego 4 tel. (032) tel./fax: (032) Redakcja: Grupa Perfect Redaktor prowadząca: Anna Liszewska-Potoniec Redaktor naczelna: Małgorzata Tkacz-Janik Dyrektor artystyczny: Lidia Parchańska Foto: Andrzej Marczuk Adres redakcji: PERFECT ul. Jasnogórska 11, Gliwice tel./fax: STREFA Magazyn Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej [LUTY 2009]

3 [editorial] 30. [śląskastrefa] Przystanek dla sztuki na katowickim Rondzie 32. [strefastrefy] Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice Wrota Polski Południowej 34. [strefafelietonu] Śląsk nie równa się już węgiel. 35. [strefaod kuchni] Piersi Pani Klary, scrabble i deser na gorąco, czyli jak przetrwać zimę i dotrwać do wiosny Na okładce: Nowe Gliwice przykład przekształcenia terenów po zamkniętej kopalni KWK Gliwice w strefę edukacji i biznesu foto: Andrzej Marczuk Strefa L U T Y I n f o r m a t o r K S S E ISSN magazyn [strefavip] z Zygmuntem Frankiewiczem Prezydentem Gliwic, rozmawiamy o GZM, społeczeństwie obywatelskim, polskim samorządzie, polityce rządu i o Gliwicach oczywiście. [strefaklubowa] Elitarny klub KSSE na Wojewódzkiej 42 otwiera podwoje dla wybranych [strefapodstref] Adriano Fontana kibic Torino F.C., kibicuje polskiej tradycji [strefafelietonu] Śląsk nie równa się już węgiel STREFA PRZYSZŁOŚCI Rok 2008 był pod wieloma względami wyjątkowy dla Katowickiej Strefy: 1,5 miliarda złotych inwestycji, 3700 nowych miejsc pracy i ponad 20 nowych przedsiębiorstw. W porównaniu z latami 2006 i 2007 wynik ten jest niższy, ale i tak plasuje się wysoko ponad średnią. Oprócz sukcesów zdarzyło się kilka niepowodzeń. Jednym z niewielu, ale zdecydowanie największym, była rezygnacja z wybudowania fabryki Mercedesa na Opolszczyźnie. Decyzja Daimlera o ulokowaniu zakładu na Węgrzech a nie w Ujeździe była rozczarowaniem. Jednak fakt, że tak młody teren strefowy był poważnym kandydatem na miejsce inwestycji firmy takiej jak Daimler jest dla nas bardzo dobrym znakiem na przyszłość. Ujazd jako jeden z trzech Regionalnych Parków KSSE będzie niebawem lokalizacją dla dużych i bardzo dużych firm. Atrakcyjność i potencjał parków w Ujeździe, Zabrzu i Tucznawie jest bezdyskusyjna. W najbliższym czasie w związku z rozwijającą się dynamicznie budową autostrady A1 jej zabrzański węzeł będzie znajdował się 4 km od 90 ha terenów inwestycyjnych. Realizacja śląskiego odcinka A1 przewidziana jest na koniec roku 2011 i to wtedy teren ten osiągnie swój pełny potencjał. Dziś jednak stajemy przed pytaniem: KRYZYS CZY SPOWOLNIENIE? Daleka od optymizmu sytuacja na rynku finansowym wbrew pozorom może stać się wyjątkową szansą na dobrą przyszłość KSSE oraz znakomitą sposobnością na wzięcie drugiego oddechu. Za kilka lat kryzys minie. Naszym zadaniem jest więc unaocznienie, że na kilku najbliższych chudych latach horyzont czasowy się nie kończy. Na pewno nie są to tylko nasze przewidywania. Większość ekspertów mówi kryzys, ale na pewno znajdą się tacy, którzy przede wszystkim postawią pytanie: co po kryzysie? i tutaj upatrujemy swoje szanse. ŚLĄSK TO PRZYSZŁOŚĆ Opinia o aglomeracji śląskiej jako o dobrym miejscu na wypoczynek i życie po pracy nie jest najlepsza. Ludzie wolą pracować na Śląsku, a po pracy korzystać z uroków innych miast, np. Krakowa. Jest jednak spora szansa, że ta sytuacja się niebawem zmieni. W najbliższych latach w stolicy aglomeracji powstanie kilka budynków oferujących przestrzeń biurową klasy A i A+ przeznaczoną dla np. centrów usługowych z branży IT. Dwa takie centra już istnieją w budynku Altus w centrum Katowic. KSSE nie ograniczając się jedynie do przemysłu lekkiego i ciężkiego daje możliwość korzystania z pomocy publicznej także tym centrom usługowym. Prawie wszystkie biurowce, jakie powstaną w Katowicach, będą objęte statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej, więc także firmy biurowe będą mogły korzystać z ulgi podatkowej. Mamy nadzieje, że w ten sposób znacząco rozwinie się baza kulturalno-rozrywkowa w centrum miasta, a Katowice zasilone napływem klasy kreatywnej będą zmieniały się w nowoczesną metropolię przyjazną mieszkańcom i przybyszom. STREFA magazyn Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. [LUTY 2009] 3

4 [editorial] THE ZONE OF THE FUTURE The year 2008 was exceptional for the Katowice Zone in many respects investments reaching PLN 1,5 billion, 3700 new jobs and over 20 new enterprises. Compared to years 2006 and 2007 the result is lower, but still much higher than average. However, apart from successes, there have been a couple of failures. One of the few, though definitely the greatest involved giving up the idea of building a new Mercedes factory in the region of Opole. Daimler s decision to locate the factory in Hungary instead of Ujazd was s big disappointment. However, the very fact that such a young area was seriously considered as a location for a company like Daimler augers very well for the future. Ujazd, being one of the three KSSE Regional Parks will soon host big and very big companies. The attractiveness and potential of the parks in Ujazd, Zabrze and Tucznawa is unquestionable. In the nearest time, thanks to the dynamically proceeding construction of A1 motorway, its Zabrze interchange will be located 4km away from the 90-ha investment area. The Silesian part of A1 is scheduled to be completed by the end of 2011 and this is when the area will achieve its full potential. Yet today we are facing the question: CRISIS OR SLOWDOWN? Far from being optimistic, the situation on the financial market, contrary to appearances, may become an exceptional chance for a good future of KSSE and an excellent opportunity of taking a second breath. In a few years the crisis will be over. Our task is to show that the time span does not finish with the nearest lean years. Definitely, these are not only our predictions. Most experts say crisis, but certainly there are others who will ask a different question what is going to happen after the crisis? and this is where we keep searching for our chances. SILESIA IS THE FUTURE The Silesian agglomeration does not enjoy a good reputation as a place for rest and life after work. People prefer to work in Silesia, and after work take advantage of attractions available in other towns, such as Cracow. However, the situation is likely to change soon. In the nearest time a few buildings offering class A and A+ office area, among others designed for IT service centres, will be constructed in the capital city of our agglomeration. Two centres like that have already been created in Altus building in the centre of Katowice. Without limiting itself to the light and heavy industry, KSSE provides a possibility for these service centres to benefit from public support. All the office buildings to be constructed in Katowice are included in the status of Special Economic Zone, therefore also office companies will be able to benefit from the tax relief. We hope this way the entertainment and cultural base will greatly develop in the city centre, and Katowice, supplied by the influx of a creative class, will turn into a modern metropolis, friendly both to its inhabitants and newcomers. 4 STREFA magazyn Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. [LUTY 2009]

5 [strefavip] ZZygmuntem Frankiewiczem, Prezydentem Gliwic, rozmawiamy o Górnośląskim Związku Metropolitalnym, społeczeństwie obywatelskim, polskim samorządzie, polityce rządu i o Gliwicach oczywiście. STREFA magazyn Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. [LUTY 2009] 5

6 [strefavip] Strefa: Panie Prezydencie, czy rządzi Pan, czy zarządza Gliwicami? Zygmunt Frankiewicz: Czasami trzeba rządzić, a czasami zarządzać. Zawsze jednak bazuję na kompetentnych i kreatywnych współpracownikach, których od kilkunastu lat konsekwentnie dobieram według klucza kompetencji i umiejętności samodzielnego myślenia. To daje dobre efekty. Nasza klasa kreatywna jest w Gliwicach liczna, bo jest tu duży odsetek osób z wyższym wykształceniem. Ponadto jestem otwarty na współpracę z różnymi środowiskami, organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, sportowymi. Strefa: Mówi się jednak, że polskie społeczeństwo jest mało aktywne i ma stosunkowo niewielu liderów ZF: Mniej więcej dwukrotnie mniej niż w społeczeństwach Europy Zachodniej. To swoiste niezorganizowanie społeczne stanęło u podstaw pomysłu stworzenia w naszym mieście Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP), które istnieje już bez mała 10 lat i jest powszechnie uważane za świetnie funkcjonujące, unikalne pośród innych śląskich miast. My wręcz kreujemy liderów i pomagamy im tworzyć organizacje pozarządowe są tego nawet mierzalne efekty. Strefa: Rozumiem, że preferowany przez Pana typ zarządzania to zarządzanie poprzez współpracę z różnego typu organizacjami. Spróbujmy zidentyfikować najciekawsze przykłady tej współpracy, skupiając się, na przykład, na kontaktach samorządu z biznesem. ZF: Kreujemy takie kontakty, by wzmocnić pracodawców, którzy są w Polsce słabo zorganizowani i mają znacznie mniej do powiedzenia niż związki zawodowe. W naszym regionie organizacje biznesowe są rozbite, nie mówią jednym głosem, nie ukształtowały pełnej reprezentacji. Żadna z organizacji pracodawców istniejąca w Gliwicach nie jest na tyle silna, by wpływać na kształt rozwoju miasta, mimo zachęt z naszej strony. Ich działania w tym zakresie ograniczają się do okazjonalnych wypowiedzi dotyczących wybranych problemów miasta, a nam potrzebni są stali partnerzy, z którymi moglibyśmy podjąć długofalową współpracę. Dla gliwickiego rynku pracy i ogólnej koniunktury w mieście istotne byłoby na przykład, by istniał podmiot, który organizowałby lokalnych przedsiębiorców w konsorcja, które mogłyby startować w organizowanych m.in. przez miasto przetargach. Dzisiaj często jest tak, że skala miejskich inwestycji przekracza możliwości niewielkich lokalnych firm. Tego typu inicjatyw jest wciąż za mało. O wiele za mało. Strefa: Czy z punktu widzenia wieloletniego praktyka, nie wydaje się Panu, że coś tu szwankuje? Czy Urząd Miasta pomagał rozproszonym organizacjom gospodarczym przezwyciężyć ten brak integracji? ZF: Oczywiście, ale nie możemy działać w tej kwestii zbyt inwazyjnie, bo środowiska biznesowe są niezależne i powinny takie pozostać. Nie zmusimy przedsiębiorców do konsolidacji, możemy ich jedynie w tym wspierać. Rada Gospodarcza w Gliwicach organizowała się w oparciu o współpracę z Prezydentem Miasta... Zrzeszenie Kupców do pewnego stopnia powstało pod naszą presją, gdy wymusiliśmy na tym środowisku budowę hali targowej przy ulicy Pod Murami, dzięki czemu mamy dziś w obrębie starówki cywilizowane targowisko. Takie przykłady można mnożyć, podobnie jak nasze inicjatywy aktywizujące organizacje przedsiębiorców do podejmowania dużych przedsięwzięć gospodarczych. Podsumowując próbujemy aktywizować różne środowiska, ale nie możemy wychodzić z roli. Strefa: Spróbujemy jednak zatrzymać się na tym bardzo trudnym problemie współpracy samorządu z biznesem. Nie mamy ani takiej tradycji, ani wzorów, ani umocowań prawnych, a jednak w praktyce, także tej gliwickiej (być może precedensowej?), wytwarzana jest przestrzeń, w której bez naruszania granic niezależności obu stron można działać i wspomagać się. ZF: Mówiąc kolokwialnie, nie zrobię za te środowiska roboty, którą muszą same wykonać. Mogę rozmawiać ze wszystkimi, godzić zwaśnione strony, łagodzić spory, pomagać, ale to wszystko. Problem jak słusznie Pani zauważyła nie dotyczy wyłącznie Gliwic, lecz jest problemem strukturalnym i polega na niskiej pozycji samorządu gospodarczego w państwie. Strefa: A czy obligatoryjne izby przemysłowo-handlowe byłyby jakimś realnym rozwiązaniem? Podobne projekty funkcjonują np. w Belgii. ZF: Nie chcę podejmować tematu, ale możliwe, że byłoby to jedno z lepszych rozwiązań. Zostawiam to jednak przedsiębiorcom, to oni muszą mieć pomysł na siebie. Strefa: Może nie mają? ZF: Może, ale ja tego w skali państwowej nie rozwiążę, w związku z czym zmagam się z tym, co mamy w Gliwicach. Jestem pewny, że wychodzenie z roli przysporzyłoby w mieście więcej szkody niż pożytku. Strefa: Skoro to tak newralgiczny temat, skupmy się na ocenie współpracy z gliwicką podstrefą. ZF: Podstrefa ekonomiczna to było coś, o co walczyliśmy jak o niepodległość! Przypomnę, że na początku lat 90- tych Gliwice były najbiedniejszym ze wszystkich miast woj. katowickiego. Mieliśmy gigantyczne problemy: żadnej bazy gospodarczej, koszmarnie zacofaną infrastrukturę i brak jakichkolwiek inwestycji np.: drogowych. Sądzę, że Gliwice jako miasto niemieckie, a później inteligenckie, a więc krnąbrne, było przez władze komunistyczne szczególnie źle traktowane. To dlatego tutaj były największe zaległości, kompletny brak podstaw do ekonomicznego rozwoju. I właśnie z takim status quo trzeba się było zmierzyć na początku lat 90- tych. Stąd w 1995 roku podaliśmy do publicznej wiadomości koncepcję rozwoju miasta i szeroko ją konsultowaliśmy. Najważniejszym celem gospodarczym było pozyskanie inwestora strategicznego. W grudniu 6 STREFA magazyn Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. [LUTY 2009]

7 [strefavip] 1995 roku, czyli ok. pół roku po nagłośnieniu tej koncepcji, złożyliśmy ofertę wstępną o ustalenie strefy w Gliwicach. Ale nasz wniosek został odrzucony. Przyjęto bowiem filozofię którą uważam po dziś dzień za błędną że strefy należy tworzyć tam, gdzie jest największe bezrobocie i największe zacofanie. I Gliwice nie zostały w takiej perspektywie wzięte pod obszarów do tworzącej się właśnie strefy katowickiej. Dalsza historia jest znana. Dziś mogę powiedzieć, że to był pomysł na rozwój miasta na długie lata. I mimo sytuacji, którą zastaliśmy na starcie oraz faktu, iż przez pierwsze lata żyliśmy bardzo oszczędnie, inwestując w przyszłość np. w uzbrojenie strefy uważam, że zdecydowaliśmy dobrze. Jeszcze około sześć lat temu, uwagę. Osobiście twierdziłem, że należy tworzyć strefę tam, gdzie pożytek z niej dla całego regionu może być największy. Tam, gdzie jest potencjał do wykorzystania. Ale mój pogląd się wówczas nie przebił. Wybrano trzy miejsca na strefę i nie było tam Gliwic. Umówiłem się z ówczesnym wojewodą Eugeniuszem Ciszakiem, że jeżeli General Motors wybierze Gliwice na swoją siedzibę, to on złoży wniosek o dołączenie gliwickich podczas kampanii wyborczej, byłem mocno krytykowany za wydatki na uzbrojenie strefy. Ale dziś już nikt ich nie krytykuje. Szacujemy dochód roczny ze strefy w Gliwicach na poziomie 25 mln PLN, a na uzbrojenie wydaliśmy 70 mln PLN. Strefa: Czy wobec tego, można by zaryzykować twierdzenie, które Pan promował w latach 90-tych, że STREFA magazyn Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. [LUTY 2009] 7

8 [strefavip] strefy są doskonałym narzędziem jedynie w określonym kontekście, otoczeniu ekonomicznym i historycznym? Mówiąc krótko: SSE była szansą dla Gliwic, ale nie jest to dobre rozwiązanie dla miast (regionów) ściany wschodniej? ZF: Strefa rozwija się tam, gdzie są warunki. Strefa: Strefowe narzędzie ma więc ograniczenia i nie jest narzędziem rozwoju, a jedynie narzędziem wspierającym? ZF: Do wspierania rozwoju obszarów zaniedbanych państwo powinno mieć inne narzędzia. Bo jak sama Pani powiedziała nie będzie czegoś z niczego. Trzeba posiać, podlewać i czekać na owoce. I temu powinny służyć narzędzia, które są w rękach rządu i parlamentu. Sposób, w jaki na początku potraktowano narzędzie, jakim była strefa, był nieporozumieniem. To właśnie między innymi dlatego kilka stref a szczególnie te, w których władze państwowe liczyły na najbardziej spektakularne efekty nie dawało dobrych rezultatów. Trzeba było zmienić filozofię stref. Teraz działają o wiele lepiej. Strefa: Pan jest znanym politykiem i interesuje mnie, co w zakresie narzędzi rozwojowych zaproponowałby Pan Polsce? Co jest przyszłością: rozwój europejskich trans-regionów czy rozwój polskich miast? ZF: Odpowiedź jest prostsza niż się wydaje: świat i cywilizacja rozwijają się w oparciu o miasta. Powróćmy do przykładu ściany wschodniej. Problem mamy tam dlatego, że straciliśmy ośrodki wzrostu, takie jak Lwów i Wilno, a miasta, które pozostały w granicach Polski, nie radzą sobie z tymi funkcjami i trzeba w nich wykreować potencjał rozwojowy. I nie chodzi tu o proste tworzenie miejsc pracy, tylko o metropolitalność. Na tym władze powinny się skupić. Ale ja nie będę odpowiadał za rząd odpowiadam za Gliwice. Strefa: Metropolitalność co to tak naprawdę znaczy, i jak się przekłada na działanie tych miast, które są soczewkami cywilizacji w danym regionie? ZF: W tej chwili w Polsce jest nie do pomyślenia, żeby jakakolwiek instytucja centralna powstała poza Warszawą. A budując strategię rozwoju województwa śląskiego usłyszeliśmy kilka miesięcy temu, że to jest nie do pomyślenia, żeby jakakolwiek instytucja regionalna powstała poza Katowicami. Zakwestionowałem to i w drodze dyskusji okazało się, że nie ma żadnych racjonalnych powodów, by tak myśleć. Przy takim stanie ducha, miasta ściany wschodniej jeszcze długo będą miały problemy rozwojowe. Proszę sobie wyobrazić, że w Rzeszowie lokuje się ministerstwo gospodarki. To nie jest całkiem głupi pomysł. W tej chwili wskutek rozwoju teleinformatyki łączność z Warszawą może być zapewniona, a impuls rozwojowy dla takiego niedużego miasta byłby gigantyczny. Dlaczego takich narzędzi się nie stosuje, a rozbudowuje się coraz droższą administrację w Warszawie? Metropolitalność, o którą Pani pyta, to jest właśnie pewna filozofia rozwoju miasta (regionu), także takiego, jak Gliwice. Tylko, że ta filozofia nie przebija się do rządzących. Strefa:? ZF: Mamy państwo scentralizowane do absurdu. Strefa: Czy nie usprawiedliwiają nas historyczne uwarunkowania? ZF: Nie. Owszem, mamy poważne blokady rozwojowe, bo rozwijaliśmy się dzięki taniej sile roboczej przez 20 lat i to się właśnie skończyło, ale jeżeli nie przeorganizujemy podstaw naszego rozwoju, to będziemy pariasem Europy. Musimy niwelować bariery rozwojowe. Na tym tle samorząd jest jednym z przykładów pełnego sukcesu naszego państwa, mimo że ma swoje wady i kłopoty. Szkoda, że samorząd nie może się przebić ze swoimi pomysłami i potrzebami do rządzących, że władze centralne postrzegają samorząd jako konkurencję. Strefa: A jak pańskim zdaniem postrzega to druga strona? Zachodni inwestorzy, inwestorzy w ogóle? ZF: Inwestorzy z Zachodu są u nas bardzo dobrze traktowani i nie mają powodów do narzekania. Może dostrzegają bałagan prawny, ale bariery leżą gdzie indziej. Mówiłem, że rozwój oparty o tanią siłę roboczą się kończy, więc jeżeli chcemy mieć dalszy napływ inwestorów, to trzeba zaoferować im konkurencyjność w oparciu o najnowocześniejsze technologie, wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz atrakcyjność życia w danym miejscu. Niestety, mamy archaiczną naukę i archaiczne uczelnie, które reprezentują niski poziom. Samorządy sobie poradzą z nadchodzącymi wyzwaniami, gorzej z innymi sektorami. Z nauką, z rodzimym biznesem Strefa: Czy to, o czym Pan mówi, odzwierciedla się nieco w losie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym? Trzy sektory, które powinny decydować o tym, jak rozwija się państwo, nie nawiązują ze sobą porozumienia. Czy dlatego, że są w innych stadiach rozwoju? ZF: Chociaż prawdą jest, że kompletnie nie działa ustawa o partnerstwie publicznoprywatnym, to błędem byłoby myślenie, że nie ma w Polsce partnerstwa publicznoprywatnego. Biznes i administracja samorządowa podejmują wspólne projekty i sukcesywnie je realizują. Nawet przykłady z naszego podwórka o tym świadczą. Suma tego, co dla dróg miejskich zrobił oraz robi w tej chwili biznes, to 100 mln zł w jednym mieście. I jest to pełne partnerstwo publiczno-prywatne: z umową, podziałem ról, itd. Każdy wykonał swoją robotę, dwie strony są zadowolone, wszyscy z tego korzystają. Początek naszej obwodnicy, węzeł z DK 88 przy Carrefour wybudowany został z pieniędzy prywatnych. Węzeł Rzeczyce (również z DK88) także został wybudowany przez prywatną firmę właściciela Tulipan Park Gliwice, przy ul. Rybnickiej Auchan przebuduje newralgiczne skrzyżowanie z ul. Knurowską tak by ruch odbywał się 8 STREFA magazyn Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. [LUTY 2009]

9 [strefavip] bezkolizyjnie. Suma kosztów tych trzech przedsięwzięć to ok. 100 mln zł. A już w planach są następne, takie jak budowa centrum przesiadkowego komunikacji miejskiej przez developera Focus Mall powstającego na terenie po byłej Hucie 1 Maja. Strefa: Zatem w obrębie miasta Gliwic współpraca udaje się na różnych frontach. Ale czy uda się w obrębie większej struktury? Czy jesteśmy gotowi na Górnośląski Związek Metropolitalny? Czy twórcy GZM są pewni, że reprezentują wolę mieszkańców planowanej metropolii, związku komunalnego? ZF: Górnośląski Związek Metropolitalny działający jako związek międzygminny utworzony na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym jest narzędziem trudnym do zrozumienia nawet dla fachowców. A to, co najważniejsze dla mieszkańców, to nie forma prawna związku, lecz rozwiązywane ich problemów. A trzeba pamiętać, że jest grupa problemów bezpańskich. Bezpańskich dlatego, że wykraczają poza ramy jednego miasta, a nie są problemami wojewódzkimi (przynajmniej nie przyznaje się do nich marszałek województwa). I dla takiej grupy problemów musi istnieć struktura, która potraktuje je jako własne. To jest właśnie sens GZM. Dlatego uważam, że z mieszkańcami należy konsultować konkretne projekty, które ich dotyczą, a nie narzędzia, którymi się je rozwiązuje. GZM został utworzony w Gliwicach: tu tworzone były wszystkie dokumenty i to ja m.in. zabiegałem o jego rejestrację. Jest ułomny, bo oparty o aktualny stan prawny, i było wielką ekwilibrystyką, żeby taki związek powołać. Jeszcze trudniejsze jest jego funkcjonowanie. W związku z czym cudów nie można oczekiwać. Strefa: Pytałam jak jesteśmy przygotowani do tego wyzwania? ZF: Moim zdaniem tutejsze środowisko samorządowe daje wyjątkowe dowody na dojrzałość i umiejętność współpracy nawet w trudnych warunkach. W skali polskiej polityki jest to absolutnie unikalne. Ludzie pochodzący z różnych nurtów politycznych, z różnych części województwa, często do siebie wrogo nastawionych, potrafią porozumiewać się w najtrudniejszych sprawach. Strefa: Czy może Pan podać przykłady? ZF: KZK GOP funkcjonuje 15 lat i normą w województwie jest jeden bilet na ok. 300 liniach tramwajowych i autobusowych na terenie 24 gmin. Możemy narzekać, że tu coś źle działa, ale to, co my mamy, jest marzeniem ludzi z Trójmiasta. Dopiero teraz, gdy dyskutowana jest ustawa metropolitalna, doszło do pierwszego porozumienia w tym zakresie (jeden bilet w transporcie publicznym) miast wchodzących w skład Trójmiasta. Wcześniej nie było to możliwe z powodu konfliktu. Myślę więc, że w tym kontekście o naszych, śląskich samorządach naprawdę trudno coś złego powiedzieć. Strefa: GZM jest więc projektem przyszłości? ZF: Na razie jest to wysiłek niewspółmierny do efektów, bo warunki pracy związku są bardzo trudne. Sukcesy? Zaczynając od szczegółu, przykładem może być projekt elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, co może ułatwić życie młodym ludziom. Niby drobiazg, ale ktoś to zorganizował. Kolejne przykłady, to projekt gospodarki odpadami, projekt tramwajowy (800 mln zł) Euro 2012 oraz parę innych przedsięwzięć, w przygotowaniu, np. śląska karta usług publicznych (ogromny projekt za ponad 100 mln zł z dofinansowaniem unijnym), projekty ekologiczne itp. Strefa: Brzmi imponująco. Na koniec chciałam zapytać o Pana bycie w polityce, a jednak poza polityką. Słuchając Pana wydaje się, że ma Pan niezwykle ambiwalentne podejście do polskiej polityki. Czy to jest słuszne wrażenie? ZF: Nie będę się określał, czy jestem, czy nie jestem politykiem. Moja obecność tutaj to efekt działalności opozycyjnej w podziemiu jeszcze przed rokiem 80. To konsekwencja tego, że po okresie podziemnej działalności zabraliśmy się w dużym zespole za budowanie nowej rzeczywistości, nowego państwa, nowego samorządu. W mym ideowym podejściu do polityki nic się nie zmieniło od roku 1990 po dzień dzisiejszy, co zresztą utrudnia mi życie w obecnej, brutalnej polityce. Nie mam wielkich ambicji, bo gdybym je miał, to już dawno mógłbym je zrealizować. Praca w samorządzie jest satysfakcjonująca, bo robi się konkretne rzeczy. Strefa: Rok 2009 to ważny rok dla polityków, czas kryzysu, rok eurowyborów. Z jaką wizją wchodzi Pan w ten rok? ZF: Dobrze by było, żeby kryzys nie był zbyt głęboki i trwał krótko, bo może być dla wszystkich dużym problemem. I ważne, aby Polska okazała się odporna na ten kryzys w jak największym stopniu. Ponadto nasz kraj wymaga lepszego zarządzania i lepszej polityki. Dziś polityka jest czymś, co się źle kojarzy, co się zdegenerowało. Mam nadzieję, że osiągnęliśmy dno i teraz będziemy się już tylko odbijać i oddalać od dna. Strefa: Dziękujemy za rozmowę. STREFA magazyn Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. [LUTY 2009] 9

10 [strefarozmowy] foto: Krzysztof Bożek 10 STREFA magazyn Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. [LUTY 2009]

11 [strefarozmowy] Małgorzata Handzlik wierzy, e przyszłoêç UE zale y od rozwoju małych i Êrednich przedsi biorstw! Strefa: Na czym polega Pani aktywność w regionie? Małgorzata Handzlik: Moja działalność opiera się przede wszystkim na częstych spotkaniach z mieszkańcami województwa śląskiego. Podczas tych spotkań przekazywane są informacje dotyczące roli i pracy posła do Parlamentu Europejskiego, zasad funkcjonowania Parlamentu i UE oraz bieżących prac parlamentarnych. Ponieważ pracuję w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta, za istotny element mojej pracy uważam informowanie przedsiębiorców na temat unijnych aktów prawnych regulujących i wpływających na zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie państw członkowskich UE. Strefa: Czy przewiduje Pani w najbliższym czasie spotkania z przedsiębiorcami? MH: Harmonogram moich spotkań jest przygotowywany z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. 19 marca br. w Urzędzie Wojewódzkim organizuję konferencję dla przedsiębiorców poświęconą Małym i Średnim Przedsiębiorstwom na Rynku Wewnętrznym UE w której udział zapowiedzieli Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Pan Charlie McCreevy, Minister Gospodarki Pan Adam Szejnfeld oraz Prezes Polskiej Konfederacji Przedsiębiorców Prywatnych Pani Henryka Bochniarz. Podczas konferencji poruszane będą kwestie związane z Kartą STREFA magazyn Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. [LUTY 2009] 11

12 [strefarozmowy] Małego Biznesu, a zwłaszcza perspektyw, jakie propozycja Komisji Europejskiej stwarza dla małych i średnich przedsiębiorstw, ze swobodą świadczenia usług w Unii w kontekście wdrożenia Dyrektywy Usługowej oraz zmian, jakich przedsiębiorcy mogą się spodziewać w polskim prawodawstwie wdrażającym przepisy dyrektyw. Ponadto poruszymy kwestie wykorzystania środków unijnych w województwie śląskim oraz zajmiemy się praktycznymi problemami, z jakimi borykają się przedsiębiorcy przy pozyskiwaniu środków unijnych. Zaplanowana została także dyskusja na temat problemów i uwag zgłaszanych przez śląskich przedsiębiorców związanych z funkcjonowaniem ich firm na wspólnotowym rynku. Na konferencję zapraszamy przedsiębiorców z województwa śląskiego. Konferencja da przedsiębiorcom możliwość zapoznania się z aktualnymi zagadnieniami europejskimi, które w praktyce mają bezpośrednie przełożenie na ich działalność. Strefa: Praca w regionie to jednak nie tylko spotkania z młodzieżą i przedsiębiorcami, to również uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach i inicjatywach organizowanych przez mieszkańców województwa i działające na jego terenie organizacje. MH: Takich organizacji i takich inicjatyw jest w naszym województwie wiele. Przywołam bardzo interesującą współpracę z kobietami skupionymi w działających od pokoleń Kołach Gospodyń Wiejskich. Dzięki ich aktywności przy moim wsparciu od 2005 r. organizujemy Europejskie Spotkania Kobiet, mające na celu integrację środowiska, w którym działają koła gospodyń wiejskich oraz promocję ich dokonań. Strefa: Pełniąc mandat eurodeputowanej, wspiera Pani i organizuje różnego rodzaju akcje i przedsięwzięcia charytatywne. MH: Jeszcze jako przedsiębiorca, prezes lokalnego Radia Bielsko, podejmowałam takie działania, uważając je za oczywiste, a teraz pełniąc funkcję publiczną mam większe możliwości skupiania ludzi wokół takich działań i pomysłów. Przykładem niech będzie przedstawienie charytatywne Kopciuszek i krasnoludki dwukrotnie wystawione w Bielsku-Białej przy współudziale znanych bielszczan, pełniących funkcje publiczne, dyrektorów instytucji, przedsiębiorców, ludzi kultury. Dzięki zebranym środkom udało się zakupić dwie pompy insulinowe dla dwojga chorych na cukrzycę dzieci 7- i 11-latka oraz urządzenie wielofunkcyjne do rehabilitacji dla ciężko chorego rocznego Kacperka. Strefa: Jak już zostało wspomniane, pracuje Pani w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) oraz w delegacji ds. stosunków z Mercosurem. Na czym jest Pani obecnie najbardziej skupiona? MH: Moją działalność można podzielić na trzy obszary, pierwszy merytoryczny, związany z przygotowywaniem projektów aktów prawnych w komisjach Parlamentu. Drugi to obszar konsultacji i wymiany doświadczeń z parlamentarzystami innych krajów lub innych wspólnot, np. Mercosur grupy państw Ameryki Południowej skupionych w organizacji na wzór Unii Europejskiej. I trzeci obszar wsparcie organizacyjne moich kolegów posłów w codziennym funkcjonowaniu w strukturach Parlamentu Europejskiego. Każdej działalności poświęcam odpowiedni czas. Strefa: Czym może się Pani pochwalić? MH: Efekty naszej pracy parlamentarnej są widoczne i odczuwalne w długiej perspektywie czasowej. Takim aktem prawnym jest Dyrektywa Usługowa, nad którą pracowałam od początku kadencji. Ostateczny tekst Dyrektywy Usługowej został przyjęty przez Parlament Europejski w dniu 16 grudnia 2006 r. Przepisy Dyrektywy muszą zostać wdrożone przez państwa członkowskie do końca 2009 r. Dyrektywa otworzy rynek usług w UE dla przedsiębiorstw i firm, także tych z Polski. Ułatwi znacznie zakładanie i prowadzenie działalności usługowej poprzez uproszczenie licznych procedur, eliminację wielu barier oraz powołanie do życia punktów pojedynczego kontaktu. Głównymi beneficjentami Dyrektywy będą małe i średnie przedsiębiorstwa, które za sprawą zasady wolności świadczenia usług zyskają dostęp do nowych rynków bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i będą mogły świadczyć usługi w oparciu o polskie prawo i polskie przepisy na terenie Unii. Strefa: Zajmowała się Pani na forum Komisji IMCO kwestią delegowania pracowników, a przede wszystkim problemami związanymi z prawidłowym wdrożeniem Dyrektywy oraz istniejącymi barierami administracyjnymi. Sprzeciwiała się Pani jej rewizji pod hasłami dumpingu socjalnego. MH: Wezwania do zmiany Dyrektywy o delegowaniu pracowników pojawiły się w następstwie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który 12 STREFA magazyn Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. [LUTY 2009]

magazyn GENERAL MOTORS min ło 100 lat! 10 lat produkcji GM na Âlàsku!

magazyn GENERAL MOTORS min ło 100 lat! 10 lat produkcji GM na Âlàsku! Strefa P A Ź D Z I E R N I K 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163 magazyn GENERAL MOTORS min ło 100 lat! 10 lat produkcji GM na Âlàsku! Gliwice 21.10.98-21.10.08 JesteÊmy wêród najlepszych

Bardziej szczegółowo

Metar veritasstr. 18. Urzędnik na służbie. Japońska sztuka zarządzania. Fenomen Expo Silesia

Metar veritasstr. 18. Urzędnik na służbie. Japońska sztuka zarządzania. Fenomen Expo Silesia Strefa magazyn katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej wrzesień 2009I issn1644-5163 In vino Metar veritasstr. 18 Urzędnik na służbie Wywiad z Józefem Sebestą, Marszałkiem Województwa Opolskiego. str.

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Strefa ZABRZE UJAZD TUCZNAWA. Investors wanted! Regionalne Parki KSSE. magazyn. K W I E C I E Ń 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163

Strefa ZABRZE UJAZD TUCZNAWA. Investors wanted! Regionalne Parki KSSE. magazyn. K W I E C I E Ń 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163 Strefa K W I E C I E Ń 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163 magazyn Investors wanted! Regionalne Parki KSSE ZABRZE UJAZD TUCZNAWA [spistreści] 3. [strefastrefy] Zaproszenie na Śląskie Forum

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Logistyka w LiLiowym kolorze str. 18 str. 10 str. 24 str. 26

Logistyka w LiLiowym kolorze str. 18 str. 10 str. 24 str. 26 Strefa magazyn katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej GRUDZIEŃ 2010 r. issn1644-5163 Logistyka w liliowym kolorze str. 18 Przyszłość budujemy teraz Rozmowa z Piotrem Wojaczkiem, Prezesem ksse str.

Bardziej szczegółowo

W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY MŁODZI O POMORZU OKNO NA ŚWIAT PRZEGLĄD GOSPODARCZY

W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY MŁODZI O POMORZU OKNO NA ŚWIAT PRZEGLĄD GOSPODARCZY W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY Adam Mikołajczyk Nadciąga unijne eldorado 4 Andrzej Liberadzki Rośnie skuteczność 7 Hanna Wiecka Nie ile a co Unia daje Pomorzu 11 Włodzimierz Szordykowski MSP solą

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza nr 83/1 OD REDAKCJI Money, money, money... W roku 1976 hitem roku na rynku pop-muzycznym była piosenka słynnego zespołu ABBA pt. Money,Money,Money.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kaczmarek: Przemiany na niespotykaną skalę. programy operacyjne UE, rozwój regionalny, samorządność, gospodarka

Krzysztof Kaczmarek: Przemiany na niespotykaną skalę. programy operacyjne UE, rozwój regionalny, samorządność, gospodarka programy operacyjne UE, rozwój regionalny, samorządność, gospodarka rok X, 15 lipca - 15 sierpnia 2010r. Krzysztof Kaczmarek: Przemiany na niespotykaną skalę Nagroda dla GRUPY DEWELOPERSKIEJ GEO w konkursie

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013 inwestor Inwestor The foreign lipiec 2013 ZAGRANICZNY Raport specjalny Ustawa śmieciowa pod lupą ponadto w numerze: Wektory rozdane Energetyczny Kongres Gospodarczy Powstała Ekokoalicja od wydawcy Robert

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

MÓWIĆ. jednym głosem. Zaskakująco zgodni. Dossier Adama Szejnfelda. Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz

MÓWIĆ. jednym głosem. Zaskakująco zgodni. Dossier Adama Szejnfelda. Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz Numer 1 2009 Magazyn bezpłatny Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Zaskakująco zgodni Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz Dossier Adama Szejnfelda MÓWIĆ jednym głosem Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Kwiecień 2008 Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Stan prawny na kwiecień 2008 Spis treści Wstęp Rozdział 1 SSE -

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU #4 (30) 2014 MAGAZYN GOSPODARCZY. GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM I INWESTOROM Tadeusz Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne

GŁOS BIZNESU #4 (30) 2014 MAGAZYN GOSPODARCZY. GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM I INWESTOROM Tadeusz Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne GŁOS BIZNESU ISSN 2353-4117 GB #4 (30) 2014 MAGAZYN GOSPODARCZY DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW GŁOS BIZNESU GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM I INWESTOROM Tadeusz Czajka, wójt gminy

Bardziej szczegółowo

niekonwencjonalnie Myśleć WYDANIE SPECJALNE:

niekonwencjonalnie Myśleć WYDANIE SPECJALNE: WYDANIE SPECJALNE: Myśleć niekonwencjonalnie OD REDAKCJI Innowacje do kosza? Sceptycyzm, niedowierzanie, kpina i szyderstwo, a na koniec pomówienie o oszustwo, mające na celu ograbienie ludzi z pieniędzy.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich NUMER 2 (96) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 1505-9359 MAGAZYN WIELKOPOLSKICH ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH UKAZUJE SIĘ NIEPRZERWANIE OD 1998 R. PANOPA od 13 lat w Polsce PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu Wywiad:

Bardziej szczegółowo

R&M Industrial Services Polska Sp. z o.o

R&M Industrial Services Polska Sp. z o.o R&M Industrial Services Polska Sp. z o.o R&M Industrial Services Polska Sp. z o.o. jest spółką działającą w Polsce od 1991 r., do 2002 r. pod nazwą Willich Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (25) /2009. Nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play 2009 rozdane. grudzień 2009 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (25) /2009. Nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play 2009 rozdane. grudzień 2009 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (25) /2009 Nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play 2009 rozdane grudzień 2009 1 Życzenia zdrowia i pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym z okazji zbliżających

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r.

Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Informacja na temat programu informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (13) Rok 2011 ISSN 1898-4401. www. rectus.edu.pl; kwartalnik@rectus.edu.pl. Biała Podlaska 2011

Nr 2 (13) Rok 2011 ISSN 1898-4401. www. rectus.edu.pl; kwartalnik@rectus.edu.pl. Biała Podlaska 2011 Nr 2 (13) Rok 2011 ISSN 1898-4401 Cło a k y ist Log i tk a d Po n Tra t r o sp www. rectus.edu.pl; kwartalnik@rectus.edu.pl Biała Podlaska 2011 Edukacja Gospodarka Kultura Polityka Wywiady TELEWIZJA MŁODYCH

Bardziej szczegółowo

Wiesław Wabik: Państwo to samorządy Oczekujemy dialogu...

Wiesław Wabik: Państwo to samorządy Oczekujemy dialogu... innowacyjna gospodarka, programy operacyjne UE, samorządność, rozwój regionalny ISSN 2082-3673, rok XI/XII, nr 101/102, 10 grudnia 2012-10 lutego 2013 r. Cena 12 zł Wiesław Wabik: Państwo to samorządy

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J W R O C Ł A W, L U T Y 2 0 0 5 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 PIOTR PRZYGOŃSKI PREZES

Bardziej szczegółowo