W tym obszarze znajdą Państwo rozwiązania narzędziowe pozwalające sprawdzić stan różnych procesów personalnych w Państwa firmie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W tym obszarze znajdą Państwo rozwiązania narzędziowe pozwalające sprawdzić stan różnych procesów personalnych w Państwa firmie."

Transkrypt

1 Doradztwo Personalne Ostateczną instancją człowieka jest człowiek, nie zaś żadna wartość absolutna Witold Gombrowicz BADANIA W tym obszarze znajdą Państwo rozwiązania narzędziowe pozwalające sprawdzić stan różnych procesów personalnych w Państwa firmie. S p i s t r e ś c i : WSTĘP...2 AUDYT PERSONALNY...3 BADANIE POTRZEB ROZWOJOWYCH PRACOWNIKÓW...3 BADANIE OPINII I NASTROJÓW PANUJĄCYCH W FIRMIE...4 DOŚWIADCZENIE CIRCULUS...6 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY...8

2 Wstęp Informacje zawarte w tym dokumencie mogą się okazać szczególnie przydatne dla Firm, które: stawiają na profesjonalizm w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w planowaniu zasobów ludzkich chcą stosować nowoczesne i sprawdzone metody, przykładają dużą wagę do rozwoju pracowników stosując system oparty na kompetencjach na każdym etapie współpracy z pracownikiem, potrzebują rzetelnej oceny umiejętności i potencjału rozwojowego kandydatów / pracowników, aby działać w kierunku budowania coraz większej konkurencyjności przedsiębiorstwa, poszukują skutecznych i długotrwałych rozwiązań systemowych zapewniających największe korzyści w temacie zarządzania zasobami ludzkimi (a nie doraźnych, działających krótkoterminowo), stosują profesjonalne metody pracy, dbając o pozytywny i profesjonalny wizerunek firmy (jako pracodawcy) w oczach kandydatów, pracowników i otoczenia zewnętrznego, stosując obiektywne i rzetelne metody wzbudzają i umacniają motywację oraz zaangażowanie w obecnych i przyszłych pracownikach. Po przeczytaniu zawartych poniżej informacji otrzymają Państwo wyczerpującą odpowiedź na pytanie, w jaki sposób firma CIRCULUS może pomóc Państwu zrealizować ambitne cele w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Dowiedzą się Państwo, jak najpełniej mogą skorzystać z naszych doświadczeń, aby wzmocnić efekty biznesowe wynikające z profesjonalnego prowadzenia polityki personalnej. L u d z i e działania w obszarach: S y s t e m y B a d a n i a z e s p ó ł C I R C U L U S W i z e r u n e k

3 Audyt personalny Audyt personalny to przekrojowa diagnoza organizacji pod kątem struktury organizacyjnej, organizacji pracy, poziomu znajomości i identyfikacji z celami firmy, kwalifikacji pracowników na poszczególnych stanowiskach, przebiegów informacyjnych, mocnych i słabych stron całych zespołów, współpracy pomiędzy działami, atmosfery w pacy, sposobów zarządzania zespołami oraz potrzeb, w zakresie wdrożenia wybranych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi. Szczegółowość i zakres podejmowanych działań i obszarów badania zależy od Państwa potrzeb. Efektem audytu personalnego jest informacja o wymiarze i charakterze koniecznych zmian w zakresie badanych sfer zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z usługi audytu personalnego, wówczas: zdobędą Państwo obiektywne i wielowątkowe informacje, w jakim stopniu obecna sytuacja w firmie kształtuje efektywność rynkową Państwa przedsiębiorstwa, otrzymają Państwo szczegółową odpowiedź na pytanie, jak kształtuje się poziom kompetencji zatrudnianych przez Państwa pracowników, zidentyfikują Państwo wąskie gardła (na poziomie działów, komórek i całej firmy) w organizacji oraz znajdą na nie rozwiązania, określą Państwo jakie efekty i wpływ na pracowników mają obecnie działające w Państwa przedsiębiorstwie systemy zarządzania ludźmi, zyskają Państwo możliwość precyzyjnego i ekonomicznego planowania dalszych działań naprawczych. dowiedzą się Państwo, w którym kierunku działać, aby wystandaryzować i zunifikować działania podejmowane na różnych poziomach firmy, unikną Państwo zbędnych lub zawyżonych kosztów wynikających z intuicyjnego wprowadzania zmian i działań HRM. Realizując dla Państwa audyt personalny: 1. analizujemy sytuację wyjściową, 2. opracowujemy procedurę prowadzenia audytu oraz jego harmonogram, 3. budujemy profesjonalne narzędzia (wytyczne do analizy dokumentacji, wywiady, ankiety, kwestionariusze, arkusze obserwacyjne i in.) wykorzystywane w ramach audytu, 4. realizujemy badania składające się na audyt, 5. opracowujemy wyniki badań i przedstawiamy Państwu kompleksowy raport (łącznie z przydatnymi rekomendacjami). Badanie potrzeb rozwojowych pracowników Poprzez analizę potrzeb szkoleniowych identyfikują Państwo wiedzę, umiejętności i postawy pracowników. Wyniki prowadzonego badania są podstawą dla menadżerów do zaplanowania działań rozwojowych zmierzających do usprawnienia sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami przez ich

4 podwładnych. Badanie potrzeb szkoleniowych jest wartościowe nie tylko w ramach doprecyzowania treści i pożądanego przebiegu szkoleń, ale również w sytuacjach, kiedy zatrudniają Państwo nowych pracowników, czy też wprowadzają nową procedurę, system lub styl działania. W każdym z tych przypadków sięgają Państwo po zbiór narzędzi pozwalających określić, które obszary działania pracowników warto rozwijać tak, aby wesprzeć zatrudnionych pracowników i doprowadzić do zwiększenia efektywności ich pracy. Pojawienie się lub nasilenie problemów w codziennej pracy (częste błędy i niedociągnięcia, liczne skargi ze strony Klientów, problemy relacyjne w zespole, obniżenie jakości pracy, duża rotacja pracowników stanowiąc przesłankę o pojawieniu się sytuacji problemowych) jest sygnałem do rozpoznania sytuacji oraz zaplanowania zmian. Wdrożenie nowych sposobów działania niejednokrotnie pociąga za sobą zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych szkoleń. W efekcie analizy potrzeb szkoleniowych mogą Państwo: racjonalnie inicjować zmiany w poziomie kompetencji i umiejętności pracowników, zwiększyć świadomość pracowników w obszarze ich mocnych i słabych stron, poszerzyć świadomość mocnych i słabych stron organizacji oraz tworzących ją ludzi, zwiększyć motywację pracowników do podejmowania konstruktywnych działań, dobrze zainwestować środki w potrzebne i wartościowe szkolenia, mądrze wyznaczyć cele szkoleń i zaplanować sposób badania efektywności prowadzonych procesów rozwojowych, dokładnie określić swoje oczekiwania wobec firm szkoleniowych, wykorzystać wyniki badania do identyfikacji pracowników o wysokim potencjale rozwojowym. Badając potrzeby szkoleniowe Państwa pracowników trenerzy i konsultanci CIRCULUS: 1. w pierwszej kolejności określą wraz z Państwem kryteria oceny (oparte na modelu kompetencyjnym) dla każdego stanowiska, 2. zbudują narzędzia pomiaru (kwestionariusze i wywiady kompetencyjne, arkusze obserwacyjne, wywiady pogłębione z klientami wewnętrznymi współpracującymi z badanymi pracownikami i in.), 3. przeprowadzą badanie, 4. opracują ilościowe i jakościowe dane pozyskane w trakcie badania, 5. zaprezentują Państwu w spójnej formie (raport) zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe pracowników wraz z możliwymi rozwiązaniami. Badanie opinii i nastrojów panujących w firmie Badania realizowane wraz z CIRCULUS w tym obszarze określają poziom satysfakcji poszczególnych grup pracowników i są doskonałym narzędziem do monitorowania nastrojów pracowniczych i panujących w firmie opinii. Firmy, którym zależy na monitorowaniu poziomu akceptacji dla wdrażanych zmian przeprowadzają badania opinii i nastrojów cyklicznie (np. co rok) przez co mają najświeższe informacje na temat tego, jak pracownicy postrzegają różne decyzje organizacyjne i / lub personalne. Nowoczesne przedsiębiorstwa sięgają również po badanie opinii pracowników, kiedy zauważają pierwsze symptomy problemów (np. spadek motywacji pracowników, zwiększenie rotacji pracowników i in.).

5 Wyniki badań nastroju pracowników dostarczają kierownictwu firmy wiedzy na temat zadowolenia pracowników z pracy w firmie, oceny działania organizacji, stopnia przyjęcia polityki personalnej i decyzji kadrowych, poziomu identyfikacji pracowników z firmą, głównych czynników wpływających na motywację do pracy, oczekiwań pracowników wobec firmy, warunków pracy i jej organizacji, wysokości i struktury wynagrodzeń, poziomu komunikacji wewnętrznej, możliwości rozwoju firmy i produktu, dominującego w firmie stylu zarządzania ludźmi oraz autorytetu i znaczenia grup wpływu w firmie (kierownictwa, związków zawodowych, jak też grup nieformalnych). Dzięki tej wiedzy mogą Państwo: poprawiać relacje interpersonalne kształtujące się w zespołach, zbudować strategię motywowania ludzi w firmie, zwiększać zaangażowanie pracowników w kreowanie wysokich wyników, dobrać style kierowania pracownikami, polepszyć warunki pracy, zaplanować i wprowadzić zmiany w firmie, usprawnić komunikację wewnętrzną, znaleźć rozwiązania na problemy kadrowe (np. duża fluktuacja kadr, wysoki poziom absencji), zrozumieć różnicę poglądów na te same tematy występującą w firmie, przewidzieć i kreować pożądane reakcje pracowników na wprowadzane w firmie zmiany, budować akceptację pracowników dla podejmowanych przez kierownictwo decyzji, przezwyciężyć opór pracowników w różnych obszarach działania. Przeprowadzając badanie konsultanci CIRCULUS: 1. zidentyfikują dokładnie Państwa oczekiwania w tym obszarze, jak też pytania, na które poszukują Państwo odpowiedzi, 2. dobiorą wraz z Państwem grupę pracowników, której dotyczy badanie, 3. zbudują procedurę badania, harmonogram prowadzonych prac oraz narzędzia badawcze (ankietowe), 4. zbiorą kompleksowe informacje zapewniając jednocześnie pracownikom anonimowość i poczucie bezpieczeństwa, 5. opracują wyniki badań i przedstawią Państwu charakterystykę badanej grupy, 6. zaplanują i przedstawią Państwu działania korygujące i zapobiegawcze oraz wdrożenie zmian w tych obszarach, w których pracownicy wskażą niedoskonałości organizacyjne, czy proceduralne związane z brakiem kompetencji czy też wysokim poziomem niezadowolenia, 7. podsumują również pomysły racjonalizatorskie przekazane przez Państwa pracowników i zaproponują Państwu sposoby wdrożenia ich w życie.

6 DOŚWIADCZENIE CIRCULUS Nasz zespół pomógł już m.in. takim firm, jak: ARKA sprzedaż aparatury instalacyjno-sanitarnej ARMACELL POLAND produkcja i sprzedaż izolacji technicznych BERGSON produkcja i sprzedaż odzieży oraz sprzętu outdoor BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ BOLESŁAWIECKA FABRYKA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH POLFA BOMBARDIER TRANSPORTATION produkcja i sprzedaż taboru i wyposażenia kolejowego BRIDGESTONE produkcja i sprzedaż opon BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI prowadzenie działalności deweloperskiej CARGILL POLSKA produkcja i sprzedaż półproduktów dla przemysłu spożywczego CASSIS INKASSO kancelaria windykacyjna CERMAG WROCŁAW sprzedaż glazury i terakoty DEITERMANN POLSKA produkcja i sprzedaż materiałów chemii budowlanej DIALOG operator telekomunikacyjny DOLFAMEX produkcja i sprzedaż narzędzi skrawających DOLNOŚLĄSKIE WYDAWNICTWO PRASOWE ENERGIA PRO zakład energetyczny FABRYKA AUTOMATYKI FACH FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADÓW FEGA POLAND hurtownia artykułów elektrycznych FRANPRESS ogólnopolski kolporter prasy GENERAL ELECTRIC dostawca fundamentalnych technologii wysokiej klasy GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA produkcja i sprzedaż produktów do chemicznego uzdatniania wody HASTE FORM produkcja i sprzedaż mebli HERT dolnośląska sieć piekarni HFP producent marki SONKO HUTCHINSON POLAND producent wyrobów gumowych dla przemysłu IMPEL SECURITY POLSKA dostawca usług w zakresie bezpieczeństwa IODEX środki i usługi higieniczne JACKY AUTO SPORT producent i dystrybutor akcesoriów tuningowych J&J MUSIC ART agencja koncertowa JTT COMPUTER dystrybutor i producent sprzętu komputerowego

7 KANCELARIA PRAWNA HTP PUNIEWSKA KOPRA dostawca technik zabezpieczeń antywłamaniowych KLUDI-ARMATUREN producent armatury łazienkowej KOMPANIA PIWOWARSKA producent piwa MCCAIN POLAND producent frytek MIDAS produkcja i sprzedaż elementów wykończenia wnętrz MOELLER ELECTRIC producent automatyki przemysłowej NOWA ERA wydawnictwo edukacyjne PARKER HANNIFIN produkcja i sprzedaż złączek, filtrów i zaworów PCC ROKITA producent substancji chemicznych PHILIPS DAP POLSKA produkcja i sprzedaż sprzętu gospodarstwa domowego POCZTA POLSKA PRIMA MODA sieć salonów obuwniczych RATHGEBER wytwórca oznaczeń produktów dla przemysłu i marketingu REAL sieć hipermarketów ROKITA AGRO producent, formulator i sprzedawca środków ochrony roślin SEPHORA sieć perfumerii SIEMENS dostawca sprzętu telekomunikacyjnego SPETECH produkcja i sprzedaż bezazbestowych uszczelnień przemysłowych STATOR dostawca automatów samosprzedających napoje STER-PROJEKT systemy informatyczne SUMEL produkcja i sprzedaż wyrobów metalowych SYNGEN BIOTECH dostawca sprzętu do biologii molekularnej SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH LEKTOR TECHNICOLOR produkcja nośników medialnych TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA operator telekomunikacyjny TETA producent oprogramowania biznesowego THART serwis i dystrybucja opon TORF CORPORATION FABRYKA LEKÓW producent i dystrybutor marki TOŁPA UNIBUD-BEP firma budowlana UNILEVER branża FMCG VITA POLYMERS POLAND produkcja i sprzedaż tworzyw polimerowych WINKIEL (RAWIPLAST) zakład tworzyw sztucznych WRIGLEY POLAND branża FMCG ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

8 Zapraszamy do współpracy Dziękujemy za zainteresowanie się firmą CIRCULUS. Zapraszamy Państwa do wspólnego tworzenia efektywnych rozwiązań w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Państwa organizacji. W razie pytań chętnie udzielimy Państwu potrzebnych informacji: Monika Czyżewska Dyrektor Merytoryczny tel. / fax: kom: Aleksandra Mroczkowska Trener i Doradca Klienta tel. (071) kom: fax: Ewelina Dąbrowska Doradca Klienta tel. (071) fax: Paweł Dąbrowski Doradca Klienta tel. (071) fax:

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Ireneusz Kozera Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Kapitał intelektualny jako determinanta realizacji polityki jakości w urzędach administracji rządowej Warszawa, listopad 2009

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER

PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER ZARZĄDZANIE LUDŹMI W CZASACH KRYZYSU PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY W PROCESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM HUMAN

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Wstęp 3 1.2 Na czym polegał projekt 3 2 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej 9 3.1 Model kompetencyjny 9 3.2 Zarządzanie przez

Bardziej szczegółowo

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol)

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Portfel metod i narzędzi 89 Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Autorka przedstawia korzyści płynące z wdrożenia i certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ),

Bardziej szczegółowo

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014 menadżerskiej Materiał opracowany w ramach projektu Różnorodność procentuje, realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Wioleta Karna

Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Wioleta Karna Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Wioleta Karna SYSTEM ROZWOJU KOMPETENCJI KADR OPARTY NA BADANIU LUK KOMPETENCYJNYCH I POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU NA PODSTAWIE AKTUALNYCH OPISÓW STANOWISK

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

PRZYPADKU STUDIUM. Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp

PRZYPADKU STUDIUM. Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp STUDIUM PRZYPADKU Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp Powszechne przekonanie o rosnącym znaczeniu czynnika ludzkiego dla sukcesu organizacji wpływa na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja osiągnięcia celów projektu. Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A.

Ewaluacja osiągnięcia celów projektu. Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Ewaluacja osiągnięcia celów projektu SPORZL-2.3a-2-06-014/0051 Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Lublin, dnia 29 czerwca 2007 roku 1. Cele projektu We wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Projekt 1 Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OBSŁUGI ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMATYCZNYM - STUDIUM PRZYPADKU

PROBLEMY OBSŁUGI ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMATYCZNYM - STUDIUM PRZYPADKU Remigiusz Kozłowski Zakład Logistyki, Uniwersytet Łódzki Marek Matejun Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka PROBLEMY OBSŁUGI ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMATYCZNYM - STUDIUM

Bardziej szczegółowo