Angielski słownik psychologii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Angielski słownik psychologii"

Transkrypt

1 Wojciech J. Imielski Bogumiła Z. Wesołowska Angielski słownik psychologii i innych nauk społecznych

2

3 Wojciech J. Imielski Bogumiła Z. Wesołowska Angielski słownik psychologii i innych nauk społecznych Pamięci mojej Babci, Marianny Imielskiej ( ) Wojciech Imielski Rodzicom i Siostrze Bogumiła Wesołowska

4 O Autorach Wojciech Jerzy Imielski (ur. 1979) - psycholog, trener umiejętności osobistych, pisarz i publicysta. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół psychologii klinicznej człowieka dorosłego, psychologii zdrowia i psychologii społecznej. Pracował w lecznictwie psychiatrycznym, jako biegły sądowy z zakresu psychologii wykonał setki ekspertyz dla organów ścigania. Współprowadzi ośrodek psychologii przemysłowej. Obecnie zajmuje się głównie prowadzeniem szkoleń i warsztatów dla firm i instytucji. Kierownik i opiekun merytoryczny projektu Słownika. Bogumiła Zofia Wesołowska (ur. 1979) - psycholog i socjolog. Od 2006 roku mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii, od 2009 roku w państwowej służbie zdrowia, w tzw. służbie zdrowia psychicznego pierwszego kontaktu (primary mental health care). Aktualnie szkoli się w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej i stosuje to podejście w pracy psychoterapeutycznej z osobami cierpiącymi na depresję i zaburzenia lękowe. W latach pracowała jako wolontariusz Samarytan ( The Samaritans ): organizacji działającej na tej samej zasadzie, co polski telefon zaufania. Tłumacz i opiekun techniczny projektu Słownika. Projekt i skład: Alek Zalewski - 4 Angielski słownik psychologii

5 WSTĘP Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju wszelkich dyscyplin naukowych. Rosnące możliwości łatwego i szybkiego podróżowania do dowolnych części świata sprawiają, że w obecnych czasach nasza planeta w pewnym sensie staje się coraz mniejsza. Ma to niebagatelny wpływ również na globalną migrację przedstawicieli wszelkich grup zawodowych. Kilka ostatnich lat historii pokazuje, że profesjonaliści z naszego kraju mogą pracować i pracują za granicą również na wysokich, specjalistycznych stanowiskach. Język angielski jest od wielu lat międzynarodowym językiem nauki. Nowoczesna psychologia nie tylko w znaczącym rozmiarze czerpie z osiągnięć psychologii zachodniej, głównie, rzecz jasna, amerykańskiej - również wszelkie liczące się psychologiczne publikacje naukowe coraz częściej tłumaczone są na język angielski. W naszych rodzimych czasopismach psychologicznych bezwzględnym wymogiem skierowania do publikacji jakiegokolwiek artykułu naukowego jest przygotowanie angielskiego streszczenia, zamieszczanego przed właściwą, polską treścią opracowania. Abstrakt taki staje się więc swego rodzaju wizytówką ogłaszanej drukiem pracy. Wielu polskich naukowców publikuje również w specjalistycznej prasie anglojęzycznej. Nowoczesne technologie komunikacyjne umożliwiają sprawną i niemal niczym nie skrępowaną wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskami naukowymi wszelkich narodowości i kultur, czego wymownym przykładem jest chociażby fakt, że wraz z mieszkającą w Anglii Współautorką niniejszej publikacji przez cały okres pracy nad Słownikiem kontaktowaliśmy się wyłącznie przez Internet i bezpośrednio nie widzieliśmy się ani razu. Już podczas realizacji magisterskich studiów psychologicznych zauważyłem, że nie ma na polskim rynku wydawniczym specjalistycznego angielskiego słownika psychologii, który tłumacząc pojęcia z tej dziedziny na język obcy oraz z języka obcego na polski ułatwiałby pracę przede wszystkim polskim specjalistom piszącym, czytającym i wykładającym po angielsku lub pracującym w środowisku anglojęzycznym. Z drugiej strony, od wielu lat cennym i pożytecznym zjawiskiem jest zwyczaj zamieszczania angielskich tłumaczeń terminów specjalistycznych w akademickiej psychologicznej literaturze naukowej. Parę lat po studiach, już jako psychologowie z pewnym doświadczeniem zawodowym, postanowiliśmy stworzyć pierwszy w Polsce angielski Słownik Psychologii mając nadzieję, że okaże się on przydatny naukowcom w jakimkolwiek wymiarze i charakterze pracującym w kontakcie z tym językiem. Dobierając i opracowując poszczególne hasła słownikowe staraliśmy się kierować przede wszystkim względami praktycznymi, tak, aby Słownik był pozycją użyteczną dla osób zajmujących się na co dzień psychologią stosowaną oraz dla specjalistów z zakresu wszelkich innych nauk społecznych. Dlatego, obok haseł typowo psychologicznych, zawiera on liczne pojęcia pochodzące z obszaru medycyny, filozofii, pedagogiki, socjologii czy resocjalizacji. Tym bardziej, że teoretyczne i terminologiczne granice pomiędzy wymienionymi dyscyplinami naukowymi nader często bywają zupełnie nieostre. Przygotowując materiał, który złożył się na ostateczny kształt publikacji, kierowaliśmy się wiedzą zaczerpniętą z wielu źródeł, zaś przede wszystkim z własnej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz z literatury specjalistycznej. Ponieważ jest to pierwsze wydanie Słownika, jako autorzy liczymy na propozycje i uwagi krytyczne ze strony Użytkowników. Szczególnie cenne będą dla nas refleksje osób reprezentujących psychologię i inne nauki społeczne, na co dzień w swej pracy używających języka angielskiego, to zaś głównie ze względu na fakt, że zastosowanie określonych pojęć w praktyce zawodowej niejednokrotnie znacząco różni się od tłumaczeń proponowanych w słownikach językowych. Może to oznaczać, że praktyka psychologiczna w ramach określonej specjalizacji zwyczajowo posługuje się innymi, niż zaproponowane przez nas, tłumaczeniami tych czy innych terminów. Wszelkie ewentualne sugestie i uwagi uprzejmie proszę kierować na adres lub Prace nad Słownikiem zostały zakończone w 2009 roku i Słownik ujrzałby światło dzienne dużo wcześniej, gdyby nie trudna do zrozumienia, ostentacyjna niechęć i niebywała nieprzychylność, jaka spotkała nas ze strony przedstawicieli polskiego psychologicznego środowiska naukowego na ostatecznym etapie realizacji projektu. Opisaną przeze mnie, kuriozalną historię starań o wydanie Słownika zainteresowany Czytelnik znajdzie w Internecie. W związku z wielomiesięcznymi, bezskutecznymi problemami z wydaniem Słownika w formie tradycyjnej, w 2012 roku podjęliśmy decyzję o udostępnianiu naszej publikacji nieodpłatnie, dla wszystkich chętnych, licząc, że opracowany przez nas materiał będzie skutecznie służył wielu dobrym ludziom. Słownik, w formie e-booka i aplikacji komputerowej oddajemy do rąk Użytkownika. Jako kierownik projektu, kończąc krótki wstęp do niniejszej publikacji, w imieniu Współautorki i swoim kieruję serdeczne podziękowania do wszystkich Osób, których entuzjazm i wsparcie było dla nas bardzo cenne na wielu etapach tworzenia Słownika. Wojciech Imielski, Bukowno, 2012 r. i innych nauk społecznych 5

6 6 Angielski słownik psychologii

7 część ANGIELSKO- POLSKA i innych nauk społecznych 7

8 8 Angielski słownik psychologii

9 A i innych nauk społecznych 9

10 abasia abazja accommodation akomodacja abderite abderyta acculturation akulturacja aberration aberracja, odchylenie accumulation akumulacja ability zdolność, umiejętność accuracy dokładność ability test test zdolności acephalous acefaliczny ableism ablution abnegation (inaczej: self-denial) dyskryminacja osób nie w pełni sprawnych ablucja abnegacja acetylcholine ache achievement motivation (inaczej: need for achievement) achievement test acetylocholina ból; boleć motywacja osiągnięć, potrzeba osiągnięć test osiągnięć abnegator abnegat achromatic achromatyczny abnormal zaburzony achromatism achromatyzm abnormal affect afekt patologiczny achromatopsia achromatopsja abnormal psychology abnormality abomination psychologia zaburzeń, psychopatologia zaburzenie abominacja acid acoustic acoustic coding kwas akustyczny, dźwiękowy kodowanie akustyczne, słuchowe abortion abreact absence aborcja odreagować absencja, nieobecność acoustic nerve (inaczej: auditory nerve) acoustic similarity effect nerw słuchowy efekt podobieństwa akustycznego absent-mindedness rozkojarzenie, roztargnienie acoustic store magazyn akustyczny absolute thinking absolute threshold absorb absorption abstinence abstinence syndrome (inaczej: withdrawal syndrome) abstract abstraction abstrainer abulia abuse (1) abuse (2; inaczej: ill-treatment; ill-treat) acalculia acceleration acceleration of development accent acceptance accessibility accident accidental sample myślenie absolutystyczne próg absolutny absorbować absorpcja abstynencja, także: powstrzymywanie się zespół abstynencyjny, syndrom odstawienia abstrakcyjny, abstrakt abstrakcja, abstrakt abstynent abulia nadużycie, nadużywanie; nadużywać maltretowanie, wykorzystywanie, molestowanie; maltretować, wykorzystywać, molestować akalkulia akceleracja akceleracja rozwoju akcent akceptacja dostępność wypadek próba przypadkowa acquired acromegaly act (1) act (2) act psychology acting out action activate activating event activation active activisation activity actor - observer difference actual neurosis actualization acuity acupuncture acute acute stress disorder acute stress reaction adapt nabyty akromegalia akt działać psychologia aktów zachowanie typu acting out akcja, działanie aktywować zdarzenie aktywujące (wywołujące, uruchamiające) aktywacja, pobudzenie aktywny aktywizacja aktywność, czynność, działalność różnica między aktorem a obserwatorem nerwica aktualna (w koncepcji Freuda) aktualizacja ostrość akupunktura ostry (jako przeciwieństwo chronicznego) zespół ostrego stresu ostra reakcja na stres adaptować (się) 10 Angielski słownik psychologii

11 adaptation adaptacja, przystosowanie aesthetics estetyka adaptation level adaptation syndrome (inaczej: general adaptation syndrome) adaptor addicted addiction addiction therapy addictive additive additive model additivity adenine adequate stimulus adjective check list adjustment adjustment disorder admiration admire adolescence adolescent adolescent depression Adonis complex adopt adopted child adoption adoption study adoptive family adoration adore adrenaline adrenaline rush adrenergic adrenergic receptor adrenocorticotrophic hormone (ACTH) adulthood adverse drug reaction (inaczej: side-effect) poziom przystosowania, adaptacji ogólny zespół adaptacyjny adaptor uzależniony nałóg, uzależnienie terapia odwykowa uzależniający addytywny model addytywny addytywność adenina bodziec adekwatny lista przymiotników dostosowanie, dopasowanie, przystosowanie zaburzenie adaptacyjne admiracja podziwiać adolescencja, okres dojrzewania adolescent depresja młodzieńcza kompleks Adonisa adoptować dziecko adoptowane adopcja, przysposobienie badania adopcyjne rodzina adopcyjna adoracja adorować, wielbić adrenalina przypływ adrenaliny (potoczne) adrenergiczny receptor adrenergiczny hormon adrenokortykotropowy dorosłość efekt uboczny aetiological aetiology affect affect display affectional bond affective affective disorder (inaczej: mood disorder) affective flattening affiliation affiliation need (inaczej: need for affiliation) affiliative affirm affirmation afterimage agapic love age age regression ageism ageusia aggravation aggression aggressiveness agitation agnosia agonist agony agoraphobia agrammatism agraphia agrypnia AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) aim aim-inhibition akathisia akinesia etiologiczny etiologia afekt, emocja okazywanie emocji więź emocjonalna afektywny, emocjonalny choroba afektywna, zaburzenie afektywne, zaburzenie nastroju bladość afektywna [inaczej: spłaszczenie emocjonalne, spłaszczenie (stępienie, spłycenie) afektu] afiliacja potrzeba afiliacji afiliacyjny afirmować afirmacja powidok miłość agapiczna wiek regresja wieku dyskryminacja ze względu na wiek ageuzja agrawacja agresja agresywność pobudzenie agnozja agonista agonia agorafobia agramatyzm agrafia agrypnia AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności) cel; dążyć do czegoś zablokowanie celu akatyzja akinezja advertisement reklama alalia alalia advertising reklama alarm alarm aerophagia aerofagia alarm reaction reakcja alarmowa aesthete esteta alarm singal sygnał alarmowy aesthetic estetyczny alcohol alkohol i innych nauk społecznych 11

12 alcohol amnesic syndrome (inaczej: alcohol amnestic disorder) alcohol bender alcohol dependence (inaczej: alcoholism) alcohol hallucinosis syndrom amnezji poalkoholowej ciąg opilczy (pijaczy) zależność alkoholowa, uzależnienie od alkoholu, alkoholizm halucynoza alkoholowa amimia amnesia amnestic disorder (inaczej: amnesic syndrome) amphetamine amphetamine psychosis amimia amnezja, niepamięć zespół amnestyczny amfetamina psychoza amfetaminowa alcohol intoxication upojenie alkoholowe amplification amplifikacja, wzmocnienie alcohol misuse (inaczej: alcohol abuse) alcoholic Alcoholics Anonymous alexithymia algorithm alibi alienation alimentary canal (inaczej: digestive tract, gastrointestinal tract) alkaloid allergy nadużywanie alkoholu alkoholik, alkoholowy anonimowi alkoholicy aleksytymia algorytm alibi alienacja, wyobcowanie układ trawienny (pokarmowy) alkaloid alergia amplitude amusia amygdala anabolic steroid anachronism anaclitic anaclitic depression anaesthesia anaesthetic anal anal character amplituda amuzja ciało migdałowate steryd anaboliczny anachronizm anaklityczny depresja anaklityczna anestezja, narkoza, znieczulenie anestetyk analny charakter analny, analne cechy osobowości allopsychic orientation orientacja allopsychiczna anal stage faza analna, stadium analne all-or-none law (inaczej: all-or-none principle) allusion allusive alogia alogical alpha male alpha reliability coefficient (inaczej: Cronbach s alpha) altered state of consciousness alternating attention alternating personality (inaczej: dissociative identity disorder, multiple personality disorder, split personality) alternative altruism altruistic Alzheimer s disease ambiguity avoidance ambiguous figure (inaczej: reversible figure) ambitendence ambitendent zasada wszystko albo nic aluzja aluzyjny alogia alogiczny samiec Alfa współczynnik rzetelności alfa, alfa Cronbacha odmienny stan świadomości przerzutność uwagi osobowość wieloraka (naprzemienna, mnoga), dysocjacyjne zaburzenie tożsamości alternatywny altruizm altruistyczny choroba Alzheimera unikanie niejednoznaczności (wieloznaczności) figura niejednoznaczna (wieloznaczna, odwracalna) ambitendencja ambitendentny anal triad analeptic analgesia analitic analogies test analogy analysis analysis of covariance (ANCOVA) analysis of variance (ANOVA) analysis of witness statement/testimony analyst analytical psychology anamnesis anankastic anankastic neurosis (inaczej: obsessivecompulsive disorder) anarchic anarchist anarchy androgen (przymiotnik: androgenic) triada analna analeptyk analgezja analityczny test analogii analogia analiza analiza kowariancji analiza wariancji analiza zeznań świadków analityk psychologia analityczna anamneza anankastyczny nerwica natręctw (anankastyczna), zaburzenie obsesyjno-kompulsywne anarchiczny anarchista anarchia androgen ambivalence ambiwalencja androgenization androgenizacja ambivalent ambiwalentny androgenous androgeniczny amenorrhoea amenorrhea, zatrzymanie miesiączkowania, brak miesiączki androgynous androgyniczny 12 Angielski słownik psychologii

13 andropause (inaczej: male menopause) anex anger angiography anhedonia anima animal magnetism animal psychology animism animistic animosity animus anion anomia anomie anorexia nervosa andropauza aneks gniew angiografia mózgowa anhedonia anima magnetyzm zwierzęcy zoopsychologia, psychologia zwierząt animizm animistyczny animozja animus anion anomia anomia (w teorii E. Durkheima) anoreksja, jadłowstręt psychiczny antinomy antipathy antipsychiatry antipsychotic drug (inaczej: neuroleptic drug) antisocial antisocial personality disorder (inaczej: dissocial personality disorder) anxiety anxiety disorder anxiety hysteria anxiety neurosis anxiolytic (inaczej: antianxiety drug) anxious (1) anxious (2) anxious depression antynomia antypatia antypsychiatria lek przeciwpsychotyczny, neuroleptyczny, neuroleptyk antysocjalny, antyspołeczny antyspołeczne (dyssocjalne) zaburzenie osobowości; osobowość antyspołeczna, dyssocjalna lęk zaburzenie lękowe histeria lękowa nerwica lękowa lek przeciwlękowy (anksjolityczny), anksjolityk zaniepokojony, niespokojny oczekujący z niecierpliwością/w napięciu depresja lękowa anorgasmia anosognosia Antabuse antagonist anterograde amnesia anthropocentrism anthropology anthropomorphism anti-anxiety drug (inaczej: anxiolytic drug) antibody anticholinergic anticipate anticipation anticipation method (inaczej: serial anticipation method) anticipatory socialization anticonformity (inaczej: anticonformism, nonconformity) anticonvulsant antidepressant antidiuretic hormone (inaczej: vasopressin) antigen antihistamine anorgazmia anozognozja esperal antagonista amnezja następcza, amnezja postępowa, anterograda antropocentryzm antropologia antropomorfizm lek przeciwlękowy (anksjolityczny), anksjolityk przeciwciało antycholinergiczny przewidywać, antycypować antycypacja metoda antycypacji socjalizacja antycypacyjna nonkonformizm lek przeciwdrgawkowy lek przeciwdepresyjny, antydepresant hormon antydiuretyczny, wazopresyna antygen antyhistamina anxious personality disorder (inaczej: avoidant personality disorder) apathy Apgar score aphagia aphasia aphonia aphorism aphoristic aphrodisiac a posteriori test appearance apperception appetite application (1) application (2) applied psychology applied research apply appraisal apprehension span (inaczej: attention span) approach approach - approach conflict approach - avoidance conflict osobowość lękliwa, unikająca apatia skala Agar afagia afazja afonia aforyzm aforystyczny afrodyzjak test a posteriori prezencja, wygląd apercepcja apetyt aplikacja zastosowanie psychologia stosowana badania stosowane aplikować, stosować ocena; ocena pracownika zakres uwagi dążenie; podejście konflikt dążenie - dążenie ( zbliżanie - zbliżanie ) konflikt dążenie - unikanie ( zbliżanie - oddalanie ) antihistaminic antyhistaminowy approval aprobata i innych nauk społecznych 13

14 approve aprobować astereognosis astereognozja apraxia apraksja asthenia astenia a priori test test a priori asthenic asteniczny aprosexia aproseksja asthenic body type typ asteniczny, astenik aptitude zdolność, potencjał astigmatism astygmatyzm archetype archetyp asymmetry asymetria argue (1) argumentować ataraxia ataraksja argue (2) kłócić się atavism atawizm argument argument ataxia ataksja arithmetic mean średnia arytmetyczna athletic body type typ atletyczny arousal arousal phase arrogance arrogant art art therapy artefact arteriosclerosis articulation articulatory coding articulatory loop (inaczej: articulatory store, subvocal rehearsal loop) artificial insemination artificial intelligence wzbudzenie, pobudzenie, podniecenie faza pobudzenia arogancja arogancki sztuka arteterapia artefakt arterioskleroza artykulacja kodowanie artykulacyjne pętla artykulacyjna, magazyn artykulacyjny sztuczne zapłodnienie sztuczna inteligencja atonia atrophy atropine attachment attachment disorder (inaczej: reactive attachment disorder) attachment theory attention attention capacity attention deficit attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) attention disorder attention span (inaczej: apprehension span) atonia atrofia atropina przywiązanie reaktywne zaburzenie przywiązania, zaburzenie więzi teoria przywiązania uwaga pojemność uwagi deficyt uwagi zespół nadpobudliwości psychoruchowej, ADHD zaburzenie uwagi zakres uwagi asexual reproduction rozmnażanie bezpłciowe attitude postawa, nastawienie asomatognosia asomatognozja attitude change zmiana postaw Asperger s syndrome zespół Aspergera attitude scale skala postaw aspiration aspiracja, dążenie attractive atrakcyjny aspire aspirować attractiveness atrakcyjność aspirin aspiryna attribute atrybut assertive asertywny attribution atrybucja, przypisywanie assertiveness assertiveness training assimilation assimilation - contrast theory association association test (inaczej: word-association test) associationism asertywność trening asertywności asymilacja teoria asymilacji - kontrastu asocjacja, kojarzenie, skojarzenie test skojarzeń słownych, metoda skojarzeń (asocjacji) asocjacjonizm attribution error (inaczej: fundamental attribution error) attribution theory attributional bias atypical antipsychotic atypical depression audience audience effect błąd atrybucji, podstawowy błąd atrybucji teoria atrybucji skrzywienie atrybucyjne lek przeciwpsychotyczny (neuroleptyk) II generacji (atypowy) depresja atypowa audytorium efekt audytorium associative illusion iluzja skojarzeniowa audile słuchowiec associative interference (inaczej: associative inhibition) interferencja skojarzeniowa audiokinetic response auditory reakcja audiokinetyczna słuchowy associative learning uczenie kojarzeniowe auditory adaptation adaptacja słuchowa associative memory pamięć kojarzeniowa auditory canal kanał słuchowy 14 Angielski słownik psychologii

15 auditory cortex kora słuchowa auto-suggestion autosugestia auditory hallucination halucynacja słuchowa autotopagnosia autopagnozja auditory illusion złudzenie słuchowe availability dostępność auditory masking maskowanie słuchowe availability heuristic heurystyka dostępności auditory nerve (inaczej: acoustic nerve) nerw słuchowy average (1) średnia (potoczne określenie średniej arytmetycznej) auditory receptive field słuchowe pole odbiorcze average (2) średni, przeciętny auditory receptor auditory system receptor słuchowy układ słuchowy average error method (inaczej: method of average error) metoda średniego błędu aura authentic authenticity aura autentyczny autentyczność average linkage between groups method average linkage within groups method metoda średniego związku międzygrupowego metoda średniego związku wewnątrzgrupowego authoritarian autorytarny aversion awersja authoritarianism autorytaryzm aversion therapy terapia awersyjna authority (1) autorytet aversive awersyjny, nieprzyjemny authority (2) władza, organ władzy aversive stimulus bodziec awersyjny autism autyzm avoidance unikanie autism spectrum disorder zaburzenie ze spektrum autystycznego avoidance - avoidance conflict konflikt unikanie-unikanie ( oddalanie-oddalanie ) autistic autistic child autystyczny dziecko autystyczne avoidant personality disorder (inaczej: anxious personality disorder) osobowość lękliwa, unikająca autistic disorder zaburzenie autystyczne aware świadomy autobiographical memory pamięć autobiograficzna axiology aksjologia autochthonous autochtoniczny axiom aksjomat auto-education autoedukacja axon (inaczej: nerve fibre) akson, neuryt auto-erotic autoerotyczny axonal transport przewodzenie aksonalne auto-erotism autoerotyzm autogenic training trening autogeniczny, autogenny autohypnosis (inaczej: selfhypnosis) autohipnoza autokinetic effect efekt autokinetyczny automatic automatyczny automatic processing przetwarzanie automatyczne automatism automatyzm auto-narration autonarracja autonoetic autonoetyczny autonomic autonomiczny autonomic nervous system autonomiczny układ nerwowy autonomy autonomia autonomy versus shame and doubt autonomia versus wstyd i niepewność (w koncepcji E. Eriksona) autopsy autopsja autopsychic orientation orientacja autopsychiczna autoreceptor autoreceptor autoscopy autoskopia i innych nauk społecznych 15

16 16 Angielski słownik psychologii

17 B i innych nauk społecznych 17

18 babbling gaworzenie beta coefficient współczynnik beta Babinski reflex odruch Babińskiego beta-blockers beta-blokery backward association (inaczej: retroactive association) kojarzenie retroaktywne beta-endorphins betel beta-endorfiny betel bacteriophobia bakteriofobia between-groups variance wariancja międzygrupowa bacterium (liczba mnoga: bacteria; przymiotnik: bacterial) bakteria bias bibliography stronniczość bibliografia bandwagon effect owczy pęd, tendencja do naśladowania opinii i zachowań większości Big Five bigamy Wielka Piątka bigamia banishment banicja bigotry nietolerancja, bigoteria barbarian (barbarous, barbaric) barbiturates barrier basement effect (inaczej: floor effect) barbarzyński barbiturany bariera efekt podłogowy bilateral transfer bilingual binaural binding binge-eating disorder transfer bilateralny dwujęzyczny dwuuszny wiązanie napady obżarstwa basic mistrust (inaczej: basic distrust) basic research (inaczej: theoretical research) podstawowa nieufność badania teoretyczne binocular bioactive biochemical dwuoczny bioaktywny biochemiczny basic rule of psychoanalysis (inaczej: fundamental rule of psychoanalysis) podstawowe prawo psychoanalizy biochemistry biodata biochemia dane biograficzne/personalne basic trust versus basic mistrust podstawowe zaufanie versus podstawowa nieufność (w koncepcji E. Eriksona) bioelectrical current bioenergetics bioprąd bioenergetyka battered baby (battered child) syndrome battered wife syndrome syndrom bitego dziecka syndrom bitej żony bioenergotherapy biofeedback bioenergoterapia biologiczne sprzężenie zwrotne Beck Depression Inventory Skala Depresji Becka biogenetics biogenetyka bed-wetting (inaczej: nocturia) behaviour behaviour control behaviour therapy (inaczej: behaviour modification) moczenie nocne zachowanie kontrola behawioralna terapia behawioralna biogenic biogenic amine biographical biography biological clock biogeniczny amina biogeniczna biograficzny biografia zegar biologiczny behavioural behawioralny biological rhythm rytm biologiczny behavioural decision theory behawioralna teoria decyzji biologism biologizm behaviourism behawioryzm biology biologia behaviourist behawiorysta biomedical biomedyczny belief przekonanie, wiara, pewność biometrics biometryka bell-shaped curve (inaczej: normal curve, Gaussian curve) krzywa dzwonowa/normalna, krzywa Gaussa biometry biopsychology biometria biopsychologia Bem Sex Role Inventory Skala Ról Płciowych Bema biorgam biogram benefit - cost analysis (inaczej: cost - benefit analysis) analiza korzyści i kosztów (zysków i strat) biorhythm biostimulation biorytm biostymulacja benzodiazepines benzodiazepiny biotechnology biotechnologia bereavement bestiality (1) bestiality (2) żałoba po śmierci bliskiej osoby bestialstwo zoofilia (przestarzałe) bipolar bipolar cell dwubiegunowy; dwubiegunówka (potocznie o chorobie afektywnej dwubiegunowej) komórka dwubiegunowa 18 Angielski słownik psychologii

19 bipolar disorder (inaczej: bipolar affective disorder, dawniej: manic-depressive psychosis) birth defect (inaczej: congenital disorder) birth injury zaburzenie dwubiegunowe, choroba afektywna dwubiegunowa, dawniej: psychoza maniakalno-depresyjna wada rozwojowa, wada wrodzona uraz porodowy bottom-up processing boycott bradycardia bradykinesia bradyphrenia przetwarzanie oddolne bojkot bradykardia bradykinezja bradyfrenia birth trauma (1) uraz porodowy brain mózg birth trauma (2) bisexual bisexualism (bisexuality) trauma narodzin biseksualny, osoba biseksualna biseksualizm brain imaging (inaczej: neuroimaging) brainstem (brain stem) brainstorming obrazowanie mózgu pień mózgu metoda burzy mózgów bizarre dziwaczny brainwashing pranie mózgu Black person osoba czarnoskóra, Murzyn bravado brawura blaming the victim obwinianie ofiary brief psychotherapy psychoterapia krótkoterminowa blastocyst blind blind spot blind study blindness blink reflex bliss block block diagram (inaczej: flow chart) blood blood alcohol level (inaczej: blood alcohol concentration) blood group blastocysta ślepy; niewidomy, osoba niewidoma ślepy punkt, plamka ślepa ślepa próba ślepota, utrata wzroku odruch mrugania błogostan blokada diagram blokowy, schemat blokowy krew poziom alkoholu we krwi grupa krwi brief psychotic disorder brightness Broca s area (inaczej: Broca s centre, Broca s speech centre) brotherhood brutal brutality bulimia nervosa burnout bystander effect epizod psychotyczny; nagłe, ostre i przemijające zaburzenie psychotyczne jaskrawość obszar Broca, ośrodek Broca, ośrodek mowy Broca braterstwo brutalny brutalność bulimia wypalenie zawodowe efekt widza/przechodnia blood-brain barrier bluff body body dysmorphic disorder (inaczej: dysmorphophobia) body image body language Bogardus social distance scale boheme (bohemia) bonding boomerang effect borderline intellectual functioning (inaczej: borderline intelligence) borderline personality disorder boredom boring bottleneck theory bottom-up attention bariera krew-mózg blef; blefować ciało zaburzenie dysmorficzne (dysmorfofobia) obraz ciała język (mowa) ciała skala dystansu społecznego Bogardusa bohema formowanie więzi efekt bumerangowy pogranicze funkcjonowania intelektualnego, ociężałość umysłowa zaburzenie osobowości typu borderline, osobowość z pogranicza nuda nudny teoria szyjki od butelki uwaga mimowolna i innych nauk społecznych 19

20 20 Angielski słownik psychologii

21 C i innych nauk społecznych 21

22 cachexia kacheksja catecholamine katecholamina caffeine kofeina categorical kategoryczny calcium wapń categorical imperative imperatyw kategoryczny calque kalka słowna categorical variable zmienna kategoryczna cancer rak, nowotwór categorization kategoryzacja cancerophobia kancerofobia catharsis katarsis cannabis konopie cathexis kateksja (w psychoanalizie) cannibal kanibal causal przyczynowy cannibalism kanibalizm causal effect związek przyczynowy cannibalistic kanibalistyczny ceiling effect efekt sufitowy canon kanon cell komórka canonical correlation korelacja kanoniczna cell division podział komórek capacity zdolność, pojemność cenestopathy cenestopatia carcinogenic rakotwórczy censor cenzor, cenzurować cardiovascular kardiowaskularny censorship cenzura career kariera central centralny, ośrodkowy career advice (inaczej: career coaching, career counselling) carotene doradztwo zawodowe karoten central auditory processing disorder central nervous system centralne zaburzenie przetwarzania słuchowego centralny (ośrodkowy) układ nerwowy carrier nosiciel central tendency tendencja centralna Cartesian dualism dualizm kartezjański central vision widzenie centralne, dokładne cascade processing przetwarzanie kaskadowe centration centracja case study caste castrate castration castration complex castrato casualty studium przypadku, kazuistyka kasta kastrować kastracja kompleks kastracyjny kastrat ofiara (osoba ranna lub zabita w wypadku, katastrofie itp.) centre of the brain cephalocaudal cephalopod cerebellum cerebral cerebral cortex cerebral hemisphere cerebral palsy ośrodek mózgowy cefalokaudalny głowonóg móżdżek mózgowy kora mózgowa półkula mózgu porażenie mózgowe casuistic kazuistyczny cerebrospinal mógowo-rdzeniowy casuistry kazuistyka cerebrospinal fluid płyn mózgowo-rdzeniowy catabolism katabolizm cerebrotonic cerebrotonik catalepsy catamnesis cataplexy cataract catastrophe katalepsja katamneza katapleksja katarakta katastrofa cerebrovascular accident (inaczej: stroke) cerebrum challenge challenging behaviour udar mózgu kresomózgowie, mózg wyzwanie zachowanie sprawiające trudności catastrophic katastroficzny change zmiana catastrophism katastrofizm chaos chaos catathymia katatymia chaotic chaotyczny catathymic amnesia (inaczej: episodic amnesia, lacunar amnesia) catatonia catatonic shizophrenia amnezja wybiórcza/epizodyczna katatonia schizofrenia katatoniczna character character disorder character neurosis charakter zaburzenie charakteru, zaburzenie osobowości nerwica charakteru 22 Angielski słownik psychologii

Książkę dedykuję mojemu Ojcu i Przyjacielowi psychologowi Jerzemu Imielskiemu

Książkę dedykuję mojemu Ojcu i Przyjacielowi psychologowi Jerzemu Imielskiemu Książkę dedykuję mojemu Ojcu i Przyjacielowi psychologowi Jerzemu Imielskiemu Redakcja i korekta: Magdalena Ziarkiewicz Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright 2010 Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: stacjonarne MODUŁ

Bardziej szczegółowo

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W POZNANIU KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia 2017/2018 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: I Moduł ogólny moduł 30 6 zaliczenie z oceną Filozofia wykład 18 Logika wykład 12 II Kompetencje społeczne i osobiste I warsztaty 15 3 zaliczenie z oceną III Wprowadzenie do psychologii wykład 21 5 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 P L A N S T U D I Ó W N I E S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: Psychologia PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 I Moduł ogólny moduł 45 6 zaliczenie z oceną

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży immatrykulacja 1/17 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum dnia 21 maja 2013 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum dnia 21 maja 2013 r. Specjalności w ramach studiów na kierunku psychologia studia jednolite magisterskie Program kształcenia przewiduje dwie specjalności do wyboru przez studentów począwszy od 6 semestru (3 roku studiów).

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny ogólnoszkolny a 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY Tematy szkolenia PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI Wykład 2 godz. - Podejście do rozwoju psychicznego w kontekście

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa. immatrykulacja 2016/2017. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa. immatrykulacja 2016/2017. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa immatrykulacja 2016/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia

Bardziej szczegółowo

AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi

AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi GENETYCZNIE UWARUNKOWANA, NEUROLOGICZNA DYSFUNKCJA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEADEKWATNYMI

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie terapii Neurofeedback w leczeniu zaburzeń psychicznych

Zastosowanie terapii Neurofeedback w leczeniu zaburzeń psychicznych Zastosowanie terapii Neurofeedback w leczeniu zaburzeń psychicznych Kasper Czech Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytet Śląski Definicja metody Biofeedback Metoda umożliwiająca zmianę wybranych

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 2

Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 2 Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 2 Spis treści Wstęp (Helena Sęk)... 13 Rozdział 1 Zakres zastosowań psychologii klinicznej. Obszary tradycyjne i współczesne (Helena Sęk)...

Bardziej szczegółowo

(F00-F99) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. (F00-F09) Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi

(F00-F99) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. (F00-F09) Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi ICD-10 rozdział F (F00-F99) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F09) Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi F00 Otępienie w chorobie Alzheimera (G30.-+) F00.0

Bardziej szczegółowo

Terapia funkcjonalna dziecka z autyzmem. Definicje, różnice, perspektywy

Terapia funkcjonalna dziecka z autyzmem. Definicje, różnice, perspektywy Terapia funkcjonalna dziecka z autyzmem Definicje, różnice, perspektywy Początki Jest rok 1943 r., amerykański psychiatra Leo Kanner publikuje artykuł Autistic Disturbances of Affective Contact, w którym

Bardziej szczegółowo

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 6 I

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Lek. Dariusz Galanty

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Lek. Dariusz Galanty Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym Lek. Dariusz Galanty Rodzina z dziećmi w wieku szkolnym Konieczność przystosowania całej rodziny do pójścia dziecka do szkoły

Bardziej szczegółowo

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota)

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota) Ośrodek Rozwoju Edukacji Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wpisany w rejestr ewidencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DE.III.1.5471.54/3/2014 działający przy Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017 I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia 2017 9 kwietnia 2017 Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali dydaktycznej XI oddziału

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII, PSYCHOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI PSYCHIATRYCZNEJ... 15

I. PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII, PSYCHOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI PSYCHIATRYCZNEJ... 15 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA Janusz Heitzman........................ 5 I. PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII, PSYCHOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI PSYCHIATRYCZNEJ... 15 1. ETIOLOGIA, PATOGENEZA I EPIDEMIOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39 Wioleta Kitowska Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10 zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi Zespół czołowy F00-F09 zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ: II Wydział Psychologii we Wrocławiu KIERUNEK: Psychologia w Indywidualnej Organizacji Studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: studia jednolite magisterskie FORMA: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Podstawy psychiatrii

Spis treści. I. Podstawy psychiatrii Spis treści I. Podstawy psychiatrii 1. Zdrowie psychiczne podstawowe zagadnienia Monika Talarowska, Piotr Gałecki....................................................... 3 1.1. Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017 I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia 2017 9 kwietnia 2017 Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali dydaktycznej XI oddziału

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu PSYCHIATRIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Część I. Wprowadzenie do psychologii

Część I. Wprowadzenie do psychologii spis treści Przedmowa 11 Część I. Wprowadzenie do psychologii Rozdział 1. Przedmiot psychologii i podstawowe pojęcia 15 Agata Orzechowska, Marta Strombek-Milczarek 1. Psychologia znaczenie pojęcia 15 2.

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS wersja 9.2 i 9.3 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Spis treści Wprowadzenie... 6 1. Podstawowe informacje o systemie SAS... 9 1.1. Informacje ogólne... 9 1.2. Analityka...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9 CZĘŚĆ I RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE 1. Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych Andrzej Twardowski... 18 1.1. Systemowy model funkcjonowania rodziny...

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna Liczba L.p Moduł ECTS Semestr Przedmioty trzonowe + specjalnościowe Grupa godz 1 Moduł wstępny 45 3 I Umiejętności akademickie Technologie informacyjne 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przedmowa. 2o Psychologia rozwoju człowieka 63

Wstęp. Przedmowa. 2o Psychologia rozwoju człowieka 63 Wstęp Przedmowa n 1. Cele, założenia i zastosowanie psychologii 13 1.1. Analiza zachowania i doznawania jako zadanie psychologii 14 1.2. Psychologia jako dziedzina badań 16 1.2.1. Cele badań naukowych

Bardziej szczegółowo

Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski

Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski ROK AKADEMICKI 2010/2011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kod 2.4 /7 Nazwa PSYCHOPATOLOGIA CZ. I (APEKTY MEDYCZNE) Status Autor programu Rok Przedmiot kierunkowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. CZĘŚĆ PIERWSZA Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. CZĘŚĆ PIERWSZA Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów Wykaz skrótów................................................. 11 Wstęp.......................................................... 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne w dzieciństwie. Iwona A. Trzebiatowska

Zaburzenia psychiczne w dzieciństwie. Iwona A. Trzebiatowska Zaburzenia psychiczne w dzieciństwie co będzie b w życiu dorosłym Iwona A. Trzebiatowska Schizofrenia Brak możliwości rozpoznanie poniżej 6 rż Wcześniejsze zachorowania u chłopców Udział czynnika organicznego

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób z problemami zdrowia psychicznego

Pomoc dla osób z problemami zdrowia psychicznego Front Page Kent and Medway NHS NHS and Social Care Partnership Trust Pomoc dla osób z problemami zdrowia psychicznego Informacje o tym jak uzyskać dostęp do usług i otrzymać wsparcie dla siebie i swojej

Bardziej szczegółowo

KONTEKSTY PSYCHOPATOLOGII I PSYCHIATRII MŁODZIEŻOWEJ.. 3

KONTEKSTY PSYCHOPATOLOGII I PSYCHIATRII MŁODZIEŻOWEJ.. 3 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA KONTEKSTY PSYCHOPATOLOGII I PSYCHIATRII MŁODZIEŻOWEJ.. 3 1. Rozwój i specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży... 3 Maria Orwid CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ PSYCHICZNY DZIECI I

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Odbiorca- dzieci i młodzież

Odbiorca- dzieci i młodzież OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Specjalistyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży Warsztaty i prelekcje dla nauczycieli/pedagogów Spotkania dla rodziców Odbiorca-

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 2. Ogółem. Godziny Ogółem. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Forma zaliczenia

SEMESTR 2. Ogółem. Godziny Ogółem. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Forma zaliczenia WYDZIAŁ: Zamiejscowy w Sopocie KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Dziecko z SLI w szkole - diagnoza i postępowanie Agnieszka Maryniak

Dziecko z SLI w szkole - diagnoza i postępowanie Agnieszka Maryniak Dziecko z SLI w szkole - diagnoza i postępowanie Agnieszka Maryniak Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski U dzieci w wieku szkolnym zaburzenia językowe mogą być trudne do rozpoznania Poprawa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: pedagog, koordynator zespołu - mgr pedagog - mgr pedagog - mgr pedagog mgr Rafał Peszek psycholog - mgr Aleksandra Kupczyk psycholog -

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 2 Godziny Liczba

SEMESTR 2 Godziny Liczba WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia. Dr n.med. Radosław Tomalski

Choroby układu krążenia. Dr n.med. Radosław Tomalski Choroby układu krążenia Dr n.med. Radosław Tomalski Choroba niedokrwienna serca choroba niedokrwienna serca, chns, (morbus ischaemicus cordis, mic; ischaemic heart disease, ihd) - jest to zespół objawów

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia rozwoju osobistego. Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY PSYCHOPATOLOGICZNE

ZESPOŁY PSYCHOPATOLOGICZNE ZESPOŁY PSYCHOPATOLOGICZNE MÓZG BUDOWA Kora czołowa hipokamp c.migd ałowat e Układ limbiczny wzgórze podwzgórze Płaty czołowe mózgu Kora przedczołowa, zakręt środkowy, Lewa: wygasza, wyłącza emocje, kieruje

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski (red.) - Inteligencja emocjonalna. Spis treści

Księgarnia PWN: Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski (red.) - Inteligencja emocjonalna. Spis treści Księgarnia PWN: Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski (red.) - Inteligencja emocjonalna Spis treści Wprowadzenie (Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski)....... 11 Część I. Teoria 1. Inteligencja emocjonalna:

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Godziny zajęć. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Praca własna. Ogółem W klasie E-learning

Godziny zajęć. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Praca własna. Ogółem W klasie E-learning WYDZIAŁ: Zamiejscowy w Katowicach KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa diagnostyka całościowych zaburzeń rozwoju

Kompleksowa diagnostyka całościowych zaburzeń rozwoju Kompleksowa diagnostyka całościowych zaburzeń rozwoju Może to autyzm? Kiedy rozwój dziecka budzi niepokój rodziców zwłaszcza w zakresie mowy i komunikacji, rozwoju ruchowego oraz/lub w sferze emocjonalno

Bardziej szczegółowo

Monika Szewczuk - Bogusławska

Monika Szewczuk - Bogusławska Monika Szewczuk - Bogusławska 1. Zaburzenia ze spektrum autyzmu. 2. Upośledzenie umysłowe (Niepełnosprawność intelektualna). 3. Zaburzenie hiperkinetyczne (ADHD) 4. Zaburzenie opozycyjno-buntownicze 5.

Bardziej szczegółowo

Forma zajeć. Forma zajeć

Forma zajeć. Forma zajeć WYDZIAŁ: Zamiejscowy w Katowicach KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów

Bardziej szczegółowo

Medyczne przyczyny chwiejności emocjonalnej

Medyczne przyczyny chwiejności emocjonalnej Medyczne przyczyny chwiejności emocjonalnej Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek Lekarz specjalizujący się w psychiatrii i psychoterapii pozn-behehawioralnej Centrum Diagnozy i Terapii ADHD Zaburzenia psychiczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 12 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna

Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna Anna Skuzińska Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu Plan wystąpienia Charakterystyka psychologiczna sytuacji bez

Bardziej szczegółowo

OBJAWY OSTRE Ostre pobudzenie 3 Peter Neu

OBJAWY OSTRE Ostre pobudzenie 3 Peter Neu SPIS TREŚCI OBJAWY OSTRE 1 1. Ostre pobudzenie 3 1.1. Diagnostyka 4 1.2. Leczenie zorientowane na przyczynę 6 1.2.1. Majaczenie i zatrucia 6 1.2.2. Schizofrenia. 8 1.2.3. Mania / 9 1.2.4. Zaburzenia osobowości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OPEKUNA NAUKOWEGO I OPIEKUNA POMOCNICZEGO

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OPEKUNA NAUKOWEGO I OPIEKUNA POMOCNICZEGO FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OPEKUNA NAUKOWEGO I OPIEKUNA POMOCNICZEGO Opiekun naukowy Imię i nazwisko opiekuna naukowego oraz afiliacja Prof. dr hab. Ewa Trzebińska w Warszawie Krótki opis kierunku badawczego

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia w roku akademickim 20/2016 Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW Prezentacja przedstawiona podczas VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, Warszawa 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW DR ROMAN

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

WALIDACJA SKALI OCENY NADMIERNEGO KORZYSTANIA Z SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH (SONKSS)

WALIDACJA SKALI OCENY NADMIERNEGO KORZYSTANIA Z SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH (SONKSS) WALIDACJA SKALI OCENY NADMIERNEGO KORZYSTANIA Z SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH (SONKSS) dr hab. Paweł Izdebski prof. nadzw. mgr Martyna Kotyśko Instytut Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Grant: Osobowościowe

Bardziej szczegółowo

Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Psychoterapia indywidualna Terapia zaburzeń emocjonalnych i patologicznych cech osobowości. Korzyści (nabyta wiedza i Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Niwelowanie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY - EDYCJA WIOSNA 2016

STUDIUM TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY - EDYCJA WIOSNA 2016 STUDIUM TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY - EDYCJA WIOSNA 2016 Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/18/7281/1404 Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł Cena netto za godzinę 36,73 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Opracowała: K. Komisarz

Opracowała: K. Komisarz Opracowała: K. Komisarz EEG ElektroEncefaloGraf - aparat do pomiaru fal mózgowych i oceny pracy mózgu. BIOFEEDBACK - z ang. biologiczne sprzężenie zwrotne (dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEG0-2012/2013 Część I ogólna wiedza psychologiczna

PYTANIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEG0-2012/2013 Część I ogólna wiedza psychologiczna PYTANIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEG0-2012/2013 Część I ogólna wiedza psychologiczna 1 Podstawowe pytania i główne kontrowersje psychologii osobowości Osobowość 2 Jak można mierzyć osobowość? 3 Jak współczesna

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA: PYTANIA Z TREŚCI OGÓLNYCH, PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH: 1. Pedagogika jako nauka społeczna. 2. Wyjaśnij, na czym polegają związki pedagogiki z psychologią. 3. Uniwersalna rola filozofii. 4. Jaka jest struktura

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zdrowia Publicznego Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Psychologia Kod podmiotu Kierunek studiów Ratownictwo medyczne Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Psychometria. klasyczna teoria rzetelności testu. trafność. Co wyniki testu mówią nam o samym teście? B. Trafność pomiaru testem.

Psychometria. klasyczna teoria rzetelności testu. trafność. Co wyniki testu mówią nam o samym teście? B. Trafność pomiaru testem. Psychometria Co wyniki testu mówią nam o samym teście? B. Trafność pomiaru testem. klasyczna teoria rzetelności testu W6 dr Łukasz Michalczyk Trafność czy udało się zmierzyć to, co zamierzaliśmy zmierzyć

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZABURZENIA PSYCHICZNE. Adriana Schetz IF USz

WYBRANE ZABURZENIA PSYCHICZNE. Adriana Schetz IF USz WYBRANE ZABURZENIA PSYCHICZNE Adriana Schetz IF USz Fakty i mity na temat zaburzeń psychicznych Podział zaburzeń u dzieci i młodzieży (H. Sęk, Psychologia kliniczna, t.2, Warszawa: PWN, 2005.) Nowe klasyfikacje

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy I. Wspólne hasła tematyczne, dla studentów specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, resocjalizacja 1. Adaptacja społeczna 2. Agresja 3. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Podstawy psychoterapii - opis przedmiotu

Podstawy psychoterapii - opis przedmiotu Podstawy psychoterapii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii Kod przedmiotu 12.2-WP-PSChM-PPt-W-S14_pNadGenIHNMY Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży: pojedynczy epizod dużej depresji nawracająca duża depresja dystymia mania lub submania stan mieszany zaburzenia afektywne

Bardziej szczegółowo

Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego

Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Cele szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie lekarzom i personelowi medycznemu technik właściwej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Psychopatologia. Dorota Wołyńczyk-Gmaj

Psychopatologia. Dorota Wołyńczyk-Gmaj Psychopatologia Dorota Wołyńczyk-Gmaj Drobne nieprawidłowości u zdrowych Nieprawidłowości myślenia w stanie senności Złudzenia fizjologiczne Zniekształcenia materiału zapamiętanego Zmienność nastroju u

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy program szkolenia z zakresu dogoterapii z elementami terapii zaburzeń zachowań psów. Ilość godzin 10

Kompleksowy program szkolenia z zakresu dogoterapii z elementami terapii zaburzeń zachowań psów. Ilość godzin 10 Kompleksowy program szkolenia z zakresu dogoterapii z elementami terapii zaburzeń zachowań psów Nazwa bloku I Dogoterapia Zagadnienia teoria Podstawowe zagadnienia Interakcje między człowiekiem z zwierzęciem.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE...15 I. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PROFESJOLOGII...19

WPROWADZENIE...15 I. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PROFESJOLOGII...19 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...15 I. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PROFESJOLOGII...19 1.1. Historyczne źródła profesjonalizmu i profesjologii... 19 1.2. Warunki powstawania i rozwoju nowych dziedzin wiedzy i nauk...

Bardziej szczegółowo

Toksyczni ludzie. Jak z nimi współpracować.

Toksyczni ludzie. Jak z nimi współpracować. Toksyczni ludzie. Jak z nimi współpracować. Autor: Roy H. Lubit Jak radzić sobie z trudnymi przełożonymi? Skąd u szefów biorą się potrzeba kontroli i mania prześladowcza? Co robić, gdy szef nie rozumie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja ICD-10 Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych, rewizja dziesiąta.

Klasyfikacja ICD-10 Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych, rewizja dziesiąta. Klasyfikacja ICD-10 Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych, rewizja dziesiąta. Przykład: F33.11 F zaburzenia psychiczne 3 zaburzenia nastroju 3 zaburzenia depresyjne nawracające 1 epizod

Bardziej szczegółowo

Psychologia kryzysów w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży

Psychologia kryzysów w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SERIA PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA NR 173 Błażej Smykowski Psychologia kryzysów w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży POZNAŃ 2012 3 Spis treści 1. Wstęp... 9

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

UPORCZYWE ZABURZENIA NASTROJU

UPORCZYWE ZABURZENIA NASTROJU UPORCZYWE ZABURZENIA NASTROJU Dystymia ICD 10 niejednoznaczność terminu, grupa zaburzeń (obejmuje nerwicę depresyjną, depresyjne zaburzenie osobowości, depresję nerwicową, depresję lękową przewlekłą) Dystymia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rola i znaczenie edukacji kadr wspomagających rodzinę Ks. dr Wiesław Matyskiewicz STUDENCI NAUK O RODZINIE ZDOBYWAJĄ

Bardziej szczegółowo

Trafność czyli określanie obszaru zastosowania testu

Trafność czyli określanie obszaru zastosowania testu Trafność czyli określanie obszaru zastosowania testu Trafność jest to dokładność z jaką test mierzy to, co ma mierzyć Trafność jest to stopień, w jakim test jest w stanie osiągnąć stawiane mu cele Trafność

Bardziej szczegółowo