Identyfikowalność w zakładzie produkcyjnym podstawą bezpieczeństwa konsumentow. Antoni Gibowicz Łomża

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Identyfikowalność w zakładzie produkcyjnym podstawą bezpieczeństwa konsumentow. Antoni Gibowicz Łomża 2015.01.09"

Transkrypt

1 Identyfikowalność w zakładzie produkcyjnym podstawą bezpieczeństwa konsumentow Antoni Gibowicz Łomża

2 Podstawa prawna Zgodnie z art. 18 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 od podmiotów działających na rynku spożywczym wymaga się, aby: - były w stanie zidentyfikować, od kogo i do kogo został dostarczony produkt; - posiadały systemy i procedury pozwalające na udostępnienie tych informacji właściwym organom na ich żądanie

3 Wymóg ten opiera się na podejściu jeden krok w tył - jeden krok w przód, zgodnie z którym podmioty działające na rynku spożywczym: - muszą mieć system umożliwiający im zidentyfikowanie bezpośredniego dostawcy (dostawców) i bezpośredniego odbiorcy (odbiorców) ich produktów. - muszą ustanowić powiązanie pomiędzy dostawcą a produktem (które produkty są dostarczane przez których dostawców). - muszą ustanowić powiązanie pomiędzy klientem a produktem (które produkty są dostarczane do których klientów). Podmioty działające na rynku spożywczym nie muszą jednak identyfikować bezpośrednich klientów, jeżeli są nimi konsumenci finalni.

4 TRACEABILITY TRACEABILITY : Możliwość śledzenia (traceability) to zdolność namierzenia i śledzenia żywności, paszy, zwierząt, lub substancje przeznaczone, lub mające zostać przerobione na żywność lub paszę, na wszystkich etapach produkcji, obróbki i dystrybucji a)śledzenie naprzód lub schodząca możliwość śledzenia b)śledzenie wstecz lub wschodząca możliwość śledzenia. 4

5 Śledzenie to możliwość zlokalizowania produktu w oparciu o specyficzne kryteria gdziekolwiek się znajduje w każdym z punktów łańcucha dostaw. To bardzo istotna cecha każdego systemu śledzenia ponieważ firmy muszą mieć możliwość zidentyfikowania i zlokalizowania ich produktów w łańcuchu dostaw w celu wycofania lub odwołania ich kiedy tylko zajdzie potrzeba (zasada prawna jednego kroku naprzód) 5

6 Śledzenie to możliwość zidentyfikowania źródła i charakterystyki produktu w oparciu o kryteria wyznaczone w każdym punkcie łańcucha dostaw. To bardzo istotna cecha systemu umożliwiającego śledzenie ponieważ firmy muszą mieć możliwość ustalenia tożsamości i źródła produktu odebranego szybko i dokładnie kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba (zasada prawna jednego kroku wstecz). 6

7 INTERES KONSUMENTA Chroni konsumenta poprzez umożliwienie efektywnego wycofania produktu w sytuacji gdy zagraża on zdrowiu lub życiu konsumentów. Pozwala konsumentom obarczonym problemem alergii pokarmowej lub nietolerancją pokarmową unikać zagrożeń związanych z żywnością zwierającą składniki dla nich niebezpieczne

8 INTERES KONSUMENTA Identyfikowalność pomaga konsumentom w uzyskiwaniu prawnie należnej im informacji dotyczącej pochodzenia żywności i umożliwiania im podejmowania świadomych decyzji dotyczącej wyboru środka spożywczego

9 INTERES PRZEMYSŁU Umożliwia natychmiastowe podejmowanie działań związanych z wycofaniem produktu z obrotu i tym samym minimalizowanie zagrożenia związanego z utratą zdrowia konsumenta, a w konsekwencji możliwą utratą reputacji firmy minimalizowanie strat związanych z wycofywaniem produktu z rynku. diagnozowanie przyczyn problemów związanych z produkcją

10 INTERES PAŃSTWA Skuteczna identyfikacja jest w interesie państwa ponieważ: Jest jednym z elementów systemu odpowiedzialnego za zdrowie publiczne Działa antykorupcyjnie (nieuczciwa konkurencja, fałszowanie produktu) np. pozwala na sprawdzenie autentyczności pochodzenia żywności (np. ekologicznej ) Na wcześniejszych etapach łańcucha żywnościowego: Umożliwia kontrolę chorób niebezpiecznych dla ludzi: np. gruźlica, salmonelloza, BSE Umożliwia kontrolę zdrowia zwierząt w nagłych wypadkach związanych z zanieczyszczeniem środowiska lub surowca Umożliwia kontrolę enzootycznych chorób zwierząt poprzez szybką identyfikację i likwidacje źródła zakażenia.

11 Identyfikacja Wymagania klienta (ISO 22000, BRC, IFS) totalna identyfikacja wszystko co dotyczy produktu: surowce, dodatki, materiały opakowaniowe, maszyny wykorzystane w produkcji i ich operatorzy, dane z etapów produkcyjnych, dane z oznakowania, odbiorcy produktu 11

12 Identyfikacja Audyty produktu jako element weryfikacji skuteczności identyfikacji: do przodu (od składników użytych do produkcji do gotowego produktu i jego odbiorców do tyłu (od gotowego produktu do użytych składników) 12

13 Wycofywanie produktu z rynku Warunkiem szybkiego wycofania produktu jest skuteczny i wiarygodny system identyfikacji: powiązanie numerów partii produktu z jego odbiorcami system informatyczny pozwalający na szybkie odnalezienie zarejestrowanych danych 13

14 Od 2002 roku rozwijany jest projekt Unii Europejskiej pod nazwą TRACE dotyczący systemu identyfikacji, ale nie ma on żadnego umocowania prawnego Jego celem jest poprawa zdrowia i dobrobytu obywateli Unii poprzez dostarczanie im poprzez udoskonalony system identyfikacji istotnych informacji z punktu widzenia zdrowia

15

16 Etap produkcji i dystrybucji Jakie dane konieczne do identyfikacji system powinien gromadzić? Wszystkie dane związane z procesem produkcji: Co i od kogo do zakładu dostarczono Jakich składników użyto do wytworzenia określonego produktu jakie maszyny były używane w procesie produkcyjnym Jacy pracownicy uczestniczyli w procesie produkcyjnym Parametry procesu produkcyjnego Wyniki ocen surowców, dodatków, półproduktów i finalnych produktów przed ich przekazaniem do dystrybucji Komu dany produkt sprzedano

17

18 Etap przyjęcia Identyfikacja dostawcy (istotne np. w przypadku uprawnień eksportowych żywiec z określonych terenów lub surowiec tylko od określonych producentów posiadających określone uprawnienia) Identyfikacja i segregacja przypraw i dodatków zawierających alergeny PKA Informacja zwrotna kierowana do dostawcy w przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości dostarczonych zwierząt, surowca lub przypraw/dodatków

19 Etap produkcji Wykorzystywanie w produkcji określonych surowców (np. do produktów surowych tylko mięso z sztuk spełniających określone wymagania) Planowanie produkcji z uwzględnieniem kolejności procesów zgodnie z zasadą: produkty bez alergenów produkt o narastającej ilości składników alergennych Rejestrowanie wszystkich surowców i dodatków używanych do produkcji każdej partii produkcyjnej

20 Rejestrowanie wszystkich zdarzeń związanych z procesem produkcji Rejestracja parametrów związanych z bezpieczeństwem produktu z określonej partii (np. temperatura przechowywania, temperatura obróbki, szybkość schładzania) Rejestracja parametrów produkcyjnych każdej partii (parametry maszyn, czasy poszczególnych etapów)

21 Systemy identyfikacji Systemy papierowe ) zawieszki, dokumenty papierowe Systemy optyczne kody kreskowe i QR (Quick Response Code) Etykiety RFID Umożliwiają przekazywanie informacji na drodze radiowej na częstotliwościach 135 khz, MHz, 915 MHz and 2.45 GHz. Systemy informatyczne Systemy oparte o kodzie DNA

22 IMPULS

23 Jak audytowany jest system identyfikacji na przykładzie wymagań TESCO. Wszystkie wymagane dane mają być zgromadzone i przedstwione audytorowi w ciągu 4 godzin

24 TESCO

25

26

27

28

29 Bilans masy Zgodnie z wymaganiami identyfikacji na każdym z etapów procesu produkcji musi się zgadzać bilans masy przyjmowanej i przekazywanej.

30 Audyt produktu Kontrola danych identyfikacyjnych (łącznie z bilansem masy): do przodu od surowców i dodatków do produktu gotowego i odbiorców do tyłu od gotowego produktu do surowców i dodatków

31 Test procedury wycofania produktu z rynku Co najmniej raz w roku powinna być przeprowadzona i udokumentowana symulacja wycofywania wybranej partii produktu z rynku

32 Reklamacje Dane produktu dane identyfikujące partię analiza wnioski: tylko incydent czy poważny problem

33 Alergeny w zakładzie produkcyjnym wykrywanie, walidacja skuteczności mycia maszyn i urządzeń, procedury nadzoru Antoni Gibowicz, Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością, Sokołow S.A.

34 Alergia Reakcja układu odpornościowego na substancje, które normalnie nie są niebezpieczne Białka w żywności niektóre materiały (Latex) Alergeny z powietrza Roztocza Pleśnie. Użądlenia Leki

35 Reakcje związane z żywnością Toksyczne Zatrucia pokarmowe N-Toksyczne Nietolerancja pokarmowa np. nietolerancja laktozy, glutenu Alergia pokarmowa IgE np. Egzema Reakcja anafilaktyczna N-IgE Objawy ze strony przewodu pokarmowego

36 Reakcje alergiczne Skórne egzemy, wypryski, obrzęki Ze strony przewodu pokarmowego nudności, biegunka Oddechowe duszności Układ krążenia spadek ciśnienia krwi, omdlenia Reakcja anafilaktyczna w rzadkich przypadkach ogólna reakcja organizmu, w następstwie której może nastąpić w krótkim czasie śmierć

37

38 Odpowiedź alergiczna organizmu Nawet śladowa ilość może wywołać reakcję Najniższa dawka wywołująca reakcję alergiczna jest trudna do określenia (jednak w niektórych krajach został ustalony poziom niebezpieczny) Stopień reakcji jest różny u różnych osób i zależny od rodzaju żywności W praktyce nie ma terapii leczących alergie pokarmowe Jedynym sposobem uniknięcia problemu jest ochrona żywności przed zanieczyszczeniem alergenami

39 Główne alergeny w żywności 90% Orzeszki ziemne Orzechy Mleko Jajka Soja Ryby Skorupiaki Mąka Sezam 10% Diesiątki innych środków spożywczych

40 Występowanie 6%-8% dzieci oraz 2-4% dorosłych jest uczulonych na co najmniej jeden rodzaj żywności Często alergie dziecięce ustępują w wieku dorosłym (dotyczy to szczególnie alergii występujących przed 3 rokiem życia Niektóre z alergii (np. na orzeszki ziemne) są bardziej trwałe niż inne (np. na mleko, jajka)

41 Dlaczego alergie pokarmowe są istotne dla przemysłu żywnościowego? Alergie pokarmowe stają się narastającym powszechnym problemem, Mogą być potencjalnym zagrożeniem dla życia w przypadku osób szczególnie uczulonych (życie konsumentów może być zagrożone kiedy spożywają żywność zawierającą składnik, który jest alergenem, ale nie jest deklarowany w oznakowaniu)

42 Dlaczego alergie pokarmowe są istotne dla przemysłu żywnościowego? DOTYCZĄ ZDROWIA KONSUMENTÓW! Skuteczną metodą ograniczającą niebezpieczeństwo związane z alergenami jest zarządzanie całym procesem produkcji w sposób eliminujący zanieczyszczenia krzyżowe Ostrzeżenia i komunikacja z klientami z alergią pokarmową stają się ważnym elementem bezpieczeństwa zapobiegającyjm ich poważnym problemom

43 Składniki które muszą być deklarowane zgodnie z dyrektywą 2003/89/WE zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, owies, orkisz, jęczmień, kamut lub ich hybrydy) i wyroby otrzymane ze zbóż, skorupiaki i wyroby otrzymane ze skorupiaków, jaja i wyroby otrzymane z jaj, ryby i wyroby otrzymane z ryb, orzeszki ziemne i wyroby otrzymane z orzeszków ziemnych, soja i wyroby otrzymane z soi, mleko i wyroby otrzymane z mleka,

44 Składniki które muszą być deklarowane owoce łupinowe (migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzech nerkowca, orzech pekan, orzech brazylijski, pistacje, orzech makadamii) i wyroby z owoców łupinowych, musztarda i wyroby otrzymane z musztardy, sezam i wyroby otrzymane z sezamu, seler i wyroby otrzymane z selera, SO2 > 10 mg / kg, łubin i wyroby otrzymane z łubinu mięczaki i wyroby otrzymane z mięczaków.

45 Odpowiedzialność producenta Odpowiedzialność producenta za zdrowie konsumenta- brak informacji o alergenie potencjalnie tragiczne skutki Wskazane jest użycie sformułowania możliwa obecność lub może zawierać

46 Odpowiedzialność producenta Obowiązkiem producenta jest dołożyć wszelkich starań, aby nie dochodziło do zanieczyszczeń krzyżowych alergenami Plan Kontroli Alergenów (PKA) napisany, weryfikowany, audytowany, uaktualniany Świadomość wszystkich pracowników o ciążącej na nich odpowiedzialności za przestrzeganie zasad wynikających z PKA

47 Od czego zacząć tworzenie PKA Powołać w firmie zespół interdyscyplinarny z różnych działów: produkcji, pakowania, jakości, technologii, utrzymania higieny, technicznego uzbroić członków zespołu w wiedzę na temat istotności problemu alergenów i z zakresu potencjalnych konsekwencji obecności alergenów w żywności

48 Cd PKA zidentyfikować wszystkie alergeny używane w zakładzie (z listy 14 grup wymienionej w dyrektywie 2003/89/WE) utworzyć diagram przepływu wszystkich zidentyfikowanych alergenów w zakładzie lub utworzyć mapę zakładu z miejscami, w których obecne są alergeny

49 Program kontroli alergenów Uwzględnić sposób czyszczenia: czyszczenie na mokro czy czyszczenie na sucho (istotna różnica) Rodzaj alergenu i jego koncentracja sposób wymieszania składnika alergennego w produkcie równomierny/ nierównomierny (zbrylenia, grudki) Zdolność alergenu do przyklejania się do powierzchni/ścianek

50 PROGRAM KONTROLI ALERGENÓW Powinien zawierać opis działań związanych z zarządzaniem alergenami na etapach Dostawy surowców Znakowanie /etykietowanie Zarządzanie surowcami i materiałami do produkcji : przyjęcie, przechowywanie, przekazywanie do produkcji Przygotowanie receptur Planowanie produkcji Proces produkcyjny Powinien również uwzględniać Funkcje i kompetencje pracowników Działu Jakości w odniesieniu do zarządzania alergenami Procedurę wycofywania produktu z rynku Procedurę dotyczącą postępowania w sytuacji kryzysowej

51 Segregacja składników alergennych na etapie dostawy, przechowywania i produkcji Przyjęcie do zakładu Kontrola treści etykiet materiałów przychodzących pod kątem zawartości alergenów lub wprowadzanych zmian w składzie Oznaczanie każdej partii dostarczonego materiału w sposób jednoznaczny wskazujący na zawartość alergenu np. kodowanie określonych alergenów kolorowymi etykietami Właściwe postępowanie z uszkodzonymi opakowaniami zawierającymi alergeny minimalizujące niebezpieczeństwo wtórnego zanieczyszczenia produktów nie zawierających alergenów

52 przechowywanie Przechowywanie składników alergennych w wyznaczonych miejscach magazynu oddzielnie od materiałów nie zawierających alergenów Postępowanie wykluczające wtórne zanieczyszczenie innych produktów poprzez przestrzeganie zasad takich jak np.: Używanie każdorazowo czystych pojemników - najlepiej zamykanych Unikanie przechowywania materiałów zawierających alergeny nad materiałami nie zawierającymi alergenów Wprowadzenie specjalnych procedur postępowania w przypadku uszkodzenia opakowania z materiałem zawierającym alergeny Używanie specjalnych wyznaczonych i oznakowanych narzędzi do odmierzania i przechowywania składników zawierających alergeny (łopaty, łyżki, pojemniki) Stosowanie specjalnych kodów np. kolorowych etykiet identyfikujących alergeny zawarte w składnikach lub produktach

53 Program kontroli dostawców pod kątem właściwego oznakowania dostarczanych przez nich materiałów Warunki jakie powinien spełnić dostawca: Posiadać efektywny program kontroli alergenów Zagwarantować, że dostarczane materiały nie zawierając ukrytych (nie deklarowanych) składników alergennych Zagwarantować, że uprzedzi zakład o każdej planowanej zmianie składu, który może mieć wpływ na oznakowanie finalnego produktu Zagwarantować efektywny i zwalidowany proces oczyszczania linii produkcyjnej wykorzystywanej do produkcji wyrobów bez alergenów i zawierających składniki alergenne Audyt regularnie przeprowadzany weryfikujący efektywność Programu Kontroli Alergenów, w tym: Składniki Programu Kontroli Alergenów Program oczyszczanie linii produkcyjnych i dokumentacja potwierdzająca skuteczność oczyszczania Dokumenty potwierdzające przeprowadzone szkolenia pracowników dostawcy Kontrola dostaw pod kątem właściwego oznakowania opakowań i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem

54 Zapobieganie wtórnemu zanieczyszczeniu produktów Odpowiednie zaplanowanie produkcji: Segregacja produkcji z wykorzystaniem składników alergennych od produkcji bez takich składników Rozpoczynanie dnia produkcyjnego od produkcji wrobów nie zawierających alergenów (np..system informatyczny narzucający kolejność produkcji) Oczyszczanie linii produkcyjnej możliwie najszybciej po zakończonym procesie produkcji wyrobu z alergenami dodawanie składnika alergennego w możliwie najpóźniejszej fazie procesu produkcji

55 Badania i Rozwój Minimalizowanie użycia składników alergennych Zastosowanie zasady dodawania składników alergennych na końcu procesu produkcji (jeśli to możliwe) Dopuszczanie linii produkcyjnej do użycia po potwierdzeniu odpowiedniej jakości sanitarnej (w tym kontrola testami) Zapewnienie odpowiedniego znakowania gwarantującego czytelną informację dla konsumenta o zawartych w produkcie alergenach

56 Projektowanie produktu Dodawanie składników alergennych tylko w wypadkach koniecznych Uzyskanie informacji od dostawcy, czy stosowane dodatki funkcjonalne zawierają alergeny, a jeśli tak to czy muszą one w nich być. Zapewnienie ścisłej kontroli w zakładzie nad składnikami zawierającymi alergeny. Przegląd procesu produkcji pod kątem obecności i kontroli alergenów przy projektowaniu nowych produktów Unikanie stosowania składników alergennych w dawkach, które nie mają znaczenia funkcjonalnego.

57 Planowanie produkcji Wydłużanie czasu produkcji bez zmian w recepturze produkcyjnej, w zamianie urządzeń produkcyjnych Przesunięcie produkcji asortymentów zawierających alergeny na koniec dnia produkcyjnego Jeśli to możliwe kontrolowanie każdego z alergenów używanych w produkcji oddzielnie Uwzględnienie konieczności oczyszczania linii pomiędzy produkcją poszczególnych partii asortymentów Zapewnienie właściwego znakowania produktów zawierających alergeny

58 Proces produkcji Jeśli to możliwe do produkcji wyrobów zawierających alergeny wyznaczyć tylko określony sprzęt (np. oznaczony odpowiednim kolorem), który nie jest wykorzystywany przy produkcji wyrobów bez alergenów Wprowadzić specjalne procedury ograniczające niebezpieczeństwo zanieczyszczenia alergenami na liniach produkcyjnych na których są miejsca, w których może dojść do takiego zanieczyszczenia

59 Proces produkcji Tam gdzie to możliwe stosować bariery oddzielające strefy i linie z alergenami od tych bez obecności alergenów Ograniczyć dostęp pracowników ze stref z alergenami do stref bez alergenów (identyfikowanie poprzez kolor ubrań pracowników lub elementy ubioru) Stosowanie specjalnego oznakowania (np. poprzez wyraźne kolorowe zawieszki) składników, półproduktów i produktów na wszystkich etapach procesu produkcji wyrobów zawierających alergeny

60 Zapobieganie wtórnemu zanieczyszczeniu alergenami przy wykorzystaniu wysortów Użycie do identyfikowania wysortów specjalnych kolorowych zawieszek Rejestrowanie danych z procesu produkcji: do jakiego asortymentu dodano wysort W jakiej ilości Dane dotyczące wyprodukowanej partii (data, ilość itd.) Zasada dodawania wysortów tylko do produktów o składzie zawierającym składnik alergenny zawarty w wysortach

61 Kontrola procesu pakowania i etykietowania Przegląd i weryfikacja danych na etykietach przed ich dostarczeniem do zakładu (próbki, zdjęcia etykiet) Ustanowienie zasad monitorowania, dokumentowania i weryfikowania poprawności treści drukowanej na etykietach z uwzględnieniem wprowadzanych zmian w składzie produktu Systematyczne wyłączanie z użycia etykiet i materiałów opakowaniowych z nieaktualnymi danymi. Systematyczne kontrola poprawności znakowania na etapie pakowania i etykietowania Szkolenie pracowników odpowiedzialnych za pakowanie i znakowanie

62 Szkolenia Szkolenia wszystkich pracowników z zakresu zagrożeń związanych z alergenami W szkoleniach należy uwzględnić informacje na temat konsekwencji zanieczyszczenia żywności alergenami

63 Procesy oczyszczania Zapewnienie wystarczającego czasu do przeprowadzenia skutecznego czyszczenia międzyoperacyjnego Weryfikacja skuteczności przyjętych procedur oczyszczania w odniesieniu do wszystkich miejsc trudno dostępnych Właściwe oczyszczanie drobnego sprzętu wykorzystywanego przy produkcji (łyżki, wiadra, pojemniki itd.) Zidentyfikowanie urządzeń i narzędzi trudnych do oczyszczenia Wykorzystywanie alternatywnych sposobów oczyszczania w przypadku braku możliwości użycia wody w procesie czyszczenia

64 Ocena czystości stwierdzenie obecności zanieczyszczeń na powierzchniach roboczych = wykrycie pozostałości alergenu nie ma sensu przeprowadzać testów jeszcze raz przeprowadzić proces oczyszczania Właściwa o wnikliwa kontrola wizualna jest wystarczająco efektywna Kontrola metodami analitycznymi jest konieczna do walidacji i weryfikacji skuteczności procesu oczyszczania ocena skuteczności oczyszczania powierzchni - badanie metodą wymazów powierzchni i trudnych do doczyszczenia miejsc lub badanie popłuczyn z powierzchni (jeśli to możliwe)

65 Możliwe metody testowania Testy ELISA szybki wynik (5min-1h) Specyficzne dla określonych białek Czułe (1-2.5 ppm) Test pozostałości białka na powierzchni (np. Pro Check) ATP PCR (Polymerase Chain Reaction)

66 Walidacja PROGRAMU KONTROLI ALERGENÓW Analiza struktury zakładu pod kątem możliwości kontroli miejsc w których wykorzystywane są składniki alergenne Przegląd linii produkcyjnych pod kątem możliwości skutecznego ich oczyszczenia Zidentyfikowanie miejsc trudnych do oczyszczania i wprowadzenie zasad skutecznej ich kontroli (w tym kontroli wzrokowej)

67 Walidacja procesu oczyszczania Zasady napisane w sposób jasny i zrozumiały Opisane procedury pobierania próbek i ich badania Zdefiniowane kryteria akceptacji/braku akceptacji Zdefiniowane akceptowalne poziomy pozostałości alergenu na oczyszczonej powierzchni zalecane poziom niewykrywalny (w praktyce jest to poniżej <2.5ppm)

68 Weryfikacja Kontrola efektywności czyszczenia poprzez wykorzystanie testów weryfikujących jakość oczyszczania Archiwizacja dokumentów skutecznego oczyszczania, walidacji i weryfikacji Cykliczna kontrola oczyszczania linii z pozostałości alergenów Monitorowanie i weryfikowanie planu kontroli alergenów poprzez cykliczne audyty wewnętrzne i zewnętrzne

69 Ilość inicjująca reakcję alergiczną

70 Przeliczanie z DAWKI REFERENCYJNEJ na PORCJĘ Sposób przeliczania dawka referencyjna x(1000/wielkość porcji w g)

71

72 Dawka Referencyjna Ogólna ilość białka z żywności zawierającej alergen poniżej której tylko u najbardziej wrażliwych osób (1-5% populacji) mogą wystąpić objawy alergii

73 Definicja PORCJI PORCJA MAKSYMALNA ILOŚĆ ŻYWNOŚCI JEDZONA W TYPOWYCH SYTUACJACH 73

74 SPOSÓB OBLICZANIA ORZESZKI ZIEMNE DAWKA REFERENCYJNA = 0,2mg białka Przykład (5g w porcji i 50g w porcji) 74

75 Dziękuję za uwagę 75

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dziennik Ustaw Nr 19 1350 Poz. 99 99 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP WYMAGANIA DLA SYSTEMU QAFP Część ogólna WARSZAWA Wyd. 4 z dnia 24.12.2013 Strona 1 z 20 Autorzy: Prof. dr hab. Mieczysław Wiesław Obiedziński Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw Warszawa, wersja z dnia

Bardziej szczegółowo

ISSN 1869-5466 Kwiecień 2008 nr 1 Harmonizacja prawa żywnościowego. wdrażanie utrzymanie weryfikacja

ISSN 1869-5466 Kwiecień 2008 nr 1 Harmonizacja prawa żywnościowego. wdrażanie utrzymanie weryfikacja ISSN 1869-5466 Kwiecień 2008 nr 1 Harmonizacja prawa żywnościowego wdrażanie utrzymanie weryfikacja Schemat technologiczny jak właściwie go opracować Jednym z zadań, zespołu ds. HACCP jest wykonanie schematu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r.

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r. Szanowni Państwo, Począwszy od dnia przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i obrotem żywnością będą zobowiązane do stosowania systemu HACCP. Jest to istotne

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem

Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem Halina Turlejska, Urszula Pelzner Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta

Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta Konferencja Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta mgr inż. Emilia Staniszewska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 Publikowane w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations ) przez

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi ROZDZIAŁ 1 System jakości w służbie krwi 1. Dobra Praktyka Wytwarzania Nowoczesne podejście do problemu jakości krwi i jej składników (zgodne z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej i zaleceniami Rady

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dostawcy. Wydanie 10 04.03.2011. FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA. tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801

Podręcznik dostawcy. Wydanie 10 04.03.2011. FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA. tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801 Podręcznik dostawcy 04.03.2011 FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801 fax: +48 (0) 33 8741377 www.fideltronik.com.pl Ten podręcznik jest

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania

Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania Załącznik 2 Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania Niniejszy dokument zawiera listę najbardziej istotnych zagrożeń związanych z procesem wydawania pozwoleń dla AEO oraz z procesem monitorowania, a także

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania

Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania Załącznik 2 Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania Niniejszy dokument zawiera listę najbardziej istotnych zagrożeń związanych z procesem wydawania pozwoleń dla AEO oraz z procesem monitorowania, a także

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Katarzyna Wojtalik Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Od pola do stołu bezpieczna i zdrowa żywność dla każdego Bezpieczeństwo żywności Zapewnianie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów SPIS

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia zdrowotne żywności 2014-12-08 SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI. Podział zagrożeń zdrowotnych żywności

Zagrożenia zdrowotne żywności 2014-12-08 SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI. Podział zagrożeń zdrowotnych żywności SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Prawodawstwo polskie nakłada obowiązek wprowadzenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności na producentów. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w oparciu o system HACCP

Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w oparciu o system HACCP Historia systemu HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w oparciu o system HACCP Podstawowe informacje dla uczniów szkół gastronomicznych i spożywczych.

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo