Identyfikowalność w zakładzie produkcyjnym podstawą bezpieczeństwa konsumentow. Antoni Gibowicz Łomża

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Identyfikowalność w zakładzie produkcyjnym podstawą bezpieczeństwa konsumentow. Antoni Gibowicz Łomża 2015.01.09"

Transkrypt

1 Identyfikowalność w zakładzie produkcyjnym podstawą bezpieczeństwa konsumentow Antoni Gibowicz Łomża

2 Podstawa prawna Zgodnie z art. 18 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 od podmiotów działających na rynku spożywczym wymaga się, aby: - były w stanie zidentyfikować, od kogo i do kogo został dostarczony produkt; - posiadały systemy i procedury pozwalające na udostępnienie tych informacji właściwym organom na ich żądanie

3 Wymóg ten opiera się na podejściu jeden krok w tył - jeden krok w przód, zgodnie z którym podmioty działające na rynku spożywczym: - muszą mieć system umożliwiający im zidentyfikowanie bezpośredniego dostawcy (dostawców) i bezpośredniego odbiorcy (odbiorców) ich produktów. - muszą ustanowić powiązanie pomiędzy dostawcą a produktem (które produkty są dostarczane przez których dostawców). - muszą ustanowić powiązanie pomiędzy klientem a produktem (które produkty są dostarczane do których klientów). Podmioty działające na rynku spożywczym nie muszą jednak identyfikować bezpośrednich klientów, jeżeli są nimi konsumenci finalni.

4 TRACEABILITY TRACEABILITY : Możliwość śledzenia (traceability) to zdolność namierzenia i śledzenia żywności, paszy, zwierząt, lub substancje przeznaczone, lub mające zostać przerobione na żywność lub paszę, na wszystkich etapach produkcji, obróbki i dystrybucji a)śledzenie naprzód lub schodząca możliwość śledzenia b)śledzenie wstecz lub wschodząca możliwość śledzenia. 4

5 Śledzenie to możliwość zlokalizowania produktu w oparciu o specyficzne kryteria gdziekolwiek się znajduje w każdym z punktów łańcucha dostaw. To bardzo istotna cecha każdego systemu śledzenia ponieważ firmy muszą mieć możliwość zidentyfikowania i zlokalizowania ich produktów w łańcuchu dostaw w celu wycofania lub odwołania ich kiedy tylko zajdzie potrzeba (zasada prawna jednego kroku naprzód) 5

6 Śledzenie to możliwość zidentyfikowania źródła i charakterystyki produktu w oparciu o kryteria wyznaczone w każdym punkcie łańcucha dostaw. To bardzo istotna cecha systemu umożliwiającego śledzenie ponieważ firmy muszą mieć możliwość ustalenia tożsamości i źródła produktu odebranego szybko i dokładnie kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba (zasada prawna jednego kroku wstecz). 6

7 INTERES KONSUMENTA Chroni konsumenta poprzez umożliwienie efektywnego wycofania produktu w sytuacji gdy zagraża on zdrowiu lub życiu konsumentów. Pozwala konsumentom obarczonym problemem alergii pokarmowej lub nietolerancją pokarmową unikać zagrożeń związanych z żywnością zwierającą składniki dla nich niebezpieczne

8 INTERES KONSUMENTA Identyfikowalność pomaga konsumentom w uzyskiwaniu prawnie należnej im informacji dotyczącej pochodzenia żywności i umożliwiania im podejmowania świadomych decyzji dotyczącej wyboru środka spożywczego

9 INTERES PRZEMYSŁU Umożliwia natychmiastowe podejmowanie działań związanych z wycofaniem produktu z obrotu i tym samym minimalizowanie zagrożenia związanego z utratą zdrowia konsumenta, a w konsekwencji możliwą utratą reputacji firmy minimalizowanie strat związanych z wycofywaniem produktu z rynku. diagnozowanie przyczyn problemów związanych z produkcją

10 INTERES PAŃSTWA Skuteczna identyfikacja jest w interesie państwa ponieważ: Jest jednym z elementów systemu odpowiedzialnego za zdrowie publiczne Działa antykorupcyjnie (nieuczciwa konkurencja, fałszowanie produktu) np. pozwala na sprawdzenie autentyczności pochodzenia żywności (np. ekologicznej ) Na wcześniejszych etapach łańcucha żywnościowego: Umożliwia kontrolę chorób niebezpiecznych dla ludzi: np. gruźlica, salmonelloza, BSE Umożliwia kontrolę zdrowia zwierząt w nagłych wypadkach związanych z zanieczyszczeniem środowiska lub surowca Umożliwia kontrolę enzootycznych chorób zwierząt poprzez szybką identyfikację i likwidacje źródła zakażenia.

11 Identyfikacja Wymagania klienta (ISO 22000, BRC, IFS) totalna identyfikacja wszystko co dotyczy produktu: surowce, dodatki, materiały opakowaniowe, maszyny wykorzystane w produkcji i ich operatorzy, dane z etapów produkcyjnych, dane z oznakowania, odbiorcy produktu 11

12 Identyfikacja Audyty produktu jako element weryfikacji skuteczności identyfikacji: do przodu (od składników użytych do produkcji do gotowego produktu i jego odbiorców do tyłu (od gotowego produktu do użytych składników) 12

13 Wycofywanie produktu z rynku Warunkiem szybkiego wycofania produktu jest skuteczny i wiarygodny system identyfikacji: powiązanie numerów partii produktu z jego odbiorcami system informatyczny pozwalający na szybkie odnalezienie zarejestrowanych danych 13

14 Od 2002 roku rozwijany jest projekt Unii Europejskiej pod nazwą TRACE dotyczący systemu identyfikacji, ale nie ma on żadnego umocowania prawnego Jego celem jest poprawa zdrowia i dobrobytu obywateli Unii poprzez dostarczanie im poprzez udoskonalony system identyfikacji istotnych informacji z punktu widzenia zdrowia

15

16 Etap produkcji i dystrybucji Jakie dane konieczne do identyfikacji system powinien gromadzić? Wszystkie dane związane z procesem produkcji: Co i od kogo do zakładu dostarczono Jakich składników użyto do wytworzenia określonego produktu jakie maszyny były używane w procesie produkcyjnym Jacy pracownicy uczestniczyli w procesie produkcyjnym Parametry procesu produkcyjnego Wyniki ocen surowców, dodatków, półproduktów i finalnych produktów przed ich przekazaniem do dystrybucji Komu dany produkt sprzedano

17

18 Etap przyjęcia Identyfikacja dostawcy (istotne np. w przypadku uprawnień eksportowych żywiec z określonych terenów lub surowiec tylko od określonych producentów posiadających określone uprawnienia) Identyfikacja i segregacja przypraw i dodatków zawierających alergeny PKA Informacja zwrotna kierowana do dostawcy w przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości dostarczonych zwierząt, surowca lub przypraw/dodatków

19 Etap produkcji Wykorzystywanie w produkcji określonych surowców (np. do produktów surowych tylko mięso z sztuk spełniających określone wymagania) Planowanie produkcji z uwzględnieniem kolejności procesów zgodnie z zasadą: produkty bez alergenów produkt o narastającej ilości składników alergennych Rejestrowanie wszystkich surowców i dodatków używanych do produkcji każdej partii produkcyjnej

20 Rejestrowanie wszystkich zdarzeń związanych z procesem produkcji Rejestracja parametrów związanych z bezpieczeństwem produktu z określonej partii (np. temperatura przechowywania, temperatura obróbki, szybkość schładzania) Rejestracja parametrów produkcyjnych każdej partii (parametry maszyn, czasy poszczególnych etapów)

21 Systemy identyfikacji Systemy papierowe ) zawieszki, dokumenty papierowe Systemy optyczne kody kreskowe i QR (Quick Response Code) Etykiety RFID Umożliwiają przekazywanie informacji na drodze radiowej na częstotliwościach 135 khz, MHz, 915 MHz and 2.45 GHz. Systemy informatyczne Systemy oparte o kodzie DNA

22 IMPULS

23 Jak audytowany jest system identyfikacji na przykładzie wymagań TESCO. Wszystkie wymagane dane mają być zgromadzone i przedstwione audytorowi w ciągu 4 godzin

24 TESCO

25

26

27

28

29 Bilans masy Zgodnie z wymaganiami identyfikacji na każdym z etapów procesu produkcji musi się zgadzać bilans masy przyjmowanej i przekazywanej.

30 Audyt produktu Kontrola danych identyfikacyjnych (łącznie z bilansem masy): do przodu od surowców i dodatków do produktu gotowego i odbiorców do tyłu od gotowego produktu do surowców i dodatków

31 Test procedury wycofania produktu z rynku Co najmniej raz w roku powinna być przeprowadzona i udokumentowana symulacja wycofywania wybranej partii produktu z rynku

32 Reklamacje Dane produktu dane identyfikujące partię analiza wnioski: tylko incydent czy poważny problem

33 Alergeny w zakładzie produkcyjnym wykrywanie, walidacja skuteczności mycia maszyn i urządzeń, procedury nadzoru Antoni Gibowicz, Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością, Sokołow S.A.

34 Alergia Reakcja układu odpornościowego na substancje, które normalnie nie są niebezpieczne Białka w żywności niektóre materiały (Latex) Alergeny z powietrza Roztocza Pleśnie. Użądlenia Leki

35 Reakcje związane z żywnością Toksyczne Zatrucia pokarmowe N-Toksyczne Nietolerancja pokarmowa np. nietolerancja laktozy, glutenu Alergia pokarmowa IgE np. Egzema Reakcja anafilaktyczna N-IgE Objawy ze strony przewodu pokarmowego

36 Reakcje alergiczne Skórne egzemy, wypryski, obrzęki Ze strony przewodu pokarmowego nudności, biegunka Oddechowe duszności Układ krążenia spadek ciśnienia krwi, omdlenia Reakcja anafilaktyczna w rzadkich przypadkach ogólna reakcja organizmu, w następstwie której może nastąpić w krótkim czasie śmierć

37

38 Odpowiedź alergiczna organizmu Nawet śladowa ilość może wywołać reakcję Najniższa dawka wywołująca reakcję alergiczna jest trudna do określenia (jednak w niektórych krajach został ustalony poziom niebezpieczny) Stopień reakcji jest różny u różnych osób i zależny od rodzaju żywności W praktyce nie ma terapii leczących alergie pokarmowe Jedynym sposobem uniknięcia problemu jest ochrona żywności przed zanieczyszczeniem alergenami

39 Główne alergeny w żywności 90% Orzeszki ziemne Orzechy Mleko Jajka Soja Ryby Skorupiaki Mąka Sezam 10% Diesiątki innych środków spożywczych

40 Występowanie 6%-8% dzieci oraz 2-4% dorosłych jest uczulonych na co najmniej jeden rodzaj żywności Często alergie dziecięce ustępują w wieku dorosłym (dotyczy to szczególnie alergii występujących przed 3 rokiem życia Niektóre z alergii (np. na orzeszki ziemne) są bardziej trwałe niż inne (np. na mleko, jajka)

41 Dlaczego alergie pokarmowe są istotne dla przemysłu żywnościowego? Alergie pokarmowe stają się narastającym powszechnym problemem, Mogą być potencjalnym zagrożeniem dla życia w przypadku osób szczególnie uczulonych (życie konsumentów może być zagrożone kiedy spożywają żywność zawierającą składnik, który jest alergenem, ale nie jest deklarowany w oznakowaniu)

42 Dlaczego alergie pokarmowe są istotne dla przemysłu żywnościowego? DOTYCZĄ ZDROWIA KONSUMENTÓW! Skuteczną metodą ograniczającą niebezpieczeństwo związane z alergenami jest zarządzanie całym procesem produkcji w sposób eliminujący zanieczyszczenia krzyżowe Ostrzeżenia i komunikacja z klientami z alergią pokarmową stają się ważnym elementem bezpieczeństwa zapobiegającyjm ich poważnym problemom

43 Składniki które muszą być deklarowane zgodnie z dyrektywą 2003/89/WE zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, owies, orkisz, jęczmień, kamut lub ich hybrydy) i wyroby otrzymane ze zbóż, skorupiaki i wyroby otrzymane ze skorupiaków, jaja i wyroby otrzymane z jaj, ryby i wyroby otrzymane z ryb, orzeszki ziemne i wyroby otrzymane z orzeszków ziemnych, soja i wyroby otrzymane z soi, mleko i wyroby otrzymane z mleka,

44 Składniki które muszą być deklarowane owoce łupinowe (migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzech nerkowca, orzech pekan, orzech brazylijski, pistacje, orzech makadamii) i wyroby z owoców łupinowych, musztarda i wyroby otrzymane z musztardy, sezam i wyroby otrzymane z sezamu, seler i wyroby otrzymane z selera, SO2 > 10 mg / kg, łubin i wyroby otrzymane z łubinu mięczaki i wyroby otrzymane z mięczaków.

45 Odpowiedzialność producenta Odpowiedzialność producenta za zdrowie konsumenta- brak informacji o alergenie potencjalnie tragiczne skutki Wskazane jest użycie sformułowania możliwa obecność lub może zawierać

46 Odpowiedzialność producenta Obowiązkiem producenta jest dołożyć wszelkich starań, aby nie dochodziło do zanieczyszczeń krzyżowych alergenami Plan Kontroli Alergenów (PKA) napisany, weryfikowany, audytowany, uaktualniany Świadomość wszystkich pracowników o ciążącej na nich odpowiedzialności za przestrzeganie zasad wynikających z PKA

47 Od czego zacząć tworzenie PKA Powołać w firmie zespół interdyscyplinarny z różnych działów: produkcji, pakowania, jakości, technologii, utrzymania higieny, technicznego uzbroić członków zespołu w wiedzę na temat istotności problemu alergenów i z zakresu potencjalnych konsekwencji obecności alergenów w żywności

48 Cd PKA zidentyfikować wszystkie alergeny używane w zakładzie (z listy 14 grup wymienionej w dyrektywie 2003/89/WE) utworzyć diagram przepływu wszystkich zidentyfikowanych alergenów w zakładzie lub utworzyć mapę zakładu z miejscami, w których obecne są alergeny

49 Program kontroli alergenów Uwzględnić sposób czyszczenia: czyszczenie na mokro czy czyszczenie na sucho (istotna różnica) Rodzaj alergenu i jego koncentracja sposób wymieszania składnika alergennego w produkcie równomierny/ nierównomierny (zbrylenia, grudki) Zdolność alergenu do przyklejania się do powierzchni/ścianek

50 PROGRAM KONTROLI ALERGENÓW Powinien zawierać opis działań związanych z zarządzaniem alergenami na etapach Dostawy surowców Znakowanie /etykietowanie Zarządzanie surowcami i materiałami do produkcji : przyjęcie, przechowywanie, przekazywanie do produkcji Przygotowanie receptur Planowanie produkcji Proces produkcyjny Powinien również uwzględniać Funkcje i kompetencje pracowników Działu Jakości w odniesieniu do zarządzania alergenami Procedurę wycofywania produktu z rynku Procedurę dotyczącą postępowania w sytuacji kryzysowej

51 Segregacja składników alergennych na etapie dostawy, przechowywania i produkcji Przyjęcie do zakładu Kontrola treści etykiet materiałów przychodzących pod kątem zawartości alergenów lub wprowadzanych zmian w składzie Oznaczanie każdej partii dostarczonego materiału w sposób jednoznaczny wskazujący na zawartość alergenu np. kodowanie określonych alergenów kolorowymi etykietami Właściwe postępowanie z uszkodzonymi opakowaniami zawierającymi alergeny minimalizujące niebezpieczeństwo wtórnego zanieczyszczenia produktów nie zawierających alergenów

52 przechowywanie Przechowywanie składników alergennych w wyznaczonych miejscach magazynu oddzielnie od materiałów nie zawierających alergenów Postępowanie wykluczające wtórne zanieczyszczenie innych produktów poprzez przestrzeganie zasad takich jak np.: Używanie każdorazowo czystych pojemników - najlepiej zamykanych Unikanie przechowywania materiałów zawierających alergeny nad materiałami nie zawierającymi alergenów Wprowadzenie specjalnych procedur postępowania w przypadku uszkodzenia opakowania z materiałem zawierającym alergeny Używanie specjalnych wyznaczonych i oznakowanych narzędzi do odmierzania i przechowywania składników zawierających alergeny (łopaty, łyżki, pojemniki) Stosowanie specjalnych kodów np. kolorowych etykiet identyfikujących alergeny zawarte w składnikach lub produktach

53 Program kontroli dostawców pod kątem właściwego oznakowania dostarczanych przez nich materiałów Warunki jakie powinien spełnić dostawca: Posiadać efektywny program kontroli alergenów Zagwarantować, że dostarczane materiały nie zawierając ukrytych (nie deklarowanych) składników alergennych Zagwarantować, że uprzedzi zakład o każdej planowanej zmianie składu, który może mieć wpływ na oznakowanie finalnego produktu Zagwarantować efektywny i zwalidowany proces oczyszczania linii produkcyjnej wykorzystywanej do produkcji wyrobów bez alergenów i zawierających składniki alergenne Audyt regularnie przeprowadzany weryfikujący efektywność Programu Kontroli Alergenów, w tym: Składniki Programu Kontroli Alergenów Program oczyszczanie linii produkcyjnych i dokumentacja potwierdzająca skuteczność oczyszczania Dokumenty potwierdzające przeprowadzone szkolenia pracowników dostawcy Kontrola dostaw pod kątem właściwego oznakowania opakowań i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem

54 Zapobieganie wtórnemu zanieczyszczeniu produktów Odpowiednie zaplanowanie produkcji: Segregacja produkcji z wykorzystaniem składników alergennych od produkcji bez takich składników Rozpoczynanie dnia produkcyjnego od produkcji wrobów nie zawierających alergenów (np..system informatyczny narzucający kolejność produkcji) Oczyszczanie linii produkcyjnej możliwie najszybciej po zakończonym procesie produkcji wyrobu z alergenami dodawanie składnika alergennego w możliwie najpóźniejszej fazie procesu produkcji

55 Badania i Rozwój Minimalizowanie użycia składników alergennych Zastosowanie zasady dodawania składników alergennych na końcu procesu produkcji (jeśli to możliwe) Dopuszczanie linii produkcyjnej do użycia po potwierdzeniu odpowiedniej jakości sanitarnej (w tym kontrola testami) Zapewnienie odpowiedniego znakowania gwarantującego czytelną informację dla konsumenta o zawartych w produkcie alergenach

56 Projektowanie produktu Dodawanie składników alergennych tylko w wypadkach koniecznych Uzyskanie informacji od dostawcy, czy stosowane dodatki funkcjonalne zawierają alergeny, a jeśli tak to czy muszą one w nich być. Zapewnienie ścisłej kontroli w zakładzie nad składnikami zawierającymi alergeny. Przegląd procesu produkcji pod kątem obecności i kontroli alergenów przy projektowaniu nowych produktów Unikanie stosowania składników alergennych w dawkach, które nie mają znaczenia funkcjonalnego.

57 Planowanie produkcji Wydłużanie czasu produkcji bez zmian w recepturze produkcyjnej, w zamianie urządzeń produkcyjnych Przesunięcie produkcji asortymentów zawierających alergeny na koniec dnia produkcyjnego Jeśli to możliwe kontrolowanie każdego z alergenów używanych w produkcji oddzielnie Uwzględnienie konieczności oczyszczania linii pomiędzy produkcją poszczególnych partii asortymentów Zapewnienie właściwego znakowania produktów zawierających alergeny

58 Proces produkcji Jeśli to możliwe do produkcji wyrobów zawierających alergeny wyznaczyć tylko określony sprzęt (np. oznaczony odpowiednim kolorem), który nie jest wykorzystywany przy produkcji wyrobów bez alergenów Wprowadzić specjalne procedury ograniczające niebezpieczeństwo zanieczyszczenia alergenami na liniach produkcyjnych na których są miejsca, w których może dojść do takiego zanieczyszczenia

59 Proces produkcji Tam gdzie to możliwe stosować bariery oddzielające strefy i linie z alergenami od tych bez obecności alergenów Ograniczyć dostęp pracowników ze stref z alergenami do stref bez alergenów (identyfikowanie poprzez kolor ubrań pracowników lub elementy ubioru) Stosowanie specjalnego oznakowania (np. poprzez wyraźne kolorowe zawieszki) składników, półproduktów i produktów na wszystkich etapach procesu produkcji wyrobów zawierających alergeny

60 Zapobieganie wtórnemu zanieczyszczeniu alergenami przy wykorzystaniu wysortów Użycie do identyfikowania wysortów specjalnych kolorowych zawieszek Rejestrowanie danych z procesu produkcji: do jakiego asortymentu dodano wysort W jakiej ilości Dane dotyczące wyprodukowanej partii (data, ilość itd.) Zasada dodawania wysortów tylko do produktów o składzie zawierającym składnik alergenny zawarty w wysortach

61 Kontrola procesu pakowania i etykietowania Przegląd i weryfikacja danych na etykietach przed ich dostarczeniem do zakładu (próbki, zdjęcia etykiet) Ustanowienie zasad monitorowania, dokumentowania i weryfikowania poprawności treści drukowanej na etykietach z uwzględnieniem wprowadzanych zmian w składzie produktu Systematyczne wyłączanie z użycia etykiet i materiałów opakowaniowych z nieaktualnymi danymi. Systematyczne kontrola poprawności znakowania na etapie pakowania i etykietowania Szkolenie pracowników odpowiedzialnych za pakowanie i znakowanie

62 Szkolenia Szkolenia wszystkich pracowników z zakresu zagrożeń związanych z alergenami W szkoleniach należy uwzględnić informacje na temat konsekwencji zanieczyszczenia żywności alergenami

63 Procesy oczyszczania Zapewnienie wystarczającego czasu do przeprowadzenia skutecznego czyszczenia międzyoperacyjnego Weryfikacja skuteczności przyjętych procedur oczyszczania w odniesieniu do wszystkich miejsc trudno dostępnych Właściwe oczyszczanie drobnego sprzętu wykorzystywanego przy produkcji (łyżki, wiadra, pojemniki itd.) Zidentyfikowanie urządzeń i narzędzi trudnych do oczyszczenia Wykorzystywanie alternatywnych sposobów oczyszczania w przypadku braku możliwości użycia wody w procesie czyszczenia

64 Ocena czystości stwierdzenie obecności zanieczyszczeń na powierzchniach roboczych = wykrycie pozostałości alergenu nie ma sensu przeprowadzać testów jeszcze raz przeprowadzić proces oczyszczania Właściwa o wnikliwa kontrola wizualna jest wystarczająco efektywna Kontrola metodami analitycznymi jest konieczna do walidacji i weryfikacji skuteczności procesu oczyszczania ocena skuteczności oczyszczania powierzchni - badanie metodą wymazów powierzchni i trudnych do doczyszczenia miejsc lub badanie popłuczyn z powierzchni (jeśli to możliwe)

65 Możliwe metody testowania Testy ELISA szybki wynik (5min-1h) Specyficzne dla określonych białek Czułe (1-2.5 ppm) Test pozostałości białka na powierzchni (np. Pro Check) ATP PCR (Polymerase Chain Reaction)

66 Walidacja PROGRAMU KONTROLI ALERGENÓW Analiza struktury zakładu pod kątem możliwości kontroli miejsc w których wykorzystywane są składniki alergenne Przegląd linii produkcyjnych pod kątem możliwości skutecznego ich oczyszczenia Zidentyfikowanie miejsc trudnych do oczyszczania i wprowadzenie zasad skutecznej ich kontroli (w tym kontroli wzrokowej)

67 Walidacja procesu oczyszczania Zasady napisane w sposób jasny i zrozumiały Opisane procedury pobierania próbek i ich badania Zdefiniowane kryteria akceptacji/braku akceptacji Zdefiniowane akceptowalne poziomy pozostałości alergenu na oczyszczonej powierzchni zalecane poziom niewykrywalny (w praktyce jest to poniżej <2.5ppm)

68 Weryfikacja Kontrola efektywności czyszczenia poprzez wykorzystanie testów weryfikujących jakość oczyszczania Archiwizacja dokumentów skutecznego oczyszczania, walidacji i weryfikacji Cykliczna kontrola oczyszczania linii z pozostałości alergenów Monitorowanie i weryfikowanie planu kontroli alergenów poprzez cykliczne audyty wewnętrzne i zewnętrzne

69 Ilość inicjująca reakcję alergiczną

70 Przeliczanie z DAWKI REFERENCYJNEJ na PORCJĘ Sposób przeliczania dawka referencyjna x(1000/wielkość porcji w g)

71

72 Dawka Referencyjna Ogólna ilość białka z żywności zawierającej alergen poniżej której tylko u najbardziej wrażliwych osób (1-5% populacji) mogą wystąpić objawy alergii

73 Definicja PORCJI PORCJA MAKSYMALNA ILOŚĆ ŻYWNOŚCI JEDZONA W TYPOWYCH SYTUACJACH 73

74 SPOSÓB OBLICZANIA ORZESZKI ZIEMNE DAWKA REFERENCYJNA = 0,2mg białka Przykład (5g w porcji i 50g w porcji) 74

75 Dziękuję za uwagę 75

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ NOWE PRZEPISY ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ I. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 pa ździernika 2011 W dniu 12 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI Od 13.12.2014r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom

Bardziej szczegółowo

Nowe wymagania UE w znakowaniu żywności TOMASZ DOŁGAŃ

Nowe wymagania UE w znakowaniu żywności TOMASZ DOŁGAŃ Nowe wymagania UE w znakowaniu żywności TOMASZ DOŁGAŃ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej dr Paweł Wojciechowski Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r.

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r. Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych Bronisze, 04.12.2015 r. 1 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Cukrownicza Katarzyna Mokrosińska

Konferencja Cukrownicza Katarzyna Mokrosińska Konferencja Cukrownicza 22-23.06.2010 IDENTYFIKACJA I IDENTYFIKOWALNOŚĆ Aspekty prawne i praktyczne System identyfikowalności Firma ma obowiązek ustanowić system identyfikacji (oznakowania) produktów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku

System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku Iwona Zawinowska Biuro Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego GŁÓWNY INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce)

GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce) GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce) GMP definicja GMP to system oparty na procedurach produkcyjnych, kontrolnych oraz zapewnienia jakości, gwarantujących, że wytworzone produkty

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie UE 1169/2011 stan wdrożenia i aktualne problemy 29 WRZEŚNIA 2014

Rozporządzenie UE 1169/2011 stan wdrożenia i aktualne problemy 29 WRZEŚNIA 2014 Ważne! Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa IGI Food Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej IGI FC). Informacje te IGI FC przekazuje wyłącznie

Bardziej szczegółowo

lokalizacji wyrobu po jego dostarczeniu.

lokalizacji wyrobu po jego dostarczeniu. Traceability Identyfikacja i śledzenie pochodzenia produktów Wstęp Za bezpieczeństwo środków spożywczych odpowiada producent lub przedsiębiorca wprowadzający te artykuły do obrotu. (jeżeli zostanie to

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. ETYKIETA - źródło informacji o produkcie

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. ETYKIETA - źródło informacji o produkcie Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ETYKIETA - źródło informacji o produkcie Zgodnie z polskim ustawodawstwem etykieta produktu spożywczego powinna mieć napisy w języku polskim, umieszczone w sposób

Bardziej szczegółowo

UNIQ Lisner sp. z o.o.

UNIQ Lisner sp. z o.o. UNIQ Lisner sp. z o.o. System identyfikacji i identyfikowalności w zakładzie Lisner wraz z wybranymi aspektami certyfikacji MSC Jolanta Dębowska Dyrektor ds. Jakości Zakres prezentacji 1. Identyfikowalność

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Opakowania i znakowanie

Opakowania i znakowanie Opakowania i znakowanie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Bronisze, 4 grudnia 2015 Żywność opakowana oznacza każdą pojedynczą sztukę przeznaczoną do prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wysłodki i melas jako pasza GMP. Roman Wojna

Wysłodki i melas jako pasza GMP. Roman Wojna Wysłodki i melas jako pasza GMP Roman Wojna Ustawa o paszach 2006 1) Rejestracja i zatwierdzenie zakładów. 2) Zasady wytwarzania i stosowania pasz leczniczych oraz nimi obrót. 3) Wymagania jakościowe

Bardziej szczegółowo

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii Wytwarzanie mięsa i produktów mięsnych w zakładach o małej zdolności produkcyjnej, krajowe regulacje obowiązujące w Polsce, kontrola i przejrzystość łańcucha produkcyjnego Janusz Związek Główny Lekarz

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie znakowania żywności - co powinien wiedzieć producent - hurtownik - detalista - perspektywa małych i średnich przedsiębiorców

Zmiany w zakresie znakowania żywności - co powinien wiedzieć producent - hurtownik - detalista - perspektywa małych i średnich przedsiębiorców Zmiany w zakresie znakowania żywności - co powinien wiedzieć producent - hurtownik - detalista - perspektywa małych i średnich przedsiębiorców 25 maja 2016 r. Projekt Enterprise Europe Network Central

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja.

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. 1 Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE KOMISJI. z dnia r.

ZAWIADOMIENIE KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2017 r. C(2017) 4864 final ZAWIADOMIENIE KOMISJI z dnia 13.7.2017 r. dotyczące przekazywania informacji o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Formularz nr P-02/2-3-D Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Import i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Pasze lecznicze nieprzeznaczone do obrotu. Dz.U.2007.24.157 z dnia 2007.02.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 lutego 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

II. Bezpieczeństwo. żywno. ywności

II. Bezpieczeństwo. żywno. ywności II. Bezpieczeństwo żywno ywności przy sprzedaży bezpośredniej 26 Dostawy bezpośrednie dokonywanie przez producenta dostaw małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego

Bardziej szczegółowo

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 ILiM GS1 Polska rok założenia: 1967 forma prawna: instytut badawczy założyciel: Ministerstwo Gospodarki organizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj!

Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj! Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj! dr hab. Irena Ozimek, prof. nadzw. SGGW dr inż. Marta Sajdakowska Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Warszawa, 15.01.2014 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Combicorn 25 kg. Printed on: 15.10.2015 Page 1 of 7 SAP ID: 001000104973 MATERIAL CODE: KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Combicorn 25 kg. Printed on: 15.10.2015 Page 1 of 7 SAP ID: 001000104973 MATERIAL CODE: KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU KLASYFIKACJA SUROWCÓW Numer artykułu : 10086884 Firmy: 4017040548276 DEUTSCHLAND GMBH KBD UNITED KINGDOM LTD 513221 AUSTRIA GMBH (old) 151030 POLSKA SP. Z O. O 8408 MARGO SCHWEIZ AG 7112010 MAGYARORSZAG

Bardziej szczegółowo

1. Cel 2. Metody kontroli 2.1 Instrukcje 2.2 Instrukcje produkcyjne 2.3 Specyfikacje testów produktu 3. Procedura przeglądu jakości

1. Cel 2. Metody kontroli 2.1 Instrukcje 2.2 Instrukcje produkcyjne 2.3 Specyfikacje testów produktu 3. Procedura przeglądu jakości Dobre Praktyki Produkcyjne dla produkcji farb do opakowań przeznaczonych do stosowania na zewnętrznej stronie opakowań środków spożywczych, oraz artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Październik

Bardziej szczegółowo

w stołówkach szkolnych

w stołówkach szkolnych Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w stołówkach szkolnych Magdalena Chojnowska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Główny cel prawa żywnościowego zdefiniowany w Preambule

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych).

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO. mgr.inż Joanna Kubica Quality Assurance Poland www.haccp- polska.

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO. mgr.inż Joanna Kubica Quality Assurance Poland www.haccp- polska. ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO. mgr.inż Joanna Kubica Quality Assurance Poland www.haccp- polska.pl Podstawa prawna W Polsce, europejskie standardy znakowania produktów

Bardziej szczegółowo

Mądre zakupy. Kryteria wyboru żywności

Mądre zakupy. Kryteria wyboru żywności Kryteria wyboru żywności Plan prezentacji: Podstawowe definicje Rady dla kupującego Etykiety produktów żywnościowych Substancje dodatkowe Wzbogacanie żywności Znakowanie żywności ekologicznej Znakowanie

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS. Data Zupa Drugie danie Napoje i Deser. Makaron pod pierzynką z musem truskawkowym 320g

JADŁOSPIS. Data Zupa Drugie danie Napoje i Deser. Makaron pod pierzynką z musem truskawkowym 320g 30.11.2015 Żurek Makaron pod pierzynką z musem truskawkowym 320g 01.12.2015 02.12.2015 03.12.2015 04.12.2015 1,3,4,7,9 z drobnym makaronem Jarzynowa Barszcz biały Ryżanka Kotlet schabowy 110g Sałata z

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań,

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 09.02.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś, więcej w przyszłości? Zasady znakowania

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia chemiczne

Zanieczyszczenia chemiczne Zanieczyszczenia chemiczne Zanieczyszczenia w środkach spożywczych Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych

Bardziej szczegółowo

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 Grzegorz Sokołowski Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Identyfikowalność i znakowanie produktów rybnych, 23-24 maja 2013, Gdańsk Agenda

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS. Kotlet mielony (z pieca) 120g Ziemniaki 160g Surówka z czerwonej kapusty 80g Kalafior gotowany 90g

JADŁOSPIS. Kotlet mielony (z pieca) 120g Ziemniaki 160g Surówka z czerwonej kapusty 80g Kalafior gotowany 90g 06.01.2016 07.01.2016 08.01.2016 Rosół Grochówka Kotlet mielony (z pieca) 120g Ziemniaki 160g Surówka z czerwonej kapusty 80g Kalafior gotowany 90g Sola panierowana (z pieca) 110g Surówka z kapusty kiszonej

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Agnieszka Domańska Mełgieś Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Lublinie Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Telefon. Telefon

Telefon.  Telefon Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

"Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej? " Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016

Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej?  Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016 "Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej? " Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016 Znakowanie produktów leczniczych w Polsce opakowania jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Aktualne obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji potrzebnej do rejestracji produktów biobójczych w procedurze europejskiej

Aktualne obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji potrzebnej do rejestracji produktów biobójczych w procedurze europejskiej Aktualne obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji potrzebnej do rejestracji produktów biobójczych w procedurze europejskiej Sylwester Huszał Wydział Oceny Dokumentacji Produktów Biobójczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [ Przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności

Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności 1. Rozporządzenie ( WE) Nr 1935 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Dorota Piasecka-Kwiatkowska 2. Olga Stefko 3. Renata Kosicka. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: 1. Katedra Biochemii i Analizy Żywności 2

Dorota Piasecka-Kwiatkowska 2. Olga Stefko 3. Renata Kosicka. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: 1. Katedra Biochemii i Analizy Żywności 2 Bezpieczeństwo produktów przeznaczonych dla osób z alergią pokarmową i celiakią aspekty technologiczne, analityczne i ekonomiczne wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie 1 Dorota Piasecka-Kwiatkowska

Bardziej szczegółowo

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R.

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. Kamila Pietrasiak Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Definicje

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 22 września 2003 r.

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 22 września 2003 r. Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia

Bardziej szczegółowo

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności 1.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Harmonogram warsztatów szkoleniowych 2016. Mérieux NutriSciences. luty grudzień 2016

Harmonogram warsztatów szkoleniowych 2016. Mérieux NutriSciences. luty grudzień 2016 Harmonogram warsztatów szkoleniowych 2016 Mérieux NutriSciences luty grudzień 2016 ZAKRES TEMATYCZNY TEMAT DATA II III IV V VI IX X XI XII CENA NETTO * OPIS STR. Znakowanie Znakowanie produktów mlecznych

Bardziej szczegółowo

Elementy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w produkcji serów mikrobiologia prognostyczna.

Elementy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w produkcji serów mikrobiologia prognostyczna. Licheń 28-30 października 2015 roku Elementy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w produkcji serów mikrobiologia prognostyczna. IV Forum Technologii Serowarskich dr inż. Jarosław Kowalik Katedra

Bardziej szczegółowo

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rozdział VI Informacje dla konsumenta art.

Bardziej szczegółowo

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań,

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 22.04.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe krok po kroku

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe krok po kroku Tomasz Dyjeciński Zdarzenia potencjalnie wypadkowe krok po kroku Warszawa, 16.06.2016 r. 1 Co to są zdarzenia potencjalnie wypadkowe? Niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas którego

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 27 listopada 2013 r. (OR. pl) 16935/13 DENLEG 139 DELACT 84

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 27 listopada 2013 r. (OR. pl) 16935/13 DENLEG 139 DELACT 84 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 27 listopada 2013 r. (OR. pl) 16935/13 DENLEG 139 DELACT 84 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 22 listopada 2013 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1, ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1830/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Rola Osoby Wykwalifikowanej wstrzymanie, wycofanie serii produktu leczniczego

Rola Osoby Wykwalifikowanej wstrzymanie, wycofanie serii produktu leczniczego Rola Osoby Wykwalifikowanej wstrzymanie, wycofanie serii produktu leczniczego 2 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Rzeszów, 10 11 czerwca 2010 Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne opakowanie. Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A.

Bezpieczne opakowanie. Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A. Bezpieczne opakowanie Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A. 1 Bezpieczne opakowanie Co decyduje o bezpieczeństwie w opakowaniu: 1. Farmaceutycznym, 2. Artykułów alkoholowych, 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.3.2016 r. COM(2016) 138 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat wykonania uprawnień przekazanych Komisji na mocy rozporządzenia (UE)

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUśBY śywnościowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARÓWKI DROBIOWE opis wg słownika CPV kod CPV 15131135-0 indeks materiałowy JIM 8905PL0000079 AKCEPTUJĘ: OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA RODZICÓW dotycząca ALERGII oraz NIETOLERANCJI ŻYWIENIOWYCH dla uczestników obozów organizowanych przez SportFun

ANKIETA DLA RODZICÓW dotycząca ALERGII oraz NIETOLERANCJI ŻYWIENIOWYCH dla uczestników obozów organizowanych przez SportFun NAZWISKO i IMIĘ DZIECKA Data urodzenia dziecka MIEJSCE i TERMIN turnusu TELEFON do rodzica/opiekuna ANKIETA DLA RODZICÓW dotycząca ALERGII oraz NIETOLERANCJI ŻYWIENIOWYCH dla uczestników obozów organizowanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody wydawcy zabronione. Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań aby zawarte

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Alergeny w żywności procedury zarządzania alergenami w zakładzie szkolenie 1-dniowe

OFERTA SZKOLENIOWA. Alergeny w żywności procedury zarządzania alergenami w zakładzie szkolenie 1-dniowe OFERTA SZKOLENIOWA Alergeny w żywności procedury zarządzania alergenami w zakładzie szkolenie 1-dniowe 18.05.2016 DZIAŁ SZKOLEŃ PIM tel/fax (85) 874 43 88 szkolenia@izbamleka.pl ul. Mickiewicza 7/23 15-213

Bardziej szczegółowo

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Klaudyna Terlicka, Principal Regulatory Advisor 21 Październik 2011 Innovation Nutrition Regulatory Safety Sensory Leatherhead Food Research 1919 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUśBY śywnościowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZYNKA DROBIOWA opis wg słownika CPV kod CPV 15131135-0 indeks materiałowy JIM 8905PL0561612 AKCEPTUJĘ: OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Cel walidacji- zbadanie, czy procedura/wyrób/technologia/projekt/... może zostać w sposób niebudzący wątpliwości wprowadzona/y/e do użytkowania

Cel walidacji- zbadanie, czy procedura/wyrób/technologia/projekt/... może zostać w sposób niebudzący wątpliwości wprowadzona/y/e do użytkowania 1. Proszę krótko scharakteryzować w sposób "ilościowy": a) produkt i technologię wytwarzania tego produktu przez firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa oraz wyjaśnić dlaczego wybrana technologia jest

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA CELIAKIĘ PRZEKREŚLONY KŁOS

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA CELIAKIĘ PRZEKREŚLONY KŁOS STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA CELIAKIĘ PRZEKREŚLONY KŁOS OFERTA NIEODPŁATNEGO KORZYSTANIA ZE ZNAKU GRAFICZNEGO PRZEKREŚLONY KŁOS Bydgoszcz 2016 OFERTA NIEODPŁATNEGO KORZYSTANIA Z SYMBOLU GRAFICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

IP-CERT IP NON-GMO STANDARD V1.1_11.12.2012

IP-CERT IP NON-GMO STANDARD V1.1_11.12.2012 IP-CERT IP NON-GMO STANDARD V1.1_11.12.2012 www.ip-cert.com Nadzór nad dokumentem Standard IP-CERT jest dokumentem nadzorowanym przez Zespół Techniczny, powołany przez właściciela standardu: Centrum Doradczo-Szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska. kwiecień lipiec 2015

Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska. kwiecień lipiec 2015 Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska kwiecień lipiec 2015 Harmonogram warsztatów IV VI 2015 Miesiąc Dzień Obszar Temat Cena netto* Str. IV 22 Prawo żywnościowe 28 Prawo żywnościowe Nowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

IP-CERT IP NON-GMO STANDARD V1.2P_11.12.2013

IP-CERT IP NON-GMO STANDARD V1.2P_11.12.2013 IP-CERT IP NON-GMO STANDARD V1.2P_11.12.2013 www.ip-cert.com Nadzór nad dokumentem Standard IP-CERT jest dokumentem nadzorowanym przez Zespół Techniczny, powołany przez właściciela standardu: Centrum Doradczo-Szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Jakość. dr inż. Ludwik Wicki L. Wicki 2008

Jakość. dr inż. Ludwik Wicki L. Wicki 2008 Jakość dr inż. Ludwik Wicki Po co jakość Jakość w procesach produkcji Starając się wykonywać poprawnie wyrób lub usługę już za pierwszym razem musimy stworzyć system pozwalający bardzo wczesne rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56 30-347 Kraków

TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56 30-347 Kraków WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.98.2013 ZPO Poznań, dnia grudnia 2013 r. TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56 30-347 Kraków

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 25.11.2014 L 337/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1252/2014 z dnia 28 maja 2014 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w rozwiązaniach prawnych. by Antoni Jeżowski, 2014

Zarządzanie ryzykiem w rozwiązaniach prawnych. by Antoni Jeżowski, 2014 Zarządzanie ryzykiem w rozwiązaniach prawnych by Antoni Jeżowski, 2014 Najbardziej ryzykuje ten, kto lekceważy ryzyko 2 www.mf.gov.pl 3 Ryzyko definicje Ryzyko prawdopodobieństwo, że określone zdarzenie

Bardziej szczegółowo

Opis składany po raz pierwszy

Opis składany po raz pierwszy OPIS własnego zakładu przetwórczego/podwykonawcy [przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] dokument obligatoryjny - zał. do sekcji IV Wniosku o certyfikację [przetwórstwo i wprowadzanie produktów

Bardziej szczegółowo

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 1 / 5 Załącznik Nr 2 INFORMACJE OGÓLNE Spis treści ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 ZARZĄDZANIE ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo