SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2004. 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych"

Transkrypt

1 Poznań, dnia 30 czerwca 2005r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego Poznań NIP SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów 1. Zidentyfikowane przez audytorów obszary ryzyka w zakresie działania jednostki (główne) 1. Edukacja publiczna, 2. Promocja i ochrona zdrowia, 3. Wspieranie osób niepełnosprawnych, 4. Kultura, 5. Promocja powiatu, 6. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, 7. Pomoc społeczna, 8. Polityka parorodzinna, 9. Transport zbiorowy i drogi publiczne, 10. Kultura i ochrona zabytków, 11. Planowanie strategiczne, 12. Finanse/ Transfery/ Wydatki/ Przychody i rozchody/ Rachunkowość, 13. Mienie powiatu, 14. Usługi w zakresie gospodarki nieruchomościami, 15. Usługi w zakresie architektury, 16. Usługi w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska, 17. Usługi administracyjne, 18. System obiegu informacji, 19. Ochrona praw konsumenta, 20. Przeciwdziałanie bezrobociu, 21.Zarządzanie Starostwem Powiatowym. 1

2 2. Liczba osób zatrudnionych w jednostce na dzień r. a) liczba osób faktycznie zatrudnionych, b) liczba przyznanych etatów 3. Liczba jednostek podległych i nadzorowanych - w tym liczba jednostek objętych audytem wewnętrznym 4. Liczba jednostek podległych i nadzorowanych, które w roku sprawozdawczym przekroczyły kwotę 35 mln zł przychodów lub wydatków ze 5. Kwota przychodów w 2004 r. w mln zł ogółem: 6. Kwota wydatków w 2004 r. w mln zł ogółem: urlopy wychowawcze 211,25 21 Audytor wewnętrzny jest zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. 1 (Powiatowy Urząd Pracy) zł zł b) Informacje o komórce wewnętrznego 1. Nazwa komórki wewnętrznego Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 2. Adres pocztowy/numer telefonu/adres Joanna Mrowicka kierownika/koordynatora Audytor Wewnętrzny komórki wewnętrznego Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, pokój Poznań tel. / 0 61/ Liczba etatów przyznanych komórce 1 wewnętrznego 4. Liczba osób faktycznie zatrudnionych 1 w komórce wewnętrznego L.p. Nazwa stanowiska Zatrudnienie Zdany egzamin 5. Nazwa stanowiska/ wymiar czasy pracy/ zatrudnienie na czas nieokreślony/ zdany egzamin na audytora wewnętrznego 1. Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 6. Czy audytor wewnętrzny (kierownik komórki wewnętrznego podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki (dyrektorowi generalnemu)? 7. Czy komórka wewnętrznego posiada zatwierdzony przez kierownika jednostki dokument określający jej cele, i uprawnienia? 8. Czy istnieją pisemne procedury wewnętrznego? 9. Czy dokonywana była zewnętrzna ocena pracy komórki wewnętrznego? 10. Czy dokonano udokumentowanej samooceny pracy komórki Wymiar czasu pracy Pełny etat Czas nieokreślony Zarządzenie nr 23/2004 Starosty Poznańskiego z dnia r. w sprawie wprowadzenia Standardów wewnętrznego, Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego oraz Karty Audytu Wewnętrznego. Zarządzenie Nr 9/2005 Starosty Poznańskiego z dnia r. w sprawie wprowadzenia KSIĘGI PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 2

3 wewnętrznego? 11. Czy opracowano wieloletni/strategiczny plan audtyu wewnętrznego? 12. Czy prace komórki wewnętrznego są wspomagane przez odpowiednie systemy informatyczne? 2. Zakres tematyczny i organizacja zadań audytowych 1. Audyt 2. Audyt procesu zarządzania zasobami ludzkimi 3. Audyt Termin przeprowadzenia S r r. D r r. S r r., przedłuŝono do r. Obszar ryzyka Uzyskane opinie rzeczoznawców 3. Zrealizowane zadnia audytowe Termin przeprowadzenia planowany zrealizowany Obszar ryzyka Uzyskane opinie rzeczoznawców 1. Audyt 2. Audyt procesu zarządzania zasobami ludzkimi 3. Audyt S I kwartał r r. D I/II kwartał r r. S II/III kwartał r r., przedłuŝono do r

4 4. Czynności sprawdzające L.p. Rok Temat Audyt Audyt Audyt Liczba podjętych czynności sprawdzających realizację uwag i wniosków w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a 5. Ocena efektów zrealizowanych zadań audytowych 1. Audyt 2. Audyt zarządzania zasobami ludzkim. 3. Audyt 6. zrealizowane audytowe Podstawowe uwagi i wnioski ( 20 ust. 2 pkt 12 rozp.) Ocena wykorzystania zgłoszonych uwag i wniosków, ich wpływ na funkcjonowanie gospodarki finansowej i efektywność zarządzania jednostką Uregulowanie wprowadzenie procedur przez wszystkie komórki organizacyjne w realizowanych przez nie procesach. Zapewnienie prawidłowego obiegu i dokumentów finansowych. wykorzystania zasobów. wykorzystania zasobów. mechanizmów. Przedstawienie zapewnienia, Ŝe dany obszar działa prawidłowo. 1. Ocena procesu administrowania budynkami Starostwa. pkt. 2 i 2a Przyczyna zadań niezrealizowania Z dniem 02 sierpnia 2004 r. nastąpiła zmiana na stanowisku audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Do tej daty Ŝadne zadań z określonych w Planie 2004 rok nie zostało 4

5 wykonane. 7. Organizacja pracy komórki wewnętrznego L.p. Zdania Zasoby Plan Wykonanie 1. Przeprowadzanie zadań audytowych 2. Opracowanie 33 3 technik przeprowadzania 3. Przeprowadzanie 15 1 czynności sprawdzających 4. Współpraca z 7 1 innymi słuŝbami kontrolnymi 5. Czynności 20 3 organizacyjne, w tym plan i sprawozdawczość 6. Szkolenia i rozwój 15 4 zawodowy 7. Urlopy/ czas 26 7 dostępny 8. Inne działania 14 1 (przyczyny rozbieŝności między planem a wykonaniem) Z dniem 02 sierpnia 2004 r. nastąpiła zmiana na stanowisku audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Do tej daty Ŝadne zadań z określonych w Planie 2004 rok nie zostało wykonane. 8. Zadania dodatkowe nie ujęte w planie dotyczy Termin przeprowadzenia 9. Inne uwagi 5

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Katowice, dn. 12.10.2005r. 1. Informacje o Urzędzie Miasta Katowice istotne dla przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014 ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA FINANSÓW Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 83 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR Zarządzenie nr 5/2012 z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Działając na

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Uchwałą nr 75 / 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poznań, grudzień 2014 r. DWP-VII.

Zatwierdzone Uchwałą nr 75 / 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poznań, grudzień 2014 r. DWP-VII. DWP-VII.3402-3/2008 Załącznik do Uchwały nr 75 / 2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA

Bardziej szczegółowo

DOLNY ŚLĄSK. Sposób funkcjonowania

DOLNY ŚLĄSK. Sposób funkcjonowania Pierwszą z przedstawianych komórką funkcjonującą w Urzędzie był Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków. Historycznie powstał w momencie tworzenia Urzędu w wyniku reformy administracyjnej. Do zadań Wydziału

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 3

Zeszyty naukowe nr 3 Zeszyty naukowe nr 3 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2005 Agnieszka Herdan Przesłanki i warunki wdrożenia audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. 1. Wprowadzenie Ostanie kilka lat obfituje

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

Współpraca audytu wewnętrznego z audytem jakości przy realizacji zadania dotyczącego obszaru bezpieczeństwa informacji

Współpraca audytu wewnętrznego z audytem jakości przy realizacji zadania dotyczącego obszaru bezpieczeństwa informacji Współpraca audytu wewnętrznego z audytem jakości przy realizacji zadania dotyczącego obszaru bezpieczeństwa informacji Plan prezentacji 1. Rola i zadania kierownika jednostki 2. Organizacja słuŝb audytu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowakosoba odpowiadająca za przeprowadzenie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. Katowice, dnia 15.02.2008r. OR.VI.BG-0180-2/1/08 Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. WSTĘP Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań PJ/1 PRZEWODNIK JAKOŚCI. obowiązuje od 31.01.2013 r.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań PJ/1 PRZEWODNIK JAKOŚCI. obowiązuje od 31.01.2013 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od 31.01.2013 r. KOPIA UśYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI: Wstęp.. 3 1. Cel Przewodnika

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotową kontrolą wynikającą z Planu Kontroli na rok 2010 objęto następujące jednostki organizacyjne :

Przedmiotową kontrolą wynikającą z Planu Kontroli na rok 2010 objęto następujące jednostki organizacyjne : Roczne Sprawozdanie z wykonania Planu Kontroli Zarządczej poziom II za rok 2010 oraz kontroli prowadzonych przez służby merytoryczne Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, których obowiązek przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU LGD-4101-036/2011 Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo