Spotkania z Nauką. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkania z Nauką. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Spotkania z Nauką Niewielu mieszkańców Pomorza zdaje sobie sprawę z roli i znaczenia innowacji w dzisiejszym społeczeństwie. Dlatego też istnieje potrzeba zbudowania w regionie kultury innowacyjnej i edukacji proinnowacyjnej. W odpowiedzi na tak zidentyfikowaną potrzebę, Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego podjął się realizacji projektu systemowego pn. INNOpomorze - Kampania promująca przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność na Pomorzu. Realizacja Projektu ma za zadanie wypromowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród mieszkańców Pomorza, aktywizację pomorskich przedsiębiorców w kierunku innowacji, wsparcie istniejących i nowo powstających przedsiębiorstw w ich działaniach innowacyjnych, zwiększenie świadomości władz publicznych i pracowników naukowych o konieczności i możliwościach promowania innowacji w gospodarce. Jednym z ważniejszych celów projektu jest promocja współpracy między przedsiębiorcami, Jednostkami Samorządu Terytorialnego, organizacjami przedsiębiorców, uczelniami i instytucjami rynku pracy, a także promocja przedsiębiorczości akademickiej oraz wsparcie młodych kadr naukowych o specjalnościach istotnych dla gospodarki regionu, co w konsekwencji może przyczynić się do stworzenia nowoczesnego wizerunku Pomorza, jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów. Pierwszym z działań, realizowanych w ramach Projektu, będą Spotkania z Nauką, zorganizowane we współpracy m.in. z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG - GUMed, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Fundacją im. Koprowskich. Tematyką lipcowych Spotkań, organizowanych równocześnie z XV Letnią szkoła Biotechnologii MWB UG - GUMed, będzie Biotechnologia Molekularna Roślin. Szczególną wartością Spotkań z Nauką jest wspomaganie procesów mających zatrzymać w Polsce młodych naukowców, stojących u progu kariery poprzez umożliwienie im kontaktu ze światowej sławy naukowcami i efektami ich prac badawczych, bez konieczności wyjazdu z kraju. Formuła Spotkań z Nauką, to pięciodniowe spotkania z udziałem niewielkiego grona słuchaczy (starannie dobranych studentów studiów doktoranckich) ze światowej sławy naukowcami. Gośćmi honorowymi lipcowych Spotkań z Nauką będą: prof. Andrzej Legocki, Przewodniczący Wydziału II Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk, członek PAN oraz ScanBalt Academy, prof. Konstantin G. Skryabin, członek Rosyjskiej Akademii Nauk oraz dyrektor Centre Bioengineering RAS, prof. Igor Tikhonovich członek Rosyjskiej Rolniczej Akademii Nauk. Do udziału w Spotkaniach z Nauką zaproszony został również prof. Stanisław Karpiński, profesor Uniwersytetu Karolińska w Sztokholmie, który w roku 2009 otrzymał z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w ramach Programu Welcome wsparcie w wysokości 6,6 mln złotych na badania nad genetyczną modyfikacją topoli, tak aby zwiększyć przyrost jej biomasy i zmniejszyć pobór wody. Celem Programu Welcom jest wsparcie projektów realizowanych przez wybitnych uczonych z zagranicy tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych. Dzięki wsparciu FNP, po ponad 20 latach pracy w Szwecji, zdecydował się wrócić i rozpocząć pracę z zespołem młodych badaczy polskich w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest to znakomity przykład dla polskich doktorantów. Głównym bohaterem tegorocznych Spotkań będzie profesor Robert Verpoorte, światowej sławy, wybitny naukowiec z Uniwersytetu w Leiden w Holandii, ekspert w dziedzinie badań molekularnych i biotechnologicznych nad potencjalnymi lekami pochodzenia roślinnego. Prof. Robert Verpoorte będzie prowadził wykłady, seminaria i konsultacje dla doktorantów, biorących udział w Spotkaniach z Nauka. Będą to doktoranci z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG - GUMed oraz Wydziału Farmacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Doboru kandydatów dokonały uczelnie w oparciu o dokonania i adekwatność prowadzonych przez doktorantów prac badawczych do tematyki Spotkań. Wydarzeniu towarzyszyć będzie konferencja inaugurująca, z udziałem szerszego grona odbiorców - kadry naukowej, doktorantów z uczelni Pomorza oraz grupy doktorantów z Polski, Rosji, Ukrainy, Łotwy, Białorusi (około 60 osób), a także przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz władz trójmiejskich Uczelni. Z uwagi na międzynarodowy charakter Spotkań, wszystkie prelekcje będą odbywały się w języku angielskim. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Program - Programme Spotkania z Nauką (5-12 lipca 2009) - Meetings with Science (5-12 July 2009) Działanie realizowane w ramach Projektu INNOpomorze - kampania promująca przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność na Pomorzu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 st Workshop on Plant Molecular Biotechnology XV Biotechnology Summer School 5-12 July 2009 Gdańsk, Poland Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG-MUG Kładki 24, Gdańsk, Poland Sunday 5 July :00 Welcome party Monday 6 July :30 08:45 Breakfast 09:00 09:15 Welcome for 1 st Workshop on Plant Molecular Biotechnology XV Biotechnology Summer School 09:15 10:00 Prof. Konstantin Skryabin Opening lecture 10:05 10:50 Prof. Andrzej Legocki Evolution of symbiotic interaction 10:55 11:45 Coffee break / Press conference for Meetings with Science 11:45 12:30 Prof. Stanisław Karpiński 12:35 14:35 Lunch Can plants think? Evidences for Quantum-Photoelectrical Signaling Network and Cellular Light Memory in Arabidopsis thaliana 14:35 15:35 Participants' presentations / Seminar with participants at IFB UG-MUG prof. Stanisław Karpiński 16:00 Tour of the city of Gdańsk 18:00 20:00 Dinner Tuesday 7 July :30 08:45 Breakfast 09:00 09:45 Prof. Igor Tikhonovich 09:50 10:35 Dr. Aleksandr Ignatov 10:40 11:10 Coffee break 11:10 12:30 Participants' presentations Microbe-plant systems: Molecular genomics of microbe-plant systems Microbe-plant systems: Role of environmental factors in plant-pathogenic bacteria interactions 12:30 14:30 Lunch 14:30 15:15 Prof. Philip Lyons Microbe-plant systems: Analysis of fungal diversity of tallgrass prairie soils including both bulk soil and rhizosphere communities, based on ribosomal DNA sequence comparisons 15:20 17:20 Participants' presentations / Seminar with participants at IFB UG-MUG prof. Igor Tikhonovich 18:00 20:00 Dinner 20:00 Games and plays

3 Wednesday 8 July :30 08:45 Breakfast 09:00 09:45 Prof. Jari Valkonen 9:50 10:10 Participants' presentations Microbe-plant systems: How do plant viruses protect their RNA genomes against degradation in infected cells? 10:10 10:40 Coffee break 10:40 11:25 Prof. Jan Szopa-Skórkowski Plants as a green factory : Optimizing biomedical and industrial products development based on flax 11:30 12:50 Participants' presentations / Seminar with participants at IFB UG-MUG - prof. Rob Verpoorte 12:50 14:50 Lunch 14:50 15:35 Prof. Rob Verpoorte 15:20 17:00 Participants' presentations 18:00 20:00 Dinner 20:30 Excursion to the Malbork castle - "Light and Sound" Thursday 9 July :15 09:45 Breakfast 10:00 10:45 Prof. Anna Herman-Antosiewicz Plants as a green factory : Plant cell factory: from blueprint to production Plants as a green factory : Signal transduction pathways modulated by organosulfur compounds derived from Allium and Brassica in human cancer cells 10:50 11:10 Participants' presentations / Seminar with participants at MUG - prof. Rob Verpoorte 11:10 11:40 Coffee break 11:40 12:25 Dr. Seth Davis 12:30 13:30 Participants' presentations 13:30 15:30 Lunch 15:30 16:15 Prof. Przemysław Wojtaszek 16:20 17:40 Participants' presentations 18:00 20:00 Dinner 20:30 Fancy-dress ball Friday 10 July :30 08:45 Breakfast 09:00 09:45 Prof. Rob Verpoorte 9:50 10:10 Participants' presentations Plant resistance to biotic and abiotic factors: Stress and the plant circadian clock Plant resistance to biotic and abiotic factors: Mechanical integration of plant cells under normal conditions and in response to stress New trends and hot topics in plant biotechnology: In silico or on silica separation? NMR or HPLC? 10:10 11:40 Coffee break 11:40 12:25 Dr. Mikhail Eldarov New trends and hot topics in plant biotechnology: Biofunctionalized magnetic nanoparticles manufacturing, properties, applications 11:30 12:30 Participants' presentations / Seminar with participants at IFB UG-MUG - prof. Rob Verpoorte 12:30 14:30 Lunch 14:30 15:00 Prof. Antoni Banaś 15:05 16:45 Participants' presentations 19:00 Closing party Saturday 11 July 2009 free time, informal meetings, departures 07:30 08:45 Breakfast 09:00 Ship excursion 12:10 14:10 Lunch 18:00 20:00 Dinner Sunday 12 July 2009 free time, informal meetings, departures 07:30 08:45 Breakfast New trends and hot topics in plant biotechnology: Physiological role of phospholipid: diacylglycerol acyltransferases - a new class of enzymes involved in lipid metablism

4 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG - GUMed Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG-MUG Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powstał w 1993 roku w wyniku integracji środowiska akademickiego Wybrzeża Gdańskiego, szczególnie pracowników Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Na Wydziale prowadzone są studia trzystopniowe: trzyletnie studia licencjackie, dwuletnie magisterskie i czteroletnie doktoranckie. Studenci uczestniczą w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus-Sokrates. Poszczególne przedmioty zaliczane są w systemie kredytowym zgodnym z Europejskim Systemem Transferu Kredytów (ECTS), fakt ten umożliwia realizację części studiów na innych uczelniach, krajowych i zagranicznych stosujących ten system. Organizowane są także corocznie Letnie Szkoły Biotechnologii, w których wykładają naukowcy polscy i zagraniczni. Studenci wykonują prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w różnych zespołach, np.: biochemii fizycznej, biochemii genetycznej, biochemii klinicznej, biochemii wirusów, biofizyki molekularnej, medycznej diagnostyki molekularnej, enzymologii, biotechnologii i biochemii roślin, sygnalizacji komórkowej, biologii mitochondriów, onkologii doświadczalnej i biotechnologii środowiskowej. W kilkunastu pracowniach blisko współpracujących z Wydziałem studenci biotechnologii mogą specjalizować się również w: biochemii bakteryjnej, biofarmacji i farmakodynamice, hemogenetyce sądowej, genetyce molekularnej, genetycznej identyfikacji materiału biologicznego, immunologii molekularnej, leku naturalnym. Po uzyskaniu wymaganej liczby kredytów, wykonaniu i napisaniu pracy dyplomowej oraz egzaminie dyplomowym, absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub magistra biotechnologii. Absolwenci tego unikatowego wydziału mogą pracować w różnorodnych laboratoriach naukowych, naukowo-wdrożeniowych, diagnostycznych i przemysłowych. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii skupia naukowców z wielu dziedzin nauk biologicznych, medycznych i farmaceutycznych. Obecnie strukturę wydziału tworzy czternaście zespołów naukowo - badawczych dysponujących wysokim potencjałem intelektualnym i nowoczesną aparaturą naukową. Do sukcesów Wydziału należy zaliczyć przyznany w latach przez Unię Europejską grani w ramach programu TEMPUS "Creation and Development of Novel Faculty of Biotechnology". Wydział jest również inicjatorem i koordynatorem projektu Centrum Doskonałości BIOMOBIL (Centre of Excellence in Biosafety Research and Molecular Biomedicine), finansowanego ze środków 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W roku 1998 Instytut Biotechnologii grupujący Katedry Wydziału należące do Uniwersytetu Gdańskiego został przeniesiony do nowego budynku, którego budowa została sfinansowana przez Komitet Badań Naukowych (KBN) przy współudziale Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). Zespoły Wydziału należące do Akademii Medycznej w Gdańsku zostaną przeniesione również do nowej siedziby, budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej, inwestycji sfinansowanej przez KBN oraz MNiI przy współudziale FNP oraz donatorów prywatnych. Pracownicy Wydziału uzyskiwali w ostatnich latach granty na badania naukowe z 5, 6 i 7 programu Ramowego Unii Europejskiej, Wellcome Trust, Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w ramach programów: TEAM, HOMING, START ), Komitetu Badan Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także na zakup unikatowej aparatury naukowej zarówno ze środków Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, jak i w ramach programów "BIMOL", "DIAMOL", "IMMUNO" oraz "MILAB" NOVUM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Członkowie zespołów Wydziału realizują liczne międzynarodowe programy badawcze finansowane m.in. przez Unię Europejską, Wellcome Trust, Europejską Organizację Biologii Molekularnej, a także projekty indywidualne, zamawiane i promotorskie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. The Intercollegiate Faculty of Biotechnology of the University of Gdańsk and the Medical University of Gdańsk was created by the decision of both Senates in June The idea of the Faculty was based on conviction that close interaction between research and teaching activities of the two universities will form a special, creative academic centre, using innovative methods of education and basing on top-level standards of research. Integration of the local scientific community remains a key element of our mission. Faculty continues tradition of molecular biology introduced in Gdańsk by Prof. Karol Taylor. Today, the 14 Faculty groups trained scientists who are providing advanced education to approximately two hundred undergraduate and graduate students. Our research and teaching is performed in well-equipped modern laboratories at The Institute of Biotechnology and the Tri-City Central Animal Laboratory. This investment will enable us to create new research groups devoted to medical and animal biotechnology.the aim of our Faculty is to provide possibly the highest standard of education based on early integration of students into research activities of the faculty units. We believe that involvement of the students in the specific projects greatly supports the individualized system of study and facilitates formation of a unique, well-integrated academic community. 4

5 Informacje o Wykładowcach Information about Invited Speakers Professor Robert Verpoorte honorary guest Division of Pharmacognosy, Section Metabolomics, Institute Biology Leiden, Leiden University, PO Box 9502, 2300 RA, Leiden, The Netherlands, tel , fax , Education - Masters degree in pharmaceutical sciences 1970, University of Leiden. - Pharmacist degree 1972, University of Leiden. - Ph.D. at Leiden University, 1976, under the supervision of Prof. Dr. A. Baerheim Svendsen (Leiden University, Faculty of Pharmacy, The Netherlands) and Prof. Dr. F. Sandberg (Stockholm University, Faculty of Pharmacy, Sweden) Professional career - Since 1976 senior faculty member of the faculty of Pharmaceutical Sciences, Leiden University, Leiden, The Netherlands co-ordinator of the multidisciplinary project Industrial Plant Cell Biotechnology of Biotechnology School Delft Leiden (BSDL) professor and head of the department of Pharmacognosy/Plant Cell Biotechnology, LACDR, Leiden University, Leiden, the Netherlands Dean for Education of the Center for Bio-Pharmaceutical Sciences, Leiden University. - Since 1989 Secretary for the ALW-discussion group Secondary metabolism in plant and plant cell. - Since 2003 professor and head of the department of Pharmacognosy/Plant Cell Biotechnology, section Metabolomics, IBL, Leiden University. Scientific activities - Author/co-author of 600+ scientific papers. - Author of 3 books (with A. Baerheim Svendsen: Chromatography of Alkaloids, vol. A and B, Elsevier, 1983 and 1984 Amsterdam; with Th. Mulder-Krieger: Anthocyanins as flower pigments, Feasibilities for flower colour modification, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1994). - 4 patent applications - Referee for numerous journals Member of the Editorial advisory board of 21 journals: Journal of Natural Products, Medicinal and Aromatic Plants Abstracts, Current Bioactive Compounds, Natural Products: An Indian Journal, Current Chemical Biology Chemistry: An Indian Journal, Annals of Magnetic Resonance, Journal of Natural Remedies, Natural Products Research, Asian Journal of Plant Sciences, International Journal of Botany, Current Analytical Chemistry, Cannabinoids, Chinese Journal of Integrative Medicine, The Open Cell and Development Biology Journal, Records of Natural Products, Phytochemistry Letters, The Open Chemical and Biomedical Methods Journal, The Open Conservation Biology Journal, Brazilian Journal of Pharmacognosy, The Chinese Journal of Natural Medicine, and Fitoterapia - Editor-in-Chief of Journal of Ethnopharmacology. - Editor-in-Chief of Phytochemical Reviews - Executive editor Biotechnology Letters - Associate Editor of Phytochemical Analysis. - Organizer of 6 international scientific meetings. - Chairman of the Organizing Committee of the Joint meeting of the ASP, AFERP, GA and PSE, 2000 years of Natural Products Research Past, Present and Future July 1999 in Amsterdam with 1100 participants. - Chairman of the Course Programme and Examination Committee of the training Course on Quality Assurance and Total Quality Management, organized by BODL, LACDR and VLAG. Current research interests - Plant cell biotechnology: in particular production of fine chemicals (including drugs) by means of plant cell cultures. - Biosynthesis of secondary metabolites in plants, mapping of pathways with special emphasis on enzymes involved in the biosynthesis, and the isolation of these enzymes to make them available for further molecular biology studies on the genetic regulation of the secondary metabolism; developing proteomics and metabolomics for plants. - Genetic engineering of plant secondary metabolism (metabolic engineering). - Isolation of new biological active compounds from plants or plant cell cultures. - HPLC on-line bioassays. - Centrifugal partitioning chromatography as a preseparation method in screening for new biological active compounds. - Studies on Cannabis, including biosynthesis and metabolomics of this plant in connection with medicinal applications. 5

6 - Metabolomics as a tool to determine the functions of genes, to do quality control of medicinal plants and in dereplication in natural products lead finding - Metabolomics as tool in studies of the interaction of plants with insects and microorganisms Awards - KNMP price for best pharmacy student (1971). - Honorary Doctorate University of Amiens, France (2004). - Phytochemical Society of Europe Medal Outstanding contribution to Plant Sciences and the Society (Cambridge, 2007) International appointments - Visiting scientist at the Faculty of Pharmacy (with prof. F. Sandberg), University of Stockholm, Stockholm, Sweden, Visiting scientist at the Chelsea College School of Pharmacy (with prof. E.J. Shellard), London University, London, England, Guest professor upon invitation at the Faculty of Pharmacy, University of Uppsala, Uppsala, Sweden, 1979 and Report for the Faculty of Pharmacy Uppsala on Pharmaceutical Biotechnology in the pharmacy curriculum, Teaching part of the course Industriell Farmaceutisk Bioteknologi, A6, 2P at the faculty of Pharmacy in Uppsala Sweden, twice a year since Guest professor upon invitation at the Faculty of Pharmacy, University of Reims, France, 1983, 1986, 1992, 2002, 2003, 2004, 2006 and Guest professor upon invitation at the Faculty of Pharmacy, University of Amiens, France, 2006, 2007, and Member of the committee of the Phytochemical Society of Europe , 1998-present. - Vice-Chairman of the committee of the Phytochemical Society of Europe, for the period , Chairman of the committee of the Phytochemical Society of Europe, for the period Invited speaker at numerous international scientific meetings. - Promotor of 36 PhD students, co-promotor of 6 PhD students, presently supervising 15 PhD-students. International activities - Referee for IFS, NCI, NSF, USDA and NIH-grant proposals. - Expert for evaluation FAIR-project proposals (European Union), Joint project on active constituents from Thai medicinal plants with Department of Pharmacology, Chiang Mai University, Thailand (1985-present), for 5 years financed by the Dutch government. - Joint project on Somalian medicinal plants with University of Mogadishu ( ) collaboration with the CURPHAMETRA, Butare, Ruanda, training of staff members, joint project on alkaloids and essential oils containing plants. - Joint project with Faculty of Pharmacy, University of Rio Grande del Sul, Porto Alegre, Brazil, to start plant cell biotechnology research at this institute ( ). - Consultant for UNDP on the projects on medicinal plant research in Nepal, Consultant for Midwestern Universities Consortium for International Activities (MUCIA) on the Indonesian Second University Development Project World Bank XVII, 1990, Adviser for Universitas Foundation in starting research on medicinal plants at the Widya Mandala University, Surabaya, Indonesia (1989). - Advisor for the research programme of the Widya Mandala University, Surabaya, Indonesia ( ). - UNISTAR consultant at St Tomas University, Manila, Philippines, on starting of plant biotechnology research and teaching program (1993). - Referee for EU Framework-6 programs (2003, 2005) (Research Facilities and Networks). - Referee for EU Framework-6 programs (2004, 2006) (NEST program). Prof. Antoni Banaś Laboratory of Plant Biochemistry, Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG-MUG, Gdansk, Poland, Prof. Antoni Banaś was born in 1954 in Leżajsk (Poland). In 1978 he received MSc degree and in 1985 PhD degree (both in Biology). These studies were completed at the University of Gdansk. He received habilitation in 1994 from University of Warsaw. From 1978 to 1998 he was employed at University of Podlasie in Siedlce (since 1996 as a professor) where, from 1994 to the end of the employment, he was Head of the Department of Plant Physiology (from 1995 also a Head of the Institute of Biology). From 1998 to 2007 he was employed as a professor at Pomeranian University in Słupsk and from 2007 he is employed at the University of Gdansk. About 1/3 of his total employment he spent on research leave from his Polish position. He spent this time in foreign research laboratories. He (co-)authored 72 research papers, ca. 60 patents and ca. 90 scientific communications presented at various conferences. At the beginning of his scientific carrier his research was devoted mostly to plant growth hormone. Since 1987 his research is concentrated on plant lipids. Until 1994 it was concerned mostly the effects of grass herbicides on lipid metabolism of sensitive plants. Later on, it was focused on the biosynthetic pathways of uncommon fatty acids, the way of transferring such fatty acids into triacylglycerols and on enzymes participating in triacylglycerol production. Currently his research interests are connected with biotechnology of oil crops. 6

7 Dr. Seth J. Davis Department of Plant Developmental Biology Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Carl-von-Linne- Weg 10 Cologne 50829, Germany, Dr. Seth J. Davis is working as a group leader in the Department Plant Developmental Biology at the Max Planck Institute for Plant Breeding Research (MPIZ) in Cologne, in Germany. His group is focus on the elucidation of timing and the plant circadian system. Dr. Davies is particularly interested in the circadian clock that enables plants to anticipate the predictable oscillations of light and temperature, and to modulate their metabolic and developmental processes as a response to these environmental cycles. His current efforts focus on understanding the clockwork with regards to input-signaling pathways to the oscillator, the oscillation-mechanism, and those output processes that originate from the oscillator. After obtaining his Doctorate degree in 2000, in the Department of Horticulture and Cellular and Molecular Biology and Genetics Programs at the University of Wisconsin-Madison, Dr. Davies started working as a doctoral fellow at the University of Warwick. Afterwards he has moved to Germany and starting working as a group leader in the MPIZ in Cologne. Dr. Davies is an author and co-author of about 35 papers. Prof. Anna Herman-Antosiewicz Department of Molecular Biology, Faculty of Biology, University of Gdańsk, Since January 2009, Prof. Anna Herman-Antosiewicz is working as an associate professor at the Faculty of Biology of the University of Gdańsk in Poland. She is leading the Laboratory of Human Genetics that focuses on cancer chemoprevention and the use of natural plant compounds preventing the development of cancer. Her special areas of expertise include molecular mechanisms of the regulation of cell cycle, apoptotic cell death and autophagy in cancer cells upon treatment with plant-derived bioactive compounds, as well as cell signaling pathways modulated by chemopreventive and anticancer compounds from plants. After receiving her Doctoral degree in Molecular Biology from the University of Gdańsk, she has spent few years working as a Post-doctoral Fellow at the Nagoya University School of Medicine in Japan, at the University of Oxford in UK, and the University of Pittsburgh Cancer Institute in USA. Prof. Herman-Antosiewicz has won prestigious awards including awards from the Polish Genetic Society, the Polish Biochemistry Society, and the Foundation for Polish Science. Dr. Alexandr Ignatov Center "Bioengineering" Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, Dr. Alexandr Ignatov is a microbiologist working in the Centre Bioengineering of the Russian Academy of Sciences in Moscow, Russia. After receiving his Doctor degree in Plant Breeding and Plant Protection, Dr. Ignatov received a Scholarship at Horticulture Research International - Wellesbourne in UK, in the Department of Plant Pathology and Weeds sciences. Afterwards he was a Post-Doc Fellow at the National Institute of Vegetable, Ornamental Plants and Tea (NIVOT) in Japan, and the Post-Doc Fellow in the Bacteriology group at the Nebraska University (Lincoln) in USA. Currently, he is a Leading Researcher and the Head of Molecular Phytopathology group at the centre "Bioengineering" RAS. His research is focused on the effect of environment on host plant - pathogen interaction, molecular biology of plant interaction with pathogenic bacteria (Xanthomonas, Pseudomonas, Clavibacter, and Erwinia) including: evaluation of plant resistance, pathogen virulence, genetic variation of the bacteria, enrollment of effector genes in race variation, search for new resistance specialties in host plants, experiments design and statistical analysis. In the last three years he was a Manager of International Science and Technology Centre. Dr. Ignatov has published 80 research articles and over 80 other publications. He is a laureate of the several awards like Awards of Russian Academy of Sciences (1993), the British Council (1994), Science and Technology Agency of Japan (1996), National Academy of Sciences of USA (2003). He is a Member of Russian Phytopathological Society and Vavilov's Society of Genetics and Breeding, and the Vice-chairman of Commission on Bacterial Plant Diseases at Russian Academy of Agricultural Sciences. Prof. Stanisław Karpiński Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland, Laureate of the first edition of the Foundation for Polish Science WELCOME programme. Prof. S. Karpiński was born in 1960 in Poznań. In 1984 he received his MSc degree at the Department of Biochemistry, Agricultural Academy in Poznań. He received his PhD in 1994 at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Umea. In 1995 prof. Karpiński left for a postdoctoral stay to John Innes Center in Norwich, England. His doctoral and postdoctoral studies lead Prof. Karpiński to the discovery of a new physiological mechanism in plants - systemic acquired acclimatization similar to systemic acquired resistance. In 1999 Prof. Karpiński received his habilitation at SLU in Umea. In November 1999 he received University Professorship at the Stockholm University and in 2004 he received the title of full Professor at the same University. 7

8 Prof. Karpiński is the author and co-author of 56 publications in the areas of molecular biology, genetics and plant physiology, 25 conference communications and over 15 lectures at international congresses and conferences. During his stay at the Department of Botany, Stockholm University Prof. Karpiński was the leader and coordinator of many European and National grants, he promoted 6 PhDs and was the advisor of 10 postdoctoral fellows. He is the author of European and world patents. He has been requested several times by the Inamori Foundation to nominate other scientists for the Inamori Kioto Prize in medicine and biotechnology (the Japanese Noble, worth 50 mln Japanese Jens). He is currently working at the Department of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology at the Warsaw University of Life Sciences. The aim of his research conducted within the frame of the WELCOME programme is the in-depth understanding of quantum molecular cell mechanisms, which specifically convert quantum signals generated within the II nd and I st photosystem, to analog electro-physical signals. The understanding of these mechanisms can lead to the development of innovative biotechnological solutions enabling better biomass production (CO 2 assimilation and O 2 production) in non-favorable environmental conditions, increasing the resistance to some plant diseases. These findings will also allow to develop innovative ways to hydrolyze the cell wall and produce hydrogen. Prof. Andrzej Legocki Polish Academy of Science, Poland, Prof. A. Legocki was born in 1939 in Rychwał near Konin. In 1961 he received his MSc degree at the Adam Mickiewicz University in Poznań. He received his PhD in 1965 at the Agricultural Academy in Poznań. His thesis regarded the early stages of protein synthesis in higher plants. In 1968 prof. Legocki received his habilitation and became Professor Ordinarius in The main areas of his research interests, during two decades ( ), regarded monitoring symbiotic changes on a molecular level, identifying genes participating in plant-microbe interactions, characterizing the biological properties of symbiotic proteins as functional interaction elements. In the years he was the head of the Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences (PAN). From the year 1993 he was a member of the Presidium of PAN and from 2003 President of PAN. The Laboratory of Prof. Legocki was one of the first in the country to obtain transgenic lines of plants. A long-term aim of his research was to produce recombinant, edible vaccines based on transgenic plants. His current scientific interests concern genomic and proteomic analysis of alfalfa, the genetic evolution of symbiotic bacteria, the use of transgenic plants to identify mechanisms of plant protein biosynthesis and transgenic plants as bioreactors for the production of proteins with biomedical significance. One of the most recent interests of Prof. Legocki is molecular evolution. Prof. Legocki is the author and coauthor of over 180 publications and around 200 conference communications. He has promoted 23 PhD candidates and has been the advisor of 50 MSc students. For his outstanding research Prof. Legocki has received four honorary doctorates doctorate honoris causa of the Agricultural Academy in Poznań (2001), Warsaw University of Life Sciences (SGGW) (2002), Marie Curie- Skłodowska University in Lublin (2004) and the University of Szczecin (2006). He is a member of the prestigious organization EMBO and member of the Academia Europea, European Academy of Arts, Sciences and Humanities, member of the Polish Academy of Arts and Sciences, Russian Academy of Agricultural Sciences of the Russian Foundation and the Mongolian Academy of Sciences. Prof. Konstantin G. Skryabin Center "Bioengineering" Russian Academy of Sciences, Moscow, Prof. Konstantin G. Skryabin is a famous Russian biologist who is the founder and Director of the "Bioengineering" Centre of the Russian Academy of Sciences, and the Vice-Director of the Russian Research Centre Kurchatov Institute. He is a Professor at the Faculty of Biology at the Moscow State University and is a Head, Chair of Biotechnology, at the Faculty of Biology at the Moscow State University. Prof. K. Skryabin is a laureate of many prestigious awards and honors in a country and abroad, including State Prize of the USSR in Science and Technology, the Officer of Order of the Academic Palm (France), and the Rank IV of the Order For Service to the Fatherland (Russia). He is a full member (academician) of the Russian Academy of Sciences, the Russian Academy of Agricultural Sciences, and the associate member of the European Molecular Biology Organization. Prof. K. Skryabin is involved in several research activities including the establishing genome sequencing techniques in Russia; pioneering research projects on sequencing of eukaryotic ribosomal RNA genes, genomes of plant viruses and bacteriophages; developing systems for production of growth hormones; structural studies of pharmaceutically important proteins; constructing transgenic plants resistant to herbicides, pathogens and abiotic stresses; production, designing and engineering of proteins for nanobiotechnological applications; studying biodiversity of plants using molecular methods and the analysis of genetic diversity of human populations; as well as biosafety and ethical issues of genetic engineering. Prof. K. Skryabin has been associated with the Editorial Boards of several peer reviewed journals in Russia and abroad, including FASEB Journal (USA), The Plant Journal (UK), Trends in Biotechnology, BioEssays, Biotechnology (Russia), Problems of Biological, Medical and Pharmaceutical Chemistry (Russia), Reports of Russian Academy Agricultural Sciences (Russia), Plant Protection News (Russia), Ecological genetics (Russia), 8

9 Cell technology in biology and medicine (Russia), Agricultural biology (Russia), Biotechnology (Ukrain). He authored the 420 scientific papers, including over 59 patents and inventions. Prof. K. Skryabin has also several public activities like Secretary General/ Treasurer COBIOTECH (Committee on Biotechnology of International Council of Scientific Unions); Chairman Scientific Council on Biotechnology (Russian Academy of Sciences); Member The Council at the President of the Russian Federation on Science, Technologies and Education; Vice Chairman of Inter-Agency Committee on Genetic Engineering; Vice Chairman of Russian Bioethics Committee under the Commission of Russian Federation for UNESCO and more. Prof. Jan Szopa-Skórkowski University of Wroclaw, Poland, Prof. Jan Szopa received his MSc and Doctoral degrees in Biochemistry at the Faculty of Natural Sciences at the University of Wrocław in Poland. After obtaining a Doctorate degree he has received a Fellowship of the Humboldt Foundation, and subsequently was working for a couple of years as a postdoctoral fellow at the Max- Planck-Society in Germany. Currently, he is working as a Professor at the Faculty of Biotechnology at the University of Wrocław, where he is leading the Laboratory of Biochemical Genetics. The research of Prof. Szopa is focused on plant metabolism, transgenic potato and flax plants, chromatin arrangement, and plant natural fibres. Prof. Szopa is an author and co-author of over 140 publications, and importantly has been involved with several projects that have resulted in patents. In the last decade, his research team has created 25 new transgenic varieties of potato and flax, and has patented and published 18 genes in the National Center for Biotechnology Information (NCBI) database. Prof. Szopa is also an editor of the internationally journal "Cellular and Molecular Biology Letters". Prof. Igor Tikhonovich All-Russian Research Institute of Agricultural Microbiology of the Russian Academy of Agricultural Sciences, Sant Petersburg, Prof. Igor Tikhonovich is the director of the All-Russia Research Institute of Agricultural Microbiology, full member of the Russian Academy of Agricultural Sciences (RAAS), chairman of the Council of the RAAS Northwestern Research Center, and one of the leading microbiologists and geneticists of the Russia Federation. He graduated, with an honors degree, from the Biological Faculty of Donetsk University and continued his education as a postgraduate at the Leningrad State University, where he defended his Candidate of Science Thesis (specialization genetics). One of his best known works are those devoted to symbiosis specificity mechanisms in plants, particularly in the Afghan pea, and to bacterial signal molecules with altered structures and functions. Prof. Tikhonovich formulated the concept of the microorganism plant system (MPS), which arises as a result of functional integration of the activity of microand macrosymbiont genes. The practical importance of these studies consists in the possibility of using the interaction of partners for creation of an MPS that would exhibit maximum self-sufficiency and allow a high quality of production at minimum expenditures. Prof. Tikhonovich has published about 300 papers, including those in leading international journals, and ten monographs and manuals. He is a professor at the Chair of Genetics of St. Petersburg State University; he organized and guides a unique educational program, Ecological Genetics, within the framework of which he delivers several lecture courses. The lecture course Symbiogenetics, which he started to deliver in 2004 at the Biological Faculty of St. Petersburg University, has no analogs in Russian and world practice of biological education. His pedagogical work has culminated in the foundation of a scientific school of symbiogenetics, highly acknowledged both in Russia and abroad. Prof. Tikhonovich is among the organizers and participants of the Scan-Balt international biotechnological net, which unites research institutions in Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Sweden, northern Germany, northwestern Russia, Norwegian Academy of Sciences, and of the Nova- University net of Baltic Universities. Currently, Prof. Tikhonovich guides Russia Netherlands and Russia France projects within the frameworks of which permanent centers of excellence were organized in Leiden and Wageningen Universities, All-Russia Research Institute of Agricultural Microbiology, St. Petersburg State University, and the Institute of Physiology of Plants, Russian Academy of Sciences. He is a member of the Presidium and Bureau of the Division of Land Management of the Russian Academy of Agricultural Sciences, the Russian Foundation for Basic Research Council, Scientific Council on Microbiology at the Russian Academy of Sciences, and the Education and Science Ministry Interdepartmental commission on the problems of genetic engineering. He is an expert in the Task Forse Organization for economic cooperation and a member of the editorial boards of the journals Mikrobiologiya (Microbiology), Ekologicheskaya Genetika (Ecological Genetics), Sel skokhozyaistvennaya Biologiya (Agricultural Biology), and Vestnik Rossiiskoi Akademii Sel skokhozyaistvennyh Nauk (Bulletin of the Russian Academy of Agricultural Sciences). Prof. Tikhonovich has been awarded the Order of Friendship for successful, devoted labor of many years, the INRA (France) medal For scientific achievements in the field of agriculture, the medal in honor of St. Petersburg s 300-year jubilee, and a silver medal in honor of the 35-year jubilee of the Polish Academy of Sciences. Source: MICROBIOLOGY Vol. 78 No. 1,

10 Prof. Jari Valkonen University of Helsinki, Finland, Prof. Jari Valkonen received his MSc and Doctoral degrees in Agriculture and Forestry (MSc) with the major subject Plant Pathology from University of Helsinki, Finland. He has 20 years of experience in teaching and research in plant virology, plant pathology and plant biotechnology, of which 10 years were spent as the Professor of Virology at the Swedish University of Agricultural Science (SLU) in Uppsala, Sweden. His special areas of expertise are in molecular basis of virus-plant interactions and pathogen defence in plants and development of molecular tools for dissection of pathogenicity factors and analysis of defence related genes. His published works include molecular virology, plant transformations and analysis of transgenics, RNA silencing and silencing suppression, genetic diversity and detection of fungal pathogens, and the molecular characterization of putative pathogenicity factors of bacterial pathogens. He was recently employed as an Academy Professor by the Academy of Finland and is on a research leave from the chair of plant pathology at University of Helsinki. He is running a research laboratory at the Department of Applied Biology, University of Helsinki, developing high throughput molecular tools for analysis of plant-pathogen interactions and diagnosis and detection of potato pathogens and for studies associated with seed potato physiology. Prof. Przemysław Wojtaszek Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland, Przemysław Wojtaszek is plant biologist working on molecular aspects of plant cell biology. His research is devoted mainly to molecular and structural mechanisms governing the functioning of the various components of cell wall-plasma membrane-cytoskeleton (WMC) continuum in plants. Through cell walls this continuum participates both in the structural and functional organization of plant cells and in the operation of the whole plant. Special interest is dedicated to the extracellular transport and generation of signalling molecules affecting the fate of plant cells during development as well as in response to stimuli coming from the surroundings. He graduated from Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in He received his PhD in 1992, habilitation 1998, and professorship He is Profesor Ordinarius at Adam Mickiewicz University since 2007, heading Department of Molecular and Cellular Biology. Since 2008 he is Deputy Dean for Research and International Collaboration at the Faculty of Biology, AMU. He is also a professor at Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences in Poznań. He (co-)authored 95 research papers and ca. 130 scientific communications presented at various conferences. He edited and co-authored the major textbook Plant Cell Biology published in Poland in 2006 and He is an Editor-In-Chief of Acta Physiologiae Plantarum, and Communicative and Integrative Biology. 10

11 Informacje o uczestnikach Spotkań z Nauką Information about participants of Meetings with Science Edyta Biskup Studium doktoranckie UG Katedra Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed. Promotor: prof. Ewa Łojkowska Tematem mojej rozprawy doktorskiej jest analiza aktywności związków chemicznych izolowanych z liści roślin z gatunku Rhaponticum carthamoides. Badania dotyczą w szczególności ich aktywności przeciwutleniającej (obserwowanej zarówno w testach biochemicznych, jak i modelach komórkowych), przeciwzapalnej oraz wpływu na wzrost i tempo podziałów komórek eukariotycznych. Temat pracy dyplomowej: Poszukiwanie substancji farmakologicznie czynnych w tkankach roślin hodowanych w warunkach in vitro oraz in vivo.) Zainteresowania naukowe: Szlaki sygnalizacji proliferacji i apoptozy w komórkach eukariotycznych. microrna i jego wpływ na poziom ekspresji genów. Etnobotanika. Zainteresowania pozanaukowe: Wspinaczka skalna i jaskiniowa. Japońskie systemy sztuk walki (aikido, karate). Literatura górska oraz fantastyka (Neil Gaiman, Philip K. Dick). Ph.D. Studies, UG Department of Biotechnology, Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG-MUG. Supervisor: prof. Ewa Łojkowska My Ph.D. thesis concerns the biological activity of compounds isolated from Rhaponticum carthamoides leaves. We focus on their antioxidant activity (analyzed both in biochemical assays and in cellular models), anti-inflammatory activity and their ability to influence the proliferation of eucaryotic cells. Subject of my M.Sc. thesis: Searching for active compounds in the tissue of plants cultivated under in vivo and in vitro conditions) Scientific interests: Proliferation and apoptosis signalling pathways in eucaryotic cells. microrna and its influence on gene expression. Ethnobotany. Other interests and hobbies: Rock and speleo climbing. Japanese martial arts (aikido, karate). Mountaineering and fantasy literature (Neil Gaiman, Philip K. Dick). Anna Hering Studium Doktoranckie GUMed - Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny Opiekun pracy: Prof. Dr hab. J. Renata Ochocka Tematem mojej pracy doktoranckiej jest elektroforeza kapilarna z detekcją laserową w analizach genetycznych i fitochemicznych roślinnych surowców farmaceutycznych. Moje obecne badania dotyczą potwierdzania tożsamości materiału genetycznego za pomocą metody AFLP(ang. Amlipfied Fragment Length Polymorphism)- selektywna amplifikacja fragmentów restrykcyjnych, z wykorzystaniem elektroforezy kapilarnej. Zajmuję się też opracowaniem markera molekularnego umożliwiającego jednoznaczną identyfikację poszczególnych gatunków z rodzaju Cyklopia spp. PhD Studies GUMed- Department of Biology and Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy, Medical University of Gdansk GUMed Supervisor: Prof. Dr hab. J. Renata Ochocka Subject of my PhD thesis is Capillary Electrophoresis with LIF detection in genetical and phytochemical analysis of pharmaceutical plant material. Currently I work with genetic confirmation of plant material based on AFLP method (ang. Amlipfied Fragment Length Polymorphism) with Capillary Electrophoresis. Additionally I am interested in designing of molecular marker to unambiguous identification of particular species from Cyklopia Spp. 11

12 Adam Bogdan Asystent w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracę doktorską, obronił w 2004 roku, temat pracy Analiza RAPD rodzaju Salix w aspekcie zastosowań farmaceutycznych. W ramach stażu podoktorskiego uczestniczył w badaniach polimorfizmu typu CNV (Copy Number Variation) w Instytucie Genetyki i Patologii Uniwersytetu w Uppsali. Obecnie zajmuje się analizą polimorfizmu CNV związanego z nowotworami OUN oraz aktywnością cytotoksyczną wybranych ekstraktów roślinnych. Zainteresowania pozanaukowe: fotografia, aktorstwo Department of Biology and Pharmaceutical Botany of Medical University of Gdansk. The title of his PhD thesis was: RAPD analysis of Salix genus for pharmaceutical purposes, defended in During the post-doctoral fellowship at Department of Genetics and Pathology Uppsala University he took part in projects focused on Copy Number Variation (CNV). Currently he deals with investigation of CNV polymorphism connected to progression of CNV tumours and cytotoxic properties of selected plant extracts. Other interests and hobbies: photography, acting Adam Kawiński Studium Doktoranckie UG Pracownia Biochemii Roślin, Katedra Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed. Promotor Prof. dr hab. Antoni Banaś Jestem studentem pierwszego roku studium doktoranckiego. Tematyka, którą się zajmuję, obejmuje swoim zakresem zagadnienia dotyczące lipidów roślinnych. Podczas studiów doktoranckich będę badać szlak enzymatyczny katabolizmu estrów wosków, który zachodzi w nasionach jojoba (Simmondsia chinensis). Estry wosków, ze względu na swoje specyficzne właściwości, wykorzystywane są w przemyśle jako lubrykanty, smary oraz składniki kosmetyków. Jojoba to jedyna znana roślina, która akumulując do 40% wosków w nasionach zdolna jest do efektywnego kiełkowania. Chcąc uzyskać transgeniczne rośliny oleiste, w których woski gromadzone będą w dużej ilości w nasionach, z jednoczesnym zachowaniem zdolności tych nasion do kiełkowania, potrzebna jest znajomość szlaku metabolicznego, dzięki któremu estry wosków w nasionach jojoba przemieniane są w składniki dostarczające energii kiełkującej roślinie. Pracę swoją realizuję, między innymi, w ramach projektu ICON ( Industrial Crops producing added value Oils for Novel chemicals ), finansowanego z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. W kręgu moich szerokich zainteresowań naukowych znajduje się biotechnologia roślin, jak również bioremediacja i jej zastosowanie w ochronie środowiska oraz ewolucja i ekologia molekularna. Pracę magisterską, dotyczącą badania zmienności wewnątrz populacji chronionego, polskiego storczyka, obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus), zrealizowałem w Zakładzie Ochrony i Biotechnologii Roślin MWB UG-GUMed. Wyniki pracy zaprezentowałem podczas 16. Międzynarodowej Konferencji Naukowej dla Studentów i Młodych Doktorów w Gdańsku. Podczas studiów magisterskich zrealizowałem trzymiesięczny staż w niemieckiej firmie naukowo-farmaceutycznej Lionex. Moim zadaniem było otrzymanie mutantów E. coli, nadprodukujących białko używane w terapii przeciwgruźliczej. W trakcie studiów magisterskich działałem w Kole Naukowym BIO-MED działającym przy MWB UG-GUMed i uczestniczyłem w projekcie Bioremediacja. Dodatkowo, od kilku lat organizuję autorskie stanowisko w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki, dotyczące zastosowania kultur in vitro w ochronie storczyków. W wolnym czasie dużo czytam, uprawiam sport oraz zajmuję się moimi psami. PhD studies UG, Laboratory of Plant Biochemistry, Department of Biotechnology, Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG-GUM Supervisor Prof. dr hab. Antoni Banaś I am the first-year student of PhD studies. The theme of my work is focused on plant lipids. During my PhD studies I will try to find out the pathway of wax esters catabolism, occurring in jojoba (Simmondsia chinensis) seeds. Wax esters, due to their specific abilities, are used in industry to produce lubricants and components of cosmetics. Jojoba is the only known plant, which accumulate in its seeds up to 40% of waxes and is still able to germinate effectively. In order to obtain transgenic oil seed plants accumulating high amounts of waxes in seeds, which will still be able to germinate, knowledge about metabolic pathway, converting wax esters in jojoba into energy source, enabling plant germination, is needed. My work, conducted in the Laboratory of Plant Biochemistry, is a part of ICON project, financed from 7th European Union Frame Project. My scientific interests, besides plant biotechnology, involve bioremediation in environment protection as well as molecular evolution and ecology. My MsC research, during which I analyzed the genetic diversity within population of endangered species of Polish orchid, Lady`s Slipper (Cypripedium calceolus), was carried out in the Laboratory of Plant Protection and Biotechnology at IFB UG-MUG. Results of this thesis were presented on 16th International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors in Gdansk. During my MsC studies I completed three-month long internship in German scientific and pharmaceutical company Lionex. I was obliged to obtain E.coli mutants, able to overproduce protein used as a drug component against tuberculosis. During my studies I was a member of Students` Scientific Organization BIO-MED, participating in bioremediation part. Since 2006 I have been organizing individual stand for Baltic Festival of Science. The idea of the stand is to show how in vitro techniques help to preserve endangered plant species, especially orchids. In my spare time I read a lot, play football and tennis and stroll with my dogs. 12

13 Adam Kokotkiewicz Asystent Katedra i Zakład Farmakognozji, Wydział Farmacji GUMed Promotor: dr hab. Maria Łuczkiewicz Temat prowadzonych przeze mnie badań bezpośrednio dotyczy roślinnych kultur in vitro ukierunkowanych na produkcję wtórnych metabolitów o spodziewanej aktywności farmakologicznej. Przedmiotem doświadczeń są rośliny z rodzaju Cyclopia, występujące endemicznie na obszarze Florystycznego Państwa Przylądkowego w Republice Południowej Afryki. Prowadzone eksperymenty obejmują określenie wpływu cytodyferencjacji i szeroko rozumianych warunków hodowli na biosyntezę połączeń o charakterze flawanonów, izoflawonów oraz ksantonów czyli związków stanowiących główne metabolity krzewów z rodzaju Cyclopia. Poszczególne zadania eksperymentalne realizowane są na poziomie kultur stacjonarnych (hodowle mikropędowe), płynnych wytrząsanych oraz z wykorzystaniem bioreaktorów, w tym urządzeń własnej konstrukcji. Osobny cykl eksperymentów dotyczy opracowania protokołu mikrorozmnażania badanych gatunków roślinnych. Temat pracy doktorskiej: Wybrane aspekty biotechnologicznego otrzymywania zespołu bioflawonów oraz ksantonów w kulturach in vitro roślin z rodzaju Cyclopia Zainteresowania pozanaukowe: Fotografia, turystyka górska Chair and Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Medical University of Gdańsk Supervisor: dr hab. Maria Łuczkiewicz The subject of my research is directly focused on plant cell cultures oriented on pharmacologically active secondary metabolites production. The plants of Cyclopia genus, endemic for Cape Floristic Region of South Africa are involved in the experiments. The influence of cytodifferentiation and broadly understood culture conditions on the biosynthesis of flavanones, isoflavones and xanthones, the major metabolites of Cyclopia plants, is tested. All plant matrices are grown as stationary (microshoots), liquid (roots and shoots) and suspension cultures. Moreover, bioreactors (including originally canstructed devices) are used in several experiments. The protocol for micropropagation of selected Cyclopia species is included in the course of experiments. Subject of PhD thesis: Selected aspects of biotechnological techniques for bioflavone and xanthone production in plant cell cultures of Cyclopia ssp. Other interests and hobbies: Photography, mountaineering Magdalena Miklaszewska Studium Doktoranckie UG, Pracownia Biochemii Roślin, Katedra Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed Promotor Prof. dr hab. Antoni Banaś Jestem studentką drugiego roku Studium Doktoranckiego na MWB UG-GUMed. Tematem mojej pracy doktorskiej jest charakterystyka specyficzności substratowej reduktaz kwasów tłuszczowych oraz syntaz wosków pochodzących z różnych organizmów. Enzymy te biorą udział w biosyntezie estrów wosków. Moje badana są częścią projektu ICON (Industrial crops producing added value oils for novel chemicals), finansowanego z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Jednym z celów projektu jest produkcja wosków o różnych właściwościach z wykorzystaniem oleistych roślin przemysłowych takich jak Crambe abyssinica (katran abisyński) poprzez ich modyfikację z użyciem odpowiednich genów reduktaz kwasów tłuszczowych i syntaz wosków. Badanie wykonywane przeze mnie w ramach pracy magisterskiej dotyczyły organizacji klastra genów pęcherzyków gazowych u cyanobakterii z rodzaju Arthrospira, a ich wyniki były prezentowane na kilku konferencjach międzynarodowych. Podczas studiów magisterskich brałam udział w organizacji 6th European Workshop on the Molecular Biology of Cyanobacteria oraz XI Letniej Szkoły Biotechnologii. Zainteresowania naukowe: biotechnologia roślin, mikrobiologia, biologia molekularna Zainteresowania pozanaukowe: literatura współczesna, feminizm i problematyka gender, turystyka górska, narciarstwo, siatkówka PhD studies UG, Laboratory of Plant Biochemistry, Department of Biotechnology, Intercollegiate Faculty of Biotechnology of UG-MUG Supervisor Prof. dr hab. Antoni Banaś I am a second-year student of PhD Studies on Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG-MUG. The subject of my thesis is characterization of substrate specifity of fatty acyl-coa reductases and wax synthases from different organisms. These enzymes are involved in biosynthesis of wax esters. My research is a part of ICON project (Industrial crops producing added value oils for novel chemicals) financed by EU Seventh Framework Programme. One of the goals of ICON project is production of different kinds of wax esters in industrial oil crops such as Crambe abyssinica through modification of plants using proper genes of fatty acyl-coa reductases and wax synthases. My MSc research project investigated the organisation of the gas vesicle gene cluster of cyanobacteria of the genus Arthrospira. The results of my master s thesis were presented at several national conferences. During my MSc studies I participated in the organisation of 6th European Workshop on the Molecular Biology of Cyanobacteria and XI Biotechnology Summer School. Scientific interests: plant biotechnology, microbiology, molecular biology Other interests and hobbies: contemporary literature, feminism and gender issues, mountaineering, skiing, volleyball 13

14 Marta Potrykus Studentka drugiego roku magisterskich studiów uzupełniających na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed. Praca magisterska miała na celu określenie przydatności wyselekcjonowanych szczepów bakteryjnych w biologicznej ochronie roślin ziemniaka przeciwko patogenom z rodzaju Dickeya sp. i Pectobacterium sp. oraz scharakteryzowanie właściwości wybranych szczepów przydatnych w rywalizacji o mikrośrodowisko. W ramach programu Lifelong Learning Programme odbyła część studiów magisterskich na Uniwersytecie w Turku (Finlandia), miesięczną praktykę w Laboratorium All-in-One na Uniwersytecie w Turku, zajmującego się tworzeniem testów diagnostycznych na bazie przeciwciał monoklonalnych oraz staż w Laboratorium Immunologii Molekularnej w Biocity (Turku), pogłębiając wiedzę w dziedzinie bioinformatyki. Aplikuje na studia doktoranckie w Zakładzie Ochrony i Biotechnologii Roślin, Katedry Biotechnologii, MWB UG-GUM. Zainteresowania naukowe: Biologiczna ochrona roślin, bioinformatyka, sensory biologiczne, sygnałowanie komórkowe i międzykomórkowe Zainteresowania pozanaukowe: podróże, jazda na rowerze, trekking, fotografia, hodowla kwiatów Second year student of master degree studies at the Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG-GUM. Her master thesis assessed the potential of selected bacterial strains in biological plant protection against plant pathogens from Dickeya sp. and Pectobacterium sp. The second aim of the master thesis was the analysis of the chosen factors that influence the competence of the strains in microenvironment. She participated in Lifelong Learning Programme and completed one semester at the University of Turku (Finland), worked for 1 month in the All-in-One Laboratory (University of Turku) that focuses on development of diagnostic tests based on monoclonal antibodies. Also she completed students practice in the Laboratory of Molecular Immunology in Biocity (Turku), focusing on bioinformatics. She applies for the PhD position in the Laboratory of Plant Protection and Biotechnology, Department of Biotechnology, MWB UG-GUM. Scientific interests: Biological plant protection, bioinformatics, biosensors, cell signalling Other interests and hobbies: travelling, cycling, trekking, photography, floriculture Anna Szpitter Studium Doktoranckie UG, Katedra Biotechnologii, Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed promotor: Prof. dr hab. Ewa Łojkowska Pracę magisterską pod tytułem Stymulacja syntezy oraz przeciwbakteryjne działanie naftochinonów i flawonoidów pozyskiwanych z kultur in vitro Drosera capensis i Dionaea muscipula wykonywałam w Katedrze Biotechnologii pod kierunkiem dr Aleksandry Królickiej. W mojej pracy doktorskiej zajmuję się poszukiwaniem mechanizmów przeciwbakteryjnego działania metabolitów roślinnych zawartych w tkankach roślin owadożernych. Prowadzone badania koncentrują się głównie na wpływie ekstraktów oraz poszczególnych metabolitów wtórnych izolowanych z tkanek muchołówki amerykańskiej (Dionaea muscipula Ellis) na proces infekcji wywoływany przez wybrane gram-ujemne bakteryjne patogeny ludzkie i roślinne. PhD studies UG, Department of Biotechnology, Laboratory of Plant Protection and Biotechnology, Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG-MUG supervisor: Prof. Ewa Łojkowska My MSc work entitled Stimulation of synthesis and antibacterial action of naphthoquinones and flavonoids obtained from in vitro cultures of Drosera capensis and Dionaea muscipula I performed in Department of Biotechnology, Laboratory of Plant Protection and Biotechnology under the supervision of dr. Aleksandra Królicka. In my PhD studies I try to explore mechanisms of antibacterial action of secondary metabolites from carnivorous plants. The research is mainly focused on the influence of extracts and certain secondary metabolites isolated from Venus flytrap (Dionaea muscipula Ellis) on the process of infection by selected gram-negative bacterial human and plant pathogens. 14

15 Barbara Sparzak Asystent w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny W 2006 roku ukończyłam Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Gdańsku. Temat i dziedzina pracy doktorskiej: Aktywne biologicznie metabolity wtórne w kulturach in vitro niektórych gatunków z rodzaju Phyllantus. Rodzaj Phyllanthus zawiera liczne gatunki od wieków stosowane w medycynie ludowej Indii i Chin w leczeniu m. in. wirusowego zapalenia wątroby oraz schorzeń układu moczowego. Aktywność farmakologiczna tych roślin związana jest m. in. z obecnością lignanów, alkaloidów, katechin i steroli. Skład chemiczny wielu gatunków z tego rodzaju pozostaje dotychczas nieznany. Przedmiot badań stanowią kultury pędowe i kalusowe wybranych gatunków liściokwiatów (P. grandifolius, P. juglandifolius, P. multiflorus i P. glaucus). Dotychczas w kulturach pędowych i kalusowych gatunków P. grandifolius i P. juglandifolius potwierdzono obecność zespołu pochodnych flawan-3-oli. Katechiny posiadają silne właściwości przeciwutleniające i biorą udział w hamowaniu procesów karcyno- i mutagenezy. Wykorzystując technikę HPTLC z analizą densytometryczną wykazano obecność ( )-epikatechiny, (+)-katechiny, ( )-epigallokatechiny i ( )- gallokatechiny. W kulturach pędowych i kalusowych gatunku P. multiflorus wykazano obecność jedynie śladowych ilości pochodnych flawon-3-oli, jednak gatunek ten charakteryzuje się obecnością innych związków prawdopodobnie o charakterze flawonoidów. We wszystkich analizowanych gatunkach wykazano obecność β-sitosterolu i β-amyryny. Jednocześnie celem badań jest ustalenie struktur alkaloidów, prawdopodobnie pochodnych sekuryniny, w gatunku dotychczas jeszcze nieprzebadanym w zakresie składu chemicznego - Phyllanthus glaucus. Sekurynina i jej pochodne są antagonistami receptorów GABA i posiadają działanie neuroprotekcyjne w stosunku do protein β-amyloidu. Jednocześnie hamują aktywność acetylocholinesterazy, co wiąże się z ich potencjalnym zastosowaniem w leczeniu choroby Alzheimera. Kolejnym obiektem moich badań jest optymalizacja warunków analiz chromatograficznych metodami HPLC, 2D HPLC i HPTLC złożonych matryc roślinnych oraz optymalizacja rozdzieleń różnych grup związków występujących w roślinach m. in.: lignanów, alkaloidów, katechin i steroli. Department of Pharmacognosy with Medicinal Plant Garden, Faculty of Pharmacy, Medical University of Gdańsk I graduated from Medical Univeristy of Gdańsk (Faculty of Pharmacy) in Subject of Ph. D. thesis: Biologically active secondary metabolites from in vitro cultures of some species from the genus Phyllantus..The genus Phyllanthus comprises numerous species commonly used in folk medicine in Asia and South America, especially in the treatment of hepatitis B, diabetes and genitourinary disorders. Pharmacological activity of these plants is involved with a presence of lignans, alkaloids, sterols, gallotannins, triterpens and flavonoids. However, the chemical composition most of them remains still unknown. The aim of the study is the phytochemical characterization of shoot and callus cultures obtained in vitro from the following species P. grandifolius, P. juglandifolius, P. multiflorus and P. glaucus. Selective production of catechins was revealed in shoot and callus cultures of P. grandifolius and P. juglandifolius. Catechins possess strong antioxidant activity and play a role in the inhibition of carcino- and mutagenesis. Using HPTLC with densitometric analysis the presence of the following compounds was affirmed in catechin complex: ( )- epicatechin, (+)-catechin, ( )-epigallocatechin and ( )- gallocatechin. Only traces of catechins are present in the shoot and callus culture of P. multiflorus, with domination of ( )-gallocatechin, however other compounds were also showed. In shoot cultures of all species β-sitosterol and β-amyrin were determined using HPTLC method. Among the analyzed plant material only the shoot culture of P. glaucus contained alkaloids belonging to securinine-type. Securinin and its derivatives are GABA antagonists and inhibit inflammatory process induced by β-amyloid protein. Justyna Stefanowicz-Hajduk Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Temat moich prac badawczych obejmuje zagadnienia związane ze zróżnicowaniem genetycznym populacji roślin leczniczych występujących w Polsce. Technikami wykorzystywanymi w tym celu są metody genetycznego odcisku palca, w tym AFLP (ang. Amplified Fragment Length Polymorphism). Ponadto obszar moich zainteresowań obejmuje badanie aktywności cytotoksycznej ekstraktów roślinnych wobec różnych linii komórek nowotworowych oraz określanie mechanizmów tego działania w badanych komórkach. Department of Biology and Pharmaceutical Botany of Medical University of Gdansk The subject of my scientific researches concerns genetic differentiation of medicinal plant populations occurring in Poland. In this case I use methods of genetic fingerprinting like AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism). Moreover, the range of my interests contains the investigation of cytotoxic activity of plant extracts toward different kinds of cancer cells and determination of cytotoxicity actions in the cells. 15

16 Agata Wilczańska-Barska Katedra i Zakład Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny Słuchaczka Dziennych Studiów Doktoranckich Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Gdańsku ukończyłam w 2007 roku. Temat i dziedzina pracy doktorskiej: Kultury in vitro korzeni normalnych i transformowanych niektórych gatunków z rodzaju Scutellaria ukierunkowane na biosyntezę flawonów o znaczeniu leczniczym. Rośliny należące do rodzaju Scutellaria tarczyca (Labiateae), stanowią źródło cennych leczniczo flawonów o aktywności antyoksydacyjnej, hepatoprotektywnej i przeciwwirusowej. Dotychczas jedynie gatunek S. baicalensis był przedmiotem licznych badań biotechnologicznych, których celem było otrzymanie w warunkach in vitro biomasy o wysokim poziomie biosyntezy flawonów. Brak jest natomiast danych o kulturach korzeniowych Scutellaria barbata oraz S. lateriflora. Celem mojej pracy jest ocena kultur organowych Scutellaria lateriflora, mianowicie kultur korzeni odciętych i transformowanych, jako wydajnego źródła flawonów - pochodnych bajkaleiny i wogoniny. Pomimo stosowania szeregu modyfikacji podłóż hodowlanych (pożywki MS, B5, SH z dodatkiem IBA, NAA, IAA, K w różnych stężeniach), nie uzyskano kultur korzeni odciętych S. lateriflora. Korzenie włośnikowate Scutellaria lateriflora otrzymano w wyniku infekcji materiału roślinnego bakteriami Agrobacterium rhizogenes szczep A4. Korzenie hodowano na pożywce płynnej Gamborga ze zmniejszoną o połowę zawartością makro- i mikroelementów (B5 ½), z 3% zawartością sacharozy, bez dodatku hormonów wzrostu, w systemie ciągłym, w cyklu 40-dniowym, w ciemności (Gf 1200%). W celu zwiększenia produktywności kultury analizowano wpływ prekursorów biosyntezy flawonoidów - fenyloalaniny, kwasu cynamonowego oraz elicytorów. Ponadto celem moich badań jest wyprowadzenie i optymalizacja hodowli kultur korzeni odciętych i włośnikowatych Scutellaria barbata. Jako najbardziej optymalne wybrano pożywki Gamborga (B5) oraz Schenka - Hildebrandta (SH) z dodatkiem auksyny IBA w stężeniu 1mg/l pożywki. Korzenie hodowane są na świetle, w systemie ciągłym, w 60-dniowym cyklu hodowlanym. Kultury te są bogatym źródłem flawonów maksymalna produktywność na pożywce B5 IBA 1,0 mg/l wyniosła 1515 mg/l, natomiast na pożywce SH IBA 1,0 mg/l 1730 mg/l. Podjęto również próby otrzymania korzeni transformowanych tarczycy brodatej poprzez infekcję materiału bakteriami Agrobacterium rhizogenes (szczepy GFP 105, A4, LBA 9402). Obecnie warunki hodowli są optymalizowane. Department of Pharmacognosy with Medicinal Plant Garden, Faculty of Pharmacy, Medical University of Gdańsk I graduated from Medical University of Gdańsk (Faculty of Pharmacy) in Subject of Ph. D. thesis: Normal and transformed in vitro cultures of some species from genus Scutellaria directed on flavones biosynthesis Species belonging to genus Scutellaria (Labiatae) are a source of flavones which possess antioxidative, hepatoprotective and antiviral activity. Until now only Scutellaria baicalensis in vitro cultures have been the subject of many biotechnological experiments. There is no data about root in vitro cultures of Scutellaria lateriflora and S. barbata. The aim of my work is the estimation of organ cultures of S. lateriflora mainly normal and transformed root cultures as a rich source of medicinal active flavones. Besides testing many harvesting media with addition of phytohormones (MS, B5, SH plus IBA, NAA, IAA, K) obtaining of normal root cultures of Scutellaria lateriflora failed. Transformed root cultures of S. lateriflora obtained after infection with Agrobacterium rhizogenes (A4), are harvested on Gamborg medium with decreased amount of macroand microelements (B5 ½), with 3% of sucrose, without hormones, in a darkness, in a 40-days cycle (Gf=1200%). In order to increase of culture productivity there were tested some elicitors and flavone biosynthesis precursors (phenyloalanine, cinnamon acid and sodium cinnamate). Moreover the aim of my work is to obtain normal and transformed root cultures of Scutellaria barbata. The best basal media were Gamborg (B5) and Schenk Hildebrandt medium (SH) with addition of auxin IBA (1 mg/l). Root cultures are growing in a light, in a 60- days cycle. These cultures are a rich source of medicinal active flavones the highest obtained productivity on B5 IBA 1,0 medium was 1515 mg/l and on SH IBA 1,0 medium mg/l. I also tried to obtain hairy root cultures of S. barbata after infection with Agrobacterium rhizogenes (GFP 105, A4, LBA 9402). Actually the conditions of culture are optimizing. 16

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Our joint efforts will allow us to offer patients better care, and will hopefully lead to the development of efficacious medications.

Our joint efforts will allow us to offer patients better care, and will hopefully lead to the development of efficacious medications. Szanowni Państwo Od kilku lat wzrasta zainteresowanie chorobami rzadkimi a my, od ponad dziesięciu lat organizujemy konferencje na ten temat. Spiritus movens tej inicjatywy jest Stowarzyszenia MPS i Chorób

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Choir of the University of Agriculture in Krakow... 133

Table of Contents. Choir of the University of Agriculture in Krakow... 133 spis treści Historia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie... 8 Rektorzy WSR, AR i UR w Krakowie... 12 Doktorzy honoris causa WSR, AR i UR w Krakowie... 14 Profesorowie AR i UR w Krakowie doktorzy honoris

Bardziej szczegółowo

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS Jak wykorzystaliśmy fundusze strukturalne na naukę (2007-2013) How we used structural funds for science (2007-2013) spis treści table of

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Attachment nr 2. BASTION promotion folder

Attachment nr 2. BASTION promotion folder Attachment nr 2 BASTION promotion folder BASTION FROM BASIC TO TRANSLATIONAL RESEARCH IN ONCOLOGY Warszawa 2013 WUM, Michał Gierałtowski Spis treści (Contents) PROJEKT BASTION Warszawski Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE KRAKÓW, 17 PAŹDZIERNIKA 2012 ADRES Silvermedia Sp. z o.o., Buma Square Business Park, Wadowicka 6, 30-415 Krakow,

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH KIELCE 2013 ABOUT US Słowo o nas Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development Mechanizmy Rozwoju Polski Poland s Development Mechanisms Wstęp Introduction Polska najbardziej skorzystała z pomocy udzielonej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w postaci Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ Kilka lat temu ktoś z krewnych, podobnie jak moi najbliżsi miłośnik muzyki, pokazał mi serwis Spotify. Przyznam, że wtedy pozostawałem w tyle, jeśli chodzi

Bardziej szczegółowo

Evidence-Based Health Care

Evidence-Based Health Care Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do Krakowa na / We heartily invite you for Central and Eastern European Society 2 nd International Symposium Evidence-Based Health Care Patroni / Patrons Minister

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014. o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych. Reservoir Completion SHALESCIENCE

9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014. o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych. Reservoir Completion SHALESCIENCE 9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014 CENTRUM NAUKI KOPERNIK, WARSZAWA Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych Evolution of the Mental Picture of Shale

Bardziej szczegółowo

Agh University of Science and Technology

Agh University of Science and Technology Agh University of Science and Technology 3 Dear Readers, The handbook you are reading has been designed to provide information about the AGH University of Science and Technology in Krakow. I hope that

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki materiały konferencyjne Warszawa, 17 maja 2013 r. Information Day on European Public-Private Partnership in Photonics

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPIS TREŚCI / CONTENTS LIST OD PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGING

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI NR / N O 3 (17) 2010 www.inqbator.pl SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI International collaboration as the path to

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo