Spotkania z Nauką. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkania z Nauką. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Spotkania z Nauką Niewielu mieszkańców Pomorza zdaje sobie sprawę z roli i znaczenia innowacji w dzisiejszym społeczeństwie. Dlatego też istnieje potrzeba zbudowania w regionie kultury innowacyjnej i edukacji proinnowacyjnej. W odpowiedzi na tak zidentyfikowaną potrzebę, Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego podjął się realizacji projektu systemowego pn. INNOpomorze - Kampania promująca przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność na Pomorzu. Realizacja Projektu ma za zadanie wypromowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród mieszkańców Pomorza, aktywizację pomorskich przedsiębiorców w kierunku innowacji, wsparcie istniejących i nowo powstających przedsiębiorstw w ich działaniach innowacyjnych, zwiększenie świadomości władz publicznych i pracowników naukowych o konieczności i możliwościach promowania innowacji w gospodarce. Jednym z ważniejszych celów projektu jest promocja współpracy między przedsiębiorcami, Jednostkami Samorządu Terytorialnego, organizacjami przedsiębiorców, uczelniami i instytucjami rynku pracy, a także promocja przedsiębiorczości akademickiej oraz wsparcie młodych kadr naukowych o specjalnościach istotnych dla gospodarki regionu, co w konsekwencji może przyczynić się do stworzenia nowoczesnego wizerunku Pomorza, jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów. Pierwszym z działań, realizowanych w ramach Projektu, będą Spotkania z Nauką, zorganizowane we współpracy m.in. z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG - GUMed, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Fundacją im. Koprowskich. Tematyką lipcowych Spotkań, organizowanych równocześnie z XV Letnią szkoła Biotechnologii MWB UG - GUMed, będzie Biotechnologia Molekularna Roślin. Szczególną wartością Spotkań z Nauką jest wspomaganie procesów mających zatrzymać w Polsce młodych naukowców, stojących u progu kariery poprzez umożliwienie im kontaktu ze światowej sławy naukowcami i efektami ich prac badawczych, bez konieczności wyjazdu z kraju. Formuła Spotkań z Nauką, to pięciodniowe spotkania z udziałem niewielkiego grona słuchaczy (starannie dobranych studentów studiów doktoranckich) ze światowej sławy naukowcami. Gośćmi honorowymi lipcowych Spotkań z Nauką będą: prof. Andrzej Legocki, Przewodniczący Wydziału II Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk, członek PAN oraz ScanBalt Academy, prof. Konstantin G. Skryabin, członek Rosyjskiej Akademii Nauk oraz dyrektor Centre Bioengineering RAS, prof. Igor Tikhonovich członek Rosyjskiej Rolniczej Akademii Nauk. Do udziału w Spotkaniach z Nauką zaproszony został również prof. Stanisław Karpiński, profesor Uniwersytetu Karolińska w Sztokholmie, który w roku 2009 otrzymał z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w ramach Programu Welcome wsparcie w wysokości 6,6 mln złotych na badania nad genetyczną modyfikacją topoli, tak aby zwiększyć przyrost jej biomasy i zmniejszyć pobór wody. Celem Programu Welcom jest wsparcie projektów realizowanych przez wybitnych uczonych z zagranicy tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych. Dzięki wsparciu FNP, po ponad 20 latach pracy w Szwecji, zdecydował się wrócić i rozpocząć pracę z zespołem młodych badaczy polskich w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest to znakomity przykład dla polskich doktorantów. Głównym bohaterem tegorocznych Spotkań będzie profesor Robert Verpoorte, światowej sławy, wybitny naukowiec z Uniwersytetu w Leiden w Holandii, ekspert w dziedzinie badań molekularnych i biotechnologicznych nad potencjalnymi lekami pochodzenia roślinnego. Prof. Robert Verpoorte będzie prowadził wykłady, seminaria i konsultacje dla doktorantów, biorących udział w Spotkaniach z Nauka. Będą to doktoranci z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG - GUMed oraz Wydziału Farmacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Doboru kandydatów dokonały uczelnie w oparciu o dokonania i adekwatność prowadzonych przez doktorantów prac badawczych do tematyki Spotkań. Wydarzeniu towarzyszyć będzie konferencja inaugurująca, z udziałem szerszego grona odbiorców - kadry naukowej, doktorantów z uczelni Pomorza oraz grupy doktorantów z Polski, Rosji, Ukrainy, Łotwy, Białorusi (około 60 osób), a także przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz władz trójmiejskich Uczelni. Z uwagi na międzynarodowy charakter Spotkań, wszystkie prelekcje będą odbywały się w języku angielskim. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Program - Programme Spotkania z Nauką (5-12 lipca 2009) - Meetings with Science (5-12 July 2009) Działanie realizowane w ramach Projektu INNOpomorze - kampania promująca przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność na Pomorzu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 st Workshop on Plant Molecular Biotechnology XV Biotechnology Summer School 5-12 July 2009 Gdańsk, Poland Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG-MUG Kładki 24, Gdańsk, Poland Sunday 5 July :00 Welcome party Monday 6 July :30 08:45 Breakfast 09:00 09:15 Welcome for 1 st Workshop on Plant Molecular Biotechnology XV Biotechnology Summer School 09:15 10:00 Prof. Konstantin Skryabin Opening lecture 10:05 10:50 Prof. Andrzej Legocki Evolution of symbiotic interaction 10:55 11:45 Coffee break / Press conference for Meetings with Science 11:45 12:30 Prof. Stanisław Karpiński 12:35 14:35 Lunch Can plants think? Evidences for Quantum-Photoelectrical Signaling Network and Cellular Light Memory in Arabidopsis thaliana 14:35 15:35 Participants' presentations / Seminar with participants at IFB UG-MUG prof. Stanisław Karpiński 16:00 Tour of the city of Gdańsk 18:00 20:00 Dinner Tuesday 7 July :30 08:45 Breakfast 09:00 09:45 Prof. Igor Tikhonovich 09:50 10:35 Dr. Aleksandr Ignatov 10:40 11:10 Coffee break 11:10 12:30 Participants' presentations Microbe-plant systems: Molecular genomics of microbe-plant systems Microbe-plant systems: Role of environmental factors in plant-pathogenic bacteria interactions 12:30 14:30 Lunch 14:30 15:15 Prof. Philip Lyons Microbe-plant systems: Analysis of fungal diversity of tallgrass prairie soils including both bulk soil and rhizosphere communities, based on ribosomal DNA sequence comparisons 15:20 17:20 Participants' presentations / Seminar with participants at IFB UG-MUG prof. Igor Tikhonovich 18:00 20:00 Dinner 20:00 Games and plays

3 Wednesday 8 July :30 08:45 Breakfast 09:00 09:45 Prof. Jari Valkonen 9:50 10:10 Participants' presentations Microbe-plant systems: How do plant viruses protect their RNA genomes against degradation in infected cells? 10:10 10:40 Coffee break 10:40 11:25 Prof. Jan Szopa-Skórkowski Plants as a green factory : Optimizing biomedical and industrial products development based on flax 11:30 12:50 Participants' presentations / Seminar with participants at IFB UG-MUG - prof. Rob Verpoorte 12:50 14:50 Lunch 14:50 15:35 Prof. Rob Verpoorte 15:20 17:00 Participants' presentations 18:00 20:00 Dinner 20:30 Excursion to the Malbork castle - "Light and Sound" Thursday 9 July :15 09:45 Breakfast 10:00 10:45 Prof. Anna Herman-Antosiewicz Plants as a green factory : Plant cell factory: from blueprint to production Plants as a green factory : Signal transduction pathways modulated by organosulfur compounds derived from Allium and Brassica in human cancer cells 10:50 11:10 Participants' presentations / Seminar with participants at MUG - prof. Rob Verpoorte 11:10 11:40 Coffee break 11:40 12:25 Dr. Seth Davis 12:30 13:30 Participants' presentations 13:30 15:30 Lunch 15:30 16:15 Prof. Przemysław Wojtaszek 16:20 17:40 Participants' presentations 18:00 20:00 Dinner 20:30 Fancy-dress ball Friday 10 July :30 08:45 Breakfast 09:00 09:45 Prof. Rob Verpoorte 9:50 10:10 Participants' presentations Plant resistance to biotic and abiotic factors: Stress and the plant circadian clock Plant resistance to biotic and abiotic factors: Mechanical integration of plant cells under normal conditions and in response to stress New trends and hot topics in plant biotechnology: In silico or on silica separation? NMR or HPLC? 10:10 11:40 Coffee break 11:40 12:25 Dr. Mikhail Eldarov New trends and hot topics in plant biotechnology: Biofunctionalized magnetic nanoparticles manufacturing, properties, applications 11:30 12:30 Participants' presentations / Seminar with participants at IFB UG-MUG - prof. Rob Verpoorte 12:30 14:30 Lunch 14:30 15:00 Prof. Antoni Banaś 15:05 16:45 Participants' presentations 19:00 Closing party Saturday 11 July 2009 free time, informal meetings, departures 07:30 08:45 Breakfast 09:00 Ship excursion 12:10 14:10 Lunch 18:00 20:00 Dinner Sunday 12 July 2009 free time, informal meetings, departures 07:30 08:45 Breakfast New trends and hot topics in plant biotechnology: Physiological role of phospholipid: diacylglycerol acyltransferases - a new class of enzymes involved in lipid metablism

4 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG - GUMed Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG-MUG Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powstał w 1993 roku w wyniku integracji środowiska akademickiego Wybrzeża Gdańskiego, szczególnie pracowników Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Na Wydziale prowadzone są studia trzystopniowe: trzyletnie studia licencjackie, dwuletnie magisterskie i czteroletnie doktoranckie. Studenci uczestniczą w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus-Sokrates. Poszczególne przedmioty zaliczane są w systemie kredytowym zgodnym z Europejskim Systemem Transferu Kredytów (ECTS), fakt ten umożliwia realizację części studiów na innych uczelniach, krajowych i zagranicznych stosujących ten system. Organizowane są także corocznie Letnie Szkoły Biotechnologii, w których wykładają naukowcy polscy i zagraniczni. Studenci wykonują prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w różnych zespołach, np.: biochemii fizycznej, biochemii genetycznej, biochemii klinicznej, biochemii wirusów, biofizyki molekularnej, medycznej diagnostyki molekularnej, enzymologii, biotechnologii i biochemii roślin, sygnalizacji komórkowej, biologii mitochondriów, onkologii doświadczalnej i biotechnologii środowiskowej. W kilkunastu pracowniach blisko współpracujących z Wydziałem studenci biotechnologii mogą specjalizować się również w: biochemii bakteryjnej, biofarmacji i farmakodynamice, hemogenetyce sądowej, genetyce molekularnej, genetycznej identyfikacji materiału biologicznego, immunologii molekularnej, leku naturalnym. Po uzyskaniu wymaganej liczby kredytów, wykonaniu i napisaniu pracy dyplomowej oraz egzaminie dyplomowym, absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub magistra biotechnologii. Absolwenci tego unikatowego wydziału mogą pracować w różnorodnych laboratoriach naukowych, naukowo-wdrożeniowych, diagnostycznych i przemysłowych. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii skupia naukowców z wielu dziedzin nauk biologicznych, medycznych i farmaceutycznych. Obecnie strukturę wydziału tworzy czternaście zespołów naukowo - badawczych dysponujących wysokim potencjałem intelektualnym i nowoczesną aparaturą naukową. Do sukcesów Wydziału należy zaliczyć przyznany w latach przez Unię Europejską grani w ramach programu TEMPUS "Creation and Development of Novel Faculty of Biotechnology". Wydział jest również inicjatorem i koordynatorem projektu Centrum Doskonałości BIOMOBIL (Centre of Excellence in Biosafety Research and Molecular Biomedicine), finansowanego ze środków 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W roku 1998 Instytut Biotechnologii grupujący Katedry Wydziału należące do Uniwersytetu Gdańskiego został przeniesiony do nowego budynku, którego budowa została sfinansowana przez Komitet Badań Naukowych (KBN) przy współudziale Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). Zespoły Wydziału należące do Akademii Medycznej w Gdańsku zostaną przeniesione również do nowej siedziby, budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej, inwestycji sfinansowanej przez KBN oraz MNiI przy współudziale FNP oraz donatorów prywatnych. Pracownicy Wydziału uzyskiwali w ostatnich latach granty na badania naukowe z 5, 6 i 7 programu Ramowego Unii Europejskiej, Wellcome Trust, Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w ramach programów: TEAM, HOMING, START ), Komitetu Badan Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także na zakup unikatowej aparatury naukowej zarówno ze środków Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, jak i w ramach programów "BIMOL", "DIAMOL", "IMMUNO" oraz "MILAB" NOVUM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Członkowie zespołów Wydziału realizują liczne międzynarodowe programy badawcze finansowane m.in. przez Unię Europejską, Wellcome Trust, Europejską Organizację Biologii Molekularnej, a także projekty indywidualne, zamawiane i promotorskie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. The Intercollegiate Faculty of Biotechnology of the University of Gdańsk and the Medical University of Gdańsk was created by the decision of both Senates in June The idea of the Faculty was based on conviction that close interaction between research and teaching activities of the two universities will form a special, creative academic centre, using innovative methods of education and basing on top-level standards of research. Integration of the local scientific community remains a key element of our mission. Faculty continues tradition of molecular biology introduced in Gdańsk by Prof. Karol Taylor. Today, the 14 Faculty groups trained scientists who are providing advanced education to approximately two hundred undergraduate and graduate students. Our research and teaching is performed in well-equipped modern laboratories at The Institute of Biotechnology and the Tri-City Central Animal Laboratory. This investment will enable us to create new research groups devoted to medical and animal biotechnology.the aim of our Faculty is to provide possibly the highest standard of education based on early integration of students into research activities of the faculty units. We believe that involvement of the students in the specific projects greatly supports the individualized system of study and facilitates formation of a unique, well-integrated academic community. 4

5 Informacje o Wykładowcach Information about Invited Speakers Professor Robert Verpoorte honorary guest Division of Pharmacognosy, Section Metabolomics, Institute Biology Leiden, Leiden University, PO Box 9502, 2300 RA, Leiden, The Netherlands, tel , fax , Education - Masters degree in pharmaceutical sciences 1970, University of Leiden. - Pharmacist degree 1972, University of Leiden. - Ph.D. at Leiden University, 1976, under the supervision of Prof. Dr. A. Baerheim Svendsen (Leiden University, Faculty of Pharmacy, The Netherlands) and Prof. Dr. F. Sandberg (Stockholm University, Faculty of Pharmacy, Sweden) Professional career - Since 1976 senior faculty member of the faculty of Pharmaceutical Sciences, Leiden University, Leiden, The Netherlands co-ordinator of the multidisciplinary project Industrial Plant Cell Biotechnology of Biotechnology School Delft Leiden (BSDL) professor and head of the department of Pharmacognosy/Plant Cell Biotechnology, LACDR, Leiden University, Leiden, the Netherlands Dean for Education of the Center for Bio-Pharmaceutical Sciences, Leiden University. - Since 1989 Secretary for the ALW-discussion group Secondary metabolism in plant and plant cell. - Since 2003 professor and head of the department of Pharmacognosy/Plant Cell Biotechnology, section Metabolomics, IBL, Leiden University. Scientific activities - Author/co-author of 600+ scientific papers. - Author of 3 books (with A. Baerheim Svendsen: Chromatography of Alkaloids, vol. A and B, Elsevier, 1983 and 1984 Amsterdam; with Th. Mulder-Krieger: Anthocyanins as flower pigments, Feasibilities for flower colour modification, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1994). - 4 patent applications - Referee for numerous journals Member of the Editorial advisory board of 21 journals: Journal of Natural Products, Medicinal and Aromatic Plants Abstracts, Current Bioactive Compounds, Natural Products: An Indian Journal, Current Chemical Biology Chemistry: An Indian Journal, Annals of Magnetic Resonance, Journal of Natural Remedies, Natural Products Research, Asian Journal of Plant Sciences, International Journal of Botany, Current Analytical Chemistry, Cannabinoids, Chinese Journal of Integrative Medicine, The Open Cell and Development Biology Journal, Records of Natural Products, Phytochemistry Letters, The Open Chemical and Biomedical Methods Journal, The Open Conservation Biology Journal, Brazilian Journal of Pharmacognosy, The Chinese Journal of Natural Medicine, and Fitoterapia - Editor-in-Chief of Journal of Ethnopharmacology. - Editor-in-Chief of Phytochemical Reviews - Executive editor Biotechnology Letters - Associate Editor of Phytochemical Analysis. - Organizer of 6 international scientific meetings. - Chairman of the Organizing Committee of the Joint meeting of the ASP, AFERP, GA and PSE, 2000 years of Natural Products Research Past, Present and Future July 1999 in Amsterdam with 1100 participants. - Chairman of the Course Programme and Examination Committee of the training Course on Quality Assurance and Total Quality Management, organized by BODL, LACDR and VLAG. Current research interests - Plant cell biotechnology: in particular production of fine chemicals (including drugs) by means of plant cell cultures. - Biosynthesis of secondary metabolites in plants, mapping of pathways with special emphasis on enzymes involved in the biosynthesis, and the isolation of these enzymes to make them available for further molecular biology studies on the genetic regulation of the secondary metabolism; developing proteomics and metabolomics for plants. - Genetic engineering of plant secondary metabolism (metabolic engineering). - Isolation of new biological active compounds from plants or plant cell cultures. - HPLC on-line bioassays. - Centrifugal partitioning chromatography as a preseparation method in screening for new biological active compounds. - Studies on Cannabis, including biosynthesis and metabolomics of this plant in connection with medicinal applications. 5

6 - Metabolomics as a tool to determine the functions of genes, to do quality control of medicinal plants and in dereplication in natural products lead finding - Metabolomics as tool in studies of the interaction of plants with insects and microorganisms Awards - KNMP price for best pharmacy student (1971). - Honorary Doctorate University of Amiens, France (2004). - Phytochemical Society of Europe Medal Outstanding contribution to Plant Sciences and the Society (Cambridge, 2007) International appointments - Visiting scientist at the Faculty of Pharmacy (with prof. F. Sandberg), University of Stockholm, Stockholm, Sweden, Visiting scientist at the Chelsea College School of Pharmacy (with prof. E.J. Shellard), London University, London, England, Guest professor upon invitation at the Faculty of Pharmacy, University of Uppsala, Uppsala, Sweden, 1979 and Report for the Faculty of Pharmacy Uppsala on Pharmaceutical Biotechnology in the pharmacy curriculum, Teaching part of the course Industriell Farmaceutisk Bioteknologi, A6, 2P at the faculty of Pharmacy in Uppsala Sweden, twice a year since Guest professor upon invitation at the Faculty of Pharmacy, University of Reims, France, 1983, 1986, 1992, 2002, 2003, 2004, 2006 and Guest professor upon invitation at the Faculty of Pharmacy, University of Amiens, France, 2006, 2007, and Member of the committee of the Phytochemical Society of Europe , 1998-present. - Vice-Chairman of the committee of the Phytochemical Society of Europe, for the period , Chairman of the committee of the Phytochemical Society of Europe, for the period Invited speaker at numerous international scientific meetings. - Promotor of 36 PhD students, co-promotor of 6 PhD students, presently supervising 15 PhD-students. International activities - Referee for IFS, NCI, NSF, USDA and NIH-grant proposals. - Expert for evaluation FAIR-project proposals (European Union), Joint project on active constituents from Thai medicinal plants with Department of Pharmacology, Chiang Mai University, Thailand (1985-present), for 5 years financed by the Dutch government. - Joint project on Somalian medicinal plants with University of Mogadishu ( ) collaboration with the CURPHAMETRA, Butare, Ruanda, training of staff members, joint project on alkaloids and essential oils containing plants. - Joint project with Faculty of Pharmacy, University of Rio Grande del Sul, Porto Alegre, Brazil, to start plant cell biotechnology research at this institute ( ). - Consultant for UNDP on the projects on medicinal plant research in Nepal, Consultant for Midwestern Universities Consortium for International Activities (MUCIA) on the Indonesian Second University Development Project World Bank XVII, 1990, Adviser for Universitas Foundation in starting research on medicinal plants at the Widya Mandala University, Surabaya, Indonesia (1989). - Advisor for the research programme of the Widya Mandala University, Surabaya, Indonesia ( ). - UNISTAR consultant at St Tomas University, Manila, Philippines, on starting of plant biotechnology research and teaching program (1993). - Referee for EU Framework-6 programs (2003, 2005) (Research Facilities and Networks). - Referee for EU Framework-6 programs (2004, 2006) (NEST program). Prof. Antoni Banaś Laboratory of Plant Biochemistry, Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG-MUG, Gdansk, Poland, Prof. Antoni Banaś was born in 1954 in Leżajsk (Poland). In 1978 he received MSc degree and in 1985 PhD degree (both in Biology). These studies were completed at the University of Gdansk. He received habilitation in 1994 from University of Warsaw. From 1978 to 1998 he was employed at University of Podlasie in Siedlce (since 1996 as a professor) where, from 1994 to the end of the employment, he was Head of the Department of Plant Physiology (from 1995 also a Head of the Institute of Biology). From 1998 to 2007 he was employed as a professor at Pomeranian University in Słupsk and from 2007 he is employed at the University of Gdansk. About 1/3 of his total employment he spent on research leave from his Polish position. He spent this time in foreign research laboratories. He (co-)authored 72 research papers, ca. 60 patents and ca. 90 scientific communications presented at various conferences. At the beginning of his scientific carrier his research was devoted mostly to plant growth hormone. Since 1987 his research is concentrated on plant lipids. Until 1994 it was concerned mostly the effects of grass herbicides on lipid metabolism of sensitive plants. Later on, it was focused on the biosynthetic pathways of uncommon fatty acids, the way of transferring such fatty acids into triacylglycerols and on enzymes participating in triacylglycerol production. Currently his research interests are connected with biotechnology of oil crops. 6

7 Dr. Seth J. Davis Department of Plant Developmental Biology Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Carl-von-Linne- Weg 10 Cologne 50829, Germany, Dr. Seth J. Davis is working as a group leader in the Department Plant Developmental Biology at the Max Planck Institute for Plant Breeding Research (MPIZ) in Cologne, in Germany. His group is focus on the elucidation of timing and the plant circadian system. Dr. Davies is particularly interested in the circadian clock that enables plants to anticipate the predictable oscillations of light and temperature, and to modulate their metabolic and developmental processes as a response to these environmental cycles. His current efforts focus on understanding the clockwork with regards to input-signaling pathways to the oscillator, the oscillation-mechanism, and those output processes that originate from the oscillator. After obtaining his Doctorate degree in 2000, in the Department of Horticulture and Cellular and Molecular Biology and Genetics Programs at the University of Wisconsin-Madison, Dr. Davies started working as a doctoral fellow at the University of Warwick. Afterwards he has moved to Germany and starting working as a group leader in the MPIZ in Cologne. Dr. Davies is an author and co-author of about 35 papers. Prof. Anna Herman-Antosiewicz Department of Molecular Biology, Faculty of Biology, University of Gdańsk, Since January 2009, Prof. Anna Herman-Antosiewicz is working as an associate professor at the Faculty of Biology of the University of Gdańsk in Poland. She is leading the Laboratory of Human Genetics that focuses on cancer chemoprevention and the use of natural plant compounds preventing the development of cancer. Her special areas of expertise include molecular mechanisms of the regulation of cell cycle, apoptotic cell death and autophagy in cancer cells upon treatment with plant-derived bioactive compounds, as well as cell signaling pathways modulated by chemopreventive and anticancer compounds from plants. After receiving her Doctoral degree in Molecular Biology from the University of Gdańsk, she has spent few years working as a Post-doctoral Fellow at the Nagoya University School of Medicine in Japan, at the University of Oxford in UK, and the University of Pittsburgh Cancer Institute in USA. Prof. Herman-Antosiewicz has won prestigious awards including awards from the Polish Genetic Society, the Polish Biochemistry Society, and the Foundation for Polish Science. Dr. Alexandr Ignatov Center "Bioengineering" Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, Dr. Alexandr Ignatov is a microbiologist working in the Centre Bioengineering of the Russian Academy of Sciences in Moscow, Russia. After receiving his Doctor degree in Plant Breeding and Plant Protection, Dr. Ignatov received a Scholarship at Horticulture Research International - Wellesbourne in UK, in the Department of Plant Pathology and Weeds sciences. Afterwards he was a Post-Doc Fellow at the National Institute of Vegetable, Ornamental Plants and Tea (NIVOT) in Japan, and the Post-Doc Fellow in the Bacteriology group at the Nebraska University (Lincoln) in USA. Currently, he is a Leading Researcher and the Head of Molecular Phytopathology group at the centre "Bioengineering" RAS. His research is focused on the effect of environment on host plant - pathogen interaction, molecular biology of plant interaction with pathogenic bacteria (Xanthomonas, Pseudomonas, Clavibacter, and Erwinia) including: evaluation of plant resistance, pathogen virulence, genetic variation of the bacteria, enrollment of effector genes in race variation, search for new resistance specialties in host plants, experiments design and statistical analysis. In the last three years he was a Manager of International Science and Technology Centre. Dr. Ignatov has published 80 research articles and over 80 other publications. He is a laureate of the several awards like Awards of Russian Academy of Sciences (1993), the British Council (1994), Science and Technology Agency of Japan (1996), National Academy of Sciences of USA (2003). He is a Member of Russian Phytopathological Society and Vavilov's Society of Genetics and Breeding, and the Vice-chairman of Commission on Bacterial Plant Diseases at Russian Academy of Agricultural Sciences. Prof. Stanisław Karpiński Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland, Laureate of the first edition of the Foundation for Polish Science WELCOME programme. Prof. S. Karpiński was born in 1960 in Poznań. In 1984 he received his MSc degree at the Department of Biochemistry, Agricultural Academy in Poznań. He received his PhD in 1994 at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Umea. In 1995 prof. Karpiński left for a postdoctoral stay to John Innes Center in Norwich, England. His doctoral and postdoctoral studies lead Prof. Karpiński to the discovery of a new physiological mechanism in plants - systemic acquired acclimatization similar to systemic acquired resistance. In 1999 Prof. Karpiński received his habilitation at SLU in Umea. In November 1999 he received University Professorship at the Stockholm University and in 2004 he received the title of full Professor at the same University. 7

8 Prof. Karpiński is the author and co-author of 56 publications in the areas of molecular biology, genetics and plant physiology, 25 conference communications and over 15 lectures at international congresses and conferences. During his stay at the Department of Botany, Stockholm University Prof. Karpiński was the leader and coordinator of many European and National grants, he promoted 6 PhDs and was the advisor of 10 postdoctoral fellows. He is the author of European and world patents. He has been requested several times by the Inamori Foundation to nominate other scientists for the Inamori Kioto Prize in medicine and biotechnology (the Japanese Noble, worth 50 mln Japanese Jens). He is currently working at the Department of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology at the Warsaw University of Life Sciences. The aim of his research conducted within the frame of the WELCOME programme is the in-depth understanding of quantum molecular cell mechanisms, which specifically convert quantum signals generated within the II nd and I st photosystem, to analog electro-physical signals. The understanding of these mechanisms can lead to the development of innovative biotechnological solutions enabling better biomass production (CO 2 assimilation and O 2 production) in non-favorable environmental conditions, increasing the resistance to some plant diseases. These findings will also allow to develop innovative ways to hydrolyze the cell wall and produce hydrogen. Prof. Andrzej Legocki Polish Academy of Science, Poland, Prof. A. Legocki was born in 1939 in Rychwał near Konin. In 1961 he received his MSc degree at the Adam Mickiewicz University in Poznań. He received his PhD in 1965 at the Agricultural Academy in Poznań. His thesis regarded the early stages of protein synthesis in higher plants. In 1968 prof. Legocki received his habilitation and became Professor Ordinarius in The main areas of his research interests, during two decades ( ), regarded monitoring symbiotic changes on a molecular level, identifying genes participating in plant-microbe interactions, characterizing the biological properties of symbiotic proteins as functional interaction elements. In the years he was the head of the Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences (PAN). From the year 1993 he was a member of the Presidium of PAN and from 2003 President of PAN. The Laboratory of Prof. Legocki was one of the first in the country to obtain transgenic lines of plants. A long-term aim of his research was to produce recombinant, edible vaccines based on transgenic plants. His current scientific interests concern genomic and proteomic analysis of alfalfa, the genetic evolution of symbiotic bacteria, the use of transgenic plants to identify mechanisms of plant protein biosynthesis and transgenic plants as bioreactors for the production of proteins with biomedical significance. One of the most recent interests of Prof. Legocki is molecular evolution. Prof. Legocki is the author and coauthor of over 180 publications and around 200 conference communications. He has promoted 23 PhD candidates and has been the advisor of 50 MSc students. For his outstanding research Prof. Legocki has received four honorary doctorates doctorate honoris causa of the Agricultural Academy in Poznań (2001), Warsaw University of Life Sciences (SGGW) (2002), Marie Curie- Skłodowska University in Lublin (2004) and the University of Szczecin (2006). He is a member of the prestigious organization EMBO and member of the Academia Europea, European Academy of Arts, Sciences and Humanities, member of the Polish Academy of Arts and Sciences, Russian Academy of Agricultural Sciences of the Russian Foundation and the Mongolian Academy of Sciences. Prof. Konstantin G. Skryabin Center "Bioengineering" Russian Academy of Sciences, Moscow, Prof. Konstantin G. Skryabin is a famous Russian biologist who is the founder and Director of the "Bioengineering" Centre of the Russian Academy of Sciences, and the Vice-Director of the Russian Research Centre Kurchatov Institute. He is a Professor at the Faculty of Biology at the Moscow State University and is a Head, Chair of Biotechnology, at the Faculty of Biology at the Moscow State University. Prof. K. Skryabin is a laureate of many prestigious awards and honors in a country and abroad, including State Prize of the USSR in Science and Technology, the Officer of Order of the Academic Palm (France), and the Rank IV of the Order For Service to the Fatherland (Russia). He is a full member (academician) of the Russian Academy of Sciences, the Russian Academy of Agricultural Sciences, and the associate member of the European Molecular Biology Organization. Prof. K. Skryabin is involved in several research activities including the establishing genome sequencing techniques in Russia; pioneering research projects on sequencing of eukaryotic ribosomal RNA genes, genomes of plant viruses and bacteriophages; developing systems for production of growth hormones; structural studies of pharmaceutically important proteins; constructing transgenic plants resistant to herbicides, pathogens and abiotic stresses; production, designing and engineering of proteins for nanobiotechnological applications; studying biodiversity of plants using molecular methods and the analysis of genetic diversity of human populations; as well as biosafety and ethical issues of genetic engineering. Prof. K. Skryabin has been associated with the Editorial Boards of several peer reviewed journals in Russia and abroad, including FASEB Journal (USA), The Plant Journal (UK), Trends in Biotechnology, BioEssays, Biotechnology (Russia), Problems of Biological, Medical and Pharmaceutical Chemistry (Russia), Reports of Russian Academy Agricultural Sciences (Russia), Plant Protection News (Russia), Ecological genetics (Russia), 8

9 Cell technology in biology and medicine (Russia), Agricultural biology (Russia), Biotechnology (Ukrain). He authored the 420 scientific papers, including over 59 patents and inventions. Prof. K. Skryabin has also several public activities like Secretary General/ Treasurer COBIOTECH (Committee on Biotechnology of International Council of Scientific Unions); Chairman Scientific Council on Biotechnology (Russian Academy of Sciences); Member The Council at the President of the Russian Federation on Science, Technologies and Education; Vice Chairman of Inter-Agency Committee on Genetic Engineering; Vice Chairman of Russian Bioethics Committee under the Commission of Russian Federation for UNESCO and more. Prof. Jan Szopa-Skórkowski University of Wroclaw, Poland, Prof. Jan Szopa received his MSc and Doctoral degrees in Biochemistry at the Faculty of Natural Sciences at the University of Wrocław in Poland. After obtaining a Doctorate degree he has received a Fellowship of the Humboldt Foundation, and subsequently was working for a couple of years as a postdoctoral fellow at the Max- Planck-Society in Germany. Currently, he is working as a Professor at the Faculty of Biotechnology at the University of Wrocław, where he is leading the Laboratory of Biochemical Genetics. The research of Prof. Szopa is focused on plant metabolism, transgenic potato and flax plants, chromatin arrangement, and plant natural fibres. Prof. Szopa is an author and co-author of over 140 publications, and importantly has been involved with several projects that have resulted in patents. In the last decade, his research team has created 25 new transgenic varieties of potato and flax, and has patented and published 18 genes in the National Center for Biotechnology Information (NCBI) database. Prof. Szopa is also an editor of the internationally journal "Cellular and Molecular Biology Letters". Prof. Igor Tikhonovich All-Russian Research Institute of Agricultural Microbiology of the Russian Academy of Agricultural Sciences, Sant Petersburg, Prof. Igor Tikhonovich is the director of the All-Russia Research Institute of Agricultural Microbiology, full member of the Russian Academy of Agricultural Sciences (RAAS), chairman of the Council of the RAAS Northwestern Research Center, and one of the leading microbiologists and geneticists of the Russia Federation. He graduated, with an honors degree, from the Biological Faculty of Donetsk University and continued his education as a postgraduate at the Leningrad State University, where he defended his Candidate of Science Thesis (specialization genetics). One of his best known works are those devoted to symbiosis specificity mechanisms in plants, particularly in the Afghan pea, and to bacterial signal molecules with altered structures and functions. Prof. Tikhonovich formulated the concept of the microorganism plant system (MPS), which arises as a result of functional integration of the activity of microand macrosymbiont genes. The practical importance of these studies consists in the possibility of using the interaction of partners for creation of an MPS that would exhibit maximum self-sufficiency and allow a high quality of production at minimum expenditures. Prof. Tikhonovich has published about 300 papers, including those in leading international journals, and ten monographs and manuals. He is a professor at the Chair of Genetics of St. Petersburg State University; he organized and guides a unique educational program, Ecological Genetics, within the framework of which he delivers several lecture courses. The lecture course Symbiogenetics, which he started to deliver in 2004 at the Biological Faculty of St. Petersburg University, has no analogs in Russian and world practice of biological education. His pedagogical work has culminated in the foundation of a scientific school of symbiogenetics, highly acknowledged both in Russia and abroad. Prof. Tikhonovich is among the organizers and participants of the Scan-Balt international biotechnological net, which unites research institutions in Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Sweden, northern Germany, northwestern Russia, Norwegian Academy of Sciences, and of the Nova- University net of Baltic Universities. Currently, Prof. Tikhonovich guides Russia Netherlands and Russia France projects within the frameworks of which permanent centers of excellence were organized in Leiden and Wageningen Universities, All-Russia Research Institute of Agricultural Microbiology, St. Petersburg State University, and the Institute of Physiology of Plants, Russian Academy of Sciences. He is a member of the Presidium and Bureau of the Division of Land Management of the Russian Academy of Agricultural Sciences, the Russian Foundation for Basic Research Council, Scientific Council on Microbiology at the Russian Academy of Sciences, and the Education and Science Ministry Interdepartmental commission on the problems of genetic engineering. He is an expert in the Task Forse Organization for economic cooperation and a member of the editorial boards of the journals Mikrobiologiya (Microbiology), Ekologicheskaya Genetika (Ecological Genetics), Sel skokhozyaistvennaya Biologiya (Agricultural Biology), and Vestnik Rossiiskoi Akademii Sel skokhozyaistvennyh Nauk (Bulletin of the Russian Academy of Agricultural Sciences). Prof. Tikhonovich has been awarded the Order of Friendship for successful, devoted labor of many years, the INRA (France) medal For scientific achievements in the field of agriculture, the medal in honor of St. Petersburg s 300-year jubilee, and a silver medal in honor of the 35-year jubilee of the Polish Academy of Sciences. Source: MICROBIOLOGY Vol. 78 No. 1,

10 Prof. Jari Valkonen University of Helsinki, Finland, Prof. Jari Valkonen received his MSc and Doctoral degrees in Agriculture and Forestry (MSc) with the major subject Plant Pathology from University of Helsinki, Finland. He has 20 years of experience in teaching and research in plant virology, plant pathology and plant biotechnology, of which 10 years were spent as the Professor of Virology at the Swedish University of Agricultural Science (SLU) in Uppsala, Sweden. His special areas of expertise are in molecular basis of virus-plant interactions and pathogen defence in plants and development of molecular tools for dissection of pathogenicity factors and analysis of defence related genes. His published works include molecular virology, plant transformations and analysis of transgenics, RNA silencing and silencing suppression, genetic diversity and detection of fungal pathogens, and the molecular characterization of putative pathogenicity factors of bacterial pathogens. He was recently employed as an Academy Professor by the Academy of Finland and is on a research leave from the chair of plant pathology at University of Helsinki. He is running a research laboratory at the Department of Applied Biology, University of Helsinki, developing high throughput molecular tools for analysis of plant-pathogen interactions and diagnosis and detection of potato pathogens and for studies associated with seed potato physiology. Prof. Przemysław Wojtaszek Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland, Przemysław Wojtaszek is plant biologist working on molecular aspects of plant cell biology. His research is devoted mainly to molecular and structural mechanisms governing the functioning of the various components of cell wall-plasma membrane-cytoskeleton (WMC) continuum in plants. Through cell walls this continuum participates both in the structural and functional organization of plant cells and in the operation of the whole plant. Special interest is dedicated to the extracellular transport and generation of signalling molecules affecting the fate of plant cells during development as well as in response to stimuli coming from the surroundings. He graduated from Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in He received his PhD in 1992, habilitation 1998, and professorship He is Profesor Ordinarius at Adam Mickiewicz University since 2007, heading Department of Molecular and Cellular Biology. Since 2008 he is Deputy Dean for Research and International Collaboration at the Faculty of Biology, AMU. He is also a professor at Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences in Poznań. He (co-)authored 95 research papers and ca. 130 scientific communications presented at various conferences. He edited and co-authored the major textbook Plant Cell Biology published in Poland in 2006 and He is an Editor-In-Chief of Acta Physiologiae Plantarum, and Communicative and Integrative Biology. 10

11 Informacje o uczestnikach Spotkań z Nauką Information about participants of Meetings with Science Edyta Biskup Studium doktoranckie UG Katedra Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed. Promotor: prof. Ewa Łojkowska Tematem mojej rozprawy doktorskiej jest analiza aktywności związków chemicznych izolowanych z liści roślin z gatunku Rhaponticum carthamoides. Badania dotyczą w szczególności ich aktywności przeciwutleniającej (obserwowanej zarówno w testach biochemicznych, jak i modelach komórkowych), przeciwzapalnej oraz wpływu na wzrost i tempo podziałów komórek eukariotycznych. Temat pracy dyplomowej: Poszukiwanie substancji farmakologicznie czynnych w tkankach roślin hodowanych w warunkach in vitro oraz in vivo.) Zainteresowania naukowe: Szlaki sygnalizacji proliferacji i apoptozy w komórkach eukariotycznych. microrna i jego wpływ na poziom ekspresji genów. Etnobotanika. Zainteresowania pozanaukowe: Wspinaczka skalna i jaskiniowa. Japońskie systemy sztuk walki (aikido, karate). Literatura górska oraz fantastyka (Neil Gaiman, Philip K. Dick). Ph.D. Studies, UG Department of Biotechnology, Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG-MUG. Supervisor: prof. Ewa Łojkowska My Ph.D. thesis concerns the biological activity of compounds isolated from Rhaponticum carthamoides leaves. We focus on their antioxidant activity (analyzed both in biochemical assays and in cellular models), anti-inflammatory activity and their ability to influence the proliferation of eucaryotic cells. Subject of my M.Sc. thesis: Searching for active compounds in the tissue of plants cultivated under in vivo and in vitro conditions) Scientific interests: Proliferation and apoptosis signalling pathways in eucaryotic cells. microrna and its influence on gene expression. Ethnobotany. Other interests and hobbies: Rock and speleo climbing. Japanese martial arts (aikido, karate). Mountaineering and fantasy literature (Neil Gaiman, Philip K. Dick). Anna Hering Studium Doktoranckie GUMed - Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny Opiekun pracy: Prof. Dr hab. J. Renata Ochocka Tematem mojej pracy doktoranckiej jest elektroforeza kapilarna z detekcją laserową w analizach genetycznych i fitochemicznych roślinnych surowców farmaceutycznych. Moje obecne badania dotyczą potwierdzania tożsamości materiału genetycznego za pomocą metody AFLP(ang. Amlipfied Fragment Length Polymorphism)- selektywna amplifikacja fragmentów restrykcyjnych, z wykorzystaniem elektroforezy kapilarnej. Zajmuję się też opracowaniem markera molekularnego umożliwiającego jednoznaczną identyfikację poszczególnych gatunków z rodzaju Cyklopia spp. PhD Studies GUMed- Department of Biology and Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy, Medical University of Gdansk GUMed Supervisor: Prof. Dr hab. J. Renata Ochocka Subject of my PhD thesis is Capillary Electrophoresis with LIF detection in genetical and phytochemical analysis of pharmaceutical plant material. Currently I work with genetic confirmation of plant material based on AFLP method (ang. Amlipfied Fragment Length Polymorphism) with Capillary Electrophoresis. Additionally I am interested in designing of molecular marker to unambiguous identification of particular species from Cyklopia Spp. 11

12 Adam Bogdan Asystent w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracę doktorską, obronił w 2004 roku, temat pracy Analiza RAPD rodzaju Salix w aspekcie zastosowań farmaceutycznych. W ramach stażu podoktorskiego uczestniczył w badaniach polimorfizmu typu CNV (Copy Number Variation) w Instytucie Genetyki i Patologii Uniwersytetu w Uppsali. Obecnie zajmuje się analizą polimorfizmu CNV związanego z nowotworami OUN oraz aktywnością cytotoksyczną wybranych ekstraktów roślinnych. Zainteresowania pozanaukowe: fotografia, aktorstwo Department of Biology and Pharmaceutical Botany of Medical University of Gdansk. The title of his PhD thesis was: RAPD analysis of Salix genus for pharmaceutical purposes, defended in During the post-doctoral fellowship at Department of Genetics and Pathology Uppsala University he took part in projects focused on Copy Number Variation (CNV). Currently he deals with investigation of CNV polymorphism connected to progression of CNV tumours and cytotoxic properties of selected plant extracts. Other interests and hobbies: photography, acting Adam Kawiński Studium Doktoranckie UG Pracownia Biochemii Roślin, Katedra Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed. Promotor Prof. dr hab. Antoni Banaś Jestem studentem pierwszego roku studium doktoranckiego. Tematyka, którą się zajmuję, obejmuje swoim zakresem zagadnienia dotyczące lipidów roślinnych. Podczas studiów doktoranckich będę badać szlak enzymatyczny katabolizmu estrów wosków, który zachodzi w nasionach jojoba (Simmondsia chinensis). Estry wosków, ze względu na swoje specyficzne właściwości, wykorzystywane są w przemyśle jako lubrykanty, smary oraz składniki kosmetyków. Jojoba to jedyna znana roślina, która akumulując do 40% wosków w nasionach zdolna jest do efektywnego kiełkowania. Chcąc uzyskać transgeniczne rośliny oleiste, w których woski gromadzone będą w dużej ilości w nasionach, z jednoczesnym zachowaniem zdolności tych nasion do kiełkowania, potrzebna jest znajomość szlaku metabolicznego, dzięki któremu estry wosków w nasionach jojoba przemieniane są w składniki dostarczające energii kiełkującej roślinie. Pracę swoją realizuję, między innymi, w ramach projektu ICON ( Industrial Crops producing added value Oils for Novel chemicals ), finansowanego z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. W kręgu moich szerokich zainteresowań naukowych znajduje się biotechnologia roślin, jak również bioremediacja i jej zastosowanie w ochronie środowiska oraz ewolucja i ekologia molekularna. Pracę magisterską, dotyczącą badania zmienności wewnątrz populacji chronionego, polskiego storczyka, obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus), zrealizowałem w Zakładzie Ochrony i Biotechnologii Roślin MWB UG-GUMed. Wyniki pracy zaprezentowałem podczas 16. Międzynarodowej Konferencji Naukowej dla Studentów i Młodych Doktorów w Gdańsku. Podczas studiów magisterskich zrealizowałem trzymiesięczny staż w niemieckiej firmie naukowo-farmaceutycznej Lionex. Moim zadaniem było otrzymanie mutantów E. coli, nadprodukujących białko używane w terapii przeciwgruźliczej. W trakcie studiów magisterskich działałem w Kole Naukowym BIO-MED działającym przy MWB UG-GUMed i uczestniczyłem w projekcie Bioremediacja. Dodatkowo, od kilku lat organizuję autorskie stanowisko w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki, dotyczące zastosowania kultur in vitro w ochronie storczyków. W wolnym czasie dużo czytam, uprawiam sport oraz zajmuję się moimi psami. PhD studies UG, Laboratory of Plant Biochemistry, Department of Biotechnology, Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG-GUM Supervisor Prof. dr hab. Antoni Banaś I am the first-year student of PhD studies. The theme of my work is focused on plant lipids. During my PhD studies I will try to find out the pathway of wax esters catabolism, occurring in jojoba (Simmondsia chinensis) seeds. Wax esters, due to their specific abilities, are used in industry to produce lubricants and components of cosmetics. Jojoba is the only known plant, which accumulate in its seeds up to 40% of waxes and is still able to germinate effectively. In order to obtain transgenic oil seed plants accumulating high amounts of waxes in seeds, which will still be able to germinate, knowledge about metabolic pathway, converting wax esters in jojoba into energy source, enabling plant germination, is needed. My work, conducted in the Laboratory of Plant Biochemistry, is a part of ICON project, financed from 7th European Union Frame Project. My scientific interests, besides plant biotechnology, involve bioremediation in environment protection as well as molecular evolution and ecology. My MsC research, during which I analyzed the genetic diversity within population of endangered species of Polish orchid, Lady`s Slipper (Cypripedium calceolus), was carried out in the Laboratory of Plant Protection and Biotechnology at IFB UG-MUG. Results of this thesis were presented on 16th International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors in Gdansk. During my MsC studies I completed three-month long internship in German scientific and pharmaceutical company Lionex. I was obliged to obtain E.coli mutants, able to overproduce protein used as a drug component against tuberculosis. During my studies I was a member of Students` Scientific Organization BIO-MED, participating in bioremediation part. Since 2006 I have been organizing individual stand for Baltic Festival of Science. The idea of the stand is to show how in vitro techniques help to preserve endangered plant species, especially orchids. In my spare time I read a lot, play football and tennis and stroll with my dogs. 12

13 Adam Kokotkiewicz Asystent Katedra i Zakład Farmakognozji, Wydział Farmacji GUMed Promotor: dr hab. Maria Łuczkiewicz Temat prowadzonych przeze mnie badań bezpośrednio dotyczy roślinnych kultur in vitro ukierunkowanych na produkcję wtórnych metabolitów o spodziewanej aktywności farmakologicznej. Przedmiotem doświadczeń są rośliny z rodzaju Cyclopia, występujące endemicznie na obszarze Florystycznego Państwa Przylądkowego w Republice Południowej Afryki. Prowadzone eksperymenty obejmują określenie wpływu cytodyferencjacji i szeroko rozumianych warunków hodowli na biosyntezę połączeń o charakterze flawanonów, izoflawonów oraz ksantonów czyli związków stanowiących główne metabolity krzewów z rodzaju Cyclopia. Poszczególne zadania eksperymentalne realizowane są na poziomie kultur stacjonarnych (hodowle mikropędowe), płynnych wytrząsanych oraz z wykorzystaniem bioreaktorów, w tym urządzeń własnej konstrukcji. Osobny cykl eksperymentów dotyczy opracowania protokołu mikrorozmnażania badanych gatunków roślinnych. Temat pracy doktorskiej: Wybrane aspekty biotechnologicznego otrzymywania zespołu bioflawonów oraz ksantonów w kulturach in vitro roślin z rodzaju Cyclopia Zainteresowania pozanaukowe: Fotografia, turystyka górska Chair and Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Medical University of Gdańsk Supervisor: dr hab. Maria Łuczkiewicz The subject of my research is directly focused on plant cell cultures oriented on pharmacologically active secondary metabolites production. The plants of Cyclopia genus, endemic for Cape Floristic Region of South Africa are involved in the experiments. The influence of cytodifferentiation and broadly understood culture conditions on the biosynthesis of flavanones, isoflavones and xanthones, the major metabolites of Cyclopia plants, is tested. All plant matrices are grown as stationary (microshoots), liquid (roots and shoots) and suspension cultures. Moreover, bioreactors (including originally canstructed devices) are used in several experiments. The protocol for micropropagation of selected Cyclopia species is included in the course of experiments. Subject of PhD thesis: Selected aspects of biotechnological techniques for bioflavone and xanthone production in plant cell cultures of Cyclopia ssp. Other interests and hobbies: Photography, mountaineering Magdalena Miklaszewska Studium Doktoranckie UG, Pracownia Biochemii Roślin, Katedra Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed Promotor Prof. dr hab. Antoni Banaś Jestem studentką drugiego roku Studium Doktoranckiego na MWB UG-GUMed. Tematem mojej pracy doktorskiej jest charakterystyka specyficzności substratowej reduktaz kwasów tłuszczowych oraz syntaz wosków pochodzących z różnych organizmów. Enzymy te biorą udział w biosyntezie estrów wosków. Moje badana są częścią projektu ICON (Industrial crops producing added value oils for novel chemicals), finansowanego z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Jednym z celów projektu jest produkcja wosków o różnych właściwościach z wykorzystaniem oleistych roślin przemysłowych takich jak Crambe abyssinica (katran abisyński) poprzez ich modyfikację z użyciem odpowiednich genów reduktaz kwasów tłuszczowych i syntaz wosków. Badanie wykonywane przeze mnie w ramach pracy magisterskiej dotyczyły organizacji klastra genów pęcherzyków gazowych u cyanobakterii z rodzaju Arthrospira, a ich wyniki były prezentowane na kilku konferencjach międzynarodowych. Podczas studiów magisterskich brałam udział w organizacji 6th European Workshop on the Molecular Biology of Cyanobacteria oraz XI Letniej Szkoły Biotechnologii. Zainteresowania naukowe: biotechnologia roślin, mikrobiologia, biologia molekularna Zainteresowania pozanaukowe: literatura współczesna, feminizm i problematyka gender, turystyka górska, narciarstwo, siatkówka PhD studies UG, Laboratory of Plant Biochemistry, Department of Biotechnology, Intercollegiate Faculty of Biotechnology of UG-MUG Supervisor Prof. dr hab. Antoni Banaś I am a second-year student of PhD Studies on Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG-MUG. The subject of my thesis is characterization of substrate specifity of fatty acyl-coa reductases and wax synthases from different organisms. These enzymes are involved in biosynthesis of wax esters. My research is a part of ICON project (Industrial crops producing added value oils for novel chemicals) financed by EU Seventh Framework Programme. One of the goals of ICON project is production of different kinds of wax esters in industrial oil crops such as Crambe abyssinica through modification of plants using proper genes of fatty acyl-coa reductases and wax synthases. My MSc research project investigated the organisation of the gas vesicle gene cluster of cyanobacteria of the genus Arthrospira. The results of my master s thesis were presented at several national conferences. During my MSc studies I participated in the organisation of 6th European Workshop on the Molecular Biology of Cyanobacteria and XI Biotechnology Summer School. Scientific interests: plant biotechnology, microbiology, molecular biology Other interests and hobbies: contemporary literature, feminism and gender issues, mountaineering, skiing, volleyball 13

14 Marta Potrykus Studentka drugiego roku magisterskich studiów uzupełniających na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed. Praca magisterska miała na celu określenie przydatności wyselekcjonowanych szczepów bakteryjnych w biologicznej ochronie roślin ziemniaka przeciwko patogenom z rodzaju Dickeya sp. i Pectobacterium sp. oraz scharakteryzowanie właściwości wybranych szczepów przydatnych w rywalizacji o mikrośrodowisko. W ramach programu Lifelong Learning Programme odbyła część studiów magisterskich na Uniwersytecie w Turku (Finlandia), miesięczną praktykę w Laboratorium All-in-One na Uniwersytecie w Turku, zajmującego się tworzeniem testów diagnostycznych na bazie przeciwciał monoklonalnych oraz staż w Laboratorium Immunologii Molekularnej w Biocity (Turku), pogłębiając wiedzę w dziedzinie bioinformatyki. Aplikuje na studia doktoranckie w Zakładzie Ochrony i Biotechnologii Roślin, Katedry Biotechnologii, MWB UG-GUM. Zainteresowania naukowe: Biologiczna ochrona roślin, bioinformatyka, sensory biologiczne, sygnałowanie komórkowe i międzykomórkowe Zainteresowania pozanaukowe: podróże, jazda na rowerze, trekking, fotografia, hodowla kwiatów Second year student of master degree studies at the Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG-GUM. Her master thesis assessed the potential of selected bacterial strains in biological plant protection against plant pathogens from Dickeya sp. and Pectobacterium sp. The second aim of the master thesis was the analysis of the chosen factors that influence the competence of the strains in microenvironment. She participated in Lifelong Learning Programme and completed one semester at the University of Turku (Finland), worked for 1 month in the All-in-One Laboratory (University of Turku) that focuses on development of diagnostic tests based on monoclonal antibodies. Also she completed students practice in the Laboratory of Molecular Immunology in Biocity (Turku), focusing on bioinformatics. She applies for the PhD position in the Laboratory of Plant Protection and Biotechnology, Department of Biotechnology, MWB UG-GUM. Scientific interests: Biological plant protection, bioinformatics, biosensors, cell signalling Other interests and hobbies: travelling, cycling, trekking, photography, floriculture Anna Szpitter Studium Doktoranckie UG, Katedra Biotechnologii, Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed promotor: Prof. dr hab. Ewa Łojkowska Pracę magisterską pod tytułem Stymulacja syntezy oraz przeciwbakteryjne działanie naftochinonów i flawonoidów pozyskiwanych z kultur in vitro Drosera capensis i Dionaea muscipula wykonywałam w Katedrze Biotechnologii pod kierunkiem dr Aleksandry Królickiej. W mojej pracy doktorskiej zajmuję się poszukiwaniem mechanizmów przeciwbakteryjnego działania metabolitów roślinnych zawartych w tkankach roślin owadożernych. Prowadzone badania koncentrują się głównie na wpływie ekstraktów oraz poszczególnych metabolitów wtórnych izolowanych z tkanek muchołówki amerykańskiej (Dionaea muscipula Ellis) na proces infekcji wywoływany przez wybrane gram-ujemne bakteryjne patogeny ludzkie i roślinne. PhD studies UG, Department of Biotechnology, Laboratory of Plant Protection and Biotechnology, Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG-MUG supervisor: Prof. Ewa Łojkowska My MSc work entitled Stimulation of synthesis and antibacterial action of naphthoquinones and flavonoids obtained from in vitro cultures of Drosera capensis and Dionaea muscipula I performed in Department of Biotechnology, Laboratory of Plant Protection and Biotechnology under the supervision of dr. Aleksandra Królicka. In my PhD studies I try to explore mechanisms of antibacterial action of secondary metabolites from carnivorous plants. The research is mainly focused on the influence of extracts and certain secondary metabolites isolated from Venus flytrap (Dionaea muscipula Ellis) on the process of infection by selected gram-negative bacterial human and plant pathogens. 14

15 Barbara Sparzak Asystent w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny W 2006 roku ukończyłam Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Gdańsku. Temat i dziedzina pracy doktorskiej: Aktywne biologicznie metabolity wtórne w kulturach in vitro niektórych gatunków z rodzaju Phyllantus. Rodzaj Phyllanthus zawiera liczne gatunki od wieków stosowane w medycynie ludowej Indii i Chin w leczeniu m. in. wirusowego zapalenia wątroby oraz schorzeń układu moczowego. Aktywność farmakologiczna tych roślin związana jest m. in. z obecnością lignanów, alkaloidów, katechin i steroli. Skład chemiczny wielu gatunków z tego rodzaju pozostaje dotychczas nieznany. Przedmiot badań stanowią kultury pędowe i kalusowe wybranych gatunków liściokwiatów (P. grandifolius, P. juglandifolius, P. multiflorus i P. glaucus). Dotychczas w kulturach pędowych i kalusowych gatunków P. grandifolius i P. juglandifolius potwierdzono obecność zespołu pochodnych flawan-3-oli. Katechiny posiadają silne właściwości przeciwutleniające i biorą udział w hamowaniu procesów karcyno- i mutagenezy. Wykorzystując technikę HPTLC z analizą densytometryczną wykazano obecność ( )-epikatechiny, (+)-katechiny, ( )-epigallokatechiny i ( )- gallokatechiny. W kulturach pędowych i kalusowych gatunku P. multiflorus wykazano obecność jedynie śladowych ilości pochodnych flawon-3-oli, jednak gatunek ten charakteryzuje się obecnością innych związków prawdopodobnie o charakterze flawonoidów. We wszystkich analizowanych gatunkach wykazano obecność β-sitosterolu i β-amyryny. Jednocześnie celem badań jest ustalenie struktur alkaloidów, prawdopodobnie pochodnych sekuryniny, w gatunku dotychczas jeszcze nieprzebadanym w zakresie składu chemicznego - Phyllanthus glaucus. Sekurynina i jej pochodne są antagonistami receptorów GABA i posiadają działanie neuroprotekcyjne w stosunku do protein β-amyloidu. Jednocześnie hamują aktywność acetylocholinesterazy, co wiąże się z ich potencjalnym zastosowaniem w leczeniu choroby Alzheimera. Kolejnym obiektem moich badań jest optymalizacja warunków analiz chromatograficznych metodami HPLC, 2D HPLC i HPTLC złożonych matryc roślinnych oraz optymalizacja rozdzieleń różnych grup związków występujących w roślinach m. in.: lignanów, alkaloidów, katechin i steroli. Department of Pharmacognosy with Medicinal Plant Garden, Faculty of Pharmacy, Medical University of Gdańsk I graduated from Medical Univeristy of Gdańsk (Faculty of Pharmacy) in Subject of Ph. D. thesis: Biologically active secondary metabolites from in vitro cultures of some species from the genus Phyllantus..The genus Phyllanthus comprises numerous species commonly used in folk medicine in Asia and South America, especially in the treatment of hepatitis B, diabetes and genitourinary disorders. Pharmacological activity of these plants is involved with a presence of lignans, alkaloids, sterols, gallotannins, triterpens and flavonoids. However, the chemical composition most of them remains still unknown. The aim of the study is the phytochemical characterization of shoot and callus cultures obtained in vitro from the following species P. grandifolius, P. juglandifolius, P. multiflorus and P. glaucus. Selective production of catechins was revealed in shoot and callus cultures of P. grandifolius and P. juglandifolius. Catechins possess strong antioxidant activity and play a role in the inhibition of carcino- and mutagenesis. Using HPTLC with densitometric analysis the presence of the following compounds was affirmed in catechin complex: ( )- epicatechin, (+)-catechin, ( )-epigallocatechin and ( )- gallocatechin. Only traces of catechins are present in the shoot and callus culture of P. multiflorus, with domination of ( )-gallocatechin, however other compounds were also showed. In shoot cultures of all species β-sitosterol and β-amyrin were determined using HPTLC method. Among the analyzed plant material only the shoot culture of P. glaucus contained alkaloids belonging to securinine-type. Securinin and its derivatives are GABA antagonists and inhibit inflammatory process induced by β-amyloid protein. Justyna Stefanowicz-Hajduk Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Temat moich prac badawczych obejmuje zagadnienia związane ze zróżnicowaniem genetycznym populacji roślin leczniczych występujących w Polsce. Technikami wykorzystywanymi w tym celu są metody genetycznego odcisku palca, w tym AFLP (ang. Amplified Fragment Length Polymorphism). Ponadto obszar moich zainteresowań obejmuje badanie aktywności cytotoksycznej ekstraktów roślinnych wobec różnych linii komórek nowotworowych oraz określanie mechanizmów tego działania w badanych komórkach. Department of Biology and Pharmaceutical Botany of Medical University of Gdansk The subject of my scientific researches concerns genetic differentiation of medicinal plant populations occurring in Poland. In this case I use methods of genetic fingerprinting like AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism). Moreover, the range of my interests contains the investigation of cytotoxic activity of plant extracts toward different kinds of cancer cells and determination of cytotoxicity actions in the cells. 15

16 Agata Wilczańska-Barska Katedra i Zakład Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny Słuchaczka Dziennych Studiów Doktoranckich Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Gdańsku ukończyłam w 2007 roku. Temat i dziedzina pracy doktorskiej: Kultury in vitro korzeni normalnych i transformowanych niektórych gatunków z rodzaju Scutellaria ukierunkowane na biosyntezę flawonów o znaczeniu leczniczym. Rośliny należące do rodzaju Scutellaria tarczyca (Labiateae), stanowią źródło cennych leczniczo flawonów o aktywności antyoksydacyjnej, hepatoprotektywnej i przeciwwirusowej. Dotychczas jedynie gatunek S. baicalensis był przedmiotem licznych badań biotechnologicznych, których celem było otrzymanie w warunkach in vitro biomasy o wysokim poziomie biosyntezy flawonów. Brak jest natomiast danych o kulturach korzeniowych Scutellaria barbata oraz S. lateriflora. Celem mojej pracy jest ocena kultur organowych Scutellaria lateriflora, mianowicie kultur korzeni odciętych i transformowanych, jako wydajnego źródła flawonów - pochodnych bajkaleiny i wogoniny. Pomimo stosowania szeregu modyfikacji podłóż hodowlanych (pożywki MS, B5, SH z dodatkiem IBA, NAA, IAA, K w różnych stężeniach), nie uzyskano kultur korzeni odciętych S. lateriflora. Korzenie włośnikowate Scutellaria lateriflora otrzymano w wyniku infekcji materiału roślinnego bakteriami Agrobacterium rhizogenes szczep A4. Korzenie hodowano na pożywce płynnej Gamborga ze zmniejszoną o połowę zawartością makro- i mikroelementów (B5 ½), z 3% zawartością sacharozy, bez dodatku hormonów wzrostu, w systemie ciągłym, w cyklu 40-dniowym, w ciemności (Gf 1200%). W celu zwiększenia produktywności kultury analizowano wpływ prekursorów biosyntezy flawonoidów - fenyloalaniny, kwasu cynamonowego oraz elicytorów. Ponadto celem moich badań jest wyprowadzenie i optymalizacja hodowli kultur korzeni odciętych i włośnikowatych Scutellaria barbata. Jako najbardziej optymalne wybrano pożywki Gamborga (B5) oraz Schenka - Hildebrandta (SH) z dodatkiem auksyny IBA w stężeniu 1mg/l pożywki. Korzenie hodowane są na świetle, w systemie ciągłym, w 60-dniowym cyklu hodowlanym. Kultury te są bogatym źródłem flawonów maksymalna produktywność na pożywce B5 IBA 1,0 mg/l wyniosła 1515 mg/l, natomiast na pożywce SH IBA 1,0 mg/l 1730 mg/l. Podjęto również próby otrzymania korzeni transformowanych tarczycy brodatej poprzez infekcję materiału bakteriami Agrobacterium rhizogenes (szczepy GFP 105, A4, LBA 9402). Obecnie warunki hodowli są optymalizowane. Department of Pharmacognosy with Medicinal Plant Garden, Faculty of Pharmacy, Medical University of Gdańsk I graduated from Medical University of Gdańsk (Faculty of Pharmacy) in Subject of Ph. D. thesis: Normal and transformed in vitro cultures of some species from genus Scutellaria directed on flavones biosynthesis Species belonging to genus Scutellaria (Labiatae) are a source of flavones which possess antioxidative, hepatoprotective and antiviral activity. Until now only Scutellaria baicalensis in vitro cultures have been the subject of many biotechnological experiments. There is no data about root in vitro cultures of Scutellaria lateriflora and S. barbata. The aim of my work is the estimation of organ cultures of S. lateriflora mainly normal and transformed root cultures as a rich source of medicinal active flavones. Besides testing many harvesting media with addition of phytohormones (MS, B5, SH plus IBA, NAA, IAA, K) obtaining of normal root cultures of Scutellaria lateriflora failed. Transformed root cultures of S. lateriflora obtained after infection with Agrobacterium rhizogenes (A4), are harvested on Gamborg medium with decreased amount of macroand microelements (B5 ½), with 3% of sucrose, without hormones, in a darkness, in a 40-days cycle (Gf=1200%). In order to increase of culture productivity there were tested some elicitors and flavone biosynthesis precursors (phenyloalanine, cinnamon acid and sodium cinnamate). Moreover the aim of my work is to obtain normal and transformed root cultures of Scutellaria barbata. The best basal media were Gamborg (B5) and Schenk Hildebrandt medium (SH) with addition of auxin IBA (1 mg/l). Root cultures are growing in a light, in a 60- days cycle. These cultures are a rich source of medicinal active flavones the highest obtained productivity on B5 IBA 1,0 medium was 1515 mg/l and on SH IBA 1,0 medium mg/l. I also tried to obtain hairy root cultures of S. barbata after infection with Agrobacterium rhizogenes (GFP 105, A4, LBA 9402). Actually the conditions of culture are optimizing. 16

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich Nazwa studiów doktoranckich w języku angielskim: Wydział

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics PLAN STUDIÓW - I rok - Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna (studia I stopnia) STUDY PLAN I year - Biotechnology program, specialty in Medical Biotechnology (first cycle) Matematyka ze statystyką

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 50th Meeting of the Polish Biochemical Society 13th Conference of the Polish Society for Cell Biology Honorary Patronage:

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry

The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 THE POLISH BIOMETRIC SOCIETY PLANT BREEDING AND ACCLIMATIZATION INSTITUTE NATIONAL RESEARCH INSTITUTE POZNAŃ UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER STUDIES

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin - UDA POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin Plan of study visit 13-24.05.2014 12 th. May Arrival to the Campanille

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Tygodniowa liczba godzin. w ć l p s. 2 30 90 3 Exam in molecular media 2. CHC024027c Light-matter interactions 1 15 60 2 Credit

PLAN STUDIÓW. Tygodniowa liczba godzin. w ć l p s. 2 30 90 3 Exam in molecular media 2. CHC024027c Light-matter interactions 1 15 60 2 Credit PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: Biotechnologia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Molecular Nano-Bio

Bardziej szczegółowo

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant).

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant). MODERN MANUFACTURING AND DESIGN TECHNOLOGIES WITH SPECIAL FOCUS ON INDUSTRY 4.0 17TH - 21TH OCTOBER, 2016 AGENDA 17.10.2016 Monday 10:00 - meeting at the Hotel Best Western Prima (Kiełbaśnicza 16 street).

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

List of participants

List of participants Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the BSR INTERREG III B Neighbourhood Programme List of participants EUROBALTIC II Kick-off Meeting Work Package 2

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XIV GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XIV GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XIV GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XIV General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Bydgoszcz on September 20th,2011. It was

Bardziej szczegółowo

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF)

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Gliwice, Poland, 28th February 2014 Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Krzysztof A. Cyran The project has received Community research funding under the 7th Framework

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA STUDIA STACJONARNE - rekrutacja 2013/2014 Lp. Nazwa przedmiotu Ogólne Rozkład zajęć w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wstępna agenda seminarium dla polskich specjalistów

Wstępna agenda seminarium dla polskich specjalistów Wstępna agenda seminarium dla polskich specjalistów Warszawa, 6-7.06.2016r. Realizacja projektu KODnZEB pn. Koncepcja dostosowania dwóch wybranych budynków do standardu niemal zero-energetycznego - KOD

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Podstawy automatyki. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Podstawy automatyki. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Podstawy automatyki Module name in English The Fundamentals of Automatic Control Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

I II III TS W C L P RAZEM (TOTAL)

I II III TS W C L P RAZEM (TOTAL) BOTHNOLOGA CH-D STOPEŃ - NŻYNERSKE STACJONARNE 16.05.2012 r. 1 CM 2 CN 3 CF 4 CA 5 CM 6 FF 7 ZB Grupa modułów kształcenia W01 w zakresie matematyki, fizyki i chemii (Group of training modules W01 in mathematics,

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:...

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:... 1 PROGRAM ATLANTIS UMOWA WYJAZD STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM... Umowa zawarta pomiędzy: Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

KURS PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA LASERA ER:YAG I ND:YAG W STOMATOLOGII

KURS PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA LASERA ER:YAG I ND:YAG W STOMATOLOGII _magazine KURS PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA LASERA ER:YAG I ND:YAG W STOMATOLOGII Zapraszamy na indywidualne kursy z zastosowania a Fotona LightWalker w procedurach: Dr Beata Soś-Sidor Zapraszam Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

REPORTS THE XIII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORTS THE XIII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORTS THE XIII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XIII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Wrocław on September 17th, 2008. It

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014 Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) (4 semesters is for non-engineers candidates) kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW 23.10.2013,

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

Wojciech Budzianowski Consulting Services

Wojciech Budzianowski Consulting Services From the SelectedWorks of Wojciech Budzianowski 2017 Wojciech M. Budzianowski Available at: https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/114/ is the at, Wrocław, Poland. He is also an Associate Professor

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu University of Management and Administration in Zamość Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego

Bardziej szczegółowo

Tekst polski English text

Tekst polski English text Tekst polski English text INFORMACJA NAUKOWA JAKO MODEL I WYOBRAŻENIE WIEDZY SCIENTIFIC INFORMATION AS A MODEL AND REPRESENTATION OF SCIENCE Henryk Hollender Lazarski University Informacja naukowa: wokół

Bardziej szczegółowo

CONFERENCE PAPERS AND PUBLICATIONS Degrees:

CONFERENCE PAPERS AND PUBLICATIONS Degrees: e-mail: pawlakmi@amu.edu.pl CONFERENCE PAPERS AND PUBLICATIONS Degrees: 1995 M.A. in English methodology, School of English, Poznań, MA thesis written under the supervision of prof. Krystyna Droździał-Szelest:

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Ocena koncepcji BIOrafinerii i ich powiązanie z POLitykami rolną i leśną.

Ocena koncepcji BIOrafinerii i ich powiązanie z POLitykami rolną i leśną. Ocena koncepcji BIOrafinerii i ich powiązanie z POLitykami rolną i leśną. Assessment of BIOrefinery concepts and the implications for agricultural and forestry POLicy. Czas trwania: kwiecień 2007 marzec

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Infrastruktura w H2020 UMK Toruń, 18 marca 2014 Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU UWAGA! Karta przedmiotu nie jest zatwierdzona! Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne Nazwa w języku angielskim: Numerical Methods Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo