VITAE. URL:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VITAE. URL: http://dach.ich.ap.siedlce.pl"

Transkrypt

1 CURRICULUM VITAE URL: Assoc. Prof. Bronisław Krzysztof Głód M.SC., PH.D., D.SC. Company address code city phone (+48) Home Pancera 12 m Warsaw University of Podlasie 3 Maja Siedlce Born: Oct. 14th, 1955 in Ciechanów, Poland Nationality: Polish Citizenship: Poland Marital Status: married, two children Languages: Polish, English, Russian Membership of Professional Societies: Polish Chemical Society; Membership of Professional Committee: Apparatus Group of the Committee of Chromatographic Analysis PAS; Membership of Scientific Committee: Scientific Symposium (from XXV th ) Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds; International Scientific Conference (14 th ) Progress in Technology of Vegetable Fats;2006 Tłuszcze Jadalne (Edible Oils); Membership of Editorial Boards: Acta Chromatographica; Tłuszcze Jadalne (Edible Oils - editor); Aparatura Badawcza i Dydaktyczna; Membership of Scientific Councils: Scientific Council of the Faculty of Science of University of Podlasie;2006 Scientific Council of the Institute of Chemistry of University of Podlasie; 2006 Senate of the University of Podlasie; 2007 Dean s Council of Faculty of Science UP; st Podlasie s Chromatographic Meeting

2 Research Activities: Publications: Total of 116 (71 refereed journal articles including 11 reviews, 20 books and chapter in books, 14 published conference proceedings, 2 patents, 1 accreditation) Major research area: IC, HPLC, Ion Exclusion, Ion Pair and Inclusion Chromatography emphasis on modeling and prediction of retention processes, CZE, MS, Construction of Chromatographic and Electroanalytical Equipment, Data Acquisition and Analysis Systems, Ellipsometry, New Detectors (electrokinetic, potentiometric, indirect detection, vacant chromatography) in Flowing Systems, Role of Free Radicals in Brain and Mitochondrial Aging, Hypermetabolism, Natural antioxidants, Total Antioxidant Potential, Parkinson s Disease, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Food Conference presentations: Total of 111, 11 invited, plenary and keynote lectures Duties as referee: Referee for 11 professional journals ( 10 per year, J. Chromatogr. A, Anal. Chem., Chem. Anal., Anal. Chim. Acta, Acta Chromatogr., J. Sep. Sci., Roczn. IPMiT, Tl. Jad., Chromatographia, Can. J. Chem., ABiD) Conference organization: (7) - III Szkoła chromatograficzna - Izokratyczny Chromatograf Cieczowy T-302, Świdno września 1987 chairman; 30 th Anniversary of the Medical Research Centre PAS Symposium Experimental & Clinical Pathophysiology, Warsaw october member; The VIIth All-Polish Chromatographic Conference and The XXVth Jubilee Scientific Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compound, Katowice-Szczyrk, 5-8 VI 2001 member, XXVI XXXII Symposium Chromatographic Mmethods of Investigating the Organic Compounds, Katowice-Szczyrk, , member; International Scientific Conference (14 th ) Progress in Technology of Vegetable Fats;2006; 1 st Podlasie s Chromatographic Meeting, Chlewiska chairman. Degree year title accomplished supervisor Dipl. Techn. (techn.) M.Sc. (mgr) Ph.D. (dr) D.Sc. (hab.) Badanie skuteczności utleniania cyjanków w ściekach galwanicznych za pomocą ozonu Investigation of the Oxidation Efficiency of Cyanates in Galvanising Surge Using Ozone Wpływ wieloskładnikowego rozpuszczalnika na parametry elipsometryczne elektrody złotej The Influence of Multi-component Solvent on the Elipsometric Parameters of Au-electrode Elektrokinetyczna detekcja w wysokosprawnej chromatografii cieczowej Electrokinetic Detection in High Performance Liquid Chromatography Chromatografia jonowo-wykluczająca: Teoria procesu, wpływ parametrów fizykochemicznych i aplikacje Ion Exclusion Chromatography: Theory, Influence of Physicochemical Parameters and Applications Institute of Precision Mechanics Warsaw University Faculty of Chemistry Institute of Physical Chemistry Polish Academy of Sciences Warsaw Technical University Department of Chemistry Dr Franciszek Tużnik Prof. Stefan Minc Prof. Wiktor Kemula Prof. Janusz Lipkowski

3 Education: Grammar School No. 2 in Zielonka High Chemical Technical School in Piastów techn. of anticorrosion protection Warsaw University, Department of Chemistry physical chemistry Institute of Physical Chemistry PAS doctoral postgraduate course Experience: : Department of Physicochemical Analytical Methods of the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences: : chemist - research project of the Polish Academy of Sciences - HMDE electrodes construction : assistant - electrokinetic detection in HPLC : head of group, manager of production of Prototypes of Semiautomatic Microcolumn Liquid Chromatographs T-310A - Internal Order 7/C-2/II/12.2.7/89, participation in Internal Order 6/12.2/ : senior assistant - microbore HPLC apparatus design (pump, UV and electrochemical detectors), chromatographic data acquisition and analysis : assistant professor - numerical column simulation in ion-exclusion chromatography, inclusion compounds in HPLC : sabbatical vacation : assistant professor - mixed ion-exclusion/adsorption retention mechanism in ionexclusion chromatography) : Department of Analytical Chemistry, The University of New South Wales - research associate - theory of ion-exclusion chromatography, inclusion compounds as the mobile phase modifiers in HPLC : The University of Warsaw, Faculty of Chemistry, Department of Flow Analysis and Chromatography, assistant professor (HPLC, IC and CE) : grants BST-472/9/94 and BST-502/9/95 (Warsaw University, HPLC Detectors) : Varian-Candela/Lumena - dealer of chromatographic equipment, chromatographic scientific consultant : Department of Cellular Signal Transduction, Institute - Experimental and Clinical Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences, deputy head of department - free radicals and arginine metabolites in ischemia, ageing of brain, Alzheimer disease and Down syndrome (Research Subjects Molecular Mechanisms of Aging 4/96, 5/97, 7/98, 8/99, 8/00) : Laboratory of Experimental Pharmacology, Institute - Experimental and Clinical Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences, - free radicals in biological systems (Pharmacological neuroprotection in selected types of pathological vessels of the CNS 17/00, 19/01, 19/02, 21/03) Department of Experimental Pharmacology, Institute - Experimental and Clinical Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences, - measurements of the total antioxidant potential (Pharmacological neuroprotection in selected types of pathological vessels of the 21/04) Meat and Fat Research Institute, associate professor University of Podlasie, Institute of Chemistry, Department of Environmental Chemistry, professor University of Podlasie, Institute of Chemistry, Department of Analytical Chemistry (Department of Analytical Chemistry and Electrochemistry), professor, head of Department University of Podlasie, Institute of Chemistry, professor, Director of the Institute Postgraduate, courses:

4 1981,1983,1985: training symposia of Electrochemical Section of the Polish Chemical Society : doctorant - postgraduate (scholarship of the Polish Academy of Sciences - Electrokinetic Detection in HPLC) 1985: Practical course on biological sample preparation, Postgraduate Medical College, Warsaw 1986: training International Electrochemical Symposium, Golden Sands, Bulgaria 1993,1997: State Habilitation (D.Sc.) Scholarship - Ion Exclusion Chromatography 1996: Course on High Performance Liquid Chromatography - Varian International AG Zug/Switzerland 2005: Polish Centre for Testing and Certification S.A. (PCBC) and Q-consulting and Q-management Ltd., - Laboratory Management System and its Accreditation 2006: System zarządzania w laboratoriach zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, Omex - Centrum Zarządzania 2006: International Workshop FOODS to Dye for Contaminants sampling, analysis, legal limits Teaching: 1987:III School of Chromatography - Isocratic Liquid Chromatograph T-302, supervisor, lecture - HPLC detectors :Warsaw University, Faculty of Chemistry, senior lecture - Selected problems of High Performance Liquid Chromatography 1994:National Foundation of Environmental Protection, lecturer - Ion Chromatography and Its Application in Environmental Science 2006:University of Podlasie - High Performance Liquid Chromatography 1995:Wioleta Maruszak M.Sc. thesis Mechanizm retencji kwasów różnej mocy w chromatografii jonowo-wykluczającej i elektroforezie kapilarnej (Retention mechanism of acids of different strength in ion-exclusion chromatography and capillary electrophoresis), Warsaw University 2004:Kinga I. Stańczak M.Sc. thesis Grupa Katecholowa: Jej Własności Pro- i Antyoksydacyjne oraz Znaczenie Biomedyczne (Catechol Group: Its Pro- and Antioxidative Properties and Biomedical Applications), Warsaw Agricultural University 2007:Monika Suszek M.Sc. thesis Oznaczanie wybranych węglowodorów aromatycznych (WWA) przy zastosowaniu chromatografii gazowej z detekcją mas (GC/MS) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej w układzie faz odwróconych z detekcją fluorescencyjną (RP-HPLC- FLD), University of Podlasie 2007:Katarzyna Czajka M.Sc. thesis Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną do wyznaczenia całkowitego potencjału antyoksydacyjnego, University of Podlasie 2007:Joanna Czajka M.Sc. thesis Całkowity potencjał antyoksydacyjny, wyznaczony metodą chromatograficzną, niektórych ziół i napoi alkoholowych, University of Podlasie 2007:Lidia Świątek, M.Sc. thesis Zastosowanie wysokosprawnej chromatografiincieczowej do badania reakcji hydrogermylacji związków aromatycznych, University of Podlasie 2008:Agnieszka Beta, M.Sc. thesis Opracowanie nowej metody oznaczania całkowitego potencjału antyoksydacyjnego za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, University of Podlasie 2008:Monika Skwarek, M.Sc. thesis Mechanizm retencji kwasów karboksylowych na różnych kolumnach HPLC, University of Podlasie Grants, supervisor:

5 :CPBR Expanding modules of HPLC chromatographs T-302 and T-310 of Central Plan of Applied Research of the Bureau of Technical Development :CPBR Microcolumn Liquid Chromatograph T-310 of Central Plan of Applied Research of the Bureau of Technical Development :grant KPPNT in the program COMECON :fellowship of the Australian Research Council (Large Grant) - Potentiometric detection in ion chromatography :2P of The State Committee for Scientific Research - Retention Mechanism in Ion-Exclusion Chromatography. Application of the Ion-Exclusion Chromatography in the Analysis of Agriculture Products :12-501/VII/BW-1219/8/94 - Warsaw University, Faculty of Chemistry - Application of Complexing and Supramolekular Compounds in the Capillary Electrophoresis of Inorganic Cations and Their Metalorganic and Complexing Connections 1994:3 months NATO-CNR Fellowship in Instituto di Cromatografia CNR - Retention Mechanism and Application of Inclusion Compounds and Zeolites in Ion-Exclusion Chromatography 1995:The State Committee for Scientific Research apparatus grant CZE system 1999:Finish Government's (CIMO - The Centre for International Mobility) scholarship of 1 month. 1999:6 weeks fellowship of University of Helsinki The use of Chromatographic Methods in Mass Spectrometry 1999:The State Committee for Scientific Research apparatus grant Dionex/Gynkotek HPLC system :Senior Research Associate of Large Research Grant of Australian Research Council (A , chief investigator P.R. Haddad) Mechanistic, Modeling and Optimization Studies in Ion Exclusion Chromatography 2001:The State Committee for Scientific Research apparatus grant Knauer HPLC system 2003:Medical Research Centre PAS scientific plan 16/03 - Optymalizacja chromatograficznych metod oceny stresu oksydacyjnego (Chromatographic measurements of the oxidative stress) :Polish Finish Joint Research Project under the agreement on scientific cooperation between The Polish Academy of Sciences and The Academy of Finland - Proteomic Studies on Oxidative Stress in Alzheimer s Disease : Ministry of Science and Informatization (Meat and Fat Research Institute) ( ) Application of the New Reversed Phase Columns to the analysis of Antioxidants and Estimation of the Total Antioxidant Potential in Food Products : Ministry of Science and Informatization (Meat and Fat Research Institute) ( ) Elaboration and Validation of the Modified HPLC Assay for PAH (especially Benzo(a)pyrene) Analysis According to the New UE Standards 2005:Meat and Fat Research Institute ( ) Akredytacja Laboratorium Badania Żywności i Środowiska rozszerzenie zakresu 2006:Chromatograficzne metody oznaczania antyoksydantów i całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (Application of Chromatography to the Analysis of Antioxidants and Total Antioxidant Potential) University of Podlasie 989/06/W 2006: Pro- i antyoksydanty w żywności i ochronie środowiska University of Podlasie 228/06/S 2008: Ministry of Science and Higher Education apparatus grant 2 HPLC systems Consultanship: ,1995: Experimental and Clinical Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences consultant (applications of HPLC in biomedical analysis) : Institute of Meteorology and Hydrology - consultant of polarography : Selko Industries Ltd. - head of department (HPLC apparatus construction) : Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering PAS - consultant (HPLC analysis of materials used in the artificial heart production) 1994: COMED-ISCO - HPLC and CE scientific consultant

6 : Varian-Candela - dealer of chromatographic equipment : Varian-Candela/Lumena - chromatographic scientific consultant : Gyncotek/Polygen - scientific consultant : Dionex/Polygen - scientific consultant : Foundation of Diagnosis and Therapy Awards, prizes, honours: 1975: Director of the Chemical Schools Complex - first prize for realisation of Diploma Thesis 1980: Dean of Faculty of Chemistry of the Warsaw University - distinction for M.Sc. thesis 1982, 1985: Director of the Institute of Physical Chemistry PAS - annual distinction 1988: Scientific Council of the Institute of Physical Chemistry PAS - distinction of Ph.D. thesis 1989: Annual Individual Scientific Award for 1988 year in the Field of Chemistry, Scientific Secretary of the Exact Sciences Division of the Polish Academy of Sciences 1990: Distinction of grant CPBR Coordinator of the Central Plan of Applied Research 2004: European Society for Microcirculation travel grant Listed in Outstanding Scientists of the 21 st Century Listed in Marquis Who is Who in the World, from Listed in Who is Who in Science & Engineering, from to Listed in Who is Who in America, Listed in Kto jest Kim w Polsce 2002 (Who is Who in Poland 2002) Listed in Kto jest Kim w Polsce Europa 2003 (Who is Who in Poland Europe 2003) Listed in Złota Księga Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Ścisłych (Gold Book of Economical, Legal and Exact Sciences) Listed in Cambridge Blue Book Exchange programs, short visits: 1984, 1986: Hungarian Academy of Sciences, travel grants 1987: Exhibition of the Polish Scientific Apparatus, Beijing, Dom Handlowy Nauki travel grant 1988: Chemical Institute, Baskirian Scientific Centre, Uralial Branch of The USSR Academy of Sciences - two weeks exchange program 1988: Exhibition of the Polish Scientific Apparatus, Moscow, Dom Handlowy Nauki travel grant 1989: Siberian Division of The USSR Academy of Sciences - travel grant 1989: Exhibition of the Polish Scientific Apparatus, Berlin, Dom Handlowy Nauki travel grant 1989: one-month scholarship of the National Council of Research (Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR - Italy) in the Institute of Chromatography (Instituto di Cromatografia, Monte Rotondo, Italy) 1997: The Royal Swedish Academy of Sciences - fellowship of the Scientific Exchange Programme - University of Lund, Wallenberg Neuroscience Center 1997: Exchange Programme of Scholars between The Polish Academy of Sciences and The Academy of Finland - University of Helsinki 1999: Honorary Research Associate - 3 months fellowship of University of Tasmania 2000: The State Committee for Scientific Research month grant in Institute of Chromatography CNR 2000: University of Helsinki - grant of Foundation of Diagnosis and Therapy 2001: Institute of Microbiology, Division of Biogenesis & Biotechnology of Natural Compounds, Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Republic 2002: PITTCON 2002, New Orleans, USA grant of Foundation of Diagnosis and Therapy 2002: University of Helsinki 3 weeks 2003: grant awarded within the Exchange Program of Scholars between The Polish Academy of Sciences and The Academy of Finland (Suomen Akatemia) 2 months 2003: Institute of Microbiology of the Academy of Sciences of the Czech Republic

7 2004: University of Helsinki, Biomedicum 10 weeks (International) Collaboration: Prof. P.W. Alexander, The University of New South Wales, Sydney, Australia Prof. P.R. Haddad, University of Tasmania, Hobart, Australia Dr Z.L. Chen, University of Western Australia, Nedlands, Australia Dr G. Perez, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Rome Area, Italy Prof. M.H. Baumann, Uniwersity of Helsinki, Helsinki, Finland Prof. K. Tanaka, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Aichi, Japan Dr M. Mori, Faculty of Engineering, Gunma University, Tenjin-cho, Kiryu, Gunma, Japan Prof. N. Jerczak, Uniwersytet Brzeski Prof. J.C. Kowalski, Agriculture Academy, Lublin, Poland Prof. T. Kowalska, Silesian University, Katowice, Poland Prof. K. Kaczmarski, Technical University, Rzeszow, Poland Dr A. Bielejewska, Pharmaceutical Institute, Warsaw, Poland Dr M. Asztemborska, Institute of Physical Chemistry PAS, Warsaw, Poland

8 P U B L I C A T I O N S Patents: 1. B.K. Głód, W. Kemula, W. Kutner, Przepływowy detektor elektrokinetyczny, Pol. Pat., PL , 24 Feb 1988, Appl. P , 18 Jan B.K. Głód, Z. Stefański, W. Kemula, Wisząca kroplowa elektroda rtęciowa napełniana metodą przepływową, Pol. Pat., PL , 01 Jan 1986, Appl. P , 12 May Books and chapters in books: 3. B.K. Głód, W. Kemula, Zastosowanie elektrokinetycznej detekcji w różnych systemach rozdzielczych wysokosprawnej chromatografii cieczowej, in: Postępy Chromatografii i Innych Metod Rozdzielania, Wyd. UMCS, Lublin 1985, pp B.K. Głód, Detektory w wysokosprawnej chromatografii cieczowej, in Wprowadzenie do wysokosprawnej chromatografii cieczowej, B.K. Głód, ed., Wyd. IChF-PAN, Warszawa 1992, pp K. Leśniak, A. Bylina, B.K. Głód, Mikrokolumnowy chromatograf cieczowy T-310. Badanie efektu pozakolumnowego rozmycia próbki, ibid. pp B.K. Głód, K. Leśniak, K. Pohorecki, M. Klekowski, Mikrokolumnowe chromatografy cieczowe sterowane cyfrowo T-333, T-334, T-335: opis budowy, ibid. pp A. Bylina, B.K. Głód, K. Pohorecki, Metody napełniania kolumn chromatograficznych, ibid. pp B.K. Głód, M. Klekowski, G. Cichowska, Komputerowe opracowanie danych chromatograficznych - program CHROMBLUES, ibid. pp A. Bylina, K. Leśniak, B.K. Głód, Wysokosprawny chromatograf cieczowy T-302. Budowa i zastosowanie, ibid. pp B.K. Głód, Wybrane Zagadnienia Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej: Część I, Candela s-ka zo.o., Warszawa B.K. Głód, Chromatografia Jonowo-Wykluczająca: Teoria procesu, Wpływ parametrów fizykochemicznych i Aplikacje, Wyd. I-CMDiK PAN, Warszawa 1997, 104p 12. B.K. Głód, Chromatografia jonowo-wykluczająca - mechanizm procesu, aplikacje, detekcja, in: Zastosowania chromatografii jonowej w analizie wody, J. Siepak, ed., UAM, Poznań 1999, pp B.K. Głód, J.B. Strosznajder, Wolne Rodniki w Starzeniu się Mózgu i Innych Procesach Biologicznych, in Mózg a Starzenie, J.M. Mossakowski, J.B. Strosznajder, eds., Upowszechnianie Nauki Oświata UN-O Sp. z o.o., Warszawa 2001, pp W. Pakszys, M. Rewekant, E. Sieradzki, P. Grieb, B.K. Głód, Farmakokinetyczna optymalizacja leczenia choroby Parkinsona z użyciem L-dopy (Pharmacokinetic optimization of treatment of Parkinson s disease with L-dopa), in Choroba Parkinsona postępy w

9 monitorowanym klinimetrycznie rozpoznawaniu i leczeniu (Aktualności neurologiczne wydanie specjalne), W. Pakszys, W. Kuliński, A. Klimek, P.P. Liberski, eds., Medical Communications, Warszawa 2004, pp A. Drabik, B.K. Głód, W. Pakszys, Profil dzienny stężenia L-dopy w surowicy pacjentów leczonych różnymi postaciami leku (Circadian profile of serum level of L-dopa in patients treated with different drug forms), ibid. pp K.I. Stańczak, A. Woźniak, A. Bielejewska, W. Pakszys, B.K. Głód, Pomiar Całkowitego Potencjału Antyoksydacyjnego pacjentów z chorobą Parkinsona (Assessment of total antioxidative potential in patients with Parkinson s disease), ibid. pp T. Zieliński, W. Pakszys, Z. Dunajski, P. Zalewski, A. Drabik, B.K. Głód, M. Pakszys, Zastosowanie tremorometrii w diagnostyce choroby Parkinsona (CHP) (Application of tremorometry in the diagnosis of Parkinson s disease (PD)), ibid. pp A. Bielejewska, B.K. Głód, Niby takie same, a jednak inne, czyli o enancjomerach i ich roli w chorobie Parkinsona (Seemingly alike but different in reality. Enantiomers and their role in Parkinson s disease), ibid. pp C. Kowalski, B.K. Głód, Wolne rodniki i antyoksydanty: Ich rola w funkcjonowaniu organizmu, metody oznaczania oraz występowanie w ziołach, in Immunomodulacja: nowe możliwości w ochronie zdrowia, K. Siwicki, E. Skopińska-Różewska, F. Świderski, eds., Edycja, Warszawa 2004, pp B.K. Głód, P. Piszcz, Wysokosprawna chromatografia cieczowa: Podstaway teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce Proceedings: 21. B.K. Głód, Chromatografia jonowo-wykluczająca: Teoria procesu, zastosowanie w analizie żywności, in proceedings of IX Ogólnopolska Konferencja Chromatograficzna Nauka - Przemysł na temat: Metody chromatograficzne w analizie żywności i ekotoksykologii, Wyd.UMCS, Lublin 1998, W-12, 13p. 22. B.K. Głód, G.A. Czapski, Zastosowanie HPLC do Badania Reakcji Wolnorodnikowych w Układach Biologicznych, in proceedings of IV Polish-Ukrainian Syposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications & X Chromatographic Conference Science-Industry "Chromatographic Methods in the Analysis of Food and Ecotoxicology", Wyd. UMCS, Lublin 1999, W-11, 15p. 23. B.K. Głód, C. Kowalski, Wolne rodniki i stres oksydacyjny, in XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Postępy w Technologii Tłuszczów Roślinnych (XIII International Scientific Conference: Progress in Technology of Vegetable Fats), Wyd. IPMiT Warszawa 2005, pp B.K. Głód, C. Kowalski, Metody oznaczania stresu oksydacyjnego i całkowitego potencjału antyoksydacyjnego oraz ich zastosowanie w badaniach biomedycznych, in XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Postępy w Technologii Tłuszczów Roślinnych (XIII International Scientific Conference: Progress in Technology of Vegetable Fats), Wyd. IPMiT Warszawa 2005, pp

10 25. B.K. Głód, C. Kowalski, Indirect Detection in Ion Exclusion Chromatography, The XXIX th Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Annex(2005) M. Asztemborska, K. Kaczmarski, E. Zbaraża, T. Kowalska, B.K. Głód, Vacant Reversed Phase High Performance Liquid Chromatography (vrp-hplc), The XXIX th Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Annex(2005) B.K. Głód, E. Olszewska, Free Radicals, Total Antioxidant Potential and Their Analysis Using High Performance Liquid Chromatography, The Jubilee XXX th Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Annex(2006) K. Pypowski, B.K. Głód, I. Uszyńska, N. Erchak, Application of SEC and RP-HPLC to the Investigation Mechanism of Hydrogermylation Reaction Producing Tribenzylgermanyl Derivatives, The Jubilee XXX th Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Annex(2006) P. Piszcz, K. Czajka, J. Czajka, B.K. Głód, Total Antioxidant Potential Measurements Using RP-HPLC with Fluorescence Detection, The XXXI st Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Annex(2007) P. Piszcz, M. Suszek, S. Grześkiewicz, B.K. Głód, Analysis of PAH s in Food Using Improved GC/MS and RP-HPLC Assays: Influence of Temperature on Selectivity, The XXXI st Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Annex(2007) P. Piszcz, L. Świątek, K. Pypowski, N. Erchak, B.K. Głód, Investigation of the Hydrogermylation Reaction Mechyanism Using Different HPLC Systems, The XXXI st Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Annex(2007) T. Zieliński, A. Drabik, W. Pakszys, P. Piszcz, B.K. Głód, Can Tremor and L-dopa, Using ED-HPLC, Measurements be Used in the Parkinson Diagnosis? The XXXI st Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Annex(2007) Reviews: 33. B.K. Głód, Mechanizmy powstawania potencjału i prądu przepływu oraz ich zastosowania; Mechanism of Streaming Potential and streaming Current and Their Application, Wiad. Chem., 37(1983) B.K. Głód, Retention Mechanism of Ion-Exclusion Chromatography, Chem. Anal. (Warsaw), 39(1994) B.K. Głód, Principles and Applications of Ion Exclusion Chromatography, Acta Chromatogr., 7(1997) B.K. Głód, Ion Exclusion Chromatography: Parameters Influencing Retention, Neurochem. Res., 22(1997) B.K. Głód, G.A. Czapski, P.R. Haddad, Application of high-performance liquid chromatography to the investigation of free radical reactions in biological systems, TRAC, Trends Anal. Chem., 19(2000)

11 38. B.K. Głód, Chromatografia Wykluczania Jonowego. Mechanizm Retencji, Przykłady Praktycznego Zastosowania. Ion Exclusion Chromatography: Retention Mechanism and Practical Applications, Wiad. Chem., 57(2003) T. Kulawik, R. Gil, P. Grieb, B.K. Głód, Rola wolnych rodników tlenowych w patogenezie miażdżycy oraz antyutleniaczy w leczeniu choroby wieńcowej (Free radicals and antioxidants in pathogenesis and treatment of coronary artery disease), Probl. Lek., 41(2002) B.K. Głód, A. Bielejewska, Chromatograficzne metody oznaczania stresu oksydacyjnego oraz całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (Chromatographic assay for measurements of the total oxidative stress and the total antioxidant potential), Farmac. Pol., 49(2003)S21-S B.K. Głód, K. Stańczak, A. Woźniak, W. Pakszys, Fotometryczny pomiar Całkowitego Potencjału Antyoksydacyjnego i jego zastosowanie do badania niektórych ziół i zawartych w nich polifenoli (Photometric assay for the total antioxidant potential measurements: its application in the measurements of phenols in herbs), Farmac. Pol., 49(2003)S26-S B.K. Głód, E. Olszewska, P. Piszcz, Wolne rodniki a stres oksydacyjny (Free Radicals and Oxydative Stress), Tluszcze Jadalne, 3-4(2006) B.K. Głód, E. Olszewska, P. Piszcz, Całkowity potencjał antyoksydacyjny: jego oznaczanie oraz zastosowanie w badaniach biomedycznych (Total Antioxidant Potential: Its Meaning and Application in Biological Testing), Tluszcze Jadalne, 3-4(2006) Articles in encyclopedias: 44. B.K. Głód, Wielka Encyklopedia PWN, tom 23, dział: Chemia Ogólna i Fizyczna, Hasła: rodnik; rodnikowa reakcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Original papers: 45. W. Kemula, B.K. Głód, W. Kutner, Electrokinetic Detection in Reversed Phase High Performance Liquid Chromatography. Part I. Volatile Fatty Acids, J. Liquid Chromatogr., 6(1983) W. Kemula, B.K. Głód, W. Kutner, Electrokinetic Detection in Reversed Phase High Performance Liquid Chromatography. Part II. Quaternary Ammonium Ion-Pairs, J. Liquid Chromatogr., 6(1983) B.K. Głód, W. Kemula, Electrokinetic Detection of Lauric, Myristic, Stearic and Arachidic Acids Separated by Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography, J. Chromatogr., 321(1985) Merck Analytical HPLC Application Note 1086: Electrokinetic detection of lauric [dodecanoic], myristic, stearic and arachidic [eicosanoic] acids separated by reversed-phase high-performance liquid chromatography. 48. B.K. Głód, W. Kemula, Improved Model of Hanging Mercury Drop Electrode, Chem. Anal. (Warsaw), 30(1985) Merck Analytical HPLC Application Note 563: Electrokinetic detection of propionic, butyric and valeric [pentanoic]acids in normal-phase high-performance liquid chromatography.

12 49. B.K. Głód, W. Kemula, Separation Mechanism and Determination of Acidic Compounds by Ion-Exclusion Liquid Chromatography with Electrokinetic Detection, J. Chromatogr., 366(1986) B.K. Głód, W. Kemula, Electrokinetic Detection of Carboxylic Acids in Various Chromatographic Separation Systems, Nauch. apparat., 1(1986) B.K. Głód, W. Kemula, Influence of the Experimental Conditions on the Performance of the Electrokinetic Detector, J. Electroanal. Chem., 226(1987) B.K. Głód, W. Kemula, Electrokinetic Detection of Propionic, Butyric and Valeric Acids in Normal Phase High Performance Liquid Chromatography, Chem. Anal. (Warsaw), 13(1987) B.K. Głód, A.K. Piasecki, J. Stafiej, Numerical Simulation of the Chromatographic Column Performance in Ion Exclusion Chromatography, J. Chromatogr., 457(1988) B.K. Głód, A. Bylina, K. Leśniak, K. Pohorecki, A Microcolumn Liquid Chromatograph, Pol. Tech. Rev., 3(1990) B.K. Głód, An Electrokinetic Detector, Pol. Tech. Rev., 4(1990) B.K. Głód, K. Leśniak, M. Klekowski, G. Cichowska, K. Pohorecki, Microcolumn Liquid Chromatographs, Pol. Tech. Rev., 5(1990) B.K. Głód, J. Klimkowski, A. Krupka, K. Leśniak, M. Klekowski, K. Pohorecki, Mikrokolumnowy chromatograf cieczowy T-333, Pomiary, Automatyka, Kontrola, 3(1991) P.W. Alexander, B.K. Głód, P.R. Haddad, Mixed Potential Response at Metallic Electrodes in Potentiometric Detection for Ion Chromatography, J. Chromatogr., 589(1992) B.K. Głód, P.R. Haddad, P.W. Alexander, Potentiometric Detection of Carbo-xylic Acids and Inorganic Anions in Ion-Exclusion Chromatography Using Camphorsulfonic Acid as Eluent, J. Chromatogr., 589(1992) B.K. Głód, P.R. Haddad, P.W. Alexander, Ion-Exclusion Chromatography Using Mobile Phases Containing ß-cyclodextrin, J. Chromatogr., 595(1992) B.K. Głód, J.W. Stafiej, Model for Mixed Ion Exclusion - Adsorption Retention Mechanism in Ion Exclusion Chromatography, J. Chromatogr., 654(1993) P.R. Haddad, F. Hao, B.K. Głód, Factors Affecting Retention of Basic Solutes in Ion- Exclusion Chromatography Using an Anion-Exchange Column, J. Chromatogr. A, 671(1994) B.K. Głód, P.R. Haddad, P.W. Alexander, Retention Volume of Acidic Compounds in Ion- Exclusion Chromatography, Acta Chromatogr., 3(1994) B.K. Głód, P.W. Alexander, P.R. Haddad, Z.L. Chen, Potentiometric Detection Using a Metallic Copper Electrode in Reversed-Phase and Ion Exclusion Chromatography with Eluents Containing Ion Interaction Reagents, J. Chromatogr. A, 699(1995)31-37.

13 65. B.K. Głód, P.W. Alexander, Z.L. Chen, P.R. Haddad, Thermodynamic Investigation of Sample Retention Mechanism in Ion-Exclusion Chromatography with Inclusion Compound in the Mobile Phase, Anal. Chim. Acta., 306(1995) E. Poboży, B.K. Głód, J. Kaniewska, M. Trojanowicz, Determination of Triorganotin Compounds by Ion Chromatography and Capillary Electrophoresis with Preconcentration Using Solid-Phase Extraction, J. Chromatogr. A, 718(1995) B.K. Głód, E. Poboży, S. Marczak, M. Trojanowicz, Capillary Electrophoresis as a Tool for Speciation Analysis of Heavy Metals, Acta Chromatogr., 6(1996) B.K. Głód, A New Concept of Retention Mechanism in Ion Exclusion Chromatography, Acta Chromatogr., 6(1996) M. Chalimoniuk, B.K. Głód, J. Strosznajder, NMDA Receptor Mediated Nitric Oxide Dependent cgmp Synthesis in Brain Cortex and Hippocampus. Effect of Ischemia on NO Related Biochemical Processes During Reperfusion, Neurol. Neurochir. Pol., 30/supl. 2/(1996) B.K. Głód, G. Perez, A.A.G. Tomlinson, Use of Mordenite Columns in Ion- Exclusion Chromatography, J. Chromatogr. A, 760(1997) B.K. Głód, G. Perez, Retention of Acidic Aromatic Compounds in Ion Exclusion Chromatographic Separations, J. Liquid Chromatogr. & Rel. Technol., 20(1997) W. Maruszak, B.K. Głód, M. Trojanowicz, Some Factors Affecting Retention of Acids in Ion Exclusion Chromatography, Chem. Anal., 42(1997) M. Chalimoniuk, B.K. Głód, J. Strosznajder, Wpływ stymulacji receptora NMDA w hipokampie i korze mózgu na syntezę cgmp zależnego od NO. Procesy biochemiczne tlenku azotu w okresie recyrkulacji po krótkotrwałej ischemii mózgu. Influence of NMDA Receptor Stimulation in Brain Cortex and Hippocampus on NO Dependent cgmp Synthese. Effect of Ischemia on NO Related Biochemical Processes During Reperfusion, Neurol. Neurochir. Pol., 32(1998) Z.L. Chen, B.K. Głód, M.A. Adams, Indirect Photometric Detection of Aliphatic Acids Separated in Ion-exclusion Chromatography Using Aromatic Acids Eluets, J. Chromatogr. A, 818(1998) B.K. Głód, G. Perez, Application of the Small Capacity Cation Exchangers in Ion-Exclusion Chromatography, J. Liquid Chromatogr. & Rel. Technol., 22(1999) B.K. Głód, G. Perez, Adsorption in Ion Exclusion Chromatography. How to control it?, Ann. Chim. (Rome), 89(1999) B.K. Głód, W. Hilgier, J. Albrecht, J. Strosznajder, Improved Analytical Procedure for the Measurements of Selected Biogenic Polyamines by HPLC Following Dabsyl Derivatisation in Brain Tissue, Chem. Anal. (Warsaw), 45(2000) K.L. Ng, B.K. Głód, G.W. Dicinoski, P.R. Haddad, Retention modeling of electrostatic and adsorption effects of aliphatic and aromatic carboxylic acids in ion-exclusion chromatography. II. Calculations of adsorption coefficients in unbuffered eluents, J. Chromatogr. A, 920(2001)41-49.

14 79. B.K. Głód, P. Grieb, Modified Analytical Method for Hydroxyl Radicals Using Spin Trapping and Ion Exclusion Chromatography and its Application for Antioxidative Potential Assay, Chem. Anal. (Warsaw), 47(2002) B.K. Głód, Indirect Detection in Ion-Exclusion Chromatography, Acta Chromatogr., 12(2002) W. Malinka, M. Kaczmarz, B. Filipek, J. Sapa, B. Glod, Preparation of novel derivatives of pyridothiazine-1,1-dioxide and their CNS and antioxidant properties, Farmaco, 57(2002) ChemInform, Vol. 34, Issue: 4, January 28, B.K. Głód, M. Baumann, A theoretical explanation for the retention mechanism of ion exclusion chromatography, J. Sep. Sci., 26(2003) B.K. Głód, K.I. Stańczak, A. Woźniak, W. Pakszys, Determination of Catecholamines and the Total Antioxidant Potential of Blood Plasma by Use of an Improved RPHPLC-ED Assay, Acta Chromatogr., 14(2004) B.K. Głód, J.C. Kowalski, Analysis of Malonyldialdehyde Using Ion Exclusion Chromatography, J. Liquid Chromatogr. & Rel. Technol., 27(2004) B.K. Głód, C. Kowalski, Free radicals and their analysis using high performance liquid chromatography, Pol. J. Food Nutr. Sci., 13 SI2(Special Issue: Immunomodulation a new possibility in prevention of health, A.K. Siwicki, E. Skopińska-Różewska, Eds.)(2004) B.K. Głód, K. Stańczak, A. Woźniak, W. Pakszys, Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania Całkowitego Potencjału Antyoksydacyjnego (Use of High Performance Liquid Chromatography in the determination of Total Antioxidative Potential), Aktualn. Neurolog., 4(2004) C. Kowalski, Z. Roliński, T. Sławik, B.K. Głód, Determination of Norfloxacin in Chicken Tissues by HPLC with Fluorescence Detection, J. Liquid Chromatogr. & Rel. Technol., 28(2005) ; Excerpta Vet., 44(2005) A. Bielejewska, B.K. Głód, RP-HPLC Separation of Acetic and Trifluoroacetic Acids Using Mobile Phase Containing Ion Interaction Reagent and Without Buffer, Chem. Anal. (Warsaw), 50(2005) K. Kaczmarski, M. Mori, B. Głód, T. Kowalska, K. Tanaka, Modeling of ion-exclusion and vacancy ion-exclusion chromatography on a strongly acidic cation-exchange resin in the H + form, Acta Chromatogr., 15(2005) B.K. Głód, P. Grieb, Estimation of Antioxidative Properties of Phenylacetic Acids Using Ion Exclusion Chromatography, Acta Chromatogr., 15(2005) ; CPS: medichem/ ; (Chem. Prepr. Arch. 2004, 4, 26-43). 91. B.K. Głód, K.I. Stańczak, Application of RP-HPLC-ED Assay to Analysis of the Blood of Parkinson s Disease Patients, Acta Chromatogr., 15(2005) B.K. Glód, K. Stanczak, A. Wozniak, A Modified Analytical Method for Total Antioxidant Potential Assay Using RP-HPLC with Electrochemical Detection and Its Application for Proand Antioxidative Properties of Dopamine Measurement, J. Chromatogr. Sci., 43(2005)

15 93. C. Kowalski, M. Pomorska, B.K. Głód, A. Konior, Zastosowanie metody fluorometrycznej do oszacowania całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (Total antioxidant measurement using improved fluorometric assay), Ann. Univer. M. Curie-Skłodowska, sectio DD Medicina Veterinaria, 61(2006) B.K. Głód, K. Kaczmarski, M.H. Baumann, Application of Mass Spectrometry to the Determination of Total Antioxidant Potential, Chem. Anal. (Warsaw), 51(2006) E. Węgrzyn, S. Grześkiewicz, W. Popławska, B.K. Głód, Udoskonalona metoda oznaczania ośmiu kancerogennych WWA w olejach jadalnych przy zastosowaniu RP-HPLC-FLD oraz preparatywnej SEC, Tłuszcze jadalne, 41(2006) M. Mori, H. Itabashi, M.I.H. Helaleh, K. Kaczmarski, B. Głód, T. Kowalska, Q. Xu, M. Ikedo, W. Hu, K. Tanaka, Vacancy ion-exclusion chromatography of inorganic acids on a weakly acidic cation-exchange resin column, J. Chromatogr. A, 1118(2006) M. Sajewicz, H.-E. Hauck, G. Drabik, E. Namysło, B. Głód, T. Kowalska, Tracing Possible Structural Asymmetry of Silica Gel Used for Precoating Thin-Layer Chromatography Plates, JPC - J. Planar. Chromatogr., 19(2006) E. Węgrzyn, S. Grześkiewicz, W. Popławska, B.K. Głód, Modified Analytical Method for Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Using SEC for Sample Preparation and RP-HPLC with Fluorescence Detection. Application to Different Ford Samples, Acta Chromatogr., 17(2006) B.K. Głód, Total Antioxidant Potential Measurement Using Improved Photometric Assay, Tluszcze Jadalne, 3-4(2006) B.K. Głód, A. Konior, Udoskonalona fluorometryczna metoda pomiaru całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (Total Antioxidant Potential Measurement Using Improved Fluorometric Assay), Tluszcze Jadalne, 3-4(2006) K. Kaczmarski, W. Zapała, W. Wanat, M. Mori, B.K. Głód, T. Kowalska, Modeling of ionexclusion and vacancy ion-exclusion chromatography in analytical and concentration overload conditions, J. Chromatogr. Sci., 45(2007) B.K. Głód, E. Węgrzyn, S. Grześkiewicz, W. Popławska, Validation and Estimation of Uncertainty for the Determination of PAHs Using RP-HPLC with Fluorescence Detection and SEC for Sample Preparation, Tłuszcze jadalne, 42(2007) P. Piszcz, M. Suszek, S. Grześkiewicz, B.K. Głód, Analysis of PAH s in Food UsingImproved GC/MS and RP-HPLC Assays: Influence of Temperature on Selectivity, Tl. jad., 42(2007) M. Asztemborska, B.K. Głód, Vacant Reversed Phase High Performance Liquid Chromatography (vvrp-hplc): Separation of Fatty Acids, Tl. jad., 42(2007) Conference Abstracts: 105.M. Rewekant, W. Pakszys, A. Drabik, P. Grieb, B. Głód, Postępy w leczeniu farmakologicznym choroby Parkinsona (Progress in the pharmacological treatment of the Parkinson disease), Aktualn. Neurolog., 3(2003)64.

16 106.A. Drabik, B.K. Głód, W. Pakszys, Profil dzienny stężenia L-Dopy u pacjentów leczonych różnymi postaciami farmaceutycznymi L-Dopy (Circadian profile of L-Dopa level in patients treated with different pharmaceutical forms of L-Dopa), Aktualn. Neurolog., 3(2003) B.K. Głód, K. Stańczak, A. Woźniak, W. Pakszys, A. Walendzik, Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania Całkowitego Potencjału Antyoksydacyjnego (Application of high efficiency liquid chromatography (HELC) in the assessment of Total Antioxidative Potential), Aktualn. Neurolog., 3(2003) A. Bielejewska, B.K. Głód, Niby takie same, a jednak inne, czyli o enancjomerach i ich roli w chorobie Parkinsona (Quite similar and yet different: enantiomers and their role in Parkinson disease), Aktualn. Neurolog., 3(2003) B.K. Głód, A. Woźniak, K. Stańczak, Pomiar Całkowitego Potencjału Antyoksydacyjnego pacjentów z chorobą Parkinsona (Measurement of Total Antioxidative Potential of patients with Parkinson disease), Aktualn. Neurolog., 3(2003) R. Gil, B.K. Głód, P. Grieb, T. Kulawik, A. Woźniak, Changes of the total antioxidant potential in blood serum of acute myocardial infarction patients treated by fibrynolysis or angioplasty, J. Vascular Res., 41/S2(2004) A. Gomuła, W. Pakszys, B. Głód, Neurobiologia procesów starzenia w chorobie Parkinsona, Gerentol. Pol., 12(2004) C. Kowalski, B.K. Głód, A. Konior, A. Stafiej, M. Pomorska, Total Antioxidant Potential Measurement Using Improved Fluorometric Assay, Medycyna Wet., 61S(2005)41. Electronic Publications: 113.E. Węgrzyn, S. Grześkiewicz, W. Popławska, B.K. Głód, Modified Analytical Assay for PAH Using RP-HPLC with Fluorescence Detection and SEC for Sample Preparation and its Application for Different Food Sampels; Scientific Programme of the International Workshop "Foods to Dye for - Contaminants - sampling, analysis, legal limits" 6 th and 7 th November 2006 Cyprus; (http://www.aoaceurope.com/posters.htm ). 114.B.K. Głód, E. Olszewska, RP-HPLC-ED measurements of the total antioxidant potential: Comparison to the standard photometric method; Scientific Programme of the International Workshop "Foods to Dye for - Contaminants - sampling, analysis, legal limits" 6 th and 7 th November 2006 Cyprus; (http://www.aoaceurope.com/posters.htm). 115.B.K. Głód, K.I. Stańczak, A. Woźniak, A. Walendzik, W. Pakszys, Determination of Catecholamines and Total Antioxidant Potential of Blood Plasma by Use of an Improved RPHPLC-ED Assay, CPS: analchem/ ; (Chem. Prepr. Arch. 2003, 6, ). 116.B.K. Głód, P. Grieb, Estimation of Antioxidative Properties of Phenylacetic Acids Using Ion Exclusion Chromatography, CPS: medichem/ ; (Chem. Prepr. Arch. 2004, 4, 26-43).

17 CONFERENCE PRESENTATIONS 1. B.K. Głód, W. Kemula, Electrokinetic Detection of Fatty Acids Separated by Reversed Phase High Performance Liquid Chromatography, Fifth European Conference on Analytical Chemistry "Euroanalysis V", Kraków, August B.K. Głód, W. Kemula, Electrokinetic Detection of Carboxylic Acids in Various Chromatographic Separation Systems, Budapest Chromatography Symposium, The 5th American-Eastern European Symposium on Liquid Chromatography, Budapest, June B.K. Głód, W. Kemula, Electrokinetic Detection in Ion-Exclusion High Performance Liquid Chromatography, 9th International Symposium on Column Liquid Chromatography, Edinburgh, July B.K. Głód, W. Kemula, Electrokinetic Detection in Ion-Exclusion High Performance Liquid Chromatography, V Danube Symposium on Chromatography, Yalta, November B.K. Głód, W. Kemula, Zastosowanie elektrokinetycznej detekcji w wysokosprawnej chromatografii cieczowej, II Krajowe Sympozjum Postępy Chromatografii i Innych Metod Rozdzielania, Lublin września B.K. Głód, Electrokinetic Detection of Acids in High Performance Liquid Chromatography, New Advances in Liquid Chromatography, the 6th Annual American-Eastern European Colloquium and Symposium on Liquid Chromatography, Balatonszeplak September K. Leśniak, A. Bylina, J. Żukowski, B.K. Głód, Mikrokolumnowy chromatograf cieczowy. Zastosowania oraz badania efektów pozakolumnowych, III Ogólnopolska Konferencja Chromatograficzna, Jachranka maj K. Leśniak, A. Bylina, J. Żukowski, B.K. Głód, Budowa i zastosowanie mikrokolumnowego chromatografu cieczowego, I Ogólnopolskie Seminarium Chromatograficzne Nauka - Przemysł, Aktualne zastosowania chromatografii, Lublin 23 czerwiec B.K. Głód, A. Piasecki, J. Stafiej, Numerical Simulation of the Chromatographic Column Performance in Ion Exclusion HPLC, Budapest Chromatography Conference, the 7th Annual American-Eastern European Colloquium and Conference on Liquid Chromatography, Budapest, July B.K. Głód, A.K. Piasecki, Distribution Coefficient of Acidic Compounds in Ion-Exclusion High-Performance Liquid Chromatography, EUROANALYSIS VI, Paris September B.K. Głód, The Influence of Experimental Conditions on Performance of Electrokinetic Detection, 6th Danube Symposium on Chromatography, Varna - Golden Sands, October 12-17, B.K. Głód, K. Leśniak, K. Pohorecki, Automatyczny mikrokolumnowy chromatograf cieczowy, XII Seminarium Naukowe - Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych, Katowice 9-10 czerwiec B.K. Głód, K. Leśniak, K. Pohorecki, Automatic Microcolumn High Performance Liquid Chromatograph, Advances in Liquid Chromatography - the 8th Annual American-Eastern European Colloquium and Symposium on Liquid Chromatography, Szeged, September 3-6, B.K. Głód, J. Stafiej, A.K. Piasecki, Numerical Simulation of the Chromatographic Column Performance in Ion Exclusion Chromatography, 17th International Symposium on Chromatography, Wien September 25-30, B.K. Głód, D. Sybilska, Separation Mechanism of Aromatic Compounds Involving Inclusion Complex Formation in the Mobile Phase of Liquid Chromatography, 3-rd International Seminar "Inclusion Compounds", Nowosybirsk August B.K. Głód, K. Leśniak, K. Pohorecki, M. Klekowski, Microcolumn High Performance Liquid chromatograph, 7th Danube Symposium on Chromatography and Analytiktreffen 989, Leipzig August B.K. Głód, K. Leśniak, K. Pohorecki, M. Klekowski, Automated Microcolumn Liquid Chromatograph, IV Ogólnopolska Konferencja Chromatograficzna, Lublin, wrzesień B.K. Głód, Mikrosaulen Hochleistungsflussigkeit-Chromatograph, III. Internationale wissen-schaftliche Konferenz mit Ausstellung "Wissenschaftlicher Geratebau und Automatisierung wissenschaftlicher Forschungsarbeiten", NAUCPRIBOR RGW - 89, Berlin September B.K. Głód, K. Leśniak, K. Pohorecki, Automatyczny mikrokolumnowy chromatograf cieczowy - zastosowanie w analizie związków organicznych, XIV Seminarium naukowe nt. Chromatograficzne metody badania związków organicznych, Katowice 7,8 czerwiec B.K. Głód, R. Nowakowski, Numerical Simulation of the Chromatographic Column Performance in Ion-Exclusion/Adsorption Chromatography, III Ogólnopolskie Seminarium Chromatograficzne Nauka - Przemysł (Analiza biochemiczna, kliniczna i w ochronie środowiska - przygotowanie próbek), Lublin, 5-7 wrzesień B.K. Głód, P.R. Haddad, P.W. Alexander, Determination of Inclusion Constants of Aromatic Carboxylic Acids by Ion-Exclusion Chromatography Using Mobile Phase Containing ß-cyclodextrin, 11th Australian Symposium on Analytical Chemistry, Hobart, 8-12 July B.K. Głód, P.R. Haddad, P.W. Alexander, Theoretical Description of Retention Volumes of Acidic Compounds in Ion-Exclusion Chromatography, 11th Australian Symposium on Analytical Chemistry, Hobart, 8-12 July P.W. Alexander, B.K. Głód, P.R. Haddad, Mixed Potential Response at Metallic Electrodes in Ion Chromatographic Detection, 11th Australian Symposium on Analytical Chemistry, Hobart, 8-12 July P.W. Alexander, B.K. Głód, P.R. Haddad, Mixed Potential Response at Metallic Electrodes in Ion Chromatographic Detection, Chem-Expo (UNSW-School Research Day), Kensington, 24 September F. Hao, P.R. Haddad, B.K. Głód, Mechanism of Retention of Basic Compounds in Ion Exclusion Chromatography Using an Anion Exchange Resin, Chem-Expo (UNSW-School Research Day), Kensington, 24 September P.W. Alexander, P.R. Haddad, B.K. Głód, Potentiometric Detection in Ion Chromatography Using Mixed Potential Response at Metallic Electrodes, International Ion Chromatography Symposium 1991, Denver, 6-9 October 1991.

18 27. B.K. Głód, P.R. Haddad, P.W. Alexander, Determination of Inclusion Constants of Aromatic Carboxylic Acids by Ion-Exclusion Chromatography Using Mobile Phase Containing ß-cyclodextrin, International Ion Chromatography Symposium 1991, Denver, 6-9 October B.K. Głód, P.R. Haddad, P.W. Alexander, Theoretical Description of Retention Volumes of Acidic Compounds in Ion-Exclusion Chromatography, International Ion Chromatography Symposium 1991, Denver, 6-9 October B.K. Głód, P.R. Haddad, P.W. Alexander, Wyznaczanie stałych trwałości inkluzji aromatycznych kwasów karboksylowych metodą chromatografii jonowo-wykluczającej z ß-cyklodekstryną zawartą w fazie ruchomej, XVI Seminarium Naukowe nt. Chromatograficzne metody badania związków organicznych, Katowice 4 i 5 czerwca B.K. Głód, P.R. Haddad, P.W. Alexander, Teoretyczny opis retencji związków kwasowych rozdzielonych metodą chromatografii jonowowykluczającej, XVI Seminarium Naukowe nt. Chromatograficzne metody badania związków organicznych, Katowice 4 i 5 czerwca B.K. Głód, F. Hao, P.R. Haddad, Mechanizm retencji związków zasadowych w chromatografii jonowo-wykluczającej, XVI Seminarium Naukowe nt. Chromatograficzne metody badania związków organicznych, Katowice 4 i 5 czerwca B.K. Głód, P.W. Alexander, P.R. Haddad, Mixed Potential Response at Metallic Electrodes in Ion Chromatographic Detection, V Ogólnopolskie Seminarium Chromatograficzne Nauka - Przemysł nt. Analiza śladowa i przygotowanie próbek w ochronie środowiska, Lublin 2-4 września B.K. Głód, P.W. Alexander, P.R. Haddad, Potentiometric Detection of Carboxylic Acids and Inorganic Anions in Ion-Exclusion Chromatography and Its Application to Wine Analysis, V Ogólnopolskie Seminarium Chromatograficzne Nauka - Przemysł nt. Analiza śladowa i przygotowanie próbek w ochronie środowiska, Lublin 2-4 września P.R. Haddad, B.K. Głód, P.W. Alexander, Potentiometric Detection of Carboxylic Acids and Inorganic Anions in Ion-Exclusion Chromatography and Its Application to Wine Analysis, International Ion Chromatography Symposium 1992, Linz, September 21-24, B.K. Głód, J.W. Stafiej, Model for Mixed Ion Exclusion - Adsorption Retention Mechanism in Ion Exclusion Chromatography, International Ion Chromatography Symposium 1992, Linz, September 21-24, B.K. Głód, J.W. Stafiej, Model for Mixed Ion Exclusion - Adsorption Retention Mechanism in Ion Exclusion Chromatography, XVII Seminarium Naukowe nt. "Chromatograficzne metody badania związków organicznych, Katowice, 3 i 4 czerwca B.K. Głód, Numerical Simulation of the Silica Coluumn Performance Used in Ion Exclusion Chromatographic Mode, 9th Danube Symposium on Chromatography, Budapest, August 23-27, B.K. Głód, Retention Mechanism of Ion-Exclusion Chromatography, XVIII Seminarium Naukowe nt.: Chromatograficzne metody badania związków organicznych, Katowice, 9 i 10 czerwca 1994r. 39. E. Poboży, B.K. Głód, J. Kaniewska, M. Trojanowicz, Ion Chromatography and Capillary Electrophoresis of Organotin Compounds with Preconcentration Using Solid-Phase Extraction, XVIII Seminarium Naukowe nt.: Chromatograficzne metody badania związków organicznych, Katowice, 9 i 10 czerwca 1994r. 40. B.K. Głód, Retention Mechanism in Ion-Exclusion Chromatography, 20th International Symposium on Chromatography, Bournemouth, June 19-24, B.K. Głód, Retention Mechanism in Ion-Exclusion Chromatography, International Ion Chromatography Symposium 1994, Turin, September E. Poboży, B.K. Głód, J. Kaniewska, M. Trojanowicz, Ion Chromatography and Capillary Electrophoresis of Organotin Compounds with Preconcentration Using Solid-Phase Extraction, International Ion Chromatography Symposium 1994, Turin, September B.K. Głód, Analiza pestycydów metodą HPLC z zastosowaniem aparatury firmy Varian, XIX Seminarium Naukowe nt.: Chromatograficzne metody badania związków organicznych, Katowice, 9 i 10 czerwca 1995r. 44. B.K. Głód, Mechanism of the Retention Control by -Cyclodextrin in Ion Exclusion Chromatography, XIX Seminarium Naukowe nt.: Chromatograficzne metody badania związków organicznych, Katowice, 9 i 10 czerwca 1995r. 45. B.K. Głód, W. Maruszak, New Concept of Retention Mechanism in Ion Exclusion Chromatography, V Polska Konferencja Chemii Analitycznej - Analityka w Służbie Człowieka i Środowiska, Gdańsk, 3-9 września B.K. Głód, Mechanism of the Retention Control by -cyclodextrin in Ion-Exclusion Chromatography, V Ogolnopolska Konferencja Chromatograficzna, XX Seminarium Naukowe nt.: Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych, Katowice-Szczyrk, VI B.K. Głód, G.A. Czapski, Zastosowanie Chromatografii Wykluczania Jonowego do Badania Reakcji Wolnorodnikowych w Układach Biologicznych, XXIII Sympozjum Naukowe nt. Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych, Katowice-Szczyrk 9-11 czerwca B.K. Głód, P. Grieb, Application of Ion Exclusion Chromatography to the Investigation of Free Radical Reactions in Biological Systems, BCEIA 2001, The Ninth International Beijing Conference and Exhibition on Instrumental Analysis, Beijing, October 17-20, B.K. Głód, M. Janisz, T. Kulawik, M. Dąbrowski, P. Grieb, Improved Spectrophotometric Assay for Total Peroxyl Radical Antioxidant Potential (TRAP) and its Applications for Chemical and Biological Samples, BCEIA 2001, The Ninth International Beijing Conference and Exhibition on Instrumental Analysis, Beijing, October 17-20, B.K. Głód, P. Grieb, Retention Modeling of Electrostatic and Adsorption Effects of Aromatic Carboxylic Acids in Ion Exclusion Chromatography: Analysis of Malondialdehyde, PITTCON, 53 rd annual Pittsburgh Conference and Exposition on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, New Orleans, March 17-22, B.K. Głód, P. Grieb, Comparison of a Chromatographic Assay of Hydroxyl Radicals Trapping Potential and a Photometric Assay of Peroxyl Radicals Trapping Potential, PITTCON, 53 rd annual Pittsburgh Conference and Exposition on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, New Orleans, March 17-22, 2002.

19 52. B.K. Głód, Technika pomiaru TRAP jako metoda oceny biodostępności antyoksydantów, II Sympozjum Naukowe na temat: Naturalne Antyoksydanty w Farmacji i Medycynie, Warszawa B.K. Głód, W. Kemula, Elektrokinetyczna detekcja w wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Sympozjum z okazji 100 rocznicy urodzin prof. Wiktora Kemuli, Warszawa, 10 Maj, W. Malinka, B. Głód, Antioxidant Properties of Some Pyrido-1,2-thiazines, The Third Multidisciplinary Conference on Drug Research, Piła, Maj 13-16, B.K. Głód, T. Kulawik, P. Grieb, Zastosowanie chromatografii wykluczania jonowego do badania reakcji wolnorodnikowych w układach biologicznych. Application of Ion Exclusion Chromatography to the Investigation of Free Radical Reactions in Biological Systems, XXVI Seminarium Naukowe nt.: Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych, Katowice-Szczyrk, 4-7 VI 2002, p A. Kwaterczak, A. Bielejewska, B. Głód, Studies on the retention of cyclodextrin sand their derivatives in HPLC systems, 8 th International Symposium on Separation Sciences Advance in separation sciences on the day before the 100 years anniversary of chromatography discover, Toruń, 8-12 September, A. Drabik, W.S. Gumułka, K.I. Stańczak, A. Woźniak, J. Walczak, A. Stafiej, B.K. Głód, T. Zieliński, W. Pakszys, Monitorowanie klinimetryczne (farmakodynamicznie i farmakokinetycznie) leczenie substytucyjne choroby Parkinsona z zastosowaniem L-DOPA, VI Konferencja Neurochemiczna Molekularne podstawy patologii i terapii schorzeń neurologicznych, Warszawa, 22 November A. Drabik, W. Pakszys, T. Zieliński, B.K. Głód, Application of the Reversed Phase HPLC with Electrochemical Detection to the Analysis of Catechol Amines in the Blood Plasma of the Parkinsonian Patients, The XXVII th Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice-Szczyrk, June 4 th 6 th, A. Walendzik, K. Stańczak, A. Woźniak, W. Pakszys, B.K. Głód, RP-HPLC-ED Measurements of the Total Antioxidant Potential, The XXVII th Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice-Szczyrk, June 4 th 6 th, A. Bielejewska, K. Wierzchucka, B.K. Głód, Application of the Mobile Phases Containing Ion-Interaction Reagents, Without Buffer, in Reversed-Phase and Ion-Exclusion HPLC, The XXVII th Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice-Szczyrk, June 4 th 6 th, A. Bielejewska, B.K. Głód, Separation of Acetic and Trifluoroacetic Acids on RP-HPLC Using Mobile Phase Containing Ion Interaction Reagent Without Buffer, Advances in Chromatography and Eletrophoresis Conferentia Chemometria 2003, Budapest Oct K. Stańczak, A. Woźniak, T. Zieliński, W. Pakszys, B.K. Głód, Indirect Detection in Ion Exclusion Chromatography, Advances in Chromatography and Eletrophoresis Conferentia Chemometria 2003, Budapest Oct A. Woźniak, K. Stańczak, W. Pakszys, B.K. Głód, RP-HPLC-ED measurements of the total antioxidant potential: Evaluation of pro- and antioxidant properties of dopamine, Advances in Chromatography and Eletrophoresis Conferentia Chemometria 2003, Budapest Oct A. Gomuła, W. Pakszys, B. Głód, Neurobiologia procesów starzenia w chorobie Parkinsona, II Ogólnopolskie Sympozjum Neurobiologia procesu starzenia się, Warszawa W. Pakszys, D. Kadzielawa, J. Kotowicz, W. Kulinski, B. Glod, P. Grieb, Extrapyramidal disorders Clinimetrics in monitoring diagnosis and treatment of Parkinson s disease - multicentre study, 13 th Meeting of the European Neurological Society, Istanbul June 14-18, B.K. Głód, T. Zieliński, A theoretical explanation for the retention mechanism of ion exclusion chromatography, The XXVIII th Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice-Szczyrk, June 7 th 9 th, K. Stańczak, W. Pakszys, B.K. Głód, T. Zieliński, RP-HPLC-ED measurements of the total antioxidant potential as well as daily distribution of catecholamines in the blood plasma of the parkinsonian patients, The XXVIII th Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice-Szczyrk, June 7 th 9 th, M. Sajewicz, B.K. Głód, B. Paluch, Thin layer chromatography applied to antioxidant study, The XXVIII th Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice-Szczyrk, June 7 th 9 th, K.I. Stańczak, B.K. Głód, A. Woźniak, W. Pakszys, P. Grieb, Całkowity Potencjał Antyoksydacyjny surowicy krwi pacjentów z chorobą Parkinsona, VII Konferencja Neurochemiczna Molekularne podstawy patologii i terapii schorzeń neurologicznych, Warszawa, 26 November J.A. Walczak, K.I. Stańczak, B.K. Głód, A. Stafiej, A. Woźniak, J.S. Keller, W. Pakszys, J. Łazarewicz, P. Grieb, Profil dziennego stężenia lewodopy i dużych obojętnych aminokwasów w surowicy krwi osób z chorobą Parkinsona leczonych substytucyjnie lewodopą, VII Konferencja Neurochemiczna Molekularne podstawy patologii i terapii schorzeń neurologicznych, Warszawa, 26 November M. Asztemborska, K. Kaczmarski, E. Zbaraża, T. Kowalska, B.K. Głód, Vacant reversed phase high performance liquid chromatography (vrp-hplc), The XXIX th Symposium: Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice Szczyrk June 8 th 10 th B.K. Głód, C. Kowalski, Indirect detection in ion exclusion chromatography, The XXIX th Symposium: Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice Szczyrk June 8 th 10 th C. Kowalski, B.K. Głód, A. Konior, A. Stafiej, M. Pomorska, Total Antioxidant Potential Measurement Using Improved Fluorometric Assay, Międzynarodowa Konferencja nt.: Znaczenie mechanizmów patogenetycznych w terapii i profilaktyce chorób. Lublin września C. Kowalski, B. Łebkowska, B.K. Głód, Probiotyki jako alternatywa terapii antybiotykowej w aspekcie ochrony zdrowia, Śląskie Dni Medycyne Pracy, Wisła C. Kowalski, B. Łebkowska, M. Pomorska, B.K. Głód, Probiotics an alternative for antibiotics?, The Fifth Multidisciplinary Conference on Drug Research, Darłówko Wschodnie May B.K. Głód, E. Olszewska, Free radicals, total antioxidant potential and their analysis using high performance liquid chromatography, The Jubilee XXX th Symposium: Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice Szczyrk June 12 th 14 th 2006.

20 77. K. Pypowski, B.K. Głód, I. Uszyńska, N. Erchak, Application of SEC and RP-HPLC to the investigation mechanism of hydrogermylation reaction producing tribenzylgermanyl derivatives, The Jubilee XXX th Symposium: Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice Szczyrk June 12 th 14 th E. Węgrzyn, S. Grześkiewicz, W. Popławska, B.K. Głód, Modified Analytical Method for polycyclic aromatic hydrocarbons using RP-HPLC with fluorescence detection and GPC for sample preparation and its application for different food samples, The Jubilee XXX th Symposium: Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice Szczyrk June 12 th 14 th T. Zieliński, A. Drabik, W. Pakszys, Głód, Application of HPLC to the investigation of chronic oral levodopa/carbidopa therapy on patients with Parkinson s disease, The Jubilee XXX th Symposium: Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice Szczyrk June 12 th 14 th B.K. Głód, E. Olszewska, RP-HPLC-ED Measurements of the Total Antioxidant Potential: Comparison to the Standard Photometric method, AOAC Europe Section: International Workshop Foods to Dye for Contaminants Sampling, analysis, legal limits, Limassol, Cyprus 6 th 7 th November E. Węgrzyn, S. Grześkiewicz, W. Popławska, B.K. Głód, Modified Analytical Method for Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Using RP-HPLC with Fluorescence Detection and GPC for Sample Preparation and its Application for Different Food Samples, AOAC Europe Section: International Workshop Foods to Dye for Contaminants Sampling, analysis, legal limits, Limassol, Cyprus 6 th 7 th November P. Piszcz, K. Czajka, J. Czajka, B.K. Głód, Total Antioxidant Potential Measurements Using RP-HPLC with Fluorescence Detection, The XXX st Symposium: Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice Szczyrk June 4 th 6 th P. Piszcz, M. Suszek, S. Grześkiewicz, B.K. Głód, Analysis of PAH s in Food Using Improved GC/MS and RP-HPLC Assays: Influence of Temperature on Selectivity, The XXX st Symposium: Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice Szczyrk June 4 th 6 th P. Piszcz, L. Świątek, K. Pypowski, N. Erchak, B.K. Głód, Investigation of the Hydrogermylation Reaction Mechyanism Using Different HPLC Systems, The XXX st Symposium: Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice Szczyrk June 4 th 6 th T. Zieliński, A. Drabik, W. Pakszys, P. Piszcz, B.K. Głód, Can Tremor and L-dopa, Using ED-HPLC, Measurements be Used in the Parkinson Diagnosis? The XXX st Symposium: Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice Szczyrk June 4 th 6 th A. Beta, B.K. Głód, P. Piszcz, Oznaczanie całkowitego potencjału antyoksydacyjnego za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Wiosenny Zjazd Sekcji Studenckiej PTChem Sulejów P. Piszcz, A. Beta, I. Kiersztyn, B.K. Głód, A New Analytical Method for the Total Antioxidant Assay Using RP-HPLC with Fluorescence Detection and Its Application for Antioxidative Properties of Some Herbal and Food Products, The 33rd International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques HPLC2008, Kyoto December 2-5, P. Piszcz, A. Beta, I. Kiersztyn, J. Ławecka, A. Rykowski, B.K. Głód, The Chromatographic Investigation of the Physicochemical Properties and Stabilities of Newly Synthesized Bi-1,2,4-triazines, The 33rd International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques HPLC2008, Kyoto December 2-5, Meeting Abstracts in Scientific Journals 89. M. Rewekant, W. Pakszys, A. Drabik, P. Grieb, B. Głód, Postępy w leczeniu farmakologicznym choroby Parkinsona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Postępy w rozpoznawaniu i monitorowanym klinimetrycznie leczeniu choroby Parkinsona i parkinsonizmu, Warszawa, 28 marca 2003, Aktualn. Neurolog., 3(2003) A. Drabik, B.K. Głód, W. Pakszys, Profil dzienny stężenia L-Dopy u pacjentów leczonych różnymi postaciami farmaceutycznymi L-Dopy, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Postępy w rozpoznawaniu i monitorowanym klinimetrycznie leczeniu choroby Parkinsona i parkinsonizmu, Warszawa, 28 marca 2003, Aktualn. Neurolog., 3(2003) B.K. Głód, K. Stańczak, A. Woźniak, W. Pakszys, A. Walendzik, Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania Całkowitego Potencjału Antyoksydacyjnego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Postępy w rozpoznawaniu i monitorowanym klinimetrycznie leczeniu choroby Parkinsona i parkinsonizmu, Warszawa, 28 marca 2003, Aktualn. Neurolog., 3(2003) A. Bielejewska, B.K. Głód, Niby takie same, a jednak inne, czyli o enancjomerach i ich roli w chorobie Parkinsona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Postępy w rozpoznawaniu i monitorowanym klinimetrycznie leczeniu choroby Parkinsona i parkinsonizmu, Warszawa, 28 marca 2003, Aktualn. Neurolog., 3(2003) B.K. Głód, A. Woźniak, K. Stańczak, Pomiar Całkowitego Potencjału Antyoksydacyjnego pacjentów z chorobą Parkinsona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Postępy w rozpoznawaniu i monitorowanym klinimetrycznie leczeniu choroby Parkinsona i parkinsonizmu, Warszawa, 28 marca 2003, Aktualn. Neurolog., 3(2003) R. Gil, B.K. Głód, P. Grieb, T. Kulawik, A. Woźniak, Changes of the total antioxidant potential in blood serum of acute myocardial infarction patients treated by fibrynolysis or angioplasty,23 rd European Conference on Microcirculation: Microcirculation and Vascular Biology: a Basic Research and a Reason for Life, Lisbon, September 8-11, 2004, J. Vascular Res., 41/S2(2004) C. Kowalski, B.K. Głód, A. Konior, A. Stafiej, M. Pomorska, Total Antioxidant Potential Measurement Using Improved Fluorometric Assay, Medycyna Wet., 61S(2005)41.

ANNEX II PUBLICATIONS BY AUTHORS FROM THE DEPARTMENT OF ANALYTICAL CHEMISTRY (PROPOSED CEEAM), THE CHEMICAL FACULTY, TECHNICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

ANNEX II PUBLICATIONS BY AUTHORS FROM THE DEPARTMENT OF ANALYTICAL CHEMISTRY (PROPOSED CEEAM), THE CHEMICAL FACULTY, TECHNICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK ANNEX II PUBLICATIONS BY AUTHORS FROM THE DEPARTMENT OF ANALYTICAL CHEMISTRY (PROPOSED CEEAM), THE CHEMICAL FACULTY, TECHNICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK 1995-2001. In section I, listed are papers published

Bardziej szczegółowo

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Warsaw Poland 2013 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics

Bardziej szczegółowo

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2010 and 2011

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2010 and 2011 JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT General information for years 2010 and 2011 1 CONTENTS Introduction 3 Research groups and laboratories

Bardziej szczegółowo

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2012 and 2013

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2012 and 2013 JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT General information for years 2012 and 2013 Contents Introduction 3 Research groups and laboratories

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC, RESEARCH, EDUCATION AND ORGANIZATIONAL ACHIEVEMENTS

SCIENTIFIC, RESEARCH, EDUCATION AND ORGANIZATIONAL ACHIEVEMENTS SCIENTIFIC, RESEARCH, EDUCATION AND ORGANIZATIONAL ACHIEVEMENTS PROF. DR. D.SC. ENG. M.D. HALINA PODBIELSKA PROF. N. TECH. DR HAB. N. FIZ. INŻ. LEK. MED Bio-Optics Group, Institute of Biomedical Engineering

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS

INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS FACULTY OF PHYSICS WARSAW UNIVERSITY REPORT 2003-2004 Warsaw 2005 Director: E-mail: Deputy director: E-mail: Deputy director: E-mail: Prof. dr hab. Andrzej Twardowski

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 Tom 3 Zeszyt 4 JUSTYNA GROMADZKA,

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS

INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS ANNUAL REPORT 2003 2 Edited by Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska Institute Offices: Research Affairs Building of Radio Engineering - GR ul. Koszykowa 75,

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 2 3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a jeden z dwudziestu uniwersytetów w Polsce.

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS

ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS 1998 2 Edited by Zbigniew Jaworski Institute Offices: Research Affairs ul. Koszykowa 75, 00-662 Warsaw, Poland phone/fax (48) (22)

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim Lista przedmiotów Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Matematyka A Mathematics A Podstawy chemii (Cz. 1) General chemistry (part

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2010

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2010 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2010 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 Institute of Computer Science (Instytut Informatyki) ul. Nowowiejska 15/19,

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS

INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS ANNUAL REPORT 2011 2 Edited by Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska Institute Offices: Research Affairs Building of Radio Engineering GR room 239 ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski,

Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski, Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski, Title: M.D., PhD, MBA, Professor of Ophthalmology Date and place of birth: Oct. 9 th, 968, Poznan, Poland Official Address: Dept. of Ophthalmology, Poznan City Hospital,

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae MAREK KRÓTKIEWICZ. mkrotki@gmail.com mkrotki@math.uni.opole.pl. Artificial intelligence Software Engineering Company supervision

Curriculum Vitae MAREK KRÓTKIEWICZ. mkrotki@gmail.com mkrotki@math.uni.opole.pl. Artificial intelligence Software Engineering Company supervision MAREK KRÓTKIEWICZ PERSONAL INFORMATION Home address Dobra 3, 45-826 Opole, Poland, Telephone number +48 77 474 43 42 Mobile +48 795 041 200 Office address Opole University pl. Kopernika 11a 45-040 Opole,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD TECHNOLOGII MIĘSA I TŁUSZCZU. ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa

ZAKŁAD TECHNOLOGII MIĘSA I TŁUSZCZU. ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa ZAKŁAD TECHNOLOGII MIĘSA I TŁUSZCZU ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju Fundacja Techniki

Bardziej szczegółowo

Institute of Control and Computation Engineering. 2006 Annual Report

Institute of Control and Computation Engineering. 2006 Annual Report Institute of Control and Computation Engineering 2006 Annual Report Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute of Control and Computation Engineering Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE KRAKÓW, 17 PAŹDZIERNIKA 2012 ADRES Silvermedia Sp. z o.o., Buma Square Business Park, Wadowicka 6, 30-415 Krakow,

Bardziej szczegółowo

Professor Andrzej Krysztafkiewicz, Ph.D., D.Sc. (1947-2010)

Professor Andrzej Krysztafkiewicz, Ph.D., D.Sc. (1947-2010) Professor Andrzej Krysztafkiewicz, Ph.D., D.Sc. (1947-2010) 6 October 1947 31 January 2010 Professor Andrzej Krysztafkiewicz was born on the 6th of October 1947 in Gniezno. He studied at the Faculty of

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Marcin Michał DUDEK. Education: University of Warsaw; Institute of Philosophy first degree study in philosophy 2009 - present

CURRICULUM VITAE. Marcin Michał DUDEK. Education: University of Warsaw; Institute of Philosophy first degree study in philosophy 2009 - present CURRICULUM VITAE Address: Ogórkowa 44H/2 04-998 Warszawa, Poland Marcin Michał DUDEK Telephone: E-mail: Nationality: Marital status: +48 22 842 86 18; +48 663 226 176 (mobile) marcin.dudek@medres.com.pl

Bardziej szczegółowo

assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study

assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Boguslaw Habrat WORK EXPERIENCE October 1976 Present assistant, senior assistant, adiunct, head of department Institute of Psychiatry and Neurology, (Poland) Since

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006

Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006 Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006 Activity of the Szewalski Institute of Fluid Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences in 2006 Instytut obejmuje

Bardziej szczegółowo

Farmaceutyczny. Przegląd Naukowy. Scientific Review in Pharmacy. www.fpn.sum.edu.pl. lat. Cena 24,50 zł

Farmaceutyczny. Przegląd Naukowy. Scientific Review in Pharmacy. www.fpn.sum.edu.pl. lat. Cena 24,50 zł Farmaceutyczny copyright 2010 Grupa dr. A. R. Kwiecińskiego ISSN 1425-5073 www.fpn.sum.edu.pl Cena 24,50 zł Miesięcznik Przegląd Naukowy IC Value - Current 4,55 MNiSW 6 ROK VII (XI) Nr 7/2010 (66) Scientific

Bardziej szczegółowo

BARBARA KOWALCZYK. PhD Economics, Warsaw School of Economics MA Mathematics, Warsaw University INSTITUTION

BARBARA KOWALCZYK. PhD Economics, Warsaw School of Economics MA Mathematics, Warsaw University INSTITUTION BARBARA KOWALCZYK PhD Economics, Warsaw School of Economics MA Mathematics, Warsaw University INSTITUTION Warsaw School of Economics Collegium of Economic Analysis Institute of Econometrics Division of

Bardziej szczegółowo

CAPILLARY ELECTROPHORESIS AS A NEW TOOL IN FORENSIC TOXICOLOGICAL ANALYSIS

CAPILLARY ELECTROPHORESIS AS A NEW TOOL IN FORENSIC TOXICOLOGICAL ANALYSIS CAPILLARY ELECTROPHORESIS AS A NEW TOOL IN FORENSIC TOXICOLOGICAL ANALYSIS Katarzyna MADEJ Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Cracow ABSTRACT: The basic aspects of capillary electrophoresis

Bardziej szczegółowo

C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W

C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo