Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

2 Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury, Menedżer Promocji / Public Relations, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Porządkiem Publicznym, Zarządzanie Gospodarką Żywnościową Kierunek Ochrona Dóbr Kultury Specjalność Ochrona Prawna Dóbr Kultury Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Specjalność Komunikacja Społeczna Specjalizacje Dziennikarska, Edytorska, Broker Informacji, Marketing poliyczny, Agent medialny, Zarządzanie Informacją, Stosunki Wyznaniowe Kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo Wydział Artystyczny Kierunek Malarstwo Specjalizacje Malarstwo Sztalugowe, Malarstwo Ścienne, Malarstwo na Tkaninie, Witraż, Tkanina Artystyczna (gobelin i tkanina przestrzenna) Kierunek Wzornictwo Specjalizacje Projektowanie Ubioru, Projektowanie Biżuterii, Grafika Użytkowa, Projektowanie Graficzne z Fotografią, Projektowanie Produktu Unikatowego Kierunek Architektura Wnętrz Specjalizacja Projektowanie Wnętrz i Wystaw Wydział Zamiejscowy w Katowicach Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Specjalność Komunikacja Społeczna Kierunek Stosunki Międzynarodowe Wydział Zamiejscowy w Koninie Kierunek Stosunki Międzynarodowe Wydział Zamiejscowy w Kutnie Kierunek Prawo Informacje

3 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu rozpoczęła działalność 11 września 1997 roku, kiedy to decyzją Ministra Edukacji Narodowej Założyciel Szkoły Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej Sp. z o.o. uzyskał zezwolenie na utworzenie uczelni niepaństwowej oraz prowadzenie wyższych studiów zawodowych na kierunku Zarządzanie i Marketing. Uczelnia czerpie swoją tradycję z działalności naukowej i badawczej Założyciela powołanego w roku 1985 przez pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademii Ekonomicznej i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ośrodek w latach prowadził, obok działalności badawczej, Studium Menedżerów Kultury (absolwenci Studium w roku 1995 powołali do życia Stowarzyszenie Menedżerów Kultury w Polsce) oraz Studium Promocji i Reklamy, a także szeroką działalność edukacyjną w zakresie marketingu i zarządzania skierowaną do instytucji non-profit. Ponadto w ramach działalności naukowej publikował wyniki badań w zeszytach naukowych pt. Rynek Sztuki Współczesnej. Dla potrzeb studentów w roku 1995 opublikowano podręcznik Menedżer Kultury. Wyższa Szko Umiejętnoś Społecznych W dniu 29 września 1999 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej Uczelnia uzyskała zezwolenie na kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, a decyzją z dnia 21 grudnia 2001 roku zezwolenie na utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Katowicach prowadzącego studia na tym samym kierunku. 10 lipca 2003 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. W dniu 22 czerwca 2006 roku Uczelnia uzyskała pozwolenie na uruchomienie Wydziału Artystycznego, w ramach którego kształci studentów na studiach I stopnia (licencjackich, 3,5 letnich) na kierunkach: Malarstwo, Wzornictwo i Architektura Wnętrz. W roku 2006 Uczelnia uzyskała również pozwolenie na prowadzenie Wydziału Zamiejscowego w Koninie (Stosunki Międzynarodowe), Wydziału Zamiejscowego w Kutnie (Prawo) oraz kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu jest Uczelnią niepaństwową działającą w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku i akt założycielski, wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych pod nr Misją Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych jest przekazanie studentom wysokiej jakości wiedzy teoretycznej i praktycznej. Uczelnia zwraca uwagę na poziom i efektywność kształcenia zatrudniając wielu wybitnych teoretyków i praktyków. WSUS dostarcza studentom wiedzy zawodowej i ogólnej w zakresie pozwalającym absolwentom na zdobycie i utrzymanie pracy w realiach wysoce konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Uczelnia kształci studentów zgodnie z planami studiów uwzględniającymi obowiązujące standardy nauczania dla poszczególnych kierunków, ale za cel nadrzędny stawia sobie elitarność kształcenia. W filozofii rozwoju Szkoły istotną rolę odgrywa sfera kontaktów naukowych z uczelniami państwowymi. WSUS zamierza stawać się coraz bardziej znaczącym ośrodkiem naukowym i kulturalnym, skupiającym wokół siebie ważne postacie świata kultury, sztuki i nauki. Dorobek Uczelni ma być widocznym wkładem w rozwój cywilizacyjny kraju i stanowi istotny element wychowania młodego pokolenia. WSUS deklaruje otwartość na problemy społeczne, ich diagnozowanie, analizowanie i podejmowanie prób zmiany. Dlatego właśnie pracownicy naukowi Uczelni w swych pracach badawczych poruszają najaktualniejsze problemy. Otwartość na nie to na przykład przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkoła aktywnie działa na forum międzynarodowym, propaguje kulturę polską poza granicami kraju oraz przybliża polskim studentom elementy innych kultur. Pełne uczestnictwo w Unii Europejskiej oznacza dla Szkoły udział w programie Sokrates/Erazmus, rozpoczęcie nauczania wybranych przedmiotów w językach obcych, podejmowanie badań naukowych we współpracy międzynarodowej. UCZELNIA 1

4 UCZELNIA W ramach trzyletniej nauki Szkoła kształci studentów na sześciu wydziałach: Zarządzania i Marketingu, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydziale Artystycznym, Wydziałach Zamiejscowych w Katowicach, Koninie i Kutnie. Natomiast w ramach dwuletniej nauki na studiach II-go stopnia (uzupełniających magisterskich) na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. W strukturach Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych działają Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego. WSUS proponuje również Studia Podyplomowe w zakresie Mediacji i Negocjacji, Informacji Naukowej, Elektronicznej i Bibliotekarstwa, Menedżera Kultury, Ochrony Prawnej Dóbr Kultury, Doradcy Zawodowego oraz Stosunków Wyznaniowych. Władze i Senat Władze Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych: Rektor prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz Prorektor mgr Agnieszka Woch-Juchacz Prorektor mgr Krzysztof Lewandowski Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu doc. Maciej Ziemkowski Władze i Senat Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej doc. Zdzisław P. Szkutnik Dziekan Wydziału Artystycznego prof. Andrzej Maciej Łubowski Dyrektor Jacek I. Woda Dyrektor ds. Kontaktów z Zagranicą Kierownik Studiów Podyplomowych mgr Aleksandra Iwaszkiewicz - Woda Kadra WSUS Do wykładowców Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych należy wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki. Wśród nich są pracownicy: Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Wrocławskiej, Collegium Europaeum Gnesnense oraz innych uczelni poznańskich. Dewiza Wiedza i Umiejętności oznacza, iż kadra Szkoły jest systematycznie rozbudowywana poprzez współpracę z wybitnymi praktykami przedstawicielami różnych środowiska w tym: redaktorów naczelnych telewizji, radia i prasy, dziennikarzy, znanych menedżerów kultury, menedżerów agencji promocji i reklamy oraz wybitnych artystów malarzy, architektów, designerów. Senat Szkoły jest organem statutowym, w skład którego wchodzą władze Uczelni, przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej, pracownicy administracyjni oraz studenci. 2

5 Współpraca Do zadań statutowych WSUS należy współpraca z uczelniami wyższymi, instytucjami naukowymi i badawczymi. Ponadto WSUS współpracuje z urzędami oraz organami administracji państwowej, instytucjami użyteczności publicznej, bibliotekami i organizacjami samorządowymi. W ramach współpracy ze środowiskiem naukowym 16 grudnia 1999 roku WSUS zawarła umowę o współpracy z Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego. W oparciu o postanowienia umowy powołano między innymi Podyplomowe Studium Menedżerów Kultury. 4 lutego 2003 roku WSUS podpisała umowę o współpracy z Centrum Badań Interdyscyplinarnych, niezależną placówką naukowo-badawczą. Na mocy umowy postanowiono wspólnie organizować konferencje, kongresy, sympozja i sesje naukowe oraz podejmować inicjatywy naukowe, edukacyjne i organizacyjne związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej. 28 maja 2003 r. Uczelnia zawarła umowę o współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdecydowano podjąć współpracę naukowo-badawczą i dydaktyczną, wymianę inicjatyw i idei służących rozwojowi środowiska akademickiego Współpraca Poznania. Zawarto również umowy z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, który sprawuje protektorat nad Wydziałem Zamiejscowym w Katowicach. 3 września 2001 roku Uczelnia zawarła umowę z Biblioteką Kórnicką Polskiej Akademii Nauk. Na mocy tej umowy Biblioteka wyodrębniła dla studentów WSUS pomieszczenia na potrzeby podręcznej biblioteki WSUS i udostępniła zbiory biblioteki. 7 maja 2003 roku dzięki stosownej umowie Szkoła rozpoczęła współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu obydwie strony zobowiązały się do współpracy merytorycznej; 2 czerwca 2003 roku WSUS zawarła umowę o współpracy z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, na mocy której Muzeum udostępnia swój księgozbiór oraz zbiory dokumentów i materiały związane z ochroną dóbr kultury. W ramach współpracy z mediami, we wrześniu 1999 roku, WSUS zawarła umowę z Prasą Poznańską sp. z o.o. i porozumienie o współpracy z Radiem ESKA sp. z o.o. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych prowadzi własną działalność wydawniczą od 1997 roku. Składają się na nią monografie i podręczniki wykładowców WSUS, skrypty wydawane wspólnie z Ośrodkiem Badania Rynku, przewodniki metodyczne dla studentów, Poznański Pegaz istniejący od 1982 roku. Publikacje Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych dotyczą obszarów nauki związanych z kulturą europejską, historią myśli filozoficznej, socjologią, humanistyką współczesną, psychologią, problemami integracji europejskiej, a także ekonomią, zarządzaniem, reklamą i Internetem. Zeszyty Naukowe Wiedza i Umiejętności Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych prezentują dorobek naukowy pracowników oraz współpracowników Uczelni i merytorycznie stanowią kontynuację zeszytów naukowych wydawanych przez Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej. WSUS wydaje także miesięcznik Magazyn Młodych Dziennikarzy pt. Loża. UCZELNIA 3

6 UCZELNIA Studia Podyplomowe Mediacje i Negocjacje Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy pod względem teoretycznym i praktycznym do prowadzenia negocjacji i mediacji oraz rozwiązywania konfliktów w zakładzie pracy, konfliktów w środowiskach lokalnych, konfliktów między pracodawcami a związkami zawodowymi, negocjacji politycznych, handlowych a także mediacji policyjnych, sądowych, itp. Studia spełniają także ustawowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych. Menedżer Kultury Zadaniem tych Studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zarządzania, prawa, a przede wszystkim finansowania kultury. Poznane w ramach Studiów techniki negocjacji, zasady kampanii reklamowych, zawieranie umów sponsorskich, powinny pozwolić na sprawne i profesjonalne kierowanie placówkami kultury. Studia Podyplomowe Ochrona Prawna Dóbr Kultury Absolwent studiów powinien dysponować teoretyczną wiedzą z zakresu konserwatorstwa i muzealnictwa, a przede wszystkim posiadać praktyczne umiejętności konieczne dla fachowego zarządzania dziedzictwem kulturowym państwa, regionu, czy gminy. Jego kompetencje pozwolą mu zarówno być tak menedżerem jak i administratorem instytucji ochrony dóbr kultury. Zarządzanie Bibliotekami Celem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania nowoczesną biblioteką. Proponowane zajęcia pozwolą absolwentowi na ekonomiczne zarządzanie procesami pozyskiwania informacji oraz na doskonalenie istniejącej struktury organizacyjnej. Studia kierowane są do kadry kierowniczej lub osób przygotowujących się do przyjęcia stanowisk kierowniczych. Informacja Naukowa, Elektroniczna i Bibliotekarstwo Zadaniem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu klasycznego bibliotekarstwa jak i nowoczesnych systemów biblioteczno - informacyjnych, sposobów ekonomicznego zarządzania placówką oraz technik wyszukiwawczych i organizacji dostępu do e-źródeł on-line. Zdobyte umiejętności bliskie brokerowi informacji pozwolą Absolwentom studiów profesjonalnie pozyskiwać i weryfikować informację. Stosunki Wyznaniowe Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego i przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia religioznawczego: historii religii, socjologii religii, psychologii religii oraz filozofii religii. Posiądzie podstawową umiejętność analizy i interpretacji oraz tłumaczenia obcojęzycznych tekstów religioznawczych. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co dwa tygodnie (sobota-niedziela). Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych (z tytułem magistra lub licencjata). Nauka kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych przewidzianego ustawą o szkolnictwie wyższym. Rekrutacja trwa od 15 maja do końca września. Informacje i kontakt: tel

7 UCZELNIA Studium Języków Obcych Studium Języków Obcych istnieje w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych od 2001 roku, kieruje nauką języka angielskiego (z elementami Business English), niemieckiego i łacińskiego, fakultatywnie również języka hiszpańskiego oraz estońskiego. Uczelnia zatrudnia lektorów z międzynarodowymi kwalifikacjami, którzy prowadzą zajęcia w komfortowych warunkach według ujednoliconych programów, Studium Języków Obcych nowoczesnymi metodami, w oparciu o najnowsze podręczniki. Studenci rozpoczynający naukę w WSUS są, po rozwiązaniu testu językowego, kierowani do grup odpowiadających poziomowi zaawansowania. Studium Języków Obcych jest otwarte na potrzeby studentów, organizuje kursy dla osób chcących uzyskać certyfikaty FCE i CAE, gotowe jest rozszerzać ofertę programową o inne języki obce. W zajęciach Studium mogą również brać udział osoby nie będące studentami WSUS, by doskonalić naukę języka na różnych poziomach. 5

8 UCZELNIA Siedziba WSUS To nowoczesny, funkcjonalny budynek, przestronne sale wykładowe, komfortowe warunki dla wykładowców i studentów. Siedziba WSUS znajduje się przy ul. Głogowskiej 26 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Trzykondygnacyjny budynek zapewnia studentom odpowiedni standard sprzyjający nauce. Estetyka wnętrz to duży atut budynku WSUS, miejsce gdzie koncentruje się całe życie Uczelni. Siedziba przy ul. Głogowskiej posiada także wspaniałe warunki dla użytkowania nowych technologii informatycznych; stanowią one udogodnienie dla studentów WSUS, wykładowców i pracowników administracyjnych Uczelni. Niepodważalnym walorem lokalizacji budynku Szkoły jest jego położenie w pobliżu dworca PKP i PKS. Siedziba WSUS 6

9 W Y D Z I A Ł ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 7

10 Program kierunkowy dla Zarządzania W Y D Z I A Ł ZARZĄDZANIA Studenci studiów stacjonarnych po ukończeniu I roku studiów wybierają jedną z podanych niżej specjalizacji: Negocjator Menedżer Promocji/Public Relations Menedżer Mediów Menedżer Kultury Zarządzanie Bezpieczeństwem i Porządkiem Publicznym Zarządzanie Gospodarką Żywnościową Negocjator Procesy poznawcze i emocjonalno-motywacyjne w relacjach międzyosobowych Komunikacja interpersonalna Podstawowe prawidłowości funkcjonowania małych grup społecznych Psychologia organizacji i zarządzania Negocjacje Warsztaty z negocjacji Ekspresja jako narzędzie komunikacji Realizacja zajęć uzależniona jest od zdeklarowania się odpowiedniej ilości osób na poszczególne specjalizacje. Program kie dla Zarzą Prog dla Zanim studenci podejmą decyzję o wyborze specjalizacji, zdobywają wiedzę między innymi z takich przedmiotów jak: Mikroekonomia Makroekonomia Matematyka Podstawy zarządzania Podstawy marketingu Finanse Wybrane elementy prawa Informatyka Prawo własności intelektualnej Prawo podatkowe Badania rynkowe i marketingowe Rachunkowość finansowa i zarządcza Zarządzanie strategiczne Zachowania organizacyjne Marketing w handlu i usługach Psychologia społeczna Organizacja pracy kierowniczej Reklama Podstawy public relations Socjologia ogólna Filozofia Wybrane zagadnienia z problematyki funduszy UE Twórcze przywództwo Aktorstwo społeczne Etyka biznesu Lektorat języka angielskiego lub niemieckiego Prawo mediów Absolwent WSUS, z tytułem licencjata w zakresie Negocjacji, będzie potrafił skutecznie prowadzić rozmowy biznesowe i mediacje w sytuacjach konfliktowych, umiejętnie oceniać sytuację zewnętrzną firmy oraz budować jej wizerunek. Menedżer Mediów Psychologia reklamy Socjologia komunikowania masowego Reklama w mediach Praca w mediach Warsztaty krytyki medialnej i form dziennikarskich Public relations a media Fotografia w prasie Etyka mediów Menedżer Mediów będzie znakomicie przygotowany do pracy w wydawnictwach prasowych, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych. Może też podjąć pracę w pionie marketingu lub dziale zarządzania mediami renomowanych firm. 8

11 Menedżer Kultury (w trybie indywidualnym) Marketing w kulturze Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych Sztuka reklamy Organizacja i zarządzanie placówką kultury Organizacja imprez kulturalnych Produkcja teatralna i widowisko artystyczne Impresariat artystyczny Dzieła sztuki promocja i handel Produkcja filmowa runkowy dzania M ram kierunk Zarządzania Menedżer Kultury będzie skuteczne zarządzał placówkami kultury dzięki znajomości technik negocjacji, zasad prowadzenia kampanii reklamowych oraz zawierania umów sponsorskich. Absolwent tej specjalności to potencjalny dyrektor teatru, muzeum, biblioteki, właściciel prywatnej firmy impresaryjnej, galerii czy agencji autorskiej. Menedżer Promocji /Public Relations Podstawy prawne działalności reklamowej Pozareklamowe formy promocji Organizacja agencji public relations Techniki przekazu treści Psychologia reklamy Fotografia w prasie Komunikacja wizualna Kształtowanie przestrzeni reklamowej Menedżer promocji/public relations będzie potrafił profesjonalnie kształtować powiązania firmy z jej otoczeniem, kierować pionem promocji, prowadzić agencję public relations czy agencję reklamową. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Porządkiem Publicznym Bezpieczeństwo międzynarodowe System bezpieczeństwa i porządku publicznego Działania prewencyjne w systemie bezpieczństwa publicznego Wybrane elementy prawa karnego Postępowanie w sprawach nieletnich Zarządzanie sytuacją kryzysową Współczesny terroryzm Ochrona danych osobowych Prawna ochrona pracy Prewencja: techniki prewencji (samoobrona i sztuki walki) i środki prewencji (legitymowanie, pouczanie) Organizacja ochrony osób i mienia Po ukończeniu tej specjalności można podjąć pracę w instytucjach publicznych zajmujących się bezpieczeństwem oraz organizacją i ochroną pracy, a także w działach firm odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy. Nowa specjalizacja Zarządzanie Gospodarką Żywnościową* Studia przeznaczone są dla absolwentów Szkół Rolniczych, Agrobiznesu, Ekonomiczno Gastronomicznych, Spożywczych i innych o podobnym profilu kształcenia. * Uruchomienie specjalizacji uzależnione jest od ilości zainteresowanych W Y D Z I A Ł ZARZĄDZANIA 9

12 W Y D Z I A Ł ZARZĄDZANIA Kierunek Ochrona Dóbr Kultury Specjalność Ochrona Prawna Dóbr Kultury Kierunek Ochrona Dóbr Kultury 14 maja 2004 roku decyzją DSW /632/EK/ Rej.134/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, jako jedyna w Polsce, otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów w zakresie ochrony prawnej dóbr kultury. Po ukończeniu trwających trzy lata studiów absolwenci mogą pracować w służbach granicznych, celnych, konserwatorskich, muzeach, galeriach oraz urzędach, domach aukcyjnych a także tam, gdzie mówi się o sztuce i jej zagrożeniach. Kierunek ten nabrał wyjątkowego znaczenia w momencie integracji Polski z Unią Europejską. Znajomość uregulowań prawnych w sferze ochrony dóbr kultury obowiązujących w UE daje możliwość współpracy w tej dziedzinie z europejskimi instytucjami dysponującymi środkami techniczno-organizacyjnymi do ochrony dziedzictwa kulturowego. Absolwent tej specjalności przygotowany będzie do pracy w polskich i europejskich strukturach ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym w zjednoczonej Europie. Proponowany profil wykształcenia przygotowuje także do pracy w organach administracji państwowej i instytucjach chroniących dobra kultury. Przedmioty dla kierunku Ochrona Dóbr Kultury Ochrona prawna zabytków i opieka nad zabytkami Prawo muzealne Prawo administracyjne i ustrój administracji publicznej Prawo autorskie i pokrewne Podstawy prawne ochrony dziedzictwa kulturowego w państwach europejskich Konwencje międzynarodowe w zakresie ochrony dóbr kultury Zamówienia publiczne Finansowanie ochrony dóbr kultury w krajach europejskich Polityka kulturalna Polski i państw europejskich Teoria kultury Historia sztuki współczesnej Historia kolekcjonerstwa Wstęp do konserwatorstwa i muzealnictwa Wstęp do historii sztuki Fotografia dokumentalna Techniki i technologie sztuk plastycznych Dzieje rynku sztuki Antyczne dziedzictwo Europy Internet a dobra kultury Dzieje książki i zbiorów bibliotecznych Lektorat języka angielskiego/niemieckiego Lektorat języka łacińskiego D 10

13 WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ SPOŁECZN W Y D Z I A Ł DZIENNIKARSTWA 11

14 W Y D Z I A Ł DZIENNIKARSTWA Program kierunkowy dla Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Studenci studiów stacjonarnych po ukończeniu I roku studiów wybierają jedną z podanych niżej specjalizacji: Dziennikarską Edytorską Brokera Informacji Marketing Polityczny Agenta Medialnego Zarządzanie Informacją Stosunki Wyznaniowe Realizacja zajęć uzależniona jest od zdeklarowania się odpowiedniej ilości osób na poszczególne specjalizacje. Zanim studenci podejmą decyzję o wyborze specjalizacji, zdobywają wiedzę między innymi z takich przedmiotów jak: Program kierun dla Dziennikars Program dla Dzi Komunikacja międzykulturowa Komunikacja medialna Komunikacja artystyczna komunikacja w sztukach widowiskowych Obyczaj jako system komunikacji kulturowej Fotografia w prasie Komunikacja w negocjacjach Komunikacja niewerbalna Komputer w pracy dziennikarza Retoryka dziennikarska Aktorstwo społeczne Socjologia polityki Socjologia mediów Kultura indoeuropejska Etykieta menedżera Wspólnota Europejska i jej instytucje Filozofia Encyklopedia prawa Prawo mediów Prawo własności intelektualnej Psychologia społeczna Wprowadzenie do marketingu politycznego Podstawy public relations Prasoznawstwo Warsztat pracy dziennikarza i rzecznika prasowego Organizacja pracy w redakcji Lektorat języka angielskiego lub niemieckiego Podstawy dokumentacji Etyka dziennikarska Zarządzanie mediami Specjalność Komunikacja Społeczna Absolwent WSUS, uzyskujący tytuł licencjata w zakresie komunikacji społecznej, dzięki zapoznaniu się z zagadnieniami z zakresu nauk społecznych oraz metodami i technikami komunikowania, posiądzie kwalifikacje zawodowe wystarczające do sprawnego organizowania systemu informacji w relacji każdego podmiotu życia społecznego, politycznego i gospodarczego z jego otoczeniem. Specjalizacja Agent Medialny W kręgu działań studentów wybierających specjalizację Agenta Medialnego leży budowanie serwisów, biuletynów, nagrywanie i montaż materiałów filmowych i dźwiękowych, zarządzanie zespołem, opieka medialna, tworzenie filmów i audycji edukacyjnych, organizacja konferencji, gromadzenie i przetwarzanie danych, projektowanie druków reklamowych itd. Studenci łączą zajęcia na sali wykładowej z pracą w centrum Dziennikarskim, Doświadczenie zdobywają pracując w sekcjach: edukacyjnej, logistycznej, brokerskiej, prasowej, telewizyjnej, public relations, aktualności, kontaktu z mediami. Specjalizacja Broker Informacji Absolwent WSUS po tej specjalizacji będzie starannie przygotowany do profesjonalnego wyszukiwania, weryfikowania i udzielania różnego rodzaju informacji. Zdoła efektywnie wykorzystywać najnowsze systemy informacyjno-wyszukiwawcze organizujące pracę współczesnych centrów informacji naukowej. Zdobędzie też wiedzę, jak organizować dostęp do zewnętrznych polskich i zagranicznych źródeł elektronicznej informacji oraz funkcjonować w oparciu o programy do obsługi własnych warsztatów informacji. Absolwent zostanie więc przysposobiony do zawodu z przyszłością, nowego na polskim rynku, który pozwala na stworzenie samemu sobie miejsca pracy w ramach działalności gospodarczej. Specjalizacja Edytorska Absolwent edytorstwa będzie potrafił kompleksowo przygotować tekst do druku przy pomocy profesjonalnych kompetencji redaktorskich. To potencjalny pracownik szeroko pojętego rynku wydawniczego. 12

15 Specjalizacja Dziennikarska Absolwent tej specjalizacji z powodzeniem podejmować może pracę w mediach realizować się w zawodzie dziennikarza prasowego, radiowego, a także w sferze public relations, na stanowiskach rzecznika prasowego firm i instytucji, w agencjach reklamowych i marketingowych. Specjalizacja Marketing Polityczny Specjalizacja Marketing polityczny przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które pragną uzyskać kompleksową wiedzę na temat komunikacji politycznej i języka polityki. Pozwoli im także na profesjonalne wykonywanie dziennikarstwa politycznego, pełnienie funkcji rzecznika prasowego partii politycznych, instytucji państwowych itp. Absolwent tej specjalizacji zostaje wyposażony w umiejętności, które pozwolą mu pracować w sferze public relations, w instytucjach i firmach badających opinię publiczną i przeprowadzających sondaże, może także obsługiwać kampanie polityczne. kowy twa i Komunikacj kierunkowy ennikarstwa i Kom Nowe specjalizacje Zarządzanie Informacją* Studia przygotowują do korzystania i przetwarzania informacji pochodzących z wielu źródeł, upowszechnionych za pomocą różnych form przekazu. Umożliwiają kształcenie zawodowe w następujących branżach: informacja naukowa, bibliotekoznawstwo, techniki multimedialne, systemy baz danych, grafika komputerowa. Stosunki Wyznaniowe* Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego i przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia religioznawczego: historii religii, socjologii religii, psychologii religii oraz filozofii religii. Posiądzie podstawową umiejętność analizy i interpretacji oraz tłumaczenia obcojęzycznych tekstów religioznawczych. * Uruchomienie specjalizacji uzależnione jest od ilości zainteresowanych Studia II-go stopnia Uzupełniające Magisterskie Studia II go stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna mają na celu przygotowanie studenta do wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Mogą obejmować swoim zakresem pracę rzecznika prasowego, działalność promocyjną, reklamową, jak też nowe aktywności związane z ekspansją środków masowego komunikowania w życiu społecznym. Do nich należy zaliczyć umiejętność współpracy z mediami, tworzenie wizerunku medialnego, marketing personalny oraz współpracę z instytucjami medialnymi prowadzącymi działalność edukacyjną. W programie nauczania znajdują się między innymi takie przedmioty, jak: Międzynarodowe stosunki polityczne Wprowadzenie do politologii Współczesne media w Polsce i na świecie Prawo prasowe Kształtowanie opinii publicznej Antyczne dziedzictwo Europy Dziennikarstwo prasowe Dziennikarstwo radiowe Dziennikarstwo telewizyjne Agencje prasowe i praca z serwisem informacyjnym Stylistyka i kultura języka Socjotechnika polityczna Internet jako narzędzie współczesnej komunikacji Socjologia mediów Metody badań medioznawczych Absolwent studiów II go stopnia (uzupełniających magisterskich) na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna zostanie wszechstronnie przygotowany do zawodu dziennikarza, a także wykonywania różnych zawodów związanych nie tylko z prasą, radiem i telewizją, lecz także z instytucjami publicznymi, reklamą, promocją, placówkami prowadzącymi edukację medialną. W Y D Z I A Ł DZIENNIKARSTWA 13

16 Kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo W Y D Z I A Ł DZIENNIKARSTWA Absolwent WSUS, otrzymujący tytuł licencjata w zakresie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, uzyska staranne przygotowanie zawodowe na poziomie studiów wyższych do pracy w nowoczesnej, zautomatyzowanej bibliotece ośrodku informacji naukowej. Zdobędzie też niezbędną specjalistyczną wiedzę i umiejętności do profesjonalnego wyszukiwania, weryfikowania i udzielania różnego rodzaju informacji. Zdoła on posługiwać się zarówno klasycznym warsztatem pracy biblioteki, jak też przede wszystkim efektywnie wykorzystywać najnowsze osiągnięcia techniki: bazy danych na różnych nośnikach oraz funkcjonować w oparciu o najnowsze systemy informacyjno-wyszukiwawcze (Horizon, VTLS, Libero, Kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznaw Sowa, MOL itp.) organizujące pracę współczesnych bibliotek różnych typów. Uzyska też poszukiwane umiejętności przydatne w stosowaniu tzw. e-culturenet poprzez poznanie technik digitalizacji czy zarządzania biblioteką cyfrową i jej zawartością. Proponowany system i zakres kształcenia uwzględnia zmiany dokonujące się w światowym bibliotekarstwie i strukturach informacji naukowej. Placówki te w coraz większym stopniu są nowoczesnymi ośrodkami archiwizacji i zarządzania informacją, wykorzystującymi w swej działalności elektroniczne technologie, w tym Internet. Absolwent przysposobiony zostanie z jednej strony do zawodu z przyszłością: brokera informacji (wchodzącego dopiero na polski rynek), który daje możliwość stworzenia samemu sobie miejsca pracy w ramach działalności gospodarczej; z drugiej do sprawnego pełnienia roli bibliotekarza we wszystkich typach sieci, zwłaszcza w oddziale informacji bibliotek, które dostosowując się do wymagań współczesnego społeczeństwa informacyjnego, i tę właśnie funkcję informacyjną preferują i rozwijają. Z kolei studenci zainteresowani pracą w bibliotekach oświatowych zdobędą formalnie uznawane przygotowanie nauczycielskie, tj. wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w wymiarze określonym stosownymi aktami prawnymi MENiS. Pozwoli im to wspierać wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne (ścieżka czytelniczo-medialna) z pełnym wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz rozbudzać zainteresowania poznawcze użytkownika biblioteki. Przygotowanie pedagogiczne będzie obejmowało także kształtowanie kompetencji polegających na promowaniu nie tylko książki, ale i czytania jako ważnej dla człowieka kompetencji. Program kierunkowy dla Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Socjologia ogólna Historia filozofii Historia i teoria kultury Elementy metod ilościowych Język obcy Komunikacja społeczna Komunikacja interpersonalna Kultura języka Coaching i mentoring w bibliotece Historia książki Teoria i metodologia nauki o książce, bibliotece i informacji Bibliotekarstwo Użytkowanie komputera w pracy infobrokera Organizacja własnej przedsiębiorczości gospodarczej infobrokera Proseminarium Nowoczesna organizacja i zarządzanie systemem informacyjnym Technologia i informacja Tworzenie informacyjnych baz danych Formaty zapisu danych Opracowanie zbiorów w formacie MARC21 Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne Prawo autorskie Psychologiczne teorie uczenia się Wprowadzenie do pedagogiki Projektowanie systemów kształcenia Teoria i praktyka szkolnej i pozaszkolnej edukacji Metodyka pracy z uczniem w bibliotece szkolnej 14

17 WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY ARTYSTYCZ stwo W Y D Z I A Ł ARTYSTYCZNY 15

18 Wydział Artystyczny Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych W Y D Z I A Ł ARTYSTYCZNY W dniu 22 czerwca 2006 roku Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych otrzymała pozwolenie na uruchomienie Wydziału Artystycznego, w ramach którego będzie kształcić studentów na studiach I-go stopnia (licencjackich, 3,5 letnich) na kierunkach: Malarstwo, Wzornictwo i Architektura Wnętrz. Władze WSUS przewidują w możliwie najbliższym czasie wystąpienie o pozwolenie na prowadzenie 2-letnich studiów IIgo stopnia (magisterskich uzupełniających). Studentów kształcą artyści pedagodzy o dużym dorobku i doświadczeniu z Akademią Sztuk Pięknych z Poznania, Warszawy i Łodzi oraz kadra WSUS. Studenci mogą zdobywać wiedzę przede wszystkim w zakresie sztuki użytkowej na następujących specjalizacjach: Projektowanie ubioru, Grafika użytkowa, Projektowanie graficzne z fotografią, Projektowanie biżuterii, Projektowanie przedmiotu unikatowego, Projektowanie wnętrz, Projektowanie wystaw, Malarstwo ścienne, Kierunek Malarstwo specjalizacje: Malarstwo sztalugowe Malarstwo ścienne Malarstwo na tkaninie Witraż Tkanina artystyczna (gobelin i tkanina przestrzenna) Kierunek Wzornictwo specjalizacje: Projektowanie ubioru Projektowanie biżuterii Grafika użytkowa Projektowanie graficzne z fotografią Projektowanie produktu unikatowego Wydział Artystyczn Wyższej Szkoły U Społecznych Witraż, Malarstwo na tkaninie. Szczególny nacisk na kształcenie w zakresie sztuki użytkowej pozwala absolwentom na uzyskanie konkretnego zawodu umożliwiającego pracę w różnych instytucjach krajowych i zagranicznych. Na Wydziale Artystycznym można także kształcić się w zakresie sztuki czystej na specjalizacjach: Malarstwo sztalugowe, Tkanina artystyczna (gobelin i tkanina przestrzenna). Pierwszy rok studiów jest rokiem ogólnym, po którym studenci wybierają odpowiadające im kierunki i specjalizacje. Dużą rolę w kształceniu odgrywają pracownie malarstwa i rysunku prowadzone przez wybitnych artystów. Kształcą się w nich wszyscy studenci zdobywając umiejętności plastyczne przydatne w uprawianiu dyscyplin użytkowych. Studia realizowane są w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym Kierunek Architektura Wnętrz specjalizacje: Projektowanie wnętrz i wystaw 16

19 y miejętności Przedmioty wspólne Estetyka Geometria z perspektywą Materiały i technologie Kompozycja Rozważania o kulturze Psychofizjologia widzenia Media elektroniczne Historia sztuki Malarskie techniki realizacyjne Reżyseria barwy i przestrzeni Reklama i marketing Kierunek Malarstwo Rysunek z anatomią Witraż, malarstwo na tkaninie Malarstwo Kierunek Wzornictwo Rysunek z anatomią Historia ubioru Struktury tekstylne Tkanina artystyczna Biżuteria W Y D Z I A Ł ARTYSTYCZNY Kierunek Architektura wnętrz Projektowanie wstępne Architektura Rysunek intermedialny 17

20 Warsztaty Artystyczne Wydział Artystyczny Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych prowadzi również warsztaty w zakresie: Rysunku i Malarstwa Witrażu Malarstwa na tkaninie Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży szkolnej oraz dla dorosłych (kandydatów na studia w uczelniach artystycznych oraz innych zainteresowanych) Zajęcia odbywają się w grupach: weekendowych (od piątku do niedzieli) dziennych (spotkania 3 dniowe) popołudniowych (spotkania 2 x w tygodniu) W Y D Z I A Ł ARTYSTYCZNY Warsztaty Artystyczne 18

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach niestacjonarnych należy zrealizować 1260 godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal.

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal. Program studiów 2012/2013 Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia I stopnia Specjalność: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza Profil: praktyczny Plan studiów w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH PROGRAM SPECJALIACJI AWODOWYCH Po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia student ma obowiązek wyboru specjalizacji zawodowej (rejestracja przez USOS). Specjalizacja w ramach realizowanego toku studiów

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Rekrutacja 2017 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO studia pierwszego stopnia (licencjackie) Szczegółowe informacje: www.kinib.ukw.edu.pl O kierunku Studia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe)

Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe) Przedmioty wynikające ze standardu kształcenia Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe) Przedmioty ogólne Standardy kształcenia według projektu (210 ) Realizacja

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

Program studiów studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia

Program studiów studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia Rok studiów: I Nazwa przedmiotu rogram studiów studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia Forma zajęć- liczba godzin W K S Ć L Wr r

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

2 ZAKRES REKRUTACJI. KIERUNKI, POZIOMY i PROFILE KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY STUDIÓW.

2 ZAKRES REKRUTACJI. KIERUNKI, POZIOMY i PROFILE KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY STUDIÓW. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE w WYŻSZEJ SZKOLE SZTUKI i PROJEKTOWANIA w ŁODZI w ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 wprowadzone uchwałą Nr 5 z dnia 30 maja 2016 r. Senatu WSSiP w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE Ć Ć Ć Ć Ć Ć ykłady ydział Nauk Społecznych Politologia Studia I stopnia STUDIA STACJONARNE Specjalność: integracja europejska Czas trwania studiów 6 semestrów od roku akad. 2012/13 A. tym I II 1 Nauka

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!!

Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!! Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!! Kierunek: neofilologia Specjalność: języki i kultura krajów romańskich Wydział: Filologiczny Języki wykładowe:

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. PSP.0-5/15 (projekt) UCHWAŁA Nr.../015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 015 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla specjalności Bibliotekoznawstwo i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie'

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Stosuje się odpowiednio: 1 1. WH Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Politologia - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe) ROK I. Nazwa przedmiotu Wyk. Ćw. Konw. Forma zal.

PLAN STUDIÓW Politologia - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe) ROK I. Nazwa przedmiotu Wyk. Ćw. Konw. Forma zal. Semestr I PLAN STUDIÓW Politologia - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe) ROK I Nazwa przedmiotu Wyk. Ćw. Konw. Nauka o państwie i polityce 30 30 - egz. 6 Podstawy wiedzy o prawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach dwukierunkowej specjalizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU:

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (communication design, public relations, branding) Studia stacjonarne I stopień (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: Communication design (projektowanie komunikacji)

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

Program studiów studia stacjonarne I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia

Program studiów studia stacjonarne I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia Nazwa modułu Historia współczesna dla dziennikarzy Rok studiów: I rogram studiów studia stacjonarne I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia Nazwa przedmiotu Forma

Bardziej szczegółowo

w agencjach corporate identity i agencjach reklamowych, zarówno w dziale kreatywnym jak i w doradztwie czy planowaniu strategicznym,

w agencjach corporate identity i agencjach reklamowych, zarówno w dziale kreatywnym jak i w doradztwie czy planowaniu strategicznym, PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopień (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: Communication design (projektowanie komunikacji) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu:

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIAKRSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FORMA STUDIÓW: stacjonarne SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne POZIOM: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów

I. Część ogólna programu studiów I Część ogólna programu studiów Wstęp Studia na kierunku pedagogika umiejscowione są w obszarze nauk humanistycznych(h) i społecznych (S) Program studiów dla prowadzonej w uczelni specjalności praca kulturalno-oświatowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: przygotowanie do uzyskania uprawnień nauczycielskich w zakresie jednokierunkowej specjalizacji nauczycielskiej

SPECJALIZACJA: przygotowanie do uzyskania uprawnień nauczycielskich w zakresie jednokierunkowej specjalizacji nauczycielskiej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach ścieżki zawodowej B (student

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Filologia - specjalność: Filologia rosyjska FILOLOGIA - SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu drugiego semestru. Uruchomienie danej specjalizacji na studiach

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu:

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIAKRSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne POZIOM: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Program kształcenia na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA

SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOA Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 I ROK Kod Socratesa Nazwa przedmiotu 1 semestr 2 semestr 14.2 Kierunki i metody badań socjologicznych 10E 20Z 2 08.1

Bardziej szczegółowo

II rok. 4 semestr 1, ,

II rok. 4 semestr 1, , Lp. WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Moduł / Przedmiot kod Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie' Specjalność publicystyczno-dziennikarska Specjalność

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Kierunki studiów: v Doradztwo filozoficzne i coaching; v Filozofia; v Kognitywistyka; stacjonarne Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010 roku: Język polski Język obcy nowożytny Matematyka

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 4 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia

Bardziej szczegółowo