Warsztaty Inwestycje w energetyce. Realizacja projektów w nowym otoczeniu prawno-biznesowym czerwca 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsztaty Inwestycje w energetyce. Realizacja projektów w nowym otoczeniu prawno-biznesowym 18-19 czerwca 2015"

Transkrypt

1 Warsztaty Inwestycje w energetyce Realizacja projektów w nowym otoczeniu prawno-biznesowym czerwca 2015 W programie kluczowe aspekty zarządzania inwestycjami: OTOCZENIE PRAWNE Polityka Energetyczna Polski 2050 Skutki Polityki klimatycznej UE Deregulacja Rynku Energetycznego OTOCZENIE BIZNESOWE Ryzyka w inwestycjach Luka inwestycyjna Finansowanie projektów MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU Kogeneracja Odnawialne Źródła Energii Energetyka Jądrowa Na koniec pierwszego dnia interaktywne sesje nt. organizacji i realizacji inwestycji energetycznych. Wśród prelegentów przedstawiciele m.in: Komisji Europejskiej Ministerstwa Gospodarki, PGNIG Termika, Ramboll Polska, GE International, DNV Poland, GDF Suez Energia Polska

2 3 mld zostanie przeznaczonych w latach na rozwój sektora energetyki w ramach programu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko* 8-12 mld tyle otrzyma Polska na modernizację sektora energetycznego z Funduszu Modernizacji Energetyki* 27,4 mld łączna suma funduszy UE dla Polski przeznaczonych na inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach ** * źródło: Ministerstwo Gospodarki (mg.gov.pl) ** źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (mir.gov.pl) Szanowni Państwo, Polski sektor energetyczny jest w trakcie największych przemian w swojej historii. Wyznaczony przez Unię Europejską kierunek zmian wymaga szukania przez firmy energetyczne bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań inwestycyjnych oraz partnerów umiejących te rozwiązania zrealizować. Warsztaty Inwestycje w energetyce to możliwość zdobycia odpowiedzi na pytanie: jak z sukcesem przeprowadzić inwestycję w obecnym otoczeniu prawno-biznesowym? W trakcie warsztatów: zdobędą Państwo aktualną wiedzę na temat Polityki Energetycznej Państwa do 2050 r., oraz skutków polityki Klimatycznej UE dla planowania inwestycji Zaproszeni prelegenci pokażą jak skutecznie inwestować w kogenerację, odnawialne źródła energii, energetykę jądrową Dowiedzą się Państwo jak lokalizować ryzyka w inwestycjach energetycznych i przygotować się ewentualność luki inwestycyjnej w branży energetycznej Przygotowaliśmy specjalne sesje interaktywne, które pozwolą poszerzyć wiedzę odnośnie specyfiki planowania i realizacji inwestycji w branży energetycznej Serdecznie zapraszam do udziału. Tomasz Jakubiak Project Manager

3 Program I dzień warsztatów 18 czerwca 9:00 Rejestracja uczestników. Poranna kawa 9:30 Jak zarządzać ryzykiem w inwestycjach energetycznych Jan Talaśka, Vice Prezes Zarządu, Dyrektor Ds. Rozwoju DNVL Poland Jak i gdzie lokalizować ryzyko w inwestycjach energetycznych Rodzaje ryzyk inwestycyjnych (prawne, finansowe, operacyjne) w odniesieniu do branży energetycznej W jaki sposób skutecznie minimalizować ryzyka w procesie inwestycyjnym 10:30 Luka inwestycyjna na rynku energetycznym? Niegroźny przestój czy realne zagrożenie dla inwestycji? Izabela Kielichowska, Energy Policy & Government Affairs Director, GE International SA Jak realne jest ryzyko spowolnienia inwestycyjnego w energetyce? Na jakie scenariusze należy się przygotować? Jak zdobyć przewagę konkurencyjną w przypadku ewentualnego spowolnienia 11:10 Przerwa na kawę 11:30 Jak finansować inwestycje w energetyce możliwości wsparcia Piotr Ostrowski, Dyrektor i Właściciel, Europrojekty Consulting Unijne i Krajowe programy dotacji bezzwrotnych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalne Programy Operacyjne Innowacyjność, a gospodarka niskoemisyjna i odnawialna - dotacje z Funduszu Modernizacji Energetyki Katalog beneficjentów dotacji energetycznych 12:30 Przerwa na Lunch 13:30 Podział na sesje interaktywne (uczestnicy mają możliwość wyboru interesującej dla siebie sesji) I sesja: Jak zarządzać projektem inwestycyjnym w energetyce dr. Inż. Jarosław Górecki, Adiunkt w Katedrze Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy najczęstsze błędy w prowadzeniu inwestycji dobór odpowiedniego zespołu rola managera inwestycji współpraca z podwykonawcami 15:30 Zakończenie I dnia warsztatów II Sesja: Jak skutecznie zaplanować inwestycję w Twojej firmie? Oczekujemy na potwierdzenie prelegenta na co zwrócić uwagę przy przygotowaniu zamówienia prawidłowe określenie SIWZ roboty dodatkowe i prace dodatkowe zawieranie rozliczanie wymagania środowiskowe dla inwestycji

4 II dzień warsztatów 19 czerwca 9:00 Rejestracja uczestników. Poranna kawa 9:30 Skutki polityki klimatycznej Unii Europejskiej dla inwestycji energetycznych Miłosz Momot, Programme Manager, Dyrekcja Generalna Ds. Energii, Komisja Europejska Jakie wnioski płyną dla inwestycji energetycznych z unijnej Polityki klimatycznej do 2030 r. Jak dostosować program inwestycyjny Twojej firmy do wymogów UE Jakie będą następstwa utworzenia Unii energetycznej dla polskiej energetyki. Co zyska a co straci polski sektor energetycznych Europejski Fundusz dla Inwestycji Strategicznych oraz inne instrumenty finansowe dla sektora energetycznego 10:20 Odnawialne Źródła Energii zielona rzeczywistość inwestycyjna dla polskich firm Case study GDF Suez Energia Polska Krystian Stanek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Prawnych, GDF SUEZ Energia Polska S.A. Jak wykorzystać system aukcyjny do rozwoju Twojego przedsiębiorstwa Instytucja Prosumenta szansa czy zagrożenie dla inwestycji w Odnawialne Źródła Energii? Jaki może być wpływ kolejnych rozporządzeń na prowadzenie inwestycji w OZE? 11:00 Przerwa na kawę 11:15 Energia biznesowo skojarzona. Co dalej z inwestycjami w kogenerację? Case study PGNIG Termika Andrzej Rubczyński, Dyrektor Departamentu Regulacji i Legislacji, PGNIG Termika Jaka będzie przyszłość systemów wsparcia dla kogeneracji wysokosprawnej Jak przygotować się do planów wprowadzenia systemu aukcyjnego dla kogeneracji Dostosowanie planów inwestycyjnych do zmian rynku certyfikatków po 2018 r. Wpływ dyrektyw UE na realizowanie inwestycji kogeneracyjnych w Polsce 12:00 Polityka Energetyczna Polski do 2050 roku a planowanie inwestycji Oczekujemy na potwierdzenie prelegenta Kierunki wprowadzania zmian w PEP 2050 Jakie inwestycje będą promowane w nowej strategii energetycznej? Co dalej z inwestycjami w energetykę konwencjonalną? 12:50 Przerwa na lunch

5 13:50 Deregulacja polskiego rynku energetycznego. Odległa przyszłość czy bliska rzeczywistość? Janusz Bil, Dyrektor Ds. Rozwoju Biznesu, Ramboll Polska Czy możliwa jest w Polsce pełna deregulacja energetyki? Jakie możliwości biznesowe niesie ze sobą uwolnienie rynku? Jaki będzie Wpływ deregulacji na rynek inwestycji energetycznych? 14:40 Polski Program Energetyki Jądrowej nowa era inwestycji dla polskiego rynku energii? Zbigniew Kubacki, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki Jak już dziś przygotować się do programu inwestycji w energię jądrową? Kto ma szanse uczestniczyć w rozwoju polskiego programu jądrowego? W jakich obszarach powinny wyspecjalizować się polskie firm 15:30 Handel uprawnieniami do emisji perspektywa po 2020 r. Oczekujemy na potwierdzenie prelegenta Jak wyglądają plany Komisji UE odnośnie handlu uprawnieniami do emisji po 2020 r. Jak już dziś przygotować się do nowych wytycznych UE dotyczących ograniczania emisji gazów Jak nowe wytyczne mogą wpłynąć na planowanie inwestycji w infrastrukturę energetyczną? 16:20 Zakończenie warsztatów

6 Prelegenci Janusz Bil Dyrektor Ds. Rozwoju Biznesu, Ramboll Polska Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej; specjalność Sieci i Systemy Elektroenergetyczne, gdzie w 1995 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka, a także Wydziału Ekonomiczno-Socjologiczego Uniwersytetu Łódzkiego z tytułem magistra ekonomii. Obecnie pracuje w duńskiej firmie inżynieryjno-doradczej na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu. W branży energetycznej od 1995 roku, gdzie zajmował najwyższe stanowiska zarządcze w krajowych i zagranicznych koncernach energetycznych, pełniąc m.in. funkcje Wiceprezesa ds. Handlowych ENEA SA spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prezesa Zarządu Inter Energia SA, Dyrektora ds. Regulacji i Rozwoju Rynku w Vattenfall Poland. Zdobywał doświadczenie w sektorze dystrybucji i obrotu energią elektryczną (ZE Łódź- -Teren SA, Stoen SA, RWE Polska SA), a także w branży ciepłowniczej (Vattenfall Heat Poland). Przez ponad trzy lata pracował w Urzędzie Regulacji Energetyki. Pełnił funkcję członka zarządu w STOEN S.A. w okresie prywatyzacji spółki Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi regulacji w sektorze energetycznym, sprzedaży, obrotu hurtowego, wytwarzaniem energii w małych źródłach odnawialnych i doradztwem zarządczym dla firm z branży energetycznej. Izabela Kielichowska Energy Policy & Government Affairs Director, GE International SA Miłosz Momot Programme Manager, Dyrekcja Generalna Ds. Energii, Komisja Europejska Milosz Momot has been with the European Commission since April 2005 and is experienced with energy policy, infrastructure financing and project finance. Until August 2009, with Trans- -European Transport policy unit of DG TREN, in charge of infrastructure funding and public private partnership portfolio of DG TREN. From September 2009 until December 2013 in charge of programme management in infrastructure division of DG ENER. Working on the new guidelines for trans-european energy transmission, Connecting Europe Facility, Southern Gas Corridor, South Stream and gas infrastructure in the Energy Community countries. Since 2014 in charge of financial instruments, cooperation with International Financial Institutions and energy investments, including the energy part of the European Fund for Strategic Investments. Previous private sector experience in logistics, process management and wind energy sector. Holds a master degree in logistics management from the Warsaw School of Economics, Poland, and a postgraduate degree in European Business and Law from the Handelshøjskolen i Århus, Denmark. dr inż. Jarosław GÓRECKI Adiunkt w Katedrze Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy Od 2009 roku uprawniony do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Od roku 2014 biegły sądowy w zakresie budownictwa. W dorobku zawodowym wyróżnić można siedmioletnią pracę na uczelni, cztery staże zagraniczne na uczelniach we Francji i Hiszpanii (Jaen, Paryż, Valencia, Santiago de Compostela), kilkuletnią pracę na budowach w roli inżyniera budowy oraz sporządzenie szeregu świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Aktywny członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przewodniczący Koła Młodych PZITB. Główne zainteresowania to zarządzanie projektami inwestycyjno-budowlanymi, efektywność energetyczna przedsięwzięć budowlanych, marketing, informatyka, robotyka, rozwiązania komunikacyjne, urbanistyka, turystyka, sport, muzyka. Zbigniew Kubacki Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoły Głównej Handlowej). W latach ukończył dodatkowo studia podyplomowe w zakresie zarządzania na SGH. Aktywnie uczestniczył w specjalistycznych programach szkoleniowych i warsztatach poświęconych sektorowi energetycznemu i współpracy międzynarodowej, organizowanych przez Międzynarodową Agencji Energii Atomowej (IAEA), ), Agencji Energii Jądrowej (OECD), Światową Organizację Handlu (WTO), Niemiecki Instytut Ekonomii Światowej (IPO), a także ośrodki amerykańskie, w tym Centrum Badań Strategicznych (CSIS), Uniwersytet Loyola. W latach oraz pracował, w polskich placówkach dyplomatycznych w Atenach i Chicago, gdzie był odpowiedzialny za rozwój stosunków ekonomicznych pomiędzy Polską a środkowo zachodnimi stanami USA oraz Grecją. W styczniu 2002 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Stosunków Gospodarczych z Zagranicą w Ministerstwie Gospodarki, prowadząc m.in. sprawy związane ze współpracą bilateralną w zakresie energetyki oraz problematyką inwestycjami zagranicznych. W latach był kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, ak-

7 tywnie rozwijać współpracą polskich i amerykańskich firm w dziedzinie energetyki oraz organizując polsko- -amerykańskie okrągle stoły energetyczne. Z dniem 1 lipca 2011 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki. Jest ekspertem Międzynarodowej Agencji Jądrowej w zakresie rozwoju infrastruktury na potrzeby energetyki jądrowej. Piotr Ostrowski Dyrektor i właściciel, Europrojekty Consulting Niezależny ekspert funduszy inwestycyjnych Unii Europejskiej. Doradca unijny. Wieloletni praktyk w finansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej zorientowany w procedurach udzielania dofinansowania unijnego, perspektywicznych strategii rozwoju przedsiębiorstw, aspektów wymagań ochrony środowiska, a ponadto modelowania i wdrożenia nowych produktów na rynek. Autor oraz współautor ponad 960 skutecznych dokumentacji aplikujących o dofinansowanie z funduszy przedakcesyjnych oraz strukturalnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a także Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Komentator i ekspert ogólnopolskiego pisma branżowego Fundusze Europejskie. Andrzej Rubczyński Dyrektor Departamentu Regulacji i Legislacji PGNiG TERMIKA Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych MBA. W chwili obecnej zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Regulacji i Legislacji PGNiG TERMI- KA, koncentrując się na sprawach legislacji, a w szczególności prawa energetycznego i legislacji związanej z energetyką odnawialną. W oparciu o prowadzone od szeregu lat analizy otoczenia prawnego i biznesowego energetyki, współtworzy założenia i wytyczne kierunkowe dla długoterminowych planów rozwoju spółki PGNiG TERMIKA. W ramach współpracy z sektorowymi Izbami Gospodarczymi zajmuje się analizami i opiniowaniem nowych aktów prawnych z obszaru sektora kogeneracji. Obecnie kieruje projektem Strategia rozwoju kogeneracji i docelowy mechanizm wsparcia w ramach porozumienia czterech Izb Gospodarczych; PTEZ, IEPiOE, IGCP, IGG. W swojej karierze zawodowej nabył również doświadczenie w zakresie budowy i eksploatacji obiektów energetycznych, pracując przez wiele lat na stanowisku Dyrektora ds. Inwestycji a także pracując przy eksploatacji elektrociepłowni i elektrowni zarówno w kraju jak i za granicą. Jan Talaśka Director of Advisory & Business Development of DNV GL Poland Ma długoletnie doświadczenie w pracy w głównie w sektorze Oil & Gas i energetyczny. W Det Norske Veritas pracuje od 1996 roku. Od 7 lat jego praca koncentruje się na zarządzaniu projektami. Zarządza zespołami inżynierów z różnych krajów zajmujących się wszystkimi aspektami związanymi z cyklem życia projektów - włączając w to zarządzanie ryzykiem, i prace na konstrukcjami (także energetycznymi) na morzu i na lądzie. Brał udział w projektach dla European Climate Foundation dotyczących polskiego rynku energetyki. Do niedawna łączył zarządzanie głównymi projektami z funkcją Dyrektora Doradztwa i Rozwoju na Polskę. Jego obecne obowiązki obejmują planowanie strategiczne, rozwój biznesu, rozwój usług, oraz zapewnienie aby doświadczenie i możliwości firmy DNV były wykorzystywane w przemyśle paliwowym i gazowym. Krystian Stanek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Prawnych, GDF SUEZ Energia Polska S.A. Jest odpowiedzialny za odnawialne źródła energii, prezes zarządu GDF SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o. spółki realizującej inwestycje w odnawialne źródła energii w Polsce. Z Grupą GDF SUEZ związany od 2002r., początkowo świadcząc pomoc prawną, następnie dodatkowo objąłem zarządzanie odnawialnymi źródłami energii w Polsce. Jest odpowiedzialny za obsługę prawną strategicznych projektów, w tym inwestycyjnych, obejmujących nabywanie, rozwój, realizację i eksploatację farm wiatrowych, uczestniczył również w przygotowaniu projektu budowy Zielonego Bloku w Elektrowni Połaniec.

8 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Warsztaty Inwestycje w energetyce TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA: czerwca 2015 r., Warszawa Nazwa Firmy/Osoba fizyczna:... NIP:... ulica, nr domu, nr lokalu:... Miejscowość/Kod pocztowy:... Telefon:... Faks: Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Gremi Sukces Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 oraz oraz Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej i numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U nr 144 poz ze zm. zm.). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej i telefonu spółkom powiązanym z Gremi Sukces Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 tj. Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 oraz partnerom wydarzeń na przetwarzanie ich przez w/w podmioty w celu marketingu bezpośredniego ich produktów lub usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U nr 144 poz ze zm. zm). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe umieszczone zostają w bazie danych administratora danych tj. Gremi Sukces Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 oraz Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, i zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r. ze zm.) i mogą być przetwarzane w celu wykonania zawartej ze mną umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia z bazy. DANE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW: Imię i nazwisko:... Stanowisko: Telefon:... Imię i nazwisko:... Stanowisko: Telefon:... PROSIMY O ZAZNACZENIE WŁAŚCIWEJ OPCJI: 1450 zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu do 15 maja 2015 r. Cena obejmuje: udział w wydarzeniu, materiały, lunch, przerwy kawowe zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu po 15 maja 2015 r. Cena obejmuje: udział w wydarzeniu, materiały, lunch, przerwy kawowe. UWAGI/KOD PROMOCYJNY:... WARUNKI ZGŁOSZENIA: 1. Warunkiem zgłoszenia udziału w usłudze edukacyjnej jest przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego na stronie em pod adres lub faksem pod numer (022) dalej Zgłoszenie ) oraz otrzymanie owego potwierdzenia o uczestnictwie w usłudze edukacyjnej. 2. Przesłane Uczestnikowi przez Organizatora potwierdzenie Zgłoszenia równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej, stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę. 3. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności za udział w usłudze edukacyjnej, nie później jednak niż 2 (dwa) dni przed jej rozpoczęciem. Wpłaty należy dokonać na rachunek: Gremi Business Communication Sp. z o.o., ul. Prosta 51, Warszawa, Getin Noble Bank S.A Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie nie jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w usłudze edukacyjnej. 4. Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z usługi edukacyjnej na następujących zasadach: a. rezygnacja winna zostać złożona na piśmie i przesłana Organizatorowi w trybie wskazanym w ust. 1; b. w przypadku doręczenia rezygnacji w terminie co najmniej 21 (dwudziestu jeden) dni przed jej rozpoczęciem Organizator obciąża Uczestnika opłatą administracyjną w wysokości 400 zł +23% VAT c. w przypadku doręczenia rezygnacji w terminie krótszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed jej rozpoczęciem, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w usłudze edukacyjnej (100% ceny) wynikających z zawartej umowy. 5. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa oraz niewzięcia udziału w wydarzeniu, zgłaszający Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w usłudze edukacyjnej (100% ceny) wynikających z zawartej umowy.. 6. W przypadku gdyby usługa edukacyjna nie odbyła się z powodów niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi zostanie zaproponowany, według uznania Organizatora, udział w usłudze edukacyjnej w innym terminie lub w ciągu 14 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty. 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w usłudze edukacyjnej osoby powiązanej w jakimkolwiek charakterze z podmiotem konkurencyjnym dla współorganizatora usługi edukacyjnej wskazanego w programie. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności po dokonaniu wpłaty za uczestnictwo w usłudze edukacyjnej, pełna kwota wpłaty zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych. Organizator zastrzega sobie także prawo odmowy uczestnictwa w usłudze edukacyjnej bez podawania przyczyny. 8. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz akceptacją warunków Regulaminu i upoważnieniem Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez Uczestnika albo osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego Uczestnika. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów oraz do odwołania wydarzenia miejscowość, data i podpis pieczątka firmy

Polityka zrównoważonego rozwoju

Polityka zrównoważonego rozwoju WARSZTATY 5 6 października Warszawa Polityka zrównoważonego rozwoju optymalizacja energetyczna i środowiskowa Najlepsze praktyki w nowym otoczeniu prawno-biznesowym CASE STUDIES: Polpharma SA, General

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie

Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie Warsztaty Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie Aktualne możliwości i planowane zmiany w handlu 23 września 2015, Warszawa W programie m.in.: Jak raportować dane transakcyjne zgodnie z najnowszymi

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

Manager w inwestycjach budowlanych

Manager w inwestycjach budowlanych Project Management w projektach budowlanych aspekty prawne i biznesowe. Manager w inwestycjach budowlanych WARSZTATY 19-20. maja 2015 Warszawa POZNAJ i ZNIWELUJ wszystkie obszary błędów w prowadzeniu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

finanse przedsiębiorstwa dla prawników

finanse przedsiębiorstwa dla prawników WARSZTATY finanse przedsiębiorstwa dla prawników Jak ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego? 22-23 września 2015 Zdobądź praktyczną wiedzę, poznaj 3 fazy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych aspekty prawne i finansowe

Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych aspekty prawne i finansowe WARSZTATY 24-25 września 2015 Transakcje na rynku aspekty prawne i finansowe sprzedaż zakup najem Poznaj praktyczne doświadczenia z perspektywy: najemcy, wynajmującego i inwestora Dowiedz się jak inni

Bardziej szczegółowo

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 2015 INNOWACYJNE PRODUKTY W DOBIE NISKICH STÓP PROCENTOWYCH inspiracje trendy najlepsze praktyki 25-26 MAJA / WARSZAWA W GRONIE PRELEGENTÓW GOŚĆ SPECJALNY: Esa Tuomi Nordea

Bardziej szczegółowo

+ Jedyne na polskim rynku. + Zróżnicowane case studies. + 2 interaktywne sesje ćwiczeniowe + Hot topics: Zarządzanie projektem

+ Jedyne na polskim rynku. + Zróżnicowane case studies. + 2 interaktywne sesje ćwiczeniowe + Hot topics: Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem Jak tworzyć nowe modele biznesowe Warsztaty 29-30.09.2015 Warszawa w gronie prelegentów: + Jedyne na polskim rynku warsztaty poświęcone zarządzaniu procesami R&D + Zróżnicowane case

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Data Science & Data Analytics

Warsztaty Data Science & Data Analytics 23-24 IV 2015 WARSZAWA Warsztaty Data Science & Data Analytics Jak efektywnie wykorzystać potencjał danych? Innowacyjne narzędzia i techniki w praktyce 2 dni praktycznych warsztatów prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

CYBERCRIME 2015 RODZAJE ZAGROŻEŃ WDROŻENIE ZABEZPIECZEŃ ANALIZA SKUTKÓW WARSZTATY 7 8. PAŹDZIERNIKA. Poznasz luki, które służą przestępcom

CYBERCRIME 2015 RODZAJE ZAGROŻEŃ WDROŻENIE ZABEZPIECZEŃ ANALIZA SKUTKÓW WARSZTATY 7 8. PAŹDZIERNIKA. Poznasz luki, które służą przestępcom CYBERCRIME 2015 WARSZTATY 7 8. PAŹDZIERNIKA RODZAJE ZAGROŻEŃ WDROŻENIE ZABEZPIECZEŃ ANALIZA SKUTKÓW W GRONIE PRELEGENTÓW M.IN.: Doświadczeni praktycy pokażą jak krok po kroku zabezpieczyć infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Rozwój nowych formatów na rynku retail

Rozwój nowych formatów na rynku retail WARSZTATY Rozwój nowych formatów na rynku retail Zmiana układu sił a przebudowa strategii 11-12 czerwca 2015, Warszawa retail innovation 2015/2016 dywersyfikacja formatów przebudowa strategii wskaźniki

Bardziej szczegółowo

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA. inspiracje trendy najlepsze praktyki W DOBIE NISKICH STÓP PROCENTOWYCH

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA. inspiracje trendy najlepsze praktyki W DOBIE NISKICH STÓP PROCENTOWYCH FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 2015 INNOWACYJNE PRODUKTY W DOBIE NISKICH STÓP PROCENTOWYCH inspiracje trendy najlepsze praktyki 25-26 MAJA / WARSZAWA Esa Tuomi Nordea Bank W GRONIE PRELEGENTÓW GOŚCIE ZAGRANICZNI:

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: W programie m.in. Twoja marka + techniki dziennikarskie jak stworzyć i wdrożyć unikalną strategię brand publishingu?

Prowadzący: W programie m.in. Twoja marka + techniki dziennikarskie jak stworzyć i wdrożyć unikalną strategię brand publishingu? Po raz pierwszy na polskim rynku, praktyczne warsztaty poświęcone tematyce brand journalism, łączące formułę wykładów i ćwiczeń, pod okiem doświadczonych praktyków i dziennikarzy! W programie m.in. Twoja

Bardziej szczegółowo

Forum. Gość Specjalny

Forum. Gość Specjalny Forum 17-18 marca Warszawa Connected Enterprise 2015 Jak wykorzystać potencjał innowacyjnych technologii w produkcji W gronie prelegentów: Na podstawie najlepszych praktyk i najciekawszych case studies,

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć strategię komunikacji marki w czasie rzeczywistym? 10 czerwca 2015 Warszawa

Jak stworzyć strategię komunikacji marki w czasie rzeczywistym? 10 czerwca 2015 Warszawa Warsztaty Real-time marketing Newsjacking & Jak stworzyć strategię komunikacji marki w czasie rzeczywistym? 10 czerwca 2015 Warszawa PORANNY BRIEFING jak efektywnie generować buzz na temat brandu DWA ANGAŻUJĄCE

Bardziej szczegółowo

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży 16-17 października 2014 Warszawa B2B SALES DEVELOPMENT Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży Jak skutecznie zbudować myślenie sprzedażowe we wszystkich działach Twojej firmy Jak wyglądają

Bardziej szczegółowo

Design Thinking. Sentiment analysis. Service BluePrint. Analityka w CX. Customer Journey Mapping. Innovative experience. 23 24.09.2015 Warszawa FORUM

Design Thinking. Sentiment analysis. Service BluePrint. Analityka w CX. Customer Journey Mapping. Innovative experience. 23 24.09.2015 Warszawa FORUM Analityka w CX Design Thinking FORUM Omniexperience B2B Experience Service BluePrint Innovative experience CX toolbox Sentiment analysis Customer Feedback Management Customer Journey Mapping 23 24.09.2015

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE

NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE w gronie prelegentów: NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE GOŚĆ SPECJALNY Andrzej Barcikowski Narodowy Bank Polski Massimo Cotrozzi EY Marcin Fronczak AXA Po raz pierwszy na polskim rynku warsztaty

Bardziej szczegółowo

Na podstawie najlepszych praktyk i najciekawszych case studies, dowiedz się: MARCELI SYPIEŃ ArcerolMittal. WALDEMAR MILEWSKI Can-Pack

Na podstawie najlepszych praktyk i najciekawszych case studies, dowiedz się: MARCELI SYPIEŃ ArcerolMittal. WALDEMAR MILEWSKI Can-Pack Forum 17-18 marca Warszawa 2015 Jak wykorzystać potencjał innowacyjnych technologii w produkcji Na podstawie najlepszych praktyk i najciekawszych case studies, dowiedz się: jak realnie obniżyć koszty przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych

Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych 09-10 MARCA WARSZAWA WARSZTATY Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych REFURBISHMENT I REDEVELOPMENT PROFIL KLIENTA ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE NOWE TECHNOLOGIE: BEACONY, WIRTUALNE PORTFELE

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Żywiec Zdrój Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Ewolucja roli kontrolera od raportowania

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Macrologic Controlling Systems Grupa Arcus Ewolucja

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie zarządzać reputacją i wizerunkiem w sieci? Content SEO Social Media. Agata Lipiec PZU. Monika Czaplicka. Patryk Grzeszczuk Orange

Jak efektywnie zarządzać reputacją i wizerunkiem w sieci? Content SEO Social Media. Agata Lipiec PZU. Monika Czaplicka. Patryk Grzeszczuk Orange 9-10.04. 2015 Warszawa warsztaty Digital PR w praktyce Jak efektywnie zarządzać reputacją i wizerunkiem w sieci? Content SEO Social Media w gronie prelegentów: Bartosz Węglarczyk Agata Lipiec Maciej Buczowski

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych

Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych 09-10 MARCA WARSZAWA WARSZTATY Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych REFURBISHMENT I REDEVELOPMENT PROFIL KLIENTA ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE NOWE TECHNOLOGIE: BEACONY, WIRTUALNE PORTFELE

Bardziej szczegółowo

lojalnosc personalizacja Customer CX Innovation agile customer service Human Experience Management FORUM Social Customer Service

lojalnosc personalizacja Customer CX Innovation agile customer service Human Experience Management FORUM Social Customer Service Mobile & Social UX Design personalizacja Social Customer Service Human Experience Management FORUM Customer Centric ROI PO RAZ PIERWSZY W POLSCE sesja CX Design Think Tank 10 równoległych bloków tematycznych

Bardziej szczegółowo

MOBILE BANKING 2015 Kanał mobilny jako strategiczny element bankowości wielokanałowej

MOBILE BANKING 2015 Kanał mobilny jako strategiczny element bankowości wielokanałowej MOBIL BANKING 2015 Kanał mobilny jako strategiczny element bankowości wielokanałowej WASZTATY 15-16 grudnia Warszawa gość specjalny Julian Wilson Barclays Adrian Buczyniak Citi Handlowy oznaj najefektywniejsze

Bardziej szczegółowo

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in.

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in. RYNEK GAZU W POLSCE W gronie prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele: PGNiG S.A. Urzędu Regulacji Energetyki Instytutu Studiów Energetycznych Forum Odbiorców Rynku Energii i Gazu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo