Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i kilka modelowych produktów doradczych. Dynamiczny rozwój Firm naszych Klientów zobowiązuje nas do przedstawienia oferty odpowiadającej dzisiejszym potrzebom i przywidującej potrzeby jutra. Naszą odpowiedzią na to wyzwanie są prezentowane tu szkolenia. Wyróżniają się one bogatym odniesieniem do praktyki polskich przedsiębiorstw i instytucji, każde z nim było wielokrotnie realizowane dla odbiorców różnych branż. Może to stanowić dla Państwa gwarancję uzyskania prostych, sprawdzonych rozwiązań, które z pewnością zostaną wdrożone przez uczestników szkoleń. Mistrzowski warsztat naszych trenerów daje pewność atrakcyjnej, inspirującej formy oraz miękkiego uruchomienia talentów uczestników projektów. Wybrane do tego katalogu produkty doradcze dotyczą oceny i wspierania rozwoju pracowników, wraz z szeroką gamą szkoleń tworzą kompletny zestaw narzędzi polityki rozwoju organizacji. Proszę traktować propozycje katalogowe jako wskazanie możliwego obszaru, w którym chcielibyśmy wypracować dla Państwa ponadprzeciętne rezultaty. Dokładny program powstanie po zbadaniu Państwa potrzeb i oczekiwań. Zapraszam zapoznania się z naszą ofertą i przede wszystkim, zapraszam do współpracy. Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

3 SPIS TREŚCI 1. Firma Akademia Consulting 2 2. Kategoria szkoleń: ZARZĄDZA 4 3. Zarządzanie ludźmi 5 4. Przywództwo 6 5. Zarządzanie zmianą 7 6. Kierowanie zespołem 8 7. Motywowanie pracowników 9 8. Ocenianie pracowników Coaching menedżerski Kategoria szkoleń: KOMPETENCJE OSOBISTE Prezentacje i wystąpienia publiczne Asertywność Negocjacje Perswazja i techniki wpływu Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta Trening dla trenerów Zarządzanie stresem DORADZTWO Assessment/ Development Center Feedback Coaching Korzyści ze współpracy p z nami 24

4 Misja!"#$"%&'()%*+,-./$"01)2+#/&3)/-%4"567)&)"89:$&/:.;&)4"48/-/)#"%,:8./:$&-)$:;2-4%/(.<) A%4&-8:'()&)48/(%4&-%/:'()8"/76;)"89:$&/:.;&)$:%/(.<)B2&-$,67)4"48/-/)C-/4"08-#$&>) K:%/-)7:8L"0.&M!"#!$%&"'%()*!+, ROZWÓJ $-#./#0(1( 2 Akademia Consulting

5 Akademia consulting jest polską firmą szkoleniowo-doradczą działającą na rynku od 1999r. Specjalizujemy się w realizacji projektów dedykowanych rozwojowi kadry menedżerskiej oraz w szkoleniach kształcących umiejętności osobiste. Realizujemy szkolenia autorskie, posiadamy własną metodologię doradczą, korzystamy również z licencjonowanych narzędzi.!"#$%&#'()*+$,%.)"/0&1"$%2,34# to dostarczanie usług najwyższej jakości oraz gotowość do poddania ocenie tejże jakości każdą metodą. Profesjonalizm wyraża się rzetelnym podejściem do wszystkiego, co robimy oraz braniem odpowiedzialności za osiągane rezultaty. Wyrazem profesjonalizmu jest udzielanie 100% gwarancji, co do satysfakcji odbiorców z udziału w naszych projektach Praktyka. Każde proponowane przez nas rozwiązanie jest praktyczne, to znaczy, że daje się z łatwością zastosować w danym kontekście organizacyjnym. Proponowane przez nas rozwiązania są proste i sprawdzone. Zespół naszych trenerów posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i doradcze, dzięki czemu nie dostarczamy informacji, lecz dzielimy się praktyczną wiedzą. Pasja definiuje sposób w jaki pracujemy. Nie polega on jedynie na entuzjazmie i zaangażowaniu w to, co robimy. Pasja, będąca naszym wyróżnikiem, to dążenie do tego, aby każde kolejne zadanie wykonać lepiej niż poprzednie. Zdarza się, że lepiej oznacza prościej. 3

6 4 Akademia Consulting

7 Celem szkoleń z tego obszaru jest dostarczenie narzędzi zarządzania umożliwiających skuteczne pełnienie funkcji menedżera. ZAGADNIA: 1. Cztery funkcje menedżerskie 2. Cztery role kierownicze 3. Wizerunek menedżera - taktyki autoprezentacji 4. Źródła autorytetu menedżera 5. Autodiagnoza indywidualnych stylów kierowania 6. Wyznaczanie priorytetów, wyznaczanie celów 7. Jak delegować każde zadanie tylko raz - narzędzia delegowania 8. Zasady komunikacji menedżerskiej z pracownikami i z zespołami 9. Narzędzia oceny efektywności i morale zespołu 10. Warunki delegowania odpowiedzialności 11. Co to są kompetencje i jak nimi zarządzać 12. Rola szefa w sytuacji konfliktu i kryzysu 13. Emocje w sytuacjach zawodowych - reguły zarządzania emocjami 12. Prawdy i mity o tym, co motywuje i demotywuje pracowników 13. Zarządzanie czasem - jak pracować efektywniej i mieć więcej czasu Proponowane szkolenia z tego obszaru: ZARZĄDZA LUDŹMI (forma seminaryjna) TRENING MENEDŻERSKI (forma treningowo - warsztatowa) Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Kierujesz ludźmi lub przygotowujesz się do takiej roli. 2. Chcesz poznać sprawdzone narzędzia kierowania ludźmi. 3. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest Twój styl zarządzania i jak wpływa to na innych. 4. Chciałbyś każde zadanie delegować tylko raz. 5. Chciałbyś stosować, inne niż premia, skuteczne narzędzia motywowania. 6. Zdarza się, że napotykasz problemy w kierowaniu ludźmi. 7. Chcesz dowiedzieć się, dlaczego jedni ludzie osiągają cele, które sobie wytyczają, a inni nie. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 5

8 TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Zależy Ci na jakości relacji ze współpracownikami. 2. Chcesz dowiedzieć się, jakim typem przywódcy jesteś. 3. Uważasz, że rola szefa nie polega wyłącznie na wydawaniu poleceń. 4. Chcesz dowiedzieć się, jak integrować zespół wokół wizji. 5. Chcesz wpływać na zaangażowanie, motywację i postawy pracowników. 6. Chcesz skutecznie kierować sytuacjami kryzysowymi. 7. Chcesz być liderem. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. Celem szkoleń z tego obszaru jest przedstawienie modelu nowoczesnego przywództwa organizacyjnego oraz wspieranie rozwoju umiejętności liderskich. ZAGADNIA: 1. Modele przywództwa organizacyjnego 2. Źródła wielkich sukcesów i porażek w zarządzaniu - studia przypadków 3. Kluczowe umiejętności nowoczesnego lidera - Wyznaczanie celów - integrowanie ludzi wokół wizji - Zarządzanie przez uczestnictwo - delegowanie odpowiedzialności - Wywieranie wpływu - różnicowanie dystansu w relacjach z pracownikami, rola mentora i cocha, modelowanie zachowań 4. Przywódca inteligentny emocjonalnie wg. D. Golemana 5. Przywództwo sytuacyjne wg. Blancharda - cztery typy pracowników i cztery style przewodzenia 6. Pokonywanie kryzysów - narzędzia najlepszych trenerów sportowych 7. Zarządzanie konfliktem - rodzaje konfliktów i sposoby kierowania nimi 8. Lider wobec zespołu - sekrety motywowania zespołu 9. Styl kierowania jako wymiar kultury organizacyjnej - Diagnozowanie kultury zespołu i organizacji - Systemowa analiza organizacji 10. Normy i zasady ułatwiające i utrudniające kierowanie zespołem Proponowane szkolenia z tego obszaru: TRENING UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKICH PRZYWÓDZTWO W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI TRENING MYŚLENIA SYSTEMOWEGO DLA MENEDŻERÓW 66 Akademia Consulting

9 Celem szkoleń z tego obszaru jest prezentacja modelu zarządzania zmianą w organizacji oraz przygotowanie uczestników do skutecznego kierowania tym procesem, a także ułatwienie uczestnikom adaptacji do zmian, w których uczestniczą. ZAGADNIA: 1. Fazy rozwoju organizacji wg. L.Greinera 2. Zmiany w życiu Firmy mające cechy wzrostu lub rozwoju 3. Zmiana jako etap rozwoju organizacyjnego 4. Zmiana zaczyna się od nas - Diagnoza indywidualnych postaw wobec zmian 5. Prezentacja modelu zmiany wg. K.Lewina 6. Analiza pola sił, czyli gotowości organizacji do zmian 7. Budowanie strategii wdrażania zmiany - model 8 kroków wg. Harvard School of Business 8. Zarządzanie ludźmi w procesie zmian - Identyfikowanie ról: sponsor zmiany, agent zmiany, uczestnicy zmiany -Typowe reakcje i zachowania ludzi w sytuacji niepewności 7 typów postaw - Sposoby pokonywania oporu i niechęci wobec zmian - Przykłady błędów i sukcesów w zarządzaniu zmianą analiza studiów przypadku 9. Zasady komunikacji w procesie zmian 10. Przywództwo w procesie zmian - Przywództwo transformacyjne i przywództwo transakcyjne - test TT 11. Metody utrwalania nowych sposobów działania - jak nie wrócić do starych nawyków Proponowane szkolenia z tego obszaru: ZARZĄDZA LUDŹMI W PROCESIE ZMIAN PRZYWÓDZTWO W ZMIANACH TRENING MYŚLENIA SYSTEMOWEGO warsztaty dla kadry zarządzającej zmianami TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Pracujesz w środowisku, które ciągle się zmienia. 2. Chcesz wiedzieć jak przygotować się do wdrożenia zmiany w organizacji. 3. Chcesz sprawiać, aby współpracownicy zamienili stare nawyki na nowe sposoby działania. 4. Zmianom organizacyjnym towarzyszą emocje pracowników. Chcesz dowiedzieć się jak zarządzać nimi. 5. Bardziej odpowiada Ci możliwość wpływania na to, co się dzieje, niż bierne poddawanie się wydarzeniom. 6. Chcesz dowiedzieć się, na czym polega rola agenta zmiany i kto może ją pełnić. 7. Chcesz uniknąć typowych błędów popełnianych w procesie zmian. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 7

10 TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Chcesz uzyskać narzędzia oceny zespołu. 2. Chcesz konstruktywnie pokonywać kryzysy w zespole. 3. Uważasz, że praca zespołowa jest wartością. 4. Chcesz dowiedzieć się, dlaczego jedne zespoły osiągają ponadprzeciętne rezultaty, a inne nie. 5. Jesteś odpowiedzialny za wyniki Twojego zespołu. 6. Zespół potrzebuje różnych stylów kierowania. Chcesz dowiedzieć, się jakich i kiedy. 7. Chcesz wiedzieć, jakie normy i zasady wprowadzać w zespole. Celem szkoleń z tego obszaru jest dostarczenie narzędzi kierowania zespołem oraz kształtowanie umiejętności integrowania i motywowania zespołu. ZAGADNIA: 1. Znaczenie i wartość pracy zespołowej 2. Rodzaje zespołów kiedy je powoływać i jak formować 3. Dynamika czterech faz rozwoju zespołu 4. Rola kierownika zespołu, style kierowania zespołem 5. Role zespołowe wg. M.Belbina 6. Kierowanie zespołem pracującym pod presją 7. Technik zespołowego rozwiązywania problemów 8. Zespołowe podejmowanie decyzji 9. Rozwiązywanie konfliktów zespołowych 10. Uruchamianie mechanizmu synergii zespołowej 11. Kierowanie procesem rywalizacji zespołowej 12. Wystąpienia motywacyjne na forum zespołu 13. Kryteria oceny zespołu 14. Normy, zasady i wartości najlepszych zespołów 15. Kryzysy w życiu zespołu sposoby ich pokonywania 16. Budowanie mistrzowskich zespołów Proponowane szkolenia z tego obszaru: WARSZTAT ROZWOJU ZESPOŁU ZARZĄDZA ZESPOŁEM Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. BUDOWA ZESPOŁU TRENING EFEKTYWNEJ PRACY ZESPOŁOWEJ 8 Akademia Consulting

11 Celem szkoleń z tego obszaru jest dostarczenie wiedzy nt. modeli motywacji i zasad motywowania, poszerzenie narzędzi i metod kierowania stosowanych przez uczestników szkolenia. ZAGADNIA: 1. Natura procesów decyzyjnych i motywacyjnych człowieka - Mapa Motywacji 2. Tradycyjne podejście do motywowania: teorie motywacji 3. Nowoczesne podejście do motywowania: ujęcie systemowe 4. Modelowanie postaw i zachowań 5. Świadomość relacji jakie buduję ze współpracownikami test FIBRO 6. Narzędzia skutecznego motywowania zespołu w sytuacjach trudnych 7. Motywacyjne narzędzia interwencji kierowniczej 8. Zabójstwo motywacji najczęstsze błędy kadry kierowniczej 9. Potencjał kompetencyjny jak go rozpoznawać i uruchamiać 10. Potrzeby pracownika wymiary motywacji zadaniowej i motywacji osiągnięć 11. Narzędzia wpływu, czyli jak wywołać zmianę zachowań 12. Mechanizm działania kar i nagród 13. Zagrożenia ograniczania się do strategii kija i marchewki 14. Uczenie się jako umiejętność, przyspieszanie procesu uczenia się 15. Wywieranie wpływu na motywację uczenia się i motywację osiągnięć Proponowane szkolenia z tego obszaru: POZAFINANSOWE MOTYWOWA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZA MOTYWACYJNE MOTYWOWA ZESPOŁU PROWADZE TRUDNYCH ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Uważasz, że nie wszystkich motywuje dokładnie to samo. 2. Chcesz poznać inne sposoby motywowania niż strategia kija i marchewki. 3. Chcesz skutecznie wpływać na zmianę sposobów działania współpracowników. 4. Zdarza się, że nie rozumiesz motywów postępowania innych ludzi. 5. Chcesz efektywnie przeprowadzać trudne rozmowy z pracownikami. 6. Chciałbyś wkładać mniej wysiłku w egzekwowanie od pracowników tego, o co Ci chodzi. 7. Chcesz poznać i stosować narzędzia motywowania pozafinansowego. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 9

12 TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Twoim zadaniem jest/wkrótce będzie ocenianie innych. 2. Zależy Ci na tym, aby obiektywnie oceniać innych. 3. Chcesz wiedzieć jak przekazywać złe i dobre wiadomości ocenianym. 4. Chcesz wiedzieć, jakich pytań nie należy zadawać podczas rozmów oceniających / rozmów rekrutacyjnych. 5. Chcesz wiedzieć, co to są kompetencje i jak je oceniać. 6. Oceniani mogą nas zaskakiwać, chcesz wiedzieć, co wtedy robić. 7. Chcesz umieć demaskować gry i radzić sobie z nieszczerością ocenianych. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. Celem szkoleń z tego obszaru jest dostarczenie profesjonalnych narzędzi oceny kompetencji oraz kształtowanie umiejętności przeprowadzania rozmów oceniających. ZAGADNIA: 1. Co to są kompetencje, jak je opisywać i oceniać 2. Profil kompetencji jako podstawowe narzędzie zarządzania kompetencjami 3. Typowe błędy spostrzegania i błędy oceny 4. Metoda wywiadu kompetencyjnego 5. Metoda wywiadu behawioralnego 6. Metoda STAR 7. Technika incydentów krytycznych 8. Przygotowanie arkusza do przeprowadzania rozmowy oceniającej 9. Funkcja motywacyjna i informacyjna rozmowy oceniającej 10. Gry stosowane przez osoby oceniane jak radzić sobie z nimi 11. Funkcja diagnostyczna i różnicująca pytań rozmowy oceniającej 12. Pytania, których należy unikać 13. Zasady przekazywania złych i dobrych informacji 14. Zasady porównywania kandydatów między sobą 15. Ocena potencjału kompetencyjnego metodą warsztatów Development Center W tej dziedzinie proponujemy szkolenia: PROFESJONALNA REKRUTACJA I SELEKCJA WYWIAD KOMPETENCYJNY PROWADZE ROZMÓW OCENIAJĄCYCH BUDOWA I WDRAŻA OCENY FEEDBACK Akademia Consulting

13 Celem szkoleń z tego obszaru jest przygotowanie uczestników do efektywnego wykorzystywania coaching u jako narzędzia kierowania ludźmi. ZAGADNIA: 1. Cykl rozwoju kompetencji w przebiegu kariery 2. Narzędzia wspierania rozwoju i przyspieszania procesu uczenia się 3. Postawy i przekonania ułatwiające i blokujące rozwój 4. Koncepcja poziomów logicznych R.Dielts a 5. Rola coach a a inne role zawodowe 6. Style uczenia się wg. A. Kolba 7. Budowanie ścieżki rozwoju danej umiejętności 8. Struktura rozmowy coachingowej 9. Dynamika procesu coaching u 10. Zasady definiowania celów rozwojowych 11. Komunikacja narzędzie pracy coach a: komunikacja empatyczna 12. Dostrojenie się i prowadzenia w kontakcie z rozmówcą 13. Reguły wywierania wpływu 14. Sztuka zadawania pytań 15. Narzędzia komunikacji perswazyjnej 16. Stawianie wyzwań pracownikowi W tej dziedzinie proponujemy szkolenia: ABC COACHINGU COACHING, JAKO NARZĘDZIE KIEROWANIA ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM SZKOŁA COACHING U MENEDŻERSKIEGO COACHING, JAKO NARZĘDZIE STAWIANIA WYZWAŃ PRACOWNIKOM TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Kierujesz ludźmi lub przygotowujesz się do takiej roli. 2. Uważasz, że każdy pracownik posiada potencjał do wykorzystania. 3. Zdarzają się pracownicy, z którymi kontakt sprawia Ci trudność. 4. Uważasz inwestowanie w ludzi za dobrą inwestycję. 5. Chciałbyś, aby Twoi pracownicy osiągali lepsze wyniki niż aktualne. 6. Chciałbyś, aby Twoi pracownicy szybciej wdrażali się do nowych zadań. 7. Chcesz osiągnąć wzrost efektywności Twoich pracowników możliwie najmniejszym kosztem. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 11

14 K 12 Akademia Consulting

15 /#(!(&-"6:(;'; 10.-$/'(&'" /*<)'6!&( Celem szkoleń z tego obszaru jest skuteczne przygotowanie uczestników do realizowania profesjonalnych prezentacji wobec każdego audytorium. ZAGADNIA: 1. Wizerunek prezentera, wizerunek Firmy 2. Model okna Johari odsłanianie się wobec audytorium 3. Taktyki autoprezentacyjne 4. Inicjowanie kontaktu z audytorium: sześć sposobów na to Jak zacząć 5. Trema, niepewność sposoby budowania odpowiedniego nastawienia emocjonalnego tuż przed wystąpieniem 6. Zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania audytorium 7. Dynamika relacji z audytorium schładzanie i rozgrzewanie audytorium 8. Wystąpienia informacyjne i wystąpienia perswazyjne 9. Sztuka argumentacji: rodzaje i kolejność argumentów 10. Wykorzystywanie materiałów ilustracyjnych i prowadzenie demonstracji 11. Proksemika, czyli zasady poruszania się i wykorzystywania przestrzeni 12. Oddziaływanie na emocje i wyobraźnię odbiorców 13. Zwroty i słowa ułatwiające i utrudniające wywieranie wpływu 14. Trudni uczestnicy i nieprzewidziane sytuacje oraz jak radzić sobie z nimi Proponowane szkolenia z tego obszaru: SZTUKA AUTOPREZENTACJI I PREZENTACJI PREZENTACJA HANDLOWA WYSTĄPIENIA PERSWAZYJNE W PRAKTYCE MENEDŻERSKIEJ MISTRZOWSKIE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE -(.TEST Czy potrzebujesz!"#$%&'("()&*$($+!",-./ W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Publiczne zabieranie głosu to ważna sytuacja w Twojej pracy. 2. Do Twoich obowiązków należy realizowanie prezentacji informacyjnych. 3. Do Twoich obowiązków należy realizowanie prezentacji perswazyjnych. 4. Chcesz czuć się swobodnie i pewnie w sytuacji ekspozycji społecznej. 5. Zależy Ci na profesjonalnym i autentycznym wizerunku własnej osoby. 6. Chcesz skutecznie nawiązywać porozumienie z każdym audytorium. 7. Chcesz pozyskiwać ludzi i wpływać na ich opinie poprzez wystąpienia publiczne. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 13

16 TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Zdarzają się rozmowy, których prowadzenie sprawia Ci trudność. 2. Zdarzają się sytuacje, w których nie czujesz się dość pewnie i swobodnie. 3. Chcesz realizować swoje cele w kontakcie z każdym rozmówcą. 4. Chcesz radzić sobie z presją i manipulacją stosowaną wobec Ciebie. 5. Chcesz budować relacje z ludźmi na Twoich warunkach. 6. Zależy Ci na tym, aby przeprowadzać trudne rozmowy utrzymując dobre relacje z drugą stroną. 7. Chcesz umieć obronić się i wyrazić siebie w każdej sytuacji. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. Celem szkoleń z tego obszaru jest dostarczenie asertywnych narzędzi obrony i wyrażania siebie w każdej sytuacji społecznej. ZAGADNIA: 1. Być asertywnym wobec przełożonych, podwładnych, klientów definicja zachowań asertywnych 2. Mapa i test asertywności. Asertywne prawa w relacjach z ludźmi 3. Pojęcie terytorium psychologicznego i definiowanie jego granic 4. Cztery rodzaje zachowań: agresywne, uległe, manipulatywne, asertywne kiedy i dlaczego ludzie je stosują 5. Asertywność obronna: Radzenie sobie z agresywnym rozmówcą technika Pameli Burton 6. Asertywna reakcja wobec ataków werbalnych 7. Sztuka skutecznego mówienia. Reakcje wobec presji i nacisków 8. Reakcje wobec gier psychologicznych 9. Konstruktywna krytyka - technika FUKO 10. Asertywność ekspansywna: Pozytywna autoprezentacja - wzmacnianie poczucia pewności siebie - technika kotwicy 11. Wyrażanie pochwał i pozytywnych emocji 12. Formułowanie próśb i wydawanie poleceń 13. Reguła 4W 14. Jak reagować na odmowę 15. Zasady postępowania wobec osób trwale nie-asertywnych Proponowane szkolenia z tego obszaru: TRENING ASERTYWNOŚCI ASERTYWNOŚĆ MENEDŻERSKA ASERTYWNOŚĆ W OBSŁUDZE KLIENTA Akademia Consulting

17 Celem szkoleń z tego obszaru jest przygotowanie uczestników do skutecznego wykorzystywania negocjacji jako narzędzia budowania porozumienia i zabezpieczenia swoich interesów z ważnymi partnerami. ZAGADNIA: 1. Sytuacja konfliktu interesów - Systemowa analiza sytuacji konfliktowej - Mechanizmy psychologiczne eskalujące konflikt: belka i źdźbło, lustrzane odbicie, podwójne normy, biegunowe myślenie 2. Dynamika procesu negocjacji - Strategie, taktyki i role negocjacyjne - Pięć faz procesu negocjacji - Cztery warunki negocjacji merytorycznych 3. Pre-negocjacje, czyli zanim zasiądziecie do rozmów - Osobowości negocjatorów i style komunikacyjne - Niezbędne informacje o partnerze, tworzenie planu rozmów - Definiowanie płaszczyzn negocjacyjnych oraz formułowanie punktów granicznych, stałych i zmiennych wartości negocjacyjnych 4. Taktyki otwarcia - Źródła siły w negocjacjach - Rozpoznawanie punktów krytycznych drugiej strony 5. Prowadzenie rokowań - Alternatywy wobec przetargu pozycyjnego - Pięć sposobów na wychodzenie z impasu - Taktyczne składanie ofert i rozgrywanie ustępstw - Neutralizowanie gier negocjacyjnych 6. Ocena przebiegu negocjacji pod kątem: wypracowanych rezultatów, procesu, umiejętności negocjatorów Proponowane szkolenia z tego obszaru: ROZWIĄZYWA KONFLIKTÓW NEGOCJACJE INTEGRACYJNE NEGOCJACJE DLA HANDLOWCÓW TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Bycie stroną lub obserwatorem konfliktu dużo Cię kosztuje. 2. Pracujesz w środowisku, gdzie pewnych konfliktów i napięć nie da się wyeliminować. 3. Podczas ważnych rozmów miewasz wrażenie, że druga strona odgrywa dominującą rolę. 4. Zdarza się, że nie jesteś w pełni zadowolony z wynegocjowanych rezultatów. 5. Prowadzenie rozmów z niektórymi partnerami stanowi dla Ciebie problem. 6. Chcesz radzić sobie z emocjami podczas trudnych rozmów. 7. Chcesz umieć wynegocjować wszystko, co się da. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 15

18 TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Wywieranie wpływu może być uczciwe lub nieuczciwe. Interesuje Cię ten pierwszy sposób. 2. Jednym z Twoich zadań zawodowych jest przekonywanie innych. 3. Chcesz zjednywać sobie każdego rozmówcę. 4. Jest możliwe używanie wyłącznie trafnych argumentów. Chcesz się tego nauczyć. 5. Chcesz prowadzić trudne rozmowy bez negatywnych emocji. 6. Chcesz mieć wpływ na decyzje, które podejmują Twoi rozmówcy. 7. Chcesz wypowiadać się swobodnie i trafnie w każdej sytuacji. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. Celem szkoleń z tego obszaru jest prezentacja zaawansowanych technik komunikacyjnych oraz dostarczenie treningu ich praktycznego wykorzystania. ZAGADNIA: 1. Perswazja, wywieranie wpływu, manipulacja rozróżnienie pojęć 2. Budowanie idealnego kontaktu z drugą osobą - Jak działa ludzka percepcja systemy reprezentacji - Mowa ciała dekodowanie mikrosygnałów - Dostrojenie się i prowadzenie 3. Wpływ poza kontrolą zjawisko negatywnej hipnozy i wpływ podprogowy 4. Oddziaływanie na emocje i wyobraźnię odbiorców 5. Oddziaływanie na podejmowanie decyzji przez odbiorców przekazu 6. Budowanie doskonałej argumentacji 12 rodzajów argumentów 7. Redagowanie tekstów perswazyjnych 8. Przygotowywanie wystąpień apel perswazyjny 9. Taktyki wykorzystywane podczas negocjacji 10. Taktyki użyteczne w prowadzeniu rozmów ( np. coaching, rozmowa motywująca) 11. Obrona przed manipulacją oddziałującą na emocje, ocenę faktów, poczucie osobistej wartości 12. Główne zasady psychologii sukcesu 13. Modelowanie własnych emocji i postaw 14. Wzmacnianie poczucia pewności siebie w trudnych sytuacjach społecznych Proponowane szkolenia z tego obszaru: TECHNIKI PERSWAZJI W SPRZEDAŻY PERSWAZJA DLA COACHÓW I TRENERÓW PRZEKONYWA I PERSWAZJA W PRAKTYCE MENEDŻERA 16 Akademia Consulting

19 Celem szkoleń z tego obszaru jest dostarczenie profesjonalnych narzędzi umożliwiających wzrost skuteczności w obszarze sprzedaży i obsługi klienta. TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Do Twoich obowiązków należy sprzedaż produktów lub/i usług. ZAGADNIA: 1. Jak sprzedawać więcej 2. Źródła sukcesu w zawodzie handlowca 3. Profesjonalna ścieżka sprzedaży: budowanie wizerunku własnej osoby i Firmy, badanie potrzeb klienta, techniki prezentacji handlowej, dyskusja z zastrzeżeniami klienta, 7 sposobów finalizowania sprzedaży 4. Psychologia sprzedaży jak dotrzeć do każdego klienta 5. Standardy w obsłudze klienta 6. Budowanie systemu obsługi klienta 7. Monitorowanie satysfakcji klientów i wzmacnianie ich lojalności 8. Zarządzanie doznaniami klienta 9. Zarządzanie reklamacjami 10. Obsługa trudnych klientów: asertywne i perswazyjne techniki prowadzenia trudnych rozmów 11. Analiza przyczyn utraty klientów, budowanie systemu wczesnej interwencji zapobiegającej utracie klientów 12. Techniki negocjacji sprzedażowych i negocjacji kupieckich 13. Kluczowe umiejętności w sprzedaży i obsłudze klienta 14. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu Proponowane szkolenia z tego obszaru: PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY STANDARDY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTÓW ZARZĄDZA SYSTEMEM OBSŁUGI KLIENTA ZARZĄDZA TRUDNYMI SYTUACJAMI W SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTÓW 2. Do Twoich obowiązków należy dbanie o utrzymanie klienta. 3. Chcesz poznać nowoczesne narzędzia realizowania ścieżki sprzedaży. 4. Chcesz poznać narzędzia budowania lojalności klientów. 5. Chcesz dowiedzieć się, co to jest system obsługi klienta oraz uzyskać wskazówki jak usprawnić go w Twojej Firmie 6. Chcesz wpływać na emocje klientów. 7. Chcesz być bardziej efektywny w tym, co robisz. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 17

20 TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Masz poczucie działania pod presją (czasu, zadań, wymagań). 2. Chcesz poznać narzędzia radzenia sobie ze stresem i zarządzania stresem. 3. Zjawisko wypalenia zawodowego dotyka coraz więcej osób różnych zawodów. Chcesz skutecznie przeciwdziałać mu. 4. Utrzymywanie life-work balance to kompetencja, którą chcesz doskonalić. 5. Chcesz wiedzieć jak kierować zespołem pracującym pod presją. 6. Chcesz wiedzieć, jakie działania należy podjąć wobec przeciążonych osób/zespołów. 7. Stres może być zjawiskiem pozytywnym. Chcesz, żeby właśnie taki był dla Ciebie. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. Celem szkoleń z tego obszaru jest zmniejszenie kosztów osobistych i organizacyjnych związanych z pracą pod presją i przeciążeniem oraz wyposażenie uczestników szkoleń w umiejętności redukcji stresu. ZAGADNIA: 1. Istota zjawiska stresu. Eustres i dystres czyli pozytywne i negatywne aspekty stresu 2. Stres adaptacyjny i interpretacyjny 3. Psychologiczne mechanizmy stresu. Fazy zjawiska stresu 4. Mapa reakcji na stres i odporności na stres 5. Objawy stresu, indywidualne reakcje w sytuacjach przeciążenia 6. Zjawisko wypalenia zawodowego - Pierwsze symptomy i wczesna interwencja - Indywidualne i organizacyjne sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu 7. Radzenie sobie ze stresem i zarządzanie stresem jako umiejętność osób i organizacji 8. Koncepcja osobowości silnej immunologicznie 9. Asertywność jako narzędzie redukcji obciążenia związanego z relacjami i sytuacjami społecznymi 10. Postawy uławiające adaptację do sytuacji przeciążenia 11. Indywidualne sposoby radzenia sobie ze stresem koncepcja kręgów wsparcia 12. Techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami 13. Organizacja pracy w sytuacji przeciążenia i presji 14. Równowaga życiowa (life-work balace) Proponowane szkolenia z tego obszaru: TRENING RADZENIA SOBIE ZE STRESEM JAK ZAPOBIEGAĆ WYPALENIU ZAWODOWEMU KIEROWA ZESPOŁEM PRACUJĄCYM POD PRESJĄ 18 Akademia Consulting

21 Celem szkoleń z tego obszaru jest przygotowanie uczestników szkoleń do samodzielnego przygotowywania i prowadzenia szkoleń oraz zwiększenie profesjonalizmu i mistrzostwa warsztatowego aktualnych trenerów. TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Posiadasz doświadczenie trenerskie lub przygotowujesz się do roli trenera. ZAGADNIA: 1. Rola i zadania trenera wewnętrznego i trenera zewnętrznego 2. Techniki diagnozowania potrzeb szkoleniowych 3. Dynamika procesu grupowego, ułatwianie uczenia się 4. Tworzenie atmosfery uczenia się, wywieranie wpływu na motywację osiągnięć 5. Style uczenia się dorosłych. Cykl uczenia się 6. Budowanie ścieżki rozwoju umiejętności 7. Modelowanie pożądanych zachowań grupy szkoleniowej 8. Metody wywierania wpływu na zmianę postaw i przekonań 9. Inżynieria zmiany zachowań jak wypracować trwałą zmianę zachowań 10. Szkolenie jako narzędzie programu rozwojowego edukacyjne i rozwojowe cele szkolenia 11. Doskonalenie warsztatu trenerskiego - Angażowanie emocji i wyobraźni uczestników szkoleń - Modelowanie procesu grupowego - Prowadzenie mistrzowskich demonstracji trenerskich 12. Techniki automotywacji jak utrzymywać stały entuzjazm i otwartość 13. Zapobieganie rutynie i schematyzmowi 14. Ścieżka rozwoju osobistego i zawodowego profesjonalnego trenera biznesu 2. Zależy Ci na wzbogaceniu warsztatu trenerskiego. 3. Chcesz poszerzyć zakres prowadzonych przez Ciebie szkoleń. 4. Chcesz nauczyć się konstruowania długoterminowych programów rozwojowych. 5. Chcesz nauczyć się konstruowania metod szkoleniowych. 6. Chcesz wiedzieć jak przyspieszać tempo uczenia się uczestników szkoleń. W tej dziedzinie proponujemy szkolenia: TRENING DLA TRENERÓW WARSZTATY DLA PROFESJONALNYCH TRENERÓW BIZNESU MISTRZOWSKI PREZENTACJE I DEMONSTRACJE TRENERSKIE TECHNIKI WYWIERA WPŁYWU I PERSWAZJI W PROCESIE EDUKACYJNYM 7. Zależy Ci na osiągnięciu mistrzostwa w tym, co robisz. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 19

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego Akademia Zarządzania Publicznego dla kadry kierowniczej Archiwów Państwowych Celem Akademii jest doskonalenie umiejętności kierowniczych jej uczestników, a tym samym rozwój ich organizacji. Do celów szczegółowych

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy. 1 Leadership Training Trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów Cel szkolenia: sztuka budowania autorytetu lidera i relacji w zespole, motywowania pracowników, delegowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla kadry zarządzającej planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny Program warsztatu str. 2-4 Warunki organizacyjne str. 5 W ramach kursu oferujemy str. 6 2 Uczestnicy (dla kogo?): Dla osób pełniących funkcje menedżerów, Dla osób przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Assessment i Development Center Oferta usług Wysokie koszty błędnych decyzji Błędna ocena potencjału pracowników przekłada się na koszty związane z niewłaściwą

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 1 www.sztuka-sprzedazy.pl Propozycja szkoleń Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce propozycje szkoleń, które poprowadzę

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających sprzedażą w handlu detalicznym oraz Handlowców zajmujących się sprzedażą bezpośrednią

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

PO CO ZARZĄDZAĆ WIEKIEM?

PO CO ZARZĄDZAĆ WIEKIEM? Szanowni Państwo! ZACZNIJ JUŻ DZIŚ ZARZĄDZAĆ WIEKIEM! SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH! ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT WDROŻENIA STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM! Serdecznie zapraszamy do udziału

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy skierowana do. polskich małych przedsiębiorców. Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych

Propozycja współpracy skierowana do. polskich małych przedsiębiorców. Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych Propozycja współpracy skierowana do polskich małych przedsiębiorców Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych Szanowni Państwo! Fundacja Projekt Polacy przygotowała szczególną

Bardziej szczegółowo

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej Strona1 Strona2 Smart Leadership 2 dniowy trening kompetencji menedżerskich i umiejętności pozytywnego lidera. Cel szkolenia: usprawnienie komunikacji i kompetencji menedżerskich, inwestycja w umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR Rozpoznawanie Katowice 26-27.06 SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR KLUCZOWE zagadnienia Wywieranie wpływu; System Kodowania Ruchów Twarzy Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze

Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przygotowanie kadry do pełnienia funkcji doradczych. Kandydaci na doradców otrzymają podstawową wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

TRENING INTERPERSONALNY PLUS

TRENING INTERPERSONALNY PLUS Jesteśmy członkiem: Pomagamy: TRENING INTERPERSONALNY PLUS KURS PRACY NA PROCESIE GRUPOWYM Z TRENINGIEM INTERPERSONALNYM ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA KURSU....... 2 DLACZEGO WARTO?....... 3

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży Ś W I Ę T O K R Z Y S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży Oferta szkoleniowa Program Rozwoju Kadry Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób Strona1 Proces zarządzania i przywództwa 1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 2. Rekrutacja i selekcja pracowników call center / telemarketerów _ 2800 /

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Filozofia naszych działań Odwołując się do naukowych nowości i rzeczywistych interakcji międzyludzkich w organizacjach - dostarczamy

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

COACHING MENEDŻERSKI

COACHING MENEDŻERSKI COACHING MENEDŻERSKI Czy to odpowiednie szkolenie dla Was? Nasze szkolenie nie jest dla odpowiednie dla każdego. Wbrew temu, co mówi nam większość standardowych szkoleń sprzedażowych, bardzo trudno jest

Bardziej szczegółowo

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO CELE SZKOLENIA Rozwój umiejętności kreowania własnej osoby na inspirującego i kompetentnego lidera; Podniesienie poziomu automotywacji oraz umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów Sprzedaży oraz Doradców współpracujących z firmami finansowo-ubezpieczeniowymi. Projekt został opracowany

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WARSZTATÓW AKADEMIA MENEDŻERA

HARMONOGRAM WARSZTATÓW AKADEMIA MENEDŻERA HARMONOGRAM WARSZTATÓW AKADEMIA MENEDŻERA Miejsce realizacji warsztatów: ul. Zwycięstwa 42, pok. 307, Koszalin TEMATY WARSZTATÓW 1. PROCES NABORU I REKRUTACJI PRACOWNIKÓW, CZYLI JAK ZNALEŹĆ TYCH NAJLEPSZYCH

Bardziej szczegółowo

TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych

TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych Materiały Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego POZIOM 1 ASYSTENT TRENERA Opis poziomu Osoba zapoznająca się z rolą trenera i sytuacją szkoleniową, wspierająca

Bardziej szczegółowo

Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills. Opisprogramu. Menedżer Sukcesu

Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills. Opisprogramu. Menedżer Sukcesu Menedżer Sukcesu Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills Programrozwoju SuccessSkills Opisprogramu MenedżerSukcesu Metodologia Opispodejściadorozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie badać poziom rozwoju kompetencji w organizacjach pod kątem pracy w projektach

Jak skutecznie badać poziom rozwoju kompetencji w organizacjach pod kątem pracy w projektach Jak skutecznie badać poziom rozwoju kompetencji w organizacjach pod kątem pracy w projektach Wojciech Męciński, HR Online 6 lutego 2014 Agenda Po co badamy kompetencje? Czym jest kompetencja? Model a profil

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE SZKOLENIA MENEDŻERSKIE PAKIET SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I REZERWOWEJ Bankowości i Finansów Sp. z o. o. 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OCENY SET EVALUATION

OŚRODKI OCENY SET EVALUATION Pomagamy: OŚRODKI OCENY SET EVALUATION I. ZARYS METODOLOGICZNY II. CASE STUDY Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując niebanalny klimat do dokonywania trwałych i odważnych zmian Misja Grupy SET I. ZARYS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

spot OFERTA SZKOLENIOWA

spot OFERTA SZKOLENIOWA spot OFERTA SZKOLENIOWA S Z K O L E N I A R O Z W O J O W E D L A O R G A N I Z A C J : Promujemy człowieka i jego dobry rozwój w Pomagamy inwestować w rozwój dróg kariery firmy i jej członków. Współpracujemy

Bardziej szczegółowo

TRAIN THE TRAINER ROCZNA SZKOŁA TRENERÓW

TRAIN THE TRAINER ROCZNA SZKOŁA TRENERÓW TRAIN THE TRAINER ROCZNA SZKOŁA TRENERÓW TRAIN THE TRAINER ROCZNA SZKOŁA TRENERÓW Zapraszamy menedżerów, praktykujących trenerów oraz osoby rozpoczynające pracę w zawodzie trenera na roczny, kompleksowy

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie Warsztaty otwarte Program styczeo czerwiec 2011 sprzedaż obsługa zarządzanie 1 Maciej Buś Dyrektor Programowy Akademii Telemarketingu, Prezes Instytutu Contact Center. Akademia Telemarketingu to kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Jak działamy? Elastyczność. prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji. Rzetelność

Jak działamy? Elastyczność. prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji. Rzetelność Oferta szkoleniowa Elastyczność Jak działamy? prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji Rzetelność nie akceptujemy status quo szukamy najlepszych rozwiązań dokładne zapoznajemy

Bardziej szczegółowo

STER SZKOŁA SKUTECZNYCH LIDERÓW PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERA W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

STER SZKOŁA SKUTECZNYCH LIDERÓW PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERA W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI STER SZKOŁA SKUTECZNYCH LIDERÓW PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERA W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI SPIS TREŚCI 1. O Spin-Uś 2. Założenia szkoły 3. Korzyści z uczestnictwa 4. Dlaczego STER 5. Co nas wyróżnia

Bardziej szczegółowo

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż PREZENTACJA FIRMY Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa Doradztwo HR Doradztwo Sprzedaż Szkolenia i Warsztaty Coaching ICC Referencje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER

SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER Warsztaty dla menedżerów, przyszłych menedżerów oraz osób na co dzień pracujących w zespołach i napotykających na szereg związanych z tym wyzwań.

Bardziej szczegółowo

JOB-COACHING NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE I PROFESJONALNA AKTYWIZACJA ZAWODOWA

JOB-COACHING NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE I PROFESJONALNA AKTYWIZACJA ZAWODOWA Z przyjemnością informujemy, iż Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w porozumieniu z firmą Interakcje szkolenia i doradztwo uruchomiła nowe studia podyplomowe pt.: JOB-COACHING NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI. obsługa trudnego Klienta

PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI. obsługa trudnego Klienta 2014 ObslugaReklamacji.pl Andrzej Piróg PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI ZAWARTOŚĆ Cele szkolenia... 2 Korzyści dla uczestników... 2 Zakres merytoryczny szkolenia z profesjonalnej obsługi reklamacji -...

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str.

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. Strona1 teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. 9-10 Zarządzanie jakością i logistyką str. 11-12

Bardziej szczegółowo

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Rozwój kompetencji menedżerskich w firmie Hager Polo - studium przypadku Anna Syrek-Kosowska Autorka jest doktorem psychologii, trenerem rekomendowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11 WITAMY. Podsumowanie Akademii Kierownika. Warszawa, 15.10.2014r.

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11 WITAMY. Podsumowanie Akademii Kierownika. Warszawa, 15.10.2014r. WITAMY Podsumowanie Akademii Kierownika Warszawa, 15.10.2014r. Plan spotkania 1. Słowo wstępne 2. Przypomnienie zakresów tematycznych szkoleń 3. Istota bycia kierownikiem 4. Podsumowanie AK 5. Z życia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA

Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA Opis "Nie chodzi o to aby pracować więcej... tylko o to aby pracować z głową!" System, metodologia narzędzia to nie wszystko! LEAN

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA NA SZKOLENIA OTWARTE

ZAPRASZA NA SZKOLENIA OTWARTE ZAPRASZA NA SZKOLENIA OTWARTE grudzień 2011 "Najlepsi ludzie marzą o doskonałości, ludzie przeciętni pragną komfortu.", Konfucjusz 01 grudzień 2011 Znajdź idealną pracę! Czyli szkolenie o tym, jak napisać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów TRANSFORM YOURSELF PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów Program przeznaczony jest dla: Menedżerów i wszystkich tych, którzy potrzebują wzmocnić umiejętności interpersonalne

Bardziej szczegółowo

Menedżerskie Style Zarządzania - Lider w Organizacji

Menedżerskie Style Zarządzania - Lider w Organizacji Menedżerskie Style Zarządzania - Lider w Organizacji (2 dni - 2 trenerów) Szkolenie Otwarte Termin: 22-23 czerwca Miejsce: Centrum Szkoleniowe Warszawa Cena: 1870 zł za osobę (w cenę szkolenia wliczone

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE:

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: Z ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: WSPARCIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW W FIRMIE RODZIN- NEJ: ABC DORADZTWA, MENTORINGU Zespół Projektu Firmy Rodzinne ma przyjemność zaprosić na szkolenie: Wsparcie rozwoju pracowników

Bardziej szczegółowo

JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ PROJEKTOWY

JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ PROJEKTOWY JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ PROJEKTOWY OFERTA SZKOLENIOWA Wielka Rafa Koralowa widoczna z kosmosu mekka płetwonurków, o powierzchni 346 tys. km2, jest domem dla 60 000 różnorodnych gatunków ryb, mięczaków,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla małych przedsiębiorstw kod: MP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU Diet coaching to profesjonalnie prowadzony cykl rozmów, w którym klient stopniowo rozwija swoje kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) w zakresie nowego,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce

SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb klienta Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM W FIRMACH stały dostęp do kluczowych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki na drodze menedżera

Pierwsze kroki na drodze menedżera Pierwsze kroki na drodze menedżera Małgorzata Kamińska PRIME MENTOR solutions & training 0 0 Szanowni Państwo Zapraszamy do zapoznania się z propozycją Projektu Pierwsze kroki na ścieżce menedżera W tej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla menadżerów zespołów doradców klienta/ sprzedawców

Szkolenia dla menadżerów zespołów doradców klienta/ sprzedawców Szkolenia dla menadżerów zespołów doradców klienta/ sprzedawców Zarządzanie poprzez wartości jak wprowadzić wielopoziomową integrację wszystkich osób w zespole CEL SZKOLENIA: Uczestnik szkolenia poznaje

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menedżerskie dla pracowników administracji rządowej będących w grupie wiekowej 45+

Szkolenia menedżerskie dla pracowników administracji rządowej będących w grupie wiekowej 45+ Szkolenia menedżerskie dla pracowników administracji rządowej będących w grupie wiekowej 45+ CELE SZKOLENIA 2 ZAGADNIENIA 3 Szkolenia menedżerskie dla pracowników administracji rządowej będących w grupie

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. P R O G R A M S Z K O L E N I A K O M P E T E N C J E H A N D L O W E Moduł I Negocjacje i techniki sprzedaży CZĘŚĆ. 1. NEGOCJACJE (12 h): Cele szkolenia: Zdobycie wiedzy z zakresu podstaw negocjacji m.in.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U Załącznik nr 1 Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U TYTUŁ SZKOLENIA CEL RAMOWY PROGRAM [SYMBOL] Moduł Szkoleniowy I: Pełnomocnik ds. jakości w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Celem szkoleń

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo