Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i kilka modelowych produktów doradczych. Dynamiczny rozwój Firm naszych Klientów zobowiązuje nas do przedstawienia oferty odpowiadającej dzisiejszym potrzebom i przywidującej potrzeby jutra. Naszą odpowiedzią na to wyzwanie są prezentowane tu szkolenia. Wyróżniają się one bogatym odniesieniem do praktyki polskich przedsiębiorstw i instytucji, każde z nim było wielokrotnie realizowane dla odbiorców różnych branż. Może to stanowić dla Państwa gwarancję uzyskania prostych, sprawdzonych rozwiązań, które z pewnością zostaną wdrożone przez uczestników szkoleń. Mistrzowski warsztat naszych trenerów daje pewność atrakcyjnej, inspirującej formy oraz miękkiego uruchomienia talentów uczestników projektów. Wybrane do tego katalogu produkty doradcze dotyczą oceny i wspierania rozwoju pracowników, wraz z szeroką gamą szkoleń tworzą kompletny zestaw narzędzi polityki rozwoju organizacji. Proszę traktować propozycje katalogowe jako wskazanie możliwego obszaru, w którym chcielibyśmy wypracować dla Państwa ponadprzeciętne rezultaty. Dokładny program powstanie po zbadaniu Państwa potrzeb i oczekiwań. Zapraszam zapoznania się z naszą ofertą i przede wszystkim, zapraszam do współpracy. Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

3 SPIS TREŚCI 1. Firma Akademia Consulting 2 2. Kategoria szkoleń: ZARZĄDZA 4 3. Zarządzanie ludźmi 5 4. Przywództwo 6 5. Zarządzanie zmianą 7 6. Kierowanie zespołem 8 7. Motywowanie pracowników 9 8. Ocenianie pracowników Coaching menedżerski Kategoria szkoleń: KOMPETENCJE OSOBISTE Prezentacje i wystąpienia publiczne Asertywność Negocjacje Perswazja i techniki wpływu Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta Trening dla trenerów Zarządzanie stresem DORADZTWO Assessment/ Development Center Feedback Coaching Korzyści ze współpracy p z nami 24

4 Misja!"#$"%&'()%*+,-./$"01)2+#/&3)/-%4"567)&)"89:$&/:.;&)4"48/-/)#"%,:8./:$&-)$:;2-4%/(.<) A%4&-8:'()&)48/(%4&-%/:'()8"/76;)"89:$&/:.;&)$:%/(.<)B2&-$,67)4"48/-/)C-/4"08-#$&>) K:%/-)7:8L"0.&M!"#!$%&"'%()*!+, ROZWÓJ $-#./#0(1( 2 Akademia Consulting

5 Akademia consulting jest polską firmą szkoleniowo-doradczą działającą na rynku od 1999r. Specjalizujemy się w realizacji projektów dedykowanych rozwojowi kadry menedżerskiej oraz w szkoleniach kształcących umiejętności osobiste. Realizujemy szkolenia autorskie, posiadamy własną metodologię doradczą, korzystamy również z licencjonowanych narzędzi.!"#$%&#'()*+$,%.)"/0&1"$%2,34# to dostarczanie usług najwyższej jakości oraz gotowość do poddania ocenie tejże jakości każdą metodą. Profesjonalizm wyraża się rzetelnym podejściem do wszystkiego, co robimy oraz braniem odpowiedzialności za osiągane rezultaty. Wyrazem profesjonalizmu jest udzielanie 100% gwarancji, co do satysfakcji odbiorców z udziału w naszych projektach Praktyka. Każde proponowane przez nas rozwiązanie jest praktyczne, to znaczy, że daje się z łatwością zastosować w danym kontekście organizacyjnym. Proponowane przez nas rozwiązania są proste i sprawdzone. Zespół naszych trenerów posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i doradcze, dzięki czemu nie dostarczamy informacji, lecz dzielimy się praktyczną wiedzą. Pasja definiuje sposób w jaki pracujemy. Nie polega on jedynie na entuzjazmie i zaangażowaniu w to, co robimy. Pasja, będąca naszym wyróżnikiem, to dążenie do tego, aby każde kolejne zadanie wykonać lepiej niż poprzednie. Zdarza się, że lepiej oznacza prościej. 3

6 4 Akademia Consulting

7 Celem szkoleń z tego obszaru jest dostarczenie narzędzi zarządzania umożliwiających skuteczne pełnienie funkcji menedżera. ZAGADNIA: 1. Cztery funkcje menedżerskie 2. Cztery role kierownicze 3. Wizerunek menedżera - taktyki autoprezentacji 4. Źródła autorytetu menedżera 5. Autodiagnoza indywidualnych stylów kierowania 6. Wyznaczanie priorytetów, wyznaczanie celów 7. Jak delegować każde zadanie tylko raz - narzędzia delegowania 8. Zasady komunikacji menedżerskiej z pracownikami i z zespołami 9. Narzędzia oceny efektywności i morale zespołu 10. Warunki delegowania odpowiedzialności 11. Co to są kompetencje i jak nimi zarządzać 12. Rola szefa w sytuacji konfliktu i kryzysu 13. Emocje w sytuacjach zawodowych - reguły zarządzania emocjami 12. Prawdy i mity o tym, co motywuje i demotywuje pracowników 13. Zarządzanie czasem - jak pracować efektywniej i mieć więcej czasu Proponowane szkolenia z tego obszaru: ZARZĄDZA LUDŹMI (forma seminaryjna) TRENING MENEDŻERSKI (forma treningowo - warsztatowa) Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Kierujesz ludźmi lub przygotowujesz się do takiej roli. 2. Chcesz poznać sprawdzone narzędzia kierowania ludźmi. 3. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest Twój styl zarządzania i jak wpływa to na innych. 4. Chciałbyś każde zadanie delegować tylko raz. 5. Chciałbyś stosować, inne niż premia, skuteczne narzędzia motywowania. 6. Zdarza się, że napotykasz problemy w kierowaniu ludźmi. 7. Chcesz dowiedzieć się, dlaczego jedni ludzie osiągają cele, które sobie wytyczają, a inni nie. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 5

8 TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Zależy Ci na jakości relacji ze współpracownikami. 2. Chcesz dowiedzieć się, jakim typem przywódcy jesteś. 3. Uważasz, że rola szefa nie polega wyłącznie na wydawaniu poleceń. 4. Chcesz dowiedzieć się, jak integrować zespół wokół wizji. 5. Chcesz wpływać na zaangażowanie, motywację i postawy pracowników. 6. Chcesz skutecznie kierować sytuacjami kryzysowymi. 7. Chcesz być liderem. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. Celem szkoleń z tego obszaru jest przedstawienie modelu nowoczesnego przywództwa organizacyjnego oraz wspieranie rozwoju umiejętności liderskich. ZAGADNIA: 1. Modele przywództwa organizacyjnego 2. Źródła wielkich sukcesów i porażek w zarządzaniu - studia przypadków 3. Kluczowe umiejętności nowoczesnego lidera - Wyznaczanie celów - integrowanie ludzi wokół wizji - Zarządzanie przez uczestnictwo - delegowanie odpowiedzialności - Wywieranie wpływu - różnicowanie dystansu w relacjach z pracownikami, rola mentora i cocha, modelowanie zachowań 4. Przywódca inteligentny emocjonalnie wg. D. Golemana 5. Przywództwo sytuacyjne wg. Blancharda - cztery typy pracowników i cztery style przewodzenia 6. Pokonywanie kryzysów - narzędzia najlepszych trenerów sportowych 7. Zarządzanie konfliktem - rodzaje konfliktów i sposoby kierowania nimi 8. Lider wobec zespołu - sekrety motywowania zespołu 9. Styl kierowania jako wymiar kultury organizacyjnej - Diagnozowanie kultury zespołu i organizacji - Systemowa analiza organizacji 10. Normy i zasady ułatwiające i utrudniające kierowanie zespołem Proponowane szkolenia z tego obszaru: TRENING UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKICH PRZYWÓDZTWO W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI TRENING MYŚLENIA SYSTEMOWEGO DLA MENEDŻERÓW 66 Akademia Consulting

9 Celem szkoleń z tego obszaru jest prezentacja modelu zarządzania zmianą w organizacji oraz przygotowanie uczestników do skutecznego kierowania tym procesem, a także ułatwienie uczestnikom adaptacji do zmian, w których uczestniczą. ZAGADNIA: 1. Fazy rozwoju organizacji wg. L.Greinera 2. Zmiany w życiu Firmy mające cechy wzrostu lub rozwoju 3. Zmiana jako etap rozwoju organizacyjnego 4. Zmiana zaczyna się od nas - Diagnoza indywidualnych postaw wobec zmian 5. Prezentacja modelu zmiany wg. K.Lewina 6. Analiza pola sił, czyli gotowości organizacji do zmian 7. Budowanie strategii wdrażania zmiany - model 8 kroków wg. Harvard School of Business 8. Zarządzanie ludźmi w procesie zmian - Identyfikowanie ról: sponsor zmiany, agent zmiany, uczestnicy zmiany -Typowe reakcje i zachowania ludzi w sytuacji niepewności 7 typów postaw - Sposoby pokonywania oporu i niechęci wobec zmian - Przykłady błędów i sukcesów w zarządzaniu zmianą analiza studiów przypadku 9. Zasady komunikacji w procesie zmian 10. Przywództwo w procesie zmian - Przywództwo transformacyjne i przywództwo transakcyjne - test TT 11. Metody utrwalania nowych sposobów działania - jak nie wrócić do starych nawyków Proponowane szkolenia z tego obszaru: ZARZĄDZA LUDŹMI W PROCESIE ZMIAN PRZYWÓDZTWO W ZMIANACH TRENING MYŚLENIA SYSTEMOWEGO warsztaty dla kadry zarządzającej zmianami TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Pracujesz w środowisku, które ciągle się zmienia. 2. Chcesz wiedzieć jak przygotować się do wdrożenia zmiany w organizacji. 3. Chcesz sprawiać, aby współpracownicy zamienili stare nawyki na nowe sposoby działania. 4. Zmianom organizacyjnym towarzyszą emocje pracowników. Chcesz dowiedzieć się jak zarządzać nimi. 5. Bardziej odpowiada Ci możliwość wpływania na to, co się dzieje, niż bierne poddawanie się wydarzeniom. 6. Chcesz dowiedzieć się, na czym polega rola agenta zmiany i kto może ją pełnić. 7. Chcesz uniknąć typowych błędów popełnianych w procesie zmian. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 7

10 TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Chcesz uzyskać narzędzia oceny zespołu. 2. Chcesz konstruktywnie pokonywać kryzysy w zespole. 3. Uważasz, że praca zespołowa jest wartością. 4. Chcesz dowiedzieć się, dlaczego jedne zespoły osiągają ponadprzeciętne rezultaty, a inne nie. 5. Jesteś odpowiedzialny za wyniki Twojego zespołu. 6. Zespół potrzebuje różnych stylów kierowania. Chcesz dowiedzieć, się jakich i kiedy. 7. Chcesz wiedzieć, jakie normy i zasady wprowadzać w zespole. Celem szkoleń z tego obszaru jest dostarczenie narzędzi kierowania zespołem oraz kształtowanie umiejętności integrowania i motywowania zespołu. ZAGADNIA: 1. Znaczenie i wartość pracy zespołowej 2. Rodzaje zespołów kiedy je powoływać i jak formować 3. Dynamika czterech faz rozwoju zespołu 4. Rola kierownika zespołu, style kierowania zespołem 5. Role zespołowe wg. M.Belbina 6. Kierowanie zespołem pracującym pod presją 7. Technik zespołowego rozwiązywania problemów 8. Zespołowe podejmowanie decyzji 9. Rozwiązywanie konfliktów zespołowych 10. Uruchamianie mechanizmu synergii zespołowej 11. Kierowanie procesem rywalizacji zespołowej 12. Wystąpienia motywacyjne na forum zespołu 13. Kryteria oceny zespołu 14. Normy, zasady i wartości najlepszych zespołów 15. Kryzysy w życiu zespołu sposoby ich pokonywania 16. Budowanie mistrzowskich zespołów Proponowane szkolenia z tego obszaru: WARSZTAT ROZWOJU ZESPOŁU ZARZĄDZA ZESPOŁEM Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. BUDOWA ZESPOŁU TRENING EFEKTYWNEJ PRACY ZESPOŁOWEJ 8 Akademia Consulting

11 Celem szkoleń z tego obszaru jest dostarczenie wiedzy nt. modeli motywacji i zasad motywowania, poszerzenie narzędzi i metod kierowania stosowanych przez uczestników szkolenia. ZAGADNIA: 1. Natura procesów decyzyjnych i motywacyjnych człowieka - Mapa Motywacji 2. Tradycyjne podejście do motywowania: teorie motywacji 3. Nowoczesne podejście do motywowania: ujęcie systemowe 4. Modelowanie postaw i zachowań 5. Świadomość relacji jakie buduję ze współpracownikami test FIBRO 6. Narzędzia skutecznego motywowania zespołu w sytuacjach trudnych 7. Motywacyjne narzędzia interwencji kierowniczej 8. Zabójstwo motywacji najczęstsze błędy kadry kierowniczej 9. Potencjał kompetencyjny jak go rozpoznawać i uruchamiać 10. Potrzeby pracownika wymiary motywacji zadaniowej i motywacji osiągnięć 11. Narzędzia wpływu, czyli jak wywołać zmianę zachowań 12. Mechanizm działania kar i nagród 13. Zagrożenia ograniczania się do strategii kija i marchewki 14. Uczenie się jako umiejętność, przyspieszanie procesu uczenia się 15. Wywieranie wpływu na motywację uczenia się i motywację osiągnięć Proponowane szkolenia z tego obszaru: POZAFINANSOWE MOTYWOWA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZA MOTYWACYJNE MOTYWOWA ZESPOŁU PROWADZE TRUDNYCH ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Uważasz, że nie wszystkich motywuje dokładnie to samo. 2. Chcesz poznać inne sposoby motywowania niż strategia kija i marchewki. 3. Chcesz skutecznie wpływać na zmianę sposobów działania współpracowników. 4. Zdarza się, że nie rozumiesz motywów postępowania innych ludzi. 5. Chcesz efektywnie przeprowadzać trudne rozmowy z pracownikami. 6. Chciałbyś wkładać mniej wysiłku w egzekwowanie od pracowników tego, o co Ci chodzi. 7. Chcesz poznać i stosować narzędzia motywowania pozafinansowego. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 9

12 TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Twoim zadaniem jest/wkrótce będzie ocenianie innych. 2. Zależy Ci na tym, aby obiektywnie oceniać innych. 3. Chcesz wiedzieć jak przekazywać złe i dobre wiadomości ocenianym. 4. Chcesz wiedzieć, jakich pytań nie należy zadawać podczas rozmów oceniających / rozmów rekrutacyjnych. 5. Chcesz wiedzieć, co to są kompetencje i jak je oceniać. 6. Oceniani mogą nas zaskakiwać, chcesz wiedzieć, co wtedy robić. 7. Chcesz umieć demaskować gry i radzić sobie z nieszczerością ocenianych. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. Celem szkoleń z tego obszaru jest dostarczenie profesjonalnych narzędzi oceny kompetencji oraz kształtowanie umiejętności przeprowadzania rozmów oceniających. ZAGADNIA: 1. Co to są kompetencje, jak je opisywać i oceniać 2. Profil kompetencji jako podstawowe narzędzie zarządzania kompetencjami 3. Typowe błędy spostrzegania i błędy oceny 4. Metoda wywiadu kompetencyjnego 5. Metoda wywiadu behawioralnego 6. Metoda STAR 7. Technika incydentów krytycznych 8. Przygotowanie arkusza do przeprowadzania rozmowy oceniającej 9. Funkcja motywacyjna i informacyjna rozmowy oceniającej 10. Gry stosowane przez osoby oceniane jak radzić sobie z nimi 11. Funkcja diagnostyczna i różnicująca pytań rozmowy oceniającej 12. Pytania, których należy unikać 13. Zasady przekazywania złych i dobrych informacji 14. Zasady porównywania kandydatów między sobą 15. Ocena potencjału kompetencyjnego metodą warsztatów Development Center W tej dziedzinie proponujemy szkolenia: PROFESJONALNA REKRUTACJA I SELEKCJA WYWIAD KOMPETENCYJNY PROWADZE ROZMÓW OCENIAJĄCYCH BUDOWA I WDRAŻA OCENY FEEDBACK Akademia Consulting

13 Celem szkoleń z tego obszaru jest przygotowanie uczestników do efektywnego wykorzystywania coaching u jako narzędzia kierowania ludźmi. ZAGADNIA: 1. Cykl rozwoju kompetencji w przebiegu kariery 2. Narzędzia wspierania rozwoju i przyspieszania procesu uczenia się 3. Postawy i przekonania ułatwiające i blokujące rozwój 4. Koncepcja poziomów logicznych R.Dielts a 5. Rola coach a a inne role zawodowe 6. Style uczenia się wg. A. Kolba 7. Budowanie ścieżki rozwoju danej umiejętności 8. Struktura rozmowy coachingowej 9. Dynamika procesu coaching u 10. Zasady definiowania celów rozwojowych 11. Komunikacja narzędzie pracy coach a: komunikacja empatyczna 12. Dostrojenie się i prowadzenia w kontakcie z rozmówcą 13. Reguły wywierania wpływu 14. Sztuka zadawania pytań 15. Narzędzia komunikacji perswazyjnej 16. Stawianie wyzwań pracownikowi W tej dziedzinie proponujemy szkolenia: ABC COACHINGU COACHING, JAKO NARZĘDZIE KIEROWANIA ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM SZKOŁA COACHING U MENEDŻERSKIEGO COACHING, JAKO NARZĘDZIE STAWIANIA WYZWAŃ PRACOWNIKOM TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Kierujesz ludźmi lub przygotowujesz się do takiej roli. 2. Uważasz, że każdy pracownik posiada potencjał do wykorzystania. 3. Zdarzają się pracownicy, z którymi kontakt sprawia Ci trudność. 4. Uważasz inwestowanie w ludzi za dobrą inwestycję. 5. Chciałbyś, aby Twoi pracownicy osiągali lepsze wyniki niż aktualne. 6. Chciałbyś, aby Twoi pracownicy szybciej wdrażali się do nowych zadań. 7. Chcesz osiągnąć wzrost efektywności Twoich pracowników możliwie najmniejszym kosztem. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 11

14 K 12 Akademia Consulting

15 /#(!(&-"6:(;'; 10.-$/'(&'" /*<)'6!&( Celem szkoleń z tego obszaru jest skuteczne przygotowanie uczestników do realizowania profesjonalnych prezentacji wobec każdego audytorium. ZAGADNIA: 1. Wizerunek prezentera, wizerunek Firmy 2. Model okna Johari odsłanianie się wobec audytorium 3. Taktyki autoprezentacyjne 4. Inicjowanie kontaktu z audytorium: sześć sposobów na to Jak zacząć 5. Trema, niepewność sposoby budowania odpowiedniego nastawienia emocjonalnego tuż przed wystąpieniem 6. Zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania audytorium 7. Dynamika relacji z audytorium schładzanie i rozgrzewanie audytorium 8. Wystąpienia informacyjne i wystąpienia perswazyjne 9. Sztuka argumentacji: rodzaje i kolejność argumentów 10. Wykorzystywanie materiałów ilustracyjnych i prowadzenie demonstracji 11. Proksemika, czyli zasady poruszania się i wykorzystywania przestrzeni 12. Oddziaływanie na emocje i wyobraźnię odbiorców 13. Zwroty i słowa ułatwiające i utrudniające wywieranie wpływu 14. Trudni uczestnicy i nieprzewidziane sytuacje oraz jak radzić sobie z nimi Proponowane szkolenia z tego obszaru: SZTUKA AUTOPREZENTACJI I PREZENTACJI PREZENTACJA HANDLOWA WYSTĄPIENIA PERSWAZYJNE W PRAKTYCE MENEDŻERSKIEJ MISTRZOWSKIE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE -(.TEST Czy potrzebujesz!"#$%&'("()&*$($+!",-./ W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Publiczne zabieranie głosu to ważna sytuacja w Twojej pracy. 2. Do Twoich obowiązków należy realizowanie prezentacji informacyjnych. 3. Do Twoich obowiązków należy realizowanie prezentacji perswazyjnych. 4. Chcesz czuć się swobodnie i pewnie w sytuacji ekspozycji społecznej. 5. Zależy Ci na profesjonalnym i autentycznym wizerunku własnej osoby. 6. Chcesz skutecznie nawiązywać porozumienie z każdym audytorium. 7. Chcesz pozyskiwać ludzi i wpływać na ich opinie poprzez wystąpienia publiczne. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 13

16 TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Zdarzają się rozmowy, których prowadzenie sprawia Ci trudność. 2. Zdarzają się sytuacje, w których nie czujesz się dość pewnie i swobodnie. 3. Chcesz realizować swoje cele w kontakcie z każdym rozmówcą. 4. Chcesz radzić sobie z presją i manipulacją stosowaną wobec Ciebie. 5. Chcesz budować relacje z ludźmi na Twoich warunkach. 6. Zależy Ci na tym, aby przeprowadzać trudne rozmowy utrzymując dobre relacje z drugą stroną. 7. Chcesz umieć obronić się i wyrazić siebie w każdej sytuacji. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. Celem szkoleń z tego obszaru jest dostarczenie asertywnych narzędzi obrony i wyrażania siebie w każdej sytuacji społecznej. ZAGADNIA: 1. Być asertywnym wobec przełożonych, podwładnych, klientów definicja zachowań asertywnych 2. Mapa i test asertywności. Asertywne prawa w relacjach z ludźmi 3. Pojęcie terytorium psychologicznego i definiowanie jego granic 4. Cztery rodzaje zachowań: agresywne, uległe, manipulatywne, asertywne kiedy i dlaczego ludzie je stosują 5. Asertywność obronna: Radzenie sobie z agresywnym rozmówcą technika Pameli Burton 6. Asertywna reakcja wobec ataków werbalnych 7. Sztuka skutecznego mówienia. Reakcje wobec presji i nacisków 8. Reakcje wobec gier psychologicznych 9. Konstruktywna krytyka - technika FUKO 10. Asertywność ekspansywna: Pozytywna autoprezentacja - wzmacnianie poczucia pewności siebie - technika kotwicy 11. Wyrażanie pochwał i pozytywnych emocji 12. Formułowanie próśb i wydawanie poleceń 13. Reguła 4W 14. Jak reagować na odmowę 15. Zasady postępowania wobec osób trwale nie-asertywnych Proponowane szkolenia z tego obszaru: TRENING ASERTYWNOŚCI ASERTYWNOŚĆ MENEDŻERSKA ASERTYWNOŚĆ W OBSŁUDZE KLIENTA Akademia Consulting

17 Celem szkoleń z tego obszaru jest przygotowanie uczestników do skutecznego wykorzystywania negocjacji jako narzędzia budowania porozumienia i zabezpieczenia swoich interesów z ważnymi partnerami. ZAGADNIA: 1. Sytuacja konfliktu interesów - Systemowa analiza sytuacji konfliktowej - Mechanizmy psychologiczne eskalujące konflikt: belka i źdźbło, lustrzane odbicie, podwójne normy, biegunowe myślenie 2. Dynamika procesu negocjacji - Strategie, taktyki i role negocjacyjne - Pięć faz procesu negocjacji - Cztery warunki negocjacji merytorycznych 3. Pre-negocjacje, czyli zanim zasiądziecie do rozmów - Osobowości negocjatorów i style komunikacyjne - Niezbędne informacje o partnerze, tworzenie planu rozmów - Definiowanie płaszczyzn negocjacyjnych oraz formułowanie punktów granicznych, stałych i zmiennych wartości negocjacyjnych 4. Taktyki otwarcia - Źródła siły w negocjacjach - Rozpoznawanie punktów krytycznych drugiej strony 5. Prowadzenie rokowań - Alternatywy wobec przetargu pozycyjnego - Pięć sposobów na wychodzenie z impasu - Taktyczne składanie ofert i rozgrywanie ustępstw - Neutralizowanie gier negocjacyjnych 6. Ocena przebiegu negocjacji pod kątem: wypracowanych rezultatów, procesu, umiejętności negocjatorów Proponowane szkolenia z tego obszaru: ROZWIĄZYWA KONFLIKTÓW NEGOCJACJE INTEGRACYJNE NEGOCJACJE DLA HANDLOWCÓW TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Bycie stroną lub obserwatorem konfliktu dużo Cię kosztuje. 2. Pracujesz w środowisku, gdzie pewnych konfliktów i napięć nie da się wyeliminować. 3. Podczas ważnych rozmów miewasz wrażenie, że druga strona odgrywa dominującą rolę. 4. Zdarza się, że nie jesteś w pełni zadowolony z wynegocjowanych rezultatów. 5. Prowadzenie rozmów z niektórymi partnerami stanowi dla Ciebie problem. 6. Chcesz radzić sobie z emocjami podczas trudnych rozmów. 7. Chcesz umieć wynegocjować wszystko, co się da. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 15

18 TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Wywieranie wpływu może być uczciwe lub nieuczciwe. Interesuje Cię ten pierwszy sposób. 2. Jednym z Twoich zadań zawodowych jest przekonywanie innych. 3. Chcesz zjednywać sobie każdego rozmówcę. 4. Jest możliwe używanie wyłącznie trafnych argumentów. Chcesz się tego nauczyć. 5. Chcesz prowadzić trudne rozmowy bez negatywnych emocji. 6. Chcesz mieć wpływ na decyzje, które podejmują Twoi rozmówcy. 7. Chcesz wypowiadać się swobodnie i trafnie w każdej sytuacji. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. Celem szkoleń z tego obszaru jest prezentacja zaawansowanych technik komunikacyjnych oraz dostarczenie treningu ich praktycznego wykorzystania. ZAGADNIA: 1. Perswazja, wywieranie wpływu, manipulacja rozróżnienie pojęć 2. Budowanie idealnego kontaktu z drugą osobą - Jak działa ludzka percepcja systemy reprezentacji - Mowa ciała dekodowanie mikrosygnałów - Dostrojenie się i prowadzenie 3. Wpływ poza kontrolą zjawisko negatywnej hipnozy i wpływ podprogowy 4. Oddziaływanie na emocje i wyobraźnię odbiorców 5. Oddziaływanie na podejmowanie decyzji przez odbiorców przekazu 6. Budowanie doskonałej argumentacji 12 rodzajów argumentów 7. Redagowanie tekstów perswazyjnych 8. Przygotowywanie wystąpień apel perswazyjny 9. Taktyki wykorzystywane podczas negocjacji 10. Taktyki użyteczne w prowadzeniu rozmów ( np. coaching, rozmowa motywująca) 11. Obrona przed manipulacją oddziałującą na emocje, ocenę faktów, poczucie osobistej wartości 12. Główne zasady psychologii sukcesu 13. Modelowanie własnych emocji i postaw 14. Wzmacnianie poczucia pewności siebie w trudnych sytuacjach społecznych Proponowane szkolenia z tego obszaru: TECHNIKI PERSWAZJI W SPRZEDAŻY PERSWAZJA DLA COACHÓW I TRENERÓW PRZEKONYWA I PERSWAZJA W PRAKTYCE MENEDŻERA 16 Akademia Consulting

19 Celem szkoleń z tego obszaru jest dostarczenie profesjonalnych narzędzi umożliwiających wzrost skuteczności w obszarze sprzedaży i obsługi klienta. TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Do Twoich obowiązków należy sprzedaż produktów lub/i usług. ZAGADNIA: 1. Jak sprzedawać więcej 2. Źródła sukcesu w zawodzie handlowca 3. Profesjonalna ścieżka sprzedaży: budowanie wizerunku własnej osoby i Firmy, badanie potrzeb klienta, techniki prezentacji handlowej, dyskusja z zastrzeżeniami klienta, 7 sposobów finalizowania sprzedaży 4. Psychologia sprzedaży jak dotrzeć do każdego klienta 5. Standardy w obsłudze klienta 6. Budowanie systemu obsługi klienta 7. Monitorowanie satysfakcji klientów i wzmacnianie ich lojalności 8. Zarządzanie doznaniami klienta 9. Zarządzanie reklamacjami 10. Obsługa trudnych klientów: asertywne i perswazyjne techniki prowadzenia trudnych rozmów 11. Analiza przyczyn utraty klientów, budowanie systemu wczesnej interwencji zapobiegającej utracie klientów 12. Techniki negocjacji sprzedażowych i negocjacji kupieckich 13. Kluczowe umiejętności w sprzedaży i obsłudze klienta 14. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu Proponowane szkolenia z tego obszaru: PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY STANDARDY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTÓW ZARZĄDZA SYSTEMEM OBSŁUGI KLIENTA ZARZĄDZA TRUDNYMI SYTUACJAMI W SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTÓW 2. Do Twoich obowiązków należy dbanie o utrzymanie klienta. 3. Chcesz poznać nowoczesne narzędzia realizowania ścieżki sprzedaży. 4. Chcesz poznać narzędzia budowania lojalności klientów. 5. Chcesz dowiedzieć się, co to jest system obsługi klienta oraz uzyskać wskazówki jak usprawnić go w Twojej Firmie 6. Chcesz wpływać na emocje klientów. 7. Chcesz być bardziej efektywny w tym, co robisz. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 17

20 TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Masz poczucie działania pod presją (czasu, zadań, wymagań). 2. Chcesz poznać narzędzia radzenia sobie ze stresem i zarządzania stresem. 3. Zjawisko wypalenia zawodowego dotyka coraz więcej osób różnych zawodów. Chcesz skutecznie przeciwdziałać mu. 4. Utrzymywanie life-work balance to kompetencja, którą chcesz doskonalić. 5. Chcesz wiedzieć jak kierować zespołem pracującym pod presją. 6. Chcesz wiedzieć, jakie działania należy podjąć wobec przeciążonych osób/zespołów. 7. Stres może być zjawiskiem pozytywnym. Chcesz, żeby właśnie taki był dla Ciebie. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. Celem szkoleń z tego obszaru jest zmniejszenie kosztów osobistych i organizacyjnych związanych z pracą pod presją i przeciążeniem oraz wyposażenie uczestników szkoleń w umiejętności redukcji stresu. ZAGADNIA: 1. Istota zjawiska stresu. Eustres i dystres czyli pozytywne i negatywne aspekty stresu 2. Stres adaptacyjny i interpretacyjny 3. Psychologiczne mechanizmy stresu. Fazy zjawiska stresu 4. Mapa reakcji na stres i odporności na stres 5. Objawy stresu, indywidualne reakcje w sytuacjach przeciążenia 6. Zjawisko wypalenia zawodowego - Pierwsze symptomy i wczesna interwencja - Indywidualne i organizacyjne sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu 7. Radzenie sobie ze stresem i zarządzanie stresem jako umiejętność osób i organizacji 8. Koncepcja osobowości silnej immunologicznie 9. Asertywność jako narzędzie redukcji obciążenia związanego z relacjami i sytuacjami społecznymi 10. Postawy uławiające adaptację do sytuacji przeciążenia 11. Indywidualne sposoby radzenia sobie ze stresem koncepcja kręgów wsparcia 12. Techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami 13. Organizacja pracy w sytuacji przeciążenia i presji 14. Równowaga życiowa (life-work balace) Proponowane szkolenia z tego obszaru: TRENING RADZENIA SOBIE ZE STRESEM JAK ZAPOBIEGAĆ WYPALENIU ZAWODOWEMU KIEROWA ZESPOŁEM PRACUJĄCYM POD PRESJĄ 18 Akademia Consulting

21 Celem szkoleń z tego obszaru jest przygotowanie uczestników szkoleń do samodzielnego przygotowywania i prowadzenia szkoleń oraz zwiększenie profesjonalizmu i mistrzostwa warsztatowego aktualnych trenerów. TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Posiadasz doświadczenie trenerskie lub przygotowujesz się do roli trenera. ZAGADNIA: 1. Rola i zadania trenera wewnętrznego i trenera zewnętrznego 2. Techniki diagnozowania potrzeb szkoleniowych 3. Dynamika procesu grupowego, ułatwianie uczenia się 4. Tworzenie atmosfery uczenia się, wywieranie wpływu na motywację osiągnięć 5. Style uczenia się dorosłych. Cykl uczenia się 6. Budowanie ścieżki rozwoju umiejętności 7. Modelowanie pożądanych zachowań grupy szkoleniowej 8. Metody wywierania wpływu na zmianę postaw i przekonań 9. Inżynieria zmiany zachowań jak wypracować trwałą zmianę zachowań 10. Szkolenie jako narzędzie programu rozwojowego edukacyjne i rozwojowe cele szkolenia 11. Doskonalenie warsztatu trenerskiego - Angażowanie emocji i wyobraźni uczestników szkoleń - Modelowanie procesu grupowego - Prowadzenie mistrzowskich demonstracji trenerskich 12. Techniki automotywacji jak utrzymywać stały entuzjazm i otwartość 13. Zapobieganie rutynie i schematyzmowi 14. Ścieżka rozwoju osobistego i zawodowego profesjonalnego trenera biznesu 2. Zależy Ci na wzbogaceniu warsztatu trenerskiego. 3. Chcesz poszerzyć zakres prowadzonych przez Ciebie szkoleń. 4. Chcesz nauczyć się konstruowania długoterminowych programów rozwojowych. 5. Chcesz nauczyć się konstruowania metod szkoleniowych. 6. Chcesz wiedzieć jak przyspieszać tempo uczenia się uczestników szkoleń. W tej dziedzinie proponujemy szkolenia: TRENING DLA TRENERÓW WARSZTATY DLA PROFESJONALNYCH TRENERÓW BIZNESU MISTRZOWSKI PREZENTACJE I DEMONSTRACJE TRENERSKIE TECHNIKI WYWIERA WPŁYWU I PERSWAZJI W PROCESIE EDUKACYJNYM 7. Zależy Ci na osiągnięciu mistrzostwa w tym, co robisz. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 19

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy. 1 Leadership Training Trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów Cel szkolenia: sztuka budowania autorytetu lidera i relacji w zespole, motywowania pracowników, delegowania

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Skutecznego Menadżera

Akademia Skutecznego Menadżera Akademia Skutecznego Menadżera Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego Akademia Zarządzania Publicznego dla kadry kierowniczej Archiwów Państwowych Celem Akademii jest doskonalenie umiejętności kierowniczych jej uczestników, a tym samym rozwój ich organizacji. Do celów szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Skuteczny Kierownik / Menadżer

Skuteczny Kierownik / Menadżer Skuteczny Kierownik / Menadżer Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL

Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL Opis szkolenia Warsztat szkoleniowy Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL opracowany został przez Kenetha Blancharda - światowy autorytet w dziedzinie zarządzania, m.in.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Model Situational LeadershipII został opracowany przez Kenneth a Blancharda, niekwestionowany autorytet w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

Skuteczny Kierownik / Menadżer

Skuteczny Kierownik / Menadżer Skuteczny Kierownik / Menadżer Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera Zasady tworzenia efektywnych zespołów aby nie popełniać błędów związanych z kierowaniem ludźmi Zawartość szkolenia Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera będąc szefem nie musisz robić wszystkiego.

Bardziej szczegółowo

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad, skutecznych metod i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania pozytywnych

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Assessment i Development Center Oferta usług Wysokie koszty błędnych decyzji Błędna ocena potencjału pracowników przekłada się na koszty związane z niewłaściwą

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Szefem być - jak to się robi w praktyce? TERMIN od: 23.11.2017 TERMIN do: 24.11.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200zł+23% VAT Zespół zawodowy to organizm składający

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie badać poziom rozwoju kompetencji w organizacjach pod kątem pracy w projektach

Jak skutecznie badać poziom rozwoju kompetencji w organizacjach pod kątem pracy w projektach Jak skutecznie badać poziom rozwoju kompetencji w organizacjach pod kątem pracy w projektach Wojciech Męciński, HR Online 6 lutego 2014 Agenda Po co badamy kompetencje? Czym jest kompetencja? Model a profil

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla kadry zarządzającej planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

COACHING DLA MENEDŻERÓW

COACHING DLA MENEDŻERÓW COACHING DLA MENEDŻERÓW Rozwijaj się, wspierając innych w rozwoju TERMIN od: 16.10.2017 TERMIN do: 17.10.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200 zł + 23% VAT Coaching to obecnie jedna z najpopularniejszych

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny Program warsztatu str. 2-4 Warunki organizacyjne str. 5 W ramach kursu oferujemy str. 6 2 Uczestnicy (dla kogo?): Dla osób pełniących funkcje menedżerów, Dla osób przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA MENEDŻERA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/09/5060/5716 Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Cena netto za godzinę 109,37 zł Cena brutto za godzinę 134,53 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

COACHING MENEDŻERSKI

COACHING MENEDŻERSKI COACHING MENEDŻERSKI Czy to odpowiednie szkolenie dla Was? Nasze szkolenie nie jest dla odpowiednie dla każdego. Wbrew temu, co mówi nam większość standardowych szkoleń sprzedażowych, bardzo trudno jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Projekt Kierunek dobra praca podniesienie jakości usług Akademickiego Biura Karier w, SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE luty - kwiecień 1. Inteligencja emocjonalna w biznesie 24 lutego 2017 (piątek) 12.00-18.00

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie otwarte dla kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie

Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie otwarte dla kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie otwarte dla kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie Centrum Konferencyjne Krzyżowa, dn. 28-30.09.2009 r. Projekt systemowy

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny

Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny TEMAT MODUŁU Coaching zespołu (część 1 i 2) 2 x 1. Standardy i komptencje roli trenera wymagania kompetencyjne w roli trenera etapy rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób Strona1 Proces zarządzania i przywództwa 1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 2. Rekrutacja i selekcja pracowników call center / telemarketerów _ 2800 /

Bardziej szczegółowo

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji. Zainteresowany marketingiem

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer

ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kierownikom, menedżerom wszystkich szczebli Osobom przygotowywanym do

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników Opis Assessment i Develompent Center - to metoda oceny kompetencji z jednej strony najbardziej trafna i rzetelna,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta

Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Poznanie skutecznych metod prowadzenia i kierowania efektywną rozmową, umiejętność budowania pozytywnego wizerunku, nastawienia

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

grupy pracowników w zespół zadaniowy 3. Skuteczność w negocjacjach 5. Wizyta serwisowa

grupy pracowników w zespół zadaniowy 3. Skuteczność w negocjacjach 5. Wizyta serwisowa Temat szkolenia Proponowany termin i cena w Krakowie Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) 1. Przekształcanie grupy pracowników w zespół zadaniowy 2. Efektywna Wizyta

Bardziej szczegółowo

Motywowanie Pracowników -

Motywowanie Pracowników - Motywowanie Pracowników - czyli jak i co mówić aby nasi ludzie dali z siebie wszystko! Cel warsztatów: Celem warsztatów jest poznanie mechanizmów motywujących do pracy, zdobycie informacji jak łączyć indywidualne

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Terminy szkolenia 29-30 wrzesień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH.

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH. LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH www.dtexperts.pl LEADERSHIP COACHING najskuteczniejsza droga do budowania kultury coachingowej w Twojej Firmie! Pierwszy program, który poszerza i

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU Szkolenie dla Asesorów Praktyczny warsztat skierowany do: Menedżerów HR Specjalistów działów HR, odpowiadających za selekcję i rekrutację Osób zarządzających zespołami

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających sprzedażą w handlu detalicznym oraz Handlowców zajmujących się sprzedażą bezpośrednią

Bardziej szczegółowo

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO CELE SZKOLENIA Rozwój umiejętności kreowania własnej osoby na inspirującego i kompetentnego lidera; Podniesienie poziomu automotywacji oraz umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner - Meriba. Akademia Menedżera

HR Biznes Partner - Meriba. Akademia Menedżera Akademia Menedżera Cykl ośmiu warsztatów jest przeznaczony dla kadry zarządzającej. Warsztaty uwzględniają kulturę organizacji jej specyfikę oraz perspektywy rozwojowe. Akademia menedżera przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia Warsztat szkoleniowy Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL opracowany został przez Kenetha Blancharda -

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR Rozpoznawanie Katowice 26-27.06 SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR KLUCZOWE zagadnienia Wywieranie wpływu; System Kodowania Ruchów Twarzy Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Insights Discovery. Czym jest model Insights Discovery? Narzędzia i programy szkoleniowe. Pracowników sektora: BIZNES, EDUKACJA.

Insights Discovery. Czym jest model Insights Discovery? Narzędzia i programy szkoleniowe. Pracowników sektora: BIZNES, EDUKACJA. Insights Discovery Czym jest model Insights Discovery? Narzędzia i programy szkoleniowe dla Pracowników sektora: BIZNES, EDUKACJA Autor opracowania: Monika Goc Właściciel firmy EFROS, coach, trener motywacyjny,

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna Skuteczna Rozmowa Telefoniczna warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost skuteczności i oczekiwanych efektów prowadzonych rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie Warsztaty otwarte Program styczeo czerwiec 2011 sprzedaż obsługa zarządzanie 1 Maciej Buś Dyrektor Programowy Akademii Telemarketingu, Prezes Instytutu Contact Center. Akademia Telemarketingu to kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników Motywowanie pracowników Terminy szkolenia Cele szkolenia Celem szkolenia jest dostarczenie narzędzi oraz praktyczne przećwiczenie aspektów związanych z tworzeniem efektywnych zespołów oraz motywowania

Bardziej szczegółowo

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż PREZENTACJA FIRMY Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa Doradztwo HR Doradztwo Sprzedaż Szkolenia i Warsztaty Coaching ICC Referencje

Bardziej szczegółowo

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str.

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. Strona1 teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. 9-10 Zarządzanie jakością i logistyką str. 11-12

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I

A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające zespołem pracowników na produkcji kierownicy, mistrzowie, brygadziści Liderzy produkcji Osoby przygotowywane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Jak rekrutować najlepszych pracowników TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: CENA: Dobór właściwej strategii

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz. Zig Ziglar GŁÓWNE CELE PROJEKTU Dzięki Akademii uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z zakresu rekrutacji i

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 1 www.sztuka-sprzedazy.pl Propozycja szkoleń Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce propozycje szkoleń, które poprowadzę

Bardziej szczegółowo