Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i kilka modelowych produktów doradczych. Dynamiczny rozwój Firm naszych Klientów zobowiązuje nas do przedstawienia oferty odpowiadającej dzisiejszym potrzebom i przywidującej potrzeby jutra. Naszą odpowiedzią na to wyzwanie są prezentowane tu szkolenia. Wyróżniają się one bogatym odniesieniem do praktyki polskich przedsiębiorstw i instytucji, każde z nim było wielokrotnie realizowane dla odbiorców różnych branż. Może to stanowić dla Państwa gwarancję uzyskania prostych, sprawdzonych rozwiązań, które z pewnością zostaną wdrożone przez uczestników szkoleń. Mistrzowski warsztat naszych trenerów daje pewność atrakcyjnej, inspirującej formy oraz miękkiego uruchomienia talentów uczestników projektów. Wybrane do tego katalogu produkty doradcze dotyczą oceny i wspierania rozwoju pracowników, wraz z szeroką gamą szkoleń tworzą kompletny zestaw narzędzi polityki rozwoju organizacji. Proszę traktować propozycje katalogowe jako wskazanie możliwego obszaru, w którym chcielibyśmy wypracować dla Państwa ponadprzeciętne rezultaty. Dokładny program powstanie po zbadaniu Państwa potrzeb i oczekiwań. Zapraszam zapoznania się z naszą ofertą i przede wszystkim, zapraszam do współpracy. Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

3 SPIS TREŚCI 1. Firma Akademia Consulting 2 2. Kategoria szkoleń: ZARZĄDZA 4 3. Zarządzanie ludźmi 5 4. Przywództwo 6 5. Zarządzanie zmianą 7 6. Kierowanie zespołem 8 7. Motywowanie pracowników 9 8. Ocenianie pracowników Coaching menedżerski Kategoria szkoleń: KOMPETENCJE OSOBISTE Prezentacje i wystąpienia publiczne Asertywność Negocjacje Perswazja i techniki wpływu Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta Trening dla trenerów Zarządzanie stresem DORADZTWO Assessment/ Development Center Feedback Coaching Korzyści ze współpracy p z nami 24

4 Misja!"#$"%&'()%*+,-./$"01)2+#/&3)/-%4"567)&)"89:$&/:.;&)4"48/-/)#"%,:8./:$&-)$:;2-4%/(.<) A%4&-8:'()&)48/(%4&-%/:'()8"/76;)"89:$&/:.;&)$:%/(.<)B2&-$,67)4"48/-/)C-/4"08-#$&>) K:%/-)7:8L"0.&M!"#!$%&"'%()*!+, ROZWÓJ $-#./#0(1( 2 Akademia Consulting

5 Akademia consulting jest polską firmą szkoleniowo-doradczą działającą na rynku od 1999r. Specjalizujemy się w realizacji projektów dedykowanych rozwojowi kadry menedżerskiej oraz w szkoleniach kształcących umiejętności osobiste. Realizujemy szkolenia autorskie, posiadamy własną metodologię doradczą, korzystamy również z licencjonowanych narzędzi.!"#$%&#'()*+$,%.)"/0&1"$%2,34# to dostarczanie usług najwyższej jakości oraz gotowość do poddania ocenie tejże jakości każdą metodą. Profesjonalizm wyraża się rzetelnym podejściem do wszystkiego, co robimy oraz braniem odpowiedzialności za osiągane rezultaty. Wyrazem profesjonalizmu jest udzielanie 100% gwarancji, co do satysfakcji odbiorców z udziału w naszych projektach Praktyka. Każde proponowane przez nas rozwiązanie jest praktyczne, to znaczy, że daje się z łatwością zastosować w danym kontekście organizacyjnym. Proponowane przez nas rozwiązania są proste i sprawdzone. Zespół naszych trenerów posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i doradcze, dzięki czemu nie dostarczamy informacji, lecz dzielimy się praktyczną wiedzą. Pasja definiuje sposób w jaki pracujemy. Nie polega on jedynie na entuzjazmie i zaangażowaniu w to, co robimy. Pasja, będąca naszym wyróżnikiem, to dążenie do tego, aby każde kolejne zadanie wykonać lepiej niż poprzednie. Zdarza się, że lepiej oznacza prościej. 3

6 4 Akademia Consulting

7 Celem szkoleń z tego obszaru jest dostarczenie narzędzi zarządzania umożliwiających skuteczne pełnienie funkcji menedżera. ZAGADNIA: 1. Cztery funkcje menedżerskie 2. Cztery role kierownicze 3. Wizerunek menedżera - taktyki autoprezentacji 4. Źródła autorytetu menedżera 5. Autodiagnoza indywidualnych stylów kierowania 6. Wyznaczanie priorytetów, wyznaczanie celów 7. Jak delegować każde zadanie tylko raz - narzędzia delegowania 8. Zasady komunikacji menedżerskiej z pracownikami i z zespołami 9. Narzędzia oceny efektywności i morale zespołu 10. Warunki delegowania odpowiedzialności 11. Co to są kompetencje i jak nimi zarządzać 12. Rola szefa w sytuacji konfliktu i kryzysu 13. Emocje w sytuacjach zawodowych - reguły zarządzania emocjami 12. Prawdy i mity o tym, co motywuje i demotywuje pracowników 13. Zarządzanie czasem - jak pracować efektywniej i mieć więcej czasu Proponowane szkolenia z tego obszaru: ZARZĄDZA LUDŹMI (forma seminaryjna) TRENING MENEDŻERSKI (forma treningowo - warsztatowa) Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Kierujesz ludźmi lub przygotowujesz się do takiej roli. 2. Chcesz poznać sprawdzone narzędzia kierowania ludźmi. 3. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest Twój styl zarządzania i jak wpływa to na innych. 4. Chciałbyś każde zadanie delegować tylko raz. 5. Chciałbyś stosować, inne niż premia, skuteczne narzędzia motywowania. 6. Zdarza się, że napotykasz problemy w kierowaniu ludźmi. 7. Chcesz dowiedzieć się, dlaczego jedni ludzie osiągają cele, które sobie wytyczają, a inni nie. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 5

8 TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Zależy Ci na jakości relacji ze współpracownikami. 2. Chcesz dowiedzieć się, jakim typem przywódcy jesteś. 3. Uważasz, że rola szefa nie polega wyłącznie na wydawaniu poleceń. 4. Chcesz dowiedzieć się, jak integrować zespół wokół wizji. 5. Chcesz wpływać na zaangażowanie, motywację i postawy pracowników. 6. Chcesz skutecznie kierować sytuacjami kryzysowymi. 7. Chcesz być liderem. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. Celem szkoleń z tego obszaru jest przedstawienie modelu nowoczesnego przywództwa organizacyjnego oraz wspieranie rozwoju umiejętności liderskich. ZAGADNIA: 1. Modele przywództwa organizacyjnego 2. Źródła wielkich sukcesów i porażek w zarządzaniu - studia przypadków 3. Kluczowe umiejętności nowoczesnego lidera - Wyznaczanie celów - integrowanie ludzi wokół wizji - Zarządzanie przez uczestnictwo - delegowanie odpowiedzialności - Wywieranie wpływu - różnicowanie dystansu w relacjach z pracownikami, rola mentora i cocha, modelowanie zachowań 4. Przywódca inteligentny emocjonalnie wg. D. Golemana 5. Przywództwo sytuacyjne wg. Blancharda - cztery typy pracowników i cztery style przewodzenia 6. Pokonywanie kryzysów - narzędzia najlepszych trenerów sportowych 7. Zarządzanie konfliktem - rodzaje konfliktów i sposoby kierowania nimi 8. Lider wobec zespołu - sekrety motywowania zespołu 9. Styl kierowania jako wymiar kultury organizacyjnej - Diagnozowanie kultury zespołu i organizacji - Systemowa analiza organizacji 10. Normy i zasady ułatwiające i utrudniające kierowanie zespołem Proponowane szkolenia z tego obszaru: TRENING UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKICH PRZYWÓDZTWO W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI TRENING MYŚLENIA SYSTEMOWEGO DLA MENEDŻERÓW 66 Akademia Consulting

9 Celem szkoleń z tego obszaru jest prezentacja modelu zarządzania zmianą w organizacji oraz przygotowanie uczestników do skutecznego kierowania tym procesem, a także ułatwienie uczestnikom adaptacji do zmian, w których uczestniczą. ZAGADNIA: 1. Fazy rozwoju organizacji wg. L.Greinera 2. Zmiany w życiu Firmy mające cechy wzrostu lub rozwoju 3. Zmiana jako etap rozwoju organizacyjnego 4. Zmiana zaczyna się od nas - Diagnoza indywidualnych postaw wobec zmian 5. Prezentacja modelu zmiany wg. K.Lewina 6. Analiza pola sił, czyli gotowości organizacji do zmian 7. Budowanie strategii wdrażania zmiany - model 8 kroków wg. Harvard School of Business 8. Zarządzanie ludźmi w procesie zmian - Identyfikowanie ról: sponsor zmiany, agent zmiany, uczestnicy zmiany -Typowe reakcje i zachowania ludzi w sytuacji niepewności 7 typów postaw - Sposoby pokonywania oporu i niechęci wobec zmian - Przykłady błędów i sukcesów w zarządzaniu zmianą analiza studiów przypadku 9. Zasady komunikacji w procesie zmian 10. Przywództwo w procesie zmian - Przywództwo transformacyjne i przywództwo transakcyjne - test TT 11. Metody utrwalania nowych sposobów działania - jak nie wrócić do starych nawyków Proponowane szkolenia z tego obszaru: ZARZĄDZA LUDŹMI W PROCESIE ZMIAN PRZYWÓDZTWO W ZMIANACH TRENING MYŚLENIA SYSTEMOWEGO warsztaty dla kadry zarządzającej zmianami TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Pracujesz w środowisku, które ciągle się zmienia. 2. Chcesz wiedzieć jak przygotować się do wdrożenia zmiany w organizacji. 3. Chcesz sprawiać, aby współpracownicy zamienili stare nawyki na nowe sposoby działania. 4. Zmianom organizacyjnym towarzyszą emocje pracowników. Chcesz dowiedzieć się jak zarządzać nimi. 5. Bardziej odpowiada Ci możliwość wpływania na to, co się dzieje, niż bierne poddawanie się wydarzeniom. 6. Chcesz dowiedzieć się, na czym polega rola agenta zmiany i kto może ją pełnić. 7. Chcesz uniknąć typowych błędów popełnianych w procesie zmian. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 7

10 TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Chcesz uzyskać narzędzia oceny zespołu. 2. Chcesz konstruktywnie pokonywać kryzysy w zespole. 3. Uważasz, że praca zespołowa jest wartością. 4. Chcesz dowiedzieć się, dlaczego jedne zespoły osiągają ponadprzeciętne rezultaty, a inne nie. 5. Jesteś odpowiedzialny za wyniki Twojego zespołu. 6. Zespół potrzebuje różnych stylów kierowania. Chcesz dowiedzieć, się jakich i kiedy. 7. Chcesz wiedzieć, jakie normy i zasady wprowadzać w zespole. Celem szkoleń z tego obszaru jest dostarczenie narzędzi kierowania zespołem oraz kształtowanie umiejętności integrowania i motywowania zespołu. ZAGADNIA: 1. Znaczenie i wartość pracy zespołowej 2. Rodzaje zespołów kiedy je powoływać i jak formować 3. Dynamika czterech faz rozwoju zespołu 4. Rola kierownika zespołu, style kierowania zespołem 5. Role zespołowe wg. M.Belbina 6. Kierowanie zespołem pracującym pod presją 7. Technik zespołowego rozwiązywania problemów 8. Zespołowe podejmowanie decyzji 9. Rozwiązywanie konfliktów zespołowych 10. Uruchamianie mechanizmu synergii zespołowej 11. Kierowanie procesem rywalizacji zespołowej 12. Wystąpienia motywacyjne na forum zespołu 13. Kryteria oceny zespołu 14. Normy, zasady i wartości najlepszych zespołów 15. Kryzysy w życiu zespołu sposoby ich pokonywania 16. Budowanie mistrzowskich zespołów Proponowane szkolenia z tego obszaru: WARSZTAT ROZWOJU ZESPOŁU ZARZĄDZA ZESPOŁEM Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. BUDOWA ZESPOŁU TRENING EFEKTYWNEJ PRACY ZESPOŁOWEJ 8 Akademia Consulting

11 Celem szkoleń z tego obszaru jest dostarczenie wiedzy nt. modeli motywacji i zasad motywowania, poszerzenie narzędzi i metod kierowania stosowanych przez uczestników szkolenia. ZAGADNIA: 1. Natura procesów decyzyjnych i motywacyjnych człowieka - Mapa Motywacji 2. Tradycyjne podejście do motywowania: teorie motywacji 3. Nowoczesne podejście do motywowania: ujęcie systemowe 4. Modelowanie postaw i zachowań 5. Świadomość relacji jakie buduję ze współpracownikami test FIBRO 6. Narzędzia skutecznego motywowania zespołu w sytuacjach trudnych 7. Motywacyjne narzędzia interwencji kierowniczej 8. Zabójstwo motywacji najczęstsze błędy kadry kierowniczej 9. Potencjał kompetencyjny jak go rozpoznawać i uruchamiać 10. Potrzeby pracownika wymiary motywacji zadaniowej i motywacji osiągnięć 11. Narzędzia wpływu, czyli jak wywołać zmianę zachowań 12. Mechanizm działania kar i nagród 13. Zagrożenia ograniczania się do strategii kija i marchewki 14. Uczenie się jako umiejętność, przyspieszanie procesu uczenia się 15. Wywieranie wpływu na motywację uczenia się i motywację osiągnięć Proponowane szkolenia z tego obszaru: POZAFINANSOWE MOTYWOWA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZA MOTYWACYJNE MOTYWOWA ZESPOŁU PROWADZE TRUDNYCH ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Uważasz, że nie wszystkich motywuje dokładnie to samo. 2. Chcesz poznać inne sposoby motywowania niż strategia kija i marchewki. 3. Chcesz skutecznie wpływać na zmianę sposobów działania współpracowników. 4. Zdarza się, że nie rozumiesz motywów postępowania innych ludzi. 5. Chcesz efektywnie przeprowadzać trudne rozmowy z pracownikami. 6. Chciałbyś wkładać mniej wysiłku w egzekwowanie od pracowników tego, o co Ci chodzi. 7. Chcesz poznać i stosować narzędzia motywowania pozafinansowego. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 9

12 TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Twoim zadaniem jest/wkrótce będzie ocenianie innych. 2. Zależy Ci na tym, aby obiektywnie oceniać innych. 3. Chcesz wiedzieć jak przekazywać złe i dobre wiadomości ocenianym. 4. Chcesz wiedzieć, jakich pytań nie należy zadawać podczas rozmów oceniających / rozmów rekrutacyjnych. 5. Chcesz wiedzieć, co to są kompetencje i jak je oceniać. 6. Oceniani mogą nas zaskakiwać, chcesz wiedzieć, co wtedy robić. 7. Chcesz umieć demaskować gry i radzić sobie z nieszczerością ocenianych. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. Celem szkoleń z tego obszaru jest dostarczenie profesjonalnych narzędzi oceny kompetencji oraz kształtowanie umiejętności przeprowadzania rozmów oceniających. ZAGADNIA: 1. Co to są kompetencje, jak je opisywać i oceniać 2. Profil kompetencji jako podstawowe narzędzie zarządzania kompetencjami 3. Typowe błędy spostrzegania i błędy oceny 4. Metoda wywiadu kompetencyjnego 5. Metoda wywiadu behawioralnego 6. Metoda STAR 7. Technika incydentów krytycznych 8. Przygotowanie arkusza do przeprowadzania rozmowy oceniającej 9. Funkcja motywacyjna i informacyjna rozmowy oceniającej 10. Gry stosowane przez osoby oceniane jak radzić sobie z nimi 11. Funkcja diagnostyczna i różnicująca pytań rozmowy oceniającej 12. Pytania, których należy unikać 13. Zasady przekazywania złych i dobrych informacji 14. Zasady porównywania kandydatów między sobą 15. Ocena potencjału kompetencyjnego metodą warsztatów Development Center W tej dziedzinie proponujemy szkolenia: PROFESJONALNA REKRUTACJA I SELEKCJA WYWIAD KOMPETENCYJNY PROWADZE ROZMÓW OCENIAJĄCYCH BUDOWA I WDRAŻA OCENY FEEDBACK Akademia Consulting

13 Celem szkoleń z tego obszaru jest przygotowanie uczestników do efektywnego wykorzystywania coaching u jako narzędzia kierowania ludźmi. ZAGADNIA: 1. Cykl rozwoju kompetencji w przebiegu kariery 2. Narzędzia wspierania rozwoju i przyspieszania procesu uczenia się 3. Postawy i przekonania ułatwiające i blokujące rozwój 4. Koncepcja poziomów logicznych R.Dielts a 5. Rola coach a a inne role zawodowe 6. Style uczenia się wg. A. Kolba 7. Budowanie ścieżki rozwoju danej umiejętności 8. Struktura rozmowy coachingowej 9. Dynamika procesu coaching u 10. Zasady definiowania celów rozwojowych 11. Komunikacja narzędzie pracy coach a: komunikacja empatyczna 12. Dostrojenie się i prowadzenia w kontakcie z rozmówcą 13. Reguły wywierania wpływu 14. Sztuka zadawania pytań 15. Narzędzia komunikacji perswazyjnej 16. Stawianie wyzwań pracownikowi W tej dziedzinie proponujemy szkolenia: ABC COACHINGU COACHING, JAKO NARZĘDZIE KIEROWANIA ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM SZKOŁA COACHING U MENEDŻERSKIEGO COACHING, JAKO NARZĘDZIE STAWIANIA WYZWAŃ PRACOWNIKOM TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Kierujesz ludźmi lub przygotowujesz się do takiej roli. 2. Uważasz, że każdy pracownik posiada potencjał do wykorzystania. 3. Zdarzają się pracownicy, z którymi kontakt sprawia Ci trudność. 4. Uważasz inwestowanie w ludzi za dobrą inwestycję. 5. Chciałbyś, aby Twoi pracownicy osiągali lepsze wyniki niż aktualne. 6. Chciałbyś, aby Twoi pracownicy szybciej wdrażali się do nowych zadań. 7. Chcesz osiągnąć wzrost efektywności Twoich pracowników możliwie najmniejszym kosztem. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 11

14 K 12 Akademia Consulting

15 /#(!(&-"6:(;'; 10.-$/'(&'" /*<)'6!&( Celem szkoleń z tego obszaru jest skuteczne przygotowanie uczestników do realizowania profesjonalnych prezentacji wobec każdego audytorium. ZAGADNIA: 1. Wizerunek prezentera, wizerunek Firmy 2. Model okna Johari odsłanianie się wobec audytorium 3. Taktyki autoprezentacyjne 4. Inicjowanie kontaktu z audytorium: sześć sposobów na to Jak zacząć 5. Trema, niepewność sposoby budowania odpowiedniego nastawienia emocjonalnego tuż przed wystąpieniem 6. Zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania audytorium 7. Dynamika relacji z audytorium schładzanie i rozgrzewanie audytorium 8. Wystąpienia informacyjne i wystąpienia perswazyjne 9. Sztuka argumentacji: rodzaje i kolejność argumentów 10. Wykorzystywanie materiałów ilustracyjnych i prowadzenie demonstracji 11. Proksemika, czyli zasady poruszania się i wykorzystywania przestrzeni 12. Oddziaływanie na emocje i wyobraźnię odbiorców 13. Zwroty i słowa ułatwiające i utrudniające wywieranie wpływu 14. Trudni uczestnicy i nieprzewidziane sytuacje oraz jak radzić sobie z nimi Proponowane szkolenia z tego obszaru: SZTUKA AUTOPREZENTACJI I PREZENTACJI PREZENTACJA HANDLOWA WYSTĄPIENIA PERSWAZYJNE W PRAKTYCE MENEDŻERSKIEJ MISTRZOWSKIE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE -(.TEST Czy potrzebujesz!"#$%&'("()&*$($+!",-./ W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Publiczne zabieranie głosu to ważna sytuacja w Twojej pracy. 2. Do Twoich obowiązków należy realizowanie prezentacji informacyjnych. 3. Do Twoich obowiązków należy realizowanie prezentacji perswazyjnych. 4. Chcesz czuć się swobodnie i pewnie w sytuacji ekspozycji społecznej. 5. Zależy Ci na profesjonalnym i autentycznym wizerunku własnej osoby. 6. Chcesz skutecznie nawiązywać porozumienie z każdym audytorium. 7. Chcesz pozyskiwać ludzi i wpływać na ich opinie poprzez wystąpienia publiczne. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 13

16 TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Zdarzają się rozmowy, których prowadzenie sprawia Ci trudność. 2. Zdarzają się sytuacje, w których nie czujesz się dość pewnie i swobodnie. 3. Chcesz realizować swoje cele w kontakcie z każdym rozmówcą. 4. Chcesz radzić sobie z presją i manipulacją stosowaną wobec Ciebie. 5. Chcesz budować relacje z ludźmi na Twoich warunkach. 6. Zależy Ci na tym, aby przeprowadzać trudne rozmowy utrzymując dobre relacje z drugą stroną. 7. Chcesz umieć obronić się i wyrazić siebie w każdej sytuacji. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. Celem szkoleń z tego obszaru jest dostarczenie asertywnych narzędzi obrony i wyrażania siebie w każdej sytuacji społecznej. ZAGADNIA: 1. Być asertywnym wobec przełożonych, podwładnych, klientów definicja zachowań asertywnych 2. Mapa i test asertywności. Asertywne prawa w relacjach z ludźmi 3. Pojęcie terytorium psychologicznego i definiowanie jego granic 4. Cztery rodzaje zachowań: agresywne, uległe, manipulatywne, asertywne kiedy i dlaczego ludzie je stosują 5. Asertywność obronna: Radzenie sobie z agresywnym rozmówcą technika Pameli Burton 6. Asertywna reakcja wobec ataków werbalnych 7. Sztuka skutecznego mówienia. Reakcje wobec presji i nacisków 8. Reakcje wobec gier psychologicznych 9. Konstruktywna krytyka - technika FUKO 10. Asertywność ekspansywna: Pozytywna autoprezentacja - wzmacnianie poczucia pewności siebie - technika kotwicy 11. Wyrażanie pochwał i pozytywnych emocji 12. Formułowanie próśb i wydawanie poleceń 13. Reguła 4W 14. Jak reagować na odmowę 15. Zasady postępowania wobec osób trwale nie-asertywnych Proponowane szkolenia z tego obszaru: TRENING ASERTYWNOŚCI ASERTYWNOŚĆ MENEDŻERSKA ASERTYWNOŚĆ W OBSŁUDZE KLIENTA Akademia Consulting

17 Celem szkoleń z tego obszaru jest przygotowanie uczestników do skutecznego wykorzystywania negocjacji jako narzędzia budowania porozumienia i zabezpieczenia swoich interesów z ważnymi partnerami. ZAGADNIA: 1. Sytuacja konfliktu interesów - Systemowa analiza sytuacji konfliktowej - Mechanizmy psychologiczne eskalujące konflikt: belka i źdźbło, lustrzane odbicie, podwójne normy, biegunowe myślenie 2. Dynamika procesu negocjacji - Strategie, taktyki i role negocjacyjne - Pięć faz procesu negocjacji - Cztery warunki negocjacji merytorycznych 3. Pre-negocjacje, czyli zanim zasiądziecie do rozmów - Osobowości negocjatorów i style komunikacyjne - Niezbędne informacje o partnerze, tworzenie planu rozmów - Definiowanie płaszczyzn negocjacyjnych oraz formułowanie punktów granicznych, stałych i zmiennych wartości negocjacyjnych 4. Taktyki otwarcia - Źródła siły w negocjacjach - Rozpoznawanie punktów krytycznych drugiej strony 5. Prowadzenie rokowań - Alternatywy wobec przetargu pozycyjnego - Pięć sposobów na wychodzenie z impasu - Taktyczne składanie ofert i rozgrywanie ustępstw - Neutralizowanie gier negocjacyjnych 6. Ocena przebiegu negocjacji pod kątem: wypracowanych rezultatów, procesu, umiejętności negocjatorów Proponowane szkolenia z tego obszaru: ROZWIĄZYWA KONFLIKTÓW NEGOCJACJE INTEGRACYJNE NEGOCJACJE DLA HANDLOWCÓW TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Bycie stroną lub obserwatorem konfliktu dużo Cię kosztuje. 2. Pracujesz w środowisku, gdzie pewnych konfliktów i napięć nie da się wyeliminować. 3. Podczas ważnych rozmów miewasz wrażenie, że druga strona odgrywa dominującą rolę. 4. Zdarza się, że nie jesteś w pełni zadowolony z wynegocjowanych rezultatów. 5. Prowadzenie rozmów z niektórymi partnerami stanowi dla Ciebie problem. 6. Chcesz radzić sobie z emocjami podczas trudnych rozmów. 7. Chcesz umieć wynegocjować wszystko, co się da. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 15

18 TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Wywieranie wpływu może być uczciwe lub nieuczciwe. Interesuje Cię ten pierwszy sposób. 2. Jednym z Twoich zadań zawodowych jest przekonywanie innych. 3. Chcesz zjednywać sobie każdego rozmówcę. 4. Jest możliwe używanie wyłącznie trafnych argumentów. Chcesz się tego nauczyć. 5. Chcesz prowadzić trudne rozmowy bez negatywnych emocji. 6. Chcesz mieć wpływ na decyzje, które podejmują Twoi rozmówcy. 7. Chcesz wypowiadać się swobodnie i trafnie w każdej sytuacji. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. Celem szkoleń z tego obszaru jest prezentacja zaawansowanych technik komunikacyjnych oraz dostarczenie treningu ich praktycznego wykorzystania. ZAGADNIA: 1. Perswazja, wywieranie wpływu, manipulacja rozróżnienie pojęć 2. Budowanie idealnego kontaktu z drugą osobą - Jak działa ludzka percepcja systemy reprezentacji - Mowa ciała dekodowanie mikrosygnałów - Dostrojenie się i prowadzenie 3. Wpływ poza kontrolą zjawisko negatywnej hipnozy i wpływ podprogowy 4. Oddziaływanie na emocje i wyobraźnię odbiorców 5. Oddziaływanie na podejmowanie decyzji przez odbiorców przekazu 6. Budowanie doskonałej argumentacji 12 rodzajów argumentów 7. Redagowanie tekstów perswazyjnych 8. Przygotowywanie wystąpień apel perswazyjny 9. Taktyki wykorzystywane podczas negocjacji 10. Taktyki użyteczne w prowadzeniu rozmów ( np. coaching, rozmowa motywująca) 11. Obrona przed manipulacją oddziałującą na emocje, ocenę faktów, poczucie osobistej wartości 12. Główne zasady psychologii sukcesu 13. Modelowanie własnych emocji i postaw 14. Wzmacnianie poczucia pewności siebie w trudnych sytuacjach społecznych Proponowane szkolenia z tego obszaru: TECHNIKI PERSWAZJI W SPRZEDAŻY PERSWAZJA DLA COACHÓW I TRENERÓW PRZEKONYWA I PERSWAZJA W PRAKTYCE MENEDŻERA 16 Akademia Consulting

19 Celem szkoleń z tego obszaru jest dostarczenie profesjonalnych narzędzi umożliwiających wzrost skuteczności w obszarze sprzedaży i obsługi klienta. TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Do Twoich obowiązków należy sprzedaż produktów lub/i usług. ZAGADNIA: 1. Jak sprzedawać więcej 2. Źródła sukcesu w zawodzie handlowca 3. Profesjonalna ścieżka sprzedaży: budowanie wizerunku własnej osoby i Firmy, badanie potrzeb klienta, techniki prezentacji handlowej, dyskusja z zastrzeżeniami klienta, 7 sposobów finalizowania sprzedaży 4. Psychologia sprzedaży jak dotrzeć do każdego klienta 5. Standardy w obsłudze klienta 6. Budowanie systemu obsługi klienta 7. Monitorowanie satysfakcji klientów i wzmacnianie ich lojalności 8. Zarządzanie doznaniami klienta 9. Zarządzanie reklamacjami 10. Obsługa trudnych klientów: asertywne i perswazyjne techniki prowadzenia trudnych rozmów 11. Analiza przyczyn utraty klientów, budowanie systemu wczesnej interwencji zapobiegającej utracie klientów 12. Techniki negocjacji sprzedażowych i negocjacji kupieckich 13. Kluczowe umiejętności w sprzedaży i obsłudze klienta 14. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu Proponowane szkolenia z tego obszaru: PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY STANDARDY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTÓW ZARZĄDZA SYSTEMEM OBSŁUGI KLIENTA ZARZĄDZA TRUDNYMI SYTUACJAMI W SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTÓW 2. Do Twoich obowiązków należy dbanie o utrzymanie klienta. 3. Chcesz poznać nowoczesne narzędzia realizowania ścieżki sprzedaży. 4. Chcesz poznać narzędzia budowania lojalności klientów. 5. Chcesz dowiedzieć się, co to jest system obsługi klienta oraz uzyskać wskazówki jak usprawnić go w Twojej Firmie 6. Chcesz wpływać na emocje klientów. 7. Chcesz być bardziej efektywny w tym, co robisz. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 17

20 TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Masz poczucie działania pod presją (czasu, zadań, wymagań). 2. Chcesz poznać narzędzia radzenia sobie ze stresem i zarządzania stresem. 3. Zjawisko wypalenia zawodowego dotyka coraz więcej osób różnych zawodów. Chcesz skutecznie przeciwdziałać mu. 4. Utrzymywanie life-work balance to kompetencja, którą chcesz doskonalić. 5. Chcesz wiedzieć jak kierować zespołem pracującym pod presją. 6. Chcesz wiedzieć, jakie działania należy podjąć wobec przeciążonych osób/zespołów. 7. Stres może być zjawiskiem pozytywnym. Chcesz, żeby właśnie taki był dla Ciebie. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. Celem szkoleń z tego obszaru jest zmniejszenie kosztów osobistych i organizacyjnych związanych z pracą pod presją i przeciążeniem oraz wyposażenie uczestników szkoleń w umiejętności redukcji stresu. ZAGADNIA: 1. Istota zjawiska stresu. Eustres i dystres czyli pozytywne i negatywne aspekty stresu 2. Stres adaptacyjny i interpretacyjny 3. Psychologiczne mechanizmy stresu. Fazy zjawiska stresu 4. Mapa reakcji na stres i odporności na stres 5. Objawy stresu, indywidualne reakcje w sytuacjach przeciążenia 6. Zjawisko wypalenia zawodowego - Pierwsze symptomy i wczesna interwencja - Indywidualne i organizacyjne sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu 7. Radzenie sobie ze stresem i zarządzanie stresem jako umiejętność osób i organizacji 8. Koncepcja osobowości silnej immunologicznie 9. Asertywność jako narzędzie redukcji obciążenia związanego z relacjami i sytuacjami społecznymi 10. Postawy uławiające adaptację do sytuacji przeciążenia 11. Indywidualne sposoby radzenia sobie ze stresem koncepcja kręgów wsparcia 12. Techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami 13. Organizacja pracy w sytuacji przeciążenia i presji 14. Równowaga życiowa (life-work balace) Proponowane szkolenia z tego obszaru: TRENING RADZENIA SOBIE ZE STRESEM JAK ZAPOBIEGAĆ WYPALENIU ZAWODOWEMU KIEROWA ZESPOŁEM PRACUJĄCYM POD PRESJĄ 18 Akademia Consulting

21 Celem szkoleń z tego obszaru jest przygotowanie uczestników szkoleń do samodzielnego przygotowywania i prowadzenia szkoleń oraz zwiększenie profesjonalizmu i mistrzostwa warsztatowego aktualnych trenerów. TEST Czy potrzebujesz W każdym z poniższych pytań zaznacz odpowiedź lub 1. Posiadasz doświadczenie trenerskie lub przygotowujesz się do roli trenera. ZAGADNIA: 1. Rola i zadania trenera wewnętrznego i trenera zewnętrznego 2. Techniki diagnozowania potrzeb szkoleniowych 3. Dynamika procesu grupowego, ułatwianie uczenia się 4. Tworzenie atmosfery uczenia się, wywieranie wpływu na motywację osiągnięć 5. Style uczenia się dorosłych. Cykl uczenia się 6. Budowanie ścieżki rozwoju umiejętności 7. Modelowanie pożądanych zachowań grupy szkoleniowej 8. Metody wywierania wpływu na zmianę postaw i przekonań 9. Inżynieria zmiany zachowań jak wypracować trwałą zmianę zachowań 10. Szkolenie jako narzędzie programu rozwojowego edukacyjne i rozwojowe cele szkolenia 11. Doskonalenie warsztatu trenerskiego - Angażowanie emocji i wyobraźni uczestników szkoleń - Modelowanie procesu grupowego - Prowadzenie mistrzowskich demonstracji trenerskich 12. Techniki automotywacji jak utrzymywać stały entuzjazm i otwartość 13. Zapobieganie rutynie i schematyzmowi 14. Ścieżka rozwoju osobistego i zawodowego profesjonalnego trenera biznesu 2. Zależy Ci na wzbogaceniu warsztatu trenerskiego. 3. Chcesz poszerzyć zakres prowadzonych przez Ciebie szkoleń. 4. Chcesz nauczyć się konstruowania długoterminowych programów rozwojowych. 5. Chcesz nauczyć się konstruowania metod szkoleniowych. 6. Chcesz wiedzieć jak przyspieszać tempo uczenia się uczestników szkoleń. W tej dziedzinie proponujemy szkolenia: TRENING DLA TRENERÓW WARSZTATY DLA PROFESJONALNYCH TRENERÓW BIZNESU MISTRZOWSKI PREZENTACJE I DEMONSTRACJE TRENERSKIE TECHNIKI WYWIERA WPŁYWU I PERSWAZJI W PROCESIE EDUKACYJNYM 7. Zależy Ci na osiągnięciu mistrzostwa w tym, co robisz. Jeżeli na co najmniej jedno pytanie odpowiedziałeś, oznacza to, że szkolenie z tego obszaru pomogłoby Ci w pracy. Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większa korzyść z udziału w szkoleniu. 19