Konfraternia Turystyczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfraternia Turystyczna"

Transkrypt

1 ISSN Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 31 (373) 26 listopada 2012 roku Aktualności Konfraterni Turystycznej znajdziesz na Facebooku!!!! Spis rozdziałów Konferencje naukowe i branżowe zapowiedzi. s. 1 Nowości wydawnicze s. 4 Ekspertyzy i wyniki badań s. 11 Informacje dla fachowców. s. 16 KONFERENCJE NAUKOWE I BRANŻOWE zapowiedzi Rozwój i bezpieczeństwo systemu transportu osobowego Konferencja, Łódź, 6-7 grudnia 2012 roku Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 6 i 7 grudnia 2012 roku w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Celem Konferencji jest przedstawienie dynamiki zmian w prawie transportowym i przewozowym, które wywierają poważny wpływ na życie każdego człowieka. Naszym zamierzeniem jest zaprezentowanie tych zagadnień na wielu płaszczyznach. W związku z czym podczas niniejszego przedsięwzięcia poza tematyką stricte prawniczą zostaną poruszone kwestie społeczne, ekonomiczne oraz ekologiczne. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz ożywionej dyskusji między uczestnikami. Wydarzenie jest skierowane nie tylko do studentów prawa i środowisk prawniczych, ale także do przedstawicieli innych dziedzin nauk oraz praktyków. Dzięki temu zaprezentowane referaty i opinie pozwolą zapoznać się z wieloma poglądami i doprowadzą do interesujących wniosków. Ogólnopolska Konferencja Transportowa organizowana jest w ramach Jubileuszu Piętnastolecia Grupy Lokalnej ELSA Łódź. W ciągu tych lat bardzo się rozwinęliśmy. Nasza organizacja jest już znaną marką i mamy nadzieję, że będziemy odnosić jeszcze większe sukcesy. Więcej: strona konferencji (źródło informacji): Źródło: Prawo Turystyczne Piotr Cybula, data dostępu

2 Zrównoważony rozwój regionów turystycznych doświadczenia krajowe oraz zagraniczne Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna Lwów, kwietnia 2013 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki, Młodzieży i Sportu Ukrainy Lwowski Instytut Ekonomii i Turystyki, Ukraina Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Polska Wyższa Państwowa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Polska Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja Biełgorodzki Uniwersytet Państwowy, Rosja Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś Uniwersytet im. Mikolaja Romera w Wilnie, Litwa kwietnia 2013 roku Katedra menedżmentu i działalności komercyjnej Lwowskiego Instytutu Ekonomii i Turystyki organizuje pierwszą Międzynarodową Konferencję Naukowo-Praktyczną na temat: Zrównoważony rozwój regionów turystycznych: doświadczenia krajowe oraz światowe. Zapraszamy do udziału w konferencji pracowników naukowych, wykładowców uczelni wyższych, doktorantów, aspirantów, praktykówfachowców w branży turystycznej oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem konferencji. Forma uczestnictwa w konferencji osobista/zaoczna. Każdy uczestnik otrzyma materiały konferencyjne. Istnieje możliwość opublikowania artykułu odpowiadającego tematyce zbioru w czasopiśmie naukowym Lwowskiego Instytutu Ekonomii i Turystyki Вісник ЛІЕТ (zgodnie z uchwałą Wyższej Komisji Atestacyjnej Ukrainy od 10 marca 2010 roku 1-05/2). Wszelkie informacje dotyczące opublikowania artykułu można uzyskać na stronie Instytutu Ekonomii i Turystyki we Lwowie: Języki konferencji: ukraiński, angielski. Sekcje tematyczne Konferencji: 1. wielofunkcyjny rozwój regionów turystycznych: stan, problemy, perspektywy. 2. innowacje technologiczne w przemyśle turystycznym: doświadczenie krajowe i zagraniczne. 3. rozwój społeczno-ekonomiczny branży turystycznej oraz biznesu hotelowego i restauracyjnego w warunkach globalizacji. 4. światowe tendencje stałego rozwoju przemysłu turystycznego. Program konferencji 25 kwietnia 2013 roku posiedzenie plenarne, obrady w sekcjach, podsumowanie 26 kwietnia 2013 roku wycieczka po zamkach obwodu lwowskiego (według osobnego programu). W celu zapewnienia udziału w konferencji trzeba przesłać pocztą elektroniczną do 10 marca 2013 roku: zgłoszenie udziału w konferencji; tezy wypowiedzi w granicach do 3 stron, tekst musi być zgodny z wymogami (patrz niżej) zredagowany i starannie przygotowany do druku; kopię kwitu opłaty lub polecenie wypłaty za publikację i udział w konferencji (warunki opłaty będą podane osobno). Opłata organizacyjna obejmuje publikację materiałów, zaopatrzenie uczestników w materiały konferencyjne, organizacja przerw kawowych, obiadu, i wynosi 25 euro, dla uczestników zaocznych - 10 euro. Zaproszenia z programem Konferencji będą przesłane do osób i organizacji, od których do 10 marca 2013 roku zostanie otrzymano zgłoszenie oraz opłatę organizacyjną. Wymogi dotyczące sporządzania materiałów konferencji (tez) Tezy wypowiedzi w granicach do 3 stron w formacie А4 powinny zostać wydrukowane bez dzielenia wyrazów w Microsoft Word wersji 6.0 i wyżej (*.doc). Język: ukraiński, rosyjski, białoruski, polski, słowacki, litewski, angielski. Czcionka - Times New Roman, wielkość czcionki - 12, wiersz - 1,5, akapit 1.25 cm. Marginesy: wszystkie - 2 cm. Rozmieszczenie: imię, nazwisko autora - czcionką półtłustą w górnym prawym rogu, niżej pełna nazwa instytucji autora, miejscowość, kraj. tytuł artykułu wycentrowany, jedna linia odstępu, wielkie litery, druk półtłusty. Dalej jedna linia odstępu tekst z wyrównywaniem według szerokości arkusza; spis literatury. 2

3 Tezy są redagowane przez autorów. Autor jest odpowiedzialny za treść, poprawność gramatyczną i stylistyczną tekstów. Dodatkowa informacja dla uczestników konferencji wydanie zbioru materiałów konferencji jest zaplanowane przed jej rozpoczęciem; uczestnicy otrzymają zbiory materiałów osobiście podczas rejestracji lub pocztą pod warunkiem opłacenia tej usługi (udział zaoczny w Konferencji). zakwaterowanie oraz wyżywienie w czasie konferencji uczestnicy opłacają dodatkowo (na życzenie) podczas rejestracji (kolacja, wycieczka). Uczestnikom warto załatwić bilet powrotny. Komitet organizacyjny Konferencji przewodniczący komitetu: Nazar Kudła, docent, kandydat nauk ekonomicznych, kierownik katedry; zastępca przewodniczącego: Wiktor Cymbaluk, docent, kandydat nauk rolnych: tel. kom ; sekretarz: Ulana Muteńko tel.rob. (+38032) ; Adres komitetu roboczego konferencji: Katedra menedżmentu i działalności komercyjnej Lwowskiego Instytutu Ekonomii i Turystyki, ul. Washingtona, 5А, Lwów ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w pierwszej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, kwietnia 2013 roku, Lwów Zrównoważony rozwój regionów turystycznych: doświadczenia krajowe i światowe. Imię, nazwisko Stopień naukowy Tytuł naukowy Stanowisko Nazwa uczelni lub organizacji Telefon kontaktowy Adres Adres do korespondencji Nazwa sekcji Temat wypowiedzi Zapotrzebowanie na zakwaterowanie Zapotrzebowanie na środki techniczne Udział osobisty w Konferencji Udział zaoczny w Konferencji (publikacja materiałów konferencji) Potrzebuję zaproszenia Źródło: Nazar Kudła, korespondencja nadesłana Terminarz konferencji naukowych i branżowych znajdziesz: w Aktualnościach Turystycznych, dokument online: 3

4 NOWOŚCI WYDAWNICZE Działania Unii Europejskiej na rzecz rozwoju turystyki z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony Działania Unii Europejskiej na rzecz rozwoju turystyki z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / Karolina Julia Helnarska. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop s.; 21 cm. Bibliogr., netogr. s ISBN Przedmiotem rozważań zawartych w książce jest polityka Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki z uwzględnieniem obowiązującego Traktatu z Lizbony. Turystyka międzynarodowa odgrywa ważną rolę społeczno-ekonomiczną w państwach członkowskich Wspólnoty. Analizując aspekty gospodarczo-społeczne, warto zwrócić uwagę, że europejski sektor turystyczny osiągnął znaczny potencjał rozwojowy i przyczynia się w wielu krajach do stymulowania wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia. Sektor turystyczny w Unii Europejskiej obejmuje około 1,8 mln przedsiębiorców (z których większość stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa) zatrudniających około 5,2% całkowitej siły roboczej, co przekłada się na około 9,7 mln miejsc pracy. Sektor ten wytwarza ponad 5% PKB UE i wskaźnik ten systematycznie wrasta. W końcu obecnej dekady turystyka stanowi trzeci pod względem znaczenia obszar działalności społeczno-gospodarczej UE po handlu i dystrybucji oraz budownictwu. Sektory powiązane ściśle z branżą turystyczną (dystrybucja, budownictwo, transport, kultura) wytwarzają według szacunkowych danych ponad 10% PKB UE i obejmują około 12% wszystkich miejsc pracy. fragment Wstępu Spis treści: Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Adam Marszałek, dokument online: data dostępu Gospodarka turystyczna: zagadnienia wybrane Gospodarka turystyczna: zagadnienia wybrane / Anna Konieczna-Domańska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2012, 190 s.; ISBN: Natura turystyki jako zjawiska społeczno-ekonomicznego determinuje jej gospodarcze funkcje, znaczenie oraz korzyści dla miejsc, w których się odbywa. Ekonomiczne efekty o wieloskładnikowym charakterze powstają wszędzie tam, gdzie turysta zatrzyma się, chociażby na krótko, i gdzie wyda swoje pieniądze, chociażby niewiele. Działalność wyspecjalizowanych w obsłudze potrzeb turysty podmiotów gospodarczych, takich jak biura podróży, przedsiębiorstwa hotelarskie, obiekty gastronomiczne, podmioty transportowe, centra sportu i rozrywki, generuje bezpośrednio i pośrednio różnej skali korzyści w zakresie zatrudnienia, dochodów ludności, popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, poziomu życia mieszkańców, jakości infrastruktury społecznej, dochodów budżetu państwa, wpływów dewizowych i innych. Opracowanie ukazuje ekonomiczną istotę zjawiska turystyki oraz główne sfery i mechanizmy jej oddziaływania na układ gospodarczy określonej skali miejscowość, region, kraj czy grupę krajów. Cechy popytu i podaży turystycznej znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w ekonomicznych i organizacyjnych zasadach funkcjonowania poszczególnych grup przedsiębiorstw turystycznych. Autorka przedstawiła bardziej szczegółowo grupę przedsiębiorstw hotelarskich i biur podróży. Spis treści Wprowadzenie Rozdział I. Turystyka jako zjawisko społeczno-ekonomiczne 1. Natura zjawiska 2. Powstanie popytu i jego przedmiot 3. Działalność gospodarcza odpowiadająca na popyt 4. Turystyka jako sfera życia społeczno-gospodarczego 5. Turystyka i turysta ujęcie formalne Rozdział II. Popyt turystyczny 4

5 1. Czynniki wyznaczające popyt turystyczny 1.1. Czas wolny 1.2. Czynniki demograficzne 1.3. Inne czynniki cywilizacyjne 1.4. Czynniki ekonomiczne Dochody Ceny Czynniki podażowe 2. Zakres przedmiotowy popytu turystycznego 3. Cechy popytu turystycznego Rozdział III. Podaż turystyczna 1. Produkt turystyczny 2. Cechy podaży turystycznej (produktu turystycznego) 3. Pojęcie gospodarki turystycznej 4. Przedsiębiorstwo turystyczne i jego najważniejsze typy Rozdział IV. Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych przedsiębiorstwa hotelarskie 1. Pojęcie hotelarstwa, jego funkcje w zaspokojeniu potrzeb ruchu turystycznego oraz rodzaje bazy noclegowej dla turystyki 2. Miejsce hoteli w bazie noclegowej turystyki 3. Cechy hotelu ważne z punktu widzenia jego funkcji w obsłudze ruchu turystycznego 4. Typy hoteli 5. Produkt hotelu. Rodzaje działalności usługowej 6. Struktura funkcjonalno-użytkowa hotelu 7. Kapitał ludzki i praca w hotelu 8. Podstawowe tendencje rozwoju współczesnego hotelarstwa 8.1. Kształtowanie programu usługowego hotelu 8.2. Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w hotelach 8.3. Tworzenie form powiązań poziomych w obrębie sektora hoteli 9. Mikroekonomia hotelu zagadnienia wybrane 9.1. Mierniki działalności hotelu 9.2. Inwestycje w hotelarstwie 9.3. Koszty w hotelarstwie 9.4. Rentowność usług noclegowych w obiektach hotelarskich 9.5. Maksymalizacja funkcji celu producenta usług noclegowych a popyt na jego usługi 10. Organizacje branżowe w hotelarstwie w Polsce 11. Międzynarodowe organizacje działające w sektorze hotelarstwa i gastronomii 12. Rynek hotelarski w Polsce i w Europie Rozdział V. Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych biura podróż 1. Pojęcie biura podróży i najważniejsze typy 2. Klasyfikacja biur podróży 3. Przedmiot działalności pośrednickiej i organizatorskiej 3.1. Usługi w zakresie pośrednictwa 3.2. Produkt touroperatora 4. Struktura instytucjonalna rynku turystycznego i główne układy wzajemnych kontaktów między podmiotami 4.1. Współpraca pomiędzy touroperatorami a producentami usług cząstkowych 4.2. Współpraca pomiędzy touroperatorami w obsłudze podróży międzynarodowych 4.3. Współpraca touroperatorów z detalicznymi agentami podróży 4.4. Współpraca detalicznych agentów podróży z producentami usług cząstkowych 4.5. Współpraca touroperatorów, agentów detalicznych i producentów usług cząstkowych z klientem zbiorowym 4.6. Współpraca z klientem indywidualnym 5. Technika działalności biura podróży 5.1. Technika działalności detalicznego agenta podróży 5.2. Technika działalności touroperatora 6. Ekonomika touroperatora 6.1. Przychód ze sprzedaży i koszty touroperatora 6.2. Kalkulacja cen, kosztów i zysku a formy współpracy touroperatora z dostawcami usług cząstkowych 6.3. Ryzyko kursowe dla touroperatora 6.4. Podsumowanie zagadnień ekonomiki touroperatora 7. Ekonomika detalisty 8. Tendencje historyczne i cechy współczesnego rynku biur podróży 8.1. Procesy historyczne 8.2. Cechy współczesnego rynku biur podróży 8.3. Cechy współczesnego rynku sprzedaży produktów turystycznych 5

6 8.4. Rynek biur podróży w Polsce 8.5. Samorząd gospodarczy turystyki w Polsce 8.6. Międzynarodowe organizacje działające w sektorze touroperatorów i agencji podróży Rozdział VI. Ekonomiczne funkcje turystyki 1. Wpływ turystyki na rozwój gospodarczy obszaru recepcji 2. Wpływ turystyki na zatrudnienie, dochody ludności i jakość życia 3. Wpływ turystyki na dochody budżetu państwa 4. Wpływ turystyki na aktywizację obszarów słabo rozwiniętych gospodarczo 5. Ekonomiczne znaczenie turystyki zagranicznej dla kraju 5.1. Bilans korzyści i kosztów obsługi turystyki zagranicznej dla kraju recepcji 5.2. Zagraniczna turystyka przyjazdowa jako forma eksportu 5.3. Turystyka jako element obrotów gospodarczych kraju z zagranicą Rozdział VII. Turystyka międzynarodowa 1. Międzynarodowy ruch turystyczny jego rozwój i struktura przestrzenna 1.1. Turystyka przyjazdowa regiony 1.2. Kraje świata przyjmujące najwięcej turystów 1.3. Turystyka wyjazdowa regiony 2. Wpływy z turystyki zagranicznej i wydatki na turystykę zagraniczną 2.1. Wpływy 2.2. Wydatki na zagraniczną turystykę wyjazdową 3. Inne wskaźniki opisujące ekonomiczne znaczenie turystyki międzynarodowej 4. Zagraniczna turystyka przyjazdowa w Polsce Bibliografia Zamówienia realizuje Oficyna Wydawnicza SGH, dokument online: NA_Anna_Konieczna-Domanska/ Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie zaprasza osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach , ul. Rakowiecka 28 paw. 2 (bud. SGGW), tel , Źródło: Teresa Słaby, korespondencja nadesłana Projektowanie architektury na terenach o szczególnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych Projektowanie architektury na terenach o szczególnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych / red. Stanisław Bocheński. Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2012, 310 s. W książce zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące zachowania ładu przestrzennego na terenach wyróżniających się szczególnymi walorami krajobrazowymi i uzdrowiskowymi. Spis treści Przedmowa / Stanisław Bocheński Teoria i zagadnienia ogólne Badania nad rozwojem architektury sudeckiej: przeszłość teraźniejszość / Tadeusz Biesiekierski Możliwości kontynuacji architektury regionalnej w Sudetach / Elżbieta Trocka-Leszczyńska Polskie uzdrowiska u progu XXI wieku / Elżbieta Węcławowicz-Bilska Etyka i architektura / Alicja Kuczyńska, Tadeusz Kuczyński Problemy projektanta tworzącego architekturę na terenie o szczególnych walorach krajobrazowych czy uzdrowiskowych / Stanisław Bocheński Woda jako istotny czynnik w kształtowaniu architektury wolnego czasu i odnowy sił człowieka / Barbara Siomkajło Zasady kształtowania współczesnej zabudowy o różnej funkcji i kubaturze w Karkonoszach / Anna Bocheńska-Skalecka Czynnik fizjograficzny w projektowaniu zabudowy na obszarze Sudetów / Stanisław Bocheński Popularyzacja zasad kształtowania współczesnej architektury sudeckiej na obszarach o szczególnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych -jako zabudowy wpisującej się w krajobraz / Anna Bocheńska-Skałecka Kumulacja walorów kulturowych Kotliny Jeleniogórskiej jako źródło jej ekonomicznego i turystycznego rozwoju / Magdalena M. Wańkowicz Planowanie przestrzenne i agroturystyka Uwarunkowania rozwoju agroturystyki / Stanisław Wiatrzyk Znaczenie planowania przestrzennego w rozwoju turystyki wiejskiej / Romuald Pustelnik 6

7 Agroturystyka - aspekty formalnoprawne i doświadczenia projektowe / Jerzy Piskozub Planowanie ekologicznych gospodarstw agroturystycznych / Leszek Świątek Zasoby naturalne i kulturowe środowiska a wartości turystyki sportowej - konflikt czy zależność / Anna Wojtas-Harań Rozwój gospodarczy, zdrowie, rekreacja Problemy sozologiczne, gospodarcze i przestrzenne Legnickiego Zagłębia Górniczo-Energetycznego w rejonie kopalni Legnica / Bogusław Juliusz Wojtyszyn, Jan Konrad Stawiarski Przekształcenia terenów i obiektów poprzemysłowych na funkcje wolnego czasu : turystyki, rekreacji i kultury - omówienie na wybranych przykładach / Bogusław Wowrzeczka Uzdrowisko Lądek Zdrój - miejsce zdrowia i rekreacji / Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Agnieszka Tomaszewicz Współczesne uzdrowisko w strukturze dawnego kurortu / Jerzy Oleszek Architektura sudeckich schronisk górskich, obiektów turystyki i wypoczynku / Jacek Suchodolski Architektura obiektów turystycznych i wypoczynkowych w miejscowościach położonych wzdłuż Dzikiej Orlicy na ziemi kłodzkiej / Jacek Suchodolski Współczesne tendencje projektowania hoteli górskich na przykładzie Sudetów / Iwona Madziarska Przebudowa obiektów salinarnych a rozwój nowych funkcji - przykład Bochni, Kłodawy i Bad Salzdetfurth / Piotr Langer Możliwości wykorzystania specyficznych cech regionu dla funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej na przykładzie kamieniołomów południowo-wschodniej Polski / Anna Sikora Oszczędność energii w gminach podgórskich w aspekcie architektury regionalnej Sudetów / Andrzej Skowroński, Marcin Skowroński Budownictwo drewniane na obszarze Wielkopolski i Dolnego Śląska - drugi dom dla ambitnych / Iwona Magdziarska Oczyszczalnia ścieków w malowniczym krajobrazie - zło konieczne czy walor i atrakcja? / Magdalena Baborska-Narożny Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju / Urszula Karpowicz Architektura zajazdów / Ewa Kuźma Zamówienia składane droga pocztową, faksem lub mailem realizuje Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Siedziba: pl. Grunwaldzki 13, Wrocław. Adres do korespondencji: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław, tel./fax: (0-71) , tel.: (0-71) , , Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie / koordynator projektu Jolanta Śledzińska. Warszawa: Wydawnictwo PTTK Kraj, 2012, 383 s.; ISBN Spis treści Wstęp Rozdział 1. TURYSTYKA ROWEROWA W POLSCE Potrzeba regulacji prawnych w turystyce rowerowej Jerzy Gospodarek Rynkowe uwarunkowania rozwoju turystyki rowerowej Agnieszka Niezgoda Rowerem przez Polskę działania PTTK w zakresie turystyki rowerowej Jolanta Śledzińska Turystyka rowerowa w Lasach Państwowych stan obecny oraz wybrane dylematy i wstępne propozycje jej rozwoju Maria Rothert, Wioletta Kacprzyk Aspekty rozwoju turystyki rowerowej na obszarach chronionych w Polsce Barbara Pisarska, Zbyszko Pisarski Rozdział 2. ROWEREM PO REGIONACH SZLAKI TURYSTYKI ROWEROWEJ W POLSCE Turystyka rowerowa na obszarze Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie Grzegorz Gołoś Rowerem przez Półwysep Helski. Uwarunkowania, projekty, efekty Piotr Majdak Infrastruktura dla turystyki rowerowej w puszczy Zielonka i w jej okolicach Andrzej Billert Projekt GPSwielkopolska zastosowanie nawigacji satelitarnej w turystyce (nie tylko) rowerowej Andrzej Kaleniewicz System rowerowych szlaków turystycznych województwa łódzkiego Tomasz Dronka Szlak Bursztynowy w województwie łódzkim jako przykład szlaku rowerowego Marta Pabich- Makoska Zagłębie Ruhry jako przykład dla rozwoju turystyki rowerowej w aglomeracji górnośląskiej Alex Kopia Możliwości i plany rozwoju szlaków rowerowych w oparciu o zlikwidowane linie kolejowe na przykładzie województwa wielkopolskiego Jacek Cieślewicz Rozdział 3. ROWEREM TRANSGRANICZNIE 7

8 Jak to na rowerach w Galicji poza miasta jeżdżono, czyli rzecz o uwarunkowaniach turystyki kolarskiej w zaborze austriackim Artur Kurek Turystyka rowerowa na Roztoczu stan i perspektywy rozwoju Tadeusz Grabowski, Paweł Cebrykow, Robert Rabiega Turystyka rowerowa na Drodze Świętego Jakuba europejskim szlaku kulturowym Franciszek Mróz, Łukasz Mróz Rozdział 4. TURYSTYKA ROWEROWA W BADANIACH NAUKOWYCH Zróżnicowanie form turystyki rowerowej w regionie leszczyńskim i południowej Australii Alina Zajadacz Turystyka rowerowa w Roztoczańskim Parku Narodowym Hanna Prószyńska-Bordas, Michał Fedczyszyn Rower alternatywa wypoczynku poznańskiego studenta? Sylwia Graja Zwolińska, Aleksandra Spychała Rekreacja rowerowa wśród studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Jan Zawadka Rozdział 5. TURYSTYKA ROWEROWA W PRAKTYCE Rola funduszy unijnych w rozwoju szlaków rowerowych w województwie podkarpackim Małgorzata Skulimowska-Rzeźwicka, Joanna Wład Turystyka rowerowa osób niewidomych Eugeniusz Taczkowski, Władysław Gładysiak Wielkopolski bakcyl bicykla Andrzej Kaleniewicz Soboty na dwóch kółkach w Pile Jan Balcerzak Aspekty zdrowotne jazdy na rowerze Kazimierz Kozłowski Spojrzenie turysty... z roweru i nie tylko Lech Kościelak Dydaktyczna i wychowawcza rola turystyki rowerowej w szkole na przykładzie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli Karol Makara, Robert Kaczmarek, Krzysztof Piotrowski Dodatek Publikacja wydana przez ZG PTTK Turystyka Rowerowa w Zjednoczonej Europie jest już dostępna na naszej stronie. Książka zawiera materiały prezentowane podczas międzynarodowej konferencji popularnonaukowej, która odbyła się w dniach października 2012 roku w Ośrodku Naukowo- Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu położonym na terenie gminy Murowana Goślina, w miejscowości Zielonka. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem. publikacja w PDF: załącznik do artykułu Jolanty Śledzińskiej w PDF: Źródło: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, data dostępu Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej / red. nauk. Mieczysław Morawski; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Progres. Wrocław: INTERIOR Multimedia i Wydawnictwa, 2012, 383 s.; ISBN W połowie listopada [2012 roku] w Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej. Redakcja Dziennika Turystycznego objęła wydarzenie patronatem. Właśnie ukazała się interesująca monografia z konferencyjnymi referatami. Staraniem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich Progres ukazała się monografia naukowa pod redakcją prof. dr hab. Mieczysława Morawskiego prezentująca w trzech rozdziałach, a łącznie w 23 artykułach, kluczowe problemy odnoszące się do tworzenia i implementowania systemów i metod zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach i instytucjach turystycznych w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Książka adresowana jest do studentów kierunków turystycznych (turystyka i rekreacja, gospodarka turystyczna) pogłębiających wiedzę dziedzinową oraz do menedżerów i innych specjalistów, którzy dostrzegają potrzebę lepszego zrozumienia aktualnych wyzwań w szeroko pojętej turystyce. Monografię, w postaci pliku PDF, można pobrać z tego adresu: Wstęp. Współczesny turysta to wymagający podróżnik. Jego potrzeby i oczekiwania rosną z każdą następna podróżą, czyniąc go coraz bardziej dojrzałym konsumentem usług turystycznych. Na potrzeby 8

9 wypoczynku, relaksu i zabawy nakładają się preferencje związane z zapewnieniem komfortu, poczucia bezpieczeństwa, pełnej informacji, indywidualnego traktowania, wszechstronnej edukacji. To, co kiedyś było wystarczającym atutem odwiedzanego miejsca, jak chociażby walory naturalne, dobra kultury materialnej, infrastruktura komunikacyjna obecnie nie są czynnikami, które samoistnie mogą zadecydować o atrakcyjności danego kierunku destynacji. Dojrzały turysta chce w trakcie swojej turystycznej eskapady przeżyć jak najwięcej dzięki innowacyjnym pomysłom, kompleksowej i elastycznej obsłudze, ciągłemu modyfikowaniu i dopasowywaniu usług dodatkowych do osobistych upodobań. Sprostanie takim wymaganiom zmusza instytucje i przedsiębiorstwa sektora turystycznego do poszukiwania nowych rozwiązań finansowych, marketingowych, organizacyjno-zarządczych, informatycznych. Wydaje się, że koncepcją, która może sprostać różnorodnym wyzwaniom powstającym w turystyce jest metoda, a w zasadzie zbiór metod zarządzania wiedzą. Jest dużo racji w stwierdzeniu, iż zarządzanie wiedzą to po prostu nowoczesne zarządzanie w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Stąd wraz z coraz gwałtowniejszymi przeobrażeniami gospodarki poddanej globalizacji, wirtualizacji, informatyzacji czy liberalizacji następuje dynamiczna ewolucja zarządzania wiedzą i tworzą się kolejne jej generacje. Twórcy, eksperci czy wykonawcy tej koncepcji doskonale wyczuwają współczesne oczekiwania w zakresie efektywności zarządzania. Bowiem obecnie w gospodarce poszczególnych krajów i gospodarce światowej kluczem do sukcesu, najważniejszą podstawą zdobycia przewagi konkurencyjnej, w tym również na rynku usług (także turystycznych, rekreacyjnych, uzdrowiskowych) jest osiągnięcie większej produktywności, przede wszystkim produktywności w dziedzinie pozyskiwania, transferu, kreowania i wykorzystywania wiedzy (np. o klientach, konkurencji, trendach, modach, szansach, zagrożeniach itd. ). Produktywność tę można osiągnąć wyłącznie poprzez ciągłe procesy innowacyjne. Dlatego potrzebne są systemy zapewniające zbieranie pomysłów i sugestii od pracowników, monitorowanie opinii i propozycji klientów, transfer wiedzy wewnątrz organizacji, wykorzystywanie wiedzy w nowych produktach i technologiach. Do budowy takich systemów potrzebni są sprawni menedżerowie wiedzy i wszechstronnie utalentowani pracownicy specjaliści na rynku turystycznym. To oni tworzą efektywne zespoły pracowników wiedzy, kreujących nie tylko wiedzę, ale również kulturę dzielenia się wiedzą i w konsekwencji wizerunek firmy opartej na wiedzy, zdobywającej zaufanie klientów i partnerów biznesowych. Wewnętrzna struktura niniejszej monografii oddaje kluczowe problemy odnoszące się do tworzenia i implementowania systemów i metod zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach i instytucjach w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Pierwszy rozdział obejmuje zagadnienia odnoszące się do problematyki wiedzy jako zasobu organizacji, który ma pierwszoplanowe znaczenie w budowie i podtrzymywaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa turystycznego na rynku. Wzrostu efektywności w tym względzie należy upatrywać przede wszystkim w umiejętnie prowadzonych procesach upowszechniania wiedzy, dzielenia się nią na zewnątrz i wewnątrz organizacji, w relacjach między pracownikami czy pracownikami a klientami. Drugi rozdział dotyczy kwestii kształcenia i doskonalenia kadr w turystyce. Jest to całokształt spraw, które bezpośrednio łączą się z problematyką zarządzania wiedzą. W firmach i instytucjach usługowych większość zatrudnionych to pracownicy merytoryczni, tzw. pracownicy wiedzy. Również ich wymagania rosną, co zresztą współgra z oczekiwaniami klientów i powinno przejawiać się w ciągłym wzroście kompetencji pracowników dzięki permanentnym procesom organizacyjnego uczenia się, dostępowi do szkoleń, merytorycznym awansom, zespołowej współpracy. Trzeci rozdział zawiera zróżnicowane problemy, generowane przez gospodarkę wiedzy, na przykład rozwój turystyki biznesowej czy też zmiana funkcji i ról organizacyjnych pełnionych w firmach turystycznych, w kierunku bardziej nasyconych wiedzą doradcy i eksperta turystycznego. Wszystkie rozdziały niniejszej monografii warte są przeczytania, są interesujące poznawczo i mogą być źródłem różnorodnych inspiracji. Książkę adresujemy do studentów kierunków turystycznych (turystyka i rekreacja, gospodarka turystyczna) pogłębiających wiedzę dziedzinową oraz do menedżerów oraz innych specjalistów, którzy dostrzegają potrzebę lepszego zrozumienia aktualnych wyzwań w szeroko pojętej turystyce. Jako przewodniczący Rady Programowo-Naukowej I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej (Wrocław, roku) i jej pomysłodawca mam satysfakcję, że przedstawione w jej trakcie referaty stały się bezpośrednią inspiracją dla Autorów do przygotowania rozdziałów do niniejszej monografii. Dziękuję zatem Autorom za ich wysiłek twórczy i sprostanie wysokim wymaganiom organizatorów Konferencji, natomiast Pani Profesor Edycie Jakubowicz recenzentowi opracowania za wnikliwe merytorycznie uwagi, wzbogacające treść rozdziałów. Kieruje podziękowania do Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich Progres za wsparcie merytoryczne i organizacyjne we wspólnym przedsięwzięciu naukowym, szczególnie za pomoc w pozyskaniu środków finansowych. Specjalne podziękowania składam Panu Wojciechowi Fedykowi jednemu z inicjatorów konferencji i Annie Krajewskiej-Smardz za ich pełne zaangażowanie w pracach organizacyjnych. Osobne, głębokie podziękowania składam Władzom Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Samorządowi Województwa Dolnośląskiego, za otwartość i życzliwość wobec inicjatywy przeprowadzenia konferencji, i za wszelką pomoc w jej przeprowadzeniu i wydaniu książki. Mieczysław Morawski 9

10 Spis treści Słowo wstępne Część 1: Wiedza jako podstawa kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa turystycznego Magdalena Kachniewska: Internetowe platformy upowszechniania wiedzy jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych Kazimierz Perechuda, Daria Hołodnik: Nowoczesny model gospodarstwa agroturystycznego oparty na wiedzy Mieczysław Morawski: Uwarunkowania dzielenia się wiedzą z udziałem pracowników kluczowych w przedsiębiorstwach turystycznych. Wnioski z badań Marcin Olszewski: Wpływ zasobów wiedzy na skuteczność konkurowania przez jakość w przedsiębiorstwach hotelarskich Agnieszka Łoś: Wymiary efektywności i jej pomiar we współczesnej turystyce Iwona Małgorzata Kutzner: Wiedza jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie hotelu Reytan Daniel Puciato: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju międzynarodowych systemów hotelowych Kamila Ziółkowska-Weiss: E-turystyka jako alternatywny kanał sprzedaży produktów turystycznych Część 2: Kształcenie i doskonalenie kadr w turystyce Wojciech Fedyk, Zdzisław Paliga: Kształcenie kadr dla rekreacji i turystyki jako czynnik poprawy efektywności rozwoju turystyki aktywnej na Dolnym Śląsku na przykładzie AWF Wrocław Adrian P. Lubowiecki-Vikuk: Innowacyjna oferta dydaktyczna, na przykładzie menedżera turystyki medycznej Izabela Gruszka, Wojciech Fedyk, Justyna Bagińska, Tomasz Smolarski, Mariusz Sołtysik: Imprezy sportowe jako czynnik aktywizacji kadr w turystyce na przykładzie Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012 Małgorzata Skiert, Krystyna Buchta: Jakość i efekty kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja w opinii studentów Małgorzata Pstrocka-Rak: Kształcenie kadr dla turystyki w dolnośląskich szkołach wyższych Aneta Marek, Tomasz Legutko: Zróżnicowanie państwowych uprawnień turystycznych w świetle przepisów prawnych Anna Niemczewska: System rozwoju pracowników fi rm branży turystycznej na obszarze Polski i Wielkiej Brytanii Radosław Szafranowicz-Małozięć: Rola przedsiębiorstw turystycznych w procesie kształcenia nowoczesnych kadr turystycznych na przykładzie Rainbow Tours S.A. Robert Węglarz: Znaczenie umiejętności kadry kierowniczej w hotelarstwie na współczesnym rynku, na przykładzie hoteli Medical SPA Renata Rasińska: Realizacja zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie turystycznym w opiniach studentów Część 3. Turystyka w gospodarce opartej na wiedzy współczesne problemy, wyzwania i kierunki rozwoju Mirosława Pluta-Olearnik: Rozwój turystyki biznesowej w Polsce wyzwania, oczekiwania, efekty Edyta Pijet-Migoń: Od kasjera lotniczego do doradcy podróży. Zmiany uwarunkowań działalności biur podróży IATA w Polsce Marta Bysiewicz: Współpraca regionalnych organizacji turystycznych z uczelniami Jolanta Barbara Jabłonkowska: Kulturowe dysfunkcje polskiego turysty Teresa Skrzypczyk: Profil przedsiębiorców i oferta turystyczno-rekreacyjna na terenach nadbrzeżnych Odry we Wrocławiu Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu Więcej informacji o nowościach wydawniczych znajdziesz w Aktualnościach Turystycznych, dokument online: EKSPERTYZY I WYNIKI BADAŃ Turyści zagraniczni w bazie noclegowej: wrzesień 2012 roku Publikacja w formacie XLS: pobierz (239,00 KB): Data publikacji: Turyści zagraniczni korzystający z bazy noclegowej i udzielone noclegi turystom zagranicznym według wybranych krajów Archiwum publikacji: Źródło: Główny Urząd Statystyczny, data dostępu

11 Turyści biznesowi wybierają rezerwacje online i korzystają z aplikacji mobilnych Według nowego badania przeprowadzonego przez firmę Accor, turyści biznesowi z Europy preferują rezerwacje hoteli online, bezpośrednio przez strony obiektów. 43 proc. badanych przez Accor turystów biznesowych z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii robi rezerwacje bezpośrednio na stronach internetowych hoteli. Mniej, 33 proc., wybiera pośredników online. Z raportu European Business Traveler Research wynika, że zmienną, która odgrywa najważniejszą rolę w procesie zakupu noclegu jest lokalizacja hoteli (66 proc. wskazań). Najważniejszą usługą świadczoną przez obiekt noclegowy jest zaś wygodne łóżko (71 proc.). Bezprzewodowy internet jest warunkiem niezbędnym dla dwóch trzecich gości i trzecią po lokalizacji i cenie zmienną decydującą o wyborze obiektu. Biznesowi turyści chcą również osobistego traktowania np. osobnego stanowiska w recepcji dla uczestników programu lojalnościowego. Badani chętnie korzystają z aplikacji rezerwacyjnych (36 proc.) oraz dzielą się swoimi hotelowymi zakupami ze znajomymi w serwisach społecznościowych (49 proc.). Raport z badania można pobrać z tego adresu: ter_accor_research_2012.pdf Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu NIK o parkach krajobrazowych Parki krajobrazowe przegrywają z presją inwestycyjną i osadniczą lokalnych społeczności. Zarządzające parkami samorządy bardziej dbają o rozwój gospodarczy regionu niż o jego unikatowe walory przyrodnicze. Obowiązujące przepisy - nieprecyzyjne i niejasne - zamiast chronić parki, dodatkowo komplikują ich funkcjonowanie. Dyrektorzy parków krajobrazowych nie mają wystarczających instrumentów prawnych, by walczyć z presją inwestycyjną i osadniczą na atrakcyjnych krajobrazowo i przyrodniczo terenach. Mogą jedynie składać wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Większość gmin jednak nie ma takich planów i w praktyce urzędnicy zezwalają na inwestycje w miejscu, które wybrał inwestor (czyli najczęściej właściciel prywatnej działki). NIK docenia działania dyrektorów dziesięciu skontrolowanych parków, którzy uczestniczyli w postępowaniach administracyjnych lub opiniowali zamierzenia samorządów, podejmując w ten sposób próbę wypłynięcia na planowane lub prowadzone w parkach inwestycje. Na ich niekorzyść działa jednak aktualny stan prawny, który nie zobowiązuje organów administracji publicznej do informowania dyrektorów parków o planowanych inwestycjach. 11

12 Kolejnym problemem jest presja samorządów gminnych na urzędy marszałkowskie, aby złagodziły zakazy obowiązujące na terenie parków. I tak np. urząd dolnośląski złagodził zakaz poruszania się łodziami motorowymi w Parku Krajobrazowym Dolina Bobru, urząd podlaski pozwolił na wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu w Dolinie Narwi, natomiast urząd małopolski pozwolił w Dolinkach Krakowskich pozyskiwać skały i minerały do celów gospodarczych. Według orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego projekty uchwał w sprawie łagodzenia zakazów w parkach krajobrazowych powinny być uzgadniane przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Kontrola NIK pokazała jednak, że praktyka jest inna. Urzędy marszałkowskie nie zawsze kierują uchwały do uzgodnień z dyrekcjami. Bywa, że same dyrekcje nie wywiązują się ze swojego obowiązku. Ponadto zdarzały się przypadki nierespektowania zakazów - Starosta Włocławski pozwolił na pozyskiwanie kruszyw w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym wbrew obowiązującemu tam zakazowi i pomimo negatywnej opinii dyrektora parku. Parki przeszły w gestię samorządów osłabione. Na początku 2009 roku musiały przekazać część kadr i majątku na rzecz nowo powołanych regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Ze skontrolowanych 24 parków jedynie Gostynińsko-Włocławski zatrzymał swoje mienie w całości. Pozostałe musiały przekazać: samochody, sprzęt biurowy, oprogramowanie komputerowe, meble, aparaty fotograficzne. Pod względem kadrowym w większości parków sytuacja była dramatyczna. Np. w województwie wielkopolskim na 13 parków przewidziano 11,75 etatu. Kuriozalna sytuacja powstała w Zachodniopomorskiem, gdzie urząd wojewódzki zupełnie pozbawił tamtejsze parki kadr i majątku, przenosząc je do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, a następnie zlikwidował ich struktury. Postawienie parków w takiej sytuacji pozbawiło je możliwości wykonywania swoich podstawowych zadań. Niektórym parkom nie zapewniono odpowiedniego statusu prawnego. Nie zrobili tego wojewodowie, nie zrobiły też po 1 sierpnia 2009 roku urzędy marszałkowskie. Dwa skontrolowane przez NIK parki funkcjonowały na podstawie nieważnych przepisów, a z informacji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wynika, że w ten sposób działają jeszcze trzy inne. Problematyczne jest też funkcjonowanie tych parków, które położone są na terenie kilku województw. Sytuacja ta powoduje problemy, począwszy od ustalenia rzeczywistej liczby parków krajobrazowych, a skończywszy na różnych koncepcjach ochrony przyrody w jednym parku czy odmiennym sposobie organizowania relacji i współpracy z otoczeniem. Np. ten sam Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy miał różne cele ochrony przyrody - inne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a inne na terenie województwa mazowieckiego. NIK skierowała 9 wniosków de lege ferenda do Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki. Zawierają one propozycje takich zmian w przepisach (głównie w ustawie o ochronie przyrody), które umożliwią parkom skuteczną ochronę walorów krajobrazowych i przyrodniczych charakterystycznych dla danego regionu. Skontrolowane parki krajobrazowe dysponowały w 2010 roku kwotą 18,5 mln złotych. W pięciu z nich kontrolerzy stwierdzili przypadki złego gospodarowania. Nieprawidłowości dotyczyły łamania ustawy Prawo zamówień publicznych, odbioru źle wykonanych prac i płacenia za nie oraz niezabezpieczania interesów parku już na etapie zawierania umów z poszczególnymi wykonawcami. Pliki: NIK o parkach krajobrazowych - informacje szczegółowe (plik PDF), rozmiar: 838,18 kb: Źródło: Najwyższa Izba Kontroli, data dostępu Efekt Polski - Sukces Euro 2012 powyżej oczekiwań Po ponad 140 dniach od zakończenia Euro 2012 w Polsce eksperci podsumowali rzeczywiste rezultaty organizacji w naszym kraju trzeciej co do wielkości imprezy sportowej na świecie. W przypadku Euro 2012 mamy do czynienia z Efektem Polskim, którego wpływ na gospodarkę, rozwój zagranicznego ruchu turystycznego oraz wizerunek kraju, będzie większy od efektu barcelońskiego. Ponadto, organizacja Mistrzostw Europy w Polsce przyniosła wyniki lepsze od pierwotnie zakładanych. Dzięki Euro 2012 Polskę każdego roku może odwiedzać o 766 tys. turystów zagranicznych więcej, wobec prognozowanych 489 tys. osób. Wyższe od zakładanych mogą być również dodatkowe wpływy z turystyki zagranicznej w latach Zamiast prognozowanych dodatkowych 4,2 mld zł mogą wynieść 7 mld zł, co jest wynikiem aż o 67% lepszym. Skumulowany pozytywny wpływ Euro 2012 na na PKB w latach może wynieść 21,3 mld zł. W trakcie Euro 2012 Polskę odwiedziło ponad 677 tys. zagranicznych turystów i kibiców ze 123 krajów świata. Na stadionach bawiło się 296 tys. cudzoziemców, natomiast poza arenami piłkarskimi, czyli np. w strefach kibica, restauracjach, barach czy miejscach publicznego oglądania meczów zlokalizowanych na świeżym powietrzu, liczba ta była o jedną czwartą większa niż na stadionach i wyniosła 370 tys. zagranicznych gości. Dodatkowo w Polsce w trakcie Turnieju przebywało ok. 8,4 tys. 12

13 dziennikarzy zagranicznych, 2,4 tys. członków piłkarskich reprezentacji narodowych oraz ok. 400 wolontariuszy zagranicznych. Pomimo, że zagranicznych turystów i kibiców było w trakcie Euro 2012 w Polsce nieco mniej, niż wstępnie zakładano, to ich wydatki podczas Mistrzostw w naszym kraju były o 33% większe od prognozowanych mówi Mikołaj Piotrowski, Dyrektor ds. Komunikacji w spółce PL Faktyczne wydatki zagranicznych gości wyniosły ponad 1,121 mld złotych w porównaniu z prognozowanymi 844,9 mln zł. Na znaczący w porównaniu z prognozami wzrost wydatków gości zagranicznych niewątpliwie miała wpływ organizacja Turnieju, dzięki której turyści zyskali poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Duże znaczenie dla osiągnięcia tego sukcesu miała też niezwykle przyjazna atmosfera stworzona podczas Euro 2012 przez wszystkich Polaków, którzy witali zagranicznych gości uśmiechem, zgodnie z hasłem Feel like at home. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez PBS wśród cudzoziemców w trakcie Turnieju. Wynika z nich, że 85% zagranicznych gości czuło się w Polsce bezpiecznie, 92% bardzo dobrze oceniło atmosferę panującą w naszym kraju w trakcie Turnieju i 85% wysoko oceniło organizację Mistrzostw w Polsce. Czym jest Efekt Polski? Już dzisiaj eksperci określają wpływ przygotowań i organizacji Euro 2012 w Polsce Efektem Polskim, którego oddziaływanie na gospodarkę, wizerunek i rozwój kraju jest znacznie szersze, niż w przypadku efektu barcelońskiego. Na Efekt Polski składają się przede wszystkim takie elementy jak znaczne przyśpieszenie modernizacji infrastruktury i wzrost produktywności gospodarki, wzmocnienie wizerunku Polski za granicą, czy większy od prognozowanego wzrost zagranicznego ruchu turystycznego i przychody z tego tytułu. Dodatkowo, ważnym elementem Efektu Polskiego jest zbudowanie dużego kapitału społecznego. Do Efektu Polskiego zaliczyć również należy pozyskanie bardzo cennego know how w zakresie zarządzania złożonymi, dużymi i trudnymi przedsięwzięciami. Szansa na wyższe od oczekiwanych przychody z turystyki zagranicznej. Wzrost zagranicznego ruchu turystycznego dzięki Euro 2012 może być znacznie większy od wstępnych założeń. Dzięki pozytywnym opiniom gości zagranicznych, a także bardzo dużej liczbie pozytywnych informacji w mediach zagranicznych o naszym kraju, bardzo znacząco poprawił się wizerunek Polski. Potwierdzają to wyniki badań nad markami narodowymi. Z analiz przeprowadzonych na początku 2012 roku przez londyński Brand Finance Institute wynika, że Polska odnotowała w tym roku najwyższy wzrost wartości marki narodowej ze wszystkich 100 zbadanych krajów - aż o 75 proc. Wartość marki Polska wzrosła z 269 mld dolarów do 472 mld dolarów. Dzięki temu nasz kraj awansował do pierwszej dwudziestki państw o najbardziej wartościowej marce narodowej. Zdaniem ekspertów z Brand Finance Institute wpływ na to miała między innymi organizacja Euro Przełamanie stereotypów na temat naszego kraju oraz znaczące wzmocnienie wizerunku Polski dzięki organizacji Euro 2012, to jeden z najważniejszych elementów Efektu Polskiego Euro 2012 i zarazem wielka szansa dla Polski na zwiększenie przychodów z turystyki zagranicznej - mówi Mikołaj Piotrowski, Dyrektor ds. Komunikacji w spółce PL Jak wynika ze zaktualizowanego raportu Impact, zwiększenie się atrakcyjności turystycznej Polski może się przełożyć na wzrost liczby turystów o 766 tys. turystów rocznie, w porównaniu z prognozowanym przed Euro 2012 wzrostem o 489 tys. rocznie. Dzięki temu skumulowane dodatkowe przychody z turystyki zagranicznej mogą wynieść w latach aż 7 mld zł. W porównaniu z prognozowanymi przed Euro ,2 mld zł, to o 67% więcej. 13

14 Łącznie, uwzględniając przychody z czerwca 2012 roku, dodatkowe wpływy z turystyki zagranicznej w związku z organizacją Euro 2012 w latach mogą wynieść 8,1 mld zł. Przyśpieszenie modernizacji infrastruktury kraju. Efekt Polski przygotowań i organizacji Euro 2012 to również przyśpieszenie realizacji strategicznych dla dalszego rozwoju kraju i komfortu życia Polaków inwestycji infrastrukturalnych. Wszystkie zrealizowane inwestycje były ujęte w planach i zostałyby zrealizowane także wówczas, gdyby Polska nie organizowała Euro Przygotowania do Mistrzostw wpłynęły na znaczące przyśpieszenie realizacji tych projektów. Zdaniem autorów raportu Impact, w przypadku transportowych inwestycji infrastrukturalnych przyśpieszenie to wynosi 3 5 lat, a w przypadku infrastruktury sportowej jest to aż 5 10 lat. Dodatkowy przyrost PKB. Przygotowania i organizacja Euro 2012 przyniosą Polsce bonus w postaci dodatkowego przyrostu PKB. - Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez autorów raportu Impact, przygotowania i organizacja Euro 2012 mogą spowodować dodatkowy przyrost PKB o 1,3% jego wielkości z roku 2012, przy czym przyrost ten rozłożony jest na lata mówi Mikołaj Piotrowski, Dyrektor ds. Komunikacji w spółce PL Wartość skumulowanego prognozowanego przyrostu PKB wynosi 21,3 mld zł. Dzięki przygotowaniom i organizacji Euro 2012 Polska gospodarka będzie aż do roku 2020 zyskiwać dodatkowe pieniądze. Najważniejszym źródłem przyrostu PKB jest przyśpieszenie realizacji inwestycji w infrastrukturę transportową 74,1% wzrostu PKB. Drugim w kolejności jest turystyka 13,1% całego wzrostu PKB. Kapitał społeczny Polacy uwierzyli we własny sukces. Przygotowania do Mistrzostw oraz organizacja Euro 2012 pozwoliły na zbudowanie w Polsce niezwykle cennego kapitału społecznego. W trakcie Mistrzostw Europy Polacy poczuli się prawdziwymi gospodarzami i uwierzyli w swój własny sukces. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez PBS aż 93% Polaków uważa, że Euro 2012 przyczyniło się do wzmocnienia wizerunku Polski za granicą, 72% jest zdania, że przygotowania i organizacja Turnieju wpłynęły na rozwój gospodarczy kraju w czasach kryzysu, a 86% twierdzi, że jako kraj jesteśmy dobrzy w organizacji i zarządzaniu. Dzięki Euro 2012 mamy unikalne know how. Efekt polski przygotowań i organizacji Euro 2012 to jednak nie tylko przyśpieszenie modernizacji infrastruktury, wzrost zagranicznego ruchu turystycznego, czy zbudowanie cennego kapitału społecznego. Eksperci zwracają uwagę na jeszcze jeden, niezwykle istotny i cenny aspekt przeprowadzenia Mistrzostw Europy w Polsce. Ponad 5-letnie przygotowania do Turnieju, a później sama organizacja trzeciej co do wielkości imprezy sportowej na świecie, pozwoliły na stworzenie w Polsce unikalnego know how w zakresie zarządzania trudnymi projektami. Polska zyskała kilkuset doświadczonych kierowników projektów na różnych szczeblach administracji publicznej i dołączyła do elitarnego klubu krajów, które są w stanie organizować największe i najbardziej złożone wydarzenia. W związku z tym umiejętności te mogą zostać wykorzystane w przyszłości przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, nie tylko o charakterze sportowym. Jednym z najważniejszych elementów zdobytego know how jest umiejętność precyzyjnego i skoordynowanego zarządzania projektowego. Eksperci firmy Deloitte w raporcie Zarządzanie projektowe w projektach strategicznych dla Polski na przykładzie Euro 2012 wskazują, że wartość korzyści finansowych dla Polski, wynikających z zarządzania projektowego, prowadzonego przez spółkę PL.2012 koordynującą przygotowania do Euro 2012, wynosi ok. 70,5 mln zł. Gospodarze Euro 2012 bardzo wysoko zawiesili poprzeczkę. Ponad 5-letnie przygotowania i organizacja Mistrzostw w Polsce zostały również bardzo wysoko ocenione przez UEFA właściciela Turnieju i partnera przygotowań Polski do Euro Gospodarze Euro 2012 bardzo wysoko zawiesili poprzeczkę. Trudno ją będzie w przyszłości przeskoczyć takimi słowami Michael Platini podsumował Mistrzostwa Europy w Polsce. Bardzo pozytywne oceny na temat Polski pojawiały się również w zachodnioeuropejskich mediach. Polska błyszczy donosił francuski Le Monde, z kolei brytyjski The Telegraph pisał Polska to obecnie dynamiczny, pełen zapału i podniecający kraj. Bardzo dobrą organizację Euro 2012 w Polsce docenili również zagraniczni kibice i turyści, którzy w trakcie Mistrzostw od- 14

15 wiedzili nasz kraj. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez PBS, 85% spośród nich pozytywnie oceniło organizację Mistrzostw w Polsce, 79% planuje ponownie odwiedzić nasz kraj, a aż 92% cudzoziemców poleci Polskę swoim znajomym, jako kraj atrakcyjny turystycznie. Źródłami informacji na temat podsumowania Euro 2012 są: 1. Raport IMPACT na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM na gospodarkę Polski - przygotowany przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Łódzkiego pod przewodnictwem naukowym profesora Ryszarda Rapackiego, na zlecenie spółki PL Perspektywa tego raportu to lata , w skali ogólnopolskiej. 2. Raport Przyjazdy cudzoziemców do Polski w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 na tle przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w czerwcu 2012 roku przygotowany przez Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Raport dotyczy jedynie przyjazdów cudzoziemców i ich wydatków w Polsce i jest rozszerzeniem dorocznych badań prowadzonych Instytut Turystyki. Perspektywa tego raportu to okres Turnieju w skali ogólnopolskiej. 3. Raport Zarządzanie projektowe w projektach strategicznych dla Polski na przykładzie Euro 2012 przygotowany przez firmę Deloitte. Dotyczy szacowanych korzyści z przyjętego przez spółkę PL.2012 podejścia do zarządzania projektami w ramach przygotowań Polski do Euro Źródło: PL.2012, data dostępu INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Minister podnosi progi dla touroperatorów Chcesz rozpocząć działalność touroperatorską i wozić samolotami ludzi do Egiptu? Musisz mieć ponad milion złotych gwarancji proponuje Ministerstwo Finansów. Do tej pory wystarczyło 170 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów rozesłało do konsultacji projekt rozporządzeń wykonawczych do ustawy o usługach turystycznych. Od nowego roku proponuje zaostrzenie warunków udzielania gwarancji. Co ciekawe przyznaje, że dotychczasowy system się nie sprawdził. W uzasadnieniu do projektu wymienia szkody, jakie powstały w ostatnim sezonie z powodu upadku biur podróży. Powołuje się przy tym na dane Ministerstwa Sportu i Turystyki. Oświadczenie o niewypłacalności złożyło 12 biur podróży, z czego połowa to biura prowadzące działalność od niespełna 2,5 roku pisze minister finansów. I podaje wstępne szacunkowe wyliczenia: - łączna suma gwarancji upadłych biur to 28,1 mln zł, - łączna liczba sprowadzonych klientów ponad 7100, - łączny koszt sprowadzenia klientów do kraju około 7,5 mln zł, - łącznie zabrakło na sprowadzenie turystów do kraju 418,5 tys. zł, - łącznie zabraknie z gwarancji na sprowadzenie do kraju oraz na pokrycie roszczeń około 5,5 mln złotych. Co ma się zmienić w zasadach zabezpieczania klientów biur podróży? Ministerstwo pozostaje przy zasadzie, że podstawą wyliczenia gwarancji ubezpieczeniowej ma być przychód z tytułu imprez turystycznych pochodzący z jego działalności ubiegłorocznej. Tyle, że usunęło z artykułu 3 słowo zamkniętym w odniesieniu do roku obrotowego. Oznacza to, że nie trzeba będzie czekać na formalne potwierdzenie zamknięcia roku obrotowego przez audytora. Przedmiotowa zmiana umożliwi uwzględnianie jak najbardziej aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy przy wyliczaniu rocznego przychodu wyjaśnia minister w uzasadnieniu. Nowe rozporządzenie wprowadza też zasadę, że jeśli połączą się dwa podmioty prowadzące działalność organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego lub jeden przedsiębiorca przejmie działalność i zobowiązania innego, do uzyskania gwarancji trzeba będzie przedstawić sumę połączonych obrotów obu, poprzednio samodzielnych, podmiotów. Nowe brzmienie otrzyma także paragraf 4, który zawierać ma zastrzeżenie, że gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny jednocześnie wykonuje działalność w więcej niż jednym zakresie, minimalna wysokość sumy gwarancji jest określana na poziomie wyższej wartości procentowej lub kwotowej właściwej dla zabezpieczenia finansowego wykonywanej działalności. Tak więc, w sytuacji gdy dany przedsiębiorca będzie jednocześnie wykonywał działalność w więcej niż jednym zakresie oraz będzie pobierał przedpłaty w różnych terminach i w różnych wysokościach, dla określenia minimalnej wysokości sumy gwarancji (...) nie będzie już budził wątpliwości interpretacyjnych fakt, że niezbędne jest uwzględnienie najwyższej wysokości przedpłat oraz najwcześniejszego terminu i ich pobierania. Ostatnią, choć jedną z najważniejszych, jest zmiana wysokości minimalnej gwarancji, którą musi sobie zapewnić touroperator rozpoczynający działalność. Dla organizatora korzystającego z czarterów suma ta rośnie z równowartości obecnych 40 tysięcy euro do 250 tysięcy euro. Dla organizatorów działających w państwach europejskich, bez korzystania z przelotów czarterowych z 7,5 tysiąca euro do 50 tysięcy euro, a dla prowadzących turystykę w Polsce i krajach ościennych z 4,5 do 7,5 tysiąca euro. 15

16 Minister tak uzasadnia potrzebę podniesienia minimalnych sum gwarancji: Z przekazanych przez resort sportu i turystyki informacji wynika, że 7 z 12 biur podróży, które złożyły oświadczenia o niewypłacalności, to biura prowadzące działalność niespełna 2,5 roku (1 biuro 7 miesięcy, 2 biura ok. 1,5 roku, 4 biura od 2 do 2,5 roku). W stosunku do trzech biur podróży zabrakło środków z zabezpieczenia finansowego na sprowadzenie klientów tych biur do kraju. Wszystkie te biura podróży były względnie nowymi podmiotami. I przedstawia ciekawe wyliczenia: W przypadku niewypłacalności (...) kwota 250 tysięcy euro może wystarczyć łącznie na sprowadzenie do kraju 400 osób (koszt sprowadzenia samolotem do kraju 1 osoby to ok zł) i zwrot wpłat na niezrealizowane imprezy turystyczne dla ok. 300 osób (cena przeciętnej imprezy dla jednej osoby to ok zł). Na koniec minister podkreśla, że gwarancje w rozporządzeniu są jedynie gwarancjami minimalnymi, i nie ograniczają możliwości zawierania umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z wyższymi niż wskazane w tym rozporządzeniu sumami. To z kolei jest wręcz konieczne przy prowadzeniu działalności gospodarczej na większą skalę. Warto zauważyć, że w projekcie nowego rozporządzenia nie ma mowy o kontrolowaniu obrotów biur podróży w trakcie roku i ewentualnym dostosowywaniu gwarancji do ich wielkości. A taki postulat zgłaszała wiceminister sportu i turystyki Katarzyna Sobierajska (czytaj: Sobierajska wysyła marszałków do Luksemburga : Luksemburga.html). Filip Frydrykiewicz Źródło: Turystyka.rp.pl, data dostępu Turystyka odpowiedzialna - tak, ale z głową Turystyka ekologiczna, turystyka odpowiedzialna, turystyka zrównoważona trzy nazwy, ale sens ten sam. To nie tylko moda, ale konieczność w szybko kurczącym się świecie. Tylko że wokół zjawiska narosło sporo mitów Chodzi o to, by minimalizować nasz wpływ na otoczenie, do którego przybyliśmy jako turyści. Coraz więcej ludzi bowiem podróżuje, skala ich ruchliwości nie ma sobie równej w historii. Siłą rzeczy każdy kto wyrusza w drogę, pośrednio lub bezpośrednio, powoduje zmiany w środowisku, a na miejscu ingeruje w życie lokalnej społeczności. Wokół turystyki ekologicznej narosło sporo mitów. Trzeba zacząć od tego, że żadna turystyka nie odbywa się bez ingerowania w otoczenie i w środowisko naturalne. Każdy środek lokomocji (poza rowerem) powoduje emisję dwutlenku węgla, każdy hotel zakłóca naturalny krajobraz, każdy przyjazd obcych wpływa na lokalną społeczność. Czy zatem nie należy podróżować? - Nie, ale można zastanowić się, jakie są nasze potrzeby. Czy rzeczywiście musimy jechać na inny kontynent, by szukać spokoju, wytchnienia. Czy nie możemy osiągnąć tego samego, gdzieś bliżej? zwraca uwagę specjalistka od turystyki, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr hab. Magdalena Kachniewska, członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Zacznij od czytania, patrz na gesty. Jeśli już ruszamy w podróż warto radzą specjaliści i doświadczeni podróżnicy przygotować się do niej. Dowiedzieć się jak najwięcej o obyczajach ludzi, których zamierzamy odwiedzić. Polecam fora internetowe, na których można wyczytać wiele ciekawych uwag turystów mówi Kachniewska. Nie chodzi tylko o to, że przed wejściem do meczetu trzeba zdjąć buty, a w synagodze zakryć głowę. Jest wiele innych ważnych zasad, o których warto wiedzieć. Kachniewska radzi więc obserwować otoczenie, czytać z gestów miejscowych jak się witają, jak się kłaniają, jak i o czym rozmawiają. Arabski sprzedawca zaproponował mi herbatę. Poprosiłam o taką z liściem mięty. Ucieszył się, a potem powiedział: Bo wiesz, Polacy zawsze pytają, ile będą musieli za nią zapłacić. To go bolało, bo częstowanie gościa herbatą jest u Arabów naturalnym nakazem gościnności, a nie zabiegiem handlowym - wspomina. Lokalnie wcale nie znaczy ekologicznie. Inne zalecenia dawane ekoturystom to kupuj lokalne produkty i nocuj w lokalnych pensjonatach, po prostu daj zarobić lokalnym przedsiębiorcom. Tyle że ta zasada wcale nie jest taka oczywista i korzystna z punktu widzenia odwiedzanego miejsca. Wcale nie ma takiej zależności, że to co lokalne jest bardziej ekologiczne ostrzega Kachniewska. Często właściciel gospodarstwa agroturystycznego mniej dba o środowisko niż hotel międzynarodowej sieci. Śmieci wyrzuca do dżungli, a ścieki spuszcza do ziemi. Tymczasem sieci hotelarskie mają zwykle bardzo wyśrubowane zasady dbałości o środowisko. Podobnie jest z mitem o dawaniu pracy lokalnym pracownikom. - Widziałam w Azji pensjonaty, w których tylko właściciel był miejscowy, a cały personel pochodził z Europy. I odwrotnie zagraniczne hotele dbają o dawanie pracy miejscowym pracownikom wskazuje Kachniewska. Ekspertka zgadza się z jednym nie należy kupować pamiątek i innych przedmiotów wykonanych ze skóry, kości lub rogu egzotycznych zwierząt. Pod tym względem jestem rygorystką. Najlepiej nie kupować nic, czego pochodzenia nie jesteśmy pewni. W byłych republikach południowych Związku Radzieckiego na bazarach można kupić skórę pantery śnieżnej, zwierzęcia na wyginięciu. Jeśli skusi nas coś takiego, spowodujemy, że kłusownik pójdzie zabić następne zwierzę. Jest popyt, będzie i podaż. 16

17 Pieniądze to nie wszystko. Nieodpowiedzialnie jest również kupowanie sobie różnych przywilejów. Od drastycznego przykładu seksturystyki po niewinne opłaty za fotografowanie. Zabijamy tym samym naturalną ludzką przychylność. Narzekamy potem, że nic nie można dostać bez napiwku przestrzega pani naukowiec. Wokół turystyki odpowiedzialnej narosło więcej mitów. Na przykład ten, że turyści masowi czynią więcej szkody niż pojedyńczy. Wcale tak nie jest, bo grupa może bardziej się pilnować, by nie wchodzić z butami w lokalne stosunki, a czy podróżuje kilkadziesiąt osób razem, czy kilkadziesiąt osobno, tyle samo szkody wyrządza środowisku samolot, którym lecą zwraca uwagę specjalistka. Najlepsza zasada. Najlepszą zasadą odpowiedzialnego turysty jest zachowuj się przyzwoicie, zarówno w odniesieniu do przyrody, jak i ludzi. Nie śmieć, nie niszcz, nie zabieraj to o faunie i florze. Bądź otwarty, nie oceniaj pochopnie, wyzbądź się poczucia wyższości, arogancji to wobec ludzi. Najlepiej ilustruje to kwestia fotografowania. Turystom niejednokrotnie wydaje się, że wolno im więcej komentuje Magdalena Kachniewska. Sama tego doświadczyłam, kiedyś na promie zaczęłam karmić piersią moją córkę. Zbiegli się turyści i zaczęli mnie fotografować. Ale i bez tego wiem, że jeśli ktoś nie chce być fotografowany, należy to uszanować. To jest jak z wychowaniem wyniesionym z domu. Trudno się tego nauczyć, albo ma się te zasady wpojone i stosuje się je zawsze i wszędzie, albo nie wyjaśnia Kachniewska, która ma za sobą również doświadczenia pilota turystycznego. Niestety, widać przepaść w tym, jak zachowują się Polacy, a jak inne nacje, szczególnie Skandynawowie. Oni mają nawyk dbania o dobro wspólne zgasić światło, zakręcić wodę, segregować śmieci. Nie mówiąc już o odnoszeniu się z szacunkiem do ludzi im usługujących. Nasi rodacy ciągle jeszcze mają kompleks, nie czują się pewnie, zachowują się więc z wyższością, są bardziej roszczeniowi, a czasem agresywni. Dwie strony medalu. Rozwój turystyki niszczy turystykę. To znany paradoks. Tam gdzie za dużo turystów i towarzyszących im inwestycji, tam turystyka obumiera, bo miejsce staje się dla turystów nieatrakcyjne. Przemysł turystyczny zjada własny ogon. Są dwie strony medalu turysta i przemysł turystyczny. Ten pierwszy powoduje napędzanie tego drugiego. Im więcej osób chce podróżować, tym więcej przedsiębiorców stara się im to ułatwić i zarobić na nich. Przewoźnik, linia lotnicza, hotelarz, restaurator. Czasami prowadzi to od wynaturzenia. Powstają wielkie przechowalnie dla turystów masowych, enklawy. Niezależnie od tego, gdzie są budowane, dostarczają turystom tego samego klimatyzowanych pokojów hotelowych, sterylnie czystych basenów i restauracji z bezpiecznym, czyli takim, do którego turyści są przyzwyczajeni, jedzeniem. Zdarza się, że turyści nie wychodzą przez cały pobyt poza granice owej enklawy. Wracają, nie wiedząc nawet, jaka waluta obowiązuje w kraju, w którym spędzili wakacje. Niczego nie zobaczyli, niczego się nie nauczyli. Zaprzepaszczony został jeden z najważniejszych elementów uzasadniających sens podróżowania edukacja zauważa Magdalena Kachniewska. ABC turysty odpowiedzialnego przygotuj się do wyjazdu, czytając jak najwięcej o miejscu, do którego się wybierasz, szczególnie o jego mieszkańcach, ich obyczajach i prawach do ludności tubylczej odnoś się z szacunkiem, nie próbuj narzucać jej swoich przekonań i wymagać zachowań znanych z własnej kultury. Jeśli chcesz fotografować, zawsze zapytaj, czy to nie przeszkadza fotografowanym. nie stawiaj się w pozycji lepszego ze względu na swoje pochodzenie czy status finansowy. Obserwuj, słuchaj, ucz się. chroń środowisko naturalne w miejscu, do którego zawitałeś. Nie niszcz, nie śmieć, nie zużywaj zasobów naturalnych więcej niż to niezbędne, ale także nie gódź się, by dla twojej wygody lub rozrywki łamane były zasady ochrony przyrody (np. tropienie dzikich zwierząt lub dręczenie ich podczas pokazów dręczenie). dbaj, by twoje pieniądze trafiały do lokalnej społeczności zaopatruj się w żywność na targach, nocuj w pensjonatach i gospodarstwach prowadzonych przez mieszkańców, korzystaj z miejscowego transportu zbiorowego, kupuj wyroby rzemiosła. nie kupuj pamiątek i innych przedmiotów zrobionych ze skór, rogów, kości zwierząt lub roślin chronionych. Jeśli nie masz pewności, czy nie zostały z nich zrobione - nie kupuj w ogóle. nie dawaj pieniędzy dzieciom, jeśli już chcesz wesprzeć lokalnych mieszkańców finansowo to daj pieniądze dorosłym. nie używaj pieniędzy, poza przyjętymi w danym kraju napiwkami, do zaskarbienia sobie życzliwości lub przychylności tubylców. W skrajnych wypadkach możesz złamać prawo (korupcja). wybieraj przewoźników, hotele, usługi organizacji, które dbają o środowisko i mają programy współpracy z lokalnymi społecznościami lub pomagają im. Filip Frydrykiewicz Źródło: Turystyka.rp.pl, data dostępu

18 Spektakularne inwestycje w turystyce szansą na rozwój i promocję Polski! Zorganizowana przez Polską Organizację Turystyczną konferencja Spektakularne inwestycje w turystyce szansą na rozwój i promocję Polski! rozpoczęła kampanię promującą udoskonalonych za unijne pieniądze atrakcji turystycznych. Spotkanie w Centrum Konferencyjnym Zielna 37 skoncentrowane było na 3 z 21 projektach mających zrewolucjonizować polską infrastrukturę turystyczną. Wydaje nam się, że ta gałąź gospodarki, jaką jest turystyka, wciąż nie jest jeszcze dostatecznie doceniona zaczęła spotkanie wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel. Przyznała, że również w nowej perspektywie finansowej nie znalazło się miejsce dla celów stricte turystycznych. Mimo to Katarzyna Sobierajska z Ministerstwa Sportu i Turystyki orzekła, że dzięki zgłoszeniu przez MSiT turystycznych projektów, w nowej perspektywie finansowej również turystyka znajdzie szansę na dofinansowanie. Dalszą cześć spotkania zdominowało omówienie zakończonych z sukcesem spektakularnych projektów. Naprawdę możemy się całkowicie wyleczyć z kompleksów, jeśli chodzi o infrastrukturę turystyczną orzekł prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke. Dodał, że możliwość tak sprawnej realizacji projektów była możliwa dzięki szeroko rozumianej współpracy samorządów, ministerstwa i POT. Staramy się, żeby przeprowadzane przez nas kontrole nie były na zasadzie my przyjeżdżamy i kontrolujemy sposób wydawania pieniędzy, ale raczej na próbie wypracowania konkretnych rozwiązań zapewniał prezes POT. Nie czarujmy się. Mamy bardzo sztywne ramy tego, w jaki sposób możemy wydatkować te pieniądze. Sprawa jest jasna, nie zastosowujemy się do przepisów, nie dostajemy pieniędzy wyjaśnił Szmytke. Dzisiejsze spotkanie miało jednak przede wszystkim charakter promocyjny. Zebrani mogli się zapoznać z historią prac nad 3 z 21 inwestycji: programem ożywienia dróg wodnych w Gdańsku, budowy centrum innowacyjności w Hali Stulecia we Wrocławiu oraz ze szlakiem nowej przygody w zabytkowej kopalni soli Wieliczka. Źródło: Wiadomości Turystyczne, data dostępu Bajkowa promocja Polski Przez las na rowerze jedzie Czerwony Kapturek. Na pomoście nad jeziorem zasiadła Syrenka i przygląda się wędkarzowi w łodzi. Na łące przed okazałym polskim dworem do stołu nakrytego, jak do obiadu u Kapelusznika zasiada mężczyzna i kobieta. To nie ilustracje do bajek, ale billboardy przygotowane przez Polską Organizację Turystyczną do promowania walorów turystycznych Polski. Wszystkie obrazy są tak sfotografowane, by spowiła je atmosfera tajemniczości, lekko nierealistyczna, bajkowa, a zarazem intrygująca. Seria billboardów odwołujących się do postaci znanych z europejskich bajek, ale umieszczonych w polskich pejzażach to nowy pomysł Polskiej Organizacji Turystycznej na reklamowanie walorów turystycznych kraju. Kampania ruszy na początku przyszłego roku w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii (po trochu) oraz Holandii, Belgii, Danii i Szwecji (w większym zakresie). To dalszy ciąg prowadzonej od dwóch lat zakrojonej na szeroką skalę akcji reklamowej, która rozpoczęła się w 2010 roku od trzech najważniejszych rynków turystyki przyjazdowej dla Polski, czyli wspomnianych Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, a teraz została rozciągnięta na kolejne kraje europejskie. Promocja odbywa się nie tylko w mediach (prasa, telewizja), ale także w Internecie, na ulicach i w środkach transportu miejskiego. Kosztuje w sumie 34 miliony euro i, jak nietrudno się domyślić, w większej części finansowana jest ze środków unijnych. Teraz POT-owi udało się zdobyć dodatkową pulę pieniędzy, dlatego zdecydował się na nową formę promocji. Postanowił też kuć żelazo póki gorące, czyli przypominać o Polsce po tym, jak dobre wrażenie zrobiła ona organizując mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Wykorzystać swoje trzy sekundy. Nowy pomysł na bajkową reklamę przedstawił dziennikarzom prezes POT Rafał Szmytke. I natychmiast usłyszał pytanie-zarzut. Czy obce bajki użyte do promowania Polski to aby nie przesada? Dlaczego nie Koziołek Matołek lub Bolek i Lolek? - To proste. Koziołka Matołka nikt w Europie nie zna, podobnie jak Bolka i Lolka. A wypromowanie ich trwałoby długo i byłoby kosztowne, przy czym i tak trudno byłoby przewidzieć skutek takich działań mówił prezes. - A dlaczego bajki? dociekali żurnaliści. Bo bajki to dzieciństwo, a dzieciństwo kojarzy się, z czymś pogodnym, ciepłym, bezpiecznym. Czymś, do czego się tęskni. Takie skojarzenia budzą emocje, a marketing opiera się na emocjach wyjaśniał Szmytke. - Proszę mi wierzyć. Badania pokazują, że przechodzień na ulicy poświęci średnio na plakat trzy sekundy. Zauważy go gdzieś w przelocie, kątem oka. I my musimy maksymalnie wykorzystać te trzy sekundy. Nie chodzi więc o bardzo konkretne obrazy, ale o samo wrażenie. To jest wręcz działanie podprogowe, na podświadomość wyjaśnia intencje marketingowców Szmytke. Zwierzęta i kosmici też się sprawdzili. I przypomnina, że podobnie zadziałano w kampanii promującej Piękny Wschód, czyli pięć województw o najniższym dochodzie na mieszkańca - Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Lubelskie i Podkarpackie. Tam pokazywano pejzaże tych regionów widzianych jakby przez lornetkę, bo pierwsze skojarzenie, jakie mieli mieszkańcy Polski na 18

19 hasło wschód to daleko. Lornetka miała przybliżać. I to się udało, bo badania na zakończenie kampanii wykazały, że daleko przestało już być problemem. Drugim elementem użytym w tej reklamie były sympatyczne zwierzęta, które mówiły ludzkim głosem, m.in. dzik, łoś i bóbr. Dlaczego akurat zwierzęta? Bo się dobrze kojarzą.. Dobry efekt przyniosło też zatrudnienie do promowania Polski kosmitów. Firma Platige Image i Tomasz Bagiński, przygotowując film animowany na galę berlińskich targów turystycznych ITB, których Polska była partnerem w 2011 roku, wymyślili kilka takich stworów. One z kolei zadziałały przez zaskoczenie. Prasa europejska bardzo dobrze przyjęła ten eksperyment. Hasło Move Your Imagination sprawdziło się w tym kontekście. Pasuje też do bajkowych reklam szykowanych na najbliższe miesiące. Kuszenie żurkiem i borowiną. Jak zapewnia prezes Szmytke, nowe plakaty przeszły chrzest bojowy podczas listopadowych targów turystycznych WTM w Londynie. Na billboardach mieszkaniec Szwecji czy Belgii będzie mógł zobaczyć polską przyrodę dla aktywnych (wędkarz na jeziorze, leśny dukt z rowerzystką w czerwonej bluzie z kapturem), pola golfowe (tu nie ma skojarzeń bajkowych), polskie zabytki (dwór z zastawionym stołem na pierwszym planie), czy miasta, w których można spędzić kilka dni podczas tzw. city breaku (gdańskie stare miasto ze sceną balkonową niczym z Romea i Julii ). - Pokazujemy wiele wątków, bo Polska ma wiele do zaoferowania. To nie Egipt, który chwali się w kółko słońcem i piramidami. My mamy różnorodną przyrodę i krajobrazy, które, jeśli pomnożyć je przez cztery pory roku, bo w każdej są inne, to otrzymamy wiele możliwości dodaje Szmytke. Stąd spot telewizyjny pod tytułem Feel Invited oparty był na pytaniu zadawanym widzom: Ile potrzebujesz powodów, byśmy mogli zaprosić cię do Polski?. POT reklamuje za granicą Polskę również jako cel wyjazdów zdrowotnych (uzdrowiska i spa) oraz kulinarnych ( dobre jedzenie to jeden z najważniejszych powodów, dla których warto do nas przyjechać, wymienianych przez obcokrajowców). Ale to nie wszystko, bo POT-owi zależy też na przyciągnięciu turystów biznesowych. Zostawiają oni zwykle kilka razy więcej pieniędzy niż pozostali goście. Może trudniej u nas zorganizować kongres na kilka tysięcy ludzi, ale jest mnóstwo miejsc, w których można urządzić spotkanie na kilkaset do tysiąca uczestników. A takich jest 80 procent wszystkich imprez odbywających się na świecie w ramach tzw. przemysłu spotkań - wyjąsnia. - Polska jest krajem egzotycznym dla klientów korporacyjnych, którzy byli już wszędzie po kilka razy. Dlatego mamy duże szanse - dodaje. Teraz POT liczy, że uda mu się zdobyć kolejne pieniądze, a wtedy ruszy na podbój rynków pozaeuropejskich Indii, Chin - i Rosji. Filip Frydrykiewicz Źródło: Turystyka.rp.pl, data dostępu Raport: obcokrajowcy stanowią zaledwie 1 proc. studentów w Polsce Fot. Fotolia Obcokrajowcy stanowią zaledwie nieco ponad 1 proc. studentów uczących się na polskich uczelniach. Polska, obok Chorwacji, jest najmniej umiędzynarodowionym krajem członkowskim Unii Europejskiej informuje w raporcie Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Obecnie w Polsce studiują ponad 24 tysiące studentów zagranicznych z 141 krajów. To prawie 4 tysiące więcej niż w roku 2011, jednak nadal stanowią oni zaledwie 1,1 proc. wszystkich studentów. To nie tylko znacząco mniej niż w najwyżej rozwiniętych krajach Zachodu czy w Chinach, ale też mniej niż u naszych sąsiadów: w Czechach, na Węgrzech, Słowacji, Słowenii, Litwie, Łotwa, Estonii, a nawet w Bułgarii i Rumunii informuje w przesłanym PAP komunikacie Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Jak podają autorzy raportu, Polska pozostaje, obok Chorwacji, najmniej umiędzynarodowionym krajem członkowskim UE i jednym z najniżej umiędzynarodowionych w OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Można jednak zauważyć pewną poprawę w tej dziedzinie, bo jeszcze pięć lat temu stanowili oni zaledwie 0,6 proc. wszystkich studentów. Najwięcej studentów zagranicznych przyjeżdża na polskie uczelnie z krajów sąsiedzkich - Ukrainy (6321) i Białorusi (2937). Kolejne miejsca zajmują Norwegowie (1514), Szwedzi (1162) i Amerykanie (970). Dynamicznie rosnącą grupą studentów zagranicznych na polskich uczelniach są Hiszpanie. W tej chwili studiuje ich w naszym kraju Najchętniej wybierają oni studia techniczne czytamy w przesłanym PAP raporcie. W porównaniu ze średnią światową, w Polsce uczy się niewielu studentów z Azji, w dodatku ich liczba ciągle spada. W Polsce studiuje tylko 565 Chińczyków, 533 Tajwańczyków, 215 Hindusów i 197 Wietnamczyków. 19

20 Za to wciąż rośnie liczba studentów z Ukrainy na polskich uczelniach. Polska, obok Rosji i Niemiec, jest najchętniej wybieranym krajem przez studentów z tego kraju. Od 2000 roku liczba ich wzrosła ponad dwukrotnie. Na świecie ponad 4 miliony studentów wybiera studia poza granicami swojego kraju. Do roku 2020 liczba ta ma się podwoić. Ponad połowa międzynarodowych studentów to Azjaci. Znakomitą większość studentów z zagranicy goszczą uczelnie krajów OECD. Spośród nich najchętniej wybierane są: Stany Zjednoczone, Australia, Wielka Brytania, Niemcy i Francja. Do tych krajów trafia ponad połowa wszystkich studentów zagranicznych w skali globu informuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy. W skali globalnej, rynek studiów międzynarodowych przynosi krajom goszczącym studentów zagranicznych około miliardów dolarów rocznie. W Polsce - podają przedstawiciele fundacji - szacunkowy wkład studentów zagranicznych dla gospodarki, to w tej chwili około 100 milionów euro rocznie. Raport Studenci zagraniczni w Polsce 2013 oparty jest na niepublikowanych danych GUS a także na danych OECD, UNESCO i Eurostat. Publikacja powstała w ramach wieloletniego programu promocji polskich uczelni za granicą Study in Poland, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną Perspektywy. Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu Przedsiębiorcy nie skorzystali z funduszy Na realizację projektów unijnych jest jeszcze czas do końca 2015 roku. Większość środków jest już jednak rozdysponowana. Niepokoi fakt, że większość spośród podpisanych umów jest autorstwa samorządowców, a budowana infrastruktura, nawet jeśli zwiększa atrakcyjność regionu, nie wpływa na sytuację regionalnych przedsiębiorców turystycznych. Wedle zapowiedzi MSiT rząd miał w latach przeznaczyć na rozwój turystyki ponad 847,69 mln euro, z czego 738,47 powinno pochodzić z regionalnych programów operacyjnych, a 109,22 z Programu Rozwoju Polski Wschodniej. Dodatkowe pieniądze miały pojawić się wraz z projektami zakwalifikowanymi w ramach Programu Innowacyjnej Gospodarki (cały budżet wynosił 411 mln euro) oraz w ramach Programu Kapitał Ludzki. Do najważniejszych celów RPO należały: działania z zakresu turystyki wspomagające społeczno-ekonomiczny rozwój regionów, promocja działalności i aktywności turystycznej, turystyka kulturowa, ochrona przyrody oraz rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Te proste dane pokazują, że większość środków na rozwój turystyki pochodzi z RPO, te tymczasem zostały zdominowane przez projekty samorządowe. Nierówny podział środków. Nie od dziś wiadomo, że przy podziale środków unijnych instytucje samorządowe mają znacznie większe szanse niż prywatni przedsiębiorcy lub skupiające ich stowarzyszenia. Z udostępnionych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego danych wynika, że na 862 umowy o dofinansowanie w ramach RPO jedynie 130 przypada na prywatne firmy. Choć całość dofinansowania wyniosła 2,78 mld zł, inwestycje prywatne uzyskały jedynie 432,79 mln zł. Oznacza to, że udział prywatnych inicjatyw w dofinansowywanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych to jedynie ok. 15 proc. wszystkich uzyskanych środków. Również wnioski złożone przez fundacje, stowarzyszenia lub organizacje samorządowe ograniczają się do skromnej liczby: 38. Kościoły lub związki wyznaniowe uzyskały dotacje na 14 projektów. Kolejnych 9 przypadło na organizacje społeczne lub pozarządowe. Przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa uzyskali łącznie 46 dotacji. Pojedyncze zakwalifikowane do realizacji projekty pochodzą również od lasów państwowych, szkół wyższych oraz zakładów opieki zdrowotnej. Całą resztę, czyli znakomitą większość stanowią projekty jednostek samorządu terytorialnego lub związanych z nimi związków i stowarzyszeń. Razem stanowi to ponad 600 wniosków przypadających tylko na sektor publiczny. Wśród regionów zdominowanych przez projekty samorządowe pozytywnym wyjątkiem okazuje się Dolny Śląsk. Szczycimy się dobrą współpracą pomiędzy podmiotami opisuje Rajmund Papiernik, prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Dodaje, że to właśnie dzięki niej regionowi udało się uzyskać tak duże środki. Wedle danych Anny Ziarko, kierownik Działu Informacji i Promocji Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, łącznie w ramach RPO dla województwa dolnośląskiego przeznaczono ponad 825 milionów złotych na wsparcie branży turystycznej. To ok. 16,5 procent całego budżetu RPO województwa dolnośląskiego, który wynosi 5 miliardów złotych. 370 milionów złotych (ok. 7,5 proc.) przeznaczono na bezpośrednie dofinansowanie przedsiębiorców z branży turystycznej, a 455 milionów złotych (ok. 9 proc) na działania podejmowane przez samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, fundacje. Przerost infrastruktury samorządowej. Koordynujące podział środków Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uważa, że mniejszy udział przedsiębiorców prywatnych w programach wynika ze złego ukierunkowania ich projektów. Mniejszy udział przedsiębiorców w projektach z zakresu turystyki może wynikać z faktu, że byli oni zainteresowani realizacją projektów dotyczących głównie gastronomii, bazy noclegowej oraz tzw. turystyką biznesową, w ramach której najpopularniejszym typem projektów była rozbudowa lub budowa sal konferencyjnych wyjaśnia Piotr Popa, rzecznik prasowy MRR. W konkursach wybierane były projekty, które oprócz wysokiej jakości także w najwyższym stopniu spełniały cele określone w programie. W związku z powyższym, np. budowa samych hoteli czy restau- 20

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE

TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Konferencję Naukową TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE Termin Konferencji: 23 czerwca 2017 roku Miejsce Konferencji: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

1. DZIEDZICTWO EURO 2012 CZYLI EFEKT POLSKI

1. DZIEDZICTWO EURO 2012 CZYLI EFEKT POLSKI Materiał informacyjny na temat efektów organizacji Euro 2012 w Polsce, roli spółki PL.2012 w przygotowaniach do Turneju i wynagrodzenia dodatkowego dla Członków Zarządu PL.2012 za sukces Euro 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Jakub Borowski Wpływ przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na polską gospodarkę - informacja o seminarium

Jakub Borowski Wpływ przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na polską gospodarkę - informacja o seminarium Jakub Borowski Wpływ przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na polską gospodarkę - informacja o seminarium International Journal of Management and Economics 30, 210-213

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA Osoba kontaktowa: dr Ewa Markiewicz e.markiewicz@ue.poznan.pl Gospodarka Turystyczna to międzynarodowy biznes turystyczny Branża turystyczna w Polsce i na świecie Wpływy

Bardziej szczegółowo

4. Miejsce przedmiotu w programie studiów: przedmiot z grupy treści kierunkowych

4. Miejsce przedmiotu w programie studiów: przedmiot z grupy treści kierunkowych Przedmiot: Ekonomika turystyki i rekreacji Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: 2/3 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Liczba godzin / semestr: 30/24 Wykłady: 15/8 Ćwiczenia: 15/8 Laboratoria:

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Turystyka Władysław W. Gaworecki

Turystyka Władysław W. Gaworecki Turystyka Władysław W. Gaworecki Przedmiotem rozważań zawartych w książce jest turystyka, jej rodzaje, uwarunkowania cywilizacyjne, tendencje rozwoju i konsekwencje społeczno-ekonomiczne dla różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

pt. Międzynarodowa przedsiębiorczość. Od pomysłu do sukcesu - TRANS 16

pt. Międzynarodowa przedsiębiorczość. Od pomysłu do sukcesu - TRANS 16 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Zapraszamy na XI Konferencję Naukową pt. Międzynarodowa przedsiębiorczość. Od pomysłu do sukcesu - TRANS 16 która odbędzie się w dniach

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ

WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ Klub Sportowy AZS AWF Wrocław Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza na sesję dotyczącą WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ która odbędzie się (27-28 LISTOPADA 2014)

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI FUNKCJONOWANIA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH (W TYM PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ KATEDRA EKONOMIKI EDUKACJI, KOMUNIKOWANIA I DORADZTWA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Ro l a t u ryst y k i w g o s p o da r c e r e g i o n u. Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski

Ro l a t u ryst y k i w g o s p o da r c e r e g i o n u. Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wyższa Szkoła Handlowa Ro l a t u ryst y k i w g o s p o da r c e r e g i o n u Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 Spis treści Wprowadzenie...9 1. Uwarunkowania gospodarki turystycznej w regionie...11

Bardziej szczegółowo

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza pod redakcją naukową Adama R. Szromka PROKSENIA Kraków 2012 13 Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców Uprzejmie informujemy, że działający przy Europejskim Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw, Instytut Rynku Pracy www.irp-fundacja.pl od kilku lat realizuje projekty mające na celu aktywizację osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

UEFA EURO 2012 200 dni do startu

UEFA EURO 2012 200 dni do startu UEFA EURO 2012 200 dni do startu Warszawa, 25.11.2011 r. Tytuł Tytuł prezentacji Marcin Herra Prezes Zarządu Miejscowość, Miejscowość, DD DD DD MM MM RRRR RRRR UEFA EURO 2012 skala imprezy 155 mln osób

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ REGIONALNĄ I TURYSTYKĄ W KIELCACH

AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ REGIONALNĄ I TURYSTYKĄ W KIELCACH AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ REGIONALNĄ I TURYSTYKĄ W KIELCACH GOSPODARKA TURYSTYCZNA W REGIONIE. PRZEDSIĘBIORSTWO. SAMORZĄD. WSPÓŁPRACA Redaktor naukowy Andrzej

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

KULTURA I PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ

KULTURA I PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową KULTURA I PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ Komunikat nr 1 Termin Konferencji: 16 listopada 2016 Warszawa Miejsce

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Dolnośląska Izba Gospodarcza Dolnośląska Izba Gospodarcza zrzesza około 400 firm z terenu Dolnego Śląska. DIG jest członkiem Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl Recenzenci Prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka dr hab. Małgorzata Bombol REDAKCJA I KOREKTA Joanna Warecka OPRACOWANIE TECHNICZNO-GRAFICZNE Beata Kocój PROJEKT OKŁADKI Tomasz Fabiański ALMAMER

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM na podstawie Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010-2015 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ

WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ Klub Sportowy Urząd Marszałkowski AZS AWF Wrocław Województwa Dolnośląskiego zaprasza na sesję dotyczącą WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ która odbędzie się (27-28 LISTOPADA 2014)

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZAKŁAD ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA EUROPEJCZYK Kod Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011 Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie 2020 Piekary Śląskie, listopad 2011 Struktura zaktualizowanej strategii Założenia do aktualizacji. Diagnoza strategiczna miasta pozytywne wyróżniki miasta, procesy

Bardziej szczegółowo

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Komunikat nr 1 Termin Konferencji: 24 listopada 2015 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wielce Szanowni Państwo,

Wielce Szanowni Państwo, Tylko dzięki swemu rozwojowi człowiek moŝe wzrastać w człowieczeństwie, nabierać wartości, doskonalić samego siebie. Praca jest dobrem człowieka, dobrem jego człowieczeństwa. Jan Paweł II Wielce Szanowni

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Listopad 2014 Przedmiot, cele i termin badania Termin badania PAPI:

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny - wyzwania, perspektywy

Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny - wyzwania, perspektywy Białystok, 18 czerwca 2014 r. III Konferencja Naukowa Szanowni Państwo, W imieniu Rady Uczelnianej Samorządu zapraszam Państwa serdecznie do udziału w III Konferencji Naukowej Doktorantów wyzwania, perspektywy,

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności. Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności. Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 1 Rozwój agroturystyki wymaga zgodności z: warunkami przyrodniczymi: ochrona krajobrazu, uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja lokalnych sieci przemysłu spotkań dla potrzeb badania dzielenia się wiedzą (work-in-progress)

Identyfikacja lokalnych sieci przemysłu spotkań dla potrzeb badania dzielenia się wiedzą (work-in-progress) Identyfikacja lokalnych sieci przemysłu spotkań dla potrzeb badania dzielenia się wiedzą (work-in-progress) Piotr Zmyślony, Grzegorz Leszczyński, Marek Zieliński Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu PEMES

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA SPOŁECZNA PRZEZ PRACĘ. ASPEKTY MAKROEKONOMICZNE I REGIONALNE

INTEGRACJA SPOŁECZNA PRZEZ PRACĘ. ASPEKTY MAKROEKONOMICZNE I REGIONALNE KOMITET NAUK O PRACY I POLITYCE SPOŁECZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka Cel badania Celem badania było dokonanie analizy potencjału

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Infrastruktura turystyczna Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZZP-2-201-ZT-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie w Turystyce Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Hotelarstwo część III Hotelarstwo w gospodarce turystycznej

Hotelarstwo część III Hotelarstwo w gospodarce turystycznej Czesław Witkowski Magdalena Kachniewska Hotelarstwo część III Hotelarstwo w gospodarce turystycznej Warszawa 2005 Czesław Witkowski: wstęp, rozdział I pkt. 5, rozdział II, rozdział III, rozdział IV, rozdział

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Milicz, października 2009 r.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Milicz, października 2009 r. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Milicz, 22-23 października 2009 r. PATRONAT HONOROWY: Katedra Turystyki i Rekreacji WyŜszej Szkoły Handlowej we Wrocławiu gorąco

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia Specjalności Finanse i rachunkowość studia I stopnia specjalność: Rachunkowość gospodarcza i budżetowa Absolwent specjalności Rachunkowość gospodarcza i budżetowa posiada rozległą i głęboką wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

Ekonomika turystyki i rekreacji

Ekonomika turystyki i rekreacji Jednostka Organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień, profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SULECHOWIE INSTYTUT ADMINISTRACJI I TURYSTYKI Zaprasza do studiowania kierunku TURYSTYKA I REKREACJA www.pwsz.sulechow.pl e-mail: sek-ipia@pwsz.sulechow.pl Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Natura 2000 Naturalny Kapitał

ZAPROSZENIE. Natura 2000 Naturalny Kapitał ZAPROSZENIE Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pt.: Natura 2000 Naturalny Kapitał organizowanych w ramach projektu Misja Natura współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI ZAPROSZENIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI ZAPROSZENIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI ZAPROSZENIE na II Ogólnopolską Konferencję Naukową OUTDOOR FITNESS WELLNESS Temat USŁUGI REKREACYJNE

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Leona Koźmińskiego Wprowadzenie (1) Celem artykułu jest

Bardziej szczegółowo